Sunteți pe pagina 1din 63

Publicitatea Online

CUPRINS

Introducere........................................................................................................... 2
Capitolul I. Consideraţii teoretice privind publicitatea .................................. 4
1.1 Introducere în Publicitate ............................................................................. 4
1.2 Funcţiile publicităţii ..................................................................................... 6
1.3 Agenţia de publicitate .................................................................................. 7
1.4 Planificarea în publicitate........................................................................... 12
Capitolul II. Publicitatea în mediul Online .................................................... 16
2.1 Internetul - Formă modernă de comunicare ............................................... 16
2.2 Publicitatea pe Internet............................................................................... 21
2.3 Modele de publicitate pe internet ............................................................... 24
2.4 Publicitatea pe Facebook ........................................................................... 33
Cap III Studiu de caz : ProTv în mediul online ............................................. 43
3.1 Prezentare generală .................................................................................... 43
3.2 Pagina web ................................................................................................. 44
3.3 Protv pe Facebook ...................................................................................... 51
Concluzii ............................................................................................................. 54
Bibliografie ......................................................................................................... 57
Anexe .................................................................................................................. 59
INTRODUCERE

Trăim în secolul vitezei, unde internetul a devenit rapid un un fenomen


social mult mediatizat. Acesta a avut şi va avea un impact major asupra
societăţii şi viitorului său. Se bucură de un mare succes, mai ales în rândul
tinerilor şi al adolescenţilor oferindu-le acestora exact lucrurile de care au
nevoie la aceste vârste: posibilităţi de exprimare necenzurată, de socializare, de
creare de noi prieteni, şi de dezvoltarea propriei personalităţi. În egală măsură
Internetul vine şi în ajutorul companiilor oferindu-le posibilitatea de a-şi
prezenta produsele şi serviciile către un public larg cu costuri reduse faţă de
celelalte mijloace de publicitate.
Scopul lucrării este acela de a a pune în valoare beneficiile oferite de
mediul online, a formelor sale de manifestare precum, şi încearcarea de a scoate
în evidenţă importanţa utilizării acestuia ca mediu de promovare al produselor şi
serviciilor.
Lucrarea de faţă doreşte să evidenţieze evoluţia publicităţii online de-a
lungul timpului, interactivitatea, gradul ridicat de noutate, o foarte bună ţintire a
segmentelor vizate şi costurile reduse.
Am pornit în demersul meu de la o definiţie a publicităţii, am trecut prin
caracteristici şi aspecte ale acesteia în lumea contemporană şi ale comunicării
prin intermediul internetului. Am analizat mediul online, un mediu dinamic ce
se află în continuă schimbare, comunicarea online şi căile de transmitere a
mesajelor astfel încât acestea să atingă un public divers şi foarte diferit. De
asemenea am analizat dimensiunile particulare ale comunicării online, limitele şi
dezavantajele acesteia pentru ca apoi să ajung la o identificare a elementelor,
resurselor şi instrumentelor care pot fi folosite şi aplicate în acest domeniu.

2
Cu ajutorul materialelor teoretice folosite, precum şi cu instrumentele de
cercetare am încercat să evidenţiez aspectele pozitive, precum şi cele negative
ale publicităţii online, din acest motiv am ales ca studiu de caz ProTv, analiza
acestuia pe toate formele sale de comunicare în mediul online. Am dorit să scot
în evidenţă faptul că aceştia sunt în contact direct cu clienţii apelând la folosirea
unui site web, precum şi a unei paginii de Facebook care în ultimii ani aceasta s-
a aflat într-o continuă expansiune datorită numărului din ce în ce mai mare de
utilizatori. Facebook-ul oferă posibilitatea agenţiilor de publicitate, utilizatorilor
obişnuiţi să-şi aleagă publicul ţintă în funcţie de: locaţie, vârstă, gen, cuvinte
cheie, educaţie, locul de muncă, starea relaţiei, interese, limbi.
Consider că această lucrare mi-a fost de ajutor în a înţelege mai bine
mediul online, şi caracteristicile comunicării online, analiza internetului, a
metodelor de cercetare ale acestuia şi a instrumentelor de care dispune, mi-au
oferit o imagine asupra a ceea ce înseamnă publicitatea online.

3
CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND
PUBLICITATEA

1.1 Introducere în Publicitate

În secolul XXI publicitatea joacă un rol foarte important în viaţa noastră


socială fiind, fară doar şi poate, legată de comunicarea de masă. “Publicitatea a
împrumutat şi adaptat cu success conceptele, teoriile şi tehnicile din ştiinţele
sociale şi în special din sociologia opiniei publice, psihologie aplicată,
antropologie, management, retorică şi analiză statistică.”1
Dacă la începuturile sale publicitatea se realiza într-o metodă mai intuitivă
, mai mult prin informare, tendinţa actuala este aceea de a apela din ce în ce mai
mult la cercetarea de specialitate, precum şi la abordările ştiinţifice.
Obiectivul publicităţii moderne şi postmoderne este de a se transforma
mai degrabă într-o investiţie, renuntând la hazard, de a aborda consumatorul pe
baza unor tehnologii şi instrumente de comunicare fundamentate ştiinţific,
bazate pe un concept solid, pe viziune şi abordare strategică.
Publicitatea este definită ca fiind “ştiinţa, afacerea sau profesia creării şi
diseminării mesajelor reclamelor, o instituţie socială care afectează viaţa de zi cu
zi a fiecărui individ, o forţă care modelează cultura de masă, o componentă a
activităţii de marketing sau o sursă de informare despre produse, servicii,
evenimente sau instituţii (companii).”2
Publicitatea este o formă de comunicare de tip persuasiv, având rolul de a
modifica atitudinea receptorilor în scopul achiziţiei unor produse sau servicii
anume, ale căror calitaţi anunţate sunt reale. Publicitatea este o formă de
1
Dan Petre, Mihaela Nicola, Publicitatea Ed. Snspa Bucureşti 2001 p. 9
2
Dan Petre, Mihaela Nicola, Publicitate şi reclamă Ed. Comunicare.ro Bucureşti 2004 p.4 apud Michael J.
Baker, Macmillan, Dictionary of Marketing & Advertising , Ed. Macmillan Business London, 1998, p. 6
4
comunicare platită, destinată să influenţeze consumatorul în legătură cu
activitatea, produsele sau serviciile unei firme, în scopul declanşării actului de
achiziţie.
Din punctul meu de vedere o definiţie mai simplă a publicităţii ar fi că
aceasta reprezintă elementul folosit pentru o prezentare mai convingătoare a
produsului sau serviciului către consumator sau utilizator.
Publicitatea asigură legătura între produse, servicii sau oameni. Pentru a fi
eficientă, în acest sens ea trebuie să corespundă produselor şi să fie relevantă
pentru oameni în exprimarea şi susţinerea unui avantaj competitiv. Aceasta
îmbracă o mulţime de forme : naţională, regională, de consum, industrială,
pentru comerţul cu amănuntul, de produs, de marcă, instituţională, etc. Un
obiectiv al publicităţii reprezintă ”acea sarcină de comunicare bine definită,
dublată de un anumit nivel de impact asupra unui public tintă bine precizat, nivel
ce trebuie atins într-un anumit interval de timp.”3
“Decizia unei firme cu privire la publicitate este reprezentată de un
proces de cinci etape şi constă în:”4
1. Stabilirea obiectivelor. Toţi utilizatorii publicităţii trebuie să îşi
stabilească foarte clar obiectivele, adică să stabilească dacă rolul publicităţii este
de a informa, de a împrospăta memoria consumatorilor sau de a-i convinge.
2. Bugetul pentru publicitate. Acesta poate fi stabilit în funcţie de
procentajul din vânzări, fie în funcţie de cheltuilelile pe care le face concurenţa ,
fie în funcţie de obiectivele pe care firma şi le-a stabilit sau în funcţie de
cheltuielile pe care şi le poate permite firma respectivă.
3. Mesajele, adică generarea acestora, evaluarea lor şi alegerea variantei
corecte.
4. Mijloacele de publicitate, presupun definirea precisă a obiectivelor
legate de sfera de cuprindere, de frecvenţa de repetare şi impact; alegerea

3
Balaban Delia Cristina, Rus Flaviu Călin, PR Trend Ed. Tritonic Bucureşti 2007, p. 94
4
Dan Petre, Mihaela Nicola, Op.cit, p. 25
5
principalelor mijloace de reclamă; selectarea instrumentelor specifice şi
realizarea programării publicităţii, realizarea unei campanii publicitare.
5. Evaluarea eficienţei activităţii de publicitate.

1.2 Funcţiile publicităţii

“Principalele funcţii ale publicităţii, conform literaturii de specialitate


sunt: funcţia de informare, funcţia economică, funcţia persuasivă, funcţia
politică, funcţia socială, funcţia politică, funcţia culturală.”5
1. Funcţia de informare, de comunicare, de trasmitere a informaţiilor
este considerată funcţia fundamentală a publicităţii deoarece uşurează relaţia
dintre anunţător şi consumator şi răspunde la obiectivul principal al unei
campanii publicitare, acela de a face cunoscut un produs sau un serviciu.
2. Funcţia economică de asemenea este o funcţie importantă a
publicităţii: după unele teorii “(de exemplu teoria Americană a puterii de piaţă).
Publicitatea are rolul de a distrage atenţia consumatorilor de la pret, în timp ce
după altele, dimpotrivă. Publicitatea sensibilizează consumatorul în ceea ce
priveste preţurile, stimulând astfel competitivitatea economică”6. Aceasta are
funcţie economică, deoarece obiectul principal al publicităţii îl reprezintă
creşterea vânzărilor şi extinderea organizaţiei care foloseşte acest instrument de
promovare.
3. Funcţia persuasivă. Publicitatea îşi propune să influenţeze opinii şi să
modifice comportamente; ea dezvoltă procedee rafinate în realizarea acestor
scopuri. Publicitatea ştie exact ce vrea să inducă publicului şi cine este acest
public, creând mesajul în codul şi contextul cel mai adecvat grupului ţintă.
4. Funcţia socială. Publicitatea este unul din factorii care influenţează
din ce în ce mai mult atât indivizii cât şi instituţiile sociale . “Indivizii primesc
prin intermediul publicităţii, pe lângă informaţia de tip comercial şi o cantitate

5
Moldoveanu Maria, Miron Dorina, Psihologia reclamei, Publicitate în afaceri Ed. Libra, Bucureşti 1995, p. 47
6
Dan Petre, Mihaela Nicola, Op.cit, p. 44
6
imensă de “informaţie tăcută” privind regulile sociale general acceptate,
atitudini, roluri; oferă modele de comportament social etc.”7
5. Funcţia politică. Se referă la faptul că publicitatea are capacitatea de a
educa, de a influenţa, de a propune şi de a impune modele, capacitatea de a
sensibiliza consumatorii asupra puterii lor de a influenţa, prin simplul act de
cumpărare sau prin presiunile de tip juridic, echilibrul economic de pe piaţă.
6. Funcţia culturală. Reclamele bine realizate din punct de vedere
artistic cultivă sensibilitatea şi gustul publicului cumpărător, iar studiile de
specialitate arată că pentru cea mai mare parte a consumatorilor două sunt
elementele care joacă un rol important în luarea deciziei de cumpărare.
Primul constă în capacitatea publicităţii de a convinge cumpărătorul că
acesta ar avea un avantaj în urma achiziţiei produsului respectiv, iar cel de-al
doilea se referă la forma de prezentare şi comunicare a acestuia.

1.3 Agenţia de publicitate

Asociaţia Americană a Agenţiilor de Publicitate, care reglementează


activitatea de publicitate în SUA defineşte agenţia de publicitate ca pe o
“organizaţie comercială independent formată de creatori şi oameni de afaceri,
care dezvoltă, pregătesc şi plasează publicitatea în suporturile media în favoarea
clienţilor săi pentru a găsi cumpărători pentru produsele şi serviciile acestora.”8
Alţi autori o definesc ca “o organizaţie de profesionişti care oferă servicii de
creaţie sau de consultant în afaceri unor clienţi, în ceea ce priveşte crearea,
planificarea şi plasarea de reclame în diverse media”9.
Agenţiile de publicitate au de obicei 4 departamente:
• departamentul de creaţie care elaborează şi produce reclamele
• departamentul media care selectează mijloacele adecvate comunicării

7
Dan Petre, Mihaela Nicola, Op.cit, p. 12,
8
Dorin Popa, Comunicare şi Relaţii Publice, Ed. Tritonic Bucureşti 2005, p. 32
9
Dan Petre, Mihaela Nicola, Op.cit, p. 67
7
• departamentul pentru cercetare care studiază dorinţele şi caracteristicile
auditoriului
• departamentul de afaceri care se ocupă de activităţile comerciale ale
agenţiei.
“O agenţie de publicitate oferă clienţilor creativitate, experienţă şi
rentabilitate.”10 Fiecare beneficiar al agenţiei lucrează cu câte un director, iar
angajaţii din cadrul fiecărui department au sarcina de a lucra cu unul sau mai
mulţi beneficiari. Adesea agenţiile atrag noi clienţi datorită reputaţiei şi mărimii
lor. În general un client invită mai multe agenţii să elaboreze câte o prezentare
referitoare la afacerea sa şi apoi o alege pe una din ele. Agenţiile de publicitate
sunt plătite în mod obişnuit pe bază de comision şi onorări. În cadrul acestui
sistem agenţia primeşte de obicei 15% din costul achiziţionării mijloacelor de
difuzare a publicităţii.

Fig.1 Schema de organizare a unei mari agenţii de publicitat

Comitetul director (de planificare)

Client Contabil sef

Controlul sarcinilor

Departamentul Departamentul Departamentul Departamentul Relaţii cu Contabilitate


de creaţie Mediilor serviciilor de de producţie publicul
publicitare marketing

Cercetarea Testarea Testarea Cercetarea


Artă Editare Filme pieţei produsului reclamelor Audienţei

10
Presă Crina
Dacinina TVPetrescu, Creativitate
Afisaj şi investigare
Cinema în publicitate, Ed.
Radio Tipărire
Carpatica Film
Cluj 2002, p.
TV 126 Înregistrare
a 8
şi expediere
Sursa: Dan Petre, Mihaela Nicola, Publicitate, Ed Comunicare.ro, Bucureşti
2004, p. 72
Agenţia de publicitate modernă - Tipuri de agenţii.

“Agenţia de publicitate ca unitate specializată independent, joacă un rol în


cooperarea, executarea şi controlul programelor publicitare complexe ale
agenţilor săi. Profilul agenţiei de publicitate este diferit, unele asigurând servicii
atât pentru bunuri de consum, cât si pentru bunuri productive, turism, etc, iar
altele fiind specializate într-un anumit domeniu.”11
Piaţa de servicii publicitare este veche de peste 100 de ani, perioadă în
care competiţia dintre agentii le-a determinat să se specializeze tot mai mult
pentru a face faţă unei clientele din ce în ce mai pretenţioase şi la rândul ei tot
mai specializate.
1. Agenţii care oferă servicii complete
Este o “agenţie care oferă toate serviciile necesare pentru a dezvolta, crea
şi executa publicitatea pentru clienţii săi.”12 Această agenţie clasică are angajaţi
specializaţi în domenii specifice sau conexe industriei publicităţii care pot
răspunde oricăror nevoi de comunicare ale clienţilor şi adeseori oferă clienţilor
lor o acoperire globală. Această agenţie pune la dispoziţia clienţilor săi, nu
numai servicii de publicitate ci şi de cercetare şi marketing.
Ca structură o asemenea agenţie cuprinde următoarele departamente:
• departamentul de relaţii cu clienţii
• departamentul de creaţie
• departamentul de marketing
• departamentul de monitorizare a activităţii
• departamentul de cercetare şi planificare strategic
11
Alexandru Puiu, Management în afaceri economice, Vol I, Ed. Independenţa Economică Piteşti 2008, pp. 86-
87
12
Dan Petre, Mihaela Nicola, Op.cit, p. 72
9
• departamentul financiar-contabil
• departamentul de resurse umane
2. Agenţii de creaţie. Aceste agenţii sunt specializate numai pe serviciile
artistice. La acestea se apelează pentru idei privitoare la realizarea de noi
produse sau pentru noi abordări ale mesajelor publicitare.”Aceste birouri de
creaţie sunt angajate aşadar într-o singură fază a procesului promoţional, clienţii
fiind nevoiţi să apeleze pentru completarea serviciilor, la alte organizaţii.”13
3. Agenţii de media. Au apărut ca urmare a dezvoltării rapide a
televiziunii după anii 1960 când posturile TV, aveau de oferit multe spaţii
publicitare. Agenţiile de media sunt specializate exclusiv în achiziţia de spaţii şi
timpi de media şi derularea programelor publicitare pe diverse canale.Ele oferă
servicii atât agenţiilor de publicitate cât şi direct anunţătorilor.Avantajele pe care
le are o asemenea agenţie sunt: poate oferi soluţii media personalizate şi poate
cumpăra volume mari de spaţii media obţinând reduceri mai mari, ceea ce
înseamnă preţuri mai mici pentru client. Există şi agenţii media specializate pe
un anumit suport-TV, radio, reviste- care au avantajul cunoaşterii profunde
respectivului tip de canal astfel putând oferi servicii foarte specializate şi
personalizate.
4. Agenţii interactive. Şi-au facut apariţia ca urmare a dezvoltării noilor
canale de comunicare electronice- internetul, televiziunea de tip interactiv,
reţelele de computere şi expertiza de tip IT pe care agenţiile clasice nu o
posedă.
5. Agenţii interne. Sunt agenţii create în interiorul unei companii cu alt
obiect de activitate decât publicitatea, de obicei un anunţător care desfăşoară
frecvent activităţi de comunicare. Propriul serviciu de publicitate creează,
produce şi difuzează mesajele publicitare. Aceste agenţii au o serie de avantaje:
o coordonare mai bună a activităţii de publicitate, nu plateşte comision altei
agenţii, o mai bună cunoaştere a caracteristicilor produselor şi serviciilor
promovate.
13
Dorin Popa, Op.cit, p. 33
10
6. Agenţii de marketing direct. Oferă servicii precum direct mailing-ul
şi telemarketingul, activitate ce ocupă o pondere din ce în ce mai mare în mixul
de marketing.
7. Grupul de agenţii. A apărut ca o consecinţă la presiunea cererii
clienţilor de servicii din ce în ce mai specializate şi mai performante.
“Este un grup de companii independente specializate pe diverse servicii,
care sunt coordonate de grup şi care lucrează împreună pentru aceeaşi clienţi.
Este de fapt o nouă organizare mai eficientă a marilor agenţii.”14
8. Mega Agenţiile oferă o serie de avantaje clienţilor săi şi anume un
portofoliu de specialist considerabil, capacitatea de a muta părti ale unui buget
de la o agenţie la alta, forţă superioară în negocierea spaţiilor şi timpilor media.
Acestea nu sunt însă lipsite şi de dezavantaje: timpul de reacţie mai lung la
modificările mediului de afaceri, nevoia gestionării conflictelor de interese între
diverşi clienţi din portofoliu, maniera de interacţiune impersonală cu clienţii. O
astfel de agenţie este cea londoneză Saatch&Saatchi care s-a extins de la o
agenţie mică în 1986 la o mega agenţie în 1988, fiind pentru o perioadă scurtă de
timp cea mai mare organizaţie de publicitate din lume.
9. Reţelele de agenţii. Prin anii 1920, Lynn Ellis , un consultant în
probleme de management în domeniul publicităţii a observat că agenţiile de
dimensiuni medii care nu aveau filiale întampinau greutăţi în rezolvarea
problemelor regionale ale clienţilor. Acesta s-a deci să grupeze asemenea agenţii
într-o reţea, cu câte o agenţie în fiecare centru mare de publicitate, astfel încât
acestea se puteau ajuta reciproc. În prezent există numeroase reţele de agenţii,
care nu se confundă cu asociaţiile agenţiilor de publicitate.

Remunerarea agenţiei de publicitate


Agenţia de publicitate poate fi plătită după mai multe sisteme, cele mai
cunoscute dintre acestea fiind:

14
Dacinina Crina Petrescu, Creativitate şi Investigare în Publicitate, Ed. Carpatica Cluj 2002, p.127
11
1. Pe bază de comision. Agenţia pe baza comisionului încasat îşi va
acoperi cheltuielile legate de producţie, creaţie, cercetare, personal.”Cele mai
cunoscute forme de calculare a comisionului sunt următoarele două”15:
- Metoda franceză. Beneficiarul plăteşte agenţiei preţul întreg al
mediilor contractate, iar agenţia îşi opreşte din acesta reducerile pe care le obţine
atunci când cumpără spaţiile publicitare.
- Metoda americană. Clientul plăteşte agenţiei costul net al mediilor
contractate, adăugând la acesta un procent convenit între client şi agenţie.
2. Pe bază de onorariu. Agenţia este plătită cu o sumă de bani , stabilită
în funcţie de complexitatea serviciilor prestate.
3. Sistemul mixt este o combinaţie a celorlalte două şi asigură agenţei o
compensaţie formată dintr-un comision plus o sumă care diferă în funcţie de
serviciile prestate.
4. În funcţie de rezultate. Clientul plăteşte o sumă minimă plus un
procent mai mare sau mai mic, în funcţie de rezultatele obţinute în urma
campaniei.

1.4 Planificarea în publicitate

Activitatea de planificare a strategiilor de comunicare este realizată de un


department specializat din cadrul agenţei de publicitate sau de un responsabil de
relaţia cu clientul din cadrul departamentului de relaţii cu clienţii. Funcţia de
planificare strategică, urmăreşte atingerea obiectivelor de business şi de
comunicare ale unei mărci într-un anumit interval de timp, de regulă mai
îndelungat.
Una dintre definiţiile cu grad ridicat de generalitate consideră planificarea
sau strategia ca fiind acea activitate prin care se urmăreşte exercitarea unui
anumit grad de control asupra unor acţiuni viitoare. O altă definiţie este aceea de

15
Ibidem, p. 130
12
„acţiune de determinare a ţelurilor şi obiectivelor de atins, hotărâre a
modalităţilor de acţiune şi alocare a resurselor necesare pentru atingerea acestor
obiective.” 16
Contribuţia planificării în ansambul activităţilor specifice industriei
publicitare se reflectă în identificarea oportunităţilor de promovare ale unei
mărci, înţelegerea consumatorului şi orientarea campaniei publicitare în funcţie
de aceste elemente.
În orice demers de planificare sunt considerate ca fiind fundamentale
cunoaşterea produsului, cunoaşterea nevoilor şi dorinţelor consumatorului
(comportamentul consumatorului). Acestea sunt cele mai importante aspecte în
planificare, ce au rămas constante de-a lungul vremii, indiferent de dezvoltarea
noilor tehnici de marketing.

1. Cunoaşterea nevoilor şi dorinţelor consumatorului


Comportamentul consumatorului indică comportamentul oamenilor în
cazul achiziţionării sau consumului de produse şi servicii, în timp ce
consumatorul reprezintă utilizatorul final de bunuri şi servicii.
Cel mai important aspect al comportamentului de consum – din perspectiva
publicităţii – vizează procesul de luare a deciziei de cumpărare, care presupune
patru etape:17
a. Conştientizarea (recunoaşterea) nevoii .
Procesul cumpărării începe cu conştientizarea unei nevoi, atunci când
persoana în cauză sesizează diferenţa dintre ceea ce are şi ceea ce îşi doreşte.
Psihologia defineşte nevoile sau trebuinţele ca fiind stări interne de necesitate
care se manifestă prin apariţia unui dezechilibru în sistemul organic sau de
personalitate, dezechilibru care se cere îndepărtat printr-o acţiune de eliminare a
acestuia şi de reinstalare a echilibrului.

16
Balaban Delia Cristina, Publicitatea de la planificare strategică la implementarea media, Ed Poliriom
Bucureşti 2000 p. 78
17
Dan Petre, Mihaela Nicola, Op.cit, p. 128.
13
Există o varietate foarte mare de nevoi umane, iar pentru clasificarea lor s-au
elaborat diverse sisteme. “Una dintre cele mai cunoscute clasificări ierarhice
este cea propusă de psihologul Abraham Maslow. El distinge cinci clase de
nevoi, structurate piramidal”18:
1. nevoi fiziologice (hrană, adăpost, apă, aer etc.)
2. nevoi de securitate fizică şi socială (de protecţie faţă de factorii negativi
din mediu)
3. nevoi de apartenenţă şi afecţiune
4. nevoi de afirmare şi recunoaştere socială
5. nevoi de autoactualizare şi recunoaştere personală
Cele cinci clase de nevoi sunt dispuse ierarhic, dinspre cele elementare, de
natură fiziologică şi de securitate spre cele de autoactualizare. Nevoile de pe
palierele superioare acţionează doar în măsura în care au fost satisfăcute cele din
clasele inferioare.
b. căutarea de informaţii şi evaluarea alternativelor
c. actul de achiziţie (comportament de cumpărare)
d. folosirea şi evaluarea produsului (comportament de postcumpărare)

2. Cunoaşterea produsului
Cunoaşterea produsului presupune colectarea oricăror informaţii relevante
despre acesta, care pot ajuta la realizarea strategiei de comunicare. Orice produs
trece prin trei stadii, parcurgând aşa numitul ciclu de viaţă al produsului, stadiul
de creştere, stadiul de maturitate şi stadiul de declin.
Fig 2. Ciclul de viaţă al produsului

Creştere Maturitate
Declin
Timp

18
Dan Petre, Mihaela Nicola, Op.cit, p.130
14
Sursa: Elaborat de autor
Stadiul de creştere este stadiul în care, datorită faptului că din ce în ce mai
puţini cumpărători noi achiziţionează produsul, creşterea vânzărilor încetineşte
sau stagnează; concurenţii luptă pentru atragerea clienţilor. Pe masură ce
concurenţa se intensifică, competitorii ineficienţi sunt eliminaţi de pe piaţă.
Stadiul de maturitate apare în momentul în care creşterea vânzărilor a
încetat. Dimensiunile pieţei nu mai cresc, vânzările constând doar în cumpărări
repetate ale clienţilor existenţi sau în cumpărări de înlocuire.
Stadiul de declin este perioada în care vânzarile scad, concurenţa se
intensifică, profitabilitatea scade - datorită reducerii preţurilor de vânzare şi
restrângerii gamei de produse oferite.

3. Spirala publicităţii
Ciclul produsului poate fi transformat într-o spirală, în momentul în care
acestuia i se face o campanie inteligentă prin care faza de reamintire, finalul
ciclului, devine punctul de plecare pentru un nou ciclu, adică relansarea
produsului prin adăugarea unor îmbunătăţiri.

15
CAPITOLUL II. PUBLICITATEA ÎN MEDIUL ONLINE

2.1 Internetul - Formă modernă de comunicare

Din punct de vedere fizic, „internet” este un termen folosit pentru a


descrie interconectarea mai multor reţele de calculatoare într-un mod ce permite
calculatoarelor să comunice şi în acelaşi timp să transfere fişiere direct şi
transparent dintr-o parte a lumii în cealaltă parte.
Topul celor 20 de tari cu cel mai mare numar de utilizatori de
internet-2012
Nr Ţară Populaţie Utilizatori Utilizatori %
Crt. 2012 Internet 2000 Internet 2012 Populaţie
1 China 1.343.239.923 22,500,000 538,000,000 40,1%
2 Statele Unite 313.847.465 95,354,000 245,203,319 78,1%
3 India 1.205.073.612 5,000,000 137,000,000 11,4%
4 Japonia 127.368.088 47,080,000 101,228,736 79,5%
5 Brazilia 193.946.886 5,000,000 88,494,756 45,6%
6 Rusia 142.517.670 3,100,000 67,982,547 47,7%
7 Germania 81.305.856 24,000,000 67,483,860 83,0%
8 Indonezia 248.645.008 2,000,000 55,000,000 22,1%
9 Marea Britanie 63.047.162 15,400,000 52,731,209 83,6%
10 Franţa 65.630.692 8,500,000 52,228,905 79,6%
11 Nigeria 170.123.740 200,000 48,366,179 28,4%
12 Mexic 114.975.406 2,712,400 42,000,000 36,5%
13 Iran 78.868.711 250,000 42,000,000 53,3%
14 Corea 48.860.500 19,040,000 40,329,660 82,5%
15 Turcia 79.749.461 2,000,000 36,455,000 45,7%
16 Italia 61.261.254 13,200,000 35,800,000 58,4%
17 Filipine 103.775.002 2,000,000 33,600,000 32,4%
18 Spania 47.042.984 5,387,800 31,606,233 67,2%
19 Vietnam 91.519.289 200,000 31,034,900 33,9%
20 Egipt 83.688.164 450,000 29,809,724 35,6%
Top 20 ţări 4,664,486,873 273,374,200 1,776,355,028 38,1%
Restul lumii 2,353,360,049 87,611,292 629,163,348 36,7%
Totalul lumii al 7,017,846,922 360,985,492 2,405,518,376 34,3%
utilizatorilor
Sursa: Date preluate de autor de pe http://www.internetworldstats.com /top20.htm19

19
Internet World States. Usage and Population Statistic, http://www.internetworldstats.com/top20.htm
16
După cum se poate observa, de-a lungul timpului a crescut
semnificativ numărul utilizatorilor de internet din întreaga lume. Creşterea s-a
datorat accesului la internet din ce în ce mai facil, dorinţa persoanelor de a se
informa, de a socializa, divertisment, interacţiune socială, umplerea timpului,
evadare din planul real .
„În întreaga lume, posturile de radio şi de televiziune comerciale îşi
susţin cheltuielile în proporţie de 100% din veniturile generate de publicitate în
timp ce pentru ziare procentul e de aproximativ 90%. În mod natural echipele
din spatele site-urilor(web masters) au preluat modelul existent şi au sperat că
macăr o parte din costuri să le fie acoperite din publicitate. Rezultatele au fost
promiţătoare şi astfel s-au pus bazele unei noi ramuri a publicităţii, publicitatea
online definită în continuare şi webvertising”20.
Internetul în calitate de mijloc de comunicare şi informare îşi
delimitează puterea prin trei caracteriştici distinctive:
Prima este aceea conform căreia este în realitate, un mediu global. În
orice parte a globului, dacă există un punct de conectare la internet, se pot
accesa aproximativ 800 de milioane de pagini ale WWW(world wide web). Site-
urile (locaţiile) aflate în imediata vecinătate a celui care apelează internetul
înseamna situaţia în care învingerea distranţelor nu mai este un impediment în
calea circulaţiei informaţiei.
Al doilea factor este faptul că internetul este digitalizat complet şi
beneficiază de toate caracteristicile economiei informaţiei. Împotriva filosofiei
proceselor tehnologice tradiţionale, cea mai costisitoare parte de conţinut a
informaţiei se referă la realizarea sa iniţială, costurile de multiplicare şi
distribuţie fiind foarte apropiate de zero.
A treia caracteristică distinctivă a internetului este cea mai
evidentă, aceasta reprezentând o “reţea a reţelelor”, ce cuprinde nu numai
sisteme de computer ci şi unele omeneşti, fiind un instrument de comunicare.

20
Dr Ovidiu Puiu, Dr Octavian Moarcăs, Dr Constantin Nicolescu, Dr Cristian Merozan, Tehnici Promoţionale
Ed. Indepenţa Economică Piteşti 2001, p. 166
17
Trecând peste mass-media tradiţională, internetul oferă subiecte pentru grupuri
specific de interes.
Este un fenomen în perpetuă transformare faţă de mass-media clasică, deoarece
grupurile de interese specializare pot acum să folosească canale de comunicare
complet independente de televiziune, radio şi ziare.
În prezent există motive de ordin practic pentru care mass-media
convenţională să nu fie perfect adaptată în vederea acoperirii domeniilor strict
specializare stiinţific.”Un buletin de ştiri Tv sau de radio este o “pastilă” de
informative care înseamnă acelaşi lucru pentru toată lumea. Această modalitate
de acoperire este foarte generalistă, puţine ştiri, puţină politică, puţin sport,
puţină prognoză a vremii”21.
Redacţiile de ştiri ale mediei tradiţionale sunt asaltate de mult mai
multe informaţii interesante decât pot să publice sau să transmită. Unele dintre
aceste ştiri sunt eliminate din cauza calităţii îndoielnice, dar multe sunt filtrate
pe baza cerinţelor de ţinută a mediului de difuzare. De aceea, mediul online
devine util, timpul şi spaţiul nemaiavând restricţii. Buletinele pot fi direcţionate
către audienţe specializate.
Comparaţie între televiziune, ziare şi internet
Televiziunea şi ziarele Internet-ul
Televiziunea şi ziarele sunt medii Internetul este bidirecţional şi
de comunicare unidirecţionale. cuprinde mai multe forme de
comunicare.
Televiziunea şi ziarele sunt afaceri Comparat cu alte forme de media,
foarte costisitoare, cu bariere ridicate la Internetul este relativ puţin costisitor şi
intrare are doar câteva obstacole la intrare.
Televiziunea şi ziarele pot atinge Internetul nu posedă această
audienţe foarte largi în scurt timp. calitate, dar este în continuă
îmbunătăţire.

21
Ibidem, p. 168
18
Conţinutul ştirilor de la televiziune Ziarele şi informaţiile online pot
este efemer. rămâne la îndemană tot timpul.
Reţelele de televiziune şi ziarele Prin contrast, internetul este un
sunt organizate la nivel local sau mediu global. Doritorii pot obţine
naţional. Audienţa este limitată la informaţiile căutate din orice parte a
posibilităţile tehnice ale receptoarelor lumii.
TV şi în privinţa lărgimii de bandă de
receptive sau la aria de acoperire a
reţelelor de distribuţie a ziarelor.
Reţelele de televiziune şi ziarele se Prin internet , competitorii obţin
referă rar la competitorii pe care îi au. avantaje reciproce prin cooperările
posibile între ei.
Strategiile de evaluare a audienţei Personele care “navighează” pe
TV nu pot fi folosite şi în mediul internet pot să îşi stabilească singure
online. programul.
Sursă: Dr Ovidiu Puiu, Dr Octavian Moarcăs, Dr Constantin Nicolescu, Dr
Cristian Merozan Tehnici Promoţionale, Ed.Indepenţa Economică,
Piteşti 2001, p.169

Cât priveşte radioul, dintre toate mijlocele mass-media convenţionale,


acesta a suferit cele mai puţine transformări din cauza “revoluţiei online”.
Avântul televiziunii cu mai mulţi ani în urmă a forţat radioul să ofere tot ce
poate mai bun. Are deja reputaţia unui mediu cu costuri foarte scăzute şi foarte
competitive care asigură rezultate foarte bune pentru audienţa locală de
dimensiuni relativ mici. Tehnologiile noi pot aduce câteva schimbări în
standardele de operare, dar nu vor modifica esenţa radioului sau principiile sale
ca afacere.
O problemă importantă care se ridică este legată de costurile susţinerii
publicităţii prin diversele media. Şi aici, internetul se pare că porneste din start
cu avans. Pentru televiziunile şi radiourile comerciale este practic imposibil să
19
acopere costurile de difuzare publicitară , mai ridicate decât cele determinate de
advertising-ul online. Pe de altă parte, ziarele îşi pun problema dacă ediţiile lor
pe internet pot oferi tarife mai reduse pentru publicitate.
Comerţul electronic asigură speranţe de profitabilitate ridicată, nu numai
pentru companiile de media , dar şi în cazul organizaţiilor cu prestanţă cum ar fi
: băncile , firmele de telecomunicaţii. Toate pornesc de la ideea de a oferi ceva
în plus în schimbul unei afaceri de bază încheiate cu un client, mergând chiar şi
până la răsplata pentru accesarea uneia sau mai multor pagini internet, dar
nimeni nu poate cuantifica exact cum se poate realiza acest lucru.
“Trasături ale Internetului ca mediu publicitar”22:

a) Avantaje:
- caracterul interactiv prin care consumatorul poate interacţiona
produsul, îşi poate exprima opiniile referitoare la produs şi chiar îl poate
cumpăra prin intermediul computerului;
- actualizarea facială a anunţului publicitar spre deosebire de alte medii
comunicaţionale tradiţionale, de exemplu modificarea unui clip publicitar TV
unde costurile ridicate de producţie sunt foarte mari şi actualizarea informaţiilor
se realizează mai greu.
- costul redus în comparaţie cu mass-media tradiţionale;
- spaţiul alocat publicităţii online este incomparabil mai mare decât
mijloacele tradiţionale, conferind posibilitatea încorporării unei cantităţi
nelimitate de informaţii;
- accesul voluntar al receptorului denotă implicarea efectivă a acestuia în
studierea ofertei publicitare, spre deosebire de alte medii publicitare unde nu
întotdeauna există un interes direct în acest sens.;
- consolidează şi promovează brand awareness-ul (cunoaşterea existenţei
unei mărci) şi imaginea firmei;

22
Dindire Laura, Promovarea afacerilor economice- o abordare sistematică, Ed. Universitară Bucureşti 2011,
p. 80
20
- publicul internaţional oferă firmei posibilitatea pătrunderii facile pe
pieţele internaţionale, făcându-se cunoscută în întreaga lume cu costuri de
promovare şi prospectare minime.

b) Dezavantaje:
- localizarea dificilă datorită informaţiilor abundente, găsirea unei
anumite reclame devine greoaie;
- infrastructura necorespunzătoare a firmelor care îşi promovează
produsele pe internet care să permită distribuirea acestora oriunde în lume;
- factorii tehnici deoarece, încă mai există ţări în care doar o mică parte a
populaţiei deţine un calculator conectat la internet, ceea ce constituie un mare
dezavantaj al acestui mijloc promoţional.

2.2 Publicitatea pe Internet

Publicitatea este „ştiinţa, afacerea sau profesia creării şi diseminării


mesajelor (reclamelor), o instituţie socială care afectează viaţa de zi cu zi a
fiecărui individ, o forţă care modelează cultura de masă, o componentă a
activităţii de marketing sau o sursă de informare despre produse, servicii,
evenimente, indivizi sau instituţii (companii)”23.

De ce publicitatea online?

„Publicitatea online este acel tip de publicitate afişată pe internet,


având scopuri similare publicităţii tradiţionale, însă mijloace şi metode de
exprimare, comunicare şi interacţiune cu publicul ţintă specifice mediului
electronic. Acest specific se manifestă în principal prin interacţiune directă,
comunicare, feedback în timp real şi targetare restrânsă până la nivel de
individ.”24 Publicitatea online poate fi definită ca o activitate de comunicare
directă prin care organizaţia transmite unei audienţe generale sau specificate
23
Ibidem, p. 79
24
Iulian Vegheș Ruff, Bogdan Grigore, Relațiile publice și publicitatea online, Ed. Polirom Iaşi 2003, p. 90
21
informaţii privind produsele şi serviciile sau mărcile sale, evenimentele în care
este implicată sau despre sine însuşi.
Eficacitatea acesteia, apreciată ca fiind mai ridicată prin comparaţie cu
cea „tradiţională” este determinată de mai mulţi factori printre care calitatea mai
bună a ţintei vizate (din punct de vedere al nivelului de instruire, al mărimii
veniturilor şi al preocupărilor pentru problemele de ordin tehnic şi tehnologie),
selectivitatea mai bună (determinată de dinamica site-urilor web specializate,
semnificativ mai accentuată în comparaţie cu mediile de comunicare tradiţionale
– presa, radioul, televiziune), desfăşurarea şi evaluarea eficienţei acţiunilor de
publicitate online mult mai rapide şi mai exacte, permiţând realizarea unor
adaptări adecvate şi prompte ale acestora.
“Succesul publicităţii online depinde, în ansamblu, de buna cunoaştere a
domeniului publicităţii în general, cât şi de cunoaşterea caracteristicilor
internetului ca mod de comunicare”25

Avantajele şi dezavantajele publicităţii online

În publicitatea online consumatorul devine un participant activ în


construirea mesajelor comerciale, alegând ceea ce-şi doreşte să vadă şi cât de
des. Publicitatea pe internet permite firmei sa devină internaţională pentru că
web-ul permite unui site să fie accesat de utilizatorii din întreaga lume.
Avantaje:
• Atingerea publicului ţintă: posibilitatea de a cuprinde o audienţă
ţintă determinată, inclusiv în timpul orelor de serviciu.
• Monitorizarea: obţinerea de informaţii despre publicul ţintă la
scurt timp de la lansarea campaniei şi generarea de vânzări online, caz în care
pot fi obţinute instantaneu indicaţii privind eficienţa campaniei publicitare.

25
Delia Cristina Balaban, Publicitatea de la planificarea strategică la implementarea media, Ed Polirom Iaşi
2000 p. 83

22
• Diversitatea de informaţii pusă la dispoziţia clienţilor (text,
grafică, sunet, video, efecte speciale).
• Vizibilitatea reclamelor este foarte mare, acestea putând fi practic
vizionate la orice oră şi în orice loc de către utilizatori.
• Interactivitate ridicată – permite companiilor să intre în contact
direct cu potenţialii clienţi, iar clienţii au posibilitatea să studieze, să testeze şi
eventual să cumpere produsul.
• Oportunităţi creative nelimitate
• Cost relativ mic în comparaţie cu televiziunea
• Flexibilitatea pe direcţiile mass-media, mediu adresabil, mesajele
e-mail şi mediu interactiv (chat-urile)
• Măsurabilitatea campaniilor permite optimizarea permanentă a
bugetului fiecărei agenţii publicitare prin concentrarea numai pe site-urile cele
mai solicitate.
• Publicitatea online este singura care permite un feedback imediat
al eficienţei campaniei şi modificări în timp real.
Dezavantaje:
În ciuda avantajelor incontestabile, internetul şi publicitatea online au şi o
serie de dezavantaje şi inconvenienţe.
• Incompatibilitatea multor produse de a fi promovate pe internet ;
cumpărătorii nu pot să-şi aleagă pe viu produsul ; există o multitudine de
produse pe care cumpărătorii vor să le înainte de a le achiziţiona iar shopping-ul
online nu permite încercarea unui parfum, a unui costum sau a unui automobil.
• Deşi s-a extins foarte mult în ultimii ani şi continuă să se extindă
cu viteză foarte mare, pe plan mondial, populaţia online este totuşi destul de
redusă.
• Nivel tehnic ridicat al acestui mediu de comunicare; foarte mulţi
nu au încredere în noua tehnologie sau sunt lipsiţi de interes faţă de Internet şi
tot ce are legătură cu acesta, datorită faptului că nu sunt familiarizaţi cu lucrul pe
calculator sau nu posedă unul în acasă sau la birou.
23
• Lipsa unor metode unitare de măsurare a traficului pe site-urile
care găzduiesc mesaje publicitare.
• Insuficienţa dezvoltare a sistemelor de plată online.

2.3 Modele de publicitate pe internet

Primele forme de publicitate pe Internet au fost chiar site-urile firmelor,


web-ul fiind din acest punct de vedere un mediu mult mai publicitar decât cele
tradiţionale. Cu timpul, însă, pe măsură ce site-urile comerciale s-au dezvoltat
într-un număr tot mai mare, simpla construire a unei pagini Web nu a mai fost
suficientă pentru atingerea utilizatorilor de Internet.”Firmele aveau nevoie de o
metodă de a atrage vizitatorii spre paginile lor, iar site-urile în general aveau
nevoie de o modalitate de a-şi acoperi cheltuielile făcute pentru design,
întreţinere, personal, etc. Astfel s-a născut dorinţa creării unor noi modele
publicitare care să satisfacă aceste nevoi.”26
“Ştiaţi că în România în medie în fiecare zi se închide un magazin online şi se
deschid doua?27 Managerul site-ului Underclick.ro Claudiu Gămulescu afirmă că
“Comoditatea este unul din factorii principali care declanşează achiziţiile online
în România. Este apreciat în proporţie de 90% ca fiind marele atu al online-ului
de către români. Este normal, într-o perioadă în care timpul poate fi redistribuit
spre alte activităţi, achiziţia produselor cu care suntem deja obisnuiţi să nu mai
prezinte o valenţă subiectivă sau relaxantă”28

26
Grigore Bogdan, Iulian Veges Ruff , Op.cit, p. 105
27
http://underclick.ro/comportamentul-romanilor-in-magazinele-online/
28
http://underclick.ro
24
Fig. 5 Comportamentul românilor faţă de magazinele online

Sursa: http://underclick.ro/comportamentul-romanilor-in-magazinele-
online/

Campaniile de direct e-mail

Publicitatea prin e-mail îmbracă de cele mai multe ori, forma e-mail-urilor
directe. Modelul este asemănător celui offline, deşi, în majoritatea cazurilor,
modelul offline este mai degrabă ceea ce advertising-ul pe internet numeşte
SPAM, adică scrisori nesolicitate ce agresează spaţiul individului şi nu au nici o
legătură cu interesele sale.
„Începuturile direct e-mailing-ului sunt chiar mai vechi decât cele ale
bannerelor şi tin tot de fenomenul SPAM. În 1994, o firmă de avocaţi a folosit
pentru prima dată spam-ul pentru a-şi anunţa serviciile. Reacţia a fost imediată
şi dură, sfârşind prin suspendarea legăturii Internet de către ISP-ul prin care era
conectată la firma.”29
Structura mesajului folosit în cadrul campaniei de direct e-mail include
următoarele componente:
 subiectul mesajului: este considerat ca o bătaie la uşa
consumatorului
acesta il vede, dacă este interesat continuă citirea mesajului, dacă nu este

29
Iulian Veghes Ruff, Bogdan Grigore, Op.cit, p. 132
25
interesat de mesaj, trece peste el sau îl şterge. Dacă impactul generat de
subiectul mesajului este mai puternic, şansele acestuia de a fi citit cresc. Crearea
unui subiect interesant din perspectiva consumatorului trebuie să aibă în vedere
profilul său, avantajele urmărite de acesta în raport cu obiectul campaniei sau,
pur şi simplu, trezirea curiozităţii consumatorului, toate acestea trebuind scrise
în numai câteva cuvinte;
 mesajul propriu-zis: corespunde conţinutului „scrisorii”
electronice transmise consumatorului, fiind echivalentul „argumentarului”
folosit de către reprezentanţii de vânzări pentru a stimula interesul consumatorul
potenţial. Mesajul trebuie să conţină argumentele esenţiale ce l-ar putea
convinge pe consumator să răspundă ofertei organizaţiei pe masura aşteptărilor
acesteia, comandând direct produsul sau serviciul sau, cel puţin, cerând
informaţii suplimentare despre acesta;
 modalitatea de reacţie oferită: constituie „finalizarea” relaţiei
potenţiale de vânzări între organizaţie şi consumator. Acestuia din urmă i se
oferă una sau mai multe modalităţi de reacţie, de la un simplu răspuns online la
mesajul trimis (pentru a fi inclus în baza de date şi a primi produsul, gratuit sau
nu), până la un chestionar online care, odată completat, îi dă dreptul de a accesa
site-ul web al organizaţiei sau de a primi produsul (gratuit sau nu) şi un cupon
de comandă online, în care sunt specificate elemente de identificare şi de profil
ale cumpărătorului.

Avantajele campaniei de direct e-mail:


 Caracterul personal al comunicării cu consumatorul. Permite
organizaţiei să expedieze consumatorilor mesaje adecvate aproape perfect
caracteristicilor acestora;
 Confidenţialitatea. Poşta electronică oferă organizaţiei posibilitatea
de a expedia consumatorilor mesaje al căror conţinut este cunoscut doar
consumatorului şi organizaţiei;
 Orientarea exactă a mesajelor organizaţiei. Datele de identificare şi
26
de profil existente în baza de date a companiei, oferă organizaţiei oportunitatea
de a orienta campaniile de direct e-mail atât geografic cât şi comportamental;
 Testabilitatea totală a componentelor campaniei. Este acea trasătură
specifică tuturor campaniilor de marketing direct permiţând organizaţiei să
experimenteze fiecare decizie adoptată în cadrul organizării, proiectării şi
desfăşurării acestora în vederea identificării celor mai eficace variante;
 Controlul asupra campaniei. Poşta electronică permite organizaţiei
controlul asupra tuturor elementelor acestora: obiectivele stabilite, mesajele
transmise, resursele utilizate, ţintele vizate;
Aceste avantaje conturează o imagine favorabilă campaniilor de
direct e-mail, dar organizaţiile trebuie să tină cont şi de faptul că există şi
dezavantaje:
 Campaniile de direct e-mail nu pot viza toate segmentele de piaţă
dorite de organizaţie. Acest lucru se datorează gradului de penetrare şi de
dezvoltare a internetului, deoarece nu toţi consumatorii au acces la internet;
 Campaniile de direct e-mail nu pot ajunge la atingerea tuturor
obiectivelor companiei. Poşta electronică poate fi folosită în mod eficient doar la
nivelul segmentelor de consumatori fideli ai organizaţiei, servind la atingerea
unor obiective care au în vedere atitudinea acestora faţă de organizaţie, faţă de
produsele şi serviciile sau mărcile sale ;
 Campaniile de direct e-mail creează rezerve în rândul
consumatorilor.
Consumatorii adoptă o atitudine defensivă sau chiar de respingere a acestor
avalanşe a mesajelor nesolicitate, din lipsa de interes sau din posibilitatea de a
crede că aceste mesaje reprezintă o pacăleală;

27
Fig. 6 Exemplu de Campanie de direct e-mail

Sursa: www.gmail.com30 (cont propriu)

Publicitatea prin paginile web

Paginile Web „reprezintă prima încercare a companiilor de a crea o


legatură cu internetul.”31 Acestea oferă informaţii mai detaliate clientului,
atunci când ultilizatorul internetului accesează pagina unei companii.
„Pentru cele mai multe dintre companii, primele contacte cu internetul,
din punct de vedere al publicităţii au constat în construirea de site-uri. De obicei
acestea erau construite pentru a da companiei o imagine de deschidere la
inovaţie sau pentru că firma să nu rămână în urma concurenţei.”32
Explozia Internetului şi a utilizării acestuia în afaceri şi, implicit, în
domeniul marketingului, a fost susţinută, printre altele, şi de convingerea sau cel
puţin, de aşteptările ca, prin crearea unui site web, organizaţia să-şi rezolve toate
problemele de marketing.
Organizaţiile interesate în această direcţie trebuie să aibă în vedere că
prezenţa acestora în spaţiul virtual nu determină automat, mai devreme sau mai
târziu, succesul produselor sau serviciilor oferite pe piaţă, nu permite stabilirea

30
Cont : erasmus.anghelcristina@gmail.com, www.gmail.com
31
Delia Cristina Balaban, Ioana Iancu, Radu Meza, Pr, Publicitate şi New Media, Ed.Tritonic Bucureşti 2009, p.
98
32
Grigore Bogdan, Iulian Veges Ruff , Op.cit, p. 106
28
celor mai bune preţuri, nu soluţionează problemele logistice şi de distribuţie şi
nici măcar nu îi multiplică notorietatea sau vânzările.
1. Bannerele publicitare online
Acestea pot fi privite ca un anunţ publicitar în format electronic
destinat difuzării pe Internet. A fost primul format de reclamă apărut online
şi sunt încă cele mai folosite.”Prima reclamă ca banner, pentru AT&T, a
apărut pe site-ul hotwierd.com al revistei „wierd”, în octombrie 1994”33

Fig. 7 Prima reclamă banner din 1994

Sursa: Richard Gay, Alan Charlesworth, Dr.Rita Esen, Marketing Online,


Ed.All, Bucureşti 2009, p. 399

Reclama prin banner este memorabilă, ce transmite un mesaj care se


reţine usor, şi ocupă un loc în mintea consumatorului.
„Un studiu realizat de Iprospect demonstrează că rata de click este
doar un metric de calculare a beneficiilor campaniei, acţiunile ulterioare ale
utilizatorilor fiind însă foarte variate şi tot în beneficiul celui care face
publicitate online prin bannere.”34
 31% dau click pe bannere în navigarea lor Internet
 27% caută ulterior prin motoarele de căutare ce au vazut în reclamă
 21% reţin adresa de internet a companiei prezentă în banner
 9% se interesează de mesajul din banner prin intermediul reţelelor sociale
 2% nu văd deloc bannerele
 9% nu îşi aduc aminte dacă au vizitat site-urile propuse în reclame
 37% nu răspund reclamelor pe internet în nici un fel

33
Richard Gay, Alan Charlesworth, Dr.Rita Esen, Marketing Online, Ed.All Bucureşti 2009, p. 399
34
http://underclick.ro/eficienta-publicitatii-online-prin-bannere
29
Bannerele sunt de obicei descrise după mărimea lor, care în principiu
este fixă, în scopul de a uşura proiectanţilor de site-uri rezervarea spaţiului
pentru ele.
”Mărimile cunoscute (în pixeli) sunt”35:
 468 x 60- cea mai folosită mărime, devenită astfel „standard”
 234 x 60- „jumătate” de banner
 120 x600 şi 160 x600-„ zgârie norii” care merg pe marginea unei
pagini web

1. Interstiţialele sunt reprezentate de publicitatea care apare în


intervalul dintre părăsirea unei pagini Web şi încarcarea alteia. Interstiţialele
care deschid o nouă fereastră, mai mică sunt denumite pop-ups36. Acest model
de publicitate online este similar cu cel din radio sau televiziune, unde
programele sunt întrerupte pentru pauzele de publicitate.
Diferenţa dintre ele constă în faptul ca în cazul interstiţialelor nu
există niciun fel de advertisment cu privire la momentul în care apar reclamele,
dar un avantaj al acestora este faptul că vizitatorul le poate închide .
Fig. 8 Model de interstiţial

Sursa: www.luxurydaily.com/lexus-pushes-es-through-mobile-gaming-app-
integration/

35
Richard Gay, Alan Charlesworth, Dr.Rita Esen, Op.cit, p. 399
36
Pop-up- O fereastră publicitară care se deschide peste pagina deschisă de utilizator pentru a o citi
30
2. Advertorialele

Un advertorial reprezintă publicitatea realizată unui sponsor sub o


formă ce seamnă mai mult cu un editorial sau cu o ştire , decât cu
publicitatea.”Dacă prin publicitatea sub forma reportajului sau a ştirilor are
obligatoriu un semn specific , în web nu există de obicei indicaţii clare care să
facă diferenţa”37.
„Advertorialele pot fi printate şi prezentate ca o întreagă secţiune din ziar,
introdus în acelaşi mod în cadrul unui ziar ca şi pliantele, benzile desenate sau
alte tipuri de conținut non-editorial”.38
Fig. 9 Model de Advertorial

Sursa: http://dixonadvertorials.wordpress.com/2012/09/26/example

3. Sponsorizările se materializează în recomandarea produsului sau


serviciului căruia i se face publicitate în diverse articole care se doresc a fi
informative, obiective, apărute pe site-uri vizitate frecvent, ceea ce conferă
transferul credibilităţii asupra brandului afişat.

37
Grigore Bogdan, Iulian Veges Ruff , Op.cit, p. 30
38
http://en.wikipedia.org/wiki/Advertorial
31
”Cel mai des folosit model de sponsorizare ţine de recomandarea
produsului sau campaniei ce face reclamă la articolele aparent obiective
prezentate de site-ul respectiv”39.
„Sponsorizările permit unui publicitar să desfăşoare o campanie
publicitară de succes fără a avea nevoie neapărat de direcţionarea unui trafic
ridicat către site-ul său”40.

Fig. 10 Site Sponsorizat

Sursa: http://www.cni.org/events/events-co-sponsored-by-cni

În general, sponsorizarea se referă la „ recomandarea produsului sau


campaniei ce face reclamă în articole aparent obiective prezentate de site-ul
respectiv pentru a transfera imaginea asociată acestuia către produsele firmei ori
sponsorizarea efectivă a site-ului în vederea afişării anumitor informaţii,
reduceri, programe etc. altfel greu de obţinut, fapt ce va transfera mulţumirea
utilizatorului site-ului pentru găsirea elementelor dorite către brandul companiei.

39
Grigore Bogdan, Iulian Veges Ruff, Op.cit, p. 30
40
Delia Cristina Balaban, Ioana Iancu, Radu Meza, Op.cit, p. 35
32
2.4 Publicitatea pe Facebook

Orice persoană care are cont pe facebook ştie că această reţea de


socializare a fost creată de către Mark Zuckerberg în anul 2004 pentru a oferi
posibilitatea de a contacta persoane apropiate, dar și persoane încă necunoscute.
Acest site web a fost creat iniţial la Harvard, SUA ce era la origine o rețea
socială cu circuit închis pentru studenții acestei universități.
Dacă în 2004 baza de utilizatori avea 10.000, în decembrie 2013 la nouă
ani de la înfiinţare, Facebok se poate lăuda cu aproximativ 1,23 de miliarde de
utilizatori lunari activi, în întreaga lume, şi se pare că această cifră este în
creştere.

Fig. 11 Creştere Facebook între 2011 şi 2013

Sursa: http://www.internetworldstats.com/facebook.htm

Facebook-ul este o reţea de socializare gratuită şi populară , ceea ce


înseamnă că este o modalitate de a ne conecta cu alte persoane, care combină
cele mai bune bloguri, forumuri online şi grupuri, fotografii, şi multe altele.
Pune în legătură pe membrii săi, Facebook face uşor de găsit şi de contactat
oamenii, toată lumea de la vechi prieteni şi colegi, la noi clienţi, şefi noi, şi chiar
oameni pe care nu i-aţi mai întâlnit anterior, care vă împărtăşesc interesele.
33
Contul de Facebook

Contul de facebook este format din contul personal(profilul) şi pagină.


1. Primul pas pentru a face parte din „lumea” Facebook este de a face un
cont pe Facebook, cu ajutorul numelui companiei şi al unei adrese valide de e-
mail. Imediat după ce este realizat acest pas, trebuie setat profilul. Este alegera
fiecăruia cum îşi setează profilul, Facebook oferă această posibilitate de a alege
modul în care este dorit să se utilizeze profilul printr-o alegere a unei categori și
un nume de pagină care să reprezinte business-ul.
2. Se alege un logo sau o altă imagine de profil pe care lumea să o
asocieze cu business-ul companiei sau persoanei.
3. Setezi o adresă web memorabilă, care se folosește apoi pe materialele
prin care se va promova prezența pe Facebook.
4. Se allege o fotografie cover care să reprezinte brand-ul și care să
ilustreze produsele ori serviciile acestuia. Această fotografie este primul lucru pe
care utilizatorii îl vad atunci când intră pe pagină.

Fig. 13 Pagină oficială McDonald’s

Sursa: https://www.facebook.com/McDonalds

„În fiecare zi, peste 1 miliard de oameni dau LIKE și comentează în


medie de 3.2 miliarde de ori. Atunci când ai o prezență puternică pe

34
Facebook,afacerea ta ia parte la aceste conversații și poate avea acces pe piață
prin cea mai eficientă metodă de promovare: recomandările între prieteni.”41
Este şi cazul companiei McDonald’s care au în prezent 30,825,619 de
likes dintre care 155,654 au vorbit despre ei şi 11,032,903 au a intrat în
restaurante.

Profilul de facebook

Profilul reprezintă indivizi și trebuie să apară sub numele adevarat al


acestora. Acesta trebuie sa servească un singur individ şi nu este permis să fie
folosit în scopuri comerciale, sau mai bine spus dacă se promoveză afacerea
printr-un profil de Facebook se încalcă Termenii de Utilizare ai Facebook-ului şi
este posibil să fie desfiinţat contul.

Fig. 14 Pagină oficială Maia Morgenstern

Sursa: https://www.facebook.com/maia.morgenstern.5?fref=ts

Doar titularul profilului poate administra contul. Facebook îi oferă


posibilitatea titularului de a decide dacă doreşte să completeze toate informaţiile
de la secţiunea “about”( despre mine). Această secţiune cuprinde elemente
personale cum ar fi : locul unde locuieşti, data naşterii, locul unde lucrezi sau

41
http://www.promovarefacebook.ro/facebook-for-business/
35
unde ai lucrat, educaţie, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc. Toate aceste
opţiuni sunt la libera alegere a titularului dacă doreşte să le completeze sau nu.
Pentru o credibilitate mai mare a prietenilor, viitorilor parteneri de afaceri,
viitorilor angajatori, de preferat este să se completeze cât mai multe opţiuni, cu
date exacte şi corecte.
Cu Profilul de Facebook deveni prieten cu un alt profil prin funcţia
„ Add as friend” ( adaugă-mă la prieteni), pentru aceasta este nevoie de cerere şi
de aprobare din parte opusă.
Profilul de Facebook are câteva dezavantaje pentru companiile care
utilizează publicitatea pe Faceebook, deoarce asta impune o limită de 5000
prieteni. Acest lucru este în dezavantajul companiilor deoarece actuali şi
potenţiali clienţi care doresc să urmărească postările şi să afle detalii despre
firmă, despre produse, despre noile oferte, nu pot fi la curent cu tot ce se
întamplă cu compania.
O dată ce s-a atins pragul de 5000 de prieteni, nu se mai poate adăuga,
acest lucru înseamnând că doar cei 5000 de prieteni pot vedea ce se întamplă cu
compania. Un alt dezavantaj este faptul că Profilul nu beneficiază de statistici,
aşa că nu se poate observa cine ţi-a vizitat profilul.
Datorită acestor dezavantaje o companie ar trebui sa îşi creeze o Pagină
de Facebook. Pentru a creea această pagină compania trebuie să se creeze mai
întai un profil individual, pe baza căruia să se administreze contul. După ce este
creat un profil de utilizator, tot ce trebuie făcut este completarea corectă a
micului formular din categoria în care te încadrezi, să accepți termenii Facebook
și să pornești la acțiune.
Pagina poate avea unul sau mai mulţi administratori. Clienţii sau viitori
clienţi pot deveni fanii paginii printr-un singur buton (Like), pagina va aproba
automat fanii, atunci când aceştia folosesc funcţia „Like”.

36
Fig. 15 Crearea unei pagini de Facebook

Sursa: https://www.facebook.com/pages/create/?ref_id=40796308305

Informațiile despre Pagină pot fi mai bine prezentate prin aplicații


gen „Landing Page” (Pagina Principală). Aceasta beneficiază de „Insights”, o
funcție care permite măsurarea activitații fanilor.

Aplicaţii oferite de Facebook


Cele mai populare aplicaţii pot fi accesate încă de pe prima pagină, astfel:
Wall - reprezintă spaţiul unde fiecare utilizator poate scrie mesaje vizibile
celorlalţi utilizatori.
Notes – este un editor text, care are şi opţiunea de a încărca fotografii.
Photos – aici utilizatorul poate încărca şi sorta pe albume fotografiile
sale. O altă opţiune oferită este aceea de etichetare a utilizatorilor direct pe
fotografie (ex: dacă o fotografie conţine imaginea unui prieten, utilizatorul poate
eticheta acel prieten scriindu-i numele, iar acesta va primi o notificare în acest
sens şi un link pentru a putea vizualiza fotografia respectivă).
Videos – ele pot fi încărcate direct pe site, aici clipurile video au o
mărime maximă de 1024 MB şi pot avea o durată de 20 min.
Status – permite descrierea acţiunii curente şi a locaţiei utilizatorului.

37
News feeds – subliniază informaţiile importante despre schimbările
petrecute în profilurile prietenilor, zilele de naştere ale acestora sau evenimente
ce se vor desfăşura în viitorul apropiat.
Chat – această opţiune permite discuţii live cu ceilalţi membrii Facebook.
Events – reprezintă posibilitatea unui utilizator de a-şi anunţa prietenii de
pe Facebook cu privire la evenimentele ce vor avea loc în comunitatea lor
împreună cu trimiterea de invitaţii.
Gifts – această opţiune a fost inserată în februarie 2007. Astfel utilizatorii
pot trimite cadouri virtuale însoţite şi de mesaje celorlalţi prieteni; primul cadou
este gratuit, în timp ce următoarele costă 1 dolar SUA/bucata, deşi sistemul a
evoluat în sensul că în prezent pentru 1 dolar se dau 100 de puncte care pot fi
folosite şi în alte aplicaţii Facebook.
Games – putem afirma că ele au avut un aport imens în privinţa
popularităţii site-urilor de socializare. Facebook a dus la apariţia unei noi
categorii de jocuri online, aşa numitele jocuri sociale. Cel mai popular joc este
Farmville, care este jucat zilnic de aproximativ 38 de milioane de utilizatori.

Avantajele utilizării Facebook-ului ca platformă pentru publicitatea


online

Datorită numărului mare de utilizatori activi Facebook reprezintă o


platformă atrăgătoare pentru agenţii, companii, etc. care se pot promova cu
uşurinţă, cu ajutorul opţiunii Facebook Pages.
Ex: RedBull are peste 43 de milioane de urmăritori

38
Fig. 16 Pagină oficială RedBull

Sursa: https://www.facebook.com/redbull?fref=ts

Avantaje :
 Posibilitatea de utilizare a imaginii şi a textului în acelaşi timp, care
ajută la realizarea unei comunicări mai eficiente. De asemenea,
campaniile de promovare pe Facebook pot fi mult mai creative;
 Gradul ridicat de implicare al utilizatorilor;
 Noutatea sistemului de promovare online, creşterea numărului de
utlizatori şi a importanţei în viaţa acestora a acestei reţelei sociale;
 Preluarea link-urilor, articolelor de pe blog sau a profilelor
LinkedIn;
 Posibilitatea de a vedea, în timp real, ce reacții au consumatorii față
de brand;
 Posibilitatea de a urmări activitatea concurenței;
 Conexiunea permanentă cu actualii și potențialii clienţi.
Facebook în România

Numărul utilizatorilor români creşte de la o lună la cealaltă. Din date


preluate de pe http://www.facebrands.ro reise că în momentul actual România
are in jur de 7.200.000 de utilizatori, dintre care 36% femei şi 63% bărbaţi.
Numărul de utilizatori români ai Facebook a crescut în anul 2013 cu 25%,
creştere apropiată faţă de 2012 –27%. Un alt record atins de Facebrands în
ianuarie 2014 a fost volumul total de date procesate: “Pe 5 ianuarie 2014, la

39
exact 3 ani de la lansare, Facebrands a depăşit pragul de 1.5 miliarde de postări,
comentarii şi like-uri înregistrate prin Facebrands PRO”42.
Fig. 18 Evoluţia utilizatorilor pe Facebook

Sursa: http://www.facebrands.ro

Din ianuarie 2011, până în ianuarie 2014 numărul de utilizatori a crescut


semnificativ, perioada cu cea mai mare creştere a fost în ianuarie 2012 unde
numărul de utilizatori a crescut cu 83% faţă de anul precedent, numărul
ajungând de la 2.405,920 la 4,406,580 o cifră impresionantă. Acest lucru s-a
datorat faptului că tot mai mulţi români au avut acces la internet, iar din dorinţa
de a cunoaşte şi de a interacţiona cu noi persoane, Facebook a devenit foarte
cunoscut prin rândul românilor.
Fig. 19 Împărţirea utilizatorilor de Facebook pe sexe

Sursa: http://www.facebrands.ro/demografice.html

42
http://mariandumitru.com/7-milioane-de-utilizatori-de-facebook-romania-MarianDumitru/
40
Vârsta românilor este cuprinsă între 13 şi 65 de ani. Cel mai mare grup de
vârstă este în prezent cel de 25-34 de ani cu 2.160.000 de utilizatori, urmaţi de
grupul 18-24 de ani cu 1.944.000 de utilizatori.

Fig. 20 Împărţirea utilizatorilor de Facebook pe vârstă

Sursa: http://www.facebrands.ro/demografice.htm

Socialbakers43 a realizat un top 5 al brand-urilor din România, precum și


un top al brand-urilor media a căror pagină de Facebook este vizitată de
internauți, clasamentul arată astfel:

Brand-uri Utilizatori Facebook


1. Lidl 1.205.175
2. Aqua Carpatica 944.701
3. Coca-Cola 856.615
4. Pepsi 825.705
5. McDonald’s România 790.320

43
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/romania
41
Media Utilizatori Facebook
1. ProTV 1.349.589
2. KissFM 1.290.829
3. RadioZu 1.209.411
4. Ştirile ProTv 1.061.164
5. Kanal D România 932.137

Acest clasament demonstrează că în România tot mai multe companii au


început să ia în serios fenomenul numit Facebook. De la agenţii de publicitate,
posturi de televiziune, ziare, hoteluri, cafenele, personalităţi şi lista poate
continua, au început să-şi promoveze afacerea pe Facebook.

42
CAPITOLUL III STUDIU DE CAZ : PROTV ÎN MEDIUL ONLINE

3.1 Prezentare generală

ProTV este un canal de televiziune privat comercial din România. A fost


lansat pe 1 decembrie 1995 și este deținut de compania ProTV SA, care face
parte din grupul Central European Media Enterprises. De când a apărut şi până
în momentul actual Protv este unul din cele mai urmărite canale din România.
Acest lucru de datorează nenumăratelor emisiuni de divertisment , de
sănătate, precum şi a ştirilor Protv care este cea mai urmărită emisiune de ştiri
din România, fiind urmărită de peste un milion de telespectatori.
De-a lungul timpului Protv a realizat o serie de emisiuni, cele mai
cunoscute fiind:
 La Măruţă este o emisiune de divertisment care este prezentată şi
moderată de către Cătălin Măruţă. Aceasta este lider de audienţă în intervalul
orar în care este difuzată. În emisiune sunt invitate, de obicei, vedete autohtone.
 Dansez pentru tine este o emisiune concurs prezentată şi moderată de
Ştefan Bănică Junior şi Iulia Vântur. Această emisiune încearcă să ajute
persoanele neajutorate.
 Românii au talent este o emisiune de divertisment jurizată de Andra,
Mihai Petre şi Andi Moisescu şi prezentată de Smiley şi Pavel Bartoş. Prima
emisiune a stabilit un record absolut în domeniul emisiunilor de divertisment din
România, peste 4 milioane de telespectatori din întreaga țară urmărind
emisiunea.
 România, Te iubesc! este o emisiune jurnalistică marca ştirilor Protv,
prezentată de Cristian Leonte. Emisiunea s-a făcut remarcată realizând anchete
zguduitoare despre sistemul medical din România, tăierea ilegală a pădurilor,
afacerile care au paravan credința în Dumnezeu sau despre turismul românesc și
multe altele.

43
 Ce se întâmplă doctore? este o emisiune medicală prezentată de Oana
Cuzino. Prin această emisiune oamenii pot afla informaţii utile despre sănătate,
diete etc.
 Vocea României este o emisiune de talente din România care are 4
juraţi, fiecare dintre aceştia pregătește o echipă de artiști și se află într-o
competiție continuă cu ceilalți pentru a se asigura că învingătorul face parte din
echipa sa și că, astfel, va deveni antrenorul câștigător. Competiția cuprinde trei
etape: audițiile pe nevăzute, etapa confruntărilor și spectacolele în direct. 4
jurați/antrenori, toți artiști notabili, își aleg echipele de concurenți printr-o serie
de „audiții pe nevăzute”.
Începând cu anul 2002 ProTV a creat în colaborare cu MediaPro Pictures
mai multe seriale sută la sută românești, printre care:
 Vacanța Mare  Arestat la  Las Fierbinți
 La Bloc domiciliu  O săptămână
 Chestiunea  Cu un pas nebună
Zilei înainte  O altă
 Băieți buni  State și Flacăra săptămână
 La servici  Moștenirea nebună
 Pariu cu viața

3.2 Pagina web

Odată cu dezvoltarea industriei internetului au apărut și activități conexe


care oferă o informare alternativă pe toate domeniile vieții sau chiar posibilitatea
de a avea acces instantaneu, online la informație: e-learning, audio-learning cu
ajutorul audiobooks ș.a. Datorită acestui fapt Protv a înfiinţat pagina web (site)
www.protv.ro care este o pagină dedicată tuturor persoanelor de toate vârstele.
În cadrul acestui site se găseşte o bară de direcţionare care este compusă
din : home (acasă), ştiri, program, show, filme&seriale, vedete, video, contact.

44
Fig. 21 Bara de direcţionare

Sursa: http://www.protv.ro

 Home - reprezintă pagina principală a site-ului ce include ştiri de


ultimă oră şi reclame.
 Ştiri - aici se găsesc numai ştiri din: lumea mondenă, internaţionale,
sportive, etc.
 Accesând butonul program va apărea automat programul tv pe ziua
respectivă, oferind şi posibilitatea de a selecta o altă zi şi de a alege ce anume te
interesează, adică să vizualizezi tot programul, filmele care sunt în ziua selectată
sau serialele.
 În Show - sunt prezentate cele mai importante emisiuni, precum şi
ştirile. Cu un singur click pe acestea cititorul este redirecţionat pe o nouă
pagină, pagina oficială a respectivei emisiuni.
Fig. 22 Show

Sursa: http://www.protv.ro

45
Fiecare emisiune are propria pagină web, unde internauţii pot afla
informaţii despre emisiunea respectivă. De exemplu accesând paginile web ale
emisiuniilor Dansez pentu tine, MasterChef, Vocea României, Românii au talent
există posibilitatea de a revedea emisiunea online, fie pe părţi, fie integrală, în
cazul în care nu s-a putut viziona la televizor. De asemenea se poate vizualiza şi
o arhivă a fiecărei emisiuni.

Fig. 24 Dansez pentru tine

Sursa: http://dansezpentrutine.protv.ro

Fig. 23 MasterChef

Sursa: http://masterchef.protv.ro

 Filme&Seriale - aici ne sunt prezentate o serie de filme, fiecare având


o scurtă descriere.
 În secţiunea Vedete sunt prezentate toate persoanele care lucreză în
acest trust. De exemplu Andreea Esca care este cea mai longevivă prezentatoare
de știri din România, și-a început cariera acum 21 ani iar după 18 ani încă
prezintă știrile pentru postul de televiziune ProTv.
 Video - se pot vizualiza părţi din cadrul emisiunilor, documentarelor,
etc.

46
 Contact - se referă la adresa unde se localizează sediul, numărul de
telefon, autorizaţia de funcţionare, codul fiscal şi capitalul social.

Topul site-urilor din România luna mai 2014


Nr. Website Vizitatori unici Vizite Afişări

1. www.adevarul.ro 4.220.408 10.637.385 23.230.787

2. www.protv.ro 4.022.471 12.894.708 19.263.878

3. www.tocmai.ro 3.664.420 14.105.726 282.420.546

4. www.olx.ro 3.614.932 16.074.659 242.993.312

5. www.realitatea.net 3.314.727 14.190.358 34.759.225

6. www.libertatea.ro 3.170.528 13.030.325 41.519.738

7. www.okazii.ro 3.155.093 6.765.134 52.116.763


Sursa: Date preluate de pe http://www.trafic.ro

Conform tabelului de mai sus, site-ul www.protv.ro ocupa locul doi cu un


număr de 4.022.471 de vizitatori unici, fiind devansat de www.adevarul.ro cu
un număr de 4.220.408 de vizitatori unici, cu 197.937 mai mulţi faţă de
www.protv.ro. Acest lucru se datorează faptului că www.adevarul.ro oferă mai
multe informaţii, dintr-o gamă variantă de domenii, cum ar fi: economie,
educaţie, life&style, cultură care include, teatru, istorie, spiritualitate, arte, cărţi,
pe când cei de la Protv au doar internaţional, social, politic, financiar şi vremea.
O altă diferenţă între cele două site-uri este faptul că într-o lună site-ul
www.adevarul.ro are peste 23 de milioane de afişări, faţă de adversari care au
doar 19 milioane de afişări pe lună. Aceste afişări sunt primite de la un vizitator
unic care vizitează mai multe pagini ale site-ului respectiv inclusiv indexul odată
sau de mai multe ori pe zi şi sunt contorizate şi refresh-urile de pagină date de
vizitatori, astfel se obţin rezultatele afişărilor.

47
Bannere

În marea majoritate a paginiilor web se găsesc bannere publicitare, scopul


acestora este de a creşte numarul de vizitatori şi de a promova produse.
Accesând pagina www.protv.ro primul lucru care atrage atenţia sunt
bannerele care înconjoară pagina, iar dacă este dat un refresh paginii bannerul se
va schimba automat cu un alt banner.

Fig. 24 Banner

Sursa: http://www.prtotv.ro

Fig. 25 Banner după Refresh

Sursa: http://www.protv.ro
48
Prezentarea unei scurte informaţii este necesară dar nu suficientă, prezenţa
unui îndemn către o acţiune (click) este un factor ce atrage mai mulţi utilizatori
de internet să facă click pe un banner. Printr-un singur click pe banner acesta te
va redirecţiona automat spre un alt link unde sunt prezentate detaliat ofertele sau
produsele companiilor respective.

De obicei când este accestă o pagina web se găsesc bannere ale unui
brand cunoscut, ce are un impact mult mai mare în a câştiga încrederea unui
utilizator. Şi pe www.protv.ro se găsesc bannere cu brand-uri cunoscute, care
prezintă oferte speciale, acest lucru aducând noi click-uri. Prezenţa animaţiei în
banner conduce la un volum mai mare de click-uri, din acest motiv cele două
bannere sunt animate.

WWW.PROTV.RO - este un site cu un conţinut video diversificat şi


complet din presa românească, din acest motiv tot mai multe companii apelează
la site pentru a-şi prezenta ofertele cu ajutorul bannerelor.

Preţurile precum şi dimensiunile pentru a afişa un banner pe pagina lor


web sunt următoarele:

Fig. 26 Preţuri bannere

Site Banner Preţ/1000 afişări


www.protv.ro 728x90 48 lei
160x60 48 lei
300x25 48 lei
Sursa: Date preluate de pe: http://advertising.protv.ro

Interstiţiale
Acestea sunt un format foarte eficient, de dimensiunea ecranului
monitorului. Interstiţialele se afişează între paginile unui site în timpul navigării
pentru o perioadă limitată de timp (10-20 secunde). Pe site-ul celor de la Protv
apar la fiecare accesare interstiţiale publicitare.
49
Acestea durează 20 secunde, altele 25 de secunde în funcţie de mesajul
publicitar pe care îl transmit publicului.
Încercând să intri de la o secţiunea la alta apar şi interstiţiale care sunt în
format video şi durează mai mult decât celalalte şi anume 25 de secunde.

Fig. 27 Interstiţial Fig. 28 Interstiţial video

Sursa: http://www.protv.ro

Navigând pe site, la un moment dat pe ecran apare o nouă ferestră mai


mică deasupra ferestrei principale care prezintă un produs sau un serviciu.
Aceasta este denumită pop-ups şi combină creativitatea cu agresivitatea apărând
în orice moment pentru a atrage atenţia asupra mesajului publicitar. Se poate
închide de către utilizator apăsând butonul “close (x)” aceasta dispărând imediat.

Fig. 29 Pop-up

Sursa: http://www.protv.ro

50
3.3 Protv pe Facebook

Prima apariţie a trustului Protv pe Facebook a fost în data de 8 decembrie


2009. De atunci până în prezent numărul faniilor a crescut semnificativ ajungând
la o cifră de 1.739.742 fani. Portivit unui studiu realizat de către Socialbakers44
pagina de facebook se clasează la secţiunea Media pe primul loc fiind urmaţi de
KissFm, RadioZu, iar principalii lor concurenţi Antena1 se clasează pe locul
şapte.

Fig. 30 Fani din întreaga lume

2% 1% Fani din întreaga lume 0%


1%
1% 1%
3% România
7%
Italia
Spania
Moldova
Germania
84%
Marea Britanie
Franţa

Sursa: Date preluate de pe: http://socialbakers.com

Acest grafic reprezintă fanii din întreaga lume pe care Protv îi are pe
Facebook. Din totalul de 1.739.742, 84% sunt fanii din România, în număr de
1.397.406. Următoarea ţară care apreciază pagina de facebook este Italia cu un
număr de fani de 119.638, fiind urmată de Spania cu 50.836 de fani, Moldova cu
26,731, Germania- 23.338, Marea Britanie- 21.819, Franţa-9.470, SUA- 9.127,
Grecia- 6.808.
Din datele acestui grafic rezultă că pagina de facebook Protv reuşeşte să
atragă vizitatori din multe ţări, acest lucru aducându-i Protv-ului un plus de
imagine şi de asemenea reuşind să îşi facă o publicitate agresivă.

44
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/romania

51
Protv a reuşit să fie primul loc datorită faptului ca păstrează o relaţie
apropiată faţă de fanii lor prin actualizarea zilnică a paginii şi prin faptul că zi de
zi postează noutăţi la intervale scurte de timp.

După o zi de studiu a paginii lor de facebook rezultatele sunt :


Prima postare a fost făcută la ora 7:00 reuşind să strângă în doar câteva
minute un număr de 176 likes, 25 shares şi 5 comentarii.

Fig. 31 Prima postare

Sursa: http://www.facebookprotv.com

Pe parcursul zilei de 10 mai 2014 aceştia au postat un număr de 70 de ştiri


din diferite domenii (monden, sport, internaţional, sănătate), de asemenea şi-au
schimbat poza de copertă de două ori. Prima oară copertă a fost schimbată la ora
10:30 şi erau prezentaţi juraţii de la Masterchef, iar a doua oară a fost schimbată
la ora 15:45 unde era prezentat sloganul ProTv “Gândeşte Liber!”
În anexa 1 este prezentată analiza paginii de facebook a Protv dintr-o zi
obişnuită. Protv a captat atenţia utilizatoriilor prin distribuirea a unor ştiri şi
articole şi a reuşit să strângă 17.750 Likes, 1.332 Shares, 1.359 Comentarii.

52
În prima parte a zilei aceştia au început prin informarea utilizatorilor cu
articole despre cât de sănătos este micul dejun şi cât de important este acesta.
Mai târziu au venit cu diferite ştiri din diferite domenii şi au continuat cu ştiri pe
tot parcursul zilei până la ora 19:50 de când au început să repete cele mai
importante ştiri care au fost pe parcursul zilei.
Momentul când Protv a strâns un număr foarte mare de likers a fost la ora
19:40 cu o ştire despre Simona Halep care ar putea fi declarată de WTA
jucătoarea lunii, această ştire a strâns 1.652 Likes. Cele mai multe shares le are
ştirea “ Şi tu ai făcut asta la volan” de la ora 9:30 cu un număr de 303 shares.
Cele mai multe personae, adică141, au comentat la ştirea de la ora 19:00
“Bărbatul acoperit de 326.000 albine”
Aceste lucruri indică faptul că pagina de facebook Protv este urmărită,
apreciată şi că aceştia încearcă să îşi menţină fanii aproape prin faptul că
postează din 15 în 15 minute, asta însemnând actualitate, lucru pentru care
ProTv este pe primul loc în clasamentul din secţiunea Media.

53
CONCLUZII

Internetul este cel mai nou şi mai controversat mediu de comunicare. Faţă
de televiziune, radio, presă scrisă sau panouri publicitare, el are totuşi o
caracteristică aparte: utilizatorii săi pot să răspundă să comunice între ei şi în
aceaşi măsură să comunice cu organizaţiile şi companiile.
Dacă ne gândim la alegerile pe care un utilizator le poate face, putem
spune că aceştia pot „comunica” şi prin intermediul mesajelor publicitare (prin
modul de răspuns, prin alegerea de a face click pe un banner sau pe un buton).
Publicitatea pe internet permite oricarei firmei şansa de a se face
cunoscută la un nivel internaţional, site-ul acesteia putând fi accesat de
utilizatori din întreaga lume. Aceasta l u c r u oferă posibilităţi de targetare pe
care nici o altă formă de publicitate nu le poate oferi, de monitorizare, de
interactivitate (consumatorul nu vede doar publicitatea, el poate interacţiona cu
produsul, poate afla părerea altor cumpărători).
Comunicarea online este una interactivă, iar tehnicile moderne de
comunicare permit atingerea unor categorii de public tintă din ce în ce mai mari
şi din ce în ce mai rapid. Comunicarea online aduce atât avantaje, cât şi
provocări: publicurile au o mai mare libertate de acţiune (persoanele pot scăpa
uşor de sub controlul mesajelor) şi aleg mesajele la care doresc să se expună.
Folosind publicitatea pe internet, compania poate obţine diverse
informaţii despre vizitatorii site-ului, ca de exemplu zona de provenienţă, ce
anume le captează atenţia pe site, numărul de click-uri dar şi aspecte
demografice. Datorită acestor avantaje ale comuncării online, website-ul poate fi
adaptat în funcţie de necesităţile vizitatorilor, în timp ce publicitatea TV sau prin
presă nu-ţi permite să cunoşti numărul exact al persoanelor care au văzut
reclama.
Piaţa publicităţii online din România creşte mai repede decât în ţările
dezvoltate din Uniunea Europeană, deşi gradul de penetrare al internetului la noi
în ţară este mult mai scăzut decât în respectivele ţări. Consumatorii capătă tot

54
mai multă încredere în acest nou canal de comunicare ce devine încetul cu
încetul parte din viaţa lor, fiind locul unde pot găsi orice informaţie doresc, pot
cumpăra orice produs doresc (internetul oferindu-le chiar anonimitate, putând
face cumpărături de orice gen fără a fi supuşi privirilor curioşilor).
Având în vedere avantajele pe care le oferă mediul online pentru
promovarea produselor şi a imaginii companiei, oricine îşi face publicitate ar
trebui să apeleze cu încredere şi la publicitatea online, iar cei care o folosesc
deja, ar trebui să-i acorde o mai mare importanţă şi un procent mai mare din
bugetul de promovare.
Prin încercarea de a analiza promovarea online a ProTv, am descoperit că
este în topul celor mai urmărite site-uri web, precum şi pagini de Facebook.
Aceştia folosesc cu succes publicitatea pe pagina web, lucru care le aduce mari
beneficii. Urmărind în decursul unei zile site-ul www.protv.ro am descoperit
exact ceea ce vroiam sa scot în evidenţă prin alegerea acestuia ca studiul de caz
şi anume faptul că ori de câte ori accesezi site-ul lor principal eşti “bombardat”
de mai multe forme de publicitate precum: bannere (diferite la fiecare accesare),
interstiţiale, etc.
ProTv beneficiază de toate formele de promovare online, din acest motiv
i-am găsit şi pe Facebook. La o singură privire am observat cât de mulţi
utilizatori îi urmăresc şi câtă atenţie primesc fanii acestora în fiecare zi.
Facebook interacţionează cu consumatorii şi clienţii, le cunoaşte
comportamentul şi primeşte răspunsuri foarte rapid.
Trucuri folositoare pe care le-am observat studiind Facebook-ul au fost:
importanţa fotografiei de profil şi de cover care să reprezinte compania întrucât
este prima impresie pe care o lasă clientului, o introducere despre companie pe
profil este foarte importantă, precum şi actualizarea frecventă a stării astfel încât
oamenii să cunoască ceea ce faci şi să afle ultimele noutăţi, să fii activ şi
interactiv prin implicarea în discuţii. Toate aceste lucruri duc la o mai bună
desfăsurare a activităţii.

55
În urma acestei analize am considerat ca este de cuviinţă să aduc şi nişte
propuneri, cum ar fi:
 Pe site-ul www.protv.ro ar trebui să se încerce limitarea apariţiei
interstiţialelor ori de câte ori este accesat, întrucât acestea devin agasante pentru
public de cele mai multe ori. Cu timpul acestea pot duce la pierderea numărului
de cititori.
 Banerele aduc un plus de imagine cât şi de capital datorită companiilor
ce îşi fac publicitate prin intermediul site-ului, de aceea se poate adăuga un
număr mai mare de banere.
 Pentru a ajunge pe primul loc în clasamentul realizat de www.trafic.ro,
site-ul www.protv.ro ar trebui să încerce să acopere o gamă cât mai diversificată
de ştiri din domeniile cum ar fi: cultură, economic, educaţie, etc.
 Pe pagina de facebook nu ar trebui să se mai repete ştirile de pe
parcursul zilei şi pe timpul serii, deoarece acest lucru poate duce la scăderea
interesului fanilor de a mai citi ştirile din intervalul orar 19:00-23:00. Pentru a
se evita repetarea anumitor ştiri, Protv poate reduce numărul acestora, postând
din 25 în 25 de minute, adică cu o diferenţă de 10 minute faţă de cum obisnuiesc
ei, astfel pot evita repetarea ştirilor. Un alt lucru care se poate face pentru a evita
repetarea ştirilor este acela de a înlocui acele ştiri cu articole care se potrivesc şi
se pot încadra în intervalul orar în care se realizează repartarea. Spre exemplu,
un articol despre “ cât de important este somnul?” sau “ce alimente sunt
recomandate de a servi la cina?” etc.
În concluzie ProTv beneficiază de toate formele de promovare online şi
are un real succes, folosidu-se de o publicitate agresivă. În situaţia actuală, dacă
va reuşi să se menţină şi să îşi rezolve micile probleme, acesta poate ajunge
primul site din România pe toate domeniile.

56
BIBLIOGRAFIE

1. Balaban Delia Cristina -“Publicitatea de la planificarea strategică la


implementarea media” Ed Polirom, Iaşi, 2000
2. Balaban Delia Cristina, Iancu Ioana, Radu Meza -„Pr,Publicitate şi
New Media”, Ed.Tritonic, 2009
3. Cismaru Diana Maria - „Comunicarea de masă în spaţiul online”
Ed.Tritonic , Bucureşti, 2012
4. Creţu Alina, Peptan Elena -“ Elemente de analiză a datelor şi
marketing mass-media”, Editura ASE, Bucureşti, 2004
5. Dindire Laura, Munteanu Cristina, Rusu Luminiţa, Pantelica Cristina -
„Mass-media structuri, tipologii, conexiuni” Ed. Independenţa Economică ,
Piteşti, 2005
6. Dindire Laura - “ Promovarea afacerilor economice - o abordare
sistematică”, Ed. Universitară, Bucureşti 2011
7. Drewniany L. Bonnie -“Strategia creativă în publicitate” Ed.
Polirom, Iaşi 2009
8. Dr. Puiu Ovidiu, Dr. Moarcas Octavian Moarcas ,Dr Nicolescu
Constantin, Dr Merozan Cristian - „Tehnici Promoţionale” Ed.Independenţa
Economică, Piteşti, 2001
9. Gay Richard , Charlesworth Alan, Dr.Rita Esen - „Marketing Online”
Ed.All 2009
10. Grigore Bogdan, Veghes Ruff Iulian - „ Relatii Publice şi
Publicitatea Online” Ed.Polirom, Iaşi, 2003
11. Grosseck Gabriela Grosseck - “Marketing şi comunicare pe internet”
Editura Lumen, Iaşi 2006
12. Lane W.Ronald, Russel J.Thomas - „Manual de Publicitate” Ed.
Teora, Bucureşti, 2003
13. Moldoveanu Maria, Miron Dorina - Psihologia reclamei, Publicitate
în afaceri Ed. Libra, Bucureşti 1995

57
14. Petre Dan, Nicola Mihaela- „Publicitate” Ed.SNSPA , Bucureşti,
2001
15. Petre Dan , Nicola Mihaela – “Introducere în publicitate” – Ed.
Comunicare 2004
16. Petrescu Dacinina Crina- „Creativitate şi Investigare în publicitate”
Ed. Carpatica, Cluj, 2002
17. Popa Dorin-“Comunicare şi Publicitate” Ed.Tritonic, Bucureşti
2005,
18. Puiu Alexandru- „Management în afacerile economice, Vol I” Ed.
Independenţa Economică, Piteşti 2008
19. Velea Lucian -“Viaţa pe Internet” Ed. Edusoft, Iaşi, 2007
20. http://www.internetworldstats.com
21. http://www.iab.net
22. http://www.gmail.com
23. http://www.facebook.com
24. http://www.luxurydaily.com
25. http://dixonadvertorials.wordpress.com
26. http://en.wikipedia.org
27. http://underclick.ro
28. http://www.promovarefacebook.ro
29. http://facebrands.ro
30. http://www.cni.org
31. http://socialbakers.com
32. http://protv.ro

58
Anexe Anexa 1. Studiu 10 mai 2014
Ştire/ Nr.
Ora Denumire postare Nr. Likes Nr. Shares
Articol Comentarii
7:00 Articol Adevărul despre micul dejun 176 25 5
8:30 Articol Care este cel mai hrănitor 52 3 3
mic dejun
8:45 Articol 3 obiceiuri greşite despre 121 3 1
igiena personală
9:00 Ştire Povestea adolescentei 137 6 37
moarte în Constanţa
9:15 Articol Care este secretul unui păr 98 3 1
lung şi sănătos
9:30 Ştire Şi tu ai făcut asta la volan 700 303 25
9:45 Articol Horoscop zilnic 130 4 4
10:15 Articol 82 de nume de copii care vor 201 31 5
devein populare
10:30 Articol Cea mai tare colaborare din 412 3 4
ultimii ani
10:45 Ştire Cuplul care a atras toate 67 0 6
priviriile la plajă
11:04 Ştire Ce veste a primit Mihaela 274 0 53
Rădulescu
11:15 Ştire 7 vedete care sunt mai 65 1 3
scunde decât par
11:30 Ştire Ştefan Stan a fost tuns la 298 1 54
chelie în direct la Măruţă
11:45 Ştire Nuntă de “masterchef” 250 2 7
12:03 Ştire Descoperire tulburătoare pe 285 20 45
plaja din Eforie
12:10 Ştire Femeia după care toţi 147 2 15
59
bărbaţii întorc capul
12:20 Ştire Cine se află în poza lângă 210 4 13
Sharapova?
12:30 Ştire Infernul care le-a stricat 813 40 14
nunta
12:45 Articol Top 10 oameni obişnuiţi care 191 2 4
au ajuns în familiile regale
13:00 Ştire Simona Halep trece prin 1.475 34 82
momente grele
13:15 Ştire A spus Da! 96 2 13
13:30 Ştire Inna numai arată aşa... 305 3 11
13:45 Ştire Simona Halep, la un pas de o 448 172 5
performanţă uluitoare
14:00 Ştire Cum arată adolescenta care 248 3 32
traieşte cu 7 lei pe zi
14:15 Ştire Primele imaginii cu fetiţa lui 72 1 3
Florin Dumitrescu
14:30 Ştire Anna Lesko, o nouă surpriză 189 2 5
pentru fani
14:45 Ştire Ce a descoperit acest turist 103 1 25
străin în baia sa din
Bucureşti
14:55 Ştire Milioane de români au fost 72 1 9
afectaţi după 90 de minute
de coşmar la Bucureşti
15:00 Ştire Ce a păţit această tânăra din 196 25 46
România dupa ce a anunţat
pe Facebook că este într-o
relaţie

60
15:30 Ştire Andra emoţionată de 326 4 28
naşterea finuţei sale
16:00 Ştire Ea, “showgirl”. El 64 de ani 119 1 24
16:15 Ştire Ce a făcut prietena lui 384 3 36
Cristiano Ronaldo
16:30 Articol 5 greşeli pe care le facem 27 3 2
dimineaţa
16:45 Ştire Cum arată Lady Gaga când 270 4 34
renunţă la machiaj
17:00 Ştire Câţi elevi au venit azi la bac 149 2 24
17:15 Ştire Ce vedetă a anunţat că este 33 0 0
însărcinată din nou
17:30 Ştire Cea mai frumoasă zi din 900 31 33
copilaria noastră
17:45 Ştire Dana Rogoz, abdomen 207 1 7
perfect plat după naştere
18:00 Articol Ce se întâmplă dacă ţi 330 60 94
telefonul în buzunar
18:10 Ştire Ei sunt concurenţii care 81 0 14
aspiră la titlul de
“MasterChef”
18:15 Ştire Facebook se schimbă 24 3 4
18:30 Ştire Cel mai bun smartphone al 86 5 12
momentului
18:40 Ştire În ce rochie a apărut Kate 279 3 17
Middleton
18:50 Ştire Câştigătorii de la românii au 45 0 0
talent surpriză de proporţii
pentru fani

61
19:00 Ştire Bărbatul acoperit de 326.000 813 135 141
de albine
19:15 Ştire Will Smith şi soţia au fost 52 0 0
surprinşi în ipostaze tandre
la plaja
19:30 Ştire La “MasterChef” se găteşte 120 4 3
cu trofeul pe masă
19:40 Ştire Simona Halep ar putea fi 1.652 91 25
declarată jucatoarea lunii de
către WTA
19:50 Ştire Infernul care le-a stricat 1.069 27 4
nunta s-a transformat în cel
mai mare noroc
20:00 Ştire Veste proastă pentru şoferi 376 169 91
20:15 Ştire Ştefan Stan a fost tuns la 136 1 45
chelie
20:30 Ştire Acesta este trofeul 45 0 12
“MasterChef”
20:47 Ştire Jesica speriată de cei doi 191 4 10
chef
20:58 Ştire Cel mai lăudat preparat al 188 12 9
serii
21:05 Ştire Piept de raţă în sos de 292 3 26
ghimbir sau caracatiţă pe pat
de cartofi “MasterChef”
21:14 Ştire Primele tensiuni au apărut în 70 2 5
marea finala “MasterChef”
21:15 Ştire Marea finală “MasterChef” e 34 2 3
acum la Protv

62
21:30 Ştire Chef Cătălin, slab şi cu părul 107 2 10
valvoi în cap
21:46 Ştire Delicios!!! 128 3 2
21:52 Ştire Au plecat acasă după cea de- 53 0 9
a doua probă
22:02 Ştire Ramon Chicireanu, înapoi la 38 0 5
“MasterChef”
22:15 Ştire Accident în bucătăria 65 1 17
“MasterChef”
22:37 Ştire Preparatul OZN al serii 79 2 23
22:44 Ştire Cui îi este poftă de ceva 752 41 39
dulce
22:45 Ştire Delia, la proba costumului 83 0 2
de baie
23:15 Ştire Imagini intime surprinse pe 69 1 4
plajă
23:30 Ştire Inna nu mai arată aşa 166 1 3
23:50 Ştire Cu un Nokia 3210 poţi intra 81 14 12
pe Facebook
Total 17.750 1.332 1.359

Sursa: Elaborat de autor

63

S-ar putea să vă placă și