Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA

FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ


SPECIALIZAREA PROTECȚIA CONSUMATORULUI
ȘI A MEDIULIU

Proiect
ANTREPRENORIAT
Model de firmă

Coordoator: Conf. dr. ec. OVIDIU-AUREL GHIUȚĂ

Student: Bândiu Claudiu, PCM III

SUCEAVA, 2018
Nevoile consumatorilor:
 Atunci când vine vorba despre persoanele fizice care vor intra în contact cu firma,
putem vorbi despre piramida nevoilor întocmită de către R. Maslow și despre nevoile
specifce ce le sunt satisfăcute clienților.
Nevoie: - De apartenență / socială – reciclarea ca și trend social
- De stimă de sine – ce denotă din faptul că potențialul client va simți că va face o
schimbare reală și va protea astfel mediul
- Autorealizare – moralitate: contribuție față de mediul înconjurători

 Atunci când vine vorba despre nevoia persoanelor juridice, companiilor, firmelor, etc.,
discutăm despre nevoia de debarasare a deșeurilor, conform legislației în vigoare:
1. Obligația de a preda deșeurile unui operator economic autorizat – Legea 211/2011 – Art.
13
2. Obligația de a ține evidența gestiunii deșeurilor – Legea 211/2011 – Art. 49, HG 856/2002
– Art. 1
3. Obligația de a raporta anual evidența – Legea 211/2011 – Art. 4
4. Obligația de a avea o persoană desemnată sau serviciu externalizat – Legea 211/2011 –
Art. 22, Alineatul 34
Legislația se referă la producătorul de deșeuri, dar, cum orice firmă, indiferent de
obiectul de activitate, produce deșeuri, prevederile se aplică tuturor.

Concurența:
-> “SC ALIN FOR YOU” – Suceava; colectarea și prelucrarea deșeurilor de tip DEEE
(echipamente electrice și electronice)
-> ”RoRec” – „este o organizaţie non-profit, formată de unsprezece dintre cei mai cunoscuţi
fabricanţi europeni de aparatură electrocasnică prezenţi pe piaţa din România”.

Activități cheie:
- Colectarea deșeurilor nepericuloase (electrice și electronice), inclusiv tratarea și eliminarea
deșeurilor finale obținute în urma prelucrării.
* în conformitate cu codul CAEN 3811: “Această diviziune include colectarea, tratarea și
eliminarea deșeurilor. De asemenea, include transportul local al deșeurilor și activitatea
instalațiilor de recuperare a materialelor reciclabile (adică acelea care sortează materialele
reciclabile dintr-un flux de deșeuri). Această grupă include colectarea deșeurilor din
gospodării și întreprinderi cu ajutorul lăzilor de gunoi, a tomberoanelor, containerelor etc.”
Parteneriate strategice:
- Diverse firme/companii/ societăți comerciale locale a căror activitate decurge în sfera
echipamentelor electrice și electronice (de exemplu, magazine de telefoane, computere,
laptop-uri, etc.);
- Instituții pubice;

*Din nou, țin a specifica faptul că legea obligă orice producător de deșeuri, implicit orice
firmă, să predea deșeurile unui operator economic autorizat.

Propunerea de valoare:
- promoții/premii anuale de fidelitate (dscount-uri, etc.) (în cazul firmelor pentru care se
prestează serviciul de colectare);
- colectarea directă de la domiciliu (aplicabilă atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cazul
persoanelor juridice);
- plata unei sume simbolice în favoarea deșeurilor electronice (aplicându-se numai în cazul
colectării de la o persoană fizică).

Relațiile cu clienții:
- în fază incipientă, prin vânzarea servciilor după modelul B2B;
- comunicat de presă , vizite în întreprindere;
- linie telefonică prin care firma poate fi contactată de către orice client (potențial sau
existent);
- anunțuri online (avizier web pe pagină, etc.).

Comunicare & Distribuție:


- marketing prin intermediul următoarelor canale: ziare, poșta directă, în spațiul online (site +
social media).
- distribuția, împărțită în două secțiuni: a) preluarea deșeurilor de către firmă;
b) distribuția și vânzarea produselor finite obținute în
urma prelucrării deșeurilor preluate.
Segmentare și public țintă:
- persoane juridice, companii/ societăți comerciale a căror activitate decurge în sfera
echipamentelor electrice și electronice (service-uri de telefoane, calculatoare, electrocasnice,
etc.);
- persoane fizice (ajunse la vârsta majoratului, fie însoțite de către un adult din familie).

Structura costurilor:
- costurile de înființare a firmei;
- costurile pentru obținerea/închirierea unui spațiu de desfășurare a activităților (sediul
firmei);
- salariile angajaților;
- costuri ce să acopere ocazional plata pentru anumite deșeuri mai valoroase;
- materiale necesare prelucrării deșeurilor;
- marketing și promovare;
- costuri ce să acopere facturile pentru utilități (apă, curent electric, căldură);
- costuri ce să acopere combustibilul vehiculului cu care se transportă deșeurile;
- firmă de contabilitate.

Resurse cheie:
- Umane: 1 coordonator (ce mai poate fi șofer și gestioner), 1 manipulator;
*În faza de start a firmei, activitatea poate fi dusă la bun sfârșit numai de către două
persoane – pe măsură ce crește volumul activității, în mod cert, firma va mai avea nevoie de
câțiva angajați.

- Financiare: pentru a acoperi cheltuielile inițiale până în clipa în care firma va ajunge în
stadiul de a-și genera profit în urma activităților desfășurate.

Structura veniturilor:
 Vânzarea metalelor prețioase obținute în urma prelucrării deșeurilor
electrice/electronice; vânzarea metalelor comune obținute în urma prelucrării deșeurilor.

 Venituri obținute în urma prestării serrviciilor de colectare a deșeurilor.