Sunteți pe pagina 1din 105

INSTRUCIUNI nr.

357 din 2 mai 2006


pentru efectuarea incercarilor si masuratorilor la echipamentele si instalatiile
electroenergetice feroviare
EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR I TURISMULUI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 497 bis din 8 iunie 2006

CAP. I
GENERALITATI

ART. 1
(1) Prezentele instructiuni stabilesc principiile si regulile de baza pentru desfasurarea activitatii de protectie
prin relee, automatizari, masuratori si telemecanizare, denumite in continuare PRAM-TM, in scopul efectuarii
reviziei si repararii instalatiilor de electrificare aferente caii ferate.
(2) Activitatea PRAM-TM se refera la:
a) activitatea de intretinere, reparare si verificare a instalatiilor de protectie, automatizare, masura, control
si servicii auxiliare;
b) lucrari de revizii, reparatii si reglaje ale releelor;
c) incercari, verificari si masuratori cu caracter preventiv la echipamentele si instalatiile electrice feroviare;
d) verificarea mijloacelor de protectie electroizolante;
e) verificarea si repararea mijloacelor de masurare electrica;
f) verificari, reparatii si reglaje ale instalatiei de telemecanica.
ART. 2
Activitate PRAM-TM se va desfasura in baza fiselor de verificare tehnica si a prevederilor din prezentele
instructiuni, la intocmirea carora s-au avut in vedere:
a) instructiunile fabricantului;
b) principiile si regulile stabilite in: Instructiunile pentru intretinerea si repararea instalatiilor ELF nr. 352,
Instructiunile pentru intretinerea si repararea liniei de contact a caii ferate electrificate nr. 353, Instructiunile
pentru intretinerea si repararea instalatiilor de energoalimentare a caii ferate electrificate nr. 354 si
Instructiunile pentru comanda prin dispecer energetic feroviar a instalatiilor de electrificare nr. 356;
c) normele cu caracter republican si european in vigoare;
d) recomandarile din literatura tehnica de specialitate;
e) prescriptiile si reglementarile electrice care se aplica si in instalatiile de electrificare CFR sunt prevazute
in anexa nr. 1.
ART. 3
(1) Pentru elementele si echipamentele a caror incercari si masuratori nu se regasesc in prezentele
instructiuni, se vor folosi prevederile stabilite in cartile tehnice ale producatorului.
(2) In cazul aparitiei unor noi standarde si normative republicane, ulterior aprobarii prezentelor instructiuni,
vor fi respectate acele prevederi care au caracterul cel mai restrictiv.
(3) Pentru echipamentele realizate pe baza standardelor sau normativelor republicane aparute ulterior
aprobarii prezentelor instructiuni, se vor respecta noile prevederi.
ART. 4
Accesul personalului PRAM-TM la instalatiile de electrificare (ELF si IFTE), in vederea executarii de
lucrari, se face numai in prezenta personalului de la districtele energoalimentare (EA), linie de contact (LC) si
electrificare lumina si forta (ELF) care are in gestiune sau custodie instalatiile de electrificare, acesta
indeplinind functia de admitent la lucrari.
ART. 5
(1) Lucrarile de intretinere si de reparatii la circuitele secundare, precum si incercarile si masuratorile
electrice ale instalatiilor de energoalimentare si ale instalatiilor ELF se executa de catre personalul specializat
PRAM-TM, constituit in formatii de lucru organizate conform necesitatilor impuse de volumul lucrarilor pe
care le efectueaza.
(2) Repartizarea atributiilor si delimitarea responsabilitatilor personalului PRAM-TM in legatura cu
prestatiile ce trebuie executate, se stabilesc de catre conducatorul acestora si seful centrului de electrificare.
ART. 6
(1) Asigurarea masurilor tehnice si organizatorice pentru efectuarea incercarilor si masuratorilor electrice
de catre personalul PRAM-TM este in sarcina salariatului care face admiterea la lucrare.
(2) Darea sau redarea in exploatare dupa efectuarea incercarilor si masuratorilor, se face prin grija
personalului care a admis formatia de lucru PRAM-TM la lucrare, numai in baza mentionarii, prin inscrierea
in Registrul de control si lucrari - existent la fiecare instalatie, ca toate elementele componente ale instalatiei
verificate indeplinesc conditiile tehnice minime conform buletinelor de incercare emise si ca instalatia se
poate pune sub tensiune.

CAP. II
STRUCTURA ORGANIZATORICA A LABORATORULUI PRAM-TM

ART. 7
Laboratorul PRAM-TM se organizeaza la nivel local in cadrul centrului electrificare si la nivel regional in
cadrul diviziilor de electrificare in functie de volumul si raspandirea geografica a instalatiilor de electrificare,
de dotarea tehnica a laboratorului, existenta la un moment dat si de resursele de personal cu pregatire
profesionala corespunzatoare.
ART. 8
Laboratorului PRAM-TM, organizat la nivel regional, denumit generic laborator PRAM-TM regional,
executa urmatoarele categorii de lucrari:
a) verificari, revizii, reparatii si reglaje asupra circuitelor secundare - circuite de comanda, de protectie, de
semnalizare, de blocaj, de automatizare, de masura si auxiliare - din substatiile de tractiune electrica;
b) incercari si masuratori la circuitele primare din substatiile de tractiune electrica si la cablurile de energie
electrica;
c) incercari si masuratori ale prizelor de pamant din substatiile de tractiune electrica;
d) verificari, revizii, reparatii si reglaje asupra releelor din instalatiile de electrificare;
e) reparatii si verificari metrologice la aparatele de masura si control;
ART. 9
Laboratorul PRAM-TM, organizat la nivel local, denumit generic laborator PRAM-TM de centru, executa
urmatoarele categorii de lucrari:
a) verificari, revizii si reparatii asupra circuitelor secundare din celelalte instalatii de electrificare - LC,
ELF, grupuri electrogene, PS si PSS;
b) incercari si masuratori la circuitele primare din celelalte instalatii de electrificare - LC, ELF, grupuri
electrogene, PS si PSS;
c) incercari si masuratori ale prizelor de pamant din celelalte instalatii de electrificare - LC, ELF, grupuri
electrogene, PS si PSS;
d) incercari si verificari ale mijloacelor de protectie electroizolante;
e) verificari, revizii si reparatii la instalatia de telemecanizare.
ART. 10
(1) Laboratorul PRAM-TM regional si de centru trebuie dotat cu mijloace de transport auto, aparate de
masura, truse si instalatii de incercare adecvate lucrarilor ce le are de executat.
(2) In anexa nr. 2 sunt prevazute dotarile minime ale laboratorului PRAM-TM, iar in anexa nr. 3 sunt
specificate trusele si aparatele de masura si control utilizate in activitatea PRAM-TM.
(3) Laboratorul PRAM-TM regional si/sau de centru pot sa-si extinda activitatea si la alte categorii de
lucrari in functie de volumul prestatiilor si a raspandirii geografice a instalatiilor de electrificare.
(4) Laboratorul PRAM-TM regional si de centru pot executa lucrari specifice si pentru alte unitati din
cadrul caii ferate sau din afara CER, pe baza de comanda adresata centrului de electrificare si cu avizul sefului
de divizie.

CAP. III
DISPOZITII SI OBLIGATII GENERALE DE SERVICIU

SECIUNEA 1
Conditii pentru indeplinirea functiilor

ART. 11
Pentru indeplinirea functiilor in legatura cu efectuarea de incercari si masuratori la echipamentele primare,
efectuarea de incercari la mijloacele de protectie si efectuarea de verificari, revizii si reparatii la sistemele de
protectie, comanda - control, automatizari, telemecanica din instalatiile de electrificare, personalul trebuie sa
aiba o pregatire specifica lucrarilor si sa cunoasca prevederile cuprinse in reglementarile in vigoare, pentru
functia pe care o indeplineste.
ART. 12
Angajarea personalului pentru laboratorul PRAM-TM se face conform conditiilor minime de pregatire si
vechime in vigoare.
ART. 13
(1) Dupa efectuarea stagiului, personalul care urmeaza sa efectueze lucrari de incercari si masuratori la
echipamentele primare, verificari si incercari la sistemele de protectie, comanda - control, automatizari si
telemecanica din instalatiile de electrificare CFR trebuie sa fie autorizat in functie, conform reglementarilor in
vigoare.
(2) Personalul trebuie examinat din punct de vedere profesional si medical la autorizarea in functie si
periodic, conform reglementarilor in vigoare.
ART. 14
Personalul PRAM-TM este obligat sa-si imbunatateasca nivelul profesional prin autoinstruire, folosind
documentatia tehnica de specialitate, normativele tehnice precizate la anexa 1 din prezentele instructiuni si
reglementarile specifice in vigoare si sa urmeze cursurile de instruire si perfectionare a cunostintelor
profesionale.
ART. 15
Personalul PRAM-TM este obligat sa cunoasca si sa aplice normele de protectia muncii si aparare
impotriva incendiilor specifice locului de munca respectiv, precum si statutul personalului feroviar si
regulamentul de ordine interioara.

SECIUNEA a 2-a
Reguli de comportare in serviciu si obligatii de ordin general

ART. 16
Personalul PRAM-TM trebuie sa respecte intocmai normele si regulile de comportare in serviciu stabilite
prin reglementarile in vigoare.
ART. 17
Este interzisa admiterea la executarea serviciului a salariatilor aflati sub influenta bauturilor alcoolice. Cei
gasiti sub influenta bauturilor alcoolice vor fi indepartati imediat de la executarea serviciului si vor fi trasi la
raspundere conform reglementarilor specifice in vigoare.
ART. 18
(1) Personalul care indeplineste o functie in legatura cu efectuarea de incercari si masuratori la
echipamentele primare, de incercari la echipamentul de protectie si de verificare, revizie si reparatie la
sistemele de protectie, comanda - control, automatizari si telemecanica din instalatiile de electrificare are
urmatoarele obligatii suplimentare:
a) sa pastreze secretul de serviciu si sa nu transmita persoanelor straine de serviciu, fara aprobarea sefilor
ierarhici, informatii legate de serviciul pe care-l executa;
b) sa dea semnale de oprire unui tren sau unui convoi de manevra, in toate cazurile in care viata oamenilor
este amenintata sau siguranta circulatiei este periclitata.
(2) In cazul descoperirii la constructii sau instalatii a unor defectiuni care pericliteaza siguranta circulatiei
trenurilor, integritatea instalatiilor sau viata oamenilor, personalul trebuie sa ia masuri pentru acoperirea
punctului periculos si pentru inlaturarea urgenta a defectului.
ART. 19
Durata executarii serviciului este stabilita conform legislatiei in vigoare, in cazuri exceptionale, pentru
luarea de masuri urgente, la cererea sefilor ierarhici, salariatii pot fi retinuti sau chemati la serviciu la orice
ora, in afara programului normal de lucru.
ART. 20
La prezentarea la serviciu, personalul PRAM-TM trebuie verificat de catre seful laboratorului, de catre
inlocuitorul acestuia sau de catre conducatorul formatiei de lucru, consemnand starea personalului. Personalul
care se prezinta la serviciu in stare necorespunzatoare nu trebuie primit in serviciu.
ART. 21
Dupa executarea serviciului, conducatorii formatiilor de lucru PRAM-TM sunt obligati sa raporteze sefului
de laborator sau inlocuitorului acestuia, modul in care s-au executat sarcinile primite.
ART. 22
La locul de munca, fiecare salariat este obligat sa vegheze asupra bunurilor unitatii (cladiri, instalatii,
materiale, scule etc.) si sa avizeze orice furt sau devastare a acestora conform reglementarilor specifice in
vigoare.
ART. 23
La locul de munca, fiecare salariat este obligat sa aiba asupra lui sculele, dispozitivele si aparatele de
masura necesare executarii serviciului, precum si echipamentul de protectie individuala.

SECIUNEA a 3-a
Raspunderea personalului pentru serviciul executat

ART. 24
Personalul PRAM-TM raspunde personal de felul cum executa aceste lucrari, in limitele atributiilor
fiecaruia.
ART. 25
(1) Prezenta personalului cu o functie ierarhic superioara nu scuteste personalul de serviciu de raspunderea
pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu.
(2) Personalul este dator sa execute dispozitiile verbale sau scrise ale conducatorilor directi si, totodata, sa
tina seama de orice aviz care priveste starea instalatiilor, siguranta circulatiei si protectia oamenilor.
(3) Dispozitiile conducatorilor se executa integral si la termen. In cazul primirii unui ordin neclar,
personalul este obligat sa ceara lamuriri.
(4) In cazul primirii unei dispozitii care contravine vadit reglementarilor specifice in vigoare sau a unei
dispozitii a carei executie poate avea ca urmare producerea de pagube, defectarea instalatiilor si a mijloacelor
de transport, distrugerea proprietatilor sau a bunurilor unitatii, angajatul nu trebuie sa execute aceasta
dispozitie, raportand de indata conducatorului ierarhic superior celui de la care a primit dispozitia.
(5) Pentru indeplinirea unei astfel de dispozitii, angajatul poarta raspunderea impreuna cu conducatorul
care a dat-o.
ART. 26
(1) Pot executa lucrari de incercari si masuratori la echipamentele primare, incercari ale echipamentului de
protectie, verificari, revizii si reparatii la sistemele de protectie, comanda - control, automatizari si
telemecanica din instalatiile de electrificare, numai salariatii instruiti si autorizati in acest scop.
(2) Salariatii care fac stagiul de practica pot fi admisi la executarea lucrarilor numai cu instalatiile scoase de
sub tensiune, sub supravegherea si raspunderea salariatilor care sunt autorizati sa execute lucrarile respective.
ART. 27
Salariatii autorizati pentru exploatarea instalatiilor de electrificare CFR pot sa admita accesul in instalatiile
de electrificare numai a persoanelor autorizate in acest scop.
ART. 28
Salariatilor le este interzis sa paraseasca locul de munca inainte de terminarea programului si sa presteze
serviciul in locul altor persoane, fara aprobarea sefului ierarhic superior. In toate cazurile, salariatul care este
inlocuit trebuie sa dea celui care-l inlocuieste toate lamuririle necesare asupra serviciului.
ART. 29
Toti salariatii sunt obligati ca, dupa primirea unei sarcini, sa raporteze conducatorului ierarhic superior
modul de indeplinire a acesteia.

CAP. IV
ATRIBUTIILE SI OBLIGATIILE PERSONALULUI SI SARCINILE FORMATIILOR DE LUCRU

SECIUNEA 1
Atributiile si obligatiile sefului centrului de electrificare

ART. 30
Seful centrului de electrificare are urmatoarele atributii si obligatii:
a) sa cunoasca in permanenta si exact starea sistemelor de protectie, comanda - control, automatizari,
telemecanica din instalatiile de electrificare, aflate pe raza centrului sau, sa le verifice in mod sistematic atat
prin personalul din subordine cat si personal, asigurand functionarea lor corespunzatoare.
a') Controlul sistemelor de protectie, comanda - control, automatizari si telemecanica din instalatiile de
electrificare se efectueaza simultan cu controlul echipamentelor si instalatiilor aferente acestor sisteme.
a'') Pentru personalul din centrul de electrificare cu atributii in verificarea sistemelor de protectie, comanda
- control, automatizari, telemecanica din instalatiile de electrificare, seful de centru adjunct coordoneaza
intocmirea programelor anuale si lunare de control si le supune aprobarii sefului centrului;
b) in urma constatarilor proprii, ale personalul subordonat sau ale personalului ierarhic superior, sa
intocmeasca programul de lucrari necesar pentru aducerea instalatiilor la conditiile minime fixate prin
prezentele instructiuni;
c) sa verifice organizarea activitatii laboratorului PRAM-TM, conform prezentei instructiuni, si sa aprobe
programele anuale si lunare de lucru;
d) sa analizeze rezultatele masuratorilor si incercarilor electrice executate la instalatiile aflate in gestiunea
centrului de electrificare si sa ia masuri pentru remedierea deficientelor depistate;
e) sa cunoasca reglementarile specifice in vigoare, sa ia masuri pentru multiplicarea si difuzarea lor la
subunitati si sa urmareasca respectarea lor in activitate;
f) sa urmareasca restabilirea functionarii instalatiilor in caz de evenimente electrice accidentale si sa faca
analiza operativa si tehnica a acestora;
g) sa ia masuri, conform competentelor si reglementarilor in vigoare, pentru asigurarea aprovizionarii cu
materiale, cu piese de schimb si cu aparate necesare reviziei si repararii instalatiilor;
h) sa organizeze instructajul personalului pentru insusirea normelor de protectia muncii si de aparare
impotriva incendiilor, sa verifice periodic, personal sau prin personalul subordonat, felul in care se face acest
instructaj, modul in care se aplica si se respecta aceste norme la executarea lucrarilor;
i) sa organizeze si sa verifice - conform reglementarilor in vigoare - instruirea si verificarea profesionala a
personalului, in vederea imbunatatirii nivelului profesional al acestuia.
j) sa participe - conform reglementarilor in vigoare - in comisiile de examinare si autorizare a personalului
subordonat;
k) sa aprobe tabelele de reglaj ale protectiilor si automatizarilor din instalatiile de electrificare de pe raza
centrului de electrificare;
l) sa asigure mijloc de transport corespunzator pentru transportul aparatelor si truselor de masurare necesare
pentru executarea lucrarilor de catre personalul PRAM-TM;
m) sa emita decizii pentru inlocuitorul sefului laboratorului PRAM-TM local.

SECIUNEA a 2-a
Atributiile si obligatiile sefului adjunct al centrului de electrificare

ART. 31
Seful adjunct al centrului de electrificare are urmatoarele atributii si obligatii:
a) sa cunoasca in permanenta si exact starea sistemelor de protectie, comanda - control, automatizari,
telemecanica din instalatiile de electrificare aflate pe raza centrului si sa le verifice in mod sistematic conform
programului aprobat de catre seful centrului.
a') Controlul sistemelor de protectie, comanda - control, automatizari si telemecanica din instalatiile de
electrificare se efectueaza simultan si la aceeasi periodicitate cu controlul echipamentelor si instalatiilor
aferente acestor sisteme.
b) sa coordoneze intocmirea programelor anuale si lunare de control si sa le supuna aprobarii sefului
centrului pentru personalul din centrul de electrificare cu atributii in verificarea sistemelor de protectie,
comanda - control, automatizari, telemecanica din instalatiile de electrificare;
c) sa organizeze revizia si repararea SPCCAT prin inginerii de specialitate, conform prevederilor
instructiunilor de fata, urmarind intocmirea programelor de revizie anuale si lunare, corelarea lucrarilor la
care este necesara participarea personalului celorlalte specialitati din electrificarea caii ferate;
d) sa coordoneze intocmirea documentatiei pentru lucrarile de reparatii curente ce se vor executa la
SPCCAT aferente instalatiilor de electrificare din gestiunea centrului;
e) sa cunoasca reglementarile in vigoare din domeniu, sa ia masuri de aplicare a lor in activitate, sa
organizeze multiplicarea, difuzarea si instruirea personalului in aceasta privinta;
f) sa coordoneze intocmirea planului de aprovizionare cu materiale, piese de schimb, aparate si alte dotari
necesare intretinerii si repararii SPCCAT aferente instalatiilor de electrificare si sa urmareasca aprovizionarea
acestora;
g) sa ia parte personal la receptia finala a lucrarilor de reparatii curente in comisia aprobata de seful
centrului;
h) sa analizeze functionarea SPCCAT aferente instalatiilor de electrificare, cauzele deranjamentelor, sa
elaboreze masuri pentru prevenirea si lichidarea focarelor;
i) sa coordoneze realizarea evidentei instalatiilor de telemecanizare conform prevederilor prezentelor
instructiuni;
j) sa coordoneze intocmirea instructiunilor proprii de lucru pentru lucrarile si locurile de munca unde sunt
necesare.

SECIUNEA a 3-a
Atributiile si obligatiile inginerului de specialitate din centrul de electrificare

ART. 32
Inginerul de specialitate are urmatoarele atributii si obligatii:
a) sa cunoasca in permanenta si exact starea sistemelor de protectie, comanda - control, automatizari,
telemecanica din instalatiile de electrificare aflate pe raza centrului si sa le verifice in mod sistematic conform
programului aprobat de catre seful centrului.
a') Inginerul de specialitate verifica personal substatiile de tractiune electrica cel putin o data pe luna si
restul instalatiilor de electrificare cel putin o data la sase luni - propunand masuri de mentinere sau aducere a
instalatiilor la conditiile minime necesare de functionare;
b) sa intocmeasca programele anuale de incercari, masuratori, revizii a instalatiilor de electrificare conform
prevederilor din prezentele instructiuni, sa verifice programele de revizie lunare intocmite de catre seful
laboratorului si sa le supuna aprobarii conducerii centrului de electrificare; sa urmareasca permanent corelarea
lucrarilor efectuate de personalul PRAM-TM cu lucrarile efectuate de personalul subunitatilor de specialitate
(LC, EA, ELF) din ramura de electrificare a caii ferate;
c) sa urmareasca programarea si realizarea masurilor stabilite prin notele de constatare ale personalului cu
sarcini de control;
d) sa ia parte la verificarea pe teren a instalatiilor, in vederea stabilirii volumului si programului de lucrari
de reparatii curente si sa intocmeasca documentatia pentru executarea lor;
e) sa cunoasca reglementarile specifice in vigoare din domeniu propriu de activitate si sa ia masuri pentru
multiplicarea si difuzarea lor la subunitati, precum si sa urmareasca respectarea lor in activitate;
f) sa urmareasca completarea, actualizarea si arhivarea documentatiilor tehnice ale instalatiilor la centru de
electrificare si la laborator;
g) sa verifice stadiul lucrarilor de reparatii curente, capitale si de investitii si sa sesizeze imediat conducerea
centrului de electrificare despre neregulile si dificultatile intampinate;
h) sa ia parte personal la receptia lucrarilor de reparatii curente, capitale si de investitii in comisiile stabilite
de seful centrului;
i) sa analizeze rezultatul masuratorilor electrice din buletinele de incercare a instalatiilor si sa propuna
masuri pentru remedierea defectiunilor depistate si prevenirea deranjamentelor;
j) sa analizeze deranjamentele si defectiunile tehnice aparute in sistemele de protectie, comanda - control,
automatizari, telemecanica din instalatiile de electrificare, urmarind incadrarea si inregistrarea corecta a
acestora, sa propuna masuri pentru imbunatatirea functionarii instalatiilor, prevenirea si lichidarea focarelor
de deranjament;
k) sa participe la instruirea profesionala al personalului de specialitate conform reglementarilor in vigoare;
l) sa urmareasca aprovizionarea materialelor, pieselor de schimb si aparatelor de masura necesare lucrarilor,
precum si utilizarea corespunzatoare a acestora;
m) sa intocmeasca instructiunile proprii de lucru pentru lucrarile si locurile de munca specifice in care
acestea sunt necesare si pentru care nu sunt elaborate reglementari.

SECIUNEA a 4-a
Atributiile si obligatiile sefului de laborator PRAM-TM

ART. 33
Atributiile si obligatiile sefului de laborator PRAM-TM sunt urmatoarele:
a) sa cunoasca starea sistemelor de protectie, comanda - control, automatizari si telemecanica din
instalatiile de electrificare;
b) sa colaboreze cu inginerul de specialitate din centrul de electrificare pentru elaborarea programului anual
de lucrari specifice activitatii PRAM-TM; sa elaboreze programul lunar de activitate in baza programului
anual;
c) sa organizeze activitatea zilnica a personalului din subordine conform programelor lunare de lucru
aprobate de catre seful centrului de electrificare si, in conformitate cu prevederile prezentelor instructiuni, sa
verifice in mod sistematic activitatea acestuia, respectiv sa asigure functionarea corecta si fara deranjamente a
sistemelor de protectie, comanda - control, automatizari si telemecanica din instalatiile de electrificare;
d) sa verifice personal starea sistemelor de protectie, comanda - control, automatizari, telemecanica din
instalatiile de electrificare, pe baza programelor anuale si lunare de control, aprobate de conducerea centrului
conform periodicitatii prevazute in anexa nr. 4;
d') Rezultatele controalelor si masurile ce trebuie luate pentru eliminarea defectelor constatate, respectiv
termenele si lucrarile necesare pentru remediere se inscriu in registrul de control si lucrari.
d'') Cu ocazia controalelor planificate la instalatiile de electrificare, seful de laborator verifica inscrisurile
efectuate de personalul propriu in registrul de control si lucrari;
e) sa reprogrameze masuratori si incercari la elementele, echipamentele, instalatiile la care nu s-au realizat
masuratorile si incercarile electrice planificate;
f) sa instruiasca personalul din subordine pe linie de protectia muncii si de aparare impotriva incendiilor,
conform reglementarilor in vigoare si sa completeze evidentele in acest sens;
g) sa verifice stadiul lucrarilor de reparatii care se executa la instalatiile de electrificare si sa sesizeze
conducerea centrului asupra neregulilor sau dificultatilor intampinate;
h) sa ia parte la verificarea si receptia lucrarilor de reparatii daca este imputernicit printr-o decizie;
i) sa verifice si sa semneze buletinele de incercare emise de personalul subordonat, sa tina evidenta si sa
analizeze rezultatele masuratorilor electrice din buletinele de incercare la instalatiile de electrificare si sa ia
masuri pentru remedierea deficientelor. Cand deficientele constatate nu se pot remedia cu posibilitatile
laboratorului avizeaza seful centrului de electrificare;
j) sa participe la remedierea evenimentelor produse in SPCCAT, sa tina evidenta acestora, sa analizeze
cauzele care au generat producerea lor si sa ia masuri de lichidare a focarelor ce le determina. Cand acestea nu
se pot remedia cu posibilitatile laboratorului avizeaza seful centrului de electrificare;
k) sa cunoasca reglementarile specifice in vigoare din domeniu propriu de activitate, sa ia masuri pentru
respectarea lor in activitate si sa informeze personalul subordonat despre modificarile aparute;
l) sa intocmeasca zilnic carnetul de lucrari;
m) sa actualizeze, ori de cate ori este nevoie, evidenta instalatiilor, a inventarului, a materialelor si sa
urmareasca utilizarea judicioasa a materialelor si pieselor de schimb la lucrari - conform reglementarilor
specifice in vigoare;
n) sa ia parte - impreuna cu membrii comisiei stabilite de catre seful centrului - la verificarea pe teren a
instalatiilor, in vederea stabilirii volumului si programului de lucrari de reparatii si sa faca propuneri de
imbunatatire a starii tehnice a instalatiilor;
o) sa tina evidenta verificarilor periodice ale echipamentelor si a mijloacelor de protectie, a echipamentelor
aflate sub incidenta I.S.C.I.R. si a aparatelor de masura din dotarea laboratorului;
p) sa verifice de doua ori pe luna starea utilajelor, a sculelor si a inventarului de protectie din dotarea
districtului si a personalului;
q) sa faca propuneri pentru planul anual de dotare cu materiale, piese de schimb, scule, aparate de masura si
utilaje de incercare si reparare, necesare activitatii;
r) sa decida refacerea probelor neconcludente sau completarea volumului de masuratori in cazul obtinerii
unor rezultate contradictorii sau in afara limitelor admise. In aceste cazuri seful de laborator avizeaza pe seful
centrului de electrificare despre acest lucru;
s) sa intocmeasca, anual, impreuna cu dispecerul energetic feroviar sef, tabelele de reglaj al protectiilor si
automatizarilor pentru instalatiile de electrificare si sa le supuna spre aprobare sefului ierarhic superior
comun;
t) sa se informeze, zilnic, la dispecerul energetic feroviar (DEF) asupra declansarilor produse in instalatiile
de energoalimentare, sa analizeze functionarea protectiilor la fiecare declansare si sa ia masuri atunci cand
constata o functionare anormala a protectiilor prin relee;
ART. 34
In lipsa sefului de laborator, atributiile si obligatiile acestuia sunt preluate de catre personalul nominalizat
prin decizie scrisa emisa de catre seful centrului de electrificare.

SECIUNEA a 5-a
Atributiile si obligatiile inginerului si tehnicianului din cadrul laboratorului PRAM-TM

ART. 35
Atributiile si obligatiile inginerului si ale tehnicianului din cadrul laboratorului PRAM-TM sunt
urmatoarele:
a) sa cunoasca starea sistemelor de protectie, comanda - control, automatizari, telemecanica din instalatiile
de electrificare aflate in competenta laboratorului;
b) sa participe si sa conduca formatiile de masuratori si incercari in baza programului de lucru lunar sau
organizarii zilnice a activitatii si sa sesizeze seful laboratorului asupra neregulilor sau dificultatilor
intampinate;
c) in lipsa sefului de laborator, sa colaboreze cu inginerul de specialitate din centrul de electrificare pentru
elaborarea programului anual de lucrari specifice activitatii PRAM-TM;
d) sa cunoasca reglementarile in vigoare din domeniu de activitate, sa faca instruirea practica de serviciu a
personalului PRAM-TM in legatura cu modificarile aparute in reglementarile in vigoare;
e) sa participe la lucrarile de reparatii care se executa la instalatiile de electrificare de catre personalul
PRAM-TM si sa consemneze in registrul de control si lucrari, buletinele de incercari emise in urma efectuarii
incercarilor si masuratorilor la elementele si echipamentele electrice;
f) sa intocmeasca buletine de incercare la toate masuratorile si incercarile la care participa personal si sa
verifice saptamanal rezultatele din buletinele de incercare emise la lucrarile la care nu a participat;
g) sa participe la remedierea si lichidarea evenimentelor electrice accidentale produse in sistemele de
protectie, comanda - control, automatizari si telemecanica din instalatiile de electrificare, sa analizeze cauzele
lor potrivit competentei si sa avizeze seful laboratorului in privinta cauzelor si modului de inlaturare a
acestora. Cand neregulile constatate nu se pot remedia cu posibilitatile laboratorului, avizeaza seful centrului
de electrificare;
h) sa urmareasca, sa tina evidenta si sa avizeze seful laboratorului PRAM-TM, in privinta elementelor,
echipamentelor si instalatiilor la care nu s-au realizat masuratorile si incercarile planificate.

SECIUNEA a 6-a
Sarcinile formatiei de circuite secundare

ART. 36
Sarcinile formatiei de circuite secundare sunt urmatoarele:
a) sa execute revizia si reglarea periodica a circuitelor secundare din instalatiile de electrificare, pentru care
intocmeste buletinul de incercare;
b) sa execute reglarea sistemelor de protectie si de automatizare din instalatiile de electrificare numai in
baza tabelelor de reglaj de protectie si automatizare a instalatiilor de electrificare;
c) sa execute verificarile functionale la sistemele de protectie, comanda control, automatizari, telemecanica
din instalatiile de electrificare conform periodicitatii stabilite in reglementarile specifice in vigoare;
d) sa sigileze releele si elementele electrice din instalatiile de electrificare la care s-au efectuat operatiile de
verificare si reglare;
e) sa puna de acord documentatia tehnica a instalatiei cu modificarile introduse cu ocazia lucrarilor de
revizie si reglare;
i) sa execute verificarea si incercarea cablurilor de comanda - control din instalatiile de electrificare;
g) sa pastreze in stare de curatenie si de functionare trusele de masurare si de incercare ale circuitelor
secundare.

SECIUNEA a 7-a
Sarcinile formatiei de verificari si incercari a circuitelor primare

ART. 37
Sarcinile formatiei de verificari si incercari a circuitelor primare din instalatiile de electrificare sunt
urmatoarele:
a) sa execute incercari si masuratori privind starea izolatiei la circuitele primare si la cablurile de energie
din instalatiile de electrificare;
b) sa execute verificarea prizelor de pamant din instalatiile de electrificare;
c) sa execute verificari si incercari ale uleiurilor electroizolante prelevate din echipamentele si aparatele de
comutatie ale instalatiilor de electrificare;
d) sa tina evidenta echipamentelor si elementelor primare incercate, urmarind evolutia in timp a valorilor
masurate;
e) sa pastreze in stare de curatenie si de functionare trusele de masurare si de incercare ale circuitelor
primare.

SECIUNEA a 8-a
Sarcinile formatiei de reparare si de incercare ale releelor

ART. 38
Sarcinile formatiei de reparare si incercare ale releelor din instalatiile de electrificare sunt urmatoarele:
a) sa execute repararea releelor din circuitele secundare ale instalatiilor de electrificare;
b) sa execute verificarea si incercarea releelor conform prevederilor din prezentele instructiuni, pentru care
emite buletinul de incercare;
c) sa tina evidenta releelor reparate intr-un registru special in care se mentioneaza seria si numarul releului,
instalatia din care a fost luat, natura si cauza defectului, reparatia efectuata, eventualele modificari,
caracteristicile releului dupa reparare, data repararii si numele celui care a efectuat reparatia;
d) sa pastreze in stare de curatenie si de functionare trusele de masurare si de incercare ale releelor.

SECIUNEA a 9-a
Sarcinile formatiei de incercare a mijloacelor de protectie

ART. 39
Sarcinile formatiei de incercare a echipamentului de protectie sunt urmatoarele:
a) sa execute incercarea electrica a mijloacelor de protectie electroizolante, pentru care emite buletine de
incercare;
b) sa tina evidenta mijloacelor de protectie verificate intr-un registru special si sa aplice stampila: "Valabil
pana la data de .........";
c) sa pastreze in stare de curatenie si de functionare standul de incercare si incaperea laboratorului de
incercari.

SECIUNEA a 10-a
Sarcinile formatiei de metrologie

ART. 40
Sarcinile formatiei de metrologie sunt urmatoarele:
a) sa execute verificarea metrologica si repararea aparatelor de masurat din instalatiile de electrificare in
conformitate cu reglementarile specifice in vigoare din domeniul metrologiei;
b) sa intocmeasca, impreuna cu unitatile beneficiare, programarea la verificarea metrologica a aparatelor de
masura;
c) sa tina evidenta aparatelor verificate si reparate, aplicand sigiliul si marca de verificare pe aparatele de
masura, specificand operatiile efectuate in fisa de evidenta a fiecarui aparat; sa emita buletine de verificare
pentru aparatele reparate si verificate;
d) sa prezinte la unitatile autorizate aparatele etalon pentru verificare;
e) sa propuna la casare aparatele care nu mai pot fi reparate, in conditiile legii;
f) activitatea formatiei de metrologie se desfasoara, de regula, la sediul laboratorului PRAM-TM;
g) sa intocmeasca documentatia in vederea autorizarii laboratorul de metrologie in care isi desfasoara
activitatea, conform reglementarilor in vigoare.

SECIUNEA a 11-a
Atributiile si obligatiile electromecanicului 1A, electromecanicului specialist, electromecanicului I si II

ART. 41
Atributiile si obligatiile electromecanicului 1A, electromecanicului specialist, electromecanicului I si
electromecanicului II, pe care le executa pe proprie raspundere, sunt urmatoarele:
a) sa execute lucrari la instalatiile de electrificare conform programul de lucru stabilit de seful
laboratorului, in conformitate cu prezentele instructiuni, a prevederilor de protectia muncii, de protectia
mediului si de aparare impotriva incendiilor;
b) sa execute dispozitiile scrise sau verbale ale conducatorilor ierarhici, informand pe seful direct asupra
dispozitiei verbale primite si sa tina seama de orice avizare care priveste starea tehnica a instalatiilor de
electrificare si siguranta circulatiei;
c) sa cunoasca starea SPCCAT aflate in competenta laboratorului, sa depisteze abaterile acestor tipuri de
instalatii de la conditiile minime tehnice prevazute in prezentele instructiuni si in instructiunile specifice
instalatiilor de electrificare si sa ia masuri de remediere a acestora;
d) sa conduca formatia ce-i este incredintata, sa verifice starea personalului, sa faca instructajul de protectie
a muncii si de aparare impotriva incendiilor pentru lucrarile pe care le executa si sa distribuie sarcinile si
responsabilitatile fiecarui membru din formatie; sa indeplineasca formalitatile prevazute de normele de
protectia muncii si apararea impotriva incendiilor, in vederea desfasurarii lucrarii in conditii de siguranta si
securitate a formatiei;
e) sa verifice, inaintea inceperii efectuarii fiecarei masuratori si incercari electrice, corectitudinea schemei
de montare a truselor si aparatelor de masurare;
i) in cazul in care, in urma executarii incercarilor si masuratorilor electrice, valorile obtinute sunt in afara
limitelor stabilite, sa repete cu atentie incercarile sau masuratorile in cauza. Daca si in acest caz se pastreaza
aceleasi valori necorespunzatoare, sa informeze pe seful de laborator PRAM-TM, care va dispune masurile
necesare;
g) sa emita buletinele de incercare atunci cand este imputernicit sa conduca formatia de lucru care executa
masuratorile si incercarile in conformitate cu prevederile de la CAP. V;
h) cand este conducator al formatiei de lucru, trebuie sa consemneze in registrul de control si lucrari,
lucrarile executate, numarul buletinului de incercare emis pentru fiecare element si echipament electric, starea
in care ramane instalatia si, daca este cazul, masurile necesare de luat in continuare;
i) sa anunte imediat seful de laborator si DEF in cazul in care este avizat despre producerea unui eveniment
electric accidental la instalatiile de electrificare si sa respecte dispozitiile acestora privind deplasarea sa cu
formatia de lucru PRAM-TM pentru inlaturarea acestuia;
j) sa nu paraseasca locul deranjamentului, fara aprobarea unui organ ierarhic superior, inainte de a se
convinge ca instalatiile de electrificare raman in stare normala de functionare;
k) sa avizeze imediat DEF si seful de laborator in cazul in care nu poate inlatura deranjamentul;
l) la instalatiile fara personal permanent de exploatare cand trebuie sa execute lucrari specifice activitatii
laboratorului PRAM-TM si nu este necesar si prezenta personalului de energoalimentare (EA) sau a liniei de
contact (LC) pentru admiterea la lucru - in special la instalatia de telemecanizare, acesta executa si/sau
supravegheaza manevrarea aparatajului electric pentru efectuarea probelor functionale, numai pe baza
aprobarii dispecerului energetic feroviar;
m) sa raspunda direct de starea aparatelor, materialelor, sculelor si mijloacelor de protectie necesare
executarii lucrarilor; dupa terminarea lucrarii, sa asigure strangerea aparatelor si materialelor si curatarea
locului de munca.

CAP. V
CONDITII TEHNICE MINIME PENTRU FUNCTIONAREA NORMALA A RELEELOR

SECIUNEA 1
Caracteristici comune tuturor tipurilor de relee

ART. 42
Caracteristicile comune tuturor tipurilor de relee sunt urmatoarele:
a) capacitatea de comutare - reprezinta valoarea maxima a intensitatii curentului electric care poate fi
suportata de catre contactele releului, dupa un numar stabilit de comutari, fara a suferi uzuri anormale.
Principalii factori care influenteaza capacitatea de comutare a releelor sunt:
- presiunea de contact;
- cursa si viteza contactului mobil;
- materialul si forma contactului;
- natura circuitului in care se efectueaza comutarea;
- felul si valoarea tensiunii din circuitul in care se efectueaza comutarea.
b) coeficientul de revenire k(r) - reprezinta raportul dintre valoarea parametrului de intrare la care releul
revine in starea initiala X(r) si valoarea parametrului de intrare la care se produce actionarea X(a):
*T*

X(r)
k(r) = ----
X(a)

*ST*
c) consumul propriu - reprezinta puterea absorbita pentru valori nominale si cu armatura atrasa. Un releu
este cu atat mai bun, cu cat are un consum propriu mai mic.
d) precizia releului - reprezinta diferenta dintre valoarea parametrului de intrare la care se produce
actionarea releului [X(a)] si valoarea parametrului electric de intrare pentru care releul este reglat sa actioneze
[X(m)].
Precizia de functionare a releului este cu atat mai mare cu cat eroarea releului (epsilon), exprimata in
procente, este mai mica:
*T*

X(a) - X(m)
epsilon(%) = ----------- x 100
X(m)

*ST*
Precizia releelor poate scadea in timp din cauza:
- frecarii axelor;
- variatiilor de temperatura;
- modificarii frecventei tensiunii de alimentare;
- variatiei tensiunii sau curentului de alimentare.
Actionarea selectiva a protectiilor este determinata de precizia releelor.
e) durata de actionare - reprezinta timpul scurs din momentul in care releul a receptionat (prin intermediul
elementului sensibil) o variatie a parametrului de intrare, capabila sa produca actionarea si momentul in care
elementul de executie actioneaza.
In afara cazurilor in care releele sunt construite special pentru a functiona cu o anumita temporizare, durata
de actionare trebuie sa fie cat mai mica.

SECIUNEA a 2-a
Conditii tehnice minime comune tuturor tipurilor de relee

ART. 43
Conditiile tehnice minime comune pe care trebuie sa le indeplineasca in exploatare toate tipurile de relee
sunt urmatoarele:
a) izolatia releelor fata de masa trebuie sa reziste la tensiunea de 2500 V(cc.), aplicata timp de 1 minut;
b) rezistenta de izolatie intre contacte, bobina si masa releului, respectiv intre contacte si bobina, masurata
cu megohmmetrul de 1000 V timp de 1 minut, trebuie sa fie mai mare de 10 MOhm;
c) partile mobile ale releelor nu trebuie sa fie blocate;
d) suprafetele de contact nu trebuie sa fie corodate, iar la releele de inductie suprafetele discului si ale
polilor trebuie sa fie curate;
e) piulitele si suruburile de fixare a circuitelor magnetice trebuie sa fie bine stranse;
f) spirele resorturilor antagoniste nu trebuie sa se atinga intre ele in nici una din pozitiile pe care resortul le
poate ocupa;
g) contactele fixe trebuie sa fie atinse simultan de contactele mobile;
h) echipajul mobil al releului nu trebuie sa atinga partile fixe; este necesar ca el sa aiba o miscare lina, iar
intrefierul sa fie reglat in limitele indicate de producator;
i) suprafetele prismei de oscilatie a armaturii magnetice si locasul acesteia trebuie sa fie perfect netede.
Suprafetele de asezare a armaturii si miezului nu trebuie sa prezinte proeminente sau curburi;
j) releul nu trebuie sa prezinte vibratii, iar dispozitivele de amortizare a acestora sa fie in stare buna;
k) releul trebuie sa corespunda tipului si caracteristicilor indicate in proiect;
l) releele trebuie sa respecte conditiile din normativele tehnice in vigoare si pe cele indicate de fabricant;

SECIUNEA a 3-a
Conditii tehnice specifice fiecarui tip de releu

.1. Relee intermediare
ART. 44
Releele intermediare, indiferent de tipul constructiv, trebuie sa indeplineasca pe langa conditiile tehnice de
la art. 43 si urmatoarele conditii tehnice minime specifice:
a) rezistentele ohmice ale bobinelor nu trebuie sa difere cu mai mult de 10% (15%) fata de valoarea
indicata de fabricant, in functie de tipul releului;
b) tensiunea minima de actionare trebuie sa fie cuprinsa intre (0,68-0,8) U(n), in functie de tipul releului.
Nu se admit valori mai mici decat U(min. act.), deoarece releul ar putea functiona in cazul in care ar primi o
tensiune redusa prin inscrierea cu bobinele altor relee sau aparate, iar valori prea mari de actionare pot face ca
releul sa nu functioneze daca bobina este inseriata cu bobina unui releu de semnalizare de curent. Pentru
releele intermediare din lantul de protectie, tensiunea minima de actionare trebuie sa fie 0,75 U(n);
c) contactele cu defecte (perlari, pierderea elasticitatii, dezlipirea pieselor de contact etc.) trebuie sa fie
inlocuite cu alte contacte corespunzatoare;
d) intensitatea curentului electric din circuitul in care se gasesc contactele releului nu trebuie sa fie mai
mare decat capacitatea de comutare indicata de fabricant.

.2. Relee de semnalizare
ART. 45
Releele de semnalizare, indiferent de tipul constructiv, trebuie sa indeplineasca pe langa conditiile tehnice
de la art. 43 si urmatoarele conditii tehnice minime specifice:
a) rezistentele ohmice ale bobinelor nu trebuie sa difere cu mai mult de 10% fata de valoarea indicata de
fabricant;
b) tensiunea minima de actionare nu trebuie sa depaseasca valoarea indicata de fabricant [0,65 U(n); 0,75
U(n)], in functie de tipul releului;
c) curentul minim de actionare trebuie sa fie de 0,75 I(n), pentru releele de semnalizare tip serie;
d) clapeta de semnalizare trebuie sa se miste usor, fara frecari, nu trebuie sa ramana agatata, resortul
antagonist nu trebuie sa fie sarit, iar la caderea clapetei contactele trebuie sa se inchida corespunzator.

.3. Relee de curent si tensiune
ART. 46
Releele de curent si tensiune, indiferent de tipul constructiv, trebuie sa indeplineasca pe langa conditiile
tehnice de la art. 43 si urmatoarele conditii tehnice minime specifice:
a) domeniul de reglaj al releelor de curent cu bobinele legate in serie este de (0,25 - 0,5) I(n), iar al celor cu
bobinele legate in paralel este de (0,5 - 1) I(n), unde I(n) este curentul nominal al releului;
b) domeniul de reglaj al releelor de tensiune este de (0,25 - 1) U(n), unde U(n) este tensiunea nominala a
releului;
c) releul de curent sau tensiune se considera corespunzator daca actioneaza la o valoare care sa nu difere cu
mai mult de 5% fata de valoarea indicata pe scala. Eroarea admisa fata de media a cinci incercari este de
maximum 3% fata de valoarea indicata pe scala;
d) contactele releelor de curent si de tensiune maxima trebuie sa ramana ferm inchise, fara vibratii sau
intreruperi, la o crestere a curentului cu 15% peste valoarea reglata la releele de curent sau o crestere a
tensiunii cu 20% peste valoarea reglata la releele de tensiune;
e) coeficientul de revenire la releele maximale de curent si maximale de tensiune trebuie sa fie cuprins intre
0,85 - 0,92, iar pentru releele minimale de curent si minimale de tensiune sa fie cuprins intre 1,1 - 1,25;
f) valoarea de actionare a unui releu de curent sau tensiune, in schema de protectie sau de automatizare, se
fixeaza prin masurare, fiind interzis sa se faca pe baza gradatiilor scalei;
g) releul de curent trebuie sa aiba lamelele contactului fix destul de elastice pentru ca la un soc de curent
[2I(reglat)] contactele sa nu ramana blocate.

.4. Relee de timp
ART. 47
Releele de timp, indiferent de tipul constructiv, trebuie sa indeplineasca pe langa conditiile tehnice de la art.
43 si urmatoarele conditii tehnice minime specifice:
a) abaterile releelor de timp fata de etalonarea scalei de reglaj nu trebuie sa depaseasca valorile indicate de
fabricant, iar temporizarea masurata la 0,75 U(n) nu trebuie sa difere de cea la U(n), pentru toate valorile de
pe scala;
b) mecanismul de ceasornic trebuie sa aiba mersul uniform, iar piesele ce se rotesc liber sa nu aiba frecari;
c) spirele arcului nu trebuie sa fie in acelasi plan si sa se atinga una de alta;
d) releele electronice de timp trebuie sa corespunda conditiilor tehnice indicate de fabricant.

.5. Relee termice
ART. 48
(1) Releele termice sunt utilizate pentru protectia impotriva suprasarcinilor si functioneaza impreuna sau
separat cu releele electromagnetice pentru protectia motoarelor electrice.
(2) Atat elementele electromagnetice cat si releele termice sunt inglobate in constructia intreruptoarelor
automate sau a contactoarelor.
ART. 49
Releele termice, indiferent de tipul constructiv, trebuie sa indeplineasca pe langa conditiile tehnice de la art.
43 si urmatoarele conditii tehnice minime specifice:
a) la un curent de I >= 1,05 I(regl), releul nu trebuie sa actioneze;
b) la un curent de I >= 1,2 I(regl), releul trebuie sa actioneze in timp de 1 ora;
c) la un curent de I >= 1,5 I(regl), releul trebuie sa actioneze in timp de 2 minute;
d) la un curent de I = 6 I(regl), releul trebuie sa actioneze in timp de maxim 2 secunde pentru motoarele cu
pornire normala si in timp de maxim 5 secunde pentru motoarele cu pornire grea [unde I(regl) este curent
reglat].

.6. Relee de gaze
ART. 50
Releele de gaze, indiferent de tipul constructiv, trebuie sa indeplineasca pe langa conditiile tehnice de la art.
43 si urmatoarele conditii tehnice minime specifice:
a) releul se monteaza cu sageata indicatoare de pe capac orientata spre conservator, in sensul fluxului de
ulei in momentul actionarii;
b) tevile de racord ale releului trebuie sa fie inclinate fata de orizontala cu 2 - 3 in sensul urcarii gazelor
spre conservator;
c) materialele din care sunt confectionate vizoarele nu trebuie sa fie deteriorate si trebuie sa fie
transparente;
d) toate suruburile si piulitele releului trebuie sa fie bine stranse;
e) nu se admit scurgeri de ulei la imbinari, borne, vizoare, busoane, la butonul de verificare si la ventilul de
aerisire;
f) diametrul interior al garniturilor noi de la flanse trebuie sa fie cu 5 mm mai mare decat diametrul interior
al flansei;
g) cutia de borne trebuie sa aiba:
- garnitura capacului in stare buna si sa asigure o buna etansare;
- interiorul curat, fara urme de ulei sau apa;
- orificiul de scurgere a apei de condens de pe fundul cutiei neobturat;
- piesele izolate ale bornelor - curate si fara fisuri;
- mansonul de etansare cu presgarnitura la intrarea cablului de conexiune in cutie - bine strans;
- cablul de conexiune sa aiba sensul de coborare de la mansonul de etansare pe o portiune suficienta pentru
a nu permite prelingerea apei de ploaie pe cablu in interiorul cutiei de borne;
- capetele cablului la bornele din cutie cu contacte bune;
- bornele "plus" ale cablului - legate la electrozii contactului cu mercur care, in pozitia de repaus (normala),
sunt scufundati in mercur.

.7. Alte tipuri de relee
ART. 51
Releele speciale - relee de distanta, di/dt, diferentiale, directionale - trebuie sa respecte, pe langa conditiile
tehnice de la art. 43 si conditiile tehnice minime fixate de fabricant.

.8. Dispozitivul RAR tip CFR
ART. 52
Dispozitivul RAR tip CFR, utilizat in substatiile de tractiune electrica feroviara pentru reanclansarea
fiderilor de alimentare de 27,5 KV, trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici tehnice:
a) tensiunea nominala de 48 Vcc trebuie sa fie bine filtrata;
b) limitele de variatie a tensiunii de alimentare: 43-56 Vcc;
c) consumul mediu: 5 W;
d) pauza de RAR, reglabila continuu in intervalul: 5-20 secunde;
e) pauza de blocaj a dispozitivului, reglabila continuu in intervalul: 30-80 secunde;
i) precizia timpilor reglati: 5%;
g) lampile de semnalizare montate pe panoul frontal indica prin aprinderea lor urmatoarele:
- lampa verde "Tensiune stabilizata" indica existenta tensiunii stabilizate de 43 Vcc;
- lampa rosie "AVARIE" indica actionarea protectiei proprii a dispozitivului (determinata de existenta unui
defect intern);
- lampa albastra "TEST" indica emiterea unui impuls de reanclansare in urma simularii impulsului de
pornire;
- lampa galbena "BLOCARE" indica blocarea dispozitivului in timpul pauzei de blocaj.

CAP. VI
LUCRARILE EXECUTATE DE PERSONALUL PRAM-TM

SECIUNEA 1
Clasificarea si definirea lucrarilor PRAM-TM

ART. 53
Mentinerea instalatiilor de electrificare la conditiile tehnice minime de functionare se face prin urmatoarele
categorii de lucrari:
a) Revizie tehnica (RT);
b) Reparatii curente (RC);
c) Reparatii capitale (RK) si modernizari;
d) Reparatii si interventii accidentale (RIA).
ART. 54
Verificarile, incercarile si masuratorile efectuate asupra echipamentelor si instalatiilor electrice feroviare se
fac pe baza fiselor de verificare tehnica (FVT) prevazute in anexele nr. 5-22 la prezentele instructiuni.
ART. 55
In cadrul fiecarei categorii de lucrari PRAM-TM se stabileste un volum de incercari, masuratori si
verificari, atat pentru circuitele secundare, cat si pentru circuitele si echipamentele primare deservite de
acestea.
ART. 56
Rezultatele obtinute la masuratorile si verificarile prevazute trebuie sa fie consemnate in buletinele de
incercari in care trebuie sa se stabileasca daca rezultatele se incadreaza in limitele admisibile pentru fiecare
proba in parte. Concluziile asupra rezultatelor obtinute trebuie sa fie stabilite de catre seful de lucrare care
semneaza buletinul de verificari.
ART. 57
In cazul in care, in urma executarii incercarilor si masuratorilor, se obtin valori situate in afara limitelor
prescrise, aceste incercari sau masuratori se repeta cu atentie, dupa care se emite buletinul de incercare.
ART. 58
(1) Buletinele de incercari trebuie sa fie clar formulate si cu precizari asupra tipului de aparate de masura
folosite.
(2) Se recomanda ca incercarile periodice sa fie repetate in aceleasi conditii si cu aceleasi tipuri de aparate.
(3) Buletinele trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru reproductibilitatea probelor in conditii
tehnice si climatice necesare.
ART. 59
Buletinele tipizate pentru tipurile de incercari sunt cele prevazute in anexele nr. 23-45 la prezentele
instructiuni.
ART. 60
In instalatiile de electrificare la care se fac masuratori si incercari de catre mai multe formatii PRAM -
formatii PRAM proprii si ale altor laboratoare autorizate cu care s-a contractat numai o parte din lucrari,
decizia de punere in functiune a instalatiei respective se ia de catre conducerea tehnica a centrului de
electrificare, numai dupa verificarea tuturor buletinelor emise si a inscrierilor corespunzatoare probelor
efectuate din Registrul de control si lucrari.
ART. 61
In caz de dubii sau rezultate contradictorii, se poate decide refacerea probelor neconcludente sau
completarea volumului de probe cu alte masuratori si incercari, solicitandu-se pentru aceasta si participarea
furnizorului de energie electrica sau a altor specialisti.
ART. 62
(1) In cazul in care valorile masuratorilor sunt in afara limitelor prescrise, iar retragerea din exploatare a
instalatiei sau a echipamentului ar afecta circulatia trenurilor, decizia asupra redarii in exploatare, de durata
sau pe un interval de proba, se ia in urma analizei rezultatelor masuratorilor in ansamblu de catre conducerea
tehnica a centrului de electrificare si cu aprobarea conducerii tehnice superioare.
(2) Decizia se ia pe baza unei note justificative care trebuie sa cuprinda si masurile necesare pentru a aduce
echipamentul sau instalatia la conditiile tehnice minime de functionare, in termenul cel mai scurt.

SECIUNEA a 2-a
Verificari, incercari si masuratori in circuitele secundare

ART. 63
(1) Lucrarile de verificari, incercari si masuratori la circuitele secundare se efectueaza simultan cu lucrarile
la circuitele primare de care depind.
(2) In cazuri accidentale (refuz sau functionari incorecte ale sistemelor de protectie, comanda - control,
automatizari si telemecanica din instalatiile de electrificare) se pot executa lucrari la circuitele secundare
independent de circuitele primare, numai daca la efectuarea probelor functionale nu sunt afectate prin
manevre si circuitele primare de care depind.
ART. 64
Se recomanda ca, in cadrul verificarii interactiunii elementelor componente ale schemei de protectie si
automatizare sa se incerce si declansarea efectiva a intrerupatoarelor aferente.
ART. 65
Prin executarea lucrarilor de verificari, incercari si masuratori in circuitele secundare se urmareste
confirmarea urmatoarelor aspecte:
a) Corectitudinea functionarii releelor si a celorlalte elemente de automatizare la valorile reglate;
b) Corectitudinea conexiunilor care leaga intre ele diferitele elemente componente ale unei scheme de
protectie si de automatizare;
c) Corectitudinea alimentarii cu marimile de masura controlate si cu tensiune operativa;
d) Raspunsul corect al elementelor de executie la comenzile primite.
ART. 66
Verificarea unei instalatii de circuite secundare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele verificari:
a) Verificari preliminare - se fac la PIF si RK:
- Se verifica corespondenta dintre aparatajul primar montat si proiectul de executie a instalatiei aferente de
automatizare;
- Se verifica corectitudinea marcajelor dulapurilor, panourilor, aparatelor, releelor, cablurilor si
conductoarelor.
b) Verificari mecanice - se fac la PIF, RT, RC si RK:
- starea generala si integritatea elementelor componente;
- modul de fixare si prindere a elementelor componente pe stelaje, in dulapuri, pe panouri etc;
- etanseitatea cutiilor si dulapurilor metalice care contin elementele;
- starea conexiunilor la instalatia de legare la pamant a tuturor elementelor care fac obiectul verificarii,
precum si a panourilor, stelajelor si dulapurilor in care sunt montate.
c) Verificarea elementelor componente - se face la PIF, RT, RC si RK:
- verificarea generala;
- revizia, repararea si reglarea la parametrii stabiliti;
- masuratori si incercari ale izolatiei;
- verificari specifice functionale.
d) Verificarea si incercarea izolatiei circuitelor separat si/sau pe ansamblu - se face la PIF, RT, RC si RK;
e) Verificarea interactiunii elementelor componente din cadrul schemei, urmarind actionarea efectiva a
elementelor comandate din circuitele primare - se face la PIF, RT, RC si RK;
f) Verificarea functionarii protectiei de curent prin injectie de curent primar si, daca e cazul, a alimentarii
cu tensiune a circuitelor de tensiune, cu declansarea efectiva a intreruptoarelor - se face la PIF, RT, RC, RK si
RIA.

SECIUNEA a 3-a
Verificarea releelor

.1. Necesitatea verificarii releelor

ART. 67
(1) Pentru a avea o exploatare sigura si eficienta a releelor, este necesar ca la punerea in functiune (PIF) si
apoi periodic in exploatare, acestea sa fie supuse unor operatii de verificare. Aceste verificari trebuie sa fie
complete, sa ofere garantia functionarii sigure si corecte in conditiile concrete ale exploatarii.
(2) Nerespectarea conditiilor de verificare, precum si executarea unor reglaje incomplete, in afara unei
functionari nesigure, poate genera avarii si accidente in instalatiile de electrificare.
ART. 68
(1) Verificarile in exploatare ale releelor pot fi programate sau neprogramate - accidentale.
(2) Verificarile programate ale releelor se executa odata cu lucrarile programate la restul aparatelor din
celula sau echipamentul respectiv.
(3) Verificarile accidentale se executa in cazul unui refuz in functionare sau a unei functionari incorecte.

.2. Verificari comune executate asupra tuturor releelor
ART. 69
(1) Verificarile comune care trebuie efectuate la punerea in functiune si in exploatare pentru toate tipurile
de relee sunt urmatoarele:
a) verificarea generala a releelor, care consta in efectuarea urmatoarelor operatii:
- verificarea corespondentei tipului si caracteristicilor releului montat, cu datele din proiect;
- verificarea vizuala a existentei sau inexistentei unor deteriorari ale partii mecanice sau electrice.
O verificare generala minutioasa poate pune in evidenta diverse defecte ale releelor.
b) verificarea mecanica, care consta in efectuarea urmatoarelor operatii:
- verificarea partile mecanice ale releului, care trebuie sa functioneze corespunzator, fara frecari, sa nu
existe jocuri nepermise ale pieselor aflate in miscare, suruburi slabite, legaturi nesigure;
- verificarea functionarii corecte a mecanismelor de ceasornic din componenta releelor de timp;
- verificarea starii contactelor, a axelor si a lagarelor;
- verificarea existentei tuturor pieselor sistemului magnetic si a resorturilor antagoniste;
- verificarea starii capacului, a etanseitatii si curateniei acestuia;
- verificarea integritatii sigiliilor sau plumburilor existente pe releu la terminarea verificarilor.
c) revizia, repararea si reglarea mecanica, care consta in efectuarea urmatoarelor operatii:
- verificarea functionarii echipajului mobil;
- rectificarea ax - lagar;
- slefuirea contactelor;
- demontarea echipajului mobil, curatirea pieselor si reglarea jocurilor;
- demontarea, curatirea si slefuirea armaturilor mobile;
- ajustarea cu pila a danturii mecanismului de ceasornic al releelor de timp;
- schimbarea gradatiei scalei;
- reglajul functionarii mecanice.
d) masuratori si probe mecanice, care consta in efectuarea urmatoarelor operatii:
- masurarea presiunii de contact;
- efectuarea probei de functionare lina si continua a mecanismului de ceasornic;
- masurarea tolerantelor dispozitivelor si inlaturarea jocurilor peste limita.
e) verificarea izolatiei, care consta in efectuarea urmatoarelor operatii:
- masurarea rezistentei de izolatie;
Se executa cu megohmmetrul inductor de 1000 V. Se aplica tensiunea, succesiv intre carcasa si contacte,
intre carcasa si bobina si intre bobina si contacte. Releul se considera corespunzator, daca dupa un minut de la
aplicarea tensiunii, rezistenta de izolatie este mai mare de 10 MOhm.
- incercarea izolatiei cu tensiune alternativa marita.
Se executa cu ajutorul trusei tip TCS - 2 sau cu megohmmetrul inductor de 2500 V. Releul care se verifica
trebuie sa suporte tensiunea aplicata timp de 1 minut. Releul se considera corespunzator, daca in timpul
probei nu se constata strapungeri, scantei sau efluvii.
(2) Dupa incercarea izolatiei cu tensiune alternativa marita, se executa o noua masurare a rezistentei de
izolatie, pentru a determina eventualele slabiri ale izolatiei ca urmare a incercarii cu tensiune marita.

.3. Verificari specifice executate asupra fiecarui tip de releu
ART. 70
(1) Aceste verificari au caracter special si se executa asupra fiecarui releu in parte si care tin cont de tipul,
destinatia si caracteristicile releului respectiv.
(2) Aceste verificari constau in efectuarea urmatoarelor operatii:
a) verificarea generala a modului de functionare a releului;
b) fixarea si verificarea valorilor de reglaj ale releului.
ART. 71
(1) In cadrul verificarii generale a modului de functionare a releului se urmareste functionarea acestuia in
diverse situatii si pentru diferite puncte de reglaj astfel alese, incat sa ofere garantia unei functionari
corespunzatoare a releului in oricare din situatiile reale ale exploatarii.
(2) De asemenea se executa diverse masuratori care trebuie sa verifice respectarea principalelor
caracteristici tehnice din prospecte.
ART. 72
Prin fixarea si verificarea valorilor de reglaj, releul devine apt de a functiona in cadrul schemei de protectie
sau automatizare din care face parte.

.3.1. Verificari specifice releelor intermediare
ART. 73
(1) Dupa ce s-au efectuat verificarile prevazute la art. 69, se vor efectua verificarile specifice, respectiv
verificarea generala a modului de functionare.
(2) Aceasta verificare consta in efectuarea urmatoarelor operatii:
- masurarea rezistentei ohmice a bobinei de actionare; se executa cu puntea Wheatstone, Thomson sau alte
metode. Valoarea masurata trebuie sa fie egala sau sa difere foarte putin (10%) de valoarea din fabrica.
- masurarea tensiunii minime de actionare si a tensiunii de revenire; se executa cu o trusa de curent-
tensiune modificata. Cand nu se cunoaste tensiunea minima de actionare a unui releu, se adopta U(min) =
(0,7-0,8) U(n).
Valori de actionare mai mici decat U(min) actionare nu pot fi admise, deoarece releul ar putea sa
functioneze in cazul cand ar primi o tensiune redusa prin inscrierea cu bobinele altor relee sau aparate. Valori
de actionare prea mari pot face ca releul sa nu lucreze daca bobina sa este inseriata cu bobina unui releu de
semnalizare de curent, situatie intalnita frecvent in schemele de protectie si automatizare.
Daca in urma verificarii tensiunii minime de actionare, se determina valori diferite fata de cele stabilite de
fabricant, se actioneaza, daca este posibil, asupra resoartelor antagoniste.

.3.2. Verificari specifice ale releelor de semnalizare
ART. 74
(1) Dupa ce s-au efectuat verificarile prevazute la art. 69, se efectueaza verificarile specifice, respectiv
verificarea generala a modului de functionare.
(2) Aceasta verificare consta in efectuarea urmatoarelor operatii:
- masurarea rezistentei ohmice a bobinelor de actionare; se executa la fel ca la releele intermediare;
- masurarea tensiunii sau a curentului minim de actionare; se executa cu o trusa de curent-tensiune
modificata;
Verificarea se face cu capacul pus la releu, pentru a avea certitudinea ca acesta nu impiedica corecta
functionare a clapetei.
Pentru releele de semnalizare de tensiune, tensiunea minima de actionare este cuprinsa intre (0,65 - 0,75)
U(n), iar pentru releele de semnalizare de curent, curentul minim de actionare este de 0,75 I(n).
Daca in urma verificarii tensiunii minime de actionare sau a curentului minim de actionare se determina
valori diferite fata de cele stabilite de fabricant, se actioneaza asupra resoartelor antagoniste.

.3.3. Verificari specifice ale releelor de curent si de tensiune
ART. 75
(1) Dupa ce s-au efectuat verificarile prevazute la art. 69, se efectueaza verificarile specifice, care consta in
efectuarea urmatoarelor operatii:
a) verificarea generala a modului de functionare, consta in:
- verificarea corectei etalonari a scalei de reglaj care se face prin determinarea valorilor de actionare si de
revenire pentru fiecare punct al scalei de reglaj si calcularea coeficientului de revenire pentru fiecare punct al
scalei;
- verificarea coeficientului de revenire si a abaterilor de etalonare a scalei de reglaj; releul se considera
corespunzator cand coeficientul de revenire si abaterile de etalonare a scalei de reglaj nu depasesc valorile
stabilite la conditiile tehnice minime.
b) fixarea si verificarea valorii de reglaj - se efectueaza numai prin masurare - media a trei incercari - si este
valoarea stabilita in tabelul de reglaj al protectiilor si automatizarilor; se interzice fixarea valorii de reglaj pe
baza gradatiei scalei.
c) verificarea elasticitatii contactelor de la releele de curent - se efectueaza prin aplicarea unui curent de soc
egal cu 2 x I(reglat). La aceasta incercare contactele nu trebuie sa ramana blocate.
(2) Aceste verificari se executa cu ajutorul trusei de curent-tensiune, ampermetru sau voltmetru de clasa de
precizie 0,5. La fiecare verificare a releului de curent sau de tensiune, se aplica un curent sau o tensiune cu
15-20% peste valoarea reglata, pentru a se constata daca contactul ramane ferm inchis, fara vibratii sau
intreruperi.

.3.4. Verificari specifice releelor de timp
ART. 76
Dupa ce s-au efectuat verificarile prevazute la art. 69, se efectueaza urmatoarele verificarile specifice:
a) verificarea generala a modului de actionare, consta in:
- masurarea rezistentei ohmice a bobinei de actionare; se executa cu ajutorul unei punti de rezistente
ohmice corespunzatoare. Valoarea masurata nu trebuie sa difere de cea indicata de producator.
- verificarea etalonarii corecte a scalei de reglaj; se executa utilizand: trusa de curent-tensiune, un voltmetru
de curent continuu si un cronometru. In functie de gama de temporizare a releului verificat, abaterile la
verificarea etalonarii scalei de reglaj nu trebuie sa depaseasca valorile stabilite de fabricant.
- verificarea actionarii corecte a releului la tensiunea minima admisibila de functionare de 0,75 U(n); se
executa in mod asemanator verificarii acestuia la tensiunea nominala cu mentiunea ca alimentarea bobinei se
face la tensiunea de 0,75 U(n) si trebuie ca temporizarea masurata la aceasta tensiune sa nu difere de cea
obtinuta la U(n) pentru acelasi punct de pe scala pentru ca releul sa fie considerat corespunzator.
b) fixarea si verificarea valorii de reglaj; se executa prin masurare - incercarea a trei determinari, iar
valoarea fixata este valoarea stabilita in tabelul de reglaj al protectiilor si automatizarilor.

.3.5. Verificari specifice ale releelor de gaze (Bucholtz)
ART. 77
Dupa ce s-au efectuat verificarile prevazute la art. 69, se efectueaza urmatoarele verificarile specifice:
a) verificarea generala a modului de functionare, care consta in:
- verificarea etanseitatii releului in laborator;
Se face intai verificarea etanseitatii pentru fiecare flotor in parte din interiorul releului si apoi se face
verificarea etanseitatii releului asamblat. Verificarea etanseitatii flotoarelor se face prin introducerea fiecarui
flotor timp de 48 ore, in ulei incalzit la 70 - 90C, dupa care, prin cantarire sau scuturand usor flotorul, se
apreciaza daca a intrat ulei in flotor.
Verificarea etanseitatii releului asamblat se face prin montarea la una din flansele de racord a releului o
flansa oarba prevazuta cu garnitura si la cealalta flansa o teava lunga de 3 m, care sa fie prevazuta la partea
superioara cu o palnie pentru turnarea uleiului. Dupa turnarea uleiului, se evacueaza aerul din releu prin
robinetul de aerisire si se sterge releul cu o carpa curata pentru a avea o suprafata uscata. Dupa 24 de ore de la
umplere nu trebuie sa apara urme de ulei la imbinarile dintre flanse si releu, la bornele terminale, la vizoare, la
busonul inferior si la robinetul de aerisire.
- verificarea contactelor releului;
Verificarea se face pentru fiecare contact in parte. Pentru verificare se monteaza pe fiecare pereche de
contacte un buzer alimentat de la o baterie de 4,5 V in serie cu fiecare din cele 2 perechi de borne. Apoi se
pompeaza incet aer prin robinetul de aerisire, cu o pompa de mana, flotorul superior coboara si buzerul
montat pe bornele de semnalizare suna. Daca se pompeaza cu socuri repetate trebuie sa se inchida si circuitul
buzerului montat pe bornele de declansare. La releele de gaze prevazute cu tija de declansare, pentru
verificare se apasa pe aceasta.
- verificarea si reglarea sensibilitatii releelor de gaze pentru declansare la actiunea jetului de gaze;
Aceasta verificare se face de catre fabricant sau in laboratorul PRAM-TM. La un releu de gaze
corespunzator, trebuie ca jetul sa fie reglat in gama de viteza: 0,5 - 1,5 m/s. Releele de gaze nu se regleaza sub
viteza de 0,5 m/s pentru a se evita actionari neselective care pot aparea datorita fluxurilor puternice de ulei
ejaculate catre conservator, ca urmare a curentilor mari prin transformator la defecte exterioare.
Verificarea sensibilitatii la viteza jetului de ulei, pentru releele de la transformatoarele de putere mare dupa
reparatii, se executa pe un dispozitiv cu ajutorul caruia se pot realiza viteze variabile. Cresterea vitezei
uleiului, pana la valoarea dorita, trebuie sa se efectueze rapid in timp de 0,2 - 0,5 secunde. La releele cu paleta
gradata se verifica viteza de actionare marcata folosindu-se de un debitmetru.
b) Verificarea actionarii releului pe treapta de semnalizare si pe treapta de declansare.
Fiind o proba finala se face la punerea in functiune si periodic montat pe transformator, odata cu
verificarile efectuate la celelalte relee si protectii ale transformatorului.
Se executa prin actionarea directa asupra butonului prevazut in acest scop.

.3.6. Verificari specifice ale releelor complexe
(distanta tip RMZ 310, RD35, RICS si directional tip RDc-3)
ART. 78
Verificarile releelor complexe se efectueaza in laboratoarele PRAM sau pe teren prin demontarea acestora
de pe panoul de circuite secundare.
ART. 79
Dupa ce s-au efectuat verificarile prevazute la art. 69, se efectueaza urmatoarele verificarile specifice
fiecarui tip de releu complex:
a) verificarea generala a modului de functionare consta in:
- determinarea diagramei de actionare pentru fiecare impedanta de referinta;
Diagrama trasata nu trebuie sa difere cu mai mult de 5% fata de cea a fabricantului sau la punere in functie;
- determinarea caracteristicii volt-amper pentru unghiul de sensibilitate maxima;
Se determina tensiunea minima de actionare a releului pentru un anumit curent dat. La releul directional,
tensiunea minima de actionare la unghiul de sensibilitate maxima si curent nominal trebuie sa fie de
maximum 0,2 V. La releul RMZ 310, limita de functionare pentru o tensiune nula este de 0,2 I(n).
- verificarea functionarii releului de distanta, alimentat numai cu tensiune sau numai cu curent;
- verificarea neactionarii releului directional, alimentat numai cu tensiune sau numai cu curent;
- determinarea timpului de raspuns (durata de actionare) al releului.
Timpul de raspuns trebuie sa fie mai mic de 0,05 secunde pentru ca releul sa fie considerat corespunzator.
- verificarea actionarii releului atunci cand tensiunea continua variaza in limitele (0,7 - 1,2) U(n).
b) fixarea reglajelor si verificarea caracteristicii de actionare; dupa ce s-au fixat valorile de reglaj conform
tabelului de reglaj, se determina diagrama de functionare.
Releul se considera corespunzator daca diagrama de actionare difera cu cel mult 5% fata de diagrama
determinata de fabricant sau de la PIF.

.3.7. Verificari specifice ale releelor de distanta tip D113 si D114
ART. 80
Verificarile releelor complexe se efectueaza in laboratoarele PRAM sau pe teren prin demontarea acestora
de pe panoul de circuite secundare.
ART. 81
Dupa ce s-au efectuat verificarile prevazute la art. 69, se efectueaza urmatoarele verificarile specifice
fiecarui tip de releu:
a) verificarea generala a modului de functionare consta in:
- verificarea elementelor de demaraj la minima impedanta ZM(R), ZM(S), ZM(T).
In cadrul acestei probe se ridica caracteristica de actionare a elementelor de demaraj si se verifica daca
tensiunea minima (de fapt impedanta minima) la care lucreaza acestea se incadreaza in valorile admisibile ale
erorii. Se utilizeaza trusa de curent si tensiune, cosfimetru, decalorul monofazat de unghi si un transformator
coborator de tensiune de 3 x 380 V/3 x 100 V.
- verificarea elementului de curent homopolar;
Se executa ca la un releu de curent obisnuit cu ajutorul trusei de curent si tensiune. In acest caz valoarea
coeficientului de revenire trebuie sa fie mai mare sau cel putin egal cu 0,85.
- fixarea temporizarilor si verificarea elementului de timp;
Se executa cu ajutorul trusei de curent si tensiune si a unui cronometru. Temporizarea treptei I nu se
regleaza. Fixarea temporizarii pentru treptele a II-a, a III-a si a IV-a se face actionand asupra tamburelor
elementului de timp.
Verificarea temporizarilor fixate se executa ca la un releu de timp obisnuit, dupa ce in prealabil s-a fixat un
curent suficient de mare pentru a asigura demarajul.
- verificarea elementului de masurare a impedantei de defect;
Se utilizeaza trusa de curent si tensiune, cosfimetru, decalorul monofazat de unghi, un transformator
coborator de tensiune de 3 x 380 V/3 x 100 V si un cronometru.
- verificarea elementului directional;
Se utilizeaza trusa de curent si tensiune, cosfimetru, decalorul monofazat de unghi si un transformator
coborator de tensiune de 3 x 380 V/3 x 100 V.
- verificarea elementelor pentru blocajul la pendulatii;
Se utilizeaza trusa de curent si tensiune, cosfimetru, decalorul monofazat de unghi si un transformator
coborator de tensiune de 3 x 380 V/3 x 100 V.
b. fixarea si verificarea valorilor de reglaj ale releului;
Se executa cele prezentate la punctul a) conform valorilor stabilite in tabelul de reglaj al protectiilor si
automatizarilor.

.3.8. Verificari specifice ale releului complex di/dt
ART. 82
(1) Dupa ce s-au efectuat verificarile prevazute la art. 69, se efectueaza verificarile specifice; verificari se
executa cu releul montat in instalatia de circuite secundare, instalatia primara aferenta fiind scoasa de sub
tensiune si legata la pamant.
(2) Aceste verificari constau in:
a) se verifica alimentarea in curent continuu a aparatului: intre borna nr. 1 si borna nr. 7 trebuie sa avem
tensiunea de +48 Vcc;
b) verificarea blocului inhibitor:
- se fixeaza curentul la 2 A efectiv;
- se fixeaza butonul inhibitorului la minim - extrem stanga si rotind butonul "COEFICIENT
DEFORMARE" trebuie sa se constate ca pentru valori mai mici decat unitatea (0,6 - 1), aparatul emite impuls
de declansare, iar pentru valori mai mari decat unitatea (1 - 1,1), aparatul nu emite impuls de declansare.
Emiterea impulsului de declansare se constata prin semnalizarea optica (intermitenta) la lampa "AVARIE",
prin instalarea tensiunii operative de +48 Vcc la borna 2 a aparatului si contorizarea impulsului pe contorul
declansarilor.
c) verificarea blocului maximal:
- se fixeaza curentul in circuit la 7 A efectiv;
- cu butonul "MAXIMAL" fixat la extrem stanga de 4,5 A, trebuie sa constatam emiterea impulsului de
declansare. Chiar si in pozitia extrem dreapta a butonului - butonul "MAXIMAL" fixat in pozitia extrem
dreapta de 11 A, trebuie sa se constate ca pentru coeficientii de deformare subunitari (0,6 - 1) se emite impuls
de declansare, iar pentru coeficienti de deformare supraunitari nu se emite impuls de declansare.
d) verificarea blocului "COEFICIENT DEFORMARE":
- se fixeaza butonul "MAXIMAL" in pozitia extrem dreapta de 11 A efectiv;
- in aceste conditii, cu butonul "COEFICIENT DEFORMARE" supraunitar (1 - 1,1) nu trebuie sa se emita
impuls de declansare, iar cu butonul "COEFICIENT DEFORMARE" la 0,8 trebuie sa se constate emiterea
impulsului de declansare cu butonul "TEST" neapasat si disparitia impulsului la apasarea butonului "TEST".
e) verificarea blocului de temporizare:
- se fixeaza curentul in circuit la 7 A efectiv si apoi se intrerupe alimentarea buclei;
- se conecteaza cronometrul astfel incat sa fie pornit la aparitia curentului de 7 A efectiv in bucla de curent
a protectiei si sa fie oprit la aparitia impulsului de declansare la borna nr. 2 a aparatului;
- cu butonul "TEMPORIZARE" fixat la extrema stanga de 3,5 A, decalajul intre aplicarea curentului de 7 A
efectiv in bucla si impulsul de declansare trebuie sa fie mai mic de 0,04 secunde;
- cu butonul "TEMPORIZARE" fixat la extrema dreapta de 8,5 A, decalajul de mai sus trebuie sa fie de
0,25 - 0,35 secunde.
(3) In cazul in care releul di/dt nu corespunde la verificarile precizate mai sus, se scoate din functie si se
verifica in cadrul laboratorului, conform documentatiei tehnice.
(4) Releele tip di/dt nou construite se verifica in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice ale
producatorului.

.3.9. Verificari specifice dispozitivului RAR tip CFR
ART. 83
Dupa ce s-au efectuat verificarile prevazute la art. 69, se efectueaza urmatoarele verificarile specifice:
a) verificarea generala a modului de functionare:
- verificarea executarii comenzii de reanclansare dupa o declansare prin protectie;
- verificarea blocarii dispozitivului dupa efectuarea unui ciclu de RAR;
- verificarea blocarii dispozitivului in cazul unei comenzi de conectare sau deconectare voita a
intreruptorului sau de la diverse protectii care blocheaza functionarea RAR.
b) fixarea si verificarea reglajelor dispozitivului RAR.
Se fixeaza si se verifica pauza de RAR si pauza de blocaj si se verifica functionarea tuturor semnalizarilor
de pe panoul frontal.

SECIUNEA a 4-a
Verificari si incercari ale instalatiei de automatizare ale grupurilor electrogene

ART. 84
In cadrul executarii acestor lucrari se efectueaza cel putin urmatoarele operatii:
a) verificari preliminare - se efectueaza la PIF si RK:
- se verifica vizual corespondenta dintre aparatajul primar montat si proiectul de executie a instalatiei
aferente de automatizare;
- se verifica vizual corectitudinea marcajelor panourilor, aparatelor, releelor, cablurilor si conductoarelor.
b) verificarea elementelor componente - se efectueaza la PIF, RT, RC si RK:
- verificarea generala;
- revizia, repararea si reglarea la parametrii stabiliti;
- masurari si incercari ale izolatiei;
- verificari specifice functionale.
c) probe functionale efectuate la grupurile electrogene - se efectueaza la PIF, RT, RC si RK:
- procesul de pornire, cu simularea lipsei surselor de baza, in regim automat si manual;
- tensiuni debitate;
- incarcari pe faze;
- proces de oprire normala, la revenirea sursei de baza in regim automat si manual;
- proces de oprire de avarie (simularea unor deranjamente);
- verificarea semnalizarilor optice si acustice;
- verificarea functionarii circuitelor de masura;
- verificarea trecerii automate de pe o sursa pe alta;
- verificarea protectiei de minima tensiune;
- verificarea protectiei la scurtcircuite exterioare;
- verificarea protectiei de presiune minima ulei;
- verificarea protectiei de supratemperatura ulei;
- verificarea protectiei de supratemperatura apa;
- verificarea instalatiei de preincalzire.
ART. 85
Toate verificarile si masuratorile electrice efectuate la grupurile electrogene se consemneaza in Registrul de
control si lucrari de la grupul electrogen si in buletinele de incercari emise pentru fiecare element verificat.

SECIUNEA a 5-a
Verificari si masuratori la alte instalatii ELF si LC

ART. 86
Fisele de verificare tehnica - FVT, prezentate in anexele nr. 5-22 la prezentele instructiuni, stabilesc
prevederile ce trebuie respectate la instalatiile ELF si LC cu ocazia verificarilor si masuratorilor.

SECIUNEA a 6-a
Verificari ale instalatiei de telemecanizare

ART. 87
Lucrarile de verificari la instalatia de telemecanizare se efectueaza, fie simultan cu lucrarile la circuitele
primare sau secundare deservite, fie independent de acestea, dupa cum se stabileste de catre fiecare centru de
electrificare prin reglementari interne.
ART. 88
La aceste instalatii se efectueaza urmatoarele verificari:
a) Verificari preliminare - se efectueaza la PIF si RK:
- verificarea corespondentei dintre elementele componente ale instalatiei de telemecanica si prevederile din
proiect;
- verificarea corespondentei locatiilor telecomenzilor si telesemnalizarilor pentru fiecare element si
echipament electric in parte;
- verificarea asigurarii conditiilor climatice prevazute in documentatia tehnica.
b) Verificarea elementelor componente - se efectueaza la PIF, RT, RC, RK si RIA:
- verificarea generala a starii instalatiilor;
- revizia, repararea si reglarea la parametrii stabiliti in documentatia tehnica;
- verificarea functionalitatii instalatiei de telemecanizare se face astfel:
pentru schema sinoptica de la DEF - zilnic
pentru baterie de acumulatori de la postul central - lunar
pentru partea de alimentare - tablou alimentare si redresor si pentru echipamentele de TM din STE, PS,
PSS si DEF la 6 luni (sezonier primavara si toamna).
Suplimentar, in functie de specificul fiecarei instalatii TM, se vor respecta prevederile din documentatia
tehnica proprie.
ART. 89
Toate lucrarile efectuate vor fi consemnate in Registrul de control si lucrari din STE, PS si PSS si in
Registrul de revizie a instalatiilor de la DEF.

SECIUNEA a 7-a
Conditii impuse pentru efectuarea verificarilor, incercarilor si masuratorilor electrice

.1. Conditii pentru efectuarea verificarilor, incercarilor
si masuratorilor electrice la circuitele primare
ART. 90
Masurarea caracteristicilor izolatiei se efectueaza pe timp frumos, la o umiditate relativa a aerului ambiant
de cel mult 80% si dupa curatirea suprafetei exterioare a trecerilor izolate cu alcool de 90 sau echivalent.
ART. 91
Pentru acele masuratori care prevad comparatii cu valori initiale de referinta, se mentioneaza ca prin valori
initiale de referinta se inteleg urmatoarele:
a) valori ale producatorului confirmate prin buletine sau prin alt act oficial, care se refera in mod expres la
aparatul si instalatia electrica respectiva;
b) in lipsa buletinelor producatorului sau atelierelor de reparatii (pentru produsele reparate), valorile
obtinute la punerea in functiune sau la prima incercare profilactica se considera valori de referinta. Aceste
valori trebuie comparate de catre comisia tehnica de punere in functiune cu valorile de catalog din prospecte;
c) pentru utilaje vechi, la care nu exista nici buletine de fabrica, nici buletine de punere in functiune sau de
incercari preventive, ca valori de referinta se vor lua cele indicate in FVT prezentate in anexele nr. 5-22 din
prezentele instructiuni.
ART. 92
Se recomanda ca aprecierea si compararea rezultatelor obtinute, privind caracteristicile de stare ale izolatiei
transformatoarelor, sa fie facute pentru conditii identice sau apropiate in ceea ce priveste temperatura,
conditiile atmosferice, clasa de precizie a aparatelor, metoda de masurare etc. In functie de tipul probei, se pot
lua in considerare coeficientii de corectie, in cazul in care conditiile climatice nu se pot respecta.
ART. 93
Pentru marimile care caracterizeaza starea echipamentului investigat, rezultatele verificarilor preventive
trebuie analizate tinandu-se seama si de valorile masurate anterior.
ART. 94
Buletinele producatorului sau reparatorului se utilizeaza ca punct de reper (comparatie) pentru buletinele
emise la PIF.
ART. 95
Incercarile si masuratorile la circuitele primare se efectueaza periodic, fara a se depasi intervalul de timp
maxim admis, stabilit prin reglementarile specifice in vigoare.
ART. 96
Inainte si dupa efectuarea oricarei masuratori, sarcinile capacitive remanente trebuie descarcate electric,
prin legare la pamant timp de cel putin 5 minute.
ART. 97
Inainte de efectuarea incercarilor si masuratorilor, suprafata exterioara a izolatiei externe - treceri izolate,
placi izolante, carcase de portelan - trebuie curatata de praf si murdarie, cu alcool tehnic sau tetraclorura de
carbon, in scopul micsorarii curentului de scurgere pe suprafata, curent care poate duce la rezultate eronate.
ART. 98
In functie de tipul echipamentului investigat, inainte si dupa incercarea cu tensiune marita a unui
echipament, este obligatorie masurarea rezistentei de izolatie a acestuia.
ART. 99
Inaintea probei cu tensiune marita, la echipamentele care contin fluide izolante trebuie sa existe certitudinea
ca rezultatele incercarii acestor fluide sunt corespunzatoare.
ART. 100
(1) Cand incercarea cu tensiune marita nu se poate face pe fiecare element dintr-o celula de inalta tensiune,
se admite ca incercarea sa se faca pe ansamblul celulei, si anume la valoarea corespunzatoare aparatului cu
tensiunea de incercare specifica cea mai mica, cu mentionarea acestei situatii in buletinul de incercare.
(2) Situatiile in care echipamentele se incearca in ansamblul celulei se stabilesc prin instructiuni tehnice
interne. In general, in acest caz intra celulele prefabricate si cele in care demontarea conexiunilor de legatura
nu este posibila.
ART. 101
Aparatele construite pentru o anumita tensiune nominala, dar care functioneaza in instalatii cu tensiuni
nominale mai mici, se incearca corespunzator tensiunii nominale a instalatiei in care functioneaza.
ART. 102
La punerea in functiune a elementelor si echipamentelor cu tensiune nominala mai mare de 60 kV, pentru
proba cu tensiune marita se iau in consideratie buletinele de incercare ale furnizorului sau buletinele de
incercare eliberate de alte laboratoare de inalta tensiune.
ART. 103
Incercarile si masuratorile se executa dupa umplerea cu ulei a transformatorului si aerisirea corespunzatoare
a acestuia, la un interval minim de 12 ore dupa terminarea acestei operatii.
ART. 104
Ordinea efectuarii incercarilor si masuratorilor privind starea izolatiei si care preced totdeauna incercarile
cu tensiune marita, este urmatoarea:
a) rigiditatea dielectrica a uleiului, eventual analiza redusa a uleiului, daca se apreciaza a fi necesara;
b) rezistenta de izolatie masurata dupa 60 secunde de la aplicarea tensiunii [R(60)"] coeficientul de
absorbtie [R(60)"/R(15)"] si tg delta a izolatiei infasurarilor.
ART. 105
Determinarea pierderilor dielectrice a izolatiei infasurarilor in ulei a transformatoarelor - tg delta - este
obligatorie pentru toate transformatoarele cu tensiuni nominale peste 110 kV inclusiv si puteri peste 10 MVA
inclusiv, indiferent de tensiunea nominala. Pentru transformatoarele cu tensiuni pana la 35 kV inclusiv, proba
este facultativa.
ART. 106
In buletinul de incercari se vor indica temperaturile izolatiei la care s-au executat masuratorile.
Masuratorile se executa la o temperatura a izolatiei care sa fie mai mare de 10C.
ART. 107
Temperatura izolatiei transformatorului deconectat timp indelungat (cel putin 24 de ore) si care nu a fost
supus incalzirii se considera a fi temperatura straturilor superioare ale uleiului, masurata cu termometrul.
ART. 108
In cazul incalzirii transformatorului, masurarea rezistentei de izolatie se face dupa intreruperea incalzirii,
dar nu mai devreme de 60 minute in cazul incalzirii prin alimentarea infasurarii (in scurtcircuit sau in curent
continuu), iar in cazul incalzirii exterioare (inductie s.a.) nu mai devreme de 30 min.
ART. 109
(1) Masuratorile de izolatie R(60)" si tg delta a infasurarilor trebuie sa se faca la PIF, pe cat posibil la o
temperatura (ecart 5C) apropiata de cea indicata in buletinul fabricii, dar nu mai mica de +10C.
(2) Prevederea este obligatorie pentru transformatoarele de medie si mare putere. Masurarea
caracteristicilor izolatiei se executa pe panta scaderii temperaturii, dupa linistirea uleiului - circa o ora.
Temperatura izolatiei se determina inainte de masurarea caracteristicilor izolatiei.
(3) Readucerea rezistentei R(60)" si a tg delta pentru izolatia infasurarilor la temperatura de referinta, in
vederea compararii rezultatelor, se efectueaza utilizand coeficientii de variatie [K(1) si K(2)] in functie de
diferenta de temperatura DELTA t (C).
ART. 110
Reviziile si interventiile accidentale la intrerupatorii tip IUP 27,5 KV din STE se efectueaza in urmatoarele
conditii:
a) la depasirea numarului de declansari maxim admis intre doua revizii tehnice, prevazut in cartea tehnica a
intrerupatorului, formatia comuna EA-PRAM efectueaza o revizie accidentala suplimentara atat la circuitul
primar cat si la circuitele secundare aferente;
b) organizarea acestui tip de lucrare se face de catre conducerea tehnica a centrului de electrificare, care
stabileste, prin reglementari interne, numarul de declansari maxim admis pentru fiecare tip de intrerupator
dupa care trebuie sa se efectueze o revizie accidentala precum si modul de urmarire a declansarilor; de
asemenea conducerea centrului de electrificare trebuie sa asigure baza materiala necesara desfasurarii in bune
conditii a acestei lucrari.

.2. Conditii pentru verificarea uleiurilor electroizolante
ART. 111
Pentru uleiurile electroizolante utilizate in echipamentele si aparatele electrice sunt stabilite urmatoarele
definitii:
a) ulei nou este uleiul livrat de rafinarii, neutilizat niciodata si avand caracteristicile prevazute in
standardele in vigoare. Acest ulei nu poate fi utilizat in echipamentele si aparatele electrice fara a fi
reconditionat fizic;
b) ulei nou reconditionat fizic este uleiul indicat mai sus, care a fost reconditionat fizic - uscat si filtrat, in
vederea aducerii la parametrii necesari utilizarii;
c) ulei din exploatare este uleiul din echipamentele si aparatele electrice aflate in functiune;
d) ulei din exploatare reconditionat fizic este uleiul din echipamentele si aparatele electrice care, in urma
unui tratament fizic - uscare, filtrare, corespunde parametrilor prescrisi in acest capitol, referitor la uleiul din
exploatare.
ART. 112
In vederea verificarii uleiului electroizolant din echipamentele si aparatele electrice, trebuie respectate
urmatoarele conditii specifice:
a) recoltarea probelor si completarea cu ulei se face prin grija gestionarului instalatiei.
b) probele de ulei pentru analiza se colecteaza de preferinta, pe timp senin, fara ceata, la ore cu umiditate
atmosferica minima, fara vant si fara praf.
c) probele de ulei nu se colecteaza pe timp de ceata, vant, praf, ploaie, lapovita, in general in timp cu
precipitatii atmosferice;
d) uleiul electroizolant de provenienta indigena, existent intr-un aparat, se poate completa cu ulei
electroizolant de acelasi tip. Amestecul, in acest caz, se face fara restrictie;
e) nu se recomanda introducerea uleiului neaditivat TR 30 peste uleiul aditivat TR 25A;
f) in cazul aparatelor din import cu ulei strain, pentru completare este obligatoriu a se utiliza ulei nou din
acelasi tip sau echivalent. Completarea cu alt tip de ulei se face numai daca acesta este compatibil cu cel din
echipament. Se impune efectuarea testului de compatibilitate intr-un laborator de specialitate;
g) in cazul deteriorarii calitatii uleiului electroizolant, trebuie analizata cauza care a condus la aceasta
situatie;
h) se respecta prevederile din Regulamentul privind exploatarea uleiurilor avand indicativul PE 129/1991 -
definitii, gospodarire, metode de analiza, interpretarea rezultatelor, reconditionarea fizica.
ART. 113
(1) Dupa prelevarea probelor de ulei din echipamentele si aparatele electrice, fiecarei sticle se ataseaza o
eticheta pe care se inscrie:
a) locul unde este montat echipamentul sau aparatul electric;
b) numarul de fabricatie al echipamentului sau al aparatului electric;
c) tensiunea superioara a echipamentului sau a aparatului electric;
d) locul de prelevare a probei si data.
(2) Inainte de efectuarea verificarilor, probele vor fi pastrate in incaperea in care se fac determinarile un
timp suficient incat sa se realizeze echilibrarea termica cu mediul.
(3) In cazul in care probele prelevate nu pot fi verificate pe teren si sunt transportate la laboratorul PRAM,
acestea sunt pastrate timp de 24 de ore pentru echilibrare termica, dupa care se efectueaza verificarile
specifice.
(4) Vasul in care se pune uleiul pentru testat se va curata cu eter de petrol.
ART. 114
(1) Pentru fiecare proba de ulei se efectueaza 6 determinari a rigiditatii dielectrice cu ajutorul instalatiei
speciale.
(2) Valoarea din prima determinare nu se ia in considerare si se calculeaza media aritmetica a valorilor
tensiunilor de strapungere din ultimele 5 determinari, cu conditia ca nici una din cele 5 valori sa nu difere cu
mai mult de 15% fata de valoarea medie la uleiurile noi si cu mai mult de 25% la uleiurile din exploatare. In
cazul in care rezultatele determinarilor difera cu mai mult de 15% si respectiv cu mai mult de 25% fata de
media lor aritmetica, se repeta incercarea pe o noua proba de ulei. In acest caz se considera ca tensiune medie
de strapungere, media aritmetica a celor 10 valori obtinute la cele doua probe.
.3. Conditii pentru verificarea mijloacelor de
protectie electroizolante
ART. 115
Verificarea mijloacelor de protectie electroizolante se efectueaza in instalatii (standuri) de incercare special
amenajate, care cuprind:
a) instalatia de incercare propriu-zisa: transformatorul ridicator de tensiune, spatiul de inalta tensiune,
izolatoarele barei de inalta tensiune si bara de inalta tensiune, cuva cu apa;
b) circuite de comanda, masura, protectie, semnalizare si blocaj
ART. 116
Instalatia de incercare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii tehnice minime:
a) transformatorul de inalta tensiune utilizat la incercari va avea puterea minima de 200 VA;
b) sa existe o intrerupere vizibila a alimentarii instalatiei;
c) instalatia de incercare propriu-zisa se monteaza in interiorul unui spatiu de incercare cu ingradire fixa
realizata din plasa de sarma, avand inaltimea minima de 1,8 m pentru instalatii de tip interior si de 2 m pentru
instalatii de tip exterior;
d) distanta minima de la partile aflate sub tensiune a instalatiei de incercare propriu-zisa la ingradirea de
protectie din plasa de sarma trebuie sa corespunda datelor din tabelul urmator:
*T*


Distanta de la partea aflata sub tensiune la plasa de protectie [cm]


Tensiunea de Instalatia de tip Instalatia de tip
incercare [KV] interior exterior


20 18 30


110 90 90


220 160 180


400 - 310*ST*
e) spatiul de incercare trebuie sa aiba toate usile de acces prevazute cu blocaje electrice;
f) circuitele de comanda, masura, protectie, semnalizare si blocaj sunt inglobate intr-un pupitru de
comanda, amplasat in afara spatiului de incercare, in imediata apropiere, de unde sa se poata observa mijlocul
de protectie in timpul incercarii. Circuitele de semnalizare au rolul de a semnaliza prezenta tensiunii in
instalatie, iar circuitele de blocaj electric au rolul sa deconecteze instalatia aflata sub tensiune, atunci cand
usile de acces in interiorul spatiului de incercare sunt deschise si cand scurtcircuitorul mobil al instalatiei nu
este demontat din instalatie si agatat pe microcontactul de blocare a alimentarii.
Se recomanda ca repunerea sub tensiune a instalatiei dupa inchiderea usilor sa fie facuta numai incepand de
la valoarea zero a tensiunii. De asemenea trebuie prevazut ca butonul de anclansare sa fie, de preferinta, cu
blocaj cu cheie tip auto.
g) in fata pupitrului de comanda trebuie prevazut un covor electroizolant pe care trebuie sa stea personalul
executant in momentul in care manipuleaza instalatia de incercare;
h) pentru realizarea temporizarii incercarii specific fiecarui tip de mijloc de protectie, trebuie prevazut un
releu de timp care sa intrerupa alimentarea cu tensiune a pupitrului de comanda dupa trecerea timpului stabilit
pentru incercarea respectiva;
i) toate partile metalice ale instalatiei de incercare, care in mod normal nu sunt sub tensiune, trebuie legate
la pamant prin centura de legare la priza de pamant a laboratorului. Priza de pamant locala la care se leaga
standul de incercari trebuie sa aiba o rezistenta de dispersie de maxim 10 Ohm, in orice conditii atmosferice.
Rezistenta de dispersie a prizei de pamant se masoara anual;
j) alimentarea pupitrului de comanda trebuie sa se faca printr-o priza bipolara cu contact de protectie;
ART. 117
Incercarile electrice ale mijloacele de protectie electroizolante se efectueaza cu respectarea urmatoarelor
conditii:
a) inainte de incercarea electrica a mijloacelor de protectie trebuie sa se efectueze o revizie exterioara
amanuntita si, numai in cazul rezultatelor corespunzatoare, se va trece la incercarea electrica propriu-zisa.
Daca, in cadrul reviziei exterioare, se va constata ca mijlocul de protectie prezinta defecte evidente, daca nu
corespunde normelor de protectie a muncii pentru instalatii electrice sau daca lipseste numarul de ordine,
incercarea nu se executa inainte de eliminarea acestor deficiente;
b) toate incercarile electrice ale mijloacelor de protectie trebuie sa se execute numai in instalatii speciale
destinate acestui scop si in conditiile prevazute in instructiunile de utilizare elaborate de producator;
c) pentru mijloacele utilizate in interior, incercarile se executa in laborator la temperatura ambianta,
indiferent de umiditate. In lipsa unor indicatii exprese din partea producatorului, mijloacele electroizolante de
tip interior nu trebuie utilizate in exterior in conditii de precipitatii (ceata, ploaie, ninsoare etc.);
d) mijloacele electroizolante, destinate utilizarii in exterior in conditii de umiditate ridicata si/sau ceata, vor
fi incercate la omologare in conditiile prevazute in caietul de sarcini sau standardul de produs. Inaintea
incercarii acest tip de mijloc de protectie se va mentine cel putin o ora in conditii de umiditate maxima,
similar mediului exterior;
e) mijloacele de protectie electroizolante se incearca in curent alternativ de frecventa 50 Hz, masurandu-se
curentii de scurgere si verificandu-se tensiunea de tinere;
Incercarea mijloacelor de protectie din cauciuc se poate face si in curent continuu (redresat) cu conditia ca
tensiunea de incercare sa fie de 2,5 ori mai mare ca tensiunea eficace de curent alternativ. In acest caz, durata
incercarii se pastreaza ca la curent alternativ, iar curentul de scurgeri nu se normeaza;
f) timpul de incercare se masoara din momentul stabilirii valorii maxime a tensiunii de incercare si nu
trebuie sa depaseasca cu mult timpul prevazut pentru incercarea fiecarui mijloc de protectie in parte si nici sa
fie mai mic decat acesta;
g) verificarea mijloacelor de protectie se face de catre personalul PRAM autorizat pentru aceste tipuri de
lucrari.
ART. 118
Manipularea standului de incercari de catre personalul autorizat se face in felul urmator:
a) se monteaza mijlocul de protectie pentru incercare doar in conditiile in care barele de inalta tensiune sunt
legate la pamant cu ajutorul unui scurtcircuitor mobil, pupitrul de comanda deconectat de la sursa de tensiune
prin minim doua intreruperi, dintre care cel putin una vizibil - de preferat fisa bipolara si priza;
b) se verifica corectitudinea montarii, dupa care personalul paraseste spatiul de incercare;
c) se demonteaza legarea la pamant a barei de inalta tensiune. Demontarea si montarea legaturii la pamant,
se face astfel incat, sa nu fie necesara patrunderea in spatiul de incercare a personalului. In caz contrar, se
respecta prevederile din normele de protectia muncii privind montarea si demontarea scurtcircuitoarelor
mobile;
d) se inchide usa spatiului de incercare, verificandu-se sa nu ramana nimeni in interiorul acestuia;
e) se aduce cursorul autotransformatorului - ATR - in pozitia zero;
f) personalul executant stand pe covorul electroizolant din fata pupitrului de comanda, verifica pozitia de
zero a intrerupatorului de pe pupitrul de comanda si apoi introduce fisa bipolara in priza;
g) se trece intrerupatorul de pe pupitru de comanda in pozitia "INCHIS", se verifica aprinderea becului care
indica conectarea corecta a fazei, dupa care personalul executant cupleaza prin buton pupitru si alimenteaza
ATR;
h) cu ajutorul ATR se ridica treptat tensiunea pana la valoarea de incercare a mijlocului de protectie -
valoare stabilita de fabricantul mijlocului de protectie, urmarindu-se indicatia kilovoltmetrului si a
miliampermetrului;
i) dupa terminarea incercarii, operatiile se succed in ordine inversa prin:
- deconectarea instalatiei;
- scoaterea fisei din priza;
- aducerea intrerupatorului de pe pupitru in pozitia zero;
- legarea la pamant a barei de inalta tensiune din spatiul de incercare;
- verificarea legarii la pamant a barei;
- intrarea in interiorul spatiului de incercare;
- se demonteaza mijlocul de protectie care a fost supus incercarii;
- apoi se monteaza alt mijloc de protectie pentru a fi supus aceluiasi procedeu de incercare.
ART. 119
Dupa verificarea mijloacelor de protectie se va emite buletinul de incercare si se va aplica pe fiecare mijloc
de protectie stampila sau o eticheta cu urmatorul cuprins:
*T*


Laborator PRAM ...........................
Nr. ......................................
Se poate folosi in instalatia de ...... KV
Expira la data de ........................


*ST*
SECIUNEA a 8-a
Emiterea, verificarea si arhivarea buletinelor de incercare

ART. 120
Emiterea, verificarea si arhivarea buletinelor de incercare emise de catre personalul PRAM-TM se
efectueaza in felul urmator:
a) se utilizeaza modelele de buletine de incercare prevazute in anexele nr. 23-45 din prezentele instructiuni;
in situatia in care nu este stabilit un model de buletin pentru elementele electrice la care se face incercarea,
seful laboratorului PRAM-TM trebuie sa elaboreze tipuri de buletine specifice conform indicatiilor
producatorului si a prezentelor instructiuni, care sa cuprinda toate incercarile efectuate;
b) fiecare buletin de incercare trebuie sa contina un numar si data emiterii. Numerotarea buletinelor sa se
faca pe tipuri de instalatii - instalatii EA din STE, PS, PSS, instalatii ELF, instalatii LC, instalatii terti - si sa
fie inregistrate in Registru de evidenta a buletinelor de incercare. La inceperea fiecarui an calendaristic se reia
numerotarea buletinelor;
c) buletinele de incercare se emit in aceeasi zi in care au fost efectuate incercarile si masuratorile, aceasta
fiind obligatia sefului formatiei de lucru PRAM-TM;
d) completarea buletinelor se face in 2 exemplare, original si copie de catre seful formatiei de lucru PRAM-
TM sau de catre un alt membru al formatiei de lucru;
e) completarea se face citet si ingrijit: se vor completa toate rubricile specifice masuratorilor si incercarilor
efectuate, iar rubricile care nu se completeaza se bareaza;
f) rubrica "Incercat de" se completeaza cu numele si prenumele in clar al sefului de formatie de lucru si a
membrilor din formatie;
g) rubrica "Asistat de" se completeaza cu numele si prenumele in clar a persoanei desemnate sa asiste la
masuratori din partea beneficiarului (districtului);
h) dupa completarea buletinului si consemnarea concluziilor masuratorilor si incercarilor de catre seful
formatiei PRAM-TM, buletinul se semneaza de catre toate persoanele de mai sus;
i) ambele exemplare (originalul si copia) se vor inmana sefului de laborator PRAM-TM care, dupa
verificarea rezultatelor din buletin, isi va mentiona numele si prenumele, va semna si stampila fiecare
exemplar la rubrica "Verificat de". In caz ca buletinele verificate nu corespund, seful laboratorului stabileste
si ia masuri, dupa caz;
j) pentru elementele sau echipamentele electrice la care s-a prelevat proba de ulei si nu s-a putut efectua
verificarea uleiului la fata locului, proba de ulei se trimite la laboratorul PRAM pentru a fi supusa incercarilor
dielectrice; dupa efectuarea verificarilor trebuie emis un buletin de incercare special numai pentru ulei.
Valoarea rigiditatii dielectrice a probei de ulei din buletinul special emis se trece si in buletinul emis pentru
elementul sau echipamentul electric respectiv. Pentru astfel de situatii, redarea in exploatare a elementului sau
echipamentului electric se face in baza rezultatelor probei de ulei din buletinul anterior si a analizarii
rezultatelor la incercarile si masuratorile efectuate. Mentinerea in exploatare a elementului sau echipamentului
electric se face in baza buletinului de incercare care trebuie sa cuprinda toate rezultatele incercarilor si
masuratorilor efectuate - inclusiv rezultatele verificarii probei de ulei;
k) buletinele originale sunt trimise beneficiarului in timp util, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data
emiterii;
l) copiile buletinelor se arhiveaza de catre seful laboratorului PRAM-TM in dosare pe tipuri de instalatii de
electrificare si pe ani: STE, PS, PSS, ELF - cabluri de energie, instalatii de iluminat si forta, PT, GE, LC,
CDS, prize de pamant. Copiile buletinelor emise pentru lucrari la terti se arhiveaza intr-un dosar separat -
Lucrari pentru terti;
m) buletinele originale se arhiveaza de catre beneficiar in dosare, pe tipuri de instalatii si pe ani, fiind
pastrate la sediul districtului;
n) buletinele se pastreaza in arhiva pana la efectuarea lucrarilor RK sau a lucrarilor de inlocuire a
elementului si/sau echipamentului electric respectiv.

SECIUNEA a 9-a
Organizarea si desfasurarea lucrarilor PRAM-TM

ART. 121
Efectuarea pregatirii, desfasurarii si finalizarii lucrarilor PRAM-TM sunt stabilite in anexa nr. 46 din
prezentele instructiuni, care prevad sarcinile personalului PRAM in legatura cu organizarea si desfasurarea
lucrarilor PRAM-TM.

CAP. VII
DISPOZITII FINALE

ART. 122
Pentru urmarirea, evidenta si analiza evenimentelor electrice accidentale produse in SPCCAT din
instalatiile de electrificare trebuie respectate prevederile din reglementarile specifice in vigoare.
ART. 123
Seful laboratorului PRAM-TM trebuie sa tina o evidenta a defectarilor produse in elementele componente a
SPCCAT din instalatiile de electrificare si trebuie sa analizeze periodic cauza acestor defectari, luand
masurile necesare impuse de cerintele exploatarii.
ART. 124
Buletinele de incercare folosite de laboratorul PRAM-TM sunt prezentate in anexele nr. 23-45 la prezentele
instructiuni.
ART. 125
(1) Sigilarea instalatiilor de electrificare la care a lucrat personalul PRAM-TM se face cu sigiliu
personalizat notat "PRAM nr. ........." si acordat numai unei singure persoane.
(2) Seful laboratorului PRAM-TM tine o evidenta stricta a sigiliilor.
ART. 126
Personalul laboratorului PRAM-TM este direct raspunzator de calitatea lucrarilor executate.
ART. 127
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni, orice prevedere contrara isi inceteaza
valabilitatea.

ANEXA 1
-------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

PRESCRIPTIILE SI REGLEMENTARILE ELECTRICE CARE SE APLICA SI
IN INSTALATIILE DE ELECTRIFICARE CFR
*T*

*Font 8*


Indicativul Titlul prescriptiei


0 1


PE 003/79 Nomenclator de verificari, incercari si probe privind montajul si darea in
exploatare a instalatiilor energetice


Ordinul Regulamentul de conducere si organizare a activitatii de mentenanta
nr. 35/2002
ANRE


PE 016-7/88 Normativ tehnic departamental pentru repararea aparatelor si instalatiilor
pentru localizarea defectelor in cabluri


PE 016-8/96 Normativ tehnic de reparatii la echipamentele si instalatiile de transport si
distributie ale energiei electrice din RENEL


PE 101/85 Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si
transformare cu tensiuni peste 1 kV (republicat in 1993)


PE 101A/85 Instructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a
instalatiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV in raport cu alte constructii
(republicat in 1993)


NTE 003/04/00 Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni
peste 1000 V


NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia
instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor


PE 116/94 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice


NTE 002/03/00 Normativului pentru incercari si masuratori pentru sistemele de protectii,
comanda - control si automatizari din partea electrica a centralelor si
statiilor


PE 120/94 Instructiuni pentru compensarea puterii reactive in retelele electrice ale
furnizorilor de energie si la consumatorii industriali si similari


PE 134/95 Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in
retelele electrice cu tensiunea peste 1 kV


PE 134-2/96 Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit in
retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV


PE 143/94 Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant in retelele
electrice


PE 148/94 Instructiuni privind conditiile generale de proiectare antiseismica a
instalatiilor tehnologice din statiile electrice


PE 152/90 Metodologie de proiectare a fundatiilor LEA peste 1000 kV


PE 155/92 Normativ privind proiectarea si executarea bransamentelor electrice pentru
cladiri civile


PE 501/85 Normativ privind proiectarea protectiilor prin relee si automatizarilor
electrice ale centralelor si statiilor


PE 504/96 Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor
electrice
Volumul I - Prescriptii generale
Volumul II - Sisteme de conducere si teleconducere
Volumul III - Sisteme de protectie si automatizari


PE 506/83 Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor de circuite secundare


PE 602/80 Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor de telecomunicatii


PE 808/79 Conditii tehnice generale pentru transformatoare cu puteri peste 10 MVA


PE 829/73 Conditii tehnice pentru aparatajul de joasa tensiune utilizat la servicii
interne


PE 843/74 Conditii tehnice pentru panouri, pupitre si dulapuri de automatizare


PE 861/74 Conditii tehnice pentru dulapuri de comanda si protectie, stelaje, panouri din
conturul operativ aferente partii electrice


3.RE-I2-83 Instructiune privind incercarile electrice ale mijloacelor de protectie a
muncii (republicate in 1995)


3.2.RE-I17-82 Instructiuni privind repararea liniilor electrice subterane cu tensiuni pana
la 35 kV


3.2.RE-I18-70 Instructiuni pentru verificarea aparatelor electrice de masura pe panouri


3.2.RE-I20-70 Instructiuni pentru lucrari de revizie la instalatiile de anclansare automata
a rezervei (AAR)


3.RE-I23-88 Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de legare la pamant
(republicate in 1995)


3.2.RE-I24-85 Instructiuni privind organizarea si efectuarea masurilor de sarcina si de
tensiune in retelele de joasa tensiune de distributie publica (republicate in
1994)


3.RE-I25-81 Indicatii metodologice privind stabilirea locurilor de munca cu conditii de
munca deosebite din instalatii


OG-I30-91 Instructiune pentru dotarea laboratoarelor de analiza a uleiurilor
electroizolante din FRE - aliniata la cerinta normelor internationale


3.1.E-I31-81 Instructiuni tehnologice de verificare a rigiditatii si a tg. delta a
uleiului electroizolant (republicate in 1995)


OG-I32-81 Instructiuni pentru determinarea sulfului corosiv in uleiul electroizolant
din transformatoarele de puteri mari


3.1.E-I36-80 Instructiuni pentru intretinerea si verificarea mecanica pe teren a
contactelor releelor intermediare


3.1.E-I48-81 Instructiuni pentru verificari la punerea in functiune si periodice in
exploatare a dispozitivelor de protectie


3.1.RE-I52-81 Instructiune pentru depistarea punerilor la pamant in circuitele secundare de
curent


3.1.RE-I53-91 Instructiuni tehnologice de verificare preventiva a transformatoarelor de
putere


3.2.E-I54-84 Instructiuni de revizie si reparatie curenta a instalatiilor serviciilor
proprii de curent alternativ din statiile de transformare


3.2.E-I62-74 Instructiune pentru verificarea instalatiilor RAR realizate cu relee de tip
RARS, RARB si RAR-1MT, produse de ICEMENERG (IRME)


3.2.E-I65-91 Instructiuni de exploatare si reparatie a instalatiilor serviciilor proprii de
curent continuu din statiile de transformare


3.2.RE-I71-88 Instructiune privind montarea, exploatarea si incercarea mijloacelor de
protectie contra supratensiunilor


3.1.E-I83-77 Instructiuni privind stabilirea reglajelor la dispozitivele de automatizare
(RAR, AAR, DAS) din statii de transformare ce alimenteaza consumatori cu
motoare sincrone mari


3.1.E-I87-77 Instructiuni de exploatare a milisecundometrului numeric MINUT cu trei canale
pentru masurarea timpilor de actionare a intreruptoarelor (republicate in
1994)


3.1.E-I98-82 Instructiuni pentru urmarirea transformatoarelor de puteri mari din
exploatare, prin analiza gazelor dizolvate in ulei


3.2.E-I105-79 Instructiuni privind tehnologia de tratare a izolatiei transformatoarelor de
putere in ulei, in conditii de exploatare


3.E-I107-81 Instructiuni de reparare a transformatoarelor capacitive de tensiune TECU
110-400 kV din exploatare


3.1.E-I117-82 Instructiuni pentru realizarea si reglajul protectiei homopolare de tensiune
(PHT) folosita pentru semnalizarea simplelor puneri la pamant in retele
aeriene de MT cu neutrul izolat sau compensat


3.2.E-I123-83 Instructiuni privind verificarea si interpretarea functionarii protectiei de
gaze la transformatoarele de putere (republicate in 1995)


3.1.E-I128-91 Instructiuni tehnologice de verificare profilactica a intreruptoarelor si
separatoarelor din statii si retele


3.RE-I134-93 Instructiuni privind analiza starii izolatoarelor din instalatiile electrice
de inalta si medie tensiune din exploatare


2.LI-I135-93 Instructiuni privind controlul calitatii si receptia lucrarilor la punerea in
functiune a LEA de MT si JT


3.1.RE-I136-84Instructiuni tehnologice privind depistarea defectelor pe cablurile de MT si
JT


3.1.RE-I138-84Instructiune tehnologica experimentala privind incercarea si defectoscopia
mantalei de PVC la cablurile de 20 kV tip A2YSY


3.2.RE-I140-84Instructiuni privind controlul si revizia tehnica a clemelor si armaturilor
din LEA si statiile de 110-400 kV


3.2.E-I145-84 Instructiune pentru verificarea protectiei de distanta tip RD 310, de
fabricatie EAW (RDG)


3.RE-I147-84 Instructiuni tehnologice privind reconditionarea in atelier a sigurantelor
MRP de joasa tensiune


3.1.D-I150-85 Principii generale de lichidare a avariilor in instalatiile de medie tensiune


3.2.E-I168-87 Instructiuni pentru exploatarea si revizia tehnica a grupurilor electrogene
fixe si mobile din dotarea IRE-urilor


3.RE-I175-87 Instructiune tehnologica de exploatare a intreruptoarelor automate de JT tip
OROMAX


3.1.RE-I191-88Instructiune tehnologica de exploatare a intreruptoarelor automate de JT tip
USOL


3.E-I193-92 Instructiune tehnologica pentru depistarea de la distanta a supraincalzirii
cailor de curent din instalatiile electrice prin pirometrie in infrarosu
(GSCI)


3.E-I198-89 Instructiune tehnologica de exploatare a intreruptoarelor automate de joasa
tensiune tip AMRO


OU-I202-93 Instructiuni privind organizarea si functionarea centrului PRAM si
telecomunicatii din cadrul filialelor de retele electrice (GTDEE-SAMTRE)


3.E-I209-95 Instructiune tehnologica de reconditionare a transformatoarelor de masura
CESU 110 kV si TEMU 110 kV(GSCI)


3.2.FT3-73 Incercarile periodice ale transformatoarelor de putere si ale bobinelor de
stingere dupa reparatii si in exploatare


3.2.FT5-90 Revizia intreruptoarelor IO si IUP de medie tensiune si a dispozitivelor de
actionare aferente (republicata in 1995)


3.2.FT9-69 Revizia unui punct de alimentare


3.2.FT10-85 Revizia posturilor de transformare pe stalpi (republicata in 1995)


3.2.FT12-83 Revizia bateriilor stationare de acumulatoare (republicata in 1995)


3.2.FT20-80 Reparatia in atelier a intreruptoarelor IUP 110 kV, 3000 si 1900 MVA


3.2.FT22a-91 Fisa tehnologica pentru revizia tehnica a separatoarelor de medie tensiune cu
tensiuni nominale intre 1 si 24 kV si a dispozitivelor de actionare aferente,
de fabricatie indigena


3.2.FT22b-91 Fisa tehnologica pentru revizia tehnica a separatoarelor de inalta tensiune
cu tensiuni nominale cuprinse intre 36 si 420 kV si a dispozitivelor de
actionare aferente, de fabricatie indigena


3.2.FT23-82 Revizia tehnica a transformatoarelor de masura de 110-400 kV (republicata in
1995)


3.2.FT24-73 Revizia sigurantelor de inalta tensiune de tip interior si exterior de
6-35 kV


3.2.FT25-82 Revizia tehnica a transformatoarelor de masura de 6-35 kV


3.2.FT26/1-82 Exploatarea, repararea si revizia tehnica a comutatoarelor de reglaj in
sarcina pentru transformatoare de medie si mare putere


3.2.FT26/2-96 Fisa tehnologica pentru exploatarea, revizia tehnica si repararea
comutatoarelor de reglaj sub sarcina pentru transformatoarele de medie si mare
putere.
Comutatoare de tip RS-3, RS-4 de fabricatie KOLAROV (Bulgaria) - vol. I,
partea a II-a


3.2.FT26/3-82 Exploatarea, revizia tehnica si repararea comutatoarelor de reglaj in sarcina
pentru transformatoarele de medie si mare putere


3.2.FT26/5-84 Exploatarea, revizia tehnica si repararea comutatoarelor de reglaj sub sarcina
pentru transformatoarelor de medie si mare putere, de fabricatie Reinhausen
(republicata in 1994)


3.2.FT28-93 Fisa tehnica pentru intreruptoare de joasa tensiune (2 volume)


3.2.FT30-76 Revizia dispozitivelor de actionare DPI, DSI, DRI, DGI, DMI, MRI si MASI ale
intreruptoarelor de 6-35 kV inclusiv


3.2.FT31-71 Revizia motoarelor electrice si convertizoarelor


2.RE-FT35/2-95Realizarea bransamentelor de cablu coaxial GTDEE-SAMTRE


3.2.FT38-88 Fisa tehnologica privind revizia tehnica LEA de 6-20 kV (republicata in 1995)


3.2.FT40-84 Executarea lucrarilor de montaj, exploatare si reparatii ale cutiilor de
distributie din retelele electrice de joasa tensiune


3.2.LI-FT46-84Executarea LEA de joasa tensiune


3.2.FT48-82 Revizia posturilor de transformare in cabine de zid si subterane, echipate cu
celule prefabricate


3.2.FT49-88 Executarea mansoanelor de legatura la cablurile de 1 kV cu materiale din
seturi


3.2.FT51-83 Revizia tehnica a dispozitivelor de actionare tip ASE, de fabricatie IEP -
Craiova pentru separatoarele de 110-400 kV (republicata in 1994)


3.2.FT56-75 Revizia tehnica a intreruptorului IUP-35 kV cu actionare pneumatica sau cu
dispozitiv de actionare MR-4


3.2.FT57-90 Revizia tehnica a intreruptoarelor de inalta tensiune de 110-400 kV


3.RE-FT61-77 Executia si verificarea prizelor de pamant cu bentopriza


3.2.FT72-85 Revizia si reparatia barelor colectoare de 110-400 kV din statii exterioare


3.2.FT75-87 Executarea si repararea canalizarilor din liniile electrice subterane de
1-20 kV (republicata in 1994)


3.2.FT76-86 Executarea lucrarilor la circuitele secundare din statiile de 110 kV/MT
existente


1.RE-Ip30-88 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant


1.E-Ip50-86 Instructiuni de proiectare a bateriilor de condensatoare montate in interior
la statiile de transformare


F-IE1.3-77 Montarea transformatoarelor de putere medie de 16-40 MVA


F-IE-2-70 Montarea intreruptoarelor de inalta tensiune


F-IE-3-70 Montarea separatoarelor de inalta tensiune


F-IE-5-70 Montarea descarcatoarelor


F-IE-8-74 Executarea instalatiilor de legare la pamant


F-IE-13.1-74 Butoane de comanda. Chei de comanda


F-IE-13.2-73 Lampi de semnalizare. Casete de semnalizare


F-IE-13.3-75 Sonerii si hupe


F-IE-13.4-74 Comutatoare cu came si comutatoare voltmetrice


F-IE-13.11-74 Ampermetre si voltmetre de tablou


F-IR-13.12-74 Wattmetre si varmetre de tablou


F-IE-13.13-74 Contoare de energie activa si reactiva


F-Ie-13.14-74 Milivoltmetre si logometre (indicatoare si regulatoare)


F-IE-13.21-74 Relee de semnalizare


F-IE-13.22-74 Relee de timp


F-IE-13.23-75 Relee diferentiale


F-IE-13.24-75 Relee termice


F-IE-25-75 Relee directionale


F-IE-13.26-74 Relee de protectie de curent si tensiune


F-IE-13.27-75 Relee speciale


F-IE-13.40-74 Relee intermediare


F-IE-13.50-75 Blocuri de incercare si dispozitive de deconectare


F-IE-14-74 Montarea aparatelor de joasa tensiune


F-IE-21-70 Executarea circuitelor secundare


F-IA-1.2-78 Montarea instalatiilor de masurare a temperaturilor prin sistemul unificat IEA


FS7-90 Montarea si intretinerea bateriilor de acumulatoare


FS9-88 Montarea confectiilor metalice (panouri, dulapuri, stelaje, cutii cu cleme)
pentru circuitele secundare in statii electrice


FS11-90 Montarea posturilor de transformare pe un stalp de beton


FS16-90 Montarea posturilor de transformare in cabina de zid


FC5-80 Montarea accesoriilor (terminale, mansoane de legatura si mixte) la cablurile
de 20-35 kV trifazate din import*ST*

ANEXA 2
-------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

DOTARI MINIME ALE LABORATORULUI PRAM-TM
*T*

*Font 9*


Nr. Denumire Necesar
crt. (buc.)


1. Autoutilitara carosata cu 4 locuri si cabina pentru materiale si truse 1/laborator
de masura.


2. Trusa pentru incercari cu tensiune marita 1/laborator


Punte de inalta tensiune pentru masurarea capacitatii si a tangentei
3. unghiului de pierderi dielectrice a izolatiei complexe a infasurarilor 1/divizie
transformatorului si a uleiului electroizolant (Puntea Schering)


4. Punte Wheatstone portabila 1/laborator


5. Punte Thomson portabila sau micormetru 1/laborator


6. Trusa de masura a rezistentei de dispersie a prizelor de pamant din STE 1/laborator


7. Trusa de masura a rezistentei de dispersie a prizelor de pamant simple, 1/laborator
cu sectionarea circuitului si fara sectionarea circuitului


8. Trusa de masura a rezistentei de contact la intrerupatoare si 1/laborator
separatoare


9. Trusa de masura a rezistentei ohmice a transformatoarelor de putere 1/laborator


10. Trusa pentru determinarea raportului de transformare si a erorii de 1/laborator
raport a transformatoarelor de putere


11. Trusa de curent si tensiune 1/STE + 1 sediu
laboratorului


12. Trusa de curent 1200 A 2/laborator


13. Stand pentru verificarea mijloacelor de protectie electroizolante 1/laborator


14. Megohmmetru cu inductor 2500 V cu scala extinsa (50.000 MOhm) 3/laborator


15. Megohmmetre cu inductor 500-1000 V 3/laborator


16. Aparate de verificare a rigiditatii dielectrice a uleiurilor 1/STE + 1 sediu
electroizolante laboratorului


17. Trusa de verificat relee complexe 1/laborator


18. Multimetre digitale portabile 1/salariat


19. Cleste ampermetru de 1000 A 2/laborator


20. Osciloscoape cu minim 2 canale si memorie de 2 x 10 MHz 1/laborator


21. Microdinamometre de 0,05 daN 2/laborator


22. Termometre de mediu si punctiforme 2/laborator


23. Umidometru 2/laborator


24. Trusa completa pentru defectoscopie cabluri de energie de joasa si 1/divizie
medie tensiune


25. Instalatie de ardere cabluri de energie cu sectiunea pana la 240 mmp 1/divizie


26. Decalor monofazat de unghi 1/laborator


27. Cosfimetru monofazat 1/laborator


28. Autotransformatoare 8 A 2/laborator


29. Autotransformatoare de 50 A 1/laborator


30. Surse simple de tensiune 2/laborator


31. Surse duble de tensiune 2/laborator


32. Secundometre pentru verificat relee 2/laborator


33. Trusa de verificat timpii de comutatie si simultaneitatea la 1/laborator
intrerupatoare tip MINUT


34. Ampermetru de CA: clasa 0,5; domenii 10 A si 25 A 2/laborator


35. Ampermetru CA: clasa 0,5; domenii 100 A si 150 A 2/laborator


36. Voltmetru de CC: clasa 0,5; domenii 50 V, 100 V si 250 V 2/laborator


37. Voltmetru de CA: clasa 0,5; domenii 150 V, 250 V si 500 V 2/laborator


38. Vobuloscop de joasa frecventa pentru instalatia de telemecanizare 1/laborator
conventionala


39. Osciposcop portabil pentru TM, pe baterii 1/laborator


40. Voltmetru selectiv pentru audiofrecventa 1/laborator


41. Generator semnal de joasa frecventa 1/laborator


42. Wattmetre clasa de precizie 0,2 2/laborator


43. Indicator succesiune faze (Indicator control faze) 1/laborator*ST*

ANEXA 3
-------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

TRUSELE SI APARATELE DE MASURA SI CONTROL
UTILIZATE IN ACTIVITATEA PRAM-TM
*T*

*Font 9*


Nr. Tipul Scopul Cerinte (Performante)
crt.aparatului


a) Incercarea izolatiei cailor de curent Tensiune variabila:
primare ale intrerupatoarelor avand 0-80 KV c.a.;
U(n) pana la 35 KV inclusiv. 0-80 KV c.c.;
b) Masurarea curentului de fuga pe Curent maxim: 10 mA;
coloanele izolante ale IO - 110 KV. Afisaj tensiune:
c) Masurarea curentului de conductie la rezolutie 0,1 KV;
descarcatoarele cu rezistenta Afisaj curent:
variabila. 0-100 A rezol. 1 A;
d) Masurarea tensiunii de amorsare la 1-10 mA rezol. 0,1 mA
Trusa de frecventa industriala a Alte cerinte:
1. incercare descarcatoarelor cu rezistenta a) Sa fie modulara, transportabila,
cu variabila. sa poata functiona in mediu
tensiune e) Incercarea izolatiei infasurarii exterior;
marita primare cu tensiune alternativa maritab) Sa contina toate anexele pentru
aplicata la transformatoare de curent executarea in conditii de
pana la 35 KV inclusiv. siguranta a incercarilor din
f) Verificarea izolatiei cablurilor de punct de vedere a securitatii
energie (6, 10, 20 KV) cu tensiune personalului
inalta continua.
g) Incercarea izolatiei barelor
colectoare cu tensiune de frecventa
industriala.


a) Masurarea rezistentei ohmice a Clasa 0,2;
2. Punte infasurarilor la transformatoarele de Rezolutie: 0,001 Ohm
Thomson putere. Sa functioneze in conditii de
b) Masuratori de rezistenta in circuiteleteren;
de automatizare Alimentare cu acumulatori de 9-12 V


a) Sa poata identifica trasee si
locuri de defect la cabluri de
energie cu si fara manta cu
tensiuni nominale pana la 20 KV
si sectiuni pana la 240 mmp
pozate in zona caii ferate
electrificate (cu numeroase
Locator a) Depistarea defectelor in cablurile de subtraversari de retele de sine
defecte energie electrica, localizarea CF si curenti vagabonzi);
3. cabluri de traseelor. b) Sa poata stabili cu exactitate
energie b) Diagnosticarea instalatiei de TM. locul de defect chiar si in
electrica cazul unei rezistente mari la
locul de defect astfel incat sa
nu mai fie necesara arderea
defectului;
c) Sa poata stabili adancimea de
ingropare a cablului sub reteaua
de sine CE si in afara ei pentru
valori ale acesteia cuprinse
intre 0,8 si 3 m


a) Banda de frecventa 20 MHZ;
b) 2 intrari;
c) Alimentare de la baterii Ni-Cd
Osciloscop d) Memorie: 10 x n inregistrari
4. digital cuDiagnosticarea releelor complexe din STE.e) Functii de multimetru (V, A,
memorie si continuitate, diode,
2 spoturi temperatura)
f) Sa poata functiona in conditii
de teren


a) Sa furnizeze tensiune monofazata
variabila intre 0 si 100 V c.a.
afisata cu o rezolutie de 0,1 V;
b) Sa furnizeze curent monofazat
5. Trusa de Verificarea si trasarea caracteristicilor variabil intre 0 si 5 A afisat
verificat pentru releele de distanta si cu o rezolutie de 0,01 A;
relee directionale utilizate in STE. c) Sa asigure un decalaj variabil
complexe continuu intre tensiune si
curent intre 0 si 360 afisat cu
o rezolutie de 1;
d) Sa poata functiona in conditii
de teren.


a) Trusa trebuie sa contina toate
anexele (condensator etalon,
transformator ridicator de
Masurarea tangentei unghiului de pierderi tensiune pana la 10 KV);
6. Punte dielectrice si a capacitatii izolatiei b) Sa poata functiona in conditii
Schering complexe a transformatoarelor. de teren;
c) Sa nu fie sensibila la actiunea
campurilor electromagnetice
create de instalatiile in
functie aflate in imediata
vecinatate in timpul efectuarii
masuratorii.*ST*

ANEXA 4
-------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

PERIODICITATEA CONTROLULUI
EFECTUAT DE CATRE SEFUL DE LABORATOR PRAM-TM
LA FORMATIILE DE LUCRU SI LA INSTALATIILE DE ELECTRIFICARE
*T*


Nr. Controlul formatiilor PeriodicitateaObservatii
crt.


1 Circuite secundare lunar


2 Circuite primare lunar


3 Verificari mijloace de protectie
electroizolante lunar


4 Reparatii relee lunar


5 Masuratori la instalatiile ELF si/sau LC trimestrial


6 Punct de lucru PRAM lunar


7 Telemecanizare lunar


Controlul sistemelor de protectie,
comanda - control, automatizari si Periodicitatea
telemecanica din instalatiile de electrificare


1 Instalatiile din STE trimestrial


2 Instalatiile din PS, PSS si CDS semestrial


3 Instalatia de automatizare a grupurilor Anual
electrogene*ST*

ANEXA 5
-------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 1
BARE COLECTOARE DE MEDIE TENSIUNE
1) Caracteristici:
a) Tensiunea nominala;
b) Puterea de scurtcircuit a sistemului energetic national (SEN) pe bara colectoare.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii sa fie mai mare sau egala cu +10C, iar umiditatea
relativa a aerului ambiant sa fie de cel mult 80%.
3) Verificari si masuratori in exploatare:
*T*

*Font 9*


Nr. Indicatii si valori Momentul Metode folosite
crt. Denumirea probei de control efectuarii si/sau
probei aparate folosite


Masurarea rezistentei de R(iz) >= 1000 MOhm PIF; RC; Megohmmetru inductor
1 izolatie RIA de 2500 V (citirea
dupa 1 minut)


Incercarea izolatiei cu U(n) (KV) 6 1 2 2 PIF Instalatie de tensiune
tensiune alternativa 0 0 5 alternativa marita de
2 marita de 50 Hz timp de
1 minut U(inc.) (KV) 2 2 5 5
0 8 0 7


a) R(c) <= 0,06 Ohm a) Metoda V-A in c.c.
Masurarea rezistentei sau La I = 100 A c.c.
ohmice de contact la b) conform standardului PIF; RC; aplicat se citeste
3 imbinarile barelor si la german: RIA D(u) [mV].
toate derivatiile de la DELTA u <= 6 mV la b) Ampermetru si
barele colectoare aplicarea unui curent voltmetru de clasa
continuu de 100 A precizie 0,5


Verificarea izolatoarelorSe vor inlocui izolatoarele PIF; RT;
4 si a distantelor de care prezinta defecte RC; RIA
izolare si de protectie


Masurarea rezistentei Z(tp) <= 0,1 R(pp) [Ohm] PIF; RC; Metoda V-A in c.a.:
5 de trecere la priza de RIA La I(min.) = 50 A c.a.
pamant aplicat se citeste
D(u) [mV]*ST*

ANEXA 6
-------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 2
INTRERUPATOR TIP IO 110 KV

1) Caracteristici: U(n) = 110 KV; I(n) = 1600 A; I(lt(ef)) = 31,5 KA x 4 s; I(ld) = 80 KA; I(rup. sim.) =
31,5 KA; P(rup.) = 6000 MVA
2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii sa fie mai mare sau egala cu +10C, iar umiditatea
relativa a aerului ambiant sa fie de cel mult 80%.
3) Verificari si masuratori in exploatare la IO 110 KV si la MOP (se respecta ordinea de mai jos):
*T*

*Font 9*


Nr. Indicatii si valori Momentul Metode folosite
crt. Denumirea probei de control efectuarii si/sau aparate
probei folosite


Masurarea rezistentei R(iz) >= 5000 MOhm la PIF; PIF; RT; Megohmmetru inductor
1 de izolatie a R(iz) >= 3000 MOhm in RC; RIA de 2500 V (citirea
circuitului primar exploatare. dupa 1 minut)


Masurarea curentului I(fc) <= 100 A la aplicarea PIF; RC;
2 de fuga pe coloana U = 50 KV c.c. RIA Kenotron
izolanta (intrerupatorul in stare
deconectat)


Incercarea uleiului din Aparat de ulei
camerele de stingere siE(d) >= 160 KV la PIF; Metoda: Se fac 6
cuva (Atentie: nu se E(d) >= 90 KV in exploatare. PIF; RT; determinari pentru
3 verifica uleiul din La ET 10: RC; RIA fiecare proba si se
coloana izolanta decat E(d) >= 120 KV la PIF; calculeaza media
daca apar scurgeri la E(d) >= 75 KV in exploatare. ultimelor 5.
garnituri si vizor)


a) Metoda V-A in c.c.
(se face media a 3
Masurarea rezistentei La I = 100 A c.c. aplicat, citiri):
ohmice de contact a trebuie ca: PIF; RT; La I = 100 A c.c.
4 contactelor principale DELTA U = 7 mV/camera; RC; RIA aplicat, se citeste
(Se efectueaza dupa DELTA U = 15 mV/faza. DELTA U [mV].
4 - 5 manevre de I-D) b) Ampermetru si
voltmetru de clasa
precizie 0,5


T(i) = 0,1-0,15 s
T(d) = 0,04-0,05 s
Masurarea timpilor de T nesimultaneitate este de: PIF; RT; Cronometru tip
5 actionare si 2 ms/camera la deschidere RC; RIA "MINUT".
nesimultaneitate la 5 ms/camera la inchidere Media a 3
comutatie 5 ms/faza la deschidere determinari.
10 ms/faza la inchidere


Metoda V-A in c.a.
Masurarea rezistentei (media a 3
6 de trecere la priza de Z(tp) <= 0,1 R(pp) [Ohm] PIF; RC determinari):
pamant La I(min.) = 50 A
c.a. aplicat, se
citeste DELTA U [mV]


Masurarea rezistentei Megohmmetru inductor
7 de izolatie a R(iz) >= 5 MOhm la PIF; PIF; RT; de 1000 V
circuitelor secundare R(iz) >= 1 MOhm in exploatare. RC; RIA (Citirea dupa 1
din MOP minut)


Incercarea cu tensiune Izolatia trebuie sa suporte PIF; RC Cu TCS 2 KV sau
8 marita a circuitelor incercarea fara conturnari sau (nu mai megohmmetru inductor
secundare din MOP strapungeri rar 6 ani)de 2500 V, timp de 1
minut


Masurarea rezistentei Metoda V-A sau Puntea
9 ohmice a bobinelor de R(mas.) = (1 10%) R(ref.) PIF; RIA Wheatstone sau
declansare, anclansare de fabrica [Ohm] la bobine Thomson (Se fac 3
si electrovalvelor determinari)


U(min) = 0,85 U(n)
Masurarea tensiunii la bobina (electrovalva) Se va utiliza o sursa
10 minime de actionare ale de conectare; PIF; RIA de c.c. reglabila si
bobinelor si/sau U(min) = 0,7 U(n) la bobine un voltmetru de clasa
electrovalvelor la bobina (electrovalva) de precizie 1,5
de deconectare


Verificarea releelor Verificarea se face pentru PIF; RC; Conform prevederilor
11 din MOP fiecare tip de releu RIA la instructionale
relee


Verificarea mecanica siNu trebuie sa apara pierderi de PIF; RT;
12 hidraulica a MOP ulei tip ET10 pe la garnituri RC; RIA Control vizual
sau imbinari


Prin actionarea de
Probe functionale la 5 la U(min) si P(min) PIF; RT; la buton sau prin
13 anclansari si 5 la U(n) si P(n); RC; RIA actionarea
declansari repetate 5 la U(max) si P(max) protectiilor de pe
trafo.*ST*

ANEXA 7
-------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 3
INTRERUPATOR TIP IUP 110 KV

1) Caracteristici: U(n) = 110 KV; I(n) = 1250 A; I(lt(ef)) = 20 KA x 4 s; I(ld(ef)) = 50 KA; I(rup. sim.) =
13 KA; P(rup.) = 3000 MVA
2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii sa fie mai mare sau egala cu +10C, iar umiditatea
relativa a aerului ambiant sa fie de cel mult 80%.
3) Verificari si masuratori in exploatare la IUP 110 KV si la MR (se respecta ordinea de mai jos):
*T*

*Font 9*


Nr. Indicatii si valori Momentul Metode folosite
crt. Denumirea probei de control efectuarii si/sau aparate folosite
probei


Masurarea rezistenteiR(iz) >= 5000 MOhm la PIF; PIF; RT; Megohmmetru inductor
1 de izolatie a R(iz) >= 3000 MOhm in RC; RIA de 2500 V
circuitului primar exploatare (citirea dupa 1 minut)


Ptr. camera de stingere:
Incercarea uleiului E(d) >= 160 KV la PIF
din camera de E(d) >= 90 KV in Aparat de ulei
2 stingere si coloana exploatare. PIF; RT; Metoda: Se fac 6
izolanta Pentru coloana: RC; RIA determinari pentru fiecare
Verificarea E(d) >= 160 KV la PIF proba si se calculeaza
nivelului uleiului E(d) >= 160 KV In media ultimelor 5.
exploatare


Masurarea rezistentei a) Metoda V-A in c.c.
ohmice de contact a La I = 100 A c.c. aplicat, (se face media a 3 citiri):
3 contactelor trebuie ca: PIF; RT; La I = 100 A c.c. aplicat,
principale DU <= 12 mV RC; RIA se citeste DELTA U [mV].
(Se efectueaza dupa b) Ampermetru si voltmetru
4-5 manevre de I-D) de clasa precizie 0,5


Masurarea timpilor T(i) = 0,16-0,22 s Cronometru tip "MINUT".
4 de actionare si T(d) = 0,07-0,09 s PIF; RT; Media a 3 determinari.
nesimultaneitate la T nesimultaneitate: 5 ms RC; RIA
comutatie


Metoda V-A in c.a.
Masurarea rezistentei (media a 3 determinari):
5 de trecere la priza Z(tp) <= 0,1 R(pp) [Ohm] PIF; RC La I(min.) = 50 A c. a.
de pamant aplicat, se citeste
DELTA U [mV]


Masurarea rezistentei R(iz) >= 5 MOhm la PIF; Megohmmetru inductor de
6 de izolatie a R(iz) >= 1 MOhm in PIF; RT; 1000 V
circuitelor secundare exploatare RC; RIA (Citirea dupa 1 minut)
din MR


Incercarea cu Izolatia trebuie sa suporte PIF; RC Cu TCS 2 KV sau
7 tensiune marita a incercarea fara conturnari (nu mai megohmmetru inductor de
circuitelor sau strapungeri rar de 6 2500 V, timp de 1 minut
secundare din MR ani)


Masurarea rezistentei Metoda V-A sau
8 ohmice a bobinelor deR(mas.) = (1 10%) R(ref.) PIF; RIA Puntea Wheatstone sau
declansare, de fabrica [Ohm] la bobine Thomson
anclansare (Se fac 3 determinari)


Masurarea tensiunii U(min) = 0,85 U(n) PIF; RIA Se va utiliza o sursa de
9 minime de actionare la bobina de conectare; la bobine c.c. reglabila si un
ale bobinelor U(min) = 0,7 U(n) voltmetru de clasa de
la bobina deconectare precizie 1,5


10 Verificarea Nu trebuie sa apara uzuri, PIF; RT;
mecanica a MR deformari sau fisuri la RC; RIA Control vizual
piesele componente


Probe functionale la 5 la U(min) la bobina; PIF; RT; Prin actionarea de la buton
11 anclansari si 5 la U(n) la bobina; RC; RIA sau prin actionarea
declansari repetate 5 la U(max) la bobina protectiilor.*ST*

ANEXA 8
-------
la instructiunile nr. 357
--------------------------

FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 4
INTRERUPATOR TIP IUP 27,5 KV

1) Caracteristici: U(n) = 27,5 KV; I(n) = 1250 A; I(max). serviciu = 1600 A timp de 1 ora; I(lt(ef)) = 30
KA timp de 1 s; I(ld(ef)) = 40 KA; I(rup.) = 16 KA; P(rup.) = 400 MVA.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii sa fie mai mare sau egala cu +10C, iar umiditatea
relativa a aerului ambiant sa fie de cel mult 80%.
3) Verificari si masuratori in exploatare la IUP 27,5 KV si la MR (se respecta ordinea de mai jos):
*T*

*Font 9*


Nr. Indicatii si valori Momentul Metode folosite
crt. Denumirea probei de control efectuarii si/sau aparate folosite
probei


Masurarea rezistenteiR(iz) >= 3000 MOhm la PIF; PIF; RT; Megohmmetru inductor de
1 de izolatie a R(iz) >= 1000 MOhm in RC; RA 2500 V
circuitului primar exploatare (citirea dupa 1 minut)


U(inc.) = 56 KV,
Incercarea izolatiei timp de 1 minut PIF; RC (dar Instalatie de tensiune
2 cu tensiune Izolatia trebuie sa suporte la 6 ani alternativa marita de
alternativa marita incercarea fara conturnari obligatoriu) 50 Hz (Kenotron)
sau strapungeri.


Pentru camera de stingere:
Incercarea uleiului E(d) >= 140 KV la PIF; Aparat de ulei
din camera de E(d) >= 80 KV in Metoda: Se fac 6
3 stingere si coloana exploatare PIF; RT; determinari pentru
izolanta Pentru coloana: RC; RA fiecare proba si se
Verificarea E(d) >= 140 KV la PIF; calculeaza media
nivelului de ulei E(d) >= 80 KV in ultimelor 5
exploatare


a) Metoda V-A in c.c.
Masurarea rezistentei (se face media a 3
ohmice de contact a citiri):
4 contactelor La I = 100 A c.c. aplicat, PIF; RT; La I = 100 A c.c.
principale trebuie ca: RC; RA aplicat, se citeste
(Se efectueaza dupa DU <= 12 mV D(u) [mV].
4-5 manevre de I-D) b) Ampermetru si
voltmetru de clasa
precizie 0,5


Masurarea timpilor de T(i) = 0,13-0,17 s PIF; RT; Cronometru tip "MINUT".
5 actionare la T(d) = 0,04-0,075 s RC; RA Media a 3 determinari.
comutatie


Metoda V-A in c.a.
Masurarea rezistentei (media a 3 determinari):
6 de trecere la priza Z(tp) <= 0,1 R(pp) [Ohm] PIF; RC La I(min.) = 50 A c.a.
de pamant aplicat, se citeste
D(u) [mV]


Masurarea rezistentei R(iz) >= 5 MOhm la PIF; Megohmmetru inductor de
7 de izolatie a R(iz) >= 1 MOhm in PIF; RT; 1000 V
circuitelor secundare exploatare RC; RA (Citirea dupa 1 minut)
din MR


Incercarea cu Izolatia trebuie sa suportePIF; RC (nu Cu TCS 2 KV sau
8 tensiune marita a incercarea fara conturnari mai rar de 6megohmmetru inductor de 2
circuitelor secundare sau strapungeri ani) 500 V, timp de 1 minut
din MR


Masurarea
rezistentei ohmice a R(mas.) = (1 + 10%) R(ref.) PIF; RA la Metoda V-A sau Puntea
9 bobinelor de de fabrica [Ohm] bobine Wheatstone sau Thomson
declansare, (Se fac 3 determinari)
anclansare


Masurarea tensiunii U(min) = 0,85 U(n) Se va utiliza o sursa de
10 minime de actionare la bobina de conectare; PIF; RA la c.c. reglabila si un
ale bobinelor U(min) = 0,7 U(n) bobine voltmetru de clasa de
la bobina deconectare precizie 1,5


11 Verificarea mecanica Nu trebuie sa apara uzuri, PIF; RT; Control vizual
a MR deformari sau fisuri la RC; RA


Probe functionale la piesele componente Prin actionarea de la
12 anclansari si 5 la U(min) la bobina; PIF; RT; buton sau prin actionarea
declansari repetate 5 la U(n) la bobina; RC; RA protectiilor.
5 la U(max) la bobina*ST*

ANEXA 9
-------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 5
SEPARATOARE SUB SARCINA (tip ISEM; GARDY)

1) Caracteristici:
Pentru ISEM: U(n) = 29 KV; I(n) = 630 A; I(lt) = 10 KA(ef); I(ld) = 25 KA; I(rup) = 650 A; P(rup) = 18
MVA.
Pentru GARDY: U(n) = 25 KV; I(n) = 400 A; I(lt) = 10 KA(ef); I(ld) = 25 KA; I(rup) = 400 A; P(rup) = 15
MVA.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii sa fie mai mare sau egala cu +10C, iar umiditatea
relativa a aerului ambiant sa fie de cel mult 80%.
3) Verificari si masuratori in exploatare la separatorii sub sarcina si dispozitive de actionare (se respecta
ordinea de mai jos):
*T*

*Font 9*


Nr. Indicatii si valori Momentul Metode folosite
crt. Denumirea probei de control efectuarii si/sau aparate folosite
probei


Masurarea rezistenteiR(iz) >= 3000 MOhm la PIF; PIF; RT; Megohmmetru inductor de
1 de izolatie a R(iz) >= 1000 MOhm in RC; RIA 2500 V
circuitului primar exploatare (citirea dupa 1 minut)


U(inc.) = 56 KV, PIF; RC Instalatie de tensiune
Incercarea izolatiei timp de 1 minut. (dar la 6 alternativa marita de
2 cu tensiune Izolatia trebuie sa suporte ani 50 Hz
alternativa marita incercarea fara conturnari obligatoriu) (Kenotron)
sau strapungeri.


Aparat de ulei
Incercarea uleiului Metoda: Se fac 6
3 din camera de E(d) >= 130 KV la PIF; PIF; RC; RIA determinari pentru
stingere si coloana E(d) >= 80 KV in exploatare fiecare proba si se
izolanta calculeaza media
ultimelor 5.


a) Metoda V-A in c. c.
Masurarea rezistentei (se face media a 3
ohmice de contact a citiri):
contactelor La I = 100 A c.c. aplicat, PIF; RT; La I = 100 A c.c.
4 principale trebuie ca: RC; RIA aplicat, se citeste
(Se efectueaza dupa DELTA U <= 9 mV DELTA U [mV].
4-5 manevre de I-D) b) Ampermetru si
voltmetru de clasa
precizie 0,5


Masurarea rezistentei R(iz) >= 5 MOhm la PIF; Megohmmetru inductor de
5 de izolatie a R(iz) >= 1 MOhm in PIF; RT; RC 1000 V
circuitelor secundare exploatare (Citirea dupa 1 minut)
din MR


Verificarea mecanica Nu trebuie sa apara uzuri, PIF; RT;
6 a dispozitivului de deformari sau fisuri la RC; RIA Control vizual
actionare piesele componente


Probe functionale la PIF; RT; Prin actionarea de la
7 conectari si 5 probe la U(n) RC; RIA buton sau actionare
deconectari repetate manuala*ST*

ANEXA 10
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 6
SEPARATOARE DE MEDIE SI INALTA TENSIUNE
tip SME 35 KV; SBE sau STE 110KV

1) Caracteristici:
Pentru SME (SMEP) 35 KV: U(n) = 35 KV; I(n) = 1250 A; I(lt) = 30 KA(ef); I(ld) = 75 KA.
Pentru SBE sau STE 110 KV: U(n) = 110 KV; I(n) = 1250 A; I(lt) = 30 KA(ef); I(ld) = 75 KA.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii sa fie mai mare sau egala cu +10C, iar umiditatea
relativa a aerului ambiant sa fie de cel mult 80%.
3) Verificari si masuratori in exploatare la separatori si dispozitive de actionare (se respecta ordinea de mai
jos):
*T*

*Font 9*


Nr. Indicatii si valori Momentul Metode folosite
crt. Denumirea probei de control efectuarii si/sau aparate folosite
probei


Pentru SME 35 KV:
R(iz) >= 3000 MOhm la PIF;
1 Masurarea R(iz) >= 1000 MOhm in PIF; RC (la Megohmmetru inductor
rezistentei de exploatare 6 ani de 2500 V
izolatie a Pentru SBE (STE) 110 KV: obligatoriu); (citirea dupa 1 minut)
circuitului primar R(iz) >= 5000 MOhm la PIF; RIA
R(iz) >= 3000 MOhm in
exploatare


U(inc.) = 56 KV, Instalatie de tensiune
Incercarea izolatiei timp de 1 minut PIF; alternativa marita de
2 cu tensiune Izolatia trebuie sa suporteRC (la 6 ani 50 Hz
alternativa marita incercarea fara conturnari obligatoriu) (Kenotron)
sau strapungeri.


a) Metoda V-A in c.c.
Masurarea (se face media a 3
rezistentei ohmice PIF; RT; RC citiri):
de contact a La I = 100 A c.c. aplicat, (la 6 ani La I = 100 A c.c.
3 contactelor trebuie ca: obligatoriu); aplicat, se citeste
principale DU <= 18 mV RIA DELTA U [mV].
(Se efectueaza dupa b) Ampermetru si
4-5 manevre de I-D) voltmetru de clasa
precizie 0,5


Masurarea
rezistentei de
izolatie a R(iz) >= 5 MOhm la PIF; PIF; RT; Megohmmetru inductor
4 circuitelor R(iz) >= 1 MOhm in RC; RIA de 1000 V
secundare din exploatare (Citirea dupa 1 minut)
dispozitivul de
actionare


Verificarea mecanicaNu trebuie sa apara uzuri,
5 si a blocajelor din deformari sau fisuri la PIF; RT; Control vizual
dispozitivul de piesele componente RC; RIA
actionare


Probe functionale la PIF; RT; Prin actionarea de la
6 inchideri si 5 probe la U(n) RC; RIA buton sau actionare
deschideri repetate manuala*ST*

ANEXA 11
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 7
TRANSFORMATORUL DE PUTERE
tip TMUS-NS 16MVA, 110/27,5 KV

1) Caracteristici: S = 16 MVA; U(n1) = 110 KV; U20=27,5 KV; PFe = PO = 28 KW;
P(sc) = P(cu) = 98 KW; U(sc) = 10,6%; IO = 2,5%; T(max.) ulei = 81C;
Reglajul tensiunii= 9 x 1,78%; 50Hz; Masa uleiului = 14,4 t; Masa totala = 41,4 t
2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii sa fie mai mare sau egala cu +10C, iar umiditatea
relativa a aerului ambiant sa fie de cel mult 80%.
Masuratorile se efectueaza la 2 temperaturi ale infasurarilor:
a) +50C (la o ora dupa scoaterea de sub tensiune);
b) Temperatura mediului ambiant (Se admite ca diferenta dintre temperatura de fabrica si temperatura de
masurare in exploatare sa fie de: 5C.
ATENTIE: se vor efectua corectiile de masurare la temperatura de +20C
3) Verificari si masuratori in exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):
*T*

*Font 9*


Nr. Indicatii si valori Momentul Metode folosite
crt. Denumirea probei de control efectuarii si/sau aparate
probei folosite


a) Recoltarea se face in
lunile aprilie-septembrie.
b) In cuva si conservator:
E(d) >= 220 KV/cm la PIF;
Incercarea uleiului din E(d) >= 160 KV/cm in PIF; Aparat de ulei
cuva, conservator si exploatare RT (anual); Metoda: Se fac 6
1 comutator. c) In ruptor: RIA (la determinari pentru
Nivelul de ulei in E(d) >= 125 KV/cm. schimbarea fiecare proba si se
conservator. NOTA: In caz ca rigiditatea uleiului) calculeaza media
dielectrica a uleiului din ultimelor 5.
ruptor este sub 100 KV/cm,
se va inlocui uleiul din
ruptor.


a) La PIF:
R60" = 70% x R60"
valoarea din fabrica;
b) In exploatare:
R60" >= 600 MOhm la 20C;
2 Masurarea rezistentei deR60" >= 180 MOhm la 50C; PIF; Megaohmmetru inductor
izolatie R60" NOTA: La o scadere brusca RT (anual); de 2500 V
de la un an la altul de mai RC; RIA. (citirea dupa 1 minut)
mult 40% al R60", se va
face o analiza speciala
pentru a se stabili cauzele
si masurile de remediere.


3 Masurarea coeficientuluia) La PIF: PIF; Megaohmmetru
de absorbtie: K(abs) >= 1,5; RT (anual); inductor de 2500 V
K(abs) = R60"/R15" b) In exploatare: RC; RIA. (citirea dupa 15" si
K(abs) >= 1,2 60")


a) La PIF:
Masurarea tg delta si a Tg delta <= 0,75%; PIF; Puntea Schering
4 capacitatii izolatiei b) In exploatare: RT (anual); Tensiunea
complexe a infasurarilor Tg delta <= 2,5% la20C; RC; RIA. aplicata = 10 KV
Tg delta <= 7% la 50C;


Rezistenta masurata sa nu a) Metoda V-A in c.c.
Masurarea rezistentei difere cu + 2% fata de PIF; (se face media a 3
5 ohmice a infasurarilor rezistenta din fabrica RT (anual); citiri);
in curent continuu masurata la aceeasi RC; RIA. b) Ampermetru si
temperatura voltmetru de clasa
precizie 0,5.


Verificarea
comutatorului de reglaj
sub sarcina: Megohmmetru inductor
a) Masurarea rezistentei In exploatare: de 1000 V
de izolatie a R60" >= 2 MOhm la 20C; (citirea dupa 1 minut)
circuitelor de comanda,
protectie, semnalizare
si servomotor;


b) Verificarea sensului Nu se va actiona la
corect de rotire a temperatura uleiului mai Se vor efectua probele
comutatorului si mica de -10C sau daca pentru curatirea
blocarea lui pe primul temperatura din interiorul suprafetelor
si ultimul plot; dispozitivului este mai contactelor
mica de 0C


6 c) Verificarea RT (anual);
etanseitatii RC; RIA.
dispozitivului de
actionare, a starii Sunt cele stabilite
fizice si Sunt cele stabilite pentru pentru fiecare element
functionalitatii fiecare element in parte in in parte in instructii
releelor, instructii sau buletine de sau fise tehnologice.
contactoarelor, fabrica.
microintrerupatoarelor,
termostatului, a
rezistentei de
incalzire, starea
mecanica si de blocare.


d) Verificarea
concordantei pozitiei
ploturilor de pe trafo Se constata concordanta Prin control vizual
cu indicatia din camera
de comanda.


PIF;
Verificare grupei de Rezultatul verificarii Interventii
7 conexiuni si a trebuie sa confirme la Metoda curentului
polaritatii notatiile de pe trafo infasurari continuu
si la
conexiuni


PIF;
Interventii Metoda voltmetrelor
la (clasa de precizie
infasurari; 0,2)
Masurarea raportului de Eroarea: e <= 0,5% pentru Dupa sau
8 transformare (erorii de fiecare plot declansari Trusa pentru
raport) prin masurarea erorii de
protectia raport.
defectelor
interne.


PIF (in
Masurarea pierderilor si IO = (0,1 ... 10)% I(n) lipsa Metoda celor doua
9 a curentului de mers in sau buletinului wattmetre
gol la tensiune redusa valorile din fabrica de fabrica); (clasa de precizie
sau nominala Dupa 0,2)
reparatie in
ateliere.


PIF;
Verificarea Fazele trebuie sa Dupa Control vizual
10 corespondentei fazelor corespunda notatiilor demontarea
barelor.


Masurarea rezistentei de Buletin de fabrica:
izolatie a jugului, R60" >= 5 MOhm PIF Megaohmmetru
11 butoanelor, schelelor, (Masurarea se face (buletinul inductor de 500 V
pachetului de tole obligatoriu inainte de de fabrica) (citirea dupa 1 minut)
cuvare)


Verificarea inclinarii a) Inclinarea capacului: PIF; Conform
12 capacului si a (1-2)%; Demontarea instructiunilor
conductelor de legatura b) Inclinarea conductelor conductelor; furnizorului si a
intre cuva si pentru releele de gaze: Inlocuirea fiselor tehnice
conservator (2-4)% releelor de specifice
gaze.


Verificarea Megaohmmetru inductor
traductoarelor de de 500 V
temperatura, a nivelului PIF; RT (citirea dupa 1 minut)
de ulei, a releelor de (anual); RC; Verificarile se
13 gaze si a circuitelor R(iz.) >= 2 MOhm la 20C RIA (lucrari efectueaza conform
acestora: Toate accesoriile trebuie in instructiunilor
a) verificarea sa functioneze corect circuitele furnizorului si a
rezistentei de izolatie respective). fiselor tehnice
b) verificarea specifice
functionarii corecte


Verificarea
sistemului de
racire-ventilatie: PIF;
a) Rezistenta de R(iz.) >= 2 MOhm la 20C RT (anual); Megaohmmetru inductor
14 izolatie a circuitelor, RC; de 1000 V
a elementelor componente RIA (lucrari(citirea dupa 1 minut)
si a in
electroventilatoarelor circuitele
b) Probe functionale Se verifica sensul corect respective).Se efectueaza 2 probe:
(pornire manuala si de rotire a ventilatoarelor - una manuala
automata la - una automata
supratemperatura.


Verificarea protectiei
de cuva: PIF;
a) masurarea rezistentei RT (anual); Megaohmmetru inductor
15 de izolatie a cuvei fata RC; de 2500 V
de sina R(iz.) >= 10 MOhm la 20C RIA (Dupa (citirea dupa 1 minut)
b) functionarea corecta functionareaSe va utiliza trusa de
a protectiei de cuva la protectiei curent si tensiune
curentul stabilit in de cuva) (TCT)
tabelul de reglaj*ST*

NOTA: Dupa verificarea TRAFO 16 MVA, se verifica obligatoriu transformatorul de curent de 110 KV si
protectiile montate pe transformatorul de putere.

ANEXA 12
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 8
TRANSFORMATOARE DE PUTERE
cu S(n) <= 1 MVA si U(n) < 60 KV

1) Caracteristici: Sunt cele trecute de fabricant pe placuta
2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii sa fie mai mare sau egala cu +10C, iar umiditatea
relativa a aerului ambiant sa fie de cel mult 80%.
Temperatura infasurarii cand se efectueaza masuratoarea sa fie cat mai aproape de cea din fabrica de +20C
cu diferenta de 5C.
ATENTIE: se vor efectua corectiile de masurare la temperatura de +20C
3) Verificari si masuratori in exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):

*T*

*Font 9*


Nr. Indicatii si valori Momentul Metode folosite
crt. Denumirea probei de control efectuarii si/sau aparate
probei folosite


Recoltarea se face in PIF; Aparat de ulei
lunile aprilie-septembrie. RT (anual); Metoda: Se fac 6
1 Incercarea uleiului E(d) >= 180 KV/cm la PIF; RIA (la determinari pentru
E(d) >= 120 K V/cm in schimbarea fiecare proba si se
exploatare uleiului) calculeaza media
ultimelor 5.


a) Pentru U(n1) < 60 KV:
Masurarea rezistentei R60" >= 300 MOhm la 20C; PIF; Megohmmetru inductor de
2 de izolatie R60" R60" >= 90 MOhm la 50C RT (anual); 2500 V
b) Pentru U(n2) < 500 V: RC; RIA. (citirea dupa 1 minut)
R60" >= 2 MOhm la 20C.


Masurarea a) La PIF: PIF; Megohmmetru inductor de
3 coeficientului de K(abs) >= 1,3; RT (anual); 2500 V
absorbtie la 20C b) In exploatare: RC; RIA. (citirea dupa 15" si
K(abs) = R60"/R15" K(abs) >= 1,2 60")


PIF;
Masurarea tg delta si a RC (2 RT
4 capacitatii izolatiei Tg delta <= 2,5% la 20C; La trafo Puntea Schering
complexe a Tg delta <= 7% la 50C; servicii
infasurarilor interne din
ST)


Masurarea rezistentei Rezistenta masurata sa nu a) Metoda V-A in c.c.
5 ohmice a infasurarilor difere cu 2% fata de PIF; (se face media a 3
in curent continuu pe rezistenta din fabrica RT (anual); citiri);
fiecare plot masurata la aceeasi RC; RIA. b) Ampermetru si
temperatura voltmetru de clasa
precizie 0,2 sau 0,5.


Controlul starii
Verificarea Conform instructiunilor PIF; RIA contactelor si al
6. comutatorului la trafo furnizorului si, in lipsa (La orice presiunii pe contacte.
fara reglaj sub sarcina acestora, conform fisei decuvare). Se vor masura
tehnologice rezistentele ohmice pe
fiecare plot.


PIF;
Verificarea grupei de Rezultatul verificarii Interventii
7 conexiuni si a trebuie sa confirme la Metoda curentului
polaritatii notatiile de pe trafo infasurari continuu (3 probe)
si la
conexiuni


PIF;
Masurarea raportului deTensiunea intre faze sa nu declansari Metoda voltmetrelor
8 transformare difere cu mai mult de 2%. la defectele(clasa de precizie 0,2)
(erorii de raport) Eroarea: e <= 0,5% pentru interne sau
fiecare plot (arderea Trusa WMUT-100H
sigurantei).


Verificarea Fazele trebuie sa PIF;
9 corespondentei corespunda notatiilor de pe Dupa Control vizual
fazelor transformator si a fazelor demontarea
sistemului barelor.*ST*

ANEXA 13
---------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 9
TRANSFORMATOARE DE MASURA DE TENSIUNE

1) Caracteristici: Sunt cele trecute de fabricant pe placuta transformatorului.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii sa fie mai mare sau egala cu +10C, iar umiditatea
relativa a aerului ambiant sa fie de cel mult 80%.
Temperatura infasurarii cand se efectueaza masuratoarea sa fie cat mai aproape de cea din fabrica de +20C
cu diferenta de 5C.
3) Verificari si masuratori in exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):

*T*

*Font 9*


Nr. Indicatii si valori Momentul Metode folosite
crt. Denumirea probei de control efectuarii si/sau aparate
probei folosite


Incercarea uleiului Recoltarea se face in
din cuva: (aspect; sezonul cald, de regula in
impuritati; rigiditateperioada aprilie-septembrie PIF; Aparat de ulei
dielectrica, tg delta,a) Ptr. TT 6-60 KV: RT (anual); Metoda: Se fac 6
1 prezenta apei) (La E(d) >= 140 KV/cm la PIF; RC; determinari pentru
transformatoarele de E(d) >= 120 KV/cm in RIA (la fiecare proba si se
6-60 KV proba este exploatare schimbarea calculeaza media
facultativa; se b) Ptr. TT 110 KV: uleiului) ultimelor 5
prefera inlocuirea E(d) >= 160 KV/cm la PIF; determinari.
uleiului din cuva la E(d) >= 140 KV/cm in
6-10 ani). exploatare


a) Pentru infasurarea
Masurarea rezistentei primara: PIF; Megaohmmetru
2 de izolatie a R60" >= 2000 MOhm RT (anual); inductor de 2500 V
infasurarilor R60" b) Pentru infasurarea RC; RIA. (citirea dupa 1 minut)
secundara:
R60" >= 50 MOhm


Masurarea tg delta si a) Pentru TEMU 110 KV:
a capacitatii Tg delta <= 1,2% la PIF; PIF; Puntea Schering
3 izolatiei complexe a Tg delta <= 3% in RT (anual); (Tensiunea de
infasurarilor exploatare; RC; RA. alimentare este de
(Se face numai la b) Pentru TECU 110 KV: 10 KV).
TT cu U(n) >= 110 KV) Tg delta <= 0,37%


Incercarea izolatiei U(inc) = 2 KV timp de 1' Trusa tip TCS-2 sau
4 infasurarii secundare sau 2500 V c.c. timp de 1'. Megaohmmetru
cu tensiune In timpul incercarii nu PIF si RIA inductor de 2500 V
alternativa marita trebuie sa apara (aplicarea tensiunii
strapungeri sau conturnari timp de 1 minut)


Incercarea izolatiei
primare cu tensiune U(n) 6 12 25 35 Instalatie de tensiune
5 marita, 50 Hz (KV) PIF si RTA alternativa marita de
(Se face numai la TT 50 Hz
pana la 35 KV) U(inc) 18 25 45 63 (Kenotron)
(KV)


Rezistenta masurata sa nu a) Metoda V-A in c.c.
Masurarea rezistentei difere cu 2% fata de PIF; RIA (se face media a 3
6 ohmice a infasurarilorrezistenta din fabrica (interventii,citiri);
(facultativ in masurata la aceeasi reparatii la b) Ampermetru si
exploatare) temperatura infasurari). voltmetru de clasa
precizie 0,5.


Polaritatea trebuie sa PIF; RIA
7 Verificarea corespunda cu notatia (interventii, Metoda curentului
polaritatii bornelor reparatii la continuu
infasurari).


Masurarea raportului Se compara cu datele PIF; RIA
8 de transformare pentruinscrise pe eticheta (interventii, Metoda voltmetrelor
toate infasurarile transformatorului reparatii la (clasa de precizie 0,2)
secundare infasurari).


RIA
9 Determinarea erorilor Conform normelor (conform -
de unghi si de raport metrologice normelor
metrologice)


Ridicarea U(aplicat) = PIF sau a) Metoda V-A in c.a.,
10 caracteristicii de (0 .. 1,3) x U(n); banuiala de 50 Hz
mers in gol I(o) = (0,1 ... 10)% x I(n) defect b) Ampermetru si
la tensiunea nominala voltmetru de clasa
precizie 0,2 sau 0,5.


Masurarea se executa
dupa montajul definitiv
S(s) = U(n) x I(sarcina) [VA]; PIF sau la al circuitului
11 Masurarea sarcinii S(s) <= S(n) a modificari in alimentat de
secundare transformatorului pentru clasacircuitele de transformatorul de
de precizie data tensiune. tensiune, cu toate
aparatele si releele
conectate.


Proba consta in
masurarea caderii de
tensiune pe rezistenta
cu silit (UR1) din
circuitul
PIF; RT (la antiferorezonant,
In cazul alimentarii unitatii 2 ani); RC; conform metodologiei
Verificarea de baza la 30 KV, atunci: RIA (la indicate in
integritatii a) TECU 110 este normal, cand: functionari instructiunile de
circuitului UR1 = (20 ... 45) V; intempestive exploatare. In caz de
12 antiferorezonant la IR1 = (0,02 ... 0,05) A. ale dubiu, se masoara si
transformatoarele sau protectiilor curentul prin
capacitive b) TECU 110 este defect, cand:sau in cazul rezistenta (IR1).
TECU 110 KV UR1 < 20 V si IR1 > 0,02 A unor erori Verificarea se face
UR1 > 45 V si IR1 > 0,05 A mari la aplicand o tensiune
masurarea redusa de 30 KV, de la
tensiunii). o sursa independenta,
direct pe unitatea de
baza a ansamblului de
condensatoare de inalta
tensiune, fixata de
capacul cuvei
inductive.


Masurarea rezistentei Z(tp) <= 0, 1 R(pp) [Ohm] Se aplica metoda mV-A
13 de trecere la priza dela I(min) = 50 A, 50 Hz PIF; RC. in curent alternativ,
pamant 50 Hz.*ST*

ANEXA 14
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 10
TRANSFORMATOARE DE MASURA DE CURENT
de 6 ... 60 KV si 110 KV

1) Caracteristici: Sunt cele trecute de fabricant pe placuta transformatorului.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii sa fie mai mare sau egala cu +10C, iar umiditatea
relativa a aerului ambiant sa fie de cel mult 80%.
Temperatura infasurarii cand se efectueaza masuratoarea sa fie cat mai aproape de cea din fabrica de +
20C cu diferenta de 5C.
3) Verificari si masuratori in exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):

*T*

*Font 9*


Nr. Indicatii si valori Momentul Metode folosite
crt. Denumirea probei de control efectuarii si/sau aparate
probei folosite


Recoltarea se face in sezonul
Incercarea uleiului cald, de regula in perioada
din cuva aprilie-septembrie Aparat de ulei
1 (La transformatoarele a) Pentru TC 6-60 KV: PIF; Metoda: Se fac 6
de 6-60 KV proba este E(d) >= 140 KV/cm la PIF; RT; RC; RIA determinari pentru
facultativa; se E(d) >= 120 KV/cm in (la fiecare proba si se
prefera inlocuirea exploatare schimbarea calculeaza media
uleiului din cuva la b) Pentru CESU 110 KV: uleiului) ultimelor 5
6-10 ani). E(d) >= 160 KV/cm la PIF; determinari.
E(d) >= 140 KV/cm in
exploatare


Pentru infasurarea primara:
a) La TC 6-60 KV,
Masurarea rezistentei R60" >= 2000 MOhm PIF; RT; Megaohmmetru inductor
2 de izolatie a b) La CESU 110 KV, RC; RIA. de 2500 V
infasurarilor R60" R60" > 5000 MOhm (citirea dupa 1 minut)
Pentru infasurarile secundare:
R60" >= 50 MOhm


Masurarea tg delta a Pentru CESU 110 KV: Puntea Schering
izolatiei complexe a Tg delta <= 1,2% la PIF; PIF; RT; (Tensiunea de
3 infasurarilor Tg delta <= 3% in exploatare RC; RIA. alimentare este de 10
(Se face numai la TC KV).
cu U(n) = 110 KV)


Incercarea izolatiei U(inc) = 2 KV c.a. timp de 1' Trusa tip TCS-2 sau
4 infasurarii secundare sau 2500 V c.c. timp de 1'. Megaohmmetru inductor
cu tensiune In timpul incercarii nu PIF si RIA de 2500 V
alternativa marita trebuie sa apara strapungeri (aplicarea tensiunii
sau conturnari timp de 1 minut)


Incercarea izolatiei
primare cu tensiune U(n) 6 12 25 35 Instalatie de tensiune
5 marita, 50 Hz (KV) PIF si RTA alternativa marita de
(Se face numai la TC 50 Hz
de 6-60 KV) U(inc) 18 25 45 63 (Kenotron)
(KV)


Rezistenta masurata sa nu a) Metoda V-A in c.c.
Masurarea rezistentei difere cu 2% fata de PIF; RIA (se face media a 3
6 ohmice a infasurarilor rezistenta din fabrica (interventii, citiri);
(facultativ in masurata la aceeasi reparatii la b) Ampermetru si
exploatare) temperatura infasurari). voltmetru de clasa
precizie 0,2 sau 0,5.


PIF; RIA
7 Verificarea Polaritatea trebuie sa (interventii, Metoda curentului
polaritatii corespunda cu notatia bornelorreparatii la continuu
infasurari).


8 Masurarea raportului PIF; RIA Se utilizeaza trusa de
de transformare Se compara cu datele inscrise (interventii,1200 A si ampermetre de
(Se face la curent pe eticheta transformatorului reparatii la curent alternativ
nominal) infasurari). (clasa de precizie 0,2
sau 0,5)


RIA -
9 Determinarea erorilor Conform normelor metrologice conform -
de unghi si de raport normelor
metrologice


Ridicarea curbei Curbele se compara cu cele a) Metoda V-A in c. a.,
10 volt-amper initiale sau cu cele ridicate PIF sau 50 Hz
(facultativ in la transformatoare de acelasi banuiala de b) Ampermetru si
exploatare) tip. defect voltmetru de clasa
precizie 0,2 sau 0,5.


Masurarea se executa
dupa montajul definitiv
al circuitului
S(s) = U x I(sn) [VA]; PIF sau la alimentat de
11 Masurarea sarcinii S(s) <= S(n) modificari in transformatorul de
secundare a transformatorului pentru circuitele de curent, cu toate
clasa de precizie data curent. aparatele si releele
conectate
Se utilizeaza aparate
de masura de clasa de
precizie de 0,2 sau 0,5


Masurarea rezistentei Z(tp) <= 0,1 Rpp [Ohm] Se aplica metoda mV-A
12 de trecere la priza de la I(min) = 50 A, 50 Hz PIF; RC. in curent alternativ,
pamant 50 Hz.*ST*

ANEXA 15
--------
la instructiunile nr. 357
--------------------------

FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 11
DESCARCATOARE

1) Caracteristici: Tensiune nominala; Curentul de conductie; Tensiunea de amorsare.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii sa fie mai mare sau egala cu +10C, iar umiditatea
relativa a aerului ambiant sa fie de cel mult 80%.
3) Verificarile si masuratorile se efectueaza anual, in laborator, inainte de inceperea sezonului descarcarilor
atmosferice (de obicei primavara) prin demontarea din instalatie.
4) Verificari si masuratori in exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):

*T*

*Font 9*


Nr. Indicatii si valori Momentul Metode folosite
crt. Denumirea probei de control efectuarii si/sau aparate
probei folosite


a) Pentru tipurile de DRV
Masurarea curentului din IFTE-ELF:
de conductie cu I(cc) = 300 ... 500 A PIF; Anual
1 scoatere de sub b) Pentru descarcatoarele (primavara); Kenotron
tensiune cu oxid metalic (ZnO) la RC; RIA.
33 KV c.c.:
I(cc) = 140 ... 450 A


a) U(a) >= 25 KV ptr. DRVL 12;
b) U(a) >= 32 KV ptr. DRVL 18;
2 Masurarea tensiunii c) U(a) >= 42 KV ptr. DRVL 24; PIF; Anual Kenotron
de amorsare la 50 Hz d) U(a) >= 49 KV ptr. RVS 20; (primavara);(Media a 5 incercari)
e) U(a) >= 50 KV ptr. RVS 30; RC; RIA.
f) U(a) >= 36 KV ptr. oxid
metalic 25 KV


Verificarea Metoda:
contorului: Se descarca pe
a) verificarea contor un
mecanica; Contorul trebuie sa PIF; condensator de circa
3 b) verificarea inregistreze toate impulsurile RC; RIA. 2F incarcat cu
izolatiei; inductorul la 2500 V.
c) functionarea (Se fac 3 incercari)
contorului


Masurarea rezistentei Z(tp) <= 0,1 R(pp) [Ohm] PIF; RC; Se aplica metoda
4 de trecere la priza la I(min) = 50 A, 50 Hz RIA. mV-A in curent
de pamant alternativ, 50 Hz.*ST*

ANEXA 16
--------
la instructiunile nr. 357
--------------------------

FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 12
INSTALATII DE LEGARE LA PAMANT in STE 110/27.5 KV

1) Caracteristici: R(pp) <= 0,5 Ohm; starea de umiditate a solului; tensiunea de atingere [U(a)]; tensiunea
de pas [U(pas)].
2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii sa fie mai mare sau egala cu +10C.
3) Recomandare: verificarile si masuratorile se efectueaza pe cat posibil in perioada de seceta (de obicei
cand pamantul este foarte uscat).
4) Verificari si masuratori in exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):

*T*

*Font 9*


Nr. Indicatii si valori Momentul Metode folosite
crt. Denumirea probei de control efectuarii si/sau aparate
probei folosite


PIF; Metoda V-A in c.a.
Masurarea rezistentei RT (anual), (media a 3 determinari):
1 de dispersie a prizei R(pp) <= 0,5 Ohm dupa 10 ani de la I(min.) = 50 A c.a.
de pamant exploatare; aplicat
RC; RIA. sau
aparate specializate


Verificarea gradului Se dezgroapa portiunea
de corodare a Corodarea trebuie sa Dupa 10 ani de 0,3-0,7 m a
instalatiei de legare fie mai mica de 1/3 din de exploatare legaturilor la priza de
2 la pamant sectiunea electrodului si apoi la 6 pamant, la cel putin 2%
(Se va efectua de pentru a fi valabila ani. din numarul de legaturi
catre gestionarul la priza de pamant
instalatiei)


Verificarea Metoda V-A in c.a.
continuitatii (media a 3 determinari):
3 legaturilor de Z(tp) <= 0,1 R(pp) [Ohm] PIF; RC. la I(min.) = 50 A c.a.
ramificatie la aplicat, se citeste
instalatia de legare DELTA U [mV]
la priza de pamant


Se determina distributia
4 Masurarea tensiunilor Se compara cu valorile potentialului, a
de atingere si de pas admise in proiect sau in PIF; RC. coeficientului de
normativele in vigoare atingere [K(a)] si de
pas [K(pas)]*ST*


ANEXA 17
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 13
CABLURI DE ENERGIE DE MEDIE TENSIUNE
de 3 KV, 6 KV, 10 KV si 20 KV

1) Caracteristici: Tensiunea nominala [U(n)], curentul maxim de durata [I(max.)], tipul cablului,
Lungimea cablului (L [m]), mediul in care este pozat.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii sa fie mai mare sau egala cu +10C, iar umiditatea
relativa a aerului ambiant sa fie de cel mult 80%.
3) Verificari si masuratori in exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):
*T*

*Font 9*


Nr. Indicatii si valori Momentul Metode folosite
crt.Denumirea probei de control efectuarii si/sau aparate
probei folosite


Verificare manta Nu trebuie sa aiba loc PIF; Se aplica U(cc) = 4 KV
1 (invelis de strapungeri in timpul RT (la 5 ani); timp de 5 minute la PIF
protectie) din verificarii RIA si 1 minut in exploatare.
PVC sau PE Kenotron


a) Se utilizeaza
a) La continuitate cu ohmmetre, buzere sau
Verificare ohmmetru valoarea PIF; lampi de control cu
2 continuitate si rezistentei electrice RIA (dupa cablul scos de sub
identificarea este zero, iar buzerul va interventii tensiune.
fazelor suna. accidentale) b) Pentru fazare se
b) Pentru corespondenta utilizeaza ICF 6-20 KV
fazelor, ICF va indica cu cablul sub
tensiune.


Verificarea Valorile masurate se vor PIF; RIA Se utilizeaza metoda V-A
rezistentei corecta la 1 km si la 20C, (dupa cu aparate de clasa de
3 ohmice ale apoi se vor compara cu interventii precizie <= 1 sau Puntea
conductoarelor si valorile din fabrica accidentale) Wheatstone sau puntea
ale ecranelor dublu Thomson


a) La PIF:
Valorile masurate si Se utilizeaza:
Verificarea corectate la 1 km si la PIF; a) Megaohmmetru de 2500 V
4 rezistentei de 20C sunt valori de RT (la 5 ani); pentru LEC 3-10 KV;
izolatie referinta. RIA b) Megaohmmetru de 5000 V
b) In exploatare: pentru LEC 12-20 KV.
R(iz) > 50 MOhm/km.


a) Coeficientul de absorbtie:
Verificarea K(abs) = R60"/R15" Se utilizeaza:
coeficientului de[K(a) >= 1,3 in exploatare]. PIF; RIA si cand 1) Megaohmmetru de 2500 V
5 absorbtie si a b) Indicele de polarizare se R(iz.) este pentru LEC 3-10 KV;
indicelui de face numai pentru LEC cu necorespunzatoare2) Megaohmmetru de 5000 V
polarizare izolatia de HIU si este: pentru LEC 12-20 KV.
I(p) = R10'/R1'
[I(p) >= 2 in exploatare]U(n) 6 10 20
(KV)

Incercarea cu U(inc) 21 35 72 PIF; RIA si cand
6 tensiune inalta (KV) R(iz.) este Kenotron
continua necorespunzatoare
I(cc) < 200< 200< 600
(A)

Nu trebuie sa aiba loc
strapungeri.*ST*


ANEXA 18
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 14
CABLURI DE ENERGIE DE JOASA TENSIUNE
de U(n) < 1 KV

1) Caracteristici: Tensiunea nominala [U(n)], curentul maxim de durata [I(max.)], tipul cablului, lungimea
cablului - L [m], mediul in care este pozat.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii sa fie mai mare sau egala cu +10C, iar umiditatea
relativa a aerului ambiant sa fie de cel mult 80%.
3) Verificari si masuratori in exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):
*T*

*Font 9*


Nr. Indicatii si valori Momentul Metode folosite
crt. Denumirea probei de control efectuarii si/sau aparate
probei folosite


a) Se utilizeaza ohmmetre,
Verificare PIF; buzere sau lampi de
1 continuitate si Pentru corespondenta RIA (dupa control cu cablul scos de
identificarea fazelorfazelor, ICF va indica interventii sub tensiune.
accidentale) b) Pentru fazare se
PIF; utilizeaza ICF 0,4 KV cu
cablul sub tensiune.


Valorile masurate dupa 1
minut, corectate la 1 km
Verificarea si la 20C, sunt: RIA (dupa Se utilizeaza:
2 rezistentei de a) R(iz) >= 5 MOhm/km interventii Megaohmmetru de 1000 V
izolatie pentru cablu din HIU; accidentale) (Citirea dupa 1 minut)
b) R(iz) >= 3 MOhm/km
pentru cablu din PVC*ST*


ANEXA 19
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 15
CABLURI DE COMANDA - CONTROL

1) Caracteristici: Tensiunea nominala [U(n)], tipul cablului, lungimea cablului - L [m], mediul in care este
pozat.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii sa fie mai mare sau egala cu +10C, iar umiditatea
relativa a aerului ambiant sa fie de cel mult 80%.
3) Verificari si masuratori in exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):

*T*

*Font 9*


Nr. Indicatii si valori Momentul Metode folosite
crt. Denumirea probei de control efectuarii si/sau aparate
probei folosite


Verificarea
continuitatii si
identificarea firelor
Atentie: Se utilizeaza ohmmetre,
1a) se verifica si Aparatele vor indica PIF; RIA (dupa buzere sau lampi de
continuitatea continuitatea interventii control cu cablul scos de
ecranului sau a accidentale) sub tensiune.
mantalei;
b) se verifica daca
mantaua este legata
la priza de pamant


Verificarea rezistenteiValorile masurate dupa PIF;
2 de izolatie a firelor 1 minut, corectate la RT (anual); Se utilizeaza:
intre ele si a fiecarui1 km si la 20C, sunt: RIA (dupa Megaohmmetru de 1000 V
fir fata de masa sau R(iz) >= 5 MOhm/km interventii (Citirea dupa 1 minut)
manta pentru cablu din PVC accidentale)*ST*


ANEXA 20
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 16
FIDER DE ALIMENTARE

1) Caracteristici: Tensiunea nominala [U(n) = 25 KV].
2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii sa fie mai mare sau egala cu +10C, iar umiditatea
relativa a aerului ambiant sa fie de cel mult 80%.
3) Verificari si masuratori in exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):
*T*

*Font 9*


Nr. Indicatii si valori Momentul Metode folosite
crt. Denumirea probei de control efectuarii si/sau aparate
probei folosite


PIF;
Masurarea rezistentei RC; Se utilizeaza:
1 de izolatie R(iz) >= 1000 MOhm RIA (dupa Megaohmmetru de 2500 V
interventii (Citirea dupa 1 minut)
accidentale)


Incercarea izolatiei La U(n) = 27,5 KV,
cu tensiune tensiunea de incercare PIF Kenotronul
2 alternativa marita de este de 63 KV
50 Hz timp de 1 minut


3 Verificarea Se vor inlocui PIF; RT;
izolatoarelor izolatoarele care RC; RIA Control vizual
prezinta defecte


Masurarea rezistenteia) R(c) <= 0,06 Ohm Metoda mV-A in curent
ohmice de contact la sau continuu:
toate imbinarile de b) conform a) Se aplica un curent de
4 contact si la standardului german: PIF; RC; RIA 100 A si se masoara
derivatiile fiderului DELTA U <= 6 mV la DELTA U [mV].
de alimentare in aplicarea unui curent b) Aparatele de masura
linia de contact continuu de 100 A trebuie sa fie clasa de
precizie 0,5


La aplicarea unui a) Metoda V-A in curent
Masurarea rezistentei curent minim de 50 A, alternativ 50 Hz.
5 de trecere la priza 50 Hz: PIF; RC; RIA b) Aparatele de masura
de pamant Z(tp) <= 0,1 R(p) [Ohm] trebuie sa fie de clasa
de precizie 0,5*ST*


ANEXA 21
--------
la instructiunile nr. 357
--------------------------

FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 17
FIDER DE INTOARCERE

1) Caracteristici: Tipul cablului, Lungimea cablului la fiderul de intoarcere [m], Modul de legare a fiderului
de intoarcere, numarul de camine de vizitare.
2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii sa fie mai mare sau egala cu +10C, iar umiditatea
relativa a aerului ambiant sa fie de cel mult 80%.
3) Verificari si masuratori in exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):
*T*

*Font 9*


Nr. Indicatii si valori Momentul Metode folosite
crt. Denumirea probei de control efectuarii si/sau aparate
probei folosite


a) Rezistenta de
izolatie trebuie sa PIF;
aiba valoarea unui RC; RIA (dupa Se utilizeaza:
1 Masurarea rezistentei cablu de energie de interventii Megaohmmetru de 1000 V
de izolatie joasa tensiune: accidentale) (Citirea dupa 1 minut)
R(iz) >= 3 MOhm/km
b) Se va face corectia
la 1 km si la 20C


a) Nivelul uleiului
trebuie sa fie pana Aparat de ulei
la indicatia rosu. Metoda:
Verificarea uleiului b) Rigiditatea PIF; a) Se fac 6 determinari
electroizolant din dielectrica a RC; RIA (dupa pentru fiecare proba de
2 bobina de joanta si uleiului trebuie sa interventii ulei si se calculeaza
masurarea rezistentei fie: accidentale) media ultimelor 5.
de izolatie E(d) >= 60 KV/cm b) Se utilizeaza:
c) Rezistenta de Megaohmmetru de 1000 V
izolatie: (Citirea dupa 1 minut)
R(iz) >= 3 MOhm


a) R(c) <= 0,06 Ohm Metoda mV-A in curent
Masurarea rezistentei sau continuu:
ohmice de contact la b) conform standardului a) se aplica un curent de
3 toate imbinarile de german: PIF; RC; 100 A si se masoara
contact si la DELTA u <= 6 mV la RIA DELTA U [mV].
derivatiile fideruluiaplicarea unui curent b) Aparatele de masura
de intoarcere continuu de 100 A trebuie sa fie de clasa
de precizie 0,5*ST*


ANEXA 22
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 18
INTRERUPATOR CU SF6 TIP H14-H17 BIPOLARE DE 110 KV
ACTIONATE CU MECANISM HIDRAULIC TIP SH

1) Caracteristici: U(n) = 123 KV; I(n) = 2500 A; I(rup. Sim.) = 31,5 KA x 3 sec; I(d) = 80 KA max;
Presiunea nominala a SF6 = 5,5 bari la temperatura de 20C
2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii sa fie mai mare sau egala cu +10C, iar umiditatea
relativa a aerului ambiant sa fie de cel mult 80%.
3) Verificari si masuratori in exploatare la intrerupatorul cu SF6 110 KV si la mecanismul hidraulic tip SH
(se respecta ordinea de mai jos):

*T*

*Font 9*


Nr. Indicatii si valori Momentul Metode folosite
crt. Denumirea probei de control efectuarii si/sau aparate
probei folosite


Masurarea PIF;
1 rezistentei de a) R(iz) >= 5000 MOhm la PIF; Inspectie Megohmmetru inductor de
izolatie a b) R(iz) >= 3000 MOhm in extinsa; 2500 V
circuitului primar exploatare. Revizie; (citirea dupa 1 minut)
RIA


Masurarea PIF;
2 curentului de fuga I(fc) <= 100 A la Inspectie
pe coloana aplicarea U = 75 KV extinsa; Kenotron
izolanta c.c., timp de 3 minute Revizie;
RIA


Se face pentru fiecare pol
complet montat si umplut cu
SF6, la circa 6 ore dupa Detectarea pierderilor se
umplere. Verificarea se PIF; face cu:
3 Verificarea considera corespunzatoare dacaInspectie a) solutie de sapun;
etanseitatii detectorul nu sesizeaza, la extinsa; b) detector cu halogen cu
sensibilitatea prescrisa, nici Revizie; sensibilitatea minima de
o pierdere de gaz SF6. RIA 5 x 10+6 si limita de
Obs.: Nu se vor efectua sensibilitate de 5 x 10+7
verificari in zilele cand bate
vantul.


a) Prin citirea directa
La temperatura de 20C: pentru intrerupatorul care
Verificarea a) presiunea nominala este de include in constructia sa
presiunii de gaz 5,5 bar; PIF; presostatul compensat cu
4 SF6 si verificareab) semnalizare pierderi Inspectie temperatura si cu
functionarii (nivel 1) la 4,70,15 bar; extinsa; altitudinea.
presostatului de c) blocaj sau declansare Revizie; b) Prin citirea pe
gaz SF6 automata (nivel 2) la RIA manometre obisnuite
0,2+0,05 bar sub nivel 1 procedandu-se la corectia
de temperatura si
altitudine.


a) Verificarea continutului de Metoda CEI recomanda -
aer cromatografia in stare
gazoasa

Verificarea b) Verificarea umiditatii PIF;
5 calitatii gazului gazului (punctului de roua) Revizie;
SF6 Valoarea umiditatii din RIA Cu ajutorul unui
fiecare compartiment nu higrometru care indica
trebuie sa depaseasca 15 punctul de roua
p.p.m. la PIF si maximum de
150 p.p.m. in exploatare


Masurarea PIF; a) Metoda V-A in c.c.
rezistentei ohmice La I = 100 A c.c. aplicat, Inspectie (se face media a 3 citiri):
6 de contact a trebuie ca: extinsa; La I = 100 A c.c. aplicat,
contactelor DELTA U <= 5 mV; Revizie; se citeste Du [mV].
principale RIA b) Ampermetru si voltmetru
de clasa precizie 0,5


Masurarea
rezistentei de PIF;
izolatie a a) R(iz) >= 10 MOhm la PIF; Inspectie Megohmmetru inductor de
7 circuitelor b) R(iz) >= 10 MOhm in extinsa; 1000 V
secundare din exploatare Revizie; (Citirea dupa 1 minut)
mecanismul RIA
hidraulic si din
cofretul central


Incercarea cu
tensiune marita a PIF;
circuitelor Izolatia trebuie sa suporte Inspectie Cu TCS 2KV sau megohmmetru
8 secundare din incercarea fara conturnari extinsa; inductor de 2500 V, timp de
mecanismul sau strapungeri Revizie; 1 minut
hidraulic si RIA
cofretul central


Masurarea PIF;
rezistentei ohmice Inspectie Metoda V-A sau Puntea
9 a bobinelor de R(mas.) = (110%) R(ref.) extinsa; Wheatstone sau Thomson
declansare, de fabrica [Ohm] Revizie; (Se fac 3 determinari)
anclansare si RIA
electrovalvelor


Masurarea a) U(min) = 0,85 U(n) PIF;
tensiunii minime la bobina (electrovalva) deInspectie Se utilizeaza o sursa de
10 de actionare ale conectare; extinsa; c.c. reglabila si un
bobinelor si/sau b) U(min) = 0,7 U(n) la bobina Revizie; voltmetru de clasa de
electrovalvelor (electrovalva) de RIA precizie 1,5
deconectare


PIF;
Verificarea Inspectie
releelor din Verificarea se face pentru extinsa; Conform prevederilor
11 mecanismul fiecare tip de releu Revizie; instructionale
hidraulic si din RIA la
cofretul central relee
PIF;


Verificarea Inspectie
mecanica si Nu trebuie sa apara pierderi extinsa;
12 hidraulica a de ulei tip ET10 pe la Revizie; Control vizual
mecanismului garnituri sau imbinari RIA la
hidraulic mecanism


PIF; Aparat de ulei
Incercarea Inspectie Metoda: Se fac 6
13 uleiului din E(d) >= 120 KV la PIF; extinsa; determinari pentru fiecare
mecanismul E(d) >= 75 KV in exploatare Revizie; proba si se calculeaza
hidraulic RIA la media ultimelor 5.
mecanism


Verificarea T(i) = 0,055-0,085 s
duratei de T(d) = 0,02-0,05 s PIF;
actionare la T nesimultaneitate: Inspectie Cronometru tip "MINUT".
14 tensiune nominala a) maxim 5 ms la separarea extinsa; Media a 3 determinari.
si presiune contactelor Revizie;
hidraulica de b) maxim 8 ms la atingerea RIA
functionare contactelor


Masurarea PIF; Metoda V-A in c.a.
15 rezistentei de Inspectie (media a 3 determinari):
trecere la priza Z(tp) < 0,1 R(pp) [Ohm] extinsa; La I(min.) = 50 A c.a.
de pamant Revizie; aplicat, se citeste Du [mV]
RIA


Probe functionale PIF;
16 la anclansari si 5 la U(min) si P(min); Inspectie Prin actionarea de la buton
declansari 5 la U(n) si P(n); extinsa; sau prin actionarea
repetate 5 la U(max) si P(max) Revizie; protectiilor de pe trafo.
RIA*ST*

ANEXA 23
--------
la instructiunile nr. 357
--------------------------

Centru Electrificare ..........
Laborator PRAM-TM .............
Data ............

BULETIN NR. ...............
de incercare a barelor colectoare de 110 si 27,5 KV, fiderelor de
alimentare si de intoarcere, imbinarile de contact

1. Instalate in: ............................................................
A. Denumirea instalatiei verificate si elementele componente:
.............................................................................
B. Probe si verificari:
a) Rezistenta de izolatie a circuitelor si proba de tensiune marita, impreuna cu intregul aparataj racordat:
*T*


Rezistenta de izolatie Proba de tensiune marita
Echipament


(Element) ValoareaValoareaMasurat TensiuneaTimp de:
masurat normata masurata cu: Concluziaaplicata [minute]Concluzia
[MOhm] [MOhm] [KV]


Bara 110 KV


Bara 27,5 KV


Fider de
alimentare


Fider de
intoarcere*ST*

b) Verificarea corectei montari a circuitelor si aparatajelor aferente planurilor:
.............................................................................
c) Masurarea rezistentei de contact:
*T*


Nr. Locul imbinarii de contact I DELTA U Rcontact Radmis Concluzia
crt. [A] [V] [Ohm] [Ohm]*ST*

Masurat cu: .................................................................
d) Valoarea masurata a rezistentei de trecere la priza de pamant a barei, paratrasnetelor si fiderelor de
alimentare este de: ............. (ohmi).
Masurat cu: .................................................................
2. Observatii:
.............................................................................
3. Motivul incercarii: PIF, Verificare periodica, RC, RK, RIA.
4. Concluzia finala: din punct de vedere al acestor probe, instalatia este/nu este corespunzatoare.

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM
.....................

ANEXA 24
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------
*T*

Centru Electrificare ..........
Laborator PRAM-TM .............
Data ............

BULETIN NR. ............
de incercarea a prizelor de pamant si a instalatiei de
legare la priza de pamant

Locul instalarii prizei: ..................................................
Motivul incercarii: ................ Aparatul utilizat ....................
Metoda de masurare utilizata: .............................................
Starea timpului: .......... Temperatura: .....C; Starea solului ..........


Valoarea din Valoarea Valoarea masurata Concluzia
Denumirea proiect a masurata a a legaturii la asupra prizei
Numarulinstalatieirezistentei rezistentei priza de pamant si a legaturii
Prizei protejate de dispersiede dispersie la priza de
pamant
[Ohm] [Ohm] [Ohm]Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM

*ST*

ANEXA 25
--------
la instructiunile nr. 357
--------------------------
*T*

Centru Electrificare ..........
Laborator PRAM-TM .............
Data ............

BULETIN Nr. ................
pentru incercarea echipamentului de protectie
si a sculelor electroizolante

Au fost incercate ........... bucati de: .............
primite de la: .................................................
Incercarea s-a efectuat la ....... KV, timp de ............ secunde;
I(max) admisibil ......... mA, iar curentii de pierderi dielectrice au
urmatoarele valori:
Nr.


I(p)
(mA)Au rezistat la incercare ............ bucati cu nr. .........................
Au fost rebutate .................... bucati cu nr. .........................
Cele care au reusit la incercare pot fi folosite ............................
.............................................................................
Urmatoarea incercare trebuie facuta cel mai tarziu la data ..................

Incercat de: Verificat buletinul
............ Sef laborator PRAM-TM

*ST*

ANEXA 26
--------
la instructiunile nr. 357
--------------------------
*T*

Centru Electrificare ..........
Laborator PRAM-TM .............
Data ............

BULETIN Nr. ............
de incercare a cablurilor de comanda


Cablurile sunt instalate in: ...............................
Starea timpului: .............................................
Motivul incercarii: PIF, verificare periodica, RC, RK, RIA.
Probe si verificari:
Rezistenta de izolatie [MOhm] si curentul de sarcina a motorului (A)
Valoarea normata a rezistentei de izolatie:
a) pentru cablul de comanda ............. [MOhm/Km]
b) pentru motorul electric .............. [MOhm]


Separatorul
(Intrerupatorul)


Conductorul


(+)F - (-)N


(+)F - 0


(-)N - 0


I - (+)F


I - (-)N


I - 0


I - D


D - (+)F


D - (-)N


D - 0


Motor


I motor (A)


Concluzia


Incercarea s-a facut cu .....................................................

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM

*ST*


ANEXA 27
--------
la instructiunile nr. 357
--------------------------
*T*


Centru Electrificare ..........
Laborator PRAM-TM .............
Data ............

BULETIN NR. ............
de incercare a comutatiei secundare

1. Instalata in: .......................................................
A. Denumirea instalatiei verificate si elementele componente:
..........................................................................
B. Probe si verificari:
a) Rezistenta de izolatie a circuitelor, impreuna cu intregul aparataj
racordat.
(Valoarea normata este: .......... [MOhm]):


Comanda Semnalizare Masura Protectie Automatizare BlocareRezistenta de izolatie a fost masurata cu: ............... V.
b) Proba de incercare cu tensiune marita de: ......., V ca, timp de
incercare ........ minute.
Concluzia incercarii: ...................................................
c) Verificarea corectei montari a circuitelor si aparatajelor aferente
planurilor:
.......................................................................
d) Proba pe viu privind functionarea corecta a instalatiilor de comanda, de
protectie, de masurare, de semnalizare, de automatizare si de blocare:
.......................................................................
e) Probe cu curenti primari:
.......................................................................
f) Probe cu curenti secundari:
.......................................................................
g) Valoarea masurata a rezistentei de trecere la priza de pamant a panoului
respectiv este de: ............................................... Ohm
h) Observatii:
........................................................................
2. Motivul incercarii: PIF, RT, lucrari RC, RK, banuiala de defect
3. Concluzia finala: Din punct de vedere al acestor probe, instalatia
este/nu este corespunzatoare.

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM

*ST*

ANEXA 28
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------
*T*

*Font 9*

Centru Electrificare ..........
Laborator PRAM-TM .............
Data ............

BULETIN NR. ..............
de incercare a contorilor pentru inregistrarea
functionarii DRVL, DRVS

Instalat in: ........................................................
Starea timpului: ....................................................
Motivul incercarii: PIF, verificare periodica, RC, RK, RIA


Seria si Montat pe Numar contorNumar contor Rezistenta Concluzia
Tipul numarul fider/ anterior dupa de trecere masurarii
contorului transformatormasuratorii masuratoare la P.P.Incercarea s-a facut cu: ....................................................

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM

*ST*

ANEXA 29
--------
la instructiunile nr. 357
--------------------------
*T*

*Font 9*
Centru Electrificare ..........
Laborator PRAM-TM .............
Data ............

BULETIN NR. .................
de incercare a DRVL, DRVS, DTF, descarcator cu ZnO

Instalat in: ................................................................
Starea timpului: ............................................................
Motivul incercarii: PIF, verificare periodica, RC, RK, RIA, banuiala de defect


Curent de conductie Tensiune de amorsare
Tipul Seria si Montat pe Conclu-
numarul fider/trafo I normat I masurat U normat U masurat zia
[A] [A] [KV] [KV]Incercarea s-a facut cu:
...............................

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM
.....................

*ST*

ANEXA 30
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------
*T*

*Font 9*

Centru Electrificare ..........
Laborator PRAM-TM .............
Data ............

BULETIN NR. ................
de incercare a releului de curent (tensiune)

Instalat in: .......................................................
A. Date tehnice
Fabricat: .................. Tip: ........ Seria: ...... Nr. ........
Limitele de scara (de reglaj) .......................................
B. Probe si verificari
1. Verificarea aspectului exterior si a partii mecanice:
Carcasa: ....... Geam: ....... Etanseitate: ...... Rugina: .........
Cleme: ........ Conexiuni: ...... Alte defecte: ..... Rezistenta: .......
Contacte: ......... Echipaj mobil: ......... Lagare: ............
Concluzia: Starea partii mecanice dupa lucrarile efectuate este
satisfacatoare/nesatisfacatoare
2. Verificarea electromecanica a releului si a prizei releului:
a. Verificarea vizuala a contactului electric ND (NI) .................;
b. Distanta intre contacte (Minim admis de fabrica este de .... mm) este de: ..... mm;
c. Simultaneitate contacte .............. Presiune contacte ............ gf
d. Verificarea continuitatii electrice a conductoarelor din priza releului: ........
Concluzia: .........................................................
3. Verificarea izolatiei releului si a prizei releului:


Releu
Valoarea Priza Observatii Conclu-
normata Intre Conductoare - corp releu zia
conductoare


Rezistenta Incercarea s-a facut
de izolatie cu U = ...... V
[MOhm]


Incercarea Timp de incercare:
cu tensiune ............ min
marita de
[kV]4. Verificarea scalei si stabilirea reglajului:


Denumirea Pentru toate punctele incercate Reglajul de
ale scalei lucru stabilit
in


Conexiunea bobinelor In paralel In serie Paralel Serie
Domeniul ..............Domeniul ..............


I/U [A]
Reglajul pe scara [V]


I(a)/U(a) [A]
[V]


I(r)/U(r) [A]
[V]


K(r) = X(r)/X(a)
5. Verificari functionale ale releului:
a. Verificarea releului de curent la suprasarcina [soc de curent:
I(soc) = 2 x I(reglat)] .......................
b. Verificarea releului de tensiune la supratensiune [1,1 x U(n)] ..........
c. Timpul de actionare a releului este de .............. secunde
(Timpul maxim admis este de ................... secunde)
Concluzia ...........................................................
6. Motivul incercarii: instalare, RT, lucrari RC, banuiala de defect.
7. Verificarea s-a facut: in laborator/pe locul de montaj ..................
8. Observatii: .........................................................
9. Concluzia finala: Releul este/nu este bun si poate/nu poate fi dat in
exploatare.

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM
.....................

*ST*

ANEXA 31
--------
la instructiunile nr. 357
--------------------------
*T*

*Font 9*

Centru Electrificare ..........
Laborator PRAM-TM .............
Data ............

BULETIN NR. .............
de incercare a releului directional (distanta)

Instalat in: ........................................................
A. Date tehnice
Fabricat: ........... Tip: ......... Seria: ........... Nr. ..........
U(n) ......... V; I(n) ...... A; Frecventa ...... Hz; Tensiunea de alimentare
...... V c.c.
B. Probe si verificari
1. Verificarea aspectului exterior si a partii mecanice:
Carcasa: ......... Geam: ........ Etanseitate: .......... Rugina: ...........
Cleme: ......... Conexiuni: ....... Alte defecte: ....... Rezistenta: .......
Contacte: ....... Echipaj mobil: ........ Lagare: .............
Concluzia: Starea partii mecanice dupa lucrarile efectuate este satisfacatoare/
nesatisfacatoare
2. Verificarea electromecanica a releului:
Contacte: Simultaneitate .................. Presiune ........... gf
Distanta intre contacte ........................
Rezistenta ohmica a bobinei: galvanometru ............... ohmi.
releu auxiliar .............. ohmi.
3. Verificarea izolatiei releului:


Intre Conductoare - Observatii
conductoare corp


Rezistenta de izolatie [MOhm] Incercarea s-a facut cu
U = .......... V


Incercarea cu tensiune marita Timp de incercare:
de .......... [kV] ............. min


4. Verificarea caracteristicilor electrice (Se compara cu valorile din fabrica):
a) Verificarea echipajului mobil la mersul in gol:
a1) Cand U = 0 V; echipajul mobil (releul de executie) se misca pentru un curent de
I = ..... A, tinzand la inchiderea/deschiderea contactelor.
a2) Cand I = 0 V; echipajul mobil (releul de executie) se misca pentru o tensiune de
U = ..... V, tinzand la inchiderea/deschiderea contactelor.
b) Caracteristica unghiulara ridicata pentru un curent de I = ...... A si pentru
o tensiune de U = ....... V, este urmatoarea:


cos psi


I (A)


U (V)


Z (Ohm)Pentru releul directional:
b1) Zona de actiune a releului este de la ....... pana la .......... grade.
b2) Verificarea releului la circulatia de putere inversa
Pentru un curent de I = 5 A si o tensiune de U = 110 V, unghiul dintre acestea
fiind unghiul de sensibilitate maxima de ..... grade, releul se comporta astfel:
- La alimentarea brusca a releului, contactele ................,
- La deconectarea brusca a puterii inverse, contactele ............
c) Determinarea pierderilor in infasurarile releului si rezistenta ohmica:
c1) in infasurarea de curent [la I(n) = 5 A] este de: S(c) = ... VA; R(c) = ... Ohm.
c2) in infasurarea de tensiune [la U(n) = 100 V] este de: S(t) = ... VA; R(t) = .. Ohm.
d) Verificarea la suprasarcina si supratensiune a infasurarilor:
d1) infasurarea de curent: la I(s) = 1,6 x I(n) (A), temperatura infasurarii este ...,
iar timp de o secunda la I(s) = 20 x I(n) (A), temperatura infasurarii este de ..;
d2) infasurarea de tensiune: la U(s) = 1,2 x U(n), temperatura infasurarii este ......
e) Verificarea releului la suprasarcina si supratensiune:
La U(s) = ..... V si I(s) = ....... A, t = ....... secunde.
Concluzia:
- In timpul acestor verificari contactele au lucrat cu/fara vibratii si cu/fara scantei.
- Contactul are/nu are tendinta de a se intepeni in sprijinul sau.
f) Timpul de raspuns al releului este de ............. secunde.
5. Diagrama vectoriala nr. ...............................................
6. Motivul incercarii: PIF, verificare periodica, lucrari RC, banuiala de defect.
7. Verificarea s-a facut: in laborator/pe locul de montaj
8. Observatii: ...........................................................
9. Concluzia finala: Releul este/nu este bun si poate/nu poate fi dat in exploatare.

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM
.....................

*ST*

DIAGRAMA VECTORIALA
(Trasarea caracteristicii de functionare a releului
directional sau de distanta)
Diagrama a fost trasata de: ...........................

ANEXA 32
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------
*T*

*Font 9*

Centru Electrificare ..........
Laborator PRAM-TM .............
Data ............

BULETIN NR. ..............
de incercare a releului de timp

Instalat in: .................................................
A. Date tehnice
Fabricat: ............ Tip: .......... Seria: ......... Nr. .........
Limitele de scara (de reglaj) ...... Felul curentului operativ ..........
Tensiunea operativa .....................................
B. Probe si verificari
1. Verificarea aspectului exterior si a partii mecanice:
Carcasa: ...... Geam: ........ Etanseitate: ........ Rugina: ..........
Cleme: ...... Conexiuni: ...... Alte defecte: ....... Rezistenta: ........
Contacte: ...... Echipaj mobil: .......... Lagare: ...............
Concluzia: Starea partii mecanice dupa lucrarile efectuate este satisfacatoare/
nesatisfacatoare
2. Verificarea electromecanica a releului si a prizei releului:
a. Verificarea vizuala a contactului electric ND (NI) ................;
b. Distanta intre contacte (Minim admis de fabrica este de ... mm) este de: ... mm;
c. Simultaneitate contacte ................... Presiune contacte ........... gf
d. Verificarea continuitatii electrice a conductoarelor din priza releului: .......
Concluzia: .............................
3. Verificarea izolatiei releului si a prizei releului:


Releu
ValoareaPriza Observatii Concluzia
normata Intre Conductoare-releu
conductoare corp


Rezistenta de Incercarea s-a facut
izolatie [MOhm] cu U = ......... V


Incercarea cu
tensiune marita de Timp de incercare:
........[kV] ............ min


4. Verificarea scalei si stabilirea reglajului:


Reglajul pe scala (s) Observatii


1


2


Timpul real de 3
lucru (s)

4


5


MediaPe releu a fost fixat reglajul de .................. s
5. Verificari functionale ale releului:
a. Masurarea rezistentei ohmice a bobinei: ..................... Ohm.
b. Verificarea functionarii releului la tensiunea minima de lucru de 0,75 x U(n) (V) prin
aplicarea sub forma de soc a tensiunii de ............... V.
Concluzia: ...........................
6. Motivul incercarii: PIF, verificare periodica, lucrari RC, banuiala de defect.
7. Verificarea s-a facut in laborator/pe locul de montaj
8. Observatii: ........................................................
9. Concluzia finala: Releul este/nu este bun si poate/nu poate fi dat in exploatare.

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM

*ST*

ANEXA 33
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------
*T*

*Font 9*

Centru Electrificare ..........
Laborator PRAM-TM .............
Data ............

BULETIN NR. ...............
de incercare a releelor intermediare
(de semnalizare paralel sau serie)

Instalate in: .........................................................
A. Date tehnice nominale


Date tehnice si nominale

CircuitulNotatia

Nr. pe care din Tipul Nr. de Felul Tensiunea Curentul Rezistenta
crt. este schema releului fabrica curentului nominala nominal bobinei
montat
CC/CA [V] [A] [Ohm]


10B. Rezultatele incercarilor efectuate in exploatare


Rezistenta de izolatie Incercarea R(b) U(a)U(r)T(a)T(r)S(c) =Starea mecanica
Nr. [MOhm] izolatiei mas. [V] [V] U x I (contacte,
crt.
carcasa, rugina,
Cond Intre Priza U(inc)Durata I(a)I(r) cleme, geam,
corp cond. releu [KV] [min] [Ohm][A] [A] [S] [S] [VA] formatiaj mobil)


101. Motivul incercarii: PIF, verificare periodica, lucrari RC, RK, RIA, banuiala de defect.
2. Verificarea s-a facut in laborator/pe locul de montaj
3. Observatii: ..............................................................
4. Concluzia finala: Releele de la pozitiile ............ sunt bune si pot fi utilizate in
exploatare.

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ .......... Sef laborator PRAM-TM
.....................

*ST*

ANEXA 34
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------
*T*

*Font 8*
Centru Electrificare ..........
Laborator PRAM-TM .............
Data ............

BULETIN Nr. ................
pentru incercarea transformatoarelor de putere

Instalat in: .....................................................
A. Datele tehnice si nominale
Fabricat de .............. Anul ..... Tip ........ Nr.: .......
S = ............. KVA; Grupa de conexiuni .......................;
Tensiune: I ...... KV; Curent: I ...... A; U(K) = .......... %
M ............ KV; M .............. A;
Locul de montare: ................................................
B. Probe si verificari
1. Incercarea izolatiei:
a) Rezistenta de izolatie si coeficientul de absorbtie:


Rezistenta de Masurata la t = ..... C Corectia la t = ..... C Valoarea
izolatie normata Concluzia
[MOhm] I-M I-M+O M-I+O I-M I-M+O M-I+O


R15"


R60"


K(abs) = R60/R15


Masurata cu


b) Tangenta unghiului de pierderi dielectrice si a capacitatii izolatiei complexe a
infasurarilor:


Tangenta Masurata la t = ..... C Corectia la t = ..... C Valoarea
unghiului delta normata Concluzia
I-M I-M+O M-I+O I-M I-M+O M-I+O


Tg delta


Cx


Masurata cu


c) Verificarea uleiului electroizolant:


Locul de prelevare Rigiditatea dielectrica a uleiului [KV/cm]
a probei de ulei Concluzia
Valoarea normata Valoarea masurata


Conservator


Comutator ploturi
Cuva


Masurata cud) Verificarea izolatiei pentru protectia de cuva (Cuva-Sina): ............ [MOhm];
Valoarea normata ............ [MOhm].
Masurata cu: .................... Concluzia: .......................
e) Incercarea cu tensiune aplicata la 50 Hz ...........................;
f) Incercarea cu tensiune indusa la 50 Hz .............................
2) Masurarea rezistentei electrice a infasurarilor si a raportului de transformare
a) Infasurarea de ................. KV (R1):


Nr. plot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


R1


K(t)


epsilon(kt)b) Infasurarea de ............ KV; R2 = ...................... Ohm;
Masurata cu ....... si metoda ........; Temperatura mediului .......... C
Concluzia .............................................
3) Masurarea curentului si a pierderilor de mers in gol:
Tensiunea aplicata ........ KV; Curentul I0 = ...... A; Puterea P0 = ..... KW.
Masurat cu ........................ si metoda ..........................
Concluzia .............................................................
4) Verificarea comutatorului de reglaj al tensiunii sub sarcina:
a. Verificarea ruptorului ................................................;
b. Verificarea selectorului si inversorului ..............................;
c. Verificarea izolatiei ...... MOhm, masurata cu inductorul de 500 V nr. ......;
d. Verificarea timpului de comutare:............ secunde.
Concluzia: .......................................
5) Verificarea functionarii protectiei de gaze:
a) Rezistenta de izolatie a circuitelor (Valoarea normata .................):
a1) La releul de gaze de la cuva RG1: ................................. MOhm;
a2) La releul de gaze de la comutator RG2: ............................ MOhm;
Masurata cu ................. Concluzia ................................
b) Functionarea protectiei
b1) La releul de gaze de la cuva RG1: .................................;
b2) La releul de gaze de la comutator RG2: ............................;
6) Verificarea protectiei de cuva:
a) Rezistenta de izolatie a circuitelor (Valoarea normata ........... MOhm) este
de: ................. MOhm;
Masurata cu .................... Concluzia .............................
b) Functionarea protectiei conform tabelului de reglaj: ..................
7) Verificarea indicatorului magnetic pentru nivelul de ulei din conservator:
a. Rezistenta de izolatie a circuitelor (Valoarea normata ............. MOhm) este
de: ................. MOhm;
Masurata cu ............ Concluzia ...........................
b. Functionarea indicatorului corespunzator nivelului real din conservator: .......
8) Verificarea instalatiei de racire fortata:
a. Rezistenta de izolatie a circuitelor (Valoarea normata ...... MOhm): ...... MOhm;
b. Rezistenta de izolatie a fiecarui motor (Valoarea normata ........ MOhm) este de:
Motor 1 ...... MOhm; Motor 2 ...... MOhm; Motor 3 ...... MOhm; Motor 4 ...... MOhm;
Motor 5 ...... MOhm; Motor 6 ...... MOhm; Motor 7 ...... MOhm; Motor 8 ...... MOhm;
c. Rezistenta de izolatie a termomanometrelor (Valoarea normata ..... MOhm) este de:
(1) .................. 1 MOhm; (2) .................... MOhm
Masurata cu ................... Concluzia ................................
d. Probe functionale:
d1. Pornire - oprire manuala: .....................................
d2. Pornire - oprire automata: ....................................
9) Valoarea masurata a rezistentei de trecere la priza de pamant este de: ...... Ohm.
10) Motivul incercarii: PIF, Verificare periodica, RC, RK, Suspect de defect
11) Concluzia finala: Transformatorul este/nu este bun si poate/nu poate fi adus in
exploatare.

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM
.....................

*ST*

ANEXA 35
--------
la instructiunile nr. 357
--------------------------
*T*

*Font 9*

Centru Electrificare ..........
Laborator PRAM-TM .............
Data ............

BULETIN Nr. ...........
pentru incercarea transformatoarelor de putere de medie tensiune

Instalat in: ...........................................
A. Datele tehnice si nominale
Fabricat de ............. Anul ........ Tip ......... Nr.: ........
S = .............. KVA; Grupa de conexiuni .............................;
Tensiune: M .............. KV; Curent: M ........ A; U(K) = ....... %
J .............. KV; J ............... A;
B. Probe si verificari
1. Incercarea izolatiei:
c. Rezistenta de izolatie si coeficientul de absorbtie:


Rezistenta de Masurata la t = ..... C Corectia la t = ..... C ValoareaCon-
izolatie normata
cluzia
[MOhm] M-J M-J+O J-M+O M-J M-J+O J-M+O


R15"


R60"


K(abs) = R60/R15


Masurata cu: ................................................................
d. Tangenta unghiului de pierderi dielectrice si C2/C50:


Tangenta Masurata la t = ..... C Corectia la t = ..... C ValoareaCon-
unghiului delta normata
cluzia
I-M I-M+O M-I+O I-M I-M+O M-I+O


Tg delta


Cx


Masurata cu puntea Schering tip: .................. seria ...................
e. Verificarea uleiului electroizolant:


Locul de prelevare Rigiditatea dielectrica a uleiului [KV/cm]
a probei de ulei Concluzia
Valoarea normata Valoarea masurata


Cuva


Masurata cu


2. Masurarea rezistentei electrice a infasurarilor de medie si joasa tensiune


Masurarea efectuataRezistenta infasurarilor pe medie tensiune [Ohm] Rezistenta
intre: infasurarilor de
Plot nr. 1 Plot nr. 2 Plot nr. 3 joasa tensiune [Ohm]


Fazele R-S


Fazele R-T


Fazele S-T


Fazele R-N


Fazele S-N


Fazele T-N


Masurata cu .......... si metoda .........; Temperatura mediului ..........C
Concluzia ...................................................................
3. Masurarea raportului de transformare si a erorii de raport


U1 aplicat [V] U20 [V] K = U1/U20 E(r) [%] Concluzia


Plot nr. 1


Plot nr. 2


Plot nr. 3


Masurat cu ....................... si metoda .................................
Concluzia .................................................................
4. Masurarea curentului si a pierderilor de mers in gol:
Tensiunea aplicata ......... KV; Curentul I0 = ....... A; Puterea P0 = ...... KW.
Masurat cu .......................... si metoda ............................
Concluzia ..................................................................
5. Verificarea comutatorului de reglaj al tensiunii fara sarcina: ...........
6. Verificarea functionarii protectiei de gaze (daca este cazul):
a. Rezistenta de izolatie a circuitelor (Valoarea normata MOhm) este de: ..... MOhm.
Masurata cu ......................... Concluzia ..........................
b. Functionarea protectiei: .................................................
7. Verificarea corespondentei fazelor: ......................................
8. Motivul incercarii: PIF, Verificare periodica, RC, RK, Suspect de defect
9. Incercarea s-a facut: in atelier/pe locul de montaj
10. Concluzia finala: Transformatorul este/nu este bun si poate/nu poate fi adus
in exploatare

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM
.....................

*ST*

ANEXA 36
---------
la instructiunile nr. 357
--------------------------
*T*

*Font 9*

Centru Electrificare ..........
Laborator PRAM-TM .............
Data ............

BULETIN Nr. ................
pentru incercarea transformatoarelor de masura de curent (tensiune)

Instalat in: ...........................................
A. Datele tehnice si nominale
Fabricat de ............ Anul ............. Tip .......... Nr.: .........
Tensiunea nominala ......... KV; Tensiunea de incercare ................ KV
Raportul de transformare nominal ........................................
Secundar 1: clasa ...............; puterea ........... VA; bornele .......
Secundar 2: clasa ...............; puterea .......... VA; bornele ........
Secundar 3: clasa ...............; puterea ........... VA; bornele .......
Transformatorul este inclus in intrerupatorul .........................
B. Probe si verificari
1. Incercarea izolatiei:
a. Rezistenta de izolatie si incercarea cu tensiune marita:


Rezistenta de izolatie Incercarea cu tensiune marita


R60" Valoarea TemperaturaCon- Tensiunea Timpul CurentulConcluzia
[MOhm] normata [C] cluzia [KV] [min] absorbit


P-O


S1-O


S2-O


S3-O


P-S1


P-S2


P-S3


Masurat cu: .................................................................
b. Tangenta unghiului de pierderi dielectrice (Tg DELTA) si C2/C50:


Tensiunea Temperatura Tg delta Valoarea
aplicata mediului [%] normata Concluzia Observatii
[KV] [C]Masurat cu puntea Schering tip: ................ seria ......................
c. Verificarea uleiului electroizolant:


Locul de prelevare Rigiditatea dielectrica a uleiului [KV/cm]
a probei de ulei Concluzia
Valoarea normata Valoarea masurata


Cuva


Masurat cu:


2. Masurarea rezistentei electrice a infasurarilor [Ohm]


Primar Secundar 1 Secundar 2 Secundar 3 Temperatura Concluzia
[C]


Masurat cu ........................ si metoda ...........................................
3. Verificarea polaritatii infasurarilor:


Secundar 1 Secundar 2 Secundar 3 Observatii privitoare la legaturile bornelor


Bornele: Bornele: Bornele:Determinarea polaritatii s-a facut cu: ..............................
4. Masurarea raportului de transformare si a erorii de raport si de unghi:
a. pentru transformatoarele de tensiune:


U(p) aplicat [V]U(so) [V]K = U(p)/U(so) E(r) [%] Eroarea de unghi [min] Concluzia


Masurat cu .............................. si metoda ..................................
b. pentru transformatoarele de curent:


Primar Secundar 1 Secundar 2 Secundar 3

Con-
I(p) I(s1) E(r) Eroare I(s2) E(r) Eroare I(s3) E(r) Eroare cluzia
aplicat [A] [%] unghi [A] [%] unghi [A] [%] unghi
[A] [min] [min] [min]Masurat cu ............................. si metoda ............................

5. Verificarea la functionarea in gol:


U [V]
Secundar 1


I [A]


U [V]
Secundar 2


I [A]


U [V]
Secundar 3


I [A]


Masurat cu ....................... si metoda ............. Concluzia ........
6. Verificarea sarcinii secundare:


Secundar 1 Secundar 2 Secundar 3 Con-

cluzia
U I S1 Valoarea U I S2 Valoarea U I S3 Valoarea
[V] [A] [VA] normata [VI [Al [VA] normata [VI [Al [VAInormata


7. Caracteristica volt-amper:

8. Valoarea masurata a rezistentei de trecere la priza de pamant este de: .... Ohm.
9. Motivul incercarii: PIF, Verificare periodica, RC, RK, Suspect de defect.
10. Incercarea s-a facut: in atelier/pe locul de montaj
11. Concluzia finala: Transformatorul este/nu este bun si poate/nu poate fi adus in
exploatare

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM

*ST*

ANEXA 37
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------
*T*

*Font 9*

Centru Electrificare ..........
Laborator PRAM-TM .............
Data ............

BULETIN Nr. ...............
pentru incercarea intrerupatorului (separatorului sub sarcina)

Instalat in: ......................................................
A. Datele tehnice si nominale
Fabricat de ......... Anul ....... Tip .......... Nr. ...........
Tensiunea nominala ...... KV; Curent nominal ...... A; Puterea de rupere ..... MVA
B. Probe si verificari
1. Incercarea izolatiei primare:
a. Rezistenta de izolatie si incercarea cu tensiune marita:


Rezistenta de izolatie R60" [MOhm] Incercarea cu tensiune marita


Valoarea Valoarea Concluzia Tensiunea Timpul Concluzia
masurata normata [KV] [min]


Carter superior-masa


Coloana
izolanta - masa


Carter superior -
coloana izolanta


Masurata cu


b. Verificarea uleiului electroizolant


Determinari efectuate
Locul Rigiditatea
Faza prelevariiNivel Aspect Rigiditateadielectrica Concluzia
probei ulei PrezentaCarbune indielectrica normata
apei suspensie masurata [KV/cm]
[KV/cm]


Camera
stingere
R


Coloana
izolanta


Camera
stingere
S


Coloana
izolanta


Camera
stingere
T


Coloana
izolanta


2. Masurarea rezistentei electrice de contact a contactelor principale sau caderea
tensiunii pe contactele principale:


Faza Curentului aplicat in CCDELTA U masurat R(c) DELTA U normat Con-
[A] [mV] [m Ohm] [mV] cluzia


Masurata cu


3. Verificarea mecanica a corpului intrerupatorului pe fiecare faza:
Faza R ............; Faza S ...........; Faza T .............
4. Verificarea timpilor de comutatie:


Timp de conectare [ms] Timp de deconectare [ms]
Faza

Masurat Normat Concluzia Masurat Normat Concluzia


Masurat cu


5. Nesimultaneitatea atingerii si separarii contactelor pe faze si intre faze


Atingerea contactelor [ms] Separarea contactelor [ms]
Intre faze

Masurat Normat Concluzia Masurat Normat Concluzia


Masurat cu


6. Verificarea elementelor din dispozitivul de actionare:


Verificari efectuate


Rezistenta de izolatie Incercarea Con-
Elementul [MOhm] izolatiei RezistentaCurentul deTensiuneacluzia
verificat cu tensiune ohmica actionare minima de
MasurataNormataMasurat marita [Ohm] motor [A] lucru [V]
cu [2 KV]


DA1DA2 DA1 DA2 DA1 DA2 DA1 DA2 DA1 DA2


Motorul
electric


Bobina de
inchidere


Bobina de
deschidere


Rezistenta
de incalzire


Circuitele
din
dispozitiv


Releele din
dispozitivele Verificari efectuate conform buletinelor nr. .............................
DA1 si DA27. Verificarea mecanica a dispozitivelor de actionare:
Faza R ....................... Faza S ............... Faza T .............
8. Valoarea masurata a rezistentei de trecere la priza de pamant este de:
Faza R .......... Ohm; Faza S .......... Ohm; Faza ............. Ohm.
9. Motivul incercarii: PIF, RT, RC, RK, Suspect de defect
10. Incercarea s-a facut in atelier/pe locul de montaj
11. Concluzia finala: Intrerupatorul sau separatorul sub sarcina este/nu este
bun si poate/nu poate fi adus in exploatare.

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM
.....................

*ST*

ANEXA 38
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

*T*

*Font 9*

Centru Electrificare ..........
Laborator PRAM-TM .............
Data ............

BULETIN Nr. ............
pentru incercarea intrerupatorului tip IO 110 KV

Instalat in: .............................................
A. Datele tehnice si nominale
Fabricat de ............. Anul ...... Tip ....... Nr. ..........
Tensiunea nominala .......KV; Curent nominal ..... A; Puterea de rupere .... MVA
B. Probe si verificari
1) Incercarea izolatiei primare:
a. Rezistenta de izolatie:


Rezistenta de izolatie R60" [MOhm]
Concluzia
Faza R Faza S Faza T Valoarea normata


Carter
superior-masa


Coloana
izolanta - masa


Carter superior -
coloana izolanta


Masurata cu


b. Curentul de conductie a coloanei izolante:


Curentul de conductie [A]
Tensiunea Timp [min] Concluzia
aplicata Faza R Faza S Faza T Valoarea normata
[KV]


Masurat cu


c. Verificarea uleiului electroizolant


Determinari efectuate
RigiditateaCon-
Faza Locul prelevarii Nivel Rigiditateadielectricacluzia
probei ulei AspectPrezentaCarbune indielectrica normata
apei suspensie masurata [KV/cm]
[KV/cm]


Camera stingere 1
R


Camera stingere 2


Camera stingere 1
S


Camera stingere 2


Camera stingere 1
T


Camera stingere 2


2. Masurarea rezistentei electrice de contact a contactelor principale sau caderea
tensiunii pe contactele principale:


Faza Curentului aplicat in CC DELTA U masurat DELTA U normat Concluzia
[A] [mV] [mV]


Masurata cu


3. Verificarea mecanica a corpului intrerupatorului:
Faza R .................... Faza T .......... Faza S ..............
4. Verificarea timpilor de comutatie:


Timp de conectare [ms] Timp de deconectare [ms]
Faza

Masurat Normat Concluzia Masurat Normat Concluzia


Masurati cu


5. Nesimultaneitatea atingerii si separarii contactelor pe faze si intre faze


Intre camere Atingerea contactele [ms] Separarea contactelor [ms]
pe faza

Masurat Normat Concluzia Masurat Normat Concluzia


Intre faze


R-S


S-T


T-R


Masurata cu


6. Verificarea elementelor din dispozitivul de actionare:


Verificari efectuate


Elementul Rezistenta de izolatie Incercarea Con-
verificat [MOhm] izolatiei RezistentaCurentul deTensiuneacluzia
cu tensiune ohmica actionare minima de
MasurataNormataMasurat marita [Ohm] motor [A] lucru [V]
cu [2 KV]


Motorul
electric


Bobina de
inchidere


Bobina de
deschidere


Rezistenta de
incalzire


Circuitele
din
dispozitiv


Releele din Verificari efectuate conform buletinelor nr. ..............................
dispozitiv7. Verificarea mecanica a dispozitivului: ............................................
8. Valoarea masurata a rezistentei de trecere la priza de pamant este de: ........ Ohm.
9. Motivul incercarii: PIF, RT, RC, RK, Suspect de defect
10. Incercarea s-a facut: in atelier/pe locul de montaj
11. Concluzia finala: Intrerupatorul sau separatorul sub sarcina este/nu este bun si
poate/nu poate fi adus in exploatare

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM
.....................

*ST*

ANEXA 39
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

*T*

*Font 9*
Centru Electrificare ..........
Laborator PRAM-TM .............
Data ............

BULETIN Nr. ...........
pentru incercarea separatorului de medie si inalta tensiune

Instalat in: ..............................................................
A. Datele tehnice si nominale
Fabricat de ....... Anul ......... Tip ............... Nr. ................
Tensiunea nominala .......... KV; Curent nominal ............. A.
B. Rezultatele incercarilor
1. Incercarea izolatiei:
a. Rezistenta de izolatie si incercarea cu tensiune marita:


Rezistenta de izolatie Incercarea cu tensiune marita

R60" Valoarea Concluzia Tensiunea Timpul Concluzia


[MOhm] normata [KV] [min]


Masurata cu: Megaohmmetru inductor ............... Kenotron .........................


2. Masurarea rezistentei electrice de contact a contactelor principale:
La aplicarea unui curent de 100 A cc; rezulta DELTA U = ...... mV si R(c) = ..... Ohm
Masurata cu ............................. si metoda ...........................
3. Verificarea mecanica a separatorului: .........................................
4. Verificarea elementelor din dispozitivul de actionare:


Verificari efectuate


Elementul Rezistenta de izolatie Incercarea Con-
verificat [MOhm] izolatiei RezistentaCurentul deTensiuneacluzia
cu tensiune ohmica actionare minima de
MasurataNormataMasurat marita [Ohm] motor [A] lucru [V]
cu [2 KV]


Motorul
electric


Rezistenta de
incalzire


Circuitele
din
dispozitiv


Releele din Verificari efectuate conform buletinelor nr. .............................
dispozitiv


5. Verificarea mecanica a dispozitivului: ...................................
6. Valoarea masurata a rezistentei de trecere la priza de pamant este de: ...... Ohm.
7. Motivul incercarii: PIF, RT, RC, RK, Suspect de defect
8. Incercarea s-a facut: in atelier/pe locul de montaj
9. Concluzia finala: Separatorul este/nu este bun si poate/nu poate fi adus in
exploatare

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM
.....................

*ST*
ANEXA 40
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

*T*

*Font 9*
Centru Electrificare ..............
Laborator P.R.A.M.-TM .............
Data ............

BULETIN NR. ...................
de incercare a bobinelor de joanta (protectie)

Instalate in: ............................................................
Starea timpului: .......................................................
Motivul incercarii: instalare, verificare periodica, RC, RK, RIA.


Verificari in exploatare

Seria si Montat pe: Rezistenta de izolatie NivelRigiditateaConcluzia
numar (fider/trafo/podet/SBC nr. ....) [MOhm] ulei dielectrica
a uleiului
P ... SP ... OS ... O [KV/cm]Incercarea s-a facut cu:
......................................

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM
.....................

*ST*

ANEXA 41
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------
*T*

*Font 9*

Centru Electrificare ..............
Laborator P.R.A.M.-TM .............
Data ............

BULETIN NR. ...................
de incercare a interstitiilor de scanteiere

Instalate in: .....................................................
Starea timpului: ..................................................
Motivul incercarii: PIF, verificare periodica, RC, RK, RIA.


Verificari in exploatare
Seria si Montat pe: Concluzia
numar Stalp LC nr. ...... Rezistenta de izolatie
[MOhm]Observatii: Interstitiile care nu corespund vor fi inlocuite cu altele corespunzatoare.
Incercarea s-a facut cu:
......................................................

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM
.....................

*ST*

ANEXA 42
--------
la instructiunile nr. 357
--------------------------

*T*

*Font 9*
Centru Electrificare ..............
Laborator P.R.A.M.-TM .............
Data ............

BULETIN NR. .................
de incercare a uleiurilor electroizolante

Probele de ulei au fost prelevate de catre: .....................
In urma verificarii probelor de ulei, s-au obtinut urmatoarele rezultate:


Rigiditatea
dielectrica a uleiul Tg delta [%]
Nr. Proba luata din: Aspectul E(d) [KV/cm]
crt. Trafo nr. ........ uleiului
Intrerupator ..... din proba Media Valoarea Valoarea Valoarea
ultimelor 5 normata masurata normata
determinari


1) Concluzii: a) Uleiul electroizolant de la pozitiile .......... este bun pentru
exploatare la tensiunea de .................. KV
b) Uleiul electroizolant de la pozitiile .................. nu este bun pentru
exploatare la tensiunea de .............. KV si se va supune procesului de:
b1) reconditionare fizica;
b2) regenerare chimica.
2) Motivul incercarii: PIF, intretinere tehnica, RC, RK si verificare speciala la
aparatajul si echipamentul electric respectiv.
3) Incercarea s-a facut: in laborator/la locul de montaj
4) Observatie: Pentru incercare s-a utilizat aparatul de ulei tip ...., seria ....,
nr. ......, anul de fabricatie ........

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM
....................

*ST*

ANEXA 43
--------
la instructiunile nr. 357
--------------------------
*T*

*Font 9*

Centru Electrificare ..............
Laborator PRAM-TM .................
Data ............

BULETIN NR. ................
de incercare a prizei de pamant din STE, PS, PSS

Instalata in: ...............................................................
1. Motivul incercarii: PIF, verificare periodica, RC, RK, RIA.
a. Valoarea rezistentei de dispersie masurata este de: ................. Ohm;
b. Valoarea rezistentei de dispersie stabilita in proiect este de: .... Ohm;
c. Aparatul folosit: tip ............... serie ............., nr. ...........
d. Metoda de masurare utilizata: ...........................................;
e. Starea atmosferica: ..................; Temperatura: ..................C;
f. Natura solului: ..............; Umiditatea si starea solului: ............
2. Concluzia: Priza de pamant din indeplineste/nu indeplineste conditiile tehnice
minime conform prevederilor din proiect sau din reglementarea nr. ......
3. Masuri care se impun: ....................................................

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM
.....................

*ST*

ANEXA 44
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------
*T*

*Font 9*

Centru Electrificare ..............
Laborator PRAM-TM .................
Data ............

BULETIN Nr. ..........
de incercare a cablului de energie

Cablul este instalat in: ............... intre ....................
A. Date tehnice
Tipul cablului .............; sectiunea ................... mmp;
Lungimea cablului ........... m; Tensiunea de serviciu ............. KV
B. Probe si verificari


Felul verificarii R ... OS ... OT ... OR ... SS ... TT ... RR ...S ...T ...
S+T+OR+T+OS+R+O


Rezistenta de [MOhm]
izolatie (1)


U(inc.
[KV]


Incercarea cu I(fuga)
tensiune marita [A]


T(inc.
[S]


Rezistenta de [MOhm]
izolatie (2)


Valoarea normata
a rezistentei de [MOhm]
izolatie


Corectia Rizol
la lungimea [MOhm]
reala a cablului1. Conditiile de efectuare a masuratorilor:
Starea atmosferica: ........; Umiditatea: .......%; Temperatura: .....C
2. Motivul incercarii: PIF, verificare periodica, RC, RK, RIA.
3. Incercarea s-a facut cu: ..............................................
4. Concluzii:
Cablul este:
a) bun pentru exploatare;
b) bun in anumite conditii;
c) impropriu pentru exploatare.

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM
.....................

*ST*

ANEXA 45
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

*T*

*Font 9*

CENTRU ELECTRIFICARE ..............
Laborator P.R.A.M.-TM .............
Data ............

BULETIN Nr. ...............
de incercare a intrerupatoarelor cu SF6

Instalat in: .............................................
A. Datele tehnice si nominale
Fabricat de .......... Anul ........ Tip ........ Nr. .......
Tensiunea nominala ......... KV; Curent nominal ..... A; Frecventa ...... Hz;
Curentul limita termic ....... KA; Curentul limita dinamic ....... KA;
Presiunea nominala la SF6 ........ bar la temperatura de ......... C
B. Probe si verificari
1) Incercarea izolatiei primare:
a) Rezistenta de izolatie:


Rezistenta de izolatie R60" [MOhm]
Concluzia
Faza R Faza S Faza T Valoarea normata


Carter superior-masa


Coloana izolanta-masa


Carter
superior-coloana
izolanta


Masurata cu


b. Curentul de conductie a coloanei izolante:


Tensiunea Timp Curentul de conductie [A]
aplicata [min] Concluzia
[KV] Faza R Faza S Faza T Valoarea normata


Masurat cu


2. Masurarea rezistentei electrice de contact a contactelor principale sau caderea
tensiunii pe contactele principale:


Faza Curentului aplicat in CC DELTA U masurat DELTA U normat Concluzia
[A] [mV] [mV]


Masurata cu3. Verificarea mecanica a corpului intrerupatorului:
Faza R ........... Faza T .............. Faza S .............
4. Verificarea etanseitatii gazului SF6:
Faza R ............ Faza T ............. Faza S .............
5. Verificarea parametrilor cinematici:


Timp de Timp de Presiune gaz Presiune ulei
Faza conectare [ms]conectare [ms] SF6 [Bar] [Bar] TC Concluzia

MasuratNormatMasuratNormatMasuratNormatMasuratNormat


Masurat cu


6. Nesimultaneitatea atingerii si separarii contactelor intre faze


Atingerea contactelor [ms] Separarea contactelor [ms]


Masurat Normat Concluzia Masurat Normat Concluzia


R - S


S - T


T - R


Masurat cu


7. Verificarea elementelor din dispozitivul de actionare si cofretul central:


Verificari efectuate

Elementul Rezistenta de Incercarea Curentul deTensiunea
verificat izolatie [MOhm] izolatiei cuRezistenta actionare minima Concluzia
tensiune ohmica motor de lucru
MasurataNormata marita [Ohm] [A] [V]
[2 KV]


Motorul electric


Bobina de
inchidere


Bobina de
deschidere


Rezistenta de
incalzire


Circuitele din
mecanismul
hidraulic


Circuitele din
cofretul central


Releele din
mecanismul Verificari efectuate conform buletinelor nr. ..........................
hidraulic


Releele din Verificari efectuate conform buletinelor nr. ..........................
cofretul central8. Verificarea mecanica a dispozitivului de actionare: .......................
9. Valoarea masurata a rezistentei de trecere la priza de pamant este de: ..... Ohm.
10. Motivul incercarii: PIF, verificare periodica, RC, RK, Suspect de defect
11. Incercarea s-a facut in atelier/pe locul de montaj
12. Concluzia finala: intrerupatorul este/nu este bun si poate/nu poate fi adus in
exploatare.

Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
............ ........... Sef laborator PRAM-TM
.....................

*ST*

ANEXA 46
--------
la instructiunile nr. 357
-------------------------

SARCINILE PERSONALULUI PRAM IN LEGATURA CU ORGANIZAREA
SI DESFASURAREA LUCRARILOR PRAM-TM
*T*

*Font 7*


SARCINI


FAZA SEF LABORATOR SEF FORMATIE DE LUCRU MEMBRII ECHIPEI
(SEF LUCRARE)


0 1 2 3


1. Verifica starea personalului in 1. Se ingrijeste de existenta inventarului 1. Participa la sedinta de
conformitate cu prevederile art. de scheme, scule, truse, aparate si pregatire si sunt
12, 13, 14 din NSPM 107; materiale, mijloace de protectie necesare datori sa-si insuseasca
2. Nominalizeaza sefii de echipa si pentru efectuarea in bune conditii si sa respecte
stabileste componenta echipelor. a lucrarii ordonate prin: conditiile de executare
Pentru fiecare echipa in parte: a) Ridicarea din magazia laboratorului a lucrarii si regulile
3. Stabileste impreuna cu seful de (punctului de lucru); de protectie
echipa conditiile de executare a b) Verificarea subinventarelor personale a muncii aferente.
lucrarilor; ale membrilor echipei; 2. Participa direct la
4. Efectueaza instructajul tehnic c) Verificarea inventarului din STE si asigurarea bazei
si NPM care trebuie sa cuprinda: ridicarea cheii aferente dulapului tehnico-materiale
a) Reguli de protectie a muncii PRAM din STE. necesare executarii
I. adaptate la specificul si lucrarii indeplinind
Pregatirea conditiile de executare a sarcinile primite de la
lucrarilor lucrarii cu atentionare seful de echipa.
asupra punctelor sau fazelor 3. Verifica starea
periculoase ale lucrarii, cu echipamentului de
precizari asupra masurilor protectie si de lucru,
suplimentare de protectie a a sculelor si
muncii necesare; aparatelor din dotare
b) Precizari in legatura cu
modul de lucru, metode de
masurare si verificare ce
urmeaza a fi folosite,
instructiuni tehnice de lucru
sau fise tehnologice ce
trebuiesc respectate;
5. Stabileste mijloacele de
transport cu care urmeaza sa se
faca deplasarea, orele de sosire
si plecare.
6. Completeaza registrul de
pregatire a programului.


NOTA: Pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate mai multe zile consecutiv in alte localitati decat cea
in care se afla sediul laboratorului PRAM-TM, la care plecarea si sosirea de la locul lucrarii se fac in
afara programului normal de lucru sau lucrari executate mai multe zile consecutiv cu cazare in apropierea
locului lucrarii, pregatirea acestor lucrari se face in doua etape:
A. La sediul Laboratorului PRAM-TM in ziua anterioara inceperii setului de lucrari de catre seful de
laborator care indeplineste sarcinile prevazute la pct. 1-6 de mai sus cu urmatoarele precizari:
Instruirea se face pentru intreg setul de lucrari.
In Registrul de pregatire a programului (RPP) se va nota:
a. fiecare lucrare in parte in ziua in care urmeaza a fi executata;
b. trenurile sau mijloacele de transport cu care urmeaza sa se faca deplasarea;
c. seful de echipa si membrii echipei vor confirma prin semnatura in RPP, pentru fiecare zi in parte,
ca si-au insusit conditiile in care urmeaza sa se faca deplasarile si sa se execute lucrarile,
programul fiecarei zile in parte, precum si NPM specifice setului de lucrari.
Observatie: Nu se admite executarea de lucrari in cascada pe o perioada mai mare de trei zile consecutiv
fara a exista cel putin un control direct al sefului de laborator PRAM la locul lucrarii.
B. Zilnic la locul lucrarii, inainte de inceperea acesteia, de catre seful de echipa care:
1) Verifica starea personalului in conformitate cu prevederile art. 12, 13, 14 din NSPM 107;
2) Efectueaza instructajul tehnic si NPM, care trebuie sa cuprinda:
a) Reguli de protectie a muncii adaptate la specificul si conditiile de executare a lucrarii cu
atentionare asupra punctelor sau fazelor periculoase ale lucrarii, cu precizari asupra masurilor
suplimentare de protectie a muncii necesare.
b) Precizari in legatura cu modul de lucru, metode de masurare si verificare ce urmeaza a fi
folosite, instructiuni tehnice de lucru sau fise tehnologice ce trebuiesc respectate;
Observatii: (a) Efectuarea acestei instruiri trebuie consemnata in Registrul de control si lucrari de la
locul lucrarii.
(b) Inregistrarea trebuie sa contina: numar de inregistrare, data, lucrarea, inscrisul:
"Personalul a fost instruit, verificat si admis la lucru" si semnatura celor instruiti


II. Se face in conditiile si cu mijlocul de transport stabilit in sedinta de instruire, cu respectarea
Deplasarearegulilor de comportare in timpul serviciului, a drumurilor de acces si a regulilor de circulatie pe
spre loculdrumurile publice, in preajma caii ferate si in mijloacele de transport.
lucrarii


1. La sosirea in instalatie consemneaza in 1. Participa la pregatirea
Registrul de control si lucrari (RCL), bazei tehnico-materiale
urmatoarele: necesare lucrarii
a) Numarul de ordine al inregistrarii in executand sarcinile
rubrica 1; dispuse de catre seful
b) Data si ora sosirii in instalatie in de echipa;
rubrica 2; 2. Consulta documentatia
c) Denumirea instalatiei, circuitului in aferenta lucrarii
care urmeaza sa execute lucrari in (scheme, instructiuni,
rubrica 4; fise tehnologice, NPM.)
d) Lucrarea ce urmeaza a fi executata in
rubrica 5;
e) Numele personalului din componenta
echipei sosit in instalatie in scopul
efectuarii lucrarii mentionate in
rubrica 7.
Nota: In cazul unei lucrari comune EA-PRAM,
consemnarea lucrarii in RCL o face seful de
lucrare, care inregistreaza si verificarile
pe care trebuie sa le execute echipa PRAM.
2. Participa la indeplinirea formelor
III. La organizatorice legate de admiterea la
locul lucrare;
lucrarii, 3. Stabileste, daca este cazul, care din
inainte de membrii echipei participa la executarea
inceperea manevrelor;
acesteia 4. Se informeaza de la personalul operativ
in cazul lucrarilor in STE sau de la
seful de lucrare in cazul lucrarilor in
PT, PS, PSS, GE, alte instalatii ELF sau
LC, in legatura cu comportarea in
exploatare a echipamentelor care urmeaza
sa faca obiectul lucrarii (Exemplu: relee
supraincalzite, zgomote anormale in
functionare, raspunsuri incorecte ale
instalatiilor la comenzi).
5. Coordoneaza pregatirea lucrarii (scheme,
aparate, scule si materiale necesare
lucrarii).
6. Verifica impreuna cu persoana care admite
la lucru, realizarea masurilor de
protectie la locul de munca si decide,
daca este cazul, sa ia masuri
suplimentare in zona de lucru. Dupa
primirea instalatiei de la admitent,
efectueaza instructajul tehnic si NPM al
membrilor echipei.


1. Control si coordonare a 1. Asigura organizarea eficienta si 1. Executa masuratorile,
lucrarilor; supravegheaza executarea corecta a incercarile si
2. In cazul lucrarilor complexe lucrarii; reparatiile dispuse de
supravegheaza direct executarea 2. Este raspunzator de calitatea si catre seful de echipa
acestora. interpretarea corecta a rezultatelor si raspund de calitatea
masuratorilor; acestora;
3. Urmareste respectarea normelor de 2. In cazul in care un
protectie a muncii, mediului si membru al echipei este
prevenirea si stingerea incendiilor de avizat despre aparitia
catre personalul echipei pe care o unui deranjament sau il
conduce; constata personal este
4. Verifica executarea corecta a montajului obligat sa il anunte
pentru efectuarea incercarilor si imediat pe seful de
masuratorilor; echipa, luand masurile
5. In cazul in care, in urma executarii necesare pentru
incercarilor si masuratorilor, valorile lichidarea sau
obtinute sunt in afara limitelor limitarea
prescrise, repeta cu atentie incercarile deranjamentului;
sau masuratorile in cauza. Daca si in 3. Raspund direct de
IV. In acest caz se pastreaza aceleasi valori starea aparatelor,
timpul necorespunzatoare, informeaza pe seful materialelor, sculelor
executarii laboratorului PRAM-TM; si mijloacelor de
lucrarii 6. In cazul in care este avizat despre protectie necesare
aparitia unui deranjament sau il constata executarii lucrarii.
personal, este obligat sa anunte imediat
seful de laborator, luand masurile
necesare pentru lichidarea sau limitarea
deranjamentului;
7. Asigura ordinea si disciplina la locul de
executare a lucrarii;
8. Verifica si ia masuri pentru folosirea
corespunzatoare a sculelor,
dispozitivelor, aparatelor, truselor din
inventarul echipei;
9. Indeplineste formalitatile legate de
modificarea componentei echipei, de
mutarea ei de la un loc la altul, de
intreruperea si reluarea lucrarilor, in
conformitate cu legislatia in vigoare;


1. Personal, verifica starea instalatiei Asigura strangerea
dupa efectuarea lucrarilor, adica: sculelor, aparatelor,
verifica starea circuitelor de curent, dematerialelor si efectuarea
tensiune, chei de comanda, dispozitive decurateniei la locul de
deconectare, prinderea conductoarelor in munca.
bornele releelor complexe si in sirurile
de cleme, pozitia butoanelor de reglaj si
a celor de punere in functiune la relee,
sigiliile aplicate etc;
2. Coordoneaza strangerea aparatelor,
sculelor, materialelor si curatirea
locului de munca;
3. Asigura retragerea tuturor membrilor
echipei din instalatie;
4. Indeplineste formalitatile legate de
terminarea lucrarii;
5. Emite buletinele de incercare pentru
fiecare element masurat si le preda
sefului de lucrare care semneaza in
fiecare buletin la rubrica "Asistat";
6. Consemneaza in registrul de control si
V. La lucrari, existent la fiecare instalatie,
terminarea rubrica 6 in legatura cu lucrarile
lucrarii executate de echipa PRAM, probele
functionale efectuate si starea finala a
instalatiei, dupa efectuarea lucrarilor.
Asigura completarea rubricii 7 cu
semnatura sa si a membrilor echipei;
7. Aduce la cunostinta personalului operativ
din STE constatarile si concluziile in
legatura cu instalatia in care s-a
lucrat, dupa care preda instalatia sub
semnatura acestuia, prin consemnarea in
RCL.
Pentru celelalte tipuri de instalatii
(PS, PSS, GE, PT, ELF si LC),
constatarile si concluziile in legatura
cu instalatia la care s-a lucrat se
consemneaza in Registrul de control si
lucrari - existent la fiecare
instalatie - si apoi consemneaza predarea
instalatiei beneficiarului (admitentului
la lucrare) sub semnatura acestuia.
8. Asista la repunerea in functie a
instalatiei.
9. Completeaza ora plecarii echipei din
instalatie in rubrica 3 din RCL.


VI. Se face in conditiile si cu mijlocul de transport stabilit in sedinta de instruire, cu respectarea
Deplasarearegulilor de comportare in timpul serviciului, a drumurilor de acces si a regulilor de circulatie pe
de la drumurile publice, in preajma caii ferate si in mijloacele de transport.
locul
lucrarii
la sediul
unitatii*ST*
NOTA: Sefii de laborator au obligatia de a prelucra reglementarile de mai sus cu intreg personalul
formatiei de lucru, sub semnatura si de a verifica in permanenta cunoasterea si aplicarea lor.

TERMINOLOGIE SI ABREVIERI
In cuprinsul prezentei instructiuni termenii folositi au
intelesul definit in continuare:
*T*

*Font 9*


Dispozitiv care realizeaza automat reanclansarea unuia sau mai multor
Dispozitiv de intreruptoare dupa functionarea protectiei circuitului asociat. Cand
reanclansare durata de deschidere inaintea reanclansarii prezinta interes, aceasta
automata este mentionata in termen (rapida RAR).


Un aparat, masina electrica etc., care poate fi parte constitutiva a
Element electricunui echipament (separator, intreruptor, transformator de masura,
descarcator, siguranta etc.).


Ansamblu de aparate, masini, dispozitive, conexiuni, accesorii,
aparatinand unei instalatii electrice si indeplinind anumite functiuni
Echipament in cadrul acesteia.
(electric) NOTA: Termenul se utilizeaza si pentru denumirea unor parti din
ansamblu care indeplinesc anumite functii in instalatiile electrice.


Celula unui Ansamblul elementelor de comutatie primara prin care echipamentul
echipament respectiv se leaga la barele colectoare.


Ansamblu de echipamente, celule si elemente legate functional intre
Instalatie ele, amplasate intr-un teritoriu comun si care sunt servite de aceeasi
electrica formatie de servire operativa (exceptie fac elementele telecomandate
pentru perioada cat sunt in regim de telecomanda).


Retea electricaAnsamblu de echipamente si instalatii electrice dispersate teritorial,
legate intre ele.


Substatie de Instalatie a carei functie principala este alimentarea sistemului de
tractiune tractiune electrica prin transformarea tensiunii din partea primara a
electrica (STE) retelei de alimentare de 110 KV in tensiune de tractiune electrica de
25 KV folosind transformatoare monofazate.


Linie electrica destinata alimentarii cu energie electrica a
Linie de contactvehiculelor feroviare (locomotive electrice sau rame electrice) prin
intermediul echipamentelor de captare a curentului.


Conductoarele care formeaza calea de intoarcere spre substatie a
Circuit de returcurentului de tractiune. Conductoarele pot fi: sine de rulare, sine de
retur al curentului, cabluri colectoare, cabluri de retur.


Fider de Conductor electric in general aerian care realizeaza conexiunea
alimentare electrica intre substatia de tractiune electrica si linia de contact.


Conductor electric aerian sau cablu subteran, care realizeaza
Fider de conexiunea electrica intre sinele de rulare si borna transformatorului
intoarcere din substatia de tractiune.


Instalatii fixe
de tractiune Retea electrica de distributie, feroviara, utilizata pentru a furniza
electrica energie electrica locomotivelor si ramelor electrice.
feroviara
(sinonim retea
de tractiune
electrica


Instalatie care permite sectionarea longitudinala a liniei de contact
Post de si eventual transversala in cazul caii ferate duble, situata
sectionare aproximativ la mijlocul distantei dintre doua substatii de tractiune.


Instalatie care sectioneaza linia de contact intre o substatie de
Post de tractiune si un post de sectionare. In cazul liniilor duble aceasta
subsectionare asigura deasemenea legarea in paralel a liniilor de contact.


Post de legare Instalatie care realizeaza o legare in paralel, suplimentara, a liniei
in paralel de contact a caii ferate duble, situata intre substatie si posturi,
atunci cand lipsesc posturile de subsectionare.


Instalatie care asigura alimentarea radiala a liniei de contact din
Post de depouri, triaje, sau alte tronsoane izolate de cale ferata
alimentare electrificata, prevazuta cu functie de protectie in scopul izolarii
acestora in cazul aparitiei unui defect.


Ansamblul de instalatii si echipamente, de telemecanica si
Dispecer telecomunicatii, amplasate intr-un punct central, care asigura
energetic telemecanizarea si controlul operativ al instalatiilor fixe de
feroviar (DEF) tractiune electrica si eventual al altor instalatii din gestiunea unui
centru de electrificare. Termenul este generic definind atat
instalatia in sine, cat si structura organizatorica, inclusiv
personalul de comanda operativa.


Circuite de inalta si medie tensiune care asigura circulatia puterii
electrice in substatia de tractiune electrica dinspre sistemul
energetic national inspre linia de contact (bare si legaturi de 110 si
25 KV, transformatoare de putere, fidere de alimentare si de
Circuite primareintoarcere, aparatajul de comutatie). In aceeasi categorie intra si
unele legaturi si aparate auxiliare care au legatura directa cu
circuitele mentionate anterior (transformatoare de masura,
descarcatoare).


Anclansare Actiunea de conectare realizata prin intermediul instalatiei de
automatizare.


Declansare Actiunea de deconectare prin functionarea protectiei circuitului
asociat.


Conectat Pozitie a intreruptorului, disjunctorului sau a separatorului sub
sarcina in care se asigura continuitatea circuitului in care este
legat.


Deconectat Pozitie a intreruptorului, disjunctorului sau separatorului sub
sarcina in care se asigura intreruperea circuitului in care este
legat.


Inchis Pozitie a separatorului in care se asigura continuitatea vizibila a
circuitului in care este legat.


Deschis Pozitie a separatorului in care se asigura intreruperea vizibila a
circuitului in care este legat.


Ansamblu de prevederi necesare pentru detectarea defectelor sau a
altor situatii anormale din instalatiile si retelele electrice si care
Protectie permite eliminarea defectelor, limitarea situatiilor anormale si
emiterea de comenzi sau semnale. Termenul este generic pentru
dispozitive si sisteme de protectie si se utilizeaza pentru a descrie
protectia atat a unui sistem cat si a unei parti din acesta.


Probabilitatea ca o protectie sa poata indeplini o functie ceruta, in
Fiabilitatea conditii date, intr-un interval de timp dat.
unei protectii NOTA: Functia ceruta pentru o protectie este de a actiona in
conditiile stabilite de exploatare a instalatiilor de electrificare.


Functionare Emiterea, de catre o protectie, a unor comenzi de declansare sau a
corecta a unei altor comenzi sau semnale, in modul prevazut, ca raspuns la aparitia
protectii in sistemul energetic a unui defect sau a unei alte situatii anormale.


Functionare Refuz de functionare sau functionare intempestiva atat in absenta, cat
incorecta si in prezenta unui defect sau a unei situatii anormale in instalatie,
a unei protectiipentru care protectia nu trebuie sa functioneze.


Functionarea Actionare a unei protectii, atat in absenta cat si in prezenta unui
intempestiva a defect sau a unei situatii anormale in instalatii, pentru care
unei protectii protectia nu trebuie sa functioneze.


Protectie cu selectivitate relativa a carei functionare si
Protectie de selectivitate depind de masurarea locala a marimilor electrice pe baza
distanta carora se evalueaza distanta echivalenta pana la locul de defect, prin
comparare cu reglajele zonelor.


Protectie destinata sa elimine un defect dintr-o instalatie prin
Protectie comanda de declansare a altui intreruptor sau a altor intreruptoare,
impotriva in cazul refuzului de declansare a intreruptorului destinat sa
refuzului de realizeze aceasta functie. (Declansare de rezerva la refuzul
intrerupator intrerupatorului - prescurtare D.R.R.I.)


Raport Raportul intre valoarea de revenire si valoarea de functionare. Aceste
(Coeficient) de valori pot fi valori masurate sau valori de incercare, conform
revenire standardului de produs.


Refuz de Lipsa functionarii unei protectii care ar fi trebuit sa functioneze
functionare a dar nu a functionat.
unei protectii


Aparat care produce modificari bruste, predeterminate, in unul sau mai
multe circuite de iesire, atunci cand in circuitele de intrare sunt
Releu electricindeplinite anumite conditii. In cazul utilizarii releului in
instalatiile de protectie si automatizari combinate, notiunea de
functie logica trebuie adaugata cuvantului releu, pentru a-l defini.
(Exemplu: releu de declansare etc.)


Releu de curent Releu electric de masura a carui marime caracteristica este
intensitatea curentului electric.


Releu de Releu electric de masura a carui marime caracteristica este tensiunea
tensiune electrica.


Releu electric de masura a carui marime caracteristica este rezultatul
Releu compararii marimilor de intrare, fie in amplitudine, fie in faza si
diferential amplitudine.


Releu electric de masura destinat sa detecteze directia in care un
Releu fenomen, de exemplu un defect, se produce in raport cu un punct dat al
directional retelei electrice.


Releu electric de masura ce poate constitui, singur sau in combinatie
Releu de cu alte relee, un dispozitiv de protectie.
protectie Nota: Termenul este folosit pentru constructii simple.


Releu electric de masura destinat sa functioneze atunci cand marimea
Releu minimal desa caracteristica atinge valoarea reglata in urma abaterii prin
....... scadere a valorii marimii controlate de la valoarea nominala.


Releu electric de masura destinat sa functioneze atunci cand marimea
Releu maximal desa caracteristica atinge valoarea reglata in urma abaterii prin
...... crestere a valorii marimii controlate de la valoarea nominala.


Totalitatea aparatelor de intrerupere si de conectare si a
Aparataj de combinatiilor acestora cu aparate asociate de comanda, de masura, de
comutatie protectie si de reglaj.


CaracteristicaFunctia care stabileste relatia intre marimea (marimile) de intrare si
de actionare marimea de iesire (valoarea de actionare) si care poate fi o constanta
sau o curba oarecare (cerc, sinusoida, elipsa, etc.)


Curent de defectIntensitatea curentului electric datorat unui defect in instalatiile
exterior electrice, exterior sectiunii (zonei) protejate prin protectia
considerata si care circula prin aceasta sectiune protejata.


Ansamblul simbolurilor reprezentand starea reala a aparatelor de
Schema sinopticacomutatie si schema statiei (retelei electrice), care poate fi
actualizata ori de cate ori este cazul si care poate cuprinde
dispozitive de comanda.


Semnal Indicatie vizuala, auditiva sau de alt tip, utilizata pentru
transmiterea informatiilor.


Sistem de Ansamblul sistemelor de comanda, protectie, supraveghere (control) si
circuite telecomunicatii dintr-o statie electrica.
secundare telecomunicatii dintr-o statie electrica.


Ansamblul de dispozitive si alte aparate necesare pentru indeplinirea
functiilor specifice de inchidere, deschidere, comutare etc.
Sistem de NOTA: Un sistem de comanda cuprinde atat aparatele de comanda, cat
comanda si caile de transmisie, aparatele si circuitele de blocare
(interblocare), de sincronizare si de alimentare.


Ansamblul de dispozitive si alte aparate necesare pentru indeplinirea
Sistem de functiilor specifice de semnalizare (alarma), indicatoare de stare,
control masurare, inregistrare etc.
(Sistem de NOTA: Un sistem de control (supraveghere) cuprinde atat aparatele de
supraveghere) control (supraveghere), cat si caile de transmitere si de alimentare.


Ansamblu de elemente de conectare a conductoarelor electrice care fac
Sir de cleme legatura intre echipamentele dintr-un panou (stelaj, dulap, cutie de
conexiuni) si restul instalatiilor, amplasate in exteriorul acestui
panou.


Tablou (Pupitru)Tablou (pupitru) pe care sunt montate dispozitivele necesare
de comanda conducerii si/sau supravegherii unei statii sau unei retele electrice.


Dispozitiv care permite afisarea sau afisarea si comanda starii
componentelor unei retele electrice, prin intermediul unei scheme
electrice.
Panou sinoptic NOTA: Termenul este folosit si in cazul echipamentelor cu
microprocesoare multifunctionale care au prevazute pe placa frontala o
tastatura si un display de unde se pot alege si pot fi afisate
valorile reglate, optiunile etc.


Conducere la distanta a functionarii unei instalatii electrice,
Telemecanizare utilizand transmiterea de informatii cu ajutorul circuitelor din
sistemul de telecomunicatii.


Comanda la distanta a unui echipament cu ajutorul telecomunicatiilor.
Telecomanda Legatura dintre dispozitivul de comanda si echipamentul care trebuie
comandat se realizeaza prin circuit fizic sau alte cai de transmisie
(fibra optica, radioreleu etc.)


Supraveghere la distanta a starii de functionare a unui echipament
Telesemnalizareprin mijloace de comunicatii urmarind indeosebi starea aparatelor,
nivelul de tensiune, conditiile de alarma etc.


Telemasura Transmisie la distanta, prin mijloace de telecomunicatii, a valorilor
marimilor masurate.


Valoarea de Valoarea de prag a marimii caracteristice la care releul trebuie sa
reglare a functioneze in conditiile specificate.
marimii NOTA: Marimea caracteristica este marimea electrica sau unul din
caracteristice parametrii sai, a carei denumire caracterizeaza principiul de
sau a parametri-functionare a releului si pentru ale carei valori se impun conditii
lor sai de referitoare la precizia releului (intensitatea curentului electric,
reglare impedanta etc.).


Valoare Marime, proprietate sau caracteristica fizica/electrica care trebuie
masurata; sa fie masurata.
Variabila sa fie masurata.
masurata sa fie masurata.


Valoarea Valoarea aproximativa convenabila, a unei marimi de alimentare,
nominala a folosita pentru a desemna sau identifica un releu.
unei marimi de
alimentare


Valoarea Valoare a unei marimi de alimentare prescrisa pentru o operatie
specificata a specificata.
unei marimi de
alimentare


Reglementari in Totalitatea reglementarilor aprobate prin acte normative specifice
vigoare activitatii sau domeniului la care se face referire.


Echipamentele si instalatiile incredintate prin inventar sau in
conventie de lucrari, in exploatarea si intretinerea unei unitati sunt
in gestiunea respectivei unitati. Echipamentele si instalatiile aflate
Gestiune in gestiunea unei unitati pot fi impartite subunitatilor sale de baza
care le vor gestiona in mod nemijlocit.
In sensul prezentelor instructiuni se considera in gestiunea unei
unitati si echipamentele si instalatiile care nu sunt in inventarul
ei, dar care sunt exploatate de aceasta in baza unor conventii de
lucrari.


Personalul care executa lucrari de incercari si masuratori la
echipamentele primare, efectuarea de incercari a mijloacelor de
Personal PRAM-TMprotectie si efectuarea de verificari, revizii si reparatii la
sistemele de protectie, comanda-control, automatizari si telemecanica
din instalatiile de electrificare.


SPCCAT Sisteme de protectie, comanda-control, automatizari si telemecanica
din instalatiile de electrificare


PRAM Protectii prin Relee, Automatizari si Masuratori


TM Telemecanizare


ELF Electrificare, Lumina, Forta


IFTE Instalatii Fixe de Tractiune Electrica


LC Linie de Contact


PT Post de transformare


GE Grup electrogen


CDS Comanda distanta separatori


PIF Punere in functiune


EA Energoalimentare


RT Revizie tehnica


RC Reparatii curente


RK Reparatii capitale


RIA Reparatii si interventii accidentale


RM Reconstructii si modernizari


FVT Fisa de verificare tehnica


LEC Linie electrica in cablu


ICF Indicator control faze


p.p.m. masa Parti pe milion in masa, 1 ppm masa umiditate in SF6 = 8,15 ppm in
volum umiditate in SF6


X(a) Valoarea parametrului de intrare la care se produce actionarea


X(r) Valoarea parametrului de intrare la care se produce revenirea in
starea initiala


k(r) Coeficient de revenire


I(n) Intensitate curent nominal


U(n) Tensiune nominala


R60" Rezistenta de izolatie masurata dupa 60 secunde de la momentul
aplicarii tensiunii.


K(a) = R60"/ Coeficientul de absorbtie = Raportul dintre rezistenta de izolatie
R15" masurata dupa 60 secunde si cea masurata dupa 15 secunde de la
momentul aplicarii tensiunii


Tg delta Tangenta unghiului de pierderi dielectrice a izolatiei.


R(pp) Rezistenta de dispersie a prizei de pamant


Z(tp) Impedanta (rezistenta) de trecere de la obiectul protejat la priza de
pamant*ST*

S-ar putea să vă placă și