Sunteți pe pagina 1din 6

Penal curs 5 20.03.

2014
RECIDIVA este o forma a pluralitatii de infractiuni, constand in savarsirea
unei infractiuni cu intentie sau cu intentie depasita pentru care legea prevede
predeapsa inchisorii de un an sau mai mare, dupa ce persoana in cauza a fost
definitiv condamnata la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, a fost reabilitata
ori s-a implinit termenul de reabilitare. Exista recidiva si in cazul in care una
dintre pedepse este detentiunea pe viata.
In noua reglementare,legiuitorul a dat o noua definitie generala recidivei fara a
mai distinge intre recidiva post condamnatorie si post recidivorie, asa cum se
facea in CP anterior iar recidiva mica nu mai este reglementata. Mica recidiva
consta in savarsirea a 3 infractiuni pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii
mai mica de 6 luni ca prim termen al recidivei.
Elementul esential care deosebeste recidiva de concursul de infractiuni este
existenta unei hotarari definitive de condamnare. Recidiva evidentiaza o
periculozitate mai mare decat a infractorilor primari, dovedind persistenta
condamnatilor la savarsirea de infractiuni.
Termenii recidivei: elementele starii de recidiva, respectiv condamnarea
definitiva pentru o infractiune anterioara si noua infractiune savarsita poarta
denumirea de termeni ai recidivei. Ori de cate ori examinam starea de recidiva,
ne raportam la termenii acesteia, adica la prima condamnare, indiferent daca a
fost executata sau nu si la a 2 infractiune, savarsita in stare de recidiva.
Recidiva presupune, asadar, cel putin 2 infractiuni, indiferent de forma lor,
consumata sau tentativa si indiferent daca la savarsirea lor au participat si alte
persoane ori daca infractiunile respective sunt prevazute in CP sau in alte legi
speciale sau nepenale care cuprind dispozitii penale.
Primul termen al recidivei consta intotdeauna intr-o condamnare definitiva, fie
la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, fie la pedeapsa detentiunii pe viata. Al
doilea termen al recidivei este format din toate cazurile din savarsirea din nou
a unei infractiuni cu intentie sau cu intentie depasita pentru care legea prevede
pedeapsa inchisorii de un an sau mai mare ori pedeapsa detentiunii pe viata.
Modalitatile recidivei: sunt formele pe care le poate avea aceasta in functie de
modificarile variate la care sunt supusi cei 2 termeni. Cele mai cunoscute
modalitati sunt:
1. Recidiva post- condamnatorie: adica dupa condamnare exista in cazul
savarsirii de catre infractor a unei infractiuni inainte de inceperea
executarii pedepsei la care a fost condamnat prin hotararea definitiva, in
timpul executarii acesteia ori in stare de evadare.
2. Recidiva post executorie: sau dupa executare, exista in cazul savarsirii
de catre persoana condamnata a unei infractiuni pentru care legea prevede
pedeapsa inchisorii de un an sau mai mare, dupa ce pedeapsa pentru prima
infractiune a fost executata in intregime sau considerata ca executata. Desi
nu mai este reglementata diferit in NCP, recidiva post executorie este
importanta ca si criteriu de individualizare a pedepsei intrucat ea releva
un grad ridicat de perseverenta infractionala si totodata un esec al
procesului de reeducare din penitenciar.

- Recidiva generala: marcheaza cazul in care infractiunile comise de
aceeasi persoana si care marcheaza cei 2 termeni ai recidivei sunt de
natura diferita. De exemplu, prima infractiune comisa pentru care a fost
pronuntata o hotarare definitiva de condamnare este un furt iar fapta
comisa ulterior si care constituie al 2 termen al recidivei este o talharie.
CP roman a adoptat modalitatea recidivei generale.
- Recidiva speciala : exista atunci cand cei 2 termeni ai recidivei sunt
infractiuni de aceeasi natura: fie furt, inselaciune, evaziune fiscala, etc.

a. Recidiva relativa: atunci cand legea conditioneaza existenta ambilor
termeni ai recidivei sau numai unuia dintre ei de anumite cerinte, precum
gravitatea primei condamnari pentru a dovedi perseverenta infractionala a
infractorului.
b. Recidiva absoluta : atunci cand existenta ei nu este conditionata de
gravitatea primei condamnari.

Recidiva mare: exista atunci cand primul termen este format dintr-o
condamnare cu inchisoare ce prezinta o gravitate mai mare si care
trebuie sa depaseasca o anumita limita (6 luni in CP anterior, 1 an in
NCP)
Recidiva mica: exista atunci cand primul termen al recidivei este
format dintr-un numar de condamnari definitive prevezute de lege
privitoare la pedepse privative de libertate. In CP anterior pentru
existenta micii recidive erau necesare 3 condamanari cu inchisoarea
pana la 6 luni. In NCP a fost adoptata modalitatea recidivei mari fiind
abandonata modalitatea recidivei mici.

Recidiva cu efect unic: este acea forma a recidivei ale carei efecte sunt
aceleasi ori de cate ori s-ar repeta starea de recidiva.
Recidiva cu efecte progresive: este aceea al carei continut se agraveaza
progresiv cu fiecare noua recidiva. NCP reglementeaza recidiva cu efect
unic.

Recidiva teritoriala: exista atunci cand primul termen este o condamnare
pronuntata prin hotarare judecatoreasca de o instanta nationala.
Recidiva internationala : exista atunci cand primul termen este
reprezentat de o condamnare poronuntata de o instanta straina.

Recidiva perpetua: sau permanenta se realizeaza indiferent de intervalul
la care s-a savarsit din nou o infractiune
Recidiva temporara: se realizeaza numai daca savarsirea din nou a unei
infractiune a avut loc inlauntrul unui anumit termen.
CONDITIILE PRIMULUI TERMEN AL RECIDIVEI:
Existenta unei hotarari definitive de condamnare la pedeapsa inchisorii
mai mare de un an, indiferen daca pedeapsa a fost sau nu executata.
Trebuie sa constea intr-o condamnare penala, adica o pedeapsa privativa
de libertate care trebuie sa fie inchisoarea mai mare de un an sau
detentiunea pe viata. Pedeapsa amenzii nu poate constitui prim termen al
recidivei. Condamnarea poate fi urmarea comiterii unei infractiuni
consumate ori a unei tentative, indiferent de forma de participatie a
autorului in calitate de autor, instigator sau complice. Hotararea poate fi
pronuntata pentru o singura infractiune sau pentru un concurs de
infractiuni, caz in care se are in vedere pedeapsa rezultanta care trebuie sa
fie mai mare de un an. Conform art 41 alin 3 NCP poate constitui prim
termen al recidivei si o hotarare de condamnare pronuntata in strainatate
pentru o fapta prevazuta de legea penala romana daca hotararea de
condamanare a fost recunoscuta potrivit legii. Poate constitui prim termen
al recidivei o condamnare definitiva cu suspendarea executarii peepsei dar
si o condamnare definitiva in raport cu care a intervenit gratierea ori
liberarea conditionata. Nu poate constitui prim termen al recidivei o
condamnare in privinta careia s-a amanat aplicarea pedepsei ori instanta a
dispus renuntarea la aplicare pedepsei deoarece in aceste cazuri se inlatura
orice efect penal al hotararii cu exceptia executarii masurilor de siguranta
si a obligatiilor civile prevazute in hotarare.
Hotararea de condamnare sa fie pronuntata pentru o infractiune savarsita
cu intentie directa, indirecta sau cu intentie depasita (praeterintentie).
Conditiile celui de-al 2 termen al recidivei:
a. Savarsirea din nou a unei infractiuni cu intentie directa sau indirecta ori cu
intentie depasita dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de condamnare.
Cel de-al 2 termen poate consta fie intr-o singura infractiune, fie intr-un
concurs de infractiuni. Starea de recidiva se stabileste cu fiecare recidiva
in parte si se aplica sanctiunea adevata. Infractiunea care constituie al 2
termen al recidivei poate avea forma tentativei sau foma consumata si
poate consta in participarea la savarsirea acesteia in calitate de autor,
instigator sau complice. Poate fi alcatuit si dintr-o infractiune continua
care, sub aspectul laturii obiective, se caracterizeaza prin prelungirea in
timp a activitatii infractionale pana la interventia faptuitorului ori a altei
persoane care ii pune capat.
b. Sa fie pedepsita de legea penala cu pedeapsa inchisorii de un an sau mai
mare ori cu detentiunea pe viata.
c. Noua infractiune sa fie savarsita pana la reabilitare sau implinirea
termenului de reabilitare.
d. Trebuie sa fi fost savarsita de acelasi infractor care fusese anterior
condamnat definitiv.
Condamnarile care nu atrag starea de recidiva : art 42 din NCP prevede
aceste condamnari:
Faptele care nu mai sunt prevazute de legea penala: aceasta conditie
negativa intervine atunci cand noua lege penala a dezincriminat o fapta pe
care legea veche o prevedea ca infractiune. Pentru ca dezincriminarea sa
produca efecte, noua lege trebuie sa intervina inainte de condamnare sau
inainte de executarea pedepsei.
Infractiunile amnistiate : amnistia este o cauza care inlatura caracterul
pernal si are drept efect inlaturarea executarii pedepsei pronuntate si a
celorlalte consecinte ale condamnarilor.
Infractiunile savarsite din culpa: nu pot constitui termen al recidivei
intrucat legiuitorul a apreciat ca in aceste situatii infractorul prezinta o
stare de pericol mult mai redusa decat cel care comite fapta cu intentie.
Condamnarile pentru fapte savarsite in timpul minoritatii: intrucat
minorilor nu li se pot aplica pedepse ci doar masuri educative iar o masura
educativa nu poate constitui termen al recidivei.
Recivida post-condamnatorie : conditii:
Infractiunea sau infractiunile sa fie savarsite de aceeasi persoana cu
intentie sau praeterintentie, indiferent de calitatea sa la savarsirea faptei.
Sa existe o hotarare definitiva de condamnare a infractorului la pedeapsa
inchisorii mai mare de un an sau la pedeapsa detentiunii pe viata.
Condamnarea definitiva sa nu se refere la infractiuni care nu atrag starea
de recidiva.
Recidiva post- executorie : nu este definita de NCP, structura ei rezultand din
art 43 alin. 5. Daca dupa ce pedeapsa anterioara a fost executata sau considerata
ca executata, se savarseste o noua infractiune in stare de recidiva, limitele
speciale ale pedepsei pentru noua infractiune se majoreaza cu jumatate. Pentru
primul sau termen, sunt necesare urmatoarele conditii:
Infractiunea sau infractiunile sa fie savarsite de aceeasi persoana cu
intentie sau praeterintentie, indiferent de calitatea sa (autor, instigator sau
complice).
Sa existe o condamnare definitiva a infractorului cu inchisoarea mai mare
de un an sau pedeapsa detentiunii pe viata
Condamnarea definitiva sa nu se regaseasca intr-una din cauzele din art
42 (care nu atrag starea de recidiva).
Pedeapsa anterioara sa fi fost executata in intregime, gratiata total sau in
parte ori sa se fi prescris executarea ei.
Pentru al 2 termen, sunt necesare conditiile:
1. Savarsirea din nou a unei infractiuni cu intentie directa, depasita
2. Pedeapsa prevazuta de lege pentru noua infractiune sa fie detentiunea pe
viata ori de un an sau mai mare
Pedeapsa in caz de recidiva : in conceptia NCP, ca si a CP anterior, recidiva nu
constituie o circumstanta agravanta chiar daca reprezinta o imprejurare
referitoare la persoana infractorului care agraveaza raspunderea acestuia.
Legiuitorul roman a considerat recidiva in randul cauzelor modificatoare o stare
de agravare a pedepsei, tinand seama de art 79 NCP.
Tratamentul recidivei post-condamnatorii: daca inainte ca pedeapsa
anterioara sa fi fost executata sau considerata ca executata se savarseste o noua
infractiune in stare de recidiva, pedeapsa stabilita pentru aceasta se adauga la
pedeapsa anterioara neexecutata ori la restul ramas neexecutat.
Sanctionarea recidivei post condamnatorii presupune 2 etape:
a. Stabilirea pedepsei pentru cea de-a 2 infractiune
b. Aplicarea pedepsei rezultante pentru intreaga pluralitate de infractiuni.
In cazul in care pedeapsa anterioara a fost executata in parte, pedeapsa pentru
noua infractiune se adauga la restul ramas neexecutat.
Tratamentul penal al recidivei post-executorii: daca pedeapsa anterioara a
fost executata sau considerata ca executata, pentru noua infractiune savarsita
ulterior, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu jumatate. O pedeapsa se
considera executata atunci cand a intervenit gratierea , implinirea termenului de
executare a pedepsei, de supraveghere in cazul liberarii conditionate. In cazul in
care cel de-al 2 termen al recidivei post-executorii este un concurs de infractiuni,
instanta va stabili mai intai pedeapsa pentru fiecare infractiune concurenta dupa
care va contopi pedepsele astfel stabilite potrivit art 39 NCP. In situatia in care
se descopera ulterior starea de recidiva, NCP prevede ca daca dupa ramanerea
definitiva a condamnarii pentru noua infractiune si mai inainte ca pedeapsa sa fi
fost executata sau considerata ca executata se descopera ca cel condamnat se
afla in stare de recidiva, instanta face aplicarea prevederilor art 43 alin 1-5, adica
procedeaza la majorarea cu jumatate a pedepsei pentru a 2 infractiune. Ca si la
concursul de infractiuni legea prevede aceasta posibilitate a instantei de a
modifica pedeapsa in situatia in care starea de recidiva este descoperita dupa
ramanerea definitiva a condamnarii pentru noua infractiune dar mai inainte ca
pedeapsa sa fi fost executata sau considerata ca executata.