Sunteți pe pagina 1din 4

Iarna

de Vasile Alecsandri comentariu prelucrare de Alexandra-Andreea STANESCU, Cls. a VI-a A Scoala Generala nr. 3 Nicolae Titulescu !ucuresti "e#r. $%%3

Tema
&oe'ia (larna( )ace parte din ciclul (&asteluri(, repre'entand cea mai dura#ila si mai *aloroasa parte a liricii lui Vasile Alecsandri. Scrise in lini+tea conacului de la ,irce+ti, aceste poe'ii conturea'a pri*eli+ti surprinse de sensi#ilitatea poetului, -n di*erse anotimpuri, impresionand prin dra.ostea )a/a de natur0 a (#ardului de la ,ircesti( si prin reali'area artistica a expresiei poetice. &oetul, desi a*ea o )ire solar0, care pre)er0 prim0*ara si *ara, a -nc1inat si iernii un numar aprecia#il de poe'ii2 (larna(, (,ie'ul iernei(, (Gerul(, (Viscolul(, (Sania(, (!radul(, (3a .ura so#ei(, (S)arsitul iernei(. Acestea -n)atisea'0 iarna su# di)erite aspecte2 instalarea anotimpului al# cu ninsori a#undente 4(larna(5, cu )ri.ul aspru si patrun'ator 4(Gerul(, (Viscolul(, (!radul(5 sau cu 'ile -nsorite, -n*eselite de ima.inea s0niilor 4(Sania(5 pana la aparitia primelor semne ale prima*erii 4(S)arsitul iernei(5. &astelul (Iarna( conturea'a un ta#lou -n al#, de o mare )rumusete. 6e.istrul *i'ual este predominant -n conturarea peisa7ului de iarna.

Universul poeziei
8n prima stro)a se )ixea'a dimensiunile spa/iale ample ale acestui ta#lou care se -ntinde din *a'du1 pana pe pamantul /arii, su.erat de (ai /0rii umeri dal#i(. larna apare personi)icata -ntr-un persona7 )antastic, -nspaimantator 4(cumplita iarna(5, care cerne norii de 'apada. trimitand (3un.i troiene calatoare adunate-n cer .ramada( descrise prin intermediul unui du#lu epitet. Ima.inea dia)ana a )ul.ilor de 'apada este reali'ata cu a7utorul unei su.esti*e oompara/ii2 ("ul.ii '#or, plutesc in aer ca un roi de )luturi al#i(. &oetul surprinde -nsa, cu stran.ere de inima, ca aceasta plutire .ratioas0 se asocia'a cu atin.erea lor -n.1etata, care pro*oaca )iori. &ersoni)icarea /0rii -ntr-o )rumoasa )emeie cu (umeri dal#i( este su#liniata de tresarirea -n)iorata pro*ocata de raceala )ul.ilor de nea2 (6aspandind )iori de .1ea/a pe ai /arii umeri dal#i(. Stro)a a doua modi)ica perspecti*a din care este descrisa iarna. &oetul insista printr-o repetitie de o mare )or/a expresi*0 asupra a#unden/ei 'ape'ii, ca'and continuu, .ata sa -n.roape totui2 (9iua nin.e, noaptea nin.e, diminea/a nin.e iar0:(.

Referat.clopotel.ro

Conturul exclamati* al *ersului asociat cu repetitia *er#ului su.erea'0 uimirea si spaima resim/ite de poet *a'and instalarea dominatoare a iernii, cu lun.ile sale -n'ape'iri. Atotputernicia iernii inspira prime7dia unei ninsori care o sa -n.1ita totul, ca la s)arsitul lumii. "rumoasa /ara, personi)icata, se -m#raca -ntr-o ('ale ar.intie( .ata parca de ra'#oi. ,ul/imea epitetelor 4('ale ar.intie(, (mandra /ar0(, (soarele rotund si palid(5 surprind detalii ale peisa7ului a#ia luminat de soarele -ndepartat (ca un *is de tinerete printre anii trecatori(. Comparatia accentuea'0 atmos)era de usoara triste/e determinata de perspecti*a trecerii iremedia#ile a timpului. Stro)a a treia conturea'a peisa7ul terestru pustiu si -n.ropat su# al#ul 'ape'ii. 3inia ori'ontului se pierde -n imensitatea al#a2 (Tot e al# pe camp, pe dealuri, impre.iur, in departare(. &lopii se pierd -n 'are ca um#re ale *ietii disparute2 (ca )antasme al#e(. &e -ntinderea pustie lipsita de orice semne ale *ietii, de unde s-au sters urmele si drumul, se *ad (satele pierdute su# cla#uci al#ii de )um(. Totul se pierde si se estompea'0 -n al#ul rece al omatului care starneste neliniste si teama. ;oar )umul al# ne poarta cu .andul la caldura din *etre, sin.urul semn de *ia/a care se pastrea'a -n pustiul de 'apada. 6epeti/ia cu*antului (al#( su#linia'a culoarea dominanta a ta#loului. Su.estia al#ului este reali'ata si prin cu*inte2 ('apada(, (troiene(, )ul.ii(, (.1ea/a(, (nin.e(, (ninsoare( sau ('ale ar.intie( sau prin mi7ioace )onetice 4prin repetitia *ocalei (a(52 (Tot e al# pe camp, pe dealuri, -mpre.iur, -n departare, < Ca )antasme al#e plopii -nsirati se pierd -n 'are(. Ultima stro)a aduce o sc1im#are -n peisa7ul de iarna. Ninsoarea -ncetea'a, norii se risipesc, soarele apare alun.and sentimentul de spaima care pusese stapanire pe su)letul poetului. 3umina puternica a soarelui, atat de -ndelun. asteptat 4(doritul soare(5, (straluceste si dismiarda oceanul de ninsoare(. ,eta)ora (oceanul de ninsoare( aduce su.estia imensitatii al#e, iar *er#ul (dismiarda( completea'a printr-o miscare plina de caldura umana sentimentui de duiosie, ca dupa o lun.a despartire. Ta#loul de iarna pana atunci neclintit, tacut, lipsit parca de *iata, se -nsu)leteste la apari/ia saniei care trece peste *ai si a sunetului *esel al 'ur.alailor. SentimentuI de #ucurie, de optimism al *ie)ii trium)a -n )inalul poe'iei, risipind spaima. &oe'ia (larna( ramane unul dintre cele mai )ine pasteluri ale lui Vasile Alecsandri, reali'and un ta#lou de iarna -n tonuri delicate. In plan *i'ual, ta#loul amplu impresionea'a prin tonurile al#-ar.intii, prin ori'onturile lar.i, -n care )ormele se pierd, su# 'apada a#undenta, -ntr-o lumina palida a unui soare stins, a#ia 'arit dintre nori. &oetul surprinde cate*a detalii speci)ice ale peisa7ului2 camp, dealuri, plopi, sat, cer -nnorat, soare, -ntindere pustie 4(troiene calatoare adunate-n cer .ramada(, ()iori de .1eata(, soare lipsit de putere (rotund si palid( a#ia 'arindu-se dintre nori, pamantul -ntre. -n.ropat su# noianul de ninsoare s-a trans)ormat -ntr-o

Referat.clopotel.ro

(-ntindere pustie, )ara urme, )ar0 drum(5. Satele ascunse si ele de 'apada se .1icesc dupa )umul al# 4(cla#uci al#ii de )um(5. &oe'ia se -nc1eie -ntr-o tonalitate ampla, optimista, alunecarea saniei -nsotit0 de clinc1etele de clopo/ei risipind nemiscarea si tacerea iemii.

Realizarea artistica
Ima.inea iernii atotstapanitoare este reali'at0 printr-o #o.ata paleta de mi7loace artistice2 Epitetul 4simplu sau du#lu, antepus sau postpus5 are rolul de a da mai mult0 )orta detaliilor ta#loului si nuantelor de al#2 ()luturi al#i(, (doritul soare(, (anii trec0tori(, (soarele rotund +i palid(, (-ntinderea pustie(, (umeri dal#i , ()antasme al#e(, (lun.i troiene calatoare(. ;escoperim si un epitet al *er#ului (*oios rasun0 clinc1ete( care prin nota/ia auditi*a dinami'ea'0 -ntre.ul ta#lou. Se o#ser*a predilec/ia pentru in*ersiunea epitetului, care accentuea'a nota/iile ta#loului. Personificarea repre'inta un mi7ioc artistic important mai ales -n prima si -n ultima stro)a, prin -nsu)letirea unor elemente ale naturii care do#andesc trasaturi ale lumii *ii sau umane2 (iarna cerne norii(, ()ul.ii '#or(, (cu o 'ale ar.intie se -m#raca mandra /ara(, (doritul soare dismiarda(. Ultima personi)icare umani'ea'0 iarna, care daruieste oamenilor si #ucurii. Comparaia #ine repre'entat0 -n poe'ie su.erea'a aspectui di)u' al luminii -ndepartate a soarelui, i*it )u.iti* dintre nori2 (Soarele rotund si palid se pre*ede pintre nori < Ca un *is de tinere/e printre anii trecatori(, dar ne )ace s0 percepem usoara triste/e a poetului .andind cu re.ret la trecerea anilor tineretii. Compara/ia (Ca )antasme al#e plopii -nsirati se pierd -n 'are( accentuea'a aspectul de pustietate lipsita de *ia/a, -n care au ramas numai um#rele plopilor pier'andu-se -n 'are ca un sir de su)lete ratacitoare. Se su#linia'0 ima.inea de s)arsit de lume datorata caderilor masi*e de 'apada si sentimentui de spaima pe care -l traieste poetul. Comparatia ("ul.ii '#or, plutesc -n aer ca un roi de )luturi ai#i( su.erea'0 cu multa .in.asie '#orul )ul.ilor de nea asemenea unui (roi de )luturi al#i(. &ersoni)icarea )ul.ilor se accentuea'a prin aceasta comparatie cu un element al lumii *ii, plin de *ia/a si de miscare. Repetiia are rolul de a relua si su#linia cu*inte. sunete care do#andesc o mare )or/a de su.estie2 al#ul ta#loului, ninsoarea a#undenta, lipsa oricaror semne de *iata, de miscare 4()ara urme, )ara drum(5, sentimentui trecerii timpului 4(printre nori, printre anii trecatori(5. Enumeraia asociata cu alte mi7ioace artistice, -nsumand detalii semni)icati*e, accentuea'a caracterul atotstapanitor al iernii2 (9iua nin.e, noaptea nin.e, dimineata nin.e iara:(, (Tot e al# pe camp, pe dealuri. -mpre.iur, -n departare.(

Referat.clopotel.ro

Metafora: (=ceanul de ninsoare( su.erea'a nemar.inirea al#a, )acand ca ta#loul sa se ampli)ice -n adancime.

Prozodia
,asura *ersului este ampla, >?->@ sila#e +i contri#uie la ampli)icarea dimensiunilor ta#loului, la su.estia neclintirii acestuia. 6ima -mperec1eata con)era o mu'icalitate discreta, armoni'ata cu conturul -n tonuri u+oare, iar ritmul tro1aic creea'a o le.anare -ncetinita a *ersului, usor monotona, inso/ind caderea continua a 'ape'ii. El accentuea'a sentimentele de tristete, nelini+te, spaima din primele stro)e ale poe'iei.

Pastel
Termenul (pastel(, preluat din artele plastice, desemnea'a un ta#lou reali'at -n tu+e palide, delicate, a#ia creionate. Accentul cade pe ima.inile *i'uale statice. &oetuI Vasile Alecsandri este considerat drept creatorul acestui .en -n literatura romana prin ciclul de (&asteluri(. &oe'ia (larna(, descriind un ta#lou din natura -n anotimpul al#, exprima sentimentele de neliniste, spaima sau #ucurie ale autorului )ata de peisa7ul contemplat. &oe'ia conturea'a ima.inile *i'uale ale ta#loului de iarna cu a7utorul unui lim#a7 plastic expresi*, -n care predomina su#stanti*ele si ad7ecti*ele, do#andind *alori stilistice deose#ite 4epitet, comparatie, meta)ora etc.5. &oe'ia este o descriere -n *ersuri surprin'and trasaturile caracteristice ale peisa7ului -n timpul iemii 4ninsoare a#undenta, pustietate, soare palid5. &rin contemplarea acestui ta#lou de iarna, poetul -si exprima propriile sentimente le.ate de peisa7ul descris, deci pastelul este o poe'ie lirica.

Referat.clopotel.ro