Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul pentru Deficienti de Vedere Buzau

Adresa: str. Horticolei, Nr. 54


Telefon: 02!."25.54#
$a%: 02!."25.545
&'(ail: lpd)*+z,-a.oo.co(
FISA POSTULUI
AN SCOLAR 2008 2009
Profesor preparator
/. Denumirea postuui !e mun"a: profesor preparator
//. Unitatea !e in#atamant: Liceul pentru Deficienti de Vedere Buzau
/n te(eiul Le0ii ****12!2133"****, 4odul 5uncii si al 4ontractului
/ndi)idual de (unca inre0istrat su+ nr. ********** in re0istrul de e)identa
a contractelor indi)idual de (unca, se inc.eie ur(atoarea Fisa a postuui:
1. Nume si prenume: ******************************
2. Spe"iaitatea: **********************************
. Postu pe "are i o"upa: **************************
4. Compartimentu: ***in)ata(ant preuni)ersitar********
5. $o! !e in"a!rare: ' titular
' suplinitor
' titular detasat
' cu(ul
' diri0entie
#. Nor(a de incadrare: 20 de ore
$AT%RIA&CLASA T.4. 4.D. 4.D.6. TOTAL
OR%
10
10
TOTAL OR% 20 20
". Cerinte: ' studii superioare
' studii specifice postului 7da8
///. Inte'rarea in stru"tura or'ani(atori"a:
' este su+ordonat: conducerii scolii, /nspectoratului 6colar 9udetean
' cola+oreaza cu: directorii scolii, celelalte cadre didactice, educatorii
scolari, peda0o0ii, instructorii educati)e, secretariatul si conta+ilitatea
scolii.
/V. Responsa)iitati in anu s"oar 2008 2009:
' nu are.
V. Des"rierea postuui* atri)utii:
1. /n cola+orare cu profesorii de specialitate, selectioneaza ele)ii pentru
0rupele acti)itatii de prepare.
2. /ntoc(este pro0ra(e speciale conducand inse(nari pentru fiecare ele)
in care se )a specifica punctele de pornire in acti)itatea de recuperare, o+iecti)ele
concrete ur(arite, pro0resul sau sapta(anal.
. :rezinta la sfarsitul fiecarui tri(estru 7in ulti(a zi a acestuia8
inse(narile pentru fiecare ele) din 0rupa de la preparare.
4. &fectueaza un nu(ar de cel putin 2 interasistenti tri(estrial la fiecare
clasa din care are 0rupa de preparare, iar o+ser)atiile )or fi conse(nate in fisa
fiecarui ele) cu datele respecti)e.
5. $oloseste (i;loacele tiflote.nice din dotarea scolii si (aterialul didactic
e%istent, raspunde de pastrarea acestuia in +une conditii.
#. Alfa+etizeaza in siste(ul +raille ele)ii nou )eniti sau transferati in clase
de ne)azatori.
". 6e preocupa per(anent, in orele de preparare, ca ele)ii din 0rupe sa
a;un0a sa o+tina (ini(u( de cunostinte pentru a pro(o)a clasa.
!. 4onfectioneaza diferite (ateriale didactice specifice (uncii de
preparare.
3. :rezinta directiunii orarul acti)itatii si lista ele)ilor dupa o sapta(ana de
la intrarea in )i0oare a orarului scolii.
10. &ste punctual la toate acti)itatile scolii respectand intoc(ai orarul si
pro0ra(ul acestora.
11. 6e(neaza condica de prezenta.
12. $ace de ser)iciu pe scoala confor( planificarii indeplinind toate
atri+utiile din <e0ula(entul de ordine interioara.
1. /si indeplineste sarcina per(anenta repartizata, cola+orand cu factorii
i(plicate pentru realizarea ei.
NOTA: Toate sarcinile sunt o+li0atorii.
Dupa (odul cu( )or fi realizare, se )a acorda "aifi"ati#u la sfarsitul
anului scolar
D/<&4T=<, L>AT LA 4>N=6T/NTA,
:rof. &ana 5arin