Sunteți pe pagina 1din 9

Astrograma natal

diana
joi, 22 februarie 1962 03:10:00 (fusul orar = GM !2 ore" 26e06, ##n26

Schimba

$lanet Soare Luna Mercur Venus Marte Ju iter Saturn !ranus #e tun P$uton %&iron Li$it& #o'u$ #or' (ortuna Verte* (asa Ascen'ent %asa 2 %asa 3 %asa 4 %asa 5 %asa 6

%ongitudine 02 Pis 56' 06" 29 Vir 54' 19" 08 Aqu 10' 13" 09 Pis 07' 40" 15 Aqu 39' 43" 22 Aqu 41' 11" 05 Aqu 45' 14" 28 Leo 18' 22" " 13 Sco 28' 21" " 09 Vir 00' 10" " 06 Pis 07' 18" 12 Vir 49' 55" 18 Leo 00' 55" " 24 )au 06' 38" 03 Leo 42' 41" %ongitudine 21 Sa+ 04' 51" 28 %a 39' 42" 11 Pis 10' 53" 16 Ari 21' 10" 12 )au 14' 47" 02 ,e- 38' 29"

&e afl 'n (asa))) 2 9 2 2 2 2 2 8 11 8 2 9 8 5 8

%asa 7 %asa 8 %asa 9 Mi.$ocu$ %eru$ui %asa 11 %asa 12 $lanet Soare Soare Soare Luna Mercur Mercur Venus Venus Venus Venus Marte Marte Marte Marte Ju iter Ju iter Ju iter Saturn Saturn Saturn !ranus !ranus #e #e #e #e #e tun tun tun tun tun

21 ,e- 04' 51" 28 %an 39' 42" 11 Vir 10' 53" 16 Li/ 21' 10" 12 Sco 14' 47" 02 Sa+ 38' 29" As*e+t $lanet ,rb 6119 4163 3119 5185 2142 5130 6119 4134 0113 3101 2119 2135 5142 0169 5162 1142 1161 5185 2142 2104 4163 5162 5130 4134 2119 4147 0164 0113

con.unc0ie Venus o o2i0ie !ranus con.unc0ie %&iron tri+on Saturn

con.unc0ie Saturn cua'ratur3 #e tun con.unc0ie tri+on o o2i0ie con.unc0ie cua'ratur3 o o2i0ie se*ti$ tri+on Soare #e tun P$uton %&iron #e tun #o'u$ #or' Ascen'ent Mi.$1 %eru$ui

o o2i0ie !ranus cua'ratur3 (ortuna se*ti$ Ascen'ent tri+on Luna con.unc0ie Mercur o o2i0ie Verte* o o2i0ie o o2i0ie cua'ratur3 tri+on cua'ratur3 se*ti$ se*ti$ o o2i0ie Soare Ju iter Mercur Venus Marte P$uton Li$it& Venus

P$uton

P$uton P$uton P$uton %&iron %&iron %&iron Li$it& Li$it&

se*ti$ #e tun o o2i0ie %&iron con.unc0ie Li$it& con.unc0ie Soare con.unc0ie Venus o o2i0ie P$uton se*ti$ #e tun con.unc0ie P$uton

4147 2188 3183 3119 3101 2188 0164 3183

#o'u$ #or' o o2i0ie #o'u$ #or' se*ti$ (ortuna Verte* Ascen'ent Ascen'ent Ascen'ent

Marte 2135 Mi.$1 %eru$ui 1166 1142 2104

cua'ratur3 Ju iter o o2i0ie se*ti$ se*ti$ se*ti$ Saturn

Marte 5142 Ju iter 1161 Mi.$1 %eru$ui 4173 Marte 0169 #o'u$ #or' 1166 Ascen'ent 4173

Mi.$1 %eru$ui tri+on Mi.$1 %eru$ui se*ti$ Mi.$1 %eru$ui se*ti$

-ntrodu+ere

A&(./0./ 1%

As+endentul 'n &2G. 2 ,3


Moti4atia interioara 'o-inanta ce5$ 4a con'uce in ti- u$ 4ietii e nati46 este acti4itatea socia$a si .ustitia6 cu orice ret1 AS in acest se-n6 este o ro-isiune 4ie 'e reusita6 se-n si+ur 'e ina$tare1 )rasaturi$e constante a$e caracteru$ui sunt $ea$itatea6 onestitatea si s orti4itatea1 Precu- si-/o$u$ %entaur6 7iinta .u-atate o-6 .u-atate ca$6 cei cu acest AS6sunt co- usi 'in 'oua $a-a'e8 una i'ea$ista si 7i$o2o7ica6 as iran' catre in7init si

a$ta terestra6 ro/ita -ateriei1 9e aceea6 4o- inta$ni in acest se-n6 nati4i cu o 7ire 'u/$a8 i'ea$ista si ani-a$ica6 in aceeasi -asura1 !na i$ 4a i-/ia catre $ucruri su/$i-e6 a$ta 4a 'a 7rau $i/er instincte$or /ruta$e1 Per7ect sinceri si sensi/i$i in iu/iri$e $or ara$e$e6 ei se -ani7esta 'e arca ar trai si-u$tan 'oua 4ieti6 e care nu $e incurca1

$%A/. .%. 4/ &.M/.


P$anete$e re re2int3 ener+ii :i 7or0e cos-ice care se ot -ani7esta ;n 'i4erse -o'uri1 Sunt recu- actorii ;ntr5o ies3 'e teatru1 Se-ne$e <2o'ii$e= 'escriu -o'uri$e ;n care aceste ener+ii $anetare sunt 7o$osite1 >$e arat3 -oti4a0ia :i ro$uri$e e care $e .oac3 'i4er:ii actori1 La 7e$ ca toate $ucruri$e ;n $anu$ -ateria$6 aceste ener+ii o erea23 'e o/icei ;n 2 'irec0ii 5 o2iti43 :i ne+ati435 aceste 'irec0ii 'e in2?n' ;n -are arte 'e 'eci2ia :i ;n0e$e ciunea nati4u$ui1

&oare 'n $e5ti


Pesi-is-6 -e$anco$ie6 ten'inte 'e i2o$are si e4a'are6 i-a+inatie6 sen2ua$itate6 a/i$it3ti si&ice1 Stare sc&i-/3toare6 c?n' o ti-ist36 c?n' 7oarte esi-ist31 S irit -i$os6 ce ;nte$e+e senti-ente$e a$tora1 @nteres entru $ucruri ascunse si -istice1

%una 'n 6e+ioar


Mo'estie6 intro4ertire6 e-otii ana$itice6 recautie1 #ati4u$ este stu'ios6 ;n4at3 'in -e'iu si e* erient31 Senti-ente recise6 critice6 'e ;n+ri.orare1 Persoan3 ractic36 a.ut3toare6 reocu 3ri entru s3n3tate si er7ectionare1 Munca ascun'e une$e e-otii1

Mer+ur 'n 7rstor 8 $o9itie de e:altare


Minte stiinti7ic36 in4enti436 ori+ina$36 uternic36 'etasat36 i'ea$istic31 ,?n'uri istete6 e*centrice6 sintetice6 ce tin 'e constiinta socia$31 Minte si&o$o+ic36 $3cere 'e a stu'ia oa-enii si ro/$e-e$e socia$eA i'ei a4ansate1

7enus 'n $e5ti 8 $o9itie de e:altare


Senti-ente +enti$e6 'e sacri7iciu6 'e4otate6 sc&i-/3toare6 i- resiona/i$e1 #ati4u$ui ;i $ace acea6 7iin' atras 'e art36 oe2ie si i'ei s iritua$e1

Marte 'n 7rstor


>ner+ie -enta$a1 inte$ect acti46 stiinti7ic si u-anistic6 in4enti4 si in'e en'ent1 9orinta 'e a sti si 'e a inte$e+e6 'e a sc&i-/a $ucruri$e cu a.utoru$ unor or+ani2atii sau -iscari socia$e1 Asociatii -u$ti6 rietenie ca$'uroasa1 9orinta 'e $i/ertate1

;u*iter 'n 7rstor


Menta$itate -ai u-an36 to$erant36 'esc&is3 s re ino4atie6 intuitie6 in'e en'ent36 necon4entiona$1 Bri+ina$itate si acti4it3ti socia$e ;ntinse6 e* ansiune a rietenii$or1 >ntu2ias- ;n ri4inta re7or-e$or6 cau2e$or socia$e6 stiintei -o'erne6 si&o$o+iei1

&aturn 'n 7rstor 8 $o9itie de domi+iliu


#ati4u$ este u-anitar6 a$truist6 constient 'e societate6 reocu at 'e sco uri$e unui +ru si 'e res onsa/i$it3ti1 Minte sce tic36 stiinti7ic36 in4enti436 in'e en'ent31 Prietenii$e sunt 'etasate6 serioase6 /a2ate e o/$i+atii1

1ranus 'n %eu 8 $o9itie de e:il


,eneratia aceasta a ;n7runtat sc&i-/3ri ;n 7unctii$e 'e con'ucere6 ;n -eto'e 'e 'istractie6 s ort6 si creati4itate1

/e*tun 'n &+or*ion


Atractie entru in4esti+3ri -istice si ocu$te6 c3ut3ri6 7ante2ii se*ua$e6 4io$ent3 'ra-atic36 senti-ente ro7un'e6 'orint3 'e constiint3 s iritua$31

(<iron 'n $e5ti


@n'i4i'u$ cauta sa5si sta aneasca e*istenta1 "e+enerarea este un cu4ant c&eie a$ 4ietii sa$e1 )i u$ e4o$uat isi sta aneste 'orinte$e si $e 4a su/$i-a1 >$ cauta ina$te$e 4a$ori s iritua$e si $e racor'ea2a $a 7orta creatoare1 )i u$ -ai utin e4o$uat isi satis7ace toate 'orinte$e si instincte$e1 >$ se /a2ea2a e -a+netis-u$ si se*ua$itatea sa6 entru a5si satis7ace 'orinte$e1 )rans7or-are 'u a o e* erienta se*ua$a sau 'u a o -oarte1

%ilit< 'n 6e+ioar


Pu'oarea6 re2er4a sau ti-i'itatea 4a in7$uentea2a -o'u$ in care 4a ra ortati $a ro/$e-e$e 7inanciare si a-oroase1 #e4oia 'e a sti si inte$e+e ce se inta- $a6 4a 7ace sa 7iti -ereu atenti6 in stare 'e 4e+&e1 @n 'ra+oste6 Li$it& in (ecioara oate crea co- $icitati ericu$oase $a $ocu$ 'e -unca6 re$atii care trec ra+u$ co$e+ia$itatii6 'ar sunt a'ucatoare 'e ne $aceri si 'e2a ro/are co$ecti4a1 #u-ai 'aca senti-ente$e sunt curate si sincere6 7ina$i2an' a-oru$ cu un -aria.6 e4itati sen2atia i- osturii1

/odul /ord 'n %eu 5i /& 'n 7rstor


Anterior8 in'i4i'u$ si5a acor'at -u$ta $i/ertate in 'e7a4oarea a$tuia1 >$ era 7oarte in'e en'ent si 7oarte in'isci $inat1 Acti4itati$e sa$e erau 7oarte 'is ersate1 >$ a $ucrat -u$t entru a$tu$6 si nu nea arat in /ene7iciu$ e4o$utiei sa$e1 >ra un re4o$utionar6 un uto ic sau

un 4i2ionar1 @n aceasta 4iata8 e$ tre/uie sa5si 'e24o$te ta$ente$e creatoare6 sa in4ete e* ri-area 'e sine si sa se intareasca interior6 entru a5si concentra 4ointa intr5un sco recis1 A'esea este so$itar6 ceea ce este /ene7ic e4o$utiei sa$e1 Va tre/ui sa5si uti$i2e2e ta$ente$e creatoare si 7i$antro ice intr5un sco ractic1

$%A/. .%. 4/ (A&.

&oare 'n (asa a 28a


Va$ori$e ersona$e6 7inante$e6 /anii sunt 'o/?n'ite rin -unc36 sau rin inter-e'iu$ unor ersoane in7$uente1 "e2er4e ersona$e6 4a$ori conser4atoare6 $3ceri artistice6 osesi4itate6 re2istent3 ;n 7ata sc&i-/3rii6 ;nc3 3t?nare6 -ateria$is-1

%una 'n (asa a 98a


@nterese inte$ectua$e6 cu$tura$e1 Atractie entru c3$3torit6 e* $orare6 7i$oso7ie sau re$i+ie1 @-a+inatie $ar+3 si 4i2ionar31 Senti-ente 'esc&ise6 $i/ere1 #ati4u$ 'oreste s3 ;nte$ea+3 atitu'inea u/$icu$ui si i'ea$uri$e co$ecti4e1

Mer+ur 'n (asa a 28a


,?n'uri$e si i'ei$e sunt 7o$osite ;n 'o-eniu$ 4a$ori$or6 7inante$or si osesiuni$or1 )a$ent $iterar sau artistic1 Munca este 73cut3 cu ra i'itate1 Sc&i-/3ri 'ese ;n 7inante si /unuri -ateria$e1

7enus 'n (asa a 28a


Atractie entru $ucruri$e 7ru-oase6 /o+3tie6 art31 #ati4u$ui ;i $ace s3 ai/3 si s3 c&e$tuie /ani6 7iin' 'e o/icei ros er1 )a$ente ;n art31

Marte 'n (asa a 28a


>ner+ia este 7o$osit3 ;n -unc36 e7orturi 'e a o/tine /o+3tie si osesiuni -ateria$e1 %&e$tuie$i i- u$si4e6 'orinte 'e osesi4itate1 Atitu'ine 'ina-ic3 7at3 'e 4a$ori1

;u*iter 'n (asa a 28a


Succes ;n 7inante6 osesiuni6 ta$ente artistice1 Po2itia aceasta in'ic3 /o+3tie si ca acitate 'e a c?sti+a /ani usor6 'e o/icei rin a7aceri6 $e+e6 asi+ur3ri6 re$i+ie6 stiint36 e'ucatie sau c3$3torii1

&aturn 'n (asa a 28a


Pru'ent3 si atitu'ine conser4atoare ;n ri4inta 4a$ori$or si /ani$or1 A-/itia si -unca a'uc osesii ce sunt atent -?nuite1 #e4oie 'e $at3 a 'atorii$or6 res ect entru /o+3tie si 4a$ori tra'itiona$e1

1ranus 'n (asa a =8a


A/i$it3ti si&ice ri'icate6 $i sa 7ricii 'e -oarte1 @'ei necon4entiona$e ;n ri4inta -istere$or6 se*u$ui1 Sc&i-/3ri neaste tate ;n 7inante$e ce au $e+3tur3 cu a$tii1

/e*tun 'n (asa a 118a


Visuri si i'ea$uri uto ice6 i'ea$is- socia$6 rietenii s iritua$e 'ar 'ece tiona$e6 rieteni sus ecti1

$luton 'n (asa a =8a


P$uto re4e$ea2a i- u$su$ 'e a in7$uen0a $u-ea 'in .ur rin 7o$osirea uterii ersona$e6 7ie rin cana$e 'e autoritate a ro/ate 'e societate6 7ie rin 7or0e si&o$o+ice ro7un'e6 ori rin uteri ocu$te1

/odul /ord 'n (asa a =8a 5i /& 'n (asa a 28a


Anterior8 in'i4i'u$ a 7ost osesi41 >ra +e$os si atasa-entu$ sau a creat ro/$e-e re$ationa$e1 @- $icat in tot 7e$u$ 'e istorii 'e /ani6 'e $u*1 A uti$i2at +resit 7orta se*ua$a si 7ar-ecu$ sau -a+netic1 #u res ecta nici o 4a$oare si 'orea sa ai/a totu$6 cu orice ret6 'e o -aniera instincti4a1 @n aceasta 4iata8 astrea2a o $atura 7oarte -ateria$ista 'in rece'ente$e sa$e e*istente anterioare1 @n 4iata se /a2ea2a in +enera$6 e -ani7estarea -a+netis-u$ui sau se*ua$1 Se interesea2a 'e esoteris- si 'e tot ceea ce este -isterios <-oarte6 reincarnare=1 !neori6 e$ 'is une 'e o Car-a o2iti4a6 'e reusita1 )re/uie sa ro+rese2e6 trecan' rin nu-eroase cri2e6 care re re2inta -oartea si renasterea arti$or ersona$itatii sa$e1 )re/uie sa in4ete sa se sta aneasca caci e$ este un e*tre-ist1

As*e+tele dintre $lanete

&oare 'n +onjun+>ie +u 7enus


Persoan3 atracti436 a7ectuoas36 +eneroas36 4ese$31 Aceast3 o2itie atra+e 7ericirea si a.utoru$1 Se oate -ani7esta ;n 'o-enii artistice1 Viat3 socia$3 tr3it3 'in $in1 Senti-ente

uternice6 si-t 'e24o$tat si ra7inat a$ +ustu$ui estetic1

&oare o*o9i>ie 1ranus


#er4o2itate6 irita/i$itate6 tensiune6 nera/'are1 %o- orta-ent e*centric si ciu'at6 ce a$un+a 4rea sansa 'e succes1 @n'e en'enta e*a+erata1 #ati4u$ se consi'era un +eniu6 insa i'ei$e sa$e nu ot 7i 7o$osite1 Li sa 'e con4entiona$is- si rinci ii1 Ma+netis-1

&oare o*o9i>ie $luton


Po2itie ce in'ic3 aro+ant36 re/e$iune6 insu ortare6 erico$e 7i2ice1 >ner+ia este 7o$osit3 cu +reu ;n sco uri o2iti4e1 >ner+ie i- u$si436 ;n s ecia$ c?n' e 4or/a 'e sc&i-/are1 #eacce tarea co- ro-isu$uiA $i sa coo er3rii a$tora1 A+resi4itate ;n iu/ire1

%una trigon &aturn


%onser4atoris-6 austeritate6 auto'isci $ina1 Ar-onie intre senti-ente si si-tu$ ras un'erii1 )a$ente 'e -ana+e-ent si or+ani2are1 #einteres -a.or entru con7ort 7i2ic1 #ati4u$ e in stare sa se ocu e 'e a7aceri -ai 4ec&i sau -ostenite1 Si-tu$ 'atoriei1

Mer+ur 'n +onjun+>ie +u &aturn


Atentie6 ru'ent36 so/rietate6 -inte $o+ic36 -eto'ic36 uternic a-/itioas31 #ati4 tenace6 cu sco uri recise1 P$ani7icator si o/ser4ator /un1 A/i$it3ti -ate-atice si stiinti7ice1 Ar&itectur31 Munc3 -u$t3 ;n ce ri4este stu'ii$e6 scrisu$6 co-unicarea1

Mer+ur +uadratur /e*tun


@-a+inatie 7erti$3 7o$osit3 entru a e4a'a 'in rea$itate1 Viat3 ri4it3 -ereu ;n ro26 a/or'are nerea$ist3 a iu/irii si ro-antis-u$ui1 Perce tii ascutite6 7o$osite entru a a7$a s$3/iciuni$e a$tora1 Dn+ri.orare rea -u$t36 $i sa ;ncre'erii si concentr3rii1

7enus trigon /e*tun


"o-antis-6 i-a+ina0ie6 sensi/i$itate6 si-0uri su/ti$e ascu0ite1 )a$ent ;n arte -u2ica$e sau oe2ie1 "a7ina-ent estetic :i e-otiona$ 'eose/it1 Mi$3 7a03 'e cei ;n ne4oie1 Li sa si-tu$ui ractic1 Dnte$e+ere a unor $ucruri -istice sau e-otiona$e1

7enus o*o9i>ie $luton


Pasiuni$e necontro$ate si in&i/itii$e si&o$o+ice ro4oac3 ro/$e-e ro-antice sau se*ua$e1 9e2a-3+iri$e 'in 'ra+oste se 'atorea23 osesi4it3tii si +e$o2iei1 #ati4u$ caut3 iu/irea i'ea$36 sc&i-/?n' artenerii1 Atra+ere 'e asociati ne'oriti6 risc 'e ta*e1

Marte +uadratur /e*tun


9orinte e-otiona$e ce tin 'e i'ea$is- si 4in 'in su/constient1 Ea$ucinatii6 ro/$e-e to*ice sau a$coo$ice1 )ensiunea e-otiona$3 tre/uie e$i/erat3 rin art31 9ece tii 'atorate ro riei ersoane1 )en'inte 'e i- $icare ;n actiuni con7u2e si riscante1

;u*iter o*o9i>ie 1ranus


Arat3 ro/$e-e re$a0iona$e re2u$tate 'in ten'in0a 'e a cere :i 'e a $ua rea -u$t 'e $a a$0ii1 )en'in0a nati4i$or 'e a i-a+ina roiecte 'e 4iitor -3re0e6 'ar rea$i2ate e sea-a a$tora6 nu $ace1 9i7icu$t30i$e re$a0iona$e a ar ;n $e+3tur3 cu $anete$e ;n o o2i0ie cu Ju iter1

;u*iter o*o9i>ie /odul /ord


As ect ti ic entru o ortunitati care5i sca a rintre 'e+ete6 sau erioa'e in care sansa trece e $an+a e$1 Acest as ect a'uce ro/$e-e cu co iii si cere o re4i2uire co- $eta a 7i$o2o7iei 'e 4iata si a i'ea$uri$or ro rii1

/e*tun se:til $luton


B ortunit3ti 'e a4ansare stiinti7ic31 Li/ertate 'e e* ri-are a e-otii$or6 7o$osire ;n sens /ene7ic a uteri$or si&ice1 %a acitate 'e 7o$osire a otentia$u$ui inte$ectua$ si stiinti7ic1 A/i$it3ti intuiti4e6 $u t3 ;- otri4a ne're t3tii1

4n+<eiere
@nter ret3ri$e astro$o+ice 'in acest &orosco au 7ost 7or-u$ate $ec?n' 'e $a re-i2a c3 'ate$e 7urni2ate 'e tine <'ata6 ora6 $ocu$ na:terii6 7usu$ orar a$es= sunt corecte1 9i7eren0a 'e ascen'ent este 'e 1 +ra' $a 4 -inute 'e ti- 1 9ate$e eronate ot in7$uen0a Ascen'entu$ :i Po2i0ia P$anete$or ;n %ase1 )re/uie s3 0ii cont c3 aceste ana$i2e astro$o+ice sunt 73cute 'e un ro+ra-6 c3ruia ;i $i se:te o 4i2iune 'e ansa-/$u :i care creea23 acest &orosco "'in /uc30i"6 ;ns3 este e*tre- 'e uti$ ;n ca2u$ ;n care 'ore:ti s3 ;n4e0i astro$o+ie6 s3 te 7a-i$iari2e2i cu P$anete$e6 %ase$e6 se-ni7ica0ii$e acestora :i i-a+inea 'e ansa-/$u a unei astro+ra-e1 Dn conc$u2ie6 'ac3 nu e:ti satis73cut<3= 'e ceea ce 4e2i aici6 a e$ea23 $a un astro$o+ 85=