Sunteți pe pagina 1din 76

1.

Introducere

1.1Descrierea construciei sculei achietoare i utilizarea ei, condiiile de lucru, destinaia i rolul suprafeelor de baz.
Scula achietoare este acea parte a sistemului tehnologic cu ajutorul creia se realizeaz nemijlocit indeprtarea sub form de achii a surplusului de materialdintr-un semifabricat in vederea ob inerii formei! dimensiunilor i calit ii desuprafa ! prescrise prin documenta ia tehnic! a unui organ de main. Suprafe ele prelucrate iau natere ca urmare a micrii relative dintre tiul sculei isemifabricat! realizat cu ajutorul mainii-unelte. "n ce privete destina ia sculelor! trebuie artat c diversitatea mare a formelor i dimensiunilor pieselor! a dus la apari ia unui numr mare de tipuri descule achietoare. #ceast diversitate de tipuri i dimensiuni este determinat dediferitele condi ii impuse sculelor i suprafe elor prelucrate! de schemele degenerare i achiere adoptate! de caracterul produc iei. "ntrucat procedeele de lucrusunt foarte variate! rezult i scule cu forme geometrice diferite! ale cror tiuri auins o geometrie comun. Dezvoltarea tehnologiei construc iilor de maini a condus la pefec ionarea prelucrrii prin achiere! in special datorit faptului c aceasta reprezint inc procedeul principal prin care se pot realiza precizii inalte ale formei! dimensiunilor inetezimii suprafe elor! cu toate c in domeniul celorlalte prelucrri de formare! ca$turnarea de precizie! tan area! ambutisarea i e%trudarea! rularea! .a.! s-au fcutprogrese insemnate. #stfel! in intreprinderile constructoare de maini i aparate!prelucrrile prin achiere reprezint peste &' ( )'* din totalul manoperei uzinale irespectiv din totalul manoperei de produs. Se apreciaz c orice imbunt ire realizat in construc ia de scule achietoare e%ercit o puternic influen asupra construc iei de maini! asupraperfec ionrii proceselor tehnologice de fabrica ie a organelor de maini in general. +otodat! faptul c sculele achitoare se e%ecut din materiale costisitoare! care! inunele cazuri! impreun cu manopera! reprezint pan la ,'* din costul produselore%ecutate! face ca ele s prezinte interes nu numai in domeniul oarecum restrans altehnologiei! ci i in planul economiei na ionale. Calit ile unei maini depind de realizarea formei! a dimensiunilor! a pozi iei relative i a netezimii suprafe elor active a organelor componente! in condi iile deprecizie prescrise. -rintre factorii care determin precizia se numr! fr indoial!i scula achietoare cu precizia ei de proiectare! de e%ecu ie! de reglare pe mainaunealt. Dar importan a sculelor rezult i din aceea c! creterea performan elor lor conduce la cretera productivit ii! la reducerea pre ului de cost al produsului. Deasemenea! aa cum e%ist posibilitatea agregrii mainilor-unelte! e%ist i
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

posibilitatea agregrii sculelor achietoare! prin realizarea i folosirea de scule combinate. Sunt! aadar! pe deplin justificate preocuprile privind cretera produc iei de scule tipizate! standardizate sau speciale! cat i preocuprile privind crearea denoi scule cu performan e constructiv-func ionale superioare. "n domeniul perfec ionrii sculelor se manifest o serie de tendin e! dintre care pot fi men ionate urmtoarele$ Mrirea capacit ii achietoare a sculelor prin utilizarea de materiale i forme constructive noi i prin ra ionalizarea condi iilor de e%ploatare/ capacitatea deachiere a o elurilor rapide! inalt aliate cu cobalt! vanadiu i molibden a fost sensibilmrit prin ridicarea con inutului de carbon i respectiv durit ii de la ). )& 01C la2. 01C/ performan ele carburilor metalice uzuale au fost imbunt ite considerabilprin utilizarea carburilor elaborate sau acoperite cu titan pur. 1ezultate interesante s-au ob inut prin utilizarea de scule cu noi tipuri de carburi de tantal i niobiu! care asigur plcu elor o rezisten la incovoiere mrit!precum i o rezisten mai mare la temperaturi ridicate 3 4'' ( ,'''5C 6/ 7tilizarea plcu elor mineralo-ceramice s-a e%tins ca urmare a rezolvrii problemelor de prindere mecanic pe supor i cu capacitate crescut de absor ie avibra iilor/ o larg utilizare au cptat-o la prelucrarea de finisare a materialelordure! cristalele i policristalele de diamant i nitrur cubic de bor 3 8orozon! 9lbor!Cubonit 6! care asigur sculelor respective o durabilitate de :'-:& ori mai maredecat a carburilor metalice/ 9conomisirea de material special de scule! tendin realizat prin inlocuirea in special a construc iilor monobloc cu scule avand numai partea achietoare dinmateriale speciale de scule/ la sculele de dimensiuni mari aceast tendin prezintmare interes! deoarece construc ia monobloc este neavantajoas! ducand la risipde material scump/ construc ia de scule cu partea achietoare detaabil trebuiepreferat i in cazul unor condi ii grele de lucru! condi ii la care se comportsatisfctor plcu ele din carburi metalice/ +endin a de folosire pe scar larg a plcu elor de carburi meralice i mineraloceramice a impus e%tinderea sistemului de fi%are i reglare a pr ii achietoare a sculei/ "nlocuirea treptat a sculelor cu un ti prin scule cu tiuri multiple sau! in general! cu posibilitatea utilizrii dup mai multe scheme de achiere/ 9%tinderea construc iei de scule care permite mrirea simultan a avansurilor i vitezelor de achiere cu efecturea in aceeai trecere a degrorii ifinisrii/ Cretera preciziei de profilare a sculelor cu profil comple% prin utilizarea in procesele de proiectare a calculatoarelor electronice/ Dezvoltarea sistemelor de scule achietoare utilizate pe mainile-unelte cu comand numeric! destinate prelucrrii tridimensionale/ ;imitarea variet ilor constructive i a sortimentelor dimensionale prin standardizarea! tipizarea i normalizarea majorit ii sculelor achietoare.
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

< preocupare important a specialitilor din domeniul sculelor achietoare se refer la perfec ionarea metodologiilor de proiectare! in sensul creterii graduluide generalizare a acestora pentru o gam larg de tipuri de scule! precum iadaptarea acestora la posibilit ile oferite de tehnica de calcul automat. "n aceastdirec ie! in unele lucrri se propune o scul generalizat! abstract! prin care sepoate ob ine majoritatea sculelor e%istente! cat i gsirea de noi scule achietoare!iar in alte lucrri! pe baza unor sisteme de referin legate fie de anumite pr iinvariabile ale mainii-unelte sau piesei! fie de scula achietoare! se ajunge lastabilirea unor rela ii cu caracter general pentru determinarea unghiurilor i aprofilului pr ii achietoare a sculei! metode care deschid direc ii noi privinddeterminarea parametrilor ce intervin la proiectarea unei scule! in strans legturcu posibilit ile reale de e%ecu ie i de control ale acesteia. Dotarea i consumul de scule achietoare in industrie constituie un element important! care atest nivelul tehnologic al acesteia. =olosirea unor scule achitoare adecvate proceselor tehnologice constituie o important surs de reducere a pre ului de cost al prelucrrii. Scula achitoare se constituie astfel ca o important parte a sistemului tehnologic destinat prelucrrilor prin achiere. "ntre parametrii consructivifunc ionaliai acestuia! indeosebi capacitatea energetic a mainii-unelte i capacitatea deachiere a sculei este necesar s e%iste o compatibilitate! un echilibru reciproc!astfel ca puterea disponibil in sistem s poat fi consumat de ctre scul inproces i invers! posibilit ile oferite de caracteristicile sculei s fie utilizate cat maicomplet prin nivelul parametrilor func ionali ai mainii-unelte. Cutarea permanent!pe diverse ci! a acestui echilibru intre capacitatea de achiere a sculei icapacitatea energetic a mainii-unelte a constituit mereu un important factor deprogres tehnic in acest domeniu al tehnicii. Metalele construc ionale au diferite propriet i mecanice care depind de componen a chimic i structura lor! conbinarea acestor caracteristici determin rezisten a la prelucrarea prin achiere. Simbolizarea metodelor const din litere i cifre care indic elemente componente i con inutul lor >n marc de material. <rce scul achietoare poate fi aplicat dup precizia dup care a fost e%ecutat i >n special din materialul din care a fost confec ionat. -ropriet ile necesare a unei scule achietoere pentru achiere$ - Duritatea mai mare dec>t materialul prelucrat. - 1ezisten a la curi i uzur. - 1ezisten a la temperaturi mari. - -re ul c>t mai mic. -entru confec ionarea sculelor achietoare se folosesc urmtoarele categorii de material$ - < el pentru scule. - Carburi metalice. - Materiale abrazive. -iesa dat face parte din grupa o elurilor speciale. #ceste aceste o eluri con in cantit i mari de $ ?! Cr! @a! Co. Datorit acestor componente e%ist >n alieri!
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

o elurile rapide >i prestez duritatea la temperaturi de &''-)&' grade C fr ca si pierd propriet ile de achiere. -iesa Beste din -,C! adic este din o el rapid i >n compozi ia chimic a materialului const >n ,C procente de ? restul fir cu elementele sale >nso itoare ca de e%emplu fosfor! sulf.......

Oeluri rapide #ceste materiale au un con inut inalt de materiale de aliere! Dolframul! de e%emplu! ajungand la .'*! ceea ce determin o termostabilitate ridicat a acestora! cuprins intre )''5 i )&'5C! putand lucra la viteze de achiere de panla trei ori mai mari decat sculele din o eluri carbon de scule 3&' E )' mFmin6.Mrcile de o eluri rapide romaneti sunt de la 1p, la 1p&! cel mai uzual fiindo elul 1p:! care are in compozi ie ,C* ?! A* C! ,* @. #cest tip de o eluri suntstandardizate conform S+#S 2:C.-CC. "nfluen a elementelor de aliere se manifest astfel$ Carbonul! in procent de pan la '!)*! determin formarea structurii martensitice dure! precum i propriet ile de rezisten mecanic la ocuri! rezisten la uzur la rece! etc. Majorarea procentului de carbon nu este favorabil!acest lucru determinand creterea con inutului de austenit rezidual. ?olframul reprezint elementul principal de aliere! prezentandu-se sub formacarburilor comple%e de Dolfram i fier! =e:?:C! in care se dizolv vanadiu. #cestecarburi asigur o elului rapid termostabilitate ridicat 3cca. )''5C6! duritate de ): E)& 01C! precum i rezisten la uzur! la rece i la cald. S-a constatat c! odat cu creterea procentului de Dolfram! de la C E 4*! pan la ,C*! procentul de Dolfram din solu ia solid E martensit nu crete! decinici termostabilitatea nu se mrete. -e aceast baz! s-au elaborat mrcile de o elrapid 1p&! 1p4! 1p,'! 1p,,! de inlocuire! care con in numai 4* ?! dar care! avandun procent redus de carburi nedizolvate! manifest o rezisten sczut la uzur larece. Cromul determin o cretere a clibilit ii! dar! mrirea procentajului peste & E )*! duce la creterea con inutului de austenit rezidual i la scderea pronun at a prelucrabilit ii. @anadiul trece in carbur de vanadiu! cu duritate foarte ridicat! imprimand o elului rapid o rezisten la uzur crescut. Capitolul .$ Materiale utilizate in construc ia sculelor achietoare2 Cobaltul conduce la creterea termostabilit ii o elului rapid! con inutul ra ional de cobalt fiind de & E ,&*. +ratamentul termic al o elului rapid se compune din clire la temperatur inalt! ,.2' - ,.4'5C! pentru 1p:! iar pentru evitarea fisurrii! acasta se face indou sau trei trepte. Men inerea la temperatura de clire se realizeaz in func ie deconfigura ia piesei! fiind recomandat intre ) E C secundeF mm de gosime a pieseiclite.
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

&

1cirea se recomand a fi efectuat in trepte i! ca mediu! bile de azotat de potasiu! inclzite la A''5 - &''5C. 1evenirea are drept scop detensionarea martensitei primare! transformarea austenitei reziduale in martensit i uniformizarea durit ii. Consecin a imediat arevenirii este creterea uoar a durit ii! mrirea termostabilit ii i a calit ilormecanice ale materialului sculei. 1evenirea o elului rapid este inalt! la cca. &&'5 - &2'5C! i se recomand a fi repetat de . E : ori! pentru micorarea procentului de austenit rezidual. 7neori! acest proces poate fi continuat prin tratament sub '5C! pan la apro%imativGC'5C . < imbunt ire substan ial a propriet ilor materialelor pentru scule achietoare se ob ine prin practicarea tratamentelor termo-chimice! respectiv cianurare! sulfizare! fosfatare! cromare.

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

1.2 Aprecierea tehnologiii construciei sculei.


-rin tehnologia unei maini se apreciaz msura >n care maina este realizat >n aa fel!>nc>t s satisfac>n totalitate de natur tehnologico-func ional i social!iar pe alt parte!s necesite cheltuieli minime de munc vie i materializat.Se poate observa faptul c tehnologitatea!ca nop ile !se refer de fapt la dou aspecte$ ,6 tehnologitatea de e%ploatare!care privete latura utilizrii mainii sau produsului respectiv. .6 tehnologitatea de fabricatie! legat >n msura >n care produsul poate fi ob inut cu un cost minim al e%ecu iei!cu un volum redus de munc!cu un consum minim de materiale. Hn principiu!se consider c piesa este tehnologic dac$ - este posibil asimilarea fabricatiei piesei >n scurt timp/ - se pot folosi procedee tehnologice moderne!de mare productivitate!pentru obtinerea ei/ - necesit un consum redus de materiale/ - este posibil o organizare optim a fabrica iei!controlului i >ncercrii diferitelor subansambluri!piese sau a mainii >n >ntregime. +rec>nd >n cazulconcret al e%isten ei unui anumit desen de e%ecu ie!tehnologul va urmri succesiv!dar nu obligatoriu >n ordinea de mai jos urmatoarele aspecte$ - -relucrabilitatea prin achiere 3sau prin alte procedee de prelucrare a materialului6. - =orma constructiv a piesei. - -osibilitatea folosirii unor elemente ale piesei >n calitate de beze de fi%are. - Modul de premiere a toleran ei i a rugozita ii suprafe elor prelucrate. - Iradul d nificare i normalizare a pieslor a elementelor acestora. -iesa !!bro pentru canal de pan JK .A'&-A'''L este pies care se contribuie la clasa sculelor cu mare precizie. Din punct de vederete tehnologic!aceast pies poate i nu poate fi socotit tehnologic din cauza prelucrrii ei grele i foarte precis cu multe cerin e!ce contribuie la dispozitive i scule speciale de proiectat!contribuind acestei pies un cost mare. -e desenul de e%ecu ie sun trecute i datele referitoare la calitatea suprafe elor.-rin no iunea de calitate a suprafe elor se >n elegegradul de netezire a suprafe elor i starea stratului superficial.#adar calitatea suprafe elor prelucrate poate fi privit din punct de vedere geometric sau din punct de vedere fizic.Din punct de vedere geometric!calitatea suprafe ei este determinat abaterile suprafe ei realizat de suprafa a ini ial!indicat >n desenul de e%ecu ie al piesei. Din punct de vedere fizic!calitatea suprafe ei se define te prin abaterile propriet ilor fizice ale stratului de material de la suprafa fa de propriet ile materialului din interior.
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

#baterile geometrice ale suprafe ei pot fi considerate la scar mar denumindu-se macroabateri sau la scar mic -entru a ob ine o calitate de care avem nevoie trebuie s pstrm precizia dimensional!dac noi vom e%ecuta piesa cu o calitate mai mare dec>t se cere!atunci noi vom mri sinecostul ei!ceea ce se va oglindi foarte negativ asupra v>nzrii ei. -recizia dimensional se refer l gradul de respectare a indica iilor din indica ia tehnic de proiectare a toleran elor privind forma!dimensiunes!pozi ia relativ i rugozitatea suprafe ei.;an ul mainii-unelte!dispozitiv-semifabricatscul!>n procesul tehnologiei erorii de form i de pozi ie.9ste o corela ie!str>ns dintre precizi de e%ecu ie i costul de fabrica ie. -recizia tehnologic privind stabilirea mrirei toleran ei trebuie corelat cu precizia necesar a unei bune func ionri a utilajului i costul procesului tehnologic corespunztor. <dat cu mrire preciziei sau a toleran ei de la '!, la '!'. mm!crete costul relativ pu in!>ns dac la '!, mrim precizia la '!'': costul va crete de A ori. #dic o suprafa mai meted conduce la creterea costului de semifabricate. 1ugozitatea suprafe elor!dac se privete cu aten ie o suprafa prelucrat pri achiere!eventual folosindu-se un microscop sau alt fel de aparat optic i observm c pe ea a%ist o serie de neregularit i!reprezent>nd urmele sculei achietoare. 9%ist posibilitatea de a caracteriza o suprafa prin marimea microneregularit ilor rezultat din sec ionarea lor cu un plan!atunci acest profil mult mrit. ;a analiza rugozit ii suprafe elor piesei se ia >n considera ie parametrii 1a i 1z unde$ 1z E >nl imea neregularit ilor profilului 1a E media artimetic a abaterii profilului #ceti parametri se masoar >n micrometri.1ugozitate tot influien eaz asupra piesei.Dac rugozitatea este sczut atunci!piesa va fi cu propriet i mecanice sczute. ;a piesa dat avem suprafe e cu rugozitatea de la 1aM:!./ 1aM,!)/ 1aM'!C/ 1aM'!A/ dup aceste date observm c piesa are suprafe e foarte precise i de aceia procesul tehnologic va fi complet. <rce proces de produc ie trebuie s fie eficient. Hn acest caz!a fi eficient >nseamn a produce mai mult! mai repede i mai bine. -entru a se ob ine acest eficien produc ia trebuie orientat >n mod corespunztor. Din acest punct e%ist trei tipuri de produc ie$ de unicate! serie i mas. 8roele sunt scule de mare productivitate! prevzute cu mai mul i din i care asigur at>t precizia diminsional c>t i calitatea superioar a suprafe elor prelucrate. -rocesul de aschiere necesit! >n cazul brorii! o singur micare
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

principa rectilinie sau circular! miacarea de avans fiind >nlocuit cu supra>nl area din ilor unul >n raport cu cellalt. 8roaa dat este folosit pentru canal de pan! ea este compus dintrun corp i este >mpr it >n dou pr i! adic partea achietoare i coada. Dup o prelucrare suprafe ele broei! pot deveni diferite av>nd o form anumit. #vem mai multe feluri de suprafe e$ plane! profilate! frezate... #naliz>nd desenul de e%ecu ie observm c pies Bbroa pentru canal de panL este un corp ce e%ecut o singur micare principal i anume rectilinie! dar micarea dde avans fiind >nlocuit cu supra>nl area din ilor! la bro supra>nl area de la un dinte la altu este de '!:mm iar ultimii din i de obicei & nu au nici o supra>nl are! reeind din aceasta avem posibilitatea de a >ndeplini prelucrarea piesei la maini unelte universale! folosind scule standarte i dispozitive universale. 8roa dat are suprafe e precise i foarte precise cum s>nt$ lungimea broei este de 4,'! coada broei este de .A'mm! iar partea achietoare este de )ACmm! grosimea din ilor C!'4Cmm! >nl imea broei este de ,Cmm! >nl imea din ilor este de A!:mm! l imea broei ,.%! la partea de prindere suprafe ele nu s>nt prea precise ca urmtoarele dimensiuni$ lungimea ,) cu 1a :!. ! lungimea cozii are rugozitatea de :!. m . -aretea achietore a suprafe elor precise cum ar fi golul dintre din i i tiul are o rugozitate de '!A m ! unghiul tiului a din ilor este de A& grade! raza dintre din i este de 1.! unghiul de atac secundar este de un , grad! distan a de le un dinte la altu este de 4mm. -e din i mai e%ist i dou canele de eliminarea! unghiul de atac principal este de,& grade! raza canalului de eliminarea achiilor este '!Cmm. -artea opus a pr ii achietoare are 1aM'!C m . Duritatea pr ii achietore 01C ).-)&! duritatea pr ii de prindere 01CA'-A). 8roa pentru canal de pan I<S+ 4:2:-)' este din -,C i are 2. din i i este distinat prelucrrii piesei din materialul o el N,C04+O! lungimea de broat este de &'mm. #naliz>nd cele de mai sus putem ajuge la concluzia c piesa este pu in complicat la proectare i e%ecutare. -entru aa fel de piese vom lua lotul de serie mic i anume &''buc! pentru aa fel de serie clasificarea muncitorului trebuie s fie mare.

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

1.3 Cerinele tehnice pentru

aterial, se ifabricat, scula e!ecutat.

!!8roa pentru canal de panL este compus dintrun corp i este >mpr it >n . pr i$partea achietoare i coada.Dup prelucrarea suprafe elor broei!aceast poate avea diferite suprafe e care >i d o form anumit.#vem mai multe feluri de suprafe e$plane!profilate!frezate!>nclinate i altele.#naliz>nd desenul de e%ecu ie observm c piesa !!broL este un corp ce e%ecut o singur micare principal i anume cetilinie!dar micarea de avans fiind >nlocuit cu supra>nclzirea din ilor!la bro supra>nclzirea de la un dinte la altul este de '!: mm!iar ultimii din i de obicei & mm nu au nici o supra>nl are reuind din aceasta avem posibilitatea de a >ndeplini prelucrarea piesi la maini-unelte universale!folosind scule standarte i dispozitive universae. 8roa dat are suprafe e precise i foarte precise cum s>nt$ lungimea broei de 4,' mm!coada broei este de .A' mm!iar partea achietoare este de )AC mm!grosimea din ilor este de C!'4C mm!>nnl imea broei este de ,C mm!iarnl imea din ilor este de A!: mm !l imea broei ,. %!la partea de prindere suprafe ele nu s>nt prea precise ca urmtoarele dimensiuni 1aM:!.Mm!lungimea cozii tot are rugozitatea de :!.Mm. -artea achietoare a suprafe elor precise cum ar fi golul dintre din i i tiul are o rugozitate de '!AMm!unghiul tiului din ilor este de A&5!raza dintre din i este de 1.!unghiul de atac secundar este de ,5!distan a de la un dinte la altul estD de 4 mm.-e din i mai sunt i . canale pentru eliminarea achiilor!unghiul de atac principal este de ,&5.1aza canalului pentru eliminarea achiilor este de '!C mm. -artea opus a pr ii achietoare 01C ).()&!duritatea pr ii de prindere 01C A'(A2. 8roa pentru canal de pan I<S+ 4:2:-)' este din -,C i are 2. din i i este destinat pentru prelucrarea piesei cu P :' din o el N,C04+O! lungimea de broat este de &' mm. -rin tehnologia unei maini se apreciaz msura in care maina este realizat >n aa fel.>nc>t s satisfac >n totalitate de natur tehnologic-func ional i social!iar pe alt parte!s necesite cheltuieli minime de munc vie i materializat. Hn principiu!se consider c piesa este tehnologic dac$ - este posibil asimilarea fabrica iei piesei >n scurt timp. - Se pot folosi procedee tehnologice moderne!de mare produc ie!pentru ob inerea ei. - 9ste posibil o organizare optim a fabrica iei!controlului i >ncercrii diferitor subansambluri!piesa sau a mainii >n >ntregime. -iesa !!bro pentru canal de pan QR .A'&-A'''L este contribuit la clasa sculelor cu mare precizie. Din punct de vedere tehnologic!aceast pies poate i nu poate fi socotit tehnologic din cauza prelucrrii ei grele i foarte precise cu multe cerin e!dar ea
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

,'

este mai mult tehnologic deoarece la e%ecutarea piesei folosim dispozitive universale 3menghina6 i scule standarte. Din punct de vedere fizic!calitatea suprafe ei se definete prin abaterile propriet ilor fizice ale stratului de material de la suprafa fa de propriet ile din interior.-recizia dimensional se refer la gradul de respectare a indica iilor din indica ia tehnic de proiectare a toleran elor privind forma!dimensiunea!pozi ia relativ i rugozitatea suprafe ei. Metodele construc ionale au diferite propriet i mecanice care depinde de componen a chimic i structura lor!combinarea acestor caracteristici determin rezisten a la prelucrarea prin achiere.Simbolizarea materi lelor const din litere i cifre care indic elementele componente i condimentul lor >n marca de material. <rice scul achietoare poate fi aplicat dup precizia dup care a fost e%ecutat i >n special din materialul din care a fost confec ionat. -ropriet ile necesare a unei scule achietoare pentru achiere$ - duritatea la ocuri i uSur - rezisten a la temperaturi mari - pre ul c>t mai mic -iesa dat !!broa pentru canal de panL fave parte din grupa o elurilor speciale.#ceste o eluri con in cantit i mari de ?!Cr!@a!Ca.Datorit acestor componente e%istente >n aliere!o elurile rapide >i pstreaz durittea la temperature de &''-)&'5C fr ca s-i piard propriet ile de achiere. -iesa !!broL este din -,C!adic este din o el rapid i >n compozi ia chimic a materialului const >n ,C* de ? restul fer cu elementele sale >nso itoare!de e%emplu fosfor. < elurile ledeburitiu s>nt o eluri >nalt aliate!folosite la fabricarea sculelor achietoare pentru achierea cu viteze mari a o elurilor i a fontelor dure.fiind vorba de achiere rapid!ele se mai numesc i o eluri rapide 3S+#S 2:C.C'6.#lierea >nalt se realizeaz!de obicei!cu Dolfram sau molbden.#ceste elemente formeaz carburi foarte dure 3peste .''' 0@6 care >i pstreaz aceast proprietate i la temperature >nalte!respective la temperature care ajunge taiul sculei achietoare >n timpul achierei rapide.< elurile rapide se folosesc >n stare de tratament termic de clire de la ,.&'-,.C'5C. Metodele de tratamente termice aplicate la confec ionarea broei sunt$reloacere!clirea!revenirea. 1eloacerea este denumirea generic a tratamentului termic care comport o >nclzire la temperatur ridicat 3deasupra!>n interiorul sau sau sub domeniul de transportare >n stare solid6!o men inere prelungit la aceast temperatur 3sau oscilant >ntrun interval determinat6 i o rcire >ndeajuns de lent pentru a realize un anumit echilibru fizico- chimic structurat. Clirea este tratamentul termic care const din >ncalzirea i men inerea materialului metallic la o temperatur superioar punctului critic de
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

,,

transportare!urmat de o rcire cu vitez suficient de mare pentru a evita transformarea defaz reversibil. 1evenirea este tratamentul termic aplicat unui o el calit 3-,C6 la o temperatur inferioar punctului critic.se practic pentru a provoca o >ntoarcere complet spre starea de echilibru!corespunztoare temperaturii ambiante. 1ezisten a la rupere -,C este .4''-:,'' M-a Compozi ia chimic$CM'!C-'!4*/ CrM:!)*/ ?M,2!&-,4*/ @aM,!&-,!4*/ 0o p>n la ,* restu fier.

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

,.

2.1"ustificarea

etodei de obinere a se ifabrricatului

Semifabricatul este o bucat de material sau pies brut ! care au suferit oserie de prelucrri mecanice i tehnice! dar care necesit >n continuarie ale prelucrri pentru a deveni pies finit. -iesa finit rezultat >n urma prelucrrii semifabricatului! cu respectatarea tuturor condi iilor impuse prin desenu de e%ecu ie 3form! dimensiuni! i toleran ! calitatea suprafe elor6. Surplusul de material care contribuie >ndeprtat de pe suprafa a semifabricatului poart denumirea de adaus de prelucrare. 7n semifabricat bun are c>t mai multe suprafe e identice cu cele ale piesei finite! iar adaosul de prelucrare este redus la minim. -rincipalele tipuri de semifabricat folosite la prelucrarea prin achiere sunt$ -buca i debitate din produse laminate 3bare! s>rme! profile! benzi...6 -piese brute forjate liber -piese brute foorjate >n matri -piese brute ob inute prin presare din pulbere -produse trase la rece. Semifabricatul broei se poate ob ine prin laminare. ;aminarea este procedeul prin care se prelucreaz prin deformarea plastic apro%imativ 2& procente din produc ia de o el realizat >n industria metalurgic! iar cealalt cantitate de .& procente fiind prelucrat prin turnare sau forjare a pieselor. -rofilele laminate se >mpart >n dou categorii$ -profile simple 3ptrate! rotunde! dreptunghiulare!he%agonale6 -profile fasnate$ o el cornier! profile >n form de "!+.... ;a piesa Bbroa pentru canal de panL alegem semifabricatul de tip laminat! profil simplu adic dreptunghiular. Dimensiunile semifabricatului laminat este$ lungimea 4,&mm! >nal imea .&mm! ltimea ,&mm. Semifabricatul este o bucat de material sau pies brut care a suferit o serie de prelucrri mecanice i tehnice! dar care necesit >ncontinuare alte prelucrri pentru a deveni pies finit. #legerea semifabricatului depinde de tipul piesei de producere! >n cazul dat avem serie mic. Deoarece seria este mic! semifabricatul broei >l vom ob ine prin laminare la cald! profil simplu adic dreptunghiular. C>nd alegem semifabricatul lum >n considera ie i coificientul dde utilizare a materialului care reprezint raportul dintre masa piesei i masa semifabricatului$
K
mp um = msf

@M;TlT>M4,!&T,!&T.!&M:A:!,.& cm: .

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

,:

Densitatea materialului o elului rapid = ,'.''kg F m : MsfM'!''':A:,.&T,'.''M:!&Ug Coificientul de utilizare a materialului


K um = . .C = ' .C : .&

2.2 #laborarea pealabil a traseului tehnologic de prelucrare ecanic.


<pera ia ''& -de frezat........................................................................................M.7. universal )2)V <pera ia ',' -de frezat........................................................................................M.7. universal )2)V <pera ia ',& -de frezat........................................................................................M.7. universal )2)V <pera ia '.' -de frezat........................................................................................M.7. universal )2)V <pera ia '.& -de frezat........................................................................................M.7. universal )2)V <pera ia ':' -de frezat........................................................................................M.7. )-C. <pera ia ':&
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

,A

-de frezat........................................................................................ M.7. )-C. <pera ia ':) -de clit................................................................................cuptor WX :).,..A <pera ia 'A' -de rectificat................................................................................M.7. :2.A <pera ia 'A& -de rectificat................................................................................M.7. :2.A <pera ia '&' -de rectificat................................................................................M.7. :2.A <pera ia '&& -de rectificat................................................................................M.7. :Y):A

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

,&

2.3 Alegerea utila$ului tehnologic%scule, dispoziti&e, &erificatoare.


<pera ia ''& M.7 )2)V 'cule$ -freza cilindro-frontala Dispozitiv$ -menghina cu A falci (erificator$ -Zubler Z[-,-,.&-'!, I<S+ ,::-C) <pera ia ',' M.7 )2)V 'cule$ -freza cilindrica Dispozitiv$ -menghina cu A falci (erificator$ -Zubler Z[-,-,.&-'!, I<S+ ,::-C) <pera ia ',& M.7 )2)V 'cule$ -frza frontala Dispozitiv$ -menghina cu A falci (erificator$ -Zubler Z[-,-,.&-'!, I<S+ ,::-C) <pera ia '.' M.7 )2)V 'cule$ -freza cilindro-frontala Dispozitiv$ -menghina cu A falci (erificator$ -calibru potcoavaI<S+ ,A:&-C& <pera ia '.& M.7 )2)V 'cule$
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

,)

-freza disc pentru canal Dispozitiv$ -menghina cu A falci (erificator$ -calibru potcoava!micrometru <pera ia ':' M.7 )-C. 'cule$ -freza disc profilata Dispozitiv$ -dispozitiv special de frezat 2.:A-A&':WY (erificator$ -ablon <pera ia ':& M.7 )-C. 'cule$ 'cule$ -freza disc Dispozitiv$ -dispozitiv special 2.:A-A&':WY (erificator$ -ablon <pera ia 'A' M.7 :2.A 'cule$ 'cule$ -disc abraziv VVA''T):T:'& ,&#-CM"\& Dispozitiv$ -masa magnetica (erificator$ -micrometrru!verificator de masurat rugozitatea

<pera ia 'A& M.7 :2.A 'cule$ - disc abraziv VVA''T):T:'& ,&#-CM"\&


Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

,2

Dispozitiv$ - masa magnetica (erificator$ -Micrometru <pera ia '&' M.7 :2.A 'cule$ - disc abraziv VVA''T):T:'& ,&#-CM"\& Dispozitiv$ -masa magnetica (erificator$ -micrometru <pera ia '&& M.7 :Y):A 'cule$ -disc abraziv Dispozitiv$ -masa magnetica (erificator$ -special!micrometru

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

,C

2.) #laborarea prealabil a planului de opiraii de prelucrare ecanic integral.


''& =rezare M.7 )2)V 'cule$ -freza cilindro-frontala Dispozitiv$ -menghina cu A falci (erificator$ -Zubler Z[-,-,.&-'!, I<S+ ,::-C) *azele% ,.De instalat fi%at S.= ..De frezat frontal :.De reinstalat piesa A.De frezat frontal respectind cota ,. &.De frezat de finisare respectind cota , ).De elibirat piesa. 2.Control diminsional.

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

,4

',' =rezare M.7 )2)V 'cule$ -freza cilindrica Dispozitiv$ -menghina cu A falci (erificator$ -Zubler Z[-,-,.&-'!, I<S+ ,::-C) *azele% ,.De instalat fi%at S.= ..De frezat plan respectind cota ,!.. :.De frezat de finisare respectind cota ,!.. A.De frezat respectind cota :!A. &.De frezat de finisare respectind cota :!A. ).De facut tesitura. 2.De eliberat piesa. C.Control dimensional

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

.'

',& =rezare M.7 )2)V 'cule$ -frza frontala Dispozitiv$ -menghina cu A falci (erificator$ -Zubler Z[-,-,.&-'!, I<S+ ,::-C) *azele% ,.De fi%at instalat S.= ..De frezat plan respectind cota .!:. :.De frezat de finisare resp. cota.!:. A.De frezat suprafetele inclinate respectind cota ,. &.De frezat de finisare resp. cota,. ).De eliberat piesa. 2.Control dimensional

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

.,

'.' =rezare M.7 )2)V 'cule$ -freza cilindro-frontala Dispozitiv$ -menghina cu A falci (erificator$ -calibru potcoavaI<S+ ,A:&-C& *azele% ,.De fi%at instalat S.= ..De frezat profilul dintilor respectind cota ,!.!:. :.De frezat de finisare resp. cota,!.!: A.De controlat cotele &.De eliberat piesa.

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

..

'.& =rezare M.7 )2)V 'cule$ -freza disc pentru canal Dispozitiv$ -menghina cu A falci (erificator$ -calibru potcoava!micrometru *azele%
1.De instalat si fixat S.F 2.De frezat 2 suprafete respectind cota 1,2,4,5. 4.De frezat 2 suprafete respectind 6.Control dimensional.

':' =rezare M.7 )-C. *azele%


Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

.:

'cule$ -freza disc profilata Dispozitiv$ -dispozitiv special de frezat 2.:AA&':WY (erificator$ -ablon

,.De instalat fi%at S= ..De frezat dintii brosei respectind cota ,!.!:!A. :.De frezat de finisare respectind cota,!.!:!A. A.De repetat faza de 2. ori. &.Control dimensional. ).De eliberat piesa.

':& =rezare M.7 )-C. *azele%


Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

.A

'cule$ 'cule$ -freza disc Dispozitiv$ -dispozitiv special 2.:A-A&':WY (erificator$ -ablon

M.7 )-C. ,.De instalat fi%at S= ..De frezat canalul pentru aschii respectind cota ,!.!:. :.De frezat de finisare respectind cota,!.!:. A.De frezat peste un dinte. &.Control dimensional. ).De eliberat piesa.

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

.&

':C Clirea

'A'1ectificare *azele% ,.De instalat fi%at S= ..De rectificat plan respectind cota ,... :.Control dimensional. A.De eliberat piesa.

M.7 :2.A 'cule$ 'cule$ -disc abraziv VVA''T):T:'& ,&#CM"\& Dispozitiv$ -masa magnetica (erificator$ -micrometrru!verificator de masurat rugozitatea

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

.)

'A& 1ectificare M.7 :2.A 'cule$ - disc abraziv VVA''T):T:'& ,&#CM"\& Dispozitiv$ - masa magnetica (erificator$ -Micrometru *azele% ,.De instalat fi%at S= ..De rectificat . suprafete respectind cota ,!.! pentru a obtine 1a'.C :.Control dimensional. A.De elibirat piesa.

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

.2

'&' 1ectificare M.7 :2.A 'cule$ - disc abraziv VVA''T):T:'& ,&#CM"\& Dispozitiv$ -masa magnetica (erificator$ -micrometru =azele$ ,.De instalat fi%at S= ..De rectificat profilul dintilor respectind cota ,!.!:! pentru a obtine 1a'.C :.Control dimensional. A.De elibirat piesa.

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

.C

'&& 1ectificare M.7 :Y):A 'cule$ -disc abraziv Dispozitiv$ -masa magnetica (erificator$ -special!micrometru *azele% ,.De instalat fi%at S= ..De rectificat 3ascutit6 fata dintelui respectind cota ,!.pentru a obtine 1a'.C :.De repetat faza de2. ori. A.Control dimensional. &.De elibirat piesa.

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

.4

2.+ Calculul di ensiunilor, adausurilor i toleranelor interoperaionale ale se ifabricatului, pentru o suprafa prin etoda analitic, iar restul tabelar.
Determinarea valorii optime a adausului de prelucrare are o deosebit inportan tehnic-economic la elaborarea proceselor tehnologice de prelucrare mecanic a pieselor de maini$ @aloarea adaosului de prelucrarea trebuie s fieastfel stabilit >nc>t! >n condi iile concrete de fabrica ie! s se asigure ob inerea calit ii precise a pieselor la un cost minim. =iecare semifabricat! >n func ie de procedeul de ob inere se prezint la prelucrarea mecanic cu anumite abateri dimensionale i de form! abaterile de la pozi ia recproc corect a suprafe elor! nerigularit ilor i defecte de suprafa . Calcolul adaosului de prelucrare se calculeaz dup$
. Api = . i , + i. + .3 Rz i , + i , 6/ Aimin = Rzi , + i , + S i , + i
Rzi , -ad>ncimea Si , -ad>ncimea

medie a neregularit ilor rezultat la prelucrarea anterioar

cele ale anterioar

stratului superficial a crui structur i proectate se deosebesc de metalului de baz.

i , -abaterile de la pozi iile nominal a suprafe ei prelucrat de la trecerea


i -eroarea de instalare i fi%are a semifabricatului >n dispozitiv.

;a opera ia

M:!.].'],')],.'M.A4 m -entru . suprafe e a p M& mm ;a opera ia ',' Aimin = Rzi , + i , + S i , +i M:!.],&'],2]:'M.'' m -entru . suprafe e a p MA mm
Aimin = Rzi , + i , + S i , +i

''&

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

:'

Nr. , . : A & ) 2 C 4 ,' ,,

<pera ia ''& ',' ',& '.' '.& ':' ':& 'A' 'A& '&' '&&

=aza =rezare =rezare =rezare =rezare =rezare =rezare =rezare 1ectificare 1ectificare 1ectificare 1ectificare

Main-unealt )2)V )2)V )2)V )2)V )2)V )-C. )-C. :2.A :2.A :2.A :Y):A

#p & A .!A A!: A A '!: '!. '!A '!A '!.C

-entru a se putea >ndeprta sau reduce >n limite admesibile erorile prelucrrii precedente este necesar ca mrimea adaosului de prelucrare pentru fiecare faz de lucru s fie sucifient pentru ca s poat fi eliminat la faza sonsiderat toate erorile opera iei precedente! precum i eroarea de orientare i fi%arecare au loc la opera ia curent. #daosurile de prelucrare de mai sus au fost luate din tab.:.) #. @lase B+ehnologia prelucrrii materialelor prin frezareL i din tab.&.,C #. @lase B+ehnologia prelucrrii materialelor prin rectificareL .

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

:,

2., Calcolul para etrilor regi ului de achiere, pentru o suprafa prin etoda analitic, iar pentru celelalte prin etod tabelar.
Pentru frezare ,. #d>ncimea de achiere/ Deoarece avem adaos simetric
t= 4,& 4,' = ..&mm .

operaia 005

.. #vansul pe dinte
S d = '.'A.mm F d int e

:. @iteza de achiere
V= A).2 D '.A& Kv '.& '.& T '.:: t, S d t '., z '.,

unde$ +- durabilitatea frezei! +M4'min t,- ad>ncimea de achiere t- lungimea de contact! tM.&mm Sz- avansul pe dinte z- numrul de din i! zMA \v- coieficient de corec ie! \vM\mvT\S" \mv- Coieficient de corec ie >n func ie de materialul prelucrat
K mv 2&' = Cm R m
nv ,.:&

2&' = '.C :A'

= ..:

\vM'.2
V, = A).2 .& '.A& '.4 = .'.4m F min 4' '.:: .' '.& '.'A& '.& ,.A '., A '.,

A. Numrul de tura ii

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

:.

,'''V = ,''' D ,'''V, ,''' ., n = = = :.'rot F min D :.,A .' n= npr = :,&rot F min

&.@iteza de achiere precizat


V pr =

D npr :.,A .' :,& = = ,4.2Cm F min ,''' ,'''

). -uterea efectiv
Ne = N e, = Ft V pr )' ,'. Ft, V pr, )' ,'. = .,2 :,.A = ,..kw ),.'

C. -uterea motorului electic


N m.e = ,.,& N e

N m.e, =

,.,& N e,

,.,& ,.. = ,.))kw '.C&

4. +impul de baz
tb = t b, = L i Vs L i .. . = = '.) Vs, ):

Vs = Sd z n pr 3mm F min6
Vs = S z z n pr = '.'A& A :,& = &:mm F min

-entru dou suprafe e unde$

tbM,!)min

Ca co u !regime or!de!a"c#iere!prin!metod$!tabe ar$% t E #d>ncimea de achiere. Sz- #ansul pe dinte. @+ E @iteza de achiere tabelar. n E Numrul de tura ii. @pr- @iteza de achiere precizat. tb E +impul de baz. #p E #daosul de prelucrare.
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

::

@p- @iteza piesei. Slm- #vansul longitudinal pe minut. i- Numrul de treceri. -r.op. .peraiile / ''& ',' ', & '.' =rezare =rezare =rezare =rezare ,!& ,!& ,!. ,!& t 0 / e0 '!'A & '!'& A '!'& A '!'& A '!'A . 'z (2 0 ., .4! C .4! C :' :,& :&' A'' A'' n 0 ,4!2 , :,!A :,!& :.!. (pr tb i n ,!) ., ., .C 1dint / 1 in /rot1 in / 1 in0

'.& ': ' ': & -r.ope r 'A ' 'A & '& ' '&&

=rezare =rezarea =rezare operai ile 1ectifi care 1ectifi care 1ectifi care 1ectificare

,!A & ,!& ,!. C Ap/ 0 '.. '.A '.A '!.C

:.

:CA

:: A' A& 0

.!A ,A A ,A

'!'A :) :4' 4 '!,' A' :,& C (d/ 1 in0 (a/ 1 i 't/ n0 :' :' .C :' .' .' .& ,C '.'. '.'. '.'. '!'.

i/treceri0 tb/ in0 .' .' ,A ,' A.C 4 4!C 2.. :4

2.3

-or area tehnic a operaiilor tehnologice

Norma tehnic >n timp edte durata necesar pentru efectuarea unei opera ii >n condi ii tehnico-organizatorice determinate i cu folosirea cea mai ra ionale a tuturor mijloacelor de produc ie.
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

Coala

-roiect de diploma

:A

Normarea tehnic de timp se poate stabili >n principal prin trei metode$ prin calcol analitic! statistic i cimparativ. -rima metod este o metod tiin ific! pe baza ei pun>ndu-senorma tehnic de timp foarte precis pe baza calcolului timpului fiecrui element al opera iei. Stabilirea normei de timp pe cale statistic nu presupune calcolul timpului pe elemente componente ale opera iei. Norma tehnic de timp se determin pe baza timpului mediu!stabilit statistic! consumat pentru e%ecutarea unor opera ii. -rin cea de a treia metod! normarea tehnic de timp se stabilete interpolare. <pera ia considerat se compar cu o opera ie de frezare similar din procesul tehnologic al unei piese asemntoare dar de dimensiuni diferite! pentru care e%ist normarea tehnic de timp calculat analitic. 'tructura nor ei tehnice de ti p Hn norma tehnic de timp >ntr-o o sum de timp$
N T = Tb + Ta + Tdt + Tdo + Ton + Tpi 3min6 n

Hn care $ +b- timpul de baz >n min! este timpul >n care are loc modificarea strii semifabricatului! adic modificarea normei! diminsiunilor! propriet ilor fizicomecanice +a- timpul au%iliar destinat pentru$ prinderea i desprinderea semifabricatului! pornirea i oprirea mainii! oprirea i >ndeprtarea sculei sau a piesei! pornira i oprireasistemului rcire- ungere! msurarea sau controlul periodic al dimensiunilor. +dt- timpul de deservire tehnic! este timpul necesar pentru$ schimbarea sculelor achietoare! reglarea sculelor de cot! reglerea de compensare! ascu irea sculelor uzate. +do- timpul de deservire organizatoric! este timpul destinat pentru$ cur rea i ungerea utilajului! aezarea i cur irea sculelor la >nceputul i sf>ritul zilei de lucru! >ndeprtarea achiilor. +on- timpul de odihn i de necesit i fireti. n- numrul de piese +p>- timpul de predtire >ncheere! este necesar pentru$ primirea desenilor i a instruc iunilor de lucru! primirea dispozitivelor! reglarea ini ial! desprinderea dispozitivului! a scuei i prederea lor! predarea lucrului e%ecutat i a restului de metal. +impul de pregtire >ncheere se acord odat pentru >ntregul lot de piese la >nceputul schimbului.

<pera ia ''& =rezare


N T = Tb + Ta + Tdt + Tdo + Ton + Tpi 3min6 n
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

:&

+b M,.) min +a M'.2C +dt M'.A min +do M'.,4 +on M'.., +p>n M,C min N M&''piese

min tab. &.C' ^._ tab. &.,,' ^._ min tab. &.,,' ^._ min tab. &.,,, ^._ tab. &.,,A ^._
,C = :..3min6 &''

N T = ,.) + '.2C + '.A + '.,4 + '.., +

<pera ia ',' =rezare


N T = Tb + Ta + Tdt + Tdo + Ton + Tpi 3min6 n

+b M., min +a M,.& min +dt M'.) min +do M'... +on M'.: min +p>n M.' min N M&''piese

tab. &.C' ^._ tab. &.,,' ^._ min tab. &.,,' ^._ tab. &.,,, ^._ tab. &.,,A ^._
.' = .:.))3min6 &''

N T = ., + ,.& + '.) + '... + '.: +

<pera ia ',& =rezare


N T = Tb + Ta + Tdt + Tdo + Ton + Tpi 3min6 n

+b M,'.C +a M,.A min +dt M'.) min +do M'.,C +on M'.:: +p>n M.' min N M&''piese

min tab. &.C' ^._ tab. &.,,' ^._ min tab. &.,,' ^._ min tab. &.,,, ^._ tab. &.,,A ^._
.' = ,:.:&3min6 &''

N T = ,'.C + ,.A + '.) + '.,C + '.:: +

<pera ia '.' =rezare


N T = Tb + Ta + Tdt + Tdo + Ton + Tpi 3min6 n
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

+b

M,A min -roiect de diploma


:)

+a M,.A) +dt M'.) min +do M'.,4 +on M'..A +p>n M,C min N M&''piese

min tab. &.C' ^._ tab. &.,,' ^._ min tab. &.,,' ^._ min tab. &.,,, ^._ tab. &.,,A ^._
,C = ,).&.3min6 &''

N T = ,A + ,.A) + '.) + '.,4 + '..A +

<pera ia '.& =rezare


N T = Tb + Ta + Tdt + Tdo + Ton + Tpi 3min6 n

+b M,.. min +a M,.A. +dt M'.A min +do M'.. min +on M'..) +p>n M,C min N M&''piese

min tab. &.C' ^._ tab. &.,,' ^._ tab. &.,,' ^._ min tab. &.,,, ^._ tab. &.,,A ^._
,C = :.&,3min6 &''

N T = ,.. + ,.A. + '.A + '.. + '..) +

<pera ia ':' =rezare


N T = Tb + Ta + Tdt + Tdo + Ton + Tpi 3min6 n

+b M,AA +a M,.AC +dt M'.& min +do M'.,4 +on M'.: min +p>n M.' min N M&''piese

min min tab. &.C' ^._ tab. &.,,' ^._ min tab. &.,,' ^._ tab. &.,,, ^._ tab. &.,,A ^._
.' = ,A).&3min6 &''

N T = ,AA + ,.AC + '.& + '.,4 + '.: +

<pera ia ':& =rezare


N T = Tb + Ta + Tdt + Tdo + Ton + Tpi 3min6 n

+b M2 min +a M'.C2
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

min tab. &.C' ^._


Coala

-roiect de diploma

:2

+dt M'.) min +do M'.,C +on M'.: min +p>n M.' min N M&''piese

tab. &.,,' ^._ min tab. &.,,' ^._ tab. &.,,, ^._ tab. &.,,A ^._
.' = C.443min6 &''

N T = 2 + '.C2 + '.) + '.,C + '.: +

<pera ia 'A' 1ectificaare


N T = Tb + Ta + Tdt + Tdo + Ton + Tpi 3min6 n

+b MA.C4 +a M'..) +dt M,.) min +do M'.,4 +on M'.A. +p>n M,, min N M&''piese

min min tab. &.C' ^:_ tab. &.,,' ^:_ min tab. &.,,' ^:_ min tab. &.,,, ^:_ tab. &.,,A ^:_
,, = 2.:C3min6 &''

N T = A.C4 + '..) + ,.) + '.,4 + '.A. +

<pera ia 'A& 1ectificaare


N T = Tb + Ta + Tdt + Tdo + Ton + Tpi 3min6 n

+b M4.C min +a M'.: min +dt M,.): +do M'.., +on M'.AA +p>n M,A min N M&''piese

tab. &.C' ^:_ min tab. &.,,' ^:_ min tab. &.,,' ^:_ min tab. &.,,, ^:_ tab. &.,,A ^:_
,A = ,..A3min6 &''

N T = 4.C + '.: + ,.): + '.., + '.AA +

<pera ia '&' 1ectificaare


N T = Tb + Ta + Tdt + Tdo + Ton + Tpi 3min6 n

+b M2.. min +a M'.: min +dt M,.).


Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

tab. &.C' ^:_ min tab. &.,,' ^:_


Coala

-roiect de diploma

:C

+do M'.. min +on M'.A: +p>n M,, min N M&''piese

tab. &.,,' ^:_ min tab. &.,,, ^:_ tab. &.,,A ^:_
,, = 4.223min6 &''

N T = 2.. + '.: + ,.). + '.A: + '.. +

<pera ia '&& 1ectificaare


N T = Tb + Ta + Tdt + Tdo + Ton + Tpi 3min6 n

+b M:4 min +a M'.:, +dt M'.)& +do M'.. min +on M'.A: +p>n M,A min N M&''piese

min tab. &.C' ^:_ min tab. &.,,' ^:_ tab. &.,,' ^:_ min tab. &.,,, ^:_ tab. &.,,A ^:_
,A = A,.).3min6 &''

N T = :4 + '.:, + ,.)& + '.. + '.A: +

3.1 4roiectarea dispoziti&ului de prelucrare ecanic /descrierea principiului de funcionare, calculul erorii de bazare,calculul forei de str5ngere a se ifabricatului0.

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

:4

Dispzitiovul este un asamblu au%iliar folosit pentru e%ecutarea opera iilor tehnologice de prelucrare mecanic ca i pentru alte oper ii cum ar fi asamblarea si controlul. Hn multe cazuri! piesele cu configura ie simpl se pot fi%a direct pe masa mainei cu ajutorul bridelor si a uruburilor cu cap de tip +. Deoarece acest sistem de fi%are este costisitor! necesind un consum mare de timp! in practic se folosesc dispozitive universale sau speciale! caracterizate prin durate mineme pentru fi%area piesei. 1ealizarea formei si a preciziei dimensionale a piesilor prelucrate prin aschiere este posibila numai dac se asigur pieselor la prelucrare o anumita pozitie fata de scula aschietoare. -entru ca aceasta pozi ie s fie corect >n tot timpul lucrului este necesar ca piesa s fie bine fi%ate pe masin. 9l servete la asezarea si fi%area a piselor de prelucrat pe masina-unelt si eventual a sculilor conform cerin elor procesului tehnologic. Dispozitivul face parte din sistemul tehnologic 3masina-unelta-scula Epiesdispozitiv6 care asigur piesei condi iile impuse prin documenta ia tehnologic. =olosirea dispozitivelor >n construc ia de masini asigura$ ,6. Creterea productivita ii muncii prin$ reducerea timpilor au%iliari prin orientarea si fi%area rapid a piesei >n dispozitiv/ posibilitatea prinderii i prelucrrii simultane a mai multor piese/ eliminarea trasajului-opera ii manual foarte productiv/

.6 Mrirea preciziei de prelucrare prin$ fi%are si contrarea corecta apiesei!realizate prin constructia dispozitivului/ eliminarea erorilor de trasare/ eliminarea dependen ei >ntre calificarea muncitorului si precizia lucrari e%ecutate. :6 1educerea costului pieselor prelucrate cu urmarea a$
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

A'

folosirii unei par i c>t mai mari din capacitatea de produc ie a mainelorunelte! din prelucrarea simultan a mai multor piese sau a unei piese cu mai multe piese scule/ lrgirii posibilit ii tehnologice ale mainii pentru a e%ecuta alte opera ii dec>t cele pentru cea care a fot constituit 3de e%emplu! rectificarea pe strung! lepuire pe maina de gaurit etc.6/ eliminrii rebuturilor sau micorarii procentajului de piese rebutate/ reducerii volumului verificrii pozi ei pieselor i a numrului de verificatoare. A6 Micorarea eforturilor fizice depuse de muncitori i asigurarea unor condi ii mai bune de securitatea a muncii. -roectarea unui despozitiv de orientarea si fi%are pentru prelucrri pe maini-unelte presupune parcurgerea a dou etape importante/ a6 9tapa de concep ie la nivel schematic! care vizeaz >n final ob inerea unei scheme de orientare si fi%are optime pentru teme de proect dat. b6 < etap de proectare propriu zis! care vizeaz ob inerea ini ial >n final a proectului de e%ecu ie a despozitivului solicitat. Hnainte de a trece la proectarea propriu zis a despozitivului apare necesitatea cunoaterii de ctre proectant a unor informa ii care s i se poat permite demorarea de proectare! aceste informa ii se refer la cunoasterea datelor referitoare la semifabricatul fabrica iei! care se va >ncadra despozitivul! a datelor tehnologice referitoare la operatia pentru care se proecteaz despozitivul. -ozi ia necesar de prelucrare se asigur printr-o pozi ie determinat a semifabricatului fa de scula ochietoare. -ozi ia semifabricatului la prelucrarea >n spa iu se prelucreaz si se caracterizeaz prin ase elemente de libertare care determin posibilitatea de deplasare si de rota ie a lui! fa de trei a%e de coordonate la orientarea total a semifabricatuluii ce lipete de toate gradele de libertate! iar la orientarea par ial numrul gradelor de libertate par ial este mai mic dec>t ) . #cest dispozitiv ne ajut s efectum opera ia de frezare mult mai uor i mult mai precis.
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

A,

-e acest dispozitiv se fac piese >n serie mari! mici i mijlocii. Dispospozitivul este destinat pentru a ridica calitatea produsului! dispozitivul >i d o men ionare bun >n timpul prelucrrii piesei care se afl >n dispozitiv ! de aceea c piesa este pu in complicat i fr aceast pies! >n al doilea r>nd >i vom da o precizie foarte rea. Dispozitivul ce este folosit pentru frezare este compus din$ plit ! ! corp !plac fi% ! brid ! suport ! reazem ! bol ! arc ! arc! piuli ! . pene ! urub ! uruburi . Zuruburi M)%.'.&C.'& i dou uruburi M)%:'.&C.'&F., ! piuli ! ase tifturi ! tift &,%&'F.& . Destr>ngerea se face deurub>nd piuli a ! prin intermediului arcului +oate acestea eleminte formeaz corpul dispozitivului! ca regul general! corpul unui dispozitiv trebuie s fie suficient de rigid! s nu se deformeze sub ac iunea for elor de str>ngere sau de achiere i s nu vibreze.

.Suprafeele de contact a semifabricatului cu elementele de aezare. -entru a determina elementele de aezare este nevoie de a stabili bazele necesare prelucrrii prin achiere! aceasta constituie o problem deosebit de inportant de orece! dup cum s-a vzut! la rezolvarea acestei probleme depende precizia piesei prelucrate. -entru a stabili o baz este nevoie de inut cont de nite criterii cum ar fi$ - baza de achiere trebuie s coincid cu baza tehnologic. - >n calitate de baz achietore se vor folosi acele suprafe e care este cea mai precis pozi ie >n raport cu baza constructiv. Dispozitivul dat are componen a luicare >n majoritatea dispozitivilor ori c>t de complicate ar fi ele. Dintre numeroasele elemente de aezare folosite >n proec ia! mai rsp>ndite s>nt$ -lacu ile cu riazem! cepurile de reazem! rezemele reglabile! prismele! conurile i bra ele. Hn cazul nostru elementul de aezare este prisma. -rismele s>nt elementele folosite la aezarea prismelor cu suprafe e cilindrice. Suprafe ele active ale prismelor pot fi continu sau discontinue! ultimul caz >nt>lnidu-se la sprijinirea prismelor cu lungime mari. 9lemente de str>ngere. Dup aezarea pieselor >n dispozitiv este necesar ca ea s fie fi%at astfel >nc>t s nu s se deplaseze sub ac iunea for elor de achiere i a greut ii proprie s nu vibreze. 9lementele de str>ngere mecanic. #ceste elemente s>nt cele mai rsp>ndite datorit simplit ilor. #cest element asigur transmiterea i amplificarea unei for e dezvoltate de obicei manual. -rincipalele elementa de acest tip s>nt cele cu pene! fileti cu ecentrice. Hn dispozitiv folosit pentru frezare avem tipul elementului Ecu filet! urubi p>rghii. -iuli a >nalt se rotete >nurub>nduse! >n >nchin>nd p>rghia! captul acesteia apas asupra piesei ce este supus pe elementul de aezare -placa.
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

Coala

-roiect de diploma

A.

Hn aa mod se efectuiaz contactul dintre suprafa a semifabricatului i elementele de aezare ale dispozitivului. .Rezistena la uzur a elementelor de aezare. -entru ca procesul de frezare s nu fie >ntrerupt din cauza unei difec iuniale dispozitivului! se ea >n considera ie rezisten a la uzur a elementelor de aezare. 1ezisten a Euna din cerin ele de baz care se e%pun fa de pies i dispozitive >n ansamblu. 1ezisten a piselor poate fi e%aminat dup coificien ide siguran sau duptensiunile admisibile nominale este mai pu in mai pu in precis i progresiv! dar mai simplu. Calcul>nd piesa dispozitivelor la rezisten se vor rezolva dup obiective$ a6 @erificarea la rezisten a pieselor reale cu dimensiuni i sec iuni determinate! prin compararea tensiunilor reale cu acele admmisibile E calculul de verificare. b6 Determinarea dimensiunilor sec iunilor pieselor calcolul prealabil de proectare. ;a >ncrcare >nbinrilor cu for e pe suprafa a de contact a pieselor i >n cazul instalrii tifturilor 3pr ii cilindrice a uruburilor6 fr joc i >n cazul solicitrii la fortifacarea. Hn cazul c>nd elimentele de aezare a dispozitivelor se uzeaz! trebuie numai dec>t >nlocuit aceste elimente! dac nu le vom >nlocui vor apre erori de precizie >n dispozitiv. C>nd str>ngem piuli a de multe ori! cu timpul filetului a t>t a piuli ei c>t i a boltului se uzeaz i de aceea este nevoie de a o >nlocui pentru nu a ob ine rebutul. De aceia ca s nu ob inem aa fel de incidente trebuie de calculat pentru tote piesele dispozivelor rezisten a la uzur. Majoritatea pieselor ce s>nt >n componena dispozitivului s>nt din o el A& i au o duritate de! 01C:'-A&. deoarece toate piesele folosite >n dispozitivul de frezat s>nt standarte! le vom lua dup I<S+ C4&C-)4. A.Calculul erorilor de bazare la opera ia la care se folosete dispozitivul proiectat. 9roarea de instalare admisibil$ <pera ia prin care piesa se aeaz i se fi%eaz >n pozi ia corespunztoare prelucrrii se numete instalare. Hn opera ia de instalare pot aprea urmtoarele erori$ 9roare de bazare care se difinete ca fiind varia ia de pozi ie a suprafe ei prelucrate fa de baz de referen ! cauzat de baza tehnologic. 9roare de bazare este egal cu toleran a dimensional 9bM+d +dMDma%-Dmin Suprafa a pe care se bazeaz piesa are dimensiunea cu diametru ,'f4. +dM,'f4 ;ma% MN]asM,']3-'!',)6M4!4CAmm
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

Coala

-roiect de diploma

A:

;minMN]aiM,']3'!'&46M4!4A,mm +dM4!4CA-4!4A,M'!'A:M9b 9roarea de aezare provine din schimbarea pozi iei bazei de aezare fa de elementul corespunztor al dispozitivului! ca urmare a varia iei dimensiunilor pieselor. -iesa broa se aeaz pe o plac
a =

+dM'!'A
a =

Td . sin

9roarea de fi%are bf se difenete de asemenea ca fiind varia ii de pozi ia suprafe ei prelucrate fa de baza de referin ! determinat de for ele de fi%are. 9bfM9b]9a/ 9bfM'!'A:]'!':M'!'2:mm Cu suficient precizie eroarea de instalare 9i este dat de formule$ 9iM9b]9f 9iM'!'A:]'!'2:M'!,,)mm 9roare de instalare real 9ir! pentru a fi acceptat >n procesul de prelucrare! trebuie s fie mai mic sau cel mult egal cu eroare de instalare admisibil! deci$ 9ir 9ia. Calcolul forei de strngere a semifabricatului 1olul for elor de st>ngere este de a men ine neschimbat S<-< >n tot timpul procesului de prelucrare. Hn acest scop numrul! mrimea! succesiunea i condi iile de aplicarea a for elor de str>ngere trebuie determinat pe baza ac iunii tuturor solicitrilor care apar >n condi iile concrete de prelucarare. 9ficacitatea st>ngerii semifabricatului >n mare msur depinde de direc ia i locul de aplicare a for ei. ;a alegirea direc iei este necesar de a lua >n considera ie urmtoarele reguli$ ,6 =or a de str>ngere trebuie s fie >ndreptat perpendicular la planul de aezare a elementelor de sprijin ca s asigure contactul cu reazemile a suprafe elor de bazare i a e%clude deplasarea semifabricatului dup realizarea str>ngerii. .6 ;a bazarea semifabricatului pe mai multe reazime! for a de str>ngere este >ndreptat spre acel reazem! care semifabricetul are o suprafa de contact mai mare. :6 =or a de str>ngere i cea de greutate a semifabricatului trebuie s coiencid cu direc ia. A6 Direc ia for ei de str>ngere e de dorit s coincid cu direc ia for ei de achiere. =or a de st>ngere o calculm dup urmtoarele formule$

'.'A = '.':mm . . .

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

AA

& =

K Ft f ,+ f .

?-for a de str>ngere ce se aplic pe pies f, !f.-coificient de frecare ce apar >ntre psa i prisma f,Mf.M'!, \-coificient de rezerv \M,!&-.!&. =t-for a tangen iala de achiere la frezare i se calculeaza >n felul urmtor
*F CF t,+, Sd t )F ' Ft = K mF 3 N 6 D (F n&F pr

7nde C=-coificient a for ei tangen iale N=-e%ponent a lungimii de contact `=-e%ponent a avansului pe dinte 7=-e%ponent al ad>ncimii de achiere a=-e%ponent al deametrului frezei ?=-e%ponent al numarului de tora ii precizat C=!N=!`=!7=!a=!?= se alege din tabelul ,A.2-icu^,_. C=M)C. N=M'!C) `=M'!2. 7=M,!' a=M'!C) ?=M'
K mF = 3 Rm n 6 / 2&' K mF = 3 2C' ' ! ': 6 = '!'& 2&'

)C. C'!C) '!',2'!2. A A Ft = '!'& = &&,N C'!C) &!42 Dup ce am aflat =t >nlocuim >n formula i aflm fo a de str>ngere ?.
& = .!& &&, ,:22!& = = )CC2!& N = )!Ck& '!, + '!, '!.

#m aflat for a de str>ngere asupra piesei!>n afar de aceasta trebuie de aflatz i for a de str>ngere necesar urubului b . b se calculeaza astfel
-= & i

-raportul de transformare
i=

i-raport de transmitere de unde


, / = '!4& .+ , )& )& i= '!4& = '!4& = '!AC ): + )& ,.C

#m aflat raportul de transmitere i >nlocuim >n formula i aflm for a necesar de str>ngere a urubului.
-= & i

/ - = '!AC =,A KN

)!C

Deaorece toate piesele folosite >n despozitivul de frezat sunt standarte le vom lua dupa I<S+ 4C&C-)4.
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

A&

3.2 4roiectarea unui i$loc de &erificare /calculul di ensiunilor de e!ecuie a suprafeelor acti&e.
Calibrele fac parte din categoria msurilor terminale de lungime! utiliz>ndu-se la verificarea dimensiunilor >n timpul sau dup materializarea suprafe elor pe care acestea le caracterizeaz.
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

A)

7tilizarea mijloacelor de msurare indicatoare are avantajul c permite cunoaterea dimensiunilor efective! element foarte important >n aprecierea modului de desfurare a procesului tehnologic/ dezavantajul const >n cheltuieli mai maride utilizare!calificarea relativ ridicat cerut celor ce le utilizeaz! precum i faptul c!>n anumite situa ii! nu pot sesiza unele abateri de form ale pieselor controlate.Calibrele au avantajul c!dei sunt simple constructiv! asigur! la un pre de costul relativ redus al controlului! interschimbabilitatea pieselor/ prin utilizarea lor! fr a se cunoate valoarea dimensiunii efective! se apreciaz dac acesta se gsete sau nu >ntre valorile limit admisibile fi%ate de ctre proiectant. Materialele folosite la e%ecutarea calibrului trebuie s >ndeplineasc urmtoarele condi ii$ - s aib o rezisten la uzara mai mare dec>t a materialele din care s>nt e%ecutate piesele verificate/ - coificientul de delatare termic s fie c>t mai mic/ - s aib o mare stabilitate dimensional astfel ca! datorit modificrilor structurale ce apar! >n timp! >n urma tratamentului termic! s nu se modifice dimensiunile suprafe elor active/ - rezisten a c>t mai bun la coroziunea atmosferic. #ceste cerin e sunt >ndeplinite! >n urma tratamentelor termice sau termo chimice! de o serie de materiale! cum ar fi unele o eluri carbon de calitate <;C,'! <;C,&! S+#S CC'-C' 3,'!,& I<S+ ,'&'-)'6. -entru a satisface cerin ele impuse! se recurge! dup caz! la tratamente termice sau termochimice. Hn categoria tratamentelor termice secundare intr clirea! revenirea i >nbtr>nirea. Clirea se recomand a se face >n trepte >n bi de sruri! const>nd >ntr-o >nc>lzire la &&' grade p>n la )''grade C i o re>clzire final >n func ie de compozi ia final! rcirea pentru clire se poate face! >n func ie de acelai factor! >n ap! ulei! sau bi de sruri! respect>nd recomandrile din literatur! care men ioneaz i posibilitatea aplicrii tratamentului sub zero grade. 1evenirea se efectuiaz timp de ,...: ore la ,A'-,)' grade C. Hmbtr>nireaa are drept scop micorarea tensiunilor interne aprute dup rectificare. Hn urma tratamentului duritatea suprafe elor active trebuie s fie de minem &'-)' 01C. Calibrele trebuie s >ndeplinesc o serie de condi ii tehnice! men ionate >n normele oficiale >n vigoare 3S+#S :':C-2)! S+ S9@ A,:&-C:6. -entru suprafe ele active ale calibrelor
Ra = , . ,'

3toleran a calibrului6! >ns nu mai mult de '!. m pentru piesele din

dreapta "+)-"+,. i nu mai mult de 1a,!A pentru piesele din treptele mai mari ca "+,.. -entru verificarea dimensiunilor de precizie a piesei B 8ro pentru canal de panL ne folosim de diferite verificatoare! pentru msurarea l iimii din ilor
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

A2

C!'C4mm broei vom folosi calibru potcoav! dimensiunile de e%ecu ie a calibrului se determin dup urmtoare rela ii$ Din tabel conform standartului I<S+ .AC&-C: se aleg datele necesare pentru toleran ele la calibru potcoav$
. , = A m ' , = :m *, = ' m

. , - toleran a la confec ionarea calibrului/ ', - abaterea medie a c>mpului de toleran la confec ionarea calibrului/ *, - eirea admisibil a demensinilor uzate >n afara c>mpuului de toleran

dimensiunilor controlate Calculm garnitura trece$


TR ma% = Lma% ' , + . , F . = C.,': '.'': + TR min = Lmin '.''A = C.'4C . '.''A ' , + . , F . = C.'4: '.'': + = C.'CC .

Marca unui calibru trebuie s cuprind dimensiunea nominal i c>mpul de toleran a piesei controlate! simbolul calibrului! standartul dup care a fost a e%ecutat! temperatura de referin enblema intreprinderii! seria i anul de fabrica ie i semnul recep ionelului. Din cauza influien ei apsrii de msurare a temperaturii la care se adaug i valoarea mic a toleran ei! atribuit dimensiunilor pr ilor active ale calibrelor!utilizarea acestora se face pentru piese e%ecutate cel pu in! >n trepta ) de toleran ! pentru restul situa iilor se recurge la mijloacele de msurare universale adecvate.

3.3

Calculul i proiectarea sculei achietoare cu care se prelucreaz piesa/deter inarea para etrilor geo etrici aprii achietoare i calcolul rezistenei corpului sculei6.

=rezele s>nt scule acietoare care au la baz un corp de revolu ie pe a crui suprafa e%terioar i frontal s>nt amplasa i din i achietori. Micarea de principal de rota ie este e%ecutat de frez! iar micarea de avans dup o didrec ie perpendicular pe a%a sculei. #v>nd simultan >n ac iune mai mul i din i! freza care este >n opera ie de produc ivitate ridicat! ceia ce e%plic rsp>ndirea i varietatea acestor scule!
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

AC

folosite at>t pentru prelucrarea suprafe elor plane! profilate! diferite caneluri! praguri! c>t i tierea metalelor. =orma din ilor frezei cu din ii freza i este dat de forma suprafe elor de aezare! de degajarei a canalului pentru cuprinderea i evacuarea achiilor trebuind s >ndeplineasc urmtoarele condi ii. - s aib rezisten a mecanic ridicat! implicit o mas suficient de mare pentru asigurara evacuarea cldurii din zona de achiere/ - spa iile pentru cuprinderea i evacuarea achiilor s fie suficient de mari pentru a-i >ndeplini rolul >n bune condi ii/ - s asigure un numr c>t mai mare de ascu iri/ - s nu prezinte concentratori de tensiuni periculoase! a >t randamentuluzi termic c>z i a achierii cu ocuri/ - tehnologie de e%ecu ie c>t mai simpl. Consider>ndu-se dintele frezei ca o grind >ncastrat ! solicitat de for a -z tangen ial! efortului unitar de >ncovoiere >ntr-o sec iune! la distan a %! va fi$
=
/ &A

7nde $ M E momentul de >ncovoiere >n sec iune! / = 1' 0 / MM.A&'TC.&M.'C.& & A - momentul de rezisten >n sec iune! dat de rela ia$
2 z. ! ) ,' .' . A''' &A = = = ))).) ! ) ) &A =

8- fiind l imea dintelui. 1ezult$ z . =


z. = ) .'&' 0 ,' / .'C.& = = :,.. M &A ))).)

) 1z 0 ! care reprezint ecua ia unei parabole. 2

3.) #le ente de auto atizare i

ecanizare

;a prelucrarea unor piese pe M7 ! s>nt necesare dou feluri de micri$ - miacarea de lucru 3Micarea principal i micarea de avans6. - Micarea au%iliar i micarea de comand generarea suprafe elor piesei care se prelucreaz! ceia ce se realizeaz prin deplasarea relativ dintre scul i semifabricat. Micrile au%iliare nu contribuie direct la generare suprafe ei piesei! dar ajut ca procesu de generare s se desfoare >n condi ii cerute. #stvel de micri sunt$ -#lementarea mainii cu semifabricate - aproprierea i retragerea a sculelor fa de pozi ia de lucru. - sr>ngerea i desfacerea S.=.
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

A4

- controlul dimensiunilor piesei prelucrate. - >nlocuirea sculei pentru trecerea la alt opera ie. - >npr irea semifabricatului sau rotirea periodic a meselor i tambururilor propor ionale a mainilor agrigate. ;a mainele unelte moderne micrile de lucru s>nt mecanizate iar micrile au%iliare se pot efectua pe cele mecanice sau manual! >n majoritatea cazurilor opera ia care nu se poate automatiza este opera ia de alimentare a mainii unelte cu semifabricate. +otlitatea comenzilor automate fi%ate prin programul de automatizre a mainii unelte la prelucrarea unei piese determin ciclul automatizat de lucru a mainii. 7na din ciile de mrire a productivit ii i preciziiei diminsionale la prelucrarea pe maini unelte o constituie introducerea controlului automat al dimensiunilor piesei. Sistemele de alimentare a mainilor unelte pot fi automate c>t i mecanizate! depinde de forma semifabricatului. #t>t micrile de lucru c>t i micrile au%iliare s>nt realizate cu ajutorul unor circuite de actionare.#cestea realizeaza un transfer i o transformare de energie! legate de >ndeplinirea de ctre elementul ac ionat a unui anumit scop! pentru care este destinat. -uterea acestor circuite ste determinat de parametrii regimului de achiere! indirect! de productivitatea cerut maiinii! iar caracteristica lor esen iala este randamentul. ;a mainele unelte moderne! micrile de lucru sunt mecanizate! iar micrile au%iliare se pot e%ecuta pe cale mecanic sau manual. Hn majoritatea cazurilor! opera ia care nu se poate automatiza este opera ia de alimentare a mainii cu semifabricate. #cest lucru se >nt>mpl >n cazul semifabricatelor mari i grele!de form complicat la care orientarea i tansportul automat al semifabricatului >n pozitie orientat ctre dispozitivul de prindere a mainii unelte necesit sisteme forte complicate.

).1 .rganizarea locului de

unc a

uncitorului

-roectarea organizrii locului de munc a muncitorului este determminat de organizarea muncii interioare i e%terioare a locului de munc! de creare a condi iilor normale de lurcu a procesului tehnologic de producere. -lanificarea e%terioar a locului de munc con ine instalarea utilajului necesare! organizarea echipamentului! ridicarea transportarea! instala iilor! semifabricatelor! pieselor. ;a planificarea e%terioarea locului de munc se mai refer la instalarea dulapurilor cu scule i instrmente necesare pentru prelucrare i msurare. -rin locul de munc se sub>n elege zona >ncperii de producere! necesare pentru >ndeplinirea opera iilorde ctre un muncitor! >nzestrate cu mijloce tehnice necesare
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

&'

pentru munc! ca$ tehnologii! utilaj! mijloce de transport i ridicarea instrumentelor de msurat! scule etc. <rganizarea locului de munc trebuie s prevad instalarea corec a mainilor unelte i mijloacelor de munc. Deprtatrea optim de la strung a organelor de munc ale strungului >n timpul prelucrrii! trebuie s corespund normelor. Hn cazul organizrii locului de munc a mai multor mani unelte este forte important asezarea corect a strungurilor! crearea a celei mai scurte de lucru >n procesul deservirii strungurilor.

676

,-muncitorul .-grtar :-masa de primire A-iluminarea

).2 .rganizarea deser&irii a

ai

ultor

aini unelte

Hn sec iile mecanice sunt instalate cele mai moderne i necesare utilaje tehnologice. =olosirea lor uuraz munca muncitorului i duce la ridicarea productivit ii muncii. Sistematizarea locului de munc >n sec iile mecanice depinde de dimensiunile uzinei! caracterul produc iei! volumul produc iei! mrimile de gabarit i masa semifabricatului care se prelucreaz i de utilajul care se folosete. Hn sec iile mecanice s>nt instalate mai multe maini unelte ce >ndeplinesc diverse func ii. Minile unelte s>nt aezate >n felul dup cum are loc procesul tehnologic.
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

&,

<rganizarea deservirii mainii unelte are scop lichidarea 3ciclului6 lucrurilor grele i la fel lichidarae 3ciclului6 de lung durat. #legerea mijloacelor de transport depinde de caracterul prelucrrii semifabricatului. +ransportarea semifabricatului de la un strung la altul se poate de >ndeplinit cu urmtoarele mijloace$ ,. Crucior electric ce se mic cu viteza de )...,& UmFor/ .. Macarale cu tonaj de &!,'!,&!.'!.& tone. Hn cazul dat trnsportul se face cu un electrotransportor. ;a locul de munc trebuie s fie prezent neaprat echipamentul tehnologic$ scule instrumente de msurare. Muncitorul mai trebuie s aib >n posesia sa un desen al piesei de prelucrare! procesul tehnologic i alte documenta ii

).3 .rganizarea controlului tehnic interoperaional i final.6suri de protecia uncii.


<rganizarea controlului tehnic include determinarea structurii i func ii aparatului >n sec ia mecanic >n dependen de tipul produceri! folosirea instrumentelor i mijloacelor de msurare i cerin ele preciziei i calit ii piesei. Se prevd urmtoarele msuri de control$ ,. 9fectuarea controlului necesar la locul de munc! >n >ncperi speciale. .. +ipul controlului pe dispr ituri i final. :. Controlul obiectiv pe opira ii! final.
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

&.

A. =regven a controlului- control compact! control prin sondaj. #laborarea surilor de securitate a uncii 9laborarea documenta iei tehnologice ! organizarea i >ndeplinirea proceselor tehnologice de prelucrare prin achiere trebuie s corespund cerin elor sistemului de standarte a protectiei muncii I<S+ ,..:.''.-2& i I<S+ ,..:.'.&.C' . -entru asigurarea securit ii muncii regimului de achiere trebuie s corespund cerin elor standartelor si condi iilor tehnice pentru scule corespunztoare. "nstalarea semifabricatelor de prelucrat i scoaterea pieselor finite >n timpul lucrului utilajului se permite >n afara zonei de prelucrare! >n cazul folosirii unor dispozitive speciale de pozitionare. ;a prelucrarea prin achiere a semifabricatelor care ies din limitele utilajului! trebuie s fie instalate >ngrdiri i senine de securitate dup I<S+ ,..A.'.)-2). -entru e%cluderea contactului minelor muncitorului cu dispozitivele mobile i scule la instalarea semifabricatelor i scoaterea pieselor finite trebuie s fie folosite dispozitive automate 3bra ul robotului! buncr etc.6 Controlul pe maini unelte a dimensiunilor semifabricatelor prelucrate i scoaterea piesei pentru control trebuie s se efectueze numai dup deconectarea mecanismelor de rota ie sau de deplasare a semifabricatului! sculelor! disspozitivelor. -entru muncitorii care particip la procesul tehnologic de prelucrare prin achiere trebuie s fie asigurate locuri de munc comode! care s nu le limiteze micrile >n timpul >ndeplinirii lucrului. ;a locurile de munc trebuie s fie prevzut suprafa a pe care se amplaseaz stelaje! tara! mesele! i alte constructii pentru amplasarea echipamentului! materialelor! semifabricatelor! pieselor finite i deeurilor de produc ie. Cerin ele la e%ecutarea lucrrilor >n picioare sunt e%puse >n I<S+ ,....'::-2C. ;a fiecare loc de munc l>ng maina unealt pe podea trebuie s fie gra ii de lemn pe toat lumgimea zonei de lucru! dar pe l ime nu mai mic de '!)m de la pr ile ieite ale strungului. ;a elaborarea procesului tehnologic este necesar de prevzut organizarea na ional a locului de munc. De micorat traumatismul de produc ie ne permite$ amplasarea comoda a sculelor i dispozitivelor pe stilaje! semifabricatelor >n ambalaj special! >ntrebuin area planetelor pentru desene. #mplasarea utilajului tehnologic pe sectorul proiectat este artat pe planificarea tehnologic care va fi prezentat >n partea grafic a proiectului. ; imea trecerilor i drumurilor! distan a dintre maini unelte i elementele cldiriise e%ecut >n dependen de utilajul folosit! mijloacelor de transport! semifabricatelor prelucrate i materialelor. +recerile i drumurile >n sec ii i pe sectoare trebuie s fie marcate cu linii de culoare alb cu l imea nu mai pu in de ,'' mm. Materialele! piesele! piesele finite la locurile de munctrebuie s fie aranjate pe stilaje i >n lzi prin metode ce asigur comoditatea apucrii la folosirea mecanismelor de ridicat! >naltimea postamentelor semifabricate la locul de munc
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

&:

trebuie de alesreieind din condi iile comodit ii scoaterii pieselor din ele! dar nu mai sus de "m/ l imea dintre postamente trebuie s fie nu mai pu in de '!Cm. #mbalajul care se elibereaz i materialele de ambalare este necesar de >nlturat de pe locurile de munc >n locurile special prevzute. -rotec ia sanitar Hn legtur cu organizarea locului de munc! muncitorii trebuie s men in cur enia pardoselelor! cur irea de praf a utilajelor! splarea geamurilor! etc. Deoarece murdrirea cu uleiuri tehnice! diferite deeuri pot provoca accidente prin alunecare! >mpiedicare etc. Deseurile! gunoiul i c>rpele aflate >n interiorul sec iei. ;a terminarea lucrului resturile de uleiuri care sunt folosite pentru ungere i rcire se vor str>nge >n vase speciale i >ndeprtate >n afara sec iei. De asemenea se va atrage aten ia asupra stingerii chibritelor i igrilor >n zona de lucru! deoarece! pentru degrasarea pieselor se folosete substan e uor inflamabile cum ar fi benzina. Hn afar de grija ce se acord >mbracamintei de protec ie i de lucru este necesar i un control continuu asupra >ntre inerii acestei >mbrcmin i! >mbrcmintea trebuie s men in temperatura normal a corpului de :)!&...:25 C. #dic muncitorii vor folosi >mbrcmintea dup tipul de activitate i dup anotimp. ;a locurile de munc este pericolul de incendiu! i de aceea nu se vor purta haine din fibre sintetice. Hncl mintea trebuie s corespund configura iei piciorului i s asigure aerisirea lui. 9chipamentul de protec ie i echipamentul de lucru se acord personalului muncitor >n dependen de activitatea pe care o desfoar. ;a prelucrarea mecanic prin achiere muncitorii trebuie s fie asigura i cu$ echipament de protec ie a ochilor! echipament de protec ie a cilor respiratorii 3dac este nevoie6/ echipament de protec ie a m>inilor i picioarelor / echipament de protec ie a organelor auditive contra zgomotului/ echipament de protec ie a capului.

-entru protec ia capului se vor folosi diferite capioane! glugi sau bonete. -entru protec ia contra zgomotului se vor folosi aprtoare e%terioare la urechi sau antifoane care constau din mici piese din bumbac sau material poros moale care se >ntroduc >n urechi pentru atenuarea efectului nociv al zgomotelor. -entru protec ia organelor vizuale se vor folosi ochelari cu aprtoare laterale! cu coule e sau cu grile metalice. -entru protec ia miinilor se vor folosi diverse tipuri de mnui din bumbac sau l>na.
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

&A

-entru protec ia picioarelor se vor folosi bocanci cu talpa din cauciuc pentru a nu ptrunde diferite uleiuri sau achii. Hn caz dac muncitorul va e%ecuta unele lucrri de repara ie la aparatele electrice ale mainii unelte atunci ca-echipament de protec ie contra electrocutrii trebuie s foloseasc mnui i cizme din cauciuc >n stare bun fr crpturi sau guri. 9chipamentul electroizolat trebuie verificat >nainte de a fi folosit. Hn protec ia sanitar a muncitorului o importan mare o are i men inerea snt ii organismului! prin pstrarea integrit ii func ionale a pielii. Se va aduce la cunotin muncitorilor efectele nesntoase pe care le poate avea splarea cu benzin a m>inilor pentru a se cur de uleiuri! deoarece benzina are un efect nociz asupra pielii adic! degraseaz pielea! produce eczeme etc. 'ecuritatea electric 9lectrocutarea este accidentl electric cel mai grav la care pot fi e%pui muncitorii din toate domeniile de activitate dac nu cunosc >nprejurrile >n care pot fi accidenta i i dac nu au instructajul necesar. -ericolul electrocutrii >n sec ie poate proveni de la re eaua electric care alimenteaz sec ia cu energie. Hn sec ie este amplasat un panou electric cu tensiunea de :C'@ pentru functionarea utilajului tehnologic. 4rincipalele cauze ale accidentelor prin electrocutare pot fi% echipament de protec ie a capului. producerea unui arc electric la utilajul >n func iune/ lipsa sau deteriorarea izola iei de protec ie/ lipsa inscriptiilor de protec ie.

6asurile pentru e&itarea accidentelor prin electrocutare sunt% --izolarea electric a conductoarelor! folosirea carcaselor de protec ie legate la pm>nt/ -->ngrdirea cu plase metalice a elementelor sub tensiune/ --evitarea trecerii cablului de alimentare peste drumurile de acces. Securitatea antiincendiar Mijloacele de prevenire a incendiilor trebuie luate >n considerare de la proiectarea i amplasarea sec iei p>n la e%ploatarea ei! i anume$ >nlaturarea eventualelor cauze de provocare a incendiilor/
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

&&

evitarea formrii >n sec ie a amestecurilor e%plozive/ mrirea umedit ii relative a aerului acolo unde produsele permit/ amenajarea unor spa ii pentru fumat/ asigurarea unei bune evacuri a oamenilor din sec ie >n caz de incendiu/ instalarea cu scri de incendiu i a stingtoarelor necesare.

'ubstanele care sunt 5ntrebuinate 5n procesul de producie cu pericol incendiar sunt% lichidele de ungere i rcire 3 uleiurile 6 benzina folosit pentru degrasare pieselor. 6surile organizatorice de lupt contra incendiilor sunt% difuzarea msurilor referitoare la prevvenirea i combaterea incendiilor/ instruirea muncitorilor referitor la cauzele i prevenirea incendiilor dotarea cu utilaje i materiale tehnice de lupt contra incendiilor. 4entru stingerea incendiilor &or fi folosite ur toarele ateriale%

nisipul ca mijloc imediat de >nbuire a focarului de incendiu/ apa sub form de jeturi compacte sau dispersat >n picturi/ deverse substan e chimece! prafuri! tetraclorur de carbon! zpad carbonic. ;a stingerea incendiilor care au loc de la instala ii electrice se interzice folosirea materialelor se stingere lichide! >n acest caz se vor folosi nispul sau tetraclorur de carbon. De aceia sectia este prevzut cu amenajarea unor instala ii de stingere a incendiilor cu substan e lichide dar i lzi cu nisip.

).) Calculul siste ei de &entilare general


Degajri duntoare se socot degajrile de cldur i vapori de ap de la strungurile ce lucreaz i de la oameni. Cantitatea de umeditate degajat >n >ncpere de strungurile ce lucreaz la rcirea lor cu emulsii se determin din considera ia ,&'g la fiecare Uilovat de putere stabilit. Cantitatea de umezeal degajat de oameni de obicei se primete egal cu ,)'gFh la un lucrtor.
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

&)

2.1. Determim cantitatea total de umezeal degajat >n sec ie.


& = '.,& Nst + '.,)n

unde Nst - puterea stabilit )CUD n E numrul ,, oameni


& = '.,& T )C + '.,) T ,, =,,.4)kg F #

2.2. Determinm cantitatea decldur degajat$ a6 de la strunguri la rcirea lor cu emulsii.


-, = ,2. Nst = ,2. T )C = ,,)4) Kco F #

b6 de la oamenii ce lucreaz socotim ce cantitate de cldur degajat de un om = ,''\colFh.


- . = ,'' T n = ,'' T ,, = ,,'' Kco F #

c6>n total - = -, + - .
- = ,,)4) +,,'' = ,.24) Kco F #

3. Determinm fregven a schimbului de aer. a6 >n perioada de iarn. parametri aerului >n >ncpere$ temperatura aerului T33 = ,)C umeditatea aerului 2&* con inutul de umezeal >n aerul eliminat din >ncpere parametri aerului atmosferic
t a =,.C d 3n = C.: g F kg

a = CA*
d a = ,g F kg

Calculm schimbul de aer dup umeditate.


4= m kg F # d 3nt d a

7nde! = w ,''' = ,&.A ,''' = ,&A'' m = '.) '.C pentru >ncperile cu >nl imea # &m
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

&2

4=

Deoarece I b reesec degajrile de cldur >n acest caz se conpeseaz cu pierderile de cldur. @olumul >ncperii
V = # b m:

'.2 ,&A'' ,'2C' = = ,A2).2 kg F # C.: , 2. :

unde! h E >ml imea >ncperei hM4m l E lungimea >ncperei lM:'m b E l imea >ncperei bM,.m
V = 4 :' ,. = :.A'm :

@olumul >ncperii ce-i revine unui muncitor


L= V :.A' = = .4A.&m : n ,,

Deoarece @cA' m : ! la divizibilitatea schimbului de aer dup umeditatea mai mic de o unitate i >n perioada de iarn schimbul de aer artificial nu se organizeaz limit>ndu-se numai cu aerisirea sec iei. b6 >n perioada de var Calculul schimbului de aer se face dup degajarea de cldur
t a = .:C

bradMbM,,)4)\calFh @aloarea total a cldurii de surplus.


( sp = -surp V kca F m : #

unde!@ - volumul >ncperei m :


-surp = -tot + -rad
- surp = ,.24) +,,)4) = .AA4.kca F #

( sp =

- surp V

.AA4. = 2.&kcai F m : # :.A'

Hn sec ia precutat degajrile de cldur sunt ne>nsemnate. -entru astfel de sec ii >n perioada de var se permite ridicarea temperaturii >n zona de lucru nu mai mult de :C fa a de temperature mediului >nconjurtor.
t z = t a + :C =,. + : =,&C
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

&C

Determinm temperature zonei de sus! folosind gradientul de temperatur care pentru sec iile mecanice se primete M '.:C
t zs = t z + 3# .6 '.: = ,& + 34 .6 '.: = ,2.,C

Calculm cheltielile aerului ce ptrunde >n >ncpere.


4= '..A ( t zs t a ) -surp kg F #

4=

.AA4. A&))' = = )C':kg F # '..A (,2., ,. ) :.)

Determinm volumul aerului ce ptrunde >n >ncpere.


Lp = 4 mF# 5 tz

unde! jM'!'A&
Lp = )C': )C': = = ,''24m F # '.'A& ,& '.)2&

Divizibilitatea schimbului de aer.


V ,''24 n= = :., :.A' n= Lp

). Determinm puterea motorului ventilatorului.


N= L.K kw :)' ,'. v t

unde! 0 E presiunea >n sistemul de ventelare.Conform normativelor tehnice mrimea presiunei se stabilete nu mai mare de ,''kg F m . .
. = )&kg F m .

\ E coificentul de rezervcare este egal cu ,!,& E ,!. \ M ,!,2


v - randamentul ventilatorului
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

&4

v M'!& E '!) v M'!&


t - randamentul sistemei de transmisie

Hn cazul c>nd ventilatorul este instalat pe o a% cu motorul t M,


N = .4A.& )& ,.,2 ..:4).2 = = ,..kw :)' ,'. '.& , ,C:)'

#legem motorul cu puterea ..&

7.1.rganizarea producerii.
Calculul numrului de muncitori. -rograma de fabricare a sculei B8roL se ea >n considera ie dup urmtorul sistem$ -rograma anual de fabricare a piesei. Numrul necesar de piese pentru asamblarea piese 3sculei6. -ia a de desfacere conform ordenului tehnic >n domeniul economic ;a interprindere primim programa anual de fabricare$ NM&''buc/
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

)'

1ezerveM,&*/ +otalM&2&bucFan. Hn dependen de procesul tehnologic >ntocmim calculul economic$ lu>nd >n considera ie to i factorii care influien eaz la fabricarea piesei 3sculei6.[in>nd cont de ideea micorrii acestor factori p>n la minim! pstr>nd calitatea necesar i >ndeplinind norma de fabricare la timp. Calcului tactului de fabricare$
m =
Fut . )' :CC' )' = = A'A min/ N &2&

7nde$
Fut . -

fondul anual real de lucru a utilajului 3ore6.

- programa anual de fabricare a pieselor.

+impul mediu pe bucat$


t buc. =

buc.

7nde$
t buc. -

timpul pe bucat la fiecare opera ie.

n - numrul de opera ii.


+impul pe bucat la fiecare opera ie! strungurile folosite i timpul rmas sunt date >n tabelul de mai jos$ +abelul normrii tehnice. Nr. opera ii ''& ',' ',& '.' '.& ':' ':& 'A' 'A& '&' Strung +,+8 +,+8 +,+8 +,+8 +,+8 )-C. )-C. :2.A :2.A :2.A
Tb

Ta

Tpi

Tbuc.

Categoria """ """ """ """ "@ "@ "@ """ """ """
Coala

,.) ., ,'!C ,A ,.. ,AA 2 A.C4 4!C 2!.

min '.2C ,.& ,.A ,.A) ,.A. ,!AC '.C2 '..) '.: '.:

min ,C .' .' ,C ,C .' .' ,, ,A ,,

min :!. .:!)) ,:.:& ,)!&. :!&, ,A)!& C!44 2!:C ,.!A 4!22

Mod Coala Nr. Document

Semnt.

Data

-roiect de diploma

),

'&&

:Y):A

:4
t buc.med =

'.:,

,A

A,!).

"@

buc .

.C).4 = .) min/ ,,

Coeficientul de fi%are a opera iei$


t o. f =

m
t buc.med

A'A = ,&.&:/ .)

Dup coeficientul dat opera ii aparte$

t o. f

observm c tipul de producere este de serie.

Calculul numrului utilajului pentru >ndeplinirea programei date de producere! pe


N t buc. / Fut . )'

C c.i =
Cc.''& = Cc .',' = C c.',& =

&2& :.. = '.''2 C p .''& M, :CC' )' &2& .:.)) = '.'& C p.',' M, :CC' )' &2& ,:.:& = '.': C p.',& M, :CC' )'

C c.'.' = C c.'.& =

&2& ,).&. = '.'A C p.'.' M, :CC' )' &2& :.&, = '.''C C p .'.& M, :CC' )'

Cc.':' =

&2& ,A).& = '.:) C p.':' = , :CC' )' &2& C.44 = '.'. C p.':& = , :CC' )'

C c.':& = Cc.'A' =

&2& 2.:C = '.',C C p.'A' = , :CC' )' Cc.'A& = C c.'&' = &2& ,..A = '.': = , :CC' )' &2& 4.22 = '.'.A =, :CC' )'

C c .'&& =

&2& A,.). = '., C p .'&& = , :CC' )'

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

).

-recizm numrul real de locurilor de munc >n dependen de numrul de strunguri i tipul lor. Deci avem & locuri de munc. Determinm coeficientul de >ncrcare a loculuide munc$
C . .med =

C C

c .i p .i

'.)C2 = '.')/ ,,

Determinm numrul necesar de lucrtori i coeficientul lor de >ncrcare. Calculul numrului de producere a strungurilor lucrtoare! se poate de >ndeplinit dup comple%itatea de prelucrare a semifabricatelor! in>nd cont de suma total a normrii timpului! este necesar de >ndeplinirea programa sec iei sau dup numrul de utilaje primite.-entru acest scop vom folosi fomula urmtoare.
&c = Fut . C p k . Fm k dm /

unde$ =rm - fondul de lucru al muncitorului de baz =rmM,C&&ore. 7nde$ k . -coeficientul de incarcare a utilajului 7nde$
k dm -coeficient

de multipl

k dm M3,!,-,!:6

&c ''& = &c ',' = &c ',& = &c '.' = &c '.& = &c ':' = &c ':& = &c 'A' =

:CC' , '.'2 = '.,: &c ''& =,/ ,C&& ,., :CC' , '.'2 = '.,: & p ',' =,/ ,C&& ,., :CC' , '.'2 = '.,: & p ',& = ,/ ,C&& ,., :CC' , '.'2 = '.,: & p '.' = ,/ ,C&& ,., :CC' , '.'2 = '.,: & p '.& = ,/ ,C&& ,., :CC' , '.'& = '.'4 & p ':' = ,/ ,C&& ,., :CC' , '.'& = '.'4 & p ':& = ,/ ,C&& ,., :CC' , '.'C = '.,& & p 'A' = ,/ ,C&& ,.,

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

):

&c 'A& = &c '&' = &c '&& =

:CC' , '.'C = '.,& & p 'A& = ,/ ,C&& ,., :CC' , '.'C = '.,& & p '&' = ,/ ,C&& ,., :CC' , '.') = '.,, & p '&& =,/ ,C&& ,.,

#naliz>nd aceste calcule putem spune c avem nevoie de ,, locuri de munc. Determinm coeficientul de >ncrcare mediu a muncitorilor$
C .med .mun. =

& &

ci pi

,.:4 = '.,./ ,,

Calculm flu%ul tehnologic$


' te#. = C pi n i = , , + , , + , , + , , + , , + , , + , , + , , + , , + , , + , , = ,,buc/
i =, m

7nde$
' te#. -

stocul necesar la linia tehnologic

m - numrul de opera ii tehnologice.


C pi

- numrul de locuri de munc primit la fiecare opera ie. numrul de prelucrare >n acelai timp.
N N z! ' k o. f &2& = ,:buc/ .&' . ,,.A

ni -

Numrul de piese prelucrate la un schimb >l determinm cu formula dat$


Ns = =

7nde$
N z!

- numrul de zile lucrtoare.

- programa anual. - coeficientul de fi%are a opera iilor.

' - numrul de locuri de schimburi.


k o. f

7.2Calculu costului de producie.


Calculul costului piese 3sculei6. -entru a determina costul materialului la unitate de produs este necesar mai >nt>i de a face calculele cheltuielelor la producere! dup articolul de baz a calculului.
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

)A

Cheltuiele pentru materie prim se determin pe calea >nmul irii greut i semifabricatului negru la pre ul planificat la unitatea greut i ei i la urm >nlturm din aceast sum costului deeului$
C mp = a ms. f b md = AC A.& A.C ..C = .'..& ei/

7nde$

a - pre ul pentru un Ug de materie prim 3lei6


b
m s. f
mp

a = AC ei .

- pre ul pentru un Ug de deeuri 3lei6 b = A.C' ei . - greutatea semifabricatului


m s . f = A.&kg

- massa piesei 3sculei6

m p = ..Ckg

md = m s ! f m p = A.& ..C =,.2 kg /

Costul materialului pentru toat programa anual$

mp

= C mp N = .'. &2& = ,,)A:2 ei/

Calculul energiei electrice consumat. -entru a calcula acest indice mai >nt>i trebuie determinat puterea total a utilajului tehnologic care este instalat >n sec ie.
C eN = N e Fut . k mme k e 1, = )C :CC' '.'&) '.AA '.4C = ):2, ei/
i =, n

7nde$

N - puterea total a utilajului.


e

Fut . -

fondul anual real de lucru a utilajului.

mme

- coeficientul mediu de >ncrcare a utilajului. pre ul unui UD de energie electric.

ke -

coeficient de cerere 3>l lum de la '!A-'!A&6.

1 , 1 , M'!4Clei

-uterea strungurilor. <pera ia ''& ',' ',& '.' Strungul +,+8 +,+8 +,+8 +,+8 -roiect de diploma -uterea 2!& 2!& 2!& 2!&
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

)&

'.& ':' ':& 'A' 'A& '&' '&&

+,+8 )-C. )-C. :2.A :2.A :2.A :Y):A

2!& ) ) A!& A!& A!& &

-re ul de energie electric consumat la prelucrarea unei piese$


C eN ):2, Ce = = = ,,., ,, ei/ N &2&

Calculul fondului de remunerare a muncii. =ondul de remunerare de producere a muncitorilor se formeaz din salariul de baz i cel suplimentar.-entru a calcula salariului de baz mai >nt>i trebuie de determinat lista de pre uri la toate opera iile procesului tehnologic de prelucrare a piesei 3sculei6. ;ista de pre uri total pentru prelucrarea unei piese 3sculei6$
S tar = t buc. C / )'

7nde$
C

- salariul corespunztor gradului de munc a muncitorului. norma de timp la opera ia dat >ntr-un minut. " .!)) "" :!:& """ :.4C "@ A!&& @ &!&, @" )!.C

t buc. -

Calificarea ;eiFor
S tar =

:.. :.4C + .:.)) :.4C +,:.:& :.4C +,).&. :.4C + :.&, A.&& + )' ,A).& A.&& + C.44 A.&& + 2.:C :.4C +,..A :.4C + 4.22 :.4C + A,.). A.&& + = )' = ,4 ei/

N S tar = S tar N = ,4 &2& = ,'4.& ei/

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

))

;ista de pre uri la prelucrarea semifabricatului la toate opera iile proiectate a procesului tehnologic se reduc >n tabelul general a normei de timp i lista de pre uri la opera iile procesului tehnologic. Determinm premiul$
1r = ,&* S tar = '.,& ,4 = ..C& ei F buc/

1rN = 1r N = ..C& &2& = ,):4 ei/

Dererminm salariul de baz$


S baz = S tar . + 1r = ,4 + ..C& = .,.C& ei F buc/
N S baz = S baz . N = .,.C& &2& = ,.&)A ei/

Salariul suplimentar$
S a = ,.* S baz = '.,. .,.C& = ..). ei F buc/

S aN = ..). &2& = ,&') ei/

Determinm salariul total$


S tat = S baz . + S a = .,.C& + ..). = .A.A2 ei F buc/
N S tot = S tot . N = .A.A2 &2& = ,A'2' ei/

Determinm salariul lunar mediu a muncitorilor$


S un. = S tot N .A.A2 &2& = = CC: ei/ ,. &ci ,. ,.:4

Defalcri >n fondul social$


CAS = .C* S tot = '..C .A.A2 = ).C& ei F buc/
CAS N = CAS N = ).C& &2& = :4A' ei/

Calculul general al sec iei$ =iecrui muncitor trebuie s-i apar in o suprafa de A.&m . ! pentru piese suprafa a trebuie s fie apro%imativ ,.&m . . Suprafa a sec iei se determin dup formula$
S tot = S ind . + S au0 + S cd + S dep. + S adm. + S c /

7nde$
S ind

- suprafa a industrial care se determin dup gabaritele strungurilor.


Coala

Determinm suprafa a ocupat de strunguri dup gabariturile mainii-unelte$


Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

)2

S s = A 2/ m .
Sg

- este necesar pentru pentru deservirea de ctre muncitor a locului de munc


S g = S s n/ m .

sau pentru depozitarea materialelor.

n - numrul de locuri din care poate fi deservit maina-unealt.


S = (S s + S g ) k! m.

7nde$ UM3'!'&...:6 +,+8


S s = ... ,.C = :.4)m . /
S g = :.4) . = 2.4.m .

S = ( :.4) + 2.4. ) ,., = ,:m . / S tot = :.4) + 2.4. +,: = .A.CCm . /

)-C.
S s = . ... = A.Am . /
S g = A.A , = A.Am .

S = ( A.A + A.A ) ,., = 4.)Cm . / S tot = A.A + A.A + 4.)C = ,C.ACm . /

:2.A
S s = :.. ,.C = &.2)m . /
S g = &.2) . = ,,.&.m .

S = 3&.2) +,,.&.6 ,., = ,4m . / S tot = &.2) +,,.&. +,4 = :)..Cm . /

:Y):A
S s = :.A ,.) = &.AAm . /
S g = &.AA , = &.AAm .

S = ( &.AA + &.AA ) ,.. = ,:m . / S tot = &.AA + &.AA + ,: = .:.CCm . /


Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

)C

Nr.de operatii ''&!','!',&!'.'!'.& ':'!':& 'A'!'A&!'&' '&&

+ipul strungului +,+8 )-C. :2.A :Y):A

Iabariturile mm ..&'%,C,' .'&'%..A' :.''%,C&' :A&'%,)&'

Suprafa a
m.

-re ul lei. &&''' )&''' 2:''' C2'''

.A.CC ,C.AC :)..C .:.CC

S ind = .A.CC & + ,C.AC . + :)..C : + .:.CC = .4Am . /


S au0 S cd

suprafa a au%iliar )m . .

- suprafa a depozitului de instrumente ,.m . . suprafa a controlului tehnic. suprafa a admisibil.


S tot = .4A + ) + ,. + ) + ,& + ) = ::4m . /

Sc -

S adm. -

"nvesti ia capitalului sec iei mecanice se calculeaz dup formula urmtoare$


6 c = C mu + C 3n + C ct /

7nde$

C mu -

pre ul mainilor-unelte.
1mu = &&''' & + )&''' . + 2:''' : + C2''' , = 2,,''' ei/
C mu = 1mu ,.,& ,.,& = 2,,''' = 2,2.: ei/ k f .o ,,.A

C 3n

- costul >ncperii sec iei ocupat cu strunguri.


Cn = S tot .A) ::4 .A) = = 2:,& ei/ k f .o ,,.A

C et

- pre ul echipamentului tehnologic.


C et = ,.* C mu = '.,. 2,2.: = C)') ei/ 6 c = 2,2.: + 2:,& + C)') = C2)AA ei/

#mortizarea utilajului$
( C ,'* ) - din pre ul utilajului.
A =1 m.u C*/
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

)4

Aut . = 2,,''' '.'C = &)CC' ei/

#mortizare cldirii$
( . A* ) - din suprafa a total a cldirii$
Ac . =6 c .*/ Ac . = C2)AA '.'. = ,2&. ei/

Calculul pre ului de cost al produsului$ Calculul cheltuielelor directe$


C dir = C mp + C c + S baz + CAS + S a = .'..& +,, + .,.C& + ).C& + ..). = .AA.C. ei F buc/
N Cdir = Cdir N = .AA.C. &2& = ,A'22, ei/

Calculul cheltuielelor indirecte$


C ind = ..* C dir = '... .AA.C. = &:.C ei
N Cind = Cind N = &:.C &2& = :'4:& ei/

-re ul de cost al produsului$


1cp =C dir +Cind = .AA.C. +&:.C = .4C.). ei F buc/

Cheltuiele comerciale indirecte$


C adm.com = .'* 1cp = '.. .4C.). = &4.2 ei F buc/

-re ul de cost comple% al produsului$


1ccp = 1cp +C adm.com = .4C.). +&4.2 = :&C.: ei F buc/

Calculul venitului$
C p = 1ccp + .'.) = :&C.: + .'.) = :2C.4 ei F buc/
N Cp = C p N = :2C.4 &2& = .,2C)2 ei/

TVA = .'* C p = '.. :2C.4 = 2&.C ei F buc/ TVA N = TVA N = 2&.C &2& = A:&C& ei/

Determinm pre ul produsului$


1p = 1ccp + C p = :&C.: + :2C.4 = 2:2.. ei F buc/

Determinm pre ul eirelor$


1e = TVA + 1p = 2&.C + 2:2.. = C,: ei F buc/

+oate aceste date le introducem >n tabel$


Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

2'

Nr. , . : A & ) 2 C 4 ,' ,, ,. ,: ,A

Denumirea Cheltuieli pentru materie Cheltuieli pentru electricitate Salariul de baz Salariul suplimentar C#S Cheltuieli directe Cheltuieli indirecte -re ul de cost al produsului Cheltuieli comerciale -re ul produsului comple% @enitul -re ul produsului +@# -re ul de eire Calculul punctului critic.
1, =

-re ul leiFbuc .'..& ,, .,.C& ..). ).C& .AA.C. &:.C .4C.). &4.2 :&C.: :2C.4 2:2.. 2&.C C,:

(1

ccp

. C dir . ) N ,'''

3:&C.: .AA.C.6 &2& = )& 9 ,'''


1: = 1p. N ,''' = 2:2.. &2& = A.A 9 ,'''

1. =

1ccp . N ,'''

:&C.: &2& = .') 9 ,'''


N cr =

C cons . N ,A,., &2& = = ,)A 9 1p C dir 2:2.. .AA.C.

Ccons. M 1 ccp . - C dir M:&C.:-.AA..M,A,.,

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

2,

A.A

.')

f -ro

it

)&

i iel u t el Ch
,)A &2&

7.3Calculul indicatorilor tehnico:econo ici.


,.-rograma anual de eire$ - >n e%presie natural &2& buc i. ..Numrul strungurilor$ Numrul de strunguri M ,, :.Coeficientul de folosire a strungurilor M '!')C A.@olumul de munc a fabricrii$
Vbuc = )' k dm

buc

.C).4 = A.:&/ )' ,.,

&.@olumul costului produsului$


Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

2.

Vmu =

)' k dm

buc

.C).4 = A.:&/ )' ,.,

).Numrul lucrtorilor de baz M ,, oameni. 2.Salariul mediu al muncitorilor de baz M CC: leiFlun. C.Coeficientul multiopera ional de deservire$
k dm =

N N

mu

,, = ,/ ,,

4.-uterea utilajului M )CUD. ,'.-uterea la un strung M)..UD. ,,.Hncrcarea eletricde muncii >n baza muncitorilor$

N = )C = )../ mp ,,
e

,..-roduc ia de eire la pre ul interprinderii$ - pentru un muncitor de baz


1pr N e C,: &2& = A..&mii.. ei/ ,:

mp

- pentru un leu din produc ia de baz


1pr N 1ut . + 6 c C,: &2& = &.:./ 2,.2.: + C2)AA

,:.-re ul total al produsului M 2:2..lei. ,A.-unctul fr cheltuieli ,4, ,&.1entabilitatea.


Nr = Cp 1ccp ,''* = :2C.4 ,'' = ,'*/ :&C.:

"ndicii tehnico-economici ai produc iei Nr. Denumirea indecelui 7nitateade -roiect de diploma -entru opies
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

2:

msur , -rograma anual de eire -estimarea natural 8uc i &2& . : A & ) 2 C 4 ,' ,, ,. Numrul de strunguri Coeficientul de >ncrcare a strungului @olumul de munc @olumul costului produsului Numrul lucrtorilor de baz Salariul mediu al muncitorilor de baz Coeficientul multiopera ional de deservire -uterea utilajului -uterea pentrun strung Hnzestrarea muncii cu energir -roduc ia de eire la pre ul interprinderii$ - pentru un muncitor de baz - pentru un leu din produc ia de baz ,: ,A ,& -re ul produsului total -unctul critic 1entabilitatea Mii lei lei lei buc i * A..& &.:. 2:2.. ,)A ,'* unit i Norm-ore m.u-ore oameni lei ,, '!')C A.:& A!) ,, CC: , )C ).. )..

UD \D UD

;ibliografie
,. B-roiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanic prin achiereL@ol. , -ico C. 9ditura universitas Chiinu ,44. ..L+ehnologiide prelucrare pe maini de frezat B#. @lase! C. Negru. :. B+ehnologii de prelucrare pe maini de rectificatL #. @lase! S. Iheorghiu A. B+ehnologia construc iilor de mainiL #. @lase.
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

2A

&. BMaini-unelte i sisteme de mainiL Ir. Domente! C. Dru u ). BScule achietoareL Mircea Mihailide! "rina croitoru. 2. BScule achietoareL "on 8ostan C. B7tilajul i tehnologia prelucrrilorL Mihai @oicu! @eronica Iheorghe 4.L+ehnologii de prelucrare cu scule din materiale dure i e%tradureL. Iavrila ". Drgu 9. ,'.L+oleran e i control dimensionalL 8anta N.!Iherghel N. ,,.L#ngrenajeL 8otez 9. ,..L1egimuri de achiere! adausul de prelucrare i norme tehnice de timpL@lase #.

Cuprins$
,., Descrierea construc iei sculei achietoare. ,.. #pricierea tehnologit ii construc iei sculei. ,.: Cerin ele tehnice pentru material! semifabricat! scul e%ecutat .., dustificarea metodei de obtinerea a semifabricatului. ... 9loborarea prealabil a traseului tehnologic de prelucrarea mecanic ..: #legerea utilajului tehnologic$ scule! dispozitive i verificatoare ..A 9laborarea prealabil a planului de opira ii de prelucrare mecanic integral. ..) Calculul dimensiunilor! adausurilor i toleran elor interopera ionale ale semifabricatului! pentru o suprafa prin metoda analitic! iar restul tabelar. ..2 Calcolul parametrilor regimului de achiere! pentru o suprafa prin metoda analitic! iar pentru celelalte prin metod tabelar. ..C Normarea tehnic a opera iilor tehnologice
Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

2&

:., -roiectarea dispozitivului de prelucrare mecanic 3descrierea principiului de func ionare! calculul erorii de bazare!calculul for ei de str>ngere a semifabricatului6. :.. -roiectarea unui mijloc de verificare 3calculul dimensiunilor de e%ecu ie a suprafe elor active. :.: Calculul i proiectarea sculei achietoare cu care se prelucreaz piesa3determinarea parametrilor geometrici apr ii achietoare i calcolul rezisten ei corpului sculei6. :.A 9lemente de automatizare i mecanizare A., <rganizarea locului de munc a muncitorului A.. <rganizarea deservirii a mai multor maini unelte A.: <rganizarea controlului tehnic interopera ional i final.Msuri de protec ia muncii. A.A Calculul sistemei de ventilare general &.,<rganizarea producerii. &..Calculu costului de produc ie. &.:Calculul indicatorilor tehnico-economici. ). Documenta ia tehnologic.

Coala Mod Coala Nr. Document Semnt. Data

-roiect de diploma

2)

S-ar putea să vă placă și