Sunteți pe pagina 1din 1

ACTIUNE DE CHEMARE IN GARANTIE PENTRU EVICTIUNE PARTIALA (model orientativ)

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ............. domiciliat in .................... parat in procesul ce face obiectul dosarului nr. ........................... cu termen de judecata la data de ..../..../.... al acestei instante, chem in garantie si personal la interogatoriu pe ............. domiciliat in .......... pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti rezolutiunea contractului daca veti admite actiunea principala - contract incheiat intre parat si subsemnatul la data de .. si avand drept obiect a carui revendicare face obiectul actiunii principale si sa-l obligati sa-mi restituie suma de lei ce reprezinta pretul platit de subsemnat pentru .. si despagubiri reprezentand repararea prejudiciului suferit de mine ca urmare a evictiunii. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat. MO !"#$# C#%#%!!& !n fapt, 'se vor enunta motivele care determina introducerea cererii( . !n drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. )**+ si )*,) si )*,+ C. civ. si art. -.--* C.proc. civ. !nteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului, care va fi citat cu aceasta mentiune, de e/pertiza si de proba cu acte, contractul 0epun prezenta actiune, precum si o copie certificata de pe actul sus-mentionat, in trei e/emplare dintre care unul pentru instanta si celelalte doua pentru a fi comunicate paratului. 0ata depunerii ..../..../.....

Semnatura DOMNULUI PRESEDINTE AL

S-ar putea să vă placă și