Sunteți pe pagina 1din 1

Generator de semnale

In domeniul audio
22 iulie 2014
Cu o punte Wien format
a din tranzistoarele pereche T1 , T2 s, i T3 , T4 , n montajul Darlington, se obt, ine un
generator de semnale sinusoidale comutabil pe trei domenii din SW1a , SW1b s, i cu reglaj fin din potent, iometrul
dublu de 50k: 20 Hz200 Hz, 200 Hz2 kHz, 2 Hz20 kHz. Tranzistoarele punt, ii sunt cu germaniu,
foarte bine mperecheate, cu un factor de amplificare mai mare de 50, de tipul EFT319 (de radiofrecvent, a). Din
colectorul lui Q5 se ia semnal pentru tranzistorul Q1 (EFT 321-323), formator de semnale triunghiulare s, i cu
triggerul Q2 , Q3 (BC107) se formeaz
a semnale dreptunghiulare cu aceeas, i frecvent, a ca a celor sinusoidale.

Figura 1: Schema electric


a a generatorului de semnale (sus) s, i a sursei de alimentare (jos)

La ies, ire sunt disponibile semnale sinusoidale, dreptunghiulare s, i triunghiulare. Potent, iometrul dublu de 50
k se pune pe panou s, i se gradeaz
a direct n hertzi, dupa un generator etalon. Comutatorul SW1a,b s, i mufa de
ies, ire se pun pe panoul frontal cu indicat, iile necesare. Dupa dorint, a se poate monta la ies, ire s, i un potent, iometru
pentru controlul amplitudinii. Alimentarea montajului se face cu o sursa de tensiune continua de 12 V, foarte
bine filtrat
a s, i stabilizat
a.
Echivalent, e tranzistoare:
1. EFT 319 (Q4 Q7 ): AF114
2. EFT 321-323 (Q1 ): 2N2706, AC128, AC180
Dup
a: Tehnium Supliment Laboratorul Electronistului Amator, 1991, pag.7