Sunteți pe pagina 1din 2

n cazul folosirii inventarului permanent, contabilitatea analitic a

stocurilor se poate organiza dup urmtoarele metode:


- metoda operativ contabil (pe solduri);
- metoda cantitativ-valoric (pe fie de cont analitic); - metoda global valoric.
Metoda operativ contabil (pe solduri) se poate aplica
pentru contabilitatea analitic a urmtoarelor categorii de stocuri: materii prime, materiale
consumabile, obiecte de inventar, semifabricate, produse finite, produse reziduale, mrfuri i
ambalaje. plicarea acestei metode n practica unit!ilor patrimoniale const n !inerea, pe de o
parte, n cadrul fiecrei gestiuni a eviden!ei cantitative pe feluri de stocuri cu ajutorul fielor de
magazie, iar pe de alt parte, n contabilitate stocurile sunt eviden!iate valoric n conturi de materiale
pe gestiuni, iar cadrul gestiunilor pe grupe sau subgrupe de bunuri, dup caz.
"ontrolul e#actit!ii nregistrrilor din eviden!a gestiunilor i din contabilitate se realizeaz la
sf$ritul fiecrei luni prin evaluarea stocurilor cantitative transcrise din fiele de magazie n registrul
stocurilor.
%iele de magazie servesc pentru eviden!a cantitativ pe feluri de stocuri la locul de
depozitare. &e ntocmesc ntr-un singur e#emplar i se !in n ordinea n care sunt nscrise materialele
n registrul stocurilor. 'n aceste fie cantit!ile se nregistreaz zilnic, document cu document, de ctre
gestionar sau persoana desemnat, pe baza documentelelor de intrare (factur, aviz de nso!ire a mrfii,
not de recep!ie i constatare diferen!e, bon de transfer etc.) i a documentelor de ieire (bon de
consum, fi limit, aviz de nso!ire a mrfii, bon de transfer etc.).
(up nregistrare n fiele de magazie, documentele de intrare-ieire a stocurilor sunt puse la
dispozi!ia persoanei din compartimentul contabilitate care !ine contabilitatea stocurilor, persoan care
rspunde de verificarea documentelor i controlul opera!iunilor efectuate n fiele de magazie.
)a preluarea documentelor, persoana desemnat verific dac
documentele au fost completate corect, au fost nregistrate n fiele de magazie i stocul scriptic a fost
calculat cu e#actitate.
'n contabilitate, documentele se grupeaz pe gestiuni, surse de aprovizionare, pe conturi de
materiale, iar n cadrul gestiunilor pe grupe sau subgrupe de stocuri, n func!ie de cerin!ele
informa!ionale concrete ale unit!ii patrimoniale.
*ntrrile i ieirile de bunuri de natura stocurilor se nregistreaz n contabilitatea sintetic i
analitic, fie direct pe baza acestor documente, fie cu ajutorul unor situa!ii ntocmite zilnic sau la
anumite intervale, situa!ii ob!inute prin centralizarea datelor din documentele respective.
+erificarea nregistrrilor efectuate n conturile de stocuri i fiele de magazie se face lunar cu
ajutorul ,egistrului stocurilor. 'n acest scop, la sf$ritul fiecrei luni se nscriu n acest registru
stocurile din fiele de magazie grupate pe depozite, conturi, grupe sau subgrupe i se calculeaz
valoarea cantit!ilor aflate n stoc pe baza pre!urilor de nregistrare, se totalizeaz valorile pe pagini ale
registrului stocurilor, n structura prestabilit (pe depozite, conturi, grupe, subgrupe etc.) i se
confrunt cu soldurile conturilor de materiale din contabilitate.
-etoda operativ contabil este mai eficient dec$t celelalte metode de contabilitate analitic a
stocurilor deoarece, prin folosirea registrului stocurilor, nu se mai ntocmesc balan!ele analitice de
verificare (ntocmite lunar n alte situa!ii) i nici fiele de cont analitic pentru valori materiale care
solicit mult timp pentru eviden!ierea opera!iunilor.
Metoda cantitativ-valoric (pe fie de cont analitic) const n !inerea eviden!ei cantitative pe
feluri de stocuri cu ajutorul fielor de magazie la fiecare gestiune (depozit), iar n contabilitate,
stocurile se eviden!iaz cantitativ i valoric. "ontabilitatea sintetic a stocurilor se desfoar pe
gestiuni, iar n cadrul acestora, pe categorii de bunuri.
%iele de magazie se !in la depozite, nregistrrile cantitative n acestea se fac zilnic de ctre
gestionar sau persoana desemnat pe
baza documentelor de intrare-ieire a bunurilor i se grupeaz n ordinea fielor de cont analitic de la
contabilitate.
(up nregistrarea bunurilor, documentele respective se predau la contabilitate pe baz de
borderou. 'n contabilitate, documentele primite se verific din punct de vedere al modului de emitere
i de completare i se nregistreaz n fiele de cont analitic pentru valori materiale, n care se stabilesc
at$t stocurile c$t i soldurile.
+erificarea corectitudinii nregistrrilor din eviden!a de la locurile de depozitare i
contabilitate se efectuaz prin punctajul periodic dintre cantit!ile nregistrate n fiele de magazie i
fiele de cont analitic pentru valori materiale de la contabilitate.
"ontrolul nregistrrilor din conturile sintetice i analitice ale stocurilor se asigur lunar cu
ajutorul balan!ei de verificare ntocmit separat pentru fiecare cont de stoc.
-etoda cantitativ-valoric este relativ simpl i contribuie la urmrirea integrit!ii valorilor
materiale, deoarece poate furniza informa!ii n orice moment cu privire la e#isten!a i micarea
bunurilor materiale. 'n sc.imb necesit un volum mai mare de lucru deoarece micarea cantitativ a
bunurilor se nregistreaz at$t n fiele de magazie c$t i n fiele de cont analitic pentru valori
materiale, ceea ce constituie un dezavantaj.
Metoda global-valoric se aplic n general pentru eviden!a mrfurilor i ambalajelor aflate n
unit!ile comerciale cu amnuntul. -etoda renun! la fiele de magazie pentru nregistrarea cantitativ
a bunurilor, folosind n sc.imb ,aportul de gestiune (la
gestiune) i %ia de cont pentru opera!ii diverse (la contabilitate).
/otrivit acestei metode, contabilitatea analitic a mrfurilor i ambalajelor se !ine global-
valoric at$t la gestiuni c$t i la contabilitate. "ontrolul concordan!ei nregistrrilor din eviden!a
gestiunii i din contabilitate se efectueaz numai valoric la anumite perioade stabilite de unitatea
patrimonial.
,aportul de gestiune se completeaz pe baza documentelor de intrare-ieire a mrfurilor i
ambalajelor precum i a depunerilor n numerar din v$nzri. )a contabilitate, fiele valorice se !in pe
gestiuni, separat pentru mrfuri i pentru ambalaje, iar nregistrrile valorice n aceste fie se fac pe
baza acelorai documente.
&oldurile valorice ale mrfurilor i ambalajelor aflate n gestiune se verific pe baza raportului
de gestiune i cu ocazia inventarierilor.
vantajul metodei global-valorice const n reducerea timpului de munc, at$t la gestiuni c$t
i la contabilitate deoarece n contabilitate se renun! la ntocmirea fielor de cont analitic pentru valori
materiale.
(ei n legisla!ia rom$neasc, n cazul folosirii inventarului permanent, nu sunt prevzute i
alte metode de contabilitate analitic a stocurilor, n func!ie de gradul de informatizare a
contabilit!ii i de metoda de te.nic contabil utilizat, ntreprinztorul are libertatea de a-i
organiza contabilitatea analitic a stocurilor folosind una din metodele prezentate, o combina!ie de
metode sau i poate organiza informa!ia cu privire la stocuri dup principii i reguli care s rspund
unor cerin!e prioritare activit!ii pe care o desfoar. (e regul, inventarul permanent este folosit n
unit!ile mari n care contabilitatea de gestiune este orientat accentuat pe rolul ei incontestabil de
asigurare a avantajului concuren!ial.