Sunteți pe pagina 1din 43

PROJiOAGEbE

742

Hristos i, oriunde mergi, nu te arta pe


tine iste i dascl, ci ca om simplu i ucenic. i Dumnezel.J i va da ie umilina."

Intru

aceast

zi, cuvn't din Pateric.

Zis-a ava Atanasie : "De multe ori,


zic unii din voi : Unde snt acum prigoanele i p timiri!e ?
Acum, n loc de prigoan i chinuri,
te mustr .contiina, s mori pentru p
cate, s-i omori mdularele cele de pe p
mnt, i, iat, vei fi mucenic de a ta voie.
Atunci, se luptau cu mpraii i cu dreg
torii. Ai i tu, acum, ca potrivnic, pe diavolul, mpratul pcatului, i, dregtori
pe draci. Atunci, aceia le puneau naintea
mucenicilor capitea i jertfele i urta nc
chinciune a diavolului celui mincinos.
Cunoate cu mintea ta, c snt i astzi
capiti i jertfe i idoli mincinoi ai cugetului, n suflet : capite,adie, nesioasa
lcomie, i jertfe, ndulcitciarele pofte, iar

L u n a m a 1, 1 n 9 z i 1e : ptimirca
Sfntului slvitului Prooroc Isaia (t 700
. Hr.).
Sfntul Prooroc Isaia a fost cel dintii
. marii Prooroci ai Vechiului Testament. El
a trit pe vremea regilor Ahaz (735-716
. Hr.) i Ezechia (716-637 . Hr.) .cu mai
mult de 700 de ani nainte de Naterea
Domnului Iisus. In cartea sa a proorocit
poporului evreu, din care se trge<i, Nate
rea Domnului, dintt-o fecioarft, c Emanuil - eu noi este Dumnezeu - (cap.
7-12), apoi ptimirea Robului lui Dumnezeu (cap. 50-53) i a doua nfricotoare
venire a Domnului n lume (cap. 63-65),
Drept aceea, Isaia a fost numit Evanghelistul Vechiului Testament.
Plin de ndrzneal, a mustrat cu asprime pe cei puternici, din vremea aceea,
pentru nedreptile i frdelegile lor.
Cartea proorciilor lui Isaia s-a bucurat de

idoli, duhul poftelor. C cela ce slujete


desfrnrilor i se ndeletnicete cu desf~
tri, acela s-a lepdat de Hristos i idolului se nchin, c are n sine, adic, chipul
Afroditei, urita i trupeasca dulcea. Ia-
ri de se biruiete cineva de mnie i de
iuime, de nu-i va tia slbticia patimii
acesteia, de Iisus s-a lepdat i arc ntru
sine dumnezeu pe Ares (zeul rzboiului),
c se nchin mniei, care este semn de turbare. Iar cel ce este iubitor de argini i iubitor de dtilcei i i nchide ndurrile
sale fa de fratele su i nu miluiete pe
aproapele su, acela s-a lepdat de Iisus i
idolilor slujete, c are ntru sine pe idolul
Hermes i se nchin .fpturii, mai mult
dect Fctorului, iar iubirea de argini
este rdcina tuturor rutilor.
Deci, de te vei nfrna de acestea i de
te vei JY:Zi de patimile cele slbatice, ai cl
cat idolii i te-ai lepdat de credina .cea rea
i te faci mucenic, mrturisind credina
cea bun. Dumnezeului nostru slav, acum
i pururea i n vecii vecilor. Amin.

aceea, totdeauna, de mare cinste la iudei.


nsui Domnul Iisus, dup ntoarcerea Sa
din pustie, intrnd, ntr-una din smbete,
n sinagoga din Nazaret i dindu-i-se cartea Proorocului Isaia, a deschis-o la locul
unde erau cuprinse proorocirile, scrise cu
aproape opt veacuri nainte, despre El . i
a citit in auzul tuturor : "Duhul, Domnului
este pentru Mine, pentru care M-a uns s
binevestesc sracilor. M-a trimis s vindec
pe cei zdrobii cu inima, s propovduiesc
robilor dezrobirea i celor orbi vederea ;
s. slobozesc pe cei apsai" (Luca 4, 13).
i nchiznd cartea, Iisus a spus : "Astzi,
s-a mplinit scriptura aceasta, n urechile
voastre" (Luca 4, 21), artnd c venise
ceasi.tl ca s mplineasc, tot aa, i celelalte proorociri.
Dup tradiia Vechiului Testament
,,dregtorii sodomului", mniindu-se pentru mustrrile Prporocului,.au hotrt s-I
ucid. i a fost tiat Sfintul Prooroc, la

_:S~'I:_o'._l'~~lU';!'C~-E~"N":I~C~H~H~IS~'T~O~l~'O~I~l------------'7'7.4"'3
---------------cmp, cu fier{tstrfllll, din porunca regelui
Manase. i, aa, Isaia, marele Prooroc al
Domnului, s-a sfrit ca mucenic, la adnci
btrriei. Iar cartea lui este scris n vremea de am a limbii ebraice.

Intru aceast zi, pomenirea Sfintului


Mucenic Hristofor ('!' 250).
Sfntul Mucenic a fost de fel dintr-o
(ar slbatic i, mai nainte, se numea
Reprovos:-F'uscse prins rob, n rftzboi, de
romani i era tnfn cu vrsta, uriala trup
i fimos la nfiare, cum nu se poate. inchipui. Dar ern, din fire, intelept la m.mtc
i cu bun cunotin\{t i avea suflet milostiv, c sufere'ilci.t durere, vznd chinurile
cretinilor, pentru credina lor in Hristos.
i era pe vrcnwa prigoanci lui Dcciw;.
Deci. a nvft\at limba romanilor i a
cunoscut repede nvtura cea dumnezeiascft, a Evangheliei lui Hristos, i a fost
ncretinat n Antiohia, dt ('tre Sfntul
episcop Vavila, ce se pl'ttznuiele la 4 septembrie, p1imind la bo!L'Z numele de Hnstofor. Fiind adus n fa\.a mpitmtului,
acesta s-a insp{timntat. vftzindu-1. Dar.
auzind chiar din gura lui cii este cretin, a
incercat. sii-1 amttgeasc prin vicleug. nevl'nd .s[tl dea morii. ci, nd[tjduind a i~!
face slujitor. A trimis, aadar, la el dou
femei frumoase i desfrnate, pentru a-1
face s pdttuiasdt. clar. Hristofor le-a
mustrat pentru ticloasa lor indeletnicire
i, vorbindu-le ndelung. le-a hotrt s se
pociascii i s se boteze. i, mniindu-se.
mpratul 1-a supus la multe chinuri, pc
care Sfntul, indurndu-Je, n credintrt
tme, acesta a poruncit sit i se taie capul. i
aceasta a fost n ziua de !J mai.

intru aceast zi, istorisire despre aducerca, la Bal'i, in Italia, a cinstitclor moate
ale celui intre Sfini, P1trinlelui noslni Nicolac, arhicpiscop din Mira Lichiei, fdt
tol'lll de minuni.
Pe vremea binecredinciosului impr<ll Al~!XC? (IOBI-1 llB) i a patriarhului

Nicolae a fost o nvlire a ismailitenilor,


mpotri~a stpnirii greceti de pe cealalt
parte de mare. i, ncepnd de la Cherson
(Crimeia), vrjmaii crucii .lui Hri~tos. a~
robit pmntul cretin, pn Ia "?-ntwhm_i
Ierusalim si au pustiit, cu foc 1 cu sab1e.
tJate cetfti\e i satele, bisericile i n~n~ti-.
riie iar pe cei ce au scpat de sabJC, bal~
!bati femei i copii. i-au robit ~i toate pr"
tile 'acelea le-au luat n stpnirea lm,
Atunci i cetatea Mira, cea din prile Lichiei unde se aflau cinstitelc moate ale
arhi~reului lui Hristos, Nicolae, au pustiit-o aceiai agareni.

.
Toate acestea s-au fcut, ns, cu voia
!tii Dumnezeu, pentru pcat9le noastre, cu
care mniem pe Domnul i ntrtm:, pn
Ia amr[tciune, ndelunga Lui r{tbdare,
precum zice la psaimi : "Amrt-au pre ~el
Preainalt." C Dumnezeu mult se mihnete de fftrdelegile popon~lui ce v_ie~-:
iete fr[t de pocftin[t : atunci nu crua mc1
pe Sfini i nici rugciunile plcuilor Siii
nu le ascultft, dt a zis, cndva, prm gura
lui IeremiaProorocul : .,De vor sta Moise
i Samuil naintea .feei Melc, rugndu-se
pentru poporul cel ce mft urfttc, sufletul_
Meu nu este cftlre poporul acesta. Surpalu-i-am de din~ii de la fa\a Mea, la sabie,
la foamete i la robie:',
Cu u drcapt[t mnie, ea aceasta, a lui
Dumnezeu,. pustiindu-se multe din pi!ril~
grecesti de la rftsftril. 11trc cme a fost I
Lichi~, cu cetatea ce se numete Mira,' a
voit Domnul ca s[t adudt cinsti tele moate
ale Sfntului Nicolae, plftcutul Siiu, din cetatea cea pustiit a Min.'i,, in cetatea care
se numeste Bari, care este n Italia. Astfel,
Domnul 'n-a voit ca moatclc unui luminfttor al lumii, ca acesta, sft fie pc pmnt, ca
sub obroc ; iar, pc de altii pm-te, a 1induit'
ca i Apusul s[t nu fie lipsi~ de .~ac~rile
Sale de bine, care se dau prm miJ locnea'
Sfntului arhiereu: i aducerea acestor
sfinte moate, s-a fltcut ntrcacest fel' :
Unui preot oarecare. ce locuia n cetatea
Bari, om drept, cinstit i cucernic, i s-<~
artat Sfntul N'icolae~ zicndu-i t "Mcrg,i
i spune poporului acestuia i la .tot sobo- . .
ruJ bisericii ca. ducndu-se la M1ra, ceta
tea Lichiei, s ia de acolo moatele melc i,
aducndu-le aici, la Bari,sftle pun n .ce".

''

-144".

i
. i

PROLOAGELE

' tatea aceasta, c nu trebuie s fiu acolo, n tndu-se de malul Mirei, Ia 28 de zile ale
acel loc pustiu, aa voind Domnul Dum- lunii lui aprilie, dup o bun i, cu noroc,
nezeu."
cltorie, au ajuns degrab n cetatea lor,
Preotul, sculndu-se dup visul. acesta, ntt-o Duminic, n 9 zileaJe lunii mai, n
a mets Ia biseric i a spus clerului i la tot vremea Vecerniei. Poporul din Bari, npoporul artarea Sfntulu Nicolae, pe care tiinndu-se de venirea cinstitelor moate
o vzuse n acea noapte .. lat aceia, auzind, ale marelui i plcutului lui Dumnezeu, nS"au bucurat, zicnd : "Astzi, a artat dat a ieit ntru ntmpinarea sfintelor
Domnul mila Sa spre poporul Su i spre moate, mpreun cu episcopii, cu preoii
cetatea noastr."
i cu monahii i cu tot clerul bisericesc,
Deci, degrab, au rnduit trei corbii brbai, femei i copii i mulimea a tot
i au ales nite oameni vestii i temtori poporul, de Ia mic. pn la mare, cu fclii
de Dumnezeu, i civa cinstii preoi, ca i cu tmie, cntnd i ludnd pe Dumnes mearg, pentru aducerea sfintelor zeu i svrind cntri de rugciune armoate, ale marelui arhiercu Nicolae. Deci, hiereului lui Hristos. i, lund cu bucurie
prefcndu-se ca nite negutori, ca s = i cu cinste acea nepreuit visterie duhovIi se mpiedice calea mrii, au umplut co- niceasc, au pus-o n biserica Sfntului Ioan
rbiile lor cu gru i au plecat, fcndu-se Inaintemergtorul, care era lng mare. i
c merg n negutorie. Cltorind, astfel, se fceau multe minuni, de ctre moatcie
cu bun sporire, au ajuns, mai nti, Ia An- cele tmduitoare, cu chiopii, orbii, surtiohia, unde, vnznd grul, au cumprat zii i ndtciii, cum i cu cei cuprini de
alte lucruri. i, aflnd acolo, de Ia ali ne- tot felul de boli, prin atingerea de moatele
gustori veneieni, care veniser, mai nain- Sfntului. i n-au ncetat sfintele lui moa
te, din alte pri, c i ei au de gnd s te, n toate zilele, a da cu minune tm
mearg Ia Lichia, n cetatea Mirei, pentru duirile ; i se dau pn i acum, celor ce
moatelc Sfntului Nicolae, cei din Bari alearg Ia dnsul cu credin.
s-au silit s-i ntreac pc dnii. Deci, cl~
Deci, cetenii din Bari, vznd darul,
torind mai repede i fiind purtarea de grij cel fctor de minuni al moatelor Sfntua lui Dumnezeu cu ei, au ajuns pe rmu lui Nicolae, curgnd, ca dintr-un izvo.r,
rile Lichiei i au stat Ia malul cetii Mi- fr de scdere, au zidit o biseric din piarelor i, ntrebnd de biserica Sfntului i tr, mare i frumoas, mpodobit cu tot
despre moatelc lui, i-au luat armele, te- felul de frumusei scumpe, cu hramul
mndu-se, ca nu cumva s-i opreasc<1 pe Sfntului. Au mai ferecat i o racl de ardnii cineva, i au mers Ia biseric. Acolo, gint cu pietre de mult pre i au aurit~o
aflnd patru monahi, i-au ntrebat pc dn- peste tot. Iar n anul al treilea, dup adu
ii, unde se afl<1 moate le Sfntului Nieolae, cerca cinstitclm moate, de la Mira Lichiei,
c, ziceau dnii, vrem s ne nchinm lor. Ia Bari, adunnd clerici din cetile i
Iar monahii le-au artat lor mormntul n rile dimprejur, au fcut cinstita mutare a
biseric, unde, ca sub obroc, zceau sub sfintelot moate, ale fctorului de. minuni
pardoseal, n pmnt, moatele arhiereu- Nicolae, din Biserica Boteztorului, n biIui lui Hristos, cele tmduitoare.
serica cea nou zidit din piatr, cu nuDeci, cei din Bari, dnd Ia o parte par- mele lui; n aceeai zi, n care, mai nainte.
doseala bisericii i spnd pmntul, au g le adusese n Bari din Mira Lichiei, i Iecau
sit .racla Sfntului, iar, cnd au descope- pus, cu racla cea de mgint, n a_ltar. Iar
rit-o, au vzut mir bine mirositor. Deci, racla cea veche, pe care o aduseser_ de la
lund, cu bucurie, pe minile preoilot,
Mira Lichiei, au pus-o n bisei'ic, pentru
moatele Sfntului, le~au dus Ia corbiile
lor: i le-au pus cu cinste ntr-.una din ele. nchinciunea celor ce veneau. i, de
i s-au dus mpreun cu ele i doi monahi, atunci, s-a ornduit ca praznicul aducerii
iar doi au rmas Ia locul acela, n biseric. sfintelot n;wate ale Sfntului Nicolae. s<1
Cu o negutorie ca aceasta. i cu cti se prznuiasc n toi anii, n ziua de 9
gul cel fr de pret, cei de Ia Bari, depr- mai, cinstind prin acest praznic. amindou<l

MINUNEA SFNTULUI NICOLAE

745

aducerile, adic, i pe cea din Mira, Ia tlharii, i, penttu aceea, l caut)a locul
Bari, i pe cea din biserica Inaintemerg acesta, c poate, i voi afla mcar trupul
torului, n biserica cea nou, din piatr. lui i a fi mngiat ; dar nu-l pot afla."
Dar acel om binecredincios l mngia cu
zidit Ia Sari.
cuvinte
duhovniceti, zicndu-i : "Eu, cnd
i. de atunci, nu numai ntr-aceast .
mii
duceam
pe calea aceasta, am aflat Ia
cetate a apusului, ci n toate cetile i laturile cretintii, s-au luat obiceiul de a locul acesta un om mort, zcnd gol, de get
se prznui, n aceeai vreme, aceast adu- ngheat. i, lundu-! pe el, l-am dus la
cere, cu dreapt credin i cu bun cu- mnstirea Sfntului Nicolae i l-am ncernicie, din dragostea cea ctre Sfntul gropat ; i aur am dat clugrilor. ca s~l
pomeneasc pc el." Iar inftrul, auzind cuNicolae fctorul de minuni.
vintele acestea, i s-a nchinat lui pn la
pmnt i-1 ruga pe el, zicnd : "Sft faci.
stpne, mil cu mine i s mergem mMinunea Sfntului i . fctorului de preun pn Ia mnstirea aceea, ca mc
minuni Nicolae, pentru o mnstire srac. car s vd mormntul tatlui meu.~ Iar
A fost un oarecare om foarte bogat i acel bun negutor s-a ostenit. cu mare
milostiv ctre sraci i prea iubitor de dragoste, pn la mnstire, cu lmlrul. i.
dup ce au mers ei Ia mnstire, a chemat
sfintele biserici. Deci, acesta mergea odat, negutorul pe egumen i pe toi clugrii
undeva, cu slugile sale, i, trecnd pe .calea
mnstirii aceleia i Jeca zis lor : .. Oare, v
unde era o mnstire a Sfntului Nicolae, aducei aminte, prinilor sfini. de cnd
gndea, n inima sa, s dea milostenie la am adus Ia voi pe un om mort i v-am pofacea mnstire ; i, mai mergnd el puin. tit ca s-I ngropai pe el ?" Im ei au zis :
a vzul un om zcnd mort i gol, c inghe- ,.Adevrat este. ncit i aur necai dat nou
tase de frig. i omul acesta milostiv a (;1- i l-am ngropat pe el i am Utcut pomecul mil cu dinsul i a poruncit slugilor
nire pentru dnsul.''
sale s-I ia. iar celorlalte slugi, le-a zis :
Deci, i-au artat lui l<icul. unde era
.. Voi mergei nainte. iar eu, dup ce yoi
ngropat,
i a zis negutorul ctre tnr :
duce pe omul acesta n mnstire, v voi
..
Acesta
este
mormntul tatlui tu, nu te
ajunge pe voi." Apoi. mergnd n mnstic
mhni."
mai
Iar
tn[trul. a zis ctre frai :
re, a spus egumenul i tuturor frailor :
.,Rogu-m vom1. prinilor sfini, s nu
"Prinilor, mergnd noi pe calea aceasta.
am aflat pe acest om. zcnd mmt, i noi m oprii pe mine a lua oasele tatlui meu,
nu tim ce i s-a ntmplat lui de a murit : ca mcar ct de putin mngiere s aflm
ori I-au ucis tlharii sau din ger a murit. din aceasta." i i-au zis c:1lugrii : "Preprecum l vedei toi. Dar. prinilor sfini, cum voieti. aa si\ faci:' Deci'. i-a rugat pe
ngropai-! pe el aici." i le-a dat lor aur.
rugndu-i s-i fac lui rnduial. i aa ei tnrul, ca s<1 deschid mormntul. Iar ei.
I-au ngropat pe el cu cinste, iar strinul spnd pmntul, au desGoperit racla. f,
acei[! s-a nchinat Sfntului Nicolae i tu- deschiznd-o. au aflat-o pc ea plin de aur
turor frailm i s-a dus n calea sa.
i de argint. i s-au minunat toi de o luDar, cnd mergea el pe calea aceea. crare ca aceasta i au proslvtt_pe Dumneunde aflase pe cel mort, a vzut un tnr, zeu i pe Sfntul Nicolae. ar tnrul acela
plngnd Ia locul acela, i a nceput a-1 n- s-a fcut nevzut. Dup aceea, s- artat
t~eba despre pricina plnsului su. Iar el
i-a rspuns lui : "Stpne al meu, snt Sfntul Nicolae. n vis, egumenului, zicnfoarte necjit i de aceea plng, c tatl du-i : ,.Minunea aceasta sca f:1cut, .penttu
meu, care a fost negutm i umbla pe ca- ca, de acum, s nu mai fie lipsit. lc[lUl
lea aceasta, acum snt multe zile de cnd l acesta, c v-a dat vowl Hristos mila Sa i
ateptm pe el i nu tim ce i s-a ntmplat.
a trimis pe ngerul Su. ca i pe .omul acela
Dar ne-a venit o ntiinare, c I-au ucis bun." Dumnezeului nostru, slav !

'

'1

PHOLOAGEL E

~~9~,~~i!i:1~~~!;;,~i'l"'iJ ~~
Minunl'a dtspn un copil

pc care Sfintul Nicolae 1-a

':

"

u
1'

,,

il

'1

1!
1'

'!'

,!
1

t~e Sl'

pzit

inetast,

viu.

Ci.ne, oare. auzind, nu se va mi-ra de


att de mul.te i mari minuni ale printelui
nost.ru. SH<nlul Nicolae. care a umplut lu~
mea cu strlucirea f.aplclor sale minunate,
precum s-a zis i aa est.e ? C grecii se
lau.dft, ' Italht i Siria se minuneaz i tot
fol'icindu-1 pe eL mftrete. C
Rsritul.
Sfintul Nkolae. otiundc c;o;lc chemat. vine.
cu mare grabft i totdeauna, de cele fr de
veste primejdii i necazuri. ce nvlesc cu
milostivirPa ii izbftvele pc toi, precum vedem i as ti\ zi. la ponw1irc1 minunii pe carl'

<1 frwul-o Sfi.ntul.


U.n oarecare bftrbat cucernic. avind un
singur fiu, i mare c12din cftt.re Sfntul
Nicolae. luind Jumin;iri, tfunie i un!dtlemn. H intrat intr-o luntre cu soia i cu
fiul su i mergem 1mpreun[t cu ali credincioi ca s se inchine Arhicrcului Nicohte de
la Mira Lichiei. i, ,ajungind acolo, i apoi
tnlorcjndu-st cu bucurie acas, pe cirid
~11ergeau ei pc riu. femeia lui innd copilul
tn brae, a aipit de somn i a scpat copilul in riu : i ndatil s-a necat copilul n
ap. Iar tnti\Icopilului. vftzind nenorocin)a,
a_ nc2put a-i zmulgt> pitrul cttpuhii su. zicmd: .. Vai. mic, Sfinte Nicola?, au penbu
acea~.hl anl -avut e.u aa n1are credin<t<1 ctr<'
sfinia ta. ca s nu-mi pzeti pe copilul
meu in aceas.tit nenorocire ? i cine va fi
mot0nitor averii .nwle. pe care o am '! i
pe dne voi invft\:a a face pomenirea preacinsUtei tale prznuiri '! Sau cui voi pov2sli
n1i:Ja ta ,cea n1are,_pe care o vcti asupra a
toat lumea '!Cit eu am voit a-1 crete pe el
in invit\fttur. povindu-1 intru ale tale faceri de bi.ne i minuni, ca, i dup a mea
moar~t', sit Ll~ft a b pm1cnirl'. Sfinte Nicalne. Iar acum m-am sr<Cit, c mare necaz m-a .cuprins i mi-am .j)ierdut pe singutui meu fiu i, in casa mea, degrab va
ncetH pomenitea La. c eu sint btrn si-mi
atept sfritul. Cft de ai fi voit s-! zbveti, puteai. dar ale mele frftdelegi au stat
mpotriv. Acum am neles i am cunoscut
cft am rl[tcil i am fost pedepsit cu .intris1area. Cit, de a fi pzit poruncile lui Dum~

nezeu cu neprihan, atunci zidirea mi s-ar


fi supus. precum lui Adam. mai inainte de
greeala lui, din Hai. Ci. acum toatft fftptum
se ridictt impotriva mea, apa m neac,
fiara m mninc<i, balauru!1mi nghite, fuigemi m arde, pas.rea m rupe, animalele
sftlbaticc mit calc. Toalft ;ddireu cea necuvnttoare, cele poruncite ei de la Domnul.
le face. Im noi, fiind cuvnllori i CU suflet
i dup chipul lui Dumnezeu fcui, :nu putem ctiga minte tare, ca ~ft inem poruncile Fiiclorului nosl!u." i iarfti, acelai
bitrbat a mai zi> aa : ,.Printe, Sfinte Nicolae, nu le minia asupra mea, a celui ce am
ndrznit agr.i atitea. din c~:t mullfLa m:-a
ntristare. C nu m[t de;~ndjpuiesc de a
mea mintuit'!', avindu-le'pc tine de ajutor."
Iar femeia lui, btndu-i pieptul, tol aceleai cuvinte gria. i, ajungnd la locul
lor, au intrat n cas foarte mhnii i amar
tinguindu-~e.

Deci, sosind .noaptea, Sfntul Nicolae.


cel grabnic ntru ajutor celor c~ l chc-amft
pe el. a adus pe copil din riu i in biserica
cea sobomiceasc a Sfintei Sofii l-a pus.
Iar, cind a sosit rugciunea Utreniei i a
inlrateclesiarhu l in biseric, a auzit glas de
copil plingind i. st-nd, s-a minunat. mult
Vl'eme, zicind intl'u sin2 : ,.Cine a lsat o
femeie cu Copil in bisericft '/" i. mergind
la strftji. a inceput a-i mustra pe ei. Iar
aceia au 1:spuns. zidndu-i : .. Nu tim ce
spui." i indaMt. aletgnd impreunft ctre
ui.\e paraclisului, au auzit glas, iar uile
erau incuiate, cu toat ntftrirea .. i, luind
indalft lumin[t i des<;hiz;nd ua i inltnd n
paraclis. au vzut un copil, stind ud, inainte<\ chipului Sfintului Printelui nostru Nicolae. i, vznd aceasta, s-au minunat i.
mergind, au spus milropolitului. Iar acesta.
dup rugciune1i Utrenieii a trimis peste tol
locul vestitol'i, ca sft vin s cunoasc pe
acel copil, al cui este. i auzind, tatl acelui
copil a alergat i a spus femeii sale, zici-nd
aa : .,Au nu cumva este copilul nostru, o,
femeie ?" Iar ea, auzind aceasta, a cet,tat pe
brbatul ei, zicnd : "De ce nu nelegi facerile de bine. ePic mari, ale Sfintului P<'irintc Nicolae? C pe cei trei bftrbai, de la
moarte i-11 izbvit, pc Vasile. fiul lui Agl'icola, din miinile. saracinilor 1-a rpit. pe
brbatul acela, Dimitrie. din fundul mftrii.,

SF. APOSTOL SIMON ZILOTUL

747

1-a scos i in caSia lui .cea ineuiat l-a pus l'nte se rug~ .. Asemenea, i b11batul ei,
i alte muJ.te minuni, pri;n Sfi.n:tul Pl'inte spJndu-i faa cu lacrimi, se tuga Sfintului
Nicolae s~au fcut, pe care limba umenea,:cii Printe.
i aa. cu toat mulumirea, i~au luat
u le povesti nu poate ?" i aceasta grind
au a;!erga.t degrab[t i i-au cunoscut copilul copilul lor, intol'c.ndu-se, cu toat bucuria,
lm. Iar maica copilului, care nu bgase sea- la casa lor, dind laud Sfntului Printe Ni~
ma de copil, a c[tzul inai111lca icoanei Sfin- colac i Blftvind pe Sf.n!<.t Treime, pe Tatl,
tului Printe Nicohe i cuvintele de umi- pe Fiul i pe Sfintul Duh, acum i pumrea
lin\{t zicea, i, cu Iacdmi mari, mamlui Pil- i n vocii vedlai'. Amin.

L u n a m a 1 1 n 1 O z i 1 c : pomcitirca Sfintului Apostol Simon Zilotul.

Aces,ta a fost unul din cei 12 Apostoli


ai Min,tuitorului i era gaH!ean. I se di\ numele de Canaanitul i de ZilotuJ. spre a-1
deosebi dP Sfintul Petru i de Sfntul Simeon ,.fratele Domnului", urmaul Sfintului Iaccb la episcopia Iel'llsalimului. Tradi\ia spune cft el ar fi fost mirele de la nunta
din Cana, unde Mintuitorul a prefcut apa
n vin, ceea ,ce vznd,. Simon s-a lipit dl'
Iisus i s-a nvrednicit a-i fi ucenic, cu. mult
zl'l. pentru toat v.ia\a.
Evanghdiile i dau numele de Canaanitul (M(ltei 10. 4), cel de [e\ din Cana i
de Zilotul (Luca. H, 15), artnd rvna i
stTdania lui de a sluji, prin cuvnt i cu
viaa, Evanghelia minlUil"ii lutum1 oali1enilm, vestit de Hristos Domnul. Dup(t alt
tradiie, Sfntul Simon. inainte de a se intilni cu Mintuitorul, ar fi fcut parte elin
partida evreilor zeloi. care ridicau poporul
la rzvrtire i nu pllllcau 'lribulromanilm .
Este; cu alte cuvinte, lrecutul su, pe CaJ'['
S1mo.n, ca i al\,ii, 1-a prsit. dewnind
.. pescar de qameni", in slujba lui Hristos.
Dupft .pogoi'l'cu Duhului Sfnt, Sfntul
Apostol Simon n-a pregetat a cltori n
inuturi ndeprtate. penku a lumina popomele cu lumina Evangheliei, mergind n
Egipt i n Mauritania i aprinzind n suflete candl'la nestins a m:Ilurisirii lui
Hristos. P,relulindeni, lW unde i-a put,!at
paii, pe Ul'mele lui s..:au nfiripa! in inimi,
ndejdi noi, au crescut bucul'ii duhovniceti, a rodit J'nintuirm, ncepnd inftl\area
oamenilor spre Dumnezeu. O tracli(.ie S\1lUne

cft ar fi mers pin[t i n Britania. lntorcinduse, im, n pr\\}2 Rsdtu1ui, Sfintul


Simon a mers in ara p2rilor. Mult mpotrivite a intilnit propovduirea lui n
sufletul p<lgini1lor, vzrnd nmulh-ea num
rului c.retinilor in ara lor. Acetia, pril~
znd pe Sfintul Apostol, 1-au rstignit .Jn
ora5ul Snanir, din Persia.
i aa, printr-o pMimire, dup[t acelai
chip cu a Minluilol'lllui Hri<;los, Sfintul
Apostol Simon i-a vrit viaa rstign,it
de necredincioi.

Intru aceast zi, pomenirea Cuvioasci


Isidora.
In mnitslirca de fecioare a Tabeni~ioj]m, ce este in Te bai da, a fost o omecare
fecioarit, cu numele lsidora, care, pentru
Dumnezeu se prcfftcea c este nebun, ca i
cum ar fi fost ndrftGiUt. i, inlru atta de~imare. de toat2 surorile 'erll desprit,
mct nici hrani\ mpreuni\ cu di.n~a nu voia.
s guste weuna, ci, de toate era defimat
iar ea, pe ton tP acestea, cu tcere i, cumul~
! umi.re le rftbda. i intotdeauna, in buc-
trie se o~,tenea i in celelalte ascultri mft-
nstireti, tuturor slujind i nefel'indu-se
de ,Jocurile cele mai necurate ale mn
stirii. i nite osteneli ca acestea le suferea
neincetat, nct nici un ceas nu se odihnea.
ci, de diminea pn seam, in orice lucru
se afla, i trudea, tlupul sftu. Iar une.ori
se fcea cit este indritdl, linuindu~i, cu
in\depciune, fapta bun, naintea celor. ce
o vedeau pe ca, i se implinea intru dinsa
cuvintul acesttt al Apostolului : .. Dac se

1
[i

il

SFINTUL El'IFAN!E

PHOLOAGELE

750

deci, n capitea idolilor i a intrat nlun


tru. i, fcndu-se jertf lui Dionisos, Muchie a ridicat glas mare i, ca s aduc dovad de deertciunea idolilor, c snt f ni
putere. a dis turnat altarLtl lui Dionisos, cu
tot ce era pe el. i s-au umplut de mnie
pgnii, i, repezindu-se, I-au prins i I-au
dus la dregtorul cetii. Acesta aflnd
fapta svrit i cunoscnd chiar din gura
lui c este preot al cretini!m,. a dat porunc slujitorilor lui, s fie pus la chinuri.
i a fost trecut prin toate vmile muceniciei. L-au spnzurat, mai nti, i I-au strujjt . la tmple, la coate i la flci ; dup
aceea, aprinzind un cuplat cu smoaW, 'cu
cli i cu vie, cft se nla v:.paia cit la
apte coi, I-au aruncat n mijlocul focului
dar a rmas neatins. A stat, apoi, mult
vreme in temni. Sosind un alt dregtor,
Maxim, 1-a scos la ntrebare i mrturisind
el pe Hristos, a fost legat de dou roi, de
care a fost zdrobit, dar a fost pzit, i acum
nevtmat. A fost dat la fiare, dar nici ele,
nu i-au fcut nici un ru. Deci, a fost trimis la Perintopol, n Tracia, iar, de acolo,
n Bizan, unde i s-a titiat capul. Pe locul
unde Sfintul i-a primit sfritul, marele
mprat Constantin a ridicat o preafrumoas biseric, n cinstea Mucenicului. i
se face pomenirea lui n fiecare an, la
11 mai.

a sosit stareul, I-au btut, rnindu-1 i


voiau s-I goneasc pe el, dar el i-a rugat,
zicndu-le : Lsai-m, pentru Dumnezeu,
ca aici s m pocltiesc. Deci, 1-<\u pus pe el
trei ani ntr-un loc, mai departe, porun-
cind ca nimeni s nu mearg la dnsuL i
a fcut acei trei ani, venind n fiecare Duminic, cindt:t-se, la biseric. i, se ruga
tuturm. zicndu-le : Rugai-v pentru
znine.
~.;
Iar. mai pe urm. acela ce fcuse p
catul i care aruncase vine asupra stareu
lui s-a ndrcit i s-a mrturisit naintea
tutul'Or, zicnd : Eu am fcut pcatul acesta
i am npstuit pe robul lui Dumnezeu.
Dup aceea, mergnd, tot poporul se cia
naintea starcului, zicnd: Iartft-ne pc noi,
ava~ i le-a zis lor : Ca sft v iert, v iert,
dat, ca s mai petrec aici, cu voi, nu voi
petrece. De vreme ce nimeni nu s-a aflat
din voi, avnd socotire dreapt, ca s m
miluiasc pe mine. i aa s-a dus de acolo."
Deci, a zis stareul fratelui : "Oare, vezi
cum aduce diavolul ispite asupra sfinilor

?"

ntru aceast zi, cuvint al Preacuviosului Printelui nostm Efrem Sirul, despre.
ghidul la ieirea din via.
tii, fraii mei, ce fel de
avem s ptimim, .n ceasul
din viaa aceasta, cnd sufletul se va despti de trup ? Mare fric
i mare tairi se svrete atunci. C vin
ngeri buni i mulime de oaste cereas: i
toate puterile cjele potrivnice i stpnitorii
ntunericului, amndou prile voind s
ia sufletul i s-I aeze i s-i rnduiasc
locul lui. D~ci, dac sufletul i-a ctigat,
de aici, din lume, fapte bune i a vieuit
via cinstit, aceste fapte bune se fac ngeri buni i l nconjoar oe dnsul i nu
las pe nici una din pute1ile potrivnice s
se ating de dnsul, cntnd cntri de bi-
ruin lui Dumnezeu, i l duc pe elia St
pnul Hristos i Impratul slavei i l n- .
chin Lui, mpreun cu toat puterea ce~
reasc, i l duc, de aici, n loc de odihn,
ntru bucuria cea negrit, de-a pururea,

Oare, nu

Intru

aceast

zi, cuvint din Pateric.

Un frate a ntrebat pe un printe, zicnd : "Cum aduce diavolul ispitele la


sfini ?" i a zis lui stareul : "Era unul din
ptini, anume Nicon i petrecea n muntele Sinai. i. s-a ntmplat unui tnr, de
a intrat n casa unui egiplean i, aflnd pe
fiica lui singur, a czut cu ea n pcat,
apoi a nvat-o pe ea s zic : Ava Nicon
mi-a fcut mie aceasta. Deci, dup o vreme, venind tatl ei, a aflat de aceasta i,
lundu-i sabia, s-a dus la stm'e i btnd
n u, a ieit staretul. i ridicndu-i mna
ca s-I ucid. pe el, ndat i s-a uscat mna.
Apoi, ntorcndu-se acas, egipteanul a
spus celor mai btrni din sat i ei au trimis dun stare i I-au adus. Iar, dup ce

. . '\

fric i nevoie
ieirii noastre

751

ntru lumina cea venic, unde nu este n- toarea, trndvia, dearta cuvntare, iu~
mea, cearta, pizma, mndria, slava .c:leapta,
tristare ' nici suspin, nici lacrimi, nici
grij,
......
ci via nemuritoare i veselie vemca, lm- netiina, inerea de minte a r~u~ui, vraJb~,
dcfimaren, rutatea, pofta, malarea, la~-
preun. cu toi ceilali, care bi~e au p]~cut
comia pntecelui, nverunarea i,, peste
lui Dumnezeu, ntru Impr1a Cerunl~~._
Iar dac n viaa aceasta, cineva a trmt toate acestea, iubirea de argini, n scurt,
urt i petrecnd mpreun cu yatimile ~i toat sataniccasca viclenie. Deci, patimile
acestea prefcndu-se n draci, n ziua iei
Lvlindu~se ntru dezmierdnle trup;-tlm,
rii noastre. iau sufletul, dup cum se cui n deertciunea lumii acesteia, unma ca
acela, n ziua ieirii lui din viaa aceasta. vine. C, pe care le-am luat i le-am iubit,
aici, mai naincc:, le-am i pregtit i elen:
nsi patimile i dezmierdftrilc,. pe .care
stpnesc pe noi : i', tot acestea, ~upa
le-a ctigat, i se. fac draci ri i i !neon.~
moarte, mpreun cu noi, vor merge ~~ ~or
joar ticlosul suflet i nu_ las pc mer~l
lui Dumnezeu s se aprop:c de eL Ca. il domni i acolo peste noi ~" nu va .fi cme

iau pe dnsul, mpreunft cu pute~iie ~el~ s ne scape pe noi de ele.


Deci s gndim i s nel,egertl, pn
potrivnice, cu stpnit~rii n_tunei:IC.ulm. I
avem
vrdme cine snt stpnii notri i s
l duc, lcrimnd, mhmt, cu Jale I tmgum~
fugim
i s-i' lepdm pe ei. i s -m~ri~
du-se, n locuri ntunecate i n,negurate I
de ntristare ' unde toi pctoii stau, .a- m faptele bune, ca, dup ce vom aJu~g~
teptnd ziua. Judecii i a os~dei ven!ce, la sfritul nostru, .ele s ne ajute noua I
n care diavolul va fi aruncat, Impreuna cu s ne izbveasc de cei potrivnici. i s cunoatem pe cei ce stau impotriva noastt:
ngerii lui.
.
i
s tim cine snt i ce fel de !'ei~ ne pl~l
Deci se cuvine nou, ca, de aici, din
'
lumea aceasta
s avem toat silina i pur- cinuiesc. Deci, s fugim de dmn, ca d~
tarea de grij[t' pentru ieirea noastr i s~ nite erpi otrvitori, sau, ca de foc. t.
chiar de ne-ar fi tras pe noi de .Ja fapta
pregtim fapte bune, vrednic~ ..s me~ra
bun i ne-ar Ji mpiedicat,;s ne _srg~in:,
mpreun cu noi, i s ne spnJmeasca m
ceasul de nevoie. i, care snt faptele bune. pn avem vreme i yn ~I.nt~m_m ~1a-a,.
ce am zis c se prefac n ngeri i stau m- a lepda relele t, pnn pocama I prm lupotriva dracilor, adic, mpotriva patimi~or crarea faptelor bune, s. mblnzi~ pe
noastre ? Acestea snt : dragostea, smertta Dumnezeu i s ne pregtim . pe nol .spre
ieire, ca nu cumva, venind El i btnd, s
cugetare, ndelunga rbdare, nfr!n.area,
suferirea, chibzuirea, supunerea, hmtea, ne aflm nepregtii. C, n ceasul. cn,d
brbia, dreptatea, fecioria, umilina i omul nu se ateapt, Domnul nostru va
cele asemenea acestora ; faptele acestea veni. i, venind, s ne amtm gata ntru !lbune ne sprijinesc, n ceasul <lcela, i ni- tmpinarea Lui. C Lui se cuvine slav_a!
meni nu poate s se mpotriveasc lor; Iar mpreunft cu Tatl i cu Sfnfu!Ouh, ac1,1m
patimile, care am zis c se prefac n ?ra_ci,
snt acestea : ura, trufaa cugetare, mv1r- i pururea t n vecii vecilor ! Amin ..

Luna

ma 1 1 n

12

pgn fiind, a venit la


credina cre~tinil?r i _,1 ~re~c~t n ~un?a

z i 1 e : pomeni- tu] Elefteropolei,

rea celui ntru Sfini, Printelui nostru


Epifanie, arhiepiscoph,t Constaniei Ciprului (t 403).
Marele i minunatul Epifanie, episcopul
Ciprului, era din ara Feniciei i din inu-

terea Sfintei Scnptun, mvamd .dm tme


ree, limbile ebraic, . egip1:_ea~, si_ri~n,
grac i latin, ca s pnceapa; c1~ m~l. bm_e,
nelesul cuvintelor dumne.ze1etl: D1.n
evlavie ctre .Hristos i Bisenca Lm, ~pt~

752- - ---

r
!1

CUVLNT DIN VIAA SF. EPIFANIE

PHOLOAGEL E

----~-

753

--------------- ---

fanie a cercetat adesea pe monahii din singLutate, folosindu-se de nvturile lor,


ia1 pilda lor 1-a atras att de mult, nct,
foa1te de tnr, a mbriat viaa de mftn[tslirc.
i dorind viaa pustniceasc, s-a dus
s triasc;i, o vrcmt, n ncvoinele i nfrnrile pustniceti ale Egiptului. Acolo. a
ntlnit pe Sfntul Ilmion cel Mare, cu care
a legat o sfintft prietenie duhovniceasc, i
tare a ajuns dasclul sufletului su. S-a
intors n Palestina pe la anul 333.
Unind viaa sa cu fapta, ca preot.
Sfntul Epifanie s-a ostenit cu rugciunea.
cu aujtorarea sracilor, cu nfrnarea i cu
nvfttura. Iubitor de sraci, nu pregeta
s alerge n ajutorul celor n nevoi. i, fiind
ales episcop de Constania (vechea Salamina) Ciprului, Sfintul episcop a nceput
a scrie mulime de cri, ntr-o vreme tulburat de fel de fel de scl'ieri, pline de r
tilcirea viclean a lui Arie. Iar Sfntul Epifanie, n scrierile sale, nva pe toi credina cea drcupl11, pentru cmc multe luple
a dus cu cretiCii.
Deci, tniind o sullt cincisprezece uni.
i-a dat in miinile lui Dumnezeu, sufletul
su de luptftlor al Cuvntului. pc vremea
impftra tu 1u i Arca eli<' (:l!l:'i-40B).

Deci, sultanul aflnd de aceast ndrftzneal a lui Mihnea- Vod, a trimis mulime mare de oti turceti i ttreti n
ara Romneasc. Iar Mihnea, neputndu-se mpotrivi puhoiului p<1gnesc, s-a tetras pe cf1rrile netiute ale munilor, n
Ardeal. Otile> sultanului au pustiit ara,
au jefuit, au ucis i au luat n robie peste
50 000 de romni. Printre acetia s-a aflat
i un tnr fecior, din prile Olteniei, ce se
chema Ioan, care abia trecuse de 15 ani,
dar era chipe Ia nfiare i nelept la
minte, iar credina strmoeasc o iubea
mai presus de orice.
Ajungnd n robie, n cetatea Constantinopolului, unde mprea sultanul turcesc, tnrul Ioan a fosl ndemnat, n felurite chipuri, s se lepede de credina cre
tin i SL1 trcacci Ia legea turceasc. i, v
znd C<1 nimic nu izbutesc cu dnsul, turcii
I-au spinzurat n ziua de 12 mai 1662. i,
aa, tinf1rul i binecredinciosul romn s-a
invrednicit a primi cununa, ce nu se vestejete, a muceniciei pentru Hristos.

Intru accasti1 zi, pomenirea celui intre


Sfini, 1'rintelui nostnt Ghermano, patriarhul Constantinopolu lui ('f 733).

Sfintul Prtrinte Ghermano a fost fiul


lui Iustinian senatorul, care era brbat luminat i vestit,. n zilele lui Het;aclius mln aceastrt zi. facem i pclmenirea pnitul (610-(i41), avnd multe dregtorii
Sfntului Ioan Valahul sau Ioan din Olte- i fi.ind luudat n sfatul mprtesc, pentm
nia, care a fost spinzurat de turci; la anul fapta lui cea bunii. Pe acesta. l-a ucis, din
1662. Vi<t\a accstui Sfnt. rom[m ciP nPam. pizrilft, nepotul lui Heraclius, Constantin
.a fost scrisft de un mare dregf1l01' biseri- Pogoriat, cnd a ajuns mprat (668-685),
cesc, al Patriarhiei din Constantinopol, i a poruncit. ca pe fiul su, Ghermano,
anume Ioan Cariofil, care era n acea ce- nc prunc fiind, s-I rnduiasc n tagma
late, cnd a primit Sfintul. Ioan namfmul clerului ~isericii Sfintei Sofii din Constantin.opoL Deci, acesta vieuia ca un nger n
cununa muceniciei.
Pt> cnd domnea n ara Romneilscf1 trl!p, avnd mintea departe de toat pofta
Mihnea Vodf1 (Hi5B-lfi5iJ), cerind turcii trupeasc[t i 'ndeletnicindu-s e cu citirea
birmi grelt-, pc care (ara nu le mai putea Sfintelm Scripturi.
i, sporind el spre multii cunotin,
plti, s-a ridicat cu otitea i a nceput a
t{tia pe toi turcii, pe _care i-a aflat um- prin ascuimea minii sale, cu harul lui
blnd dup jafuri prin arii ; a trecut, apoi, Dumnezeu i cu ostenelile sale, s-a nlat
i peste D.mf1rc i a pustiit i acolo multe la aEti1 nelepciune n cuvint, nct a fost
sate din mp[trft\ia turceasc i pe muli rnduit ca pstor i nvtor. Ajungnd,
apoi. la vrsta cea desvrit i la anii de
turci i-a luat n robit>.
Tot in aecast zi, pomenirea s'i'hih:llui

Ioan Valahul, din Oltenia ('fHHi2).'

brbat, a fost ales episcop al Bisericii Cizidup toat bisericeascarnduial .. i,

cului,
fi\cndu-se cunoscut ca om nvat i ne
lept n faptf1 i n cuvnt i trebuind Patrimhiei un asemenea crmuitor, a fost
nftlat la scaunul cel mare din ConstantinopoL Deci, bine purtnd crma i hrnind
poporul cu multii nvtur, iar ~ujba n
biseric mpodobind-o cu versuri i cu cntri, fericitul Ghermano s-a artat un om
vrednic i plin de harul lui Dumnezeu. i
a fost aa pn ce a luat mpria Leon
Isaurul (717-741), care ocra Sfi11tele
icoane.
De acest lucru ntiinndu-sc, patriarhul Ghermano, a artat mpra,tului, cu
dovediri din Sfintele Scripturi, cii sntem
datori a cinsti Sfintele icoane. Dar, mp
ratul, mai mult, a poruncit ca i toate cr
(.ile, care nva credina n Sfintele icoane,
sf1 fie arse. Deci, vznd, c nvaa pe un
surd, ndrtnic i fri:i de fric de Dum~
nezeu, i ntiinat c mpratul voia un
patl'iarh tnr, 1 dupfr rtcirea lui, Sfntul
Ghermano, care avea peste 90 de ani, silit
l'iind, a prsit scaunul su de patriarh i,
punndu-i Gmoforul pe Sfnta Masit, s-a
retras la m[mstirea sa, plngnd acolo starea nenorocit a Bisericii.
A murit 111 12 mai 733, la adnci bii"
- trnei, i a fott Sfntul . Ghermano stlp
Bisericii i pt'i\1 cuvnt i prin scrieri, tot
timpul pstorie1 sale. .
i

--=-
1

ntm acca~t zi, cuvnt _din viaa Sfntului Epifanic, ;despre un vnztor de griu;.
1

. Odinioan1, n ara i cetatea n care


Sfintul Epifanie era episcop, a fost o grqzav foamete ; i n nevoie mare era poporul n cetatea aceea. A fost, ns, acolo,
i un om bogat, anume F'austinian, pgn
cu credin\), caile avea hambare multe pline
de gru i or;z ; ,i acesta, aur lund, da fiecruia care avaa trebuin, trei msuri. i
era mult strmtorare n cetate.
Deci, a zis episcopul ctre Faustinian :
.. D-mi mie, o, prea bunule, gru spre hrana
oamenilor i eu i voi da ie datoria tuturor acestora." Iar nemilostivul Faustinian
1

a nceput a zice, ctre Epifanie, nite cuvinte ca acestea : "Du-te, roag pe Dum~ :
nezeu, pe .care tu n cinsteti i i va. d ie .
gru spre hrana prietenil9r ti." Deci, Epi~
fanie, ieind ntr-o noapte. Ia gropnie,
unde zceau moatele Sfinilor Mucel)ici,
a rugat pe Dumnezeu ca s hrneasc pe
toi cei ce erau stdm tora i.
i era o capite veche a lui Jupiter,
de care se zicea c, dac se apropie cineva
dintre oameni, ndat murea, Deci, pe cml
Epifanie se ruga lui Dumnezeu penhu cei
necjii, un glas i s-a fcut lui : "Epifanie,.
s nu te tulburi." Iar el a zis : "Ce .este,
Doamne ?" i a zis ctre dnsul : "Mergi
n capitea lui Jupiter i se vor risipi peceile uilor. i, intrnd nuntru, vei afla
aur mult. Pe acesta Jundu-1, cumpr tot
grul i orzul lui Faustinian i d hran--
celor ce au trebuin."
Deci, Epifanie a mers n capite. i,
ndat ce s-a apropiat de intrarea capitei,
ndat au czut peceile i uile s-au des,
chis. i, intrnd Epifanie, a aflat mult aur.
Deci, lundu-!, a mers la Faustinian, zicnd : "Ia bani, i d~mi mie gru." Iar oiubitorul de bani i pierztorul Faustinian,
primind aurul, i-a dat lui. grul, pe care
Epifanic l'-a dat 8elor ce aveau trebuin.
i n-au lipsit oanii, pn ce a c$mprat
toate bucatele, pe care le adunase Fatisti"
nian. i a ndestulat Epifanie multe case
cu grul i cu orzul, cumprat de 1<\ Fausti. ni an ; c a dat la toat cetatea, i, rpai bine
zis, [l.umnezeu le-a dat prin Epif<:!pie.
i aveau mbelugarc toi o1uiJ,enii, n.
.
vreme ce era multii strmtm:are, n' casa lui
Faustinian, cci rul i silnicul Faustinian,
strmtorat fiind prin iubirea lui de bani,
socotea ci\ este ocar[t s cear lui Epifanie
bucate, pentru casa lui. i avnd corbiile
sale i alte cinci nchiriate, a trimis n Calabria, dnd bani credinciosului su Lon~
ghin, ca, de acolo, s cumpere gru spre
hrana casei sale. i, ducndu-se corbiile
i umplndu-se de gru i de alte feluri 'de
bucate, s-au ntors, plutind vreme de patru
luni, dup care au ajuns cu grul J o deprtare de o sut de stadii de Ia Constania; _n dreptul locului ce se numete Dianevtiriu. i s-a fcut mare furtun pe mare
i s~au scufundat toate corbiile lui Faus-

?5:!~---------

:')

marea la \fmnuri. i. auzind acestea. Fnustinian indatft s-a 11ngort la man' i. vttstiniar.t ndaUt s-a pogort la n1arP ~i. vfr-.
zncl cu ochii ,;;ii ceea"'' !':Ieus<'. a inc<put
ndal{t a huli c!< C<'l l'rl'analt. si a aclucc
nite nciiri c<t acest<a. aoupra lui Epifanie :
.. laUl, zic"~' vr{ljilornl1;'i n<'liltnrul nePsla,
lucreazii eel nk. clmc lrimi(ind nu nu~
mai pP uscat. dar ~i pt mare i oprind s[t
vinft n casa mea cclt spre slu,ibft i folosiie. O, n vint <t adus aici prc;iineliitorul
acesta '?" Actst<a. i mai multe decit acc.;tca zicnd. s-a dus la casa s:L temindu-sc
de I;pifani<.
i lo]i "''i din cetatP, brba[i ~,;i feml'i
i copiii lor. adunndu-St'. au sti'ns grul \:i
I-au dus la casele lor. i, s-a implinit cuvntul Psalmistullll. care zice : ;.Bogaii au
s;1rcit i au flfunnzii. iar cel ce-L caut
pc Domnul. nu st' vor lipsi de tot binele.''
(Ps. :l:l. 1tl). Cft Domnul nudas niciodat
pc ed ct n[tcl:\jduitsc spn DnsuL
~i avea 1ie(tlosul Fuustinian, ca soie.
n fen1eic.' eansrtvrca lucruri bune. Deci,
aceasta. pP ascuns dt bttrbatul ei. a trimis
doutt mii dt argini la Epifanie, ca s[t-i dea
gru I,Wntru hrana eas<'i .sale. i a zis Epi~

fanic c{ttrc femeie' : ..'fim arginii ti\i si ia


gru cit (i trebuie pentru casa ta. i cnd
roadPit vo1 umplt ptnnntul, atunci cele ct
ai luat 111i 1< Vt i da. i a UH"ut fttneia an.
llumnPztul,ui nostru. slav it !
1

ntru aceast zi, inv(i\tur. despre


via(ii, moarte i judct~at.

Sti' avem grijrt frailor, ca, rnai naintt


dt' moare. sit m pocrtim de pcatele noastre si stt ne g<'itim spn iPirca suficlclor
nnustrc. Ctt lun1ca aceasta trece i slavi.1 ci
pici't'. C::i va veni Domnul cu otile cereti,
la judecal.ft, sf1 rspliitcasctt fiec{trui . .on1.
dupii faptele lui : drc!'Jilor, adicft, via(a
vcnic<i dttruindu-le, iar pctosilor osnda
ct!a vcnidt. focul cel nestins si ntL;ncricul
cel fi'tdt de sfrit impr(ind~I-Jc lor.. De
~1ccasta, frn,ilor, si'1 np srgui1i1 a sci'lpa. iat.
unpreun<i cu dnpii, s[t avem p;irlc a ne
ncununa, pc Dumnezeu slttvindu-L. n bucurie i mpli!lin~ i n lumina cea nensPrattt. A Cc\ruia (stc slava. acun1 i pururea
i n vecii vecilor ! Amin.
.

!i

1;

il
1

L u n a m a i, I n 1 :l z i It : pomcnhea Sfintei Muceni(e Glit'heria ('!' 141).

fi

1,

11

.,!!
1
1

Sf.'!NTUL EFREM smtJL DESPRE FAPTA

__ ________ _l..'__H_C_Jl::, r_>_A_~~~--L_E_______" ________________

At:Pasla a tniit n zilde mpttmlului


Antoniu (l:JB--Int) ~i a guvernatorului
Savin. elin -cetatea Trainopolei. i. pe c!ncl
dregMorul ct'U\(ii st pregttlca srt aducft
jerlf11 lui Dit. clup<i po1unca primit[t ele la
r:oma, Sfinta Glidll'ria. insemninclu-se pe
fruntp cu S<'!lHttii tTutii. a nwrs la clre('<'ifnt ~;! a tn{tl'turisif ('il <sh crptintt ~;i rw;ba
lui Dumill'Z<'ll.
Dar drPgftlorul. ndunc' n Hemi1f1 mfuturisirca <'i. " inrkmnt-o s:\ jPrlfeasc{t
lui Dit.
Dec1. a i'lltrat <'a in ea.pite (;i, acolo.
fftdnd rugftciunc c[;t,rc Dumnezeu, indat[t,
numai eu putPma rugciunii, idolul lui Dic
s-a sunpat i <1 dtzut. zckobit, la pft:mnt. i
<Il'll'l1l'Htt pflglni i. ('HJ'<' (rau acolo. cu p.iP1 rP

asupra l'i ~i nu o a.Jungtau. Dtct. au sp111zurat-o de cosi(P ~i au strujit-o pc tol corpul. apoi au aruncat-o n temni[ft, porundnd s[t nu-i clta ele mincart mai mitlte zilt.
Dai, pdmincl hran de la ngPr. nici u,n l'tw
n-a p<Himit. i s-au n1inunat dregfttorul i
cf'i ce. erau cu dnsul. cft. intrnd n tcmni(fl
la dnsa. au gsit o stntchin[L piine, lapte
i aptt. mi'tcar c:i pecc(,i]e temniei erau ntng-i. Au aruncat-o. duptt aceea, ntr-un
cuplm cu foc i. sling'indu .. se focul cu rouft
din ct>r. a iP~it ft'eicmra n(vftlftmat. l-am
Jupuit, apoi. pielea ele pc cap pinit la frunl<'
i . .lcgndu-i minile i J)icioarelc, au aruncat-o pe un pat de pietn asou(ite, n temnit/, dar a fost ckzlcgaltt dl' un inger. cmc
a vindecat-o i la cap. De aceasta Ltimin~
du-se. Laocliehi" tf'mnicerul a mrturisit )W
!Il'istos si j,ndatft i s-a tftiat <:apul.

Muccnit~! "-1 fost adusrt, iar{ti, naintea


drlg:Horului i a fost d(ltft fiarelor. i una

din <'i<' ntingndu-sc. fonntt pu.in de dnsa,


Incit. nici o ranii nu s-a. vftzut, ci nutnai o
musc:Hurft. Muconi\a i-a elat suf.lclul lui
Dlll~111<'Zt'll. ::)i. s-au ngmpa! sfintei l'i
n1oat<' n lraclin Tracicl.

intru aceast :>;i, cuvint al Pnmcnviosului l'[n;in!clui nnstru Efrcm Sirul, dt'S!H'C
gimlul mor(ii, despre fapta bun i despre
bogie.

St' euvin<' a ne plcea c!'lui ce zice :


.Jncicmna\i-vft i zidii-v[t unul pc altul
(1 T!'s. 5", 11). i nu ca i cnd cu a fi vrednic .a vtt porunci vouc\ ea prin a n1ca sirl"llin\[t sft fac<'\i aceasta. tiu, ns, pc cel
n' ay z1s : ,.Binecuvntat este Dumnezeu i
Tatrtl Domnului nostru Iisus Hristos Prin
tl'ic ndurftri!oi i Dumnezeul a toatftmngii(rea1. Cel ce nP rnngie pe noi n l.ot net'azul nostru, ca si\ putem sft mngiem i
noi, p<> cei care se aflfl n tot necazul. prin
m.ngicrm cu care noi nine sntem mngiai de Dumnezeu (II Cor. 1, 3-4).
P<ntru accPa. am socotit de trebuin
s{l vft seriu vour1 i ce a111 -nvfitat. din dutnnPzeielile Scripturi i ce am fost sfftlui\i
rk b[trbaii cPi cuccr.nici, precum i ceea ce
noi nine, prin cftutare, am aflat, ca s[t nu
m. ascmnm meterilor cl'lor invidioi,
care. di-n pi:omft. ascund .. rlP uctnit.ii lor. cele
mai multe pitri ale mt~t~ugultll. D<tr. noi
crrrltm ePlui Cl' a zis : .. Dumnezeu este Ce!
C(' lue('az:J in voi i ca stl. voiti i ca s{t f'ttvrii, dup<\ a Lui buni\vnin\.ft" (Vil.ip. !2
1:J). Cfl fapta buni\ nu se micoreazft, cnd
o primesc mai mul(., i cind o s;\vrcsc mai
muli, precum a zis cineva dintre Sfini, c
bogftia i zestrea faptei bune, chiar de s-ar
mp(uti to(.i oamenii dintr-insa, nu se v<t
n1ptit.ina. Ci"i Pa nu l'SLP ca averea cea dC'
pc piimnt, pc care o mpiir(im n ckspflri
turi i, cu ct adi\ughm la o }X1111r, cu ;Jlt le
micorrun pe ccldaHc i nmulirea pftr\ilor este scf1dercn averii care s~~ 1nparte. 'DP
unde i certurile ce se rididt ntre oameni.
Iar cPlui ee a c~tigat f<.tpla bun~, ninimeni i-a pizmuiete .nmulirea avu-

tiei lui. i cel ce i-a agonisit, maj


mult din fapta bun. n-a adus l,11C\
o pngub celui ce se roaga sa se 1!11.7
piirWcasc i el din aceleai bunti.
Ci cu o.t ci ncva arc sufletul mai .larg, s.c
un\p!c i el ele~ poft.a cm buri!t i bogjj<l,
faptdor bune, a celor ce s~au mprtit
din ele, mai nainte, nu se pgubete. D~ci, .
sCt facom ia,ri nceput cuvntului, .aju~
tndLHne nouft Darul Marelui Dumnezeu i
Mntuitorului nostru Iisus Hristos.
,
Loncvi.rca se face pri.ci.n de multe .
rele, celor ce nu se trezesc, sco~ndu-ne, ..
puin cte puin, afar din peLrcccrea,ccn
duhovnicc'asci, jefuindu-nc, .j,n tain!t, fiC'l'"
bineala credinei .-;;i fondu-nc s slujim, .
dulceHm vieii. C nu one las lenevir~a a
lua aminte la rspltirile celor ce vor sii
fit, dup icirl'a din via. i, chiar dccar
auzi leneul, Scripturile cele ce .nva despre muncile ce vor s fie ciupi\ moarte, le
;-ocotelc, ca i .cum al~~ukl ar fi pstrate,
iar, pe sine se socotete, eu nesimhc, afari.\
ciP pl'inwjdic.
Dec-i, precum Jencvirca este v-tfun
toart'. tot aa trPzia este folositoare, cii . se
face pridnuitonrc de tot binele. C celui. ce
se t.rezele, totdeauna, de fa[t i este ponw:nina lui Dumnezeu. Jar unde pomonirea
lui DumnC'Zt'll Psle ntrit, acolo (oat[t lucrntea celui vicleat1 nceteaz i dorUl.bunftt:iilor cPlor CP vor sft fie, cle~a pururea
l nl.irwttiP pc osrduitor i p(:! drun1~tl
faptei bune il irnplincte. Ci.\ftla drumul cd
truJwsc csl<' Iwvoic dt s{mfll,atc i de trif\
mttdulunlor :.<i de: vedere nscuiti\, iarl<t
drumul cel duhovnicesc este trebuin de
sufl"l c:urtt(.it. cr,, chiar dac[t Lrupul ar fi
cu lotul trudit i slrtbit, elin pdcina bolii,
nimic nu va vttlftmo suflt>tul col ce se trezete, pncum nici pe vitLazul Iov, ntreitclc valurialc durerilor, mftcar c sttea pe
gunoi, in vzduh descopel'il,j,ntru nimic mi
1-u v[tl[unat.

Nimic nu este mai tarc dect dreapta


creclin[t i nimic nu- este mal vrednic de
jalt' i mai tidlo'i d<cit via(u cea p.timn[t.
Si
cu ct sint mai dulci cele vremelnice, cu
r
atta erelc primejdia Im. i, precu111 cei
ce se scumj)esc la o dramii sau dou[l)Jti
nwsc clmt'l't' encl s-au pi\gubit, strttpuni
fiind de iubirea de bani, i, precum iubitoV

,.

'\

\. i

'\.

PROLOAGBL B

.1

l;
~1
'1

il
l,i

1
1

. mi de avere, Cind s-'a lipsit de puin vie.


1
sau de puin pa111nt de artur, se mhnete
. atu~nci cnd s-a lipsit, ,nesuforind paguba.
aa i CU cei bogai, mult sufer la desp[trh'ea de bogftic. i. mai ales, cnd cineva
se ve.de pe Sline p,Jecat spre b.bl'nee, acela
se chinuiete i s[' mhnetf'. ca 'i cnd m
fi strns de o mn de fier, sau m fi ntr-o
temnift ; i nici un mc)'teug nu afli p:nlru schimbarea bfttrneilor. Cft. dei i se
pa:re c poa t.e izgoni pr.menirea morii. cu
fluiere, cu tobe i cntluL prin acelea prin
care se srguietc s-i micoreze necazurile, prin acestea, i mai mult o crete, cunoscnd c, tocmai de aceast veselie se va
lipsi negreit. Clt sunetele, adicft, i jocul
i glasul cel prea dulce al trmbiei nceteaz, iar necazul dinluntru nu nccteaz[t,
arzndu-i i rozndu-i ncet trupul lui.
Se 1nbmplft uneori. dt, dac cei ce
c'nt, pomdnosc de .moarte i de uddeil"i, n
basme i n dtzboaie. frica de moarte s[t
s~himbe n11avu~ cuiva, sp11e lucrarea binelui, fiindc tot omul are mpreun[t cu el
i ptlmenkea morii, Dar cei neoPedi.ncioi.
folosesc rtlu aceasttl pomenire ; numaipentru despJrkea de cele dulci se t.n.guiesc. Iar oredincioii, ca pe un ajutor i
ca pe o doctorie, mpptriva paNmiJo.r celor
pl'E'C\ de rutne, o folosesc.
Deci, toi cmdincioii i nect,edincioii
s.111tem tnoredinj:ai de putm'ea morii. Iar
judecata duptl mom,te, nu toi o cred. Dr,epii, <,tdidt, avind~o pe acw"ta de-a purtitrea
l.naii1tea ochilor, dupft ce].cc zice : "i precum est<- l''nduit ilamcni:lor o da.l.[t s{t moar,
iar, dup[t aceea, s fie. judecata." Evrei 9,
27), noaptea i ziua trimit rugciu,ni i ce"
l"el'i Jui _.DtmnnezPu. ca. s[t se izbttvea~cii de
gheena focului i de celelaLte munci i s s?
nvrednioea~e[t dtln:uirii e2iei mpreun cu
..
Sf inu ngeri. lm pomenirea morii, ce se
face de oei necredincioi i .pfucMoi, este 0 _
pomeni.re oarecum goa.l, di, .nu pe.ntru
cele ce vor sft fie dupft moa.nte, snt ngrijomi, .ci, se Hnguiesc pentru
li:psirea i
drspl,irea de cile duJ.ci. '
Leneii i
defftimfttonii mntuhii,
aflindu-'Sc ntuneea.i, cu :nel[;oiunca pftcat ului chclliuindu~.5i zi!Dle, socotesc crt depm,te snt de ceasul morii i nici o grij[t _

-------

757

SFfN.TUL MUCEJNICISJDOR
----~------

nu-i fac de ieirea lor, din cele de aici. Ci,


muli i V1!'emi lungi i ureaz[t i i hotrtlsc; lor .. Dar ei snt asemenea acelora ce

ani

cMtltmesc noaptea i f[tr[t de Vl'eme umbl.


care socotesc c snt depm,te de prpastia
ce .le st[t nainte, pintl cnd, prilptlstuindu-se
ei. aoca.st[t ncm,can~ i dumil'ote. 'Deci, cel
ce a n~eles a~migirca vieii acesteia, cu
ochiul cel cura.t al sufletuluii .i s-a fcut
mai nalt dedt cele iubi;te de aici, acela va
nelege negreit, c, ori de mnnctl, ori de
bea, ori de dom'me, ori de lucreaz; o.r.i de
se nal[t toat;i ziua -i n tot ceasul. .toate
ctre btltrnee i cft.trc sfkitul vieii celei
vremelnice, de la fire aleargft. i, .ca pe nite
gunoaie, pe toate vtl2l,ndu-<le, se va srgui
sii se smulgtl din mptltimhea vieii acesteia, ea nici o imptll'tire s[t nu aibtl cu
_I'itutftHe omene.5ti.
Deci~ acela- ce ctre viaa cen in1buni'ttftitft caut i, ntru sine, aduntl faptft
buntl, pe Care .nici un hotar omenesc nu o
va cupl'inde, va suferi el, oal'e, s[t tl'eadt
peste viata aceasta, ftlr de umilin[t i fr
de lacrimi ? Sau, i va pleca sufletul s;iu
e[ttr-e lucrurile cele pe jost.ritoare i cl
cate n picioare '/ Oare, se va J'mii minuna
de bogftia cea pm.nteasctl, sau de stp
nirea cea omeneascft. sau de altceva, din
cele iubitt' de mintea pfttima~[t ? Cft, dac
cineva, inc. se afl[t cu patimtl spre unele
ca acestea, acela afar[t de ceata cea duhovniceasc se aeaz. i nimic nu arc n faa
cuvntului nosku. Iar .. dacft sus cugetft i
sus, 'Jnpreunft cu Dumnezeu, cltorelc i
mai na!.t. l'ste. cu aclcvrtmt:, dect unele ca
acestea, acela, cu toalft puterea, fapta bun[t
o va Clluta. ct1 nin1ic nu este n1ai cinstit, -n
via;'i, deot. accasl'll, c(t, pc oamell1i, fapta
bun, prieteni ai lui Dumnezeu i face. Tot
aurul naintea ei este ca nite nisip ; i. ca
nite tintl, se VOI' socoti arginii ~naintea ei.
Reaua plimiie n-a vestejit fapta cea bun
i boala, pe ea n-a nnegrit-o. Iar moartea
cea tuturor nfricotoare a fost defim:aUt
de cei ce au slujit fapta cea bu.r.tl. i ou nddtznoalrt vor st.I-iga, mpreunf1 cu cel ce
zice : "Doresc stl mft despart de bmp l s<i
fiu mpreun[t cu Hristos.' (Filip. _1, 23). Cftruia se cuvine slava, n vecii veoilo Amin.

L u ,n a m a i, in 14 z i 1 e : pomenirea Sfintului Mucenic Isidor ('t 251).


Acest Sfnt a trrtit in zilele mpfmttului Decius (250-253), t.rf~g.ndru~se, cu
neamul, din cetatea Akxandriti. ,nsc.l'is in
oastea -illpfuh.\i; in car.e avea i o oarecare

dregfttorie osl[teasc. ce se numea option.


Sfntul I.sidor Se' afla, cu partoa lui de oaste,
in Alexandria, sub CI'InUirea lui Numerhm, un duman de moartL' al creti-nilor;
i era Sfintul I~icloi' cretin. de mu1ttt
vreme. tare i -viteaz cu trupul i a.v..ncl
via([t p][lcul.ft lui Dumn?zeu, ctl i petrecea zi'lell' in feciorie, in Iugftciunc i n
fapte bune. ferindu-se de deertftciunile
lumeti i de nocudtiilc p[tglwti, dm fftrft
a mrturisi pc fa. credin(a sa. de frica
prigoniri 1or.
o:n poruncii imprftteasc[t, 'oastea de
sub ascult-arca lui Numeria:n, a trebuit s
J;k,ce din Alexandria i s se' mule n
insula Him. Mulin1e de corftbii au umplut
n1area si to~l:tfl oastea s-a urcat ntr-inse.ll'.
apoi. int-inznd pin7.ele .n vnt, au pornit pe
valmi S'l}H' locul r:nduit. i. mprcuntt cu
oastea', f; mers n in~u][t i fericitul !sidor.
Dat. un suht. cu mtmelc Iuliu, pft,qin
la sufhl i pizma, 1-a pirilJX' cln,ptcrcdinciosul Isidor la conducfttorul Num<rian, c
este _cretin, i c[L in tainft, se rna.t;ii lui
Hristos i nu d nici o cLnstirc zeilor Romei.
Deci, ndat. Sfntul a fost chemat la juclecatlt. inaintea lui Nunwrian. i, nea<o.cu.Und
de porunca ao2stuia. de a .i(rtfi zei.Jm. fericitul Isidor a m[trturisit. pc fa(tl i cu
inddicnt'<11ft. pe Hristos; spunnd ci\peteniei c nimic i nimeni nu-l va desprtri pc
el de Hristos i de credina lui in E.l.
Auzind asemenea cuvinte de nentoar.cer.c a gndului, Numerian a poruncit
sft i se taie capul. i a~a a luat cununa muceniciei.

Intru aceast zi, pml1ei11rca Sfintului


Serapion Sindoniiul ('!' 388).

) sl.m'l)t.

in

p[uik

Egiptului cw

un oarecare

slarc, cu numele Serapion, cm1e se chema


Sindcmitul, c nu avea mai multe haine de
acoperi;t ttutpul, n afar~e o mbrftdlminte
numit sindo.n. Acesta, din tineree, s~a

fcut mon:ah i lh't ctigat ni.ci un fel de


averi pc lumea aceasta, nid chilie, nici
adtlpostire, ci. aa.i en.1 viaa lui, ca a unei
pftsri, .nici n ~oasi't acoperittt nu voia s
stea sau s se odihneas-c. Ci, purtnd o ciima[t i o Evanghelie midt, mo11gea din
loc n loc i unde l apuca noa;ptea, acolo se
odihnea. Ia-r dimineaa, scu]<ndu-se, nu pe~
trecea n acelai loc, ci, iartli, umbla, i de
aceea, de ctre eei mai muli, em numit om
. ftlrft de patim. De multe oll'i, vi af.1au trectltorii afartl di1n satul in oare po~recu.se mai
nainte, st.nd lng cale i pl.ng&nd cu
amm' ; i-<1 ntrebau, zi.e.nd : "Pentru ce
pJngi btltrne '?" Ia.t el rftspltlndea c[tbre
dnii ' "Domnul meu mi-a ncredinat
mie bogtlia sa, iar eu am pierdut-o i l-am
ptlgubit i mrt va pedepsi. (Dar, aceasta o ...
grtlia ea pHdtl, dt Domn numea pe Dumnezeu, iar bo.gftia, sufletul stiu, cel zidit dup
chipul lui Dunu1ezeu i rftscumprat ~u
<;ingelc Fiului lui Dumnezeu). lar cei ce
allzcau aceasta. nu intelegeau ee grftic~te,
ci despre aur credeau dt vorbete ci. Deci,
i mun:citu .lui unii puin(t pine. alii
poamo, i-iziceau: .Ja-le pe accstea.ft>ate,
im penliru bog(!it pc> care ai pim'dut~o, nu
te mhni, c[t Dumnezeu poate s[t i~o tl'imit. napoi.;' i r[tspun,dea lm stareul :
,.Amin. amb1 !;'
- Mcrg,ind la Alexandria, J~a nt.mpina.t
un srac gol i tremurnd de frig. i, stind,
a nceput a gindi : .. Cum .c>u, socotindu-m[t
c snt pustnic i lucrMor al poruncilor lui
H:l'stos, p01.t haintl,. iar acest srac se topete de frig i eu nu m milosti-vcsc spre
el ? Cu adcv[trat, de nu voi acoperi goliciunea lui i de~! voi lftsa pe el stl moar
de. f:dg, m voi osindi n ziua judecii, ca
un uciga. i, dezbr[\C.nd de pc sine s-indonul, ,]-a dat stlDacu.J,ui. i stlttea gol, i
nnd la subioar Sfnta Elwmghe.lie, pe
care o puntn. Trec-nd pe acolo un .cunos.cut
al lui i v2lndu-l gol, .i~a zis : ,.PrintP
H

r!,,

,l
774'------

lntru ac<astii zi,. cuvnt din l'aterie


despre mpftratul 'Constantin, can s-<i po~
!(ort diwccr i a'vorbil cu Paisic I>ustnicul,
''''SJH'I' an lunu auzind ln:m Colov, l"a
SITis, spre folosul ~clnr ce-l ascult.
. Zis-a un oarecare dintre Sfin(ii Pftrin(i, cei din Schit, c, i-a spus ava Ioan
Colnv, zicind : "Am vrut odatft, sft mttg
sft cet,cetcz
pe Paisic Sihastml fiindc era
.
cu putm(, ca, numai din privirea lui, s
dobindesc dumnczciescul dar. M-am dus Ia
dinsul i, mai inainte de a bale J.a ua chili~i lui, l-am auzit vrwbind ntlunlru cu un
om i. sfiindu-m a bale,. slam afartt. Am
fcut, ns, pu(in zgomot, pc care auzind_u-1, cinslitul l'rtrinte a ieit afar[t i, v[tzmdu-mtl pc mine, bucmndu-sc, m-a mb~ft(iat i m-a sftruta.t. i cu, ascmcnm, pP
dmsul. Apoi. intrnd impr<untl cu dnsul
n chiHt i twvft/>nd ni\untru P<' nimeni altul. nu mt'\ dumiream i mft intrebam cine
sft fi fost. oan, acela ce, pu(in mai l!iainlt.
vorb<a mpnun cu Printele. i priveam
i ntr-o pari<' i ntr-alta, s:'\ vftd pc cineva.
i el m-a ntrebat : .J)c ce priveti ncoace
~i. ncolo i nu te dumircti, ca i cnd ai
vedea vrun lucl'U strin ?" Iar eu i-am
n'\spuns :... Cu ad<'vmt, lucru pr<'a~>lvil
vtlcl i. twclumirinchl-mft, nu tiu ce sft zic.
C pu(in mai inainte am auzit glasul altui
om. can mpnun(t vorhf'a cu tint i, acum,
nu vd ]W altcinPva ; i ce <'Sk ac0as.ta nu
tiu. Deci, rog pe c'uvioia ta, sti-mi arti
aceaslti pt'l'Hs\rtvil{t t.ainiL"

Iar dumnczl'icscul p[trintc mi-a zis :


"0, Ioan, tain prcas.l[tvit (i va descoperi
(ie a~tzi Dummzt~u. Iar PU se tcacle s-(.i

mti! dragostea ce o Urc.

i'Oi\IENWE:\ SF. ~11ICJ<;N]('. Vi\S11.1SC

PHOLOAGEL~~

~pre

noi, tnonahii,

buntt.tatm Lui. Ace,] a, prietene prea ales, pc


care l-ai auzit vorbind cu mine, era marele
Consltlnlin, intiiul mpml al crclinilor.
C[t s-a pogort elin cct, trimis fiind de Dumnt'Zl'U, i mi-a zis : I"<'rici(.i slci voi, .care
v~a(i invrednicit a av<a potrccorc monilhiCl'asc(t, pPn t ru ctt, dupft .adevtu\ a voastrtt
este ndumne:i.eito fericire a Mintuitorului.
br l'U i-am zis : i cine esti tu Domnul
meu, ca1e zici ac!'~L~t i mult ne f~riccli,pc
noi, monahii ? i mi-a rspuns : Eu sint

cel zis mmcle Cons.tantin i m:.am pogort


din cer. ca s-i art s.!ava, pc cme o dobindc~c monahii n ceruri, precum i priel<nin i indl'ftznil'l'a ce au dttre Hristos. Si
le fel'iccsc pc line,
Paisic, pcnttu c~i
indPmni pt ci. la accaslft fericit petrecere
H pusLnidei. Ci, tn{t pdhiinl'sc :;;i rnft ociirsc
pc mine, c n-am nimerit o rnduial att de
mare ca aceasta, a monahi101, i nu sufr
paguba ce am suferit. i, iari, am zis cu :
~entru ce, o, minunatulc, te nccje7ti ,Pc
lmc ? Oare n-ai dobindit lu slava cea pururea fiitoarc i dumnezeiasca strlucire ? '
i mi~a rftspuns : Aa este, am dobnclil-o,
clar nu am acccai ndrftznirr ca monahii,
nici o cinst!' ntocmai cu a lor. Crt am vi\zut
suflct.ele unm monahi, em:e, dPspftr(.indu-sp
dC' trup, zbu~au ca nite vulluri i cu multa
inddtzJwa![t se suiau la Ccruri. i ceata cea
potrivnic[t, a dmcilor, nu nclr[t.-;nea s S<'
apropie de ele. Apoi, am vzul c[t se dl'schic!Pau lor u~ilc ccrului i i.ntmu nf;unt1u i,
ariit.ndLH;e Ccrcscul lmp(trat. stMeau ele
fa(, cu mult[t indriiznin, la Sc,aunul lui
DumnrcZ<'U. Deci, pentru acmsllt vrl'clnicic.
minunndu-m[t cu, ele voi monahii, vf1 fcricesc i mft dcfimcz pe mine, c[t nu m-am
nvrednicit a lua o nddtznirl' ca aceasta. Ci.
o, ele w fi lsat. mcar la sfrit, vremei-
niccasca mpfml(ic i haina mp[u[ttcasc i
coroana i s mii fi f<lcut srac i sl1 fi purtat
sae i stt fi primit i alh twvoin(.e ale petrecerii monahicet i !

o,

Iar cu,

iari. an1

zis : Toate bine le

zici, o, .sfin.ilule mpftrat i ne mngi pc noi


cu acestea, 1-nsft .. ae<.\stea Sl' c.uvin a fi judc.c(ile Dummzrului nostru, i nu csf'() cu
dreptate a zice, altfol, despre dumnezeiasca,
dreapt juclecal[t. C Droptul Judector
toate cu clrt'plate le clft ; dup vrednicia
fiecruia i dup ostenelile fiecruia i d
i plata. C[t, 'ntr-o pdvin(., viaa ta nu
avea ostenelile cel intocmai, nici era asemenea, cu via(a monahil:w. Cft tu, adk{t,
aveai femeie ajuttoare, pe copiii ti, ne
slugile talC' i mulle feluri el~ rhduicli, ele
ndulcil' i clf' oclihn:. bt monahii clf'fftimncltoatt cdl' dulci i Vl'sl'litoanale acl'"tci viei. au luat pc Dummzcu in !o:: ciP
buntlt(ile lumii i p:- El Il au bucuri( i
. bog(tic a lor i a face ccll' bim-pliicul< Lui
socotesc cft esLP desfftlare i mare inelul-

l'il'<'. ~i sint. cum zice Apostolul, lipsi(i. twt'ftji\i. dtu pfttimincl. DtTpt accc<t. cu mputin(t iti tste (it. mpfuatul nwu. sft tl'
fa('i intocn1ai cu ac[ia. D!'ci. In vn~nu~a cinci
fit~:nn noi :tC'(st('<t. ai \'Pl1il i tu. flatclt
llH'Il. lt':Ln. i;1r tl. n~l;ll{l. s-a suit la cc:ruri.

/\cum. clnr. in\':'t(indu-lt'. prin acas!(t pild<"t.


cii< bunft!ft\i pricinuiesc clurcrill' pustnicici .
Jn\;'!: 01< P'' fra(i. <'l'Sil'!l auzinclu-k <'LI.
lnan. m:i1i mul(umiri am dat lui Dumntzeu.
1\p"i. vnrhind impnuJw imlc-st ul cu dumJli':<~'<'sctll l':tisi!'. m-:tm intms l:t Inntin(:t
. llH':I. htH'tll indtt-111:"1."

nfnr :tt'!'asf<"t zi. !'11\'inf din l'afl'r!'.


lin fr:tl:. cinch;i. :t lllt'rs la pi1iu sit ia
~1p:'1 ~i ~t f!/l~it acolo o fcn1eie, s.pl.nd c{tm:'to;i n pitiu. ~i. prin lucrarea diavolului.

inelat;\ :t ctizut cu t':t in pttcatul clesf6niirii.


~~i. rlupit s<"tvisin<t p:"tcatului. lund nnft n
,-~ -~1: .. ;-Ti'. ;1 rh:"J! sa lll: :ugtt la chilia ~a ;i,
mngind sprt d1ilit cu apa i vrind climolul
s<"t-1 tll'li'H'r JW tl in dezmldt'.id<'. i aducea
lui ginduri t't'k in minka sa. zieinclu-i aa :
.. o. fic:"tlosulc. pentru ce mai nwr,L(i tu acum
In chilia ltt. rlupit t'<' ai Itklll un pflcat at:it
d,, m:n,, :;i tti miniaf pe DumtW7ot'U. ind!.
!lll JJJ:ti <'oi<' nil'i o nftclc-jde de mnluirr'a la.
d. lll'I hirw. el, ll('UI11. du-It in lunw." Iar
fr:t\('h'.

cuno~.cincl ('{t c:tl.'{'sle gil1dUd sin1

sl'aluri ah vriljma~ului. l'lll't \'t't'a. pin{t In


'fir:;il. s;t-1 ins<'k :;i s:t-1 piard:"t JH' om. n
/:i<-> (';\1 l'l' ;H'f'lc' .!~ind uri-; .. 1)( trndc

aU

\'{nil

Luna mai in 2:! de zile


pomtnina Sfintului i\IU('l'llil Vasilist, nepotul Sfintului Tcodor Tiron (i ::o.l).
Sfintul a tr6il in zilr>k lui IVIaxim-Ga'<'l'itl. ~i !'l'a dt loc din satul Humiacloil, elin
tinnlul 1\masi!'i. fiind Iwpnt ;1l Sf.int,ului.
n:tr<'lui IVIuctnic Ttoclm Tiron. i a i<it
-;f'int 111 Va si lis:: la lupla muwniCl'<t~dt, im>l'<'llllft cu Sfin(ii C!l'onic i Eull'Opiu. !'1\l't'
rnu i11 nct'PW:'i dnduia!rt de osta~i. e~\ ~i

-------:----- ,-"-'"

\'oi la mine. ea sft mft indcmna(i: sit de:r;n~t;


cliijcluil'!'C i sti m[t duc n lume '! Nu v
ascu!.l .P<' voi. nici nu voi face clupt'l sfatul
\n.-;tnl. i chi~u dact1 an1 gn'it. iarf1i l'st..l~
pocftin(ft ~i milostivina lui Dumtwzeu este
JHil'llPl'a gata." i a~a, nll'rginclla ch_ilia-.lui_,
s!fttl'a in lini~lt\ l'Ugindu-sc lui Dumnl'7,l'Ll>
:;;i pftzindu-i rnduiala sa nC'smintitft, dupft
obit'Piul sfw. ntgindu-s< lui Dumtwzeu, cu
lacrimi.. cu plingcte 0 i cu suspim . .pntrt,t
irlttrnt pitcalului s[tu.
Iar Domnul Dumnezeu, vflzi.nd por.;it~
rn(<t lui, a. c]pscoperit ac<.as.fa unui pflrinte
bftlrip, ct t'ra aproape cu chilia dedinsul',.
zid.ndu- ..n~~l : .. Fnl.lPlP a c(tzul ;i' i~_u s~ti
ridie:tl si. imbo'tdJftlindu-st. a biruit.'' ,Iar
IJ;-tii'lltil'. in(:ltL(ind al"tasiJ dt"'Pl'<' an!
fralt'. a mPt'li la dinsul i l~a intrebat pc <'l,
zicind: .. Fiul<. cum. petreci'?" Rftsptins-a
lui fra!llll' : .. Bim. cu l"Ugftciunitlc .tale."
/':is-a lqi bftlrinul : .. Nu (i s-a ntmplat ie
cPV~L \rco ispi-t[l oarccan< in acp;.;te zill -?';Zis-a fm.tt'l<: .. Nu. pftlinle.'' Zis-a lui
bfttdnul : .Yiuh,. nu trtinui cit mi.nt' cem
Cl' ti s-a intimplnt \l'. crt Dumn<'Z<'U mi-:1.
arftlnt mit'. l'ft ai l'ftzul. dar. ridicndu-ti. ai
biruit." J\.tunei, fmtclt i-a spus lui toa!ft
intmplana. pn,cum s-a pdrecut. Iarb
t,inul i-a srus lui: .. Cu ~~:L-,ii_ra1. ~~:c)~.i'nl.a
~i prict'p<tca la. t'iuh'. au risipi! si ausurpat
puttn<t Vi":'tjma~ului.'
:)i a:t a m:'J",> bftltinul la ehi! ia. ,;;1.
iar fr;tl"k a pl'lneut in pncftin(;"t tnal<' ziIt-It vit(ii ~ah' : :;;i. a".,a. pl'in pocftin(a sa,
s-a mintuil. DvmJWZ<;ului nos!l'LI. ~lavfl.
:H'lllll ~i ptt1-un~l :;;1

in Vl'<.:il vcdlor! Atni.n ..

Sfintul '!'!'odor. Dar. savitindu-~iacciit muccnicia lor. prin dt~lig.nire. el a r[tmas. ca


un uitat. n. tcni.ni(f1.
.
.
:)i a \'l'a o fitrbink dori11(ft sf1 pri-.
nwa:;~~ft. mom,ll'a p<'nl ru Hristos ,:uga, cu
l;tctimi, pt prigonitnri. ~ft nu-l cle~pml d<'
ctilal(i fm(.i d<' muc<'nlck, clar .cln~gtonil
n-a vrut s[t-i implincm;c[t clorin(n, i 1-a
aruncai., iadti. in ntunl't.kul temni(Pi
Deci, rugindu-st p<~ntru implinirea dorin"
(ei lui. s-;1 Invn:dnidt ele adttarm lui. Hris-

P_lt_<2_L_O_A G ELE
_77_6__ _ __________________________________

care s-a fcut i Donmul nostru Iisus


Hristos_ "Pteot n veac", ptccum s~a scris,
(Ps. 102, 4), (Evr. 7, 17) trebuie, dintru incepu l, sft poves! im, a 1ui Mclchisedcc sfintii istoric, pe care ne-o scl'ie nuuele no.slt'll
Pftrintc Atanask.
dr(;<pt~l CIWlini\.
Mai inLii, 1 pini1 a nu veni 1 a se sftlfrDeci, a fost prins, iari, de ostaii dre- ui dumnczl'icscul Avraam din pfu(ilc mnnanccniim, dupft dumnezeiasca poruncft,
gtontlui Agripa, can~. kgndu-1, I-au silit
si\ nca,Jc o nc{ll/uninl<' de fier, pjin{t de era, ~Ia hotarele P.alcstinei, o nlpi'u"teastt,
cuie a:>cu(.ill pc trt!pi, i-! goncau cu lovic anume Salim, ptutind arelai nume cu ce!.uri de bici, pe drumul ce ducea la Comanc. tatt~a, ntru cc:trc n1pi\rliea ca. Deci, accastit
impiiriUeasf1 a nscut pc Salaad i Sa!aad a
i cui<"le din indt!ftminte i s1ngcrau tftlpile, iar pulberea drumului se inroca, pe niiscut pc Melhi. Iar Melhi a luat, . ca
unde clca Sfintul, dar el nu .se tnguia, ci, soie, pe o anume Salim, asemenea cu
plin de indrlizmeal, m1turisca pc l-Il'istos. numele mprtesei, care era mtu.~a
Ajungnd ntr-un sat ce S(' chema sa i .cu ea a nftscu( doi ' fii, PC unul
Dacnon, ostaii au poposit kl casa unei fe- Melhi i pe cPlblt Molchisedcc. numei, anume TraianL i ostaii, intrind ea s mindu-1. Deci, cra lVklhi, tatii! ac:.~tol
g1'izduiascli, pe Sfintul 1-au legat .afar, cu doi frai, nchinfttor la idoli i desfrnat. i.
miil1ilt> ndiiri\l, de un paltin uscat. Toati\ dup{t ce a venit anul ri-nduit, n cme se
IHlaptcn a vegheat Sfintul, rugndu-se i f:kea o jttLfi\ la idoli, cu mare rinduialf1
multumind lui Dumnezeu, c 1-a invredni- i cu lot poporul, mpratul acela Melhi ;,
cit a sufcd pentru Hristos. Iar dimineaa, pol'Uncil fiului siiu Melchiscdcc, zici-nd : ,:S:I
au aflat paltinul nverzit-i nmugurit, iar, ict din slugik noastre impreunft cu line i,
abJlo unde sta Sfntul, a ie.7it un izvor de nwrgir\d la cireada vitdm, . sft--n1i aduci
aplt' viei, qt sf1-i jcl'tfesc la dumnez<'ii
ap, pe care, vftzinclu-l, fllujitorii i femcia
al! crezut n Hristos i au dPzlcgat pe Sfin- nwi_" Dcci, Mdchisedcc, mergind la cinada
vittlor, i pe drum ridicndu-i ochii la cer.
.
tii] din ll',l(MUF.
clumnczciasc:l insuflare . .privea cu ludup
Iar cei ce n-au crczutl-au dw; pc Sfnf!'umusc(.ea soarelui i lumi- .
aminte
are
tul la dregtoml cli.n Coman-e. i. ncplccunoscind, de asemestrftlucirc.
cindu-se Sfntul, s{t jlItfeasc zeilor, d ru- noas:1 lui
cea eu
gndu-se 1ui Hristo.s, <1 ciiwt foc din -cer. IH'.a, i pe CC"a a stelelor i strtUuCirea.
cugco\.i.nd inarzind toatrt capitt~a idolilor. Deci, mni- luminoase r:aze, <i lunii. Apoi,
Utcut aceste
a
Care
,.Acela
:
zicea
sine,
tiu
indu-fie mult. dregiHrwul a poruncit sft i R<'
i se afli\
zidiri
infntmml'(att'
i
luminoase
t.aie capul. im trupul i-a fost: aruncat in
Accs-t.a
nalt.,
mai
i
sus
mai
ek.
de
dincolo
tiu. i, aa, i-a luat Sfintul Vasilisc cuDm1n
i
adcvftml.
Dumlwzcu
nun;! muctnicici, ntru -slava Dum.ntzeu- cstc singurul
a toate, ncst.rieat. nev;\zut i ncmul'itor. i
lui nostru, amin '
numai Acduia ~<' cuvine a-I aduce j<>rtfe,
iar nu la idolii cei mui i frml de suflet.
Deci, s[t mii intorc hi Ultfll mPu, s:l-i spun
socotintii cp am ffteut ~i.
dumnezeias-ca
Intru aceaslii zi, cuvint al Sfintului
poate, 111f1 va asculta i i va veni in fire
Alanasie cel Mare, arhic(>iscopul Alcxan"
i va lsa amgirea aceasta i dc-2r;l.ikiunc.:~.
drici, despre Melchiscdcc.
DPci. Melchiwc!C'c s-a nio1c; c-ke al
Pentru ca sft ounoatem cum s-a f:"lcut s:1u tatii, nt'aducind nimic. i, fiind -iil-trpbat
Mdchisedce preotul lui DumnC'zeu i cum, de acela, penllu em:c pl'ein s-a ntors f<ln'\
tot el este i 1mpiimt ,;;trftin, i n ce fols-:1 implinirea poruncii, dreptul Melchisedce, de
nun1it, ftt.ri'i dp nlam{t i fclrc1 de t.ati't i Uu{t curnd lun1inat. a zis : .,Eu an1. !-:Ocolit, t.att\,
spiti\ de neam, fcndu-se lui Hristos vie cft nu este cu dteptate ca noi, oamenii, fiin(e
prc.nchipuh~ i care~ rstc odnduiab lui. cuvintMoare fiind. sft aducem vi(.ei i ni.
t.os, in temnilt, Care i-a poruncit s mearg
n satul Comane i. s propovduiasc
Evanghelia. Drept acccn, a. scpat Sfntul
o vreme din temni. Dar, vrnd s:\ rabde
chinuri, ca unul ce mi\1Lurisca pe Hristos.
a pornit. spre Comane, propovduind

dup

It' nuti1ftr< nu se puea.


ca jc'l'tfft la idolii c<'i mui i fftrf1 dl' sim- .toacC', nct. nici a
i pngi'trit pruzrinduit
acel
venind
Deci,
tire, ci numai !mpfmttului-Dum nczeu S<.' cusi cei din satek
ctlalP
din
cei
loli
si
nic
vir1l' sf1 jc>rtJim, Carl' a f[tcut ccn!l at.t de
iclolcaRcfl,
cap.itea
n
intrind
din~p,rejur.
luminos i atit de man. stckll', 'i<Xll'C'l<'.
ltiminatul Mclluna, lungimik i lil(imilt p:lmintullll, mn- f<'l'icitul .si ele Dumtwzcu
.suferi :JtaLiHui i a mar<'a dobiloa~'(k si namrnii si toat: V{t/,utc>l: chist'c!C'c'.. 1wputncl
pftgnfttalc icru
poporului
tot.
a
i
lui
mei
zidlri. Cd singlll: nezidit. n~slricat twvttzu!.
cliavolc-t ii Im siub::.torL
a
zi.
acta
in
zinw.
llPmuri!or i, mai pn~;us cit' tna!P. lwajuns
de buna voia lui. t'ug<\1' s-a [(!CUI. i S~a dus.
i nl'cU.prins cu min-lt'a." Accstr:t auzind. de
i. suinclu-sc n munll'k Tabrn, u inc
la fiul c!'! de DumTWZC'U luminat. act'l f{m\
.. n dt.sit1H'a codnt\ui. singll.r
influnti'LI
lral
dt Dumncz:u tatf1. s-a tulbuml mult :;i cit o
plc-cindu-i gtnunchii. sca
i.
mmp mini<' fiind cuprins, a zis cu nccmat{t cll' tol fiind.
rugat lui Dumneztu. zicinct : "Unamnc.
cunot.in\fl i cu man~ urgie : .. Mc>rgi :;i
nwu. Ct'l Cl' ai frtcut. cPrul I
Dumnezeul
nu
dact't
sc\vrch' ilidatft pontnc<t -111~'a, -iar.
i toate c:tc- sint. intr-inmarca
pfrmin!ul.
nlft V<' asculta. nici a doua oarf1! cu hofrt,...
auzi-mf1 pe mim.
mvf1zutc.
~i
vftzutc
sele,
rJ<\ le voi 01nor. "
robul 1'flll. i
ieu!
mvlecln
i
!Jcct, clucnclu-sP JVJdchisedtc. a doua ncpricepulul
narfi, la cireada vilelor, ca s[t acluctt cei pc toi citi s-au adunat la injunghicFra
fratelui meu Melhi, in VI'C'111<'a ac<' lui diaapte vi\l'i ai jertfei.- clupi1 pftrinlcasca i
ptaznic. pc acetia. pc toti, cle!< ni il'
volcs.c
p;\gina .porunc, impratul i tatl s<1u
pn\pastic t
MLlhi a int1'at la Salim. femPia sa, zicnd : pm"t la mare-, scufunclft-i n
.. Eu, femeie. am ho!ftrit s{l jcl'lfisc. la zl'ii pierde-i cu lotul. Jo'at:i\-sc' iael tot locul act'"
Si pe pcmei. pe unul din cei doi fii ai notri, la vii-. la. ca stt-i inghitit de vii pc pf1gini
cuvintul
-inclal.ft.
mimnw.
slitvitft
i.
buni.''
tontl praznic." Accasta auzind i cunoscind.
Jucn1
ct'as,
intt-acl'l
Mclchisedec.
dreptului
ca o mamf1 iubitoare de fii. c<l sub chipul
dtschis
i'-a
pftmintul
fiindcft.
jtrtfci. Vl'l'a s[t omoare pc fiul lor Mtlchi- s-a fftcul.
gu1a sa, fftrfl ele- vcslc. ~ii-a in,ghi(il pt'_to(i
.~wd(t, catp a jignit 'pttg.nPasca Pv-lavi( a
nici oalalftlui s:lu. impru[tleasa a inccput a plinge :;i n-au rftmas nici capi:;ti. iclnle!i.
coniei
zidiri.
nici
clobiloacl'.
nici
meni.
f:'ll'il de mingiPrl' i a St' tngui mull. chei
acel
lot
i.v;\zind
altccwa.
nimic
nici
paci.
iubC'a. mai mult pc> lVIPichiscdPc. Deci. impftratul. v(Jzind plingerik fcnwii lui. C'll_ !ne scufundat :;i Jwlocuil. dl' ... friuit.i ck
1inguir'i i cu lacritnL a zis : .,Lasrt. cft pu- 'Paim:\ fiind cuprtns. s-a inlo1s fcrieilulla
llC'm so1(i intre noi. :;i. la dnc va cfldta _ mtmltk TabiJI'Ului. dcg1abf1 :;i. in desinwa
somta, acela sf1 cit-a spn jertfit pc fiul s{nt. eodruluT actlui muntto. a locuit vremt' dl'
aptt ani. singur .. hrflllindu-sc. precum.
i a luat. imp[trat.ul pt' IV!rlhi. de partca lui.
ii<'. din
iai JW MC'ichisedcc. 1-a luat. dt parlc'a <'i. mai in unn:t. Ioan IVkrgiitmul-lnai-T
i acl:'~c
,'<"llbaticfl
imp{;r{t(.easa. )Jar. clupf1 dumnezeiasca lin- mugutii copacilor :;i mic'l'<'
pinclu-se din roua ct c:\c!ea ele sus. Apoi.
duial, a czut. soarta de partea imp[trat ucti :;aptl' ani. it venit glas de sus. cfl~:
clup:\
lui. i, ticlosul, a pregfttit., indat. pc fiul
i\\'taam. zieindu-i :
dUilliWZl'iC'SCU]
li'('
siiu Melhi. spre jcrt.f{t idoliltll'. i lot in
Pl a zis : .:-Iattt-tll'<1';
Iar
i\vraani.:
acel ceas a sosit i Melchiscdcc. cu vi\eii. .. i\vrnnn1,
la casa lor pftrinlt-asctt i. in:;liin(indu-st Doamm.-- .. l'utw :;eatia, ii ZCl'. peste asinul
el<> cele ce se fi\cust. a g;!sil pc mama lui tru1 i. lund imp.retmft cu tine. inl'brftCflplingind, cu amar,_ i tinguitidu-se pentru rf1inte nou:!. suie-tt in munttk Taboruh1i
inj,ung.hierea copilului. cp avea sf1 se faci\. degrab:\ : i. suindu-te acolo. sstrigf1 dt ln:i :
i a plins cu amar i el i s-a tnguit. att
ori c:Hre desinwa eodrului. cu st.rigart. de
i
cit
situ.
fratelui
a
pr;ntru amant n1oal'le
glas mal'<'. zicnd : Omule al lui Dum1w:C
ppntr.t s:llbatica cntzii)W a tatrtlui. Dm-. Zt'U, Cc:lui l'rmnall. i. clqp:"t al tnika
urmnd acelui pftgin mpftrat. i aUi multi
glas. va il'i elin cksinwa codrului un 011)
)a(i i maml' au prcgftlil spn jl'l'lfii Jl<' fiii
lor i scau adunat atunci ca la cinci sute siUbftlicil. Vftzincl prac<''l_ om. sft nu l.r.:
rlc sufkl<. Jar ni i bm l :Ilie !litdi<' dnbi infri!'l><'ZI ni<'idccunt. t'l tnck-,l_Jll' ''"P '"

ns

P HOL O:\ GEL E

..

~-------

----

,,,..;....

iiH

_______________ _

taie-i unghiile lui ~i il imbra dJ :;i il incal(: l o prcnc hipuir e. toat<' cele nlc Darul ui. l'~
pc el i de dinsu l sf1 fii biiwc uvinta t. Deci aveau :;[1 vie i si1 ungi1 impfua(I I preo(1
elumnt7.cilscul 1\vnw m. suind u-se in mun- si s binecu vintez e. sfin(in el. i s:l aducf1
t<. i. f:kind rlup:T il Domn ului porun c:l. a pin<' i vin pPntr u dumnP zPiPsc ul Avram :r
striga t de trei ori Rprc dcsinw a eodru lui. i pentr u cPie trci sute optspr ezPce s!ug1.
cu st.rigi\1 de man, glas i. ial(t. indali t a C.<' crau cu dinsul . in casa lui. cnd Avraa m
ieit Sfintu l Mtlchi:Wd<'c. om stdb:l tidl. )W s-a intors ele la ti\ici'('a lui Hodor !aonw r.
can~. v:lzind u-1. cpmm?.C'iescul . Avraa m. C. mai inainte. " zugrft vil. cu dum1w '
s~a nfricoat nndtl;[i s-a inspfJ iminta l. Iar
Zt'csti vopse le, pe Don111Ul, care aveti sa
el a ZIS : .,Nu te idfricoa. omttlc. ci spu- sP n;tscft din Fecio anl i a fost preot in
IH'-111 cirw eti '1 $i pentru ce ai V<'nit la
veac. ca unul ce a fcut vie prcinc hipuiaePasl ,{1 pust.i(,l nil':-;.>.. Iar d un1 ll<'ZPi e:-;cul rea Celui ce, in anii cei de mai tirziu. a
ve1\vraa m a rftspun:;.: ... Domn ul m-a trimis . nit cu trup n lume i S-a sftlftuit cu oa,,a sit It rad pe cap. :;i s:l-(i lai unghiile :;i menii . ca sit ~c inalte pe noi. c:ltrc cek C<'sit le imbra c i MI Il i11cal(. ca pc o crcdin - reti.
cioasfJ a 1.ui .lugfJ.'' Apoi. iVIclchis<'dec a
Cft IVIclchiscelec. cind s-a intors
zis .: .Y:"t prlc:um <1 porun cii Domn ul. .. i Avraa m ele la tMNe a
lui Hoclo rlaom er.
a~;;,, dtllllnl'Z<'icsc.uj.j i\vraa m a fftcul toale
pine i vin i-a ndus naint e. Tol. a~n. t;i
cilc i s-au porum it. ltli.
.
Ilristo s, la Cina Cl'a de tainfL pi11c ~i vin
1
Iar Sfint hil Mejhiseckc, ciupi\ l:i'ei zill', lp-a dat dumnezcietilor Lui Uceni ci i
pogor indu-s e elin 'plllnfl>lc Tabor ului si 1\posl oli, zicnd : .. Lua(i. minca (i. actsta
luind un corn cu ~t'btc!l'ilnm. 1-a uns i l-a cst.c trupu l J\IIpu ~i be(i clinti'U acesla to(i.
!Jiiwcuvinl.al. pe Avi'aa m, zicind : .. Binec u- acesta este singd c Meu.' ' Mlkhi:;\cltc a
lint:tttli de Dlllr\l)l'ZPUI CPI l'rt'ain all i.
fost fflrft tatrl i fftrii mamf t i frlrft spi([t ele~
ciP aeum. vei fi t<t!.h al multo1 IWam uri, neam, pentr u cii n-n cunos cut ninwn i )W
dui?fl cum (i-~~. f:"tgr,eluit (ic Do;11~1tll.'' i\pc!J pi\rin( ii lui i pc ruclcn iilc lui. Iar Ilristo s,
""ai. dup;t ~u(Ino zilt. a venil glas clm ca f<'iu al lui Dtmlnl'7.eu i Dumlll
'7.<'tl a
l'<'l'. c;ltn dulmw zqjcs cul Avraa m, zieincl : loatl',. este f{trii mamit , pentr u c:l sl' na~lt
.Yiinclc{J nimic n-n mai rt11n:1s din Iwam ul .elin Tat.c11, ftufl paf.il11ll, filr:1 ele~ ani-.. f{trcl
lui McJchiscdcc. pcntru accasta. S<' va stricft ciune i mni presu s ciP cuget, cum c
numi f:lrf1 tati\. Uu1), mamf1 ~i frtri\ spi(il de natC' lumin a din soare i cuvn tul elin minneam. nici incep ulqf zilc>lor <l\'nd, nici sfr- te i puter ea cuvint f1toar e elin suflet ul cuit.. ci, '"' l"iul lui Di.lmnezcu. prl'inc hipuil . gdillo r. i, i:mli. Hl'isto s fnsui est<' pl'llri\mii w pn~ol in vcqc."
t.ru noi i Fiul omulu i i desftvir~it om. dat
fim\
tat.:l, 1)('nl J'll. c:l. f:\r:l s:lmin (i\ bi\dJ[IDcc1. pentru cft 'ingu r Ml'ichisNicc.
dintr- un al it de mare numfll dP popoa re: tl'ascft, S-:1 z[tmis lil din Duhu l Sfint. in
a cunos cut. numa i din imkm nul situ. ))(> pintecl'lc J14aicii lui Dumn ezeu.
1\lolp uterni cul Dum1wzcu. elim d1 accsta.
Vczi, clar. iubit.u k. adov: l'alc I taisingw . tslc afkv:l ratul Dumiwzcu, a Inalt nice Juc1uri : pl'nlru
no1, duhovniccnsc:l
niccHoruf. a intreg ii zidiri VtulZLtfl' i ncv'tt'imp:lrlilire. DPci. ai aflat iubitu le. cu da?.lllt'. ~i. 1wntr u ci1, din ins:l~i dragoslca lui
de Dumiwzcu. ;1 ddftim at ~i a p:"trin(ilor rul lui Dumn ezeu. cim es!l' slrflin ul im. lezi'/Jirrclan ~i a ruclcn iilor impflrtl\~iic ~i p{trat i, totoclat.i\, Pwot al lui Dumn ezeu.
:1 prielt nilor insotirc ~i a patrie i odilm il. Cl'lui Preain all i pentr u ce Melchiscclec
ptceJim ~"slava. imp:uilli<'i p:\rinleti. i a Sl' nunwl<. ~i <'SI<, a lt1i' lll'isto s picnchicinsl il pc Dumm zt'" mai prcsus decit toa- puiJe vie, in timpu
l Vechi ului Testa ment
te arcs((:J.;,pn(uind mai mult via(a grea
Umwazr1 dnr i iubiri i lui fierbin (i c:\tic
i asprfJ a (~\tst.iului, pentr u accast ;J ,_a lnVI'C'Cj)licil. ~le' la Domn ul. cu atit dP nndt Dumn<'Z<'U i drago stei lui dumiwzeieti.
d:ll.'i ncil s~n sfin(il . c;1 lin profct, preot al pl'ntr u ca sft le nvriclnicc~ti, ca i Pl. clP
lui Dumlll:Z<'U Cclt( /l'nai nall. i. inain- cununil< date lui. intru fpricir ea Cl'a m"'" vcnirii D:!nilui.',i s-n dat s: lucnzc. c<J i 111 b 1rin il o a re .. Amin .

L u n a m a i i n 2 :1 d e z i 1 c : pomenirea Cuviosului P:lrintelui nostru Mihail Mrturisitorul. cpis~opul Sinadclor


(JI!21 ).

Cuvio sul Pbrin te Mihai l .<1 tr:lit p0


vreme a mpftrft(il'i lui Leon 1\rme anul I
a fost inchin at. incit din eopiltuil', dl' mmc;1 sa, slujiri i lui Dumn ezt'tl. i. I?rt>cUln
s-a invred nicit a fi ele un nume eu mgt>r~I.
~ 1 sa i via.ft ngcn~asc{t d('S[tvritft avea, 111
c~1 rt1 (il' fceior easctt vie(ui nd, ~i cu celela lte
fapte bune i lui Dummzcu pl[,cult'. fnml
i1n pod obi t.
Deci. elin Linercl' lund via\[1 mona hicpasc, se nevoi a imprc un[t. cu u~ . bt~n
priete n al s{tu. Teofil act al Nr:on uellei, !11
zilcil' Sfintu lui Taras1 e, palnar h_ul Constanti nopol ului, de ctJtre care . a:mnd ;n, au
fost tt:imii la o nifmslire, ziciita la arnrul
l\1i'trii Ncgrc. i alil au sporit. in ostc:ncJIIc
pust.niccli, incit i indr(tz neai[t au ctligal
in rug:k iunik lor c(tl.n Dumnc_zcu :? Vl'1wau eTcdincioii din inutun tnclepartalc
In dnii, pentr u binecu vi.nt:: n ~i duhov niccasd t povft(.uire. mr t'l, mea. I mai mult.
se pftzcau dl' dtmo nul mindr il'i.
.
i, ~I.Plilucind, ea o raztt el(' st.ta . . v.1at~1
cea imbun{tirt(.itft a Cuvioilor Pann( .I,
IJreaf ericitu l patria rh Taras ie i-a socoti t
cii sint vrl'dn ici de treapt a C!'a inalt.r1 a arhierie i. Deci, cei doi snHri(i dtlugi iri, au
fost. acza\.i Ppiscopi : Sfintu l Tcoftl act.
episco p n Nicom \dia. iar Cuvio sul MI.hml,
ppisco p al Sinad elor. i piistOJ:eau cu .ctnst.e
p(ipor ul lui Hristo s, prin .cuv.m tul I. pnn
chipu l lor cretinesc de vlc(ui re. Apoi, clucindu-st> Sfintu l Patria rh Taras tc, chn vta\a
aceast a, i venin d Nichi for cel fn(.clept. la
scaun ul Biseri cii din Const antmo pol, s-a
pomii . iar(li, viforu l ltrptP i impo tnva
Sfintc dor icoan<'. C[t rfnt crednr eJosul LPon
i\rtne anul, fiind v<'it~unat. de acc~tslf~ ~~tUi~
dre, a porni t prigoa nit asupr a B1scn cn lui
Jlrisl.os, Sfinl.t~il' icoane nummdu~lc Jcloh
~i kp:\di ndu-1< '. iar pc cei ce :"e' mchm au
lor, chinu indu-i ~i picrzindu-1 m multe fclmi i a izgonit pc fericit ul patrw rh N1-

ch i for ot pv cei lai\' dnpl cred i ncio:;1 al'it i<:rei de la scaun ele lor. iar in locul lor. a n~
elic.:at pl' crl'lie ii .. Cl'l dt un g'i!rcl ;u _el. 1
se vecie> a al unei uricitu wa pusi unt. m locul cel sfint.
.
Deci. a aduna t pat.ria!hul. in grabft .
pe cei tnai ele' scan1[1 arhicr ci ~li_ vren1 ii. I.
au mers, cu to\ii. la mprat~~ 1-au ammt it ele dreap ta crcclin(fl, el' a hotfuitfl la cl'l
ele- al ~aptelea Si nod a t.oal[t !~mea. de la
Nicee a. elin anul 7B7. i osncluca celor ce
alung icoane le din biseri ci. Atun~I s-a
ar:Hat. ~i Sfintu l Mihai l Ppis~opul. ca cst.l'
vestit mfutu risitor al drepte i crcelm (e t
mustr :ltor al erezie i. Dar, mpftr alul nu s-a
indep lecat ci int[tri t in ri\t[rci rca lm, a
prins a nfri~oa pe episc_opi _cu . peclel?~(:
grcil'. Nime ni ns[t nu s-a mspa:mm_t.at, 1<1:
Cuvio sul Mih;lil ht mustr at cu mclrnznc;ala
pc Leon impratul. zicinql : .. Cinste sc Sfnrta
icoani l a Mintu itorul ui meu II~us, Ilnsto .,
Si a PrPacuratci Ft\cioarC', Mweu SnlP ~ 1 n
:-clorlal(i Sfin(.i i m(J nchin lor. lard<' n la
porun c:l nu mft ingrijesc i dl' 1111111C o socotesc."

i a fost. osndi t ~.-~ fie surgh iumt clm


loc in loc. ca ~i cl'ilnl( i cpiscopi clrl'pt crcdineioi. ciPpartc ciP bisl'ric ih lor. Iar de
mul(im en 1wcazu ri!or i de !stovi rca .o~?s~
lilor Cul'io sul Mthm l a Inchis ochu ~~

scuri.tl vn'tTI( '. i a:-;;a. alergnrea ~ct~ buna


,;i-a sfirsit i indoit rt cunun ii a p~Jmll. pcni ru rflbda na *' st al omici<J. lut 111 clrLapta

acltnigat, ca_. ~U1 arhtcl 'Pll


lingft arhier ei i lingft mucen ici,. ca un ,m.ucl'nic, intru slal'<l lui llnsto s. Dumn c 7.tU!
nostru .
('l'eclin\{t. c{l s-a

ntru mcastit zi, pfttilit irca Sfintu lui

l\1uccni't- 1\Iihail mona hul (sec. IX).


Sfintu l Muccnic Mihai l a trflit. in cl'l.atca Edesl'i. fiu elin piirin( i bimctwlincioi.
Dup(t sfritul lor. Mihai l a impftr \it avrrik sale sflruc ilor i s-a dus la.!l'ru salmr. ca
sfl vad(J Sfinlc ll' Locur i. Si era atunc i lent

H2

P It O LOA c; ELE

783

di Sfntul Teodosie ne privete pe noi, ca pe


fiii sCti. dacCt-i pttzim poruncile.
intru aePastft zi. <mint din Limonnr.
dt,pn milosiPni(.
, .Spuneau clllug{trii elin m{tnttstire<t lui
Intru aceast zi, cuvint al Sfintului Efava Teodosie cft. clup:"t rinduiala pftrintelui rem Sirul, despre smerita cugetare.
TPodosiP. PI'H obie(i, n .Joh1 cea Mat~e, 1Cnd
I'iindcft zice Apo~tolul : "Cci voia lui
vPJH\aLI 1a lnrtnrlstin toti scl.t.adi. vf1duvele
voastr ;
~i sc;\pftla(ii din (:mt aceea. sft-i ia -fiepre Dumm~zcu <tccasta c!st<'. f:finirea
4, :J) i nu
dupft rinduita mCtsurft. gl'u, bani, vin i s[t v:"t feri\Lclc dcsfrinan" (l Tcs.
sfinenie i -,.ntre
ntre
puin<\
nevoin(
este
micn. !nsft fusPst', mai inainte cu trei api.
lipsft dt' gtiu i in (am accea se vindl'a grul npcurie, ajuttorii necuriei sftuiesc
cite dou{t;"prczecc mftsuri la un galben. unde ca. acestea i zic : .,Iat{t, nimeni nu
lkci. dupft ce a venit postul, au zis oare- te vede pe tine. i de cine te sfieti '!" Iar
can fra(i egunwnului : ,.Ava, n anul ajut<ltodi sfincniei griiiesc, c[tlt'c dnii,
act'sta. sit nu dai, du.pft rnduitul obicei, dimpotriv[t : .. Dumnezeu te vede i ingerii
gi'u la st61ini i la smd, ca s nu fil' Lui de faft snt i cu.m zici tu : Cine te
lipsft in mfll1ft~tina noastrft. pentru dt pu- vede pc tine '!" Cela ce ispitete zice ~.Acum, aici, pc.nimeni nu vedem." Cei ai
in g1iu scHf!rt i oumu\.t pre sccumpftrft."
Iar pftrintdc nostru. cgunwnul. a zis fra- sfineniei gr~liesc : "Bine~ a-i zis, c pc nimeni
(i!ol : .. Sft nu l<"tsi\m. fiilor, rnduiala pft- nu VC'dem, c[t scris este : Viclenia lor i-a orrinil'lui no:-;tru. c[ acela poari[t grij[t de bit. Ei nu cunosc tainicele pun eri la ca.le ale
noi i nu sl< nouCt dt' folos sf1-i trecem cu lui Dumnezeu'' (ln. 2, 21-22). Fiindc povcdcrm ponmdlc lui.'' 1nsft. fra(ii l sileau porul strig[t i zice : ..Inelegei, dar, cei neP<' egunwn. zicind : ,.Nu ne va ajunge nelepi din popor i cei nebuni, nelepi
i-v;1 odat. Cel ce a sdit urechea, oare. nu .
nowi i. pt~ntru aceea. stt nu dtnn ...
sau cel ce a zidit ochiul, oare, nu priaude
Atunci. cgumcnul s-a mihnit mult .i
lt-a zis lor: .. Srt facP(i precum voii." Deci. vete '!" (P.<:: 93. !J). Iaz, in a!.t Joc, zice :
IHHI dat gl'u. cum It' cra obiceiul, n Sfinta "Doamne, cei'Catu-m-ai i m~ai cunoscut.
.Joi si in Sfinta Vineri. Iar. dupft acee-a. la Tu ai cunoscut ede1ca mea i scularea mea .
\'I'L'Il~<-'a sa, a nwrs chdantl la hambar i. . Tu ai priceput gindmile mele de depai,te.
Tu le-ai
dPsrhi~.ind ua. a v[tzut ch tot grul se mu- Citrarca mea i fil'ul vieii mele
dinainte
mai
melc
cile
ziS< i voiau. indat.ft. s[t-1 arunce pc tol cercetat i toate
in man_ J\t unei. pftrintell' t,gumLn a zis : k-ai vftzut. Cft nc nu este cuwnt pe limba
.Yra(il<ir. cda ce trcce cu vtdcrca poruncik mm i, iat, Doamne, Tu le-ai cunoscutpe
pftrinll'lui sftu. liiWll' ca accslta pfttimc~tt, l.oa te i pC' cele din urm i pe ,cele de
fiind cuprins el!' boala ncascu!U\rii. Cinci clc,mult ; Tu m-ai zidit i ai pus peste mine
suit dt mitsuri de am fi imp(ll(il. la ct'i mina Ta. MinunaUt eslp tiina Ta, mai
t'<' avtau tnbuin(it. ~i j)(' l'CtrintclL' nostru Pl'l'SUs de minl' ; este nalli'i i n-o pot
Tvodosie l-am fi mpCtcat. cu ascult:ua, ~i <tjunw. Unde m voi duce de la duhul
?
pc f<-a\ii no~tri. t'<'i sftr11ci. i-am fi min,qiiat. Tiiu i de la fa(a Ta -unde voi fugi
,
m
De
c~ti.
acolo
Tu
cer,
in
sui
voi
mft
Dt
Iar an:m :tnt pi;rc!ut grul. ca h cinci mii
lua
voi
De
eti.
fa\ft
de
iad,
in
pogor
voi
de mft~uri. 0i man pagubit. n l:1c d; folos,
11('-HI11 ci~;tigat nouf1 i n:-an1 vttif1n1at. p:~ aripi.\c melc in diminea i de m voi aeza
Ta m va
noi nsi1w. Cit douft lucruri rei<' am fftcut : la m[uginile mftri, i acolo mina
U n11l. adkft, fiin:lc:'t porunca Prt~int-dui pov;i(ui i mft va (ine dreapta Ta. i am
zi'~: Po<ttl~ intumricu.l mft va acoperi. Dar
nostru :tm c(tkat. iar. :ti doil<a. cft nftc!tojdta
noapt<a Pslt' luminft intru desftarea mea. '
noast1ft 1111 am ptl';-o in Dumnezeu, ci in Cft intunericul nu estt intuneric la Tine si
h;unbar<'lto 'ncm>ltc_ Dct'I. m:kar de acum. noaptm ca ziua va lumina. Cum este nt~
nericul ci, aa este i .Jumina" (Ps. 13B,
i'ntii lll('i. t.:.ft ti-111 cft Dtunnezeu est.P cPl c:e
1--12). Jar in alt Joc zice : .,C n El trrlim
rmltJi<tC' )i poa1t it gri.i<"t dt' toi oamenii i

1
J

,;i 11<' micfu\1 i sntrm" (Fapt<', 17. 2B)_ i


t'UI<l zici tu, cft nimeni nu te vede pc tine '1
C[t Dwnnul zice : .. D.ae[l vor l[tcea ~tce-:;tia.
piclrele vot striga (Luca, HJ, 40).
Dtci. acestea pomenqtc-le n gindul
Utu ~i pftcatul nu te \'a mai slftpni JW tint
i nici ntristarea pftcatului nu te va mai
prillcic'. ci bucuri< i pace n Sfintul Duh.
Cit. cc est< pftcatul '! Scirbft i.ntumcatrt.
c;"' unmaztt. r(tzind asupr;i cl'lor _c;c l lucrmz JW Pl. Jar sfin(cnil;i i Ul'lncazft bucuria i pacPa: Drept aceea, cineva. ~eznd in
linilt<t chilil'i sale. st bucudt intru Duhul
Sfint, ca un_ prunc la snul mamei s<tk.
Apni. intordnclu-.,<' D;u'ul. il f<tcc P<' :1 a
plin~~;l' SI a ltu:dn1a. pentnt ponlPnirt'a cP St'

afl:l intru dinsul, a p<katdor cl'io1 mai


dinainte f<icute, ca sft nu st poticncasc[t, r[ts"
pndindu-sP prin -mLI-lla bLiNuiL'. i prin
lacrimi s. lumincar.h, suf!Plul, fhcindu-1
oglinclft a Cl'lor cereti, duprt darul Domnului. Cft m<tn dm estl sfin(onia, in dragostea lui Dumnezeu. ele. vreme ce zice
Domnul : .. Flrici(,i cei cura\i cu inima, dt
acC'ia vor vcdPa pe Dumnpzcu". (Mal<'i. !i, B).
Iar Insui Domnul. Cl'l C< ridicft pc cl'i sUI'pa(i i mntuiete pe cei deznftdjduii i
nnoicte cu lotul m;\clularcle cek nvechite
in mLtllL' pftcatl'. prin pocin\ft. El s[t pttzeasctt nentinat i trupul i sufletul i Duhul vostru. C1truin 1 s<cuvim slav;\ n veci.
Amin.

11 u n a 111 a 1 t n 2 5 d t' z i 1 c : a
Ireia aflare a dnstitului tap al Sfintului,
~Ivitli!ui l'roomc, Tnaintl'nwrglomlui i
Bnlczfttomlui lnan.

nit. aslfLl un aezami:nt ,bisericesc statornic.


Pdma i cea de a elomi aflarc a cinstitului cap. le prznuii\1, deci, n- fiecan
an, la 24 februarie i llle au avut loc la. Iet'U&<tlim. n cetatea lui, Irod, i la Emesa.
In Siria. Iar a t\rl'ia, i ultima af,\are. o prz
nuim in ziua dt' astzi, l<t 25 n1ai, i s-a
intimplat pc~ vremea Sfntului Patriarh Ignali<'. la anul BGO, cnd a fost adus kt Constantinopol i arzat in biserica Botez;\loridui.
Pe vrl'l11l'<t Cruciadllor. p0nlru elibec
tana Loc:urilor Sfinll, francozii, .intrind in
Con,stantinopol. n anul 1204. au luat o
parte din ea pul Sfintului 0i. dueindu-1 in
Fran(a, I-au <t.'!t'zat in Biscrica elin Amilns.
_ unciP se afli't i astftzi.
Dumnezeului nostru. elavft. n Vl'Ci !
Amin.

Din Evan,glwlia de la :w august. tim


l'a lmd. la un osp(, cu priitojul s[ubMoririi
zill'i dt natl'l'C' (t l(tiat. capul Sfintului Ioan
Bokzittorul, la ccrl'l'l'<t l!'Odiadti, Sfntul
lo:u1 <tflindu-st. atunci. n inchisonn. la
cast<'lul lui lmd d< la JVialwrus. unde avm
loc .,i o.<pft!ul. ln<tn mus ira pc l. c~d j)('nlru
tr;tiul lui IWlPgiuit cu lmcli:.tdil. l'cnw:a i'r<tt.. Iui situ : .. Nu i se cuvin< St< o <ti pt ca
cit fcnwiP." ii zicea l'morocul. n ura l'i -dt
111oarfP. [rodiada a nvttat-o p: Salon1Pca.
l'il';t ci. can d;ln(uisc ~i pllt<us: oasp<(ilnt_
sit cari't apul BotLzMontlui. dnpl ,.,-<'ilht:<.
c i se l'it).\<'luia : ~i 1-a avut.
Dup[t moal'lt'<t Ptocaocului. UCl'nicii lui
i-au lu<tl tn1pul i iI-au ingropat. c\;u' capul
Botczrtloruhti a avut, dupii traditia ]'.io;cricii
Ortodox,. o i<lorie aparte' : l'l a [ust de tr:i
ori pitrelut i ci<' trei, ori aflat. Ficcan'
.. aflal'l'" a tin,titqlui cap <.;!< ca o 1ioui't intilnin~. a nc':l :trrt. a cr:,~li 1 11l:n. t'l.l Pr:')orocul. aditCt. un nou ind<mn 'Pl'C' pocftin{t
si un nou indl'mn s;l ct'Lch'm n Ce! cc.a vcnit dupft dinsul. <tdici't in Ii;u~ (Fapte, I:J, 4).
Cdc lrl'i aflrui ale cinstitului cap au eleve-

'\.7f::A~"'.7f0~
\
Intru a<'(astft zi, <'Uvint al celui dintn
Sfinti, Printelui nostru Vasile al Sclcucici, nvptur la : "'l'u eti Cel ce va s<i
vie, sau sti ntcptnt pc altul '!"
Cind caut la livada Bisericii, adic, la
Fftclontl raiului pfunlntesc, la Stttpnul
!Il'istos, mult m. in&p[timnt i mi't minunez

1' It<> LOt\(; ELE

iBI .

-~-

,,

'i;' '~Jil"i
,,
1
11

------------ -- ----.

"'' nw~!C'ugul OciJmuitorului. Cind vftd Ioan a prqorocit. n pntecele mamei salt.
pm;l(uii'<'a i conduc<'n'n omului dttn cu- grfrincl, pi'n sfdtriri, cele c<', cu limba, nu ]p
nnl iil(a lui J)umJWZ<'ll. n(.uic-pciuma Das-- pulPa ~pu1w. Cft zicea : .,Rnduit sint a fi
,.,tltl!ttt 1) cinl.
lnvit({tlor i l'{tc(tlor ;ti lVIergftltnnaintc, cCtci sll-aua strrtlucete
oam<nilor fiind. Dumnt'ZI'LI. din coviritoa numai nainte el!' dts{tritul soarelui, iar dupf1
I'Pa Lui iubire el< oam<'ni. JWnltu _acPsll'<t eP rrtsnn' snal'f'lP. se ntun<:~{':'i de raz0le lui.
Voi grCti. cCtln Hristos. din pntecele maieit
d<>uit a V<nil p<' piunnl.
D 1cJ. 1htmtWZI'LI !'ftdnd JW omul n1l'll'. cftci. ~i El. in pinltcele fecioresc este
"''' dintii i 1tngii riri nTit(ial'<' dn- pmtat.
dtl--1 si izvoan'i<, C<'il' bogal!. al!' n!'aDar. s-a mutat mmutwa la riul Iorlltului. <>lli!'IH'S<', i11lr-un om uprinzn- danului. i{ul twftluia pe Hristos cu curgl'du-1<. d< dogma cuDotin\<i Sall' nu . rif,, sali. iar ccnll de sus binecuvint.a pc
1-a lipsi!. Ci. i"' '' sa vndnici< ln- Cl'l Cl' st bole'~'- ca sii nu se [[rinuiascft vredcind-o I'U \'!'dena. lnvft\ftlor al unui;t sin- nicia Cl'lui botezat. Intru aceasta, Tatl,
guJ S-a l";kUl Fitciilontl i Cel nevftzul. ca stdgincl nalt, Il propovftduia. Duhul Sfint,
1111 \'fizut. a grtdl !}i ll'gi de aseult<ne, i-<l
prin zbor, fi vestea. In ape sp pregrtlea p-ndat. d:'truindu-i. ca mincan, cu.no>7lin(a. ltcclt. care, pc loci.titorii eereli; ii nate. O,
l'<ntru ac<'<tsla, omul cel dintii jel'lfl' aclu- tainft dl' neajuns. Apa nate i cerul cetate
,.,_.a_ ca JW al s[tu Slftpn sii-L proslftvcascrt . de oameni se fac<': cii Darul era cel care
~<i. cu .krll'tlt cel< \';\zull'. tocnwlih r!'lP zidea .. nu firea.
llf'\'t'tzlll(' :--;ft-ll' <'lllll]':t!H'~tsc;Y.
Sta. ncft. :;i Ioazi slujitor al Darulw.
!J,.cJ. din i !Hit put. cu dc>t' ar(tl ftri i cu cit. impn~unft cu glasul ~i eu mna arMa :
J<Tl 1'<. 1Jumn<'ZI'U i~a nv<i\<tl pe oanwni cu- ..latfr l\lliPiul lui Dumnezeu. Ct'l ce dclicft
;l!l<;lin\a lui lhtml1l'Z<'U. S-a ari\l.al lui pfrcatul !\.unii." Dt'C, dupft sltan'a cea mai
Avr~talll. a vodJit cu Jsaae. i-a lnvttat, i-a imrinte ele VI"011W, dup propovduirea cea
sitdil, n 1'1. dogma dnpl<i cr!'clin\l'. Dup[t prcasliivilii, la ce voi opri cuvntul meu.?
m;'r(itlUI'<t prin n<ti l'a\a Sa. <t trimis. N<-o spww Scdpt.ura, cft auzind faptclL;tpS'l\. ~i P(' o;un(~ni. t'~l invCttttt.mi ai o:H1lcni- !ui Iisus, Ioan a tdmis, pe unii elin ucenicii
lor. /\~a. ])(' Moiw 1-:t tnmis i 1-a a:;<zat lui, ciHn. Dnsul. ca s-L ntrebe, i, mai
dasc;"tl l;\ toal!' popoanlr iudl'ilor ; iar, JX'll- mull, ca sft audft, de la El, gl<tsul cel evanIT.ll <'ti utana sit nu l'u1< <'tltHI'~tinta. n t<glteliccsc. Iar ntnb:u<'a Pra : "Tu eti Cel
>tll <'ll\'inl<l imp!tl!nft <'li Scripturii<. 1\ ,.,, vn s:l vin(t, sau pe altul s ateptm ?''
:rfl:rl. ;t'!<lfi<lr. ehi!') n<murilor d< nvfr({dun). Cat'<' (i _m!r (i<'. lnainlr'>llH'l"g:ltmule, \Piui
c;1 li1nbn. adi<';'t. :-;a dr~1 <'Ullo~l ll\H. i<tl' 1nina. <'uvintl'lm talL' '! C<tre i(i l'stc chipul txl
pnn slov<. sft o tipana~Tfl. SJH'<' ptnn~nin
JH"<<tslftvi l al intrcbiirii '! Cit nu ne minu~i pt Mn!o<' 1-a nto-;ll'nil c-:ata l'rootodlor.
nitm, atit de mult. de tine, crt ai sltat, n
r[tsftrind oanwnilor ea ni~t: sl<l<. unii dupfr pilll<nlt maicii. cil ne minunftm, acum.
;tl(ii. 0i lumii1a ,-uno::;tin(:i lui Dum1wz:'L! ca intrebi. Car!' e!;lc adncul ntrebrii
f'ul.~t'l'incl-o. Dupf1 at't'Vtt. tain:t <'t'a man :)1
talc ? Srt spunl'm Discrici.i. tainele cele ne!'ti totul slfrvilft. :t iroJwnl!l'i lut Ilrislos. "'' ~rflilt' nit' Bislricii. c[t pPnln.t-ca a prop{>vt't<Jhll;-t :-;i na....:ttna n;ml<'~lilill l'C:t dinh'tun- duil si ioan.
11'11 st aritl!'<. i::n11mi< nwi p11t:rnicir d;cil
~i auzmcl lo<tn, in temni(fl. a trimis
rnoartta. Jnai lat< d('L'I dracii. Slli'JJ<U'ea PL' unii din uctnicii sfti, zicnd : .. Tu e~ti
slujirii idolilor. 1naicfr a sloboz<'imi. lai'<' llrislosu-1 ? Spum nou[t." Cautft, deci, c!P
l'ttall' a 11Pll1Urrii. izbitvtn' H robi{'i, nlpt"tr- v<zi. mai intii. unde )Jl'll'~'cca Ioan, cnd a
[lr<:r clal'lll'ilor. podPai><'r ;t lmpftr:'r\i'.'i. ii1 crt inlrl'bat : Unde '1 n temni\{t. Deci, Botcz!tp:! n'Cl'l'l'. lq~ftrninl v~:::.nic nqu.
tontl vie(.uia in lLmnift. pttsl!at, s(t fie plat
C;"t t'!'a dt l'a(:"r Jlristos. cl:rnund <':lor
l<'ltt cd!'i .nv<t-unatc. Ioan vedea c{t !nosrndi\1 pl<li d: bunirl<'t\1 Jl<' pftmin\. I:r;t
lmi!'. ct de curnd. s(r i Sl' laic capul i V(':t<'<'ast:t n I.'IHrntir~ 11 t>l11ului inapoi in Rai.
dca
]J<' LWl'nidi s;l_i n<"apropiindu-se de Intl(..;{t\'I':.;,iJt':t inv(t\(t1u'l'ii lui Moi~l'. ro(l .:1!
r!;t)'lll'i]l.'l' r'l'\Pl' j)l'f;!l]'rl{'\'.;Jj_ pl'lll (':tl'f' fhl'lll.'l . v<'t\ftlttril< l11i lltistos. Dn1. mai aJp:;. i wd<<t

c.-.

?85

SF!N11'UL V i\SII,E AL SELlWClEl

mpotrivinclu-se, din iubire de slav, i c


uneori ajungeau la cle!imaren lui Hristos,
strignd, c[tl-re Ioan : .. Iat, Acela, despre
can tu ai mrturisit, boteaz i mai muli
ucenici faci'." Vezi .pizma cuvi.ntelor. C.t.re
ei, binC' :t rCtspuns- Ioan : "CcJ ce arc minasft, zicc<1, este mire. iar prietenul
mirelui se bucur<\ ele . glasul mirelui.
Acesta este mirele i Stftpinul Bise,icii, i<1r eu sint sluga i prietenul mirdui ;
"lug[t, dup:1 fire, i prielon; dup Dar. Acela

se Cuvine

s creasc,

iar eu .s[ttn

Jnicorcz."

C:'i se teme Ioan, ca nu cumva, clupft clu<)erea lui din via(ft aceasta, ucenicii .]ui, strtp),ni(i clt iubirea de slav, si\ se nstrinczc
d" llrislos i sfr fie ca o adunare vrftjmaft,
eu numele lui Ioan numit, ca i cum
aceasta ar fi fost dorirca dascftlului lor.
PPntru aceasta, i:-a t.rin1is, acu:n1, pc di-n.~ii,
r1u chipul, ca i cum, elar nLroba, dar, lu~
<Tu! cel aclevtmtt era crt Ioan i mpi\ca pe ei
cu S!1Lpimi1, prin aceast ntrebare, mijlocind imprietenirca cu Domnul, <t ucenicilor stti : "Duce\i-v:l, intrebai-L", este ca
:;i cind ar fi zis : .. Ducei-v i vft nva.i,
uno;t~lr\f pe llristo~ i, cunoscnclu-L. slu_ji(i-1, P<' slugii Utsind-o, pe SUtpnuil sluji(i-L. ~i, im:preun cu rnin<. ucenici Lui
hn\i-v."

Dur cf' f<tCt' Hri&tos, fiind intrebat '!


Vezi indepciunea Stf~pinului, care covirca
inelPpeiuncu slugii ; prin fapt<', nu prin
cuvinte, 1< dftruicte I"iispunsul. Cii, n
cea~ul acela, zice: a tfuni\cluit_ pc muli
dt boli i de chinuri i de duhuri necurat<' i orbilor vedtrc le-a druit. i, dup
nccasta, le-a zis : "Mergind, vestii lui Ioan
cele ce <t\i ,1u?.it i le-ai vrt?.ut : orbii viid,
chiopii umbl, IL'proii se cur[tcsc, surzii
aud i mozii nvla?. i smcilor bine SP
vn<;tete. Mergind. spunci-i, iar. mai mult,
voi i.nvftai-\'(t cunotina pu-terii Melc.
Credei in cele ce lc-<t\i vft:r.ul ; ca s{t fiii
uc;t>nici. v-a trimis pc voi, nu numai privilori.'' Crt, cir la voi, adicrt, <stc n\th-gercn
i, l'lt clt la Ioan, chipul ntrebrii. "i fericit
<-~.ste aee1la care nu se va s-tninti intnt Mine"
Matei Il, li). Sft nu plemi. f;irft sit crecle(i,
rlupit attn mulimr ele minuni. Srt nu arfttat,i ndolositoare ostenealft nw~ftlului. c,,]c
cr v-:t\i deprins. nvai ~i pt> alii i fc-

ricit cel ce nu se va sminti ntru Mine.


Dumnezeului nostru slav 1

.
~~

-.

'

fntru aceast zi, cuvint din Linoriar,


despre ncredin!area unei femei, Preasfin
tci Nsctoarc de Dumnezeu.
Ne spunea Palaclic, monahul, cnd am
venit noi l'a dinsul : A fost, zicea, un o<~rc
care om iubitor de Hristos n Alexandria
foarte cucernic si
., milostiv , primind pe
strini i spftlnclu-le picioarele. i avea i
femeia smeritrt,- care poslea n toate zilele'
i o fiicrt ele ase ani. Deci, la o vreme
oarecare, a purces iubitorul ele Hristos,
omul acela la Constantinopol, cft era neguifttOI', lsndu-i femeia i fiica i o slug[t
acas. Iar, cnd mergea spre corabie, i-a
?.is lui femeia lui : "Cui ne lai pc noi, st[tpine ?" i, rftspunzind, brbatul i-l) zis ci :
"Stpnei noastre, Niiscfttoarei de Dum-.

nczcu."
Deci, intr-o zi, sta femeia aceea la
lucru, avnd i pc copil lngft dinsa .. Iar
sluga, nvftat fiind de diavolul, a voit s
ucid[! pe femeie i pc copil, sit ia averea
lor i srt fugrt. i, luind cuitul, pe ascun,
mergea spre cas, unele era stpna sa, _i,
dup ce a ajuns ht u, 1-a cuprins orbirea
ochilor in mijlocul uii i nu putea s intre, nici s;'i se ntoarc. i mult vreme s-a
trudit, silindu-se s intre, ns !Hr. putut,
ci a nceput a striga pe stpna sa, zicnd :
.. Vino aici." Iar ea se mira, cum sta cl.in
mijlocul uii i nu venea, ci o striga pe ea,
i-i zicea lui :"Vino tu aici, mai bine;" c
nu tia crt este orb i. cii, rk aceea, era oprit.
i a nceput sluga a jura pe stpna sa ca
srt vie aproape ele d, iar ea se jura cii nu
va merge Ia dnsul. Sluga a ?.i'S-: "Las[t m-_
cm pe copil:! sft vin". In s eu nici aceasta
n-a voit s:'i o fac, ci i zicea: ."De voieti
sft. vii, vino tu." Deci, sluga, vftzncl c_{t 'nu
poate sit fac nimic;. s-n lovit pc sine cu
ci.t\itul i, strpunginclu-se, a crtzul. Iar
sti'rpna lui, vftzincl ceea ce se fcuse, 4
strigat cu glas mare i au venit vecinii. Au

Ul~SP!tF. S~lF.niTA

!'HOLOAC;ELE

venit i de- la mai marele ceUtii i aflar[t


pe slug, nc[t viu fiind, i s-au n:;;tiinat

_ele Ia dinsul dtspn_. \o:tl<'. Desi. ati proslrtvit

L u n :1 ma 1 1 n 2 li d e z i l e : pulnenirca Sfntului Apostol Carp, unul din


cl'i ~aptezeci (i' (ili).

Sfintul Carp era unul din cei ap1<


zeei de Apostoli, dcspn care vorbete
gvanghelia Sfntului Luca i a fost slujitor ~i ucenic al SJ"intului Apostol P;tvl'L ,._a
unul care ducea scrisorii< lui, t:(lor ciiror;t
IP erau trimise. i t>ra. dP loc. _din '!'roada
l\siPi.
Aceti 70 de Apostoli au fost chemai.
de Mntuitorul, ca s[t r{tspinchasci't pretu1.indLni cuvntul Su. :;i i trimitea inainlpa ::)a, doi cit< doi. JW oriundl' avea El s:
meargi't. Dar. puine tiri, despre lupt;;
propovduirii lrll'. at1 str:'tbt.uf V<'aeurilr;_
pin:! in zile!< noasln. Cumplil.ck prigoniri.
p<' .:arl' 1!.-au indurat cn~l.inii din pur!(a
imptmtilm pftgini. n-;tu inl~ftduif ~;ft S<'
p:"tstrezl' lil'i ~i istorioiri, mai bogaf<'. ci<sprP ostenl'lil< i .i<'l'!fa lor.
'
Tol ce ~;(im despn Sfintul Carp sint
celP c!Pva -cuvinte ce Jp scrie Sfntul Pavel, in una elin epistolele sale. Aa, afl{un
ei\ Sfntul C:irp a slujit marelui Apostol,
ajulnelu-1 la mintuitoarea I'ftspndirc a
gvanglwliei, i, anunw. cft el a gt,zduit, o
vteml'. pP Sfintul Pavtl, in una din crt!it-
tmiile lui. Cu aeest pril~j, Apostolul P:wd
i-a ltisat. sprl' past.ran; un f<lon :;i nil.:.'
d\r(i. dPsprl' l'al'l' ntanl< Apostol. insu:;d,
amintete n J:pist.ola sa, citn Timotei, zi-
cind : ,.Cind VPi vPni, adu-mi fplonul, pc
care 1-.am liisat in Troada. Ia Carp, prccum
L dtrill'. mai ales pergamentl'le" (II Timotei 4. I :n.

Tradiia a pftstrat tina ctt Sfntul


Carp ar fi pstorit, ca episcop, n cl'latca
Veria, din Traci:, n care vrednicie, pe
multi ,Pttgini i-a intors, dP Ia inchinarea la
idoli. la IIIistos, Dumnezeu. El s-ar fi ostcnil -<'ll propnvttduina cuvintului ~i in in-

Nftsc[tloarea de Dumnezeu, care a fcut


o minune ca a'ceea, de a izbvit pc mam
i pe fiica ci. Dumnezeului nostru slav !
(Jt'

suia Creta, unde ar fi primit, in c;tsa sa,


pe Sfntul Dionisie Areopagitul, care, la
rndul situ,, mttrturisctc cit Sfntul Carp
nu ncepea a svti Liturghia, pnft nu vedea un semn Clumnezciesc din cer. Nendoielnic este faptul c a propovttduit credina cea nouft a crctinilor, fttr odihntt
~i ndnfiieat, dcsptuind prin Sfntul Bot<z pe creelincio~i de cei necredincioi.
Asemenea, i pe iudei i-a nviiat sCt
(Tt~ad{I, ctt Hristos cel ritstignit este Dumnezeu adevb.rat i Fitcttlontl tuturol". Dat:,
duptt accasta,.a fost ucis d1 nemilostivin
. de cei care nu crl,~userit. i aa i-a d~lt
~tifletul n minii! Domnului sftu.

ntru areast{r zi, <~uvint despre ct.-m


snmte diavolul )le oameni din biseric,
inain!<' de sfritul slujbei.
A fost un staie., mai nainte V{Iziitor,
<'ll duhul. in mttnftstirea Pecersca, anunw
Matei. Iar. nclatit, stind el n biserictt, la locul su, ~i ridicindu"i ochii, privea cMrt
fral.ii, care stteau la cntare n biseric,
de amndou[t pftrilL. i a vttzut pe dracul,
umblind i dind trcoale, mbrcat n chip
lumt,se, >;i. purtnd n poalc nite scai,
umbla de jur mprejur pe lngit frai,'lund
scai din poale i aruncnd la fiecare din ei.
i dacft S<' lipea scaiul de vtetmul' din fraii
i:<.i ce cintau, atunci, dupft puin, act~la r;c
slftb<'a l:u rninlPrt i, g[1sindu-i oarecare
pricini, il~_;la din biseric{r la chilie i dormea. Iar, dac nu se lipea de cineva scaiul,
acela sta ntemeiat la cntare, pnii ce se
sfrea Utrenia i, atunci, ieea din biserictt, la chilia sa. Deci, aceasta V(1znd~o,
stareu1 acela, a spus-o frailor. Iar ri,
dupfr ce au auzit aceasta s-au ntftrit cu
gndul i nu iemu din bisericii inainte de
sfri l.

CUGETARE

e. mustrat pentru c a lsat valurile s lo::veasc n corabia sa, ci pentru c sa lenevit


i nu s-a luptat mpotriva val~rilor
Intru aceast zi, cuvint din Patcric.
i n-a scpat la limanul ce sta inaintea sa ..
S-au dus odinioar trei frai la seceri Iar ndurrile lui Dumnezeu snt limanul
i i-au luat, fiecare cte asezeci de m acesta.
suri de artur. Iar unul dintr-inii s-a mC, dac vrjmaul ridic mpotriva
bolnvit, n ziua dinti, in chilia sa. A zis noastrft tulburare de ginduri necurate, pe
unulcdin cei doi, ctre ceUrlalt : "Iat, frate, care ne este ruine a le pomeni i ml'zice :
vezi c s-a mbolnvit fratele nostru ; si- Ai pierit, nu mai este, pentru tine, nici o
lete-i, dar, puin gndul, i cu puin, i ndejde de mntuire, vrind s ne cufunde
credem c, prin rugciunile lui, vom se.. ntrtl dcznftdftjduire, tu s nu te ncrezi n
cent i locul lui." Deci, dupf1 ce s-a sfrit cele zise ele el, ca s nu-i sperii sufletuL.
lucrul, vrind sir inearg i s-i . ia plata, Ci, cu cit elingrcuiaz, cu dezndejdea,
chemau i pc fratele, zicnd : "Vino, ia-i . sufletul tu, cu att noi s-I uurm, c.u
plata ta, frate." Iar el a zis : "Ce platfr s[t . nftdejdca celor ce vor s fie, aducndu~ne
iau ' nescccrnd
?" Iar ei au zis : "Cu
rug. aminte de ndurrile lui Dur,nnczeu. Deci.,
.
.
.
ciunile tale s-a fcut seceriul lftu ; deci, cnd zic ei ctre noi : Ai pierit, nu mai poi
vino, ia-i plata ta." Iar el nu S_> n voia. s te mntuieti, noi siL zicem ctre ci :
Deci, mullft mpotrivire frtcindu-se intre ei, Avnd pe Dumnezeu ndurat i indelung-.
s-au dus s se judece, la un btrn. i i-a zis rbdtor, nu vom dezndjdui de a noas~
lui fratele : .,l'itrinte, am mers cite teci s[l trft mntuire ; -cft .Cel ce a zis : Nu l'IUn'iai.
sccerftm i, ;1 ziua cea dintii, m-am mbol- de apte ori a ierta aproapelui; ci de apte:
n:\vit si m-am ntors la chilia mea i m zeci de ori cte apte, Acela, cu mult n1ai
silesc fraii pe mine, care, n'ici mcar un mult, va lsa pcatele ccloi ce ate<lPl
ceas nu am secerat, s iau p1<1t pentru mntuirea Lui.
secei'iul, pe ca!e ci I-au. secerat, n locul
Deci, cznd ei in aceast . parte, in
meu." i au zis i aceia : -"Pttrin.te, ete trei altf1 parte alearg, zicnd : Indurat i mult~
am luat asezeci de mftsuri de artur s milostiv, mult rbdtor fiind -Dumnezeu;
le seccrim. i, dac arri fi fost to.i trei, nu Care iart pcatele, pentru ce nu v ndulam fi putut ~r, le sftvirim, dar, cu rugftciu- ci i, mai mult, din dulccilc lumii, c, dup
nile fratelui, degrab am svrit seceriul. aceea, v vei podi ? S zicem i. noi c"
i i zicem lui :Ia-i plata ta, i el nu voie tre ei : Ceea ce am fcut, am. fcut. Iar
te." Iar btttrnul, auzind, s-a minunat. i a acum,. fiindc Scriptura mrturisete c.
zis fratelui celui ce era imprcunft cu ei : este ceasul cel mai de pc urm, s lum
"Lovete n toactt, sit se adtine to.i fraii." aminte la acest ceas, s nu ne Jcnevim de.
lm', dup Cl' au venit lo\i, a zis lm b:"tti"- mintuirea noastr, i nimic/- ru sa nu mai .
nul : "Venii, frailor, auzii .astzi jude- facem inaintea Domnului. Cft 'te-ai asem
cat dreaptft." i le-a spus lor toate. Iar ci nat unui bftrbat ce slft sub uh copac i cind
au hotfut pe frate sft-i ia plata sa i sCt s-au adunat asupra lui fiarele cele slba"
fac[t cu ea ce va voi. i s-a dus fratele n- tice, el se suie sus i fiarele hu-l ating pc
drepta( la chilia sa.
el. Socotete, dar, c6pac, frica de Dumnc~
zeu, i-i va fi dar~1l ajuttor ie, n toate.
cile n care vei merge, i vci_ surpa pe
vriijmaii ti, dedesubtul tu.

- Intru aceastit zi, cuvint al l'rcacuvioAa se cade a cltori credincioii insului Printelui nostru Efrcm Sirul, despre tru accasUt via(f1. Dac s-ar intimpla nouit
. smerita cugetare.
bucurie, ori sporire, ori daruri, s socotim_
.. Iubite, dadr vreodatft ginduri spur- c, nu departe, st ntristarea, iar, cindar
cate ar tulbura lnintea la, sft nu dezntrdftj- veni asupra noastr ntristarea, s atep~
duieti, ci adu-i aminte de induritrile lui tm bucuria, care este aproape de noi; S
Thtmmzeu. C un Cftpitan de corabie nu. lum pild pe cei ce cltoresc pe mare, c
-.~~c~
..~,-~~~~"!,.~~~~:1!Jj''"l

J1rmA CUVIOSUL JSACITIE \\!AHTITIUSJ'J'OICI 'L

'-<"''

PROLOAGELE
sind, prett\tincleni, di icoanele snt vreclni~
ce de cinstirea cretinilnr i c alungarea
lor din Biseric este o grea rtrtcirc c!L~ la
dreapta credin. A fost scos elin scnun,
pentru rivnalui; i osndit h batJocur(r i
la u_njndcpdal surghiun, iar, dup multe
si1lerine, izgoniri i chilmri, s-a mutat, cu
bucurie, la Domnul, statornic n mftrlurisirca lui pinitla capt.

rii n neamurile oamenilor-c, de la Dum-

nezeu, s"a dat vour, stpnirea i puterea,


de la Cel Prcainalt, i ca nite slugi ale
lui Dumnezeu sntei Pentru ce nu pzii
legea, i nici nu voii sft umblai dup sfatul Celui Prcainalt ? Cum de nu judecai
cu dreptate i, pentru aur, pierdei adevrul

C tot dregtorul, cel cu dreptate, are


ingercasc i sfinitft rnduial. Iar cel ce
asuprete, cu nedreptate, se face pc sine

slug a satanei, c puterea diavolului este

Intru aceast zi, cuvint din lnclcp n mdularele lui. Pentru aceasta, nfricodunea lui Solomon, pentm stpnitori at i fiinl ele veste pierzare va veni, asu(Cap. 6, l-8).
. pra lui i mnie cumplit, de la Dumnezeu,
Ascultai stpnitorilor i nelegei
ce avei dregtorii i toi cei prcam-

va nvli peste dnsul; cf1 cel tate, cu str


nicie, va fi ntrebat la Judecatf1.

Lu n a m a 1 1 n 2!1 d c z i 1 c : Jlomenirca Sfintei Teodosia, f!lcioara ccu din


Tir.

pentru Hristos, au prins-o pc ea, ca


cum un mare ru ar fi fcut, i au dus-o
la dregtorul Urban, spre cercetare. Acesta, cu o mnie cumplitii i o slbticie de
fiat, a poruncit s o ntind pe roat. i
s-i sfie coastele i snii, cu unghii ele fier,
pnii la oase. Sfinta a suferit aceste chinuri,
ft1rft S(} scoat vreo tnguire, ditnpotrivtt,
. pc fa(.a ci se V<'dca o veselie, pc care nimic
nu o pulc[l schimba. Cruzimea ta, zicea ca
judeditnrnlni: m[t f<t<"<' fpticilrt i gto7.W
m-ar durea clacf1 n-a simi-o. MT1. bucur
c snt chemat la cununa muccniciei i
mul.umesc lui Dumnezeu, din toatft inima,
c m-a invrednicit de. un asemenea har.
Deci, vttznd-o nc sumnd i (:U fa\ii
luminoas, clregtttorul a poruncit ca, aruncnd-o in mare, s<l o nece. i, astfel. s~a
mutat la Domnul."

cei

Aceast S!intlt Muceni Teoclosia era


din oraul Tir, din Fenicia. !n anul 308

1 1

1'1

1-:

l,1i

,1!
1!

ij

fiind ea n Cezarcea Palestinei, s-a apro~


piat de tenmia, n care ernu nltmui\i
cretinii, inaintea palatului guvcrnrrlorului
Urban, ateptnd .s fie scoi la ntrebare.
Dar, iat, ce scrie un martor, Eusebiu,
l!piscopul Cezarcei Palestinei; care a vzut
mucenicia Sfintei Teodosia : "Ptclungin"
du-se pn la cinci ani prigonirea cretini
lor de ctre pgnii nchintori la idoli, in
ziua a dolla a lunii aprilie, chiar la tmlznicul Invierii Domnului, n cetatea noastr,
adic In Cezareea Palestinei, o fecioarrt
crcdi~cioas, de neam din Tir, care nu
avea mc optsprezece ani, s-a apropiat ele
cei legai pentru Hristos, care erau in temili\ii i le gria lor, cu ndrzneal, despre
Imp;'\ria lui Dumnezeu. Apoi, le-a urat
de bine, rugndu-i s o pomencasc[t i pc
ea naintea Domnului, cnd ,vor sta in faa
lui Dumriezeu, dup sfritul ncvoinei lor
mucenh::eti.

Deci, ostaii care pzeau, vznd pc


fecioara gtind cu asemenea cuvinte, celor

spus lui : .. IarW-m;l frate. cfr eu totdeauna


la pravii:r mea il viid p\; Judecftlorul ~i p<'
1nine tn:l vttd Rtnd. cn un vinnva1. ~i sin1
intrebat dt .Judccfttnrul : Pentru 'ce ai gncit ? I;u' tu, netiind inert CL' voi rftsput1clt.
mi se inchide gura nwa i pentru acP<'a las
Gitc un stih elin psalmi. Ci, mf1 iartrt. rogumft, ci't le tulbut Jll' tine.. [)toci. de vd voi.
sft ne facem filcare din noi, dL'Oscbi. pra-.
vila sa." Zis-a lui f.!'all'IP : .. Ba nu. ftialc, ei't.
dPi cu nu plng. te vftd pP tine plingind ~i
t!I<t viid pP minP 1iciiloo." Deci. \';"r/.indu-i.
~nwrl'nia lui. Dumnrzpu i-a cUtntil i lui
plingcn'a fratelui s[tU.
I'nrti~i.. s-a n1ai zis : De vei af1~1 ctt se
mut la Domnul vreun fralt~. sft mergi i
s;-1 jWir<'<~i lil1gft dinsul. in ziua acl'ea. ca sf1
.1rzi eum'sttfk!ul S<' desparte de trup. DP-\i
1a zice (ic vreun om, sf1 te rogi pentt'U l'l.
. s;\-i zici : .. Dumtll'Zf'U, frate, plnlru nrgi'tciunik Sfinilor Lui. i jW mim' i pt tinC'.
sa nt miluiasci\. jirccum i 1oia Lui tslt."
Si't 1111 peln'l'i la lneul in ('illT ~ti f;t't"1il
lut Dumtwzcu. !::i;\ nu-ti clef;'iinwzi slujbit

1a ~i srt nu stai twlucdntl ca sit nu caz.iTI;l'


mi,nile vrftjmailor liii. Sft te sileti pc tine .
Ia cugetarea psalmil<w. cit aceasta k: \ia
pitzi pe lin<' de robi<t Vn\jmaului: Sit iubel i tnalft piit imi rea cea rea i (i . se vor
smeri palimih' tale. Sf1 ai grijrt, sft nu
socotel i pc li 1w a fi ceva i nenc.etat sft~t i :
plngi p:katclc talc. Pftzete-te pe line el(
minciunft. cft ea gonete frica dl' Dunme-..
zl'lt, de ]a tim'. Sft-\i descoperi g11durl!L
1ale pftrintclui litu. cit i ajutorul _lui Du111~ .
IWZL'll s{t il' acopl'l'l' pc tim. Silt'il'-te p(
1itw la lucrul miinilni taiP i frica ck Dwnc
Jle/.L'U se va sftliiui ntru line.

Aclu-\i aminte dP accaslft cale adev[t~.


ralft si nu va fi ~tricftciunc in suf!et\.tl lfttl.
CC'!a ~P-i mpndobcle hainde i iis'ril:~tii't
pinleccle ~flll, pa~ le gncluii spurdtlt' ~~ ctl
buna cun\\ie nu SL' insn\i'te. Sft-\i niinnc1,
cu mi\surtt. pitwa la. i sii-\ bei, cumii~u- .
ri'i, npa ta ::;i d('sfrnarPa se vn ciPpfirta dt'.
la titw. Citlw!ftrul nt<'l<pL l'ftdt dL' Jl<\timi
esLI', i:ll' cel f:tri\ ele minte ~i aclunrr r:"tu!ii\ill'.

legai

~~~
Intru

aceast zi, cuvint din Patcric.

Un frate nevoilor i fftcea pravila sa.


impteunii cu un alt frate al siiu. i, fiindct1
era biruit de lacrimi, liisa cite un stih din
psalmi. Iar, oclatii, 1-a ,ugat pe el fratele,
cu s-i spun lui ce gind are in vremea
pravilei, de plnge aa cu am"'' ? Iar el i-11

L u n a m a i i n !!O d e z i l L' :
Prcacuviosul Printele nn~lru lsachit~ 1\lr
turisitnrul, cgunwnul miiniistirii llalma!i.lnr (sl't', IV).
Sfintul ls;1chie a fost din pitr1ik c!P
rsrit alt- 'impiirrt(iei. din Asia Mief1. in
zilclP impiirat.nlui arian Vakns (:Hil--:l71l).
Din slitbicilllwa mintii i din pu(infilatta
l'l't'din\<'i salt. aetst impitntl cftzuS<. dit1ac!Pv(tr. in mrc.Ht dtlitcirii lui AriL' i "
uctnicilor lui i prigotwa credinta mtoclocsilor. inchizii1d sfintde bis<'!'it'i, jl<' utw!t
m'fi'tcinrlu-!t in gmjduri dt ai. ia1 JW ;!1t .. lt~ d;\rimindtl-lt! pinftla tenwlii.
!)pci, n ?.ilefL, cind ValLn,, s-a ridicat
eu r;'izbni mpnl riva gojilor de la DunruL,
atunci a l'idicat, cu duhul, i Dumrwztu pt
robul stn1 lsachic, care. auzind LIP jaka
crclinilnr i n;\vftlirl'a go\ilor, a lftSal pustia i a I'Cnil la Constantinopol. Sti nftdftj7
duia fericitul sf1 poatf1 p[ttruncll' la impi'tral.
'~" sii-1 rnnf.(<' sii deschiclt sfinlek locauri

ch- imhmarl'.,! )ar osl aii' de strajfr nu l"atl


lttsat, nici mcar stt .1 rP:it~ii de poarta pala4.
tultiL Si a riimas Ftril'ilul. mu111t Vl'<'illi:
a:;lt'Jlll;Id t'ta"tl ttl t'll bun -pl'ilej.
.
!Jeci. i111paratul \Tind sit iasit Ia razboiul cu gotii. in l'runlLaarmatei s~!e,I<'e
ricilul lsachie i-a ieit. inainte. Cu mult
dldurr, il ntr\a Cmiosul ]lL' impftratsii elen
h oi itl' n pt ni tu el t:.;eh icll;t'('a hisPricilllr h,
stfttlau ineuialt. d:11 imp;iratul nti., a vrut
~:1-1 ascui1L'. ti a dat pt>nmdt sft-l alunge
din calm lui. l'<slt cteva zik, pc drumul .
spn nl impina n a cu gotii. Cuviosul a il'il.
iar;ii. inain!ta imp<'tratului. dl' dala at'easta ruginclu-L i m;I fjl'rbintc, sit inCc\ezf';
mgia lui impotriva cln)'ltt::i' CI'eclin(.c, dar
~i ;mwni n\ inelu-l dt, de nu va deschide bi,
s(tieilL. va pitJi in riizboi. i sa mnia!
jmpttrntul de al il a imlrtrZnl'nlft.i a pOl'Uih
si u jil mi ]nr sfi-I ba[,{t eu toiPgc i, f[tCI1"' .
clu-i t;Jt trupul o rant1. !-au aruncat ntr-ci
mlastinTt cu mi'tr;:tdni. oft se nece . Sfntu,J,
;insi't: s"a ridicat degrab~ i. pP drumuri'

cit

' ..

PROLO AGELE
. a ieit din nou n calea mpratu
a Jocul numit Trilon, i, apucindu -i
1. de ft~u, i spuse mp<1rat ului d, de
nu va deschide bisericile , va pieri n n1zboi. Deci, impratul a dat porunc[t sft-1 lege i I-n dat n SPama a doi sfetnici ai i;;1i,
Victor i Snlurnin , pnii se va ntoarce elin
r;1zboi.
"Poate s te intorci, i-a zis Sfintul mpratului, clar mic mi-a spus Dumnez eu,
ciivC'i fi nfl'int. vei fugi i vf'i fi prins. iar
sfrilulUtu va fi prin foc."
i a1t a fost : Valens a fost nfrnt de
goi i fugind, s-a ascuns ntr-o urft ele
paie, creia go(.ii i-au dat foc i aa a picrit ru-credinciosul Vnlens. Iar Sfntul Isachic, tn1ind n sfin.cnic nc mul.i ani la
Constant inopol, s-a mutat cu pace la
DomnuL

li
:q
,1
1

[,

j,';
:'11

:;1,

:i' 1

':.1
!1

...
nea i cu am fcut, i, rugndu- ne ne-am
aezat. Deci, i-am zis ci : De unele eti, st
pna mea, i cum ai venit: aici i c.i ani ai
de cnd locuieti n insula aceasta '! Im e;t
a rspuns, zicnd : Eu, cinstite printe, elin
ar grcceascr t snt, din cela!Fa Laria, fiic;1
de prin.i s;lraci, carc, dup ce au murit,
m-au lsat pc mine s<1rac;l. Ins;!, un dreg[t<tor m-a luat n casa sa i m-a crescut in
nvtur;l bun, ca pc u fiic[t a lui. Iar,
dup ce am ajuns la creterea cea desftvr-

itii, fiindc;1 avea acel om, iubitor de Il ris~,


t:os, un singur fiu, m-a nsoit cu dnsul,, ca

srt-i fiu lui femeie, ncfcrind u-sc de a mea

sr1reie.

Insft, dup ce s-11 ntcut aceasta, rudcniilc i prietenii biirbatul ui meu il ocrau
pe el totdeaun a, zicndu-j : De ce i-a fftcut ie tatl tu aa '! Oare, nu pulc;1 el
s-i gseasc, undeva, vreo femeie asemenea cu bog.ia sa ? De ce i-a dat tic
aceast
femeie proasl11 i s;1rac;1. Iar el r:1slnfru aceast zi, cuvint despre o fepundca
: Tatl meu cel sfint mi-a dat-o
meie, pc cam a aflat-o Fericitul Marcu, inmic
pc aceasta i o iubesc pe ea. de vrC'nw.
tr-o insul a rm1rii, mpreun cu fiul ci.
ce el nsui a crescut-o pe ta i o vedea
FericituJ .p[trinlcl e nostru Marcu, mo- cii-i mai bun dect cele
bogatC', cft .tatii!
nahul, ne spunea : ,.Mergn d cu, ele la meu IHi cinstit bogia,
nici neamul cel
Horna, la Constan tinopol, am poposit n- bun, ci, pe cea bunft
cu faptele, pc aceea
tr-o insui:1, fiindc;1 sufla un vin!' pol rivnit ; mi-a elat-o mie.
i aa rftspundC'a cftlre cei
i multe zile am petrecut n insula aceea. de aproape b<1rbatul
meu, ins;\ ci nu nceDeci, ntr-o zi, ieind din corabie i um- tau, ocftrndu -1 pe el.
Deci cu, vhzndu- 1 pe
blnd prin insuhl, am vzul, de departe, o el totdeaun a ocftrit de prietenii
sfti, i-am zis
umbr ele om i am alergat grubnic, iar, lui.; Teme-le ele Dumnez
eu, omule, i nu
dupii ce rn-nm mai .apropiat deomul ce mi m opri pc mine, ca s m;1
duc intr-o m~.
se an1l:.i, am auzit un glas aa : Omule al nslirc, iar tu i vei I,ua altrt femeie
bolui Dumnez eu, ele vrei s;1-mi vezi ncmcr- gat, asemene a cu neamul
tftu. Iar el zinicia mea i s-mi diiruicti, smerenie i cea : Eu la aceea nicidecu m nu
caut. c;l
melc, rugftciun ca la, aruncft-m i mic una iubesc lucrul ce l-a fcl!l tatl
meu cel
din hainele laic, crt femeie goali\ snt, prc~ sfint. Aceasta i c;ltrc mine i c;ltrc
alii o
cum m vezi, i nu mi se cade mic a mft zicea, i'ar ci' nu ncetau, ocitrnclu
-1 pc el.
arii ta aa la sfinia ta ..
Deci cu, vzndu~! defimat de. to.i,
Deci, cum am' auzit cuvntul acesta, am gndit
s fug, care lucru am i frtcut.
am dczbri'tca t o hain ele pe 1nine i i-mn i,
sculnclu -m;1, intr-o noapte, i .cit toi
aruncat- o ei, iar ca, lund-o, s-a mbn1cn t.
tinunindu-m, am fugit singur;!, nt'lund
Apoi, ntorcind u-se spre ri\sril, a frtcut
cu mine nimic, \1 afar;1 de hainl'!e in care
mclanii i, sculinclu -se, i-a ntors minile
eram imbnlc:tl tt. Apoi. nwrgind la malul
sale la cer, cu mare glas, zicnd : Doamne
tniitii, cun aflat o eorabil' i an1 utc.at in ca.
Iisus IItisloas c, Fiule i Cuvntu l lui Dumc
Dumnez eu povftuindu-mii, am <tjuns l<t
nezeu, slav ie c ai mplinit dorirca roinsula aceasta, ns, nu tiam cii snt nbilor ti celor .nevredn ici i m-ai nvrcdni - .
sftrcinaUt. i, o, cum i voi spune ie,
cit s vd pc preotul Tu. i acestea zicnd, omule
al lu.i Dumnez eu, cte ;!m sufel'l
s-a intors spre mine i s-a nchinat , asemeaici ? i''iindcu slbcam i 111" f"nno'"' '"

~~--

-- ------

SFINTUL APOSTO L EH~ftE


- -- ---- -..----"
""'" .... -----................ ------ - ------------- -''"'..:..- ...- ... -.:.:~:

foame, incit abia puteam s-mi adun ver-

Dumnez eul litu, Iisus Hristos, s[t trimitft pe


ptcotul Lui, si\ te bot.cze pc line ? Ci, iat~
i, ciesciml prunul in pntecele mou, dup;l
c Domnul a auzit ru,gciunea la i a tri<'<' s-au implinit nou luni, am nttscut, ~i mis pc arhic'reu l S;1u. ca sfi-!i plinmsct1 domi-am rupi hainck lll<'le, ele l-am nf;lal rin(:1 la. D<'<'. i<'i, fiuh, ';j Il' nchin(( cthti
JW tl. ~i. precum Dum1wz eu a voit i a po- ct a Vt'nit sit le lumimzc P" line. br el. au-.
runcit. aa 1-;un hrtmil pr.' o! ~i estt' acum
zind accstt-a. a ic~il i mi s-a inchinat mic
rit tiei,..cci de ani ~i pc'lrl'l'l' in pqterCt. lttu- ,,i l'U. a;cmenc a. m-am inchinat lui.
cl.ind .Jll' Dumi.H.'Z<'U in toate ceasurile , im. Apoi. mi-a zis lllil' mama lui : Dacii'
pniln;'i ('tl lllilH', avind n1intea la ct'turi. porunceti. prtrintc\ srt 111(rgprn In -izvor,
ea
J);l!, l.'ll mt1 rugam lui Dtlmnrzl 'll. n toate
~tt"l lumitwzi pc Pl. ~i. nwrgind la izvor.
o:ikl<, ca s;-t miluiasc; \ :t nwa sn'HIeni< si !"am Lnv(tal . .pl' l'l c<'lt ali' bolazulu i i.
s(Hni trimM1 .un prPot, ca s[Hlli lumim'zc . toaltt Rlujba. clupt1 I;induialrt. f;kind. l-am
1"' fiiii nw11 cll .Sfinllll llolz. ~i. ia1:1. nu bni.t'zal P<' 1'1, in nunwlt Talhltli i al l"iu.mi-a lncut CII V<d<rra Domnul I'U;;kiu- lui i al Sfintulu i Duh. i. fdndu-IP eu ru
llt'a nwa. trimi(.ind u-mi pc i)l(tcutul Si\u, ca g;1ciunt ~i dumn<zciasc;l Liturghi e, sau
sit-mi inm';nca<:;'{t clorina nH a. D:ci. ;o- impttrtttit amndoi cu dumndze icscu! Trup
gu-mit
cin~titc pftrintc. sft mergi la t'o- i Singl' al Domnul ui nostru Iisus Hristos.
rabie, ca ;;;i aduci sfi.niPic wmintc~ i piini. Iar. la sfir~it. am gustat. cite pu(in dip ceh
l':t s:1-mi lumilH'Zi
pc fiul, l1l<'U i sfnl<t t'(' aduscsl'm . Apni. mi-a zis mil' fel'icita
>lnjb:"t s~~ s;hir~Pli i s[t m nvndniccti acec'a: Pcntru Domnul, dup;1 ce Vl'i 1110l'gt'
pt n>i a 111' imprtrtii~i cu Prm:cum lu!Trup lu la corabit'. sft nu ~pui nimfmui ele noi.
:,i cu Sfintul Singe al Domnu.Iui nostJ'll Iisu~ Jar,_ nwrgind . cu Dumnei.$u. la ConstnnU IIrislos. lnd. m;1 n>g i el<' acmsta. t'it sft nopol. cJ.n V\'i voi sft spui ccll' Cl' Domnul
:tduci o hai.ni\ i sft mbraci pc fiul nwu. din Dumlll'Z l'll (i-;t arftlat (ic, splll1t-l<. in a fa rit
Sfintii! llnll'z. i s;1 nu spui de minC' nil'i de nunwll' acpsfti insule ~i cft mf1 aflu aici.
unui om. ia.r cu It voi att,pta pc t.inc la ca. nu cumva. venind cin6va aici. sft m <tfk
.
l<wul ac ..sla. pni\ le vl'i intom'ct. c;i sii mor])('noi. fiindc;1, n trcizi.d cit ani. n-am vftc
.g< 111 mpnun ii la fiul meu.
zut nm. f<"trit numai pc tine unul. i.
Deci. ac 1:;!ca auzinclu-Jco, 111-am inchi- ilccasta zidnd, mi s-a inchinat mie. imna!. Apoi. clucindu- mft 'la corabie. n-am zi' p1cun;l <'li fiul sftu. i s-au dus ;unincloi in
nimic. ci, luind pini i v.emi!itC'le de slu- pustia cc:t m:ti ckpftrb! it din insul[!.
jire m-am intors si .am aflat pc femei< la
lat eu. lrtC!'imind. m-am nchinat lui
ion;! la l'an o lfts:ascm i mi~<t zis inic: lhnmw:l,('U. mul(umin c!u-1 cft mi-a ar<ltnt
Acum. sii nwrg<'lll pii!'ntc, la robul l;lu. 'mic'. pt unii C<l acclia. prt'a!-lhlvi(i SHn.i:i
adic Ia fiulnwu . Iar. dup<1 ee ne-ani ;tpinc;l mc purtai't' de grij ele Cf'i ct'.Cll toatft
piat noi. ne-a vf1znt ciP departe acl'la. pc inima. [i slujNc Lui i pftzc.sc dumnczcic
m:m'n lui ~i pe m:n:'. ~i .'-:! ascuns in pr:\- l ilc' Lui porunci. Deci. intm'Cildu-m la copstii i
in JWicri. apoi. apropiindu-~t. rabie. n-am Epus nimnui. pn ecan1 hie1.s
m:tma lui i-a zis ... : Ce ai fcut fiule? Au in Constant inopol. iur acolo am . spus la
nu (i-am spus (i<. ca sii ror~i pr Domnul lo(.i." Dt!llnl'ZPllh! nostru slav;! 1
deuri, ca s-mi hrnesc acc'st smerit trup.

p,:.

Luna ma1111 ill de 't.'ile: pomenirea Sfintulu i Apostol Ermic, unul din
cei aptezeci.
Sfintul i\po.stol Ermie era unul elin cei
dC' Aposi o li ai D(JJ1111Ului. Sfintul

~aptezeci

tslc pomtnit in 0crip!:Ui''{t. cu nunwlt situ.


n E-pistola ctre Homani, ,plinttc ostcn.i,to-
rii c]p frunte ai c.ccU.nilm din Homa I ca
un ajut! oi destoinic al Apostoli lor, vrednic
clt' ];omenir ea Sfntulu i Pavcl, caJp amintete ele el cu aceste cuvinte : .. Spunc.i in

l' li_ O L el ,.\ <;

i\sinl'! 'il. lui i"lgn nl. lui.


H(tln:<l. hli P.nrovn, lui, I:nili.' ~i fra(ilo r
'''''''" "" sint cu dnii:'
L.1 :in.d_ul Pi. tradi( ia <:r!'~liniln.r IH'
spun . ca Sf.mtu l A.post nt Etmit . a fn"l. ll
''.'' 1" cht! ll\11,1:1, <'pisco p alott;;tinilnr din Vihp<:po~r .. 111 1mcia, undt a arida( mu!t;1 nsl<ntala i ncvnin (<', intru bunrnc~lina lui
s lll'IlIJ'L
.llnslt
.
I ,..
.
. _,.:11-, ~ 1 s-a t"
aia 1 eapul. .1 ~ 1 r
.tu~m !il' mdulcelt d<' oclihn[ r in! 1u l.nm;'ll:t\ll lknmu .lui s;iu.
l11i

t:

1. E

[,iri<i.;<t cu nimic ll<'cJ .)i, pt;:,\r u frica ci,,


1:um;ll' Z<'ll, pofta t.rupu lui nu o primete.
: tI t'r H' t< nw c!'' Domn ul .privn~lwazft.
<ll't. 1"' 111 ru ea ;J~I!';lpi<"t P<' Slftpi nul sfru,
!.<l
1111 t'llltl\':1. ''fi l'il' fftril dt vest<'. i. afli.n~
~lu-I l"', 1 ltn(,vinclu-s<'. sf1-l depfu,le7.L' dt
'" 1'1. Cf'i ,.,, an fric<'1 dt' Dumn t'zeu JW-

ir:t

f{tri'l

dt grij:t. pt.ntru cft,

!t.mincl~l-sC',

l<.ftiP auna H' tnzpi<'. Somn ului l.10111ftSUI'al

:~u ~c vn cb P(' sinP. ci ~U'i tre.az,_ ci'i ateaptrt


nrre:1 lknm ului ~C1u. Cel ce se !tme dt

llmn ul. .nuJw trccc cu nPbftgare dt st'<llllfl.


>':J nu mini; pt SUtpi nul si\u.
Ctl ('l.' ;..:\ t.{"rne. nu f'C frndr nrcstc c;t ,.
,,,,."
. s~'
. .111!~l'1Jl
. . . ";.te . de 1.al(tn tul l'<' an',
1 ' 111 ,t,
1''
ca s<t nu se. o:--.ind<.'a.~ctt. CPl ce se tenlt\ tot~
d{:~ltlll:t :< tnt tTab~t pe sin~". cu111 ar. p]{tcca
!tu DumneY.cu ; i a<i SC' gtc'7tc. ca venin d
Domn ul lui. sf1 se \'t'''n1easc<1 si sii-1 lauck
D tl. Deci. mu!lt bum1l(i 'ii w1 cliirui

ttf: Ml!..OSTENII':
. ~--h___ - ......------ ____,______ ---- ---------------...;l)f;SP
.......... ----------------~--------- _,_ _______ .____ ------

cela ce se- va sn1eri pc sine, se va inf'tl-a ;i.


toate .relele se vor risipi ele la c!Jnsul.
Iar cela ct' se ina.lrt, st v~1 pogori in1ru adincu l iad ului, n foc. Deci, !ogu-v<'t
pe VOi, fiilor, Sll ciliga\i ascuJt arpa, fi\rfl dt'
drtire efl ascult area este n1aic<1 vieii ve
nice, iar .neasc ultare a este maiCa picrzf trii.
C(t, prin a~cultarc i prin smere nie, vom
intn1 intru lmp(tr:'t\ia Cc.rului ~i via\a V!'
nicii vom mo~tcni.

1ni ru

tH'('l.ls ~1,.1 ZI,

ponwnI'ta Sl'intului

i\luee nk Ermk .
1\C<'s\a a ll'i'til in
;dll'lc impitr a!ului
i\nton lt1 .o:m- -lfil). in CC'ialt'a Coma.n<'
ducin d \'ia(;! nsl[l<'<Lsctt, man la s!;Jt fiimi
~ 1 <':tnmJ\ el: bMrinP\<1. Deci, fiind priJ:'
JH'lllru m{tl'iu J'isin a lui llrislo s si adus in:11111<:J .dn:t(t dorulu i Sehas tian. ' int.ii. i-au
1 <1 1 nbtl_l :tlcilv. 1-au despu iat ob;; 1jii i
i-mr
d<zrad:lf'lll:l. din(.ii. Au aprins , apoi. un
<'llJllnt' .:;.i .1-"' ;tl"llneal in mijlnl 'ul fl;'wfi;i IPr ..s1
ll'<.:"Jl
f't'Id
.: .~...~,
_, lUCI
t) slncaci
, ~ ."
. ..
....
ll-11.t a
. pnl'tllH'II s:'t-1 OliJO<t l'(' cu ntr1tv uri cir
n~oarl.c~: _dt>ci. n1i1Wiml nt.rftvuri.Je i 1-iunimnd sanato s. a adus !; 1 cr;clin(;"i JW C!'i ,.,.
le _r>n,gilli:-:cn1. -.ean'._ Jnftdu risind . ~i l'i. Pl'
1 1 r_:~:os Dumnt'?"''ll. Ii s-au liiiat c:qwt!'ln. I(n
SfJL,u ltn: dupa ct HlU scos vi.ntl!' lrupu ..
~ 111 Hllt J111J1lll~s ochii i I-au spin:clll'!ll.. 1rl'i
zt!r, cu Tapul J.l1 jos. ;1-pni. vii7.indu-l cii nu
nwar< .. hlll t:lial capul ~i ; 1 a ;1 tnc.ul b
Dmn.nt.!l. .

~~'A;A'
1

1 )l!ll~ll('Z('lt.

lat' <:1 t't' nu <ll'l' fl'i<:h ck DumJ wzeu.


. unul c.:t ac-('\<t. supus_(ISt<.~ la h~]1i1P1P dh\'tl 1Ulll.
. l
Ct '"' nu are. ntru sinP frica dt
Dumntzt~ll. ;Lctl.a St' i.ndoicl<'. do<WllH' rr1r:'1
. ~lv n1tl.suriL
d( !Pne-. ck faptPrP ~ale nLi se
lnlt'ta bii. lt'tca? ai pofiel or sP. f:1cc ~i t'nafrt
dtst'l'lftciuma lumws cf1 oc vNlP Ia
Nu St'
1Pn;w de \'tnin:r Stiipinu!.ui. Unul ca nosl: t
. H' Jnc<u d dt patim i. clt oClihn:'t sr bucur f1
dt: IH'\'f<in1,< fuge, snwrP nia o urte\ i:1r
n:!Jd na o iubt~l< .. Deci. \Tni-v a Domn ul
:cau '''] \"a afla pt' t:l in toalt cole tll'pleult
:;1-l va ci!'IJ:irta el" la sim i~l va trim.i.i<'
. ml.nt i.ntrJtl cricul c<'l mai elin af:ui't. i eim
n u-1 \-~~ pl1ng: JW -ttcc:-;t'a '?
_
.

el.

!''11

Ul;hAiiiiZ

~ 11111:.11 arcasl;1 zi. cuvin t al Sfintu lui


1 [1 <'lll Smrl, despre fiira de Hmnrr tzen.

. F'crici1, cuacfpv(uml., psle omul ct an


fncn c!t Dumlw7.<'U ntru si.nr. ci\, 1innl ca
a<'t";I:J. Pst<' numi\ fericit i de Di.t,hul Sfinl.

.. V<Ti<'it. csi.P bfuba tul. c;m ~'" il'mt el<


Domn ul" (Ps. III, l ), zice Script tt.ra. Ct>l C<'
''' il'nw el< Dumn Pznu l'<' a[iii in afara tutumr mp~ttu.l(irilor vrttjmaului i, de 1oi.
,;f;.tlul ,r~\u. :ti . VJ'ftjm;r~ului, s<apc( C<l <T
:tl'f' fnca rll' Du1nn czeu, eu inlesn in, biru-
11';' otr:ll'a celui eut'iiu meteug. Cii nu-l

,,

fnlrtl a<'<'a,t:i zi, ru\'il l al Sfintu lui


loan Gurit dP Aur, despre smen nie.
.. Hogu-vi1 pt voi. fiilor JWnlr tl ])om nul.
sa lllbl\.1 };.nwnnia. pentru dt si Domn ul
ln"u:;i S-a mwri1 twntr unoi, pin~ ia nJOaPI.<'
~1 1<~ J"ilsl!gllir<': Dnpl acl'('a ..~ivoi sft-1 fi(i
Lut urmal on :;1 <-t~H vom birui mindr ia cli<lvolulu i. prin ,me;t nia noa~t.rft. Cf1 si DomnuL vn'<~"ll snwre nie. a zis: .. Cine' voick
:,:1 rH' m.ai 1111tl'l' intn VOi, .acela S(l: fie 111~\
mit' clct'il t.o(i :;i tuturo r slugii i rob, dt
;Jl'!'ia ce S<' "" ini'tl(a. acchl S(' vn.'.J).og0 rL iar

\'

Intru a<'NlSH t zi, cuvin t de


lor ce dau milos tenie la si\1aci.

Cu aclevritl, Ira(ilo r, m<H"<' c~te, in<linlea lui Dumn ezeu, omul cel milost iv. "tns
mi.lostc.nia este numa i atunc i .Cind se face
cu dra(;o ste i ele bunii voie. Sii nu socoteti
<'{l darul, ce-l dai, nu~l vei mai ctiga, ci;
c'-1. indt mai rnare folos i\i vei aclflllga. !al'
ce-l cP i111 dtt, nu-i va cil-igH tii!nlic, f1rtt
num;i i picrw rc. lncf1, se cade a illlZi si
aceast a, cii, m<ti dl' folos este a nu face bi~
nl'le, cltoci.l dac[!, dupfl ce~l faci, ,;1 Il' lene\:eli i ,r1-(i parf1 rf1u. De ce sfHi J)arftr illl,
on1uk ? Oare, nu atopi de la Dumn ezeu
rit':plfttirc ., Cu adevft r(il, \i se va im1ml\i
(ie aunll la cer.. Sau aki doreti ritsplti
rea '! Apoi, pont1u ce pftriiseti milosl<~
nia '! C:'1 prin milos-Lcnie, i nu prin negutMoric, mul\L i aici, au . lua.t r<'isplfttirea,
1nftcar c:'"t pP ct+ C(~ au ltiat-n aici, nu-i ferici In, c{t nu va fi 1nai n1ar~ rft~plf1tirPa de
c;1re se bucurf1 cei ce o iau aici. dect plii-.
tilt din C!'l'. C:\ Hristo s, Cel Cl' a pftHmit.
pentru noi pinf1 la singe, nu a<'l i\i va da
(iP, acolo, plata. Dropt aceea , sf1 nu ispi
teti tu, cela. cP faci milost enie, ci s{l faci
darul cPI porun cit \ie cu toal[l ositclia, iar,
mai ales . .celor ce sint in pnmc jdii, sftlc dai
minf1. ele ajutor . Mftcar ele ar fi uciga de
oamen i i tilhar, ele vremn ce cerc ele la
1i1w, pentru .Dumn pzeu, s-i dai lui, pcn.tru cf1 t.im d1 (.i se va socoti la p!att1. C
SU.pi nul,' cu al sftu snan~. l luminPaz i
P" eL ca r,i pe line, \ar tu, nevre dnic, il judeci pe eL de hra.na .cea ele pe~te zi. DrPpt.
aceea, s nu-1 cctcetezl pe. el, cii pentr u
Ill'islo s il primeti pc d. Sau, ele nu po\t
!'11-i miluieli pc to(i. s~ nu alegi pc cel is-

795
- - - - - - - - - - - - - - - '--:-r"'

cu.sit, ci, pc cel ce pr.timele cel mai ri\u,


sft-lmilluicti, .ca i tu s te .invrednkcti de
mila lui Dumnl'Z<'Lt. Gi.ei. pcntru aceea s~a
numit milost enie. ca ~i cl'lor nevre dnici s
J;. clftlll. Cf1. clP n<' vom intoarC<' clt la C!'t
IW~',reclnici de mih\. iar l'Pi vrcdniei el< milft
nu vm veni la noi. apoi. cui vom da '! c,l
dt vei face nleger e, a~a . :;i Dumn<zcu V<>
face cu noi i vom cftclea el<' la iubire a cit
oamen i. cPn nalff1. a. Lui. JJn:pt acC'ea, dc-1
vei veclm . oriunc k, JW cC'I C(' prttimcll', sf1
nu-l treci cu veden a, ci s;\-1 miluie1 i pt
<'1. S cunoti c;l om <'~*' si acela si ni'tscu1
din act'c'ai fin.
'
' . .
Sf1 cunoti, aclicf1, i sit imp\.ine~li tnbuinta lui. aa cum te ingrij<li dt slugi.
Dar acest srac, mai mult decit slugilP , i(.
va sluji ie, ddi va &ta (.ie naint e .in 7.iua
.Juclccft\ii i te va scoate pc tint' elin fqc. Ce
lucru, de ncPsl fel. pot sf1-{i -facf1 \i<' slugile tak '! Iar pc cPi milost ivi, nu numa1
cl'i milui( i ii iubesc , ci i cti IWlllihti\i ii iuh<'~c pc ei, pentru faceri le cll' binl'. ('(' ,,.
fac dt~cfttn: l'. Iar ck i Sl' int.impl:"t ce\':t
cdui milostiv, toi f;L' roagt1 l.ui Dum1 wzcu
ptntn t el, zidnd : .. Dumn ezeule . f[t miJr,
cu dinsu:l, ~i-1 izb{tvcle ciP dtul i de neca ..
zullu i i st1 vin1t peste el toate bunfM t\i\e.''
C. nu cu num[H'lll se clft r\1ilostenia, ci.
cu drago' >tca inimii ,. prl'Cll lll vttduv n ac<'ea
sitrac:'t a adus lui Dumn ezeu numn i doi bani
in dar i, mai mult ckrit boga\i i. lttudaUt
s-a fftcut, dt :1vca e'edin\[1 miuc ; pentJ u
acPt~l, nu f;!i-a Cl.'Ulat toaUt aV'et'Pit, ei, pP
to,1tfi a'l'<'<l ;wnrt' . el<' .doi bani. a dat-<) lui
Dumn czl'tl. i. ele nu vom 'face aa i nu
avea f<lt:Pri ele binl' i miJos(('nitLn.pni. nici
un folos nu \'0111 avl'a elin averi!('. nua:;tn .
Pf"~1t.ru aC'PPCl. 'bogat ii. cflL tc'\i i nrfitcMori de bine. mai mult. docil sftrad i, Sl'
\"01'

m~i,1di..ck' \Y\'("111-(~

{'(' n-:l\1

fo-::~ Jnl1tr~1f,:i

1 n-au 7.is nici nu s-.:lll sffl>tuil sf1 dra mi.los-

(('n:t'. Dfl:. dac:~1 nu VIJl' ru rlral!DSil:l sufletulu i tiicidc cum. nu vor se:\pa ~<'chinuri.
Cf1. nu eu numft rul sau cu mftsllt'a cdor: clftruite, se judccf r miltJsl!.ni1t, ei cu drago stea
cpa elin inimtt . Sft lui\m. <icnm. fm\ilm \ c.ttvintll<' nc<si<'a il'linim ilt noastn . ]1tn1ru
lisu~ Hristo s; Domn ul ~nostru. a.Cfuuilt cslt'.
t->lava. liGl1111 1 put~t.lrpn ~i _n. vPcii veCn<>l' !
i\m in

_I~_~-t_t>!~.<~:l c;_L I_:X_____ ----------------------"---- _


-~ii1~;s:,

paJtp dt t'il Mirdc Hristos. dc1 nu ch lot.


zice : .. E;u sint cu voi. in toate zil~le.
l'<i
Cuvint al Celui dinlle Sfini, 1':1rinllpina la sfir,it ul \'e<Jcului :' ins;\ nPviizt_ll,
lui nostm Dimitrie, mitropolitul Hostovu- r;i ochil cti trupeti nu-L vor mai ,vedea,
lui, la lnill(arca Domnului, Dumnezeului ftua l!tJmai <l!'hii cd sufletc~li. S:1-l numesc
i 1\tintuitorului nostru Iisus Hristos.
pr;vnic de pli.ng<'n'? Dm vd IW Domnul
!i'u luminnt. bucuros i cu vc!Sl'lic-, mer.. Dtci Domnul. dup:1 C<' a ,<;riiit cu t'l,
r::"ttn T:Jtill ~i toate PutPrilc C<'l'C'ft
s-a iniiljat In cer i a ezut dP-a dreapta lui gind
negrtti(. Incti ~i Biserica o vftcl
cl;1nj.uincl
DumJWZl'U". (Marcu W. 1fl).
chemind pe toi locuitorii piimintului. spre
Ac<st pra;mie dt mum, al Tn:'ilji\rii \'PSP]ic i gritinrl : .. Toat( neamurile bateti
Domnului. nu tiu. iubiii mei ascultfi.tori, r:u miinile. ct1 S-a suit Hristos, unde era
pr:JZJiic rit bucuri< s;l-1 mm1rsc sau de n1ai naintP.
plin_r;t'l'C'. L-a numi pri1znic dc bucurii'.
Duc:urie cu adevttr.at de~tlviriUL Ct'rlaJ \'iid P<' Sfin(ii Apnsto.li plin,r;i-nd i in- lr!l' dt Sus ~i dtp!hrt mingiirrl', iar nouii.
IJislindu-:<c. lllcJu pc car" i BisPriea il t:t!<Jt' el: jos. bucuri<'. ctt plingel'l', i vese;JJ'alft. c;Y la stihirH< d<' la Vccprni<'. dill;i lit'. l'll lanimi. ~i mingii6n. cu intristan.
.. Doamnl'. Apostolii, rlactt ll'~au vrt- \'ni. cd d{)i ingeri. n1in,qiiclodi notri. cei
na
zul jlP 1in<' pc JHll'i in:1lj.indu-lc, IXJt;\to- r:r in hai1w albt a(i stat la munt<'lc EIPorulr de \'Ja(:1. liJi~toasc, dl' intrisi-<Ji'l' um- nnlui inaintea i\;po~tolilor, mngiai P<' cei
plindu-se. cu ti-nguin de lacrimi plingind. ,.,. :< - in-1 i'istt:J~;"J, bunua(,i pc cei ce pling.
zinau :_ S!tq)inc', s{t nu ne la~i orfani. p~ l.it,ti C<'\a de bucuril', gn1ind : .. Ditlba(i
nni. robii Ttd. IW can. din milo~tivilt. _galilrtni. ,.,, stai. pi'ivind la ccr '!. Acest
11':-ai iubit.
Iisus. C:ue S-:t nlll(ttf la CPr. a~a. va veni.
L-a numi pl'llznic ck plingen'. dar piH~tnn L-a(i \"(tzut nwrgind la ct'l'.'' Nt
\';id )l<' ;_Jcr,;ti Sfinti i\prx<toli bucurindu-s,;, nd1in;tm vou[t IX'Illru vtstl'a ace-asta dl'
dtlp;1 cum troparul de asWzi ne amt:1, zi- bu<uri<'. d.:u !1(' i ntrh~tftnl, cii 11!' ~pun!'1i
l'ind : .Jnitllatu-'l'l'-ai intru slav;1, I-Iris- !l()Uti cit a doua infrico[Jtoarc \'tnii'P a lui
lnast Dtmmtzrul nostru. bucuri<' [;\cind 1liistn:-:. c;\ va vc.ni srt judec;<, i s osinuetnicilor. cu f;ig;lduin!a Sfintului Duh." cil'ase;! pc pttcft!oi. S[J chuthm. dar. noi inS:'i-1 lll!lllt'Sc d:u. praznic ci<- bucurie Insf1 ~iJw. in Sfinlrlc Scl'pluJi. iubiii nwi ,~s
\'ftd i'<' !'r:'ilClll'iJta. IW nillC'l'UVintata J\-, (u!lttlo;i. pricinilr ele bucurit :tie Tainei ele
cio.art'i dP Dun1nczpu NttSctoarPa. n1ai asi (;7i .. Ptn t nt t\1.l'f' pricin;\ s-a iniil(a t df' In
mult drcil to(i, i?.vorind lacrimi fipJbin(i _ noi. !).,nmul no~lru. la c0r ?
_din ochi. ptntru dtsp;!t(il'<'a'''llbilului <i
s~:1 intt!(al Domnul nmtru de la noi la
Fiu ~i zioind : .. Nu m;1 ]{JS<l pl' minc, Fiul ccT. nu ca s:'i np i-ntrislt'%('. pc nni, cu n Scl
mcu. '' St1-l numc>c a lunei pl'i17:nic cit plin- du cere. ci. ca sci n( intocn1ensct'i r1ouli cele
:..!('J'{' ! Dar vc:'id. iarfl5i. pP acprai Prf'abi- de folos, C;\ to:M1 viaa Lui ~i toate faptele
n:Tulinlalit Ft~cioar:l, dt Dumnezeu Ni"Js- Lui. ,;prr_ al J1ostru fcllos ~i a Jionstn1 minct11oare, fJr'lltnJ acpst fiu i Dumnezpu al t.uite. au fost J'induite.
<'i. pna mult bucurindu-sc de a Lui dumJwDeci. i inttl(arca Lui. ptntru binele
zci:tsc;:i pro.<:Jftvin\ ptf'<'U.111 i la slava VPIHJSll'll a fn<>t. Prt;cum. JUbincltHW pe noi.
cornicici ilmli1. cintind : .,Pe uconicii Ti1i
S-a pogort la noi din ce1 i, vie!ui.ncl cu
i 11r' Niisc;\lcmn';J de Dumnezeu. ceea ct
oanwnii. i-a pus sufletul Su pe C1ucc.
Tr~-a nf1scut p< Tinl'. i-ai umplut de bucuptn-tru c;! aa n iubit Dunmwzcu lumea. inriP fl(tn;lrginiff"i la in:tlat'P:l T:t."
IJ'-tl actla~i chip. iubinducJH~ pe noi, S-a
, Dec-i. s-1 nuniesc. oarr', pm7:nic dt in;"d(;tt la cer. bine ffwinclu~ne nou;1.-Cii a_
IJucuJ-i<' ? D.1!' ce fel de 1 bucuri!' Pste pen- zis eftke uceni-cii Sf1i : .,Mai de folo~ est~: \
tru copii. cind ii lnsi1 P<" ei laUil lor? Ce vourt. ca eu sii n1i""t duC,. cil, de nu Mft voi
fd cll' mingiictc !'Sit pentru oi, c!Hdt. duce Eu. Mngietorul nu va voni cMrc voi."
p!caci1 pt1storul ,cit la cJe '! Ce J'el de vcse- C;1 ~I cunt ar zice : .,Lu:a(.i . ainlntc, voi
lir: pPntru Biserica Mirc<is. cind se des- ttccnicii Mei. ci vou, fiecruia. vi\ P-Sl<'
-~----=~2k-

INAL'j'i\HEJ\ DOi\JN_!}LlJI _
Dli\HTHIE IJlcSPHE
J>AHINTELE- NOSTHfi
-- --. .. . . - -- - . - .. --
-- -- - ---- - - ...
~-

..

. .

rinduit, ca. lW cleoscbite ciii. s ieii lu pro- va veni. Pentru acmsla. mai- de fol!Js este,
lui DumnczPu. n ca Eu S<i mii duc. Crt. muli din cei. ce vor tnat;ilunwa. Iar in lume necazu-ri veO avea. CI'Pde ntru MinP. i Voind a vieui cu
c{1 voi \'<1 vei tin~ui i w(i plnge i vt\i fi cinste. vor fi prigoni(i. muli din cei nec
cunoscui dt oamtnJ vor pftlimi, muli
-ntristai. iar lumra se va bucw:t. Intru
acele necazul'i. inll'U acele plin(l'ri i tin-- drepi voJ.' fi nflp[Jstui\i i supii1ai. Muli
guiri, st' CltVMlP ea, p<. voi si"'t v[l rnhlJ~iP ci- din robii MPi vor fi in ephl rnai lll<ll" nevoi.
mva. sii v ntreasc, s[J vii spdjilll'. l'on- in foame. in sete . in frig i in golMatP; in
tn1 acee:1, mr1 duc ditre Tatl ~ivoi trimitP legturi i in temnijt'o in riini i in Jrtoar-te~
\'OUlt J'(' Duhul Sfint. Mingiiotoml. Cme de 1\. <Jctlia. i;\r:1i. trebuie a-i mngia n prila Tatt11 purcedP, ca s;1 vi\ mingiie n toale' goanelp lor. in pfl,limil'ilc. in suprftrile i
lll't'azurilc! ~i intristftrilt voast.n. l'tntru in .nevoilP lor. Dtci, Mft voi duce la Tat:\1 i
ac<'asta.'rnai de folos estl' ca Eu sti mii due. it' voi trimite lor. de la Tatii!, pe MingikCft It- vor ducl' pe line, .1-'l'lr<', unc1<' tu. tont!, c:i, de nu Mft voi duce, Mi-ngiiotol'lll
nu va veni. Deci. mai ciP folos estp ea -E\.t
flll \T;i. Tr- vor purw in tpmni\<1 i !1- \'OI'
" rnea.~ srt 111~1 duc."
da_c<'lnr patJu osl<ti, sft le pCtZ<'<tsl'a.
O, 'ct ciP binecuvjntaU\ este priciim.
si in Hnrna. lemn de cruct \i s-a ]JI'egiHit.
Si tu, Iaeob. vti vedm, cd dintii. asupra ln;il(fuii Domnului dl' In noi, p1icin fc
;.apttlui t:iu sabie. pen-tru nunwlt IVI_Pu. Iar !oare de bucurie. care,cu bunft ndejde, pl'.
P<' tinr. Ionn. in pfui depilrtatc. in insula noi ne incrcdinjeazii, adevorind venirea
l';dmos, in izgonin te vor trimite. Pc tim. i\ll,ingiil'torului. Mergi, dar Doamne, mergi
i\ndn,i. in Ahaia; te ateaptll crucea. Pl' ci rw trimit!' !lOU1\ pP 1\Hngiid<'-n!l.
noi
S-a nftlat Domnul nostru de
tim, Fili1r. in Iera~poli. iar pr tine Va1tolonwu, in Armenia. ca sii fii rslig'nii -~i la cm-, Cit sti pl'ivmsc din inlinw la noi',
jupui(i el" pit'le. p,. 1\-JatPi il at<ap!;\ Elin- precum un pfuinte la fiii s{I, pncum pfts~
iJia. cu chinuri. i pe cPilal\i. alt.<' pi:\r\i. i toru.l asupm oilor. p1ccum vultutul asupri!
a~a. fiPct"uuia, i s-a prcg[~til Jmharul. spre puilor, precum voievodul asupra oa~tel
pf1limina lui. Dc~ei. intru to:tl<' actstc pft-- ,.:alt, ca pc toi sti-i vadft~i trebuinele tLk
1imiri si amCuitcJunJ, \' st cuvJlll' vwttt, IUJ'Or s le cunoasc<i i ajutor s[J-i dea fieacum. naret~are mi-ngiicn. induldn ~i cruia. precum u.n mprat, cind adunft
sprijin. lkci, Mrt voi d-ucC' crttn Tattil i\lru oaste multft spre rzboi, votnd a-i vedea
~i \'Oi trimite vmt[t pc Sfintul Dul1, Mingiie- luate cetele sale, se suie la un loc lnalt,.la
torul. Can, ~;![t-~uind in inima \oastr;J, tlf'-- munte, sau IW o zidire, ~i caulft din inl
infiil'a!i vf1 va face ~i. cu bucurit'. la toate \ime i o tinduielc pc ca. i .de vede ci1
chimu:ih ~i mor\ilt, vc(i indr(t;.ni. l'tnlnl biruiete. sC' bucurii pc-nt.ru. ea, iar, cle.vcc)e
acta~la. mai cip folos este \-nu(c, ea l~:u sf Cft eolt! invinsi't, dl'grabtl i trimite ei aj-utor.'
iVItt duc. i. ciupit vni, muli asrmttwa <'il ~i Asa si Domnul nostru, Impratul impilrai
I'Oi. VOI' ri'tbda multe feluri dr p;"tlimiri si - lo;; ;~dun:1 Biserica Sa, cea care S(' luplft pe
mtJ_i, prnli'U nunwlt MPu: cu pirtn vor pitmi.nt, ca, dr la inftl\ime. s;! pri\'<'ascIa
fi ucisi, de sabie onHH'\i. in foc ar~i. fiare- nevoinj.a fiecruia. pentru ca, celor ce bim
lnr sr;r<' minwn da(i. i_n hlte;"t!i t:'lia(i. iar sp nevoiesc, s;\ le impletmscf1 cununi, iar,
al \ii, i fttdt cit l'hinuri, ele buhii vnit. st' t:r-lor ct slfibtsc, s[t le intindft gmb-nicft minf1
\'or af.ltt mwrnici, pPntru drago:;lta M<'<L ciP ajutm. p,. Ct' cf1zui, s-i ridic0 i sit-i
f:tt'<Y mai puttJ nid. asujwtl potri\"1icilor,
cl<spftrindu-sp dr lunw i dt toa!t. cluln-.
tlc ri; !qJtJdndu-sl' ci< sinr ~;i onHJrmdu-J i<IJ pC' cei c<' 1w prigonesc, sft-i impie?i.ct:-.
. St twvoi<lt, in lupta mUCPillCI~'I,
trupul lor. inl.prl'lmii cu patimile i eu pof!tlt-. Ct1 unii \'III' ll1l'I'W' in JHI>fi<. altii "' Sfntul. intiiul Mucenie-tefan- i cu piP~
l.n d< PVJ'Pi.p:-;tp ur.is. i:u' Donlnul nostru~ .
\'(Il' Jtuhid< r!n Jll{lll(l''tiJ'i. :dii <..;~ \'llj.' "/.;,_
din i:nlime;J slavl'i Sale, ceru-l clcsehiniqd.
1nri, sau :dlt ncvoin\i \'OI' fac<'. To(1 acr.-;tia
:1u tnbuin\ft dt dumnezeiPscul ;tjulor i de c;mt{J sprl' dinsul, ctt strig p[~t_imitm~ll '
nungiitn. Drci. Mit .voi duce la Tatrt! si It .. Vitel cel'ltrile deschis<' i P<' l1sus stmd
"" ,
u tem.
creap t a P
11
\;ni trimit<--lor Min_giil'lot. ciL ;tltfrL 1:1 nu Cl'-<1
povduirea Cuvntului

Ia

--- .. -- ,

i!
1

'!

__ ,

MPrgc Saul clPgr.ab(t b. Dmn:t:>c. su- roade duhovniceti, pentru ca s nu nP


flnd ngrozire i ucidere spre prigonil'ca af.J[un n~tintea Lui, fiir de roade.
Bis,~ridi lui Dumnezou. Iar Domnul, priS-a nftl\at Domnul nostru, de la noi
l'incl din inttl(im<'a ct>rttlui. ii pune lui piv- la cer, ca s ne fac nouft cale spre cer i
. dira. Cu ltllil!na din cvr sl)'(iludndu~t i s rw fie nouft inai,ntemcrgftlor n prile
ochii cc.i trtqj6li orbindu-i, i-a zis, cu glas ccJ.c de sus. Nu ne era nou liber calea
nfi-icotttor : .,SauiP, Saule. pentru ce Mft spre ccw, pn la dumnezeiasca Lui nlare.
C nimeni nu s-a suit la cor, fr numai
prigomli ?' Nici unul di.n pMimitori n-ar
fi putut riibda cumpli.telc lor pt.imiri, cit Cel ce S-a pogort din cet. Precum vorbete
unii ar fi slftbit, 'iar alii ar fi c[tzut cu to- Apo~tolul : .,Cel ce S-a pogori!, Acckt este
tul, fiind inftini, precum Iacob Persul. Cl'i C~1rc S-a i suit, niai'presus dect toate
Dm Domnul. privind din nlime, pc cei cerurile.'' Mai inainte, nu se putea sui-cisla.bi i nUtreto i pc cei cftzui i ridic, ca nevn la cm, chiar dmpt i sfint de nr fi
sft se mplineasl'ft Scriptura : .,Cft, de va .fost. Plcut era, lui Dumnezou, Noe, drepi
dtdea. nu sp va zc!nmcina, .cft Domnul n- erau Avrnam, Isa~1c i Iacob, despre care
tiirtt. mina. lui. Aa, din nftl(ime pri-. se zice c erau ;,dropi inaintea lui Dumnezeu." Cft aa gli'isuielL' jmpfm.tul Manase,
\'ttt spn noi :;i ajulft robilor Sfti."
ctre
Dumnezeu : . "N-ai pus pocin[t
Sca inftlat Domnltl nosti!'lt, de la noi
ra Cl'l', ca, pncum so:trcle din cer . cu .lu- drepilor Tfti, lui Avraam, lui Isaac, i lui
mina, a~a i Hristos.. pe noi pc to(i, _,:u Dn- Iacob, celor ce n-au gre.~it naintea Ta."
Ffml prihan cm Iosif cei foarte frumos. Cu
rul Shu, s-{t llP ltNnine.zP.'

Cind soarele apune. toale cele de pe lotul nelept i Moise, col ce a trecut pe
piiminl Sl' acOpl~rft CU ntunericul nopii, iar Israi,J, ca pc uscat, prin mijlocul Mfuii Hoii. Sfint era Isus al lui Navi, cel ee a oprit
t :ind soarPlP. n1sare i ncepe a sq su~ Spre,
inill(inH. atunci intumricul nopii fuge de . soarele dtn alergarea sa. De asemenea, i
sub cPr. dtpatte. iar razl'le soarolui, cu ale ali multi bftrba\i sfini, din Legea veche,
,;.:tl< lumini. lunwa o lumincazft. CH vreme care uu plftcut lui Dumnezeu, precum Dnllristos. Soarl'le nostru cel ginditor, ca n- niil, bi'trbatul duhovnicetilor doriri, cel ce
a j.nchis gurile leilot, i cei trei tineri, care
1r-un ;ql'Lts, era pe pfunint, i. cu ptimirea
au stins cuptorul Babiionului, cu rugciu
:~a A'C!t dP bunft voit'. Sl' ntuneca. pnft
atumi. a fost pt,,lc tot pfunintul. intunc- nea. precum i alti mari prooroci. Dar nici
unul dintre ncci de mai nainte de Hristos,
tkul IH'~tiin(ti de Dlt'mnezou. Iar cind c.l a
nu
putea s se suie la cer i nici s aud
strttlucit din morm.inl. e<.t dinlr~un apus, i
cinPva, dac este, sau vn fi, liber oamenila <'l'r S-a inttl\al. imhilft. fulgl'nle Lui au
lumina! !lmw;t, i. de la r;\~[tritul soarelui. lor. calea la cer. Iar, cnd Domnul nostru
pina b ;qn". pttJci[tvil S-:1 fftcul nunwlt> S-a mbrcat in firea omeneasc i S-n suit
la cer, indatft, la tol neamul omenesc, s-a
Lui,'~i prin cunotina lui Dumtwzeu, lume;1
fcut cale citlrc cer. S-au dus, pe urma lui
s-:1 lmninal.
'
Hristos, sufletele cele scoase din iad, ale
Soanlc din cer strft!ucete i asupra sfinilor strfunoi. nle proorocilor. Prinnlor buni i asupra ce lor. dti. Domnul. S-a tr lnsul, s-au suit apostolii, ierarhii, mucesuit la cer. ca s;\ c<L.ule. din in[tliml'a ceru- nicii. mftrturisitotii. precum i acum se suie
lui. ]J<'<lt c(i drtp\i i p<slt cei pftdtloi. CPI oanwnii cPi vrednici i drepi, care mmeaz
l'l' pe cei c!re.p(i ii. iubc~h i JX' cei 1.nktttoi pai,lo.r lui Hristos. Tuturor, acum, calea
i miluit>:;lt. Soarl'il', cu raznll salt din cer, 'Prr> c<'r s-a fcut cunoscut,. ceea ce mai
lofll.'l< gentl i glwa\a, inc;d~"';\p pitmintul _inainte nici nu se putea auzi ; nunlai si't nu
si il !'act mdi!or : Lkmnul nostru S-a .suit vft lenevii a vft sui pe ca i voi, o, oameh inf..J(im.:;i ('('rului. ca, dP'acnlo, CU. razele nilor.
dahtlui Sf111. sft topeas(~tt sloiul ep]in.t:lw(<tt
S-a 1m'tlat Domnul no.stru de la noi
al suriP!clor nnasln f sft inciilzPa~cft inimile la cer, ca porile cereti s ni se deschid
nnastr< i c.[t le facft pc Pic ca un pftmnt nouft, ca, ncopl'ii, sf1 intrf~m .n cer. PoraclucMor cit macl:"1. ca sft cretem n noi tile Raiului le-a neuiat strmoul nostru

Adam, pentru lot nE"amul onwnc\sr. i <t


stat in porile Raiului lwruvimul. c<'l' cu
sabi<~ de foc. Adam, zic, .a inchis ll:ti\II i
- intrmea efttr!' via. i numai inlr;trm spn
moartl' i indnl ne-a deschis. Iar. Domnul
nostru a fit.cut dimpo.trivft, dtei, intrarea
spn~ moarte i iadul le-a inchis ~ia deschis.
mai i,nti, W'hanrlui Hainl. dtl.n ('<LI'(' a zis:
.. Asti'tzi. cu Mim, vl'i fi in Rti." Dupft accea,
n.su?i l'l'rul l-a deschis, la <t Sa nfdan.
Am zis d't Domnul nostru a nchis inlran:a spre moarte i iadul :;i nt-a dtschis
por.i,lt ccrcti. Voi crcdt"(i c(t s-au chschis
porile ctnli la inii,larca.Dnmnului. pentru
ci't. in:'l\illllu-sc Domnul la ctr. im;tiii
aiPrgau inainll', st.rigincl cftlrl' c<'lt.'k ing<'"'':'ti, cl'IP de sus : .. Ridicai por(ilP voastn
~i ridicai-v;'\ pori ve~nicc i va inlI'H 1mp;:\ratul slavei." Dar, poatc. vit indoi(i cit ;ir
fi nchise in:triirilc sprP mrntrl<' i iadul. Voi
aducl', de aceea. spre vrednici ncredin\arc.
tuml'i din arfttann A.pocalipsnlui lui Ioan.
Domnul nosl,rtl S-a artttat. cindva, ith
billlhti sCtu uccnic Ioan i i-a zis: .. Nu It
l<,mc, c;\ Eu sint Cl'l di.nt.ii ~i Cl'i tk rw
urhtii. Cd Cl' snt viu i am fost mort. i
ain clwile iad ului i a il' mot'\ ii." Est< :tiei un
Jul-nt \'I'Pdnk cit' mulfrt "'"'oi inl{t : pcnlnt
u: Hristos D<mmul nu po;llla El insui
r'lwi.k vie( ii ve~;nicl', ale lmpftl'i't\iti CPI'<'~I i.
ci !P-a dat, acelP clwi. Sfi.nl ului l'dru i
ctlorlalti Apostoli -- l'ii zit'<': ,);:i"ti l'lli da
li< clwih !mpftrft\iti," iar ciH"ik cu c;tl'<'
st deschid sau Sl' inchid m<nrl<'<l i iaclul.
El l.nsui IL poartfl, pn:curn zit't' : .. Am clwilt mor( ii i alr iad ului ! .. i\u. rln:tl', Domnul
nostru. alil ~;ii fil' de <LSlll"ll :;i twindt.tr:tl.
inet stt v.na,- tnai de.~r<lbrt. sct-:-1 pi~ud{t p:
rm. dcdt. sCt-1-mintuiascft '! 0i mai lt"n'' <t
dP:.:chidtt r'lanwnilor moarll'a ~:i iadul, lh.il
vkt\a i lmpCtrft\ia '! Dat nu s: pilat< zic<'
dl'spre E-1. a.a, i. l.nci't, ni-ci stL .~ind.inl.
Pt>ntru cii l'Slt indur<Lt i milosliv /,idil.ontl
nostru. ctl i.n \l~ac l~Sl<.'Jllil~t IAli. Ci .. 111~11
mult, vr"a. l'a. toi sft SL' minluiasctt. iat'

<:rt

nlo~u,ttn n-o dortte nici t.llHl' p{ictitos.


zi<:c : .. Eu . cu \T(n:t. nt1 vnil''t n1o:utpa
p:\~:(d():-.u~ui. {' ca ~:rt ~:.1 i.1(1qrctL cHn caka
<:P~i n>a. i sr(fie.'viu." Pl;ntru ce, dar. nu zkc

Domnul : ..Am dwilc vietii ~i ~d" lmp;\rft(iti ccnti". ci : .. Am ch~ih moi(ii i alt
iad ului ?"

A vntl s;i o facft, acesl:'t, Domnul nostru, pmcum fac onme.nii cei alei. Cind un
slftpin vedt'lX' iconomul sint darnic, deschi .
zind prm dts cfunftrihlui ~i avuia lui clwltuind-o, atunci, ia, de la dinsul, cheile ~i IL'
(im d nsui. A cunoscut Domnul nostru,
nfmtvurile nmetwli. fiindc oamenii se
r~tftbl.sc sft d<schidft iadul i moartea, UQcori. ptntru ti nii. iat alteori unii altora.
Pl'ntru ci le deschid prin mulkll' cftdPri in
phcall'. erttn care mult snt aplccai, cft,
spn ni,mic nu L'Slt omul mai grftbit., decit
spre eftderca in pftml. spre care, de mult
l'stt doprins. Unul altuia i deschid uile
morii i <tlc iadului. prin minie i iuiml'
~:i prin prmwnirca de rftu. C{t oridtruia. de
Sl' intimp\ft Vreo pricinft de minie, at.t Se
inrftittc incit. pe cellalt, ndalft, I-ar trimite l<t moarte i n iaeL Au, lucrul acesta
nu-~i oare adevrat ?
Deei. acest fel de nftmv rftu, al oamenilor.' vi'tz.indu-1. Dnmnul a lu:tl chdle mortii i iad ului la.Sine. ca i cum ar zice : ,.Iatft
tu. omuiP pi:idtlos, dup[t mpietrirea inimii
hit i dupft ncpodtil:l inima la. de mull'
i-ai adunat (it minit i.n ziu<t minil'i. i.
ialft. iadul ii deschide gura sa, ca sft l.l'
inghitft pc tine. D;n. Eu incft, mai all'pt
intoarcl'rea la. pocfti.na la, i nu las moartm Rft te ornoan~ ddndat, nici iadul s[t tl'
inghit;\, Cft am moartea ncuialft i iadul
fcrecat. .c~1 sCt nu te r{llpeasc{t i ca si't nl1 tP
inghitft :am cheile- mor(ii i ale iaclnlui. i
iar[ti. tr vftd, o. omule: vrftjmii~i,nd j)('
aproapele lftU, dorindu-i nhtl, iar nu bi;nelc.
i. utwri, \'Oind ea. indatft, sft-1 dai chiar
mor(ii :;i iadului. 11 bhstPmi pe l'l, i d:ti
an:tt<mii, dar nu ai accaslft putere. asupra
lui. latft. 1)('11tru aceasta. ll(J i se dau ie
elwi,le, ci. singur le voi purta i nimftnui
nu Ito voi da : am cheile mmii i ale iadului."
1\i mul(.lH11l'S(.! \ie .. StfLp.i11Ul noslnt,
}: n!.rll. o l"tlf'l..an dl' gdjii~ <'tt _a('casL.l, e;l
nu nP-ai dat nnuft chdle acelea, precurp
<'U(i! ul in miipi!t copilu.J.ui celui mic. O, clt>
am .fi avitt r1oi -acele chei;'chcilc morii i
ale iadului. de mult :tm fi pierdut pe muli,
din cei de~nproape ai notri, i mmii i
iadului i-am fi dat. i pc noi ni1i1e ne-am
fi pierdut, prin moarte fiind nghiii de
iael.

PAHJNTELE NOSTRU Dli\IITRIE DESPRE INAARE/\


DOMNULUI.
.

Dar. 1wnt n1 c<' pnarti\ Domnul nostru cfttre Dumnezeu TatL pentru noi, c aa
dwilt nwr(ii i ale iadului '! St1 cer- grftiete Ioan Teologul : ,.Cf1 ciP va grei
,:dftm. La ini\lanil Domnulu'i la ceruri. am cineva, avem mijlocitor ciH1e Tatl, pe Iisus
fHHlll'llit dP nh.,gnr<'<t inainh'. a ngcr.ilnr.
Htisto.s. Cel cltt>pl. i Acesta t>sle curire
c;ut stJ igau cttll"t' -ctldt' ee le ele sus : .. Hi-- de p:kalcle noastre." Incit i Sfntul Apostol
dicai prw(iiP vmsln i v:1 ridicai pori Pave.J, c<llrc evrei, zice : "Nu n SJinta
\'P:;>Ilil'l'. <'r1 v:t intra Trnpruatul slavf'i." DPc;
sfinl<'lor f:kut:l ciP mi.ni onwntti, a intrat
oarl'. pentru t'i ngerii. nainll'a Domnului Hristos, ci chiar n Cer, ca s Se aratt\ acun1,
al<'q~nd. nu zic c<llr<' ingPrii cei dP sus : fC'( ii lui Dumnezeu, pLnlru noi." Iar cln
..llrschid<(i. porile voastn," ci : .. Hidica(i. Homani zict : .. llrislos <'Slt Cl'l ce a murit
adicf1, luati-!< cu totul. sffti'mai-k ciP i; mai ail's. a i inviat, i cstt ele-a dreapta
acum. Hidica(i-lt '!! Au. doartt. nu era dts- lui Dumnczt>u. Can se i magft pentru noi."
lul a fi l'l<' dtschisP. la intrarea Domnului'! S:\ nu ne lC'mt'm, frailor ptwiitoi, sf mt
Jl/u ! Ci. st cuvint a le sfhi'ma pe l'le cu dt>zn[tdttjcluim ci( mintuire, ci sii fim cu
totul. a 1< 'indq>fn'la i. cu lotul. it ]p lua. bun nftdtjclt, cii avtm bun apimHor c;'itrc
Ioan c;unt d" Aur. socotind locul acesta. D umncztu-Ta l:1 L po ll_ris los, Min lui lorul
zit:t a.?a : .. Cu.nosdnd ingtrii c{t porii<' nostru, Catt sP nwgt1 p<'nLnt noi, ar:'ilndu-i
ac(~Stt~a
lli('iodaUi nu vor tn~d fi ln- rnilr Salt. pc can lL-a primit 1wntru noi,
cuiatc. nici nu vor mai fi d< trebu- numai sit nu nt lenevim, ci. i noi. imprein(i\ porti. p<'nlru cptat<a venic:1. i. unit cu El, sf1 .iniil(:'im n~g<1ciuni fierbinti
pentru act'<'a, <i nu zic : lkschidei por- eiilrt;TaWL Ca s:l ne in:\ parte Hristos
(ilP. ci. dditati-lt\"
Domnul, c:Hre Dwnnezeu-Tali\1, arfllindu-i
1)p ail'i. arMat este, pentru ce Dom- n1nile Sale i. prin t'lr>, ca prin nite rU!(
nu.] nostru nu po;uUi cbeilt> fmpriei i ciuni alt buzelor, s:i-1 milosliveasci\ pe gL
al" vi<( ii. prtcum poarlil dwile morii i ale Dat, Jll'ntru cinP p<irlinete '1 Pentru pc
i:tdului. llr<i. und< nusinl por(.i, acolo. niCi toi. c~up Jx~LC()ln~i ? CPi q) ~e cclicsc i rnidH'i nu sint dP .trPbuin(rt. Pentn1 Cii. la lnslivet< JW TaUtl S:1u. Iar pentru JXIcitloii
inrtltarm Domnului. porjill' ac<sl<'a eereti carp nu se pocftiesc. ii cere ndurare, precum
s-au luat cu lotul, nu vor mai fi niciodat s-a artat la insiii a Sa clumnezl'iasc[l p
. incuiat<'. llt"tcum la Apocalips s<' serie. timi!'(' : ct fiind rftslignit pe Cruce, se roag
l'ur(ilf' f'i nu:"<' vor inehiclt ziua. iar. noapt: Domnului nostru. ciitn DumnC'zcu. Tat<'il
.nu \":t mai fi aenlo. c!Pci. acolo. clwile 1111 mai Sf1u. Jlt'ntru ucigaii Stti, zicind : ..l'rtrinte,
:;inl de tnbuin(:i. Nu le poartfr fl1sui Dom- iartft-k lor. d nu tiu ce fac:'
nul )><' tlr. ci lt-a elat lui Pt'lru i cclol'lali
Dar. p0nlru aceasta, hts acum griirca
1\.puslDii. ca oi cum :11 zin : .. Mi<', ele nu-mi ,,,i iarii priveoc la Domnul. Cr>l ce
ntlllrl'lnlit: )llll"ta(i-1< voi i dPschiciPi, f<lni a l. S-a nl \<tl Dom mii de la noi la
"-'klt<al:l. JH' <"l'lt d<sehisr-. cl<schidP(i pt CPI', ca la Cl'l' ~rt nt>. gll'teascil noufi loc,
<"<'il' lH'inchis<'. dscui:l(i Jlt' cdr lll'ncuiatr. _ in car" l"t>lll l'iL(ui in .. V<.'ci, .:;i vom
C;"i Jlltllli\ dtt('C-1 Tilt'\~l.- ciP bnnt\ VO-it', si~a i mp:1rtl i. c ti Domnul n ()stiit. . Cit fnsui
lllchis int rana la <"el. JX' ac(la. cu ac(:sl<' ~1a zkP : .. l\Il't duc _st1 v<)"n_i~(~g~:ur~sc vou
l"lwi. l pull'(i ajut;t. Iar cti C<'-Mi urnw:tZtl loc, i, ele Mit vo.i "duce .i vii voi
Mir. <H"f'lora fltrit dHi ]p <slt ]iJ)(t':l inlrar<'a. prcgilti voutl loc~ iariii yoi_ Vm'li i_ vc'i voi
c:t por(ilt nu It> sint inchis<', nil'i nu S(' pot lua la Mine. ca. unde Voi [i".Eu; s:1 fii i
inchidi. cit sint cu totul lualt'.
,
voL" Bunii rstt pridna <tc<ns.l a ~i plintt ele
O. dt tsl<' dt> f:k:Hoan el<' bucurie bucuri<', Domnul nostru S-a in;c(:-1:, ele 1:t
pri<ina a<<>:.lsla a inflltfnii Domnului. c[l, la noi la cer, c.:t fi('eiirui.:t s{t-i prPg~td.-t,asctt loc ;
<'<'r S-a in:\l(al; pentru ca porile cen~ti.
larg. srt ni 1<' d<>schicl:i nouft i. cu totul, s[l adicft. oamenilor, celor iubitori .dt Dumt~e
It indtpfulrz<'. ca. f'tuft dt> op1irr. sf inlriim ZPU. locul lor, ntn S6rafimi,. ntre in(ein C<'r. D<schid-n nou:t Doamn<'. dlschiclt l<>p(ii Heruvimi. intie purt:H<KlrPlc de Dumu~a milr:.<lilirii laic. !S-a iftl(at Domul nosll<'Z<'ll Se:Hliw : cfomnilor celor buni, intre
nnslru. cir- la npi la cl'r. ea s:i fie mijlocitor Domnii : ost~l.ilor 6elot, viteji, care se neltbll~i

s-:1

voiesc pentru patrie, ntre Puteri ; stpni


torilor de tot felul, ntre Slf1pnii ; fiecruia
dintre nceptorii credinei, i1tre nceptltorii : iar celm ct', n primejdii i n n[lpusbri, mingiie pe sraci i prietenii, lm i
i ajuloreaztl, acelora It tslP locul cu Arhanghelii ; iar cei ce ingeret(~ au vie.uit
n trup pe pfmnt, acelora le e:>tc locul, n
cer. cu ngerii.
Dar nou, Doamne, unele ne~ai gtit
Joc '! Oare, va fi n cer un ct ele mic loc '!
C ne nfricoeaz pe noi iubitul Tu ucenic, .Ioan 'l'eologul, zicnd : "Nu va intra
intr-nsu] nici o spurctlciune," nici. cei care
fac mciune i mincilinfl, ci numai cl'i Ct'
snt scrii n cartea vieii Mielului." Si, nu
numai ctl ne ngl"ozete, ci ne i izgonete,
mcar c nici nu am intrat, zicind : "Afad1,
ciinilor i fermectorilor i desfrnailor i
ucigailor i nchi.ntori!or la idoli i voi
toi, care alctuij:i minciuni !" De unele vedem c, pentru l1oi, nu este loc n cer, i
nu .m> vor lsa, ci ne vor izgoni ele acolo,
afar. Dar, Domnul, cu luminata Sa fa
a milpst.ivirii, ntorcindu-Se ctre noi, ne
zice'; . .,Nu am venit sf chem pc cei drepi,
ci pe cei pctoi ; numai pocii-v i ele
aceeai cinste cu sfinii i cu clrepii v vei
invreclnici. Cci, unele va fi locul Iui Petru,
cel
S"a lepdat ele Mine, clar, apoi, a plns
am<lri unele locul. femeii desfrnate, care a
plins;ra picioarele Mele. unclt, anume, decit
numai intru mpria Mea '! Unele va fi
locul fiului cPlui desfrnat, al vamcului i
al Hlharului, acolo va fi i locul vostru ;
numai. dt> vei pl-ngP. <'U aillal". rH'ntru pft-

ce

'r',

801

ca tele voastre, ca Petru. Cdei la picioarele


Melc cu podlin, ca i clesfrnab, ntoa:l;cci-v ctre Mine, ca fiul cel desfdnat,
smerii-v ca i vameul, rstignii-vi' 11{~
prcuni't cu Mine. ca tlharul cel nde)t.
pocfli\i-v i v[l Vei mntui, pentru c la
Mine, in cer, locul pentru voi este gata i-1
vei afla fr strimtoare i vei ncpea h
sinul ndurrii Mele."
O clumnezciescul. o, iubitul, o, preadulcele glas, c i nou, Doamne, ne fg
cluiesti fdt ele minciunii, !mpria Ta,
num~i clac[l ne pocim. Sca nlat Don1nul
la cer, ca i pe noi, n urp1a Sa, s ne trag :
..C:1.Eu, zice, cinci voi fi nilat. ]X' toi i
\.Joi trage la Mine."
Deci, noi, mai nti, minile nm)strcs
le facem a cugeta cele ele sus, a cuta cele.
ele sus, unele i viaa noastr este ascuns&,
la Dumnezeul nostru, d El este comoam
noastr ; cleei, i inima noastr acolo sf1 fie. "
Acea pridri fctoare ele bucurie a nfll\tlrii
Domnului nostru, ele la noi la cer4!uri, cer-
cctncl-o, poate, oricine caulf1 pc Dumnezeu, s afle destul mingiiere i sf1 se
bucure, cu duhul, ele Domnul Dumnezeul
su, Care pentru binele nostru obtesc, S-a .
nlat la cer, i s[t-1 nt,tmcasc[ praznic ele
bucurie, iar nu praznic ele plngere. Pentru
care
Domnul no,tru.
. , s ne nvredniceasc
.
pe noi, pc toi, a fi prtai aceleiai prz
nuiri. de care, mai nainte. a J1l"Oor(>cit David :.,Din locul Cortului celui minunat.
voi trece pnft la casa lui Dumneztu. n glasul bucuriei i n mftrlurisirea zvonului ce
pr:1znuiqlt. '' Amin.

ctle cret:ini1or, dovedind n1ptua.tului i

senatului roman nevinovia cretinilor,


precum i Dialogul cn '1'1ifon iudeul, adcvcrind ch Hristos este Fiul lui Dtunnezcu
i Mesia.
Sfntul Iustin a ar[ttat dt filozofii p
gni au cunoscut, i ci, pc Dumnezeul cel
adevftrat, pe de-o parte, prin Scriptura lui
Moise, pc de allft parte, prin lucrarea n
lume a Logosului.,
Sfntul Iustin a fost prins, fiind pidt
de un filozof, anume Cresccnt dnicul. 1\et.cle judecii lui ni s-au pi\strat. Adus n
faa lui Husticus, drcgMorul elin Roma,
Sfntul lustin a neles c[t, de acum, nu mai
era vorba s ltunureascft pe cinevaj el de a
mrturisi .. La judecat a fost ntrebat :
,.Cu cP ~Uin(It te nclelelnicel.i tu '!" Ri\s~
punsul lui a fost : ,.Am studiat toate tiin
ek. Am sl'rit prin a mft lipi ele nvfti\

b~I'JA

b-1bl

I'XNI6
i\rp

an de zile. Ziua are 15 ccasul'i

llOHI>tca 9.

vi\ntL Odat, retras n linite i plimbn-du-se pe malul mrii, a ntlnit un bfttrn


necunoscut. care 1-a scos din nelme. A
l n '/. i u a n ! i i : pomenirea Sfin- t'lunas uimit cnd bfttrnul 1-a ndemnat si\
tului M!l<:cnic lus!in Ji'ilozoful (t 167).
cerceteze ciirile Proorocilor i sii se roage.
ca s[, i se deschidft porile vieii. Pe drufintul .l~tstin c:a. elin F'lavil.t mul ari\lal de bftlrin, pe care nu 1-a mai
Neapohs. vcchtul Sthem, elin v<'\zut niciodaUt, Sfntul Iustin s-a ncreSatnarin. Era pgn de nean1. dinat c[t numai filozofia crestinii este sinnitscut n inima Pckslinl'i si . gma filozofie ele folos ~i s-a fftcut cretin.
a triiit pt V!'tnwn mpiirutului filo;of MaJ:- Ca urman, .clup[t botez, n-a mai lepdat.
t'U--Amdiu (Uil-IBO).
toat1t via(a lui, haina de filozof ; dimpotriInc~ cit tn<'ir. a sim(.il cheman pPnlnt vtt, a deschis, la Hotna, o coa] de ucenici.
filozofie, dotind a cunoate adPvi"irul asu- Utcndtt-se apostol al noii filozofii. A dtli\pra vic(ii i asupra lui Dumnezeu. Aceasta lorit i la Efes, in Asia,, n slujba aceluiai
avea s;!-1 ciucii pn[t la Hristos. Via(a lui a apostolat, <JVnclloc, acolo. convorbirea lui
fost o iungft cfllllan a Adevrului. n cu cu iudeul Trifon, de unele s-a ntors la
tarea lui. Sfntul Iustin s-a f{lcut. rnd pc Homa. Dt aici, Sfntul Iustin a trimis imrnd, ucenicul unui dascM stoic, mai apoi. piiratului-filozof Marcu-Aureliu. prima lui
ucenic al unuia aristolelic, pe unm'\, al apfirarl) a cretini lor.
qnui pil.agorean, pe care 1-a prsit repede;
Scrierile Sfntului lustin sint numepentru unul platonician. Niidftjduia, de l'OUSC' : multe s-au pierdut. Nu ne-au mai
la lo\i. s(t poatii afla P<' Dumnezeu. Ac!Pc r[tmas dect cp]p dou ap[u[H'i (Apologii)

,,

t urn cea drc'apl.fl, a crelinilor:"


A fost osndit sft fie biciuil i s[t i se

taiP capul. Sfntullustin n-<i murit singur ;


Pra nconjurat de asl' elin ucenicii s[ti.

Intru m~easlii zi, cuvin! al l'reantvinsului Printelui nostm Efrem Sirul, despre
fapta bun.
Zis-a un oarecare dintre Sfini : "Cugcl.ft cele bun<O, ca sft nu cugci cele rele,
fiinclci't mintea nu suferi\ s[t fie frft de lu<TU . .,Sft dftm, deci, minii n~astre, cugela-l'<!a cuvintelor lui Dumnezeu, n rugciu
ni i la nelegerea cl'lor bune. C(t dearln
cugetare, oJri\sletc lucruri ale deertftciu
nii, iar cugetarea bun[t, dft rod bun. s,-,
avem n m.inte i aceasta ; muli tirani au
stpnit ftl'i i celft\i i lauda lor s-a stins
i s-a frtcul. ca i cum n-ar mai fi fost. Ci(1
imp[tra(.i, mpCtrft(.incl pcstt mullt ncamun,
nu i-au ridicat statui i stlpi, gndind cit
_prin acestea vor fi 'pomenii dupft ieina
lor din via (.ii. i, dupft dnii, au venit al[ii
i au spart st.atuik lor, au sfftrmal Sl'mnele lor i, tergnd vcehilc imagini, chipul
lor ]-au zugritvil. Dar i lucruril<' lor. de
alii au fost stricate. Im al(ii. morminte
striilucitc 1-au pregftlil. p[trinclu-li-st' cft.
prin aceasta, ii nlirese num~ venic, zu-grvindu-i deasupra mormntului chipul

lor. A venit ns, alt neam, s-a elat ocnnuirea sub stftpnirea altora, i acetia; voind
a curii:i mormintele dup[t cuviinj.; im mutat oasele lor, ca pc nite pietricele. iJ.a
ce h;-a folosit lrw sicriu! cel de mult pie,
cel n chipul piramidelor ? Deci, toate lucrurile deertciunii, ntru nimic s-1\u prefltcut. Iar cu cei ce se mbogesc n Dul11-
nezeu i s-au slvit ntru Dnsul, riu se rt-
tmpl aa, pentru c viaft venic i-au
pregfttit i. slavtt nencct.at. Ci\ .bate vor
trece, cnd va voi Ziditorul, iar slava Sfintilor, nu va avea sfrit..
Deci, s ne srguim a face roade de
podiin:l, ca, ncrmnnd afar de bucui'ia
aceea, s{l nu fim trimii n p(unnt ntunc.cat, n pmntul ntunericului celui venic.
Intr daci~i vrei, n cnlara lu i nchjde
uilct astupt! nc i ferestrele i . stai inlftunlru i vei vedea ce fel de chinuire are
ntunericul, mttcar cft mi suferi nici o durere, i n1r1car c[t este n'- puterea ta s deschizi, cnd vei voi, i si\ iei. Deci, cu ct
mai ncsufei'!Ui va fi durerea n r\tunericul
cel mai dinafari\, unde este plnsul i scl'
nirea dinilor '! Uit1t-te n][tuntrul hornului
tttu, celui plin de funingine i ridic-i
ochii tfli la rsftrilul soarelui i vezi deosebirea i fugi de lucrurile ntunericului.
!Uulatc<t ,:ste ntuneric, iar fapta bunft lumin1t. Itftutalea sflvritft, nnegrete pe lucr1ttorul c:i, iar fapta buntt, fttptuihdu-se,
strluci(i ii face pe cei ce o svresc.
Nu socuti, iubite, cft numai tu singur
tl' mciiJeti, mai mult dect toi, pentru dt
toL capul n durere se afl i toat inhna
in necaz. Crt, pncum nu t;ste cu putin s
scllPC' cineva ch' aer, pe piilnnt fiind, ta,
t'il nepul in\fl I'SL( omului S<1 nu fie ispitit
dt dun'n t de mcazuri, n via fiind. Cei
carl', n .JUrul celor ptunniet.i, i duc vial:t ~~ S<' zbuciuJnil, aLctia, n aceast Iun1c,

SI' vor i 1wc:\ji, precum i cei ce alearg


clupt1 cl'lt duhovniceti i cu cele cluhovniCl'~Li se ostenesc, acetia fericii vor fi, c
mull PSLP todul lor n Domnul. Ai rbdare
dt>sf1vritrt n tol lucrul la .cura ai fost chemat. Int1u( 0 te-i ancorele i funiile, ea mi,
cLP puin, cor<lbioara ta s[t fie mplisi' n
noian, la adinc, dt atunci, pania ta te va
inviia de cUi .pace te mprtiiqai, cnd_

PHOLOAGEL E

erai la liman. Lumea se aseamn(\ cu adn- alt chilie, este semn c nu ai fric de
cul mrii, iar limanul cu viaa pustni- Dumnezeu i le riizvr{lteli. Cii, din acest
<'eascc'\. Nu iubi a umbla. i, ca s(t zic ~i fel de ederi mpteun, se pricinuies~ c[taceasta, dupft ce nconjurm toat lumea, derile sufletelor, mai ales, cnd se linite
la unm!, oare nu chilia ne ateapt pe noi; te toiagul proistosului. Cit, cei ce nu voiesc
de vom voi a ne mntui '! i, dac n viaa s-i nfrneze mintea lor, din dumnede obte nu ne mp1tc1tm, iar cu pustnicia zeiasc fl'ic[t, au trebuin de frica ome~
nu ne linitim. apoi unde va fi lcaul neascit, ca, prin aceasta, s se deprteze
nostru '!
de cele nefolositoare, precum robul se n. Deci, s[t nu fim nepurlfttori de grij, \elepete, prin asprimea stpnului;
urnd osteneala. Dac robi sntem MntuiDeci, ia aminte la tine nsui i nu detorului nostru Dumnezeu, s nu ne rui fllima ; ci\, filozofnd n vin, nici altuia nu
n[un ele lanul necazurilor, ci, cu bucurie vei fi folositot. nici ie nsui. De ai nv
sii-1 ritbdm, ateptnd venirea Lui cea din at, pc de rost, toati\ dumnezeiasca ScripCl~l'uri., ca pe noi stt ne nun.1e.re n1prcunt''t
turii, eaulii cu nu cutnva, si't. se nale gincu ceata Sfinilor. Cit, cei ce s-au mpiirt dul n tine. pentru aceala, c toat Scripit ele patimile Lui, prtai vm fi i mn- tura, cea de Dumnezeu insuflati'\, nva{t
gierii.
smerita cugetare. Iar cel ce cuget sau
Doct, sb ne cligm durerea de bun;\ fiiptuietc cele potrivnice celor ce a nv[\voie i r1tbdarc aleas, de noi nine, pen- (:at, acela s-a fcut pe sine cktor de lege.
tru frica lui Dumnezeu. i sit nu fugim de Dadt duhul mndriei, sau al .iubirii de st(tri'ibdme, de smerita cugetare, de nfrnare, pnite, sau al bogiei, le-ar supra pe tine,
dt mpt<unft-piitimire. i zic, mpreuntt- sti nu te lai furat de e!P, ci. i mai mult.
piilimin, nu ca s;\ ajui aproapelui, spre sft stdi vitejetl' mpotriva rzboiului viri\utate, ci, ca sit ajui aproapelui la cele clean al d.uhului ineUttor. Gndete-tl' i
duhovniceti, s ai. adic, umilinft i la- la zidirile cele de deri1ult i la chipmile
crimi. i, chiar de nu este de fa\ lacrima cele nvechite, la stlpii cei cu totul mncPa vtlzuttt, s[t petreci in sfiirtnarea inin1ii, cai de rugin i s(t-i aduci aminte, n gnd.
fiinddi i n lacrimi este deosebire. Fericit i s le ntrebi, unde snt cei ce le-au zi<'Sti cel ce vede. ca ntr-o oglindft, pc
clit i tneterii. care le-au lucrat pe acestea,
Domnul in sufletul situ i i vars inima i srguictc-te n plcea lui Dumnezeu, ca
sa cu plngere. naintea bunfttii Lui, cft srt te- invtednicet.i ele Cereasca mpftrftie.
l'Ugi"iciunea Lui se va auzi.
Pentru c[l .. tot trupul este ca iarba i toat6
in
arvun
alt[t
o
. (i . ncreclin\<'Z .ic si
,
slava lui, ca floarea ierbii" (I Petrn 1, 24).
'
Domnul, ca unui om al lui Dumnezeu, care Ce lucru este mai mare i mai slvit dect
vret s[t te mntuieti :,, cnd le ridici de la Impi'\r[lia '1 Pl' aceasta, ce-i ce au dorit-o,
111<1sa cinci, nu nconjura chiliile, ci Iini au aflat-o. m{trind pc mpitratul Cerurilor
t<'t<-l" n chilia ta, c, pe muli a am<lgit .5i Domnul ptimintului lui intleg. Ct!ntia se
diavolul; cu vinul. Drept aceea, ridicn- cuvine lauda,. slava i mpi\nl.ia n vecii
du-!< dt la mingiiere. daci'\ te vei duce n vecilor 1 Amin.

1. 11 n a i u n i e 1 n 2 z i 1 e : cei n- stantin Copronim. din pf11ini v<~sli(i. avind


tie Sfinti, P;lrintclc nostru Nichifor, pa- dregfttorie naltft la cut(ile mpnllcti ;

.triarhul Constantinopolu lui i Miirturisi


torni ("!" S2S).

iar tatl s[tu a murit n surghiun, pentru


cl;<apta credin\rt n Sfintele icoane.
F'iul sftu, einstilltl Niehifor, a crescut
Acest Sfnt s-a n[tscul in Constanti- n duhul dreptei credine i, trecnd vrsta
nopol, pC' vremea pgn ului mprat Con- copill'ei i nvi\(.nd bine'. a fost: aezat. la

SFNTUL MUCENIC IOAN CEL NOU DF: L.'\ SUCEi\V1\

805 .

curte; n locul tatitlui su, ca sfetnic imp multe ceti i frtcea mult negutorie.
r;Hesc, p{tst.rnd 'rnduiala de mitean. La al Deci, mtrecnd, cli\toi'nd el n corabie,
vritjmaul diavol. vhzndu-1 rugndu-se lui
aptelea Sinod a toalit lumea (787), el a
luat parte, ca mputernicit mpr[tlesc. Dumnezeu i postind, miluii1d i mngind
pentru stingerea ereziei lupt<ltol'ior impo- pe cei ce p<Himcau de boli n corabie. i
triva Sfintelor icoane. drept cme. era fe- pizmuindu-1. a tidicat a~upra lui ix' st[tc
ricit i binecuvntat de Sfinii pitrin\ al pnul corftbiei, care era de credina Iatineasc, foarte nemilost.iv si frtr(t de ome-
Sinodului.
nie, vrnd s-i mpiedice lui calea mintuirii
snt
toate
ci'\
Duptt Sinod, socotind
i stt-1 despart de credinta lui cea n Hristrectoare, ca pleav i ca pnz de p[tianjen, Sfintul a ieit din cetate i- a mers la tos. Deci, a nceput Sfntul Ioan, mergind
un !Ol; linitit, lng Bosforul TracieL Aici, pe mare, a se invrjbi cu dnsul, pentru
fftr1t a lua inert chipul monahicesc. zidind credin(.il. i au ajuns fa Cetatea Alb, ceo bisericii i adunind monahi, se ngrijea tate cmc era atunci slttpnit[t de tlll'ci.. i.
de mintuirea sufletului su, petrecnd in. intrnd n cetate. acel r(tu credincios cori\via\ii asprii i n rugciupi. i a rmas bicr a adus prtt mincinonsit inaintea dreacpln pn n zilele lui Nichiior mpttratul, gfttorului cetii, mpotriva Sfntului.. zicnd, Sfintul Tarasic, patriarhul Constan- cind : "Este o, dregitlorule, un bftrbal, care
tinopolului, duci.ndu-se cftlre Domnul, fe- a venit aici cu mine i vrea s se lepede de
ricitul Nichifor a fost. ales la patriarhie. cu pftrinteasca lui predanie i de cpelincasca
crcdin{t a se t1stri'\ina i de cn;:clin(.a voastoate _di l~ra ne{1 n1ircan.
Deci. yenind Lcon Armeanulla imp[t- tt{t a se apropi'a i pftrta prcdaniilor voasr(l(.ie, ac<st a s-a ridicat mpotriva Sfintelor tre vrea sit fie. PC'ntru care. cu multe juicoam i mpotl'va dreptei credin:e. Dar, rminte, s-a ftigftduit mie, mergind . pe
cu neputin. esl' sft spunem i s;\ scriem, niare. Pentru aceasta. sft faci, n grab,
cte a zis, cu ndri\zneal, c<ltre p[tgnul i cele de trcbuin(.tt pentru el, ca s[l primct i
spurcatul mpitrat, p;lrintelc noslt:u Nichi- mare laudft. fii'nddt este de rang slftvit.
fot. Cit. sfritul a fost mnia i iu.imea printre cei dinti din cetatea Trapczunta."
imp<lratului. ct i izgonirea din scaun <i
Acestea auzindu-lc. drcgi\torul :1 stat.
fericitului Nichifor, aruncarea lui n tem- cu bucurie, la judecati\, -poruncind si'\ cheni(. i surghiunul. Impi\ratul a poruncit
me pe Mucenic. cu cinste. i,. dactt a stat
sit nu aib nil11eni voie s-l vadii- sau sft-1 Sfntul naintea dngMorului, acesta a zis.
mngie. chinuindu-1 cu foame. cu sete i ci'\lre dnsul : .:Destule am auzit despre
cu b;lti, ca si\. lepede sfintele icoane. i line, c{t vrei s[t te apropi de credinta noasaa a dtmas viteazul suflet. chinuindu-se,
trit, fiindcft cndin(a noastr[t atrage pc cei.:
pni\ cnd acest tkttlos mprat i-a lep;ldat cu gnd curat. lat pe credina voastrtt, cPa
sufletul su. taiat fiind de ai sfti. n bise- cretineasc i vn:'dnicil d~ rs., st1 o lai.
rica cea din Far . .Iar fei'citul Nichifor, Hulete i blestem[t credinta cea creti
fiind muli ani suprat de neputin\e, de neasc, cu glas mare, naintea a tot popogrele pfttimiri i ele blrindc. i-a elat su- rul,- cq s-a adunat aici. cii pentru aceasta.
. fletul s[tu in minile lui Dumnezeu. la s-a adunat aci poporul, cu femeile i copiji
aptezeci de ani, petrecind nou(t ani' n arlor, ca i alii sit nvee. Proslvete pc lu- .
hievie i treisprezece ani n izgonire.
minutul soare i dit cinste luceafrului ce
r;lsan naintea lui i s[t le aduci jertfe, pen..:
tru care lucru, mare cins(c i dregtorie
vet primi el< la mp;".mt.." Iar Ioan, el']. nIntru aceas![l zi, Sfntul Mucenic Ioan
cel Nou, de la Suceava, care a tmlrturisit drtt:mct cu duhul. a rttspuns dregttto1ului :
"Sft nu fie mie, sft mtt lepd de Hristosul
la Cetatea Alb, n anul 13:l2.
meu, nsui Ziditorul soarelui acestuia, pc
Sfintul Mucenic lolln a fost cu neamul din slvi la i marea cetate Trapezunta, care tu il cinsteti. ca pc Dumnezeu, cinrle ling[! Murea Neagrii. El citltorea prin stea .Jui Dumnezeu, aducind-o fpturii. Deci

SFN'l'IJL MUCENIC
_ _ ___:_:.c.:_c:;_c_,::...,

PROLOAGELl~

!06:-:_:_,-- - - - - -

,}

'

-..,

!;'"), UUJ

~.

, .

,J

t~

807

lat' la anul 1fHHi, din pl"icina l<itarilor. jura '! Ce impiedicarc este s[t nu fii milosc
s-au mutat sfint(']c moa~k elin Iai, n tiv '! C[t, dac(t posll~li ~i fl(lmnZl'i/ti, s[t
(ara l('('a>cft: ele cf1lre Do>oftci mitropoli- ari numai cu fapta. Adicft. de vei vedea
tul. Iar intoarcerea accslor sfinte n1oat~ a }X.' un srac. sc\-l 111iluictL De vei avt~C! .
fcsl la anul J7B:l. dup[l !J7 de ani, prin vdtjma, s f c mpaci cu dnsul, dadt ai
pri~len bine sporit, sf1 nu-l pimmicti. Dc
dvn1t1(~ZP~lSCf\ pronh~ i s-a n\cut In rug{lvC'i
vecka VlTCl fpmcic fnnnQasft la fa(<\,
rninbt e;1iscopului din Hftdiiu(i. Kir D:lst1 nu o poftC'ti pc l'a. Ca nu nutnai gu~n st1
,H "i _
'limnzcasc[t, ci i ochiul i auzul i mn~
ni!e i picioa.rclc i toate mttdularC'!C' trupului tltu.

Iari,
sft
tii
i
aceasta,
cii
n
tot
lo~
Intru mcastii zi, invtl!flturii n Sfintueul se cade ~1 ne ruga.- leten1a n-~roapa cu
lui Ioan (;uni de 1\ur.
noroi a fost. nsft. se ruga lui Dumc
!k at dPprindPn' la p<iCatC'. s pui
nczcu. Daniil t'ra
n groapa cu lei.
asupra ta frica de Dumnezeu i a c!Jinuridar a chemat pc -Dumnezeu. Cei trei Lilr:r celor V('~nicl' i lt' vei birui, cu adevrat.
neri au fost n cupto1. dar pc "Dumnezeu
Cft nu t''itc nici o osteneaU! s nu ii mnie
chemau. Iov sta pt gunoaie, dar pc Domr-',(ft eL, cel ce lt'-'l suprat pl' tim. Ce osnul l-a vtlzut. Moise -n mare era, dar
Lcncalft sau durere ( Stc ca- s{t te l_'ogi lui
Dr~mnul i-:1
zis lui : .. Ce strigi dtlrc
Dlllllllt'Z<'U. Celui a cc-li d, i s(l ceri mulNiitw ?" Tlharul pc cruce eT<\ i a dc<>chis
\inw de buniiltl\i. cu osirdie'! Ce durere
Haiul. Deci, :;i tu. oriunde ai fi. ori pc
ni. dacfl nu zici Cl'Va rc\u. nin11:lnui '! Ce
cak\ ori pe nltuc, mi n tirg., ln orieal'e cast1
ill!)C'dican iti cslt a lcp{tdn pizrna :;ii' loc. rcag~tc t.:u cuget curat i Dt.H11nczcu
vmjba '! C< ostetwalft esk it. iub.i pc aproa- te va auzi lll' line. Cft al Lui eslc p~nn.ntul
jl(\t '! Ce vl'i pMimi. dac;\ nu vei griii cu~i n{arginill Lui, ~i n tot locul stftpnirca,
vinte de ruim, nici nu vei cleveti. nici nu Lui. Acum :;i pururea i n vecii vecilor.
V(' dc.f{linw '? Cl' gl'l'U
,iti esti.'' n nu te Amin.

' Iasi\ tu, rogu-te, dregfttorule, nelciunea nevzute. i oameni de toate vrstele s-au
necredinei sufletului U\u i primete hai- adunat, ca s;1 vadii pc acel ticlos s{tj:(etft_nn dlnnnt~zci_cscului Botez, care stri1lueetc tor. hu el JH{lrlurise'a 1uturor, cl'ca ce i
n1ai tnult dect ~warele, i crede n Dmnnul s-a ntmplat. i aa a primit slobo;:irc de
nostru Iisus Hristos. Ctt soarele este frtcul a P\~dcapsa lui.
patra zi ; cun1, dar, -crezi n fi"'1ptUnt ?'
i dreg[ttoiul, aflind de accastt, miAceste cuvinte auzindu-lc, dregtorul s-a nune i mult tcmndu-sc, a poruncit crcti
aprins de minie i a poruncit. si\ nlindft pc _ nilol s n!;(roapc trupul Sfntului, iar ci,
Mucenic la piimnt i sft-1 bat cu toiege lu,ndu-L !-au ngropat la loc cinstit. Dup[t
ghin1poaSL'. fttn1 n1Hli. Iar~ venind scai-a, a aceaskt latinu.1 acela, care ddu.sc pc Sf.nt
poruncit s{t lege pe Sfntul cu doutt lanuri la chinuri, a v-oit, tic;l!osul, s{\-i fure i n
~i sii-l arunce n temni;l, pntt dimineaa_
patria s-a sii-l ducii .. Deci, ntr-una din
Iar di-n1i:neaa, a doua zi a stat dreg~~~ nopi, venind cu ai si!i ~i s[tpnd locul, voia
l urui i judt-.dU.oruJ ~\crla, eu chi-p de fiaril. ;.;i't ia tnerntcle._ Insf1, l:n nu.:e.a~i no-a.pll~ 7 ::;-u
b judecat;!, poruncim! sii aduci\. pc Muce- artat muccnicul lui Hristos Ioan, nrcotunic. i, stnd inaintea lui, Sfntul, cu faa lui bisericii aceleia, zi.ndu-i "Sco.1lii dehnn.nal i cu sufletul vesel, s~--a mi:nunai grab i alcargf1 la bisericii, cfl, iaUi, vor
dregiHorul de stri_\ludrea feei lui i a n scl.,rni fure tntpul." . i, i'ncb.tli~ preotuC
cc,pul, cu mulUI. rniigulirc a ndemna pc ;;ct~H~nd-,!-- 0 c '"11 n,.;--;i...,11 .:,l.~ ('ll"'tgtt
-< ., 1~
('\ I~c,ul
IVf.ucenic. Inr SfinltU, r.n1f1nnd nedintit a ~lc<>la i a aflat rnor-nT~ntul stlp.1t i tt~upul
rt1spu.ns ehinr!it.nruJui : , Slnt crc:::Un:' Sfntului gata stl fie Jua.L i, chen!ind poDPcL pt:l,L{lnui, ca o fi;;H'il dlenin(L <i J:ir;run- prinll cl'l credincios, preotul a spus cele ce
1
cit.~ ndat[t sc'i ntindti pc 'Muc(~nk la !)~lin nt -'~P
l"l''t'>-...
- . F'tel~:n<;-,
(.
u. .. -....n '~~ tnit"
\' t'1l"! ,-,,-.~" 1~d1... \'C
,; . ou'-"'ci, mai cumplit, sii-l baltt. Slugile se schim- ZCU1 Col ce proslvete pc Sfinii SLli., Dupli
bau, b;lt-nd pc Sfntul, iar acesta, optind aceasta, a pus cinslitele moate ale Sfntuc
cu buzc'Ie, f:Jcea rug::lciuni. Duptl aceitsta lui altar, aproape de Sfi:nt.a mas, i au pca poruncit s;llege pc Mucenic de coada unui trecut acolo mai mult de aptezeci de ani.
cal ncnvt1{.L1t i s<llbatic i unul din ostni i neincetat se arc1tau ziua i noaptc<.\ fel
s;i neaicce pc el i pe uli,cle cetii s(t de fei de aritill"i, dcasuora trupului Mueealerge~ dt V<1 putea Calul. i aceasta Hi-~
nicului.
dndu-st', a fost t.irH Sfint'u.l piin toaUi ceDeci) a V(~nit ucc:1sta ln auzul binecrctatea. Iar un narcc.an\ bn-tjocorind pe lVIu- dinciosului si de Hdsto<; iubitorului, marecnnic, a luat o sabie oi. HJung'ml
!X'. Sinl
lui do.mn Alexandru cel Bun, cd ce stiipi'
'
- '
1nda!ii i-a trliat capul. i, a~a, s-a despii1!il nea, atunci, toaltt Moldovalahia i partea
capul ck !rup, Hlsnd sii zadl'la loelil acela mrii aceleia. Accaqta, firid iubitO!' de Mu
intpul Sfntului, neluat n searna mt- ccnici, impreun{t cu sfatul preasri.nitului
Pl'eLmii cu capul. i nimeni din crC'ti;;i nu arhicpiscop i milropoiit Iosif, cel ce,
indrilznea
a se atinge de- rnoateiC l\1uceni- ocrmuia atunci Biserica, ndatii n ti"inris
.
cu l uc In noaptea aceea, l,ns~ rnuHc fclii boie1i, cu dcstu];1 oaste .. la Cetatea Alb.
s-ali vflzut i:u~z.r!Cl la n1oa5t0le Sfntului Iar ci, cu grlibhc~ cu rnnrc cinste, au
!Vluccrlic. i, irf'i biirba\i luminai, cintau adus moalclc Mucc'nicuiui. i, priminclu-k
ci'nttil'i nPgr~iih\ ei\dindti-1 i un stilp dt cu vrcdnictt cinste, mprcunfa cu to(i ,w_vifoc s, V('di;; deasupra tntpului SGnluluL lii boieri, cu rnitropulitul i cu tol clerul i
Ac('asl:l minw1e mul(.i au vzul-o. Iar ci- poporul, I-au aezat n sfnta Mitropolie din
l1!'Va. {':\!'(' HV<':l ca::-1a ~tpronpe dC' rnu1t Suceava, cetatea cJe scaun a Mold(>vct,. n
/):'il ill1!!.niul f.!ttp, socotind c preoii Cl'('-" anul 1402. /\colo. Sfntul fiieta felul"ite Ultinilor vor sil-J ia ~~i sii-1 ngroapc, a luat U!l rnliduiri, prcculi) i plnil .asUizi se dau Ulnrc cu sclgpi i, intin;_-:,ndu-1~ a voit s[t s~ mduiri de ia mormntul situ, tutumr celor
f~e"t.P7.t' PP un"til din eL Dnl' n~cul i siigcatu
z:c almrg<l ln dnsul cu crcdm(ii. Iilr, dupfl
~--au iipit de n1linilt: h. !i si a petrecut asa
o vre-n1c, rnut.ndu-wsq dornnia i l11itropolonitt noaptea. i, fc!;_du-se zi.utt, ac~::i Hnt din Suceava, Ia Iai, au fost duse i
b:J.rblitbn(i minuna,i ~i fltclii!e. s-au fi.cur sJin lele moate acolo.

\,.

LUCHILI1\N

u.'<!<~v

L u n a i u n i e i n :l z i 1 e : po-
menirea Sfntului Muccr1ic Luchilian, cu
('<' patm tincl'i : Ipatic, Pavlu, Dionisie i
Claudiu i a Sfintei Paula, fecioar i mucenii (see. IH).
Sfintul Luchilian a trftil pc Vl"C'l11C'U lui
1\urclian, irnpiinllul Romei (270-275). A
1::\il mai intii n p[tgin[tlak, fiind slujitor
idol<':-<t. bfilrin cu anii. cinstit la fa({\ si alb
la pfu-: locuind aproape de Nicomiclia. Deci .
:,!crtinclu-'<c ci< la idoli b n:~din\a in
llris(os. a primit Sfintul Botez ~i i innoia
la bi'tttin<'\e lilwte(.ca lui, ca a- vulturului.
lipinrlLH(' cu ginchll i cu sufh>lul de dra.~o:-:tcn lui Hristes. i.fiindcii ar[lt.a l altora
cktrlttciunca <;i picrzania idolilor. adudnclu-i la llrislos. prin nvft(fltllrile sale. a
fost prins i adus imlinka clregftlorului Sil-

~--

\'~ll. ~;i. rH'V!:incl t'i s;t st' intd;th::;.l Ja'sllt.fil"Ca idoleasc1t, i-au zcl.rQbit frllcilc, a fost bft~
lut cu toiege i spinzmat cu capul n jos.
i\ fost. apoi. aruncat in lrmni(ii i a afli1t
m:nlo patru tineri. nchii P"nlru credi11(it'
lor in Hristos. i, fi.in:l 'C~li mpt'eunft, naintea dregfttorulu\ i n'imnn::l ricclinti(i
in cretincasca credin(fl; Sfntul ' a fost
aruncut 'in1}Jl'Ptlnft cu tinPrii acei~1, iri '-cuptor nro~it in foc. ele unde, k~ind stmCttoi.
i-au luatosnda cea clC pierzni'l:-.
/. :
Deci. fiind adui la Bizan, acel6ra' li
s-au lftiat capetele, iar pc Sfnl ktu spr\Y
zural. F o cruce ~i ai! t;i-a elat sufk,tul hi
Dumi1ezeu. i era acolo dc' fa(:\ i Sfnta
P.nula fecioara. e~ll'l' in tirnpul drun1ului
purtase grijfl de rfmilc lor, ia1. dupft sfit-
itul !Vlm:enicilor, a avut grij[t ele nioalcl<'
lor. pentru cii era crclintt, de prin(,ii ei. i

PROL OAGE LE
tineree. apoi. indiirtnicindu-sc, nu se va
supune ie. C se zice, la int.iia Carte a m-

prailor aa : .,A fost n Ierusali m un oa-

CUVIOS UL V!St\HI ON

. ~ntru aceast zi, cuvnt . al Sfin"tului


blind
si
smctit
l'l'care preot. anume Eli,
VasliiC cel Mare, despre moarte.
Plftcut lui Dumno zeu, la tot lucrul.b un. i
. Fr~t\il~r. s ne temem de moarte i s
acest~ a,;rea do! fii i v;!zindu-i pe ci. c<l
ne temem i de. focu.l
um?l~t n~u, n~-1 certa, nici nu-i optea, nici ne mfr!coam. S este, S ne temem dt'
venic
c
,
nu-1 mvaa sa se tc;am[t de Dumnl' zeu, i gheenei
S ne temem. de tartar.
nu.-I pedepsc a cu tmagul, ci i lftsa pe ei in f~c, c nestins este.
n-are parte de bucul'ic. S;1 IW temem d~
':ma lm~. iar ci. n nebunie i ncpedep sire ca
se impl'tftcte de lumin[t.
fund. faceau toate rftut[tilc. Deci, a zis IJ~tuncric, c[t nu
viermi, c fr de moarte
de
Dumne zeu. llll Eli, tatl lor : .,De vreme ce ~a ne temem
temem de ingerii cei de la jun~1 ai .nvft\at pe fii ti. vor mu'ri ei de sa- smt. S ne
c nemilos tivi snt. Vai i amar mic
.bt.r. 1 tu Insuti. ~. toatft casa ta va pieri d:eat,
ca Tu Doamn e griticti cu Uirie iar eu
"~um, pentn1 ft11 lat, pentru cii nu i-ai invorbeti mie. 'o. suflete.
v,~tat PP_ ei s1'i se team{t de Dumne zeu." C, Te ~tud, c!nd imi
toate spu1cciunile i
la
de
aza-te
mac:u c_a a fost mul.i ani pnot in Israil i depar.tc
cele tclc. Vai mic cft
e
dupa p.laccrca lui Dumne zeu a vic:uit, ns de la toate lucruril
si pc Duhul Sfint
dt vrenw ce de fiii siii, nu s-a ngrijit pcn~ lcaul Tu l-am spurcat
'
L-an_1 sctbit, Dumnezeul~~. dtcplc snt lufru aclca, nl.u a pierit.
ctynlc Talc i Judeciil ile. C;i, pentru un
Auzit-a ti. oan', fn1(ilor, cum a f.cut:
P~tcat mtc mii lipsesc i mii dc:>parl de dcsDumne zeului Eli in Legea Veche ? Dar ce
fntarea Rmului i de Impniia cerurilo r "J.
~
vom ptimi noi, Cei ce sntem n Legea f - - d e moarte tml voi osndi i. pentru dulara
notri
fiii
pc
.nva
vom
nu
dacft
Nouft,
ceaa. trupeasc. focului s;i nul dau. Dreapt<1
f)!Jn_ bint> '! Pt~nlru aceasta i Sfintul Ioa~ es~e Ju.decata Domnu lui, cft mii nva(<i pc
C:_um d< Aur ZIC~ : .. Cel C!' nu-i nvii(a pc ~nme I eu nu o ascult, mi aduce miinlu1ii.
f~n ~ru, sit fi<' intelept i. acela, mai amar de- . 1m <u le batjoco resc.
CIt tilhnrii. se va osndi, cit t.lharul omoar
Aa vei nct'P<' a gnli inmmra moJtrupul, iar acela. sufletul ." Insii. voi, frai"
ti.i, c;u p~rere de ri\u. Drept accC'a, fra(r.lr .
lor i fiilor iubii. nvi\a.i pc fii votti din
nnmc sa nu cinstii decit dragost ea. C;\
t inPre\l'. la toat legea lui Dumne zeu i la m~It greim. in toate zilele, in toate vre~---Q!Jic(,il ce.! bun ca. primind frica Domnu - mtle, ceasuri le i nopile. Pentru aceasta .
inti'stezp pP voila btdne:ile drag~stc s avem, c ca acoperi t mulimt
lui.
de nu te-m <tsculta fiii n'ii, de pacate. Ce vom folosi, fiilor, mcar dP
voaslt't'.
am dobndi toatit lumea, iar mntuit l!area
apoi sit nu ct i varga ta.
e nu o vom avea ? i ce m folosi
dragost
frailor. inv<1tati pc fiii votri s se de a~ fac_e ci_neva o mas mare, ca s[t osp~
teamft. dt Dumne zeu i s. pn'iscasc obi- teze unpara\ 1 I domni i ar gti de toate ce-.
ceiurile cele !'ele, ca s nu pierii riiu. i voi, lclalte bunt.i, cite i trebuie ; iar bucaJ'ITo(ii, invit(at i pe fiii votri, cei duhovn i- , te~e ~n-ar ~vea sare ? O.arc s-ar -putea s
i nu
ceti. legndu -i prin canoane . C, dac voi mamnc c cmeva din masa aceea '!
zain
i
bunittl
acele
toate
gtit
a
cit
nu-i vei lega aici, apoi, v;1 <tteapt;1 pe voi numai
cei
de
fa[t
ruinat,
i
dar, dar se va simi
ILgturile cele nedezle gatc. Iar, pe copiii chemai. Aa, i aici, fraii mei ce vom spori
votri s;l-i inv;\a.i, pedops indu-i nu numai ostenin du-ne in deert, att de' mult, fr de'
prin cuvint, ci i cu toiagul, ca. acum, s{t dr<lgoste '! C, ffuii de dtagostc, tol lucrul
nu P11limi(i ruine de la oameni . pentru este necurat . De ar avea cineva feciorie
poslirc, pi'ivegh crp, tugciunC"'; prin1ir~ d~
dnii. iat in veacul ce va sft fie. osinclft
oau ar aduce dar lu( Dumne zeu si
di1Hp1euntt cu dnii. Dai' aceasta nu nutna{ strini
roadele sale la biscricft, sau orice alt~ev; 1 ..
prcoi!m S<' cade, cj i tuturor cretinilo1, de ar face, fn1 de dmgost c, toate ca nimic
ca. aclicii. sti-i inve(e pe fiii lor spt;e bine., se arat lui Dumne zeu. c nu arc trebuin

m;

St:) .

Dar, cum sft tac despre faptele drade ele. Sit nu gndeti cft, fr.it dragost e, vei
minuneaz ?
face ceva, vreodat. Iar de vei zice : "Nu gostei, de care i ngerii se
lucrulc el
tot
a
'area
aducto
este
tea
voiesc sit m[t 1mrpac cu fratele meu, dar pe Dragos
dragosaflat
a
care
omul.
Hristos l iublsc" . vt>i fi un mincino s . bun Fericit tstc
a_
precunl
c(tci tP arat pe tine Ioan Apostol ul. tea cea adev(uattt ~i nefttarnic,
e decit
zicnd : "Sfritul legii este dragost ea." zis Stiipnu l, c mai mare dragost
cineva
adic,.
ca,
an\
nu
nin1eni
aceasta
O, ce putere arc dragost ea cea nele..
aproape
pentm
stiu
l
sufletu
punii
biruit[!. i ce putere are dragost ea cea ne- sii-i
Aposto
Pavel
avnd-o
e.
mitsura tii. Nimic nu este mai mare, dect Pe aceast dragost
aprmtu
fact~
dragost ea, nici n cer, nici pe p<lmnl. lul, a zis :. .,Dmgo stea nu
pentru
Aceastft sfnt dragost e este ncoput ul fap- pelui, nu rftspUt!etl' nimfmu i, rftu
Deci,
e."
clevetir
penhu
e
olcvetit
nici
ru,
telor bum. Dragos tea este semnul a toall'i
unul
.nici
"pc
,
aflnd-o
e
dragost
fapta bunft. Este sarea tuturor buntilor. pe aceast
nvei
nu
nici
.
vedere11
lO:n nu se nal. Este implini rea legii. Dta- nu-l vei trece cu
pe
ur
vei
gostea s-a siilftluit n inima lui Abel. Ea vrftjbi, nici nu vei crti. nici nu
1<-a ajutat palriarh ilbt; clnpt aceea. au i fratele trm, cndvn. i vei iu):li, nu numai
pftzit-o. Tot ea a sftliiluit i in .profei. pc cei care te iubesc, ci i pe cei ce te utsc
avnd-o
Dntgost<'a 1-a f;'icut, i pc David, .lca al pc tine. Aceast dragost e sfnt,
udce-l
ce!
pentru
tefan,
c
Muceni
Duhulu i Sfint. Aceasta , nc, i pe Iov 1-a intiiul
zizeu,
Dumne
lui
ruga
intiil'il. i ce s griiiesc mai mult ? Ea, i pc deau cu pierte, se
pcatul
Viul lui Dumne zeu, din cer. la noi L-a po- cind : "Doam ne, nu le socoti lor
mai
gort. Din dtagoste tot lucrul bun s-a fcut. acesta "Ferici t este omul, acela,. care,
n
i
pkttalu
c
ca,
pe
are
o
toate,
de
Cft pri.n ca moarte a s-a omort, iadul s-a ro- nti,
pregtit
s-a
i
a
Acestui
bit i Adam s-a innoi!. Prin dragost e, una fiecare zi crete.
il ferices.c. De
s-au fftcu!, ngerii cu oameni i. Prin dra- cununa . Pc acesta toUngetii
gu.~tP, Rniul s-a deschis. Pmtru dragost e, acesta, Dumne zeu, niciodat, nu se des
!mpi\rii(.ia lui Dumne zeu s-a propovduit. parte, c Dumne zeu dragost e. este. Cola ce
Prin m, pustiPt1t(iiP s-au prdftcu t n nite petrece in dragost e in tnt Dumne zeu pccl'li\i, iar pescari i s-au nclep(il. Ea mun- tnc!ce i Dumne zeu intru. o!. i, prin dra~ .
tii 'ii peterile s-au umplut de cntri. Ea
gostc, toale snt Dumne ului nostru slav,
a !ivitat pc bi'irbai i pe femei, sft wnblt>
acum i pururea i n vecii vedlm,! Amin.
f)(' calca cPa strmt i cu greu!fti.

'1

6 z i 1 c : pomenire a Cuviosu lui Printelui nostru Visal'on (sec. V).


L u i1 a i u n i c i

Sfin.i Pftrin.i, precum pe Sfintul Eftimi<-'

cel Mare i Sfintul Sa va, care strft!uc ean pe


vremea aceea in Bisericii, prin faptele lm
bune, primind de la ei nvturi folo~i
Marele ntru Pftrini, Visario n, s-a n{ts- toarc ..
Intorcin du-se la locurile sale, i-a ales
cut.5i a crescut n Egipt i a trflit n anii Siicesc pe Cuviosu l Isidor
nodului al IV-lea, a toat lumea, din Cal- ndrumtor duhovn
i pPtrece a, ndemn at de acest<"t.
cedon (450-4 51). A iubit din tineree pe Pcfusio tul
asprf1. Dup{t buna sffttuire 11
llristos i a ctigat n inima sa lumina da- la viaa cea
Visation i-a mpttrit sft.rului lui Dun'nczeu. Deci. l'vnincl s se acestuia , Sfntul
cc~i rn1t1ses~ de la
avetea,
toat
racilor
pCtZl'ascft eL L'attt fltinc\dun:..a pftcatul ui, e:l
voie sfintele ne"
bun
de
d
primin
i,
p<irini
llll'l'S s:\ cercdez e Sfintele locuri ale Ierueu. totul cuEra
monah.
fcut
s-a
'alimul ui i. aici, a cunoscu t pe Sfintul voine,
privind ,
zeu,
Dumne
lui
de dri;igostca
Glwras im ele la Iordan, cel ct'iruia i slujea prins
urmind
El.
nenc~tat sprP
un ku. A cunoscu t. el<' asemen ea. i pe alti cu ochii mintii.

HH

_ _ __:le_'_:.:H ~-'-<_> _c~~(;_I':_J_._F_~---------------------

ePlor fitrit dt> trupuri i petrecnd pururea


in nevoin\c ~i in ru.{ikiuni. n linitea pusti<i.
Drept a<'t't'a. s-a invtwlnicit de mari
daruri. 1 s-a dat, n1ai ales, darul facerii de
miritlni ~i al rugttciunii cu lacrimi, pc care
le folosea. spre binelt celor ce veneau la
dinsul cu crcdin(.ft, precum mftrturisca Llceniwl su, Dula. i aa, toi anii vieii sale
nchinndu-i lui Hristos, la adinci btri
ne(i s-a mutat la Domnul.

lntm ac:eas!ii zi, pom~nirca Prcaeuviosulni l'ltrin!elui nostru lhuion cel Non,
er.:nmt\nul m[initstirii Dalmaiion (sec. IX).
Fericitul Ilarion a (;i\it. pc vremea mp[tralilor Nichifor Patriciul, Stavrichie,
Mihai! Hangabt, Lcon Anneanul i Teofil,
luptt\torul impotriva icoanelor, triigndu-sc
cu neamul din Capaclochia i avnd pftl'ini cu numele Petru i Teodosia. Tatl sftu
era cunoscut fmpi\ratului, c[l el da pine la
masa impftrftteasc[l. Deci, dup ce a crescut
Cuviosul. 11 fost- di!l. la coali\, ca s[t n ve(<'
Sfintei< Scripturi. Iar. cind s-a frtcut c:r de
dou{tzcci,dc ani. ~t H'tsal pc taitt i pe n1a111[1,
casa i bogia i t.oaW lume<l, ciupi\ cuvin-.
lui I~vHnghelil'i, i s-a fftcut monah, n m[tnftsl.irea ce st numea a lui Dalmal i, acolo.
a luat 111arPa i ng('t'Pasea rnduiahl. aclictt
s-.a f:kut. schimnic.
Dn:i. avind ascullan, smerenie ~i lini~!<, a slujit n grftdina mfm[tslirii zece ani,
1 i. dupi1 el' i-a cudt\it sufll'lul de loal[l pal ima i s-a luminat cu bunftl[tik. ca soaJpJ<. at unei. cu darul cel clumntzeicsc. s-a
f:kut Uwftlor de minuni. cit. a izgonit un
duh mcurat. can bntuia pe un !nttr.
!Jt>ci, pentru actasta. tgumtnul m[!ll(tslirii
1-a f:ku! ]X' <1 preot chiar fr[t s(t vrea el.
Iar, clupii mo11rtt~H egumenului 11celuia, trecind civa ani, Sfintul a pl<'cat din miin(t<;tire ~ia lncutla locul numit Opsichiul. i,
d! acolo. a 111Prs la tnnttsfirca Cataronilor.
llt l'l, 1W;I iin(.inclu--':0' dt at'tasta. monahii
mflllft'lirii .'alt. au dat dt veste Sfntului
Nichif<lr. l'l' l'l'a atunci paltiarh, iar ac<.,ta.
la rindul sftll, a V<slit P<' mpftratul Nichifor Patriciu, ndtmnndu-1 s[< trimit ca s[t
adul'ii napoi pP Cuviosul. Drept aceea. Cu-

viosul. ascultnd de ndemnurile mp<irahJIui i .ale patriarhului, s-a 'ntors i a fost


fitcut cgumen i arhimadril., eu hotrrea
sinodului, dup cum era acolo obiceiuL
Deci, a petrecut Cuviosul opt ani, piistorind
turma lui Hristos, ca ucenic al dasclului
sftu. Sfintul Grigoric Dccapolitul.
Iar, cnd s-a fi\cut rnp5rat Lcon Armcanul, la anul ll13 i n lepdat nchin[ttiune:t la Siinll'lt iwmw. alunc:i, :;;i Cuviosul Ilarion a fost adus la mniirttt si, fiind
adcn1cnit de acesta, cu o;recarc' fgtl
ca s[l nu ne nchine
duine i ngroziri,
Sfintelor icoane, Sfntul 1-a mustrat pc el,
numindu-1 pc1gin i ca un nou Iulinn, lep
dat de cn~din'ft.
i s-a mniat impratul pentru cuvintele accstt'a i, ingrozindu-1 pC'. el, di arC'
sft-i dea nesuferite chinuri, l-a pus in tcmo vn~mc, aducndu-1 iar, de
ni[l. Dup
faft, la cercetare, i nimic sporind, 1-a dat
patriarhului, cel de un gnd eu mpratuL
anum<' Teodot. cu _perecla Casiter, care
luase scaunul,. dupft izgonirea, pentru
dreapta credin(i\, a fericitului Nichifor.
Acest. 'f<'oclot, mincinos patriarh. a fcut
Cuviosu!ui llarion, acelai lucru, ca i mpratuL nchizndu-1 ntr-o temnift ntunecoasi\ i chinuindu-1 multe zile, cu foamea i cu setea. Deci, ntiinndu-se
monahii i ucenicii s[ti, acetia au mers la
mprat, zicnd : "Dft-ne mpftratc, pe pftstonll nostru, iar noi i fgftduim c ne vom
supune voinei talc." Iar impratul, bucurnclu-se, le-a dat ndat pc p[lrintele lor.
Deci, fiind dus Sfntul n miinftstire, acesta
a Jll'lrccul cltiVa vreme, primind putinCt
cclihnft. dupCt atilca patimi i foame. Dar
p;Himiri, dt mp[tratul,
:t fosl intors spre
V[tznducs'' batjocorit \le cftlugiiri, care nu
~i-au implinit fiigftduin\a lot, a trimis pe
o.staii s[li, ca st1 pcdopseas.ctt pe monahi,
iar pe Sfnt s-I nchidii n temnia din m[tnftstirea F'ancon. i a stat n temnia aceea
:1sc luni. primind mult" nc~cazuri i oc[tri,
de la egumenul acelei mftn[tstiri. Deci, a
l'mt dus, iadt'!, la Constantinopol, din porunc:1 mp:1nllmsc[t. ns, ptitimitorul lui
Hristos, Ilarion. ncascullncl porunca mpfmttului, a fost nchis n altrt mi\n[tslirc,
care se -numea. Ciclovia, unde a fost inut

!'RE!\ CUVIOSUL lLAlUON CEL NOU

eloi ani i aso luni. ntr-o lcmni\.ft murclar[t.


D<' acolo 1-au scos pe . Sfint i. primind
mttltf' bflltti. a tosl surghiunit n eptatca
Protilia.
ntl-acC't;slfl vrcnw, r1tu credinciosul
impiimt Leon, care a pierdut pe muli, a
pierit cumplit, c[t a fost tiat cu sbiile, n
bistrieft, de ostaii si, chiar n locul unde
a fost batjocoriti\ i nlinaUt sfnta icoan[t
a lui llristos, lcpiidnclu-i, astfel, spurca tu!
suflet. Dtci. lund scaunul m.pr[tici, Mihail Travlu, acesta a poruncit si\ elibereze
din legiituri i din temnie pc toi cei drcptcrcdinci<li. Atunci, fiind eliberat i Sfntul
Ilarion. acesta nu s-a intors n 1n[tnf1stirca
sa, scauiwle bisericeti fiind inc.:\ tinute ck
nvft\-Alorii mincinoi, ci a petrecut la o oa-
n)ean bfttrni't credincio.::ls. care i-.u d~1t un
loc linitit pe moi<t sa, Htcindu-i o chilie
~i slujindnci lui, timp de apte ani.
Iar, pc cind imp[triiea fiul lui Travlu,
. lupli\lorul mpotriva icoanelor, Tcofil, la
anul B2fJ, acesta a dat porunc, sf1 fie prini
to(.i cei care mi\rturisiser[t ..crcdin\a lor n
Sfinll'le icoane, ~;i a nceput a-i sili pc ci sCt
lqlt'd<' cinstina : ieoan<'lor. punlndu-i in
ltmni\[l.
At unei. a fost cercetat i Sfintul !laritm, ca sil se vad[t. dac se va supune poruncii impiinltcti. insii, fiindc Sfntul 1-a
mustrat pe Teofil ca pe un p:'1gn i ne
lftlor._ a lunt. o suttt a:ptl'Spnzece toiege 1Je
sp;Jl< i. duprt aceea. a fost izgonit n insula
Al'usia. aproapP de insula Alona. ce se afla
sub crmuirea arhit-p,iscopului Priconisului.
Deci. acolo. Sfintul. s;\pind nll'-o piatl"fl.
~)I-a

i'frLul o ehiliP rnici't


rug(1ciunf H scos tii api1

-ngust[l._ iar prin

i <t pt~trC'CU t etcolo


opl ani. Iar. dt;pft ce s-a s[tvrit Teofil, so(.ia
lui. Tcodora in1p::"irftlt.'H~~\. a adunnt n Si nod.
n anul B4:l. la Conc;tantinopol, p~ toi m:irt urisi!orii :;i cuvioii piirin\i,. ce Sl' aflau
in izgoniri 1 aLt ntrit Ortodoxia, n:'tlind
:;i cinstind Sfinl<le icoane. Atunci, i Cuviosul Ilarion a fost elibtmt din surghiun
)i s-a intor..; 1:-1 tnttnttstirca ~.:1. :l Daln1a(iului. lkci, vit(uincl acolo trei ani de zile
:;i slritluci ne! cu faptele bune i minunile
salt, s--a dus cftll't' DomnuL fiind el~ aple
Zf'ci ck ani.

815

Fn accaslii zi, tuvint despre cum se


cade s stii.m in biserief1.
Venii de ascultai, fiilor ~i iubiilor
frai, i eu vft voi spune vou cii n

mei
biscdca lui Dumnezeu V<~nincl, trebuie, cu
mare paz:i i cu fdea lui Dumnezeu, sft
ascultm cntarea n vremea Sfintei Liturghii i sft nu vorbim despre cele lumeti
o biserica lui Dumnezeu. Cii, tot aa, i
naintea impftratului celui pfunntesc, supuii stau cu fricii, s nu le g[tseasc[t lor mpratul vreo pricin. i atta srguin au
pentru mpratul cel pmntesc, .cii, naIntea lui, nu ndrznesc si't priveasc nici
mf1car frate spre frate. Iar ele ar privi apoi.
inelat[!, lnpiiriiteasca mnie l i pedepsete.
Deci, pe ct ni se cade nom\, iubii fm:i.
stnd. n bisericii, naintea Jui Dumnezeu.
s[t nu vorbim unul cu altul nicidecum ci
'
'
doar s avem mintea i inima la cele de
sus, lund parte la cntare i la rugftciune.
S(t nu faci strmbtate biscticii, vorbind.
Ct>rtnclu-te, rznd si dormitnd piirndu\.i-se c[t nu grcl'ti; ci, mai biJ;e, ascllltft
i ia aminte ce grttieti i toalft g11ija s[t o
lPpezi n ilcea vtcn1c, ca Uliul earc vrei s{t
ptimeti pe mpratul tuturor, cft mprat
al mpiimlilor este. Deci, cl'i ce voim s[l nt
mintuim, trebuie s[t fim cu mintea curatft
n ceasul 1ugftciunii ~i s nu gindim la clccrt<iciuni, non\:.legnd nelftrile i mcte
ugurile diavolului; Oare, nu cunoatem
noi. cu c!tt clreplHtt nduc< Dumnezeu mnia Sa i pecl<'pse~tt pe cei Cl' greesc ? i
asupra celor ce nu ascullft porunca p[lsl<nului '! C1i cei nesupui; cme nu uscu!Ut
dt preoi, mmt pf1cat fac. Ci\ ci zic : .,Nu
tim a cnta." Vii intreb, ptnl.!u ce nu tii'!
Vei zice: "Nu nelegem cele c2 se citesc
n biseridL" Voii, oaie, sii vii spun voutt,
de ce nu .nelegei ? Pentru 'c11 venii rar
la biseric, iar, in ceasul slujbei, voi sta.i
afar. glumiti i rdei. i aa vii adunai
laolalt.[J, nu ca sti v[t .facei mai burii, ci.
mai rM, cum spune Sfntul Pavel ; pentru
aceasta nu inelegei cele ce se fac n biseric[t.
Cci, dacii venim la bisericii, sCt aducem jertf lui DlUnneZC'U pentru piicatelr;o

------~-------~-------~~..."_.._-..,._.,.

.PHOL OAGEL E

noast n. a ef'iot vii ~i a el' lor mori. ~[t-1


multumi m plntru bineface rile primitt>, ca
s,-, innoinscft Domnul in noi h<1rul Sfntulu i

L u n a 1u n i t' i n 7 z i 1 c : pullll'IIIrca Sfintulu i, sfinitului 'l'codot, epis-

copul Ancirei.

Duh. prin imp;irlirPa cu Hristos, i s ne


nl<ireascft pc calea mntuirii . Dumnez eului
nostru. slav[t !

Intru aceast zi, sfinitul Mucenic


Marcelin, pap al Romei (t 304).

Ac:esla a lr1tit n Ancira Galatiei i. a


.
Papa Marcelin a luat scaunul Romei
lost pitit. cfttrc dregfttor ul 'l'eotechi , c a d~tp Sfntul Gaie, pe vremea mpriei lui
Sl'os lruputilP sfintelor l'lt'oan, cele arun- D10ciLian ~i in zilcJp cumplitl 'i prigoniti a
caiP, in lac i le-a ingropat . Pentru aceastft crPtinilor, cnd. in treizeci de zile, au fost
l:~icin<i a fost adus inaintea dreg[ttor ului. ucii, in Homa, aptesprezece mii de crest, acolo. a zis cu indnizne ahi c, dei este tini. b;irbai i femei, cu felurite chinut~i.
stmplu i snwrit. ns{t. pl'nlru credini\ si Fiind prins, deci. i Papa Marcelin i adus
mrturisina lui Hristos, Pste mai prl'sus i naintea lui Diocle.ian, s-a tomutde chinuma1 put<'rntc dleit impftm\i i lumii. Pentru tile c<'!e cumplite i a pus lmie pe altarul
acPasta. dtci. I-au b1ttut cumplit, apoi, I-au pi\ginesc i <t adus jettftl in capitea Vestei
sptnzum r sus. pc un lemn, i I-au slrunjit i a lui !sis. i, imp[uatu l. dindu-i cinste
pl' coaste~ i, ~n sfrit. i-au l<iiat capul. i pentru aceasta, I-a mbrcat pe el ntr-o
a~a a luat kncttul cununa Mucenici lot. pC'
hain;i de mult ]We, .5i I-a numit prieten
VITmca lui Diocleian impftratu l.
al sftu. DL'ci, intorcind u-se Marcelin la casa
lui, plngea i se tnguia cu amar, precum
oar;cnd i Sfintul Petru Apostol, cind s-a
ll'padat de Hristos. i se osndea pe sine
Sfintelor
a
singur st ruina, ca unul ca, pe muli
p:iiimirc
i
zi,
attashi
Intru
.
ii intrise n credin i i-a ndemna t
alii,
l\1uccnic femei, Chiriach i, Calcria si Maria.
la muceniccasc nevoin, iar el a -czut n
Cai,
Chiriach
Hristos;
lui
Pk
Mwni(
cumpliUt lepdare i i se zdrobea inima
Cezareea
cetatea
din
nespus.
k,ria ~i Maria. au fost
Pait'slirw i. inv;i.a!C' n credina lui Hl'istos.
Pc. vromea aceea, in ma Campan iei
cit un oatccan crctin. Deci; lep[tdnd u-sc :;i in eetatea ce se nun1ea Sinuesa a rost un
dt .il'I't ('(le t'l'il' L~rilp alt' idolilor. s-au apro- sobor cluhovni_ce;c. la _care ~e aduna~eni
piat de .Hristos ~i s-au boltzat. i locLiiau 1BO dL' cptscopt I preo(I. Dcct, la acesy satntr-o l'olibtt, pelrl'en d n l;kere i rugn- bot a alergat i Marcelin i, imbrcndu-se
du-sl'. lui DumnPzcu. en sit se sting cu n sac de pftr i presftrindu-i cenu pe
lotulll1~tlftciu_ma ido!Pasd t:iar ctedin(a lui sine. a intrat in sobor. la prini, ntru sf
Hristos s stdtlucm sc<i in loaU\ lumm ~i, rimarm inimii. i. stnd cn un osndit
va sft inet>tezp pri.l(oana asupra cretinilm. inaintea lor. i~'mftrturisea deschis pcatul,
A~a Vil'uind. in posliri ~i in tugftciuni. au inaintea tulumr, i multP laerhni vrsa, plinfost pirilt la efqwtl'ni a slujitol'il or de idoli, gind i tinguindu -s<' i cei'nd hotrre de
care> IP sill"a P"" l"ie ~ft se lepede de Hristos juclccalft asupra sa. Iar Pi i-au grftit : ,.Singur. cu guta !it, judeci\-!<' pe tine. Din gura
~i .sa of' inl'hinc idolilor. Iar dl' niddecu m
n-au nut sft facft acl'asta. DE>t', cl1inuitc; ta a icil pftcatul, deci. din gura ta s ias
au fost in bft!i'ti l'fu[t de milft i. n acell' i judecata . tim dt, nc i Sfintul Petru,
l'hinuri. ~i-au dnt sufll'te]p lor ih miinilt din fricit, s-a lepdat de Hristos, dar,. plnlui DummzPtt.
gnd cu amar. a ctigat cea dinti mil dC'

SFINTUL .MUCENIC Mi\nCF.U N

- - - - ------ -- ------ ------ ----- ------ ------ ------ ---la Domnul s[tu." Deci, Marcelin a hotrt
asupra sa o judecat ca aceasta, zicind :
.. Slrftinft de mine fac treapta arhieriei cea
sfin(ilft. de care nu sint vrtdnic. i dup<1
nH}arle~l Jne.a, trupul n1eu sft nu se dea
obinuitd ingropri, ci sfic lepdat cinilor, spre mincare, iar cel ce va ndrftzni
sft-1 ngroape .pc el, acela sfdie blestema t."
Dup soborul acela, Marce!in s-a
ntors la Homa i luind n mini haina cea
ele mult pre, pc care o primise de la Diocleian, a alergat la mprat i aruncind -o
naintea lui, 1-a mustrat pe el i a blesttcmat pe zeii lui cei mincinoi, iar, pe sine,
sP m:\rl urisea, plngnd , c greu a greit.
t)pci, umplincl u-se de mnie, mpratul 1-a
dat la chinuri, apoi 1-a osndit la moarte.
i a fost dus. astfel, fericitul Marcclin ,
afarft elin cetate, la tiere, cu nc trei credincioi. Claudiu, Chirin i Antonin , iar,
dupft dinsul, Vl'nca preotul Marcel, care
avta sft ia, dup Marce]in , scaunul de episcop al Homei. Pc acesta, mucenic ul lui
.[Jrislos. Mmcelin , dwmndu -1, l sftuia s
fi tan In erl'clini\. i a poruncit .ca trupul
':'tu. ninwni sft nu ndr[tznm scft :1-l ngropa
in pftmint. ci, sft fie aruncat, ~pre mncare ,
ltt ciini ... Cft nu sint vrednic, zicea, de ngtopml, onwncasc<i, nu sint vrednic s mii
prinwasc ft pl' mine pfunntu l, de vreme ce
n~-<un kpftdat ele Domnul meu, Fdttorul
ccrului ~i al pfnnntu lui." Iar, dup ce a
ajuns la locul cel de moarte, sfinitul Mucenic Marcelin s-a ,rugat eLi ndejdea cea
in Iltislos Domnul. Care primete pe pftcftto::>ii <.'t i l'<' se podlitsc. i cu o~rclie i-a
Intins grum<tzul situ spre lftiere i a mul'it
plnlnr Hristos, de Care, de frica mor\ii. S<'
ltp,-tdasP. i au fost tiai, impreum i cu el,
si al'l'i trei brbai : Claudiu. Chiri.n
~i Anton111 i mt fost aruncalP trupurill '
JW l'im.p. fr de ingropan '. Dup citev<t
zilt. insft. trupurile lui Cl<tudiu, Chirin
i i\ntonin. luindu-lt credincioii. noaplt'a. 1<-au ingropat . In1 lntpul lui M<trCPlin. nil11('11i nu i:ndt:l7mf':t s:1-l in .i
sft-1 ingroapl '. cit \Tl'l\1<' t'l' d ptt<PSf'
blestl'm. ca sft nu fie dat trupul lui
ingropftr ii. i a zcut pc cimp treizeci i
ase de zile.
i s-a ar[tlat Sfintul Apo;lo-1 Petru, lui
Marci'!. noul pap[t, zicindui : "Pentru CE'
1

!111

ngropat , pn acum, trupul lui Mar~


celin" ? Gri:iit-n Marcel : "M tem de blcstcmul lui, pentru c pe toti i-a blestema t,
ea nimcni si\ nu nclri\ztwascii a-i ngropa
trupul lui". Grit-a Apostolu l :"Oare, nu-i
aduci ilminlc de acea scriptur. Cel ce se
smerete, pc sine se va n[tl(a ? Deci, ducndu-tc, ngroap pc el, cu cinste. "Iar Marcel
papa, sculndu -se, a mers i a luat cinstilele moattc ale Muconic ului i le-a ingropat
n gropni\a Priscilei, cea de lingi\ calca Sabriei. Aa s-a sfrit Sfintul Mucenic , papa
Marcclin , Utsnd chip ele podlin(, multora
din cei ce, n acm vnme, cdeau intr-un
pi\cat ca acesta. C;i muli, atunci, nfrico-..
:;inclu-st de ehinmi. Sl' 1<-p:idau de Hristos.
Iar noi slflvim ntcgrftita milostivi re a lui
Dumnez eu, acum i pururtca i .n vecii vecilor ! Amin.
n-a.i

ntm aceast zi, cuvnt deSJll'e un printe


Daniil.
Acest printe D<miil, lepftdind u-sc de
lume, din pruncie, vieuia in pustia ce se
clwmnft Schit. Iar odat, venind barbarii i
lundu-! pc el ca rob, a petrecut n robie
vreme de doi ani. dup[t care, un oarecare .
om, iubitor de Hristos, 1-;;t rscumprat de
la acetia. Insri, clupft ctftva vreme, iar[ti,
au venit brubarii i I-au rob it pe el i, i
nndu-1 n robie ase Juni. a izbutit s11 fug
de.' la ei. Deci. iarcli, a tn.'ia oartt, nvrtlind,
I-au robi! ]1t' p] i-1 chinuiau cu multe oslenl'ii i bftlfti. f[trft ck nici o mil. Iar odat,
luind o pjatdt. a Jo\it p;~ un pftgin barbat
i 1-a omort. bt. dup<i ce a sc<ipat astfel
d: b:ubari. pfuinklt D:tniil, c:"tindu-sr de
fapta <tccasta, a ucidetii, pc care o fcuse;
s-a dus la Akxandi ia i a spus lui Timotei
patriarh ul dc"pte cel:: inUmpla te. Iat' pa-.
t riarhul, auzind. 1-a certat pc. el, zicind :
.. Durnm'z ett, can !.l'-a izbftvit pc tine de
dou:1 ol'i dll<l b:ll'bati, putl'a, i a treia onr,
si+ Il izbtiv<.'asc:'i. lnsf1, ceea ce ai fftcut., nu
cst( ucidl'rt'a . pf'n!ru cft o fiarft ai ucis." Intrind. dupft aceea, ntr-o .corabie, pftrinte1c
Daniil a ajuns pinft la Homa, spunnd i
p<tpei dc,sprP n!mplm ca aceasta. i ceea
ee i-n spus -patriarh ul Alexand riei, i-a rus-

l'HOLO Al;ELE

, '.'papa . zidndu-i .: .. Bine i-a rfts. ns pe patl'iarh ul Alexandl 'ieL'' Apoi, dudndL1-se la Constant inopol la gres, la Ient"tlim ~~ la Antiohia , a ~>pus patri<uhilm' cde
de~p1e ueiderea "ccta. Deci, acclai euv'int
auzind de la toti patriarhi i, s-a intors in
Alexand ria ~i a zis ntru sine : "Daniilc.
Daniile, fiindcii ai f[tcut ucidcn', (i se cade,
~i ip nsui sft fii ucis." i, ducndu- sp l<t
judtcfttori. a zis : .,De vtcmc ce, sfdin
du-mft cu ein<'V<i, ~i luind o piatl'ft. l-am
uds. penl.t;u <H:<'ast<k1, vti rog. s[t n1ft da{.i pe
OliiH~ voievodu lui, ca stt n1~t <Hnoare, jJenI!'U tt<'ithna ce :un fftcut ~i. a~H; .s(l settp de
osnda teu vc~nic{i." Deci. auzind .tH~P<lsta.
judceftlorii 1-<tU inchis in tl'nllli(ft ':'i a st<tl
. acolo treizeci dl' zilt, pin[t cind au fpus voievocluJui celc'de(l pre dinsul. Atl!nci. voi<'\ocl'ttl cl'l<t l-a scos J.W l'l elin tomni(ft i 1-a
intrebat eum a flicut. ucidetc;t. i i-a spus
lui btrnul tot aclc'Vftrul. Iar voievlJdul,
mi.mmn du-sp ele ~ocoteala bttlrinulu i. l-a
slobozit pe l'i, zicndu-i : ..!~ti slobod i
roag;'i-h' ~i p<ntru mine. ava !" Deci. a zis
b:'itrnul intru sine : .. Nftdjcltticscin iubirea
ciP oamoni a lui Dumnez eu, c:l, de acum
pPnhu n Sa bftu!urft. nu-mi vn mai socoti

1. LI n a i LI n i e n !! z i l e : aducerca .cinstitcl or moate ale Sfintulu i marelui Mucenic 'l'codor StratHat .

fapta mea ca o ucidere. lns, ele acum, mft


voi .da pc mine cu totul lui Hristos, ca, n
to<Ile zilele vieii melc, sii slujesc unui lepms, n loeul uciderii pe eaream fiicul-o."
Deci, lundu-i pc unul din leproi, i
slujea lui. i zicea in sine : "De va muri
lt'Prosul acesta, apCJi, mii voi duce n Egipt,
~i-mi voi lua altui n loc-ul 'lui." nsft, clu
g:'irii din Schit nu tiau, cii biitl'nul avea pe
acd !t>pros i nimeni, n singurtatea aceea,
nu <tvt>a cum sft vad:! fa('a loprosulu i, n
afadt de btrnul singur. Iar ntr-una din
zile, a chemat bftt.rnul pe ucenicul su, cn
sii mfmincc pine, dupii obiceiul schitenil or.
i, din purtarea de grij[t a lui Dumnez eu,
a uitat uile casei deschise i slujea loprosului aceluia. i era putred tot trupul Jcprosului i mul(imp a r[uiilor cumplit. i,
mergnd ucenicul la biitrin i af'lind uile
casei lui deschise, !-a vzut pc el cum slu. jc.n pe lPpros. Cii, lund mincare a din chilia lui. o aducea i il hriinea pe kpros. Deci,
uecnicul , v{tz.ncl minunat ul lucru pe care-!
f:1cea b:1trinul. s-<t mirat, prcmlftviml pe
Dumnez eu. CPl ce a d~tt. att de mare rb~
<1:m, bCttrintJ!I'i l'a sit slujtascft. ntr-acl's t
fel. lc>prosului aceluia.

c.t~! eu icoana h.ti, ~l.espn' care mfpturis ese


Simtul Anastast e Smmtul t Sftntul Ioan
Dama.sch in. i minunea a fost aa : Este
un loc, departe de cetatea Damascu lui, ca
Sfintul mare Mucenic 'feoclnr a pti la patru mii de. pai, cate se numete Carmit pentru Hristos, pc vt'tmea pginultri ,,at, unde era bisPrica Sfntulu i mare
Mucempftrat Licinius. n cctal<a Iraclia, unde' nic Teodor StratilaL Acest loc, I-au
luat
Sfintul era cln':ittor. Iar \Temea sfritului turcii n slftpinirc a lor i au inceput
a losftu a fost. -in ziua ele B a lunii flhruarie . cui acolo, au intrat n biserica
Muccnic ului
t\cun1. in aceasU't lunii i zi. se cinslL~te i au pngrit-o CU toate nccurii(i ilc. Cii
au
aclucc.rl'a l'institl'!m !'alt moa.)lt., din ceta- bgat in t'a dobitoac ele ,lor i
femeile i cotea Iraclia, in patria lui. n Bvhaita. Crt. pii lor. i;li era acolo, Inchipui
t JX' peretP, cu
aa~~ poruncit Sfntul lui Um, sluga sa, c
vopsele, chipul Sfntulu i nuue Mucenic
ruia, la pfttimire a lui, i-a zis : .. Trupul meu Tc>odor; i. ntr-o zi, ezn muli
turci n
sii-1 .duci n Evhaita, n -tara sh[unoilor bisctica acPPa i vorbind intre ei,
unul a
mei." Deci, ~el care va voi sft t iC' toate crlc luat un arc ~i n sftgealft i ncotdn
du-1, a
despre aecst Sflnt. sft dtcasc1t piitimin a !.ras in icoan .. i s-a nHpt sftgcata
n
lui, eea pc larg scrisft. Noi, aici. \'om po- umiirul cel drept al Sfntulu i i, ndat,
a
nlC'ni minune'<! cm lnminati i, can s-a flt- curs singt din icoanii, ca dinlr-tm om viu.

CUVIOSUL ZOSIMA .

minune, turcii S"'<'lU viirsat, nct a udat pmntul cu ele. Apoi,


mirat, insii n-au ie.5it elin bisericii, ci locu- cernd o cdelni, a umplut-o cu crbuni
iau n ea, mai dcrpartc. i erau acolo clouft- aprini i cu tmie i a cftdit pe toi cei ce
zc-ei ele saracit1i cu femei!,e i copiii lor, i, erau acolo. Dupii aceea, s-a ntins la p
11 .pu(inc zile, ca lovii ele o amarii moarte, . mint, n chipul crucii, i a nceput cu ru to.i au pieri(; Iar cei ce locuioau afar[t din gciuni i cu laude <i milostivi pc Dulinncz eu.
bfserk:ii, n aceeai vn~n1c, .au rn1asnt.regi Atunci, Archesil ae l-'a ntrebat : "Pentru
si sfmtoi. i spune Cuviosul Anastasi<t ce te-ai tulburat aa ?" Iar el, cu mare
Sinailul , des]Jre
icoana acce~1, .pc care n- ,;las, a rft~puns : "Glasul nfricoatei sfr
_
susi a vrtzut-o, ctt cr~l pc oa unnc de ~tng<.\, mri i al cderii Antiohic i a rsunat in
cm~c ,cursese din ran. Aceas!{t minu.nc a auzul meu i in urechile mele, a ptruns."
fost spre nfricoarca turcilor cl'lm Jwcrc- Iar Ardwsil ae ~i ceilal(.i ce erau .acolo, mi. dincioi, iat nou ii. crcc!incioi.Jor, spre ih- nunnc!u -sc, au nsemna t, scriind ceasul
vftftturft, ca s{t til;P cii datori sritcm a acela, ntru care Cuviosul a spus aceasta.
cinsti Sfi.nlP!c icoane, cft prin de. ni sc cl[t Iar, dup[i aceea, degrab au aflat dt, .chiar
a tun ci s-a ntmpla t tot ceea ee zisese stai Iucreaz[t ntru noi, darul cel minunat <ti
reu, ciici Antiohia a czut in vremea n
Dumncze ul\!i nostru.
><;;-'
care staro~ul, plng.nd , a vestit cderea ci.
Inri, Cuviosu l Zosima, ntr-o oarecare vreme, mergind la Cezareea , avea
Intru accastl1 zi, via~a Cuviosul ui Zo- cu sine un asi.n, care ducea lucruri-le
Cusima fenicianu l (sec, VI).
viosu!ui, cele de nevoie. Deci, i-a ieit n
Cuviosul Zosima era de neam fcni- eale un leu, care, rfupind, asinul, s-a dus
cian, din Siidi, un sat din Fenicia, ca la do- cu el -n pustie. Iar Sfintul Zosima, a plecat
uzeci de stadii clepiir!ar e de 'cetatea Tiru- dup el. i, dup c-e leul a mnoot asinul ~i
lui. A.ccsta, in via(a monahic cascii dcprin- s-a siiturat, s-a apropiat de el stareul, t,
znclu-s< cu nfrnare a, cu postirea i cu zmbind, i-a zis : "Deci, aa, 1prielene, -calea,
alte fapte bune ce slrftlucca u la dnsul, att acum, imi este mai grea, fiindc de b;ltrdt ti1arc dar si-a dobndit ele h Dumnez eu, ne(.e, am slftbit i nu pot s[i duc n spate
inct.. nu nun.1ai cft era !ibcJ' de toatii iul- povara pe 1carc o puneam pe asin. P_?ntr~
bur;n<a, in cugetul lui, ci i pe cele ce erau aceea. sii por(.i tu sareina .acoasta. daca vrct
H sc<ipi de mine, dei este mpotriv a firi~
~'ij fie i pe cele ce se f[tccau n locuri ndcpiirtalc, le vedm, ca i cum ar fi fost talc lucrul acesta. Iar, dupii aceea, ie ,vct
acolo mai nainte~vrtzftlor fiind. Iar m ntoarce cftlre nftravul tftu Cel dintii, sftlnftstit:ea lui cra aproape de acelai sat, Siidi, batic i ele fiarii." Atunci, leul, uitndu-i
n care s-<i niiscut. I s-a ntmpla t, oclattt, minia sa coa fireasc, a ncopui a se gucnd tra n Cezarcea Palestine i, unde, in- dura pe lingii dinsul i a se, face blnd, ca
tr-aeea vn'tne, c-rJnuia, ca episcop, cuvio- un mii~!. i. prin nsiii gudurare a sa, a
wl Ioan Hozcvitu l, dup numele miin[tsti- :ufttat semn de 'asculiarc . Iar Sfintul Zorii !Iozevi care era J;JU departe ele Ierusa- sinta, punnd p<' Ieu povara, pc care o ducC'a
1im, lngft calca ee duce spre Ierihon. El a~inul, acl'sta a dus"o pn la porile Cczafusese luat. fftl'lt voin lui, i sfinit episcop, rcci, unele>, Sfntul, lundu-i povmu, a slobozit iar;1si fiar:t n pmlie. Pdn aceasta s-a
1wntru via(.a lui cea -mbuniitiiitii.
artat
puterea Domnulu i cca nemrginitrt,
Intru aceeai cetate a Cezarcci . viccare supune tobi:lm Si. n ascultare , chia.t
ui~t un O:ti'('Can biirbat, de bun neam.
anume Archcsil ac. drcgrttor cu cinstcn. m- n fiardc cele sftlbaticc . Pc de altft parte, s-a
podobit fiind evlavie i cu to:tte faptele ar[tiat, cft omului celui mbunftliiit,
care
cele bunt'. La at~easta era g;Izduit Cuviosul se supune
cu aclevftra t Domnulu i, toatli
Zosima, fiind primit ele dnsul' cu C'instP.
In vnmt'a cnd a ciizut Antiohia . star(~(ul a cealallft f:\ptun1. dei nccuvnt iiloare i
n<'cput a suspin<t, a St'. t.np;ui cu gteu i <t ncn(clcgftloatc>, i se supune. i C'n, lui, i
ofta elin adincul inimii. i attea lacrimi a ii slujete. i, n sfrit, se arat i sfinenia
i,

vii~nd acc~1

'

----------------,

l'HUL UAt;E LE

Pftrinl elui nns.tru Zosim a f'enidanul. Drept aceea, slav:! fie Dumn ezeulu i
nostru . p(m!ru loatC', acum i purll!'C'<l.

in~Iepciunii
cu preul a

este a ctiga nelepciune, i


tot ce ai, capt<! pricep erea.
Caut-o PP c:t i le va inl(a pc tine. Cinslelt-o pc ea, ca s le cupdn dii i s dea
t('l'..;.'_.:j.''
.
. 'li.' -, ' . . . 1

mpulu i lftu ~unun:1 binC'cu vinlalft si te va


.J~..! -1'! !""~-d- .;.,l.",_l,...~-~
. ~----~
- . -.. --~-l:J_.
- . ---).: ..;_.,_ ... _-,J.::-~-'. "" ....)}-_-.\-.V.
........... . .
. .
impodo bi cu dirtdPmft de mare cin~te. Aslntm aceast zi, cuvint din Vildcle lui cullii. fiult. i prinw
lc cuvint ele mele i
Snlonw n, pentru inv(itura fiilor~
anii vietii talc se vot nmul( .i. Eu te voi
inv:1(a calca inelepciunii i te voi purta
.,Ascultai. fiilor, invft(M ura tat:11ui. i
pe cftile drcplftii. Cind vei merge , paii ti
luai aminte . c:t s:1 in(eltg e(i sof'olin(.a
nu
vor ovfd i chiar de vei alerga , nu te
(Pilcle 4, 1). pentru cii dar bun vii dau voH,
. cuv.i.nlul mt'll .'ift nu-l pftrftsi(i. Cii. i ('li vei poticni . Tine cu ti'trie nvtura i nu o
am fost fiu. asculli ilor al tatlui meu si pftrftsi ; pftztlt-o, c ea este viaa ta. Nu
iubit eram de maica ITil'a. Ei mit inv(:t~t apuca pe calea celor fr de lege i nu pi
pe drumu l celor rfd. Ocolete-! i nu merge
~i-mi ziceau : O. de s-ar inrftdf tcina ('Upc
el, trC'ci pc alturea i du-te mai depart r.
I'intul nostru n inima la. Piizr.~te porunc ile
Cft ci nu dorm, pn nu fptuiesc tul i
i nu le uita. Ci.5ligft-ti ndapciunea i sft
nu Il' aba(i de Ia graiul 'ik gul'ii rnclt-.' nici nu-i pdndt somnu l, fiirdelcgc i bea~! vin
cf!pfttal prin asupri re." Iar pe .noi sft ne
sit treci cu veclen~a cuvint ul. n1eu. Nu lcizbveasc Dumne zeu el in toate aceste a.
pftd~t in(clep ciunca i Pit !! va pftzi. IuA Lui este slava, acum i purure a i n
b(tP-o i ta te \'a pftzi JW tim. InccpM ura Vl'Ci Vl't'ilor. Amin.
>

u li :i i Il li i 1' i li . !) z i I c ; JlOilll'nirca celui intru Sfini, l'rintele nostru


Chiril, ll!IJl al Alexan driei ( + 444).
J,

In ziklt' lui Sapori e, mpfm atul pcraproap e de sattil A7.a, era un oareca re
preot, Pavel cu numele , plin de bogie,
avnd n bisl'ric a sa cinci fecioar e, fg
duite lui Dumtw zeu. Aces~ca ermt mpodobite i slrftluc ilc cu lunli.na virtuilor,
ziua ~i noapte a luc!'nd dup:i porunc ile lui

DumnPZI'U. Pavd lilurgh isind i cntnd


impreu nft <.:U Pic slujba, i pstrnd ceea ce
i sr ela elin lucntl mfnilo r lor. Iar uriloru l
dt binl'. diavol ul, ncsufc r.ind sporire a lor.
cm dupft Dumne zeu. vznd obtea lor
. tT!'Scnd nwreu i cft se strduia spre cele
mai bune. a prLgftlil prin cineva , s se dea
cit veslt lui Tars, magul impftrf ttesc dt se
aflrt un preot cretin, plin de bogie l;ii c,
de vnie<;lr sft oi~fi!!t' bogft\i a lui. sft-1 :"!duc
~ilor,

Sfinltt' l Chiril a tritit pe vreme a mpftralu ltti 'l'eodo sic cel Tinftr (40B- 450),
nepot de sor[t fiind lui Teofil. arhiep iscopu l
Ahxan dril'i. i urma Ia scaunu l acestu ia.
i\ fost. inc{t. ~;i apftdt or al ackvft rului la
sfinlltl i t'P] d<' :Il tnika Sinod :t foa1:1
lunw;t. ,.,,~:-a adunat Ia gf,s (l:ll) i a sutpal Jl<' l'ftu t'l'('dinciosttl NPsloriP. eal"' rf1 :pincliS<' multt hule impotr iva Stftnin "i
noastn ' .. N:\sc(tloana el(' DumtWZl'U. Dc(i.
slrrtluc ind n multi' bune ]ucri'll'i, s-a mutat:
1':1l!'t' Domnu l. l'onwn ina lui sl' fac<' i la
lll ianu:uit. n1pnunf1
Sfintu l Alanas il' inainte
a ~a, itni~r:..~J:1L\ cu fl'dcar de l't' 1:.. arC"
"C'I 1\!1 ar<.
inso(il oan, care fecioar e, nelepdindu"sc
cko Cl'l'din(a lor, el m putea s dobind casc{t
loatft avutia lor. dndu-I t pt ele spn tiiiPt'l'
D:cL
ndat'Ct. J.::nt aclu" tw Pav<'l ci .. fatf1.
1nt ru anastr t zi, pomtn irea celor inci
in1prt'llllft eu fteioattJp, ~i cu toalft a\'Pria
i't'cio:u : 'lhla. 1\Iariani, 1\'Iarla, Maria i sa. Atunci
. intrind satana in inima prcr)1-:nata ( + :l<Hi).
l ului.. acLsla a zis cln vrjitor : .. Pentru

IHEA CELOR CINCI FEC!O.'\IlF.: TF.CLA, ~li\Hli\NI, ~1/\HT.\. ~!AHIA


!.ENi\TA
------------------------------------------------------.---- ------------------ ------ ----- -----POMEN

ce ai luat banii mei, ncfftci ndu-(i

l'U

nici un

ru ?" ~f acela, rspunznd, i-a zis : "Pentru cii eti cretin i nu pitzcti porunc i]('
tmpfrriiteti." i Pavel i-a zis: ,.i ce~mi
porunceti sit fac'!" De Il' vei inchin a soa-

rdui i \'l' ni inca sin!-(P elin jl'rl.felc idolr"il i.


ia-!i ale talc i du-te la casa ta." Atunci .
ticlosul, cftupncl imprLjur i vftzindu-~i
avcrc.a sa, jos "zflcind. a zis : ,.Fuc toate
cite-m i Vl'i zice." i. inchini nclu-sc soarelu i.
a mincat elin jertfe sin!-(clc. lm. dupft C(' a
izbutit in scopul su, m;tgul a zis cMre
Pavel : .. !ndupl ecii i pl' feeioar l'l; cel impreunf"l cu tinl'. sc1 facti ceea CP . ni
fiicut tu ~i s:"t se insn(ea scii cu b:"trh:l(i i, <llunci. ]ua(i-v ft bogft1ia ~i mcrge(i unde vrei.'' Drci, PaVl'l. apropi iml-s(' ciP ftcioan . k~a zis: .. Vr:\jil orul,
luind banii notri. m~-a arlus de fa(ft,
nclem nindu- ne sft facem voia impft-

ratului , i, .aa, ne va da inaooi toate alP

noastn . i, iat, cu am mincat . i nm bftul


di:1 sin!!Pk j~rtHm ~i m-am i11chinal
soarplu i i .foculu i. Deci. prin mine, vft indmmn: 1 i pe voi sft face(i aceast a i, apoi.
sft luai ;tlc voastr e i s plecati ." Iar fecioarPl P, ca inlt-n unirr. m<ti intii. scuipin d
ln fata 'lui, i-au zis : .. Ai rull'za l tu a farP
ncea"l a i a ne .indt!m na. incit, i pe noi ?
!atit, c[l un al doilr<t Iuda, le-ai m{ttat,
AC(']a pentru bani, dind la .momtc pe Tnviif,i\lohtl i Slftpin ul nostru . clar ci~tigind
banii, s-a spinzu rat. dupft ce L-a vndut
pc El. htlft, i tu, ticftlo,ult, ca un al doilea
Iuda, pentru bani, (i-ai picrdu l sufletu l ;;i
ai aju.ns a cuget.a, ca bogatu l acela, ce a\'l'a
muli bani i zicea : Suflete , ;ti mult'.' bunhlftli, mfminc ft, bea. \'esl'letc-lr. Pcntru
care lucru. a auzit : Nebun ule, intru
aceastr1 no11pte. vor cere suf!Ptu l t.fnt, dr
la tinP. iarii cdl.' ce ni gi1lil, ale cui vor fi '!
(Luca, 12, 20). Deci, i(i zicl'm (ie, st.ind
inainlt a lui Dumne zeu, cftami ndonft in\implflrilc, ~i a bogatu lui ~i a lui Iuda, se vm
implin i la line ..,i, iarfti, I-au scuipa t JW
el in fa(ft, en ]Jl' un lepdat.
Atunci , din porunc a magul ui, au foc;!
bMute fftrft dl' crutan . multe Cl'asur i, fel'ioarcl e. care suferin d toilgcll'. ziceau :
.. Noi ne inchinf un Domnu lui nostru Iisus

821

Hristos , iar porunc ilor mprteti nu ne


p]pc[un, i f<'i ccm ce voieti." I<u magul ,
une!Uncl in toale chinur ile, ca s cltigc
b<tnii lui Pawl. a hnl:"trit ca. prin mi.na lui
PavPl. sft se taie cu sabia capete le cinsl ildor fldoar t', socotin d cit Pavt'l nu se va
nvoi a fal'(' al~ear.;ta. lat. cb\crt aceast a s-iu
fact\ va ctiga d lo(i banii. . dat fiind
morii i Pavel. impnu nft cu Sfintel e fecioare. Dcei. tkftlm ul aePla. auzind aceast a
i. iarfti. cftuf ind imprP jur i vft1)indu-~i
averea . a zis: .. ll'~tc 1oa1<' c'itc-n1i vei porunci." i. luind sabia. a venit aproap e ciP
J'ecioan. iar Sfinlc' k. vttzi.ndu-1 s-au inspftimintat i cu un glas. au zis ctn el : .. Tic:\.los.de. pftSiol fiind. ai ieit impotr iva
turnwi talt. ca un lup si!lbali c. ea sft tw
nmDri P<' noi''! i\t:t,ta este Sfit"tu l Trup i
Singe al Dnmnn lui nostru Iisus Hristo s, pe
l'al'l' il primim . din tll'cllratclc talc miini '!
S{t ~tii e[l Sabia la. nourt 1'w e ..;t_e viafl Vl'~
nicft. i noi. l'tt ;~ckvftml. ne duct>m la Domnul nostru lius Hristos , iar tu. precum
mai inainte !i-am spus. c!Pgrabft iji Vl'i
pitrcle sufll'tu l. impn'u n: cu bogft(.ia. i le
Vl'i duce spn pl'<'tl'nttl lftu Iuda.'' i\ces!P a.
i all(]r. i-au ,l!rftil. i [:kinc!. ele 1i1ai nti
ru,t;:"lt'illlll'. li s-at! lfli:d. dP Pl. ea.pdt' ll'.
Atunci . a zis mngul 1''111'<' tl : .. Stt :;;tii. Ptnl. cii. la nici unul elin oamen i. n-<N11 vzul
aceastr t i.<cusin(ft i istl'(im e a la. Pnntru
ac:<tsla. frtrtt ~tirm imp:"tr atului. nu le pol
clibcm . Cft. \T~tindu-sc lui. prin mine, ciPspre line. inlrum arc cinste te va pune. Deci.
acum \Ts<'ll'~tl'-11' imprcu nft cu noi i miine
climine a\fl vom fac~ cunosc,ut cele pentru
tine." Iar lil':\lm ul arela a nhpun s: .. Stt
fie, pncum ai porunc it.' Iar, in noapll 'a
ac(~m. magul . lrimilnd. pt slugile sale, le-a
porunr it s[t hgr gruma1)U] lui Pavel cu q
funit i sft-1 spinzu n. i aa, cu silnicit,
i-a leprtda t sufkt.u l sftu. Iar diminr a\a, intrind la el m<tgul. duptt ce 1-a aflat. ~pinzu
mt. vorbra cu c<ilali ca i d.nd Pavel, singur
s-ar fi spinzu ntl. i a porune it sft-1 pogoar e
i sit-! munc( ' spn mnca re ciinilo r. i.
aa, au ltwt sfrit cp]c mai inainte zise, ele
c[tlre Sfintel l' fem~i. prl'alic fllosul Pavrl.
indoiti mrKtrlt' sufcrind.

l'HULU i\GELE

Intru aceast zi, cuvintul dh1 Patcl'ic.


Cuvintel e cele bune, din comortra cea
bun a inimii sale, le scoale omul. Iar, dacTt
cineva nu-i va cur.i inima sa de cuvinte.
tcle, apoi, nu va putm s<l griasc lucPuti
bune. Cci, chiar de ar socoti omul si\ gr
iasc asculttorilor, ncprimit c i snt cuvinlcle lui i lcpltdatc . fiindc 11-au darul
Sfintulu i Duh. Deci, cel ce voiete srt fie
folositor cuha prin cuvintele sale, ,si\ cear<l,
de la Dumnc7. cu, har spre dt\<;chidcrca gurii sale. Precum Sfntul Isaia zice :. .. Domnul mi-a elat miP limb. dr. nvi\.turlt, ea
s;1 tiu cnd se cade a grfti cuvntul ." Cft
zice : ,,Ascultai~M pc Mine, ca sii viezc
intru bun;lti sufletele voastre." Iar, la
Pilde, zice : "Faguri de miere snt cuvintele cele bune i dulcea\>et lol', vinelccal 'e ele
suflr>t." Pcnl.l'U c graiu!'ilc , CC']c spre mntuire: fa.c vindccal' e sufletulu i. i, cel..nc"
ltJ:I: 1n Japlt'. afl Da!'. Sft iubeti ,l(Ul'a ce
gnuell cuvint<' bune, c;\ buzele cC'lc dulci
acop<1r inima mhnit;!. i iari: ,.Cuvint.ult:l'l :~ptu a.(;1 innia, im limba n\l'lepttlor grtuete ee!~' bun('." i iarc'ii .; "Din
buzPle clrc,p(.ilrll', picun'i nk]c,pci unP, iar
ru1:a. CtJor smerii, izvorte clarUl'i." i
tarat : ,.Din roadl'lc gurii omului. se va
.lm1ni sufletul ele bunMii(i i, dup;\ oslellr'ala gurii lui. I R<' va l'ihpii\ti lui. Pentru
ctl buzc'IP cpJ-C' <ldcvc:'irate, .ndn:~pt-caz.:1tn;1;._
turia lui i cei ce voiesc a fi smeri(i, se vor

. L u n a iu n i e n l () z i 1 e : po. 1ncmrca Sfintulu i, sfintitulu i Mucenic 'fi~


motci, episcopu l Brusici (sec. IV).
Cclatta Brusil'i este in .pi\r(.ilc Bitinici

1n hotar cu I'rigia s,i cu Mocsia. In acc,ts(<"t,


.
cctatt, pc Vl'emea r[tU-ctcclinciooului mpfrra~ Iulian,. cel lepdat de cl'ccli.n\(t, a fost
episcop Sfmtul Timotei (:lG!-:JG :l), care,
pcntru cur(.ia i sfin.cnia lui, <i luat, de
la Dumnez eu, clal'u] facerii ele minuni. Si
pslorca duvohnic cs,te JJOllorul su, ([tll1.rt

veseli." Iar David zice : "R.'lpuns-a inima


mea cuvnt bun" (Psalm 44, 1)" i "Domnul va da cuvint cu putere mult, celor ce binevcst csc" (Din Liturghi er). i :
"Doamn e, buzele melc vei deschide i gura
mea va vesti lauda Ta." (Psalm 50, 16).
Jnc, mftrtul'isete cu -tftrie i Pavel, zicnd :
,.Cuvntu l vostru, n toat;l vremea, s fie
cu dar, dres cu sare, ca sft tii cum trebuie
s rspundei fiec;1ruia " (Colos. 4, .6). i,
e{ttre romani : "C doresc s vft vd p~
voi, cn s vli dau vou vreun da!' duhovni cesc, spre ntrirea voastr" (Rom. 1, 11).
i iari : "Rogu-vr t dar, pc fiecare din
voi, fra:ilor, mingindu-v pc voi, ca stt
umblai cu vrednici e dupft Dumnez eu." i
cel ce se tie pc sine, c a luat dar de mngiere, s[t grftinscrt, dar, cu s.tncrit n1intc
i s;1 zidcasc[t i pe alii, ca s{t nu fie i el
osndit, pl'ccum acela ce a ascuns t<"llantul.
Iar,, cel ce n-a luat un dm ca acela, ele la
Dumnez eu, s tnc<l i sft nu scoat nit:i un
cuvnt deert din inima sa, ca niciodat s[t
nu audft : "Inl', 'P1tc1t!osului. i-a zis Dumnezeu : Pentru ce tu povesteti clrcpt(ik
melC' i pui aezmintul meu ele kg2 in
g:_na ta '! .Cil tu ai urit nln1(Itl.um i ai kpadat cuvmtel e Melc" (Psalm 49, 17-11!).
Pentru e<1 omul cel bun, a' zis Domnul :
Din comoal'a ce'l bum1 a inimii sale, scoate
cele bune." (Matei., 12, 35), adic Darul
Duhului Sfnt, ntru Hristos, Domnul-;:;-;;slru, de la Care i noi, o, dac am lua toate
bun<ltii iiP. 11. C;1ruia este slava .acum i pu-.
turca i n vecii vecilor ! Amin.

cluincl boli!t', 'cu pulcrea cea clalit lui de Ia


Dumnez eu. i,. luminnd cu invft\<Hunt
turma sa, nlorcco la Domnul pc mul:i nt:
credi.ncioi.
htlian ,i
imp<1t'nt
venit
Ci
ce
du.p[t
Iar,
.,
"mceput a prigoni cumplit BisPI'ca lui
a
Dunmez cu, atunci, Sfintul Timotei. s-a osl.lnit i m;ti mult cu pmpovi\d uil'ca cuvin'ldor lui Dumnez eu, ntrind pe cei c!'cdin c!oin crcdin[t. Deci, aflnd de clitisul, piigu1U] Iulian a trimis s-1 prindft si la in' dinsul.
111 1.emm1a .1 mu 1ti veneau la
c1us

cind era el n lan.uri. iar el ii inv\a ~11


in !Iristc!'s, adcvftl'at ul Dumtwzl 'tL
i, a fost ini iinal i lulian cit actasla. f?i
1-a opril JlP Pl sit imk dl'spn nunwh lui
Ilristos, dai' Sfintul Timotci nu a ncclal
sft-i imp]inea scft dai oria, propov;\ duind.
frltlmm;'i,JW Mnluito rul. i.rnniinclu-st,
impiitat ul a trimis pc un slujitm al su i
i-a l(lial tapttl Sfintulu i Timnl!'i n lt-mni\[1. i aa. vrl'clnicu l pftstor s-<1 aduc; jtrtfft
Jl'' sin<'. primind cununa muctnic il'i. nlru
:lm11 lui Ihhlos. Dummz ul nosll'u.

cread

ntru al't'aslft zi, t'U\'inl dt la Isus

Sirah.
Nu le cetla cu cel puternic . ca s nu
cazi vnoclatrt in miinill' lui. S[t nu le jucltci cu omul cel bogat.. ca si\ nu-i ingi'CUnczc \il' 111<\surn. Pnll'u cft 'j)l' muli i-a
pierdut au!'ul .~i inimile rcgilm' le-a aplecat.
Sit nu It sl'[tcl<li cu omul ed limbut i s:1
nu pui 1)(' focul lui ltmtw. Sft nu le .nso[Pli t'U nmul rftu crescul, ca sit nu :;c tw-

t'in..:tcascrl

Intru anmslft zi, pomPnir ca Sfin(ilm


~itH'I'nl<"i i\lcxaml nt i i\nlonin a ('j :w:l:lO:i).

au fost din satul Cot'dam.


Sfinta Antonin a petrecea viaa ei n cur
\il' i cu einstc. DPei. fiind prinsft de drcgft1orul Fi si i ncvril1d s se lepede de Hrisl os,
nit'i ;;{t :;Ju jtn~<:~'t iclolilrll'. a fo,t du :<i c:u
sila. inlr-o casft d( c!PsfPinal'c. i. slind
zilt~_,. i s-a arf'ttat,
~teolo, nen1111Cnd trei
nmptm o luminft, .~i. fcndu-se tund
mart; s-au clcschis uile casti i s-11 1'1tcut.
t~lns din cpr ctre ca. nclemn nd-n stt st
scoale i s;\ ospftkzo . A.poi, a fost dus. iadti, nainlta clrlgftto rului i, ncplccnc lu-sv
a jertfi la idoli. a fost c;1lc<tl<1 in pieioatx' i
sabit cit ltmn. i. ioar[t~i. a fnsl.
bttlulft
dt' dt'sfru. In aceasUt easil..
l'tlsa
in
ndustl
ing<rului. a inimi Akin;t
prin dtscoJwr
xandnt i. pcnlru virsta lui l.inti\. c(J era
. cit dou{tzcci i lt'ci de ani, s-a prcf<leut d
. llll'l'(.(t acolo J)cntni pcat. Deci. a scos-o.
[l<' ascuns. pe Sfinta din cas(t, acoperin du-i
capul cu haina lui. iar l'l a rmas n cast1.
Ptsle puin limp, v;lznclu- se lucrul acesta.
I-au dus pc Alexanel tu la clngfttor. i. nlrcbnclu -1 jJt~nlru ce a fftcul accm;ta, muCl'nicul n-a t;1g<1cluil. ci .a m;\dul'is it pticina cu in~ui gura sa. i. n1<ti nl.ii. a fost
bttlut cu >abia ciP lemn. Apoi. prinznd ~i
pt' Sfnta. le-a Utial clcgPl<'ll' minilot i picioarelot i. unginclu -le trupul'ile peste tol
eLI catran.'! c-a dai brnci nt.J-o gl'oapft t:U
foc i. acolo, i-au luat fericitul sf.irit. i
~;, f;\n prftzmiit'l'cL lor la mimftsl.irc<t M<txiAcetia

cu

'llin. care csle in Con~lantinopol.

strfnnoii

trli.

Sft nu ocarttti {Jt'

omul cl'l ce se intoai'Cl' de la pcat : sit-i


:1clLH'i aminl cft lo(i sini<'m vinovai. Sit
nu nccinslrti JW Vl'l'Un om la b:'tl.l'ineilc
lui, pcnliu c(t ~Hu insu(i vei imbfttl'in i. Nu
tt~ bucum cit moal'tta vrttjmaului .tu :
stl-(i aduci aminte cil to:i' trebuie ii<l murim. S nu tl'eci cu vederea vorbele nc
IC'p.ilm. ci. la pilcltlc lor, opl'ete-lc, pcillru cft ele la dinii wi deprinde invi\(fttu ra.
ck~ptt cum si't >'lujc~t i la rei 11111i m:tri. S:'t
nu It tkp;\ri<zi el; la pnnmcilt bftll'niJm.
JX'nlru cft ~i Pi s-au dtprins ele Ia pftrin(ii
lnr. cil. ciP la ti. vi inv:1n in\l'lc-pc iunca i
ind<'mn area cit a ela rtt:>puns bun la Ill',oi~". Nu atil,a c<"tdJVllii p:"i~{linilm. (''' stt
nu .It arcl<'t fbefua focului lot. Snnu aJUngi
pin(t la ~;f:lllii cu omul iutt la mnir. ca si"1
nu Jil' o cutsii nt ins;! nainiPa buz('lmt ;tlt.
Sft nu dai impt'llnll ll mmdui. l'l'lui mai tan
cll'cil lin<', si. clt vPi impnimu lit. soeotch
imptumu t ul t:il pictdut. Sft nu fii cheza
pcslt' put<n~:t t<1. iar. clacrt ai clitt chczftie .
fii cu grijft. ca va lrebui s{t pl<ltc~li.

Intnt aceasl.-1 zi, l'itvint


Ioan Gur~de Aur, ca sft nu ne
nu ne cftki\m jun1min tul.

al Sfintulu i
~urfun i s

Dropt at'<'t'a. clacit cl'i ct! mint, p(tt inwsc mult<, apoi. t:l'i ct-i caldt judunn lul, oan. nu vor pfttimi '! Cf1, dnc:\ numai
pentru rspunsul simplu ce n zis fPmeiit
<tCl'l'it. a lui Anania : .. Aclcvlira t. cu ntt mn
vinclttt (nrina, vtt jum\i i dtlca.i jurmn
tul. cll' t'C' fel ele osnclft vei fi vrednici ?
~~sll' potrivit sft arftlft<lll, af;tftzi, i elin Legea
veche. cumplitu l lucru <il clci\rii ele jurii-

'
I' HOLOAGELE

824

mint, cii zice Zaharia Proorocul


,.Scccn1
se pogom, lungit de douzeci de coi, i
'nallft de zece co:i", pogorre care arat
gmbnica nvlire a pedopsei, ce urmeaz
c<llcrii jurftmintclor. Findcft acei mul.i
coi nsenuwaz groaza i m[trimca relelor.
!ar, fiindc vedea secera pogorlndu-se din
CPr, aecafito .n~Pinna judecata, care se pogoar de la Judectorul cel de Sus, iar chipul sccerci, arftta pedcapS.:t cea frtr de
f;6lpar('. C prccun1 S<'ccrn, <jriunde ar ct1dea, aduce pierzanie, aa i urgia, care se
pogoar asupra celor ce se jur i calc jutmntul nfricoat este i acei oameni nu
.vor putea scpa, dac nu i vor ndrepta,
mai nt.i, faptele lor. Cit, dei nu sntem
pPd<"'psi.i inelat<'\ ce ne purtitm, pcnttu
aceasta, s<l nu fim fr tcam;l. Deci, CPi ce
greesc mult i snt, mai mult nepedepsii,
decit pedepsii, aceia snt datori s se team

Luna lui iunie n 11 zile : Jlomcnhca


Apostoli Vartolomcu i Vilmava.

Sfinilol'

1.'

!,

Sfntul Vartolomcu a fost unul din cei


doisprezece Apostoli, alei de Mntuitorul
i trimii de El, ca niartori i 1mlrturisitori.
ai faptelor i nvft(.ilturilor Lui, n lume.
Deci, dupft primirea Duhului Sfnt, sor(.ii
au cftzut asupra lui i asupra Sfntului
Apostol F'ilip, s mcarg;1, mpreun, n Siria i in Asia de Sus, pentru pmpovfiduirea
cuvintului. i umblau, uneon, unpreun,
iar, alteori se de<;pr(.eau prin cetft.i i,
apoi, iar Sl' ntlneau i -nl<ll'Ccau pc oameni la .Dumnezou. Mai trziu, li s-a alfttumt i focioara Mariami, Som Sfntului
Apostol Filip, i toi trri strbteau drumurile Libiei i Mocsici, bincvestind Eva.n~
ghelia lui Hristos. S-au dus, apoi, n Frigia, ajungnd n crt<atea Ierapole i propoV<1duiml aeoln, cu mult srguin\.ft, pc Hristos, de vreme ce .nchim1roa la idoli, n acea
cetate, era n mare cinste. Lucrarm lor a
atras mnia slftpnitoriloi, care au hot[nit
s-i piard. L-au prins mai nti, pe Sfntul Apostol Filip, care, fiind spnzurat cu -

----:---------------"--

i s se cutremure mai mult, de vreme ce,


le cresc lor chinurile, i aici i dincolo. Pentru aceea, dar, s nu c.utm dac sntem
sau nu pedepsii de Dumnezeu, ci, s cercetm singuti, dac n-am greit, fiindc
dac greim i nu sntem pedepsii, apoi,
mai mult, sintem datori a ne .cutremura.
Muli s-au jurat i jurmntul 1-ail clcat,
dat, mcar c au scpat de osnd pnft
acum, sit nu se semccasc, pentru c i a
teaptft scdnirca dinilor. i, poate, unii,_
chiar i aici vor ptimi i nu vor scftpa de
pcdeaps;1, chiar dac, nu pentru greeala
aceea, ci pentru alte greeli, osnda mai
cumplit avind. Pentru aceea, dm, s nu
cltUtm dac sntem sau nu ped<'psi.j de
Dumnezeu, clcndu-se jun1mntul, ci, sft
cercetm de n-am greit." Dumnozcu lui
nnstrLI slav, acum i pururm i in vecii
vecilor ! Amin.

SOBOHUL i\IUIANGHI,LULUI c::\VH!ll,

825

li:'l. unei: ., avut r'.>kg el<' im;lftlur;-t pe un monah strftin. Iwcunoscut lui. care,. inSaul, cLl care. mai trziu, a fost marci< tl'nd, a rftmas n chilie n noaptea ,\ceea.
/l.postol Pavel. Sfntul Vamava Sl' mai Deci, la vrem<'a Utrcniei, sculndu~se, -au
chrma i Io~if. dar, cnd a fost primit. el<' eintat amindoi rinduiala slujbei. i, cind
Ii'ristos, intre cei aptezeci. i s~a schimbat au -.:tjuns la .. Ceea ce <\)ti n1ai cinstitrt".
numPie in Varnava. Dupft ce Saul a cunos- fratPle einUt numai .. Ceea ce eti mai cii1cut P<' Hristos . .Sfntul Varnava a dat o stit dect hentvimil'' i celdalle. pnf1 la
bunl\ mruturisin clespr<' Pl Apostolilor i sfrit, adit:(t, obinuita i vechea cntart a
crqtinilor, can se temeau el< Saul, fostul Sfintului Cosma, fftetorul de cntri. lm
lnr ptigo'nitor, dindu~se pc sine clwza pen- monahul cel strftin fttcea alt nceput C!il:rttni el ; i, aa, .a fost primit Saul printn rii. cint.nd aa : ,.Cuvilw-st- cu adcvfthtl
~ii tl' fericim Nft~eittqare. d;c Dumnezeu. cea
cr,tini. A propov{tcluit. .apoi. Evanghc<lia.
impteunft cu PaV<'l, nsotindu-l n Antiohia. puruna fl'l'icitrt i . pna nevimwati\ i
in Cipru, in Frigia i la Sinodul Apostolic Maica Dumnezeului hostru." Apoi, a adu
din Ierusalim, unde. pitgnii care vPncau la gat i ... Ccea ce eti mai cinstiUt", pn la
sfrit. Auzind aceasta, fratclt s-a minui1at
ctTclint. au fo<;t scut.i.i de rinduielilc mozaic<'. Sfintul Vnrnava i-:t sfrit vhta n ~ia zis cti'l' cl'l Cl' pt1rea strin : .,Noi c1J1slujba Evnnglwlid, fiind ucis cu pil'tn de tfun nllmai .. C<'ea ce cLi mai ci.n~titft." iar
pi\r:ini, n insula Cipru. patrin sa. ciitn' de .. CuvinP-. <' eu adevrat" h-am auzit niciodalft. nici noi. nici cei mai dinainte dl'
anul 64.

Pentru ak lor rugciuni, Doamne mi- noi. Deci, te rog. scrie-mi i .mic cintarea
aceasta, ca s o cint i eu Nsctoarei de
luiete-nc i ne mntuiete pc noi ! Amin.
'Jumnezeu." Im cda. I'[tspunznd a zis :
,Sf1-n1i aduci ccrncaltl'i hlt.i-c,-ca Stt scriu."
i ftatelc a zis : .. Nu am nici cernealit. nici
Intru acl'aslii :r.i, soborul Arhan~lw hirtit'." hir mpnahu\'1 cel C<' pfu't'a strin.
i-a.zis: ,.Ad-mi o fh;pcck". DLci, fmtele.
lului Ga\'riil.
alergind. a aflat o ltispedc. ele piatr i i-a
AcPsL sobm ~i s[ub[t!oarca Arhanghc- adus-o. Iar sldtinul,luind-o a scris pc ea cu
lului Gavriil au nceput a se \in(, n sfintul degetul si\u, acl'a cntare "Cuvine-se cu
munt al Atonului, la o chilie a m[m[tstirii aclevftraL" i. o. minune. att dL' adnc s-au
l':mtocrator. chilk ce Sl' numete .. Axion :-:tlp.nt slovtlt pi lP~pC'dca acc<'a tare, ca i
estin". la locul numit: Adin. DC"ci. a nceput cum s-m fi scris pc c<,tr moale. Apoi, a zis
a se face acPast prrtznuin.\ datoritrt Blinu- ftatrlui : .. Dc-acum nainte, aa s[t cntai
nii pe cm<' o vnm povesli .,cum : La schitul i voi i toi dn'pf<TC'el incio5ii." i acestea
Protatul, C<' se afl(t ling(, Carc'<'a, aproap<' zieind, Arhanglwlul Gavriil s-a fcut nede locul m<'im'istirii Pantocrator. este o V{tzut. cr, ('l'a Sfntul inger, trimis de la
,al<' mHn'. <\'ll"l' 111'<' mult< chilii. DPci. la Dmmwzeu. ea sft descopere .cnt~trca aceasta
una din chiliile acelta, care era inchinat[\ ngcrC'asc, eare este pro,iplcut Maidi
Ad<ll'mirii Ni\scfttoarei cit Dummzell. lo- lui Dumnczl'lt. i el<' atunci, prin.ii no5!ri
cuia un icromonah bfttrin i mbuntit, fnc sobor i praznic i Lit urghiP. n fiecare
it1lnrl'tmft cu un ucPnic al sftu. i. fiindcft an, l<t act'a chil il' de la Adin, penttu ponwei'<; obicl'iul si\ se fac;\ priveghere n fie- . nin':t minunii accstPia. cino;tind i slftvind
care Duminic. la acel schit Protatul. in- pe Arhanglwlul GaVI'iH,
txtrc, ele la incoput
tr-una din simbct<', seara, vt'nd s{t mearg(t
i pnft n sfrit. s-a artat dumnezeiesc
b(tt.rinulla privcghPt'<'. a zis ucenicului su :
..l"iul<. l'U m{t duc s[t ascult privegherea. dnt[uL( al Nftscfttomei de Dumnezeu, hrftdupft obicei, iat tu ri\mi la chilie. i, pre- nitot -i slujitor i vesel binevestitor al ci. .
cum vei putea, slt citeti rnduiala ta." i Aa a slujit i spre a descoperi cintarea
. aa s--R dus. D(-~d, dupft ee a ttocut seara. aceasta., a Maicii lui Dun1nezeu, ca unul C(\
iatft a bfttut cineva n ua chiliei~ iar. fra- numai lui, pentru toatC'. i se euvine acmstft
fclc. i:tlcrgnd, i-a deschis i a vzut c era slujb:l.
0

capul n jos i btut cu pietre, datorit mulimii lov:iturilor, i-a dat duhul.
Sfintul Vartolomeu i fecioara Mariami, au scpat, ca prin minune. i a
mers fecioara sft binevcsteasc pe Hristos,
n ara Licaoniei. unde. a murit pentru crcdinft, iar, Sfintul Apostol Vmtolomeu, nvftind n Arabia i Peisia, a ajuns pn in
ara ndeprtat a Indici, purtnd cu el
Evanghelia lui Mat<'i i ntemeind acolo
biserici. De acolo, s-a intors in pt1rile Mlirii Negre. Deci, ducindu-se n Armenia cea
Mare, a crctinat mult pop01, dregtori i
pc nsui mpt1iatul locului, Polimic. i,
uneltind pgnii. au dobindit de la Astiagis, fnttl'le mpitratului, poru!1ci\ 'P~'n!ru
prinderea Sfintului Vartnlomcu. Pe acesta
I-au chinuit cu mulc caznc i, ri\stignit
fiind cu capul .n jos, i-au t(Liat. capul n cetatea Albana. din Atmenia cea Mare.
Sf,ntul Apostol V<tmava. a fnst unu:
din cei aptezeci de aptezeci de Apostoli
ai Domnului, nscut i crescut n insula
Cipru i numele lui se tkuiete ,Jiul mngierii". Se istorisete c, n tineree, el ar
fi nvat la coala vest.itului dasc1 ,Gama-

;((,

-'.

ll''f

~--

________

1' H (! L () 1\ (; 1: L 1:
----------- -----. ----------:------.-.

Deci. clU]Xi c;~ .a venit bfltdnul cii' la


.privegherc i a intrat n chilie, <l nceput
ucenicul lui a entt~, dupfl cum ingcl"lll ii
poruncisP, ~i a ari\t<ll. b:Hl'inului sf1u i !tspeclca. cu ingereasea scrien' si.lpat[t. Iar el.
auzind i vznd aceasta, a rfunas uimit ele
minune. Deci, lund amndoi ll'spt>clca cPa
scrisit ciP. n,qcr, au mc1s la schitul Pwtatul
i au ari\tat-H la intiisliltiiloru l Sfntului
, Munte i celorlali bf1trini ai obtt'scului
sob01, pnvcstinclu-I c toate cele ce se Utcuscrii. Iar ci au slf1vit, i.ntr-un glas, pc Dumtwzru ~iau mul(t.lmit Niisciitnani de Dumnr'ZL'U, pcnlrll :tccastil pr:a<;][tvilil minum.
i. nclat:l. au trimis lespede.~ la Constantinopol, la patriarh i la impmt, artn
du-st prin ~crisori. toatf1 cuprindPn'>a acestei minuni. ce s-a fftcul.
Deci. ele atunci. dnLarca acmsb :ngcroascft s-a dtspindit n toat lumea. ca sit
se cinte Mnicii !u.i Dumnezeu ..ciP ci\tre to(i
drcpt.crcdincioii. Iar sfinta icoanii a Niiscittomei cll Dumne;"eu. ce se :tf!a n Biscri<'a chiliei aceleia. n eHrc .s-a filcut n1inunm. s-a adus. ele chin pittinii Sfntului
iV'unt'' n biserica Prnkllul. i acolo Sl' afli\
pin:\ astrtzi, aezatii n Sfintul Altar. dtastlpra Sfintului scaun, Celui cit nts, ]Jl'ntru cft.
inaintc.:l i,t:nanei acesteia, s-a cintat i11ai
nti. dt dlrP 1\l'lmnglwlul G:tvriiJ. entar!'a. Jar Chilia n nceput a st numi .,Axion
est in". ad!ctt .. CuviJH'-~~r ,ct!' .adevtlrnt." i
valea in carr se afl chilin, se numttt cit'
ctn~ toti. pinli asl<1zi, .. Adin". can' nscnlnc'azfi cinf~trP, pcnt ru crt acolo s-a cntat.
1nai intii. dnt.nrea ncc.:tsta. cuvenitrl M.aicii
lui Dumnezeu.

Intru at'l'astii zi, l'UVint tli.n Evan~:lwlia


de la LUl'a, despre bogatul cel [;iri\ de nume
i despre si\ racul Lazf11.
Boga(ilor, milostivi sit fi(i. ca sf1 nu
moteni(i toate et.e IP-a motl'nit bo,qatul
acela. Iar voi, Ct'i sltrnCi, li\uclnd pP DumllC'Zt'U, sol n'ibcla(.i Iwcazurilc. cn. prin ele,
>1t v:\ ,invrPdnici(i de ct'lco ale lui Laz:\r sflracnl. 1\ fost. zicp Scriptura. actst Lazftr
in kntsatim. foarlt' sftmc, eup1ins de o
IJr>alit gtTa i. pe aceasta, Domnul. ca pilclft.
1-a adus. I<:ra. cleei. llll om bogat. mbrft

..__.....,..

,
---------

cin::lu-st in podir i avea. totdeauna. la


mas:i. multe bucr~te i pahare aurilt~ i f
cea m:pt(t' n toate 7..Jclc. Dat unele este
nunwll' bogatului act'!uia '! C. nicieri in
Script.udt. nu se poatl' ;lfl<I. ce, O!lH.tl, f:irif"
milostenie. e ca omul ff1rft nunw. Iar zgrct'nia cl'lvr boga(i este pricina ; atHa slavft
i bogit(il' avea. iar numele nu i se poate
afl.a. c l'l'a ea un pom cu multe ftunzt.'.
dar fiirft de road[t. Im s{mtcul acela. Lazftr,
zflcPa bolnav pc gunoaie. inaintea porilor
bogatului. dorind sit se satlll't' din fllriimiturile. JW can k mncau cinii lui. Nici doctor nu avta. doar dinii i lingeau rnilt
lui. lnc:ft. nh u tnwk ca acC'siPa fiind. Laz:.ir 11-<l ci rt it mpotriva ne mi !os ti viri i' ~i
ncomt.'niti i zgircrni\oi bogatului. Iar. la
moarll', ele atitacinslt~ s-a invr<'clnicit. nct
a fost du cit nr.:cti in Jmpttri\(it'. Dar. a
murit i bogatul i I-au ngropat. E<:te adc\':\mt cft. viu fiind <'1. n,qropat era sufletul
lui, dt i purta trupul ca un mormint. iar.
dup ct a murit. s-a pogol't n iael.
Deci. ric!idndu-i cehii sili din imi.
fiind n w;inclit. a v;hut. de deparlt.. JX'
1\\-raam i JX' Laz[H cu dnsul i. stdgndu-1
a zio; : .. P<'iriniP Av1aam. miluklt-mfl i
trimite pe Lazitr. ca sCH11i .n'iconxtsc limba
cu vrful dt,gl'lului r-iiu. cft mh ard in vftpai .a acenst~l.'; Dar. oar(', p()ntn1 C(' n-a vrtzut pe. Lazr. lngit alt Dnpt. ci lingi1
Avraam '! Pentru act.ca cii. Avmmn a fost
iubitor ele strttini. i pc cl'i .Cl' trcctau i
adttct'.a n ca!'.a :-:a. Iar bogatul ~lC('la. nici pt~
slrflinul CC' z[tct':l n curtrn ~~.n nu J-;n \,zut.
Dar Avraam :1 r:'ispuns: .. Fiule. ac!t1-(i
amin!C' ctt (i-ai luat Cl'le bune n vi<i(a la."
!atit, n in(Pl<Jwiunt aVt'<JDrnplu l. ci\ nu
ht zis: ..Nt'milostivul P i r:'iulc la inimf1,"
ci i-a riispuns : .. Adu-(i aminte. cft tu, n
via(a la. JXntru pu(iiiul bine ct. ai fcut.
mult{t ndcst ula re i si avit ai luat. Iar Lazftr.
pentru puint'lc lui pilcatc. a riibcl.at. rclc!L
tlCCiqt i, acun1, se n1ngi.il~. iar tu eti ars
in v:'ipait.. i, pestc toate acestea. intre noi
0i voi. este o pri~p<tstic man~." Prin aceasta
se mat:'i despiit(irt'<l p;'tcii.toilor ele cef ,
dn.pi, ]Jl'ntru ci\ dtsp(tr(itc au fost i voile
lol'. ncrt :;;i accnst<l s{t se ~~ ie .. c(l cel ce a
asuprit. vcdt' JW cel asuprit. ele. el. in i~t'
fel de :-lavi1 este. lar:i~i a zis : ,.Hogu~m:i (ic.
pftrinte Avraam. cit sf1 trimiti la casa (<J ..

SP. !Oi\N GUHA

Deci, s urmm i noi pt' cei ce fug


de dregiltorii. Cci, acum, nu rl1ai ndrept
cuvntul meu cfttre to(i, ci numai ctn~
ct doresc drPgfttorii. Dac cte~i c a ...
DumnC'Zt'll tsle a[cgcrca. apoi. s nu CI'-,
\.t'l.i. . pPnt ru cf1 mpotriva T,ui rirt ei i i
mpotriva Lui te mnii, cft 1~1 este ccl.ce a
ales, i,- dacft EI a aks, iar tu. ertcti mpotriva Lui, faci acelai lucru ca i C<!in:
Pentru c i se c;Ydea lui si1 primca~cft ceea
e'e era pliicut lui Dumnl'ZNI. Iar el, n loc,
s[l cinc:tcasc:i mti nt.ii jertfa frtttelui siiu ..
mniinclu-st. a crtit. cll.'i i sP cclla s(t ~e
tnnikmcfl. Ins.\ cu. nu pentru actasta, voi
griii astilzi. Ci. precum ~~ ic Dumm'Zl'U, s:Y
dncluiascft spre foks, dupft portarea Lui elegrijii. Cit. de multe ori. cu obicciurilc tu
eti mai blnd, dar n-ai fo,t a!t's. lariii, i
este (ic vin(a fiirf1 de prih<mtqi ininw larg,
dar i-n Bi~cric nu nutnai de _ciccasfn _cqtC
trebuin(.ft. Mai este, incf1, i ntr-alt chip;
c~ unii, ila altl' lucruri si1t destoinici. AU.
nu vezi cte clescopcri'ri. ele acestea.. a fttcllt Dumn:zcias ca Scripturii '! Pentru CU!'('
pricinii. s-a cercetat lucrul acesta '! Pentru
cft, adi cit, nu ca kt. o dregtttoric i folosire
venim, frailor, Ia vrcdnieia de io.piscop, sau
crt.la o cinste i odihnit . .Cft de ai fi tiut c~.
episcopul C'slc cla(or tuturor, purtnd sarcinile tu!uror. cf1ci al(.ii au itrtan dncl SC'
mnie, im el. niciclceum ; dtci, al(.i grei ne!.
au ndrcpUt(irc. iar p] nu arc. Aceasta, de
<ti fi tiut. apoi. nu tr-ai fi s!guit la clregtHpria <lCf'nst.a. nici ,JlU ai f alergat ~up{t
ea. Pcntru ril, de episcop vorbesc to(i i de
to(i csft> el judecat. ~i ciP nl.t'lop(i i de .C<'i
dt' rnei. Cti griji. in ficlarc zi. S<' r-coalii. i
. k arc p, Pl.c in fitcan nnaplt..
lntnt nc!'astrl zi, euvinl al Sfinltilui
Dun1IH'z~u!ui nostru sl~tV[t. aci.tn1 ~1
Ioan Gnrt1 de Aur. despre alegerea cpiscopururea i in vecii vecilor ! Amin.
pilor.

t:\lui meu. c am cinci t'ra(i, ca sft It> spunii


lor si1 nu vie i ci n osnda aceasta." N-a
primit ct a cerut, pentru sine, bogatul cC'I
zgrcit, pcnt ru aceea f.acc acum mijlociri
)J('ntru fraii sili. La rar<' Avmam a zis :
.. Au Iegm i proorocii i nvft(rtlorii ct'i
nll!l(i." Iar bogatul a zis: ,.Nu pitrintc. Uc
vnJ11(' ce i cu nsumi. auzind Scripturile.
nu le creckam. ci socntC'am l~asme". Cf1 el
nsui nu ascultast' Scriptudle. Dar a zis.
el<~ va nvia cineva din mor( i, vor cr~>de.
Ca i cun1 snt ul1ii ca act'tia, caPQ zic :
.. Cine tie cele elin iad '!Sau cine ne-a ~pus
nou{t, venind ele acolo'/'' Dar sf1 auzim
cuvinte!to lui. Avmam : ,.Dac:i nu a'cultft
lwtt(:iturilt Scripturii, apoi, nici ele-ar veni
cineva elin tnor\i. nu vor crede." .Cf1. aceasta, cu aclcvrual, au f(wut i cei necredincioi, ele vreme ce nu ascultau S2ripturilc.
apoi. nici Ft' cei nvia(i din mori. nu i-au
crpzut. Ctt. i pc Laz:ii', vroiau s:i-1 ucidi1,
pe care Ilt'stos l nviase elin mor(i. i, n
vrPtiwo r:'istignirii. dei multi n1or(i au
nviat,. t'i ali fftcut lucruri mai cumplite.
l'tntnl !':'!. pc 1\postol'ii cci l't' crcdt.au ir1
Ildsto~. i-au .bftlut.
Crt d(' {ll' fi rost VC'nirc.n acPnsta dln
morti cit foi o:-: p:n1 ru crccli'11(fl, apoi. <tdPsrori. ar fi fftcut Domnul act'asta. Insii.
acum, mai dt' folos dtct tn:ttt, este ca srt
nmoat.rm adevrul din Scripturii, c.
altftl. i-ar fi nelat diavolul cu nillucirik
salt', dar nouil ne-a dat Domnul Scriptura.
spre ntrtrin. Precum lumina JW to(i ii lumiiwazfl. aa i Scriptura, po noi, pPnlru
di Scriptur;t toate cursele vrf1jmau!ui ll'
dPzgolttr i. dt act'r'a. ascultnd-o ne vom
mntui.
Dun1IWZt'lli u.i nostn1, slav:\ !

Lun iunif', in 12 ziiP.


pomenirea
l'rcacuviosul ui,
Piirintclui
nostru Onufrie Egipteanul ('i' '100).

Cu.viosul Onufriv a fost un man SIhaslru elin. Egipt i a trflit .pe la ani-i
:J50-'100. L:.t inceput a petrecut. o -vreme.

---- ----------- -- ----- ----- . --------------------- -

,.;;ICI si Tu !'aci dcP<;t'biri. elin multa bunfttat(~, i tn'ci cu \:edert''-1 dreptatea." i zicea
acestea diavolul, iu\inclu-se ele mult amftrfwiunt ~i parrt dt foc sco(incl pc. nftrile lui.
Acl'~lta, zicihd <\ tftcut. i ~-a fftcut glas, ca
dl' la altar. zicind : .,0, balaurc,. pnaviclmn ~i pitrzfttor. nu te-ai sMurat el<' socotin(a ta cm rm, ci't ;tl sorbit lunwa? Ci, ~i
pP cel {'{' a vPnil la n1l}a Mta, cPa .ncspus[t,
t<' ~~~ i sft-1 rfqwt.i i sft-1 sorbi '1 An
ati!Pa 1~1'<'-~{'li. c.:<.l sti pq.;i i srt trag[t n cunlp;inft cu sng<'lt' cel s~tunp, pe care L-am
\ciirsat I~u pc cruce, jtcntru el '1 Ia\ft, njunghiPrca Mca ~i mot\rtca au afundat fflrftclP!cgilt lui i t\1, cind vitw la pftcat. nu-l
gntwli pe <'l. ei' l prirtwt.i cu bucurie, i
nu-l opreti. ncj[tjduiiJd sft-1 clobndeli pe
1'1. i l:u. et'l att. de tmilostiv i iubitor ele
oanll'ni. Eu. Can' am\' poruncit lui. Petru
Apostolul. sft itrlt c<'lqi Cl' greete. n fkcan zi, pinft ele aptezeci de ori dte apte,
nan. nu-l \'<>i i.lrta 11<'' l'l '? Oan. nu-l voi
milui : IJ;1. cu adtvftrat. t:fl, dt vreme t:l'
ail'argft l:t Mint, nu Mft voi ntoarce de la
il. pnft c<-1 voi dtigiL; .C:i. pPnlnt pc[tloi.
i\I-am rftslignil i pnap~tratclC' Mclt palme,
p<'nlru l'i h-am intins;! ca cl'l ''' va voi sft
Sf" ntintuiasl'tt. s~"\ ti(l-,~pnc1< 1 si't alergP i stl

se m..ntuiasciL Cft, de la nimeni nu Mit ntorc, pe nimeni nu-l gonesc. Chiar de-ar
grei de ncnumftra!c ori intr-o zi, i de nenum{tra!e ori ar veni cftlrc Mine, nu va
iei afarii nemiluiL Cft nu am venit s[t chem
pt~ cei drop( i. ci pc cC'i pftcfltoi, la po"
din.ii."
.
i. f:\dndu-se glasul acest,t, sta diavolul !t't'murind i neputind sft fugfL i, ial'ft~i. s-a l'ftc:ut glas, zit:incl : ,.i\scultft,.amitgitorult'. pentru cC' zici .cft snt twdrcpt '1
Cft cu cfttn to(i sint drept, cft n starea in
care aflu p<' cineva, il judec. Deci, iatft, pe
acesta l-am aflat stnd naintea picioarelor
Mclt' i biruitor 1ws!t tine ar[t!indu-se. Il
voi lua, clar. pP el i-i voi mntui sufletul
lui. fiindcft n-a c!C'znclftjduit de mintuirea
sa. Iar tu. care vezi cinstea lui, ruinea
z{t-!e." DPci, stind fratl'ie c'u fa(a in jos i
tinguindu-sc, i-a dat duhuL ,i, indatft, venind ca focul, o mare urgie a c[tzut peste
satana i 1-a mistuit pc eL
De aici, sft cunoatt. frailor. milos!tvina i iubirea de oameni a lui Dumnrzeu,
cea nemftsuratft, i i1iciodatft s{t nu de3nftdftjduim de mntuirm noa~tn'L DumnPzeului nostru slnvft, acum i puturea ! Amin.

. SFINTUL METODm

Intm aceastft :r.i, pomenirea celui dintre Sfini Printelui nostru Metodic, arhie.
piscopul Constantinopolul ui' ( 846) ..

Acest sfnt i mare arhiereu al lui


Jlristos, Metoc1i<, ~-a nftscul n Sicilia i a
tritil pl' vrl't:nca impftrailor Leon Armca"
nul i Teofil, lupttori mpotriva icoanelor.
Deci, nfruntnd i mustrnd rtft.cirea
hulilorilor de icoane, Metodic a petrecut
In nchisoare ani nc!Piunga(.i, pnftla moarl<Xt lui Tt()fil (842). Dupft moartc>a acestuia
a luat mpftrii\ia, nipftrftlcasa Teodora, Mihail fiul sftu, fiind prea linftr. Ded, mpftri\teasa i Sfntul Metodic, care a fost ales
pntriarh al Constanlionopolu lui, Scau srguit
stl piardt1 din tnpt'irft.ia creLincaS~tl t-\cea
blcstcmatft erezie a luptfttorilor mpotriva
Sfintelor icoane. Drept aceea, s-au ntrit
dogmele cele credincioase ale sfintului i
marPlui, a ioatft lumea, Sinod al <tptelea
i, aducnd icoanele n biscl'icilc Domnului,
eu marP srb{t.toarc~ au nlen1ei-cit -Dun1lniCa
Ortodoxit>i, n anul 843, prima duminic,
din Man~!l' Post al Patilor Pentru ale lor
rugciuni.' Doamne miluielc-ne pc tioi.
Amin.

Tntru a<'eastii zi, <'Uvnl din Limonar.

1, u n a i .u n i c n . J 4 z .i 1 e, JlO. menirea Sfntului Prooroc Elisei ('t 840


i. llr.).
AcPsta a fust, fiul lui Safar, din oritdul Ab<'l-Ml'hola. dinspre !<Jl'dan. i a trfti t
ru opt suie de ani nainll' de nakrea Dmi1llllhti IJrisl<". J\ primit darul ptoorocirii i
1.1 J'osl tll'<nie al matplui. Profpt lliC' Ttsviil'anul. Istoria sa se :~flft scrisft in V l'chiul
'l'l'slanwnt. in Cartt~t lkgilm (IV Rl'gi,
Cap. :2, 4. li, l :!, 20. 21 ). Tradi\i<t sputw dt,
la na~trn<t profptului. in Gal~ala, idolul
riitgin <]1 juniqeii dP aUI', C(' l'l':t in Silon. a
mugi! i]lil ch 'lan. crt-s-a auzit rft~clul Pi,
pinft la 'it-rusajittl. sa s'mn cit nI nftscut va
stl'ca idolii cd l'jopli\i. (:opilftria i tinen\<'o lui j1.-:t JW)n:htl \ingft pttrin\ii sfti. :t.iu-

lndu-i la munca. grea a cmpului. Ca prooroc, a binevestit voia lui Dumnezeu ctre
popor. A mustrat P<' cei nedrepti. a certat
pc asupritori. a indreptat i a vindecat mari .
suferin(e ometwti, din timpul srtu, Dum11eZl'U lucrind multe semne, prin mna profl'lului Sftu ElisPi. A nclltlcit apele cele
aman elin ltrihon, a nviat mor(.i. a cur
(.at ciP ll'1mi pe Ntc'man Sirianul, iar, dupft
ee a muril. numai atingerea de moatele
lui; a inviat pc! un mort necunoscut (IV
Hcwi. 1:1. 1 G). i aa. eu duhul marelui Prom,c Ilie, dascftlul situ, Proorocul Elisei a
intors inimile oamenilor din neamul su la
credi,n(a strftmoi!or, a lui Avra~tm, Isaac
i Iacov, ntr-o vi<me cind idolatria lui
Baal era adusft cu sil<t, peste tol, de regele
Ahab i de regina Izabela.

Un frate oarecare ml-a spus: "Am


venit la Javra lui ava Gherasim, aproape de
Iordan, i am mers la ava AU.nie, care sta
acolo, n insulfL i am zis lui: Ava cum
stai i.n locul acesta, cu atta arift i (.n(ari '! Iar bfttrnul mi-a rftspuns : Pentru
aceasta pfttimcsc, fiule, ca, <:le chinurile ee
snt 'dinculo, s nu fiu chinuit. !nc[t, rabd
i (.in arii, ca s scap de viPrnwle cPl m'adormit. Astnwnca. rabd i z:'tduful cel sim\it, ca sft mft izbvesc de focul cel venic.
C:\ focul <wtsta, vreme pu(inft pst.t, inr Cl'.l:'tlall, sfrit nu arc. Dar, acestea s-au scl'is
spre folosul celor Cl' aud."

lntm aceast. zi, cuvint despre un negustor, <'arc n sll'illlurare fiind, ll piizilporunca lui Dumnezeu.
l'l"'nlnilP,'I:

Ne-a spus nouft unul din Prini :


"Ducindu-mft <'U la Asc;tlon, ca sft Cl'rcc- .
lez pc nite Pftrin(.i, pftrintcle Eusebiu ne-a
spus nouft aa : Un negutor, din cetatea
noastr, cft!fttorind cu corabia sa n Africa
i nnecndu-i-se corabia, i-a pierdut toatft
averea lui i j)l' cea strinft, scpnd numai
el ~ingur. Dect, vtnincl la ca'a sa. 1-au
prins datornicii lui l;(i I-au nchis n temniii. i, prsindu-1 cei din casa 1ui, nu
i-au lsat niniic, n afar de hainele pe care
le purta, el i femeia lui. !nsft Pa, d\n multii
lips:i, umbla, lucrnd prin cl'lalc, ca mcar
pinea s[t-i cit igc i sit adltdt ~i bftrbalului ci. Iar, odalft, stnd ca i mincind, mprcunft cu brbatul Pi, n ttmni(.ft, a intrat
un oal'ocal'e dn.~gttlot, ca sf't dea nliloslL'nie
edm nchii. i a v:\zul-o pc ea, slndling{t
brbatul ci i i s-a rfmit inima, vftY.nclu-i.
frtunuseea, pentru di cl.'n, cu adev[t.ral,
frumoas i a chemat-o pe cu, printr-un
oarcoarc strin. Iar ca, de grab[t a alergat
afarft, socotind cft va lua milost<t1il'. Im
acela, luind-o pe ca la o parte, i-a zis : Pentru care pricin stai n ll'ri1ni(a aceasta ?
Iar. ca i-a spus lui toale. Iar el a zis e[tlre
dnsa : Dac voi rftscumpm toatft datoria
voastrf't, oan, (u V('i ptte:.'Hui cu tninc, n
noaptea a'ceasta '! f ns[t C'll, frumoas{t la. SUflet i cumlft la, minte, i-a zis lui : Oare,
nu ai auzit, stiip.ne al meu, pc Apostol, zil'ind : Fcnwia nu. stp. slftpni\ p<' trupul
ci, ci bCtrbatul '1 Voi nwrgt>, dar, i voi ntreba pc bftrbatul n1eu. i intrnd n temni, a spus bftrbatului sftu cuvintele necurntului dregiitcr. Deci, el, fiind plin de 1nckpciunc i crl'clincio., o{ttre femeia sa.
n-a vrut ca. prin avrn'a cea din c1csfr.nan
s{t fie .C'liberat din tcmni(ft, ci, mult suspinnd i lftcrimind, a zis cfttre femeia sa :
Mergnd, sorft, sft rftspunzi ctre acel
dregtor aa : Noi,
stflpne, ~1lobozirr.
pentru dL".frimwc nu vrem, mei mitcar sft auzim de ca, ci avl'm pe Dumnezeu, Care a zis prin Proorocul David : "Nu
v:\ nftrlftjdui(i spn cl'i pulennici i spre .fiii
oamcni.lor, ntru ea re nu l'Sle mntuin~."
(Ps. 14!i, ). Ci, ck . vnme ce Dumn<'Zl'll,
Care ~tft pt Htruvimi vl'dc i aclneurllc,
Anla privqk :;i spr;. cl' ct stau n temni(:t
acl'as!a. i, cu judeciiilc pc care le ti<', ne

SF. l':fl.OOROC AMOS

PHOLOAGELE

. _ _ _ _ _ ___::_c:.:_=-=..c:__:::__::_::c_::_::___ _ _ _ __c___ _ _ _ _ _ _

. va izb[lvi pe noi, iar tu. s mergh cu pace.


i. sculindu-se, femeia <l merfl la drcgtoi'
.':'i i-n zis lui. c<'C'H ee o inv(t1,i.lSC' btubatul "i.
Iw, inln1 <1C<'It zilo. <'I'H nchis n t:mni{.tt, nlpi'PUn(t eu ci, i un oarccarP tilhar.
1\cx~l<l privea. auzind toitle cele ce se gr[tiau i st fftccau de dnii i, suspinnd n
inima sa. a zis : Ia ti\, n cit de mare strim~.orare pcln.'c l.n ten1ni. oan1cni( -.a~C."?Lin,
lnsrt cur{ttia lor n-au vrut ~rt- f:p'rcc, ca
s;i sr tnibeltzt elin nchiwarc. Ci, mai mult
cltdl bog1t(ia, i-au alts curit.ia lor i au
ddtJJm<ll ttmte cell' elin vinta acrrrsta. pentru Cii numai lu1 Dumn<z:u sf1 fh plficui.
I~u <'li.

t.ic[dnsul_. ce voi racL', c<"t nichd:ttft ..

nici lllilcar nu m-am gindit n minlra mta,


ch PS1.<' Dun1:nezcu ? i. d{~ aceea. 111-mn
fiicut vi11oval cit uciderL Deci. chLmnclu-i
pl' Pi la sin<'. printr-o ferf1struici\. de la locul unei!' <'1'1! p] inchis. 1;-a zis lor :. S tii.
c11 <'LI lillwr am fosl i multe rftuMtj i ucicleri am ff1cut. i tiu bine, dt in ori ce ceas.
poa LI' vcn i j udt'Cfl torul. sf1 m[t scoa tft elin
lemni1qi s[Hlli laic capul. Deci, ele vremr
Cl~ an1 vftzul cur[tia voastr~ n1i--a vc,nit 'un

gnd i n1[t rog voucl ca, duptlinoartea n1ca,


st1 mergei n cuH1rc loc. n zidul cet[tii i.
shpnd, s(l luai aurul pe care l vei afla,
i s<i vfl fie acesta .pentru plata datoriilor
voastre i sprr ol'ce a!Ui trcbuin(.f1. i st1
"'' rugai lui Dumnezeu pentru mine, ca
i <'U S<i aflu milf1 de la El. Deci, dup pu\ilw zile, a venit n cctale;l acr'L'H jmhec
\orul i a poruncit ca -s[t scuatf1 din temnita
P<' tilhar i sft-i taie capul. Apoi, dup[t o ~i
1-a lib<'rat i pe negustor. i femeii1 lui a
zis : sf1-111i porLn~ccti', ca s11 mii duc. unde
ne-a spus noLifltlharul c[t se amt comoara.
s[1 v:id dacii ne-a spus nou[t adev[uul. br el
a zis : Du-tP. f\poi, ea dupf1 ce a nserat,
lund o sapi1 i nierg.ml la locul ce-i spuscdc
l'i, a inceput a s(tpa i n aflat o oal[t plin[t
cit ga'!IJI'ni. i, cu pricepere lundu-i, i-au
pltil.it l.oati\ dntr.ria lor, n~ o fllceau aceasta. ca i cnd cit la alii. mprumut[!. i in
iiCI'SI fi>] f:icnd. S-<IU l'!ibl'ral i din d<liorii

i din temni. i aa, precum au pzit ei


porunca lui Dumnezeu, aa i Domnul a
m:'trit miln Sa spre dnii.

ntru aceast zi, cuvnt de nvMtur[t


al Sfintului Ioan Gm de Aur, despre
betie.
Iatf1 cu, iubiilor, dau, adeseori, nvft:Hurii, nftd;)jcluincl c voi opri pc cineva

ele la dcpdndcrea cea !'l'a a beiei. dar. i


aici, se ntmplf1 tocmai dimpotriv[L i m[t
doar~ c[t nv[t,;ilura sr cl;i n zadar. Cft i
plugarul, dac[! smmtmtt i pt1111ntul nu-i
dtt roada, npoi. tare se 1nhnctC. iar eu,
inc[l, i mai mult. m{L ntristez, plu'garul,
aclid1, pentru trupeti osteneli, iar eu, pentru cele sufleteti. Cf1, cu cit este mai ma1e
sufletul dect trupul, cu atit i aceast su ...
ferin[t mai miuc este. cf1 trupurile noastr2,
ale tuturor. snt muritoare, iar sufletele snt
f:In't de moarte.-Dmpl acc~ea, de suflete sf1
avem mai mult grij, ci\, cel Cl' trupul i
iubete, mai mult dect sufletul, i lumt;a
aceasta, mai mult dect j)e Dumnezeu, tic
los este i blestemat. Cft idolii nu pot s{l
facft nici bine. nici l'i\u, im beivul, toat
r[tulatl'a o fac<". i. dac{t unul ca acesta.
riu s-t'. V<.l lfl<.::a de bPt.ia cPa rea, SP va osndi.
mpn~un{t cu slujitorii de idoli. C[t n,a opri,!
Dumnezeu a- mn2a i a bea cu rnduial,
dupf1 lege. ci beia o oprete, c:ki cel beat,
de va face ceva r[tu, nici nu tie cea fcut.
Iar cel treaz de va face vreun pcat, se
ciete de el. Pentru cf1 zice Scriptura :
,.Beivii i desfdnaj:ii nu vor moteni mp
ria lui Dumnezeu". (Gal. 5, 21), Butura
cea multft, puinf1 minte las. La beie,
toat rutatea se svrete; c butma cu
111[tsut;[l, dft snt'at~ ieu. cea fri"t de msur[t,
pi.erzare suflctu.lui i f<tcr,. De aceasta, 'ciilr.
::<Pc 110 izbt''tvca<-:cft pe n~li Dnn1nul cu .al Su
dar i cu iubi1ea Sa de oameni. A Cinuia
l'StC slava, acum i pururea i n vecii V2ciJm ! Amin.

u n a i u n i l' n 1 5 z i 1 c : pome-

nirea Sfntului 1'1ooroc Amos (sec. Vlll .)


Sfntul. Prooroc Amos a trit pe vremea regelui Ieroboam cel Mare i s-a ns
cut cu BOO de ani nai.nte de Domnul Hristos, n .satul 'l'euca, nu departe de Bet1leem.
El nu este Amos cel de neam mp1;t1tesc,
ta ti Proorocului Isaia.. Sfntul Prooroc
i\n1os oni' on1 de rind, de .nean1 siirac, i-i
ctiga. viaa pzind tLirmcle de dobitoace,
dar Domnul l-a chemat la slujba prof.e,iei, 'cum a chemat i pe ali p[tstori, ca
Moise i David. i a fost trimis s mearg,
din pm.niu'l Iudeii, n pmntul lui Israel
de vieme ce acesta se abtuse la nchinarea idolilor, adic a. celor doi viei de
aur, din Dan i din Betol.
Deci, acolo mergnd, Sfntul Amos
\rorbea poporului rugndu-!, ndcmnndu-1
i .nfricondu-1 CU pedepse cumplite i cu
rnnia lui Dttnltnezeu, ce avPa scl vinf1 a:;;up1a
lor. In apmrea idolilor i mpotriva Proorocului, s~a ridicat Amasia, marele preot
din Betel, iclolatJ'u, mpreunf1 cu fiul su.
!IPcsla. v1lZind c nu poate hotf1r pe mp(natul 'Ieroboam mpotriva Proorocului
lui Dumnezeu, a nceput singur, n-l urmri
pc el. cldt!h1ndu-1 n fa.a popmului, ngrozi!ndu-1 i btndu-! adeseori, iar, n cele
di.n uril1[t d1nindu-l de moarte. i a mai
tr6itProd\ocul, pnft c2 a fost ngropat n
~atuLlui, iri .'recua.
Profe\iH Jui Amos, p.Jin de frumusee
i
putere, se am1 n Vechiul Testament,
la. d\r(ile Profe\ilor mici.

de

lntru aceast zi, Pomenina Fericitului


Icron in! Ct, 420).
F'er.icitul Ieronim s-a .nscut .n ol'ft!'.Iul .Stridon i a trit prin anii a47-420.
Primele, nv'f1turi lc~a primit n casa p
rini!tJI'. Apoi, i11erg,nd In R:~ma, u nvat
gn;'aca i latina, arta vorbirii i filozofia.
,,,'/

A. primit Boltwl la virsta d~ ~buzcci dt


ani, din minile papei Liberios. La 'lkevc.ri,
n Galia; a descoperit viaa mnstireasc.
La Roma a intrat ntr-o obte de prieteni,
unde a nceput nvtum Scripturii i a
cunoscut catacombele romane. ln urma
unei nenelegeri cu ai si i scrbit de deerti\ciunile Romei, a fiicut prima cltorie
n Rsrit, cercetnd mnstirile din Grecia, Tracia, Asia Mici\, Cilicia i s7 a stabilit n Antiohia, unde s-a hnprietenit cu
Evagrie preotul. S-a retras, apoi, n pustia
Cakis, din Siria, unde a trit o perioad[t de
patru ani, de cumplite nevoine ascetke,
luptnd mpotriva patimilor. n aceastft mprejum:re a invat limba ebraic, rnpriec
tenindu-se cu un rabin. Revenind n Antiohia, a primit darul pl'eoiei i a fcut o
cltorie Ia Constantinopol, atras de faima
cuvntftrilor Sfintului Grigorie cit: Nazians,
i a stat acolo cl<Ji ani, ascu!Jlindu-i cuvintele.
l gsim, apoi, din noLI, la Homa, unde
viata lui a luat un dmm statornic. Papa
Damasus 1-a luat ca diac al su, cu ascultarea cic a revedea textul .Bibliei n limba
latin, numit, mai trziu, Vutgata.
Murind papa Damasus i ridicndu-sl'
v.rjmaii .mpotriva Fericitului Ieronim,
acesta s-a retras, din nou, n Palestina i
s-a stabilit la Betleem, unele a ntemeiat trei
mfmstiri de maici, pe care le conducea el
mui. A inceput, atu.nci1 o perioad de
strdanii cr(,Lirreti, oare a :inut treizeci
de ani. A alctuit multe scrisori, nclemn.nd
pe credincioi la o via. curat i la ptlzirea .po-runci.!cr Domnului. Pe clugri, i-a
inv.at arta copierii manus.criselor. Impovrat de btrnee i de nencetate nevoine,
Cuviosul lcrc.nim a murit n Bctle~'<l11, .n
anul 420. Ne-au rmas de la el Vulgata i
;crisorilc lui de ndrumare duhov'.niceascfL
Przhuirea lui, n Biserica Ortndoxft, se face
la 15 iunie, in fiecare an. Fericitul Ieronim
r<imi<nt', pentru noi, icoana\cfwturarului
cretin.

-------- -------- -----.

la_ Th_agas~e. o via[t monah al<!, de strd;i-


nn carturareli i duhovniceti. ateptnd
intru actaslii zi, pome nirea Feriei lului
stmn ul lui Dumtlt'Z<'U.
Augus tin, tpis!'o pul Hipnn ici H tJ:lO).
Estt sfin(.it prtot la Hipon . de episcn . . l'<tit'itul Augus tin s-<t nitscut la 1:1 I;:L~I,,Val~I~it
~~ .~i incepe n~1sculture grPa, Slunt~wmbri< :!54. in Thaga ste, odtcl din NuJII ld - Btseu cu, cu prcc!Ic ateu Cuvn tulu
<llli, cstt'
nlJCliH, dintr- o famili l nevoia1t. Tat1tl sftu PPsl
.. e cmct
tidica t n scaun ul luiI.
nu tta tT<'lin i s-<t boll'za t numa i JW patul V;~lenus i devin e. in civa
ani. cpetenia
d<' nwartt . dar mama sa Monic a. in schim b
<'piscopat.ului africa n.
.
.
tm o fittbinll' credincioasft. nvft((tl uni d~
. . Scric~ile lui Augu stin clcp[t~esc orice
car(t0: Augu stin i-a fcut-o ajtttat . el) un c;tvm
l, prm noulal< i fpluri mca temel or
b_lll_l'fftc~tt<w. la Thaga stc. <tpoi la Mada um l~lc
dezvit luie mi"tsura fltr[t perec he a daru~
I. 111 .sftrtl. la Cartag ina. A fo:;t., mai intii
rtlor sa!e. Ca o conliin(:1t vie a Ortod oxiei.
profl's or la Tlwga slt, cu i.nzpst rm't'a min(il Aug.~I
slm :~e Vl'dt mvoi l sft apere dreap ta
lut. a,IUllgt' la Cal"ia gina. la Mil;m n ,i Ia cnxh:n
(11: ~mpoll'iva lutum t crezii lor. care
l~oma. l'<I unul !'<' <IV<a tol C<'-i lr.bui.: ca setVI sera 111
Biseri ca lui Dumn ezeu n timsa se bucur e ci< mare einstt , de la l'kvii stii. p~!
acela ;. monih cii, .clona (icnii, pelagi cnii.
In tin<'n~tca lui. a cunos cut i o via(<"t . Dmlrc sencn le
sale cele mai mari sint carde dtstrt Jbtilan i abate ri ele la dreap ta tea Desp1
'c Tl'init .ate, la care a lucrat
ctnllll (ft. _Mam<~ sa. Sfinta Monic a. plingm patspr er.ect' ani,
i cartea DC'spr e cetate lui
IWC0~1lt'11Il. l'UgltlciU~Sl' lui IJUilliWZl'U ncnDumn e_zcu. Scrier ea, cnrc~i face cea mai
t.\"1.1 Indrc plarta lui. Ca s-o inibfubMlzc. mare cmslt .
eslt carl.<'a Uetradarilrn salt.
Sfmtu l Ambro zit i-a spus : .. l'iul unor . ca o recunoatcn
a propr iilor greeli.
<Islfel ci< lacrim i. nu poatl' s[t piarit. "
D~u lucrw :ea 'lui C('a n1:.ti cititf1 l'SLP
. Milan o a .fost _cea din urmf1 .oprire , pt
Confe siunil e.

dtumu l l'l' avea sa-I dueft la Dumncztu.


DP
HS{\nl
enea. <l scris sul(' de' scriso ri,
Acolo , <tCIIn oscul pe dumm'Zt'i<~scult'piscnp
Ambt ow ~~ <1 fosl incint nt d<' cJJI"nliiril< despr p multP i feluri te lucrur i. i mii dl'
pncltct asupr a Scr~plurii. can~ ara(ii dra<~ccsl.uw. '/\cum , el a dcscop <rit ~i tinclu iala
gostea
lui Augu stin pentr u popor si dntnwn~hilot. cilit~d via(a Sfintu lui Anlon ic.
l{ostta
popor
ului [)l>nlru episco pullm :. adinscnsa ci<' SJintu l Alana sil'. i:ilin care 1-<i
cun
!It'
i
<'VIavi
n lui, i ne dcscop ('r[I pc Fczgudu it. I:rn In un pas ele. intilnire<~ cu
l~umtwztu ~i nct'st pas il va face, in caz~'' nctlul Augus tin. ctl adevft rat. .,Cnt . si
sau. Dum1w~.<'U nsui, Care l-a cC1ulal ca mcJgi, Dumtw zl'u t' la captul drumu lui':
'/leca PL Ji'<ricilul Augu stin ri"unn e dascii~
IW un v<Is de sfinl(J lucntr< '.
lui,
f~"m"t astllltii1<ll'l'. al intreg ului Occid ent
ln!im plarm aceas ta n1inunal:1
JWcrPltn
. A mutit la 2B augus t 4:l0. Monm n.lncu t In gr<"tdina elin Milan o, cind a auzi!.
tul
situ
S<' afi[t in biseti ca Sfintu l Pdtu din
un glas dl' copil, care-I ndem na : :.h .,i
<tlttc !"' Atunc i. desch izind Epistola etrc Pavia . In l1i~l'l'ica Ortod oxit. <' prezn uit Ia

Homrtni (J:l. 1~--i'l). Augu stin s-a convc r- .1 !i iunie.


AIL ~c:sta cra dispu- nsul lui DllliJn eztu, In
cau lan k lui A ugmti n. in Confe.liunil e
salt. mul(umcle lui Dumm z<'ll pentru
. ntru accasl<l zi, pome nirea Prcuc uac<sl rftspu ns. In anul :w7. Augu stin priviosul ui I'iirin telni nostru Huln. purttorul
nwtP boltzu l din miinil e Sfintu lui i\mde chinu ri.
~>ro_z~l'. ln.noa ptea cit' P~t!j{i: ~Tirziu tc-nfn
IUIJil. O, fr,JmUSt'(<, nH'I"!'ll Vl'<'IH' si ll]('J'l'U
Ho~nil lui llristo s. f<ricitul Du la, a fosl
IHJU[I: tirziu (('c;un iubi!" . <IV<'<I st1' zic;l l'l. mona
h Intr-u na din mflll:lsl irik eu viuf1 dt
l't. cmd avea lniztci ~i doi de ani. Sfinta cb~:c:din pfw(ih F,~iJIului. Fra snwJ"il ~i
Mm_ucn ~noar. ~i Augus t in S<' tl'lrag<' din d_dan nal
la l"<'clet\>, iar la in(Licgen>, man
lllva(a mllll. vind< lot ce <ll't' ~i. elin v<nitul ~~ C!~1sltt.
Cl'sta. fiind el('f(!mal ~i vorbit
'"It. t'tt ptit!tnii sili. duc<. limp el< tni ani, cit' tau. st
bucur a i s.l' nscit 'a cu duhul .

s-a

Deci. p<' cei C<'-1 cldfiI11au, ii il'rla i Sl'


ruga lui Dtimn<'Zl'U pentru ei. ea sii nu li
~c ~ocotcascft lor aceast a. ca pftcat. im. vri'cina o arunc a asupr a diavo lului. cft el lui. bura p< fra(.i. i. fericit ul Dula se \,narm a
itnpot riva lui cu rftbda n. cu neriiu lall.' i
cu rugiic iunca. biruin du-i m~teugurilc. i
a pcl ncut acf'st mvoi tor. in lr-o r[tbda rr ca
aceast a. :w de ani. avind lll'l1licate bHn.dl'(.l'l<' i snll'r"pnia inimii salt. i, netiind
diavol ul r:um i-at fac<' mai 1null. rftu. a
S''orni t un nl<;tcug ca acC'sta. prin care a
adus .ispitit i mihni n'. nu numa i asupr a
Cuviti 'iu!ui Dula. ei i ;tsupr a tuturo r ft'atilor. ncil i-a tulbu mt i pe cei elin linilt'.
Cft. pC' un fnitl' ce petrec ta fftrft frica lui
f)pnmtz<'U. 1-a indcm nal diavo lul. s(t intrl' .
tilhftn':;tt. noapfl 'a. in bi,cric[I i sii furt'
tDaft sfinkl c \'<IS<'. i <tCl'a,;ta fftdnd . mo-
nahul <ICl'ia a ascun s tl'le fumtc i s-a
inchis in chilia sa. ca i cum n-ar fi iE'it
nietliPri. Dl'ci. dup(l Cl' n sosit vn'nH'.a ~ldU
nfu;ii la Ut rtni<>, a inlntt ccksia rhwl in bisnicfl , sft aprind ft cande le. i a vftzut cit
sint furnll ' toat<' vaselt bisl'l'i eii. i. ducn~
du-sl.', a spus st;inului. Dcd. au btut,
clupC1 obir<'t. in toacft i s-au aduna t lo(i
fratii in bisl'ric ft. la cntar ea Utrcn iei. i.
duprt dntan a UlrC'niei, slare.ul i <'clesi arhul au spu' fra(iln r d1 sint furate va,ck
i to(i au inctp ut a st tulbum .
i S(' -jnlintpl~tSt' in aeca \'I'Pil1P . ef1 fl'ricitul Dtila. p:ntru oarcca ru neputi n(ft
trupea s6t. 11-a v<nil in sobor. la pravil a
Uli"<'niPi. i au zis unii din fra(ii : .. Nimen i
nu 1<-a funii. cl<cit numa i fmtllc Dula. cit.
dP ac('('a. n-.a VPnit in sobor. cir clacft n-at.
fi fiicut aetasUI fapt;"!, atunc i, ar fi venit.
mai innint ca tul.urn r la slujba dC' noapt e.
nim a frteul totd< auna ... lkei, .;~ trimis s(I-1
'it-1 cheme in sobi1r. i. dueind u-st,' trimiii. I-au g<"t,il bolrra v .. stind la rugftc ium
~i. a-puci ndu-1. il trftg<au cu sila. Iar l'l ii
inlrcb< t zicind : .. Cl' avc(i eu mi1w. fm(ilo r "?
Ptntr u ut' mf1 tra.L(('(i. cu sila? Cit voie~c
s;i nwrg singu r la sfin(ii p<"Irin(i." I;u <'i. i
ocftm u. cu hulf1. i cu cuvint e necinstit< l
nvinu iau p< el. :;,icndu-i : .,Tlha n.Iie d<'
l'l'i<' sfinlt . iHvnclnieuh cit via(.it. nu-(i era
d<slul d1 twcai tulbur at ati(ia ani '? Iar
;Icum ~i sufl<fci<' noa:;tn le batjoeonli '1''
Iar 1'1 k zi<'<'H .. lttta(i-mft. fra(ilo t. efi ani

... -------

--~-----

gnit." Deci, I-au dus p<' el la stare( i la


snbnru l_pftri n(ilor pustni ei, zicnd : .,Acesl<t
Psle cel c< m tulbur [t. de l~t incepu t, i
i>tricft via(a noastr ft cta dt obtt." i, unul
dupft <tltul. au inctp ul a-l vorbi de rrm.
Unul zicea : .. Eu. [-am v[tzut, in lainft, mincind vprck (uri." i\llul zicea: .. Eu. l-am'
vftzut : in _tait1ii. minci nd verdeuri." Allul
zicm : .. Eu l-am vf1zul furnd piine i elind-o afmit din mfmfi stin." Altul zicea: .,Eu
l-am vitZllt bind. in tainft. vin ele crl bun."
Al(ii spunp au <t:llc ~~,le. twadl' vftrat< ', mpotriva ll!li. Acest ea toatc,auzinclu-lcstarcul
i cti c<il'l' <rau cu el. au crezu l aceste invinuil"i ~i au int.nb at pe Dula cel nevin ovat :
.. Sint. oare. adcvf trate cele grftit\ despre
tint ?"Dat . mai ales, il cerccl au j)('ntr u furt
i-1 inlnb au : .. Unde ai ascun s sfinte le vase,
JW <'<ll'l' 1<-ai l"ural ?"Jar Pl. ele la ncep ut,
indrep t iildLH"l'. le spune a cii nu este vinovat cu nimic . apoi. v{tz.nd cf1 nu-l cr-ld, a
l<kul .. zi<'incl numa i acestca : ..ll'rta(i-m
sfintil or pftrin( i. eft sint pctos;" Deci. a
porun cit stareul sit clczbr acc de pc el chipul c(] nwnnh iccsc i s;\-1 imbra ce n haint'il' t:l'k' mir<'n esti. zieind u-i : .. Nite lucruri. ca ac<\t<a. nu snt ;tic chipu lui
m onn h ictsc ...
Dupi1 <'' a d<zbriJcal dt' ]3C' f!'ricit ul
lluln chipn l mnnahi<"<'SC~. l'l a pHiljls cu amar
i. privin d srn <'<'1'. n zi~
~lits mare :
.. Uonm 1w. lisust Hristo asi, fiul lui Dumnczcu. ptntr u l)Uill<'l<' Tftu, cel sfint. m-am
mbri tcat.c u chipul acPsta . iar, acum, pentru piicatPI!' nwk. sint clczbr1tcal de el.;'
Atunc i. staic(ul a ptH'Uncil ca, lcgnc lu-l.
'ft-1 dt'H l'C0110111Uflli. lai' <'C0ntll11Ul. ]-a pcdLpsil. intreb inclu- 1 i el, dacii snt adev[t ratl' ePIC' gn"tik impot riva lui.
Deci. <l sp tuga cu lacrim i i, n nevinovit( ia sa. ZICl'a : .. h>l'la(.Hnit, frailor, cit
am ,C(r<~il." Iar eeono mul a scris o scriso are
la sUtpin ul cl'lft(.ii. inliin(.indu-1 de fapta
fratelu i Dul<t. i i-a trimis -o degrab [t. Iar
sthpn ul. citind scriso area. i'ndati \ a trimis
nil.t' slujito ri. sft adudt pc Dula, ca pc un
tilh<Ir. Slujitm ii. luind pt' I"Obul lui Dumnezeu . I-au a~l'Zal p<' un dobito c, f{tr ciC'
a. ~i punn du-i nil!' fi:u/ grl'it pt gruma~.i. il purtau prin mijloc ul cdft(i i. cu
baljoc ur(t. Deci. ducin du-lla judeca tft. s1ft-

ci1

838.

PHOLOAGELE

plnul l-a ntrebat: "De unde eti? Cum


te numeti? Pentru ce te-ai fcut clu
gr? Cun1 ai furat vasele sfinte ? Unde
le~ai. ascun,s ?". Dat pul'tiitorul de chinuri
r:ula, nu rftspundca altceva st[tpnului, dcctt numai acestea : "Ani greit, iet'tai-mii."
Apoi, slttpnul, m-niindu-se, a poruncit s-I
dezbrace i s-I ntind la pmnt, iar patru
slujitori s:!-1 bnt:'\ eu biC(', f:'\r;'\ de cru(.aJ'('.
~-i,. fiind. btut .fi'" mil, ~m~t[t vre!11~ FeliCJtul Zicea, cu faa vesela, catre stapjml :
"batc~-mtt, cci argintUl! meu ti vei face mai
curat." Iar stpnul a zis ctre dnsul: "NebunulP, eu i voi face ir argint pe trupul
tu, im coastele talc mai curate dect z
pada."
. . Deci, a poruncit ca si\ pun sub pnteC('](' lui d\rbuni aprini i
s verse peste
rnile lui oet amestecat cu sare. Iar, cei ce
erau de fa se minunau de rbdarea lui i
gri\iau ciitre dnsul : "Spune unde ai pus
sfintele vase i vei scpa de chinuri." Iare]
riispundea: "Nu am argint i nici un fel de
vase." Apoi, sti]pnul, sli\bindu-1 pe el .de la
chinuri, a poruncit -s-1 duc n temni.
A doua ;ci, a trimis un slujitor la Javr
i a poruncit, .s(t vini\ la dnsul stareul i
c{t!ug[trii. i, adunndu-se to,i stpnul a
zis ciHI'P dnii: ,.Multe i grele munci am
pus asupra celui numit de voi tlhar i nimic' ru n~am af,J:at ntru el." Zis-au lui c
lug{trii : "afarii de furt, ncii i alte multe
dtut(i a fcut
ticlosul
acesta i, pn
Hcum. i-am rbdat lui. pentru Dumnezeu,
ateptnd s[t se ntoa.rcii de' la nluti\i, dar
el, ~i mai mult:, spre ru a mers". Stpnul
1l zis clttrc dnii : "Atunci,. ce si\ fac cu
<'1 ?" Iar monahii aL( zi<; : ."S[t faci precum
ponmc(.<c hgile." Zis-a drcg;ltolul : ,.Lc1-(C'u cctft\ii poruncete, ca furL!lui de cele
sfinte, si\ i se taie minile." Iar monahii i-u
zi~ : .. At unei i:\ plvlinwasci\, dup lege i
s-i iu pedeapsa, dup faptele sale."' Deci,
stpnul u poruncit si\ aduci\'pe purtiitorul
de chinuri Dula, n mijlocul lor, i-! cercetH
pe' el. naintea tuturor, zic:ndu-i : "Ticiic
losulc ~i mpietritule, spune-ne nou adevrul, clPspre furtul cel mrturisit asupra
Ui.. c,. nun1cd aa, vei scpa de In. Inoartc."
lnr Iwvinovatul Du la a gri\it: "Oan, vrei,
pne, s lnftiturisesc hnpolriVa n1ea, ceea
ce n-am fcut '1 Nu vreau s[t mint, pcn.tru

-~-

c toat
iari, a

minciu,na este de la cUavolul". i,


zis : "Lucrul de care m(l. nvinuii acum, nu tiu s-I fi fcut." Iar dreg
torul, vznd c nu mrturisete ni)lic, i1!r
clugrii l sileau s ci dea . pedeapsa cea .
dup lege, 1-a osndit s i se taie minile.
i a fost dus, nevinovatul bi\t!1n ,Dula, n
locul unde i iau pedeapsa cei osndii.
n ~tcca vron1t>, lnonahul, ,cu:rC . _Iflt:USL',
cu adevrat, rutatea. aceea ' de. fu1'ase vasele sfinte, a venit ntru umHin i a .zis
ntru sine : "Dacii cumva, acun'l! s'a,u dup
Hccasta, se v.or cunoate c~,Je f~cut~ de
mine, sau, dei se vo1 tinui aici;in ziua
dreptei .Judeci a lui Dumnezeu, tot se va
dovedi, apoi, ce voi fac~ atunci, eu, tfclo
sul ? Ce fel de riispuns voi d<t, pentru un
ndoit r(m. ca aceasta : cfl si vasele le-am
furat i, n.c(t, pe fratele cel ~evinovat, ,l-am
dat la osnd." Deci, a mers ndat~ kt stare i i-a zis : "Printe, trimite. degrab n
cetate, la stpnul cetii, ca s nu taie mini'le fratelui Dula, c s-au aflat sfintele
vase." Auzind acestea, stareul a trimis ndat la stftpnul cetii i a clibemt pe ri\bdtorul de chinuri, avnd , nC minile n tregi. Dup ce l-a adus pe el jn lavi'ii, s-a
descoperit nevinovia lui, artindu-se cft
fapta aceasta este svrit de altuL i,au n-
ccput fm(.ii a citelea kt pidoarele Cuviosului Dula, zicnd : ,.lai't-.ne, frate, c l~am
greit tie." Im tl, plngnd, le zi(:ca: "Ier!aicmi\ pe mine, prinilor i frailor, mare
mul.umirc v1l dau vou, c, pentru gurerile
cele de puinii vre.rne, pe care mi le.~ati mijlocit mie, mft voi izbvi de venicile chinuri
i mii voi nvrcdnici de mari bunti, prin
milos.tivirca lui Dumnezeu. Ci\, auzind,
adeseori, vorbPle cele nchcbnice i oc;lrilc
gri te de voi, mpotriva mea, mi\ bucuram
cu duhul, ndjduind ca, prin acelea, s
scap de ruinea cea mare, pentru pcatele
mele, cnd va veni Domnul ntru slava Sa
i va descoperi tainele i va ariita ~f1iturile
inimiL 0 singurii mhnire ain eu, pentru
voi :..nu vi se socoteasc vou pcat. lucrUl
cel fiicut mic, de voi, pe nedrept. i rog,
pentru aceasta, pc Impiiratul Dumnezeu,
ca stl vlt dea vou iertare."
bupii aceasta, Cuviosul Dula, trttind
ndt trei zik, s-a dus ctre Domnul, ne'

'

'

CUVINT i\L~WiNTl;J,III
TEOilOilET
,----------------

-- - - o.--------------------------------

---

-~---

----------------

tiirid ninwni dl' moartea lui. Un frate, care numai el s-a invrednicit de la Dumm:zcu,
era rnduit si\ detepte pe frai la rugilciu- pol"ttru ndelung[\ rbdarea lui, cu blndee
J1('<t ceea ci:' miezul nop\ii, ml'rgnd la chi- i statm)nicie. in m1erenia inim.iL Noi il sh~
lia Cuviosului i bfttind. n-a auzit n\spuns. cotl'am. cft est : pflcMos i Iwvrednit' 'dl'
ll(lt.ind a doua.. i a tnia oarit. i neprimind viata nnlenc'w.::cft. cea de pe pfn11nl. iar: ('-1
nici un tftspi.ms, s-a dus d<' a chPmat pc alt s-a aflat sfint. si vndnic ciP via(a coa ce~
, frate. i, aducind lumnm~. a d:schis u~a nascft, cu ing('rii. Deci. noi sintem ruinai.
ci a intrat nlftuntru. i a aflat j)(' Prcacu- itll' ('1 s-a prcamftrit. noi sntPm def[ril11a\i.
viosul n mijlocul chiliei, stind cu trupul n iar el. dl' Domnul Hristos, este ncununat.
genunchi. Jiinclcft fnt~e rugciune. iar, cu Sit ne sirguim. aadm. a nva rbdarea.
sufll'tul. S(' dusesP la Dumnezeu. AstfeL smerenia. blindc'\.t'a i nen\utatea, avind C<l
fiind la rugftciunc' i n jJ!l'carea genunchi- :pilei<! pl' acest pftlimilOI ndclung-rflbdi'tlor. i-a dat el sufletul s[\U Domnului. tor." i au plns fra(.ii. cu plngere rharc i
0C"ci. neindrflznind sft Sl'<lltingft de el, I-au au hot[trt ca. in fiecare an, s se siivreasc;!
!:i>at a>;a. i. ducnclu-s(', a~ spus printe~ pomenirea Sfintului. cuviosului. Printe-
lui starc'.. cft .fratele Dula a murit. Dupit lui Du la, rftbdtltorul de chipuri, spic.folq"
cintnrca UtrcnU. ,;.tan'ul. m2rgnd sin- sul sufletelor i cprl' slava lui . Hristos.
Dumtwztttl nostiu. Cl'l slflvit., .impnunft ni
~~tu. ~ vtt'l.nd f-:'l' Duln n1ort.n porunl'it stt-i
Tatfll
i cu Srintul Duh, acum i pururea i
inVl'leascfl trupul lui i sft-1 aducflla bisericii
JX'ntru ngropare'. ' Dupft ce cinstitul lui n V('L vteilor ! i\n1in.
trup a fost invelit i adus n bisericii, stare(ul a porunci[ sft se toace' pentru ca toi
fraii s[l tie de sfritul fral.elui. Deci. s-au
intru aeeaslft zi, cuvnt al Sfintului
<Hlunat toi i se atingeau de dnstitul lui
trun. ca de al unui mucenic. ns. de vr.em: 'l'codorcl, desprl' dreapta socotinii ~i h1c
l'l' )itl'nteit' a voit sit trimit i la altft lalcgcrc a tot !unul..
vn\, ca srt viP i alt stan\. cu [mii, sft inAceasta sit :;ti(i V<>i toi cei,.,. socotii
gro:qw cu cinstt JW fmt<'l< cel Cl' a p;Himit.
f1tr:1 dt vin:i. alunci. stanul. vf1znd cfl lucrurile on,:n:~ti ciL bune :;i cLI: r:k; ca
frn(ii st' imhulz:zsc s[t ingc>nun('ht la an! si\ J:- SO('O\ i(i in a('l1Sf ft'J : fot.cleauna. nunta
mort. a poruncit sit aducft trupul im\un- t'sll altceva dcc~t dcsfdnarca, pentru cii
trul bisericii i s:H incuie. atcpt.ind. pinit nunta. adicft. s-a binecuvntat dupft legt'.
n vor veni monahii de la amindou lmrPI:, im clesfrin:tn'a. fiind. in afarft de lege: s-<1
Jar, dnd <'l'a vrcn1Pa ca l.a al nouftlcn Ct'H'->. OO'inclif. J\a, l'Sic i ]a ucicb'C : 01110l\rtt Ul1
wnincl i c~ilal(i frati i pt\I'ini ~i aclunin- om i cel uciga. chr omoar[t un om' i jt:1::.
du-sp toi. a por.uncit sft iC' cb:chidit bise- clce;'\tnrul : clar ac:sta .. 1-<l judt'cat s(t'moiuft
rit::t i sft FUn:t trupul fedcitului Dula i1 clupft IPgl'.' iar c:lfllalt .. l-a ucis frtr[t
mijlocul soborului. ca. vflzndu-l. sft-1 d:a de kg:. P:ntn1 cft fapta Lste una
cinstitci ngropftri, cu dnlttri euviincioas<'. ~i acceai;ii, da1 rinduiaJa. dcosebit:CL Darl ca
Dcd. apropiindu-sc d: trup, nu I-au mai n,1ai an'Ha t sft . ne nvri.tnn," s .cercetFn,
aflat .. in afan! de hainele i papucii Cuvio- Scriptura. A ucis Cain pe Abel. umpln~
sului. i. din. accasl{t pricin, [oi s-au um- du-se de invidie. a ucis i Finecs, riv.nind;
plut de mar~ mircare i spaim. Dupit ii1sft. dup{t eylavil' i apftrnd legea, Dar
acela. Cain adicfl. es\.e blestemat, iar Fi<lt.TastH. starctii c~~]or douft lavre au :d:; cft. ll't' fra(i :... Vcde(i. fra(ilor. dt pDalt pftlin1i- nees. binecuvintat. Fapta, adicii este una
rca c~a cu multi\ nibdatc. blndeea, nerflu- ~i aceeai. uciclerC'a. insft nJ..c'kgerea este
lttll'a :;:i ~nlt'l'('-11a ? Jal[t, acun1, fratt'lc dcosebiltt.
nostru. nu numai cu sufletul, ci i cu truA furat Iacov biiwcuvintarea ; a fu.:
pul. s--a dus el( la noi, mutndu-st, ek mini rat :)i Acai1 ~urul. dar aeehl s-a nttl.\al. iar .
ngc'n'.:;t i. !wvftzut. <lltunckva, ele vreme et' acesta. cu pietre. n fost ucis. A postit Ilie i
noi n~-.ai11 aflat nevrednici. s{t ne atingtn1 a incuiat cerurik; samaritenii, postindi'
el(' sfintul lui trup. Iar. ele cinstea aceasta. ei. au ucis pc Nabot. dar acela, adicft.llic.

PROLOAGELE
prntru evlavie, im acetia, pentru vorbirea
nlu i ucidcna. A cru(at i miluit Saul
pe Agag, ftu;l de kge, i a piel'dut mpri\~
(iit, a injunghiat Satnuil pe Agag, i a mplinit l('_t;r-a lui Dummzeu. Fftri\ d(' cercel.ana na cu dcamtulltntu!, nu va face ju, ckcat;'t dnapl<l. Suzana a fost judecati\ s[t
J.noart1.. rrutt clC' Cl~rcCtarv, .iar ea n strigat cu
man gla-; : .. Dumnezeul venic, Cel ce
tii taiiwh, Tu tii ctt minciuni au mrtu
risft. a'->upra n1ea. ~i. ialft, ri1or, ncfi:icnd
nici un ri\u. i a auzit Dumnezeu glasul ci,
ctt, dus[t Iiind m la ucidere, a ridicat Dumde

L u 11 a it! 11 i e n lli. z i 1 e : pomenirea Cl'lui <!intre Sfin(i, P;irintclui nostru


Tihon, fc<Horul de ,minuni, episcopul
1\mathundei ('1- 424).

:'

1111
'"

'

11

'

' ' '1

:. t

nezeu pe tnrul Daniil, care a zis : "Snt


curat eu de sngele femeii ac'eseia, de
vromc ce n-a.i cercetat pe btrni, despl~
(indu-i pc ei, unul de altul." Deci, unul.
cte unul, fiind ntrebai., btttl'nii, s~a dovedit, cit au minit amndoi; 1\.poi, /totj:loporu.l a binecuvntat pe Dumnezeu, Cel'cr
mntuictl' pc top, cei care ndjduiesc
spre .EL Drept aceea, nccet,cetind cu deamfmuntul, sii i1U osndii pe nim<nL Dlll11~
nezeului noshu slav, acum i pururea i
n vecii. vecilor ! Amin ..

cu multt daruri inipocJ;,bindu-Ie, ~Ht!mutat


ciilre Domnul, la 16 iunie.
,
.. .
Iat, mai jos, una din multele lui,fuinuni : Cind era nc tnr, petrecnd lng
prini, n casa sa, l-a pus tatttl su s :vnd
pine, aceasta fiind meseria lui, ca, din vrizarea pinii, s-i hrneasc casa. Iar fericitul trii ddea pine la sraci, fl; de
plat;!. i, cliici\ n aflat de accasta,.t.ali\1 si\u
a ncC'put. a se ncc;\ji. i <) se mnia asuprq
lui, i-! ctrta pt el, i<H' tnn1!, fiind nsu~
flnt. de DumnezC'u, izicm: "De ce le mh~
neti, t:tl.<l, cn i cnd ai fi suferit vreo pa~
gubi\ '! Pinile le-am ditt mprunlLlt lui
Dumnezeu i am cuvintul Lui,, cel riemindnos, care zice, n sfintele cri, <; cel ce
d lui Dumnezeu, va primi nslltit, iar, ele
nu crezi cole grftite, s mergem Ia hambar.
i vei vedea' acolo cmn Dumnezei.t d da~
toria Sa, celor ce i-au da( tui cu mprumut." Aceasta. zicnd, 'a mei'S cu Lat!: la
hambar i, cnd a deschi ua, a a.flat'c~
mara, care era, mai nainte, deart, p!'in6
de gru curat. Tatl su s-a mirat i, cznd,: .
s-a nchinat lui Dumnezeu, cu mare spaimi\.
Drntr-acea vreme, tatl nu In.ai o.]ir2a
pe fiul su s mpart<\ pini Ia sraci\ dtc
va voi. Dumnezeului nostru, slav ! < ,

Sfintul Tihon se trgea din Amathunda, om din insula Cipru, i s-a nscut
din pi\rin(.i 'binecredincioi i iubitori de
llristos. f'iind f:'\g;lduit de ei lui Dumnezeu,
din t indt'(l'. i, nv<1(.ind el carte ickpl'in
zndu-s<' t'll dt.ina S!'rnl.l']or Scripturi, s-a
numi\mt. in clerul Bisericii i a fost rndui le.
11111i intii. s.l eitPnsC<l poporului dummz<'i<'ot ilt cuv:inte, n bistric. Apoi, pentru curft(ia vitlii lui, n fost sfinj.it diacon, de l'piseopul IVltmnom, iar, cnd accskt s-a mutat
cftlt't' Domnul. a fost ridicat prin alegere,
la scaunul ele episcop. i a fost sfinit arhitnu dt marp]p. Epifanic, arhiepiscopul
Ciprului (315-40:1).
i tra n acea vreme, n Cipru, o multime ele popor nccrcdi ncios, care i.nea nc
]n1gnmsca nchinare la idoli. Deci, mult
ostctHalii i-a dat arhiereullui Hristos, ntorcnd pe oamenii, care piercau n pgn
tat.e. aducndu-i n snul Bisedcii celei soborniccl.i i f;\c.nd, 'elin capre, oi ale lui
IIristos. i, vic(.uind muli ani, a crmuit
bint Bistrica. cta. ncredin(.attt lui, i mulll
.,~-",,..~:.=~
L.
minuni a fttcul, n via(.lt i dup[t moartea
---
~~--\;
sa. c;\ iubea pc sraci i st strduia pentru
Intru aceast zi, cuvnt din Pafer1c.
folosul oanwnilor, ca Llli bineplttcut al lui
Dumm,zeu, l'l' cm.
Vcni t-a odat[t Ma carie. Eg.iptean~l,. di~
Dtci. zidind biserici i sfLnj.indu-le i pltstia Schitului. la nJu!ltolc Nitrici,, !:1 po-

__

1' lUJ L O J\ GEL E

. - ----...f;---.--------------------'------- ---------------------

L li n a i li n i '' i n l i z iI l' : pomenirea Sfinilor Mucenici Manuil, Savcl


i lsmail.

AcC't i trei frati Prau elin Persia. Piirin(.ii lor nu aveau aceeai credinf1, fiindd1
tatii! lor ilwa de pg,ntatca persan, iar
n1an1a lor Prn erct in -i, ca o adevftrnt
mamft. i-a cn,cul pe ei, din tineree, in
frica lui Dumnezt'U. F'cricitul Evzoic. preotul. i-a cnlinal prin Sfintul Botez i i~a
luminat cu clwnnezPietile nv[l\turi. La
vrcmm rinduitf1. cei tn:j tineri au fost nunl(trali i'n ct'ata ostft5casctt i slujeau, cu
t1upul. impfmll.ului Persiei iar, cu duhul,
slu.i<'<IU m p[na lulu i cere~c. Dom nu lui nos~
Iru li'lts l!Jislos, pf1zind sfintele Lui ponml'i, ~i t;hllind 'ii~! pbcit Lui, cu faptek
lor cL!t bune.
[),,ci. au fost trin1ii aceti trei tineri
Dstai dl' Vaetan, mprat u! Pcrsi.ei, la Iulian. cel ll'pdat ele cred in(;'\. mpratul roll'ani!nr. pentru pace, in zilele cind, la CalcLdon. lulian f;'\c(a mare p1aznic, n cinste;\
idolilor. i. au fo't primiti cu ci<nslc. Aflnd
-hlsrt. crt {' ~nt ert'l.ini, luU.an s-a unlplut el, minie impol!iva lo1.. i, mergind
lH locul unch :tvea ,c:;.il sfn':irca~dl ptnznicuL
mp<'lratul a nc<'pul. oclalii cu l.oat;'\ mul-
tinlPn L<' ~t adunase ~colo, s

f-i('

nchine

idoli,lnr. aducindu-lc jertfe f[tr ele numr,


f;kind ospc\l' i clim(.uiri cu -tol felul ck
timpane i instrunwnte muzicale i svr
ind multL alll' lucrul'i urile i ftlr{t dl' lege.
in cinslPa zd!or s;'\i. Deci, l'Obii lui Dumlll'Zeu. Mnnuil. Savl'l i Ismail. dac<'\ au
v;\zut nnl<'.~iuirea, s-.au elat deoparte, mih"
ninclu-sp pPnl.rtt

nelarea i rtflcitea

unui

atit dt man pnp:>r, rugnd pe.llri<;to,, sll


se .JlnaUt prtzi ci dl' impftrtiiirea cu nec\1''iin(l'le acelci inchinri la idoli. Asemenea,
se rugau ei i pentru cei Jolcii, ca s-i
acluctt 'P'' ei Dumnezeu la cunotina adL-

sind clrl'g<"ttnrul la judee;tl<i, a zis ciiln l'l


.. Ce fel de unire i prietenie avei cu noi,
tic vreme c2 n-ai voit, ieri, s svrii.
prznuirca, mpreun cu noi n cinstea
zei.Jor notri ?" Dar, Sfinii au rspuns :
.. Noi sntem trimii pentru aezftminte de
pace, ca s nu ne pustiim unii pc altii, iar
nu pentru credina in zei. Ci1, fiecan>, cin. sleLe pc Dumne.zeul in can crede. Iar tu
ai lsat cele ale impcrii i incepi altele,
pentru care nu sintem trimii." Iar jude.ctorul, umplindu-se de minie, a zis d1Lr.c
(:~inii : .. V[t sftuiesc Ga, lii~ind Cl'2clina
voaslrft cea copmm~asdt, s alegei credinta
cea adevi\ratf1 a filozofilor i nelepilor
din vechime." Sfin(ii au ril'lpuns : .. No.i sol'Otim ca nebun. cu acleviuat. pc cel can.
in loc de Dumnezeu, arc un idol nl'in~uflp. (it i se leapd de Dumnezeul cel viu:'
Deci, .miniindu-se, judectorul a poruncit s. fie btu(:i i ptruni cu pirom1c
la glezne i ari la subiol' cu fclii. i
aceste chinuri Ie-;\u luat toi impreunf1.
ar-ni. aparlP, Sfintului Manuil ii frlcPa p[lginul mprat fgduine. i, nevrnd el sft
<lclucil jertfe idolila1. i s-au bMul piroanP
pc spate i prin. cap, inff1urindu-l cu trestii
ascu(.il:l'. pe C'l i pC' Cl'i doi frni ai lui, Sa-
vei i !'mai!. Deci. dudndu-i !ii zidul cel
dinspre Tracia. cilruia i si' n1ai spunea i
zidul lui Constantin, la loc ripos, le-a l[liat
capetele. Iar mpiirnlul a poruncit s li se
.<11d trupurile. i, auzind de uciderea trimiilor si, impftratul perilor s-a umplut de
mare minie i a venit cu otirea sa Ia hotarele mpriei romanL!or. i, avnd bil'llin(.ii, cete](' perilor au sfrmat puterea
lui Iulian. im el a fost ucis de o min ncv;\;mtii. din pcdcapsa lui Dumncz,u. Citruia
slnvf1 i dnstt i se cuvine . .aeun1 i pururea.

lnlm ,aceast zi, ptimirea Sfinilor


Mucenici
Isavru i cei mpreun cu dinsul ;
DPLi. dacf1 s-a vdit ncensta i a ajuns
lirf'a la pginul Iulian. acesta a poruncit lnochentie, Felix, Ermia i Percgdn.
'11-i aruncL in tl'mni(.<'\. amirind judt>cata
Sfntul lsavru, i cei nipreun cu el.
lor, pin(l ciupit sctban. Dar, a doua zi, su- au fost din Atena. Deci, ieind din patria
Vflrului.

I4.3

lor i mergnd la o peter[l elin Apolonia,


au aflat pc Felix i pe Peregl'in i pe Ermie,
pc care, invindu-i s nu se dea spre lucrurile lumeti. trectoare, acetia au ntrit cuvntul cu fapta. C;'\, fC'rindu-sp i
fugind de vorba i de adunal'ea cu rud,nii<!e lor. au fost pid(.i de acetia la Tripo.ndie dregtorul. care, phnzinclu-i i neputind sf1-i facft sft se !flpede de Hristm, a
poruncit s<'\ li se taie cnpetcll' cu sabia. lm
Sal(ru, diaconul lui Hristo~, i nsoitorii
lui, au fo't dai in seama llli Apolonie, fiul
dregMorului, care i-a chinuit cu foc i cu
ilp, clar, izbfrvindu-sc dintru acelea, prin
. mimune, au ntors P" muli la credina in
Hristos, dintrP care, l'rau i cei n1e\i dt'
frun(.p :ti ceU1ii. f1a.ii Ruf ~i Rufin. i. in
cele din urmft, au luat toi pedeap~a ele
moarte. prin tiiicrea capel:..lor.

Intru aceastft zi, 1 cuvint dcspl'l' un


prunc ncbotczat i despre puterea tneocascii.

Laodiceea era o cetate mic<'\, pe mlH1"


tele Eleonului, apruape de Lision, la care.
nwrgnd '~u cu cinci ani mai inainte, am
. auzit un lucru vrednic de neuitare, de la
btlt.rnii ct'i ct' tT.:1u .:tcolo. I~i zic('.au l'i't, un
preot mireetft'P, ce fu~e~c' acolo, st~ sfirisl'
.cu doi ani n1ai inaint"c. La aeela, ntr-n

noapte, a venit mai marele locului. silimlu-1


pe el s s,, scoale i s-i botez:' fiul lui.
fiindc;! era .mic i lr(lgca s moarf1. D:ci,
sculindu-se, preotul a nceput indatr1 a citi
wgciunile de botez. Dar. pinii ce a pregfttit apa i sfintul untdelemn, s-a sfitit
pruncuorul, nainte de a se boteza. Deci.
luind!l-.J pt el, preotul 1-a pus inainte11
cri.stc:lniei i a zis : .. Tic, mpreun slujitontle cu mine, inger al lui Dumnezeu, i
griiiesc, cu acea putere, pe care Hristos a
elat-o Apostolilor, a lega i a deslega, pe
p<lmnt i n cer, s ntorci sufletul pruneuorului n lJup, pinii ce se va boteza.
Pentru c[t nu ai porunc[l st1-l iei pe el neboteza!. Pentru c tie Stt1pnul meu i al !<"tu,
c nu m-am lenevit,. ci, cum m-am sculat,
indat, am nceput rugftciunile botezului."
Aceslc gdtindu-ll' preul c[tln~ inger, ~HI
sculat pruncuorul i. dupi1 ce a fost bote-

iari
dac fa

zat,

a adormit intru Domnul. Deei,


de ingeri cuvntul preotului arc
putere, cu ct mai mult. are pulcre fa( de

nan1eni.

Intru ~ICCast;l zi, cuvin( al sn.1tului


Efrcm, despre .ispitelc celor ce vin 'la viaf1
clugftrcasc.

De s-ar intimpla vreunui frate', ca s


vinft la via(a ciilugflrea~dt din vreo pricin
oarecare i ele nu va lua seama. il va nghite
pe el diavolul. C;'\ ncepe a-1 mboldi pe p]
!',pre uncll' inlr,bftri ca ace!k'<l. zicindu-i :
.,De ce vrei s l~' mai osteneti do anlln i
s Le sileti spre fapte bum .. cu clmgoste.
fiind.c;l nu vei avm plal ; au., parcfl. de
a ta voi2 ai venit la clugrie '? Ba nu, c;i
de nevoie ai venit. P2 nu i s-ar fL intim"
plat ie un anume lucru, n-ai fi venit. De,ci.
de acum s<'\ nu te mai nstencti in zadm:,
pentru cf1 nu-i va da ie DtmlnP?.NI nici

un dat. p_enttu aeeasta. ~ AcPst::?a Je- strrcoar

n minlla fral:,lui. urilorul binelui,


diavolul. vrnd ca sit-! arunca p: el in pier"
zarea dcznMicjclii. i atuni:i. nl'inp]egncl
dropt lucntrilP Domnului. in minten sa, va
r;'\dpa ntru d:zn;ichljdu in i. clup;l ,acrPa.
va ncep:..' a vi<'tui fni ~de grijft; intru nc7
temcl'l' el, Dumnezeu i a gnii impoll:iva
cl']or mari i a c<lnr mici, i a se obinui
In somn n:si1(ios. i. orice bilw i-ar face.
lui cgum,nul. apoi. ca un lucru de nimic
il socot.eil~. lncr1. dP multe o1i. cirte5te 1
SP t.inguiele i, in 'curt zici'nd, se di1 singur pierzftrii. i, in loc de fapte bune, el.
mai mult. inceJ)c 11 fac:.. n'\ul(i. i, aa.
ncoocolc:;lc darul D:Jmnuiui, in !De sii zic
intru sine: .. O. suflete. citi s-au invrednicit a v:ni la acoastf1 via(fl, prin mult. pl),;t..
i rugciune, iar cu, ntru lcncvhe mi-am
petrecut. zilele mele. Iar acum Domnul rn-a
nvrednicit pc mine a veni la o sporire ca
1\CPasta, la vin\a acpasta curat i 1inilitf1 ..
nepomC'nindu-mi Dnmnul p{tcatP!l' nwk.
cele multe. Drept ac(ea, i noi s[t ne sirguim
de acum. o, sufkll'. ca s .facem lucruri
vrednic" de pocftin(fl. ca sft nu afl{un ndoiU! osindrt. fiinclc<'t nc-am ll']n"tdat ele
darul lui Dumnezeu.

I!H

1-'HOLOi\GinE

fra!PlP : .. D~r P'>scarP Il' fa el' mhul.


Intru al'!asl1 .zi, uvinl dtspn <"itirl'a ,.,. III' adut' ,.,, .., .. Iar br.t1inul i-a zis :

l'lir(ilur i <'ii, mai de folos dcdt toate dir- .. Acestea fac sufletul sf1 sl' snwrPascfl, cfrct
(ilc, este a l'iti Psaltirca.
scris este, vtzi smerenia I osteneala mea
. Zi~~" . un sllu~e(. : .,S m crede(.i pC' i-mi iarl<l toale pcatele meie. Dac sum1nC', fulor, c<l nimic nu lulbuni. nu scir- fll'lul va face roadele acestea, se milost.ibtte, nu rnete, nu pierde i nu mhnete vcle Dumnezeu. spre dinsul, pentru ele ...
pe draci i pc nsui satana, dcci.l a cugeta A zis fratele. ctre btrn : .. Ce va face
11supra psalmilor i a citi cu sliu:uin(fl omul. la toati1 ispita. care vinP asupra lui,
Psaltina. Ci1. toale c[uile spre folos m sint ~au la tol cugetul vrjmaului ?" I-a zis
lui b<ltrnul : .. Dator este, mai intii. st1
!wuf~o i nu pu(.infl suptmuc IC' fac dracilor,
1nsi1 nu aa cum le face Psallirea. Pentru plngi in fa(a bumlt(.ii lui Dumnezeu, ca
aceia, S<i nu o tncem cu vederea pentru c<i, s-i ajute. i se odihnete ndat, dac se
va ruga cu cunolin(., cci scris eslt:' :
nu~. cu~clii1d J)salmii, pc de o pmte, pentru
es.te aj.uimulmeu, nu m voi teme .
Domnul
!~01 111J11P IJP rug:'\n1, iar pe dP nlta, pe d1aci
va face mie'omul" (Ps. 117, fi).
ce-mi
de
11 blcslcmfun. Cind zicem : Miluiele-m
ntrebat fratele' : "Iat;i, un om
a
Atunci
Dumn!CzPule, dupi1 mme mila Ta i dup
s[lll, pcnt.ru o grC'~calil cC' a
robul.
pe
bate
mul(.imea indunlrilor TaiP, cmt(.ete fri
;Ielegiltnwle: sau :Nu m lepda pe ft.inc. fr.cut-o. Ce va face robul '?" A zis b<itrinul :
1n .vremea bflli'JW\i.Jor, cnd va sli1bi ,pulc- .. Daci1 este robul bun. va zicP : Miluipsrca nlPa. st1 nu n1c1 lai pc' tnine, pentru l1oi lc-mil, am greit.'' i. iar[l~i. i-a zi~ fr;;JH' rughm. Jar dnd blest.emfm1 pc draci, .tPie: ,~Nimic. altceva, s llll ~puill '?'' A
ZICCil1 aa : St1 invip Dun1Iiczcu i st1 se l"i- zis bt1li:nul: "Nu, cbei clac<i va punt gJ'tsipcasd vn\jmaii Lui i S<i fug<l de la fata f'nla asupra sa i va zice, cc1 a grc5it. in:L:1i toti t'ti ct-L ur<is~ pe El ; i iarfi : dat{l, se miloslivete, sprt el stpnul lui.
H1st.pct<' ncamurile Cl'le ce voiesc nlzboaie D;11 ~fritulluturor acestora C'StC' ca s nu-l
judecm pe aproapele nostru. C[1 in pfli fapta clcsfrinflrii. i, iari : Vzul-am
Egiptului. cind mna Domnului
mntul
P<' cp.J JWcural nJ(.inclu-sp i ridicndu-se
ca ePdrii Libanului i am irPcul i, ial, nu omota pe tol cel intii nscut. nu eta ca~i1.
mai tm. i l-am cimlat pe el i nu s-a aflat unde S<i nu fi fost un mort.." I-a zis fl'at:lt :
loeul lui. ~i. ian'ii : Arnwle lor s intre .. Ce nsemneaz<i cuvintul acesti! '!" 1-a rs
in inimile lor i arcurile lor si1 se zdro- puns lui b;ltl'nul : .. De vom lua sPama la
bcascfl. Gmapt1 au si1pat i au deschis-o pc
ea i vor c~;idea in gmapa pe care au fcut-o. pcatele noastn', nu vom vedm phcnle!P
intrnirce-va. dureiea luila capuL lui i pe aproapelui. C nebunie esl<'. pentru un om.
care are un mort al su, s<l-,1 lase i s se
t'l'ttdul lut nedreptatea lui se va cobor.
Cu unPll' cuvinte. ca acestea. blestemm duci\ s pling<! pe mortul aproapelui. Iar
pt draci. ..
a muri intru lotul penhu aproapele tu.
aceasta este a purta pcatele tale i a nu
awa g,rije de tol omul. judecnd c[l acesta
l'Slp bun sau este rfnt. S nu faci niu nici
Intru al'caslli zi, nlVint din Pateric.
Zis-a ava Moise. cf1 trebuie omul sf1 unui om, nici sil hu gndtli rtlll: in inima
n11>arf1 pl'ntru prietenul s;iu i s nu-l ju- ta. asupra cuiva. Nici s dcfaimi pe cineva.
c!PcP .Jwntru ceva. A ntrebat un frate : cind face r[tu. Nici s[t nu fii ele partea celui
.. Din toalf1 ostcneala omului, carP Psle.acPea <.;e fnce rl'tu, aproapplui su. Si't nu cl<~V<'
('HI'P i ajut:1 lui '?" i a zis btii.I'mJI~! : tPti pP cineva. ci. st1 zici : DumnPzcu t.iP
... llumnt'Z('ll <'SI(' Cel C(' ajut.f1 ci1 scris cs1t : )Jl' fiPc.are. i aceasta lnsen1neaztt. adidi :
.. lhunJH'Z<'U ('Sft' ~cftpan'a i pu-ter<.'H noas- Nu judpca(i. ca sf1 nu fiti judcca(.i. Sf1 nu m
, lr(l. ajulor in1ru necazuri!<' ce ne impt'l'"
vrajb[l cu nici un om. i sf1 nu (ii v;ajbt1.
~.o:m\' (F.:. 45. 1). A zh
. 1irik i priv,ghl'rik. p(

].:

li!
!

1!11

1 1'''.''1

'ilr.
!1,1:

,,

.1111

:1'
11

;,,,ill

1.''
ii

'il

111.

d,

SF. MUCENIC

LEONTI~:

IH5

--~~------------~~

in inima ta. Sii nu urf1li pc cel ce du


mtmer;.le pe aproapele s{lll ; i aceasta este
pacPa. St1 tP mingii pP tine cu faptul cf1

puinii vreme esll' osteneala si de-a pururea


odihna, cu darul lui Dumne~cu Cuvintul." .
Amin.

L u n a i u n i c i n 1 !! z i 1 c : pom.<mIea Sfintului Mucenic Lcontic i cei


mJH'eun cu dinsul, lpatie i Teodul (+ 73).

pe Teoclul. ~~ sf1-1 muncc in temni, pn la cercetare.


Iar a doua zi. scotndu-i di:n temni[,, i-a adus naintea 'lui i-i indemna sit
st despartit ele credina lm. in Hristos. Dar
n-a puiul s-i nduplece, Drept aceea, a
poruncit sl spnzure pc Sf,Lntul Ipatie de
un lemn i st1-l strujcasct1, cu unelte ascu~
i te, iar. pe Sfintul Teodul, s{l-1 bat<! cu
sbii de lemn. Dupii aceasta, li S-"<IU l[Iat
capetele cu securea, iar mm'e!P Mucenic
Lconlie, mai i.nli, a fost bf1lul cu toiege 1,
twinncl seama de ftlgflduincle cele amf. giloarc, ce-i fc('a tiranul, ba,.ncil,lunclu-1
i n ris. clup<i ce a fost. spinzurat i slrujil.
a fost legal de patru stilpi i bi1lut pnt ce
i-a dat sufletul in miinile lui Dumncz<u.
Deci. mucenicul lui. Hristos Leonlit
i-a siiViril pMimirm sa in ziua ele 13 iunie, (.inincl pute1ea Homei. Vcspasian impilraLul (G!l-7!l). iar . .peslt noi, mp<it(.incl
Domnul nostru Hristos. cruui<t Sil-I fip
slava. dimpl'PLIIi<i i cu Sfntul Duh, acum
i pururta i n vecii v<cilot ! Amin.

Sfntul Lem1tic era cu neamul din


El-ada i, fiind om mm'e la trup i puternic.
s-a fcui osta. A fost i n rzboaie i s-a
-luptat vitejete i ele multe ori s-a ntors
cu izbndi!. i', fiind el om cuminlP i cu
intC'!eapli socotire, a foslrspli1til cu semne
de .dregt1lor. Deci, aflindu-sc el n TJ'ipoli,
din Africa, primea. pe cei sraci cu dragosl.p i i ospla, cu mcsc impf1rleli. i se
nchin; lui Dumnezeu, cinstit i curat.
Despre aceasta, prinznd de veste.
.
sli"tpinilorul l~enicili, a trimis la el pc !paliP. tribunul. i cu ali doi ostai, dintre
cart JlP unul l chema TPodul. Deci. nwrgind pc calP, Ipalic. tribunul, a fost cuprh1s
ele friguri i a auzit un glas. ce-i venea de
Sus, i. ar[ltinclu-se lui un nger. i poruncea c[t, d<ictt vrpa sit se izb[tvPasci't d(! boant,
st1 dwnw cit t1ei or.i, in ajut.m. pt DumneZl'ltl lui Leontit. Dar glasul accla 1-a auzit
i Teoclul. Deci, ajungnd la Tripoli au fm;t
primi(.i dt LPonliP nsui. frlrf1 st1 tie ci.
cirw cslP acela can~ i-a primit. i. inirebindu-1 despre Sfintul Ll'ontie. s: prdilctau
cft snt prietenii lui i ai .crPclinl'i lui. Deci.
Sfi.nt.ul k-a spus c<i l'l.t~tP Lt'onth. robul
lui Hristos, i ci1 Sl' fpna de cei pe care ei
ii numpsc clumnezPi. i, auzind acestea,
tribunul lpaliP i Tcodul au czut inaintta
Sf,ntului, cPriml de la dnsul har, ca s1"1 fip
i Pi rilbii lui Hristos. DPci, rugndu-si'
Sfntul JWntrn dnii. a venit un nor ele ap
din ctr. l'ar:' 1~a bnttzat i i-a luminat. iar
L:r:nt i:' i-a imlmkat ('Il hainP alb:. De
act'slt lutTuri tulburinclu-se. twcrcclincioii
IP-au wst it. JW toale. drPgiit.mului Adrian.
~i. at'(sta \;tnind n .celalt, a trimis nclalf1
11n m1a si1 prindil IJP Ltontit, 1)(' tribunul

lpatic

Intru aceasta zi, cuvint despre un oarl'carc preot duhovniccse, care a .v:izut pe
draci liitg dtilia unui ('lug;ir lene.
Un preot oarecare, fiind nainlc-vila mets ca sf1-i svreasct1 slujba i
a vzut, lngi1 chilia unui frate, o mulime
de draci. Unii st prdi\ceau in chip .de fe-
111('i i vorbPau necuviin(e, ia1 alii, n chip
ele t.imri batjocorii, unii cltlnuiau, iar alii n alfe chipuri, se schimbau. Deci, suspinnd prl'otul, a zis : .,Vai, flaiele acesta
petrece ntru lcncvire i pentru aceasta~
viel()nii de dmci I-au mpresurat JJP l'l." Iar.
dupi1 ce a svrit slujba, preotul a mers la
chilia fratelui i i-a zis lui : .,Sint nC'c<\iit.
zlor,

l'll!O:A lTVIOSliL i't\!SIE <TI. :11,\llE

------------------

1 r 1~ 1t, i am venit la tine, cu credin c mi


.vei fi folositor : i, -de vl'i face rugciuni
~i pl'nlru mine. tot necazul se va uura, de
In inima rma." Iar fratele: umilinclu-sc~ a
/.b : .. Pfcrinil. nu sint vrednic sft fac rugftl'iunc .prntru .tine." nsft preotul nu-l sli:\bea pt el. ci-] ruga, zicndu-i : ,.Nu voi
pkl'a clf la tin!.', pinft ce nu imi vt'i da cu
vintul. c[t wi face cte o rugciune pentru
mim, in toale noptile." i a ascultat fralelt rugftmintca p1eotului. Insft, aceasta a
fcut-o pnotul. vrind s[t-i dea lui chip de
rugftciLine. pc care sft o facfr noaptea. i
ffkca 't'ilc o rugikiunc fratele ptntru preot.
Apoi. umUindu-se .. a zi'i : "0 tic[t]osul meu
suflet. Hugftciunc pentru preot faci, iar
JWntru tinf'. nu te rogi. Deci, si\ faci i pentru tine cte o rugftcium." i aa, petrecind
toatft sftpUunina. fttcea in toale nopile cte
cloufr rugftciuni. una pentru sine. alta pont ru pnot. Apoi, in a lUt s6ptminft, mergind
In bisericft. preotul a vzut pP draci triti.,
stind afarft de chilia fra-telui, i a cunoscut
prPotul cft. dl' rugc'\ciunea fratelui. s-au
int1istat dracii. i, bucurinclu~se preotul,
a intntt la fratele i i-a zis lui : .,Fra!t', tl'
r(jg; s{t n1ai adaugi :i<alt -rug[lCiunc pentru
mint." i. dup;i ce a intrat in chiiie, l"a nVCt(.at preotul]X' el. s[l nu sr leneveascft. Iar
dracii. vrtzindu-1 cft pdnct in rug;kiuni i
. st ostcmtc ]Wntru Dumtwztu. au fugit de
la dinqiJ. cu darul lui Hristos.

n a j li 11 i e i n 1!l z i 1 'e : pomenirea Sfintului Apostol Imhi ('!" 80).


L

li

Sfintul Apostol Iuda este unul din cei


doisprtztct Apcstoli. ales chiar de Mintuit.mul; sft-i fie ma1tor. i propovficluHot pe
pfnnint. al Patimilor i lnviPrii Lui, i sft
vestcascf1 dun1nczei!lsca Lui nvtttur.
l'IKmincl la mintuin' pl' toi oamenii.
Nu st tie, apruapr nimic, din viu(a
acestui Sfint Apostol. mai nainte de chemart;a sa dl' cfttrl' Mintuitorul. Sfintell'
Fvanghclii pomenesc numele lui. doar cind
nun1[uf1 ceata ccl()J" doi'-lpn~4ecc uceniei ai
Domnului. Nu tim nsft nici unde locuia.

ntru accasttl
despre ascultare.

zi, cuvint din Patcl'ic,

Ava Siloan avea un ucenic n Schit,


Marcu cu numele. i acesta avea un mare.
dar de ascultare i era scriitor .bun. i~l
iubea bfttr.nul penli'U ascul!k'lrca lui. i
avea, inctl, i alti unsprezece ucenici. cu- '
J~rini de i!Widie, cft~l iubea btrnul mai
mult pe acela, decit pc ei. i, auzind, bi\ll'inul s-a mihnit. i au venit, ntr-una din
zile, ctre ava, b[ttrinii i vol'bcau cu dnsul. Iar l'l, lui.ndu-i pe l'i,.a ieit i a bfrtut
la fiecare chilie. zicnd : "Frate, vino c
am trebui,ni\ de tine". i nici unul dintre
ci nu au urmat chemal'ea lui; ndat. i,
venind la chilia lui Marcu, a .btut' n ua
lui, zicnd : .,Marcu ! " Iar el,- auzind glasul b[ttrinului. ndalft a ieit afar. i 1-a
trimis la o ascultare. i zicea bltlrnilor :
.. Unde snt ceilal(.i. frai, prini!m ?" i,
intri.ncl n chilia lui Marcu, i deschiznd
eaidullui. au gftsit Cii pusese mna si\ factl
litera ,.0". i. auzi.ncl glasul b6trnului, n-a
mai ntors condeiul, sti n1plineasc litera.
Deci. au zis btrnii : ,.Cu adevftrat, pe care
tu l iubeti ava. i noi pc aces.ta l iubim,
ptntnt c[t i Dumnezeu pe acesta il iubete". Dumnezeului nostru slavi\, acum i
pururea i in vecii vecHor ! Amin.

nici cu ce se indcll'lnicl'a. Estt mai presus


dr, orice incloialft, cii era din unul din. oraele Gaiileii. Sfinii Evangheliti Matei i
Marcu l numesc Levi i Tadeu. Avea mare
dvnft pentru Hristos i dorea ca toat lumea sft-L cunoascft pe Iisus ca adcvftratul
Dumnezeu, venit pentru mntuirea noastnl. Cit a zi; cftll'e Domnul : "Doamne, ce
s-a. ntmplat. ctl vrei s[I Te ar ti nou i nu
lumii;" (Ioan, 14, 22)) o ntrebare care ma,t
limpede dorinta lui fierbinte,, ca toi s.-1
cunoascft pe Mntuitorul, si\-L iubeasc i
s[t st mntuiascft.
Tradiia Bisericii ne spune c, dup
!nM(area Domnului, Apostolul Iuda a pro-

pov{tduil, mai nti, Evanghelia n Iudeea,


in Gali-leea i n Samaria, apoi n cetile
Ar.:tbili. .Siriei ~i Mt~sopoUuni<.,i, i: 1nai pe
urm(t. s-a dus in !<:desa, la t'Pge!t Avgar.
ca s[t-1 Unnftduiasc(t. Se ti< cft SfnlLtl
Apostol Iuda Tadeu] a vestit cuvntul Evanglwlici i in Persia. Nu el, ci alt Iuda, unu-l
elin cti aptezeci de ucl'nici. Iuda .. ruda
Domnului". ('Stt scriitontl epi';tolei soborc
niceli a lui Iuda, din Noul Testament. A
sfIit, fiind spinzurat i s[lgetal ele necl'cdincioi. i i-a dat sufll'lul lui Dumnezl'u.
la Arantt. n Armenia.

ntru accast[t zi, pomenirea Preacuvinsului i de Dumnezeu purttomlui, .l'tl


rintclc nostm l'aisie cel Mare ('f 370),
Acest de trei ori fericit, Cuviosul i
purli\torul ele Dumnezeu, Printele nostru
l'ai.sie cel Mare era; de neam, din Egipt, de
unde (Ia i,Moise, v[tziilorul ele ,Dumnezeu.
Nftscut a fost elin p~trini cinstii de Dumc
ntzeu, invi\(a\i n credina lui Hristos i,
fiind mpodobii i cu cl'lelalle stri\luciri, ei
I-au inv6(<il, cu st6ruini\ i pe fiul lor spo
ri1c:i in cC'lc clumnezcil'li .i. omeneti. Dup
moarlL'a lalftlui s[tu, acest fericit copil, a
rtunas mai mic dect ceilal\i frai la mama
lor. Acesteia, fiind foarte ami\l't6, i s-a
ar~lal
un ceresc ngc1,
spun,ndu-i
bun-sporirea copilului i zicnclu-i : ,.Pt
fiul trw, Paisic, 1-a alm Domnul, ea sft
slveasc i si\ laude sfnt numele Lui, cel
ludat in vecii~edlor. Acesta este plcut
lui Dumnezeu." i, aceasta zidncl, ngerul
1-a apucat. pt:~ Pai.sie 'de mncl. Innl n1a1na a
l'[tspuns cerescului nger : .,Toi copiii mei.
ai lui. Dumnezeu sint, dar fac-se mib
Domnului, spre noi.". i. delcplinclu-se.
S-<l minunat de ace] Vis.
Deci, dup ce s-a f[tcut copHanclru,
preamarele i fericitul ntre cuvioi a fost
tuns monah, de Cuviosul Pamvo, de cltlrc
can>, sftuit fiind si\ nu se uite la faa Oamenilor trei ani. a petrecut neuit.indu-se
in sus. ci '1\'' ':lu-5i capul p!2~'tl, in jJ>. i,
dindu-sp la petrece.I;ea sihi\streasci\, inll'U
atta a coviril pe toi, nct vorbea m-,
prcunft cu Hristos, i-1 sp[tla picioarele LuL
i indatft s-a fftcut. nevoilor, n vieuir-ea

cea mai presus de om. i a ajuns la cea mai


naltf1 culme a nevoinei. Iar, despre vestitPl< lui bunftUii i dosprp minunatu' vi''"
(uin, cea intocmai cu a ingerilor.. prccu111
i despre aspra vieuire n pustie. i d('spre
minunile sale, va citi cel ce dore5le si\ tie;
in cartea numit N6ul Ev.Joghion, :Pentru
can>, pe scurt, zicem,. iubit<>rilor ele iJr[Iznuire, doar atta cft acest fericit, aflindu-se
cu trup muritor, s-a ridicat mai presus de
trup.
Deci, ajungind la hr1trinr! i prf'aadnci.
s-a mutat cftlre Domnul, in ceruri, unde,
mpreunft cu ingel'ii, cintft !'j'iitorulufa
toate, cntarea cea ntreit sJint. A cruia
pomenire. cu credin svrind, pentru
rug;iciunile lui, s[t nt fie nou-s ne .nvrednicim venicilor buMttfi\.i i fericirii celei
venice. Amin.

Intru accasttl zi, pov.t~stirca unui .oarecare pustnic, despre 'Viaa Prcacuviosttl
lui Printelui nostru Paisie cel Mare.
In prile Siriei em UJ~ nevoitor, iJilpoclobit cu multe fapte bune, Acesta, .J:ugndu-se oclalft, a ajuns intr-un gnd ca
acesta : "Oare s-a fcut asemenea c.u cin.e:va
din cei ce au binoplcut lui Dumne?.eu '!"
i, gindl1d unelc> ca acestea, a auzit un glas
de Sus., zicndu-i : "Du-te n Egipt iaco.lq
vei afla un mvoitor, Paisie cu numele, care
a ctigat smerenia i dragostea, cea ctre
Dutnnezcu, asen1enea cu tine. u Iar a.c2l
cinstit btrn, n-a pregetat, nicidecum penliu lungimea drumului, ci a pornit, ndat, .
sft mearg in Egipt. i, ajungnd la muntele
Nitriei, intreba und~ se afl[t P<.tisie. .i,
fiinclc[I numele lui Paisie era cuno~cul 'de
toi, nu i s-a ascuns bltnului locul ehi-'
Jiei lui Paisie i, nici lui Paisie, nu i-au ascuns venirea bftlr.nului. i, cum a intrat
biitr-nul n pustie i se ducea drept la Paisic, ndat, i Paisie 1-a ntmpinat n drum
cunoscndu-se ntre ei, prin clumnezeiescul
dm, s-au mbriat, cu bucurie, i i~atr
dat si\mtarea cea n Hristos. Apoi, ducnc
du~se la chilia lui Paisie i rugndu~se, s-au
aeZ<tt. i, bi\ll'nul, ncepnd a gnli c(th't'
dumnezeiescul Paisie, vorbea n limba si-

--------------~------.:~

ft ,. .. '

!14'!!,_____ ~----'

l>HOLUA(;ELE

ri<nilot. dar. I'aisil'.. fiind l'giptean. tia nwargft s;\-1 vadit i sa w bineclivntarca
numai ace<tStit limbft. Deci, i.ntristndu-se lui, penttu aceasta, i Cuviosul Pimen cel
mult. c:t nu in(l'legm cuvintele, ce!P de. su- MarP, ntn pftrin\i, fiind nc tnr ntru
fle! folo~ilrmn. a!C' bft!t"nului. PaisiC'. in- acea vreme, i mult dorind a-1 vedea, s-a
data, tnal(ind la nt rwhii ~i minim SH, H dus la Cuviosul ntv<l, i-! tuga s meargit
suspinat din adincul inimii i a zis : "Ji'iule mpreun la marele Paisie, fiindc Pavel '
11! lui DcmHH'Z!'U i Cuvintl', d-mi darul era cunoscut i prieten al lui Paisie i merTftu mil', robului Tftu, c<t sft cunosc graiul gea adesea, la dinsul. Ia.r printele nostru
cuvinldor btt!rinului." i. printr-o minune Pavel, i-a zis: "M sfies, fiul meu, s le
d< gmbnicft corcetan a Domnului. ndattt. duc la l'l. fiindcft Pti tinfu, iar acela este
n im!l'put a vorbi i ine(olcogc~ limba siriadt. nalt la f:tpta buni\ i simplu i nu ne puDnpt ;tceea. vttrbind mult, i-au po- tem duce la dinsul. la intimplare, ci, cu
wstitllnul altuia arti\rH< pt carP s-au in- muHft chibzuire i cucernicie. i, nu orivndnieit. fiPcarL'. a le avea i despre pft-. cind, ci la vreme potrivilft s-1 ntmpinm,
rin ii. cu care au vorbit i au petrecut, i ce pentru folosul nostru." "Ci, cu i-a zis Pifapt< bunt avmu acl'i pft.rin(.i. i erau nwn. voi rftminP afan\ de chilia ,lui,' cind
plini d< bucuh<'. amindoi, pentru o m- vom mergl'. i, numrride voi auzi dumncpreunft, vorbire ca aceasta. Iar, dupft ce au zeicscul lui glas, vorbind cu tine voi lua
lrLcut (i zilt, i au sfrit dlt aveau s vor- covritoare bucurie i voi cunoa;te mare
htascft i dona btttrinul sft S<' intorrrci\ la dar. Iar. de va fi cu arievoie a auzi glasul
locul sftu. Htunci, Paisil' a chemat ]X' uceni- lui, chiar i numai de voi pipi chilia lui,
l"ii sfti i lt-a zis : .. Iatft, aici o r:ireaiubii voi dobindi mntuire. Ci, cind vei iei din
fiii. om sfint. din cei dl'sftvhii in fapta cea chilia lui. voi sftruta picioarele talc, care
bunft. plin d<' Duhul Sfint si de dumnczc- au clcat pmntul i!Ccla, pc care calcft
iPst dar. D~ci: luai to(.i bin~cuvntarea lui. frumoasele picioare ale lui i prin aceasta,
<u f.'v.lavit. ca stt o nv<t.i. cti turn dP st.raj(t, voi dobindi bogati\ binecuvintart;."
Aceasta zicndu-le Pimcn, s-a minu
impotriva vrftjmailor." i, indatft, au czut
lo(.i la pfunint i. inchininclu-se, precum se na t Cuviosul Pavel de smerenia lui i de
cftd<'<t acl'lui sfint bft!rin, cereau fierbinte multa credin ce avea n Paisie i, !u,nrugftciunile ~i binecuvintarea lui. i acela, du-1 cu el, s-au dus la Paisie. i, ajungnd
fftcincl rugftciuni ]wntru dnii. i-a bin<cu- la chilia lui, Pavt>l. singur, a intmt nlun
\"intat ~i. lundu-i ziua bunii d< "]{, toi. a tru, iar dumnezeiescul P;tisie, prietenete
p!Pcat. lur. dup(t pu(inft vtemP. a venit la i p[trintete primindu-1, l~a in.trebnt despre
tnanh Pl\isi<' un pustnic. iar uctnicii Cu- Pin1ct"L Iar Pavel i-.a.1spus ctt a r[tnlas afari
viosului Pai~it ii zie<au lui : ,.0. p11rintP. c st sfittea intraiMtuntru. Iare! a porunman ctig ai fi :tvut. dadt ai fi venit cu dt sft intre i a zis, cfttrc Pavel: "N.u-i bine
a opri, pc unii ca acetia, i s rmn afar,
puin mai inainte. Cft. un dumnezeies.c om
a wnit la noi. din Siria. strftlucit i C'U min- cind vin c[ttn noi. c[t act>tia .lesne merg la
lea i cu. inima. care. dupft ce ne-a inti\l'i! cer, zice Mintuitorul nost.ru." Acestea ziprin cuvintt mintuiloare. a plecat eu pu(.in cind, a imbr(.iat pe t.n{u i binecuvntnmai inaintC'. i. daci\ vni sft-1 ajungi, sii du-! i-a zis: "S-i aduci aminte, o
tii cft nu c dl'JXll"tl'." i, aletgi.nd puslni- preaiubite Pavel, ca acest Lni"~r va mntu.i sucul. ~~~ sii-1 ;tjungii. clumnczeiescul Paisie fletele multor oameni i muli, I}Jrin el, se
i-a zis : .. St;ti. eft acela. ;teum a trecut mai .vor invrednici a dobindi Raiul. C mina
mult cit IB mile, clucindu-s< pt un nm, la Domnului este peste ol i il pzete i-! pochilia sa." i. auzind acestea, s-au minunat v[tuiete la dumnczcictilc porunci." Apoi,
a pus ]Wstc dinsul minilc sale i, binecuto(.i i au slftvit pt DumtWZ<'lt.
Deci. fiindl'tt V<'slca despre C\tViosul vint,indu-1, 1-a trimis, napoi, mpreun cu
Paisi<l s-H auzit aproape n luaU''t lul11<'H. i PaveL Jar acesta, citigind ceea ce dorca,
ndrmna pt iubi!Mii d<' fapUt bun s{t slftvca mult pe Dumnezeu.

-.---

nic;ocbtu,

:.;tins;1:

Intru accast:l zi, pomenirea Cuviusului Pill"intclui )wstru Ioan sihastru!, din Limonar (sec. VI).
Ne-a spus nouft (lui Ioan i lu.i Sofronie) ava Dionisie .. preaiubit.ul i pftzi!orul
de vase al bisericii. din Ascalon, despre
Ioan Sihastru!, zicind : "Man, prin viaa
lui era lxlrbatullCe]a pentru Vl'acul ctl dl'
.acum; i lui Dumn<'zeu foarte pUtcut. i
vie(.uia n hn!ilrelc satului Sehus.tra, core
l'r;t depart< de .!erus;lim, ca la 20 de stadii. i aVl'a slare(.ul, in pqll>nt sa, chipul
Preacuraki, Stpnei noastre, N.sc[tloao
t'Pa ciP Du1nnezou i Pururea FccioHrci Maria, avnrJ, n brae, pe cel mai inainte de
l'cci Pru.nc, pc Hristos, Dummzeu.l nmlrLL
i st<ul(ul. cind vrea sft se dud undeva,
11ri in pustie. dopart.P, ori la Ierusalim, c;1.
c:;\ w inchi11l' cinstitei Cruci i la mm,mn"
tu! lui Hristos i s cerceteze Sfintele locuri
.'-:au 1~~- 1nunl(h Sinaiuhli. -ca sfl Sl~ roage.'
e<.tll la Sfin\ii muce.nici. care se aflau deparll' de Ierusalim. cftci ii pliicea starc\ul.ctt sft de-<1 cinstire sfintilor, i umbla, un:~
flri, in !~fes, la mo1mntul Sfntului J~va.n
.l(helist Ioan. i. uneori, la Sfintul Tcodor.
n Evhai!a, iar, alteori, la Sfinta Tecla, n
Sc!tucia I':lllrici, alteori. la Sfintul S(rghit\ in Sarafas, uneori~ la unul, iar, all<'ol"i, Ia alt Sfint. deci, oricnd se ducea,
t~i. pieg~tie(\!n pcter~1 sa. candela,_ nn intca
. dupulu1 Prmcuratei NiJsciitoarci ele DtlmJH'zeu i o aprindea,~ 1pl'CCUn i e1a obiceiul. ';'i. stind la rug{tciunc, Sl' ru.L(a lui Dum"
rw~E'Ll. ca s[t-i ndreptezc calca lui i, pri.
vmd icoana Nftscfttoarei de .Dumnl'Z'.'Ll,
1~rilia : ..P_rca curat~\ S.Utpnil, Niisc{ltnarr)
d,, Dummzeu,. pentru ctt plec in cCtlftlorip
tndep<lrtatft. intru carf' multf' zilt am sft
ziibovcsc, .tu. si.ngUI'[t s{l ai grije de candela
ta .~i. Iwstinsft. dupft a niea rugftciunt> sCt o
pze!;iti, pin{t Ct' nt -voi
,inloarct. Ctt elt.
<tvincl ajutmul li\u. impreunit-citltt!or cu
mine. mCt duc pe clnunul. la can m-am
~indii." Acestea
zicndu-le. spre' Sfinta
icoanit. se ducea pe drumul situ -;i z[tbovca.
Luwori. o lunft, alteori. clouit ~i tni. iar. altPori .. cinti :'aU ase. i, intorcindu-oe, afla,
nto!dPauna. cat)~lcla plintt, arzind. precum
1

._i fliC(i i1{'-~!-. sp1~,(;

;,t_)U.C:1

D:illnisi~, i)i:e0_~

iuJ, ca '"''':.t pu:wtc !o.:n, un:bl\nclu,JaLii ii\


itcf'liTl(
'.
.

u.- , . <""lt''.
, . . ..-.r.. tdt acvtf_!!:_\,
nnc j (' nra m:t1ter~l

lui, a .lnt'ilnit nn leu nl<tl'C\ n~c.rgnd~-:~ r:;t' . ~


lea Jur, Ia un lor: ,fe: '.e ;;t;-Tmt, intre~ douo:i
irur d;" spi~nij cn cJ.re locc;itor-i~ $i ngrfl~

cleau {;n:irri.lc lor. i aiit de stdrnUi cr-U C;llca accettt_ncit. un nn1 pc: jos, 'i neotir.tind
nimic cu cd abi:.t putea Ui treaeii 'printn
acel ~:l:pini. f;>i, ci'nd ~1rnindDC ~-Ja1'C-u1: i.
Jvul.~ -S-<P.t dpn-1piat udui dt: ~iltul, .slarelul
ll\H da calc leului, nici leul, pcncn.t sl.rull:

touL,ca hwuiui; nu putea s se ntoarC{t--din


calc: n1ci si'l.tn::-J.cil c{ u.nul 1Jc lngt"i aHul,
nu era cu putin\ii. i leul, vhzind pe plic
cutul lut Dumm;;-,cu, c:. niwkcu.m nu vn.a
~[1 se intuarcii, ci s;\ treac;1- pc calc ea re era
nainte:, a stat de-a sting~ s!<trc(ului, pe pictoarclc cele clJ.;w.poi i pe_ gardul <.tCchL cu.
grcuta:.c:a lril)mlui s{tu, ,IiJrgindu-1 puin.
r a facut. Sf~o~J\ului calc :;Inbodii si a ln-'
eul starcul pc ling:\ Ieu, atinginlu--se, cu
spall-le lui, ele pieptul leului; ~i aa, s:au
dus ftccarc .n (~alea sa.

La acf:st avit Ioan tl_ venit un fra-te

qj

V<"tznd dt in petera lui nu se aflii nimi't'


i-a,_ g.rilit lui.: ;]Curn petreci aici, ava, ne~:
avmd cele ele trcbuin\ft. pentru via! !'"
Raspuns-a
biitdm!l :
"Fiule,
pctcr.:l
ace<da este negu(ttloric dtlhovnicwsc:\ ; d:\
i ia. Dit lucrul de minft i ia ct'le trebtlirtdoasc." i ;qa, acest pli"tcut al lui Dumne'
zeu piirntc, vie(uind in' pustnicc._.tilc sale
n?v.oinr i o"''tcneli~ nni ndf'}Stulati; s<"a -dUs
la Dmml~'l i :;.a nurnii.rat n C('ala Sfin\Jlor. celor u stau inai'ntr: ..l 'faL-tlui si a- Fiu~,
lui ;:i a SfintUlui Duh, Pmtia in' Trcime,
Uumrwzcului no:;lru, Cruia l Sl' cuvine,
;-.Jav{i i.n veci. J\rnin.
- .

Inlrtt aceas!l\ zi, wvut despre cinstea


pr<'o!caseft.
.

Voi\J, oare, s

tii ct
preocasc<l

de mare t.stc
'! Cur~et.:Jtf la
B_otcz, care spalfl p;:tcatde tuturor i fnce
w ne natem elin Dumnezeu. Pentru cft, de
la pcat, prin pocin, ne-am nftscili n
doua oar. i, vezi, ct de mare este dn:.

c1nstcn

~i

putere-a

__ ____________ _

--------

aso.
""----

..

intru aceast zi, c!ivnt .tiin J>ateric.


" Un preot ('}are~art~ Et fost. (Ypri t, de epi:..;eopul su, .ca s nu facft dumnezeiasca Liturghie. i, i s--a intimplat sft se duc ntr-un sat, pentru oarecare trebuin i
dup plecarea lui, s-a mutat opis<:opul din
via. Deci, fiindc preotul era sub canon,
B-a ntristat mult, i, nepricepnd ce va face,
a mcm 1a Constantinopol i, dudndu~se la
un oarecare epieoo,p, om al lui Dumnezeu,
i-a miirlU'ris.1tlui lit(:rul aePslil. Imepiocorpul
i-a zis lui : "A~at-mi mic greala ta. I,
dac, pc ncdropt te-a oprit epif.coptil t.u i
voi da ~u 'ie, deslegare de acei eanon ... Iar
preotul, a zis ctre dJn~ui : "M~11 trimis pc
mlinc la o oarecare trebuin, st11.pnc, i nu
mi-a iost cu.ptttin s o ndeplinesc. i, mniindu-se, m-a pedepsit." Deci, episcopul
i-a zis : "Grt>:,mla ta, fittll', precum spui,
nu-i nimic i, frtr de pricinft, te-a nprit
epi6copu1 ti\u. Dar, mitcar c lucrul acesta

este aa, pe ct socott.>sc, nu se cade ca


unul s. lege, iar altul sil. deslege. Ins, cum
va voi Domnu1l, aa va face, pentru tine."
i, lund episcopul pc preot, au mers la o
mnAstirq i au spus cgumenului i frni
lor ee<h: ce i ~-au ntmpJat preotului. Deci,
le-a zis lor : "Rogu-vi\ pc voi, prinilor
sfini, si\ v ostenii :spl.mina aceasta pentru Domnul, cu .privcghcrc, cu post i cu
rugiiciunc, i Dumnezeu, pentru rugciu
niic voast.re, va miJui pc preotUl! acesta.
fiind desprit de Bisericii, fr dreptate."
Iar ei au zis : "Precum ai poruncit, st[,,pne,
a~a vom face, .ou-rugiici.uni.lc talc." 1ns1t, a
r~m.as i episcopul. cu prcotuJl, acolo, postmd, cu pr.ivcgherc i el! rugciuni ~~ cu
::frmarca inimii. Im-., dupft ce s~tt sfirsit
sptmna, ctre dimitH:-aa, n vremea sl~
_vosloviei, s-a artat epir,copul, .cel ce pcdepsise pe preot, stind .n mijilocu~ prinilor
i cntnd mprun cu ei. Iar episcopul, v
zndu-! pc el, a zis preotului : "Oare, al cunoti pe acesta, ce st <CU .noi ?" Iar preotul
a zis : . ,;na stfMpne, Gpiscopu.l meu este."
Apoi i-a zis lui : "Meq{ind, [nchinii-te lui,
ca s ici itTtare." Daci, mer,g.nd, pr.cotul a
dlzut la :picioarele lui, zicin: "Iartii-mi,
stpne, pentru Domnul." Iar episcopul i-a
rspuns. de trei o.ri : "Dumnezeu sii te ierte,
fiule," i, du;pfl Ce zis aceasta, ~;-a fcut
nevzut. Deci, episcnpul, mpreun cupgu'mcnul i cu fraii, v:cin.d semnul ee 1At mcusc, au prosliivit pe Dumnezeu, Cel ee face
minunate i nenumrate minuni. A Cruia
este slava, acun1 i puru'rea i ~ln vecH Vf:cilor l Amin.

i u n i c n 2 O d c z i l.c :

preoiei ~i cunoscndu~sc: de toi viaa lui

stea pe care lea dat-o lor Dumnezeu i dt


de mare darul, pentru c, prin punerea
miinilor lor, vine binecuv1nt&rea peste noL
Drept oJ.~cce.a~ i .fat 1~ugdunc pentru toi,
e[t, pentru toi, au s dea ~;can1..a. Deci, ace~
lca socot.i.ndu-le, frailor, sft nu vft mpotrivii i<nh'll nimic preoilor, pentru cii ~nt
slugi ale lui Dumnezeu i naintc-slfttiit.ori,
ci, s le facei lor vrednicii cinste i, 'du~n1
poruncile lor. fr de abhtere, s[t umblftm,
ca S<l ctigm mintuire i motenitori sft fim
cPret.ilor buntft\i.

Lu

!la

pomenirea Sfntului Mucenic Mctodiu, cpis curat, evJavia i priceperea dui la drewpta
trrlcuire a dumhezeietilor dogme, a fost
copul Patarelor (sec. ni).
nttlat la scamml de episcop, ncrodin.n
Acest. plcut al .lui Dumnezeu, Metot!iu, fiind ncredinat de 'mic lui Hristos,
s-a artat vas curt i :loca al Sfntillu
Duh, pJ.in de t~'Vn i iubind dumnezciasc"a
nelepciune a Sfintelor Scrli)J.turi. Drept
ncd11, s-a i nvrednicit, de f,nr, de da!'u-1

uu+.sc pf:storirca obtci t;rqtinilor din cetatea Patarclor, care oste .n p,r(.ile LideL '
i riistorca bine i CU fric de Dumne7RU ..
turma sa, 1umin.11d-o .cu dumnczeictile cuvinte.

.
D(~CI,

. ,. t-)' tlnt'u
'
rlo.Jca
acea vreme, in.
Blsericft,, erezia lui Origt-:n, pe ,eate, arhi:.,~a

lui l:lrislo.>s. vit?.indO ('{t ,,, nti\rqit.


~~ lncrput, prin viu ~!-lY<U i prin sc.ricri, ;:i;~;
o rHrunte ;->i ~{t al~atc grcita lnvt\(tLurii a

,.l.l'\11

marelui crturar, artnd cretinilor dreapta


ercdin((t a BisPticii i ~'ndcmnindu-i s nu
~a las<' neJat-L i a pierdut, astfel~ tot ntuncl'icul C('l eretic, cuvi,ntele lui, Co]ensuflntc de Dun1nc:zeu, stddudnd, ca nite

fulgere, in LoaUl lutnen~ i.ac vestrcn ltd

fiind, ca un gl.:~s nl .tdrn1bit?i de gnd.


Drept ncre~l; \'r{tjnw~;q1 cel ncvKtzt.tt,
ncsuferind.<1ceasl nddtzneali\, a ntrarmal
asupra lui, .pe sb.tgirle lui cele v;)_~utct adicft
pe pi\gnii ce se nchinau idolilor, ~i i-a pornit ca, prin .chinuri s-! ucid{t pc slujitorul
lui Hristos. Deci, ciinii, prin~lnd pe arhitnul Domnului, Metodiu, i-au ti\iat capul,
cu sabia, i aa, s-a mutat Sfntul la viata
cea rnai bunft,adt;cindu-sc pe sine. lui Dummzeu jerLfft vie, ml"lurisind pe Hl'istos,
pnr1 la vi\tsarca singelui i sfritul cel muctnictsc. i a pftlit\1i.t pt'niru Hristos. pc
1impul impiir;'t(ir-i lui Aur('linn.

intru aceast zi, cuvint din Patcric,


di nu trebuie s ne riizbuniim singuri, pc
t~e1i r:c iw asupresc pc noi.
Un frate. fiind asuprit de un alt frate,
a mers .Ia ;wa Sisoc 'l'ebanul i. a ?.is : "P~
rinte. tn-a -asuprit un ftnt'e si vreau s m
rfl;:bun singur." Iar stareul' l ruga pe el,
ztcmdu-i : ,.Nu, fiule, ci las{t-1 pe el, mai
bine, 'n plata lui Dumnezeu i Acela sfl te.'
rzbunp [JL' tilw." Iar el zicea : "Nu-l voi
ls.a, dP nu _1nft voi rzbuna.'': Deci, a zis
slarc(.ul
: .. Sft ne rugftn1 lui Dumnezeu
.
j rate." Arpoi, sculindt-se a zis : ,.Durnne. zeule, t.k a cLan, noi sopre Tim nu mai ni\dj. duim, sii nu Te mai ing.rijqli de noi, ni~i
sii rrtspli\lt'~ti calcll' ce ne fac st.rimbl!tatt~
nouft. pPntru cft noi singuri ne vom rtt>\
buna." .Tnr fn1{'le. auzind actsi('tl. a dlzut
la picionrde pftrintclui, :drnd : .,lartft-mft.
cft. de acum, nu m[t voi mai sf;\di cu fratele
si-l voi iertn pc Pl." i,i--a iis slarctul: .. -Si'~
_n1{t CI'{.'Zi,

..~;i

fiule, ctt cel c;P va r::'tbda def[li.tTJ<.U'C'

oc;trft, f:.ll'tt d('. ostencaltt Se va 1nnlt.ti.

Iar.colce se mnie pe fit'atele


toat fapta cea
bun 'ifi rob
.
fiH~('

pr sinC',"

~.

)iiti;;~Ml.jN\N'I~Fl

Intru

aceast

zi, cuvint din Pateric,

'

...

Un slarr~ oarecare, petrecea !ntro pustie depftrtat ; i avea o rud !n lume,


o femeie, (:are de muli ani dortll> !l:lll vad
pe el. Ded, ntrebnd de dnsul, unde pe-,
tr~cc, i aHnd vrCI!Tic, a meis la pustie i
a mdrumat-o pe ea un pstor de cmile.
Da!' ea era dus de diavol. l, dup. ce a
mers 1a ua chliei bMrnului, a inceput
n:t ~p~ne lui, _zicnd : "Rudenia ta snt". f,
rummmd la dmsul o .noapte, a pctuit sta
reul cu dnsa. i em n prile ace.lea alt
stare, sihastru, cruia, umplnd u-i un
har de ap, n vremea mesei, i sa rilstur
nat _paharul. Deci, prin purtarea de g.rj
a lui Dumnezeu, acesta a zis, ntru sine:
"M voi duce n pustie i voi spune aceasta
la un b{ttdn." i, sculndttsc, s~a dus; fiind
de acum, ~ear. Iar, in noaptea aceea, s,-a
culcat ntr-o capite idolcasc. ia auzit,
noaptea, pe draci, zich1d'.: "n noaptea
.
a('east<t, am aruncat n .desft,nm'e, pc c
lugrul cutare." Deci, .auzind acestea de la
draci, stareul s-a mhnit. Apoi, sosind l
stare.ul acela, ce czuse !~a aflat pe ed ttist:
i i-a zis lui : "Ce voi face printe, c ,um~
plu un paha.r de ap i, in vrC\!Tiea. me~ei
se rstoarm1 ?" i i-a zis lui. i starctij
acc.Ja : "Dar ('U ce voi face,. pentru c .n
noaptea aceasta, am czut n desfrnare?''.'
~o:~. _el i-a zis: ,.Am aflat ,i eu, deaceasta,
pannte." 1\Jpoi, l~a ntrebat .pe el : "Cum
d.c ai aflat ?" Iar acela a zis : "Dormind
ntr-o cupite idolcascii, am auzit pe draci
gdlind despre 1ine." i a zis stareul acela,
ce dtzusc : "Ia tii, cu, de acum, m voi duce
in lume." Iar ce.ltt!alt H ruga pc el, zicnd :
.. ~: u, p:lrinte, s!i nu te duci, ci s pettecf
la locul tftu, iar pe femeie sii o goneti de
la tine, pentru c aceasta este o ispitlf dr.:
ccasc." Deci, acesta ascultindu-1, petrecut
in .chilia sa. innd u-i pravj]a, i n toate
zi lele adoga lacrimi peste lacdmi, pln ce,
iarii, a venit la rnduiala lui cea dintii,

pa-

Sr'. MUCENIO !ULIAN


frailor i

Intru accastii zi, inviiiltur ctre creti ni.


Iubitlor mei fii, S[l ne aducem aminte

cite bunti am luat de b intru tot milostiV'ul Dumnezeu ; mai intii; viaa cea .nemut~itoarp i fftr cit ntristare. Iar, dii1 invidia i indttciunm diavolului, nu numai
~-izgonire din Hai am luat, ci i muritori
ne-am fcut. i, diavolul, pinft acum, nu nceteaz, vniliclu-ne ~i inelndu-ne pe noi.
Pentru ilccea, noi, frai,Jor, s{t stm i.mpotriva lui; cu m1dejde spre bunul rlosll'U
Dumnezeu. Pentru c(t mnjele arC(luia sint
ntinse asupra nonstl~[t. ca s[t ne nloarcrt
pe noi de 1(1 credin i de la .ndejdea
Dumnezeului nostru, ca intru necredin(Tt
s ne adu cii. i nu mai inceteaz[t, aducnd
asupra noastr toate relele, adidt : desfrnare, furturi, ucideri, be.ii, clevetiri, zavistii, uiiciuni, liicomia de averi i <ilte fapte
rele i afar din fire. Tot aa, i pe cei de
b Adam i pn la Noe, ,,;i de la Noe pn[t
la Avraam, i despr.ea de Dumnezeul cel
viu i f1i ducea la slujiri de idoli, la iubire
de argini, ]a v.dtji i la descii1tece. Deci,
aeesiou to(l(e purtndu-le n mintea i in
int111a noastr, si\ ne ferim de cCasele vrftj~
maului .~i ele toate lucrurile lui cele rele
i ~~ ne srguim a face cele plcute, creznd
nhu Sfinta Treime, n Tatl i in .Fiul i
\n Sfntul Duh, i, pc Pn~acurata 'Nsciitoilre
drd)umne:wu i pe toi Sfinii cnslindu-i,
ca nu numai de o~ind[t s[t sdtpm, ci i lmp{u~i\ici s nr nvrednicim. sr, ne sirguin1,

- L u u a i u n i ,. i n :! 1. d ,. z i 1 P :
pomenirea Sfintului Mucenic lulian, din
'l'arsul Ciliciei (t 303).

fii[or buni, ca s ne abatem de


la lucrurile mie i viclene i s facem pe
c(']e bune, lui Hristos, Dumnezeului nostru.
~i s{t avem c;Hn Di!nsul crcdin\ft cheaptrt,
din sufll'l, nttd<~jdP adevfn<tlft, 'fll' care o
aveau cei mai nainte de Scr~pturi, care
au plcut lui Dumnezeu. S avem dragoste
nefarnic, fr nelciune i cu pace,
a,;trpra lulutor crqlini,lor, pentru c[t toi
stitem fmi, du.pft firea trupului, ndelung;! dtbdare i bHnde.e, smerenie i pocin[t,
mfuturisire i cclcl<i.Jte lucruri bune. Iar,
mai presus de toate, milostenie spre toi s
avem, ffn de mlinclrie, f[trft de n[t!are i
trufie, cu bun voire. C, pentru aceea,
Dumnezeu a lsat pe bogai i pe sraci, ca
s[t se hrfmeasc -sftracul de la bogat i s
se ma1tuiasc bogatul p'iin milostenie. Ca
toi s[t ne izbvim de munci i de primejdiile cele mari, i s auzim, de la Domnul,
cuvintele acestea binecuvntate : "Venii
binecuv.intaii Printelui Meu, de mo~te
nii mprft\ia cereasc, cea gfttit vouft. C
am flftmnzit i Mi-ai dat de am mincat,
am nsetat i Mi-ai elat ele am bfmt, strftin.
all1 fost i 'M.,ai adus n cas bolnav i M-ai
cet,cet(lt, .n lomni: am fost i ai venit la
Mine." lat ctoJor ce n-au fcut ac('s\e(l, 1('
va zice : "Duct(.i-vft de la Mine, blestemailor, in focul cel Vl\~ni{:, care este gftt.it diavolului i slugilor lui !." Pentru aceasta, cu
tdrdie, ntgai pe Iisus Hristos, Durnnez0ul
nostru, s;! .n~ izb[tve:tscft pe hoi de osnd
is[t nP invrcclnieeasc;1 mp[triei Snle cctlei
cereti. c;, a Lui' este slava, acum i pururea .'ii in vecii vecilor ! Ami1n.

eul lulian in sfinta credin{t, ii cretea C<pi.lul in nv[ttuni c[uii i n .cretineasca


evlavie. Iar, cillld avea copilul optsptezece
ani, s-a ridicat prigonire mare asupra cre
Sfntul Mucenic lulian ,;-(1 nf1scut in tinUm n mp[ldtia lui Diodeian. i a fost
cetatea Ana7laria, care este a doua epmhic prins i fericitul Iulian i I-au adus pentru
a Ciliciei, din lat dregtor cu mngul, dar c:r.:eta.n la clrcgtontl Mardan.
i, mu.Jt fiind ~chngiui.t de acesta, une~
pgn eu credinta i diill ll1an-iCt cntini\,
c(lre, dup1l moarlPa :b;1rbatului, s-a mutat. ori am.gindu..,] cu imbunri, iar, alteol'i,
in Ti\l'sul Ciliciei. Dcei, botezind pe prun-. silindu-) spre jertfele idoleti, pl'in chinuri

, prin ngroziri, Iulia111, de Hristos nu s-a


epftdat. Timp de un an de zile, 1-a purtat,
narelc dregtor, pe Iul.ian, prin toate ceaile Cilieiei, punind pe !;lujitori sii-l bati\
i s[t-1 chinuiascft, cu gindul de a nspiiillinfa p(~ cretini, dar oi sf; .ar;11a tarc, ca
un di:unanl, n mrtrturisirca lui Hristos .. IJ
b:Heau cu toiege, pn ce cttdeau buci
intregi de canne di.n tmpu,J siiu, dar, t~niirul
lulian.r;!bda, fr[l murmur, tm.ite chinurile.
t'e tot drumul acesta era nsoit de binecreclincioas.:t ~a n1arnti, care ~c ruga nencetat Domnului, s;!-i invredniceasc copilul
. S<1 mbd.P cu crcdin(.tt pn kt.eapl.
DPci, end a .ajun~; n cct..:ltea Egeea,
fii.nd fel'icitul lulian aruncat in temni, a venit la clnsul mama sa i,
prinz,inc!-o i pe ea pgnii, a rugat pc
dregfttor s o lase vreme ele trei zile
l.ing{t fiul ei, ca s-I sftuiasc, s se
inchine idolilor. i, ndat, a poruncit
dregtorul ca fi\r impotrivire s me(lrgl
la fiul ei, n temni\fl. Iar ea, noa:ptea i ziu;1,
stind lng;! fiul ei, cu multe ktct:imi, vonbind
cu dinsul, l irnclem.na s;! rabde pn la sfir)it chinuri,l-e de puini\~reme, ca, venicelor
hnniHft(i i in crta.f.<a "mucenicilor Domnului, st1 se ii1rvredniceasck
i cnd au trecut. cele trei zile, a fost
adus Sfntul, mpreun cu mama .sa, .la judec;ata dreg:Horului. i, socotind el cft
mama i-a nduplccnl. fiu.!, ctre jertfa
idolidor, a incc~put drcgti.Lornl sti o fcriceasc
pe ea, cu laude. Dnr ea, dcschi-7jnd gui~a, a
mftrturi.sit, cu man l{las, numele lui Iisus
Hris'tos, muslrind pgnMatea idolilor.
AscmenC'a f;kea i Sfrirttul Iulian, mrturi
'ind cu ndr'mealft pe Hristos, unul i adcvflratul Duninczcu i IJ;lcsl.!-mnd mul.imcn
Z<-.~IIOI' p[tg3ni.
Deci, mirniindu-se dreg<llorul, i-a pedepsit pe amindoi, fr mil<l. Pe mam(l Mucenicului, muH b<ltind-o, i-au tiat clcielr~
picioamlor. Iar, pe Sfnt.ul Mucenic lulian
a poruncit s[l-1 bage intr-iln sac cu nisip i
I-au aruncat in mare. i, a';'a, a luat Sfontul
Iulian sfrit muceniccsc, precum sfrit
mucenicesc a luat i sfinta lui mam. Trupul Sfintului Iulian, scos fiind la uscat de
valuri, a fost dus in Alexandria iar ~(li
'
'
'
apoi,. in Antiohia. i pomenirea a cinstit~o,
<:uun cuvint qeklucl[t, i Sfinturl Ioan Guri\
-

de Auz, pe cnd ~t,cesta era nc n. Antiohia'.


Intru slava lui Hristos, Dumnezeului nostru;

l'ntru aceast zi, cuvnt despre un sta"


rc duhovnicesc, care a scris multe cuvinte
de mintuire.
Era un staret sf1nt i purttor de Duiin~
nezeu, n muntele Olimpului, i la el, veneau
muli frai, Cii s audft cuvnt de mntuire:
Deci, st.i.nd aceia, iar Sfntul starc vorlbindu-le cele spre mntuire sufleteasc '-.a venit '
elin lume, un mirean simplu $i, nchinn
du-se, &ta de fa:l. Iar stareul, cutndspre
cl.inml, l-(1 i1trcbat : "Cu ce trebuin ai
venit la mine ?" i a rspuns: "Am venit,
In sfinia ta, cinstite printe, c:a s mrturi
sesc pftca:tele mele cele nenumrate." Apoi,
i-a zis lui : ,,Spune naintea tuturor, nu te
ruin<l." Dec_i, a .i.nccput a spune ~,mele pa
acelea, ce l1U sint vrednice s intre ll auzul
onwncsc, nici ,,i:\ ~ie dea in scris. Iar, dup
ce a .sfrit el de spus toate, cu lacrimi, sta
.intristat, privind n jos, cu inima sfrimat.
i stare\.ul, g.indindu-se ctva timp, i-a zis
lui : "are, vrei, fiule. s. le mbraci .n
sfntul chip '!" hr el a zis : "Da, pi.l'intt>.
l doresc i am mbrcmintea, anume~pro~
gtit, pentru aceast. trebuin<1.": Deci,
clupft ce l-a invft\.at
el sfntu,l staret. i.
i-a f5cut Pinduiala cea obinuit, 1-a mbr- .
cal pc el in sfintul chip monahiccsc. i l'-a
eliberat, zic!indu-i : "S me11gi, fiule,, ctt
pace i, ele acum, stt nu mai gmeti." Iar
el; inchininclu-sc pirn Ja pmnt, s-a dus;
slflvind pe Dumne,:eu . .Deci, c.lugrii, minunindu-se, l-am ntrebat : "Cum se face, ..
cinstite pTtrinte, cii mftrlurisind el att de
mult.e phc;ate.inflintea noastr, a tuturma,
nu i-ai dat rlui, nici ot de puin eanon ?"
Im .el le-a nbpuns : "0, fii preaiubii, oare
n-ai vftzut pe brbatul acela nfricotor; .
stind ele partea cealalt, a crui ii i et<'l
ca fulr~erul i hainele lui albe ca lumina ?
i avea, acela, i cemeahl in cMimri. i,
apoi, n-\.i v;hut pe omul acela, cum i-a
mftrturisit t.mle pca.tele, inaintea smere~
niei mole i inaintea voastr, a tuturora, i
cum ingerul, cu condeiul, i"l,e-a tem ? Deci,
de vreme ce
Iubitorul de oameni ' M!aostivul
.

pc

fa

---~--------8-'F.. MUCENIC EUSEBIU


Dumnezeu, i-a iertat lui toate greelile
aec!ea, lpoi, cine snt cu, pctosul, ca s-i
duv aceluia epitimic sau canon ?" i~ accs. \.<'a ;w:r,indu..,Je, clugrii ;;-au insp:\iminta.t,
l s-au inchinat dnstHului st(ll'c, mulu
mind Domnului nnsltu Iisus I-ltistos. i,
mrind buntntC'a i iubirea Lui de onnwni,
s-au dus,, minunndu-se mult de lucrurile
cote prcasii\vite ale Dumnczeult:1i nostru.

>-~",~~;:;~.~~~~~~li'
la1iru act~astft zi, cuv!ll dl'oflH~ Sfntul
Savn, c1nn a tihnfitluit un k~u n ea le.

Sfntul Srwa, rnerg.!nd, de la Ha va, ;;pre


lunea Iordanului, a ntlnit un h!U mare,
~~chiupiiUnd. i; acestn c[t!z.'ind, nrta stnrcct "!.
'-nr f'~ !'llf''t' "'l
~
<~, "
..... "
~~,,\.lt'.~ n!'.cl'Jl'Ul
c.i:;;Ug(~ tiin1flduire d0 Jn staret. l~tr pf_rinich:
nostru Savn, cuno~cn.d prln'}C::!jdia, a rt~:t ~:i,
upudndu---l pc ku de picior i-a scos \B[>LiY;:n
~ea lnfi-ptft n cahv:. i 1eu1 1 de- durere uu~
l'fndu~sc, urnhla dnpfi -starc i""'i slujea Jui.
Deci, avea atunci' Sf,lntul stare pc. lng
sine, un ucenic sirian, anume Flavian.
''-' .

l'

)'

';-

.J

,'](. ....

"L

avind un catr in slujtl'Cil lui. i, cnd thmitea SHntul Savn pc ucenicul si\u, lu vteo
slujbit, poruncea leului s-i pttzcasc; acPl
catir. ~'i n toate diniineil'r, leul, lundu-1
CU gU'il dt, cp~\Stl'U, toai{t ziua 1 piitea,
iar, spre heartt) hdilpindu-1, l aducea. {)d~d.rt,
Fluvian n fost trimis lu n ascullart> ; i de
~l sa n1r1-luin:.' nongdjnd\J-se sau fiind cuprinsde oarecai'e trufil\ .a c[1zut n dcsfr1nnrc. lnl', intr-~l.ina djn zUc, leul, nmornd
cntrul, 1-H mincat. Deci, intiinj.ndu-sc de

aceasta. Fiavian n cuno"'cut c:J. n fost .tn'in,,,,l


j1>'
ni"tC("!ftllUi
1.( .c"~ttl'l
u~ . . ~, 'tt'l.
~ , ,,,.,-,
'-'
;f'P'-'
'~~ r
...,..
r,;{tll.
' ~' ,Sl
de ntt~nci nu rnai ltu.-IJ-;\~..~nca s.f1 vin i .s(l se
rnai arate starc.ulu: i, cznd in df2'3nii'"'
de] de ' s-a <riJUcat de colc rele. Aooi,
intrind, petrecea lnlr-un sat, pHngindu-i p-

eatul su. D:.n~l sfntul sinrc, ~1s0n1inJn ...


d USn nti !ostivirii Stiipinu 1u.i~ nu l-~a pfld1sit
pc el., eL n.-rcdL efit~!tnd~.-t-]f. ]-a aflat . i~ cu

darul lui Hri:;t:os nviii:mlu-"J De el i mln


gindu~-1 ~.i din dldcrc' rididndu--1, i-n !'n~
d.ltit lu sd. ste.i_~ n ;:;,ngvdiiatc. i s-a. poeit
cu tot sunetul i bine E plt~cut. lui Purnnr-'l.CU. A Ci\ruia ostc slawJ, acum i pururea
i n vecii vecilor ! Amin.

i, cu toii, au ntrit nvtura Bisericii


aa cum fusese stabilit la Sinodul de la

Ni ceea..
Sub imipiiratul Vaicns (361--:l?B), Jo:u ..

gq~;:

Acesta n trf!il. n zilele mpratului


Constantin, fivi lui ConstanUn cel Mare i
a fost epis.cop n cetatea Samosatelor, st;b
. sU\plnil'ea Patrimhici din Antiohia, cunescnclu-se ndt,;l.pronope cu Sfinii V.asilic e(l
M<l.re i Grii('nic de Ni17.IHJS.
A 1xrdt. Int-r-o vren1c c-ind) urrnaii lui .
Arie ocupau cea mai mare parte a cpiscopiiolOI' de Rsrit, intr-o vrom<c cnd opiscop'ii dreptei crcrlin\e, de la Niceea, erau iz~,
gonii i trimii.

n surghiiJn, ntr-o vreme


cind n~li mpi\r.aj.ii erau nricni.

In aceste Jnprejmri tulburi, de lupltt

i de b(J.!'l)(;\.it', s.-a ar!Ital: Sf.ntul Euscbiu ni


Swnosalelor, t~H un stUp neolintit nl Ortodoxiei. Itvnn lul .pentru crcdin('a c;.:a ndp-

viiruW se vede, mai n tii, din alegenm Sfin-

._,;
;>l ..~llinrt:'
,..__, l!

1 "l''
.....{
~

....'l]L'"-:
~,

c;CJ.('AIrlc't
,_'
..,'-1 '",'

1 ';1

......

J't,nc '1~
.._

't(>l'
"
'

indup1eca sfl pl'iHH?asdi erczia h.1r; o daU\


eu nll:arc.:t 1ul1a t~CU11U patriHl'hiceSC, S~'<:l
i
,,
1
1 u.,egern,
'l
''" . ' 't
liLOenul,.,
apcn. .'ln:.;ovl),.
1ntar~. eu
toate sornniHurl<\ 1;:i hrtsovu1 a fosl inet-c'Jin:lL ~)fntu1ui J~u:-:cblul :..:.prc' pi1stn.:n<.:'.
Iar: cnd Sfintul l'vleh:Ue a incaput. <1 pro.p~~,
vrtdui dreapbJ cred in\(\, aricnii !~au izgonit
din cetate. mi\car ci\ era la treizeci de r,ilc
dupfi .nsc~iunatc~\ sa.
Plin de rlvnii pentru. siiljircn lui Hrisl.o~~ Eu::cbiu, s,~a irnbr[lCat in lfafn0 O')Uiqti :;,in cu!.r~~i('l"JJt ceHi.!.ic: cUn, Siria, Fe.ni"

eia i Polc-stinn. pni. In Eufr;1t., pun.1n9 pr-c~


n\.i i t~pi~~~opi. i ntftrind, Tn ~uf.lotelc lor,
{:rLdinta cc;."t ndevi:trnt:~, J,.~a anul :305, ur.1
Rinod de tJmcopi s-au adunat n Ant.iohht

din

rug

Hristons1\
Fiul lui Du1nnczeu, nliluie:;;le-n1ft !

(:un;~tt pr1.zctP rnintca de gndui'i d)=.arte i

..'

q' f'll't'
'\ -''(', ~~
''1-l'iC'li'. jo
.. cl'r,
c_:
, , 1
~' l'''O'll'tn
, H , . ..... CU<''r>t"!'('
t.,- (--l .::t,
~l-

l'Ug{lCillJ'\e<(

ntru a<'t'.a;;Ui zi, 11vin! din Paterir.


A ?.is ava Isaia : "Bogatul cel cu minte
btmr: i a~cunde comoam sa n!rtuntru cit-

. CH!Ugaru:1,
"' " '

Ce J
~1ncrH. l in:buni'itfiit., i tinuiete f.:1ptdP

Lului P/I.elctit:, cn p~ttri(.l.rh ul f\.ntiobict.. Cii.


;tiind bine pc Sfintu'J Mei<.: tie e este drept.:.
crcdinclo.:,) ft:ridtul Euseblu a lnden1nat pc
toti, stl-1 '-~lCHfJ;L"l: patrla.rb, pP M('lctic. PiniJ

tinuil<J cugetare i nv.tur


1ninii. : Doanuw !isuse

sebiu a fost sur.ghiunit n Trada, lng DuCugetarea cea ascuns usuc desfrnre. VPstea acoasta a fi'tcut mare tulbu- narea, mb!n~ctc mnia, gonete iuimea,
rare n poporul cetii, care i ubea i cin- ridic i scoa1e amflrciunea, leapd nestea pe episcopul sil'u. i ~""i ridicat mul- pregftVirca. strici\ mthnirea i trindvia. Cu-.
ime mare i au vrut (ii\ mpiediee mplini get.area era ascunsi\ ltunine.azii n1intea cea
rea. voii mpratului. Dar bunu episcop, str\pnitoare ~i gonc;11e lencvirea. Cugetanev1{!nd sii fac vrsare de snge pentru el, . rpa cea m>cunsii nate umilina i s!.lu
Ht indemnat. ~;ft rmnft n linite, punn- ict.e frica lui Dumnehcu i aduce lacrinii,
du-i ndejdea in Dumnezeu, Care le chi- Cugetarea cea ascunst1 se face mijlocitoare
vernisetc pe toate. La anul 379, dup clugftrului, de eurflia cea neanig.it[l, de
moartea lui 'Va,lens, Eusebiu S-<~ ntors din primejdia cea smeritft, de rugciunea cea
smghiun, i i-a continuat c'ltoriile lui netulburat:\. Huriiiciu,nca ascunsii izgonete
<tpostoleti. Dar, o femeie ereticii, vzndu"]
grndurile cc~k sptu;cate i bate pe dr~c i
JW strmliL l-11 lovit n enp i, puin dupii cur:1e~tc trupuL Cugdaren cea ascuns naceea, ei i-a elat ;JUfietul, in miinile Dom- vai1. h\ indolung[\-r;1bdaJ~e, este prtae nnului,
rugndu-s(~ sii fie iert11t1\ femeia udfrnitrii i nratfl ghE'ena. Cugetarea cea asw
s
.

' 1,
' pl:bD1UI
't".a, T Ot
f,a
,.l., PStP

u n n :1. 1! n t' e i' n ..,''2 <1 t!. z 1. l c : JJo ..


menirea Sfintului, sfin(itu!ul .Mucenic !>~u
schiu, episcopul Snmosntelor (i' 37!!).

dr-acii, cind se 1nanmeaz .ciilugiirul cu


eiune<l

m:Irii sale, pent!'U c, dac aceast comonr[t


<os.[e !\rtatl\ poate fi jefuit, sau de ali bo-

1.,

1355

a~l, l

bune, ca i bogatul co-moara sa, i nu-i f~tct:.


voile sale, ci, n tot ceasul, se -defaim pt>
sine i se de.pripde la cugetarea cea tnuit,
duprt cum este scris : tnfierbnta.tu-s-a
inima meo iniunttu,l meu i n CUf!,dul
tnf!U se va aprinde foc (Ps. :JB, 4). C;trc foe?
A~iCUltl!i Scriptura cure Zic{~.: Dulnne.zeul
no<;i.ru este foc mistuitor ciL nrccum focul
to.pc:tr! ceara -_i usuc tina ~p~noa.telor ne-

Ci'<t

ascuns,

de tot lucrul cel

hun (~stc pl.n;1. :,d n1 tontli fapta buhf\ este


impodubila :,:r dr h tol lul'rtil spurcat t':;tc
<h~piir!ntrt :,~i fi't-c:.trP q poate avea.''

intru acrastf ~:i, navint


'J~f~:eJ.n. Jit~nt.ru inv:1iito:d~

al Sfntului

Si\ nu don'''l.i a .sti'"tpni wfletC', ca, nu


cun1v-.a, :-1[1 ajtu)ff,i in pragul netetnerii de
Dun1n(~~zeu i. apoi, s fH -n pri1nejdie i tu
nsui i cei de .:;ub mna ta. Iar, daci\, fi\r

de voie. te-ar ;,;piti duhul stiipniri\, ia


searnn ca, la a La voie l'i't~ind.u-te, s nu
aduci asupra ta mustrarea Domnului, p!'ntru oile ed\' c:uv.ntii.toare, nct'cdin:ate ie,

Cft zice, prin Prooroeul Iezechll : "Amar


p;if;tori'lor, pentru ,ci\ lh"li .piic;cut bine
gnchn:;il<-! cele ~puroate i Vt:fitejete patimile oile Mele. Pq cele bune le-ai njunghi:!t i
ceiP ,;ufldcli, luminrrt\\ii rnintcn, Jimpe- cu lna lor v-ai .<rnb!'Ctcat i nu v-ai ngrii':P~~I.e r~indul i . bucur inhna, Cugetarea .c~a jit ele oile Melc. Pe cea slab, n-ai ridicat-o
t{tinuiUt rfiriete
draci i gonete g.ndu- .- pe r~m '"Jo!nf\vft n-;yti tmduit-o, pe cea
l'ih tck rolc. Pentl'it cTt, fiind luminat, rilnitii, !Ht{.i lqY,tL-o i pe cea riHilciti.
omul ce.! d:in.Jiuntru se nttm:tc de ciit.re n-a.i cttuf;i-o_ r s-au t1idpit bile Melc prin
ngeri. :,;! ~e slvete de o.anHJ.nL Cugetarea muni, i, prin tot dealul nait, s-au mpr
cen t;1inuitt1 i citirea este casa sufletului~ tiat oile Mde, pest() toat faj:a pi'~mntului,
ncfural.[! de nhn\mi, i st,Jp-nedintit, adi\postire li1.1 i JH~tu1bur6tt1 -i pzete :1u~ i nimeni nu se ngrije7Lt' de ele i nimeni
fl.Ptul in pac(:. !Viu;H se tulburit .i He ceariii nu le cauW." Pentru aceasta, pi\storilor.
cnri\ii, aa .i

cugetarea, cea ascunsfi,

pe

usu<.~:'i

vou,

l>ESPHE
asn<ltai

~uvnlul Domnului ' '"Viu 6nt


I:u, zice Dcmnul Dulnnc?A.:U, crt yoi face
d1Tpt:d.0. 1)c vn~n1e ce 6dc lVfdc au fost
::~\.Sil1f:

pradt1

fr!rJ. p;j(;tor

oiJP Mnlr nu

;1juils r!"dn(:tn: ! utu:-or fi:'tn~Ic drnptdui; iar


p:\::lorii 1\~;i n-:~u purtc:i grij:l de oile: Melc,
t:i, pr'i:-:i_orti ~~-~_1u pi~;-tJt pc el ini:~zi_, pentru
~~~c-;'f!, vni 'Ju;t oilp 1\r!-f'le di11 gura lur i ek'
li\1 \'()] n:d fi j1f:'!liru t>i. (.! rwadr~ de ll1l1
f~unoat'c, d;!l", i YnJ:lq7,_r.i c(; trebuie
ct'lor ce \_'rn1lli,.;:~c~ dt de rnarL' rnirne.idie
V!>r avea, eri c'~ nu i:ni.' sc.:tnH\ la cel ce li
:->au l.ncr~~di;n.\<it -lor_ Deci,_ {~f.{Uin\~tltd, sp
( !'
"1<'1 ,.,
f""']
~'

,_'('

-,,--,~i-,::,:!'l.
..>.. ~,
f

\nnluin::a celor tt'-i

l(fnf
\},\.\'

.~;-c

1 J'r)~,;p ..,,1'll'"
Sl.'
1 "_,(,, ,.,_ ....

sub sUi:plnirc.

i s~1

L 11 n a i 11 n i c i 11 ::~:i d e z i 1 1 :
pomenirea Sfintei Mucenie Agripina (sec.
II!).

cunoasc drumul i umblarea fiecruia. Pe


cei necuvioi, s-i mustre, de mn s-i
dud1 i nvfl(ftturilc cele mai gl'clc s{t-i nvee, i. nu numai nv;lturile scl'ipturilol'
s{t le arate ucenicilor, ci, se cade, i cu fapta

sa-1 ndemne, spre ostenli ; i


s
adune i sft . uneasci ntre ei, pc frai.
spl'e mint.uil'ca lol'. de la cei mm 111aint.e-sttlUilori. pn !:a cei n1ai tnici, i Sn le
spun chinuri,Jc cele groaznice, plcgfltite
leneilol'. i, aa, lupii.
v7lnd srguin(a
p;'storului,_ vor f11gi. i turma oilor celor
cuvnt<'loal'c se va p?.i i pstorii vor fi
li\udai do Dumnezeu. A Cftl'Uia este slava,
ncum i puturoa i n vecii vecilor ! Amin.

caonc. A fost b:HuU1 cu toiege, a fost. ot.rinsft


cu leg[ttul'i, pn la desfacerea oaselor i,
n acele chinuri, i-a dat duhul su lui
Dumnezeu. Iar celelalte mircsc ale lu.i
Hristos, Vasa, Paula i Ai;at'onica, luind, PP
ascuns, trupul Sfintei, din Roma, I-au dus
n Sicilia, unde, prin rugciunile ci, se dau
vindcci\ri tuturor celor ce cer do la el ajutor, cu crcdin\[L Dumnezeului nostru ..
s~lavrt !

Sfnta fcciua!'i\ Agri.pina s-a ni\scut i


a crescut n prcasHivita cetate a Romei.
Din tineree, s-a 'inchin;lt pc sine lui DumllPZf'U, ftic-ndu-.. se ,.bun JnilTa.s[t a lui Hristos," (Il Cor. 2, !5) prinflc cei ce se mnI uirsc. C:'r,' precum Intr--o gritdinfi, un tiand:rfir cu bun, miros mpe>clobete toal(r gr:'-dina, tol aa ,~;i m, prin chipul vic'[ii sak
cmatr. clrd(tla inimile credincioilor, stille
gind ispilelc patimihJr. Ci\ i-a nfruniuscIntru aceast zj, povestirea despre
(at sufletul cu curia fecioriei, logodinpocina lui Teofil, iconomul Bisericii din
du-sc mireas:l ncprihiiili't lui Hristos, i i-a 1ctatea Adan1, cea din Cilicia (Din Minuales bucuria, cea nopieriloare, a rug;:lciunii nile Maicii Domnului).
i r!csf(J\llrca faptelor bune n smerenie. i,
Dupt1 venirea ce<~ in t111p a Domnuaa; pc muli ndrmnndu-i !li\ p;lrftscasctt
robia palimilor i nchin:uea la idolii cei lui nostru Iisus Hl'istos, -n anii 537, c>ra.
n oparhia Ci,Jiciei, un cpit.rop, iconom al
ncl(il.ori, fericita Agripina lumina cu glas
blnd, cugetele alton1, aducindu-i la Lrgr11 Ppiscopului cc>!lt\ii Aelami-ni!or, cu numele
ccn nou:1 a crcUniior ~d la harul elberft- Teofii, om cinslitpr de Dumnezeu i cu
fapte bune. El chivernisea, cu n~elrpciunP,
rii de pi;catc.
averile
bisericii i, cu atta fric de DumDcd, pornkrdu-se in anul 257, o nou11
nPzeu, nct toi i mulumcau. i voiau
i nvC'r:;atnatii prigonire rnpoldva <Tc~>ti
ni!OJ:, r: zilele hnpralului.Viilerinn, a fost si\-1 hirotoncasc episcop, dar Tcofil n-a
pri :1sil ~, 1\.gripin~:l i dusr1 lnaintea prigoni'-- primit, ca un om smerit, ce era. Deci, artonl!ui. Mrturisind, 01 ndriiwcal, cii hiepiscopul, vft,znd socotina lui nestrmu
tat{t, a hirotonit episcop pc altul i i-a Fpus
t:.:.t(' cn;;;tinri i nevnn.d sf1 se de&part dP
Jragoslea lui Hristos, a fost supusii la grele acestuia s~! iubeasc pc Tcofil i s-I aibf1

pe el mai clcparlc epiirop, a;t nct Trnfil


a ti'hil, multh vrcnw. in fapte bune.
Vrjmaul aclevfnului, ns. uneltind,
nilr:. oameni invritjbilori
au inceput a-1
vorbi ele r;lu, pc iconomul lor, ci\trc episcop. defitimincl-fapla lui cea bunf1. La ncepu.!, episcopul nu credea, clar el!> vrcnw CI'
nu incetini a-1 vrnbi dt' 'rftu, episcopul a incPpUI a ascul!a clefftim;"trilc lor. i aliia a
ajuns s;\-1 urascii noul episcop Pl' Teofil,
incii 1-a izgonit cu nedrepialc i din bi<;cl'icfr, lipsindu-1 pc dinsul rlc ioalh elreg<'llo. ria ~i al<gind !'pitrolfpc altuL
Sutpana aceasta ll!'clrcapUt .. Tcnfil,
mai inlii. a r[tbclat-o i nu s-a ncc{tjit. dar.
mai p1 urm;'t, l-a stil'nil pc el dracul mniei. zicindu-i : .. Te-a nccin<;til- fX~ li'lw,
tpiscopul. dispre(.uind oi,tenclilc tale i ffrdndu-t.c ele ris i dc' batjocur[t la to\i." i,
T1ofil a nccpul a lua aminte --\a cuvintele
i gindul'ilt'. cele nlc. pe care i k i.nsuflasc'
diavolul i !-au adus pinii nlr-atita. nct.
uitind obinuita lui ndejde SlJI'l' Dunuwzcu. ~e impu(.ina cu suf!Piul i. din mihnirea c.:fla f{trrt n1ttsur[t a cftzut n dp.;.:nftdftjdulre. Acestea. i altele, mai mul!e. i-a pus
vnljmaul n J\1intc lui 'l'f'~>fil, incill-a pkcat stt faett C"piscnpului o- nancait vrttjito. rie, ca sii-l prilneascft! iarft~i. in drcgfttoria
lui. ca n1ai nainte.
Deci, l'I'a n ac!'a cctall' un necredinCIO~. carP fttcea tnari vn'i,iitorii. Pe acrsta."
l-a ntrebat Teofil, daci1 are puterea s{t-1
ajute. i acclH i-a:zis lui : .. I~u tt~ voi facl'
si\ te inim-ci la dregtoria ta i s<"t ai. chiar
mai mult cinste, ca nainte. 1\umai sft te
inchini nvft\.fttorului meu i s faci oricc-(.i
.va cere el ; s;llc pi\zeli sft-\i faci ctucc, c,
altfel. rftmncm fftrft de folos." Teofil a primit, fiind biruit de minie. i, ducindu~sc
intr-un loc pustiu. a ncepui splll'Catul vr
jitor s;l strige pe clmci, care i.ndat. s-au
adunat, m'u]jimc ncnumralft, iar, n mijlocul lor; a stat cel mai mare, cu mult ngmfare. At.unri a zis vri\jiturul ctre Tcofil : ..Inchin-tl' domnului nostru." Aceasta
fcindu-sP. a zis vr<"tjilorul, c;Hrc demonul cel maro : "Stf~pnc al nosl!'u, om'ul
acwsl<~ a fost. izgonit ciP episcopUl sftu i (i
l-am adus (i<'. ca sft-i ajq( i." A zis dPmonul : .. Dac;\ Sl' va mrturisi rob al meu i

LUI TEOI'IL

se va lepda ele Hristos, o stt-1 fac si\ aib .


J'il<li muli dnstc dec-it nainte i o sft-i d?tU .
.to<IUI iiduk\na. a~a cum, cunoti puterea
nH'a. Nun1iti s{t-~i f<.tert nscl'is, .l~u a sa n1inr1.
cum cii Sl' l<>apttdftclt' Fiul Mariei. ca sft,nu'
n1t1 baljocnl'('a~c(t !Jt' urn1iL

Alunci. Tcofil. ingimfat fiind dl' slava


lumii cea clc~artfl i. mai bii1c-zis, ingimfat
de <tccl nclp(ttor al mindriei, a scris. lll'bn-
nul. lep(tdarm lui el<> Hristos i s-a unit cu
dracuL ;ipoi. iscfdind <llSCI isul. i. l-a dat
vritjitol'lllui. carP I~a imbrft(iat i l-a ~_[nu
tnt. zicinelu-i : .. Acum. ;ii sf1 cunoti put!'n\:1 tnca." -Ae('SiL'a zicind. s:-'-a Tttcut nt~vfl..:'
wt. cu toale duhurilt rttLMt\iL im Tcofil.
cpl lcpftdat i vinz(ttnr. s-a intors n cPtatl'. Deci, a dc_1ua zi. l-a dwmat tpiscoplll-'
pe Tcofil i 1-a rnduit icono'm, c''lind d1
la e.l icrUn:c-. pPntru rwcinslea care i-.-a fftcut-n: i i-a fi\cut nw.ianiP pinii In p{tmhit.
incit s-a minunat cei c1 sli\lc'illl ele fa(fL
Acmsta s-a fftcut din lucrart'a dl'monului.carP s-a dus noapil'a . i 1-<1 inspfdmntat.
Deci. s-a infd(at 'f'pofil la o eimt.l' ml1i
mare ca cea dinaintl', dar nu cm smei'it. ca
aiunci. ci. mai mull, mndru i Sl' temeau
lo(i ele el. i l ci.nsteau. mai ah's Ppiseopul.
ia1 vn1jiiorul sc cluccn dP multl' ori i-!
~nu.uia stt pttzPasc(t fft.~ftduintn. fat[1 de
acela. l'a!'<' i-a dat lui dir1nou cinstPa. prP~
cun1 l;ii ca ::;{1 nu cug('tt .. n tninten_luL s(t S('
il'fWdt> ele demon ~i s(t nu Sl' factt l1l'll1Ul\u~
mi tor. cfttrc accst Utcfttor ele bine ullui. Ull'
nebunul ael'la. mai nti. i-a mvl(.umit, dar.
mai pe urliltl. socotind :tdincul pierz;\ri.i JX'
carP i 1-a pricinuit. a inceput ~{t-1 urasc.
ilclucindu-i aminte de mtJJ<ca cPa venic<"t.
i zicm. ntl'tl sinl'. HCPStl'a: .,Vai mie, nebunul. cum am n'ttiiril ~'i m-am f<'eu( mb
vr[tjmaului. pentru
cinstm aceasta vrem~~lnic<"t : N~1 puteam cu, mai bine. !'ll oU~
ffn piC'rderm C'pitropiei i ~[1 mir fi gndit.
l'L_i, cPl de lrl'i ori tidtlos, la paguba fericil'ii cC'lci venice, cind m[t va judeca Imp[ttat.ul.cll ct~re:~e, ea sfl tn:'\ arc,if1 in focul -nestins '? O. -nt~buniil nt<-71-!- Cin(' nu' rni1 va
plinge pc mine. cel f;1n' de mi.nte ?"
Act'sll'a gndindu-le, Sl' t.inguia, zi~ta ~i
noaptea.: ~i s[t ten1ca sir faL~ft rugfciUnc .. _ca.
un nPvrednie.' Ci. mumii plingind eu ';ti,nnr.

S-ar putea să vă placă și