Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. .. din ................................

Privind lucrarea de Hidroizolatie situata in Tg-Jiu, Bl.1, Sc.1, Jud Gorj, executata in cadrul
contractului Nr. 2 din 22.10.2012,incheiat intre S.C. SALEX EXIM si ASCIATIA DE LOCATARI NR 70
pentru lucrarile de construire hidroizolatie.
2. La receptia lucrarilor au participat :
.
..
..
..
..
3. Au mai participat la receptie :
..
..
(nume si prenume)

.
.
(calitatea)

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune :


...
...............................................................................................................................................................................
5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin :

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele :


...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
8. Prezentul proces-verbal, continind ...1.....file, cu un total de ...1.......... file, a fost incheiat astazi..
la .in 2 exemplare.
Nume si prenume
.........................
.........................
.........................
.........................

Semnatura
.
.
.
.