Sunteți pe pagina 1din 180

~

SFNTUL T EOFILACT AL B ULGARIEI

Rug<\ciunca nccmmat<\ este arma cea mai puternic;\ n


drumul dcs<\vririi suflctqti. Sfnta rug<\ciunc este aceea care
coboar<\ asupra omului daml Duhului Sfnt. 'Titina rug<kiunii
nu se ndeplinete n anumite ore hot<\rtc, c<\ci toat;\ vremea ce
t;\mnc n afara acestora este timp pierdut. Rug;\ciunca trdmic
(;\cut[\ deci nencetat. Din citirea Sfintelor Scripturi vine lumina nelegerii, care, dup;\ aceea, se schimb;\ cu dumnezeiase<'t
schimbare. Trebuie a ne instrui n aa fel ca mintea s;\ ajung<-,
a pluti oarecum n Legea Domnului, dup;\ c;\h\uzirea c;\rcia se
cuvine a ne ntocmi i viaa. Cnd omul i ntr-armea z;\ sufletul cu cuvntul lui Dumnezeu, el se umple de acea nelepciune
care-I ajut;\ s;\ dcoscbease<\ ce este hine i ce este r;\u. Citirea
s<\ se fac<\ n singur;Hatc i toat;\ luarea-aminte s<\ fie adncit<-,
n adcv;\rurile Sfintei Scripturi, din care s;\ primcase<\ ntr-nsul
acea c;\ldur;\ care pornete izvorul lacrimilor, e<\ci acestea ne<-tlzcsc pc om n ntregime i-lumplu de damri duhovniceti care-i
nviorcaz<\ mintea i inima mai mult dect orice cuvinte.

Sfntul Serafim ele Sarot

1
~
~

<
{.)
~

fil

j
~

T LCUIRI

LA

SF NTA

SCR IPT UR

SFNTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TLCUIREA EPISTOLELOR CTRE


TESALONICENI, TIMOTEI, TIT I FILIMON

TLCUIREA
EPISTOLELOR CTRE
TESALONICENI, TIMOTEI,
TIT I FILIMON
ALE SL VITULUI I PREA-LUDATULUI APOSTOL PAVEL

de

Sfintul Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei


tlmcit

din elina veche n cea nou i


mpodobit cu felurite nsemnri de ctre

Nicodim Aghioritul

'
ntreptarea tlmcirii, note ale ediiei i nainte-cuvntare:
Florin Stuparu

Bucureti

CTRE TESALONICENI
TILCUIREA EPISTOLEI INTII

Tesaloniceni,
Pricina epistolei nti ctre
nu m ai1
ie
en
um
Ic
i
it
or
od
Te
p
du
ilor Machidoniadic maica tuturor cet
Tesalonicul este mitropolia,
tura marelui Pavel
propovduire prin nv
a
are
ito
ntu
mi
t
mi
pri
a
ei' , care
triva lui i il
aflau in Tesalonic griau mpo
intr-o vreme cnd Evreii ce se
Evreilor, Pavel a fugit
ndu-se de vrjmiile
vi
izb
a
abi
i,
au.
vrjmui
, precum mr
ria, iar de acolo a mers la Atena
Ve
in
s
du
s-a
i
ic
on
sal
Te
de
din
u-se acolo, fiindc avea grij
ind
afl
i,
.
17)
l
olu
pit
(ca
le
turisesc Fapte
i, ca s-i nis la dnii pe fericitul Timote
trim
1-a
ni,
ice
on
sal
Te
si
ii
ucenic
ntru vrjmiile pe care le iss-i fac mari de suflet
treasc in credin i
lo, Timotei i-a artat
i, ntorcndu-se de aco
.
rei
Ev
ii
nic
triv
po
la
piteau de
trebuia nv
au credin statornic, da r le
lui Pavel c Tesalonicenii ave
priei n s-a indemAadar, pentru aceast
.
ri
reb
nt
ele
un
la
re
tur i sftui
menie zice c
aceasta, dupTeodorit. Iar Icu
la
sto
epi
is
scr
a
lede
el
Pav
nat
ri n Veria i n Filipii
ptimise multe necazu
a stat i alt pricin: "Fiindc
, auzind
ea ca nu cumva Tesalonicenii
tem
se
ezic
lve
Pa
i,
nie
Machido
imit din slbiciunea
asc, socotind c a pt
cele ce a ptimit, s se sminte
onicenii se ntristau foarte
i. i, auzind c Tesal
iri
du
pov
pro
a
i
s
lui Hristo
Timotei.
epistola aceasta pe Apostolul
cu
ite
trim
l
i,
mor
cei
tru
pen
e pentru necazuridin, ca s nu se clatin
cre
n
te
re
nt
i
i,
i, mai nt
rare fiind suprai de ctre
ser vreun lucru de mi
imi
pt
nu
i
cc
te,
eri
le suf
Cretinilor' este
ui Domnul, cci nsuirea
Evrei, care Ga u omort pe ns

'1
;

cum
au pricina epistolei acesteia, pre
el a
Pav
lul
osto
Ap
it zic c
inte. Ci doar lcumenie i Teodor
s
scri
s-a
asta
ace
e,
au avut la epistolele de mai na
Meleti
decit pe toate celelalte. i, dup
.)
scris epistola aceasta mai !nainte
aut
ti). (n.
ului (tomul 1 al Istoriei biserice
In anul 20 dup lbl(area Domn
este o cetate prea-mare i
ul
nic
salo
"Te
Teodorit zice:
aliei i a
z Despre Tesalonic, neleptul
enilor, povuitoare ns i a Tes
fiind supus neamului Machidon
1 fnsemneaz

1
1

ct nu
c nici Hrisostom, nici Teofila

mult,norodit,

'1

il
1

Ahaiei.[ ... ]" (n. aut.)


ete un neam osebit, alc
etin" ca s art c el num
3
emn
Du
ui
alt
Scriu cu majuscul cuvintul "Cr
l cel nou
lalte neamuri. Acesta e norodu
tuit din cei botezai din toate cele
nci cind s-au lepdat
atu
cie
dni
vre

au pierdut aceast
eii
Iud
ce
me
vre
de
,
ail
llsr
nou
zeu,
de Hristos-Dumnezeu. (n. m.)

i mai sftui
a _se necji n viata aceasta.deim'
sa petreac, zicndu-le
~
cu
e
et
ca se cuvine a lucra lucru
d de la el nsui '
ena,_ pdrecum a~ pn mi t'pil
scr:
Le
ri
to
ucr
nel
e, mvtin
ad

nu
i s
fiind I espre ce1 morti
., III mmg11H

.
u
d u-1 a nu se ntrista gre '
ea celor ce ado rm mtru nst
os nu
ca moart
..
.

f
a
.
cale
t" - .
oi. i nva,a
celei
a
es te pierzare, .ci. un prilei, i 0
nvierH Ap
zm
ca
.
dea doua ve mn a Mntuitorulu'1 H .
urmare se
e neartat I ca prm
nst os est
.
a ti gata totdeauna i a nu 1
cnd
cuvme
mt_e cnd cineva zice c.. tie
am
.ua

n
spu
i
ea.
ace
a
se va face ziu
e ca, mtru .vemrea Do mnu1UJ, ce1 VII nu-i vor
mtrece pe cei morti mult m .
. 1
fimdc npr
teptate"
a mamte,
.'
azmc "pe nea
."
'
.
f
.
t
at
e
b
fac
h'
va
se
.
f
d
m.
ct
n.
a
,
lor
at
ace
a
ere
" eod
,1 se 1m area I ue,
ce vor fi v nv1
.
d

avuri11 1, m emnfndu-i s -I mdrepteze nar


st nc acm ne a celor
le, I sa- se bucure ntru1 ndeide . roage I. s mu

lt
se
, ' I sa nt"
. ~ea~ca totdeauna
l . . . ["i leag cu
D
m
jur
a
omnu Ul, 11 JUr
m.] sa Citeasca epistola aceast
'n.
.
te
re
sfi
aa
i
0
tuturor fratilor

CAPITOLUL!
1. Pavel, Siluan i Timotei,
Pentru ce, scriind ctre Tesaloniceni,Apostolul Pavel l numr mpreun cu sine-i pe Timotei numaidect la nceputul epistolei, iar scriind Efesenilor nu face aceasta, cu toate c Timotei era cunoscut Efesenilor? Pentru c ,... precum mi se pare - voia s-I trimit pe Timotei Ia Efeseni ndat,
i de aceea a socotit de prisos a-1 numi pe Timotei pricinui tor al epistolei
ctre ei, de vreme ce el avea s o ia n minile sale cnd urma s mearg
n Efes. Iar aici nu s-a ntmplat aa, ci, fiindc Timotei tocmai venise de
la Tesalonic, Pavel l-a numrat mpreun cu sine i zice c trimit epistola
amndoi. i l pune mai nainte de Timotei pe Siluan 1 poate pentru c Timotei i ceruse aceasta pentru smerita-cugetare, cci de trei ori fericitul Timotei i urma lui Pavel, nvtorului su, care se numr pe sine mpreun
cu ucenicii si.
Iar aici Pavel nu se numete pe sine nici ,,Apostol", nici "rob" sau "slug a lui Hristos", precum obinuiete a scrie n celelalte epistole, pentru c
Tesalonicenii erau nou-nvai i nou-luminai i nu luaser nc cercare a
darurilor i a vredniciilor lui Pavel.

bisericii Tesalonicenilor
c puini

Tesaloniceni erau Cretini i nc nu aveau alctuire


Pavel i numete "biseric", mngindu-i cu acest nume,
fiindc acesta nsemneaz de cele mai multe ori multime adunat.
Cu toate

i ntrire, totui

ntru Dumnezeu-Printele i Domnul Iisus Hristos:


nsemneaz c fericitul Teodorit zice aa: "Sila e numit aici Siluan, cci pe Sila
1-a ales Pavel i 11 avea mpreun cu sine dup cearta cu Vamava, cci zice: Aiegin~ lfng sine pe Sila, Pavel a ieit (Fapte 15:40). Pentru c Sila se afla impreun cu Pavel in
Filipi, in Tesalonic i in Veria. Iar Sila i Timotei au rmas impreun in Veria, iar Pavel,
lsindu-i pe ei acolo, s-a dus la Atena (Fapte 17: 14)." Eu ins socotesc c- precum "Simeon" s-a fcut "Simon" dup scurtarea zicerii (amindou acestea fiind numiri ale c
peteniei Petru), cci n a doua epistol soborniceasc a lui Petru se scrie aa la inceput:
1

"Simon Petru", iar Iacov "fratele Domnului" a zis despre Petru: "Si'inon a istorisit cum
Dumnezeu a avut grij de la inceput s ia dintre neamuri un norod ntru numele Su"
(Fapte 15: 14)- tot aa i numele "Siluan", dup scurtare, s-a fcut "Sila". Sau c numele
dezmierdat de la "Siluan" este "Sila", cum i pe Priscila Pavel o numete "Priscan ntru
cea ctre Romani- precum zice Teodorit -,mcar c i acum se citete "Priscila", iar nu
"Prisca", n mai toate izvoadele. (n. aut.)

T!LCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TESALONICENI

SFINTUL TEOFILACf.ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

Zice: Nu numai cnd m rog mi aduc aminte de voi, ci i ntru cealalt


vreme, totdeauna. i aceasta este semn i dovad a covritoarei dragoste a
marelui Pavel ctre Tesaloniceni.

. .
. d 'lor Pavel vrnd a osebi de
Fiindc erau i biserici ale Ehmlor I 1u ei " , ici i ~ice bisericii ce-

acelea biserica Cretinilor din Tesalonic, add~u.gaeaste 'Insa" a ttcineva ntru


- 1 " Mare
mele
lei ntru Dumnezeu-Pannte e . vre

1 pa"catului ' acela nu este .na


Dumnezeu, cCI ce1 ce este rob I lucrator
. ,
"
de Pavel ila
..
.
"
ozim mtru s-a pus aiCI
tru Dumnezeu. I Ia ammte c~ prep
"'j ttorii de Duh Machidonieni,
Printele, i la Fiul! Aadar sa amuteasca up te de fiin cu Printele
0
care, hulind Duhul cel Sfint, zic c Acesta nu ~~. din" pentru Fiul pre-

de lucrul credintei,
Totdeauna- zice- mi aduc aminte de lucrul credinei voastre, adic de
starea pentru credin i de nevoina voastr. Cci acesta este lucrul credinei, a fi statornic orice Cretin i a nu se mndri pentru credina sa, suferind
brbtete ispitele ce i se fac pentru credin nu numai cu cuvintele, ci cu
fapta i cu lucrurile .

i c~ _Fiul, ~~~i .doar pentr~;:t~: ~u~d~:p;:~;~z,lia "ntru". Cci . iat~,


poziia "pnn , Iar pen~ru p

1 .
tru Printele i pentru Hul, I prm
. , t " se da de ave I pen

.
prepoz1m "m ru. .
D h 1 Sfint este de 0 fiin i cu Parmurmare se arat I dmtru aceasta ca u u
'

i de

tele, i cu Fiul.

Har vou i pace!


"
T aloniceni ca mai mult s sporeasc ntru
Apostolul. se roag~ pent~ es " 'b pace ntru dnii i s nu se mndumnezeietile darun, dar I ca sa ai
. 1
dreasc unul asupra aItma.

2. Multumim lui Dumnezeu totdeauna pentru voi toJi,


.
. 1 d 1 1 ud cci a mulumi el

Pavel ncepe nainte-cuvn~are~ epi:-t~:~i :u ~s;rvi~ oarecari mari faplui Dumnezeu pentru TesalomcenSI asr;~ete i 1 se mulumete. Cu m. ulub
pentru care Dumnezeu e
.
te une,
,. ,
totdeodat pe Tesalonicem a cugeta smemirea aceasta,Apostolul u mva
i isprvete ntru dnii nrit, fiindc Dumnezeu este Acela care 1ucreaz
tregimea faptelor lor bune.'

fcnd pomenire de voi ntru rugciunile noastre'

. . .

.
i Dumnezeu pentru Tesaloniceni se pncmma dm
A mulubmi P~vel lui. pomeni ntru rugciunile sale se ntea din dragosfaptele lor une, Iar _a- .
tea pe care o avea catre ei.

3. nencetat aducndu-ne aminte de voi,

'toiul! al celei ctre Corinteni, stth 3. (n. ~ut.) .


1 Despre zicerea "har vo~a. ~~:' Ia_ c~pt a mul urni pentru buntile fcute noua mat
zIar Teodorit zice: "Mat t~til !nvayt_m
ta \aflm c 0 face dumnezeiescul Apostol
nainte, i apoi a cere cele de hpsa. Caci aceas
pretutindeni." (n. aut.)
...

10

--,

osteneala dragostei

Aici, s-ar nedumeri cineva, zicnd: i ce osteneal este a iubi cineva,


o, fericite Pavele? Iar el rspunde c a iubi cineva doar prin vorbe nu este
osteneal, iar a iubi cu curie, din inim i prin fapte, aceasta cu adevrat
este osteneal mare i mult, cci cum nu este osteneal cnd cineva sufer
tot necazul i ispita pentru cel iubit de el? Deci i Tesalonicenii ptimise
r multe rele pentru dragostea lor ctre Pavel, precum oricine poate s afle
din Faptele Apostolilor.'
i

de rbdarea ndejdii Domnului nostru Iisus Hristos

Zice: Fraii mei iubii, de muli ani suferii ispite i primejdii, dar aceasta se ntmpl fiindc v-ai ntrit i v-ai mputernicit cu ndejdea ntru
Domnul. Cci aceia credeau i ndjduiau cu ncredinare ntru darurile i
cununile buntilor fiitoare ["care snt", "care au fiin" ,'n. m.] i de aceea
1
Cci citim la capitolul 17 al Faptelor c, aflndu-se Pavel n Tesalonic- unde era sinagoga Iudeilor-, acetia, vznd c mult multime de Elini s-a nduplecat la cuvintele lui
i au crezut, au fcut mare tulburare n tot Tesalonicul. i, ducndu-se ei la casa lui Iason
i neaflndu-i pe Cretinii ce crezuser, i-au tras pe Iason i pe altii la stpnitorul cetii,
zicnd acestea cu strigare: ,,Aceia pe care i-a primit Iason au rzvrtit pe toat lumea i
snt aici de fa. Atunci stpnitorul, punnd la rnduial pentru aceasta, a luat destui bani
de la Iason i i-a slobozit pe ei. Iar fraii, noaptea, ndat I-au petrecut pe Pavel la Veria."
Pentru aceasta, vrednice de laud snt cele zise de fericitul Teodorit: "Lucru al credintei
este a fi cineva adevrat i ntrit ntru primejdii, cci nu se cuvine a se arta credinta numai n vreme de pace i de linite, ci se cuvine a ne tine de dnsa i ntru nviforare. Tot
aa i dragostea, nu are doar dobndirea cea dulce, ci i osteneala cea covritoare, fiindc se cuvine a suferi greelile fratelui, chiar dac zavistuiete, chiar dac se mnie, chiar
dac se nal i dac boiete de nemulumire. De aceea a njugat osteneala cu dragostea
i a rnduit rbdarea mpreun cu ndejdea." (n. aut.)

11 '

1,

T!LcUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TESAWNICENI

SFINTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

ljl

11

11

il
11

" .
entru aceasta ngduia a fi ispititi Cretirbdau ispitele. Cact Dumnezeu P . . a c propovduirea evanghelit
redinei ca s nu ztca cmev

.
nnla mc~pu u1~
lirile i cu odihnele celor ce o pnmeau.
ei' se n tarea la mttmplare: cu magu fi tele celor ce credeau nu erau
. r ta ca sa se arate ca su e
.
t, pe mga ace~s '
. r buie a oamenilor, ci doar de puterea 1m
plecate de vreo mdup;ec~re I tm
Hristos ce Se propovadma.

'

"

naintea lui Dumnezeu-Printelui nostru.


. - 1 i zicerea aceasta, iubitule: sau c noi,
n dou chipuri ~ot sa nte e~ . t a lui Dumnezeu-Printele pe voi,
.. memm totdeauna mame
Aposto1n, va po
. t de lucrul credinei voastre, care sta
Tesalonicenii; sau c ne a~~cem a~m ~ Cretinilor Tesaloniceni! -s nu
0
naintea lui Dumnezeu-Pannt~le~ 1 c~. . ' u 1 _fiindc toate faptele voassocotii c ostenii fr folos I fapr"a .ctt;g. Ni de aceea El va rsplti plile
tre stau naintea lui Dumnezeu- armte e,
faptelor voastre prea-mplinite.
4.Iubipfrap, tim alegerea voastr de la Dumnezeu;
.
.
. ..
.
.'
ducem aminte de voi' cci tim c sntei
Zice: O, iubtn ~et frai. ~ne al . Hristos mai mult dect numeroi alii.
alei de Dumnezeu mtru cre m~ u.1 't Pavele'_ anume c Tesalonicenii
i de unde e artat aceasta- o, enct e
. '.
..
snt alei de Dumnezeu? Aceasta o aratdescopent mat JOS.
5. cci evanghelia noastr nu s-a fcut ctre voi numai n cuvnt,
" voi Tesalonicenii' sntei alei de
Din aceasta - ZI~~ ;a;~~~ :~a;~~:eze; a slvit i a mrit la voi. propoDumnezeu, anume..m .
. d noi nu v-am propovduit numat cu cuvduirea evanghehet. t - fim ca
. .
Dumnezeu a binevoit s
1 . .
i s au fcut i semne t mmum ::~:ti ~rf;t~c~~te ~emne c sntei alei i nainte-hotri ai Lui.
.

"

ci i ntru putere

.
.
.

minunile
fcute
prm
n01
Adic: Ai primit ev~ngh~h~ cu semne1~o~I c~uau rimit credina cu iniatt pentru f.acerea ~e ~me tt aJPU~~~:pe:ac~ nelepti!a celor nenduplecai
m mulumttoare, ctt I pen ru
.

i nemulumitori.

.
.
rta amnunt ceva mai la vale),
Nue vorba de vreo carte a Evanghelie~ (c~m se v~a
m
.
mAtntuirii oamenilor prm hsus Hrtstos. (n. m.)
ti
ci de buna ves re a
1

12

ntru Duhul Sfint

Adic: Ai primit evanghelia cu nelepciunea duhovniceasc, iar nu cu


cea din afar, trupeasc, a filozofilor. Sau zice: Ai primit evanghelia i credinta cu Duhul cel Sfnt, Care Se ddea celor ce credeau i care griau n
limbi strine, i prooroceau i fceau osebite minuni.

ntru

mult ncredinare,

Zice: Ai primit evanghelia cu necaz i cu rea ptimire. Cci - precum


semnele, minunile, i mprirea i darul Sfntului Duh se fceau pentru deplina ncredinare a c<lor ce credeau, tot aa i necazurile ptimite pentru
propovduirea evangheliei erau mare adeverire i ntrire a ei i a credinei.

precum titi n ce fel ne-am fcut ntre voi pentru voi.'


Zice: Frailor, voi niv sntei martori cum am petrecut i cum am umblat ntre voi, i cu ct de mult osrdie v-am propovduit evanghelia, fiindc sntei alei de Dumnezeu. De aceea ne-am srguit s le svrim i s le
suferim pe toate pentru voi, cci cine nu ar ptimi ispite pentru cei iubii ai
lui Dumnezeu? Aici, Pavel arat c i laud, chiar dac umbrit, fiindc voiete mai nti s-i laude pe Tesaloniceni.

6. i voi v-ap filcut urmtori ai notri i ai Domnului,


Aici, Apostolul i ndeamn i-i ntrete pe Tesaloniceni, ludndu-i i
aducndu-le aminte c nici ei nu rmseser mai jos dect dnsul ntru primejdii, ci i-au urmat. O, minune! -ct laud a Tesalonicenilor este a se
face ei urmtori ai nvtorului lor Pavel i ai Domnului nostru Iisus Hristos ndat ce au crezut! Cum s-au fcut ns urmtori ai Domnuluf? Aa,
fiindc i Domnul, multe ptimind, Se bucura, cci de voie venea la patim, nct i zicea ctre Printele Su, rugndu-Se: "Printe, a venit ceasul,
proslvete-L pe Fiul Tu!" (Ioan 17: 1)?
Iar Teodorit zice: "V-a nduplecat fns i mrimea primejdiilor pentru cele dumnezeaduse de noi. Cci zicerea fn ce fel ne-am fcut fntre voi pentru voi arat primejdiile pe care le suferise pentru dnii aducndu-le mntuitoarea propovdui re." (n. aut.)
2 i snt multe alte
semne prin care se dovedete bucuria Domnului fntru ptimiri.A zice
ndat ce a venit fn lume: ,,Jertf i punere nainte nu ai voit, trup fns Mi-ai gtit" (Psalm
39: 9), adic: Trupul Meu l-ai ales- o, Printe!- a se face jertf gtit i desvfrit- precum tilcuiete Apostolul Pavel n Epistola ctre Evrei (Evrei 10:5); faptul c l-a numit pe
1

ieti

13

TILCUJREA EPISTOLEI INTII CTRE TESALONICENI

SFNTUL TEOFILACT,ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

primind cuvntul cu mult necaz, ntru bucuria Sfintului Duh,


Zice: Voi, Tesalonicenii, nu ai primit cuvntul evangheliei doar cu necaz, ci cu mult necaz, adic cu multe primejdii. (Iar aceasta o vei afla din
Faptele Apostoleti, precum am zis nainte, n subnsemnarea stihului 3 .)
ns- zice- ai primit necazul i primejdiile acestea bucurndu-v. i, tl
mcind cum se poate bucura cineva n necazuri, Apostolul a zis: "cu bucuria Duhului Sfnt", pentru c- zice- Sfntul Duh nu v-a lsat s v ntristai pentru necazurile ce le suferii, ci durerea era a trupului i a celor
trupeti, iar sufletului vostru i se d bucuria de la Sfntul Duh. Cci- zice
-aa cum cei trei tineri, n mijlocul flcrii cuptorului, se rcoreau cu duhul acela ce uiera, tot astfel v bucur i pe voi Duhul Sfnt cnd v afl
n primejdie, artndu-v n fantazie ["nchipuire", n. m.] ca i cum rspl
tirea viitoare din ceruri ar fi de fa. Vezi aadar- o, cititorule!- c atunci
se face cineva urmtor Domnului, cnd sufer primejdiile i necazurile cu

8. Cci de la voi s-a revrsat cuvntul Domnului


Adic: O, fraii mei Tesaloniceni 1 _

bune a fcut propovduirea e


.. ves~e~ ~redmel I a faptei voastre
fcut nvtori tuturor celorl:~~~~!~~c~~z.It~ I ~rea-vestit la t~i i v-ai
t c: Precum trmbia rsun strlucit i ~~s:r z.JC:rea "s;a revarsat" arare, tot aa i de la voi, Tesaloniceni'

ei aJun~e _a mare deprta


ca o trmbi i glasul ei a aiuns 'In Ilo, a r~sdun~t propovadmrea evangheliei
"
cun epartate .'

nu numai n Machidonia i n Ahaia ci cred'

nezeu a ieit ctre tot locul,


,
mta voastr catre DumZice: Cu pilda voa~tr ai umplut M h'd . .
evangheliei i ai umplut de mirare i ~c 1__on~a I Moreea de cuvntul
att de puin vreme ai artat atta c;e:i: l~span~mta~e tot.lo~ul, cci ntru
ta e spus cu nfiare retoric d
fierbi?te I covuitoare. Aceasfleit i viu.
, e parca ar vorbi pentru vreun lucru nsu-

bucuria Sfntului Duh.

7. ca s v faceti chip tuturor celor ce cred n Machidonia i n Ahaia.

Mcar c Pavel propovduise evanghelia n Tesalonic, mitropolia Ma-

chidoniei, venind din Filipi i din celelalte ceti ale Machidoniei, cu toate
acestea Tesalonicenii strluceau ntru fapta bun i ntru primirea evangheliei ntr-att, nct se fcuser nvtori i pild ntru toat Machidonia i
Ahaia, adic n Moreea. Aadar dup aceasta au urmat Tesalonicenii lui
Pavel: fiindc i Pavel, mcar c a crezut ntru Hristos n urma tuturor, totui i-a ntrecut cu ostenelile pe toi Apostolii mai dinainte. i vezi- o, cititorule!- c Apostolul nu a zis c Tesalonicenii s-au fcut spre a crede ceilali, ci c s-au fcut "chip" i nvtori acelora dup ce au crezut ceilali,
creznd cum se cuvine a crede, cu cldur i cu inim gata spre a primi ispitele i primejdiile pentru credin i pentru poruncile Domnului.
Petru .,Satana" pentru c-L oprea a merge n Ierusalim ca s ptimeasc (Matei 15:23); S-a
necjit cnd s vin ceasul a ptimi, fiindc aceasta nsemneaz zicerea: .,i cu botez am a
M boteza, i cit nerbdare am pn ce se va svri" (Luca 12:50); a numi moartea .,pahar", care- dup Sfintitul Teofilact- nsemneaz dulceaa i bucuria pe care o simt cei ce
beau vin: .,Paharul pe care Mi 1-a dat Mie Printele,oare nu-l voi bea?" (Ioan 18:11); a alerga la miezul noptii i a Se duce n grdina care era cunoscut lui Iuda- precum tilcuiete
Hrisostom; i a zice femeilor ce plngeau s nu plng pentru Dnsul (Luca 23:28). Vezi n
Nevoinele Duhovniceti, foaia 347 i in Riizboiul nev/izut, foaia 227, i alte semne ale bucuriei Domnului ntru ptimiri. (n. aut.)

14

nct a nu avea noi trebuint de a gri ceva.


ct ~:::rm~r~ i de luc~toare este vestea credinei voastre - zice - n1 niCI nu ne mai ateapt s zicem cev d
. .
,
ncepemavl
udapentrua
-
d
~
.esprevOJ,CJ
,decteori
.
.
'm emna 1a aceeai nvn a cred'
e1 ne-o Iau nainte i povestes f t 1 .
m e1 voastre,
de la dnii.
.
c ap e e voastre cele bune, i noi le auzim

9. Cci ei vestesc cum am fost primiti la voi


Chiar
ei vestesc
ca,
dei vemrea
noastr la voi a fost plin d

.
.i ZIC
numarate mori, VOI nu v-ai smintit n
. . .
. .
e nelele i primejdiile pe care le-am cercat t~~nOI, mci nu v-a~I r~cit pentru reai czut n felurite primejdii pentru noi (d. era~ ~colo. I ei spun c, dei

~~~!7u~~t~~t~~:;i n~~~:~:~:;:~~~r~e ~ai~::~:~e ~:~;~h~~~a:::~~i~~f~:~~

dob~dit.din partea noastr nenumrat:o~~~~:;~aJ de noi ca i cum ai fi


1

doua,

se vede c venirea aceast


1p

cci ntia dat f


a. a Ul ave 1 m Tesalonic' a fost cea de a
usese gomt de acolo pentru tulburarea Evreilor i

1 larTeod 't
de la voi s-a revrsat c
ort ztce: ,,A zts:
'
t 1D
.
lo ar fi luat nceput propovduirea ci fiindc
d' ~vm u omnulw nu pentru c de acomult-vestit i pe multi pornise s~re a revrs~s!urmt~.u cmstm
~r r<:~tru
dumnezeieti(n.seaut.)
fcuse
a ecel~
lut Dumnezeu."
A

15

PUL BULGARIEI
SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCO

de bine
s-a dus iari n Tesalonic i att
se dusese n Veria. i dup aceea
letele n
t aceia voiau chiar a-i pune suf
a fost primit de Tesaloniceni, nc
primejdie pentru el.'
ii Du mn eze Du mn eze u de la idoli, ca s sluj
i cum v-ai ntors ctre
ulu i celui adevrat
, Tenire i mult cldur ai crezut voi
Zice: Ceilali ne vestesc cu ce les
,Apostolul
a pentru voi. Iar aici, povestind
salonicenii, fr a spune noi cev
fiindc le aduce
greutate i fr suprare,
i sftuiete pe Tesaloniceni fr
oilor
ce rtcire i pgntate a mincin
la
de
od
met
s
moa
fru
o
cu
aminte
la dreapta cuno
la buna-cinstire de Dumnezeu i
i morilor idoli au venit
ete s vieuiasc
ului Dumnezeu, i astfel i sftui
tin a adevratului i vi
int de Du mn eze u.'
cu aceast bun cinstire i cunot

RE TESALONICENI
TILCUIREA EPISTOLEI INTII CT
V
.
V .
va s fie .
ut prin
gie, ~d~c_ de munca venic ce
lac
e-p
bm
m
r'hV . .; ~mdca n~l l-a
v.
credmta I prin viata noastr nep 1 amta 1ar pe cei c e ne necaJe
sc nu-i va
.
'
.1 cu A
A
ind'
osA
va
i
ci
re
v
d
ura
fi
md
m1 Ul
1 m munc i - m ca cele rele i supr
.
V
toare erau de fat la ndemAmav, Iar cele bune i mb ucurato
are doar se n.
.
vd
d aJ Uiau i nu erau de l'aa' v - p ave 1maVrtunse
v

t
i aveau
i nvdv ~ e al~l ca Tesaloniceni
adema~e credin, fiindc ei ateptau
cu
i
t
bun
a ajdu~au Vlltoarele
vem e, fr a se ndoi ct de pu,.m pentru ele .'

ceruri (pe Care L-a sculat din


sli-L ateptai pe Fiu l Lu i din
ce ne-a izbvit de urgia viitoare.
mori),pe lis us, pe Cel
e de mai sus,
Pavel au aceeai metod cu cel
i aceste cuvinte ale lui
ol pe Tesaloniire i nva dumnezeiescul Apost
cci tot n chi p de povest
bozeasc
mnezeu, Care are s vin s ne slo
ceni s-L atepte pe Fiul lui Du
Cel ce
giere este celor ce se necjesc c
mn
are
a-m
pre
i
e.
oar
viit
ia
de urg
veni ntru a doua
i Se afl acu m n cer va
a murit, i S-a sculat, i a nviat
i de viitoarea urjim acum, ne va sloboz
venire i c pe noi, cei ce ne nec
10.

1,

li
III
'11
11
1

1
1

ii
1
1

'1'

ar c umb rit, din FapPavel in Tesalonic se arat, mc


' i poa te c a dou a venire a lui
(cea din Efe s), chemindu-i pe
ce a ince tat tulburarea
tele Apostoleti, car e zic: "Ia r dup
chidonia. i, trec ind prin ptile
ieit ca s mearg in Ma
ucenici i srutindu-i, Pavel a
itolul 20, stih 1). Iar in
t cuvint, a venit in Elada" (cap
mul
cu
ei
pe
i
dugiin
min
i
acelea
tru c din cuvntul ce l
, fiind mitropolie a ei. fns, pen
icul
alon
Tes
i
afl
se
a
oni
chid
Ma
a mers a dou a oar in Teal acestei epistole se vede c nu
zice insui Pavel in capitolul 2
e voi eu, Pav el, o dat i
ntru aceasta am voit a veni ctr

sal oni c- cci aa zice acolo: "Pe


emnm i ace asta , c, dup
Sat ana " (capitolul 11: 18) - ns
prin
arc
into
de dou ori, i ne- a mpiedicat
se
s
la
otea
lo trei luni, Pavel i-a fcut soc
ce a mer s in Ela da i a ezut aco
nu se tie [cci zice aa]:
a
oni
chid
Ma
in
vr
-ade
intr
mers
Ma chid oni a n Siria. Iar dac a
ctre Evrei cind urm a
de
e
mi
fcindu-se asu pra lui vrj
i
da)
Ela
n
luni
ul 3)
trei
"(Fcnd
prin Ma chid oni a" (Fapte, capitol
t socoteala de a merge
fcu
i-a
a,
Siri
n
e
duc
a se
(n. aut.)
ine a nelege zicerea
ne- a nvtat nvederat cum se cuv
'Iar Teo dor it zice: "Ap osto lul
17:3). Cci nu L-a osebit
e, adevratul Dumnezeu (Ioan
<<ca s Te cunoasc doa r pe Tin
l ce este Dum nez eu viu
nezei. Pe Ace sta L-a num it Ce
de Fiu l, ci de cei ce nu snt dum
tru c ace ia se num eau
pen
c ace ia nu sint vii, i adevrat
i adevrat, viu adic pentru
(n. aut.)
dumnezei in chip mincinos."

16

'
v
cuvine dar a .
eiasca fire a CelUI unu.tan as'Acelai Teodorit t'zicev: "Se
.
li c nu dumnez

.
.
mor
din

lat
cut s-a scu
.,., caci ace asta este nepti Itoar~. _NICI c Iisus este un alt Fiu , oseb" de
acelai cu adevra~
It. .Cel unul ?scut, ci este
rsoan' n. m.]) . El a
(dup~ ~postas [pe
(adic d fi rea om
om
ca
at
aut.)
(n.
e)."
Sal
u
emr
ptimit ca om I a nvi
up

17

RE TESALO NICENJ

ii CT
TiLCUl REA EPISTOLEI INT

CAPITOLUL II
or,

voi nu s-a fii cu t


c venirea noastr la

1. Cilci voi niv tii,JraJil


zadarnic ii.
i noi nu am avut
t i isprvile noastre, ns nic
sn
ri
ma
at,
vr
ade
Cu
e:
Zic
t deart i zanoastr la voi nu a fos
ea
nir
ve
i
ti
ne
ome
li
ote
ctre voi soc
ispite, nici fr a
la voi fr primejdii i fr
nit
ve
am
Nu
c:
Adi
.
darnic
s- de multe ori primejCci- precum am zi
.
nic
tor
sta
ru
luc
avea oarecare
mejdii, credina ar fi fost
a credinei i, fr pri
ire
du
pov
pro
sc
re
, unde
diile nt
al capitolului nti al acesteia
5
l
hu
sti
la
i
ezi
(V
.
ic
i zadarn
deart

zice:

"i

ntru

mult ncredinare".)

tii
e n Fi lip i- precum
mind i ocrfndu-n
ti
p
e
int
na
i
ma
,
2. Ci
anghelia lui
l nostru a gri ctre voi ev
am cutezat ntru Dumnezeu
oin.
Dumnezeu ntru mult nev
i, izbvindu-ne de pri
czut n primejdii. Cc
am
i,
jdi
me
pri
n
i
Di
ipi
e:
Fil
Zic
ipi (cci n
imi te mai nti n Fil
pt
le
ori
his
nc
i
e
mejdiile, btil
vel mpreun cu Sila, prei nchis n temni Pa
ut
bt
t
fos
a
i
nie
ido
Mach
alte primejczut- zi ce - ntru
am
),
15
lul
ito
cap
le,
pte
Fa
cum mrturisesc
anghelia. Cci Evreii,
s v propovduim ev
ic
on
sal
Te
n
nit
ve
am
de acolo n
dii, cnd
fcut s ne deprtm
-au
ne
ri,
ito
pn
st
pe
i
tulburnd norodul
(precum se vede n capinevoin i cu fric
cu
e,
jdi
me
pri
t
mul
Veria cu
i afierosete totul lui
ns, iubitule, cum Pavel
zi
Ve
).
lor
pte
Fa
al
7
ul1
c: ntrin
tol
ru Dumnezeul nostru", adi
nt
at
tez
cu
m
"a
:
nd
zic
,
s
Dumnezeu
a voastr, Tesalonicul, ca
ate
cet
n
at
i
nf
-am
ne
,
du-ne de Dumnezeu
anghelia.
v propovduim ev

3.

Cci

mngierea noastr nu este

dintru amiigire,

din amgire, adic nu


duirea noastr' nu este
pov
pro
i
a
tur
t
i
nv
e:
Zic
cea dreapt a mntuirii. Cc

i, ci pe toi i nva calea


desi rele ptimiri, ci la
dau pe sine-i n primejdii
meje-mi n rele ptimiri i pri
sin
pe
t
da
am
meu
iar
i,
ftri i banchetur
n urmare, este
iesc cu nvtura mea. Pri
ntu
m
v
s
ca
i
ma
nu
r
ii
dii ale vie
eni, cci eu, nvnd, nu suf
nim
pe
te
e
g
am
nu
a
me
a
artat c nvtur
ci pentru unele dumnezeeti i vremelnice,
en
om
i
rr
luc
u
ntr
pe
primejdii

amgete pe nimen
cei ce amgesc nu se

ieti i venice.
1

Aa

dorit. (n. aut.)


a tflcuit ,.mngierea'' i Teo

18

nici din necuri1/ie,


,
vreun lucru necurat I. spurcat, cum mva i fac vr.. ~~ic: Eu nu nv
Jitom i fermectorii.

nici cu vicleug,
lucru care s" . . . rzvrtire i scorni. Zice: Nici nu nvt vreun
a pncmmasc
.
re, precum a fcut Tevda , despre care este scris n. F.apte.. "C"aci., ,mainte de
"
'! 1
icat Tevda . , d
u altuZI ee acestea s-a rid
ca el este cmeva, cruia i s-a
cm
~I
p
la
ca
i
ba
br
de
r
m
nu
rat un
fost ucis, i toi cfti I-au as~
~~)
:;
~;~
'~~
i~
ici
nim
~i
ti
ipi
ris
t
cultat au fos

.
cat de D
se fncredin{a evanm
4. ci, dup cum ne-am cer
a
umnezeu
m,
i
gr
a
ghelia, a
" . '
cercat i ne-a al
" Zi.ce: Dumnezeu ne-anu
ni se mcredineze proposa
ca
es
1
fi
n
i
ei
fi
eli
gh
an
ev
nu
c
rea
da
vadm
r a es
e-a
'
tmt vrednici. Deci
-ar
ne
"
D
.
t ale i de
fos
am
m
cu
m,
ne
irea
ram
aa
noi
umnezeu pentru propovdu

'
ei.
eli
gh
an
ev
a
re
att de ma
or ci l i D
cearc
nu cutnd a plcea oamenil '
u umnezeu, Celui ce ne
inimile.

r.

"

ca s
ni, ci penZice: Grim evanghelia nu
p acem voua sau altor oame
D
lui
em
c
pl
s
im
tru c vo
cele ascunse ale inieaz
cet
cer
re
Ca
e~,
:~,
:n'
c':
a
ere
zic
""
mii no as tre - cci
" t rea. , msemneaz aici "cerceteaza . Sau zice
me
pr,

eu
a ceasta, cit Dumnez
un " Ini mile, adic aezarea din
e I mcun

f: "eaza
"
d"
cea
rea
"ta
ara
nu
1au
i

ulu
ntru a om
m a ara: ca" cim
ci un om viclean cu ini'
1
J"
ate
po
nu
rat
cu
ne
i
u.
or
eze
it
mn
g
ma, am
p acea UI Du

'

"
ne
ecum
nu
l.
pr
ati
re,
iod
uli
nic
S Cci
aratat mt ru cuvnt de mg
-am
/i,
ti
.
ostolul i-a lud
ceni, pentru a nu
om
sal
Te
" Fiindc mai nainte Ap
pe
~t
. . .
"
l
uia
bn
sub
m m r
lor
v-a
da
nu
lau
lasa
, aiCI Zice aa: Niciodat
sa
ca
gu It,
'

erea aceasta a a
nisi(i de
. ~Ia~ Teod?rit tilcuiete zic
"': am pus nv(tori hiroto toate le
~
~,~
re1
fnc
s-a
ni
elia
ea
ngh
ace
eva
".OI InI?e- zic e-, ci
e catre Dumnezeu. De
turia lui Du
una din micri,le sutleZicem I le facem ca sub mr
a ~;e".;';~ cci tim c nici
ere
zic
Iar
EI.
de
t
u>> este fn loc
tiu
ne
e
~u~ui n.u es~
.ne-am cercat de Dumneze
(n. aut.)
i."
Lu
ut
pr
s-a
I
dca
fim
e.

19

TILCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TESALONICENI

sFINTUL TEOFILACT,ARHIEPISCaPUL BULGARIEI

izvoade) adic fr rutate, smerii i neiubitori de slav, cci pruncii nu


vreo iubire de slav sau alt asemenea rutate. i zicerea "n mijlocul vostru" are aceast nelegere: Eu, Pavel, m-am fcut ca unul dintre
voi, adic asemenea cu voi ntru toate, fr a lua vreo rnduial mai nalt,
precum cerea dregtoria apostoliei mele.

nsu irea acelora care caut s a~g~asv l't lt dat, tot aa nu va maguc pe cineva. Deci, precum nu v-am magu 1 a
.
tese nici acum.

v amgesc- caci maguhrea este


V

nici cu porniri de lcomie' Dumnezeu e martor.

cuget

duit din iubire de argint, pentru a lua ban~


Zice: Nici nu v-am propov.a .. d tv
. niv sntei martori; iar ca
v
m mguht niCIO a a, VOI
v.

de la voi.' Ca nu v-a

. D nezeu Care tie aezan1e .minu snt iubitor de argint e ~artar. n]su~Iest~~ecuno~cut vou, fiind o patimii mele, fiindc aceasta [lacomia va
m ascuns a inimii.

precum doica i nclzete pe copiii si.

6 Nici n-am cutat slav de la oameni, nici de la voi, nici de la alii,

.
dobndit cinste de 1a VOI." ca s nu se crea-

.
Apostolul nu a ZIS: "nu a~
v t t vreo slav i cinste de la VOI,
vv
C' . NOI nu am cau a
.
v
d c i ocarate. 1 ~Ice.
fi cinstii Apostolii propovduiton de cat~
cu toate c evanghelia cere a
duc mult cinste solilor ce mijv cv i daca oamenn a
. ..
Cretinii ce o ascu1ta. ac ,
.
'
. vrtos se cuvine a fi cinstii
v , .. pmnteti cu c1t mai
.
.
tocesc pentru Impara,n
,
1 . 'Iali Apostoli? Decizice.
cum
erau
Pave
I cei
'
solii mpratulUI ceresc,
d b'ndi slav de vreme ce nu
a o 1
'
. .
v
cum ne vom face 1ucrarea noastra pentru
. , vtori i Apostoli,
niCI de catre
voim s fim cinstii nicidecum ca ni~e mv:ezut i nu se poate ntmplat
voi, nici de ctre alii? Aceasta este e nec
V

..

7. dei puteam fi cu greutate' ca Apostoli ai lui Hristos

dic n cinste n slav i n mare cuvl-

Zice: Noi puteam fi cu greutate, a b . 'oase ,i de nevoie pentru hrana


v
d
i toate cele tre UlnCI
.. . .
in i s luam e 1a vo
acestea fiind trimin lUI H nsv

d
egtoria noastra cere

vieii noastre. c aci r .


.. . . ratului ceresc i avem stapimre de
tos, adic sntem soli I ~IUjiton ai l:pc El nsui a zis: "Vrednic este tula Domnul s vieuim dm evanghe T,
. zice_ nu ne-am folosit de st
crtorul de hrana sa" (Matei 10:10). otutpnirea aceasta.
v

. am fi'cut blinzi n mijlocul vostru,


Cln~
. fv

.
p~
v pricinui vreo greutate I su

Zice: Am fost blnzi ntre vo~' ar~ a


. (precum se afl ntru alte
S u zice Am fost ntre voi ca nite prunci
rare. a

.
.
ntru bani." (n. aut.)
1

i Teodorit zice: "Iar lcomie de averi a numit propovdmrea pe


20

Cu aceste cuvinte, de trei ori fericitul Pavel arat iubirea printeasc


pe care o avea ctre Tesaloniceni. Oare- zice, doica i mgulete pe copiii ce-i hrnete ca s ia de la dnii slav? Ba! Oare cere bani de la copiii
cei mici? Nu! Oare le este lor grea i nsrcintoare? Bat Doica este chiar
mai blnd ctre copii dect nsi maica lor cea adevrat. Deci, aa cum
se arat doica fa de copiii cei mici pe care i crete i i hrnete, tot astfel
ne-am artat i noi, Apostolii, ctre voi. i astfel se cuvine a se arta orice nvtor i propovduitor al evangheliei ctre Cretinii ucenici ai lui:
adic blnd i blajin, mbrindu-i i srutndu-i pe cei ce-l ocrsc, la fel
cum doica i mbrpeaz i i srut pe copiii pe care i hrnete i i cre
te, chiar dac o i lovesc aceia.'

8.Astfel tinndu-ne de voi, bine-voim a vii da nu numai evanghelia, ci


i sufletele noastre>,
1

Teodorit zice l'ns c Pavel o numete aici "doic" chiar pe maic. i vezi -o, cititorule! -c dumnezeiescul Pavel l-a covrit i pe Moisi ntru iubirea ndurtoare ctre
norod i c a ajuns la adevrata iubire i dragoste de oameni a lui Dumnezeu. Cci tim
cum vztorul de Dumnezeu Moisi, necjindu-se, se jeluia pentru norodul lui Israil i zicea ctre Dumnezeu acestea: "Oare eu am luat n pfntece tot norodui acesta? Oare eu i-am
nscut pe acetia? Cci mi zici: Ia norodul acesta fn sfnul tu, precum ridic doica
pe cel
ce-l alpteaz, i-1 du n pmntul pe care cu jurmnt l-am fgduit prinilor lui" (Numeri Il: 12). Iar Pavel, ndurtorul i prea-iubitorul de frai, nu zice asemenea c&vinte jeluitoare i oarecum crtitoare, ci, urmnd ndurrilor lui Dumnezeu cele ca de maic i de
printe, zice ctre Cretini cuvinte foarte dulci: "Ne-am. fcut n mijlocul vostru ca
o doic ce-i nclzete copiii." Cci tot aa a stat i Dumnezeu ctre norodul israilitean:
ca o
doic i maic, sau ca un printe iubitor de fii, Dumnezeu i-a hrnit i i-a purtat n
bratele
Sale pe Israiliteni n pustie patruzeci de ani ntregi, precum este scris: "i cum a fcut n
pustiul acesta, unde, cum ai vzut tu, Israil, Domnul Dumnezeul tu te-a purtat tot drumul
ce l-ai strbtut pn ce ai sosit la locul acesta, cum poart un om pe fiul su, pn ce ai
venit la locul acesta" (Deuteronomu/1:31). (n. aut.)
2 Nu putem
trece sub tcere cuvintele cu adevrat esute cu aur ale Hrisostomului celui numit cu dar, care poruncete aa n partea moral a zicerii acesteia despre prietenie i
despre adevratul, bunul i credinciosul prieten: "Trebuie a-1 iubi pe cel ce te iubete ncit
a-ti da i sufletul, dac ti I-ar cere i ar fi cu putin. Ce zic a-1 cere? Tu fnsu(i se cuvine

21

PUL BULGARIEI
SfNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCO
n
legati i mpleti ti cu voi pri
adic: "astfel sntem
i",
vo
de
e
-n
cu
du
fi
n
"in
ic, dar, de ar
i c n-am luat de la voi nim
ma
nu
Nu
e:
zic
ci
De
".
ire
noastre.
iub
- s v dm chiar sufletele
im
vo
rte
foa
c
adi
moi
-v
putin, bi ne
t un lucru cinghelia Tesalonicenilor a fos
an
ev
l
ve
Pa
da
le
a
,
are
sPrin urm
o fapt de o nfricoat drago
t
fos
a
ii
dn
u
ntr
pe
tul
fle
stit, iar a-i da i su
rte:
te, pe care o arat mai depa

v-atifcut iubii nou.


c ostesnt datori a-l cinsti pentru
nii
ice
on
sal
Te
c
a
re
p
nu
Pentru a
i aa: Framai de pa rte -, Pavel zice aic
ne
spu
va
um
-c
ii
dn
u
ntr
nete pe
cci

a
gostea de acest fel, aceast
ic nu e mai dulce dect dra
nim
ic,
v
nim
ade
i
cu
Cc
!
;
dai
via
i-l
de
a alerga s
credincios este doctorle
adevrat, prietenul
etenul cel curat? Ct
neavnd nimic mhnitor. Cu
Cci ce nu ar face pri
!
tare
nt
m
per
aco
e
vorbi de mii de vistirat, prietenul credincios est
ct pzi re? Dac ai
os,
fol
ct
i
su
ui
nul
ete
nul se bundulci re nu i-ar face pri
u-i prietenul, priete
atul prieten. Vzfnd
vr
ade
de

fal
c
dni
negrit ndulci re.
erii, nimic nu ar fi vre
mpletire sufleteasc ce are
o
cu
el
de
e
et
let
rbesc
mp
se
ripeaz cu mintea. Vo
cur, se veselete i
deteapt i se ntr-a
se
n
ete
pri
de
e
care
int
pe
am
ce
cei
muri pentru
Numai dac i adu
let, aceia care aleg chiar a
suf
un
e
-d
i,
ati
le
vr
nte
ade
st
pro
cei
despre prietenii
vorbit despre prietenii cei
s nu socotiti c am
n

ete
u-v
pri
Rog
un
.
are
dur
cl
eva
Dac cin
fi iubesc cu
prieteni numai dup numire.
t
sn
fi
e
i
car
el
or,
de
sel
ur
me
sat
ii
se
ta
despre pr
toate zilele, nu
n. Chiar dac I-ar vedea n
pe
a
spu
rug
ce
i
te
n,
oa
ete
cun
pri
va
un
at,
adevr
pe cineva care, avnd
i ca i lui nsui. Eu tiu
bun, nct, pentru
roag aceleai lucrur
lt fnseamn prietenul cel
mu
de
t
Ati
la.
ace
tru
in n
pen
i
sfinii brbai mai ntf
cele strlucite slobod lum
i, precum trupurile
Cc
a.
me
vre
i
ul,
multe ori lcrimm
dfusul, iubim i loc
locurile n care merg. i de
n
ul
har

las
i
nii
ete
pri
ntru care ne aflam
jurul lor, tot aa i
cndu-ne aminte de zilele
adu
,
lea
ace
le
uri
loc
n
nd
tiarea prii suspinm ajung
cea pricinuiete nf
arta n cuvnt ct dul
te
poa
se
Nu
.
un prieten
nii
la
ete
de
i a lua dar
mpreun cu pri
cercat cu ispita), i a cere
au
e
car
,
tiu
reuiaz,
ia
ng
ace
se
r
d
doa
cn
etenului (i
tem har; iar
prietenii, atunci le cunoa
esc
unc
por
defi
ne
dac
d
ar
Cn
chi
,
l.
ori
fr bnuia
lora. De multe
nimic care s nu fie al ace
m
at este
ave
vr
Nu
ade
m.
cel
rbi
sc
nul
ne
ete
atunci
pentru aceia. Pri
e,
duc
ne
a
m
voi
nu
ui
aici, tot
e a se stinge soarele dect
mm toate cele de
cci ne este mai bin
ra!
mi
te
nu
i
.
ina
fr prieteni. Cum
mai poftit chiar dect lum
rece n ntuneric decit a fi
pet
a
e
bin
i
ma
e
r nest
ne
ntristrii; iar dac s-a
a fi lipsiti de prieteni,
afl ntru ntunericul
se
e,
rel
soa
e
vd
car
i
,
de
ti
lti,
ice
nii cei duhovn
aa?! Eu spun c mu
n necaz. Vorbesc de priete
nge
aju
l
ar
letu
nu
suf
ni,
ete
dat
fi
pri
ar

Pavel, care ivrednici s aib


etenia. Unul ca acesta era
pri
t
dec
e
lt
bui
mu
tre
i
a
ma
A
ic
j.
nim
nu cinstesc
ut fu gheen cu dulcea
i-ar fi fost cerut, i ar fi cz
Hristos,
cu dulceal, chiar dac nu
nie: Prietenii, aceia dup
pri
iesc a da o pild de ete
Vo
t!
este al
oca
are
nf
ce
e
a
zar
cee
ae
c
cu
a iubi:
a nu socoti cineva
:
nia
ete
pri
e
est
ta
eas
Ac
acesta? Ba , nu e
i ntrec pe prini i pe fii!
zici tu - a se afla unul ca
;l!in!
put
cu
e
est
e
und
i. i
tru c altminteri
su, ci al aproapelu
, ar fi foarte cu putin!;l!, pen
voi
am

dac
i,
Cc
m!
voi
fcut-o. Mare lucru
cu putinl, fiindc nu
despre dragoste aa cum a
bit
vor
fi
ar
nu
i
it
r de
unc
por
Hristos nu ne-ar fi
i a-1 arta vreun cuvfut, afa
ti ct este de mare, nic
ea
put
ar
nu
eni
.)
nim
este prietenia i
Tesaloniceni). (n. aut
al 2-lea la cea dinti ci!tre
cercarea singur" (Cuvntul

22

TESALONICENI
TfLcUIREA EPISmLEI fNTi CTRE
u . . altceva ca "
i,
tilor, nu v spun acestea pentr mmic
, sa Iau vreo plat de Ia vo
.
str
d
voa
a
ste
go
dra
u
ecit numai pentr
A

.
v aminte de osten eli'l
astre: cci
9. Frailor, aduceJi
1 eI de trudele no
t

a
ziu
fi
tea
ap
ap
no
lucrnd
,p en ru a nu mgreui . e careva dm voi, v-am
lut' D umnezeu .
a
eli
gh
an
ev
uit
propovad
.
.
i-v aminte d
e primite de la
bm
de
. Nu a zis: Fratilor, aducet
e facenle
ri
t
de
e
int
am
v
iple osteneli
m m e- ci: Aducet
'
os ene I e mele, ' it"nu de sim
f
l
el'
ten
os
de
c
adi
,
de
sil
mult
ci de tru
i c 1u,
ute cu
ori
sud
I e ac
cu
I
a
m
. .
.
nu numa.I zm
a, CI I noaptea' ca " uu mgreuiem pe
eram 1ucru de mn
.
sa
'
A

lte alte - .
'Fericitul Pavel arati! fn mu
lucra lucru de mma- , cum
epistolelor salde c
D - parti ale Pav
lor
.
oli
ost
f
Ap
le
el
pte
Fa
n
a
it fii Corint
is
ste
1
e scr
.. upa ace
. 'p ee n dm Atena, a ven
'
a d
i d
vil
Ac
ele
num
cu
eu
din
10
Iud
: g. sm un
~~nit de curndR Italia ' i. ~
is; ~ ne; m ~ ~ont, eu
unc
por
c
tru
pen
s plece di
lui,
eia
Iud
~ns~Jla, fem
au m ca toti
.
d
CI. I, pentru c erau
era :
l?cra.u,
la
i, precum o zic ei
oli
5Fapte !8: 1-3 ).
ost
, CI lOII Ap
]ea
~~~
I
l
~~a
.
noi
i
c
ind
"Fi
cuvntul evan het' .
tnII tn Aezamimelerrlor:
. 'In e etmcmdu-ne n
..
.
C
i
luc
de
m
nu ne lenevi
de

cartea a doua, capi,


tele
'!'m
eza
D
i
tuturor
ut lucru de
. 'ce zic? nsui Stpnul
ul nostru IIsus Hristos a fctre
r~~
pl:
tJ~
[
tire
sub
cel
esc
lr
sta de izeci ani.
~~~ meteugul tes
if'- te 'n. m:l, pn la'vfr l Matei ,Au nu
i~s
lui
aru
tesl
al
"fiu
it
num
CI nu doar S-a
. h~recum Zice Evanghelistu
'
(Matei 1355)
este acesta fiul teslarului?"
-,C I c mr a fost teslar

helisang
~vd
l
Ce
zi
~m
A
~~

):
tul Marcu
larul?" (Marcu 6:3
tes
neze,
um
iei
I
Ma~
nu
fiul
~
est
.~c
.. '1
ste
ietii Lui. A~o~:~~ ~~:
ace
[dm
ug
lor
te
tii
me
vie
.
f
~~~z: Il) <;a s-i scoat hrana tru noi
::;
Dom
i
t
fos
a
c
sm
i
cc
,
eva
:~~~:~~ng cin
~~~ce:ea :,bogat fiind, pen
:9,f? subnsemnare),. i .Apostol~i 'I pn n urmare avea trebuinti! s lu~r;ze ;)rimesa~t8

la sr
- ' ca dea milostenie I' dac~d~~nl osteneala lor, 3) ca s dea dajdiile mp .
dea
s
ca
4)
"
-le
s'
pr
asu
5)
rte~tJ ce cadeau
'\! "e preoteti '- 1ca -I Invete pe oameni s
'
stit
nu aib metdu gu1 d rept un lucru necinstit i defimat ci sasocoteasc un lucru cin
-. '
i legi uit d
.
li
bo
ta
au"
lti
ru
mu
i
nt
cc
ng
aju
eu;
e umnez
de socoteal
ai alu~~ ~estapmito~i ~r vorbi cu meteri J:je
num
nu
ine
ru
e
le
t
fnc
mi_ndrie:.
teug, CI I de a
aceea,
.
i m .- .
dup ce se. m bo g,esc, 1eapd meteugul i i
chiar unu care aulfost meter
nte
mru
ai
. '" f'"ara- ucrare, 6) ca s-i nvete'pe
petrec' v~a.
ea de
,.
__
ta c meteugul i lucrar
snt rele i nu-~amem ~u fap
nu
te,
eri
sm
d~
fi
ar
c~
on
mma,

~ :~~~:e;:~=~ ~ rma~ ~i i

!ur~::

cci

f~~~~~ ~:n~~~~

i fctori c~rtu~~: '~a~i:


a~ti
~
~~
:.
~;
~~
~~
~~
~~n
~
~~~
io~
nic
a
,fc
!nt
~~~~~~;~ d~ pm

f~;~::g~r~i
!
irJ
~~:
~~~
u~u
:e
~i~
:~:
~~~
~~~
i::
::~
U~i
:~:
~::
~~:
~v
!~~~ ~~~~J~~:!::
~urf~e i ~u fric de Dumne~
lor Lui. Aadare-~:~:::

lui i Apostoli de m
~~~~~';md ~?1mnu
ucrau meteuguri

pmu lng enl or i dumnezeie . - .


ave
c
car
in
e,
rar
posto '
. _naI nu,edeau fr luc
a ev
ct mai v:~o:o::
a se hrni din propovduire
le ~nduise Domnul - cu
~
cu

~~'
ih~
s:g
cei
-i
cuvine ca to(i Cretinii
cioii brbati i fem.eil - sit alb
din
cre
I
;a,
e~
c::
a
.
c~
lu

fr

le
meteuguri i s nu ad ' 1 . CI m ne lucrare se nasc tlthrii
ii r~~:: ~~~~~~~~=;
eresurile i ruttile cele ma
zice nteleptul Sirah: "Mult fap~ b n" . b ,..
";
.':
~zf
~~:
ra~
(Si
ea"
ce
te ori
pe oameni ne lucrar
"' u a I una
In meteuguri se na

23

ISCOPUL BULGARIEI
SFNTUL TEOALACT, ARHIEP

de trei ori fericiguin i osrdie


sr

Ct
ne!
nu
mi
O,
i.
careva din vo
s lucreze,
i, ca s dea pild Cretinilor
nt
i
ma
i!ulu
mn
Do
al
ol
tul Apost
povduiete
pe cineva, dnd bnuia! a c pro
i
int
sm
nu
a
tru
pen
a
ile
do
i al
z ca s nu-i ngreuiei. i, zicnd c lucrea
evanghelia ca s adune argin
au chip a-i hrni pe
ni erau sraci i nu ave
ti
Cre
nii
ice
on
sal
Te
ze, arat c
ic, o dat i
ipenilor: "Cci i in Tesalon
Fil
vel
Pa
ie
scr
ea
ace
De
.
Apostoli
; i iari: "cnd
spre trebuin" (Filipeni 4: 16)
e
cel
is
trim
ai
mi
dat
o

nc
e cuvnt de dare
i o biseric nu a mprtit mi
am ieit din Machidonia, nic
fel, 15). 1
de luare, dect numai voi" (la
arat

eze
10. Voi sntefi martori i Dumn

ic
Dumnezeu este martor vredn
i,
ulu
nt
cuv
a
ire
ver
ade
e
spr
Lundu-Se
r-adevr
enilor le este netiut dac nt
oam

ndc
fii
,
ns
r.
gu
sin
i
e
de crezar
tru cele zise
i cheam aici ca martori pen
el
Pav
u,
eze
mn
Du
te
ise
mrtur
ii, ctre care a vo rbi t?
mai sus i pe Tesalonicenii n
'1 1

cum cu cuvioie,

'1

mpreun cu oameel poruncete a nu petrece cineva


i Iisus Hristos, a v
, ntru numele Domnulu
"V poruncim, frailor
bd:
zicl
ori,
crt
nelu
nii
dania pe care a luat-o de la noi"
rnduial, iar nu dupa pre
nd:
osebi de tot fratele ce umbl fr
ca cineva dac nu lucreaz, zic
poruncete i a nu mn
.
10)
3:
(2 Tesaloniceni 3:2). De aceea
eni
mnnce" (2 Tesalonic
e s lucreze, nici s nu
din lucra"Dac cineva nu voiet
dajdiile mprteti i preoeti
teau
pla
lii
osto
Ap
i
ul
mn
Do
stea
c
at
i este art
nvee pe alii a plti ace
putin ca Domnul s-i
cu
fost
fi
ar
cum
?
sc
cci
tea
lor,
pl
nu le
rea minilor
lui!" Matei 22:21), i El nsui s
saru
che
ale
cele
lui
ror
saru
tutu
che
i
i
"Da
(zicnd: "Da
ostoli llnpreuncu el s zic:
nii ca Pavel i ceilalti Ap
i cum ar fi fost cu puti
7), iar ei s nu le dea? Iar
; celui cu birul, bir" (Romani 13:
die
daj
,
dia
daj
cu
r
celo
cci Domnul a
le:
orii
dat
arat din Evanghelie,
lii plteau i drile preotcti, se
nti-nscut,
era
e
car
c Domnul i Aposto
ru,
pentru Pet
le cereau, att pentru Sine, ct i
27). Iar c
17:
tei
(Ma
pltit drahmele celor ce
"
tine
Mine i pentru
tru
pen
lor
d-\
sta,
ace
ruJ
i
stat
cci zice: ,,Avnd
Evreilor, o mrturisete capitoasc ce se daArhiereilor
oe
pre
e
dar
era

oit
le acestea pentru a
drahma cea nd
a pltit mpreun cu Apostolii dri .)
ul
mn
Do
i
lor.
eri
Num
al
lea
lul al doi
mulumire. (n. aut
teasc fr crtire i cu
da pild Cretinilor, ca i ei s pl nici Corintenii, nici alii, nu-i ddeau lui Pavel cele
1 Drept aceea, nici Tesalonicenii,
eva i ar lbtreba: Dac,
ii. Dar poate c s-ar nedumeri cin
de trebuinil, dect numai Filipen pentru ce-i mai trimiteau lui Filipenii cele de trebuin
ra,
el
aftndu-se n Tesalonic, Pavel luc
trimiteau fr a cere el i c Pav
pundem c Filipenii i
rs
stea
ace
La
al
\O
ea?
i
i el de ce le opr
i vezi la tilcuirea stihulu
mprti sracilor. Cc
le
a
tru
pen
i
e,c
.)
sin
aut
tru
(n.
nu le oprea pen
frumoas fiind.
i, cnd lua i cnd nu lua Pavel,
capitolului 4 al celei ctre Filipen i sntei martori pentru cele ce ai vzut [zice Aposto2
te- penPentru aceasta orzis i Fotie: "Vo
Dumnezeu, Cel ce le tie pe toa
le-ai vzut este martor
nu
ce
e
cel
tru
pen
iar
,
lul)
a primi vreo Mnuial." (n. aut.)
tru c nu voia s le rmfn lor

rnduial

1
1
11

,1

1
1

fu lume. De aceea, chiar Pav

24

-1

ESAWNICENI

CTRET
TLCUIREA EPISTOLEI INTII

.
"
"
u e martor mpreun cu v OI. ca am savrit tot ce tre_Adic.: Dumnezeara
.
t zi
ie " n 1oc d e: "cu toat evlavia
bma. Caci aceasta
"cu cu vw
ea
cer
. '
"

catre Dumnezeu".
i cu

dreptate

. "
rtor m reun c
Adic: Dumnezeu e ma
ca le-am svrit pe toate
VOI
u
p
fr a cere vreo dare de bani.
i cu

neprihdnire

.
.
reun
Adic: Dumnezeq e martor m~ d .,.cu vot ~ le-a~ svrit pe toate
voi pricin

fr a da vreunuia din
.

e e.atmare t de smmteal.

credefi,
ne-am fdc ut faf d de voi, cei ce
" .
mai sus .
Aici, Pavel ncheie cele zise d' " ' ztcmd: Cact Dumnezeu e martor

mpreun cu voi c ne-am fcut a tca am petrecut :.ntr: vot, credmc


ioii
"
.

fr
i
c
ptate
mea
nu
se
vel
rettnt, cu cuvioie, cu dre
Pa
ca
pnh~na. Fnnd . .
. }
mtre cei necredincio~i '' necu vtos , , nestatornic" "sema. . nat
or de cuvinte"
'
alte osebite numiri.
t cu

11. precum tifi.


.
" i ca
Aici,Apostolul i cheam iar
.P<:. ~esalonicenii nii, lucru
on
art
md
.
d
m~
te
be
vor
nu
c
n
sem
ar.
e
care est
m rm u-se I falmdu-se n zad

.
e
Ca un pifrinte pe fiii sm,
rugat i v-am nitngiat pe fiecar
m
v-a
aa
.
din voi
ru minunat este c d
Pavel
ntr-adevr, ce luc
. .e trei on fericitul Apostol
.
C
pe nic.
.

'

.. e pe fiecare
1 gn
1 un retm ct-t vorbe t
nu las nemngiat
mm
Ie

,
.
'
h'

dnicia '.
In c Ip potrivit, dup vre
un printe iubirfie_a lu.i, ~a cum
!u~~
b~r~
t~um
di~
e
car
fie
pe
.
ie
ng
m
.,..
l
0
fii
e
tor de
Itn sat 11 1 ztc , esa1omcenilor!

bd
'1 demnam
s
voi
pe fiecare din
tm
-I m
e barbatete ispitele. i nu cu
r:

ad
ast
ace
em
fac
ci
voi
slav de la
mnat cu
m r!goste. i, ma i sus: s-a ase
s
doica i cu m~ica ' iar acum e aseaman pe si
ne-1 cu un tat, ca s ara
a .
ste
go
dra
re
mi
nu

i
ast
gri
ace
de
cu
rea
te
" pe care 1e avea pentru
., t. smerenia i lipsa de t ,pudrta.
cretmi
i sa1e. C"aci care tat se
nte
oti
soc
ne a. . .
mm

N
?
d

s"'
mm rete Impotriva copiilor ai. egre1t, mc1 unul!

25

PISCOPUL BULGARIEI
SFNTUL TEOFILACT, ARHIE

i cu vrednicia
mrturisit ca s umbla
at la a Sa mprlie i slav.

12. i am
ce v-a chem

lui Du mn eze u, Celui

i le poruncea Tesa, anume c-i ndatora


A zice Pavel c "mrturisea"
at",
Dumnezeu, Celui ce i-a chem
lui
a
ici
dn
vre

up
"d
ble
um
lonicenilor s
1
vreme ce v i mustram,
trtoare. i zice: De
mus

tur

nv
o
e
est
aceasta
i sus a zis c i mngia ca un
linguit. i, fiindc ma
m
vca
nu
c
tat
ar
e
est
zuia, zicnd: De
rturisea", adic i che
"m
c
are
urm
p
du
e
printe, aici zic
pentru ce? Ca s
blndee de printe, i
cu
ci
e,
rim
asp
cu
am
str
mu
ce nu v
ezeu, Care v-a chemat Ia sla
dup cuviinta lui Dumn
eti
rec
pet
s
i
i
vel
la
Pa ,
umb
rule! -nelepciunea marelui
ito
cit
o,
ns
zi
Ve
.
Sa
pa
va i la mpr
onic, totodat i nva
fcea cnd era n Tesal
i
ea
zic
ce
-le
du
tin
cci, poves
ezeu v-a chemat la mCci zice: Dac Dumn
ni.
ice
on
sal
Te
pe
ie
ng
m
i i
ce vi se ntmi necazurile i ispitele
eri
suf
s
voi
ca
ine
pria Sa, se cuv
aceea, cci zice:
s intrai ntru mpria
,
fel
st
ace
de
rile
azu
nec
pl, ca, prin
lui Dumnezeu" (Faps intrm ntru mpria
ie
bu
tre
ri
azu
nec
lte
mu
"Prin
, i mngiere.
st fel snt totodat i nvtur
te 14:11). Iar cuvintele de ace
ncetat, c, lu nd
umim lui Du mn eze u ne
13. Pentru aceasta i no i mul
it nu ca pe un
mn eze u de la noi, lali pr im
voi cu vn tul ascultrii de Du
t al lui
e adevrul) ca pe un cu vfn
est
m
ecu
(pr
ci
or,
nil
me
oa
al
cuvnt
Du mn eze u,
i nu zice doar:
i laud pe Tesaloniceni, cc
Aici, dumnezeiescul Pavel
i: "voi v-ai ar
lucrrile noastre", ci
te
toa

han
pri

fr
du-ne
"noi am fcut
". Adic zice: Auzin
irea mea apostoleasc
du
pov
pro
de
ici
dn
tat vre
ci luai
noastr la ntmplare,
ai ascultat nvtura
nu
i
vo
m,

nv
v
c
"cuvnt al
t nsui Dumnezeu. Cci
a
nv
fi
r
v-a
m
cu
i
ca
u c
aminte la dnsa
a evangheliei, pentr
numete propovduire
u"
eze
mn
Du
de
i
ascultri
n alt parte:
nsa, i de aceea zicea Pavel
r-
nt
a
de
cre
se
are
ult
asc
2
prin
r auzi?" (Romani 20: 14)
"Cum vor crede, dac nu vo

rea i mrturisirea.
pus acestea trei: ruga, mtnglie
1 Iar Teodorit zice: "Foarte potrivit a
i a-i tnfricoa cu adu
re celor ce se fntristeaz, ci
gtie
mtn
ai
num
nu
ce
adu
a
Cci trebuie
trndvire. (n. aut.)
rozesc pe cei ce vieuiesc cu
a
cerea aminte a relelor ce fng
putea a fi toi tnvtori a cee
se
ultare" aa:."Nu
asc
de
t
vfn
"cu

te
zut
uie
cre
au
t!lc
i
ie
'i Fot
i ce nu au vzut,
Domnul zicea: Fericii -ce
ce se propovduia, cci nsui
. i zice: cuvintul lui Dumauz
n
pri
u
stire de Dumneze
cin
a
bun
ind
prim
c
adi
,
20)
(Ioan
fntul nostru, ci alt ui Dumnoi l-ai primit, dar nu era cuv
la
De
c:
adi
,
Dumnezeu,
noi
la
de
nezeu
lui Pavel drept cuvinte ale lui
c, primind cuvintele
e
zic
it
dor
e i svrTeo
in
Iar
str
"
bi
eu.
nez
oroceau, vorbeau fn lim
r dar proorocesc i pro
ise
fnd
dob
i
eni
nic
alo
Tes

26

ESALONICENI

II CTRET
TILCU!REA EPISTOLEI INT

, cei ce credei.
care se i lucreaz ntru voi
c a i r' .
vnt
De unde este artat- zice - "
it cuvntul nostru ca pe un cu
Im
p
t
tul
fap
n
Di
u?
al lui Dumneze
ca acest cuvnt se Iucrea "A
VOI, adic din
A . tele pe care le face C" . d " nu a . fi pr' za'tIntruA
1
aca
,
mse1 fap
".. aci .
Imi cuvmtul ..nostru ca
.
eze
mn
Du
't tAte
lui
e
al
suf
t
fi
vn
ai
pe un cu
negreit nu
n a 1 a ma n Ispite cu
. .. de inim Cci pre u, p
"
tatm
VIteJie
cum ave! a ar

nu era linguitor i
ca
sus
ai
"
'd"
.
tea
at
a
ere
suf
ce
me
dea c este
amagitor, de vre
., pnmeJ II, tot aa se dove
i
on
sal
Te
ta
din
cre
i

i rbdau
nic
tor
er
sta
das
cem or, pentru c aceia rb
.
uri
caz
ne
i
i
jdi
prime

ifcut urmto . . en.cil. or luz. Du mn eze u ce


C;,ci voi,frailor, Va
.
1!
n bzs
us,
sm t lud ee a n Hristos Iis
In

1 ..
at bi. . .1 . Iudeea ale Cretinilor
Zice Voi ..,..e
'' sa omcenu a 1 urm
senci or dm
d
.
ce au crezut dintre Evrei aci e aceea a aduga.t p ave1 Zic
erea "n Hris.
.
"
c"
t os , ca s nu socoteasc cineva
necredina ~,umiCt "bi~en.c" sinagogile
~
din
cre
e
cil
eri
bis
ci
,
rei
Ev
tmi
or
re
il
cio
IOI or

C" .

leai de
cci i voi ai ptimit ace
Iudei,

la cei d

. aceia au ptimit de la

. .
i
e o semmp.e cu voi, pr ec um

lui p 1 "
Aici, mare este mngierea
eni, zicnd: Cci arve ~atr~ ~esalonic

.. 1 " nte
dac Evreii din Ierusalim dei' erau vmton ai Le
ti, au supan
or
~l!
..
:D
ite chiar d
isp
i
i
tim
pa
tea
at
' dup ce
ui
lor
l
tot
t
mu
en
nea
. A ela Iudeii dm
t
at
cu
.
os
ist
""
Hr
n

t
o
zu
dat
cre
i
au
mai VIrtos snte
en pentru cre. 1UI. Hristos voi Cretin 1 1 d' ..,.. 1 .c on.cte n tia sw
.

dm
om
a
m 'es a. " '
I pnmejdii vor
mi
,
ya
"
e nu
irea evanurma. i chiar acest lucru est
~~ propovdu
' t p~lna dovadapat
red
nc
i
at
..
vr
ade
E

e
im
est
ei
a
eli
gh
ata, anume
I vreii credincioi
ite pentru propovd . m
tt ea Isp
nainte. '
a
unea pe care o goneau mai

i
15. de la cei ce L- au omorit

pe Do mn ul Iis us

.
"'
se i lucreaz
eau minuni de mi rare, c CI aceasta nsemnea "
za cuvmtul ce 1-a zis: "care
"
.)
aut
(n.
i".
mtru voi ' cei ce credet

.
'ns.em nfnd aceasta, Pavel zicea ctre Cr . ..
m Ierusalim: "Aduceti-v
u
era
ce
e!
!ud
'?"
et
fn care du
sudar ammte mai ntfi de zilele
ai
t luminai, rbdat lupt grea de
fos
~~~
~e
o~
c~
te
eli
priv

u-v
mferine, parte fcfnd
.rn_durate, parte suferind
le ca ace;:ee l ,~u .ne~azurile
preu.n cu cei ce treceau prin une urie b' a. ~~c~ atl av~t mda de cei nchii, iar rpirea
cu buc
tornic
aver!lor voastre ai primit-o
F c vm aveti o mai bun i stae mn~'!
e
z~n
~
ast
ace
tru
Pen
34)
32e de ajuns spr
avere" (Evrei 10:
~! ~o~?rit: "Pilda est
rii aduc d !cel
.)
gfiere, cci asemnarea ~timi
e estu a mmguere." (n. aut

27

TLCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TESALONICENI

SFINTUL TEOFILACT,ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

ii Evrei au fcut ruti CretiZice: i ce mirare este ca necredmciO L u omor1t chiar <i pe nsui

dA .. de vreme ce -a

nilor de o semin~Ie cu ~nu.. . . le cit de mare mngiere este


a se mDomnul Iisus Hnstos? t vezt, mHbt~u , ? De aceea <i obinuiete Pavel a
.
A tru pvatimiri cu nstos.

prtI cmeva tn
.
t acesta an urne c cei. ce smcerav
. 't 1 <i necazunle cuvm u1

zice ntru toate tspt e e


omnului ntru credina de a-L cunoate
ispite se fac prt~i ~i ~atm.ur.u:. D vrtire~patimilorLui,nchipuindu-~
pe El, i puterea mvteru Lut t tmpa
Deci acum s ieim ctre DmLui" (Filipeni 3:10); ttarai."
rt
cu moa ea
A d " (Evrei 312)
sul afar din tabr, ocara Lui pumn -o
.. .
V

..

A
. Domnul ci i pe Proorocii lor. Dar
Zice: Iudeii nu L-au omont nu~at peD
p'entru c nu L-au cunoscut
.
vI d "
pe omnu1
ar zice cmeva ca u eu L-au omont
.
t ici pe Proorocii lor, ale caror
ar ce? Nu t-au cunoscu n
.
c era Dumnezeu. D

d vrat' Atunci cum de t-au omoc,..i <i le au i le citesc? i cunot~au~ ~~.a. ~IID'lor.lor Drept aceea, este ar'
.. nrautatru tm

rt? Din pricina mptetrmt


I a
A v

v
pentru ca ar avea nvna ludat spre aprarea
tat c Iudeii nu fac rau numat
b v spre pierderea adevrului.
adevrului, ci mai ales pentru ca tur eaza
V

i pe noi ne-au gonit;

. .
rt e Domnul i pe Prooroci' ct ne-au
Zice: Nu numat ca Iudeu t-au oi ~o. p v~torii votri Deci pentru aceas.
Apostolii Domnu m t mva,..

v
gonit t pe not, . .
. ..
. v cutai totdeauna la pilda noas1ra,
ta se cuvine ca I vo~, u~emcuvnouftn: ~a brbe ispitele. Cci, dac pe
vv .
trt <t
sa s enl cu
"
. .
v
a nvaaton1or vo aa
}
eit urmeaz a v gom I a va
1
noi ne-au gonit i ne-au facu~ atitea re ~.' n~:c pe Mine M-au gonit, i pe
face ru i vou, precum a zts Domnu . "
voi v vor goni" (Ioan 15:20).
V

..

spre a se 1mplini pcatele lor.

i pe Proorocii lor,

Zice: De vreme ce trebuie s propovduim tuturor neamurilor, n ntreaga lume, mntuitoarea propovduirea evangheliei, iar Iudeii mpiedic propovduirea aceasta, e artat c ei snt vrjmai i pizmuitori ai tuturor oamenilor, ai lumii ntregi, cu desvrire. Cci, cu adevrat, desvrit i fr
asemnare pizmuire este a opri cineva mntuirea de obte a oamenilor.

. sfnt neplcui lui Dumnezeu.


'
. Dumnezeu cci cum ar plcea 1Ul D u mneIudeii - zice - nu plac hu t F 1 Su i pe Proorocii Lui i care ne
zeu-Printelui cei ceL-au omon pe . m L '?
gonesc t. ne fac ru i nou ' Apostohlor ut.
.
t 1mpotriv, oprindu-ne a grl
16. Cci tuturor oame~ilor, sm
neamurilor'" ca s se mmtuwsc,

"
..
ri" toate noroadele lumu care n u primiser cuvntul
' "!"
'Sfinta Scriptur numete ,,neaf!l.~ . 1 norod ales al lui Dumnezeu. Acum, .~sra
adevrului, spre deosebire de "Israll 'mtliU
este norodul Cretinilor. (n. m.)

28

Zice: Toate acestea le-au fcut Iudeii -mai nainte Proorocilor, al doilea lui Hristos i al treilea nou, Apostolilor lui Hristos - ca s se arate c
ei pctuiesc desvr~it, fr mrginire, c au ajuns la msura cea mai desvrit i mai de margine a rutii, care este cu neputin a mai crete.
Pentru aceasta le-a zis lor i Domnul: "Iar voi ai plinit msura prinilor
votri" (Matei 23:32). 1

Dar la sfrit a ajuns urgia asupra lor.


Adic:

Evreilor nu le va mai urma slobozire din robia pe care o sufer acum, nici motenirea pmntului Ierusalimu lui, precum s-a ntmplat
mai nainte, cnd s-au slobozit din robia Egiptului, i au motenit pmn
tul fgduinei, i apoi s-au slobozit din robia Vavilonului i s-au ntors
la Ierusalim.' Nu! -zice- nu se va mai ntmpla aa i acum, ci urgia lui
Dumnezeu a ajuns asupra lor, i pn la sfrit va rmne asupr-le i ni'Iar Fotie tllcuiete zicerea aceasta aa, zicnd: "Iar acestea le-au fcut din vechi Proorocilor, i acum lui Hristos i nou, ca s se desvlreasc pcatele lor." Iar Icumenie zice:
"Iudeii fceau totul cu scopul de a pctui. Adic tiau c pctuiesc, i pctuiau <<spre
a-i Implini - zice -pcatele lol'>>, ca i cum ar fi fost datori adic a pctui." nse~nnea
z 1ns c Implinirea pcatelor este cind cineva ajunge la plinirea cea mai de pe urm i
mai de margine a pcatului, asupra creia nimeni nu poate s mai adauge ceva, precum a
tllcuit mai sus Sfintitul Teofilact. Pentru aceasta a zis Sfinta Scriptur i despre Amorei:
"!nc,nu s-au Implinit pcatele Amoreilor pln acum" (Facerea 15: 16), pe care o tncuie
te aa: "nc nu a lipsit- zice- cuvios dintre dlnii, nu slnt 1nc 1mpliniti Intru pcate."
Iar oarecari dascli zic c 1mplinirea pcatului este acea msur a pcatului pe care nu o
mai sufer Dumnezeu, ci o pedepsete cu asprime i cu urgie. (n. aut.)
2
S-ar prea c aici Sfintii Printi s-au 1nelat, cci - iat! - Iudeii nu numai c i-au
dobindit iari slobozenia i 1mprtia (1n 1947), dar stplnesc Intreaga lume i, mai mult,
se pregtesc s-i 1nale capitea 1n Ierusalim. Fapte care au fost de altfel prooroci te i ele
de ctre Sfintii Bisericii lui Hristos, precum Sfintul Andrei cel Nebun pentru Hristos sau
Sfintul Nil Izvorlorul de Mir. Nedumerirea se dezleag- pe ct mi se pare- dac vom Inelege c Iudeii vor rmlne pln la sffrit 1n robia satanei, cruia i s-au vindut cind ei toi
i-au zis lui Pilat: ,,Singele Lui (adic al lui Hristos) s fie asupra noastr i asupra copiilor
notri!" Este adevrat c multi dintre ei se vor Intoarce la Hristos 1n ultima clip, dar nu

29

RE TESALONICENI
TILCUIREA EPISTOLEI INTII CT

SCOPUL BULGARIEI
SFiNTUL TEOFILACT, ARHIEPI

i
1

l, este aria" cu articocun


. . A d urg
.
oscut i
teain
'n
lor

;~t
nt
zt~
bozeme. t,era a o
r vedea sloDu
,
nuiavo
dat
cio
mnezeu
tat c urg aceasta a lui
saloniceni, artnd c au muli
e
nainte-proorocit.' . sus .1-aA~tA~giaAt p.e Te
acum zicnd aici .c.. lud. eii, car
t
ma
ce
p
,du

dar
Aa. A t Ap ost olu ln mmgne I t necazurile pncmmte or.
1
ta
pr t mtru tspt e,
mnezeu pen ru
i necjesc, se vor osndi de Du
vreme .~am de voi un ceas de
n d orJ
mn
l'
r,
ilo
ra{
,j
ns
i
17. No
a cacare o avefiii
a dragoste pe
i
" ovr itoare
e
et
iub
i
l
tat
cum
pre
"
~ ca,
.
el arata eci a ZIS
cuvinte, Pav
Cu aceste
. . ' mat,sus ' Pav . .. . bete pe Cretinii din Tesalomc,
cem.
om
1
sal
Te
tre
't cu un copil care rmne oru~u
~~;
aa
tot
,
aza
pte
al
i
cecei
pe
doica
de ei. Apoduya eo or;,. c-aut" ca"ci e lipsit
iar aici se aseamn pe" sin"te - 'is aip ec are t
asta,
t A" bea pe ei i, pe lng ace
.
,
on
ca
nas
de
me
vre
de

lU
u
fr
CI
fan
t fel ca sa arate
. A
prirea de .el." t ztce:
s. . Tesalom.cem'1 or pentru des
stolul a vorbtt. m ace
Ah
i mult vreme ' I ca defiace.. d
,
ea
nu
mt
t
bn
i e vo
s arate um
" am fost despar.itt
.
de putin vreme ct pare a tre
b'
ca
e
ztc
te
poa
e lt a'
Nici nu se
ea v-ati ntristat. Nu! -am fos tos
2
s
.
m noi,
. mnezeu, c "lsrail" sntem acu
.
.
cea
unm
ea
Du
cer
lsrail" norod al lut

ci

. 'odat" ,.
vor mm. fi mct

1:

:1
1

Cre-

ta Lu~m a
1 se o oar n fiecare an St~
.
unle.
tinii cei adunai din toate neam
lor
zaie a Naium ';lntte nu
~or, cc! f~~~ ~ iu~i! Organipog
i nici Ierusalimul nu este ~1Aztce
or "cu putere t cu sia..
ca Hri:tos Iisus Se va
nu ~~~ mtrum
s
ui, ca ea
i Domenul
care
nvieriuno
n
cet
nir
stp
at
le rec
il, .ba.~litar
Pentru trei pcate ale lui lsraarg
.
1
mt (ca:
tru
m.)
pen
(n.
pt
.
Dre
t"
mul
Cel
v
vndut pe
;~
~~
~
pre
de~
zts
a
cul
oro
Pro
fnd~
os
Am
1 Cci
la sfrit" aa: "nu vor mai dob
et .
mdca
,"fi
a~ce
nto
voi
M
nu
,
atru
entru
zice despre
sti hul 6). Te? don t
,.t a zt.~" ~
5: 10). i Osie Proorocul ~tce:.
os
f:~
?.e
D~~
al~s
mat
Iar
".
poi
~vea mt a ~
na
mat
nu vot
chemarea
a .. b't) cci de acum ncolo
nu vor ma.
eu
Iud
c
Israil a czut, i nu se va mat (seu
ceasta se nelege
cea nem. t 2'
dc muli
fiin
,
dat
o

Pune-i numele La-Ruhama


nc
de
~:nu vor cre
)~~
l:
e
~st
le"
ate
pc
iert
s-i
ca
il,
Apostocasa lui Isra
sfritului lumii' precum zice
mea
~;e
a:u
a
se~
e
car
n
ia
rob
din
te, pfn~
nie
par
Israil din
lua sloboze
stos ;n .. . Orbirea s-a fcut lui
Hn
u
ntr
ad
cre
s
mam
au
(Ro
ii
"
ilul
dn
dintre
tui tot Isra
?'narea ztc~n\: atunci se va mn
lui. i vezi tlcuirea i subnsedm neamun. I

...

~itolul i,

llmce~s~~c~~~~;;ur

ce va intra tot numrul celor

dn~ii aa:. ,.C~sall~~

mea petrecu!
evrat, arat prea scurtrtatvre. De
aceea a zts

11:25, 26). (n. aut.)


la este dep
este fierbmte t ~ t u care ace
pare o zi." [ ... ) D~
2 Cci dragostea, cnd

pe cea~~~ se toat viaa li se


t
nga
elu
nd
i
it,
iub
cel
cu
n
mpreu
pentru Rahila apte
, cel o~ce ~~e~u i a' slujit Iacopev dn
Teologul Grigorie; ,.Cu adevrat
sa" (Facerea 29:2 .
it-o
e zpent~ c a iub
un.,
o
aco~
,
~re
Fac
la
m
citi
e,
Zt
asta
ace
spre
mte puine
i au fost naintea sa ca
.

a::;

[ ... ] (n. aut.)

30

cu faa, nu cu ini ma tea,


de voi cu inima, nici cu dragos
tit
pr
des
am
nenu
i,
me
tii
Zice: Fra
am n
peasc'. ns, mcar c totdeauna v hne
ci doar cu fata, cu nfiarea tru
m m sc
dit ntru pomenirea mea, totui
inima mea i v port n chip gn
esc
ia aminte Ia aceasta, c cei ce iub
i
te.
pe
tru
i
c
ves
pri
v
nu
pentru c
trupeasc a iubitului lor prieea
ar
i
nf
i
vi
pri
a
nt
bui
tre
au

dur
cl
cu
, dragostea se a i se aprinde mai mult.
ten, cci, din privirea trupeasc

ne-am srguit ma i mult, ntru

mu lt dor, a vedeajcqa voastr.

o vreme.
o fac iubiii cei desprii pentru
Zice: M silesc m!li mult dect
zi- o, citivd fata voastr cu mult dor. Ve
Dar pentru ce m silesc? Ca s
e s lJ1earPavel?! Pentru c el nu doret
lui
a
te
bin
fier
tea
gos
dra
!tor ule
si
ai pentru a ved ea faa iubiilor
onic pentru altceva, dect num
n Tesal
g
fii Cretini.

venim la voi, ndeosebi


18. Pe ntr u aceea am voit sitiedicat satana.

eu, Pavel, o dat

i ncit o dat, dar ne-a mp

mea mana te-a mpiedicat? Da - zic e-,


Sat
?
ele
Pav
e
icit
fer
o,
i,
zic
Ce
nilor le
i voia lui Dumnezeu. Cci Romadum
piedicat, pentru c nu era lucrul
nemearg la Roma (Romani 1: 13).elIari pe Sil
scria c Dumnezeu 1-a oprit s
a
cel Sfint i-a oprit pe Pav
hul
Du
c
pte
Fa
n
e
zic
ca
Lu
zeiescul
stola a doua
Asia (Fapte 15:6). Ci i n epi
n
i
elie
ngh
eva
ul
nt
cuv
i
gr
a
hul cel Sfint s mearg n
ctre Corinteni Pavel zice c a foslult uiopr1italdeaceDulei epistole). Iar aici zice c
ito
Corint (vezi la sti hu l17 al cap
satana, fiincjn Tesalonic a fost numai a lui
rge
me
a
de
a
are
dic
pie
m
t
toa
zeiasca
ricoate i neateptate, dup dumne,
c a adus asupra lui ispite nfcum
ntietate
Pavel
se
iubitule,
Vezi

deprtare.'

mpodobete

ns,

"Bun

i adugirea:

i i d

faa,

nu cu inicu
este
dorit:
Pentru aceasta a zis fericitul Teo privirii sim!ite, m ndulcesc nencetat cu priviullipsirii voastre i a
]: n
ndgn
[zicdin
ma>>cea
(n. aut.)
d."loc
rea
unele
2
asta a lui Pavel, marele Vasi!ie
Fiind ntrebat despre zicerea ace
se
ui, iar altele
doar cu judecata voia sufletul
fapte ntru Domnul se
rurhe care se
luc
i
opr
te
poa
nu
na
Iar sata
a fi oprite
prin trup, cu osrdie cu
De multe ori ns:'l, Dumnezeu
dovaspre
i
stau doar ntru voia sufletului.
ea
car
cer
spre
lucrare trupeasc,
cu
esc
rv
isp
se
i
c
res
sv
avea,
acelea care se
de la scopul cel bun pe care l
la se
ace
me
anu
it:
opr
raeste
deg
care
care
da omului
pe
precum semin!ele
este lesne
sau
se
necaz
, cnd
primesc cuvntul cu bucurie, dar
1

i
i

vdindu-se c
b

svresc

i rbdare.

dac
to
schimb r,

mut
urmeaz
31

rspunde c
nfptuiesc
svresc
las
i
ie
du
ng

semnate piatr, d;
i ispit, ndai leap

PUL BULGARIEI
SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCO

aranic. Cci- zicnd: "eu , Pa ve l"alo


Tes
din
or
nil
ti
Cre
tea
gos
ntru dra
ostoli mpreun
niceni mai mult dect ceilalti Ap
t c el i iubete pe Tesalo
a veni la voi,
reun cu mine se srguiau
cu el, zicnd: Ceilali Apostoli mp

fost mpiedicat de satana, fiindc


am
dar
,
vin
s
cat
apu
am
mar
ci eu chi
nu a fost voia Domnului.

19.

Cci

cun
care este ndejdea, sau bucuria sau

una laudei noastre?

i maici
ului Pavel nu snt acelea ale une
Oare cuvintele acestea ale fericit
copilaii
ard mruntaiele cnd vorbete cu
prea-iubitoare de fii, creia i se
i iubitoare de fii!
adevrat! i snt nc ma
ei cei mici i prea-iubii? Aa, cu
arta cl
el nu i s-a prut de ajuns spre a-i
Pav
lui
c
e,
itul
iub
,
te
ote
soc
i
mea", ci
i, Tesalonicenii, sinteti ndejdea
dura dragostei s zic numai: "vo
cu aceasa mea"; i nu s-a ndestulat nici
a adugat: "voi sinteti i bucuri
nu s-a multumit nici cu
i cununa mea"; i, iari,
tei
"sn
:
nc
zis
a
ci
ta,
ndjdu
nuna laudei". Adic: Pentru voi
aceasta, ci a adugat, zicind: "cu
stos. i de
mai mult ndrzneal ctre Hri
iesc c m voi noroci a ctiga
laudei
ai cunun a mea, ci i cunun a
aceea m bucur, c sntei nu num
lucire i acu m, i
cunun de slav i de str
mele, cci voi v vei face mie
1
la judecata ce va s fie.

ului nostru Iisus Hristos ntru veAu nu vei fi i voi naintea Domn
nirea (Lui)?

va fi ntru a
un de laud a mea nu
Zice: Alt ndejde, bucurie i cun
r ce?
ai voi, Cretinii Tesaloniceni. Da
doua venire a Domnului dect num
o, fericite Paveea, bucuria i cununa ta,
- doar Tesalonicenii sint ndejd
ni care au
doar acetia, ci i ceilalti Creti
t
sn
nu
depun
rs
ne
!Ba
le?
"au nu voi ", ci:
irea mea. Cci nu a zis:
crezut n Hristos prin propovdu
una lui mpreun
ceilali Cretini snt cun
"au nu i voi ", ca s arate c i
cu Tesalonicenii.

fntru isprvile sale. Aa


cel bun, dovedindu-se c are sfrguint
dac rmfne la scopul su
rg la Roma i a
care, dup ce i-a pus ca scop s mea
Sa dovedit fnsui Apostolul acesta,
de la telul lui pfn ce nu

mani 1: 13), totui nu a fncetat


fost oprit, precum a mrturisit (Ro
i pentru ca acela
mnezeu fngduie aceste fmpiedicri]
1-a isprvit i a mers la Roma. [Du
trfrea 275 din
(Ho
"
Iov
fost
c are rbdare, precum a
ce struie fntru scopul lui s arate
cele pe scurt). (n. aut.)
pe sine-i cu o
dorit: "De vreme ce sa asemnat
'ntru o unire a zis i fnteleptul Teo
obinuiesc a-i
cile
mai
ei, cci
ncii la sfn, Pavel vorbete grai urile
maic ce-i apleac pru
aut.)
(n.
"
fel.
st
de ace
dejde, bucurie i cele
numi pe copiii cei fnc tinerei n

32 '

-~-~

RE TESALONICENI
TILCUIREA EPISTOLEI INTII cAT

noastr.
20, Cci voi sntei slava i bucuria

slav a lui Pavel era a-1 aduce lui HrisCu ,ade:V~rat: mare ~i minunat
ri a
eroasa biseric a cetii celei ma
num
de
att
,
dm
cre
.n
.Pn
a
tm~
~os, ~m.
ntru faptele cele bune.
esa om cu UI, I una att de aleas

TLCUIREA EPISTOLEI NTI CTRE TESALONICENI

CAPITOLUL III
. t'nd rbda am bine-voit a rmne n Atena
1, Drept aceea, nemazpu z
'
singur.
.
..
Zice - dup Teodorit: De aceea, fiind mpiedicat ~ ven.r ~a vm ir nes~-

"
m bine vmt adrca am a es araferind covrirea purtrii voastre de gnja, a
,
mne la Atena.'
0

2 i l-am trimis pe Timotei,fratele nostru, i ~luji~oru~ lui Dumnezeu


l lucrtorul mpreun cu noi ntru evanghelza luz Hnstos,
..
.. o avea fericitul Pavel pentru ucenicii si Cretmr,
Atta purtare de gnJa
. o. .
o vad
nct, atunci cnd era opri~ de oa:e.cari mpreJura~t~ :~e~~~~-:~~~mis l

P~1 ~l~ n :oc~l :u;i:~~~ :t:~:t;:~i:;icat a merge la dnii. i


~:;:;:~~: r:ult:s~a~~~c~e;tru Timotei, nu at~ c~ s-I cinsteas::t:: 1~; ~!!

trimi.tea

~:e~~:~';~i:;;i;i~~c:i ~~ ::~~~~:~l~:~et~:~~~::~~~T:u:~~:~~~~;~:~
tei, care-I era de atita vreme un a
evanghelia lui Hristos.

nici unul dintre voi s nu se clatine, adic s se tulbure i s se trndveasc


pentru ispitele mele .. Fiindc, n vremea ispitei i a necazurilor, diavolul i
trndvete i-i slbnogete pe cei nentrii, aducndu-le aminte de odihna
trupului, ca s-i fac s fug desvrit de necazul mntuitor de suflet pe care
l ptimesc. Iar unii au zis c "a se clti" este aici n loc de: "a se tulbura" de
la pilda cinilor care, cnd se linguesc i se gudur ctre om, i clatin cozile. Deci Apostolul le zice s nu se tulbure pentru necazuri i s-i ias din
socoteala de mai nainte, ci s le sufere cu statornicie i fr tulburare.
cci singuri tii c spre

aceasta sntem pui.

S ascultm ce zice aici Sfintul Apostol, c noi, Cretinii, "spre aceasta


sntem pui", adic spre aceasta ne-am sortit i ne-am rnduit. Spre ce anume? Spre a ptimi ru i a fi cleveti i. Fiindc Pavel nu a zis acestea numai
pentru sine i pentru Apostoli, nu!- ci pentru toi Cretinii. Deci, de vreme
ce noi, Cretinii, ne-am rnduit spre a ptimi, ce lucru de mirare este dac
ne necjim? Drept aceea, nu se cuvine a ne tulbura nici pentru ispitele i
necazurile trecute i nici pentru cele ce urmeaz s le ptimim, de vreme
ce acest lucru ne este potrivit.

ca s v ntreasc i s v mngie n credina voastr,


De vreme ce Tesalonicenii se tulburau i se ntristau. pe~t~ c~ Pavel, n-

vtorul lor, ptimea ru i era su~~~t ~e ct~e nA~credmcror~:~:s~~~~t~:~


buin de ntrire mpotriva tulburam I de mr~~~~e~e pen~

A ' eze
a din multa tulburare I mtnstare, sa se rmpu m
tare afllor,lca ~uoccua:~ din credin Fiindc ispitele i necazurile nvto
cu su ete e I sa

..
e face ntrisrului nu fac puin tulburare i ntristare ucemcr1or, ~r~c~m ~ b .
.
tare i tulburare ntre ostai cnd arhistrategullor e ramt m raz OI.

3. ca nici unul s nu se clatine ntru necazurile acestea,


Aici, Apostolul tlcuiete cum ~rma ~-i fol~si ~e ~i !nt~rir:: :~::ac:
se face de ctre Timotei, i zice: Trmoter are sa va pncmmas
.
A
. anume dup ce a fugit din Tesalonic I
Iar Faptele arat cnd a rmas Pavel m telna. . 1 nsoeau pe Pavell-au dus pn
- V . . d colos adus la Atena: 'ar cei ce1 t
s-adus1n ena,1 ea
. -..
. .T' ~tei casvinlaelctmaicurind,aupeca

la Atena. i, lun~ ei porun;:: catre Sil~ ~ut'~i se tndrjea n el, vznd c cetatea este plin
Iar n Atena, pe cmd Paveln ~tepta, u l A t !eti se vede c nu a trecut mult vreme
de idoli" (Fapte 17: 1?, 1 6 ).dI, ?'? Faf!tep~nf~:: trimls epistola aceasta. (n. aut.)
de cnd Pavel se departase e esa omc
A

1 1

34

4. Clici i cnd eram la voi, mai nainte v spuneam cii avem s ne necjim, cum s-a ifiicut i ai viizut.
Mare mngiere a ucenicilor este a le spune mai nainte nvtorul lor
necazurile pe care au s le ptimeasc, pentru c ei nu se mai tulbur cnd
vin acelea, de vreme ce le ateptau. Cci cineva se tulbur atunci cnd necazurile vin npraznic, n chip neateptat. Pentru aceasta zice Apostolilor
i Stpnul Hristos: "i v-am spus acum, mai nainte de a se face, ca, atunci
cnd se va face, s credei" (Ioan 14:29). i Proorocul David a zis: "Gti
tu-rn-am, i nu m-am tulburat" (Psalmu/118). i Pavel nu a spus'numai
aceasta Tesalonicenilor mai nainte, care s-a i mplinit cu lucrul, ci i multe altele, care i ele s-au fcut fapt.

5. De aceea i eu, nemairbdnd, l-am trimis


O, fericite Pavele!- dac le-ai spus mai nainte Tesalorticenilor c ai s
fii necjit i c ei nu se cuvine a se supra pentru necazurile ce urmeaz a le
ptimi, de ce-l trimii acum la dnii pe Timotei? Din multa dragoste- zice
-fac aceasta, fiindc cei ce iubesc bnuiesc nc i lucrurile ce snt ncredinate i adevrate. Iar pe lng aceasta- zice- erau i multe ispitele Tesa35

LONICENI
TLCUIREA EPISTOLEI NTI CTRE TESA

BULGARIEI
SFINTuL TEOFILACf,ARHIEPISCOPUL

ntat. De aceea nu a zis: Mustrn


lonicenilor, i covrirea lor m-a nspim
ote i- ci: "nei nentrii, l-am trimis pe Tim
du-v ca pe nite nerbdtori
n de mare prietenie i dragoste.
putnd a suferi 1 mai mult", ceea ce e sem

spre a cunoate credinta voastr,

cel ce s-a suit pn Ia al treilea


Aici, unii ntreab: Oare pentru ce Pavel,
ilor,
rile sufleteti ale Tesalonicen
cer i a auzit graiuri negrite, nu tia aez
aces
lor? Dezlegarea ntrebrii
ci-I trimite pe Timotei s cunoasc credina
mai dinainte de Hristos, cum au
teia este s zic cineva c sfinii -at t cei
tos i ceilali- nu le tiau pe toate,
fost Proorocii, i Apostolii de dup Hris
t c a
Cci,nici Elisei nu a cunoscu
ci numai cte le descoperea Dumnezeu.
zis: ;,Domnul a ascuns de mine, i
murit fiul Sunamitencii, i de aceea a i
Ilie socotea c a rmas singur ntru
nu mi-a vestit" (4 mpraJi 4:27). nc i
toate c erau apte mii de brbai
lsrail slujind adevratului Dumnezeu, cu
8). i Proorocul Samuil, cel mai
cinstitori de Dumnezeu (3 mprai 10:1
Dumnezeu s nu caute Ia faa lui
dinainte de Ilie i de Elisei, s-a nvat de
nu urma s mpreasc: "i a zis
Eliav, ntiul frate al lui David, cci acela
lui, nici ntru mrimea statului lui,
Domnul ctre Samuil: S nu caui Ia faa
eu nu privete la fa, ca omul" (1 mc l-am defimat pe el. Cci Dumnez
stoorocii nu le tiau pe toate, tot astfel i Apo
piirai 16:7). i, aa cum Pro
uri
lucr
c
i nici ceilali s socoteas
lii, pentru ca nici ei s nu se mndreasc,
pentru ca nici noi s nu putem zice
mari despre dnii. i, pe lng acestea,
fiind mai presus de fire a ome
acum c sfinii aceia au isprvit fapta bun
cunoatem c
s cdem ntru Ienevire, ci s
neasc, i din cugetarea aceasta
lui Dumnezeu. Cci numai unenici aceia nu dobndeau totdeauna ajutorul
t
dup lucrare, dei l au nenceta
ori ei au darul lui Dumnezeu n inima lor
2
a svri faptele bune i cu ostenelile lor.
dup deprindere i putere , pentru
l a trimis epistola aceasta nu
c i din cuvfutul acesta se arat c Pave
s treac mult
ase din Tesalonic, fiindc nu ar fi suferit
dup mult vreme de cnd plec
ne! -ct iubig i acestea, zicfnd: "0, minu
vreme. Iar dumnezeiescul Hrisostom adau
tesc c el ar
soco
zuri, nici de vrjmii, cci
re de fii a lui Pavel: nu i psa lui de neca
se vrjmui
udufcf
320:
zice Luca, n Fapte
mas atunci trei luni n Elad a- precum
ucenici. Vezi
de
ijea
ngr
se
ci
,
psa de primejdii
re asupra lui de ctre Iudei. Aadar, nu-i
primejdii, pe
i
zuri
neca
futru
e
du-n
ti? Cci noi, afin
c i-a ntrecut pe toi prinii fire
ru fii, fuct, ntru
el ntr-att se temea i se cutremura pent
toi i scoatem din pomenire, iar
i
pe singurul ce l avea de mngiere, i prta
primejdii fiind, 1-a trimis totui la dnii
(Cu vfnt ul4l a aceasta). (n. aut.)
mpreun-lucrtor, pe Timotei"
re
Dumnezeu ntru lucrare, ci dup deprinde
2
S-a zis c sfinii nu au totdeauna darul lui
i
re
inde
depr
dup
ui
erul
se afl totdeauna n sufletul met
i putere, la fel cum meteugul
masta
acea
z
erea
adev
i
ul.
eug
el i face met
putere, iar cu lucrarea numai atunci cnd
1 nsemneaz

36

ca nu cumva s v fi ispitit ispititorul


din
Zi~e:VNu a~ b~uit c v-ai cltinat din credin
a se tulbura cineva ntru 'ispricina ispitelor ci

c
n~mat ca v-ai sup~rat. Vez i- o, citi toru le!- alit' se tulb V .
.
cnd
ales
mai
i?ulu
vol
u al diav .
ura t se smmtesc

pite estevlucr
..
f
t
1
i s-a ntmplat lui Iov Cci diavo
pen ~u c.a. rat~ or patimesc ru, precum
aici e~

pentru c el ptimea. i de
:ul ~ ~pttit-o ~ a tulburat-o pe femeia lui
.
i s moar zicnd 'c .
-va m emnat sa-L huleasc pe Dumnezeu dia 1 1 ;. . . . " t ZI un gra~
catre Domnul i sfrb'et.e!" (Iov 2:9) Cci
vo u u ISpitete pe oamvem
ca s t' d v .
la Iov t 1 , cu toate ca nu
de
sta
acea
e
ved
se
cum

te aca II va IrUl ,
.
b'
te i le d rzboi
tie d
love
11
i
tot
,
fiind
znic
obra
i
rcat
d a~a va IrUl , spu
i neputincioas, struie ntru rz~
b I:. ~cadve~e socoteqJa oa~:,nilor slab
m, tar aca o vede putermca, fuge ruinat}
V

i osteneala noastr s se fac zadarnic

u credin, ce pagub ai tu o fe..Iar dac Tesalonicenii ar fi cltinai ntr


la Dumnezeu. Cu ad~vrat
~~~te Pavele? Osteneala t~ are plata desvritam ctre ucenicii mei sococe
ce-:; aa este, dar eu, dm multa dragoste rnic.
,
zada
i
team ca osteneala mea se face deart

credinta i
venind Timotei de la voi i binevestindu-ne
,,
6. Acum ns, tr
dragostea voas
icenilor a v cltina
Zice:.A~teptn~u-ne s v urmeze vou, Tesalon
ns cel~ dim otriv
d~n.credt?a t a va tulbura ntru ispite, s-au ntmplat
at credina i dragostea vo! tnl. l
caci, vemnd de Ia voi, Timotei ne-a art
.

t
1
rele Vasilie, zicfud aa Prec
udit, tot aa e dadobf
J.a
ce
cel
t~
:fl~
se
~~
rul Sffntului Duh ntru c~l ce ~~p~:i~:~
cu lucrare nennu
dar
es e e a( pururea,
cetat. Fiindc i meteugul este n m' t

~;~n\~i
i p;~7u~ ~~~c!s~~~! ~=~:~~~~~~i!duir
~~~;~ta~:~~;~r~~~~ ':..!~creaz.z;dtd;_xa:;~~tr;~l
l~(, fi~ n proorocii' fie fn tm i' fie

ntru alte lucrri ale pute~ilor" ~~=:


Din ~:inte7:uzi u 'c~pttolul 1_6). (n. aut.)
1 De unde se arat aceasta?
re Iov,
a . ~e de dtavolul catt:,e Dumnezeu desp
precum zice Hrisostom; Cci diavolul
de
Iov
pe
lipsi
va
de-1
ca,
zts c~tre Dumne~e~
avuiile lui i va schingiul'trupullui acela ~re
mna
i
dentin
ia
r
Da
d;
ztctn
,
asci!
hu!e
s~
i atinge-Te de osul i de carnea lui j Siaca n~ T~ v~ ~leste~a n fa! (Iova1:5),
c~~d
~
f:C,~
s-~
Dar
>.
huli>
va
adic; negreit Te
1 ~po( tnva , cact Iov, m loc de a huli, sla.
voslovit f I-a mulumit lui Dumneze u mat mut. n. aut.)

.
2
diavolul ne d" - b
Iar Hnsostom adaug aici cr dac
tte dac ne va bi~u
ca
!oa.te
cu
o:
raz
a
_
t'
rui, iar noi nu-i dm rzboi chia
lete
~ ~~ ca ?ve~ sa-I b~rmm. Ztce: ,,Acela nv m
asupra noastr netiind daci! ne va b'
snte
nu
tar nm, tnnd c l vom birui foarte,
treji" (Cu vfnt ul4l a aceasta). (n. aut. ;'ut,

37

'
i

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

vezi, iubitule, bucuria pe care a primit-o fericit~~. sufl.etv al lui Pavel! Cci
nu a zis c Timotei "a vestit", ci c "a bine-vestit , adica: "ne-a adus v~ste
v toare de bucurie" att de mare buntate socotea adevenrea

b
v
buna I pncmu1
i ntrirea ucenicilor si ntru credin. Ci i ntru drag~ste~ lor se ucura
de trei ori fericitul Pavel, cci i acesta era semn al credmeJlor.

i c avei bun pomenire pentru noi totdeauna, dorind a ne vedea,


precum i noi dorim s v vedem.
Zice: Timotei ne-a bine-vestit

i c ne pome~ii

cu .l~u~

cuv or~tii:

Auzii cuvintele acestea voi, Cretinii care sntei ucemci ~.' a~~ult~to~I a~

dasclilor i ai propovduitorilor dumnezeie,tilor evan~heln, I .~nvaal-~a

din acestea ca i voi s-i pomenii totdeauna cu laude I cu oran P7 das~a


lii care v nva cuvntul lui Dumnezeu, pentru c~ di~ acea.sta voi .avei a
v folosi mai mult dect dasclii votri. i mare mmgner~ I ~u~une a ur:
mat Tesalonicenilor aflnd c Pavel tie cvei l ~ub~sc, fimdca dm aceasta
cunotin se aduga dragostea lui Pavel catre dmn.

7. Pentru aceasta,frailor, ne-am mngiat de voi ntru necazul i nevoia noastr


O, minune!- marele Pavel cunotea har i mng!ie~e a sa.c Tesalo~i
cenii, ucenicii si, nu se cltinau n credin! Nu mai ~~m~- ZICe- cele mtristtoare ci m-am mngiat, nu pentru unul sau doua, CI pentru t~atevne
cazurile c~ le sufeream, fiindc bucuria. vo~s;r s-~ f~c~t de o masura cu
ele, adic a biruit toate nevoile, necazunle IImpreJuranle mele.

prin credina voastr.


Zice: O, iubiii mei frai!- voim-ai ntrit. ~c~r c ~ra ~u ~o~ul dimotriv: cci, de vreme ce Pavel nu se biruise de Jspite~ elv1~a mt~nt pe Te~aloniceni, iar nu Tesalonicenii pe el; dar Pavel pun7 lvntan.rea I la~d~ sa
n seama lor, zicnd: Prin credina voastr cea statormca, VOI nu m-at! lasat
s simt ispitele i necazurile pe care le sufeream.

8. Cci acum vieuim, dac voi stai ntru Domnul.


Apostolul nu a zis numai: "ne-am mngiat", ci i: "vi~uim, dac ~oi
stai ntrii ntru credina Domnului", ca astfel s arate .ca so~otea sn_tmteala Tesalonicenilor ca moarte a sa i, dimpotriv, sponrea I adevenrea
lor ntru Hristos era socotit de el nviere i via a sa.
38

TLCUIREA EPISTOLEI NTI CTRE TESAWNICENI

9. Cci ce mulumire li putem da lui Dumnezeu pentru toat bucuria


cu care ne bucurm pentru voi naintea Dumnezeului nostru?
Zice: Fraii mei, att e de mare bucuria pe care am primit-o ntru voi, nct
nu-l putem mulumi lui Dumnezeu dup vrednicie pentru ea, de vreme ce isprava i fapta voastr bun o socotim c este dar al lui Dumnezeu, cci cugetarea credinei voastre celei att de brbteti nu este a srguinei sau a sufletului omenesc. De aceeea, fiind ndatorai a-I mulumi lui Dumnezeu pentru
c v-a druit un asemenea dar, nu aflm s-I aducem mulumire vrednic.'

10. Noaptea i ziua ne rugm peste msur spre a vedea faa

voastr

O, cititorule!- vezi covrirea dragostei fericitului Pavel? Cci mai presus de msur se ruga lui Dumnezeu ca s-i vad pe ucenicii si Tesaloniceni, aa cum un plugar, de pild, cnd aude c holda pe care a arat-o i a
semnat-o este plin de roade, dorete a merge s o vad, ca mai mult s se
bucure cu privirea ei de fa.
i

a plini lipsurile credinei voastre.

Pentru ce a zis Pavel mai sus c Tesalonicenii stau ntrii ntru credin, iar acum zice c trebuie s plineasc lipsurile credinei lor? Rspundem
c Tesalonicenii nu primiser nc toat nvtura i nu aveau deplintatea
ntru toate dogmele credinei, ci aveau trebuin a nva mai cu scump
tate cele despre nvierea celor adormii i altele asemenea. Pe lng acestea, ntre Tesaloniceni erau i muli nvtori mincinoi. De aceea aadar
a zis Pavel c aveau lipsuri n credin. Deci, mai sus,Apostolul a zis c-I
trimite pe Timotei s-i ntreasc i s-i adevereze ntru c;redin fiindc se
temea pentru credina Tesalonicenilor, iar aici zice c acela i va desvri,
adic i va ntocmi artndu-i mplinii i fr lipsuri. Iar mplinirea este un
lucru mai mult de nvtur dect de adeverire n credin, de vreme ce zicem i c gtim i crpim haina ce are vreo mic lips i rupere, iar nu pe
aceea cu totul spintecat sau ntreg-sntoas?

Il. i lnsui Dumnezeu-Printele nostru i Domnul nostru Iisus Hristos s bine-voiasc a ndrepta calea noastr ctre voi!

'

Iar Teodorit zice nc: "Mrimea bucuriei biruie cntarea de laud a limbii, cci zice:
Nu l-am putut aduce lui Dumnezeu laud potrivit cu bucuria pe care am primit-o de la
voi!" (n. aut.)
2
Teodorit zice c Apostolul plinea lipsurile credintei Tesalonicenilor i prin scrisorile
pe care le trimitea lor. (n. aut.)

39

SFNTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TiLcUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TESAWNICENl


d
te a marelui Pavel: nu nuAceasta este nsuire a co~l~lto;~el e ~~~~oniceni, ci chiar a scrie rumai a-L ruga ~e D~mnezeu s~-~tv:c:s~a a fost lucrul unui suflet nfocat i
gciunea n epistola. Cu adevar ' .
Apostol se i dezvinovete tanerbdtor! Prin aceasta, dumnezeieSc~ 1
. e te de dnii pentru letodat ctre Tesaloniceni, ar~tnduO-l'e cda nursr~Idl.llcpas 6umnezeu-Printele i

1 ar
- ea
nevirea sa, ca I cum ~- z1ce
. : .. piedicrile care m trag din toate
Domnul nostru Iisus Hnstos !Splte1e llm
.
prile i de ar netezi calea s vin i s v dobndesc pe vm.1

zice: O, de ar prisosi Domnul dragostea voastr, ca s ntreasc inimile


voastre neprihnite! 1 Iar Pavel l numete aici "Domn" pe Sfntul Duh- precum a neles i marele Vasilie2 - cci cine altul i va ntri pe Cretini neprihnii naintea lui Dumnezeu-Printele ntru venirea Mntuitorului Hristos,
dect numai Duhul cel Sfnt? i nu a zis doar: "s v ntreasc", ci: "s nt
reasc inimile voastre", cci - dup cuvntul Domnului - "din inim ies cugetrile cele rele, uciderile, prea-curviile, curviile, tlhriile, mrturiile mincinoase i hulele, i acestea snt care-I spurc pe om" (Matei 15: 19). Prin urmare, este cu putin ca omul s nu fac nici un ru cu lucrul, dar s fie ru
dup inim, adic: atunci cnd pizmuiete, i viclenete, i pomenete rul i
are dogme rele i rzvrtite n inima lui. Iar cu adevrat neprihnit este acel
\
om care i are inima curat de patimile acestea, avnd sfinenie. Cci, nelegndu~se cu deosebire, "sfinenia" este ntreaga-nelepciune. La fel, "necuria", nelegndu-se i mai cu deosebire, este curvia i prea-curvia. ndeobte ns i dup cuprindere, se numete "necurie" orice pcat, i orice fapt
bun se numete "sfinenie". Iar dumnezeiescul Pavel voiete s fim fr de
prihan naintea lui Dumnezeu-Printele (cci aceasta este i se zice fapt
bun adevrat i curat, aceea care se face plcut naintea lui Dumnezeu,
iar nu naintea oamenilor, cci judecata i plcerea oamenilor este greit),
voiete aadar s fim astfel i ntru aceast via, dar s ne aflm fr de prihan i ntru venirea Mntuitorului Hristos, cci de Acesta avem a fi judecai
naintea Printelui. Deci zice: O, de v-arntri Duhul cel Sfnt s fii fr prihan i nepri i acum, i atunci, precum au fost toi sfinii!

12.lar pe voi Domnul s v nmul~easc i s v prisoseasc cu dragostea unuia ctre altul i ctre to[i,
;
.

.
- - d '
eiescului Pavel? Vezi mVezi, iubitule, dragostea nesta~mlta a umneza ca"tre ucenicii si? Cci

b
a dragostei pe care o ave
treg-meleapta tur are
_
. .. . s prisoseasc att ntru dragostea
el se roag s se nmuleasca Cretmn I
.. F dc aceasta
_
.. ntru dragostea catre toi oamenn.
nn
.
unora catre aln, Cit I
" D mnezeu a-1 m b'1 pe to' 1 oamenii deopotn"
este nsuirea dragos_te~ catrefi u
na iar nu la voile lor cele multe
1
v~ i f o~ebdire, yn_vten:al~ i~~:: ;:~~ul ,'iar pe altul nu-l iubete, draI osebtte; 1ar aca cm
.
_
1
gostea lui nu este dup Dum?ezeu, CI dupa om.

1.

1.

precum i noi pe voi,

1'
1

'1

,,

"
1 m artat n fapt, iar acum
Zice: Lucrul dragostei noastre s-a f acut I_
-a
- f " . -1 ar.
eu ca i lucrul dragostei voastre sa se aca I s

~~:~:~~!:: ~~:C~e~e ave! ca ~s~r _i pild de d~a~o:t~:7u:~~l ~~~-

. .
. . Dragostea cea desvrit nu desptc firea
1Pentru aceasta ztce 1 prea~marele Maxt~. "ci de-a ururea privete la aceea
una, i pe
cea una a oamenilor dup soc~ti~ele lo~ os~~~ i 1i ved:ca prieteni, iar pe cei ri 1i iubete
toti oamenii i iubete de?pntnva:.~ c~l ~~rl mc i suferind cele ce vin asupra sa de la dnca vrjmai, fcndu-~e bt~e.' rbdm ~-~/ : u_n;entru aceia, ca i pe ei s i-i fac prieteni~
ii. Ea nu socotete raul mcJd~cum, CII su era de artndu-i roadele pururea deopntriva
. r de nu dm aezarea sa nu ca ,
de ar fi cu putm':'.'"ta
. '

doua sut din cele despre dragoste). (n. aut.)


ctre toi oamemt (capitolul 71, mtru a

Lucru vrednic de nsemnat este ceea ce zice dumnezeiescul Hrisostom. Cci, pnvestind o dat dumnezeiescul printe, a artat c dragostea i face pe oameni neprihnii i
ntru toate nevinovai, iar un prieten de-al lui, auzind cuvntul, i-a zis c, ntr-adevr, dragostea ctre frai fi poate opri pe oameni de la prea-curvie, de la zavistie, de la vrjmie
i de la alte asemenea patimi; dar cum este cu putin a-i opri de la curvie? Iar dumnezeiescul Hrisostom i-a rspuns c fi poate opri i de la curvie. Cci -zice- dac Oll\Ul o iubete dup Dumnezeu pe femeia cu care curvete, nu numai c nu va mai curvi cu
dnsa,
dar chiar se va sili a o opri i despre alii care caut s curveasc cu dinsa. Prin unnare,
cel ce curvete o urte pe curv dup suflet, i de aceea curvete cu dnsa; iar cel ce o iubete dup Dumnezeu va cuta s o slobozeasc din curvie. Cu aceste cuvinte vorbete
sfntul: ,.Cci, dac cineva iubete femeie curvar, nu doar c nu se mai adaug pe sine
la pcat, dar chiar se ispitete a o opri i de ctre ceilali brbai. Drept aceea, a curvi cu
dnsa este dovad c o urte foarte, iar lucrul celui ce o iubete cu adyvrat este a o opri
de acea spurcat amestecare" (Cuvfntul a/4-lea la aceasta). (n. aut.)
2
Marele Vasilie a zis aceasta ntru Despre Sfntul Duh, capitolul 21, unde unneaz a
zice: ,.Pe Care Domn l roag s ntreasc inimile neprihnite ntru sfintenie ale credincioilor din Tesalonic naintea lui Dumnezeu-Printele nostru, ntru venirea
Domnului
nostru? S ne rspund cei ce-L pun pe Duhul Sfnt mpreun cu duhurile slujitoare, care
se trimit spre slujb! Dar nu au ce rspunde!" (n. aut.)

40

41

torii votri, adic: precum v-am mblt nm, aa se cuvm

.13 ca s ntreasc inimile voastre neprihnite ntru sfineniei ?ain


.
tea Dumnezeu lw. ; Pnn'telui nostru, ntru artarea Domnu Ul nos
tru Iisus Hristos, mpreun cu toi sfinii.

dumnezeie~cul Pa~el

Cu cuvintele acestea,
le ara!r
dragostea aduce folos chiar celor ce mbesc, Iar nu ce

~:~~~~~~c~~!l;~. ~~
.

r
1

CAPITOLUL IV
1. De aici,frailor, v poftim i v rugm ntru Domnul Iisus ca, aa
cum ati luat de la noi n ce chip se cuvine a umbla i a plcea lui
Dumnezeu, aa s sporii tot mai mult.
Zice: Fraii mei, fiindc v-am poruncit mai sus despre cele ce se cuvin
i despre nravurile potrivite Cretinilor, ascultai acum i pentru cele ce
trebuie a le auzi totdeauna. Cci "de aici" aceasta nsemneaz, adic "totdeauna", "n toat vremea de acum nainte".
Vezi ns- o, cititorule! -smerita cugetare a fericitului Pavel: cci el
nu se socotete vrednic de crezare a-i ruga pe Tesaloniceni singur, ci l ia
mpreun cu sine i pe Stpnul Hristos, ca i cum le-ar zice c Hristos i
roag n locul lui. Iar zicerea "ai luat" arat c Pavel i nvase nu numai
prin cuvinte, ci i prin fapte i prin lucruri. i zice: Pentru ce v rugm?
Pentru a spori mai mult, adic pentru a avea mrimea de suflet s facei
ceva mai mult dect ceea ce v-am poruncit, s ntrei i poruncile mele. Cci,
aa cum pmntul nu odrslete numai smna semnat ntr-nsu!, ci o nmulete prin rod, tot astfel i sufletul nu e dator a sta numai pn la poruncile primite de la nvtori, ci a le i covri.

2. Cci tii ce fel de porunci v-am dat prin Domnul nostru Iisus
Hristos.

"Porunc"

se zice pentru relele care pricinuiesc munc atunci cnd se


fac, iar cnd nu se fac nu pricinuiesc nici o laud. Snt ns i unele lucruri
pe care nu se cuvine a le porunci cineva, adic a le opri cu ngrozire i nspimntare, ci trebuie lsate la socotina asculttorilor, cum este a da cineva toate avuiile sale sracilor!, rmnnd srac. Fiindc pentru feciorie
la aminte c a da averea sracilor nu este sftuire, ci porunc, fiindc aa ne-o d
Domnul, zicind tuturor: "Vindeti avuiile voastre i dai-le ca milostenie!" (Luca 12:33);
i iari: "Cine nu se va lepda de toate avuiile sale nu poate s-Mi fie ucenic" (Luca
24:33). i dumnezeietii Prini mrturisesc aceasta mpreun. Cci marele Vasilie, In cuvintul despre cei bogati, zice aa: "Domnul a rinduit porunca cea dinti ca pe ceva de nevoie, zicnd: <<Vinde avuiile tale i d sracilor!" Iar Hrisostom, care n alte pri spune
c a-ti da averile ca milostenie nu e porunc, n cuvntul despre feciorie zice aa: "Sntem datori a le vinde, cci i aceasta ni s-a poruncit." Jar Teologul Grigorie, n cuvntul
despre iubirea de sraci, nedumerindu-se dac cuvntul pe care l-a zis Domnul tnrului
acela este lege sau numai sftuire, se pleac a hotr c este mai mult porunc dect sf
tuire: "Porunca aceea care a hotr1t i a legiuit desvrirea tnrului ntru a-i da avuiile
sracilor s nu fi fost oare nevoie a iubirii de oameni,ci alegere? Oare s nu fi fost lege, ci
1

42

TLCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TESALONICENI

a zis Domnul: "Cel ce poate (adie" 1


ncap!" (Matei 19: 12).
a ce ce

voiete
cu lucrul) a ncpea, s

Deci, pentru c urma s le por


-~
:
mult
ingrozire pentru oarecari 1unce~sc; esalomce~ilo~ prin viu glas cu
numai le aduce aminte de ele .ucrhn, ave! nu.maJ sene acelea aici, ci

cilor sale zicnd Nu v a


11 ~r pune pe Hnstos mijlocitor al porun,

- m poruncit ale mele luc u 1 1


cele poruncite' Prin
d
r n, CI a
snt
,

urmare, e vei asculta de ele 1 e. UJ- Hnstos


.
de Insui Stpnul Hristos. Iar de nu le vei
.~ e v~,I ~azi, as~ultai
Hristos v lepdai i nu ascultai'
asculta I le vei calca, de Insui

3. Cci aceasta es{e voia lui Dumnezeu: sfinenia voastr.


Adic: Voia lui Dumnezeu
-
Sfntul Apostol poruncete pe e: te ~uraJa
tr~pului ~ intreaga-nelepciune.
ctnd scrie ctre. Corinteni, i c~t~~ ~:eo~g~-J~e!epcmne .i ~entr~ curie i
peasc cea rea este o patim tir . " . ei' I catre Evrei' fim dea pofta trudese doctorii i nvturi ca s :~~;~t~:e~:::.eea are trebuin de multe i
S v deprtai de toat

curvia

'

Zice: Frailor, Dumnezeu voiete s v d " .


c multe
sint chipurile pcatului t
epartaJ de toat curvia, fiinda voit s le spun in part .
rup~sc - pe care Sfntul Apostol nici nu
Teodorit are de toat c:;~la1
.~-.a cupn,ns.cu nume obtesc.2 nsemneaz c
"
, Iar une e 1zvoade nu 0 au.
ndemnare? Foarte mult bnuiam aceasta dar m
. . A
le>> i cei ce se ocrsc de ctre Cel ce va'sta Jud t~m ca cei dm ~tm.ga, iezii>>, i caprenu pentru c au rpit, nici pentru c au 'efuit sa~c. tor se vor o~mdi.cu aceast rnduial,
cele oprite, ci pentru c nuL-au odihn! H'.
au prea-curvit sau au fcut altceva din
din Hristoitia. Iar ce osebire are orun~ap: nsto~ pr~n sr~ci." Vezi i cuvntul al 13-lea
cel~i dinti ctre Timotei. (n. aut~
e nvtatura, vezi la stihul Il al capitolului 4 al

~semneaz c dup

Teodorit _ c .
'
nostru Iisus Hristos", snt de ajuns s n~~~~~~e~e aces~ea ~le ~pos~olului: "prin Domnul
dup dnii prepoziia "prin" li arat pe si "t . 1.1la l~I fne I a ltu Evnomie. Cci, dac
a fost slujitor al lui Pavel cci prin Dom ~:' atunci mseamn cii Domnul li sus Hristos
de hula aceasta i mrturisesc c Pavel e~~ r~:si:radus acela porunca. Iar dac ~ ei fug
c Pavel folosete prepoziiile fr os b'
'
Domnul este Domn, este deci artat

UJ\

2n

e tre.

m cuvintul acesta al Apostol ului se tra eA h .


.
face, i oricare alt necurie se numet
g. mc .eierea ca I malah!a, n orice chip s-ar
'
e mat cuprmz:tor cu "

vreme ce Domnul a numit prea-cur . -.. .

: rvie .

1 ce

ztc acestea, de

"Tot cel ce caut la femeie ;~re a o p:;~ I po~ta _de femeie ce se face n inim, zicnd:
tei 5:25). Pentru aceasta I. d.umnez . pleMea,I.at, a prea-curvit cu ea In inima sa" (MaA .

.eJescu ruum zice


tel
e InfrJCoate, pe att snt de adevrate .p
l cuvm e acestea, care, cit snt
d
. " recum trupu are ca lume lucrurile, aape
i mintea

43

4. ca s tie fiecare dintre voi


cinste,

a-i pzi

vasul situ ntru sfintenie

"vas" trupul omului'. Deci, cnd


Aici, dumnezeiescul Apostol numete
ul nostru este intru sfintenie, atunci
noi pzim intreaga-nelepciune i trup
, dimpotriv, trupul nostru este neil avem ca o avuie a noastr. Iar cind
ete
dc trupul face ceea ce porunc
curat, atunci il are pcatul ca avuie, fiin
nostru
face rob supus pcatului. La fel, trupul
pcatul, i pentru aceasta se
de toantreaga-nelepciune i fuge
se afl ntru cinste atunci cind pzete
este necinste. i ia aminte la acest
te pcatele trupeti. Prin urmare, pcatul
sta nsemneaz c intreaga-nelep
"a ti" pe care-I zice aici Pavel, cci ace
din nvtur i iscusin. Unde sint
ciune i fecioria trupului se isprvete
zicnd c trupul este ru i necurat
dar maniheii i marchioniii, care birfesc
curat nicidecum, cu nici un chip?
din fire i c nu este cu putin a se face

5. nu ntru patima poftirii,


truDumnezeu, ca tot Cretinul s-i aib
Adic: Aceasta este voia lui
este i poft neptima, aceea dup
pul lipsit de poft ptima. Pentru c
iil Proo. De aceea s-a i numit Dan
lucrurile dumnezeieti i duhovniceti
irilor Duhului Sfint. Sau, Apostolul
rocul "brbat al doririlor", adic al dor
dese pricinile ce aprind pofta, precum este
numete "patimi de poft" toat
a simiri
miinilor, lenevirea, ptimaa micare
ftarea, bogia, nelucrarea
din acestea se poate numi "patim
lor i mai ales a vederii. i zice: Fiecare
s fim intreg-nelepi i s pzim
de poft". Prin urmare, i noi, dac voim
.
im care aprinde pofta trupeasc
fecioria, se cuvine a nu primi nici o pat
ul muierii,
n. m.]. i, precum trupul curvete cu trup
are ca lume noimele [<<nelesurile,
i vede
cci
eia,
acel
trupului
legerea muierii prin nluci rea
aa i mintea curvete cu ne
gnd i
dup
un
rzb
rii dup gnd. Tot la fel, se
chipul trupului mpreunat cu chipul muie
cele '
la
i
mpl
nt
chipul trupului su. La fel se
asupra chipului celui ce 1-a mhnit, prin
n
tea
min
i
face
area n lumea lucrurilor, acelea le
!alte pcate. Cci,ce face trupul cu lucr
)
nota a treia despre dragoste). (n. aut.
lumea nelegerilor" (capitolul 53 din
este femeia, soia.
ul", zicnd: "Unii au tlcuit c Vasul>>
1
i Teodorit a neles aa "vas
r cstorii." Iar
celo
ai
num
ruia, cci nu d legea
Iar eu socotesc c a numit aa trupul fiec
ilor, de asebrba
i,
"Vo
:
zice
zicerea cpeteniei Petru, care
Sfinitul Mit rofa n- tlcuind
i-le part e de
face
i
e,
slab
mai
ri
tre, ca fiind fptu
menea, trii nelepete cu femeile voas
Petru 3:7)
snt motenitoare ale harului vieii" (1
cinste, ca unora care, mpreun cu voi,
oricrui
eia
de fem
nte zice c Pavel vorbete aici
- tlcuind aceasta aadar, Sfinitul Pri
nfrse
a
a,
cru
ao
ne a o avea cu cinste, adic se cuvine
brbat, pe care brbatul se cuvi
din
ioas
tinc
nepu
este
saiu. Una, pentru c femeia
na i a nu se amesteca cu dfnsa dup
unii
lar
su.
atul
brb
cu
a darului vieii mpreun
fire; i alta, pentru c este motenitoare
)
aut.
(n.
eia.
fem
tmprata amestecare, moare
adaug c, de multe ori, din neas

44

TESALONICENI
TLCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE

L BULGARIEI
SFINTUL TEOF!LACf,ARHIEPISCOPU

pe Du mnezeu.
cum fac "ne am uri le" , care nu- L cunosc
. .
Fiindc nu-L cunosc pe Du
" (pgnii) nu au ndej
nle
amu
"ne
de de rspltire i de aceea A?Jn:z~u,
II darmesc toate micrile ndulcirii trupeti
i pentru dnsa !~creaz.

omi[i tntru lucrul fratelui


6, S nu tntrecei msura i sit nu lc
'
chipul cu . . .
Mai sus,Apostolul a vorbit despre tot
te
comie" i c~~~;~a: a~um v~rbenuosebit despre ~rea-curvie, numind-o "l
o
I
.
ege
e
mete aa dupa cum se cuvine cci Dum
nan ;:;: r: :at fem~ie fi~cruia i a
pus legi i hotare firii, adic as~ imp reu
_oar c~ Aeme1a sa. Drept
.
aceea, se face lcomie\ntru m r
fratere, I anume lacomie Impotrivasu.
I
lui, cind cel ce are femeie o la~ e~na
elui
frat
eia
fem
cu
e
sa I prea-curvet
pentru toate acestea,
i!or
'!t
rs!
o~
:=~r==~ :~~o7:.~,:S::jrt'uunsde~~tt
z maz znaznte.
z

.
Zice; O, frailor! - s nu socotii c
;~~:~~:~;u~~~~~ntr.u
au ~rbai Cretini, cci le zic i pentru

f~~~ile ce

o~~~~:~e~t~: ~=
a~::::~: f~r brbaitl,~ sl.
~::~u~ r~z~::~ ~~0ci~~!vor~:;lua:!:nm
I Ci le fac nu vor
iit n ~~cat~ t~pe

rmne nepedepsii,

da fen tru r~aua lor lucrare


i indulcire ntru acestea. Vezi ns- d?I.t os:ne!mele~cmn~a lui. Pavel:

~~:to~
mai nti, i-a rugat pe Tesaloniceni a~,d
nitor,
l ea, t-a mustrat m chtp doje
zicnd c fac ca neamurile care nu~L
c~.nosc pe Dum~e.zeu; a~ treilea, din
silogisme2 (sau socoteli) a artat n ecuvnna prea-curviei, nummd-o 1"
. A A .
" aco~
. " . A
1 . D
n mfncoeaz cu judecata i rsplf
lt,
~fr
m
I,
,
mie
u I
eze
umn
de la dnsul a~:::ea~l
le aduce ammte c au auzit de multe ori
e necur[ii, ci spre sfintenie.
7. Cci Dumnezeu nu ne-a chemat spr
.
ai 8. Drept aceea, cel ce defaim nu def
Cl pe Dumnezeu, pe
ul,
om
ma
t.
Sfin
cel
Cel ce ne-a dat Du hul Su
.
"
"
dumnezeiescul Hrisostom dovc.de. te t~ "prea-curvar se ZICe nu numai brba
tat
tu) ce pctuiete cu femeie mri
eie sloborat care pctui~te cu fem
e pe fem . ci I ce ,msureun
t
.
"
'
.
fem
d, pentru c o nedrept(""t
cu
area
ela sa cu Imp
...,
. eia nem anta ' sfntul
. , d

u
cfnd
ai
num
vie
-cur
prea
este
mritat
z~cm aa: "i nu
. fi' d n brbat pacatmete cu femeie
CI chiar i cu una lsat i slobod C
-curvie:
prea
este
ul
lucr
ie,
fe~e
cu
~
el lega
Cci, chiar dac aceea ce prea-cu,;,e ~~~ui;s le~at, tu eti legat! Ai clcat lege a!- ai
ia ta"(~
nedreptit trupul tu, adiccupe fe~e
. uv tu/ a/5- iea Ia aceasta).
.
ent"
onam
rai

'Judecat
i. (n. m.)
1 Iar

'"

'

m ztcem nm astz

45

sFINTUL TEOF!LACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TILCU!REA EPISTOLEI INTII CTRE TESALONICENI

Fiindc mai sus a zis: Tu, cel ce prea-curveti, l nedrepteti pe frate-

le tu- i c Dumnezeu Se rzbun asupra nedreptii acesteia, Apostolul


lete aici nelegerea cuvntului i arat c- mcar i necredincios de ar
fi brbatul a crui femeie prea-curvete - totui Cretinul ce ar face preacurvia aceasta se va munci negreit. Fiindc Dumnezeu- zice- te va pedepsi pe tine, preacurvarule, nu pentru a-i rzbuna brbatului necredincios
al celei ce a prea-curvit cu tine, ci pentru a-i rzbuna Lui-i, fiindc este
Dumnezeu, Cel ce te-a chemat spre curie, iar tu;prin necuria ta, L-ai
ocnt pe El, Care i-a dat Duhul cel Sfint.' Drept aceea- mcar de ar fi o
roab sau femeia mpratului, dar mritat, aceea cu care ai prea-curvi pcatul este unul i acelai, fiindc unul i acelai este Dumnezeu care S-a
ocrt- fie prin roab, fie prin mprteas- i El este Cel care te va osndi
pentru c ai spurcat Duhul cel Sfint ce i L-a dat prin Sfintul Botez.
S nelegi zicerea aceasta i ntr-alt chip: Dumnezeu i rzbun Lui-i
i ne pedepsete fiindc ne vede c, ntru aceste pcate trupeti - de curvie,
prea-curvie i celelalte- l defimm mai mult pe El dect pe oameni. Cci,
cnd voim s facem curvie, sau prea-curvie sau alt pcat trupesc, ne silim s
nu ne vad ochii oamenilor, dar l defimm pe Dumnezeu, Care ne vede.

9. Iar despre iubirea de frai nu avem trebuin a v scrie,


Aici, Apostolul nu vorbete despre dragostea pentru toi oamenii, ci
despre aceea ctre fraii Cretini. i face sftuirea dup forma retoric a
lurii, zicnd: Nu avem trebuin a v scrie vou, Cretinilor, despre dragostea ctre fraii votri. i zice aceasta pentru dou pricini: una, c att de
fireasc este iubirea de frai, nct nu are trebuin de nici o nvtur, cci
lucrurile prea-mari, fireti i de nevoie snt artate tuturor; i alta nc, pentru ca s-i ndemne cu forma aceasta pe Tesaloniceni mai mult spre iubirea
de frai, deteptndu-i a nu se arta mai jos dect socotina lui pentru dnii
c ei, lund-o mai nainte, au isprvit fapta bun a iubirii de frai.
i nu numai Dumnezeu Se rzbun i-i pedepsete pe cei ce prea-curvesc sau curvesc
1

cu femeia necredincioas- Agareanc ["musulman", adic din Agar, mama lui Ismail,
n. m.], sau Evreic sau altceva-, ci i Biserica lui Hristos i nsrcineaz pe unii ca ace
tia cu mai mari certri i canaane dect pe ceilali prea-curvari i curvari care curvesc sau
prea-curvesc cu fat ["persoan", n. m.] drept-slvitoare, pentru satanica spurcciune ce
au primit-o de la femeile necredincioase i de laeretice. Dup Canonul 51 al lui Kitru i
dup a 47-a rspundere a lui Valsamon, unii ca acetia nu se cuvine a fi miruii a doua oar
cu Sfintul i Marele Mir, precum fac oarecari duhovnici nenvai, pentru c Sfintul Mir
se d nc o dat la cei ce s-au lepdat o dat de drept-slvitoarea credin i apoi s-au ntors iar la dnsa, dar nu i la unii ca acetia. (n. aut.)

46

cci

voi sntei nvdai de Dumnezeu sil vii iubii unii pe alii.

. _o, cititorule!- ~ezi ce laud scrie aici Pavel, zicnd Fra ii mei Cre

Du~ne~eu 1~ avei nvtor

bun~ iubirii

tim, pe
al acestei fapte
a
de fra;.ceasta
stnga
Isaia
proorocind
. .
,1.
A
Dumnezeu" (Isaia : )
: : I-I ~ 01 pu.ne pe toi fiii ti nvai de

I 1erem1a a ZIS" I nu s
54 13

pe altul frate pe frate, zicnd:


vo;a.mci"ati
u?ul
M. vor cuno a te, de 1a mic

o,I
e
a
pma la mare" (Ieremia 3134) . D sme
a ZIS" Y,or fi t .
nea I omnul
"
o,I mvaai de Dumnezeu" (Ioan 6:45).1

Cunoatei ~;Domnu~'

:?vdala

I O. Ch~dci a_ceasta \i faceti fatil de toti fratii care snt ntru toatil
M ac 1 oma.
Apostolul
. .. sntei nvai de Dum" . . nu
. zice doar c " voI, "'
1 esa1omcenu,
nez:u .' ~I. "dm faptele voastre tiu c sntei nvai de Dumnezeu" I"
arata aiCI Machidonia
.
.
. .
pen tru ca Tesalomcul
era mitropolie [ capital"
m.l a Mach1dome1.
"
' n.
IJ_l~~ r~gilm

nsil pe voi, frailor, sil prisosii mai mult i sil rvnii a


va zmtz, a face fiecare cele ale sale i a lucra cu minile voastr
cum v-am poruncit,
e,preC _s~tei

iubitori de frai, prea-bine o tiu. Iar acum v


.
adica
la iubirea de
la milostenie
sa va m. emnai
.. citete de la alt nceput
. la. aceasta
. . . DecI, on f"a stare aiCIi
a~:~sta. :a va hmti I a face cele ale voastre"; ori unete zicerea sa" rv
Uii..CUFZICerea
i, sa facei ale voastre i s lucrati cu minile"
"
.
"sa" va" ]"miti
adIca. raI' 1or Creti' ni va rugam

zicesa nvnii a vr f f
de
ale voastre a lucra cu minile , precum vI, a _ac2e cele
poruncit,
.zic_e:

p:Is~s;id,

trebuin

_s adugai

frai i

t ~:~ :u~~

ammi
'

'

c erau, de Dumnezeu nva!'"


b
v!,aiidespune
Fiul lui Dum~ezeu _Care a zis ~ sas: IU e~sc~ unii pe alii, fiindc erau ntul!" (Ioan 13:34)- i de Dumnezeu-P" : 't' orunca nou~ ~a dau: S v iubii unul pe al.
arme1e, Care a ZIS m Testame t l" h' S" .
1

e ' pe aproapele tu ca pe tine ns

.," (L

..

nu ee ' " a-liu-

b t
1
numete
<<iubire de frai>> iubirea dr~f'd b e~ltlc 19 8). Iar Teodorit zice: "Aici, Pavel
de sftuire, fiindc aceast fapt bun 1' e adm' dpentru care Tesalonicenii nu au trebuin
2 La

.
' s-a at e la Dumnezeu " (n aut)
1cumeme, zicerea aceasta se tlcuie


a v face trebile voastre ca i cum ~e a~ "P~ntru. ce s rvni i? Pentru a v Jini-

ti i
tos, ci s socotii aceasta riv~, anume c~rvz~c~:. ~ .va.ru!mati ~ ati .srcit pentru Hriscu minile." IarTeodorit o tlcuiete a . Sa ~m~tii, I _va ~~cei trebile voastre i lucrai
nevoiai cele trebuincioase iar aceia ;. "t e I~mpla ca unu aveau rvn i ddeau celor
Deci pe aceia i-a ludat n ~hip potr" '.t ~n ru ' na ~c~stora, se leneveau s mai lucreze.
IVI 'Iar pe acetia I-a sftuit cele potrivite. i potrivit

47

TILCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TESALONICENI

SFINTUL TEoFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

Din cuvntul acesta, dumnezeiescul Apostol arat c aceia ce snt nelucrtori snt i iscoditori i oameni tulburtori, cci mpotriva linitirii este
tulburarea, i mpotriva ngrijirii de trebile tale este iscodirea.Aadar, zicndu-le Cretinilor s lucreze cu minile lor meteuguri, Pavel i ruineaz
pe aceia care defaim lucrrile de mn,trupeti, i le caut numai pe cele
duhovniceti. Cci omul, fiind ndoit (adic suflet i trup), se cuvine s aib
i lucrare ndoit, trupeasc i sufleteasc. Deci voi- o, lipsiilor de minte!
-care defimai lucrrile cele trupeti i de mini, spuneti dar, poate lucra
cineva postul cu minile sale, sau culcarea pe pmntul gol, sau citirea, sau
rugciunea? Nu, cu adevrat! Deci dumnezeiescul Apostol vorbete aici
despre meteugul i lucrul de mn cel trupesc, iar nu pentru lucrarea duhovniceasc a minii. Iar meteugul i lucrarea de mn (rocodelia) snt
mai mult duhovniceti, fiindc se lucreaz pentru a-i mprti pe altii cu
milostenie, adic s dea frailor celor sraci. Iar milostenia, pe lng c este
fapt bun trupeasc, este nc i fapt bun duhovniceasc, de vreme ce se.
nate din dragostea cea dup duh. Dar Tesalonicenii erau sraci, cci li se
rpiser averile de ctre nii compatriotii lor, Iudeii cei necredincioi, i
nu aveau de unde s dea sracilor, i de aceea i ndatoreazApostolul s lucreze, pentru a-i putea milui pe cei lipsiti. Iar dac le poruncete s lucreze
acestora, crora li se rpise averile pentru Hristos, cu mult mai mult poruncete s lucreze ceilalti Cretini, care nu au ptimit aceasta.

12. ca s umblai cu bun chip ctre cei din afar i s nu aveti trebuin

de nimic.

Adic: O, Cretinilor!- de aceea se cuvine a lucra meteug, pentru a vii


aduna cele de nevoie, ca s nu umblai cu chip necuviincios i s v artai
fr rnduial i pricinuitori de sminteal ctre cei din afar (necredincioi),
cernd milostenie de la alii. i frumos nume a pus Apostolul, fiindc, n loc
de "a nu sminti", a zis: "a nu umbla fr cuviint" 1 , ca s nu-i nfrunte. Cci
-zice- dac credincioii Cretini se smintesc cnd vd vreun om sntos i
a numit r1vn>> lucrarea: cci cei ce se puteau hrni i fr s lucreze, nesuferind ns a
vieui astfel, i chiverniseau viaa din lucrarea minilor pentru iubirea de frai a celor de o
credin." Din cuvintele acestea ale dumnezeiescului Pavel, Teodorit trage ncheierea c

se cuvine a lucra lucru de mn i meteuguri nu numai

sracii care nu au nlesnirea vie-

uirii, ci i bogaii i cei ce au chipul chivernisirii, cci lucrarea minilor frmnt trupul i
l

ntrete, adun mintea, linitete simurile i-1 strnge pe om. (n. aut.)

i Teodorit zice aa pentru aceasta: ,.A nu umbla fr cuviin nsemneaz a nu


1

vieui ntru nelucrare, a nu ctiga cele de trebuin din lucrare, ci a alege viaa cereto
reasc i a atepta milostenie de la ceialali." (n. aut.)

48

bun de lucru cernd _mil~stenie (numindu-1 "negutor de Hristos", cci face


:egoJ cu numele lUI r:nstos ca s adune bani), cu mult mai vrtos se sminesc e acesta neamunle cele necredincioase.

13. Nu voim a nu ti voi, frailor, despre cei ce au adonnit,


~ici, du~nezeiescul

Apostol pornete cuvntul despre nviere Cci


~:~ le vorb~se Te~al~ni~e~il~r despre aceasta i mai nainte, aici le ~rat l
escopera o nmma tamica despre nviere Sau Te salon.
..
t cunotin~
d
Icenu aveau toa.':' esp_;e mviere, dar poate se tnguiau mai mult dect se cuvine
~:n~ru frtullor r~pos\~i, ~i Apostolul ndrepteaz greeala aceasta acum
aci ~u te ~cr~n ne mtnsteaz cnd nu le tim, iar dup ce le aflm .
;.e
lor, de_ aceea zice Pavel: "nu voiesc a nu
"
IA nu a. ZIS. "pentru cei ce au murit", ci: "pentru cei ce au adormit ; de la msui -a~est nume al celor adormii ntru Hristos fiind artat c
au sa se scoale, caci cel ce doarme e firesc s se i scoale.
A

;:~;~::.r.n mtrJSt_a~ea i

ti ~~i~

ca s nu v ntristai ca ceilali, care nu au ndejde.


sur:.!ce: Aceia se cuvine ~.se ntrista i a se tngui cu covrire ["peste m. a.. , n. ~-] pentru moru lor, cei care nu au ndejde (ce ndeide?
v1eru
pe care -I Prmg ), a d'1ca- necredincioii i pgnii iar
, nu
avoi
mC
. morilor
..
~eti~u, carde avei ndejde c v veti scula cu nestricciune ,i cu slava-'
aauz1maa arnoI, crefmu,
.. cuvmtele

acestea aleApostolului' C" d


ca-1 phngem cu a
"
(d
,
H
.
aci, a--,-----"
mar
upa nsostom) ori "fr msur"t (dup
TeoA

1 Pentru aceasta zice i Teodorit N


. .
aceea fr msur i mngie cu nd~Jd u.op~e!~.!~tns!"rea desvr~it, ci o leapd pe
dete i poruncete n multe pri ca ea mv~eru. ar ntorul cel aunt al Bisericii dovef
nu se cuvme a plnge Cretinii c
.
.
r msur pentru rudeniile lor ce au ado 't
..
.
u amar I a se mtnsta
Astfel, n cuvntul al patrulea la aceea ct:~' '~c~md el cuvmte mtregi despre ,aceasta.
1
seri ca lui Hristos, ca pe nite slu'itori lai . vrei, ~ opret~ p~ntru ~~lt vreme de Ia Bicitoare ca s-i boceasc la fel!~ afurise~ol(I '~e ~~~ care-i plmg soli morti chemnd boacelea bocitoare i zic~ aa De va n e. ~ Ica e oprete de la Biseric) i pe femeile

"
atmt cmeva pe bocitoarele ac t
( ) 1
pe acela de la Biseric pentru mult vreme ca
..
. .es ea, ... ' voi opri
numete sluHtor
la idoli pe lacomul d
' . pe un lsluJitor la Idoli. Cci, dac p.ave! l
~
e aven cu mu t mai vfrt 1
asupra celui credincios obiceiurile slujilorilor la idoli (
cel ce
e oprim prin voi a nu se bga niciodat la du . [
~....' Il" t1ca oasele acelea
1
lor morti,ca s nu le silim a-i boci cu adev~~r;e /~~~~or~Jntnle, n. m.J credicioi
- s plngi cu amar i s te n . .

u a' e or. ' pentru ce- o, Cretine'


Biserica laude
peste
pentru cei
Nu auzi cum cn:
ce snt altceva, dect numai semne d~~:~z~.u p~~tru m~~rtea celor adormii? Iar acestea
luminoase, i cu acestea i petrecem din ~ IeI e vese Ie? N_u vezi cum aprindem fclii
urnea aceasta pe cei ce au adormit ca pe nite

~duce

~s ~e nu~~re aa)

i muluO::rig~~~

masur

49

adormii?

T!LCU!REAEPISTOLEI INTII CTRETESALONICENI

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

nevoitori i ostai? Iar fcliile ce nsemneaz altceva, decit bucuria i veselia pe care o
dobindim pentru c Dumnezeu i-a slobozit pe fraii notri din ostenelile vieii acesteia i
ii odihnete in viaa ce va s fie? Aa hotrte aceasta Ioan cel cu limba aurit, zicind:
"Spune-mi, ce vor fcliile cele strlucite? Au nu 1i petrecem pe acetia ca pe nite nevoitari? i ce vor cntrile? Au nu-L slvim pe Dumnezeu i-I mulumim c i-a ncununat pe
cei ce s-au dus, c i-a izbvit de osteneli, c i-a scos din robie i-iare lng Sine? Au nu
pentru aceasta sint laudele? Au nu pentru aceasta sint cntrile de psalmi? Acestea toate
sint ale celor ce se bucur, cci zice: <<Dac se bucur cineva, s cinte!>> (Ioan 5: 13)" (in
cuvntul al patrulea Ia cea ctre Evrei). n alt parte, acelai Ioan t11cuiete mai curat ce
nsemneaz cele svrite pentru cei adormii, cci, in cuvntul despre cei ce plng cu amar
pentru cei svrii, zice aa: "i petrecem pe cei adormii cu psalmi i cu laude, ca astfel
s ne artm mulumirea ctre Stpnul Hristos pentru moartea lor. i-i mbrcm pe r
posai cu giulgiuri i cu haine noi, ca astfel s artm/mbrcmintea cea nou a nestric
ciunii pe care au s o primeasc. Turnm peste ei unt-de-lemn, creznd c acesta li se va
face merinde i ajutor spre viaa de acolo. i 1ntovrim cu tmiieri i cu fclii luminoase,
cu ele nsemnnd c s-au izbvit de intunericul i de putoarea acestei viei i s-au dus ctre
lumina cea adevrat i ctre buna mireasm cea pururea vecuitoare. Aezm mormintul
lor i trupul lor ctre rsrit, artnd cu aceasta invierea pe care o vor dobindi."
i dumnezeiescul Dionisie Areopagitul zice c "adevratul Cretin nu se ntristeaz cind vine moartea, ci se bucur, i se veselete c a ajuns la sfritul nevoinelor acestei viei i cu mult 1ndulcire de suflet intr pe calea invierii ce va s fie. Iar casnicii i
rudeniile celui adormit in acest chip se bucur, i-1 fericesc pe acela c a ajuns la sfri
tul biruinei i-I mulumesc lui Dumnezeu, pricinuitorului acestei biruine, rugndu-L s-i
1nvredniceasc i pe ei a ajunge la un asemenea sfrit. Apoi, ridicndu-! pe cel adormit, 11
aduc la arhiereu ca s-i dea cununile biruinei. Iar arhiereul11 primete pe cel adormit vesel
i cu bucurie i svrete pentru dinsul cele obinuite i legiuite" (capitolul 7 din Despre
ierarhia bisericeasc). fraii mei, ai vzut ce rnduial svrete Biserica lui Hristos pentru cei ce au adormit ntru Dinsul? Ai auzit cum se cuvine s primeasc moartea adevratul
Cretin i in ce chip se cuvine s se poarte rudele la adormirea lui? Deci v rog, spunei-mi,
la o asemenea sfnt rnduial mai incap plngeri, lacrimi amare i tinguiri peste msur?
Negreit, acestea sint cu totul nevrednice de o sfinit i cuviincioas rnduial ca aceasta a
Cretinilor i de credina celor ce ndjduiesc invierea.
i mai adaug nc i aceasta, anume c rmiele Cretinilor (adic trupul cel mort)
nu se cuvine a fi ngropate in biseric sfinit,precum zice Ioan al Kiprului i Valsamon, la
intrebarea 38. Cci- de vreme ce Canonul 73 al Soborului al aselea ecumenic porunce
te a nu rmne s doarm cineva nici n catehumenele bisericilor, vii fiind- cu mult mai
vrtos nu se cuvine a rmne in biseric mortii cei plini de putoare i de putrejune. Iar cum
c arhiereii, i toi preoii i credincioii se cuvine a-1 sruta pe cel adormit, mrturisete
dumnezeiescul Dionisie Areopagitul: "Svrindu-se aceasta, ierarhulinsui 11 srut pe
cel adormit, i apoi toi cei de fa. Cci dulce i cinstit este tuturor celor dup chipul lui
Dumnezeu cel ce s-a svrit ntru viaa dumnezeiasc" (capitolul 8 din Despre ierarhia
bisericeasc). Prin urmare, obiceiul de a nu-l sruta pe cel adormit preoii ce au s slujeasc liturghia este iudaic i strin de Cretini, cci Evreii aveau obiceiul de a socoti lucru necurat a se atinge de trup mort. Aadar, unii ca acetia s se ndrepteze, iar de nu, s
se cerceteze de ctre prinii duhovniceti i de sfinii arhierei. La fel se cuvine a fi certai
i muierile i brbaii care merg i pling asupra mormintelor mortilor lor. De asemenea,
i cei ce nu vor s mearg s asculte liturghia i restul slujbei din biserica unde se 1ngroa-

50

p vreo rudenie de-a lor. Mai adugm in acea .ne a plnge cu amar i a se tn ui Cre t' ..
~ta su b'msemnare caaa cum nu se cuvite (precum zic aici atit dumne:eiescul~nu mal mul~ ~ee!~ se.~uvine pentru rudele moarHrisostom i Teodorit) _tot aa i di
pto~t~l, cit I tdc~Jtoru dumnezeiescului Apostol,
fr mpreun-ptimire, fr mihnire~f~;:; si 0~ se tuvme .ca aceiai Cre~ini s~ rmn
este nsuire a fiarelor celor nesimitoare .
mlfe a ~orJie rudele lor, fimdca aceasta
aa cum este un lucru covritor a-i lin' ~a~~~~oameml?r cuv~nttori i simitori. Cci,
nicidecum este o lips iar cov1rire~ i
a~ pe ce'.m?rJ, tot astfel, a nu-i plinge
cuvine a se mhni i a lcrima u.
'.P~~ smt eopotnva de rele i de prihnite. Se
Pentru c moartea nu este lucrJfl"uc~arertmlu .laDmorile rudel~r lor pentru trei pricini: 1)
.
ea UJ umnezeu- sa nu fiei
f t" 1
re a d Javolului i a pcatului i nu este . . .
- fi
. -,CI ap I ucra-

lomon: "Dumnezeu nu a fc.ut moartea'?IJ:ts~rav~

reasc, ci ~far de fire, cci zice So-

om spre nestricciune, iar moartea a intr~/i:,~cJUn_ea ~:!3) I.: "Dum~~zeu 1-a zidit pe
10
trebuie
plingem pe cel ce m me 10
este lucrare a lui Dumnezeu precum
oar~ . c ~-~ hps1t ~e lumma v1eu, care
0
le-a lipsit lumina" (Sirah
). Z) P~c;~ncete l.s;rah, ZICJ~d: "Pimge pentru mori, c
9
mhni puin Cretinii pentru moartea rude~o~:a ma~ ~~semn~~ p~ntru care se cuvine a se
tul desparte sufletul de Dumnezeu i pe t
ste ca eJ au paca~mt, oameni fiind, iar pca
i, cu cit a fost mai rea viaa acelora cun~~ ~e~sta ~:te vre~mc de mhnire i de lacrimi.
ales dac nu au apucat a se oci ~..
. . at mu . ~e c~vt~e. a ne mhni pentru ei, mai
le Taine. Cci unora ca ace~a li ;e ~~~nSJndu-se ~~ lmpa~amdu-.se cu Dumnezeieti
vars lacrimi i, ca i cum ai fi pti,Jt1 IV~s~ cele ~~~e- de Suah: "Fiule! Pentru cel mort
acoper tu trup 11
gre e mcercan, mce.pe plingerea. i dup cuviin
u UJ I nu trece cu vederea 1nm
- t
..
1.
binte tnguire" (Sirah 38: , _ ) C . D
ormm ~rea_ m. Amar plngere f i fier6 18
ntristarea i lacrimile ce se var~ p:~tr u~nez~u ~e Jmbhnzete ctre cei mori pentru
pe urm: cci- dac dobitoacele c 1 u pa:at:' e or de ctre cei vii. 3) i, cea mai de
i lcrimeaz cnd se despart una ;e ea~ec~vmt~oar~ s: mbnesc d~n fire, iar multe chiar

2:23).Aadar,

s-I

:. l~ma ~~a~olulm ~fnte~ep~iunea

zz:

sur oamenii cei cuvntiit .

a... _cu ct mat vutos se cuvtne a se mhni cu m

dintre Prini: "Eu am v~~t ~~~;:~~~~a~lf~a de ;udele lor ce au murit? Cci a zis unul
zise au fost adeverite de Domnul C~ cr;~u~d cmd s-au desprit de soii lor." Iar cele
da pild i a ne legiui s nu fim f; ~e a ac!'~~t P.entr~ moartea lui Lazr, pentru a ne
tea rudelor noastre dar nici s fim iu~:~n~-p~t''?"e I ~u totul n~mbnii pentru moarAceasta o adevere~ i marele Vasilie .". e mt~Jstare ~~ mult-plingtori pentru dnii.
bici unea noastr, Domnul a cuprins ;. Zl~md ~a. "TrecJ.nd cu vederea pretutindeni sl
ferindu-ne de li sa de- _ra.JmJ.e ce e de nevme cu oarecare msuri i hotare
1ntrislltre
d;
itibirea
a artat mprtirea firii omeneti i ne-a si bent.rtudaceas~, .lacnmmd pentru prieteni, El
nici cu totul a ne slbnogi ctre patimi nic? ~z;. ~ ~~vu~ue~ pe~tru amndou, adic:
i iari: ,,Aa nici lacrima Domnulu'J n' 'ta ,. J~s~l e Simire catre cele mihnitoare."
- h' . _ :
u es e egmue spre a plng
- .
ne mc 1pmt canon spre a osebi' ce .
1e m1nst toare cu scum "tat e,
d CI -masura prea-bi.
cu bun cuviin rmnnd ntru hotarele fi .. D . . .
~a e.. ~pa cum se cuvme,
d voie iubirea de ntristare i multa 1- . fii. ~CI mei ;emeJio~, m~1 brbailor nu li se
[adic] a slobozi u ine lacrimi i a~nm~re.' CI doar Cit s-ar racon de cele mhnitoare
1
hainele sau
cu
glas, nici
prostii omeneti" (cuvinte despre mJ ~mei fa~md altce.va dJ~ ac~le necuviincioase
1
se cuvine a ne mbni i a lcrima msJ~7'~e)j DeCI, mor~le ob1nmte ale Cretinilor,
nicicum, ci a ne bucura duhovnicete i :_'/ar a ~ortfi~ eds~nJI~r nu ~e ~uvine a ne mhni
pr znut, m ca acei sfini smt nvederat biru-

i mul~ plin~:~r~~~!-~a;~:~~:~ slbticirea de_fi~r_i lepdnd

d~

du-i

~~ncind rin: a:~s~k~~n, ~ ~c~a~ta linite.i fr

51

rupin~

TILCUIREA EPISTOLEliNT!J CTRE TESALONICENI

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

dorit) pe fraii notri adormii ntru Hristos, ne f~ce.m asemenea cu r~~ii


i cu cei necredincioi, care nu au ndejde de mviere. Dar c~: o: encite
~avele? De aceea nu voieti a rmne Tesalonicenii ntru n~.tlm~ ~espr:
cei ce ~u adormit numai pentru a nu se ntrista? De ce nu ZICI mm.bme ca
nu voieti aceasU: pentru ca ei s nu se osndeasc n ~unc? ~~ raspund:
. Le zic s nu se ntristeze peste msur pentru cei adormii pentru ca
aa.
..
aceast ntristare le pricinuiete osnda muncn.

14. Citci, de credem cit Iisus a murit i a nviat, aa


cei adormi# cu Iisus i va aduce mpreunit cu El.

i Dumnezeu pe

Zice: Precum Dumnezeu L-a sculat pe Do~nul ~i~us~ Cel c~ .a pti~it


ia murit trupete, tot aa ne va scula i pe noi. Vezi msa- citi_toru~e~
~um Apostolul zice cu ndrzneal despre Domnul c "a ~unt, fimdc~ mvierea Lui s-a fcut deja; iar despre noi, de vreme ce InVIerea n~astra ~u
s-a fcut nc, zice: "cei adormii"' ca s arate c ne v~m sc~a I vo~ ~~~
.
ci' zi" ce David Au doar cel ce doarme nu va adauga sa se scoa e.
Via, ca
."
.
..
d " , elege
(Psalm 40:9).1 Iar zicerea "pe cei adormii cu IIsus n va a_ u.ce sem
rIsus", an urne ca IIsus
Se va face
n dou chipuri: sau c i va aduce "prm
.

"1 'tor al nvierii lor i-i va nfia naintea Printelm; sau ';.a "adormiJ oci
. " d' . D mnezeu va aduce mtru slamii" se unete cu zicerea "cu IIsus , a Ica. u .
.
. .. .
va i ntru mpria Sa pe cei ce au adormit cu IIsus, adica ~e c_:r~t~nn.cei
cre~incioi i drepi. Fiindc dreptii Cretini, avndu-L locumd m.I~I:a lor
e Hristos prin dar, adorm i mor cu Iisus. Deci Pavel vo.rb~te. aiCI espre
invierea din parte, adic despre nvierea cu slav a_ credmciOilor, ca~e ~e
va face mpreun cu Domnul, despre nvierea drepilor celor ce s:au savu:
it ntru credin i n dar. Cci pe acetia i va adu~~ Dumn:z~u Impre~na
~u nsui Iisus, adic i va rpi din toate prile lumn, pe non, Impreuna cu

o:

.
.
d
uite lacrimi. i moartea sfinitori ai pc~t~lui: ai ~elui ce e~teadvred~c~~ ~~~~;s~:z!'i ~.%1nsemnarea'canonului 83 al
ilor este pncmmre mvederatii a ev ra '
' .
sinodului 6,1n Cano~icu~ nostru).(~. a;r.)tru ce cnd vorbete despre Hristos, Pavel nu' i Inteleptul Fotle ZICe ~c~ast~. " e~be te des re sfritul nostru, o numete adorm~te ~moarte>> moart~aC~u~, p~~~~:~n~ode shritutoamenilorde trei ori Intru ac_el_ai cumtre, tar nu moarte CI'
.
..., ,.. ie durerea Caci unde

~~~ti:C~:~~~~r:~:~:~:a::t: ~::~~~;l~l ~a!~:~~:~~;:~~~~u~~:e!n~;~~~~rr;,~:::~~


ntru ndejde, 11 numete ador~lre, prm acea~ a

artea nu este nimic altceva

dej~, cci acel~ ~:~u":;:.~ ~!;fi~~::~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~i le zice i dumnezeiescul


~~~o~~o:;:nz;~erea aceasta aApostdlului, pe care Folie le-a luat ntocmai. (n. aur.)
52

Domnul. Aadar Pavel vorbete aici despre nvierea din parte, despre care
Tesalonicenii nu tiau, iar nu despre aceea obteasc, a tuturor oamenilor, cci despre aceasta tiau. Deci acum Apostolul voiete s-i mngie pe
Cretini, dovedindu-le c nvierea credincioilor are s se fac cu cinste i
cu slav mult, i din aceasta s-i nduplece a nu se ntrista pentru cei adormii. Cci toi oamenii -i credincioii, i necredincioii - au s nvieze cu
adevrat, ns nu toi cu slav i cu cinste, ci doar cei credincioi, adic cei
ce au credina ntovrit cu faptele bune, adic dreptii.

IS. Citci aceasta vit gritim cu cuvntul Domnului,


Fiindc vrea s 'sp~tn un lucru de mirare, Apostolul l face vrednic de
crezare prin cuvntul Domnului. i zice: O, Cretinilor!- ceea ce voi zice
nu e de Ia mine, ci am aflat-o de Ia Domnul nostru Iisus Hristos. Cci insuflatul de Dumnezeu Pavel a auzit cuvntul acesta aievea i fr mijlocire
chiar de Ia nvtorul su Hristos, adic prin descoperire i prin insuflare
dumnezeiasc, cum a fost i acela: "Mai fericit este a da dect a lua"- precum se zice Ia Fapte (Fapte 20: 15). Iar celelalte cuvinte le zicea prin luminarea Sfintului Duh, dar nu erau nsei zicerile Sfintului Duh.'

cit noi, cei vii care vom fi


ntrece pe cei adormii,

ritmai

ntru venirea Domnului, nu-i vom

Marele Pavel zice aici, cu alte cuvinte, ceea ce zicea n epistola ntia ctre Corinteni, adic: "ntru o cirt,n clipeala ochiului" (1 Corinteni
1 Cci

sfintii teologi zic c -aa cum cineva poate trimite o scrisoare n dou chipuri: sau
chiar cuvintele pe care vrea s le scrie, sau s-i spun doar noima ["!ntelesul", n. m.] i s-I lase pe scriitor s alctuiasc scrisoarea cu cuvintele sale- tot aa
zic aceia- se ntmpl i cu Sfntul Duh. Adic: sau a dictat toate cuvintele Dumnezeierilor
Scripruri- att pe ale celei vechi, ct i pe ale celei noi, a crei parte este i epistola,aceasta
a dumnezeiescului Pavel- precum mrturisesc purttorul de Dumnezeu Ignatie, Iustin, ClimentAiexandrinul,Atinoghen i dumnezeiescul Hrisostom. Sau, [Sfntul Duh a dictat doar]
cele mai puternice i mai ntrite cuvinte ale Scripturi/ar~ precum zic Dionisie Alexandrinul, dumnezeiescul Ieronim i Teofilact- iar cuvintele istorice s-au scris ntr-adevr din porunca i luminarea Sfintului Duh, dar cu cuvintele celor ce le-au scris. ns osebirea dinlre
aceste dou socotinte este foarte mic, fiindc amndou cuget c prtile cele mai de cpe
tenie ale Scriprurilor s-au insuflat i s-au dictat de clre Sfintul Duh. i,- de vreme ce Duhul cel Sfnt, fiind de fat i slluit ntru dumnezeietii scriitori, nu i-a lsat pe acetia a se
rtci - [nseamn c] tot ce se afl ntru Dumnezeierile Scripturi (prin unnare i ce e scris
1n epistolele Apostol ului Pavel) snt grai uri ale lui Dumnezeu insuflate de El, iar "Dumnezeu este adevrat" (Romani 3:4). De aceea i zice Apostolul Pavel c "toat Scriptura este
insuflat de Dumnezeu" (2 1imorei 3: 16). i vezi mai pe larg n subnsemnarea Canonului
85 al Sfinilor Apostoli din Canonicul nostru (Pidalionul, n. m.]. (n. aut.)
s-i spun scriitorului

53

TLCUIREA EPISTOLEI

sFINTUL TEOFILACT,ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

15:52). Cci, de vreme ce prea a fi greu i mai presus de ~otar~le ~riia se


scula morii cei putn;zii i stricai cu mult nainte, ~av~l zice c_a ~ei c~ vor
fi nc vii atunci nu o vor lua naintea acelora ntru mv1ere, adica nu-1 vor
ntrece ntru a se schimba i a se face nestricai. 1 Nu! -ci toi se vor face
nestricai ntocmai, ntru acea clipeal. Cci, aa cum i e lesne l~i Du_mnezeu a-i face nestricai pe cei nc vii i ntregi, tot att de lesne I e a-1 face
nestricai, ntru aceeai clipeal, i pe cei mori cu mult mai ~ai~te .~ topii ntru cele patru stihii [pmntul, aerul, apa i focul, n. m.]. Insa, zicmd:
noi cei vii" Pavel nu nelege aceasta pentru sine (fiindc el nu urma a fi
n vi~a acea~ta pn la nvierea de obte), ci pentru ace~ ~reti~~ ce se v~r
afla vii atunci, cci pentru aceasta a adugat,zicerea "cei ramaI mtru vemrea Domnului". Iar fericitul Metodie (n cuvntul despre nviere) nelege
prin acest "vii" sufletele, iar "adormii!' zice c a n~mit trupuri.le, nvnd
c ntru nviere sufletele cele vii nu o vor lua namtea trupunlor lor cele
strlcate cu mult 'nainte. Cci trupurile se vor scula, ca s le dobndeasc
sufletelez de vreme ce acestea rmn i se afl pn la venirea Domnului,
ele fiind ~emuritoare. (Vezi i tlcuirea stihului 51 i 52, capitolul 15, ale
celei dinti ctre Corinteni.)

16. cci insui Domnul- ntru porunc, ntru glasul Arhanghelului


i ntru trmbia lui Dumnezeu -Se va pogor din cer,
Zice Cretinilor nu fii necredincioi la ceea ce v zic, cci nsui Domnul va ~orunci acea~ta. i cum o va porunci? Prin glasul Arhanghel ului' ce
1 nsemneaz, c- dup neleptul Ghenadie- i schimba:ea i nestricc~un~~ celor vii
va s se fac ndoit, anume: a celor drepi n viata venic, mr a celor pcato1 m munca
venic (cuvnt manuscris despre a doua venire). (n. aut.)
.
.
"
2 Aici, se cuvine s nelegem zicerea "mai ntfi" dup rndUial, Jar nu dupa vr~me,
cci -dup Ghenadie al Constantinopol ei cel de rr:ai s_us- "mpre~n ~e ~or scul~ ~ trupurile moarte mai nainte, i ntr-nsele se ~or slalut sufletele, I CCJ. ~~~ ;~: pnm1 -~tot
atunci) schimbarea ntru trupurile lor: (Cu~tnt desP_re a ,do~a, ve~.re). JJaraL "M?ru s~
vor scula cu puterea dumnezeiesculm glas mtru o c1rt, mc1t mvJCrea lor se va face 1mpre
un cu glasul, adic glasul ti va nvia i ei, ~viind: ei~~ v?r auzi" (la fel). (n. aut.) , _
'Gheorghe Coresi Gheorghe Singhelul I mul1 alu z1c c Arhanghelul acesta ar fi ~~
ceptorul Mihail, i adevereaz aceasta de la Proorocul Daniil. Cci Arhanghelul. G~vrhl,
grind cu Daniil, i zice aa: "n vremea aceea se va scula nc~pto~ul c~l mare M~ha1l, cel
ce st asupra fiilor norodului tu,( ... ) i muli (n loc de lO\l>>) dm ~e1 ce do~m m r~a
pmntului se vor scula unii spre viata venic, iar alii spre ocar I spre rumare vem
c" (Daniil 12: 1). Dar ~are va fi glasul Arhanghel ului JY.Iihail? Feri~itul Hriso~tom a~at
c va fi graiul acela pe care 1-a zis Domnul n Evanghele: "Jar la m1ezul nop\11 s-a _facu~
strigare: Iat, Mirele vine, ieii Intru tntimpinarea Lui!" (Matei 25:5). Aceasta o z1ce I

54

INTII CTRE TESALONICENI

st asupra ngerilor celor mai de jos, care le va zice: Gtii-i pe toi moreste de fa! - adic a ajuns. i multe vor fi trmbie
le, dar Judectorul Se va pogor ntru trmbia cea mai de pe urm. Apostolul zice aceasta i ntru cea dinti ctre Corinteni: "Nu toi vom adormi,
dar toi ne vom schimba ntru o cirt, n clipeala ochiului, la trmbia cea
mai de pe urm. Cci va trmbia, i morii se vor scula nestricai i noi ne
vom schimba" (1 Corinteni 15:51, 52). Cci, aa cum Dumnezeu-Printe
le avea nger slujitor cu trmbi cnd S-a pogort n muntele Sinai, tot astfel i Fiul, ntru a doua venire i pogorrea Sa ca mprat i Dumnezeu, va
a~ea ngeri slujindu-! i trmbi. Se nelege ns i aa, anume c porunca
lm Dumnezeu va fac: pmntul s dea afar trupurile mmilor schimbate
~t~u nestricciune, iar glasul Arhanghel ului va face ca ali ngeri slujitori
sa-1 adune la un loc pe toti morii ce se afl n toate prile pmntului, dup
ce se vor scula din morminte.' i neleptul Teodorit adaug: "Iar dac n
muntele Sinai, cnd s-a fcut doar o msurat rsunare, norodul nu a suferit
covrirea temerii- ci [Iudeii] au zis ctre marele Moisi: <<Griete tu ctre
noi, s nu griasc Dumnezeu, ca s nu murim>> (Ieire 20:19)- apoi cine
va suferi glasul ce va fi atunci?!"
ii, cci Judectorul

cei mori ntru Hristos se vor scula nti,

Zice: Mai nti se vor scula cei mori ntru Hristos, adic credincioii i
dreptii Cretini, de vreme ce ei vor fi rpii de nori la nlime, ca s mearTe?dorit. Iar Chiril al Ierusalimului zice c "Arhanghelul va striga i va zice tuturor: Sculai-v spre ntmpinarea Domnului!" (n Cateheze, capitolul 15). (n. aut.)
'Aceast a doua tlcuirea zicerii apostol eti este mai potrivit i .mai unit cu cuvintele Evangheliei, fiindc prin "glas", adic prin porunca Fiului lui Dumnezeu au s se scoale
m~rii, p~cum zice chiar El: "Va veni ceasul ntru care toi cei din mormint~ vor auzi glasul
Lw, I ce1 ce au fcut cele bune vor merge fntru nvierea vieii, iar cei ce au lucrat cele rele
fnt~u nvierea judecii" (Ioan 15:28). i tot Domnul a zis c cei ce se vor scula prln glasul
Lw se vo; ~u~a !~tr-un loc prin tr~biele ngerilor: "i va trimite pe ngerii Si cu mare
glas_de tnmbl, l-1 vor aduna pe ce1 alei din cele patru vfnturi,de la o margine la alta a cerulw" (Ma:ei ~:31). ~i f~s~mneaz c neleptul Folie i Icumenie au neles c "trmbita"
ar~t Put;nl~ mgerell. Cac1- aa cum trmbita nu are nimic al su, ci doar ceea ce sufl fntr-:ns~ tnmb1taul- tot astfel i trmbiele lui Dumnezeu, neavnd nimic al lor, nu cuteaz a
gla~w "d~c~ c.~ c~ le:ar porunci, prin Arhanghel, Stpnul cel de obt~ i Fctorul a toate.
Al1 Pa;ml.ZlC msa ca"v~r rsuna ~tu~ci i _trmbie. i fnsemneaz c insuflarea trmbielor
~acea mti msuflar; dattoare d_e ~Ja( a lm ~umnezeu, precum zice dumnezeiescul Grigon~ P~lama (In cuvmtulla Dumm1ca lsatulm de carne). Cci, aa cum s-a fcut viu Adam
pr~n ms~fl~rea. aceea, tot astfel, prin suflarea trmbielor ngereti, se vor face vii strnepoii
ceJ morp m lw Adam, mcar c nvierea va fi svfrit chiar de glasul i porunca lui Dumnezeu, cum am zis mai fnainte. (n. aut.)

55

TILCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TESALONICENI

sFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

g spre ntmpinarea mpratului Hristos, Care va s v!n cu putere .i c~


slav mult. Iar necredincioii i pctoii se vo~ s~~la m u~a !o~, fimdc~

ticloii ["nefericitii", n. m.] acetia nu vor fi rapi\! de non c~ sa me~r~a


ntru ntmpinarea nfricoatului Judector, ci vor atepta vemrea Lm ramnnd jos.

17. apoi noi, cei vii ce vom fi rmas, ne vo~ rpi ~ nori mpreunAc~
acetia, spre ntmpinarea Domnului, n vazduh, I aa totdeauna lm
preun cu Domnul vom fi.
Zice: Dei mai nti se vor scula morii, to)lli i no~, c.:i vii ~adic Cre~
tinii cei drepi care se vor afla vii atunci, cci pe aceta Il arata Pavel pn~
ersoana sa, precum am zis mai sus2), a.adar, c~i~r dac se vor s~ula m~t
fnti cei mori, totui Cretinii cei drepi I vredmct ce. se vor afla V li atu~ CI,
schimbndu-se ndat, au s se rpeasc i ei n non asemen.e~ cu _cel ce
s-au sculat din mori, mergnd spre ntmpinare~ Don;n~lm m vazd.uh.
Cci, aa cum Hristos, dup ce S-a sculat din mo~t, S~a malat 1~ cerun pe
nori- cci zice: "Norii L-au luat pe El de la och~t lor (Fapte 1.'9)- to~ 1~
fel se vor nla i Cretinii ce au vieuit dup Hnstos, cu acelai car, a~tc_a
cu aceiai nori, cu care S-a nlat i Hristos. Dar poa~e s-~r ~edumen CIneva i ar zice: Dac Hristos are s Se pogo~r_:.Ade c~-t mat ra~ete ~us p~
. .. i drepi? La aceasta rspundem ca n malta pentru cmste t pen
Cretmn ce

.
A
cetate
tru slav. Cci - aa cum un mprat, cnd urmeaz .s~ mt~e m vr:_o .
,
este ntmpinat de cei cinstii i slvii, iar cei osndtl nu.tes af~ra: ct-1 a~~
teapt pe mprat nuntru, ca s fie judecai- aa va fi AI a~unc1, I drepn
se vor rpi n nori i vor merge cu ndrzneal spre nt~mpmare~ Domn~
lui. Iar dup Judecat au s rmn unii pururea ~uJm~a~a~ul HI~tos (um:
re care este capul tuturor buntilor), mpreuna tmparamd I Impreuna

..t' "ntru Hristos" nu numai pe cei
Iar Teodorit zice c Apostolul "'u numete atct
"mo. ,t t
. . . .
t 1n
"
. [b
tire" a lui Hristos, n. m.], ct I pe cet ce au crezu t
~e auac~:~e~~i e;:~~~:~c; a'::'~r~~~cit Inainte de Lege i s-au ~vr~it ?tru cr~din~ :ui

~f~o~ care ~ras ~in. Despre _ac~:~~~~:~~ ~::t~~~~~:~~~~~ :~~~~~s":~:~:rn~~

rtsttt fim~ prm cre~mr, n-.auf,i;~~~i ~~svrir;a" (Evrei !!: 39 , 40). Iar n cea ctre Ceceva mat bun, ca et s nu ta
_
. . . lui Hristos (adic cei de dinainte de
rinteni scria aa: ,,H!istos c~ nceptura, apo! ':1 a~ t n credinta lui Hristos), apoi stri
Lege' cei din Lege de dupa Lege care s-au m rep a
tul" (1 Corinteni 15:23). (n. aut.)
.
.
.
r e sine mpreun cu
'Despre aceasta, neleptul Ghenadte a zts aa. "Pavel se num p fi .t 1 . a toate
. .. ad'tca" cu cei pururea vii zicnd cuvntul acesta pentru vremea s trI u U1
CCI VII,
'
"
(
)
i vorbindu-le tuturor ca i cum ar fi de fat (la fel). n. aut.

56

slvindu-se

cu El n veci.' Iar pctoii, chiar Cretini de vor fi, rmn jos,


ticloii, ruinai i fr ndrzneal, i, dup ce se vor judeca, au s se duc n munca cea venic.2
1 Despre
aceasta, Dionisie Areopagitul, ucenicul dumnezeiescului Pavel, t11cuind zice~
rea aceasta a dasclului su: "pururea mpreun cu Domnul vom fi", zice aa: "i atunci
cnd ne vom face nestricati i nemuritori i vom ajunge la starea cea dup chipul lui Hristos
i la fericire, vom fi <<pururea mpreun cu Domnul>>, dup cuvntul acesta. i ne vom umple de dumnezeiasca artare a Lui cea vzut ntru prea-curatele teorii ["vederi duhovniceti", n. m.], care ne va cuprinde cu strlucirea prea-luminoas ca pe ucenici la prea-dumnezeiasca schimbare la fat [a Domnului]. i ne vom mprti de 1umina Sa ginditoare
ntru neptimire i cu minte nematerialnic i de unirea cea mai presus de moarte, ntru necunoscutele i fericitele vederi ale razelor celor mai presus de lumin, ntru dumnezeiasca
urmare a min~ilor celor cereti" (Despre numele dumnezeieti, capitolul 1). (n. aut.)
'lat dumnezeiescul Hrisostom aduce la aceasta i alt asemnare, zicnd: ,,Aa cum
copiii cei vrednici ies cu trsura ca s-I ntmpine i s-1 srute pe printele lor iubitor de
fii cind vine acas, iar casnicii care au greit rmin n luntru, tot astfel va fi i atunci.
Oare ce tremurare va fi, ce fric, celor ce vor rmne pe pmnt?! Cci zice: "Una (adic o
femeie) se va rpi, iar alta se va lsa; i unul se va lua, iar altul se va lsa'' (Matei 24, stih
40). Cum va fi sufletul acelora cnd i vor vedea rpii pe cei alei, iar pe sine-i lsai?
Oare nu-i va cutremura aceasta n chip mai 1nfricoat dect toat gheena? i s socotim
c aceasta este de fat acum doar cu cuvntul, cci, dac moartea npraznic pricinuit de
cutremurul cetii ngrozete sufletele noastre intr-att, cnd vedem pmntul crpnd, oare
ce va fi cu sufletul atunci? S ne nfricom- rogu-v!- i s ne temem ca i cum acestea
se petrec acum" (Cuvfntul alB-lea la aceasta ctre Tesaloniceni). i iari zice: "Vzut-ati
cndva pe cei dui la moarte? Ce socotiti a fi cu sufletul lor atunci? Eu am auzit pe multi
zicnd c cei chemal;i napoi de la locul cel de moarte pentru iubirea de oameni a mpra
tului nici nu-i vedeau pe oameni, sufletul lor fiind cu totul nspimntat, i ngrozit i ieit
din minte. Deci, dac moartea trupeasc ne nfricoeaz aa, oare ce vom ptimi cnd se
va nfia cea venic?" (la fel). Iar Teodorit zice: "i Domnul ne-a nvat, zicnd ntru
Sfinitele Evanghelii c <<doi se vor afla n pat: unul se va lua, i altul se va lsa. Dou vor
fi la moar: una se va lua, i una se va lsa. Doi vor fi n arin: umil se va lua, i altul se
va lsa (Luca 18:34). Cu patul, Domnul i-a artat pe cei bogati i iubitori de desfta
re; cu moara, i-a artat pe cei sraci, pe robi sau slugi; iar cu tarina a artat viata cea
plugreasc i lucrtoare de pmnt. i, prin acestea, ne-a artat c fiecare vietui're i stare a vietii are i pe cei ce se mntuiesc, i pe cei ce se osndesc la munci. Cci, din fiecare
fel de viat a oamenilor, cei buni i care pzesc poruncile lui Hristos au s se rpeasc de
nori i vor merge spre ntmpinarea Domnului, adic se vor mintui; iar cei ri i clctori
ai poruncilor au s rmnjos,adic au s se munceasc."
i nsemneaz c slava aceea i darul Duhului pe care le iau nc de aici sufletele sfintilor are s acopere trupurile lor dup nviere i s le rpeasc la cer, pentru ca i trupurile
s se odihneasc i s se bucure venic mpreun cu sufletele intru mpria lui Dumnezeu, precum zice marele Macarie: "Slava cu care se mbogesc sufletele sfintilor nc de
aici va acoperi i va mbrca trupurile lor cele goale ntru nviere i le va rpi la cer. i
atunci ei se vor odihni i cu sufletul, i cu trupul, ntru mpria lui Dumnezeu pentru vecie. Cci, zidindu-1 pe Adam, Dumnezeu nu i-a pus lui aripi trupeti ca psrilor, fiindc
urma s-i dea dup nviere aripile Duhului, ca prin acelea s se uureze i s se rpeasc

57

SFINTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

18. Drept aceea, mngiai-v unul cu altul ntru cuvintele

te i nu plngei
Zice: Fraii mei Cretini, mngiai-v cu aceste cuvin
mult dect se cuvine,
pentru rudele voastre cele adormite ntru Hristos mai
nu ndjduiesc nvierea, nestriadic aa cum fac necredincioii i cei care
cciunea i slava venic.'

oare s-au dat sufletelor sfinilor nc


unde va voi cu adevrat Duhul. Iar aceste aripi gndit
c" (Despre nlarea minii, cade acum, ca s le nale pe ele ctre cugetarea cea cereas
a, nimeni nu se va rpi la ceruri. Penpitolul 2). Drept aceea, dac nu va lua aripile aceste
cind cuvintele cele duhovniceti ale
tru aceasta, dumnezeiescul Simion Metafrastul, tlm
a n luntru acum, aceea va nfia
marelui Macarie, zice c "ceea ce a nvistierit cinev
este n luntrul lor iarna, iar n vreme de var
afar atunci. Cci, aa cum rodul pomilor
Duh cea dumnezeiasc dintru sfini,
iese afar, tot aa i chipul i nchipuirea Sfntului
va face atunci i trupul lor dup dumcare s-a nchipuit n inima lor nc din viaa aceasta,
tul cel ntunecat al duhului lumes c,
nezeiasca nchipuire, luminat i ceresc. Iar acopermn
necurai i a fcut minte a lor ncare a acoperit de acum sufletul pctoilor i al celor
a pcatului, acest ntunecat acopermnt- zictunecat i urt cu grozvia patimilor i
i plin de toat ruinea" (capitolul
va arta atunci i trupul pctoilor- vai! -ntu necat
140 din Filocalie). (n. aut.)
, vorbind despre nvierea drep1
nsemnm aici nedumerirea aceasta: Pentru ce Pavel
e
nu a grit i despr nvierea pctoilor, a celor ce
ilor ce se vor scula spre viaa venic,
eririi acesteia rspunde neleptul
se vor duce n munca venic? Spre dezlegarea nedum
Fiindc scopul Apostolului a fost
Fotie i zice c nu a fcut aceasta din trei pricin i:"!)
pentru nsctorii i rudele lor cele adormite, i de
s-i mng ie pe ntristaii Tesaloniceni
s le amestece i pe cele ntristtoa
aceea nu se cuvenea ca, mpreun cu cele veselitoare,
i despre venica lor munc i osnre. Cci, dac ar fi vorbit despre nvierea pctoilor
Pentru c vorbea unor Cretini credincioi, iar
d, i-ar fi ntristat mai mult pe aceia. 2)
poruncile stpneti, nu primesc nici o cercare
Cretinii credincioi, cfnd vieuiesc dup
oare. Prin urmare, nu se cuvede munc, ci se duc ntru bucuria i veselia pururea vecuit
i a necredincioilor i a amestenea a vorbi celor credincioi despre munca pctoilor
area gtit credincioilor. 3) Iar. a
ca aducerea aminte a relelor strine cu slava i cu desft
fcut nvierea dup ntiul scop chiar
treia i cea mai de pe urm pricin e c Dumnezeu a
ea lor, pentru negrita lor slav i
pentru mntuirea tuturor oamenilor, pentru nestricciun
i. Cci munca iadului a gtit-o penbucurie i pentru dobndirea tuturor venicelor bunt
ul n Evanghelii, iar nu pentru oaDomn
tru diavolul i pentru ngerii aceluia, precum zice
diavolul n locul buntilor
pentru
gtit
meni. Iar dac unii, cu rutile lor, aleg iadul cel
a i Pavel, tlmcind firea
aceast
celor venice, aceasta vine din alegerea lor cea rea. Pentru
c nvierea nu se face cu
(fiind
ezeu
aceasta a nvierii i scopul pentru care o va face Dumn
), pentru aceasta nici
druiri
i
tire
dinadinsul pentru muncire i schingiuire, ci pentru rspl
aut.)
(n.
e".
au s nviez
nu pomenete aici despre munca pctoilor celor ce

58

CAPITOLUL V

acestea.

in a v scrie,
1. Iar despre ani i despre vremi, frailor, nu avei trebu
ti anii i vremi.zice: O, frailor! - este de prisos i nu folosete a
t aceasta
I~ I~tru care .se va !ace sflr.it~Ilumii, fiindc Domnul nu a arta
ntrebat zicnd
mcJ Apostohl~r Sai, atunci cmd, apropiindu-se, ei L-au
l?" C~ci a zi~
"?<>a~ne:.au mtru acest an vrei s aezi mpria lui Israi
ile pe care Printe
catre dmi~ "Nu este al vostru lucru a ti anii sau vrem
c, Apostolul Pavel
le le-a pus. m.tru a Sa stpn.ire" (Fapte 1:6).' ns poate
cele negrite pe care
aflase a. ~ I :rem ea sflritului lumii, din grai urile
'
le-a auzit m rai.
2. Cci voi tii bine c ziua Domnului .va veni aa, ca un

fur noaptea.

mneaz att obO, citito':"le! - vei nelege c "ziua Domnului" nse


care este
tescul sflr.it a"toat~ Ium:a, ct i sflritul cel osebit al fiecruia,
necunoate
moa~te~, fim~~a ammdoua aceste zile snt netiute cnd vin. i stom Mai
~e~.zileJ morii ne e de folos n multe chipuri, precum zice Hriso
de pe urm, s-~r sili
mtl!, pentru" c, d~c omul i-ar cunoate ziua cea mai
s se pociasc la
a fa~e tot pa~atulJ? celelalte zile ale vieii sale, ca apoi
e_ s zisfrtt. Al dmlea, fimdc ~uii, chiar de ar ti c au s moar min
mai c s-ar desc~m.-. :ot le-ar face. mulime de ruti vrjmailor lor, i
" d
ii c nu vor mai fi vii . Al treilea , ca,
e
fata ~n smgele lor, fimd" dezndjdu
..

ar ti cnd
i
se
indumhn
strica
s-ar
c
iubes
se
care
au s moara, oamem1
. ,
ii nu
Al" patrulea, c, de ar fi cunoscut sflritul omului, drep
-se.
mtnstmd~
t'
Cci
le' sufer
~r avea ati ta plata pentru primejdiile i ispitele pe care
ani, nu. s-ar t~n:~
md c n~ au ~ moar acum, ci n urm, adic dup atia
netiut, dac
pentr~ v.Ja!a J~ pe?tru tru~ullor; iar acum, fiindc sflritul este
aceasta se face arta
v"or bum fara mtns:are pnmejdiile la care se dau, prin
ludai
t~ fap~a lor c~a. dupa Dumnezeu. De pild, i acei trei tineri snt maivor stin, dac
I mai vredmc~ d~ mirare cci, dei nu tiau dac vor birui
totui nu s-au
~e p~ra foculm dm cuptor i dac vor mai fi vii dup aceea
nd ac:asta, i ziceau
mchmat chipului ridicat de Navuhodonosor i, art
'

Domnul a zis " I d


nge!ii din cer,
nici Fiul, dect
mm no1 z1c ca Domnul

.
..
.
.

c
spunnd
lumii, a artat un timp mal
. ~men~ nu tie am~, vr~mlle, ziua i ceasul sfritului
mult
a
anii,
acum. Insa l aceasta este
am
a
ne
care
ru
'
netiulll. (n. aut.)
1

num:~aPiri~tel:~?~~~~: :~:;a;~l~~~l~n~:~:~cia,?1 u1. ti~, rii~i

Iume~~~r~~ f~~~ :~~~~;~~~:iaz~e~pt:~::i:~/


59

i tra1gJncheiere~ c_ sf_!ritul toat

TILCUl REA EPISTOLEI INTII CTRE TESALONICEN!

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

ratului: "Dumnezeul nostru din ceruri, C~ui.a no~.i. slujim~ ne ~oate


p d'
torul focului ce arde i a ne izbvi dm mumie tale, Imparate.
scoate m cup
" '
) "
cunoscut
1 dac nu (dac nu va voi s ne izbveasca dm cuptor , sa- I fie
,
.
.
'

.
c tot nu vom sluji i nu ne vom mchma ehiie, mparate, ca dumnezei 1or ai
putui pe care l-ai ridicat" (Daniil3:17).
.
Deci zice: Aadar pentru aceste pricini vine moartea asupr~ fi.e~arm om
n ehi netiut i fr veste, asemenea furul~i noaptea, ~um I tii-:~ Tesaloni~enilor! -din cuvintele pe care le-a ZIS Domnul!~ Evang~elle~ '.'~e
ar ti stpnul casei n ce ceas vine furul, ar priveghea I nu ~r ~asia sa-~ .~
sparta" casa. Deci. I. VOI. fiti, gata c nu tim n ce ceas va vem FIU omu UI
(Luca 12:39).

3.Iar cnd zic: "pace i linite", atunci npraznic vine ~supra l?r pierztorul, precum chinuirea naterii la aceea ce are n pzntece' I nu vor
scpa.

De vreme ce aceia care-i necjeau i le pricinuia~ is~ite,~retinil~r Tesaloniceni se aflau n bun norocire i stare, Pavel II ~I.ng!Ie cu c~vi~tel.~
.
"rai zicnd Fratii mei s nu socotii ca necredmcwn
acestea pe cei supa

'
d ieire' Nu'
. care va" neciesc vor scpa de dumnezeiasca urgie
I e p
.
.
aceia
"

d " d'
eun cu
- fiindc asupra lor va veni pieirea n chip netiut,
a ucm Impr
sine multe amrciuni i necazuri', asemeni durerilor de nate~e, care aduc
mult amrciune femeii celei ngreunate. Despre acea.~ta zice, ~e de .o
parte Isaia: "Vor veni asupra lor chinuiri ca asupra f7men c~ ~at~ <!s.aza
138, iar pe de alt parte, Ieremia: "Ne-au cuprins necazun I. c~mum ,ca
),
t "(' mia 6 .24) 2 ns poate c s-ar nedumen cmeva, Inpe aceea ce na e ,ere

. --d
t
ra
trebnd: De vreme ce Ilie3 i Arhistrategul Mihail vm fara e ves e asup
. 1 remia Pace pace'- i unde este pa' Unora ca acetia 1~ se potriv~te !ceea ch~l~'";e~ru c ~~ am~it no;odul Meu, zicind:
?" (l
mt'a 214) t ceea ce ztce ezec t . "
cea.
ere , ,
"(l
h'/1310). i iari: "Nu sint cei ce proorocesc asupra
Pace, pace!- t nu este pace eze.c '. . . e ace- zice Domnul" (la fel, 10). (n. aut.)
Ierusalimului i cei ce vd pace lut. t ~u e~t Pc Pavel a adus pilda celei ngreunate
'Iar Teodorit zice c, "pentru nevesure t ?e :m , ,

.e vremea ehin c.hip foarte


-yrecum
nicicum
nunlor- tot aa t not tt~ ca ~om.?u t t
rurea" Ci i Teofilact zice aceasta mat
este vremea aceea i dect trebute sa o a ep m pu
.

pot~ivit: C~ci

~c:~~a~~eS~av~~~~~r~~;~~~:::~:~:

car~

lnainte.(n.aut.) .. . d L
Domnul zicnd c Ilie a venit (Marcu 9:13) i c
' !nsemnm atct ca - auzm u- pe
f t zise des re Ioan Botez"acesta este Ilie, cel ce are ~ vin" (M~te~ll~~:~~c~~i aa~~~ aici In ~curt cele despre

~~e~s~~~;i~~~
~~~:i~~c~~~n~:e~a~l;M:~fri~~u~~ ~!rtpu:~:~t~~~~~~e~~:t ,~l~:;{,~~~i~\
Ilie are vma, cum ztce Proorocu
s

a ea

l'

60

voi trimite pe Ilie Tesviteanul mai nainte de a veni ziua Domnului cea mare i artat,
care va aeza inima tatlui ctre fii i inima omului ctre aproapele su, ca s nu vin Eu
i s bat pmntul npraznic" (Maleahi 4). 2) Dumnezeietii Prinli mtturisesc aceasta
ntr-un glas. Cci dumnezeiescul Hrisostom, n Cuvfntul a/57-lea la Matei, zice anume:
"Sfintele Scripturi arat dou veniri ale lui Hristos: pe aceasta care s-a fcut i pe ceea ce
se va face. i spun c nainte-mergtor al celei de-a doua va fi Ilie, precum al celei dinti a
fost Ioan, pe care Hristos 1-a numit i Ilie, nu pentru c ar fi fost ntr-adevr Ilie, ci pentru c. plinea slujba aceluia. Ci, tulburndu-se de aceasta, crturarii ziceau: Dac Acesta
ar fi Hristos, ar fi trebuit s apuce mai nainte Ilie- precum spun ucenicii ctre Domnul.
Deci care este dezlegarea pe care a adugat-o Hristos? Anume c Ilie va veni mai nainte
de a doua Lui venire, i c acum a venit Ilie, adic Ioan. Pentru aceasta i zicea: <lie
(Tesviteanul) va veni i le va face pe toate. Care toate>>? Cele pe care le spune Proorocul Maleahi." i, poves!ind zicerea din Maleahi de mai sus, Hrisostom adaug aa: ,,A
zis aceasta artnd aadar c Ilie Tesviteanul va veni mai nainte de a doua venire a Domnului, cind va fi i Judecata, i arat nc i pricina venirii sale. i care e pricina? Ca, venind, s-i fac pe Evrei s cread ntru Hristos i s nu piar toti npraznic cnd va veni
El." Acestea le zice Hrisostom. Iar Kiril al Alexandriei, tlcuind zicerea de mai sus a lui
Maleahi, zicea aa: ,,Dovad a blindetei i a rbdrii de ctre Dumnezeu a rului este i c
l va trimite mai nainte pe Ilie Tesviteanul s ne strluceasc dup vremi, vestind tuturor
celor ce snt n lume c, iat, sosete Domnul. i dumnezeiescul Prooroc vine mai nainte
dup trebuint, fiindc sntem ntru multe pcate. i-i aduce ntru o nsufletire pe toti cei de
pe pmnt, pentru ca, aduc!ndu-ne mpreun pe toti ntru unirea credintei i smulgndu-ne
din srguinele spre mrvire, s alegem a mplini buntatea, i astfel s ne mntuim la ve-
nirea Domnului." Tlcuind aceast zicerea lui Maleahi, neleptul Teodorit al Chirului zice
aa: "Zicnd: Eu vi-I voi trimite pe Ilie Tesviteanuh>, a adugat, nsemnnd vremea: mai
nainte de a veni ziua Domnului cea mare i artat>>, adic ziua celei de-a doua veniri. i
nva cele ce va face marele Ilie venind, anume c Va ntocmi inima tatlui ctre fii i inima omului ctre aproapele>>. i, artnd scopul pentru care Ilie vine mai nainte, a adugat:
Ca nu, venind Eu, s bat pmntul npraznic, adic: Ilie va veni mai nainte, pentru ca nu,
aflndu-v Eu pe voi toti (adic pe Evrei) ntru necredinl, s v trimit ntru nesfrita munc. Cci Ilie- zice- v va spune i v vaJncredinta- o, Evreilor! -de venirea Mea, ca s
v uniii 'fr de ndoial i stnjeni re cu cei ce au crezut n Mine din neamuri, fcnd astfel Biserica Mea cea una. Cci prinli il numete pe Evrei, ca pe cei mai nainte chemati;
iar fii numete neamurile>>, ca pe cei mntui li n urma acestora." i Sfinti tu! TC(]filact al
Bulgariei, afar de cele tncuite la zicerea aceasta apostoleasc, zice i la tlcuirea Evangheliei lui Matei, capitolul 17, c: ,,Zicnd c va veni Ilie, Domnul arat c acela nu a venitnc,
dar va veni ca nainte-mergtor al venirii a doua i-i va aeza ctre credinta lui Hristos pe
toti Evreii care se vor afla asculttori, aezndu-i ca pe nite czuti n printeasca soart." i
ntru tflcuirea Evangheliei lui Marcu, capitolul 9, zice la aceeai pricin: "Venind mai nainte, Ilie le va aeza pe toate este n acest fel: Cnd va veni, Ilie Tesviteanul va face pace
nesupuilor Evrei i va cuta s-i aduc la credin." i, dup putine, zice iari: "Cci Ilie
le va ntocmi pe toate, i atunci toti Evreii care vor asculta de el nu vdr mai fi nesupui, ci
vor crede ntru propovdui re." i mpreun mrturisesc pentru aceasta i Sfntul Efrem, i
Ipolit, i alti Prin!i. Iar a treia pricin i cea mai de pe urm este c toat Biserica lui Hristos slvete de obte c Proorocul Ilie va veni naintea celei de a a doua venirii a lui Hristos,
zicnd aceasta n multe pf\i ale troparelor pomenirii lui din fiecare an. Iar c nu s-a fcut
lnc aezarea tuturor, cum au zis unii cu greeal, ci are s se fac Intru sfritul a toat lu-

61

ENI
TLCUIREA EPISTOLEI NTI CTRE TESALONIC

ARIEI
SFNTUL TEOFILACT,ARHIEPISCOPUL BULG

rau pe Tesaloniceni, cum


Iudeilor (cci mai ales acetia i necjeau i-i sup
zice aici Apostolul c vor
a zis mai sus Pavel, n capi tolu l2, stih 14), cum
e? Rspundem la aceasta
veni i asupra "neamurilor" celor necredincioas
i a toat lumea, dar nu i al venirii
c Antihrist i Ilie vor fi semn al sfiritulu
netiut. Cci i femeia
lui Hristos, pentru c aceasta va fi fr de veste i
, dar nu tie cnd i n ce zi i vor
ngreunat tie cu adevrat c are s nasc
fiind n apte i n opt
veni durerile naterii, i de aceea multe femei nasc
te ceva. Deci, aa cum
luni, iar altele umblnd pe cale, fr a ti mai nain
'veste", "deodat", n. m.]
pe femeile ngreunate le apuc npraznic ["fr
rile pntecelui n vreme
nesuferitele dureri ale naterii i se smulg de dure
r acelora care se desce joac sau rd, ntr-acest chip i sufletele oamenilo
de fric cnd va veni acea
fteaz sau benchetuiesc se vor rupe de dureri i
zi nfricoat a Judecii, i nu vor scpa.'

4. Iar voi, frailor, nu


un fur.

sntei

ntru ntuneric, ca ziua sit

apuce ca

ntunecat i fapte neZice: O, fraii mei Cretini!- voi nu avei via


ca un fur. Dar ce? Au
curate, ca s v temei c ziua aceea are s v afle
r dac nu snt ntunecai
moartea nu va veni fr tire i asupra acelora, chia
tire, npraznic, i asupra acestora,
i necurai? Aa, moartea va veni fr
snt detepi i se afl ndar nu le va pricinui vreo ntristare. Cci, pe cei ce
casa lor. Iar pe aceia care
tru lumin, furii nu pot s-i vatme, dei intr n
tlharul i se duce.
dorm, cnd intr n casa lor, cu lesnire i dezbrac

.
"Ilie va veni i le va aeza pe toate"
mea, a adeverit-o i Domnul, zicnd cele de mai sus,c
pe
)
...
os:"(
Hrist
itorul
zice despre Mntu
Aceasta e adeverit ns i de cpetenia Petru, care
tuturor, precum a grit Dumnezeu din
ii
aezr
le
vremi
la
pn
cerul
Care trebuie a-L primi
. Ci i Teologul Grigorie zice (n cuvnveac, prin gura Sfinilor Si Prooroci" (Fapte 3:21)
toti" n vremea aezrii. i purttorul
tul al doilea teologic) c Dumnezeu va fi "toate ntru
c aezarea se va face la sfritul
zic
i
Nisse
de Dumnezeu Maxim i Sfntul Grigorie al
lumii, ca i Sfinitul Teofilact, mai sus. (n. aut.)
onetiinta zilei aceleia, precum zice Teod
1
i pilde le pe care le-a adus Domnul arat
n
m
precu
Cci,
lui.
venirea Fiului Omu
rit: "i, precum a fost n zilele lui Noe, aa va fi
n
pn
au,
mrit
se
i
au
i beau, se nsur
zilele acelea dinainte de potop, oamenii mncau
la
toi,
pe
luat
i-a
i
ul
potop
ce a venit
ziua cnd a intrat Noe n corabie, i n-au tiut pn
,
sine-v
de
te
amin
i
"Lua
:
iari
i
-39);
fel va fi i venirea Fiului Omu lui" (Matei 24:37
etuiri, cu beii i cu griji lumeti, i
bench
cu
re
voast
le
inimi
uieze
ngre
se
s
a
nu cumv
. Cci ca o curs va veni peste toi cei ce ed pe
fr de veste s vie asupr-v ziua aceea
moartea fiefiindc "ziua Domnului" se numete i
faa a tot pmntul" (Luca 22:34). i,
Apostol ului
a
cea
Teof ilact- pildele acest ea- att
cruia- cum a tlcui t mai sus Sfinitul
i nprasna
na
netii
la
i
- se potrivesc
despre femeia ngreunat, ct i cea a Domnului
morii.

5. Cci voi toi sntei fii ai luminii i fii ai zilei;


de
Prec~m se num es: "fii ai. g~eenei" cei ce fac fapte vrednice eilor
f ar-

gheena,

faris
c~~ a ZIS .Dom~ul ~atre fansei: "Vai vou, crturarilor i i apoi l fa
elit
proz
un
i
mconJurai ~are~ !i uscatul ca s face

mc.I, care

1
nei mai mdoit dect voi" (Matei 23. 15), la~
cei pe el fiu al ghee
'prec um
e
.
.."
se numesc fii .
pui i neasculttori: "( ... ) pentru

". ai. nesupunem cei nesu


.
.
seni 56 C l
u peste fiii nesupunerii" (E"e
care vme urgia lm Dumneze
, o osem

1'
. ..
36) tot aa se num esc" fi'' ai. 1uminii i ai zilei" cei ce fac faptele 1umm
n
"
: ,
I al e ZI1 ei." , ad'Ica" faptele cele bune.'

nu sntem ai nopz'i, nici ai ntunericului.


fii ai luminii i ai zilei, adic ai cunotinei
1 1
i i ai ntunericului
e. vu~n:~e~ .~ ~ :ap;ei bune, nu sntem fii ai nopi
i noa tea'
a~Ica ai ~a~cmi I ai pacatului. Cci lumina i ntunericuunll ziua
niciddat. p '
se pot
smt potnvmce cu desvrire ntre dnsele, i nu

~dic:

Noi,

~r:tinii, fiind

m i s fim detepi.
6. Deci s nu dormim ca i ceilali, ci s priveghe
le bune, ci s riveZice.: ~oi' Cre~~inii: s~ n"u ne lenevim despre fapte
n~ndeghe~ I sa fim tre~I, adica sa lum aminte bine de noi nine. Cci
este
dc
a-aminte. Fiin
re I c.re;ere ~ pnvegherii este deteptarea i luare
lua aminte, ci a-i
~"u puti.na a P~Iveghe~ cineva, ns a nu fi detept i a nu
rnice. i e ca i cum
asa mmt~a sa ale~~e mcoace i ncolo spre cele zada
cele bune cu trez~ire i
Pav,el ar ZIC~: Fraii mei Cretini, s facem faptele
cu uare-ammte!

t, noaptea se fm; ~~i cei c~ d~rm, ~o~m noaptea; i cei ce se mba


'
a a. ar nm, fiind a1 Zilei, s fim treji,
e, fiindc
A~ci, ;ave ! i. nu~e~te donnind pe cei ce se afl ntru pcat
de parc
totul
SI~t ~emi~ai I nelucrtori ntru fapta bun i fac

aceti~

rile vieii acestora, adic


s-"ar ~aluc.' I .ar VIS~. Cci astfel snt toate lucr
ebindu-se de visuri n nici un ehi' P I A posnalucite I neipostatice, neos
t b . ,
toiul o n
de vinul mult, ci
. ume e a~c~ " .eie' nu numai pe ceea ce se face
.

C"
I beia care se pncmmete din toate patimile i pa"catele . aci aceasta m-

. .

'.
Iar Teodorit zice: "De vreme ce a zis mai
i lUI Hnsios,
ve~m
ea
~~e':'
tim.
nu
..
c
~us
ai
te
dar tim c negreit are s fie, Pavel nume
, iar <<Z>> cunenc
mtu
u
vemr
CI netnnta

notinta acesteia. (n. aut.)


1

(n. aut.)

62

63

TILCUIREA EPISTOLE! INTII CTRE TESALON!CENI

SFNTUL TEOFILACT,ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

tunec mintea cea stpnitoare i desluirea i-1 face p: om _s ias~ afar

"Vai celor
. CUVI'ntul cel drept dup fire. Despre beia aceasta a zis. Isaia:
..

dIn
1

b
t"
f"ra"
de
vt'nl"
(Isaia
281)
Deci
voi,
Cretmu,
nu
se
cuvme
ce se tm a a a
.

. . .

_ _a fi astfel dormind de lenevire i mbtndu-va de patimi, fimdca


ZICe

.. '( ' d
voi nu sntei ai ntunericului i ai nopii, ci ai luminu I ai ZI ei, pnn a ?ua
natere cea de ziu a Sfntului Botez2 i prin luminata lucrare a poruncilor
lui Dumnezeu.

8. mbrcndu-ne cu zaua credinei i a dragostei


Nu e destul- zice- numai a priveghea i a lua aminte .cre__tinul, ~i se
a fi I 'tntr-armat . Cci , de va fi Cretinul detept I. luator
cuvme
.
. ammte,
.
.
va
avea
arme
degrab
l
vor
omor
tlharii
demom
I
patimile.
t,
dar nU
'
."
1"'
"'
zicnd: "zaua (cmaa de fier) a credinei i a drag~s:e~ : P~ve msemneaza
cu aceasta dogmele credinei i viaa cea mbu~ata!Ita, I ace~sta este a
fi detept Cretinul i a lua aminte dup adevr. Insa nu se cuvme a ave~
Cretinul credina i dragostea aceasta oricum, ci a le av:a precum ~oarta
ostaul zaua, pe pieptul su; cci pe aceasta nu o poate patrun~e sabta sau
alt arm, ci ea se afl asupra pieptului ca un zi~ de cetat~.t_o~rete loviturile din afar ale vrjmailor, nelsnd a intram tru~u~ I m Im_m~ Cre
tinului nici una din sgeile cele nfocate ale diavolulUI I ale pat!mtlor.
i coif, ndejdea

mntuirii.

Precum coiful (adic nvelitorul de fier al capului) pzete cu de-adinsul partea cea mai nsemnat a omului, acoyerind c~pul i nel~?d s~ll~
veasc vreo arm a vrjmailor, tot aa pazete mmtea Cretm!lor I nadejdea, care este puterea sufletului cea mai de cpetenie i i se face mn' Vezi i la subnsemnarea zi cerii "s nu v mbtai de vin" (Efeseni 5: 18) de cte fe-

_
.
."
. .
luri este mbtarea. (n. aut.)
, De aceea, i Teologul Grigorie numete Sfntul Botez "plasmutre de ZI , potnvntc celei de noapte, zicnd: "i trei nateri ne zice nou cuvntul: pe c~a trupea~c_, ce~
din botez i pe cea din nviere. Dintre acestea, una este de noapte, I r?ab~ I patimaa,

lta de zi i slobod i dezlegtoare de patimi" (Cuvnt la botez). Ttlcumd [acest cu~a;n~' ntelep~ul Nichita zice aa: "Naterea trupeasc este_ <<~e noapte~' cci n_oaptea este
chiar vremea mpreunrii nuntii. i e <<roab fiindc o ~tpme~te. pattma: c_c1 ~unta este
din iubire de ndulcire. Jar naterea din botez este <<de ZI>>, cc1 z1ce ~av1d. <<ZIUa se v~r
plsmui, fie pentru c de cele mai multe ori botezul se sv~rete ~IU?, ~e pe?tru_curaia i strlucirea lui. i aceast natere nu este numai sloboda de pat1m1, CI I p1erzatoare

pe

.1

tuitoare acestuia, nelsnd a intra ntr-nsu! vreun cuget ru de ndoial. i


vezi - o, cititorule! - c i aici Apostolul Pavel le poruncete Cretinilor
s dobndeasc acestea trei: credina, ndejdea i dragostea, la fel cum le
scria i Corintenilor, zicnd: "Iar acum rmn credina, ndejdea i dragostea, acestea trei" (1 Corinteni 13:13).

9. Cci Dumnezeu nu ne-a pus spre urgie, ci spre ocrotire de mngie


re, prin Domnul nostru Iisus Hristos
10. ce a murit pentru noi, ca- ori de priveghem, ori de dormim- m
preun cu El s vieuim.
\

Zice: Pentru aceasta se cuvine ca noi, Cretinii, s fim narmai cu credina, cu ndejdea i cu dragostea, cci Dumnezeu nu ne-a pus, adic nu
ne-a rnduit, s ctigm urgia i osndirea Lui, ci pentru a ne ocroti, a ne
strnge lng Sine-i i a ne mntui, dndu-L pe Fiul Su spre moarte pentru mintuirea noastr. Prin urmare, i noi sintem datori ca, in primejdiile pe
care le cercm, s ndjduim c vom lua pentru dinsele mari bunti de la
Dumnezeu. Cci, dac am crezut c Dumnezeu nu L-a cruat pe unul ns
cut Fiul Su pentru dragostea noastr, urmeaz a ndjdui cu mult mai mult
c Dumnezeu ne va slobozi i de primejdiile i de necazurile pe care le p
timim. Pe lng acestea, e de urmare s privim la pilda Fiului lui Dumnezeu
i s-L iubim pe El i pe fraii notri. Cci pentru aceasta -zice- a murit
Hristos, ca noi~ Cretinii, ucenicii Lui- s vieuim mpreun cu Hristos,
ori detepi de vom fi,adic vii atunci cnd va veni,ori dormind, adic mori
mai inainte de venirea Domnului -dup Teodorit -,cum scria Pavel i in
alt parte: "Deci, ori de sintem vii, ori de vom muri, ai Domnului sintem"
(Romani 14:8). Cci, mai sus, Apostolul a neles prin "somn" lenevirea, iar
prin "priveghere" luarea-aminte; iar aici, "somn" numete moartea, iar "priveghere" viaa. Deci nelegere este astfel: Nu v temei, frailor, de primejdiile i de morile trupeti! Cci,chiar de vom muri pentru Hristos, avem s
vieuim mpreun cu El, fiindc i Hristos, Care ne-a iubit att de mult nct
a i murit pentru dragostea noastr, viaz i are s ne nvie i pe noi.

11. De aceea, mngiai-v unii pe alii i zidii-v unul pe altul, precum i facei.
Vezi, iubitule, ce scrie aici marele Apostol? Deci pentru ce tu, fratele meu Cretin, ori de ce rnduial i treapt eti, pentru ce pui pricin i

a patimilor". (n. aut.)

64

65

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TILCUl REA EPISTOLEI INTII cATRE TESAWNICENI

zici: Eu nu snt dascl, i pentru aceasta nu snt dator a-1 zidi i a-1 sftui
pe fratele meu cele spre mntuirea sa? Auzi ce zice dumnezeiescul Pavel?
Zidii-v i ndreptai-v unul pe altul! Fiindc nvtorii nu snt de ajuns,
cci snt prea puini, spre a-i sftui i aci ndrepta pe toi Cretinii, ci trebuie ca fiecare Cretin s-I sftuiasc i s-I ndemne pe fratele su cu smerenie i cu dragoste la cele folositoare i mntuitoare. 1

a doua oar prin Sfintul Botez. Apoi, v cerceteaz,


snt doctori ai sufletelor voastre i, n miezul nopii
de-i vei chema s vin la voi acas pentru vreo trebuin duhovniceasc,
vin fr lenevire. Fratii mei Cretini, vedei ce aprare primii de la arhierei, de la preoi i de la prinii i nvtorii votri duhovniceti? Deci,
pentru aprarea aceasta, cinstiti-i i ocrotii-i i voi pe ei.

12. i v rugm pe voi, frailor, s-i cunoatei pe cei ce ostenesc ntru voi
Fiindc a zis mai sus: Zidii-v unul pe altul! -pentru a nu socoti Tesalonicenii c i-a suit la vrednicia de nvtorj, i din aceasta s se mndreasc asupra nvtorilor, dumnezeiescul Apostol zice acum aa: Fraii mei,
dei v-am ndemnat s v zidii i s v sftuii cele folositoare unul pe altul, eu v rog totodat s-i cinstii pe nvtorii votri. Fiindc nvtorii
i propovduitorii cuvntului lui Dumnezeu sufer ~ml~e osten.eli pe~tru
nvtura Cretinilor, osteneli pe care le va uura pum cmstea I ocrotirea
pe care le-o vei aduce voi.2
i pe mai-marii votri ntru Domnul care v sftuiesc.

Cci- dac voi, Cretinii, i cinstii i i ocrotii pe mai-marii votri cei


din afar [din afara Bisericii, n. m.], care v apr i v ajut ntru lucrurile omeneti i lumeti -cu mult mai vrtos sntei datori a-i cinsti i a mr
turisi har (adic a mulumi) mai-marilor din luntru [din Biseric, n. m.],
care v apr i v ajut la lucrurile dumnezeieti i duhovniceti, cum snt
arhiereii, preoii, duhovnicii i sfinii nvtori. Cci zicerea "ntru Domnul" aceasta nsemneaz, n loc de: Aceti aprtori din luntru ai votri
(adic cei bisericeti, precum s-a zis mai. sus), nu v sprijin i nu v ajut
la lucruri lumeti, ci la cele ale Domnului, pentru c se roag pentru voi i
c fiecare Cretin este dator a-1 sftui pe fratele su cele spre mntuire, vezi n cartea Hristoitia. (n. aut.)
'Acelai Apostol a zis despre aceasta: "Preoii _care p?v~~esc b~ne ~ se ~~.vredniceas~
c de ndoit cinste, mai ales cei ce se ostenesc m cuvmt t tntl')l mvatura (1 1lmotez
5:15). i toi Apostolii zic, n Aezmintele lor: "Pe cel ce-i griete cuvntul lui D~~ne
zeu l vei slvi, i i vei aduce aminte de el ziua i noaptea i l vei cinsti nu ca~ prtcmuitorul naterii tale, ci ca pe unul ce s-a fcut pricinuitor de a-i fi bine ie. Cct unde este
nvtura dup Dumnezeu, acolo Dumnezeu este de fa. Vei cuta n toate zilele faa sfinilor, ca s te odihneti ntru cuvintele lor" (cartea a 7-a,capitolull?).I.~ Pavelporun~ete
i n epistola ctre Evrei ca Cretinii s-i aduc aminte de povmtoru l~r, adtc s-t pomeneasc, ajutndu-i la trebuinele lor trupeti i urmnd faptele lor (Evrez 13:7). (n. m.)
1 Iar

66

pentru

v-au

nscut

v nva, v sftuiesc,

13. i s-i socotii cu prisosin ntru dragoste, pentru lucrul lor.


Fraii

Cretini, s

iubii

oricum pe mai-marii votri bisericeti i pe prinii votri duhovniceti, ci s-i iubii cu prisosin, adic cu
mult cldur, cum i iubesc i fiii pe nsctorii lor trupeti. Fiindc cel ce-L
iubete pe Hristos, acela l va iubi i pe sluga i liturghisitorul lui Hristos,
oricum ar fi- fie bun, fie ru-, de vreme ce printr-nsu! se mprtete cu
Preacuratele Taine. i -dac tu, Cretine, cnd iei vreo femeie bogat i de
neam bun, l iubeti i l cinsteti pe acela ce i-o pricinuiete- cu ct mai vrtos l vei iubi i l vei cinsti pe arhiereul i pe preotul care i-au pricinuit mpria cerului? Pentru aceasta, luai aminte bine, fratilor, i nu-i defimai
pe duhovnicetii i sfini ii votri prini! Cci, iat, auzii ce zice Pavel: S-i
cinstii pentru lucrul i vrednicia pe care o au i pentru aprarea ce v-o fac.
Zice:

mei

S avei pace

nu-i

ntru sine-v!

ntru alte izvoade, se afl aa: "S avei pace cu dnii!", adic: S avei
pace cu nvtorii votri duhovniceti! Iar ntru altele se afl: "ntru sine-v". ns noima' se ndrepteaz dup amndou acestea. Cci- de vreme
ce tia c nvtorii snt ur1ti de muli oameni i mai ales de pctoii ce nu
se ndrepteaz, fiindc aceia i mustr i i opresc de la cele rele- Apostolul
poruncete aici s nu se poarte Cretinii cu dumnie ctre nvtorji lor, ci
s fie n pace i s aib dragoste i supunere ctre dnii nu numai pe dinafar, ci i ntre sine-i, adic cu aezarea cea din )untru a inimii lor.

14. i v rugm pe voi,frailor, nelepii-i pe ceifr de rnduial!


Aici, Pavel vorbete ctre nvtori, care au vrednicia, de a propovdui
cuvntul .lui Dumnezeu. i zice: Voi, nvtorii, s nu certai cu stpni
re i cu obrznicie norodul lui Hristos cel fr rnduial, ci s-I nelepii
cu blndee. Fiindc omul fr de minte i sume, cnd e certat, se face mai
1

Aa

a tlcuit zicerea aceasta i Teodorit, scriind: "cu dnii". (n: aut.)

67

,-- -SFNTUL TEOFILACI', ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

Iar ,,fr rnobraznic i nu dobndete nici un folos din certarea cea iute.
Dumnezeu: cel ce este. beiv,
duial" snt toi cei ce nv fac legea rnduit de
uiete, pentru c
sau ocrtor, sau lacom de averi, i de obte oricine pct
iese afar din legea rnduit de Dumnezeu.'
Mngiai-i pe cei mpuinai cu sufletul!

ispita, ci ndat
mpuinat cu sufletul este Creti nul acela care nu sufer

pe
se dezndjduiete, care se aseamn cu smna ce a czut
s-au semnat pe piatr, cnd
piatr, despre care a zis Domnul: "Iar cei ce
pentru o vreme
aud, primesc cuvntul cu bucurie. Dar, neavnd rdcin,
Apostolul le pocred, iar n vreme de ispit se leapd" (Luca 8: 15). Deci
de suflet i puin credincioi
runcete nvyitorilor s-i mngie pe cei mici
ezeiescul cuvnt.>
s ntreasc mpuinarea lor de suflet cu dumn

obosete i

"

Sprijinii-i pe

'

11.

ca pe unii ce
Teodorit zice: "1-a numit aa pe acei ce vietuiesc cu nelucrare,
parte Aposalt
n
i
.
acetia
pe
sftui
a~i
ci
ur,
nu pzesc rnduiala. i a poruncit a nu-i
aut.)
(n.
tori."
nelucr
cei
tolul i numete fr rnduial pe
Teodosie, zi2 Pentru aceasta scrie i dumnezeiescul Jsidor Pelusiotul ctre Episcopul
celor ce cad n ispite cu
cnd; "0, prea nteleptule!- ispitete-te s mblnzeti primejdiile
dezvelete rdcini
veseli,
se
a
spre
blnd
ndurare i cu blindete i, silindu-i cu cuvnt
ie pe prietenii lui
Grigor
ul
Teolog
l
mustn
i
i
le ntristrii.[ ... ]'' (epistola 330). De aceea
ntmplrile lui
ntru
acesta
pe
e
mngi
s-I
ei
Iov, cu dreptate, pentru c s-ar fi cuvenit ca
pcatele sale.
pentru
te
ptime
c
au
mbne
cele mari, iar ei, n loc de aceasta, il ocrau i il
rea cu cuntrista
a
mngfi
a-i
ea
cuven
sale, se
Cci, chiar dac ar fi ptimit pentru pcatele
l Teolog:
Sfintu
zice
e
cuvint
aceste
vinte mngietoare, iar nu ai se face mngietori ri. Cu
15:1), nu
(Iov
rele
de
etori
"Iar (Iov) avea pe cei mai adevra\i dintre prieteni, mngi
ptimi
taina
d
netiin
dar,
,
vedeau patima
vindectori, precum zice el nsui. Cci acetia
nu se
i
au
socote
nu
i
bune.
rii, bnuiau c rana e pedeaps a ruttii, nu cercare a faptei
u
trebuia
ei
,
rutate
pentru
[Iov] ar fi suferit
ruinau ocrnd patima cea rea, dei, chiar dac
se
a
aceast
Pentru
sie).
Atana
a-i intelepti mhnirea cu grai de mngiere" (Cuvfnt la marele
mpreun cu el i a-1 mnmbni
se
a
i
nimen
pe
vzut
a
nu
c
David
jeluiete i Proorocul
mpreun cu mine, i nu
gia ntru necazul su, zicnd: "i am ateptat pe cel ce s-ar mhni
. i iari zice: "i au ad
a fost; i pe cel ce m-ar mngia, i nu l-am aflat" (Psalm 68:25)
Dumnezeu poruncete preugat asupra durerii rnilor mele" (la fel, 31). Pentru aceasta i
a\i norodul Meu- zice
otilor Legii Vechi s mngie norodul, zicind aa: "Mngiati, mngi
sfrit smerenia sa" (Isaia
Dumnezeu. Preoti, gri\i inimii lui Jsrail, mngia\i-o, cci s-a
mici de suflet i intristati, i
40:1, 2). Ce zic? nsui Dumnezeu, milostivindu-Se ctre cei
m ar mngfla o maic,
mngie pe ei ca o maic iubitoare de fii, precum zice singur: "Precu
13). De aceea Se i numete de Sfintul Apostol
aa i Eu v voi mngia pe voi" (Isaia 66:
mngierea" (2 Corinteni 1:3). (n. aut.)
"Printe al ndurrilor i Dumnezeu a toat
1

11.

,i'

'1'
1

cei neputincioi!

Acelai

68

TLCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TESALONICEN!

tolul
~d~cA: S:i sprijini.i pe cei neputincioi n credin! - precum Apos

ani 14:1).
sene I m alt parte: "Iar pe cel slab n credin primii-!" (Rom
Rbdai ndel ung ctre toi!

~!~i, Apostol~! i u~~!e pe ~ti "c~i de mai sus i zice: O, frailior,derb


sudai-~ mdel~ng I ~uf7n~-1 ~e c~1 fara de rnduial, i pe cei putin

rbdare, v este
fl"ety ~e cei neputinciOI, fimdca aceasta, adic ndelunga
smereasc pe
s-i
fa~adu~na cea prea-~otr~vit: c~re poate s-i ruineze i
a asculta
toi ~hi~r pe ~~menu cei mai salbatici i mai nemblnzii, spre
cu osudie mvatatura voastr.'
ru,
15. Vedei s nu rsplteasc cineva vreunuia ru pentr u
cu ct
~a; se cuvin~ a nu rsplti Cretinii cu ru rul fcut lor de alii,
aceia? i cu mult
ma~ VIrtos se cuv~ne a nu rsplti cu ru binele fcut de
nu le-au fcut
mai ~rto~ se cuvme a nu ncepe ei s fac ru acelora care
rea Cre
r.~ I nu I-au pgubit nicicum! Cci acestea snt departe de vieui
rspl
t~mlo~. Pentru aceasta Pavel scria i n alt parte, zicnd: "nimnui
ci biruie
t~nd rau pe~tru ru" (Romani 7: 17), i iari: "Nu te birui de ru,
raul cu bunatate" (la fel, 21), ale cror tlcuiri vezi-le.
(

de toi.
ci totdeauna s urmai cele bune unulfa tie altul i fa
u ru, ci, pe
A ~u este destu l- zice - doar a nu rsplti Cretinii ru pentr
ru i a-i bihnga ~ceasta, s~ cu'.'ine a le face i bine acelora ce le-au fcut
Apostolul cu
necuvmta ~e.cei ce I~a~ nedrept~it. C:ci aceasta nsemneaz
face bine cu coc~e~ ce a zis. U~ati bmele cu dmadmsul i srguiti-v a
nilor de o credin cu voi, i tuturor, adic
vuue.un~l ~Itma.' a~i~ Creti
2
ilor.
necredmcwllor I pagm

'

16. Totdeauna bucurai-v!

n necazuri! Vezi
A ~~ic~: Bucu~ai-v, chiar dac v aflati ntru ispite i
trebuie s rsmsa, IUbitule, ca, dup ce le-a zis mai sus Cretinilor c nu
pe mul\i, nu se cuvine
' ~ar"Sffn~ul Marcu z~ce ; .,atunci cnd rutatea unuia i vat~m

C" t
mdelung, ct .a tnfrun.ta rutatea unuia pentru folosul celot mul;,. . act nu rea mat rabda foi
"
1
o
fapta bun
buie a cuta
su sa~ cmeva, ct pe al celor mul\i, ca s se mntuiasc, fiindc (De
" .
parte"

singur
despre
aceea
dect
oare
0
folosit
mai
este
mpat1tt m multe pqt
spre
cet ~e socotesc c se mfntuiesc din fapte, capitolul 314). (n. aut.)
bine
Facei
votri!
ii
Pentru aceas~ po,';llncet~i Domnul, zicnd: "lubiti-i pe vrjma
acelora care v urasc! (Matet 5:44). (n. aut.)

69

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

pentru ru, Apostolul le zice acum s se i bucure.Cci Cre


s fac bine
tinul care va nva s nu rsplteasc cuiva cu ru, ci mai ales
i de la
acelora care I-au scrbit i i-au fcut ru, Cretinul acesta de unde
parte, ci se
cine are s se scrbeasc? Negreit, el nu se mhnete din nici o
bucur totdea una.'
plteasc ru

17. Rugai-v nencetat! Multumiti ntru toate !pot buAici, Pavel le arat Cretinilor calea i meteugul prin care se
Dumnezeu
cura totdeauna, i acestea snt: rugciunea i mulumirea ctre
cu Dumn toat vremea. Cci cel ce se va obinui s vorbeasc mpreun
artat c totnezeu prin rugciune i s-I mulumeasc Llli totdeauna, este
deauna va avea n inima sa bucurie necurmat?

1
11

III

jl
1

'1

u voi.
18. cci aceasta este voia lui Dumnezeu, n Iisus Hristos, pentr
Cretine, cum i vei mulumi lui Dumnezeu totdeauna? Dac vei cunoa
ntru tot lute- zice- c aceasta voiete Dumnezeu, adic a fi totdeauna i
de ctre El
crul mulumitor ctre Dnsul, fiindc totdeauna i se face bine
Cci nsui
?tru Iis~s Hristos, adic prin facerea de bine a Domnului Iisus.
mi totbsus Hnstos Se face mpreun-lucrtor cu noi chiar pentru a-I mulu
[Aadar]
deauna lui Dumnezeu, fiindc noi nu putem face aceasta de sine.
nsui Iisus Hristos ne-a nvat i a mulumi, n Sfinta Evanghelie.'
19. Duhu l s nu-L stingei!
\

20. Proorociile s nu le defimai!


ne-a dat
De vreme. ce viaa aceasta este noapte i ntuneric, Dumnezeu
adic darul
ca fclie s ne luminm i s putem umbla pe Duhul cel Sfnt,

acea mic inZice i Hrisostom: "Nu vedei c, lovind cu boldul, albina moare? Prin
moartea mai
primi
vom
noi
ele, fiindc
sect, Dumnezeu ne nva a nu-l scrbi pe aproap
mai fi vii,
vom
nu
noi
dar
vreme,
o
nti. Cci, lovindu-i pe aceia, poate c-i vom scrbi
a i
tlcuire
i
Vezi
).
epistol
aceast
la
precum nici vietatea aceea" (Cuvntul alJO-lea
a
putin
cu
este
c
Iar
i.
Filipen
ctre
aceleia
al
subnsemnarea stihului 4 de la capitolul 4
ai-v
"Bucur
zicerii
a
emnare
subfns
la
tot
vezi
l,
se bucura cineva totdeauna ntru Domnu
totdeauna ntru Domnul!" (Filipeni 4:4).
2 Pentru aceasta, toli Cretinii- mici i mari, brbai i femei, mai ales partea clug
!'i lucreaz rocodelia, i cnd mnnc, i
reasc - se cuvine a se ruga totdeauna: i cfnd
mintea i cu inima,
cnd umbl, i cnd fac vreo treab, uneori zicnd cu gura, iar alteori cu
miluiete-m!"
zeu,
Dumne
lui
se, Fiul
aceast scurt rugciune: "Doamne !isuse Hristoa
precum porunsare,
cu
i
ca
lor
gurile
i cu aceast rugciune s-i dreag toate meteu
Cci astnti).
la
(episto
sare!"
cu
i
ca
le
cete marele Vasilie, zicnd: "Drege toate lucruri
nume al
sfintul
prin
lor
inimile
i
gurile
sfinesc
se
i
fel se blagoslovesc toate pricinile lor
om tuHrisost
l
zeiescu
dumne
i
te
porunce
aceasta
Pentru
Domnului nostru Iisus Hristos.
bi
n-vor
mpreu
turor meterilor, zicnd: "Meter cu minile eti? eznd, cnt, cci mare
Dumlui
irea
pomen
tor este psalmul!" Zice i marele Macarie: "Creti nul este dator a avea
tu din toat inima
zeul
Dumne
l
Domnu
pe
iubeti
S-L
este:
scris
cci
na,
nezeu totdeau
fn casa de rug
intr
cnd
numai
l
ta! (Deuteronomul 6:5) S nu-L iubeasc pe Domnu
zeu i cnd umDumne
pentru
tea
dragos
i
ciune (adic n biseric), ci s aib pomenirea
i ctre care
cuiva
inima
legat
s-a
lucru
orice
de
bl, i cnd vorbete, i cnd mnnc. Cci
Dumnezeu
pe
dorete
II
inima
dac
iar
lui,
al
zeu
dumne
l trage pe el pofta, acel lucru este
ul 3). Zice i Proorototdeauna, Acela este Domnul inimii lui" (Cuvntul al48-le a, capitol
Lui n gura mea!"
cul David: "Bine-voi-cuvnta pe Domnul n toat vremea. Pururea lauda
, adic nu nuvremea
(Psalm 33, stih 1), pe care marele Vasilie o tlcuiete aa: "n toat
du-se de aici,
nvn
oare.
suprt
mai ntru bunele norociri ale vieii, ci i n vremile cele
pare c ProSe
i!>>
mulumi
toate
ntru
Apostolul zice: Bucurai-v i rugai-v nencetat,
na de gura
totdeau
zeu
Dumne
ludat
fi
poate
orocul poruncete ceva cu neputin, cci cum
hrnete
se
ce
,
omului
l
luntru
n
are
gindito
gur
i
omului? La aceasta rspundem c este
este cu
Deci
cer.
din
t
pogor
S-a
ce
Pinea
este
care
vieii,
l
mprtindu-se de cuvntu
toare
stpni
cea
s-a ntiprit fn partea
putin a Se numi Dumnezeu pururea, odat ce lauda

apostoleasca sftu
~ sufletul~! i .oarecum a pecetluit nelegerea despre Dum.nezeu. Dup
fapta i tot graiul
toat
ca
zeu,
Dumne
lui
slava
spre
Ire, cel osudmc le poate face pe toate
, o~i de bea, orl
mnnc
de
ori
Cci
are.
gndito
laud
i toat lucrarea s aib putere de
d el, inima lui
de face ceva- cel drept le face pe toate spre slava lui Dumnezeu. Dormin
privegheamea
privegh~az, dup ce.l ce a ~i~ n Cntarea Cfntrilor: Eu dorm, dar inima
nc i
zilei."
z, cci ~e mul':" on nlucmle din vis sfnt isprvi ale nelegerii din vremea
Dumne
lui
irea
pomen
cu
Sfintul D1adoh z1ce: "Cnd ngrdim toate ieirile minii noastre
numai
lucrare

ntreag
ca
ei
da
a-i
zeu, [aceasta ajunge a fi] luarea-aminte a ei. Deci trebuie
l Hrisostom zice:
aceasta: Doamne, !isuse Hristoase ..." (capitolul 59). Iar dumnezeiescufapta
bun) de vre(ntru
cineva
crete
a
putin
cu
e
nu
"Nu trebuie a gsi pricin, zicnd c
ne. Cci
rugciu
de
casele
de
e
aproap
afl
se
nu
i
me-~ s~ n?eletni~ete cu lucruri lumeti
vremea.
oprete
te
nu
nici
locul,
ic
mpied
te
Nu
afla.
te-ai
po~ll'ldlCaJertfelmcul oriunde
cer
ctre
minile
Ch1~ dac nu pleci genunchii, chiar dac nu-i bai pieptul i nu-i ridici
cosfnd
i
n
dughea
fu
a~!'! gfndul fier~i~te, i ai isprvit ntreaga rugciune. Chiar eznd
ctre Stpnul i a
p1e1, cnd ~u P':_' ~nt~ n_ ~ise~id(, 1\i este cu putin a-i ntinde sufletul
<<Dac monahul
btrn:
un
zis
l-a
care
face rugcmne mtmsa. 1 mfncoat este cuvfntul pe
Everg""tinos).
(la
."
nicicum
roag
se
nu
se roag nu~ai atu~ci cfnd s~ ntru rugciune, el
bine-mulumi
-v
.,facei
zicerii
a
tlcuire
vezi
Iar c se cuvme a I mulumi ntru tot lucrul,
ire, dovedind
mulum
despre
cuvnt
ntreg
un
scrie
yasilie
~ri" (Coloseni 3:1?)- ~ar marele
aut.)
(n.
este cu neputm\ll a mulumi totdeauna i pentru fiece lucru.
ca nu
1
l? Mai fnti, cu lucrul i cu pilda, cnd, mulu
, Unde ne-a n~at pe noi aceasta Domnu
seara, n Joia cea
mmd, a !'l.ag_oslovlt cele cinci piini i a fnlpf\it tainele, i dup ce a cinat
(Matei 26:30).
lor"
Mslini
le
Munte
fV!are, c~c1 z1ce: .,Ludnd (adic mulumind), a ieit n
s-a fntors
lepr
de
at
vinde<l
acela
neanul
1, al do.Ilea, ~u.cuvntul pe care 1-azis cnd. Samari
ntorc fuaflat
s-a
Nu
sfnt?
unde
nou
cei
Iar
?
curit
mulummd, Zicmd: .,Au nu zece s-au
Cci cu
17).
17:
(Luca
"
neam?
alt
de
acesta
numai
dect
du-se s dea slav lui Dumnezeu
nite nemulumi;ori
c_uvntul acesta, i m~str pe cei nou leproi care se curiser ca pe
easc lui Dumi l laud pe Samarmeanul cel mulumitor, nvlfndu-i pe toli s mulum
la El. (n. aut.)
de
at
nezeu pentru buntile i facerile de bine pe care le dobfndesc nencet

70

71

T!LcUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TESALONICENI

TLCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TESALONICENI

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

Sfintului Duh. Prin faptele lor cele bune, unii au fcut.~~lia ac.~asta, ?arul
Sfintului Duh mai Iumintoare, cum au fost toi sfinu; ~ar alu au stms-o
prin nelucrare'a faptelor bune i mai _ales ~rin lipsirea mil_?~teniei. Aa au
fost cele cinci fecioare nebune care t-au lasat candelele fara unt-de-lemn,
sau acela care a curvit n Corint cu mama sa vitreg, care a turnat n candela sa noroiul pcatului. Pentru aceasta zice aici Pavel: S nu stingei Duhul
-adic darul Sfintului Duh pe care l-ai luat prin Sfintul Botez! O, Cre
tinilor! -zice -nchidei uile casei voastre, adic simurile trupul~i vostru, ca s nu intre printr-nsele duhul pcatului i s.st~n.g~ c~ndela ~I da~~
Duhului! Nu punei asupra darului acesta al Duhulm !rtna I ce~ ua, adica
griji pmnteti, lumeti, ca s nu se sting 1 , ci _mai _ales ad~gat ~n cand_elele voastre unt-de-lemn", adic fapte bune,, t mai cu osebue milostema,
ca s pzii Darul totdeauna nestins. S nu as~u~dei ~i s !~grop~i ~cnt~
ia dumnezeiescului dar n rna i cenua patimi lor I a grtjtlor pammtett,
ci mai ales adugai aare i lemne i, suflnd cu osrdie i cu dragoste,
aprindei-o n vpaie mare!
,
. .
.
.
Aceasta se mai tlcuiete i altfel. Intre Tesalomcem se aflau t Prooroci
adevrai ai lui Dumnezeu, dar i unii mincinoi i, p~ntru c~ nu puteau
s-i osebeasc, Tesalonicenii i ntorceau feele de catre tot. De ace~a~
Pavel le zice: Cu aceast ntoarcere a voastr, s nu stingei Duhul, adtca
darul Duhului dintru Proorocii adevrai,nici s defimai proorociile care
se fac de Ia Duhul Sfint.

21. Toate ispitii-le; inei ce e bun,


Poate c Tesalonicenii ar fi zis: Dar ce- o, fericite Pavele? Avem s-i
primim ca adevrai i pe proorocii mincinoi? De aceea, Pavel le rspun
de: Nu, s nu-i primii! -ci s le ispitii i s le judecai cu cercare am
nunit pe toate, i s inei, adic s cinstii i s mbriai ceea ce vi. se
arat bun, anume proorociile cele adevrate.

Zice: O, Cretinilor! - deprtai-v nu numai de unul sau altul dintre


rele, ci de obte de tot rul, adic i de proorocul mincinos, i de tot pca
tul, mic sau mare, vrednic de iertat sau de moarte. 1
1

23. insui Dumnezeul pcii s v sfineasc pe voi desvfrii,


Dup sftuire i nvtur, fericitul

Pavel obinuiete a pune rugciune,


aici, rugndu-se pentru Tesaloniceni s aib pace din amndou prile, i din sftuirea sa, i din ruga sa ctre Dumnezeu. Ce va s
zic ns "desvrii"? Adic ntregi i dup trup, i dup suflet, precum
zice i mai jos.
precum face

duhul vostru, i sufletul i trupul fntreg s se pzeasc neprihnit


fntru venirea Domnului nostru Iisus Hristos.

Zice: Fraii mei, bine-voiasc Dumnezeu a se pzi duhul, adic darul Duhului pe care l-ai luat prin Sfintul Botez. Cci, dac vom pzi fclia acestui
dar strlucit i nestins, prin faptele cele bune, noi, Cretinii, vom pzi sufletul i trupul nostru neprihnite i curate i astfel vom intra n cmara cereasc a Mirelui asemeni celor cinci fecioare nelepte. Iar Sfintul Grigorie
al Nissei, tlcuind zicerea aceasta, zice aa: "De vreme ce omul este alctuit
din fiecare fel de suflet- adic i din cel firesc, i din cel simitor (care snt
n om numai ca nite puteri, iar nu ca fiin), i din cel gnditor (ce are fiin ipostatic [personal>>, n. m.] i nemuritoare) -nseamn c Apostolul
a numit duh sufletul cel gnditor i raional, iar prin <<suflet>> a artat puterea cea simitoare, iar prin <<trup>> a artat puterea omului cea fireasc i
viaa." Deci Pavel roag s se pzeasc Tesalonicenii Cretini curai dup
toate puterile sufletului i s fie bine-plcui lui Dumnezeu ntru toate?

24. Credincios este Cel ce v-a chemat pe voi, Care va i fndeplini.


'

22. de tot rul s v ferii.


'Zice i dumnezeiescut Hrisostom: "Jar pe aceasta o stinge viata ce~ ~~u~t. Cci,
dac cineva ar turna n candela luminii ap sau l,rn, ori dac nu ar turna mmtc dm acestea,
dar ar lipsi untul-de-lemn, ea s-ar stinge, i tot aa se ntmpl i cu daru_t Duhului" ~Cuv!n
tul al Il-lea la aceasta). i iari zice, n alt parte: "Cci,aa cum lumma candelet se \ine
cu untul-de-lemn i se stinge dac acesta se cheltuiete, tot astfel i darul Duhului rmne ca
i cum s-ar revrsa n unt-de-lemn flacra lui dac asupra sufletu_tui n~stru .~e toarn fapte
bune i mult milostenie; iar dac acestea nu snt, darul se duce t se stmge (tomul 9, Cuvfntul al55-lea). (n. aut.)

72

Vezi, iubitule, smerita cugetare a marelui Pavel? Fiindc mai sus s-a
rugat pentru Tesaloniceni, acum zice: Frailor, s nu socotii c prin rug
ciunile mele avei s v mntuii! Nu!- ci prin buntatea i mila lui Dumnezeu, Cel ce v-a chemat. Cci, de vreme ce v-a chemat spre mntuire, El
1

IarTeodorit tlcuiete aceasta aa: "Le-a cuprins mpreun totodat i pe cele dogmatice, i pe cele morale." (n. aut.)
'Vezi i subnsemnarea zicerii "strbtnd pn la desprtirea sufletului i a duhului"
(Evrei 4: 12). (n. aut.)

73

!- -
TILCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TESALONICENI

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

este credincios, adic

adevrat, i va face dup voia i dup chemarea Sa

i v va mntui cu adevrat.

rea la zicerea "m jur pe lauda


c Pavel face jurminte.

ciunea Tesalonicenilor!'

26.fmbriai-i pe toi fraii cu srutare ifmt!


De vreme ce se afla departe i nu putea .s-i mbrieze el nsui pe
'
Cretini i s-i srute cu gura sa, Pavel le poruncete
celorlali s mplineasc aceast lips i s-i srute pe frai n locul lui, ca i cum le-ar zice:
O, Tesaloniceni lor!- srutai-i pe toi Cretinii n locul meu! -cum obi
nuim a zice i noi: Frate, srut-! pe cutare prieten din partea mea! ns
fiindc este i srutare viclean (cum a fost aceea a lui Iuda), i srutare rea
(ca aceea a curvelor i a curvarilor)- Apostolul a poruncit s i srute cu
srutare sfnt i curat de tot vicleugul i de toat trupeasca iubire?

2 7. V jur pe voi cu Domnul s se citeasc epistola ctre toi sfinii.


Aici, Apostolul le poruncete Tesalonicenilor s citeasc scrisoarea
aceasta tuturor Cretinilor din Tesalonic, zicnd: V jur s citii scrisoarea
mea tuturor, ca s v nv i s vorbesc cu voi prin aceasta - ceea ce era
semnul unui dar fierbinte i al unei mari dragoste a lui Pavel. i i jur pe
Tesaloniceni s o citeasc tuturor ca, i de ar defima ei porunca lui, s o
pzeasc totui de frica jurmntului. Cci jurmintele le erau foarte groaznice i nfricoate Cretinilor cei buni, iar nou, Cretinilor de acum, jur
mintele nu ne pricinuiesc nici o fric, i de aceea vai nou!' Vezi nsemna-

1!1:

' Jar Teodorit tlcuiete aceasta aa: "i a zis aceasta nu numai pentru ca s primeasc
ajutorul rugciunii, ci i ca s-i nvee a fi smeri!i." (n. aut.)
'Vezi frumoasa tlcuirea srutrii la capitolul 13 al celei de-a doua ctre Corinteni, stih
12. (n. aut.)

3 Vrednic de nsemnat este povestirea pomenit Ia tlcuirea zicerii acesteia de ctre


dumnezeiescul Hrisostom, zicnd c oarecare fal vrednic de crezare i-a povestit despre
o doamn care avea un rob pngrit i ru, avnd muiere. i fiindc era vduv i nu-l putea pedepsi pe robul cel ru, care i pricinuia multe pagube n cas, doamna aceea a hot,
rt s-I vnd unui alt domn. Dar, socotind c este lucru necuviincios a o desprti pe femeie de robul acela care-i era brbat, a socotit s-i vnd mpreun pe amndoi. Vzndu-se
ns ntru nenorocire, roaba a mers i a rugat-o pe o alt doamn (care a i povestit priei-

74

(1 Corinteni 15:31) unde se vede

'

28. Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi! Aminfl

25. Frailor, rugai-v pentru noi!


La fel, vezi i aici, iubitule, smerita cugetare a prea-fericitului Pavel,
cci Apostolul cel att de mare i de minunat cerea spre ajutorul su rug-

voastr"

.~ic:: Toa~e buntile

vi le-a druit darul Domnului Iisus. De aceea, sra trage de la Iisus nc mai mbelugat dar dumnez:~esc. C~m I cu ~e chip? Unul blnd, adic vieuind dup vrednicia bun
t)il.o.r Lm celor VIItoare. i- o!- de ne-am nvrednici i noi, frailor, a fi
pazti de darul acesta de toat calea i mpiedicarea pcatului, ca s vieuim
spre slava Printeh,1i, i a Fiului i a Sfntului Duh, Cruia se cuvine toat
slava n veacurile veaturilor! Amin!
gu.Ii-va, fraii?r, pentru

Aceast
n~ a~east~

nti

epistol ctre

Tesaloniceni s-a scris din Atena.

Sfntulu! Hrisostom), punnd-o mijlocitoare ctre doamna sa ca s nu 0 vnd

1, fimdca ?.chel.tm~ multe cuvinte rugnd-o pe doamna aceea, dar nu a isprvit nimic, 1~

urma urmeJJa.zls I aceasta: ,,Aa l vei vedea pe Hristos n ziua Judec!ii s nu treci cu
vederea rugm!ntea m~~!" i, z~clnd acestea, roaba s-a dus. Jar doamna a~eea s-a lndup~ecat cu adevarat s miJloceasca pentru ea ctre stpn ns din pricina grijilor casei a
mtat. Seara i-a adus ns aminte de jurmntul roabei, l s-a ~milit foarte i sculndu- 'e
a
doamna aceea a rugat-o, ntr-un
a nduplecat-o n-o
pe
b: 1 mtr~ ac;~. noapte doa~na aceea a vzut cum se deschid cerurile de nprasn i pe
H;st~~.~t Cit~ era cu pu~ml a-L ved~a o femeie. i s-a nvrednicit de aceasta pentru
ca a pazltJ~rmmtu! s~ce! ~abe.Apo1,dumnezeiescul Hrisostom urmeaz i zice c a
~pus ~ceasta I?Dve~t1re ca sa-.!nduplece pe Cretini s nu defaime jurmintele cu care li
!~~ cmev~, I .m~1 ales sracu ceretori. i s-i miluiasc atunci cnd li roag i 11 jur,
ZICI.ndu-le. "Mdmet~-m, f.rate, ca s te .mntuieti! F-mi darul acesta, ca s fii iertat!"
sa_u. "0 do~m~! - a!ut-.I?, ca s-L ~ez1 pe Hristos." i dumnezeiescul Printe le mustra ~e .fe~mle ~~ p~ b.arbalu. care nu se mduplec spre aceste jurminte, i nu-i miluiesc, i
nu-! ajuta pe saraci ! pe.ceJ ce au trebuinl i nu se milostivesc ctre ei cnd aceia le aduc
~~mte de ~~mele lm Hns!os ..Iar dac le zic: "S v triasc nsctorii i ochii votri mimete:m. , sau: "S trieti, doamna mea, ajut-mi mie!" sau: ,S-li triasc' ' ...
sau,
le
pe frumuse1ea lor,
ie sare' inima
se
m1lmesc! Iar dac sr_acull~ jur cu Domnul, 11 trec cu vederea neajutat. fn~emnm aici i
a~easta, c. nu ~e.c.uvme a Jura pe cineva Cretinii nici cu numele lui Dumnezeu, nici pe
VIa~ acelm.a, ~ICI mt~ altceva, fiindc- dup Teologul Grigorie- "prea-ru lucru este a
d~ ~ a lu~ J.uramlnt. 1 -precum nu se cuvine a face jurmnt cineva nici pe cer, nici pe
pammt, mc1 pe capu! ~~, ~um.? zis J?o~nul- t?t astfel nu se cuvine a-i jura nici pe al!ii
cu acestea.
Dar,
t)
'f
zdaca
. u JUra al!u pe dmu, trebme a pzi J'urmntul ."''"
V' au .
nse.mnea c Zl~e~ea aceasta: .parul Domnului nostru Iisus Hristos
cu voi! Amin!",
. este O~\Ia pe ca~ fenc1tul Pavel obinuia s o scrie cu mna sa n fiecare epistol _ pr _
z1ce
l.a
tlcuirii celei de-a doua epistole
Tesaloniceni _
n locul z1cem "Fl\i sntoi!" pe care obinuim a o scrie noi acum la sfritul scrisorilor
noastre. (n. aut.)

me~s.la

sa~ ~merul tu!";

~um

sfrit

dac jur

ndat

.Teo.~on~ sfritul

i n~~:;;;

ctre

75

~lnd r~a:

i es~e

"
TILCUIREA
CELEI DE A DOUA EPISTOLE
CTRE TESALONICENI'
A SLVITULUI I PREA-LUDATULUI APOSTOL PAVEL

de

Sfintul Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei


tlmcit din elina veche n cea nou i
mpodobit cu felurite nsemnri de ctre

Nicodim Aghioritul

'
1

'

nsemneaz c trimiterea aceasta este a doua dintre toate trimiterile scrise de Pavel,

adic dup cea dinti ctre Tesaloniceni, precum zice Teodorit n precuvntarea epistolelor lui Pavel. i,dup Meletie, aceasta s-a scris putin n urma celei dinti, adic n anul20
(n Istoria bisericeasc). (n. aut.)

77

TLCUIREA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TESALONICEN!

Pricina celei de a doua epistole ctre Tesaloniceni,


dup Hrisostom, Teodorit, Teofilact i Icumenie
Pricina pentru care fericitul Pavel trimite aceast a doua scrisoare ctre
Tesaloniceni este aceasta:
ntru cea dinti epistol ctre ei, dumnezeiescul Apostol le-a scris c
se srguia i dorea s-i vad, zicnd: "Am dorit s venim la voi (adic eu,
Pavel) o dat i de dou ori, dar ne-a mpiedicat Satana" (1 Tesaloniceni
2: 18). Deci, fiindc nu a ajuns s mearg la Tesaloniceni ca s mplineasc
lipsurile credinei lor i dorul ce avea, Apostolul scrie ctre dnii aceast a
doua scrisoare, plinind lipsa venirii sale. Iar c nu a mers la Tesalonic dup
ce a scris ntia scrisoare este artat din faptul c ntru aceea nu le-a scris
cnd se va face venirea Domnului, fiindc mi le era de nevoie, iar acum le
scrie despre aceasta. Deci este artat c nu a mers la Tesalonic, cci, de ar
fi mers, le-ar fi artat prin viu glas, i nu ar fi trebuit s le mai scrie aici.
i le scrie aici despre ntrebarea aceasta fiindc acum era nevoie, de vreme ce oarecari amgitori i neltori ziceau c fusese a doua venire a lui
Hristos. i- ce e mai ru- oamenii aceia strictori spuneau n chip mincinos c Pavel ar fi zis unele cuvinte despre aceasta i plsmuiau oarecari
epistole ca scrise i trimise de el. i, pe lng acestea, brfeau c prin descoperire de la Sfintul Duh au nvat ceea ce spun. Iar acestea le fcea i
le meteugea diavolul, ca s slbeasc credina Cretinilor. O dat, pentru
c din cuvintele acelora Se arta mincinos Hristos, cci El a dat n Evanghelie semnele celei de-a doua veniri a Sa, care nc nu s-a fcut. i, alta
nc, pentru c cei care i credeau se mngiau mult ntru necazurile lor cu
ndejdea nvierii, ndjduind c vor lua plile cele vrednice de faptele lor
bune i de credina lor i c i vor vedea pe necredincioii ce i necjeau
c-i iau dreapta i cuvenita osnd. De aceea, diavolul i-a pus pe slujitorii
lui s nvee c judecata i venirea lui Hristos era de fa, ca, prin aceast
nvtur mincinoas, s arate c nu va mai fi nici o alt rspltire credincioilor celor buni, nici judecat i osnd de munc celor necredincioi i
ri, i astfel s sting ndejdile credincioilor Cretini, ale sfinilor, i s-i
fac pe cei necredincioi i vrjmai ai propovduirii nc mai aspri asupra

Deci pent.ru to~:e ~~est~a s-a ndemnat fericitul Pavel a scrie epistola aceasta. 1, ~~~ mtu, pnmete i laud credina, i creterea lor [ntru
faptele bun.e] ~~ r~bdarea necazurilor pentru Hristos i-i mngie zicnd c
se va f~~e 1zbmd~re ["rzbunare", n. m.] de la Dumnezeu mpotriva acelora ce Il ?e~n~ptaesc,. Iar a doua, i nva s nu se tulbure despre venirea
r:om~~lm I ~a nu se mduplece a crede pe nimeni, chiar dac acela ar zice
c~ gra1ete pnn Duhul Sfint sau prin sc.risorile lui [ale lui Pavel n
]
sa nu socoteasca" mc1
'd ecum ca- Acesta [Hristos] este de "aa" C" , m. , I
1
,, , ac1- z1ce
D
v:mr:~ omnu lll nu se va face pn nu va veni mai nti apostasia (adic
razvrat~rea, nesupunerea [mpotriva Domnului Hristos n m .1) d
"
va urma
.
1 .A . .
, . . , upa care
.
_v~mrea lll ~tihnst, fiul pierzrii, cu semne i minuni mincinoase I, a~~g.J~oare, ~upa lucrarea lui Satana. Apostolul i sftuiete apoi s
stea mt~nl ~n ~r~d~n i s in predaniile nvate de la el i le poruncete
a ~u s~ IT?P~~a1 I a nu petrece mpreun cu cei fr de rnduial i neluc~aton, CI .sa-I lepede pe unii ca aceia, fiindc snt iscoditori i amgitori
1, po~u~cmd,u-le s-i lepede din adunarea lor pe aceia ce nu ascult cuvin~
te~e lm I :ugmdu-le lor pacea, sfrete epistola scriind dedesubt cu nsi
mma sa ca aceasta e semn al adevratelor sale scrisori.

'

credinei Cretinilor.

78

! '

1'

,1

CAPITOLULI
1. Pavel, Siluan1 i Timotei, bisericii Tesalonicenilor, ntru Dumnezeu-Printele nostru i ntru Domnul nostru Iisus Hristos:
Dumnezeiescul Apostol a nceput la fel i cea dinti epistol ctre Tesaloniceni. De aceea, vezi acolo tlcuirea fcut la aceste cuvinte, ca s nu
zicem i aici aceleai lucruri.

2. Har vou i pace de la Dumnezeu-Printele i de la Domnul Iisus


Hristos!
(

Cnd Dumnezeu i d darul Su vreunui om, aceluia nu-i urmeaz nici


un lucru ntristtor, ci toate cele potrivnice care ar urma asupra lui se topesc i el rmne. mai presus de toate. Pentru aceasta, cunoscnd ct de mare
este darul lui Dumnezeu i ce isprvi minunate svrete n sufletele celor mprtii de el, fericitul Pavel roag Tesalonicenilor pentru acest dar.
Cci, dac darul s-ar fi aflat la dnii, nu aveau s mai simt nici o ispit; iar
cnd ar fi avut i pacea lui Dumnezeu n sufletul lor mpreun cu dumnezeiescul dar, negreit aveau s rmn panici i neclintii ntru ispitele ce
li s-ar fi ntmplat. Pe lng aceasta, Apostolul le aduce aminte Tesalonicenilor de dumnezeiescul dar ca i ei - aducndu-i aminte de acela, de ctre
care s-au mntuit - s se mngie cnd le vor veni necazuri i, ncredinai
fiind din relele mai mari ptimi te n trecut, s nu se dezndjduiasc n cele
mai mici ce aveau s le urmeze.2

3. Datori sntem a-l mulumi lui Dumnezeu totdeauna pentru voi,fra


ilor, precum se cuvine,
Aici, dumnezeiescul Apostol i nva pe Tesaloniceni trei lucruri: nti,
nu se cuvine a ne cunoate har nou nine pentru buntile pe care le
vom isprvi, ci lui Dumnezeu, i s nu ne mndrim, socotind de la Domnul
c

'C acest Siluan este cel numit fn Fapte


ctre Tesaloniceni, capitolul 1, stih 1.

dintfi

"Sila", dupli scurtarea numelui, vezi la cea

nsemneaz c- dup Teodorit- zicerea "fntru Dumnezeu-Printele nostru" se potriVIlte cu ceea ce scriem noi fn epistolele noastre, de pild: "Gheorghe, lui Constantin, s

se bucure ntru Domnul!" Iar Pavel nvat i aici puterea cea de o potriv a Fiului cu Tatl.
Cci, zicfnd: ,,ntru Dumnezeu-Printele", urmeaz a zice: "i fntru Domnul !isus Hristos".
i iari, zicfnd: "de la Dumnezeu-Printele nostru", a adugat: "i de la Domnul Iisus
Hristos", artfnd c aceleai bunti ni se dau i de la Printele, i de la Fiul. (n. aut.)
2
Despre zicerea "har vou", vezi la cea dintfi ctre Corinteni, capitolul l, stih 3. (n. aut.)

81

-- ,-. ;-- -- -- -E CTRE TESALONICENI


TfLcUIREA CELEI DEA DOUA EPISTOL

BULGARIEI
SNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL

cele ptimite de Tesaloniceni nu erau


toate cele ale faptei bune; al doilea, c
ales de mulumire ctre Dumnezeu,
vrednice de plns i de lacrimi, ci mai
aceasta i s-I mulumeasc lui Dumnct se cuvenea ca ei s se bucure de
i nva c nu se cuvine ca vreun
nezeu, nu s se ntristeze; i, al treilea,
ure
1
ce sporesc ntru fapta bun, ci s se buc
Cretin s-i zavistuiasc pe cei
cei ce
nezeu pentru sporirea lor. Drept aceea,
i s-I mulumeasc lui Dum
resc,
spo
de ru pe fraii lor pentru c
se mhnesc i, din zavistie, i griesc
Care druiete frailor sporire.Z
acetia l hulesc pe nsui Dumnezeu,
o ca s ne invete s nu ne mndrim
Iar zicerea "precum se cuvine" a zissporirea celorlali, ca i cum am fi
cnd mulumim lui Dumnezeu pentru
pentru fapta bun
, mulumind lui r;:>umnezeu
fcut vreun lucru mare. Cci
a noastr;
i ceea ce e drept i datorie
a celorlali, facem ceea ce se cuvine
"precum
e" mulumirea aceasta. i, cu zicerea
i de aceea a i numit "datori
,
lui Dumnezeu nu numai prin cuvinte
se cuvine", ne nva s-I mulumim
irea cuvenit lui Dum nez eu?
ci i prin fapte, cci aceasta este mulum

foarte
cci credina voastr crete

,1
1!

mai pe unu, Iar pe alii nu, s


sc. i vez i- o, citi toru le'e~te P_neteug ~~enesc,. iar nu iubire dumnezeia
sete foarte mult ntru a suferi ne~aca ~mre~ ~~.etimlor pnn dragoste folo
. ..
.
al .
zunle, caci II face a se mngia unii pe yl I a 1e SOCOti mai miCI,
u
.

bisericile lui Dumnezeu


3. nct noi nine ne ludm fntru voi n

ul le zicea Tesalonicenilor acestea:


At!n c;a din~ epistol ctre ei, Apostol
stre, nct nu mai e nevoie a
1
a m t~l _apte!; c~le bune i isprvile voa
pentru ei n toa1
~atre .di.n~n. Atunci, cum zice aici c se laud este artat din
t: ~un~
ririi acesteia
I~er.ICI e retimlor? Dezlegarea nedume
"i nvm pe ceilali pentru voi",
l?.s I z:~e~:a~posto~ului;, cci nu a zis:
mulumim lui Dumnezeu i ne l
CI.;,ne _au am . ~eci- Zic e- dac noi
lt se cuvine a face ace~sta voi
~d~~~atre. oamem pentru voi, cu ct mailtmu
umii voi
, cu ct mai mu se cuvine ca s-I mul
In~IDva. Adic: Fraii mei
i s nu
d '
UI umnezeu i s v l u a I mtru necazurile pe care le ptimii

,
ii?
va mtnstai pentru dnsele i s nu crt

?t

"

vine peste noi, dar nu ne afund,


Cnd potopul ispitelor pentru credin
mai nalt
noastr a crescut i s-a fcut
atunci este semn adevrat c credina
i cnd
aceea nu se afund de dnsele. Tot aa,
i mai presus de ispite, i de
nalte
lumea, munii i dealurile
s-a fcut potopul acela vechi peste toat
ire i puhoi ca esurile i dealurile
s-au acoperit de ap, dar nu cu atta lesn
c nu
dina voastr crete foarte", adi
mai joase. De aceea a zis i Pavel: "cre
.
imii credinei Tesalonicenilor
doar: "crete", ca s arate covrirea nl
i

tuturor oamenilor Iar

Dumnezeu numai al unora, ci es.te al

~ubest~ nu
~,'
ubte
iaic
d u IU eti "
tii c aceast dragoste a ta

voi fa de toi ceilali,


se nmulete dragosteafiecilruia dintre

uie s aib Cretinii?! Cci ei nu


Vezi, frate, ct de fierbinte dragoste treb
l nu, ci trebuie a avea aceeai dragoste
se cuvine a-1 .iubi pe un frate, iar pe altu
unii frai ai lor, nu
Cretinii i iubesc numai pe
ctre toi fraii lor. Cci, cnd
este
i dup Dumnezeu, ci mai ales
pe toi, aceasta nu este dragoste adevrat
nezeu
Cretine, i iubeti pentru Dum
dezbinare i desprire. Cci- dac tu,
pe unii, cci i Dumnezeu, pentru Care
pe fraii ti- iubete-i pe toi, nu doar
pentru cel invidiat. (n. m.)
'Zav istia este invidia amestecat cu ur
e fcute
c trebuie a mulumi pentru isprvil
,.Da
2
Pentru aceasta a zis ineleptul Fotie:
)
aut.
(n.
stuiesc pe cei ce le ispitesc?"
de altii, ce vor ptimi aceia care-i zavi
i mult lui
a inelege aa: Sintem datori a-1 multum
ne
3
Iarili Fotie zice c aici se cuvi
)
aut.
(n.
ri.
daru
ne Celui ce d mari
Dumnezeu totdeauna, precum se cuvi

82

i necazurile pe care le
p~=truri , rilbdarea voastr, i pentru credina
suJe /1

alonicenii se ispiteau i se necjeau


d Cu ;~est~ c~vint:, ~ave! arat c Tes
]d rabdarea nu se cearc [ probeaz" n m. aca e me ~u li am, fimdca
credinat d " "
e ndelungat. i rbdaI a. e_varat m dou-trei zile, ci n vrem
r
nte de a dobndi fgduinele de la
; este a s~en CI~e~a cu mulumire nai
e aTesalonicenilor care su~mn:zeu. Iar. aici, Pavel arat marea rbdar
n cu vrjma ii cei ne~ensera .g~ane ~ ne~azuri, Cci ei, vieuind mpdereuo seminie cu !nii, treImpcai ai credmei, care erau chiar Evreii cei
" Pr
' Pentru aceasta mrturisesc i dum
CJ ca dumn_ezeietile daruri i ce.?oro

e!~~
';el
pl~;
ca
cum
oare
dau
0
retile buntl!ti se
zice: ,.Iar
r ce rabda. Cci Isaia
Il!~ ra. rn celo
1
t
intr-arip
cei ce rabd pentru Dumnezeu vor r'm
A

"

ne I se.,.vor
P t 1 fi.
a ca nt e vu tun; vor aler( .
.
'
vor
ga, I nu vor osteni; vor umbla i nu
_e: ,.lar
mo~;:.;n;~m1~~~~~of;~:3JJ:9)i ~a;/dhzic
ra z1ce c eei Dce-Lateapt pe Domnul, a~eia vort
lre umnezeu pentru aceasta D 1
1
l 37:16).
ce ~r ce Te ~teapt pe Tine!" (capitolu
Drept aceea, fratii mei Creti~;"de ;om
ozete
slob
ne
nu
i
m
i ~1 nu ne ~a ceea ~e-I cere
Aa
nd.
din.ispite fndat, trebuie s-L a;te:tm
curf
mai
ru
nost
orul
aJut
va vem spre
,
ne adevereaz Solomon zicu .
nul ca s-ti _:>i_ute \ie" (Pilde 8:12).
ipsi~~~~~~~a~~~~ pe Dom
iAvacum zice: "De va,laut.
nu vaz), ateapt-L pe El, cac1 va veni i
.
)
bovi" (capitolul 2:3). (n.

83

l.i'

TILCUIREA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TESALONICENI

SFINTUL TEOFILACT. ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

buiau s aib credin statornic, mai ales c ptimea~ acestea la nc~~tul


ovduirii i n vremea cnd erau sraci i scptati. De aceea, tr~ me a
~~o:uina de a:eti Tesaloniceni unii Cre~tin~ s~r~ci ai .v~e_?~:i a':.ste~~ ~a::~

r:~~r~~'i::t:j;t~~:!;!;;;:l~::;e~:~:d;:;~v~a~\ .~:~~~~~~~~o;~~retici
i, p~ntru o ndulcire vremelnic, primesc, ticlou, o osm ue vemca.

5. spre dovada dreptei judeci a lui Dumnezeu, pentru a v nvrednici voi mpriei Sale,
Cu cele zise mai sus, dumnezeiescul Pavel i-a mng~at pevnt~statii Tesaloniceni mai ales zicnd: Multumim lui Du,mnezeu ~ ne l~uda~ pe~~:
voi Iar ac~m i mngie chiar mai cu osebire, cci le zice ca a~. sa s~ bo~d de cele necjitoare, iar cei ce i necjesc au s ~e pe~epsi}I de um. d cele ce tot omul necjit dorete sa auda. Iar melegerea
nezeu, acestea fi m
.
v
t
cuvntului este astfel: Voi, frailor, suferii necazu~II~ .c~ sa!ev ~r~ e dre apta
'1
'udecat a lui Dumnezeu, aadar ca s v nvredmci}~.~~~a;.atiei ceruri. or.
~V i cnd v va ncununa Dumnezeu pe voi, cei necaJiti, I u ~a pedepsi pe
c~cc~ v necjesc, atunci se va vedea dre~pta Lui jud:cat. I at~ta;:~~
nc o mare mngiere, a le spune Pavel ca nu!':. ~or m~ununa e u
zeu numai n dar, ci i cu dreptate, avnd imparatia Lm oarecum ca o raspltire a ostenelilor i a sudorilor lor.'
V

pentru care ptimii.

,,i
'1

Zice: Fratii mei, voi ptimii nu pentru c ~ei ~e. v~ necjesc snt~~~
. . d 't voi ci fiindc voi din necazunle I ISpitele acestea, CIti
puterniCI ec1

'
t aceasta cu
gai mpria cerurilor. De aceea, este nevoie a f ace ne~us_o
~a .
1
osteneli i cu necazuri, iar nu cu odihn i fr ostene~a, fim c pnn mute necaz~ri trebuie s intrm noi ntru mpria cerunlor (Fapte 14:22)precum a zis acelai Apostol n alt parte.

6. De vreme ce drept este la Dumnezeu a rsplti necaz celor ce v


neci1jesc,
7. iar vou, celor necjii, odihn,

,l

A' . acest de vreme" nu este stinjenitor,


'enir:cil ndoi~i, ci este mai mult adeveritor,

adic nu nsemn~az st~

adic insemneaza adeven-

d t""
Despre aceasta, vezt. 1as ubi'nsemnarea zicerii " deci mi se pstreaz cununa rep ,u

(2 Timotei 4:8), unde vorbim mai pe larg. (n. aut.)

84

re, n loc de: "fiindc drept este la Dumnezeu". Cci, dac la oameni este
drept a-i pedepsi pe cei ri i a-i ncununa pe cei buni, cu mult mai vrtos
este drept a face aceasta prea-dreptul Dumnezeu. Vorbind unii cu altii, i
noi obinuim a zice c, dac Dumnezeu i urte pe cei ri i ocrmuiete
lucrurile cu purtarea Sa de grij, negreit va izbndi asupra lor. Aa zice i
Pavel aici, dup acest obicei obtesc: Este drept a rsplti necaz celor ce
necjesc, i odihn celor necjiti- urmnd apoi a zice cineva: De vreme
ce
aceasta este cu dreptate, atunci Dumnezeu va da necaz celor ri i odihn
celor mbunttiti.' ns necazurile pe care le ptimesc Cretinii de la cei
necredincioi snt vremelnice, dar necazurile i pedepsele pe care au
s le
ia necredincioii de 1~ Dumnezeu nu snt aa, nu!- ci acelea vor fi venice
i nesfrite. Tot la fel, odihnele pe care au s le dobndeasc de la Dumnezeu Cretinii nu snt vremelnice, precum snt necazurile pe care le pti
mesc acum, ci acelea vor fi venice i nesfrite.
mpreun cu

noi, ntru artarea Domnului Iisus din cer, mpreun cu


ingerii puterii Sale,
.
Iat, aici, Apostolul aduce i alt mngiere Tesalonicenilor, anume c
vor fi prtai ai cununilor mpreun cu nsui Pavel, cel ce a isprvit att de
multe lucruri minunate. Iar "artare" a Domnului numete a doua venire a
Lui, mngindu-i i prin aceasta pe Tesaloniceni, cci zice: Acum, Hristos
este ascuns, ns nu v intristati de aceasta, cci negreit Se va arta cu st
pnire, ca Dumnezeu i Stpn. Cci va veni din cer, care este apropiat al lui
Dumnezeu, dup Isaia, ce zice: "Cerul mi este scaun, i pmntul aternut
picioarelor Mele" (capitolul66:1). i va veni ntovrit,de ngeri nfricoati, fiindc acetia snt "ngerii puterii", adic puternici. Drept aceea- zice
-pentru ce voi, Cretinii, s obosii de ntristare, de vreme ce avem un astfel de Stpn mare i nfricoat, ai Crui slujitori snt ngerii puterit? Deci
mngiai-v,fraii mei, cci cei ce v necjesc i v fac ru acum vor primi
negreit izbndire i pedeaps de la Dumnezeu,i nu vor scpa de aceasta.

8. n vpaia focului izbndind celor ce nu-L cunosc pe Dumnezeu i


nu ascult evanghelia' Domnului Iisus.
i Teodorit zice i'ntr-o unire c acest "de vreme ce" este adeveri tor, iar
nu de sti'njei de fndoial. "Cci i noi - zice - obinuim a spune, i'ntrindu-ne:
de este aceea
adevmt, precum i este." (n. aut.)
1

nire

2
Unde e scris cu liter mic, nu e vorba de vreo carte a Evangheliei, ci de buna-vestire
a mfntuirii oamenilor prin Iisus Hristos. (11. m.)

85

- rr-T!LCU!REA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TESALON!CENl

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

!1

Mai sus,Apostolulle-a zis Tesalonicenilor c Dumn.eze_u va i~bndi ~e


lor care i necjeau i le fceau ru, iar acum zice cupnnzator ca El va IZbndi tuturor acelora care nu-L cunosc i nu cred n adevratul Dumnezeu.
i prea-nelepete pune o pricin, zicnd c izbnda lui Dumnezeu se va
face asupra tuturor necredincioilor i necinstitorilor de Dumnezeu cu adevrat zicnd: Cci - chiar dac Dumnezeu nu ar izbndi necredincioilor
Si v~jmai pentru noi, fiindc ne necjesc i ne fac ;u. - le va izb~d~
ns pentru Sine-i negreit, fiindc nu ascult propovadUI~ea ~v~nghel~~~
Lui. Cu acest cuvnt, Apostolul i ncredineaz peTesalomcem.ca n~gratt
se vor osndi de ctre Domnul necinstitorii Lui. Iar cu cuvntul zts mat sus,
anume c, pentru dragostea, cinstea i slava Tesalonicenilor,Du~nezeu va
da necaz i munci necredincioilor ce-i necjesc, i mngie .iart pe ace
tia. i vezi, iubitule, c, dac Dumnezeu i osndete pe aceta care doar nu
ascult evanghelia Lui, cu mult mai vrtos i va osndi pe aceia care nu numai c nu ascult evanghelia, dar i opresc i pe alii s o asculte, cum erau
cei care-i necjeau pe Tesaloniceni. Iar zicerea "n focul vpii" se unete
fie cu cea urmtoare, la genitiv-dativ 1, aa: ,,n vpaia focului dnd izbndire celor necredincioi i nesupui"; fie se une.te cu cea zis mai nainte,
2
adic: "ntruartarea Domnului Iisus, care se va face n focul vpii" , precum mrturisete i David, zicnd: "Foc naintea Lui va merge i va arde
mprejur pe vrjmaii Lui" (Psalm 96:3). i Daniil zice: "Ru ~e foc trec:a
naintea Lui" (capitolul 7: 10). i vezi- o, cititorule!- cum a_z~s Pavel: "1~
foc" nu luminnd, ci arznd numai. Fiindc focul doar are sa-t ard pe cet
pc~oi, fr s-i lumineze ns; iar pe cei drepi, cu totul dimpotriv, adic doar i va lumina, dar nu i va arde?

9. Ei vor lua ca osnd pieirea venic


Caz .gramatical al substantivului. (n. m.)
.
.
. .
'Dar alctuirea i intelegerea pricinii se indr:pteaz~ t. a~ cu';;' s~ afl. ~ct ztcerc:_a
"1n focul vpii" se unete cu zicerea "Domnul IIsus dmd tzbmd , fiindc m foc de vapaie va da Domnul izbnd celor ce nu-L cunosc pe D~mnezeu. <? aut.)
."
'T1lcuind acea zicere psalmi c: "Glasul DomnulUI, cel ce tate .para ~oculUI (Psa!~
40:28), aa zice i marele Vasilie: "Socotesc c prin glasul DomnulUI se tate .focul cel ~tit
spre munca diavolului i a Ingerilor lui. i, de vreme cetn f~ s1~t d_?u puten, una.a~toa
re i una lumintoare, lucrarea cea iute i arztoare a focu~u.t.le ramme celor vredmct ~e ardere, iar cea lumintoare i strlucitoare se va sorti strluctrn celor ce se veselesc.~~! glasul Domnului taie i Imparte para focului, care, ca nelumintoare, este focul munc~t, tar. ca
nearztoare e lumina odihnei." nsemneaz ins c cei fericii vor dob1nd~ ~u numatlu~~~~
aceasta zidit_ de care zice aici marele Vasilie -,ci i lumina cea nezidtt a Dumnezemt,
aceea ce il va face fericii. (n. aut.)
1

86

Unde este acum ereticul Orighen i urmtorii lui, care bsmesc c munca [iadului] are sfrit? S-I aud acum pe Pavel cum spune aici c munca
e "venic", adic nesfrit, urmnd cuvntului Domnului, Care zice c
tre cei pctoi: "Ducei-v de la Mine, blestemailor, n focul cel venic!"
(Matei 25:4). Atunci cum socotii voi, orighenitii, c munca cea venic
e vremelnic?

de la fata Domnului i de la slava triei Lui,


Cu aceste cuvinte, Apostolul arat lesnirea cu care-i va osndi Domnul pe necinstitorii de Dumnezeu, adic pe pgni, zicnd: E destul numai
a S~ arta Domnul, _i ndat toi necredincioii se vor osndi n munc. i
- ZICe - doar faa Domnului i artarea Lui le va fi lumin i fericire celor bine-cinstitori de Dumnezeu i drepilor, iar pgnilor i pctoilor le
v~ fi ntun_eric i ~unc. Fiindc Domnul nu va mai veni ca un om simplu,
CI cu slava mare I cu putere, ca Dumnezeu; i nici slava Lui nu va fi fr
putere, nici puterea Lui fr de slav. Cum am zice, Hristos va veni ca un
mprat puternic i Dumnezeu slvit, precum El nsui a zis mai nainte:
"Atunci Il vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere i cu
slav mult" (Matei 24:30).

10. cnd va veni s Se slveasc ntru sfintii Si


.. Do~nul :zice.- v~ veni s Se slveasc ntru sfinii Si, dreptii Cretini.
F~mdc~ slav~ a. lUI Hnstos va fi a vedea necredincioii i nesupuii de acum
ca ~cei Cretm1 pe care acum i bat i i necinstesc snt slvii n ziua Judecn, de vreme. ce slava pe care o va da atunci Hristos Cretinilor va fi i
slav a Sa. ~c1- aa cum Cretinii snt bogie i avuie' a lui Hristos, pentr~

care se I n~mes: "norod ales" al Su, cum zice Pavel: "Care S-a dat pe
Sme pentru nm, ca sa ne aleag norod ales al Lui" (Tit 2: 14)- tot astfel va fi
slav a lui Hristos nsui a dobndi Cretinii buntile Lui cele viitoare.'
i a Se

minuna ntru toti cei ce au crezut

Domnul va veni ca s Se "minuneze ntru toti cei ce au crezut", adic


prin toi Cretinii care au crezut ntr-nsu!, fiindc prepozjtia "ntru" se n' Sau - du~ Ic.umeni: :- Domnul Se va slvi atunci Intru sfinti fiindc acetia l vor slvi
parmteasca slav ca Dumnezeu i Judector al tuturor. Sau Domnul
Se va sl~vi Intru ~fin\ii Si pent~ ~ sfintii 1i vor face pe ngeri s-L slveasc ~ Dumnezeu: vzmd acetta de cite darurt I de c1t slav i-a Invrednicit El pe oamenii cei pmn
teti, de lut. (n. aut.)
vzindu-L ezmd mtru

87

ONICENJ
TiLCUl REA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TESAL

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

Cretinii
aici n loc de "prin". Cci, cnd Hristos i va nvrednici pe
necredincioacei jalnici n viaa aceasta i gonii de ctre toate neamurile
Sa, atunci Se va
se, cnd i va nvre dnici - zic- de atta strlucire i slav a
ea Lui. Aceasta se nelege
arta slvit i se va cunoate c mare este puter
slav n ziua Judecii- acenc i altfel: Cnd Cretinii se vor nfia cu
i nu s-au lep
ia care au ptimit attea rele ca s se lepede de credina lor,
, precum este
dat - atunci Se va arta Domnul minunat i slvit ntru dnii
67:38); i iari:
scris: "Min unat este Dumnezeu ntru sfinii Si" (Psalm
(Psalm /5:2) .
"Minunate a fcut Domnul sfinilor celor din pmntul Lui"

elege

(c s-a

crezut mrturia noastr pentru voi) n ziua aceea.


'

propovdui
Zice: Dumnezeu va fi minunat n ziua Judecii, pentru c
rie), s-a crezut
rea noastr, a Apostolilor (cci pe aceasta o numete mrtu
ile ce se vor
de ctre voi, i astfel v-ai fcut vrednici de a moteni bunt
"n ziua aceea"!,
da atunci Cretinilor credincioi i drepi. i bine a zis:
raii Cretini; fide vreme ce atunci se va vedea cu adevrat care snt adev
i i zic c snt Cretini, dar
indc acum muli se frnicesc a fi credincio
d adic nu numai
atunci se vor arta ci au fost Cretini i cu fapta, pzin
aceasta zice i neleptul Sirah:
credina, ci i poruncile Domnului. Pentru
:28).
"Mai nainte de sfrit, s nu fericii pe nimeni!" (Sirah 11

nvredni
11. Pentru aceasta ne i rugm totdeauna pentru voi, s v
ceasc Dum nezeu l nostru de chemarea Sa
u ce zice PaCum? Nu erau chemai Tesalonicenii de Dumnezeu? Pentr
erau chemai!
vel aici s-i nvredniceasc de chemarea Sa? Cu adevrat,
a dumnezeiesDar Apostolul nu vorbete ai<:i despre chemarea dinti, aceea
Domnul: "Muli
cului dar, cci muli snt chemai dup aceea, precum a zis
ce purta haine
snt chemai, dar puini alei" (Matei 20:16). Fiindc i cel
cel mai din afar
ntinate s-a chemat la nunt, dar a fost trimis n ntunericul
at de Dumne(Matei 22: 11). La fel, i cele cinci fecioare nebune s-au chem
Deci Pavel numete
zeu, dar nu au intrat n cmara de nunt (Matei 25: 12).
2
m i adevrata
aici "chemare" pe aceea adeverit prin faptele bune , precu
1

zicere
fntru un glas cu sfini tu! Teofilact, i fericitul Teodorit unete

a "fn ziua aceea"

", iar nu cu zicerea "c


cu zicerea de mai sus, adic: "a Se slvi ntru toi cei ce au crezut
s-a adeverit mrturia noastr pentru voi". (n. aut.)

sffnt", zicfnd: ,,Aceluia


fn altll parte, Pavel a numit "chemarea" aceasta "chemare
Iar care este chemarea
:9).
1
i
ce ne-a mntuit i ne-a chemat cu chemare sfnt" (2 Timote
2

88

credinl( e.~!e ace_e~ adeverit prin faptele bune, fiindc- dup. Iacov "frate

le

DomnulUI -"far a fapte, credina este moart" (Iacov 2:20)


i s plineasc toat bunvointa buntii

Zi~e_:_Acea~ta nu~esc eu "chemare a lui Dumnezeu", a se mplini la voi


Lul
Cret~nu: t~at buna-;oina lui Dumnezeu, adic toat plcerea i voia
desvrii precea di~ti ~~ cu de-a~I~sul': c~ s facei tot binele i s fii
-

Cu aceste cuvin
cum va vmete El, fara a hpsi de la voi vreo fapt bun.
reast~.' _:.postolul smerete cugetarea Tesalonicenilor, ca ei s nu se mnd
aici c nu erau
:a ~ntru m?lt~l.e latlde pe care le"au primit, cci Pavel arat
\
mea desviTii.
i lucrul credinei n tril putere,

Zi~e: ~railor, Dumne~eu v va da deplina rbdare a goanelor. Cum i n


n
c~- chl~? ~ntru putere, adic mputemicindu-v i ntrindu-v n credi
r~
Fun~c~ rabdarea_ e_ste lucru i isprav a credinei, nct cel ce nu are rbda

arat ca nu are mei lucrul i isprava credinei.

os ntr
12: c~ s~ se slveasc numele Dom nulu i nostru Iisus Hrist
u
vm, z vm fntru dtnsul,
ntru voi se
Zi:e_: Frailor, dac se vor face ntru voi cele zise mai sus
viaa aceasta Cc, , c'Ind vor ve'd ea oamenu..
numele .Dom
va slavi
. in
. nului
1' . .
nului Hristos
ca su ~Tii toate:_ IS_!>Itele I necazurile pentru dragostea Stp
Hristos. Ccl
negre~~ aceast. rabdare a v_oastr va fi slavli a numelui Iui
Cretinii
oa~enn_ se ~~r mdemna a zice c Hristos este att de bun, nct
nct, p;
nic,
robn _L~.' patlme~c i .mor p:n!ru numele Lui; i atit de puter
uri
Cretmu_ ce _cred I~t.r-Insul, u Imputernicete spre a suferi attea n~~az
sl
c~.bucune I cu m_anme de suflet. i zice: Ci i voi, Cretini lor, v vei
sua
incit
cioi,
VI ~ntru numele lUI Hristos, fiindc v-ai aflat att de credin
cci slava robului
fen toate relele pentru numele Stpnului nostru Hristos;
. ..

sfnt vezi la subfnsemnarea zicerii ace t . .


s ei: "ca_s nu primii da11Jilui Dumnezeu n
erea c dou snt
chemrile, cea dinti ;i c~ adeverit' pri: a~e~ e. cuvi~~e, ~e trage n:hei
:~~.;oat a dumnezeiescului
dar, ia~ ce~lal~ este i a alegerii i a faptei n<;,.:ir~~:n~~~~.e
1
se zice buOIumnb:zeu cea nti puvuitoare (adic a se mntui tot omul)
n v~an'~?.'avlm.
"
ezt a su msemnarea zicerii spre
~
este voia cea bun, bine
care
i
r2c)a(vo
.alce2
(R~
ezeu"
Dumn
lui
a
rit
desv
i
plnuit
cea
deert" (2 Corinteni 61) Astfel nc1t di

'

mam

89

: . n. aut .)

'1
SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

este a fi credincios stpnului su. Aceasta se nt:I_:ge i altf~l, a~ic~~.ne


cazul cel mare pentru Hristos este slav pentru ca u face m.ai str)a' uc~tilpe
v
o ) ' CU ct . mai mut lSpl e or
Cretinii care se necajesc pentru msu I, . . se dau
i morii, pe att ei se arat a fi mai presus de ISpite I de moarte.
no$tru
i al Domnului li$U$ Hrnto$.
d upa darul Dumnezeului
.
.
Zice i aceasta este Isprava I dar aJlu1 Dumnezeu- anume a Se slvi
El ntru. noi i noi ntru El -iar nu isprav i fapt b!ln a noastra .. ~~~~~~a
D
eu Se slvete ntru noi pentru c noi l cinstim pe El mai m I e
umnez
cel mai dulce i mai presus de toate; iar noi, la rndul nostru,
toate: c.a p~
ne slavim mtru Dumnezeu, cac I. lum de la Dnsul putere s rbdm toate
V

ispitele cu mulumire.

"

CAPITOLUL II
1. i v rugm pe voi, frailor, s nu v cltinai degrabll. din minte pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos i pentru adunarea
noastrifla Dnsul,

Pavel nu arat cnd se va face venirea Domnului i totodat nvierea din


mori, dar nva aici c venirea lui Hristos i nvierea nu era atunci. Cci, pre.
cum am zis Ia pricina epistolei acesteia, erau oarecari amgitori i neltori n
Tesalonic care ziceau c atunci era vremea sfritului a toat lumea i a venirii
Domnului. i nu este putin mngiere a spune Pavel aici c toi dreptii Cre
tini se vor aduna cu Hristos i c vor fi totdeauna mpreun cu El, precum a
zis n ntia epistol ctre Tesaloniceni (capitolu14: 17). Cci i Domnul a zis:
"Unde va fi strvul, acolo se vor aduna i vulturii" (Matei 24:28); i iari:
"i-iva trimite pe ngerii Si, i-i vor aduna pe cei alei ai Si dintru cele patru vnturi, de Ia o margine a cerurilor pn la alta" (Matei 24:31). Cci, ndat ce se vor scula drepii Cretini, vor fi rpii de nori i se vor aduna lng
Hristos i vor rmne totdeauna mpreun cu El, fiindc aceasta nsemneaz
zicerea "i adunarea noastr cu Dnsul". Deci zice: O, frailorTesaloniceni!
-ce v rugm? S nu v cltinati i s nu v abatei nicidecum din minte,
adic din dreapta-cugetare i din socoteala pe care o aveti pn acum.

2. i s nu

v tulburai-

nici prin Duhul,

Adic: Frailor, v rugm s nu v tulburai prin vreo proorocie. Cci


amgitorii aceia, frnicindu-se c snt prooroci, i amgeau pe Cretini,
zicnd .c atunci era vremea venirii lui Hristos.

nici prin cuvnt,


Adic: Frailor, s

nu

tulburati prin vreo

nvtur

ce se face prin

viu grai!
nici prin scrnoare pornitif ca de la noi,

Zice: S nu v tulburai nici dac vor plsmui scrisorf, zicnd c ar fi


trimise de ctre mine, Pavel. Cci aceia snt amgitori i mincinoi i ~or
s-i ntreasc cuvintele cu minciuna.
zicnd c ziua Domnului a i sosit.
91

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

Zice: Fratilor, nu
rea lui Hristos.

tulburati

ar fi sosit ziua Domnului, adic veni-

3. S nu v amgeasc cineva fn nici un chip!


Nimeni - zice - s nu v amgeasc pe voi c acum ar fi vremea venirii
lui Hristos, mcar i prooroc sau nvtor de s-ar socoti acela, mcar i de
ar zice: Eu am scris aceasta!

de nu va veni mai fntfi apostasia i de nu se va descoperi mai fntfi omul pcatului,fiul pierzrii,
Cci,

Zice: Venirea Domnului nu se va face dac nu va veni mai nti apostasia, adic Antihrist. i 1-a numit pe acesta "apostasie" fiindc el este nsi
pe
lepdarea, cci are s apostazieze, adic are s deprteze de la Hristos
att de muli, nct, de ar fi cu putin, s-i deprteze i pe cei alei. La fel,
1-a numit pe Antihrist nc i "om al pcatului", pentru c el nu numai c
are s fac tot pcatul, ci i pe ceilalti are s-i arunce n pcat. Tot astfel, l
s
numete pe Antihrist nc i "fiu al pierzrii", pentru c i el nsui are
piar, dar i pe multi i va pierde. Dar cine este acesta? Oare Satana?. Ba!ci este un om1 care va fi mbrcat cu toat lucrarea Satanei.

4. potrivnicul, care se va fnla mai presus de tot ce Se zice sau Se cinstete ca Dumnezeu,
2
Zice: Antihrist i va aduce pe oameni la politeism i la slujirea la idoli
-ce-i va pierde pe toi zeii i cinstirile lor, adic pe idoli- i numai pe si3
ne-i are s se propovduiasc drept "Dumnezeu" .

fncft s ad el fn Biserica lui Dumnezeu ca Dumnezeu,


Severian zice nc despre Antihrist: .,Satana vine intru om !n intregime dup urmarea Mintuitorului." Iar Teodorit zice aa: .,L-a numit omul pcatului fiindc va fi om cu
firea, primind !ns intru sine toat lucrarea diavolului." i, mai jos, zice: .,Cci vrjmaul
diavol va urmri firea oamenilor, adic inomenirea Mintuitorului nostru Dumnezeu. i,
precum Mintuitorul a lucrat mintuirea noastr luind firea omeneasc, tot aa acela, alegind un om puternic a primi toat lucrarea lui, prin acela se va ispiti s-i amgeasc pe toti
oamenii, numindu-se pe sine Hristos i <<Dumnezeu i vdind minciuna celor ce se numesc dumnezei, minciun pe care el o !ntrea in vremile trecute." (n. aut.)
'Slujirea multor zei, pg!nism. (n. aut.)
3 Chiar aa a zis i Teodorit tilcuind zicerea aceasta. (n. aut.)
1

92

T!LCUIREA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRETESALONICENI

Zice: Antihrist are s ad nu numai n biserica lui Dumnezeu ce este n


Ierusalim, ci i n fiecare biseric i loca al lui Dumnezeu.t

arittfndu-se pe sine-i c este Dumnezeu.


r-:u ~zis c Antihrist doar are s spun c este Dumnezeu, ci va arta Iuc~un I se.mne mari, silindu-se s le dovedeasc tuturor, n chip amgitor,
ca este chmr Dumnezeu.

5. Nu vit aducep aminte c v spuneam acestea chiar pe cmd m


aflam la voi?

~in aceste ~uvinte: se arat c fericitul Pavel a predat prin viu glas, ne-

scnse, multe I mari lucruri ucenicilor si Cretini. De asemenea aici se


face ~rtat c er~ nevoie a le zice adesea Cretinilor acele cuvinte 'pe care
le mai spusese I nainte, adpndu-i iari cu aceleai nvtturi. Cci Tesalonicenii, care auziser cuvintele acestea de la Apostolul Pavel cnd el
. ~ IarTeodor~t zice: .,Loca al lui Dumnezeu>> a numit toate bisericile, intru care [An.
tthnstul] va ~Pl ed~rea !nainte [arhieria (cine aude, acela s priceap!) ' n. m.] ' ispitin..

" d
a se arata .pe sme-i Dumne
du-se
.. ~~ . t u~nezetescul Dannl a spus dinainte acestea:
. .
!n seam nici un alt dumbga
va
nu
i
)
...
.. t nu va l~aammte ~a ~umnezen pann(tlor lut(
de: se va numi pe sin
loc
in
:37)
(Danii/11
tuturor"
nezeu, cct el se va ndtca deasupra
al~ Apostolului dou:
acestea
cuvintel~
la
az
-!nsemne
cititorule!
dum?.ezeu tare".
cel ce se nume.
despre
deosebire
cu
mai
aici
zicind
Apos~l,
lucrun .. 1)_ ~~~nezetescul
Antihrist este un
c
arat
pierzrii",
fiul
pcatului,
omul
..
?e~copm
.va
.,se
ca
te .Antthnst
om anume, precu~ ztc t ttlcu~torn .~ui _:ave~, iar nu un neam intreg de oameni, 0 impr(ie.
~~r, _rn_zadar. I fn de.ert ztc unu ca ~.ntt~rist c~l mult-vestit este cutare neam i !mp
ra(ie, adtca mullt oamem. Cum pot fi dot mt acel smgur i unul Antihrist propovduit aici
de mar~le ~vei? ~U?J poate fi unul mai multi i chiar foarte multi? Aceasta este 0 zicere
pr:a-a~~t tmpotnvm~ intru si~e, i nentrit_i rsturnat de sine nsi, cu neputinl a
se mv~1 _t a se ad':_ven,_nu.n~mat despre toate fapturile ce se afl pretutindeni, ci i despre
oamem I ~espre l?s~t Ztdtto~~ tuturor, a Crui putere se propovduiete nemrginit,
p;e~u~ IO\t metafiztcu [.,filosofit , n. m.] i toti teologii mrturisesc cu o singur gur. Cci
mct chtar_Du~ne~u ?u poaU: face din una dou sau mai multe. 2) Aici, dumnezeiescul
Apostol ~tce c~ Antthrtst are sa se arate ca Dumnezeu, iar sfinlitii tlcuitori zic c are s se
numeasca _re _sme .._~umnezeu" .Iar cei de mai sus, zicnd c mult-vestitul Antihrist este
un neam ~,? tm~ratte, vorbesc. m~ederat in deert i mint, cci nu se zice c el s-ar numi
,.dumnez71 , m~t ~uite neamu_rt. t - precum se vede -aceia s-au rpit [bag seam] mai
sus.~e Iret ce~n, I au vz~t, l au auzit i li s-au descoperit priviri i auzuri mai tainice i
mw. mal te de~Jt ~postolulUJ ,:a_vel! De aceea [pasmite] nu vor s vad i s aud aceste
c~vmte a!e lut, prm care arat. cm~ va fi acela care se va numi ,,Antihrist" ndeosebi. i am
zts ~a.til.?.dc, f~de_obte, ~It cet ce se pun mpotriva evangheliei lui Hristos se numesc
,.antihntt :-cc! zt~e: .,.t ~c?m.mul~ a~tihriti s-au fcut" (1 Ioan 2: 18)- adic !nainte-mergton sau mchtpmton atlut Antthnst, ns nu chiar nsui acel Antihrist. (n. aut.)

f?

93

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

',

se afla n Tesalonic, aveau nevoie a le auzi iari prin scrisoarea aceasta,


ca s se ntreasc n inima lor. Cci zice: Frailor, nu v spun vreun lucru
nou i de mirare, nu!- ci tot ceea ce v ziceam i alt dat. i Apostolul
face cuvntul ruintor, ntrebnd: Nu v aducei aminte cum v spuneam
acestea? Le-ai uitat degrab?

6. i acum tii ce-l oprete sit se descopere la vremea sa.


Ce oprete, ce ine i mpiedic venirea lui Antihrist? Unii (dintre care
Severian) zic c este darul Sfntului Duh care-I ine -1 oprete pe Antihrist
ca s nu vin nc, iar cnd acest dar se va mpuina mult i se va ridica din
mijloc, atunci va veni i Antihrist. Iar alii (cu care mpreun-glsuiete i
marele Ioan Hrisostom) zic c [piedica] este mpria Romanilor. Cci,
slodac nu se va strica mpria Romanilor, Antihrist nu afl vreme i
bozenie s fac ceea ce voiete. De aceea, Pavel griete umbrit i nu zice
a lua
artat c Antihrist are s vin dup mpria Romanilor, cci nu voia
asupra sa vrjmii zadarnice i primejdii nefolositoare. Cci, dac ar fi zis
l
artat c mpria Romanilor se va dobor puin mai n urm, mpratu
Romei I-ar fi pierdut ndat, ca pe un om pricinuitor de stricciune. i, mc
preun cu dnsul, i-ar fi pierdut i pe Cretinii ce erau n Roma, zicnd
aceia se bucur pentru stricarea i pierderea mpriei Romanilor i pentru
c ar fi spus despre dnsa aceste rele propovduiri.
i este artat c Pavel nu nuilete "oprire" darul Sfntului Duh. Mai
nti pentru c, de ar fi fost chiar aa, nu se cuvenea ca Apostolul s spun
aceasta nedescoperit i ntunecat, ci luminat i artat. Iar al doilea c, de
vreme ce Antihrist s-ar arta cnd ar lipsi darurile Sfntului Duh, atunci el
ar fi trebuit s se arate deja, cci darurile Sfntului Duh au lipsit din vechime. i vezi- o, cititorul e!.- c Pavel nu a zis c Antihrist se va arta "curnd", ci: "la vremea sa", prin acest cuvnt lsnd neartat vremea ntru
care va veni acela.'

TLCUIREA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TESALoNICENI

Pentru cii taina fiiriidelegii se i lucreazii,


Apostolul il numete "tain a frdelegii" pe Nero, fiindc acesta era
chip al lui Antihrist, fiind necurat i spurcat i cuta s se spun despre el c
e Dumnezeu.' i Pavel l numete "tain" fiindc Nero se mpotrivea tUturor zeilor, dar nu n chip artat i cu obrznicie, aa cum se va mpotrivi Antihrist. Iar nelegerea cuvntului ntreg al Apostol ului este astfel: mai nainte de a veni vremea lui Antihrist, s-a artat altul, care nu e mult mai prejos
ntru rutate dect Antihrist nsui. Aadar ce e de mirare c Antihrist se afl
de fa i acum, ns umbrit i nedescoperit? Iar Pavel a vorbit despre Nero
fr a-i arta numele nu pentru c i era team, ci ca s ne arate s nu lum
asupr-ne vrjmli i primejdii fr folos cnd nu e vreo nevoie.2

Despre aceasta a zis -i Fotie: .,ntru vremea sa, adic va veni atunci cind i se va in[de Dumnezeu], [Angdui lui vremea cea hotrft de Dumnezeu. Cci, de nu ar fi inut
credincioilor i
asupra
rcnete
[diavol]
vicleanul
fiindc
tihristul] ar veni chiar acum,
oprit."
i
inut
dorete rul lor, dare
IarTeodorit tilcuiete zicerea aceasta aa: "Unii au fn~les c (pe Antihrist) il oprete fmdarul Sfintului Duh
pria roman, iar alii c darul Sfintului Duh. Dar nu e cu putin ca
Duhului, cum am
al
sc
s lipseasc desvfritl Cci, dac am fi lipsii de ajutorul duhovnice
roman, pe
fmpria
despre]
mai putea birui meteugirile aceluia [ale Antihristului]? !Cit
Dan ii!
escul
dumnezei
fiar,
patra
a
aceasta nu o va moteni vreo alt fmprie. Cci, prin
rzfnchipuie
care
mic>>,
cel
cornul
rrit
a
a fnsemnat fmpria roman, i fntru aceasta

boiul fmpotriva sfi~\ilor, despre care dumnezeiescul Apostol a zis cele de mai fnainte. Mi
se pare c dumnezeiesc~! Apostol nu a zis nimic altceva decft aceea zis i de alii, pe care
o socotesc a.fi ad.evrata, anume c Dumnezeul a toate a fngduit s-llase pe Antihrist fn
vremea sfrit~lut a toat lu~ea. Deci hotrfrea lui Dumnezeu fii ne [pe Antihrist] a nu se
arta acum. I socotesc- Zice Teodorit- c zicerea aceasta are i alt fnelegere. Cci ..,
de v~eme ce Apostolul tia acel cuvfnt al Domnului, anume c sfritul va fi dup ce evan~hel.Ia se. va proJl?~dui la toa.te neamurile- vzfnd el !Pavel] c fnc stpfnea credina, fn
Idoh, a ZIS c mru mtfi se va pierde puterea slujirii la idoli, i pretutindeni va strluci mntuit?ar~a propi>vduire i atunci ~a ve~i An~ihrist;,potrivnicul adevrului." (n. aut.)
Primul Roman care s-a numit pe sme-1 "zeu a fost sodomitul Julius Caesar cel pleuv <:.brbatul tut~ror femeilor i femeia tuturor brbailor din Roma", cum a zis nu tiu
ce prieten de-al lut). Caesar acesta (primul fmprat Roman, de Ia care avem chiar numele ~e "Ches~r"' iar Slavii pe acela de "ar"' dar i ,.cezariana"' operatia pl-in care PrunCuJ
Juhus a ve~It pe lume), .acest ~aesar- zic- i-a fcut, primul fn Roma, chip cioplit din
'?armur_ ~~ templu all~I fnsu1. Iar ca Mare Preot al Romei ce era, se nchina de ziua lui
I propriei s"ta!u'; Se mai ~nelege ceva din viata de zi cu zi a strbuni! o~ notri Latini? Ni,
m1c, ~u desavuue! De pild, care erau legturile de rudenie dintre Nero, cel pomenit mai
sus, I mama sa de sfnge, care fi era totodat nevast? Sau dintre Gaius ( celvesel ''" ,zi. s
" de asemenea

'"" , dac mi-aduc


aminte bine) i sora lui de sfnge, care
a u.,.
"Ca1''g.~1a" ("Snd"l
ce eracoleg de
patruped
mprat,
tfnrului
calul
de
fi era ntoare. (Ca s nu mai pomenim
., .

.
Senat cu patricienii vechilor familii romane.)
Romanii au mai dat ..i.storiei'' ~ fnc alti oameni-zei. De pild,Augustus ("Sivitur', de
unde avem luna cu acelai nume, Zis i "Gustar").A mai fost o fiar cu chip omenesc- dar
nu R?man, ci Machidonean elenizat -,Antioh Epifanie, generai motenitor al lui Alexa~
~ru ZI~ "cel Mare". ~cest Antioh (despre care vezi fu cr\ile Macaveilor) a pngrit Bisenca lm Dumnezeu dm Ierusalim, silindu-i pe arhiereii Legii s se fnchine idolilor Zeus"
'
"Venera" ~i- ultimul pe list, cu voia dumneavoastr- ,,Antioh Epifanie". (n. m.)"
nu,
fost
a
i
nelegiuiri
a
tain
c
zis
au
"Unii
aa:
. 'Tflcum~ .aceasta, Teodorit zice
mit N~ro, caci s-~ ~cu~ l~cr~tor al pgf~ttii. ~s ~u socotesc c Apostolul a numit aa
eresu;IIe ce s-a~ IVI~, caci, prin acelea, diavolul I-a facut apostai (adic i-a deprtat de !.a
adev~r). ~~ multi, [I.~avel arat astfel] pieirea amgirii. i i-a numit pe acetia <<tain a
nelegiUirii ca peunn ce aveau cursa nelegiuirii ascuns, fu vreme ce Antihristul fi va deprta pe oameni de la Dumnezeu fn chip fnvederat. De aceea a i numit Apostolul venirea

94

95

!'1

'

'

SFINTUL TEOFILACI', ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

pfniJ cfnd ceea ce o oprete acum va lipsi din mijloc. i atunc i se va


descoperi cel fiJriJ de lege,
Antihrist va veni atunci cnd se va ridica din mijloc mpria
i
Romanilor. Cci, atta vreme ct ine frica de mpria aceasta, nimen
nu se va supune lesne lui Antihrist, iar cnd mpria aceasta se va strica,
c
Antihrist va nvli asupra nestpnirii (anarhiei) i se va sili s rpeas
precum s-au stristpnirea oamenilor i stpnirea lui Dumnezeu. Cci,
or
cat mpriile ce au fost mai nainte de aceea roman- mpria Mezil
ilor,
donen
Machi
s-a stricat de cea a Perilor, cea a Perilor de a Elinilor i
striiar cea a Elinilor de a Roma nilor- tot aa, mpria Romanilor se va
Daniil
ca de Antihrist; i toate acestea snt povestite cu mult luminare de
(Danii/6).
Unii ns (printre care i Teodorit, cum am zis n subnsemnare) ne
va
leg c "ceea ce-l oprete" este slujirea la idoli. Cci- zic ei -Antih rist
veni atunci cnd va nceta amgirea ce stpnete lumea i slujirea de idoli
a
se va stinge, cum a zis i Domnul: "i se va propovdui evanghelia aceast
a mpriei ntru toat lumea, spre mrturie tuturor neamurilor, i atunci
va veni sfritul" (Matei 24: 14). Iar alii (precum Sfntul Ghenadie al Conlui
stantinopolei i Teodorit) au neles c "ceea ce-I oprete" e hotrrea
Dumnezeu. Pentru c - zic ei - cnd se va plini hotrrea lui Dumnezeu

care ine i oprete venirea lui Antihrist i cnd va veni vremea cea rnduit
de Dumnezeu, atunci se va arta acela.
c opritorul e
i am zis mai sus c altii (precum e Severian) au neles
Sfntul Duh. Cci, cnd Sfntul Duh Se va ridica din mijloc i va lipsi, peni
tru multa rutate a oamenilor, atunci va gsi loc s se arate Antihrist.
nc
t
ist, a ncepu
acetia zic c "taina frdelegii", adic taina lui Antihr
e, ncepto
Nicola
i
Simon
r
din vremea lui Pavel, fiindc marele vrjito
zis:
rii eresurilor, lucrau faptele lui Antihrist. Cci i Evanghelistul Ioan a
s-au fcut" (1 Ioan
"Ai auzit c Antihrist vine, iar acum muli antihriti
2: 18); i iari: "Acesta este Antihrist, care se leapd de Tatl i de Fiul"
i
(la fel, 22); i iar: "Muli amgitori au intrat n lume. Cel care nu mrtur
ist" (2 Ioan 7). La
sete c Iisus Hristos a venit n trupe amgitor i Antihr
fel, toti urmaii lui Simon i Nicol ae- precum au fost Marchion i Monta
u
nos, care se numeau pe sine-i "mngietori", i toti ceilali eretici (ru-sl
ca
jitori )- urmau faptele lui Antihrist. ns tu- o, cititorule! -primete
mai adevrat tlmcirea Sfntului Hrisostom.
Adic:

lui descoperire, cci ceea ce fcea in trecut


fn chip invederat i artat." (n. aut.)

pe ascuns, pe aceea o va propovdui atunci

96

TLCUIREA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TESALONICENI

8. pe care Domn ul Iisus l va topi cu Duhu l gurii Sale i l va pierde


cu ariitarea venirii Sale.
. Pave! ~duce degrab mngierea, zicnd c Domnul l va pierde pe Anti~n~t. Caci- a~a cum focul arde vietile cele mici chiar nainte de a veni,
I~ca departe fimd -~o~ astfel i Stpnul Hristos, doar cu porunca Sa, adicu
ca_cu suflar:a cea plina de Sfntul Duh, l va pierde pe Antihrist i doar
arata~ea Sa Il v~ fac: ~eluc~t~r-~ cu totul nemicat; fiindc, ndat ce Se
va arata, va opn amagirea I ratac1rea aceluia.'
9. Iar venirea aceluia este dup lucrarea lui Satana

'

Cu aceste cuvinte\ Apostolul ne nva cine va fi Antihristul anume c


va fi un om care l va avea pe Satana lucrnd ntr-nsu! i printr-fnsul.

tot felul de puteri, fcnd semne, i groziivii mincinoase,

Adic ~ntihristul va arta tot felul de puteri, dar nu adevrate, ci toate

fa~t~le lUI vor fi spre amgirea i nelciunea oamenilor care le vor vedea.
~ac; ~a. face se~ne i grozvii ~incinoase, care i vor aduce n minciun i

te
m r~tctre pe cet ce vor lua ammte Ia ele. i Pavel spune acestea dinain
'
ist.
Antihr
lui
a
ca sa nu se amgeasc oamenii ce se vor afla n vreme

IO. fntru toat amgirea nedreptii ntru cei pieritori,

~ice: A~tih~i~t. se .va arta nfricoat n toate privinele i prin stpni

ca
r:, _t prm salbaticia I neomenia de fiar, i toate lucrrile lui le va face
ndu-i
pgubi
sa-t a.m~easc i s_-i ned~epteasc pe oameni, oprindu-i i
de ~~ntu~re~ lor. t - ca sa nu se nedumereasc cineva, zicnd: i pentru
s
ce s~ mgaduu:_ ~u~nezeu a veni amgitorul acela, dac atia oameni au
nese pag~bea~c~ I s~ se vatme de dnsu l?- Pavel rspunde Ia aceast
dumf~Ire,_ ztcmd: sa nu te temi de aceas ta- o, Cretine!- cci Antihristul
are tan.e ~ p~te~e . da_r nu asupra credincioilor, a celor alei, ci asupra celor
n~cre~mctot _! pter~tori, care ar rmne nesupui credinei i evangheliei
lm Hnsto s chtar daca nu ar veni Antihrist.

se

pentru c nu au primit dragostea adevrului, ca s mfntuiascii.


i Pro'Iar c. Do~?ul l va pierde _re Antihrist doar cu cuvintul Su dinainte vestete

floare
o~ocullsat~, z~cmd: ..I.et-va tmag din rdcina lui !esei i din rdcin va odrs!i
, 1
b

1
Duh
cu

zice
Jos
mai
lui Dumnezeu." Iar
t Se va odthm peste El1 Duhul
u pnn uze e
" 1
.
d

epece necmstttor"(lsaia II:l).(n .aut.)


l vapter
Sa! e,J

97

11,

TLCUIREA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TESALONICENI

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

':'1
1

'
:

i'!

s. Cci
Aici, Apostolul l numete "dragoste a adevrului" pe Hristo
n lume
Hristos este amndou acest ea- i dragoste, i adevr- i a venit
aceste
cu
pentru c-i iubete pe oameni i ca s le arate lor adevrul. Iar
mult trie
cuvinte Pavel arat n chip ghicitoresc c Antihrist va avea mai
t ntr-nntru Evrei, fiindc Evreii nuL-a u primit pe Hristos i nu au crezu
elui
Print
le
sul. De aceea le i zicea lor Hristos: "Eu am venit ntru nume
pe acela l
Meu, i nu M primii. Dar, de va veni altul ntru numele su,
vei primi" (Ioan 5:43).

11. i pentru aceasta le va trimite Dumnezeu lucrare de amgire spre


a crede minciuna,
nezeu
Aici, zicerea "Dumnezeu va trimite" se nelege n loc de: "Dum
t.' Vezi
Se va deprta", ca s vin lucrare de amgire la cei ce nu au crezu
mai nti de ctre adevr,
ns- o, citito rule!- c necredincioii s-au ntors
it minciuna. Iar "lucrare
i atunci Dumnezeu i-a prsit, i pe ei i-a stpn
amgeasc
de amgire" numete faptele pe care le va face Antihrist ca s-i
el nsui
pe oameni; sau i pe Antihrist 1-a numit "lucrare a amgirii", cci
va fi lucrare a Satanei pentru a-i amgi pe muli.

il

12. ca s fie osndii toi cei care nu au crezut adevrul, ci au bine-voit ntru nedreptate.

AntiDe vreme ce necredincioii ar fi tot nesupui chiar dac nu ar veni


zice acum,
hrist, Pavel a zis: "s fie osndii" fr rspundere ["aprare" se
n. m]. Fiindc ce rspuns ar mai avea de dat necredincioii, i mai ales
s penEvreii? Negreit nici unul! Cci -de vor zice: Nu am crezut n Hristo
c unul
tru c ucenicii Lui l propovduiau ca Dumnezeu, iar noi am auzit
aa, noi le
este Dumnezeu, de Care s-au fcut toate fpturile - de vor zice
pe sine-i
vom rspunde: Atunci cum ai crezut n Antihrist, care se fcea
: "Eu am
Dumnezeu? Cci Hristos nla la Tatl toate lucrrile Sale, zicnd
Antihrist
venit ntru numele Tatlui Meu, i nu M primii" (Ioan 5:43); iar
veni cineva spune c toate snt lucrri ale sale, cci zice Domnul: "De va
incioii
va ntru numele su, pe acela l vei primi" (la fel). Iar dac necred
t ntru
crezu
vor pune ca pricin c au vzut semne i minuni, i de aceea au
minuni! i
Antihrist, noi le vom rspunde: i Hristos a fcut multe i mari
e n loc de:
va tri-

lucrare de amgire>>
i Teodorit t1lcuiete aa: ,.Dumnezeu le va trimite
. Cci nu Dumnezeu
rutii
ai
i
fngdui amgirea, ca sse arate c snt iubitor

va
mite aceasta, ci El o va topi cu cuvntul gurii Sale." (n. aut.)

98

vduise
atunci, de ce nu ai crezu tntr- nsul ?- mai ales c Hristos Se propo
este fiu al
de ctre Prooroci ca mntuitor al lumii, iar Antihrist se vestise c
ii au s se
nelegiuirii i al pieirii. Aadar, pentru toate acestea, necredincio
adic
judece~ rm.nnd fr ~spuns. <:ci, lsnd adevrul, "au bine-voit",
fctorului
le-a placut I cu bucun e s-au adaugat "ntru nedreptate", adic
sufletelor
de stricciune Antihrist, care a adunat la sine toat nedreptatea
omeneti, fiind nsi nedreptatea.

u
13. Iar noi sntem datori a mulumi totdeauna lui Dumnezeu pentr
voi, fraii mei cei iubii de Domnul,
ure
Fiindc mai sus a<spus lucruri nfricoate, care puteau s cutrem
zinilor
Creti
e
mintea i inima, Pavel ndulcete acum i mngie inimil
adic' necndu-le: Cele spuse s fie nfricoate i ngrozitoare celorlali,
a crora
cred~ncioilor celor pieritori, asupra crora au putere, adic asupr
mi totau sa se l~creze acestea. i noi, Apostolii, sntem datori a-I mulu
mulu
d~auna lUI Du~nezeu pentru voi, fraii mei Cretini. i, dac noi
lui Dumne"
mim pentru voi, cu mult mai vrtos sntei datori a-I mulumi
zeu voi niv pentru sine-v!

cci Dumnezeu v-a ales din nceput spre mntuire, ntru sfinenia

hului i fn

Du-

credina adevrului,

hotrt
Zice: Pentru aceasta mulumim, c Dumnezeu v-a ales i v-a
mntuire.
spre a v mntui, cunoscndu-v dinainte c sntei vrednici de
-zice Cum i n ce chip? Cu sfinenia Sfintului Duh, adic: Dumnezeu
.
v-a mntuit fiindc v-a sfinit prin Duhul Su.
noi vreo
Apoi - pentru a nu ntreba cineva: Dar ce, oare nu am avut i
adev
a
credin
lucrare spre a ne mntu i?- Pavel zice mai departe: "i ntru
ate,
r~l~i", adic: Noi am primit n inima noastr credina lucrurilor adevr
chip
lt
i ntr-a
ca~I nu am crezut n oarecari minciuni, ci ntru adevr. nc
sfinenia Dudup
nii,
Creti
a zis. aceasta Apostolul, anume pentru c noi,
credinhulUI pe care am luat-o prin botez, avem trebuin de mult i mare
ui.
. , ca s nu ne cltinm din dogmele i cuvintele cretinismul

14./a care v-a chemat prin buna-vestire a noastr, sp;e ctigarea slavei Domnului nostru Iisus Hristos.
nd c
Ca s nu se mndreasc Tesalonicenii auzind de credin i socoti
mntuirea
au primit credina n Hristos pentru c ar fi adus i ei ceva spre

99

11

',!
'

'1

l!

SFINTUL TEOALACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

lor, Pavel zice aici aa: Fraii mei, chiar aceasta, a primi voi credina, este
dar i fapt a lui Dumnezeu, fiindc Dumnezeu v-a chemat la aceasta. La
care aceasta? Adic spre a v mntui prin sfinenia Duhului i a credinei.
Astfel, dei ai crezut, totui credina voastr este dar al lui Dumnezeu,
Care v-a chemat spre a crede. Cci, dac nu ai fi fost chemai de Dumnezeu prin cuvntul evangheliei i al propovduirii noastre apostoleti, cum
v-ai fi mntuit? i, neauzind, cum ai fi crezut?- cci zice: "Cum vor crede
ceea ce nu au auzit?" (Romani 10:14). Vezi ns- o, cititorule! - c Hristos
nu socotete a fi puin slav a Sa mntuirea noastr, cci slav a bunului
Dumnezeu este a fi muli Cretini care se mntuiesc. Deci cine nu va iubi
un Dumnezeu i stpn ca acesta? Sau cine nu v~ iubi slava unui att de bun
'
stpn, slav care este mntuirea noastr?

TILCUl REA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TESALONICENI

aici, Pavel arat c erau muli n Tesalonic care se cltinau ntru cele ale
credinei i n predaniile Apostol ului i aveau trebuin de ntrire.

16.fnsui Domnul nostru Iisus Hristos i Dumnezeu-Printele nostru,

Cel ce ne-a iubit i ne-a druit mngiere venic i ndejde adevrat,

17. s mngie inimile voastre i s v ntreasc ntru tot lucrul i cuvntul bun.

Din cuvintele acestea ale lui Pavel, se face artat c Apostolii predau
ucenicilor lor Cretini multe lucruri i pricini nu numai prin scrisori, ci i
nescris, prin cuvnt, adic prin viul glas, i c toate- adic i cele scrise, i
cele predate de ei prin cuvnt- snt la fel de vrednice de crezare i de adevrate. Pentru aceasta socotim i credem vrednice de crezare i adevrate
i predaniile Bisericii, cum zice, mpreun cu dumnezeiescul Teofilact, i
Hrisostom: "Drept aceea, i predania Bisericii o socotim vrednic de crezare. i, dac este predanie, mai mult nu cuta!"' Iar prin acest "stai" zis

Dup nvtur, fericitul Pavel obinuiete a se ruga lui Dumnezeu, fiindc rugciunea este adevratul ajutor pe care-I poate da nvtorul ucenicilor si. Aa face ~postolul i aici, ca i cum le-ar zice Tesalonicenilor
aa: "Cu adevrat, eu v-am vorbit i v-am nvat, dar toat nvtura este
lucru al lui Dumnezeu." i unde snt acum arienii, care zic c Fiul e mai
prejos dect Tatl fiindc, la Taina Botezului, Fiul Se numete dup Tatl?
S-I asculte pe Pavel zicnd dimpotriv, cci aici L-a numit mai nti pe
Fiul i abia apoi pe Tatl.' Dar ce mngiere zice c e venic? Ndejdea
buntilor celor viitoare, cci aceasta ine i mngie inimile Cretinilor
care se mhnesc pentru ispite. Iar Dumnezeu a dat Cretinilor aceast n
dejde ca har (druire), fr a se osteni ei cu nimic. i Pavel a zis aceasta
ca s smereasc cugetarea Tesalonicenilor. Vezi ns, iubitule, c Apostolul deteapt mintea Cretinilor prin rugciune i pune semnele i zloage
le purtrii de grij a lui Dumnezeu ctre om, zicnd aa: Dac Dumnezeu
a dat mngiere venic acelora care nu s-au ostenit cu nimic, cu ct mai
vrtos va da mngierea aceasta celor care ostenesc i sufer ispite pentru

Pentru aceasta, marele Dionisie Areopagitul numete "fiinl a ierarhiei bisericeti"


nu numai Dumnezeietile Scripturi, ci i predaniile apostol eti i ierarhiceti ale Bisericii,
zicnd aa n Despre ierarhia bisericeasc, capitolul 1: "Cci cuvintele predate de Dumnezeu snt fiint a ierarhiei noastre bisericeti. i numim cuvinte prea-cinstite toate dumnezeietile noastre sfintite slujbe care s-au dat n crtile cele sfintit scrise i teologice noi.
La fel, i pe toate cele nvtate de sfinti tii brbati cu o nvttur mai nematerialnic i
oarecum apropiat de cereasca ierarhie, [predate] din minte in minte, prin cuvnt nescris
de ctre povtuitorii notri." Zice i marele Vasilie: "Din nv\liturile i propovduirile ce
se pzesc n Biseric, pe unele le avem din inv\litur scris, iar pe altele predate de ctre
Apostoli in tain [nescris>>, n. m.], i unele, i altele avind aceeai trie ctre buna-cinstire de Dumnezeu. Cci, de ne-am ispiti s ne lepdm de cele nescrise, zicnd c nu ar
avea mare putere, am grei, pgubind evanghelia intru cele mai de cpetenie [ale sale.!"
(Despre Sjfntul Duh, capitolul 27). i iari zice: "Zi cere apostoleasc socotesc a fi i r
mnerea intru predaniile cele nescrise, cci zice: V laud pentru c totdeauna v aducei
aminte de mine i tineti predaniile precum vi le-am dai (1 Corinteni 11:2). i aceasta:
Tineti predaniile pe care le-ai luat, ori prin cuvnt, ori prin scrisoarea noastr! (2 Tesaloniceni 2: 15)." Pentm aceasta, al 7-lea Sfnt Sinod a toat lumea i anatematizeaz pe

cei.ce calc pre~aniit: Bisericii, zicind: "Dac cineya leapd vreo v.redanie bisericeasc,
scns sa~ ~escns, sa fie anatema!" (Practici, 8). Acelai sinod scrie i n epistola ctre
Alexandnm: "Toate cele afar de predania bisericeasc i de nsemnarea sfintilor i pururea pomenitilor Printi, izvodite i fcute din nou, sau cele ce se vor face dup aceea, s fie
anatema!" Aceasta se afl tiprit i n Triod, la Duminica Dreptei-slviri. Predahiile Bisericii se ntresc i din ceea ce scrie Pavel ctre Timotei: "i cele ce ai auzit de la mine, cu
multi mart?ri de fal, acestea le ncredineaz la oameni credincioi, care vor fi destoinici
s ~nvete_l pe al~i" (2 Ti':'ot:i 2:2). La fel, i di~ ceea ce a zis mai inainte: "Nu v aduceti
ammte ca, fnc fimd la vo1, va spuneam acestea? (2 Tesaloniceni 2:5). Iar de cite feluri este
predania, vezi la subfnsemnarea Canonului al26lea al marelui Vasilie, fn Canonicul [Pidalionul, n. m.] nostru. (n. aut.)
1
Zice i Teodorit: "Iar prin aceasta, nfrunt hula lui Arie i a lui Ev~evie i invat artat
c ~induiala num~l?r nu arat nici o osebire a vredniciei. Cci aici L-a rnduit pe Fiul mai
namte decit pe Parmtele, neinvind c Fiule mai mare decit Tatl, ci, prin schimbarea rnduielii, artnd cinstea cea de o potriv." Iar c rnduiala numirilor inceptoarei de vial i
Prea-~fintei Treimi se cuvine a se pzi i a nu se schimba, vezi la subinsemnarea zicerii "i
acelai Dumnezeu este Cel ce lucreaz toate intru toti" (1 Corinteni 12:6). (n. aut.)

100

101

15. Deci,frailor, stai i inei predaniile pe care le-ai nvat prin cuvnt i prin epistola noastr.

SFINTUL TEOFILACI', ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

Deci s avei bune ndejdi, Cretinilor! i zice: Bine-voiasc Iisus Hristos i Dumnezeu-Printele a mngia inimile .vo~~tre i a v_~tri
ntru tot lucrul i cuvntul bun! -cci aceasta este mmgnerea Cretmilor,
a face vreun lucru bun, i a gri vreun cuvnt bun i a face tot ce este bine-plcut lui Dumnezeu. Sau, zice i aceasta: Mngierea ve~ic~ es~e ~ ~
ntri pe voi Dumnezeu att n dogme~e. cele dre~:e ale cr~dme1,, ~It I .m
lucrurile cele bune, nct a nu fi purtai mcoace I mcolo I dobonp de Ispite. Cci cel ce este ntrit, acela sufer vitejete ori~e ar P.timi ~i nu s:
are sa
clatin nicicum. Cci, pzind dreptele dogme, el este mcredmat ca
un
moteneasc buntile viitoare; iar avnd via bun ~i ~timind nu ca
pene
veselet
se
fctor de rele, ci ca un rob al lui Dumnezeu, se ~ucura I

CAPIT OLUL/ II

credin?

.!

tru aceasta.

1. De aceea fratilor, rugap-v pentru noi, ca s curg i s se slveas


c cuvntul Domnului ca i la voi
Mai sus, Pavel L-a rugat pe Dumnezeu a se ntri Tesalonicenii, iar
acum i roag pe Tesaloniceni s se roage pentru dnsul nu pentru a nu pti
mi i a nu se primejdui (cci spre aceasta era rnduit, spre a ptimi), ci pentru ca propovduirea s curg nainte i s se slveasc. i, mpreun cu rugciunea pe care o cere de la Tesaloniceni, Pavel le adaug i laud, zicnd:
"precum curge i se slvete propovduirea i cuvntul lui Dumnezeu ntru
voi", adic: Frailor, rugai-v ca toi necredincioii s se supun a asculta
propovduirea evangheliei cum ati ascultat-o voi. Aadar, Pavel nu se roag pentru nici un lucru al su, ci numai pentru cele ale lui Dumnezeu.

2. ca s ne izbvim de oamenii cei necuviincioi i ri. Cci credinta


nu este a tuturor,
Aici, Pavel vorbete despre cei ce griau mpotriva propovduirii i a
dogmelor evangheliei - cum erau faurul Alexandru, argintarul Dimitrie i
top ceilali ca ei-, cci pe acetia i arat Pavel umbrit cnd zice "c nu ese
a tuturor credina". Adic: Nu toi cred n evanghelie, ci numai cei vrednici- cum ar zice cineva, de pild, c nu este al tuturor oamenilor a se face
1
ostai mprteti, ci doar al acelora ce snt iscusii spre aceasta. Cu aceste cuvinte, Pavel i deteapt i-i mngie pe Tesaloniceni, artndu-le c au
Iar Coresi spune c zicerea ,.credin\ll nu este a tuturor" arat c ea nu este a celor trupeti sau sufleteti, ci a sfinilor, care sfnt mai presus de cei trupeti i sufleteti, fiindc
sfintul este departe de pmfnt i de lucrurile pmfnteti. Cci credin\ll nu este un dar al
lui Dumnezeu precum proorocia, sau darul limbilor i al facerilor de minuni, ci precum o
fapt bun. Ea este dar fnceptor al lui Dumnezeu, dar care-i cheam pe toi spre a crede .
i este ar povuitor i ajuttor, i nu dup fnvoire, fiindc nu Dumnezeu, ci omul crede.
Aadar, credin\ll este un lucru amestecat din [ceva] mai presus de fire fmpreun cu ceva firesc, adic din darul lui Dumnezeu i din fireasca voie a omului, cci mai fntfl Dumnezeu
lumineaz i cheam, iar apoi ateapt fmpreuna-fnvoire a alegerii noastre. Ci i adeverirea fn credin esle de la Dumnezeu. De aceea, Teodorit tflcuiete zicerea Apostol ului
8),
aa: ,,Aceasta s-a zis i fn alt parte: nduplecarea nu ea Celui ce cheam (Galateni
Domi
zice
Aa
.
fndupleca
ne
a
noastr
a
iar
chema,
a
este
u
cci fnsuirea lui Dumneze
nul fn sfini tele Evanghelii: <<De fnseteaz cineva, s vin la Mine i s bea (Ioan 7:37)
i: De voiete cineva a veni fn urma Mea, s se lepede de sine, s-i ia crucea i s-Mi
urmeze Mie!>> (Luca 9:23). Cci [Dumnezeu] nu silete [la credin], ci socotin\ll [omului] o cere [pe aceasta]." (n. aut.)
1

'1
. 1

:l.i
1

'1

103

'

T!LCUJREA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TESALONICENI

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

atta ndrzneal ctre Dumnezeu, nct pot nlesni nvtorului lor propovduirea evangheliei. i, totodat, Apostolul le mai arat n ascuns i multele primejdii pricinuite lui de cei ce se mpotriveau propovduirii, ceea ce
era destul a-i mngia pe ucenicii lui, cci ei se ncredinau c i Pavel, nv
torul lor cel att de mare, ptimete i se lupt cu primejdii i cu ispite.

3. dar credincios este Domnul, Care


viclean.

va

ntri i v

va pzi de cel

mai sus, a zis: "Dumnezeu v-a ales spre mntuire", Apostolul


zice aici aa: Dumnezeu, Cel ce v-a ales, este credincios i adevrat i negreit va svri ceea ce a nceput ntru voi. i El v va ntri, precum L-am
rugat mai sus, pentru a nu v cltina; i v va pzi, ca s nu ia putere asupra
voastr Satana (cci acesta este "vicleanul") i s v biruiasc.
Fiindc,

4. Sntem ncredinai ntru Domnul pentru voi c facei i


cele poruncite vou.

vei face

De vreme ce le-a zis mai sus Tesalonicenilor c Dumnezeu este credincios i c va svri ceea ce a inceput ntru ei, pentru a nu socoti ei c mntuirea este cu totul un lucru al lui Dumnezeu, lenevindu-se din pricina aceasta, Pavel cere i acum ca datorie a Cretinilor s lucreze i ei spre mntuirea
l~r. ca i cum le-ar zice: ntr-adevr, Dumnezeu este credincios i adevrat,
i negreit va face lucrul Su, dar numai dac v vei face i voi lucrul vostru i vei pzi poruncile pe care vi le-am dat. Vezi ns- o, cititorule!- nelepciunea lui Pavel. Cci nu a zis doar: "sntem ncredinai ntru voi", ci
a adugat: "intru Domnul", adic: Sintem desvrit ncredinai ntru iubirea de oameni i puterea Domnului c Acesta v va mputernici!- ca astfel
s arate c se cuvine a atrna de Dumnezeu totul cu desvrire. i nu a zis:
"desvrit ne ncredinm ntru Domnul", ci: "Ne ncredinm ntru voi c
facei i vei face cele poruncite vou", ca nu cumva Cretinii, atrnnd totul
de Dumnezeu, s se leneveasc i s rmn nelucrtori. Cci, cu adevrat,
se cuvine s le ateptm pe toate de la Dumnezeu, dar s lucrm i s ne nevoim i noi. i Pavel nu s-a mulumit s zic numai: "facei 'cele poruncite
de mine", ci a adugat: "i n viitor", ca s arate astfel c fapta bun i paza
poruncilor stpneti i apostoleti se cuvine a se afla totdeauna la Cretini,
pn la rsuflarea lor cea mai de pe urm.

5. Iar Domnul s ndrepteze inimile voastre spre dragostea lui Dumnezeu i ntru rbdarea lui Hristos!
104

Aici, Apostolul s~ roag iari pentru Tesaloniceni, ca s arate astfel


cit purtare de grij are pentru dnii. Cci, avnd a-i mustra i a-i certa pe unii dintr-nii, mai nti le moaie inimile cu rugciuni, artndu-le
c i ceart din multa iubire pentru ei. Deci zice: Bine-voiasc Domnul a
ndrepta inimile voastre, adic a le face cuvioase, nct a nu se abate din
dreptate. Cci snt multe lucruri care-i abat i-i scot pe Cretini din calea
cea dreapt a lui Dumnezeu, cum ar fi banii, slava, ndulcirile, necazurile i ispitele. Acestea i nc multe altele snt cele care nu ne las pe noi,
Cretinii, s umblm drept ntru "dragostea lui Dumnezeu", adic s-L iubim pe Dumnezeu precum se cuvine. Iar zicerea "ntru rbdarea lui Hristos" se nelege astfel: "ca i noi s rbdm patimile precum le-a rbdat
Hristos"; sau aa: "s~L ateptm pe Hristos cu rbdare i cu ndejde i s
nu ne dezndjduim, ci s credem cu adeverire c El are s mplineasc
negreit ceea ce ne-a fgduit". i, zicnd s avem rbdare, Pavel nelege
c noi, Cretinii, se cuvine s rbdm cu mulumire i cu mrime de suflet
necazurile, primejdiile i ispitele. i a unit rbdarea mpreun cu dragostea
fiindc aceasta nseamn a-L iubi cineva pe Dumnezeu, a rbda pentru El
necazurile cei se ntmpl i a nu se tulbura. i ia aminte c marele Vasilie
a neles c "Domnul" este aici Duhul cel Sfint.'

6. i v poruncim vou,frailor, ntru numele Domnului nostru Iisus


Hristos,
De multe ori am spus c Pavel numete "porunc" nvtura cea aspr.2
De aceea, i aici numete "porunc" aspra nvtur ce avea a o face, zi' O,vintele marelui Vasilie snt acestea: .,Deci am aflat la Apostol, ntru cea de a doua c
tre Tesaloniceni, zicndu-se: <<Domnul s ndrepteze inimile voastre spre dragostea de Dumnezeu i ntru rbdarea lui Hristos.>> Cine este Domnul>> ce ndrepteaz spre dragostea lui
Dumnezeu i ntru rbdarea necazurilor? S ne rspund cei ce l fac pe Sfintul Duh rob! Cci,
dac ar fi vorbit despre Tatl, Pavel trebuia s zic: Domnul s v ndrepteze ntru dragostea Sa; iar dac ar fi vorbit despre Fiul, trebuia a zice: ntru a Sa rbdare. Deci s caute care alt Fat [<<Persoan>>, n. m.] este vrednic a Se cinsti cu numirea Domnului>>!" (Despre
Sfintul Duh,capitolul21).
Zice i Teodorit: ,,Avem nevoie de amndou: i de aezare bun, i de ajutorul de
sus. i Proorocul s-a rugat pentru a dobndi acestea: ndrepteaz paii mei n crrile
Tale! (Psalm 16:5), Iar dumnezeiescul Apostol ne-a artat Prea-Sfnta Treime, cci a
vorbit de Domn, de Dumnezeu i de Hristos. i este artat c Domn L-a numit
pe Prea-Sfntul Duh; aa le-a scris i Corintenilor: <<iar Domnul este Duhul>> (2 Corinteni
3:17)." (n. aut.)
2
Vezi despre aceasta sti hul 2, capitolul 4, al celei dinti ctre Timotei i stihul 2, capitolul4, al celei dinti ctre Tesaloniceni. (n. aut.)

105

SF!NTULTEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TILCVIREA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TESALONICENI

cndu-le Cretinilor s nu ad fr lucru. i, pentru a face porunca mai nfricoat i mai aspr, zice: Nu eu v poruncesc s nu edei fr lucru, ci
Hristos!- cci Domnul nu a zis nicieri a petrece ntru nelucrare Cretinii,
ucenicii Si. 1

goale, ci prin fapte. Fiindc eu m-am fcut pild i nchipuire pentru a lucra
voi, Cretinii toi, lucrnd cu minile mele meteugul corturilor. 1

s v ferii de orice frate care umbl fr nnduial

Zice: O, Cretinilor, v poruncesc s v osebii de orice Cretin- de ar


fi el bogat, sau srac, sau chiar sfnt- care umbl f~ rnduial, adic i
petrece viaa fr lucrare de mn. i s nu petrecei mpreun cu acesta,
fiindc cei ce petrec nefcnd lucru de mn trebuincios pentru viaa omeneasc de cele mai multe ori cad n glume, n r~uri i n nebgare de seam de via. Despre aceasta a zis i Sirah: "Mult rutate (adic <<toat r
utatea>>, precum tlcuiesc cei mai muli dascli) a nvat nelucrarea" (Sirah 33:32). Iar rutile acestea snt nernduial, care nu se potrivete vieii
Cretinilor. 2 Dar pentru ce snt nernduial? Pentru c nelucrarea nsi
este cea dinti nernduial, cei nelucrtori ieind din rnduiala pus lor de
Pavel, dasclul neamurilor i Apostolul Domnului, care zice mai departe:
i nu umbl dup predania luat de la noi.

Ce va s zic cu acest "i nu umbl dup predania pe care a luat-o de la


noi"? Adic: Dac nu lucreaz meteug i lucru de mn, aceasta este afar
din predania pe care eu, Apostolul Domnului, am predat-o nu prin cuvinte
i'

,,

:! '

Cci

voi niv tii cum se cuvine a ne urma,fiindc nu am fcut


nernduial ntre voi, nici pine nu am mncat n dar de la cineva,
7.

Zice: Cretinilor, voi niv tii c nu am umblat fr rnduial ntre


voi, adic nu am petrecut fr lucrare de mn. Cci Pavel numete "nernduial" nelucrarea, cum a fcut i mai sus. i aa este cu adevrat, cci
Dumnezeu 1-a rnduit pe om de la nceput aa, cnd 1-a aezat n rai ca s-I
lucreze i s-I pzeasc: "i 1-a luat- zice- Domnul Dumnezeu pe omul
zidit de El i 1-a pus n raiul desftrii, ca s-llucreze i s-I pzeasc" (Facere 2: 15).2 i Dumnezeu i-a fcut omului minile, picioarele i celelalte
mdulare nu ca s le aib helucrtoare, ci s lucreze cu ele. Drept aceea,
cel ce nu lucreaz este clctor al rnduielii acesteia a lui Dumnezeu. Vezi
ns- o, cititorule! -cum Apostolul a numit "dar" mncarea ce i se da ca
hran de ctre Tesaloniceni, cu toate c aceasta nu era dar. Cci el le propovduia evanghelia lui Hristos, iar cel ce propo:--duiete evanghelia lucreaz, i lucrtorul "este vrednic de hrana sa", precum a zis Domnul (la
Matei 10:10). (Citete i tlcuirea capitolului 9 al celei dinti epistole ctre
Corinteni.)

8. ci lucrnd noaptea i ziua ntru

osteneal i trud,

Vezi- o, cititorule!- cte porunci i covriri pune Pavel aici: fiindc nu


zice c a lucrat numai cu osteneal, ci i cu trud, care este mai grea dect
osteneala; i c a lucrat nu numai ziua, ci nc i noaptea.'

1 Ci mai ales cu pilda Sa i-a fnvtat pe Cretini s nu stea nelucrtori, ci s lucreze lucru de mfn. Cci nsui Domnul era teslar, cum zice Evanghelistul Marcu: "Au nu este
acesta teslarul, fiul Mariei?" (Marcu 6:3). i vezi tflcuireastihului 9, capitolul 2, al celei
dintfi ctre Tesaloniceni i subfnsemnarea de acolo, fiind pe larg. Vezi i subfnsemnarea
zicerii "pentru noi a srcit, bogat fiind" (2 Corinteni 8:9). Vezi fnc i silogismul al doilea al cugetrii 23 din Nevoinele duhovniceti i cuvintul 8 al Hristoitiei Cretinilor. ,
i vezi c porunca dat de Pavel aici, a face Cretinii lucru de mfn, o d Hristos Ins ui, precum tflcuiesc i dumnezeiescul Hrisostom, i Sfinitul Teofilact, i cum zice chiar
Pavel mai inainte, la stihul 12. Atit este de mare buntatea de a lucra Cretinii i atit de
mare rutate ea nu lucra. (n. aut.)
2 De aceea, toi Apostolii dau aceast porunc Cretinului care nu ade s lucreze me
teug, ci umbl fr rnduial incoace i incolo i iscodete pe unul i pe altul, zicind ei
aa: "S nu fii ca un zburtor i ca unul dintre cei ce alearg fr cuvint [aici, <<scop, n.
m.] in ci, numii <<toctori de vreme>> de ctre cei ce greu viaz. Ci, luind aminte de me
teugul i de lucrul tu, caut cele iubite lui Dumnezeu i, aducfndu-ti aminte de cuvintele
lui Hristos, cuget-le neincetat. Cci zice Scriptura: <<n Legea Lui s cugeti ziua i noaptea!>>, adic umblfnd fn arin sau ezfnd fn cas, culcfndu-te i sculfndu-te, ca intru toate
s pricepi" (Cartea fntfi, capitolul4 din Aezmintele Sfinilor Apostoli). (n. aut.)

i Teodorit zice: "Nu o numete <<predanie>> pe aceea prin cuvinte, ci pe aceea prin
fapte." (n. aut.)
.,
'Tflcuind aceasta, marele Vasilie zice: "Cu adevrat, fcfndu-1 pe om, Dumnezeu nu a
voit ca acesta s fie nelucrtor i nemicat, ci lucrtor intru cele ce se cuvin, poruncindu-i
lui Adam s lucreze i s pzeasc raiul. i, dup cderea din rai, i-a hotrit s-i mnin
ce pfinea intru sudoarea feei sale. i de aici este artat c cele zise ctre Adam s-au zis
i ctre toti cei ce se vor nate dintr-insul" (aezmfntul al 4-lea din cele postniceti). Iar
dumnezeiescul Hrisostom zice aa: "Pentru ce nu lucrezi? Dumnezeu ti-a dat mfini nu ca
s iei de la altii, ci ca s dai altora" (Cuvfntul a/5-a la aceast epistol). (n. aut.)
3
Iar Coresi zice c Apostolul Pavel lucra meteug ca s arate Cretinilor cum s scape
de pcat. Pentru aceasta i Climent (fn cartea fntfi a Aezri/ar), i Evsevie (cartea a 5-a
a Istoriei, capitolul 15), i Ighisip (capitolul I4) i Epifanie (la eresul al 80-Jea) zic intru
o unire c lucrarea mfinilor i osteneala picioarelor fi oprete pe om de la pcate. Pentru
aceasta i Solomon,ludfnd-o pe femeia cea brbat i lucrtoare, zice aa: "A gustat ea

106

107

i'i'
1'
1'

SFNTUL TEOALACT,ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TILCUIREA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TESALONICENI

1
i

spre a nu ngreuia pe careva dintre voi.

,l
1

"Greutate" este a lua de la oamenii care nu dau de voie i din inim, ci


de sil i fr inim. Dar Apostolul vorbete aici de greutatea de a lua de la
Tesaloniceni nu pentru c aceia nu ar fi voit s-i dea, ci pentru c erau s
raci i lipsii de cele de nevoie.

9. Nu doar c nu avem stpnire, ci pentru a ne da vou ca nchipuire spre a ne urma.


Pavel putea s nu lucreze lucru de mn, fiindc se ndeletnicea cu lucruri mai mari, adic ntru a propovdui evanghelia, avnd voie s se hr
neasc de la ucenicii Cretini pe care i nva. El ns nu voia s urmeze
aceasta, ci lucra lucru de mn, pentru a se hrni i pe sine, i pe fraii ce
erau cu dnsul. i de trei ori fericitul Apostol al Domnului fcea aceasta ca
s-i nvee pe ucenicii si Cretinii a-i urma lui, lucrnd i ei.'

10. Cci i cnd eram la voi v porunceam aceasta: c, dac cineva nu


voiete a lucra, nici s nu mnnce!'
Zice: Frailor Tesaloniceni, cnd eram la voi, v-am poruncit ca orice Cre
tin care nu voiete s lucreze i s slujeasc nici s nu mnnce. Deci,n epistola dinti ctre Tesaloniceni, durnnezeiescul Apostol scrie mai moale despre
lucrarea de mn, iar ntru aceasta a doua scrie mai aspru. i dup dreptate,
cci- dac Pavel lucra ziua i noaptea, cu toate c avea voie a se hrni de la
ucenicii si- cu ct mai vrtos se cuvenea a face aceasta ceilali Cretini?

11. Cci auzim c unii umbl ntre voi fr nnduial, nimic lucrnd
'
'
ci iscodind.
De vreme ce mintea omului este pururea mictoare, adic se mic totdeauna i nu st niciodat, cnd omul nu are vreun meteug i lucru de
mn folositor, ea urmeaz a se ndeletnici i a umbla n lucruri netrebnice
i zadarnice, iscodind viata i petrecerea celorlali, din aceasta cznd n
vorbe dearte, n griri de ru, n glume i n nebgare de seam de via
precum am zis mai sus. Deci, pentru a scpa de toate aceste rele, se cuvine
ca omul s lucreze vreun meteug i lucru de mn. Cci, fcnd aceasta,
,nu numai c i strnge mintea i o oprete s alerge ncoace i ncolo, dar
i scoate i hrana i nu-i ngreuiaz pe' alii, lund de la dnii cele trebuincioase trupului su. Fiindc nu se cuvine a-1 milui i a-1 ajuta cineva pe
cel ce poate lucra, dar ade nelucrtor, nevrnd s lucreze.2 Dar ce pune ca

bine a lucra, i nu stinge toat noaptea candela ei" (Pilde 31: 18), cuvinte prin care
aceea lucra ziua i noaptea. De aceea, i mareleAn tonie a auzit de la Domnul cuvintele acestea: "Antonie , voieti a plcea lui Dumnezeu? Roag-te!- iar cnd nu te poi
ruga, ostenete cu minile!" i ntr-adevr, izvorul i pricina ,pcatului este nelucrarea i
a zis aceasta: "Nimic
nentrebuinarea minilor, pentru care i dumnezeiescul Hrisostom
cci nelucralucrarea,
ne
dect
ru
mai
nimic
,
zadarnic
a
petrecere
dect
nu e mai pngrit
rea i vatm pe toi, i chiar pe nsei mdularele trupului" (Cuvfntul al 35-lea la Faptele Apostolilor). i iari zice: "Ce e mai greos dect omul ce nu are a face nimic? Ce e
mai pngrit? Ce e mai ticlos? Aceasta e mai rea dect zeci de mii de vrjmai: a csca
ce trec. Cci suflei a zcea cu faa n sus, eznd totdeauna prin trg i privindu-i pe cei
Dumnezeu, i
fcut
1-a
Lucrtor
liniti.
se
a
sufer
nu
,
totdeauna
mica
tul, avnd fire a se
ce se desCel
folositor?
este
cal
"Care
iari:
i
fel).
(la
a''
nelucrare
este
i
fire
de
afar
umbl?
nu
ce
aceea
sau
fteaz, sau cel ce se iscusete? Care corabie? Aceea care noat,
nu se
ce
cel
sau
poart,
se
ce
Cel
fier?
Care
Care ap? Aceea care curge, sau aceea ce st?
vreme
n
argintul,
cu
aseamn
se
nu
i
e
strlucet
nu
folosete? Oare cel ce se lucreaz
ce cellalt se nnegrete, netrebnic fiind i pierznd ceva din materia sa? Una ca aceasta se
face i cu sufletul cel nelucrtor: asupra lui se revars oarecare rugin i-i mnnc strlu
cirea i toate celelalte" (la fel). Acelai Hrisostom zice i n alt parte: "Aa cum pmntul
'-cnd nu se seamn i nu se sdete, odrslete doar buruieni - tot astfel i sufletul, cind
nu are a face ceva din cele de trebuin, dorind a face, negreit se d pe sine la fapte rele"
(Cuvntul all-/ea la cea de a doua ctre Corinteni). (n. aut.)
1
Drept aceea, din aceast zicere, ncheiem artat c ntia pricin pentru care fericitul
Pavel lucra cu minile i se hrnea din lucrul minilor sale era ca s dea pild tuturor Creti
oilor s-i urmeze lui i s lucreze i ei. Iar a doua pricin pentru care fcea aceastae c apostolii mincinoi l defimau zicnd c propovduiete ca s ia bani de la ucenicii si, cum
spune n tot capitolul al noulea al celei dinti ctre Corinteni; i vezi acolo, la sti hul zece.
Despre aceasta vorbete i la capitolul unsprezece al celei de-a doua ctre Corinteni.
Dare lucru vrednic de nedumerire pentru ce Domnul spune s nu ne ngrijim de cele de
nevoie ale vieii- "S nu v ngrijii ce vei mnca i ce vei bea!" (Matei 6:25) i, n alt

P~,e: "Nu lucrai pentru mncarea cea pieritoare, ci pentru aceea ce rmne n viaa veni
c! (Ioan 6:27)- mr Apo~tolul ne poruncete aici cu totul dimpotriv,, s purtm grij i s
lucrm: .~ceast nedu~erore o dezle~g ~arele Vasilie, zicnd: "S-a oprit desvrit a purta de griJa s~u a luc~ cmeva pentru sme-1. Dar trebuie a lucra i a se ngriji cu de-adinsul
P.C?tru .tre~uma celm de aproape, mai ales c Domnul primete srguina pentru cei afieroSI\i Lm, I pentru aceast purtare de grij fgduiete Impria Cerurilor" (hotr~ea 2fJ7
pe seu~). Iar d~mnezeiescul .~risostom adaug, zicnd c este cu putin s i lucreze me
teug cmeva, I a nu se ngriJI pentru hrana vieii, dac ndjduiete cu totul ntru Dumnezeu, C~ ~~tur!?" ~?t dobitocul; Iar eu zic c mai ales prin lucrarea meteugului scap
o'?.~l ~e m~r~Jifea vieii, de vreme ce, ctigndu-i cele de trebuin, prin aceasta poart de
griJa I se hmtete cu cugetul. (n. aut.)
1
"nici s nu mnnce" ctre
nsemneaz c- dup Teodorit - Apostolul nu a zis acest
Iar pe cei ce dau, i sftu
.
nelucrare
cu
vieuiesc
ce
cei
ctre
ci
~],
~ei ce dau. [mi~osteni
Iete, dupa pu(lne cuvmte, a nu cuta la trndvirea acelora, ci s fac milostivirea lor cu
folos. (n. aut.)
',Vezi i s?"otina lui Climent Stromatul i a Sfinilor Apostoli, la subnsemnarea stihulul 10, capitolul 4, al celei ctre Filipeni. Zice ns i Hrisostom: "Iar milostenia se d
doar acelora care nu se pot ndestula din lucrarea minilor lor i celor ce-i nva [pe al-

108

109

c este

arat c

1:'

T!LCUIREA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TESALONICENI

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

trndavul? Eu snt pustnic - zice -, eu m rog lui Dumnezeu, eu postesc i mplinesc cu aceasta osteneala lucrului de mn. Ctre
care rspundem: mai nti, c rugciunea i postul nu snt lucru de mn, iar
Pavel vorbete aici artat despre lucrarea de mn; al doilea, rspundem:
Tu, cel ce zici acestea, poi- mpreun cu nevoina pustniciei, cu rugciu
nea i cu postul -s faci i lucru de mn. i, de vreme ce defaimi lucrarea
minilor, pentru aceasta te osndeti ca un nelucrtor. Dar zic unii c, dac
Apostolul poruncete s lucreze toi, de ce nu se silesc s lucreze dasclii i
daspropovduitorii cuvntului lui Dumnezeu? Ctre aceia rspundem c
lng
clii au o lucrare mai mare i mai grea dect lucrarea minilor i, pe
lini
cel
ul
nevoitor
aceasta, treaba lor i oprete a lucra cu minile. Iar tu,
tit, nu ai nici o astfel de oprire, i nseamn c p~ciltuieti, cci te leneveti
1
i nu lucrezi lucru de mn.

ca, lucrnd cu linite, s-i mnnce pinea lor.

pricin leneul i

:;

12. Unora ca aceia le porunc im i-i rugm, pentru Domnu l nostru Iisus Hristos,
din Tesalonic - zicndu-le: "v ndatoi
rm", adic: "v nvm aspru" -Aposto lul ndulcete iari cuvntul
or
mijlocit
punem
ci-L
adaug zicnd: "v rugm". i nu numai noi -.zice-,
al rugminii noastre i pe Domnul Iisus Hristos nsui. n acest chip, Pavel
face rugmintea sa nc i mai nfricoat i mai vrednic de crezare.
Fiindc

i-a mustrat pe

Cretinii

care se ndeletnicesc cu totul ntru cuvntul nvturii" (cuvntul al 5-lea la aceast


epistol). (n. aut.)
1
Din zicerea aceasta a Apostolului, se nelege c iscodirea se nate din nelucrare i
grirea de ru i
c cei care ed fr lucru snt iscoditori. Iar iscodirii i urmeaz viclenia,
duhovniceti, n
or
lscusintel
a
patra
a
citirea
la
vezi
alte nenumrate ruti, despre care
cei ce lucreape
aseamn
care-i
acela
era
aurit
adevrat
cu
aceasta,
partea a doua. Pentru
nelucrtori cu
cei
pe
iar
slujesc,
care
osteneal
de
iubitoare
cele
albinele
cu
z meteug
trntorii care nu lucreaz ca albinele, ci ed nelucrtori totdeauna. i- aa cum albinele,
i-i folofcnd mierea cea dulce, nu se hrnesc doar pe sine din aceea, ci i pe oameni,
ilor
stpnitor
a
lumii,
or
mai-maril
trupului
sesc ostenelile spre sntatea i spre ndulcirea
vieu
nu
rile
meteugu
lucreaz
ce
cei
astfel
tot
li mprailor, precum zice Parimistu
iesc doar ei singuri din lucrul minilor lor, ci toi oamenii se nlesnesc prin meteugurile
lor i lumea toat se iconomisete cu ostenelile lor. i dimpotriv- aa cum trntorii, nelucrnd, mnnc din mierea albinelor i viaz din strine osteneli- tot astfel cei ce nu lui viaz din
creaz, neavnd meteug din care s se hrneasc, caut la minile celorlali
aceasta,
Pentru
aceasta?
dect

netrebnic
mai
via
o
osteneli strine. Se poate oare afla
zicnd:
osteneal,
de
iubitoare
celei
albinei
urmeze
s
lenei
pe
i Solomon i ndeamn
i face lucinstit
de
ct
i
lucrtoare
de
este
ct
vezi
i
albin,
-la
leneule!
o,
"Mergicrarea sa, din a crei osteneli mpraii i cei de obte capt sntate. Dorit este tuturor
cu nelepciunea
i cinstit, mcar c e neputincioas cu tria, dar covrete cinstindu-se
aut.)
(n.
(adic cu meteugul)" (Pilde 6:8).

ii] i

110

Pavel cere de la Cretini amndou acestea ca ndatorire: adic s se i


liniteasc atunci cnd umbl fr rnduial, cci linitea este potrivnic
nernduielii; i s lucreze i s slujeasc, dac ed fr lucru, cci lucrarea
minilor este potrivnic nelucrrii. Dar pentru ce s lucreze i s slujeasc
Cretinii? Ca s-i mnnce- zice- "pinea lor", adic cea ctigat cu osteneala minilor lor, i s nu mnnce pine strin. Cci Cretinii care snt
sntoi nu se cuvine a cuta la minile altor oameni i a se hrni din sudori i osteneli strine.

13. Iar voi,fratlor} s nu slbii fcnd binele!


Vezi, iubitule, cum s-au muiat ndat printetile ndurri ale fericitului
Pavel? Cci degrab s-a mhnit i 1-a durut inima pentru cei lenei i nelucrtori, ca i cum le-ar zice Tesalonicenilor acestea: Cretinilor, osebii-v
de cei ce petrec n nelucrare i nu slujesc! i s nu petrecei mpreun cu
dnii, dar nici s-i lsai s moar de foame, ci dai-le cele de trebuin!
Dar cineva ar zice: Dar ce, dac nelucrtorul i cel ce nu slujete nu ar voi
s slujeasc i s lucreze, ndjduind c eu l hrnesc, ci ar rmne ntru
nelucrarea sa? Apostolul le rspunde acelora: Destul i este a nu petrece
mpreun cu acela i a nu-i da intrare i ndrzneal, cu aceasta artndu-i
c urti ne lucrarea i trndvia lui. Iar dac nici aa nu se va ndrepta i nu
s~ va ndupleca s lucreze i s slujeasc, s nu te mnii asupra lui, ci f-i
bme cu ajutorul tu, dup putin. 1

14. Iar dac cineva nu ascult de cuvntu l vostru prin scrisoare' nsemnal.- l
Vnii (cum este i Teodorit) citesc zicerea "vostru" ca pentru faa 1ntia,
adic "nostru", i de aceea neleg zicerea aa: Oricine ar fi acela ce nu
ascult de cuvntul nostru, al Apostolilor, care vi se griete prin aceast
epistol, s-I nsemnai i s-I avei osebit i desprit de mpreun-petrece
rea voastr. Iar fericitul Ioan Hrisostom a citit zicerea ca pentru faa a doua
(adic: "cuvntul vostru") i ne d s nelegem aa: Pe oricine nu ascult
cuvntul vostru, prin care zicei ceea ce ai fost nvai n aceast epistol
a mea, pe acel nesupus nsemnai-! i s nu petrecei mpreun cu el.
1

tr."

i Teodorit tlcuiete aa, zicnd: "Trndvia acelora s nu biruiasc drnicia voas(n. aut.)

111

TILCUl REA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TESALONICENI

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI


i

'i
1

i';

,,

'i"
1'
''
i'i

! ',

'

nu

v amestecai cu

dnsul, ca s se ruineze.

Vezi, iubitule, ce mare folos se pricinuiete aceluia care e osebit de mruine,


preun-petrecerea cu fraii lui Cretini? Anume a primi ntru sine
de la carei se pricinuiete ndreptarea. Cci, dac a lua milostenii de la alii
cnd
pricinuiete ruine celui ce ia, cu mult mai vrtos se ntmpl aceasta
Cretini.
si
ia milostenie fiind desprit de mpreun-petrecerea cu fraii
-pe
Cci, la Cretinii cei vechi, osebirea (adic desprirea) de mpreun
trecerea cu fraii se socotea mare pedeaps i osnd, jar acum despririle
acestea se socotesc a fi nimic de ctre Cretinii vremii noastre. Vezi ns
o, cititoru le!- c, dac se cuvine a se despri Cretinii de cel ce doar ade,
1
de
adic nu lucreaz i nu slujete , cu ct mai vrtos urmeaz a se despri
Paceilali oamenii ri care pctuiesc nvederat? Pentru aceasta, acelai

vel scria n alt parte: "Iar acum v-am scris a nu v amesteca mpreun cu
vreun frate care e sau curvar, sau lacom de averi, sau slujitor la idoli, sau
ocrtor, sau beiv sau rpitor. Cu unul ca acesta nici s nu mncai mpreun!" (1 Corinteni 5:21).'

15. Dar s nu-l socotii vrjma, ci sftuii-l ca pe un frate.


Mai sus zicnd c cel ce nu lucreaz se cuvine nici s nu mnnce, Pavel
'
'
s-a temut ca nu cumva cei nelucrtori s moar de foame i de aceea a zts
mai departe s nu ne oprim a le face bine. Tot astfel i acum, fiindc a zis
s nu petreac Cretinii mpreun cu aceia, s-a temut ca nu cumva despr'

irea aceasta s-i lepede desvrit pe fraii lor i s-i fac s se dezndj
duiasc. De aceea, acum zice: O, Cretinilor! -s nu-i socotii ca pe nite
vrjmai pe cei nelucrtori i lenei, ci s-i sftuii ca pe nite frai ai votri.
Dndu-le cele de trebuin, sftuii-i frete, ca s se ndrepteze i s lase
lenevirea, fr s-i ocri i s-i nfruntai, ca ei s se foloseasc de la voi
trupete i sufletete. Cci cel ce sftuiete un frate nu arat meteahna lui
naintea celorlali, ci, lundu-! deosebi, l sftuiete cum s se ndrepteze cu
blndee i cu dragoste freasc. i zice: Cretinii s se mhneasc i s-i
doar inima nu pentru c dau milostenie celor lenei i nelucrtori, ci pentru c aceia calc legea lui Dumnezeu, i s plng pentru dnii ca pentru
nite neputincioi i bolnavi cu sufletul. S asculte cuvintele acestea aceia
care nu numai c nu dau milostenie celor nelucrtori, ci nc fi i ocrsc
i fi mproac cu pietre. Ce faci, o, omule? Acela este srac pentru tine,
adic pentru ca tu s vindeci rnile sufletului lui cu iubirea de oameni i cu
milostenia cei-ai da-o. Iar tu l goneti cu pietre?! De cft nesimtire, de ct
necunotin este o astfel de fapt?!

16. i lnsui Dumne zeul pcW s v dea pacea totdeauna, intru tot
ceasul.
n

toat epistola sa, alturi de sfaturi, dumnezeiescul Pavel pune i ru-

gciuni. Aa cum oamenii obinuiesc a pune pecei, semne i ncuietori


deasupra arginilor i a altor lucruri de mare pre, tot astfel punea i fericitul Pavel rugciunile ctre Dumnezeu deasupra sfaturilor i nvturilor

celor aurite i de mult pre pe care le da Cretinilor, ca pe nite peceti ale


celor zise. Aceasta face i aici, fiindc urmau a se face ntre Tesaloniceni
glcevi i prigoniri de vorbe pentru pricinile zise mai sus. Cci cei ce nu
lucrau, desprindu-se de adunarea Cretinilor, puteau s se fac mai nd
rtnici, iar cei ce lucrau i i ctigau traiul vieii puteau s nu mai dea cu
osrdie [milostenie] celor nelucrtori. De aceea, Apostolul se roag ~a Tesalonicenii s aib pace totdeauna, cci aceasta este ce se caut de Cretini,
nct a nu aveapri lej de a se sminti despre nici o parte, nici din cuvnt, nici
din lucru. i zice: Cci astfel, avnd pace- o, Cretinilor! -i vei ndrepta pe cei nelucrtori lesne i fr greutate. Cci nici un lucru nu ne ajut
atta spre a isprvi cele ce voim i spre a-i ndrepta pe frai precum chipul
i cuvntul cel panic i netulburat, prin care artm c nu-i certm i nu-i
nfruntm cu vrjmie pe aceia ce greesc.

' Drept aceea, pentru cel lene, care nu lucreaz, poruncete Pavel Cretinilor ceea ce
zice aici adic a nu petrece mpreun cu el. (n. aut.)
'nsdmneaz c afurisenia (desprlirea) se fcea n trei feluri de ctre cei vechi: ori se
ne, ac~la stnd
afurisea, adic se oprea, pctosul numai de la mprtirea Sfintelor
despaqea , I de adui rugndu-se cu ceilalli Cretini n biseric; fie se afurisea, adic se
zicerea Apostol udin
arat
narea Cretinilor i de mpreuna-petrecere cu dnii, cum se
ceilalli arhierei_.
de
arhiereul
adic:
lui; fie, n sfrit, se afm1sea clericul de ceilalli clerici,
:"posto!t
~liniilor
al
10
Can~n~l
vezi
i
presviterul de presviteri i diaconul de diaconi.
ArhiSfinii\11
catre
de
afunmea
acum
i
face
se
a
din Canonicul grecesc. La fel se cuvine
Sfintelor
irea
nemprt
cu
adic
li,
afurisi
celor
ndreptare
i
folos
c
erei ca s pricinuias
Tai~e i cu scoaterea din biseric, iar nu cu afurisi rea, adic cu desprirea, de Sfnta i cea
de o fiin Treime i cu blestemul de a rmne cel afurisit nedezlegat i neiertat nici dup
moarte, cum se obinuiete a se da scrisoarea de afurisenie i de blestem, cci afurisenia
aceasta nu se osebete cu nimic de anatema. Iar dumnezeiescul Hrisostom zice c Creti
nii din vremea noastr nu socotesc vreun mare ru nepetrecerea Cretinilor mpreun cu
cei ri i c aceasta le pricinuiete celor ri un att de mare folos. Cci, cel ce curvise n
Corint cu mama sa vitreg, fiind despqit de Cretini, s-a folosit i s-a silit att de mult, nct Pavel a zis pentru dnsul: "Destul i este certareaa ceasta" (2 Corinteni 2:6). (n. aut.)

Pentru ce Se numete "Dumnezeu al pcii", vezi la tlcuirea capitolului 4, stih 9, al


celei ctre Filipeni i la subnsemnarea de acolo. (n. aut.)

112

113

Ta!

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

Domnul fie cu voi toi!


1

1 i

l'

'.1
l

I
11!

Ceea ce cere Pavel n aceast rugciune, nsui Domnul a fgduit ucenicilor Si, zicnd: "i iat, Eu snt cu voi n toate zilele" (Matei 28:20).
Iar Apostolul zice: Cretinilor, dac Domnul este cu voi toi - adic i cu
cei ce nu lucreaz, i cu cei ce lucreaz -, negreit v vor veni toate bucei
ntile, cci Domnul i va ndrepta pe cei nelucrtori i i va ntri pe
lucrtori.

17. Salutarea cu mna mea, a lui Pavel.


Aici, numete "salutare" rugciunea zis mai sus', ca s arate c oraia scris cu nsi mna sa era ctig i rug duhovniceasc, iar nu doar un
semn de iubire.

Acesta este semnul meu n orice scrisoare, aa scriu.


epistolele mele de oarecari mincinoi
i amgitori (cci muli fceau aceasta, cum am zis la nceput, la pricina
epistolei acesteia), isclesc aici cu nsi mna mea, i acesta este semnul
cel adevrat i cunoaterea oricreia din epistolele mele pe care le trimit la
Zice: Pentru a nu se

voi ori la

rstlmci

alii.

18. Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi toi! Amin!


De la dar a nceput epistola aceasta Apostolul, i tot cu darul face sfri
tul ei, cuprinznd i ntrind toate cuvintele dintr-nsa din amndou prile
ca i cu dou ziduri puternice i nalte, i punnd temelii tari i acopermnt
este
ncredinat. i zice: Cretinilor, dac darul Domnului primit prin botez
cu.voi, dar ce v-a mntuit, el va trece cu vederea toate neputinele voastre,
nu l
cci aceasta este nsuirea dumnezeiescului dar. i el va fi cu voi dac
vei alunga din sufletele voastre cu rutile, i cu ura de frai i cu celelalte
bipcate ale voastre. Cci darul lui Dumnezeu locuiete n sufletele cele
i noi,
ne-alegtoare, care au smerenie i iubire de frai. O! -de am dobndi
IarTeodorit zice c "salutare" numete blagoslovenia de la sfrit, adic: ,.Harul Domnului nostru Iisus Hristos fie cu voi toi! Amin!" i, t1lcuind, Teodorit zice: ,.i a adugat
aceasta pentru cei ce cutezau a purta epistole plsmui te, nvndu-ne s cutm isclitura
lui, cci zice: Acesta este semnul epistolelor mele, cci eu nsumi scriu salutarea. Deci, de
aici, nvm c dumnezeiescul Apostol obinuia a scrie zicerea Darul Domnului nostru
Iisus Hristos fie cu voi toi! Amin! n loc de: <<Fii sntoi!" (n.aut.)
1

114

TILCUIREA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TESALONICENI

cei ce .ci~i~ ~ce~te~, astfel de suflete bine-alegtoare, care s arate iubire


de fra.I ~ ~a-I sfatmasc pe fraii ce greesc, iconomisind n toate chipurile
cu puti~a mdr~ptarea lor cu pace; i astfel s fim pzii de darul Domnului
~astru IIsus Hnstos, Cel ce ne-a ales i ne-a adus lui Dumnezeu-Printele
"
se cuvine toat slava c1'nstea 1 1nch'macmne
Duh, .Cruia
a,
Intru Sfntul
,
.
Amin!
or!
veacuril
e
veacuril
m
I
pururea
I
acum,
Aceast a doua epistol ctre Tesaloniceni s-a scris din Atena.

'1
'

TILCUIREA
EPISTOLEI INTII CATRE TIMOTEI
A

'i
. '

A SL VITULUI I PREA-LUDATULUI APOSTOL PAVEL

de

Sfintul Teoftlact, Arhiepiscopul Bulgariei


tlmcit

din elina veche n cea nou i


mpodobit cu felurite nsemnri de ctre

Nicodim Aghioritul

'

TLCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

:1

Pricina epistolei nti ctre TimoteP,


3
2
dup Hriso stom, Teodorit , Teofilact i
Icumenie4
Acest Timotei a fost unul din cei mai adevrai i mai alei ucenici ai
Apostol ului Pavel. i a fost att de lipit de dragostea nvtorului su, nct
a primit ca Pavel s-I taie mprejur din iconomie, mcar c Pavel propov
duia altora a nu se tia mprejur i, pentru tierea mprejur, i-a stat mpotriv
Apostol ului Petru.5 i dumnezeiescul Apostol l laud pe Timotei n multe
6
unde
pri ale epistolelor sale. i i-a scris aceast epistol fiindc n Efes,
Timotei a fost cel dinti episcop, erau nite CretinF care pzeau cele iudaice i se apucau s-i amgeasc pe cei mai proti ["simpli", "netiutori",
Meletie, trimiterea aceasta s-a scris n anul 25 dup nlarea Domnului (n Istoria Bisericeasc). (n. aut.)
.
2
.
Episcop al Kirului, n veacul al cincilea .. (~. m.)
m veatrit
a
care
3
Ohnda,
la
Sfinitul Teofilact,Arhiepiscopul Bulgane1, cu scaunul
cul al XI-lea. (n. m.)
.
.
4
.
Episcop de Trica, pe la anul990. (n. m.)
~ne1
~ul
f?.st
a
:.Imotei
c
zice:,
se
unde
1-2,
'Vezi Ia capitolul l6 al Faptelor, stihurile
femei Iudee credincioase i al unui tat Elin, care avea bune marturn de la fran dm Listra
i din Iconiu. Pavel a voit ca acesta s vin mpreun cu el i, lundu-!, 1-a tiat mprejur,
din pricina Iudeilor care erau n acele locuri, cci toi tiau c tatl lui era ~lin" (n. aut.).
6
Drept aceea, le scria Filipenilor despre Timotei. aa: "Dar ~ncercarea !u' o ?.uno.a~te\I:
tatl su .<F!lrpem
cci mpreun cu mine a slujit evanghelia, fht~c~a1 ca ~n copilln~
este fiu al meu
care
Timotei,
pe
voi
la
tnm1s
2:22). Iar Corintenilor: "Pentru aceasta l-am
defaime ~i
s~-1
cum~a
"Nu
iari:
i
17).
2:
iubit i credincios ntru Domnul" (1 Corinteni
di~
d~spr~
s.cna
Evrei
ct~
Iar
(16:11).
i"
Domnulu
neva, cci lucreaz ca i mine lucrul
mm~m
'
...
~Ice:
Hnsostom
Iar
13:23).
(Evrei
slobod"
Timotei
sul: "Cunoatei pe fratele
le ce se fac acum arat ndrzneala lui" (fn nainte-cuvntarea tlcuirii epistolei acesteia).
sfintele moate ale
i poate c Hrisostom nelege prin "minuni" pe acelea care se fac prin
Constantinop?"
din.
Aposlolului Timotei, care atunci se aflau n biserica ~fin\ilor Apostoli
DucaArtem1e
mucemc
marele
prm
e
le, mutate din Efes cu porunca mpratului Constanti
al Alexandriei. (n. aut.)
7 Scriu cu majuscul cuvntul "Cretin" ca s art c el numete un neam osebit, alc
tuit din cei botezai din toate celelalte neamuri. Acesta e norodul cel nou a/lui Dumnezeu, noullsrai l, de vreme ce Iudeii au pierdut aceast vrednicie atunci cnd s-au lepdat
de Hristos-Dumnezeu. (n. m.)

epistolele, dup cele dou ctre Tesaloniceni i dup cele dou ctre Corinteni - precum
zice Teodorit n nainte-cuvntarea epistolelor lui Pavel. (n. aut.)

118

119

'

n. m.], propovduind c se cuvine a pzi Legea cea Veche. Marele Pavel i


aduce aminte de aceasta lui Timotei, care tia credina ntru Hristos, i l nva despre Lege, poruncindu-i s i opreasc i s-i certe pe aceia ce vorbeau afar de dreapta nvtur. Cci nsui Pavel i-a dat satanei pe Imeneu i pe Alexandru, ca s nvee a nu huli. i, dup ce i-a adus aminte lui
Timotei de aceasta, i rnduiete i unele canaane bisericeti: 1) despre rugciune: cum, unde i pentru ce se cuvine a se ruga Cretinii; 2) c femeile
se cuvine a tcea n biseric i a nu nva [pe alii], ci mai ales a se nva;
3) cine i cum se cuvine a fi episcopii, presviterii [preoii] i diaconii; 4) ci
ani se cuvine s aib vduvele cnd se numr mpreun n ceata vduveas
c a Bisericii, i care se cuvin a fi; 5) c cei tineri se cuvine a pzi ntreaga
nelepciune i mai btne a se cstori dect a vieui ruinai; 6) c se cuvine
s porunceasc bogailor s nu cugete nalt i s nu ndjduiasc n bogia
lor; 7) l ndeamn s nu mai bea ap i s ia aminte la nvtur, cci vor
veni vremuri cnd unii se vor deprta de Ia credin; 8) l nva c mncrile
snt curate i c se cuvine a se pzi de prigonirile n cuvinte i de ntrebri
le necurate, ntru care ludndu-se, unii s-au lepdat de credin. i la urm,
nvndu-1 cum se cuvine a stpni i a ocrmui norodul, sfrete epistola.
Dar poate c s-ar nedumeri cineva pentru ce Pavel nu i-a scris epistole
nici lui Sila, nici lui Varnava, nici lui Climent, nici lui Luca, nici altuia din
aceia care se aflau mpreun cu el ntru propovduire, ci numai lui Timotei
i lui Tit? La aceast nedumerire, cineva ar zice c Pavel i avea pe aceia
nc umblnd mpreun cu sine, iar acestora (adic lui Timotei i lui Tit) le
ncredinase biserici i eparhii i trebuia s le scrie ce se cuvenea s fac i
s-i mngie cu epistolele sale. Iar dac te nedumereti- o, cititoru le!- de
ce Pavel nu i fcuse pe Apostolii acetia desvrii ntru toat nelepciu
nea, ci iari le scrie i i gtete dup ce le ncredinase aprarea i obl
duirea norodului, i rspundem: mai nti, c nimeni nu este desvrit, ci,
chiar nvtor de ar ajunge cineva, tot are nevoie a fi povuit ntru multe
de ctre cei mai desvrii. i, de altfel, de vreme ce Biserica (norodul lui
Hristos) fusese alctuit de curnd, nu-i era lesne unui episcop a rndui i a
pecetlui toat nvtura, prin viu glas, n sufletele Cretinilor. i ia aminte
c nvtura epistolei acesteia nu este dintre cele mici, ca s se potriveasc
ucenicilor i celor ocrmuii, ci este una de mare cuviin, ce se potrivete

Dup

nvtorilor i pstorilor.'
1

nsemneaz c epistola aceasta este a cincea dup vremea n care i-a scris Pavel

CAPITO LULI
1. Pavel, Apostolul lui Iisus Hristos, dupii porunca lui Dumnezeu
Mntuitorul nostru
Fiindc urmeaz

a-i da lui Timotei legiuiri i rnduieli, Pavel se vespe sine Apostol nc de la inceputul epistolei, ca s fac cuvintul
su vrednic de crezare, ca i cum ar zice: Nu voi gri de la sine-mi, ci voi
zice cuvintele lui Hristos, ale Celui ce m-a trimis s propovduiesc. Aa
dar - o, Timotei! - vezi s nu te arti neasculttor! i, fiindc dregtoria
de apostol era mare, pentru a nu arta c se mndrete cu aceasta, mai departe zice: "dup porunca lui Dumnezeu", adic: Nu am rpit- zice- dregtoria apostoleasc, ci aceasta e datorie a mea neaprat, eu implinind porunc dumnezeiasc. Cci zicerea "dup porunc" este mult mai lucrtoare
decit zicerea "chemat" pe care o zice in alte epistole, adic: "Pavel, chemat
Apostol" (Romani 1:1). Nu se vede ns in nici un loc din Scripturi s-i fi
poruncit lui Pavel Dumnezeu-Printele, ci Hristos, Care i-a zis: "Mergi, c
Eu te yoi trimite Ia <<neamuri 1, departe" (Fapte 22:21) i: "S nu te temi,
Pavele, c trebuie s stai inaintea chesarului" (Fapte 27:24). La fel zice
despre Pavel i Duhul cel Sfint: "Osebiti-i Mie pe Vamava i pe Saul pentru lucrul la care ii chem" (Fapte 13:2). Dar poruncile Fiului i ale Duhului
sint i ale Printelui, cci fiinta i cinstea Lor este intocmai la fel, precum
se arat i din urmtoarele cuvinte:
tete

i a Domnulu i Iisus, ndejdea

noastrii.

Vezi- o, cititorule!- c porunca dat lui Pavel este i Tatlui, i a Fiului? Cci i David a zis despre Tatl: "ndejdea tuturor marginilor pmn
tului" (Psalm 64:6) i nsui Pavel zicea aceasta, in alt loc: "am ndjduit
in Dumnezeul cel viu" (11imotei 4:10). Iar aici, el l numete "ndejde a
noastr" pe Hristos, ca noi s invtm c toate insuirile fireti ale Tatlui
sint i ale Fiului, dup ceea ce Ele Dumnezeu. i la vreme cuvenit a al
turat Pavel aici numirile acestea, adic pe a "Mintuitorului" la Tatl i pe
a "ndejdii" la Fiul. Cci invttorul i pstorul se lupt cu multe greutti
i ispite, de vreme ce tot rzboiul diavolului i al oamenilo'r ri i pgni se
face impotriva lui; fiindc invttorul i pstorul, biruind i obosindu-se,
1 ~nta
Scriptur numete "neamuri" toate noroadele lumii care nu primiser cuvintul
adevrului, spre deosebire de "Israil", intiiul norod ales al lui Dumnezeu. Acum,

este norodul

"Israil"

Cretinilor. (n. m.)

121

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

va cdea mai cu lesnire i astfel se vor birui i ucenicii pstorii de el, precum este scris: "Bate-voi pstorul, i se vor risipi oile" (Zaharia 13:7). De
aceea, Pavel l mngie aici pe nvtorul i pstorul Timotei i-i zice: O,
Timotei! -nu se cuvine a te ntrista pentru ispite, fiindc nu avem ca mntuitor un om, ci pe nsui Dumnezeu-Tatl, Care ne va mntui de primejdii
primejdiile
i de ispite n grab. i, chiar dac nu ne vom mntui curnd de
acestea, totui trebuie s ndjduim cele bune, cci ndejdea noastr este
ne-ruinat, fiind nsui Hristos. Cci noi, oamenii, ~e mngiem i putem
acestea cus suferim primejdiile n dou chipuri: sau pentru c scpm de
rnd, sau pentru c avem bune ndejdi a scpa de ele n viitor.

2. Lui Timotei, adevratului fiu ntru credin:


Timotei, celui ce te-ai nscut ca fiu al meu prin credin,
este n loc de
i zic: Har fie ie, mil i pace! Cci aici, prepoziia "ntru"
rin" cum descoperit zice Pavel n alt loc: "cci prin evanghelie' v-am
'
"P
2
nscut" (1 Corinteni 4: 15).
adevrat",
i, ludndu-1 pe Timotei, nu 1-a numit numai "fiu", ci "fiu
ceea ce se nelege n dou chipuri: o dat, c Timotei pzea asemnarea
cu Pavel mai mult dect ceilali ucenici ai acestuia; apoi, c Pavel l iubea
pe Timotei cu adevrat. i prea-nelepete a pus zicerea "ntru credin",
ca mai mult s-I ndemne pe Timotei ctre aceasta. Cci zice: Dac tu- o,
Timotei! - ai artat de la nceput att de mult credin, nct prin aceasta
te-ai fcut fiu al meu cu adevrat, cu mult mai vrtos se cuvine s te narmezi cu credina acum i s nu te birui, nici s te tulburi de ispite! Fiindc
aceasta este nsuirea credinei celei statornice, a ndjdui pentru cele viitoare, anume c are s se sloboad de ispite i c nu va cdea.
Adic: ie,

har, mil, pace


dect numai
Nicieri nu a pus Pavel mila la nceputul scrisorilor sale,
aici. i a fcut aceasta pentru dou pricini. nti, ca s se roage mai mult
pentru fiul su duhovnicesc, pentru Timotei, din multa iubire printeasc
or prin
Nu e vorba de vreo carte a Evangheliei; ci de buna-vestire a mntuirii oamenil
.
Iisus Hristos. (n. m.)
lprecu
credin~
nsoit
a
2
potrivit
.,Foarte
:
Teodorit
l
neleptu
Pentru aceasta zice i
}-a fc~t pe T1mote~ fiu
poziia prin], care arat atrnarea. Pentru c nu firea, ci credina
a-1 num1 pe
al lui Pavel, cci, creznd n dumnezeiasca propovduire, el s-a mvredmclt
dumnezeiescul Apostol <<tat." (n. aut.)
1

122

TLCUIREA EPISTOLEI NTII CTRE TIMOTEI

pe care o avea ctre dnsQI, pentru care se temea i tremura cum tremur
orice printe pentru fiul su. De aceea i i poruncea s se ngrijeasc de
stomacul su i s nu bea ap. i alta, ca s arate c nvtorii i pstorii
norodului au trebuin de mai mult mil dect ceilali oameni.'

de la Dumnezeu-Pitrintele nostru i de la Domnul/isus Hristos Domnul nostru.


Cu aceste cuvinte, Pavel l mngie iari pe Timotei, zicnd: Dac Dumnezeu este Printele nostru, e artat c El ne poart de grij ca pentru fiii
Si, astfel nct ne va milui i ne va drui darul Su, nct toi s fim druii
de ctre El i s avem pace despre vrjmaii notri.

3. Pe cnd m duceam tn Machidonia, e-am rugat sit rmi n Efes,


O, cititoru le!- vezi blndeea i buntatea fericitului Pavel, cci nu vor-

bete ctre Timotei ca un nvtor, ci ca un prieten rugtor, zicnd: "te-am


rugat", iar nu: "i-am poruncit". Cci nvtorii se cuvine a folosi un ase-

menea dulce cuvnt ctre adevraii i iubiii lor ucenici, iar ctre ucenicii
ri i neadevrai, se cuvine a folosi alte cuvinte, nfrunttoare i aspre. i
Pavel l rugase pe Timotei s rmn n Efes fiindc epistola trimis Efesenilor nu era de ajuns ca s-i ndrepteze, oamenii obinuind a se arta defimtori ctre scrisorile nensufleite. Sau poate c 1-a rugat pe Timotei s
rmn n Efes nc mai nainte de a trimite epistola ctre Efeseni. ns este
nedumerire i ntrebare dac, rugndu-! s rmn n Efes, Pavell" a aezat
pe Timotei n scaun ca episcop al Efesului. i se vede c aa a fost, cci
zice mai departe:

ca s porunceti unora s nu nvee nvturi strine,

'

Pavel nu ica zis lui Timotei: "s-i rogi", ci: ."s le porunceti", cuvnt
care este mai aspru. i nu i-a artat anume pe cei ce nvau lucruri strine,
ca, prin vdire, s nu-i fac mai fr de ruine. Iar a nva lucruri strine
este a aduce nvturi mincinoase i plsmuite n luntrul dreptei i adevratei nvturi a evangheliei. Cci erau oarecari apostoli mincinoi dini.
' Despre zicerea .,har vou", vezi la capitolul 1, stih 3, al celei dinti ctre Corinten
Tilui
ie,
zic
Pavel,
Eu,
adic:
pace",
i
mil
"har,
aici:
iar
vou",
Acolo zice doar: "har

obinuim
motei, s-i fie har, mil i pace- n loc de: Te salut i te mbrtiez- pe care
aut.)
(n.
noi a le scrie la nceputul epistolelor.

123

SFINTUL TEOFJLACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TILCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

tre Iudei care nvau cele ale Legii pentru iubirea de slav, voind a fi numiti nvtori.

le de acest fel gonesc credinta, care este "o nvoire fr ndoial a inimii",
cum o hotrte marele Vasilie.' ns poate cineva ar zice: Atunci, de ce a
zis Domnul: "Cutai, i vei afla!" (Matei 7:7) i: "Cercetati Scripturile!"
(Ioan 5:39)? La care rspundem c Domnul a zis: "cutai!" ca s cerem
de la Dumnezeu cererile noastre cu dor fierbinte, nu ca s cutm rspuns
la ntrebri prigonitoare i la nedumeriri nebuneti. La fel, a zis: "cercetati
Scripturile!", ca s nvm i s tim amruntimea2 Scripturi/ar, i astfel
s ncetm nedumeririle i ntrebrile prigonitoare.

4. nici a lua aminte la basme


Aici,Apost olul nu numete "basme" Legea cea Veche- s nu fie!-, ci
pzirile iudaice i dogmele mincinoase i de rea socotin.'
i la genealogii nesfrite,

Apostolii cei mincinoi din Iudei numrau nirnd strmoii i rs-str


moii neamului lor, ca s capete slav i cinste. i a numit numrtoarea neamurilor acestora ,,nesfrite genealogii" fie peritru c neamurile lor se suie
pn la multe vremi vechi, fie pentru c acestea nu aveau nici o margine i
sflrit lesne de cuprins cu mintea.2 E de nteles ns c Pavel i arat aici n
chip ghicitoresc i pe Elini, cci basmele i genealogiile zeilor i ale eroilor
lor mincinoi erau nsuiri ale Elinilor, care cercetau genealogiile Pelopidelor de la ,,Pelops" i ale Checropidelor de la "Checrops" i altele ale altora?

care dau mai mult tntrebri dectt iconomia lui Dumnezeu cea tntru
credin.

Adic: Dumnezeu a iconomisit s-i primeasc pe toti oamenii- i pe Iudei, i pe "neamuri" - prin credin. Iar cei mai sus zii pun ntrebri care
dezleag iconomia aceasta a lui Dumnezeu. Sau, zice c Dumnezeu a voit
a ne face daruri mari i mai presus de fire, artnd ntru noi o iconomie minunat i nepovestit. i credinta primete aceast iconomie a buntii lui
Dumnezeu, iar genealogiile de mai sus nu o primesc, ci pricinuiesc numai
ntrebri, prigoniri i nedumeriri de vorbe, de pild: Dar cum este cu putin a se face aceasta? i: Cum putem s credem bunttile ce au s fie?
-i altele asemenea. Deci ntrebrile prigonitoare n cuvnt i nedumeriri-

5 .Iar scopul poruncii este dragostea din inimil curatii,


Zice: O, fiul nieu\Timo tei!- dac tu le porunceti celor pstorii de tine
nu predea alte nvturi, vei sdi ntru dnii dragostea. i iari, dac
vei sdi n inimile lor dragostea, negreit va pieri dintre dnii orice dogm
ru-slvitoare i stricat. Cci, mai nainte, se afla ntre dnii zavistie, neaflndu-se dragostea; iar apoi, din zavistie, se ntea ntre dnii iubirea de
stpnire i de slav; i, din iubirea de stpnire, se ntea a voi s nvee
cuvinte rzvrtite i strmbe i din aceasta se pricinuiau eresuri. Ci acum,
dimpotriv, sdindu-se ntre dnii dragostea, toate acestea se stric. Vezi
ns -o, cititorule! -c Pavel cere ca ndatorire a Cretini lor s aib dragoste curat i adevrat nu numai n cuvinte, ci i cu inima, anume cu inis

' i Teodorit zice aa: "ns basme nu a numit nvtum Legii, ci tlcuirea ei iudaic". (n. aut.)
'Acelai Teodorit zice c cei ce crezuser din Iudei, mndrindu-se pentru cunotinta
Testamentului Vechi, ii ntrebau pe Cretinii din "neamuri", nfruntlndu-i ca pe nite.n~:
nvta\i ntru cuvintele dumnezeieti i apucndu-se s-i nduplece a pzi petrecerea v1eu
dup Lege. i ei numrau neamurile lui Avraam i ale lui David, cercetnd dac Hristos
S-a nscut cu adevmt din acetia dup trup. (n. aut.)
3 i Coresi zice c Evreii cercetau genealogiile, cum se vede n cartea lui Ezdra i a lui
Neemia, cutnd s afle din care neam are s Se nasc Mesia, adic Hristos, iar acum nu
se mai ngrijesc pentru ele, pentru c Hristos a venit. (n. aut.)

' Aa zice marele Vasilie: "Credinta este o nvoire fr ndoial a celor auzite ntru ncredintarea adevrului celor propovdui te cu darul lui Dumnezeu" (Cuvtnt despre credin, n cele postniceti). Pentru aceasta zice i dumnezeiescul Hrisostom: ,.S nu lum dar
aminte la ntrebri, fiindc de aceea ne numim credincioi, pentru a crede fr ndoial
cele ce se zic. Cci, dac cele ce se zic ar fi omeneti,artrebui s le iscodim cu de-adinsul;
dar, de vreme ce snt ale lui Dumnezeu, trebuie numai a le cinsti i a le crede. Jar de nu
vom crede, nu ne vom ndupleca nici c este Dumnezeu, cci cum tii c este Dumnezeu
dac i ceri dare de seam? Aceasta este cea dintii dovad a cunoaterii lui Dumnezeu, a
crede ntru cele ce se zic fr dovad i artri. Aceasta o tiau i Elinii, cci credeau n
zei cu toate c nu aveau dovezi. i ce zic de zei? Fceau aceasta fa(l'i de un om t-rjitor i
fermector, Pitagom, care spunea: Eu am zis!, tinndu-i gum cu degetul [peste] buzele strnse, i tuturor celor ce treceau le poruncea s tac, la capite fiind scris deasupm
tcerea" (Cuvtntul tntti la aceasta). Cci Egiptenii [de la care nvtase Pitagom eresurile
.ale drceti, n. m.] aveau deasupm uii capitilor un idol ce se chema ,,Arpocmt", care-i
\l~~a mina la gur, artnd cu aceasta c cei ce intmu acolo trebuie s tac~ i s nu ntrebe,
mc1 s fac cunoscute tainele religiei lor. Despre aceasta, potrivit a zis i dumnezeiescul
J?iadoh: "Cercetndu-1, adncul credintei se nvluie, iar privindu-se cu aezare simpl~. se
limpezete. C~ci, fiind adncul credintei, apa uitrii relelor nu sufer a fi privit de intelegerile cele iscoditoare, iar cu simplitatea mintii notm prin apele ei, ca astfel s ajungem
la limanul voii lui Dumnezeu" (capitolul 22). (n. aut.)
2 Adic: .,cele
mrunte". Aa e firesc. "R"~ul Sa ivit prin atractia "n"-ului, i a ieit
"amnunpme". (n. m.)

124

125

TLCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

m curat, neviclean, neumbrit de frnicie, ci alctuit cu o as~el


aezare, nct s mpreun-ptimeasc relele ntmplri ale aproapelui.

din

de

contiin bun i din credin nefarnic,

De vreme ce dragostea se ntinde i ntre oamenii cei ri, c~ci i fu~.ii ~


iubesc pe furi i curvarii pe curvari-:- d~ago~te c~re n~ se face ~m _c~ntn?~
bun, ci rea i viclean; nici din credma nefaarm~.I adevr.at, CI faarni~a
i mincinoas-, Pavel zice aici c dragostea Cret1mlor trebui:~ se nate dm
contiin bun i din credina nefarnic ntru Dumnezeu. Caci c~l c~ c~e~e
n Dumnezeu cu adevrat, fr frnicie, acela niciodat nu rabda a Iei dm
adevrata dragoste, care i iubete i-i mbrieaz pe toi- i buni,_i ~i. ~ar
dragostea celor ri este mincinoas i de aceea ei'nu-i iubesc pe toi, CI c~1a~
i ursc i le fac ru celor mai muli. Aceasta e _pri~ina pen~u .care fum I
ucigaii ucid i rpesc lucrurile aproapelui lor. 1, dm aceasta z1cere a ~po
1
stolului, trebuie a ncheia c cine nu are dragostea aceasta nu esteCretin.

6. de la care greind, unii s-au abtut n vorbe dearte,


"A grei", adic a nu nimeri, se zice despre aceia ce n~ ni~er~s~ ~nd
dau cu arcul, aruncnd sgei Ia int. Aadar, Apostolul Zice ca I aici, la
vieuirea dup Hristos, fiecare Cretin trebuie s nimereas~ de-a dreptu~
Ia semnul i pnta cretinismului. i care este ~cea~ta? Cre~ma .cea curat
i dragostea! ns unii Cretini - zice- n-au mment I, gremd mta ac.eas2
ta a credinei i a dragostei, s-au povrnit i au czut n cuvinte zadarmce
Dar cum au czut? O spune mai departe:

7. vrnd a fi

nvtori ai Legii,

Au czut n cuvinte zadarnice pentru c boiesc din iubire de st


pnire i au n inim ndrgire de slav, dar nu ar fi fost aa dac ar fi avut
dragoste i credin n sufletullor.3
Adic:

'De aceea zice Coresi c dragostea de acest fel, care se nate din inim cu':lt i din
contiint bun defaim moartea.ca pe un lucru de nimic. Pentru aceasta, murmd,Avv~
llarion zicea (d~p Ieronim): "0, suflete!- nu te teme a iei din trup, cci, ia~, aptezect
de ani ai slujit lui Dumnezeu." i Pavel zicea: "Nevointa cea bun m:am nev?t.t.' calea am
svrit-o, deci mi se pstreaz cununa dreptii" (2 1lmotei 4:7). t mucemcu socoteau
.
.. "
moartea o desftare. (n. aut.)
numete
acum
,
genealogu
i
"ntrebri
sus
mai
numea
ce
ceea
c
'Iar lcumenie zice
. . . . red'
"cuvinte zadarnice". (n. aut.)
'IarTeodorit zice c acetia erau din Iudei i nu erau nvederat potnvnt~t at c m\Ct:
ci credeau n Domnul, dar stricau nvtura evanghelic i socoteau cugetnle lor a fl mat
nelepte dect dumnezeietile cuvinte ale Scripturilor. (n. aut.)

nenelegnd nici cele ce zic, nici cele despre care adevereaz.

Aici, dumnezeiescul Apostolul i defaim pe nvtorii de cele strine,


zicnd c nu tiau scopul Legii Vechi, nici vremea pn Ia care stpnea i
domnea Legea. Atunci, dac ei greeau din netiin, de ce i osndeti- o,
fericite Pavele? i judec - zice - fiindc netiina lor este de voie i e pricinuit din iubirea lor de stpnire i dintru a nu voi s aib dragoste ctre
fraii lor. i, fiindc voiesc- zice- s fie puitori i nvtori de Lege, se
orbesc de patima iubirii de slav i nu cunosc care este scopul Legii. Prin
urmare, ei nii snt pricinuitorii netiinei lor i pentru aceasta snt vrednici de osnd. Darpentru care lucruri adevereaz? Poate pentru currile,
splrile i celelalte luri-aminte pe care le rnduia Legea.

8. tim ns c Legea este bun dac cineva o folosete legiuit,


Zice: tim c Legea cea Veche a lui Dumnezeu este bun i sfnt, ns
dac e folosit legi uit, anume dac cineva nu doar i tlmcete cuvintele,
ci 9 mplinete i cu faptele. Cci cel ce nva cele ale Legii, dar nu le face,
acela folosete Legea n chip nelegiuit. Sau, dup alt tlmcire, cineva fdlosete Legea n chip legiuit atunci cnd se povuiete prin Lege ctre D
ttorul i mplinitorul Legii, Hristos. Fiindc Legea, neavnd putere s-i nc
drepte pe oameni, i trimitea i i povuia pe cei ce o pzeau la Hristo's, Cel
care ndrepteaz. i acesta a fost tot scopul i sfritul Legii, sci povuias
c pe oameni Ia Hristos, cci zice: "Sfritul Legii este Hristos" (Romani
10:4). Deci acela folosete Legea n chip legi uit (adic aa cum poruncete
nsi Legea), care-L alege mai bine pe Hristos dect Leg~a.

9. tiind c Legea nu-i este pus dreptului,

' s
Zice: Nu omului cel drepti s-a pus Legea, fiindc dreptul nu ateapt
nvee de la Lege c se cuvine a face binele, ci tie aceasta din contiina sa
cea bun din luntru i din darul Duhului ce locuiete n inima sa, i de aceea nici nu se teme de pedeaps. i s nelegi c aici Apostolul l numete
"drept" pe omul ce a svrit fapta bun, i care urte rutatea i iubete
buntatea nu pentru frica i pedeapsa Legii, ci pentru binele i fapta bun
nsi. Pe acela care face fapte bune mai mari dect cel nvat de Lege, fiindc acesta nu primete a avea ca pedepsitor i nvtor Legea cea Ve'
che, care ngrozete ["amenin", n. m.] s-i schingiuiasc pe cei ce o calc. Nu! -ci are o cugetare viteaz i mrime de suflet ntru sine, cu care
127

TLCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SfiNTUL TEOFILACT,ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

'1

.
1

,.
1

covrete Legea cea copilreasc, adic potrivit copiilor i nceptorilor.


Cci, de pild, doctorul nu s-a fcut ca s-i vindece pe cei sntoi, ci pe
cei bolnavi i rnii; nici zbala nu s-a fcut pentru calul cel blnd i supus,
cci acela merge drept i fr zbal, ci pentru cel slbatic i nesupus.' La
fel, nici Legea nu s-a fcut pentru cei sntoi i drepti, ci pentru pctoii

cei

Legea s-a rnduit asupra

alte patimi care este mpotriva sntoa


sei nvturi a evangheliei. i, din zicerea aceasta a Apostol ului, se arat
c toate patimile zise mai sus i au intrarea i nceputul din dogme rele i
stricate, fiindc acestea snt potrivnice dreptelor i sntoaselor dogme ale
evangheliei.

nesupui i neputincioi.

11. dup evanghelia slavei fericitului Dumnezeu

ci celor nelegiuii, i nesupui/ar, i necinstitorilor, i pctoilor,


i ocitrtorilor de pitrin[i, i ocrtorilor de mame i ucigtorilor de
oameni;
1O. curvarilor, sodomiilor, tlharilor, mincirzoilor i citlctorilor de
juritmnt
Aici, Apostolul nir pcatele dup fel, ca s-i nduplece s se ruineze
pe cei din Iudei. Cci Legea avea putere asupra rilor de acest fel, i Iudeii ce urmau Legea aveau toate aceste pcate. Cci cum nu erau necinstitori
de Dumnezeu Iudeii, care adeseori se nchinau idolilor i-i jertfeau pe fiii
lor demonilor? Cci zice: ,,Au jertfit pe fiii i pe fiicele lor dracilor" (Psalm
]05:35). Sau cum nu erau ucigai aceia care i mprocau cu pietre pe Moisi, pe Aaron, pe Iisus al lui Navi i pe Halelo?- cci zice: "Toat adunarea
a zis s-i ucid peacetia" (Numeri 14:10). i cei ce i ucideau pe Prooroci
(Cartea a 3-a a fmpraJilor 19: 10)? i cei ce i aveau minile pline de sngiuri? - cci zice: "Minile voastre snt pline de sngiuri" (Isaia 1: 15). La
fel, Iudeii erau nc i ocrtori de prinp, cum mai alesAvesalom a stat asupra tatlui su David. i erau nesupui i fr de lege i aveau toate celelalte
rele pe care le numr aici Apostolul una dup alta, cum va nelege aceasta
cineva dac va citi istoria Sfintei Scripturi.Aadar pentru aceast pricin s-a
dat Legea Iudeilor celor pctoi, ca s opreasc rutatea lor, lucru pe care
Pavel l nsemna i n alt parte, zicnd: "Deci ce e Legea? Ea s-a adugat
pentru clcare" (Galateni 3:19). Iar dreptii nu au nevoie de Legea cea Veche, fiindc ei nu se abat s calce poruncile i nu fac pcatele cele zise.
i a tot ce

se mpotrivete nv[turii celei sntoase

Cu toate c patimile i rutile zise mai sus erau de ajuns, totui Apostolul nu s-a mulumit numai cu acelea, ci a zis i cuprinztor ndeobte c
1 Iar

oricrei

Coresi mai zice cum Hrisostom tncuiete c dreptul nu este sub Lege, ci deasu-

pra Legii.[ ... ) (n. aut.)

128

Zicerea aceasta se unete cu cea de mai sus, aa: "i a tot ce se mpotrivete nvturii celei sntoase care este dup evanghelie". Dar de ce numete Pavel evanghelia "evanghelie a slavei"? EI zice aa pentru aceia ce se
ruinau i socoteau a fi necinste goanele pentru evanghelie i patimile pentru Hristos. Deci Pavel arat prin acest cuvnt c a ptimi cineva i a fi gonit
pentru Hristos este slav. Sau, zice "evanghelie a slavei" i pentru c aceasta pricinuiete slava ce va s fie n ceruri, zicnd: Dei patimile au ruine
n viaa aceasta, totui au slav i cinste ntru cea viitoare, iar slava aceasta ne-o bine-vestete i ne-o arat evanghelia [buna-vestire a lui Hristos, n.
m.], cci orice bun-vestire e o veste pricinuitoare de bucurie a buntilor
viitoare, nu a celor de fa. Sau, numete "slav a lui Dumnezeu" slujba
i credina ntru Dumnezeu, i dogma i cugetarea cea bine-cinstitoare de
Dumnezeu pe care le nva propovduirea evanghelic. 1

care mi s-a ncredinat mie.


Zice: Mie mi s-a ncredinat propovduirea evangheliei, iar nu apostolilor
"evanghelia" lor este evanghelie de ruine, nu de slav.

mincinoi, cci

12. i har cunosc lui Hristos Iisus Domnul nostru, Cel ce m-a mputernicit,
'
Fiindc a zis mai sus: "evanghelia care mi s-a ncredinat mie", ca s
nu par c se mndrete i se flete, Apostolul pune aici totul n seama lui
Dumnezeu, zicnd: Lui Hristos Iisus s-i fie har, Celui care mi-a dat pu'T11cuind aceasta, Teodorit zice: "A artat c cele de nevoie ale Legii snt unite i n-

voi te cu evanghelia, iar acestea snt: S nu prea-curveti!, S nu ucizi!>), S nu furi!


i cele ca acestea. Iar de prisos ale Legii snt cele despre jertfe, i zile, i mori, i leproi,
i

cele asemenea, a cror mplinire a nsoit-o cu locul cei afierosit, adic cu Ierusalimul.
acolo a zis s se adune [Iudeii] i s fac acele trei mari praznice- Patele, Cincizecimea i nfigerea corturilor- i celelalte obiceiuri ale Legii, ca, desfiinndu-se acela [Ierusalimul cu Biserica lui Solomon, n. m.]. s se arate i desfiinarea acestora." (n. aut.)
Cci

129

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

T!LCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

tere s iau asupr-mi sarcina evangheliei. Cci a sta cineva s se lupte n


toate zilele cu primejdii aductoare de moarte nu este nsuire a neputinei
omeneti, ci a puterii dumnezeieti. Acest cuvnt smerit al lui Pavel este cu
adevrat smerit-cugetare, iar smerenia noastr e numai cuvntare de smerenie, adic noi nu avem smerenie n cugetul nostru, ci numai n cuvinte.'

ntru sine?' Deci Pavel era credincios i ntru toate, cci nu-i nsuea nici
un dar al Stpnului su Dumnezeu, ba chiar isprvile sale le afierosea lui
Dumnezeu. Pentru aceasta zicea: "Mai mult dect toi m-am ostenit, ns
nu eu, ci darul lui Dumnezeu cel mpreun cu mine" (1 Corinteni 15: 10);
i alte asemenea cuvinte zice n multe pri ale epistolelor sale, punndu-le
pe toate n seama lui Dumnezeu.

m-a socotit credincios i m-a pus n slujb pe mine,

Poate c cineva ar fi zis: Dac totul este al lui Dumnezeu i noi nu aducem nimic, atunci de ce Dumnezeu 1-a fcut pe Pavel att de mare i de
minunat, iar pe Iuda nu? Ca s surpe mpotrivirea aceasta, dumnezeiescul
Apostol zice: Hristos nu m-a mputernicit la ntmplare, adic fr judecat, ci pentru c m-a aflat credincios, adic vrednic de a mi se ncredina
aceast bun-vestire. i a zis: "Hristos m-a socotit credincios", cu aceasta
umbrind iari fapta sa bun, zicnd: Nu spun c am fost credincios, ci c
Hristos m-a judecat c snt astfel. De unde este artat aceasta? Pentru c
m-a pus, adic m-a rnduit n slujb; cci cum m-ar fi rnduit, dac nu ar fi
cunoscut c snt vrednic pentru aceasta? Aa fac i iconomii caselor mari
ale stpnitorilor, fiindc i aceia cunosc har stpnilor lor pentru c le-au
ncredinat iconomia i ocrmuirea averilor. Iar semnul iconomiei acesteia
este a se arta ei mai credincioi i mai iscusii dect toi ceilali casnici. De
aceea i-a zis Dumnezeu lui Anania despre Pavel: "Mergi, cci vas al alegerii mi este acesta, a purta numele Meu naintea <<neamurilor>>, i a mp
railor i a fiilor lui Israil" (Fapte 4:15). Deci Pavel era iscusit spre a purta
numele lui Hristos, dar a luat i putere de Ia Hristos spre a svri aceasta.
Cci cel ce voiete a purta numele cel mare al lui Hristos trebuie s aib
mult i mare putere, nct s poat sdi acest sfnt nume n sufletele oamenilor. i acela poart numele lui Hristos, care nelege, zice i face toate nelegerile, cuvintele i faptele lui dup vrednicia numelui lui Hristos, adic
cel ce folosete toate lucrurile sale cu sfinenie, precum sfnt este i numele lui Hristos pe care l poart. Iar cel ce nu face aa nu poart numele lui
Hristos, cci cum ar purta numele lui Hristos acela care nu-L are pe Hristos

13. pe cel ce mai nainte eram hulitor, gonaci i ocrtor.


O, cititorule! -vezi c i aici prea-fericitul Pavel mrete mila fcut
de Dumnezeu cu dnsul, tlmcind viaa ce o avea mai nainte de a crede
n Hristos, i cu aceasa artnd desvri ta smerit-cugetare. Cci, cnd i
mustr pe ceilali Evrei, care erau vrednici de toat mustrarea, nu zice mpotriva lor vreun asemenea cuvnt, nu-i numete "hulitori, gonaci i oc
rtori". Iar cnd vorbete despre sine, se numete singur cu aceste numiri
ocrtoare, zicnd: Nu numai c eram hulitor i necredincios ntru Hristos,
dar i pe cei ce erau bine-cinstitori de Dumnezeu i credincioi n Hristos
i goneam, nengrdindu-mi pcatul doar pn la mine nsumi. i nu doar
c i goneam pe cei ce credeau n Hristos, dar o fceam cu ocar i cu asprime, btndu-i pe Cretini, Iegndu-i, nchizndu-i, i necinstindu-i i bine-voind ntru omorrea lor. El nsui o zicea ctre Domnul: "Doamne, ei
tiu c eu duceam Ia nchisoare i bteam prin sinagogi pe cei care credeau
n Tine. i, cnd se vrsa sngele mucenicul Tu tefan, eram i eu de fa,
i ncuviinam uciderea lui i pzeam hainele celor care l ucideau" (Fapte 22:19, 20). i n alt parte zice: "Eu am prigonit pn Ia moarte aceast
cale, legnd i dnd la nchisoare brbai i femei" (la fel, stih 4).

Dar am fost mituit, cci netiind am lucrat ntru

necredin.

Cu aceste cuvinte, Pavel arat c era vrednic de pedeaps, dar'a fost


miluit de Dumnezeu. Dar pentru ce nu s-au miluit de Dumnezeu i ceilali Evrei? Fiindc nu pctuiau ntru netiin, ci ntru mult cunotin-

chipul, cci din aceasta vine i la smerenia cugetrii. Cci cugetarea i sufletul se smeresc
i se nnoiesc din luntru dup chipul i micrile din afar ale trupului i cu mult mai vrtos dup cuvinte, precum zice Ioan al Scrii. larTeodorit zice c, spunnd mai sus ci s-a
ncredinat evanghelia lui Dumnezeu, Pavel i-a adus aminte de goanele sale de mai nainte mpotriva Bisericii i de aceea I-a mulumit lui Dumnezeu i a zis: .,Har cunosc lui
Hristos, Celui ce m-a ntrit." (n. aut.)

1 Pentru aceasta zice i Hrisostom: .,Aa cum ostaii ce poart semnul mprtesc. numit de obicei steag>>, au nevoie de mult trie i iscusin pentru a nu-l da vrjmailor,
tot astfel, cei ce poart numele lui Hristos nu numai n rzboi, ci i n, vreme de pace, au
trebuin de mult putere ca s nu-l dea defimtorilor, ci s-I poarte bine i s in crucea.
Cci, cu adevrat, e nevoie de mult trie pentru a purta numele lui Hristos, fiindc cel ce
zice, sau face sau cuget ceva nevrednic nu 1-a purtat i nu-L are pe Hristos ntru sine. Iar
cel ce 11 poart 11 face cinstit nu prin trg, ci prin ceruri, i toi ngerii se nfricoeaz cinstindu-1 i ludndu-1" (Cuvfntu/ a/3-/ea la epistola aceasta). (n. aut.)

130

131

1 Pentru

aceasta scria i dumnezeiescul Isi dor Pelusiotul, zicnd: .,Fii smerit cugettor,

nu smerit cuvfnttor!" (fn epistole). Se cuvine fos a se Smeri cineva i cu cuvintul, i cu

SFINTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TLCUIREA EPISTOLEI NTI CTRE TIMOTEI

zice Evanghelistul Ioan: "Totui i dintre boieri au crezut muli n


EI, dar nu mrturiseau din pricina fariseilor, ca s nu fie izgoniti din sinagog. Cci au iubit slava oamenilor mai mult dect slava lui Dumnezeu"
(12:42, 43). i nc Domnul a zis ctre dnii: "Cum puteti voi s credeti,
cnd primiti slav unii de Ia alii, iar slava care vine de la singurul Dumnezeu nu o cutai?" (Ioan 5:44). Chiar i Iudeii ziceau: "Vedeti c nimic nu
folositi? Iat, lumea s-a dus n urma Lui" (Ioan 12:19). i n toate prile
Evangheliilor se vede c Iudeii erau ispititi de patima iubirii de stpnire
i a iubirii de slav, i aceasta nu i lsa s cread n Hristos. i socotete
aceasta din cele ntmplate. Cci Hristos a iertat pcatele slbnogului, zicndu-i: "Iart-ti-se pcatele tale!" (Luca 5:20), iar Iudeii mrturiseau c
aceasta nu o poate face dect Dumnezeu: "Cint} poate ierta pcatele - ziceau ei- dect singur Dumnezeu?" (la fel, stih 21). i, cu toate c singuri
au mrturisit aa, totui nu au crezut ntr-nsul. Deci de ce nu au crezut?
Din necunotin? Ba, ci din patimile i din rutatea lor! ns poate ar ntreba cineva: Unde era Pavel mai nainte de a crede? Rspundem c- dup
dumnezeiescul Hrisostom i dup Sfintitul Teofilact- el era lng Gamaliil, acel prea-tiutor al Legii, i nu era amestecat cu norodul cel mult. Fiindc Gamaliil era om linitit i petrecea osebit, astfel nct i Pavel, ucenicul lui, era la fel. Aceasta o mrturisete ctre Iudei nsui Pavel, zicnd:
"Eu snt brbat Iudeu nscut n Tarsul Chilichiei, crescut i hrnit n cetatea aceasta lng picioarele lui Gamaliil, nvtat dup amrunimea Legii
printeti" (Fapte 22:3). 1 Atunci de ce-i nchidea Pavel pe Cretini? Pentru

c vedea crescnd propovduirea lui Hristos i de aceea rvnea dup Lege,


cum singur zice ctre Iudei: "rvnitor fiind al lui Dumnezeu, precum i voi
sntei astzi" (la fel). Drept aceea - ca s ncheiem totul - Pavel nu credea n Hristos din rvna netiutoare ctre Dumnezeu, iar Iudeii nu credeau
din pricina patimii iubirii de stpnire i de slav. Dar cum se face c Pavel nu-L cunotea pe Hristos, el fiind nvat cu amrunime ntru tiinta
Scripturi/ar i a Legii, precum a mrturisit mai sus? Rspundem c pentru aceasta se i mustr fericitul pe sine aici c avea necunotina pe care
i-o nscuse necredina; de aceea zice c s-a miluit de Dumnezeu, cci ntru
netiin a lucrat.

, cci

'
!

)''

1 nsemneaz c Evstratie, presviterul bisericii celei mari, istorisete .c. acest Gamaliil a fost unchiul Sfintului Nicodim, prietenul de noapte al Domnului i groparul Lui, care
dup aceea 1 s-a fcut i prieten de zi, prin mucenicie. Cci amndoi- i Gamaliil, i nepotul su Nicodim- au fost botezati de Apostolii Petru i Ioan i, aflnd Iudeii c fericitul
Nicodim s-a botezat, I-au btut i I-au schingiuit cu multe bti, ntru care, nevoindu-se
cu statornicie, pururea pomenitul s-a svrit dup puin i a luat cununa muceniciei. Iar
Calist Xantopol, n sinaxarul Duminicii Mironositelor, zice c Sfintul Nicodim, mai nti

14. i a prea-prisosit darul lui Dumnezeu mpreun cu credinta i cu


dragostea cea n Hristos Iisus.
Dup ce a zis mai sus multe i mari cuvinte despre iubirea de oameni a
lui Hristos -c 1-a miluit, n vreme ce el era vrednic de cea mai cumplit
i mai covritoare pedeaps-, Apostblul zice aici c Hristos nu numai 1-a
miluit i 1-a izbvit de pedeaps, ci 1-a i nvrednicit a-1 face fiu, i frate, i
prieten al Su i mpreun-motenitor al mpriei Sale, att de mult i de
covritor a prisosit darul iubirii de oameni al lui Hristos asupra fericitului Pavel. Dar, pentru a nu zice cineva c darul lui Dumnezeu lucreaz totul i astfel se surp alegerea i stpnirea de sine a omului ["libertatea", n.
m.],Apostolul adaug: "mpreun cu credinta i cu dragostea", ca i cum
ar zice: Cu adevrat, darul lui Hristos a prisosit ntru mine, ns i eu am
adus credin i dragoste. Credin, pentru c am crezut c Hristos m poate mntui; iar dragoste, pentru c L-am iubit pe Hristos din toate puterile
mele. i Hristos- zice- mi S-a fcut pricinuitor al dragostei ctre Dumnezeu, iar nu Legea. Cu cuvintele acestea, Apostolul arat c fiecare Cretin

nsemneaz c, mpreun cu Evstmtie cel de mai sus, aceleai lucruri le zice i Nichita,
ritmul Paftagon, despre nv(torul de Lege Gamaliil, unchiul mucenicului Nicodim. Anu-

me c s-au botezat amndoi i c Nicodim s-a svrit ntru bti. El adaug c i fiul lui
Gamaliil, Avelvus cu numele, s-a botezat i i-a sfrit viata ntru feciorie, necstotit. Iar
sfintitele rmite ale acestom s-au pus n trei mele, care s-au aezat n locul unde em i mcla cu prea-cinsti tele moate ale ntiului mucenic i arhidiacon tefan. Iar cnd, dup multe vedenii i descoperiri, s-au aliat moatele Sfintului tefan, s-au aflat i moatele acestom
(Cuvnt la dezgroparea moate/ar Sfintului tefan). ntru acelai cuvnt, Nichita adaug c
Gamaliil, fiind cunoscut, i iubit i rudenie a Sfintului tefan (cci- zice- amndoi erau
din semintia lui Veniamin, ca i Pavel i Nicodim), dup ce s-a dezgropat sfntul trup al lui
tefan din pietrele grmdi te asupm iui, Gamaliil i-a rugat pe Sfintii Apostoli s-i dea trupul ntiului mucenic, ca s-I ngroape n satul lui, nefiind departe de Ierusalim, i Apostolii s-au nduplecat rugmintii sale. i el,lund trupul cu cinste, 1-a dus acolo i 1-a ngropat,
fllcnd plngere mare asupm ngroprii lui, precum este scris: "Iar brbati cucernici I-au ngropat pe tefan i au fcut plngere mare pentru el." (Fapte 8:2). (n. aut.)

132

133

dect toi, a scris o carte n care arat patimile i nvierea Domnului, cci era din adunarea
Iudeilor i tia cu amruntul sfaturile i cuvintele lor. Despre Nicodim scrie i Grigorie
Teologul, zicnd acestea: "Dei eti cinsti tor de noapte al lui Dumnezeu, cu miruri ngroap-L pe El" (Cuvnt la Pati), pe care Nichita Scoliastul o tlcuiete aa: "Nicodim a iubit
n mintea sa cunotina lui Hristos, dar i cruta trupul de ptimiri i de lovirile demonilor
ca un fricos, tgduindu-se de frica Iudeilor. i mare lucru este ca un asemenea om s primeasc a cugeta bine despre Hristos i a nu gri cuvinte hulitoare. i cel ce vorbea despre
Stpnul cu bun-cinstire de Dumnezeu ngroap trupul Stpnului stropindu-1 cu miruri

care slobozeau duhovniceasca mireasm."

TLCUIREA EPISTOLEI NTI CTRE TIMOTEI

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

se cuvine a-I aduce lui Hristos credin i dragoste, pentru c din dragostea
pentru Hristos se nasc lucrarea i pzirea poruncilor Lui, precum El nsui
a zis: "Dac M iubii, poruncile Mele pzii-le!" (Ioan 14:15). i cel ce
nu-L iubete pe Hristos, acela nici nu pzete poruncile Lui: "Cel ce nu M
1
iubete, acela nu ine nici cuvintele Mele" (la fel, stih 24).

15. Vrednic de credin i de toat primirea este cuvntul c Iisus


Hristos a venit n lume ca s-i mntuiasc pe pctoi,
l;
1

!!

De vreme ce mai sus a zis c Dumnezeu 1-a miluit dei era gonaci, i hulitor i ocrtor, Apostolul zice aici aa: S nu v mirai, nici s nu credei
mrimea aceasta a Domnului ce mi s-a fcut mie, cci pentru aceasta a venit n lume Iisus Hristos, ca s-i mntuiasc pe tdi pctoii. Deci credincios este cuvntul acesta al propovduirii i vrednic a fi primit de toi. Cci
nu se cade a ne ndoi de propovduirea iconomiei ntruprii, fiindc mari
i slvite snt buntile ce ni s-au druit prin aceasta; ci se cuvine a se crede i a se primi de fiecare, pentru c buntatea Celui ce d darurile acestea
este nemrginit. Acest cuvnt al lui Pavel i privete i pe Iudeii care iau
aminte i de Legea cea Veche, artndu-Je c, fr credinta lui Hristos, este
cu neputin a se mntui.

dintre care cel dinti snt eu.


Pentru ce zice Apostolul, n alt Joc, c a fost fr prihan dup dreptatea
Legii (Filipeni 3:2), iar aici se numete pe sine "cel dinti dintre pctoi"?
Pentru c, asemnndu-se cu dreptatea ntru Hristos, dreptatea n Lege este
pcat, iar nu dreptate, cci a rmas nelucrtoare i nu mai are vreme alucra acum. Cci aceea a fost dreptate ct a avut vreme, i lucra la fel cum i
Juna sau fclia lumineaz pn ce e vreme de noapte; iar cnd s-a artat i a
strlucit Hristos, s-a fcut ziu i a ascuns dreptatea Legii, precum soarele
ascunde Juna i fclia. Prin urmare- aa cum greete i este fr socoteair

cel ce ntrebuineaz fclia ziua, cnd soarele strlucete- tot astfel greete i cel ce ntrebuineaz Legea Veche dup ce Hristos a venit n lume.
i ntr-alt Joc arat acest neles, zicnd despre Lege: "i nici mcar nu este
slvit ceea ce era slvit n aceast privin (adic Legea Veche), din pricina
slavei celei covritoare (a lui Hristos adic)" (2 Corinteni 3: 10). i vezi
tlcuirea acesteia.

16. Ci pentru aceasta m-am miluit, ca mai nti ntru mine s arate Iisus Hristos toat ndelunga Sa rbdare, spre nchipuirea celor ce vor
crede ntru Dnsul, spre viaa venic.
Iubitule, vezi aici ,marea smerit-cugetare a fericitului Pavel, pentru
care zice: Eu am fost miluit de Dumnezeu pentru a nu se dezndjdui nici
un pctos, care ar avea bune ndejdi vznd c m-am mntuit eu, cel mai
pctos dintre toi oamenii. i, cu aceste cuvinte, se arat pe sine c nu era
vrednic de iertare, ci c a dobndit iubirea de oameni a lui Dumnezeu pentru mntuirea celorlalti. i nu a spus doar: "ca Hristos s arate ntru mine
ndelung-rbdare", ci: "toat ndelunga-rbdare", ca i cum ar fi zis: Eu,
nemrginit pctuind, aveam nevoie de toat nemrginita mil a lui Dumnezeu i de toat iubirea Lui de oameni pentru a fi iertat, nu doar de o parte,
precum ceilali pctoi. i zice: "spre nchipuire", nsemnnd: "spre pilda
i ndemnarea celorlali necredincioi ce ar voi s cread n Hristos", adic: Hristos m-a mii uit i m-a mntuit, ca, avndu-m pild pentru ceilali
necredincioi, aceia s cread i ei ntr-nsu! i s se mntuiasc.'

17. 1ar mpratului veacurilor - nestricatului, nevzutului, singur neleptului Dumnezeu- cinste i slav n veacurile veacurilor! Amin!
Fiindc

mai sus a zis multe i mari cuvinte i noime despre Fiul i c


Acesta i mntuiete pe cei dezndjduii, precum fusese el nsui, c!t s nu

i dumnezeiescul Hrisostom: ,.Cci e nevoie nu numai de credin, ci i de dragoste. Fiindc i acum snt muli care cred c Hristos este Dumnezeu, dar, neiubindu-L,
nu fac poruncile Lui. Cci cum [le-ar face], cnd cinstesc mai mult banii, naterea, norocul, lurile-aminte, menirile? i spune-mi,de vreme ce vieuim spre ocara Lui, ce dragoste este? Mcar aa s-L iubeasc cineva pe Hristos, ca pe un prieten fierbinte i nfocat.
( ...)Dumnezeu nu ne-a lepdat pe noi, care-I eram vrjmai (dei ne fcuse nenumrate
faceri de bine i purtri de grij), ci L-a dat pe Fiul Su chiar atunci cnd mai mult L-am
nedreptit. Iar noi, dup ce ne-am Invrednicit de attea, i ne-am fcut prieteni ai Si i
printr-nsu! am dobndit toate buntile, nici aa nu L-am iubit ca pe un prieten. i atunci,
ce ndejdi mai avem?" (Cuvtntul a/3-lea la aceasta ctre Timotei). (n. aut.)

este i pilda ce o aduce la aceasta neleptul Teodorit, zicind: ,.Dac Intr-un


spital cu muli bolnavi dezndjduii c !i vor mai dobndi sntatea, un doctor I-ar lua
pe unul din bolnavii aceia care ar fi In primejdie de moarte, i i-ar da doctorii i I-ar face
sntos, el d tuturor celorlali bolnavi ndejdea c i ei au s dobndeasc dorita snta
te. Tot astfel- zice fericitul Pavel -i Stpnul Hristos, doctorul sufletelor, fcndu-Se om
pentru mintuirea oamenilor, m-a luat pe mine, cel mai fr de lege ct'ec!t toi, i, aduc!ndu-m n mijloc, nu numai c m-a curat de pcatele i de frdelegile mele dinainte, dar
m-a i mbogit cu mari daruri. i aa, prin mine, a artat tuturor oamenilor Indelunga Sa
rbdare cea nemsurat, ca nici unul dintre cei ce au nelegiuit foarte, privind la pilda mea,
s nu se dezndjduiasc de mntuirea sa. (n. aut.)

134

135

1 Zice

1 Frumoas

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI


TILCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI
socoteasc

;,

cineva c Tatl este lipsit de acestea, dumnezeiescul Apostol


arat aici slav i mulumire ctre Tatl, numindu-L "mprat al veacurilor, nestricat, nevzut i nelept", numiri cuvenite lui Dumnezeu-Printe
le, care snt i ale Fiului, pentru c i Fiul este mprat n veacuri nesfiri
te.1 Cci, dac El este fctor i ziditor al veacurilor ("fiindc printr-nsulzice- a fcut veacurile", Evrei 1:2), cum nu va fi El i mprat nestricat al
veacurilor, i nevzut dup dumnezeire i singur nelept, cci El este ne
lepciunea Tatlui? i acestea snt totodat i ale Sfintului Duh, cci Pavel
a zis c Tatl e "singur nelept" nu spre osebire de fiul i de Sfintul Duh,
de Cei de o fiin cu El -s nu fie o astfel de hul! -,ci spre osebirea fp
turilor celor cuvnttoare ale ngerilor i ale oamenilor. Fiindc i ngerii
i oamenii au nelepciune, ns Pavel arat c ,doar Dumnezeu este chiar
nelept, ca izvor i pricin a nelepciunii, iar cte fpturi au nelepciune o
au dup mprtire de la Dumnezeu. i se cuvine a da lui Dumnezeu cinste i slav nu numai prin cuvinte, ci i prin lucruri i prin fapte bune. Cci
slava i cinstea ce se d lui Dumnezeu prin cuvinte arat doar c sntem bine-cunosctori i mulumitori lui Dumnezeu, iar slava i cinstea ce se aduce lui Dumnezeu prin faptele noastre cele bune arat c, pe lng acestea,
sntem i urmtori lui Dumnezeu, lucru care este mult mai mare dect cel
dinti. i Dumnezeu cere de la noi aceast slav prin cuvinte ca s-L iubim,
s lum aminte de El i s ascultm poruncile Lui cu supunere, urmndu-I
i prin fapte, din toate acestea folosindu-ne noi nine, cei care l slavoslovim. Tot aa, cel ce se minuneaz i cunoate slava soarelui, tot el se folosete, pentru c se bucur vznd lumina lui i o dobndete spre a umbla i
a lucra felurite meteuguri. Precum, dimpotriv, cel ce nu cunoate slava
soarelui se pgubete el nsui mai nti, fiindc nu vede lumina i nu o ntrebuineaz ntru lucrare?
nsemneaz c Sfntul Pavel a Imprumutat aceast zicere de la Moisi, care zice: "mDomnul In veac i In veacul veacului" (Ieirea 15: 18). T!lcuind aceasta, purt
torul de Dumnezeu Maxim a zis: "mpria lui Dumnezeu este un lucru mai presus de
veacuri, cci nu e iertat a zice c a Inceput sau c se va ajunge de veacuri" (capitolul 86
din suta a doua a celor teologice). Vezi i sublnsemnarea la capitolul 4, stih 20, al celei
ctre Filipeni, frumoas fiind, despre mulumire. (n. aut.)
2
Iar Teodorit spune c dumnezeiescul Pavel zice mulumirea i slavoslovia ctre Intreaga fire a Dumnezeirii, mutlndu-se de la o Fa ["Persoan", n. m.] a Prea-Sfintei Treimiadic de la Stplnul Hristos, pe Care mai nu L-a numit dttor al buntilor -, mut!ndu-se
aadar la obtimea firii [dumnezeieti], ca s arate c buntile acelea s-au dat cu bun
voina lui Dumnezeu-Printele i cu lmpreun-lucrnrea Sfntului Duh. Fiindc "mprnt al
veacurilor" este nu numai Tatl, ci i Fiul i Sfntul Duh, sfntul Apostol numindu-L "ve
nic" i pe Acesta: "care prin Duhul venic" (Evrei 9: 14). La fel, nsuirea nestricciunii i
1

pri-va

18. Aceast porunc fti fncredintez,jiule Timotei,


Fiindc a zis: "porunc", iar porunca este o nvtur aspr- cum am
spus i alt dat- i se face n chip domnesc i stpnesc, Pavel a adugat

ndat: "fiule Timotei", ca i cum i-ar zice: Nu i dau aceast porunc cu


stpnire, ci ca un printe iubitor fiului su cel prea-iubit. i a zis: "o ncredinez" ca s arate grija ce se cuvine a avea Timotei spre a pzi porun-

ca aceasta, ca pe un zlog i vistierie mprteasc. i, pe lng acestea, s


arate c darurile pe care le avem nu snt ale noastre, ci ale lui Dumnezeu,
i prin urmare sntem datori a le pzi cu scumptate.

dup proorociile fdcute mai fnainte pentru tine,


Fiindc dregtoria preoiei, i a nvrii i a povuirii norodului este

mare i nalt, e nevoie ca acela ce o primete s fie ales de sus, de la Dumnezeu. Pentru aceast pricin, i preotii i arJliereii cei vechi se fceau din
proorocii dumnezeieti, adic de ctre Sfintul Duh. Iar dac se ia mai pe
larg, proorocia nu este numai a spune despre cele viitoare, ci i despre cele
de fa, dar ascunse. Astfel, ce a zis Duhul cel Sfint despre Vamava i Pavel a fost proorocie, adic: "Osebii-Mi pe Varnava i pe Saul pentru lucru
la carei-am chemat" (Fapte 13:2).1 La fel s-a judecat i Timotei a fi arhiereu, de sus, de ctre dumnezeiescul Duh. i, de vreme ce aici se vorbe
te de "proorocii", mai multe deci, poate c i celelalte ale lui Timotei s-au
fcut prin proorocii dumnezeieti: cnd a fost ales a fi ucenic al lui Pavel,
cnd s-a tiat mprejur i cnd s-a hirotonit episcop. Deci dumnezeiescul
Pavel zice: i poruncesc dup proorociile fcute pentru tine mai nainte.
Adic: Timotei, privind eu la proorociile de mai nainte i oarecum pov
uindu-m de acelea, ca pe un fiu al meu te sftuiesc ce se cuvine s faci
ca s vieuieti dup vrednicia acelor proorocii i ele s nu te ruineze. Iar
aceea a nevederii snt i ale Fiului, i ale Duhului. Prin urmare, numele "Dumnezeu" pe care
11 zice aici este al ntregii Sfinte Treimi, cci nici [una dintre Persoane] nu este Dumnezeu
n afam Prea-Sfintei Treimi. (n. aut.)
1
Astfel, dumnezeiescul Hrisostom zice c proorocie a fost a-1 afla Samuil pe Saul,
care era ascuns n acel vas: "i a ntrebat iari Samuil pe Domnul: Va veni el oare aici?
Iar Domnul a zis: Iat-1, se ascunde printre vase. Atunci, au alergat i I-au luat de acolo"
(1 imprati 10:22, 23). Iar dup Prinii cei trezvii, a vedea prin dumnezeiescul dar cele

ascunse ale vremii de fa se numete "strVedere"; iar a vedea dinainte ceea ce se va face,
fr a spune fos, e numit "fnainte-vedere"; iar "proorocie" este a zice dinainte ce va fi,
descoperind prin cuvnt i celorlali. Unii zic ns c "proorocie" se numete ceea ce spune mai nainte cu muli ani cele ce or s se fac, iar aceea care spune ce va fi dup puin
vreme este "hipofithie" (adic t!lcuirea dumnezeietilor meniri). (n. aut.)

136
137

SFINTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TLCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

Icumenie zice c aici Apostolul a folosit o form sritoare, care se cite


te aa: Fiule Timotei, ti ncredinez porunca aceasta, s te lupi lupta cea
bun dup proorociile ce s-au zis pentru tine.

Zice: Pierznd aceast bun contiin, unii au pierdut i credina, dup


cum se i cuvenea. Fiindc, atunci cnd viaa este necurat i rzvrtit, din
aceasta se nasc i dogme rzvrtite, cci cei ce duc via necurat i pc
toas, ca s nu fie bntui i de frica muncii ce va s fie, se nduplec a crede
c toate ale Cretinilor snt minciuni' i aa, ticloii, cad din credin i o
pierd. La fel, i cel ce leapd credina cea simpl i las totul ntru cugetrile lui-i se rstoarn i se primejduiete n dogmele credinei. Cci credina este liman lin i nenvluit, linitind i limpezind mintea; iar cuget
riie i ntrebrile snt valuri ce rpesc mintea cnd ncoace, cnd ncolo, ca
pe o corabie jalnic, pe care la sfrit fie o lovesc de pietrele greelilor, fie
o neac desvrit p!iin pieirea necinstirii de Dumnezeu.

ca s te lupi ntr-nsele lupta cea bun,


Zice: O, fiul meu Timotei!- ce-i poruncesc? S te lupi ntru cele prooroci te pentru tine, adic s nu iei afar dintr-nsele nici ct de puin, ci,
precum acele dumnezeieti proorocii te-au ales spre a fi ucenic i arhiereu,
aa s umbli i s te lupi lupta cea bun i rzboiul cel bun. Fiindc este i
lupt i snt rzboaie rele i osndite, atunci cnd cineva i arat mdulare
le trupului i puterile sufletului ca arme ale pcatului i necuriei. i Pavel a vorbit de lupt i de rzboi ca s arate c toi Cretinii se afl ntr-un
rzboi stranic i nevzut asupra demonilor i a patimilor, dar mai ales i
mai cu deosebire nvtorul, i arhiereul i aprtorul norodului. De aceea, trebuie ca acela s stea treaz, cu luare-aminte, i s nu arate nici o sl
biciune i lenevire.

19. avnd credint i bun contiint,


Zice: O, fiul meu Timotei!- s nu socoteti c i este destul numai a te
face arhiereu cu proorocii dumnezeieti. Nu!- ci se cuvine ca i tu s ai credin, ca prin aceasta s ndreptezi cuvntul adevrului. i se cuvine s ai i
bun contiin, adic s dobndeti via neprihnit, cci buna contiin
se nate din viaa fr de prihan. i astfel, cu aceast via neprihnit i
cu buna contiin, vei putea s-i aperi i pe alii; cci, aa cum se cuvine ca
arhistrategul (adic nceptorul otii) s fie mai nti bun osta, tot astfel i
nvtorul i pstorul dumnezeiesc trebuie s aib mai nti el nsui faptele
bune pe care le cere de la ucenici i de la cei pstorii de el. Iar din aceasta
nvm c i noi, mcar nvtori sau arhierei de am fi, nu trebuie s lep
dm sfaturile i nvturile celor mai mari dect noi n nelepciune i fapt
bun. Cci, dac Apostolul Timotei a primit sfaturi i porunci fiind nv
tor i pstor, cu ct mai vrtos sntem datori a le primi noi?'

pe care lepdndu-le, unii au

czut din credin[.

20. Dintre acetia snt Imeneu i Alexandru,


Vezi - o, cititorule! -c nvtorii de cele strine lepdaser credina cea simpl i nduplecarea inimii cea fr ndoire, urmnd cugetrilor
mincinoase i ntrebrilor sofistice i viclene? Deci - zice Apostolul - tu

-o, Timotei!- s nu te trndveti cnd i vezi pe aceti nvtori de cele


strine nvnd afar de dogmele bine-cinstitoare de Dumnezeu ce stau
mpotriva lor.'

pe carei-am dat satanei, ca s fie pedepsii i s nu huleasc.


Dac satana i pedepsete i i nelepete pe alii s nu huleasc ntru
Dumnezeu, atunci cum de nu se nelepete i pe sine, spre a nu huli el nsui? Iar dac nu se nelepete pe sine, este artat c nici pe alii nu-i ne
lepete pentru a nu huli ntru Dumnezeu. i, vrnd s arate aceasta, Pavel
1

ntru o unire zice i dumnezeiescul Hrisostom: "Cnd viata este deznd~jduit i

osndit, ea nate dogme asemenea, i se pot vedea muli care din aceasta au czut n rndul relelor i s-au abtut n elinism" (Cuvfntul a/5-/ea la aceasta). i neleptul Teodorit
zice: "Viaa cea stricat se face de multe ori temei pagnt\ii, i unii, nesuferind mustrarea contiinei, s-au lepMat de atot-cuprinztoarea pronie a lui Dumnezeu, n locul ei
creznd n noroc i n meniri. Fiindc viata cea ludat se cuvine a fi nsoit i de credin, cci <<Contiinta bun>> numete viata mpodobit cu ntreaga-nelepciune i cu dreptate." Vezi i subnsemnarea zicerii: "i, precum nu au cercat a-L ave~ pe Dumnezeu ntru
cunotinl

Iar purttorul de Dumnezeu Maxim tlcuiete zicerea aceasta aa: "Credinta cea mare
este un adevr iitor i ntritor, minciun neavnd, iar buna contiint se poart cu puterea dragostei, ca una ce nu are nici o clcare de porunc" (capitolul 34 din suta a patra
a celor teologice). (n. aut.)

( ... )"(Romani 1:28). (n. aut.)


Acest Imeneu zicea c nvierea mortilor s-a i fcut, precum se arat din cea de a
doua epistol ctre Timotei (capitolul2: 17). Iar Alexandru se vede c a fost Iudeul pe care
Iudeii I-au pus s rspund norodului pentru tulburarea ce s-a ntmplat n Efes, cum mr
turisesc Faptele Apostolilor (capitolul19:33). i acest Alexandru i-a pricinuit multe rele
lui Pavel, precum singur mrturisete acesta (2 Timotei 4: 14). (n. aut.)

138

139

TfLCUJREA EPISTOLEI iNTII CTRE TIMOTEI

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

i
1

nu a zis: "ca s-i pedepseasc satana", ci: "ca s fie pedepsii"; fiindc satana 1 nu-i pedepsete pentru a nu huli, ci aceasta rm1ne s o fac ei nii.
Cci - aa cum oamenii cei ri care se afl pe 11ng stpnitori, dei snt
plini de nenumrate ruti, totui pricinuiesc nelepirea altora- tot astfel
i diavolul, fiind el nsui cu totul ru, i face pe oameni a se nelepi prin
bntuirea ce le-o pricinuiete dup deprtarea lui Dumnezeu. ns de ce nu
i-a pedepsit chiar Pavel pe acei nelegiuii, cum a fcut cu acel prooroc mincinos, cu Iudeul Variisus, care i zicea "Elima Vrjitorul" (Fapte 13:6),
sau precum i-a pedepsit Petru pe Anania i pe Safira? Rspundem c Pavel
fcea aceasta din dou pricini. nti, pentru ca mpreun cu aspra pedeaps
a acelora s se uneasc i mai marea necinste, cc,i mare necinste le era a fi
pedepsii de satana. i alta, ca s se arate c Pavel este att de mare, nct i
poruncete i lui satana nsui, el (Apostolul) artndu-se astfel mai nfricoat ctre cei nesupui. Sau- mai bine zis- Apostolii i pedepseau ei nii pe cei necredincioi, ca s nvee aceia c nu se pot ascunde de ei. Cci
Anania era necredincios i cerca i ispitea credina, i pentru aceasta 1-a pedepsit Petru; la fel era i Variisus, i pentru aceasta a fost pedepsit de Pavel.
Iar pe cei ce mai nti crezuser, dar apoi se abtuser de la credin,Apos
tolii i ddeau lui satana, ca s le arate c rmseser nevtmai de demoni
nu pentru fapta lor bun, ci din pzirea Sfinilor Apostoli. Sau, putem s
nelegem aceasta i altfel, anume c Apostolii nu i pedepseau ei nii pe
cei ce voiau s se ndrepte, ci doar pe cei ce rmneau nendreptai. Dar n
ce chip i da Pavel satanei pe cei ri? Mai nti, i lepda afar din Biserica
lui Hristos, izgonindu-i din turma Cretinilor, i apoi i da lupului diavol
descoperii. Cci, aa cum cortul cel vechi [al Legii] era acoperit de nor, tot
astfel e acoperit acum Biserica lui Hristos de Duhul cel Sfnt. Deci oricine va fi scos afar din Biserica lui Hristos prin afurisire s-a izgonit totodat
i de sub acopermntul Prea-Sfntului Duh, ticlosul acela fcndu-se aa
dar mai lesne biruit i supus sub m1na diavolului. Iat ce rea este i ce nfricoat putere are certarea afurisirii! i nsui Dumnezeu i pedepsete pe
cei ce pctuiesc, dndu-i n osebite boli i rele ptimiri ale trupului, pentru
care zice Pavel: "iar judecndu-ne, ne pedepsim de ctre Domnul" (1 Corinteni 11 :32).2 Vezi ns, cititorule, c este hul a iscodi cineva lucrurile
'Ce va s zic numele "satana" i celelalte numiri ale diavolului, vezi la sub!nsemnarea stihului 15 al capitolului 7 al celei de-a doua.ctre Corinteni. (n. aut.)
2 nsemneaz c, de multe ori, Dumnezeu 1i pedepsete i prin ngerii cei buni pe cei
ce pctuiesc, dup socoteala sfintei teologii i dup Sfinta Scriptur, care arat aceasta
in mai multe locuri. Dar pedepsete i prin demonii cei ri, dup cum e scris: "Trimis-a

140

dumnezeieti,

mai presus de fire, cu silogisme 1 fireti, omeneti, cci este


ocar i necinste a lui Dumnezeu i a celor dumnezeieti i mai presus de
fire. Vezi i tlcuirea i subnsemnarea zicerii "unul ca acesta s se dea satanei cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos" (1 Corinteni 5:5).

asupra lor urgie i necaz prin ngerii Si" (Psalm 70:54); i dup cea a lui Iov: "de vor fi
mii de ngeri aductori de moarte" (Iov 33:23). i Sinesie zice c Dumnezeu Se folose
te de puterile fctoare de ru ca unelte pentru a-i pedepsi pe cei ce pctuiesc. Deci, i
ngerii, i demonii se fac unelte ale pedepsei i ale urgiei lui Dumnezeu ctre cei1i, dar
cu socoteal foarte osebit: adic ngerii aduc pedepsele spre vindecarea i folosul celor
pedepsi li, ca s se supun cu ascultare poruncilor lui Dumnezeu; iar demonii pedepsesc
spre rspltirea celor pedepsi li.
IarTeodoritzice c Apostolul nu a artat felul hulei fiindc Timotei tia aceasta. i zice:
"I-a dat pe acetia diavolului nu ca unui !nv!tor al celor bune, ci ca unui amar pedepsitor.
Cci, fiind ei despr\i!i de trupul Bisericii i dezbrcndu-se de dumnezeiescul dar, amare bti primeau de la cumplitul vrjma- cznd n boli, n patimi cul)lplite, in pagube i
n strine primejdii- fiindc acestea 1i snt iubite vrjmaului i izbnditorului, dup Proorocul (Psalm 8:3). i astfel, vznd vtmarea pricinuit din hul, aceia !i schimbau socoteala." Iar c demonul se bucur muncindu-i pe oameni, mrturisete i Sfntul Vasilie,
zicind: "Nimic nu e mai dulce ur!torului de oameni, decit a-i !ntrista i a-i munci pe ei n
felurite chipuri." (11. aut.)
1

Judecat, .,ra~onament",

cum zicem noi

astzi. (n. m.)

141

TLCUIREA EPISTOLEI NTI CTRE TIMOTEI

CAPITOLUL II

1. Mai nti de toate, te rog s se fac rugciuni, cereri, rugi, mulumiri


pentru toi oamenii, pentru mprai i pentru cei ce snt n dregtorie,
Se cuvine ca tu, care eti cel dinti n Biseric, s te rogi pentru
1
toi oamenii ntru slujba i rugciunea de toate zilele ce se face ctre Dumnezeu. Cci preotul este ca un printe al ntregii lumii i st naintea lui
Dumnezeu purtnd de grij tuturor, precum face i Dumnezeu, fiindc preotul este al lui Dumnezeu. Vezi ns- o, cititorule! - c darul evangheliei
era ntinsntru toat lumea, spre osebire de rugciunile Iudeilor, care nu se
aduceau lui Dumnezeu pentru toi, cum se aduc acum rugciunile Creti
nilor. i Pavel nu a zis de la nceput s ne rugm pentru mprai, ca s nu
se cread c i mgulete, ci dup ce a spus s ne rugm pentru toi oamenii. Cci, chiar dac mpraii ar fi necredincioi, tot se cuvine a ne ruga
pentru dnii, fiindc atunci cnd Apostolul scria acestea mpraii erau necredincioi. i dou bunti se pricinuiesc dintru a ne ruga noi, Cretinii,
pentru toi oamenii i pentru mpraii necredincioi. Mai nti, pentru c
vrjmia i ura noastr, a credincioilor, ctre necredincioi se potolete
i nceteaz, cci nici un Cretin nu-l poate vrjmi i ur pe acela pentru
care se roag. i, al doilea, pentru c i necredincioii se fac mai buni, prefcndu-se din necredina lor i mblnzindu-i rutatea i slbticia prin
ajutorul rugciunilor Cretinilor, i nu se mai arat ca nite fiare fa de
Adic:

!,'

:1

ns poate c zicerea "mai nti de toate" e n loc de: O, Timotei! -mai nainte de toate

noi. Cci socotete, iubitule, ce mare i minunat lucru este a auzi necredincioii, care-i gonesc i-i taie pe Cretini, c aceia ce snt gonii i sfiiai de
dnii se roag lui Dumnezeu pentru ei.
i Apostolul a scris "rugciuni", "cereri" i "rugi" pentru mai multa nelegere, acestea toate fiind unul i acelai lucru pe care l cerea de la Timotei s-I fac neaprat, adic s se roage pentru toi. Iar unii' au luat aminte
c numirile acestea se osebesc ntre dnsele, i zic c "cererea" este rug
ciunea ctre Dumnezeu pentru izbvirea de oarecari lucruri ntristtoare,
"rugciunea" e cererea buntilor, iar "ruga" e jelui rea asupra pgnilor,
sau asupra nedreptilor sau asupra celor nendreptai. Veznns, iubitule,
c Apostolul ne poruncete nou, Cretinilor, s-I mulumim lui Dumnezeu i pentru buntile pe care le druiete celorlali, anume pentru c-i
rsare soarele i celor ri, i celor buni; i pentru c-i satur pe toi de buntile pmntului, chiar pe cei necredincioi i pe cei ce hulesc mpotriva
Lui. i, din aceast mulumire, ne ndemnm spre dragoste i spre iubirea
de frai i ne unim mpreun cu toi oamenii. Cci cel ce mulumete pentru buntile fratelui su, acela se silete s-I i iubeasc. Iar dac sntem
datori s-I mulumim lui Dumnezeu pentru buntile pe care le-a dat frailor notri, cu ct mai mult sntem datori s-I mulumim pentru buntile
druite nou nine?!

2. ca s petrecem

via lin i linitit

De vreme ce se putea ntmpla ca sufletul Cretinului s se tulbure auzind porunca lui Pavel de a se ruga pentru mprai n vremea Sfintelor Taine,Apostolul arat aici ctigul ce se nate din aceasta, ca mcar aa s primim sfatul lui, cci zice: mpraii se otesc i au rzboaie pentru ca noi,
supuii lor, s fim fr grij i s avem linite i slobozenie. Deci,cum nu.
este lucru nedrept ca aceia s-i primejduiasc viaa pentru paza i; linitea

faptele tale s fie aceasta, a te ruga pentru toti oamenii!- i celelalte. Pentru aceasta zice i
dumnezeiescul Teodor Studitul: "Din aceast mpreun-ptimire, fericitul Apostol i plngea pe vrjmaii crucii lui Hristos, rugndu-se ntru necurmat durere a inimii. Din aceasta
11 plngea pe lsrail Proorocul Ieremia, i plfugerile le-a lsat n scrierile sale. Din aceasta
striga marele Moisi ctre Dumnezeu: De vei lsa pcatul lor, las-!! Iar de nu, terge-m
i pe mine din cartea Ta!>> i, cu adevilrat, tinndu-sede aceast mpreun-ptimire, fiecare
din sfinli se ruga foarte pentru altii; prin urmare i noi, dac iubim s umblm n urma lor,
s nu lum aminte numai le cele pentru noi, ci s ne rugm i pentru lume, fiindu-ne mil
i ndurndu-ne pentru cei ce duc via rzvrtit, pentru cei ruinati de eresuri, pentru cei
strni n rtcire, pentru cei ntunecai dintre neamuri i - n scurt- pentru toti oamenii,
dup porunca Apostol ului."
Ci i Sfntul Isaac [Sirul], ntrebat fiind care este inima cea milostiv, rspunde: ,,Arderea inimii pentru toat fptura- i pentru oameni, i pentru psri, i pentru dobitoace,
i pentru demoni i pentru toat zidirea.( ...) ]Cineva trebuie] s aduc n tot ceasul rug
ciune cu lacrimi i pentru cele necuvnttoare, i pentru vrjmaii adevrului i pentru cei
ce-l vatm sau 11 pgubesc, ca s se pzeasc i s-i cureasc" (Cuvfntul 81). Iar c se
cuvine a ne ruga pentru pgni i eretici, marele Dionisie Areopagitul arat descoperit, n
epistola ctre Demofil, pe care citete-o. (n. aut.)

Acesta este Teodorit, care aa hotrte "cererea", "rugciunea" i "ruga". Iar Fotie
zice c a citit la dumnezeiescul Hrisostom (n cuvntul la Naterea Domnului) c "cerere"
se zice cnd cineva l roag pe Dumnezeu pentru vreun lucru; "rugciune", cnd l laud
pe Dumnezeu; "mulumire", cnd mrturisete darul lui Dumnezeu pentru cele ce a dobndit; "rug", cnd se jeluiete lui Dumnezeu mpotriva celor ce 1-au,nedreptit, chemndu-L spre izbndi re. i zice c a se jelui nu este rug, ci ntrebare pentru a primi rspuns,
cum 11ntreab Dumnezeu pe Ilie: "Ce zici tu aici, Ilie?" Iar Proorocul rspunde: "Rvnind, am rvnit Domnului atot-!iitorului" i celelalte. i aici nu este rug, ci ntrebare i
rspuns care s-au fcut jeluire. i de unde este artat aceasta? Ascult-! pe Pavel zicnd:
"Sau nu ti!i ce zice Scriptura despre Ilie? Cum se roag lui Dumnezeu mpotriva lui Israil?" (Romani 11:3). Drept aceea,jeluirea nu este nici cerere, nici rug. (n. aut.)

142

143

SFINTUL TEOALACf,ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

iar noi, supuii lor, nici


ne ruga pentru dnii?

noastr,

ntru

toat

mcar

buzele s nu ne deschidem pentru a

buna-cinstire de Dumnezeu i n

curie.

Apostolul a adugat cuvntul acesta ca s arate c slobozenia i linitea


ce urmeaz rzboaielor date de mprai se face multor Cretini pricin de
desftare i de pcat trupesc, iar din acestea la rndul lor se nasc dogme
rele.Aadar zice: Noi, Cretinii, se cuvine s ne rugni ca mpraii s aib
pace, ca s ne petrecem i noi viaa sub oblduirea lor, dar nu n desftri i
n pcate trupeti, ci cu toat buna-cinstire de Dumnezeu, adic nu numai
cu buna-cinstire a dogmelor, ci i cu buna-cinstite a vieuirii i a faptelor
noastre. Cci este bun-cinstire de Dumnezeu i aceea prin vieuire i prin
fapte, despre care zice Pavel: "(Iudeii) mrturisesc c l tiu pe Dumnezeu ,
dar cu faptele l tgduiesc" (Tit 1:16); i iari: "S-a lepdat de credint
i este mai ru dect un necredincios" (1 Timotei 5:8). Sau, zicerea "ntru
toat buna-cinsti re" se nelege n loc de: "cu toat prea-curata i drept-sl
vitoarea credin, care este departe de toate eresurile i de toat reaua-sl
vire". i zice: S ne petrecem viaa nu numai cu aceast bun-cinstire, ci i
cu toat cucernicia; adic nu numai cu deprtarea de necurtia trupeasc,
ci i cu toat fapta bun.' Deci se cuvine ca noi, Cretinii, cnd avem pace
Teodorit zice c pentru mprati, care se ngrijesc pentru pace, i noi ne mprtim
de linite i mplinim n odihn legea bunei-cinstiri de Dumnezeu. Iar cu buna-cinstire de
Dumnezeu a Insotit i cucernicia, nvtndu-ne c credinta are trebuint de fapte. Tot aa,
Iudeii robi ti n Vavilon au scris celor rmai n Judeca s se roage pentru Navuhodonosor
i Valtasar. i unde e scris aceasta? La Varuh, unde citim: "i (Iudeii ce se aflau n Vavilon) plingeau, i posteau i se rugau Inaintea Domnului. i au adunat argint dup cit putea
mna fiecruia i au trimis n Ierusalim la Ioiachim, fiul lui Helchie, fiul lui Sai om preotul,
i la preoti i la tot poporul care s-a aflat cu el n Ierusalim cnd a luat el vasele bisericii
Domnului, care s-au scos din templu s se ntoarc n pmlntullui Iuda n ziua a zecea a
lunii Sivan; vase de argint, pe care le-a fcut Sedechia, fiul lui Josie, regele lui Iuda dup
ce Navuhodonosor, mpratul Babilonului, i-a scos din Ierusalim, ca robi, pe Iehonia, cu
cpeteniile, cu furarii, cu dregtorii i cu poporul de rnd, i i-a dus n Babilon. i au zis:
Iat, am trimis la voi argint cu care s cumprai arderi de tot i jertfe pentru pcat i tmlie.
i faceti miresme, i aduceti-le pe jerrfelnicul Domnului Dumnezeului nostru i v rugai
pentru viata lui Navuhodonosor, mpratul Babilonului, i pentru viata lui Valtazar, fiul lui,
ca s fie zilele lor ca zilele cerului pe pmnt. i va da Domnul putere, i va lumina ochii
notri, i vom tri sub umbra lui Navuhodonosor, mpratul Vavilonului, i sub umbra lui
Valtazar, fiul lui, i vom sluji lor zile multe i vom afla har naintea lor" (Varuh 1:6-12).
nsemnm aici i aceasta, c att marele Vasilie, ct i dumnezeiescul Hrisostom, scriu
n sfini tele lor Liturghii c n vremea pomenirilor (dup cntareaAxionulUI) se roag pentru "iubitorii de Hristos, i bine-cinstitorii de Dumnezeu i prea-credincioii mprati",
1

144

TLCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

~ rzboaiele din afar asupra trupului, s avem pace i n rzboaiele din


launtr~ ~sup:a _suftetu!ui, vietuind cu toat buna-cinstire de Dumnezeu i

cucermc1a, caci atunci vom avea linite i odihn. Cci snt trei rzboaie:
cel al va_rva~il~r i .al pgnilor, cel al vrjmailor notri i cel al patimilor
s~ftetet1. I ~azboml ~arva~ilor e biruit i potolit de puterea mprailor,
c~rora .se cuvme a le II.)Uta I noi cu rugciunile noastre. Iar celelalte dou
razboaie, acela al vrjmailor notri i acela al patimilor noastre sntem
datori a le birui i a le potoli noi nine. Rzboiul vrjmailor not;i se cuvine potolit cu blndete, cu ndelunga noastr rbdare i prin rugciunea
pentru cei ce ne necjesc, cci scris este: "n loc de a m iubi m-ai clev~tit, iar eu m rugam;' (Psalm /40:2) i: "Cu cei ce urau pacea.'eram pa
mc" (Psalm //9:6). Iar rzboiul patimilor din inima noastr se cuvine s-I
bir~i"_J i s-I potolim cu armele dreptii, adic cu faptele bune potrivnice
pat1milor noastre i mai ales cu arma sfinitei rugciuni.

3. Cci acesta este lucru bun i primit naintea Mntuitorului nostru


Dumnezeu ,

~~easta- zice- este bun i bine-primit naintea lui Dumnezeu. Care?

Ad1~~ a ne ruga. pentru toi, i pentru Elini i pentru eretici, fiindc toti oa-

menu au aceeai fire. i aceasta este primit i lui Dumnezeu.

a~ic_ hotrt pentru mpratii Creti~i. drept-slvit~ri, iar nu pentru necredincioii necin-

sbtorJ de D~mnezeu ~au pentru eretJCI, cum a tilcmt mai sus Sfintitul Teofilact mpreun
cu d~m~e~e!esc~l Hr~sos_tom, spunnd ~ Pave~ zice aici s ne rugm pentru mpraii necre?mcJOI m ~1emea.Tamelor. Dar- fimdc I dumnezeiescul Hrisostom zice n vremea
~m. sus artat aa: "lnc i aducem aceast slujb cuvnttoare pentru toat lumea" rugacm~e pe c~~e o repet ~ n ~ctenii, lmpreun cu marele Vasilie, anume: "pentru p~cea
a to~ta ~~~ea -aadar, fimd~a s~. r~ag a~~el, socotesc c nu este greeal dac preotul
v_a z!ce I m_ vreme~ ~u~neze1etu L1turghu aceast rugciune pentru mpraii necredinc~oJ sau ch1~r eretJCI, ad1c: "pentru pacea i buna aezare a mprailor notri", ca i noi
sa pe~recem '.n~u pacea lor via panic i linitit, ntru toat buna-cinstire de Dumnezeu t cucermcie.
Iardumnezeiescul Hrisostom, urmnd nainte, dovedete c, atunci cnd zicem rugciu
n~a "Ta'?l nostru", ne rugm i pentru cei necredincioi, zicnd aa sfntul: "Cnd zic: Faca-se vom Ta pre~u':" n cer i pe pmnt, nu se fnelege nimic altceva dect c ne rugm
pent_ru necredmcJo~J. Cum? ~ cer.nu_este necredincios nici unul, nici unul nu greete.
D~c1, d~ ar. fi ?uma1 pentru ce1 ~redJ~~wi, nu~ fi avut cuvnt ceea ce ~e zice: cci- dac
cet credt.ncJ~I urmau a face ~om ~m, tar necredmcioii nu- voia Lui nu ar mai fi ca n cer.
D~r ce _Zice. ~recu':" n cer _n~~em ?u este ru, tot aa s nu fie nici pe pmnt, ci trage-i pe
to1- z1ce- catre fnca Ta, fa-1 Inger~ pe toti oamenii, chiar de ne-ar fi vrjmai i lupttori 1"
<c;:uvfntul al6-lea la aceast epistol). Iar eu socotesc c i marele Vasilie- zicnd n ieru~
gm s.a. la ~r:mea ~r~t_mai ~u~: "Pomenete, Doamne, toat nceptoria i stpnirea!"
cupnnde IJncepatorJa I stpm~rea necredincioilor i a ereticilor. (n. aut.)

145

TfLCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

4. Care

voiete

a se mntui

toi

oamenii

a veni la

cunotina

adevrului.

Zice: Dac Dumnezeu voiete a se mntui toi oamenii, atunci i tu, Ti:
matei, s voieti aceasta i fiecare Cretin, urmnd lui Du~nezeu. Ia~ ~aca
tu,
voieti a se mntui toi, atunci trebuie s te rogi,pen~ru ~ot.I. Dar .ce ZICI
Cretine? De vreme ce Dumnez eu voiete a se mmtm toi I avem la ~~n~
1
tina adevrului, ce trebuin mai este de .rugciunii~ ~el~? I~r .e~ Jt! ras:
sa
nd c rugciunile tale ajut mult oamemlor necredmciOI, caci t II trag
d'n

pu
te iubeasc. Pentru c rugciunile tale nu te lasa s-I ur.ati .I pve~ r~ ~ ~
ele urmeaz a veni i ei la credina lui Hristos i a se m~ntm. ~ac~ a1c~, ~nn
mntuire" se cuvine s o nelegi, iubitule, pe aceea pnn credma, adica pe
~ceea sufle~easc, nu trupeasc, fiindc aceasta este mntuire ~devrat~ Iar
Apostolul zice c Dumnezeu voiete ca toi s vin la "cu~~tmta adevarului", adic la cunotina credinei cea dup Dumnezeu, caci doar aceasta e
adevrat i, mai mult, este nsui adevrul.
V

s. Cci unul este Dumnezeu, unul este i mijlocitorul ntre Dumnezeu

cinoi ai Elinilor. Cci e artat c Fiul este Dumnezeu, El fiind i mijlocitorul, de vreme ce mijlocitorul este ntre doi i e dator a se mprti cu
amndoi dup fire. Deci, de vreme ce Fiul este mijlocitor ntre Dumnezeu
i oameni, El Se mprtete de amndoi, fiind i DuHJnezeu, i om, avnd
aadar dou firi ntru un singur ipostas ["persoan", n. m.]. El nu este doar
Dumnezeu, fiindc oamenii nu L-ar fi primit ca mijlocitor dac ar fi venit
la ei astfel, de vreme ce nici faa lui Moisi nu au putut s o vad fr nvelitoare. Dar nu este nici doar om, fiindc trebuia a vorbi i a mijloci c
tre Dumnezeu. Pavel nu a vorbit aici artat despre dumnezeirea lui Hris-

tos, pentru c atunci stpnea politeismul (adic mulimea zeilor), i Elinii


ar fi socotit c el cuget i dogmatisete muli dumnezei. i, zicnd: "unul
este Dumnez eu", ntelege c nu snt doi [osebind ntre Persoanele Sfintei
Treimi], precum zicea i n alt parte: "Un Dumnezeu-Printele( ...) i un
Domn Iisus Hristos" (1 Corinteni 8:2); iar aici zice: "un Dumnezeu i un
Mijlocitor ntre Dumnezeu i oameni". Iat ct evlavie i sfial are Apostolul pentru Dumnez eu, nevrnd a da bnuial de politeism!' De aceea nu
1
Pentru aceasta zicea i marele Vasilie: .,Sau s se cinsteasc prin tcere cele negrite,

afla n firea tuturor celor cuv1nttori, cum arat cuvmtul


ne-am 1nvat a ti c Dumnezeu este 1n luntrul fiecr~ia.: To.t acelat zt~e (1n Despre
pe ca~e voCretinism, tomul! sau Cartea 1): "Aadar, Du~neze~ n mm.tme~e.pe ace~a
~et ne~erbtce,
m
ta~t
cet
votesc
nu
t
voiesc.
iete i nu-i mntuiete pe cei care nu
: l,erut.D?~nul
ztce~
ac~asta
P~n;ru
i~iU:~
la
tiai' mprejur cu inima, cei mpietrii
~
tt~e.
la
.tr~mtt
cet
pe
p;etr~.
cu
uctzt
t-1
Prooroci
pe
omori
salime, Ierusalime, care-i
a~t
nu
I.
sale,
artptle
.sub
P?"
aduna
1~i
cloca
precum
ti
fiii
pe
adun
s-i
c1te ori am voit
~~t11cumd
Teofilact,
't' (M tei 2337) "Aa zice Pigas despre cunotmd. Iar" Sfinltul
' desvrii ntru cunotina a evaru1UI Lut'" (Co tose ni 19)
e s v
. prm
a
vot .>>"i rugndu-n
cerea
"cunotin" a 1neles tiina cea desv1rit. (n. aut.)

sau cu bun-cinstire de Dumnezeu s se numere cele sfinte: un Dumnezeu- Tatl, un Fiu


nscut i un Duh Sfint. Pe fiecare din Persoane o vestim ca una, iar c1nd trebuie a le numra mpreun, nu ne abatem ctre 1nelegerea politeist. Cci nu numrm dup alctui
re, de la una fc1nd cretere ctre mai multe, zic1nd: una, dou, trei [firi], nici: 1nt1i, al
doilea i al treilea>>; cci zice: <<Eu snt unul DumnezeU>>, iar de al doilea Dumnezeu nu am
auzit. Cci,nchinndu-ne Dumnezeului din Dumnezeu, mrturisim osebirea Ipostasurilor,
dar rm1nem la monarhie [unic stp1nire>>, n. m.] nersp1ndindu-ne teologia [vederea
de Dumnezeu, n. m.]1n mulime dezbinat. Fiindc un [singur] chip se vede fntru Dumnezeu-Tatl i 1ntru Dumnezeu-Unul nscut, [chip] unit 1ntru neschimbarea dumnezeirii.
Dar cum de nu snt doi dumnezei, dac este Unul i unul? Pentru c se zice mprat
i <<chip al1mpratului>>, dar nu s1nt doi 1mprai" (Despre Sfintul Duh, capitolul 18). i
dumnezeiescul Hrisostom zice: "Unul i unul s1nt doi, dar nu zicem aceasta, dei cugetul
o socotete. Aici nu zici: Unul i unul s1nt doi, ci [ntrebi] ceea ce nici cugetul JIU bnu
iete: dac a nscut, dac a ptimit?" (Cuvfntul al 7-lea la epistola de fa ctre Timotei).
Iar Coresi, tflcuind zicerea aceasta, spune c Pavel a zis: "unul mijlocitorul Hristos" spre
surparea lui Simon Vrjitorul i a ucenicilor lui Platon, care nvau c ngerii i demonii s1nt mijlocitori. De aceea, Pavel arat c unul este Mijlocitorul care a dezlegat pcatul
strmoesc. ns nu ne 1ndoim c i ngerii, ~i Proorocii, i Sfinii s1nt mijlocitori 1ntr-un
fel, dar 1nt1i mijlocitor este doar Hristos, iar Ingerii ni se fac mijlocitori 1n al doilea rnd,
prin mijlocitorul Hristos. Acestea le zice Coresi. Iar c Hristos mijlocl'te pentru noi pururea, zice foarte frumos nleleptul Nicolae Cavasila, anume aa: "Cci El este mijlocitorul
prin care s-au fcut toate buntlile cele date nou de la Dumnezeu i care, mai mult, se
dau de-a pururea. Cci nu a mijlocit i nu ne-a dat toate acelea pentru care a mijlocit i
ne-a izbvit o dat, ci de-a pururea mijlocete, dar nu cu oarecari cuvinte i rugi, cum fac
solii, ci cu lucrul. i care este lucrul? A ne uni cu Sine, i prin Sine a ne 1mpl'\i darurile
Sale, dup vrednicia i msura curiei fiecruia dintre noi. i, aa cum lumina d a vedea

146

147

oameni: omul Iisus Hristos,

ce a zis c Dumnezeu voiete a se mntui toi, Ap?stolul.dov~de!


te aceasta aici, zicnd: Pentru aceasta, Dumnezeu L-a trimis pevFml Sau m
lume. ca mij'locitor, ca s-L mprieteneasc pe Dumnezeu-Tatal cu oame sc.? Rvaspun dem
,
nii. Dar ar ntreba cineva: i atunci de ce nu se mmtme
Pentru c nu vor!
Zicnd ns: "unul este Dumnez eu", Pavel nu-L desparte ~i nu-~ oseb~
te de Fiul _s nu fie! -,ci zice aa spre osebirea idolilor I a zeilor mmDup

1 nsemneaz

c Meletie Pigas zice (1n De;pre cretinism, I_?mul 3).' c aici.~ ~orba de

_oamenn mel~ge
cunotina cea din parte, astfel: "Dumnezeu Insui a semnat mtru toi
la cunotma
aJuns
a.u
care
aceia
c
zice
i
se
aceea
De
u.
Dumneze
este
c
ea i tiina

cunotma .de Dumnezeu se


~devratului Dumnezeu <<au venit 1ntru cunotin.'~ [Deci].
prm acel glas: ..:entru aceasta

'
T!LCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFILACT,ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

a pomenit nici de dumnezeirea Sfintului Duh, ca


de muli dumnezei.

nu fie socotit cinstitor

6. Cel ce S-a dat pe Sine ca pre de izbvire pentru toi,


Zice: Iisus Hristos S-a dat pe Sine ca plat de izbvire i de slobozire
pentru toi oamenii: i pentru Evrei, i pentru "neamuri". i, dac Hristos
a murit pentru toi, cum s nu te rogi pentru toi tu, Cretinul urmtor lui
Hristos? Vezi i zicerea "dndu-Se pe Sine" i nsemneaz-o mpotriva arienilor, care zic c Domnul S-a dat la moarte n chip silnic, iar nu de voia Sa.
sub
i ce este cu preul de izbvire? Toat firea oamenilor era vinovat i

osnd, spre a se munci pentru pcatul strmoeSc, dar Hristos, rstignin


du-Se, S-a dat pe Sine lui Dumnezeu ca plat de izbvire n locul ntregii
firii, dezlegnd-o astfel pe aceasta de moarte i de munc.'

1.

1!

celor ce vd, tot astfel e nevoie a fi noi mpreun cu Hristos de-a pururea, dac vrem a vie\lli
Hristos nu este cu
i a ne odihni cu totul. Cci omul nu poate s vad fr lumin, iar fr
Liturghii).
Sfintitei
tflcuirii
al
putin a avea n suflet adevrata via i pace" (capitolul 64
de
nsuire
are
Hristos
m.],
n.
u",
Insemneaz ns c, dup teologi ["vztorii de Dumneze
a
pe
adic
te,
osebi
cele
tiriie
Sine
ntru
cuprinde
cci
,
mijlocitor mai mult decit desvrit
Dumca
nici
om,
ca
doar
nici
mijlocitor
este
nu
El
Astfel,
.
lui Dumnezeu i pe a oamenilor
nezeu gol de omenire, ci ca Dumnezeu-om. De aceea, El a mplinit canonul prin firea omei ipostasul
neasc, iar prin prea-dumnezei eseul ipostas 1-a mplinit cu nemrginit cinstire.
lui Hristos s-a fcut- dup scoliati -nceput al mijlocirii, iar firea Lui omeneasc s-a fcut
nceput dup care s-a desvrit mijlocirea. Vezi i tlcuirea i subnsemnarea ziecerii "iar
mijlocitorul nu este om" (Galateni 3:20). (n. aut.)
1 Iar c Hristos S-a dat pe Sine ca pret de izbvire i de rscumprare pentru toti oamenii, luati robi de diavolul, El nsui o adevereaz, zicnd: "Precum Fiul omului nu a venit
ca s 1 se slujeasc, ci s slujeasc i s-i dea sufletul ca pret de izbvire pentru multi"
(Matei 20:28). Iar marele Vasilie (n tflcuirea Psalmului 48, la acest stih: "Fratele nu izsub jugul vicleniei
bvete; izbvi-se-va omul?") zice: "Tot sufletul omenesc era supus
care o avea de la
pe
a
celui ru, al vrjmaului tuturor, cci [omului] i se luase slobozeni
de pret al izbvi
nevoie
era
Cel ce 11 zidise, fiind ro bit prin pcat. i pentru toti cei robi ti
pe sine, pentru
fiecare
nici
frate,
pe
izbvi
rii ctre slobozenie. Dar nici fratele nu-l putea
c nici un
pentru
i
rabit
i
stpnit
cel
dect
izbvea
c trebuia a fi mult mai bun cel ce
vinovat.
fiind
fiecare
pcate,
de
singur
curti
se
a
u
Dumneze
om nu avea stpnire de la
drui
cu
dar
n
u-se
ndreptnd
u,
Dumneze
lui
slava
de
lipsiti
snt
i
Cci toti au pctuit
mare
de
atit
lucru
ce
Cci
nostru.
Domnul
Iisus
Hristos
ntru
izbvirea
prin
Hristos,
lui
rea
vrednic,
Unul
aflat
poate afla omul, ca s-I dea pentru izbvirea sufletului su?! Ci S-a
Domnul nostru Iisus Hristos, Care a dat spre plat de izbvire a sufletelor noastre sfntul
ne-am cumprat".
i prea-scumpul Su snge ce s-a vrsat pentru noi toti ca pret cu care
noastre, ci
pcatele
pentru
izbvire
de
pret
ca
Iar c nu diavolul a luat sngele lui Hristos
sngeprin
izbvirea
avem
Care
"ntru
zicerii
narea
Dumnezeu-Tatl, vezi i la subnsem
izbvire
ca
sufletul
dat
i-a
c
Domnul,
zis
cea
ceea
cum
vezi
i
1:7).
le Lui" (Efeseni
"n locul multora", Pavel zice aa: "Cel ce S-a dat pe Sine pret de izbvire pentru toti",

148

mrturisire

Adic a fcut dar de izbvire pentru toi oamenii prin mrturisire. Sau
Pa':,el t~c~ie~!e ai~i "dup~ alt ?eles care ~ste preul izbvirii, i zice c ~
"martun suea , adica patima I moartea prm cruce, fiindc Hristos a venit
s~ ~rturiseasc adevr~! pn la moarte. Cci Hristos L-a artat i pe Tatal m lume (precum El Insui a zis: "Am artat numele Tu oamenilor"
Ioan 17:6), i a legiuit n lume adevratele dogme ale bunei-cinstiri d~
Dumnezeu i ale credinei i adevrata i ngereasca via.'

n vremile Sale.

Adic la vremea c~venit i potrivit, cnd a venit plinirea vremii celei

cunoscute i hotrte mai nainte de veacuri.

7. Spre aceasta am fost pus propovduitor, i Apostol


Zice: Spre aceast mrturie a lui Hristos am fost rnduit de Dumnezeu
c~ propovduitor i mrturisi tor, adic pentru a propovdui n lume crucea
I moartea lui Hristos. i nu am fost rnduit s propovduiesc numai ntr-un
loc, ci am fost pus i Apostol, ca s umblu n toat lumea. Cci mare este
dregtoria Apostol ului i pentru aceasta Pavel ine la ea i o mbrieaz.

(adevrat zic, nu mint) nvtor al "neamu rilor",


Ca s fac cuvntul vrednic de crezare, anume c ntr-adevr este nv
tor al "neamurilor", Pavel apuc nainte i zice c griete adevrul i nu
~ci zicerea :mu~!i" s~ ntel:ge de Dumnezeiasca Scriptur n loc de: "toti"; i vezi sub-

msemnarea ZlCCru "ce1 multi au murit" (Romani 5: 15).


. Iar nteleptul Folie zice c plata izbvirii, rscumprarea pe care 0 d cineva, e de trebmnt pentru do~ luc~uri. O dat, pentru a-i slobozi pe cei robi ti; i alta, pentru; se face
dar _acelora _care-1 stpmesc pe cei robi ti. Deci sngele Domnului s-a fcut numai izbvi
re~~ slobo:'_re a oa~e~i~~r robi~ de diavolul, dar nicidecum dar al diavolulu i.[ ... ] Aceste l~semnan ale 1~bv~ru ~e pomenete i Nichita [Scoliastul] pe marginea cuvntului la
Pati al Te~lo~u~u' Gngon~, de unde socotesc c a luat aceasta i Fotie. i Folie adaug
~ numele JZ?avJ.~u nu se z1ce despre nsui sngele Domnului, ci metaforic. Vezi i submsemnarea z1ceru "ca s ne izbveasc pe noi" (1it 2: 14). (n. aut.)
...' IarT~odorit zice.c a numit patima ,.mrturie" mai nti pentru nedreptat eajunghie ru, Jar ar_o1 pen~ru c~-1 are marton pe toti Proorocii i pe Iudeii ce ziceau: "Tu mrturiseti
pen~u Tme, m_artun_a Ta nu este adev.rat" (Ioan 8: 13), la care El a rspuns: "Eu n-am
vorb1t de la Mme, c1 Tatl care M-a trimis, Acesta Mi-a dat porunc ce s spun i ce s
vorbesc" (la fel, 12:49). (n. aut.)

149

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TLCUIREA EPISTOLEI NTI CTRE TIMOTEI

de vreme ce ceilali Apostoli se ngreuiau a se face nvtori


i propovduitori ai celor din "neamuri ", pentru c se ngreoau de ei, Pavel zice: Eu m-am rnduit de Dumnezeu s fiu nvtor al "neamurilor".
Drept aceea- zice- dac Fiul lui Dumnezeu a murit pentru "neamuri" iar
eu snt nvtor al lor, atunci nici tu- o, Timotei! - s nu te leneveti a te
ruga pentru dnsele.

ca: "Femeie, crede-M c vine ceasul cnd nu v vei mai nchina Tatlui
nici n muntele acesta, nici n Ierusalim" (Ioan 4:21).

minte.

Cci,

ntru

credin i n adevr.

O, cititorule! -vezi i aici zicerea aceasta: "ntru' credin", adic: Nu


cu silogisme omeneti i cu dovezi logice snt eu nvtor al "neamurilor", ci cu credin simpl i neiscoditoare. Apoi, ca s nu socoteti c lucrul este amgire i minciun, a zis i aceasta: ,;ntru adevr", adic: Cele
ce se nva i se predau de mine ntru credin nu snt amgire i minciun, ci snt ntru adevr.

8. Deci vreau ca brbaii s se roage ntru tot locul,


De ce Domnul oprete a se ruga cineva oriunde s-ar ntmpla, iar Apostolul zice aici dimpotriv? Cci Domnul oprete a se ruga oamenii prin uliele cetilor i le poruncete s intre "n cmar", adic n partea ascuns a
caselor, i s se roage acolo. Spre dezlegarea nedumeririi acesteia, rspun
dem c Domnul nu a oprit a se ruga Cretinii oriunde s-ar ntmpla, ci a zis
aceasta ca s-i nvee a nu se ruga ntru artarea oamenilor pentru slav deart. i ascult nsei cuvintele acestea ale Domnului: "Iar cnd te rogi, s
nu fii ca farnicii, crora le place s se roage stnd prin adunri i prin unghiurile ulielor, ca s se arate oamenilor.( ... ) Cnd te rogi, intr n cmara
ta!" (Matei 6:5). La fel, cnd zice: "S nu cunoasc stnga ta ce face dreapta" (Matei 6:3), nu nelege aceasta pentru minile cele simitoare, ci arat
covrirea milosteniei celei fr slav deart. De aceea, i Pavel zice aici
ca brbaii s se roage n orice loc, fiindc Hristos nu a oprit acest lucru. i
Apostolul a zis aceasta spre osebirea rugciunii Evreilor, cci rugciunea
Evreilor era ngrdit ntr-un singur loc, adic n Biserica din Ierusalim,
iar la noi, la Cretini, nu urmeaz aa, fiindc darul dat nou nu este hotrt
de locuri. Cci, aa cum se roag pentru toi oamenii, tot astfel Creti nul se
1
roag n toate locurile. Pentru aceasta, i Domnul a zis ctre Samarinean-

ridicnd mini cuvioase /


n cuvntul acesta, Pavel nva c se cuvine a se cerceta nu locul ntru
care se face rugciunea, ci chipul n care se face. Pentru c rugciunea cere
de la Cretin s aib "mini cuvioase "- adic curate de lcomia de averi,
de rpire, de nedreptate, de ucideri, de bti -i pline de milostenie.2
putem auzi pe dumnezeiescul David zicnd: "Binecuvntai-L pe Domnul, toate lucrurile
Lui, n tot locul ~tpnirii\Lui!" (Psalm 102:22). nc i prin Proorocul Maleahi zice Dumnezeul a toate: "In tot locul aducei tmie i jertf curat numelui Meu" (Maleahi 1: Il). Iar
a ridica mini curate i a se ruga era nsuire a preoilor Testamentului Vechi, dar Apostolul
poruncete tuturor oamenilor a face aceasta pentru c toti s-au fcut "norod ales, preoie mprteasc, neam sfnt"(/ Petru 2:9). i neleptul Teodorit nu a artat unde este scris c a
fost nsuirea preoilor a-i ridica minile ntru rugciune. Iar eu, cercetnd aceasta, nu am
aflat-o descoperit i curat mrturisit n Testamentul cel Vechi, ci numai c: "ridicnd Aaron
minile asupra norodului, i-a blagoslovit pe ei" (Levitic 9:22) i c Moi si a zis: "Dup ce voi
iei din cetate, voi ntinde minile ctre Domnul" (Ieirea 9:29). Ba chiar aflu c i cei ce
nu aveau preoie i ridicau minile cnd se rugau, cum zicea David: "S se ndrepteze rug
ciunea mea ca tmia naintea Ta; ridicarea minilor mele,jertfa de sear" (Psalm 140:2). i
despre Solomon citim: "i s-a sculat Solomon naintea feei jertfelnicului i i-a ntins minile sale ctre cer" (3 mprai 8:22). (n. aut.)

1
Hrisostorn, Teodorit, Teofilact i multe izvoade aa au zicerea aceasta: "mini cuvioase". (n. aut.)
2

nsemneaz c dou snt chipurile atot-cuprinztoare n care se cuvine a se ruga fie-

care Cretin, chip din luntru i chip din afar. i chip din luntru este cnd cineva se si-

lete a-i aduna mintea n inim i a o face s ia aminte Ia cuvintele rugciunii, nelsnd-o
s gndeasc nici un alt lucru. Iar chipul din afar al rugciunii se face cu osebitc forme
ale trupului: cci cel ce se roag fie i pleac n jos capul i i bat~ pieptul, ca vameul;
fie st drept, cum a zis Domnul: "cnd stai rugndu-v" (Marcu 21:25); fie i pleac genunchii -precum zic Faptele Apostolilor: "plecndu-i genunchii si (Pavel adic), s-a
rugat mpreun cu toi acetia" (Fapte 20:36)- cum a fcut i Domnul n vreme~ patimii;
fie ft ridic minile, cum zice David: "Ridicarea minilor mele,jertfa de sear". i precum
zice aici. Cci forma aceasta a rugciunii, adic a-i ridica cineva minile cnd se roag,

cuvintele Domnului i aleApostolului i dup tilcuirea pe care o face acestora Sfinitul Teofilact, este iertat oricui a se ruga n tot locul, intrnd n "cmara sa", adic
Teodostrngndu-i mintea n inim, i de acolo nlnd rugciunile sale la Dumnezeu. Iar
rit zice c, nc pe cnd mai stpnea Legea, Proorocii vedeau nainte cele ale darului. i-1

se vede c este att de nevoie, nct Sfinii Prini i dasclii Bisericii chiar pentru aceasta
au socotit i au alctuit strane n biseric, pentru a-i ajuta pe Cretini, care se ostenesc i
nndu-i minile nlate n toat vremea rugciunii, aa cum i Moisi se ostenea a-i ine
minile ntinse asupra lui Amalic, ajutat de Or i Aaron (Ieirea 17). Astfel, stranele i fac
pe Cretini a se ruga stnd n chipul crucii, prin cruce biruind patimile i pe diavol, aa
cum i Moisi 1-a biruit pe Amalic rugndu-se n chipul crucii. i mai nsemnm aici c nu
num~i preoi~ cei vechi i splau minile cnd intrau n biserica lui Dumnezeu s se roage
-cci zice: "!i vor spla minile i picioarele cu ap cnd vor intra n cortul mrturiei. Se
vor spla cu ap ca s nu moar" (Ieirea 30:21) -,ci i preoii darului acestuia nou obi
nuiesc a se spla cnd vor s ierurghiseasc, zicnd: "Spla-voi ntru cei nevinovai mini-

150

151

1 Deci,

dup

TLCUIREA EPISTOLEI NTI CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

fr

mnie i fr ndoit socoteal.

snt datori a se ruga fr mnie i fr ndoit socoteal, adic


:
fr pomenire de ru i fr patim asupra frailor, precum a zis i Domnul
"Cnd stati rugndu-v, lsai orice avei asupra cuiva!" (Marcu 11 :25). Iar
l cu
"socoteal ndoit" numete indoiala, zicnd s nu se roage Cretinu
ndoial i cu stnjenire, ci s cread cu adeverire c va lua de la Dumnezeu cererile sale cele folositoare, cum zice mai curat i "fratele lui Dumnezeu" Iacov: "i s cear ntru credin, de nimic ndoindu-se. ( ...)Cci
s nu socoteasc omul acela c va lua ceva de la Domnul (dac se ndoie
te)" (Iacov 1:3). i Domnul zice: "Pentru aceasta v zic: Toate cte le cerei
cum
rugndu-v, s credeti c le veti lua i vor fi vou" (Marcu 11:24). i
va crede Cretinul c are s ia cererile sale de la Dumnezeu? Dac nu cere
ceva lumesc, sau potrivnic voii lui Dumnezeu sau nevrednic de cereasca
mprie, ci va cere toate cele duhovniceti i mntuitoare i dac se roag
cu mini curate de toat fapta pcatului, fr mnie, fr pomenire de ru i
fr ndoire, nerspndindu-se ncoace i ncolo.'
Cretinii

'

,,

','1!

9. Asemen ea i femeile,
Voiesc - zice- ca i femeile s ridice mini cuvioase cnd se roag, fr
mnie i ndoit cugetare i fr a rpi i a se lcomi la averi. Dar cum, i
femeia rpete i se lcomete la avuii? Negreit! - atunci cnd l silete
pe brbatul ei s-i cumpere pietre scumpe, podoabe aurite i alte scule zadarnice, dei nu rpete ea nsi, ci prin brbat. i femeia se lcomete la
femei
avuii, cci haina ce o are mai mult dect i trebuie o rpete de la alte
srace, care au trebuin de dnsa.

cinstite n podoab, mpodobindu-se cu sfiala i cu


ciune,

ntreaga-nelep

le mele i voi nconjura jertfelnicul Tu, Doamne." i adugm mpreun cu David, care
se spla i el, c nu numai preoii, ci toi norodnicii din vechime se splau cfnd aveau s
se roage in biseric, precum mrturisete dumnezeiescul Hrisostom (Cuvfntul a/73-/ea la
Ioan). Muli Cretini pzesc un asemenea obicei ind i acum, obicei cinstit care arat c
se cuvine ca i miinile cele g!ndite ale sufletului s fie curate de toate pcatele. (n. aut.)
1 Pentru aceasta, intrebat fiind cum poate cineva s se roage fr rspndire, rspunde
c st naintea lui
i marele Vasilie: "Va isprvi aceasta dac se va ncredina desvrit
cu un stpnitor
vorbete
cfnd
t
nerspndi
vederea
are
i
cineva
Dumnezeu. Cci, dac
roag lui Dumse
cind
it
nerspnd
mintea
avea
va
i
vrtos
mai
ct
cu
ttor,
i nainte-st
nezeu, Cel care cearc inimile i rrunchii,lmplinind ceea ce este scris: ridicind miini
cuvioase, fr minie i fr ndoial" (hotrrea 201 pe scurt). (n. aut.)

152

Cu aceste cuvinte, Apostolul cere de la femei ceva mai mult dect de la


brbai, anume ca ele s fie mpodobite cu mbrcminte cinstit i cuviincioas: n~ cu una iscodit (adic de mod) i mpestritat, cci hainele mpodobite m multe feluri nu snt cuviincioase i cinstite. Iar Pavel numete
"podoa~" a fi fe"?ei~ cucernic, acoperindu-i toate prile cu sfial - i
capul, I obrazul, I pieptul, i minile, i picioar ele- i neavnd vreun m
dular gol i descoperit, cci aa se nelege cuvntul Apostolul ului adic a
'
fi femeile acoperite cu sfial i cu ntreag-nelepciune.'

nu cu mpletituri, sau cu aur, sau cu mrgritare sau cu mbrcmin


te de mult pre;
(

eu ca s te nfiezi
. ?,Crey~o! - zi_ce - tu vi~ n b~serica lui Dumnezcum
foloseti felurite

~namt~a F_acato~ulm a toate I ca sa te rogi. Atunci,


I~ple_titun de Pa; pe ~a~? _i cum niri mrgritare pe capul i pe pieptul
t~u: I altele pe Imbracammtea i pe papucii ti? Aceasta, adic a-ti avea
p~ci~arele mpodobite cu mrgritare, fiind cu adevrat o desvrit ocar~ I ~edr_eptate. Cci de unde ctigi acestea? De la brbat i din suspinunle saracilor, ale orfanilor i ale vduvelor, cci o dezbraci pe vduv de
cmaa ei cea crpit numai ca s calci tu pe mrgritare.2 i oare nu este

ntrebat fiind care_e~t; cinsti~ po?o~b p:~d~t de Apostol, marele Vasilie rspun
de~~ este aceea "fol~sJt m scop ~mst1t _, cuvJ~n~Jos ~i socotit dup vreme, dup chlp,
dup~ ~a! ~.persoan~ , : m:l; dupa trebum(. Cac1 cuvmtul nu judec a urma cineva aceleai I '.n vreme de Iarna,~~ '.n vreme de _var; nici a fi acelai chipul argatului i al celui
ce se Odihnete, al ostaulu1 J al ranului, sau al brbatului i al femeii (hotrrea 201 pe
scurt). (n. aut.)
2
mpreun cu !mpo~~bi~ile ~e m~i sus se numr i podoabele femeilor !nalt-cuget
toare, nebune, ~ndr~ I Ieite_ ~-n ~mte a~~ v~emii acesteia, care,'ndat ce c!tig cinci
parale, le ch_eltme~c ~~ zdrmcu }' n~bu?u _mmcinoase, mpodobindu-i capul cu multe
tulp~ne: cu J_mpl~titun ~~ p~r stram I m1~cmos [peruci, n. m.), cu osebite pietre scumpe _J m~r~ntare, ~are ~J spm~ur canm:_un de aur ca nite cozi de cal, !i pun li!Ulte !mple~~t~n I :ustun auru pe ham~, p~arta ce~cei,la urechi, brri la mini, zgrzi la grumaJJ, _mele m degete: cola~e a~nte I ?~ arg1~t 1mpodobite cu pietre i mrgritare, prin
care tJ~loasele_ femei ~rat c smgure Jileaga mdularele cu lanturi i se nsrcineaz cu
o mu!ttme de ~t.etre. t: cu ~ceasta, nu se osebesc fntru nimic de idoJii "neamurilor", care
erau Impodobi\! cu argmt I cu aur, precum zice Proorocul David. Sau ~mai bine a zice
mormintele mpodobite i vruite, care par frumoase pe
-.nu se o~e~sc ntru ni!"ic
~e oase moarte i mputite i de toat necuria, precum
phne
smt
luntru
m
mr
dm:rrar,
a_ z!s Domnui._De aceea, prm Isaia, Dumnezeu ngrozete aceste nebuneti mpodobiri,
z1cmd c are sa le dezbrace d_e toa~ mpodobirea pe femeile cele fr de minte i mndre
care poart ~-nele c~ acest~a J' ar~ sa le smereasc pentru aceast mindrie a lor, zicnd aa:
..:entru c ~cele S10nulm smt atJt de mindre i umbl cu capul pe sus i cu priviri obrazmce, cu pai domoli, cu zngni! de inele la picioarele lor, Domnul va pleuvi cretetul
1

'!"

153

TILCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SfNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

o mare ndelung-rbdare aceea pe care o arat Dumnezeu ctre tine, femeia mpodobit? Nu este o mare suferire a lui Dumnezeu c nu te pedepeu ctre
sete precum i se cade? Cu adevrat, mare e rbdarea lui Dumnez
tine! Tu- o, Cretino!- mergi la biseric s ceri de la Dumnezeu iertarea
nuni?
pcatelor tale, dar te mpodobeti ca i cum ai merge la jocuri i la
i cum poi- o, femeie nesocotit! -s suspini i s. te umil eti cu inima,
purtnd astfel de podoabe? Cinste umilinei tale!- sau- mai bine zis- vai
de ea! i cum te va asculta Dumnezeu, ticloaso, cum te va auzi, mbrcat
fiind cu lucrul sracilor? Deci nu te amgi, soro, nu te amgi! Cci, dac
ta, nici
pori haine mpodo bite, nici umilin nu poi s ai ntru rugciunea
Dumnezeu nu te va asculta ca s-i ierte pcatele, ci mai mult te va osndi,
iar rugciunea ta se va face ntru pcat- dup David (Psalm 108:6).
i vezi c, dac Pavel oprete de la femei podoabele ce snt semne ale
ce snt
bogiei lor, cu ct mai vrtos va opri de la dnsele mpodobirile
semne de iscodire, precum: dresurile obrazului, frecrile flcilor, rumenelile, sulimanurile, zugrvirea ochilor i a sprncenelor, gingelile glasului, micrile iubee ale ochilor i celelalte chipuri deznodate, care nu snt
i ale
nsuiri ale femeilor Cretine, ci ale pgnelor, i nu ale fecioarelor
celor ntreg-nelepte, ci ale curvelor i ale celor stricate.'

''

capului fiicelor Sionului, Domnul va descoperi goliciunea lor. !n zi_ua_ac~ea va l~a Domnul toate podoabele: inele, sori, lunie, cercei, brri, vlun, cunum, lani~?are, c~ngto~
1!

re, miresme, talismane, inele, verigi de nas, veminte de srbc'ltoare, .mantu, alun.p~ngt,
oglinzi, pnzeturi subtiri, turbane i tunici. Atunci vor fi, n loc de mtresme, putreztcm~e;

cu fierul, pleuvie; n loc de vemmt


~o~ c~ea de
preios, zdrene; i, n loc de frumusee, pecete de robie. Locuito_rii Sion~l~i
ea
I,Jefmt,
Jeh
vor
se
I
scrfi
sabie i vitejii lui n rzboaie. Porile fiicei Sionului vor
.
..
.
.
va edea despuiat pe pmnt" (Isaia 3:16-26). (n. aut.)
rog~
~~te.
ca
zici?
"Ce
sc:
mpo?obe
se
i Hrisostom zice aa despre femeile ce
lui Dumneze u mbrcat cu haine i cu mpletituri aunte? Au doar m vemt ca sa Joci? A1
venit s te rogi, i s ceri iertarea pcatelor i, rugndu-te s:pnul_ui, s-L fac~ pe El mi:
Iostiv! Atunci de ce te mpodobeti? Acestea nu snt ale unei femei ce se roaga! Cum vei
putea s suspini, cum poi lcrima i a te ruga ntins, -~e _vre~e ce _eti m~odo~i~ astfe!?
Acestea snt ale actrielor i ale juctoarelor, iar femeu cmst1te nu 1 se cuvme mc1 una dm
acestea. ( ... ) Deci nu urma curvelor!" (Cuvfntul al 8-lea la aceasta ctre Timotei). V~zi
i cuvnt~! al cmi stihurile Teologului Grigorie despre femeile ce se mpodobesc. Vezi
cilea al Hristoitiei scris deasupra aa: Cretinii nu se cuvine a se mpodobi. Mm nsemneaz c - de vre:Oe ce dumnezeiescul Apostol le oprete aici pe femei a se mpodobi
cu podoabe i cujuvaer uri, neam slab fiind ele i iubitoare.depodoab-.cu_cl mai vrtos
,,al po~oa
oprete a purta podoabe brbaii, care snt neam b~rbt~;;c I dm.~r~ defu~ato
~rebu~e a
"~ehlt~am
~~
"acton
,
"mlllerot
r,
ntr-adev
belor muiereti? Pentru aceasta,
se numi brbaii nomfai care se mpodobesc cu podoabele femeieti mai sus zise, I se
cocoesc umblnd,~i se gingesc, mndrindu-se cu ele ca nite puni cu penele lor cele

fu loc de

cingtori, frnghie;

n loc de

crlioni fcui

':II

154

1O. ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilo r ce fgduiesc cinstire de


Dumnezeu.
Zice: Se cuvine ca femeile Cretine s se mpodobeasc cu fapte bune.
Apoi, citete c aa se cuvine femeilor care-Lcinstesc i-L cred pe adevratul
Dumnezeu. Dar zicerea aceasta se nelege i ntr-alt chip, anume c cineva
poate fgdui numai prin cuvinte c este cinstitor de Dumnezeu, i de aceea
Pavel adaug c se cuvine a fi cinsti tor de Dumnezeu i cu faptele bune.

11. Femeia s nvee n linite, ntru toat supunerea.


Zice: Femeia Cretin nu se cuvine a fi cinstit i chibzuit numai n
cele din afar i n mbrcminte, ci pn la glas. Prin urmare, femeia s nu
griasc i s nu nvee n Biseric, nu doar pentru celelalte, dar nici pentru
lucrurile duhovniceti, ci numai s se nvee. i se nva dac rmne ntru linite, precum acelai Apostol a artat .i n alt parte, zicnd: "Femeile
voastre s tac n biseric, fiindc nu li se d voie a gri, ci s se supun,
precum poruncete i Legea. Iar dac voiesc a se nva ceva, s-i ntrebe
pe brbaii lor n cas" (1 Corinteni 14:34).

12. Nu dau voie femeii a nva, nici a-l stpni pe brbat, ci a fi ntru linite.
Cu aceste cuvinte,Apostolul taie de la femei tot prilejul de vorb. Cci
mai sus a poruncit s tac femeia, ca s nu se ntmple a gri nici pentru
pricinile binecuvntate, iar aici zice ca femeia s nu-l nvee, nici s-I st
pneasc pe brbatul su. Drept aceea - fiindc femeii i s-a poruncit de
Dumnezeu s se supun brbatului su, zicnd: "Ctre brbatul tu (va fi)
ntoarcerea ta, i el te va stpni!" (Facerea 3: 16)- se cuvine aadar ca femeia s stea n linite, cci mai ales prin linitirea i tcerea aceasta i va
arta supunerea ctre brbatul su. S tii ns- o, cititoru le!- c dumnezeiescul Pavel n-o oprete pe femeie a nva n alt loc, ci doar n biseric.
Cci nu a oprit a nva femeia n deosebi, aa cum Priscila 1-a catehizat pe
Apolo (Fapte, capitolul 18) i cum orice femeie Cretin fi catehizeaz pe
brbatul su cel necredincios, dup zisa lui Pavel: "Cci ce tii tu, femeie,
dac nu-i vei mntui brbatul?" (1 Corinteni7:16), adic prin nvtura i
'
catehizarea prin cuvnt.
mpistrite sau- mai bine zis- precum cioara cea urt din basm se flea cu penele strine
P~ c~re le. purta. Iar d~c cei ce se mpodobesc cu haine strlucite i de mult pre snt fee

btsencett sau monahtceti, eu nu mai pot s asemn cu nimic necuviinta aceasta, cci ea

se afl mai presus de orice chip i asemnare necuvenit. (n. aut.)

155

TILCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

13. Cci Adam s-a zidit nti, apoi Eva.


Zice: De vreme ce neamul brbailor a luat ntia cinste cnd Dumnezeu
i-a fcut pe ei, iar Eva s-a zidit a doua, femeile snt datoare a avea a doua
stare dup brbai i a li se supune. Cci ceea ce s-a fcut atunci cu Adam
al
i cu Eva a rmas lege fireasc ce stpnete ntru tot neamul urmtor
brbailor i al femeilor.

1'

14. i nu Adam s-a amgit, ci femeia,


rea porunci i.

1!

amgindu-se,

czut

clca

De ce nu s-a amgit Adam? Pentru c Scriptura zice cum femeia, adic Eva, a zis ctre Dumnezeu: "arpele m-a amgit, i am mncat" (Facerea 3: 13), iar Adam nu a zis: Femeia m-a amgit!, ci: "Femeia mi-a dat din
pom, i am mncat" (Facerea 3:12). i nu este acelai lucru a se ndupleca
cineva s-I cread pe unul din acelai neam i din aceeai fire cu dnsul i
de o
ajuttor al su- precum s-a nduplecat Adam s o cread pe Eva, cea
roafiin i ajuttoare a sa- cu a se ndupleca unei fiare pe care ar avea-o
aceea,
b i supus, cum s-a nduplec at Eva arpelui cel supus i rob. Drept
1
rea
asemna
fapta Evei este amgire , iar aceea a lui Adam nu. Deci dup
amgirii femeii a zis Apostolul c Adam nu s-a amgit. A mai zis aceasta
i dintr-o alt pricin, anume pentru c Adam nu a vzut pomul cunotin
a-1
ei binelui i rului, ca s vad c e bun de mncare, i frumos ochilor
vedea i frumos a-1 cunoate (Facerea 3:6). Iar femeia, Eva, vzndu-!, s-a
luat roamgit i s-a nelat de privirea lui i apoi,ntinzndu-i minile, a
dul i a mncat, i astfel i-a dat i brbatului su. Prin urmare, femeia s-a
i, ci
rtcit pentru pofta pomulu i, iar Adam nu s-a rtcit de pofta pomulu
numai s-a nduple cat femeii sale. De aceea, Apostolul zice aa: De vreme
ce femeia i-a pierdut pe toi oamenii fiindc 1-a nvat pe brbat o singur
dat, s nu mai nvee mai mult, nu numai aceea, ci tot neamul ei, fiindc
tot neamul femeilo r este uor la minte, i lesne de amgit i uor primete
i dumnezei eseul Grigorie al Nissei: "Femeia, amgindu-se, a
!nainte cu neczut 1n clcarea poruncii i 1n deprtarea de la Dumnezeu. Femeia a luat-o
ca, prin crei],
[Domnulu
Invierii
a
martor
ia
[apoi]1nt1
ascultarea i de aceea ea s-a fcut
la Inprecum
iporuncii.
clcarea
de
pricinuit
a
rsturnare
dina invierii, s Indrepte
astfel
i
,
brbatului
a
e
sftuitoar
i
arpelui
r
cuvintelo
a
slujitoare
fcut
s-a
1

11

..

Pentru aceasta a zis

rtcirea. Vezi ns- o, cititoru le!- amrunimea zicerii Apostol ului. Cci
~u a zis c Ev~ s-a amgit, ci _"femeia", ca s arate c aici vorbete despre

mtreaga fire I neam al femeilor. Cci, aa cum din pricina 1ui Adam s-a
o~ mit toat ~~~a oa~enilor nscui dintr-nsu!, tot astfel amgirea i uu
ratatea cugetam Eve1 a trecut la toat firea femeilor.

15. Dar ea se va mntui prin facere de copii,


Cine se va mntui, Eva? Ba!- ci femeia, adic firea femeilor. O, femeilor!- zice- nu v ntristai! Dumnezeu v-a dat i vou prilej i pricin ca s
~ m~ntuii. ~i care este aceasta? Facerea de copii, adic a-i hrni i a-i crete
m chip cretinesc pe opiii ce i vei nate. Fiindc nu e nevoie doar a-i na
te, ci ~-i i nva bine, cu nvtura i cu sftuirea DomnuluP, cci aceasta
este I se zice cu adevrat "facere de copii". Iar dac femeia mam nu-i va
crete copiii hrnindu-i bine i nu i va nva cu sftuirea Domnului, atunci
aceea nu este facere, ci mai ales stricare de copii, cci cu creterea ei cea
rea i stric pe ticloii ["bieii", n. m.] copii ai si i sufletete, i trupete.
~ar ce? Oare femeile nemritate i fecioarele nu se pot mntui i ele, ci snt
pierdute pentru c nu au copii? Cum? Femeile fr copii nu se pot mntui
c.u f~ptele lor cele bune, ci _numai prin facerea de copii? Ba! - ci zic c, pe
lmga celelalte fapte bune, I buna-facere de copii le este femeilor pricin de
mntuire. Cci este artat c buna cretere de copii are ca pricin fapta bun
[ntru :redin~, ~- m.] a ma11_1ei care-i nva i pe copii s aib aceeai fapt bu?a. Deci, dm acestea zise, se face artat c i fecioarele nemritate i
femeile sterpe se vor mntui dac au fapte bune, dei nu au nscut i nu au
cresc~t copii. Mi se pare ns c, de vreme ce a oprit-o pe femeie a-1 nva
[pe brbat], Apostolul o mngie acum pentru aceasta i-i d ucenici pe care
are v~~e s-i nvee, ca i cum i-ar zice: O,feme ie!- dac pofteti s-i nvei
pe aln, nva-i pe copiii pntecelui tu cu sftuirea Domnului.
Iar unii - nu tiu cum! - prin facerea de copii au neles nater~a Ns
ctoarei de Dumnezeu, cci ea- zic ei -le-a mntuit pe femeP nscndu-L

!ilc~ind aceast zicere, i Folie zice c femeia se va m1ntui prin facerea de copii.
"Cac~.- z_JCe- buna cretere i purtarea de grij cea iubitoare de Dumnezeu a mamei pentru fi~1 s1 ~s!e o mare drep~te a femeii, prin care ea Intoarce i terge 1nvtura cea vechey greit dat de Eva lm Adam, ce a pricinuit amgirea aceluia. Fiindc femeia poa1

"

ceput femeia
a adus vieii Inceputul i urmarea rului - tot aa, aduc1ndu-le ucenicilor cuvintele Celui
ce 1-a omorit [prin Inviere] pe apostatul balaur, ea s-a fcut oamenilor 1nceptoare de crefmpotriva
din, credin prin care se stinge 1nt1ia hotr1re a morii" (Cuvfntul a/12-lea
lui Evnomie). (n. aut.)

te Zice: Cu adevrat, 1n vechime l-am 1nvat greit i l-am amgit pe brbat dar acum i
c~esc i-i po;'\~iesc pe copiii mei ~r gr~e~. i, dac acea amgire i 1n;tur greit m-au osmdit, buna-cretere a fiilor mei ma slobozete acum din os1ndire" (Amfilohia '
fntrebarea 71). (n. aut.)
2
Despre acestea pomenete i Fotie Intru aceeai Intrebare 71 din Amfilohia. (n. aut.)

156

157

TLCUIREA EPISTOLEI NTI CTRE TIMOTEI

SFNTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

pe Mntuitorul Hristos. Aceast nelegere este ns cu totul


urmtoarele cuvinte ale Apostolului. i ascult-le:

i,
1'

de va rmne n

nepotrivit

la

credin,

Femeia se va mntui dac fiii ei vor pzi buna-cinstire i adev


ratele dogme ale credinei, prin buna-cretere i nvtura pe care o vor fi
dat lor.
Adic:

n dragoste
Femeia se va mntui dac, prin buna-cretere dat de ea, fiii ei
vor rmne n dreapta i mbunti ta via. Cci nu e de ajuns pentru mntuire credina fiilor, ci trebuie ca ei s aib i via bun i cretineasc. Iar
izvorul, pricina i capul vieii cretineti este ndoita dragoste, adic cea
ctre Dumnezeu i cea ctre aproapele.
Adic:

'1

cei voi asemenea lucruri, cci aud vorbe rele despre voi de la tot poporul
Do~nulu.i? N~; copiii ~ei,.nu este bun vestea ce o aud eu despre voi, nu
mai facei aa! (1 lmparaz2:23, 24). 1 Iar dac maica ar face n tot chipul
i s-ar si!~. s~-i crea~c ~ine copiii, dar nu ar putea s-i ndrepte din pricina ~legem I a_ socotmeilo~ c~lei.rele (ceea ce se ntmpl rareori), s tie
ma~ca aceea ~a nu se va osmdi, ci va lua plat de la Domnul pentru ostenei~Ie_ cr~teru ce le-a dat, cci zice Dumnezeu, prin Iezechil: "Sufletul ce
a pacatUit va muri, iar fiul nu va lua nedreptatea tatlui su, nici tatl nu va
lua nedreptatea fiului su. Dreptatea de la sine va fi dreptului, i nelegiuirea asupra nelegiuitului va fi" (Iezechi/18:20). Cci i Fiul lui Dumnezeu
cu toate c a fcut n toate chipurile i le zicea Iudeilor toate cuvintele l
nvturile, ns pe puini i-a avut care s-au nduplecat Lui.

ntru sfinenie cu ntreag-nelepciune.

Aici, Apostolul numete "sfinenie" curia i fecioria trupului. Dar,


de vreme ce nu toi snt feciorelnici, a adugat zicerea "cu ntreag-ne
lepciune", prin aceasta numind ferirea vremelnic de legi uita mpreunare
a brbailor cu femeile. Sau, prin "ntreag-nelepciune", Pavel numete
aici chiar cuviina ndulcirilor i buna rnduial a nravurilor. Deci femeia se va mntui dac, prin buna ei cretere, fiii si vor rmne ntru feciorie i ntru nestricarea trupului, adic vor alege viaa monahal, sau dac
vor rmne ntru ntreaga-nelepciune prin nunt i nu se vor face curvari
i prea-curvari. Dar ar zice cineva: i dac maica este rea, dar i va cre
te copiii bine? Oare are plat pentru aceast bun-cretere? Rspundem:
Aceasta aproape c nu poate urma, cci, dac maica este rea, negreit are
s-i creasc i copiii ru. Cci pomul putred nu poate face roade bune, ci
tot putrede, precum a zis Domnul: "Pomul putred face roade rele.( ... ) Pomul putred nu poate face roade bune" (Matei 7:17). Totui, dac maica, rea
fiind, i-ar crete copiii cu adevrat bine, va lua plat de la Domnul pentru
buna-cretere a copiilor ei. Dar dac maica, bun fiind i avnd fapte bune,
i-ar crete copiii ru, oare va primi pedeaps de la Dumnezeu? Rspun
dem: Dac maica se lenevete sau face har copiilor ei i nu-i nva bine,
are s fie pedepsit negreit, cum a pit preotul Eli, care a fcut har fiilor
si i nu i-a certat cu asprime, precum este scris: "i le-a zis: Pentru ce fa-

sa p~a~ ra~J~e pna la s:-rr~t?I vJeyi m drept-slvitoarea credin, i fntru viaa cea fmbu.natJt, I mtru.sfinem~Y_!ntru mtre~~a-melepciune, precum poruncete aici dumnezeJescul Pavel- e1, ~ebunu, u pun pe fiu lor s fnvee turcete, franuzete i alte limbi
nu pent~ a~t s~o?: CI doar pentru ~fn_drie i iubire. ~e slav, adic pentru a-i face pe fiii'
lor bo.gaJ. I ~Ia~l\1. Dar ce urm~aza d1"n ~ceasta'l Fui lor, petrecind mpreun cu dasclii
l?r ce! ~Incat cu _rele ~rav~n I ~apmdu-se fn toat vremea cu apele lor cele tulburi
I otrv1toar~, !I stnc naravunle, '\)ung fn nebgare de seam, srcesc din evlavia ctre
Dum?ezeu ctr~ cele dum~ez~iet! i f? sfrit se leapd- vai! - de credina fn Hristo~, : c~utmd s m~e':, fel~nte hmb1, se m~a atei. Vai de primejdia acestor fii i de trei
on ~ai I amar de nascatoru unora ca acetia, care, n loc de a se mntui prin facerea de
c~p~1, pr~c~m scrie a~ci Pavel -.~u s se munceasc pentru aceasta, dup toat dreptatea!
~ac1 mai ~~~e Ie-ar_fi ~os; ca fi!' lor s fie pstori de vite i parcari, dar s aib credini ~rept-slav.'toare I vma cretmeasc, decft a se face nobili, i boieri i domni dar a-i
stnca.fi~a I viata cea cuvenit Cretinilor! Cci, fiind pstori de porci nu s-ar ~sfndi fn
munci, 1ar de-i vor strica credinta i nravurile, negreit se vor munci! '(n. aut.)

158

159

S a~d ac~stea prinii c.ei .f~r cunotin, care- fn loc de a-i crete copiii cu nvatura" ~ sftmrea Domnulm I .m I?c. de a-i pune s fnvce nvtura cretineasc, i
d~ept-siJv~to~rele d~gme ale. cred~n~'Y moral urile crctineti ale vieii mbuntite, ca
1

"

J'.

J'

TLCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

CAPITOLUL lll
Aici,nu pot s trec sub tcere tflcuirea pe care o face la zicerea aceasta acea minune a

1. Credincios este cuvntul.

'i"
!

Fiindc era lucru de ndoial dac maica ce i-a crescut copiii bine va
dobndi folos din fapta bun a fiilor si i dac se va mntui astfel prin facerea de copii, Pavel zice aici c cuvntul acesta este adevrat i credincios,
nct nimeni nu trebuie s se ndoiasc de aceasta. 1
Dac cineva poftete episcopie, bun lucru poftete.

nsemnm c toate cele rnduite aici de fericitul Pavel lui Timotei despre episcop nu snt. din parte, osebite, ci obt~ti, i le rnduiete pentru
toti oamenii. De aceea i zice: Eu nu opresc pe nimeni care poftete s~ aye:
re norodul i dorete a se face arhiereu, fiindc lucru ~un poftete, ~d1ca s~
se osteneasc pscnd norodul lui Dumnezeu. Dar sa nu pofteasca numa1
stpnirea, slava i domnia ~e care le are dr.egtori~ ar?ier~ei. Pentru ~. i
Moisi poftea numai lucrul I osteneala de a-1 purta I a-1 apara pe Evrei, mr
nu de a-i stpni i a dobndi slav. De aceea 1-a i ucis pe Egipteanul acela
care btea un Evreu, fiindc voia s-I apere i s-I ocroteasc pe fratele su
cel nedrepttit. De aceea se i numete "episcopie" vrednicia arhiereului
i arhiereul se numete "episcop", pentru c cerceteaz i poart de grij
pentru toat turma sa.2
11

muntelui Pelusiu- vorbesc de marele i dumnezeiescul Printe lsidor -,fiind foarte frumoas i mult-folositoare: "Zicnd: Dac cineva poftete episcopia, bun lucru poftete,
nu a neles c oricine face bine dorind aceasta, ci c lucrul episcopiei e bun. [ ... ) Cci
zice: O, iubiilor!- acest lucru se face cu greutate,este treab, nu odihn; grij, nu desf

tare; slujire, nu legiuire tiranic de sine; aprare iconomic, nu stpnire fr dare de seam.

Eu- zice -laud lucrul episcopi ei cel mai presus de fire, cci este dumnezeiesc. Iar pe
acela care-I iubete nu-l laud i nu zic c face bine, cci greete. Nici cei foarte bine alei
nu trebuie s aib n suflet iubirea aceasta [de arhierie], ci s o defaime cu toat puterea.
i vezi cum Apostolul -iscusit fiind la aceast nevoin, i vrsnd nenumrate sudori i
suferind rni, bti, vrjmii i mori, ca nimic din cele ncredinate lui s nu piar-, vezi
aadar cum i nfricoeazi{ pe cei ce poftesc stpnire, nefiind iscusii ntru asemenea nevoine i privind doar la cinstea siqgur. Cci Pavel i clatin capul i strig: Dac cineva poftete episcopie, s vad ostenelile i s ia aminte dac va putea s le duc; s vad
primejdiile, cci el rnduiete rzboaiele nevzute asupra vrjmaului, i s nu gndeasc
numai la cinste; s priveasc mortile, nu desftarea; s socoteasc vrjmiile, nu s vad
odihna. De voiete cineva a se ridica n scaunul acela - zice -, s tie c se hirotonete
ca s se nevoiasc, nu pentru a se desfta cu neprimejduire. Cci cel ce a ajuns a ctiga
doar cinstea i toate celelalte ale episcopiei, dar i trece cu vederea [pe cei pstorii], va
cdea aici n nenumrate mustrri, cteodat ajungnd chiar la caterisirea de vrednicia lui;
iar dincolo, la nfricoata Judecat, se va arunca de ctre nemitarnicul Judector, pentru
c, desftndu-se i adunnd bani, el i-a cheltuit pentru ale sale, iar pe cei goi, flmnzi i
bolnavi i-a trecut cu vederea. Deci, gndind acestea, s nu ne jucm cu cele dumnezeieti,
cci noi, abia ajungnd a da cuvnt pentru noi nine, cum ne vom arta dnd cuvnt pentru
alii? Cci cei ce poart dorul de acest fel n inima lor par a nu ti c aceasta [episcopia
i arhieria] nu mai e precum era n vechime. Acum, dregtoria blndeii a ncput n tira-

t Drept aceea, dup sfinitul Teofilact, zicerea "credincios este cuvntul" se.unete c.u
cuvintele de mai sus, nu cu acestea de mai jos, adic cu zicerea "de poftete cmeva eptscopie". (n. aut.)
.
. .
.
'Pentru aceasta, tlcuind Canonul 58 al Sfintlor Apostoh, ztce t prea Iudatulloan
Zonara c dac nu altceva, mcar numele ce l au de "episcop", ce nsemneaz ,.pndar",
s-i nde~ne pe episcopi a nu se lenevi, ci a se srgui s poarte de g~j turm~i lor i s ~ri
vegheze pentru aceasta. Cci Episcopii, cei ce ed la pnd, se cu~me s pnv~ghe~e t s
vad nu s se Ieneveasc i s dormi teze, cci pentru aceasta s-a t aezat sfin\Jtul smdron
(adic scaunul cel nalt) n Sfntul Altar, ca arhiereul, suindu-se i eznd ntr-~nsul, ~~
vad de sus,ca dintr-un foior, norodul supus lui i s-I cercetez~ c~ a.mru.ntul: t preotu:
care ed mpreun cu dnsul pe scaune, diit aceasta se ndeamna t e.t a pnvt t a mtoc"m~
norodul, fiindc s-au dat episcopului ca mpreun-ostenitori.Aceeat nelegere o ~ra~ ~
scaunul arhiereului ce st n biseric mai nalt dect celelalte, cu un cerdac de pmza, I
pentru aceasta el se'numete "sfinit pnd", dup lgnat!e_Diaconul (n vi~a ~atriarhului
Nichifor). Vezi i tlcuirile canoanelor 1 i 58 apostolett, m Canomcul [Pd~ll~nul, :arte
a Cuviosului Nicodim, n. m.) tiprit n elina nou. i nsemneaz c Teodont ztce ca Pavel nelege aici prin "episcop" pe presviter, cum am zis la capitolul nti al celei c~tre ~i
lipeni, stih 1, unde Pavel nu nva despre presviteri, ci despre ~iaconi. Ia~ [Teo~ontl. zt"':
c ceea ce Iegiuiete Pavel aici pentru presviteri, le legiuiete I pentru episcopi, cct mat
nti episcopii se cuvine s pzeasc legile acestea.

iar acum cei ce snt gata a bate. i ce trebuie a zice multe? Se pare ; vrednicia aceasta
a czut din preoie n tiranie, din smerita-cugetare n mndrie, din post n desftare, din
iconomie n stpnire, cci ei nu socotesc a stpni ca nite iconomi, ci a rpi ca nite despoi. Deci cruai-v pe voi niv, toi cei ce avei o asemenea poft!- cci, celor ce aleg
a vieui cu nevrednici a cinstei preoiei, aceasta li se face adugire a muncii; cci a pofti
episcopie nu este lucru al oricui s-ar ntmpla, ci al celor ce-i ndreapt viaa dup legile

160

161

nie, iar atunci nu era aa; cci atunci

pstorii

mureau pentru oi, iar acum chiar ei

omoar

oile, nu junghiind trupurile - cci acesta ar fi un ru mai mic -, ci smintindu-le sufletele. Pe atunci, i ntelepeau trupurile, iar acum le fac s zburde cu desftrile. Pe atunci,
i mpreau avutul celor ce aveau trebuin, iar acum le rpesc pe cele ale sracilor. Pe
atunci, se iscuseau ntru fapta bun, iar acum i izgonesc pe cei ce se nevoiesc ntru fapta
bun. Pe atunci, ludau curia, iar acum- o, ce a vrea s zic c au vrednicie!- dar nu
m las a m liniti ntristarea- credeti-m! -dei voiesc. Ci, gndindu-m c tr'ndvesc
vrednicia lor cea att de mare, m ntrt spre a zice c n vechime se alegeau la preoie
iubitorii faptei-bune, iar acum iubitorii de argint; atunci, cei ce fugeau de mrimea vredniciei, iar acum cei ce alearg la aceasta cu dulcea; atunci, cei ludati ntru neavuie de
bun-voie, iar acum cei lacomi de bun-voie; atunci, cei ce aveau naintea ochilor dumnezeiasca Judecat, iar acum cei ce nici nu se gndesc de aceasta; atunci, cei gata a fi btui,

TLCUIREA EPISTOLEI NT!! CTRE TIMOTEI

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

2. Deci trebuie ca episcopul sfie

neprihnit,

cel ce poftete a se face episcop, arhiereu 1, se cuvine s aib toat


fapta bun, nct nimeni s nu poat avea vreo apuctur de a-1 mustra, nici
el nsui s fie mustrat de contiin c ar fi fcut vreo greeal, mare sau
mic. Drept aceea, oricine e mustrat de contiin c a fcut vreun pcat,
acela s nu doreasc dregtoria episcopiei, de la care el nsui s-a izgonit i
spre care s-a fcut nevrednic prin faptele sale cele rele. Cci cel ce se face
nceptor i stpnitor de norod trebuie a strluci cu fapta bun i cu ne
lepciunea ca un soare lumintor, pentru ca toi cei ce vor privi la dnsul s
se lumineze i s se povuiasc pe calea faptei bune i a cunotinei ,2
Adic

'1
'

lui Pavel. Deci, dac acela privete ntru sine cu amrunitne, s mearg cu bucurie ctre
suirea acestei nlimi. Jar de nu este la tine aceasta, nu te atinge de cele neatinse!- cci
ia aminte, de foc te apropii, de cel ce topete materia!" (La Cuviosul Nicon, tomul!, cuvntul 35). i, dac dumnezeiescul Isidor scria i sftuia acestea ntru acele vremi, cfnd
fapta bun nfierea i ntinerea, iar rutatea se vetejea, cu mult mai vrtos se cuvine a le
scrie i a le sftui cineva n vremile acestea, cnd rutatea nflorete i fapta bun s-a ve
tejit i s-a mpuinat! Pentru aceasta zice i marele Vasilie c oricine iubete a se face cleric, adie episcop sau preot, acela boiete de boala diavolului: "Postnicului nu i se cuvine
nicidecum a pofti cliros (aprare de frai), cci iubirea de stpnire este boal i vinovie
diavoleasc, fiind cunoaterea rutii celei mai mari a diavolului, cci i acela a czut n
patima mndriei tot din aceast patim, i cel stpnit de dnsa boiete asemenea cu el" (n
aezmntul al 9-lea postnicesc).
Cine voiete, s citeasc i n capitolul 5:4 din Teatru politic, i de acolo va nelege
efi de grea i de ostenitoare este dregtoria arhieriei i a preoiei. Pentru aceasta, cnd se
mbrca cu haina de in, papa Urban al aptelea zicea ctre cei ce erau de fa; "Vedei ce
hain uoar? Dar are o atfl de covritoare greutate!" Pentru aceasta, Grigorie Dialogul

brbat al unei femei,

Omul nsurat se grijete de ale lumii i episcopul nu se cuvine a se ngriji de acestea, iar Apostolul vrea ca episcopul s fie nsurat i brbat al
unei singure femei? Unii zic la aceasta c Apostolul vrea ca episcopul s
fie brbat feciorelnic, care nu a avut femei 1, dar, de nu este feciorelnic, adic e nsurat, mcar s aib o singur femeie. Dar s o aib cu atta nemp
timire, de parc nu ar avea-o, adic s nu se robeasc ntru pofta ei, plinind
cuvntul aceluiai Apostol, ce zice: "Iar cei ce au femei s fie ca i cum nu
le-ar avea" (1 Corinteni 13). Dar Apostolul nu zice aceasta ca pe o legiuire -cum zice n alt loc c voiete i dorete ca toi oamenii s fie ca dnsul, adic feciorelnici i nensurai: "Voiesc ca toi oamenii s fie ca mine"
(1 Corinteni 6:7) -,ci o zice dup pogormnt i iconomie, cci cretinis
mul, fiind la nceput n vremea de atunci, cerea a se face o asemenea iconomie, fiindc nu putea ncpea amrunimea. Deci Apostolul zice c, de este
cineva nsurat, s se fac episcop, dar s aib o singur femeie, nu dou.
i spune aceasta pentru Evrei, la care se ngduia poligamia (adic a avea
mai multe femei). Iar unii au neles c "femeie" numete aici Biserica i
c Apostolul poruncete a nu se muta episcopul de la o biseric la alta, ci
s rmn pn la moarte la o singur biseric i la episcopia sortit lui, cci
mutarea este prea-curvie. ns ei zic aceasta fr socoteal i fr dreptate. Vezi i tlcuirea Canonului 5 apostolic n Canonicul [Pidalionul, n. m.]
nostru. Vezi i subnsemnarea zicerii: "brbat al unei femei" (Tit 1:2).

vntul al7-lea). Tflcuind zicerea aceasta aApostolului, zice i Teodorit c "a fi neprihnit"
nseamn c cel ce se face episcop nu d nici un prilej i pricin de mustrare. nc i Hrisostom tlcuiete numirea "neprihnit" aa (n alt parte): "Neprihnit este cel ce are toat fapta

bun, cci nceptorul trebuie s fie mai strlucit decfl tot cel strlucit i s aib vieuire nentinat, ncfl toi s-i nchipuie viaa privind ctre dnsul i ctre viaa lui." (n. aut.)
1
Poate c zicerea "brbat al unei singure femei" se nelege i pentru cel ce i-a luat femeie, dar s-a desprit de ea prin moarte i a rmas vduv. Cci i acesta se face episcop
fr mpiedicare, dac are faptele bune artate aici de Apostol. Iar marele Vasilie, tflcuind
zicerea aceea a lui Isaia: "Va lua Domnul de la Iudei i de la Ierusalim pe presviter" (Isaia
3:2), zice: "ntre ngroziri [<<ameninri, n. m.] este i luarea presviterului, cci nu'mic folos aduce el fiind de fa. Deci, presviterul e cel nvrednicit de ederea mai sus i numrat
n presviterie, sau cel ce poart neprihnit nsuirea presv.iterului? Adic mai ales neispitit
de femeie sau brbat al unei femei dup legea Domnului, avfnd fii credincioi i celelalte
pe care le zice Pavel aici i n epistola ctre Tit (capitolul 1:2). ( ... )Acesta este presviterul
pe care va lua Domnul de la norodul ce pctuiete, ca pe unul ce are putere ca ostaul
viteaz i judectorul, cum ia tria piinii i tria apei. Deci, cnd vei ve<jea c unii care snt
vrednici a se t1ndui ntre presviteri snt uitai sau trecui cu vederea i n locul lor se pun
cei nevrednici, s cunoti c Domnul l-a luat pe presviter de la norodul acela." Iar mai jos
zice; "Biserica s se roage s nu i se ia presviterul cel vrednic de numirea aceasta." Am
nsemnat aici aceast zicerea marelui Vasilie fiindc "episcopii" pomenii aici de fericitul
Pavel se neleg n loc de presviteri, precum am zis. (n. aut.)

162

163

numea scaunul arhieresc .,rug spinos". iar dumnezei eseul Ambrozie i-a prea-obosit cu rugile sale pe toi nainte-stttorii Mediolanului pentru a nu-i da episcopia bisericii, iar cuviosul Amonie i-a tiat urechea pentru a se face neisc.usit de vrednicia arhieriei i a zis
c-i va tia i limba de va fi silit la aceasta. (n. aut.)
1
nsemneaz c- atfl dup canoanele Sfinilor Apostoli, efi i dup cele ale soboarelor
ecumenice i localnice, adic dup vechiul obicei- numele de "episcop" este obtesc i se

zice pentru orice arhiereu, sau patriarh, sau mitropolit sau arhiepiscop, nu numai pentru
episcopii supui mitropoliilor, precum se ntmpl acum. (n. aut.)
'Ce zic? Acela care voiete s ia starea-nainte a norodului se cuvine a fi mai curat chiar
decfl soarele i s aib fapt bun ngerease. i cuvntul meu e adeverit de Hrisostom, care
zice: "Cuvntul nu ne e despre voevozia [conducerea>>, n. m.] otilor sau despre mprire,
ci despre un lucru ce are trebuin de fapt bun ngereasc, fiindc sufletul prectului se cuvine a fi mai curat chiar decfl razele soarelui, ca nu cndva s-llase pustiu Duhul cel Sfnt,

astfel nct s poatit zice: Nu mai viez eu, ci Hristos viaz ntru mine" (Despre preotle, cu-

SFINTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

iubitor de strini,

treaz,
Adic cel ce urmeaz a se face episcop se cuvine a fi iute la minte, str
bttor, ager, lutor-aminte a nu se afunda n grijile i n scrbele lumii, ci
totdeauna a fi detept i treaz, pentru a le vedea pe toate i a sta privind
asupra tuturor. Iar Teodorit tlcuiete c "cel treaz" e acela detept i lu

tor-aminte la ce se poate a face.


ntreg-nelept,

Unul ca acesta - zice - se cuvine a-i iubi pe strini i prin. cuvinte, i


prin fapte. Cci, de-i arat buntatea doar ctre oamenii eparhiei sale, nu
iubete fr patim, ci iubete dup hatr i patim. De aceea, se cuvine ca
el s fie mult mai mprtitor ctre cei strini dect ctre eparhioii si, fiindc aceasta l arat a fi iubitor de frai.

destoinic s-i nvee pe alii,

1'
!

T!LCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

Adic cel ce se face episcop se cuvine a fi ntreg-nelept i a-i avea pa-

timile domolite. 1

cucernic,
Cel ce se face episcop se cuvine - zice - a fi cucernic n nravuri, n
forme i n micri, ca i prin vederea trupului s-i arate ntreaga-nelep
ciune a sufletului.2
1 Pentru aceasta, tlcuind zicerea evanghelic:
"Nu dai cele sfinte cinilor!" (Mr;tei 6),
zice i dumnezeiescull sidor Pelusiotul: ,Jar unii zic- i nu afar de socoteal- ca Domnul poruncete ca nici preoia s nu se dea celor nverunai i necurai, ca s nu o oc
rasc i s nvleasc asupra CELOR ce i-au hirotonisit, rupnd cucernica socoteal ce o
aveau pentru dnii" (n irul tlcuirii la Matei). (n. aut.)
2 Cei ce se fac arhierei i preoi nu snt datori numai a
fi mpodobii i vrednici de cinstire ei nii, ci a avea mpodobit n toate zilele i biserica ntru care slujesc i a pzi_cu
bun cuviin toate vemintele i vasele sfinite cu care ierurghisesc. i -pentru a zice
mai curat - preoii au datoria neaprat s pzeasc cu mult podoab i curenie Sfntul Altar, curindu-1 i mpodobindu-1 adeseori. Snt datori s acopere Sfnta Mas, ?ind
scaun al lui Dumnezeu, cu pnze curate, nchipuind Tainele cele cu anevoie vzute o nepricepute ce se svresc peste ele. i snt datori ca asupra Sfintei Mese s nu pun nimic
altceva dect numai vasul ce ine dumnezeietile Taine de peste an (care-L nchipuie pe
nsui Hristos eznd pe scaunul Su), dumnezeiescul Antimis (care ns~mneaz ~iulgi~l
cu care Iosif i Nicodim au nfurat trupul cel dumnezeiesc al Domnuluo), cartea hturghoei, Sfiniita Evanghelie i sfenicele cu lumini (care nchipuie luminarea cea de totdeauna
a Sfntului Duh). i nu se cuvine a pune pe Sfnta Mas sfinitele veminte preoeti, nici
cutia cu tmie, nici altceva. Preoii snt datori nc a nu-i lsa pe mireni s intre n Sfntul Altar, dect numai pe blagosloviii citei, i atunci pentru trebuinta sfintei sluj~e; nici
s lase a aduce n Sfntul Altar crnuri fripte la Pati, cci Canonul 99 al Sfntuluo sobor
al 7-lea a toat lumea i afurisete pe acei preoi care fac aceasta; nici s lase a bga n
Sfntul Altar colacii pe care-i aduc Cretinii la sfinitele srbtori (dect numai prescurile
ce trebuie pentru dumnezeiasca slujb), ci s stea afar, la loc osebit, cci cele ce se aduc
n Sfntul Altar nu mai snt iertate a se mnca acas cu fierturi sau cu alte bucate obteti,
dup Canonul 5 al Patriarhului Nicolae al Constantinopolei. Cu aceast bu~.podoab i
curie se cuvine a pzi preoii Sfntul Altar, fiindc acesta e partea cea mm dm luntru a

164

Zice: Se cuvine mai ales ca acela ce dorete a se face episcop s tie i


s aib putere a nva adeseori norodul su' din Scripturi. Pentru c toate
catapetesmei (ce se numete, dup Scriptur, "Sfnta Sfintelor') i strlucirea mai presus
de ceruri a mpratului slavei Dumnezeu. La fel, preoii snt datori a pzi mpodobit i
curat toat biserica, grijind-o i mturnd-o adeseori - att pe jos, ct i candelele, fcli
ile, sfenicele, analoagele i stranele - de vreme ce este "biseric a Dumnezeului celui
viu" (precum zice marele Pavel) i "cort ceresc ntru care locuiete i umbl Dumnezeu"
(precum zice Sfntul Gherman). Preoii snt nc datori a nu ierurghisi dumnezeietile Taine cu antimisuri sparte i crpite, sau cu potire crpite cu cear, sau cu nvelituri rupte i
prea-nvechite i terfelite, sau cu burei cu totul stricai, sau cu veminte necurate, sau cu
discuri foarte vechi i stricate. Deci, dac vor mpodobi biserica lui Dumnezeu n acest
chip, preoii se vor face vrednici de blagoslovenia ce zice: "Sfinete, Doamne, pe cei ce
iubesc podoaba casei Tale!", i cu toat dreptatea vor putea zice i ei ceea ce a zis David:
"Rvna casei Tale m-a mncat" (Psalm 68: 12). Iar dac, dimpotriv (care s nu fie!), se
vor lenevi i nu vor cura adeseori toat biserica 1ui Hristos i nu se vor ngriji a mpodobi toate sfintele vase, i vemintele i nveliturile sfntului potir i ale sfinitului disc,
vor primi blestemul pe care l zice Proorocul Ieremia asupra celor ce fac sfinitele slujbele ale Domnului cu lenevire: "Blestemat este cel ce face sfini tele slujbe ale Domnului cu
lenevire" (Ieremia 48:10). De aceea, este bine ca sfini ii arhierei s cerceteze bisericile
preoilor lor adeseori i s-i laude pe cei aflai silitor] s-i pzeas mpodobirile sfintelor biserici ale lui Dumnezeu i ale sfinitelor veminte; iar pe cei aflai lenevindu-se i
nepzind cuvenita mpodobire, s-i mustre i s-i canoniseasc cu certri potrivite, ca s
se ndrepteze. (n. aut.)
'
1 Pentru
aceasta, i Canonul /9 al Sfntului Sobor al7-lea a toat lumea ornduiete c
episcopii i nti-stttorii norodului se cuvine s nvee norodul n fiecare zi, iar mai ales
duminicile, alegnd din Dumnezeietile Scripturi noimele adevrului cum le rnduiesc
purttorii de. Dumnezeu dascli ai Bisericii. Iar dac episcopii i arhiereii nu au putere
a nva (ceea ce nu se cuvine a zice de fel, pentru necuviin), ei trebuie s cheme dascli i sfinii propovduitor] din alte locuri i, dndu-le cele spre viaii, s aeze coli prin
eparhiile lor i prin acelea s-i mplineasc datoria nvturii fa de norod. Iar dac se
lenevesc ntru aceasta- i nici ei nu nva norodul, nici pe alii nu se ngrijesc a-i aduce
pentru aceasta-, snt cu adevrat vinovai de caterisire, precum poruncete Canonu/58 al
Sfinilor Apostoli. i vezi tJ1cuirea Canonului apostolic de mai sus. Pentru aceasta, i Canonul a/2-lea al Sfntului Sobor al 7-lea a toat lumea zice c cel ce nu tie- i nu simplu,

165

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TILCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

celelalte zise mai sus de fericitul Pavel snt datori a le face i Cretinii supui episcopului, iar a avea putere s nvete este nsuirea episcopului i a
arhiereului mai mult dect a altora.

i, fiindc a zis mai sus c cel ce se face episcop trebuie s fie iubitor de
strini, acum adaug aici c acesta se cuvine a nu fi nici iubitor de argint,
pentru c cel iubitor de strini este neiubitor de argint [pentru sine], dar nu
se cuvine s nvistiereasc i s iubeasc argintul [nici] pentru prilejul i

il,
1

pricina

3. nebutorde vin,
Aici, Pavel nu-l numete "butor de vin" pe cel betiv (fiindc aceasta
ar fi fost foarte groas), ci pe acela obraznic i ocrtor. Deci cel ce se face
episcop se cuvine a nu fi butor de vin n acest fel, a~ic obraznic i ocr
tor, sau- dup Teodorit- a nu bea mult vin, cum zice mai ncolo fericitul
Pavel pentru diacon: "nelund aminte de mult vin".

strinilor.'

4. bine chivernisindu-i casa,


Zice: Cel ce se face episcop se cuvine a-i iconomisi bine casa: adic
pe femeia sa, copiii, slugile, robii i rudeniile sale.> De aceea, i legile din
afar zic c cel iconomisitor se poate face n grab i [om] politic, adic
cel ce tie a-i iconomisi casa cum se cuvine poate chivernisi cu nlesnire
i o cetate ntreag.

nebtu,

Aici, Apostolul nu-l numete "btu" pe acela care lovete cu minile


pe altii, cci acest lucru este cu desvrire strin episcopului i-! caterise
te de arhieria sa 1, ci -1 arat pe acela care. lovete fr vreme contiinta fratilor si, fie prin cuvinte, fie prin fapte.>

avnd fii supui cu toat cinstirea.


Cel ce dorete a se face episcop trebuie s aib fii supui lui cu toat
cinstirea, de vreme ce el trebuie s poat da pildele faptei bune din casa sa.
Cci cum ar crede c are s-i supun pe altii, dac nu i-a supus pe fiii si?
Sau cum i poate face cinstiti i asculttori pe altii el, care i-a lsat pe nii fiii si a vietui fr cinstire i nesupui? Iar "toat cinsti rea" nseamn
cinstirea n cuvinte, n forme i n fapte ctre toti oamenii, n toat vremea
i n tot 1o cui.

ci blnd, nelupttor, neiubitor de argint,


Cu aceste cuvinte, Apostolul nva c acela ce se face episcop nu poate fi ocrtor i btu, ci numai blnd i blajin, fr a se glcevi cu cineva.
ci cu cercetare - Psaltirea, Evanghelia, Apostolul, toat Dumnezeiasca Scriptur i de
asemenea Sfinitele Canaane, i nu vieuiete dup dumnezeietile porunci, unul ca acesta s nu se hirotoneasc. i zice cu aceste cuvinte: "Hotrm ca tot cel ce are a se alege la
treapta episcopiei s tie negreit Psaltirea, ca din aceasta s poat nvta pe tot clerul su.
i [hotrm] a se cerceta negreit de ctre mitropolit dac este osrdnic a citi cercettor, nu
n treact, Sfinitele Canaane, Sfinta Evanghelie, cartea dumnezeietilor Apostoli i toat
Dumnezeiasca Scriptur. i a petrece dumnezeietile porunci i a nvta pe norodul su.
( ...)Iar de s-ar ndoi i s-ar Ingreuia a face aceasta, s nu se hirotoneasc." (n. aut.)
1 Cci se caterisete episcopul, preotul sau diaconul care va ridica mna i va bate vreun credincios sau necredincios, dup Canonul27 al Sfintilor Apostoli. i chiar dac episcopul, presviterul sau diaconul nu va bate cu mna lui, ci-i vor pune pe altii s bat, i aa
se caterisete, dup Canonul 9 al soborului lnti i al doilea. Vezi i tlcuirea Canonului
apostolic de mai sus n Canonicul nostru. (n. aut.)
2 Iar Teodorit tllcuiete zicerea "btu" zicnd aa: "Nu-l oprete a certa la vremea
potrivit, ci a o face fr trebuin, cci aceasta poruncete dup puine, cnd l vom auzi
zicnd: Pe cei ce greesc, mustr-i Inaintea tuturor!>> (1 Timotei 5:20); i iari: <<Mustr,
ceart, mngie!>> (2 Timotei 4:2). i, scriindu-le Galatenilor, ellnsui le zicea aa: 0,
Galateni fr de minte!" (1 Galateni 3: 10). (n. aut.)

Acelai Teodorit tlcuiete c "blnd" este acela care sufer greelile fcute fat de el,
ms nu trece cu vederea cnd se nedreptesc altii. Pentru aceasta a zis Pavel, In alt Joc,
c "cel ce apr s apere cu osrdie" (Romani 12:8). Iar "nelupttor" (adic neglcevitor)
este acela care nu sufer a se glcevi pentru bani. i "neiubitor de argi9t" zice c nu este
neagonisitorul, ci acela care nu iubete banii; cci este cu putin a avea cineva bani i a-i
iconomisi precum se cuvine, adic a nu se robi lor, ci a-i stpni. (n. aut.)
2
Pentru aceasta, i Canonu/43 al soborului iocalnic din Cartaghena rnduiete s nu
se hirotoneasc episcop, presviter sau diacon dac nu-iva face mai nainte drept-slvitori
Cretini pe toi casnicii lui: rude, robi i roabe. (n. aut.)

166

167

5. Cci, dac cineva nu tie a fi cucernic n casa lui, cum va purta grijii de biserica lui Dumnezeu?
Zice: Cel ce dorete a se face episcop se cuvine s ti~ a purta grij i
a-i iconomisi casa, cci casa lui nu e altceva dect o biseric i o eparhie
mic. i, prin urmare, dac nu va putea iconomisi o cas mic i lesne de
nconjurat i de cunoscut, cum va ocrmui o biseric i o eparhie mare i
,

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

1.

cu anevoie de iconomisit?' ns aici e o nedumerire. Cci Pavel cere ca datorie a credincioilor a-i omor mdularele de pe pmnt, zicnd: "Omori
mdularele voastre cele de pe pmnt!" (Coloseni 3:5); i iari: "Iar cei
ce snt ai lui Hristos i-au rstignit trupul mpreun cu patimile i cu poftele" (Galateni 5:24). i atunci, pentru ce Pavel le cere credincioilor lucruri
mari, desvrita omorre a patimilor i a trupului, iar episcopului i cere
lucruri mici i nevrednice de nlimea cea att de mare a arhieriei?- adic a nu fi ocrtor, a nu certa fr vreme i altele ca acestea. i- de vreme
ce Hristos poruncete ca top, episcopii i credincioii, s-i poarte crucea
i s-I urmeze Lui i zice c "pstorul cel bun i pune sufletul pentru dragostea oilor sale" (Ioan 10: 11)- ar trebui aadar ca Apostolul s cear de
Ia episcop s aib via neptima i desvrit, ngereasc, dup cump
nirea nlimii dregtoriei sale. Spre dezlegarea acestei nedumeriri, rs
pundem c puini oameni s-ar fi aflat pe vremea aceea s aib amrunimea
vieii pe care o cere dregtoria cea mare a arhieriei, cci credina era la
nceput. i, fiind nevoie de muli episcopi pentru a pstori fiecare cetate,
dumnezeiescul Apostol fcea pogormnt, necerndu-le episcopilor s aib
fapta bun cea desvrit, ci una msurat, ca i muli ali Cretini. Dar
acum, n vremile acestea- vai!-, unde am czut noi, episcopii?!- cci
nici umbr de aceast fapt bun msurat, precum cere aici Apostolul, nu
se afl Ia noi! Milostiv fii, Doamne!
6. S nu fie de curnd sdit,
Aici,Apostolul nu-l numete "de curnd sdit" pe cel tnr- cum era Timotei, cci zice: "Nimeni s nu defaime tinereea ta!" (1 Timotei 4: 12) -,
ci-I numete pe cel de curnd catehizat, adic apropiat la credina lui Hristos, i botezat i sdit n credina i n Biserica Lui, cci zice: "eu v-am sc
dit" (1 Corinteni 3:6), fiindc mulp din Elini i din Iudei veneau la credin
1 Potrivit este aici istoria scris de Plutarh n cele morale ale lui. Gorgias
ritorul- zice
-,dup ce a ncercat n multe chipuri s-i sftuiasc i s-i mpace pe Elini, care erau tulburati, i dup ce i-a folosit toat buna-limbutie retoric pentru pacea i nvoirea obteas
c la praznicul olimpic -,a fost rs de norodul cel iscoditor, cci unul a strigat: O, brbati
Atenieni! - socotiti de este vrednic a mpca un norod de zeci de mii unul ce are numai
dou femei n casa lui, o sotie i o slujnic, i nu tie a le mpca, Afiindc ele totdeauna
se sfdesc i se bat, se lovesc cu piciorul i se rnesc ntre dnsele! In acelai chip putem
zice i noi despre cei ce caut cu nevrednicie a se sui la treapta cea mare a episcopi ei i a
preotiei pentru a pstori o biseric i un norod de zeci de mii; acetia nu tiu a da lege i
bun rnduial ntru o cas mic, dar caut s dea legi i s pun bun regul ntru o n-

treag

eparhie! (n. aut.)

168

TlLcUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI


i

se botezau. Deci Apostolul zice c cel ce se face episcop se cuvine a nu


fi de curnd botezat, ci a avea destul vreme n credina lui Hristos, pentru
a nu se sui ndat la o vrednicie att de mare.'
Acelai

adic

lucru l rnduiete i ntiul Sfnt Sobor a toat lumea n al doilea canon al su,
a nu se nla cineva la treapta episcopiei ndat ce se boteaz, ci dup mai mult

vreme

cercare, aducnd spre

mrturie

zicerea aceasta apostoleasc: ,.nu de curnd

dit" i celelalte. i mai zice c cel ce se face episcop nu trebuie s aib doar mult vreme
petrecut n credinta lui Hristos- precum zice aici Pavel-, ci i mult vreme petrecut
ntru citirea i cercetarea Dumnezeietii Scripturi i, mai nainte de aceasta, se cuvine a
avea ani muli ntru o via mbuntit i ntru o petrecere curat, cinstit i neprihnit,
mrturisit de ctre toi. Pentru aceasta, n Sfnta Biseric a lui Hristos stpnete din vechime obiceiul prea-sfnt de a nu se face arhiereu dect cel care e monah, obicei pomenit
de soborul ce s-a fcut n Sfnta Sofia, unde mitropolitul Chesareii i cel al Halchedoniei
i-au zis trimisului papei Ioan: "n Rsrit, dac cineva nu e monah, nu se face episcop sau
patriarh." Zice i Stinitul Simeon al Tesalonicului: "Pe cei mai muli din cei ce au s se
fac episcopi, Biserica i face mai nti monahi, i aa i aaz episcopi" (capitolul 266).
i prea-sfnte obiceiul acesta, cci, n viata monahal, cel ce vrea s se fac episcop nva mai nainte faptele bune dumnezeieti i, dup ce se cur de patimi, poate cura
de acestea i norodul ncredinat lui. i, dup ce se lumineaz mintea i inima lui n cunotina Dumnezeieti/ar Scripturi i prin ctigarea luminatelor fapte bune, atunci lumineaz i turma lui Hristos dat n mna lui. i, dup ce se face desvrit ntru cunotina
lui Dumnezeu i n viata c.ea mbuntit, atunci i desvrete i pe Cretinii supui lui.
i, cu adevrat, cel ce se face preot trebuie s aib faptele bune i puterea nevoitorilor ce
locuiesc n pustieti, pentru ea astfel, cu covrirea mbuntirii sale, s-i poat pstori
turma bine i cu plcerea lui Dumnezeu, mntuind-o n staulul raiului. i ce zic eu? Cel ce
se face arhiereu se cuvine a avea mai mult fapt bun chiar dect postnicii [,,asceii", n.
m.] i pustnicii ["tritorii n pustie", n. m.], cci are a se afla n mijlocul pricinilor patimilor, i n tulburrile lumii i n grijile a attea i attea mii de suflete. Pentru aceasta, el are
nevoie de mai mult luare-aminte i putere duhovniceasc pentru a se pzi curat de toat
spurcciunea pcatului, dect postnicul, care totdeauna se afl n linite. Aa adevereaz
aceasta Hrisostom, zicnd: "Dac nii cei ce locuiesc n pustie, care snt scpai de tulburrile cetii i ale trgului i se ndulcesc totdeauna de liman i de linite, nu vor s n
djduiasc n linitea petrecerii aceleia, ci i adaug nenumrate alte strji( ...), oare de ct
putere ar avea trebuin cel preoti! ca s-i poat rpi sufletul din spurcciune i a'-i pzi
neatins frumuseea cea duhovniceasc totdeauna? Cci acesta are trebuin de mai mult curie dect acela" (Despre preoie, cuvntul al 6-lea). Aceasta o zice i Cuviosul Isidor
Pelusiotul: "Cei sfinii cu preoia trebuie a fi mai sfini i mai curai dect cei ce au apucat
munii i pustietile, cci acetia poart grij i de ei nii, i de noroade, iar aceia numai
de ei nii" (epistola 484 ctre episcopul Paladie).
Iar celor care- mai nainte de a se iscusi ntru Dumnezeietile Scripturi, i a se curi
de patimi, i a se lumina din fapte bune i a se desvri ntru cunotina lui Dumnezeu i
a dogmelor credinei -se fac arhierei i preoi i se apuc s-i cureasc, s-i 1umineze i
s-i desvreasc pe alii- vai!- ce li se ntt"mpl? Acetia se fac neadevrai i doar din
afar scrii "arhierei" i "preoi", dar nevrednici de dregtoria lor. Unii ca acetia se fac
totodat i ucenici, i dascli; i ostai, i voievozi; i vslai, i crmuitori de corabie. i,
pentru a nu fi socotit c zic acestea de la mine, s vin n mijloc Teologul Grigorie i s le

169

TILCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

ca nu cumva, umjlndu-se, s cad n cursa diavolului.


1

f,
!!

''
1

Zice: Dac cineva s-ar face nvtor mai nainte de a fi ucenic, s-ar umfla- adic s-ar mndri -i ar cdea n curs, adic n osnda i munca diavolului. IarTeodorit zice c prin acest cuvnt Apostolul arat umbrit c din
mndrie a czut diavolul.'
7.lns acesta trebuie s aib i mrturie bun de la cei din afar,

'1

Zice: Cel ce se face episcop se cuvine a fi mrturisit ca mbuntit cu


fapte bune i de Eli ni, pentru ca nici ei s nu-l poat defima pentru vreo
greeal, ci s se ruineze de el. Dar ce s-ar ntmpla dac unul ca acesta ar
prea mbuntit Elinilor, ns nu ar fi cu adev~rat? Rspundem c e anevoie a se afla aceasta, pentru c Elinii, vrjmai ai credinei i necredincioi, i pndesc cu defimare i le afl metehne chiar celor prea-amrunii
ntru fapta bun. Iar Pavel nu voiete mrturia aceasta de la Elini fr fapta bun a celui ce se face episcop, ci vrea ca acela s aib [nti de toate]
fapte bune i apoi mrturie bun de la vrjmaii credinei. De aceea nu a
zis: "el trebuie s aib mrturie", ci: "i mrturie", ca s arate aceast ne
legere prin adugarea conjunciei "i". Dar ce s-ar ntmpla dac Elinii cei
din afar I-ar gri de ru pe acela ce se face episcop din zavistie? Rspun
dem c aceasta nu este cu putin, cci chiar Elinii se ruineaz de cel ce
are via neprihnit. De aceea, cu adevrat, ei defaim dogma lui, dar nu
zic

i viaa lui, cum i despre Apostoli nu ziceau c snt curvari i nverunai,


ci amgitori, ceea ce era defimare a propovduirii credinei, nu a vieii
lor. i, chiar de am socoti c cel ce se face episcop e clevetit i defimat n
chip mincinos, se cuvine ca el s nu se fac episcop, cci nu trebuie a tulbura i a sminti sufletele unora din pricina episcopului, care urmeaz a fi
lumintor al celorlali, cci aa zice: "S strluceasc lumina voastr naintea oamenilor, ca s vad faptele voastre cele bune" (Matei 5: 12). Iar dac se cuvine ca episcopul s aib mrturie de Ia vrjmaii credinei, cu ct
mai mult se cuvine a o avea de la iubitorii credinei, adic de Ia Cretini?'
Pentru aceasta zice i Hrisostom: "Pe cel ce are via neprihnit, i aceia
(adic Elinii) l cinstesc i l rspltesc. Iar dac trebuie a avea [cinste] de
la vrjmai, cu mult mai vrtos trebuie a o avea de Ia prieteni" (Despre preofie, cuvntul al 4-lea).

ca s nu cad n

ocar

Zice: Cel ce se face episcop trebuie s aib bun mrturie de Ia Elinii i


necredincioii din afar; cci, neavnd-o, vor fi ocri i defimai de dnii,
iar ocara i defimarea aceasta cad asupra ntregii Biserici i, pe lng celelalte rele ce pricinuiete, se face i oprire a propovduirii Evangheliei.
i

n cursa diavolului.

Adic: Cel care vrea s se fac episcop, dar nu are mrturie bun de la

cu limba sa retoric i nalt: "Acestea snt ale neadevrailor i greit scriilor preo\i, nevrednici de dregtoria lor, care, neavnd nimic al preoiei, se arat deodat i ucenici, i dascli ai bunei-cinstiri de Dumnezeu. i, mai nainte de a se curi pe ei nii, ei
i curesc pe alii; ieri [erau] furi de cele sfinte, iar azi [snt] sfinii; ieri -afar din cele
sfinte, iar azi povuitori de Taine[ ... ]" (Cuvfnt la marele Atanasie). i iari zice: "Drept
aceea, cei mai muli dintre noi (ca s nu zic c toi!)- mai !nainte de a lepda prul cel
dintii, pe care copiii 11 tund cu foarfecele; mai nainte de a trece prin dumnezeietile curi,
mai nainte de a cunoate mcar numirile sfinitelor cri, mai nainte de a ti mcar nsuirile Testamentului Nou i ale celui Vechi (i nc nu zic: mai nainte de a ne spla de
noroi i de sluiile sufletului pe care ni le-a plmdit rutatea)-, aadar dac, mai nainte de acestea, ne-am iscusit n dou-trei grai uri din cele bine-cinstitoare de Dumnezeu (i
acestea din auz, nu din citire!), sau dac am vorbit 1n scurt cu David, sau dac am strns
rasa mprejurul nostru (bine sau pn la bru), dac am filosofa!( ...), ndat sntem ne
lepi, dascli i nali ntru cele dumnezeieti, i ntru cele dinti ale crturarilor i ale legiuitorilor, i ne hirotonim pe noi nine a fi cereti i cutm a fi numii de ctre oameni
Ravi, ravi!" (n cuvntul apologetic). (n, aut.)
1 i Sfinta Scriptur mrturisete aceasta, zicnd ctre diavolul, prin mpratul Tirului:
"Pentru c s-a nlat inima ta i ai zis: Dumnezeu s1nt eu! ( ...)S-a nlat inima ta pentru
frumuseea ta" (lezechi/28:2), [... ]. (n. aut.)

fricoatei preoii fiind necurat i nevrednic pentru dnsa. Cci el, fiind tnr i 1nnebunindu-se de slava oamenilor, i ascunde pcatele i nu le arat, numai ca s ctige slava pe
care o dorete; iar duhovnicii cred cuvintele lui ca nite orbi i fr de minte i-L dauvai!- pe Fiul lui Dumnezeu n minile celui spurcat i nevrednic. Ct mu)lc au s dob!ndeasc unii ca acetia eu nu pot zice! Milostiv, milostiv fie Dumnezeu! (n. aut.)
2
Iar Teodorit zice c cel ce nu are bun mrturie va cdea Intru pcatele pentru care
este defimat, fiindc diavolul va face tot meteugul pentru a-1 arunca ntru dnsele.
Adaug aici i cele vrednice de pomenire zise de dumnezeiescul printe al nostru Isidor
Pelusiotul. Cci acesta, punnd mpreun toate faptele bune nirate aici de Pavel pe care
se cuvine a le avea cel ce se hirotonete episcop, zice: "Pe care dintre acestea le-au ispr-

170

171

cei necredincioi, negreit poate cdea n cursa diavolului, adic necredincioii au s-I omoare degrab, ori el va cdea ntru pcatele acelora.2 Dar
1

De aceea, ru i frdelege fac arhiereii i duhovnicii care, cnd vor s dea mrturie

vreunuia ce va s se facil diacon, se

mulumesc

doar fntru

mrturisirea

aceluia i nu am-

n pricina ca s-i ntrebe pe Cretinii care-i tiu viaa i petrecerea i s ia mrtutie de la


dnii. Ci duhovnicii i dau mrturia ndat, dar ce urmeaz? Vai! - cele dumnezeieti se
lucreaz cu nesfinenie, i de multe ori acela se suie i la treapta prea-dumnezeietii i 1n-

T!LcUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

i numai aceasta, a fi el pricin i pild de sminteal naintea multora, i

numai aceasta- zic- este curs a diavolului.

8. Diaconii de asemenea
De ce i-a lsat Pavel pe preoi, i nu a zis nimic despre ei, precum cere
rnduiala? Rspundem c cele zise mai sus despre episcopi i arhierei snt
potrivite i preoilor, cci i lor li s-a ncredinat nvtura i aprarea Bisericii la fel ca i arhiereilor, i doar cu treapta hirotoniei snt mai prejos
dect arhiereii. Drept aceea, ca s nu zic aceleai lucruri, Apostolul nu a
mai vorbit osebit despre preoP, ci zice numai despre diaconi c snt datori a avea aceleai fapte bune ca i episcopii, adic: a fi i ei neprihnii
i fr pat, treji, ntreg-nelepi, mpodobii cu buna purtare, iubitori de
strini, destoinici a nva, nebutori de vin, nebtui, ci blnzi, neglcevitori, neiubitori de argint, nu de curnd sdii i avnd mrturie bun i de
la cei din afar.

cucernici,
Zice: Pe lng acestea, se cuvine ca diaconii s fie cucernici n purtri i
vrednici de cinstire la chip.2

nendoii

n cuvinte,

Zice: Nu se cuvine ca diaconii s fie vicleni i amgitori, adic s zic


unele, s cugete n inima lor altele i iari altele s zic cu buzele lor. i
s nu zic unele unuia, i altele altuia, ci s-i aib limba mpodobit cu
adevrul -precum zice Teodorit.

nelund aminte la vin mult, nu mravi agonisitori,


Apostolul nu a zis c diaconii se cuvine a nu fi beivi, cci acest lucru
este cu totul necuviincios i nevrednic de vrednicia lor; ci a zis s nu bea vin
mult, peste ceea ce tn;buie. Cci, dei nu s-ar mbta bnd mult vin, totui
multa butur tmpete deteptarea i puterea sufletului, ntunec mintea i
slbnogete trupul. De aceea zice Sirah: ,,Amrciunea sufletului este vinul mult" (31 :34) i: "Nu te mbta cu vin, cci pe muli i-a pierdut vinul!"
(31:29). Pentru aceasta, nici preoii Legii Vechi nu beau vin cnd intrau n
biseric. 1 Iar "mrav agonisitor" este acela care nu las nici un ctig pe
care I-ar dobndi prin orice mijloace, chiar din precupie ["specul", n. m.],
chiar din dobnd i camt ori prin alt meteug defimat i osndit.' ns
tu, cititorule, s nelegi c "mrav ctigtor" este iubitorul de argint.

vit cei muli ce doresc lucrul de neatins al episcopiei? Oare viata neprihnit? Oare multa
deteptare, ncit au ochiul sufletului neadormit? Oare strlucit-au cu o asemenea ntreag-nelepciune, nct nu numai minile s-i aib ntregi, ci, chiar tcnd, s-i nelepeas
c i pe cei lipsii i nnebuni i ntru amestecrile necuriei'/ Nu este la dnii o asemenea
mpodobire! Oare pot s-i nspimnte pe cei de fa [doar] dup umblet, dup cuttura
ochiului i dup glas? Cci cel ce se norocete de episcopie trebuie a se vedea de pretutindeni ca o statuie a ntregii iubiri de nelepciune. Oare snt ei atit de iubitori de strini,
ncit pe toi cei necunoscui s,i cheme n cas pentru a-i ospta? Oare au isprvit cuvntul
de nvtur din ndeletnicirea citirii, ca s vin peste ei pogorrea de sus a darului i s
locuiasc n inima lor izvoare de cuvinte duhovniceti? Oare strlucesc cu atita blndee,
nc!t s nu se fi ntrtat niciodat asupra cuiva? Oare snt atit de neiubitori de argint, ncit s mpart celor nevoiai chiar cele ce au cu dreptate? i oare snt att de nepomenitori
de ru, ncit s-i sufere nc i pe cei ce i ocrsc i le caut pricin n zadar?" (la acelai
Nicon, tomul 1, cuvntul55). (n. aut.)
1 i las a zice c n vremile apostoleti episcopii se numeau "presviteri" i presviterii
"episcopi" (despre care vezi la capitolul! al celei ctre Filipeni, stih 10), i de aceea cele
zise de Pavel pentru episcop se neleg ntocmai i pentru presviter. Vezi i subnsemnarea
zicerii "de poftete cineva episcopie" (11lmotei 3: 10). (n. aut.)
'Pentru a se pzi cuvntul Apostol ului de a fi diaconii cucernici n purtri, atit soborul
din Neochesaria, ct i cel de-al aselea a toat lumea rnduiesc a nu se hirotoni diaconi
mai tineri de douzeci i cinci de ani, adic n vrst tinereasc i cucernic. (n. aut.)

Dumnezeu: "i a grit Domnul lui Aaron, zicnd: Vin i butu


bea, tu i fiii ti dup tine, cnd vei intra n cortul mrturiei sau cnd vei
merge ctre jertfelnic, ca s nu murii. Acesta este aezmfnt venic fn neamul vostru, ca
s putei deosebi cele sfinte de cele nesfinte i cele necurate de cele curate" (Levitic 10:9).
i Iezechil zice: "i vin nu vor bea preoii" (lezechi/46:21). nc i Solomon poruncete
acestea, zicnd: "Nu se cuvine regilor s bea vin i conductorii buturi bei ve, ca nu cumva, bnd, s uite Legea i s judece strmb pe cei srmani" (Pilde 31:4, 5). i mai ales preoii i arhiereii se cuvine a nu bea mult vin, sau rachiu sau alte buturi beive, ca s nu se
tulbure puterea cea stpnitoare i desluitoare a minii lor i, din aceasta, s cad n vreo
greeal i frdelege. De aceea, tlcuind zicerea aceea a lui Isaia: "Vai celor ce beau vin
i putemicilor care dreg buturi bei ve!" (Isaia 5:22), zice i marele Vasilie: "Se cuvine ca
slujitorii cuvntului dumnezeiesc, cei crora li s-a ncredinat purtarea de grij a oamenilor,
s se deprteze cu totul de cele ce tulbur mintea cea stpnitoare. Cci, cnd intr mult vin,
ca un tiran alergnd din vrful cel mai de sus asupra cetii celei din margine, el face n suflet negrite tulburri i frdelege, necrund nici o porunc. Ci, lovind cugetul, tulbur i
amestec toat buna-cuviin ce se aH ntr-nsul din nvtur, pornind rsuri necuvenite,
glas tulburtor, mnii obraznice, pofte nenfrnate, streche [o boal a vitelor, n. m.] i nebunie ctre toat ndulci rea cea fr de lege. De aceea, s nu bea vin cefputernici! ( ...)Deci
-dac i s-a ncredinat iconomia Tainelor, cuvntul nelepciunii, puterea cunotinei, iar
tu ti pori sufletul afundat n vin- cum nu te-ar plnge Proorocul cu dreptate c, avnd trie
duhovniceasc, o faci neputincioas cu nemsurarea vinului?" (n. aut.)
2
De aceea, i Canonul 9 al celui de-al aselea sobor a toat lumea i oprete pe clerici
s aib crm i s vnd ntr-nsa, iar de nu vor nceta, s fie caterisii. Iar patriarhul Luca

172

173

Cci aa poruncete

r bei v

nu

vei

TLCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SFINTIJL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

9. avnd taina credinei ntru curat contiin.


dogmele drepte ale credinei, se cuvine a-i
avea i viaa neprihnit, cci contiina curat se nate din petrecerea cea
neprihnit, precum am artat la zicerea "avnd credin i bun contiin
" (1 Timotei 1:19).
Adic

diaconii, pe

lng

10. Dar i acetia s se cerceteze mai nainte, apoi,


ind, s se diaconeasc.

nenvinoviifi

Zice: Aa cum, mai sus, am cerut de la cel ce urmeaz a se face episcop


s nu fie "sdit de curnd", adic nou botezat, tot astfel cer i de la diaconi a
nu se hirotoni necercetai, ci dup ce se vor cercf!ta destul vreme i se vor
arta neprihnii. Cci - aa cum un domn stpnitor de cas nu ncredineaz purtarea de grij a casei unui rob cumprat de curnd, mai nainte ca
el s se arate ales i credincios cu trecerea de vreme - tot aa se cuvine ca
arhiereul s nu ncredineze treapta diaconiei celor de curnd botezai, mai
nainte de a se arta ei, cu vremea, credincioi i bine-alei.'

11. Femeile, de asemenea, s fie cucernice,


Pavel nu vorbete aici despre femeile de rnd, ci despre diaconie, fiindn vremea aceea era lucru prea de nevoie i trebuincios a se face diaconie dintre femei n Biseric. 2 Cci, de nu ar fi vorbit despre diaconie, ci de
obte despre femei, ce trebuin era s le amestece aici, n cuvntul despre
diaconii brbai? Aceasta era nepotrivit.
c

neclevetitoare,
Se cuvine ca acelea ce urmeaz a se face diaconite s nu fie gritoare de
ru, aa cum obinuiesc femeile a gri de ru i a defima umblnd din cas
n cas, vorbind pe ascuns i spunnd metehnele uneia ctre alta.
oprete nc a sluji la dughene vnztoare de miruri, sau la bi (adic la feredee), fiindc acestea snt pricinuitoare de minciuni i de ctiguri mrave. Iar pe diaconi i oprete
i de a se ocupa cu meteugul doctoricesc.Iar c cei preoi i nu se cuvine a lua dobnzi i
camt, o mrturisesc multe canoane dumnezeieti. i vezi tlcuirea Canonului 44 apostolic n Canonicul nostru i n cartea noastr de mrturisire. (n. aut.)
'Iar Teodorit nu nelege zicerea "s se cerceteze" pentru cei de curnd botezai, ci de
obte, pentru toi cei care vor s se diaconeasc: "Mai nti -zice- se cuvine a fi cercetat

Zice: Se cuvine ca diaconi tele s fie treze, adic detepte i cu luare-aminte. Pentru c neamul femeiesc este uor la minte i lesne de amgit, dar ele
trebuie s fie cu luare-aminte, detepte i agere, pentru a nu se amgi de
nimeni.'

credincioase ntru toate.


Se cuvine- zice- ca diaconiele s aib statornicie i ncredinare att
n cuvintele, ct i ntru faptele lor.
\

12. Diaconii s fie

bitrbai ai

unei singure femei,

Vezi, iubitule, c Apostolul cere de la diaconi aceeai fapt bun ca i de


la episcopi, cci i diaconii snt datori a fi curai i neprihnii ntru toate.
chivernisindu-i bine fiii.

Dumnezeiescul Apostol cere de la episcopii i diaconii ce au femei ocrmuirea i purtarea de grij a fiilor, ca nu cumva, din pricina acelor fii, Cre
tinii s se sminteasc, i s-i defaime pe nsctorii lor cei sfinii i prin urmare s griasc de ru vrednicia cea mare i dumnezeiasc a preoiei. 2

13. Cci cei ce slujesc bine i agonisesc bun treapt i mult ndrifzneal n credina cea ntru Hristos Iisus.
Zice: Diaconii care vor pzi vrednicia diaconiei i yor lucra bine i
agonisesc bun treapt, adic sporire i naintare n vrednicie. Cci cei ce
Zice Teodorit: "Aa cum a zis despre diaconii brbai- s nu fie ndoii n cuyinte, ci
cucernici i treji-, tot astfel poruncete Apostolul s fie i diaconiele: cucernice.i treze,
nu clevetitoare." (n. aut.)
2
Pentru aceasta poruncete i soborul localnic din Cartaghena, prin al su canon al
aptesprezecelea, ca fiii preoilor s nu fac sau s priveasc teatre, zicnd: "Copiii preoi
lor s nu fac, nici s priveasc priveliti lumeti." Pentru aceasta poruncete i Dumnezeu
1

ca fiica preotului, de va curvi, s se ard, zicfnd: "Fiica de preot, dac se va spurca a curvi,

acestora i apoi s dobndeasc duhovnicescul dar." (n. aut.)


Despre diaconie i despre slujbele lor, vezi la subnsemnarea stih ului 6 al capitolului 9 al celei dinti ctre Corinteni,la tlcuirea Canonului 19 al soborului nti a toat lumea, a Canonului 14 al celui de al aselea sobor i subnsemnarea Canonului 40 (Ia fel),
n Canonicul nostru. (n. aut.)

[fiindc] spurc numele tatlui su, n foc se va arde" (Levitic 21 :9). Tlcuind aceasta, dumnezeiescul Hrisostom zice c, de va pctui, mai mult pedeaps ia fiica preotului dect celelalte femei i fiice ale norodnicilor ["poporenilor", n. m.], [i aceasta]"pentru preoia p
rinteasc" (Despre preoie, cuvntul al6-lea). Cci, pentru celelalte femei care ar fi curvit,
Dumnezeu poruncea s fie ucise cu pietre (Levitic 22:2l).Iar fiica preotului, dac curvea,
se ardea cu foc, aceasta fiind o pedeaps mai mare dect uciderea cu pietre. (n. aut.)

174

175

viaa
2

TILCUIREA EPISTOLEI NTI CTRE TIMOTEI

SFNTUL TEOFILACT,ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

1 '

se arat bine-alei i treji n dregtoriile i treptele mai de jos, cum este


aceea a diaconiei, se vor sui curnd la vrednicii i trepte mai nalte, adic
se vor face presviteri i episcopi. i astfel vor dobndi mult ndrzneal n
credint, adic se vor face slvii nu n dregtorii lumeti, nici n bogie i
n alte lucruri zadarnice, ci ntru toate lucrrile i cuvintele credinei, anume n dregtoriile din luntru. Aa, au fost sfini care au strlucit n Biseri1
c fcndu-se presviteri i episcopi din diaconi.

14. p scriu acestea ndjduind s vin ctre tine curnd.

15. Iar de voi ntrzia, ca


Dumnezeu,

s tii

cum trebuie

petreci n casa lui

Pentru ca ucenicul su Timotei s nu se mhneasc, socotind c i scrie


cu amruntul din pricin c nu va veni s-I vad, fericitul Pavel ridic aici
bnuia! a i ntristarea aceasta din inima lui i i zice: O, Timotei! - nu-i
scriu acestea pentru c nu a veni s te vd, cci voiesc s vin. Ci i scriu
ca, de se ntmpl s ntrzii, s ai nvtur i povui re cum se cuvine a
petrece n Biserica lui Dumnezeu. i bine a zis: "ndjduind", cci, de vreme ce era micat de ctre Sfintul Duh, nu tia unde l va pomi s mearg
Duhul; i, de aceea, cu dreptate se ndoiete dac va ntrzia s ajung la
Timotei sau chiar de va mai merge.

este ntrire a adevrului, fiindc toate cele svrite ntr-nsa snt ncredinate i adevrate i nimic nu este ntr-nsa umbrit i nchipuitor, cum
erau cele ale Legii i ale vechii Biserici. Cci, n locul clopoeilor, [Biserica noastr] are strlucita propovduire a evangheliei; n locul trandafirilor tesui, aceasta are via aspr din pricina nfrnrii i a postului, dar
n luntru cuprinde rodul faptei bune; i, n locul vechiului arhiereu muritor, l are pe Fiul lui Dumnezeu; iar n locul jertfelor de necuvnttoare,
1
avem cuvnttoarea i marea jertf, Trupul lui Hristos cel de via fctor
i dumnezeiesc.

16. i, cu adevra, mare este taina bunei-cinstiri de Dumnezeu:


Cu adevrat, mare este taina bunei-cinstiri [a "ortodoxiei", n. m.] de
Dumnezeu, anume iconomia ntruprii Dumnezeu-Cuvntului fcut pentru noi, fiindc nimeni nu se ndoiete de ea. Dar cum e tain, dac to(:i o
tiu? Rspundem c nu o tiu toi, de vreme ce snt muli care nu o cred. i,
chiar de am zice c o tiu toi, o tiu acum, dup ce evanghelia s-a propovduit n mai toat lumea, dar mai nainte nu le era artat tuturor.Z Dumnezeiasca nomenire este ns tain i dup alt neles, adic: toi tiu c
Dumnezeu S-a ntrupat, dar nu tiu cum S-a ntrupat, cci aceasta este ascuns i necunoscut tuturor oamenilor i ngerilor, i de aceea este tain.

Iar Teodorit zice c, de-i vor ocfrmui bine vrednicia lor, mcar c aceasta este cea
mai de jos, diaconii vor dobndi totui n viaa viitoare treapta cea mai de sus i ndrz
neal ctre Hristos. (n. aut.)

"Raional", de la "logos"="cuvfnt", ,,ratiune"- Hristos fiind Dumnezeu-Cuvfntul


'
"Logosul" Dumnezeului-Tatii. (n. aut.)
2
Iar c taina dumnezeietii nomeniri este pururea nenteleas- i nu numai de teologii cei ?esvriti, ci chiar de cele dinti 11nduieli ale fericitilor ngeri -mrturisesc gurile
cele m1cate de Sfntul Duh ale sfintitilor teologi. Cci dumnezeiescul Dionisie zice aa:
:,i teologia [cunoaterea lui Dumnezeu>>, n. m.] cea mai artat dect toate, dumnezeIasca natere [omeneasc] a lui Iisus, este negrit de nici un cuvnt i necunoscut de
vreo, mint':., ?ici de cel dinti ntre fericitii ngeri [Sfintii ngeri snt doar <<mini, fpturi
de ~md, .cac1 nu _au tru~ mat~rialnic, n. ~.]"(Despre numirile dumnezeieti, capi'tolul 2).
Iar m ep1stol~ catre Gams z1ce: "Dar Hnstos este ascuns i dup artare, sau- ca s zic
lucrul cel mat dumnezeiesc- i ntru artare, cci i aceasta s-a ascuns ntru Iisus." Iar
Teologul Grigorie zice aa: "i ce fusemneaz legtura nclmintei pe care nu 0 dezl~g ac~la c~re-L boteaz pe Iisus? Poate cuvntul venirii n trup, a cruia nici cea mai
dm m~rgme [In!e~e?ere J nu e,lesne de dezlegat, nu doar celor nc trupeti i prunceti ntru Hristos, ?ar mc1. celor avtnd Duhul, ca Ioan [Boteztorul]" (Cuvnt la botez). Zice i
marele Maxn~: :Tama c~a mare a nomenirii rmne pururea tain [.. : J, cci chiar i ceea
~e s-~ artat ramme totut cu totul ascuns, de nici un cuvint cui1oscfndu-se cum este. Fimdca Dumnezeu, Care e mai presus de fiin! i mai presus de om, fiind iubitor de oameni
S-a fcut om din fiina oamenilor cu adevrat, dar chipul cum S-a fcut om rmne de-~
pururea negrit, cci S-a fcut om mai presus de om" (capitolul 12 din suta a 3-a a celor
teologice). (n. aut.)

176

177

care este Biserica Dumnezeului celui viu,


Zice: O, Timotei!- s nu zici c oamenii alctuiesc i fac Biserica! Nu!
-cci aceasta este Biseric (adunare) a Dumnezeului celui viu, adic a Celui nfricoat i puternic a rsplti, i nu a vreunuia mort i neputincios,
cum snt dumnezeii Elinilor.

stlp i ntrire a adevrului.


Cu aceste cuvinte, Apostolul cumpnete ["compar", n. m.] Biserica
noastr, a Cretinilor, cu Biserica Iudeilor. i zice c aceasta din urm cuprindea nchipuiri i umbre: cum erau clopoeii, i florile cele mici esu
te n vemintele arhiereului i nsui arhiereul, care era i el o nchipuire;
asemenea erau i jertfele ce se jertfeau la biseric. Iar Biserica Cretinilor
1

SF!NTULTEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TILCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

dragoste artat nou de Dumnezeu: fiindc taina cea ascuns a cunotinei i sfatului Su dumnezeiesc cu totul
ne-a artat-o nou, celor de pmnt i smerii.

evangheliei snt cu adevrat duhovniceti i-i ntrec cu mult covrire pe


drepii Legii celei Vechi.'

Vezi

ns, Cretine, covritoarea

Dumnezeu S-a artat n trup.


preoi,

Pavel nu a zis nimic din cele


Fiindc mai sus, legiuind despre
scrise n Levitic despre preoii Legii Vechi, acum zice aici aa: S nu se
mire nimeni dac nu spun cele de mic cuviin grite de Legea cea Veche, de vreme ce taina i darul nostru, al Cretinilor, snt mari i nalte, nu
smerite i pmnteti cum au fost acelea ale Evreilor. Cci aici, ntru darul
evangheliei, S-a artat oamenilor Dumnezeu. Cu,m S-a artat ns? Cu trup
omenesc, cci, dup dumnezeire, fusese nevzut i neartat. Despre aceasta, Teodorit zice: "Cci, fiind Dumnezeu i Fiu al lui Dumnezeu i avndu-i firea nevzut, S-a fcut artat tuturor prin nomenire i ne-a nvat
s-I cunoatem amndou firile, cci [Apostolul] zice c dumnezeiasca fire
s-a artat n trup."'

S-a ndreptat ntru Duhul,


zi cere se nelege n dou feluri. O dat, c Fiul lui Dumnezeu,
svrind totul pentru mntuirea oamenilor, nu i-a nduplecat pe cei mpietrii i nesupui, dar El S-a ndreptat, fiindc i-a fcut toat lucrarea Sa i
n-a lsat nimic din ceea ce privea mntuirea oamenilor. Apoi, de vreme ce
"pcat nu a fcut, nici vicleug nu s-a aflat n gura Lui" (Isaia 3:9), Fiul lui
Dumnezeu a fost singurul dintre toi oamenii care S-a artat drept, sfint i
fr de pcat. i a adugat: "ntru Duhul", cci drepii Legii erau supui n
duh de robie, Legea avnd temeri i certri, i nu aveau Duhul nfierii i al
slobozeniei. Iar Domnul a ndeplinit toat dreptatea Legii- cci zicea c
tre Boteztorul: "Las acum, c aa ni se cuvine, a plini toat dreptatea"
(Matei 3: 15)- a mplinit- zic- toat dreptatea ntru Duhul Sfint, fiindc
era de o fiin cu Duhul i l avea nedesprit, aftndu-Se ntru El din fire.
i prin El ne mprea i nou i ne ndrepta ntru acelai Duh, cci drepii
Aceast

'nsemneaz c- dup Sfntul Grigorie al Nissei (n Cuvfntul ali O-lea asupra lui Evnomie) -Pavel l numete "Dumnezeu" pe Hristos, curat i descoperit, n trei locuri: n

cea ctre Romani, acolo unde zice:"( ... ) ai crora au fost prinii i dintru care este Hristos dup trup, Cel ce este peste toate Dumnezeu binecuvntat n veacuri. Amin!" (capitolul 9, stih 5); aici, Ia aceast zi cere; i n cea ctre Tit, acolo unde zice: "ateptnd fericita
ndejde i artarea slavei marelui Dumnezeu i Mntuitorului nostru Iisus Hristos" (1it

2: 13). (n. aut.)

178

a fost vzut de ingeri,


O, tain! Zice: mpreun cu noi, oamenii cei pmnteti, i ngerii cei
~ereti L-au vzut ntrupat pe Fiul lui Dumnezeu, pe Care mai nainte nu
Il vedeau dup firea dumnezeirii, cci zice Evanghelistul Matei: "Iat, ngerii au venit i-I slujeau Lui" (capitolul4, stih ll). i- ca s zic peste tot
cuprinztor- ngerii I-au slujit Domnului de cnd S-a nscut i pn ce S-a
nlat. Pentru c, la naterea Sa, ngerii l ludau, strignd: "Slav ntru cei
de sus lui Dumnezeu i pe pmnt pace, ntru oameni bun-voire!" (Luca
2:14). Iar la nlarea Sa ngerii slujeau, cci zice: "i iat, doi brbai au
stat naintea lor (a Apostolilor), n mbrcminte alb, care au zis: Brbai
.'Ia~ ~li~ent ~lcuie~te a~: "~S-a ndreptat ntru Duhul>>, cci -dei celor trupeti i
grei la Imma nu h s-a parut ca Hnstos Se ndrepteaz, zicnd ei: <at om mnctor i b
utor de vin! -totui S-a ndreptat ntru cei ntrii cu Duhul lui Dumnezeu, cci zice:
<<Am vzut slava Lui, slav ca a Unuia Nscut (Ioan !)."Iar de Ia dumnezeiescul Chiril al :"'lexandriei, care tlcuiete aceast zicere la fel cu Sfinitul Teolilact, lum aceasta:
"'?e~I <<S:a_fnd~eptat ntru J?uhuh> e _? !o~ de: S-a ~ndreptat duhovnicete, nu dup Lege.
Cac1, de1 Implinea poruncile, nu le Implinea dupa Lege, ci duhovnicete." Iar Teodorit
tlcuiete aa: "<<S-a ndreptat ntru Duhul, de vreme ce prin dumnezeiescul Duh svr
ea minunile, cci zice: dac Eu i scot pe draci cu Duhul ( ... )(Matei 12:28). Deci, prin
facerile de minuni, s-a dovedit i s-a artat c este Dumnezeu adevrat i Fiu al lui Dum~ezeu, fncl i s~taul de la Cruce, vznd pmntul cutremurndu-se i ntunericul acopennd lumea, a stngat: cu adevrat Fiu al lui Dumnezeu este Acesta>> (Marcu 15:39)." Iar
pe lng ~o.cotine~e acestea ale sfinilor teologi, adaug a mea socotin i eu, lepdtura,
anume ca IIsus HfJStos "S-a ndreptat ntru Duhul" pentru c s-a dovedit ntru toat lumea
c~ a fost drept, sfn~ i. fr de pcat ntru Duhul i prin Duhul, adic prin pogorrea i venirea peste Apostoli I peste credincioi a Sfntului Duh. Cci, dac nu ar fi venit Sfntul
r:uh peste Ap?st?li dup nltarea lui Iisus, El S-ar fi artat nu numai mincinos, pentru
ca n.u L-!lr fi tnm1s pe Sfntul Duh aa cum fgduise, ci S-ar fi artat c a fost i pctos.
C~c1 ~1 Il ~~g~se pe ,:rat! s-L trimit pe Sfntul Duh ("l voi ruga pe Tatl, i El v va da
MI~guetor ) I, daca nu ar fi fost ascultat de ctre Tatl, ar fi nsemnat c nu fusese drept,
cci Dum~e;eu nu:i ascult p~ cei pctoi..Iar prin venirea Sfntului Duh peste Apostoli,
s:a dove~It In to~t lumea ca IIsus nu numai c a fost adevrat ntru fgduinele Sale, ci
I drept I fr pacat, de vreme ce a fost primit de Tatl i ascultat de El i pentru c Iisus
S-a dus la Tatl i nu Se mai vede, ci n locul Lui S-a cobort la oameni Duhul cel de o fiin cu El. Aceast ntelegere a mea se ntemeiaz chiar pe cuvintele acelea ale Domnului:
"De folos v este ca Eu s M duc. Cci, de nu M voi duce, Mngietorul nu va veni la
v~i; iar de M voi duce: fi voi tr!mite p~ Elia voi. i, venind Acela, va vdi lumea pentru
pacat, pentru dr~ptate I pentru JUdecata. Pentru pcat, cci ei nu cred ntru Mine; i pentru dreptate, cci Eu merg la Tatl Meu, i nu M vei mai vedea" (Ioan 16:7). Iar vdirea
lumii fcut de Mngietorul pentru dreptatea lui Iisus este una i aceeai cu ceea ce zice
Pavel aici, anume c Iisus "S-a ndreptat ntru Duhul". (n. aut.)

179

SFINTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

CAPITO LUL/V

Galileeni, ce stai cutnd la cer? Acest Iisus Care S-a nlat de la voi la
cer, va veni aa cum L-ai vzut ducndu-Se la cer" (Fapte 1:11).

1. Iar Duhul zice anume

S-a propovduit la "neamur i", a fost crezut n lume


1

1'

,,

'

Zice: Taina iconomiei ntruprii Dumnezeu-Cuvntului s-a propovduit


i "neamurilor" celor dezndjduite i defimate. i nu numai c s-a propovduit, dar a i fost crezut de toat lumea, acest lucru fiind mare semn
al puterii i adevrului propovduirii i al Fiului lui Dumnezeu n Care se
crede.
[i] S-a

nll[Iat ntru slav.

Zice: Domnul S-a nlat cu slav, o dat pentru c S-a nlat eznd pe
nori i ngerii i slujeau, i alta pentru c nu S-a nlat ca Ilie, spre cer, ci
chiar fn cer, i a ezut mai presus de toat nceptoria, i stpnia i puterea
ngerilor fr de trup. i las a zice c i a Se nla Domnul cu trup este de
la sine o mare slav.'

Adic: Duhul cel Sfint dinainte spune luminat i artat, iar nu ntunecat
i

umbrit, precum Legea i Proorocii.'


c, n vremile cele mai de pe urm, unii se vor deprta de la credin,

Fiindc a zis mai sus c unii s-au primejduit sufletete ntru cele ale credinei i au pierit, Apostolul zice aici aa: O, Timotei! - s nu te miri c se
afl !lnii Cretini car(\ pzesc i acum obiceiurile iudaice i vor s in cele
ale Legii Vechi, cci va veni vremea cnd cei ce par Cretini vor face mai
rele dect acestea. i Pavel nu zice acestea pentru Iudei, cci acetia erau i
atunci, n vremile vechi, ci pentru ereticii care s-au fcut pe urm, precum
marchioniii, engratitii i toi ceilali pogortori din motenirea cea rea a

acestora. Vezi ns, iubitule, cum Pavel a zis c ereticii vor bor socotelile
lor cele rele dup ce se vor deprta de la credin, pentru a arta c credina este ca o ancor i, dac o va pierde cineva, se rstoarn cu corabia i se
afund n pieire- dup dumnezeiescul Hrisostom.

lund aminte la duhurile rtcirii i la nvllturile demonilor,


Zice: Micai de demoni, ereticii acetia au s defaime mncrile i nunta, zicnd c snt rele. Cu aceste cuvinte, Apostolul arat umbrit i toate celelalte eresuri, fiindc toate s-au fcut din rtcirea i din nvtura demonilor.. Dar nu le arat descoperit, i anume, ca s nu le semene n sufletul
celor ce vor citi sau vor auzi epistola aceasta. Din parte, a artat doar eresul marchioniilor i al engratitilor (adic al "nfrnailor", cum se numeau
singuri) i al maniheilor2, care defimau mncrile i nunta, eres ~e ncepuse de curnd sau era s nceap.

Teodorit tlcuiete zicerea "S-a nilltat ntru slav" aa: "[nlarea] s-a filcut mai na-

2. ntru frnicia unor cuvinte mincinoase,

inte de propoviWuire, i Apostolul a pus-o la sfrit ca s nvee c propovduirea s-a crezut


i ade
dup cuviin, de vreme ce Acela care a poruncit s se fac aceasta este n ceruri
duprin
i,
[ntruprii]
iconomia
[aici]
pomenete
!Pavel]
Astfel,
[Tatlui].
de-a dreapta
Marchion
Vasilid,
Valentie,
care
pe
eresurilor
spinii
dinainte
mai
seceri!
dar,
l
hovnicescu
i Mani aveau s le semene pe ascuns. Cci toi acetia, luptfndu-se cu Vechiul Testament,
[De
tgiWuiau nltarea trupului [lui Hristos], rmnnd [totodat] ntru felurite alte riltciri.
aut.)
(n.
acestea."
despre
cele
aceea] era nevoie [ca Apostolul] s spun mai inainte

larTeodorit tlcuiete aa: "Cci Duhul zice aceleai lucruri ca i Domnul i Dumnezeul Puterilor, cu dumnezeiasc cuviin, deci i Duhul cel Sfnt este Durlmezeu." Dar ar ntreba cineva: Prin cine vorbete mai nainte Duhul cel Sfl'nt? Rspundem c poate prin nsui
Pavel, cci din luntru proorocea, locuind n inima lui, cele ce aveau s fie. (n. aut.)
2
Maniheii, ucenici ai lui Mani (216-276), urau lumea i trupul, pe care le socoteau
rele, i pe Dumnezeu, i El socotit a fi ru. Pentru ei, Satan era "dumnezeul cel bun" i
singurul care putea s libereze de suferint neamul omenesc. (n. m.)

180

181

SFNTUL TEOFILACT,ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TLCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

Adic zice: Ereticii acetia nu mint din netiin, ci, cunoscnd c snt
minciuni, se frnicesc c nva lucruri adevrate i credincioase.
ari fiind

'il

"!'1

n contiina lor. Ei opresc nunta

Eretic ii acetia- zice- snt oameni cu via rea i stricat i, cunoscnd


c au multe necurii, contiina lor poart ca pe nite nfierri neterse chipurile i peceile vieii lor celei necurate (cci nfierarea este atunci cnd cineva pecetluiete i nsemneaz cu un fier nfocat vreun dobitoc sau vreun
mdular al omului).1 De aceea, ei defaim i osndesc nunta, zicnd c este
rea; cci, de ar fi avut via curat, negreit urma s fie curat i contiin
a lor, i nu ar fi defimat nunta, pe care Dumnzeu a blagoslovit-o. Cci
cel cu stomacul sntos i bun laud mncrile, zicnd c snt bune i nev
tmtoare; iar acela al crui stomac e vtmat i stricat defaim mncri
le, zicnd c snt vtmtoare, n loc s-i nvinoveasc stomacul plin de
umori stricate i vtmtoare. Dar ce, nu-i oprim i noi pe unii s se cs
toreasc? S nu fie a-i opri! Ci i sftuim s petreac ntru feciorie i n chipul monahal pe aceia care nu vor a se cstori. Cci, dei fecioria este mai
cinstit i mai bun, totui nici nunta nu este necinstit i rea, precum nici
argintul nu este necinstit i ru din pricin c aurul e mai bun i mai cinstit
dect el. Fiindc un lucru e mai cinstit dect alt lucru cinstit, nu dect unul
necinstit; i este mai bun dect alt lucru bun, nu dect unul ru. Deci cel ce
poate (adic voiete), s aib aurul- care e mai cinstit i mai bun, anume
fecioria- i s se fac monah, cci zice Domnul: "Cel ce poate (adic cel
ce voiete n chip lucrtor) a ncpea, s ncap" (Matei 19: 12). Iar dac nu
poate (adic nu voiete), s aib argintul cel cinstit i bun, anume nunta, i
s se cstoreasc, fiindc zice: "Cinstit este nunta ntru toate i patul nespurcat" (Evrei 13:4)?

3. i se deprteaz de unele mncri,pe care Dumneze u le-a fcut spre


mprtirea celor credincioi
nsemneaz c graiul "a se deprta" nu atrn de zicerea "oprind", pentru c iese o nelegere potrivnic, ci trebuie s adugm din afar zicerea
"sftuind a se deprta de unele mncri". Cci sus-numiii eretici i sftu
iau pe Cretini a se deprta de unele mncri, zicnd c snt rele 1 , despre
care Apostolul zice c Dumnezeu le-a fcut pentru credincioi. Dar poate
c cineva s-ar nedumeri, zicnd: i cum? Nu le-a zidit Dumnezeu i pentru
hrana celor necredincioi? Rspundem: Ba da! -Dumne zeu le-a fcut i
pentru cei necredinc,ioi, dar ei nii se opresc de la acestea, i nu vor s le
mnnce. Dar ce, nu este oprit desftarea mncri lor? Rspundem c, ntr-adevr, mult este oprit desftarea, dar nu i "mprtirea mncrilor",
adic hrnirea. Cci una este desftarea- adic ntrebuinarea nemsurat
i rea a mncri lor, fcndu-se spre ndulcire i spre mbuibare - i alta e
mprtirea de hran- adic msurata i dreapta ntrebuinare a mncri
lor, lundu-se spre trebuinta i inerea trupului. Dar nici desftarea mnc
rilor nu se oprete pentru c ar fi necurat, ci fiindc deznoad sufletul, i
slbnogete trupul i l face s zburde i s se ndulceasc n patimi din
pricina nemsurrii.
i

a celor ce au cunoscut adevrul.

Zice: Dumnezeu a fcut bucatele ca s le mnnce credincioii Cretini


i cei ce au cunoscut adevrul. Cu cuvntul acesta, Apostolul arat c obiceiurile Iudeilor au fost chipuri i umbre, iar ale Cretinilor snt adevruri
i 1ucruri. Cci, o dat, Iudeii erau oprii a mnca multe feluri de vieti i
de mncrF nu pentru c ar fi fost necurate, ci pentru a-i opri desftarea.

1 Fiindc "arsur" este i aceea pe care o fac doctorii [cnd] ard cu


foc i deschid lo
infecie]. Pentru aceasta, putem nelege c i ereticii de care e vorba erau ari ntru contiin, fiind necurai i spurcai. Iar Teodorit zice c "ari intru contiin" arat necur~
ia lor cea mai de pe urm, cci locul arsurii moare i pierde simirea pe care o avea ma1
nainte. (n. aut.)
'Ori s se rspund i aa: Noi nu oprim pe cineva de la cstorie pentru c nunta ar
fi rea i necinstit! Nicidecum !- ci fiindc nunta le pricinuiete necazuri celor nfurai
cu legturile ei, pentru neapratele griji i trebuine ale vieii, precum a zis i Pavel: "Unii
ca acetia vor avea necaz n trup. Eu 1ns v cru pe voi" (1 Corinteni 7:28). i ndemnm
spre feciorie fiindc ea este mai nalt dec1t nuntai-i poate arta bine-plcui lui Dumnezeu mai cu Jesnire pe cei ce vieuiesc intru dinsa. i vezi sub1nsemnarea zi cerii apostol eti
de mai sus, ca s cunoti c1te greuti au cei cstorii ntru a se mntui. (n. aut.)

ba de o greeal a scriitorului ["copistului", n. m.]- precum au zis unii-, nici de o scpare


din vedere a lui Pavel. [ ... ]i nsemneaz c- dup Teodorit- ereticii acetia ziceau c
nunta i cele mai multe din mncri sint spurcate ca s-L ocrasc pe Fctorul lor. Unii
ca acetia au fost mai 1nt1i maniheii, iar apoi evstaienii. i vezi Canonul! al soborului
din Gangra. i dumnezeiescul Epifanie zice (la Eresul 23) c Satomil a defimat nunta
zicnd c este de la satana, ceea ce zice i Irineu (cartea 1nt1i, capitolul 23, !mpotriva eresului lui Satomil). (n. aut.)
'Ce dobitoace le-a poruncit Dumnezeu Evreilor s nu mnince i pe care s le mnin
ce, vezi la capitolul Il al Leviticului i la capitolul 14 al Deuteronomului. i pentru ce se
numeau .,necurate" dobitoacele care nu se mncau, vezi la subfnsemnarea stihului 14 al
capului 14 al celei ctre Romani. (n. aut.)

182

183

Iar Icumenie spune c noima iese dreapt chiar dac zicerea rmfne aa, nefiind vor~

TILCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

'1

Iar al doilea- nejunghiind, nici mncnd vietile oprite, ci numai oile, boii
i vacile- pentru a cunoate ce fel de dumnezei aveau Egiptenii', i astfel
s se ncredineze a nu se nchina acelora, cci nu este nimeni att de nebun
nct s se nchine ca unor dumnezei dobitoacelor pe care le junghie i le
mnnc. Deci, prin "adevr", vei nelege aici ori credina n Hristos, ori
adevrul artat de Pavel cu urmtoarele cuvinte:

1,

4. Cci toat fptura lui Dumnezeu este bun


'1

Acesta este adevrul pe care Pavel a zis mai sus c I-au cunoscut cei
credincioi, anume c toate cele fcute de Dumnezeu snt bune, precum
mrturisete Moi si, zicnd: "i a vzut Dumnezelj toate cte a fcut i, iat,
erau bune foarte" (Facerea 1:31). Zicnd ns "toat fptura",Apostolul a
neles aici bucatele ce se mnnc de oameni. Cu aceasta, apuc mai nainte i dezrdcineaz eresul maniheilor i al celorlali eretici care ziceau
c materia lumii este nefcut, i fr de nceput, i rea i nceput al tuturor
relelor. [i de aici ncheiau] c toate mncrile, fiind dintru aceea, snt rele
i ele. [Iar Apostolul zice] dimpotriv, c toat materia este fcut n timp
i c e bun, fiind fptur a lui Dumnezeu.'

mai nti, zice: Nici o mncare i fptur a lui Dumnezeu nu este spurcat
i necurat n sine- iar apoi adaug: Chiar dac am socoti c mncarea este
necurat, tu, Timotei, ai vindecarea necuriei mncrii, i care este aceasta? A pecetlui mncarea cu semnul Crucii, i a-1 mulumi lui Dumnezeu i
a-L sl~i c~e_mn.d numele Lui. C~ci mulumirea ctre Dumnezeu curete
toate mmcanle, Iar cel nemulumi tor ctre Dumnezeu, care nu mulume
te pentru mncri, este necurat i spurcat i el, i mncrile lui.' ns unii ar
putea s ntrebe: Oare poate cineva s sfineasc i s fac curat o mncare
jertfit idolilor, adic din jertf idoleasc, prin chemarea i mulumi rea c
tre Dumnezeu? Rspundem c poate, ns numai dac nu tie c este jertfit~ idolilo~. Cc!. d~c tie i mnnc dintr-nsa, este necurat el, nu pentru
ca aceea jertfi ta Idolflor este necurat de sine, ci pentru c acela a clcat legea (cea apostoleasc), ce poruncete Cretinilor s nu mnnce de Ia masa
2
d~moni.lor. D:ept ace~a, alegerea sau voia ta, Cretine, s-a spurcat pentru
ca nu ai vrut sa asculi legea Apostolilor, iar nu pentru c jertfa idolilor ar
fi fost necurat din fire. Cci Apostolul zice: "tiu i snt ncredinat ntru
Domnul Iisus c nimic nu e spurcat de sine-i, fr numai celui ce socote
te a fi spurcat, aceluia este spurcat" (Romani 14: 14). Iar despre cele jertfite
idolilor, zice: "tim c idolul e nimic,( ... ) dar unii, avnd contiina idoDe aceea, ma! nainte de a_ minca i dup ce mnnc, Cretinul se cuvine a-1 multumi
lm J?umnezeu, ~-t face cruce I a se ~~a lm Dumnezeu, pricinuitorul a toat hrana trupeasc t sutleteas~a. J?e aceea a multumtt I Domnul mai nainte de Cin i dup Cin, precum
spun du~n.ezete~ttle Evanghelii, cci zice: "Ludnd, a ieit in Muntele Mslinilor" (Matei
26:30). t ta ammte c- dup Sfintii Evangheliti i dup Sfintul Chiril al Alexandriei m~ltumirea ~i bin~u~ntarea, lundu-se din alturare ca un singur nume, nsemneaz acelaii~cru, adic ru~a t chemare a numelui dumnezeiesc. Cci ceea ce zic Matei (la capitolul
14~ I Luca (1~ capttolul 9)- anume c Hristos "lund cele cinci piini, a blagoslovit- Ioan
~ zts-o (la capitolul 7) aa: "Luind pinile, a multumit." Iar Sfintul Chiril zice: "Se cuvine a
msemna ~: m loc de ~ultumind>>, Matei a zis: blagoslovind>>, dar scrierile sfintilor nu se
osebesc. mctdecum, cci Pavel le-a zis pe amndou fntru o artare, anume c toat mncare? este bun~ i ni':i una de lepdat dac se ia cu multumire, cci se sfinete prin cuvintul i
prm m~ltumirea ~atre ~u~nezeu: Pentru c, intr-adevr, se blagoslovete ceea ce se sfinete prt~ multumtrea I prm rugcmnea pe care obinuim pururea s o facem la mas" (car~~ a treta, t?".'~~ 41a Ioan): (Vezi i la Evstratie Arghent, n cuvntul despre Taina Evharisttei ["e~hanstm mul(umtre", n. m.], foaia 122.) i nsemneaz, cititorule, c, in Joc de:
"to~t fa~tura lm Dumnezeu este bun": Sfi?t?l Chiril a citit: "toatil mincarea". (n. aut.)
. C?ct S?ntul Ap?stol poruncete I legmtete acestea Cretinilor n chip artat: "Dar
c~ ztc. C~I ce este tdolul? Sau jertfa idoleasc ce este? (loc de: <<nimic este>>!). Ci (zic)
~a. c~le ~e J_ertf~sc nea~ urile, diavolilor le jertfesc, iar nu lui Dumnezeu. i nu voiesc s
fiti I vo~ pa~t dem?~tl~r, cci nu putei bea i paharul Domnului, i paharul demonilor;
nu put~\t a va '",'P~r~t dm m?sa ~omnului, ~i [totodat] din masa demonilor" (1 Corint~m ~0.19). Vezi I ttlcmrea stthulm 14al capitolului 14al celei ctre Romani i tlcuirea
z1cenlor acestora la cea dintii ctre Corinteni. (n. aut.)
1

nimic nu e de

lepdat dac se

ia cu multumire,

5. cci se sfintete prin cuvntul lui Dumnezeu i prin rugciune.


Aici, cineva ar putea zice c, de vreme ce mncarea se sfinete prin cuvntul lui Dumnezeu i prin mulumire, nseamn c e necurat i spurcat,
i de aceea se sfinete. La aceasta rspundem c nici o mncare nu este necurat n sine, ci Pavel a zis aceasta dup pogormnt i ngduin. Cci,
1 Cci Egiptenii se nchinau ca lui Dumnezeu unui bou blat, pe care il numeau Apis.
De aceea, i idolul pe care 1-a turnat Aaron in pustie din cerceii de aur ai Evreilor s-a
inchipuit ca un vitel (sau bou), cci -precum zice Avva Macarie- inima i pofta Evreilor
se pleac spre slujirea boului cruia se nchinau Egiptenii. Egiptenii se nchinau i oilor,
i de aceea se ingretoau de pstori- cum este scris, c "uriciune erau inaintea Egiptenilor pstorii de oi" (Facerea 43:32) -,cci pstorii pasc oile- ziceau ei- ca s le taie i
s le mnince. Despre aceasta zice i Teodorit: "Cci Dumnezeu i-a poruncit lui Moisi a
1 se jertfi Lui cele pe care Egiptenii le fceau dumnezei: adic viel, taP i oaie (din cele
cu cite patru picioare); i turturea i pui de porumbel (din cele zburtoare)" (la inceputul
tflcuirii Leviticuluz). (n. aut.)
'Vezi in Despre numirile dumnezeieti, capitolul4, unde dumnezeiescul Dionisie dovedete c materia este bun pentru c e fcut de Cel bun, pentru c e de nevoie spre ntocmirea ntregii lumi, pentru c hrnete firea, pentru c are mprtire de felurime [deosebire a elementelor, n. m.] i de frumusete i pentru celelalte. (n. aut.)

184

.=..

185

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

T!LCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

!ului, mnnc i acum cele jertfite idolilor ca jertf idoleasc i, contiina


lor fiind neputincioas, se spurc" (1 Corinteni 8:4, 7).

din Cretini s se sminteasc ntru credin socotind c te-ai feri de ei din pricin c nu le poi rspunde. Iar Pavel numete "basme" lurile-aminte evreieti 1, [i aceasta] fie pentru c Iudeii le schimonosiser i nu le pzeau cum
snt scrise n Lege, fie pentru c acestora le trecuse vremea. Cci, dup ce a
venit Hristos, ele erau de prisos i fr vreme, aa cum- de pild- de prisos
i fr vreme i este unui brbat desvrit de treizeci de ani s voiasc a suge
lapte din , cci cum nu ar fi unul ca acesta vrednic de rsul tuturor? Deci
a numit "bbeti" lurile-aminte ale Evreilor ca pe unele ce mbtrniser i
se nvechiser asemenea unor babe zbrcite de btrnee. Iar "spurcate" le-a
zis pentru c snt necurate, ca unele ce-i opresc pe oameni de la credina cea
curat ntru Hristos. Cci aceste luri-aminte evreieti supuneau ctre patima
fricii i a robiei sufletkl Cretinilor, al acelora ce se fcuser mai presus de
fric i de robie, ceea ce ecu adevrat o ndemnare necurat.

6. Artnd acestea frailor, vei fi bun slujitor al lui Iisus Hristos,


Zice: O, Timotei! - dac i vei sftui i-i vei nva acestea pe fraii
Cretini, te vei face slujitor bun, ludat i ales al lui Iisus Hristos. Care
"acestea"? Anume: c taina dumnezeietii n omeniri este mare i nalt, c
cel ce se deprteaz de mncri i de nunt socotindu-le necurate este am
git de demoni i toate celelalte pe care le-a zis mai sus. Dar ce va s zic
aceasta: "artnd"? Adic sftuindu-i pe frai, nu poruncindu-le sau rnduindu-le, fiindc nu se cuvine a se afla la episcopi i la arhierei porunc i
stpnire, ci numai nvtur i sftuire. 1
hrnindu-te cu cuvintele credinei i ale bunei nvturi creia ai

urmat.

Dup ce i-a zis mai sus lui Timotei s-i sftuiasc, adic s-i hrneasc,
pe ceilali cu dumnezeietile cuvinte, dumnezeiescul Apostol i zice acum

i lui: Tu nsui- o, Timotei!- hrnete-te cu cuvintele credineF, adic ci-

tete-le, cuget-le i rumeg-le adeseori, precum i vietile ce se numesc


"curate" rumeg i mestec nc o dat hrana mncat mai nainte, amrun
ind-o pentru a fi mai hrnitoare.Aadari zice lui Timotei s se hrneasc
cu cuvintele credinei artnd astfel necontenita citire i luare-aminte ce se
cuvine a avea ntru acestea. Cci, aa cum n toate zilele mncm hrana cea
simit pentru a ne hrni trupete, tot astfel se cuvine ca n toate zilele s ne
hrnim i gnditor, cu dumnezeietile cuvinte, cas ne hrnim sufletete.

7. Iar de basmele cele spurcate i bbeti ferete-te


Adic: Sftuiete-i i nva-i cele zise mai sus pe credincioii ti Cretini,
iar cu Evreii i cu Elinii s nu vorbeti nicidecum, fiindc nu este cu putin
a-i folosi. Trebuie a vorbi cu dnii - zice -doar dac se ntmpl ca vreunul

te

iscusete

ntru buna-cinstire de Dumnezeu;

Buna-cinstire de Dumnezeu este credina cea curat i viaa cea dreapDeci dumnezeiescul Pavel i zice lui Timotei s se iscuseasc ntru
acestea ostenindu-se nencetat, cci cel ce se iscusete se nevoiete a vrsa
sudori chiar fr s aib lupte.
t.'

8.

Cci

iscusirea trupeasc spre puin este folositoare,

Unii zic c iscusirea trupeasc este postirea, dar nu este aa, cci pastirea este iscusin duhovniceasc. Deci Pavel nelege aici prin "iscusin trupeasc" nevoina care prh:inuiete sntate trupului, iscusin ce are
multe .osteneli, ns puin folosete, adic i ntinde folosul numai pn la
trup i pn la o vreme doar, nu pentru totdeauna.'
1

de Dumnezeu norodului. (n. aut.)


2 Despre aceasta, tlcuind zicerea ,,De acum nu voi mai bea din rodul viei pn cnd
l voi bea nou mpreun cu voi ntru mpria Tatlui Meu", Grigorie Teologul zice aa:
"( ... )i care este butura i ndulcirea? [nvtura credinei.] [i] lucrul nostru este a nva, iar al [nvtorului] a ne nva, spunnd ucenicilor si cuvntul, dar nvtura este
hran i aceluia ce hrnete" (Cuvfnt la Pati). (n. aut.)

Jar Teodorit zice c "basmele" snt nvturile prin care Evreii au tlcuit a doua oar
Scriptura,!n cartea numit Mina. (n. aut.)
2
Dumnezeiescul Maxim hotrte c buna-cinstire de Dumnezeu este "tiina i cuno
tina cea nemincinoas a celor ce se cuvin" (capitolul 38 din suta a 5-a a celor teologice). Iar
Petru Damaschinul zice: "Buna-cinstire de Dumne7.eu nu arat o singur fapt bun, ci numete Implinirea tuturor poruncilor dintru a bine-cinsti, adic a sluji bine. Cci din credin
[se pricinuiete] frica, iar din aceasta buna-cinstire- dup Proorocul Isaia" (la foaia 605 din
Filocalia). Fiindc unul din cele apte daruri ale Sfntului Duh- zice- ~ste duhul bunei-cinstiri de Dumnezeu" (capitolull1:2). i, privindu-se mai cu osebire, buna-cinstire de Dumnezeu nsemneaz toat lucrarea duhovniceasc- dup acelai Petru (la fel). Jar Teodorit zice
c Pavel a numit "iscusire Intru buna-cinstire de Dumnezeu" viaa cea ludat. (n. aut.)
3
Jar mie mi se pare c nevoina aceasta a trupului ar fi plecarea genunchilor, nchinciunile, culcarea pe faa pmntului, lucrarea minilor, ostenelile i sudorile ce se fac

186

187

Despre aceasta, marele Vasilie a zis:"[ ... ] Cci a porunci supuilor este nsuirea
mprailor, iar a sfetnicului e s-i nduplece pe cei ce voiesc pentru cele folositoare.
Drept aceea, nimeni dintre noi s nu se socoteasc pe sine ca stpnitor, ci ca sfetnic dat
1

1
SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

iar buna-cinstire de Dumnezeu este folositoare ctre toate, avnd i


fgduina vieii de acum, i a aceleia viitoare.
Zice: Buna-cinstire de Dumnezeu este folositoare ntru toate i trupului,
i sufletului. [Astfel,] n viaa aceasta, ea l nsntoete i-! bucur pe om,
cci cel ce nu-i tie nici o greeal ntru contiina sa se bucur i se veselete nc de aici, ndjduind cu ncredinare c va primi fgduinele buntilor viitoare; iar acolo, n cellalt veac, dobndete adevrata via i
fericire. i, cumpnind nevoina trupeasc cu buna-cinstire de Dumnezeu,
Apostolul arat c aceasta din urm o covrete pe prima.'

9. Credincios este cuvntul i vrednic de toat primirea,


Adic: Cuvntul este adevrat i vrednic de a'fi crezut de toi, fiind fr
de ndoial. Care cuvnt? Acela c buna-cinstire de Dumnezeu folosete
i aici, i acolo. Fericitul Pavel griete cuvntul acesta n multe locuri ale
epistolei de fa, fr a arta pentru care pricin este vrednic de crezare, ci
l zice numai dogmatic-hotrtor, de vreme ce i scrie lui Timotei, care nu
avea trebuin de dovezi pentru a se ncredina.Z
JO.fiindc spre aceasta i ostenim i sntem ocri, cci am ndjduit

n Dumnezeul cel viu,


pentru slujbele de nevoie ale trupului i- n scurt- toat nevoin!;a practic. prin care se
domolete i se supune dreptului cuvnt cugetarea cea slbatic a trupului. In s- precum
zice Coresi- Apostolul voiete ca aceast nevoin a trupului s fie msurat[ ... ], [cci]
-precum ziceau i dumnezeietii Nil i Maxim- putina purtare de grij pentru trup duce
la mai multa purtare de grij pentru suflet. Iar Maxim (n cuvntul pentru vieuirea monahal) zice n chip deosebit c mica nevoin! a trupului i mica purtare de grij pentru el!l
fac pe acesta organ ["instrument", n. m.]ndemnatic i lesnicios spre duhovnicetile plecri i voine ale sufletului, fiindc trupul nu se mai lupt mpotriva sufletului, ci i ajut
acestuia. Ci atunci se lupt mpotriv, cnd nu se iscusete, ci se desfat i se rsfa, f
cndu-se ca un cal nedomolit care nu se supune zbalei i frului" (la Coresi). (n. aut.)
1 Dumnezeiescul Maxim zice aa: "S nu ai toat zbava pentru trup!- ci hotrte-i
lui nevoina cea dup putere i ntoarce-i toat mintea ctre cele din luntru, cci nevoin(a trupeasc pentru puin este folositoare, iar buna-cinstire de Dumnezeu este de folos
ctre toate i celelalte (capitolul 73 al sutei a patra din cele despre dragoste)." Jar Sfntul
Chiril al Alexandriei zice aa: "Buna-cinstire de Dumnezeu este nemincinoasa cuno
tin! despre Hristos, i fericitul Pavel, scriindu-i s se nevoiasc ntru l!_Ceasta, ii descoper
lui Timotei c ea e mai bun dect strlucirea ntru fapte,( ...) precum Jnsui Mntuitorul a
zis ctre Printele Su cel din ceruri: <<Aceasta este viaa venic: s Te cunoasc pe Tine,
singurul Dumnezeu adevrat, i pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis>> (Ioan, 17:3)" (cartea

1-a din tlcuirile cele frumoase). (n. aut.)


2 Iar Teodorit t!lcuiete aa: "Fiindc a pomenit de viaa ce va s fie, iar aceasta e un
lucru ce nu se vede, de nevoie a numit cuvfntul credincios i vrednic de crezare, ca
pe unul ce e mpodobit cu adevrul.[ ... ]'' (n. aut.)

188

TLCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

Cu aceste cuvinte, Pavel arat care este buna-cinstire de Dumnezeu,


anume aceea a adevrailor Apostoli ai Domnului, i n ce chip are ea n
dejdile vieii viitoare. Cci zice: Noi, Apostolii Domnului, ostenim i sntem ocri de ctre oameni fiindc ndjduim ca Dumnezeul cel viu s ne
dea rspltirile. Cci pentru ce altceva ne rupem i ptimim ru, dect numai pentru c ateptm s primim buntile ce vor fi, pe care Dumnezeul
cel viu ni le va da dup moartea noastr? Fiindc i ostaii mpratului p
mntesc i primejduiesc viaa pentru acela, dar de multe ori i pierd plata, ntmplndu-se ca mpratul lor s moar ntr-acea vreme; iar mpratul
nostru Dumnezeu, fiind viu pururea, ne d rspltirile i plile ostenelii
noastre totdeauna i nu este chip a nu le dobndi noi pe acestea cndva.
\

Care este Mntuitor al tuturor oamenilor, mai ales al celor credincioi.


Dumnezeu- zice- voiete a se mntui toi oamenii: aici, n viaa aceasta,
prin credina i darul Su; iar acolo, n viaa cealalt, prin dobndirea slavei
i a fericirii Sale. ns are mai mult purtare de grij i srguin pentru credincioii drept-slvitori Cretini. Cci, dac Dumnezeu nu ar voi s-i mntuiasc pe Cretini n viaa aceasta prin deosebita Sa purtare de grij i prin darul Su, cum ar putea suferi ei s nu moar, de vreme ce se bntuiesc de ctre
toi necredincioii i pgnii? Iar cu acestea, fericitul Pavel l ndeamn pe
Timotei a suferi primejdiile i ispitele, zicndu-i: O, fiul meu Timotei!- nu
te slbnogi, nici nu te ntrista din pricina ispitelor, de vreme ce Dumnezeu
este mntuitor al tuturor oamenilor. Nici nu chema- zice- ajutorul oamenilor, ci ndjduiete ntru Dumnezeu, Care este viu de-a pururea i mntuitor
al oamenilor, i de aceea te va mntui i pe tine i va pzi viaa ta.

11. Poruncete-le acestea i nvat-le!


Pentru a se isprvi, unele lucruri au nevoie doar de nvtur i de sf
tuire, iar altele de porunc aspr. De pild, pentru a nu rpi cineva, nu e nevoie de nvtur i sftuire, ci de porunc, adic rpirea trebuie oprit cu
stpnire i asprime; iar a da cineva toate averile sale sracilor, sau a pzi
fecioria sau cum se cuvine a crede, acestea au trebuin de nvtur i de
sftuire blnd.' De aceea i i scrie aici Apostolul lui Timotei despre amndou, zicnd: "poruncete i nva". i, ntr-alt chip, cnd oamenii fac un
lucru tiind c este ru, atunci e nevoie de porunc aspr; iar cnd l fac ne1 Vezi despre aceasta la stihul 2 al capitolului 4 al celei dintii
subnsemnarea de acolo. (n. aut.)

189

ctre

Tesaloniceni

la

TLCUIREA EPISTOLEI iNTII CTRE TIMOTEI

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

tiind c

e ru, atunci au trebuin de nvtur i de sftuire blnd. Deci


zice: O, Timotei! - poruncete i nva turma ta cele zise mai sus, adic a
se iscusi spre buna-cinstire de Dumnezeu. i- dup Teodorit- cu aceast
bun-cinstire s atepte rspltirile nevoinelor lor i s priveasc la Puitorul de nevoin i Dttorul de cununi, Hristos.

Adic: F-te pild Cretinilor

cu cuvntul, nct a le vorbi cu lesnire celor ce te vor ntreba i a avea cuvntul gata, precum poruncete i cpete
nia Petru: "Fii gata totdeauna s rspundei oricui v cere socoteal despre
ndejdea voastr" (1 Petru 3: 15). 1

n petrecere,
12. Nimeni s nu defaime

tinereea

ta,

Adic: F-te pild

De vreme ce muli socotesc tinereea lucru vrednic de defimare, dumnezeiescul Pavel zice ctre Timotei aa: Poruncete cu stpnire, i nimeni
s nu te defaime pentru c eti tnr cu vrsta', cci nu se cuvine ca nv
torul i pstorul s fie defimat de ctre ucenicii din turma sa. Dar cineva ar zice: i dac Timotei poruncete cu stpnire, unde este blndeea cerut nvtorului i pstorului? Rspundem c nvtorul se cuvine a nu
se mnia pentru ocrile fcute asupra lui, ci trebuie s fie blnd; iar pentru
mntuirea altora, se cuvine a fi aspru i a porunci cu ndrzneal. Sau, Pavel i zice lui Timotei aceasta: Dac vei arta via cinstit i mbuntit,
nimeni nu va defima tinereea ta, ci mai ales o vor luda, de vreme ce dup Solomon- "nelepciunea este Ia om adevrata cruntee i vrsta b
trneii nseamn o via nentinat" (nelepciunea lui Solomon 4:9).

ci f-te pild credincioilor


1'
1

Adic:
vieuirii

O, Timotei!
celei bune.

cu petrecerea (sau cu rnduiala) bisericeasc.

ntru dragoste,
Adic:

Fii

pild

cu dragostea cea ctre toi!


\

ntru Duhul,
Adic: Fii pild Cretinilor ntru aezarea duhovniceasc, nct a nu te
mndri cu acestea.

ntru

credin,

Adic: Fii pild Cretinilor n dreapta i n nendoita credin, care, cnd


cineva crede n Dumnezeu, se arat i pentru lucrurile cele cu neputin.

ntru curie.

-f-te Cretinilor pild i

canon

(adic

dreptar) al

n cuvnt,

Adic: Fii pild credincioilor cu curia i fecioria trupului i cu ntreaga nelepciune.

13. Pn ce voi veni, ia aminte la citire,

De multe ori se ntmpl c cei tineri snt mai nelepi dect cei mai btrni i prin
urmare i judec, i nva i-i ocrmuiesc pe aceia. Astfel, tnrul Elihu s-a artat cel mai
nelept dintre cei trei prieteni ai lui Iov, care erau mai btrni dect el, pentru care i zice:
,.Eu snt tnr i voi sntei btrni, de aceea m-am sfiit i m-am temut s v dau pe fal
gndul meu. Mi-am zis: Vrsta trebuie s vorbeasc i mulimea anilor s ne nvee ne
lepciunea. Dar duhul din om i suflarea Celui Atotputernic dau priceperea. Nu cei btrni
snt nelepi i nici monegii nu snt cei ce neleg totdeauna dreptatea" (Iov 32:6-9). Aa,
i Solomon s-a fcut mprat la 12 ani, i ocrmuia tot norodul lui Israil i a fcut n chip
minunat judecata cea cu anevoie de dezlegat (precum o numete purttorul de Dumnezeu
Ignatie) a celor dou muieri curve, aflnd al creia dintre ele era pruncul cel viu. Aa s-a
fcut mprat al Ierusalimului Iosie, fiind de 8 ani. Aa, Proorocul Daniil i-ajudecat i i-a
osndit n Vavilon pe acei doi btrni nverunai pe cnd era copil tinerel. i Dumnezeu
a zis ctre Ieremia: "Nu zice: Eu snt mai tnr, cci la ci te voi trimite, la toi vei merge
i tot ce-i voi porunci vei gri" (Ieremia 1:7).Ci i Ioas era de apte ani cnd a mprit
(4 lmprafi 14:21). (n. aut.)

Sau zice s fie pild n cuvnt fiindc totdeauna cuvntul lui era "mpodobit cu dar i
dres cu sare", precum poruncea n alt parte acelai Pavel, ca s dea har celor ce-l ascult,
i era deprtat de tot cuvntul deert i de glum. (n. aut.)
2
Prea de nevoie i prea-folositoare este spre mntuire citirea Scripturi/ar tuturor Cre
tinilor, i mai ales arhiereilor i preoilor. Credincioilor, pentru c dumnezeiescul Hrisostom i mustr pe Cretinii norodnici c se lenevesc ntru citirea Scripturi/ar. i- surpnd
pricinuirea pus de ei, cci zic: Eu nu snt ntre monahi, ci am femeie i copii i port grija

190

191

Dac dumnezeiescul Pavel i poruncete Apostol ului Timotei s ia aminte la citirea Dumnezeietii Scripturi, ce trebuie s facem noi, cei ce'' sntem
departe de desvrirea aceluia? i se nelege c nsui Pavel urma a lua
aminte i a se ndeletnici cu adevrat ntru citirea Dumnezeietilor Scripturi, de vreme ce le poruncea aceasta altora.2 i, prin cuvntul acesta: "pn
1

TILCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SFNTUL TEOFILACT,ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

ce voi veni", i d bune ndejdi lui Timotei c-I va vedea pe nvtorul i


duhovnicesc, fiindc era de ateptat ca Timotei s-I fi cerut pe
Pavel, rmnnd orfan de el. Dar de ce a zis: "pn ce voi veni"? Pentru c
Timotei, fiind tnr, ar fi putut s nu tie multe i s aib nevoie de venirea
lui Pavel, care s-I nvee fr mijlocire, prin viu glas. De aceea i zice: Pn
ce voi veni, citete Scripturile, i din ele vei nva legile i canoanele pe
care se cuvine a le pzi. Iar cnd voi veni, te voi nva i celelalte.
printele su

1'

la mngiere

.1

la nvttur.

Adic:

Ia aminte i te ndeletnicete ntru nvarea tuturor Cretinilor


pentru fiecare pricin i lucru al faptei bune sau al rutii. (Vezi i la zicerea: "destoinic s nvee", la capitolul 3:2 al acesteia).'

14. Nu te lenevi de darul ce este ntru tine, care ti s-a dat prin proorocie

"'!

Zice: O, Timotei!- ia aminte i te ndeletnicete ntru mngierea celor


a celor ce se afl ntru neputin, n primejdii i n ispite.

ntristai i

casei -el zice: "Aceasta le-a stricat pe toate, socotina voastr c doar monahilor li se cuvine citirea Dumnezeieti/ar Scripturi, n vreme ce voi avei trebuin de ea mult mai mult
dect aceia, cci mai ales celor care se nvrtesc n mijlocul rzboaielor, primind rni n
toate zilele, le trebuie doctorii. Iar a nu citi, socotind c e de prisos, este un lucru mult mai
ru,cci aceste grai uri snt ale cugetrii satanice" (Cuvfntul al 2-lea la Matei). i acest P
rinte are i un cuvnt scris deasupra aa: Cum c este trebuincioas citirea Scripturi/ar.
Citirea este prea de nevoie mai ales arhiereilor i preoilor, i de aceea scrie Pavel zicerea de mai sus arhiereului Timotei. Acelai lucru l poruncete i purttorul de Dumnezeu lgnatie ierodiaconului Antiohiei, zicnd: "la aminte la citire, ca nu doar s cunoti
legile, ci s le tlmceti i celorlali" (Epistola ctre Antiohieni). i dumnezeiescul Ambrozie i ndeamn pe preoii lui Dumnezeu a avea pururea n mini Scriptura. Iar istoricul Vufii povestete c marele Vas ilie i Grigorie Teologul au ezut n pustie citind Scripturile vreme de treisprezece ani. Pentru aceasta i Dionisie, arttorul celor ascunse, zice
c, aa cum prin "ierarhie" se numete mpodobirea iereilor ["preotilor", n. m.], tot astfel
cel ce zice "ierarh" l nsemneaz pe brbatul cel dumnezeiesc, tiutor al ntregii sfintite
cunotine (n capitolul 1 din Ierarhia bisericeasc).
Iar dumnezeiescul Hrisostom zice: "Cu adevrat- dac Pavel ia aminte la citire (cci
nu mic folos se adun din Scripturi), iar noi ne lenevim i s o auzim fn treact- oare de
ct munc sntem vrednici?" (Cuvfntul a/13-lea la aceasta). i Dumnezeu poruncete
ca tot nceptorul i stpnitorul de norod s scrie pentru sine A doua Lege i s o citeasc totdeauna: "Cnd se va sui pe scaunul nceptoriei sale, trebuie s-i scrie pentru sine
cartea legii acesteia din cartea care se afl la preoii leviilor. i s fie aceasta la el, i el
s o citeasc n toate zilele vietii sale, ca s nvee a se teme de Domnul Dumnezeul su"
(Deuteronomul 17: 18). i se cuvine a citi cu luare-aminte i cu chibzuire, ca nu numai s
citeasc, ci s i cunoasc ce citete, precum a zis Filip ctre famenul [mprtesei Candachia]: "Oare cunoti cele ce citeti?" (Fapte 8:30). Pentru aceasta, vrednic de laud
este zisa lui Teofil, episcopul Alexandriei: "Lucrul celor foarte puini dintre cei ce s-au
afierosit a fi toat viaa ntru cercetarea Dumnezeieti/ar Scripturi este a putea s urmeze
cu judecat dogmele ce se cuprind ntr-nsele i a le nelege gndul mai adnc". Pentru
aceasta a zis i Domnul: "Cercetai Scripturile!"- i nu le citii n treact, cci citirea lor
n treact nu hrnete, nu nvie sufletul i nu-i pricinuiete pricepere. i, ca s nu se ntfmple a ptimi i noi ceea ce a zis Domnul -anume c "la cel ce aude cuvntul mpri
ei, dar nu-l nelege, vine vicleanul i rpete ce s-a semnat n inima lui" (Matei 13: 19)
-avem nevoie aadar s citim Scripturile mpreun cu tlcuirea lor, fiindc dumnezeietii
Prini - i mai ales Ioan Hrisostomul -nu n zadar au ostenit cu dragoste ntru tflcuirile
cele strlucite i aurite ale Sfintei Scripturi. (Despre citirea Scripturi/ar vezi i la Jocul al
treilea al sftuirii noastre ctre sfntul episcop allaninelor.) (n. aut.)

Iar Teodorit zice: "Mngierea se osebete de nvtur, pentru c aceasta din urm
aduce fr mpiedicare multe nvturi osebi te, iar mngierea este a-i mngia pe cei n
tristati i a-i schimba cu sfaturile pe cei mnioi." (n. aut.)
'Despre aceasta, vezi la capitolul 1 al celei ctre Filipeni, stihul nti, la zicerea "mpreun cu episcopii". (n. aut.)

192

193

Aici, Pavel numete "dar" pe acela de a nva (i poate pe acela al arhieriei), pe care Timotei l primise atunci cnd a fost fcut episcop, prin proorocie ns, cci el primise darul acesta prin porunca i prin dumnezeiasca
nvtur a Sfintului Duh- precum am zis mai sus. i vezi tlcuirea zicerii
"dup proorociile zise pentru tine" (capitolul1, stih 18, al acesteia).

cu punerea minilor presviterilor.


Aici, Pavel i numete "presviteri" pe episcopi, fiindc episcopii l hirotonesc pe arhiereu (dup ntiul Canon al Sfinilor Apostoli), iar nu presviterii, adic preoii. Dar n vremea aceea i episcopii se numeau "presviteri", fr osebire, i presviterii "episcopi"? i vezi- o, cititorule!- ce lucru mare i nfricoat poate face punerea minilor asupra arhiereilor, cci
d aceluia ce se hirotonete darul cel atot-puternic al Prea-Sfintului i a
toate svritorului Duh.

IS.Acestea cuget-le, ntru acestea deprinde-te,


Pavel i poruncete lui Timotei pentru acestea de multe ori, ca s arate
c, mai mult dect ceilalti Cretini, episcopul este dator a se srgui.,i a se
ndeletnici ntru dnsele totdeauna.

ca sporirea ta sfie artat ntru toate.


Zice: O, fiul meu Timotei! - cuget i afl-te totdeauna ntru acestea pe
care ti le poruncesc! Pentru ce? Pentru ca sporirea ta dup Hristos s fie
1

{"
SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

artat

ntru toate lucrurile, adic nu numai n viata cea mbuntit, ci i


n cuvntul nvturii. i vezi- o, cititorule!- c Pavel voia ca Timotei,
fiul su duhovnicesc, s sporeasc i s se fac mare i minunat i ntru
ocrmuirea episcopiei.

16. ine-te i pe tine, i nvtura! Rmi ntru acestea!


Adic:

la aminte Ia tine nsuti i totodat nvat-i i pe altii.

Cci, fcnd

aceasta, te vei mntui

pe tine,

pe cei ce

ascult

de

CAP1TOLULV

1. S nu-l nfruni pe presviter, ci roag-/ ca pe un printe;


Aici, Pavel nu-l nelege prin "presviter" pe preot, ci pe orice om btrn.
Deci zice: Tu, Timotei, s nu-i nfrunti pe cei btrni! Dar, dac btrnii au
trebuin de ndreptare, ce se cuvine s faci? Se cuvine- zice- s-i ndemni
a se ndrepta cu blndee i cu rug, ca pe nite prini ai ti, cci i Dumnezeu ne poruncete s-i cinstim pe btrni i s ne sculm naintea lor: "De
fata btrnului te vei scula i vei cinsti fata celui mai btrn" (Levitic 19:32).

tine.
Zice: O, fiule Timotei!- de vei face ce i potuncesc, te vei mntui i pe
tine, i pe cei ce te ascult. Fiindc cel hrnit cu cuvintele nvturii Dumnezeietilor Scripturi se folosete el nsui mai nti, cci chiar ntru acea
vreme cnd i n vat pe altii el singur se umilete- precum zice lcumeniei se ruineaz a se face vinovat pentru acelea de care i ferete pe altii. 1

1
!

2. pe cele

btrne,

ca pe nite maici.

Adic:

O, Timotei!- pe femeile btrne ndeamn-le spre fapta bun cu


dulcea, ca pe nite maici ale tale. Cci a nfrunta i a certa este lucru greu,
mai ales cnd cineva tnr l nfrunt pe unul btrn, cci atunci sumetia i
obrznicia este ntreit: mai nti, chiar pentru nsi nfruntarea; al doilea,
pentru c acela nfrunt fiind tnr; i, al treilea, pentru c-I nfrunt pe un
om btrn. Deci, fiindc este lucru ngreuietor a-i nfrunta n acest chip pe
btrni i pe btrne, Pavel i zice lui Timotei s vindece lucrul acesta i s-I
fac cu dulcea i cu blndee cnd i nva pe btrni i pe btrne. 1

Pe cele mai tinere, ca pe nite surori,

1'

De vreme ce vrsta tinerilor este mai mndr din fire i nu primete lesne
mustrrile,Apostolul i zice aici lui Timotei aa: Cnd le nvei pe femeile
mai tinere, s dregi nvtura cu linitire i cu blndee i astfel s le ndemni ctre fapta bun ca pe nite surori ale tale?

aceasta a zis dumnezeiescul Nil: .,Se cuvine a gri bine i celui ce nu face
bine, ca s nceap lucrurile cele bune ruinndu-se de cuvinte." (n. aut.)

1
Despre aceste btrne pomenete i Canonul a/Il-lea al Soborului din Laodichia [ ... ].
Aceste femei le puneau pe celelalte n rnduial n biseric, [nv\fndu-le] cum s se poarte;
dar, fiindc o fceau spre ctig mrav i mndrie, lucrul acesta a fost oprit de canonul pe
care l-am pomenit. i vezi tlcuirea i subnsemnarea lui n Canonicul nostru cel grecesc.
Despre btrnele acestea scriu i Aezmintele Apostolilor, zicnd: .,Fecioarele, vduvele
i btrnele s ad mai nti dect toate" (cartea a doua, capitolul 17). i nsui Pavel scrie
aceasta n epistola ctre Tit, zicnd: "La fel, btrnele s se poarte cu sfinit cuviin, nu clevetitoare, nu robi te la mult vin, nvtoare, ca s le nelepeasc pe cele tinere" (Tit 2:3). i
unii au zis- nu bine!- c Pavel le nelege aici prin .,btrne" pe presvi(ere, pe femeile preoilor,numindu-le aa- zic ei- cum i mai sus i-a numit "presviteri" pe btrni. (n. aut.)
2
Iar marele Vasilie zice c Apostolul nva aici s nu-i certm pe btrni i pe btr
ne, cci acetia, pentru vrsta cea btrneasc, nu fac fapte rele i vrednice de certare. Iar
cnd btrnul sau btrna va grei - zice - i va face aceeai greeal ca i un tnr, atunci
se cuvine s cercetm greeala aceea, vznd dac e meteahn fireasc vrstei. De pild,

194

195

1 Pentru

TLCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SFNTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

ntru toat curia.


Fiindc vorbirea cu femeile tinere nate bnuieli, iar episcopul se cuvine s vorbeasc i cu acestea cnd va cere trebuinta, Pavel zice aici ctre
Timotei s vorbeasc cu ele cu toat curia- i a simirilor, i a cuvintelor
-,adic s se pzeasc nu numai de pcatul cderii cu dnsele, ci i de a da
prilej de rele bnuieli i de sminteal celor ceci vd sau l aud. ns dumnezeiescul Apostol scrie acestea nu pentru trebuinta lui Timotei, cci acela
era ne ptima i mai presus de pofta trupeasc, ci pentru noi, cei mai din
urm, ca s lum aminte la sine-ne pentru a nu da prilej de bnuial.

3. Pe vduve cinstete-le,pe cele cu adevra,t vduve.


',.'

il
il
j

1
1

De ce nu vorbete aici Apostolul despre feciori i fecioare? Poate pentru


c acolo, n Efes, nc nu se nfiinase aceast tagm a fecioarelor. i-i poruncete lui Timotei s le cinsteasc i s le poaite de grij vduvelor mai
nti pentru c acestea nu au brbai care s le poarte de grij, i al doilea
pentru c vduvia este lucru de ocar i urt oamenilor. De aceea, vduvele
au trebuin s dobndeasc de la episcop mult cinste i purtare de grij.
Aa este cu putin ca adevrata vduv, fiind vrednic, s nu mai fie vdu
v, chiar neavnd brbat, fiindc dobndete purtare de grij de la episcop,
zicerea "cinstete" ntelegndu-se aa: Miluiete-le, poart-le de grij i
d-le cele de nevoie adevratelor vduve, care snt vrednice de purtare de
grij.' Iar care snt cele cu adevrat vduve i vrednice de purtarea de grij
vei nelege din cuvintele lui Pavel de mai jos.

4. Iar dac vreo vduv are fii sau nepoi, acetia s se nvee mai nti
buna-cinstire de Dumnezeu
Adic: S-i nvee pe aceia a-i cinsti maica, sau moaa ["bunica", n.
m.], i s o hrneasc i s-i fac bine. Cci aceasta nsemneaz aici zicerea "buna-cinstire de Dumnezeu", adic fiii s odihneasc btrneele maicii lor celei vduve i nepoii de fii sau de fiice pe moaa lor vduv. Fiindc vrednicia nsctorilor este dumnezeiasc i de aceea se numete "bun-cinstire de Dumnezeu"; nct, dimpotriv, a nu o hrni fiii pe maica lor,
sau nepoii pe moaa lor, este necinstire de Dumnezeu.'

i s rsplteasc 'nsctorilor, cci

aceasta este primit naintea lui

Dumnezeu.
Zice: Se cuvine ca fiii s rsplteasc i s mulumeasc maicii lor i
lor (cci pe acestea le numete "nsctori") prin cuvinte
i prin fapte. Vezi ns, iubitule, nelepciunea lui Pavel, cum el aduce n
mijloc buna contiin, cci din aceasta fiecare fiu i nepot se ndeamn a
rsplti nsctorilor si pentru naterea, pentru hrana i pentru creterea
pe care i-au dat-o. Pe lng acestea ns, Apostolul adaug i silogisme i
mrete lucrul, zicnd c aceasta este primit i bine-plcut naintea lui
Dumnezeu.
nepoii moaei

5. Cea cu adevrat vduv i singur ndjduiete ntru Dumnezeu


Mai sus, Apostolul i-a zis lui Timotei s le cinsteasc pe "adevratele
vduve". Iar acum- dup ce le-a pus n rnduial pe cele nu chiar vduve,
adic pe acelea ce au copii, care snt datori a le hrni i a le odihni la b
trnee pe maicile lor-, acum aadar zice i care este cu adevrat vduv,

lenevirea i trndvia snt metehne mai fireti ale rcelii btrneti, iar tulburarea, sumetirea i nestatornicia mintii snt metehne mai fireti ale tinereii celei fierbinti. Prin urmare,
cnd tnrul sau tnra va cdea n greeala lenevirii i a trndviei, se cuvine a fi certat mai
aspru dect btrnii i btrnele, pentru c greeala aceasta nu este nsuire a vrstei lor;
iar cnd btrnul sau btrna va cdea n greeala tulburrii, a sumetiei i a nestatomiciei
mintii, se cuvine a se certa (adic a se canonisi) mai greu dect cei tineri, pentru c greea
la aceasta nu este a vrstei lor (Hotrfrea 82 pe scurt). La fel, dac un btrn este curvar,
prea-curvar sau nentelegtor, se cuvine a se canonisi i a se pedepsi mai mult dect un
curvar, prea-curvar sau nenelegtor tnr, pentru c metehnele acestea snt nepotrivite la
vrsta btrnilor, iar la vrsta celor tineri snt fireti. Pentru aceasta a zis i Sirah: .,Trei neamuri a urt sufletul meu i foarte m-am scrbit de viata lor: sracul trufa, bogatul mincinos i btrnul prea-curvar greind ntru netiinl" (Sirah 25:3,4). De aceea a zis i Dumnezeu ctre cei ase brbati cu topoare n mini, care voiau s omoare norodul din Ierusalim, s nceap a tia de la cei btrni: .,S Incepeti de la locul Meu cel sfnt! i au nceput
ei cu btrnii care erau naintea bisericii" (lezechi/9:6). (n. aut.)
1
Spre mai multa ntelegere a zicerii apostoleti,nsemnm aici c n vremea aceea veche vduvele care erau cu adevrat vduve, adic erau lipsite de fii sau nepoti, se fgdu-

iau a nu se mrita a doua oar i se numrau n biseric n ceata vduvelor, hrnindu-se


din veniturile i tainurile bisericii. Se lua ns aminte i vremea ntru care se rnduiau n
ceata vduvelor, ca s fie n vrst de aizeci de ani. i, dac se mritau a doua oar dup
ce se numraser n ceata vduveasc, erau afurisi te a nu se mprti cu Dumnezeieti
le Taine pn nu s-ar fi desprit de nelegiuita nunt. Dar, dac se numrau mai nainte de
vrsta a aizeci de ani i se mritau a doua oar, li se ngduia a~i avea brbatul,ns nu
se mai hrneau de la biseric. Toate acestea le zice marele Vasilie n hl su Canon 24, a
crui tlcuire citete-o n Canonicul nostru. Iar dintre aceste vduve se hirotolieau i diaconitele, pentru care vezi i subnsemnarea Canonului 40 al soborului ase a toat lumea,
n acelai Canonic. (n. aut.)
1
Pentru aceasta a zis i Sirah: .,Ct de hulit este cel ce prsete pe tatl su i blestemat de Domnul cel ce o mnie pe maica sa!" (capitolul 3: 16). (n. aut.)

196

197

TLCUIREA EPISTOLEI NTI CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

anume aceea ce nu are nici un aprtor i purttor de grij - nici fiu, nici
nepot-, ci ndjduiete doar ntru Dumnezeu. Deci pe aceasta se cuvine a
le cinsti i a le milui episcopul cu darea tuturor celor de nevoie dintru ale
bisericii i ale episcopiei.
1

i zbovete

ntru cereri i ntru rugciuni noaptea i ziua.

cu adevrat- zice- este aceea care struie ntru cereri i rug


ciuni noaptea i ziua, i pe drept cuvnt, cci, neavnd alt ajuttor i purt
tor de grij, doar la Dumnezeu nzuiete s o ajute. i, zicndu-le c l au
pe Dumnezeu n loc de orice ajuttor i purttor de grij pmntesc, Pavel
le mngie pe aceste vduve, ca s nu se ntmpl,e a se ntrista ele, ca unele cu totul fr purtare de grij. i zice: O, vduv fr de fii!- chiar dac
vduva cu copii are plat de la Dumnezeu, totui f-i i tu lucrul tu, cci
nu este mai mic, de vreme ce, n locul tuturor, l ai aprtor i purttor de
grij pe Dumnezeu.
Vduv

6. Iar ceea ce se desfteaz, vie fiind, a murit.


De vreme ce multe femei vduve iubesc vduvia i nu vor a lua al doilea brbat doar ca s aib mai mult slobozenie s-i fac voile i poftele, Pavel zice aici c vduva ce se desfteaz, adic se rsfa i benchetuiete, dei pare c viaz cu viata aceasta simit, a murit ns cu sufletul.
Vezi ns- o cititorule! -c, dac Apostolul nu iart s se desfteze i s
se rsfee femeile, a cror fire este slab i neputincioas, cu ct mai vrtos nu iart a se desfta brbaii? - care dup numele lor snt fire brbat
i puternic?

7. i poruncete-le acestea, ca sfie

neprihnite.

O, cititorule!- vezi c (dup Teodorit) fericitul Pavel voiete s fie lege


aceasta, adic a nu se desfta i rsfa vduvele, att cele ce se numr n
ceata vduviei bisericeti, ct i celelalte? Pentru c nu las la alegerea lor
a nu se desfta -ca pe un lucru nici bun, nici ru -, ci oprete aceasta ca
pe un pcat. Cci zicerea "poruncete"' aceasta nsemneaz, adic: O, Timotei! - cu asprime s le opreti pe vduve a cuteza s se des fete i s se
rsfee, ca s fie cu totul neprihnite.

8. Iar

dac

vreuna nu poart grij de ai

si i

mai ales de casnicii

si,

Zice: Vduva care se desfteaz a murit dup suflet, de vreme ce toat


purtarea sa de grij o cheltuiete pentru sine. Cci se cuvine ca ea s poarte
grij pentru ai si -adic pentru fraii si dup Duh, credincioii Cretini
-i mai ales pentru casnicii si -adic pentru rudele sale dup trup- i s
arate toat ngrijirea pentru sufletul i trupul lor.'

s-a lepdat de credint


O, fericite Pavele! .-cum i pentru ce s-a lepdat de credinta lui Hristos vduva care nu poart de grij Cretinilor de o credin cu dnsa i rudelor sale dup trup? Fiindc - zice -faptele ei nu snt ale unei Cretine
care crede n Dumnezeu; cci, dac ar crede ntru Dumnezeu, L-ar asculta
pe El, Care zice: "Nu te lenevi pentru cei ai credintei i neamului tu! Nu-i
trece cu vederea pe cei ai seminiei tale!" (Isaia 58:7). i nsui Pavel zice,
n alt parte: "Ei mrturisesc c l tiu pe Dumnezeu, iar cu faptele l tg
duiesc" (Tit 1:16).
i

este mai rea dect cel necredincios.

Cum este mai rea dect cel necredincios vduva care nu poart de grij
frailor si de o credin i rudelor sale trupeti? Fiindc cel necredincios,
'Iar Climent, inelegnd zicerea lui Pavel in chip tropologic (adic spre indreptarea n
ravurilor), zice aa (n partea a aptea a tlcuirilor): "De ai si i de casnici poart de grij
acela care se ngrijete totodat i de sine, tindu-i patimile." Iar Teodorit zice: "Pavel a
zis aceleai lucruri i despre maici, i despre fii. Cci se cuvine ca i maicile s poarte de
grij pentru fii i s-i nvee buna-cinstire de Dumnezeu, i, la fel, aceia trebuie s le aduc
nsctorilor odihna cuvenit." i- fiindc unii monahi, vrnd a purta grij pentruprinii
lor cei trupeti, pricinuiesc c Apostolul poruncete aici s purtm de grij rudelor noastre
-aadar fiindc pun nainte aceast pricin fiind monahi iubitori de trup, ctre ei rspunde
marele Vasilie,zicnd: "Dumnezeiescul Apostol a zis aceasta celor lumeti, care au bogie
materialnic i pot mngia srcia rudeniilor. ( ... )i- ca s zic mai n scurt- o zice ctre

cei vii, iar nu

ctre

cei ce au murit, cci

acetia

snt nevinovati de o asemenea ndatorire.

1
Vezi ce deosebire e intre poruncire i invtur sau sftuire la stihul 2 al capitolului
4 al celei dintii ctre Tesaloniceni i la stihul Il al capitolului 4 al acesteia. (n. aut.)

Pentru c tu ai murit cu adevrat i te-ai rstignit lumii toate; lepdndu-te de bogia cea
materialnic, ai iubit nectigarea, i te-ai afierosit lui Dumnezeu i te-al fcut avuie a Lui.
Deci eti slobod de toat aducerea ctre rudenii ca un mort, cci, fiind fr avuii, nu ai
nimic de dat" (Aezmfntul postnicesc 29). nsemneaz c, tlmcind mai anume zicerea
aceasta a Apostol ului (n tetrastihurile iambice), Teologul Grigorie zice aa: "De este cu
putin- [zice Apostolul]-, fii bun cu toi, iar mai mult cu cei de aproape, cci cine te-ar
crede a fi bun fa de strini tu, care nu eti drept fa de cei crora le eti dator?" (n. aut.)

198

199

T!LCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SFNTUL TEOFILACf,ARH!EPISCOPUL BULGARIEI

.1

chiar dac nu poart de grij strinilor, poart de grij mcar rudelor sale,
urmnd legea cea fireasc; iar vduva aceasta (i orice alt Cretin asemenea
ei) nici pentru rudele sale nu poart grija, stricnd legea lui Dumnezeu i
totodat nedreptind legea firii. Cine dar va ndjdui c o asemenea Cre
tin i un asemenea Cretin snt cu adevrat iubitori de oameni i de strini,
de vreme ce se arat cu neomenie ctre ai lor nii? Negreit, nici unul!
Iar de se ntmpl ca acetia s miluiasc vreun strin, cum nu se va socoti
c fac aceasta doar din slav deart? i- o, cititorule! -socotete c, de
vreme ce acela care nu poart de grij pentru cei deo credin cu dnsul i
pentru rudele sale este mai ru dect cel necredincios, oare cu ce se va asemna unul care i i nedreptete? Mai socotete nc i aceasta, c nu-i
este destul Cretinului a se mntui, dac, mbuntit fiind, nu le nva i
nu le sftuiete i pe rudele sale, pentru ca i ele s se mntuiasc.

1'

9. Vduva s se aleagit nu mai tnitr de aizeci de ani,fiind femeie a


unui singur brbat;
a zis mai sus c vduva ce se desfteaz i nu poart de grij
pentru casnicii i rudele sale este nevrednic a se numra n catalogul v
duvelor i a se hrni din biseric (despre care vezi subnsemnarea stih ului
3 al acestui capitol), dumnezeiescul Apostol nva aici i ce fapte bune se
cuvine a avea aceea care se va numra n ceata vduvelor. i mai nti zice
c aceea nu trebuie s aib mai puin de aizeci de ani, urmnd a spune i
pricina pentru aceasta. ns cei aizeci de ani nu snt de ajuns pentru a o
face pe vduv vrednic a se numra n ceata celor hrnite de biseric, i
de aceea, n al doilea rnd, Pavel i cere ca datorie a fi dintr-o singur nunt,
nu din dou. Fiindc o nsoire dup lege este semn de ntreag-nelepciu
ne i de cinstire, artnd c aceea, iubind ntreaga-nelepciune i curie,
nu s-a mai mritat a doua oar. Ascult ns i celelalte fapte bune pe care
le cere Pavel de la o asemenea vduv 1 :
Fiindc

dac a hrnit

copii,

Aceasta nu nseamn c maica trebuie s-i creasc copiii cum s-ar ntmpla, ci s-i creasc bine, cuviincios, cum a zis mai sus Pavel, anume c
femeia se va mntui prin facere de copii dac copiii ei, fiind bine crescui,
vor rmne n credin, ntru dragoste i ntru sfinenie cu ntreag-nelep
ciune (capitolul2: 15). 1
dac a gzduit strini,

O, cititorule!- vezi c Apostolul a pomenit mai nti de hrnirea copiilor i


abia apoi de gzduirea strinilor. Pentru ce? Ca s arate c se cuvine a face bine
mai nti casnicilor i rudelor, i abia apoi strinilor. i este artat c vduva,
orict de srac i fr avere ar fi, tot are cas pentru a primi i a gzdui strini;
fiindc nu este cu putin s locuiasc afar, n vzduh, fr acopermnt.

dacit a splat picioarele sfintilor,


Pavel zice acest cuvnt fiindc multe vduve (sau alte femei) i gzdu
iesc pe fraii sraci, dar nu-i slujesc ele nsele, ci prin slujnicele lor. Deci
- vrnd ca aceea ce e vduv cu adevrat s fie lucrtoare i slujitoare iar nu lene i trndav, Apostolul i poruncete aici s slujeasc singur
i s nu spele picioarele frailor strini cu minile slujnicelor sale, ci chiar
cu ale ei. Fiindc nelucrarea i trndvia trupului snt nsuite mai vrtos
vduvei ce se desfteaz i se rsfa, iar nu aceleia cu adevrat vduv i
singuratic. Pavel zice aceasta nc i dup alt chip, anume pentru a nu se
ntmpla ca vreo vduv s pun de pricin c este att de lipsit, nct nu
are nici cas pentru a-i primi i a-i odihni pe strini. [Astfel,] i zice: Dac
tu, vduva, nu ai avea nici cas pentru a-i primi pe strini, mcar spal picioarele frailor strini, cci aceasta nu are trebuin de cheltuial har aici

1
Iar Icumenie zice c, de nu va avea faptele bune de mai jos, femeia s nu se pun in
catalogul cetei vduveti, chiar de aizeci de ani fiind. (n, aut.)

Pavel face cu vduva mai acelai lucru pe care 1-afcut i Dumnezeu cu Avraam. Cci
-aa cum Pavel o primete pe vduv in tagma vduvelor dac i-a crescut bine copiii, tot
astfel i-a fgduit Dumnezeu lui Avraam s-I fac mare i s blagosloveasc "neamurile"
intru dinsul, fiindc avea s-i creasc bine fiii, poruncindu-le s pzeasc poruncile lui
Dumnezeu [precum este scris]: ,,Avraam ins va fi fcindu-se in neam mare i mult, i se
vor blagoslovi ntru dinsul toate neamurile pmintului, cci am vzut'c va r!ndui fiilor si
i casei sale dup dnsul. i vor pzi cile Domnului fcind dreptate i judecat, ca s aduc
Dumnezeu peste Avraam toate cte a grit ctre dnsul" (Facerea 18:18) (n. aut.)
2
Iar Climent (in partea a aptea a t!lcuirilor) tilcuiete zicerea ,.dac a splat picioarele sfintilor" aa: ,.dac a svirit pentru sfinti, fr de ruinare, slujbele cele mai proaste i
cele mai de pe urm." (n. aut.)

200

201

mrturisit ntru fapte

bune:

Aceasta este nsuirea aleas care o face pe vduv vrednic de a se numra n catalogul vduvelor i a se hrni din biseric, adic a fi mrturisit
de ctre toi c are fapte bune i via nbuntit. i ascult cum Apostolul numr mai jos faptele ei cele bune osebite i dup fel:

TILCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFILACT,ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

pe toi Cretinii care au


via mbuntit, cu toate c nu fac minuni i semne.

Apostolul i

dac a

numete "sfini"

credin dreapt i

ajutat celor necjii,

Zice: Vrednic a se hrni de la biseric este vduva aceea care a ajutat celor necjii cu bani, cu aprare i cu mijlocire. Iar dumnezeiescul Hrisostom
zice c- de vreme ce, mai sus,Apostolul i-a cerut vduvei celei adevrate s
spele picioarele sfinilor- el arat aici i ale cror sfini, adic ale celor nec
jii i nu de mult cunoscui. Cci se poate a fi unii Cretini sfini i mbun
tii care s vieuiasc ns cu mbelugare, fiind slujii de toi. Iar Teodorit
zice: "Pavel nu caut ctimea drii, ci felul voinei, precum s-a ntmplat cu
vduva din Sfinite le Evanghelii, [care i-a dat] cei doi bani ai ei." (n. aut.)
dac a

urmat ntru tot lucrul bun.

Zice: La fel, este vrednic a se hrni de la biseric i vduva aceea care,


dei nu a putut face bine ea nsi, s-a mprtit totui [de acesta], ajutnd-o
pe alt femeie care lucra binele. CciApostolul ndeamn ca vduva s fac
slujb trupeasc, adic s atearn pat, s fac bucate, s-i odihneasc pe
frai i s fac celelalte slujbe la care snt mai ndemnatice femeile.
1

1'

ll.Iar de

vduvele

mai tinere ferete-te!

Dar de ce nu rnduiete nimic dumnezeiescul Apostol pentru vremea fecioarelor- adic de ci ani trebuie s fie acestea cnd i fgduiesc viaa
ntru feciorie, cu toate c ele au mai mare nevoin i rzboi al trupului- i
rnduiete doar despre vremea vduvelor? Rspundem c Apostolul a f
cut aceasta dup cuviin. Cci pentru fecioare, la care nevoina i rzboiul
se fac din marea osrdie a sufletului i din multa fierbineal a inimii, Pavel
nu a trebuit s rnduiasc vremea. i dup alt chip nc: de vreme ce Pavel
cere de la fecioare s aib buna apropiere ctre Domnul cu nerspndire i
s poarte grij de cele ale Domnului (l Corinteni 7), el le cere mult scumptate, iar din aceasta se face artat i vremea vrstei lor. 1 Iar Pavel s-a
ndemnat a rndui vremea vduvelor ce se hrnesc de la biseric la aizeci

i
,1

'1

1
Dei dumnezeiescul Apostol nu rfnduiete despre vrsta fecioarelor, o face marele
Vasilie, zicnd ca acestea s se numere n ceata fecioarelor dup aisprezece sau apte
sprezece ani ai vrstei lor (Canonu/18). Iar soborul al aselea a toat lumea, auzind c
Biserica a sporit i c au sporit i Cretinii ntru paza poruncilor lui Hristos, rnduiete ca

202

de ani pentru c multe vduve mai tinere, numrndu-se n ceata vduve


lor dup ce fgduiser a nu se mrita a doua oar, i clcaser fgduina
i czuser, aceasta dndu-i pricin Apostol ului s legiuiasc despre vrsta
lor. 1 Iar acolo, la fecioare, nu s-a ntmplat aa ceva, i deci nu a fost nevoie s rnduiasc despre vrsta lor.
Cci,

cmd zburd mpotriva lui Hristos, vor s se mrite.

Adic: Acelea care se vor numra n ceata vduvelor n biseric mai


nainte de 60 de ani, cnd zburd - adic atunci cnd se gingesc muiere
te, cnd nnebunesc, cnd se trndvesc i se mndresc mpotriva lui Hristos, neprimind a-L ava ca Mire- vor s se mrite, fiindc nu au ales ntreaga-nelepciune cea ntru feciorie cu statornica judecat a cugetului lor.
Vezi, iubitule, c i vduva l are ca mire pe Hristos, logodindu-se cu Dnsul ca i fecioara cea nemritat? - cci zice: "V-am logodit unui Brbat,
fecioar curat s v nfiez lui Hristos" (2 Corinteni 11:2).2

12. Ele au judecat, cci au clcat credina dinti.


Aici,Apostolul numete "credin" tocmeala i nvoiala, zicnd: Vdu
vele acestea au artat mincinoas nvoiala i fgduina dat lui Hristos de
a nu se mrita a doua oar i, de aceea, au osnd.

13. i totodat se nva a fi fr de lucru, umblnd din

cas n cas;

Zice: Pe lng c au judecat i osnd fiindc s-au mritat a doua oar, v


duvele acestea mai. fac nc i alt pcat, pentru c se nva a fi nelucrtoare,
umblnd dintr-o cas ntr-alta. Cci, prin "nelucrare", a aftat orice rutate,
cum zice i Sirah: "Mult rutate a artat nelucrarea" (capitolul 33:32). Prin
urmare, nelucrarea este necuviinci?as nu numai la brbai, ci i la femei.

'"
i nu numai nelucrtoare, ci
necuviincioase.

brfitoare

iscoditoare, grind cele

acestea s se numere n catalogul fecioarelor dup zece ani ai vrstei lor (vezi i subnsemnarea stihului 36, capitolul apte, al celei dinti ctre Corinteni). (n. aut.)
1
Pentru aceasta zice i marele Vasilie: "Dac se vor numra n ceata vduveasc abisericii vduve mai tinere de 60 de ani care apoi se vor mrita, greeala este a noastr, nu
a lor, cci le-am numrat fiind mai tinere" (Canonu/24). (n. aut.)
2
i Teodorit tlcuiete zicerea "vor zburda" n loc de: Dobndind purtarea de grij a
bisericii i lund fr ngrijire cele pentru trebuinta trupului, ele se hrnesc totodat cu ne-
lucrare, iar nelucrarea aduce rutatea. (n. aut.)

203

TILCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

Ruttile acestea urmeaz muierilor nelucrtoare dup cuviin. Cci,

nconjurnd din cas n cas, ele nu fac altceva dect s fure cuvinte de la o
femeie i s le duc la alta. Iar din aceasta, ele urmeaz negreit a cdea n
iscodi re, cercetndu-le pe toate. i, din iscodi re, urmeaz a cdea n brfiri,
cci vor s spun altora toate cuvintele i toate pricinile oamenilor.

14. Voiesc deci ca vduvele mai tinere s se mrite, s fac copii i s


stpneasc o cas,
Zice: Dup scopul dinti, eu nu vreau ca vduvele mai tinere s-i calce
fgduinele pe care le-au fcut de a nu se mrita a doua oar. Dar- zice
-de vreme ce ele vor s o fac, vreau i eu acea,sta, fcnd pogormnt neputinei lor.' Cci mai bine le este a face copii i a stpni o cas - adic
a hrni i a crete copii, a lucra i a-i chivernisi casa i familia- dect a
umbla nconjurnd prin casele celorlali, brfind i stnd nelucrtoare. i,
zicnd s fac copii vduvele, Pavel arat ntr-acest cuvnt c i celelalte
femei trebuie s se mrite tot pentru scopul acesta, adic pentru a-1 aduce
lui Dumnezeu mai multe suflete mntuite [prin naterea de copii] i prin
buna-hrnire i cretere a acestora.

nici un prilej dnd potrivnicului pentru ocar.


15. Cci unele s-au abtut acum n urma lui satana.
1 Mie mi se pare c Pavel nu vorbete aici despre vduvele mai tinere care au dat fg
duint a nu se mrita a doua oar. Cci mai sus i-a zis lui Timotei s se fereasc de vdu
vele mai tinere de 60 de ani, i pentru aceasta ngduie ca ele s se mrite a doua oar, ca
i cum ar zice: Voiesc ca vduvele mai tinere de 60 de ani s nu se scrie n catalogul v
duvesc, s nu se hrneasc din biseric i s nu dea fgduint c nu se vor mrita a doua
oar. Ci vreau s se mrite i ele, s fac copii i s stpneasc a lor cas- i celelalte.
i Icumenie se unete cu socotin\ll aceasta, zicfnd: "Bine ar fi dac, alegndu-se, vduve
le nu s-ar mndri mpotriva lui Hristos i nu ar clca ntia credint. Dar, de vreme ce fac

aceasta, atunci s nu se chezuiasc lui Hristos, i s se mrite. Cci aceea nu este greeal (adic a pzi fgduina), iar cealalt (a fgdui i a se lepda de fgduint) este necuvioie. ( ...)Cci, dac se vor mrita de-a dreptul, nechczuindu-se mai ntii lui Hristos,
nu vor cdea n prilej de ocar." Iar Teodorit zice aa: "Acolo unde dumnezeiescul Pavel

zice: voiesc, Novat [un eretic] zice: nu vOiesc

(cci

acesta nu primea a doua nunt).

ns Pavel zice i pentru ce voiete, anume ca acelea, supuse fiind brbatilor i zbovind
intru purtarea de grij a casei, s scape de vtmarea (adic de pcatul) pe care 11 nate
nelucrarea." Fr numai dac cineva ar voi a zice c Pavel vorbete despre vduvele ce au
apucat s dea fgduint i s-au numrat n catalogul vduvesc al bisericii fiind mai tinere de 60 de ani, i care caut s se mrite a doua oar nesuferind rzboiul trupesc. Fiindc
greeala aceasta nu este a lor, ci a celor ce le-au numrat in ceata vduvelor mai inainte de
a avea 60 de ani, curn a zis marele Vasilie puin mai fnainte. (n. aut.)

204

Fiindc

mai tinere s se mrite a


doua oar i s-i ocrmuiasc a lor cas pentru a nu le da voie i slobozenie s se desfete i s se rsfee, Apostolul le cere aici ca, mritndu-se, s
nu dea prilej potrivnicului diavol sau vrjmailor credinei s le defaime.
i zice aa: Tu, vduvo mritat a doua oar, poart atta grij de casa ta,
nct nici tu s-i vatmi sufletul din aceasta, nici altora s te faci pricin de
vtmare. i, de altfel, Apostolul arat aici curat scopul pentru care face
pogormnt i ngduie s se mrite a doua oar vduvele mai tinere, adic
pentru a nu-i da prilej diavolului s-i bat joc de ele pentru c, din pricina
nestatorniciei tinereii lor, s-ar face prea-curve fiind mirese ale lui Hristos.
Pentru aceasta, zice: qu le pun pe dnsele sub jugul nunii pentru a nu avea
voie i slobozenie s fie nelucrtoare, iscoditoare i brfitoare, umblnd din
cas n cas, iar nu pentru c a voi ca vduvele mai tinere s nu pzeasc
ntreaga-nelepciune i s se mrite a doua oar. Cci, de nu le-ar urma relele acestea, nici eu nu le-a opri a rmne vduve toat viaa lor. Aa a zis
acelai Pavel i n alt parte: ,,Zic ns celor necstorii i vduvelor c
bine le este lor dac vor rmne ca i mine" (1 Corinteni 6:8).
mai sus a zis

c voiete

ca

vduvele

16.Iar dac vreun credincios sau credincioas are [n


s le ndestuleze pe ele,

cas] vduve,

Zice: Dac vreun credincios Cretin are maic, sau moa ["bunic",
precum am zis, n. m.] sau vreo alt rud vduv, s o hrneasc i s o miluiasc el, nu biserica. i, zicnd: "credincios sau credincioas", Apostolul
arat c vduvele se cuvine a fi hrnite de rudele credincioase, dac le au,
iar nu de cele necredincioase, ca s nu se arate din aceasta c cei credincioi au nevoie de cei necredincioi.' Apoi, zicnd i aceasta: "s le ndestuleze", arat c se cuvine a li se da acestor vduve numai spre ndestulare,
nu i spre desftare i mbogtire.
,,

ca biserica s nufie ngreunat i s le poat ndestula pe cele cu adevrat vduve.

Drept aceea, credincioii Cretini ce hrnesc vreo rudenie vduv de-a


lor, pricinuiesc cu aceasta dou bunti: una, pentru c ajut mult biseri1 De

unde se vor hrni ns vduvele care au rude necredincioase? E artat c de la bi-

seric, aa cum zice Teodorit: "Cci Pavel voiete ca vduvele ce se osebesc de rudeniile
lor trupeti necredincioase i sint mpodobite cu credin s se imprteasc de purtarea

de grij a bisericii." (n, aut.)

205

TLCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

ca, uurnd-o de greutatea hrnirii vduvelor lor; i alta, pentru c biserica,


uurndu-se de greutatea acestora, le poate hrni mai cu ndestulare pe adevratele i singuraticele vduve, care nu au nici un aprtor i rudenie.

17. Presviterii care i in bine dregtoria s se nvredniceasc de ndoit cinste, mai ales cei ce se ostenesc n cuvnt i ntru nvturi.

1 i

Care snt cei ce i in bine dregtoria a spus Domnul, zicnd: "Pstorul


cel bun i pune sufletul su pentru oi" (Ioan 10: ll),adic pstor bun este
acela care, pentru purtarea de grij i mntuirea oilor sale, nu-i cru nici
viaa. Deci, unii ca acetia fiind i cei preoi i, se cuvine- zice- ca ei s ia
de Ia Cretini ndoit cinste. Iar "cinste" numete aici odihna i darea celor de nevoie ctre via, aa cum se va arta diii cuvintele urmtoare. Cci
se cuvine ca nvtorii s aib toat ndestularea celor de nevoie, pentru a
nu zbovi spre adunarea acestora, oprind cuvntul i nvtura lui Dumnezeu. Tot aa, leviii i preotii Legii Vechi se hrneau de norod i se ndeletniceau numai ntru sfini tele lucrri ale bisericii i ntru citirea i nvtura
dumnezeietii Legi.' i zice c nvtorii preoti se cuvine s dobndeasc
ndoit cinste i dare a celor de nevoie prin asemnare ["comparaie", n.
m.] cu darea ce se face vduvelor sau diaconilor. Sau, "ndoire" este aici
n loc de: "mulime" sau de: "mai mult"- precum zice Teodorit. Unde snt
acum cei ce zic c proiestosul bisericii nu are trebuin de cuvnt i de nvtur, ci de lucru i de fapt? Auzi cum Apostolul Pavel cinstete aici .
mai cu deosebire i mai ales cuvntul i nvtura, cci Cretinii au trebuin nu numai de lucrul i de fapta proiestosului, ci i de nvtura i de
cuvntul lui, mai mult dect de orice altceva. Cci, cnd cuvntul e despre
dogme, atunci ce lucru are atta putere precum acel cuvnt? Negreit, nici
un lucru! Deci cere cu ndatorire ca nvtorii i sfinti tii propovduitori s
aib cuvnt, ns nu cuvntul cel falnic ce se face spre artare, avnd numai
podoaba din afar, ci pe acela care este plin de puterea Dumnezeietilor
Scripturi i de duhovnicetile noime, chiar dac s-ar.zice cu grire proast
["simpl", n. m.], neretoric.

18. Cci zice Scriptura: "Nu vei lega gura boului ce treier" (A doua
Lege 15:4) i:" Vrednic este lucrtorul de plata sa" (Luca 10:7).
Pentru a adeveri cele zise mai sus, dumnezeiescul Apostolul aduce aici
dou mrturii, una din Scriptura cea Veche (anume c nu vei lega gura boului ce treier snopii ti) i alta din Evanghelie (c cel ce lucreaz este vrednic a-i lua plata ce i se cuvine). Vezi ns- o, cititorule! -c amndou
aceste mrturii cer cu ndatorire ca nvtorul s osteneasc i s oboseasc
ntru nvtur, pentru c treieratul este mai ostenitor dect celelalte lucrri
de mn, mai ales pentru aria soarelui. Drept aceea, i nvtorul se cuvine a fi gata spre arderea soarelui i spre alte nevoi i osteneli.' Osteneal
mare este i a fi argat; 'drept aceea, i nvtorul se cade a osteni i a nu cu
ta odihne i desftri. Pentru c i argatul este vrednic de simbria i de merticul su, precum zice Luca: "Vrednic este lucrtorul de plata sa", pe care
Matei o zice: "Vrednic este lucrtorul de hrana sa" (Matei 10: 10), cci, dac
argatul este vrednic de simbrie, cu mult mai vrtos este el vrednic de hran.
Iar cel ce nu este lucrtor nu e vrednic de nici una din acestea.

19. Pr asupra presviterului s nu primeti,


Aici, cineva poate zice: Nu se cuvine a primi pr asupra presviterului,
adic a btrnului, dar se cuvine a o primi asupra tnrului sau a altcuiva.
Ci s nu fie a avea cuvntul acest fel de nelegere! Ci e ca i cum Pavel
ar zice: O, Timotei!- s nu primeti pr asupra cuiva, i mai ales asupra
presviterului. i nu a zis: "s nu-l osndeti", ci: "nici pr mcar s nu primeti", fiindc oamenii btrni, pentru vrsta lor btrneasc, greesc mai
puin dect cei tineri. Vezi i subnsemnarea zicerii: "pe cele mai tinere, ca
pe nite surori ( ... )" (1 Timotei 5:7), ca s nelegi pentru care greeli se
'
cuvine a fi certai btrnii.
fr

numai de la doi sau trei martori!

Fiindc muli

se osndesc cu nedreptate, numai din bnuial, Pavel zice


aici c se cuvine a fi doi sau trei martori care s mrturiseasc greeala omului btrn, i atunci s se primeasc pra asupra lui i s se fac osndirea lui.
Cci tot aa poruncete i Legea cea Veche: "Pe gura a doi i a trei martori

' Cci aa zice Dumnezeu despre levii: .,Preoii ,leviii i toat seminia lui Levi nu vor
avea parte i motenire cu Israil; acetia s se hrneasc cu jertfele Domnului i cu partea
Lui. Iar motenire nu va avea el ntre fraii lor, cci nsui Domnul este motenirea lui, precum i-a grit El. lat ce s se dea preoilor de la popor: cei ce aduc ca jertf boi sau oi s dea
preotului spata, flcile i stomacul. De asemenea, prga de la grul tu, de la vinul tu i de la
unt-de-lemnul tu, prga de ln de la oile tale si-odai lui,c pe el l-a ales Domnul Dumnezeul tu din toate seminiile tale ca s stea naintea Domnului Dumnezeului tu i s slujeasc ntru numele Domnului, el i fiii lui n toate zilele" (A doua Lege 18: 1-5). (n. aut.)

'Vezi i la cea dinti ctre Corinteni, capitolul9, stih 9. (n. aut.)


care snt martorii primii i care cei neprimii, vezi la tlcuirea Canonului 75 apostolesc i la subnsemnarea lui, n Canonicul nostru. (n. aut.)

206

207

'i

111'

'

SFINTUL TEOF!LACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

va sta tot graiul" (A doua Lege 19:15). 1 Iar de vor minti chiar i trei martori,
ce se cuvine a face? Rspundem c rareori se ntmpl a mini cte trei, i
[dac se ntmpl] e cu putin s se arate aceasta din judecata i cercetarea
pricinei pentru care mrturisesc aceia. Iar cnd greelile pentru care se face
pra snt ascunse, snt destui i numai doi s mrturiseasc. Dar ce trebuie
a se face dac greelile snt vdite, dar nu snt martori ca s m1turiseasc,
ci este doar o rea bnuial asupra btrnului? Rspundem c de aceea a zis
mai sus c se cuvine a avea presviterul mrturie bun i de la cei din afar
(1 Timotei 3:7), ca s nu se osndeasc doar dintr-o rea bnuial.

20. Pe cei ce greesc, nfrunti naintea tuturor, ca i ceilalti s aib


fric.

Prin "greii", fericitul Pavel i nelege aici pe cei ce struie ntru pcat
i nu se pociesc. Deci zice: O, Timotei!- pe cei care, cercetndu-i, i vei
afla c pctuiesc i nu se pociesc, nfrunt-i aspru i tare, nu pentru a-i
odihni mnia, ci pentru ca ceilali, auzind, s se nelepeasc de fric. i se
cuvine ca episcopul s fie nfricoat, cci, aa cum este lucru obraznic i sume a osndi Ia ntmplare, tot astfel i dimpotriv, este lucru vtmtor de
suflet ca o cium a nu-i nfrunta pe vinovaii care pctuiesc, pentru c boala pcatului lor se lete i omoar muli oameni. Dar cum a zis Domnul
n Evanghelii c, "de-i va grei fratele tu, mergi i mustr-! ntre tine i el
singur" (Matei 18: 15)? Rspundem c Domnul ngduie a se mustra acela
i n faa obtii, de va rmne n greeal i nu se va ci, fiindc zice: "De nu
va asculta de dnii (adic de doi sau de trei), spune-! Bisericii", adic obtii
celor muli, ca toi aceia s-I nfrunte. Ci ar zice cineva: Dar ce? Nu pricinuiete episcopul sminteal celor muli dac l mustr naintea obtii pe cel
ce pctuiete? Rspundem c, dimpotriv, mai mult i smintete acela pe
oameni dac e vzut c pctuiete i nu este mustrat la vedere. De aceea, i
Dumnezeu i-a adus n mijloc i i-a pedepsit nvederat pe Faraon, pe Navuhodonosor i pe muli alii, ca s se nelepeasc viaa celorlali, cci zice:
"Btndu-se strictorul, cel nebun va fi mai nelept" (Pilde 19:25).

TLCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

21. Te mrturise_.sc naintea lui Dumnezeu, i a Domnului Iisus Hristos i a aleilor Ingeri
Dup ce i-a scris mai sus lui Timotei pentru multe pricini i dup ce i-a
~is cu~ _s-i judece pe presviteri i pe cei ce pctuiesc, Pavel l chezu
~ete aiCI foarte mult, chemnd pentru cuvntul su martori nfricoai, fimdc nu se ruina de el, mcar c Timotei era Apostol, i mpreun-prta
al propovduirii i fiu iubit al su. Cci- dac Pavel a zis cuvntul acesta
nfricoat pentru sine-i: "Nu cumva, propovduind altora, eu nsumi s
m fac netrebnic" (1 Corinteni 9:27) - cu mult mai vrtos nu se ruina de

Timotei. i Pavel i cheam i pe Tatl, i pe Fiul ca martori c i-a fcut


datoria i i-a poruncit\cele de cuviin lui Timotei, pentru ca acesta, fcnd
vreun lucru afar de cuviin, s rmn fr rspundere Ia Judecata ce va
s ~e. Dar pentru ce pricin, mpreun cu Tatl i cu Fiul, i ia martori i
pe Ingeri? Adic de ce aduce ca martori, mpreun cu Ziditorul, i zidirile? Pentru c la Judecata ce va s fie vor sta de fa i ngerii, zburnd mprejurul Stpnului lor Hristos, cci zice: "Cnd va veni Fiul omului ntru
slava Sa i toi sfinii ngeri cu Dnsul( ... )" (Matei 25:31). [i, de altfel,]
oamenii obinuiesc a aduce ntru mrturie att feele ["persoanele", n. m.]
cele mari i covritoare, ct i pe cele mici i njosi te. Astfel, Iacov i Lavan iau ca martori i pe Dumnezeu, i movila pe care au fcut-o din pietre,
c~~i ~ ~is Lava~ ctre Iacov: "Iat, Dumnezeu e martor ntre mine i tine";
I 1ara1: "Movila aceasta s fie astzi martor ntre mine i tine" (Facerea
31:34). nc i Moisi a zis: "Martor pun cerul i pmntul" (A doua Lege
8:19). Cci Dumnezeu este att de blnd i de milostiv, nct rabd a se lua
mpreun cu Sine spre mrturie i robii i zidirile Sale. Iar "ngeri alei" a
zis ca s arate c i demonii snt ngeri, ns nu alei, ci lepdai.
ca s pi1zeti acestea fi1ri1 sminteal, nimic fcnd dupi1 rugminte.
Zice: Chem ca martori pe Tatl, pe Fiul i pe Sfinii ngeri pentru ca tuo, Timotei! -s pzeti fr sminteal cele ce i-am spus, adic s fii drept
ntru cei supui ie, pentru a nu se face vreo sminteal. Ca s nu apuce cineva din cei ce se judec s te ctige n vreun fel i, din aceasta, s te fac
a judeca greit i a hotr judecata spre aprarea 1ui mai nainte de cuvenita
cercetare. Am chemat martori i ca s nu faci vreun lucru dup rugmin
te, adic dup mptimire, plecndu-te dinainte spre una din pri.' [Adi-

din cuvintul zis de Teofilact i de dumnezeiescul Hrisostom mai inainte - adic


din acesta: .,El trebuie a avea inc i mrturie bun de la cei din afar" - se vede c aici
"presviterul" se poate nelege a fi i preotul. Ci i Teodorit zice artat: "Presviterul este
aici preotul. Cci Legea poruncete ca tot graiul s stea pe doi sau trei martori, i nu mai
puin- zice- se cuvine a face aceasta cnd e vorba de preoi. Fiindc se intmpl ca ace
tia, avind ncredinat purtarea de grij a bisericii, s fi mhnit pe unii din cei ce pctu
iesc, i apoi aceia, din mhnire, s le meteugeasc cleveti rea. Deci trebuie ca aceasta s
fie ntimpinat de numrul martorilor." (n. aut.)

' Aa tlcui_et~ zicerea .,dup rugminte" i marele Vasilie: "Deci cel ce tie adev
rata dreptate I pnn aceea s-a nvat a mpri fiecruia, acesta poate ndrepta judecata,

208

209

1 Jar

TILCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

c:] O, Timotei! -de te-ar pofti s-I ajui vreunul dintru o parte a celor ce

se judec, s nu faci
pzete dreptatea!

dup

pofta aceluia i

s nedrepteti cealalt

parte, ci

22. Nu [i pune minile pe nimeni n grab,


Cu aceste cuvinte,Apostolul a venit la partea cea mai de frunte care ine
i sprijin Biserica mai mult dect toate, adic la pricina despre hirotonii.
i zice: O, Timotei!- S nu hirotoneti pe nimeni n grab- adic dup
ntia, sau a doua sau a treia cercetare-, ci dup ce vei cerceta de multe ori
cu amruntul viaa i petrecerea aceluia ce va s se hirotoneasc, fiindc nu
e lucru fr primejdie! i c nu e fr primejdie;, ascult ce zice mai jos:

.1

ca s nu te mprteti de pcate strine!


Zice: O, Timotei!- S nu hirotoneti pe cineva n grab! Pentru c te
faci nu numai pricinuitor al pcatelor pe care le va face acela hirotonit de
tine n acest chip (aa cum te mprteti i de bunele isprvi pe care le
va face acela hirotonit de tine n chip legiuit); [deci nu numai att,] dar te
nvinoveti nc i de pcatele trecute ale aceluia, pentru c le-ai trecut
cu vederea, fcnd ntunericul lumin, i nu l-ai lsat s se tnguiasc i s
plng pentru pcatele sale.'
necutnd la fa [<<persoan, n. m.]. Cci a cuno~te fat i a face dup rugminte nu e
lucru bun ntru judecat, ci hotr1rile trebuie date de-a dreptul, nestrmbate." Iar Climent
Stromatul (n partea a aptea a t1lcuirilor) tlcuiete zicerea "fr de sminteal" aa: "Adic fr a cdea cu judecat n vreo greeal i n osnda neascultrii". Iar lcumenie zice:
"Fr de sminteal>>, adic fcnd ceva dintru cele zise cu sumetie i prost, fr sfat as-

cuns

[judecat luntric,

runcete Apostolul: s

n. m.] ." Iar Teodorit tlcuiete zicerea aceasta aa: "Dou

nu osndeasc mai nainte de

de crezare a prilor; dar nici

ntrzie

hotrrea

amrunta

atunci cnd

po-

cercetare, pentru vrednicia


mustrrile

snt. nvederate,

fcnd har celui judecat i stricnd dreptatea. i nu i-a rnduit pe ngeri mpreun cu Dumnezeu i cu Hristos ca pe unii de o cinste, ci ca pe nite robi. Cci de multe ori i noi i
punem pe cei mai mici i robi mpreun cu cei mai mari i stpni i, fiind de fa preoi i
1

norod nici, zicem naintea tuturor: Te chezuiesc! Tot aa zice i fericitul Pavel: Te nnaintea lui Dumnezeu, i a Hristosului Su i a slugilor Sale!" (n. aut.)

credinez

1 Ci ar zice vreun arhiereu: i pentru ce s m mprtesc de greeala i de certarea


celui hirotonit de mine? Rspunznd la aceasta, dumnezeiescul Hrisostom zice: ,,Aa te
mprteti de greeala aceluia, pentru c tu i-ai dat stpnire i preoie, el fiind ru i f
ctor de ru. Cci, aa cum cel ce d sabie ascuit n mna unui nebun ieit din minte se
mprtete de uciderile pe care le-ar face nebunul i ndrcitul acela, tot astfel i cel ce
va da stpnirea preoiei unui om ru i nevrednic trage asupra capului su focul tuturor
pcatelor i cutezrilor aceluia. Cci, pretutindeni, cel ce d rdcina este pricina celor ce

210

ine-te

curat!

Aici,Apostolul l sftuiete pe Timotei pentru ntreaga-nelepciune i-i


zice s se pzeasc pe sine curat i nentinat de nici un pcat trupesc. Iar
Teodorit tlcuiete aa: "Nu te face vinovat de defimare!"

23. De acum, nu mai bea ap, ci folosete puin vin, pentru stomacul
tu i pentru desele tale mbolnviri.
Vezi, iubitule, cte osteneli ispitea Apostolul Timotei, avnd purtarea de
grij i ocrmuirea mitropoliei Efesului? i, iari, ct rea-ptimire suferea i cum se sfrmi\ pe sine pururea-pomenitul bnd numai ap? Deci nva-te i tu, frate, i s nu te ntristezi, nici s te scrbeti, cnd eti sftuit
pentru ntreaga-nelepciune i curie a trupului. Cci, iat, i Apostolul
Pavel poruncete pentru curia i ntreaga-nelepciune a lui Timotei, care
bea numai ap de atta vreme, nct din aceast pricin se mbolnvea de
multe ori, de trei ori fericitul. Dar Pavel nu i-a zis: "folosete vin", ci a m
surat cuvntul i a zis: "puin vin". i iari nu s-a mulumit, ci a adugat
i pricina pentru care i iart aceast puin butur de vin, zicnd: i ngdui aceasta pentru desele tale boli- i nu simplu boli, ci dese, una peste
alta- pentru cahexia (aflarea cea rea a sntii) i pentru neputinta stomacului; aadar, numai pentru sntate, iar nu pentru desftare i ndulcire.
Fiindc tinereea are nfocare i curnd se pornete i se aprinde de vin, i
de aceea se cuvine a fi departe de dnsa multa butur a vinului. Dar de ce
rsar dintr-nsa" (n cuvntul despre preoie). Acelai Hrisostom zice artat i n alt parte
c, pentru pcatele pe care le fac sau le-au fcut cei ce s-au hirotonit cu nevrednicie au

s dea seam i se vor pedepsi arhiereii ce i-au hirotonit, astfel: "S nu-mi zici c a ~re

it presviterul sau diaconul! Fiindc pricinile acestora vin asupra capului aceluia care i-a
hirotonit"_(~uvfntul al 3-lea la Faptele Apostolilor). De aceea, acelai Hrisosiom avea
dreptate sa Zic acest cuvnt nfricoat, anume c nu muli dintre arhierei i preoi se vor
mntui, ci cei mai muli se vormunci! Pentru c vrednicia preoiei- zice- are trebuin
de suflet mare i de nenumrai ochi, arhiereul i preotulmprtindu-se de pcatele f
cute de altii. i, dac numai un singur Cretin rmne nenvat i necatehizat de acetia
i piere, el pierde mntuirea arhiereului i a preotului. [i zice aa:] "Nu zic altminteri, ci,
precum snt i m aflu, socotesc a nu fi muli ntre preoti care se mntuiesc, ci cu mult mai
muli snt cei ce pier. Iar pricina este c [arhiereul] are nevoie de suflet mare, avnd multe
nevoi care 11 scot din moralul su. i-i trebuie lui ochi nenumrai din toate prile. i el
este pricinuitorul pcatelor ce se fac de alii. Nu zic din celelalte nimic, dar, dac numai
unul s-a dus din via nenvat ntru credin, oare nu a rsturnat toat mntuirea acestuia? Cci pieirea unui suflet este o pagub att de mare,nc1t nici un cuvnt nu o poate ar

ta" (Cuvfntul al3-1ea la Faptele Apostolilor). (n. aut.)

211

,,

'!!!!'"

TILCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

Pavel, cel ce invia morti doar cu tergarele cu care i tergea sudorile trupului', nu 1-a vindecat pe Timotei, ci 1-a lsat s ptimeasc de boli? Rs
pundem c aceasta s-a fcut din iconomie: mai intii, pentru a nu ne sminti
noi cind vedem c ptimesc sfinii; al doilea, pentru a nu socoti c Apostolii i sfinii cei vechi au fost mai presus de firea noastr, ci s credem c
erau oameni asemenea cu noi; i, al treilea, pentru ca nici Timotei s nu se
mndreasc pentm faptele sale bune. i pentru ce alte pricini se ngduie a
ptimi sfintii, arat pe larg fericitul Ioan Hrisostom la inceputul cuvintelor
numite Andriante2 Se vede ns c dumnezeiescul Timotei era bolnvicios
i din fire, cci nu ptimea doar de stomac, ci i de altele. Pentru aceasta a
i adugat Pavel, zicnd: "pentru stomacul tu i pentru desele tale boli".
Apostolilor zic: "i Dumnezeu fcea prin minile lui Pavel minuni nemai1nt11nite, nct, dac peste cei bolnavi se puneau numai tergare sau oruri purtate de Pavel,
bolile se deprtau de ei i duhurile cele rele ieeau din ei." (Fapte 19: Il). (n. aut.)
1 Faptele

Necinstind Antiohienii ,.andrianzii" [sau, cum am zice noi: .,androizii", forme omestatui, n. m.], adic chipurile mpratilor, otile mprteti s-au pornit asupra lor ca

neti,

1'

asupra unor apostati. Iar dumnezeiescul Hrisostom (pe atunci catehisitor n Antiohia, mai
nainte de patriarhatul su) mngia norodul cu aceste cuvinte numite Andriante. Aadar,
n cuvntul dinti al Andriantelor, adugnd aceast zicere apostoleasc: "folosete puin
vin pentru stomacul tu", Sfntul Ioan numr unsprezece pricini pentru care ptimesc
dreptii, pe care le ai- o, prea-iubitule cititor! -ntr-aceast subnsemnare: "Dumnezeu
sloboade s ptimeasc sfintii [din aceste pricini]: 1) Pentru a nu se mndri ei de mrimea
faptelor bune i a minunilor lor. 2) Pentru a nit socoti ceilalti c sfintii snt dumnezei, mai
presus de firea omeneasc, iar nu oameni. 3) Pentru a se arta c puterea lui Dumnezeu
biruiete prin sfintii ce se mbolnvesc i c propovduirea evangheliei se leag i cre
te prin acetia. 4) Pentru ca rbdarea sfintilor s se fac mai artat i pentru a arta ei c
nu slujesc lui Dumnezeu pentru plat. 5) Pentru a ne Intelepti noi i a Intelege cele despre
nviere, socotind c, de vreme ce oamenii nu-i las fr plat pe aceia care ostenesc pentru dnii, cu mult mai vrtos Dumnezeu nu-i va lsa nencununati pe cei ce ptimesc i se
nevoiesc pentru El, adic pe drepti i pe sfinti; i- dac aceasta este adevrat, precum i
este- negreit va fi alt vreme dup moarte ntru care aceia vor dobndi rspltirile ostenelilor lor. 6) Pentru ca, privind la ispitele sfintilor, s capete mngiere cei ce cad n ispite. 7) Pentru ca- atunci cnd nvtorii ne ndeamn s urmm fapta bun i nevoin(ele
sfintilor, zicndu-ne: Urmeaz lui Pavel! sau: Urmeaz lui Petru!- s nu ne lenevim a le
urma, socotind, din pricina covririi faptelor lor bune, c ei aveau lire osebit de a noastr. 8) Ca s nvm a socoti c se cuvine s-i fericim pe sfintii ce se pedepsesc i s-i jelim pe ticloii pctoi care se vorbesc de bine. 9) [Ca s nvm] c necazul i face mai
alei i mai strlucii pe cei ce se necjesc, cci- dup Apostolul- "necazul lucreaz rb
darea, iar rbdarea cercare, iar cercarea ndejde, iar ndejdea nu ruineaz" (Romani 5:7).
Iar dup Sirah: "[Precum] se cearc aurul n topitoare, aa este omul primit n topitoarea
smereniei" (capitolul 2:5). 10) Ca, avnd cumva oarecari pete de pcat, s ne splm de
ele prin ispite i prin necazuri, precum i zicea Patriarhul Avraam bogatului acela, c "Lazr i-a luat cele rele ale sale" (Luca 16:25). Iar a Il-a i cea mai de pe urm pricin este

ca, prin necazuri, s ne prisoseasc cununile i darurile; cci, cu cft mai multe vor fi necazurile, cu att mai multe vor fi

darurile i

rspltirile.

212

(n. aut.)

24. Pcatele unora snt vdite, mai nainte mergnd la judecat; iar
ale altora vin n urma lor.
Fiindc,

rinduind mai sus despre hirotonii, dumnezeiescul Apostol a


zis: "Nu te mprti de pcate strine!" - era de ateptat s rspund Timotei zicind: "Apoi ce s fac dac nu tiu pcatele celor ce se hirotonesc?"
ndreptnd aceasta, Pavel zice c unii oameni fac pcate invederate, care ii
"trag" la judecata lui Dumnezeu, adic ii osndesc nc de aici, mai inainte
dt amuri, cci merg naintea lor i i cheam la judecat. i-i zice: Aadar
tu- o, Timotei!- vei cunoate aceste pcate, fiindc sint vdite. Iar alii
zice- fac pcate near~tate i ascunse, pe care tu- cercetindu-le -le vei putea afla i le vei cunoate- cci zicerea "vin in urma lor" aceast nelegere
arat. Deci - zice - i de aceste pcate ascunse poi s te pzeti, i s nu-i
hirotoneti. Sau, s nelegi aceasta i altfel, anume: Dei nu vei afla acum
pcatele fcute de aceia pe ascuns, i-i vei hirotoni, tu vei fi nevinovat cu
adevrat, iar ei nu se vor putea ascunde atunci, in ziua Judecii, fiindc p
catele nu se topesc mpreun cu viaa aceasta, ci rmn i le urmeaz dup
moarte.' Iar marele Vasilie a neles c zicerea aceasta nu se unete cu cuvntul despre hirotonii de mai sus [ci vorbete de altceva]. Astfel- zicedac unul curvete sau fur, pcatul curviei sale sau al furtiagului su l
trage la judecata lui Dumnezeu numai pe dinsul. Iar altul nva i pe alii
s curveasc, s fure i altele, infiinpnd, ticlosul, coal de ruti pentru vtmarea sufleteasc a celor ce se nva. Deci acestuia i urmeaz p
catul, cci pcatul nu se topete mpreun cu dnsul, de vreme ce n urma
lui rmn aceia care i-au primit nvtura cea strictoare de suflet. Unii ca
acetia au fost filosofii Elinilor i aa au lucrat toti inceptorii eresurilorSavelie,Arie, Machidonie, Nestorie i ceilali- care au scris afar de dogmele cele drepte ale Bisericii. Cci acetia se vor osndi nu numai' pentru
c s-au rtcit i au dobndit cugetri eretice, dar i pentru c s-au fcut pricinuitori de rtcire i de eres urmailor lor.
Jar Icumenie zice aa: "0, Timotei! -te vei mprti de pcatele fcute n chip artat
de aceia mai nainte de hirotonie fiindc te-ai lenevit i nu ai cercetat ca s le afli, iar ntru pcatele pe care le-au fcut dup hirotonie nu eti prta, cci nu le poti ti." i acelai
lcumenie zice c a citit la un sfnt i aceast t11cuire: "Oamenii- zice'- pe care pcatele i
trag dinainte la judecat snt artai tuturor, i deci s-i fie artai i tie! Jar de aceia ale c
ror pcate vin dup ei te vei pzi vzndu-i dinainte cu ochiul tu cel strvztor. Jar dac
vei face afar de aceasta, te vei mprti de pcatele lor." Iar Teodorit t11cuiete aa: "Nu
toti pctuiesc artat, cci snt unii care pctuiesc i pe ascuns, ns ceea ce astzi se ascunde se vdete cu vremea. Deci ngduie ateptnd nvtura cea din ispit." (n. aut.)
1

213

SNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

25. Tot aa, i faptele bune snt vdite, i cele ce snt altfel nu se pot
ascunde.
Prea-mare mngiere pricinuiete cuvntul acesta celor ce svresc fapta bun, zicnd c faptele- bune i rele- snt artate fie aici, fie acolo, la
Judecata viitoare, unde toate snt goale i descoperite. Cci acetia se mngie pentru c faptele lor bune nu rmn ascunse, ci se vor arta, i prin urmare ei se vor ncununa.'

CAPITOLUL VI
I. Citi snt robi sub jug, pe stpnii lor s-i socoteasc vrednici de toat
cinstirea, ca s nu se huleasc numele i nvtura lui Dumnezeu.
Zice: O, Timotei! - sftuiete-i i nva-i pe robii Cretini s se supun
stpnilor lor, mcar necredincioi de vor fi aceia, i s-i cinsteasc cu toat cinstirea, att prin cuvnt, ct i prin fapte. i mai zice: Tu, rob Cretin al
unui domn necredincios, s nu socoteti c, fiind Cretin, eti slobod [fa
de el]. ntr-adevr, eti rob numai dup mprejurri i dup trup, i slobod
dup fire i dup dar, cci a robi pentru numele lui Hristos este slobozenie.
Dar, dac domnul tu'cel necredincios va vedea c nu te supui i nu te pleci
lui, va huli dogma credinei tale cretin eti, zicnd c aceasta i face pe oameni a se ridica i a nu se supune domnilor lor. i, dimpotriv, vznd ci
te supui de bun-voie, se va mira negreit i va luda dogma credinei tale,
zicnd c aceasta supune i face bune chiar nravurile cele mai rele i mai
nesupuse ale robilor .

. 2. Iar cei ce au stpni credincioi, s nu-i defaime pentru c snt


frai, ci mai mult s robeasc pentru ei, de vreme ce primitorii facerii
lor de bine snt credincioi i iubii.
Zice: Tu, robul cel credincios, s nu-l defaimi pe domnul tu cel credincios
pentru c l ai frate prin Sfntul Botez, ci chiar pentru aceasta s-I slujeti,
cci este Cretin iubit asemenea cu tine, dup Duh fiind frate al tu, nu st
pn. i, pe lng acestea, socotete c stpnul tu i este fctor de bine, cci
el poart de grij cum s te hrneasc, cum s te mbrace i cum s te nvredniceasc de celelalte lucruri de nevoie. Prin urmare, el, afar de banii dai
ca s te rscumpere', mai are i alte multe drepturi asupra ta ca s-I slujeti.
1
i, numindu-i "iubii" pe stpni, Pavel scoate frica din inimile robilor, fric din pricina creia robii se pornesc de multe ori spre ur asupra domnilor
lor. i, n locul temerii, aduce n inimile robilor dragostea pentru domnii lor.
i zice: S slujeasc robii domnilor lor, pentru c li se face bine de ctre ei,
purtndu-li-se grija ntru toate cele trebuincioase i de nevoie.[ ... ]

!1
:

'.

il

1 Cuvntul acesta i mngie pe cei mbuntii, dar pe cei pctoi i ntristeaz, pentru c nici rutile lor nu vor rmne ascunse, ci au s se arate i, prin urmare, ei au s-i
primeasc osnda cuvenit. (n. aut.)

Din cuvntul acesta al Sfinitului Teofilact, se arat c Apostolul, cnd pomenete n


epistolele sale de "robi", i nelege pe cei rscumprai de domnii lor, iar nu pe cei ce se
numesc "slugi", care slujesc adic cu leaf, cci acetia nu se numesc chiar "slugi" (adic robi}, ci "nimii". Iar despre robi i despre domni vorbim mai pe larg la capitolul 2 al
celei ctre Efeseni, i vezi acolo dup cte chipuri se face cineva rob. Vezi i la subnsemnarea zicerii "Rob te-ai chemat? S nu-i pese!" (1 Corinteni 7:21). (n. aut.)

214

215

,1:''

TLCUIREA EPISTOLEI NTI CTRE TIMOTEI

SFNTUL TEOFILACT,ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

Acestea nva-le i mngie-il


Mai sus, Apostolul i-a zis lui Timotei: "acestea poruncete-le", iar aici
i zice s i mngie, fiindc nvttorul nu se cuvine numai a gri cu stp
nire i cu asprime, precum este zicerea "poruncete"- despre care am spus
de multe oril-, ci trebuie s vorbeasc i cu blndee, mngind cu dulcea.
Cci nvttorul se aseamn cu doctorul, care uneori moaie rana cu plasturi moi, iar alteori o strnge cu plasturi iui.

3. Dac cineva nva ntr-alt chip i nu se apropie de cuvintele cele


sntoase ale Domnului nostru Iisus Hristos i de nvtura despre
buna-cinstire de Dumnezeu, acela s-a mnd~t, nimic tiind,

1i

Vezi - o, cititorule! - c netiina duce la mndrie? Cci cel ce nu primete dreptele i sntoasele cuvinte ale evangheliei Domnului se umfl i
se mndrete, umflarea fiind o fireasc ngmfare n sufletul cel neputincios
i mndru, precum este aprinderea i mnierea pentru rana trupeasc. Deci,
dac omul ar primi cuvintele Domnului, nu s-ar mndri, cci Stpnul nostru Hristos S-a smerit pe Sine ntr-att, nct a splat picioarele ucenicilor
i ale vnztorului Su, i tot El a zis: "nvai de la Mine, c snt blnd i
smerit cu inima" (Matei 11:19). El i-a fericit pe cei smerii cu Duhul, zicnd: "Fericii - cei smerii (sraci) cu duhul, c a lor este mpria cerurilor" (Matei 5:7). El a nvat c vameul s-a ndreptat din smerenia sa:
"Zic vou: Acesta s-a ntors la casa lui mai ndreptat dect acela" (Luca
17: 14). Deci cine nu tie i nu primete aceste nvturi ale smeritei-cugetri, acesta negreit se umfl i se mndrete.'

4. mbolnvindu-se ntru

ntrebri i

ntru cuvinte de glceavit,

Deci a cuta cineva ntrebri prigonitoare este boal a sufletului. Cci,


unde nu este credint statornic, acolo toate snt neputincioase i nu se nasc
dect lupte de cuvinte prigonitoare i biruitoare ["rzbuntoare", n. m.], fiind' Iar ce osebire are porunci rea de nvtur i de sftuire vezi la stihul 2, capitolul 4,
al celei dinti ctre Tesaloniceni, i la stihul Il al capitolului 4 al acesteia ctre Timotei.
(n. aut.)
2
nsemneaz c- dup purttorul de Dumnezeu Maxim- .,patima aceasta a umflrii

c un cuvnt l surp pe cellalt. Credina este ochiul sufletului i, cel ce nu-l


are, acela nu vede i nu afl adevrul, ci numai caut i pipie ca un orb.

din care se nasc: zavistia, glceava, hule i rele bnuieli,


Zice: Din ntrebrile acestea i din glcevile in cuvinte se nasc dogme
rele i stricate. Pentru c, atunci cnd ne prigonim n cuvinte, hulim; i,
cnd cdem n ntrebri i n cuvinte glcevitoare, bnuim despre Dumnezeu nelegeri ce nu se cuvin.

S.frecitri
(

Zice: Din ntrebrile acestea i din cuvintele glcevitoare, se nasc frecri, adic ndeletniciri zadarnice i deerte cheltuieli de vreme. Cci numim "frecri" ceea ce fac oile rioase, care, frecndu-se printre cele sn
toase, le umplu i pe acelea de boala lor. Tot aa, i cei ce se prigonesc n
cuvinte, frecndu-se de cei cu minile sntoase, i stric i pe acetia.'

ale oamenilor stricai cu mintea i lipsii de adevr, care socotesc c


buna-cinstire de Dumnezeu e un mijloc de ctig.
O, cititorule! - vezi c prigonirile n cuvinte nasc i ctig mrav? i
dup cuviin, cci cei ce se prigonesc n cuvinte, avnd mai muli ucenici
dect ceilali, adun de la dnii argint. i pentru aceasta se iscusesc mai
mult n prigoniri de cuvinte, ca s dobndeasc mai muli ucenici i, prin
urmare, s adune mai muli bani.
Deprteaz-te

de unii ca acetia!

Nu a zis: "lupt-te mpotriva lor!", ci: O, Timotei!- dup ce i vei sftui


o dat i de dou ori, deprteaz-te de dnii, cci cnd i cum ai ndupleca
nite oameni care se lupt pentru bani? Cu adevrat, nu i vei ndupleca niciodat, fr numai dac i vei stura de argini. Pentru aceasta, fugi de dnii ca de nite nendreptai! La fel i scria Apostolul i lui Tit, zicnd: "De
omul eretic, dup ntia i a doua sftuire, leapd-te!" (capitolul3:10).

'

este blestemat. Ea e alctuit prin unirea a dou rele, mndria i slava deart, din care
mndria tgduiete pricina [cauza>>, n. m.] faptei bune i a fricii (adic pe Dumnezeu),
iar slava deart face mincinoas nsi firea i nsi fapta bun. Cci cel mndru nu lucreaz nimic dup Dumnezeu i de la iubitorul de slava deart nimic nu se nate dup fire
(ci afar de fire'adic)" (capitolul4 din suta a 7-a din cele teologice). (n. aut.)

nteleptul Teodorit tlcuiete acestea aa: .,Cei ce se deprteaz de la adevr i urme~~ cuget~ilor lor se .ispitesc a nvta cele necuvenite, iar de aici urmeaz glceava i
zav1st1a sa~ p1z~a. Iar dm glceav, se cuteaz hula asupra lui Dumnezeu, cci, izgonindu-se credm(a,Jzbucnesc bnuieli viclene. Iar de aici, se nate o cium care-i stric pe cei
de aproape, cci aceasta nsemneaz frecarea celor stricati la minte." (n. aut.)

216

217

11LCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

6. Este

ns ctig

mare buna-cinstire de Dumnezeu cu ndestulare.

Zice: Cei ce se prigonesc n cuvinte socotesc ru c buna-cinstire de


Dumnezeu i credina snt ctig i agonisire de argini. Buna-cinstire de
Dumnezeu este ctig cu adevrat, dar nu precum socotesc aceia, adic
acest ctig al bunei-cinstiri de Dumnezeu nu este atunci cnd cineva are
bani, ci cnd nu-i are, fiindc ndestularea doar cu cele de nevoie ale trupului este o bogie mare i statornic a Cretinilor. Prin urmare, Cretinii cei
bine-cinstitori de Dumnezeu i credincioi s nu se ntristeze c nu au avuii i argini', ci s se ndestuleze doar cu cele trebuincioase i de nevoie.
7. Cci nu am adus nimic n lume. i e artatc nu vom putea nici s
ducem ceva;

.1

'

Aici, marele Apostol arat i adevereaz cuvntul su chiar de la nsi


firea, zicnd c dobndirea i ctigul pe care le caut prigonitorii n cuvinte nu snt nimic, cci, orici bani vor ctiga, banii lor vor rmne aici, nu-i
vor lua cu dnii. Aadar- zice- ce trebuin avem noi, Cretinii, de cele
de prisos i mai mult dect trebuina, de vreme ce nu putem lua dincolo nimic din acestea? Pentru aceasta zicea i Iov: ,.Gol am ieit din pntecele
maicii mele, gol m voi i duce" (capitolul 1).2

8. ci, avnd hran i nvelitori, cu acestea ne vom ndestula.


1

Aici, Pavel hotrte ce este ,.ndestularea", i zice c este a avea cineva


atta hran ct i e destul s-i hrneasc trupul, fr a se desfta i a benIar Solomon i mngie, zicnd: "A credinciosului este toat lumea avutiilor, iar celui
necredincios nici un bnu" (Pilde 17:6), i, cu adevrat, mare bogtie este Cretinilor a
1

se numi "robi ai lui Hristos", "Cretini"

adic, i

acest nume minunat le ajunge n loc de

chetui. i atta nbrcminte ct i e destul ca s-i acopere trupul, adic s


nu-l mpodobeasc, iar acest acopermnt l poate face i o hain proast.'

9. Cei ce voiesc a se mbogi cad n ispite, n curse


Din pricina ispitelor care urmeaz celor ce vor s se mbogeasc n viaa aceasta,Apostolul i ndeamn pe Cretini s nu se mbogeasc, zicnd:
Las deoparte relele care vor urma n viaa viitoare celor ce vor s se mbogeasc, i le zic numai pe acelea ce se vor ntmpla ntru viaa aceasta. i
nu a zis c n ispite i n curse cad cei ce se mbogesc, ci aceia care vor
i doresc s se mbogeasc. Fiindc este cu putin a avea cineva bogie
de la strmoi i a o iuonomisi bine, adic defimnd-o i deertnd-o n milostenii i ntru alte faceri de bine, aceasta [nsemnnd c el] voiete a nu se
mbogi. Iar ceilali cad n ispite i n curse [chiar fiind] sraci i din ns
ctori sraci, cci voiesc s se mbogeasc. Ei se deprteaz de la credina
n Dumnezeu i intr n primejdii sufleteti i trupeti pentru dorul bogiei
i pentru c se tem de toi oamenii, bnuind c vor s le fure bogia.
i

n multe pofte nebuneti i vtmtoare,

Cei ce vor a se mbogi cad - zice -n multe pofte nebuneti i vt


mtoare. Cci cum nu snt nebuneti poftele bogailor? i cum nu e pofDe aceea a zis marele Vasilie c e nevoie de haine [doar] pentJ;u a pzi trupul de ger
iarna, iar vara de ari, "[i atunci] -zice- ce deosebire este ntre a se mbrca cineva n
[veminte scumpe] sau proaste, [atta vreme ct nu-i lipsete] nimic pentru trebuinta de iarn i de de var?" (Cuvfnt ctre tineri). Pentru aceasta zice i Scriptura despre Iacov: "i
s-a rugat Iacov cu rugciune, zicnd: De va fi Domnul Dumnezeu cu mine, i m va pzi
n calea aceasta n care merg i-mi va da pine s mnnc i hain s m mbrac" (Facereu 28:20). Vezi, Cretine, c i acesta a cerut cele de nevoie, hran i acoperminte,iar nu
ceva de prisos? i Solomon a zis ctre Dumnezeu: "S nu-mi dai bogtie i srcie, alc
tuiete-mi ns cele trebuincioase i de ajuns!" (Pilde 30:8). Iar Sirah zice c cele de nevoie i ntritoare ale vietii snt acestea: apa, pinea, mbrcmintea i casa: "!ncepti'tul vietii
este apa, pinea, haina ce acoper ruinea i casa" (capitolul 29:21). Iar Climent Stroma1

multele vistierii ale lumii i n locul tuturor mprtiilor, Pentru aceasta zice Dumnezeu
ctre Isaia: "Domnul, Cel ce m-a zidit din pntecele maicii mele rob Lui-i( ...) mi-a zis:
Mare lucru este a te numi sluga Mea" (Isaia 49:6). Pentru aceasta zice i Cuviosul Petru
Damaschinul: "Ajut necredintei mele, Doamne!- Cel ce mi-ai druit a fi [<<a exista>>, n.
m.] i a fi Cretin, cci mare lucru fmi snt mie acestea!" "Mare lucru mi este- zice Ioan
Carpatinul-a m numi monah i Cretin!- precum ai zis, Doamne, ctre oarecare din robii Ti. Cci mare lucru mi este c s-a chemat asupra mea numele Tu! Mai bun mi este
mie aceasta dect toate mpr!iile pmntului!" (n Filocalie, pagina 615). (n. aut.)
2
Pentru aceasta a zis dumnezeiescul Anastasie Sinaitul: ,,Zice Domnul: <<i, dac n
aceea strin nu ai fost credincioi, cine v va da ce este al vostru?>> (Luca 16: 12). <<Str
in numete avutia banilor, cci nu ne-am nscut cu bogtie, ci goi, dup ceea ce scrie:
Nimic nu a adus omul n lume, i nici nu poate a lua ceva dintr-nsa. Deci tot omul este
strin din fire a se mbogti, cci din afar li se adaug i li se ntmpl aceasta oarecro
ra>>" (intrebri i rspunsuri, rspunsul 12). (n. aut,)

Chiril al Alexandriei zice: "Doar al tinerilor este a se mbrca bine. i dulceaa [acestui lucru] este doar ntru prere, amgind ochiul." i marele Vasilie zice: "M.~ura ntrebuintrii
este neaprata nevoie, iar dac [cineva] trece peste trebuint, o face fie din lcomie, fie din
iubire de ndulcire, fie pentru c boiete de slav deart." i iari zice: "Scopul este unul:
a avea destul nvelire trupului pentru iarn i pentru var." i iari zice Sfinti tu! Chiril al
Alexandriei: "Ucenicul Mntuitorului s se arate ndestulndu-se cu foarte putin, ca s fie
cu adevrat ucenic. Prea-nteleptul Pavel a poruncit zicnd: <<Avnd hran i nvelitori, ntru acestea ne vom ndestula.>> Drept aceea, s se ndeprteze cutarea celor de prisos.[ ... ]
i s se rnduiasc trebuinta celor de nevoie, nu multimea lor, hrana zic i mbrcmintele
proaste, [care] snt cel mai lesne de dobndit[ ... ]" (cuvntul al li-lea la Pati). (n. aut.)

218

219

tul zice: "Nu cftigarea celor de nevoie este vtmtoare, ci cftimea cea peste msur." Iar

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

Cum nu snt pofte nebuneti ale bogailor a nchide i a hrni n ograda


lor momie ["maimue", n. m.], me slbatice, uri i alte fiare? Cum nu
este poft nebuneasc a hrni peti n havuzuri, a mpodobi caii cu rahturi
["valtrapuri", n. m.] de aur, a avea aternuturi de mult pre i a sui apa pe
casele lor? Cum nu este poft nebuneasc a aterne duumeaua casei din
marmur n chipul porfirei i cu lespezi strlucite i strvztoare, nct
a-i vedea faa ntr-nsele ca n oglind? Toate acestea snt cu adevrat nebuneti i vtmtoare, pentru c stric bogia cea gndit a sufletului i o
cheltuiesc n deert pe cea simitoare. i muli din cei ce au voit a se mbogi au poftit a se face i tirani i stpnitori; i, ridicndu-se pentru aceasta
asupra mpratului, s-au vtmat i s-au primejdui! de via.
t?

care-i cufund pe oameni n pieire i n pierZare.


Zice: Toate aceste pofte nebuneti ale celor ce vor s se mbogeasc
i afund ntr-att pe ticloii acetia, nct nu pot nici s-i ridice capul i
s cugete c au suflet sau c este via viitoare i rspltire. i i afund pe
dnii n pieire i n pierzare att trupeasc, n viaa aceasta, ct i sufleteasc, n cea viitoare.'

10. Cci iubirea de argint este rdcina tuturor rut[ilor


Zice: Iubirea de argint este rdcina tuturor rutilor, fiindc nu i las
nici pe cei vii, nici pe cei mori, turbarea ei fcn
du-i pe unii a deschide pn i mormintele i a dezbrca trupurile morilor.
Iubirea de argint i ridic pe fii mpotriva nsctorilor i pe frai mpotriva
frailor. Iubirea de argint i face pe oameni s fure pn i lucrurile afierosite lui Dumnezeu, adic i face furi de cele sfinte. Scoate iubirea de argint
din lume, i negreit nu va mai rmne ntre oameni nici rzboi, nici vrajb
i nici curvie! Fiindc pentru argini se fac rzboaiele ntre mprai, pentru argini urmeaz cele.mai multe vrajbe ntre oameni i pentru argini se
pricinuiesc curviile, cci pentru argini se vinde pe sine i curva?
nevtmai i nesuprai

'

i
1

Pentru aceasta, vrnd s arate multele rutti pe care le pricinuiete pofta bogiei, i
nteleptul Sirah l fericete pe bogatul curat de pcatele ce urmeaz din bogie, zicnd:
"Fericite bogatul ce s-a aftat fr prihan i care nu a umblat n urma aurului!" (capitolul 31:8). ns, mai departe, neleptul nu se dumirete dac se afl n lume un asemenea
bogat, i de aceea zice: "Cine este acesta? i-1 vom ferici, c a fcut lucruri minunate ntru poporul su!" (31:9). Cci, dup Isocrat, bogia este slujitoare mai mult rutii decit
facerii de bine. Vezi i subnsemnarea zicerii "tiu i a m smeri, tiu s am i de prisos"
(Filipe ni 4: 12). (n. aut.)
'Teodorit u1cuiete zicerea aceasta aa: "Cci din aceast rdcin odrslesc i vrsri
de snge, i vrjitorii, i rpiri, i lcomii, i minciuni, i clcri de jurminte i celelalte
1

220

TILCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

i unii, poftind-o, s-au rtcit de

la credin

Zice: Iubirea de argint orbete mintea oamenilor i, ntorcnd ochii cei


gnditori ctre dnsa, nu-i las a vedea calea adevrului. Cci cum va crede
iubitorul de argint n evanghelie, care legiuiete srcia? Negreit, nu va
crede! Iar din zicerea aceasta se trage ncheierea c viaa cea rea i png
rit nate i dogme rele i-i face pe oameni necredincioi. i vezi la zicerea
"nu au cercat a-L avea pe Dumnezeu ntru cunotin" (Romani 1:28) i
subnsemnarea zicerii "avnd credin i bun contiin" (]Timotei l :9).
i s-a ptruns pe sine-i cu

multe dureri.

Iubitorii de argint,- zice - s-au pironit pe sine-i ntru multe dureri i


scrbe, cci, chiar n viaa aceasta, o, ct se tnguiesc!- o, ct se chinuiesc i
feluri ale frdelegii." Pentru aceasta a zis i dumnezeiescul Hrisostom: "Cci ce ru nu se

f~: pent';l bani? i ma_i ales nu pentru bani, ci pentru alegerea cea rea a celor care nu tiu

a-1 mtrebuma. ( ...)Deci ce ru nu se face pentru bani? Au nu lcomiile de averi? Au nu r


pirile? Au nu suspinurile? Au nu vrajbele? Au nu glcevile? Au nu prigonirile n cuvinte?
~unu _i-a ntins ea minile chiar pn la morti? Au nu le-a ridicat chiar i asupra prinilor
I a frailor? Oare nu au rsturnat cei stpnii de pofta aceasta toate legile firii i poruncile
lui Dumnezeu? Oare judectoriile nu snt pentru aceasta? Deci ridic din mijloc iubirea de
ban~, i a~ conteni~ r~?oaiele: a ncetat glceava, a ncetat vrajba, a ncetat sfada i prigonirea_m cu~mte.lub!torn de a_rgmt ar trebui gonii din lume ca nite strictori (sau ciumai) i
lupi. Cc1- aa cum furtumle potrivnice i stranice, cznd n noianul cel lin, l rscolesc
ntr-atit, ncit i nisipul din adnc se amestec cu valurile cele de sus- tot astfel le amestec pe toa~e. i iubitor!i de bani. Iubitorii de bani nu cunosc nici un prieten (i de ce zic prieten?- mc1 pe nsui Dumnezeu nu-L cunosc) fiindc, stpnindu-se de pofta aceea au nnebunit. Ti tanii (dup lexiconullui Gazi, se zice c Ti tanii snt fiii cerului i ai pmfntului,
care locuiesc n Tartar, dup mitologie, n .. aut.) snt chip al turbrii, ns iubitorii de argint
nu snt ca ei, ci cu adevrat indrcili i ieili din minte" (Cuvfntul a/17-lea la aceasta c
t~,Timo~ei). Iar Sfntul Maxim Postnicul zice: "Pricina a toat rutatea este slava deart
I mdulcuea. Iar cel ce nu le urte pe acestea nu cur patima" (capitolul 99 din Despre
legea duhovniceasc). i iari: "Rdcina tuturor ruttilor s-a zis a fi iubirea de argint i
e artat c aceasta se nfiineaz prin acelea" (la fel, capitolul 100), adic prin slava dear
t i prin iubirea de ndulciri. la. aminte ns c- dei iubirea de arginti se alctuiete prin
sl_ava de~ i pri~ ndulcire (precum zice Marcu), adic, dei iubirea de argint se nate
dm acestea I este fiic a lor (fiindc cel ce adun argini face aceasta ca s ctige slav sau
!ndulc~ri)- ~up ce s_e ctig argintii, iubirea de arginti nate la rndul ei slava deart i
mdulc1rea, I astfel fiica acestora se face lor i maic, i rdcin- precum zice aici dumnezeiescul Apostol. Pentru aceasta zice i dumnezeiescul Hrisostom, n tlcuirea Evangheliei lui Matei, c, dup [ispita] iubirii de ndulciri i aceea a iubirii de slav, diavolul I-a dat
rzboi Domnului n munte cu iubirea de arginti, aceasta fiind mai puternic decit celelalte
patimi. [i zice aa: 1"tiind [aceasta], vicleanul a pus la urm rul cel mai puternic dintr_!' toate, adic pofta mai multului." i Ulcuitorul cel nescris al evangheliei lui Matei zice:
"Ins, din aceste trei ispite, mai tare decit cea a lcomiei pntecelui i a slavei dearte este
aceea a iubirii de bani" (la irul tlcuirii lui Matei, capitolul4). (n. aut.)

221

:i '!'

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TLCUIREA EPISTOLEI NTI CTRE TIMOTEI

plng, numai ca s strng argini! i bine a zis Apostolul c "s-au ptruns",


cci grijile bogiei snt ca nite spini i, ori din care parte i-ar apuca cineva, ei i nghimp minile, i i le sngereaz i multe dureri pricinuiesc
inimii lui. De aceea a i asemnat Domnul grijile vieii cu spinii, n pilda
despre smn, zicnd: "Iar aceea care a czut n spini snt cei care aud,
dar, ducndu-se de grijile bogtiei i ale ndulcirilor vieii, se neac i nu
isprvesc" (Luca 8: 14).

Zice: O, Timotei! - vneaz cu toate puterile tale buna-cinstire de


Dumnezeu, adic adevrul dogmelor credintei.'
credina,

Zice: Vneaz credina, care este potrivnic ntrebrilor i prigonirilor


n cuvinte.

dragostea,
11. Tu

ns-

o, omule al lui Dumnezeul-

Cu adevrat, mare dregtorie este a se numi cineva "om al lui Dumnezeu"! Cci toti oamenii snt "fiii lui Dumnezeu", ca fpturi i ca zidiri ale
Lui, dar "oameni ai lui Dumnezeu" snt dreptii f sfintii, nu numai dup temeiul zidirii, ci i dup acela al apropierii.' Deci zice: O, Timotei!- dac
eti om al lui Dumnezeu, nu cuta nici un lucru din cele ce deprteaz de
la Dumnezeu, ci caut cele urmtoare:

fugi de acestea i vneaz dreptatea,


Apostolul a pus amndou acestea cu ntindere i cu covrire, cci nu
i-a zis: Desparte-te de patimile zise mai sus i apropie-te de dreptate!- ci:
Fugi de acelea cu toate puterile tale i vneaz dreptatea cu toat puterea
ta! Iar "dreptate" numete fapta bun cea peste tot cuprinztoare, ca s-I
nvete pe Timotei s nu se lcomeasc la averi asemenea acelora care vor
s se mbogteasc, despre care a zis mai sus.

Zice: Vneaz dragostea, adic petrecerea cea dreapt i mbunttit,


cci capul i deplintatea petrecerii mbuntite este dragostea.
\

rbdarea, blmdeea.

Zice: O, Timotei! -vneaz rbdarea i blndetea! Pavel a pus aceste


fapte bune dup dragoste, cci din aceasta se nasc ele. Din dragoste se na
te rbdarea, fiindc dragostea "toate le sufer, toate le rabd" (1 Corinteni
13:7)- dup acelai Apostol. De asemenea, din dragoste se nate i blndetea, cci "dragostea rabd ndelung" (1 Corinteni 13:4) i "dragostea nu se
ntrt" (la fel), iar ndelunga-rbdare i blndetea snt mai tot una.

12. Lupt-te lupta cea bun a credinei,


Adic: Stai neclintit, nemicat, luptndu-te pentru credinta lui Hristos
att cu puterea cuvintelor, ct i cu curtia vietii. Iar mai sus i zicea lui
Timotei s se iscuseasc: "Iscusete-te ntru buna-cinstire de Dumnezeu"

(1 Timotei 4:7).

buna-cinstire de Dumnezeu,

apuc-te

de

viaa venic,

De aici a luat prilej Teologul Grigorie a zice ctre marele Vasilie (n Cuvfnt la fngroparea tatlui): "Omule al lui Dumnezeu, slug credincioas i iconom al tainelor lui Dumnezeu! ( ... )"i Sfntul Andrei al Ierusalimului a zis marelui Nicolae: "Omule al lui Dumnezeu i slug credincioas! (...),cci multe numiri i-a pricinuit fapta bun." De aceea, i
Teodorit tlcuiete aa zicerea "omule al lui Dumnezeu", zicnd: "Maree lauda! Aa se numea i marele Ilie, aa s-au numit i muli alii din Proorocii cei vechi. Nu pentru c ceilali
oameni nu ar fi ai lui Dumnezeu,cci toi snt fpturi ale lui Dumnezeu, dar cei ce au pzit
nsuirile cele din nceput ale zidirii, aceia se numesc cu adevrat oameni ai lui Dumnezeu>>. Iar c aa i numete pe acetia Dumnezeiasca Scriptur este artat celor care o eltese, fiindc zice: Ce este mie i ie, omule al lui Dumnezeu? (3 mprai 17: 18). Zicea
despre Elisei Sunamiteanca aceea, ctre brbatul su: <<Trimete-mi dar pe una din slugi i o
asin, i voi alerga ctre omul lui Dumnezeu (4 mprai 4:22). i zice: <<S-a fcut cuvntul Domnului ctre emaia, omul lui Dumnezeu (3 mprai 12:22). <<A ridicat Proorocul
trupul omului lui Dumnezeu (3lmprai 13:29), zicea acel prooroc amgitor despre proorocul pe care l omotse leul pe cale." (n. aut.)

Despre buna-cinstire de Dumnezeu, vezi la tlcuirea stihului 7, capitolul4, al acestei


epistole. (n. aut.)

222

223

Zice: O, Timotei!- iat plata i cununa pe care o vei lua pentvu lupta
credintei. Care este aceasta? Viata venic.

la care ai fost chemat


Zice: Fiindc pentru aceasta ai fost chemat, pentru dobndirea vieii
venice.

i pentru care ai mrturisit buna mrturie naintea multor martori.


1

jl

11

,,

,,
'
'

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TLCUIREA EPISTOLEI NTI CTRE TIMOTEI

Aici, Pavel laud ndrzneala i brbia lui Timotei, fiindc l mrturi


sea pe Hristos n vremea primejdiilor. Sau, nelege aici mrturisirea fcu
t ntru catehizarea dinaintea botezului, prin care toi Cretinii mrturisesc
c se leapd de satana i se mpreuneaz cu Hristos, mrturisire pe care o
dduse i Timotei cnd s-a botezat. Vezi ns- o, cititorule! -c nu e destul s aib Creti nul numai mrturisirea credinei, ci e nevoie ca el s aib
i rbdarea de a rmne totdeauna ntru mrturisirea aceasta. Totodat, trebuie a avea i mult nevoin, ca s nu se ntmple a se cltina din mrtu
risire i din credin.

Zice: De vreme ce Hristos S-a fcut nti mrturisitor, atunci i noi, ucenicii i Apostolii lui Hristos, sntem datori a-1 urma i a mrturisi dumnezeirea Lui. Cci, cnd Pilat a zis ctre Hristos: "Eti tu mprat?", El a rs
puns: "Tu zici c snt mprat! Eu pentru aceasta M-am nscut i am venit n lume, ca s mrturisesc adevrul. Tot cel ce este ntru adevr ascult
glasul Meu" (Ioan 18:37). i a zis i a mrturisit nc multe altele despre
dumnezeirea Sa, anume c era Fiu al lui Dumnezeu. 1

13.lp poruncesc naintea lui Dumnezeu,


Cu aceste cuvinte, marele Pavel l cheam ca 'martor pe Dumnezeu pentru trei pricini: nti, pentru a crete frica n sufletul lui Timotei, ucenicul su,
i din aceasta s-I fac mai ncredinat; al doilea, ca s arate c poruncile nu
snt omeneti, ci dumnezeieti; i, al treilea, pentru ca Timotei, a vndu-l totdeauna n minte pe martorul chemat de nvtorul su Pavel, adic pe Dumnezeu, s-i nspimnte i s-i detepte inima cu aceast aducere aminte.

Cel ce le nvie pe toate,


Cu acest cuvnt, Pavel l mngie pe Timotei pentru primejdiile ce le suferea i i aduce aminte de nvierea ce va s fie, ca i cum i-ar zice: S nu
te temi de moarte - o, Timotei! -, fiindc eti rob al lui Dumnezeu, Care,
putnd s le nvie pe toate, va nvia i morii. 1
i alluilisus Hristos,

Care a mrturisit buna-mrturisire naintea lui

14. Spi porunca nentinat i neprihnit


Zice: O, Timotei! -i poruncesc s pzeti porunca curat i neprih
nit, adic- dup Teodorit- cele ce i le scriu, fr a-ti pricinui ie nsui
vreo spurcciune nici pentru dogme de credin rele, amestecnd cu nv
tura evanghelic vreo socoteal strin i eretic, nici pentru via prih
nit i fapte necuvenite.
pn

la artarea Domnului nostru Iisus Hristos,

Adic: O, Timotei! - i poruncesc s pzeti porunca curat nu pn


la sfritul vieii tale, ci pn la artarea i venirea Domnului nostru Iisus
Hristos. i nu zice aa pentru c Timotei avea s vieze pn atunci, ci pentru a-1 detepta mai mult, aducndu-i aminte de slava aceea nfricoat cu
care are s vin Domnul.

15. pe care o va arta n vremile osebite


Toi Sfinii Apostoli i Mucenicii lui Hristos mrturisesc ceea ce a mrturisit i El.
Hristos a fost schingiuit i osndit la moarte de cruce pentru c a mrturisit c este
Fiu al lui Dumnezeu, atunci cnd Caiafa 1-a zis: .,Jur-Te pe Tine asupra Dumnezeului ce1

Cci

Pilat Poniu:
Aici, Pavel l aduce iari n mijloc pe Hristos, pe nvtorul tuturor,
ndemnndu-1 spre nevoin pe ucenicul su Timotei de la pilda Acestuia.

pietrele, lemnele i cele asemenea lor? Este nvederat c nu vor zice aa!
Drept aceea, dumnezeiescul Apostol a lsat s nelegem acest toate>> dup buna-cinstire
de Dumnezeu. Deci, aceast zicere evanghelic: Toate printr-nsu! s-au fcut, se nele
ge, precum se cuvine, pentru toate zidi riie cele simite i gndite, iar nu pentru Duhul cel
Sfint, cci Acesta nu este zidire sau fptur, ca s Se zideasc prin Fiul, El fiind nezidit i
de o Fiin cu Fiul." (n. aut.)

lui viu, ca s ne spui de eti Tu Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iisus i-a rspuns: Tu ai zis. i
v spun nc: De acum vei 'vedea pe Fiul Omului eznd de-a dreapta puterii i venind pe
norii cerului. Atunci arhiereul i-a sf1iat hainele, zicnd: A hulit! Ce ne mai trebuie martori? lat,acum ai auzit hula Lui. Ce vi se pare? Iar ei, rspunznd,au zis: Este vinovat de
moarte!>>" (Matei 26:62-66). Deci, aa cum Hristos S-a osndit la moarte pentru aceast
mrturisire, anume c este Fiul lui Dumnezeu, tot astfel toi mucenicii au fost schingiuii
i osndii la moarte pentru c L-au mrturisit pe Hristos Fiu al lui Dumnezeu. De aceea,
cnd se vars snge mucenicesc, Printele cel fr de nceput Se milostivete i-i oprete
mnia asupra lumii, cci, ndat ce vede sngele acesta, i aduce amirtte de sngele Fiului
Su cel unul nscut. Fiindc sngele Fiului i sngele mrturisitorilor Si- adic al Mucenicilor, al celor vechi, ct i al celor noi- au mprtire i apropiere, de vreme ce s-au vrsat
din aceeai pricin, adic pentru aceeai singur mrturisire c Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iar Climent Stromatul (n a 7-a din t1lcuirile sale) zice c Hristos a mrturisit c este
Fiul lui Dumnezeu i prin cele ce fcea. (n. aut.)

224

225

Sfini tu!

Teodorit face o iscoditoare tlcui re la zicerea .,toate", zicnd: .,Cei ce cuge

t cele ale lui Arie, rlu nelegnd aceasta: Toate printr-nsu! s-au fcut (Ioan 1:2), se

prigonesc n cuvinte, ntre aceste toate>> punnd i pe Duhul. Ascult-! acum pe Apostol,
care zice: Celui ce le nvie pe toate>>, i spune-ne cum 111neleg ei [arienii, n. m.] pe acest

toate? Oare

cele

necuvnttoare

vor dobndi inviere

sufleite, adic

i,

pe

lng

acestea, cele nen-

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TILCUIREA EPISTOLEI NTI CTRE TIMOTEI

Pavel le numete "vremi osebite" pe acelea cuvenite i rnduite de Dumnezeu ntru care va s vin Domnul. Deci zice: Nu te mhni -o, Timotei!
Cci, dei nu s-a fcut nc a doua i slvita venire a lui Hristos, ea are s
se fac negreit, i atunci vei primi plile sudorilor tale.

Zice: Singur Hristos, ca Dumnezeu, are nemurire din fiin i din fire.
Iar ngerii, sufletele i demonii, dei se numesc "nemuritori", nu au nemurire din fire, ci dup dar 1 i nu au nemurire izvortoare, ci numai se mpr
tesc de dnsa, dup puina mprire a nceptoarei i izvortoarei nemuriri a lui Dumnezeu. .

fericitul i singurul puternic,

. !

Dumnezeiescul Apostol zice i aceste cuvinte spre mngierea lui Timotei, ca s-I fac a nu privi la buntile i la deertciunile vieii acesteia, ci
numai la Dumnezeu, Care este nsi fericirea i izvorul a toat buntatea,
ntru Care nu se afl nici un lucru mhnitor i nepriincios, ci toate snt pricinuitoare de bucurie i cu totul veselitoare. i, pe lng acestea, pentru a-l
face s nu se team de mprai i de puternicii' lumii acesteia, ci doar de
mpratul mprailor i de Puternicul tuturor puternicilor. i l numete pe
Hristos "puternic" ca s dea de neles c Hristos va arta a doua Sa venire
negreit cu slav, cci doar El este puternic. 1 Pavel zice toate acestea pentru Fiul, dar nu a adugat zicerea "singur" spre deosebirea i desprirea
Lui de Printele i de Duhul cel Sfnt- s nu fie!-, cci la fel de fericit, de
puternic i de fr schimbare este i Printele, i Duhul cel Sfnt. Ci a zis
aceasta spre deosebirea de oameni i de cei numii n chip mincinos "dumnezei", care nu snt nici puternici, nici fericii cu adevrat.

locuind ntru lumina cea neapropiat,


Dar lumina aceasta, ntru care Apostolul zice c locuiete Fiul, se cuprinde oare de vreun loc? i oare una este lumina, i alta este Dumnezeu,
Care locuiete ntru lumin? i cum, de vreme ce Fiul este El nsui lumin [a lumii]? O, cititorule! -vezi c, atunci cnd voim s spunem vreo
noim mare despre Dumnezeu, mintea noastr slbete spre a nelege i
limba noastr spre a gri? Iar lumina lui Dumnezeu se numete "neapropiat" pentru c nici o minte credincioas, dar mrginit- ori a ngerilor,
nsemneaz c i Sofronie al Ierusalimului, aducfnd zicerea aceasta aApostolului fn
mrturisirea de credin t~mis fn scris la soborul al aselea a toat lumea, zice c ngerii
sfnt nemuritori dup dar. Ins trebuie s tim c, dei ngerii i sufletele cele cuvfnttoare
1

zicerea aceasta aa: "A adeverit cuvfntul despre fnviere, judin cele cuvenite lui Dumnezeu. Astfel, numindu-L "fericit", a artat
mai fntn neschimbarea Lui, cci cel fericit din fire nu primete nici o schimbare; apoi, puterea, zicfnd c El este singurul puternic, mpratul celor ce fmprtesc i Domnul celor
ce domnesc; apoi, nepieirea, cci pe aceasta o cunoate doar Cel ce are nemurire. Apoi,
nepulind a 1!1cui fusi firea dumnezeiasc, a artat lumina dimprejurul ei, cci zice [mai
departe]: locuind fn lumina cea neapropiat. Dar nici aceasta nu e potrivit lui Dumnezeu, cci El are fire nescris fmprejur, iar dac locuiete fn lumin, fnseamn c Se cuprinde de ea. Ci [Apostolul l] laud [pe Dumnezeu] pe ci't poate i-L vede pe ci't ajunge;
iar dac lumina cea despre Ele neapropiat, cum ar putea fi El vzut? De aceea, Pavel
a adugat: pe care nimeni din oameni nu L-a vzut."[ ... ] (n. aut.)
2
Pentru ce Se numete Dumnezeu "fmprat al fmprailor i Domn a domnilor"? Marele teolog ["vztor de Dumnezeu", n. m.] Dionisie Areopagitul zice aa (fn Despre numirile dumnezeieti, capitolul 12): "Fiindc Pricinuitorul tuturor este mai prea-desvfrit deci't
toate cu o covfrire care le covfrete pe toate, El e ludat i numit Sffnt al sfinilor>> i celelalte (adic i <<mprat al fmprailor>>, Domn al domnilor i Dumnezeu al dumnezeilor>>) dup pricina cea mai presus izvorftoare i covfrirea cea osebit. Cum ar zice cineva:
Ci't covfresc cele sfinte, sau dumnezeieti, sau domnitoare sau fmprteti peste cele ce nu
sfnt astfel,[ ... ] cu ati'ta covfrea [aceea] peste toate cele ce sfnt astfel [... ]." (n. aut.)

nu mor i nu se topesc precum mor i se topesc trupurile, ele mor fns dup alt chip. Cci,
aa cum moare trupul cfnd se desparte de suflet, tot astfel mor sufletele i ngerii cfnd se
despart, prin pcat, de darul lui Dumnezeu, care este viaa cu adevrat. Pentru aceasta, ati't
fngerii [czui], adic demonii, cft i sufletele cele cuvfnttoare ale oamenilor pctoi au
murit, desprindu-se de darul lui Dumnezeu prin pcat, cum zice dumnezeiescul Grigorie al Tesalonicului despre sufletul cel cuvfnttor: "Iar c sufletul cel cuvfnttor este ca i
cum s-ar omorf, dei are vial,, ne-a fnvat marele Pavel, scriind c vduva ce se rsfal,,
dei vie, a murit>> (1 Timotei 5:6). [... ]Ci i Domnul i-a poruncit oarecruia a lsa mortii
s-i fngroape morii, numindu-i mori dup suflet pe acei fngroptori ce viaz dup trup."
Iar despre demoni zice acestea: "Fiindc satana nu e numai duh mort, ci i omori'tor al celor ce se apropie [de el]. Cci cei ce s-au fmprtit (strmoii adic) de murirea aceluia
[cfnd au clcat porunca] cea fctoare de moarte [cu moarte vei muri!, n. m.] [ar fi murit numaideci't i cu trupul],[ ... ] dac [satana] nu ar fi fost inut cu purtarea de grij i cu
puterea cea bun, ateptfnd hotdreaAceluia ce le poart pe toate doar cu cuvfntu!'; putere
fr de care nimic nu ~e svfrete din cele ce se svfresc." Dar s-ar nedumeri cineva i ar
zice c, de vreme ce Ingerii i sufletele cele cuvnttoare se fac moarte, atunci nici o fp
tur nu este nemuritoare, ci singur Dumnezeu. Rspundem c aa este cu adevrat, cci
singur Dumnezeu este cu totul nemuritor dup fire i dup fiin, cci.are viaa cu totul
neprefcut i neschimbat, iar ngerii i sufletele cele cuvfnttoare, neavfndu-i viaa cu
totul neprefcut i neschimbat, nu au nici nemurirea dup fire, ci dup dar i mprti
re, i astfel se poate a fi lipsii de dfnsa n chipul artat mai sus.[ ... ] i vezi c Apostolul
fnelege poate despre viaa lui Dumnezeu covfrirea cea ntru covfrire, i vei fnelege c
zicerea "Viu sfnt Eu- zice Domnul"- s-a zis n chip potrivit despre Dumnezeu, Care singur are nemurire, avnd viaa cea cu totul neprefcut i neschimbat. i s ne fndoim despre celelalte, cfnd nsui Hristos (dup firea Sa omeneasc) nu a avut nemurirea Tatlui?
-fiindc a gustat moarte pentru noi toi." (n. aut.)

226

227

16./mpratul celor ce mpresc i Domnul celor ce domnesc2, Cel


ce singur are nemurire,
1

Iar Teodorit

t1lcuiete

decat i rspltiri

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

ori a oamenilor- nu se poate apropia de ea, din pricina covritoarei


mrginitei sale strluciri. 1

TILCU!REA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

ne-

pe care nu L-a vzut i nu-L poate vedea nimeni dintre oameni,


Zice: Dup firea dumnezeirii, nimeni nu L-a vzut i nici nu-L poate vedea pe FiuF, iar dup omenire S-a fcut vzut de oameni. Iar marele Ioan
'Iar marele Vasilie, glasul Bisericii, t1lcuiete zicerea aceasta aa: "Cci [lumina] cea
cu lumina cea adevrat de care vorbete Ioan: <<Era lumina cea
adevrat>> (Ioan 1:9). i cea adevrat este neapropiat, cci, neputfnd s se uite la slava
luminii Fiului,Apostolii au czut cu feele la pmfnt pentru c El era lumin neapropiat."
Mai acestea le zice i fratele [Sfintului Vasilie], dumnezeiescul Grigorie al Nissei, fntinzfndu-se ctre Evnomie, cel ce zicea c una este lumina cea adevrat i alta cea neapropiat, astfel: "Apoi cine este aa de ntru, fncft a nu frielege c cele ce se fnsemneaz
sfnt acelai lucru? Iar cea adevrat i cea neapropiat sfnt la fel de neapropiate celor ce
fneleg fmpotriv, cci, aa cum adevrul nu primete amestecarea minciunii, tot astfel
nu primete neapropierea apropierea celui dimpotriv" (Impotriva lui Evnomie, cuvfntul
al 12-lea). i iari zice: "Pavel zice c [Dumnezeu]locuiete fn lumina cea neapropiat,
[ ... ]ceea ce e fntocmai cu acea zicere evanghelic care spune c Tatl este fntru Fiul.
Cci Fiul este lumina adevrat i, de vreme ce adevrul este neapropiat de minciun,
Fiul este aadar lumina neapropiat fntru Care locuiete Tatl, adic fntru Care esteTati. Cci Pavel fnelege aici c Tatl locuiete fn lumina cea neapropiat" (la fel)- precum zice i Hrisostom. Iar Dionisie Areopagitul numete lumina neapropiat "fntuneric
dumnezeiesc", fiindc aceasta, pentru covfritoarea luminare, i fntunericul, din pricina
covfritoarei fntunecri, sfnt la fel de nevzute de ochi. "S-au lsat- zice- tcerii celei
fnvtoare de taine tainele cele scumpe, i slobode i neprefcute ale teologiei despre fntunecarea cea mai presus de lumin, care prea-strlucete fn prea-fntunecarea cea foarte
strlucitoare, i cu totul nepipit i nevzut, umplfnd foarte minile cele fr de ochi cu
strlucirile cele mai presus de frumusee" (Despre tainica teologie, capitolul!). i iari:
"Dup chipul acesta, i noi ne rugm a ajunge la fntunecarea cea mai presus de lumin i,
prin nevedere i necunotin, s vedem i s cunoatem cunotina cea mai presus de vedere. Cci, [aici], a nu vedea i a nu cunoate este chiar a vedea i a cunoate" (la fel, capitolul Il). Iar ceea ce zice Pavel aici este asemenea zi cerii lui David: "Cel ce Te fmbraci
cu lumina ca i cu o hain" (Psalm 103, stih 2). Deci lumina aceasta neapropiat a dumnezeirii se fmpartc ctre toi ngerii i ctre toi cei fericii, oarecum dregfndu-se ["potrivindu-se", n. m.] prin mijlocirea trupului cel ipostaziat dumnezeiete al Domnului. Despre
aceasta, Teodorit a zis: "Dup fnomenire, (Dumnezeu) nu S-a artat nici ngerilor fntru
asemnarea slavei, ci folosind fnvelirea trupului ca pe o fmbrcminte adevrat i vie"
(dialogul fntfi fmpotriva lui Eutihie). i dumnezeiescul Chiril Alexandrinul zice: "Glasul
Dumnezeu-Printelui este bun i vrednic de laud, fns [cu toate acestea], fiind stpfniti
de temere nesuferit, (ucenicii) au czut la pmfnt [la schimbarea la fa a Domnului, n.
m.], ca i prin aceasta s ne fnvm c mijlocirea Mfntuitorului nostru s-a artat prea de
nevoie dup chipul fnomenirii celor de pe pmfnt. Cci, dac El nu S-ar fi fcut asemenea
nou, care din noi ar fi putut s-L vad pe Dumnezeu i slava Lui cea negrit, nefiind cu
putin a Se arta vreunuia din cei nscui? Cci El locuiete fn lumin neapropiat, cum
a zis i fericitul Pavel" (la tflcuirea Evangheliei lui Matei, capitolul!?). (n. aut.)
2
Iar c nimeni nu L-a vzut pe Dumnezeu dup fiin i dup fire, mrturisete artat
i fnt1iul dintre teologi, Ioan, zicfnd: "Pe Dumnezeu,nimeni din oameni nu L-a vzut. Fiul

cel unul nscut, Cel ce este fn sfnul Tatlui,Acela L-a fcut cunoscut" (Ioan 1: 18). Iar al
doilea teolog, Grigorie- dup ce i-a pomenit mai fntfi pe Ilie, pe Manoe, pe Isaia, pe Iezechil i pe ceilali mrturisii fn Scriptura Veche c L-au vzut pe Dumnezeu- zice acestea: "ns nici acetia, nici altcineva din cei asemenea lor nu au stat la sfatul Domnului,
dup cea scris la Ieremia, unde zice: Cine a stat la sfatul Domnului? (capitolul23:18).
Nimeni nu tie i nu a tlmcit firea lui Dumnezeu" (Al doilea cuvnt teologic). Zice i
marele Dionisie: "Dac cineva L-a vzut pe Dumnezeu, a fneles c nu pe El L-a vzut, ci
ceva din cele ce sfnt i se cunosc ale Lui, El nsui fiind mai presus de minte i prea-fnalt
peste fiin. [... ]"(epistola ctre Gaius). i iari zice teologul Grigorie: "Nici aerul nu a
fost respira! tot de ctre cineva, nici fiina lui Dumnezeu nu a fost fncput desvfrit de
vreo minte sau cuprins de vreun glas, ci, scriindu-le umbrit pe cele ale Lui din cele ale
Lui, adunm oarecare fnchipuire mic i neputincioas. i bunul teolog nu e acela care a
aflat totul, ci acela care socotete i adun fntru sine fnchipuirea adevrului mai mult decft
altul" (Cuvntul al doilea despre Fiul). Se nedumerete fns dumnezeiescul Grigorie al
Nissei pentru ce zice aici Pavel: "pe Care nici unul din oameni nu L-a vzut i nici nu poate s-L vad", iar Domnul a zis: "Fericii- cei curai cu inima, cci aceia l vor vedea pe
Dumneieu" (Matei 5:8)! i, dezlegfnd nedumerirea, zice: "Ceea ce ar fi dup fiin dumnezeiasca fire fnsi este mai presus de toat aflarea minii celei priceptoare. Dar, dup
alt cuvfnt, dumnezeiasca fire se vede i se pricepe, fiindc Cel nevzut dup fire Se face
vzut dup lucrri. Cci,din oarecare lucrare, cel fericit [de ctre Mfntuitorul] l s~cotete
pe Cel ce a lucrat, i, prin buna potrivire a lumii, fnelepii veacului acestuia pot fnelege
fnelepciunea i puterea cea mai presus de toate" (la tflcuirea la Matei). Acelai Grigorie
al Nissei se nedumerete (fntru oraia la tefan, fntfiul mucenic) de ce zice Pavel aici c
"nimeni nu L-a vzut pe Dumnezeu i nici nu poate s-L vad", iar tefan a vzut slava lui
Dumnezeu. i dezleag nedumerirea artfnd c zicerea Apostol ului ar fi fost mincinoas
doar dac tefan ar fi vzut slava lui Dumnezeu cu putere omeneasc. Dar, de vreme ce
tefan a vzut slava 1ui Dumnezeu fntru puterea Duhului Sfint, fnseamn c amfndoi spun
adevrul, i Apostolul, i tefan. "Cci tefan- zice- nu a vzut dumnezeirea fntru firea
i puterea omeneasc, ci s-a fnlat ctre fnelegerea lui Dumnezeu fiind ajutat de darul
Sfintului Duh. i, de altfel, tefan a vzut doar slava lui Dumnezeu, nu firea i fiina Lui,
iar Pavel zice aici c nimeni nu a vzut i nici nu poate s vad firea i fiina lui Dumnezeu. De aceea, [cei doi] nu se fmpotrivesc unul altuia. (n. aut.)

228

229

neapropiat este [aceeai]

'
1

Hrisostom a zis mai sus c zicerile acestea - "Cel fericit i singur puternic", "mpratul mprailor i Domnul domnilor" i "Cel ce singur are nemurirea, Care locuiete n lumina cea neapropiat"- se spun pentru Fiul.
Apoi, zice mai jos c toate acestea se spun mai cu de-adinsul despre Tatl,
mcar c snt i ale Fiului i ale Duhului Sfnt, fiindc- zice dumnezeiescul Hrisostom- Pavel nu a pomenit mai sus doar de Fiul, ci i de Tatl,
cnd a zis: "i poruncesc naintea lui Dumnezeu i a lui Iisus Hristos".
Cruia

cinste i stpnire venic! Amin!

Zice: Aadar, dac la Dumnezeu este totdeauna stpnire i putere fireasc i nfiinat, s nu te 1temi de primejdii, o, Timotei!- dei aceast stpnire
i putere a lui Dumnezeu nu se arat ntr-aceast vreme. i, dac cinstea i

1111

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TILCUIREA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

slava lui Dumnezeu este totdeauna fireasc i nfiinat, s nu te ntristezi i


s oboseti cnd Dumnezeu Se necinstete de ctre cei necredincioi.
i bine teologhisete aici dumnezeiescul Apostol, i la vreme potrivit,
cci,chemndu-L mai sus ca martor pe Dumnezeu, era de urmat s vorbeasc i despre slava i puterea Lui pentru ca, auzind acestea, Timotei s
se ruineze i s se ntreasc mai mult ntru ispite. i zice c i noi, toi
Cretinii, putem s-I aducem fr osndire lui Dumnezeu astfel de slavoslovie, dac nu vom iscodi firea i fiinta Lui cea nepriceput, ci numai o
vom slvi i o vom cinsti 1 cum o cinstete i o slvete Apostolul aici.

tura? "S nu se laude bogatul ntru bogia sa!" (1 mprai 1:10). Nu auzi
c Iov, cel att de bogat, nu se mndrea i nici nu se bucura n inima lui pentru bogpa ce avea, precum singur mrturisete i se blestem pe sine c ar
fi fcut aceasta? "M-am veselit cumva- zice -pentru c aveam atta bogie i c minile mele agonisiser mult?" (Iov 31:25). Deci ia aminte ca
nu cumva s te amgeti i tu i s auzi zicerea lui David: "Iat omul care
nu L-a pus pe Dumnezeu ajutor al su, ci a ndjduit pe mulimea bogiei
sale i s-a mputernicit pe deertciunea sa" (Psalm 51:7).

17. Bogailor din veacul de acum,


Aici, i osebete pe bogaii veacului de fa, fiindc snt i alti
veacul viitor i venic, adic toi dreptii i sfinii.

11

poruncete-le s nu

Zice: O, Timotei!

bogai, n

cugete nalt,

-poruncete-le bogailor

mndreasc, fiindc bogpa nate

trufie

veacului acestuia
mndrie.2

nu se

nici s ndjduiasc ntru


1
!

netiin{a bog{iei,

Cu aceste cuvinte, Pavel doboar mndria bogailor, zicnd: O, bogatule!- de ce te fleti ntru bogia ta? i de ce te mndreti n lucru netiut
i nestatornic, ce cade cu lesnire de la unul la altul?3 Nu auzi ce zice Scrip'Vezi la sti hul 20 al capitolului 6 al celei ctre Filipeni de ce adaug Apostolul slavoslovia ndat ce pomenete numele Tatlui. (n. aut.)
2
Despre aceasta a zis i Hrisostom: "Nimic nu nate aa de mult umflare [mindrie i
slav deart la un loc, n. m.], nebunie i trufie ca banii" (cuvntul nti la aceasta). i Jcumenie zice: "Nimic nu-l umfl i nu-l nal pe om mai mult dect bogia". (n. aut.)
3
Pentru aceasta zice i Teodorit: "Ctigarea bogiei este <<netiin>>, cci avuia vine
acum la acesta, iar mai peste un ceas se mut la cellalt; i, muli domni avnd, nu este a
nici unuia. Pentru aceasta i Dumnezeu nfricoeaz, prin dumnezeietii Si Prooroci, c
va sufla i va risipi din minile bogailor buntile ntru care ndjduiesc i se flesc ei.
Cci, prin Proorocul Agheu, zice aa: "V-ai ateptat la mult, dar iat c avei puin. Ai
strns mult, dar Eu am risipit truda voastr!" (capitolul 1, stih 9). Iar prin Proorocul Maleahi zice aa: "Voi zicei: Masa Domnului este spurcat i bucatele de pe ea snt de dispreuit. i Eu le-am mprtiat pe ele- zice Domnul Atotiitorul" (1:13). [.,.]i acelai
Teodorit zice iari ctre cei bogai - dup marele Vasilie: "Ci noi nu ne mprtim de
buntatea bogiei, pururea amgindu-ne de ea, [cci] mai trziu banii i va avea altul."
[ ... ] i marele Vasilie a zis: "Celelalte avuii nu snt mai mult ale celor ce le au dect ale
altora, la ntmplare, aa cum snt zarurile la joc, care se arunc ncolo i ncoace. i sin-

230

ci ntru Dumnezeul cel viu, Care ni le d pe toate cu

mbelugare;

Zice: O, Timotei! J. poruncete bogailor s nu ndjduiasc ntru bogia cea de nimic, ci ntru Dumnezeul cel viu, Care rmne pururea i ne
druiete cu mult ndesttilare i mbelugare i aerul, i apa, i lumina,
i rodurile pmntului, i vremile, i cele patru schimbri ale vremilora primverii, a verii, a toamnei i a iernii -i toate celelalte bunti. Iar
oamenii lacomi de avuii i nsuesc i buntile acestea obteti pe care
Dumnezeu le d deopotriv tuturor oamenilor- i sracilor, i bogailor
fr vreo osebire i alegere. Doar aceasta este bogia, doar aceasta este
comoara cea nemuritoare i nestriccioas, adic adevrata ndejde ntru
Dumnezeul cel viu. Iar Dumnezeu este Acela ce d bogie mai ales oamenilor mbunttiti, care ndjduiesc cu totul ntru Dnsul. [ ... ] O, cititorule!
-nva din cuvintele acestea ale Apostol ului c Dumnezeu 1-a fcut bogat pe tot omul, druindu-i fiecruia toate buntile pmntului, cci zice:
"Deschizi mna Ta i saturi toat vietatea de bun-voin" (Psalm 144:17),
i iari: "Bun este Domnul tuturor" (Psalm 144:29), i: ,,Deschiznd mna
Ta, toate se vor umple de buntate" (Psalm 103:29). Aadar deert i fr
de minte este Cretinul ce se ntristeaz c e srac, de vreme ce are bogpe
nedeertat: pe Dumnezeu i ndejdea ntru Dumnezeu, de la Care nu se va
lipsi de nici o buntate, cci zice: "Bogaii au srcit i au flmnzit, iar cei
ce ndjduiesc spre Domnul nu se vor lipsi de tot binele" (Psalm 33:10);
i: "Arunc ndejdea ta spre Domnul, i El te va hrni" (Psalm 54:25).

18. s fac ce e bine: s se mbog{easc ntru lucruri bune,


'
Zice: O, Timotei! -Poruncete-le bogailor s svreasc faceri de bine
i, dac voiesc i iubesc a fi bogai, s se mbogeasc ntru fapte bune.
gura din avuii nerpit este fapta bun a cuiva, care rmne la dnsul
se sfrete" (Cuvfnt ctre tineri). (n. aut.)

231

cte viu, i cnd

TILCU!REA EPISTOLEI INTII CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOF!LACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

sfie

lesne dttori,

Adic: Poruncete-le bogailor s-i mpart


i

cu lesnire bogia la sraci

la cei ce au trebuin.
s fie mprtitori,

Poruncete-le bogailor s

fie mprtitori, adic s arate dragoste,


smerenie, pogorre ctre fratii lor sraci, vorbindu-le cu blndee i primindu-i cu fa lin, fiindc, "pe dttorul cel lin, l iubete Dumnezeu" (2 Corinteni 9:7), precum a zis acelai Apostol nsui. i Sirah zice: "ntru toat
darea, alineaz-i faa ta" (Sirah 35:8). 1

Zice: Dac vor face acestea, bogaii vor moteni viaa cea venic, fiindc lucrarea faptelor bune- i mai ales a milosteniei, pe care mai sus a
numit-o "bun temelie" -le pot pricinui ctigarea mpriei ce va s fie,
cci zice: "Venii, blagosloviii Printelui Meu, i motenii mpria gti
t vou de la intocmirea lumii. Cci am flmnzit, i Mi-ai dat s mnnc.
Am insetat, i M-ati adpat" (Matei 15:34) i celelalte.

20. O, Timotei!- pzete zlogul pe care i l-am

ncredinat,

Zice: O, fiul meu Timotei!- pzete bine toate cele poruncite de mine,
pentru c sint porunci dumnezeieti i stpneti, i ia aminte s nu faci
vreo scdere! Cci despre acestea a zis Ia inceputul epistolei: "Aceast porunc i ncredinez, Timotei" (1: 18}. 1

19. nvistierindu-i temelie bun n viitor,

.1:.1
1

i
1

O, Timotei! -poruncete-le bogailor s-i nvistiereasc temelie bun


i statornic n viaa ce va s fie. Cci, dac se va pune temelie statornic
Ia o cas, toate cele zidite deasupra vor fi statornice i neclintite. Aadar
Apostolul a vorbit aici de "temelie" fiindc fapta bun i veacul cel viitor
snt lucruri statornice i adevrate. Dar cum i vor nvistieri bogaii i vor
pune temelie statornic n viitor? Dac nu i vor nvistieri bogia ngropnd-o ca pe o comoar n pmnt, unde nu este lipsit de primejdie, ci,
prin milostenie ctre sraci, i-o vor nvistieri n ceruri, acolo unde bogia
lor rmne neprimejduit - precum a zis Domnul: "Nu v adunai vistierii pe pmnt, unde moliile i rugina le stric, iar furii le sap i le fur! Ci
adunai-v vistierii n cer, unde nici molia, nici rugina nu le stric, i furii
nu le sap i nu le fur" (Matei 6: 19). n acest chip, bogaii vor pune mintuirii lor temelie bun in viitor, fiindc bogia se va face rscumprare sufletelor lor- precum zice Solomon: "Izbvirea sufletului omului este bogia
sa" (Pilde 13:8). i, cind vor muri, sracii pe care i-au miluit ii vor primi
n venicele lor slauri - precum zice Domnul: "Facei-v vou prieteni
din mamona nedreptii, pentru ca, atunci cnd vei lipsi, s v primeasc
in venicele lor locauri" (Luca 16:9}?

ca s se apuce de

viaa

cea venic.

Teodorit l numea "mprtitor" pe cel netrufa. (n. aut.)


Teodorit tlcuiete zicnd aa: "A numit <<netiint ctigarea bogiei, i temelie bun ctigarea bunttilor ce vor s fie, cci acelea sut nemicate i neschimbate."
1

2 Iar

(n. aut.)

232

deprtndu-te

de spurcatele glasuri dearte.

Zice: Ferete-te i fugi de glasurile dearte, adic de cuvintele zadarnice, necurate i spurcate. Cu aceasta ns, Pavel arat c snt i vorbe zadarnice, dar nu necurate. Iar fericitul Ioan Hrisostom a citit "glasurile cele
noi", adic: Ferete-te de sfaturile cele noi ale nvtorilor mincinoi!
i

depunerile

mpotriv ale cunotinei mincinoase,

ereticilor i a
necredincioilor. Cci - unde nu povuiete inainte credina, ci toate ntelegerile se nasc din silogisme omeneti- acolo nu este cunotin adevra
t, ci mincinoas i rtcit, i nsui numele ei minte. Pentru aceasta a zis
Isaia: "Cci, de nu vei crede, nici nu vei nelege" (capitolul 7:9). i, din
cele spuse de Apostol aici, nsemneaz c snt i ziceri mpotriv de care se
cuvine a te feri de la nceput i a nu te mpleti cu dnsele nicicum. '
Aici, Pavel

numete "cunotin mincinoas" cunotina

21. cu care ludndu-se, unii au rtcit de la credin.


De ce cad din dreapta-credin cei care se laud i se flesc ntru cuno
tina cea mincinoas? Cel ce urmeaz silogismelor sale omeneti urmea'
z a se rtci i a cdea din credin nesmintit, cci credina, fiind nvoire
fr ndoial, nu primete silogisme. i socotesc c Apostolul a zis acestea
Iar Teodorit nelege prin "zlog" darul Sfintului Duh pe care l primise Timotei prin
hirotonie. (n. aut.)
1

233

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

pentru ereticii zii cunosctori (gnostici), care erau plini de toat necuria
i fapta de ruine- precum zice att Apostolul Iuda n epistola sa soborniceasc, ct i Sfintul Epifanie. Cci pentru aceasta a numit i Pavel "spurcate" i "necurate" glsuirile lor cele dearte i "mincinoas" cunotina
lor. Iar nceptorul i aprtorul eresului acestor gnostici a fost Nicolae,
unul din cei apte diaconi. 1

Darul (fie] cu tine! Amin!


Dup

obicei, fericitul Pavel pune ca pecete asupra tuturor cuvintelor


zise n epistol darul lui Dumnezeu, de Care nu numai c se d, ci se i p
zete toat buntatea. i- o!- de am dobndi i noi cu mbelugare acest
dar dumnezeiesc, ca printr-nsu! s pzim i s' nu pierdem buntile dobndite tot de la el, slvindu-L pe Hristos, pe dttorul i hrzitorul tuturor darurilor, mpreun cu Printele i cu Sfintul Duh, Cruia slava n veacurile veacurilor! Amin! 2
Epistola aceasta s-a scris din Laodichia (care este mitropolie a Frigiei
Pacatiane)- aa cum scrie Apostolul n epistola ctre Coloseni. i vezi Ia
capitolul4 al aceleia, stih 16. (n. aut.)

TILCUIREA
CELEI DE A DOUA EPISTOLE
CTRE TIMOTEI'
A SL VITULUI I PREA-L UDATULUI APOSTOL PAVEL

de

Sfintul Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei


tlmcit

din elina veche n cea nou i


mpodobit cu felurite nsemnri de ctre

Nicodim Aghioritul

Pentru aceasta zice i Teodorit: "Cunosctorii (gnosticii) s-au numit aa pe ei nzicnd c Dumnezeu le-a descoperit lor lucruri nespuse de Dumnezeiasca Scriptur,
iar acestea snt pline de toat pgntatea i nverunarea. i dumnezeiescul Pavel a zis n
chip potrivit c aceast <<cunotin se numete aa 1n chip mincinos, de vreme ce ea are
1ntunecarea necunotintei, iar nu lumina cunotinei de Dumnezeu." (n. aut.)
2
nsemneaz c zicerea "Darul cu tine! Amin!" este fmbrtiarea dumnezei eseului Pavel, pe care de trei ori fericitul Apostol al Domnului obinuiete s o scrie cu nsi sfnt
mna sa. i aceasta e n loc de: .,Fii sntos!", cum obinuim noi a scrie la sfritul scrisorilor noastre- precum zice fericitul Teodorit.
Vrednice de laud snt ns i cele adugate de acelai Teodorit la sfritul t11cuirii
acestei epistole: "nvtura acestei epistole se cuvine a fi pzit cu scumptate de ctre
toi cei nvrednicii de preoie, i pomenit pururea ca un canon [<<dreptar>>, n. m.] dup
care s-i Indrepte att zisele, c1t i faptele, cci aa este cu putin a se face prtai ai mr
turisirii lui Timotei i a fi nsui i prea-dumnezeiescului Pavel." (n, aut.)

1
nsemneaz c- dup Teodorit - aceast epistol este cea mai de pe urm, adic a
patrusprezecea dup rnduial i dup vremile n care i-a scris epistolele fericitul Pavel.
Dup acelai Teodorit, nsemneaz i c Timotei nu se afla n Efes cnd Pavel i-a trimis
epistola aceasta, ci Intru alt parte. i [Teodorit] socotete aceasta din cuvntul ce-l zice la
sfritul epistolei (capitolul4, stihul 2), anume cApostolull-a trimis pe Tihic tn Efes, 1n
loc s zic: Iar pe Tihic l-am trimis acolo, (n. aut.)

234

235

ii

T!LCUJREA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI


!

dup

'
1

.
!

Pricina acestei trimiteri1


Hrisostom, Teodorit, Teofilact i Icumenie

De ce trimite fericitul Pavel i a doua epistol ctre Timotei? O spune


singur ntru cea dinti, scriind ntr-aceea aa: "i scriu acestea ndjduind
s vin ctre tine curnd" (capitolul3: 14). Deci, fi,indc nu a putut s mearg
la Timotei -precum scria- aftndu-se legat n temni de mpratul Nero,
Pavel a trebuit s-i scrie i a doua epistol. O dat, pentru ca, n locul nf
irii sale, s-I mngie prin scrisori pe Timotei, care poate se necjea pentru lipsa nvtorului su i pentru greutatea de a purta ocrmuirea bisericii din Efes. i alta nc, pentru a-1 ntri, fiindc ostenise ntru ngrijirea
turmei. Cci brbaii cei mari i puternici obosesc i ostenesc de purtarea
de grij a turmei i a bisericilor, fiind btui din toate prile de valurile ispitelor, mai ales ntru acele vremi, cnd pretutindeni erau goane i rzboaie
asupra Cretinilor. Iat aadar pricinile pentru care fericitul Pavel a scris
i aceast a doua epistol ctre Timotei. Dup Hrisostom, a stat ns i a
treia pricin, anume eresurile ncepute de ctre nvtorii Iudeilor, despre
care Pavel a artat i n cea dinti epistol.
Deci, mai nti, Pavel i aduce aminte lui Timotei de buna-cinstire de
Dumnezeu i de credina strmoilor lui. n al doilea rnd, zice c Frige! i
Ermoghen cei din Asia i-au ntors feele de ctre lanurile sale, i c doar
blagoslovitului Onisifor i mrturisete har, pentru c artase mult srguin mergnd la Roma i rmnnd lng dnsul. Al treilea, i poruncete
lui Timotei s se fereasc de ntrebrile nebuneti, pentru c din acestea
se nasc glcevile i pentru c din acestea czuser din credina lui Hristos
Imeneu i Filit, care ziceau c nvierea se fcuse deja. Al patrulea, l sftu
iete s ia aminte la nvtur, cci n vremile cele mai de pe urm vor fi
Dup Meletie (In tomul!nt!i al Istoriei Bisericeti), aceast epistol s-a scris In anul
37 dup !nlarea Domnului. (n. aur.)
'Scriu cu majuscul cuvintul "Cretin" ca s art c el numete un neam osebit, alc
tuit din cei botezai din toate celelalte neamuri. Acesta e norodul cel nou altui Dumnezeu, noullsrail, de vreme ce Iudeii au pierdut aceast vrednicie atunci cind s-au lepdat
de Hristos-Dumnezeu. (n. m.)
1

236

unii oameni iubitori de sine i iubitori de ndulcire mai mult dect de Dumnezeu, astfel nct trebuie s vad dinainte, ca s-i ncredineze pe Cretini
a nu se amgi de unii ca aceia, att n purtri, ct i la amrunita nvtu
r a credinei. Al cincilea, i arat c venise vremea dezlegrii i a morii
sale i c avea a se face jertf pentru Hristos. n al aselea i ultimul rnd, i
poruncete s vin curnd la Roma, aducndu-i crile i felonul. i, sftu
indu-1 s se pzeasc de armarul Alexandru, pentru c artase multe rele
asupra lui, sfirete epistola.
Se vede ns - precum zice Hrisostom - c aceast epistol s-a fcut
aproape de moartea fericitului P.!ivel, aa cum el nsui o arat aici, zicnd:
"Iat, eu m jertfesc, j vremea topirii mele a sosit" (2 Timotei 4:6).

CAPITOLULI
1. Pavel,Apostolulluilisus Hristos,prin voia lui Dumnezeu, dupf
gduina vieii celei n Hristos Iisus,

i'

'1

Pavel deteapt i mngie sufletul lui Timotei nc din nainte-cuvntarea epistolei, zicnd: O, Timotei!- nu cuta la primejdiile vieii acesteia,
pentru c ele ne pricinuiesc viata venic. Noi ne-am fcut apostoli ai lui
Hristos ca s murim aici pentru El i s vieuim venic mpreun cu Dnsul
acolo. i l mngie pe Timotei chiar de la nceput pentru ca acela s nu se
ntristeze mai mult, auzind c nvtorul su Pavel se afl n primejdii i n
nchisori. i vezi c ,~dup fgduin" numete viaa cea ntru Hristos, ca
i cum i-ar zice aa: De vreme ce viaa cea ntru Hristos este dup fgdu
in, deci dac Domnul a fgduit s ne dea aceasta n veacul viitor, atunci
nu o cuta n veacul acesta! i viata este "n Hristos", adic mpreun cu
Hristos, sau ntru Hristos, pentru c El ne va da aceast via i o va pzi.
Cci viaa aceasta simit se pzete cu hran i cu butur, iar cea gndit,
cea duhovniceasc, se pzete ntru Hristos i de ctre El se ine, cci El ne
este i ne va fi toate n tot veacul acela. 1

i 1

''
'

2. lui Timotei, iubitului fiu:

! !

Este cu putin a fi cineva fiu, dar a nu fi iubit, din pricina rutii sale.
De aceea i numete Pavel pe Galateni "fii" i l doare pentru dnii, zicnd:
"Copiii mei, pe care iari m chinuiesc a v nate" (Galateni 4:16). Iar Timotei nu era numai fiu dup duh al fericitului Pavel, ci era i iubit, pentru
faptele bune pe care le avea. i, cu acest cuvnt, Pavel arat c nu se dusese la Timotei fiind oprit de sila i din nevoia cea din afar, iar nu pentru c
s-ar fi mniat asupra lui, ori I-ar fi mustrat pentru ceva.
,
'i
1

:1

:i

har, mil, pace de la Dumnezeu-Printele i de la Hristos Iisus, Domnul nostru!


Pavel i scrie aici lui Timotei aceeai oraie i
dinti; pentru aceasta, citete tlcuirea de acolo.

rugciune

ca i n epistola

3. Mulumesc lui Dumnezeu,


Iar Teodorit ti1cuiete zicerea aceasta aa: ,,Apostol - zice- m-a pus i m-a ales St
pfnul Dumnezeu Hristos, ca s propovduiesc oamenilor fgduita vial venic. (n. aut.)
1

239

TiLCUl REA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

Vezi - o, cititorule! - ce covritoare dragoste are fericitul Pavel c


tre Timotei? Mulumesc lui Dumnezeu- zice- pentru c, iubindu-te, mi
aduc aminte de tine. Aceasta este dragostea i prietenia adevrat, cnd cineva se mpodobete i se cinstete ntru prieteugul celui iubit. 1
Cruia

slujesc din strmoi ntru curat contiint,

'

'1
11

cum zice aici Pavel c-I slujise lui Dumnezeu cu contiint curat2 ,
de vreme ce nu-L credea pe Fiul Lui, pe Iisus Hristos? Rspundem c Pavel nelege aici prin "contiin" viaa mbuntit pe care o avea. Cci,
dei era Evreu i necredincios ntru Hristos, totui era cinstit ntru vieuire.
Sau zice c i atunci cnd i gonea pe Hristos i pe Cretini, o fcea tot din
rvn pentru Dumnezeu, iar nu cu patim i cu socoteal omeneasc, precum fac multi eretici, care, tiind c eresurile lor snt putrede i mincinoase, totui le ntresc i le apr pentru slava omeneasc. Despre aceasta le
scria i Filipenilor, zicnd: "( ... ) dup rvn, gonind Biserica; dup dreptatea cea din Lege, aflndu-m neprihnit" (Filipe ni 3:6). Iar nelegerea
zi cerii este aceasta: O, Timotei! - s nu socoteti c unele cuget cu inima,
i altele zic cu gura! Ba!- contiina mea este curat de toat frnicia, i
cel ce am fost totdeauna snt i acum. Deci nu mint cnd zic c te iubesc i
c mi aduc aminte de tine nencetat.

1'

cci necurmat pomenire am despre tine ntru rugciunile mele noap

tea i ziua, dorind a te vedea,


Zice: Mulumesc lui Dumnezeu c-mi aduc aminte de tine! i nu la ntmplare, pomenindu-te ntru rugciunile mele o dat sau de dou ori, ci rugndu-L pe Dumnezeu pentru tine noaptea i ziua, ca s mplineasc dorul
ce-l am de a te vedea. Deci, fiindc doresc att de mult s te vd, cum ar fi
chip a m lipsi de atta ndulcire, dac ar fi cu putin s vin? Este aadar
artat c nu pot s vin. Dar de ce nu zice Pavel pricina descoperit, anume
c era oprit i nchis de Nero? Ca s nu-l ntristeze pe Timotei chiar de la
nceputul epistolei; ns la sfrit va arta aceasta.

4. aducndu-mi aminte de lacrimile tale, ca s m umplu de bucurie.

Unete

zicerea aceasta cu cea de mai sus, cci este sritoare: "Doresc


s te vd, ca s m umplu de bucurie", apoi ca n paranteze: "aducndu-mi
aminte de lacrimile tale". i zice: Dac ti-a fi neprieten i nu a voi s
vin s te vd, totui lacrimile tale, venindu-mi ntru pomenire, ar fi fost de
ajuns s-mi nduplece inima ca s vin i s m ndulcesc de tine. Cci urma
s fi plns i s se fi tnguit Timotei cnd se desprea de Pavel mai mult
dect un prunc care se desparte de a mamei sale.

5. imi aduc iari aminte de credina nef(arnic ce este ntru tine,


Zice: Doresc s te vd pentru c mi aduc aminte nu numai de lacrimile tale, ci i de credina ta curat i neamgitoare pe care o ai ctre mine.
Fiindc mare ndreptire i era i aceasta pentru a fi iubit de mine i a m
trage s vin s te vd.

care sa slluit mai nti ntru moaa [bunica, n. m.] ta Loida i n


tru maica ta Evnichi
Iat i alt oratie i alt ndreptire a lui Timotei spre a fi iubit de Pavel,
anume c el se trgea din nsctori i strmoi credincioi Cretini, mcar
c erau cobortori din Iudei. Tatl su se cobora ns din Elini. 1 i vezi o, cititorule!- c Legea cea Veche ncepuse a se dezlega, fiindc se fceau
amestecri de snge prin nuni: brbai de neam Elin luau femei Iudee i femei Eline luau brbai Iudei, lucru pe care Legea l oprea foarte.
i snt ncredinat c i

ntru tine.

Fiindc

fiii i nepoii slvesc i cinstesc faptele bune ale nsctorilor


lor dac urmeaz acelora; iar dac nu, faptele bune
ale acelora snt spre ruinarea i necinstea lor. De aceea, Pavel i 21ice lui
Timotei: Snt desvrit ncredinat c credinta nainte-nsctorilor ti se
afl i ntru tine. Aadar, ai credin nefarnic i curat, ntemeiat fiind
n inima ta de mai nainte, de la nsctorii ti, i de aceea este cu neputin a se clinti.
i nainte-nsctorilor

6. De aceea, (i aduc aminte s aprinzi darul lui Dumnezeu

1
Care este prietenul adevrat i curat i adevrata dragoste i prietenie, vezi la sub1nsemnarea zicerii "iubindu-v pe voi" (1 Tesaloniceni 2:8). (n. aut.)
2
Ce este slujirea, vezi la subnsemnarea zicerii "cci martor mi este Dumnezeu, C
ruia i slujesc 1ntru duhul meu" (Romani 1:9). (n. aut.)

1
Cci zice Sfintitul Luca, 1n Fapte: ,.i a sosit 1n Dervi i 1n Listra. i, iat, era acolo
un ucenic cu numele Timotei, fiul unei femei ludee credincioase i al unui tat Elin" (Fapte 16: 1), femeie despre care Teodorit zice c, "dei era ludee, a crezut 1n Mintuitorul tuturor". (n. aut.)

240

241

1 '

'1

,,
1

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

T!LCU!REA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

Zice: tiind c ai credin nefarnic, te ndemn s aprinzi darul Sfntului Duh pe care l-ai luat pentru aprarea i ocrmuirea Bisericii, pentru
a svri semne i minuni i -n scurt- pentru a face toat fapta bun potrivit episcopului; te ndemn aadar s mai aprinzi darul acesta, adic s-I
faci viu i puternic totdeauna, nelsndu-1 s se sting. Cci, aa cum focul
are trebuin de lemne ca s ard, tot astfel i darul Duhului are trebuin
de osrdie, de luare-aminte i de inim deteapt, ca totdeauna s clocoteasc; fiindc, de ar lipsi acestea, darul se stinge, precum zice acelai i n
alt parte: "Duhul s nu-L stingei!" (1 Tesaloniceni. 5:20), zicerea crei
tlcuire citete-o.'

Zice: Dumnezeu ne-a dat duh de dragoste, att ctre Dumnezeu, ct i


ctre aproapele. Cci a-L iubi pe Dumnezeu ca pe un tat al nostru avem de
la Sfntul ?~h, C_are ne face s strigm: "Avva, Printe!" (Romani 8: 15); i
a nu ne clatma dm dragostea de aproapele nostru este tot dar pricinuit din
puterea lui Dum~ezeu. Iar a ne sminti se pricinuiete din temere i din mico~a.re ~e suflet. Ins, dei darurile de mai sus ale puterii i ale dragostei se
pncm~1e~c _de la Duhul Sfnt, totui se cuvine ca i noi s artm alegerea
noastra I sa facem ceea ce putem spre ctigarea acelora.

care este ntru tine prin punerea minilor mf!le.


Zice: Darul Sfntului Duh ce se afl ntru tine l-ai primit punnd eu minile pe capul tu cnd te-am hirotonit episcop. Tu ns f mai puternic focul acestui dar, i umple de ndrzneal, de brbie i de cutezare darul
cuvntului i al nvturii pe care l-ai luat i stai propovduind cu vitejie
i cu mrime de suflet.

7. Cci Dumnezeu nu ne-a dat duh de temere, ci de putere,


Noi, Apostolii i toi Cretinii, nu am luat Duhul Sfnt ca s ne
temem i s ne sfiim, ci pentru a fi puternici ntru ispite, nfind adev
rul evangheliei' cu brbie i cu putere~ Cci Dumnezeu d multora duh
de mare temere, precum este scris n Istoriile mprailor: "( ... )i a czut
peste dnii duh de temere"', adic Dumnezeu a pus ntru dnii fric.
Adic:

'
!

de dragoste

Zice: Dumnezeu de-a dat duh de ntreag-nelepciune, adic s avem


~inte snt~as i s fim ntreg-nelepi, dup aezarea sufletului nelep
md nerndmala patimilor ce snt ntru noi - dup Teodorit. Sau, s avem
ca ntreag-nelepciune a noastr pe Duhul Sfnt, i, cnd se ntmpl a ne
veni vreo ispit, s o primim spre nelepirea i ndreptarea noastr, fcn
du-ne ndrepttori i altora.

8. Deci s nu te ruinezi de mrturisirea Domnului nostru,

Muli oameni fr minte i ticloi, cercetnd cu slabe cugetri omeneti ~umn_ez~ietil_e taine cele mai presus de nelegere, socotesc de rui
ne a ZICe ca Fmllm Dumnezeu S-a rstignit, netiind -nebunii! -c prin
cruce s-a fcut fiu al lui Dumnezeu omul, care era osndit. Ci tu- o, Timotei!- ~ nu te ruinezi, ci mai ales cuteaz i propovduiete-L pe El. Dar
nu a z1s: "s nu te temi", ci: "s nu te ruinezi", ca s arate cu aceasta c
lucrul nu are primejdie, ci numai ruine, zicnd: Dac vei defima aceast
ruine, toate celelalte snt fr primejdie. Pentru aceasta i Domnul a suferit crucea defimnd ruinea, precum zice acelai Pavel: "Nu m ruinez
de evanghelia lui Hristos, cci este putere a lui Dumnezeu spre mntuirea
a tot celui ce crede" (Romani 1: 16).

untul-de-lemn face mai puternic flacra candelei, tot


la sine darul prea-Sfintului Duh." Vezi i subfnsemtrage
sufletului
a
osirdie
buna
astfel
narea zicerii .,cu Duhul fnfierbfntfndu-v" (Romani 12: Il). (n. aut.)
2
Nu e vorba de vreo carte a Evangheliei, ci de buna-vestire a mintuirii oamenilor prin
Iisus Hristos. (n. m.)
3
n Scriptur nu am putut afla zicerea aceasta scris chiar aa, dar se gsesc altele asemntoare i de aceeai putere [cum ar fi]: .,Celor ce vor rmfne dintre voi le voi trimite fn
inimi frica n pmfntul vrjmailor lor" (Levitic 26:36) [... ].Se vede ns c aceasta e zicerea rostit de Dumnezeu, prin Isaia, despre Ravsane ctre oamenii mpratului Ezechia trimii la dnsul: ,,Aa griete Domnul: Nu te teme de vorbele ce le-ai auzit i cu care M-au
hulit pe Mine slugile regelui Asiriei. Cci, iat, voi trimite fn el duh, i va auzi o veste i se
va ntoarce fn ara sa, iar acolo 11 voi lovi cu sabia" (4 mpraji 19:6). Jar de Isaia se scrie
aa: .,lat, Eu voi pune intru el duh (de temere adic) i, auzind veste, se va intoarce n tara
sa" (capitolul 37:7). (n. aut.)

Zice.:.0.' Timotei!- s nu te ruinezi c snt legat cu lanuri eu, nvto


rullumu I cel care nvii morii. Fiindc nu snt legat ca un fctor de rele,
pentru fapte necuviincioase, ci snt legat al lui Hristos. Cci, dac Hristos
nu_ S-a ~uinat a suferi osnda i ocara morii de cruce pentru mine, cum m
Vot ruma eu a suferi legturi i lanuri pentru Dnsul?

242

243

i de ntreag-nelepciune.

.,Cci- zice Teodorit- precum

nici de mine, legatul,

SFINTUL TEOFILACT,ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

ci mpreun-ptimete cu evanghelia
O, Timotei!- S nu arp doar prin cuvinte goale c nu te rui
nezi de crucea lui Hristos i de legturile mele, ci, pe lng aceasta, f-te i
cu cercarea i cu faptele mpreun-prta al patimilor lui Hristos i al meu.
Aceast ndrzneal i putere pe care o pune Pavel aici n sufletul lui Timotei s-a artat umbrit i mai sus, cnd a zis c Dumnezeu ne-a dat "duh de
putere". Dar ce vrea s zic aceasta: "ptimete mpreun cu evanghelia"?
Oare c evanghelia ptimete? Ba! -ci zice aceasta: Ptimete mpreun
cu mine pentru propovduirea evangheliei lui Hristos! Sau, "evanghelia"
i arat pe toi propovduitorii i ucenicii evangheliei, aa cum ntru cea
dinti ctre Corinteni i-a numit "evanghelie" pe Cretinii ce o vesteau: "i
Domnul a rnduit celor ce vestesc evanghelia a vieui din evanghelie (adic de la Cretinii ce primesc evanghelia)" (1 Corinteni 9:14). Deci zice: O,
Timotei! - ptimete i tu mpreun cu cei ce propovduiesc evanghelia
i cu ucenicii. Mai cu iscodire, se poate nelege ns c "ptimire a evangheliei" este oprirea evangheliei i necredina multora ctre dnsa. Deci i
tu- o, Timotei!- primejduiete-te mpreun cu evanghelia, care ptimete
fiind oprit de vrjmai i nu se crede de ctre Elini i Evrei.'
Adic:

dup puterea

lui Dumnezeu.

nu dup faptele noastre, ci dup a Sa hotrre i dar mai dinainte de


nceputul veacurilor,
Dumnezeu - zice - ne-a mntuit i ne-a chemat pentru a ne face sfini
fr a avea pe cineva de care s fie silit sau sftuit, ci dup aezarea fr de
nceput i mai nainte de veacuri pre-nchipuit ntru stpnitoarea dumnezeire de a ne face darul prin Domnul nostru Iisus Hristos. i aceasta nu e
puin lucru, cci Dumnezeu nu ne-a fcut darul din cin, adic pentru c
S-ar fi cit i i-ar fi schimbat ntia socotin cu o a doua voire i scop, ci
aceasta s-a fcut dup ntiul sfat i voie a Sa mai dinainte de veacuri.'

Mntuitorului nostru Iisus Hristos


10. artat acum pr;jn artarea
.

Zice: Chiar dac darul ce urma s ni se dea nou, oamenilor, era cunoscut mai nainte de veacuri, totui abia acum s-a artat, odat cu artarea
Mntuitorului nostru Iisus Hristos.

Care, prin evanghelie, a stricat moartea i a adus la lumin viata i


nestricciunea.

Zice: Hristos a stricat moartea aievea, cu trupul Su, fiindc 1-a fcut
nestriccios i nemuritor prin nviere; i ne-a luminat pe noi, Cretinii, prin

'Iar Teodorit tlcuiete aa: ,,A numit ptimirea propovduitorilor patim a evangheliei cci pentru aceasta sufereau ei tot felul de munci. Deci i poruncete lui Timotei s sufere
acestea vitejete i l mngie cu pomenirea dumnezeietii puteri. zicnd c Cel ce ne-a chemat spre mntuire ne d i putere, msurnd darul cu credin\ll celor ce l primesc." (n. aut.)
2
Iar care este chemarea cea sfnt, vezi la zicerea "nu cumva ati primit darul lui
Dumnezeu n zadar?" (2 Corinteni 6:1). Vorbind i el despre chemarea cea sfnt, Meletie

Pigas zice acestea: "<<Celui ce ne-a chemat cu chemare; ce fel de chemare? Sfnt, cci
este i chemare simpl, prin care multi snt chemati, precum zice: multi snt chemati, i
apoi izgoniti fiindc nu se supun. Iar cei alei, dei snt putini, se numesc <<chemare sfnt. Cum? Nu dup faptele noastre, ci <<dup hotrrea i darul lui Dumnezeu dat nou ntru Hristos>> i celelalte" (Cartea 1 despre cretinism). (n. aut.)
1
i Hrisostom tflcuiete aceasta aa: "Mai nainte de vremi vc.:nlce, adic fr de
nceput; a pre-nchipuit darul dat nou ntru Hristos Iisus de ctre Hristos Iisus. i nu mic
lucru este i acesta, a voi din nceput,adic nu din cint" (Cuvntul a/2-a la aceasta). i ce
ncheiere tragem din cuvintele acestea ale Apostol ului i ale tlcuitorilor? Aceasta c taina
iconomiei ntruprii a fost cunoscut i hotrt din nceput, mai dinainte de veacuii. [Deci]
mai nainte de a o cunoate i a o hotr Dumnezeu, n-a cunoscut-o nici o fptur simit
sau gndit, i pentru aceasta s-au cunoscut i s-au hotrt toate celelalte. Iar c taina ntruprii s-a cunoscut i s-a hotrlt mai nainte de cunotina i hotrrea tuturo1 fpturilor, vezi
la sfritul cr(ii sftuitoare ctre prea-sfintitul mitropolit al Ianinelor, unde aceasta se arat mai pe larg, cu mrturiile sfintitilor teologi. Aa tlcuiete zicerea aceasta a Apostol ului
i mareleAtanasie, zicnd: "i cum am fi luat-o mai nainte de vremi venice- nefiind noi
nc, ci n vreme fcndu-ne- dac darul ce a ajuns la noi nu arii fost nvistierit? Cci via\ll
noastr nici nu trebuia s se intemeieze ntru nimic altceva decit numai ntru Domnul, Cel
ce era mai nainte de veacuri i prin Care s-au fcut nsei veacurile, ca s putem moteni
i noi via\ll venic, de vreme ce darul era ntr-nsu!." Vezi despre aceasta i subnsemnarea
zicerii "mai nti nscut decit toat fptura" (Coloseni 1: 15). (n. aut.)

244

245

Fiindc zicerea "ptimete" de mai sus era un cuvnt ngreuietor, Pavel


l mngie i-1 uureaz acum pe Timotei, zicnd: O, Timotei!- s nu socoteti c ai s poi ptimi cu puterea ta- nu! -,ci cu puterea lui Hristos.
Cci lucrul tu este numai a voi s ptimeti i s te srguieti spre aceasta,
iar puterea de a suferi patimile este a lui Hristos.

9. El ne-a mntuit i ne-a chemat cu chemare sfnt

1!

T!LCU!REA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

Cu aceste cuvinte, Apostolul arat semnele puterii lui Dumnezeu:


Dumnezeu - zice - ne-a mntuit i, deprtai fiind noi, ne-a chemat la Sine
ca s ne fac sfini. Deci, Acela care ne-a mntuit chiar nevrnd noi are s
ajute mntuirii noastre cu mult mai vrtos acum, cnd voim a ne mntui .2

SFINTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TILCUIREA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

evanghelie, adic - dup Teodorit- ne-a dat s ndjduim !i noi via.a ~i


nemurirea trupurilor noastre. Cci noi, Cretinii, nu ne-am facut nestncacioi acum cu fapta, ci cu puterea; dar avem a ne face nestriccioi i cu
fapta, prin nvierea ntru care ndjduim, ndejde a nestricciunii ce ne-a
fost artat i adeverit de evanghelia lui Hristos.

evangheliei), cci chiar Hristos, Care mi-a ncredinat acestea, le va i pzi.


De aceea ptimesc i sufr toate muncile, numai s nu-mi fure cineva vistieria aceasta. Sau, i numete "zlog" pe credincioii Cretini ncredinai
lui de ctre Hristos; sau, dimpotriv, pe aceia adui de el lui Hristos. Ar
tnd aceasta, zicea i ctre presviterii Efesului: "i acum v ncredinez lui
Dumnezeu i cuvntului darului Lui" (Fapte 20:32). Deci e ca i cum i-ar
zice lui Timotei: O, Timotei!- nu m ruinez, ndjduind c am s-I aduc
lui Dumnezeu muli credincioi mntuii, pe care El i va pzi ca pe un z
log al meu, ca pentru acetia s m slveasc n ziua Judecii pe mine,
care am ostenit cu dnii. Sau, "zlog" numete curat rspltirea, cci cel
ce face vreun bine l ncredineaz lui Dumnezeu ca s se ncununeze de
ctre El n ziua Judecii i s ia rspltire pentru el.'

11. Spre aceasta am fost pus eu propovduitor, i Apostol i nvtor


al" neamurilor"'.
Pentru care pricin se numete Pavel aici "propovduitor al <<neamurilor>>"? Ca s-i arate lui Timotei c i el se cuvine s le vorbeasc "neamurilor" i s le nvee fr a se sfii, urmnd nvt,torului su, care era legat
n temni pentru c nva "neamurile".

13. Ai nchipuire a cuvintelor sntoase

12. Din aceast pricin i ptimesc acestea,


Zice: Ptimesc aceste legturi, i nchisori i munci nu pentru altceva, ci
fiindc snt propovduitor i nvtor al "neamurilor". Cu cuvntul acesta,
Pavel se arat vrednic de crezare pe sine, zicnd: De nu a crede cu adeverire c moartea are s se strice i c am s viez mpreun cu Hristos, n-a
voi s aleg a ptimi acestea?

ci nu m ruinez,
Vezi- o cititorule!- c Pavel arat aici ceea ce 1-a nvat pe Timotei
.
'
mai sus? Adic a nu se ruina pentru patimile lui Hristos i pentru legtunle sale, cci a ptimi cineva pentru Hristos este mare laud, iar nu ruine.

n cine am crezut i ndjduiesc c este puternic a pzi zlo


gul meu n ziua aceea.
cci tiu

Cinste ndrznelii i credinei nendoite a fericitului Pavel! Eu- zicetiu i snt ncredinat c Hristos e puternic a pzi n ziua aceea zlogul pe
care mi I-a ncredinat (iar "zlog" numete fie credina, fie propovduirea
'Sfinta Scriptur numete "neamuri" toate noroadele lum~i care nu primiser cuvin~~~
adevrului, spre deosebire de "lsrail", fnt!iul norod ales allm Dumnezeu. Acum, "Isra1l
este norodul Cretinilor. (n. m.)
'Iar Teodorit t!lcuiete zicind aa: ,,A artat Invederat i lipsa de mulumire a acelo~,

i Mrbia sa. Cci, primind bunele vestiri, s-ar fi cuvenit a-l odihni, darei Il munceau, 1ar
el primea muncile cu fndulcire." (n. aut.)

246

Zice: Timotei! -eu Pavel, nvtorul tu, i-am scris i i-am nchipuit ca un zugrav icoan i nti chip (model) de fapt bun i de dreapt nvtur. Ca, uitndu-te Ia acesta, s zugrveti i tu acelai chip de fapt
bun i de nvtur- adic: O, Timotei! -s ai modelul acela al cuvintelor mele totdeauna, s-I pzeti ntru sinei i, cnd vei avea trebuin a zugrvi i tu ceva, privete la acela i zugrvete, fiindc acolo se afl toat
dreapta nvtur a credinei i a faptei bune.

auzite de la mine
Adic: nchipuirea aceasta a cuvintelor sntoase i a dreptei nvturi
ai auzit-o i i s-a predat de mine nu numai prin scrisori, ci i gur ctre
gur, prin viul meu glas. nsemneaz ns c din cuvintele acestea ne nv
m c dumnezeiescul Apostol a predat multe i n chip nescris. Deci s nu
socotim c epistolele sale au lipsuri fiindc nu pomenesc despre toate, cci
a predanisit multe i fr a scrie, mplinind prin viu glas cele de lips din
scrisori. Despre aceasta scria i n alt parte: "inei predaniile pe care le-ai
nvat ori prin cuvnt, ori prin epistola noastr" (2 Tesaloniceni 2: 15).

ntru credinta i dragostea n Hristos Iisus.


Zice: O, Timotei!- acele cuvinte ale mele pe care le-ai auzit nva i
despre credin i despre dragoste, adic i despre dogmele cele drepte, i
1

larTeodorit a Inteles prin "zlog" darul Sfintului Duh. (n. aut.)

247

TILCUIREA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOF!LACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

despre viata cea mbuntit. Prin urmare, dac va trebui s spui vreo dogm a credintei sau s faci vreo fapt bun, de acolo vei lua prilejurile.

14. Pzete prin Duhul Sfint


noi!

''

ii

!i

'!

cel bun care

locuiete

ntru

Aici, numete "zlog" poruncile i nvturile despre credin i despre


viata cea mbuntit pe care Pavel le predase lui Timotei, precum a zis
mai sus. Sau, "zlog" a numit darul Sfintului Duh pe care l primise, despre
care de asemenea a zis mai sus. Dar cum vei pzi zlogul acesta? - zice.
Nu cu putere omeneasc, ci prin Duhul Sfint Care locuiete ntru noi, cei ce
credem, prin Sfintul Botez. Aadar, dac vom pzi Sfintul Duh prin faptele noastre bune i nu-L vom izgoni cu fapte rele, i Duhul va pzi ntru noi
toate buntile pe care le-am luat de la Dumnezeu. Deci i tu- o, Timotei!
- silete-te s pzeti Duhul Sfint n inima ta, ca i Acesta s pzeasc ntru
tine zlogul ce i s-a ncredinat, cci- dup David- "dac nu va pzi Domnul cetatea, n zadar va priveghea pzitorul" (Psalm 122, stih 1).

1'

.'

zlogul

15. Tu tii c toti cei din Asia s-au ntors de ctre mine, ntre care este
Figel i Ermoghe n.
Cu aceste cuvinte, Apostolul arat ispitele pe care le cercase n Asia. i
nu face aceasta ca s-I mhneasc pe ucenicul su Timotei, ci mai ales pentru a-1 ncredina c, de ar cdea el nsui n aceleai ispite, s nu i se par
de mirare i s se team, ci s sufere cu vitejie. Cci, vznd Cretinii din
Asia (adic Asiaticii ce se aflau n Roma) c Apostolul fusese prins i nchis de ctre Nero, I-au lsat i s-au ntors de ctre dnsul, poate fiindc se
temeau.'

16. Dea mil Domnul casei lui Onisifor,

cci m-a

odihnit de multe ori

~ice: ~a cum. ci~eva l rcorete pe nevoitorul i lupttorul cuprins

de ~n.fierbm_tarea ~~ nad~e~la nevoinei i a luptei, tot astfel m-a rcorit i


Omsif~r. p_n~ ;uvi~te ~~ prm fapte pe mine, cel ce m aflu ntru nevointa
mucemc1e1 I mtru mnadueala necazurilor. i nu m-a rcorit o dat ori de
dou-trei ori, ci de multe ori. Urmnd acestui blagoslovit Onisifor la fel
se cuvine s facem i noi, fratii mei Cretini, ajutndu-i i ndem~ndu-i
totd~a.un~ pe ~ei ce ptimesc pentru credinta n Hristos, pentru predaniile Panntilor I pentru porunca lui Dumnezeu. Cci, de-i vom mngia cu
cuvntul ~i cu. lucrul pe cei ce ptimesc, ne vom face prtai ai plilor pe
care au sa le Ia de la Dumnezeu. i s nu vorbeti de Pavel! Cci Pavel
chiar dac nu ar fi avut pe cineva s-I ajute i s-I mbrbteze ntru nevo~
in!a m_uc?,ni:_iei:_tot ar fi rm~s viteaz i ntrit (cu toate c i el numete
"raconre mmgnerea pe care 1-o aducea Onisifor). Dar se poate ca alt frate
al nostru ce ptimete pentru credin i pentru porunca lui Dumnezeu s
nu sufere muncile cu vitejie dac nu ar avea vreun frate care s-I ntreasc
i s-I mngie. Deci, de se va afla cineva care s-I ajute i s-I ntreasc
P~ c~l c~ pti~ete,_ acela se va face negreit tovar i mpreun-prta al
bumneJ acel ma, pnn urmare i al cununilor lui. Artnd aceasta Pavel zicea i n alt parte: "Bine ai fcut mprtindu-v mpreun cu ~ine ntru
necaz" (Filipeni 4: 14). De aceea, i n luptele ce se fceau n vremea veche, cei ce stteau i pzeau vasele i lucrurile ostailor, mpreau jafurile

vrjmailor biruii ntocmai cu ostaii biruitori?

Teodorit zice despre aceasta aa: "mprlia era din vechime la Roma, deci mulli nemerniceau [cltoreau, n. m.] acolo, unii pentru negultorie, iar allii pentru alte trebuindin Asia i
\e.Aadar e de crezut ca ntru acea vreme s fi mers acolo i oarecari credincioi
ale unora
ca
s fi fugit de ntilnirea cu Apostolul, de frica lui Nero. i a dat numele acelora,
Timotei
lui
artai
ce artaser o ur mai lucrtoare, dar nu pentru a-i defima, ci fcndu-i
aut.)
(n.
Asia."
n
rea
pe potrivnicii credinlei, cci acestuia i era ncredinat propovMui

248

249

milia lm. Caci oamenii casei aceluia erau att de mbuntii i nvai cu
att de mult srguin de ctre blagoslovitul Onisifor, nct toi i urmau lui
i faptei lui bune.

~ ?e acee.a .a zis lcumenie aceste oraii despre Onisifor: "0, fericite Onisifor! _care
te-amvredmc.lla-1 rcori pe Pavel, o! -de am avea i noi parte cu tine!" IarTeodorit a zis
ace.st~a: "Vrednic de laud, rvnit i de trei ori fericit este cel ce a adus Apostol ului atta
slu~~a, ~ecernd ~ceast blagoslovenie de pe limba aceluia. Cci aceia de care a pomenit
~al m?mt~ s,-au mtor~ de c~~ !'post?lul chiar fiind de fa, iar acesta a alergat la Roma
dm!'sm, n~c~ de lu",?mea.c~n mgreumdu-se, nici de prea-crudul mprat temndu-se. i
l-a mvre~mc~t d~ atita slujba, nct nu numai lui, ci i ntregii lui case i s-a rspltit cu
dumnezemsca mil." (n. aut.)
2
Dup ce acei. doispre~e~e mii de Evrei s-au btut cu Madianilii i i-au omorft _ i
pe Val?am, fiull~l !;-<'a_r. caCI cu sfatul acestui blestemat le-au pus Madianilii pe femeile
lor nruntea mullmn, I astfel au curvit cu ele lsrailitenii i s-au nchinat lui Beelfegor -,

Vezi- o, cititorule !- filosofia i suferirea de rele a prea-fericitului Pavel: cci, pe cei din Asia, care se ntorseser de ctre el, nu i-a blestemat;
iar pe Onisifor, care i purtase de grij i l odihnise, l blagoslovete i se

: '

ro.a? p~ntr~ ~1.' i nu-l blagoslovete doar pe el, ci i pe toat casa i fa-

TILCUJREA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

i de lanul
i

'1:

,i'

meu nu s-a ruinat,

n toat aceast parte a epistolei, fericitul Apostol pomenete numai


de ruinea pentru Hristos, nu i de primejdia ptimirilor pentru Hristos.
De ce? Ca s-I mbrbteze pe Timotei i s-i arate c n ptimirile pentru
Hristos este doar ruine, nu i primejdie. Mcar c era i primejdie, Nero
fiind ndrcit asupra lui Pavel, pentru c Apostolul i ntorsese la credin
pe unii din casnicii i iubiii si, anume pe turntorul su de vin (paharnicul). i vezi despre aceasta la zicerea: "ntru ntia mea rspundere, nici
unul nu a fost mpreun cu mine" (2 Tesaloniceni 4:16).

17. ci, ajungnd la Roma, mai cu silin m-t cutat i m-a aflat,
Onisifor - zice - nu s-a ruinat de lanurile pe care le port pentru Hristos, nici nu m-a defimat ca pe unul nchis i legat, nici nu s-a temut, fugind de vorbirea mpreun cu mine - cci mare primejdie era a se ntlni
cineva i a vorbi mpreun cu Pavel pe cnd era nchis n temni de Nero.
Ci- zice- m-a cutat cu silin i srguin i m-a aflat, ceea ce e semn de
mare brbie, credin i dragoste.

Scripturii a folosi acest fel de a vorbi, cum este aceea scris Ia Facere: "A
plo~at D~mnul de la Domnul" (Facerea 10:24), adic: Domnul a plouat de
la S~ne~1. De aceea, i Pavel scrie aceasta aici dup obiceiul Scripturii. Iar
d~ca pnn repetarea lui "Domnul" l vei nelege pe Tatl i pe Fiul, nu este
o melegere necuvenit. Cci i Tatl este Domn, i Fiul este Domn i Du~ul ~r:nt este ~omn: ~ns nu snt trei Domni, ci un Domn cunoscndu-Se i
mchmmdu-Se m trei 1postasuri. i vezi -o, cititorule! -c Pavel nu a zis
ca Domnul s-i dea lui Onisifor altceva, dect numai mil. 1
i cte

mi-a slujit n Efes, le tii tu mai bine.

Blagoslovitul Onisifor - zice - este obinuit a-mi face bine totdeauna


cci. mi-a s~u~it nu numai aici, n Roma, ci i n Efes, precum tu tii bine:
Deci ca Omsifor se cuvine a fi orice Cretin care iubete a se mntui fcnd
'
bine ntru toat viaa sa.

18. Dea lui Domnul ca n ziua aceea s afle mil de la Domnul!


Zice: Blagoslovitul Onisifor a fcut mil cu mine, deci s-i dea Domnul a primi rspltire i plat pentru mila sa n ziua aceea nfricoat a Judecii! De ce? Pentru c atunci toi au trebuin de mult mil, chiar i
sfinii, pentru nfricoata Judecat a Domnului, pentru nfricoata hotrre
i pentru nfricoatele munci. Dar dac Onisifor, care s-a pus n primejdie
de moarte pentru Hristos, se mntuiete de mila lui Dumnezeu, cu ct mai
vrtos noi, smeriii, care sntem vrednici doar de mil? Iar aici sar ereticii marchionii, zicnd: Iat c Pavel numete doi Domni! Noi le rspun
dem c nu este aa nicidecum, precum mrturisete aceasta nsui Pavel, n
alt parte, zicnd: "un Domn" (Efeseni 4:5); i iari: "Ci nou ne este un
Domn Iisus Hristos, prin Care snt toate" (1 Corinteni 8:6). ns e obiceiul
ce au biruit acetia- zic-, Dumnezeu i-a poruncit lui Moi si s mpart toate jafurile: jumtate s le ia ostaii ce se btuser, iar jumtate s o ia adunarea Evreilor care nu
se btuse: ,,Apoi, fmparte prada fn dou, fntre otenii care au fost la btlie i fntre toat
cu vrjma
obtea" (Numeri 31:27), Astfel, jafurile s-au mprit i celor ce se luptaser
[ ... ].
Iudeul
Filon
dup
sufletdup
aceia
cu
otiser
se
care
ii trupete, i celorlali,
1:5).
(Filipeni
"
evanghelie
n
voastr
a
mprtire
"pentru
zicerii
area
Vezi i subfnsemn

dup

(n. aut.)

250

~:ntru ce'! Pentru c- dup Hrisostom -"Pavel se roag ca Onisifor s dobndeasca mila de la Domnul aa cum i el primise mil de la Onisifor" (Cuvntul al treilea la
a~easta). Poate ns !i li!ndc "mila" este nume obtesc, cuprinznd toate darurile pe care
m le d Dumnez~u In VIaa aceasta, i slava i fericirea pe care ni le va da fn cea viitoare. De aceea se I numesc de ctre Petru "miluii" cei druii de Dumnezeu zicnd Cei
care cf~dva ?u .e~.~u norod acum sfn! ns norod al lui Dumnezeu. C~i ce n~ erau ~iiuiti
~cu_m smt mi!mi (1 Petru 2:10). I Pavel se numete pe sine "miluit", zicnd: "V dau
msa ~fatul ~e~ ca unul ce am fost miluit de Domnul" (1 Corinteni 7:25). Ci i slava ce
este 1~ .cerun I mcununarea celor f~rici\i est_,e mil ~i din ~il se d- dup cntreul de
ps.almi .."Cel ce te ncununeaz cu mil I cu mdurn". Vezi i la subnsemnarea capitolulUI 4, stthul 8, al acesteia. (n. aut.)
1

251

TLCUIREA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

2. i cele ce ai auzit de la mine cu muli martori,

CAPITOLUL II
1. Tu dar,jiul meu ntrete-te
O, fericite Pavele!- mai sus ai zis c eti legat n lanuri i c toi s-au
ntors de ctre tine. Deci cum zici aici ctre Timotei, ca i cum nu ai fi spus
nimic nfricoat i groaznic mai nainte: "Tu dar, fiul meu, ntrete-te!"?
Aa- zice- tu, fiul meu duhovnicesc, mai mult s te ntreti pentru c eu
m aflu n legturi. Cci, dac eu, nvtorul tu, nu a ptimi aceste rele,
poate ar trebui ca tu, ucenicul meu, s te ntristezi i s te temi, cci ai intrat n primejdie fiind tnr i necercat. Dar aa, nu puin mngiere i este
spre a suferi ispitele ce i urmeaz cnd vezi c ;eu nsumi ptimesc i sufr aceste ispite. Deci ntrete-te i mngie-te! nti, pentru c nsi firea
lucrului, adic a propovduirii apostoleti i a cretinismului are primejdie
i ispite, iar nu tinereea ta i necercarea. i, al doilea, pentru c- obtete
a zice - tot omul mai mic i mai de jos, cznd n primejdii de orice fel, n
chip firesc se mngie foarte cnd vede c cel mai mare i mai de sus dect
dnsul ptimete aceleai primejdii. Vezi ns- o, cititorule! -cu ct dragoste printeasc i cu ct iubire l mngie Pavel pe Timotei, numindu-1
"fiu" al su. i, cu numele acesta, e ca i cum Pavel ar fi revrsat sufletul
su n Timotei i i-ar zice: Dac tu eti fiu al meu, urmeaz-mi mie, tat
lui tu!

ntru darul ce e n Hristos Iisus.


Zice: O, fiul meu Timotei! -nu te ntri doar din pilda i din primejdiile
mele, ci ntrete-te mai ales prin darul lui Hristos, pe acesta avndu-1 ajuttor i mpreun-nevoitor ntru toate primejdiile i ispitele tale. [Cci prin
acest dar] noi, Apostolii i toi Cretinii, am luat stpnire s clcm peste erpi, peste scorpii' i peste toat puterea vrjmaului fr a fi vtmai,
cci zice: "Iat, v dau putere a clca peste erpi, peste scorpii i peste toat puterea vrjmaului" (Luca 10: 19).
1

nsemneaz c Nichita, scoliastul Teologului Grigorie, alegorisete tropologic ["mo-

ral", n. m.]

"erpii" i

"scorpia" zicnd aa:

"erpii

snt pcatele cele mari, de moarte;

Zice: Ai nvat ceea ce ai auzit de la mine, i nu din ntrebri prigonitoare i cuvinte glcevitoare, cci credina este din auz. i nu le-ai auzit pe
ascuns, ci de fa, naintea multor martori. Unii ns- precum Climent, n
tlcuirea a aptea- prin "muli martori" au neles Legea Veche i Proorocii,
ca i cum Pavel i-ar zice lui Timotei: Fiul meu, tii c cuvintele auzite de la
mine au fost adeverite de mrturisirile Legii i ale Proorocilor.

acestea ncredineaz-le oamenilor credincioi,


Pavel nu i zice lui Timotei: "spune oamenilor credincioi cele auzite
de la mine", ci: "ncrJdineaz-le ca pe o vistierie i ca pe un zlog de mult
pret". Cci cineva aaz cu ncredinare acele lucruri pe care le d altuia ca
s le pzeasc. Vezi ns- o, cititorule!- c Pavel nu i zice lui Timotei s
ncredineze cuvintele lui unor oameni prigonitori, care se ndeletnicesc n
ntrebri i n silogisme', ci unora credincioi, adic ncredinai, care, avnd
credina cu simplitate, nu dau zlogul cuvintelor ncredinat lor de cineva.

care vorfi destoinici s-i nvee i pe alii.


Zice: O, Timotei! - ncredineaz cuvintele mele unor oameni credincioi, care snt destoinici a le preda i altora. Cci ce folos este cnd cineva e credincios i ncredinat i primete toate cuvintele cu simplitate, fr
ntrebri i prigoniri, dar nu poate s predea i altora cuvintele pe care le-a
primit i prin care a nvat? Sau ce folos este c nu vinde cuvintele credinei pe care le-a nvat, dar nici nu-i poate face pe alii asemenea cu dnsul?
Deci dou lucruri se cuvine a avea nvtorul: unul, a fi credincios, adic
ncredinat c va pzi cele ce a auzit i nu le va vinde; i altul, a fi destoinic
s nvee, adic a avea putere s-i nvee i pe alii. i este artat c Pavel
i poruncete lui Timotei aceste cuvinte nu pentru norod, ci pentru arhierei i preoi, fiind nepotrivit s socotim c scrie acestea norodnicilor. Cci,
cnd trimite scrisorile sale la norodnici, Pavel nu cere ca aceia care le aud
s fie destoinici a-i nva i pe alii. Iar eu socotesc c Pavel zice acestea
i pentru oarecari pricini tinuite i ascunse pe care Timotei trebuia s le
lase zlog ca pe o vistierie unor oameni ncredinai i puternici s-i nvee pe alii.'

iar scorpiile snt cele de iertare, care par mici, dar muc i-1 vatm de moarte pe om.
Cci, nebgndu-se n seam i trecndu-se cu lenevire, pcatele cele mici se fac mari i
aductoare de moarte" (n scoliile cuvntului la Pati). Vezi ns i la Cugetarea a 14-a a
crl;ii lscusinfe duhovniceti [a Cuviosului Nicodim Aghioritul, n. m.] ct este greutatea
pcatelor ce pot fi iertate. Vezi i la tlcuirea i la subnsemnarea zicerii "ntru alt evanghelie, care nu este" (Galateni 1:7). (n. aut.)

ta a nvtorului su Pavel, scria aa ctre acelai Sfintii Timotei, mpreun-ucenic cu el:

252

253

1
2

"Silogism": judecat, "raionament", cum zicem noi astazi. (n. m.)


De aceea, i nvtorul celor ascunse, Dionisie Areopagitul, pzind porunca aceas-

TILCUl REA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFJLACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

3.Aadar,ptimete

ca un bun osta a luilisus Hristos!

O, cititorule!- vezi c a ptimi ru este nsuirea ostailor lui Hristos?


Deci nu se cuvine ca tu, Cretine, s te ntristezi dac ptimeti ru, cci
te-ai rnduit s fii osta al lui Hristos. i cu adevrat este mare i minul!at
vrednicie a fi cineva osta al lui Hristos, al cerescului i nestricatului Imprat, de vreme ce unii socotesc mare vrednicie a fi osta al mpratului
pmntesc i striccios.

4. Nici un osta nu se ncurc cu treburi lumeti, ca s plac voie


vodului.

'
i nvtori, ci de
Apostol nu a zis aceste cuvinte doar pentru episcopi
obte pentru toi Cretinii, ostai ai lui Hristos. i vie este zicerea "ncurcare" pe care o folosete aici Apostolul, cci grijile i ngrijirile lumeti snt
ntr-adevr ca nite legturi i erpi ce-i leag i-i mpletesc pe ostaii lui
Hristos, nelsndu-i slobozi. Iar prin "treburi lumeti", Pavel a artat umbrit tulburrile, greutile i suprrile lumii, ca de la nsi numirea grijilor lumeti s-i opreasc pe Cretini de la dnsele. Pentru ce tu- o, cititorule! - te legi de multele ngrijiri ale lumii? Pentru ce te ncurci n grijile
i suprrile acesteia? Poart grij doar de ostia ta i pzete rnduiala ta
osteasc, i aa vei plcea lui Hristos, Care te-a ales a fi osta al Su.'

volul. Nu, ci trebuie s pzeti nc i legile lupttorilor, care rnduiesc s


fii ntreg-nelept i pzit de patimile trupului: s mnnci i s bei puin,
cu nfrnare; i chipurile pe care se cuvine s le ntrebuinezi cnd te lupi
ca s-I dobori i s-I biruieti pe vrjmaul tu.' Cci lupttorul nu se lupt
la ntmplare i nici precum ar voi, ci snt legi de nevoin, care rnduiesc
n ce chip s se lupte i s biruiasc, i astfel biruina lui s fie vrednic
de cununi.2 Vezi ns- o, cititorule!- nelepciunea! Mai sus, Pavel a zis
c Cretinul este osta, ca prin numele acesta s arate c el se cuvine a fi
gata totdeauna s primeasc junghieri i mori pentru cerescul su mp
rat Hristos; iar aici zice c Cretinul este nevoitor i lupttor, ca s arate cu
pilda aceasta c el se puvine a le suferi pe toate i a se nfrna de Ia toate cci zice: "Cel ce se nevoiete se nfrneaz totdeauna" (1 Corinteni 9:25)
-i c se cuvine a se iscusi totdeauna, fr a se lenevi niciodat.'

6. Se cuvine ca mai nti plugarul ce ostenete s se mprteasc din


roduri.
Dup pildele de mai sus, a ostaului i a lupttorului, Apostolul aduce
acum i o a treia pild, pe a plugarului. Ci pilda ostaului i a lupttorului
se potrivete oricrui Cretin - precum am zis mai sus -, iar pilda plugarului se potrivete mai mult pstorului i nvtorului Cretinilor. Cci aa cum plugarul nu poart grij de sine, ci de pmnt, i nu puin plat

Ci vezi s nu te joci cu Sfintele Sfintelor! Ci s cinsteti cu evlavie cele ale ascunsului


Dumnezeu cu cunotine gndite i nevzute, adic pzindu-le nemprtite i nespurcate de cei nedesvrii. S te mprteti de cele sfinite cu sfinit strlucire arhiereasc
doar cu preoii cei sfinii" (capitolul 1 din Despre ierarhia bisericeasc). Zic~re ~e _ca~e
purttorul de Dumnezeu Maxim o tlcuiete aa: "S~ ~u te joci ~u :e.le d~mnezei~ti ~
nice, adic s nu le faci artate tuturor celor nesfin\I\1 ca pe o JUcane, far evlavie, facmdu-le prilej de rs. Ci s le ari doar preoilor cei sfinii, c nu se cuvine a fi artate cele
sfinte celor spurcai, nici mrgritarii s fie arunca\i la porci." (n. aut.)
1 Iar Teodorit t!lcuiete zicerea aceasta aa: "Cei ce au mbriat viata osteasc snt
desprii de meteugurile lumeti, purtn~ grij numai de_ i~cusirea annelor: ca s:! slujeasc domnii de aceeai fire." Zice i CuviOsul Marcu: "NICI un osta nu se.~ncurca m lucrurile lumii,cci cel ce voiete a birui patimile fiind ncurcat [cu cel~ ale lumu] este asemenea cu cel ce stinge focul cu paie" (Despre duhovniceasca lege, capitolul!54). (n. aut.)

De aceea, i Chiril al Alexandriei tlcuiete zicerea aceasta aa: "Brbatul nu foarte


iscusit n meteugul luptelor, chiar de ar crede c are putere mai mult dect ceilali, nu
va dobndi de nicieri cununile, fiindc nu a intrat mai nti n nevoinele cele vrednice de
la~d i nu s-a .noroci! de privir~ ntru locul de nevoin, cinstind ~umnezeiasca lege a
lUI Dumnezeu mtru vederea Sa, I ndreptndu-i viaa ntru cele plcute Lui i, prin supunerea ntru toate, artnd dorul fierbinte i nebiruit ntru toate cele bune" (Cuvntul al
9.1ea la Pati). (n. aut.)
2
Iar marele Vasilie tlcuiete zicnd aa: "De nu se va nevoi cineva n chip l~giuit n
vremea semnturii, ci va edea n cas sau va donni, oare i va umple snul de snopi
cnd va sosi seceriul? Cine culege via nesdit de el? Rodurile snt ale acelora care au
i ostenelile. Cinstea i cununile snt ale celor care au biruit. Oare cine-I ncununeaz pe
acela care nici nu s-a dezbrcat mpotriva lupttorului su, de vreme ce- dup Apostolul
-nu trebuie numai a birui, ci i a se nevoi legiuit? i aceasta nseamn a nu trece cu ved~rea ni~i ~a mai mic din cele rnduite, ci a le face fiecare precum ni s-a poruncit. Cci
Zice: FeriCit este cel pe care Domnul, venind, l va afla lucrnd, i nu cum s-ar ntmpla, ci
dup porunc" (n nainte-cuvntarea Hotiirtrilor pe larg). (n. aut.)
3
~entru aceasta zice i Iov c viaa omului nu-i dect un rzboi necurmat, i ispit i
,
Iscusire: "Oare viata omului nu este o ispitire pe pmnt?" (Iov 7: 1). i Pavel zice, n alt
parte: "Cci lupta noastr nu este ,mpotriva sngelui i a crnii, ci mpotriva nceptoriilor
i stpniilor, mpotriva stpnitorilor lumii" (Efeseni 6: 12). (n. aut.)

254

255

5. i cel ce se nevoiete nu se

ncununeaz dac nu se va nevoi legiuit.

Zice: Cretine, nu i este destul numai a intra ntru nevoin n locul


de lupt, pentru Hristos i pentru porunca Lui; nici numai a te unge cu
unt-de-lemn, precum fac lupttorii, i a te prinde cu potrivnicul tu, dia1

t:''-

TILCUJREA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

SFNTUL TEOFllACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

dobndete din rodirea pmntului - tot astfel nu poart grij de sine nici
nvtorul, arhiereul i preotul, ci de Cretinii pe care i nva. i nu ostenete fr folos, ci -aa cum plugarul se mprtete cel dinti de roade,

1.
1

mncnd din rodul arinei i al viei pe care le lucreaz - tot astfel dobndete ostenelile sale mai nainte dect ceilali i nvtorul, fiindc Dumnezeu i rspltete cu mbelugare aducerea de roduri i fapta bun a celor ce se nva de ctre el. 1 Deci, pentru a nu se ntrista Timotei (i oricare
alt nvtor) c are s dobndeasc plata ostenelilor sale abia n viitor, i
nu aici, Pavel l mngie i i zice: O, Timotei!- nc de aici vei lua plata
ostenelii tale, i chiar ntru aceasta i se afl rspltirea! Cci, dac nu vei
dobndi altceva, totui folosul ce-l pricinuieti attor suflete cu nvtura
ta este el nsui un mare ctig ce ti se d nc n viaa aceasta. i las a zice
duhovniceasca bucurie primit de contiina ta pentru ndreptarea pe care
o vezi c se face fratilor ti prin nvtura ta, bucurie care este o mare buntate. Iar dup Teodorit, unii zic c aici nelege prin "rod" cinstea, ocrotirea i hrana cea de nevoie dobndit de nvtori de la ucenicii lor, ceea ce
nu este aa cu adevrat. Vezi ns- o, cititorule!- c Pavel nu a zis c tot
plugarul se ndulcete din roduri naintea tuturor, ci plugarul ce ostenete,
adic se rupe de osteneli n toate zilele, iar nu acela ce doar lucreaz. Pentru aceasta a zis i Solomon c "ludat este rodul bunelor osteneli" (ine
lepciunea 3: 13). Iar tatl lui Solomon, dumnezeiescul David, a zis: "Din
rodurile ostenelilor tale vei mnca" (Psalm 127:2), pe care dumnezeiescul
Chiril al Alexandriei o scrie pe dos: "Rodurile ostenelilor tale le vei mnca." (n. aut.)

i Domnul s-ti dea nelegere

ntru toate.

Zice: O, Timotei! -m rog Domnului s-ti dea nelegere pentru a pricepe nu numai ce i-am zis, ci i orice alt cuvnt ghicitoresc 1, ascuns i ntunecat, ca s poi deslui cu nlesnire orice lucru i pricin anevoie de desluit, precum zice Daniil: "i cei nelepi vor nelege" (Daniill2: 10). i
Isaia scrie c unul din cele apte daruri ale Sfntului Duh este nelegerea
(capitolul 11:2)2 , iar ce este nsuirea nelegerii, vezi Ia tlcuirea zicerii
"ntru toat nelegerea i nelepciunea duhovniceasc" (Coloseni 1:9).

8. Adu-i aminte de Iisus Hristos, Cel ce S-a sculat din morp, din s
mna lui David, '
Marele Pavel zice acest cuvnt pentru eretici, fiindc n acea vreme erau
unii care socoteau lucru de ruine a ptimi i a muri Fiul lui Dumnezeu, i
din aceasta nvau c El S-a artat dup nlucire, iar nu om cu adevrat',
Fiul lui Dumnezeu smerindu-Se- chipurile!- ntr-att pentru oameni, nct
chiar oamenii se ruineaz a lipi de Dumnezeu o att de mare smerenie. i,
ca s-I mngie, Pavel i poruncete aceasta lui Timotei ca i cum i-ar zice:
O, Timotei! -s tii c nsui nvtorul nostru Hristos cu patimile a biruit moartea, i prin moarte a dobndit viaa. Deci adu-i aminte totdeauna de
acestea, i nu te vei mpuina cu sufletul, nici nu te vei ngreuia de patimi
i de ispite, ci te vei mngia foarte. 4
1

1 Iar Sfntul Grigorie al Nissei tlcuiete aceasta aa: "Trebuie ca fnvtorii s se


fmprteasc din roade fnaintea celorlali, pentru ca ei s lucreze mai fntfi faptele bune
ale acelor roade." (n. aut.)

Unul ca acesta a fost Proorocul Daniil, care, pentru duhovniceasca fnelegere pe care
o avea, tlmilcea toate visurile i cimiliturile. De aceea zicea ctre fmpilratului Valtasar
maica lui, cfnd a vzut mfna scriind pe perete: "Este un bilrbat fn fmpilria ta, fntru care
Se siUilluiete Duhul lui Dumnezeu, i fnelepciune i pricepere e fntru dfnsul, tlmcind
visuri, vestind cele ascunse i dezlegfnd legturile, Daniil" (Danii/5: Il). (n. aut.)
2
Dup marele Vasilie, "fnelegerea" este "agerimea minii, dup buna urmare aflfnd
potrivirea i cuviina fiecrui lucru" (la tlcuirea zicerii "Vai celor fnelegtori fni~u sine!"
(Isaia 5:2). (n. aut.)
3
Despre aceasta zice i Teodorit: "ntru acea vreme, fncepuse i Simon a-i semna spinii eresului, el i toi cei dintr-fnsul tgduind fnlarea trupului Domnului i zicfnd c fn<>'
menirea Lui s-a fcut dup nlucire. De aceea, dumnezeiescul Apostol las deocamdat cele
despre firea dumnezeiasc [a lui Hristos], i scrie doar despre iconomia fcut de El, aducfndu-i aminte lui Timotei sil fnvee despre naterea [Mfntuitorului] din smfna lui David i
despre fnvierea Lui din morti. [Aadar], a pus naterea i patima, adugfnd fnc i neamul,
fiindc toate acestea erau tgduite fnvederat de ctre vrjmaii adevilrului." (n. aut.)
4
Cci chiar singuril pomenirea lui Iisus Hristos veselete i mfngfie sufletul. Pentru
aceasta a zis dumnezeiescul David: "Mi-am adus aminte de Dumnezeu, i m-am fnveselit" (Psalm 76:3), pe care Teologul Grigorie o tlcuiete zicfnd aa: "Ce este mai gata decft
aducerea aminte! Adu-i aminte i tu, i veselete-te! O,lesnire a vindecilrii! O, grab a

256

257

7. nelege cele ce zic,


Fiindc pildele de mai sus- a ostaului, a nevoitorului i a plugarului
-le-a adus n chip de ghicitoare, dumnezeiescul Apostol zice aici aa: O,
Timotei!- nelege ceea ce i zic, precum a zis i Domnul: ,,Cel ce citete
s neleag" (Matei 24: 15). Cci eu- zice- de aceea ti spun acestea ntunecat i n chip de ghicitoare, ca s-ti ascui mintea spre a nelege. Despre
aceasta zice i Solomon: "Cu nelegere s nelegi cele ce se pun naintea
ta!" (Pilde 23:1).Apoi, se roag pentru dnsul ca pentru un adevrat fiu al
su, zicnd mai departe:

TILCUIREA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

dupit evanghelia mea,


De vreme ce ntru acea vreme erau muli eretici- aa cum am zis- care
vesteau lucruri ale credinei strine i nepotrivite, Pavel i poruncete lui
Timotei s nu ia aminte la acelea, ci la evanghelia sa, adic la ceea ce bi1
nevestete i propovduiete el nsui.

9. pentru care i pittimesc pnitla legitturi, ca un fitctor de rele,


Mai sus, Pavel l-a mngiat pe Timotei cu pomenirea lui Iisus Hristos i
cu pilda Aceluia, iar acum l mngie i cu pilda sa, zicndu-i: O, Timotei!
-ucenicul meu, mngie-te din patimile i ispitele mele, ale nvtorului
tu! Cci i eu ptimesc ru i snt legat n lanuri ca un tlhar i fctor de
rele numai i numai pentru evanghelia lui Hristos, dobndind de la oameni
rea socoteal i bnuial pentru propovduirea ei.

dar cuvntul lui Dumnezeu nu se leagi1.


Ar fi putut ntreba cineva: i ce folos este dac ptimeti ru- o, fericite Pavele- i ce lucru de mirare este a te afla legat n lanuri!? Arat-mi ce
folos ai ctigat din aceast rea ptimire sau ce lucruri de mirare s-au fcut
din legturile tale! Pentru aceasta, Pavel rspunde aici i zice: Acesta este
ctigul relei mele ptimiri i acesta este lucrul de mirare, anume c leg
turile mele au nscut urmarea a nu se lega cuvntul i nvtura mea, ci,
prin legturi, a se dezlega, i a se li i a se propovdui acum la toi mai

mult dect nainte. Cci cuvntul lui Dumnezeu este oare vreun lucru simit- zice- ca, atunci cnd se oprete trupul, s se opreasc i el? Nu!- cuvntul lui Dumnezeu este un lucru slobod i neinut i, atunci cnd noi, cei
ce-L propovduim, sntem legai, el este dezlegat i alearg slobod, fr a
se opri de cineva. i, iat, dovada este aproape- zice-, cci, cu toate c
eu snt legat cu lanuri, limba este totui dezlegat i pentru aceasta propovduiesc apostolete ctre tine i ctre ceilali. Vezi minunea? Vezi ctigul
pe care I-au nscut legturile mele?

10. Pentru aceasta, toate le sufitr pentru cei alei,


i acesta este cuvnt de ndemnare ctre Timotei, ca s se mngie i s
sufere ispitele. Cci- zice- nici eu nu ptimesc pentru mntuirea mea, ci
pentru mntuirea celorlali Cretini; i nu ca s m slvesc eu, ci ca s se
slveasc ceilali. Care snt acetia? Cei alei ai lui Dumnezeu, adic cei
alei de Dumnezeu s moteneasc viaa venic. i, dac Dumnezeu i-a
ales, cum nu se cuvine ca i noi, Apostolii i propovduitorii evangheliei,
s ptimim orice pentru mntuirea lor?

ca i aceia s dobndeascit mntuirea ntru Hristos Iisus


Pentru aceasta- zice - se cuvine s rbdm orice ispit, ca i cei alei
s dobndeasc mntuirea cea dorit lor, la fel ca i noi. i, aa cum Dumnezeu a ptimit attea patimi ca s ne mntuim, tot aa se cuvine s pti
mim i noi, Apostolii Lui, ca s se mntuiasc cei alei ai lui Dumnezeu.
Drept aceea, a suferi ptimiri pentru cei alei ai lui Dumnezeu nu este dar
i facere de bine a noastr, ci rspltire pe care o facem Celui ce a ptimit
pentru noi. Dar cineva ar fi putut zice: Ce spui, o, fericite Pavele? Tu te
afli n legturi i ai s fii omort, i atunci cum zici, mndrindu-te, cte faci
pricinuitor de mntuire altora? Ctre care Apostolul rspunde aa: Eu nu
vorbesc despre mntuirea trupului, ci despre mntuirea ntru Iisus Hristos,
adic despre cea sufleteasc, adevrat i slvit. Cci trupeasca mntuire
este mincinoas i neslvit, de vreme ce trupul negreit are s se topeasc
i s se piard mai devreme ori mai trziu. Ascult ns i ce zice mai jos:

O, mrime a darului! Pomenirea lui Dumnezeu nu numai c adoarme imputinarea de suflet i ntristarea, dar pricinuiete i veselie" (Cuvint ctre cetenii Nazianzului). Pentru aceasta, i Dumnezeietii Printi numiti "trezviti" i sftuiesc pe Cretini
s aib necontenit pomenire i cugetare a numelui lui Iisus Hristos, zicnd neincetat n
inimile lor: "Doamne !isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiete-m!" i vezi despre
aceasta la capitolul 10 al crii celei sftuitoare ctre mitropolitul Ianinelor. i Teotim a
zis: "A avea cineva pomenirea lui Dumnezeu este cu adevrat a avea pomenire de via!,,
iar a-L uita se face moarte." Drept aceea- dup inteleptul acesa- cel care-L pomenete
pe Dumnezeu i pe Iisus Hristos pomenete viata i se face in viat, iar acela care-L uit
pe Dumnezeu i pe Iisus Hristos se face in moarte. Pentru aceasta zice i Evsevie cum
Apostolul Petru a strigat ctre femeia sa, pe care necredincioii o duceau s o omoare,
s-i aduc aminte de Domnul, Evsevie scriind cu aceste cuvinte: "i se zice c fericitul
Petru, vzndu-i femeia dus pentru a fi omort, a strigat foarte tare, sftuind-o i mngfind-o aa: <<0, sor!- adu-ti aminte de Domnul!>>" (n Istoria Bisericii, cartea a 3-a, capitolul 3). Aceast istorie o pomenete i Climent Stromatul, in cartea a 7-a, de la care a
luat-o i Evsevie. (n. aut.)
1 Vezi la subinsemnarea capitolului 14 al celei ctre Romani, stih 24, cite evanghelii mincinoase au scris ereticii i le-au numit pe numele lui Pavel i al altor Apostoli. (n. aur.)

Zice: Eu nu rabd ispitele ca aleii s se mntuiasc doar, ci s se i sl


veasc mpreun cu noi, Apostolii ,lucru care este mult mai mare dect mn-

258

259

insntoirii!

'

slava venici!. .

TILCUIREA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

tuirea cea simpl. i aceasta a artat-o Domnul cu cuv1ntul pe care 1-a zis:
"Eu am venit ca via s aib, i mai mult s aib" (Ioan 10:1 0), "mai multul" nsemnnd c cei alei nu vor avea doar via, ci via slvit i veni
c.' Drept aceea- zice Pavel-, dei legturile i ispitele mele par a fi de ruine i de durere, ele pricinuiesc slav celor alei, i nc slav venic. Iar
dac legturile mele le pricinuiesc slav venic celorlali, cu mult mai vrtos mi-o pricinuiesc mie nsumi, celui ce port legturile! Pentru aceasta dar
-o, Timotei!- s nu te ntristezi, nici s te mhneti pentru mine!

Muli

se ndoiesc de viaa i slava ce vor ~ fie, zicnd: i cum va fi


aceasta? Adic atunci cnd viez m dezbrac spre moarte, i am s viez
atunci cnd mor? Aceasta este ghicitur! Aadar, de vreme ce unii zic
aceasta i altele asemenea, Pavel adevereaz cuvntul, zicnd c el este
credincios i adevrat. Care cuvnt? Anume c cei alei vor dobndi mntuire slvit i venic.
Cci, dac am

rbdat,

vom i mpr[i mpreun;

Nu e destul a se da cineva pe sine numai o dat Ia moarte, pentru Hristos i pentru credina i porunca lui Hristos, ci trebuie s o fac totdeauna,
ceea ce Pavel zice i n alt parte: "n toate zilele mor" (1 Corinteni 15:31).
Pentru aceasta trebuie s avem mult rbdare noi, Cretinii, ntru toate ispitele ce ne urmeaz, ca prin rbdare s ne nvrednicim a mpri mpreun cu Hristos.

Iar dacii ne vom lepifda de El, i El Se va

11. Credincios este cuvntul.

1!

12. dac am

murit mpreun cu Hristos, vom i via mpreun cu El;

Aici, Pavel dovedete cuvntul de mai sus cu silogisme omeneti i ficu toate c 1-a adeverit i mai sus, cu ceea ce a zis: "Adu-i aminte de
Iisus Hristos, Cel ce S-a sculat din mori!" Fiindc prin aceasta a dovedit
c, aa cum Hristos S-a sculat i S-a slvit dup moarte, tot astfel avem s
ne sculm i s ne slvim i noi mpreun cu Dnsul. Deci aici dovedete
cuvntul de mai sus zicnd silogismul acesta: Dac ne-am mprtit mpreun cu Hristos n patimi i n ntristri, negreit ne vom mprti cu El
i ntru cele bune i de bucurie. i, dac vom muri mpreun cu Hristos,
negreit vom i vieui mpreun cu El; cci fiecare om va judeca aceasta cu
dreptate, aadar cu ct mai vrtos Dumnezeu, Care este izvorul dreptii i
al buntii? Iar Apostolul numete "moarte" att pe aceea prin Sfntul Botez ntru sfnta colimvitr, moarte fcut cu tain2 , ct i pe aceea pricinuit
prin ptimiri i prin ispite.
reti,

lepda

de noi.

Cu aceste cuvinte,,Apostolul dovedete cuvntul de mai sus prin cele


dimpotriv, zicnd: Pentru rbdarea artat n ispitele suferite pentru Hristos, vom lua rspltiri; dar i dimpotriv, nesuferind ispitele i Iepdn
du-ne de Hristos, ne vom osndi, fiindc i Hristos Se va lepda de noi n
ziua Judecii, precum El nsui a artat, zicnd: "Iar de acela care se va
lepda de Mine naintea oamenilor, i Eu M voi lepda naintea Tatlui
Meu Care este n ceruri" (Matei 10:33). Iar dac Hristos Se va lepda de
noi, socotete de aici tu, iubitule, ce osnd avem s primim noi, cei care
ne vom lepda de El!

13. Dac noi nu credem, El rmne credincios,


Zice: Dac noi, Cretinii, nu credem c Hristos S-a sculat din mori, El
nu va fi pgubit cu nimic denecredina noastr. Cci Hristos e totdeauna
adevrat i credincios - ori de credem, ori de nu credem noi -, cci zice:
"Domnul Dumnezeul tu este Dumnezeu credincios" (A doua lege 7:9). i
David zice: "Credincios este Domnul" (Psalm /44:18). i Apostolul zice
i n alt parte: "C ce e dac unii nu au crezut? Oare necredina acelora
strica-va credina lui Dumnezeu?" (Romani 3:3). Ba!- nu o va strica.

nu Se poate lepifda de Sine.


Adic: Aa

cum Dumnezeu nu poate s nu fie, neav1nd fire a merge ntru nefiin-El, Care singur este i mai nti este, tot astfel nu este cu putin nici a Se tgdui pe Sine. Cci a Se duce ntru a nu fi i' a Se tgdui pe
Sine este una i aceeai.' Drept aceea, Dumnezeu totdeauna rmne, cci -

zicerea aceasta evanghelic, dumnezeiescul Grigorie al Tesalonicului zice


"Ce este <<mai multul>>? Adic nu numai a fi i a vieui mpreun cu Hristos, ci a ne i
afla ca frai i mpreun-motenitori ai Si" (Cuvfnt ctre Xenia). (n. aut.)
2
Despre aceasta a zis i Teodorit: "Nu a vorbit de moartea mpreun cu Hristos numai
pentru cei ce snt omorii, ci i pentru cei ce se boteaz. Cci i acetia, creznd cu cur
ie i artnd via potrivit cu credina, se mprtesc de via mpreun cu Stpnul."
(n, aut.)

'Pentru ~ceas~:. marele ~ionisie:"r~opagitul (n Despre numirile dumnezeieti, capitolul8) arata c VraJitorul Ehma defmma z1cereaApostolului, cci dintru aceasta se ntr
t a aduce dovezi c Dumnezeu nu este atotputernic, tocmai- zice el- fiindc nu Se poate

260

261

1 T1lcuind

aa:

SFINTUL TEOFILACI', ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TfLCUIREA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

i dac noi mrturisim i credem, i dac nu credem i ne lepdm- Dumnezeu nici nu Se folosete, nici nu ctig ceva din mrturisirea i credina noastr, nici nu Se vatm sau Se pgubete din necredina i lepdarea
noastr, ci Ia noi rmne i folosul, i vtmarea. 1

ta c eti lucrtor ne-ruinat, adic de nu te vei ruina s faci nici un lucru


din cele care ajut i zidesc buna-cinstire de Dumnezeu i dreapta-credin. Cci aa vei fi ales la Dumnezeu, suferind pentru El toate greutile i
lucrnd toate voile Lui. n toate prile trimiterii acesteia, Pavel pune mult
srguin pentru a ridica din mijloc ruinea pentru patimile lui Hristos, cci
muli socoteau ruine crucea Lui i lauda crucii un lucru prostesc. i nii
Apostolii, cei ce o propovduiau, erau socotiti drept nite oameni proti, de
rnd i necrturari, i drept unii ce sufereau patimi necinstite. Tu ns, fiul
meu Timotei, nu te ruina pentru toate acestea!- zice.

14. Amintete-le acestea


1

Pentru a nu socoti cineva c Timotei avea nevoie s nvee cele de mai


sus, Pavel zice aici aa: i scriu acestea ca s le aduci aminte celorlalti
Cretini.

mrturisindu-i naintea Domnului s nu se lupte n cuvinte, ceea ce

nu trebuie la nimic, dect la dobonrea ce lot ce i aud.


De vreme ce nvingerea n vorbe este lucru ispititor, sufletul omului voind pururea a pune ntrebri i a se lupta n cuvinte, Pavel zice aici ctre
Timotei aa: Mrturisete-i, adic adu-le ca martor prigonitorilor pe Dumnezeu, i poruncete-le cu asprime s nu se lupte n cuvinte, pentru a cunoate c, de nu te vor asculta, i va osndi Dumnezeu, Cel luat de tine spre
mrturie. Fiindc prigonirea n cuvinte nu numai c nu nate vreun lucru
folositor, ci mai ales pricinuiete mult vtmare. Cci credinta simpl i
nedesluitoare a acelora ce primesc luptele acestea n cuvinte se doboar i
se pierde de ctre ntrebrile cele prigonitoare, la fel cum un turn statornic
se doboar i se rstoarn de bombele tunurilor.

15. Srguiete-te s te ari naintea lui Dumnezeu lmurit, lucrtor


ne-ruinat,

Cu aceste cuvinte, Pavel tlmcete chipul n care se va arta Timotei


lmurit. i care este chipul acesta? Anume dac tu- o, Timotei! -vei ar-

drept croind cuvnt11l adevrului.


'
Zice: Fiindc muli snt cei care strmb i tlcuiesc ru cuvntul lui
Dumnezeu, tu - o, Timotei! - nalt cuvntul lui Dumnezeu i tlmce
te-1 drept. Sau - de vreme ce nu a zis chiar: ,,ndreptnd", ci: "drept croind cuvntul adevrului" - Pavel ne d s nelegem cu aceast zicere c:
Aa cum cineva taie cu cuitul i leapd bucile de prisos adugate la un
pom frumos, la fel taie i tu cu sabia duhului i leapd de Ia cuvntul adevrului i de la propovduirea evangheliei toat ntelegerea neadevrat i
strin. 1

16. Iar de spurcatele glsuiri dearte,ferete-te!Zice: O, Timotei!- ferete-te, adic leapd-te, de vorbirile necurate i
zadarnice! Iar fericitul Ioan Hrisostom, n toate prile epistolelor lui Pavel
unde se afl zicerea "glsuire zadarnic", citete "glsuire nou", cu aceasta dndu-ne s nelegem c Apostolul i zice aici lui Timotei s se lepede
de necuratele scorniri i izvodiri ale ereticilor- cum am zis n epistola nti
ctre Timotei, capitolul 6, stih 20. Iar unii tlcuiesc zicerea "ferete:;te" n
loc de: "s stai cu prisosint", adic: Nevoiete-te cu prisosint a curma i
a opri astfel de glsuiri dearte!- ns ntelegerea aceasta nu e adevrat.

lepda de Sine sau tgdui pe Sine- precum zice aici Pavel. Dezlegnd aceast defima
re i nedumerire nebuneasc a vrjitorului, acel dumnezeiesc printe cu minte ngereasc zice aa: "Tgduirea sau lepdarea de sine este cderea din adevr; iar adevrul este
fiin, i cderea din adevr, lepdarea sau tgduirea adevrului e cdere din fiin. ns
Dumnezeu nu poate cdea din fiin. Jar zicerea c <<nu poate s nu fie>> se spune din lips, aa cum cineva ar zice c <<nu poate s nu poat i c nu tie a nu ti. <<neleptul
(adic Elima, pe care l numete aa lundu-! peste picior) nu a neles aceasta, aa cum
se ntmpl celor neiscusii a birui, care de multe ori, bnuindu-i neputincioi pe mpotriv-lupttorii lor, bat aerul n zadar cu lovituri ndrzne(e i socotesc c i-au biruit pe aceia,
propovduindu-se drept biruitori, dar netiind puterea acelora." (n. aut.)
1 i Teodorit a zis aa: "Creznd, noi nu dovedim c El este Dumnezeu; iar necreznd,
nu l scoatem din firea dumnezeiasc, ci- ori de credem, ori de nu credem- El este Dumnezeu. Aadar, creznd, dobndim folosul." (n. aut.)

i ia aminte c, n sfinitele lor liturghii, marele Vasilie i dumnezeiescul Hrisostom


se roag ctre Dumnezeu pentru arhiereullocului mprumutnd zicere aceasta aApostolului i zicnd aa: "nti, pomenete, Doamne, pe arhiepiscopul nostru (cutare), pe care
druiete-1 sfintelor Tale biserici n pace, ntreg, cinstit, sntos, ntru zile ndelungate i
drept ndreptnd cuvntul adevrului Tu." Iar Teodorit tlcuiete apostoleasca zi cere aa:
"Dintre plugari, i ludm pe cei ce taie brazdele drept. Tot aa, vrednic de laud este nvtorul care urmeaz dreptarului dumnezeietilor cuvinte." (n. aut.)

262

263

cci

ele vor spori mai mult ctre pgntate

TILCUIREA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

19.lnsi1 temelia cea statornicit a lui Dumnezeu st,

17. i cuvntul lor va avea pune ca o cangren.


1'

Zice: Neastmprat este rutatea i nu primete doctorie, cci cuvintele


ereticilor vatm i stric cea mai mare parte a bunei-cinstiri de Dumnezeu
precum cangrena, care e o patim i o ran ce pricinuiete putrezire, ~~n
cnd prtile sntoase ale trupului ce snt mprejurul ei.'

Dintre ei snt Imeneu i Filit,


18. care au rtcit de la adevr, zicnd c nvierea s-a i fcut, rilsturnnd credina unora.
Bine a zis mai sus dumnezeiescul Apostol cii vorbele ereticilor sporesc
spre mai mult pgntate, cci se vede c eresullui Imeneu i al lui Filit nu
surpa numai nvierea din morti, ci ntea nc multe alte dogme rele. Cci,
dac nvierea mortilor s-a fcut, atunci s-au surpat i judecata, i venirea
Mntuitorului i rspltirea drepplor i a pctoilor. Prin urmare, oamenii
cei buni i drepti au suferit necazurile i ostenelile vieii acesteia [degeaba],
iar oamenii cei ri i pctoi nu s-au osndit pentru rsfurile, slavele i
ndulcirile cu care se ndulcesc aici -precum li se cuvenea-, ci chiar s-au
slvit i au dobndit fericire prin buntile acestei viei. Atunci de ce mai
trebuie fapta bun, de vreme ce se face aceast rspltire? Astfel nct este
mai bine sau ntocmai la fel a zice c nu este nviere nicidecum, dect c nvierea s-a i fcut.2 ns nu a zis c acetia surp credinta tuturor Cretinilor,
ci numai a unora, adic a celor mai slabi n credin. Iar apoi zice:
[ ]Aa a fost mult-ncilcitul ir al ereticelor cugetri ale maniheilor. De aceea,
se cuvine a fugi Cretinii de acetia i de toti ereticii, ca de nite pierztori i ca de cium, pentru a nu se molipsi i ei de la dnii i a se pierde. De aceea poruncete Solomon:
"Scoate-! afar din adunare pe cel pierztor!" (Pilde 22:1 O) i Proorocul David, printele
lui,il fericete pe omul ce nu a ezut cu pierztorii, zicfnd: "Fericit- barbatul care nu a e
zut pe scaunul pierztorilor" (Psalm 1, stih !). Pentru aceasta i dumnezeiescul Policarp,
intrebat de ereticul Marchion dac tie cine este, i-a rspuns: "Te tiu c eti fiul cel ntfi
nscut al diavolului." i marele Atanasie scrie n viata marelui Antonie c acel cuvios p
rinte fugea de arieni i de alti eretici ca de cium. Pentru aceasta, i icumenicul sobor al
aselea (n al su Canon 63) poruncete s se ard mrturisirile mucenicilor plsmui te de
eretici. i Apostolii poruncesc (n Canonul 7 altor) s nu se fac cunoscute crile necredincioilor supra-scrise n chip mincinos "sfinte" .Iar marele mprat Solomon poruncete
mprailor asemenea lui s-i goneasc pe cei necredincioi i s nu-i lase s semene neghinele pgntii lor printre cei credincioi, zicnd: "mpratul nelept este vnturtor al
necredincioilor" (Pilde 20:20). Vezi i la zicerea: "De omul eretic, dup ntfia i a doua
sftuire, leapd-te!" (Tit 3: 10). (n. aut.)
2
Iar Teodorit spune c ereticii acetia de rea cugetare ziceau c invierea s-a i f
1

cut socotind

"nvierea" e

motenirea

fiilor care se nasc din nuntii,

264

adic

a celor ce

Ceea ce zice aici Pavel are aceast nelegere: Nu toi Cretinii s-au surpat de ctre cugetrile ereticilor zise mai sus, ci doar cei neadeverii i nentrii n credin i n cugetare, despre care Ieremia a zis: "le place s-i
mite picioarele" (capitolul 14:10). Cci, de nu ar fi fost nentrii, ei nu
s-ar fi stricat de cuviniele ereticilor, ca s cad din credin, ci au czut
nefiind mai nti adeverii. Cci nici strmoul Adam nu s-ar fi amgit de
cuvintele femeii sale dac ar fi fost adeverit i ntrit n socoteala sa i n
credina ctre Dumnezeu. Ci, fiind neadeverit, cnd a primit lovirea diavolului, a czut i a clca! porunca. Iar cp au cugetare i credin statornic,
aceia stau ntrii i n~clintii i nu numai c nu se vtm de amgitorii
eretici, dar se i laud prin aceia; cci, socotind putrede cugetrile ereticilor, mai mult se ntresc. i vezi, iubitule, c temelia lui Dumnezeu este
statornic i nemicat, nct aa se cuvine a se pne cineva de credin, ca
de o temelie statornic, fr a se clinti nicidecum.'

avnd pecetea aceasta: "Cunoscut-a Domnul pe cei ce snt ai Sili"


(Numeri 16:5) i: "Sit se deprteze de nedrepti tot cel ce numete
numele Domnului!"
Cnd Core, Datan, Aviron, Avnu i cei dou sute aptezeci de brbai
numii "ai adunrii fiilor lui Israil" s-au sculat mpotriva lui Moisi i a lui
Aaron, Moisi, cznd cu fata la pmnt cu mare smerenie, a zis ctre Core
i ctre toi apostaii mpreun cu el cuvintele acestea: "A cercetat i a
cunoscut Dumnezeu pe cei ce snt ai Lui i sfini, i i-a apropiat ctre Sine"
(Numeri 16:5), ca i cum le-ar fi zis: Ce v-ai sculat asupra noastr? Noi
nu ne-am fcut nceptori, povuitori i preoi al norodului Israilitean de
sine, ci Dumnezeu ne-a ales la aceast dregtorie. El, Care cunoate care
oameni sfini snt ai Lui, ne-a apropiat i ne-a tras la Sine ca s fim slujitori
cinstirii Lui i liturghisitori ai Cortului Lui.
se zmislesc, se nasc i rmfn fn lume fn locul nsctorilor ce mor. i aa, cu aceast
nebuneasc socoteal, i amgeau pe oameni i-i deprtau de la nvtura Apostolilor.
(n. aut.)
1
i Coresi zice c, prin "temelie", Pavel nelege aici nestrmlltata hotrre a lui

Dumnezeu. Iar Teodorit tflcuiete zicerea aa: "Temelia adevrului nu se poate clinti, cci
Dumnezeu a pus-o, iar pecetea temeliei este ndejdea nvierii. Cci cel ce scoate nvierea
de obte, acela tgduiete nvierea lui Hristos, iar cel ce tgduiete nvierea leapd i
patima Lui; i cel ce o leapd pe aceasta tgduiete i naterea din fecioar. Deci potrivit a numit pecete a temeliei credinta fnvierii." (n. aut.)

265

1
1

j'

1
1

'1'
1:

!'

il'

SFINTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TILCUl REA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

Iar zicerea "S se deprteze de nedrepti tot cel ce numete numele


Domnului" nu am putut-o afla n Scriptur, cu toate c am cercetat foarte.
Se poate ns ca Apostolul s o fi tlmcit din cuvntul acela al Leviticului:
"i nu v vei jura cu numele Meu pentru nedreptate i nu veti spurca numele cel sfint al Dumnezeului vostru. Eu snt Domnul Dumnezeul vostru"
(Leviticu/19:12).
Deci Apostolul zice c temelia ntrit a lui Dumnezeu st neclintit i
are aceast pecete, anume zicerile de mai sus ale Scripturii.Adic, aa cum
o piatr are spate ntr-nsa, nsemnate asupra ei, oarecari slove i semne,
tot astfel temelia lui Dumnezeu are scrise asupra ei, ca o pecete netears,
nsei lucrrile, astfel: "Cunoscut-a Domnul pe cei ce snt ai Lui" i: "S
se deprteze de nedrepti tot cel ce numete riumele Domnului". Acestea
vor s spun c cei credincioi i cu totul apropiati ai lui Dumnezeu s-au
cunoscut i s-au ales dinainte de Dumnezeu, ca s nu se strice i ei odat
cu necinstitorii de Dumnezeu i cu cei nentrii n credin. i astfel stau
ca nite stlpi insufletiti i ca nite temelii neclintite, nemicndu-se de cugetrile ereticilor i purtnd ntru sine-le prin fapte cuvintele de mai sus ale
Scripturii. i Pavel numete "nedreptate" rtcirea ntru dogmele credintei
sau i toat nedreptatea. Drept aceea, cel ce nedreptete nu se potrivete
i nu se zidete asupra temeliei lui Dumnezeu, nefiind credincios i apropiat al lui Dumnezeu i neavnd asupra sa pecetea cunotinei i a apropierii
de Dumnezeu. Cci cum va avea cel nedrept asupra sa pecetea dreptului
Dumnezeu? Aceasta este cu totul nepotrivit! i- o, cititorule!- dac cel
ce numete numele Domnului e dator a fi departe de toat nedreptatea, apoi
i dimpotriv, cel ce nu se deprteaz de toat nedreptatea este nevrednic
a numi cu gura sa numele Domnului, cci- dup Sirah- "Nu e frumoas
lauda n gura pctosului" (Sirah 15:9).

ci voiete ca toate vasele, adic toi Cretinii, s fie de aur i de argint, deci
buni i mbuntii. Pentru c Biserica Cretinilor este trup al lui Hristos
i este fecioar frumoas i foa1te mpodobit, fr s aib vreo ntinciune
sau zbrcitur de rutate, "cci Hristos- zice- a iubit Biserica i S-a dat pe
Sine pentru dnsa ca s-o nfieze Sie-i Biseric slvit, neavnd ntin
ciune, sau zbrcitur sau ceva din cele ca acestea, ci s fie sfnt i neprih
nit" (Efeseni 5:27). i iari: "V-am logodit unui singur brbat, ca s v
pun naintea lui Hristos fecioar curat" (2 Corinteni 11:2). 1
i

unele snt spre cinste, iar altele spre necinste.

Zice: Vasele de aur, Cretinii cei mbuntii i buni, snt spre cinste,
adic cinstite i folosite spre slujbe de cinste; iar vasele de lemn i de lut,
oamenii cei ri i pngrii, snt spre necinste, adic necinstite i folosite n
slujbe necinstite. Nu a zis ns c vasele acestea snt spre ntrebuinare i
nentrebuintare, cci oamenii cei ri, dei nu snt trebnici spre fapta bun,
totui lucreaz i ei ntru alctuirea lumii i n alte oarecari iconomii. Astfel, prin mpietrirea inimii lor i prin pedeapsa primit pentru aceasta, Faraon i ostaii lui au lucrat spre a Se slvi Dumnezeu ca un drept ce este,
cci zice: "i M voi slvi ntru Faraon i ntru toat oastea lui, i vor cunoate toti Egiptenii c Eu snt Domnul" (Ieirea 14:4).2

21. Deci, de se va curi cineva de acestea, va fi vas spre cinste sfinit,


O, cititorule!- vezi c a fi cineva "vas de aur" sau "de lut", adic bun
sau ru, nu urmeaz din firea omului, nici din sila materiei, precum huleau maniheii, ci din alegerea cea bun sau rea? Cci ascult ce zice aici
Apostolul, c tot omul, dac vrea, poate s-i cureasc desvrit sufletul
de alegerea cea rea, "de lemn" sau "de lut" i, n locul aceleia s-i fac

'

De vreme ce multi se smintesc pentru c n lume se afl oameni ri


i vicleni, Apostolul, lsnd toate celelalte pricini i socoteli pentru care
Dumnezeu i iart a fi, aduce aici doar pricina aceasta, zicnd c- aa cum
ntr-o cas mare se afl vase osebi te: i de aur, i de argint, i de lemn, i de
lut- tot astfel i n lumea asta mare se afl i oameni buni i mbuntii,
i ri i rzvrtii. Cci Pavel nelege prin "cas mare" lumea, nu Biserica
lui Hristos. n Biserica lui Hristos Pavel nu voiete a fi nici un vas de lemn,

Iar altii zic c, prin "cas", se fnelege i Biserica, fiindc fn Biseric se cuprind i cei
buni, i cei ri, dei cei ri sfnt prti neputincioase i rnite ale ei, biserica asemnfndu-se
cu corabia lui Noe, care cuprindea i vietile cele curate, i pe cele necurate. Aceste m
dulare neputincioase, adic cei ri, se cuprind 1n Biseric cu nMejdea c se vor face sn
toi prin pocin, i cei necurati cu viaa se vor face curai prin pocin i prin fndreptarea pricinuit de viaa cea curat. (n. aut.)
~
2
.i cei ri lucreaz 1n lume spre folos, pentru c ei, pedepsindu-i pe cei buni i drepi,
le pricinuiesc mai multe cununi. i, fiind pedepsii de la Domnul, ei li fnelepesc pe ceilali s nu fac aceleai rele, cci -zice- "fi va spla (dreptul) mfinile sale fn singele
pctosului" (Psalm 16:10), adic dreptii, vz!nd c pctoii se pedepsesc i se omoar,
se vor pzi curai de rutate. i Solomon zice: "Btndu-se cel strictor, nebunul va fi mai
fnelept" (Pilde 19:25). (n. aut.)

266

267

20. i ntr-o cas mare nu snt numai vase de aur i de argint, ci i de


lemn i de lut;

SFINTUL TEOALACT,ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TiLCUIREA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

alegerea "de aur" i "de argint", adic bun i mbuntit. i socotete


aceasta din pilde! Cci Pavel era mai nti "de lut", adic ru, fiindc nu
credea n Hristos; dar apoi s-a fcut "de aur", cci a crezut. i, dimpotriv,
Iuda era mai nti "de aur", fiindc se nvrednicise a fi ucenic al lui Hristos;
dar n urm s-a fcut "de lut", pentru c L-a vndut pe Hristos. Dar poate
c s-ar nedumeri cineva pentru ce Pavel defaim aici "vasele de lut", iar
n alt epistol le laud, zicnd:"( ... ) avnd dar vistieria aceasta n vase de
lut" (2 Corinteni 4:7). Spre dezlegarea nedumeririi acesteia, rspundem
c acolo Pavel vorbete chiar despre firea trupului omului. Cci, precum
vasul de lut nu e nimic altceva dect numai lut ars cu foc, tot astfel trupul omului nu e dect lut ce se ntrete cu fierbinteala sufletuluP. Iar aici,
Apostolul vorbete despre alegerea sufletului, ilir nu pentru firea trupului.

(Ecclesiast 10:16).Acelai Solomon' numete tinereea "neminte i deer


tciune" (Ecclesiastul 11:10); i iari: "Nemintea a inima tnrului"
(Pilde 22: 15). Drept aceea, i btrnii care au poftele celor tineri snt tineri
cu mintea, dei btrni cu anii.

de bun trebuin stpnului,


Aadar,

din cuvintele acestea ale Apostol ului se ncheie c vasele "de


lemn" i de "lut", adic oamenii cei ri, snt netrebnici dup cel dinti scop
al lui Dumnezeu, Care voiete ca toti oamenii s se mntuiasc, fiind de
folos dup alt chip, adic dup scopul urmtor al lui Dumnezeu- precum
am zis mai sus.

gtit spre

tot lucrul bun.

Zice: Cel ce voiete i dorete se poate curi de reaua alegere, fcndu-se


vas de folos al lui Dumnezeu, gtit spre a face tot lucrul bun. Adic, dei nu
afl vreme s fac binele, el e gtit spre a-1 face, ori feciorie i nevoin de ar
fi, ori mucenicie i lips pentru Hristos, ori alt oarecare facere de bine.
22. Fugi de poftele tinereti
"Pofte tinereti" snt nu numai cele ale curviei i ale pcatului trupesc,
ci oricare altele, adic ori pofta de stpnire, de bani, de moie ori de altceva. Poftele i fanteziile acestea snt nebuneti i nsuite mintilor tinereti
i nentrite, fiindc mai de multe ori tinerii snt fr de minte, iubesc deertciunile i snt nestatornici cu mintea. Pentru aceasta, i Solomon tic
loete cetatea ce are mprat tnr: "Vai de tine, ar care ai un copil rege!"
1

Iar Icumenie zice


cu vistieria cereasc i

trupul se

numete

dumnezeiasc

"de hrb i "de pmnt" i dac se msoar


a darului Sfntului Duh pe care o cuprinde n sine.

(n. aut.)

268

urmeaz dreptatea,

Zice: O, Timotei! - vneaz dreptatea, adic fapta bun cea peste tot
cuprinztoare.
credina,

"

Zice: O, Timotei! -'vneaz adevrata credin ctre Dumnezeu i ctre


prieteni i iubete-i cu ncredinare. Ca i cum ar fi zis: Nu fi necredincios
i neadevrat fat de prieteni, ci pzete-le ncredintare2 Pentru aceasta
zice i mai departe:

dragostea, pacea cu cei ce cheam pe Domnul din inim curat.


Pofte tinereti snt ns i obiceiurile cele noi i rele pe care le afl unii Cretini spre
a-i zidi case nalte i strlucite, zugrvi te i de mult cheltuial, ntru care au mbrcmin
te i mobile scumpe n multe culori. i femeile au mbrcminte i podoabe de mirare i de
mult pret, spre mpodobirea capului, a brului i a picioarelor lor. i adeseori se schimb
cu haine noi. i vezi pildele lor n Scriptur! Astfel, Rovoam, defimnd sfatul btrnilor
i urmndul pe acela al tinerilor, a pierdut mpria celor zece seminii ale lui Israil, cci
peste ele a mprit robul lui Solomon, al tatlui su, Ierovoam. Cci zice: "A lsat mp
ratul Rovoam sfatul celor btrni i a grit ctre dnii dup sfatul celor mai tineri" (2 mprafi 10:13). i n Evanghelie este scris c fiul mai tnr, ca un mai nentelept, i-a cerut
de la tatl su partea de avuie i s-a desfrnat, iar nu cel mai mare, cci "a zis cel mai tnr
dintre ei tatlui lor: D-mi partea ce mi se cuvine din avuie!" (Luca 15:12). (n. aut.)
2
Cci cel ce voiete a fi prieten cu toti trebuie mai nti dect toate a fi credincios. Pen1

tru aceasta a zis Sirah: "Prietenul credincios este acopermnt tare, iar cel ce l aft pe
acesta a aflat vistierie" (Sirah 6: 15); i iari: "Pentru un prieten credincios, nu esfe lucru
de schimb i nu este cumpn a buntii lui" (la fel); i iari: "Prietenul credincios este
doctorie a vietii i cei ce se tem de Domnul l afl pe acesta" (4: 10). i cel ce voiete a fi
prieten cu adevrat se cuvine a pzi ncredintare ntru tainele prietenului su i a nu arta
nici una din ele. Despre aceasta a zis Solomon: "Omul ndoit cu limba d pe fat lucruri
de tain, iar cel credincios le tine ascunse cu suflarea" (Pilde 11:12) Cci, dac cineva
descoper taina prietenului, acela pierde ncredintarea i prietenul su nu-l va mai iubi ca
nainte, precum a zis Sirah: "Cel ce descoper taine a pierdut crezarea i nu va afla prieten
sufletului su" (Sirah 27: 10); i iari: "Ruperea se poate astupa i pentru ocar este mp
care, dar cel ce a descoperit taine a dezndjduit" (27:21). ns a afla un prieten ca acesta
este lucru cu anevoie, precum a spus Solomon: "E greu a afta brbat credincios" (Pilde
20:6). Iar care este adevratul prieten, vezi la subnsemnarea zicerii "aa iubindu-v pe
voi" (1 Tesaloniceni 2:2). (n. aut.)

269

TLCUIREA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

Adic,:

Numai ntru aceia s cutezi a te ncredina, ntru cei ce-L cheam pe Domnul cu inim neviclean. i s petreci mpreun cu cei panici
i neglcevitori. 1
23./ar de ntrebrile nebuneti i nenelepte ferete-te, tiind c nasc
glcevi.
O, cititorule!- vezi c Pavel l oprete pe Timotei de la ntrebrile prigonitoare n multe prti ale epistolei acesteia? Pentru ce? Nu pentru c Timotei
nu ar fi putut s le doboare pe acelea cu cuvntul su, ci pentru c este lucru
cu desvrire netrebnic a se bga cineva n asemenea nevoine zadarnice, fiindc nici un rod bun nu se nate de aici, dect numai glcevi i vrajbe. Pentru aceasta zice: O, Timotei! -ferete-te de as~menea ntrebri nebuneti i
nenelepte. i, vorbind de ntrebri "nebuneti i nenelepte", le osebete
de acelea nelepte i cunosctoare despre dumnezeietile Scripturi, ntrebri
de care nu se cuvine a se feri cineva, fiindc acestea nu pricinuiesc glcevi
i vrjbi. ns nici aceste ntrebri din Scripturi nu se cuvine a fi fcute cu
mptimire i cu prigonire n cuvnt, cnd cineva ntreab despre unele nele
geri nedumerite ale Sfintei Scripturi. Despre aceasta a zis Apostolul i n alt
parte: "Iar de i se pare cuiva a fi iubitor de a birui i prigonitor, noi astfel de
obicei nu avem, nici bisericile lui Dumnezeu" (1 Corinteni 11: 16).
24. Slugii Domnului nu i se cuvine a se glcevi, ci a fi blnd ctre toi,
Zice: Sluga lui Hristos nu se cuvine a se glcevi, ci a fi blnd cu toti.
Atunci pentru ce i poruncete Pavel lui Tit s nfrunte cu asprime? (1it
2: 15). Rspundem c nfruntarea cea tare muc i rnete mai ales atunci
cnd se face cu blndee i cu inim netulburat. Cci este cu putin a nfrunta i a mustra cineva mai cu atingere i mai cu amrciune cnd o face
cu blndee dect cu sumeie i cu tulburare.

suferitor de

ru,

Zice: O, Timotei!- se cuvine s fii suferitor de rele, adic s suferi relele celorlalti. Aceasta i se potrivete mai ales ie, nvtorul celorlali,
adic s atepi ntoarcerea i pocina oamenilor i s le grieti i s-i nveti totdeauna, chiar dac nu te ascult, i s nu-i deprtezi i s-i lepezi
ndat. i ascult ce zice mai jos:
25.

nvndu-i

ntru

blndee pe

Zice: O, Timotei!- pe cei ce

cei ce se pun

griesc i

mpotriv,

stau mpotriv se cuvine

s-i

n-

vei cu blndee. nt\, pentru c, nvndu-i cu sumeie, cu mnie i cu inim tulburat,

sufletul tu se tulbur i nu poate socoti vreo noim de folos


spre a-i trage pe asculttori i a-i folosi. Al doilea, pentru c cel ce voiete
s asculte de la tine vreun cuvnt trebuincios i s se foloseasc, se cuvine
s aib mai nti bun-voin i dragoste ctre tine, nvtorule. i cum va
avea buna-voin ctre tine, dac tu te vei sumei i l vei ocr? Negreit,
aceasta e cu anevoie a se ntmpla. Dar de ce i scrie Pavel lui Tit s se fereasc "de omul eretic dup ntia i a doua sftuire" (Tit 3: 10), iar aici i
zice lui Timotei s nvee cu blndee? Pentru c lui Tit i scrie s se fereasc
de ereticul ce este nendreptat i pe care l tie de nevindecat, iar aici i vorbete lui Timotei despre cei potrivnici care nu snt de nevindecat, ci e ndej
de a se vindeca i a se ndrepta, precum arat i prin cuvintele de mai jos:
ca doar le va da Dumnezeu pocin spre

cunotina adevrului

1 Iar Teodorit tlcuiete zicerea aa: "A-i iubi pe toi se poate, fiindc aceasta
poruncete i legea evanghelic: iubiti-i pe vrjmaii votri! (Matei 5). Iar a tlcui nu este cu
putin tuturor, ci numai acelora ce-L cheam pe Stpnul din inim curat." (n. aut.)

Zice: Poate c mpotrivitorilor li se va face vreo ndreptare i vindecare i vor veni la pocin i la cunotina adevrului. Iar "poate" se zice la
lucruri netiute i cu ndoial, nct din cuvintele acestea ncheiem ctre
buie s fugim i s ne lepdm de cei ce snt artai de nevindect, nendreptai i nepocii, iar pe cei ce snt cu ndoial se cuvine s-i cercm i
s-i ndreptm. O, cititorule!- vezi cum Apostolul l nva pe Timotei s
fie smerit-cpgettor, cci nu a zis: "poate i vei putea ntoarce cndva", ci:
"doar le va da Dumnezeu ntoarcere", ca i cum i-ar zice: Orice ndreptare
i folos li se va face, de la Domnul va fi, iar nu din cuvntul i nvtura ta.
Prin urmare i voi, nvtorii i sfintitii propovduitori, nvati din cuvntul acesta al Apostol ului a fi smerit-cugettori i, de s-ar ntmpla s-I nduplecai pe vreun Cretin spre pocin, s nu socotii c voi l-ai nduplecat,
cu cuvntul vostru, ci c Dumnezeu i-a nduplecat inima cu darul Su.

270

271

destoinic

s dea nvtur,

Zice: Sluga lui Dumnezeu se cuvine a fi destoinic s-i nvee pe aceia care
voiesc. Cci nu se cuvine a-i nva cineva pe eretici, ci, dup ce i va ncerca
o dat sau de dou ori, trebuie a se feri de dnii, precum scrie acelai Pavel
ctre Tit: "Dup ntia i a doua sftuire, ferete-te de omul eretic!"

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

26. i se vor detepta din cursa diavolului,


Aceste cuvinte ale Apostol ului nu se neleg numai pentru dogmele rele,
ci i pentru viaa cea pctoas, fiindc oamenii (aa cum erau i cei ce se
mpotriveau lui Timotei) nu se prind n cursa diavolului numai pentru dogmele rele i eretice, ci i pentrn faptele rele i viaa cea rea. De aceea, se
cuvine a fi ndreptai cu bl1ndee de nvtori nu numai cei ce au dogme
eretice, ci i aceia care au patimi i via stricat. Cci - aa cum pasrea
ce se prinde n la, fie i cu un singur picior, se face cu totul supus omului ce i-a ntins laul- tot aa i oamenii, dei nu snt prini de amndou
prile- adic i cu dogmele rele, i cu viaa cea spurcat, ci numai dintr-o
parte, adic cu viaa cea spurcat -, totui se ap sub stpnirea diavolului care ntinde cursele i laurile dogmelor eretice i ale vieii celei spurcate. Drept aceea, se cuvine ca dasclii s sfrme cu nvtura lor cursele acestea ale diavolului, ca s slobozeasc dintr-nsele ti c! oasele suflete
ale oamenilor, precum este scris: "Cursa s-a sfrmat, i noi ne-am izbvit"
(Psalm 123:7).
vnai fiind
1

de dnsul spre a lui voie.

Zice: Oamenii cei stricai de dogmele eretice i de viaa spurcat snt ca


i cum ar nota ntru rtcire, dar, cnd se vor prinde de Dumnezeu spre a
Sa voie, poate c se vor detepta din adnca rtcire i vor veni ntru simire i ntru rbdare. Iar voia lui Dumnezeu este nu numai a crede cineva
drept, ci i a vieui bine. Aadar- o, cititorule!- se cuvine s nelegi cuvintele acestea ale Apostolului nu numai pentru dogmele credinei, ci i
pentru fapte i via. Unii ns - precum este i Teodorit - prin zicerea
"vnai de dnsul" neleg c acetia snt prini de diavolul i se afl n voia

lui cea rea, ci i aceast nelegere este potrivit.

CAPITOLUL III
1. i aceasta s tii, c n zilele cele mai de pe urmit vor veni vremi

cumplite.
Fiindc atunci, n vremile apostol eti, erau muli oameni ri, ca s nu se
tulbure Timotei de aceasta, Pavel i-a spus mai nainte c ntr-o cas. mare
se afl i vase de aur, i vase de lut, c adic n lumea aceasta se afl i oa-

meni buni, i ri. Iar acum i spune dinainte c i n vremile viitoare vor
fi muli ri, ns acesta nu e lucru nou, cci i n vremea lui Moisi au fost
spurcaii vrjitori Iani, i Jamvri. Deci -zice- s nu-i par lucru de mirare, Timoteie, nici s scrbeti pentru aceasta! i zice c vor urma "vremi
cumplite", adic foarte rele, dar aceasta nu se cuvine a se nelege pentru
vremi, luni i zile n sine, cci ele nu snt rele din fire; ci se nelege despre
oamenii ri care vor fi n zilele cele mai de pe urm i pentru mprejurri
le potrivnice care vor urma ntru acele vremi. Cci i noi obinuim a zice,
cnd vorbim, c "aceast vreme este rea", sau "bun", numindu-le aa fie
de la buntile sau rutile care se ntmpl ntru acea vreme, fie de la oamenii buni sau ri ai acelei vremi. (Vezi i la tlcuirea celei ctre Efeseni,
la capitolui.S: 16, zicerea "rscumprnd vremea".)

ti

2. Cifei vor fi oameni iubitori de sine,


Apostolul pune ndat ntia rdCin a tuturor patimilor, care nate toate rutile, adic iubirea de sine. Cci cineva se iubete n chip firesc mai
nti pe sine i apoi, din dragoste de sine, i iubete i pe ceilltli oameni i
celelalte lucruri ale lumii. Deci iubirea de sine este un prieteug fr rnduial al omului, prieteug care, biruindu-ne, ne face s svrim toate
., relele i patimile, fr a socoti i a voi binele aproapelui, ci numai pe al nostru. Dar omul [biruit de aceast patim] nu se iubete nici pe sine, cci, aa
cum se ntmpl cu mdularele trupului, vtmarea unuia din mdulare s zicem a ochiului, sau a minii sau a piciorului- trece i la celelalte m
dulare. Sau aa cum se ntmpl la zidirea unei case,cnd cineva, scond o
piatr din perete, mic i tulbur i celelalte pietre; tot astfel se ntmpl
i n Biserica Cretinilor, i cel ce poart grij numai de sine, fr s bage
seam de fratele su, acela se vatm i pe sine.

iubitori de argint,
273

SFINTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TILCUl REA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

ce a artat rdcina, adic iubirea de sine,Apostolul spune aici i


care snt ramurile ei. i ntia ramur a iubirii de sine e iubirea de argint,
cci de aceea iubete omul banii, ca s se odihneasc pe sine, adic din iubire de sine. Deci, aa cum din dragoste se nate tot binele, tot astfel, dimpotriv, din iubirea de sine, care e potrivnic dragostei, se nate toat r
utatea. Cci dragostea este larg i ncptoare i revars tuturor facerile
sale de bine, iar iubirea de sine strmtoreaz lrgimea dragostei i-i gr
mdete facerile de bine numai ntr-un singur om.

gate unele de altele ca un lan i c se nasc una din alta? La fel, dimpotriv,
i buntile snt legate una de alta i se nasc una din alta.'

Dup

trufai,

n vremile de apoi- zice- vor fi oameni trufai, adic flindu-se c snt


mai presus de ceilali. i tot din iubirea de sine se nate i aceast ramur
otrvitoare a trufiei, cci cineva se trufete din pricin c se iubete pe sine
i voiete a fi slvit mai mult dect ceilali.

clevetitori,
Zice: n vremile de apoi, oamenii au s se fac clevetitori, adic grin
du-i de ru pe toi ceilali, cci cel ce nu cunoate c are n sine vreun lucru
bun i fapt bun i clevetete i pe ceilali, zicnd c snt asemenea lui. De
ce? Fiindc socotete c astfel i pricin~iete oarecare mngiere, artnd
c nu doar el este ru, ci i ceilali. Vezi, iubitule, c iubirea de sine este r
dcina care nate n lume i clevetirile?
(

neastmprai,

n viitorime- zice- oamenii vor fi neastmprai i cu limba, i cu pntecele i ntru toate celelalte patimi.

mndri, hulitori,

nemblnzii,

Cnd sporete i crete, trufia se face mndrie, iar mndria se face la rndul ei ocar i hul lui Dumnezeu. Cci, cnd cineva se are pe sine mai
presus de ceilali oameni i se trufete, atunci el se i mndrete, adic supra-scrie asupra sa toate isprvile i faptele bune, socotind c el nsui le-a
isprvit, cu puterea sa, iar nu cu darul i cu puterea lui Dumnezeu; i, socotind aceasta, ticlosul l hulete pe Dumnezeu, de la Care se pricinuiete
toat fapta bun i tot binele. E artat aadar c mndria i hula ctre Dumnezeu se nasc din iubirea de sine.

O, cititorule!- vezi ce face din oameni iubirea de sine, rdcina tuturor


rutilor, i ramura ei cea dinti, iubirea de argint? Din oamenii blnzi i
cuvnttori ["raionali", n. m.] din fire, patimile acestea fac fiare nemblinzite i dobitoace necuvnttoare.

neiubitori de bine,

Adic: n vremile de apoi, oamenii vor fi vrjmai ai ntregii fapte bune


i

3.

nesupui nsctorilor, nemulumitori, necuvioi,

ai

buntii sufleteti.

neiubitori, nem
4. vnztori,

pcai.

Aa se fac unii acetia, cei artai mai sus. Cci, dac ei l hulesc pe nsui fctorul lor Dumnezeu, cum i vor mai cinsti pe nsctorii lor? i, iari, nu-i cinstesc pe nsctorii lor cei nemulumitori ctre ceilali fctori
de bine ai lor. Apoi, cei nemulumitori ctre fctorii lor de bine snt i necuvioi, cci stric cuvioia i se leapd de datoria lor. Iar cei necuvioi
snt i nemprietenii, cci pe cine l va iubi i-1 va primi cel care nu-l iubete pe fctorul su de bine i i ntoarce faa de la el? i, iari, cei nemprietenii snt i nempcai, cci cum se va mpca cu ceilali cel ce nu
se mpac cu fctorul su de bine? Vezi, frate, c patimile i relele snt le-

i Avva Macarie a zis cii faptele cele bune i rutile snt legate una de alta (ntru
cuvntul al patruzecilea, capitolul 1). i vezi cuvintele sfntului la subnsemnarea zicerii
.,afltori de rele" (Romani 1:30) i la subnsemnarea zicerii .,buntatea, facerea de bine,
credinta" (Galateni 5:22). (n. aut.)
'Ct de mari greuti pricinuiesc clevetirile i vnzrile, vezi la capitolu14 al Hristoitiei noastre. (n. aut.)

274

275

Zice: Oamenii din viitor se vor face vnztori de prietenie, adic vor
vinde prieteugul celor iubii i nu vor pzi crezmntuJ.2
sumei,
1

TILCUIREA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

SFINTIJL TEOFILACT,ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

Adic: n vremea de apoi, oamenii vor fi obraznici i neadevrai, fr

de a avea statornicie in vreun lucru.

ngmfa{i,
Adic:

Vor fi umflati

plini de mindrie, de

obrznicie i

de ocar.

iubitori de ndulcire mai mult dect iubitori de Dumnezeu,

il

Zice: ntru acele vremi, oamenii vor fi iubitori de indulcire mai mult
decit iubitori de Dumnezeu. i aceasta urmeaz in chip firesc, cci, unde
este iubire de indulcirile lumii, acolo nu se afl prietenie i dragoste cu
Dumnezeu, acestea fiind potrivnice una cu alta. Despre aceasta a zis Iacov,
"fratele Domnului": "Prea-curvarilor i prea-curvelor, nu tii c prietenia
lumii este vrajb impotriva lui Dumnezeu? Cci cel ce ar voi s fie prieten
cu lumea se face vrjma al lui Dumnezeu" (Iacov 4:4).

5. avnd nchipuirea bunei-cinstiri de Dumnezeu, dar lepdndu-se de


puterea acesteia.
Oamenii vremilor de apoi vor avea numai inchipuirea i frni
cia bunei-cinstiri de Dumnezeu i a credintei, dar de puterea bunei-cinstiri
de Dumnezeu se vor lepda. Adic se vor arta bine-cinstitori de Dumnezeu numai dup chipul din afar, iar dup fapte i via vor fi cu adevrat
necinstitori de Dumnezeu, fiindc puterea bunei-cinstiri de Dumnezeu i
buna credin se arat cu faptele. Pentru aceasta dar, dup cuviin a zis
"fratele lui Dumnezeu" Iacov c "fr fapte, credina e moart" (capitolul
2:20). Iar in alt parte, Apostolul a neles "inchipuirea" spre bine, zicind
despre nvtorul Iudeu c are "nchipuirea cunotinei i a adevrului n
Lege" (Romani 2:20), fiindc nvtorul are nchipuirea cunotinei, adic
plsmuiete cunotina i adevrul n sufletele ucenicilor si. Vezi i tlcuirea capitolului 2 al celei ctre Romani, stih 20. 1
Adic:

Deprteazit-te i de acetia!

Aici, dup dreptate trebuie a se nedumeri cineva! Cci, dac rii pomenii mai sus au s fie n vremile cele mai de pe urm, cum i zice Apostolul lui Timotei s se deprteze de dnii? Spre dezlegarea nedumeririi,.rs
pundem c i atunci, in vremea Apostol ului Pavel, erau asemenea oameni
ri, mcar c nu cu atta covirire a rutii. Deci Pavel poruncete ca i
cum i-ar zice lui Timotei: Ferete-te de asemenea oameni, care i acum se
afl! Despre aceasta zice i mai departe: "Dintre acetia sint cei ce se bag
prin case." Sau i altfel rspundem, anume c Pavel numete .,zile mai de
pe urm" nu pe acelea de dup multe veacuri, ci pe acelea de dup adormirea sa, in care Timotei nc urma a fi viu. Sau - precum judec marele Ioan Hrisostom - c, prin Timotei, dumnezeiescul Pavel i sftuiete pe
toi Cretinii cei mai din urm s se fereasc de oamenii cu via pngrit,
socotin care este mai adevrat dect toate.

6. Citci dintru acetia snt cei ce se vtrit prin case


Cu aceast zi cere, "se vr", Apostolul arat neomenia acelora, robi rea
i nravul lor cellinguitor i plin de toat amgirea. Cci unii ca acetia,
pentru a-i amgi pe alii cu linguirile, incap i afl ndrzneal prin casele oamenilor:
i robesc muierutile

Pavel nu a zis c unii ca acetia cu via pngrit ,,le amgesc", ci "le


robesc" pe muieruti, adic le folosesc ca pe nite roabe, cci aa se face
cel amgit de altul, adic rob i supus aceluia.' Vedei ns- o, cititorilor!

Pentru aceasta zice i Hrisostom c Scriptura in!,elege "chipul" uneori spre bine, iar
alteori spre ru. Spre bine, cnd zice: "Brbatul nu e dator a se acoperi, chip i slav a lui
Dumnezeu fiind" (1 Corinteni 11:7); i spre ru: "ns n chip trece omul" (Psalm 38:9).
La fel, Scriptura l ia uneori pe leu spre bine, peritru chipul lui cel mprtesc: ,,A adormit
-zice- ca un leu i ca un pui de leu. Cine l va detepta pe El?" (Facerea 49:9); iar alteori
spre ru, pentru chipul lui cel rpitor i mnios: "( ... )ca un leu rpind i rcnind" (Psalm
21:40). La fel, i Apostolul ia "nchipuirea" uneori spre bine, zicnd:"( ... ) avnd inchipuirea cunotin!,ei i a adevrului"; iar alteori spre ru, cum e aici. IarTeodorit- tlcuind zicerea de mai sus a lui Pavel (de la "vor fi oameni iubitori de sine" pn la aceasta)- zice c

Apostolul a vorbit despre vremea lui [a lui Teodorit). "Cci- zice- viata noastr este plin
de asemenea oameni ri i sntem mbrcai numai cu obrzarul bunei-cinstiri de Dumnede a fi
zeu, iar prin faptele rutii cinstim idolul. Cci, fcndu-ne iubitori de bani, n
iubitori de Dumnezeu, mbrim robia patimilor, ntru noi aftndu-se de obte toate cele
povestite de dumnezeiescul Apostol." Fraii mei, am nsemnat aceasta nu fr intristare i
suspinuri. Cci -dac Teodorit scria c relele proorocite aici de Apostol erau deja n lume
n vremea sa, atunci cnd era dricul ["amiaza", n. m.] i floarea faptei bune- ce vom zice
noi, ticloii? - care vedem i auzim cum in vremile noastre toate relele prezise de Pavel
s-au revrsat peste msur i nu este cu putin( a se ntinde mai mult. Cci ce alt ru poate
fi mai de margine sau mai de cpetenie decit ateismul? Sau cine poate'fi mai ru decit ateii, de care e plin lumea i nencetat se umple nc? Deci nu tragem alt ncheiere decit c
sfritul este aproape, cci -aa cum a zis Domnul -"se va nmuli nelegiuirea, se va rci
dragostea multora i atunci va veni sfritul" (Matei 24:12). (n. aut.)
1
Unii zic c aceti nv(tori mincinoi, vicleni i amgitori care le amgeau pe muierute erau ereticii i necura(ii nicolaiteni care le supuneau pe acelea cu amgitoarele lor

276

277

Joc

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TILCUl REA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

a se amgi este nsuire a muierilor, nu a brbailor, sau -mai bine a


zice- nu este nici nsuire a femeilor cu minte brbteasc, ci a muieruti
lor neputincioase i mici de suflet. Drept aceea, brbatul care se amgete
nu este brbat, ci muiere; i nu doar muiere, ci muieruc.

snt neiertate, de vreme ce ele singure i-au ngropat sufletele n pcate i


n pofte. De aceea, mintea i gndul lor au orbit, adic s-au mpietrit, f
cndu-se nesimitoare ca piatra, i nu pot nelege. Deci a nu putea s nvee nu e un lucru firesc la dnsele, ci din alegere (adic din voia proprie), i
pentru aceasta snt neiertate. 1

-c

cele ncrcate de pcate

'i"

Cu aceste cuvinte, Apostolul arat c muierutile ce se amgesc de oamenii cu rea cugetare snt pline de o mulime de pcate i, pe lng acestea,
snt neornduite n nravuri i tulburate cu mintea. Prin urmare, cei ri nu
amgesc femeile de obte (cci firea femeilor nu e rea n sine), ci pe muierile ce au n sufletul lor, dup propria alegerei, grmezi i mulime de p
cate. Cci cel ce nu are ntru sine nici un bine i fapt bun se nduplec n
grab rilor nvtori, cu Iesnea lor nduplecare ctre dnii mngindu-se
c nu se vor osndi de Dumnezeu pentru faptele lor cele rele.
i purtate de

multe feluri de pofte,

Apostolul lete rutile muierutilor amgite adugnd multe numiri


zice c ele se poart de felurite pofte, adic: de pofta banilor, de pofta
slavei, de pofta desftrii, de pofta mpodobirilor i a hainelor i de poftele cele de ruine ale trupului. Vezi ns- o, cititorule!- cum Apostolul a
zis c muierutile acestea "se poart", adic se stpnesc de poft asemenea unor vite necuvnttoare ce se poart i se stpnesc de poftele lor ca
de nite vieti cuvnttoare ["raionale", n. aut.V
i

8. Dup cum au stat mpotriva lui Moisi Ianis i Iambris, aa stau m


potriva adevrului i acetia,
Fiind trimis de Dumnezeu n Egipt pentru a-i spune lui Faraon s sloboad norodul Israili~.ean, mpratul Faraon i-a cerut lui Moisi s fac semne i minuni, ca s vad i s cread c Dumnezeu 1-a trimis. Moisi i-a zis
despre aceasta fratelui su Aaron care i-a aruncat toiagul pe pmnt i acela s-a fcut balaur; al doilea, cu acelai toiag al lui Aaron, apa rului Nil
s-a schimbat n snge; i, al treilea, cu acelai toiag, tot Egiptul s-a umplut
de broate. Dar aceste trei semne le-au fcut i vrjitorii i descnttorii
Egiptenilor- ns dup nlucire, nu dup adevr-, precum scrie n capitolul 7 al Ieirii. Din vrjitorii aceia, cei mai vestii erau lanis i Iambris, de
care pomenete aici Apostolul. Deci zice: Precum aceia au stat mpotriva
lui Moisi, tot aa stau mpotriva adevrului i ereticii acetia. De unde tia
ns Pavel numele vrjitorilor acelora, de vreme ce Dumnezeiasca Scriptur nu le pomenete, zicnd doar c semnele au fost fcute de "descnttori
i fermectori", fr a-i numi? La aceasta, zicem fie c Apostolul le-a tiut
din predanie nescris, fie c le-a aflat din descoperirea Sfintului Duh.2

oameni stricafi cu mintea, nelmuriii n credinJ. .


7. totdeauna nvfndu-se, i neputnd niciodat s vin la cunotinta
adevrului.

Zice: Muierutile acestea amgite de dasclii cei mincinoi se nva


totdeauna, dar niciodat nu pot veni la cunotina adevrului. Dar oare
pentru aceasta nu snt vrednice de iertare? Nu snt vrednice, ci mai ales

Cnd cineva se stric de patimi, atunci el se face i neales sau nelmurit


n credin. Pentru aceasta zice i David: "Zis-a nebunul n inima,sa: Nu

cuvinte pentru a-i face cu dinsele lucmrile lor de ruine. Iar fntru altele se scrie: "i ro
bind muierute", adic fli! articol. (n. aut.)
1
Pentru aceasta a zis dumnezeiescul Ioan Damaschin: "De aceea nici nu sint stpi
nitoare de sine [libere, n. m.] celenecuvfnttoare, c4ci mai mult firea le poart pe ele,
decit poart ele firea. Cci ele nu se tmpotrivesc poftei firii, ci, cum poftesc ceva, se i pornesc c4tre fapt. Iar omul, fiind cuvfnttor [rational, m. n.], mai mult el poart firea, decit
11 poart firea pe el. De aceea, chiar de poftete, el are stpfnire s4 astimpere pofta, dac
vrea, i s4 nu-i urmeze" (Despre credin, cartea a doua, capitolul 24). (n. aut.)

Inteleptul Teodorit zice c l acest mu se svirea in vremile sale,implinindu-se proorocia Apostol ului. Cci, vtrfndu-se prin casele oamenilor, muli le amgeau i le robeau socotinei lor pe pctoasele muieruti, fm a bnui proorocia Apostolului. Vai, dac atunci se
implinea proorocia aceasta, cu mult mai virtos i fm asemnare se implinete acum, fn vremile noastre, cind cei mai muli din aceia care fnainteaz fn dreg4toriile din 14untru i din
afar, vtrfndu-se prin casele Domnilor,le amgesc pe muierutele acelora i, prin acelea, dobindesc vrednicia pe care o doresc. Milostiv fii, Dumnezeule, fii milostiv! (n. aut.)
'Chiar aceasta o zice i Teodorit. i insemneaz c,in Viaa lui Macarie Alexandrinul
din Lavsaicon, se scrie c, umblind prin pustie, acest dumnezeiesc Macarie a mers la cimitirul de ingropare al vmjitorilor acestora, Ianis i Iamvris, unde locuiau muli demoni.
i intrind in luntru, a aflat mult aur in vistierie, multi copaci sdii i pu cu cad4, pe care
le fcuser acei vrjitori rtcii pentru a le dobfndi dup moarte. (n. aut.)

278

279

TILCUIREA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI


1
1

li!'
1

este Dumnezeu!" (Psalm 13: 1). Dar de ce a zis acestea nebunul, o, Proorocule? Pentru c "s-au stricat- zice- i s-au fcut uri ntru nelegiuiri" (la
fel). Deci mintea nestricat de patimi primete i credina. La aceasta s lum aminte, frailor, s nu ne stricm i noi de patimi i, pentru stricciunea
aceasta, s afle ncpere ntru noi credina cea nelmurit.'

aminte la toate cuvintele mele, nct din aceasta te-ai fcut puternic i viteaz in cuvnt. Pentru aceasta, d-le rzboi celor dimpotriv!

ntru petrecere,
Tu ns- zice- ai urmat petrecerii mele, adic vieuirii i purtrii mele.

9. Ci nu vor spori mai mult,

ntru

De ce a zis Pavel mai sus c spurcatele glasuri zadarnice "vor spori spre
mai mult pgntate" (capitolul 2: 16), iar aici zice dimpotriv? Rspun
dem c prima a zis-o pentru c ereticii i nvpitorii mincinoi, dup ce au
nceput a-i bor dogmele lor rele i rtcite, nu ,se vor opri, ci pururea vor
izvodi dogme mai noi i mai rele. Iar aici spune c ereticii acetia nu vor
amgi i nu vor rpi pe muli, ci, chiar dac la nceput amgesc, totui pn
n sfrit se vor arta ca amgitori i neltori i din aceasta vor fi uri. De
aceea i zice mai departe:
cci

nebunia lor va fi artat tuturor, precum a fost i a acelora,

O, Timotei! -dac nu crezi c ereticii i nvtorii mincinoi nu vor


spori mai mult, nva din ceea ce s-a ntmplat vrjitorilor zii mai sus,
cci i aceia s-au vdit i s-au artat la sfrit c fceau minuni i-i am
geau pe oameni cu nlucire. Fiindc, atunci cnd au venit la semnul al patrulea, cel al mutelor, nu au putut s-i mai lucreze nlucirile lor i singuri
au mrturisit c au fost biruii, zicnd: "Degetul lui Dumnezeu este" (Iei
rea 7). Iar Moisi s-a artat c face minuni dup adevr, i pentru aceasta
a fcut attea alte semne i dup aceea. Cci toate minunile amgitoare i
mincinoase, care se fac dup nlucire, se arat numai la o vreme, i apoi
se sting.

10. Iar tu mi-ai urmat ntru nvtur,


Zice: O, Timotei!- aa sint amgitorii eretici, iar tu tii cu amruntul c
cele ale nvturii i ale credinei mele nu snt astfel, amgitoare i minc,inoase, precum ale ereticilor. Fiindc tu nu numai c ai vorbit cu mine, dar
mi-ai i urmat, adic ai petrecut mult vreme mpreun cu mine, lund
Aceasta s-au Implinit In vremile noastre i cu fapta, cci cei ce se zic "atei", pentru c
s-au stricat de patimi i de pcate, s-au lepdat de credin i au primit ateismul zicind nu
numai In inima lor c nu este Dumnezeu- ca nebunul numit de David mai sus-, ci propov
duind ateismul (fnfricoeaz-te, soare!) fr de ruine i prin viu grai, i prin crti. (n. aut.)
1

280

nzuin,

Tu - zice - ai urmat osrdiei mele i nfirii brbteti a sufletului


meu, pentru c eu nu ziceam numai, ci i fceam cele zise.

ntru credin,
O, Timotei!- tu ai urmat credinei mele, adic statorniciei pe care o ar
tam intru dogmele credinei i ale adevrului, statornicie care m-a fcut a
nu m dezndjdui in primejdii, ci a crede c Dumnezeu m va izbvi.

ntru ndelunga-rbdare,
O, Timotei! -tu ai urmat indelunga-rbdare pe care o aveam ctre eretiei, cci nu m tulburam de cuvintele i de micrile lor, ci pe toate le primeam cu blndee.'

ntru dragoste,
Adic: O, Timotei! - tu ai urmat dragostea pe care o aveam ctre toi

oamenii?

ntru rbdare,
O, Timotei! -tu ai urmat rbdrii pe care o aveam n goane i ntru toate
ispitele ce mi se ntmplau de la potrivnicii credintei.

11. goanelor i ptimirilor


Tu- zice- ai urmat goanelor i patimilor mele, cci eu eram nu numai
izgonit, dar i ptimeam, acestea dou tulburndu-1 pe fiecare nvtor i
pstor, adic a fi eretici i a ptimi el de la eretici. De aceea, mai sus, Pa' Sau precum tflcuiete Teodorit, zicfnd: "ca s sufr greelile fratilor". (n. aut.)
nsemneaz c la Teofilact nu se afl sti hul acesta: "Intru dragoste". (n. aut.)

281

SFNTUL TEOFILACT,ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TILCUIREA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

vei a spus multe despre eretici, cu acestea nduplecndu-1 pe Timotei s nu


se tulbure din pricina lor. Iar acum nir necazurile i ptimirile pe care le
suferise, ca s-I mbrbteze cu aceasta pe Timotei, ucenicul su.

cel ce umbl pe calea cea strmt i necjit a mntuirii trebuie s se nec

care mi s-au fcut n Antiohia, n Iconia i n Listra.

Pavel vorbete aici de Antiohia Pissidiei, iar Listra era ;;patria lui Timotei" (Fapte 13: 14).1 Dar pentru ce a pomenit doar de ptimirile suferite n
numitele ceti, i pe toate celelalte le-a trecut sub tcere? Fiindc acestea
erau mai cunoscute lui Timotei, ori mai noi dect celelalte. Vezi ns- o,
cititorule!- c Pavel nu nir ptimirile acestea dup fel, ci le-a pomenit
numai nehotrtor, fiindc nu le spune ca s se fleasc, ci doar pentru a-1
mngia pe Timotei, ucenicul su. De aceea, i pe acestea putine i nehot
rte le scrie de nevoie.

Cte goane am suferit! -i dintru toate m-a izbvit Domnul.


1 i

Cu aceste cuvinte, dumnezeiescul Pavel i arat lui Timotei dou lucruri.


nti zice: Eu artam osrdie spre a suferi goanele. i al doilea: Dumnezeu
nu m-a prsit, ca s fiu biruit de ele. Pentru aceasta- zice- arat osrdie i
tu, i negreit nu vei fi prsit de Dumnezeu, ca s fii biruit de goane.

1
1

12. i toi cei ce voiesc a


vorfi gonii.

:1

vieui

cu

bun-cinstire

ntru Hristos Iisus,

jeasc negreit. 1

I3. Iar oamenii cei vicleni ifermecdtorii vor spori spre mai rdu, amdgind i amdgindu-se.
Zice: O, Timotei! - Nicidecum s nu te tulbure c viclenii se afl n
odihn i n bucurie, iar cei mbuntii snt n necazuri i n ispite, pentru
c firea lucrurilor cere aceasta. Cci- zice- te-ai dezbrcat [ca un lupttor
n aren, n. m.] i ai intrat s lupti pentru Hristos i pentru fapta bun! Aa
dare nevoie s fii plin de sudori, nct este lucru nebunesc a se afla cineva
ntru nevoin i lupt, i a cuta apoi odihn. Deci - o, Timotei! - nu te
tulbura dac oamenii cei vicleni au odihn. Cci ei, dei par c sporesc i
merg nainte, aceasta nu este adugire ntru a se ndrepta din calea rtci
rii, ci e mai ru. i, tlmcind ce va s zic "mai rul", zice c este "a am
gi i a se amgi", a-i rtci pe alii i a fi ei nii rtcii de diavolul. Cci
-dup Teodorit- mpreun lucreaz i diavolul i ajut oamenilor lui, ndemnndu-i la rutate ca un dascl.

I4. Tu nsd rmi ntru cele ce te-ai nvdat i te-ai ncredinat,


O, Timotei!- stai ntrit i neclintit i nu rvni celor ce fac rutate, dei
aceia sporesc n calea rtcirii!- cci zice: "Nu rvni ntru cei ce fac viclePentru aceasta zice i marele Macarie aceste cuvinte vrednice de pomenit: "Calea
cretintii aceasta este: unde este Duhul Sfnt, acolo urmeaz ca o umbr goana i lupta. Vezi cum Proorocii, ntru care lucra Duhul Sfnt, erau gonii de ctre cei de o seminie
cu dnii. Vezi cum Domnul, Care este Calea i Adevrul, nu a fost gonit i rstignit de alt
neam, ci de Iudei, de nsi seminia lui Jsrail. La fel i Apostolii, cci de la Acela a Cru
ia a fost crucea li S-a dat Duhul cel Mngietor i astfel a ncput ntru Cretini. Deci nici
unul din Iudei nu s-a gonit, ci numai Cretinii, care au mrturisit. De aceea, ei nu au de ce
s~ se mire,cc~ ~devrul trebuie a fi gonit'' (cuvntull5lantrebareal6). Zice nc~ i Chin! al Alexandriet: "Cu adevrat, toi cei ce voiesc a vieui cu bun-cinstire n Iisus Hristos
vor fi gonii. Cci fiii nelegiuirii sar asupra lor ca nite fiare slbatice, cu artarea rzvr
tirii l~r, ca o orbire, defimnd strlucirea celor alei. Cci cele rele se vdesc de-a pururea prm ~lt~rarea de c~!e bune[ ... ]" (cartea 1 din cele alese). Pentru aceasta zice i Teologul Gngone c drepn se dau de multe ori n minile necinstitorilor de Dumnezeu, dar
nu pentru a fi muncii, ci pentru a fi ispitii. i, de multe ori, cei ri se sfresc cu moartea
(dup cea scris la Iov, capitolul 9, stih 23), iar cei bine-cinstitori de bumnezeu se batjocoresc deocamdat, ct vreme se ascunde buntatea lui Dumnezeu i vistieriile cele mari
n care se pstreaz la sfrit i pentru unii, i pentru alii (n Cuvfnt la marele Atanasie).
i dumnezeiescul Hrisostom zice: "Nu este cu putint ca aceia ce viaz ntru fapta bun
s aud bune de la toi. i, iari, nu se poate ca acela ce poart grij de fapta bun s nu
1

acest cuvnt al lui Pavel era prea-mare mngiere pentru Timotei. i


de ce s zic numai pentru mine?- zice Pavel. Cci toi Cretinii care voiesc s vieuiasc dup buna-cinstire de Dumnezeu i dup evanghelia lui
Hristos vor fi gonii. Iar aici Apostolul numete "goane" nu numai goanele
necredincioilor asupra celor credincioi, ci de obte toate necazurile i ispitele pe care le sufer oamenii cei mbuntii pentru dogmele credinei,
pentru porunca lui Hristos i pentru predaniile Bisericii. i, de vreme ce
- dup Iov - "viaa omului pe pmnt este o ispitire" (capitolul 7, stih 1)2 ,
i

1 Jar Jcumenie zice c Apostolul a pomenit aici de Listra cea umil spre micorare, ca
cum ar fi zis: Fie!- n Antiohia i n Iconia am ptimit fiindc erau att de mult-norodite. Dar n Listra de unde s-au aflat atflia oameni care s-mi fac ru? Cci n Listra I-au
mprocat cu pietre i I-au trt afar din cetate, socotindu-1 a fi mort, dup cum istorisesc
Fapte le Apostolilor (capitolul 14: 19). (n. aut.)
2 Pentru aceasta, Iov i zicea lui Dumnezeu despre ispitele ce slobozise asupr-i: "Au
venit asupra mea ispitirile Lui" (capitolul!O: 12). (n. aut.)

282

aib muli vrjmai." (n. aut.)

283

SFINTUL TEOFILACf,ARHIEPISCOPULBULGARIEI

ug i celui ce sporete n calea sa!" (Psalm 36:1). Fiindc tu nu doar c


te-ai nvat, ci te-ai i ncredinat, adic te-ai nvat cu cercare i cu deplin ncredinare, vznd i minunile fcute de mine i fcnd tu nsui minuni.
Prin urmare,chiar dac vezi cele potrivnice lucrurilor de care te-ai ncredinat, nu te tulbura! Cci i Avraam- dei auzise de la Dumnezeu c ntru Isaac i se va numi seminpe (Facerea 21: 17), iar apoi i s-a poruncit de acelai
Dumnezeu s-i injunghie fiul care era s se numeasc "seminie" a lui auzind aceasta, aadar, Avraam nu s-a tulburat i nu s-a ndoit, ci s-a pornit
fr stnjeni re s fac porunca lui Dumnezeu, adic s-i junghie fiul.

tiind de

la cine ai fnvat i fiindc de prunc tii sjinptele cllrp,


i

Dou

pricini spune aici Apostolul pentru care l nva pe Timotei s


stea ntrit i neclintit. nti - zice - pentru c tu nu ai nvat cele ale credinei de la un oarecare, ci de la mine, de la Pavel,adic de la nsui Hristos, Cel ce griete ntru mine. i, al doilea, c nu le-ai nvat ieri-alalt
ieri, ci de la frageda vrst prunceasc. Prin urmare, dumnezeiasca cuno
tin este nrdcinat ntru tine i nu te va lsa s ptimeti vreo patim
nebuneasc, precum ptimesc muli. Cci cel ce tie Dumnezeietile Scripturi precum se cuvine nu se va amgi i nu va grei niciodat. Pavel numete ,,crti sfintite" Dumnezeiasca Scriptur, i aceasta e laud a ei mpotriva lui Simon, a lui Manent i a tuturor celorlali eretici care spun c
Sfinta Scriptur cea veche este rea i viclean.

TILCUIREA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

16. Toat Scriptura este nsuflat de Dumnezeu i folositoare


Dup ce i-a artat lui Timotei multe chipuri de mngiere, Pavel i spune acum i mngierea mai mare dect toate, adic aceea pricinuit din citirea Dumnezeieti/ar Scripturi. Cci -de vreme ce avea s-i dea lui Timotei vestea aceea ntristtoare, anume c urma s-i svreasc viaa i s
se duc la Domnul -pentru a nu se ntrista Timotei c va fi lipsit de Pavel,
nvtorul i printele su duhovnicesc, Apostolul i zice acum aa: "Fiul
meu Timotei, nu te ntrista pentru lipsa mea, cci, n locul meu, ai ca mngiere Scripturile' cele nsuflate de Dumnezeu, care te pot folosi ca i mine.2 ns unii se ned~meresc pentru ce a zis Pavel c toat Scriptura este
nsuflat de Dumnezeu. Cci- zic ei- oare i scripturile Elinilor snt nsuflate de Dumnezeu? De aceea, fiind silii, fac curmare la zicerea "de Dumnezeu nsuflat" i zic aa: "Toat Scriptura, care e nsuflat de Dumnezeu,
ei folositoare." ns ei trebuiau socoti c Pavel i-a zis mai sus lui Timotei
aa: "Sfinfitele Scripturi le tii", i de aceea vorbete aici de "toat Scriptura". Care toat? Aceea despre care am zis mai sus c este sfinit. Deci
aceast Sfinfit Scriptur nsuflat de Dumnezeu' este folositoare pentru
toate cele artate mai jos.

nsemneaz zicerea aceasta a Apostolului pentru Cretinii ce se nva Sfintitele Scripturi. Cci - aa cum tot ceea ce se mic se mic pentru ceva, dup socoteala filosofic tot astfel i nvtura cl'\ilor se face pentru un sfrit (scop), adic pentru a-l nelepi pe
Cretinul ce nvat spre a dobndi mntuire. De aceea, Cretinii care nvat Scripturile pentru acest sfrit al mntuirii sufletului lor snt ludai i nelepi, iar cei ce nu le nvat pen-

Iru mntuirea sufletului- ci pentru a dobndi slav, bogie i ndulciri, adic pentru scopuri
lumeti- acetia nu nimeresc tinta Scripturi/ar i prin urmare osteneala i nvtura le snt
zadarnice. Cci tot ce s-a fcut de dnii se zdrnicete de sfritul su, dup alt socoteal
filosofic. Ce zic? nvttura i osteneala unora ca acetia nu e doar zadarnic, ci are s le
pricinuiasc i osnd, de vreme ce "mult se va bate acela care cunoate voia Domnului, dar
nu se gtete i nu face dup voia Lui" (Luca 12:47); i "cei puternici tare se vor certa" (ntelepciunea lui Solomon 6:6). (n. aut.)
1
Cci nu este alt mngiere mai bun a sufletului pentru toate necazurile ce ispitete
decrt citirea Sfintelor Scripturi. Despre aceasta scria i la Macavei: ,,Aadar i noi, fiind
nelipsii de acestea, avem ca mngiere crtile sfinte ce snt n minile noastre" (1 Macavei 12:9). (n. aut.)
2
Adugnd la aceasta, zice i marele Vasilie: "Toat Scriptura este insuflat de Dumnezeu i folositoare, fiind scris de Sfntul Duh pentru ca toti s alegem [dintr-nsa]leacul
fiecrei patimi" (n tlcuirea psalmului nti). (n. aut.)
3
Vezi despre aceasta tlcuirea i subnsemnarea stihului 15, capitolul 4, al celei dinti ctre Tesaloniceni i subnsemnarea Canonului 86 al Sfinilor Apostoli. Iar Teodorit
zice c "scriptur insuflat de Dumnezeu" a numit-o pe aceea duhovniceasc, fiindc darul dumnezeiescului Duh a grit prin Prooroci i prin Apostoli: "Deci Duhul cel Sfnt este
Dumnezeu, de vreme ce- dup Apostolul- Scriptura Duhului este d~ Dumnezeu insuflat cu adevrat. Despre aceasta a zis i cpetenia Petru c nu din voia omului s-a adus proorocia vreodat, ci, <<aducndu-se de Duhul Sfnt, au grit oamenii cei sfinti ai lui Dumnezeu" (2 Petru 1:21). Acelai lucru zice i marele Vasilie: "Proorocii Testamentului Vechi
strigau: Acestea zice Domnul Dumnezeu!>> La fel, i Pavel zice c toat Scriptura este
de Dumnezeu insuflat>>, Duhul grind ntru Apostoli i ntru Prooroci. Prin urmare, spunei

284

285

15. care te pot fnelepp spre mfntuire prin credina fn Hristos Iisus.
nvtura i cunotina cea din afar [din afara Bisericii, din afara descoperirii dumnezeieti ,n. m.] l nelepete pe om spre amgire i spre meteu
giri i luptri de cuvinte, de la care urmeaz pierderea sufleteasc. Iar filosofia din luntru i dumnezeiasca cunotin nu nelepete aa, ci spre a afla
adevrul i mntuirea. Care mintuire? Nu aceea ce s-ar svri prin faptele
Legii Vechi, nici prin cuvinte meteugite, ci prin credina lui Iisus Hristos.
Cci dumnezeietile Scripturi, adic Legea i Proorocii, l povuiesc pe om
spre a crede n Hristos, iar Hristos pricinuiete mntuire venic.'
1

SFINTUL TEORLACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

CAPITOLUL IV

spre nvii{ifturii,
Zice: Sfintita Scriptur folosete ctre nvtur, i nu-i nva doar pe
credincioi, ci i pe dasclii ce se cuvine s o nvee. Cci nu se afl nici o
noim i nici o nedumerire care s nu poat fi dezlegat prin Dumnezeie

tile Scripturi.

spre mustrare,
Adic: Sfinita Scriptur la aceasta folosete, anume: dac cineva trebu-

ie s mustre mincinoasele i putredele dogme i socoteli ale ereticilor, din


Sfinta Scriptur poate face mustrarea aceasta.

spre ndreptare, spre nv{iftura cea ntru dreptate,


Dac

cineva are trebuin s se ndrepte i s se pociasc, adic s nvee a se nelepi spre dreptate i spre a face cele drepte i fapta bun, pe
toate acestea le dobndete din Sfintele Scripturi.

17. nct omul lui Dumnezeu siifie desiivrit


Zice: Din Sfintele Scripturi se ctig ndreptarea i ntreaga nelepire
spre dreptate a Cretinilor. Pentru ce? Pentru ca nici un bine i fapt bun
s nu lipseasc de la omul lui Dumnezeu. De aceea i tu- o, Timotei! dac voieti a fi desvrit, i sntos i totdeauna drept- adic nici ntre
cele ntristtoare s nu te ntristezi i s te sfieti, i nici ntru cele nveselitoare s te umfli i s te nali- aadar i tu- o, Timotei! -dac voieti a
fi fr lips ntru toate i desvrit, s ai Sfintele Scripturi ca sftuitoare n
locul meu. i, dac Pavel i scria s citeasc Scripturile lui Timotei, care
era plin de Sfntul Duh, cu ct mai vrtos ne scrie aceasta nou, celor nenvai i nemplinii. 1 Vezi aadar- o, cititorule!- c fr Sfintele Scripturi
nu e cu putin a se face cineva ntreg ntru toate i desvrit.

spre tot lucrul bun.


Zice: Prin Sfintele Scripturi, omul ajunge nu doar mprtit de faptele bune, ci i ntregit (adic desvrit) ntru tot lucrul bun, nu numai ntru unul.

I. Deci te mrturisesc naintea lui Dumnezeu


Hristos, Celui ce are siijudece viii i mortii

a Domnului Iisus

Apostolul 1-a nspimntat pe Timotei i n epistola cea dinti, zicnd:


"i poruncesc naintea lui Dumnezeu, Celui ce le nvie pe toate" (1 Timotei
6: 13). Iar ntru aceasta face cuvntul mai nfricoat, aducndu-i aminte lui
Timotei de Judecata cea nfricoat a lui Hristos, cci zice: Martor l pun pe
nfricoatul Judector, Care are s cear de la fiecare cu ndatorire. rspunc
dere pentru lucrrile lui, c eu nu am ascuns acestea de tine, ci i le-am ar
tat.' Iar "vii" i "morfi'' i numete fie pe cei drepi i pe pctoi, fie pe cei
ce se vor afla vii i pe cei ce vor fi apucat s moar cnd va veni Hristos. Iar
dumnezeiescul Metodie (n cuvntul despre nviere), prin "cei vii" nelege
sufletele, ca nemuritoare, iar prin "morti" trupurile, ca muritoare din fire.

ntru ariitarea i mprii{ia Lui.


Zice: Hristos are s-i judece pe cei vii i pe cei morti ntru artarea Sa
ce se va face cu slav i cu mprie. Fiindc, ntru a doua venire, nu va
mai veni simplu i smerit, precum a venit n cea dinti, ci cu dumnezeiasc putere i slav, ca mprat. Cci zice:"( ... ) cnd va veni Fiul omului ntru slava Printelui Su" (Marcu 8:38); i iari: "i-L vor vedea pe Fiul
omului venind pe norii cerului cu putere i cu slav mult" (Matei 24:30);
i iari: "Atunci va zice mpratul celor din dreapta Lui: Venii, blagosloviii Printelui Meu, i motenii mpria gtit vou de la ntemeierea
lumW' (Matei 20:34).

2. Propovduiete cuvntul,
Zice: O, Timotei! - pentru ce te mrturisesc? Ca s propovduieti cuvntul i s nu ascunzi darul nvturii pe care l-ai primit. Din aceasta, fra~
ilor, s ne temem i s ne nfricom i noi, cei care, avnd darul cuvntului, n1,1-l propovduim frailor notri.

stai asupra cu vreme ifrii vreme!

celor bine-cinstitori c Duhul Sfnt este Dumnezeu, Scriptura Lui fiind de Dumnezeu nsuflat" (Asupra iui Evnomie, cuvntul a15-lea). (n. aut.)
1 Vezi i tlcuirea i subnsemnarea capitolului 4 al celei dinti ctre Timotei, stih 13,
adic a zicerii .,pn ce voi veni, ia aminte la citire". (n. aut.)

Iar lcumenie zice c mrturisireaApostolului, adic aspra sa ndatorire, nate trei lucruri: 1) face cuvntul mai nfricoat i mai aprat; al doilea, arat mntuitoarea lucrare a
cuvntului; i, al treilea, c cel ce mrturisete (adic cheam martori) i ndatoreaz i
mplinete lucrul su i nu mai rmne supus osndirii lenevirii. (n. aut.)

286

287

TiLCUIREA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFJLACf,ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

Adic: Propovduiete cuvntul lui Dumnezeu ctre frai cu struire i


cu stare asupra, iar nu n treact i cu lenevire, i nu numai o dat, ci totdeauna. S nu ai vreme hotrt pentru a propovdui, ci propovduiete i
cu vreme - adic atunci cnd ai vreme ndemnatic i slobozenie, cnd te
afli n biseric; dar i fr de vreme, adic i atunci cnd nu ai vreme ndemnatic i slobozenie, ci te afli n primejdii, n strmtorri i afar din
biseric. Pavel a zis "cu vreme i fr de vreme" dup socoteala celor mai
muli dintre oameni, care socotesc vreme bun odihna i slobozenia, i ne-

vreme pe aceea a primejdiilor i a ispitelor. Tot aa, ei socotesc c vremea


nvturii e aceea cnd Cretinii i dasclii snt adunai n biseric, iar nevreme cnd snt afar din biseric. Sau, aceasta se nelege i altfel, anume:
S nu atepi ca pctosul s cad n pcat i abia atunci s-I nvei, ci nvacJ mai nainte de a cdea!l
Mustr,

Zice: Mustr!- cnd vezi c vreme de mustrare, adic atunci cnd, cercetnd, vei afla c a pctuit Cretinul sau c are s pctuiasc. Atunci, nu
te sfii, mustr-Il Iar mai nainte de a cerceta, s nu mustri!
ceart,

Zice: Dup ce.-1 vei mustra i-i vei .dovedi Cretinului c a pctuit, ceart-Il -adic d-i canonul potrivit i lucrarea de cin pentru pcatul lui..

mngie,

ntru toat ndelunga-rbdare i nvtura.


O, cititorule! -unete acest cuvnt cu toate cele zise nainte, adic cu:
"Mustr, ceart i mngie!" Fiindc nvtorul se cuvine s mustre cu
toat ndelunga-rbdare,

nct a nu crede simplu toate cte aude c a greit


Dar se cuvine s mustre i cu toat nvtura, nvndu-i pe
pctoi ce este pcatul i n ce chip au pctuit. De asemenea, nvto
rul trebuie a certa cu toat ndelunga-rbdare, fr a aduga canonul pc
tosului ca pe o certare i izbnd asupra unui vrjma, ci ca pe nvtura
i nelepirea unui fiu. Se cuvine nc i a certa cu toat nvtura, adic
nvndu-i pe pctoi ce dobnd le pricinuiete certarea i canonisirea.
i mai ales mngiere(! prin cuvntul acesta are trebuin de toat ndelunga-rbdare i nvtur. i zice: Vezi ns c toate acestea trebuie a se face
nu doar cu ndelung-rbdare, ci cu toat ndelunga-rbdare, adic cu ceea
ce se arat n tot chipul: i prin fapte, i prin cuvinte, i prin purtri, i prin
micrile din luntru i din afar.
fratele

su.

3. Cci va fi vremea cnd nu vor mai suferi nvtura cea sntoas,


Adic:

O, Timotei!- i zic s faci toate acestea pentru c va veni o vreme cnd oamenii nu vor mai suferi s aud dreapta i sntoasa nvtur.
Prin urmare, nva-i mai nainte de a ajunge n aceast stare jalnic! Pentru aceasta a i zis mai sus: nva-i pe Cretini i cnd este i cnd nu este
vreme potrivit! F in tot chipul i nu nceta s-i nvei pn cnd nu se vor
supune cuvintului tu!

ci i vor grmdi nvtori dup poftele lor,

Adic:

Cer;tarea i canonisirea pe care o va da pctosului arhiereul i


dasclul se aseamn cu tierea rnii folosit de doctori, iar mngierea se
aseamn cu plasturele cel dulce i alinat care se pune de doctor asupra r
nii dup tierea ei. Deci i tu -o, Timotei! - pune plasturele cel moale i
dulce. al mngierii asupra rnii celei tiate a pctosului, ca nu cumva tie
rea, adic certarea, s-I arunce pe pctosul cel rnit n dezndjduire, pricinuindu-i dureri cumplite!
Tilcuind aceasta, zice i Teodorit: "Deci nu-i poruncete a propovdui la ntmplare, ci a socoti toat vremea fndemnatic spre aceasta. El nsui fcea astfel, i n temni,
i n corabie, i mas tiind pus fnainte-i, precum mrturisesc cele din Filipi, din Troia i
cele de pe mare. La fel, i Domnul propovduia nu numai n sinagogi, ci i n esuri i n
muni, i, n corabie eznd, fi nva pe cei ce stteau pe malul noianului." (n. aut.)
'Aa zice i Teodorit: ,,Aceasta o fac i doctorii cei nelepi, care, mai nti, taie patima cea ascuns i folosesc buruienile cele aspre i doctoriile iui, iar apoi le pun deasupra
1

288

Cu zicerea "i vor grmdi" ,Apostolul arat nealeasa i tulburata mula nvtorilor. Cci acetia au s se aleag la hirotonie de mulimile
cele tulburate ale noroadelor, care nu fac nici un lucru cu cuvnt ["raiune",
n. m.] i cu deslui re ["dreapt-socoteal", "discernmnt", n. m.]. ci aleg
i hirotonesc nvtorii care le urmeaz poftele, zicnd i fcnd cte sint
spre indulcirea i mulumirea lor.
ime

zgriindu-i [,,scrpinndu-i",

n. m.] auzul,

Adic

veselindu-se i gdilndu-i urechile, fiindc totdeauna poftesc s


aud cuvintele ce snt spre mulumirea i indulcirea lor.
pe cele blnde. Deci mustrarea se potrivete cu tierea, cercetarea cu doctoriile cele aspre,
iar mngierea cu cele blnde." (n. aut.)

289

TILCUIREA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

4. i i vor ntoarce auzul de la adevr, abtndu-se

'1
1

'
1

ctre

basme.

O,cititorule!- vezi c oamenii acetia greesc de voia lor i cu socoteal,


nu de sil i cu netiin. Cci zice: Ei se vor ntoarce i-i vor nchide urechile pentru a nu auzi adevrul, dar le vor ntoarce i le vor deschide ctre
mitologii, ca s le aud cu luare-aminte.' Drept aceea, pcatul acesta este de
voia lor. Pavel i zice lui Timotei acestea nu ca s-I mhneasc, ci s-I nduplece s foloseasc ntru ceea ce se cuvine vremea aceasta a slobozeniei pe
care o avea la ndemn, i, de va urma a se face oa)llenii astfel, s sufere
vitejete. Pentru aceasta i Domnul le spunea dinainte Apostolilor: "V vor
da pe voi n adunri i v vor bate n sinagogile lor" (Matei 10: 17). nsui
Pavel spunea dinainte presviterilor Efesului: "tiu c, dup ducerea mea,
vor intra lupi grei ntre voi, necrund turma" (Fapte 23:29).'
aceste cuvinte aleApostolului, Cretinii s nvee ce lucru ru i pierztor este a
citi mitologii arpeti din Halima, sau ale lui Telemah, ale lui Beltodor, ale lui Erotoclid
i ale lui Ovidiu, ale fetei ciobanului, ale Emiliei, ale spnului, romane i altele ca acestea.
Cci Cretinii snt fii i ucenici ai lui Iisus Hristos, Care este Adevrul: "Eu snt Adev
rul!"- zice (Ioan 14:6). De aceea, ei se cuvine a citi crl;ile adevrului, adic Sfinta Evanghelie, epistolele lui Pavel i ale celorlalti Apostoli i celelalte cri dumnezeieti ale Sfintei Scripturi i ale Sfintilor Prini ai Bisericii noastre, iar crile minciunii i mitologiile

5. Tu nsfii treaz ntru toate, sufer rul,


Aici, Apostolul spune pricina pentru care a zis cele de mai nainte, adic pentru a fi Timotei treaz i cu luare-aminte, ca i cum i-ar zice: "0, fiul
meu Timotei! -mai nainte de a veni vremea aceea i lupii cei strictori de
suflet, tu sufer rul - i de bun-voie, i de sil- ca s-ti pzeti oile.
f lucrul

Adic lucrul celui ce propovduiete evanghelia, care este acesta: a p


timi ru de voia sa, nevoindu-se i ostenind; iar din afar, a se goni, a se necji, a se ispiti, a se bae i a se omor de ctre necredincioi. Despre lucrul

evanghelitilor, vezi Ia' zicerea "iar pe evangheliti" (Efeseni 4: 11). 1


mplinete-ti slujba!

1 Din

'
'

nici fn mfn nu se cuvine a le lua. Cci ce are a face adevrul cu minciuna, lumina cu ntu-

nericul, cretinismul cu basmele? De aceea, vrednici de lacrimi snt acei Cretini care tiu
pe de rost mitologiile Halimalei, ale lui Ovidiu i ale celorlali i, eznd, cu gur rotund
le povestesc prin crciumi i prin cafenele i seara muierile spun basme naintea multora;
iar cte snt ncheieturile credintei lor, sau cte snt evangheliile, sau cte snt epistolele lui
Pavel, sau care snt poruncile lui Dumnezeu nu tiu. Milostiv fii, Dumnezeule! :vezi. i la .
cuvntul 7 al Hristoitiei Cretini lor c nu e iertat a spune basme. Pentru aceasta z1ce l marele Vasilie c toi care iubesc s aud cele ce se zic spre multumi rea lor, iar nu cele spre
ndreptare, ci se pleac spre basme i nu sufer mustrrile cele adevrate, aceia- zic- se
stpnesc de sirene, cum scrie Isaia n capitolul 13, adic de demonii care, cu glasurile
cele ndulcitoare cheam sufletele la pierzare. [i zice aa:] "De cele potrivnice te ndulceti scrpinnd;-\i urechea, iar de la adevr o ntorci, abtndu-te ctre basme i nesuf~
rind cuvntul cel puternic, nici mustrarea i certarea care-i aduce la ntoarcere pe ascult
tori. Socotete c unul ca acesta se stpnete de sirene, amgindu-se de buna-glsuire i
de buna-cuvntare. Iar <<sirenele>> zicem c snt nite draci vicleni, umplnd sufletele prin
nduplecarea ndulcirii celei fireti, care cnt spre a-i vna pe cei ce trec spre pierzarea
pieirii" (Tflcuire la Isaia). (n. aut.)
2 Cci va fi vremea cnd nu vor mai suferi nvtura cea sntoas, ci i vor grmdi
nvil~tori dup poftele lor, zgriindu-i auzul, i i vor ntoarce auzul de la adevr, ab
tndu-se ctre basme." Stihurile acestea snt proorocirea dumnezeiasc a ceea ce se ntmpl n luntrul Ortodoxiei n zilele pe care tocmai le trim. Cci ce snt "nvtorii" alei
dup poftele noastre i ce snt "basmele"? - dect numai aa-zisa micare "ecumenist",
ce-i are rdcinile n toate mitologiile pgne (de la elinism la budism) i n toate ereziile
cretine

ale trecutului. (n. m.)

290

evanghelistului,

Adic: O, Timotei!- mplinete arhiereasca ta fgduin! Iar fgdu


ina arhieriei se mplinete i se face desvrit atunci cnd arhiereul pti
mete ru pentru a mntui sufletele turmei sale celei cuvnttoare.

6. Cci eu, iat, m jertfesc i vremea topirii mele a sosit.


Iat- zice Apostolul -,m jertfesc pentru Dumnezeu. i - dup Icumenie -Pavel numete moartea "topire" fie pentru c ea topete trupurile
oamenilor, alctuite din pmntul din care s-au luat i dintru celelalte trei
stihii; fie pentru c moartea topete sufletele drepilor i ale celor mbuntii, adic le ntoarce la Hristos, la Cel ce le-a zidit. Despre aceasta a
zis Ecclesiastul: "i se va ntoarce rna la pmnt, i duhul se va ntoarce

la Dumnezeu, Care 1-a dat pe el" (capitolull2:7).

7. Lupta cea bun m-am luptat,


Pentru care pricin pare aici Pavel c se laud, zicnd aceste mari cuvinte despre sine? Rspundem c nu se laud, ci cu acestea l mngie pe
ucenicul su Timotei, ca s nu se ntristeze pentru lipsa nvtorului su,
fiindc el primete o moarte fericit i merge la Dumnezeu ca s-i ia cununile luptei. Tot astfel zice - de pild - i un printe aflat pe moarte fiului su ce st lng el, i plnge i se tnguiete pentru desprirea de el:
Iar Teodorit tlcuiete zicerea aceasta aa: "S suferi -zice- cu dulcea primejdiile
pentru buna-cinstire de Dumnezeu!" (n. aut.)
1

291

SF!N11JL TEOFJLACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

Nu plnge, fiul meu! Eu am vieuit bine, am biruit, mpratul mrturisete


pentru mine multe mulumiri i tu ai s fii ludat pentru vitejiile mele. Este
artat c printele acela nu zice aceste cuvinte ca s se laude, ci ca s-i
mngie fiul cel ntristat, ca s poat suferi cu lesnire desprirea i lipsa
printelui su.ITot aa, Apostolul i scrie] fiului Timotei lsndu-i aceast
epistol ca un testament de pe urm, zicnd: Eu am luptat lupta cea bun,
deci i tu- o, fiul meu Timotei!- du o lupt ca aceasta. Dar ce este aceasta despre care vorbeti -o, fericite Pavele? Lanurile? Legturile? Temniele? Btile? Acestea snt lupta cea bun i frumoas a ta? Aa- zice-,
acestea snt. De ce? nti, pentru c acestea se fac din dragoste de Hristos.
Al doilea, pentru c la luptele din afar, lumeti, oamenii se lupt i ostenesc multe zile , dar iau cununa numai pentru un
' ceas; iar ntru lupta i rzboiul pentru Hristos se ntmpl dimpotriv: oamenii se lupt i ostenesc
puine zile, iar de cununa pe care o primesc, adic de fericirea fr sfrit,
se bucur n veacul veacului. Pentru acestea aadar, lupta pentru Hristos
este bun, frumoas i prea-bine ncuviinat.

calea am

svrit-o,

Zice: Am svrit calea evangheliei mele! Cci, cu adevrat, fericitul


Pavel a nceput calea evangheliei de la Ierusalim i, umblnd n prile
dimprejurul Ierusalimului dinspre miaznoapte i dinspre miazzi, a ajuns
pn n Iliria, adic n Sclavonia 1, mplinindu-i n Roma i calea evangheliei, i a vietii totodat. Aceasta o scria i n alt parte, zicnd: "Din Ierusalim i mprejurimi, pn n Iliria, am mplinit propovduirea evangheliei
lui Hristos" (Romani 15:19).' i att de n grab alerga n calea aceasta pururea-pomenitul Apostol al Domnului, nct- curmnd toate mpiedicrile
pe care le ntmpina pe cale: i morile, i vrjmiile, i strile mpotriv,
i mprocrile cu pietre- prea c are aripi, nu materialnice i pmnteti,
ci de foc, ngereti.
credina

am inut-o.

Zice: Am pzit credina lui Iisus Hristos din toate puterile mele. i cu toate c multe erau cele care se apucau s fure credinta aceasta din inima mea: ngrozirile, btile, nchisorile, legturile, mprocrile cu pietre,
morile, fgduinele de ndulciri, bogia i slava- totui -lund aminte
Regiune a provinciei romane Pannonia, astzi provincia Slavonia din Croaia.
'Vezi la tlcuirea zi cerii acesteia eparhiile ntru care a mers Pavel propovduind. (n. aut.)
1

292

TILCU!REA CELEI DEA DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

totdeauna la ele cu inim vitejeasc i pe furul diavol pndindu-1, treaz fiind - am pzit ntreag i nefurat buna-cinstire de Dumnezeu cea ncredinat mie ntru Hristos.

8. Deci mi se nvistierete cununa dreptii,


i cele zise mai sus de fericitul Pavel ar fi fost de ajuns ca s-I mngie
pe Timotei, dar mai ales cuvintele de aici l mngie cu covrire, fiindc

Apostolul scrie rspltirile luptei i cununile cele nevetejite pe care le va


primi ntru cele cereti. Deci zice: O, fiul meu Timotei!- nu se cuvine s te
pentru desprirea de mine, pentru c eu m duc
ntristezi i s te mhneti
,.
la iubitul meu Hristos; ca s-mi dea cununa dreptii. Iar "dreptate" nume
te fapta bun cea peste tot cuprinztoare.

pe care mi-o va rsplti n ziua aceea Domnul, dreptul judector;


Pavel nu a zis: "Domnul mi va da cununa", ci: "mi va rsplti", ca i
cum ar plti o datorie sau un mprumut. Cci, drept fiind, va rsplti negreit plata n chip potrivit cu ostenelile fiecruia. Drept aceea, cununa fericirii este ca o datorie pentru dreptatea Judectorului.'
nsemneaz c cununa fericirii, mprtia cerurilor, se socotete ca o datorie la robii
ce au mplinit poruncile, dar.nu n chip simplu, ci din partea drniciei i a buntii Domnului, Care- pogorndu-Se pentru neputinta noastr, a robilor Si -numete mprtia
Sa "plat" pentru ostenelile noastre (cci zice: "Cheam-i pe lucrtori i d-le lor plata",
Matei 20:8), ca mai mult s ne ndemne s lucrm ntru poruncile Lui i s socotim mp
ria Lui ctig al ostenelii noastre. ns noi, robii, se cuvine a socoti mprtia cerurilor
i cununa fericirii ca un dar, iar nu ca plat i datorie. Pentru aceasta zice Sfntul Marcu
Postnicul: "Unii, fr a mplini poruncile, socotesc a crede drept; iar alii, fcnd poruncile, vd primirea mprtiei ca pe o datorie [a lui Dumnezeu]. i unii, i altii greesc ns
din adevr, de vreme ce stpnul nu e dator s dea robilor plat i slobozenie d~c aceia nu slujesc drept" (Despre cei ce socotesc c se ndrepteaz din fapte, capitolul40). i
iari: ,Jmprtia cerurilor nu este plat pentru lucrri, ci dar al Stpnului, gtit robilor
credincioi" (la fel, capitolul 2). i Coresi zice c Dumnezeu ne este dator cu cununa nu
dup nevoie i datorie sau ctig, ci dup a Sa buntate i fgduin. i se zice "cunun a
dreptii", fiindc se face ctigat oarecum prin fapte. Iar marele Vas ilie, tlcuind zicerea
lui David "ntoarce-te, suflete al meu,la odihna ta, cci Domnul ti-a fcut bine tie" (114),
1

zice: "Bunul nevoi tor al mngierii, Pavel, i aduce cuvintele cele mngietoare lui nsui,
zicnd; Lupta cea bun m-am nevoit, calea am mp1init-o, credinta m inut-o. Deci mi
se pstreaz cununa drepttii. Acestea le zice i Proorocul ctre sine-i: Fiindc ai mplinit destule n viaa aceasta ndelungat, ntoarce-te la odihna ta, cci Domnul i-a fcut
bine ie. Cci cei ce i-au nevoit viaa dup lege aici nu afl odihn venic pentru c li
s-ar rsplti dup ndatorirea faptelor, ci dup marea hrzire a lui Dumnezeu, care se d
celor ce au ndjduit ntru Dnsul." Punnd nainte zicerea aceasta a marelui Vasilie, Me-

293

TLCUIREA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

SFNTUL TEOFILACT, ARillEPISCOPUL BULGARIEI

i nu

numai mie, ci i tuturor celor ce au iubit artarea Lui.

Cu aceste cuvinte, Pavel l bucur att pe Timotei, ct i pe toti Cretinii


care ptimesc ru pentru credin i pentru poruncile lui Hristos. Cci zice:
Dac Hristos va da cununa dreptii i tuturor celorlalti care iubesc arta
rea i venirea Lui ntru slav, cu mult mai vrtos ti-o va da ie, Timoteie,
care iubeti aceasta mai mult dect toti! Dar care este cel ce iubete artarea
lui Hristos? E Cretinul acela care ptimete ru pentru credin i pentru
poruncile lui Hristos, care face faptele cele vrednice de artarea lui Hristos, cel ce are dragoste ctre aproapele, face milostenie, este ntreg-nelept,
smerit-cugettor i rbdtor i are toate celelalte fapte bune. Iar Cretinul
care nu face lucrrile acestea bune arat c nu, iubete artarea lui Hristos,
ci se roag a nu se face venirea Lui, ca s nu dobndeasc muncile vrednice
de faptele lui cele rele. Iar cea de-a doua venire a lui Hristos se zice "arta
re" pentru c El Se va arta de sus, venind din cer. Dou snt ns artrile
Domnului. Una obteasc i simit, ce se va face la sfiritul lumii, despre
care zice aici Pavel. Iar a doua este particular i gndit, dup care Domnul Se arat tainic n inima celor curati i vrednici de nfiarea i de sl
luirea Sa, despre care a zis: "cel ce M iubete pe Mine, va fi iubit de Tatl
Meu, i-1 voi iubi i Eu i M voi arta lui" (Ioan 14:21); i iari: "Dac M
iubete cineva, va pzi cuvntul Meu, i Tatl Meu l va iubi, i vom veni
la el i Ne vom face loca la el" (la fel, 23). Despre aceast artare zicea
i Iuda (nu Iscarioteanul) ctre Domnul, micndu-se de iubirea freasc:
"Doamne, ce este c ai s Te ari nou, i nu lumii?" (Ioan 14:22).

Pentru care pricin l cheam Pavel pe Timotei s vin la dnsul, mai


ales c Timotei avea asupra sa ocrmuirea i purtarea de grij a bisericii
Efesului i oblduia un neam ntreg? Pricina este c Pavel se afla n leg
turi, fiind nchis n temni de Nero, i deci nu putea merge la Timotei. De
aceea, l cheam la Roma, dorind s-I vad mai nainte de moartea sa muceniceasc i poate pentru a-i preda nc multe dogme tainice.

10. Cci Dima, iubind veacul de acum, m-a


Tesalonic;

lsat i

s-a dus la

Pavel nu i-a zis lui Timotei: Vino la Roma ca s te vd mai nainte de


moartea mea! - ca s nu-l ntristeze. Dar ce i zice? Silete-te a veni la
mine!- fiindc snt singur i nu am pe nimeni s-mi ajute ntru evanghelie
(adic ntru buna-vestire): Dar ce va s zic aceea c Dima "a iubit veacul acesta"? Adic: A iubit odihna i viata cea neprimejduit, a ales s se
desfete i s-i odihneasc trupul, mai bine dect a se afla lng mine i a
se ticloi ["a se osteni", n. m.]. Astfel, cel ce mai nainte se socotea mpreun-lucrtor cu Pavel, adic ajut tor- precum se scrie n cea ctre Filimon, unde zice: "Te mbrieaz Dima i Luca, cei mpreun-lucrtori cu
mine" (1:24) -,acela, lenevindu-se n urm, s-a desprit- vai!- de Pavel, nvtorul su. 1 nsemneaz ns c, dintre toti ucenicii si,Apostolul
l mustr doar pe acest Dima, nu doar c ar fi vrut s-I mustre, ci [din alte
dou pricini]: nti, ca s ne ntreasc pe noi, pentru a nu ne mpuina cu
sufletul n primejdii, ci a sta viteji pn n sfirit; i alta nc, pentru c voia
cu aceasta s-I trag pe Timotei mai mult la sine-i, cci se afla singur.

9. Grbete a veni ctre mine curnd!


Crisc n Galatia2, Tit n Dalmaia;

!etic Pigas zice: "Dumnezeiescul printe adaug n chip potrivit c, n locul ndatoririi, se
va da hrzirea cea mare, surpnd rspltirea, ca ntru totul s fie dar i hrzire" (Despre
cretinism, cartea nti). [... ]ns marele Vasilie arat cum David zice i c Dumnezeu
rspltete: ,.Ce vom rsplti Domnului pentru toate cite ne-a rspltit nou?" Deci ar
ttorul de cele cereti, tlcuind pentru ce se zice c Dumnezeu rspltete, zice c "buna
mu11umire a celor ce iau darul se socotete ca facere de bine" (Cuvfnt la Mucenia /ulita).
i- ca s zic n scurt- Dumnezeu i rspltete ca o datorie, i totodat druiete ceea ce
rspltete. Vezi i la 111cuirea capitolului 1 al acesteia, stih 18, i subnsemnarea aceleia.
De asemenea, vezi i stihul 23, capitolul 6 al aceleia ctre Romani. Vezi ns cum a zis c
Domnul va rsplti cununa dreptlii, din aceasta ncheindu-se c sfinlii, murind acum, nu
iau deplina fericire, ci se veselesc numai n parte; iar fn ziua cea mai de pe urm, aceea a
Judeclii, au s dobndeasc prin nviere nestricciunea trupurilor i mpreun cu dnsele
au s primeasc i desvri ta fericire. Vezi i zicerea "i acetia toli, mrturisindu-se prin
credin!, nu au luat fgduin\a." Vezi i subnsemnarea zicerii "Iar dac ndjduim ntru
Hristos numai n viaa aceasta" (1 Corinteni 15: 19), de nevoie fiind la aceasta. (n. aut.)

Iar Icumenie zice c unii spun cum acest Dima s-a plecat iari la elinism i s-a fcut
pop al idolilor. (n. aut .)
2
nsemneaz c Teodorit zice c Apostolul a numit "Galatia" Galiile, fiindc aa se numeau din veac: ,,Aa le numesc- zice- nc i acum cei mprtii de nvtura cea din afar." (n. aut.)

294

295

Pe acetia, Apostolul nu-i mustr, ca pe Dima, fiindc Tit era unul din
acei muli ucenici minunai ai lui Pavel, nct i se ncredinase pstorirea
Critului ["Creta", n. m.], cel cu o sut de ceti. Deci aceti doi apostoli nu
se osebiser de fericitul Pavel pentru c ar fi iubit odihna veacului acestuia,
ci se duseser pentru propovduirea evangheliei, sau pentru alt trebuin,
cu socotinta i voia lui Pavel, nvtorul lor- precum zice Icumenie.

'

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TiLCUIREA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

11. numai Luca este cu mine.

13. Venind, adu-mifelonul, pe care l-am

Singur fericitul Luca a fost nedesprit de nvttorul su Pavel,


dumnezeiescul Luca scriind i Evanghelia' i faptele Sfintilor Apostoli.
Despre aceasta scrie Pavel i n alt parte, zicnd: "( ... ) a crui laud n
evanghelie este n toate bisericile" (2 Corinteni 8:18).2

Lundu-[ pe Marcu, adu-[ cu tine, cci mi este de folos spre slujb.


Marcu -zice -este trebuie i iscusit, nu spre odihna mea, ci spre slujba evangheliei. Cci fericitul Pavel, dei se afla n legturi, nu nceta a
propovdui.' Deci nici pe Timotei nu-l chema Apostolul s vin la Roma
pentru a sa slujb, ci pentru evanghelie i, pe ,lng acestea, ca s nu se ntmple vreo tulburare ntre Cretini cnd era s se sfreasc dumnezeiescul
Pavel ca mucenic. [Aadar, trebuia s se afle] de fat multi ucenici de-ai
lui, pentru a opri tulburarea i plngerea Cretinilor, mngindu-i, cci nu ar
fi suferit desprirea i lipsa nvtorului lor Pavel. Fiindc e de crezut c
acei Cretini din Roma erau oameni nobili i boieri vrednici de laud, nct
trebuiau s aib mngietori ntelepti i vrednici de cuvnt.

12. Iar pe Tihic l-am trimis n Efes.


Zice: Astfel, am rmas singur i deci e nevoie de nftiarea ta, fiule Timotei. Apostolul l trimisese pe Tihic la Efes ca s duc epistola ctre Efeseni, cum vezi la zicerea "Toate le va face cunoscute vou Tihic" (Efeseni
6:21). Iar Teodorit spune c din zicerea de aici se trage ncheierea c Timotei nu era n Efes cnd Pavel i scria epistola aceasta. Cci, dac Timotei
s-ar fi aflat n Efes, Pavel ar fi zis: Iar pe Tihic l-am trimis acolo.
1 Iar

Nicolae Malaxa istorisete c dumnezeiescul Luca i-a scris evanghelia n m


celei mari, precum pomenete hrisovul mprtesc al acestei mnstiri.

nstirea peterii

(n. aut.)
2 Iar alii spun c aceasta se potrivete mai mult lui Varnava decit lui Luca. i vezi la
tlcuirea zicerii acesteia i a urmtorului stih (19) al aceluiai capitol din a doua epistol
ctre Corinteni. Iar lcumenie zice c Luca nu se desprea de Pavel fiindc era iubitor de
nvtur, sfnt i rbdtor. i -de la acetia doi, de la Dima i de la Luca- nvm dou
lucruri, anume: ce mare ru este lenevirea i iubirea de trup i, dimpotriv, ce mare bine
este silina i defimarea trupului. Cci Dima s-a despJit de Pavel din pricina lenevirii i a iubirii trupului su, iar Luca, pentru silina sufletului i defimarea trupului, a fost
nedespJit de Pavel. Astfel, Dima, fiind numrat mai nti dect Luca (precum se vede n
zicerea de mai sus a epistolei ctre Filimon), a czut din cinste i a pierit; iar Luca, cel numrat n urma lui Dima, a ajuns naintea aceluia. (n. aut.)
3 Se poate ca acest Marcu s fie nepotul lui Varnava, despre care vezi capitolul4 al celei ctre Coloseni, stih 10, i subnsemnarea lui. (n. aut.)

296

lsat

n Troia la Carp,

crile,

Felonul de care zice Pavel aici e o mbrcminte. i-i cere lui Timotei
si-o aduc pentru a nu trebui s ia de la altul, fiindc acest dumnezeiesc
Apostol purta grij i se pzea totdeauna i pretutindeni a nu avea trebuin
s ia ceva de la alii, nici argint, nici pine, nici hain. Iar unii zic c fel onul acesta era o pnz ntru care erau crile vechi. Dar oare ce trebuin
avea Pavel de cri, de vreme ce urma a se duce la Dumnezeu prin mucenicie? Rspundem c i trebuiau ca s le lase Cretinilor din Roma, pentru
a-i mngia n locul lui.'
:

mai ales membranele [,,pergamentele", n. m.].


Poate c membranele acestea aveau unele nvtturi mai folositoare dect
cele scrise n cri, i pentru aceasta le cerea Apostolul cu mai mult dor.'

14. Multe rele mi-afcutAlexandruArmarul;


Aici, dumnezeiescul Apostol pomenete ispitele pricinuite de acest Alexandru nu pentru a-1 defima, ci pentru a-1 ndupleca pe ucenicul su Timotei s sufere vitejete ispitele pricinuite de oamenii cei proti ["de rnd",
n. m.] i necinstii, aa cum era i cldrarul Alexandru. Cci muli sufer mai cu lesnire cnd se ispitesc i ptimesc de la oarecari oameni mari i
vrednici de cinste, mngiai oarecum de covrirea i vrednicia acelora; iar
Teodorit istorisete cum unii au zis c felonul acesta nu era mbrcminte, ci un fel
de carte. ns acetia- zice- snt vrednici de rs, cci, de ar fi fost'carte, nu trebuia s o
osebeasc de celelalte, ci, zicnd de obte "cJile", ar fi cuprins-o i pe aceasta mpreun
cu acelea (la Icumenie). i nsemneaz cum Nicolai Bulgarul zice c felonul acesta era o
mbrcminte preoeasc a Apostol ului Pavel asemenea felonului pe care 1l poart preoii notri. La fel, un felon al Apostol ului Petru s-a aftat n Antiohia. Tot astfel, i Grigorie
Dialogul avea cu sine-i o hain preoeasc a Evanghelistului Ioan- precum istorisete
Diaconul Ioan, n cartea a 23-a a Vieii lui, capitolul 59. i aceasta e prea de crezare, cci,
dac preolii Legii Vechi i ai "neamurilor" ntrebuinau osebit podoab vrednic de cinstire cnd fceau jertfirile lor, cu mult mai vrtos purtau osebit podoab sfinit dumnezeietii Apostoli, cnd svreau Taina Trupului i a Sngelui Domnului. (n. aut.)
2
Teodorit zice c Pavel numete aici "membrane" cJile cele vltucite ["sulurile",
n. m.], ntrebuinpnd zicerea de la obiceiul Romanilor, care aa le numeau pe cele vl
1

tucite.

Cci

in membrane aveau

scris

Dumnezeiasca Scriptur cei vechi, precum Iudeii

o au pn azi. Iar "cri" le numete pe cele numite aa ndeobte, cu chipul n patru coluri.

(n. aut.)

297

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

T[LCUIREA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

cnd ptimesc i snt ispitii de oarecari oameni de rnd, atunci se ntristeafoarte n inima lor. De aceea zice Pavel: "Multe rele mi-a fcut Alexandru Cldrarul", adic: "m-a necjit cu covrire". Cci oamenii cei proti
i necinstii, nepurtnd grij de cinstirea pe care cei mai muli o arat ctre
brbaii vrednici i sfini, cnd ncep a-i supra pe acetia, nu i cru i nu
au mil de ei ntru nimic. Prin urmare, i necinstitul Alexandru Armarul,
ncepnd a-i face ru marelui Apostol al Domnului, nicicum nu a mai avut
mil- varvarul! -,ci l-a necjit cu totul, fr a-i socoti cinstea i slava pe
carei-o aduceau Cretinii.'

Aici,Apostolul i povestete iari lui Timotei ispitele sale, ca s-I nt


reasc mai mult. Dar de care rspundere vorbete? De aceea cnd s-a nfiat ntia dat naintea mpratului Nero i, ntrebat de acela, a dat rs
puns spre dezvinovire pentru credina n Hristos i pentru propovduirea
evangheliei. i aa a scpat de moarte, i iari a propovduit, cci Nero nu

Domnul s-i rsplteasc dup faptele lui!


Zice: Cuteaz, o, Timotei! -cci rutile acestea ale lui Alexandru nu
vor trece necercetate, ci Domnul i va rsplti cuvenita pedeaps. Iar cuvntul acesta al Apostol ului este mai mult proorocie dect blestem. Cci Pavel nu l-a zis pentru c sfinii doresc ca oamenii s fie pedepsii, ci [din alte
dou pricini]: nti, pentru c cei ce opreau propovduirea evangheliei trebuiau a se sfii de ea prin pedeaps, i unul dintre acetia era Alexandru Ar
marul; apoi, pentru c Cretinii mai slabi n credin i n socoteal se mngiau vzndu-i pedepsii pe cei ce mpiedicau propovduirea evanghelic.

15. Pzete-te i tu de el,


Nu a zis: O, Timotei!- ceart-! i pedepsete-Il( cu toate c Pavel i Timotei l puteau pedepsi prin darul Sfintului Duh, aa cum l-a pedepsit Pavel pe vrjitorul Elima i pe acel Corintean ce curvea cu mama sa vitreg).
Ci i-a zis: "pzete-te", adic: Deprteaz-te de el i las-lla Dumnezeu!
S-I certe Dumnezeu dac va voi!
cci

a stat foarte mult mpotriva cuvintelor mele.

Adic:

Mult rzboi
propovduite de noi.

mpotrivire face acesta asupra evangheliei

avea prea mult rvn pentru idoli. Dar, fiindc Pavel l-a ntors la credina
lui Hristos pe paharnicul mpratului Ne ro, tiranul, clocotind de mnie, a
tiat cu sabia apostolescul cap al fericitului.' Deci mare mhnire i durere
de inim arat cuvntul zis de Pavel aici, anume acesta: Toi ucenicii mei
m-au lsat i nici unul nu mi-a ajutat!- ca i cum ar fi zis aa: nii prietenii i casnicii mei m-?U vndut, i m-am lipsit de toat mngierea, de aceea- o, Timotei!-, cnd vei rmne i tu singur n primejdii i n ispite, s
ai pilda mea de mngiere.
S nu

li se socoteasc lor!

O, cititorule! - vezi c dumnezeiescul Apostol are mil i-i cru pe


ucenicii si, dei ei fcuser o fapt lipsit de mulumire i de mil. Cci
-de unde se cuvenea s-I fi mngiat, ca unii ce erau mpreun-lucrtori i
apropiai ai Apostol ului - ei l lsaser singur. Fiindc nu este una i aceeai a fi defimat cineva de cei din afar cu a fi defimat de prietenii i ucenicii si, aceasta din urm fiind neasemuit mai ntristtoare dect cea dinti.
Totui, nepomenitorul de ru Apostol al Domnului se roag a nu li se socoti lor aceasta ca pcat naintea lui Dumnezeu (mcar c era cu adevrat
mare pcat i se cuvenea a fi socotit), de trei ori fericitul Pavel urmndu-1
nvtorului su Iisus, Care, pe cruce fiind, l ruga pe Tatl pentru rstig
nitorii Si, zicnd aa: "Printe, las-le lor!" (Luca 23:34). [De asemenea,
Pavel i-a urmat] i ntiului mucenic tefan, care a zis: "Doamne, nu le
pune lor pcatul acesta!" (Fapte 60).
'

17. Ci Domnul S-a artat mie

Despre aceasta, Teodorit zice c nu e nimic de mirare dac asupra Apostol ului a pornit tulburri i primejdii un cldrar, cci fnsuirea celor ce vieuiesc din lucrarea miinilor
este a fntrfta noroadele. Tot aa, Dimitrie Argintarul a ridicat asupra lui Pavel tot Efesul.
(n. aut.)

Iar dumnezeiescul Hrisostom adaug i alt pricin pentru care Nero i-a tijlt capul fericitului Pavel. i zice c Nero avea o iitoare foarte iubit lui, pe care Pavel a fnduplecat-o
a primi fnv(tura i credina lui Hristos i, totodat, a se lsa de spurcata fmpreunare cu
Nero. Iar Nero mai fntfi 1-a legat pe Apostol, defimfndu-1 ca pe un amgitor i strictor de
oameni (adic fcfnd acelai lucru pe care l fac i prinii asupra acelora ce-i fndeamn pe
fiii lor s se clugreasc). i, fiindc nu 1-a putut opri pe Pavel de la sftuirea acelei iitoa
re i de la fndemnarea ei spre fntreaga-fnelepciune, 1-a omorit" (Cuvfnt ditre aceia care-i
bfntuiesc pe cei ce le tndeamnfiii a se face monahi, tomul al 6-lea). (n. aut.)

298

299

16. ntru cea dintii rspunderea a mea, nimeni nu a mers mpreun


cu mine, ci toti m-au prsit.
1

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TILCU!REA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

acest cuvnt al Apostolului este spre mngierea lui Timotei, fiindc arat c Dumnezeu nu-l las a ptimi greu pe acela prsit de oameni.
Cci, n vremea n care ucenicii I-au lsat singur pe Pavel, Domnul i S-a

-o cititorule!- c puin a lipsit ca Pavel s fie dat morii, cznd n gura


nfricoatului "Ieu", a lui Nero, dar cu prea-slvire s-a izbvit de acolo cu
puterea dumnezeiasc. 1

artat.

18. i Domnul m va izbvi de tot lucrul ru


i

m-a ntrit,

Adic:

Mi-a druit ndrzneal i nu m-a lsat a fi biruit.

ca,prin mine,propovduirea s se mplineasc


O, cititorule!- vezi aici multa smerit-cugetare a lui Pavel, cci zice:
Domnul nu m-a ntrit pentru c a fi fost vredriic s dobndesc acest dar al
nfirii i al ntririi Sale, ci pentru a se mplini, prin mine, propovdui
rea evangheliei, adic pentru a se adeveri sau a veni la sfrit. De pild, aa
cum unul ce ine o hlamid sau o coroan mprteasc ar scpa de moarte nu pentru vrednicia sa, ci pentru podoabele mprteti pe care le ine tot astfel a scpat de moarte i Pavel, pentru mprteasca propovduirea
evangheliei pe care o fcea.
i s aud

toate neamurile;

Adic: Pentru ca la toate neamurile s se fac artat slava propov


duirii evangheliei i purtarea de grij a lui Dumnezeu pentru mine, care
propovduiesc evanghelia Lui. 1
i

i m

va mntui ntru cereasca Sa

mprie.

Zice: Domnul m va izbvi de tot pcatul i m va pzi acolo, n cereasca Sa mprie. Cci aceasta este a se mntui cineva i a se pzi ntru
mpria cerurilor, cnd moare aici pentru Hristos, precum El nsui a zis:
"Cel ce-i urte sufletul su n lumea aceasta l va pzi n viaa venic"
(Ioan 12:25). Deci aceasta este mntuirea cea adevrat, cnd vom merge
ntru mpria cerurilor i acolo vom strluci ntru strlucirile sfinilor.

m-a izbvit din gura leului.

D01nnuluijie slava n veacurile veacurilor! Amin!

Zice: Stnd lng mine, Domnul m-a ntrit i m-a izbvit din gura leului, adic a lui Nero- cci Pavel l numete "leu" pentru tria mpriei, i
netemerea lui i pentru cruzimea socotinei lui -dup Teodorit.2 Vezi ns
1 Iar Teodorit zice c Pavel, c1nd a fost trimis la Roma de ctre
ighemonul Fist i
s-a dezvinovit Inaintea mpratului Nero, a fost lsat de dnsul i a mers 1n Spania i
la alte neatnuri, aduc1ndu-le propovduirea evangheliei. Deci Pavel numete "cea dint11
dezvinovire" pe aceea fcut atunci ctre Nero. (n. aut.)

Zice: Atunci, Domnul m-a izbvit de Ne ro i de moartea trupeasc.


i, de vreme ce am propovduit ndeajuns evanghelia Lui, ndjduiesc c
Dumnezeu m va izbvi i n viitor, nu de moartea trupeasc i de Nero (fiindc acum m apropii a fi omort i tiat de Nero), ci m va izbvi de tot
pcatul, adic nu va l~sa s m mpuinez cu sufletul pentru moartea muceniceasc, ci m va mputernici s stau mpotriva pcatului pn la snge_
Iar aceasta este ca i cum rp-ar izbvi de leul cel gndit, diavolul, Domnul
fcndu-mi o izbvire i mntuire mai mare acum, cnd se vede c iart a fi
dat eu la moarte, dect izbvirea cea dinti, cnd am scpat de moartea trupeasc i de leul cel simit, de Nero.

Acest "strbune!" al nostru, al Romnilor, numit "Nero", a fost o bun prenchipuire

Iat cum Pavel l slavoslovete aici pe Fiul la fel cum L-a slavoslovit i

pe Tatl n multe locuri, cci "Domn" Se numete aici Fiul?

19. Salut-i pe Priscila, i pe Achi/a


Aceast

Priscila este soia aceea druit cu dar care 1-a luat pe Apollo
i-a descoperit mai cu amruntul calea lui Dumnezeu, cum scrie la Fap-

a Antihristului, omul care va primi ntreaga putere i rutate a Satanei. C era de o cruzime nemaint11nit nici printre slbaticii Romani- ajungnd s lumineze necurmatele orgii
ale "cetii eterne" folosind fclii omeneti, anmhe Cretini uni cu pcur- aceasta nu
e cel mai nfricotor pcat al su. Dar incestul cu man'ia sa bun i uciderea ei s1nt fapte
nenchipuit de nfricoate, de care mintea se cutremur. (n. m.)

1
Iar Coresi zice c dumnezeiescui Ambrozie Inelege c Pavel 11 numete "leu" pe
diavolul care l certa prin Nero. (n. aut.)
2
Iar c Pavel obinuiete a-L slavoslovi pe Dumnezeu adeseori i c noi, Cretinii,
sntem datori la rndul nostru a face aceasta, vezi la subnsemnarea zicerii: "Iar lui Dumnezeu i Printelui nostru, slav!" (Filipeni 4:20). (n. aut.)

300

301

T!LCU!REA CELEI DE A DOUA EPISTOLE CTRE TIMOTEI

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

tele Sfintilor Apostoli (capitolul 18:26). Acetia, Priscila i Achita, snt cei
lng care a rmas fericitul Pavel n Corint, lucrnd mpreun meteugul
corturilor, pe care l aveau i ei (Fapte 18:2). De aceea, Pavel i pomenete
adeseori, [ca i aici, unde o pune] ns pe femeia Priscila naintea brbatu
lui Achita, fiindc ea era mai credincioas i mai osrdnic ntru Domnul.
Dar Pavel nu face aceasta [totdeauna], ci uneori l scrie mai nti pe A chila,
iar alteori pe Priscila. Acetia se aflau atunci n Efes i Pavel i salut din
mai multe pricini: nti, ca s-i mngie; apoi, ca s le arate osebita cinste
i dragoste pe care o avea ctre dnii; i, a treia i cea mai nsemnat, ca
s-i mprteasc prin oraie ["urare", n. m.] de dumnezeiescul dar, cci
i singur oraia fericitului i sfintului Apostol era de ajuns s-I umple de
i
mult dar pe cel urat.
i

casa lui Onisifor!

Zice: O, Timotei!- salut toat familia i casa lui Onisifor! Fiindc acesta se afla atunci Ia Roma i-i purta de grij lui Pavel pe cnd se afla n leg
turi, precum am zis mai nainte. Iar cu aceast oraie Pavel i face pe casnicii
lui Onisifor mai osrdnici spre a purta de grij i ei de oamenii cei mbunt
ii care s-ar afla n primejdii pentru Hristos i pentru porunca lui Hristos.

20. Erast a rmas n Corint, iar pe Trofim l-am

lsat n

Milet, bolnav.

Fiindc

nu i-a pomenit pe aceti ucenici mai sus, Pavel i pomenete


aici, artndu-se lsat singur i lipsit de toi, ca astfel s-I trag pe Timotei
s vin la dnsul mai n grab. Dar de ce nu 1-a vindecat Pavel pe Trofim,
dac acela era bolnav? Fiindc sfinii nu le pot svri pe toate cte voiesc,
Dumnezeu lsnd aceasta pentru ca oamenii s nu-i fac dumnezei. De aceea nu s-a vindecat pe sine-i nici Moisi, dei era gngav din tinereele sale,
i nu a intrat n pmntul fgduinei, pentru ca Evreii s nu-l socoteasc
dumnezeu. Tot aa, nsui Pavel avea un "mbolditor", anume pe potrivnicii propovduirii, i nu s-a putut izbvi de dnii, pentru aceeai pricin.
Iar Miletul este aproape de Efes. Dar cnd oare l lsase Pavel pe Trofim,
bolnav, n Milet? Cnd mergea la Ierusalim, ori dup ce a mers la Roma i
iari s-a suit n prile acelea ale Asiei? Nu tim s o spunem curat.

Silete s vii pn nu mor! - cci aceasta ar fi fost o vestire ntristtoare


pentru Timotei -, ci i zice s vin pn a nu-l mpiedica iarna, i apoi s
nu mai poat veni.

Te mbrieaz Eubul, Pudeniu, Linos,


Unii istorisesc despre acest Lin os c s-a fcut episcop al Romei n urma
marelui Petru; acelai lucru l zice i Teodorit. 1

Clavdia
Cretine,

vezi c ~n vremea aceea i femeile erau nfocate i fierbini


n credin, c erau rstignite, adic omorte, lumii i lucrurilor lumeti?
-neamul femeilor nefiind cu nimic mai jos dect acela al brbailor, dac
ele vor s arate osrdie. Cci, n viata aceasta, femeile snt de mult folos nu
numai n trebile lumeti - iconomisind ocrmuirea casei, purtnd grij de
familie i fcndu-i fr griji pe brbai, ca acetia s-i poat lucra mete
ugurile i pricinile politice ["ale cetii", n. m.]. Dar ele se pot iscusi i ntru cele duhovniceti, ntru ntreaga-nelepciune i curie, mai mult dect
brbaii, artnd u-i sfinenia trupului, podoaba moralurilor, postul i celelalte fapte bune. i -ca s zic pe scurt- femeile- dac voiesc i au bun
alegere, socotint i osrdie- nu au de la fire nici o mpiedicare spre a lucra
toate faptele bune asemenea brbailor. 2
i toi fraii.

Aici, Pavel nu-i numete pe fraii care-I salutau pe Timotei, ci zice: Te


mbrieaz toi fraii. Cci, cu toate c erau att de multi credincioi n

Zice: O, Timotei!- silete-te s vii, fiindc am rmas singur i snt lipsit din toate prile, aa cum ai neles din cele zise mai nainte. i nu zice:

Cci Meletie zice (In Istoria bisericeasc, tomul 1) c, dup mucenicia lui Pavel i a
lui Petru, Linos s-a sortit Intii pentru biserica Romei. Iar pe acesta- precum zice'Evsevie,
In Istoria Bisericii, cartea a 3-a, capitolul 22 -l-a motenit Anaclit, In anul al 2-lea allmpriei lui Titus; iar peAnaclit, Climent, mcar c alii vor ca Intii episcop al Romei s fi
fost Climent i al doilea Anaclit, lslndu-i pe Linos i pe Clit. Dup cei mai muli lns, Linas se arat a fi mai Intii, al doilea Climent, al treilea Ci it i al patrulea Anaclit. De aceea,
Caragea numete pricina lnt!ilor episcopi ai Romei "lncurcat" i "tulburat". (n. aut.)
2
Aceasta arat i marele Vasilie, pomenind c Sfinta Muceni !ulita le-a zis aa femeilor ce erau de fa cind trebuia s intre In foc: Sintem din aceeai frmnttur cu brbaii.
Ca i ei, ne-am fcut dup chipul lui Dumnezeu. Femeia s-a fcut de ctre Ziditorul la fel
de primitoare de fapt bun ca i brbatul. Prin urmare, de vreme ce sintem rude ale br
bailor dup toate- cci nu numai carne s-a luat spre alctuirea femeii, ci i os din oasele
lui-, atunci noi, femeile, datorm Stpnului statornicie, bun-ntrire i rbdare la fel ca
brbaii. i, zicind acestea, a srit 1n vpaie (din cuvintul la aceast muceni). (n. aut.)

302

303

21. Silete a veni mai nainte de iarn!

SFNTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

lume, Pavel i pomenete anume doar pe cei de mai sus, pentru c aceia
strluceau ntru fapta bun mai mult dect ceilali, fiind afar de lucrurile lumii, de tulburri i mai fierbini n credin i n dragostea pentru Domnul.

22. Domnul Iisus Hristos cu duhul tul

TILCUIREA
EPISTOLEI CTRE TIT'

Zice: O, fiul meu Timotei! -nu te ntrista c m despart de tine, cci


Domnul este cu tine. Dar nu a zis: "cu tine!, ci: "cu duhul tu", ca s-i arate c are ndoit ajutor: i pe acela al darului Sfintului Duh, i pe al lui Iisus
Hristos, care crete darul acesta. Cu cuvntul acesta,Apostolul nelege ns
i altceva, anume c Domnul este cu noi atunci cnd l avem mpreun cu noi
pe Duhul cel Sfint i nu-L izgonim cu pcatele noastre. Cci- dup Icumenie- cnd nu avem Duhul cel Sfint, nu l avem nici pe Hristos 1, cum a zis i
Apostolul:"( ... ) iar de nu are cineva Duhul lui Hristos" (Romani 8:9).

A SLVITULUI I PREA-LUDATULUIAPOSTOLPAVEL

de

Sfintul Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei


tlmcit

din elina veche n cea nou i


mpodobit cu felurite nsemnri de ctre

Darul cu voi! Amin!


Cu acest cuvnt, Pavel se roag i pentru sine ca s fie totdeauna bine-plcut lui Dumnezeu i s afle har naintea Lui. Cci - aa cum cel ce
se nvrednicete a-1 vedea pe mprat i a avea har naintea lui nu mai simte
vreo ntristare, pentru bucuria dobndit din privirea i harul mpratului
tot astfel i cel ce are darul lui Dumnezeu locuind ntru sine, chiar dac se
lipsete de prietenii si i cade n multe rele i necazuri, totui nu mai are
nici o simire a acelora, cci darul lui Dumnezeu ce se afl n luntrul lui i
pzete sufletul mai presus de toate. ns darul lui Dumnezeu nu rmne ntru noi dect dac facem cele plcute lui Dumnezeu, Stpnul nostru. Cci,
aa cum n casele domnilor i stpnitorilor afl har doar robii care fac cele
plcute lor, tot astfel i Cretinul va afla har naintea obtescului stpn
Dumnezeu doar dac poart grij de cele plcute Lui, fcnd voile Lui. n
acest chip, el dobndete totdeauna purtarea de grij i darul lui Dumnezeu,
Cruia slava i stpnirea n veci! Amin F

Nicodim Aghioritul

Aceast

a doua epistol ctre Timotei s-a scris i s-a trimis din Roma,
cnd s-a nfiat Pavel a doua oar naintea lui Nero.
poate c Apostolul ntelege prin "duh" sufletul lui Timotei i se roag ca Hristos
s rmn locuind n sufletul lui, luminndu-1 i nvtndu-1 cele cuvenite. (n. aut.)
2 IarTeodorit adaug i acestea: "Pavel s-a rnduit i pe sine-i
ntru mprtirea darului, pe care fie a-1 dobndi i noi cu soli riie celui ce a scris acestea i ale celui ce le-a primit
i s-i vedem pe ei n corturile lor cele venice, dar nu de departe, ca bogatul pe Lazr, ci
de aproape,locuind i petrecnd sub stpnirea lor." (n. aut.)

n~e~ne.az c aceast"trimitere :stea asea dup rnduial i dup anii ntru care i-a
scris tnmitenle Pavel, dupa cele doua ctre Tesaloniceni, dup cele dou ctre Corinteni
i dup cea dinti ctreTimotei -precum zice Teodorit n precuvntarea tlcuirii epistolelor lui Pavel.
i- dup Meletie, n Istoria bisericeasc, tomul 1 -epistola aceasta s-a scris n anul
26 dup nlarea Domnului. (n. aut.)

304

305

1 ns

TLCUIREA EPISTOLEI CTRE TIT

Pricina trimiterii acesteia ctre Tit,


2
dup Hrisostom, Teodoritl, Teofilact i
lcumenie3
Tit era unul dintre ucenicii minunai i alei ai Apostol ului Pavel. Pentru aceasta, s-a hirotonit de ctre Pavel ca intii episcop al Ostrovului cel
mare al Critului ["Creta"] i i s-a incredintat alegerea i hirotonia atitor
episcopi cii trebuia s aib un ostrov ca acesta cu o sut de ceti i apra
rea atitor mii de Cretini ce se aflau acolo. i, prin aceast trimitere, i s-a
poruncit de ctre Pavel s-i mplineasc lipsurile.4
Pavel scrie aceast epistol pe cind se afla in voie i n slobozenie, mai
inainte de a fi legat i inchis de Nero, de vreme ce in nici un loc al acesteia
nu pomenete de ispite, de necazuri sau de legturi. De aici, se pare- zic
Teofilact i Teodorit - c aceasta s-a scris mai inainte decit cea de a doua
ctre Timotei, pentru c pe aceea Pavel a scris-o pe cnd era aproape de
sfiritul su mucenicesc. i adeseori pomenete aici de darul lui Dumnezeu prin care ne-am mntuit, tiind c aceasta este destul mingiiere oric
rui Cretin, cci Cretinul ce-i va aduce aminte cum era mai inainte i ce
dar s-a invrednicit a primi apoi de la Dumnezeu, acela negreit se va sirgui
s nu-L amrasc pe fctorul su de bine Dumnezeu.
Iar pricina pentru care s-a scris aceasta este urmtoarea. Pavel ii scrie
lui Tit aflind c n Crit erau muli Iudei care, luind ca prilej Legea Veche,
se apucau s-i amgeasc pe Cretini. i, mai intii, i mulumete lui Dum-

nezeu pentru evlavia lui Tit i-i arat cum credina intru Hristos nu e nou
'
.
CI c s-a gtit din veci de ctre Dumnezeu. Al doilea, il inva pe Tit s
aeze episcopi in fiecare cetate i cum se cuvine a fi episcopii. Apoi, ii poruncete s-i cerce pe aceia care griesc impotriva credinei sntoase i
mai ales pe cei ce crezuser din Iudei, artindu-i c Critenii snt nelucr
tori i mincinoi. Dup acestea, nva c toate mncrile sint curate celor
curai, cum trebuie a fi btrinele i c acelea se cuvine s le inelepeasc
pe cele tinere. La fel, cum se cuvine a se supune robii stpnilor lor. n sfirit- aducindu-i aminte lui Tit c darul lui Dumnezeu nu ne-a indreptat din
faptele noastre, ci din iubirea de oameni a lui Dumnezeu, i poruncindu-i
s se fereasc de gil9evile pentru Lege- i cere s vin la dinsul, i aa sfirete epistola. S nu 'te miri ins- o, cititorule!- dac Pavel ocrte intreg
neamul Critenilor, fiindc nu face aceasta ca un ocrilor, ci ca un rivni tor
al lui Dumnezeu, cum i Mntuitorul Hristos le zicea nenumrate ocri cr
turarilor, nu pentru Sine-i, ci pentru c pricinuiau pieirea celorlalti. i Pavel a fcut aceast epistol scurt, pentru a se cunoate mcar din aceasta
fapta bun i sporirea lui, cci cel mbuntit i sporit nu are trebuin de
multe cuvinte, ci numai de puin aducere aminte, dup obteasca parimie
ce zice: "Celor nelepi, puine" i dup zicerea lui Solomon: "D pricin
inteleptului, i va fi mai intelept inc" (Pilde 9). 1

al Kirului, n veacul al cincilea. (n. m.)


Theofilact,Arhiepiscopul Bulgariei, cu scaunul la Ohrida, care a trit n vea
cul al XI-lea. (n. m.)
3 Episcop de Trica, pe la anul 990. (n. m.)
4 De aici e artat aadar c vestitul Crit este plugrie i sdi re duhovniceasc a nv
turii lui Pavel. Pentru aceasta scrie i Sfini tu! Teodorit aa: "Nu numai celor de pe uscat,
ci ostrovenilor (insularilor) le-a adus dumnezeiescul Apostol mntuitoarea nvtur i,
pe lng alii, a luminat cu lumina cunotintei de Dumnezeu i Critul (care e ostrov foarte
mare). i, nfignd acolo temeliile bunei-cinstiri de Dumnezeu, i-a ncredinat restul iconomiei de trei ori fericitului Tit." (n. aut.)

ns.emn.eaz~ c Tit, care era Elin, a fost botezat de Pavel. i Pavel nu 1-a tiat mpreJUr, cct sene catre Galateni aa: "Ci, aflndu-se mpreun cu mine i fiind Elin, nici Tit
nu a fost silit a se tia mprejur" (Galateni 2:3). i multe laude scrie Pavel pentru fericit~! Tit, cci l. numete "frate al su" i se mhnete mult cnd nu-l afl, zicnd: "i, vemod eu la Trata pentru evanghelia lui Hristos, i ua fiindu-mi deschis ntru Domnul, nu
am ~vut odihn n duhul meu, pentru c nu l-am aflat pe Tit, fratele meu" (a doua ctre
Cormteni, 2:12, 13). Ci i mngietor zice c este: "Ci Dumnezeu, Cel ce mngie pe cei
smeriti, ne-a mngiat cu venirea lui Tit" (2 Corinteni 7:6). i bucutia lui Tit zice c este
bucurie a sa: "i mai mult nc ne-am bucurat de bucuria lui Tit, c s-a odihnit duhul lui
de ctre voi toi" (2 Corinteni 7: 13). Pe Tit 1-a avut Pavel mpreun-cltor cu elia propovduirea evangheliei, cci zice: "M-am suit la Ierusalim cu Varnava,lundu-1 i pe Tit"
(Galatem 2:1). Aceasta se vede i la capitolul 1 al celei de a doua ctre Corinteni stihu'
rile 16, 17 i 18. (n. aut.)

306

307

1 Episcop

2 Sfini tu!

CAPITOLUL!
1

1, Pavel, robul lui Dumnezeu i Apostolul lui Iisus Hristos,


Pavel scrie numirile acestea fr deosebire. Cci, n vreme ce n alte
pri se numete "rob al lui Hristos i Apostol al lui Dumnezeu" (Romani
1: 1), aici se numete dimpotriv, tiind c nu este nici o osebire ntre Tatl
i Fiul dup fiinta i firea Lor i dup nsuirile fiintei i ale firii Lor.
dup credina aleilor lui Dumnezeu i
cel dup buna-cinstire de Dumnezeu',

dup cunotina adevrului

n multe feluri se nelege zicerea aceasta. Fie c: Eu snt Apostol spre


a crede cei alei prin mine. Fie c: Eu am fost folosit ca Apostol nu pentru
c a fi isprvit vreo fapt bun, ci pentru c Dumnezeu a binevoit ca aceia alei s cread cuvintele mele.Z Prin urmare, vrednicia de Apostol nu mi
s-a ncredintat pentru c eu a fi fost vrednic de ea, ci din darul lui Dumnezeu pentru cei alei. Apoi, pentru a arta c i noi se cuvine s aducem
o oarecare fapt bun n schimbul darurilor lui Dumnezeu, mai departe
zice aa: "i dup cunotina adevrului", adic: Vrednicia apostoleasc mi
s-a ncredinat pentru c am cunoscut adevrul bunei-cinstiri de Dumnezeu. Sau- mai bine zis- nici cunotina adevrului nu este a mea, ci pricinuitorul acesteia este tot Dumnezeu. Cci noi l cunoatem pe Dumnezeu
fiind dinainte cunoscuti de El, precum acelai Pavel zice i n alt parte:
"Iar acum- cunoscndu-L pe Dumnezeu, i mai ales cunoscndu-v de c
tre Dumnezeu" (Galateni 4:9). Sau, Pavel zice aici aa: Dup credinta celor alei, aa am crezut i am cunoscut adevrul i eu. i a zis "adevrul"
Dup Coresi, Apostolul arat aici patru pricini: cit de mare i in ce fel e credinta i
cunotinta adevrului; sffritul ["scopul", n. m.], care e "ndejdea vieii venice" (stih 2);
1

pricina fctoare, care este Dumnezeu: "( ... )ndejdea vieii

venice

pe care a fgduit-o

mai inainte de anii veacurilor nemincinosul Dumnezeu"; i pricina cea osebit, care este
aceea incredintat lui Pavel, adic invtura i evanghelia: "i a artat cuvintul acesta intru propovduire, care mi s-a incredintat mie" (stih 3). (n. aut.)
2
Iar "alei"- zice Coresi- s-au fcut prin credin, credinta fiind o aezare i pregtire
prin care ni se pricinuiete dreptatea spre a lua darul. i astfel, darul se face int1ia dreptate prin care omul, din pctos, se face drept; iar dragostea, ndejdea: pocina i celelalte
fapte bune snt a doua dreptate, prin care omul indreptat prin dar i prin credin svire
te faptele dreptii cele iubite de Dumnezeu. Credinta este ins aezarea cea de nevoie care-lindrepteaz pe pctos, fiindc darul acesteia vine la noi. De aceea acesteia 1i d Pavel dreptatea, ca inceputului, rdcinii i temeliei celorlalte aezri, i zice c prin Hristos
ne-am indreptat, nu prin fapte. (n. aut.)

309

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TLCUIREA EPISTOLEI CTRE TIT

spre osebirea Legii Vechi, fiindc Legea nu era adevr, dar nici minciun,
ci chip i umbr a adevrului, adic a darului evangheliei'. i, numindu-i
"alei" pe cei ai darului, pe Cretini, i doboar pe Evrei, care erau n Lege;
cci- zice- dei cei ce pzeau Legea erau alei ntr-o vreme, acum nu mai
snt. i vezi c mai ntie credina i c- din credin, iar nu din silogisme2
-se nate cunotina adevrului, cci zice: "De nu vei crede, nici nu vei
nelege" (Isaia 6:9). i vorbete de "adevrul bunei-cinstiri de Dumnezeu", cci i ntru lucrurile lumeti este cunotin adevrat, aa cum- de
pild- unul are cunotin adevrat despre meteugul lucrrii pmntu
lui, altul de al teslriei, altul de al cusutului i altul de alt meteug. Dar
Apostolul Pavel nu vorbete aici despre cunotina de acest fel, ci despre
adevrata cunotin a bunei-cinstiri de DumQezeu.

rt nc din nceput s ni le dea, adic nu i-a schimbat socotina mai pe


urm, din pricin c S-ar fi cit, cci departe este de Dumnezeu schimbarea
socotinei i cina. i nici nu nseamn c Dumnezeu ne-ar fi dat bunt
ile acestea venice nou, "neamurilor"' care am crezut, pentru c Evreii
nu au alergat la credin i nu le-au voit, cci din nceput i mai nainte de
veacuri aa era nchipuit n gndul dumnezeiete nceptor al lui Dumnezeu, astfel iubindu-ne El pe noi.2 Aceasta e dovada evgheniei ("nobleei",
n. m.) noastre, a Cretinilor, anume c am fost iubii de Dumnezeu mai nainte de veacuri i din nceput.

2. ntru

ndejdea

vietii venice,

Dup

ce a spus cte faceri de bine ne-a dat Dumnezeu n viaa aceasta, druind celor alei credina i cunotina adevrului bunei-cinstiri de
Dumnezeu, Apostolul spune acum cte faceri de bine are s ne dea El i n
viaa viitoare. Cci i cunotina adevrului druit de Dumnezeu este o
prea-mare facere de bine, prin aceasta noi fiind sloboziti de rtcirea minciunii i a pgntii; dar Dumnezeu, bogat fiind, nu S-a ndestulat doar
cu att, ci, ca plat pentru cunotina de acest fel, ne d n viitor i viaa
cea venic. Cci zice: Pentru c L-am cunoscut, pentru aceasta ndjdu
im s dobndim viaa venic. O, cititorule!- vezi c Apostolul numr binefacerile lui Dumnezeu nc de la nceputul scrisorii, pentru a-1 face pe
episcopul Tit i pe ucenicii pstorii de el mai osrdnici spre a se arta bine-plcui Fctorului lor de bine. i, zicnd aceasta: "ntru ndejdea vieii
venice", Pavel cutremur i doboar cele legi uite ale Evreilor, care ndj
duiau ca plat a ostenelii lor doar viaa aceasta i buntile ei cele vremelnice, adic: buna-norocire, bogia, multa natere de copii i celelalte, nu
viata cea venic i buntile pururea-vecuitoare.

pe care nemincinosul Dumnezeu a fgduito mai nainte de anii cei


venici,
Dac

te

Dumnezeu e nemincinos i adevrat, ne va da negreit dup moarviaa aceea, i buntile pe care le-a fgduit. i Dumnezeu a hot-

Aici, i fn multe alte locuri, nu e vorba de vreo carte a Evangheliei, ci de buna-vestire


a mfntuirii oamenilor prin Iisus Hristos. (n. m.)
2
"Silogism": judecat, "rationament", cum zicem noi astzi. (n. m.)
1

1'

310

3. n vremi cuvenie artnd cuvntul Su ntru propovduirea


Cineva ar fi putut zice: Dar de ce a ntrziat Dumnezeu vremea i nu
ne-a dat numaidect buntile pe care le avea hotrte mai nainte de anii
venici? Pentru aceasta, Pavel zice aici c din iconomie nu ni le-a dat, ca s
fac darea acelor bunti n vremea cuvenit. Cci Sfinta Scriptur obi
nuiete a numi "vreme" vremea bun, cuvenit i potrivit, precum zice
David: "Vreme este (adic este vreme bun i potrivit) s lucreze Domnul" (Psalm 118: 126) i Solomon: "Vreme este pentru tot lucrul" (Ecclesiastul 3:1 ). Deci Dumnezeu a artat viaa venic i buntile ntru vremile lor cele potrivite. i Pavel nu a zis c Dumnezeu a artat viata pe care
a fgduit-o mai nainte de veacuri, ci "cuvntul" Su, adic evanghelia.'
Dar cum i n ce chip? "ntru propovduire", adic vdit i cu ndrzneal,
n auzul tuturor. Cci - zice - aa cum cel ce propovduiete porunca mpratului nici nu adaug, nici nu scade vreun cuvnt dintr-nsa- tot la fel i
noi,Apostolii ce propovduim evanghelia lui Dumnezeu, nici nu adugm
ceva, nici nu scdem dintr-nsa, ci propovduim doar cele poruncite nou,
ns cu ndrzneal, spre auzul tuturor, cum a zis Hristos: "Ceea ce auzii la
ureche, propovduii de pe acoperiul caselor!" (Matei 10:27), cu ~icerea
"propovduii" i cu locul (acoperiul caselor) artnd propovduirea cea
Sfinta Scriptur numete "neamuri" toate noroadele lumii care nu primiser cuvntul
adevrului, spre deosebire de "lsrail", ntfiul norod ales al lui Dumnezeu. Acum, "lsrail"
este norodul Cretinilor. (n. m.)
'Vezi i tlcuirea i subfnsemnarea stihului 10 al capitolului 1 al celei de-a doua ctre
Timotei. (n. aut.)
'
1

Icumenie l t11cuiete prin "cuvnt" pe Hristos, zicnd aa: "Cci cuvntul atesta,

adic Hristos, este i via, i dttor de via. Prin urmare, zicfnd c Dumnezeu a fg
duit viat>>,Apostolul nu adaug c prin propovduirea artat <<viaa>> pe care o fgdu
ise Dumnezeu, ci <<cuvfntul Su>>, de vreme ce pricinuitorul i dttorul vieii este Hris-

tos." (n. aut.)

311

TILCUIREA EPISTOLEI CTRE TIT

SF1NTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

hotrt i ndrznea a evangheliei. Vezi ns -o, cititorule! -c urma-

rea cuvntului cerea ca Pavel s spun c la vremea potrivit a artat viaa


cea venic- precum ziceam; ns nu a zis aa, ci zice c a artat "cuvntul
Su". i a fcut aceasta dup cuviin, cci "cuvntul lui Dumnezeu", adic
evanghelia, cuprinde toate buntile i drui riie, att acelea date nou de
Dumnezeu n viata aceasta- anume credina, buna-cinstire de Dumnezeu,
adevrul i celelalte-, ct i cele pe care ni le va da n viitor, adic n viaa
cea venic. Unii ns, prin "cuvnt", L-au neles pe Fiul lui Dumnezeu.1

care mi s-a ncredinat mie, dup porunca Mntuitorului nostru


Dumnezeu.
Zice: Propovduirea evangheliei mi s-a ncredinat mie, dar pentru
aceasta nu se cuvine s o socotesc lucru nevrednic al lui Dumnezeu, nici
s m moleesc, s m lenevesc sau s m mhnesc pentru ea. i nu mi s-a
ncredinat oricum, ci dup porunca lui Dumnezeu, ceea ce nseamn c
snt silit s propovduiesc i s svresc lucrul chiar fr s voiesc. Pentru
aceasta zicea i n alt parte: "Cci, dac bine-vestesc evanghelia, nu-mi
este laud, pentru c st asupra mea datoria" (1 Corinteni 9: 16). Cci Cre
tinul svrete unele fapte din porunca lui Dumnezeu, iar altele numai
dup ndemnarea i sftuirea Lui. De pild, porunca lui Dumnezeu este a
se mpca Cretinul cu fratele su: ,,Mergi -zice -i mpac-te cu fratele
tu!" (Matei 5:25), cci cel ce nu se mpac se muncete. Iar ndemnare i
sftuire este a-i vinde cineva toate averile sale -cum a zis Domnul tnru
lui acela: "Vinde toate avuiile tale i le d sracilor!" (Matei 9:21)- sau a
pzi fecioria i a nu se cstori: "Cel ce poate (adic cel ce voiete)- zice
-a ncpea, s ncap!" (Matei 19:12), pentru c cel ce nu face acestea nu
se muncete.2 Deci Pavel zice aa: Mie mi s-a ncredinat evanghelia cu
porunca lui Dumnezeu, adic s o propovduiesc de nevoie. Cci, dac nu
o voi propovdui, "va fi vai mie" (1 Corinteni 9: 16), acesta nefiind lucru al
iubirii mele de slav, ci lucru de nevoie i de sil. i a cui e porunca ce mi
s-a dat? Este a Mntuitorului-Dumnezeu, Cel ce voiete a se mntui toi oamenii, astfel nct cum a putea s nu slujesc unei asemenea porunci dumnezeieti i unui astfel de lucru mntuitor?
1 Aadar

din aceasta a luat Jcumenie ceea ce a zis mai nainte. (n. aut.)
'Iar c a-i vinde cineva avuiile este porunc, vezi la stihul 2 al capitolului 4 al celei
dinti ctre Tesaloniceni i n subnsemnarea de acolo. Vezi nc i la sti hul 9 al capitolului 4 al celei dinti ctre Timotei. (n. aut.)

312

4. Lui Tit, adevratului fiu


Fiindc

e cu putin a fi cineva fiu, dar a nu fi i adevrat, cum e - de


pild - acel Cretin care curvete, sau se lcomete la avuii, sau face alte
pcate. Acesta, fiind nscut a doua oar prin botez, este fiu al lui Dumnezeu, dar, fiindc pctuiete, nu e fiu adevrat i vrednic de cerescul Prin
te, cci, prin alegerea i faptele sale, i face alt printe, pe diavolul cel dintru adnc.Aadar, Pavel l numete aici pe Tit "fiu adevrat" pentru fapta sa
bun i pentru vrednicia sa. Un asemenea nume i d i lui Timotei, zicnd:
"( ... )lui Timotei, adevratului fiu ntru credin" (1 Timotei 1:2).
dup credina obteasc:
Fiindc,

mai sus, 1-a numit pe Tit "fiu" al su, lund rnduial de tat c
tre dnsul,Apostolul mpuineaz aici cinstea aceasta i se pogoar pe sine,
zicnd: Eu nu am ceva mai mult dect tine dup credin, cci credinta ne
este de obte, de vreme ce amndoi ne-am nscut din Sfntul Botez. Dar,
dac Pavel era asemenea cu Tit dup credin, de ce 1-a mai numit "fiu"
al su? Rspundem c Pavel a zis aceasta ca s-i arate iubirea i dragostea ctre Tit i apoi pentru c el l botezase. 1 Deci Pavel i Tit erau frai ntre ei dup credina dintru amndoi; iar Pavel i era totodat lui Tit printe
duhovnicesc, fiindc l botezase. Iar zicerea "dup credinta obteasc" nsemneaz fria ce se afl ntru toti credincioii Cretini?

Har, mil, pace de la Dumnezeu-Printele i de la Domnullisus Hristos,Mntuitorul nostru!


Cu cuvntul acesta: "de la Dumnezeu-Printele", Pavel arat aceeai
frie de care vorbea i mai sus, ndemnndu-1 nc o dat pe Tit s-i adu1 Pavel l-a botezat pe Tit fiindc acela era Elin, precum zice nsui Apostolul: "Ci nici
Tit, ce era mpreun cu mine, 'Elin fiind, nu a fost silit a se tia mprejur" (Galateni 2:3).
Iar Pavel l numete pe Tit "fiu" al su poate i pentru c l nscuse a doua oar, prin evanghelie, prin propovduirea i nv(tura credintei ntru Hristos, aa cum scria i ctre Corinteni, zicnd: "Prin evanghelie, eu v-am nscut n Hristos Iisus" (1 Corinteni). (n. aut.)
2
IarTeodorit tilcuiete zicerea aceasta zicnd aa: "Naterea fireasc nu are trebuint de
nvoirea celui nscut, iar naterea din credint cere nduplecarea i mpcarea nsctorului
i a celui nscut, nrudirea aceasta fiind de voie. Cci, dac cel ce aude nu primete cu credint nv(turile celui ce propovduiete curat i adevrat, el nu poate s fie fiu adevrat al
aceluia. Deci zicerea fiu adevrat arat credinta i fapta bun a fericitului Tit, cci el, mprtindu-se de credint mpreun cu Apostolul, s-a nvrednicit a-1 numi pe acela tat i

<<printe."

(n. aut.)

313

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

T!LCUIREA EPISTOLEI CTRE TIT

aminte al cui fiu este, adic al lui Dumnezeu. i vezi- o, cititorule!- c


darul i pacea lui Dumnezeu, pe care Pavel le roag Cretinilor norodnici
(de rnd) ntru toate epistolele sale, le roag i pentru episcopul i nvto
rul Tit, de vreme ce el avea mai mult trebuin de darul i pacea lui Dumnezeu dect norodnicii de obte. De dar, pentru c el purta greutile tuturor Cretinilor; i de pace, pentru c el se afla totdeauna n nenumrate tulburri i rzboaie. La acestea a adugat mila (pe care nu o scrie la nceput
dect numai n cele dou epistole ctre Timotei i ntru aceasta), pentru c
episcopul i nvtorul are trebuin de mila lui Dumnezeu mai mult dect
norodnicii, cci el se face vinovat de multe pcate 1 , fapta bun ridicndu-!
la cer, iar pcatul coborndu-lla iad}

aceasta: anume c lucrrile ce aveau lupte i osteneli- cum a fost apropovdui prima oar n Crit cuvntul evangheliei i a-i face credincioi Cre
tini pe necredincioii Criteni, a alerga din loc n loc i din ostrov n ostrov
i a propovdui la neamuri slbatice evanghelia lui Hristos- aceste lucrri
ostenitoare- zic -le isprvea de trei ori fericitul Pavel nsui; iar cele ce
aveau cinste, slav i lesnire, precum erau hirotoniile episcopilor i ale celorlali din tagma preoeasc, le lsa ucenicului su Tit.

5. Pentru aceasta te-am

lsat

n Crit, ca s ndreptezi lipsurile

Aa

cum, ntr-o cas, un slujitor face o slujb, iar altul o face pe cealalt, tot astfel i Apostolii Domnului, aflndu-se n toat lumea, au luat
spre ocrmuire unul o parte dintr-nsa, iar altul alta, toti mpreun lucrnd
i ocrmuind purtarea de grij a lumii. Deci aceasta arat aici i Pavel, zicndu-i lui Tit: Te-am lsat n Crit fiindc eu am mers n alt parte, n alt
eparhie, ca s-i ocrmuiesc i pe aceia. i vezi, iubitule, c Pavel nu se rui
neaz a-i scrie ucenicului su aa: Te-am lsat n Crit ca s ndreptezi cele
lsate de mine- fiindc el privea la obtescul ctig i folos al Cretinilor,
iar nu la cinstea i slava sa. Cci ar fi fost cinste a lui s nu lase lipsuri n
Crit; dar el, preuind mai mult obtescul folos al Cretinilor, a mers i n
alte locuri, care aveau mai mult trebuin de nfiarea sa. Vezi ns i
i pentru ce se face vinovat? O scrie auritul condei al lui Ioan: "Cci -lsndu-le pe
toate celelalte, care se ntmpl n fiecare zi -dac se intmpl ca un episcop s se ridice
la episcopie i s primeasc stpnirea unei mari ceti n chip nevrednic- fie pentru prietenie, fie pentru alt pricin-, vezi de ct foc se face el vinovat, nu numai pentru sufletele
ce pier (cci, neevlavios fiind, le pierde!), ci i pentru toate ce se fac. De aceea, episcopul,
dac e neevlavios, va da seam ca i cel ce se afl n rinduial de om simplu i se va pedepsi cu mult mai virtos. Cci nceptorul se pedepsete pentru toti cei stpiniti de dinsul
care pctuiesc, el fiind vinovat pentru un intreg norod." (n. aut)
2
Hrisostom mai zice i aceasta: "0 singur isprav a episcopiei este de ajuns a sui la
1

i s aezi prin ceti presviteri precum i-am

poruncit:

Prin "presviteri", i nelege aici pe episcopi - cum am zis i aiurea,


dup Hrisostom, Teofilact i Teodorit -,fiindc mai jos zice: "ns episcopul trebuie a fi neprihnit" (stih 7). 1 Deci zice: Prin ceti, s hirotoneti
episcopi dup hotrrile i legile pe care ti le-am dat eu. Fiindc Pavel nu
voia s aib unul singur purtarea de grij a tuturor cetilor, ci fiecare cetate a Critului s aib un episcop pstor i muli preoi, cci astfel osteneala
episcopului e mai uoar i purtarea Cretinilor ce se pstoresc se face mai
amrunit i mai folositoare de suflet.
6. dac este neprihnit,
Adic:

O, Tit! -s-I hirotoneti episcop pe cel ce are via slobod de


nu-l poate nvinovi cineva pentru vreun lucru. Cci, "de va fi
lumina ntuneric, ct va fi ntunericul?" (Matei 6:23)- precum zice Domnul. Adic, de va avea episcopul via prihnit, cum i va putea ndrepta
pe norodnici (pe cei de rnd)? i - dup Icumenie - a pus mai nti nevinovia, ca pe un lucru mai peste tot cuprinztor, care le ine pe celelalte
zise mai jos.2
prihan i

ce poftesc o asemenea greutate! Omule ticlos i netrebnic, nu vezi ce pofteti? Dac ai


rmne nensemnat i ai grei cit de multe, ai avea de dat seam pentru un singur suflet i
doar pentru acela te-ai munci; dar dac te vei ridica la inceptoria aceasta, gindete-te pentru cite capete vei fi vinovat de pedeaps, cci ascult-! pe Pavel zicind: Ascultai de povtuitorii votri i supunei-v lor, cci ei privegheaz pentru sufletele voastre ca unii ce au
s dea cuvint pentru voi>> (Evrei 13:17)" (cuvintul intii la aceast epistol). (n. aut.)

Vezi despre aceasta la capitolul 1, stih 1, al celei ctre Filipeni, adic 1~ zicerea
cu episcopii i cu diaconii". (n. aut.)
'Pentru aceasta zice i dumnezeiescul Chiril al Alexandriei (in cuvntul despre lulian,
cartea a 12-a): "nainte-stttorul trebuie a se indeletnici i a se iscusi intru via neprih
nit, neavind ceva neiscusit din cele plcute lui Dumnezeu." i iari: "Este de toat nevoia ca aceia sortii a povtui i a sta n mijloc [a fi pild, n. m.] s se arate cu adevrat
mai impodobi i cu frumusetea bunei vietuiri i mai iscusiti n viaa aleas decit ceilali, Incit a se face nchipuire i pild celor de sub mina lor, vzindu-se invederat c nu fac nimic
din iubire de slav, ci se silesc a-i face lucrrile doar pentru folosul 'i pentru pricina celorlalti. Cci viaa celor ce sint n mijloc i nsemnai se judec i se cerceteaz de ctre toi
i, dac se afl neprihnit, nu este nefolositoare pentru cei care i vd; iar dac e departe
de cuviin i cade intru cele neiertate, nu va fi spre binele lor, ci spre vtmare i pagub.
Cci, dac pedagogul nu tie a umbla drept i a-i petrece viaa frumos, ce folos vor avea
de la dnsul aceia pe care i inva?" (n. aut.)

314

315

cer, i o singur greeal pentru a vr n Gheena! De aceea, mie mi vine s m mir de cei

"mpreun

TLCUIREA EPISTOLEI CTRE TIT

SFINTUL TEOALACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

bi'irbat al unei singure femei,


Pentru dou pricini zice Pavel c episcopul trebuie s fie brbat al unei
singure femei. nti, pentru a astupa gurile ereticilor, care clevetesc nunta.
Cci, de vreme ce l primete la episcopie pe cel cstorit o dat, Apostolul arat c nunta e att de cinstit, nct cel ce o are se poate ridica la naltul scaun al arhieriei. Iar a doua, ca s-i nvee pe cei neastmprai i nverunai, cci, dac cel nsurat va rmne vduv i nu va pzi dragostea i
credina femeii sale moarte, lund o a doua femeie, cum ar putea s poarte
de grij pentru Biserica lui Dumnezeu? Acesta e un lucru nepotrivit! Apoi,
pentru c episcopul se cuvine a fi neprihnit de vinovie - precum a zis
Pavel mai sus-, iar cel nsurat a doua oar nu efr vinovie. Cci a doua
nunt e vinovat, cu toate c legile din afar [din afara Bisericii, n. m.] ale
mprailor nu opresc a se cstori cineva a doua oar.' Vezi i stihul al
2-lea al capitolului 3 al celei dinti ctre Timotei.

supunerea nu e fireasc la fii, nct s biruie nvtura i purtarea de grij a prinilor, ci se nate din lipsa de nvtur. i nu a zis c fiii celui ce
urmeaz a se face episcop trebuie s fie doar nfrnai, ci c se cuvine a nu
avea ct de puin vreo bnuial de nenfrnare, nici a avea nume ru ntre
oameni. Vezi i stihul 4 al capitolului 3 al celei dinti ctre Timotei.
7. Cci se cuvine ca episcopul si'i fie neprihnit, ca un iconom al lui
Dumnezeu,
Zice: Se cuvine ca episcopul s fie neprihnit de vinovie, fiindc e
iconom al lui Dumnezeu. i cum va fi fr vinovie de vreme ce fiii lui nu
snt nvai bine? Cjlci Dumnezeu i-a pus pe episcopi asupra-stttori i
iconomi n Casa Sa, adic n Biserica Sa, i ei in locul lui Dumnezeu ntr-nsa. De aceea, se cuvine a fi desvrii despre toate prile. Vezi i stihul 2 al capitolului 3 al celei dinti ctre Timotei.

nu obraznic,
avnd fii credincioi, nedefimai pentru desfrnare sau nesupui.
Zice: Se cuvine ca acela ce urmeaz a se face episcop s nu aib fii
ntru bunele nravuri. Cci cel ce nu-i nva bunele nravuri pe fiii si cum va putea s-i nvee pe alii, nelepindu-i? Nepotrivit lucru e acesta! E artat c, de i-ar fi nvat el bine i cu purtare de
grij pe fiii si, negreit aceia nu ar fi ajuns nesupui. C.ci rutatea i nenesupui i nenvai

' Cci zice Hrisostom: "Toti ti li c, dei nu e oprit de ctre legi, a doua nunt are totui multe pricini de mustrare" (cuvntul al 2-lea la aceasta). i nsemneaz c rnduirii
acesteia a Apostol ului nu i se mpotrivete nici Canonul al 5-lea al Apostolilor, nici Canonull2 al celui de al aselea sfnt sobor a toat lumea, care rnduiete a nu avea femei
arhiereii. Fiindc dumnezeietii Apostoli, iertnd ca arhiereii s aib femei, s-au pogort la
neputina celor din vremea aceea i la obiceiurile Evreilor i ale "neamurilor", fiindc ar-

hiereii Evreilor i ai "neamurilor" aveau femei. De aceea, dumnezeiescul Hrisostom tlcuind aceast zicerea lui Pavel, spune aa (n cuvntul al doilea la Iov): "[Apostolul zice:]

Boierii din afar [din afara Bisericii, n. m.], lumeti, i stpnesc pe oameni fr a voi aceia, i de aceea folosesc obrznicia, adic voia proprie.
Iar episcopul, stpnindu-i pe Cretini cu voia lor, e dator a nu fi obraznic,
fcndu-i lucrrile cu samavolnicie (adic doar din voia, sfatul i socotina
sa), fiindc aceasta e nsuirea tiranilor, nu a episcopilor.

nu mnios,
Cel samavolnic ei mnios, cci mnia i urgia urmeaz samavolniciei numaidect. Aadar, cel ce are s se fac episcop se cuvine a fi departe de mnie,
cci cum i va nva pe ceilali s-i biruiasc patima mniei, cnd el nsui e
biruit de dnsa? Cci zice: "Doctore, vindec-te pe sine-i!" (Luca,4:23).'

episcop neprihnit, brbat al unei singure femei, nu doar c ar fi legi uit aceasta,
ci pentru c s-a pogort pentru amgirea ce ar fi urmat." Iar al aselea sfnt sobor a toat lumea, vznd c Biserica sporise i c petrecerea Cretinilor nflorea ntru fapta bun,
a canonisit s nfloreasc i petrecerea arhiereilor cu msurare i ntreag-nelepciune.
Cci iari zice dumnezeiescul Hrisostom c Pavel a iertat nunta numai pentru acea vreme, tiind c n urm va nflori buna-cinstire de Dumnezeu i atunci nsi firea va alege
buntatea nenuntirii i a fecioriei, astfel nct se vor alege arhierei buni, adic cei nefnsurati i feciorelnici. Iar Canonul apostolic al 26-lea ngduie celor nensurai s fie el eri ci,
iar clerici se numesc de obte i arhiereii, i preoii, i diaconii. Vezi i n subnsemnarea
Canonului 12 al sinodului al 6-lea a toat lumea pentru care pricin a opritacesta a fi nsurai arhiereii. (n. aut.)
Aaz

316

neocn"tor,

Adic: Cel ce urmeaz a se face episcop se cuvine a nu fi ocrtor (sau


beiv -dup Teodorit). Cci de ce trebuie a-i ocr episcopul pe cei nesupui care greesc? El nu trebuie s-i ocrasc, ci s-i nfJicoeze cu judecata lui Dumnezeu i cu nfricoarea muncii. Vezi i stihul al7-lea al celei

dinti

ctre

Timotei.

Despre aceasta, marele Atanasie a zis: "Slujitorul Bisericii se cuvine a fi lipsit de


mnie ctre toi, s nu nfrunte, ci s mfng1ie." (n. aut.)

317

T!LCU!REA EPISTOLE CTRE TIT

SFINTUL TEOFILACT,ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

9. inndu-se de cuvntul cel credincios al nvturii,

nebtu,

'

Zice: Cel ce urmeaz a se face episcop nu se cuvine a bate pe cinevanici cu mna, nici cu cuvinte aspre, amare, zadarnice i fr folos -,nici a
blestema fr socoteal i dreptate, fiindc el este doctorul sufletelor. Iar
doctorul vindec mdularele rnite, nu le lovete ca s le rneasc. Vezi i
sti hul 3 al capitolului 8 al celei dinti ctre Timotei.

nu mrav ctigtor;
Adic:

Episcopul se cuvine a avea mare defimare asupra banilor, socotind mrav tot ctigul, chiar drept. Vezi acestea tot la ntia epistol c
tre Timotei.

8. ci: iubitor de strini,


Zice: Se cuvine ca episcopul s nu ctige de la alii, dar, pe lng aceasta, el trebuie s i dea ale sale frailor strini. i vezi iari la ntia epistol ctre Timotei.

arate c i nelepciunea din afar poate s nvee, dar episcopul nu are trebuin de grai uri i bun-limbuie retoric, ci de iscusirea Sfintelor Scripturi i de puterea noimelor duhovniceti. Cci din acestea se ndrepteaz
n cale i se alctuiete nvtura care i nduplec pe Cretini, aa cum i
nvtura lui Pavel nsui era alctuit din acestea i de aceea i ndupleca
pe asculttori. Vezi i "stihul 2 al capitolului 3 al celei dinti ctre Timotei.

ca s fie puternic i spre a mngia ntru nvtura cea sntoas, i


a-i nfrunta pe cei ce zic mpotriv.
Adic: pentru a fi episcopul puternic i spre a-i ntri pe Cretinii credinei sale, i a nfrunta i a astupa gurile vrjmailor potrivnici credinei.
Cci cel ce nu are putere nici a sta mpotriva vrjmailor credinei i a-i

iubitor de bine,
Aici, Pavel l numete "iubitor de bine" pe cel blnd, pe cel msurat, pe
cel ce nu zavistuiete buntile altora.
ntreg-nelept,
Adic

Adic: Episcopul se cuvine a purta grij pentru nvtura norodului totdeauna. Iar Pavel numete "cuvnt credincios" cuvntul cel adevrat i care
nu se pred prin silogisme i dovezi omeneti. Aadar, a zis c episcopul
trebuie s se in de "cuvntul cel credincios al nvturii", ca astfel s

curat de patimile trupeti.

face s-i supun nelegerea ascultrii lui Hristos, nici a-i ntri i a-i nv
a pe Cretinii credinei sale, acela nu e adevrat episcop, ci episcop mincinos. Cci celelalte fapte bune ale episcopului nirate mai sus de Pavel
-adic iubirea de strini, nfrnarea, ntreaga-nelepciune i celelalte- se
pot afla i la Cretinii norodnici supui episcopului, dar a nva, aceasta e
numai nsuirea acestuia.'

10. Cci snt muli nesupui, gritori n zadar i amgitori de minte,

drept,
Zice: Se cuvine ca episcopul s fie drept ctre oameni, adic necuttor
Ia fa. Vezi Ia stihul 21 al capitolului 5 al celei dinti ctre Timotei.

Zice: Episcopul se cuvine a fi evlavios ctre cele dumnezeieti, nelsnd


nici una din cele datorate lui Dumnezeu.

Aici, Pavel arat mai nti rdcina tuturor relelor, nesupunerea, i apoi
pomenete de celelalte. Cci cel nesupus, care nu voiete a se supune altora, ci sare cu pornire spre a-i supune pe alii, acela e cuvnttor n deert i
rtcit cu mintea n chip firesc, pentru c nu a suferit s se supun nv
torilor i s nvee de la dnii vreo nvtur dreapt i sntoas. Pentru
aceasta, el doar vorbete n zadar, amgindu-se i pe sine,,i pe ceilali.
Despre aceasta zice i Dionisie al Alexandriei: "Ctre cei nesupui i spurcai vom
vorbi din 1ntelegerile i cugetrile din afar, iar pe cei de o cugetare cu noi ne vom ispiti
s-i ntrim din cuvintele dumnezeieti." Iar c episcopul i,ndeobte, fiecare nvtor
se cuvine s nvee i prin viata i prin faptele sale cele bune, vezi subnsemnarea zi cerii:
"Tu, cel ce nvei pe altul, pe tine nu te nvei?" (Romani 2:21). (n. aut.)
1

nfrnat,
Zice: Se cuvine ca episcopul s fie nfrnat nu numai ntru mncri, ci
limba, i minile i ochii, cci aceasta este nfrnarea.

s-i stpneasc i

'

318

319

SFINTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

mai ales din

tierea

mprejur,

Snt unii care nu se dumiresc pentru ce Apostolul a adus aici mrturie de


Ia Elini i pentru ce laud mrturia aceasta, mai ales c nu este dreapt!? De
asemenea, se ntreab cine a fcut aceast mrturisire. La acestea, noi rspun
dem mai nti c cel care a fcut mrturia era Epimenid Criteanul, poet din

Cnossos, unul din cei numii "mari nelepi" ai Elinilor, care se ndeletnicea
cu cinstirea unora dintre demoni i se ntorcea de Ia ali demoni, lucru pentru
care era socotit de cei muli c tie meteugul vrjitoresc. 1 Deci acesta- v
zndu-i pe compatrioii si Criteni alctuind mormntul lui Zeus Criteanul i
scriind asupra lui: "Aici zace Zan, pe care l numesc Zeus", cinstindu-1 ca pe
un om, nu ca pe un zeu- a rvnit pentru zeul su i i-a fcut poezii defim
toare asupra Critenilor, zicnd aa: "0, Zeus!- mincinoii Criteni, fiare rele
i pntece nelucrtoare (adic lacomi, dedai cu totul pntecelui), au alctu
it mormntul ntru numele tu. Tu ns nu ai murit, ci viezi totdeauna!" Iar
stihurile au msur eroic, aa: "0, mprate! - Critenii snt pururea mincinoi, fiare rele, pntece lenee( ...), fiindc i-au cioplit mormntul. Dar tu nu
ai murit, ci viezi de-a pururea!" Dar pentru ce zice Pavel c mrturia aceasta e adevrat? Cci, dac e adevrat, atunci urmeaz c i Zeus Criteanul,
omul cel mort, e nemuritor. La aceasta noi rspundem c Pavel nu a spus c
aceast mrturie e adevrat, ci a vrut numai s arate c locuitorii Critului
erau mincinoi ntru toate lucrrile i cuvintele lor. i aceasta se arat din
faptul c Apostolul nu a pomenit de cele zise de Epimenid despre Zeus, ci
doar cuvintele lui cele mustrtoare despre Criteni. Dar poate c cineva ar ntreba: Ce nevoie a avut Pavel s aduc mrturia Elinului? Rspundem c a
fcut aceasta ca mai mult s-i ruineze pe Criteni, artnd c snt mustrai ca
mincinoi, ca fiare i ca lacomi de pntece nu de altcineva, ci de nsui cornpatriotul lor Epimenid. Cci Apostolul obinuiete s aduc mrturie de Ia
Elini, cum a fcut i cnd vorbea cu Atenienii i a adus mrturie de la poetul
Arat. Atunci, cele zise de Arat despre mincinosul "dumnezeu" numit Zeus,
Pavel le spune despre Dumnezeul cel adevrat. Cci acela- dup ce a zis, cu
msur eroic: "0, Zeus!- plin este pmntul, plin i marea( ... )", a adu
gat c sntem neam al lui, i el artnd cu aceasta c de Ia Dumnezeu ne-am
fcut. Deci dumnezeiescul Apostol aduce aceste mrturii ca mai mult s astupe gurile Elinilor, lsndu-i s fie mustrai chiar de poeii lor. Tot aa, Pavel obinuiete s aduc i Iudeilor mrturii dintru ale lor, adic din Lege i
din Prooroci, nu din evanghelie, ca mai mult s-i ruineze. i ce zic de Pavel? nsui Dumnezeu face un asemenea pogormnt oamenilor i-! trage pe
fiecare Ia cunotina Sa din cele ce obinuiete a crede el n,sui, astupndu-i
gura chiar cu cele ale lui. Astfel, pe vrjitorii astrologi (gritorii cu stelele)

Despre acestea scria i purttorul de Dumnezeu Ignatie, zicind: "Nu v ameii, fraii
mei, strictorii de cas nu vor moteni mpria lui Dumnezeu" (epistola ctre Efeseni).

nsemneaz c Teodorit i neleptul Folie (Amfilohia, ntrebarea 172) zic c i poetul


Calimah pomenete mrturia aceasta n poezia sa. Iar Teodorit mai zice c cei ce au adus

Nesupui i gritori n deert snt mai ales i mai cu osebire unii


Evrei, care, dup ce au crezut n Hristos, nu au lsat iubirea de nceptorie [de a fi n frunte, n. m.]. De aceea, ocrndu-i, i Domnul zicea
"c iubesc a edea mai sus Ia mese, i ntile ederi ntru adunri i oraiile
prin trguri" (Matei 23:6).

Zice:

Cretini

crora

trebuie a le astupa gura,

Zice: O, Tit! -Se cuvine s le astupi gura Cretinilor Evrei nesupui,


att de tare s-i nfruni, nct s le nchizi gurile. Dar poate c cineva
ar zice: i ce dobnd i folos se va pricinui d'ac episcopul ori preotul i
va nva, dar ei vor fi nesupui i nu se vor ndupleca cuvintelor lui? Rs
pundem c poate lor nu Ii se va pricinui nici un folos, dar au folos ceilali,
care s-ar putea strica i vtma de dnii. Iar dac episcopul va tcea i nu-i
va nfrunta, el va da cuvnt naintea lui Dumnezeu pentru vtmarea acelora. De aceea, se cuvine ca episcopul s astupe gura unora ca acetia; iar
dac nu poate, se cuvine s nu se fac episcop.
adic

i''

"

TlLCUIREA EPISTOLEI CTRE TIT

ca unora ce rstoarn case ntregi, nvnd cele ce nu se cuvin, pentru ctig mrav.

,,

Vezi, iubitule, cum Cretinii acetia din Evrei, fiind nesupui, snt totodat iubitori de argint i mrav ctigtori, i c stric i rzvrtesc case
ntregi? Pentru c ei se fac tlhari ai diavolului, care, prin ei, risipete casele i bisericile lui Dumnezeu.'

12. A zis unul dintre ei, prooroc al lor: "Critenii snt pururea mincinoi,fiare rete,pntece lenee."

13. Mrturia aceasta este adevrat.

(n. aut.)

mllrturia aceasta, intre care a fost


unii Iudei

320

Cretini.

Calimah, nu erau Iudei, ci din "neamuri", amgii de

(n. aut.)

321

TLCUIREA EPISTOLEI CTRE TIT

SFINTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

i-a tras prin stea (Matei 2:2). Aa, pe Saul l-a tras prin muierea vrlijitoare din
pntece ["prezictoare", n. m.] i i-a astupat gura, pentru c Saul a crezut c
ea are putere s ridice din iad sufletul Proorocului Samuil (1 mprai 18).
Aa a astupat gura vrjitorilor de alt neam care au tras lada Legii din calea
boilor, cum ei nii preziseser, nu doar c vrjitorii zic adevrul, ci ca s"i
nfrunte cu nsei cuvintele lor (1 mprai 6). La fel, Dumnezeu a ngduit
ca vrjitorul Valaam s-i binecuvnteze pe Israiliteni i s prooroceasc (Numeri 23:24), cci El obinuiete s fac totdeauna pogormnt pentru folosul
nostru. Dar s-ar nedumeri cineva, zicnd: Dac cuvintele i mrturia Elinilor, a vrjitorilor i a demonilor ajut la cunotinta lui Dumnezeu i a adev
rului, atunci de ce n alte pri Hristos i nsui Pavel i opresc pe demoni s
griasc i s mrturiseasc adevrul? Cci, ctre duhul necurat care striga:
"tiu cine eti, Sfintul lui Dumnezeu!" (Marcu 1:24), Hristos zice aa: "Astup-ti gura i iei dintr-insul!" (la fel, 25). Iar demonului ce zicea: "Aceti
oameni snt slugi ale Dumnezeului celui prea-nalt", Pavel i-a zis: "ntru numele lui Iisus Hristos, iti poruncesc s iei dintr-nsa!" (Fapte 16:17). Rs
pundem c Hristos i Pavel i opreau pe demoni s griasc fiindc semnele
pe care le fceau ei (Hristos i Pavel) erau de ajuns pentru a-i trage pe oameni la cunotinta lui Dumnezeu, mai ales c Hristos Se propovduia El nsui c e Fiul lui Dumnezeu. Deci mrturia demonilor era de prisos, i de
aceea Hristos i Pavel le astupau gura. 1
Pricin pentru

din Creta- Iudei sau Elini -care s-au amgit snt


mincinoi, adic vicleni, i asemenea unor fiare slbatice i fr omenie i
lacomi de pntece, mustr-i cu cuvinte tari i nfrunttoare, fiindc nvtu
ra blnd nu-i folosete pe ei. Cci, aa cum cineva l ucide pe omul cel bun
i cu bune nravuri dac-1 nfrunt cu cuvinte grele, tot astfel acela care-I
mgulete i-1 sftuiete cu blndee pe omul fr omenie l stric, pentru c
nu-l las s-i cunoasc rutatea i s se ndrepteze. Iar Pavel i poruncete
aici lui Tit s-i nfrunte pe cei credincioi, nu pe cei strini de credin.2
Zice:

il
1

care mustr-i pe ei cu asprime,

Fiindc Cretinii

Vezi i zicerea "unii ca acetia nu slujesc Domnului nostru Iisus Hristos" (Romani
16: 18). IarTeodorit arat d poetul i-a numit pe Criteni "mincinoi" peQtru mormfntullui
Zeus, iar dumnezeiescul Apostol, zicfnd c mrturia e adevrat, nu fntrete mitologia
poetic, ci fnfrunt neadeverirea socotinei Critenilor, zicfnd aa: Bine a zis acela c sfn-

ca sfie

sntoi

credin,

nelund aminte la basmele iudaice

Din acest cuvnt, se ncheie c sntatea credinei e a nu aduce ntru


adevrata credin vreo socoteal strin i eretic i c acel Cretin care
se supune Legii Vechi i arat cu aceasta lipsa de ndejde c credinta lui
Hristos e de ajuns pentru a-1 mntui. i aceasta nu e o mic neputin sau
boal a credinei, ci una mare i nfricoat. Iar obiceiurile Evreilor snt
"basme" n dou chipuri: nti, pentru c se svresc afar de vremea lor,
lurile-aminte ale Legii fiind zadarnice, netrebnice i de prisos n urma bunei-vestiri (evangheliei); i, al doilea, pentru c este vtmtor a lua aminte
la acelea. Deci, aa cum nu se cuvine a se ndupleca cineva basmelor mincinoase, tot astfel nu se cuvine a se ndupleca nici lurilor-aminte evreieti.
nsemneaz ns c sfintele cri ale Scripturii celei Vechi, dac seneleg
bine i drept, nu snt basme. S nu fie! -cci cum ar fi basme acelea din
care noi, Cretinii, nvm adevrul evangheliei? Ci basme snt relele tl
mciri i rescrierile rabinilor la Dumnezeiasca Scriptur', precum e Talmudul i Targumul. i ascult ce zice Pavel mai jos:

14. i la poruncile oamenilor, care se ntorc de ctre adevr.


Vezi, iubitule, ce numete Pavel "basme"? Poruncile i predaniile
oamenilor, aa cum e scris i la Isaia i n Sfnta Evanghelie. Cci Isaia
zice, din partea lui Dumnezeu: "Norodul acesta se apropie de Mine cu gura
lui i cu buzele lui M cinstete; iar cu inima lui departe este de Mine. i
n zadar M cinstete nvnd porunci i nvturi omeneti" (capitolul
29:13). Iar Domnul zice n Evanghelie: "Ai stricat porunca lui Dumnezeu pentru predania voastr" (Matei 15:7). Iar Pavel numete aici "porunci
omeneti" toate cele iudaice, i mai ales lurile-aminte ale mncrilor, precum e artat din cuvintele urmtoare:

15. Toate le snt cu adevrat curate celor curai; iar celor spurcai
i necredincioilor nimic nu le e curat, ci li s-a spurcat i mintea i
contiina.

asprime!", nu este fmpotriva a ceea ce zice fn epistola a doua ctre Timotei:"( ... ) s-i
pedepseasc (adic s-i fnvee) pe cei ce se pun fmpotriv" (2 Timotei 2:25). Pentru c

acelora care nu au crezut fnc fn Hristos se cuvine a le aduce dumnezeiasca fnvtur cu


blfndee, fn chip moale: iar pe aceia care au crezut i apoi fac cele fmpotriva credinei se
cuvine a-i nfrunta cu cuvinte aspre, ca s se vindece. Vezi i tlcuirea zicerii: "( ... )ntru
blfndee fnvfnd pe cei ce se pun fmpotriv" i zicerea "De omul eretic, dup prima i a
doua sftuire, leapd-te!" (n. aut.)
1
i Domnul mustr relele tflcuiri i tlmciri ale Legii fcute de ctre Iudei, zicfnd: "Pentru ce clcai porunca lui Dumnezeu pentru predaniile voastre?" (Matei 15:3). (n. aut.)

322

323

tei mincinoi, cci aa v-ai fcut!


2

(n. aut.)

nsemneaz c - dup Teodorit - ceea ce zice aici Pavel: "Mustr-i pe acetia cu

SFNTUL TEOFILACf, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TILCUIREA EPISTOLEI CTRE TIT

Prin urmare, mncrile nu snt curate sau necurate dup firea lor, ci se fac
astfel dup alegerea i socoteala celor ce le mnnc. Anume: dac cei ce le
mnnc snt curai, fr greit socoteal i rea credin, i ele se fac curate; iar dac snt necurai i au socoteli greite n cugetul lor, i ele se socotesc necurate. Dei mncrile acestea, de sine, fiind zidiri ale lui Dumnezeu,
snt curate i bune, precum zice i Moisi: "i a vzut Dumnezeu toate cte
a fcut i, iat, bune erau foarte!" (Facerea 1:31). i Apostolul a zis, n alt
parte: "Toat fptura lui Dumnezeu este bun i nimic nu e de lepdat, dac
se ia cu mulumire" (11imotei 4:4). De aceea, cei curai i bine-cinstitori de
Dumnezeu tiu curate toate mncrile, ca pe nite fpturi ale lui Dumnezeu,
i doar pcatul l tiu necurat. (Cci, dei Legtta numete "necurate" unele
dobitoace, o face ca s opreasc de la Evrei desftarea. Cci, dac nu le-ar
fi numit aa, Evreii nu s-ar fi nduplecat a se feri de acelea, ca unii ce erau
lacomi de pntece.') Iar ci snt necurai i necinstitori de Dumnezeu, aceia
socotesc necurate i mncrile. Cum i n ce chip le socotesc necurate? Adic tot aa cum unii socotesc necurai petii care mnnc trupuri de oameni
sau psrile care mnnc balig omeneasc, nct mintea spurcat i necurat ce socotete unele ca acestea se spurc [gndind] necuria i face necurate i mncrile, care nu snt aa din fire? Tot astfel -de pild- cel ce p
timete de boala stomacului socotete greoase mncrile cele bune la gust;
la fel, cel ce are ameeal de cap socotete c pmntul cel nemicat i statornic se mic i se ntoarce ca o roat, cci patima i boala i fac s cread
cele ce nu snt. Cele zise aici se potrivesc i pentru manihei, marchionii i
pentru ereticii ce se trag din acetia, numii de ctre muli "Galateni", care
nu mnnc toate bucatele, ngreondu-se i socotindu-le necurate.

O, cititorule! - vezi ce i face pe oameni necurai i uri? Lucrarea faptelor rele i necurate. Pentru aceasta, bine a zis Apostolul Iacov c, "fr
fapte, credina este moart" (capitolul 2:24). i cel ce are o asemenea credin moart este prin urmare mort i el; i, fiind mort, e i urt i netrebnic
spre tot lucrul bun.'

16. Ei mrturisesc a-L ti pe Dumnezeu, dar cu faptele Il tgduiesc,


fiind uri, nesupui i netrebnici spre tot lucrul bun.
1 Pentru care alte pricini socotete Scriptura necurate unele dobitoace, vezi la tilcuirea
stihului 1 al capitolului 14 al celei ctre Romani. (n. aut.)
2 Unii socotesc c- de vreme ce trupurile moarte ale oamenilor, pe care le mnnc
petii, sau baliga omeneasc, pe care o mnnc ginile i ra!ele, snt necurate- atunci
petii i psrile snt ele necurate. La aceasta rspundem c: 1) ceea ce mnnc petii i
psrile nu e necurat i spurcat din fire, ci doare socotit astfel dup socotin\3 celor mul!i;
i 2) c, dei lucrurile acestea se socotesc ca necurate, totui dobitoacele care le mnnc
nu snt necurate, pentru c acelea se prefac cu totul n carnea i n fiinla lor, prin fireasca
mistuire i deertare, i se fac altele. Drept aceea, trupurile omeneti nu mai snt trupuri
omeneti, ci se fac carne a petelui ce le mnnc i le mistuie; la fel, baliga omeneasc nu
mai e balig, ci se face carne a psrii ce o mnnc i o mistuie. (n. aut.)
1

'

1 1
',
1

Pentru aceasta spune i dumnezeiescul Hrisostom (n cuvntul al treilea la Ana) c nu


este doar un chip de tgduire, ci multe i osebi te, despre care Pavel, nsemnndu-le, zice:
"Ei mrturisesc c-L tiu pe Dumnezeu, dar cu faptele l tgduiesc",pdic se leapd de
El. i iari: "Iar dac cineva nu poart grij de ai si i mai ales de casnicii si, s-a lepdat de credinl i este mai ru dect un necredincios" (11lmotei 5). i iari: "Fugi de
lcomia de averi, care e slujire la idoli!" (Coloseni 3:5). Drept aceea, Canonu/45 al marelui Vasilie rnduiete c cel care l ocrete pe Hristos prin faptele sale, nu se folosete
cu nimic din numirea de "Cretin", zicnd: "Dac cineva, lund numele cretinismului, l
ocrete pe Hristos, nu se folosete cu nimic din numire." (n. aut.)
1

324

325

TILCUIREA EPISTOLEI CTRE TIT

diaconiele

Bisericii, crora Apostolul le cere ca datorie a avea sfinit


chiar din nsi mbrcmintea din afar, pentru a fi vrednice de
sfinitele lucrri pe care le fac.
pe

CAPITOLUL II

cuviin

1. Tu ns griete cele ce se cuvin sntoasei nvturi.

Zice: Cu toate c cei de mai sus snt "ru cugettori" i "netrebnici", tu


ns- o, Tit!- ai datoria s nu taci, ci griete i nva dogmele i socotelile cele sntoase i drepte, chiar dac aceia nu le primesc.

2. Se cuvine ca presviterii sfie treji,


Prin "presviteri", i nelege aici pe cei btrni. i zice: De vreme ce meteahna fireasc a btrneii este uitarea, tu- o, Tit! - nva-i pe btrni s
fie treji, adic detepi, lutori-amilite i ageri c;u mintea.

neclevetitoare, nerobite la mult vin;


De vreme ce btrneea este rece din fire (cci, la vrsta aceasta, fierbinteala sdit n luntru se vetejete), pentru aceasta btrnii, i mai ales femeile btrne, iubesc vinul, ca s se nclzeasc. Iar apoi, fiindc stomacul lor
nu poate mistui vinul n grab, btrnii i btrnele se biruiesc de acesta, ns
nu de cel puin i msurat, ci de vinul cel mult i peste msur. Iar apoi, biruindu-se, se pleac spre a cleveti i a gri de ru pe unii i pe alii, mai ales
femeile pe alte femei, care optesc i se vorbesc una pe alta pe ascuns.'

cucernici, ntreg-nelepi,
Aici, Pavel i numete "ntreg-nelepi" nu pe cei ce pzesc ntreaga-nelepciune despre patimile trupeti, ci pe cei nelepi i bine-cunosctori a-i
avea minile ntregi. Fiindc snt btrni care nnebunesc- unii din vinul ce-l
beau, iar alii din mpuinarea de suflet-, nct se fac ca nite prunci i copii.
Pentru aceasta zice i o parimie c "btrnii iari copilresc". Cci - dup
Icumenie- nu era de ateptat a zice Pavel c btrnii trebuie s pzeasc ntreaga-nelepciune despre patimile trupeti, fiindc acestea lipsesc de lab
trni n chip firesc, din lipsa fierbinelii din luntru. Deci cu anevoie se poate
afla cineva btrn i curvar, despre care Sirah a zis: "Trei lucruri a urt sufletul meu i foarte am urt viaa lor: pe sracul mndru, pe bogatul mincinos i pe btrnul prea-curvar, mpuinat fiind de minte" (Sirah 25:2).
sntoi

credin, n

dragoste 'i n rbdare.

Zice: O, Tit!- nva-i pe btrni s aib credin dreapt i sntoas,


dragoste i, mai ales, rbdare. Cci rbdarea este porunca cea mai
potrivit i mai de nevoie btrnilor, de vreme ce ei snt ndrtnici i pentru puin lucru se mnie i se ntristeaz.
s aib

3. La fel, presviterele s fie n aezare sfinit-cuviincioas,

i subnsemnarea
motei. (n. aut.)

tlcuirea stihului 2 al capitolului 5 al celei dintii

326

de bine,

Zice: Se cuvine ca btrnele s fie nvtoare de bine i de fapta bun.


Dar atunci cum zice Pavel n alt loc ca femeile s nu nvee?: "Femeilor nu
le dau voie s nvee" (1 Timotei 2: 12). Rspundem c acolo Pavel zice s
nu nvee femeile fi, n Biseric, aceasta fiindu-le oprit; iar aici vorbete
des pe nvtura ce se face n cas i ndeosebi ctre femei, care nu le este
oprit. i c aceasta nelege Pavel se face artat din urmtoarele cuvinte:

4. ca s le nelepeasc pe cele tinere spre a-i iubi pe brbaii lor,


Zice: Se cuvine ca btrnele s le nelepeasc i s le ornduiasc bine
nu numai pe fiicele lor cele tinere, ci i pe tinerele strine .. Cci fiecare b
trn se cuvine a o nva pe cea tnr, i mai nti dect toate s-o nvee a-i
iubi brbatul. Cci, atunci cnd femeile i iubesc brbaii, toate celelalte
bunti urmeaz i ele, adic: ntreaga-nelepciune, cinstea, ndestularea
i buna-norocire a casei, buna-cretere a copiilor, ocrmuirea slugilor i a
robilor i cea mai bun iconomie a ntregii familii. Tot aa cum, dimpotri' De aceea, i marele Vasilie luda butura de ap, zicnd: "Nimeni nu s-a mbtat de
pe nimeni nu 1-a durut cndva capulngreuindu-se de ap. Vieuind cu butura apei,
nimeni nu a avut trebuin de picioare strine i nu a fost sprijinit de minile altuia" (Cuvfntul fntfi despre post). Zice i Teologul Grigorie, n stih urile celejum'tate iambice: "Voieti s bei? i izvorte apa, pahar pururea curgtor, butur nemprtit de beie, bucurie necltit!" i iari, n stihurile ntreg-iambice, zice aa: "Apa e butur ce se poate
purta i care ine minile bine; iar beia, primindu-se, tulbur mintea." Vezi i subnsemnarea zi cerii "Nu v mbtai de vin, n care este desfrnarea!" (Efeseni 5: 18) i a zicerii
"( ... )nu n banchete i n beii" (Romani 12:13). (n. aut.)
ap,

Aici, Pavel le numete "presvitere" pe btrne, care se cuvine a se arta


cucernice din nsui chipul cel din afar i din purtare, fiind bine ornduite i mpodobite.' Unii zic ns c, prin "presvitere", Pavel le nelege aici
1 Vezi

nvtoare

ctre

Ti-

327

TLCUIREA EPISTOLEI CTRE TIT

SFNTUL TEOFILACT, ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

cnd femeile nu-i iubesc brbaii, chiar dac s-ar afla n cas toate celelalte bunti trupeti, ele tot nu folosesc, ci se pierd i se stric.
v,

s fie

iubitoare de fii,

Cnd femeile i iubesc brbaii, urmeaz a-i iubi i copiii, cci femeia
ce iubete rdcina, adic pe tatl copilului i brbatul su, aceea va iubi cu
mult mai vrtos roadele lui, adic pe copii, fiindc snt copiii aceluia.

5.

ntreg-nelepte i

brbailor

curate, pzitoare ale casei, bune, supunndu-se

6. Pe cei tineri roag-i de asemenea s pzeasc ntreaga-nelepciune,


Mai sus, Pavel le-a aezat pe btrne ca dsclie ale femeilor mai tinere, adic femei asupra altor femei; iar aici l aaz ca dascl al brbailor
tineri chiar pe episcopul Tit, pentru c Apost