Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Clasificarea substantelor chimice


Substantele chimice pot fi simple sau compuse.
1. Substante simple:
Metale
metale neferoase(aluminiul,cuprul,zincul,plumbul,etc.).
metale feroase(fier,fonta)
Nemetale: hidrogen(H),carbon(C),Azot(N),oxigen(O),fosfor(P),sulf(S),seleniu(Se).
2. Substanele compuse se clasific n:
acizi substante compuse din H2 si un radical acid hidracizi:
monobazici: HCl, HI,HBr,HF
dibazici: H2S
- oxiacizi:
monobazici: HClO3
dibazici: H2SO3,H2SO4
tribazici: H3PO4
oxizi combinatii binare ale O2 cu substantele simple
- oxizi acizi(nemetalici)
- oxizi bazici(metalici)
baze substante compuse dintr-un metal si radical hidroxid(OH)
usor solubile: NAOH
greu solubile: Cu(OH)2
insolubile: Al(OH)3
sruri substante compuse dintr-un metal si radical acid
neutre: NaCl, CaCO3, CuSO4
acide: NaHCO3, Ca(HCO3)2, NaHSO4
bazice: Na2SO4, FeCl3, AgNO3

2.Proprietati generale ale substantelor


Acizi:

reactia
reactia
reactia
reactia

acizilor
acizilor
acizilor
acizilor

cu
cu
cu
cu

metalele: Zn + HCl = ZnCl2 + H2


oxizii bazici: CuO + 2HCl = CuCl2 + H2
bazele: HCl + NaOH = NaCl + H2O
sarurile: HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3

Baze:
reactia bazelor cu acizii: NaOH + HCl = NaCl + H2O
reactia bazelor solubile cu oxizii acizi: Ca(OH)2+ CO2 = CaCO3 + H2O
reactia bazelor solubile cu sarurile: 2NaOH + FeCl2 = 2NaCl + Fe(OH)2
Oxizi:
reactia oxizilor bazici cu apa: CaO + H2O = Ca(OH)2

reactia oxizilor acizi cu apa: CO2 + H2O = H2CO3


reactia oxizilor cu acizi: K2O + H2SO4 = K2SO4 + H2O
Saruri:

reactia
reactia
reactia
reactia

sarurilor cu metalele: Ca2SO4 + Zn =


sarurilor cu bazele: FeCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Fe(OH)3
sarurilor cu acizii: AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3
de descompunere termica a sarurilor: CaCO3 = CaO + CO2