Sunteți pe pagina 1din 7

STUDIUL MISCARII OSCILATORILOR CUPLATI

SSc copu opul l l luuccrraarrii ii


n aceasta lucrare se studiaza miscarea eIectuata de doua sisteme oscilante (doua
pendule elastice), cuplate ntre ele prin intermediul unui resort. Se veriIica rezultatele
prezise de modelul teoretic discutat si se pune n evidenta aparitia Ienomenului de batai.
Se determina constantele elastice ale celor trei resorturi
PPrri inncciippiiuul l IIiizziic a c al m l meet tod odeeii
Dupa cum este cunoscut, prin ..nuu nuu1 1 ..11nn::I1 I1.. se ntelege un sistem Iizic, capabil
sa excute oscilatii armonice sub actiunea unei Iorte elastice. Cel mai simplu pendul
elastic se realizeaza dintr-un resort, PP,, care are capatul superior Iixat, iar de celalalt se
atrna un corp greu, AA (Fig. 1). Forta elastica ia nastere n resort o data cu deIormarea
acestuia; resortul si corpul AA alcatuiesc sistemul Iizic capabil sa oscileze. nainte de a
suspenda corpul AA, capatul liber al resortului se aIla n punctul CC (Fig. 1a).
Sub actiunea Iortei de
greutate G G nn , resortul se
alungeste, capatul sau deplasndu-
se n punctul CC' aIlat la distanta
rr
0
de punctul CC. Datorita
deIormarii elastice, n resort ia
nastere Iorta F kx =
0
, unde II
este constanta elastica a
1111.! .! resortului. Deoarece toate Iortele
actioneaza dupa aceeasi directie, relatia dintre ele se poate scrie sub Iorma scalara.
n noua pozitie de echilibru, ntre cele doua Iorte exista relatia:
F G = 0 (1)
Actionnd cu o Iorta suplimentara n jos, astIel nct capatul resortului sa se
deplaseze n punctul CC, , aIlat la distanta rr de punctul CC'', n resort va lua nastere o Iorta
elastica suplimentara 11' ' -- Ir Ir. nlaturnd Iorta care a produs noua deIormare a
resortului, asupra corpului de masa AA vor actiona trei Iorte (Fig. 1c) astIel nct ecuatia
de miscare se poate scrie:
G
x

x
F
G
F
' F
O"
O`
O
(a)
(b)
(c)
M
ma F F G = + ' (2)
1innd seama de relatia (1) ecuatia diIerentiala de miscare a corpului se scrie sub
Iorma:
mx kx = (3)
Relatia (3) reprezinta ecuatia diIerentiala a miscarii oscilatorului armonic care
executa oscilatii neamortizate; pulsatia proprie este data de relatia:

0
=
k
m
(4)
Ecuatia miscarii oscilatorii este de Iorma:
x A t = + cos( )
0
(5)
unde si sunt doua constante (amplitudinea si Iaza) care se determina din conditiile
initiale, speciIicate prin pozitia rr
00
si prin viteza ++
0
, ambele marimi speciIicate la
momentul I I 0.
Daca consideram ca la momentul initial pendulul este lasat sa oscileze liber (++
00

= 0) dintr-un punct CC aIlat la distanta rr


01
de pozitia de echilibru, atunci nlocuind n (5)
rezulta sistemul de ecuatii:
x A
A
01
0
0
=
=

cos
sin


(6)
Rezolvnd acest sistem, obtinem ecuatia de miscare:
x x t =
01 0
cos (7)
Sa presupunem ca avem doua astIel de sisteme oscilante. Daca prin intermediul
unei legaturi oarecare, Iiecare oscilator actioneaza asupra miscarii celuilalt, spunem ca
sistemele sunt cuplate, iar oscilatiile eIectuate n aceste conditii se nu nunn..::. . aa::..11 11nnI11 I11
..u u11nnII... Se pot Iorma diIerite sisteme cuplate care sa contina cel putin doi oscilatori. n
laborator vom Iolosi un sistem (Fig. 2) Iormat din doua pendule elastice identice PP
1
si PP
2
(de masa nn si constanta elastica II) ca si cel descris mai sus, dispuse vertical. n absenta
oricarei legaturi ntre cele doua pendule, daca acestea sunt scoase din pozitia de
echilibru, ele vor executa oscilatii libere, independente, cu pulsatia data de ecuatia (4).
Daca, nsa, legam pendulele ntre ele prin intermediul unui al treilea resort PP
12
, de
constanta elastica II
12 12
, pendulele elastice si vor inIlenta reciproc miscarea. n pozitia de
echilibru a corpurilor AA
11
ssi i AA
22
, , suma tuturor
Iortelor care actioneaza asupra Iiecarui corp n
parte, este zero. Deplasnd corpul AA
11
pe o
distanta rr
11
iar corpul AA
2
pe o distantarr
22
, , n sistem
vor apare Iorte elastice suplimentare care tind sa
readuca corpurile la pozitia de echilibru (Fig. 3).
Forta 11
12 12
este Iorta elastica ce se dezvolta n
resortul de cuplaj. Asupra corpului AA
11
va actiona
Iorta rezultanta:
1 1
T
- 1
T2
- Ir
T
+ I
T2
;r
2
-r
T
) (8)
iar asupra corpului AA
22
, , Iorta rezultanta:
1 1
2
+ 1
T2
- Ir
2
-I
T2
;r
2
- r
T
) (9)
ConIorm principiului Iundamental al mecanicii,
aceste Iorte vor produce acceleratii
corespunzatoare, astIel nct putem scrie ecuatia diIerentiala a miscarii pentru Iiecare
corp, sub Iorma:
mx kx k x x
mx kx k x x
( )
( )
1 1 12 2 1
2 2 12 2 1
+
=
(10)
Pentru a gasi valorile lui rr
11
si rr
22
care sa satisIaca aceste relatii, adunam si scadem
ecuatiile sistemului (10). Facnd notatiile: r
2
+ r
1
A, r
2
- r
1
J (11)
obtinem un sistem de ecuatii decuplate:
mX kX
mY k k Y

( )
+ =
+ + =
0
2 0
12
(12)
avnd solutiile de Iorma:
A cos;
1
t+
1
) (13)
J E cos;
2
t+
2
) (14)
n care:
e e e
1 0 2
12
2
= = =
+ k
m
k k
m
, (15)
p
q
M
2
M
1
P
1
P
2
P
12
F
2
F
12
x
1
x
2
M
1
F
12
F
1
Fig. 2
M
2
Fig. 3
D
R
Valorile constantelor de integrare , EE,
1
,
2
, se determina din valorile
coordontetelor si vitezelor celor doua corpuri la momentul initial, I I 0. Presupunnd ca
aceste valori sunt: r
1
r
10
, r
2
r
20
, v v
10 20
0 0 = = , , atunci din relatiile (11), (13) si
(14) rezulta urmatorul sistem:
x x A
x x B
A
B
10 20 1
10 20 2
1 1
2 2
0
0
+ =
=
=
=

cos
cos
sin
sin(16)
Rezolvnd acest sistem si revenind la substitutia Iacuta n (11), se obtin ecuatiile
de miscare pentru cele doua corpuri:
x
x x
t
x x
t
x
x x
t
x x
t
1
10 20
1
20 10
2
2
10 20
1
20 10
2
2 2
2 2
=
+

=
+
+

cos cos
cos cos


(17)
Din Iorma acestor solutii, se observa ca, n general, miscarea Iiecarui corp
reprezinta o suprapunere a doua oscilatii armonice de pulsatii
1
si
2
. Din multimea
de cazuri particulare posibile vom studia doar doua.
nn) x x a
10 20
= = (adica la momentul initial corpurile AA
1
si AA
2
sunt egal
departate de pozitiile lor de echilibru si n acelasi sens).
Din sistem de ecuatii (17) rezulta:
x x a t a t
1 2 1 0
= = = cos cos (18)
Cele doua corpuri executa oscilatii n Iaza, ca si cum prezenta legaturii dintre ele nu ar
inIluenta cu nimic miscarea lor. Aceste oscilatii sunt identice cu cele ale oscilatorilor
independenti, exprimate prin ecuatia (7).
II) rr
10
00, adica la momentul I I 00 corpul AA
1
se aIla n pozitia de echilibru. n
acest caz:
x
x
t
x
t
x
x
t
x
t
1
20
1
20
2
2
20
1
20
2
2 2
2 2
=
= +
cos cos
cos cos


(19)
Folosind relatiile trigonometrice de transIormare a sumei si diIerentei a doua
Iunctii trigonometrice n produse obtinem:
x x t t
x x t t
1 20
2 1 1 2
1 20
2 1 1 2
2 2
2 2
=
+
=
+
sin sin
cos cos


(20)
sau nca:
x x t t
x x t t
1 20
2 1 1 2
2 20
2 1 1 2
2 2 2 2
2 2
=

|
\

|
.
|
+

|
\

|
.
|
=

|
\

|
.
|
+
|
\

|
.
|
cos cos
cos cos
5 5

(21)
Din acest sistem se vede ca cele doua corpuri executa oscilatii de aceeasi pulsatie

= +
1 2
2 dar nearmonice; amplitudinile acestor oscilatii:
x t x t
20
2 1
20
2 1
2 2 2
cos , cos
5

|
\

|
.
|

|
\

|
.
|

(
(22)
variaza periodic n timp. Termenul 55/22 ne arata ca atunci cnd amplitudinea unui corp
este maxima, amplitudinea celuilalt este zero si invers. Fiecare corp executa oscilatii a
caror amplitudine variaza periodic de la zero la o valoare maxima, apoi la zero si asa mai
departe. Un astIel de Ienomen este cunosut sub denumirea de IIuuIIuu11. . Timpul scurs ntre
doua momente cnd amplitudinea este maxima poarta denumirea de ..II11aannuun n IIuuIIuu11 11a aII.
Notnd cu TT perioada batailor, putem scrie pentru doua maxime consecutive:

5
2 1
2

= t k si

5
2 1
2
1

+ = + t T k ' (23)
Scaznd, membru cu membru, prima relatie din ultima, obtinem:
T' =

2
2 1
5

(24)
Pornind de la aceste consideratii, vom determina n laborator valorile
constantelor de elasticitate II si II
12
.
DDeessccrriieerrea ea ddiisspo pozziti itivu vulluui i eexp xpeerrim imeen nttaal l ssi i a a mmodu odulluui i dde e lluuccrruu
Dispozitivul este alcatuit dintr-un suport vertical (Fig. 2) de care se prind resorturile PP
1 1
ssi i
PP
2 2
si din bara EE, de care se Iixeaza masutele si . Spiralele de care sunt suspendate
corpurile AA
1 1
si AA
22
sunt prinse n punctele DD si RR,, iar ntre ele se aIla resortul de cuplaj PP
12 12..
1. DDeetteerrmi minnaarrea c ea con onsstta an ntteei i kk
se veriIica verticalitatea sistemului si a axei care trece prin cele trei resorturi;
se regleaza masutele si , , astIel nct ele sa nu atinga corpurile AA
11
si AA
22
aIlate n pozitia de echilibru;
F se ridica bara EE mpreuna cu masutele cu aproximativ 4cm si se Iixeaza n
aceasta pozitie;
Gse veriIica daca la caderea barei EE, masutele nu ating resortul din mijloc;
Hse lasa libera bara EE sa alunece n jos;
Ise determina experimental perioada oscilatiilor sincrone a celor doua corpuri;
J se completeaza Tabelul 1 si se calculeaza constanta elastica cu ajutorul
Iormulei:
k
T
m
t
n m = =
4 4
2
0
2
2
2
2
5 5
(25)
TTn nI I..11u u1 1 nnII.! .!
DD..II. .I In1 n1nnnnII.n . .n .an an::IIn nn nII..1 1 ..1 1n n: :I1 I1.. n .. n II..::aaIIIIuuII11 11aaII
Nr.det m
(g)
n t
(s)
k
(N/m)
Observatii
1.
2.
...
2. 2. D Deetteer rmi minnaarrea c ea con onssttaanntteei i dde c e cup upllaaj j kk
12 12
..
Pentru a gasi valoarea constantei de cuplaj trebuie sa determinam mai nti
pulsatia
22
din relatia
2 2

0 0

((deorece
0 0

11
, , vezi (18)). . Ca urmare, trebuie sa
gasim valoarea lui

(adica pulsatia batailor). . n acest scop procedam dupa cum
urmeaza:
se deplaseaza masutele si de sub greutati, lasnd sistemul n echilibru;
se veriIica daca resortul PP
12 12
nu este cumva deIormat;
F se deplaseaza n jos corpul AA
22
pe o distanta de ctiva centimetri si apoi se lasa
liber;
G n sistem vor apare batai cu pulsatia

care se determina experimental (

2 2
55nn

I I

unde nn

este numarul de batai, adica numarul de zerouri ale amplitudinii de


oscilatie, care se produc n intervalul de timp II

..
Hse calculeaza constanta de cuplaj din relatia:
k
m k m k
m
T T
k
12
2
2
0
2
2
2
2 2 2
2
1 1
2
=

= + = +
|
\

|
.
|

5 '
'
(26)
sau:
k m
n
t
n
t
n
t
12
2
2 2 = +
|
\

|
.
| 5
'
'
'
'
(27)
la care am ajuns nlocuind pe II cu valoarea data de (25).
OObbsseerrvvaati tie e
Daca se Iixeaza masuta sub corpul AA
1
se poate lucra numai cu resorturile
PP
12
si PP
2
. Se poate gasi usor, scriind ecuatia de miscare a corpului AA
2
, ca pulsatia
oscilatiilor executate de AA
2
n acest caz va Ii:

5
" unde "
"
=
+
|
\

|
.
| =
k k
m T
12
1 2
2
(28)
n acest Iel, se poate aIla printr-un alt procedeu constanta II
12
determinnd
experimental perioada T t n " " " = , dupa relatia:
k m
n
t
n
t
12
2
2 2
4 =
|
\

|
.
|
|
\

|
.
|

(
5
"
"
(29)
IIse completeaza Tabelul 2 ;
JJ pentru Iiecare caz se va determina de mai multe ori timpul n care se
realizeaza un numar de oscilatii si rezultatele se vor trece n tabelul cu rezultate
experimentale.
TTn nI I..11u u1 1 22
DD..I I..I In1 n1nnnnII.n . .n .an an::IIn nn nII..1 1 ..1 1n n: :I1 I1.. n .. n II..::aaIIIIuu11uu1 1 uu. . . .u u11nnJJ
Nr.
det
m
(g)
n t
(s)
n` t`
(s)
n`` t``
(s)
k
12
(N/m)
1.
2.
.