Sunteți pe pagina 1din 4

Ingrasaminte azotoase

Azotat de amoniu
Uree
Nitrocalcar
Azotat de calciu
Ingrasaminte complexe
NPK 20 - 20 - 0
NPK 15 - 15 - 15
NPK 27 - 13 - 0
1 Introducere
2 !etode de aplicare a ingrasamintelor
3 Perioada de administrare a ingrasamintelor c"imice
# !odul de administrare a ingrasamintelor
5 $actorii care in%luen&eaz' %olosirea economic' a ingrasamintelor
( )ondi&iile administr'rii e%iciente a ingrasamintelor
1. Introducere
)ea mai important' m'sur' *n +ederea cre,terii poten&ialului producti+ al p'm-ntului este
administrarea de ingrasaminte Aceasta const' *n ad'ugarea de su.stan&e minerale/ *mpu&inate *n
p'm-nt din di%erite cauze/ ,i spri0inirea/ *n acest %el/ a necesit'&ilor de dez+oltare a plantelor/ ceea
ce conduce la cre,terea producti+it'&ii
1ta.ilirea tipului de ingrasamant cel mai potri+it pentru plantele care urmeaz' a %i culti+ate/
administrarea *n timp ,i cantitate optim' a ingrasamantului ales asigur' o cre,tere a
producti+it'&ii/ *n general/ cu 502/ iar la unele culturi c"iar cu 302
4m.og'&ind su.stan&ele "r'nitoare ale p'm-ntului ,i totodat'/ amelior-nd caracteristicile %izice/
c"imice ,i .iologice ale acestuia/ ingrasamintele asigur' plantelor un mediu ,i condi&ii de
dez+oltare incompara.il mai .une
Pentru a cre,te ,i a se dez+olta normal/ plantele au ne+oie de car.on/ "idrogen ,i oxigen - pe care
le iau din aer ,i ap' - plus 13 elemente minerale esen&iale numite su.stan&e "r'nitoare sau
%ertilizatori/ pe care *n mod normal le iau din sol 5up' o %olosin&' *ndelungat' ,i continu' a
solului/ acesta s'r'ce,te *n su.stan&e "r'nitoare ,i este necesar' inter+en&ia omului prin aplicarea
sus&inut' de ingrasaminte c"imice speci%ice/ %unc&ie de caren&ele solului
Prin urmare/ ingrasamintele *nlocuiesc nutrien&ii pe care plantele *i a.sor. din sol
$'r' utilizarea ingrasamintelor recoltele ar %i su.stan&ial reduse
2. Metode de aplicare a ingrasamintelor
Pentru a %olosi cel mai e%icient ingrasamintele/ modul ,i perioada de administrare a acestora
prezint' o importan&' deose.it'
1ta.ilirea modului corect de administrare a ingrasamantului constituie %actorul care determin'
gradul de e%icien&' al acestuia
4n principiu/ tre.uie urm'rit ca su.stan&ele nutriti+e s' se a%le c-t mai mult *n zona r'd'cinilor
acti+e ale plantelor6 tre.uie s' se ai.' *n +edere c' ad-ncimea de p'trundere a r'd'cinilor
plantelor/ ca ,i raza p-n' la care se r'sp-ndesc/ di%er' de la o specie la alta %unc&ie de soi/ "i.rid
etc
3. Perioada de administrare a ingrasamintelor chimice
Perioada administr'rii ingrasamintelor di%er' *n %unc&ie de condi&iile pedoclimatice/ ca ,i de tipul
plantelor
1olul/ prin caracteristicile sale %izice/ c"imice ,i .iologice/ in%luen&eaz' *n mare m'sur' perioada
de administrare a ingrasamintelor
)eea ce este important este ca *n perioada de *ncol&ire a semin&ei/ al'turi de r'd'cinile *n i+ire ale
plantei/ s' existe *n cantitate su%icient' su.stan&ele nutriti+e Acesta este criteriul de .az' *n
sta.ilirea perioadei optime de administrare a ingrasamintelor
4n caz contrar/ e%icien&a a,teptat' prin administrare de ingrasaminte poate %i mult sc'zut'
5in acest punct de +edere/ nu este posi.il' recomandarea unui calendar standard *n ce pri+e,te
administrarea ingrasamintelor
7otu,i este posi.il' sta.ilirea unor caracteristici generale cu pri+ire la perioada administr'rii
ingrasamantului de tip NPK/ a+-ndu-se *n +edere elementele sale nutriti+e de .az'
5atorit' %aptului c' ingrasamintele azotoase sunt %oarte acti+e *n sol ,i put-nd %i u,or sp'late de
apele plu+iale sau de cele de iriga&ii sau e+apor-ndu-se su. %orm' de gaz pot da na,tere la
pagu.e Pentru a pre*nt-mpina aceste pierderi/ pentru a p'stra *n sol su.stan&ele nutriti+e *n
momentul *n care este cel mai mult ne+oie de ele/ c-teodat' nu se administreaz' toat' cantitatea
de azot *n perioada de *ns'm-n&'ri sau de cre,tere a plantelor/ administrarea %'c-ndu-se *n etape/
*n anumite perioade de cre,tere a plantelor
8a p'ioase/ odat' cu *ns'm-n&'rile se administreaz' ureea/ care prin sp'lare are pierderi mici *n
sol
4nainte de *n%r'&irea semin&ei/ se +a %olosi ingrasamantul pe .az' de azotat de amoniu ,i calciu/
nitrocalcar 9)AN:/ iar dac' acesta nu poate %i ac"izi&ionat se %olose,te ureea *nainte de ploi
4n regiunile *n care cultura gr-ului este preponderent'/ *n anii seceto,i/ tre.uie s' se renun&e la a
doua administrare de ingrasaminte azotoase
4n solurile unde s-au %'cut straturi ad-nci/ *n anii cu precipita&ii normale/ este o.ligatorie
administrarea *n cantit'&i su%iciente a ingrasamintelor azotoase 5ac' la planta&iile cu pomi
%ructi%eri se +a o.ser+a lipsa de azot/ toamna ,i *nainte de e%lorescent'/ se +a administra prin
pul+erizare uree *n concentra&ie de 0/5-1/02 5e asemenea/ se poate administra ingrasamant
azotos *n sol/ prin stropire de 0ur *mpre0urul tulpinei pomului/ dup' care se *ncorporeaz' *n sol cu
a0utorul unei gre.le
7otodat'/ *n li+ezile cu pomi %ructi%eri/ *n situa&ia *n care este posi.il' lucrarea solului dintre
r-nduri cu tractorul/ ingrasamintele +or %i administrate un an *n direc&ia N-1 *ntre r-nduri/ iar *n
cel de-al doilea an *n direc&ia ;-< *ntre r-nduri 4n +ii/ din ingrasamintele azotoase/ se +a
administra 0um'tate nitrocalcar *n timpul lucr'rilor din %e.ruarie - martie/ iar 0um'tate su. %orm'
de uree dup' prima sap' 8a legume/ ingrasamintele se administreaz' o dat' sau de dou' ori/
&in-ndu-se seama de perioada de +egeta&ie Administrarea se %ace 0um'tate la 15 zile dup'
plantare/ iar cealalt' 0um'tate dup' legarea rodului/ ingrasamantul %iind administrat la circa 10-
15 cm %a&' de tulpina plantei ,i amestec-ndu-se cu solul
5up' perioada de aplicare a ingrasamintelor se disting 3 metode principale/ ,i anume=
- %ertilizare *nainte de sem'nat > plantat/ numit' %ertilizare de .az'6
- %ertilizare odat' cu sem'natul > plantatul6
- %ertilizare *n timpul +egeta&iei
Fertilizarea nainte de semnat / plantat
1e *m.in' cu sistemul de lucrare a solului6 odat' cu ar'tura ad-nc'/ su. .razd'/ se *ncorporeaz'
cea mai mare parte 9de .az': din doza de ingrasaminte ? parte din ingrasaminte pot %i
*ncorporate ,i cu lucr'rile dinaintea sem'natului6 *n acest caz se %olosesc ingrasaminte u,or
solu.ile/ care s' %ie utilizate de plante la *nceputul pornirii *n +egeta&ie
Fertilizarea odat cu semmatul sau plantatul
Pentru plantele care se seam'n' *n r-nduri sau *n cui.uri/ ingrasamintele se aplic' cu sem'n'tori
speciale/ care las' pe acela,i r-nd cu sem'natul la cui./ at-t semin&ele/ c-t ,i ingrasamintele ?
ast%el de ingrasare asigur' nutri&ia plantelor pe o perioad' de 20-30 de zile de la r's'rire
Fertilizarea n timpul vegetaiei
;ste cunoscut' ,i su. numele de ingrasare suplimentar' ,i are ca scop s' completeze ne+oile
plantelor *n elemente nutriti+e *n anumite perioade critice ale nutri&iei acestora
. Modul de administrare a ingrasamintelor
1ta.ilirea modului corect de administrare a ingrasamantului constituie %actorul care determin'
gradul de e%icien&' al acestuia
*n administrarea ingrasamintelor sunt %olosite/ *n principal/ 5 metode=
- prin stropire6
- prin *ncorporare su. %orm' de .and'6
- +ertical' ,i lateral'6
- prin stropirea %runzelor6
- cu ape de iriga&ie
!dministrare prin stropire
Prin aceast' metod' ingrasamintele sunt stropite cu a0utorul unui agregat sau cu m-na/
*mpr',tiate *nainte de ar'tura solului sau imediat dup' *ns'm-n&'ri/ sau pot %i administrate dup'
ce plantele s-au dez+oltat pu&in6 dup' aceea/ odat' cu prelucrarea solului/ ingrasamintele sunt
*ncorporate
Administrarea ingrasamintelor prin stropire se %ace *n %elul urm'tor=
- la solurile producti+e - *n perioada *n care plantele *ncep s' creasc' *n 0urul r'd'cinilor6
- *n perioada *n care se administreaz' ingrasaminte *n plus6
- *n perioada de administrare a ingrasamintelor azotoase solu.ile *n ap' ,i c-nd sunt culti+ate
plante *ntre r-ndurile c'rora nu se %ac *ns'm-n&'ri6
- aceast' metod' conduce la economie de %or&' de munc' ,i de timp
!dministrarea su" #orm de $ir %"and&
Prin aceast' metod' ingrasamintele sunt administrate *nainte de *ns'm-n&'ri/ la ad-ncimea de 3-5
cm su. s'm-n&a>planta ce urmeaz' a %i replantat' sau *n mici ,'n&ule&e %'cute la distan&a de 5-3
cm l-ng' plant'/ dup' care sunt acoperite cu p'm-nt
Aceast' metod' se aplic'=
- plantelor *ns'm-n&ate *n ,iruri sau la cele la are distan&a dintre ,iruri este %oarte mare6
- la solurile la care capacitatea de %ixare este mare/ *n perioada in care +or %i administrate
ingrasaminte %os%atice sau cu potasiu
)ercet'rile e%ectuate/ at-t *n &ar'/ c-t ,i *n str'in'tate/ demonstreaz' c' administrarea
ingrasamintelor prin metoda ,irurilor 9.and': este mai e%icient' )-nd ingrasamantul este
administrat *n sol prin aceast' metod'/ r'd'cinile sla. dez+oltate ale tinerei plante +or %olosi mai
e%icient ingrasamantul a%lat al'turi ,i ast%el/ planta +a cre,te mai repede Pe de alt' parte/
su.stan&ele nutriti+e din ingrasamant 9*n special %os%orul:/ +or continua s' %ie %olositoare plantei
timp mai *ndelungat
!dministrarea ingrasamantului lateral sau vertical
8a plantele r's'rite/ ingrasamantul +a %i administrat de sus sau lateral
Aceast' metod' se %olose,te cu prec'dere la administrarea ingrasamintelor azotoase/ *n perioada
de prim'+ar' timpurie
Administrarea +ertical' 9de sus: se %ace prin stropire/ iar cea lateral' se %ace prin administrarea
ingrasamantului *ntre ,irurile de plante
!dministrarea ingrasamantului prin pulverizare pe #runze
4n general/ c-nd se o.ser+' lipsa microelementelor la pomii %ructi%eri ,i la plantele de cultur'/
ingrasamantul dizol+at se administreaz' prin pul+erizare 1u.stan&ele din ingrasamant +or
p'trunde prin cutele sau prin celulele %runzelor !etoda se aplic' *n regiunile cu clim' %oarte rece
sau %oarte cald'/ ingrasamintele tip NPK +or %i administrate %oarte redus
ingrasamintele %iind administrate su. %orm' de solu&ie/ se +a a+ea gri0' ca %runzele plantelor s'
nu %ie ude
Prin aceast' metod' ingrasamintele pot %i administrate odat' cu su.stan&ele *mpotri+a
d'un'torilor/ cu o.ser+a&ia c' ingrasamintele nu tre.uie administrate odat' cu antid'un'tori care
con&in calciu ,i sul%uri sau numai sul%uri 5ac' se constat' lipsa azotului este posi.il' stropirea
%runzelor cel mult cu uree
!dministrarea ingrasamintelor cu apa de irigaii
Prin aceast' metod' ingrasamantul este administrat *n amestec cu apa de iriga&ii !etoda se
aplic' cu prec'dere la culturile de s%ecl' de za"'r/ lucerna/ tri%oi etc 7re.uie acordat' aten&ie
%aptului ca apa de iriga&ii s' nu %ie prea calcaroas'
'. Factorii care in#lueneaz #olosirea economic a ingrasamintelor
$olosirea economic' ,i ec"ili.rat' a ingrasamintelor este in%luen&at' de di%eri&i %actori/ cum sunt=
planta/ clima ,i solul
Plantele asimileaz' din sol su.stan&e nutriti+e *n cantit'&i care +ariaz' *n %unc&ie de perioadele de
dez+oltare 5ac'/ *n acelea,i condi&ii/ necesarul de su.stan&e nutriti+e +ariaz' de la plant' la
plant'/ asimilarea elementelor "r'nitoare din ingrasaminte +ariaz' ,i ea *n %unc&ie de
caracteristicile r'd'cinilor plantei 5in acest moti+/ cu c-t ingrasamantul este administrat mai
aproape de r'd'cina plantei/ cu at-t plantele +or asimila mai .ine su.stan&ele care le sunt
necesare
)"iar dac' exist' ,i al&i %actori/ c'ldura ,i reparti&ia plu+ial' in%luen&eaz' *n mare m'sur'
procesul de asimilare de c'tre plant' a su.stan&elor nutriti+e din ingrasamant
7emperatura ,i umiditatea solului/ temperatura aerului ,i/ *n mod special/ condi&iile plu+iale sunt
%actori importan&i *n ceea ce pri+e,te e%icien&a ingrasamintelor )unoa,terea caracteristicilor
%izice/ c"imice ,i .iologice ale solului are o importan&' co+-r,itoare *n ceea ce pri+e,te %olosirea
economicoas' ,i ec"ili.rat' a ingrasamintelor
(. )ondiiile administrrii e#iciente a ingrasamintelor
? administrare e%icient' ,i .ene%ic' a ingrasamintelor este posi.il' prin cunoa,terea tipului ,i
cantit'&ii de ingrasamant de care are ne+oie planta/ precum ,i prin administrarea ingrasamantului
*n perioada cea mai potri+it' ,i prin metoda cea mai indicat'
Alt%el spus/ pentru o.&inerea rezultatelor scontate prin administrare de ingasaminte c"imice/ este
o.ligatoriu s' se &in' cont de urm'toarele condi&ii=
- administrarea unui ingrasamant adec+at6
- administrarea cantit'&ii de ingrasamant de care are ne+oie planta6
- administrarea ingrasamantului la timpul potri+it6
- administrarea ingrasamantului prin metoda cea mai indicat' situa&iei respecti+e6 *n +ederea
*ndeplinirii acestor condi&ii este a.solut necesar' e%ectuarea analizei solului