Sunteți pe pagina 1din 4

Ultimul berevoi de Vasile Voiculescu

Vasile Voiculescu (1884-1963), a fos medic, poet ( Ultimele sonete nchipuite ale lui Shakespeare), prozator (Ultimul Berevoi, Capul de zimbru) i dramaturg romn (Fata ursului, Pribeaga). e!uteaz" #n $on%or!iri literare #n 191&. ac" 'laga considera, #n mod metaforic, c" (%e)nicia s-a n"scut la sat*, dac" scrierile lui $reang" propun un uni%ers ar+aic, p"str"tor al tradi,iilor, Voiculescu ne propune o lume fa!uloas", de la #nceputurile umanit",ii, #n care supersti,iile, ritualurile magice, %isul se #mpletesc #n mod misterios cu realitatea cea mai credi!il". -n literatura popular" g"sim, de altfel, pentru prima dat" credin,a #n puterea magic" a unor o!iecte. .crierile lui Voiculescu, cum remarc" )i /icolae 'alot", propun un t"rm care nu are a face nici cu psi+ologicul, nici cu socio-moralul, ci cu o lume #n (contingen," cu suprafirescul sau nefirescul*1 0entru admiratorul acestui uni%ers de #nceput de lume, natura nu este niciodat" (e1clusi% natural"*, toate %r"2ile )i secretele st"pnite de unii oameni ale)i (sunt semne ale unui numinos intramundan, ale unei sacralit",i lume)ti, #mpletite strns cu profanul*&. Obiectul cu nc rc tur magic intr", cu siguran,", #n alc"tuirea acestui uni%ers fascinant, #l poate c+iar crea sau st"pni. -n Ultimul Berevoi, c ciula, b!tele desc!ntate, blana de urs, se constituie #n o!iecte magice #n des"%r)irea ritualurilor de rec)tigare a cura2ului. 3n singur om pare s" poat" sc"pa turmele de urgia pr"d"torilor, )i anume (mo)ul cu c"ciul"-mpletit"*, c"ciul" ce pare a fi semnul oamenilor superiori, al %racilor, )i care de%ine sim!olic" prin puterea ce i-o confer" !"trnului4 (la o!r)ia ei sta c"ciula sacr" peste care preo,ii !"trni, str"%ec+ii magi, #)i a)ezau ca peste o c"ptu)eal", mitrele )i coroanele. 5ra %estita cu)m" a c"ciula,ilor, semnul oamenilor li!eri )i de neam, din care se alegeau crmuitorii popoarelor de rnd.* ( Ultimul Berevoi). Vraciul, cu puterea %ec+ii c"ciuli, %a domina oameni )i animale, #n el fiind ultima speran," a
1 &

/icolae 'alot", "rta lecturii# eseuri, 'ucureti, 1968. $bidem%

s"tenilor. -n #ncercarea de a st"%ili furia mun,ilor )i a fiarelor, %a apela la o multitudine de datini str"!une, se %a #ntoarce #n preistorie, c"utnd s" #nl"ture orice urm" a ci%iliza,iei moderne, ce nu are a face cu puritatea #nceputurilor. (-ntia trea!" a fost s" sting" focul trlei, foc nou, aprins cu amnar ori c+i!rit. 7 a,,at %ec+iul foc, focul %iu, singurul care are trecere la du+uri* (Ultimul Berevoi). 8ocul, descris ca %ec+i )i %iu, de%ine actant #n ritualul !"trnului. (.cnteia care-l z"misle)te ca pe un copil, tre!uie s" ,)neasc", s"mn," %ie, dintr-o sfrleaz" de lemn tare, frecat" #ntr-o g"uric" sco!it" #n alt lemn mai sla!.* (Ultimul Berevoi). /"scut, ca un copil, din pntecele lemnului, aprindere cu aluzii spre actul concep,iei, focul t"m"duitor, care %a participa la ritual, focul ce sim!olizeaz" purificarea locului, %a trimite scntei de cura2 )i putere su! mna di!ace a unc+e)ului. $a descntecele s" ai!" efect, toate o!iectele tre!uie s" fie pure, ne#ntinate de mna omului, iar uneltele de fier sau din alte metale tre!uie ascunse cu gri2", c"ci oamenii tre!uie s"-)i reg"seasc" cura2ul preistoric de %n"tori f"r" a apela la a2utorul o!iectelor fa!ricate4 (9umea muntelui se #ntorcea #napoi la era lemnului )i la %rsta pietrei.* (Ultimul Berevoi). 7ceast" re%enire, la un timp de #nceput al umanit",ii, ne introduce )i pe noi, interpre,ii te1tului literar, #ntr-o lume preistoric", cu oameni ce reu)eau s" domine fiarele cu a2utorul descntecelor )i al %r"2ilor. 7cum magia poate #ncepe. '"trnul %r"2itor #i supune pe cio!ani unui #ntreg ritual, menit a reda !"r!",ia, cura2ul, att oamenilor ct )i %itelor. 7cesta, a2utat de scnteile focului )i de arderea p"rului de urs )i de lup, %a %indeca, prin descntece, spaimele4 (unc+ia)ul c+em" #n a2utor du+ul marelui taur al muntelui, !"trnul ar+itaur, str"!unul celor de azi, care s" dea t"rie urma)ilor.* (Ultimul Berevoi). $io!anii %or da piept cu ursul #nc+ipuit, %or #n%inge, %or c"lca #n picioare, #m!r"ca,i #n piei de taur, !lana ursului fioros, !lan" ce are )i ea un rol sim!olic, c"ci, #n%ins" de a)a-zi)ii tauri, ea %a tre!ui s" se dea !"tut" )i #n fa,a %itei ade%"rate. $impoiul %a des"%r)i %ra2a, (o glgitur" s"l!atic"* smuls" din pntecele acestuia pornind dansul +alucinant al cio!anilor. $a un ultim act #n acest ritual, (%"carii #)i primir" din mna %raciului !tele descntate* (Ultimul Berevoi), semn al puterii )i al !"r!",iei, (frecate cu unsoare magic"*, pe care (fiecare )i-o #n"l,a pe rnd #n plpirile dimine,ii, care se r"sfrngeau #n lemnul lucios ca-ntr-o f"clie.* (Ultimul Berevoi). 8"clia este din nou sim!ol al focului atotdominator, foc aduc"tor de cura2 pentru cio!ani )i de spaime pentru fiare. 'tele, sim!ol al puterii, iz!esc cu furie !lana ursului, semn c" au #n%ins, cel pu,in la ni%el ideatic, for,a acestuia. 5 un dans s"l!atic, al st"pnitorilor lumii, al ne#nfrica,ilor ap"r"tori ai %itelor,

&

un dans al cuceritorilor care )tiu c" de acum #nainte nimic nu le %a mai sta #n cale, un dans ce aminte)te de tri!urile ce sl"%esc fiarele #nainte de a porni la %n"toare. Vra2a #ns" pare s" nu mai ai!" efect #ntr-o lume #n care magia a fost uitat", #n care nici do!itoacele nu par s" mai )tie ce #nseamn" cura2ul, nu par s"-)i aduc" aminte de %remuri imemoriale cnd st"pneau locurile. '"trnul crede totu)i #n puterea magic" a o!iectelor, #n puterea de a readuce la %ia," timpuri demult uitate4 (%raciul ,inea #ntre genunc+i o putinic" astupat" cu o piele #ntins" peste gur", #n care sta #nfipt un mo, de coad" de cal. $nd omul trecea degetele unse peste smocul lunecos, putinica scotea muget tnguios de %i,el fl"mnd sau r"get !"t"ios de !u+ai, dup" cum o mnuia mna me)ter".* ( Ultimul Berevoi). .unetele, menite s" impresioneze %itele )i taurul, nu par #ns" s" ai!" nici un efect, f"cndu-l pe !"trn s" se #ntre!e asupra me)te)ugului s"u, asupra puterilor sale )i asupra capacit",ii timpurilor de a se l"sa %r"2ite. $a un ultim gest disperat, unc+e)ul #)i %a pune %ia,a #n minile taurului care pare s" ai!" ne%oie de o pro%ocare ade%"rat", nu de un simulacru. -m!r"cat #n !lana de urs, %raciul #)i %a #nfrunta moartea, #n numele magiei care tre!uie s" cuprind" din nou pe om )i animal deopotri%"4 (acolo taurul a flfit #ntr-un corn c"ciula #mpletit" smuls" din capul %r"2itorului, ar"tnd-o cu fal" muntelui, ca s" se )tie c" de acum #nainte nimeni nu-i mai poate sta #mpotri%".* (Ultimul Berevoi). 5ste semnificati% faptul c" taurul poart" #n coarne c"ciula !"trnului, semn c" puterea este acum a lui, c" magia s-a s"%r)it, )i c" acum el e st"pnul a!solut al %itelor )i al muntelui4 (:i, m"re,, !uciuma din !eregata-i de o,el #n tuspatru z"ri c" el, taurul .urului, a r"pus fiara cea mai groza%", pa omul-urs, cel din urm" ap"r"tor al %itelor, pe ultimul 'ere%oi.* (Ultimul Berevoi). ;oartea ultimului solomonar este, desigur, sim!olic". <dat" cu el dispar toate te+nicile ritualice, toate descntecele, toat" %ra2a. $e%a din puterea sa %a fi preluat" de cei descnta,i, de cei care %or purta #nsemnele magiei4 taurul )i cio!anii. 5i %or duce mai departe po%estea ultimului %r"2itor, a celui care %a trece, prin %ra2", de partea mun,ilor, a negurilor )i a fiarelor. <!iectele sale, cu #nc"rc"tur" magic", cu #ntre!uin,"ri precise #n ritualul descntecelor, %or pierde pro!a!il orice semnifica,ie #n mna ne#n%",at" a altor mnuitori, oameni noi, f"r" )tiin," de %eacuri str"!une. =ot un #m!lnzitor al fiarelor este )i 9uparul din &n mi'locul lupilor, acesta sem"nnd #ntruct%a cu ultimul 'ere%oi. :i el st"pne)te arta descntecelor )i a magiei, c+iar oamenii din sat numindu-l (%r"2itor de lupi*, (care #i supunea )i-i folosea cu farmecele )i magia lui, ca un st"pn.* (&n mi'locul lupilor). $+iar dac" po%estitorul #ntmpl"rilor, magistrat, #ncearc" s"

e1plice logic, ra,ional, faptele, sim,im c" ade%"rul este dincolo de puterea de #n,elegere a omului comun. 7ceast" #nclina,ie, spre sfera animalicului )i a elementelor opuse spiritului ra,ional ce define)te ci%iliza,ia uman" par a fi, )i dup" p"rerea lui /icolae 'alot", specificul scrierilor lui V. Voiculescu. .untem introdu)i, prin intermediul tuturor acestor ritualuri str"%ec+i, #mplinite cu a2utorul o!iecteleor cu semnifica,ii magice, #ntr-un uni%ers fascinant, de #nceput de lume, de epoci de mult uitate. 0entru /icolae 'alot", (ar+aicul )i magicul din po%estirile scriitorului romn apar,in unei zone de dinaintea 5ladei sau >omei )i mult #naintea cre)tinismului. ?...@ >iturile )i cultele lor, (%r"2ile* lor apar,in unor #nceputuri fa!uloase )i se refer" la ele, sunt istorice mult #naintea istoriei.*3 :i aceast" lume fa!uloas", misterioas", #ntocmit" pe tradi,ii )i supersti,ii, n-ar putea prinde %ia," f"r" apelul la o!iectele magice care a2ut" la #mplinirea ritualurilor )i a %r"2ilor.

Bibliogra)ie# '79<=A, /icolae "rta lecturii# eseuri, 'ucureti, 1968. V<B$395.$3, Vasile Ultimul berevoi, 5ditura pentru 9iteratur", 'ucureti, 1966.

$bidem%