Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul/Subsemnata …..……………………... domiciliat(a) in …………...…., Str.


………….…….. Nr….., Judetul ………..…, avand functia de ……..……..…………… la SC
………….. SRL, va aduc la cunostinta faptul ca doresc incetarea contractului meu de munca cu
acordul partilor, incepand cu data de ………………..

Data: ………….

Semnatura