Sunteți pe pagina 1din 3

Modelul meu de afacere Firmă: Green CB Antreprenor: Bândiu Claudiu Data 19.09.

2018

Concurența: “SC ALIN FOR YOU” – Suceava; colectarea și prelucrarea Nevoile consumatorilor: nevoia de debarasare a deșeurilor (conform
deșeurilor de tip DEEE (echipamente electrice și electronice). legislației în vigoare)

Parteneriate Activități cheie: Propunerea de valoare: Relațiile cu clienții: Segmentare


Strategice: - Colectarea deșeurilor - promoții/premii anuale de - în fază incipientă, prin și public țintă:
- Diverse firme/companii/ nepericuloase (electrice și fidelitate (dscount-uri, etc.) (în vânzarea servciilor după - persoane juridice, companii/
societăți comerciale
electronice), inclusiv tratarea și cazul firmelor pentru care se modelul B2B; societăți comerciale a căror
locale a căror activitate prestează serviciul de colectare);
eliminarea deșeurilor finale - comunicat de presă , vizite
decurge în sfera activitate decurge în sfera
obținute în urma prelucrării. - colectarea directă de la
echipamentelor electrice în întreprindere. echipamentelor electrice și
domiciliu;
și electronice; electronice (service-uri de
- plata unei sume simbolice în Comunicare & Distribuție:
Resurse cheie: telefoane, calculatoare,
- Instituții pubice. favoarea deșeurilor electronice - marketing prin intermediul
- umane: 1 coordonator (ce (aplicându-se numai în cazul electrocasnice, etc.);
următoarelor canale: ziare,
mai poate fi șofer și colectării de la o persoană fizică). - persoane fizice.
poșta directă, în spațiul online
gestioner), 1 manipulator; (site + social media).

Structura costurilor: costurile de înființare a firmei, obținerea/închirierea unui Structura veniturilor: vânzarea metalelor prețioase obținute în urma prelucrării
spațiu de desfășurare a activităților (sediul firmei), salariile angajaților, materiale deșeurilor electrice/electronice; vânzarea metalelor comune obținute în urma prelucrării
necesare prelucrării deșeurilor, marketing. deșeurilor; venituri obținute în urma prestării serrviciilor de colectare a deșeurilor.

Page 1

Modèle CANVAS adaptée.


* Justificarea potențialelor parteneriatelor strategice și nevoilor consumatorilor (persoanele juridice, firmele, etc) are la bază următorul cadru legal:

1. Obligația de a preda deșeurile unui operator economic autorizat – Legea 211/2011 – Art. 13

2. Obligația de a ține evidența gestiunii deșeurilor – Legea 211/2011 – Art. 49, HG 856/2002 – Art. 1

3. Obligația de a raporta anual evidența – Legea 211/2011 – Art. 4

4. Obligația de a avea o persoană desemnată sau serviciu externalizat – Legea 211/2011 – Art. 22, Alineatul 34

Legislația se referă la producătorul de deșeuri, dar, cum orice firmă, indiferent de obiectul de activitate, produce deșeuri, prevederile se aplică tuturor.

* Activități cheie: în conformitate cu codul CAEN 3811

Page 2
Page 3