Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ______________ S.R.L. / S.A.

STR. _______________, NR. ___, BL. ___,


SC. ___, AP. ___, MUN./ORAS/____, JUD. _____
CUI RO _________ - J___/_____/_______
NR. _______/___________________

CATRE,
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE ________________

SUBIECT: CERERE DE COMPENSARE A SUMELOR VIRATE ERONAT

Prin prezenta, va solicitam compensarea sumei de ___ lei, varsate eronat in


contul __________________________ (BS/BASS descriere), din contul curent al
societatii nostre - __________________________ (BANCA ________________ Suc.
___________), in data de ___.___._____ - cu debitul in valoare de _______ lei
(_____________), existent urmare a depunerii Declaratiei .. (index
.) aferenta lunii/trimestrului ., an _______ si care trebuia
virata in contul ___________________________ (descriere obligatie).
In speranta ca veti da curs cererii noastre, va multumim anticipat.

Semnatura,
Administrator
Tel. - , E-mail: .
_____________________________

Model oferit de - www.cabinetexpert.ro