Sunteți pe pagina 1din 4

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Cuprins
CAPITOLUL I
CONSIDERAII GENERALE
1.1. INTRODUCERE
1.2. NOIUNEA DE TVA
1.3 ROLUL TVA
1.4. NOUA REGLEMENTARE TVA
CAPITOLUL II
SFERA I LOCUL DE APLICARE
2.1 CONDIII DE APICARE
2.2. ACTIVITILE SUPUSE TVA
2.2.1 Livrarea e !"#"ri
2.2.2. Pre$%&ri'e e $ervi(ii
2.2.3. O)era*i"#i'e a$i+i'a%e 'ivr&ri',r e !"#"ri $"#%-
2.2.4. O)era*i"#i'e a$i+i'a%e )re$%&rii e $ervi(ii $"#%-
2.2.. O)era*i"#i (e #" $"#% a$i+i'a%e 'ivr&ri',r e !"#"ri $a" )re$%&ri',r e $ervi(ii-
2.2./ I+),r%"' e !"#"ri
2.3. LOCUL OPERAIUNILOR IMPO0A1ILE
2.3.1. L,("' e "#e a ),r#i% e2)ei*ia !"#"ri',r $a" %ra#$),r%"' (&%re !e#e3i(iar
2.3.2. L,("' "#e $e 4&$e$( !"#"ri'e 5# +,+e#%"' (6# are I,( 'ivrarea
CAPITOLUL III
OPERATIUNI SCUTITE
3.1. SCUTIRI FR DREPT DE DEDUCERE
3.1.1. Pre(i7&ri re3eri%,are 'a )'a3,#"' e i+),7i%are
3.2. SCUTIRI LA IMPORT
3.3. SCUTIRI CU DREPT DE DEDUCERE
3.3.1. E2),r%"' e !"#"ri
Pagina 1 din 4
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
3.3.2. Tra#$),r%"' +&r3"ri',r e2),r%a%e
3.3.3. Servi(ii 'e4a%e ire(% e e2),r%"' !"#"ri',r
3.3.4. 1"#"ri (,+er(ia'i7a%e 5# re4i+ "%893ree
3.3... Tra#$),r%"' i#%er#a*i,#a' e )er$,a#e :i )re$%&ri'e 'e4a%e ire(% e a(e$%ea
3.3./. Tre(erea +i;',a(e',r e %ra#$),r% e +&r3"ri< e )er$,a#e $a" e +i;',a(e e
%ra#$),r% +ar3a $i (&'&%,ri e3e(%"a%e (" #ave $a" aer,#ave $")% )avi'i,# R,+6#e$( 5# $i i#
aer,),r%"ri'e $i ),r%"ri'e i# R,+6#ia.
3.3.=. Tra#$),r%"'< )re$%&ri'e e $ervi(ii a((e$,rii %ra#$),r%"'"i< )re("+ :i a'%e
)re$%&ri e $ervi(ii a3ere#%e +&r3"ri',r i# i+),r% :i a (&r,r (,#%rava',are e$%e i#('"$& 5# !a7a
e i+),7i%are
3.3.>. Livr&ri e !"#"ri e$%i#a%e "%i'i7&rii )e #ave :i aer,#ave $a" 5#(,r),r&rii 5#
#ave :i aer,#ave (are )re$%ea7& %ra#$),r%"ri i#%er#a*i,#a'e e )er$,a#e :i e +&r3"ri
3.3.? A'%e )re$%&ri e $ervi(ii e3e(%"a%e e )er$,a#e i+),7a!i'e (" $ei"' i#
R,+6#ia (,#%ra(%a%e (" !e#e3i(iari i# $%r&i#&%a%e
3.4. TRAFICUL INTERNATIONAL DE 1UNURI
CAPITOLUL IV
PERSOANELE PLTITOARE DE T.V.A.
4.1 REPRE0ENTANII FISCALI
4.1.1 De$e+#area re)re7e#%a#%"'"i 3i$(a'
4.1.2 O!'i4a*ii'e re)re7e#%a#%"'"i 3i$(a'
4.1.3 Si%"a*ii (are #" #e(e$i%& e$e+#area "#"i re)re7e#%a#% 3i$(a'
CAPITOLUL V
E@IGI1ILITATEA
..1 NOIUNEA DE E@IGI1ILITATE
..2. SITUAII SPECIFICE PRIVIND E@IGI1ILITATEA
..3. AMANAREA E@IGI1ILITII
..4. ATESTAREA DREPTULUI DE AMANANARE A E@IGI1ILITII
CAPITOLUL VI
1A0A DE IMPO0ITARE I COTELE DE IMPO0ITARE
/.1. BN INTERIORUL RII
/.2 . SITUAII SPECIALE
/.3 IMPORTUL DE 1UNURI
Pagina 2 din 4
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
/.4. COTELE DE IMPO0ITARE
CAPITOLUL VII
REGIMUL DEDUCERILOR
=.1 DREPTUL DE DEDUCERE
=.2 CUANTUMUL TA@EI CARE POATE FI DEDUSA
=.3. PRORATA
=.3.1 F,r+e'e $"! (are $e )re7i#%& )r,ra%a
=.4. DOCUMENTELE CU CARE SE CUSTIFIC TA@A DE DEDUS
=... MOMENTUL CAND SE POATE E@ERCITA DREPTUL DE DEDUCERE
=./. TVA CARE NU POATE FI DEDUS
=.=. E@ERCITAREA DREPTULUI DE DEDUCERE
=.>. TVA DATORAT 1UGETULUI
CAPITOLUL VIII
RAM1URSAREA
>.1. RAM1URSAREA CU CONTROL ANTICIPAT
>.2 RAM1URSAREA CU CONTROL ULTERIOR
>.3. GARANII PERSONALE SAU SOLIDARE
CAPITOLUL I@
SITUAII SPECIALE
?.1. CORECTAREA TA@EI
?.2. REDUCEREA 1A0EI DE IMPO0ITARE
?.3. CONTROLUL FISCAL
?.4 IMPO0ITARE PRIN ESTIMARE
?... MACORRI DE BNTAR0IERE
CAPITOLUL @
SITUAII SPECIFICE
1D.1. SERVICII TURISTICE
1D.2. IMPORTATORI
1D.3. CONSTRUCII DE LOCUINE
1D.4. CONTRAVENII I INFRACIUNI
1D... CONTESTAII
1D...1 F,r+"'area (,#%e$%a*iei
1D...2. C,+)e%e#%a
Pagina 3 din 4
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
1D...3. De(i7ia e $,'"*i,#are
1D...4. C&i e a%a(
CAPITOLUL @I
BNREGISTRAREA TA@EI PE VALOAREA ADUGAT LA
S.C. E@PLODE@ S.A. 9 1RAOV
1. DATE DE IDENTIFICARE
2. Ca)i%a'"' $,(ia'
3.O!ie(%"' e a(%ivi%a%e
.. UTILI0AREA PRODUSELOR INFORMATICE E@ISTENTE BN ACTIVITATEA
FINANCIAR9CONTA1IL PRIN UTILI0AREA ECEIPAMENTELOR ELECTRONICE
DE CALCUL
/. Or4a#i7area :i (,#"(erea a(%ivi%&*ii 3i#a#(iar9(,#%a!i'e
=. ORGANI0AREA CIRCUITULUI DOCUMENTELOR LA NIVELUL UNITII
=. CONTA1ILI0AREA TA@EI PE VALOAREA ADUGAT LA S.C.E@PLODE@
S.A.1RAOV
CAPITOLUL @II
CONCLU0II SI PROPUNERI
Pagina 4 din 4

S-ar putea să vă placă și