Sunteți pe pagina 1din 6

Analiza demografica a judetului Galati

Galai este un jude n regiunea Moldova din Romnia. Judeul Galati face parte din Regiunea
de Dezvoltare Sud-st !mpreun" cu judeele #rancea$ %uz"u$ %r"ila$ &onstana i 'ulcea($ din
uroregiunea Dun"rii de Jos !alaturi de raioanele din sudul Repu)licii Moldova si vestul
*crainei( precum i din +ona conomica ,i)era Galai-Giurgiuleti-Reni.
Situat la e-tremitatea est-central" a Romniei$ la confluena Dun"rii cu rurile Siret i .rut$
judeul Galai are o suprafa" de /./00 1m2$ ceea ce reprezint" 3$4 5 din suprafaa "rii. Judeul
include patru localit"i ur)ane !municipiile Galai i 'ecuci i oraele 'g. %ujor i %ereti( i
60 comune cuprinznd 378 sate. +on" de confluen" ntre .latoul &ovurlui la nord !685 din
suprafata judeului($ cmpiile 'ecuci i &ovurlui !9/5( i lunca Siretului inferior i a .rutului la
sud !305($ judeul Galati reprezint" o structur" unitar" din punct de vedere fizico-geografic.
.rincipalele cursuri de ap" sunt Dun"rea$ .rutul i Siretul$ principalele lacuri sunt ,acul %rate
!de lunc"( :3 1mp i ,acul '"l")asca !de lunc"(. Altitudinea ma-im" este atins" n Dealurile
;"lciului< :=/ m.&lima - teritoriul judeului Galai aparine n totalitate sectorului de clim"
continental" !partea sudic" i central" nsumnd mai )ine de 485 din suprafa"$ se ncadreaz" n
inutul de clim" de cmpie$ iar e-tremitatea nordic" reprezentnd 385 din teritoriu$ n inutul cu
clim" de dealuri(. >n am)ele inuturi climatice$ verile sunt foarte calde i uscate$ iar iernile
geroase$ marcate de viscole puternice$ dar i de ntreruperi frecvente provocate de adveciile de
aer cald i umed din S i S# care determin" intervale de nc"lzire i de topire a stratului de
z"pad".
fectiv si repartitie geografica<

.otrivit rezultatelor provizorii ale recens"mntului din :8 octom)rie :833$ popula?ia sta)il" a
jude?ului Gala?i a fost de 68=./88 persoane$ din care< /7=.:88 au fost persoane prezente$ iar restul
temporar a)sente. Din totalul popula?iei sta)ile :=3.:88 de persoane aveau domiciliul @reAedin?a
n municipii Ai oraAe !69$6 5($ iar :90.:88 locuiau n comune !/0$6 5(. Municipiul Gala?i avea n
luna octom)rie :93.888 de locuitori Din punctul de vedere al m"rimii popula?iei sta)ile$ jude?ul
Gala?i se situeaz" pe locul 39 n ierarBia jude?elor.
,a recens"mntul din octom)rie :833$ nregistrarea etniei s-a f"cut pe )aza li)erei declara?ii a
persoanelor recenzate$ respectndu-se$ astfel$ dreptul fundamental al fiec"rui individ de a-Ai
declara n deplin" li)ertate Ai f"r" niciun fel de constrngere apartenen?a etnic". Rezultatele
provizorii ale recens"mntului popula?iei relev" faptul c"$ din totalul popula?iei sta)ile a
jude?ului$ /77.888 de persoane !40$9 5( s-au declarat romni$ n vreme ce 3=.888 mii persoane
!9$/ 5( ss-au declarat romi. Cum"rul persoanelor pentru care nu a fost nregistrat" etnia !nu au
dorit s" o declare sau nu erau prezente( a fost de /88 de persoane$ reprezentnd 8$87 5 din
popula?ia sta)il" a jude?ului.
Din totalul popula?iei sta)ile a jude?ului$ 44$35 !689.888 persoane($ se reg"seAte n cele
377.888 de gospod"rii ale popula?iei. Restul de /./88 de persoane au fost nregistrate n spa?ii
colective de locuit sau sunt persoane f"r" ad"post.

3
&onform recensamintelor efectuate intre anii 344:-:838 populatia judetului Galati se
prezinta astfel<
1992 2002 2010
Total 0/8.446 0:=.:0= 084.947
Recensamintele effectuate in aceste perioade su)liniaza o scadere a numarului cetatenilor din
judetul Galati in medie cu circa :8 de mii de locuitori la 38 ani.Astfel$ datorita scaderi numarului
de locuitori$ putem vor)i de o scadere a densitatii generale a judetului dupa cum urmeaza<
1992 2002 2010
Densitatea generala 3/9 3/8 390

;ata de densitatea populatiei la nivel national care este de 40 locuitoriDEm.: $ densitatea
judetului Galati este considera)il mai mare datorita numarului mare de locuiori $ situandu-se pe
locul 39 la nivel national conform ultimelor estimari.&u toate acestea sporul mediu multianual de
crestere este unul negativ.
1992-2002 2002-2010
Sporul mediu multianual -39=: loc@an -3=70 loc@an
Structura populatiei<
:

11427
11430
12738
22429
21812
25428
23748
28908
17976
23954
25321
19075
13190
13502
11674
8288
4768
2084
12148
11947
13488
23056
23017
25824
23610
26898
16061
21817
23659
17938
11600
11112
8482
5235
2464
942
0-4 ANI
5-9 ANI
10-14 ANI
15-19 ANI
20-24 ANI
25-29 ANI
30-34 ANI
35-39 ANI
40-44 ANI
45-49 ANI
50-54 ANI
55-59 ANI
60-64 ANI
65-69 ANI
70-74 ANI
75-79 ANI
80-84 ANI
85 ANI SI PESTE
FEMININ MASCULIN
Din punct de vedere al structurii populatiei pe grupe de varsta $ se constata un trend de
scadere si de im)atranire a populatiei la nivelul municipiului Galati.'endinta de im)atranire a
populatiei este mai accentuata fata de indicii la nivel judetean si national.
Fn functie de varsta$ populatia judetului Galati se compune din<
Varsta Anul 1992 Anul 2002 Anul 2010
0-14 307.6=4 33:.0=0 43.736
15-59 947.737 /87.304 /8:.096
60 si peste 7:./79 386./9: 33/./6/
Dupa greutatea specifica in judetul Galati conform ultimelor recensaminte predominanta este
populatia adulta.
Varsta Anul 1992 Anul 2002 Anul 2010
0-14 :05 3=5 365
15-59 0:5 065 005
60 si peste 3:5 375 345

'otodata conform ta)elului greutatii specifice o)servam o scadere drastica a populatiei tinere
alternata cu cresterea populatiei varstinice ceea ce e-prima o tendinta de im)atranire a populatiei.
Dupa se populatia judetului Galati si a Romaniei conform ultimelor recensaminte arata
astfel<
!alati 1992 2002 2010
.opulatie masculina 9:3.930 933.=6/ 988.9//
.opulatie feminina 934.0=4 936.639 984.86/
Greutatea specifica masculina 68$3:5 /4$=5 /4$95
Greutatea specifica feminina /4$775 68$95 68$=5
"omania 1992 2002 2010
.opulatie masculina 33.:3/.638 38.00/.370 38./63.849
.opulatie feminina 33.640.77: 33.304.:4= 33.833.849
Greutatea specifica masculina /4$305 /7$7/5 /7$045
Greutatea specifica feminina 68$7/5 63$305 63$935

9
Acest ta)el arata o anumita superioritate cantitativa a femeilor $dar tre)uie spus ca e-ista o
serie de variatii ale acestor valori.Fntr-adevar$ daca la nastere proportia se-elor #raportul de
masculinitate$feminitate% este favora)ila se-ului masculin iar in perioada de varste cuprinse
intre :8-68 de ani proportiile se egalizeaza$ la varste inaintate proportia femeilor poate fi de :
pana la / femei la un )ar)at.,a nastere raportul de masculinitate este supraunitar $ la 388 de
persoane de se- feminin nascandu-se in medie $386-380 persoane de se- masculin.Fn timp acest
raport se modifica devenind su)unitar .Fn jurul varstei de /8 de ani $ ponderea celor : se-e se
egalizeaza .Dupa varsta de =8 de ani $raportul intre efectivul populatiei masculine si cel al
populatiei feminine este de 3 la : !68 de )ar)ati revin la 388 de femei(.Aceste variatii se
datoreaza in primul rand fenomenului de supramortalitate masculina care intervine datorita
diferentelor de conditii de munca sau gradului de e-punere a organismului la diverse e-cese.
'otodata se o)serva o usoara scadere a persoanelor de se masculin si o crestere a
numarului persoanelor de se feminin& atat la nivelul judetului Galati cat si la nivel national .
Fn functie de statutul matrimonial in judetul Galati situatia se prezinta astfel<
!alati 1992 2002 2010
Cumarul de casatorii 6.633 9.=70 :.4=3
Rata nuptialitatii 7$0 la mie 0 la mie /$4 la mie
Cumarul de divorturi 3.83: 3.3/6 3.886
Rata de divortialitate 3$6 la mie 3$7 la mie 3$0 la mie
Ratat nuptialitatii pe plan national =$= la mie 6$4 la mie 6$/ la mie
Rata de divortialitate pe plan national 3$: la mie 3$/ la mie 3$6 la mie

Fn ceea ce priveste numarul de casatorii $ judetul Galati se confrunta ca si pe plan national
cu o scadere drastica.Astfel din 344: si pana in prezent se o)serva o in'umatatire a casatoriilor
in judetul Galati. Aceasta scadere a numarului casatoriilor determina o scadere a ratei
nuptialitatii de la 7$0 in 344: la /$4 in :838. Romnii se c"s"toresc tot mai rar Ai la vrste mai
naintate. &el pu?in$ aceasta este situa?ia potrivit datelor de la Fnstitutul Ca?ional de Statistic"
!FCS( n ceea ce priveAte num"rul mariajelor la o mie de locuitori.
.rof. univ. dr. #asile GBe?"u$ directorul &entrului de &ercet"ri Demografice G#ladimir
're)iciG$ declar" pentru gndul c" GRomnia a avut o nup?ialitate mai ridicat" n trecut$ ns" Ai
acum rata de c"s"torii$ de cinci mariaje la mia de locuitori$ este o valoare semnificativ mai )un"
dect n alte ?"ri din spa?iul europeanG
Motivele pentru care galatenii si romanii in general amn" mariajul sunt posi)ilit"?ile
financiare reduse$ o criz" a locuin?elor pentru cei tineri$ ct Ai o transformare a valorilor legate de
familie Ai c"s"torie.
Dupa mediul de locuire populatia din judetul Galati raportata la populatia la nivel national
arata astfel<
!alati 1992 2002 2010
Mediul ur)an 97/.7=9 964.000 9/9.=60
Mediul rural :60.3:: :0=.083 :06.0/:
"omania 1992 2002 2010
Mediul ur)an 3:.943.7:6 33.097./64 33.737.0=8
Mediul rural 38./34.60= 38.346.8:/ 4.0/9.630
Fn Galati predomina populatia din mediul ur)an la fel cum predomina si pe plan national .
/
6
!alati 1992 2002 2010
.opulatie activa 93=.688 :/:./88 :8/.488
Rata somajului :4.493 96.7:7 :3.:4:
"omania 1992 2002 2010
.opulatie activa 33.97=.888 4.874.088 7.447.988
Rata somajului 4:4.834 =08.0:9 0:0.408
Fn momentul de fata Gala?iul ocup" locul 7 la nivel na?ional n topul jude?elor unde se
nregistreaz" cea mai mare rat" a Aomajului n prima lun" a acestui an$ aceasta fiind de =$=5$ n
condi?iile n care rata medie a Aomajului la nivel na?ional s-a ridicat la 6$:05. &onform situa?iei
ntocmite la nivelul Agen?iei Jude?ene pentru Hcuparea ;or?ei de Munc" Gala?i$ la sfrAitul lunii
ianuarie n eviden?a institu?iei se aflau 36.437 g"l"?eni f"r" un loc de munc"$ din care doar /.448
)eneficiau de indemniza?ie de Aomaj$ n timp ce 38.4:7 erau Aomeri neindemniza?i. >n ceea ce
priveAte reprezentantele se-ului frumos care la sfrAitul lunii ianuarie nu aveau un loc de munc"$
num"rul acestora era de 0.030$ ceea ce a f"cut ca rata Aomajului feminin la nivelul jude?ului s" fie
de =$895$ cu peste dou" procente mai mare dect valoarea ratei medii a Aomajului feminin
nregistrat" la nivel na?ional$ de /$7=5.
Scaderea numarului populatie active a judetului Galati se realizeaza in conformitate cu
scaderea pe plan national $ ceea ce ne arata ca atat la nivel judetean cat si la nivel national e-ista
un fenomen de im)atranire a populatiei .
Dinamica populatiei<

(iscarea naturala a populatiei)
!alati 1992 2002 2010
Rata de natalitate 33$4 la mie 4$/ la mie 4 la mie
Rata de mortalitate naturala 4$: la mie 33 la mie 33$9 la mie
Rata de mortalitate infantila :6$6 la mie 30$0 la mie 4$4 la mie
Rata )ialntului natural :$= -3$0 -:$9

Fn ultimii ani se o)serva un raport invers proportional al ratei de natalitate fata de rata
mortalitatii astfel se o)serva o scadere a nasterilor de la 33$4 la 4 nou nascuti la mia de locuitori
dar totodata si o crestere ingrijoratoare a mortalitatii de la 4$: la 33$9.
Fn acelasi timp se o)serva o scadere semnificativa a ratei de mortalitate infantila de la :6$6 la
4$4 la mie ceea ce ne demonstreaza faptul ca sistemul de sanatate a devenit mult mai performant
fata de anii trecuti..
Rata )ilantului natural ne demonstreaza ca populatia judetului Galati este in continua scadere
deoarece in ultimii :8 de ani mor mai multe persoane decat se nasc ceea ce determina o scadere a
numarului populatiei.
.e plan national miscarea naturala a populatie se aseamana oarecum cu miscarea populatiei
din judetul Galati fiind de apro-imativ :3 de ani intr-o continua scadere cu toate ca dupa anul
:888 atat pe plan national cat si pe plan judetean rata natalitatii si rata mortalitatii sunt intr-un
continuu ecBili)ru.
0