Sunteți pe pagina 1din 1

Ofertantul contractante ____________ (denumirea/numele)

Inregistrat la sediul autoritatii nr ______/___ ___ 2007

SCRISOARE DE I AI !ARE

Catre _____________________________________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa com"leta)

Ca urmare a in#itatiei dumnea#oastra "ri#ind a"licarea "rocedurii "entru atri$uirea contractului ______________________________________ (denumirea contractului de ac%i&itie "u$lica) noi ___________________________ #a transmitem alaturat urmatoarele' (denumirea/numele ofertantului) ()Coletul sigilat si marcat in mod #i&i$il* continand* in original si intr+un numar de __co"ii ' a)) oferta, $)) documente care insotescoferta) A#em s"eranta ca oferta noastra este cores"un&atoare si #a satisface cerintele) Data com"letarii __)__)2007 Cu stima* O"erator economic* ________________ (semnatura autori&ata)