Sunteți pe pagina 1din 17

PROCEDUR TEHNICA DE

EXECUTIE
EXECUTIE MARCAJ RUTIER CU
VOPSEA CLASICA
(LONGITUDINAL SI TRANSVERSAL)

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 02/00
Data: 01.08.2011
nlocuiete: PSQ 04.10
Pag. 1 din 11

Cod: PTE-SR-03

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
EMIL
BARBAT

PROCEDUR TEHNICA DE EXECUTIE

EXECUTIE MARCAJ RUTIER CU VOPSEA


CLASICA
(LONGITUDINAL SI TRANSVERSAL)
COD PTE-SR-03

STANDARDE APLICABILE: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005


SR OHSAS 18001:2008

Funcia
VERIFICAT/
ELABORAT

RESPONSABIL MANAGEMENT
INTEGRAT

Nume, prenume

Semntura

Ing. Laura Iacob

Data aprobrii/aplicrii: 01.08.2011/10.08.2011


Avertisment: Documentul de fa este proprietatea SC COMPREST SA. Reproducerea i difuzarea documentului sunt
n exclusivitate dreptul societii. Copiile sunt numerotate i inute sub control.

PROCEDUR TEHNICA DE
EXECUTIE
EXECUTIE MARCAJ RUTIER CU
VOPSEA CLASICA
(LONGITUDINAL SI TRANSVERSAL)

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 02/00
Data: 01.08.2011
nlocuiete: PSQ 04.10
Pag. 2 din 11

Cod: PTE-SR-03

INDICATORUL REVIZIILOR
Nr.
crt.

Edii
a/
revizi
a/
data

Coninut sumar sau identificare


modificare/analiz

Elaborat
Aprobat
Verificat
Funcie, nume, prenume i
semntur

PROCEDUR TEHNICA DE
EXECUTIE
EXECUTIE MARCAJ RUTIER CU
VOPSEA CLASICA
(LONGITUDINAL SI TRANSVERSAL)

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 02/00
Data: 01.08.2011
nlocuiete: PSQ 04.10
Pag. 3 din 11

Cod: PTE-SR-03

1. SCOP I DOMENIU DE APLICARE


Procedura descrie operatiunile premergatoare si cele de aplicare efectiva la executia marcajelor rutiere cu
vopsea clasica (longitudinal, transversal i parcri publice sau de reedin)
Procedura se aplica in cadrul societatii SC COMPREST SA la serviciul Semnalizare Rutiera.
2. DOCUMENTE DE REFERIN
2.1 MMI:Manualul De Management Integrat Calitate-Mediu-Sntate i Securitate OcupaionalResponsabilitate Sociala - SC COMPREST SA;
2.2 SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calitii. Cerine;
2.3 SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare;
2.4 SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale; Cerinte.
2.5 OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (republicata)
2.6 SR 1848/7-04 -Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere
2.7 SR 1423-Produse pentru marcarea rutiera. Produse de pulverizare
2.8 SR 1424-Produse pentru marcarea rutiera. Microbile de sticla preamestecate
2.9 SR 1436-Produse pentru marcarea rutiera. Performante ale marcajelor
2.10 SR 1970-Produse pentru marcarea rutiera..Marcaje rutiere prefabricate
2.11 SR 1824-Produse pentru marcarea rutiera. Incercari rutiere
2.12 SR 1481-Produse pentru marcarea rutiera. Proprietati fizice.
2.13 Specificatii tehnice si ghid pentru marcaje rutiere, ZTV-M, Editura Otto Elsner- 1987, ISBN 387199-087-6
2.14 Ordinul 1112 din 4 aprilie 2000 (Ordinul 1112/2000) -pentru aprobarea Normelor
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor
de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului
3. TERMENI, DEFINIII I PRESCURTRI
3.1 TERMENI SI DEFINITII
Prescurtarile, termenii utilizai i definirea acestora sunt n conformitate cu MMI SC COMPREST SA.
Pentru o mai bun nelegere a textului prezentei proceduri se rein termenii:

PROCEDUR TEHNICA DE
EXECUTIE
EXECUTIE MARCAJ RUTIER CU
VOPSEA CLASICA
(LONGITUDINAL SI TRANSVERSAL)

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 02/00
Data: 01.08.2011
nlocuiete: PSQ 04.10
Pag. 4 din 11

Cod: PTE-SR-03
amenajari rutiere - totalitatea constructiilor, dispozitivelor si oricaror mijloace tehnice, altele

decat cele destinate semnalizarii, amplasate pe drumul public in scopul asigurarii securitatii rutiere;
carosabil- Care permite circulaia vehiculelor rutiere; (despre partea unui

drum) care este rezervat circulaiei vehiculelor rutiere.


marcaj - Mijloc de semnalizare rutier folosit pe drumurile publice modernizate, constnd din
aplicarea cu ajutorul vopselelor a unor semne (linii continue sau ntrerupte, sgei, forme geometrice
sau inscripii) pe suprafaa cii rutiere, pe borduri, pe stlpi, parapete etc.;
premarcaj - marcarea unor puncte de reper, pe suprafata partii carosabile, care au
rolul de a ghida executantul la realizarea corecta a marcajelor. Premarcarea se
executa cu aparate topografice sau manual, marcandu-se pe teren cu vopsea
punctele de reper determinate.
esalon de lucru este constituit din echipa de lucru si utilajele si echipamentele folosite la executia
marcajului
vopsea conventionala - produs monocomponent format dintr-un amestec omogen de lianti
copolimerici, pigmenti anorganici, materiale de umplutura, aditivi soi solventi;
operator - Muncitor calificat care supravegheaz functionarea masinii de marcat,
care efectueaz diverse operatii cu acestea.
3.2. PRESCURTARI
DG-Director General ;
DE-Director Economic ;
SDP-Sef Departament Productie ;
SSR-Serviciul Semnalizare Rutiera ;
SSSR-Sef Serviciu Semnalizare Rutiera ;
SASR-Sef Atelier Semnalizare Rutiera ;
PTE-Procedura Tehnica de Executie ;
SR-Standard Roman ;
EN-Norma Europeana ;
B-Beneficiar ;
AP-Autoritate publica ;
IAP-Inspector Autoritate Publica ;
PL-Program de lucru ;
GL-Grafic de lucrari ;

PROCEDUR TEHNICA DE
EXECUTIE
EXECUTIE MARCAJ RUTIER CU
VOPSEA CLASICA
(LONGITUDINAL SI TRANSVERSAL)

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 02/00
Data: 01.08.2011
nlocuiete: PSQ 04.10
Pag. 5 din 11

Cod: PTE-SR-03
RB-Reprezentant beneficiar ;
F-SR-02-Foaie de lucru semnalizare rutiera-marcaj ;
4. DESCRIEREA ACTIVITII
4.1. Etapa contractuala, programarea activitatii si repartizarea echipelor de lucru
In caz de noi contracte Serviciul Financiar-Contabil comunica acest lucru SSSR si transmite copia
contractului incheiat cu beneficiarul.
O data pe luna sau atunci cand prevede contractul Inspectorul Autoritatii publice sau beneficiarul transmite
Graficul de lucrari in care sunt definiti timpii prevazuti pentru interventii, pe care SDP il semneaza.
Saptamanl sau conform cerintelor Autoritatii publice/Beneficiarului, SSSR

primeste de la inspectorul

autoritatii publice/beneficiar programul de lucrari.


Programarea lucrarilor si inmanarea sarcinilor echipelor din teren si atelier se prin Foaia de lucru pentru
semnalizare rutiera-marcaj, formular cod F-SR-02.
Pe baza dispozitiilor, prescriptiilor normativelor echipa executa lucrarile inregistrand datele in Foaia de lucru
semnalizare rutiera-marcaj.
Datele lucrarilor parvin la SSSR care le centralizeaza si elaboreaza o situatie (antemasuratoare) care va fi
transmisa Autoritatii Publice/Beneficiar spre avizare.
SSSR cu un inspector numit de Autoritatea Publica /Beneficiar executa inspectiile de control in toate zonele
atribuite conform programului de lucru

si redacteaza un formular cu rezultatele sau confirma

antemasuratoarea.
Saptamanal se reuneste comisia formata din reprezentanti ai Autoritatii Publice, Politiei si SSSR. La final
comisia incheie un proces-verbal in baza caruia inspectorul autoritatii publice (IAP) poate emite un ordin de
lucru.
SSSR intocmeste situatia de lucrari lunara pe baza antemasuratorii confirmate de Inspectorul Autoritatii
Publice/Beneficiar si o transmite pentru confirmare.
Interventii accidentale
Persoana responsabila din partea Autoritatii Publice anunta telefonic SC COMPREST SA , iar cel care
primeste comunicarea noteaza in Foaia de lucru semnalizare rutiera-marcaj. SSSR dispune interventia cat mai
curand posibil.
Foaia de lucru semnalizare rutiera-marcaj va fi restituita la finalul lucrarilor urmand acelasi parcurs al
modulelor pentru operatii curente.

PROCEDUR TEHNICA DE
EXECUTIE
EXECUTIE MARCAJ RUTIER CU
VOPSEA CLASICA
(LONGITUDINAL SI TRANSVERSAL)

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 02/00
Data: 01.08.2011
nlocuiete: PSQ 04.10
Pag. 6 din 11

Cod: PTE-SR-03

Procedura administrativa
SSSR, SDP, DE verifica si semneaza situatia de lucrari. Daca este prevazut in contract situatia de lucrari este
inaintata pentru confirmare Autoritatii Publice/Beneficiarului dupa care se emite factura, pe care o aproba
DG .
4.2. Generalitati
Aceasta procedura este conforma cu :
- cerinta 7.5. din SR EN ISO 9001:2008,
- cerinta 4.4.6. din SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001: 2008
Verificarea punerii in aplicare a prevederilor procedurii, este responsabilitatea
RMI.
Proprietarul de proces este Serviciul Semnalizare Rutiera, responsabil este Seful
Serviciului Semnalizare Rutiera. Indicatorii de eficienta ai procesului, se refera la
respectarea documentatiei si a termenelor de realizare a lucrarilor.
Actualizarea acestei proceduri se efectueaza oricand este nevoie, ca urmare:
- a unei evolutii a standardelor sau a organizarii firmei;
- a unui audit de documente sau sistem;
- a unei cereri de modificare a procedurii, venita din partea utilizatorilor.
4.3. Descriere proces
Aplicarea vopselelor conventionale destinate marcajului rutier se face, in functie de elementele de marcaj ce
se executa, manual (cu rola, pensula sau prin pulverizare cu pistol manual), sau cu masini de marcat speciale,
dotate cu rezervor pentru vopsea si pistoale pentru pulverizarea vopselei si microbilelor din sticla.
Procesul de executie a marcajului rutier cu vopsele conventionale se realizeaza prin derularea urmatoarelor
etape:
A. ESALONUL DE LUCRU
A.1. CONSTITUIREA ESALONULUI DE LUCRU
Esalonul de lucru este constituit din:
a) Echipa, formata din 4 persoane:

Operatorul masinii de marcat, care este conducatorul tehnic al lucrarilor;

3 muncitori care executa operatiunile de semnalizare a zonei, efectueaza


premarcajul, executa operatiunile de pregatire a suportului, de alimentare

PROCEDUR TEHNICA DE
EXECUTIE
EXECUTIE MARCAJ RUTIER CU
VOPSEA CLASICA
(LONGITUDINAL SI TRANSVERSAL)

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 02/00
Data: 01.08.2011
nlocuiete: PSQ 04.10
Pag. 7 din 11

Cod: PTE-SR-03
a masinii de marcat cu vopsea si microbile si de ridicare a conurilor,
precum si de deplasare a autoutilitarei care inchide esalonul.
b) Utilajele si echipamentele, care cuprind :

Masina de marcat;

Masina de inchidere a esalonului, dotata cu semnalizare corespunzatoare.

A.2. MODUL DE LUCRU AL ESALONULUI


Lucrarile de marcaj se efectueaza pe cat posibil in conditii care sa nu afecteze
continuitatea traficului.
Esalonul de lucru se semnalizeaza cu indicatoare, conuri si/sau mijloace de avertizare
luminoase, specifice operatiunilor de executie a marcajului rutier. Pe tronsoanele cu
trafic intens sau configuratie dificila a carosabilului, se solicit sprijinul unui echipaj al
politiei.
B. OPERATIUNI PREMERGATOARE APLICARII MARCAJULUI RUTIER
B.1. PREGATIREA MASINII DE MARCAT
Masina de marcat se transporta la locul destinat executarii lucrarilor de marcaj rutier
pe o platforma.
Inainte de inceperea lucrului se verifica:
-

Buna functionare a compresorului, pistoalelor de aplicare a materialului si


microbilelor, manometrelor;

Gradul de curatenie al rezervorului si pieselor componente ale traseelor


(conducte, furtune, pistoale etc);

Gradul de curatenie al filtrului de aer de la compresor;

Etanseitatea circuitelor de aer comprimat;

Functionarea instalatiei electrice de pornire, semnalizare si lumini si a


girofarului de culoare portocalie;

Reglarea pozitiei pistoalelor

Reglarea masinii asigurand functionarea acesteia la o viteza constanta de


aplicare si presiune.

PROCEDUR TEHNICA DE
EXECUTIE
EXECUTIE MARCAJ RUTIER CU
VOPSEA CLASICA
(LONGITUDINAL SI TRANSVERSAL)

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 02/00
Data: 01.08.2011
nlocuiete: PSQ 04.10
Pag. 8 din 11

Cod: PTE-SR-03
B.2. PREGATIREA VOPSELEI CONVENTIONALE
La incarcarea vopselei in autoutilitara in vederea transportului pe amplasament, se
verifica corespondenta etichetelor de pe ambalaje cu specificatiile din Programul
de lucru (PL), referitoare la tipul de material care trebuie utilizat.
La introducerea in rezervorul masinii de marcat se verifica integritatea ambalajelor
de vopsea si gradul lor de etansare.
Se introduce vopseaua in masina si se verifica daca produsul poate fi mentinut in
stare omogena. In cazul in care produsul nu prezinta gradul de fluiditate
corespunzator, se dilueaza maxim 5% cu solventul recomandat de furnizor si se
omogenizeaza.
B.3. PREGATIREA SUPRAFETEI
Un marcaj corespunzator din punct de vedere calitativ si al durabilitatii se
realizeaza numai in conditiile unui carosabil continuu, uniform, lipsit de denivelari,
fisuri, sau gropi, curat si uscat, in conditii atmosferice conforme cu recomandarile din
documentatiile tehnice ale producatorilor de material termoplastic. De aceea,
inaintea executiei premarcajului, se evalueaza :

starea drumului;

gradul de curatenie a partii carosabile;

valorile temperaturii si umiditatii suportului si mediului ambiant.

NOTA 1: Nu se vor marca drumurile a caror parte carosabila prezinta gropi,


fisuri, denivelari. - Suprafetele pe care se aplica marcajul cu vopsea conventionala
trebuie sa nu fie umede, sa fie curatate de praf, grasimi, uleiuri si sa fie aproximativ
netede;
- Operatiile uzuale de curatire a suportului se realizeaza in mod diferit, in functie de
natura acestuia si a elementelor care determina murdarirea (substantele grase se
indeparteaza de pe imbracamintile bituminoase prin razuire, iar de pe imbracamintile
din beton de ciment sau pavaje din piatra cubica prin stergere cu diluant);
- Depunerile mecanice (pamint, pietris, nisip, praf etc.) se indeparteaza in toate
cazurile prin maturare si/sau suflare cu aer comprimat;

PROCEDUR TEHNICA DE
EXECUTIE
EXECUTIE MARCAJ RUTIER CU
VOPSEA CLASICA
(LONGITUDINAL SI TRANSVERSAL)

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 02/00
Data: 01.08.2011
nlocuiete: PSQ 04.10
Pag. 9 din 11

Cod: PTE-SR-03
- Suprafetele situate la marginea zonelor pietruite/cu pavele se periaza in mod
obligatoriu cu echipamente prevazute cu perii actionate mecanic, cu viteza de
rotatie mare;
- Murdaria lipicioasa persistenta (de ex. crusta de saruri utilizate in perioada de iarna
pentru degivrarea drumurilor) se indeparteaza prin razuire cu dispozitive specifice;
NOTA 2: Solutiile de saruri utilizate pentru degivrarea drumurilor, prin
evaporare produc pelicule fine de cristale de saruri, greu de indepartat si
care pot cauza probleme de aderenta si durabilitate a marcajului; de aceea
nu se recomanda aplicarea marcajului imediat dupa ultima zi de utilizare a
solutiilor de degivrare a carosabilului, ci se lasa sa treaca cateva zile cu
ploaie.
- In zonele in care, datorita inclinatiei longitudinale si pe latime a drumului, se
aduna apa si, datorita scurgerii deficitare, se formeaza dupa evaporarea apei o
pelicula rigida de depuneri mecanice foarte fine, indepartarea acestora se realizeaza
cu dispozitive de razuire specifice;
- Suprafetele de drum noi se curata prin periere si suflare cu aer comprimat;
- Suprafetele carosabile din beton prezinta pelicule superficiale din mortar, ale
caror grosimi depind de compozitia si procesul de fabricatie a betonului, care
afecteaza aderenta si durabilitatea marcajului aplicat; in astfel de cazuri se
recomanda aplicarea in prealabil a unui grund de imbibare a carui compatibilitate cu
vopseaua conventionala a fost verificata in prealabil.
B.4. EXECUTIA PREMARCAJULUI
Premarcajul :
-

se executa inaintea aplicarii marcajului propriu-zis, pe baza documentelor


grafice stabilite de proiectant si puse la dispozitie de beneficiarul lucrarii si
trebuie sa respecte aceste documente;

NOTA

3:

La

executia

premarcajului

se

pot

identifica

eventuale

neconcordante ale planurilor/planselor cu configuratia reala a sectiunii care


urmeaza sa fie marcata, caz in care se stabilesc corectiile necesare:

PROCEDUR TEHNICA DE
EXECUTIE
EXECUTIE MARCAJ RUTIER CU
VOPSEA CLASICA
(LONGITUDINAL SI TRANSVERSAL)

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 02/00
Data: 01.08.2011
nlocuiete: PSQ 04.10
Pag. 10 din 11

Cod: PTE-SR-03

de catre executant, pe baza experientei proprii, daca au existat


situatii similare in cadrul altor lucrari si se pot extrapola actiunile
intreprinse anterior;

de

catre

executant

impreuna

cu

beneficiarul

(eventual

si

proiectantul sau alte autoritati implicate : politie, autoritati locale


etc.).
-

se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata partii carosabile,


care au rolul de a ghida executantul pentru realizarea corecta a marcajelor;

premarcajul se executa manual sau cu masina de marcat la care se


monteaza un dispozitiv special, marcandu-se pe teren, cu vopsea sau creta,
punctele de reper determinate;

corectitudinea realizarii premarcajului de catre executant va fi verificata de


responsabilul

consultantului/beneficiarului

desemnat

cu

supravegherea

realizarii lucrarilor, inainte de aplicarea marcajului definitiv.


Premarcajul este obligatoriu in special in sectoarele de drum de importanta
deosebita. Pe aceste sectoare, premarcajul se executa pentru toate marcajele, fara
exceptie:
-

longitudinale

(pentru

separarea

sensurilor

si

benzilor

de

circulatie,

delimitarea partii carosabile, pentru ghidare in intersectii);


-

transversale (treceri pietoni, linii de oprire si cedare a trecerii);

diverse (spatii interzise, centre libere, benzi rezonatoare transversale, sageti,


inscriptii, simboluri).

In cazul refacerii marcajelor, este posibil sa nu mai fie necesara premarcarea


suprafetei, daca marcajul anterior este suficient de vizibil si nu exista modificari fata
de configuratia existenta.
NOTA 4: In acest caz, se verifica daca materialul ce urmeaza a fi aplicat este
compatibil cu vechiul material si daca, in aceste conditii, grosimea peliculei
finale nu depaseste valoare solicitata de beneficiar.
C. APLICAREA MARCAJULUI RUTIER
C.1. GENERALITATI

PROCEDUR TEHNICA DE
EXECUTIE
EXECUTIE MARCAJ RUTIER CU
VOPSEA CLASICA
(LONGITUDINAL SI TRANSVERSAL)

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 02/00
Data: 01.08.2011
nlocuiete: PSQ 04.10
Pag. 11 din 11

Cod: PTE-SR-03
Aplicarea marcajului rutier se realizeaza la temperaturi cuprinse in intervalul +50
-

+350C si temperatura suportului de minim 10 0C;

NOTA

5: Nu

se

executa

lucrari

de marcaj

rutier

cand

temperatura

atmosferica are o valoare sub limita de +5 0C, pe suprafete ce nu au fost


curatate in prealabil, pe timp de ploaie sau pe suprafete ude.
Inainte de aplicarea efectiva a marcajului, se verifica:
-

daca suprafata care urmeaza sa fie marcata este continua - fara crapaturi
sau fisuri, curata si uscata;

daca valorile temperaturii atmosferice si a suportului corespund valorilor


prevazute de furnizorul de vopsea conventionala in documentatia tehnica.

C.2. APLICAREA PROPRIU-ZISA


Aplicarea vopselei conventionale de marcaj se executa la grosimi ale filmului ud
de 400 600 m, in functie de conditiile locale de trafic (intensitatea acestuia si
gradul de incarcare specific). Concomitent cu aplicarea vopselelor conventionale se
pulverizeaza sub presiune microbile reflectorizante din sticla.
Dupa trecerea masinii de marcat sistemul este protejat de trafic timp de inca 30
minute.
Aplicarea marcajului se realizeaza printr-o succesiune de operatii, dupa cum
urmeaza:
-

Se presemnalizeaza tronsonul pe care trebuie realizat marcajul, utilizand, in functie


de situatie, dispozitive cu semnale luminoase, indicatoare de ocolire si/sau conuri
de protectie;

Se alimenteaza rezervorul masinii de marcat cu vopsea;

Se alimenteaza rezervorul de microbile;

Se aseaza masina de marcat pe aliniament si se incepe operatia de marcare;

Se asigura inchiderea benzii - pana la redarea in circulatie, cu un autovehicul;

Se recupereaza conurile de protectie cu autovehiculul care a inchis banda;

Se ridica restrictia de circulatie presemnalizata si se inainteaza pe tronsonul


urmator.

PROCEDUR TEHNICA DE
EXECUTIE

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 02/00
Data: 01.08.2011
nlocuiete: PSQ 04.10
Pag. 12 din 11

EXECUTIE MARCAJ RUTIER CU


VOPSEA CLASICA
(LONGITUDINAL SI TRANSVERSAL)
Cod: PTE-SR-03

NOTA 7: n zonele inaccesibile mainilor de marcat, aplicarea vopselelor


conventionale se realizeaza cu dispozitive manuale (rola, pensula) sau prin
pulverizare cu pistol.
Se

transporta

echipa,

echipamentele,

ambalajele

si

deseurile

la

firma.

Responsabil de proces este seful echipei. Se predau deseurile catre firmele


colectoare. Proprietar de proces este Responsabilul cu Managementul de Mediu.
C.3. VERIFICAREA MARCAJULUI APLICAT
Marcajul se verifica vizual, de catre un deservent care se deplaseaza in spatele
masinii de marcat.
Banda de marcaj trebuie sa aiba un contur clar delimitat, cu microbile repartizate
uniform atat pe lungimea
cat si pe latimea acesteia.
In cazul in care, in timpul executiei marcajului, apar defecte de pelicula, persoana
care constata, are obligatia sa comunice sefului de echipa (operatorului masinii de
marcat), care, impreuna cu personalul executant, analizeaza cauzele care le-au
generat si dispune corectii in vederea remedierii lor imediate.
5.

RESPONSABILITATI

5.1 SEFUL SERVICIULUI SEMNALIZARE RUTIERA


Analizeaza cerintele beneficiarului;
Stabileste necesarul de materiale, echipamente si personal, in vederea executiei lucrarilor;
Colaboreaza cu SASR pentru planificarea activitatii de marcaj si verificarea rapoartelor zilnice de
activitate;
Colaboreaza cu SASR pentru verificarea conformitatii calitative si cantitative a lucrarilor
executate;
Elaboreaza documentatia tehnica in vederea efectuarii receptiei de catre autoritatile contractante;
Colaboreaza si intocmeste impreuna cu SASR situatiile si devizele de lucrari ;
Participa, impreuna SARS la receptia de catre autoritatile contractante a lucrarilor executate.
5.2 SEFUL DE ATELIER SEMNALIZARE RUTIERA
Planifica activitatea echipelor in vederea executarii marcajelor, conform cerintelor beneficiarului;

PROCEDUR TEHNICA DE
EXECUTIE
EXECUTIE MARCAJ RUTIER CU
VOPSEA CLASICA
(LONGITUDINAL SI TRANSVERSAL)

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 02/00
Data: 01.08.2011
nlocuiete: PSQ 04.10
Pag. 13 din 11

Cod: PTE-SR-03
Elaboreaza programele de lucru zilnice;
Asigura documentatia necesara executiei lucrarilor (proiecte, planuri, avize, autorizatii) ;
Evalueaza necesarul de combustibil, preia de la Departamentul Economic resursele financiare
necesare achizitionarii acestuia si le distribuie echipelor;
Pune la dispozitia Departamentului Economic documentele justificative pentru achiztia
combustibilului ;
Comunica SSSR eventualele probleme de ordin tehnic semnalate in rapoartele zilnice de activitate,
in vederea solutionarii acestora ;
Comunica SSSR necesarul de materiale si auxiliare consumabile solicitate in rapoartele zilnice de
activitate ;
Colaboreaza cu SSSR pentru verificarea conformitatii calitative si cantitative a lucrarilor
executate;
Colaboreaza si intocmeste impreuna cu SSSR situatiile si devizele de lucrari;
Participa, impreuna cu SSSR la receptia de catre autoritatile contractante a lucrarilor executate.
Asigura transportul echipamentelor, echipei si materialelor necesare executiei marcajului rutier cu
vopsea conventionala
Verifica lucrarile de presemnalizare a zonei de lucru si modul de pozitionare a conurilor si celorlalte
elemente de siguranta in trafic;
Verifica aspectul suportului inainte de efectuarea premarcajului;
Verifica corectitudinea premarcajului si conformitatea acestuia cu proiectul;
Analizeaza cauzele care au generat eventuale defecte de pelicula si dispune aplicarea de corectii in
vederea remedierii lor imediate ;
Completeaza raportul zilnic de activitate, pe care il preda SSSR;
5.3 RESPONSABIL ACHIZITII
Asigura aprovizionarea in cel mai scurt timp cu materialele si auxilarele consumabile solicitate in
rapoartele zilnice de activitate;
5.4. OPERATORUL MASINII DE MARCAT
Opereaza masina pentru aplicarea marcajului rutier ;

PROCEDUR TEHNICA DE
EXECUTIE
EXECUTIE MARCAJ RUTIER CU
VOPSEA CLASICA
(LONGITUDINAL SI TRANSVERSAL)

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 02/00
Data: 01.08.2011
nlocuiete: PSQ 04.10
Pag. 14 din 11

Cod: PTE-SR-03

5.5 PERSONALUL EXECUTANT


1) In etapa de presemnalizare a zonei de lucru :
Stabileste lungimea tronsonului din zona de lucru, in functie de configuratia terenului, frecventa
traficului si proiectul de marcaj;
Asigura inchiderea tronsonului cu elemente de siguranta (conuri reflectorizante, balize cu / fara lampi
de semnalizare, indicatoare de ocolire etc.), incepand de la bordura, in sensul de mers;
Deschide zona, indepartand elementele de siguranta in ordine inversa celei de la inchidere;
In ambele cazuri, protectia personalului va fi asigurata prin deplasarea autoutilitarei la distanta de minim
20 metri in spatele ultimului lucrator.
2) In etapa de efectuare a premarcajului :
Vizualizeaza zona comparativ cu proiectul in baza caruia se executa marcajul si lamureste, impreuna
cu SASR, eventualele neconcordante ;
Stabileste, impreuna cu SASR, modul in care se executa premarcajul ;
Traseaza punctele de reper si efectueaza premarcarea zonei de lucru.
3) In etapa de pregatire si la alimentarea masinii de marcat cu material , deserventii :

Urmaresc permanent nivelul materialului in preincalzitoare si temperatura materialului topit;

Completeaza

nivelul

materialului

alimentare a masinii de marcat.

din

peincalzitoare

dupa

fiecare

PROCEDUR TEHNICA DE
EXECUTIE
EXECUTIE MARCAJ RUTIER CU
VOPSEA CLASICA
(LONGITUDINAL SI TRANSVERSAL)

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 02/00
Data: 01.08.2011
nlocuiete: PSQ 04.10
Pag. 15 din 11

Cod: PTE-SR-03

6. NREGISTRRI SI ANEXE
Nr.
crt.
1.
2.

nregistrarea
Foaie de lucru semnalizare rutieramarcaj
Copie contract

Locul de

Suportul

Completeaz

F-SR-02

SASR

SSR

1 an

Hartie

Serviciul
Financiar
Contabil

SSR

Permanent

SSSR

SSR

1 an

SASR
AP/
Beneficiar
AP/
Beneficiar
AP/
Beneficiar

SSR

1 an

SSR

1 an

SSR

1 an

SSR

1 an

SSSR

SSR

Permanent

pstrare

Durata

Hartie
3.

Situatie de lucrari

4.

Antemasuratoare

5.

Grafic de lucru

6.

Rezultate control
inspector/beneficiar

7.

Ordin de lucru

8.

Program de operatii de executie,


control al calitatii si protectie a
mediului la efectuarea marcajului
rutier

Hartie
Hartie
Hartie
Hartie

Hartie

PROCEDUR TEHNICA DE
EXECUTIE

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 02/00
Data: 01.08.2011
nlocuiete: PSQ 04.10
Pag. 16 din 11

EXECUTIE MARCAJ RUTIER CU


VOPSEA CLASICA
(LONGITUDINAL SI TRANSVERSAL)
Cod: PTE-SR-03
ANEXA 1
FORMULAR F-SR -02

FOAIE DE LUCRU MARCAJE RUTIERE


DATA:__________________

STAREA VREMII __________________

ECHIPA:

Tip marcaje cf. STAS 1848-7:2004


Strada

Amplasament

INTOCMIT_______________________

Execut.

TRANSVERSALE
T.P.

START

SAGETI

HASURI

DA
C.T

Observaii

NU

DIVERSE

VIZAT SSSR
La finalul zilei de lucru
_________________

PROCEDUR TEHNICA DE
EXECUTIE
EXECUTIE MARCAJ RUTIER CU
VOPSEA CLASICA
(LONGITUDINAL SI TRANSVERSAL)

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 02/00
Data: 01.08.2011
nlocuiete: PSQ 04.10
Pag. 17 din 11

Cod: PTE-SR-03
ANEXA 2
PROGRAM DE OPERATII DE EXECUTIE, CONTROL AL CALITATII SI PROTECTIE
A MEDIULUI LA EFECTUAREA MARCAJULUI RUTIER
CU MATERIAL TERMOPLASTIC
NR.
CRT.

OPERATIA

ECHIPAMENTE

MIJLOACE DE
CONTROL

DOCUMENTATIE

CRITERII SI
OPERATII DE
CONTROL

FORMULAR,
INREGISTRARE

RESPONSABIL

Maistru

COLABOREAZA CU

1.

Pregatirea materialelor si
echipamentelor in vederea
transportului

Camioane, remorci,
autoutilitare

Vizual

2.

Transportul materialelor,
echipamentelor si echipelor de
executie

Camioane, remorci,
autoutilitare

Vizual

3.

Pregatirea preincalzitorului de
material termoplastic

Camion cu
preincalzitoare

Vizual

PTE-SR -03

Soferul camionului

SSSR+SASR

Masina de marcat

Vizual

PTE-SR -03

Operatorul masinii de
marcat
(sef echipa)

SSSR+SASR

Vizual
Termometru

PTE-SR -03

Conform documentatiei
de executie

Membrii echipei

SSSR+SASR

Conuri, triunghiuri

Vizual

Ordin 1112 / 2000

Membrii echipei

SSSR+SASR

4.

Pregatirea masinii de marcat

Foaie de parcurs

5.

Pregatirea materialului termoplastic

6.

Presemnalizarea zonei de lucru

7.

Pregatirea suprafetei

UNIMOG, matura,
spaclu, razuitor

Vizual

PTE-SR -03

Conform documentatiei
de executie

8.

Executia premarcajului

Ruleta, sfoara pentru


trasat, fir trasor

Vizual

Proiect executie avizat

9.

Aplicarea marcajului rutier

Masina de marcat

Vizual

Proiect executie avizat

F-SR-02

10.

Verificarea marcajului aplicat

Vizual

PTE-SR -03

Conform documentatiei
de executie

F-SR-02

Membrii echipei

Membrii echipei
Membrii echipei
Membrii echipei

Membrii echipei

Membrii echipei
SSSR+SASR

SSSR+SASR
SSSR+SASR
SSSR+SASR
SSSR+SASR

Legenda : SSSR-Sef Serviciu Semnalizare Rutiera ; SASR-Sef Atelier Semnalizare Rutiera ; PTE-SR-03-Procedura tehnica de executie-Executie marcaj rutier cu vopsea clasica ; F-SR-02Foaie de lucru marcaje rutiere