BARBIERUL DIN SEVILLA Opera “Barbierul din Sevilla” este compusa de ioac!

ino Rossini "n #$%&' av(ndu)l pe *i+aro ca ,isur- central-. Alte persona/e centrale sunt0 Rosina' Don Basilio' Doctorul Bartolo 1i 2ontele Almaviva. 3n 4orii 4ilei' Almaviva 1i un +rup de mu4icieni c(nt5 o serenad5 adresat5 Rosinei. Nimeni nu r5spunde.Se ivesc 4orile 1i o dat5 cu ele "1i "ncepe munca 1i veselul *i+aro' b5rbier' spi6er' mu4icant 1i poet' "ndr5+it de "ntre+ ora1ul . 2er(ndu)i a/utor' Almaviva "i poveste1te c(nd 1i unde s)a "ndr5+ostit de ,rumoasa Rosina la care "ns5' din cau4a unui b5tr(n tutore care o p54e1te cu str51nicie' nu poate a/un+e. U1a balconului se desc!ide 1i Rosina reu1e1te s5)i trimit5 contelui un bilet. 3n+ri/orat de purtarea ,etei' tutorele' doctorul Bartolo' pleac5 spre maestrul de mu4ic5 Basilio pe care l)a an+a/at s5 pre+5teasc5 nunta sa cu Rosina. La "ndemnul lui *i+aro 1i acompaniat de acesta la c!itar5' Almaviva "i mai c(nt5 Rosinei o serenad5 prin care "i spune c5 numele s5u este Lindoro' c5 o iube1te cu patim5 1i c5 o vrea de so6ie. 7entru a "nlesni "nt(lnirea celor doi tineri' *i+aro "ntocme1te un plan dibaci. 2ontele va "mbr5ca uni,orma de militar' se va pre,ace beat 1i va bate la u1a casei doctorului Bartolo cu un bilet. 3n cas5' Rosina "l a1teapt5 pe *i+aro dornic5 s5 trimit5 cu a/utorul b5rbierului un alt bilet celui care i s)a pre4entat sub numele de Lindoro . *i+aro apare' dar este nevoit s5 se ascund5 au4ind +lasul doctorului care se re"ntoarce "nso6it de Don Basilio 7rin4(nd un moment prielnic' *i+aro o asi+ur5 pe Rosina de sinceritatea sentimentelor lui Lindoro . Observ(nd c5 i s)a umblat pe masa de lucru' c5 lipse1te o ,oaie de !(rtie 1i c5 totul este murdar de cerneal5 ) ca 1i de+etul Rosinei ) Bartolo este iritat c5 ,5r5 1tirea lui' t(n5ra a scris un bilet. *urios el amenin65 c5 va "n5spri mai mult suprave+!erea. Se aud b5t5i "n u15' iar "n cas5 p5trunde un o,i6er ,urios care' cl5tin(ndu)se pe picioare 1i mirosind puternic a b5utur5' cere doctorului +54duire. Bartolo "ncearc5 s5)l alun+e' cearta i4bucne1te' iar vacarmul atra+e +5r4ile. De4v5luind o,i6erului din +ard5 adev5rata sa identitate' contele Almaviva' 8soldatul beat8 care a provocat "ntre+ scandalul este l5sat "n libertate spre stupoarea celor pre4en6i 2ontele Almaviva ,ace o nou5 "ncercare de a p5trunde "n casa doctorului Bartolo pentru a vorbi cu Rosina. De ast5 dat5 el vine travestit "n pro,esor de mu4ic5' elev al lui Don Basilio' 8trimis8 s5 6in5 lec6ia cu Rosina "n locul acestuia' c!ipurile' bolnav . Intri+at 1i b5nuitor Bartolo asist5 la lec6ie . Sose1te *i+aro care salvea45 situa6ia. Dar' lucrurile se complic5 prin apari6ia lui Don Basilio. El este "ns5 repede redus la t5cere dup5 ce prime1te o pun+5 plin5 cu +albeni. 3n timp ce *i+aro "l b5rbiere1te pe Bartolo' Almaviva are' "n s,(r1it prile/ul de a sc!imba c(teva cuvinte cu Rosina care r5spunde din toat5 inima dra+ostei sale 1i accept5 s5)i ,ie so6ie. D(ndu)1i seama c5 a ,ost "n1elat' Bartolo "i d5 a,ar5 pe cei doi intru1i !ot5r(ndu)se s5 c!eme notarul' c!iar "n acea sear5' pentru c5s5toria lui cu Rosina. Bert!a' +uvernanta' se arat5 ,oarte nemul6umit5 de inten6iile b5tr(nului st5p(n. U4(nd de o scrisoare pe care "nsu1i contele i)o d5duse lui Bartolo' doctorul reu1e1te s5 o convin+5 pe Rosina c5 b5rbierul 1i presupusul Lindoro vor s5 o "n1ele 1i s5 o dea de so6ie unui anume conte Almaviva. De4am5+it5 1i ne,ericit5' t(n5ra "i de4v5luie tutorelui ei c5 este +ata s5 ,u+5' prin u1a balconului c!iar "n acea noapte. Speriat' Bartolo pleac5 "n +rab5 s5 cear5 a/utor +5r4ilor. Este de/a "ntuneric 1i ,urtuna i4bucne1te. 2on,orm planului' Almaviva 1i *i+aro p5trund "n cas5 la mie4ul nop6ii'

olosind o scar5 spri/init5 de balcon.. .5cut dec(t s5 se console4e cu +(ndul c5 Almaviva a renun6at la 4estrea Rosinei.er5 dra+ostea' averea 1i numele lui. Rosina "i a1teapt5 pentru a le .ie martor la c5s5toria contelui cu Rosina.orm "n6ele+erii cu Bartolo' sose1te "nso6it de notar.ace amare repro1uri. 9ituit de ast5 dat5 cu un inel de aur' el consimte s5 . Uimirea 1i bucuria ei "ns5 nu mai cunosc mar+ini c(nd descoper5 sub mantia lui Lindoro pe "nsu1i contele Almaviva care' "n +enunc!i' "i o. Basilio' con. Lui Bartolo' care sose1te prea t(r4iu' nu)i r5m(ne altceva de .