Sunteți pe pagina 1din 12

TOPIREA METALELOR PRETIOASE

Trecerea unui material din stare solida in stare lichida prin intermediul temperaturii. CUNOSTINTE specifice sunt necesare pentru e itarea deteriorarii materialului topit. Efectele defectiunilor apar de multe ori la fa!e de prelucrare a ansata ale acestuia" iar repararea este in multe ca!uri imposi#ila" ca urmare pa$u#ele pot fi insemnate. %ENERALITATI Topirea este o procedura foarte comple&a iar in acest material o sa ne focusam atentia pe aspectele de importanta practica. Reteaua cristalina a metalelor nu este o structura ri$ida" ci este un sistem dinamic. In acest sistem se afla electroni intr'o miscare continua. Acestia la rindul lor sunt incon(urati de ioni metalici care se afla la fel intr'o miscare continua" pe o traiectorie limitata in (urul acestora. Aceste sunt tinute intre ele de forte de coe!iune.

Cu ridicarea temperaturii se accelerea!a ite!a de miscare in atom prin care fortele de le$atura )coe!iune* se sla#esc. In acelasi timp cu cresterea ite!ei de miscare in atomi se maresc si distantele dintre acestia )de e&. din practica+ la

decalire placa su#tire" care nu se afla pe suport plan se deformea!a,*. -atorita maririi distantei interatomice la incal!ire" cunoastem dilatarea metalelor la incal!ire. La atin$erea punctului de topire ener$ia miscarii a fi mai mare decit fortele de coe!iune dintre atomi. Urmea!a desprinderea atomilor din reteaua cristalina.

Aceasta desprindere este un proces continuu" paralel cu cresterea tempe'raturii. La topirea cu flacara" caldura a(un$e la material de o#icei din partea de sus. Aici se si incepe procesul de .di!ol are/ a cristalelor care apoi patrund prin intre$ul material astfel incit materialul topit cur$e la fundul creu!etului" iar cristalele care mai sunt intacte sau care sunt pe cale sa se di!ol e" plutesc in topitura pina ce si acestea se di!ol a si asa mai departe pina ce topitura de ine omo$ena. La topirea metalelor pure cu flacara" a ramine temperatura

topirii constanta" dar la alia(e temperatura tre#uie ridicata usor dupa atin$erea punctului de topire. ALIA0UL. Repre!inta amestecul in stare topita a metalelor cu scopul de a schim#a +caracteristicile de prelucrare1 caracteristicile de folosire1 culoarea1 pretul. EC2IPAMENTELE NECESARE PROCESULUI -E TOPIRE AL METALELOR PRETIOASE+ 3. -OTARI" INSTALATII SI MASINI+ ' PISTOLUL -E LIPIT SAU SALIMOUL rele ant la cantitati mici de topitura. 4

' 5RENERUL 4 flacara deschisa cu $a! 4 propan" #utan" metan" acetilena 4 cu surplus de aer 4 aer comprimat1 4 o&i$ien ' 6ATRA 4 asta!i" nu mai este repre!entati a in productia de #i(uterii" ea se utili!ea!a in tarile mai putin de! oltate pentru topirea de omo$eni!are. ' CUPTORUL ELECTRIC 4 cu re!istente 4 pentru cantitati de pina la 7 8% ' CUPTORUL CU %A9 4 cu surplus de aer prin entilator 4 pentru cantitati peste 7 8%. ' MASINA -E TOPIT CU IN-UCTIE 4 se foloseste asta!i atat pentru productie cat si pentru topiri de omo$eni!are. ' :URNALUL 4 este folosit la recuperarea metalelor pretioase din deseuri specifice si din minereu.

7. CREU9ETE 4 de diferite forme" marimi" cu sau fara capace1 4 din ceramica" pentru toate alia(ele de aur si ar$int1 4 sunt sensi#ile la socuri termice1 4 din $rafit" pentru toate alia(ele de aur si ar$int afara de aur al#" 4 din amestec de $rafit si ceramica. Tipuri de creu!ete+ creu!et ceramica tip oala" creu!et $rafit tip oala" creu!et $rafit pentru cuptor electric ;. 5A%2ETE 4 pentru amestecarea topiturii in ederea omo$eni!arii sau a curatarii topiturii" care pot fi din+ din ceramica1 $rafit 1 cuart ATENTIE" nu folosti la amestecarea topiturii 4 sarme de alama" sarme din otel sau electro!i deoarece materialul din aceste alia(e a(un$e in topitura pe care o pot deteriora,,, <. CLESTI 4 sunt deo#icei clesti cu #rate lun$i si falci special profilate pentru prinderea creu!etelor si lin$ourilor =. EC2IPAMENT -E PROTECTIE+ manusi 1 ochelari1 sort si pantofi1 sistem de entilatie1 >. PREPARATE -E TOPIRE + a* RE-UCTI5ILE+ #ora&ul si car#onatul de potasiu ' pentru a di!ol a o&i!i e&istenti" 4 pentru a impiedicat o&idarea la procedura de topire1 #* O?I-ANTE+ nitrat de sodiu si nitrat de potasiu pentru im#unatatirea alia(ului" o&idind componentele nedorite din acesta. c* PREPARATE SPECIALE 4 cu continut pentru ridicarea punctului de e aporare1 4 in diferite com#inatii pentru ridicarea eficientei

@. LIN%OTIERE din fonta" otel sau $rafit pentru+ ta#la" sirma" #ara" lin$ou PRE%ATIREA PROCE-URII CREU9ETULUI -IN CERAMICA erificati daca creu!etul este intact 4 prin i!uali!are 4 sa nu e&iste crapaturi prin usoara lo ire sa nu !dran$ane. %la!urati+ 4 creu!etul din cereamica prin incal!irea lenta pana la ma&im ;AA'<AABC si presarare a suprafetei cu pul#ere de #ora&. Intindeti #ora&ul topit pe toata suprafata interioara a creu!etului cu a(utorul #a$hetei de amestecat %LA9URAREA CREU9ETULUI ESTE NECESARA CA SA NU INTRE IN STRUCTURA -E CERAMICA METALUL TOPIT PENTRU E6ITAREA PIER-ERILOR CREU9ETULUI -IN %RA:IT a* erificarea creu!etului ca si la cele din ceramica. #* $la!urati $ulerul si interiorul creu!etului cu acid #oric astfel+ incal!iti creu!etul in cuptor pana la <AABC" scoateti creu!etul cu clestele de creu!et si presarati $ulerul si interiorul creu!etului cu acid #oric. c* Introduceti creu!etul presarat din nou in cuptor pentru a se topi acidul #oric in intre$ime. d* scoateti creu!etul dupa cate a minute din cuptor si erificati daca suprafata $ulerului si a interiorului este complet $la!urata" daca nu" repetati presararea si reintroducerea in cuptor pana ce toata suprafata interioara si $ulerul sunt $la!urate. e* $la!urarea este necesara pentru a lun$ii timpul de utili!are a creu!etului" deoarece $rafitul se descompune la

temperaturi de peste <AABC la contactul cu o&i$enul din aer. ' PRE%ATIREA MATERIALULUI a* erificarea materialului de topit prin eliminarea impuritatilor de cositor prin inlaturare mecanica sau chimica. #* eliminarea impuritatilor or$anice prin ardere pe ta a )incal!ita de (os*. c* eliminarea impuritatilor de fier sau otel cu a(utorul ma$netului 4 atentie la alia(e de aur al# cu continut de nichel deoarece nichelul este ma$netic, TOPIREA ALIA0ELOR -E AUR CANTITATI MICI se pot topi cu salimoul sau cu tea a de suflat" pe car#une de lemn sau pe placa de lipit CU 5RENERUL 4 marimea si $enul du!ei se ale$e in functie de marimea creu!etului. Marimea creu!etului se ale$e in functie de cantitatea materialului de topit PROCE-URA+ a* se introduce materialul de topit in creu!etul pre$atit. #* se adau$a preparate de topit in cantitatile corespun!atoare peste material inainte de incal!ire" iar daca nu este suficient se mai poate aplica si peste materialul incal!it. c* urmea!a incal!irea potri ita cu #renerul 4 incal!ire lenta" cu flacara moale pina se a(un$e in apropierea punctului de topire" apoi se intareste flacara" asa a(un$ind la topirea inte$rala si omo$ena a materialului1 ATENTIE la incal!irea prea rapida se produce improscarea 4 cantitati din material topit sar din creu!et astfel se pot produce pierderi importante de material ,,,. d* turnarea in lin$otiera" aceasta tre#uie sa fie unsa cu $rasime si cu $rafit" iar

apoi preincal!ita 4 preincal!irea pentru alia(ele de aur de culoare+ 4 $al#ene si rosii temperatura mai mica )ma&. CA 4 3AABC*1 4 al#e temperatura tre#uie sa fie mai mare );AABC* IN CUPTOR ELECTRIC :ata de topirea cu flacara deschisa este mai a anta(oasa deoarece+ a* topitura fier#e inte$ral1 #* topitura se omo$eni!ea!a mai #ine1 c* temperatura topiturii este uniforma in toata masa topiturii1 d* nu se produce o&idarea adaosului de alia(" deoarece topitura se afla in mediu inchis1 Creu!etele sunt deo#icei din $rafit" tre#uie sa fie pre$atite la fel ca si cele din ceramica folosite la topirea cu flacara deschisa. PROCE-URA+ a* cuptorul se incal!este pina la @AABC" fara creu!et. #* in cuptorul preincal!it se introduce creu!etul rece cu materialul pentru topit si se ridica temperatura indicata pe fisele tehnice ale prealia(elor" iar in ca!ul in care se folosesc alia(e echi temperatura ma&ima pentru productie este de CDA' 3A=ABC" iar pentru ca!ul topirilor de omo$eni!are 3A=ABC. c* la atin$erea temperaturii re$late se a erifica o$linda+ 4 in ca!ul in care o$linda nu este limpede se a adau$a preparat de topire si se a amesteca cu #a$heta de amestecat si se a inchide capacul cuptorului" dupa cite a momente se erifica o$linda din nou1 4 in ca!ul in care o$linda este curata se aplica introducerea de .MELTE?/ )preparat de omo$eni!are* peste topitura" se a amesteca cu #a$heta de amestecat urmind inchiderea capacului" iar dupa cite a minute 4

erificarea definiti a a o$lin!i si turnarea in lin$otiera pre$atita. IN CUPTOR CU %A9 cu surplus de aer prin entilator ' creu!etele sunt din ceramica sau din amestec special din $rafit si ceramica1 se foloseste pentru cantitati de peste 7 8%" pentru topiri de omo$eni!are si recuperare din deseuri1 MASINA -E TOPIT CU IN-UCTIE 4 se utili!ea!a la tehnolo$iile moderne de productie" la topirile de omo$eni!are. Caracteristici+ ite!a de topire este foarte rapida. Pentru a im#unatati structura cristalina" se suprapune frec enta de inductie cu o alta frec enta de a$itare a topiturii care conduce la o#tinerea unei structuri microcristaline" ca urmare a diminuarii poro!itatii materialului. Ccapacitatea acestor masini de topit este" in functie de utili!are" de la 3AA $r pana sute de E$ de topitura. PRO5LEME INTALNITE PROCESULUI -E TOPIRE IN TIMPUL

ALIA0E -E:ECTE" sunt alia(e cu structuri macrocristaline care se datorea!a + 4 unor proportii de adaos de alia( incompati#il1 4 unor impurificari cu P#" St" 9n" Al 1A-AOS INCOMPATI5IL 4 produce o structura macrocristalina" care deo#icei se datorea!a amestecului de diferite alia(e colectate" ale caror componenta nu este cunoscuta si sunt nepotri ite intre ele

REME-IEREA -E:ECTIUNILOR+ se a adau$a A"=F din $reutatea alia(ului cadmiu conform procedurii descrise mai sus1 4 se a efectua o topire o&idanta la care cadmiul a a#sor#i ceilalti o&i!i metalici care or fi eliminati odata cu arderea o&idului de cadmiu. ATENTIE EMISII TO?ICE,, 4 fumul la arderea o&idului de cadmiu este foarte to&ic" de aceea tre#uie lucrat su# hota de putere, Culoarea acestui fum este $al#en 'portocaliu 4 maroniu1 4 se a efectua a doua topire care sa fie reducti#ila. 4 prin cintarire se poate determina o e entuala necesitate de a corecta alia(ul cu ce a adaos de ar$int si cupru. -E:ECTE PRIN PRE9ENTA + P#1 St1 9n1 Al+ 4 structuri macrocristaline 4 material casant1 4 cintarirea materialul de topit" apoi se a umple un creu!et cu acest material de topit pina la ma&imum 3G; dupa ce se a efectua topirea" iar cind s'a a(uns la punctul de topire se a adau$a salpetru in cantitatea olumului topiturii se a continua incal!irea la o temperatura peste punctul de topire si aceasta pana cand topitura nu mai clocoteste la suprafata. Se a turna totul pe o placa de otel si se a indeparta !$ura" for(and la rece materialul" faramitati #ucatile de !$ura"pentru a nu pierde material dispensat in #ilute mici in !$ura, Se a for(a la rece . re$ele/ la unul din capete pentru a erifica daca este #una calitatea" iar daca acesta a crapa la for(are producind suprafete de rupere de culoarea maronie atunci tre#uie repetata procedura pina ce reuseste su#tierea . re$elui/ prin ciocanire apoi se a constata prin cintarire diferenta de $reutate pentru care se a adau$a Cu si A$

:LACARA -E TOPIRE+ a* fiind al#astra ea este o&idanta )datorata surplusului de o&i$en*. #* fiind $al#en portocalie ea este reducti#ila )datorita deficitei de o&i$ien* TOPIRE -E PILITURA+ 4 pilitura tre#uie sa pro ina din acelasi alia( )titlu si culoare*1 sa nu contina metale straine de alia(1 sa nu contina impuritati de prelucrare )smir$lu si resturi de slefuire sau lustruire*. PROCE-URA+ tratarea cu ma$net 4 pentru eliminarea fierului )nu se aplica la aur al# 4 datorita nichelului din alia(" care este ma$netic )si s'ar putea pierde o mare parte din alia(*. Incal!irea pe ta a din otel pentru arderea impuritatilor or$anice si nemetalice. A* Pilitura curatita+ 4 se amesteca cu preparate de topire" 4 se in aluie in hirtie de matase si se topeste" 4 topirea in cuptorul electric sau cu inductie este indicata" deoarece pierderea este cea mai sca!uta deoarece se procesea!a in mediu inchis" fara curenti de aer1 5* pilitura cu impuritati 4 pilitura se amesteca cu salpetru. Apoi se face o topire o&idanta si retopire reducti#ila. TOPIREA ALIA0ELOR -E AR%INT. AR%INTUL+ se topeste ca si aurul" insa el are cate a particularitati speciale+' punctul de topire este de H 3AABC mai mic decat cel al aurului 4 C>A"D=BC1 4 poate sa a#soar#a un olum mare de o&i$ien )de apro&. D ori propriul olum,*1 acest fenomen deteriorea!a structura materialului se formea!a pete ne$re, Aceste pete ne$re se pot repara numai prin retopire. E6ITAREA PETELOR NE%RE+ a* topire in mediu inchis sau inert1 #* topire cu flacara reducti#ila 4 de

culoare $al#en'portocalie1 c* toata suprafata topiturii tre#uie sa fie acoperita cu material decapant. LA TURNARE 4 prin flacara reducti#ila" iar la lipsa acestei posi#ilitati se aprinde un lemn in fata lin$otierei" prin flacara carei se a e&ecuta turnare. TOPIREA ALIA0ELOR -E PLATINA SURSA -E INCAL9IRE 4 tre#uie sa produca o temperatura de peste 7AAABC1 CREU9ETUL 4 tre#uie sa re!iste la temperaturi peste 7AAABC1 OC2ELARII -E PROTECTIE 4 sunt necesari ochelari intunecati de cel putin DAF" pentru a e ita or#irea la temperatura necesara topirii si la turnare. METALE IMPORTANTE IN 5I0UTERIE Metalul AUR AR%INT PLATINA RO-IU PALA-IU CUPRU :IER 9INC COSITOR )STANIU* CA-MIU Sim#olulPunctul de topire Au 3A>;BC A$ C>A"D=BC Pt 3@@<BC Rh Pd Cu :e 9n Sn Cd -ensitatea -i!ol ant

3C";$GcmI apa re$ala 3A"=$GcmI acid a!otic 73";$GcmI apa re$ala fier#inte 3C>>BC 37"<7$GcmI 3==@BC 37"A;$GcmI apa re$ala 3AD7BC D"C7$GcmI acid a!otic 3=7DBC @"D>$GcmI acid sulfuric diluat <3C"<BC @"3;$GcmI acid clorhidric 7;3"D=BC @"7D$GcmI acid clorhidric cald ;7A"CBC D"<>$GcmI

IN-IUM TITAN NIC2EL PLUM5 MERCUR

In Ti Ni P# 2$

3=>">3 BC 3DAABC 3<7=BC ;7@"<BC ';D"D<BC

@";3$GcmI <"CC$GcmI D"C$GcmI acid a!otic 33";<$JcmIacid a!otic 3;"==$GcmI

ALIA0E -E AUR Titlu @=AGAAA @=AGAAA @=AGAAA @=AGAAA =D=GAAA =D=GAAA =D=GAAA =D=GAAA ;@=GAAA Culoare %AL5EN RO9K ROSU AL5 %AL5EN RO9K ROSU AL5 %AL5EN -ensitate 3="<$GcmI 3="7$GcmI 3<"D$GcmI 3>"A$GcmI 3;";$GcmI 3;"7$GcmI 3;"A$GcmI 3<"@$GcmI 33"A$GcmI Punctul de topire D@A 4 DC=BC D<A 4 DDABC D@A 4 DCABC 3A=A 4 33DABC D7= 4 DDABC D7= 4 DDABC CAA 4 C7=BC 3A=A 4 333=BC D<A 4 DCABC

Alia(e de ar$int Titlu -ensitateaPunctul de topire C7=GAAA 3A";$GcmI D<A 4 CAABC D;=GAAA 3A"3$GcmI @CA 4 D<ABC ALIA0E -E PLATINA TITLU >AAGAAA C=7GAAA C>AGAAA -ENSITATEA 3;"<$GcmI 73"A$GcmI 7A";$GcmI PUNCTUL -E TOPIRE 33CAL3;3ABC L3DAABC 3@;A'3@<=BC

-upa topire urmea!a turnarea in lin$otierele necesare in functie de procesul tehnolo$ic care a urma.