Sunteți pe pagina 1din 5

Prima versiune sintez a Programului Operaional Regional 2014-2020

1.

Prezentarea POR Programul Operaional Regional Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice !uiza Radu" ef serviciu" #erviciu Planificare" Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Regional" $%&' 11 1(1%" luiza.radu)mdrap.ro +omisia ,uropean aprob documentul" iar -uvernul Rom.niei /l asum Regulamentul 1%$%/'$1% al Parlamentului ,uropean i al +onsiliului" de stabilire a unor dispoziii comnune privind 0,DR" 0#," 0+" 0,ADR i 0,PAM" precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind 0,DR" 0#," 0+" 0,ADR" 0,PAM i de abrogare a Regulamentului 1$1%/'$$2 al +onsiliului Regulamentul 1%$1/'$1% al Parlamentului ,uropean i al +onsiliului" privind 0,DR i dispoziiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiiile pentru creterea economic i locuri de munc i de abrogare a Regulamentului 1$1$/'$$2 Procedura aministrativ a +omisiei ,uropene de adoptare prin Decizie Dezvoltare regional naional Apro4. 15 mil locuitori Tipuri de Proiecte tipuri de activiti orientative!
6 crearea"

Titlul P/P Titular eful ec ipei de planificare *nstituia care adopt P/P Prevederile /n baza crora a fost elaborat P/P

Procedura de adoptare #ectorul 3ona probabil afectat Populaia Obiective/Prioriti Instrumente i msuri "onsolidarea cercetrii) dezvoltrii te*nologice +i a inovrii Promovarea investiiior de afaceri /n inovare i cercetare" dezvoltarea legturilor i a sinergiilor /ntre /ntreprinderi" centre de cercetare6dezvoltare i de educaie" /n special dezvoltarea produselor i serviciilor" transfer te nologic" inovare social" net7or8ing" clustere

Program de implementare

"erine privind #I$ %&/'(

,mbunt-irea competitivit-ii .ntreprinderilor mici +i mi/locii

modernizarea 9i e4tinderea '$1(6'$'' infrastructurilor de inovare 9i transfer te nologic 6 ac izi:ionarea de bunuri" servicii 9i dotari pentru entitatea de transfer te nologic 6 activit:ile specifice entit:ii de transfer te nologic ;studii de investi:ii te nologice< asisten: la restructurarea/rete nologizarea 9i dimensionarea agen:ilor economici< transfer te nologic si validare te nologic< prognoza" evaluare te nologic< audit te nologic< analize statistice 9i indicatori ai eficien:ei inovrii< crearea" dezvoltarea 9i /ntre:inerea de bnci de date specializate etc.= Promovarea spiritului 6 ac iziie de noi te nologii pentru *MM6uri '$1(6'$'' antreprenorial" /n special ;inclusiv licene" 8no7 o7= i utilizarea lor prin facilitarea e4ploatrii ;prin cursuri de specialitate= economice a ideilor noi i 6 activiti inovative ;proces" produs" mar8eting" prin /ncura>area crerii de servicii=. noi /ntreprinderi" inclusiv 6 +rearea/ modernizare/ e4tinderea incubatoarelor" prin incubatoare de inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente afaceri

#pri>inirea crerii i e4tinderea capacitilor avansate de producie i dezvoltarea serviciilor #pri>inirea capacitii *MM6urilor de a se anga>a /n procesele de cretere pe pieele regionale" naionale i international" precum i /n procesele de inovare 0pri/inirea tranzi-iei ctre o economie cu emisii sczute de dio1id de carbon #pr>inirea eficienei energetice i utilizarea energiei regenerabile in infrastructura public" inclusiv cldiri publice" i /n sectorul locuinelor

6 +onstrucia/ modernizarea i e4tinderea spaiului de producie/servicii *MM 6 Dotare cu instalaii" ec ipamente ;inclusiv sisteme *T=" utila>e" maini" 6 *mplementarea/certificarea sistemelor de management a calitii *#O" sistemelor de management al mediului" etc. 6 +ertificare produse/servicii/procese 6 Promovarea produselor/serviciilor

'$1(6'$''

'$1(6'$''

6 6 6 6 6

reabilitarea termic a cldirilor publice" inclusiv msuri de consolidare a acestora< reabilitarea termic a locuinelor" inclusiv de consolidare a acestora< promovarea surselor regenerabile de energie? panouri solare" panouri fotovoltaice" etc. sisteme inteligente pentru promovarea i gestionarea energiei electrice< investiii /n iluminatul public" inclusiv ambiental< +onstruirea/modernizarea/reabilitarea pistelor/traseelor pentru biciclisti +onstruirea/modernizarea/reabilitarea traseelor pietonale Modernizarea/reabilitarea/e4tinderea traseelor de transport electric ;tramvai/trole@bus=" incluzand calea de rulare ;strazi urbane" inclusiv trotuare/refugii/statii= si infrastructura te nica aferenta Ac izitionarea de material rulant electric/ecologic pentru operatorii de transport public urban +onstruirea/modernizarea/reabilitarea depourilor aferente transportului public Dezvoltarea sistemelor moderne de management al traficului" de tic8eting etc plantarea cu arbori selectati a spatiilor publice si a trotuarelor de pe principalele artere de circulatie din orase Restaurarea" protecia i valorificarea prin turism a patrimoniului cultural< valorificarea economic a potenialului turistic balnear< valorificarea economic a potenialului turistic cu specific local i crearea de locuri de munc< +rearea infrastructurii specifice de agrement turistic.
6 reabilitarea

'$1(6'$''

Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dio4id de carbon pentru toate tipurile de teritoriu" /n particular zone urbane" inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urban i a unor msuri relevante pentru atenuarea adaptrilor

6 6 6

'$1(6'$''

6 6 6

Protec-ia mediului promovarea utilizrii e2iciente resurselor

+i a

+onservarea" protecia" promovarea i dezvoltarea patrimoniului natural i cultural

6 6 6 6

'$1(6'$''

Aciuni pentru

siturilor poluate i abandonate

'$1(6'$''

/mbuntirea mediului urban" revitalizarea oraelor" regenerarea i decontaminarea siturilor poluate i promovarea masurilor pentru reducerea zgomotului Promovarea sistemelor de transport durabile #timularea mobilitii regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura T,A 6 T

;decontaminarea curarea suprafeelor" demolare cldiri" planare teren=< 6 imbuntirea mediului urban ;trotuare" scuaruri" piee publice" etc= 6 regenerarea zonelor istorice<

%ezvoltarea in2rastructurii sanitare i sociale

*nvestiiile /n infrastructurile sanitare i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naional" regional i local" reduc.nd inegalitile /n ceea ce privete starea de sntate"precum i trecerea de la servicile instituionale la serviciile prestate de colectivitile locale

Promovarea incluziunii sociale +i combaterea srciei

#pri>inirea regenerrii economice i sociale a comunitilor defavorizate din mediul urban

Investi-ii .n educa-ie) competen-e +i .nv-are pe tot

*nvestiiile /n educaie" competene i /nvare pe tot parcursul vieii prin dezvoltarea

Reabilitarea 9i modernizarea re:elei de drumuri >ude:ene care asigura conectivitatea" directa sau indirecta cu reteaua T,A T < 6 +onstruirea/amena>area de piste pentru biciclete in intravilanul localitatilor traversate de drumul >udetean. 6 +onstruc:ia / reabilitarea / modernizarea 9oselelor de centur cu statut de drum >ude:ean aflate pe traseul drumului >udetean respectiv 6 +onstruirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri 9i pode:e< 6 +onstruirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasa>e/noduri rutiere 9i pasarele< ;construirea doar pentru asigurarea conectivitatii la T,A T= 6 Devierea re:elelor de ap" electricitate" gaze 9i canal" telefonie< 6 Amena>ri pentru protec:ia mediului< 6 +onstruirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii medicale ;ambulatorii" centre de intervenie integrate= 6 Dotarea cu ec ipamente specifice a infrastructurii de servicii medicale 6 +onstruirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii sociale 6 Dotarea cu ec ipamente specifice a infrastructurii de servicii sociale construite/reabilitate/modernizate 6 +onstruirea/modernizarea infrastructurii pentru spri>inirea tranzi:iei de la asisten:a institu:ional la cea de pro4imitate ;csu:e de tip familial" apartamente de tip familial" locuin:e prote>ate etc.= Aciuni integrate prin? 6 +onstruirea/reabilitare/modernizare locuin:elor sociale 6 *nvesti:ii /n infrastructura de sntate 9i servicii sociale B construirea/reabilitarea centrelor care ofer servicii integrate medicale i sociale 6 #timularea ocuprii" prin intermediul activit:ilor de economie social 6 Activit:i de dezvoltare comunitar integrat B activit:i de informare" consiliere 6 Reabilitarea/modernizarea/ec iparea infrastructurii educa:ionale anteprecolare ;cree= 6 +onstrucia/reabilitarea/modernizarea/ec iparea
6

'$1(6'$''

'$1(6'$''

'$1(6'$''

'$1(6'$''

parcursul vie-ii

infrastructurilor de educaie i formare

&sisten Te*nic

Asisten te nic

infrastructurii educa:ionale precolare ;gradinie= +onstrucia/reabilitarea/modernizarea/ec iparea infrastructurii educa:ionale pentru /nvm.ntul general obligatoriu ;coli *6 C***= 6 Reabilitarea/modernizarea/ec iparea infrastructurii colilor profesionale 6 Reabilitarea/modernizarea/ec iparea infrastructurii educa:ionale universitare 6 Reabilitarea/modernizarea/ec iparea infrastructurii educa:ionale ;sli de curs" biblioteci" ateliere" etc. = din centrele de reeducare i din penitenciare 6 #pri>inirea implementrii" managementului 9i evalurii Programului Opera:ional Regional 6 #pri>inirea activit:ilor de publicitate 9i informare privind POR 6 Realizarea cadastrului
6

+alendar orientativ de elaborare #TART Cersiune final de lucru Cersiune final Modificri i efecte posibile &rticol %& 0curt descriere) indic3nd dac modi2icarea ar putea avea un e2ect negativ sau pozitiv asupra mediului Data predrii? sf.ritul lunii ianuarie '$1( August '$1% Martie '$1( Dup aprobarea +,

dezvoltarea infrastructurii i cldirilor amena>area unor terenuri noi sau zone importante pentru conservarea naturii< modificri /n consumul social de energie i /n special de combustibili i deci ale emisiilor de +O' i alte gaze cu efect de ser modificri de consum social al altor resurse naturale /de e4. ap" soluri" minerale sau agregate=< modificarea cantitii sau tipurilor d e deeuri produse ;solide" lic ide" periculoase= sau de poluani emii /n ap" pe teren sau /n aer<

4 4 4

modificri ale emisiilor de gaze cu efect de ser din alte surse ;de e4. metan de la ferme zoote nice sau depozite de deeuri=< sc imbri semnificative ale modalitilor de deplasare. impact asupra oamenilor i comunitilor" de e4. prin creterea nivelului de zgomot" tulburrilor sau neplcerilor< riscuri pentru sntatea public

4 4