Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRONOMICE

I
MEDICIN VETERINAR

CAIET DE PRACTIC

Tutore:GHEORGHE MAZILU
Cadru didactic supervizor:PATRICIA MOCANU
Student:TUDOREL ADRIAN SPTARU

PORTOFOLIU DE PRACTIC
1.Durata totala a pregatirii practice: 3 saptamani
2.Perioada stagiului:07.07.-25.07.2014
3.Programul zilnic:6 ore pe zi intre orele 8.00-14.00
4.Adresa unitatii: ALEXANDRIA ,CALEA BUCURESTI, nr.1
5.Numele si prenumele cadrului didactic supervizor: Profesor univ.
dr.PATRICIA MOCANU
6.Numele si prenumele tutorelui desemnat de partenerul de practica,
care sa asigure conditiile si pregatirea necesare practicantului in
perioada stagiului de practica:MAZILU GHEORGHE
7.Cunotinele care vor fi dobandite
-norme de protectia muncii necesare deplasarilor in teren
-observatii si msurtori asupra nivelului apei
-masurarea temperaturii apei si aerului
-observaii asupra vantului
-observaii si msurtori asupra precipitaiilor
-msurarea debitului de ap
-prelevare de probe de aluviuni in suspensie
-prelevarea de probe de apa pentru determinarea propieta ilor
chimice si organoleptice ale apei

PREZENTAREA PARTENERULUI DE PRACTICA


Stagiul de practica in anul universitar 2013-2014 l-am efectuat la SGA
Teleorman ,Statia HIDROLOGICA Alexandria.
Statia hidrologica Alexandria si desfasoara activitatea pe baza
Programului de Activitate intocmit de Statia Hidro. Alexandria, Serviciul
P.B.H.H., S.G.A Teleorman, program verificat de I.N.H.G.A, si aprobat de
conducerea A.B.A Arges Vedea.
Structura de personal:
Personal TESA: - 3 cu studii superioare si 2 tehnicieni.
Statiile hidrometrice: 12 hidrometri cu 1/1 norma, 1 hidrometru cu norma si 1
muncitor necalificat cu norma.
Programul de Activitate cuprinde urmatoarii indicatori de baza:
1 - Efectuarea programului de observatii si masuratori hidrometrice: niveluri,
debite lichide, temperatura apei si aerului, precipitatii, strat de zapada, grosimea
ghetii, observatii asupra poluarii, masuratori de aluviuni in suspensie la 7 statii

hidrometrice: Buzesti, Valeni jud Olt, Alexandria, Tatarastii de Sus, Teleormanu


jud. Teleorman, Ciobani jud Arges, Vadu Lat jud. Giurgiu si 5 statii hidrometrice
fara aluviuni in suspensie: Vartoapele, Furculesti, Crangu in jud. Teleorman,
Slobozia jud. Arges, Crovu jud. Giurgiu.
2 - Bazin cu probleme speciale - Tinoasa cu statiile hidrometrice: Butculesti
amonte si aval, Sfintesti amonte si aval.
3 - 1 lac acumulare - Furculesti
4 - 2 statii evaporimetrice: Alexandria, Furculesti.
5 - 14 sectiuni satelit, 7 izvoare
6 20 sectiuni de monitoring integrat al apei, cu masuratori de debite si profile
transversale.
7 - 49 statii hidrogeologice cu 71 foraje hidrogeologice.
S-a efectuat inventarierea tuturor forajelor din inventar. S-au intocmit
documentele necesare pentru forajele propuse la casare , documente care au fost
inaintate la termenele si in conditiile solicitate.
8 - 34 statii hidrogeologice cu 39 foraje cu analize fizico chimice si 78
prelevari de probe. Prelevarile de probe s-au executat utilizand generatorul de
curent si prelevatorul, 2 foraje cu pompari.
9 - Colectarea si transmiterea mesajelor si avertizarilor hidrologice si
hidrogeologice la: 12 statii hidrometrice cu transmisie zilnica, 5 foraje
hidrogeologice, 18 foraje dotate cu sonda inregistratoare de niveluri si
temperaturi, din care functioneaza 13.
10 - Prelucrarea materialului hidrometric si hidrogeologic la toate obiectivele.
INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE PRESTATE
In ziua de 7 iulie,prima zi de practica,am mers la sediul SGA Alexandria
unde pentru inceput mi-au fost prezentate norme de protectia muncii ca:
a) informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala
specifice
b) masuri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea
lucratorilor, precum si in cazul pericolului grav si iminent;
c) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatilor desfasurate pe teren
d) demonstratii practice privind activitatea pe care am desfasurato si exercitii
practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor
de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor.
Dupa prezentarea acestor aspecte am inceput sa i-au contact cu
instrumentele din dotare:termometre,mire,girueta,si mi-au fost prezentate
programele de calcul electronic.etc.

Profitand de faptul ca statia HIDRO este foarte aproape de malul raului Vedea
am iesit pentru inceput sa particip la masurarea temperaturii aerului si a apei din
rau,precum si la masurarea vitezei vantului.
In ziua de 8 iulie am fost chemat la ora 7 pentru a citi nivelul pe raul
Vedea,nivelul citindu-se zilnic pe mira fixa la ora 7 respectiv 17.
Dupa aceasta citire ne-am intors la biroul statiei si mi-a fost prezentata o
simulare pe calculator a functionarii limnigrafului precum si a partilor
componente .Limnigraful inregistreaza orice schimbare de nivel a apei,de obicei
sunt instalate la toate statiile hidrometrice situate in aval de
acumulari,microhidrocentrale si alte folosinte importante.
Dupa aceasta prezentare am ramas peste programul normal pentru a merge din
nou la citirea de nivel de la ora 17.
In ziua de 9 iulie am pregatit morisca hidrometrica pentru a merge sa
masuram debitul pe raul Vedea,am mers pe rau ,am facut masuratorea,intre timp
mi-a fost explicata si masurarea debitului cu flotori dupa care ne-am intors si am
introdus datele obtinute la masuratoare in calculator pentru efectuare calcului
debitului apei,in continuare mi s-a aratat cum se lucreaza cu diferite programe
de specialitate pe calculator.La ora 14 am participat la o cititire suplimentara de
nivel si la prelevarea de probe de apa.
In ziua de 10 iulie am ajuns normal la program si am pregatit
echipamentul,sub indrumarea si cu ajutorul tutorelui,pentru a pleca pe teren,am
fost pe raul Tinoasa unde am facut verificari de nivel,masuratori de debit in
diferite puncte pe rau,masuratori cu flotori,prelevare de probe de apa din aval si
amonte de digul de protectie si prelevari de probe de apa din puturile de pe
traseu.
In ziua de 11 iulie am stat la birou,am curatat echipamentul folosit in ziua
anterioara si am prelucrat datele obtinute pe teren,calculul debitelor si am sortat
si trimis probele la laborator.
In saptamana urmatoare,luni,14 iulie am inceput de dimineata cu
masurarea temperaturii apei si a aerului,citirea nivelului pe mira hidrometrica,si
am facut observatii asupra vantului .Cum pe rau am avut o atentionare de
crestere rapida de nivel,am facut citiri de nivel din ora in ora,masuratori de debit
si prelevare de probe de apa.
In ziua de 15 iulie am avut noroc si de precipitatii si am facut masuratori
si observatii asupra precipitatiilor,precum si obisnuitela citiri de nivel si
masuratori de temperatura.
In ziua de 16 iulie am plecat din nou in teren pentru a face verificari si
observatii asupra forajelor, de pe teritoriul diferitelor cumune,pe care statia
HIDRO le are in grija,am masurat adancimea pana la primul strat de apa in
put,am prelevat probe de apa din respectivele foraje si le am inventariat.

In ziua de 17 iulie am trimis probele la laborator pentru analiza chimica si


organoleptica,am introdus datele in calculator,am facut din nou citiri de nivel si
masuratori de debit pe raul Vedea si diferite observatii.
In ziua de 18 iulie pentru am inceput cu citirea nivelului pe raul
Vedea,masurarea debitului de apa si masurarea temperaturii apei si aerului.
Dupa revenirea la sediu,unde am pregatit si curatat echipamentul,am plecat pe
teren unde am vopsit forajele si am luat probe de apa pentru analize chimice si
organoleptice.
In ziua de 21 am ramas la birou si am trimis probele la laborator si am
introdus diferite date in calculator,temperaturi(apa si aer),masurari de
debite,rezultatele analizelor chimice si organoleptice din foraje.
In ziua de 22 iulie precum si in urmatoarele zile, pana pe 25 iulie, am
ramas la birou unde mi-au fost prezentate amanuntit programele de calcul
hidrologic,am invatat sa introduc si sa calculez debite cu diferite programe.

ANEXE
In imaginile de mai jos sunt prezentate cateva instrumente folosite la Statia
Hidrologica Alexandria
Morisca hidrometrica
Micromorisca
Pluviometru
Cititor de debit