Sunteți pe pagina 1din 7

Penal curs 9 24.04.2014 demonika_bety@yahoo.

com
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSEI
1.notiune
Este operatiunea prin care pedeapsa este adaptata in raport cu gravitatea
abstracta sau concreta a infractiunii si cu persoana infractorului in asa fel incat
pedeapsa sa-si indeplineasca in mod optim functiile.
2.forme si modalitati de individualizare
Se face in 3 faze diferite:
a.faza elaborarii legii cnd se stabileste pedeapsa aplicabila fiecarei infractiuni
b.faza determinarii concrete a pedepsei
c.faza executarii pedepsei concrete
-individualizarea legala a pedepselor
este forma de inbdividualirea in cadru careia oeratiunea de individualizare este
efectuata de legiuitor in momentul elaborarii legii penale si constituie un corolar
a principiului elaborarii pedepselor.
-Individualizarea judiciara a pedeseplor
Este opera instantei de judecata si consta in stabilirea si aplcarea pedepsei pentru
savarsirea infractiunii pentru care persoana este trimita in judecata.
-Individualizarea administrativa a pedepselor
Este efectuata de org administrative de executare a pedespei si se realizeaza
prin adaptarea a regimului de exeutare a pedepselor privative de libertate in
raport cu conduita condamnatilor la locurile de executare a pedepselor.
3.mijloacele de individualizare e pedepselor
Individualizarea pedepsei in oricare din formele sale nu se realizeaza arbitrar ci
tinand seama de anumite stari ,situatii sau imprejurari cu relevanta asupra
gravitatii infractiunii sau periculozitatii infractorului,acestea sunt numite cauze
de agravare sau atenuare a pedepsei.
Se face distinctie intre starile de agravare sau atenuare pe de o parte si
circumstantele agravante sau atenuante pe de alta parte.
Starile se refera la modul in care se prezinta anumite entitati,fapte sau persoane
avand seminifcatie in ceea ce priveste gravitatea infractiunii sau periculozitatea
infractorului prin legatura lor directa cu savarsirea infractiunii.
Circumstantele sunt situatii ,insusiri,calitati implicand o relatie fie de la fapta
catre ambianta acesteia fie de la faptuitor catre biografia acestuia relevand
gravitatea infractiunii sau periculozitatea infractorului.
Individualizarea legala a pedepselor
Este operatiunea de adaptare a pedepsei pe care o efectueaza legiuitorul in
momentul elaborarii legii fiind o parte componenta a acestei elaborari si
contituind o expresie a principiului contistuirii pedepsei.
Opera de individualizare efectuata de legiutor este orientata in doua directii
principale si anume directia realizarii individualizarii prorpiu zise a pedepsei
legale coresponzatoare fiecarei infractiuni ,iar oe de a ta parte in directia
satbilirii cazului general si a mijloacelor necesare pentru reaiarea celorlalte
forme de individualizare a pedepsei a individualizarii judiciare si administrative.
Individualizarea legala propriu zisa
Se conretieaza in urmatarele operatiuni:
1.stabilirea cadrului general al pedepsleor
2.stabilirea limitelor speciale ale pedepselor
3.stabilirea limitelor de modificare a pedepselor ca efect al starilor de agravare
sau atenuare
Stabilirea cadrului si a mijloacelor de realizare a celorlalte forme de
individualizare
Folosind criteriile de individualizare ,legiutroul s-a preocupat de realiarea unui
cadru legal adica a unor limite in cadrul carora se desfasoara opera de
individualizare a pedepsei si a executarii acesteia.
Acestea sunt:
1.determinarea relativa a pedepselor pentru fiecare infractiune
2.determinarea reltiva a efectelor cauzelor de agravare sau atenuare
3.prevederea in lege a unor criterii de individualiazre
Stabilirea mijloacelor de individualizare
1.predevederea de pesepde aleterantive
2.aplicarea facultativa e pedpselor complementare
3.prevederea in lege a circumstanetlor agravante
4.renutatea la pedeapsa
5.amanarea aplicarii pedepsei
6.suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere
7.inlocuirea amenzii cu inchisoarea
8.liberarea conditionata
INDIVIDUALIZAREA JUDICIARA A PEDEPSELOR
Individualizarea judiciara este opera instantei de judecata prin care se adapteaza
pedeapsa ptr infravtiunea savarsita in raport de gravitatea infractiunii si
personalitatea infractorului.
CRITERIILE GENERALE DE INDIVIDUALIZARE A PEDEPSEI sunt
anumite norme sau principii referitoare la unele date sau elemente care
caracterizeaza ori sunt de natura sa ajute la caracterizarea faptelor penale si a
infractorilor si de aceea sunt prevazute de lege ca mijloace de care trebuie sa se
foloseasca instanta de judecata la individualizarea pedepsei.
Prevederea in lege a citeriilor generale de individualizare inseamna consacrarea
explicita a princpiului individualizarii pedepselor.
Aceste principii sunt obligatorii ,instanta fiind obligata sa se calauzeasca dpa
aceste criterii in operatiunea de individualizare iar stabilirea si aplicarea
pedepsei cu nesocotirea vreunuia din aceste criterii face ca hotararea de
condamnare sa fie netemeinica si nelegala.criteriile generale nu pot fi utilizate
decat impreuna ,individualizara neputandu-se realiza prin folosirea partiala a
acestor criterii.
O caracteristica a criteriilor generale este generalitatea lor in ceea ce priveste
aria de incidenta in sensul ca trebuie sa se tina seama de ele nu numai in cazurile
de stabilire si aplicare a pedepsei dar in cazurile de luare si determinare concreta
a masurilor aplicative si a masurilor de siguranta.
Pe langa criteriile generale exista si anumite criterii speciale pe care legea le
prevede pentru anumie situatii speciale de stabilire si aplicare a pedepsei
(stabilirea pedepsei in caz de participatie ,stabilirea amenzii pentru persoana
fizica,aplicarea suspendarii conditionare a executarii pedepsei)
In toate cazurile in care se intalnesc cirterii speciale ,acestea se aplica cu
prioritate iar in completarea lor se aplica criteriile generale.
Criteriile generale is gasesc o aplicatie speciala in cazul pedepselor alternative
,in cazul acestora tinandu-se seama de criteriile generale de individualizare atqat
pentru alegera unei pedepse cat si pentru proportionalizarea acesteia.
Criteriile de individualizare in special
a.imprejurarile si modul de comitere a infractiunii precum si mijloacele folosite
b.starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita
c.natura si gravitatea rezultatului produs
d.motivul savarsirii infractiunii si scopul urmarit
e.natura si frecventa infractiunii care constituie antecendente penale
f.conduita dupa savarisrea infractiunii si in cursul procesului penal
g.nivelul de educatie,varsta,starea de sanatate,situatia familiala si sociala
imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala
notiunea de circumstanta
sub aceasta denumire snt cuprinse stari situatii sau intamplari,calitati sau alte
date ale realitatii care stau in afara continutlui infractiunii dar care avand
legatura fie cu fapta savarsita,fie cu fapta infractorului,sporesc sau atentueaza
graul de pericol social al faptei,ori periculozitatea infractorului putand determina
fie o agravare, fie o determinare a pedepsei concrete.
Asemenea imprejurari sau circumstante au caracter accidental in sensul ca nu
insotesc neaparat un act infractional si nu sunt legate de persoana oricarui
infractor.
Clasificarea cirmustantelor
Circumstante legale sunt acelea pe care legea le perede ca cirsumstante
atenuante sau agravante avand in vedere caracterul univoc atenuant sau agravant
oricand ar aparea in realitate.
Circumstantele atenuante sau agravante judecatoresti nu sunt caracterizate prin
lege ca atare si sunt lasate la aprecierea instantei de judecata care are dreptul sa
aprecieze seminificatia lor juridica penala,sa le considere ca circumstante
agravante sau atenuante ori sa aprecieze ca nu au astfel de semnificatii.
Cirscumstante reale si personale
Reale-au caracter obiectiv si constau in diferite stari,situatii intamplari etc
existente in realitaeta obiectiva care exprima o relatie de la fapta catre ambianta
acesteia si dau o coloratura speciala faptei concrete sub raportul gradului de
pericol social al acesteia.
Circumstantele personale sunt stari,situatii,insusiri care stau imprejurul
faptuirorului exprimand o relatie de la persoana acestuia catre biografia lui si in
caracterizeaza sub raportul periculozitatii.
Circumstante cunoscute si necunoscute
Cunoscute-sunt considerate circumstantele a caror existenta el o cunoaste si
trebuie sa o prevada in momentul savarsirii faptei de asemenea sunt considerate
ca fiind cunoscute infractorului acele circumstante pe care el le-a prevazut dar a
considerat in mod neintemeiat ca nu se vor ivi si de aceea nu a luate masurile de
preintampinare.
Circumstantele atenuante
Potrivit art 75 alin 1 din CP provocarea din parta persoanei vatamate ca
circumtanta atentuanta legala consta in savarsirea infractiunii sub stapanirea
unei puternice tulburari sau emotii determinata de o provcare din partea
persoanei vatamate produsa prin violenta,printr-o atingere grava aa demnitatii
persoanei sau printr-o alta actiune ilicita grava.
Depasirea limitelor legitimei aparari
Este acea imprejurare in care infractorul savarseste fapta pentru a inlatura un
atac materiar,imediat,direct si injust care pune in pericol persoana sa a altuia
,drepturile acestora sau un interes general dar prin comiterea faptei a depasit
limitele unei aparari proportionale cu gravitatea faptului fara ca infratorul sa se
afle intr-o stare de tulburare sau temere generata de atac.
Depasirea limitelor starii de necesitate
Este acea imprejurare in care infractorul savarsteste fapta pentru a salva de la un
pericol imediat si care nu putea fi inlaturat altfel ,viata intergritarea corporala ori
sanatatea sa ori a altel persoane sau un bun important al sau ori al altei persoane
sau un interes general daca prin savarisrea faptei s-au produs urmari vadit mai
grave decat cele care s-ar fi putut produce in cazul in care pericolul nu era
inlaturat ,urmari de careautorul a fost complet constient.
Acoperirea integrala a prejudiciului cauzat
Este acea imprejurare in care faptuitoul procedeaza la acoperirea interagala a
prejudiudiulu mterialr cauzat prin infractgiune in curusrul urmarii penale sau al
judecati pana la primul termen co conditia de a nu mai fi beneficat de aceasta
circumstanta intr-un interval de 5 ani anterior savarsirii faptei.
Circumstante atenuante judiciare care sunt apreciate de judecator astfel articolul
75 alineatul 2 enumera imprejurarile care pot constitui circumstante atenunante
judiciare:
a.eforturile depuse de infractor ptr diminuarea consecintelor infractiunii
b.imprejurarile legate de fapta comisa care diminueaza gravitatea infractiunii sau
periculozitatea infractorului (vatamare corporla asavarsita intr-un mediu privat
poate fi apreciata ca fiind o gravitate mai redusa in raport cu savarsirea aceleiasi
fapte cu prilejul unei manifestatii publice televizate)
EFECTELE CIRCUMSTANTELOR ATENUANTE
Art 76 alin 1 CP ,regl efectele circum atenuante cand in norma de incriminare a
faptei savarsite pedeapza principala este inchisoarea sau amenda.
In acest caz ,limitele seciale ale pedepsei se reduc cu o treime
Circumstantele agravante
Potrivit art 77 CP urmatoarele imprejurari consituie circumstante agravante:
a.Savarsirea faptei de 3 sau mai multe persoane impreuna
b.savarisrea infractiunii prin cruzimi sau supunera victimei la tratamente
degradante
c.savarsirea infractiunii prin metode sau mijloace de natura sa puna in pericol
alte persoane sau bunuri
d.savarsirea infractunii de catre un infractor major impreuna cu un
minor,indiferent daca acesta raspunde sau nu penal
e.savarsirea infractiunii profitand de o vadita vulnerabilitate a persoanei
vatamate datorata varstei,starii de sanatate,infirmitatii sau altor cauze
f.savarsirea infractiunii in stare de intoxicatie voluntara cu alcool sau cu alte
substante psihoactive cand a fost provocata in vederea comiterea infractiunii.
g.savarsirea infractiunii care a profitat de o situatie prilejuitsa de o calamitate,de
starea de asediu sau de starea de urgenta.
h.savarsirea infractiunii pentru motive legate de rasa ,nationalitate,etnie ,limba
religie,gen,orientare sexuala,apartenenta polittica,avere,origine
sociala,varsta,dizabilitate,boala cronica neconteagioasa sau infectie HIV ori alte
imrejurari de acelasi fel considerate de faptuitor ca inferioritate a celeleilalte
perosane.
EFECTELE CIRCUMSTANTELOR AGRAVANTE
Spre deosebire de tratamentul ciscurmatelor atenuante ,pentru care s-a prevazut
o atenuare obligatorie a pedepsei ,in cazul circum agravante s0a consacrat regula
agravrii facultative a pedepselor.
Porivit art 78 CP cand exista circumstante agravante infractorului i se poate
aplica o pedepsa pana la maximul special prevazut in norma de incriminare iar
daca acest maxim nu este indestulator in cazul inchisorii se poate adauga un spor
de pana la 2 ani care nu poate depasi o treime din acest maxim ,iar in cazul
amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special.
Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o sg data indiferent de nr
circum agravante retinute.
Concursul intre cauzele de atenuare si agravare
DE ATENUARE
In caz de concurs intre cauzele de atenuare ,pedeapsa se tabilieste tinanad seama
in primul rand de prevederile art 33 CP in sensul ca limitele speciale ale pedpsei
prev de lege ptr infr consumata se reduc la jumatate iar daca norma de
incriminare aproape savarsita prevede pedeapsa pe viata,pedeapsa va si de la 10
la 20 de ani.
In al doilea rand limitele de pedeapsa stabilite ptr tentativa vor fi redusa cu o
treime in baza art 76 CP,indiferent de nr cirscumstantelor atenunate retinute.
In al treilea rand,la limitele de pedeapsa reduse ca urmare a efectelor circum
stentuante se aplica reudecera pitrivit cauzeu speciale de reducere a pedepsei.
DE AGRAVARE
Daca sunt incidente doua sau mai multe dispozitii care au ca efect agravarea
raspudnerii penale pedeapsa se stabileste intre aplicarea succesiva a dispozitiilor
privitoare la circumstantele agravante infractiunea continuata,concurs sau
recidiva.
Concursul intre cauzele de atenuare si de agravare
In ipoteza in care organul judiciar detine procesul stabilirii pedepsei incidenta
atat a unor dispozitii care au ca efect reducerea pedepsei cat si a uno dspzitii care
au ca efect agravarea raspunderii penale ,potrivit art 79 alin 3 CP ,va proceda la
reducerea limitelor speciale ale pedepsei prevazute de lege ptr infractiunea
savarsita conform alin 1 a art 79 dupa care in limitele de pedeapsa rezultate,se
majoreaza conform alin 2 al art 79.