Sunteți pe pagina 1din 32

1 / 32

COMENTARII LMURITOARE CU PRIVIRE LA MOMENTUL


OCULT DE HIATUS SOLAR ANUAL 2011
Momentul de maxim al hiatusului solar se manifest n noaptea de 27 spre 28.08.2011, la ora
00h57 (EED! "M #$h%
& 'ostine(ti, )om*nia (+oordonate, 28E$8&-$.57% &
& sistemul de 'ase E/ale o++identale, 0odia+ tropi+al, /eo+entri+ &
& reda+tarea final a textului a fost reali0at de profesor 1o/a .i+olae 'atrina &
2E.34E555 6 ru/m s le+tura7i de +el pu7in trei ori, +u o mare aten7ie, a+este aspe+te,
nainte de a parti+ipa la 8pirala 8pe+ial de 942:8, pentru a +on(tienti0a +*t mai ;ine toate
pro+esele de re0onan7 astral ;enefi+ +e se <or manifesta din plin atun+i.
=entru a u(ura n7ele/erea =)4.'4=2>E>?) 8EM.4@4'2344 28)?>?"4'E 2>E
M?ME.:>:4 ?':> DE 942:8 8?>2) 2011, am ales +a a+ei termeni importan7i +e
fi/urea0 n /losarul de la sf*r(itul a+estui arti+ol s fie mar+a7i +u litere n/ro(ate (i totodat ei
fi/urea0 (n +adrul a+estui arti+ol%, pentru a atra/e ntr&un anume fel aten7ia, +u o stelu7 +e
este plasat n partea lor dreaptA.
PRINCIPALELE CARACTERISTICI I TENDINE SUBTILE CARE SUNT
SPECIFICE MOMENTULUI DE HIATUS SOLAR DIN ANUL 2011
Motto:
B:neori oamenii se mpiedi+ de ade<r, dar numai +ei pro(ti se ridi+ imediat (i mer/
indiferen7i mai departe.C
2E.34E555 a+est moment ;enefi+, +are E8E totodat :. dar as+uns +e ne E8E oferit de
D:M.EDE:, .E aEut s ptrundem (i s sa<urm, la modul spiritual <or;ind, 24.E>E
)ED?.2.3E>?) ?':>E 28)2>E. =rin fo+ali0area ferm (i +ontinu a aten7iei asupra
>:4, a+est moment inefa;il DE 942:8 ne ofer totodat o+a0ia de a tri plenar (i profund
M48E):> M?ME.:>:4 =)EDE.
Profesor yoga Gregorian Bivolaru
6om pre0enta mai nt*i unele aspe+te esen7iale +u pri<ire la a+tualul moment o+ult de hiatus
solar. Este important s re7inem + noua +onEun+tur su;til a hiatusului solar din a+est an <a
influen7a ntr&un mod hotr*tor (n str*ns le/tur +u inten7iile (i op7iunile noastre% ntrea/a
perioad +e se <a s+ur/e p*n la urmtorul hiatus solar (+el din luna au/ust 2012%.
2 / 32
=entru a+easta, este important s a<em n <edere un str<e+hi di+ton al n7elep+iunii milenare
+are spune, B=E.): 2 @2'E 82>:)4 8=4)4:2>E ': ?:> EF)2?)D4.2)E
E8E @?2)E 4M=?)2. 8A G44 'H M24 '>2) =?84I4> >2 'E 28=4)4, 8A
6)E4 ': ? =:E)E DE .EDD):.'4.2, 8A J.D)AD.EG4 8A 2'34?.ED4 ':
M:> ':)2K (@44.D J. =E)M2.E.3A =>4. DE ':)4?D42E G4 DE8'948 'A)E
26E.:)4>E I4.E@A'A?2)E, @28'4.2.E 2>E 64E344%, 8A 2'34?.ED4
IE.E@4' G4 8A 2'4 (8A =A8)ED4 8E')E:> 2'34:.4>?) 2>E% 82:, 2>@E>
8=:8, 8A .: D46:>"4 .4'4?D2A 8E')EE>E 4.43424'E >2 '2)E 24 26:
2''E8 2'E>?)2 '2)E .: ME)4A (DE?'2MD2A% 8A >E ':.?28'A.C
oate a+este transformri spirituale luntri+e, aproape mira+uloase, <or de<eni +u u(urin7
posi;ile mai ales da+ parti+ipan7ii la 8pirala de hiatus <or urmri s se pre/teas+ pentru
a+est important e<eniment spiritual +u +el pu7in 2&$ 0ile nainte. 2<*nd n <edere a+est aspe+t,
su/erm +a to7i +ei +are parti+ip la a+east spiral ex+ep7ional de hiatus s urmreas+ n
preala;il s se pre/teas+ a(a +um se +u<ine, fiind plini de <italitate (i foarte ;ine odihni7i
pentru a&i sim7i din plin efe+tele spirituale n toate sferele fiin7ei (fi0i+, psihi+ i mental%.
n Costineti, smbt, 27 august 2011, Soarele rsare la !22 i a"une la 1#!$1 %&iua
astrologi' (n'e"e, )u" 'um se tie, la rsritul Soarelui i se sfrete la urmtorul rsrit
)e Soare*+ ,umini', 2- august 2011, Soarele rsare la !2. i a"une la 1#!.#+
Ca (n fie'are an, la /omentul o'ult )e 0iatus solar, Soarele se afl (n &o)ia 1e'ioarei %la .
gra)e, 17 minute i - se'un)e*+
n "lus, (n a'est an %2011*, momentul o'ult )e 0iatus solar se manifest (n &iua lui Saturn
%smbt*, la ora "lanetar a Soarelui i avn) 2s'en)entul (n &o)ia Gemeni %la 2- gra)e i
30 minute*, )e'i afln)u4se a"roa"e )e 'us"i)a5 %linia )e )emar'a6ie* 'u &o)ia 7a'ului+ ,u"
'um se tie (n 'a)rul 2strologiei e&oteri'e, "lasarea 2s'en)entului "e 'us"i)5 am"lifi'
re&onan6a 'u elementul subtil 8ter %a9as0a tattva*, element 'are este )e asemenea (n strns
legtur 'u sfera subtil )e for6 a "lanetei Saturn+
Prin urmare, am "utea s"une ' (n a'est an 'on:un'tura astrologi' "rofun) benefi' a
momentului o'ult )e 0iatus solar este mo)ulat )in "un't )e ve)ere subtil sub influen6a
"regnant )inami&atoare a influ;urilor astrale benefi'e ale sferei taini'e )e for6 a "lanetei
/er'ur %'are este guvernatorul )iurn al &o)iei Gemenilor i guvernatorul no'turn al &o)iei
1e'ioarei < )e'i, (n mo) im"li'it, momentul )e 0iatus solar )in a'est an este influen6at i )e
influen6ele taini' armoni&atoare ale a'estor )ou semne &o)ia'ale*, "re'um i ale sferelor
taini'e )e for6 a Soarelui i a "lanetei Saturn, la a'estea a)ugn)u4se i influ;urile subtile
"rofun) benefi'e ale "lanetei =e"tun, 'are (n tema a'estui moment )e 0iatus solar se afl (n
'on:un'6ie5 'u /i:lo'ul Cerului+
2'east 'on:un'tur astral 'om"le; favori&ea&, la mo)ul general, manifestarea
'reativitii i a i)eilor originale i "rofun) (nnoitoare+ 8a ne am"lifi' )e asemenea "uterea
)e vi&uali&are 'reatoare i 'a"a'itatea )e a ne sinteti&a i 'omuni'a i)eile (ntr4o manier
3 / 32
e;a't, riguroas i fr e'0ivo'+ ,atorit a'estei "re)ominane, vom "utea resim6i
influen6ele benefi'e ale a'estui moment astral (n "rimul rn) (n "lan intele'tual4mental,
)atorit "re&en6ei 2s'en)entului (n Gemeni i a Soarelui (n &o)ia 1e'ioarei+
ns unul )intre 'ele mai remar'abile as"e'te legate )e 0iatusul solar )in 2011 este fa"tul '
a'est moment o'ult )e 0iatus solar se manifest '0iar (n noa"tea )e S0iva 7atri a lunii 2ugust+
8;"resia >S0iva 7atri? are, (n limba sans'rit, mai multe semnifi'a6ii+ @ermenul >ratri?
(nseamn, la mo)ul general, >noa"te?, el )esemnn) (n "rimul rn) "a'ea i (ntuneri'ul
no"6ii+ S0iva 7atri este )e'i >=oa"tea lui S0iva? sau, altfel s"us, noa"tea )e)i'at lui S0iva,
(n 'are ar trebui s ne )ruim 'u totul lui S0iva %,umne&eu (n i"osta&a Sa )e Su"rem G0i)
s"iritual i )e /ntuitor al tuturor f"turilor*+
8timologi', termenul >ratri? este )erivat )in r)'ina verbal >ra?, 'are (nseamn >a
)rui?+ ,e a'eea, )in "un't )e ve)ere e&oteri', se atribuie no"6ii %ratri* sensul )e )ttoare a
"'ii e;tati'e i a beatitu)inii ne"ieritoare, 'are trans'en)e toate as"e'tele efemere ale
/anifestrii+ S0iva 7atri mai (nseamn aa)ar i >noa"tea revrsrii Gra6iei ,ivine?, a'esta
fiin) %i "rin "uterea integrrii i a tra)i6iei, 'are se a)aug la influen6ele subtile benefi'e
s"e'ifi'e a'estei 'on:un'turi astrale* momentul (n 'are "utem sim6i 'u o mult mai mare
uurin6 )e't (n mo) obinuit Gra6ia i Aubirea infinit a lui S0iva+ S0iva 7atri este, "rin
urmare, "entru ori'e yog0in, o "erioa) )eosebit )e favorabil )in "un't )e ve)ere s"iritual+
,in "un't )e ve)ere astronomi', S0iva 7atri este 'ea )e4a 1.4a >&i? a 'i'lului lunar, moment
(n 'are Buna este a"roa"e 'u totul as'uns %Buna va fi a"roa"e (n totalitate o'ultat "este
(n' una sau )ou &ile )u" S0iva 7atri < mai e;a't, atun'i 'n) se manifest fa&a )e Bun
=ou*+ ,u" momentul )e Bun Plin, Buna "ier)e (n fie'are &i 'te a 14a "arte )in
strlu'irea sa, )es'res'n) 'onstant "n (n momentul '0iar )e )inainte )e Buna =ou, 'n)
mai manifest )oar a 14a "arte )in "uterea sa+ n astrologia in)ian, mintea in)ivi)ual
%manas* este intim aso'iat 'u Buna! C0an)ra, misterioasa )ivinitate guvernatoare a Bunii,
este toto)at i )ivinitatea 'are guvernea& mintea %manas*+ /omentul )e Bun =ou %'a i
'el )e S0iva 7atri, 'are (l "re'e)e* "ot fi aso'iate "rin urmare 'u a'ea stare a min6ii %manas*
(n 'are flu'tua6iile i 'a"ri'iile ei sunt mult re)use, ele "utn) fi astfel sus"en)ate 'u uurin6
i 'ontrolate "rin )is'i"lin s"iritual+ /ai "re'is, s4ar "utea s"une (n a'east )ire'6ie '
momentul 'u totul s"e'ial 'e este s"e'ifi' no"6ii )e S0iva 7atri >"regtete? )in "un't )e
ve)ere o'ult momentul 0iatusul lunar sau fa&a )e Bun =ou+ n a'east noa"te s"e'ial
%S0iva 7atri* 4 'are (n tema astral a 0iatusului solar )in a'est an 'ores"un)e 'elei )e a 1.4a
&i lunare %'0atur)as0i* )in '0en&ina (ntune'oas %9ris0na4"a9s0a* a lunii august 2011 < to6i
as"iranii la )esvrirea s"iritual ar trebui s l a)ore "e S0iva+
Pe ba&a a'estor observa6ii, "utem s"une ' momentul 0iatusului solar )e anul a'esta "re&int
o sin'roni'itate remar'abil! a'um se su"ra"un )e fa"t )ou momente astrale ma:ore, unul
legat )e mersul Soarelui %C*, iar 'ellalt )e mersul Bunii %4*, res"e'tiv!
4 / 32
4 Diatusul solar 4 'are se manifest (n noa"tea )e 27 s"re 2- august 2011 la ora 000$7, (n
'are Soarele se afl la . gra)e, 17 minute i -,$ se'un)e (n &o)ia 1e'ioareiE
4 =oa"tea )e S0iva 7atri a lunii august 2011 %noa"tea )e 27 s"re 2- august 2011*+
/ai mult )e't att, momentul o'ult al 0iatusului solar )in 2011 se su"ra"une 'u a'ea
"erioa) s"e'ial a no"ii )e S0iva 7atri 'e 'onstituie )e fa"t ma;imul sau a"oteo&a (ntregii
no"6i res"e'tive, "erioa) sau >"arte? %9ala* a no"6ii 'are este numit (n astrologia in)ian
nis0it0a 9ala sau ma)0ya ratri 9ala! >"artea %9ala* me)ian %nis0it0a sau ma)0ya*? sau,
altfel s"us, mie&ul no"6ii*+
Perioa)a s"e'ial nis0it0a %ma)0ya ratri* 9ala re"re&int )e'i 'ea mai misterioas i mai
(n'r'at )in "un't )e ve)ere subtil4energeti' "erioa) a no"ii taini'e )e S0iva 7atri, (n 'are
"oate fi resim6it 'ea mai intens i mai "rofun) stare )e re&onan6 o'ultF 'u energiile
Gi)ului ,ivin beatifi' trans'en)ent 'e sunt s"e'ifi'e lui S0iva, ea "utn) fi a"ro;imat 'u
>mie&ul no"6i
i L. )i/uros <or;ind, ea are o durat M <aria;ilM de&a lun/ul anului, dar se poate spune +M se
manifestM, n /eneral, aproximati< ntre orele 22.$0 N 02.$0 (este <or;a desi/ur de orele lo+ale,
+are +orespund raportMrii la meridianul 0onei n +are se fa+e a+eastM determinare5%.
Jn a+eastM perioadM de&a dreptul ma/i+M a nopii su;lime de 8hi<a )atri, mintea (manas% este
foarte u(or de +ontrolat, iar a+est +ontrol poate fi reali0at atun+i +el mai ;ine prin fo+ali0area
intens a ntre/ii noastre aten7ii asupra /loriei nepieritoare a lui Dumne0eu (8hi<a%. 2+easta ne
<a permite s ne trans+endem +u mult mai uor mentalul i s ne expansionm nesf*r(it (i
extati+ n taini+ul uni<ers supramental (de altfel, reamintim ai+i + ns(i esen7a pra+ti+ilor
1o/a +are sunt re<elate de n7eleptul =atanEali este des+ris +a fiind B+ontrolul sau suprimarea
tuturor flu+tua7iilor min7iiC%. De a+eea, noaptea de 8hi<a )atri mai este numit adesea n
ansam;lul tradi7iei spiritualit7ii indiene i Bsf*nta noapte a rans+enden7ei Di<ineC.
:n aspe+t o+ult deose;it de important este repre0entat de+i de faptul + momentul de maxim al
hiatusului solar (+are este la ora 0h57 minute, ora )om*niei%, +a i ntrea/a meditaie +e <a fi
reali0at n spiral O2." +u a+east o+a0ie sunt in+luse n +ea mai important (i mai n+r+at
din pun+t de <edere spiritual perioad a nop7ii de 8hi<a )atri, perioad +are este numit, dup
+um am artat, nishitha (sau madh1a ratri% Pala5
Jn plus, predominan7a su;til&ener/eti+ a a+estor +onEun+turi astrale este modulat (i poten7at
(i de sfera astral a planetei 8aturn, deoare+e,
& =laneta 8aturn este /u<ernatorul a+estei 0ile astrolo/i+e (0iua astrolo/i+ n+epe, dup +um se
(tie, la rsritul 8oarelui (i se sf*r(e(te la urmtorul rsrit de 8oare%, iar influen7a
predominant a lui 8aturn este n str*ns le/tur +u ener/iile trans+enderiiQ
/ 32
N ener/ii +e +ara+teri0ea0 prin ex+elen7, dup +um am <0ut, at*t hiatusul solar, +*t (i
momentul de 8hi<a )atriQ
& 2s+endentul momentului de maxim al hiatusului solar se afl, a(a +um am artat, n 0odia
"emenilor (la 28 /rade (i $0 minute%, adi+ foarte aproape de +uspidaR (linia de demar+a7ie% +u
0odia )a+ului, +eea +e este de natur s amplifi+e (i mai mult re0onan7a +u tatt<a (elementul
su;til% +are este spe+ifi+ planetei 8aturn, Eterul +el su;til (aPasha tatt<a%.
8fera su;til de for a lui 8aturn repre0int, la modul esen7ial, starea de nelep+iune i
dis+ernm*ntul, +alit7i +are se de0<olt mai ales atun+i +*nd apli+m ntr&un mod ade+<at,
;enefi+ i +onstru+ti< (sau, altfel spus, n s+opuri ele<ate, spirituale, di<ine% +unoaterea pe
+are o a<em la dispo0i7ie.
4nfluxul su;til ener/eti+ saturnian ne des+hide +u rapiditate fa de <o+ea misterioas a
+ontiinei noastre superioare, +are ne spune ntotdeauna N de exemplu, prin intui7ii inefa;ile
ori prin su;lime sin+roni+it7i & da+ o anumit a+iune pe +are, la un moment dat, o reali0m
sau doar intenionm s o reali0m este inte/rat sau nu n armonia di<in uni<ersal. Jn
situaiile n +are, +ontient sau nu, n+l+m a+east armonie ((i totodat ordine% uni<ersal
(dharma, n termenii tradi7iei hinduse%, +are este expresia (o/lindirea exterioar% a ri/orii di<ine
(sau, mai exa+t, a le/ilor di<ine% (i +are este manifestat printre altele (i prin intermediul sferei
su;tile de for a planetei 8aturn, +onse+inele (+are <or aprea +u si/uran7, mai de<reme sau
mai t*r0iu% <or fi dire+t proporionale +u /ra<itatea faptelor noastre rele, fiind ne+esar s
BpltimC (la momentul Parma&i+ al B;ilan7uluiC, moment +e este determinat, din pun+t de
<edere astrolo/i+, ntr&o mare msur prin intermediul influen7ei su;tile saturniene% pentru
toate a+ele fapte /ra<e i a+iuni ndreptate mpotri<a le/ilor di<ine ale firii.
=e l*n/ influen7a saturnian, momentul o+ult de hiatus solar din a+est an este puterni+
modulat, a(a +um am men7ionat anterior, (i de ener/iile su;tile ;inef+toare (i profund
spirituali0ante ale planetei .eptun, +e formea0 o du;l +onEun+7ieR, at*t +u MiElo+ul 'erului,
+*t (i +u asteroidul 'hiron (+e se afl, la r*ndul su, n +onEun+7ieR +u MiElo+ul 'erului% i
imprim ntre/ii teme astrale o foarte intens semnifi+a7ie (i orientare spiritual. Jntr&ade<r,
influxul neptunian este n le/tur +u manifestarea +elor mai pure (i mai ele<ate stri de
spiritualitate, iar ener/iile su;tile spe+ifi+e asteroidului 'hiron sunt pri<ite n +adrul astrolo/iei
e0oteri+e +a fiind n le/tur at*t +u <inde+area spiritual, +*t (i +u manifestarea /hidrii (i
/ra7iei "hidului spiritual. =re0en7a a+estor ener/ii su;tile astrale n MiElo+ul 'erului (pun+t
+are indi+ dire+7ia e<oluti< a ntre/ii astro/rame% exprim a(adar o inspira7ie di<in, o
/hidare di<in (i o impulsionare di<in extraordinar, +are se +orelea0 +u aspe+tele e0oteri+e
de a+eea(i natur pe +are le&am pre0entat anterior, +eea +e su;linia0 o dat n plus +ara+terul
+u totul ex+ep7ional de ;enefi+ (i de spirituali0ant al a+estei +onEun+turi astrale5
A!t" #$%"&t" #$t'o!o()&" )*%o't#+t" #!" *o*"+t,!,) o&,!t -" .)#t,$ $o!#' 2011
So#'"!" /+ conjuncie*
0 / 32
&, V"+,$
2+east +onEun+7ieR amplifi+ n fiin frumuse7ea, u(urin7a n exprimare, +onfer putere (i o
mare ener/ie n emo7ii (i amplifi+ optimismul. Datorit a+estei re&onane o'ulteF dintre sfera
de for a 8oarelui i +ea a lui 6enus, suntem susinui i inspirai s oferim iu;ire i feri+ire
+elorlal7i.
So#'"!" /+ trigon* &, 1,%)t"'
Momentul taini+ al hiatusului solar din a+est an este +ara+teri0at de o natur (ener/ie% ardent,
solar. 8unt amplifi+ate optimismul (i entu0iasmul +are ne fa+ilitea0 manifestarea spontan a
altruismului, +eea +e ne aEut s +*(ti/m n+rederea (i spriEinul +elorlal7i, mai ales n a+iunile
;enefi+e de /rup. 2stfel, a+est moment o+ult de hiatus este o perioad propi+e de manifestare (i
de amplifi+are +onsidera;il a strii de fraternitate spiritual, +are ne <a des+hide fiina +tre
triri tot mai su;lime, mai spirituale (i mai ele<ate. Mai ales +elor +are ndr0nes+, plini de
aspiraie i druire, s se transforme +*t mai profund din pun+t de <edere spiritual, =ro<idena
le <a oferi di<erse oportuniti i anse ex+ep7ionale, +e le <or permite s o;in su++esul n
aproape tot +eea +e i propun s reali0e0e ;enefi+. Jn situaia n +are anumite persoane se <or
+onfrunta +u unele teste spirituale sau +u difi+ult7i i o;sta+ole n +are si/uran7a (i feri+irea le&
ar fi puse n peri+ol, "raia Di<in se <a putea re<rsa asupra lor su; forma unei for7e
spirituale inspiratoare i prote+toare. Da+ ne <om +onfrunta, n perioada urmtoare (de la
a+est moment de hiatus solar p*n la urmtorul% +u astfel de n+er+ri spirituale, este foarte
;ine s ne amintim (i s ne raportm +onstant la urmtoarele idei&for, B.i+iodat Dumne0eu
nu i d omului (n+er+ri spirituale sau difi+ult7i% mai mult de+*t poate du+eC (i B=e +ei
ndr0nei i plini de aspira7ie spiritual, =ro<idena i aEutC. Jn felul a+esta, ne <a fi mult mai
uor s tre+em +u su++es toate a+este e<entuale pro;e (i n+er+ri.
So#'"!" /+ trigon*&, P!,to
2+est aspe+t astrolo/i+ fa+e +a ener/iile su;tile astrale +are se manifest n a+tualul moment de
hiatus solar s fa+ilite0e manifestarea, n perioada urmtoare, a unei puteri deose;ite de
+on+entrare (i a unei <oin7e ferme. "raie amplifi+rii a+estor ener/ii n fiin7a noastr, <om
putea a<ea la dispo0i7ie o +apa+itate deose;it de re/enerare (i de transformare n mai toate
aspe+tele <ie7ii. Este de asemenea amplifi+at dis+ernm*ntul sau, +u alte +u<inte, inspira7ia de a
a+7iona mereu n armonie +u 6oina Di<in. Jn +ele mai multe +a0uri, a+east re&onan
o'ultF <a fa+ilita reali0area +u su++es a meditaiilor i a di<erselor pro+edee 1o/a spe+iale,
+e ne des+hid luntri+ +tre o e<olu7ie spiritual mult a++elerat. 2+est aspe+t astrolo/i+ ne
permite de asemenea s ne ;ranm mult mai profund la ener/ia atotputerni+ a 6oinei
Di<ine.
=entru a re0ona din plin +u ener/iile misterioase (i atotputerni+e ale 6oin7ei Di<ine, +are se <or
manifesta +u mult intensitate n +adrul momentului pri<ile/iat de hiatus solar din a+est an, le
re+omandm tuturor parti+ipan7ilor la medita7ia ex+ep7ional n 8piral HangF, +are se <a
reali0a +u a+east o+a0ie, s se raporte0e atun+i ntr&un mod +*t mai plin de fer<oare (i umilin7
2 / 32
la "ra7ia Di<in. .u tre;uie s uitm, n a+east dire+7ie, + to7i +ei (i +ele +are +er de la
Dumne0eu, +u +redin7 (i umilin7, <or primi.
Jn plus, a+elora +are sunt sufi+ient de <itali (i +are <or s&(i amplifi+e foarte mult aspira7ia
spiritual (i totodat s ;enefi+ie0e din plin de influxurile ;enefi+e su;tile ale 8oarelui +e se
afl n tri/onR +u =luto le re+omandm s reali0e0e, +a pre/tire, )u/+iunea de 2- de ore & +el
mai ;ine, +u $&- 0ile nainte de a+est moment.
2<*nd n <edere a+este aspe+te +u totul ex+ep7ionale, le mai su/erm tuturor parti+ipan7ilor la
a+east medita7ie n spiral +u o+a0ia momentului de hiatus solar ((i mai ales a+elora +are,
nainte de a+est moment, nu se simt foarte ;ine pre/ti7i din pun+t de <edere spiritual%
reali0area tehni+ii B=aratrsnetuluiC de minim 7 ori, n diminea7a 0ilei de 27 2u/ust 2011 (sau,
e<entual, +u numai +*te<a ore nainte s parti+ipe la a+east medita7ie de hiatus%. 2+east
modalitate de pre/tire su;til (i spiritual este +u at*t mai ne+esar +u +*t aspe+tul de tri/onR
dintre 8oare (i =luto se manifest foarte intens pe toat perioada hiatusului solar din a+est an, (i
nu doar n momentul de maxim al a+estuia.
6om putea fi astfel di<in inspira7i (i <om (ti +um s a+7ionm mereu ntr&un perfe+t unison +u
6oin7a lui Dumne0eu atl, folosindu&ne totodat la maximum ener/ia (i resursele. Jn +ele mai
multe +a0uri, <om putea ;enefi+ia de o ener/ie supranatural, di<in, +e ne <a amplifi+a foarte
mult +apa+itatea de re/enerare (i de transformare a feluritelor aspe+te ale <ie7ii. De asemenea,
<om putea ;enefi+ia de o putere mult mrit de +on+entrare (i de o <oin7 mult mai ferm, iar
diferitele +apa+it7i superioare de natur o+ult (telepatia, +lar<i0iunea, intui7ia spiritual et+.%
<or fi mult amplifi+ate n uni<ersul nostru luntri+, datorit aspe+tului de tri/onR dintre sfera de
for7 su;til a 8oarelui (i sfera su;til de for7 a planetei =luto.
8tarea inefa;il de armonie interioar din +e n +e mai profund pe +are o <om putea tri n
felul a+esta ne <a permite (datorit +on(tienti0rii profunde a a+estui aspe+t astrolo/i+% s
de<enim <erita;ile BreleeC spirituale n (i prin +are se manifest nen+etat 6oin7a (i "ra7ia lui
Dumne0eu atl. (2+este efe+te re0ult (i datorit po0i7ionrii astrolo/i+e a sferei de for7 a
8oarelui n +adrul tri/onuluiR +u sfera su;til de for7 a planetei =luto, n +onstela7ia
@e+ioarei.%
Mai ales din a+east +au0, este ne+esar s parti+ipm la a+east manifestare spiritual fiind +*t
mai des+hi(i luntri+ (i +*t mai plini de umilin7, +on(tienti0*nd faptul + misterioasa ener/ie a
6oin7ei lui Dumne0eu atl (+e se <a manifesta ntr&un mod extraordinar de intens n
momentul hiatusului% tre0e(te din plin n fiin7a noastr o stare de ener/i0are ;inef+toare +u
totul extraordinar, +are ne <a fa+ilita foarte mult transla7ia +on(tient n +on(tiin7a
supramental a lui Dumne0eu atl. 'ei (i +ele +are se <or des+hide n felul a+esta, aspir*nd
freneti+ +a 6oin7a lui Dumne0eu atl s de<in mereu <oin7a lor, <or putea de<eni <erita;ile
BreleeC n (i prin +are se <a manifesta 'on(tiin7a Dumne0eias+ 8upramental. Datorit a+estei
mo;ili0ri exemplare, ei <or de<eni +apa;ili s atin/ +a prin farme+, aproape fr ni+iun efort,
su++esul n tot +eea +e <or ntreprinde de natur spiritual, deoare+e se <or sim7i mai mereu
sus7inu7i (i impulsiona7i de 'on(tiin7a Di<in 8upramental.
3 / 32
V"+,$ /+ trigon*&, P!,to
Datorit po0i7ionrii astrolo/i+e a sferei su;tile de for7 a planetei6enus n tri/onR +u sfera
su;til de for7 a planetei =luto N +om;ina7ie foarte fa<ora;il, ;enefi+, de ener/ii su;tile
astrale &, +are se manifest n a+est moment de hiatus solar, <om putea resim7i +u putere (i
experimenta +ele mai nalte (i su;lime forme de iu;ire +are sunt inspirate de Dumne0eu atl.
Jn a+ela(i timp, <om putea des+operi + n +adrul Eo+urilor amoroase reali0ate +u iu;ire,
transfi/urare (i 'ontinen6 se;ualF, datorit transmutrii poten7ialului sexual +reator n
ener/ie (i a su;limrii armonioase a a+estei ener/ii n etaEele superioare ale fiin7ei noastre n
forme din +e n +e mai rafinate, <om aEun/e n final s experimentm (n +adrul +uplului
nostru% stri de adora7ie misti+ fa7 de Dumne0eu.
=rin urmare, iu;i7ii +are sunt sufi+ient de des+hi(i afe+ti< n +adrul rela7iilor lor de +uplu <or
putea s se transforme extraordinar de mult prin intermediul iu;irii transfi/uratoare,
;enefi+iind mai nt*i ei n(i(i de pe urma iu;irii pe +are o <or sim7i pentru +ellalt, (i totodat
<or putea s de+lan(e0e multiple transformri ;enefi+e n fiin7ele pe +are le iu;es+, tre0ind prin
exemplu propriu n inimile a+estora iu;irea pentru Dumne0eu.
V"+,$ /+ opoziie* &, N"%t,+
Ener/iile su;tile ;enefi+e +are se manifest prin inte/rarea spe+ial din a+est moment de hiatus
a opo0i7ieiR dintre sfera de for7 a lui 6enus +u sfera de for7 a lui .eptun (+are, n astrolo/ia
e0oteri+, este +onsiderat a fi Bo+ta<a superioarC a planetei 6enus% ne <or aEuta s per+epem
+u o mai mare u(urin7 (i s +on(tienti0m mult mai amplu (i mai profund importan7a ener/iei
iu;irii, pe +are o <om manifesta la r*ndul nostru fa7 de +eilal7i (n primul r*nd n +adrul
rela7iilor noastre de +uplu%. Mul7i 1o/hini <or putea a<ea re<ela7ia +, iu;indu&> pe Dumne0eu
(i oferindu&4 mereu lui Dumne0eu primul lo+ n <ia7a lor, <or reu(i s des+opere (i s
experimente0e plenar iu;irea ideal la +are aspir. Ei <or putea astfel sim7i +u putere (i
experimenta +ele mai nalte (i mai su;lime forme de iu;ire di<in. Mai ales +ei +are, n timpul
reali0rii medita7iei ex+ep7ionale de hiatus, <or fi plini de aspira7ie i sufi+ient de aten7i (i de
re+epti<i la ener/iile su;tile ;enefi+e ale momentului de hiatus solar, <or putea per+epe +u o
mare u(urin7 (i <or +on(tienti0a mult mai intens starea de releu taini+ n (i prin +are iu;irea
di<in se re<ars n inimile fiin7elor pe +are ei le iu;es+. Jn plus, este ;ine s re7inem faptul +
indu+ia strii de trans ;enefi+ romanti+ este +onsidera;il fa<ori0at de a+east +onEun+tur
su;til astral.
M#'t" /+ cuadratur* &, S#t,'+
2+est aspe+t astrolo/i+ ne arat + a sosit momentul n +are tre;uie s dm do<ad de
maturitate spiritual i s ne asumm responsa;iliti mai mari ori s depunem +ontient un
efort mult mai mare pentru a reali0a +eea +e ne&am propus i pentru a ne des+operi i mplini
menirea noastr spiritual din a+east <ia.
4 / 32
8fera su;til de for a lui 8aturn /u<ernea0 simul responsa;ilitii i al datoriei, deoare+e
influxul su astral este foarte str*ns le/at de o/lindirea i manifestarea S2)M2&ei
indi<iduale. De a+eea, ener/iile su;tile ale a+estei +onfi/uraii planetareR ne <or determina i,
adeseori (da+ <a fi +a0ul%, +hiar .E 6?) '?.8)H."E (la a(a&numitul moment al
B8'2DE.E4C, +*nd urmea0 s BpltimC pentru e<entualele noastre a+iuni )E>E din tre+ut%
s de<enim /radat +ontieni de tot +eea +e este +u ade<rat ;un, armonios i di<in, at*t pentru
e<oluia noastr spiritualT, +*t i pentru toi +eilali, i s a+ionm +u r;dare i
perse<eren n a+east dire+7ie.
Jn a+est fel, toi +ei (i +ele +are i <or asuma n mod +on(tient, +u maturitate (i +hiar +u mult
entu0iasm ndatoririle (i responsa;ilit7ile indi<iduale, de(i a+easta <a putea ne+esita din partea
lor un efort mult mai intens, <or putea apoi s tra<erse0e +u deplin su++es, la momentul
potri<it, toate e<entualele pro;e (i n+er+ri spirituale. 'u to7ii ne <om putea +on<in/e astfel +
des+operirea menirii noastre spirituale este perfe+t posi;il prin an/renarea li;erului nostru
ar;itru i prin asumarea +ontient a eforturilor (i uneori +hiar a sa+rifi+iilor% +e <or fi
ne+esare pentru mplinirea ei.
S#t,'+ /+ sextil* &, No-,! No'- !,+#'
2+est aspe+t astrolo/i+ ;enefi+ i <a putea aEuta foarte mult pe to7i +ei +are (i&au propus n mod
ferm s reali0e0e anumite proie+te ;enefi+e, di<in inte/rate, sau +are se <or fo+ali0a +u putere
s atin/ anumite idealuri ;enefi+e. Jn plus, da+ <or fi ndeaEuns de aten7i, ei <or primi de&a
lun/ul timpului anumite semne taini+e ale su++esului, su; forma unor minunate sin+roni+it7i.
2+este semne di<ine i <or aEuta s n7elea/ + asumarea responsa;ilit7ii (i efortul sus7inut (i
perse<erent <or fi de natur s le re<ele0e (i s&i aEute s&(i mplineas+ menirea spiritual din
a+east <ia7.
PRINCIPALELE SEMNIFICAII ASTROLO5ICE ALE MOMENTULUI OCULT DE
HIATUS SOLAR 2011
6 &o*%!"t#'" '"#!)7#t8 -" #$t'o!o( Ro-)&# P,'+)&." 6
6 !# #&"#$t8 #+#!)78 $6# 9o!o$)t $)$t"*,! o&&)-"+t#! -" &#$" "(#!"6
6 '"-#&t#'"# 9)+#!8 # t":t,!,) # 9o$t '"#!)7#t8 -" %'o9"$o' ;o(# N)&o!#" C#t')+# 6
1< A$&"+-"+t,! %" $"*+,! 7o-)#&#! 5"*"+)
>a momentul o+ult de hiatus solar din anul a+esta, 2s+endentul se afl pe semnul 0odia+al
"emeni, semn de expresie a elementului su;til 2er (i a +alit7ii de muta;ilitate. .atura
muta;il este una a modifi+rii (i a adapta;ilit7ii, +are, su; impulsul astral al elementului 2er,
sus7ine (i amplifi+ ndeose;i ne<oia de +unoa(tere (i de mi(+are, n<7area, +omuni+area de
ori+e fel (de exemplu, <er;al sau non&<er;al, s+ris sau oral, n lim;a matern sau n alt
lim;, ntre ni<elul nostru a+tual de +on(tiin7 (i de existen7 (i alte ni<eluri ale Manifestrii
10 / 32
et+.%, s+him;urile de ori+e fel, +orela7iile, analo/iile, transformarea prin n7ele/ere, +ontrolul
mentalului et+. 4nfluen7a sa preponderent este de natur mental, intele+tual (i <ersatil.
Este un semn +are mar+hea0 sf*r(itul prim<erii, +are dispersea0 ener/iile +e au sus7inut
p*n a+um rena(terea .aturii (i ntoar+erea lumii <e/etale la <ia7, pre/tind am;ian7a su;til
pentru ener/iile spe+ifi+e <erii, +are sunt ener/ii ale +oa+erii (i ale maturi0rii. Jn a+east
dire+7ie, s&ar putea spune +, a(a +um planta, n +re(terea ei, tinde +tre ad*n+ul infinit al
+erului, tot astfel fiin7a uman +are <rea s (i n7elea/ +u ade<rat existen7a (i sensul a+esteia
aspir +tre dep(irea (i trans+enderea definiti< a propriilor limite.
8emnul 0odia+al "emeni este /u<ernat de +tre planeta Mer+ur, +ea mai apropiat de 8oare,
+are mai este +unos+ut n astrolo/ia o++idental (i drept Bplaneta&andro/inC (sau hermafrodit%,
iar n astrolo/ia <edi+ drept Bplaneta&eunu+C. 2+este denumiri, destul de stranii la prima
<edere, se datorea0 faptului + Mer+ur, spre deose;ire de +elelalte planete, nu are un B/enC (o
polaritate sau, sim;oli+ <or;ind, un BsexC% ;ine definit. 4nfluxul su su;til este neutru, el
put*nd ns BmprumutaC temporar (pe durata unei anumite +onEun+turi astrale% +ara+teristi+ile
polare (fie #, fie &% ale planetei +u +are se afl n rela7ia +ea mai str*ns. >a momentul o+ult de
hiatus solar din anul a+esta, Mer+ur se afl ntr&o +onEun+7ieR foarte str*ns +u >una, fapt +are
i amplifi+ n mod deose;it re+epti<itatea, empatia, sensi;ilitatea, +alitatea de BhrnitorC la
ni<el mental, ener/ii pe +are le <a impre/na at*t 2s+endentului, +*t (i semnului 0odia+al
@e+ioar (n +are se afl 8oarele%, semn +are este domi+iliul su no+turnR.
Jn afar de a+east +alitate do;*ndit a lui Mer+ur (amplifi+area aspe+tului su re+epti<%, el se
afl totodat n re+ep7ie mutualR +u 8oarele, o alt +alitate ener/eti+ deose;it, +are fa+e din
Mer+ur o planet foarte important la momentul o+ult de hiatus solar din a+est an.
Co+$)-"'"+t" ("+"'#!" '"9"')to#'" !# $"*+,! 7o-)#&#! 5"*"+)
#= Co+$)-"'"+t" #$t'o+o*)&"
'a urmare a mi(+rii de pre+esie a e+hino+7iilor, +onstela7ia "emenii este lo+ali0at n
momentul de fa7, din pun+t de <edere astronomi+, aproximati< ntre 0(&27( )a+, (i ntre $0(
sud (i 100( nord de e+uator, ntre +onstela7ia aurului (i +onstela7ia )a+ului. ? putem <edea
iarna, mult deasupra ori0ontului, spre sud. 8e spune + ea adu+e noro+ marinarilor. =artea ei
<esti+ este situat pe 'alea >a+tee, 0on n +are se pot o;ser<a mai multe roiuri stelare
des+hise, +el mai important fiind M$5 (+u 200&$00 de stele n +ompunere%. 'ele mai
importante stele ale a+estei +onstela7ii sunt =ollux (i 'astor. =ollux este o stea de U0 de ori mai
strlu+itoare de+*t 8oarele nostru, de +uloare ro(u&porto+aliu. 'astor, de +uloare al;, a fost
+onsiderat mult <reme drept stea du;l, +a, ulterior, s se +onstate + este, de fapt, o stea
multipl, distan7a un/hiular dintre +omponentele sale fiind n +re(tere lent n ultimii $0&-0 de
ani. ?;ser<a7iile re+ente au demonstrat +, n realitate, 'astor este un sistem solar +omplex
al+tuit din U stele.
11 / 32
Dintre +ele 12 +onstela7ii 0odia+ale, +onstela7ia "emenilor +on7ine pro;a;il +ele mai multe
stele du;le (sau B/emeneC%, pre+um eEat, Deta "eminorum, $8 "eminorum sau Sapa
"eminorum. =rin urmare, ns(i denumirea ei (i a semnului 0odia+al omonim demonstrea0
existen7a unui ni<el de +i<ili0a7ie (i de spiritualitate net superior +elui a+tual la ntemeietorii
+unoa(terii umane, +are au intuit a+east spe+ifi+itate a stelelor din +omponen7a +onstela7iei
"emenilor. 8telele fixe importante ale +onstela7iei, 'astor (i =ollux (2lpha (i Ieta
"eminorum% mar+au, la aproximati< U000 .'h., pun+tul <ernal (altfel spus, momentul
e+hino+7iului de prim<ar%.
2+est fapt repre0enta deEa o tradi7ie la a+ea dat, deoare+e ;a;ilonienii, de exemplu, se orientau
pe la anul 8000 .'h. dup a+este stele (i (i nto+meau +alendarele, n Era "emenilor, dup
prima >un .ou +e urma e+hino+7iului de prim<ar. De altfel, se +rede + a+east Er a
omenirii a mar+at tre+erea a+tualei rase umane de la perioada tri;al (i nomad la perioada
sedentar, +*nd n+ep s apar primele a(e0ri umane de durat (i, ulterior, ne<oia +on(tient a
+omunit7ilor umane de a se perfe+7iona prin +ultur (i +i<ili0a7ie. Din a+east +au0, se poate
spune + nu este delo+ nt*mpltor + un alt mit al /emenilor & a+ela al fra7ilor )omulus (i
)emus & este le/at de ntemeierea )omei, ora( +are, ulterior, a /enerat un ade<rat imperiuQ
este interesant faptul + piatra de temelie a )omei a fost pus la data la +are .odul .ord al
>unii tran0ita steaua fix MeP;uda, a +rei natur este similar ntr&o mare msur a+eleia a lui
Mer+ur (i, ntr&o msur mai mi+, a+eleia a lui 6enus.
Jn 0ilele noastre, datorit fenomenului de pre+esie a e+hino+7iilor, +onstela7ia "emenii nu mai
mar+hea0 prima lun a anului astrolo/i+, +i pe a treia.
4ma/inea +onstela7iei este +ea a unui dreptun/hi aproape perfe+t, fie+are lun/ime fiind mar+at
de +tre +ele dou stele, 'astor (2lpha "emini% sau B/eamnul de nordC (i =ollux, (Ieta
"emini% sau B/eamnul de sudC. 8umerienii (i ;a;ilonienii au numit a+east +onstela7ie Bmarii
/emeniC, fr a da ns <reo denumire stelelor ei fixe. Denumirile au aprut ulterior, datorit
astrolo/ilor (i astronomilor /re+i. 'ei doi fra7i /emeni sunt repre0enta7i +lrind +ai al;i sau
m;r7i(a7i (i pri<indu&se fa7 n fa7, +u foarte mult iu;ire.
8telele din +omponen7a ei au n /eneral o natur su;til similar lui Mer+ur (i, ntr&o msur
mai redus, lui 6enus, iar despre +ele strlu+itoare se spune + au (i +ara+teristi+i saturniene.
8telele fixe importante sunt, =ropus (0$(2UV )a+%, eEat =osterior (05(18V )a+%, 2lhena
(0W(0UV )a+%, Me;suta (0W(5UV )a+%, 2l0irr (11(1$V )a+%, MeP;uda (1-(5WV )a+%, Xasat
(18($1V )a+%, 'astor (20(1-V )a+%, =ollux (2$(1$V )a+%.
>= Co+$)-"'"+t" *)to!o()&"
Denumirea +onstela7iei "emenilor (i a 0odiei omonime este de pro<enien7 latin, dar ea (i are
ori/inea n tradi7iile mitolo/i+e str<e+hi ale lumii.
E/iptenii o numeau B9orus +el t*nr (i 9orus +el ;tr*nC. 8umerienii (i ;a;ilonienii i&au spus
BMarii "emeniC, dar nu au numit ni+iuna dintre stelele ei. "re+ii se refereau la ea prin
12 / 32
termenul did1moi (Bfra7ii /emeniC% sau, mai poeti+, prin expresia B8telele >edeiC. Jn final,
astronomii /re+i i&au ;ote0at stelele +ele mai importante Sastor (i =ol1deuPes, denumiri +are s&
au transformat de&a lun/ul timpului n denumirile latine a+tuale, 'astor (i =ollux.
8im;olismul +onstela7iei pro<ine din mitul >edei, frumoasa muritoare ai +rei fii /emeni,
'astor (i =ollux, au un destin diferit, datorit paternit7ii lor, 'astor este fiul unui muritor, n
<reme +e =ollux este fiul unei di<init7i. Jn a+est fel, mitul +onser< ori/inea real a fiin7ei
umane, deopotri< +elest (i terestr, e<olu7ia ei real depin0*nd de aspira7ia sa +onstant (i
freneti+ de a trans+ende a+east dualitate. 'astor, fratele muritor, a++ede la o <ia7 spiritual
datorit ru/ilor fier;in7i ale lui =ollux, fratele nemuritor. 8e spune + ei au fost plasa7i pe ;olta
+ereas+ de +tre Deus, +a o rsplat pentru +*t de mult (i de su;lim s&au iu;it fratern n <ia7a
lor terestr.
De asemenea, ei s&au +omportat +a ni(te ade<ra7i eroi, fiind adora7i n+ din timpuri
ndeprtate +a prote+tori ai marinarilor, +e pot st<ili prin <aluri uria(e ata+urile pira7ilor.
2<*nd spiritul a<enturii, ei s&au alturat expedi7iei lui Kason (i a +elorlal7i ar/onau7i, +ondu+*nd
na<a 2r/os pe Marea .ea/r n +utarea >*nii de 2ur (i au proteEat am;ar+a7iunea n timpul
+ltoriei ei +tre 'ol+hida. >e/enda na(terii lor este, poate, una dintre +ele mai fas+inante,
ntru+*t ei nu <in pe lume printr&o na(tere BumanC, fiii >edei sunt n realitate dou pere+hi de
/emeni, fie+are pere+he (un ;iat (i o fat% ns+*ndu&se din +*te un ou N 9elena (i =ollux sunt
+opiii lui Deus, iar 'astor (i 'l1temnestra sunt +opiii lui 1ndareus, so7ul muritor al >edei.
Jn E<ul mediu, /emenii mitolo/i+i au fost reda7i adesea prin ima/inea unui ;r;at (i a unei
femei (i repre0enta7i n iposta0a unor puni N de ai+i (i denumirea lor, duo pa<ones (B+ei doi
puniC%, fr s fie f+ut ns ni+io referire la polari0area lor sexual.
Jn sim;olismul e0oteri+ al astrolo/iei indiene (i al 6edelor, un lo+ aparte l o+up /emenii
+ele(ti 2s0vini, +are mai sunt numi7i (i B+ei doi <inde+tori di<iniC, =asatya (i ,asra. 8e spune
+ ei au existat nu numai +a entit7i spirituale foarte ele<ate, +i (i +a fiin7e umane +are au
reali0at n lumea fi0i+ a+7iuni de <inde+are +e dep(es+ +u mult reali0rile medi+inii a+tuale.
De a+eea, din timpurile <edi+e (i p*n n 0ilele noastre, ei sunt apela7i +u mult fer<oare n
4ndia, n +a0uri de suferin7 sau n primeEdie. 8im;olismul lor este deose;it de ;o/at (i de
+omplex, el fiind foarte str*ns le/at de apli+a;ilitatea pra+ti+ a +unoa(terii ini7iati+e.
Jn 6ede se spune + 0eul 8oarelui (Surya% s&a +storit +u @vas0tara, fii+a lui Gis0va9arma,
+onstru+torul :ni<ersului, dar la s+urt timp dup a+easta, ea a +onstatat + este foarte difi+il s&
(i ndeplineas+ responsa;ilit7ile +onEu/ale +u un so7 +are aproape + o or;ea +u strlu+irea sa.
=entru a&(i des+operi )0arma (menirea spiritual%, ea s&a de+is s reali0e0e un anumit ta"as.
?dat luat a+east hotr*re, ea (i&a instruit propria um;r, C00aya, s ai; /riE de Surya p*n
+*nd ea se <a ntoar+e a+as. Surya a luat&o pe C00aya drept so7ia sa (i s&a ndr/ostit
ne;une(te de ea. '*nd @vas0tara s&a ntors a+as (i a +onstatat +e s&a petre+ut n lipsa ei, s&a
sim7it profund rnit (i (i&a prsit so7ul. .edorind s se ntoar+ la tatl ei, ea a n+eput s
+olinde lumea su; forma unei iepe. )eali0*nd a+easta, Surya a +utat&o (i, /sind&o, s&a
transformat n +al (i s&a mpere+heat +u ea. Din a+east uniune s&au ns+ut +ei doi /emeni
13 / 32
2s0vini (B+aiiC%, sau +ei doi oameni&+al (+entaurii%, +are au fost plasa7i ulterior pe +er su; forma
+onstela7iei 2s0vini.
Jn mitolo/ia indian, se spune + +ei doi 2s0vini sunt n0estra7i +u o uria( putere de <inde+are
(i de re/enerare (i repre0int sim;oli+ puterea re<itali0ant +apa;il s restaure0e tinere7ea
pierdut (i s redea muri;un0ilor <ia7a (sau, n termenii tradi7iei populare rom*ne(ti, a+ea
Btinere7e fr ;tr*ne7e (i <ia7 fr de moarteC%. Dar a+east putere re/enerant (i <inde+toare
ex+ep7ional are ne<oie de o /hidare spiritual ade+<at, pentru +a de7intorii ei s (tie +*nd
este ;ine s o foloseas+ (i +*nd nu.
'u<*ntul sans+rit Bas0vaC nseamn B+alC (i repre0int sim;oli+ puterea fi0i+, pre+um (i
sm*n7a +reatoare mas+ulin (sperma%, dar (i mi(+area +omplet li;er, de nest<ilit, a ener/iei
di<ine a <ie7ii. 2t*t +on+eptul de perfe+7iune, +*t (i sentimentul totalit7ii sunt +on7inute n
sim;olismul +omplex al +elor doi 2s0vini. Ei sunt n le/tur +u sursa tuturor formelor de
putere +e se manifest pe planeta noastr (i a tuturor posi;ilit7ilor +reatoare. 2;solutul Di<in,
+are este repre0entat de +tre 8oare, este sursa tuturor ener/iilor (i manifestrilor, iar sim;olul
su <i0i;il (8oarele% este +apa;il s +ontrole0e (i s men7in :ni<ersul su; puterea sa. 'ei doi
+entauri di<ini (2s0vini%, +a urma(i ai 8i, repre0int puterea su; +are strlu+irea su;ie+ti<
imperisa;il (i n+epe mi(+area +tre materialitate N lumea um;relor, C00aya.
'on+lu0ia +are se desprinde din toate a+este surse mitolo/i+e este + "emenii au o pro<enien7
fundamental di<in, + ei sunt expresia unei ener/ii mentale foarte rafinate (oul mitolo/i+ din
+are ei pro<in este sim;olul lui a9as0a, memoria uni<ersal, dar (i a ener/iei spirituale n
starea ei pur%, (i + a+7iunile lor maEore sunt mi(+area, /hidarea, aso+ierea (i multipli+area.
&= Co+$)-"'"+t" $%)')t,#!"
8im;olismul "emenilor +a arhetip al +onstela7iei omonime este ns mult mai +omplex.
4mpulsul arhetipal pe +are l /enerea0 al treilea semn al Dodia+ului repre0int finalul strii
andro/inale primordiale, +e este manifestat de +tre +onstela7iile Ier;e+ (i aur, (i n+eputul
s+indrii n +ele dou sexe polar opuse (sau, altfel spus, n+eputul strii de dualitate%. =rin a+est
impuls, inteli/en7a +osmi+ di<in se manifest n stri tot mai diferen7iate. 2i+i n+epe de+i
pro+esul de multipli+are sau de nmul7ire, prin +are B:nulC +el primordial de<ine Bmai mul7iC.
Jn inteli/en7a +osmi+ dumne0eias+ exist ener/ia +are polari0ea0 starea nemanifestat de
e+hili;ru (0%, determin*nd astfel apari7ia, din starea neutr, a aspe+telor ne/ati<e (i po0iti<e
(sau, dintr&o alt perspe+ti<, a aspe+telor o;ie+ti<e (i, respe+ti<, a +elor su;ie+ti<e% ale
existen7ei. 'a re0ultat al a+estei polari0ri apare atra+7ia fireas+ dintre diferitele forme de
existen7. Emana7ia uni<ersal se poate de0<olta doar atun+i +*nd dualitatea se manifest la un
ni<el din +e n +e mai profund. Mintea sau inteli/en7a +onstituie o expresie permanent a+ti< a
ener/iei di<ine, +are este dinami0at de intera+7iunea re+ipro+ a +omponentelor polari0ate.
)epre0entarea /eometri+ astrolo/i+ a semnului "emenilor este +ompus din dou linii
<erti+ale (i dou linii ori0ontale, a+easta fiind o expresie s+hemati+ a dou fiin7e umane total
14 / 32
polari0ate, datorit Bm;r7i(riiC (polari0rii% perfe+te dintre ener/iile po0iti<e (i ne/ati<e ale
Manifestrii (i +are sunt unite mpreun ntr&un +uplu. Kuxtapunerea a+estor linii a++entuea0
pre0en7a ener/iilor feminine (i mas+uline n stru+tura noastr, /ener*nd atra+7ie, impli+are (i
re+ipro+itate n ori+e a+ti<itate +reatoare.
'ur;ura liniilor ori0ontale arat, n partea de Eos atra+7ia +tre materialitate, +are este ns
perfe+t e+hili;rat de +tre atra+7ia spre spiritualitate, n partea de sus. 2+easta des+rie foarte
;ine natura dual a nati<ilor "emeni, +are pot s fie uneori fie extrem de interesa7i de aspe+tele
spirituale, fie, dimpotri<, impli+a7i total n materialitate.
8im;olul tradi7ional al 0odiei "emenilor exprim a(adar transformarea +omplex +e re0ult
at*t din diferen7ierea prin+ipiilor mas+ulin (i feminin, +*t (i din unifi+area lor.
2< Recepia mutual* So#'"6M"'&,' %" $"*+"!" 7o-)#&#!" F"&)o#'86L",
)e+ep7ia mutualR dintre 8oare (i Mer+ur pe semnele 0odia+ale @e+ioar (i >eu se produ+e o
sin/ur dat pe an. Durata ei <aria0 de la +*te<a ore p*n la 2W 0ile, pentru situa7iile n +are
Mer+ur se afl n mi(+are retro/rad aparent.
Este <or;a despre o re+ep7ie mutualR simpl, deoare+e ea are lo+ ntre planete de Ba+ela(i felC
((i 8oarele, (i Mer+ur sunt +onsiderate n astrolo/ie +a fiind planete BpersonaleC%. otodat, ea
este (i o re+ep7ie mutualR de <e+intate, deoare+e Mer+ur (i 8oarele se afl n semne 0odia+ale
imediat alturate (>eu (i, respe+ti<, @e+ioar%.
Ener/ia spe+ifi+ a+estei re+ep7ii mutualeR ne <a putea aEuta, de&a lun/ul a+estui an, s ne
amplifi+m starea de Bminte n inim (i inim n minteC. 2m putea, din a+east +au0, s
afirmm + a+east re+ep7ie mutualR +onstituie o mare oportunitate +tre atin/erea unei stri
de armonie des<*r(it ntre planul mental (i +el afe+ti<. Da+ ns a+este dou planuri nu tind
+tre e+hili;ru, fiin7ele umane respe+ti<e pot experimenta (+on(tient sau nu% un permanent
+onfli+t ntre minte (i inim.
Jn inter<alele n +are 8oarele <a tran0ita, p*n la urmtorul moment o+ult de hiatus solar (din
luna au/ust 2012%, semnele 0odia+ale Ialan7, 6rstor (i "emeni, ar putea fi resim7it (i o
anumit stare de de<itali0are sau <l/uire, o;oseal, deoare+e semnele de expresie a
elementului su;til 2er sunt lo+urile n +are influxul su;til al 8oarelui se afl n /eneral n
detriment.
3in*nd +ont + planeta Mer+ur are $ perioade de mi(+are retro/rad aparent pe an, este foarte
indi+at +a nati<ii "emeni (i @e+ioar, pre+um (i nati<ii +u 2s+endentul pe semnele 0odia+ale
"emeni sau @e+ioar s de0<olte, pe perioadele mi(+rii retro/rade a lui Mer+ur, un +ontrol
mai mare asupra propriei personalit7i (i o aten7ie sporit asupra domeniilor spe+ifi+e de <ia7
/u<ernate n tema lor natal de +tre planeta Mer+ur (+ir+ula7ie, mi(+are, +omuni+are et+.%.
3< Piramida* -" P8*?+t
1 / 32
:n alt aspe+t important al momentului o+ult de hiatus din au/ust 2011 este a+ela de =iramidR.
'unos+ut (i su; numele de Marele riun/hiR sau riun/hiul maEorR, =iramidaR este o
+onfi/ura7ie astrolo/i+ deose;it de fa<ora;il (i o expresie e<ident a armoniei su;til&
ener/eti+e a unui anumit moment astral. Ea repre0int la ni<el indi<idual tre0irea (i
amplifi+area anumitor talente (i a;ilit7i spe+iale, apari7ia unor oportunit7i extraordinare n
<ia7a noastr sau +hiar nt*lnirea noastr +u "ra7ia Di<in, dar are ne<oie (i de spriEinul unor
rela7ii planetare dinami+e (de exemplu, +uadraturiR sau opo0i7iiR n +are s fie impli+ate
planetele +e o al+tuies+%, pentru +a roadele faptelor noastre ;une din alte existen7e s fie astfel
+on+reti0ate (i s de<in mpliniri, reali0ri sau merite spirituale n fa7a lui Dumne0eu.
=iramidaR este al+tuit n /eneral din trei planete, fie+are aflat n tri/onR +u +elelalte dou.
:neori, una dintre planetele +omponente poate fi n +onEun+7ieR +u o a patra planet, +eea +e <a
a++entua (i mai mult importan7a a+estei +onfi/ura7ii.
>a momentul o+ult de hiatus solar din anul a+esta este deEa format o ex+elent =iramidR de
=m*nt pe semnele 0odia+ale @e+ioar&'apri+orn&aur, +e este al+tuit din +onEun+7iaR
8oare&6enus, +are se afl n tri/onR at*t +u =luto, +*t (i +u Kupiter (+are la r*ndul lor reali0ea0
aspe+tul de tri/onR%. Este o =iramidR B+uratC, adi+ toate <*rfurile ei sunt n elementul
=m*nt, (i totodat o =iramidR Bputerni+C, deoare+e,
& +on7ine +onEun+7iaR 8oare&6enus, +are i amplifi+ for7aQ
& +on7ine planetele ;enefi+e 6enus (i Kupiter (BMi+ul ;enefi+C (i, respe+ti<, BMarele ;enefi+C al
sistemului nostru solar%Q
& dou dintre +ele - planete +are o al+tuies+ sunt planete lente N Kupiter (i =luto.
'onfi/ura7ia se formea0 n data de 2$.08.2011, 21h25 (#$h00"M% ora )om*niei, (i este
a+ti< p*n n data de 5.0W.2011, 2$h0$ (#$h00"M% ora )om*niei. Jntr&o form su;til, ea <a
fi ns a+ti< +*t timp <a dura tri/onulR Kupiter&=luto, (i mai ales atun+i +*nd >una sau o alt
planet <or refa+e =iramidaR de =m*nt. (ri/onulR Kupiter&=luto s&a format n data de
$0.05.2011 (i <a dura p*n n data de 1W.0-.2012%.
'onfi/ura7ia are o semnifi+a7ie spiritual deose;it. Ea a+ti<ea0 n noi starea de;ordant de
<italitate, sta;ilitatea mental (in+lusi< fo+ali0area foarte ;un a min7ii n medita7iile de lun/
durat%, +apa+itatea de +on+reti0are a ideilor a;stra+te, su++esul n a+7iunile (i proie+tele
;enefi+e, pre+um (i +apa+itatea de rennoire radi+al a perspe+ti<ei noastre asupra <ie7ii atun+i
+*nd suntem pe +ale de a reali0a un anumit salt spiritual. Ea +onfer re0isten7 n fa7a
difi+ult7ilor <ie7ii, posi;ilitatea de a reali0a eforturi spirituale de lun/ durat, ;unstarea pe
toate planurile, starea de /enero0itate, apli+area n7eleapt a n<7turilor spirituale n <ia7a de
0i +u 0i, puterea de sa+rifi+iu sau altruismul ne+ondi7ionat, toate a+estea put*ndu&ne mar+a n
mod <i0i;il existen7a sau put*nd de<eni aspe+te definitorii ale +re(terii noastre interioare.
10 / 32
=e durata unei astfel de +onfi/ura7ii astrolo/i+e, rela7ia +u lumea material (i +u ;unurile
materiale +are exist, prin "ra7ia lui Dumne0eu, n <ia7a noastr, +apt pentru noi o
dimensiune mai profund. @iind B+aptulC, pun+tul terminus al emana7iei uni<ersale, elementul
su;til =m*nt ("rit0ivitattva% +on7ine n sine nsu(i toate +elelalte elemente sau prin+ipii
fundamentale (tattva&e% +are al+tuies+ lumea. =rin re0onan7a ;enefi+ (i armonioas +u
=m*ntul su;til ("rit0ivitattva%, putem intra (i ne putem men7ine n stare de re0onan7 +u otul
(+u ntrea/a 'rea7ie%. ot +eea +e n+epem a+um (i +are este de natur ;enefi+ (postul ne/ru
de lun/ durat, retra/erile spirituale de lun/ durat, ta"as&urile sau, n /eneral, tehni+ile
spirituale de lun/ durat, ru/+iunea, +ltoriile lun/i, tratamentele de <inde+are,
+onstru+7iile, reali0area unor lu+rri artisti+e foarte inspirate, ntemeierea unor /rupuri
spirituale et+.% este sus7inut din plin +a s se reali0e0e. 'a un exemplu n a+est sens, tema natal
a marelui 1o/hin 8ri 2uro;indo +on7ine o astfel de =iramidR de =m*nt. 2tun+i +*nd op7iunea
ferm de a urma o +ale spiritual autenti+ a fost f+ut, aspirantul n+epe s +ontrole0e planul
material n folosul e<olu7iei sale (i al ;inelui +elorlal7i.
ot pe durata a+estei +onfi/ura7ii, sunt a+ti<ate alte dou ener/ii importante pentru e<olu7ia
noastr, +are au o foarte mare le/tur +u >e/ea efortului personal,
&pentru +ei ata(a7i ((i totodat limita7i% de ;unurile materiale (i de planul fi0i+, pentru +ei
n+hista7i mereu n propriile limitri, +are refu0 +u ndrtni+ie ori+e transformare, este posi;il
s apar diferite pierderi materiale N at*t de natur interioar (de la diferitele +aren7e ale
su;stan7elor minerale din or/anism p*n la pierderea unor or/ane sau +hiar pr7i ale +orpului%,
+*t (i de natur exterioar (de la diferitele ;unuri exterioare p*n la persoanele apropiate din
+au0a +rora ei se men7in n ata(ament (i i/noran7%.
& pentru +ei +are e<it, des+onsider sau ;atEo+ores+ planul fi0i+, pentru +ei +are nu pre7uies+
<aloarea aspe+telor materiale +are i sus7in n e<olu7ia lor spiritual, pentru +ei +are nu
apre+ia0 +eea +e au, este posi;il s <in anumite le+7ii materiale ne+esare re+onsiderrii
aspe+telor de ordin material (in+lusi< a trupului lor% +a fiind (i ele, n esen7, tot manifestri ale
lui Dumne0eu.
=lanetele a+estei piramideR astrolo/i+e N 8oarele (>umina 'on(tiin7ei% n +onEun+ieR +u
6enus (rafinamentul, pl+erea, emo7ia esteti+ ele<at%, Kupiter (o+a0iile fa<ora;ile,
+eremoniile spirituale, "ra7ia Di<in, le/tura +u "hidul spiritual% (i =luto (transformarea
profund, 6oin7a 2totputerni+ (i Determinatoare a lui Dumne0eu% & pot a<ea, n a+east
+om;inare a influxurilor lor su;tile astrale, semnifi+a7ia unei re/enerri totale a fiin7ei noastre
(i a ori+rei alte forme de <ia7.
4< Careul n T* &#'-)+#!
? alt +onfi/ura7ie planetarR <i0i;il n tema momentului o+ult de hiatus solar din a+est an
este 'areul n R +ardinal, pe +are l&am mai nt*lnit (i n anii pre+eden7i (n+ep*nd +u 2005%, +u
ex+ep7ia anului 2008. El anun7 posi;ile e<enimente +onfli+tuale, +are au ns menirea de ne
12 / 32
aEuta s ne dep(im sl;i+iunile, s ne re+unoa(tem (i s ne ndreptm /re(elile, s reu(im s
mplinim +eea +e dorim.
'areul n R +ardinal de anul a+esta este ns mai pu7in important de+*t +ele din anii
pre+eden7i, deoare+e el nu este al+tuit ex+lusi< din planete, +i din asteroidul Kunon (i planetele
=luto (i :ranus, (i se produ+e pe semnele 0odia+ale Ialan7, 'apri+orn (i, respe+ti<, Ier;e+.
otu(i, el se produ+e pe 'asele a 46&a, a 644&a (i a F&a, $ dintre +ele - 'ase foarte importante
ale unei teme astrale, +are mai sunt +unos+ute (i su; numele de B'ase rela7ionaleC. Jn +ontextul
n +are ntrea/a so+ietate a+tual tra<ersea0 o +ri0 rela7ional de propor7ii uria(e, este
limpede + <alorile noastre rela7ionale (i, la modul /eneral, rela7iile noastre de ori+e fel <or fi
supuse unui examen existen7ial (i spiritual fr pre+edent. =rin urmare, ne putem a(tepta +a
raporturile dintre /enera7ii, +storiile, ierarhiile so+iale de ori+e fel, formulele de /u<ernare,
institu7iile, administra7ia (i tot +e nseamn rela7ie inter&uman s fie supuse unor tensiuni,
n+er+ri sau transformri /reu de ima/inat n +lipa de fa7, dar +are ne <or fi e<idente da+
<om fi sufi+ient de aten7i (i lu+i0i ndeose;i la +eea +e se <a petre+e de a+um nainte n <ia7a
noastr afe+ti<.
Jn a+est 'areu n R +ardinal, mesaEul esen7ial al influxului su;til planetar plutonian este a+ela
al ur/entrii apari7iei unei alte n7ele/eri (i rela7ionri ntre toate fiin7ele umane de pe a+east
planet.
MesaEul sferei su;tile a planetei :ranus este a+ela + nu ima/inea noastr pu;li+ sau +ariera
ori /loria efemer tre;uie s fie idealurile noastre existen7iale, +i respe+tarea li;ert7ii
indi<iduale (i intera+7iunea afe+ti< +u +eilal7i, +are s fie ;a0at pe puritatea inimii, deoare+e
sin/ura ener/ie +are poate unifi+a (i armoni0a profund un +uplu sau un /rup de fiin7e umane
este ener/ia iu;irii. 8im;oli+ <or;ind, putem spune + n +adrul temei hiatusului solar din a+est
an, planeta :ranus Bpri<e(teC, de la ni<elul +asei a F&a, n 'asa a 46&a (+are este +orelat,
printre altele, +u sufletul (i +u inima%.
2+olo unde Bpri<e(teC (este dire+7ionat% influxul uranian se afl +el de&al treilea element
+omponent al 'areului n R +ardinal, Kunon, asteroidul iu;irii. El indi+ n /eneral iu;itul
ideal Yiu;ita ideal a +ruiY+rei +utare, +on(tient sau nu, ne moti<ea0 mereu (fie + (tim
a+easta, fie + nu (tim% <ia7a rela7ional. =e de alt parte, atun+i +*nd iu;im +u ade<rat, +u
toat inima noastr, o fiin7 de sex opus, Jl iu;im de fapt (n esen7% pe Dumne0eu. =re0entul
'areu n R ne indi+ faptul + a+um a sosit momentul s +on(tienti0m a+est aspe+t spiritual.
otodat, planeta :ranus repre0int (i starea de prietenie sin+er (i profund de +are a<em
ne<oie n <ia7 +a suport rela7ional <alori+ pentru n+redere, mprt(ire, +ooperare, aEutorare.
=oate + nu ne&am ntre;at ni+iodat p*n a+um +um ar fi <ia7a noastr da+ nu am a<ea ni+iun
fel de prieteni, dar +u si/uran7 + ne&ar lipsi atun+i o dimensiune important a fiin7ei noastre.
re+erea la un alt mod de intera+7iune uman, restru+turarea <i0iunii noastre despre prietenie,
iu;ire, dra/oste, +ola;orare, +uplu sau +ole+ti<itate tre;uie de asemenea s se ;a0e0e de a+um
n+olo (i pe +uraEul de a fi mereu li;eri (i puri, pre+um (i pe <oin7a +onstant exer+itat de a
13 / 32
adu+e (i manifesta din plin 2tri;utele Di<ine n <ia7a noastr, n +omportamentul nostru (i n
toate rela7iile noastre & afe+ti<e, so+iale, spirituale et+. Jn +on+lu0ie, putem spune, metafori+
<or;ind, + spre deose;ire de semnifi+a7iile 'areurilor n R din anii pre+eden7i, a+est 'areu n
R +ardinal este n realitate o sui /eneris +onfi/ura7ie a feri+irii5
E+"'())!" $,>t)!" #!" /+&"%,t,!,) @) #!" $9?'@)t,!,) -" &)&!, t"*%o'#! !# *o*"+t,! o&,!t -"
.)#t,$ $o!#' -)+ 23<03<2011
1< Mo*"+t,! o&,!t -" .)#t,$ 9)+#! A&o'"$%,+78to' )+t"'B#!,!,) -" 2/2= #! "&.)+o&C),!,) -"
%')*8B#'8 -)+ !,+# *#'t)" 2011
2nul 2011 este un an foarte spe+ial, +are ne o;li/ la +*te<a sinte0e astrolo/i+e, dar (i la
pre0entarea (+hiar (i extrem de sumar% a momentului e+hino+7iului de prim<ar, pentru a
n7ele/e mult mai ;ine +e nseamn ener/iile ma/i+e ale n+eputului (i ale sf*r(itului unui
anumit +i+lu temporal.
E+hino+7iul de prim<ar sau, mai pre+is, momentul o+ult de hiatus solar final din data de
21.0$.2011, 01h20 (#2h00"M% ora )om*niei, fa+e parte din seria e<enimentelor astrolo/i+e
pe +are nu ori+e /enera7ie uman le tra<ersea0 (i +u +are suntem +ontemporani n+ep*nd din
anii VU0. 2+este e<enimente astrolo/i+e se datorea0 planetelor transpersonale :ranus, .eptun
(i =luto, astfel,
&n inter<alul 1W57&1WWU, toate trei au tran0itat semnul 0odia+al 8+orpion, e<eniment astrolo/i+
+are se petre+e o dat la aproximati< 500 de aniQ
&n inter<alul 1W8$&1WWU, =luto a re<enit n +asa 0odia+al proprie (semnul 0odia+al 8+orpion%,
e<eniment astrolo/i+ +are se petre+e o dat la aproximati< 2-5 de aniQ
&n inter<alul 1WWU&200$, :ranus a re<enit n +asa 0odia+al proprie (semnul 0odia+al
6rstor%, e<eniment astrolo/i+ +are se petre+e o dat la aproximati< 8- de aniQ
&n inter<alul 2011&2025, .eptun a re<enit (i se <a men7ine n +asa 0odia+al proprie (semnul
0odia+al =e(ti%, e<eniment astrolo/i+ +are se petre+e o dat la aproximati< 1U7 de ani.
2+este e<enimente astrolo/i+e mar+hea0 (i +ara+teri0ea0 diferite etape ale istoriei omenirii (i
(i las amprenta asupra +i<ili0a7iei noastre, asupra pro/resului material, dar (i asupra e<olu7iei
noastre spirituale. Ele des+hid (i totodat n+hid anumite B<*rsteC (epo+i% ale umanit7ii,
asemeni unor +easorni+e perfe+te, pe +are nimeni (i nimi+ (n afar de Dumne0eu% nu le
modifi+. =ri<ind retrospe+ti<, putem s reali0m +, n+ep*nd din anul 1W57 (i p*n a+um, s&
au su++edat +*te<a momente profund semnifi+ati<e din pun+t de <edere astrolo/i+, +are au fost
datorate e<enimentelor mai sus men7ionate,
&un moment al intensifi+rii ener/iilor finalit7ii (sau, altfel spus, ale sf*r(itului de +i+lu
temporal%, moment mar+at de tran0itul planetelor transpersonale prin semnul 0odia+al 8+orpion
(1W57&1WWU%Q
14 / 32
&reali0area unor aspe+te de lun/ durat de +tre planetele lente ntre ele (+onEun+7iaR :ranus&
.eptun, opo0i7iaR 8aturn&:ranus, sextilulR (i septilulR .eptun&=luto, +uadraturaR :ranus&
=luto, toate a+estea n+ep*nd +u anul 1W50%Q
&reali0area re+ep7iilor mutualeR (i a a/lomera7iilor planetare ntr&un se+tor 0odia+al din +e n +e
mai restr*ns, 8+orpion&=e(ti n 2005&200U (i 'apri+orn&=e(ti din 2007&2008 n+oa+e.
2+estor momente spe+iale li s&a adu/at a+um (i un foarte semnifi+ati< moment al n+eputului,
al +rui de;ut l +onstituie e+hino+7iul de prim<ar din a+est an (2011%. 2+est nou n+eput a
fost de+lan(at de +tre planeta :ranus, +are a intrat la 12.0$.2011, 2h-8 (#2h00"M% ora
)om*niei, n semnul 0odia+al Ier;e+, semn al n+eputului, al tre0irii la <ia7, al prim<erii, al
rena(terii (i al ren<ierii. 2(a +um +ele trei planete transpersonale au mar+at un final al unei
anumite epo+i (+osmi+e, dar (i umane% n inter<alul 1W57&1WWU, tot a(a s&ar putea spune +,
n+ep*nd +u tran0itul lui :ranus prin semnul 0odia+al Ier;e+, ele anun7 sim;oli+ Bna(tereaC
unei noi omeniri. 2+esta <a fi ns un pro+es mai lent, +are <a dura mai ;ine de 80 de ani, p*n
+*nd .eptun (i =luto <or tran0ita +omplet (i ele a+ela(i semn 0odia+al (Ier;e+ul%.
Mai a<em n <edere faptul +, la momentul o+ult de hiatus final (7Y7% prileEuit de e+hino+7iul de
prim<ar, 2s+endentul s&a aflat pe semnul 0odia+al 8/ettor, semn +are este str*ns +orelat,
dup +um se (tie, +u e<olu7ia spiritual, iar Kupiter, /u<ernatorul su, s&a aflat n a+el moment
n semnul 0odia+al Ier;e+ (i n 'asa a 6&a (unde s&a aflat de asemenea (i +onEun+7iaR
+omplex 8oare&:ranus&>ilith%. Este de+i posi;il +a a+est nou n+eput s fie a+ela al unei noi
umanit7i, +are <a a<ea alte priorit7i, alte surse (i resurse ener/eti+e, alte +on+ep7ii despre
iu;ire de+*t +ea a+tual, dar, mai ales, <a a<ea o alt raportare, mult mai simpl, i totodat
mult mai <ie, fa7 de Dumne0eu, Kupiter n semnul 0odia+al Ier;e+ (i n 'asa a 6&a mai indi+
(i o impulsionare su;til fr pre+edent din partea "hi0ilor spirituali n +re(terea a++elerat a
ni<elului de +on(tiin7 al ntre/ii omenirii, n reali0area unei noi rela7ii om&Dumne0eu, +are s
fie ;a0at pe o +omuni+are dire+t (i profund a fiin7ei umane +u Dumne0eu.
De asemenea, +onEun+7iaR Kupiter&Mer+ur din astro/rama momentului o+ult de hiatus final din
21.0$.2011 poate fi interpretat (i +a posi;ilitatea N pentru ori+are dintre noi N a unui nou
n+eput n +eea +e pri<e(te rela7ia "hid spiritual&aspirant, rela7ie +are <a putea fi, la r*ndul ei,
+u mult mai dire+t (Bde la inim la inimC% (i +are <a fi ;a0at pe o iu;ire di<in,
ne+ondi7ionat (i identifi+atoare. =re0en7a, la a+el moment (e+hino+7iul de prim<ar din a+est
an%, a 8oarelui, a lui :ranus, Kupiter (i Mer+ur n semnul 0odia+al Ier;e+ (i n 'asa a 6&a arat
+, prin 6oin7a infaili;il (i atotputerni+ a lui Dumne0eu atl, "hi0ii spirituali autenti+i (i
aspiranii model <or putea de<eni, n <iitorul apropiat, o for7 di<in uni+ (i mereu
triumftoare.
2< N"%t,+ /+ domiciliul* %'o%'), A$"*+,! 7o-)#&#! P"@t)=
2+east aspe+tare a planetei .eptun repre0int un e<eniment deose;it de spe+ial (n sistemul
tropi+al de +ase astrolo/i+e%, mai ales pentru 7ara noastr, da+ 7inem seama + planeta .eptun
20 / 32
se afl n =e(ti ((i totodat n 'asa a 4F&a% n tema natal a )om*niei (i + el re<ine ai+i dup
1U7 de ani.
Jn astrolo/ia e0oteri+, se +onsider + .eptun /u<ernea0, la ni<elul sistemului nostru solar,
fluidul su;til astral +are n<luie ntre/ul :ni<ers <i0i;il (i in<i0i;il, ener/iile su;+on(tientului,
pre+um (i ener/iile noastre +reatoare. 4ma/ina7ia, sensi;ilitatea, intui7ia, +apa+itatea de a
o/lindi (de a refle+ta%, ilu0ia (i formele n(eltoare ale aparen7elor, pre+um (i trans+enderea
a+estora, +ompasiunea, sa+rifi+iul, a;ne/a7ia, druirea ne+ondi7ionat, +on(tiin7a +hristi+ sau
re<rsarea "ra7iei lui Dumne0eu sunt n0estrrile prin +are a+east sfer su;til planetar adu+e
n <ia7a noastr ne<oia de frumos, idealurile +ele mai nalte (i mai su;lime, ;unul&sim7 (sau
Bsim7ul ;ineluiC%, iu;irea di<in, pa+ea uni<ersal et+. .umit (i Bfo+arul +osmi+ dttor de
pa+eC, .eptun /hidea0 (i inspir ntr&un mod su;lim fiin7a uman s ne/o+ie0e, s medie0e, s
armoni0e0e tensiunile, +onfli+tele (i ad<ersit7ile +are pot aprea n <ia7a ei. El ne +one+tea0 la
imensul o+ean al Min7ii Di<ine +ea atot+unos+toare (i atot+reatoare, la 2de<rul Di<in
Eli;erator (i la Ener/ia 8uprem a 'unoa(terii, +are este refle+tat (i n ne<oia uman de a
+unoa(te (i de a mprt(i apoi +unoa(terea n forme (in+lusi< esteti+e% +*t mai apropiate de
perfe+iune (i +*t mai rafinate.
.eptun repre0int, pentru planeta =m*nt, un important +anal su;til de re<rsare a "ra7iei
Di<ine, aspira7ia spiritual, idealul spiritual prin defini7ie, +ompasiunea infinit sau <inde+area
traumelor suflete(ti, dar tot el este (i +el +are ne indi+ prompt (atun+i +*nd suntem aten7i (i
re+epti<i la influen7a sa su;til% am/irile, ilu0iile, +onfu0iile +are n+ mai exist n <ia7a
noastr. =re0en7a lui n semnul 0odia+al =e(ti (i influen7a sa la ni<el planetar tre;uie ns
anali0at (i des+ris (i n fun+7ie de lo+ul unde se afl +elelalte dou planete transpersonale,
:ranus (i =luto.
3< P!#+"t"!" !"+t" &#'" /@) $&.)*>8 $"*+,! 7o-)#&#! /+ 2011
& Kupiter, +are este n le/tur +u ordinea so+ial, +u ritualurile (i +eremoniile spirituale, +u
oportunit7ile extraordinare, +u anumite aspe+te ale "ra7iei Di<ine (i +u /hidarea (i prote+7ia
su;til din partea /hidului spiritualQ
& :ranus, +are este n le/tur +u starea de li;ertate (i de spontaneitate, +u manifestarea noului,
a uni<ersalit7ii, a in<en7iilor, a non&+onformismului, a iluminrii spontane (i a re+onfi/urrii
totale, pe ;a0e net superioare, a existen7ei noastre.
?dat +u tre+erea sa din semnul 0odia+al Ier;e+ n semnul 0odia+al aur, Kupiter (+ea mai
mare planet a sistemului nostru solar% intr treptat ((i pentru perioade lun/i de timp% n rela7ia
de tri/onR +u =luto (+ea mai mi+ planet a sistemului nostru solar%, +are se afl a+um n
semnul 0odia+al 'apri+orn. Kupiter (i&a n+heiat (ederea n domi+iliul su no+turnR (semnul
0odia+al =e(ti% la data de 2$.01.2011, a tran0itat n totalitate semnul 0odia+al Ier;e+ (i foarte
pu7in semnul 0odia+al aur, semn n +are a intrat +omplet a;ia la data de 5.0U.2011 (i unde <a
rm*ne p*n n iunie 2012.
21 / 32
re+erea rapid a lui Kupiter prin semnul 0odia+al Ier;e+ a adus impulsionarea spiritual
ne+esar tre0irii +on(tiin7elor umane +tre un re<iriment de ordin moral (i spiritual la s+ar
planetar +are, odat +u intrarea a+estei planete n semnul 0odia+al aur, este sus7inut din plin
n dire+7ia +on+reti0rii sale. Itlia dintre <e+hi (i nou, dintre tradi7ie (i ino<a7ie, dintre
+onser<atorism (i non&+onformism, dintre a;unden7 (i austeritate, dintre <alorile reale ale
omenirii (i <alorile false, perimate <a de<eni o +ara+teristi+ planetar maEor, +e <a fi
sus7inut pe termen lun/ (i de +tre planeta :ranus.
:ranus, +ea de&a doua planet lent +are (i s+him; semnul n 2011, a ie(it +omplet din
semnul 0odia+al =e(ti (i a intrat +omplet n semnul 0odia+al Ier;e+ la data de 11.0$.2011, unde
<a rm*ne p*n la data de 1U.05.2018. =e toat durata (ederii sale ai+i, influxul su;til astral
uranian <a sus7ine solu7ionarea tuturor +ri0elor rela7ionale, ns <a /enera o alt +ri0 maEor,
a+eea a liderilor +harismati+i. Itlia la s+ar planetar pentru dominarea lumii, lupta as+uns
dintre diferite or/ani0a7ii (i /rupri se+rete, pre+um (i dintre a+estea (i masele populare <or ie(i
tot mai mult din +ulisele ne+lare ale politi+ii o+ulte spre a fi purtate n <0ul tuturor.
otodat, domeniul +rea7iei artisti+e <a fi impulsionat la r*ndul su n dire+7ii noi, ;enefi+e,
ele<ate, la fel +a domeniul medi+al, n +are dis+iplinele a(a&0ise de frontier (i terapiile naturale
sau spirituale <or Eu+a un rol foarte mare n destinul <iitor al omenirii.
4< E+"'())!" $,>t)!" #!" /+&"%,t,!,) @) #!" $9?'@)t,!,) -" &)&!, t"*%o'#! !# *o*"+t,! o&,!t
-" .)#t,$ $o!#' -)+ 23<03<2011
2+este dou aspe+te sunt foarte +lar e<iden7iate n tema astral a a+estui moment de hiatus
solar prin pre0en7a planetelor,
& =luto (i .eptun n semnele de la sf*r(itul Dodia+ului N +are din a+east +au0 mai sunt numite
(i Bsemne ;tr*neC, 'apri+orn (i, respe+ti<, =e(tiQ
& :ranus n semnul 0odia+al al n+eputului 0odia+ului, Ier;e+ul, +are este n le/tur +u
ini7iati<a, nnoirea, eroismul spiritual (i (prin ex+elen7% +u ener/iile taini+e ale n+eputuluiQ
& Kupiter n semnul 0odia+al aur, semn al a;unden7ei, al stru+turrii (i al a+umulrii.
oate a+este planete lente ne atra/ aten7ia asupra faptului + urmea0 s se n+heie definiti< o
anumit etap din istoria e<olu7iei umane N etap +e a fost preponderent mar+at de suferin7,
+onfu0ie, min+iun, alienare spiritual, +rim (i ;oal, toate a+estea nefiind nimi+ alt+e<a de+*t
+onse+in7ele i/noran7ei /enerale a omenirii (i a pierderii sau uitrii reperelor spirituale de +tre
fiin7ele umane. ?dat n+heiat a+east etap (+are este +unos+ut n toate marile tradi7ii
spirituale ale lumii su; numele de Bepo+a ntuneri+uluiC & Iali Huga, n termenii tradi7iei
indiene%, noua er a umanit7ii <a BinundaC planeta +u ener/ii ;enefi+e, pure, luminoase,
adu+toare de noi speran7e, elanuri (i reali0ri n plan spiritual.
22 / 32
Jn a+est final al +i+lului temporal, +are este desemnat n tradi7ia 1o/hin (i tantri+ su; numele
de Iali Huga, final +e este repre0entat din pun+t de <edere astrolo/i+ de po0i7ia lui =luto n
'asa a 644&a a temei momentului o+ult de hiatus solar, este simultan pre0ent ns (i noul
n+eput sau rena(terea ntru spirit a fiin7ei umane (i apari7ia unor transformri maEore la ni<elul
ntre/ii umanit7i, a(a +um ne indi+ (i pre0en7a lui :ranus n 'asa a F&a (sau 'asa destinului%
a temei a+estui moment de hiatus solar. 2+easta semnifi+ o rena(tere /lo;al, +are este
/enerat de o transformare +on(tient de ordin /eneral (transformare +e poate fi ns, n
aparen7, oare+um +onfu0 la n+eputurile ei (i +are este indi+at de pre0en7a lui Marte n 'asa
4 a temei momentului de hiatus%, datorit n7ele/erii (i +unoa(terii superioare, +e sunt stimulate
(i sus7inute de po0i7ionarea 2s+endentului a+estei astro/rame pe semnul 0odia+al "emeni.
ANALIDA ASTROLO5IC A MOMENTULUI OCULT DE HIATUS SOLAR 2011
6 &o*%!"t#'" '"#!)7#t8 -" #$t'o!o( Do!t#+ B#'t.# 6
6 !# #&"#$t8 #+#!)78 $6# 9o!o$)t $)$t"*,! o&&)-"+t#! -" &#$" "(#!"6
6 '"-#&t#'"# 9)+#!8 # t":t,!,) # 9o$t '"#!)7#t8 -" %'o9"$o' ;o(# N)&o!#" C#t')+# 6
9iatusul solar din a+est an are +a (i parti+ularitate maEor po0i7ia ex+ep7ional a planetei
.eptun, +are este po0i7ionat n tema astral a momentului de maxim al hiatusului n
+onEun+7ieR +u MiElo+ul 'erului (altfel spus, .eptun se afl n momentul de maxim al
hiatusului solar din a+est an +hiar pe meridianul lo+ului N 'ostine(ti, )om*nia%, +eea +e din
pun+t de <edere astrolo/i+ este un semn de foarte ;un au/ur.
Jn numeroase anali0e (i studii astrolo/i+e este su;liniat <aloarea profund spirituali0ant a
planetei .eptun pentru ntrea/a tem astral n +are ea este inte/rat, mai ales atun+i +*nd ea
(planeta .eptun% se afl pe una dintre axele astro/ramei respe+ti<e, 2s+endent&Des+endent sau
MiElo+ul 'erului&@undul 'erului (.adir%.
=entru a n7ele/e (i mai ;ine a+este aspe+te, tre;uie s a<em n <edere + toate +onstela7iile
0odia+ale al+tuies+ un +er+ uria(, +e se afl at*t deasupra noastr, +*t (i su; linia ori0ontului
(altfel spus, planeta noastr, +a (i ntre/ul nostru sistem solar, sunt +uprinse n +er+ul 0odia+al%.
4nterse+7ia a+estui +er+ al +onstela7iilor 0odia+ale +u ori0ontul esti+ (sau, +u alte +u<inte,
semnul 0odia+al +are & din lo+ul din +are reali0m astro/rama & se proie+tea0 exa+t la est%
repre0int 2s+endentul temei respe+ti<e (i el sim;oli0ea0, printre altele, noul n+eput sau
na(terea (i rena(terea, iar interse+7ia +er+ului 0odia+al +u <erti+ala lo+ului (sau pun+tul
perpendi+ular pe lo+ul n +are ne aflm% repre0int MiElo+ul 'erului (i el +onstituie printre
altele un sui /eneris BfiltruC +are este responsa;il de per+ep7iile superioare ale fiin7ei umane
(<o+a7ia, prin+ipiile de <ia7, menirea spiritual, tipul +el mai ade+<at de efort ne+esar pentru a
o;7ine starea de des<*r(ire spiritual et+.%.
2pli+*nd a+este informa7ii asupra astro/ramei hiatusului solar din a+est an, putem s spunem
+ po0i7ia lui .eptun n +onEun+7ieR +u MiElo+ul 'erului n momentul de maxim al hiatusului
23 / 32
solar din 28 au/ust 2011 ne <a oferi N da+ este +orelat, desi/ur, (i +u +elelalte aspe+te ale lui
.eptun din +adrul a+estei teme astrale & informa7ii importante referitoare la +e este +el mai ;ine
(i mai efi+ient s fa+em de a+um nainte (+el pu7in n a+est an solar, p*n la hiatusul din au/ust
2012% pentru a ne a++elera pro/resul spiritual. =e de alt parte, influxurile su;tile misterioase
ale planetei .eptun sunt +orelate, n +adrul astrolo/iei e0oteri+e, +u prin+ipiul +hristi+ sau, mai
;ine 0is, +u sa+rifi+iul di<in (i +u starea de a;andon sau de druire total, ne+ondi7ionat (i
identifi+atoare fa de Dumne0eu atl.
De a+eea, pe ;a0a po0i7iei lui .eptun n +onEun+7ieR +u MiElo+ul 'erului n tema hiatusului,
putem afirma + a+east influen7 neptunian <a amplifi+a n destinul multor fiin7e umane
aspira7ia plin de de<o7iune +tre un ideal spiritual foarte nalt (i <a fa+e +a a+ea +redin7 de
ne0drun+inat la +are se refer 4isus 'hristos n para;ola B;o;ului de mu(tarC s de<in o
preo+upare ardent pentru unii (i o mare reali0are pentru al7ii. Din a+est pun+t de <edere, mai
putem adu/a faptul + perioada de timp +uprins ntre hiatusul solar a+tual (i +el din luna
au/ust 2012 <a +onstitui +u si/uran7, n spe+ial pentru mul7i dintre aspiran7ii +are sunt
inte/ra7i pe o +ale spiritual autenti+, un mare test al +redin7ei lor n Dumne0eu (i n +alea
spiritual pe +are o urmea0, pre+um (i al n+rederii lor n "hidul lor spiritual (i n idealurile
spirituale la +are ei aspir. Ji aten7ionm de+i +u toat serio0itatea pe to7i +uttorii spirituali +u
pri<ire la posi;ilitatea unor astfel de n+er+ri sau teste ale +redin7ei la +are ei ar putea fi supu(i
n <iitorul apropiat5 Jn <ederea tre+erii +u ;ine a a+estor e<entuale teste spirituale, este ne+esar
s renun7m +*t mai +omplet (i mai rapid la toate preo+uprile (i rela7iile +are sunt inutile,
nefolositoare (i +hiar nefaste pentru noi, pre+um (i la diferitele ata(amente (<i0i;ile sau
as+unse%, deoare+e saltul pe un ni<el superior de +on(tiin7 impli+ adeseori sa+rifi+area a +eea
+e a +onstituit anterior pentru noi a(a&0isa B0on de +onfortC.
>a toate a+este tendin7e astrale se mai adau/ (i po0i7ia >unii n 0odia >eului, po0i7ie +are este
;ine aspe+tat de +onEun+turile reali0ate de planetele Mer+ur, 8aturn (i Kupiter. De ai+i
dedu+em + ne a(teapt, n <iitorul apropiat, o mare (ans de a de<eni mult mai responsa;ili,
mai stp*ni pe noi n(ine, (i de a manifesta un exemplar sim7 al msurii n tot +eea +e <om
reali0a de a+um nainte. Exa+t a(a +um 8oarele (i ofer +ldura (i lumina +u o pre+is Bmsur
+osmi+C, tot astfel (i noi <a tre;ui s ne folosim dis+ernm*ntul spiritual (i Eusta e<aluare eti+
(i moral at*t n rela7iile +u +eilal7i, +*t (i +u pri<ire la noi n(ine.
=o0i7ia parti+ular a >unii ne indi+ domeniul unde exist o maxim Bsensi;ilitate astrolo/i+C,
adi+ a+olo unde este ne+esar s in<estim +el mai mult timp (i ener/ie spre a ne ree+hili;ra a+el
domeniu existen7ial. >una afl*ndu&se n +asa a 2&a, a+easta e<iden7ia0, din+olo de
+ara+teristi+ile materiale (i finan+iare ale a+estei +ase, importan7a strii de mul7umire interioar
(santos0a% plin de re+uno(tin7 fa7 de Dumne0eu, pre+um (i a sim7ului msurii n +eea +e
pri<e(te ho;;1&urile, ;u+uriile (i pl+erile noastre de 0i +u 0i. 2+est influx su;til astral
repre0int un <erita;il semnal de alarm mai ales pentru +ei +are sunt mereu frustra7i (i
nemul7umi7i, pentru maso+hi(ti (i pentru +ei +are manifest foarte fre+<ent sentimente de
in<idie, ndrtni+ie (i rea&<oin7. Este de+i foarte pro;a;il +a n a+est an (mai pre+is, n
inter<alul +uprins ntre a+est moment de hiatus solar i urmtorul de a+eea(i natur N +el din
luna au/ust 2012% s se produ+, n +a0ul +elor +are nu tries+ aproape delo+ sau mult prea
24 / 32
pu7in starea de santos0a, o +onfruntare +u (i mai multe neaEunsuri, +onfruntare +e are ns
rostul de a&i determina s n7elea/ profund ade<ratele lor priorit7i existen7iale.
2s+endentul momentului de hiatus se afl la sf*r(itul Dodiei "emenilor, +eea +e amplifi+
pentru ntrea/a tem astral re0onan7a +u ener/iile su;tile ale lui a9as0a tattva (Eterul +el
su;til%, deoare+e, a(a +um fie+are semn 0odia+al se afl su; in+iden7a unei anumite tattva&e
dintre +ele - fundamentale (=m*ntul su;til, 2pa su;til, @o+ul su;til (i 2erul su;til%, /rani7a
dintre dou semne 0odia+ale se n+adrea0 preponderent su; in+iden7a elementului su;til Eter
(a9as0a tattva%. Din pun+t de <edere astrolo/i+, a+est aspe+t este deose;it de fa<ora;il tuturor
a+7iunilor de fa+tur spiritual (i este mai pu7in fa<ora;il a+7iunilor sau proie+telor de natur
so+ial (i material. Jn a+east dire+7ie, men7ionm + una dintre +ele mai importante (i mai
efi+iente modalit7i de a ;enefi+ia de <aloarea profund transformatoare a a+estei po0i7ii a
2s+endentului este a+eea de a urmri de fie+are dat s des+operim su;stratul spiritual, taini+,
al ori+rei a+7iuni pe +are o reali0m. Jn plus, se poate adu/a ai+i + finalul 0odiei "emenilor
ne ndeamn s ne desprindem definiti< de tendin7ele de mpr(tiere (i de 0p+eal mental
+are mai pot fi n+ destul de a+ti<e n fiin7a noastr (i s ne lsm din +e n +e mai mult /hida7i
de <o+ea +ea taini+ a inimii noastre (sau, altfel spus, de intui7ia noastr spiritual%.
Jn afar de aspe+tele pe +are le&am pre0entat deEa, da+ studiem +u mult aten7ie astro/rama
momentului de maxim al hiatusului solar din a+est an <om identifi+a unele +onEun+7iiR foarte
<aloroase & ale planetelor Marte, Mer+ur (i =luto & +u anumite stele fixe. Jn astrolo/ia ini7iati+
este men7ionat faptul + aspe+tele foarte str*nse (a +ror toleran7 este su; un /rad de ar+ de
+er+% +u anumite stele fixe des+riu BfundalulC pe +are se <or desf(ura diferitele e<enimente din
<iitor +e sunt anun7ate de +elelalte aspe+te (i +onEun+turi planetare ale temei respe+ti<e. 4at
a+um, n finalul anali0ei noastre referitoare la momentul de hiatus solar al a+estui an, natura (i
semnifi+a7iile /enerale ale a+estor +onEun+turi spe+iale
P!,to /+ conjuncie* &, $t"#,# 9):8 E#,$ A,$t'#!)$
2+esta este un aspe+t +are se produ+e foarte rar (i +are sim;oli0ea0 n+eputul unor
transformri maEore, de ordin /eneral (la s+ar planetar%, +e <or +ondu+e la mplinirea
anumitor idealuri spirituale fundamentale. 'hiar da+ n momentul de fa7 a+este idealuri sunt
mprt(ite doar de un /rup foarte restr*ns de fiin7e umane, a+east +onEun+7ieR spe+ial <a
+rea +ondi7iile fa<ora;ile pentru +a n <iitorul apropiat s ai; lo+ fenomenul +unos+ut n teoria
sistemelor su; numele de Befe+tul de mas +riti+C. 2+easta nseamn +, ntr&un timp relati<
s+urt, <a putea fi atins a+el numr minim ne+esar de fiin7e umane +are, a+7ion*nd la unison, se
<or orienta mpreun, +a un /rup unitar, +tre idealuri di<in inspirate (i <or a<ea astfel un
impa+t foarte mare asupra ntre/ii umanit7i. 8u;liniem n+ o dat faptul + este <or;a ai+i de
un fenomen astrolo/i+ deose;it de rar, +e anun7 mari transformri spirituale de ordin /lo;al5
M#'t" /+ conjuncie* &, $t"#,# 9):8 C#+o%,$
2 / 32
8teaua 'anopus, fiind utili0at n+ din 2nti+hitate +a pun+t de reper, a fost supranumit din
timpuri str<e+hi B@arul :ni<ersuluiC, deoare+e ea a a<ut (i are un rol foarte important at*t n
na<i/a7ia terestr, +*t (i (n timpurile moderne% n na<i/a7ia na<etelor spa7iale.
'onEun+7iaR foarte str*ns dintre Marte (i 'anopus este deose;it de fa<ora;il n spe+ial pentru
+ei +uraEo(i, pentru +ei (i +ele +are manifest o natur eroi+ (i +are, as+ult*ndu&(i (i urm*ndu&
(i mereu <o+ea inimii, pri<es+ fie+are situa7ie existen7ial, indiferent +*t de difi+il ar putea fi
ea, +a pe o foarte important (ans de transformare spiritual (i de autodep(ire. 2+est aspe+t
<a amplifi+a de+i puterea de autodep(ire, de o;ie+ti<are (i de trans+endere a tuturor limitrilor
indi<iduale, el fiind n a+ela(i timp (i foarte fa<ora;il pentru desprinderea noastr total (i
definiti< de toate rela7iile (i o;i+eiurile nln7uitoare (i nefaste.
M"'&,' /+ conjuncie* &, M"'#F
2+est aspe+t astral spe+ial <a adu+e mult mai mult fo+ali0are (i pa+e a min7ii. 8teaua MeraP
sim;oli0ea0 n /eneral ener/ia luntri+, lini(tea interioar, auto+ontrolul, pruden7a, +alit7i
+are, n +onEun+7ieR +u influxul su;til al planetei Mer+ur, se <or manifesta ndeose;i la ni<el
mental. 2+east +onEun+7ieR ne ndeamn de asemenea ((i totodat ne aEut n a+est sens% s ne
exprimm strile (i emo7iile ;inef+toare (i s utili0m +u mult dis+ernm*nt (i n7elep+iune
puterea taini+ a +u<intelor N a+easta +u at*t mai mult +u +*t Mer+ur se afl n +onEun+7ieR (i +u
>una, aspe+t +are ne <a putea amplifi+a n mod +onsidera;il empatia, +apa+it7ile mentale
latente, intui7ia spiritual (i puterea de identifi+are plenar (samyama% +u aspe+tele su;lime,
di<ine, la +are aspirm +u mult intensitate.
A!t" #$%"&t" #$t'#!" )*%o't#+t"
estele (i n+er+rile a+estei perioade +are n+epe odat +u momentul de hiatus solar a+tual sunt
indi+ate n primul r*nd de po0i7ia lui 8aturn n semnul 0odia+al al Ialan7ei (i n +asa a -&a.
Deoare+e planeta 8aturn se afl a+um n po0i7ia sa de exaltareR (semnul 0odia+al Ialan7a%,
a+easta indi+ faptul + foarte multe fiin7e umane <or reu(i s fa+ Bha0 de ne+a0C de
pro;lemele (i de difi+ult7ile +u +are n+ se mai +onfrunt (i n felul a+esta s le dep(eas+
definiti< (i total. Este posi;il +a a+este teste (i n+er+ri s se manifeste predominant n sfera
familieiQ de a+eea, ne putem a(tepta la un fel de Bre<olu7ieC a prin+ipiilor spe+ifi+e armoni0rii
rela7iilor +u mem;rii familiei. =e de alt parte, influxul su;til saturnian ne <a amplifi+a (i
puterea de a ierta, pre+um (i pe a+eea de a ne nltura radi+al e<entualele +omplexe de
+ulpa;ilitate, remu(+rile sau resentimentele N a+easta n primul r*nd n domeniul rela7iilor de
familie, dar (i n ori+are alt tip de rela7ii interumane.
=o0i7ionarea 8oarelui, mpreun +u planeta 6enus, n +onEun+7ieR +u .adirul (@undul 'erului%
n +adrul a+estei teme astrale ntre(te +ele expuse mai sus, a++entu*nd n a+ela(i timp (ansele
fie+rei fiin7e umane de +larifi+are interioar (i de desprindere de e<entualele traume
+hinuitoare ale tre+utului.
NOTG
20 / 32
St"#,# 9):8 EAUS AUSTRALIS "$t" $)t,#t8 !# 04H4I /+ 7o-)# C#%')&o'+,!,)<
St"#,# 9):8 C#+o%,$ "$t" $)t,#t8 !# 1H00I /+ 7o-)# R#&,!,)<
St"#,# 9):8 M"'#F "$t" $)t,#t8 !# 14H3I /+ 7o-)# R#&,!,)<
Conjunciile*
&, $t"!"!" 9):" $" &o+$)-"'8 # 9) #&t)B" #t,+&) &?+- to!"'#+C# A#%'o:)*#'"#= !o' "$t" -"
*#:)* J1 ('#-<
ANALIDA ASTROLO5IC A MOMENTULUI OCULT DE HIATUS 2011
6 &o*%!"t#'" '"#!)7#t8 -" #$t'o!o( A-')#+ Io+)86
6 !# #&"#$t8 #+#!)78 $6# 9o!o$)t $)$t"*,! o&&)-"+t#! -" &#$" "(#!"6
6 '"-#&t#'"# 9)+#!8 # t":t,!,) # 9o$t '"#!)7#t8 -" %'o9"$o' ;o(# N)&o!#" C#t')+# 6
5"+"'#!)t8C)
'a o prim o;ser<a7ie de ordin /eneral, am putea spune + influxurile su;tile astrale din
momentul de hiatus solar de anul a+esta sunt (la modul /lo;al% mult mai armonioase de+*t n
momentele de hiatus ale anilor imediat pre+eden7i.
'u toate + astrolo/ia nu se re0um, desi/ur, la a;ordri statisti+e simplifi+atoare le/ate de
diferite aspe+te planetare (i 0odia+ale (i, n sine, +ara+terul a(a&0is B;enefi+C sau Bmalefi+C al
diferitelor aspe+te astrolo/i+e este relati< (un aspe+t +onsiderat, la modul /eneral, nefa<ora;il
put*nd adu+e transformri importante (i, pe de alt parte, un aspe+t +onsiderat la modul /eneral
fa<ora;il put*nd +ondu+e uneori la plafonare (i sta/nare%, putem spune totu(i +, /lo;al, harta
+erului din momentul de maxim al hiatusului solar al anului astronomi+ 2011 (21 martie 2011
N 20 martie 2012% este semnifi+ati< mai armonioas de+*t +ele ale anilor anteriori. 2stfel,
lu*nd n +onsiderare inter&aspe+tele prin+ipalelor o;ie+te astrolo/i+e (+ele 10 BplaneteC
astrolo/i+e, .odul .ord lunar, >ilith, 2s+endentul (i MiElo+ul 'erului%, anul a+esta se
e<iden7ia0 11 aspe+te de tri/onR (+are sunt aspe+te eminamente ;enefi+e%, doar 5 +uadraturiR
(i dou opo0i7iiR destul de sla;e (a+estea fiind aspe+tele tensionante sau pro;lemati+e ale temei
astrale%. 'omparati<, la hiatusul solar din 2010 au fost doar 5 tri/oaneR (aspe+te eminamente
;enefi+e% (i 7 +uadraturiR (i 5 opo0i7iiR (aspe+tele tensionante%, la hiatusul anual din 200W au
fost U tri/oaneR (i 8 +uadraturiR N a+estea din urm form*nd (i un +areu n R &, pre+um (i $
opo0i7iiR, la hiatusul din 2008 au fost 5 tri/oaneR, U +uadraturiR (i $ opo0i7iiR, iar la hiatusul
din 2007 au fost doar $ tri/oaneR (i nu mai pu7in de 7 +uadraturiR N a+estea form*nd (i +areul
n R &, pre+um (i 5 opo0i7iiR (n plus, n 2007 hiatusul s&a aflat (i su; influen7a nefast a >unii
=line5%.
22 / 32
=e l*n/ a+este +ondi7ii /lo;ale mult mai fa<ora;ile, anul a+esta hiatusul solar este +orelat,
printr&o di<in sin+roni+itate, +u noaptea de S0iva 7atri a lunii au/ust, +eea +e indi+ un
moment +u totul ex+ep7ional (+hiar ma/i+%, pentru + este +a (i +um 8hi<a Jnsu(i ar impre/na,
suplimentar, a+est hiatus solar anual +u ener/ia 8a transformatoare (i eli;eratoare (ener/ia
6idului Ieatifi+ trans+endent%, d*nd astfel un impuls di<in extraordinar ntre/ii perioade
urmtoare.
Jn le/tur +u inte/rarea a+estui moment de hiatus solar ntr&o perioad mai <ast de timp,
putem s ne referim ai+i la +i+lul de 12 ani +are este +unos+ut n tradi7ia taoist (i n +are se
+onsider + fie+are an este impre/nat preponderent +u ener/ia spe+ifi+ uneia dintre +ele 12
0odii, ele nsele fiind la r*ndul lor o expresie a +elor 12 9ali&uri (sau +uante temporale spe+ifi+e
ori+rui pro+es% din +adrul tradi7iei se+rete a (i<aismului din 'a(mir, a+este ener/ii esen7iale
nuan7*nd fie+are n mod spe+ifi+ ener/ia di<in a timpului (i a eternit7ii (Iali%. Din a+est
pun+t de <edere, anul 2011 este B2nul 0odiei =e(tilorC, adi+ el este ultimul dintr&un +i+lu de
12 ani, anul 2012 fiind de+i ((i din a+est pun+t de <edere% un an al unui nou n+eput, B2nul
0odiei Ier;e+uluiC.
B'itindC din a+east perspe+ti< sin+roni+itatea suprapunerii hiatusului anual +u B.oaptea +ea
taini+ a lui 8hi<aC (S0iva 7atri%, a+easta ne apare +a un minunat semn di<in, +are ne
e<iden7ia0 faptul + Dumne0eu este alturi de noi n a+est final de +i+lu temporal maEor +e
+ondu+e la un nou n+eput, +are se prefi/urea0 odat +u anul 2012 N a(a&0isul an al marilor
transformri planetare.
Dumne0eu ne arat a(adar prin a+east sin+roni+itate + este foarte aproape de noi n a+east
perioad de mari transformri planetare, in<it*ndu&ne totodat s ne mplinim toate eforturile
spirituale pe +are le&am reali0at p*n a+um, n a+east a 12&a (i +ea mai ele<at B+uant
temporalC N sim;oli+ <or;ind & (anul =e(tilor, 2011&2012%, pentru a translata ntr&un mod
ex+ep7ional de ;un ntr&un (mereu% nou (i di<in n+eput (+are este sim;oli0at, a(a +um am
artat, de B2nul 0odiei Ier;e+uluiC, 2012%.
Dar a+easta nu este tot. 2nti+ip*nd pu7in, putem s anun7m, n a<anpremier, faptul +
hiatusul solar de final (7Y7% al a+estui an astronomi+ ((i, totodat, +el +are mar+hea0 n+eputul
anului astronomi+ urmtor +are, a(a +um am spus, <a fi B2nul 0odiei Ier;e+uluiC% N hiatusul
din 20 martie 2012 N <a a<ea (pentru )om*nia% 2s+endentul tot n semnul 0odia+al Ier;e+ (i
<a de+ur/e (pentru )om*nia% +hiar la rsritul 8oarelui5 (Dup +um se (tie, deoare+e rsritul
8oarelui este n+eputul unei noi 0ile astrolo/i+e, el +orespunde sim;oli+ 0odiei Ier;e+ului.%
2+este aspe+te repre0int prin urmare tot at*tea sin+roni+it7i sau semne di<ine +*t se poate de
e<idente.
So#'"!"
)e<enind a+um la anali0a astrolo/i+ a momentului de hiatus solar din 2011, mai putem
remar+a un aspe+t foarte important, (i anume faptul + 8oarele (a +rui po0i7ie 0odia+al
determin de fapt momentul de hiatus solar N adi+ putem spune + hiatusul solar este un hiatus
23 / 32
al mersului aparent al 8oarelui prin 0odia+%, pe l*n/ faptul + este Bmpreun +u >unaC
(datorit simultaneit7ii hiatusului solar +u momentul de S0iva 7atri al lunii au/ust%, fa+e (i
aspe+te deose;it de intense (i de fa<ora;ile, fiind n+adrat ntr&un triun/hi maEorR +u Kupiter
(BMarele Ienefi+C al sistemului nostru solar% (i +u =luto (+are adu+e o stare /lo;al de
transformare profund% (i f+*nd o +onEun+7ieR +u 6enus (BMi+ul ;enefi+C al sistemului nostru
solar, +are este n le/tura +u 4u;irea (i 2rmonia%. oate a+estea +onstituie mpreun un influx
astral +omplex (i extraordinar de ;enefi+, +e indi+ transformarea profund, n primul r*nd prin
iu;ire (+onEun+7iaR 8oare&6enus% (i prin inte/rarea armonioas a le/ilor di<ine (triun/hiulR
8oare&Kupiter%, (i fa+ilitea0 n a+ela(i timp (tot datorit triun/hiuluiR 8oare&Kupiter% mplinirea
menirii spirituale (Kupiter este n le/tur +u Marea =utere 'osmi+ /atangi, +are, a(a +um
men7ionea0 tradi7ia tantri+, ne poate aEuta ntr&un mod de+isi< s ne mplinim menirea
noastr spiritual%.
Jn plus, un alt element minunat al a+estei +onEun+turi astrolo/i+e este a+ela + hiatusul solar se
<a produ+e +hiar la ora planetar a 8oarelui (+are este at*t de ;ine aspe+tat, dup +um am artat
anterior%. ot 8oarele este (i /u<ernatorul ntre/ii teme astrale, mpreun +u Mer+ur, +u +are se
afl (i n re+ep7ie mutualR (adi+ (i /u<ernea0 re+ipro+ domi+iliile, +om;in*ndu&(i astfel
ener/iile su;tile%, 8oarele se afl n semnul @e+ioarei, 0odie /u<ernat de Mer+ur, +are se afl
n semnul >eului (0odie /u<ernat de 8oare%.
=utem +on+lu0iona a(adar + 8oarele <a manifesta n a+est moment de hiatus o amprent
di<in foarte puterni+ (i, da+ 7inem +ont de faptul + la modul /eneral toate momentele de
hiatus (sau, altfel spus, de dis+ontinuitate% sunt n str*ns le/tur +u sfera de for7 a Marii
=uteri 'osmi+e a stoprii rului (i a fas+ina7iei di<ine, Bagalamu90i, ne putem da seama +u
u(urin7 + a+est moment de oprire (dis+ontinuitate% poate fi inte/rat de noi, +a 1o/hini, (i +a
un moment de impunere a for7ei spirituale solare (i de triumf al Iinelui Di<in asupra tot +eea
+e mai este n+ ru (i per<ers & at*t n fiin7a noastr, +*t (i la ni<elul ntre/ii planete.
A$&"+-"+t,!
2s+endentul momentului de hiatus solar din a+est an se afl n semnul 0odia+al "emeni, pe
+uspidR +u 0odia )a+ului. 2+east po0i7ionare amplifi+ suplimentar re0onan7a a9as0a&i+ a
momentului de hiatus solar, deoare+e, a(a +um se (tie, fiind de fapt 0one de tran0i7ie,
+uspideleR re0onea0 +u a9as0a tattva. 2s+endentul n "emeni manifest influxul su;til
astral al +omuni+rii (i al ener/iilor mentale ele<ate, armonioase, sattva&i+e. 'uspidaR (sau
B/rani7aC% 0odiei "emenilor +u 0odia )a+ului se refer n primul r*nd la a+ea tran0i7ie a9as0a&
i+ +e adu+e o stare de e+hili;ru ntre mental ("emeni% (i sentiment ()a+%. Gi, +a printr&un alt
a+t de ma/ie di<in +e ;ine+u<*ntea0, am putea spune, a+est moment astral al hiatusului solar,
/u<ernatorii a+estor dou 0odii ("emeni (i )a+% N Mer+ur (i, respe+ti<, >una N sunt n
+onEun+7ieR n 0odia >eului, adi+ su; /u<ernarea 8oarelui, a+easta e<iden7iind faptul +
intele+tul (i sentimentele sunt perfe+t unifi+ate din pun+t de <edere spiritual.
2s+endentul temei fa+e (i un aspe+t intens +u .eptun (i +u MiElo+ul 'erului (+are se afl
am*ndou n +onEun+7ieR%. MiElo+ul 'erului este, dup +um se (tie, pun+tul +el mai ele<at
24 / 32
dintr&o tem astral, el indi+*nd +ea mai nalt reali0are spre +are ne orientea0 influxul astral
+omplex din a+el moment (i lo+. 'onEun+7iaR MiElo+ului 'erului la momentul de maxim al
hiatusului solar, pentru lo+alitatea 'ostine(ti, )om*nia (unde <a a<ea lo+ medita7ia
ex+ep7ional n 8piral HangF +u o+a0ia hiatusului solar%, +u .eptun (+are mai este numit (i
planeta 4u;irii Di<ine% ne re<elea0 ade<ratul ideal spre +are suntem in<ita7i s ne orientm (i
spre +are putem s as+ensionm +u mult for7 da+ <om fi sufi+ient de des+hi(i din pun+t de
<edere spiritual n a+est moment de hiatus, +are ne <a impre/na ntrea/a e<olu7ie <iitoare (sau
+el pu7in p*n la urmtorul hiatus solar N +el din au/ust 2012%. ri/onulR planetei .eptun +u
2s+endentul arat + ener/ia spe+ifi+ 2s+endentului poate fi n mod foarte armonios
dire+7ionat spre reali0area +*t mai plenar a 4u;irii Di<ine n a+est moment de hiatus solar.
A!t" #$%"&t" >"+"9)&"
8aturn se afl n exaltareR n semnul Ialan7ei, a+easta fiind +ea mai fa<ora;il po0i7ie
0odia+al a lui 8aturn. 4nfluxul su;til saturnian +are modulea0 a+um, suplimentar, (i ener/iile
armonioase (i profund e+hili;rante spe+ifi+e 0odiei Ialan7ei adu+e armonia n rela7ii (i
maturitatea n inte/rarea tuturor rela7iilor noastre potri<it le/ilor di<ine. 8aturn este n a+ela(i
timp n tri/onR +u +onEun+7iaR >un N Mer+ur din 0odia >eului, despre +are am <or;it deEa,
+eea +e a++entuea0 im;oldul +tre +omuni+are (i +ola;orare armonioas +u +eilal7i.
@oarte a+ti< este n a+east tem astral a hiatusului solar (i sfera su;til de for7 a lui Kupiter.
Jntr&ade<r, Kupiter fa+e +ele mai multe aspe+te +u +elelalte planete (triun/hiuriR +u 8oarele,
6enus (i =luto, despre +are am <or;itQ sextilR +u Marte, +are adu+e o orientare po0iti<
a+7iunilor noastre, pre+um (i o +uadraturR sla; +u >una%. Kupiter se afl n +asa a 11&a, +asa
/rupurilor spirituale, a idealurilor spirituale su;lime (i a fraternit7ii spirituale. Jn plus, Kupiter
semnifi+*nd, n +adrul temei astrale, (i "hidul spiritual, a+easta e<iden7ia0, n influxul astral al
momentului de hiatus, pre0en7a unui aspe+t a+ti< de oferire a /hidrii (i a n<7turii spirituale,
pre+um (i de prote+tor al le/ii (i armoniei di<ine N aspe+te pe +are le manifest un "hid
spiritual autenti+.
A$%"&t" -"9#Bo'#>)!"
M#'t" /+ cuadratur* &, S#t,'+
2spe+tele pe +are am putea s le +atalo/m +a fiind nefa<ora;ile sau tensionante sunt le/ate n
primul r*nd de po0i7ionarea planetei Marte n +asa 1 n 0odia )a+ului (semn n +are Marte se
afl n +dereR%, pre+um (i +uadraturaR lui Marte +u 8aturn. =entru a +ontra+ara a+este aspe+te
sunt ne+esare n primul r*nd perse<eren7 (i tena+itate n ori+e a+7iune ;enefi+, pre+um (i
or/ani0area Eust a a+7iunilor noastre ;inef+toare.
U'#+,$ /+ cuadratur* &, P!,to
:n alt aspe+t a(a&0is tensionant, dar +are poate a<ea (i profunde semnifi+a7ii de transformare
spiritual, este +uadraturaR :ranus N =luto. 2+esta este un aspe+t astral foarte influent (i, +hiar
30 / 32
da+ l&am a;ordat doar n finalul a+estei su++inte anali0e astrolo/i+e, el are o influen7 foarte
mare (i prin faptul + durea0 foarte mult (de altfel, despre a+est aspe+t s&a mai s+ris (i n
+ontextul hiatusului solar de anul tre+ut%. 2spe+tul se reali0ea0 de mai multe ori pe par+ursul a
aproximati< 10 ani (2008 N 2018% (i pre0int 7 momente de produ+ere a lui +u maxim
exa+titate, primul dintre a+estea fiind n iunie 2012 (i ultimul n martie 2015. 2nul a+esta (n
luna au/ust% el are o pre+i0ie de 1 /rad.
'uadraturaR
de fa7 este le/at de ne+esitatea unor transformri profunde (aspe+t le/at de sfera su;til
planetar a lui =luto%, +are tre;uie reali0ate ntr&un mod intens, radi+al (i rapid (aspe+te le/ate
de sfera su;til planetar a lui :ranus%. 2+este transformri <i0ea0 ntrea/a umanitate (:ranus
(i =luto sunt planete transpersonale%, dar +u si/uran7 + se <or refle+ta (i la ni<el indi<idual.
2m putea spune +hiar + este <or;a ai+i de un aspe+t +e <a distru/e din temelii, n 7 Blo<ituriC
(+are +orespund +elor 7 aspe+te de maxim exa+titate pe +are le fa+ +ele dou planete n a+e(ti
ani% tot +eea +e este n+ anarhi+ n sfera ierarhiilor so+iale (i a falselor <alori, tot +eea +e
+ontra<ine ;inelui (i armoniei di<ine. =entru a dep(i +u ;ine +uadraturileR n /eneral N (i
a+east +uadraturR n spe+ial N este ne+esar s renun7m (s ne deta(m% +*t mai +omplet de
tot +eea +e este <e+hi (i limitator, n fa<oarea unei re/enerri di<ine +e <a de+ur/e at*t la ni<el
indi<idual, +*t (i la ni<el so+ial (i la ni<el planetar.
=o0i7ia lui :ranus n momentul hiatusului solar din anul a+esta este ns foarte deose;it, ea
parti+ulari0*ndu&se ndeose;i n +adrul a+estei
+uadraturiR , +are durea0 mult timp. Jntr&ade<r, :ranus este planeta +ea mai BnaltC n tema
astral a hiatusului a+tual (altfel spus, ea se situea0 n +ea mai nalt po0i7ie pe astro/ram% (i
se afl n +asa a 10&a. 2+easta nseamn +, n+ep*nd +u a+est moment de hiatus, to7i +ei
des+hi(i din pun+t de <edere spiritual, lu+i0i (i +uraEo(i (i <or putea asuma +u (i mai mult
for7 menirea spiritual (i <or putea aEuta ntr&un mod (i mai efi+ient la tre0irea so+iet7ii
a+tuale din starea de BadormireC spiritual n +are ea se +ompla+e. 'uadraturaR lui :ranus n
+asa a 10&a, n pun+tul +el mai nalt al temei astrale, ar putea fi sim;oli0at, ntr&un anumit
sens, (i de sa;ia +u +are Marea =utere 'osmi+ C0innamasta retea0 ful/ertor (aspe+t le/at de
sfera su;til de for7 a lui :ranus% rul (i i/noran7a, produ+*nd astfel o transformare spiritual
profund (i ire<ersi;il (aspe+t le/at de sfera su;til de for7 a lui =luto%.
'orelat +u a+east +ompara7ie tradi7ional, mai putem e<iden7ia (i po0i7ia 0odia+al a lui
:ranus, +are din luna martie anul +urent a intrat n 0odia Ier;e+ului, unde <a rm*ne
aproximati< 7 ani. 2+east po0i7ionare a lui :ranus (+are este o planet +u +ara+ter intens
mas+ulin, dinami+, spontan, ele+tri+% n 0odia (la r*ndul ei solar, dinami+ (i plin de for7
mas+ulin% a Ier;e+ului <a sus7ine foarte mult a+tele de +uraE, de impetuo0itate (i de
dinamism, a+7iunile ;enefi+e rapide (i efi+iente (i ne poate du+e (i ea +u /*ndul la manifestrile
spe+ifi+e Marii =uteri 'osmi+e C0innamasta, +e a+7ionea0 prin Blo<ituriC de re/ul
impre<i0i;ile (i ful/ertor transformatoare5 2(adar, am putea spune + at*t influen7a a+estei
31 / 32
+uadraturiR , +*t (i po0i7ia lui :ranus n Ier;e+ sus7in din plin tre0irea (i amplifi+area
+onsidera;il, n fie+are dintre noi, a strii de eroism spiritual.
5LOSAR
'areul n ! 'onfi/ura7ie planetar al+tuit dintr&o opo0i7ie (i dou +uadraturi. =laneta +are
fa+e a+este +uadraturi +u +ele dou planete aflate n opo0i7ie poart numele de Bplanet&fo+arC,
fiind +ea mai puterni+ planet a temei respe+ti<e.
'dere ! 8itua7ia n +are o planet se afl n semnul 0odia+al opus a+eluia n +are ea este
exaltat (<e0i (i Exaltare%.
'onfi/ura7iile planetare ! )ela7iile dintre +el pu7in trei planete, +are a+oper ntrea/a suprafa7
a +er+ului 0odia+al, an/ren*nd +el pu7in trei semne 0odia+ale (sau trei 'ase astrolo/i+e% (i +are
formea0 un model /eometri+ ;ine definit.
'onEun+7ia ! Dou sau mai multe planete ntre +are distan7a este +uprins ntre 0Z (i [ 8Z.
'uadratura sau ptratul ! Dou sau mai multe planete aflate la distan7 de W0Z una de +ealalt,
ntr&un or; de [ 8Z.
Domi+iliul diurn ! semnul 0odia+al de polaritate po0iti<, mas+ulin, 1an/, n +are planeta
/u<ernatoare (i, la modul /eneral, ori+e planet +are l tran0itea0 se manifest solar, emisi<,
dinami+.
Domi+iliul no+turn ! semnul 0odia+al de polaritate ne/ati<, feminin, 1in, n +are planeta
/u<ernatoare (i, la modul /eneral, ori+e planet +are l tran0itea0 se manifest lunar, re+epti<,
+ontemplati<.
Exaltare ! 8itua7ia n +are o planet se afl ntr&un semn 0odia+al n +are influen7a ei su;til
este ntrit (amplifi+at% de ener/ia predominant a semnului respe+ti<. 8pre exemplu, 8oarele
este n exaltre n semnul Ier;e+ului, >una este n exaltare n semnul aurului, 6enus este n
exaltare n semnul =e(tilor et+.
?po0i7ia ! Dou sau mai multe planete aflate la 180Z distan7 una de +ealalt, ntr&un or; de [
8Z.
?r; ! oleran7a de /rade (plus sau minus% fa7 de pun+tul de maxim al unui aspe+t f+ut de
dou sau mai multe planete aflate n rela7ie dire+t.
=iramida sau Marele riun/hi ! 'onfi/ura7ie planetar +are +on7ine trei planete dispuse la
120Z distan7 una de alta, fie+are afl*ndu&se n semnele a+eluia(i element.
)e+ep7ia mutual ! 8itua7ia n +are dou planete se afl, fie+are, n semnul (sau domi+iliul%
+eleilalte.
32 / 32
8eptilul ! Dou sau mai multe planete aflate la 51Z-2V (mai pre+is $U0ZY7% distan7 una de
+ealalt, ntr&un or; de [ 1Z. El anun7 de re/ul un e<eniment +are poate fi e<entual diminuat
+a intensitate prin intermediul unor anumite a+7iuni sau inte/rri spirituale, dar +are este extrem
de difi+il de e<itat.
8extilul ! Dou sau mai multe planete aflate la distan7 de U0Z una de +ealalt, ntr&un or; de [
-Z.
ri/onul sau triun/hiul ! Dou sau mai multe planete aflate la distan7 de 120Z una de +ealalt,
ntr&un or; de [ 8Z.
'uspida ! linia de demar+aie, pe +er+ul 0odi+al, dintre dou 0odii +onse+uti<e & +are indi+
po0iia de $0Z pentru 0odia +are se n+heie, respe+ti< 0Z pentru 0odia +are n+epe.