Sunteți pe pagina 1din 6

NC LZIREA MATERIALELOR DIELECTRICE N CMP ELECTROMAGNETIC 1.

Principii fizice
Materialele dielectrice (izolatoare) introduse n cmp electromagnetic variabil n timp se nc lzesc datorit fenomenului de histerezis dielectric #i polarizare electric n cmpuri electrice variabile n timp. Polarizarea dielectricilor are loc la nivel atomic sau molecular. Exist cel pu&in 4 mecanisme de polarizare care devin semnificative pentru generarea de c ldur la anumite frecven&e. (i)- polarizarea electronic = distorsionarea orbitelor electronilor datorat electromagnetic; apare la frecven&e ale radia&iilor din domeniul vizibil #i UV. aplic rii cmpului

(ii)- polarizarea atomic (ionic ) = distorsionarea atomilor din cadrul moleculelor datorit cmpului electromagnetic ; apare n cazul frecven&elor din IR. (iii)- polarizarea de orientare - orientarea prin aplicarea cmpului electromagnetic a moleculelor deja polarizate permanent , datorit leg turilor lor chimice (exp. molecula de ap ); este semnificativ la frecven&e radio #i la hiperfrecven& ; (iiii)-polarizarea sarcinii spa#iale (de relaxare sau interfacial ) = acumularea de sarcin la nivelul discontinuit &ilor din material, datorit migr rilor unor purt tori de sarcin sub ac&iunea cmpului electromagnetic; nu este semnificativ la hiperfrecven& , dar este deosebit de accentuat la frecven&e radio #i pentru materiale reprezentnd o anumit conductibilitate. Polarizarea electric a unui corp poate fi temporar dac depinde de intensitatea cmpului electric n care este plasat corpul #i este permanent dac nu depinde de intensitatea local a cmpului electric. A#adar , orice material izolant (cu excep&ia vidului) se polarizeaz sub ac&iunea cmpului electric, iar dac cmpul este alternativ atunci dipolii existen&i sau forma&i se orienteaz la fiecare modificare a alternan&ei . Aceast orientare a moleculelor #i atomilor n sensul cmpului conduce la producerea c ldurii n interiorul materialului.

2. Puterea disipat# n dielectric


Unui cmp electric omogen de intensitate E, i corespunde o induc&ie electric D dat de: D = eE unde: $ = $0.$r este permitivitatea materialului (considerat omogen #i izotrop), $0 -permitivitatea dielectric a vidului =
1 4 p 9 10
-9

F/m, $r -permitivitatea relativ a materialului.

n cazul unui condensator plan constituit din dou pl ci de arie S #i aflate la distan&a d, prin aplicarea unei tensiuni U se ob&ine un cmp electric uniform E=U/d sau U=E.d n cazul n care se aplic cmpul electric, fluxul electric va fi F = S D iar n prezen&a acestuia are loc polarizarea dielectricului, ai c rui dipoli se orienteaz n sensul cmpului electric, asem n tor unui ac magnetic aflat n cmp magnetic. Sarcina total va fi Q = C.U = F unde C = $.S/d este capacitatea condensatorului.

I Ic U

S U d

~
I a

R d j b c IR U

Ic

IR

Fig.X.x Schema simplificat a unei instala&ii de nc lzire dielectric (a), schema echivalent (b) #i diagrama fazorial (c) a unui condensator real

Dac dielectricul este ideal precum vidul, care este un dielectric perfect, curentul din circuitul exterior este dat de rela&ia clasic : i= dq du =C dt dt

Dac tensiunea aplicat este: u = 2U sin wt , atunci p p i = CwU 2 sin wt - = 2 I sin wt - 2 2 Curentul va fi naintea tensiunii cu p/2, intensitatea fiind I = wCU . n cazul dielectricilor reali, polarizarea #i schimb sensul odat cu sensul cmpului electric, dar cu o oarecare ntrziere datorat vscozit &ii dielectrice, numit histerezis electric, prin analogie cu fenomenul magnetic. Permitivitatea dielectric se poate considera o m rime complex e = e' + je' ' n care $ reprezint influen&a dielectricului asupra capacit &ii #i de aceea $%$r, iar $ corespunde pierderilor datorate vscozit &ii dielectrice (factor de pierderi prin histerezis al materialului). Cele dou componente prezint o puternic dependen& fa& de frecven&a de varia&ie a cmpului electric (v. Fig. X.x).
e, e
Frecven&ele proprii diferitelor moduri de polarizare:

f0e =10 ..10


13

14

15 14

Hz pentru polarizare electric ;

f0i =10 .. 10 Hz pentru polarizare ionic ; f0o =10 Hz pentru polarizare de orientare;
8

e
f0n f0o f0i f0e

e0
f

f0r =10..10 Hz pentru polarizare de relaxare

Fig.X.x Dependen&a de frecven& a permitivit &ii relative #i a factorului de pierderi

Se define#te tangenta unghiului de pierderi dielectrice prin histerezis ca raportul: tgd = e' ' e' ' = e' e r

curentul electric, numit curent de deplasare, este defazat cu unghiul ' fa& de unghiul s u de defazaj normal de p/2, iar puterea activ care se dezvolt n condensator este P = UI sin d e' ' ntruct e = e' + je' ' = e' 1 + j = e' (1 + j tgd) e' se ob&ine: e' cos d

e = e' 1 + tg 2 e = Avem: I = CwU = e

S S e' S wU = e' 1 + tg 2 d wU = wU d d cos d d P = UI sin d = e' S U 2 sin d wU 2 sin d = e' Sd 2 w = 2pfE 2 Sde r tgd cos d d cos d d

Pentru un dielectric de volum S.d dat, m rimea puterii disipate depinde de propriet &ile materialului reflectate n produsul $ = (r.tgd numit #i factor de pierderi #i de parametrii electrici ai instala&iei de nc lzire f , E . Fiindc pentru un material dielectric considerat factorul de pierderi este un dat, rezult c reglarea puterii disipate se poate face modificnd frecven&a #i tensiunea transmise aplicatorului. (Sistemul de electrozi reprezint partea cea mai nsemnat a unei instala&ii industriale de nc lzire de nalt frecven& #i este cunoscut sub denumirea de aplicator.)

3. Parametrii care influen%eaz# puterea dezvoltat# n dielectric


n practic se opereaz cu densitatea de volum a puterii: PV = 2pfE 2 e r tgd Densitatea de putere dezvoltat n materialul nc lzit cre#te propor&ional cu frecven&a. La frecven&e ridicate ns , sursele de putere sunt greu de realizat. Densitatea de putere poate fi crescut #i prin m rimea cmpului electric de care depinde cu puterea a doua. Cre#terea tensiunii cre#te n acela#i timp #i riscul str pungerii. Tensiunea de str pungere a aerului uscat este 3kV/mm #i de aceea acest tip de echipamente lucreaz la valori ale cmpului electric de 80..300V/mm. Tensiunea dintre electrozi dep #e#te rar 15kV . Factorii $r #i tg& nu reprezint ni#te constante ci difer mult de la un material la altul. Pentru un material dat, factorul de pierderi $ = (r.tgd depinde puternic de mai mul&i factori precum frecven&a (v. Fig.X.x anterioar ), temperatura, umiditatea sau direc&ia cmpului electric. Tabelul urm tor exemplific propriet &ile dielectrice al unor materiale uzuale.

Dac factorul de pierderi $ = (r.tgd este mic, nc lzirea se face lent #i va fi dificil s se ob&in temperatura dorit . Dac factorul de pierderi este foarte ridicat, ia na#tere un curent de fug #i utilizarea tensiunii nalte nu mai este posibil . Astfel, pentru ca nc lzirea prin histerezis dielectric s fie utilizat cu succes, este nevoie ca 0,01< $ = (r.tgd < 1. Majoritatea materialelor nc lzite n industrie au un factor de pierderi crescut cu temperatura. Pentru ap , factorul de pierderi cre#te cu temperatura pn la 100, ca apoi s scad . Dac factorul de pierderi cre#te cu temperatura, odat atins o temperatur critic Tc (v. Fig. X.xa) va avea loc o concentrare a densit &ii de putere n zonele mai fierbin&i, ceea ce risc s produc o nc lzire local . Fenomenul se nume#te ambalare termic #i poate duce la distrugerea produsului. n acest caz trebuie, fie s se reduc densitatea de putere, fie s se fac o injec&ie de putere n impulsuri, astfel nct s poat avea loc o egalizare a temperaturii prin conduc&ie. Valoarea temperaturii critice se g se#te de obicei n apropierea temperaturilor de schimbare de faz . In Fig. X.x se exemplific modific rile tipice ale factorului de pierderi cu temperatura n cazul alimentelor, unde se nregistreaz o tranzi&ie brusc la trecerea de temperatura de 0C. Odat cu formarea primelor bule
e e

T [C] Tc Fig.X.x Factor de pierderi dielectrice cu coeficient pozitiv de varia&ie cu temperatura 0

T [C] Fig.X.x Varia&ia tipic a factorului de pierderi dielectrice al alimentelor cu temperatura

de lichid, energia va fi disipat preferen&ial n acestea iar dezghe&area va fi neuniform . De aceea, n cazul alimentelor, n prezent nc lzirea dielectric la decongelare se limiteaz superior la -2C. Umiditatea influen&eaz la rndul ei mult valoarea factorului de pierderi, c ci apa este un izolant aparte, care printre alte propriet &i remarcabile, o are #i pe aceea c factorul de pierderi este foarte ridicat. Factorul de pierderi n nalt frecven& variaz de la valoarea 3 la 20C la valoarea 6 la100C. Iat n tabelul urm tor cteva valori pentru f=3MHz.

)(C) $r $ = (r.tgd

0 88 2,7

20 80 3

40 73 3,7

60 67 4,6

80 61 5,5

100 55 5,7

Toate materialele dielectrice supuse usc rii au factorul de pierderi mult inferior apei. De exemplu, -2 celuloza are un factor de pierderi de 210 la 50C, adic de 200 ori mai mic dect al apei. Deci apa se nc lze#te de 200 ori mai repede ca hrtia sau bumbacul (produse pe baz de celuloz ). Factorul de pierderi cre#te u#or cu frecven&a. Pentru a ob&ine o densitate de volum suficient de ridicat , frecven&a cmpului electric trebuie s fie >1MHz #i, n acest caz, factorul de pierderi al dielectricului este aproape independent de frecven& . Pentru ap , factorul de pierderi scade u#or cnd frecven&a cre#te la 100 MHz ca apoi s creasc .

4. Ecua%ia nc#lzirii
Energia acumulat la dielectric n cazul nc lzirii este: W = m c Dq unde m - masa dielectricului; c - c ldura specific ; *' -varia&ia de temperatur ; Raportnd aceast specific de volum: rela&ie la durata nc lzirii t #i la volumul V al dielectricului se ob&ine o putere Pv = m c Dq r c Dq = V t t

+ fiind densitatea (sau masa specific ) a dielectricului. Dac se consider c ntreaga c ldur dezvoltat n dielectric serve#te pentru ridicarea temperaturii acestuia, atunci: 2pfE 2 e r tgd = r c Dq t => Dq = 2pe r tgd f E2 t rc

Ultima rela&ie se nume#te ecua&ia de nc lzire a dielectricului. Pentru un dielectric dat, caracterizat prin parametrii $, tg&, ( #i c, cre#terea rapid a temperaturii se va ob&ine prin m rirea lui f, E sau t. Dar totodat trebuie &inut cont de urm toarele limit ri: M rirea frecven&ei cmpului electric este limitat de apari&ia fenomenelor de propagare de-a lungul arm turilor condensatorului. Dac fenomenul de propagare apare, nc lzirea dielectricului va fi neuniform . M rirea intensit &ii cmpului electric este limitat de pericolul str pungerii dielectricului. M rirea duratei de nc lzire nu este convenabil , din cauza sc derii productivit &ii pe de o parte, iar pe de alt parte, pierderile de c ldur , care nu au fost luate n seam la stabilirea ecua&iei de nc lzire a dielectricului, cresc o dat cu cre#terea duratei de nc lzire, rezultnd o sc dere a randamentului nc lzirii. Dup trecerea unui anumit timp, are loc stabilirea echilibrului termic n dielectricul nc lzit. Atunci puterea util dezvoltat este egal cu puterea pierdut (regim sta&ionar) #i ridicarea temperaturii dielectricului nceteaz .

5. Efectul pelicular. Adncimea de p#trundere


La nc lzirea de nalt frecven& #i hiperfrecven& , cmpul electric p trunde n materialul de nc lzit cu att mai pu&in cu ct frecven&a cre#te, la fel cum se petrec lucrurile #i la nc lzirea prin induc&ie magnetic . Adncimea de p trundere se define#te ca adncimea pentru care densitatea de putere se reduce n interiorul materialului la 1/e din valoarea de la suprafa&a acestuia, ceea ce corespunde unei valori procentuale de 37%.

Dac , cmpul electric #i densitatea de putere au la suprafa& valorile E0 #i P0, iar la distan&a x de la suprafa& valorile Ex #i Px , atunci: E x = E0 e - ax Px = P0 e -2ax

Constanta de atenuare ) depinde de propriet &ile dielectricului #i de lungimea de und *0 a radia&iei incidente a=
2 2p e r 1 + tg d l0 2

Conform defini&iei de mai sus a adncimii de p trundere, aceasta va fi : 1 2a l e r 1 + tg 2 d D= 0 4p 2


1 2

D=

sau

n cele mai multe dintre cazurile practice tg& < 1 #i chiar <<1, #i se folose#te o rela&ie simplificat pentru * D= 3 108 2pf e r tgd

n nc lzirea dielectric de nalt frecven& adncimea de p trundere este n general >1m #i poate atinge c&iva zeci de metri. No&iunea de adncime de p trundere are, pentru cea mai mare parte a aplica&iilor, un interes redus #i degajarea de c ldur poate fi considerat omogen n ntregul dielectric. n nc lzirea dielectric de hiperfrecven& (cu microunde) aceast no&iune cap t ns o importan& deosebit . n cazul apei, datorit unei valori foarte mici pentru tg&, adncimea de p trundere este deosebit de redus (exp: la 2450 MHz, *=12 mm la 15C #i *=1200 mm pentru ghea& )

6. Caracteristici ale nc#lzirii capacitive


nc lzirea capacitiv se aplic acolo unde alte metode nu satisfac condi&iile impuse de vitez nc lzire #i uniformitate a temperaturii n produs. Avantajele metodei sunt: de

transferul direct al energiei n produs, ceea ce reduce timpul de nc lzire, asigurndu-se astfel o bun uniformitate #i o productivitate ridicat a procesului nc lzirea omogen a produsului, atunci c/nd produsul este omogen #i de form regulat nc lzirea selectiv a materialelor complexe (stratificate); de exemplu, n procesele de uscare, apa absoarbe mai mult energie fapt care conduce la nc lzirea rapid a zonelor umede #i la evitarea arderii sau deshidrat rii totale a zonelor uscate densit &i de putere ridicate (300 5000 kW/m3 sau pn la 100kW/m2) care asigur productivit &i ridicate ale procesului timpul scurt de nc lzire #i temperaturile de lucru relativ sc zute fac ca pierderile termice s fie sc zute randamentul global este relativ ridicat (50 60%) chiar dac el este afectat de randamentul mai sc zut al generatorului (55 70%); randamentul global este n general superior altor siteme de nc lzire, n special n cazul nc lzirilor selective se poate aplica unor materiale speciale (pulberi, materiale fragile, materiale groase, materiale sandwich etc)

nc lzirea capacitiv prezint totu#i unele limit ri economice #i dificult &i tehnologice: costul ini&ial al instala&iei este de 4 .. 6 ori mai mare dect al unui cuptor cu rezistoare de aceea#i putere, randamentele fiind comparabile; atunci celelalte avantaje ale nc lzirii capacitive trebuie s justifice diferen&a de pre& n cazul materialelor de form neregulat sau neomogene procedeul se aplic cu dificultate apari&ia fenomenului de propagare de-a lungul arm turilor condensatorului de lucru n cazul sarcinilor plane de dimensiuni mari, ceea ce duce la modificarea cmpului electric #i implicit, la neuniformitatea nc lzirii (se recurge la alimentarea n mai multe puncte) 5

7. Aplica%ii industriale
Datorit costului ini&ial mare al instala&iei #i a unui consum de energie relativ ridicat, nc lzirea dielectric se combin de multe ori cu alte procedee clasice #i mai economice (nc lzirea prin radia&ie, prin convec&ie cu aer cald etc.). Datorit temperaturii de uscare sc zut #i continuu controlat , uscarea capacitiv se recomand pentru toate materialele pentru care parametrii de calitate sunt afecta&i de temperaturile nalte. Principalele aplica&ii industriale ale nc lzirii capacitive sunt: uscarea materialelor textile: Materialele textile sunt izolatoare termice foarte bune #i de aceea nc lzirea acestora n volum este dificil prin alte procedee. De exemplu, nc lzirea la 30 - 35C a baloturilor de ln de volum 2m3 #i greutate 200 400 Kg poate dura 2 3 zile n cuptoarele cu convec&ie. Acela#i proces poate fi realizat prin nc lzire capacitiv ntr-un timp de numai 5 - 8 minute, cu un consum specific de 20 25 kWh/t.

uscarea hrtiei

Cea mai utilizat aplica&ie o reprezint corectarea profilului de umiditate. La terminarea procesului de uscare, hrtia poate prezenta varia&ii importante ale gradului de umiditate n sec&iune, ceea ce i poate afecta propriet &ile. nc lzirea capacitiv este cea mai potrivit acestui proces de corec&ie datorit capacit &ii de a nc lzi selectiv (apa are un factor de pierderi de cca 20 de ori mai mare ca hrtia uscat ). lipirea lemnului

Datorit propriet &ilor sale selective, nc lzirea capacitiv se folose#te cu succes n polimerizarea adezivilor pentru lemn. Ace#tia au con&inut ridicat de ap #i se vor nc lzi mai repede #i mai tare dect restul masei lemnoase. Se aplic cu succes n furniruirea pl cilor de PAL, ob&inerea de placaje multistrat, a pl cilor de tip OSB etc. tratarea alimentelor

Utilizarea nc lzirii capacitive n panifica&ie la uscarea final a biscui&ilor evit apari&ia crustei care mpiedic evaporarea apei. O instala&ie capacitiv de 5 m lungime poate nlocui un cuptor clasic de 30m, eliminnd cca 80l ap pe or , cu un consum specific de 1,2 1,4 kWh / Kg de ap evaporat . Fa& de cuptorul pe gaz, consumul de de energie este mai mic cu 30%. prelucrarea maselor plastice nc lzirea capacitiv se folose#te la prenc lzirea materialelor plastice cu factor de pierderi ridicat, nainte de mulare, turnare sau lipire. Unele materiale ca polietilena sau polistirenul nu pot fi prelucrate capacitiv din cauza factorului de pierderi foarte sc zut (sub 0,001). Avantajul metodei este ca elimin cu u#urin& apa din materiale cu conductivitate termic sc zut , lucru dificil prin metode clasice.