Sunteți pe pagina 1din 40

MINISTERUL EDUCAIEI NATIONALE

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIETI


R RE EZ ZU UM MA AT TU UL L T TE EZ ZE EI I D DE E D DO OC CT TO OR RA AT TCERCETRI PRIVIND CARACTERISTICILE DE EXPLOATARE
ALE CONDUCTELOR DIN POLIETILEN UTILIZATE
LA DISTRIBUIA GAZELOR NATURALE


Conductor tiinific: Doctorand :
PROF.DR.ING.Vlad ULMANU ING.Virgil ALUCHI

Ploiesti 2013

b ; . C ' ;;-.,tS;.
,+=*- .
E-* MINISTERQJL ED3CATIEB NATIONALE
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN P L O I E I
Bvd. BucureqTtl nr. 39, t 00680 Piole@ - Romania
www.upg-pioiesti. r-
DOCTORATE
VI aducem la cunostintg ca, in data de , la ora ,
ln sala din incinta Universitalii, va avea loc sustinerea publid a tezei de doctorat
intitulatg: ,,CERCETARI PRIVIND CARACTERISTICILE DE EXPLOATARE ALE
CONDUCTELOR DIN POLIETILENA UTILIZATE LA DISTRIBUTIA GAZELOR
NATURALE, elaborati4 de doctorand ALUCHI VIRGIL, in vederea obpnerii titlului
stiinfific de DOCTOR in domeniul fundamental ,,$TIIN'J'E JNGINERE$T19', domeniul
de doctorat: JNGINERIE MECANICA.
Teza de doctorat va fi evaluatii de cornisia pentru suswerea publid aprobata prin
Decizia Rectorului U.P.G., emisa cu nr. 1905112.11.2011, a v h d urmItoarea componenp:
bedi nte: prof.univ.dr.ing., MINESCU MMAIL, decn-Fw.I.M.E., U.P.G. Ploiqti
Conduci4tor gtiintific: prof.univ.dr.ing. ULMANU VLAD, U.P.G. Ploiqti
' Referent oficial: prof.univ.dr.ing. JiNWCU VALERIU, Universitatea Politehnica Bucuresti
Referent oficial: prof.univ.dr.ing. HAD& ANTON, Universitatea Politehnica Bucuresti
Referent oficial: prof .univ.dr.ing. ZECHERU GHEORGHE, U.P.G. Ploiesti.
Odata cu prezenta, VI transmitem si un exemplar din renimatu1 tezei de doctorat,
adreshdu-v8 invitatia de a participa la susfinerea publici.
VI mgi h ca eventuaiele observafii si aprecieri sa le transmiteo - pe adresa
universitatii (^m doul exemplare) - cu ce1 putin doua zile Tnainte de data suslinerii.
RECTOR,
DOCTORATE - AP
SECRETAR SEF UNIVERSIT TE,
4
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMATIng. Virgil Aluchi pag. 1

CUPRINS


Terminologie..................................................................................................................
5
1. Introducere..................................................................................................................
7
2. Stadiul actual al utilizrii conductelor din polietilen la transportul i
distribuia gazelor naturale ..........................................................................................

11
2.1. Concepia structurii reelelor de distribuie a gazului metan............................................... 14
2.1.1. Structura reelelor ................................................................................. 14
2.1.2. Sistematizarea reelelor existente............................................................................................... 15
2.1.3. Condiiile de amplasare a vanelor ntr-o reea de tranzit MP interconectat n zona urban... 16
2.1.4. Condiiile de amplasare a vanelor ntr-o reea de tranzit MP neinterconectat n zona urban 17
2.1.5. Cerine privind sigurana n exploatare a conductelor pentru distribuia gazelor naturale........... 18
2.1.5.1. Obiective i scheme de perspectiv.................................. 18
2.1.5.2. nchiderea rapid a reelei, depresurizarea ei, proiectarea acesteia................................ 19
2.1.5.3. Actualizarea schemelor de perspectiv....................................... 19
2.2. Metode i utilaje folosite n interveniile speciale n reelele din polietilen pentru
distribuia a gazelor sub presiune,...............................................................................................

20
2.2.1. Tipuri de intervenii.................................................................................................................... 20
2.2.1.1. Obturarea unei conducte de PE cu dispozitivul special pentru prelungirea acesteia cu
mufa de electrofuziune .

20
2.2.1.2. Executarea unei derivaii de reea din PE........................................................................... 22
2.2.1.3. Obturarea unei conducte de derivaie din polietilen aflat n exploatare........................... 24
2.2.1.4. trangularea cu dispozitive de obturat a conductelor de PE avnd diametrul mai mic sau
egal cu 125mm...................................................................................................................................

24
2.3. Controlul umiditii gazului natural n reelele de distribuie din polietilen......................... 28
2.4. Concluzii.......................................................................................................................... 31
3. Caracteristici constructive, materiale i tehnologii de fabricaie ale
conductelor din polietilen de nalt densitate .........................................................

32
3.1. Materiale plastice utilizate la fabricarea evilor pentru transportul i distribuia fluidelor . 32
3.1.1. Clasificarea materialelor plastice................................................................................................. 32
3.1.2. Caracteristicile polimerilor............................................................................................................ 34
3.1.3. Caracterizarea polietilenei........................................................................................................... 38
3.1.4. Tipuri de polietilen...................................................................................................................... 44
3.1.5. Justificarea tehnico-economic a utilizrii polietilenei................................................................. 45
3.2. evi de polietilen............................................................................................................... 54
3.2.1. Forme constructive...................................................................................................................... 54
3.2.2. Caracteristicile evilor de polietilen............................................................................................ 56
3.2.3. Avantajele utilizrii evilor de polietilen ..................................................... 57
3.2.4. Fabricarea evilor i fitingurilor de polietilen............................................................................... 57
3.3. Conducte de polietilen...................................................................................................... 60
3.3.1. Regimuri de presiune ale conductelor de polietilen................................................................... 60
3.3.2. Domenii de utilizare a conductelor din polietilen........................................................................ 60
3.3.3. Cerinele de exploatare ale conductelor din polietilen............................................................... 61
3.3.4. Practici de instalare a conductelor din polietilen........................................................................ 61
3.3.5. Tehnologii de asamblare ale evilor i fitingurilor din polietilen.................................................. 62
3.3.5.1. Sudarea cu jet de aer cald .................................................................................................... 62
3.3.5.2. Sudarea cu extruder portabil 62
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 2

3.3.5.3. Sudarea cap la cap cu element nclzitor.. 63
3.3.5.4.Sudarea prin electrofuziune ................................. 72
3.3.5.5. Sudarea prin polifuziune ................................. 74
3.4. Principiile proiectrii conductelor pentru transportul i distribuia gazelor naturale............ 76
3.4.1. Principiile proiectrii conductelor pentru transportul gazelor naturale. Calculul hidraulic al
conductelor de transport gaze naturale.......................................................................

76
3.4.1.1. Regimul de curgere al gazelor prin conducte i calculul coeficientului de rezisten
hidraulic ..........................................................

77
3.4.1.2. Relaii practice de calcul hidraulic al conductelor magistrale ............................... 78
3.4.1.3. Curgerea gazelor n conducte nclinate ................................. 79
3.4.1.4. Particulariti ale calcului hidraulic al conductelor de transport ................................. 79
3.4.1.5. Variaia parametrilor gazelor naturale de-a lungul conductei de transport ...................... . 81
3.4.2. Principiile proiectrii conductelor pentru distribuia gazelor naturale............................ 84
3.4.2.1. Calculul hidraulic al conductelor de distribuie gaze naturale.............................................. 84
3.4.2.2. Regimul de curgere al gazelor prin conducte i calculul coeficientului de rezisten
hidraulic....................................................................................................................................................
84
3.4.2.3. Metode practice de calcul hidraulic al conductelor de distribuie........................................... 85
3.4.2.4. Calculul conductelor de distribuie care funcioneaz n regim de presiune medie sau
presiune redus...........................................................................................................................................
86
3.4.2.5. Calculul conductelor de distribuie care funcioneaz n regim de presiune joas............ 87
3.4.2.6. Particulariti ale calculului hidraulic al conductelor de distribuie.................................... 89
3.4.2.7. Calculul grosimii de perete a evii conductelor de distribuie gaze
naturale........................................................................................................................................................

90
3.5. Concluzii.................................................................................................................... 92
4. Evaluarea teoretic i experimental a comportrii conductelor din polietilen
de nalta densitate.........................................................................................................

93
4.1. ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice. .............................................. 93
4.1.1. ncercarea la traciune.............................................................................................................. 93
4.1.2. ncercarea de duritate .. 97
4.1.3. ncercarea la compresiune ....................................................... 98
4.1.4. ncercarea la oc mecanic .................................................................................... 99
4.1.5. ncercarea la sfiere........................................................................................................ 100
4.1.6. Determinarea contraciei longitudinale la cald.......................................................................... 101
4.2. ncercri tehnologice ale conductelor din polietilen........................................................ 102
4.2.1. Determinarea indicelui de fluiditate la cald...................................................... 104
4.2.2. Determinarea temperaturii de ncovoiere sub sarcin.......................................................... 106
4.2.3. Comportarea la uzare............................................................ 107
4.3. Comportarea n prezena mediilor de lucru a polietilenei................................................. 108
4.3.1. Determinarea stabilitii termice.................................................... 109
4.3.2. ncercarea de fluaj la traciune n medii apoase pe epruvete cu cresttur pe contur... 110
4.3.3. ncercarea la fisurare sub tensiune prin comprimarea unui inel, ESCR .. 112
4.3.4. Tenacitatea la rupere pentru starea plan de deformare i viteza de eliberare a energiei de
deformare ...

115
4.4. ncercri pentru determinarea comportrii evilor din polietilen la propagarea fisurilor.. 118
4.4.1. ncercarea PENT (Pennsylvania notch test)..................................................... 118
4.4.2. ncercarea FNCT (Full-notch creep test).. 120
4.4.3. Rezistena la propagarea rapid a unei fisuri .. 121
4.4.4. ncercarea de determinare a propagrii lente a fisurii ntr-o eav creastat.. 125
4.4.5. ncercri pentru determinarea vitezei de propagare a fisurilor... 127
4.4.5.1. ncercri penrtu determinarea vitezei de propagare a fisurilor utiliznd epruvete tip CT... 127
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 3

4.4.5.2. ncercri pentru determinarea vitezei de propagare a fisurilor utiliznd epruvete cilindrice
crestate ........................................................................................................................................

129
4.4.5.3. ncercri pentru determinarea vitezei de propagare a fisurilor pentru diferite viteze de
solicitare i diferite temperaturi..................................................................

131
4.4.5.4. Evaluarea comportrii de durat a evilor din PE, prin analiza creterii fisurii la oboseal,
pe epruvete tip bara precrestat .............................................................

136
4.4.5.5. Influena parametrilor structurali asupra comportamentului la rupere al PEHD............. 139
4.4.5.6. Influena rezistenei la creterea lent a fisurii asupra performanelor pe termen lung, la
mbinrile sudate ale evilor din polietilen ...............................................................................

142
4.4.5.7. ncercri pentru determinarea rezistenei la presiune hidrostatic i la temperatur
constant.

148
4.5. Evaluarea rezistenei polietilenei de nalt densitate n prezena defectelor.................... 149
4.6 Concluzii....................... 154
5. Estimarea duratei de via a conductelor din polietilen.......................................
156
5.1. Modelul lui Arrhenius aprecieri privind determinarea duratei de via a materialelor
polimerice ....................................................................................................................................
156
5.2. Metoda aplicrii regulii lui Miner. ................................................................................. 160
5.3. Cercetarea duratei de via a evilor din polietilen prin ncercarea la presiune
interioar..

161
5.3.1. Metode de extrapolare a ncercrilor de rupere sub presiune pentru determinarea rezistenei
pe termen lung a materialelor termoplastice pentru evi SR ISO/TR 9080:1992, ISO/DIS 9080:1999 i
ISO 9080:2003(E).....................................................................................


161
5.3.2 Aparatura i metodologia cercetrilor experimentale............................................... 165
5.3.3 Rezultatele experimentale i interpolarea acestora................................................. 169
5.4. Estimarea duratei de via a conductelor din polietilen de nalt densitate prin
aplicarea conceptelor mecanicii ruperii materialelor.............................................................

170
5.4.1. Analiza strii de tensiuni din conductele din polietilen cu defecte de material.................... 171
5.4.2. Cercetarea experimental a caracteristicilor de material specifice aplicrii mecanicii ruperii
materialelor.

172
5.4.2.1. Determinarea factorului critic de intensitate a tensiunilor, K
I
172
5.4.2.2. Determinarea vitezei de pr opagare a f isurilor, utiliznd epruvete de mecanica ruperii de
tip compact (CT). ......................................................

175
5.4.2.3. Cercetarea vitezei de propagare a fisurilor n mbinrile sudate ale evilor din polietilen 189
5.4.2.4. Cercetri privind determinarea curbei de dur abilitate tensiune/factor de i ntensitate a
tensiunilor - numr de cicluri pn la rupere/durabilitate, pe epruvete tip bar cilindric crestat
(Cracked Round Bar, CRB)


197
5.4.3. Cercetri privind elaborarea unui model de calcul pentru evaluarea durabilitii conductelor
din polietilen .

200
5.5. Comportarea la presiunea interioar. 208
5.6. Interpretarea rezultatelor experimentale obinute n urma ncercrii la presiune
interioar.

208
5.7. Concluzii. 213
6. Concluziile lucrrii de doctorat. ..................
216
6.1. Concluzii finale. 216
6.2. Contribuiile originale n lucrare.... 219
6.3. Direcii noi de studiu i cercetare . 220
Bibliografie..
221
Anexa A.
231
Anexa B.
251

Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 4


1. INTRODUCERE

Eficiena unui sistem de conducte depinde, pe lng costul evilor si armturilor, de
costul instalrii, de costul mentenanei i de durata de via. Avantajele utilizrii conductelor
din polietilen pentru transportul i distribuia gazelor naturale, fa de conductele din oel,
pot fi evideniate prin numeroase caracteristici.
Creterea rezistenei mecanice a evilor din polietilen i implicit a presiunii interioare
de exploatare, are urmtoarele consecine:
- reducerea grosimii de perete, cu efecte economice importante;
- creterea productivitii operaiei de extrudare a evilor;
- reducerea tensiunilor reziduale determinate de operaia de sudare;
- posibilitatea instalrii conductelor n soluri moi fr pat de nisip.
Modul uzual de deteriorare a conductelor sub presiune din polietilen de nalt
densitate, l reprezint iniierea i apoi creterea/propagarea fisurilor, n domeniul de
comportare fragil a materialului. Proiectarea conductelor de polietilen nu se poate baza pe
rezultatele ncercrilor de scurt durat, datorit influenei factorilor de exploatare de durat,
n principal al fluajului i fluctuaiilor presiunii. De aceea pentru estimarea duratei totale de
via a conductelor din polietilen utilizate la transportul i distribuia gazelor naturale sub
presiune, s-au propus mai multe concepte diferite, care urmresc s ia n considerare
influenele menionate mai sus:
a. ncercarea standardizat a evilor, care const n solicitarea evii la presiune
interioar, n condiii de temperatur i durat standardizate, cu determinarea duratei pan la
cedare i extrapolarea rezultatelor ncercrii pentru durata de exploatare avut n vedere;
b. extrapolarea rezultatelor ncercrilor mecanice statice de scurt durat, efectuate la
temperaturi ridicate i/sau n medii agresive cu scopul accelerrii proceselor de degradare,
prin aplicarea legii lui Arrhenius;
c. aplicarea conceptelor mecanicii ruperii materialelor pentru determinarea legitailor
iniierii fisurilor i ale propagrii acestora, la temperaturi corespunztoare condiiilor de
exploatare , pe baza ncercrilor la solicitri statice si variabile, cu i fr influena mediilor de
lucru.
Teza de doctorat i propune s realizeze o analiz critic a principalelor metode de
estimare a duratei de via a conductelor de polietilen de nalt densitate pentru transportul
i distribuia gazelor naturale, cu elaborarea unei metodologii teoretico-experimentale de
estimare a duratei de via pe baza ncercrilor experimentale de scurt durat.


2. STADIUL ACTUAL AL UTILIZRII CONDUCTELOR DIN
POLIETILEN LA TRANSPORTUL I DISTRIBUIA GAZELOR NATURALE

Karl Ziegler si Erhard Holzkamp au inventat n 1953 polietilena de nalt densitate
(PEHD), iar primul a pr imit premiul Nobel pentru chimie n 1963 pentru inventarea
tehnologiei de producere al PEHD.
n Romnia s-au montat evi/conducte din polietilen de nalt densitate (PEHD) cu
diametre ncepnd de la 40mm pn la 630mm n timp ce pe plan mondial se fabric evi cu
diametre maxime de 1400mm.
Regimurile de pr esiune n care se folosesc conductele de mai sus n Romnia sunt
prezintate n tabelul 2.1 .

Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 5


Tabelul 2.1. Regimuri de presiuni si materialele de evi folosite[2]
Nr.crt. Presiunea Valoarea Material Obs.

1.

nalt
In staiile de comprimare din instalaiile de utilizare cu
presiunea nominal mai mare de 610
5
Pa(6 bar)
PE100+
PE125
-
2. Medie 610
5
Pa(6 bar) 210
5
Pa(2 bar)
Oel
PE100
410
5
Pa(4 bar)
210
5
Pa(2 bar) PE80
3. Redus 210
5
Pa(2 bar) 0,0510
5
Pa(0,05 bar)
Oel
PE80
PE100
-
4. Joas <0,0510
5
Pa(0,05 bar)
Oel
PE80
PE100
-

Evoluia performanelor evilor de polietilen este prezentat n fig. 2.2., conform [124].
Tevi pentru distributia gazelor
fara pat
de nisip
ISO/TR 9080 ISO/TR 9080
(1992)
(2003)
1980 1990 2000 2010
Calitatea
materialului
PE 63
PE 80
PE 100
PE 100-/PE 125
An
Domeniu de
presiune ( bar )
100mbar
400mbar
1 bar
4 bar
8 bar
10 bar
12,5 bar
(?)

Fig. 2.2. Evoluia performanelor evilor din polietilen destinate distribuiei gazelor naturale, [125]
Dezvoltarea clasei de evi din polietilen cu rezistena la traciune minim garantat de
10 MPa (PE100) a permis utilizarea evilor din polietilen la transportul i distribuia gazelor
naturale cu presiuni pn la 8 bar.
Creterea presiunii de la 4 bar la 8 bar (soluia 8 bar), n zonele noi de distribuie are
n vedere limitarea costurilor ct i a numrului de elemente componente ale reelei,
(regulatoare de presiune, evi de diferite diametre i fitingurile respective).
Astfel, soluia propus a redus montarea staiilor de reglare numai la ramificaiile de
legtur de la reeaua principal de distribuie, la intrarea n zona de distribuie alegndu-se
un singur diametru Dn=160mm.

Fig. 2.3. Ramificaiile de legtur ale reelei de transport/repartiie la reeaua de distribuie, [135]
Conducte de transport/repartiie (67 bar)
Reeaua de distribuie (4 bar)
Regulator 67/8(bar)
Regulator 8/4(bar)
Dn>160mm
(10
5
Pa)
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 6

Proba hidrostatic a conductei din PE se efectueaz pe durata a 2 ore la valoarea de
1,5 x MOP, unde MOP este presiunea maxim de exploatare (maximum operating pressure)
(8 bar/4 bar).
Structura reelelor de tranzit, secundare, teriare i regimul de presiuni din acestea
sunt prezentate n tab. 2.2.
Tabel 2.2 Structura retelelor
Tip
reea
Regim de
presiune
Structura Rol Material Presiune
maxim de
exploatare
Presiune
minim de
exploatare
Diametr
u
minim
(mm)
Risc
climatic
nchidere rapid
Depresurizare
T
R
A
N
Z
I
TMP
6>p>2bar

RP
2>p>0,05bar

R
a
m
i
f
i
c
a
t


s
a
u

I
n
t
e
r
c
o
n
e
c
t
a
t


T
r
a
n
z
i
t

PE 100
PE 80
Oel
MP: 6 bar
MP: 4 bar

MP: 0,5 bar
RP: 0,02bar


160
R 2%
R 50%

nchidere vane (max.2km
n zona urban/4km n zona
rural) i purjare prin
branamente, posturi de
reglare sau dispozitive de
purjare n maxim 15 min.
PE 100
PE 80
Oel
durabil*

RP: 2bar
Oel cu
risc**

RP: 0,6bar
S
E
C
U
N
D
A
R
MP
6>p>2bar

RP
2>p>0,05bar

R
a
m
i
f
i
c
a
t


s
a
u

I
n
t
e
r
c
o
n
e
c
t
a
t


T
r
a
n
z
i
t

i

D
i
s
t
r
i
b
u

i
e

c

t
r
e

c
l
i
e
n

i

PE 100
PE 80
Oel
MP: 6 bar
MP: 4 bar

MP: 0,5 bar
RP: 0,02bar


90
R 2%
R 50%

nchidere vane(o van
pentru cca. 1500 puncte de
msur ) i purjare prin
branamente, posturi de
reglare sau dispozitive de
purjare n maxim 15 min.
PE 100
PE 80
Oel
durabil*

RP: 2bar
Oel cu
risc**

RP: 0,6bar
T
E
R

I
A
RMP
6>p>2bar

RP
2>p>0,05bar

JP
P<0,05bar

R
a
m
i
f
i
c
a
t


s
a
u

I
n
t
e
r
c
o
n
e
c
t
a
t


D
i
s
t
r
i
b
u

i
e


c

t
r
e

c
l
i
e
n

i

PE 100
PE 80
Oel
MP: 6 bar
MP: 4 bar

MP: 0,5 bar
RP: 0,02bar


JP:0,015bar

63

R 2%
R 50%

nchidere vane (o van
pentru cca. 1500 puncte de
msur n zona urban
respectiv o van pentru 250
de puncte n zona rural )
i purjare prin branamente,
posturi de reglare sau
dispozitive de purjare n
maxim 15 min.

PE 100
PE 80
Oel
durabil*

RP: 2bar
Oel cu
risc**

RP: 0,6bar
JP:0,05bar

2.1.5.1. Obiective i scheme de perspectiv
Schema de perspectiv este un document ce descrie pe termen lung de un deceniu
urmtoarele aspecte:
- zonele poteniale de dezvoltare;
- etapizarea lucrrilor de dezvoltare;
- reeaua vizat i etapele intermediare.
Obiectivele pot fi clasificate astfel:
Garantarea securitii persoanelor i bunurilor prin:
- mbuntirea cunoaterii reelelor de ctre operator ( puncte tari i puncte slabe ale
reelei, structura actual i viitoare ) ;
- alegerea ansamblului de vane strategice ( de manevrat n caz de incident ) ;
Consolidarea calitii actuale i viitoare a serviciului de distribuie prin:
- anticiparea dezvoltrilor viitoare n dimensionarea reelelor de distribuie;
- localizarea i favorizarea dezvoltrilor cunoscute i poteniale;
- mrirea capacitii de distribuie prin creterea presiunii.
Existena unei viziuni pe termen lung a structurii reelelor este necesar pentru :
- stabilirea unei planificri a lucrrilor de reabilitare, cu o evaluare financiar
corespunztoare;
- optimizarea investiiilor, opiune justificat ntre investiii i mentenan;
- eficientizarea comunicrii interne, ( coordonarea i urmrirea lucrrilor ).
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 7

3. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE, MATERIALE I TEHNOLOGII DE
FABRICAIE ALE CONDUCTELOR DIN POLIETILEN DE NALT
DENSITATE

3.1. Materiale plastice utilizate la fabricarea evilor pentru transportul i
distribuia fluidelor
3.1.1. Clasificarea materialelor plastice
a) Dup origine:
- semi-sintetice;
- sintetice.
b) Dup comportarea la nclzire:
- termoplaste
- termorigide.
c) Dup modul de formare:
- polimeri de adiie (completare) se formeaz prin adiii de molecule de
monomer de l a unele la altele ntr-o succesiune rapid printr-un mecanism nluit, care se
numete polimerizare de adiie sau piliadiie. Exemple: polietilena (PE), polipropilena (PP),
polistirenul (PS) .
- polimeri de condensaie sunt formai prin reaciile intermoleculare dintre
moleculele monomerului bifuncionale i polifuncionale care au grupurile funcionale
reactive.
d) Dup tipurile de uniti de monomer:
- Homopolimer conine lanuri cu legaturi identice la fiecare unitate de
monomer. Polimerul are toate moleculele monomerice identice. -[A-A-A-A-A]-
- Copolimer conine lanuri cu dou sau mai multe legturi care implic, de
obicei, dou sau mai multe tipuri de uniti de monomer. -[A-B-A-B-A-B]-
Clasificarea consacrat a polimerilor este: termoplaste, termoseturi (termorigide) i
elastomeri. Termoplastele pot fi mprite n dou tipuri: cristaline i amorfe.


POLIMERI
------------------------------------------------------------------------------------------------
/ \ \
A. TERMOPLASTE B. TERMORIGIDE C. ELASTOMERI
/ \
a) Cristaline b) Amorfe

3.1.2. Caracteristicile polimerilor
a) vscoelasticitatea polimerilor
b) rigiditatea
c) tenacitatea
d) relaxarea i fluajul polimerilor
e) duritatea
f) gradul de polimerizare
g) cristalinitatea
h) gradul de ramificare:
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 8

i) densitatea: - PE LLD, d = 0,900 - 0,910 g/cm
3
;
- PELD, d = 0,910 - 0,930 g/cm
3
;
- PEMD, d = 0,930 - 0,940 g/cm
3
;
- PEHD, d = 0.940 - 0.965 g/cm
3
.
j) vscozitatea
k) distribuia maselor moleculare
l) proprieti termice


Fig. 3.3. Diagrama de stare termodinamic pentru un polimer liniar amorf,[112].
- temperatura de vitrifiere a fazei amorfe (T
v
)
- temperatura de fragilizare (T
b
) reprezint temperatura minim pn la care
materialul nu este casant.
- temperatura de curgere (T
c
) marcheaza apariia alturi de deformaia
elastic reversibil a deformaiei ireversibile provocat de curgerea vscoas.
- temperatura de t opire (Tt) este caracteristica polimerilor cristalini i
marcheaz trecerea de la starea solid la starea lichid;
- temperatura de degradare termic (T
d
) este temperatura la care ncepe
degradarea polimerului sub influena cldurii.
- stabilitatea termic ;
- contracia i dilatarea .
m) proprieti electrice;
n) proprieti optice;
o) rezistena chimic;
p) rezistena la abraziune;
q) rezistena la intemperii i modificri de temperatur;
r) degradarea la radiaii ultraviolete (UV;
s) proprieti hidraulice.


Stare sticloas Stare nalt-elastic Stare vscoelastic
(vscoplastic)
D
e
f
o
r
m
a
r
e
a


s
p
e
c
i
f
i
cTemperatur
T
b
T
v
T
c
T
d

Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 93.1.3. Caracterizarea polietilenei

Trecerea monomerului n polimer se efectueaz prin dou procedee:
1. Polimerizarea n lan, care este o reacie ntre molecule identice pentru a forma
macromolecule fr eliminarea altor compui;
2. Policondensarea, care este o reacie lent n care moleculele se asambleaz,
eliminnd molecule mici ( apa, CO
2
).
Criteriile care caracterizeaz structura macromoleculelor de polietilen i care
determin proprietile materialului sunt densitatea i fluiditatea care variaz n funcie de
cristalinitate i de masa molecular. Polietilena este o substan macromolecular parial
cristalin.
3.1.4. Tipuri de polietilen

Polietilena se clasific n categorii bazate n general pe valoarea densitii i felului
ramificaiilor. Proprietile mecanice ale polietilenei depind semnificativ de gradul i tipul
ramificaiei, de structura cristalin i de greutatea molecular.
- UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene) polietilen cu mas
molecular extrem de mare ;
- ULMWPE (PE-WAX), (Ultra low molecular weight polyethylene) polietilen cu
mas molecular extrem de mic ;
- HMWPE ( High molecular weight polyethylene) polietilen cu masa molecular
mare ;
- HDPE (High density polyethylene) polietilen de nalt densitate ;
- HDXLPE (High density cross-linked polyethylene) polietilen reticular de nalt
densitate ;
- XLPE (Cross-linked polyethylene) polietilen reticulat;
- MDPE (Medium density polyethylene) polietilen de densitate medie;
- LDPE (Low density polyethylene) polietilen de densitate joas ;
- LLDPE (Linear low density polyethylene) polietilen liniar de joas densitate
- VLDPE(Very low density polyethylene) polietilen de densitate foarte joas .Fig. 3.7. Structura catenei liniare, [224].
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 10

Tab. 3.13. Calitatile evilor de PE n comparaie cu evile de OL
Presiunea de
exploatare
PE 80 PE 100
Material
economisit,
greutate (%)
Creterea n
seciune
transversal,(%)
Creterea n
volum de
polietilen
datorit grosimii
peretelui, (%)
Apa 10 bar SDR 11 SDR 17 33 16 35
Gaz 4 bar SDR 11 SDR 17 35 17 24


Tab. 3.14. Proprietile i efectele acestora, asupra evilor din PE, pe durata de via.
Durat Proprietate Efect
Scurt Ductilitate
Rezistena la oc
Rezistena la creterea rapid a fisurii (RCP)
Lung
Rezistenta la traciune Rezistena la presiunea intern
Rigiditate Rezistena la ncrcare
Flexibilitate Deformarea sub sarcin
Scurt i lung Rezistena chimica (ESCR) Rezistena la creterea lent a fisurii

evile din polietilen prezint att o comportare ductil ct i o comportare fragil n
funcie de factorii de exploatare.

3.3.5.Tehnologii de asamblare a evilor i fitingurilor din polietilen
Clasificarea asamblrilor
Asamblrile sunt mprite n dou categorii fundamentale:
- asamblri nedemontabile,
- asamblri demontabile.
Asamblri nedemonatabile
Asamblrile nedemontabile se realizeaz utiliznd unul dintre urmtoarele procedee
de sudare:
1) sudarea cu jet de aer cald;
2) sudarea cu extruder portabil;
3) sudarea cap la cap cu element nclzitor;
4) sudarea prin electrofuziune (sudarea cu muf , teu, a, fitinguri, toate
electrosudabile);
5) sudarea prin polifuziune .
c. Calculul de proiectare al conductelor din polimeri solicitate la presiune interioar
Se nregistreaz pentru fiecare epruvet durata solicitrii pn la apariia unui
fenomen de cedare ( rupere ductil, rupere fragil, pierderea etaneitii ). Rezultatele se
interpreteaz statistic obinndu-se valorile rezistenei la presiune n funcie de timp i
temperatur,

( )

, lg, , t T
, definit ca fiind marimea tensiunii circumfereniale ( produs de
aciunea presiunii fluidului din interiorul evii ) la care eava rezist, la o temperatura (T), o
durata (t), cu probabilitatea ( ).
Valorile utile uzuale ale caracteristicii
( )

, lg, , t T
sunt:
- rezistena la presiune pe termen lung :
( ) 5 , 0 , lg, , =
=


t T LTHS
;
- limita inferioar de ncredere (siguran) a rezistenei pe termen lung:

( ) LPL t T LI


= =
= 975 , 0 , lg, ,

determinate pentru T=20C i t=50ani

Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 11

Relaia de baz utilizat la calculele de proiectare a conductelor de polietilen este:

2 1
1
2
F F F
SDR
p
LI

=


(3.50)
unde: p este presiunea maxim de serviciu a conductei la
temperatura de funcionare T(Mpa);

SDR raport dimensional standard, SDR = D/s;
D - diametrul exterior al conductei (mm);

S - grosimea peretelui conductei (mm);

F factorul de siguran pentru condiii de proiectare standard
(T= 20C i t= 50ani);
F
1
factorul de corectare al F , n funcie de temperatura de
funcionare a conductei ;
F
2
factorul de corectare al F, n funcie de durata de operare
precis a conductei ;
F
1
= 1,325 0.0137T
F
2
= 1,547 0.097lg t
unde: T este temperatura (C);
t timp (h).
Asimilnd produsul
2 1
F F F p
LI
=
cu o rezisten admisibil a materialului
evii, relaia 3.50 este dedus din expresia tensiunii circumfereniale pentru un nveli cilindric
cu grosimea (s), diametrul mediu D
m
= D - s i se justific folosirea n calculele de proiectare
a conductelor, a caracteristicilor obinute prin ncercarea la presiunea interioar a evilor.


4. EVALUAREA TEORETIC I EXPERIMENTAL A COMPORTRII
CONDUCTELOR DIN POLIETILEN DE NALT DENSITATE

n prezentul capitol se prezint o analiz critic a principalelor tipuri de ncercri de
scurt durat propuse pe plan mondial pentru determinarea experimental a unor
caracteristici de material necesare estimrii duratei de via a conductelor din polietilen.n
acest scop ncercrile vor fi grupate sub urmtoarele aspecte:
- ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice;
- ncercri tehnologice ale conductelor din polietilen;
- comportarea n prezena mediilor de lucru;
- ncercri pentru determinarea comportrii evilor din polietilen la propagarea
fisurilor;
- ncercri pentru determinarea vitezei de propagare a fisurilor la solicitri variabile
folosind epruvete CT;
- ncercri pentru determinarea vitezei de propagare a fisurilor la solicitri variabile
folosind epruvete cilindrice crestate;
- ncercri pentru determinarea vitezei de propagare a fisurilor pentru diferite
viteze de solicitare i diferite temperaturi.
4.3.4. Tenacitatea la rupere pentru starea plan de deformare i viteza de
eliberare a energiei de deformare
Tenacitatea este proprietatea care descrie performana materialului care conine o
fisur, s reziste la rupere. Aceasta reprezint una din cele mai importante proprieti ale
fiecrui material pentru toate aplicaiile posibile de proiectare. Metodele de ncercare, cum ar
fi ASTM D 5045, sunt concepute pentru a caracteriza tenacitatea materialelor plastice din
punct de vedere al factorului critic de intensitate a tensiunii, K
IC
i

a energiei pe unitatea de
suprafa a fisurii sau viteza de eliberare a energiei deformrii critice, G
IC
, la iniierea rupturii.
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 12

Modul I de rupere este cel mai frecvent ntlnit i se produce ntr-un plan normal pe
direcia solicitrii, caracterizat de factorul K sub forma relaiei:
= a K
I
, (4.22)
unde:
I
K este factorul de intensitate a tensiunilor (tenacitate)
,(MPam
1/2
);
- solicitarea aplicat, (MPa);
a lungimea fisurii, (mm);
- factor geometric , n funcie de dimensiunile tipului de
epruvet folosit.
a) Determinarea tenacitii la rupere la starea plan de deformare
ncercarea de tenacitate se face pe epruvete cu configuraii de tipul cu o singur
crestatur pe o latur sau solicitat (ncovoiat) n trei puncte (single edge notch bend,
SENB, sau three point bend) , aa cum se prezint n fig. 4.28. b).
Semnificaia elementelor din figura este:
B este grosimea minim care satisface condiia, ca la vrful fisurii, energia
deformrii plastice s fie minim (mm);
W = (B2B), este lungimea total a fisurii inclusiv zona de desfurare, cu
precrestare cu tot, (mm);
F este fora la rupere a epruvetelor,(MPa);
A lungimea prefisurii, (mm).

b) Etapele solicitrilor plane i de tranziie
Cnd condiiile strii plane de deformaie nu exist n toat configuraia structural a
materialului i se folosete n calculele de proiectare valoarea factorului , K
IC
, apare riscul
creterii greutii, (exces de siguran) produsului i implicit a creterii costului produsului.

Fig. 4.28. Geometria epruvetelor folosite
la ncercarea de tenacitate .Epruveta de tip plac precomprimat (CT)


Factorul K
IC
, (tenacitatea), este folosit pentru calculul lungimi critice a fisurii ,datorat
solicitrii aplicate pe piesa respectiv:
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 13


2
1
|
.
|

\
|

=
Y
K
a
IC
C

, (4.23)
unde:
C
este solicitarea critic aplicat care provoac ruperea,(MPa);
K
IC
deformaia plan datorat tenacitii,(MPam
1/2
);
a - lungimea fisurii pentru prefisurarea extern sau intern a
produsului din material polimeric(mm);
Y constanta de material care depinde de geometria epruvetei;
(Y= din expresia 4.26) .
De asemenea valoarea factorului critic de intensitate a tensiunilor, K
IC
, folosete la
calculul tensiunii critice, cnd lungimea fisurii se evideniaz n masa polimeric a
componentului.

a Y
K
IC
C

, (4.24)
unde parametrii din expresie, au aceleasi semnificaii ca mai sus.

4.4.5.1. ncercri pentru determinarea vitezei de propagare a fisurilor utiliznd
epruvete tip CT
Pornind de la observaia ca valoarea coeficientului de asimetrie a ciclului R=1
corespunde solicitrii statice, echivalent solicitrii la fluaj, n lucrrile [145150], s-a propus
cercetarea comportrii simultane la oboseal i fluaj prin ncercri la solicitri variabile cu
diferite valori ale coeficientului de asimetrie a ciclului R, cu determinarea vitezei de cretere a
fisurii. Prin descreterea sistematic a componentei dinamice a solicitrilor la oboseal,
variind coeficientul de asimetrie al ciclului de la valoarea R=0,1 la R=1 (fluaj-solicitare
static), se realizeaz extrapolarea durabilitilor obinute n cazul ncercrilor la oboseal, de
scurt durat, obtinndu-se durabilitatea n cazul fluajului-solicitare static.
Cmpul de tensiuni de la frontul fisurii este evideniat prin factorul de intensitate a
tensiunilor, K, a carei expresie ia n consideraie att nivelul tensiunii exterioare n zona de
amplasare a fisurii, ct i lungimea fisurii, a, precum i un factor geometric, conform
expresiei:

Y a K
I
=
(4.29)
unde : K
I
este factorul de intensitate a tensiunilor pentru modul I, de propagare prin
deschidere a fisurii, (MPam
1/2
);
tensiunea n zona de amplasare a fisurii, (MPa);
a lungimea fisurii, (mm);
Y factor geometric.
Literatura de specialitate ofer numeroase expresii pentru factorul de intensitate a
tensiunilor, pentru diferite geometrii ale fisurilor i cazuri de solicitare.
Utiliznd epruvete de tip CT prelevate din corpul unei evi din polietilen de medie i
nalt densitate, supuse unor solicitri variabile cu coeficientul de asimetrie al ciclului cuprins
ntre 0,1 i 0,6, autorii cercetrilor au evideniat dependena dintre viteza de cretere a
fisurilor, da/dt i factorul de intensitate a tensiunilor de forma,[148] :
( )
5 , 0 4
max ,
1

+ = R K B
dt
da
I

(4.30)
unde : R = F
min
/ F
max
, este coeficientul de asimetrie al ciclului;
K
I
factorul de intensitate a tensiunilor, (MPam
1/2
);
a lungimea fisurii, (mm);
t timp, (s);
B constant.
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 14

ncercrile s-au efectuat la diferite temperaturi, evideniindu-se pentru toate
temperaturile, c dependena dintre viteza de cretere a fisurii i variaia factorului de
intensitate a tensiunilor verific relaia lui Paris, aa cum se vede n fig.4.41. [147]

4.4.5.4. Evaluarea comportrii de durat a evilor din PE, prin analiza creterii
fisurii la oboseal, pe epruvete tip bara precrestat.
Utiliznd mecanica ruperii i folosind epruvetele tip bar rotund precrestat CRB
(cracked round bar), ncercate la oboseal s-a observat ca n modul de cedare fragil sunt
prezente suprafeele fibrilizate tipice rupturii, precum i faptul c timpul de cedare este
dependent de viteza de cretere lente a fisurii, [151].
Creterea fisurii este influenat de parametrii structurii moleculare, care sunt:
masa molar medie;
distribuia masei molare;
tipul ramificaiilor scurte de lan, (short-chain branching-SCB);
distribuia SCB-urilor.
De asemenea, epruvete de tip CRB s-au utilizat pentru ncercri la oboseal folosind o
main de ncercare servo-hidraulic, cu o ncrcare sinusoidal la frecvena f=5Hz i cu
coeficient de asimetrie R=0,1, prezentate n fig.4.55, [155,159 ] .

Fig.4.55 a) Epruveta CRB i condiiile de ncrcare la oboseal;
b) Geometria i dimensiunile epruvetei CRB.

ncercrile s-au efectuat la temperaturile de 23C i de 80C. Determinarea factorului
de intensitate a tensiunilor s-a efectuat cu relaiile :
) / (
2
r b f
r
ab
b
F
K

= (4.35)

(
(

|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
+ =
4 3 2
731 , 0 363 , 0
8
3
2
1
1 5 , 0 ) / (
r
b
r
b
r
b
r
b
r b f (4.36)
unde : F este diferena dintre F
max
i F
min
,(N);
r raza epruvetei, (mm);
b raza ligamentului remanent, (mm);
a lungimea fisurii, (mm).
ncercrile au permis msurarea lungimilor fisurilor i a deplasrii deschiderii fisurilor,
(crack opening displacement - COD), iar rezultatele sunt prezentate n coordonate dublu
logaritmice, din fig 4.56.
ncercarea FCG s-a efectuat pe epruvete din materiale PE80 i PE100 cu
caracteristicile de material prezentate n tab. 4.10. S-a evideniat faptul c duratele pn la
rupere sunt mai mari pentru PE100 fa de PE 80 (fig. 4.56).
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 15


Fig.4.56. ncercrile FCG pe epruvetele CRB din PE80 i PE100

Tranziia ductil-fragil pentru PE80 a fost n jurul valorii de K
I,0
0,8MPa m
1/2
iar
pentru PE100 n jurul valorii de K
I,0
0,95MPa m
1/2
. Suprafeele tipice rupturii pentru
ambele moduri de cedare sunt prezentate n fig. 4.57.

Fig.4.57. Suprafeele rupturii pentru PE100 dup ncercarea
la oboseal pe epruvete CRB (t=23C, f=5Hz, R=0,1)
a) cedare ductil K
I,0
1,09MPa m
1/2
;
b) cedare fragil cauzat de iniierea i propagarea fisurii la K
I,0
0,61MPa m
1/2
.
c)

5.ESTIMAREA DURATEI DE VIA A CONDUCTELOR DIN POLIETILEN

Deoarece ncercrile de lung durat ale evilor din polietilen implic costuri ridicate
i perioade mari de timp, a fost necesar dezvoltarea unor metode de ncercare accelerate a
materialului sau a evilor din polietilen, care s permit extrapolarea rezultatelor privind
durata de via obinut prin ncercri accelerate, la condiiile reale de exploatare (presiune,
temperatur i mediu de lucru) pe termen lung a conductei.
Pentru estimarea duratei de via a conductelor din polietilen se pot utiliza
urmtoarele metode/modele:
- metoda Arrhenius, care ia n consideraie numai influena temperaturii asupra
comportrii de durat;
- metoda aplicrii regulii lui Miner;
- metoda standardizat de extrapolare a rezultatelor ncercrii la presiune interioar i
temperatur a evilor, conform SR ISO/TR 9080:1992 i ISO/DIS 9080:1999;
- metoda bazat pe aplicarea principiilor mecanicii ruperii materialelor .

Epruvet CRB
t=23
0
C
f=5Hz
R= Fmin/Fmax=0,1
Cedare ductil Cedare fragil

K
I
,
0

[
M
P
a


m
1
/
2

]

Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 16

5.4. Estimarea duratei de via a conductelor din polietilen de nalt densitate
prin aplicarea conceptelor mecanicii ruperii materialelor

Conductele din polietilen pot prezenta diferite defecte de material, imperfeciuni
geometrice i defecte determinate de tehnologiile de asamblare i montaj. Efectul acestora
asupra duratei de via a conductei se manifesta n timp, sub aciunea solicitrilor mecanice,
uneori asociate i cu fenomene de degradare n prezena mediilor agresive (coroziunea sub
tensiune) prin iniierea i propagarea unor fisuri, de la baza unui defect.
n general, conductele din polietilen pot ceda ca urmare a dezvoltrii unei fisuri,
generat de una din urmtoarele cauze :
1. Deteriorarea produs de ctre o ter parte.
2. Cedarea mbinrilor elementelor de conduct, ca urmare a unei tehnologii de
asamblare,sudare, necorespunztoare.
3. Cedarea materialului , ca urmare a modificrii n timp a caracteristicilor acestuia, a
proiectrii necorespunztoare a conductei sau datorit unei tehnologii de fabricare a evii
neconform.

5.4.2.2.Determinarea vitezei de propagare a fisurilor, utiliznd epruvete de
mecanica ruperii de tip compact (CT)

Cunoscnd valoarea forei, lungimea fisurii i dimensiunile epruvetei s-a calculat
valoarea factorului de intensitate a tensiunilor la vrful fisurii, K
I
, folosind modelele expuse n
ASTM E 399, ASTM 1820, ASTM E 647-05 i NACE TM 0177/90.
a) conform ASTM E 647-05 :

( )
( )
4 3 2
2 / 3
0
60 , 5 72 , 14 32 , 13 64 , 4 886 , 0
1
2
Q Q Q Q
Q
n
Q
I
W B B
F
K

+ +


= ,
[K
I,1
] (5.35)
n care : F
Q
este fora care se determina din graficul dependenei F=f
Q()
,
aa cum se prezint n fig. 5.3.;

Q
=a
Q
/W, a
Q
lungimea fisurii la sfritul ncercrii.
b) conform NACE TM 0177/90 :

2 / 3
3 / 1
38 , 2 3 2
h b
b
b
a
h
a F
K
n
I

|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
+
= ,
[K
I,2
]. (5.36)

unde: F este fora de solicitare ,(N);
a lungimea fisurii,(mm);
h distana ntre vrful precrestrii i axa de aplicare a forei,
(mm);
b grosimea epruvetei, (mm);
b
n
distana dintre vrfurile precrestrilor laterale ale epruvetei,
(mm).

S-au folosit epruvete din polietilen de tip PEHD100 , decupate din eav cu
Dn355mm, s=33mm, SDR11.
ncercrile preliminare au artat ca pentru a asigura propagarea fisurii n planul
crestturii epruvetei, este necesar prelucrarea pe ambele fee ale epruvetei a dou
crestturi laterale, n lungul crestturii iniiale.
Epruvetele tip CT, sunt prelucrate prin frezare i au geometria i dimensiunile
prezentate n fig.5.7. . Dup prelucrare, cresttura s-a adncit cu o prefisur realizat cu o
lam de ras pentru ca raza la vrful acestei crestturi s fie ct mai mic.
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 17Fig.5.13. Epruveta CT cu cresttura i prefisurat

Tabelele A.1. A.6. din anexa A conin toate datele numerice necesare trasrii
graficelor de dependen fora deplasare, fora creterea fisurii, fora lungimea fisurii,
lungimea fisurii timp, pentru ca apoi s se calculeze dependenele K
I
timp, K
I
viteza de
cretere a fisurii i da/dt K
I
, prezentate n fig. 5.16 5.23 i n fig. 5.25.
n fig.5.16 se prezint suprapunerea a ase grafice corespunzatoare vitezelor de
solicitare, constante.
n fig.5.16 se prezint dependenele for-deplasarea bacurilor pentru ase viteze de
solicitare.


Fig.5.16. Dependena, for - deplasare, cu valori obinute pe epruvete tip CT, la t=23C,
pentru ase viteze diferite de solicitare

n fig.5.17, sunt prezentate graficele dependenei for-creterea fisurii a, la
temperatura ambiant i diferite viteze de solicitare.
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 18
Fig.5.17. Rezultatele experimentale obinute pe epruvete tip CT, care sub forma grafic evideniaz influena
solicitrii (forei), asupra iniierii i dezvoltrii (creterii) fisurii.

Valoarea iniial de pe axa orizontal (20mm), corespunde distanei de le vrful
crestturii epruvetei pn la dreapta care unete centrele alezajelor bacurilor de fixare ale
epruvetelor, prezentat n fig. 5.19.


Fig.5.19. Influena timpului asupra valorii lungimii fisurii, pe epruvete tip CT din PEHD


Pentru determinarea valorilor factorului de intensitate a t ensiunilor, K
I,
s-a utilizat
expresia propus n ASTM E 647-05/2008 (relaia 5.35), valorile obinute fiind simbolizate


K
I,1.
Variaia n timp a valorii factorului de intensitate a tensiunilor este reprezentat n fig.
5.20., pentru cele ase viteze de ncercare.
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 19


Fig.5.20 Influena timpului asupra valorilor factorului de intensitate a tensiunilor K
I,1.
n fig. 5.21 sunt prezentate graficele dependenei lui K
I,1
de viteza de cretere a
fisurii, n aceleai condiii de temperatur i cu aceleai viteze constante de solicitare.

Fig.5.21 Dependena factorului de intensitate a tensiunilor K
I,1
, de valorile vitezei de cretere a fisurii.

Dependena vitezei de cretere a fisurii fa de K
I,1
, n condiiile de temperatur
ambiant i diferite viteze de solicitare, este prezentat n fig. 5.22.
Reprezentat n coordonatele dublu logaritmice dependena liniar dintre factorul de
intensitate a tensiunilor i viteza de propagare a fisurilor conduce la o expresie de tipul celei
propuse de Paris.

Fig.5.22 Viteza de cretere a fisurii n funcie de valoarea factorului de intensitate a tensiunilor,
pentru viteze de solicitare de valori diferite.
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 20Spre exemplu, pentru K
I,1
=3,26439 MPam
1/2
, da/dt=0,03401mm/s (vezi anexa A:
tab. A1 ) i pentru viteza de solicitare v=0,5mm/min, relaia lui Paris are urmatoarea expresie:

1 , 4
1 ,
8
10 32 , 5
I
K
dt
da
=

,
(5.38)
n cazul solicitrii v=2mm/min din graficul prezentat n fig. 5.22. relaia lui Paris se
poate scrie sub forma:

Pentru celelalte viteze de solicitare se pot scrie relaii similare care verific aceeai
lege empiric.
n fig.5.23., sunt prezentate graficele de dependen a vitezelor de cretere a fisurii,
fa de factorul K
I,1
, pentru ase viteze de valori diferite de solicitare , n condiiile
temperaturii ambiante t =23C.Fig.5.23. Influena factorului K
I,1
, asupra vitezei de cretere a fisurii.

Graficul dependenei lungimii fisurii, de factorul K
I,1
, la temperatura ambiant i la
diferite viteze de solicitare, este prezentat n fig.5.25.

Fig.5.25. Dependena lungimii fisurii de factorul K
I,1
la epruvetele tip CT
la temperatura 23C i la viteze de solicitare diferite

Valorile lui K
I1
influeneaza relativ puin creterea fisurii n polietilene, indiferent de
vitezele de solicitare.
L
u
n
g
i
m
e


f
i
s
u
r


(
m
m
)

Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 21


n fig. 5.26. sunt prezentate graficele dependenei lui K
I,2
, n funcie de timp, la
temperatura ambiant i la diferite viteze de solicitare.


Fig.5.27. Variaia lui K
I,2
n fincie de timp, obinut cu rezultatele pe epruvetele
tip CT din PE100 la temperatura 23C

Graficele dependenei K
I,2
, n funcie de viteza de cretere a fisurii, pentru t=23C i
diferite viteze de solicitare, sunt prezentate n fig. 5.28

Fig.5.28. Rezultatele obinute pe epruvetele tip CT, prezentate grafic sub forma dependenei lui K
I,2
,
de viteza de cretere a fisurii.

n fig. 5.29 este prezentat graficul vitezei de cretere al fisurii , n funcie de K
I,2 ,
pentru
temperatura de 23C i diferite viteze de solicitare.

Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 22


Fig.5.29. Viteza de cretere a fisurii n funcie de valoarea factorului de intensitate
a tensiunilor pentru diferite viteze de solicitare

Reprezentat n coordonate dublu logaritmice, dependena liniar dintre factorul de
intensitate al tensiunilor i viteza de propagare a fisurilor conduce la o expresie de tipul celei
propuse de Paris.
Spre exemplu, pentru viteza de s olicitare v=0,5mm/min, K
I,2
=3,95934MPam
1/2
i
da/dt=0,03401mm/s (conform anexa A, tab. A.1), relaia lui Paris are urmatoarea expresie :

1 , 4
2 ,
8
10 76 , 2
I
K
dt
da
=


(5.41)
Graficul de cretere a fisurii n funcie de factorul K
I,2
, este prezentat n fig. 5.30, n
condiiile t=23C i pentru diferite viteze de solicitare.

Fig.5.30. Dependena vitezei de cretere a fisurii, n funcie K
I,2,
la temperatura 23C i viteze de solicitare diferite


In fig. 5.31. este prezentat graficul dependenei lungimii fisurii, n funcie de K
I,2 ,
pentru
temperatura de 23C i diferite viteze de solicitare.

Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 23Fig.5.31. Lungimea fisurii n funcie de K
I2
la epruvete din PE
la temperatura 23C i la viteze diferite de solicitare

Se observ c, independent de viteza de solicitare, dependena dintre lungimea fisurii
i factorul de intensitate al tensiunilor poate fi considerat cu o bun aproximaie ca fiind
liniar, n acest fel se confirm relaia lui Paris.
n timpul experimentelor s-au observat instabilitti n propagarea fisurilor pn la
rupere, manifestate n aspectul neregulat al curbelor de tip for-deplasare i for-lungimea
fisurii.

5.4.2.4. Cercetri privind determinarea curbei de durabilitate tensiune/factor
de intensitate a tensiunilor - numr de cicluri pn la rupere/durabilitate, pe epruvete
tip bar cilindric crestat (Cracked Round Bar, CRB).
ncercrile s-au efectuat pe epr uvete din PE100, SDR11 prelevate din peretele unei
evi cu Dn 355 i cu grosime de perete egal cu s=33mm. Epruvetele au fost de tip bar
rotund, prefisurat, CRB, (cracked round bar), care au fost prelucrate prin strunjire, dup
care au fost crestate circumferenial, apoi cresttura a fost adncit cu lama de ras nou
realizndu-se astfel un concentrator circular de tensiuni aa cum se prezint n fig. 5.36.
ncercarea s-a efectuat pe maina universal INSTRON Model 8801 i a constat n
supunerea epruvetelor la solicitri variabile prin cicluri oscilante de traciune cu R = F
min
/ F
max

=0,1 i frecvena f = 1Hz, n aer. Epruvetele au fost solicitate pn la rupere, nregistrndu-se
pentru fiecare nivel al solicitrii numrul de cicluri pn la rupere respectiv durata pn la
rupere n ore. Au fost supuse experimentrilor un numr de nou epruvete.
Nivelul solicitrilor este apreciat prin mrimea variaiei factorului critic de intensitate a
tensiunilor K, determinat cu relaia, [71],[158] :

) (
2
R
b
f
R
ab
b
F
K

= (5.44)
unde: F = F
max
F
min
,(N);
a, b i R mrimi geometrice conform schiei epruvetei, (mm);
) (
R
b
f se determin cu relaia:

(
(

|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
+ =
4 3 2
731 , 0 363 , 0
8
3
2
1
1 5 , 0 ) (
R
b
R
b
R
b
R
b
R
b
f (5.45)

Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 24


Fig. 5.42 Geometria epruvetei i rezultatele ncercrilor la oboseal

n coordonate dublu logaritmice dependena tensiune-numr de cicluri pn la
rupere este liniar.
Rezultatele cercetrilor prezentate n tab. 5.3. i fig. 5.42. au evideniat faptul ca
odat cu scderea solicitrii, crete durata pn la rupere. Spre deosebire ns de oeluri,
unde aceasta dependena este liniar, la polietilen se constat dou domenii distincte
privind comportarea la oboseal:
a) peste o anumit valoare a solicitrii comportarea este ductil;
b) sub aceasta valoare comportare este cvasifragil.
Trecerea de la comportarea ductil la cea cvasifragil s-a produs aproximativ la
valoarea K
I
=0,8 MPa.
ncercarea reprezint o metod de evaluare a comportrii PEHD la ruperea sub
aciunea solicitrilor variabile, precum i a comportrii la propagarea fisurilor.
ncercarea permite compararea diferitelor calitti de polietilen, clasificndu-le .
Avantajul metodei este acela c permite reducerea substaniala a duratei ncercrilor
pentru caracterizarea diferitelor sorturi de materiale .
Defectele mbinrilor sudate constituie zone de iniiere a proceselor de rupere. De
accea, s-au analizat discontinuitile i defectele mbinrilor sudate, [158],[71].
La ruperea ductil, epruvetele prezint o suprafa de rupere la care practic lipsete
aria corespunzatoare propagrii fisurii, spre deosebire de epruvetele cu rupere cvasifragil,
la care dup iniierea fisurii, aceasta se propag cu formarea unei suprafee netede. Dup
atingerea unei anumite adncimi a fisurii, tensiunea din ligament crescnd, are loc ruperea
final cu caracter ductil. Fisurile nu au evoluat simetric pentru toate epruvetele, avnd drept
cauze probabile excentriciti ale aparaturii de ncercare sau neomogeniti ale materialului.

5.4.3. Cercetri privind elaborarea unui model de calcul pentru evaluarea
durabilitii conductelor din polietilen

Estimarea duratei de via a conductelor din polietilen de nalt densitate n domeniul
de solicitri corespunztor presiunilor uzual utilizate n distribuia gazelor naturale, are la
baz faptul c n acest domeniu rupturile se produc prin iniierea fisurilor de la defecte locale
i propagarea lor lent, comportarea materialului avnd caracter cvasifragil (domeniul II al
diagramei din fig. 4.11.). Acest mecanism de rupere este bine descris pe baza principiilor i
conceptelor mecanicii ruperii materialelor, dezvoltat i larg aplicat pentru structurile
metalice.
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 25

Pentru elaborarea unui model de estimare a duratei de via a unei conducte din
polietilen solicitat la presiune interioar, s-a considerat c aceasta prezint un defect
exterior sub forma unei fisuri logitudinale eliptice cu adncimea a i lungimea la nivelul
suprafeei exterioare de 2c, fig. 5.44.


Fig.5.44. Geometria fisurii neptrunse n peretele (grosimea) evii
din polietilen solicitat hidrostatic la interior.


Durata de via a conductei, considerat pn la momentul propagarii fisurii pe toat
grosimea peretelui evii,s-a determinat prin integrarea expresiei vitezei de propagare a
fisurilor (relaia 5.40 ). Limitele de integrare sunt adncimea iniial a defectului, fisurii , a
0, i
grosimea de perete a conductei, e, (notatii conform API 579, [220 ]).Relaia (5.40 ), poate fi scris sub forma:


( )
p
m
a K A
da
dt

=
, (5.47)

care prin integrare conduce la determinarea duratei de via a conductei:


( )
66 , 4 8
10 54 , 5
0 0
I
e
a
m
e
a
K
da
a K A
da
dt
p

=

= =

,
(5.48)
Expresia evidentiaz faptul c erori mici n determinarea factorului de intensitate a
tensiunilor sunt amplificate de faptul c exponentul m
p,
are valori importante (pentru cazul
cercetat m=4.66). Ca urmare, este foarte important determinarea ct mai exact a factorului
de intensitate a tensiunilor i a variaiei acestuia, odat cu creterea adncimii fisurii, pe
parcursul propagrii acesteia, K(a).
n literatura de s pecialitate s-au propus diferite proceduri pentru determinarea
factorului de intensitate a tensiunilor, unele dintre cele mai utilizate expresii fiind prezentate
n BS 7910, [218], R6, [219 ], i API 579, [220]. n paralel exist i posibilitatea s se obin o
R
0
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 26

expresie a factorului de intensitate a tensiunilor utiliznd metode aproximative, ca metoda
elementului finit.
Conform standardului britanic BS 7910, [218], Anexa M, factorul de i ntensitate a
tensiunilor se calculeaz utiliznd expresia general (relaia 5.51), n care caracterizeaz
starea de tensiuni, iar Y ia n consideraie dimensiunea finit a piesei, forma fisurii, poziia
frontului fisurii, efectul de concentrare a tensiunilor s.a.m.d.
Pentru factorul Y

, se utilizeaz expresia :


Y

=( Y

)
p
+(Y

)
s
, (5.49)


n care: ( Y

)
p
i ( Y

)
s
, reprezint contribuiile tensiunii primare ( de membran)
i ale tensiunii secundare ( de ncovoiere, care n cazul solicitrii conductei numai la presiune
interioar, esta nul).
Pentru calculul lui (Y

)
p
, se propune relaia:


(Y

)
p
=Mf
W
[k
tm
M
km
M
m
P
m
+ k
tb
M
kb
M
b
{P
b
+(k
m
-1)P
m
}] . (5.50)

Rezultatele prezentate n fig.5.34 ; (FITNET FFS-MK7, fig.5.1. ), arat c practic nu
exist diferene ntre rezultatele celor trei metode, (considernd de exemplu a/2c=0,1; B
reprezentnd grosimea de perete a conductei). Ca urmare, pentru estimarea duratei de via
a unei conducte din polietilen cu defecte la calculul factorului de intensitate a tensiunilor, s-a
optat pentru metoda propus n API 579, [220], unde expresia de calcul a factorului de
intensitate a tensiunilor este :


Q
a
R
a
G
R
a
G
R
a
G
R
a
G G
R R
R p
K
i
i
I

(
(

|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
+

=

4
0
4
3
0
3
2
0
2
0
1 0 2 2
0
2
5 4 3 2 2
, (5.52)unde : p este presiunea interioar, (MPa);
elementele geometrice sunt prezentate n fig.5.35.;
R
i
raza interioar a evii, (mm);
R
0
= R
i
+t, raza exterioar a evii,(mm);
t grosimea peretelui evii, (mm);
a adncimea fisurii,(mm);
2c lungimea fisurii, (mm);
Q factor de form care se calculeaz n funcie de raportul x=a/c cu
relaia :

Q=1+1,464x
1,65
, (5.53)

G
o
i G
1,
se calculeaz pentru un punct de la vrful fisurii cu relaia :
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 27i
j
i
ij
A G

=
=
=
6
0
0
0 ,

i
j
i
ij
A G

=
=
=
6
1
0
1 (5.54)

unde : coeficienii Aij, se dau sub form tabelar n funcie de raportul t/R, al
evii i de rapoartele a/c i a/t ale defectului de tip fisur.
Coeficienii G
2
, G
3
, G
4
se calculeaz n funcie de G
0
i G
1
cu ajutorul relaiilor :


|
.
|

\
|
+ + + =
12 105
16
3 15
16
3 2 1
2
M M M
q G , (5.55)
|
.
|

\
|
+ + + =
20 315
32
4 35
32
3 2 1
3
M M M
q G ,
(5.56)

|
.
|

\
|
+ + + =
30 3465
2562
5 315
256
3 2 1
4
M M M
q G ,
(5.57)
unde :

Q
q
2
= ;

( )
5
24
3
2
0 1 1
= G G
q
M ;
:
3
2
= M ; ( )
5
8
2
6
1 0 3
+ = G G
q
M .
(5.58)
Duratele de via obinute prin integrarea numeric a ecuaiei 4.49. pentru mai multe
situaii privind presiunea de lucru i dimensiunile defectului sunt prezentate n tab. 5.3. S-au
considerat trei valori ale adncimii fisurii i trei valori ale presiunii interioare din conduct.

Tab.5.3. Duratele pn la rupere ale unei conducte din PEHD100, SDR11.
A mp a/s
(a,mm)
p
bar

(min)

(ani)5,54x10
-84,66

0,02(0,68)
1 7,566E+7 143,956
2 2,993E+6 5,694
4 1,184E+5 0,225

0,05(1,7)
1 1,958E+7 37,244
2 7,743E+5 1,473
4 3,063E+4 0,058

0,1(3,4)
1 6,222E+6 11,837
2 2,461E+5 0,468
4 9,734E+3 0,019Se observ c valorile estimate ale duratei de via ale conductei din polietilen
PE100 (diametru 355mm, SDR11 i grosimea de perete 34mm) care prezint defecte
exterioare asimilabile cu defecte de tip fisur cu diferite adncimi, solicitate cu presiuni
interioare diferite, prezint o reducere drastic odat cu creterea adncimii defectului i a
presiunii interioare.
Totodat rezultatele calculului durabilitii arat c este mult mai periculoas creterea
presiunii interioare dect creterea adncimii defectului.

Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 28

Astfel o cretere de patru ori a presiunii interioare (de la 1 bar la 4 bar) conduce la
reducerea de cca. 640 ori a duratei de via a conductei, n timp ce o cretere de 5 ori a
defectului (de la 0,68mm la 3,4mm) conduce la o reducere a duratei de via de cca. 12 ori.
Aceast observaie confer un argument tiinific pentru care conductele din polietilen sunt
utilizate n principal pentru distribuia (nu transportul) gazelor naturale la presiuni relativ mici.
Totodat avnd n vedere influena mai redus a adncimii defectului asupra duratei de via,
aceasta poate reprezenta un argument pentru acceptarea instalrii conductelor din polietilen
fr pat de nisip.5.6. Interpretarea rezultatelor experimentale obinute n urma ncercrii la
presiune interioarn cadrul tezei de doctorat s-a cercetat comportarea la presiunea interioar de ap a
evilor de polietilen de nalt densitate. Pentru accelerarea efectelor tensiunilor , cercetrile
s-au efectuat la temperatura de 80C.
n experimentele de verificare a rezistenei hidrostatice, din laboratoare UPG Ploieti,
s-au folosit epruvete din eav de fabricaie romneasc PEHD 100, SDR 11, Dn 125 x
11,4mm i Dn 90 x 8,2mm, solicitate la presiuni interioare ce corespund tensiunilor
circumfereniale () cu valorile din tab. 5.5.
ncercarea s-a efectuat conform SR EN ISO 1167/1996/E.
ntr-o prim etap, s-au efectuat cercetri privind verificarea calitii evilor i fitingurilor
dintr-o lung gam cu tipodimensiuni aparinnd unui productor de elemente de conduct
din polietilen n condiii impuse de temperatur i presiune.
Rezultatele determinrilor i msuratorilor obinute pentru evi i fitinguri folosite pentru
transportul i distribuia gazelor naturale ( SDR11; SDR17,6) i a apei (SDR17,6;SDR 26)
sunt prezentate n tab. 5.4.

In tab. 5.6. , cu verde sunt marcate valorile experimentale ale tensiunilor
circumfereniale i a duratelor pn la cedare care caracterizeaz comportamentul
cvasifragil/tenace pentru evile din polietilen similare sortului PEHD 100, n timp ce cu
portocaliu sunt marcate acelai tip de valori experimentale, corespunztoare unui
comportament ductil pentru acelai tip de polietilen din care sunt extrudate conductele.
Valorile marcate cu negru sunt valori ce au fost neglijate n reprezentarea grafic din fig.
5.51. deoarece acestea nu caracterizau nici unul din cele dou comportamente ale
polietilenei, ductil respectiv cvasifragil/tenace.

Dup eliminarea punctelor de intersecie a valorilor tensiunii circumfereniale cu
valorile perioadelor de cedare, care nu corespund din punct de vedere statistic alurii
graficului de anduran experimental, s-au putut ordona punctele rmase, pe un grafic a
crui alur poate fi comparat cu alura graficul etalon al anduranei, conform fig. 5.52.


Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 29Fig. 5.51. Curba durabilitii cu valorile tensiunilor circumfereniale i a duratelor de cedare determinate
experimental n laboratoarele UPG Ploieti, vs curba etalon a durabilitii.


Rezultatele experimentale reinute sunt comparabile cu cele din literatura de
specialitate, fapt important, deoarece cu ajutorul unui model analogic de extrapolare
prezentat n SR EN ISO 9080:2012, se poate genera alura graficului anduranei, la
temperatura de 20C, pentru care perioada de cedare este egal sau mai mare de 50 de ani.
Perioada de cedare de 50 de ani este certificat de productorii de evi ca perioad minim
de siguran n exploatare, vezi fig. 5.52.Fig. 5.52. Curba durabilitii cu valorile tensiunilor circumfereniale i a duratelor de cedare, extrapolate,
determinate experimental la 80C, n laboratoarele UPG Ploieti; curba durabilitii cu valorile tensiunilor
circumfereniale i a duratelor de cedare, extrapolate, calculate la 20Cprin metoda SR EN ISO 9080:2012.


Perioad de cedare (h)


(

M
P
a
)


(

M
P
a
)Perioad de cedare (h)
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 30


6. CONCLUZIILE FINALE. CONTRIBUII ORIGINALE. DIRECII DE
CONTINUARE A CERCETRILOR


6.1. Concluzii finale


1. Teza de doctorat cu tema CERCETRI PRIVIND CARACTERISTICILE DE
EXPLOATARE ALE CONDUCTELOR DIN POLIETILEN UTILIZATE LA DISTRIBUIA
GAZELOR N ATURALE a avut ca obiectiv cercetarea factorilor care caracterizeaz
comportarea evilor din polietilen de nalt densitate sub aciunea solicitrilor din exploatare
mecanice, termice i datorate mediilor de lucru, cu scopul elaborrii unor modele pentru
estimarea ct mai exact a duratei de via a conductelor din polietilen pentru transportul i
distribuia gazelor naturale.
2. Analiza stadiului actual al utilizrii conductelor din polietilen la transportul i distribuia
gazelor naturale, a evideniat urmtoarele:
2.1. Performanele evilor din polietilen de nalt densitate au cunoscut o continu
mbuntire, n prezent fiind exploatate att n ar ct i n strintate, la presiuni de pn
la 8 bari, cu durate de via cuprinse ntre 50 i 100 de ani.
2.2. n prezent n Romnia se desfoar o activitate de sistematizare a reelelor din
oel pentru transportul i distribuia gazelor naturale n scopul asigurrii continuitii
alimentrii cu gaze, cu nlocuirea sistematic a evilor din oel cu evi din polietilen de nalt
densitate . n SUA peste 97% din totalul conductelor de distribuie nou instalate, n fiecare an,
sunt conducte din polietilen.
2.3. Reelele de gaze naturale din evi de polietilen comport metode i echipamente
specifice, pentru obturarea prin trangulare i pentru operaiile de sudare, destinate
extinderii, izolrii i nlocuirii unui tronson, executrii de derivaii .a.
3. Analiza caracteristicilor constructive, a materialelor i tehnologiilor de fabricaie ale
conductelor din polietilen a avut ca obiectiv sintetizarea caracteristicilor principalelor tipuri
de polietilen utilizate la fabricarea evilor de conduct, evidenierea particularitilor att ale
tehnologiei de fabricare a evilor, ct i ale tehnologiei de realizare a conductelor i analiza
aspectelor specifice calculului de proiectare a conductelor pentru transportul i distribuia
gazelor naturale. Principalele concluzii cuprinse pe baza analizei efectuate sunt urmtoarele:
3.1. Diferitele sorturi de polietilen se difereniaz n funcie de densitate, de felul
ramificaiilor moleculare, de gradul de cristalinitate i de greutatea molecular. Aceaste
caracteristici determin proprietile polietilenei: vscoelasticitatea, duritatea, tenacitatea,
relaxarea i fluajul, stabilitatea termic, contracia i dilatarea .a. Dup comportarea la
nclzire i rcire polietilenele se clasific n: termoplaste, din care face parte polietilena de
nalt densitate i termorigide.
3.2. Utilizarea evilor din polietilen la transportul i distribuia gazelor naturale,a apei ,
a fluidelor industriale, la irigaii, canalizri .a. se justific tehnico-economic prin urmtoarele
proprieti:
densitatea redus conduce la uurarea transportului i a punerii n oper;
flexibilitatea mare permite realizarea curbelor cu raz mare i nfurarea pe
tamburi, reducnd semnificativ numrul sudurilor la realizarea conductelor;
rezisten ridicat la oc (tenacitate);
gama larg de temperaturi (-40C +60C) n care polietilena i ptreaz
caracteristicile;
stabilitatea chimic;
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 31

rezistena la uzur abraziv; reducerea pierderilor de presiune interioar
datorate rugoziti foarte reduse;
asamblarea prin procedee simple de sudare;
productivitate ridicat la realizarea conductelor i activiti de mentenan
reduse.
3.3. evile din polietilen au dimensiunile i caracteristicile mecanice standardizate,
definindu-se diametrul exterior, grosimea de per ete, raportul dimensional standard SDR
(Standard Dimesional Ratio), presiunea nominal i rezistena la traciune minim garantat
MRS (Minimum Required Strength).
3.4. Conductele din polietilen se realizeaz din evi din polietilen asamblate prin
sudare folosind unul din urmtoarele procedee: sudarea cu jet de aer cald, sudarea cu
extruder portabil, sudarea cap la cap cu element nclzitor, sudarea prin electrofuziune i
sudarea prin polifuziune. mbinrile sudate pot prezena imperfeciuni ce se constituie n
zona de iniiere a proceselor de rupere. Pentru cercetarea comportrii n exploatare a
mbinrilor sudate cu imperfeciuni s-au propus metode de r ealizare a diferitelor tipuri de
defecte cum sunt: simularea lipsei de topire cu foie de aluminiu sau implanturi din teflon,
executarea unor imperfeciuni prin prelucrarea mecanic .a.
3.5. Calculul hidraulic al conductelor pentru transportul i distribuia gazelor naturale
prezint particulariti determinate de structura conductei: cu ramificaii n serie, n paralel i
inelare precum i de destinaia acesteia: sistem de distribuie, reea de distribuie,
branament i instalaie de utilizare.
4. Cercetarea abordrilor teoretice i n special experimentale practicate pe plan mondial
pentru evaluarea comportrii n exploatare a conductelor din polietilen de nalt densitate a
condus la urmtoarele concluzii:
4.1. Cercetrile teoretice i experimentale asupra comportrii n exploatare a
conductelor din polietilen desfurate pe plan mondial au urmrit dou obiective:
estimarea duratei de via n condiiile specifice de solicitare n exploatare;
determinarea tensiunii circumfereniale admisibile pentru realizarea unei durate
de via prescrise.
Rezolvarea ambelor obiective se bazeaz pe realizarea unor programe experimentale
complexe, n general cu ncercri de scurt durat, standardizate, sau propuse de institute
de cercetri i elaborarea unor modele de calcul pentru extrapolarea rezultatelor
experimentale i estimarea duratei de via a conductei, uzual cuprins ntre 50 i 100 de
ani.
4.2. Principalele ncercri de scurt durat pentru determinarea caracteristicilor
materialului necesare estimrii duratei de via a conductelor pot fi grupate n ncercri
efectuate pe epruvete prelevate din eav sau obinute prin presarea materiei prime n
matrie i ncercri efectuate pe evi de dimensiuni reale. De asemenea. ncercrile se
efectueaz la temperatura ambiant sau la temperaturi ridicate ( pn la 80-100C) pentru
accelerarea proceselor de deteriorare.
ncercrile pot fi grupate sub urmtoarele aspecte:
ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice (ncercarea la
traciune, ncercarea la compresiune, ncercarea la traciune prin oc,
ncercarea la sfiere i determinarea contraciei longitudinale la cald):
ncercri tehnologice, pentru determinarea comportrii materialului n diferite
condiii de solicitare, temperatur i mediu ( determinarea indicelui de fluiditate
la cald, determinarea temperaturii de ncovoiere sub sarcin, determinarea
comportrii la uzare, determinarea comportrii n mediu de lucru , determinarea
stabilitii termice la oxidare, ncercarea la fluaj n medii apoase pe epruvete
crestate, ncercarea la fisurare sub tensiune n diferite medii);
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 32

ncercri pentru determinarea comportrii evilor din polietilen la propagarea
fisurilor;
ncercri pentru determinarea caracteristicilor de material specifice mecanicii
ruperii materialelor ( factorul critic de intensitate a t ensiunilor, viteza de
propagare a f isurilor) utiliznd diferite tipuri de epruvete i diferite condiii de
solicitri statice i variabile. Se menioneaz faptul c pe lng ncercrile
standardizate n literatura de specialitate se propun un numr foarte mare de
ncercri experimentale originale, care ofer informaii asupra comportrii
evilor din polietilen n condiii specifice de solicitare.
5. Cercetrile desfurate pentru elaborarea unui model teoretico-experimental de estimare
a duratei de via a conductelor din polietilen pentru transportul i distribuia gazelor
naturale, care fac obiectul capitolului al cincilea al lucrrii, au condus la formularea
urmtoarelor concluzii:
5.1. Analiza stadiului cunoaterii n domeniu a evideniat faptul c pe plan mondial
estimarea duratei de via a conductelor din polietilen se bazeaz, n principal, pe
urmtoarele concepte:
Modelul lui Arrhenius;
Aplicarea regulii lui Miner;
Extrapolarea rezultatelor ncercrii la presiune interioar a evilor din polietilen;
Aplicarea conceptelor mecanicii ruperii materialelor.
5.2. Modelul lui Arrhenius ia n consideraie procesele ireversibile de mbtrnire sub
aciunea solicitrilor mecanice, termice, radiaiilor luminoase i ultraviolete i aciunii mediilor
agresive, a cror vitez de desfurare determin durata de viat a conductelor.
5.3. Aplicarea regulii lui Miner pentru determinarea degradrii cumulative a materialului
sub aciunea diferitelor secvene de solicitare consider c durata de via corespunde valorii
unitare a degradrii cumulative.
5.4. Extrapolarea rezultatelor ncercrii la presiune interioar a evilor din polietilen
efectuate n condiii de temperatur ridicat reprezint una dintre cele mai recomandate
metode de cercetare experimental a comportrii de durat a evilor din polietilen deoarece
ia n consideraie factorii de material, factorii de mediu i condiiile de solicitare la diferite
presiuni i temperaturi.
Programul experimental din cadrul tezei de doctorat a urmrit comportarea evilor din
polietilen la diferite valori ale presiunii interioare la temperatura de 80C pe 16
epruvete/tronsoane de eav PE100 de fabricaie romneasc. ncercrile s-au efectuat
utiliznd aparatur specializat din dotarea Universitii Petrol-Gaze din Ploieti, epruvetele
fiind imersate ntr-o baie de ap deionizat la temperatura de 80C. Prin aplicarea procedurii
prezentate n standardul ISO 9080:2003(E), rezultatele ncercrilor au fost extrapolate pentru
temperatura de exploatare de 20C.
S-a constatat o foarte bun concordan ntre comportamentul evilor din polietilen
romneti experimentate i cele fabricate i utilizate pe plan internaional, att n domeniul
cedrilor ductile, ct i n domeniul cedrilor cvasifragile.
5.5. Evalurile moderne ale duratei de via se bazeaz pe aplicarea metodelor
teoretico-experimentale ale mecanicii ruperii meterialelor care realizeaz estimarea
durabilitii pieselor prin analiza condiiilor de iniiere i de propagare a fisurilor n zonele
critice ale acestora concentratorii de tensiuni de tip mecanic sau discontinuiti ale
materialului.
n cadrul tezei de doctorat s-a elaborat un model de estimare a duratei de via a
conductelor din polietilen pe baza conceptelor mecanicii ruperii materialelor, realizndu-se
urmtoarele etape ale unei cercetri teoretico-experimentale complexe.
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 33

5.5.1 Organizarea unui program experimental pentru determinarea vitezei de
propagare a fisurilor i a factorului critic de intensitate a tensiunilor, pentru caracterizarea
materialului PE 100 din fabricaia conductelor n ara noastr.
Viteza de propagare a fisurilor s-a determinat utiliznd epruvete de tip bar cilindric
crestat (CRB) i epruvete de tip CT (Compact Tension) prelevate att din peretele unei evi
PE 100, SDR 11, Dn 355 i s=34mm de fabricaie romneasc, ct i din zona unui cordon
de sudur a acestei evi.
Determinarea vitezei de propagare a fisurilor prin ncercarea la solicitri variabile a
epruvetelor cilindrice crestate (CRB) nu a condus la rezultate concludente n absena unei
aparaturi performante de monitorizare a lungimii fisurii. Rezultatele ncercrii s-au finalizat n
stabilirea dependenei dintre factorul de intensitate a tensiunilor i numrul de cicluri pn la
rupere, cu evidenierea domeniilor de rupere ductil i cvasifragil i a mecanismelor de
rupere.
Viteza de propagare a fisurilor s-a determinat printr-o metod experimental original
solicitnd epruvete de tip CT cu diferite viteze de de plasare a f lancurilor fisurii (bacurilor
mainii), cu nregistrarea nivelului solicitrii i lungimii fisurii. Dependena dintre viteza de
propagare a fisurii i factorul de intensitate a tensiunilor a condus la o expresie de tip Paris,
n foarte bun concordan cu rezultatele altor cercetri efectuate pe plan mondial.
Factorul critic de intensitate a tensiunilor s-a determinat experimental utiliznd
epruvete de tip CT, obinnd valoarea KIc = 0,743MPam1/2
5.5.2. Analiza strii de tensiuni la baza unui defect/discontinuitate din conductele din
polietilen s-a efectuat utiliznd soluiile dezvoltate n mecanica ruperii pentru cazul unui
defect de t ip fisur longitudinal semieliptic neptruns. Din analiza critic a diferitelor
modele de c alcul a f actorului de i ntensitate a t ensiunilor, s-a optat pentru o ex presie
polinomial propus n standardul API 579.
5.5.3. Elaborarea unui algoritm i a unui produs informatic dedicat calculului factorului
de intensitate a tensiunilor pe parcursul propagrii fisurii n peretele conductei i determinrii
duratei pn la cedare a condus la determinarea duratei de via a unei conducte de
polientilen PE 100 cu De=355mm, SDR=11 i s=34mm considernd diferite presiuni
interioare.
5.5.4. Modelul de calcul a durabilitii a artat c la conductele din polietilen influena
creterii presiunii interioare asupra reducerii duratei de via este mult mai pronunat dect
creterea dimensiunii defectului. Aceast observaie confer un argument tiinific pentru
care conductele din polietilen sunt utilizate n principal la distribiia gazelor naturale, la
presiuni relativ reduse, nu la transport.

6.2. Contribuii originale

Prin soluionarea problematicii tezei de doctorat, autorul acesteia a adus o serie de
contribuii originale prezentate n continuare.
1. Realizarea unei sinteze documentare bazat pe analiza i sistematizarea datelor din
literatura de specialitate privind construcia i comportarea n exploatare a conductelor din
polietilen pentru transportul i distribuia gazelor naturale.
2. Analiza critic a ncercrilor mecanice, tehnologice i a modelelor experimentale utilizate
pe plan mondial pentru caracterizarea comportrii polietilenei la ncercri de scurt durat,
ale cror condiii de ncercare i rezultate s permit prin extrapolare estimarea duratei de
via a conductelor cuprins uzual ntre 50 i 100 de ani.
3. Analiza critic a pricipalelor modele de estimare a duratei de via a conductelor din
polietilen, cu evidenierea metodei de extrapolare a rezultatelor ncercrii la presiune
interioar la cald a evilor i a metodei bazate pe aplicarea conceptelor mecanicii ruperii
materialelor ca cele mai indicate modele, cercetate i n cadrul tezei de doctorat.
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 34

4. Elaborarea unui model teoretico-experimental de estimare a duratei de via a
conductelor din polietilen solicitate la presiune interioar bazat pe aplicarea conceptelor
mecanicii ruperii materialelor.
5. Realizarea unui amplu program experimental pentru determinarea durabilitii evilor din
polietilen solicitate la presiune interioar la temperatura de 80C i pentru determinarea
caracteristicilor de m aterial specifice mecanicii ruperii materialelor; factorul critic de
intensitate a tensiunilor, viteza de propagare a fisurilor i dependena dintre factorul critic de
intensitate a tensiunilor i numrul ciclurilor de solicitare la oboseal. Rezultatele obinute
experimental se constitue ntr-o baz de date utile calculelor de estimare a duratei de via a
conductelor din polietilen.
6. Elaborarea unui algoritm i a unui produs informatic aplicat la estimarea duratei de via
a conductelor din polietilen, cu utilitate i la determinarea durabilitii remanente a unei
conducte aflate n exploatare.

6.3. Direcii de continuare a cercetrilor

Pe parcursul rezolvrii problematicii extrem de complexe a tezei de doctorat s-au
desprins o serie de direcii de continuare a cercetrilor, dintre care menionm urmtoarele:
Realizarea unor programe experimentale de cercetare a comportrii polietilenei
la solicitri variabile cu valori ale coeficientului de asimetrie a ciclurilor (R),
diferite, la diferite temperaturi, pentru extrapolarea rezultatelor la situaia
solicitrii statice (R=1).
Continuarea cercetrii durabilitii evilor solicitate la presiune interioar la cald,
pentru completarea bazei de date necesare extrapolrii rezultatelor la o durat
de exploatare de 50 de ani.
Cercetarea mecanismelor de rupere ductil i cvasifragil a evilor din
polietilen prin utilizarea imaginilor fractografice oferite de microscopia
electronic.


BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

1. Abbes F. and Piques R. (2000). Fissuration rapide des polythylnes, effet de cloche
des essais S4. CDM de lEMP . Rapport interne n1193.
2. * * * Agentia Nationala de Reglementare in domeniul energiei, Norme tehnice pentru
proiectarea, executarea si exploatarea s istemelor de al imentare cu gaze naturale,
NTPEE - 2008.
3. Andena L., Marta Rink, Roberto Frassine, Applicazione della meccanica della fracttura
viscoelastica alla previsione della vita di tubi in polibutene, Frattura ed I ntergriti
Strutturale, nr.2, 2007, p.17-24.
4. Andersson U., Which factors control the lifetime of plastic pipes and how the life can be
extrapolated, Bodycote Polymer AB, Sweden, 2005.
19. Brown N., Lu X. The fracture mechanics of slow crack growth in polyethylene. Int.J Fract
1995, 69, p.371-7.
20. Brown N., S.K Bhattacharya, The initiation of slow crack growth in linearpolyethylene
under single edge notch tension and plane strain. J Mater Sci 1985, 20, p.4553-60.
21. Brown N., Slow crack growth notches pressurized polyethylene pipes, Polimer
Engineering and Science, vol.47, Issue 11, nov.2007, p.1951-1955.
28. Cazenave J.,These: Sur le compromise rigide/durabilite du Polyetylene Haute Densite
en relation avec la structure de chaine, la microstructure et la topologie moleculaire
issues de la cristallisation, LInstitut National des Sciences Appliquees de Lyon, 2005.
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 35

32. Cioclov D.D., Mecanica ruperii materialelor, ed.Academiei, Bucuresti, 1977, cap.2, p.47-
51.
59. Favier V., E. Giroud, E.Strijko, J.M.Hiver, C. G'Sell S.Hellinckx., A.Goldberg, S low
crack propagation in polyethylene under fatigue at controlled stress intensity, Polymers
43 (2002), p.1375-1382.
61. Fleissner M.: Langsames Risswachstum und Zeitstandfestigkeit von Rohren aus
Polyetilen, Kunststoffe 77 (1987) Nr. 1, S. 45/50.
69. Goins M., B.Cole, E.Laurent, Recent developments in high-performance polyethylene
piping materials, North American Society for Trenchless Technology (NASTT), 2003,
Orlando, Florida.
70. Grellmann W., S. Seidler, Deformation and fracture behaviour of polymers, Springer
+Verlag Berlin Heidelberg, 2001.
71. Haager M., G.Pinter, R.W.Lang - Ranking of PE-HD pipe grades by fatigue crack
growth performance, Plastics Pipes XIII, Washington, 2006.growth performance,
Plastics Pipes XIII, Washington, 2006.
74. Haager, M., A.Lueghamer, K.Bohaty, G.Pinter, R.W. Lang, Influence of slow crack
growth resistance of polyethylene pipe on the long-term performance of welds made by
electro socket fusion, Plastic Pressure Pipes 2007, Dusseldorf, Germany.
80. Ifwarson M., H.Leijstrom, What controls the lifetime of plastic pipes and who can the
lifetime be e xtrapolated, Studsvik Material AB, Polymer Materials: Nykoping,
Sweden,1999, p.16.
111. Janssen R.P.M., L.E.Govaert, H.E.H.Meijer, An analytical method to predict fatigue life
of thermoplastics in uniaxal loading: Sensitivity to wave type, frequency and stress
amplitude, American Chimical Society, Macromolecules, 2008, vol.41, p.25-31, 25-40.
119. Krishnaswamy, Analysis of ductile and brittle failures from creep rupture testing of high-
density polyethylene (HDPE) pipes, Polymers 46 (25), 2005, p.11664-11672.
124. Lang R.W., G.Pinter, W.Balika, Konzept zur Nachweisfuhrung fur Nutzungsdauer und
sicherheit von PE-Druckrohren bei beliebiger Einbausituation, 3R International (44) Heft
1-2/2005.
125. Lang, Stern, Doerner, Applicability and limitations of current lifetime prediction models
for thermoplastics pipes under internal pressure, Die angewandte makromolekulare
Chemie, 247(1997) 131-137.
131. Merah N., Z.Khan, A.Bazoune, Temperature and l oading frequency effects on f atigue
crack growth in HDPE pipe material, The Arabian Journal for Science and Engineering,
vol.31, nr.2C, 2006.
146. Palermo G. et al., Rapid crack propagation increasingly important in gas applications: a
status report, Pipeline & gas journal/ december 2008.
147. Parson, M,, Stepanov, E.V., Hiltner, A., Baer, E., Correlation of stepwise fatigue and
creep slow crack growth in high density polyethylene Journal of Materials Science 34
(1999) Kluwer Academic Publishers.
148. Parson, M,, Stepanov, E.V., Hiltner, A., Baer, E., Effect of strain rate on s tepwise
fatigue and creep slow crack growth in high density polyethylene Journal of Materials
Science 35 (2000) Kluwer Academic Publishers.
151. Pinter G and R.W.Lang: in Temperature fatigue interaction (ed. L. Remy and J. Petit),
267; 2002, ESIS Publication 29, Amsterdam, Elsevier
154. Pinter G., Markus Haager, Werner Balika, Reinhold W.Lang, Cyclic crack growth tests
with CRB specimens the evaluation of the long term performance of PE pipe grades,
Polymer Testing 26, 2007, p.180-188.
156. Pinter G., Reinhold W.Lang, Markus Haager, A test concept for lifetime prediction of
polyethylene pressure pipes, Monatshefte fur Chemie 138, p.347-355, 2007.
Tez de doctorat ______________________________________________________________REZUMAT

Ing. Virgil Aluchi pag. 36

158. Pinter, Haager, Balika, Lang, Cyclic crack growth tests with CRB specimens for the
evaluation of the term performance of PE pipe grades, Polymer Testing, 26 ( 2007)
p.180-188.
168. Ramsteiner F.,T.Armbrust, Fatigue crack growth in polymers, Elsevier LTd. Polymer
Testing 20, 2001, p.321-327.
202. Ulmanu V., Gh.Draghici, V.Aluchi, Fatigue test on hi gh density polyethylene PE100
using cracked round bar specimens, Bulletin UPG, LXIII, Nr.1, 2011, p. 61-65.
203. Ulmanu V., Gh.Draghici, V.Aluchi, Fracture mechanics testing of high density
polyethylene (HDPE) pipe material with compact tension (CT) specimens, Jurnal of
Engineering studies and research - Volume 17, nr.3, 2011, p.98-103.
204. Ulmanu V., Gh.Draghici, V.Aluchi, Lifetime Estimation of High Density Polyethylene
Pipelines Based on f racture Mechanics Principles - Petroleum Gas University of
Ploieti BULLETIN, Tehnical Series , vol LXIV No. 4/2012
205. Ulmanu Vlad, Material tubular petrolier, Editura Tehnica, Bucuresti,1992.
210. Yoshikiyo T., T.Hattori, High performance PE100 resin with extraordinary resistance to
slow crack growth, Japan Polyethylene Corp., Plastics Pipes XIII, 2006.
211. Zecheru Gh., Al.Pupazescu, Particularitati privind evaluarea calitatilor tevilor si
conductelor de po lietilena, Buletin Univ.Petrol-gaze, vol.XLVII-L(1995-1998), Nr.9,
Ploiesti, 1998.
216. Ulmanu, V. si Gh. Zecheru. Determinarea durabilitii prjinilor de foraj pe baza
conceptelor mecanicii ruperii materialelor. St. Cesc.Mec. Apl. Tom 48, Nr. 3,1989, p.
315-332.