Sunteți pe pagina 1din 2

Modelul conceptual al datelor: Nivelul conceptual este nivelul central care reflecta datele structurate astfel incat acestea

sa poata fi preluate si prelucrate cu ajutorul unui SGBD. Schema conceptuala sta la baza modelului conceptual, care va permite definirea proprietatilor elementare ale obiectelor care intereseaza dintr-o intreprindere gruparea acestora, in functie de criterii de omogenitate stabilite, in scopul descrierii obiectelor lumii reale si a realitatilor dintre ele. STUDIU DE CAZ Intreprindere producatoare de componente pentru calculatoare. Gestiunea materialelor. Se doreste sa se evidentieze furnizorii, facturile, magaziile, tipurile de materiale si bonurile de consum. Modelul conceptual al datelor Rezulta entitatile: Furnizor, Factura, Material, Magazie si Bon de consum. Identificarea corespondentelor: Furnizor Factura Un furnizor poate emite de la 1 la n facturi, de unde rezulta o corespondenta emite. Factura Material Intr-o factura sunt cuprinse de la 1 la n materiale in diferite cantitati, de unde rezulta o corespondenta Linie Factura cu Cantitate intrata. Factura Magazie O magazie poate primi de la 1 la n facturi, de unde rezulta o corespondenta Primeste. Bon de consum Material Intr-un bon de consum sunt cuprinse de la 1 la n materiale in diferite cantitati, de unde corespondenta Linie bon de consum cu atributul Cantitate iesita. Bon de consum Magazie O magazie emite de la 1 la n bonuri de consum, de unde rezulta corespondenta Realizeaza. Stabilirea cardinalitatilor: - pe baza regulilor de gestiune se stabilesc cardinalitatile intre realizarile atributelor din entitati si cele ale proprietatilor din asocieri(corespondente). Putem vorbi despre o cardinalitate minima (0 sau 1) si una maxima (1 sau n). Corespondenta EMITE: Dinspre entitatea Furnizor (1,n) o Un furnizor emite cel putin o factura (cardinalitate 1); o Un furnizor poate emite mai multe facturi (cardinalitate n); Dinspre etitatea Facturan (1,1) o Factura este emisa de cel putin si de cel mult un furnizor (cardinalitate 1,1). Corespondenta PRIMESTE: Dinspre entitatea Magazie (1,n)

Magazie primeste cel putin o factura (cardinalitate 1); o Magazie poate primi mai multe facturi (cardinalitate n) Dinspre entitatea factura(1,1) o Factura este transmisa la cel putin si la cel mult o magazie (cardinalitate 1,1). Corespondenta LINIE FACTURA: Dinspre entitatea Factura (1,n) o Factura contine cel putin un material ( cadinalitate 1); o Factura poate contine mai multe materiale (cardinalitate n) Dinspre entitatea material (1,n) o Un material este inclus in cel putin o factura (card 1) o Un material poate fi inclus in mai multe facturi (card n) Corespondenta LINIE BON DE CONSUM Dinspre entitatea Material (0,n) o Un material poate sa nu fie inclus in nici un bon de consum (card 0) o Un material poate fi inclus in mai multe bonuri de consum (car n) Dinspre entitatea Bon de consum (1,n) o Un bon de consum contine cel putin un material (card 1) o Un bon de consum poate contine mai multe materiale( card n) Corespondenta DESTINAT : Dinspre entitatea Bon de consum (1,1) o Un bon de consum este destinat cel putin si cel mult unei magazii (card 1,1) Dinspre entitatea Magazie (1,n) o Unei magazii ii este destinat cel putin un bon de consum (card 1) o Unei magazii ii sunt destinate mai multe bonuri de consum (card n)

Modelul logic al datelor (relational): Furnizor(Cod furnizor, Denumire Furnizor, Adresa furnizor, Cod Fiscal, Banca, Cont) Factura (Numar Factura, Data factura, Cod furnizor, Cod magazie) Magazie(Cod magazie, Denumire magazie, Gestionar) Linie factura(Nr linie factura, Numar factura, Cod material, Cantitate intrata) Material (Cod material, Denumire material, Unitate de masura, Pret unitar) Linie bon de consum (Nr linie bon de consum, Nr bon de consum, Cod material, cantitate iesita) Bon de consum (Nr bon de consum, Data bon de consum, Cod magazie)

Modelul conceptual al datelor


FURNIZOR Codf Denf Adresaf Cod fiscal Banca Cont

1,n
EMITE

1,1

FACTURA Nr factura Data factura

1,1 1,n
PRIMESTE LINIE FACTURA Cantitate intrata

1,n
MAGAZIE Cod magazie Den mag Gestionar

1,n

MATERIAL Cod mat Den mat U Masura PU

1,n 1,1
BON DE CONSUM Nr bon de consum Data bon de consum Denumire sectie

0,n 1,n
LINIE BON DE CONSUM

DESTINAT

Cantitate iesita