Sunteți pe pagina 1din 5

Data Subiectul lectiei:Apele continentale Subcompetente: *Sa defineasca principalele notiuni geografice *Sa identifice partile componente ale

unui riu *Sa explice dependenta apelor curgatoare de clima si relief *Sa clasifice lacurile conform origini chiuvetei *Sa argumenteze importanta apelor curgatoare Obective operationale: *Sa explice notiunea de: riu,continente,retea hidrologica, bazin hidrologic, sistem fluvial, regimul riului *Sa recunoasca pozitia pe harta a principalelor riuri *Sa descrie dependeta riului de climat si relief *Sa descrie tipurile de alimentare a riurilor

*Sa explice importanta riurilorin viata oamenilor *Sa descrie tipurile de ape statatoare Tipul lectiei:Mixta Tehnologi didactice: a)individual,in parechi,in grup b)conversatie,asalt de idei,interviu c)Harta fizica a lumii, Harta climatica,harti de contur, Atlase, Scenariul lectiei
Etapel Activitatea profesorului e lectiei Evocar ea #rofesorul pregateste M. . materialele didactice Activitatea elevului Tehnologi Didactice

#regateste cartea si caietul

Activitate individuala !onversati e

!.A. #rofesorul citeste de pe tabla subectele care #ovestete tema ".!. vor fi studiate pentru acasa $erificarea temei pentru acasa

Enumera partile componente "ealiza ale apelor rea continentale:curgatoare,stata toate ,ghetari si ape Sensului subterane %"iurile&partile componente ale riului) %"eteaua hidrografica.'azinul hidrografic %ce este reteaua hidrografica( %ce este bazinul riului( %cum se separa bazinele hidrografice( Alimentarea ri regimul riurilor&completarea tabelul)
"urile 2ipurile de alimentati e "egimul riului

)ntocmesc conspect de reper !onversati e Arata la harta retelele si bazinele hidrografice

Asalt de idei !ompleteaza tabelul in caiete

1umesc deosebirile dintre riul de munte si riul de cimpie )nfluenta reliefului asupra cursului riului &riuri de munte siriurile de cimpie) #e grupe se analizeaza tema *rupe +,-acurile *rupa .,-acurile de acumulare *rupa /,'altile *upa 0, Mlastinile Analizeaza subtemele si noteaza ideile in caiete

%!are este rolul lacurilor si mlastinilor in natura( "eflexia %!e importanta au mlastinile in natura( %4nde in "epublicaMoldova se formeaza cele mai multa balti(!e rol au ele( Act.individ uala Autoevalua re

%"eteaua hidrografica.'azinul hidrografic Extensia %)nfluenta reliefului asupra cursului riului partile componente ale apelor )dentifica pe harta de contur Act.individ %!ontinentale:curgatoare,stat exemplele de ape uala atoate ,ghetari si ale statatoare,curgato subterane are si ape subterane

#3a

5a exemple de ape statatoare,curgatoare si ape subterane

5e invatat tema Apele continentale 5e a nota cele mai mari lacuri si riuri pe harta de contur