Sunteți pe pagina 1din 6

CUPRINS

Aplicatia de internet banking BRD-Net.............................................................................2


1.Prezentarea aplicatiei............................................................................................................2 2.Siguranta................................................................................................................................2 3. Functionalitati si caracteristici............................................................................................3
3.1. Functionalitati consultative..............................................................................................................3 3.2. Functionalitati tranzactionale...........................................................................................................4 3.3. Alte functionalitati............................................................................................................................5

4. Costul serviciului .................................................................................................................6


5. Concluzii.............................................................................................................................................6

Aplicatia de internet banking B !"#et

1. Prezentarea aplicatiei
BRD-Net este o aplicatie e tip !nternet Ban"in# oferita e catre BRD-$%$ clientilor
sai persoane fizice& persoane fizice autorizate si persoane 'uri ice. Aceasta per(ite consultarea conturilor esc)ise la BRD& realizarea e tranzactii *transferuri si plati+& efectuarea e sc)i(,uri valutare sau constituirea e epozite. -entru utilizarea acestei aplicatii este necesara utilizarea unui calculator personal . -C sau /acintos) otat cu un siste( e operare 0in o1s. Cone2iunea la !nternet tre,uie sa fie la o viteza (ini(a e 23.344 ,its5sec * ial-up& ca,lu 67 etc.+. Bro1ser-ul utilizat poate fi !nternet 82plorer 9& Firefo2 2 si versiunile ulterioare& alte ,ro1sere. Bro1ser-ul tre,uie sa fie para(etrat pentru a accepta coo"ies si securizarea %%: 123 ,its. Accesul la serviciul BRD-Net se poate face a oua zi upa a erare prin conectarea la !nternet si tastarea a resei ;R: . )ttp.55111.,r -net.ro in ,ro1ser.

2. Siguranta
-entru a se asi#ura un nivel (a2i( e si#uranta& BRD foloseste un s<ste( e criptare perfor(ant. %%: 123 ,its.
Accesarea pa#inilor securizate BRD-Net se efectueaza intro ucan

un co

utiliztor for(at in 3 cifre si o parola e acces for(ata in 6 cifre& furnizata e ,anca si cunoscuta nu(ai (o ifica orican e catre client. Din (otive e si#uranta& aceasta parola se poate e catre client& an Clic" pe optiunea %c)i(,are -arola.

-entru a se evita interceptarea parolei& intro ucerea acesteia se face oar prin inter(e iul unei tastaturi virtuale. 6astatura virtuala este o fereastra care apare pe ecran ori e cate ori este solicitata intro ucerea parolei. Aceasta parola este folosita si pentru vali area tranzactiilor *vira(ente+.

Dupa trei intro uceri eronate ale parolei pentru acelasi co functionalitatile site-ului este ,locat pe o perioa a e 24 e ore. Dupa 5 (inute securizate ale site-ului.

e utilizator accesul la

e neutilizare a site-ului& cone2iunea este intrerupta in (o in nou co urile e acces pentru a reaccesa pa#inile

auto(at. 6re,uiesc intro use

-arola tre,uie (o ificata o,li#atoriu la pri(a accesare a serviciului si upa 34 e cone2iuni. -entru a fi si#uri e faptul ca se realizeaza conectarea la site-ul BRD si nu la alta a resa e !nternet este in icat sa se verifice prezenta literei = s > upa = )ttp > in ,ara e a resa a ,ro1ser-ului incepan cu pa#ina e i entificare. De ase(enea este ,ine sa se verifice aca Certificatul e securitate este vali si eli,erat e o autoritate e certificare recunoscuta *7eri%i#n+ pentru a resa ;R: . )ttp.55111.,r -net.ro.

3. uncti!nalitati "i caracteri"tici


%erviciul BRD-Net ofera ur(atoarele tipuri e functionalitati .

3.1. Functionalitati consultative


" " " " " " " Consultarea sol urilor conturilor curente si cu car Consultarea sol urilor conturilor e epozitA Consultare infor(atii cu privire la pro#ra(ul e econi(isire cre itare /ultiplan constituit e clientA Consultarea infor(atiilor referitoare la cre itele si liniile e cre it contractateA :ista or inelor e(ise e pe BRD-N86 Bn ulti(ile 45 e zileA -osi,ilitatea e a o escarca in for(at A%C!!5C%758CC8::5-DF infor(atiile referitoare la transferurile initiate prin BRD-NetA :ista ,eneficiarilor cDtre care se pot face plD@i. e cre it atasat ?i a

e2traselor e cont ce con@in opera@iuni cu un istoric e 45 e zile A

!nfor(atiile afisate privin conturile curente& conturile colaterale& liniile e cre it se refera la . tip cont& nu(ar cont& titular& valuta contului& ata sol ului& sol ul& unitatea BRD un e este esc)is. -rin clic" pe %ol cont se va afisa istoricul sol urilor respectivului cont in ulti(ele 45 e zile. !nfor(atiile afisate se vor referi nu(ai la zilele ulterioare a erarii la BRD-Net. -rin clic" pe lin"-ul Denu(ire cont& se va afisa lista operatiunilor efectuate in ulti(ele 45 e zile pe contul respectiv. Nu(ai operatiunile efectuate ulterior a erarii la serviciu vor fi isponi,ile pe site.

3.2. Functionalitati tranzactionale


" 6ransferuri Bntre conturile proprii * etinute in calitate e 6itular sau pentru care are calitate e !(puternicit+ pe care clientul le-a selectat Bn contractul Bnc)eiat cu ,anca sau ulteriorA

-lD@i cDtre ,eneficiarii pe care clientul i-a efinit Bn (o(entul su,scrierii sau ulterior. -lD@ile efectuate se referD atEt la opera@iuni intra,ancare cEt ?i la opera@iuni inter,ancareA

"
" " " " "

-lati catre conturi e trezorerieA


-lata facturilor catre furnizorii e servicii si utilitati a#reati e BRD si pre efiniti in aplicatie *sectiunea -lati facturi+ A %e realizeaza Bntre conturile cu care clientul a a erat Bn calitate e titular sau i(puternicitA Creare e epozite la ter(en& cu o,an a fi2a sau varia,ila&in lei sau valuta& prin transfer in contul curent A %etarea e plati pro#ra(ate A FferD posi,ilitatea clien@ilor persoane 'uri ice intro ucerii or inului trans(iterii cDtre ,ancD. e platD e a separa (o(entul e (o(entul se(nDrii acestuia Bn ve erea e vira(ente intre conturi& transferuri catre

%ectiunea 6ransferuri per(ite efectuarea

,eneficiari nationali si internationali si plati catre trezorerie. %e ale# contul e(itent si contul estinatar in listele erulante si se precizeaza caracteristicile or inului *su(a& ata& cnp5cui si (otiv+& upa care se a clic" pe ,utonul 7ali are. 7ali area or inului se realizeaza prin

intro ucerea parolei intr-ul ca(p

estinat acestui lucru. Dupa confir(area platii e2ista

posi,ilitatea e a escarca etaliile acesteia in for(at p f. -latile pro#ra(ate per(it realizarea transferurilor perio ice a unei su(e constante intre conturi sau catre ,eneficiarinationali. Dupa confir(area unei astfel e setari se pot escarca infor(atiile referitoare la aceasta& in for(at p f. 6ransferurile vor fi e2ecutate Bn li(ita isponi,ilului e2istent Bn contul clientului. Clientul tre,uie sa se asi#ure ca valoarea transferului si co(isionul aferent se inca reaza in li(ita sol ului isponi,il. 6oate conturile atEt cele e,itoare cEt ?i cele cre itoare sunt pre efinite e cDtre client Bn (o(entul a erDrii la BRD-N86 sau a Du#ate ulterior prin (i'loacele puse la ispozi@ie e cDtre ,ancD. :a constituirea epozitelor& tre,uie respectata su(a (ini(a eoarece aplicatie per(ite constituirea epozitului c)iar si pe o su(a (ai (ica& ur(an ca operatiunea sa fie re'ectata si clientul sa fie infor(at printr-un (esa' re#asit in pa#ina G/esa'e personaleH. !nfor(atiile referitoare la o,anzile aferente epozitelor precu( si su(ele (ini(e se re#asesc in sectiunea %ervicii in aplicatia BRD-Net.

6arifele si co(isioanele ,ancii& precu( si plafoanele pot fi consultate in sectiunea %ervicii si pe site-ul 111.,r .ro.

3.3. Alte $unctionalitati


" " " " " " " " " Descarcarea e2trasului e cont in for(atul orit *-DF.& C%7& A%C!!& 82cel+ A :ista coa,onatilor efiniti Bn ca rul contractului BRD-N86A :ista unitD@ilor BRDA Con itiile $enerale Bancare A $)i ul e tarife si co(isioaneA Cursuri valutare utilizate in transferurile ce i(plica sc)i(, valutar A :in" cDtre site-ul institu@ionalA :ista o,anzilor stan ar pt epoziteA %c)i(,are parolD acces5se(nDturD electronicD on-line& farD a fi necesarD prezentarea la ,ancDA

#. C!"tul "er$iciului
Co(isionul lunar e utilizare stan ar BRD-Net perceput e BRD este efinit Bn 8;RF ?i are ur(Dtoarele valori. " " " -ersoane fizice. 1 8;RA -ersoane fizice autorizate. 3 8;RA -ersoane 'uri ice. 3 8;R. In (o(entul a erDrii clientul tre,uie sD efineascD un cont in care i se va percepe co(isionul lunar e utilizare& cont pe care il etine in calitate e titular sau pentru care are calitatea e i(puternicit *Jcont e facturare+. -entru platile realizate prin inter(e iul BRD-Net se acor D o re ucere e,itare in co(isionul stan ar perceput pentru aceste opera@iuni. e 2%& la

%. C!ncluzii
B !"#et asigura legatura cu banca din orice locatie din lu'e. Clientul are posi,ilitatea sa-si eruleze operatiunile coti iene si sa consulte infor(atii referitoare la conturi prin inter(e iul site-ului tranzactional 111.,r -net.ro e la orice calculator conectat la reteaua !nternet. Datorita faptului ca functioneaza 24 e ore in 24& 9 zile in 9 BRD-Net asi#ura prelun#irea orarului e functionare al ,ancii. Accesul la functionalitatile serviciului BRD-Net si se(narea operatiunilor efectuate se realizeaza printr-un siste( e co uri care prote'eaza clientul i(potriva oricarei utilizari frau uloase a serviciului. ! entificarea clientului se realizeaza printr-un siste( e co uri e acces confi entiale& acesta fiin sin#urul purtator al se(naturii ,ancare. ;tilizarea serviciului este la in e(ana oricui fiin facilitata e e2istenta unui (eniu si(plu care con uce clientul irect catre operatiunea pe care oreste sa o realizeze. Clientii ,eneficiaza e o re ucere e 25K a co(isioanelor pentru platile efectuate prin BRD-Net& fata e co(isioanele stan ar aplica,ile acestor operatiuni