Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURETI FACULTATEA DE MEDICIN I MEDICIN DENTAR SPECIALIZAREA: MEDICIN ANUL UNIVERSITAR 2009-2010

FISA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Anul de studiu 3 Semestrul* Igien 2 Tipul de evaluare final (E ,V) O T tal re studiu individual 60 #umrul de credite T tal re pe semestru E 2 90

Regimul disciplinei {O-obligat riu! Op-opti nal S- specialitate! C-c mplementar" T tal re din planul de $nv%m&nt 30

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru MEDICIN i MEDICIN DENTAR
Numrul total de ore (pe semestru) din planul de in atamant (Ex: 30 la C dac disciplina are curs de 1 !saptmni x "!#!curs pe saptmn$ "otal C$$ S % &

'acultatea

D meniul pentru studii de licen%

S!N!"#"E

30

30

** C%curs, &%seminar, '%acti(it)i de la*orator, +%proiect sau lucrri practice Den !"#e$ % #& ' " F n%("$ )")$%*"%+, n !e'e -" .#en !e'e *"* '$# ' " )e % #& S%/. ' .#/2#$! ' " 3 %/!.e*en(e 2ene#$'e4

'('EN# P#/01)#1 D$n M$n$&*"#e$n


Familiarizarea cu noiunile fundamentale de igien i cu conceptul de profilaxie ; asimilarea cunotinelor necesare cadrelor medicale de profil medicina dentara privind normele igienico-sanitare impuse de legislaia n vigoare C n/$&*e#e, 5n(e'e2e#e, e6.'"%$#e &" "n*e#.#e*$#e - Formarea bazei teoretice prin studierea si a stiinelor de grani (boli infecioase, epidemiologie) - nformarea cu privire la noutatile stiintifice in domeniu! - ntelegerea specificului disciplinei si a caracteristicilor care o diferentiaza de celelalte discipline! - nformarea cu privire la legislatia sanitara in vigoare, pentru domeniul respective si modul de aplicare a acesteia! In&*# !en*$'-$.'"%$*"7e - nvatarea factorilor de risc asupra sanatatii umane si efectul lor asupra acesteia ; - "eprinderea te#nicilor si metodelor practice de investigare a factorilor de risc asupra sanatatii umane - ntelegerea mi$loacelor de prevenire a imbolnavirilor prin acesti factori de risc - %plicarea practica a legislatiei sanitare in domeniu si consecintele nerespectarii acesteia A*"* )"n$'e - &rearea deprinderilor privind studiul problematicii respective , a

O8"e%*"7e'e % #& ' " 3%/!.e*en(e &.e%"0"%e4

T$8'$ )e !$*e#""

F/#!$ )e 7e#"0"%$#e B"8'"/2#$0"e /8'"2$*/#"e

noutatilor stiintifice aparute si aplicabilitatea lor in practica ; - &omunicarea descoperirilor practice specifice legate de o anumita ramura pentru a fi corelata in contextul stiintific general ; - 'articiparea la diverse manifestari stiintifice atat cu contributii personale cat si in scopul cunoasterii experientelor altor specialisti in domeniu; C #& N#1 /#e giena alimentara ( glucidele!)etabolismul energetic! 9 giena alimentara ( proteinele!*efacerea organismului uman! 9 giena alimentara ( lipidele!+bezitatea 9 giena alimentara ( oligoelemente! ,utritia ec#ilibrata! 9 giena alimentara ( vitamine, enzime! -ipuri de diete! 9 %limentul ca furnizor de nutrienti! 'rincipiile alimentaiei 2 raionale! *iscuri legate de aliment si alimentatie! 'rofilaxia sindromului 9 . metabolic /lemente de nutritie umana! /valuarea starii de nutritie 2 /fectele fumatului asupra sntii! )etode de profilaxie i 2 combatere Ve#"0"%$#e &%#"&+ E:AMEN
0!-ratat de igiena sub redactia 1ergiu )nescu- volumul , , ,/ditura )edicala, 2ucuresti 19;9-19;< 3! giena practica si ecologie medicala-prof!dr!1orina "oroftei, - /ditura /urobit 1999- -imisoara 4!%plicaii practice n sanatatea mediului -prof!dr!&armen onut, /ditura )edicala 5niversitara 6 uliu 7atieganu6, &lu$- ,apoca 199; 8! giena alimentatiei si nutritiei- /ditura )edicala 5niversitara 6 uliu 7atieganu6, &lu$-,apoca 2001 9!:#id pentru practicieni-&at mai putine riscuri prin in$ectii -)inisterul 1anatatii, nstitutul de 1anatate 'ublica 2ucuresti,1999 ;!:#id practic de management al expunerii accidentale la produse biologice)inisterul 1anatatii , nstitutul de 1anatate 'ublica 2ucuresti, 2009 <! 2alan %! si colaboratorii, :#id privind curatenia,dezinfectia si sterilizarea in unitatile de asistenta medicala, nstitutul de 1anatate 'ublica 2ucuresti, 2001 =! &ompendiu de igien sub redacia prof! dr! &armen onu- /ditura )edicala 5niversitara 6 uliu 7atieganu6, &lu$-,apoca 2009 >! giena i medicina muncii ( conf!dr!&orina )oldovan ( /ditura 5niversitii din +radea ( 1999 0?! prof!dr! "an )anastireanu - ,ote de curs si lucrari practice de igiena pentru medicina dentara! /ditura 5-)! 2010

D/*+#" &.e%"0"%e

'roiecia multimedia a materialului conform programei analitice nsoit de nvm@nt programat interactiv, pentru a se forma deprinderea practic a noiunilor teoretice si practice acumulate i nsuite!

D$*$ 011091 2009

T"* '$# ' % #& ' " P#/01)#1 D$n M$n$&*"#e$n