Sunteți pe pagina 1din 2

Acuzativ Genitiv Nominativ Dativ

Complement direct:- pe cine? Atribut genitival: Subiect: cine? ce? Complrment


-prep:pe ;- intrebam un verb. -al cui? a cui? ale cui? ai cui? -intrebam predicatul indirect:
Complement indirect: - la cine ? la -intrebam un subst. sau Apozitie: care? -cui? intrebam
ce?cu cine?cu ce?despre cine ? pronume. -intrebam subiectul un verb.
despre ce ? Complement indirect:asupra Nume precativ: Complement
-prep: la,cu,despre,de. cui? -ce este? Instrumental:
-intrebam un verb. -impotriva cui?contra cui? -ce devine? -gratie cui?
Complement cir. de loc- unde ? -intrbam un verb. -ce ramane? -datorita cui?
-prep: in, pe, sub, langa, pana la Compl. cir. de timp: cand? -ce ajunge? -multumita cui?
pana, catre, spre, de la, pe langa, -prep:inaintea; intrbam un -ce se face? Intrebam un verb;
de pe;- intrebam un verb. verb -ce inseamna ? prepozitii: gratie
Complement cir. de timp:-cand? Copml.cir. de loc:unde? -ce pare ? datorita, multu-
-prep: de,peste,pana,intr-,dupa; -prep:in susul,injosul,dea -ce iese? -mita.
-intrebam un verb. lungul, dea latul, la margine, la -intrebam un verb Complement cir.
Complement cir. de mod:-cum? stanga, la dreapta, in fata,in copulativ. de loc:unde?
-prep:ca, ca si, cat, precum, asa ca spate. Intrbam un verb
-intrebam un verb. -intrebam un verb. Atribut datival:
Compl cir. de cauza: Nume predicativ: -care? Intrebam
-din ce cauza? -al cui: este , devine, ramane, un substantiv
-prep:de; intrebam un verb. pare nearticulat.
Complement cir. conditional: se face, ajunge, iese, pare, Nume predicativ
-cu ce conditie?,intrebam-verb. inseamna -asemeni cui
-loc. prep.:in caz de. -intrbam un verb cop. si -contrar cui +
Complement cir. de scop: subiectul -conform cui
-cu ce scop? prep: pentru. Compl. cir. de scop.cu ce scop?
-intrebam un verb. -intrbam –verb; prep: in cazul. + un verb copu-
Nume predicativ:-cum: este Compl.cir. de cauza:din ce -lativ.
devine, ramane, pare, se face, cauza?
ajunge, pare, iese. -loc:din cauza;intrbam un
-intrebam un verb copulativ. verb.
Compl.de agent:-de catre cine? Compl.cir.concesiv: in ciuda
-prep: de, de catre; intrebam-verb carui fapt ? , -intrebam un
Atribut prep:care?intr-subst,pron verb.
prep:de, din ,cu, pe, ptr ,la, spre, sub -loc: in ciuda.
Compl.cir.concesiv-prep:cu tot Atribut prepozitional
-in ciuda carui fapt? intr-un verb -care?:-din fata
-din spatele
-din dreapta
- din stanga
- din susul
- din josul
- din lungul
- din latul
- din curmrzisul
-intrebam un substantiv sau
pron.