Sunteți pe pagina 1din 1

Comunicare si Relatii Publice, an II

Managementul Relatiilor Publice

TEMATICA DISCIPLINEI MRP

Capitolul I Practic i Comunicare Managerial Capitolul II Locul i Rolul Rela iilor Publice !n "rgani#a ie Capitolul III Acti$itatea %e Rela ii Publice Capitolul I& Structuri "rgani#atorice Capitolul & Procesul Acti$it ilor %e Rela ii Publice Capitolul &I Programe %e Rela ii Publice Capitolul &II Strategii ale Rela iilor Publice Capitolul &III Rela ii Publice i Mi'(ul %e Mar)eting Capitolul I* Rela ii Publice !n Me%iul Digital Capitolul * Rela ii Publice i Managementul Cri#elor Capitolul *I Rela ii Publice i Responsabilitatea Social

Responsabil curs: Lect. Asoc. Dr. Ana Raluca Chiosa Contact: anaraluca@live.com