Sunteți pe pagina 1din 17

Noiuni introductive

CAPITOLUL 1
NOIUNI INTRODUCTIVE
1.1. Noiuni generale
1.2. Clasificarea ceramicelor tehnice din punct de edere al compo!iiei
chimice "i principalele utili!#ri
1.$. Principalele caracteristici ale materialelor ceramice
1.%. &omenii de utili!are a ceramicelor tehnice
1.1. Noiuni generale
In literatura de specialitate, [18], [25], [28], [74], [99], [106],
[119], ceramicele se deinesc ca iind materiale nemetalice de natur!
anor"anic!, "reu solu#ile $n ap!, o#inute pe cale natural! sau artiicial!
la temperaturi %i presiuni ridicate&
'ri"inea ceramicii se pierde $n preistorie iind una din primele
invenii ale omului %i iind pre(ent! $n iecare epoc!& )e altel, ar*eolo"ii
recur" la cio#ul de ceramic! pentru delimitarea perioadelor istorice&
Noiunea de ceramic! a evoluat mult, olosindu+se dierite criterii
de evaluare %i clasiicare& In uncie de temperatura de formare %i
respectiv de comportarea produsului init la temperatur! ridicat!,
materialele ceramice se $mpart $n refractare "i nerefractare& In uncie de
nivelul temperaturii ma,ime de topire e,ist! ceramice reractare
o#i%nuite, cu limita reractarit!ii la 1770
0
-, cu reractaritate $nalt! +
p.n! la 2000
0
- %i super+reractare + peste 2000
0
-&
)up! microstructur# materialele ceramice pot i monocristaline %i
policristaline& /aterialele policristaline pot i, dup! compo!iia chimic#,
mono %i polia(ice sau multia(ice iar dup! te'tur# pot i poroase sau
dense %i lipsite de poro(itate&
1
Noiuni introductive
)up! natura materiilor prime "i destinaia produselor,
materialele ceramice se clasiic! astel0
+ ceramica tradiional#, #a(at! pe materii prime naturale %i cu
utili(!ri convenionale 1teracot!, aian!, "resie, porelan, reractare
o#i%nuite23
- ceramica tehnic, #a(at! pe materii prime de puritate $nalt!,
o,idice sau neo,idice %i utili(ate $n aproape toate domeniile de activitate0
construcii de ma%ini, electronic!, te*nica nuclear!, te*nolo"ia spaial!,
etc&
)atorit! propriet!ilor superioare ceramicele tehnice pre(int! un
interes deose#it pentru activit!ile din toate domeniile& 4stel, se pot
meniona0
ceramice uncionale3
ceramice structurale3
ceramice industriale3
ceramice $nalt perormante3
electroceramice3
ceramice a#ra(ive3
#ioceramice&
O(iectul acestei lucr#ri )l constituie studiul propriet#ilor
mecanice "i elastice ale materialelor ceramice tehnice* )n str+ns#
leg#tur# cu tehnologia de fa(ricare* microstructura "i interdependena
anumitor caracteristici.
1.2. Clasificarea ceramicelor tehnice in !unct e "eere al
com!o#iiei chimice $i !rinci!alele utili#%ri
)in punct de vedere al compo(iiei c*imice, ceramicele tehnice
pot i "rupate astel0
, ceramice silicioase sau itroceramice, o#inute prin cristali(area
diri5at! a sticlelor cu a5utorul unor a"eni de nucleaie 1catali(atori2
metalici, *alo"enuri sau compu%i o,idici& 6rin des!%urarea
corespun(!toare a tratamentului termic poate i modiicat! microstructura
materialului ceramic %i ca urmare, se pot $m#un!t!i propriet!ile
mecanice, termice, optice, electrice, etc& 6rincipalele materiale
vitroceramice sunt constituite din elemente c*imice de orma0 7i
2
'+
4l
2
'
8
+9i'
2
, Na
2
+4l
2
'
8
+9i'
2
, /"'+4l
2
'
8
+9i'
2
, :
2
'+4l
2
'
8
+9i'
2
, 4l
2
'
8
+
2
Noiuni introductive
9i'
2
, /"'+9i'
2
, 6#'+;n'+<
2
'
8
%i vitroceramice din #a(alt0 4l
2
'
8
+
=e
2
'
8
+=e'+/"'+-a+9i'
2
, etc&3
, ceramice nemetalice caracteri(ate prin structuri comple,e
reali(a#ile prin presare la temperaturi >1700
0
- %i presiuni p?14 /6a
o#in.ndu+se produse cu compactitate ridicat!& 6rincipalele materiale
aparin.nd acestei cate"orii de ceramice sunt0 nitrura de siliciu 19i
8
N
4
2,
car#ura de siliciu 19i-2, car#ura de #or 1<
4
-2, car#ura de (irconiu 1;r
2
-2,
nitrura cu#ic! de #or 1<N2, etc&
+ ceramice metalice sau cermeni, cu structur! metalo"raic!
comple,!, oarte re(istente la solicit!ri dinamice, temperaturi ridicate %i
coro(iune& /aterialele speciice aparin.nd acestei "rupe sunt cermeni
de tip @olram+co#alt 1A+-o2, cermeni cu mai multe car#uri 1Bi-+Ba-+
A-2, cermeni cu alumin! 14l
2
'
8
2 %i car#uri de titan 1Bi-2, sau nic*el
1Ni-2, cermeni cu alumin! %i crom 14l
2
'
8
-r2, sau a(ot 14l
2
'
8
N2, crom+
moli#den 14l
2
'
8
+-r+/o2, crom+@olram 14l
2
'
8
+-r+A2, siliciur! de
moli#den 14l
2
'
8
+/o9i2, nitrur! de titan 14l
2
'
8
+BiN2, etc&3
+ ceramice o'idice de orma 4l
2
'
8
$n proporie de 99C0 ;r'
2
,
9n'
2
, =e
2
'
8
, ;n', <e', /"', Bi'
2
, B*'
2
, D
2
'
8
& Bot din aceast!
cate"orie ac parte %i ceramicele de orma0 /"-
2
'
4
+Bi'
2
, ;n'+-r
2
'
8
,
<aBi', 6#1Bi;r2'
4
, 4l
2
Bi'
5
, /n=e
2
'
4
, =e
8
'
4
, ;r<
2
cu 20C 9i-, /"'+
4l
2
'
8
+9i'
2
, soluii solide cum sunt titanatul+(irconat de plum# 1ceramica
6;B2, titanatul de #ariu, etc&3
+ ceramice magnetice constituite din erit! de orma /=e
2
'
4
$n
care =e este trivalent iar metalul / este #ivalent, iind repre(entat de Ni,
/n, /", ;n, -u, -o, etc&
-aterialele ceramice tehnice sunt caracteri(ate prin unele
propriet!i i(ico+mecanice superioare materialelor metalice dure %i
e,tradure0
+ duritate cuprins! $ntre 1500 %i 2100 EF3
+ re(isten! la u(ur! de 2+8 ori mai mare3
+ sta#ilitate dimensional! %i de orm! "eometric! p.n! la
temperaturi de 2000
0
-3
+ re(ilien! cuprins! $ntre 82 %i 117 GHm
2
&
4ceste propriet!i i(ico+c*imice, depind at.t de compo(iia
c*imic! a materialului ceramic c.t %i de procedeul %i te*nolo"ia de
o#inere&
-.teva dintre materialele ceramice cele mai utili(ate %i
posi#ilit!ile lor de utili(are sunt pre(entate $n cele ce urmea(!&
8
Noiuni introductive
1.2.1. Ceramice silicioase
6rintre materialele ceramice silicioase se re"!sesc0
porelanul te*nic3
steatita3
cordierita3
mulitul ceramic&
Porelanul tehnic& /ateriile prime utili(ate la a#ricarea
porelanului te*nic sunt0 cuarul, eldspatul %i caolinul& 4plicaiile te*nice
ale porelanului te*nic sunt cunoscute $nc! din sec& IFII& In pre(ent s+a
de(voltat porelanul cu aplicaii electrice, mecanice %i termice& 6rin
sc*im#area compo(iiei, porelanul aluminos 1-120 %i -1802 poate
a5un"e la du#lul re(istenei mecanice o#i%nuite& 6entru o#inerea
porelanului te*nic cerami%tii $nlocuiesc cuarul 19i'
2
2, care este mai
scump, cu alumina 14l
2
'
8
2& 4stel, caracteristicile remarca#ile ale
porelanului aluminos sunt0
re(isten! mare la solicit!ri termice permanente3
comportare avora#il! $n condiii de aciune a unui mediu
e,terior a"resiv&
6reul de cost sc!(ut $l recomand! pentru construcia i(olatorilor electrici
aereni ca#lurilor aeriene&
.teatita. /aterialele din aceast! cate"orie sunt ormate $n
principal din materii prime naturale care sunt cuprinse $n "rupa silicailor
de ma"ne(iu 1-2002& 4ditivii utili(ai pentru ormarea acestor materiale
inluenea(! caracteristicile electrice %i conduc la urm!toarele
dierenieri0
steatit! pentru recven! 5oas! 1-21023
steatit! normal! 1-22123
steatit! special! cu Jactor de pierdereJ sc!(ut 1-2212 sau
steatit! de recven! $nalt!&
9teatita pre(int! o re(isten! mecanic! oarte ridicat! %i propriet!i
dielectrice& Kvident, tr!s!tura principal! este Jactorul de pierdereJ
sc!(ut&
4
Noiuni introductive
9teatita are mai multe utili(!ri $n cadrul in"ineriei electrice& 9e
olose%te $n special pentru a#ricarea componentelor ce lucrea(! la
recven! $nalt!& 9teatita poroas! 1-2802 are o #un! prelucra#ilitate prin
a%c*iere dup! sinteri(are, utili(.ndu+se $n acest scop scule o#i%nuite&
Cordierita& 4ceste silicate ma"ne(ice 1din "rupa -4002 apar $n
timpul sinteri(!rii steatitei prin dispersie de caolin, car#orundum sau
mulit& -ordierita pre(int! coeicient sc!(ut de dilatare termic! liniar! %i o
$nalt! re(isten! la %oc termic& Ka este utili(at! de o#icei $n in"ineria
c!ldurii %i in"ineria electric!&
-ulitul ceramic& 4ceste materiale pot avea au $n componena lor
4l
2
'
8
sau 9i'
2
& In aceste condiii se poate o#ine ie un mulit ceramic
pur, dens, o#inut prin sinteri(are sau un mulit ceramic poros&
6ropriet!ile importante ale mulitului ceramic sinteri(at sunt0
re(isten! mecanic! ridicat!3
coeicient sc!(ut de dilatare termic! liniar!3
$nalt! re(isten! la %oc termic3
limit! de cur"ere ridicat! la temperaturi $nalte&
4ceste propriet!i recomand! mulitul ceramic pentru0
tu#uri de protecie a termocuplelor3
role de transport pentru cuptoare0
alte utili(!ri $n in"ineria c!ldurii p.n! la temperaturi de 1650
0
-&
1.2.2. Ceramice o'idice
' mare varietate de materii prime naturale stau la #a(a producerii
ceramicelor o,idice de o oarte #un! calitate& /aterialele care ac parte
din "rupul ceramicelor o,idice sunt0
o,idul de aluminiu3
o,idul de ma"ne(iu3
o,idul de (irconiu3
titanatul de aluminiu3
pie(oceramicele&
5
Noiuni introductive
O'idul de aluminiu /Al
2
O
$
0. 4lumina cu 4l
2
'
8
$n proporie de
80C p.n! la 99C este, din punct de vedere te*nic, cel mai important
material ceramic o,idic& 4cest material este caracteri(at prin0
re(isten! mecanic! ridicat!3
o #un! re(isten! la ap! %i coro(iune3
conductivitate termic! ridicat!3
e,celente propriet!i de i(olator3
tenacitate ridicat!3
re(isten! la temperaturi $nalte&
4v.nd $n vedere propriet!ile menionate %i a unui raport #un
perormaneHpre, acest material este utili(at $n urm!toarele domenii de
activitate0
in"ineria electric!3
electronic!3
in"ineria mecanic! %i cea a instalaiilor3
te*nolo"ia c*imic! %i cea de proces3
in"ineria c!ldurii&
O'idul de magne!iu /-gO0. -aracteristicile care evidenia(! acest
material sunt0
propriet!i #une de i(olator electric3
conductivitate termic! #un!&
',idul de ma"ne(iu este utili(at0
$n in"ineria c!ldurii pentru producia de tu#uri3
ca material i(olator pentru construcia de $nveli%uri, teci, etc&
O'idul de !irconiu 1;r'
2
2& 4cest material apare su# orm! de
cristale monoclinice, tetra"onale %i cu#ice& Kste produs su# orm! total
sta#ili(at! 1=9; + ullL sta#ilised (irconia2 %i parial sta#ili(at! 169;2&
',idul de (irconiu are propriet!i mecanice %i te*nolo"ice e,celente0
re(isten! #un! la $ncovoiere %i traciune3
tenacitate la isurare 1M
Ic
2 ridicat!3
oarte #un! re(isten! la coro(iune datorat! apei3
conductivitate termic! sc!(ut!3
conductivitate a ionilor de o,i"en3
modul de elasticitate lon"itudinal, K, apropiat de al oelurilor&
6
Noiuni introductive
)atorit! acestor propriet!i, ceramicele din o,id de (irconiu sunt
preerate pentru componente oarte solicitate din punct de vedere
mecanic %i pentru catali(atorii din sondele 7am#da&
Titanatul de aluminiu /AlT0. 6ropriet!ile care $l pun $n eviden!
sunt0
coeicient sc!(ut de dilatare termic!3
oarte #un! re(isten! la %oc termic3
a#sor#ie sc!(ut! a apei3
9e utili(ea(! pentru0
port+c!ptu%eli sau cilindri c!ptu%ii $n motoare cu ardere intern!3
cuptoare %i topitorii&
Pie!oceramica /P1T0. -ele mai importante materiale
pie(oceramice sunt amestecuri o,idice #a(ate pe (irconiu %i titan&
6ropriet!ile acestora depind de proporiile componentelor $n materialul
re(ultat 1de la (irconate la titanate2& 6ie(oceramicele au a#ilit!i de a i,a
o anumit! $nc!rcare electric! li#er! $n timpul distorsiunilor mecanice& )e
asemenea, acestea pot constitui componente pentru0
sen(ori3
"eneratoare sonice de $nalt! recven!&
1.2.$. Ceramice neo'idice pe (a!# de car(on
Car(onatul de siliciu /.iC0. /aterialele $n componena c!rora
intr! car#onatul de siliciu ac parte dintre cele mai importante ceramice
car#onice& )epin(.nd de procedeul de a#ricare %i de tipul de le"!tur!,
ceramicele pe #a(! de 9i- se $mpart $n0
&iC !oroase &iC ense
9i- aditivat 9i- cu iniltraii de siliciu metalic 19i9i-2
9i- recristali(at 1N9i-2 9i- sinteri(at 199i-2
9i- nitrurat 1N9i-2 9i- presat i(ostatic la cald 1E69i-2
6ropriet!ile speciice ale car#onatului de siliciu sunt0
re(isten! mecanic! $nalt! %i oarte $nalt!3
re(isten! la coro(iune %i pentru aplicaiile la temperatur! $nalt!3
7
Noiuni introductive
e,celente propriet!i mecanice la temperaturi $nalte3
re(isten! #un! la %oc termic3
coeicient sc!(ut de dilatare termic! liniar!3
conductivitate termic! #un!3
duritate ridicat!3
propriet!i semiconductoare&
Car(onatul de siliciu sinteri!at. 4cest material este a#ricat din
pul#ere in! de 9i- la care se adau"! aditivi de sinteri(are care are loc la
temperaturi de 2000
0
- p.n! la 2200
0
-, $n atmoser! controlat!&
-aracteristicile care ies $n eviden! la acest material sunt0
re(isten! mecanic! $nalt!3
re(isten! ridicat! la %oc termic3
conductivitate termic! #un!3
duritate similar! cu a diamantului&
4plicaiile 9i- sinteri(at sunt0
la"!re de alunecare pentru pompe ce lucrea(! cu medii a"resive
c*imic3
du(e pentru ar(!toare3
componente ale cuptoarelor&
.iC cu infiltraii de siliciu metalic. 9i9i- conine 85+94C 9i- %i
corespun(!tor 15+6C siliciu metalic& On avanta5 al acestui material $l
repre(int! aptul c!, nu suer! comprim!ri $n timpul procesului de
sinteri(are& 4stel, componentele o#inute pot avea dimensiuni e,acte&
Bemperatura de utili(are este limitat! la 1880
0
- datorit! 9i metalic
e,istent $n cadrul acestui material compo(it& 9i9i- se utili(ea(! la0
urnituri pentru cuptoare3
elemente de $nc!l(ire&
Car(onatul de siliciu recristali!at /2.iC0. N9i- este un material
cu o poro(itate de apro,imativ 11+15C& Ne(istena mecanic! a acestui
material este sc!(ut! dar are o #un! comportare la %oc termic& Kste
utili(at la a#ricarea unor componente ale cuptoarelor cu capacitate mare
de $nc!rcare& Bemperatura ma,im! de aplicaie este cuprins! $ntre 1600
0
-
%i 1650
0
-&
Car(onatul de siliciu nitrurat /N.iC0. 4nalo" cu N9i-, acest
material are o poro(itate de 12+15C& In timpul procesului de nitrurare
orma crud! de 9i- este vitriicat! $n atmoser! de a(ot la 1500
0
-& In
8
Noiuni introductive
comparaie cu N9i- poro(itatea acestui material este mai in!& 9e poate
utili(a la temperaturi $nalte de p.n! la 1450
0
- pentru anumite
componente ale cuptoarelor&
1.2.%. Ceramice neo'idice pe (a!# de a!ot
A!otatul de siliciu /.i
$
N
%
0. 4cest material oer! o oarte #un!
com#inaie a propriet!ilor0
re(isten! mecanic! $nalt!3
re(isten! la isurare 1M
Ic
2 oarte #un!3
e,celent! re(isten! la coro(iunea apei3
coeicient redus de dilatare termic! liniar!3
$nalt! conductivitate termic!3
re(isten! #un! la %oc termic3
oarte #un! re(isten! la aciunea a"enilor c*imici&
6rocesul de sinteri(are a a(otatului de siliciu are loc $n condiiile
unei presiuni mecanice ridicate %i $n atmoser! controlat!& In uncie de
te*nolo"ia aplicat! $n cadrul procesului de a#ricare pot re(ulta0
+ a(otat de siliciu sinteri(at 199iN23
+ a(otat de siliciu sinteri(at su# presiune de "a( 1P699iN23
+ a(otat de siliciu presat la cald 1E69iN2&
O'ia!otat de aluminiu "i siliciu /.IALON0. Kste un compus #a(at
$n special pe soluiile solide ale sistemului ormat din patru componente0
siliciu,aluminiu,o'igen,a!ot& 4v.nd $n vedere tenacitatea ridicat! este
utili(at pentru a#ricarea sculelor a%c*ietoare& 9e olose%te %i pentru
construcia tu#urilor de protecie a termocuplelor&
A!otatul de aluminiu /AlN0. 4cest material se remarc! printr+o
conductivitate termic! e,trem de ridicat! de p.n! la 180 AH1m:2& 9unt %i
alte propriet!i care $l ac remarcat0
#un i(olator electric3
o #un! ri"iditate&
9e olose%te $n special pentru su#stratul componentelor
semiconductoare sau a modulelor electronice de putere&
1.'. (rinci!alele caracteristici ale materialelor ceramice
9
Noiuni introductive
In ta#elele pre(entate mai 5os sunt sinteti(ate principalele
propriet!i mecanice, electrice, termice %i c*imice ale celor mai
cunoscute materiale ceramice te*nice&
10
Noiuni introductive
1.$.1. Caracteristici mecanice
6oro+
(itatea
)ensitatea Ne(istena la
$ncovoiere
/odulul K )uritatea
FicMers
Benacitatea
la isurare
Bip )enumire [C] ["Hcm
8
] [NHmm
2
] [P6a] [10
8
NHm
2
] MIc
[/6am
1H2
]
69; ',id de (irconiu parial sta#ili(at 0 5+6 500+100 140+210 12+20 8
4B Bitanat de aluminiu + 8,0+8,7 25+40 10+80 + 1
99N 4(otat de siliciu sinteri(at + 8,0+8,8 800+700 250+880 4+18 5+8,5
N<9N 4(otat de siliciu aditivat + 1,9+2,5 80+880 80+180 8+10 1,8+4,0
E69N 4(otat de siliciu presat la cald 0 8,2+8,4 800+600 280+820 15+16 6,0+8,5
4lN 4(otat de aluminiu 0 8,0 200 820 11 8,0
99i- -ar#onat de siliciu sinteri(at 0 8,08+8,12 800+600 870+450 25+26 8,0+4,8
9I9I- -ar#onat de siliciu cu iniltraii de siliciu 0 8,08+8,12 180+450 270+850 14+25 8,0+5,0
E69- -ar#onat de siliciu presat la cald 0 8,16+8,2 500+800 440+450 14+29 5,8
N9- -ar#onat de siliciu recristali(at 0+15 2,6+2,8 80+120 280+280 25 8,0
N9- -ar#onat de siliciu dopat cu a(ot + 2,82 200 150+240 + +
-110 6orelan silicios Q0,5 2,2 20 + + +
-111 6orelan presat 8 2,2 40 + + +
-120 6orelan aluminos 0 2,8 90 + + +
-180 6orelan aluminos 0 2,5 140 + + +
-220 9teatit! 0 2,6 120 + + +
11
Noiuni introductive
6oro+
(itatea
)ensitatea Ne(istena la
$ncovoiere
/odulul K )uritatea
FicMers
Benacitatea
la isurare
Bip )enumire [C] ["Hcm
8
] [NHmm
2
] [P6a] [10
8
NHm
2
] MIc
[/6am
1H2
]
-221 9teatit! de $nalt! recven! 0 2,7 140 + + +
-280 9teatit! poroas! special! 85 1,8 80 + + +
-810 )io,id de titan 0 8,5 70 + + +
-410 -ordierit! 0,5 2,1 60 + + +
-511 -eramice cordieritice poroase 20 1,9 25 + + +
-520 -eramice cordieritice poroase 20 1,9 80 + + +
-580 -eramice cordieritice poroase 80 2,1 80 + + +
-610 9ilicat de aluminiu 150+65C 4l8'82 2,6 1,2 + + + +
-620 9ilicat de aluminiu 165+80C 4l8'82 0 2,8 150 + + +
-780 4lumin! 180+86C 4l8'82 0 8,2 200 200 12+15 8,5+4,5
-786 4lumin! 186+95C 4l8'82 0 8,4 250 220 12+15 4,0+4,2
-795 4lumin! 195+99C 4l8'82 0 8,5 280 220+850 12+20 4,0+4,2
-799 4lumin! 1?99C 4l8'82 0 8,7 800 800+880 17+28 4,0+4,5
-820 ',id de ma"ne(iu 80 2,5 50 + + +
-910 4(otat de aluminiu 0 8,0 200 + + +
12
Noiuni introductive
1.$.2. Caracteristici electrice
Bip )enumire
=actor de pierdere
1relativ2 la 20
0
-
de la 48 la 60 E(
6ermitivitatea
1relativ!2
de la 48 la 62 E(
Ne(istena la
str!pun"ere, min
Ne(istena electric!, R,
de la 20
0
- la 200
0
-
-110 6orelan silicios 25 6+7 20 10
11
-120 6orelan aluminos 25 6+7 20 10
11
-180 6orelan aluminos 80 6+7,5 20 10
11
-220 9teatit! 5 6 15 10
11
-221 9teatit! de $nalt! recven! 1,5 6 20 10
11
-280 9teatit! poroas! special! + + + 10
8
-810 )io,id de titan + 40+100 8 10
10
-410 -ordierit! 25 5 10 10
10
-511 -eramice cordieritice poroase + + + 10
7
-520 -eramice cordieritice poroase + + + 10
7
-580 -eramice cordieritice poroase + + + 10
8
-610 9ilicat de aluminiu 150+65C 4l8'82 + 8 17 10
11
-620 9ilicat de aluminiu 165+80C 4l8'82 + 8 15 10
11
-780 4lumin! 180+86C 4l8'82 1 8 10 10
12
-786 4lumin! 186+95C 4l8'82 0,5 9 15 10
12
-795 4lumin! 195+99C 4l8'82 0,5 9 15 10
12
-799 4lumin! 1?99C 4l8'82 0,2 9 17 10
12
-810 ',id de #eriliu 1 7 18 +
-820 ',id de ma"ne(iu + 10 + 10
12
-910 4(otat de aluminiu 2 + 20 +
-980 4(otat de siliciu cu li"an(i 2 + + 10
11
1.$.$. Caracteristici termice
18
Noiuni introductive
1 2 8 4 5
-oeicient de dilatare termic!
liniar!
-oeicient de
conductivitate termic!
Bemperatura ma,im!
de utili(are
Bip )enumire 80+100
0
-
[10
+6
:
+1
]
80+600
0
-
[10
+6
:
+1
]
[Am
+1
:
+1
] [
0
-]
69; ',id de (irconiu patial sta#ili(at + 9+18 1,2+8 900+1500
4B Bitanat de aluminiu + 5 1,5+8 900+1600
4l2'8 ',id de aluminiu 80C 5+7 6+8 10+16 1400+1500
4l2'8 ',id de aluminiu 86C 5,5+7,5 6+8 14+24 1400+1500
4l2'8 ',id de aluminiu 95C 5+7 6+8 16+28 1400+1500
4l2'8 ',id de aluminiu ?99C 5+7 7+8 19+80 1400+1700
99N 4(otat de siliciu sinteri(at + 2,5+8,5 15+45 1750
N<9N 4(otat de siliciu aditivat + 8,1+8 4+15 1100
E69N 4(otat de siliciu presat la cald + 8,0+8,4 15+40 1400
4lN 4(otat de aluminiu 2,5+4 4,5+5 100+180 1750
99i- -ar#onat de siliciu sinteri(at + 4,0+4,8 40+120 1400+1750
9i9i- -ar#onat de siliciu cu iniltraii de siliciu + 4,8+4,8 110+160 1880
E69i- -ar#onat de siliciu presat la cald + 8,9+4,8 80+145 1700
N9i- -ar#onat de siliciu recristali(at 4,2 4,8 20 1600
N9i- -ar#onat de siliciu dopat cu a(ot 4,2 4,8 14+15 1450
-220 9teatit! 7+9 7+9 2+8 +
-221 9teatit! de $nalt! recven! 6+8 7+9 2+8 +
-280 9tetit! poroas! special! 8+10 8+10 1,5+2,0 +
-410 -ordierit! 1+8 2+4 1,5+2,5 +
-511 -ordierit! poroas! 8+6 4+6 1,8+1,8 +
14
Noiuni introductive
1 2 8 4 5
-520 -ordierit! poroas! 1,5+8,5 2+4 1,8+1,8 +
-580 -ordierit! poroas! 8,5+5 4+6 1,4+2,0 +
-610 9ilicat de aluminiu 150+60C 4l2'82 5+6 5+7 2+6 +
-620 9ilicat de aluminiu 165+80C 4l2'82 5+6 5+7 6+15 +
-820 ',id de ma"ne(iu 8+9 11+18 6+10 +
1.$.%. 2e!istena la coro!iune a unor materiale ceramice
4"ent c*imic ',i(i -ar#onai 4(otai 9ilicai
4l2'8 ;r'2 99i- 9i9i- 99iN E69N 6orelan
densiicat
9teatit!
4cid clor*idric diluat S 1T2 + S S1100
0
-2 S 1T2 S 1T2 S 1T2
4cid clor*idric concentrat S 1T2 0 S 1T2 S + S S 1T2 S 1T2
4cid a(otic diluat S S 1T2 S 1T2 S 1T2 S S 1T2 S 1T2
4cid a(otic concentrat S 1T2 0 S 1T2 S 1T2 S S
4cid suluric diluat S S1100
0
-2 S S 1T2 S 1T2
4cid suluric concentrat S 1T2 + 1T2 S 1T2 S 1T2
4cid osoric S 0 + 0 S S 1T2 S 1T2
S comportare #un!3 + comportare sla#!3 0 comportare medie
1T2 comportamentul indicat nu are loc $n mod o#i%nuit
15
Noiuni introductive
1.). Domenii e utili#are a ceramicelor tehnice
/ai sus s+au v!(ut principalele caracteristici %i posi#ilit!ile de
utili(are a materialelor ceramice pentru a#ricarea dieritelor
componente& )iversitatea materialelor ceramice e,istente conduce %i la o
diversitate a propriet!ilor %i ca urmare a posi#ilit!ilor de utili(are a
acestora& In aceste condiii este important de a e,ploata avanta5ele pe
care, iecare la r.ndul lor, aceste materiale le oer!& In continuare se
pre(int! modul $n care dieritele industrii e,ploatea(! avanta5ele pe care
le oer! dieritele ceramici te*nice&
In construcia de ma"ini materialele ceramice au o lar"! utili(are&
In domeniul a#ric!rii sculelor a%c*ietoare, su# orm! de pl!cue din
alia5e sinteri(ate sau su# orm! de strat de armare ori placare a (onelor
active ale sculelor a%c*ietoare, discurilor a#ra(ive, etc&, se utili(ea(!
urm!toarele materiale ceramice0 4l
2
'
8
S;r'
2
, 4l
2
'
8
SBi-, 4l
2
'
8
S9i
8
N
4
,
9i
8
N
4
S;r'
2
, 9i
8
N
4
SBiN, 9i
8
N
4
S9i-& 4vanta5ele olosirii materialelor
ceramice $n acest domeniu sunt0 re(isten! ridicat! la u(ur!, utili(are p.n!
la temperaturi de 2000
0
-, duritate de p.n! la 2100 EF %i re(ilien! de
p.n! la 117 GHcm
2
& 9culele astel o#inute pot i utili(ate la a%c*ierea
metalelor cu vite(e cuprinse $ntre 150 %i 500 mHmin %i temperaturi de
1000 + 1500
0
-& )e asemenea, materialele ceramice de tip 4l
2
'
8
, ;r'
2
%i
9i
8
N
4
sunt olosite la reali(area rulmenilor, $n totalitate din materiale
ceramice, sau *i#ri(i 1#ile din material ceramic2, a iltrelor de treilat,
conductelor %i elementelor constitutive ale pompelor ce lucrea(! $nHcu
medii coro(ive, inelelor de etan%are pentru utila5e c*imice, #ilelor pentru
mori de m!cinat& Nulmenii conecionai din materiale ceramice pot
lucra !r! un"ere p.n! la temperatura de 800
0
-, motiv pentru care sunt
olosii cu prec!dere $n construcia de motoare tur#oreactoare& -eramica
de tip nitrur! cu#ic! de #or are duritate mare %i este utili(at! la
conecionarea discurilor a#ra(ive& -eramicele de tip car#ur! de #or <
4
-
sunt utili(ate la a#ricarea du(elor pentru instalaiile ce uncionea(! cu
5et de ap!, medii coro(ive sau pul#eri $n suspensie& Bot din aceast!
ceramic! se conecionea(! elemente de etan%are, trecere sau protecie
olosite $n instalaiile c*imice ce lucrea(! $n medii o,idante %i coro(ive&
-ar#ura de #or este olosit! pe scar! lar"! %i su# orm! de pul#ere pentru
operaiile de rodare, lepuire, lustruire, precum %i pentru a#ricarea
discurilor a#ra(ive&
16
Noiuni introductive
In construcia de automo(ile* materialele ceramice de tipul
o,idului de aluminiu 14l
2
'
8
2 sau de (irconiu 1;r'
2
2 sunt utili(ate la
conecionarea corpului #u5iilor iar cele de tip nitrur! de siliciu 19i
8
N
4
2 se
olosesc la e,ecutarea "aleriei de evacuare a "a(elor& -a %i ceramicele pe
#a(! de 9i- %i 9i
8
N
4
, titanatul de aluminiu 14l
2
Bi'
5
2 este utili(at cu
re(ultate deose#ite la reali(area de matrie pentru turnarea su# presiune a
pieselor din aluminiu %i ont! cenu%ie& )eoarece densitatea titanatului de
aluminiu este e"al! cu 1H8 din densitatea oelului iar comportarea sa la
temperaturi $nalte, u(ur! %i coro(iune este oarte #un!, acesta este olosit
la e,ecutarea c!ptu%elilor termoi(olante %i a rotoarelor de tur#in!&
In industria chimic#, ceramicele de tip nitrur! de siliciu 19i
8
N
4
2,
car#ura de siliciu 19i-2, dio,idul de (irconiu 1;r
2
'
2
2, sunt olosite pentru
e,ecutarea de instalaii c*imice %i arm!turi care lucrea(! $n condiii de
ero(iune, reacii c*imice a"resive %i temperaturi ridicate& -eramica de tip
9i- este olosit! $n construcia de la"!re %i "*ida5e precum %i la reali(area
se"menilor de etan%are, componente utili(ate la pompele care au ca luid
de lucru medii a"resive c*imic& -eramica de tip ;r'
2
este utili(at! la
reali(area la"!relor %i altor elemente constructive din componena
instalaiilor dinamice %i vaselor care lucrea(! $n mediu puternic coro(iv&
In industria electrotehnic# "i electronic#, materialele ceramice de
tipul o,idului de aluminiu 14l
2
'
8
2, nitrurii de aluminiu 14lN2, o,idului
de #eriliu 1<e'
2
2, car#urii de siliciu 19i-2 %i ceramica transparent! pe
#a(! de /"+4l+silicai, sunt olosite la conecionarea de termocuple,
carcase de protecie de $nalt! tensiune, i(olatori de tensiune, socluri,
si"urane, etc& -eramicele de tip car#ur! de siliciu 19i-2 $%i p!strea(!
conductivitatea electric! p.n! la temperaturi de 1500
0
- motiv pentru
care este olosit! la e,ecutarea electro(ilor pentru cuptoarele electrice %i
construcia de dilatometre& -eramicele pe #a(! de titanat de #ariu 1<aBi2
sau (irconiu titanat de plum# 1;r+6#+Bi2 sunt olosite la e,ecutarea de
"rile, condensatori, erite %i elemente pie(oelectrice&
In domenii speciale sunt utili(ate ceramice de tip nitrur!
*e,a"onal! de #or, silicai cu car#ur! de siliciu 19i9i-2, etc&, din care se
e,ecut!0 discuri a#ra(ive, straturi e,tradure de protecie a pieselor
metalice 1acoperiri2 care lucrea(! $n condiii "rele de temperatur!, u(are,
a"eni c*imici %i solicit!ri mecanice, lacuri protectoare anticoro(ive %i
re(istente la a#ra(iune %i temperaturi $nalte&
17