Sunteți pe pagina 1din 43

Biostatistica i Metodologia Cercetrii tiinifice 2012. .Colectie de teste pentru torentul rom, a. IV 1. Indicai tipurile de grafice.

a) [x] Cu coordonate rectangulare b) [ ] Diagrame c) [ ] Cartodiagram d) [x] Cu coordonate polare e) [x] Speciale 2. Indicai tipurile de diagrame. a) [x] Diagramele bazate pe lungimi b) [x] Diagramele de proporii c) [x] Diagramele cu coordonate geografice d) [ ] Diagrama Scatter e) [ ] Toate variantele descrise Indicai diagramele ba!ate pe lungimi. a) [x] Diagrame cu bare b) [x] Pictograma c) [ ] Diagrama de proporii d) [ ] Diagramele speciale e) [ ] Toate variantele descrise ". #epre!entarea grafic a ratelor se face prin$ a) [x] Grafice cu coordonate rectangulare b) [x] Diagramele cu coordonate geografice c) [x] Diagramele cu bare d) [ ] Diagramele de proporii e) [ ] Diagramele speciale %. #epre!entarea grafic a indicatorului de proporie se face prin$ a) [x] Diagramele de proporii cu bare b) [ ] Pictograme c) [ ] are d) [ ] Diagrama Scatter e) [x] Diagramele de proporii cu discuri &. 'electai din cele enumerate( c)nd se folosete graficul cu coordonate rectangulare. a) [x] !sp"ndirea fenomenului b) [ ] #ortalitatea infantil dup cauze de deces c) [ ] Ponderea de bolnavi d) [ ] Ponderea grupelor de sntate e) [x] $sigurarea populaiei cu medici la %& mii de locuitori 'n ultimii ( ani *. 'electai din cele enumerate c)nd se folosete diagrama de proporii$ a) [ ] !sp"ndirea fenomenului b) [x] Structura fenomenului c) [ ] )umrul de bolnavi d) [ ] $sigurarea populaiei cu paturi la %& mii de locuitori e) [ ] *ndicatorul de raport +. 'electai din cele enumerate( c)nd se folosete diagrama radial$ a) [ ] !ata mortalitii generale b) [x] #ortalitatea infantil 'n %+ luni c) [ ] $sigurarea populaiei cu medici d) [ ] Ponderea vizitelor la domiciliu e) [ ] Sporul absolut ,. #egulile de construire a diagramei cu discuri. a) [x] !aza , valoarea spontan b) [ ] !aza , valoarea medie c) [ ] !aza , valoarea medie ponderat d) [x] Transferarea indicatorului 'n grade e) [ ] -n sector se indic valoarea 'n grade 10. #egulile de construire a diagramei radiale. a) [ ] !aza , valoarea spontan b) [x] !aza , valoarea medie c) [ ] Cercul se .mparte spontan

11.

12.

1 .

1".

1%.

1&.

1*.

1+.

1,.

20.

d) [x] Cercul se 'mparte dup numrul de observaii studiate e) [x] !epartizarea valorilor pe coordonate 'electai te!ele care confirm utilitatea practic a repre!entrilor grafice a) [ ] !eprezint structura corelativ dintre factorii de risc b) [x] !eprezint structura sau ponderea fenomenului studiat c) [x] Prezint dinamica /i legitile fenomenului d) [x] !eprezint gradul de rsp"ndire /i relevan a fenomenelor e) [ ] *ndic gradul de influen a factorilor asupra fenomenului 'electai componentele de ba! a graficului a) [x] Suprafaa de reprezentare b) [x] Suprafaa graficului c) [x] $ria graficului d) [ ] $rgumentarea subiectului reprezentat e) [ ] Soft,ul 'n care se va efectua Ce elemente include suprafaa de repre!entare a graficului a) [ ] 0tic1eta reelei de axe b) [x] Titlul sau denumirea graficului c) [x] 2alorile intervalelor scalei d) [x] 3egenda graficului e) [ ] Scala 1a/urilor aplicate 'eriile cronologice pot fi$ a) [x] Simple b) [x] Compuse c) [ ] *ntrerupte d) [ ] )eintrerupte e) [ ] Combinate -a metodele de a.ustare a seriei cronologice se refer$ a) [x] #a4orarea intervalului b) [ ] Calcularea mediei ponderate c) [ ] Calcularea mediei prin metoda momentelor d) [x] Calcularea mediei de grup e) [x] Calcularea mediei glisante 'eria cronologic se a.ustea! dac$ a) [ ] )ivelurile 'n dinamic s'nt 'n cre/tere b) [ ] )ivelurile 'n dinamic s'nt 'n descre/tere c) [x] )ivelurile 'n dinamic variaz pronunat d) [ ] )ivelurile 'n dinamic nu se modific e) [ ] )ivelurile oscileaz periodic Media de grup /n seria cronologic este$ a) [ ] Suma a trei niveluri vecine b) [x] Semisuma a dou niveluri vecine c) [ ] 2aloarea medie5 obinut din nivelul dat /i dou niveluri vecine d) [ ] Suma nivelurilor vecine e) [ ] Diferena dintre trei niveluri vecine 0nul din indicatorii de anali! a seriei cronologice este$ a) [ ] 2aloarea medie a unui procent de spor b) [ ] 2aloarea absolut a unui procent de cre/tere c) [ ] 2aloarea medie a sporului d) [x] 2aloarea absolut a unui procent de spor e) [ ] Sporul relativ 1i2elurile seriei cronologice pot fi repre!entate de $ a) [x] 2alorile medii b) [x] 2alorile relative c) [x] 2alori omogene d) [ ] Structura morbiditii e) [ ] Ponderea vizitelor #itmul de cretere al seriei cronologice este$ a) [ ] !aportul procentual al ritmului sporului la nivelul precedent b) [x] !aportul procentual al nivelului urmtor la cel precedent c) [ ] !aportul procentual al procentului absolut la ritmul sporului

21.

22.

2 .

2".

2%.

2&.

2*.

2+.

2,.

d) [ ] !aportul procentual al sporului absolut la nivelul precedent e) [ ] !aportul procentual al unui procent de spor la nivelul precedent 'porul absolut repre!int$ a) [ ] !aportul nivelului urmtor la cel precedent b) [x] Diferena dintre nivelul urmtor /i nivelul precedent c) [ ] !aportul procentual al nivelului urmtor la cel precedent d) [ ] Suma nivelurilor urmtor /i precedent e) [ ] Semisuma nivelurilor urmtor /i precedent 1i2elurile seriei cronologice pot fi repre!entate de $ a) [x] 2alori relative b) [x] 2alori absolute c) [x] #odul d) [x] #ediana e) [ ] 2alori standardizate 3aloarea absolut a unui procent de spor este$ a) [ ] !aportul nivelului urmtor la cel precedent b) [ ] !aportul procentual al nivelului urmtor la cel precedent c) [x] !aportul sporului absolut la ritmul sporului d) [ ] Semisuma nivelurilor urmtor /i precedent e) [ ] !aportul procentual al sporului absolut la nivelul precedent #itmul de spor repre!int$ a) [ ] !aportul nivelului urmtor la cel precedent b) [ ] !aportul procentual al sporului absolut la ritmul sporului c) [x] !aportul procentual al sporului absolut la nivelul precedent d) [ ] !aportul procentual al nivelului urmtor la cel precedent e) [ ] Suma nivelurilor urmtor /i precedent 3alorile ce formea! seria cronologic se numesc$ a) [ ] 2ariant b) [ ] #odul c) [ ] 6nitate de observaie d) [ ] #edian e) [x] )ivele 'electai definiia corect a 'eriei cronologice a) [ ] Seria cronologic este /irul constituit din valorile numerice relative ale unui caracter aran4ate 'n ordine cresc"nd sau descrec"nd b) [ ] Seria cronologic este format din nivelele unui caracter al unitilor de observaie c) [x] Seria cronologic este /irul alctuit din valori numerice omogene comparabile ale unui fenomen5 care caracterizeaz sc1imbarea lui la anumite intervale de timp d) [ ] Seria cronologic este /irul numeric a unui eveniment care caracterizeaz sc1imbarea lui 'n timp /i spaiu e) [ ] Seria cronologic este un /ir de valori numerice ale unitilor de observaie luate 'mpreun 'n anumite limite de spaiu /i timp 'eriile cronologice pot fi a) [x] Simple de interval b) [ ] Compuse de interval c) [x] Simple de moment d) [ ] -ntrerupte de interval e) [x] Compuse 'electai metodele de standardi!are$ a) [x] Direct b) [x] *ndirect c) [x] Tangenial d) [ ] Proporional e) [ ] Parametric Metoda direct de standardi!are se utili!ea! pentru$ a) [ ] Determinarea caracterului legturii dintre dou fenomene studiate b) [x] Compararea indicatorilor intensivi 'n scopul eliminrii influenei asupra lor a factorilor ce determin neomogenitatea totalitilor comparate c) [ ] Determinarea veridicitii diferenei dintre dou totaliti comparate d) [ ] Determinarea puterii legturii dintre dou fenomene studiate e) [ ] Determinarea raportul dintre dou fenomene studiate

0. In cadrul metodei directe de standardi!are drept standard poate fi primit$ a) [ ] *ndicatorii intensivi generali b) [ ] *ndicatorii intensivi speciali c) [x] Componena unei totaliti d) [ ] #edia de grup a unei totaliti comparate e) [ ] *ndicatorii generali de raport 1. 4rima etap a standardi!rii directe include$ a) [ ] Calcularea valorilor relative b) [x] Calcularea indicatorilor intensivi generali /i speciali c) [ ] Calcularea indicatorilor standardizai d) [ ] Calcularea standardului e) [ ] Calcularea valorilor medii 2. 5tapa a doua a metodei directe de standardi!are pre2ede$ a) [ ] Calcularea indicatorilor intensivi speciali b) [x] $legerea /i calcularea standardului c) [ ] Calcularea indicatorilor standardizai d) [ ] Calcularea 8valorilor a/teptate9 pentru fiecare grup de standard e) [ ] Calcularea 8valorilor a/teptate9 numai pentru o grup de standard . Metoda direct de standardi!are pentru compararea indicatorilor intensi2i obinui /n totaliti neomogene dup structur$ a) [x] Se utilizeaz b) [ ] )u se utilizeaz c) [ ] Se utilizeaz la un numr mic de observaii d) [ ] Se utilizeaz la un numr mare de observaii e) [ ] Se utilizeaz la un numr par de observaii ". Indicatorii standardi!ai$ a) [ ] !eflect nivelul veridic al fenomenului b) [x] Sunt convenionali c) [ ] Sunt criterii de veridicitate d) [ ] Sunt criterii de variabilitate e) [ ] Sunt indicatori veridici %. Metoda direct de standardi!are pentru compararea indicatorilor intensi2i obinui /n totaliti omogene dup structur$ a) [ ] Se utilizeaz b) [x] )u se utilizeaz c) [ ] Se utilizeaz la un numr mic de observaii d) [ ] Se utilizeaz la un numr mare de observaii e) [ ] Se utilizeaz la un numr mediu de observaii &. 6ac mrimea indicatorilor standardi!ai nu se deosebete de mrimea indicilor intensi2i 78 9 B: 8 9 B)$ a) [x] :actorul eliminat nu influeneaz mrimea indicatorului intensiv b) [ ] :actorul eliminat influeneaz mrimea indicatorului intensiv c) [ ] :actorul eliminat influeneaz mrimea indicatorului intensiv 'n direcia cre/terii d) [ ] :actorul eliminat influeneaz mrimea indicatorului intensiv 'n direcia descre/terii e) [ ] :actorul eliminat apropie de medie indicatorul intensiv *. 'electai scopul utili!rii metodei de standardi!are a) [x] *dentificarea cauzelor divergenei indicelor generali intensivi /i medii comparai b) [x] Compararea /i analiza fenomenelor produse de medii neomogene c) [ ] Determinarea gradului de neomogenitate a totalitilor comparate d) [ ] $precierea gradului de influen a factorilor asupra indicilor comparai e) [ ] *dentificarea factorilor influenei asupra fenomenului studiat +. Metoda standardi!rii ne permite s constatm a) [ ] Gradul de neomogenitate 'n totalitile comparate b) [x] :actori care au influenat indicii comparai c) [x] )ivelul indicilor intensivi5 medii sau standardizrii calculai din totaliti comparate /i standarde d) [x] Coraportul indicilor comparai e) [ ] Gradul de influen a factorilor asupra fenomenului standart ,. Metoda standardi!rii se utilea! /n ca!ul a) [x] Defereni considerabile a indicilor de grup 'n totalitile neomogene comparate b) [ ] *nfluenei considerabile a factorilor omogeni asupra grupelor comparate c) [x] )eomogenitii considerabile a totalitilor comparate d) [ ] Diferenei indicilor de grup 'n totaliti omogene

e) [ ] <ricror necesiti "0. Indicai la care etape a metodei de standardi!are se utili!ea! 2alori absolute a) [ ] Prima /i a doua b) [ ] Prima /i a treia c) [ ] $ doua /i a treia d) [ ] $ doua /i a patra e) [x] 3a toate etapele "1. Care din 2ariantele enumerate mai .os( indic 2aloarea numeric real a fenomenului a) [ ] 2aloarea absolut a standardului b) [ ] *ndicii standardizai c) [ ] *ndicii generali /i speciali extensivi sau medii d) [x] *ndicii generali intensivi sau medii e) [ ] 2aloarea relativ a fenomenului "2. -a care etap a metodei de standardi!are se poate de confirmat pre!ena factorilor influenei asupra fenomenului studiat a) [x] * etap b) [ ] ** etap c) [ ] *** etap d) [ ] *2 etap e) [ ] 2 etap " . #estabilii semnificaia primei etape a metodei de standardi!are formulat /n continuare ;Calcularea indicelor pentru grupele comparate< /nlocuind cu2intele omise cu una din 2ariantele propuse. a) [ ] speciali standardizai b) [ ] speciali absolui c) [ ] standardizai medii /i intensivi de grup d) [x] generali /i intensivi =sau medii> pentru grupele comparate e) [ ] standardizai absolui "". 'electai e=plicaiile enumerate mai .os de ce indicii standardi!ai sunt considerai condiionali a) [ ] Pentru c identific prezena decala4ului dintre nivelele de grup a fenomenului studiat b) [x] Pentru c au fost obinui din totaliti artificial /i condiional formate c) [x] Pentru c indic5 care ar fi fost nivelul fenomenului studiat dac grupele comparate ar fi fost omogene dup structur d) [x] Pentru c nu reflect nivelul veridic /i real al fenomenului studiat e) [ ] Pentru c reflect nivelul veridic /i real al fenomenului studiat "%. Care din 2ariantele propuse semnific esena etapei a 3>a a metodei de standardi!are a) [ ] Completarea tabelului cu indicii standardizai /i speciali extensivi pentru efectuarea comparrii /i formularea concluziilor b) [ ] Completarea tabelului cu indicii speciali /i medii standardizai c) [x] Completarea tabelului analitic cu indicii generali intensivi sau medii /i standardizai pentru comparare /i formulare a concluziilor d) [ ] Completarea tabelului cu standardele generale de grup /i indicii standardizai pentru formulare a concluziilor e) [ ] Completarea tabelului de grup cu indici speciali "&. 8legei 2arianta adec2at i corespun!toare sensului etapei a III a metodei de standardi!are a) [x] Calcularea valorilor absolute a/teptate a fenomenului 'n grupele standarde b) [ ] 0liminarea factorilor intuii sau presupu/i care influeneaz fenomenului studiat c) [ ] -nlturarea mecanic a factorii influeni asupra fenomenului d) [ ] -nlturarea factorilor influeni prin omogenizarea mediului care produce fenomenul studiat e) [ ] Determinarea grupelor de standard prin metoda ma4orrii intervalului "*. 3aria! oare 2aloarea indicilor standardi!ai /n dependen de standardele alese i calculate a) [ ] da b) [ ] considerabil c) [x] nu d) [ ] ne'nsemnat e) [ ] cu %&&? "+. Indicai care din e=presiile propuse mai .os corespund etapei a I3 a metodei de standardi!are a) [ ] Sumarea totalitilor comparate b) [ ] Determinarea valorilor a/teptate 'n grupele de standard c) [x] Determinarea indicatorilor standardizai d) [ ] Determinarea valorilor absolute 'n grupele de standard e) [ ] Determinarea gradului de influen a factorilor asupra fenomenului ",. Caracteri!ai factorii de risc$ a) [ ] :actorii ce influeneaz pozitiv starea de sntate@

%0.

%1.

%2.

% .

%".

%%.

%&.

%*.

%+.

%,.

b) [ ] :actorii ce caracterizeaz starea de sntate c) [ ] :actorii ce nu au nici o aciune asupra strii de sntate@ d) [x] :actorii ce influeneaz apariia unei anumite stri morbide@ e) [ ] :actorii indifereni@ 'electati caracteristicele <?actorilor de protectie<$ a) [ ] :actorii ce influeneaz negativ starea de sntate@ b) [x] :actorii ce influeneaz pozitiv starea de sntate@ c) [x] :actorii ce mresc sperana de supravieuire@ d) [x] :actorii ce scad frecvena 'mbolnvirilor@ e) [ ] :actorii indifereni@ 'electai caracteristicele ;?actorilor indifereni<$ a) [ ] :actorii ce mresc sperana de supravieuire@ b) [ ] :actorii ce scad frecvena 'mbolnvirilor@ c) [x] :actorii ce nu au nici o aciune asupra strii de sntate @ d) [ ] :actorii ce influeneaz negativ starea de sntate@ e) [ ] :actorii ce influeneaz pozitiv starea de sntate@ 'electai obiectele preocuprilor epidemiologice$ a) [x] Populaie int b) [ ] 6n bolnav c) [x] 6n grup particular de bolnavi d) [ ] 6n copil e) [ ] *ndividul 'electai termenii caracteristici aplicrii epidemiologiei /n sntatea public$ a) [x] Determinarea factorilor de risc b) [ ] Descrierea istoriei naturale a bolilor c) [x] Depistarea /i supraveg1erea 'n mas a bolilor d) [ ] Depistarea /i supraveg1erea bolii unui individ e) [x] Clasificarea bolilor 'electai termenii caracteristici aplicrii epidemiologiei /n medicina clinic a) [ ] Clasificarea bolilor b) [x] Descrierea istoriei naturale a bolilor c) [x] Studiul pronosticului bolilor d) [x] Studiul etiologiei bolilor e) [ ] Depistarea /i supraveg1erea 'n mas a bolilor 'electai etapele cercetrii fundamentale ale epidemiologiei$ a) [x] Supraveg1erea bolii b) [x] *niierea procesului patologic c) [ ] Profilaxia teriar d) [x] Depistarea clinic a bolii e) [x] *niierea procesului epidemiologic 'electai etapele cercetrii aplicati2e ale epidemiologiei a) [x] Profilaxia teriar b) [x] Profilaxia primordial c) [ ] *niierea procesului epidemiologic d) [x] Profilaxia primar e) [x] Profilaxia secundar Indicai principalele tipuri de studii epidemiologice a) [x] Studiile descriptive b) [x] Studiile analitice c) [ ] Studiile narative d) [ ] Studiile secionale e) [x] studiile transversale 'electai caracteristicile anc@etelor descripti2e a) [ ] Cercettorul controleaz distribuia bolii b) [ ] 3otul se auto'mparte 'ntr,un lot de studiu /i unul martor c) [x] 0stimeaz existena 'ntr,o populaie a unor maladii /i a unor factori de risc d) [x] Permit elaborarea ipotezelor5 dar nu permit cunoa/terea factorului de risc /i a efectului e) [ ] Dovedesc relaia cauzal sau eficacitatea unor decizii diagnostice /i organizaionale 'electai enunul caracteristic <8sociaiei epidemiologice<$ a) [x] !elaia ce se poate dovedi c exist 'ntre dou categorii distincte5 factori de risc /i boal

&0.

&1.

&2.

& .

&".

&%.

&&.

&*.

b) [ ] <rice condiie care poate fi descris /i dovedit c se asociaz apariiei unei anumite stri morbide cu o frecven superioar celei a/teptate c) [ ] :actor despre care p"n 'n prezent nu se cunoa/te c s,ar asocia cu starea de sntate sau starea de boal a unei populaii d) [ ] Probabilitatea apariiei bolilor sau decesului 'n prezena sau absena factorilor de risc e) [ ] Toate cele enumerate 'electai afirmaia caracteristic <#iscului< a) [ ] !elaia ce se poate dovedi c exist 'ntre dou categorii distincte5 factori de risc /i boal b) [ ] <rice condiie care poate fi descris /i dovedit c se asociaz apariiei unei anumite stri morbide cu o frecven superioar celei a/teptate c) [ ] :actor despre care p"n 'n prezent nu se cunoa/te c s,ar asocia cu starea de sntate sau starea de boal a unei populaii d) [x] Probabilitatea apariiei bolilor sau decesului 'n prezena sau absena factorilor de risc e) [ ] Toate cele enumerate 'electai enunul caracteristic <?actorului indiferent< a) [ ] !elaia ce se poate dovedi c exist 'ntre dou categorii distincte5 factori de risc /i boal b) [ ] <rice condiie care poate fi descris /i dovedit c se asociaz apariiei unei anumite stri morbide cu o frecven superioar celei a/teptate c) [x] :actor despre care p"n 'n prezent nu se cunoa/te c s,ar asocia cu starea de sntate sau starea de boal a unei populaii d) [ ] Probabilitatea apariiei bolilor sau decesului 'n prezena sau absena factorilor de risc e) [ ] Toate cele enumerate 'electai termenul caracteristic <4opulaiei la risc< a) [x] Populaia purttoare a factorilor de risc5 susceptibil de a dezvolta o anumit boal b) [ ] <rice condiie care poate fi descris /i dovedit c se asociaz apariiei unei anumite stri morbide cu o frecven superioar celei a/teptate c) [ ] :actor despre care p"n 'n prezent nu se cunoa/te c s,ar asocia cu starea de sntate sau starea de boal a unei populaii d) [ ] Condiia care prin existena ei menine starea de sntate a unei populaii e) [ ] Toate cele enumerate 'electai termenul caracteristic <?rec2enei bolii< a) [ ] Populaia purttoare a factorilor de risc5 susceptibil de a dezvolta o anumit boal b) [ ] <rice condiie care poate fi descris /i dovedit c se asociaz apariiei unei anumite stri morbide cu o frecven superioar celei a/teptate c) [x] *ntensitatea cu care apare o boal 'ntr,o populaie d) [ ] Condiia care prin existena ei menine starea de sntate a unei populaii e) [ ] Toate cele enumerate 'electai termenul caracteristic <Cau!alitii< a) [ ] Populaia purttoare a factorilor de risc5 susceptibil de a dezvolta o anumit boal b) [ ] <rice condiie care poate fi descris /i dovedit c se asociaz apariiei unei anumite stri morbide cu o frecven superioar celei a/teptate c) [x] !elaia dintre toi factorii de risc /i efectele pe care le,ar putea produce d) [ ] Condiia care prin existena ei menine starea de sntate a unei populaii e) [ ] Toate cele enumerate 'electai termenul caracteristic <5pidemiei< a) [ ] Populaia purttoare a factorilor de risc5 susceptibil de a dezvolta o anumit boal b) [ ] <rice condiie care poate fi descris /i dovedit c se asociaz apariiei unei anumite stri morbide cu o frecven superioar celei a/teptate c) [x] $pariia unei boli sau a unei grupe de boli cu caracteristici similare 'ntr,o colectivitate uman5 cu o frecven 'n exces fa de frecvena normal a/teptat d) [ ] Condiia care prin existena ei menine starea de sntate a unei populaii e) [ ] Toate cele enumerate Indicai( care este formula de calcul a <4re2alenei< a) [ ] )umrul de cazuri de boal primare B numrul populaiei x %&&& b) [x] 1umrul de cazuri de boal 'n perioada de observaie B numrul populaiei x %&&& c) [ ] )umrul de cazuri noi 'n perioada specificat B ani , persoan de observaie x %&&& d) [ ] )umrul de cazuri de boal primare B ani , persoan de observaie x %&&& e) [ ] Toate cele enumerate Indicai( care este formula de calcul a <Incidenei< a) [x] )umrul de cazuri de boal primare B numrul populaiei x %&&& b) [ ] 1umrul de cazuri noi 'n perioada de observaie B numrul populaiei x %&&& c) [ ] )umrul de cazuri noi 'n perioada specificat B ani , persoan de observaie x %&&& d) [ ] )umrul de cazuri de boal primare B ani , persoan de observaie x %&&& e) [ ] Toate cele enumerate

&+. Indicai( care este formula de calcul a <Incidenei densitate< a) [ ] )umrul de cazuri de boal primare B numrul populaiei x %&&& b) [ ] 1umrul de cazuri noi 'n perioada de observaie B numrul populaiei x %&&& c) [x] )umrul de cazuri noi 'n perioada specificat B ani , persoan de observaie x %&&& d) [ ] )umrul de cazuri de boal primare B ani , persoan de observaie x %&&& e) [ ] Toate cele enumerate &,. 'electai studiile descripti2e( efectuate ;-a ni2el de populaie< a) [x] Studii de corelaie =ecologice> b) [ ] Studii transversale c) [ ] Serii de cazuri d) [ ] Studii de co1ort e) [ ] Toate cele enumerate *0. 'electai studiile descripti2e( efectuate ;-a ni2el de indi2i!i< a) [ ] Studii de corelaie =ecologice> b) [x] Studii transversale c) [x] Serii de cazuri d) [x] Cazuri e) [ ] Toate cele enumerate *1. 'electai a2anta.ele studiilor trans2ersale a) [ ] Sunt cele ce permit o evaluare complet a prevalenei b) [ ] Se desf/oar 'ntr,un timp relativ scurt c) [ ] Pot s constituie o prim etap al unui studiu de co1ort d) [ ] $u un cost sczut e) [x] Toate cele enumerate *2. 'electai indicatorii utili!ai /n anali!a studiilor descripti2e a) [ ] *ndicatori intensivi b) [ ] *ndicatori extensivi c) [ ] *ndicatori de raport d) [ ] *ndicatori demonstrativi e) [x] Toate cele enumerate * . 'electai caracteristicile personale ale colecti2itii /n studiile descripti2e a) [x] 2'rsta b) [x] Sexul c) [ ] Distribuia temporal a bolilor /i a factorilor de risc d) [x] Categoria social e) [ ] Toate cele enumerate *". 'electai caracteristicile temporale ale colecti2itii /n studiile descripti2e a) [ ] 2'rsta b) [ ] Sexul c) [x] Distribuia temporal a bolilor d) [ ] Categoria social e) [x] Distribuia temporal a factorilor de risc *%. 'electai caracteristicile spaiale ale colecti2itii /n studiile descripti2e a) [ ] 2'rsta b) [ ] Sexul c) [x] Distribuia spaial a bolilor d) [ ] Categoria social e) [x] Distribuia spaial a factorilor de risc *&. 3ariabilele studiate /ntr>o anc@et analitic sunt a) [x] 0xpunerea b) [ ] :actorul indiferent c) [ ] :actorul de protecie d) [x] !ezultatul e) [ ] 0pidemia **. 5=punerea /ntr>o anc@et analitic poate fi$ a) [ ] $ctiv b) [ ] )atural c) [ ] Pasiv d) [ ] Cu variabil intrinsec e) [x] Toate cele enumerate

*+. #e!ultatul obinut /ntr>un studiu analitic poate fi msurat prin$ a) [ ] Deces b) [ ] Dimensiunile unei tumori c) [ ] *ntensitatea durerii d) [ ] Calitatea vieii e) [x] Toate cele enumerate *,. 'electai caracteristica in2estigaiei epidemiologice /ntr>un studiu ca! > control$ a) [ ] Se observ /i se msoar concomitent /i expunerea /i rezultatul b) [ ] Pe un grafic 3exis corespund culoarului oblic longitudinal c) [ ] *nvestigaia se face de la expunere spre rezultat d) [x] *nvestigaia porne/te de la rezultat spre expunere e) [ ] Toate cele enumerate +0. 'elecia subiecilor /ntr>un studiu ca! > control se efectuea!$ a) [ ] -n funcie de expunere b) [x] -n funcie de rezultat c) [ ] #ixt d) [ ] )u este legat nici de expunere5 nici de rezultat e) [ ] Pe un grafic 3exis +1. 'electai alte denumiri ale studiilor ca! > control a) [x] Studii retrospective b) [x] Studii anamnestice c) [ ] Studii mixte d) [ ] Studii de a/teptare e) [ ] Studii de inciden +2. -otul test /ntr>un studiu ca! > control poate fi constituit din$ a) [ ] olnavi spitalizai b) [ ] Populaia int c) [ ] oli profesionale d) [ ] :orme de boli 'nt'lnite 'n populaia general e) [x] Toate cele enumerate + . -otul martor /ntr>un studiu ca! > control poate fi constituit din$ a) [x] olnavi spitalizai cu alt diagnostic dec"t cel studiat b) [x] 0/antion din populaia general c) [x] Grup 1eterogen d) [ ] olnavi spitalizai cu acela/i diagnostic studiat e) [ ] Toate cele enumerate +". Culegerea informaiilor /ntr>un studiu ca! > control se face$ a) [ ] Din documente medicale b) [ ] *nterviu c) [ ] 0xaminare direct d) [ ] De ctre examinator e) [x] Toate cele enumerate +%. 'elecionarea lotului control /ntr>un studiu ca! > control se face$ a) [x] 3otul control trebuie s fie similar lotului test5 cu excepia bolii respective b) [ ] 3otul control trebuie s fie similar lotului test5 inclusiv boala respectiv c) [x] 0ste necesar de eliminat factorii de risc comuni cazurilor /i martorilor d) [x] 3otul control trebuie s fie c't mai 1eterogen e) [ ] 3otul control trebuie s fie c't mai puin 1eterogen +&. 'electai a2anta.ele studiilor ca! > control$ a) [x] Sunt utile pentru studierea maladiilor cu o perioad de laten mare b) [x] Sunt mai puin costisitoare dec"t cele de co1ort c) [x] )ecesit mai puin timp pentru desf/urarea studiului5 dec"t cele de co1ort d) [ ] )ecesit mai mult timp pentru desf/urarea studiului5 dec"t cele de co1ort e) [ ] Sunt mai costisitoare dec"t cele de co1ort +*. 'electai de!a2anta.ele studiilor ca! > control$ a) [ ] Sunt studii de durat5 unele persoane pot deceda5 migra sau refuza participarea b) [x] )u permit msurarea directa a !! c) [x] -n studiile caz,control se studiaz doar un singur efect d) [ ] De ordin administrativ5 foarte costisitoare 'n termeni de timp5 personal /i urmrire a pacienilor e) [x] Dificultatea de a constitui un grup martor acceptabil

++. 'electai afirmaia corect( care este caracteristica unui studiu @ibrid a) [x] $tunci c'nd un studiu caz , control este efectuat pe baza unui studiu de co1ort 'n desf/urare b) [ ] $tunci c'nd un studiu caz , control este efectuat pe baza unui studiu descriptiv 'n desf/urare c) [ ] $tunci c'nd un studiu caz , control este efectuat pe baza unui studiu clinic randomizat 'n desf/urare d) [ ] $tunci c'nd un studiu caz , control este efectuat pe baza unui studiu transversal 'n desf/urare e) [ ] $tunci c'nd un studiu caz , control este efectuat pe baza unui studiu de caz 'n desf/urare +,. ?ora asocierii epidemiologice /n studiile ca! > martor se msoar cu$ a) [x] <dds ratio b) [ ] !iscul atribuit c) [ ] Prevalena factorului de risc d) [ ] *ncidena factorului de risc e) [ ] Toate cele enumerate ,0. Impactul aciunii factorului de risc /n populaie /n studiile ca! > martor se msoar cu$ a) [ ] !iscul relativ b) [x] !iscul atribuit c) [ ] Prevalena factorului de risc d) [ ] *ncidena factorului de risc e) [ ] Toate cele enumerate ,1. Adds ratio /n studiile ca! > martor ne demonstrea!$ a) [ ] De c'te ori este mai mare riscul bolii =decesului> la expu/i fa de nonexpu/i b) [x] :ora asocierii epidemiologice c) [ ] Cu c't este mai mare riscul la cei expu/i fa de nonexpu/i d) [x] !aportul dintre probabilitatea realizrii unui eveniment la probabilitatea nerealizrii lui e) [ ] *mpactul aciunii factorului de risc 'n populaie ,2. #iscul atribuit /n studiile ca! > martor( ne demonstrea!$ a) [ ] De c'te ori este mai mare riscul bolii =decesului> la expu/i fa de nonexpu/i b) [ ] :ora asocierii epidemiologice c) [ ] Cu c't este mai mare riscul bolii la cei expu/i fa de nonexpu/i d) [ ] :recvena deceselor e) [x] *mpactul aciunii factorului de risc 'n populaie , . 4entru ca asociaia epidemiologic dintre factorul de risc i boal s fie do2edit /ntr>un studiu ca!>control( Adds ratio trebuie s ia 2alori$ a) [ ] 0gal cu % b) [x] #ai mare dec't % c) [ ] #ai mic dec't % d) [ ] 0gal cu & e) [ ] Toate cele enumerate ,". Bn ca!ul c/nd Adds ratio este egal cu 1( atunci$ a) [ ] 0xpunerea este factor de risc b) [ ] 0xpunerea este factor de protecie c) [x] )u exist nici o asociaie 'ntre expunere /i rezultat d) [ ] 0xist o asociaie 'ntre expunere /i boal pentru c riscul este mai mare la nonexpu/i e) [ ] Toate cele enumerate ,%. Bn ca!ul c/nd Adds ratio este mai mare dec/t 1( atunci$ a) [x] 0xpunerea este factor de risc b) [ ] 0xpunerea este factor de protecie c) [ ] )u exist nici o asociaie 'ntre expunere /i rezultat d) [ ] 0xist o asociaie 'ntre expunere /i boal pentru c riscul este mai mare la nonexpu/i e) [ ] Toate cele enumerate ,&. Bn ca!ul c/nd Adds ratio este mai mic dec/t 1( atunci$ a) [ ] 0xpunerea este factor de risc b) [x] 0xpunerea este factor de protecie c) [ ] )u exist nici o asociaie 'ntre expunere /i rezultat d) [ ] 0xist o asociaie 'ntre expunere /i boal pentru c riscul este mai mare la nonexpu/i e) [ ] Toate cele enumerate ,*. 'electai afirmaiile caracteristice studiilor ca!>martor$ a) [x] sunt adecvate pentru problemele de sntate ce apar rar b) [ ] sunt adecvate pentru determinarea ratelor de inciden c) [x] sunt mai puin costisitoare dec't studiile de co1ort d) [ ] exist o asociaie 'ntre expunere /i boal pentru c riscul este mai mare la nonexpu/i

%&

e) [x] dificil de a asigura comparabilitatea 'ntre persoanele de control /i cazuri ,+. 'electai afirmaiile ce nu sunt caracteristice studiilor ca!>martor$ a) [ ] sunt adecvate pentru problemele de sntate ce apar rar b) [x] sunt adecvate pentru determinarea ratelor de inciden c) [ ] sunt mai puin costisitoare dec't studiile de co1ort d) [x] exist o asociaie 'ntre expunere /i boal pentru c riscul este mai mare la nonexpu/i e) [ ] este dificil de a asigura comparabilitatea 'ntre persoanele de control /i cazuri ,,. 'electai afirmaiile caracteristice studiilor ca!>martor$ a) [ ] <dds ratio este o estimare adecvat a riscului relativ c'nd ratele de inciden ale problemei de sntate studiate sunt mari b) [ ] Datele colectate permit calcularea riscului relativ c) [x] necesit de obicei volume ale e/antionului mai mici dec't studiile de co1ort d) [ ] < variabil poate fi modificator al efectului sau factor de confuzie5 dar niciodat ambele e) [x] 6n odds ratio mai mare sau mai mic de %5&5 exprim faptul c riscul problemei de sntate este asociat cu expunerea 100. 'electai afirmaiile ce nu sunt caracteristice studiilor ca!>martor$ a) [x] <dds ratio este o estimare adecvat a riscului relativ c'nd ratele de inciden ale problemei de sntate studiate sunt mari b) [x] Datele colectate permit calcularea riscului relativ c) [ ] necesit de obicei volume ale e/antionului mai mici dec't studiile de co1ort d) [x] < variabil poate fi modificator al efectului sau factor de confuzie5 dar niciodat ambele e) [ ] 6n odds ratio mai mare sau mai mic de %5&5 exprim faptul c riscul problemei de sntate este asociat cu expunerea 101. 6in ce cau! msurile asocierii utili!ate pentru studiile de co@ort nu pot fi aplicate pentru studiile ca! martor$ a) [ ] Deoarece persoanele de control sunt selectate dintr,o populaie diferit de cea a cazurilor b) [ ] Din cauza erorii de selecie c) [x] Deoarece nu se pot determina ratele fr cunoa/terea expunerii d) [ ] Deoarece 'n studiul caz control se studiaz indivizi expu/i /i nonexpu/i e) [ ] Toate cele enumerate 102. 'electai afirmaiile ce sunt caracteristice studiilor ca!>martor$ a) [ ] Subiecii de studiu din populaia int sunt alocai grupului de tratament sau celui de comparare b) [x] Cazurile sunt persoanele care au problema de sntate studiat c) [x] Scopul studiului este de a decide dac expunerea studiat poate fi responsabil de condiia de sntate a cazurilor d) [x] Pentru a fi inclus 'n studiu cazul trebuie s aib sigur problema de sntate studiat e) [ ] !udele cazurilor nu pot fi folosite pentru formarea de perec1i 10 . 'electai afirmaiile ce nu sunt caracteristice studiilor ca!>martor$ a) [x] Subiecii de studiu din populaia int sunt alocai grupului de tratament sau celui de comparare b) [ ] Cazurile sunt persoanele care au problema de sntate studiat c) [ ] Scopul studiului este de a decide dac expunerea studiat poate fi responsabil de condiia de sntate a cazurilor d) [ ] Pentru a fi inclus 'n studiu 5 cazul trebuie s aib sigur problema de sntate studiat e) [x] !udele cazurilor nu pot fi folosite pentru formarea de perec1i 10". 'electai caracteristica studiilor clinice$ a) [ ] Sunt studii controlate b) [ ] 2erific ipotezele elaborate 'n anc1etele descriptive /i verificate analitic c) [ ] Cercettorul administreaz factorul studiat d) [ ] Dovedesc eficacitatea tratamentelor5 interveniilor e) [x] Toate cele enumerate 10%. 'electai domeniile de aplicare a studiilor clinice$ a) [ ] 0valuarea eficacitii vaccinurilor noi b) [ ] 0xperimentarea medicamentelor noi c) [ ] 0valuarea de noi conduite terapeutice d) [ ] 0valuarea unor programe de educaie e) [x] Toate cele enumerate 10&. 'electai caracteristica fa!ei I de e=perimentare a medicamentelor a) [x] Se efectueaz pe un numr mic de subieci =7&,%&&> b) [x] $re ca scop de a evalua tolerana /i sigurana tratamentului c) [ ] Precizeaz eficacitatea optimal a tratamentului d) [ ] Se efectueaz la %&&,+&& subieci e) [ ] Stabile/te eficacitatea tratamentului5 prin teste terapeutice comparative 10*. 'electai caracteristica fa!ei II de e=perimentare a medicamentelor a) [ ] Se efectueaz pe un numr mic de subieci =7&,%&&> b) [ ] $re ca scop de a evalua tolerana /i sigurana tratamentului c) [x] Precizeaz eficacitatea optimal a tratamentului

%%

10+.

10,.

110.

111.

112.

11 .

11".

11%.

11&.

d) [x] Se efectueaz la %&&,+&& subieci e) [ ] Stabile/te eficacitatea tratamentului5 prin teste terapeutice comparative 'electai caracteristica fa!ei III de e=perimentare a medicamentelor a) [ ] Se efectueaz pe un numr mic de subieci =7&,%&&> b) [ ] $re ca scop de a evalua tolerana /i sigurana tratamentului c) [ ] Precizeaz eficacitatea optimal a tratamentului d) [x] Se efectueaz la (&&,%(&& subieci e) [x] Stabile/te eficacitatea tratamentului5 prin teste terapeutice comparative 'electai caracteristica fa!ei I3( postmarCeting( de e=perimentare a medicamentelor a) [ ] Se efectueaz pe un numr mic de subieci =7&,%&&> b) [x] $re ca scop precizarea eventualelor indicaii noi c) [x] $re ca scop precizarea efectelor nedorite pe termen lung ale tratamentului d) [x] Sunt efectuate dup ce tratamentul este aprobat pentru utilizare general e) [ ] Stabile/te eficacitatea tratamentului5 prin teste terapeutice comparative Bn studiile clinice eantionarea probabilistic( unde fiece unitate are o probabilitate de selecie( include a) [ ] Tragere la sori simpl b) [ ] Tragere la sori stratificat c) [ ] Tragere la sori a grupelor d) [ ] Selecie sistematic e) [x] Toate cele enumerate 'electai caracteristicele eantionrii neprobabilistice /n studiile clinice a) [ ] :iece unitate are o probabilitate de selecie b) [x] )u specific o probabilitate de selecie c) [ ] Se aleg la 'nt'mplare grupe naturale de indivizi d) [ ] Selecie sistematic e) [ ] Se aleg grupe 'n care populaia a fost divizat 'n funcie de unele caracteristici =v'rst5 gen> 'electai caracteristicele studiului clinic controlat a) [x] Subiecii luai 'n studiu trebuie s fie asemntori 'n ceea ce prive/te boala5 mediul5 maladiile asociate b) [x] Subiecii trebuie s se deosebeasc numai prin administrarea tratamentului luat 'n studiu c) [x] 6nitile de studiu se aloc la grupe de tratament diferite prin randomizare d) [x] Controlul poate fi efectuat prin atribuirea c't mai multor variabile e) [ ] Controlul poate fi efectuat prin atribuirea a c't mai puine variabile 'electai caracteristicele termenului ;#andomi!are< a) [ ] 0ste o modalitate fezabil de a crea grupuri comparabile b) [ ] !andomizarea ofer aceea/i /ans oricrui individ de a primi oricare din tratamentele propuse c) [ ] Probabilitatea unui individ de a primi o anumit repartizare 'n grupele de studiu este independent de probabilitatea altui individ de a primi aceea/i alocare d) [ ] Ca metod de randomizare este utilizarea tabelului cu numere aleatoare e) [x] Toate cele enumerate 'electai caracteristica modelului de tratament ;/n paralel< a) [x] -n acest model subiecilor ambelor grupe li se administreaz o singur sc1em terapeutic de,a lungul 'ntregii cercetri b) [x] 3imita acestui model este variabilitatea rezultatelor obinute /i necesit un numr mare de subieci luai 'n grupele de studiu c) [ ] -n acest model subiectul este alocat aleatoriu 'ntr,un grup ce urmeaz o succesiune predefinit de tratamente unde fiece persoan prime/te mai mult de un tratament d) [ ] -ntre tratamentele succesive poate fi o perioad fr tratament5 pentru a scdea efectele de lung durat a tratamentului administrat e) [ ] Perioada de urmrire trebuie s fie egal la toate tratamentele administrate 'electai caracteristica modelului de tratament ;de substituire< a) [x] Se utilizeaz c"nd formarea grupurilor de studiu este dificil b) [ ] :iecrui subiect luat 'n studiu i se administreaz ambele sc1eme de tratament5 pentru comparare c) [x] Studiul poate fi 'ntrerupt c"nd se poate de stabilit o diferen semnificativ de eficacitate a tratamentului d) [ ] 6n avanta4 este c variabilitatea de rspuns al unui subiect la dou tratamente diferite este mai mic dec"t variabilitatea de rspuns a doi subieci diferii e) [ ] 3imitele acestui model este c necesit administrarea tratamentului de scurt durat cu o perioad =Fas1 out>5 de splare 'ntre tratamentele administrate pentru a diminua efectul rezidual al primului tratament 'electai caracteristica modelului de tratament ;/ncruciat 7crosso2er)< a) [ ] Se utilizeaz c"nd formarea grupurilor de studiu este dificil b) [x] :iecrui subiect luat 'n studiu i se administreaz ambele sc1eme de tratament5 pentru comparare c) [ ] Studiul poate fi 'ntrerupt c"nd se poate de stabilit o diferen semnificativ de eficacitate a tratamentului

%+

11*.

11+.

11,.

120.

121.

122.

12 .

12".

12%.

d) [x] 6n avanta4 este c variabilitatea de rspuns al unui subiect la dou tratamente diferite este mai mic dec"t variabilitatea de rspuns a doi subieci diferii e) [x] 3imitele acestui model este c necesit administrarea tratamentului de scurt durat cu o perioad =Fas1 out>5 de splare 'ntre tratamentele administrate pentru a diminua efectul rezidual al primului tratament 'electai modalitile de administrare a inter2eniei medicale a) [ ] -n mod desc1is b) [ ] Simplu orb c) [ ] Dublu orb d) [ ] Triplu orb e) [x] Toate cele enumerate 'electai caracteristica modalitii de administrare a inter2eniei medicale ;Bn mod desc@is< a) [x] Cercettorul /i subiecii din cele dou loturi sunt informai referitor la administrare b) [x] Cercettorul cunoa/te care este lotul test /i care este lotul martor c) [ ] Subiecii nu cunosc 'n care lot au fost alocai d) [ ] !iscul acestui procedeu este c cercettorul poate urmri lotul test cu o mai mare atenie dec"t lotul martor e) [ ] Cercettorul poate s nu observe unele aspecte aprute 'n lotul martor 'electai caracteristica modalitii de administrare a inter2eniei medicale ;'implu orb< a) [ ] Cercettorul /i subiecii din cele dou loturi sunt informai referitor la administrare b) [x] Cercettorul cunoa/te care este lotul test /i care este lotul martor c) [x] Subiecii nu cunosc 'n care lot au fost alocai d) [x] !iscul acestui procedeu este c cercettorul poate urmri lotul test cu o mai mare atenie dec"t lotul martor e) [x] Cercettorul poate s nu observe unele aspecte aprute 'n lotul martor 'electai caracteristica modalitii de administrare a inter2eniei medicale ;6ublu orb< a) [x] Cercettorul nu cunoa/te 'n care lot au fost repartizai subiecii b) [x] Subiecii nu cunosc 'n care lot au fost repartizai c) [x] Cercettorul prime/te produsele 'n ambala4e identice5 cu numere de serie diferite5 pe care le va comunica conductorului studiului5 odat cu rezultatele d) [ ] Tratamentul administrat este necunoscut pentru trei persoane5 cercettorul5 subiectul /i persoana ce msoar criteriul de raionament e) [ ] Cercettorul /i subiecii din cele dou loturi sunt informai referitor la administrare 'electai caracteristica modalitii de administrare a inter2eniei medicale ;Driplu orb< a) [ ] Cercettorul nu cunoa/te 'n care lot au fost repartizai subiecii b) [ ] Subiecii nu cunosc 'n care lot au fost repartizai c) [ ] Cercettorul prime/te produsele 'n ambala4e identice5 cu numere de serie diferite5 pe care le va comunica conductorului studiului5 odat cu rezultatele d) [x] Tratamentul administrat este necunoscut pentru trei persoane5 cercettorul5 subiectul /i persoana ce msoar criteriul de raionament e) [ ] Cercettorul /i subiecii din cele dou loturi sunt informai referitor la administrare #iscul relati2 /n studiile clinice( ne demonstrea! a) [x] De c'te ori este mai mare riscul bolii la martori fa de experiment b) [ ] :ora asocierii epidemiologice c) [ ] Cu c't este mai mare riscul la cei expu/i fa de nonexpu/i d) [ ] :recvena deceselor e) [ ] *mpactul aciunii factorului de risc 'n populaie Bn urma anali!ei re!ultatelor studiilor clinice( inter2enia este factor de risc( atunci c/nd a) [x] !! G % b) [ ] !! H % c) [ ] !! I % d) [ ] !! I + e) [ ] Toate cele enumerate Bn urma anali!ei re!ultatelor studiilor clinice( inter2enia este factor de protecie( atunci c/nd a) [ ] !! G % b) [ ] !! H % c) [x] !! I % d) [ ] !! I + e) [ ] Toate cele enumerate Bn urma anali!ei re!ultatelor studiilor clinice( inter2enia este factor indiferent( atunci c/nd a) [ ] !! G % b) [x] !! H % c) [ ] !! I %

%7

12&.

12*.

12+.

12,.

1 0.

1 1.

1 2.

1 ".

1 %.

d) [ ] !! I + e) [ ] Toate cele enumerate 'electai caracteristica termenului ;#ata e2enimentului e=perimental 7#55)< a) [x] Proporia pacienilor din grupul celor la care li s,a administrat substana activ5 /i care au rspuns pozitiv b) [ ] Proporia pacienilor din grupul celor la care li s,a administrat placebo5 /i care au rspuns pozitiv c) [ ] Diferena absolut dintre rata evenimentului de control /i rata evenimentului experimental d) [ ] )umrul de pacieni ce trebuie s beneficieze de tratament5 pentru a salva % de la efectul nedorit e) [ ] -n ce proporie a fost redus riscul martor ca urmare a tratamentului 'electai caracteristica termenului ;#ata e2enimentului de control 7#5C)< a) [ ] Proporia pacienilor din grupul celor la care li s,a administrat substana activ5 /i care au rspuns pozitiv b) [x] Proporia pacienilor din grupul celor tratai cu placebo5 /i care au rspuns pozitiv c) [ ] Diferena absolut dintre rata evenimentului de control /i rata evenimentului experimental d) [ ] )umrul de pacieni ce trebuie s beneficieze de tratament5 pentru a salva % de la efectul nedorit e) [ ] -n ce proporie a fost redus riscul martor ca urmare a tratamentului 'electai caracteristica termenului ;#educerea absolut a riscului 78##)< a) [ ] Proporia pacienilor din grupul celor la care li s,a administrat substana activ5 /i care au rspuns pozitiv b) [ ] Proporia pacienilor din grupul celor tratai cu placebo5 /i care au rspuns pozitiv c) [x] Diferena absolut dintre rata evenimentului de control /i rata evenimentului experimental d) [ ] )umrul de pacieni ce trebuie s beneficieze de tratament5 pentru a salva % de la efectul nedorit e) [ ] -n ce proporie a fost redus riscul martor ca urmare a tratamentului 'electai caracteristica termenului ;#educerea relati2 a riscului 7###)< a) [ ] Proporia pacienilor din grupul celor la care li s,a administrat substana activ5 /i care au rspuns pozitiv b) [ ] Proporia pacienilor din grupul celor tratai cu placebo5 /i care au rspuns pozitiv c) [ ] Diferena absolut dintre rata evenimentului de control /i rata evenimentului experimental d) [ ] )umrul de pacieni ce trebuie s beneficieze de tratament5 pentru a salva % de la efectul nedorit e) [x] -n ce proporie a fost redus riscul martor ca urmare a tratamentului 'electai caracteristica termenului ;1umrul necesar a fi tratat 711D)< a) [ ] Proporia pacienilor din grupul celor la care li s,a administrat substana activ5 /i care au rspuns pozitiv b) [ ] Proporia pacienilor din grupul celor tratai cu placebo5 /i care au rspuns pozitiv c) [ ] Diferena absolut dintre rata evenimentului de control /i rata evenimentului experimental d) [x] )umrul de pacieni ce trebuie s beneficieze de tratament5 pentru a salva % de la efectul nedorit e) [ ] -n ce proporie a fost redus riscul martor ca urmare a tratamentului 4entru calcularea beneficiului tratamentului se 2or calcula urmtorii indicatori a) [ ] !iscul relativ=!!> b) [ ] !educerea absolut a riscului =$!!> c) [ ] !educerea relativ a riscului =!!!> d) [ ] )umrul necesar a fi tratat =))T> e) [x] Toate cele enumerate 'electai caracteristica in2estigaiei epidemiologice /ntr>un studiu de co@ort$ a) [ ] Se observ /i se msoar concomitent /i expunerea /i rezultatul b) [ ] Pe un grafic 3exis corespund culoarului oblic longitudinal c) [x] *nvestigaia se face de la expunere spre rezultat d) [ ] *nvestigaia porne/te de la rezultat spre expunere e) [ ] Toate cele enumerate 'elecia subiecilor /ntr>un studiu de co@ort se efectuea! a) [x] -n funcie de expunere b) [ ] -n funcie de rezultat c) [ ] #ixt d) [ ] )u este legat nici de expunere5 nici de rezultat e) [ ] Pe un grafic 3exis 'electai alte denumiri ale studiilor de co@ort$ a) [ ] Studii retrospective b) [ ] Studii anamnestice c) [ ] Studii mixte d) [x] Studii de a/teptare e) [x] Studii de inciden 'electai a2anta.ele studiilor de co@ort$ a) [x] Se calculeaz incidena bolii pentru ambele grupuri5 ce permite calculul direct al !! pentru fiece grup b) [ ] Sunt utile pentru studierea maladiilor cu o perioad de laten mare c) [x] Dac studiul a fost realizat pe un e/antion5 rezultatele pot fi generalizate la 'ntreaga populaie

%;

1 &.

1 *.

1 +.

1 ,.

1"0.

1"1.

1"2.

d) [ ] )ecesit mai puin timp pentru desf/urarea studiului5 dec"t studiile caz , control e) [x] !ezultatele apar dup aciunea :!5 ce confer studiului un caracter calitativ crescut 'electai de!a2anta.ele studiilor de co@ort a) [x] Sunt studii de durat5 unele persoane pot deceda5 migra sau refuza participarea b) [ ] )u permit msurarea directa a !! c) [ ] -n studiile de co1ort se studiaz doar un singur efect d) [x] De ordin administrativ5 sunt foarte costisitoare 'n termeni de timp5 personal /i urmrire a pacienilor e) [ ] Dificultatea de a constitui un grup martor acceptabil 'electai( caracteristicele anc@etelor analitice prospecti2e de tip I a) [ ] Se ia la 'nceput de studiu un lot de subieci asupra cror a acionat factorul de risc /i un lot martor b) [x] Cercetarea 'ncepe fie 'nainte de a aciona factorul de risc5 fie dup aciunea factorului de risc c) [x] Se ia 'n observaie un lot de subieci5 ale/i aleator din populaie /i se a/teapt s acioneze factorul de risc d) [x] 3otul se auto'mparte 'ntr,un lot de studiu /i unul martor e) [ ] 3oturile nu sunt autoconstituite5 intervine cercettorul /i le selecteaz 'electai( caracteristicele anc@etelor analitice prospecti2e de tip II a) [x] Se ia la 'nceput de studiu un lot de subieci asupra cror a acionat factorul de risc /i un lot martor b) [x] 3oturile nu sunt autoconstituite5 intervine cercettorul /i le selecteaz c) [ ] Cercetarea 'ncepe fie 'nainte de a aciona factorul de risc5 fie dup aciunea factorului de risc d) [ ] 3otul se auto'mparte 'ntr,un lot de studiu /i unul martor e) [ ] Se ia 'n observaie un lot de subieci5 ale/i aleator din populaie /i se a/teapt s acioneze factorul de risc 4entru a alege tipul anc@etei epidemiologice( este important a) [ ] Situaia socio,economic a populaiei b) [ ] Densitatea populaiei c) [x] :recvena bolii 'n populaie d) [x] $vanta4ele /i dezavata4ele anc1etelor e) [x] :recvena probabil a expunerii la risc Ce tip de studiu de co@ort este indicat( dac pre2alena factorului de risc este mic a) [ ] !etrospectiv b) [ ] Prospectiv istoric c) [x] Prospectiv tip ** d) [ ] 0xperimental e) [ ] Descriptiv Ce tip de studiu de co@ort este indicat( dac pre2alena factorului de risc este mare a) [ ] !etrospectiv b) [ ] Prospectiv istoric c) [x] Prospectiv tip * d) [ ] 0xperimental e) [ ] Descriptiv Bn ba!a datelor obinute din anc@eta de co@ort( putem msura a) [ ] :recvena bolii b) [ ] :ora asocierii epidemiologice c) [ ] *mpactul aciunii factorului de risc 'n populaie d) [ ] :recvena deceselor e) [x] Toate cele enumerate

1" . #iscul relati2 /n studiile de co@ort ne demonstrea!$ a) [x] De c'te ori este mai mare riscul bolii =decesului> la expu/i fa de nonexpu/i b) [x] :ora asocierii epidemiologice c) [ ] Cu c't este mai mare riscul la cei expu/i fa de nonexpu/i d) [ ] :recvena deceselor e) [ ] *mpactul aciunii factorului de risc 'n populaie 1"". #iscul atribuit /n studiile de co@ort ne demonstrea!$ a) [ ] De c'te ori este mai mare riscul bolii =decesului> la expu/i fa de nonexpu/i b) [ ] :ora asocierii epidemiologice c) [x] Cu c't este mai mare riscul bolii la cei expu/i fa de nonexpu/i d) [ ] :recvena deceselor e) [ ] *mpactul aciunii factorului de risc 'n populaie 1"%. 4entru ca asociaia epidemiologic dintre factorul de risc i boal s fie do2edit( riscul relati2 trebuie s ia 2alori$ a) [ ] 0gal cu % b) [x] #ai mare dec't %

%(

1"&.

1"*.

1"+.

1",.

1%0.

1%1.

1%2.

1% .

1%".

1%%.

c) [ ] #ai mic dec't % d) [ ] 0gal cu & e) [ ] Toate cele enumerate Bn ca!ul c/nd riscul relati2 este egal cu 1( atunci$ a) [ ] 0xist o asociaie 'ntre factorul de risc /i boal pentru c riscul este mai mare la expu/i b) [ ] :actorul studiat nu este un factor de risc5 ci de protecie5 pentru c riscul bolii la expu/i este mai mic fa de nonexpu/i c) [x] )u exist nici o asociaie 'ntre factorul de risc /i boal5 pentru c riscul este la fel /i la expu/i /i la nonexpu/i d) [ ] 0xist o asociaie 'ntre factorul de risc /i boal pentru c riscul este mai mare la nonexpu/i e) [ ] Toate cele enumerate Bn ca!ul c/nd riscul relati2 este mai mare dec/t 1( atunci$ a) [x] 0xist o asociaie 'ntre factorul de risc /i boal pentru c riscul este mai mare la expu/i b) [ ] :actorul studiat nu este un factor de risc5 ci de protecie5 pentru c riscul bolii la expu/i este mai mic fa de nonexpu/i c) [ ] )u exist nici o asociaie 'ntre factorul de risc /i boal5 pentru c riscul este la fel /i la expu/i /i la nonexpu/i d) [ ] 0xist o asociaie 'ntre factorul de risc /i boal pentru c riscul este mai mare la nonexpu/i e) [ ] Toate cele enumerate Bn ca!ul c/nd riscul relati2 este mai mic dec/t 1( atunci$ a) [ ] 0xist o asociaie 'ntre factorul de risc /i boal pentru c riscul este mai mare la expu/i b) [x] :actorul studiat nu este un factor de risc5 ci de protecie5 pentru c riscul bolii la expu/i este mai mic fa de nonexpu/i c) [ ] )u exist nici o asociaie 'ntre factorul de risc /i boal5 pentru c riscul este la fel /i la expu/i /i la nonexpu/i d) [ ] 0xist o asociaie 'ntre factorul de risc /i boal pentru c riscul este mai mare la nonexpu/i e) [ ] Toate cele enumerate Bn urma anali!ei re!ultatelor studiilor de co@ort( factor de risc poate fi$ a) [x] !! G %5 !$ G & b) [ ] !! H %5 !$ H & c) [ ] !! I %5 !$ I & d) [ ] !! I %5 !$ G & e) [ ] Toate cele enumerate Bn urma anali!ei re!ultatelor studiilor de co@ort( factor de protecie poate fi$ a) [ ] !! G %5 !$ G & b) [ ] !! H %5 !$ H & c) [x] !! I %5 !$ I & d) [ ] !! I %5 !$ G & e) [ ] Toate cele enumerate Bn urma anali!ei re!ultatelor studiilor de co@ort( factor indiferent poate fi$ a) [ ] !! G %5 !$ G & b) [x] !! H %5 !$ H & c) [ ] !! I %5 !$ I & d) [ ] !! I %5 !$ G & e) [ ] Toate cele enumerate :ora asocierii epidemiologice se msoar cuJ a) [x] !iscul relativ b) [ ] !iscul atribuit c) [ ] Prevalena factorului de risc d) [ ] *ncidena factorului de risc e) [ ] Toate cele enumerate 3alorile relati2e se msoar$ a) [ ] 'n unitatea de msur a caracteristicii statistice respective b) [ ] numai 'n procente c) [x] 'n coeficieni5 procente5 promile5 prodecimile5 prosantimile d) [ ] numai 'n promile e) [ ] sunt mrimi adimensionale #ata$ a) [ ] exprim cota unui element al populaiei fa de volumul 'ntregii populaii b) [ ] nu permite evidenierea sc1imbrilor dinamice a fenomenului c) [ ] caracterizeaz raportul dintre dou totaliti independente d) [ ] nu permite compararea diferitor medii dup nivelul fenomenului e) [x] se poate calcula at"t la nivelul populaiei generale5 c"t /i la nivelul grupelor acesteia 'electai rata specific$ a) [ ] natalitatea b) [ ] mortalitatea general

%A

1%&.

1%*.

1%+.

1%,.

1&0.

1&1.

1&2.

1& .

1&".

1&%.

c) [ ] morbiditatea d) [x] mortalitatea infantil e) [ ] fertilitatea general 1u este rat specific$ a) [ ] mortalitatea infantil b) [x] natalitatea c) [ ] natalitatea dup mediu d) [ ] mortalitatea pe grupe de v"rst e) [ ] mortalitatea prin boli cardiovasculare Indicatorul e=tensi2$ a) [ ] exprim ponderea fenomenului fa de mediu b) [ ] determin nivelul fenomenului 'n mediul care l,a produs c) [ ] caracterizeaz raportul cotelor a dou totaliti independente d) [x] exprim ponderea unei pri a fenomenului fa de fenomenul 'ntreg e) [ ] permite evidenierea modificrilor dinamice 'n structura fenomenului #ata caracteri!ea!$ a) [ ] Structura fenomenului b) [x] :recvena fenomenului c) [ ] 3imita fenomenului d) [ ] Tendina central a fenomenului e) [ ] Poziia fenomenul 'n mediu Indicatorul statistic de proporie caracteri!ea!$ a) [x] Structura fenomenului b) [ ] :recvena fenomenului c) [ ] 3imita fenomenului d) [ ] Tendina central a fenomenului e) [ ] )ivelul fenomenului 'electai indicatorul statistic de raport$ a) [ ] )atalitatea b) [x] $sigurarea populaiei cu medici c) [ ] Structura vizitelor 'n C#: d) [ ] Dinamica morbiditii pentru o perioad de timp e) [ ] Ponderea avorturilor dup indicaii medicale 4onderea caracteri!ea!$ a) [x] Structura fenomenului b) [ ] :recvena fenomenului c) [ ] 3imita fenomenului d) [ ] Tendina central a fenomenului e) [ ] Poziia fenomenul 'n mediu #ata se utili!ea! pentru determinarea$ a) [ ] 0videnierii sc1imbrilor dinamice 'n frecvena fenomenului b) [ ] Structurii fenomeneului 'n medii /i perioade de timp diferite c) [ ] Compararea diferitor totaliti dup frecvena unui fenomen d) [ ] :recvenei fenomenului 'n alt fenomen e) [x] :recvenei fenomenului 'ntr,un mediu Indicatorul statistic intensi2 caracteri!ea!$ a) [ ] Structura fenomenului b) [x] :recvena fenomenului c) [ ] 3imita fenomenului d) [ ] Tendina central a fenomenului e) [ ] Durata fenomenului Indicatorul de raport$ a) [ ] :ace asociere dintre mediu /i fenomen b) [ ] Determin nivelul fenomenului 'n mediu care l,a produs c) [ ] 0xprim ponderea unei pri a fenomenului fa de fenomenul intreg d) [x] !eprezint relaia dintre doua totaliti independente e) [ ] 0ste ce raport compar nivelul unui fenomen 'electai tipurile de 2alori relati2e$ a) [x] de dinamic b) [x] de raport

%C

c) [ ] de variaie d) [x] de intensitate e) [x] de structur 1&&. -a calcularea unei 2alori relati2e este obligatoriu ca$ a) [x] s fie respectat te1nica de calcul b) [x] termenii raportului s fie comparabili c) [ ] colectivitatea statistic s fie omogen d) [ ] s lipseasc legtur de condiionare 'ntre termenii comparai e) [x] baza de comparaie s fie semnificativ pentru fenomenul analizat 1&* #ata caracteri!ea!$ a) [x] intensitatea fenomenului b) [ ] variabilitatea fenomenului c) [x] nivelul fenomenului d) [x] rsp"ndirea fenomenului e) [ ] omogenitatea fenomenului 1&+. #ata$ a) [ ] caracterizeaz raportul dintre dou totaliti independente b) [x] permite compararea diferitor medii dup nivelul fenomenului c) [ ] exprim ponderea unei pri a fenomenului fa de 'ntregul fenomen d) [x] permite evidenierea sc1imbrilor dinamice a fenomenului e) [ ] se poate calcula numai la nivelul populaiei 'n ansamblu 1&,. #atele pot fi$ a) [x] specifice b) [x] standardizate c) [x] brute d) [x] globale e) [ ] armonizate 1*0. #ata standardi!at$ a) [x] este o rat fictiv b) [ ] este o rat veridic c) [x] se utilizeaz numai 'n comparaii d) [ ] 'nltur raportul asemnrilor eseniale e) [x] 'nltur raportul diferenelor structurale 1*1. #ata specific$ a) [ ] nu pierde din vedere 8'ntregul9 b) [ ] se aplic pe populaii omogene c) [x] se utilizeaz mult 'n studiile epidemiologice d) [x] se aplic pe subpopulaii omogene e) [x] pierde din vedere 8'ntregul9 1*2. Indicatorul e=tensi2$ a) [ ] este un indicator cu caracter dinamic b) [x] nu face asociere 'ntre mediu /i fenomen c) [x] exprim ponderea unei pri a fenomenului fa de fenomenul 'ntreg d) [ ] se utilizeaz numai pentru comparaii e) [ ] permite evaluarea modificrilor dinamice ale fenomenului 1* . Indicatorul de raport$ a) [ ] mai frecvent se utilizeaz pentru a demonstra structura asigurrii populaiei cu resurse b) [x] este similar cu indicatorul intensiv numai dup te1nica de calcul c) [x] mai frecvent se utilizeaz pentru a demonstra nivelul asigurrii populaiei cu resurse d) [ ] este similar cu indicatorul intensiv dup te1nica de calcul /i dup esen e) [x] nu este o rat5 ci un raport simplu 1*". 'electai tipurile de mrimi utili!ate /n cercetarea tiinific$ a) [ ] Discrete b) [x] $bsolute c) [x] !elative d) [ ] $proximale e) [x] #edii 1*%. Indicatorul statistic se repre!int prin$ a) [x] #rimi relative intensive b) [x] #rimi medii

%D

1*&.

1**.

1*+.

1*,.

1+0.

1+1.

1+2.

1+ .

1+".

1+%.

c) [ ] #rimi absolute d) [x] #rimi relative de tip dinamic e) [x] #rimi relative extensive 'electai tipurile de mrimi relati2e$ a) [x] !ata b) [ ] Cronologice c) [x] !aportul d) [x] Proporia e) [ ] 2ariaia 'electai indicatorul statistic de proporie$ a) [ ] )atalitatea b) [ ] $sigurarea populaiei cu medici c) [x] Structura vizitelor 'n C#: d) [ ] Dinamica morbiditii pentru o perioad de timp e) [x] Ponderea avorturilor dup indicaii medicale 'electai rata general$ a) [x] )atalitatea b) [x] #ortalitatea general c) [ ] Structura vizitelor 'n C#: d) [ ] #ortalitatea infantil e) [ ] Ponderea avorturilor dup indicaii medicale Indicatorul intensi2$ a) [x] este un indicator cu caracter dinamic b) [x] face asociere 'ntre mediu /i fenomen c) [ ] exprim ponderea unei pri a fenomenului fa de fenomenul 'ntreg d) [ ] se utilizeaz numai pentru comparaii e) [ ] permite evaluarea structurii fenomenului Care afirmaie( din cele enumerate( este ade2rat pentru statisticE a) [ ] studiaz aspectele cantitative ale cazurilor individuale b) [ ] studiaz aspectele calitative ale cazurilor individuale c) [ ] studiaz aspectele cantitative /i calitative ale cazurilor individuale d) [x] studiaz aspectele cantitative /i calitative ale fenomenelor sociale de mas e) [ ] studiaz numai aspectele cantitative ale fenomenelor sociale de mas Care este obiecti2ul fundamental al statisticiiE a) [x] a rezuma /i a analiza datele statistice b) [ ] a prelucra cantitativ datele statistice c) [ ] a colecta datele statistice d) [ ] a analiza cazurile individuale e) [ ] a descrie variabilitatea cazurilor individuale 'electai afirmaia incorect referitor la colecti2itatea statistic$ a) [x] este format din elemente neomogene b) [ ] este delimitat din punct de vedere al coninutului c) [ ] este format din elemente5 care au trsturi eseniale comune d) [ ] este delimitat 'n spaiu /i timp e) [ ] poate fi at"t static5 c"t /i dinamic 'electai semnificaiile corecte ale termenului de statistic$ a) [x] metodologie statistic b) [ ] date statistice c) [x] activitate practic d) [x] metod statistic e) [ ] metod sociologic Doate din urmtoarele sunt obiecti2e ale biostatisticii( cu e=cepia$ a) [ ] studierea strii sntii populaiei b) [x] studierea strii sntii individuale c) [ ] acumularea /i analiza datelor referitor la activitatea instituiilor medicale d) [ ] evidenierea particularitilor 'n starea sntii populaiei e) [ ] evaluarea eficacitii metodelor de tratament /i profilaxie Dotalitatea elementelor de aceeai natur( supuse studiului( repre!int$ a) [ ] caracteristica statistic b) [ ] parametrul statistic

%E

1+&.

1+*.

1++.

1+,.

1,0.

1,1.

1,2.

1, .

1,".

1,%.

c) [x] colectivitatea statistic d) [ ] unitatea statistic e) [ ] indicatorul statistic 5lementul component al unei colecti2iti statistice se numete$ a) [ ] variabil statistic b) [x] unitate statistic c) [ ] model statistic d) [ ] indicator statistic e) [ ] populaie statistic Colecti2itile statistice pot fi$ a) [ ] alternative sau nealternative b) [ ] primare sau derivate c) [ ] calitative sau cantitative d) [ ] factoriale sau rezultative e) [x] statice sau dinamice Criteriul( pe ba!a cruia se caracteri!ea! unitatea statistic( se numete$ a) [ ] model statistic b) [ ] informaie statistic c) [x] caracteristic statistic d) [ ] parametru statistic e) [ ] coeficient statistic 3ariabilele statistice pot fi$ a) [x] primare sau derivate b) [ ] alternative sau binare c) [ ] primare sau absolute d) [ ] calitative sau nominative e) [ ] cantitative sau numerice 3ariabilele statistice pot fi$ a) [ ] continue sau ne'ntrerupte b) [ ] discrete sau discontinue c) [ ] alternative sau binare d) [ ] binare sau di1otomice e) [x] factoriale sau rezultative Bn etapa de obser2are statistic are loc$ a) [ ] interpretarea rezultatelor b) [ ] sistematizarea datelor statistice c) [ ] calcularea indicatorilor statistici d) [ ] prelucrarea datelor statistice e) [x] obinerea datelor /i informaiilor statistice 5tapa de prelucrare statistic include$ a) [ ] obinerea datelor /i informaiilor statistice b) [x] calcularea indicatorilor statistici c) [ ] formularea concluziilor d) [ ] interpretarea rezultatelor e) [ ] analiza primar a rezultatelor <3)rsta< este o caracteristic statistic$ a) [x] atributiv numeric b) [ ] calitativ nealternativ c) [ ] atributiv de timp d) [ ] rezultativ e) [ ] derivat Caracteristica statistic <speciali!area< este$ a) [ ] cantitativ continu b) [ ] numeric discret c) [x] nominativ nealternativ d) [ ] calitativ alternativ e) [ ] de spaiu Caracteristica statistic <reuita< este$ a) [x] cantitativ continu b) [ ] cantitativ discret

+&

1,&.

1,*.

1,+.

1,,.

200.

201.

202.

20 .

20".

20%.

c) [ ] numeric discontinu d) [ ] nominativ nealternativ e) [ ] atributiv calitativ <4rofesia< este o caracteristic statistic$ a) [x] calitativ b) [ ] continu c) [ ] discret d) [ ] cantitativ e) [ ] alternativ <6iagnosticul< este o caracteristic statistic$ a) [ ] calitativ continu b) [ ] factorial c) [ ] calitativ discret d) [x] rezultativ e) [ ] calitativ alternativ 4rintre funciile indicatorului statistic nu se includ$ a) [ ] funciile de msurare /i comparare b) [ ] funciile de analiz /i sintez c) [x] funciile de planificare /i control d) [ ] funciile de estimare /i verificare a ipotezelor e) [ ] funcia de testare a semnificaiei Care din funciile enumerate nu aparine indicatorului statistic$ a) [ ] de comparare b) [x] de coordonare c) [ ] de sintez d) [ ] de estimare e) [ ] de msurare 'electai afirmaia incorect despre scala de inter2al$ a) [ ] diferena dintre dou numere ale scalei are semnificaie precis b) [ ] se folose/te pentru reprezentarea numerelor cardinale5 la care valoarea zero nu semnific absena complet a caracteristicii urmrite c) [ ] multiplicarea sau divizarea valorilor5 pe aceast scal5 nu are sens d) [x] 'n cazul valorilor5 msurate pe scala de interval5 poate fi utilizat numai mediana e) [ ] pentru valorile5 msurate pe aceast scal5 pot fi utilizai ma4oritatea indicatorilor statistici 'cala greutii este o scal$ a) [ ] de interval b) [x] de raport c) [ ] ordinal d) [ ] nominal e) [ ] factorial 3ariabila <culoarea oc@ilor< poate fi repre!entat prin scala$ a) [ ] ordinal b) [ ] factorial c) [x] nominal d) [ ] de interval e) [ ] de raport 3ariabila <grupa sanguin< poate fi repre!entat prin scala$ a) [x] nominal b) [ ] de raport c) [ ] ordinal d) [ ] factorial e) [ ] de interval Ardonarea studenilor /n lista de admitere este o scal$ a) [ ] nominal b) [ ] de raport c) [x] ordinal d) [ ] factorial e) [ ] de interval 'electai afirmaia 2alid despre cercetarea statistic curent$ a) [ ] se utilizeaz 'n cazul variaiei mici 'n timp a fenomenului cercetat

+%

20&.

20*.

20+.

20,.

210.

211.

212.

21 .

b) [x] se utilizeaz 'n cazul variaiei intense 'n timp a fenomenului investigat c) [ ] se mai nume/te cercetare special organizat d) [ ] se efectueaz la anumite intervale de timp e) [ ] nu este permanent Care afirmaie( referitor la recensm)nt( este corect$ a) [ ] este o metod de observare total5 permanent b) [x] este o metod de observare total5 periodic c) [ ] este o metod de observare parial5 special organizat d) [ ] este o metod de observare parial5 periodic e) [ ] este o metod de observare parial5 permanent 'e numete probabilitate a e2enimentului i se notea! ;p<$ a) [ ] raportul dintre numrul total de rezultate ale experimentului /i numrul de rezultate favorabile producerii evenimentului b) [x] raportul dintre numrul de rezultate favorabile producerii evenimentului /i numrul total de rezultate ale experimentului c) [ ] raportul dintre numrul de rezultate favorabile producerii evenimentului /i numrul de rezultate nefavorabile producerii evenimentului d) [ ] raportul dintre numrul de rezultate nefavorabile producerii evenimentului /i numrul total de rezultate ale experimentului e) [ ] raportul dintre numrul de rezultate nefavorabile producerii evenimentului /i numrul de rezultate favorabile producerii evenimentului 4robabilitatea lipsei e2enimentului ;F< se determin /n modul urmtor$ a) [ ] K H =m,n>Bn b) [x] K H =n,m>Bn c) [ ] K H =n,m>Bm d) [ ] K H =m,n>Bm e) [ ] K H =m,K>Bn 'electai afirmaia corect despre prima aplicaie a -egii cifrelor mari$ a) [ ] odat cu ma4orarea volumului colectivitii selective5 rezultatele din aceast colectivitate se vor 'ndeprta de cele obinute 'n colectivitatea general b) [ ] odat cu ma4orarea volumului colectivitii selective5 rezultatele din aceast colectivitate vor fi identice cu rezultatele obinute 'n colectivitatea general c) [x] odat cu ma4orarea volumului colectivitii selective5 rezultatele din aceast colectivitate tind s reproduc rezultatele obinute 'n colectivitatea general d) [ ] odat cu ma4orarea volumului colectivitii selective5 rezultatele din aceast colectivitate vor fi maximal apropiate de cele obinute 'n colectivitatea general e) [ ] odat cu ma4orarea volumului colectivitii selective5 rezultatele din aceast colectivitate vor fi maximal 'ndeprtate de cele obinute 'n colectivitatea general 'electai afirmaia corect despre a doua aplicaie a -egii cifrelor mari$ a) [ ] pentru un volum anumit al colectivitii selective5 rezultatele din aceast colectivitate nu se modific comparativ cu cele obinute 'n colectivitatea general b) [ ] pentru un volum anumit al colectivitii selective5 rezultatele din aceast colectivitate se modific puin fa de rezultatele obinute 'n colectivitatea general c) [ ] pentru un volum anumit al colectivitii selective5 rezultatele din aceast colectivitate vor fi identice cu cele obinute 'n colectivitatea general d) [x] pentru un volum anumit al colectivitii selective5 rezultatele din aceast colectivitate vor fi maximal apropiate de cele obinute 'n colectivitatea general e) [ ] pentru un volum anumit al colectivitii selective5 rezultatele din aceast colectivitate vor fi maximal 'ndeprtate de cele obinute 'n colectivitatea general 'electai afirmaia fals cu pri2ire la criteriile cercetrii tiinifice$ a) [ ] rezultatele cercetrii /tiinifice nu sunt 8dogmatice9 b) [ ] rezultatele cercetrii /tiinifice sunt documentate minuios c) [x] documentarea minuioas a rezultatelor nu asigur comparabilitatea acestora d) [ ] atitudinea critic fa de rezultatele proprii /i ale altora e) [ ] rezultatele cercetrii /tiinifice pot fi confirmate sau infirmate Bn etapa de pregtire a studiului nu se include$ a) [ ] documentarea bibliografic b) [ ] formularea ipotezei cercetrii c) [ ] alegerea tipului de studiu d) [x] prelucrarea datelor e) [ ] stabilirea planului de cercetare 'electai caracteristicile fenomenelor sociale de mas$

++

21".

21%.

21&.

21*.

21+.

21,.

220.

221.

222.

22 .

a) [x] sunt fenomene complexe b) [ ] sunt fenomene simple c) [ ] sunt fenomene tipice d) [x] se produc 'n condiii de incertitudine e) [ ] au caracter determinist Care din urmtoarele afirmaii despre fenomenele sociale de mas nu sunt corecteE a) [ ] se produc 'n condiii de incertitudine b) [x] au caracter determinist c) [x] se caracterizeaz prin variabilitate mic d) [ ] forma individual de manifestare a fenomenelor de mas este diferit e) [x] legitatea de apariie /i manifestare poate fi cunoscut numai la nivelul cazurilor individuale Care din urmtoarele afirmaii despre fenomenele sociale de mas sunt corecteE a) [x] au caracter nedeterminist b) [x] rezult din aciunea combinat a multor factori c) [ ] se produc 'n condiii de certitudine d) [ ] se caracterizeaz prin variabilitate mic5 at"t 'n timp5 c"t /i 'n spaiu e) [x] legitatea de apariie /i manifestare poate fi cunoscut numai la nivelul 'ntregii colectiviti 'electai afirmaiile corecte despre statistica descripti2$ a) [ ] estimeaz caracteristicile unei colectiviti b) [ ] msoar incertitudinea rezultatelor c) [x] descrie starea /i variabilitatea colectivitii statistice cercetate d) [x] include totalitatea metodelor de culegere5 prelucrare5 caracterizare /i prezentare sintetic a datelor statistice e) [ ] estimeaz parametrii /i testeaz ipotezele 'electai afirmaiile corecte despre statistica inferenial$ a) [ ] descrie starea /i variabilitatea colectivitii statistice dup una sau mai multe caracteristici b) [x] vizeaz estimarea caracteristicilor unei colectiviti5 pe baza rezultatelor obinute pe un e/antion c) [ ] nu msoar incertitudinea rezultatelor d) [x] estimeaz parametrii /i testeaz ipotezele e) [ ] culege /i prelucreaz datele statistice Care din urmtoarele sunt obiecti2e ale biostatisticiiE a) [x] studierea strii sntii populaiei b) [ ] studierea strii sntii individuale c) [ ] evidenierea particularitilor strii sntii individuale d) [x] evaluarea eficacitii metodelor de tratament /i profilaxie e) [x] aplicarea metodelor statistice 'n cercetrile clinice /i experimentale 'electai afirmaiile corecte pri2itor la colecti2itatea statistic$ a) [x] este format din elemente omogene dup anumite criterii b) [x] are caracter obiectiv /i finit c) [x] trebuie delimitat 'n spaiu /i timp d) [x] poate fi at"t static5 c"t /i dinamic e) [ ] nu se delimiteaz din punct de vedere al coninutului 'electai compartimentele biostatisticii$ a) [x] statistica sntii populaiei b) [x] statistica sistemului de sntate c) [ ] studierea strii sntii populaiei d) [x] statistica cercetrilor medico,biologice e) [ ] evaluarea eficacitii metodelor de tratament 'electai caracteristicile colecti2itii statistice$ a) [x] are caracter obiectiv /i finit b) [x] este delimitat 'n spaiu /i timp c) [ ] poate fi numai static d) [ ] este format din elemente neomogene e) [x] este delimitat din punct de vedere al volumului 'electai caracteristicile colecti2itii statistice$ a) [ ] nu are caracter obiectiv /i finit b) [x] este delimitat din punct de vedere al formei organizatorice c) [ ] poate fi numai dinamic d) [x] poate fi static /i dinamic e) [x] este delimitat din punct de vedere al coninutului 'electai afirmaiile corecte referitor la colecti2itatea statistic general$

+7

22".

22%.

22&.

22*.

22+.

22,.

2 0.

2 1.

2 2.

a) [ ] cuprinde numai o parte din elementele5 care pot fi supuse studiului statistic b) [x] cuprinde totalitatea elementelor5 care pot fi supuse studiului statistic c) [ ] are 'ntotdeauna un volum nelimitat d) [x] volumul acesteia poate fi limitat de anumite caracteristici e) [ ] este destinat pentru caracterizarea totalitii pariale 'electai afirmaiile corecte referitor la colecti2itatea statistic parial$ a) [x] supune studiului numai o parte din elementele totalitii generale b) [ ] supune studiului numai o parte din elementele totalitii pariale c) [x] este selectat prin metode speciale d) [ ] este destinat pentru caracterizarea totalitii selective e) [x] este destinat pentru caracterizarea totalitii generale 'electai afirmaiile 2alabile pentru unitatea statistic$ a) [x] este elementul component al colectivitii statistice b) [x] poate fi simpl /i complex c) [x] este posesoare de caracteristici statistice d) [ ] este elementul component al caracteristicii statistice e) [ ] nu este reinut 'n studiul statistic 'electai particularitile 2ariabilei statistice$ a) [ ] nu variaz ca valoare de la o unitate la alta b) [x] este reinut 'n studiul statistic c) [ ] este proprietatea comun pentru c"teva uniti statistice d) [x] este 'nsu/irea comun tuturor unitilor unei colectiviti e) [x] valorile individuale ale caracteristicii sunt variabile 'electai tipurile 2ariabilelor statistice /n funcie de modul de e=primare$ a) [ ] de spaiu b) [x] nominative c) [ ] factoriale d) [ ] rezultative e) [x] numerice 'electai particularitile 2ariabilelor nominati2e$ a) [ ] sunt variabile cantitative b) [ ] se exprim prin uniti de msur c) [x] se exprim prin atribute d) [x] sunt variabile calitative e) [ ] se exprim at"t prin uniti de msur5 c"t /i prin atribute 'electai caracteristicile 2ariabilelor cantitati2e$ a) [x] se exprim prin uniti de msur b) [x] se exprim numeric c) [ ] se exprim prin atribute d) [x] sunt msurabile e) [x] sunt variabile numerice 4entru etapa de anali! statistic sunt specifice urmtoarele$ a) [ ] culegerea datelor b) [x] fundamentarea deciziilor c) [ ] sistematizarea datelor d) [x] verificarea ipotezelor e) [x] prezentarea final a rezultatelor Caracteristici factoriale sunt$ a) [ ] consecinele bolii b) [ ] rezultatul tratamentului c) [x] profesia d) [x] v"rsta e) [x] sexul Care din caracteristicile enumerate mai .os se refer la datele statisticeE a) [x] sunt mrimi concrete b) [ ] sunt mrimi abstracte c) [x] sunt purttoare de informaii d) [x] pot fi primare sau derivate e) [x] pot fi absolute /i relative 4entru indicatorul statistic sunt ade2rate urmtoarele afirmaii$

+;

2 ".

2 %.

2 &.

2 *.

2 +.

2 ,.

2"0.

2"1.

2"2.

2" .

a) [x] este obinut urmare cercetrii statistice b) [x] este obiectiv determinat c) [x] are un coninut real d) [x] are o formul proprie de calcul e) [ ] are o form nespecific de exprimare 4entru indicatorul statistic sunt false urmtoarele afirmaii$ a) [x] este expresia numeric a evenimentului social b) [ ] are o form specific de exprimare c) [x] are funcie de control d) [x] nu poate fi determinat 'n mod obiectiv e) [x] poate fi obinut 'naintea datelor statistice 'electai afirmaiile corecte despre scala nominal$ a) [x] se utilizeaz pentru reprezentarea variabilelor calitative5 ale cror variante nu difer ierar1ic una de alta b) [ ] indicatorul statistic5 care poate fi determinat5 este mediana c) [x] indicatorul statistic5 care poate fi determinat5 este dominanta d) [x] precizeaz 'n ce categorie se 'ncadreaz un element al totalitii e) [ ] se utilizeaz pentru reprezentarea variabilelor5 ale cror variante difer ierar1ic una de alta 'electai caracteristicile scalei ordinale$ a) [x] diferena dintre poziiile succesive ale scalei nu are importan b) [ ] diferena dintre poziiile succesive ale scalei are semnificaie precis c) [ ] indicatorul cel mai util5 'n cazul tendinei centrale5 este dominanta d) [x] indicatorul cel mai util5 'n cazul tendinei centrale5 este mediana e) [x] se utilizeaz pentru reprezentarea variabilelor5 ale cror variante sunt ierar1izate logic Care afirmaii despre scala de inter2al sunt corecteE a) [ ] diferena dintre dou numere ale scalei nu are semnificaie precis b) [ ] pe aceast scal valoarea zero indic absena complet a caracteristicii urmrite c) [x] pe aceast scal valoarea zero nu indic absena complet a caracteristicii urmrite d) [x] diferena dintre dou numere ale scalei are semnificaie precis e) [x] multiplicarea sau divizarea valorilor5 pe aceast scal5 nu are sens 'electai caracteristicile scalei de raport$ a) [x] pe aceast scal valoarea zero indic absena complet a variabilei studiate b) [x] dou valori5 msurate pe aceast scal5 se afl 'n acela/i raport5 indiferent de unitatea de msur folosit c) [ ] dou valori5 msurate pe aceast scal5 se afl 'n acela/i raport5 dac unitatea de msur folosit este aceea/i d) [ ] 'n cazul datelor obinute pe scala de raport5 nu se pot utiliza toate metodele statistice e) [x] 'n cazul datelor obinute pe scala de raport5 se pot utiliza toate metodele statistice Bn funcie de 2olumul cercetrii( obser2area statistic poate fi$ a) [ ] periodic b) [x] total c) [ ] curent d) [x] selectiv e) [ ] special organizat Bn funcie de timpul obinerii datelor( obser2area statistic poate fi$ a) [ ] selectiv b) [x] curent c) [x] special organizat d) [x] periodic e) [ ] total Care sunt particularitile cercetrii periodice$ a) [x] se utilizeaz c"nd fenomenul cercetat are o variabilitate mai mic 'n timp b) [ ] se utilizeaz c"nd fenomenul cercetat are o variabilitate pronunat 'n timp c) [x] se utilizeaz c"nd fenomenul cercetat are o evoluie periodic d) [ ] 'n cazul acestei cercetri5 se fixeaz data /i c1iar ora de 'nregistrare a datelor e) [x] se efectueaz la anumite intervale de timp 'electai metodele de culegere a datelor$ a) [x] recensm"ntul b) [x] sonda4ele statistice c) [x] observarea prii principale d) [ ] monografia total e) [ ] metoda variaional Caracteristici ale monografiei 7metod de culegere a datelor) sunt$

+(

2"".

2"%.

2"&.

2"*.

2"+.

2",.

2%0.

2%1.

2%2.

2% .

a) [ ] este o metod de observare total5 permanent b) [x] este o metod de observare parial5 aprofundat c) [x] este o metod descriptiv d) [ ] este o metod analitic e) [x] nu permite generalizarea rezultatelor Care afirmaii despre metoda de anc@et statistic sunt corecteE a) [ ] este o metod de observare parial5 periodic b) [x] este o metod de observare parial5 special organizat c) [ ] este o metod de observare parial5 permanent d) [ ] presupune reprezentativitatea e/antioanelor e) [x] nu presupune reprezentativitatea e/antioanelor 4entru erorile sistematice de /nregistrare este caracteristic$ a) [ ] apar relativ frecvent b) [x] au o inciden redus c) [ ] survin datorit lipsei de concentrare a persoanei care efectueaz 'nregistrarea d) [x] provin din ne'nelegerea scopului observrii e) [x] pot fi prevenite prin instruirea personalului 4articulariti ale erorilor /nt)mpltoare de /nregistrare sunt$ a) [x] nu influeneaz vdit acurateea rezultatelor b) [x] apar relativ frecvent c) [ ] influeneaz5 'ntr,o msur 'nsemnat5 acurateea rezultatelor d) [x] survin datorit lipsei de concentrare a persoanei care efectueaz 'nregistrarea e) [ ] provin din necunoa/terea unor noiuni Controlul cantitati2 al datelor presupune$ a) [x] verificarea completitudinii datelor b) [ ] verificarea naturii calitative a datelor c) [x] verificarea volumului de date d) [x] verificarea primirii tuturor formularelor e) [ ] verificarea logic a datelor Care afirmaii despre criteriile cercetrii tiinifice sunt corecte$ a) [ ] rezultatele cercetrii /tiinifice nu pot fi testate b) [ ] rezultatele cercetrii /tiinifice sunt 8dogmatice9 c) [x] rezultatele cercetrii /tiinifice sunt documentate minuios d) [x] rezultatele cercetrii /tiinifice pot fi confirmate sau infirmate e) [x] validitatea rezultatelor cercetrii /tiinifice poate fi verificat Caracteristici ale unui e=periment tiinific sunt$ a) [ ] subiectivitatea b) [x] fidelitatea c) [x] obiectivitatea d) [x] validitatea e) [ ] incomparabilitatea Dipuri de cercetare tiinific sunt urmtoarele$ a) [ ] cercetarea imperativ b) [x] cercetarea aplicativ c) [ ] cercetarea ex1austiv d) [x] cercetarea fundamental e) [x] cercetarea pentru dezvoltare 'electai caracteristicile cercetrii tiinifice$ a) [x] '/i are originea 'ntr,o 'ntrebare sau problem b) [x] necesit precizarea clar a scopului c) [ ] nu are un plan specific d) [ ] nu accept presupuneri critice e) [x] necesit colectarea /i interpretarea unor date experimentale 0n studiu clinic trebuie s fie$ a) [x] fezabil b) [x] interesant c) [ ] nerelevant d) [x] etic e) [x] nou 5tapa de pregtire a studiului include$

+A

2%".

2%%.

2%&.

2%*.

2%+.

2%,.

2&0.

2&1.

2&2.

2& .

a) [x] formularea temei studiului b) [ ] colectarea datelor statistice c) [x] definirea scopului studiului d) [x] formularea obiectivelor e) [ ] sistematizarea datelor statistice Metodele de msurare i clasificare din cadrul studiului tiinific trebuie s fie$ a) [ ] nestandardizabile b) [x] clare c) [x] comparabile d) [x] reproductibile e) [x] adaptate problemei cercetate 'tabilirea planului studiului tiinific presupune$ a) [x] alegerea tipului studiului b) [ ] culegerea datelor c) [x] stabilirea populaiei int d) [ ] gruparea variabilelor5 reinute 'n studiu e) [x] alegerea e/antionului studiului -a etapele de definire a eantionului se refer$ a) [x] alegerea tipului de e/antion b) [x] alegerea modului de e/antionare c) [ ] stabilirea scalelor de msur pentru unitile cercetate d) [ ] definirea tipului de culegere a indicatorilor e) [x] definirea variabilelor 8nali!a primelor re!ultate ofer rspuns la /ntrebrile$ a) [x] procedeele statistice aplicate sunt adecvateL b) [ ] ipoteza se confirm sau se respingeL c) [ ] a fost suficient analiza numericL d) [x] datele cu care se lucreaz sunt corecteL e) [ ] care este semnificaia rezultatelorL 8nali!a re!ultatelor finale trebuie s rspund la /ntrebrile$ a) [x] ipoteza se confirm sau se respingeL b) [x] care este semnificaia rezultatelorL c) [x] a fost suficient analiza numericL d) [ ] procedeele statistice aplicate sunt adecvateL e) [ ] datele cu care se lucreaz sunt corecteL 'electai lacunele frec2ente /n pre!entarea unei lucrri$ a) [ ] definirea clar a criteriilor de includere /i excludere din studiu b) [x] neidentificarea populaiei int c) [ ] descrierea riguroas a te1nicilor de msurare d) [x] analiza insuficient a datelor aberante e) [x] prezentarea excesiv a datelor brute 'electai de!a2anta.ul /ntrebrilor /nc@ise( /n cadrul c@estionarului$ a) [ ] sunt neuniforme b) [ ] sunt dificil de administrat c) [ ] necesit mult timp pentru analiz d) [x] sugestibilitatea rspunsurilor e) [ ] 'ngreuiaz analiza statistic a rspunsurilor 'electai a2anta.ul /ntrebrilor desc@ise( /n cadrul c@estionarului$ a) [ ] sugestibilitatea rspunsurilor b) [x] libertatea exprimrii individualizate c) [ ] u/urarea prelucrrii statistice a rspunsurilor d) [ ] preferate 'n cercetrile medicale e) [ ] nu permit respondentului s devieze de la subiectul 'n cauz 'electai a2anta.ul /ntrebrilor desc@ise( /n cadrul c@estionarului$ a) [x] permit cunoa/terea particularitilor populaiei int b) [ ] permit cuantificarea rspunsurilor cu a4utorul unei scale c) [ ] sunt preferate 'n cercetrile medicale d) [ ] permit culegerea datelor cu riscul sugestibilitii e) [ ] permit alegerea rspunsurilor dinainte fixate Care este rolul /ntrebrilor introducti2e din c@estionar$

+C

2&".

2&%.

2&&.

2&*.

2&+.

2&,.

2*0.

2*1.

2*2.

2* .

a) [ ] marc1eaz apariia unei noi grupe de 'ntrebri b) [ ] asigur controlul calitii rspunsului c) [x] ofer anc1etatului sentimentul de 'ncredere d) [ ] provoac explicaii 'n raport cu diferite opinii exprimate e) [ ] separ sensurile 9pro9 /i 9contra9 din rspunsurile persoanelor anc1etate Care este rolul /ntrebrilor de trecere din c@estionar$ a) [ ] separ sensurile 9pro9 /i 9contra9 din rspunsurile persoanelor anc1etate b) [ ] asigur controlul fidelitii opiniei exprimate c) [ ] ofer anc1etatului sentimentul de 'ncredere d) [ ] provoac explicaii 'n raport cu diferite opinii exprimate e) [x] marc1eaz apariia unei noi grupe de 'ntrebri C@estionarul statistic trebuie s respecte urmtoarea regul$ a) [ ] s evite 'ntrebrile concise /i la subiect b) [ ] s conin preponderent 'ntrebri5 care fac apel la memoria celor c1estionai c) [ ] s conin 'ntrebri5 care sugereze rspunsurile d) [x] s corespund cu nivelul de cuno/tine ale respondentului e) [ ] s pun accentul pe limba4ul profesional Care din cele enumerate mai .os nu se refer la regulile de /ntocmire a c@estionarului$ a) [ ] s evite 4argonul profesional sau prescurtrile b) [ ] s evite 'ntrebrile tendenioase c) [ ] s utilizeze un vocabular 'neles de respondeni d) [ ] s nu afecteze prestigiul sau orgoliul respondentului e) [x] s evite succesiunea logic a 'ntrebrilor 6in punct de 2edere al calitii informaiilor e=ist c@estionare$ a) [x] de date factuale b) [ ] 9omnibus9 c) [x] de opinie d) [ ] speciale e) [ ] autoadministrate 6in punct de 2edere al cantitii informaiilor e=ist c@estionare$ a) [ ] autoadministrate b) [x] speciale c) [x] 9omnibus9 d) [ ] de date factuale e) [ ] de opinie Bn funcie de coninutul lor( e=ist c@estionare$ a) [x] cu referire la date calitative b) [x] cu referire la date cantitative c) [ ] administrate prin telefon d) [ ] autoadministrate e) [ ] administrate de ctre operatori de anc1et Bn funcie de modul de aplicare( c@estionarele pot fi$ a) [ ] cu 'ntrebri desc1ise b) [x] administrate prin telefon c) [x] autoadministrate d) [x] administrate de ctre operatori de anc1et e) [ ] cu 'ntrebri 'nc1ise 'electai particularitile c@estionarelor cu /ntrebri /nc@ise$ a) [x] permit alegerea rspunsurilor dinainte fixate b) [x] gradul de libertate al respondentului este redus c) [ ] nu influeneaz gradul de libertate al respondentului d) [x] permit cuantificarea rspunsului cu a4utorul unei scale e) [ ] nu impun cercettorului buna cunoa/tere a temei 'electai a2anta.ele /ntrebrilor /nc@ise( /n cadrul c@estionarului$ a) [x] sunt u/or de administrat b) [ ] ofer libertatea exprimrii c) [x] sunt uniforme d) [x] u/ureaz analiza statistic a rspunsurilor e) [ ] sugestibilitatea rspunsurilor 'electai a2anta.ele /ntrebrilor /nc@ise( /n cadrul c@estionarului$

+D

2*".

2*%.

2*&.

2**.

2*+.

2*,.

2+0.

2+1.

2+2.

2+ .

a) [x] spri4in memoria celui anc1etat b) [x] sporesc anonimatul celui anc1etat c) [ ] scad securitatea celui anc1etat d) [x] sunt preferate 'n cercetrile medicale e) [ ] permit respondentului s devieze de la subiectul 'n cauz 'electai funciile /ntrebrilor filtru din c@estionar$ a) [x] opresc trecerea unor categorii de subieci la 'ntrebrile succesive b) [ ] verific fidelitatea opiniei exprimate c) [x] asigur controlul calitii rspunsului d) [ ] servesc la analiza rspunsurilor din c1estionar e) [ ] nu opresc persoana de a urma succesiunea 'ntrebrilor 'electai particularitile /ntrebrilor bifurcate din c@estionar$ a) [ ] asigur controlul calitii rspunsului b) [ ] opresc persoana de a urma succesiunea 'ntrebrilor c) [x] separ sensurile 9pro9 /i 9contra9 din rspunsurile persoanelor anc1etate d) [x] nu calific rspunsurile oferite e) [x] nu opresc persoana de a urma succesiunea 'ntrebrilor 'electai particularitile /ntrebrilor <de ceE< din c@estionar$ a) [x] sunt un exemplu de 'ntrebri imprecise b) [x] valoarea informativ a acestor 'ntrebri nu este important c) [ ] valoarea c1estionarului este direct proporional cu numrul acestor 'ntrebri d) [ ] sunt un exemplu de 'ntrebri precise e) [x] provoac explicaii 'n raport cu diferite opinii exprimate 'electai caracteristicile /ntrebrilor de control din c@estionar$ a) [x] nu aduc informaii noi b) [x] verific consistena opiniei exprimate c) [x] asigur faptul dac anc1etaii au 'neles exact sensul 'ntrebrilor d) [ ] funcia principal este aducerea informaiilor noi e) [ ] nu verific fidelitatea rspunsurilor oferite Bn formularea /ntrebrilor din c@estionar trebuie respectate urmtoarele condiii$ a) [x] se vor evita negaiile b) [ ] 'ntrebrile vor fi complicate5 cu 'nflorituri stilistice c) [x] nu se va 'ntreba la modul general d) [x] se vor prefera 'ntrebrile indirecte e) [ ] gradul de abstractizare al 'ntrebrilor nu va depinde de nivelul de studii al respondenilor C@estionarul statistic trebuie s respecte urmtoarele reguli$ a) [x] s asigure sigurana /i veridicitatea datelor 'nregistrate b) [x] s fie interesant pentru cel c1estionat c) [ ] nu e obligator s asigure reprezentativitatea datelor 'nregistrate d) [x] s permit obinerea rspunsurilor exacte e) [ ] se vor prefera 'ntrebrile desc1ise 0n eantion este considerat repre!entati2 atunci c)nd$ a) [ ] volumul su este mic b) [x] reproduce 'n structura sa structura colectivitii generale c) [ ] eroarea de reprezentativitate este mare d) [ ] s,a utilizat selecia aleatoare e) [ ] s,a utilizat selecia aleatoare diri4at 6ac s>a e=clus orice inter2enie subiecti2 /n alegerea eantionului( selecia este$ a) [ ] diri4at b) [ ] mixt c) [x] aleatoare d) [ ] mecanic e) [ ] parial #epre!entati2itatea eantionului este determinat de$ a) [ ] extragerea diri4at a unitilor statistice b) [ ] volumul e/antionului c) [x] extragerea aleatoare a unitilor statistice d) [ ] numrul unitilor statistice e) [ ] extragerea simetric a unitilor statistice 4reci!ia eantionului este determinat de$

+E

2+".

2+%.

2+&.

2+*.

2++.

2+,.

2,0.

2,1.

2,2.

a) [x] cantitatea unitilor statistice b) [ ] extragerea aleatoare a unitilor statistice c) [ ] extragerea diri4at a unitilor statistice d) [ ] extragerea variaional a unitilor statistice e) [ ] calitatea unitilor statistice 6ac selecia se face de ctre persoanele care culeg datele( selecia este$ a) [ ] aleatoare b) [x] diri4at c) [ ] variaional d) [ ] mixt e) [ ] inferenial 'electai particularitatea eantionului format aleator cu re2enire$ a) [ ] volumul colectivitii generale scade consecutiv pe msura cre/terii numrului extragerilor b) [x] volumul colectivitii generale rm"ne constant pe toat perioada extragerii c) [ ] la fiecare extragere5 orice unitate a colectivitii generale are probabilitate diferit de a fi selecionat d) [ ] la sf"r/itul extragerilor volumul colectivitii generale este mic/orat exact cu volumul e/antionului e) [ ] aceea/i unitate statistic nu poate fi inclus de mai multe ori 'n colectivitatea selectiv 'electai particularitatea eantionului format aleator fr re2enire$ a) [x] volumul colectivitii generale scade consecutiv pe msura cre/terii numrului extragerilor b) [ ] volumul colectivitii generale rm"ne constant pe toat perioada extragerii c) [ ] la fiecare extragere5 orice unitate a colectivitii generale are aceea/i probabilitate de a fi selecionat d) [ ] la sf"r/itul extragerilor volumul colectivitii generale nu se modific e) [ ] probabilitatea erorilor de selecie este mai mare dec"t 'n cazul procedeului fr revenire 4articularitate a procedeului mecanic de selecie este$ a) [ ] extragerea unitilor statistice se face aleator b) [ ] asigur 'n totalitate caracterul aleator al seleciei c) [ ] prima unitate5 de la care se 'ncepe numrarea5 nu se include 'n pasul de numrare d) [ ] extragerea unitilor statistice nu este diri4at e) [x] extragerea unitilor se face conform pasului de numrare prestabilit 5roarea /nt)mpltoare de repre!entati2itate poate a2ea 2alori mici( dac$ a) [ ] e/antionul include un numr insuficient de cazuri b) [ ] e/antionul include un numr mic de cazuri c) [x] e/antionul include un numr suficient de cazuri d) [ ] e/antionul include un numr relativ mare de cazuri e) [ ] e/antionul include un numr relativ mic de cazuri 'electai strategia de selecie pentru sonda.ul aleator simplu$ a) [ ] fiecare membru al populaiei este menionat pe o listM se extrage un numr de pornire aleator /i apoi indivizii populaiei sunt selectai la intervale egale b) [x] fiecare membru al populaiei are o probabilitate egal de a fi selectat c) [ ] fiecare membru al populaiei este alocat unui strat5 apoi un e/antion aleator este selectat din fiecare strat d) [ ] fiecare membru al populaiei este alocat unui grup5 apoi toi membrii grupului selectat sunt inclu/i 'n e/antion e) [ ] este selectat un e/antion de clastere5 apoi membrii e/antionului sunt selectai aleator din aceste clastere 'electai strategia de selecie pentru sonda.ul mecanic$ a) [x] fiecare membru al populaiei este menionat pe o listM se extrage un numr de pornire aleator /i apoi indivizii populaiei sunt selectai la intervale egale b) [ ] fiecare membru al populaiei are o probabilitate egal de a fi selectat c) [ ] este selectat un e/antion de clastere5 apoi membrii e/antionului sunt selectai aleator din aceste clastere d) [ ] fiecare membru al populaiei este alocat unui grup5 apoi toi membrii grupului selectat sunt inclu/i 'n e/antion e) [ ] fiecare membru al populaiei este alocat unui strat5 apoi un e/antion aleator este selectat din fiecare strat 'electai strategia de selecie pentru sonda.ul stratificat$ a) [ ] fiecare membru al populaiei este alocat unui grup5 apoi toi membrii grupului selectat sunt inclu/i 'n e/antion b) [ ] este selectat un e/antion de clastere5 apoi membrii e/antionului sunt selectai aleator din aceste clastere c) [ ] fiecare membru al populaiei este menionat pe o listM se extrage un numr de pornire aleator /i apoi indivizii populaiei sunt selectai la intervale egale d) [x] fiecare membru al populaiei este alocat unui strat5 apoi un e/antion aleator este selectat din fiecare strat e) [ ] fiecare membru al populaiei are o probabilitate egal de a fi selectat 'electai strategia de selecie pentru sonda.ul /n serii$ a) [ ] fiecare membru al populaiei este alocat unui strat5 apoi un e/antion aleator este selectat din fiecare strat b) [x] fiecare membru al populaiei este alocat unui grup5 apoi toi membrii grupului selectat sunt inclu/i 'n e/antion

7&

2, .

2,".

2,%.

2,&.

2,*.

2,+.

2,,.

00.

01.

02.

c) [ ] este selectat un e/antion de clastere5 apoi membrii e/antionului sunt selectai aleator din aceste clastere d) [ ] fiecare membru al populaiei este menionat pe o listM se extrage un numr de pornire aleator /i apoi indivizii populaiei sunt selectai la intervale egale e) [ ] fiecare membru al populaiei are o probabilitate egal de a fi selectat 'electai strategia de selecie pentru sonda.ul multistadial$ a) [ ] fiecare membru al populaiei are o probabilitate egal de a fi selectat b) [ ] fiecare membru al populaiei este alocat unui grup5 apoi toi membrii grupului selectat sunt inclu/i 'n e/antion c) [ ] fiecare membru al populaiei este alocat unui strat5 apoi un e/antion aleator este selectat din fiecare strat d) [ ] fiecare membru al populaiei este menionat pe o listM se extrage un numr de pornire aleator /i apoi indivizii populaiei sunt selectai la intervale egale e) [x] este selectat un e/antion de clastere5 apoi membrii e/antionului sunt selectai aleator din aceste clastere 'onda.ul statistic este .ustificat prin$ a) [x] operativitate b) [x] economicitate c) [x] condiii specifice de realizare d) [ ] numrul mai mare al erorilor de 'nregistrare e) [ ] numrul mai mic de variabile studiate 'copurile sonda.ului statistic sunt$ a) [x] estimarea parametrilor colectivitii generale 'n baza rezultatelor cercetrii pariale b) [ ] estimarea parametrilor colectivitii pariale 'n baza rezultatelor cercetrii generale c) [ ] estimarea parametrilor colectivitii generale 'n baza rezultatelor cercetrii generale d) [ ] extinderea indicatorilor totalitii 'ntregi asupra e/antionului e) [x] extinderea indicatorilor de e/antion asupra 'ntregii totaliti 4rima etap a cercetrii prin sonda. include$ a) [x] colectarea datelor statistice b) [x] prelucrarea datelor statistice c) [ ] estimarea parametrilor generali d) [ ] extinderea indicatorilor de e/antion asupra 'ntregii totaliti e) [x] obinerea indicatorilor derivai Bn etapa a doua a cercetrii prin sonda. are loc$ a) [x] estimarea parametrilor colectivitii generale b) [ ] obinerea indicatorilor derivai c) [ ] prelucrarea datelor statistice d) [ ] colectarea datelor statistice e) [x] extinderea indicatorilor de e/antion asupra 'ntregii totaliti 'electai a2anta.ele obser2rii prin sonda.$ a) [ ] este mai operativ5 dar mai scump dec"t observarea general b) [x] erorile de 'nregistrare sunt mai puin numeroase /i mai u/or de 'nlturat c) [ ] erorile de 'nregistrare sunt mai puin numeroase5 dar mai greu de 'nlturat d) [x] permite caracterizarea mai aprofundat a fenomenului investigat e) [x] este mai operativ /i mai ieftin comparativ cu observarea general -a caracteristicile de ba! ale eantionului se refer$ a) [ ] variabilitatea b) [x] reprezentativitatea c) [ ] neomogenitatea d) [x] precizia e) [ ] simetricitatea 4entru asigurarea repre!entati2itii eantionului trebuie respectate urmtoarele condiii$ a) [x] extragerea obiectiv a unitilor statistice b) [ ] extragerea preferenial a unitilor statistice c) [ ] extragerea neprobabilistic a unitilor statistice d) [x] omogenitatea colectivitii generale e) [x] independena includerii unitii statistice 'n e/antion #epre!entati2itatea eantionului nu 2a fi asigurat /n urmtoarele ca!uri$ a) [x] extragerea subiectiv a unitilor statistice b) [x] extragerea preferenial a unitilor statistice c) [x] extragerea neprobabilistic a unitilor statistice d) [ ] asigurarea omogenitii colectivitii generale e) [ ] independena includerii unitii statistice 'n e/antion 4lanul cercetrii prin sonda. trebuie s includ$

7%

0 .

0".

0%.

0&.

0*.

0+.

0,.

10.

11.

12.

a) [x] delimitarea 'n timp /i spaiu a totalitii generale b) [x] verificarea gradului de omogenitate al colectivitii generale c) [ ] verificarea gradului de omogenitate al colectivitii selective d) [x] determinarea mrimii e/antionului e) [ ] asigurarea seleciei nealeatoare a unitilor statistice 4lanul cercetrii prin sonda. include$ a) [ ] elaborarea criteriilor de selecie neprobabilistic b) [x] stabilirea periodicitii efecturii sonda4ului c) [x] stabilirea bazei de sonda4 d) [ ] stabilirea preferinelor de selecie a unitilor statistice e) [x] alegerea tipului /i procedeului de selecie 'electarea unitilor statistice poate fi efectuat prin$ a) [ ] selecia secvenional b) [x] selecia aleatoare c) [ ] selecia intervenional d) [x] selecia diri4at e) [x] selecia mixt 'electai procedeele de selecie$ a) [x] procedeul mecanic b) [x] procedeul tragerii la sori c) [x] tabelul cu numere aleatoare d) [ ] tabelul cu numere selectate e) [ ] procedeul tragerii mecanice la sori 'electai particularitile eantionului format aleator cu re2enire$ a) [x] volumul colectivitii generale rm"ne nesc1imbat pe toat perioada extragerii b) [x] probabilitatea erorilor de selecie este mai mare dec"t 'n cazul procedeului fr revenire c) [x] aceea/i unitate statistic poate fi inclus de mai multe ori 'n colectivitatea selectiv d) [x] la fiecare extragere5 orice unitate a colectivitii generale are aceea/i probabilitate de a fi selecionat e) [ ] volumul colectivitii generale scade consecutiv pe msura cre/terii numrului extragerilor 'electai particularitile eantionului format aleator fr re2enire$ a) [x] la fiecare extragere5 unitile colectivitii generale au probabilitate mai mare de a fi selecionate b) [ ] volumul colectivitii generale rm"ne nesc1imbat pe toat perioada extragerii c) [x] aceea/i unitate statistic nu poate fi inclus de mai multe ori 'n colectivitatea selectiv d) [x] volumul colectivitii generale scade consecutiv pe msura cre/terii numrului extragerilor e) [x] probabilitatea erorilor de selecie este mai mic dec"t 'n cazul procedeului fr revenire 'electai particularitile procedeului mecanic de selecie$ a) [x] presupune extragerea unitilor statistice dup un interval predeterminat b) [ ] pasul de numrare se stabile/te ca raport 'ntre volumul colectivitii selective /i celei generale c) [x] pasul de numrare se stabile/te ca raport 'ntre volumul colectivitii generale /i celei selective d) [x] nu asigur 'n totalitate caracterul aleator al seleciei e) [ ] nu 'ncalc principiile seleciei aleatoare Care sunt principalele tipuri de erori ale cercetrii prin sonda.$ a) [ ] erori sistematice de 'nregistrare b) [x] erori sistematice de reprezentativitate c) [x] erori 'nt"mpltoare de reprezentativitate d) [ ] erori intenionate de ne'nregistrare e) [x] erori de 'nregistrare Cau!e ale erorilor sistematice de repre!entati2itate sunt$ a) [ ] selectarea aleatoare a unitilor statistice b) [x] selectarea preferenial a unitilor statistice c) [x] cuprinderea incomplet 'n sonda4 a unitilor5 din motive de comoditate d) [ ] selectarea obiectiv a unitilor statistice e) [x] selectarea deliberat a unitilor statistice Cau!e ale erorilor sistematice de repre!entati2itate sunt$ a) [x] substituirea unei uniti statistice cu alta asemntoare b) [ ] selectarea 'nt"mpltoare a unitilor statistice c) [x] alegerea la 9nimereal9 a unitilor statistice d) [x] nonrspunsul e) [ ] selectarea obiectiv a unitilor statistice 4reci!ia cu care se estimea! parametrii colecti2itii generale depinde de$

7+

a) [x] eroarea reprezentativitii b) [x] dispersie c) [x] intervalul valoric 'n care se afl eroarea maxim admis d) [ ] intervalul valoric 'n care se afl eroarea minim admis e) [x] volumul e/antionului 1 . 'tabilirea 2olumului eantionului pentru 2ariabile cantitati2e( /n ca!ul seleciei repetate( presupune cunoaterea mrimii$ a) [x] erorii limit b) [x] coeficientului de exactitate c) [ ] probabilitii apariiei evenimentului d) [ ] probabilitii lipsei evenimentului e) [x] abaterii medii ptratice 1". 'tabilirea 2olumului eantionului pentru 2ariabile calitati2e( /n ca!ul seleciei repetate( presupune cunoaterea mrimii$ a) [x] probabilitii apariiei evenimentului b) [ ] abaterii medii ptratice c) [x] erorii limit d) [x] coeficientului de exactitate e) [x] probabilitii lipsei evenimentului 1%. Amogenitatea termenilor seriei de 2ariaie este determinat de$ a) [ ] valoarea 'nregistrat la celelalte uniti b) [x] aciunea factorilor eseniali comuni c) [ ] aciunea factorilor 'nt"mpltori d) [ ] numrul cazurilor 'nregistrate e) [ ] tipul variabilei studiate 1&. 3ariabilitatea 2alorilor indi2iduale /n seria de 2ariaie este determinat de$ a) [x] aciunea factorilor 'nt"mpltori b) [ ] numrul cazurilor 'nregistrate c) [ ] tipul variabilei studiate d) [ ] valoarea 'nregistrat la celelalte uniti e) [ ] aciunea factorilor eseniali comuni 1*. ?orma distribuiei 2alorilor indi2iduale /n seria de 2ariaie este determinat de$ a) [ ] tipul variabilei studiate b) [ ] aciunea factorilor 'nt"mpltori c) [x] aciunea combinat a factorilor eseniali /i 'nt"mpltori d) [ ] valoarea 'nregistrat la celelalte uniti e) [ ] aciunea factorilor eseniali 1+. 'eria statistic de 2ariaie repre!int$ a) [x] /irul de valori numerice ale caracteristicii studiate5 diferite ca valoare individual /i dispuse 'ntr,o ordine anumit b) [ ] /irul de valori numerice ale fenomenului studiat5 diferite ca valoare agregat /i dispuse 'ntr,o ordine anumit c) [ ] /irul de valori nominative ale caracteristicii studiate5 diferite ca valoare individual /i dispuse 'ntr,o ordine anumit d) [ ] /irul de valori numerice ale unitii studiate5 diferite ca valoare individual /i dispuse 'ntr,o ordine anumit e) [ ] /irul de valori numerice ale indicatorului studiat5 diferite ca valoare individual /i dispuse 'ntr,o ordine anumit 1,. Care este consecina stabilirii unui numr prea mic de grupe /n seria de 2ariaieE a) [ ] evidenierea u/oar a trsturilor eseniale ale colectivitii b) [x] /tergerea trsturilor eseniale ale colectivitii c) [ ] fr"miarea colectivitii d) [ ] calcule statistice ulterioare imposibile e) [ ] calcule statistice ulterioare anevoioase 20. Care afirmaie despre median nu este corect$ a) [ ] nu se nume/te 8dominant9 b) [ ] poate fi utilizat 'n cazul variabilelor calitative c) [x] este influenat de valorile extreme ale seriei de variaie d) [ ] poate 'nlocui media aritmetic c"nd apar valori aberante e) [ ] se mai nume/te 8medie de poziie9 21. Bntr>o grup de studeni 2)rsta medie este de 2 de ani( dar cei mai muli studeni au 21 de ani. 6istribuia este$ a) [ ] simetric b) [x] asimetric pozitiv c) [ ] bimodal d) [ ] asimetric negativ e) [ ] alternativ

77

22. 6ac 2aloarea coeficientului de asimetrie 4earson este cuprins /n inter2alul 70: 1)( asimetria este$ a) [ ] negativ b) [ ] pronunat c) [ ] medie d) [x] pozitiv e) [ ] moderat 2 . 6ac 2aloarea coeficientului de asimetrie 4earson este cuprins /n inter2alul 70: >1)( asimetria este$ a) [x] negativ b) [ ] moderat c) [ ] medie d) [ ] pronunat e) [ ] pozitiv 2". 'electai formula corect de calcul a coeficientului de asimetrie 4earson$ a) [x] Cas H Nar , #oB b) [ ] Cas H Nar , #eB c) [ ] Cas H #o , NarB d) [ ] Cas H #e , Nar B e) [ ] Cas H Nar , #oB Nar 2%. 1u este indicator mediu de po!iie$ a) [ ] mediana b) [x] media aritmetic c) [ ] dominanta d) [ ] amplitudinea e) [ ] modulul 2&. Indicatorul care red ceea ce este esenial i tipic /ntr>o colecti2itate se numete$ a) [ ] coeficient de variaie b) [ ] median c) [ ] modul d) [x] medie aritmetic e) [ ] dispersie 2*. 'electai afirmaiile corecte pentru gruparea pe inter2ale a seriei de 2ariaie$ a) [x] permite restr"ngerea volumului mare de date iniiale b) [ ] nu evideniaz structura colectivitii cercetate c) [x] evideniaz structura colectivitii cercetate d) [ ] permite pstrarea informaiilor iniiale e) [x] scoate 'n eviden proprietile eseniale ale colectivitii 2+. Care sunt consecinele stabilirii unui numr prea mare de grupe /n seria de 2ariaieE a) [ ] /tergerea trsturilor eseniale ale colectivitii b) [x] fr"miarea colectivitii c) [x] evidenierea dificil a trsturilor eseniale ale colectivitii d) [x] calcule statistice ulterioare anevoioase e) [ ] calcule statistice ulterioare u/oare 2,. Identificai operaiunile de grupare a seriilor de 2ariaie$ a) [ ] stabilirea numrului de uniti de observaie b) [x] stabilirea numrului de grupe c) [ ] calcularea mrimii intervalului de amplitudine d) [x] calcularea mrimii intervalului de grupare e) [x] repartizarea valorilor individuale ale caracteristicii 'n grupe 0. 'eria de 2ariaie poate fi repre!entat grafic prin$ a) [ ] 1istoriogram b) [x] poligonul de frecvene c) [x] 1istogram d) [ ] poligonul de proporii e) [ ] cronogram 1. Care afirmaii( din cele enumerate( sunt 2alabile pentru mrimea medieE a) [x] define/te cel mai bine tendina central a unei distribuii b) [ ] define/te cel mai bine variaia unei distribuii c) [x] niveleaz variaiile valorilor individuale d) [ ] evideniaz variaiile valorilor individuale e) [x] exprim5 'n mod sintetic5 ceea ce este esenial pentru un fenomen variabil

7;

2. A medie trebuie s corespund urmtoarelor cerine$ a) [x] s nu fie sensibil la fluctuaiile de selecie b) [x] s fie definit 'n mod precis c) [ ] s posede proprieti clare numai pentru speciali/ti d) [ ] s fie sinteza ma4oritii observaiilor 'nregistrate e) [x] s fie independent de dorina utilizatorului . A medie trebuie s corespund urmtoarelor cerine$ a) [x] s fie expresia tuturor observaiilor 'nregistrate b) [x] s fie simplu /i rapid de calculat c) [x] s posede proprieti clare c1iar /i pentru nespeciali/ti d) [ ] s fie dependent de dorina utilizatorului e) [x] s fie puin sensibil la fluctuaiile de selecie ". Care( din cele enumerate( se refer la proprietile mediei aritmeticeE a) [ ] suma abaterilor individuale de la medie5 indiferent de tipul distribuiei5 este egal cu zero b) [ ] media aritmetic nu este influenat de valorile aberante c) [x] 'ntre formula mediei aritmetice simple /i ponderate nu exist deosebiri eseniale d) [x] mrimea mediei aritmetice poate sau nu s coincid cu vreo valoare individual 'nregistrat e) [x] 'ntr,o serie de variaie nu pot fi mai multe medii aritmetice %. 'electai proprietile mediei aritmetice$ a) [x] se exprim 'n unitatea de msur a caracteristicii studiate b) [ ] poate fi calculat /i pentru variabile calitative c) [ ] mrimea mediei aritmetice obligator coincide cu o valoare individual 'nregistrat d) [x] este sensibil la valorile aberante e) [x] pentru o distribuie simetric suma abaterilor individuale de la medie este egal cu zero &. ?ormula mediei aritmetice ponderate include$ a) [x] valoarea individual b) [x] numrul de cazuri c) [ ] numrul de grade de libertate d) [x] frecvenele de apariie a valorilor individuale e) [ ] numrul de cazuri minus unu *. Care afirmaii despre median sunt corecte$ a) [ ] este influenat de valorile extreme ale seriei de variaie b) [x] poate 'nlocui media aritmetic c"nd apar valori aberante c) [ ] nu poate fi utilizat 'n cazul variabilelor calitative d) [x] 'ntotdeauna se plaseaz la mi4locul seriei de variaie e) [x] se mai nume/te 8medie de poziie9 +. Mediana poate fi utili!at pentru$ a) [x] caracterizarea tendinei centrale 'n cazul distribuiilor vdit asimetrice b) [x] determinarea valorii medii 'n serii formate din valori calitative c) [x] determinarea valorii medii 'n serii cu intervale neegale de grupare d) [ ] caracterizarea obligatorie a tendinei centrale 'n cazul distribuiilor perfect simetrice e) [x] stabilirea dozelor letale ,. 1u sunt corecte urmtoarele afirmaii despre modul$ a) [ ] pe graficul repartiiei corespunde punctului maxim al acestuia b) [ ] este preferat mediei 'n industria confeciilor c) [x] este inutil pentru caracterizarea distribuiei asimetrice d) [x] nu poate fi calculat pentru variabile calitative e) [x] exprim mrimea cu pondere mi4locie "0. 'electai particularitile dominantei$ a) [x] poate fi calculat pentru variabilele calitative b) [x] este util pentru caracterizarea distribuiei asimetrice c) [x] este valoarea individual cu cea mai mare frecven d) [ ] este preferat modulului 'n industria confeciilor e) [x] /ansele ca rezultatul s fie o valoare real sunt mult mai mari dec"t la medii "1. 6istribuia perfect simetric 2erific relaiile$ a) [x] media este egal cu cuartila a doua b) [x] modulul este egal cu media c) [x] media este egal cu dominanta d) [x] mediana este egal cu media e) [ ] modulul este mai mic dec"t mediana

7(

"2. 4entru anali!a formei de distribuie sunt 2alabile urmtoarele afirmaii$ a) [x] 'n cazul asimetriei pozitive predomin valorile mici ale caracteristicii b) [x] distribuia perfect simetric este caracterizat prin egalitatea dintre medie5 median /i modul c) [x] pentru distribuia asimetric negativ este specific predominarea valorilor mari ale caracteristicii d) [ ] 'n cazul asimetriei pozitive predomin valorile mari ale caracteristicii e) [ ] 'n cazul asimetriei negative predomin valorile mici ale caracteristicii " . 'eriile statistice cu distribuie asimetric po!iti2 2erific urmtoarele relaii$ a) [x] media este mai mare dec"t mediana b) [x] media este mai mare dec"t cuartila a doua c) [x] dominanta este mai mic dec"t media d) [ ] media este egal cu modulul e) [x] media este mai mare dec"t modulul "". 6istribuia asimetric negati2 2erific urmtoarele relaii$ a) [ ] media este mai mare dec"t mediana b) [x] media este mai mic dec"t cuartila a doua c) [x] dominanta este mai mare dec"t media d) [x] media este mai mic dec"t mediana e) [ ] media este mai mare dec"t modulul "%. 4entru distribuia perfect simetric este caracteristic$ a) [x] media este egal cu mediana /i modulul b) [x] graficul are form 8de clopot9 c) [x] frecvenele se distribuie simetric la dreapta /i la st"nga valorii centrale d) [x] repartiia corespunde curbei Gauss,3aplace e) [ ] aciunea factorilor 'nt"mpltori are caracter neregulat "&. 'electai afirmaiile corecte despre decile i centile$ a) [x] sunt utilizai 'ndeosebi pentru serii pronunat asimetrice b) [x] se calculeaz doar pentru serii cu amplitudine mare a variaiei c) [ ] sunt utilizai 'ndeosebi pentru serii simetrice d) [x] se calculeaz doar pentru serii statistice cu numr mare de grupe e) [ ] se calculeaz doar pentru serii statistice cu numr mic de grupe "*. 'electai afirmaia corect referitor la amplitudinea absolut a 2ariaiei 78)$ a) [ ] ine seama de toate valorile /i se consider un indicator relevant al variaiei b) [ ] nu are form concret de exprimare c) [x] se exprim 'n unitatea de msur 'n care se exprim /i caracteristica d) [ ] se calculeaz ca raport 'ntre abaterea ptratic /i nivelul mediu al seriei e) [ ] este raportul dintre amplitudinea absolut /i media aritmetic a valorilor analizate "+. Care afirmaie despre dispersie nu este corectE a) [ ] nu are form concret de exprimare b) [x] se mai nume/te abatere standard sau abatere tip c) [ ] este indicator cu valoare teoretic d) [ ] este indicator util pentru testarea ipotezelor statistice e) [ ] este o mrime abstract ",. Care afirmaie despre abaterea medie ptratic este corectE a) [ ] este direct proporional cu omogenitatea colectivitii studiate b) [ ] ine seama numai de valorile extreme5 fiind astfel sensibil la valorile aberante c) [x] exprim cu c"t se abate5 'n mediu5 fiecare valoare individual de la media valorilor d) [ ] permite compararea variaiei a dou populaii care se exprim 'n uniti de msur diferite e) [ ] nu are form concret de exprimare %0. Identificai de!a2anta.ul abaterii medii ptraticeE a) [ ] reprezint un parametru al legii distribuiei normale b) [x] se msoar 'n unitatea de msur a caracteristicii studiate c) [ ] nu poate fi folosit pentru stabilirea volumului e/antionului d) [ ] nu se utilizeaz 'n calcule de corelaie e) [ ] nu pune 'n eviden influena abaterilor mari %1. 3aloarea coeficientului de corelaie este in2ers proporional cu mrimea$ a) [ ] abaterii medii ptratice b) [ ] dispersiei c) [x] mediei aritmetice d) [ ] abaterii medii liniare e) [ ] amplitudinii variaiei

7A

%2. 4entru a msura gradul de omogenitate a unei colecti2iti statistice( poate fi utili!at$ a) [ ] coeficientul de corelaie b) [ ] media aritmetic c) [ ] abaterea individual d) [x] coeficientul de variaie e) [ ] mediana % . 4entru cercetrile e=perimentale sunt considerate normale 2alorile situate /n inter2alul determinat de$ a) [ ] medie O + b) [x] medie O 7 c) [ ] medie O +5( d) [ ] medie O % e) [ ] medie O %5( %". 4uncta.ul$ 104entru cercetrile clinice sunt considerate normale 2alorile situate /n inter2alul determinat de$ a) [ ] medie O % b) [ ] medie O +5( c) [ ] medie O 7 d) [ ] medie O %5( e) [x] medie O + %%. 'electai afirmaiile corecte referitor la amplitudinea absolut a 2ariaiei 78)$ a) [x] se mai nume/te c"mp de variaie b) [x] se bazeaz numai pe valorile extreme ale seriei c) [ ] se bazeaz pe toate valorile seriei d) [x] este sensibil la valorile aberante e) [x] este un indicator cu semnificaie redus %&. 'electai afirmaiile corecte referitor la amplitudinea absolut a 2ariaiei 78)$ a) [x] msoar distan dintre capetele seriei statistice b) [ ] este un indicator adimensional c) [x] se utilizeaz pentru stabilirea mrimii intervalului de grupare 'n seria de variaie d) [ ] nu este influenat de valorile extreme e) [x] este un indicator semnificativ numai 'n cazul repartizrii omogene a valorilor individuale din seria statistic %*. 'electai particularitile abaterii indi2iduale de la medie$ a) [ ] ofer informaii numai la nivel populaional b) [x] ofer informaii numai la nivel individual c) [x] nu permite observarea variaiei totale a caracteristicii d) [x] 'n cazul distribuiei simetrice abaterile absolute maxim pozitiv /i maxim negativ sunt egale e) [ ] permite observarea variaiei totale a caracteristicii %+. 'electai afirmaiile corecte despre dispersieE a) [x] se mai nume/te varian sau moment centrat de gradul doi b) [x] msoar variaia total a unei caracteristici c) [ ] se exprim 'n unitatea de msur a caracteristicii cercetate d) [x] se folose/te ca baz de calcul pentru media ptratic e) [x] este sensibil la prezena valorilor extreme %,. 'electai afirmaiile corecte referitor la abaterea medie ptraticE a) [ ] permite compararea variaiei a dou populaii care se exprim 'n uniti de msur diferite b) [x] permite compararea variaiei a dou populaii care se exprim 'n aceea/i unitate de msur c) [x] este invers proporional cu omogenitatea e/antionului d) [x] verific reprezentativitatea mediei aritmetice e) [ ] este indicator simplu al variaiei &0. Care din afirmaiile urmtoare despre abaterea medie ptratic sunt corecteE a) [x] se mai nume/te abatere standard5 deviaie standard b) [ ] nu are form concret de exprimare c) [x] valoarea abaterii medii ptratice este direct proporional cu 'mpr/tierea valorilor individuale d) [x] are o valoare semnificativ 'n cazul distribuiei normale a valorilor individuale e) [x] este cel mai util /i important indicator de variaie &1. Care din afirmaiile urmtoare despre abaterea medie ptratic sunt corecteE a) [x] este un indicator important 'n analiza variaiei b) [x] apreciaz omogenitatea valorilor individuale dintr,o serie c) [x] se folose/te la estimarea erorilor de selecie d) [x] se utilizeaz pentru delimitarea strilor normale de cele patologice

7C

e) [ ] nu reprezint un parametru al legii distribuiei normale &2. Care din afirmaiile referitor la coeficientul de 2ariaie nu sunt corecteE a) [x] este un indicator simplu al variaiei b) [ ] este expresia relativ a abaterii standard c) [x] valorile mici ale coeficientului reflect neomogenitatea colectivitii d) [x] arat cu c"t este mai mare abaterea standard fa de media aritmetic e) [ ] permite compararea variaiei a dou populaii care se exprim 'n uniti de msur diferite & . 'electai particularitile 2ariabilei standardi!ate$ a) [x] exprim poziia unitii statistice 'ntr,o distribuie5 at"t fa de medie5 c"t /i fa de 'mpr/tiere b) [x] cu a4utorul acestei variabile se pot compara mrimi provenite din distribuii diferite c) [x] se mai nume/te abatere normat d) [x] este dependent de valoarea abaterii standard e) [ ] exprim poziia unitii statistice 'ntr,o distribuie dat numai fa de 'mpr/tiere &". 3alorile coeficientului de 2ariaie peste G %H indic$ a) [x] dispersie mare a datelor b) [ ] omogenitatea e/antionului c) [x] 1eterogenitatea e/antionului d) [x] 'mpr/tiere pronunat a datelor e) [ ] 'mpr/tiere mic a datelor &%. Care afirmaii referitor la coeficientul de 2ariaie sunt corecteE a) [ ] este direct proporional cu media aritmetic b) [x] este direct proporional cu abaterea standard c) [x] este invers proporional cu media aritmetic d) [x] se exprim numai 'n procente e) [ ] poate fi exprimat 'n procente /i coeficieni &&. ?ormula de calcul a abaterii standard( pentru date de eantion( include$ a) [x] volumul colectivitii selective b) [ ] volumul colectivitii generale c) [x] abaterile valorilor individuale de la medie d) [ ] abaterile individuale ale valorilor medii de la medie e) [x] frecvenele de apariie a valorilor individuale &*. Care din afirmaiile urmtoare este corect pentru eroarea de tip II /n testarea ipote!ei statistice$ a) [ ] acceptarea ipotezei nule adevrate b) [ ] respingerea ipotezei nule false c) [x] acceptarea ipotezei nule false d) [ ] acceptarea ipotezei alternative adevrate e) [ ] respingerea ipotezei alternative false &+. Care din afirmaiile urmtoare este corect pentru eroarea de tip I /n testarea ipote!ei statistice$ a) [ ] acceptarea ipotezei nule adevrate b) [ ] respingerea ipotezei nule false c) [ ] acceptarea ipotezei nule false d) [ ] acceptarea ipotezei alternative adevrate e) [x] acceptarea ipotezei alternative false &,. 4ragul de semnificaie al studiului este$ a) [x] probabilitatea de a comite eroarea de tip * b) [ ] probabilitatea de a comite eroarea de tip ** c) [ ] probabilitatea de a comite concomitent eroarea de tip * /i ** d) [ ] probabilitatea de a nu comite eroarea de tip * e) [ ] probabilitatea de a nu comite nici o eroare *0. 1i2elul beta al studiului este$ a) [ ] probabilitatea de a comite eroarea de tip * b) [x] probabilitatea de a comite eroarea de tip ** c) [ ] probabilitatea de a nu comite eroarea de tip ** d) [ ] probabilitatea de a comite concomitent eroarea de tip * /i ** e) [ ] probabilitatea de a nu comite nici o eroare *1. 4uterea studiului este$ a) [x] probabilitatea de a detecta o diferen5 care 'ntr,adevr exist b) [ ] probabilitatea de a detecta o diferen5 care 'ntr,adevr nu exist c) [ ] probabilitatea de a nu gsi nici o diferen5 care 'ntr,adevr nu exist d) [ ] probabilitatea de a nu gsi o diferen5 care 'ntr,adevr exist

7D

e) [ ] probabilitatea de a msura diferena5 care 'ntr,adevr exist *2. Multiplul erorii standard( care determin mrimea inter2alului de confiden( se numete$ a) [x] test de semnificaie b) [ ] interval de semnificaie c) [ ] nivel de 'ncredere d) [ ] nivel de semnificaie e) [ ] prag de semnificaie * . 6ac 2aloarea erorii standard procentual este mai mic de 1H( eroarea se consider$ a) [x] acceptabil b) [ ] inacceptabil c) [ ] dubioas d) [ ] moderat e) [ ] accentuat *". 4entru a aplica testul 'tudent( trebuie cunoscute 2alorile$ a) [x] mediilor sau probabilitilor comparate b) [ ] pragului de semnificaie c) [ ] erorilor standarde procentuale d) [ ] erorilor maxime admise e) [ ] testului de semnificaie *%. Destul 'tudent poate fi utili!at pentru$ a) [ ] determinarea corelaiei dintre dou valori comparate b) [x] aprecierea semnificaiei diferenei dintre dou medii sau probabiliti comparate c) [ ] compararea a dou /i mai multe mrimi absolute d) [ ] aprecierea variaiei fenomenului studiat e) [ ] calculul erorii testului de semnificaie *&. 4entru a reduce eroarea standard de dou ori$ a) [ ] volumul e/antionului trebuie s creasc de dou ori b) [ ] volumul e/antionul nu se va modifica c) [x] volumul e/antionul trebuie s creasc de patru ori d) [ ] volumul e/antionul trebuie s creasc de trei ori e) [ ] volumul e/antionului trebuie mic/orat **. Care afirmaii sunt corecte pentru eroarea de tip I /n testarea ipote!ei statistice$ a) [x] respingerea ipotezei nule adevrate b) [ ] acceptarea ipotezei nule false c) [ ] respingerea ipotezei alternative adevrate d) [x] acceptarea ipotezei alternative false e) [ ] respingerea ipotezei nule false *+. Care afirmaii sunt corecte pentru eroarea de tip II /n testarea ipote!ei statistice$ a) [ ] respingerea ipotezei nule false b) [x] respingerea ipotezei alternative adevrate c) [x] acceptarea ipotezei nule false d) [ ] respingerea ipotezei nule adevrate e) [ ] acceptarea ipotezei alternative false *,. 4entru a calcula eroarea standard pentru 2ariabilele calitati2e( trebuie s cunoatem 2alorile$ a) [ ] abaterii medii ptratice b) [x] probabilitii producerii evenimentului 'n e/antion c) [x] probabilitii lipsei evenimentului 'n e/antion d) [x] volumului e/antionului e) [ ] pragului de semnificaie +0. 4entru a calcula eroarea standard pentru 2ariabilele cantitati2e( trebuie s cunoatem 2alorile$ a) [ ] probabilitii producerii evenimentului 'n e/antion b) [ ] pragului de semnificaie c) [x] volumului e/antionului d) [x] abaterii medii ptratice e) [ ] probabilitii lipsei evenimentului 'n e/antion +1. 'electai afirmaiile incorecte referitor la inter2alul de confiden$ a) [x] este valoarea5 care pune 'n eviden intervalul valoric 'n care se va situa mrimea relativ sau medie a colectivitii generale b) [ ] este intervalul valoric5 determinat cu a4utorul erorii standard5 'n care se estimeaz a se afla mrimile colectivitii generale

7E

+2.

+ .

+".

+%.

+&.

+*.

++.

+,.

,0.

,1.

c) [x] este probabilitatea ca mrimea medie sau relativ s nu se includ 'n intervalul valoric5 determinat cu a4utorul erorii standard d) [x] este multiplul erorii standard e) [x] este intervalul valoric5 determinat cu a4utorul abaterii standard5 'n care se estimeaz a se afla mrimile colectivitii generale Care afirmaii despre inter2alul de confiden sunt corecte$ a) [ ] are limite fixe b) [ ] este direct proporional cu mrimea pragului de semnificaie c) [x] este direct proporional cu mrimea testului de semnificaie d) [x] este direct proporional cu mrimea nivelului de 'ncredere e) [ ] nu este dependent de mrimea erorii standard 4robabilitatea ca parametrii de eantion s se situe!e /n afara inter2alului de confiden se numete$ a) [ ] test de semnificaie b) [x] prag de semnificaie c) [x] nivel de semnificaie d) [ ] interval de semnificaie e) [ ] nivel de 'ncredere Bn cercetrile medicale re!ultatele se garantea! cu pragurile de semnificaie de$ a) [x] &5&( b) [ ] &5+C c) [x] &5&% d) [ ] &5C+ e) [x] &5&&% 6atele statistice sunt de tip ;perec@e< /n ca!urile urmtoare$ a) [x] este msurat o variabil5 a aceluia/i subiect5 'nainte /i dup intervenie b) [ ] este msurat o variabil5 la diferii subieci5 'nainte /i dup intervenie c) [x] selecia cazurilor a fost efectuat prin metoda perec1ilor d) [x] sunt msurai anumii parametri 'n cazul gemenilor e) [ ] sunt msurai anumii parametri 'n cazul vecinilor Care teste( din cele enumerate( sunt neparametrice$ a) [x] #ann,P1itneQ b) [ ] :isc1er,Snedecor c) [x] Pilcoxon d) [ ] Student e) [ ] $)<2$ pentru variabile cantitaive Care teste( din cele enumerate( sunt parametrice$ a) [x] $)<2$ pentru variabile cantitaive b) [ ] Pilcoxon c) [x] :isc1er,Snedecor d) [ ] #ann,P1itneQ e) [x] Student 'electai condiiile de utili!are a testelor parametrice$ a) [x] rezultatele se 'ncadreaz 'n distribuia normal b) [x] normalitatea distribuiei datelor obinute poate fi testat c) [ ] rezultatele nu respect distribuia normal d) [x] necesit cunoa/terea valorilor parametrilor statistici e) [ ] nu necesit cunoa/terea valorilor parametrilor statistici 'electai condiiile de utili!are a testelor neparametrice$ a) [x] rezultatele nu se 'ncadreaz 'n distribuia normal b) [x] normalitatea distribuiei datelor obinute nu poate fi testat c) [x] rezultatele nu respect distribuia normal d) [ ] necesit cunoa/terea valorilor parametrilor statistici e) [x] nu necesit cunoa/terea valorilor parametrilor statistici 'electai afirmaiile corecte referitor la testul I2$ a) [x] poate fi utilizat pentru date care nu sunt normal distribuite b) [x] poate fi utilizat pentru variabile calitative c) [ ] poate fi utilizat numai pentru variabile cantitative d) [x] poate fi utilizat pentru mai mult de doua e/antioane e) [ ] poate fi utilizat numai pentru dou e/antioane 'electai afirmaiile corecte referitor la testul I2$

;&

,2.

, .

,".

,%.

,&.

,*.

,+.

,,.

"00.

a) [ ] nu poate fi utilizat pentru date normal distribuite b) [x] poate fi utilizat /i pentru un e/antion c) [x] este un test neparametric d) [ ] nu poate fi utilizat pentru datele msurate pe scala de interval e) [x] poate fi utilizat pentru datele msurate pe scala nominal 'electai formula corect de calcul a testului I2$ a) [ ] R[=:T , :<>B:T] b) [x] R[=:< , :T>+B:T] c) [ ] R[=:T , :<>+B:<] d) [ ] R[=:< , :T>+B:<] e) [ ] R[=:T S :<>+B:T] Care afirmaii referitor la testul Mann>JitneK sunt corecte$ a) [x] este unul din cele mai puternice teste neparametrice b) [ ] este unul din cele mai puternice teste parametrice c) [ ] poate fi utilizat numai 'n e/antioane mari d) [x] necesit numai msurtori de tip rang e) [x] nu este interesat de normalitatea distribuiei datelor 'electai conceptele( utili!ate /n testarea semnificaiei mrimilor relati2e i medii$ a) [x] eroarea standard /i intervalul de 'ncredere b) [ ] eroarea standard /i amplitudinea relativ c) [x] testul de semnificaie /i pragul de semnificaie d) [x] eroarea standard /i eroarea limit e) [x] nivelul de semnificaie /i nivelul de 'ncredere 4entru a crete e=actitatea estimrilor( trebuie$ a) [x] de crescut omogenitatea totalitii statistice b) [x] de crescut volumul colectivitii supuse studiului c) [x] de mic/orat valoarea erorii standard d) [ ] de crescut valoarea pragului de semnificaie e) [ ] de crescut valoarea abaterii standard 8legei afirmaia incorect referitor la coeficientul de corelaie linear$ a) [ ] este un indicator sintetic al intensitii legturii dintre dou fenomene b) [ ] ia valori 'n intervalul [,%5%] c) [ ] se poate calcula numai pentru variabile numerice d) [x] este semnificativ 'n cazul legturilor neliniare e) [ ] este semnificativ 'n cazul legturilor liniare 'electai afirmaia incorect referitor la graficul de corelaie$ a) [ ] are aspectul unui nor de puncte b) [ ] se mai nume/te /i corelogram c) [x] arat forma /i intensitatea precis a legturii d) [ ] indic existena sau lipsa legturii e) [ ] arat sensul /i intensitatea aproximativ a legturii 6ac la testarea semnificaiei coeficientului de corelaie tcalculatLttabelar$ a) [ ] coeficientul de corelaie este nesemnificativ b) [ ] coeficientul de corelaie este dubios c) [x] coeficientul de corelaie este semnificativ d) [ ] coeficientul de corelaie a fost obinut 'nt"mpltor e) [ ] semnificaia coeficientului de corelaie nu poate fi determinat 4entru aprecierea legturilor de corelaie lineare se utili!ea! a) [ ] raportul de corelaie b) [ ] coeficientul de convergen c) [x] coeficientul de corelaie d) [ ] coeficientul de regresie e) [ ] coeficientul de variaie 3aloarea coeficientului de corelaie G1 denot$ a) [ ] o corelaie slab 'ntre fenomene b) [x] o corelaie perfect 'ntre fenomene c) [ ] o corelaie puternic 'ntre fenomene d) [ ] o corelaie medie 'ntre fenomene e) [ ] o corelaie relativ 'ntre fenomene

;%

"01. 6up natura relaiei de cau!alitate( legturile dintre fenomene pot fi$ a) [ ] liniare b) [x] funcionale c) [ ] directe d) [x] statistice e) [ ] inverse "02. 6up form legtura de corelaie poate fi$ a) [x] linear b) [ ] pozitiv c) [ ] negativ d) [x] curbilinie e) [ ] direct "0 . 3alabile pentru corelaiile statistice sunt urmtoarele afirmaii$ a) [x] sunt vremelnice b) [x] pot fi numai 'ntr,un singur sens c) [ ] sunt permanente d) [x] unei valori numerice a variabilei N corespund nu una ci mai multe valori a variabilei T e) [ ] unei valori numerice a variabilei N 'i corespunde strict o valoare a variabilei dependente T "0". 'electai afirmaiile corecte despre corelaiile statistice$ a) [x] nu sunt perfecte b) [ ] exprim legtura de la cauz la efect dintre fenomene c) [x] exprim legtura de dependen dintre fenomene d) [x] sunt mai dificil de pus 'n eviden e) [ ] sunt rigide5 perfecte "0%. Care afirmaii( din cele ce urmea!( corespund legturii directe de corelaieE a) [x] se stabilesc 'ntre fenomene5 care evolueaz 'n acela/i sens b) [x] presupun evoluia 'n acela/i sens a fenomenelor corelate5 dar nu cu aceea/i unitate de msur c) [ ] se stabilesc 'ntre fenomene5 care evolueaz 'n sens opus d) [ ] presupun evoluia 'n acela/i sens a fenomenelor corelate5 cu aceea/i unitate de msur e) [x] dac un fenomen cre/te5 cre/te /i cel cu care se coreleaz "0&. Care afirmaii( din cele ce urmea!( corespund legturii in2erse de corelaieE a) [ ] se stabilesc 'ntre fenomene5 care evolueaz 'n acela/i sens b) [ ] presupun evoluia 'n acela/i sens a fenomenelor corelate5 dar nu cu aceea/i unitate de msur c) [x] se stabilesc 'ntre fenomene5 care evolueaz 'n sens opus d) [x] presupun evoluia 'n sens opus a fenomenelor corelate5 dar nu cu aceea/i unitate de msur e) [x] dac un fenomen cre/te5 cel cu care se coreleaz scade "0*. 8nali!a corelaiei 2i!ea! urmtoarele$ a) [x] aprecierea intensitii legturii b) [x] testarea semnificaiei legturii de corelaie c) [ ] analiza variaiei legturii de corelaie d) [x] determinarea direciei /i formei legturii de corelaie e) [ ] determinarea valorii coeficientului de aproximaie "0+. Care din urmtorii coeficieni de corelaie sunt neparametriciE a) [ ] coeficientul de corelaie Pearson b) [x] coeficientul de corelaie Spearman c) [x] coeficientul de corelaie Uendall d) [x] coeficientul de corelaie Tulle e) [ ] coeficientul de corelaie eta "0,. 'electai afirmaiile corecte pri2itor la coeficientul de determinare$ a) [ ] nu este dependent de volumul e/antionului b) [x] se aplic 'n cazul unei valori semnificative a coeficientului de corelaie liniar c) [ ] nu este interesat de semnificaia coeficientului de corelaie liniar d) [x] indic c"t din dispersia total a variabilei dependente este explicat de variaia celei independente e) [x] trebuie analizat minuios 'n cazurile e/antioanelor mici "10. Bn ca!ul legturii de corelaie directe( corelograma 2a oferi urmtoarea imagine$ a) [ ] norul de puncte se dispune fuziform5 oblic de sus 'n 4os b) [x] norul de puncte se dispune fuziform5 oblic de 4os 'n sus c) [x] norul de puncte se dispune fuziform5 oblic de la st"nga la dreapta d) [ ] norul de puncte se dispune fuziform5 oblic de la dreapta la st"nga e) [ ] punctele se dispun pe toat reeaua grafic

;+

;7