Sunteți pe pagina 1din 2

Filtre de armonici

Pentru eliminarea unei armonici a tensiunii intre doua puncte A si B ale unui circuit, se utilizeaza
un circuit serie RLC, acordat pe frecventa armonicii respective obtinand astfel un scurtcircuit virtual
pentru armonica respectiva si reducand U
AB
() practic la zero.
Metoda poate fi aplicata pentru armonici de orice ordin, filtrele individuale fiind legate in paralel
intre A si B.

Analiza exacta a combinatiei nu este simpla fiindca fiecare filtru este afectat de celelalte cu care
este in paralel precum si de reactanta paralel a sursei de alimentare.
Impedanta bateriei de filtre functie de frecventa are forma

La frecventa armonicii la care s-a prevazut filtru, impedanta bateriei este foarte scazuta,in timp ce
la frecvente intermediare impedanta este de valoare ridicata.

Frecventele carora le corespund impedante mici nu trebuie sa fie aproape
de frecventele de comanda, fiindca in caz contrar semnalele de comanda
vor fi scurtcircuitate.
Rolul bateriei de filtrare: sa permita circulatia armonicilor de curent intre sursa de armonici si
baterie, dar sa elimine armonicile de curent si tensiune din restul retelei.
La armonici de ordin superior cerintele de filtrare nu sunt asa de importante si de aceea aceste
filtre sunt atenuate prin conectarea in paralel a unor rezistente (filtrul trece sus). Rezulta un filtru
mai putin eficient (dar adecvat) la frecventa de rezonanta, in timp ce la toate frecventele mari
impedanta va fi mica (inductiva/rezistiva) apropiindu-se de valoarea rezistentei pe masura ce
frecventa creste.
Problema dificila in cazul bateriilor de condensatoare este ca una dintre armonicile curentului poate
fi amplificata la nivele periculoase, in circuitul paralel RLC, daca circuitul intra in rezonanta pe o
frecventa a armonicii.
Prin conectarea unei inductante L
s
in serie cu bateria de condensatoare, conditiile de rezonanta
paralel sunt transferate in afara domeniului frecventelor armonice, la frecvente mai mici.

f
p
- frecventa de rezonanta a combinatiei L
S
//RLC
f
s
- frecventa de rezonanta a circuitului serie RLC
La f > f
s
X
L
> X
C
ramura RLC = inductanta + rezistenta serie
Ramura, in aceasta situatie, in paralel cu L
s
nu produce rezonanta.