Sunteți pe pagina 1din 33

MARELE CUVNT CATEHETIC SAU DESPRE NV (Sf.

Grigore de Nyssa)
PRELIMINARII

MNTUL RELIGIOS

Titlul acestei scrieri ne d s n elegem c avem de a face cu o expunere sistematic a principalelor puncte din doctrina Bisericii cre tine. i de fapt, dup lucrarea cu titlul Despre principii redactat de Origen n secolul III, scrierea de fa este "cea mai important dintre scrierile dogmatice ale Sfan ului Grigorie", afirm unul dintre patrologii contemporani (J. Quasten). Propriu-zis, Sf. Grigorie ne-a mai l sat o serie ntreag de scrieri dogmatice dintre care unele sunt mult mai extinse (dup cum m rturise te nsu i autorul lor n capitolul 38 al operei de care ne ocup m acum). Intre scrierile dogmatice mai extinse, pe primul loc e tratatul Contra lui Eunomiu, o lucrare n patru p r i, p strate, din p cate, ntr-o ordine intervertit . O alt scriere, destul de lung , este tratatul Despre suflet i nviere, pe care l inser m aici al turi de Marele cuvnt catehetic, dup care, cititorul va g si i o scriere privind nv tura despre Sfnta Treime. Trebuie spus c scrierile dogmatice ale Sfntului Grigorie au drept caracteristic general n primul rnd spiritul polemic, comb tnd nv turile unor eretici din epoca respectiv . De aceea e u or de n eles de ce autorul lor folose te mai mult expunerea filosofico-metafizic dect argumentarea biblic . Totu i, Sf. Grigorie este, poate, cel mai profund gnditor cre tin al timpului. Cnd a citit, n preajma Sinodului II ecumenic - de fa fiind Sf. Grigorie Teologul i Fer. Ieronim - tratatul s u Contra lui Eunomiu, a fost un moment de mare nsemn tate pentru convingerea c sfr itul arianismului era aproape; iar dac marele Vasile n-a mai tr it s vad i destr marea apolinarismului, la combaterea c ruia Sf. Grigorie de Nyssa i-a adus o contribu ie hot rtoare, n schimb cre tinii au r suflat u ura i, spre sfr itul secolului patru, pentru lini tea din biserici. Revenind la Cuvntarea sau Cuvntul catehetic, trebuie s re inem c no iunile: "catehez ", "catehumenat", "catehism" ori "catehetic " ne duc cu gndul la memorabilele str danii depuse de ntist t torii Bisericii (proesto ii ei) n explicarea sau predarea prin grai viu a nv turilor crezului cre tin pn cnd catehumenii sau credincio ii dovedeau c n sufletul lor "s-au f cut ecou" nv turilor mntuitoare ale Bisericii, ncoronate pn la urm prin primirea Sfintelor Taine. Iat , cum li se vorbea catehumenilor pe la mijlocul veacului IV: "Noi, slujitorii lui Hristos, v-am primit pe fiecare i avnd oarecum slujba de portari, am l sat u a deschis . Poate c ai intrat avnd nc sufletul png rit de p cate i de inten ie rea. Ai intrat, ai fost primit; numele t u s-a nscris. Vezi aceast cinstit a ezare a Bisericii? Observi ordinea i disciplina de aici? Ai destul vreme. Ai zeci de zile de poc in . Ai timp ndelungat s te speli. Dac ns st rui n inten ia ta rea, eu, care i vorbesc, n-am nici o vin . Tu ns nu a tepta s prime ti harul! Apa te va primi, dar Duhul nu te va primi" (Procateheza de Sf. Chirii de Ierusalim, Bucure ti, 1943, p. 41). Sfntul Grigorie nu vorbea a a simplu, totu i vorbea profund. El f cea' aten i pe cre tini, fa de r t cirile ereticilor, ale iudeilor, ale p gnilor. Dintre eretici, pe locul prim sunt eunomienii (adep ii arianismului "rennoit"); apoi maniheii (nchin tori ai dualismului persan), marcioni ii (care preconizau un gnosticism reformist). Dintre gnosticii obi nui i amintim pe Vasilide i Valentin. Probleme permanente provocau p gnii prin politeismul lor precum i iudeii, cu nc p narea lor, care, cu toate c cinsteau scrierile proorocilor Vechiului Testament, totu i nu voiau s recunoasc n persoana Domnului Hristos pe Fiul cel Unul N scut, Care, dup cum se va vedea din expunerea ulterioar , este "de o fiin " cu Tat l i cu Duhul Sfnt. C ci "Cel Unul N scut" este El nsu i Dumnezeu adev rat, n acela i timp fiind i "Unul din Treime", deci avndu- i existen a din veci, iar nu n chip eronat, cum sus ineau aderen ii lui Sabelie (sec. III) atunci cnd sus ineau c exist o singur persoan dumnezeiasc manifestat , potrivit modului s u, o dat ca Tat (atunci cnd El crea lumea), alt dat ca Fiu (cnd vorbea de El ca mntuitor) i alt dat ca Duhul Sfnt (cnd vorbea despre El ca sfin itor). n chip special, expunerile dogmatice din Marele cuvnt catehetic, l muresc n mod apreciabil nv tura cre tin despre Sfnta Treime, despre crea ie, despre p catul str mo esc i urm rile lui, despre ntruparea Cuvntului i despre consecin ele ei, despre harul Sfintelor Taine, chiar dac se resimt i influen e platonice, respectiv origeniste, mai ales atunci cnd e vorba de judeca ta universal . E drept c domin peste tot un "nobil efort" de exprimare ra ional i intelectualist , dar influen a exercitat asupra teologiei r s ritene ulterioare s-a dovedit hot rtoare. S-a spus pe bun dreptate c Sfntul Grigorie de Nyssa, mai mult dect contemporanii s i, poseda gust pentru

scrisul tiin ific (Puech). Nu-i de mirare, deci, c n studiul s u: Teoria exegezei (publicat n Actele colocviului Grigorie de Nyssa, de la Chevetogne, din 1971, p. 87-110), Monique Alexandre spunea, analiznd modul de lucru din cele dou tratate, Despre facerea omului i Explicarea apologetic a Hexaimeronului, c episcopul de Nyssa a tiut g si i teme sau idei mari, dai i terminologia potrivit unei lucr ri exegetice, care s se poat citi cu folos i ast zi, dup mai bine de 1500 de ani de la data la care au fost scrise. Iar dac inem seama de studiul dens al lui Jean Danielou: Akolouthia chez Gr. de Nysse (publicat nc n 1953, n "Revue des Sciences religieuses"), se l mure te i mai temeinic nl n uirea logic a argument rii cre tine de care a dat dovad din plin acest profund teolog cappadocian, n gndirea c ruia r d cinile merg dincolo de Origen i de Filon din Alexandria, n Cuvntul sfnt al Scripturii, pe care l g sim, acum - la finele secolului IV - mult mai clar i mai adnc dup ce citim imaginile i metaforele Sfntului Grigorie. Data compunerii acestei scrieri pare a fi anul 385. Mul i teologi socotesc aceast scriere ca pe cea mai valoroas dintre cte ni le-a l sat Sfntul Grigorie. Cnd avem n vedere munca dasc lilor cre tini ns rcina i cu instruirea catehumenilor, scrierea aceasta poate fi socotit antiadev r o punte dogmatic ntre "Principiile" lui Origen i "Dogmatica" Sfntului Ioan Damaschinul, cum afirma pr. prof. I.G. Coman, dar trebuie inut seam i de faptul c n ea se resimt i influen e ale filosofiei platonice, precum i din cuget rile antecesorilor s i cre tini, Atanasie cel Mare i Metodiu de Olimp. Oricum, a a cum este, mai mult carte de cugetare filosofic dect argumentare biblic i teologic , Marele Cuvnt catehetic este un puternic "stlp" i nt rire ale adev rului cre tin, din veacul al patrulea. Pentru traducere am folosit mai nti textul edi iei Migne (Patrologia Graeca, voi. 45, pag. 9-106), dup care am i publicat cteva capitole (14-16, 21-23) n "Telegraful romn" 49-52/1946. N-am putut avea la ndemn edi iile mai bune, ale lui Krabinger (Munchen 1835) i H. Polack (Leiden 1972). n schimb, am beneficiat de edi iile scoase de Fr. Oehler (Leipzig 1858) i L. Meridier (Paris 1908) nso ite, ambele, i de traduceri. Am mai folosit i alte traduceri, de pild , n limba german , n colec ia "Bibliothek der Kirchenvater": H. Hayd (1874) i K. Weiss (1927). In romne te, lucrarea a mai fost tradus n 1947 de preotul D. Cristescu, n colaborare cu prof. N.I. Barbu. Urmeaz n continuare textul scrierii propriu-zise. *** Introducere. Cei dinti care trebuie s cunoasc adnc nv tura cre tin sunt cei pu i s ndrume via a i dreapta credin , pentru ca prin ele Biserica s creasc , iar num rul celor intra i n rndurile ei s se nmul easc prin propov duirea cuvntului adev ratei credin e n auzul ct mai multor credincio i. Trebuie s spunem ns c nu exist o singur metod de a nv a pe to i cei care se apropie de nv tur , ci la nv turile deosebitelor religii trebuie folosite i metode de nv are diferite, bine tiind c chiar dac inta nv mntului este una, metoda de a-1 propov dui nu-i pentru oricine aceea i. Cel ce urmeaz nv turii iudaice se leag de un anumit fel de idei, ct vreme cel ce a tr it n p gnism se pasioneaz de cu totul altele. La fel stau lucrurile i cu cel din partida lui Eunomiu, a lui Manes, a lui Marcian, Valentin, Vasilide sau a oric ruia din irul celor ce petrec n credin e r t cite. ntruct fiecare din ace tia au vederi deosebite, nseamn c i noi va trebui s ducem lupta contra fiec reia din aceste credin e ale lor. Aceasta pentru c totdeauna felul bolii ne arat i pe al vindec rii. Doar nu putem vindeca cu acela i fel de leacuri credin a n mai mul i zei ai p gnilor i nc p narea iudeilor de a crede n Dumnezeu-Fiul, cel Unul-N scut, dup cum acela i fel de arme nu putem folosi nici pentru a r sturna, n min ile pornite pe erezie, nchipuirile am gitoare pe care le spun ei despre dogmele cre tine. Pentru c dac ajungem s -l aducem iar pe drumul adev rat, s zicem, pe un adept al lui Sabelios, nu tot acelea i arme ne vor ajuta contra lui Eunomiu, iar o lupt pornit contra maniheului nu ne poate aduce folos i contra iudeului. Trebuie, a adar, dup cum am mai spus, s avem n vedere nclin rile min ii fiec ruia i s ndrept m nv tura r t cit a fiec ruia, n a a fel ca s reias cu u urin adev r ul din nse i punctele de acord ce se observ n decursul discu iei ntre cele dou partide. Astfel, cnd intri n discu ie cu un p gn, ar fi bine s ncepi prin a-1 ntreba: crezi n Dumnezeu sau m rturise ti a fi de credin a ateilor? Dac r spunde c nu crede c-ar exista vreun Dumnezeu, s -l facem s recunoasc , pe temeiurile n elepciunii i m iestriei cu care este ornduit lumea, c tocmai prin aceasta e dovedit existen a unei puteri care se face v dit n via a acestei lumi i care dep e te ns i lumea ntreag . Dac , dimpotriv , nu se ndoie te c exist o divinitate, dar se am ge te pe sine creznd n mai mul i dumnezei, atunci e cazul s -l ntreb m a a: este aceast dumnezeire, n care crede el, des vr it sau nu? Dac va recunoa te - ceea ce-i foarte probabil - c

des vr irea ine de ns i natura divinit ii, atunci s -i cerem s m rturiseasc n leg tur cu Dumnezeu c n mod logic toate nsu irile i manifest rile Domnului trebuie s fie des vr ite, c ci doar nu vom socoti pe Dumnezeu ca pe o amestec tur de lucruri opuse unul altuia, unele des vr ite, altele nedes vr ite. De aceea, fie c -i vorba de puterea dumnezeiasc ori de bun tatea, de n elepciunea ori de nestric ciunea Lui, de ve nicia sau de oricare alt nsu ire potrivit cu El, va trebui s recunoa tem, dup judecata logic a unei min i s n toase, c des vr irea ine de tot ceea ce este fiin i lucrare dumnezeiasc . O dat c tigat acest punct, nu va mai fi pentru noi o greutate s -l facem ca, din mpr tierea credin ei n mai mul i dumnezei, s cread c exist numai un singur Dumnezeu; cel cu care st m de vorb s recunoasc i el c , vorbind de Dumnezeu, trebuie s ne gndim la El ca la ceva des vr it, dar c , n acela i timp, mai exist nc i o mul ime de alte fiin e, care ni se arat des vr ite; atunci, neap rat, va trebui s ne demonstreze n ce const des vr irea fiin elor acestora, care nu se deosebesc unele de altele i care ni se arat cu acelea i feluri de nsu iri: ori c mintea nu vede nimic deosebit acolo unde nu exist deosebiri ntre lucruri, ori c nu este de fapt deosebire ntre ele. Or, dac nu afl m n astfel de cazuri nici o deosebire de mai mult sau de mai pu in ( i ideea de des vr ire exclude mpu inarea), nici una de mai r u sau de mai bun ( i iar i, nu ne putem nchipui o dumnezeire dac nu dep rt m de la Ea orice no iune de r u), n sfr it, dac nu afl m nici o deosebire de vechi i nou (iar ceea ce nu-i ve nic acela i, e str in de dumnezeire) - urmeaz , a adar, c ideea de Dumnezeu poate fi numai una singur i aceea i, iar mintea s n toas nedescoperind nic ieri n restul lumii ceva deosebit, care s mai aib astfel de nsu iri, nseamn c n mod cu totul necesar credin a gre it n mai mul i dumnezei trebuie redus la ideea unei singur e Fiin e Divine Intr-adev r, dac numai despre un singur Dumnezeu putem spune c -i bun i drept, n elept i atotputernic, dac , iar i, numai Lui I se potrivesc: nemurirea, ve nicia i orice alt nsu ire pe m sura sfin eniei Lui, atunci, n orice fel ar suci lucr rile cugetarea noastr , se terge orice deosebire, deodat cu aceasta disp rnd i credin a n mai mul i zei, c ci aceast identitate absolut ne sile te s admitem numai un singur Dumnezeu. CAPITOLUL I DESPRE LOGOSUL DIVIN Dar, ntruct nv tura cre tin recunoa te n unitatea naturii i existen a unor persoane diferite, noi va trebui s nu ne l s m du i spre nv tura iudaic n vreme ce combatem p gnismul. Cade-se, deci, printr-o l murire temeinic s aducem pe drumul drept i aceast nv tur r t cit . C ci chiar i cei care stau pe alt linie dect a Bisericii cre tine nu- i nchipuie pe Dumnezeu f r ra iune sau f r cuvnt n eleg tor, f r Logos, cum i se spune n grece te. Or, faptul c aici i necre tinii m rturisesc ca i noi, ne va u ura mult limpezirea nv turii cre tine. C ci cel ce crede, ca i noi, c nu exist Dumnezeu f r acel Logos, acela crede totodat i n Logos, care e nelipsit din Dumnezeire. Dar n acela i timp noi avem i un logos sau un cuvnt omenesc i pentru el folosim aceea i vorb . Iar dac adversarul nostru zice c i nchipuie Cuvntul divin prin asem nare cu cuvntul omenesc, s nu ne speriem: pe aceast cale l putem duce la o n elegere mai nalt . nti de toate, trebuie neap rat s credem ca, ntocmai ca i la celelalte puteri ale sufletului, cuvntul e pe potriva firii. Oricine se poate convinge c n om vedem putere, via , n elepciune, dar nim nui nu-i va trece prin minte s afirme, din cauza identit ii de nume, c i n Dumnezeu ntlnim aceea i via , putere sau n elepciune, ci cel mult c n elesul acestor cuvinte se coboar pe potriva firii noastre. ntruct firea noastr e stric cioas i sl b noag , desigur i via a omeneasc e efemer , puterea f r consisten , cuvntul f r t rie. Dimpotriv , cnd vorbim de natura Dumnezeirii, atunci i nsu irile pe care i le atribuim vor trebui s fie pe m sura celei la care ne gndim. De aceea chiar dac vorbim de un Cuvnt al lui Dumnezeu, nu trebuie s credem c El i are fiin a doar n actul vorbirii sau al inton rii, urmnd ca dup ce s-a sfr it cu exprimarea unui cuvnt, ca la om, El s nceteze de a mai tr i; ci, dup cum firea noastr trec toare are un cuvnt trec tor, tot a a i fir ea cea nestric cioas i care n veci nu se schimb , are un Cuvnt ve nic i continuu statornic. n chip logic, dup ce am ajuns s convingem pe vr jma s m rturiseasc existen a ve nic a Cuvntului lui Dumnezeu, va trebui s recunoa tem c aceast fiin se bucur i de via . C ci ar fi o blasfemie s atribuim Cuvntului o fiin nensufle it ca a pietrelor. Din clipa n care admitem n Cuvntul o fiin cuget toare i necorporal , din acea clip trebuie s spunem c El i tr ie te, c ci dac -i lipsit de via , n-are nici fiin . Prin aceasta ns am dovedit doar ct de nedemn lucru ar fi s credem ntr-un Cuvnt al lui Dumnezeu care n-ar avea fiin . Iar

deodat cu aceasta am admis implicit i aceea c avnd fiin a, Cuvntul divin are i via . Convin i odat de simplitatea fiin ei Cuvntului, adic dup toat aparen a nu-i format nici din amestecul a dou , nici a mai multor lucruri, atunci nici despre via a Cuvntului s nu spunem c ea a fost mprumutat sau dat , prin participare, de altcineva - c ci afirma ia c unul se cuprinde n cel lalt, e cam totuna cu a spune c -i compus - ci va trebui s zicem n chip necesar c , din clipa n care am m rturisit simplitatea Cuvntului, El i i are via , prin Sine, iar nu prin participare. i dac Cuvntul tr ie te i- i are via prin Sine, urmeaz n mod limpede c are i darul de a ac iona liber, pentru c nici o fiin vie nu-i lipsit de voin . C aceast voin este puternic i ne ov itoare, iar i e urmarea logic a cuget rii noastre despre Dumnezeu. A nu-I recunoa te puterea, e exact totuna cu a-I afirma neputin a. Or , tocmai gndul de neputincio ie e departe de ideea de Dumnezeu - bine tiind c n Fiin a divin nu se ntlnesc contraziceri. De aceea va trebui s afirm m sus i tare c cu puterea Cuvntului e deopotriv de mare i vrerea Lui. Aceasta pentru a nu l sa s se n eleag c n ceea ce-i simplu ar nc pea amestecuri sau uniri de lucruri contradictorii, de pild , n actul aceleia i voin e s existe i putere i sl biciune, putere ntr-o privin , sl biciune n alta. Voin a Cuvntului lui Dumnezeu, fiind atotputernic , nu poate n nici un fel nclina spre r u - bine tiind c alunecarea spre r u e cu totul str in de firea divin -, ci numai ce e bun trebuie s doreasc , dorind s i poat i nu numai s poat f r s fac , ci gndul bun s -l i ndeplineasc ntr-adev r. Bun lucrare este lumea i toate cte vedem n ea cu n elepciune i cu m iestrie sunt f cute!3. Toat lumea este ns f ptura Cuvntului celui viu i netrec tor, pentru c El e Cuvntul lui Dumnezeu, care vrea pentru c are via , f ptuie te pentru c vrea i vrea numai ce-i bun i n elept, ntruct tot ceea ce lucreaz El e des vr it. Am spus adineaori c f ptura lumii acesteia, ca road a lucr rii Cuvntului, este o ornduire bun , ntruct a mplinit-o Cuvntul Domnului, care poate alege i poate realiza binele. Pe de alt parte, Cuvntul de care vorbim e deosebit de Cel al c mi Cuvnt este, de Tat l, de i ntr-un fel oarecare termenul "cuvnt" e relativ, n elegnd n acela i timp prin cuvnt i pe Tat l, c ci n-ar exista nici un cuvnt dac n-ar fi fost rostit de cineva. De aceea, dac mintea ascult torilor deosebe te, n urma unui termen de rela ie, pe Cuvntul de Cel ce L-a trimis, s nu ne fie team c , n vreme ce combatem r t cirile p gne ti, am c dea n gre elile adep ilor iudaismului. Mai curnd credem c ocolim prin aceasta extravagan a unora i a altora, i, anume, m rturisind c n acela i timp Cuvntul lui Dumnezeu este viu, mplinitor i creator, i c nu exist propriu-zis deosebire, n ce prive te firea, ntre Cuvnt i Cel din care se na te. Dup cum, fiind vorba de oameni, spunem c din minte iese cuvntul, dar nu se confund cu ea i nici nu e total desp r it de ea, ci ntruct purcede din ea este ceva specific dar i deosebit de ea, ns , n acela i timp, ca manifestare a min ii, iar i nimeni n-ar putea spune despre cuvnt c nu st n leg tur cu mintea, ci c au natur comun , dar fiin diferit , tot a a stau lucrurile i n ce prive te pe Cuvntul lui Dumnezeu: avnd via aparte, Cuvntul se deosebe te de Cel care I-a dat-o; dup natur , ns , este una cu Cel ale C rui nsu iri, ca Dumnezeu ce este, le are deopotriv . C ci vrnd s vorbim ele Tat l i s -I n ir m nsu irile specifice, ca bun tate, putere, n elepciune, ve nicie, dep rtarea de r u i de moar te, cu un cuvnt des vr irea deplin sau oricum ne-am exprima, n mod automat vom atribui acelea i nsu iri i Fiului, care- i are existen a din Tat l. CAPITOLUL 2 DESPRE DUHUL SFNT Dup cum am ajuns s cunoa tem, prin ridicarea cu mintea noastr de la cele p mnte ti la cele suprasensibile, pe Cuvntul cel din fire Dumnezeu, tot a a putem ajunge s ne facem o idee despre Duhul Sfnt, urm rind n propria noastr fire un fel de umbr i chip al puterii celei nev zute. E drept c omul cnd r sufl , nghite aer , car e, n virtutea unei legi fir e ti, las s intre i apoi s elimine un element cu totul str in din corpul nostru. n cazul cnd cuvntul se exprim asist m, prin intona ie, la producerea graiului a c rui exprimare plastic este cuvntul. Tot n urma unei ornduieli dumnezeie ti, credin a cre tin ne cere s credem c exist i un Duh Sfnt sau o Suflare Divin i tot a a dac s-a m rturisit c exist i un Cuvnt al lui Dumnezeu, care nu poate fi mai mic dect cuvntul sau vorba noastr omeneasc ( i a a ar fi dac , fa de cuvntul omenesc nso it de suflare, nsu i Cuvntul divin ar fi fost z mislit f r suflare), dar a crede n ceva str in, care dup asem nare cu r suflarea oamenilor ar veni de

undeva din exterior i s-ar transforma n Duh, a a ceva ar fi o hul adus lui Dumnezeu. Or, cnd am spus c exist i un Cuvnt, noi nu L-am nchipuit ca pe ceva f r fiin i f r con inut, nici ca pe o cuno tin pe care am fi nv at-o cndva, dup cum nici n-am crezut c iese la iveal prin mijlocirea graiului, dar c apoi nceteaz imediat ce s-a exprimat, ori c-ar fi supus vreunei altfel de schimb ri pe care le observ m c se petrec cu exprimarea cuvntului omenesc, ci ni L-am nchipuit ca pe ceva care are existen din sine, avnd voie liber , activitate i atotputernicie. Tot a a, vorbind despre Duhul Sfnt i despre suflarea Lui, suflare care nso e te i face cunoscut activitatea Cuvntului, noi n-am fi n eles aceasta ca pe o respirare - c ci ar nsemna s njosim ntr-adev r m re ia i suflarea divinit ii ca fiind asem n toare celor omene ti - nu, ci ca pe o putere care- i are izvorul existen ei n Sine nsu i i din Sine, nedesp r it de Dumnezeu Tat l, ntru care tr ie te, nici de Cuvntul Tat lui, pe care-L nso e te, care nu ajunge s - i piard fiin a cnd sc mp rt e te, ci avnd, ca i Cuvntul Domnului, existen aparte, voie liber , autodeterminare, lucrare personal , ve nic alegnd numai binele i avnd pentru oricare dorin a Sa o t rie corespunz toare voii de a o mplini. CAPITOLUL 3 UNITATE I PERSOANE Scrutnd cu precizie adncimile acestei taine, mintea omului poate ajunge, e drept, ntr-o mic m sur , s - i fac o idee tainic despre nv tura cunoa terii lui Dumnezeu, dar desigur f r a putea t lm ci n cuvinte i adncimea inexprimabil a tainei acesteia i f r s poat explica n ce chip un lucru se poate i num ra i n acela i timp se sustrage num r toarei, apare ca separat i totu i e conceput n unitate, e divizat cu privire la persoane, dar nu se poate diviza n fiin . Intr-adev r, ceea ce deosebe te pe Duhul Sfnt de Cuvnt - iar pe amndoi de Cel care e P rintele amndurora, de Tat l -, este no iunea de persoan . Dat ideea de persoan i deosebe te, cea de unitate a firii nu mai permite separarea lor i anume n a a fel c nici puterea de conducere unitar a lumii nu se mparte prin aceast divizare n mai multe zeit i, dar, pe de alt parte, credin a noastr nu se confund nici cu cea iudaic , ci adev rul st la mijloc ntre aceste dou concep ii, cur ind pe fiecare din ele de afirma iile gre ite i din amndou primind ceea ce-i folositor. Iudeului i se purific nv tura prin primirea Cuvntului i prin credin n Duhul Sfnt, p gnilor li se nl tur credin a r t cit n mai mul i dumnezei prin dogma unit ii firii, care anuleaz nchipuirile pluralit ii. S p str m, deci, din concep ia iudaic unitatea firii, iar din cea p gn re innd numai deosebirile care disting persoanele, corectnd astfel reciproc p r ile singuratice din concep iile nepotrivite ale fiec rora despre Dumnezeu. Num rul Treimii e, a a-zicnd, leacul pentru cei ce p c tuiesc contra unit ii, iar nv tura despre un singur Dumnezeu e leac mpotriva adep ilor pluralit ii (politeismului, n.n.). CAPITOLUL 4 SCRIPTURA DESPRE SFNTA TREIME Dac iudeul ar ndr zni s combat acest adev r, nu ne va fi greu s -i r spundem, c nv turile cu care a crescut fac s reias cu claritate adev rul. C , de fapt, exist n chip substan ial un Cuvnt al lui Dumnezeu i un Duh Dumnezeiesc ca dou puteri de sine st t toare, una f c toare a tot ce se vede, cealalt sus in toare a lor, reiese mai mult dect limpede din Scripturile inspirate. E de-ajuns s-aducem o singur m rturie, l snd pe seama celor mai rvnitori grija de a le c uta pe celelalte mai multe. Se spune n Psaltire c : "Cu Cuvntul Domnului, cerurile s-au nt rit i cu Duhul gurii Lui toat puterea lor". Despre ce fel de Cuvnt i despre ce fel de Duh e vorba aici? Pentru c prin Cuvnt nu putem n elege aici sunetul gr it i nici prin Duh vreun fel de respirare, c ci dac a a ar sta lucrurile, atunci am face pe Dumnezeu, pe urma asem n rii cu firea noastr , om n toat legea i ar trebui s nv m c F c torul Cerului i al P mntului s-ar sluji de cuvinte i de r suflare ca i muritorii. i apoi ce putere ar fi trebuit s aib acele gr iri i acele sufl ri nct s poat pune ordine ntre t riile cerurilor i tot ce se cuprinde n ele? Dac s-ar asem na Cuvntul divin gr irii omene ti, iar Duhul Sfnt sufl rii noastre, puterea cu care ar gr i i ar sufla ar fi absolut egale cu ale omului, iar nu mai mult dect poate acesta. Or, noi tim ct de neputincioase i de slabe sunt inton rile graiului nostru i respira ia care nso e te

aceste gr iri. Cei care coboar Dumnezeirea la m sura asem n rii gr irii omene ti ar pune peste Cuvntul i peste Duhul lui Dumnezeu pecetea neputin ei i a lipsei de t rie specific omene ti. Or, dac nse i t riile cerurilor s-au ntemeiat prin Cuvntul Domnului i toate puterile lor prin Duhul gurii Lui i-au primit via , dup cum a gr it David, atunci se dovede te ntemeiat i taina acestui adev r, care ne nva c i Cuvntul i Duhul i au via i existen proprii. CAPITOLUL 5 DESPRE OM S-ar putea ns ca p gnul, pe baza ideilor generale i iudeul pe temeiul Scripturii s nu nege existen a unui Cuvnt i a unui Duh al lui Dumnezeu, n schimb planul lui Dumnezeu - Cuvntul privitor la mntuirea omului, s nu poat fi aprobat nici de p gni, nici de iudei ntruct spun ei, pare neverosimil i nepotrivit cu sfin enia Dumnezeirii. De aceea vom pleca de la un temei diferit spre a putea readuce i n aceast privin pe adversari la credin a dreapt . S stabilim nti: cred ei, oare, c toate lucrurile din lumea aceasta au fost f cute prin mintea i n elepciunea Celui ce a f cut toat lumea, ori mai fac i alte greut i pn s admit i acest punct? Dac nu admit c o minte i o n elepciune des vr it au rnduit lumea ntreag ntr-o minunat ordine, atunci nseamn c fac din dezordine i din stng cie autori ai universului. Or, dac a a ceva ar fi absurd i nedemn, atunci vor trebui s recunoasc , cum c la crma lumii se afl o minte i o n elepciune nentrecut . Dar chiar adineaori s-a dovedit c nu nseamn acela i lucru Cuvntul lui Dumnezeu i cuvntul gr it de om, c Cel dinti nu-i un rod al tiin ei i al n elepciunii, ci e o putere de sine st t toare, continuu alegnd numai binele i n stare totdeauna de a-1 duce la ndeplinire, c , mai departe, lumea fiind bun , are drept cauz puterea care tinde continuu spre bine i care-1 i realizeaz . Iar dac temelia ntregii lumi depinde de puterea Cuvntului, dup cum ne-a ar tat chiar logica min ii s n toase, atunci n mod necesar trebuie c i singuraticele p r i sau lucruri din univers toate i au o singur cauz , pe Cuvntul nsu i, Cel prin care toate au fost chemate la via . C -i spunem acestuia Cuvnt sau n elepciune, Putere nesfr it sau Dumnezeu sau orice alt nume preanalt i demn, nu ne vom sup ra. Orice vorb sau nume am g si ca s exprim m acest lucra, toate spun un singur lucru: c puterea ve nic a lui Dumnezeu e aceea care a f cut toate, care pl smuie te ceva ce nc n-a ie it din nefiin , care sus ine toate cele create i care prevede i cele ce vor veni. A adar acest Dumnezeu-Cuvntul, n elepciunea, puterea, El a zidit i firea omeneasc i anume nu pentru c ar fi fost silit la aceasta de ceva, ci l-a adus pe om pe lume, numai i numai dintr-o rev rsare a dragostei Sale. i aceasta pentru c lumina Lui nu trebuie s r mn ascuns , m rirea nem rturisit i bun tatea Lui nemp rt it i nici orice alte nsu iri pe care le vedem n firea dumnezeiasc nu puteau r mne inactive, nct s nu se mp rt easc i s nu se nfrupte nimeni din ele. Or, dac omul de aceea a fost adus pe lume, pentru ca s se fac p rta la bunurile dumnezeie ti, n mod necesar urmeaz c , a a cum a fost zidit, el e i capabil de a se putea mp rt i din ele. C ci dup cum ochiul ajunge s guste p rt ia razelor luminoase prin aceea c firea a pus n el o putere ce atrage spre sine elemente nrudite cu ceea ce e s dit n ochi, tot a a va trebui s fi insuflat Dumnezeu i n firea omului ceva nrudit cu Sine, pentru ca prin aceasta omul s ajung s -L doreasc pe Dumnezeu. Doar i firea celor necuvnt toare, fie c tr iesc n ap sau n aer, toate au fost structurate conform felului de via pentru care au fost zidite, nct potrivit conforma iei i a felului propriu de via , fiecare s - i g seasc mediul corespunz tor de vie uire, unele n aer, altele n ap . De aceea i omul, care a fost zidit pentru a se putea bucura de bunurile dumnezeie ti, trebuia s aib s dit n el o nrudire fireasc cu Cel din care se mp rt e te. De aceea a i fost nzestrat cu via , cu ra iune, cu n elepciune i cu toate bun t ile pe care numai firea dumnezeiasc le are, pentru ca fiecare din acestea s trezeasc n el dorul dup Dumnezeu, cu care se tie nrudit Dar, ntruct ve nicia este una din bun t ile cu care e nzestrat firea dumnezeiasc , trebuia din capul locului ca s nu fie lipsit de acest dar nici firea omeneasc , ci s aib n sine nemurirea, pentru ca aceast putere nn scut s -l ajute s cunoasc ceea ce trece i dincolo de aceast lume i pentru ca astfel s tr iasc cu dorul continuu dup ve nicia divin . Adev rul acesta l spune pe scurt, i anume, printr-un singur cuvnt, istoria crea iunii, atunci cnd zice c omul a fost zidit "dup chipul lui Dumnezeu", c ci n ideea de chip al Lui se cuprinde tot ceea ce caracterizeaz pe Dumnezeu, iar tot ceea ce ne descrie Moise mai pe larg n forma unei istorioare, se reduce, de fapt, la acela i smbure de nv tur . C ci raiul acela i felurimea fructelor, a c ror mncare nu d celor ce gust din ele mul umirea

stomacului, ci adev rata cunoa tere i via de veci: toate acestea se potrivesc cu tot ce am spus mai nainte despre om, anume c firea noastr a fost la nceput bun i era nconjurat numai de bine. Dar s-ar putea ca gndindu-ne numai la starea prezent a omului, s nu fie to i de aceea i p rere cu afirma ia noastr i s spun , c o astfel de afirma ie e falsificat , pentru c ast zi omul nu mai posed acele bunuri, ci e ntr-o situa ie aproape cu totul opus . Ce mai e azi dumnezeiesc n sufletul omului? unde-i lipsa de suferin a trupului? unde e semnul c via a nu se sfr e te? Via a p mnteasc e att de scurt , att de plin de sup r ri, felul ei trec tor i n general tot soiul de suferin e fizice i morale, la care suntem expu i, acestea i altele de felul acestora sunt nvinuirile care pot fi aduse firii omene ti, fapt pentru care mul i se cred ndrept i i s nu primeasc nv tura cre tin despre om. Dar, pentru a nu l sa ca expunerea noastr s se abat de pe adev ratul ei drum, s mai st m pu in de vorb despre aceast problem . Faptul c n condi iile de ast zi omul nu- i mai reg se te locul lui adev rat, nu-i o m rturie concludent , c el nar fi fost vreodat n posesiunea bun t ilor de care am vorbit. Fiind opera minilor lui Dumnezeu, care din bun tatea Sa a adus pe lume aceast fiin , nimeni din cei ce judec n-are drept s b nuiasc pe Cel ce l-a creat din dragoste c El, Creatorul s u, ar fi fost cel care l-a aruncat pe om de la nceput n aceast lume a r ut ilor. Alta e pricina c acum ne afl m ntr-o astfel de stare i c suntem despuia i de bun t ile de alt dat . Dar i aici s plec m de la un adev r pe care l admit i adversarii no tri. Intr-adev r, Cel care a zidit pe om tocmai spre a-1 face p rta la bun t ile Sale i care a s dit n firea lui, nc de la crea ie, principiul binelui, pentru ca fiecare din darurile acestea s -i ndrume mereu dorin a spre semenul s u, desigur c nu l-ar fi lipsit de binele cel mai nalt i mai pre ios, de darul de a tr i liber i de a ac iona dup voia lui. C ci dac sila ar fi aceea care ne-ar dirigui via a, atunci de bun seam c chipul din om n-ar mai fi unul dumnezeiesc, ci fals, nstr inat i f r asem nare cu originalul. i cum s mai vorbe ti de un chip al naturii absolvite cnd acesta e sugrumat i robit sl biciunilor? C ci cel care a fost zidit ntru totul asemenea lui Dumnezeu, trebuia s fie din fire liber i st pn pe voin a proprie, pentru ca apoi participarea la bunurile dumnezeie ti s fie r splata unor str danii virtuoase. V ve i ntreba, poate, cum de a schimbat cel nzestrat cu atta noian de daruri, binele cu r ul? Nici aici nu-i greu s r spundem. Nimic din ce e r u nu- i are izvorul n voia lui Dumnezeu (c ci r utatea n-ar mai fi condamnat dac i-ar avea ca urzitor i p rinte pe Dumnezeu nsu i), ci r ul se pl m de te nl untrul nostru i se dezvolt pe m sur ce l ajut m cu voia noastr , ori de cte ori sufletul se dep rteaz de bine. C ci, dup cum vederea e i ea un dar i o lucrare a firii, iar orbirea e lipsirea de aceast facultate natural , tot a a se opune i virtutea p catului. Nici nu putem n elege altfel r ul, dect ca o lips a binelui. ntocmai dup cum, cnd dispare lumina, urmeaz ntunericul care, ct timp lumina e de fa , nu poate fi prezent tot a a nici r ul nu poate prinde r d cin de la sine, n fiin a noastr , atta vreme ct tr ie te acolo binele. Cnd s-a ndep rtat ns binele, n locul lui a venit contrariul s u. nsu irea de c petenie a libert ii fiind alegerea n mod nesilit a ceea ce dorim, pricina relelor de care suferim azi nu poate fi Dumnezeu, tocmai El care ne-a nzestrat cu o fire liber i nengr dit , ci prostia noastr de a alege r ul n locul binelui. CAPITOLUL 6 DESPRE C DEREA N P CAT Dar poate v ve i ntreba care e pricina acestei mari gre eli a vrerii noastre. C ci, de fapt, aceasta e urmarea logic a celor de mai sus. Vom vedea c i aici vom g si un principiu care ne va l muri i aceast chestiune. Iat ce nv tur am primit n aceast privin de la p rin ii no tri. i de aceast dat nu-i vorba de o povestire nchipuit , ci i are temeiul vredniciei de credin n ns i natura noastr . Dup p rerea noastr , mintea vede n realitatea din jur dou lumi diferite: una spiritual i alta sim ual , cea dinti opernd prin intelect, iar cealalt prin datele oferite de sim uri. Nimic nu s-ar mai putea concepe n natur , care s nu intre n una din aceste dou compartimente. E drept c distan a ntre ele este a a mare nct nu afli nici n lumea inteligibil tr s turi sim uale, nici n cea sim ual din celelalte, ci fiecare din ele se define te precis cu ajutorul celeilalte. Lumea spiritual este necorporal , nepip ibil , inform , ct vreme lumea sim ual cade, dup cum o arat i numele, n sfera de cunoa tere prin sim uri. Dar chiar i n aceast lume a sim urilor, cu toat mul imea contradic iilor reciproce dintre aceste dou stihii, n elepciunea care diriguie te lumea a stabilit un acord ntre sensibil

i inteligibil, care mpac toate contradic iile i astfel peste ntreaga f ptur st pne te o armonie interioar , f r ca vreo disonan sau contradic ie fireasc s strice unitatea armoniei. n acela i fel are loc, pe temeiul ornduit de aceea i n elepciune divin , un amestec i o contopire de inteligibil cu sensibil, pentru ca ambele t rmuri s aib p rt ie n bine, n aceea i m sur i pentru ca nimic din cele existente s nu fie exclus de la bun t ile cele de sus. De aceea, cu toate c nsu irile potrivite firii spirituale: fine ea i mobilitatea i care se situeaz la o n l ime oarecum deasupra p mntului - i prin aceasta c tig prin firea lor ns i o mare nrudire cu cele inteligibile totu i printr-o n elepciune mai nalt , lumea spiritual se ntrep trunde cu cea sim ual pentru ca, dup vorba apostolului, nici o f ptur s nu fie lep dat i nici lipsit de p rt ia cu darurile divine. Din aceast pricin Dumnezeu a i f cut n om un fel de amestec de inteligibil i de sensibil, dup cum ne arat chiar relatarea din Cartea Facerii, unde se spune, c "lund Dumnezeu rn din p mnt, a f cut form de om i apoi, suflnd peste el din suflarea Sa, a s dit n om via vie". Aceasta pentru a ar ta c i p mnteanul se nal din clipa n care se une te cu elementul cel dumnezeiesc, pe urma amestecului celor de jos cu cele de sus, unul i acela i har rev rsndu-se de sus p trunde prin toat lumea. ntruct lumea spiritului a luat nceput nainte de cea a sim urilor i ntruct Cel ce crmuie te lumea a ns rcinat pe fiecare din puterile ngere ti cu anumite lucr ri n opera de guvernare a universului i tot o putere cereasc a fost rnduit s poarte de grij i de lumea noastr p mnteasc i s-o diriguiasc , n cele din urm , dup ce a fost rnduit totul n lume, a f cut Dumnezeu din tina p mntului o f ptur , n care a s dit chipul nsu i al puterii cere ti. Vietatea aceasta era omul. n el a pus Dumnezeu frumuse ea dumnezeiasc a firii celei n eleg toare, care era dotat cu o putere negr it . Iat pricina pentru care cel ce promisese la nceput, s ia parte la crmuirea lumii, g se te acum straniu i de nesuferit faptul c , din firea pus sub ascultarea lui, iese i se manifest o fiin f cut dup chipul demnit ii celei mai presus de ceruri. Cum a putut ajunge s cad n patima invidiei acest nger, care n-a fost creat de la nceput spre a fi r u, de cel care toate le-a f cut pe temeiul bun t ii? A trata pe larg o astfel de problem nu intr n cadrul acestei scrieri. Cu toate acestea, s-ar putea discuta n cteva cuvinte pentru cei care se las mai u or convin i. De fapt nu trebuie n eleas deosebirea dintre virtute i p cat ca pe o opozi ie dintre dou lucruri, ambele de aceea i substan , ci dup cum neantul e contrariul existen ei - f r ns a putea califica drept substan ial aceast diferen , c ci dimpotriv noi spunem c neexisten a e negarea existen ei - tot a a i viciul se opune ideii de virtute. P catul nu poate fi conceput ca ceva ce exist n realitate, ci ca reie ind din lipsa binelui. i dup cum spunem c orbirea e ceva opus vederii, f r ns ca prin aceasta s afirm m c n chip firesc to i oamenii ar trebui s fie orbi posesiunea precede privarea -, tot a a zicem i de p cat c se s vr e te atunci i acolo unde lipse te binele, ca i o umbr care i face apari ia imediat ce s-a retras soarele. Or, lumea cea necreat nu admite mi care n sens de schimbare, de transformare sau de nstr inare de la firea ei, ci, dimpotriv , numai cele create, din fire, tind spre schimbare, ntruct ns i crea ia a nsemnat o schimbare, i anume o nlocuire, prin puterea de sus, a ceea ce n-a fost cu ceea ce acum este. i ntruct tot o f ptur a fost i fiin a respectiv (ngerul c zut), i anume, una care a ac ionat liber, i-a nchis ochii spre bine i atunci a dat de invidie, ca i omul care, uitndu-se spre soare i nchide pleoapele, a a nct atunci vede numai ntuneric. Tocmai de aceea i ngerul acela, fiindc n-a vrut s vad binele nsu i, s-a legat de contrariul lui i acel contrar era invidia. E un adev r limpede, c punctul de plecare al oric rui lucru determin i urm rile ce decurg din el. De pild , nu po i fi viguros, nici nu po i munci sau s te bucuri de via dac nu e ti s n tos; n schimb dac e ti bolnav, atunci e ti i sl b nog, nu- i vine nici s te mi ti i n-ai nici o poft de via . Cu alte cuvinte, n toat firea, dup cum e nceputul a a e i urmarea. Dup cum, a adar, lipsa de patimi e nceputul i condi ia virtu ii, tot a a i nclinarea spre r u, izvort din invidie, deschide drum tuturor celorlalte rele. Dup cum, prin dep rtarea de bine, omul a l sat invidia s prind r d cini n sufletul s u - fapt pentru care nclin spre r u - tot a a el a ajuns s fie ca o piatr care, odat pornit s se rostogoleasc pe un munte n jos, e dus mai departe de ns i greutatea sa. V zndu-se (ngerul cel c zut) smuls din afinitatea pe care a avut-o n mod firesc cu Binele Suprem i observnd c acum alunec spre r u n mod automat, dus oarecum de ns i greutatea sa pn la ultimul grad de dec dere, iar puterea min ii, pe care i-a dat-o Creatorul spre conlucrare i p rt ie, a n trebuin a t-o numai pentru n scocirea de noi r ut i, acel nger a corupt pe om prin n el ciune, convingndu-1 s devin propriul s u asasin i sinuciga . ntruct, prin binecuvntarea lui Dumnezeu, omul fusese ntr-o stare cu adev rat ridicat i privilegiat - c ci

pus a fost s st pneasc p mntul i toate cele de pe el apoi, ntruct era frumos la chip (nu degeaba era icoan a frumuse ii celei din nceput), firea lui nemncat de patimi (el care era imitarea Celui neprih nit), deschis la suflet i ncrez tor, ca unul care singur a avut bucuria s vad pe Dumnezeu fa c tre fa toate aceste pricini aprindeau i mai mult n ngerul cel r u flac ra invidiei. Deoarece, pe calea for ei i prin mijloace silnice el nu i-a putut pune planul n aplicare - pentru c puterea binecuvnt rii dumnezeie ti era mai mare dect for a lui - de aceea a c utat el cu orice pre s dep rteze pe om de darurile care l f ceau att de tare, pentru ca astfel s -l poat prinde mai u or n mrejele vicleniei sale. i dup cum, atunci cnd fitilul unei l mpi care arde cu flac r mare nu poate fi stins cnd sufli peste ea, ci se toarn ap n ulei, pentru ca prin aceast iretenie s se mic oreze flac ra, tot a a, n chip viclean, vr jma ul a vrt r utatea n sufletul omului, reu ind pe aceast cale s sting i s sl beasc puterea harului, n locul acestuia s l luind acum tocmai contrariul lui. C ci moartea e contrariul vie ii, sl biciunea opusul vigorii, blestemul contrariul binecuvnt rii, sim mntul ru inii e opusul sincerit ii i astfel toate bun t ile i au i ele contrariul lor. Iat , prin urmare, de ce e a a de nr ut it azi starea omului, stare care e roada ntmpl rilor acelora, de la nceputul vie ii omene ti. CAPITOLUL 7 BUN TATEA CREATORULUI Nimeni s nu ntrebe: dac Dumnezeu cuno tea de mai nainte nenorocirea, n care va c dea omul prin nesocotin a sa, de ce l-a mai creat, cnd poate era mai bine s nu mai fi venit pe lume, dect s cad prad relelor? De fapt, a a ceva sus in, ca s - i apere credin a lor, numai cei care s-au l sat n ela i de nv turile lui, numai maniheii, ca s conving pe adep ii lor, c Cel care a f cut pe om a fost El nsu i o fiin rea. C ci ei zic astfel: dac , pe de o parte,Dumnezeu tie toate acestea, iar pe de alt parte omul totu i zace n r ut i, atunci nseamn c povestea despre bun tatea lui Dumnezeu nu mai r mne n picioare, c ci doar nu de aceea l va fi creat pe om, ca s -l rnduiasc a tr i ntr-o via de mizerie. C ci dac s vr irea binelui e singura nsu ire a fiin elor care au o fire neprih nit , atunci aceast via mizerabil i trec toare, zice maniheul, n-ar mai putea fi socotit ca o lucrare a minilor Bunului Dumnezeu, ci trebuie c izvorul acestei vie i e altcineva, i anume o fiin a c rei fire e nclinat spre r u. Toate acestea i altele asemenea lor, la prima vedere i n ochii celor mbiba i de n el ciune eretic constituiau o atrac ie oarecare f cnd pe unii s vad lucrurile numai ntr-o anumit culoare, n schimb cei care au o privire mai perspicace n aflarea adev rului, aceia sesizeaz repede putreziciunea acestui argument i ne ajut s demascam cu u urin n el ciunea ereticului. Cred c -i potrivit s citez aici ca martor pe Sfntul Apostol Pavel spre a r sturna acuzele lor. Anume, n prima epistol c tre Corinteni, el i mparte pe oameni n trupe ti i duhovnice ti, cred, pentru a ar ta c binele i r ul nu trebuie judecat n mod empiric, cu sim urile, ci ndep rtndu-ne cu mintea de orice nsu ire corporal i c utnd s distingem n ce const ns i firea lor, binele i r ul. C ci spune Sfan ul Pavel acolo, c "omul duhovnicesc toate le judec , numai pe el nu-1 judec nimeni". Iat care, cred eu, este pricina care z misle te idei att de fanteziste n mintea celor ce sus in astfel de nv turi: ei determin no iunea binelui n func ie de ndestularea i dup pl cerea trupului, ntruct n mod necesar, firea trupului e supus suferin elor i mboln virilor, deoarece e compus i destinat spre descompunere, iar suferin ele aceste sunt mpreunate i cu oarecare durere fizic , maniheii cred c facerea omului e opera unui Dumnezeu r u. Dac cugetul lor ar fi tiut s priveasc lucrurile mai sus, dac i-ar fi eliberat mintea de pornirile pl cerilor i ar fi privit la firea lucrurilor cu ni te ochi liberi de orice patim , atunci n-ar mai fi v zut alt r u n lume dect p catul. Orice p cat sau orice r utate se caracterizeaz prin aceea c e cu totul lipsit de bine, f r s - i aib existen proprie, nici realitate. Nimic r u nu exist dac nu iese din voin , ci tocmai prin aceea c nu-i bun i prime te r ul numele. Or, ceea ce nu exist nu poate avea realitate, iar ceea ce n-are realitate, nu poate fi opera celui care a creat realitatea. De aceea, nici nu poate fi nvinuit Dumnezeu de r ul pe care-1 vedem, c ci El e autor a ceea ce exist , nu a ceea ce nu exist . El a f cut vederea, nu orbirea, ne-a pus n fa virtutea, nu lipsa ei. El a f g duit ca r splata pentru cei cei rnduiesc via a dup legile virtu ii liber acceptate fericirea de a se bucura de bunurile dumnezeie ti, dar nesupunnd firea omeneasc bunului S u plac prin for sau prin sil , trndu-1 spre bine f r voia lui, ca pe un obiect nensufle it. i iar i dac cineva, uitndu-se spre cerul plin de lumin i de str lucire la un moment dat nu vrea s mai priveasc , ci i nchide pleoapele, nu soarele poate fi nvinuit c acel om nu mai vede.

CAPITOLUL 8 DESPRE VIA I MOARTE

Omul se ntristeaz ori de cte ori se gnde te c trupul s u va fi sortit stric ciunii. Suntem am r i i ne vine greu s admitem c via a noastr se termin n clipa cnd murim i ne nchipuim c cel mai mare r u e c f ptura frumoas a omului va fi mai trziu doar un cadavru. Or, n leg tur cu aceast jalnic situa ie, s lu m seama ct de mare a fost bun tatea lui Dumnezeu, c ci poate tocmai prin aceasta vom fi sili i s admir m i mai mult harul i grija cea mare, pe care o poart Dumnezeu omului. Gustarea pl cerilor este cea care leag de existen pe cei care au parte de via . A a se face c cineva care e cople it mai mult de dureri i suferin e prefer , dect o astfel de via , mai bine s nu se fi n scut. S cercet m, deci, dac nu cumva D t torul vie ii a avut cu noi alt gnd dect s ne lase s tr im n condi ii trupe ti ct mai nfloritoare. i a a, iat , omul a ajuns s guste r ul n urma unui gest liber al voii sale, introducnd, pentru o clip de pl cere, r ul n sngele s u ca pe un fel de otrav n care s-a amestecat miere i c znd pentru aceast pricin din fericirea cuvenit unor fiin e lipsite de patimi, fiind mna i de acum numai spre r ut i. Din aceste pricini se ntoarce iar i omul n p mnt ca un ciob de lut ajuns netrebnic, pentru ca, odat cur it de spurc ciunea pe care o ascunde de acum, s fie restaurat prin nviere, n forma sa primordial . Aceast nv tur ne-o spune i Moise, e drept, n form de istorisire, dar i sub form ascuns , alegoric . Dar i alegoriile cuprind nv turi foarte l murite. Spune, adic , Moise n Cartea Facerii, c atunci cnd cei dinti oameni au f cut ceea ce le fusese interzis i cnd, apoi, au fost despuia i de fericirea pe care o avuseser , Dumnezeu le-a dat primilor oameni s poarte "haine de piele". Dar mic mi se pare c n n elesul povestirii nu-i vorba numai de piei obi nuite. C ci ce fel de animale au putut fi sugrumate i despuiate pentru a li se da o astfel de ntrebuin are? Or, ntruct orice piele luat odat de pe animal e moart , sunt absolut sigur c prin aceast condi ie muritoare rezervat doar animalelor necuvnt toare, a fost dat mai trziu omului, din grij i prevedere, capabilitatea de a muri. Sigur, ns , c moartea nu a fost dat omului pe vecie, c ci doar haina se mbrac numai pe dinafar , aducnd, la nevoie, folos trupului, dar nefiind inerent firii sale. A adar, moartea a fost mprumutat din lumea celor necuvnt toare, sigur, cu un anumit rost, ca s mbrace firea omeneasc ce fusese, de altfel, zidit ca s nu moar . Ea nv luie numai exteriorul omului, nu i interiorul lui, cuprinde numai partea sensibil din om, dar nu se atinge de chipul dumnezeiesc din el. E drept c trupul se destram pe ncetul, dar nu se nimice te, c ci nimicirea e tocmai trecerea n neexisten , ct vreme destr marea e numai o mpr tiere, respectiv, o rentoarcere a trupului la stihiile p mntene din care fusese luat. Iar ceea ce se afl n aceast stare, nu se pierde, cu toate c a a ceva trece dincolo de n elegerea noastr sim ual . Pricina destr m rii reiese clar din pilda pe care am dat-o. C ci fiind sim urile noastre oarecum nrudite cu ceea ce-i p mntesc i mai grosolan n aceast lume, iar firea n eleg toare fiind mai sus dect mi c rile sim urilor i superioar acelora, aceste fapte explic de ce s-a gre it atunci cnd s-a ncercat de c tre sim uri o deosebire a binelui, iar aceast necunoa tere a lui a dat na tere la o stare tocmai opus . i astfel, aceast parte din noi, r mas njosit i nefolositoare, trebuie s fie sortit destr m rii. Iat cum se explic pilde de care am vorbit. S ne nchipuim c ntr-un vas ele p mnt s-a turnat din gre eal plumb topit, care nt rindu-se nu mai curge afar . Proprietarul vasului, cunosc tor n ale ceramicii, i reclam vasul i de aceea desface tot cte un ciob din jurul plumbului solidificat i, odat cu aceast materie str in nl turat , d vasului iar i forma de la nceput pentru a se putea folosi de el cnd va avea nevoie. Tot a a procedeaz i Cel care modeleaz vasul trupului nostru: dup ce va desface de materia sim ual , adic de trup, r ul care s-a amestecat cu ea, Creator ul va nl tura, prin nviere, tot elementul str in ce s-a infiltrat n firea omeneasc spre a o putea modela din nou n frumuse ea elementelor de la nceput. Deoarece sufletul i trupul sunt oarecum unite i p rta e la relele care nso esc p catul, e firesc s existe i o analogie oarecare ntre moartea trupului i cea a sufletului. Dup cum moar tea trupului se atribuie plec rii vie ii din elementul senzitiv, tot a a n ce prive te sufletul, numim moarte desp r irea lui de via a cea adev rat . Dar ntruct, dup cum s-a spus mai nainte, p rt ia la r u trebuie privit ca avnd loc deodat att n suflet, ct i n trup (pentru c puterea de a s vr i p catul reiese din amndou ), din pricina aceasta moartea, prin descompunere sau prin dezbr carea de oricte piei moarte cu care am fost nveli i, nu poate atinge sufletul. C ci cum s-ar putea descompune ceea ce nu-i compus? Tocmai pentru c sufletul avea nevoie de un leac, care s -i tearg petele pe car e i le-a l sat

10

s vr irea p catului, tocmai de aceea i s-a dat n via a p mnteasc leacul virtu ii, car e s -l lecuiasc de acel fel de r ni, iar dac aici pe p mnt nu se poate ntrema, se sconteaz vindecarea lui n via a de dincolo. Or, dup cum exist mai multe feluri de boli trupe ti, unele care se vindec mai u or, altele mai greu, i n astfel de cazuri se recurge la opera ii, la arderi, la cauteriz ri cu fier ro u sau la b uturi de medicamente amare spre a se putea astfel scoate din r d cin r ul ce s-a ncuibat n timp, tot a a acela i lucru l prevede i judecata viitoare pentru vindecarea sufletului de infirmit ile sale. Pentru cei u uratici, aceast judecat e o amenin are i un corectiv pentru ca de teama unei isp iri dureroase s fug omul de rele i s se cumin easc , ct vreme pentru cei n elep i, cred c ea e un mod de vindecare i de nzdr venire pe c ar e le-a hot rt Dumnezeu spre a putea readuce astfel aceast creatur a Lui la frumuse ea originar . Dup cum cei care elimin prin opera ie sau cauterizare ochiurile de g in i negii ncuiba i n corp mpotriva naturii, dar nu pot vindeca pe suferind f r a nu-i provoca i dureri - n schimb, se tie c opera ia se fac e pentru folosul, iar nu spre paguba pacientului -, tot a a i b t turile sim uale care s-au nr d cinat ca ni te r ni n sufletul nostru prin participarea lui la r ut i i au infectat ntreg organismul, vor fi t iate i rase de negr ita n elepciune i puterea Celuia despre care spune Evanghelia c e Doctor al celor r i, c ci "nu s n to ii au nevoie de doctor, ci bolnavii". ntruct, ns , vreme ndelungat sufletul a crescut mpreun cil p catul i se poate ntmpla i cu noi ceea ce se ntmpl cnd se face o incizie ntr-un neg"1: ni se ncrnceneaz pielea de durere, c ci ceea ce a intrat n chip nefiresc: n organism, se ncuibeaz acolo att de adnc:, nct pare amestecat cu via a noastr , de i pn atunci era cu totul str in, iar descotorosirea de el provoac dureri i usturimi pn la lacrimi, tot a a se ntmpl i cu sufletul care se istove te i se mistuie n p reri de r u pentru gre elile s vr ite, cum zice proorocul, ca haina de molii. Toate acestea"pe urma nfr irii att de adnci a sufletului cu p catul i care duce la un lan ntreg de dureri pe care nimeni nu le poate descrie i nici exprima, cum de altfel nu se poate exprima nici fericirea dup care nset m. Intr-adev r, nici pe una, nici pe cealalt nu le poate dibui nici puterea vorbei, nici ascu imea min ii. Dac plive te, deci, cineva cu b gare de seam la n elepciunea Celui care chivernise te lumea aceasta, acela cu greu ar mai putea, judecnd limpede i f r micime de suflet, s acuze pe Dumnezeu c -i autorul r ului, sau s afirme c Dumnezeu ori nu tia ce se va ntmpla n viitor, ori dac tia i totu i a f cut pe om, atunci nclinarea omului spre r u nu-i str in de opera lui. De fapt, Dumnezeu cuno tea viitorul i nu s-a pus de-a curmezi ul acestei nclin ri. Nici faptul c omul se va dep rta de bine nu-i era necunoscut Celui a c rui putere de cunoa tere mbr i eaz toate, trecut i viitor deopotriv . Dar dup cum a prev zut c derea omului, tot a a a n eles i dorul acestuia de a se rentoarce la starea de la nceput. Cum ar fi fost mai bine: s nu fi chemat deloc la via firea omeneasc , deoarece tia de la nceput, c aceasta va apuca pe cale gre it , ori, chemnd-o i v znd c s-a mboln vit, s-o readuc prin poc in la starea ei primordial ? A pleca de la suferin ele trupe ti care ating n chip necesar partea trec toare din noi i a numi, pentru aceasta, pe Dumnezeu drept creator al r ului sau a nu vrea din capul locului s -L soco i (pe Dumnezeu) f c tor al omului numai pentru a nu spune c e pricinuitor al suferin elor noastre, iat semnul celei din urm micimi de suflet a acelora care caut s deosebeasc , cu ajutorul impresiilor sim uale, binele de r u. Numai firile lipsite de judecat cnt resc binele dup senza ia de durere sau de pl cere, ntruct neavnd minte i n elegere nu- i pot face o idee despre binele cel adev rat C , dimpotriv , omul e f ptur lui Dumnezeu, c a fost creat bun i a fost destinat celor mai mari bucurii, nu reiese numai din cele spuse pn aici, ci i din multe alte pricini, care a a fiind, iar n irarea lor ne-ar ngreuna prea mult, le l s m la o parte. Spunnd c Dumnezeu e creatorul omului, s nu uit m ceea ce am spus, de altfel destul de am nun it, n prefa , atunci cnd am vorbit despre p gni i cnd am dovedit c , avnd fiin i existen de sine st t toare, Cuvntul lui Dumnezeu e n acela i timp i Dumnezeu i Cuvnt, c e nzestrat cu putere de crea ie absolut sau mai bine-zis e ns i puterea ntruchipat , c nu e pornit dect spre bine, c s vr e te tot ceea ce vrea fiindc vrerea i puterea merg pe acela i drum, c tot ce exist se datore te vierii i lucr rii Sale, c El a chemat pe om la via , mpodobindu-1, dup model dumnezeiesc, cu cele mai frumoase nsu iri. Fire neschimbabil poate avea numai Cel ce n-a fost creat Dimpotriv , tot ce a fost creat din nimic de c tre Fiin a Necreat , tr ie te din schimb ri continue, dup ce nsu i nceputul lor a fost o schimbare. Sigur c sensul acestei schimb ri e progresiv, dac urmeaz legile firii; dac ns , se abate continuu de pe dramul cel drept, sensul e regresiv. Pornit o dat pe acest povrni , acum cnd firea u or schimb toare nu mai ntlnea piedici, dup ce a p r sit binele, omul s-a afirmat n rele tot mai adnc. De acum, dep rtarea de via a adus moartea, dup cum retragerea luminii

11

aduce ntunericul, lipsa virtu ii r utatea, pe scurt, ntreg irul de forme ale binelui e nlocuit acum cu contrarul lor. C zut odat din nesocotin a sa n tot felul de capcane ale relelor - fiindu-i mintea r t cit nu se mai putea folosi de ea i nici n elep e te nu mai putea decide din moment ce s-a ndep rtat de calea n eleapt - n aceast situa ie cine-1 mai putea readuce n starea haric de la nceput? Pe cine-1 interesa ridicarea unei creaturi c zute, rentoarcerea celui pierdut, ndreptarea celui r t cit? Pe cine altul dect pe St pnul suprem al firii? Numai Cel ce d duse omului dintru nceput via , numai Acela mai avea puterea i c derea de a renviora aceast via aproape stins . Taina adev rului ne nva c Dumnezeu a f cut pe om i c tot El l-a i izb vit dup ce c zuse. CAPITOLUL 9 A FOST MOARTEA O NJOSIRE PENTRU HRISTOS? Cine a luat seama la cele expuse pn acum poate c va aproba pe cel care ine seam de nl n uirea ideilor, pentru c nimic din cele afirmate nu pare s contrazic ideea adev rat despre Dumnezeu. In cele ce urmeaz nu va fi tot a a, ntruct abia aici facem cuno tin cu adev rata tain a cre tinismului, adic cu ntruparea Domnului, cu cre terea Lui din pruncie pn la b rb ie, cu trebuin a Lui de mncare i b utur , cu oboseala, somnul, durerea, lacrimile, cu denun area i judecarea Lui, cu crucea, cu moartea, i cu punerea n mormnt. Faptele cuprinse n tainele credin ei pe care le-am pomenit pn acum pe scurt sl besc oarecum credin a celor mici de suflet, ntruct din pricina celor relatate s-ar p rea c -i opre te de a accepta pe cele urm toare. Ceea ce-i cu adev rat vrednic de Dumnezeu, nvierea Lui din mor i, ei o resping socotind c ea njose te pe un F c tor al lumii.

P rerea mea este nti de toate, c , dep rtndu-ne cugetarea de la senzualismul carnal, trebuie s ne facem o idee clar despre binele n sine i despre contrarul s u, ntrebndu-ne sub ce nsu iri ni se prezint ele gndirii noastre. Cred c nici o minte s n toas nu m va contrazice cnd afirm c singurul lucru vrednic de ocar e r utatea i anexele ei, iar ceea ce-i str in de r u, aceea nu-i vrednic nici de ocar . In acela i timp ns i ceea ce nu a venit n atingere cu ocara trebuie socotit bun, c ci bun tatea adev rat st departe de contrarul s u. ntre bun t i intr doar numai ceea ce i place i i se potrive te lui Dumnezeu. S ni se dovedeasc n ce const r utatea na terii, a educ rii, a cre terii, a ajungerii la b rb ie, a trecerii din via i pe urm a nvierii Domnului din mor i! Or, dac cele pomenite nu-s de ocar , va trebui s recunoa tem c ceea ce-i str in de r u nu poate fi nici oc rt. Iar dac ceea ce-i dovedit ca lipsit cu totul de r u i de ru ine e perfect bun, atunci cum s nu te plngi de nebunia celor ce afirm c binele nu-i o nsu ire vrednic de Dumnezeu? CAPITOLUL 10 SE POATE OARE EXPLICA UNIREA FIRILOR N PERSOANA LUI HRISTOS? Dar, s-ar putea zice: firea omeneasc e un lucru m runt i u or de descris, ct vreme dumnezeirea e nem rginit . De aceea cum ar putea nc pea nem rginitul ntr-un atom? Dar cine spune c nesfr itul Dumnezeu a fost circumscris la limitele trupului, trebuind s ncap n el ca ntr-un vas? Doar nici n via a noastr nu e inclus spiritul n cadrele nguste ale trupului, ci numai volumul trupului e circumscris de p r ile proprii, ct vreme sufletul se mpr tie prin mi c rile libere ale min ii peste tot ntinsul crea iei, atingnd n l imile cerului, cufundndu-se pn n adncul m rilor, b t torind toate ntinderile locuite ale lumii, scormonind, din dorul de cunoa tere, chiar i adncurile subp mntene, ba adeseori c utnd s cuprind cu mintea i minunile cerului, toate acestea f r s se simt mpov rat de greutatea trupului. Iar, dac , sufletul omului se simte la largul s u peste tot i n toat vremea - cu toat unirea iui cu trupul, unire cerut de fire -, atunci ce nevoie este s spunem c Dumnezeirea e circumscris din toate p r ile de fu ea trupului, n loc ca, folosindu-ne de pilde mai la ndemna n elegerii noastre, s ne form m despre iconomia dumnezeiasc o idee mai vrednic de ea? Cnd ne uit m la o lumin aprins , vedem i lumina, dar i materia din care se alimenteaz i mintea le distinge pe una de alta, dar nu le poate desp r i spre a ar ta ntr-un loc focul i n altul materia respectiv , ci amndou

12

formeaz un ntreg, o tor . Tot a a i n ceea ce ne preocup . Fiindc nimeni nu are voie s obiecteze c , de exemplu, n pilda respectiv , focul e trec tor i nu re inem dect ceea ce e esen ial lumin rii, restul nu ne intereseaz . Dup cum vedem, a adar, c se ntinde flac ra tor ei pe toat fa a materiei, dar n-o vedem nchizndu-se i m rginindu-se numai la volumul ei, tot a a, n leg tur cu unirea firii dumnezeie ti sau cu apropierea ei de cea omeneasc , cine ne opre te s ne form m cu privire la aceast unire sau apropiere o idee vrednic de Dumnezeire, convin i fiind c , de i se afl n om, aceast Dumnezeire n-are margini? CAPITOLUL 11 TAINA NTRUP RII Dac te vei ntreba cum se poate uni Dumnezeirea cu omenitatea, atunci va trebui mai nti s -mi spui cum se face unirea sufletului cu trupul i dac nu vei putea ajunge s pricepi cum se face aceasta, atunci de cealalt nici s nui treac prin minte a te apropia. Mai mult, dup cum n primul caz suntem convin i c sufletul e ceva complet deosebit de trup - pe motiv c imediat ce pleac sufletul din trup, acesta e mort i f r mi care i totu i modalitatea unirii lor n-o cunoa tem - tot a a i n al doilea caz m rturisim, c n m re ia ei inaccesibil , firea dumnezeiasc e i mai departe de cea muritoare i stric cioas i c tot a a de pu in putem pricepe i cum se une te Dumnezeu cu omul. i totu i, pe baza minunilor raportate de Biblie, noi nu avem dreptul s ne ndoim c Dumnezeu S-a n scut cu trup omenesc. Cum s-a f cut ns aceast ntrupare, renun m de a cerceta, ntruct ea dep e te puterile min ii noastre. Creznd c toat creatura corporal i spiritual e opera Fiin ei celei mai presus de trup i necreate, noi nu ne mai ntreb m de unde i cum s-a f cut aceasta, ci primind-o, ca atare, l s m celelalte la o parte f r s tot iscodim cum s-a creat lumea, tiind c a a ceva e misterios i cu totul inexplicabil. CAPITOLUL 12 M RTURII DESPRE NTRUPARE Dac vrea cineva dovezi c Dumnezeu s-a ar tat n trup, n-are dect s cerceteze urm rile acestei uniri. Din capul locului, chiar existen a lui Dumnezeu, tot numai din m rturiile operei Sale o deducem. Dup cum, deci, aruncnd ochii asupra universului ntreg i fiind aten i la ordinea minunat din el precum i la binefacerile care s-au rev rsat din partea lui Dumnezeu asupra vie ii noastre, n elegem c exist deasupra acestui univers o putere creatoare care a f cut tot ce exist i care ne poart de grij la to i, dup cum i fiind vorba de Dumnezeu care s-a ar tat n trup, credem c minunile care au nso it activitatea sa sunt destul m rturie, c nsu i Dumnezeu s-a ar tat n trup, ntruct n toate faptele pe care le-a s vr it vedem nsu iri care se potrivesc numai firii dumnezeie ti. Numai un Dumnezeu a putut da via oamenilor, numai El poate purta de grij la toate, numai El poate da mncare i b utur celor ce se bucur de via n trup, numai Dumnezeu poate face bine unde i cnd trebuie, numai El poate readuce firea omeneasc cea m cinat de boli la s n tatea de mai nainte, numai El e n stare s st pneasc n acela i fel f ptura ntreag , p mnt, ap , v zduh i cele mai pe deasupra ale lor, numai Dumnezeu poate avea putere peste tot i s biruiasc nainte de toate moartea i stric ciunea. Dac , la cele n irate pn aici, ar fi ceva nepotrivit cu ideea de Dumnezeu, pe bun dreptate ar putea p gnii s resping tainele credin ei noastre; dac ns n tot ce am spus despre El nu-i nimic potrivnic ideii de Dumnezeire, atunci ce piedic se mai pune credin ei? CAPITOLUL 13 NA TEREA I MOARTEA MNTUITORULUI Dar, se obiecteaz , na terea i moartea sunt nsu iri ale firii trupe ti. i eu zic tot a a. Dar starea dinainte de na tere i de dup moarte nu mai are p rt ie cu legile firii noastre. Dac ne uit m la ambele capete ale vie ii omene ti, atunci n elegem i de unde venim i ncotro ne ducem: n dureri se na te omul, n dureri se sfr e te. In leg tur , ns , cu ntruparea Domnului, nu ntlnim nici na tere din dureri, nici moarte urmat de stric ciune, c ci acolo unde na terea nu s-a f cut din poft b rb teasc , nici moartea n-a fost urmat de stric ciune. Nu crezi ntr-o astfel de minune? M bucur! Prin aceasta tu m rturise ti c minunile, din pricina c rora nu

13

admi i cele spuse nainte, dep esc rnduielile firii. M rturia c Dumnezeu s-a ar tat n trup s - i fie tocmai faptul c nv tura noastr despre El nu se ncadreaz n rndul unor nv turi obi nuite. Religia de toate zilele, pe care o propov duim, nu se sprijin , oare, pe legi suprafire ti? C ci dac ceea ce se istorise te despre Hristos intr n rndul lucrurilor fire ti, ce-ar mai fi dumnezeiesc n El? Iar dac , dimpotriv , aceste istorisiri r mn totu i n domeniul suprafirescului, n care ax nu crezi, atunci chiar aici e dovada c cel propov duit e Dumnezeu adev rat. Omul se na te din mpreunare fireasc ntre b rbat i femeie, iar dup moarte trece n stric ciune. Dac acelea i lucruri le-ar spune nv tura noastr i despre Hristos, atunci ai avea tot dreptul s refuzi a socoti drept Dumnezeu pe Acela pe care m rturia noastr l a az n rndul firii. Dac ns , dimpotriv , auzi c i El s-a n scut, dar att felul cum a fost z mislit, ct i modul cum S-a n scut trec dincolo de rnduielile obi nuite n natur i de p rt ia cu ea - ambele fiind cu totul str ine de schimb rile care duc la stric ciune - n acest caz necredin a ta va trebui n mod logic i consecvent s fac loc credin ei, afirmnd c El n-a fost un om de genul celorlal i oameni care se nasc n chip firesc. Or, dac nu crezi c a fost un astfel de om, atunci trebuie n mod necesar s crezi c era Dumnezeu. Cel ce a istorisit na terea lui Hristos, acela a ad ugat i faptul c na terea Lui s-a f cut dintr-o fecioar . Acum, dac pe baza celor raportate, credem n na terea lui Hristos, atunci nu avem nici un motiv s ne mai ndoim de condi iile n care a avut loc aceast na tere, c ci tot acela i evanghelist, care ne vorbe te despre na tere, ne relateaz i c aceasta s-a f cut dintr-o fecioar i iar i, tot acela i evanghelist, vorbind de moarte, imediat dup aceea vorbe te i despre nviere. Iar dac pe baza relat rilor amintite admi i c realmente a avut loc o na tere i mai trziu o moarte, tot pe baza acelora i m rturii va trebui s admi i c aceast na tere i aceast moarte se petrec n afara grani elor patimii fire ti i neputin elor fire ti. Cu alte cuvinte, acestea dep esc firescul. De aceea i Cel despre care sa dovedit c s-a n scut n chip supranatural, nu poate fi n nici un caz ncadrat n ordinea naturii. CAPITOLUL 14 CAUZA NTRUP RII Se va pune ntrebarea care e pricina c Dumnezeu s-a cobort pn la o asemenea njosire, nct parc i vine s te ndoie ti n credin , cum de a fost posibil c Dumnezeu, fiin a cea nem rginit , cea mai presus de cuget i de cuvnt, Cel care ntrece orice cinste i m rire, a fost n stare s se amestece cu putreziciunea firii omene ti, njosind astfel prin aceast p rt ie cu cele de jos chiar i cele mai sublime lucr ri i forme ale Dumnezeirii? CAPITOLUL 15 TOT DESPRE CAUZA NTRUP RII Nu vom ntrzia s d m i aici un r spuns potrivit cu m re ia divin . ntrebi de ce a hiat Dumnezeu trup omenesc? Dar ia dep rteaz din om darurile date de Dumnezeu i ai s vezi c nu mai ai dup ce s recuno ti n om pe Ziditorul s u. C ci doar dup darurile primite se recunoa te binef c torul, a ijderea dup cele ce vedem c se ntmpl n lume, putem cunoa te firea Creatorului lumii. Iar dac nsu irea de c petenie a Dumnezeirii e dragostea de oameni, atunci iat r spunsul la ceea ce cau i, iat pricina pentru care S-a ntrupat Dumnezeu. Firea noastr cea sl b nogit , ntr-adev r, avea nevoie de doctor, omul c zut de istoveal a tepta pe Cel ce-i va ntinde mna, cel ce- i pierduse via a a tepta pe D t torul ei, cel ce se dep rtase de p rt ia binelui avea nevoie de ndrum torul care s -l readuc de unde plecase, tnjea dup lumin cel ce z cea la ntuneric, cel c zut n robie i a tepta izb vitorul, cel legat a tepta pe Cel care s -l dezlege, cel din jugul sclaviei, pe slobozitorul s u. Erau aceste lucruri att de mici i de nensemnate, nct s nu poat ndemna pe Dumnezeu s coboare i s cerceteze pe oameni cum cerceteaz un doctor pe bolnavii s i, mai ales n starea nenorocit i vrednic de mil n care se g sea omenirea? Se obiecteaz c Dumnezeu ar fi putut face bine omului, chiar dac nu s-ar fi mbr cat n sl biciunile i durerile firii omene ti. Cel ce a pus rnduial n lumea ntreag numai printr-un act de voin i care a dat via nimicului printr-o singur pornire a dorin ei sale, de ce n-a smuls i pe om din ghearele du manului s u printr-o autentic i dumnezeiasc manifestare a puterii sale, dac i-ar fi pl cut s-o fac ? De ce face, dimpotriv , ocoluri att de mari, lund asupr - i hain trupeasc spre a intra n lume prin na tere, pentru ca apoi s treac n mod consecutiv prin toate

14

etapele i vrstele omene ti i n urm s guste i moartea25 i abia prin nvierea propriului trup s ating inta sa de r scump rare, ca i cnd nu i s-ar fi permis s r mn la n l imea m ririi Sale dumnezeie ti i de acolo s mntuiasc pe om printr-o porunc oarecare, l snd la o parte marile ocoluri pe care le-a f cut? Deci, trebuie s stabilim nc o dat adev rul n fa a acestui fel de obiec iuni, pentru ca nici o piedic s nu mai stea n calea credin ei acelora care caut cu sete explicarea ra ional a nv turii cre tine. nti de toate s cercet m n ce const contrarul binelui, lucra pe care l-am mai examinat, de altfel, pn acum destul de pe larg. Dup cum luminii se opune ntunericul, iar vie ii moartea, tot a a e limpede c r ul i numai r ul se opune binelui. C ci, dup cum din mul imea celor ce le vedem c exist n lume, nimic nu se opune luminii sau vie ii, nici piatra, nici lemnul, nici apa, nici omul, nici vreun alt lucra din cele create, dect numai ceea ce e cugetat ca potrivnic lor, adic ntunericul i moartea, tot a a cu greu ar putea afirma cineva despre bun tate c opusul ei ar putea fi altceva dect potrivnicul ei, r utatea. Acum, dac nv tura cre tin afirm despre Dumnezeu c a binevoit s se nasc ntr-o atmosfer de r utate i de p cat, atunci ar avea tot dreptul vr jma ul nostru s ia n rs doctrina noastr i s-o socoteasc incompatibil i n contrazicere cu no iunea adev ratei divinit i. C ci, ntr-adev r, ar fi un sacrilegiu s afirm m c Cel care e nsu i n elepciunea ntrupat , bun tatea, nestric ciunea sau orice alt nume sau atribut nalt I-am atribui, ar fi ajuns s se schimbe tocmai n contrarul s u. Dac , deci, Dumnezeu e adev rata bun tate i adev rata virtute i dac e firesc lucru, c nimic nu se opune bun t ii dect r utatea i c Dumnezeu nu se na te n r utate, ci n trup omenesc i, n sfr it, dac nepotrivire cu Dumnezeu i njosire pentru El e numai faptul c a mbr cat haina sl biciunii i a neputin ei f r a se na te, ca Dumnezeu ce era, din acestea, n acest caz, s ne ru in m, oare, a m rturisi c Dumnezeu s-a unit cu firea omeneasc , n timp ce mintea nu vede nimic r u n firea omeneasc ? Doar nici puterea min ii, nici a n elegerii ori a cunoa terii sau oricare alta din facult ile omene ti nu sunt potrivnice no iunii de bine. CAPITOLUL 16. FIREA DUMNEZEIASC N-A FOST NJOSIT Se mai poate obiecta c trupul omenesc, fiind supus patimilor e nestatornic i sl b nog, ct vreme n Dumnezeu nu exist patimi. Desigur ns c ar fi gre it concep ia noastr despre Dumnezeu dac am afirma c Cel care, din fire, e str in de orice p rt ie cu patima i cu sl biciunea, ar ajunge, prin ntrupare, n stare de neputin , de sl biciune. i aici va trebui s subliniem, ca i mai nainte, c exist o neputin fireasc i una nefireasc , izvort din abuzuri, din p cat. Ceea ce pune st pnire pe voin a noastr i o trage de la bine la r u e ntr-adev r o neputin , o sl biciune. Dimpotriv , tot ce vedem n natur , decurgnd n mod succesiv ntr-o ordine care e nscris n firea lucrurilor, aceasta va trebui s spunem c e mai mult un mod de manifestare, dect o stare de sl biciune: de pild , na terea, cre terea, felul cum reac ioneaz eul nostru n tot decursul ngr rilor sau sl birilor trupului, prefacerea elementelor n corpul omenesc, ca i destr marea din nou a acestora i ntoarcerea lor la locul de unde au fost luate. Dar, n definitiv, cu ce intr n contact, potrivit doctrinei noastre, Dumnezeirea? Cu neputin a propriu-zis , care izvor te din r utate, sau cu elementul schimb tor din firea noastr ? Dac doctrina noastr ar sus ine c Dumnezeu S-a n scut n chip p c tos din ceea ce fusese nainte interzis, atunci ar trebui s fugim de absurditatea unei nv turi care nu se pricepe s - i fac despre Dumnezeu nici m car o idee s n toas ! Dac , dimpotriv , am afirma c Dumnezeu S-a unit cu firea noastr , care ea ns i tot din El i are nceputul i fiin a, atunci n ce const gre eala credin ei noastre cu privire la ideea despre Dumnezeu, ct vreme nu exist nic ieri n aceast credin a noastr despre Dumnezeu nici o nclinare spre patim sau spre sl biciune? C ci noi nu zicem, c doctorul care vindec pe bolnav, trebuie neap rat s se mboln veasc i el, ci vom spune c , chiar dac ia contact cu boala, el tot r mne teaf r. Dac na terea nu este o neputin sau un r u, atunci tot a a trebuie n eleas i via a. Dimpotriv , pofta dup pl ceri este nso it de pornirea noastr spre r u: iat , n ce const adev rata boal a firii umane. Credin a cre tin spune ns c Dumnezeu e str in i de una i de alta. Dac z mislirea Domnului nu s-a f cut din poft i dac via a pentru care s-a ntrupat El e lipsit de p cat, atunci ce r utate sau ce sl biciune ar mai putea fi aceea, de care ar afirma credin a noastr c s-ar fi mp rt it Dumnezeu? Iar dac cineva ar spune c i desp r irea sufletului de trup ar fi tot o dovad de p c to enie, atunci cu att mai vrtos ar trebui socotit astfel unirea lor, c ci dac desp r irea a ceea ce a fost unit e un r u, atunci de ce n-ar fi un r u i unirea lor, c ci doar tot o mi care e i adunarea p r ilor ca i mpr tierea ntregului? De aici urmeaz c ultima mi care trebuie s primeasc aceea i numire

15

ca i cea dinti. Iar dac prima mi care, pe care o numim "na tere" nu e un r u, atunci nici cea de-a doua mi care, pe care o numim "moarte" i care aduce desfacerea trupului de suflet, n mod logic, nu poate fi socotit un r u. Ct despre Dumnezeu, noi afirm m c El a trecut prin amndou felurile de mi c ri, dintre care una leag sufletul de trup, iar cealalt l desparte. Mai spunem c aceast unire a lui Dumnezeu cu omul s-a f cut i cu partea sensibil i cu cea ra ional i c a g sit cu cale, pe urma acestei tainice i inexplicabile uniri, ca ceea ce s-a unit odat , adic sufletul i trupul, s i r mn unite pe vecie. ntruct, ns , potrivit mersului ei natural, firea omeneasc nclina - chiar i n persoana divin , dup ce S-a unit cu cea dumnezeiasc - spre desp r irea sufletului de trup, Mntuitorul a unit din nou printr-o putere dumnezeiasc , parc lipindu-le cu un fel de clei, cele dou , sufletul cu trupul, unindu-le din nou, ntr-o unire inseparabil , ceea ce pn atunci fusese cu totul dezbinat. Aceasta e nvierea, rentoarcerea la unire nedesp r it a ceea ce fusese mpr tiat prin destr mare, pentru ca astfel s fie posibil revenirea omului la starea lui haric de la nceput i s i se redea via a de veci, dup ce, sigur, prin moartea noastr , r utatea, intrat n fire, va fi fost nl turat , ntocmai cum se mpr tie pe jos i dispare lichidul dintr-un vas car e s-a spart i car e, din cauza aceasta, nu l-a mai putut ine. Dup cum nceputul mor ii s-a f cut la nceput prin i-un singur om i de aici s-a transmis apoi la ntreag firea omeneasc , tot a a i nceputul nvierii trece de la unul la toat omenirea. C ci Cel care a unit din nou cu propriul S u trup sufletul, pe care i l-a luat - datorit puterii, comunicate dintru nceput i sufletului i trupului - tot Acela a amestecat ntr-un mod i mai cuprinz tor substan a spiritual cu cea sensibil , nct nceputul urmeaz un drum firesc, pn la sfr it. Dup cum, n omenirea pe care Hristos a mbr cat-o din nou, sufletul e redat din nou trupului dup descompunere, tot astfel, dup reunirea prin nviere, de la un prim nceput se ntinde lucrarea asupra ntregii omeniri. Aici este taina planului dumnezeiesc privitor la moarte i la nvierea din mor i: prin moarte sufletul e desp r it de trup, dar, f r s pun piedici mersului firesc al naturii, s-a pus de-a curmezi ul, apoi le-a unit din nou prin nviere spre a fi El nsu i de acum punctul de plecare al vie ii i al mor ii, oprind pe de o parte n Sine descompunerea naturii produs de moarte, iar pe de alta devenind El nsu i un principiu de reunire a celor desp r ite. CAPITOLUL 17 NCETAREA IDOLATRIEI Dar poate c se va r spunde c obiec iunea ce ni s-a f cut n-am nl turat-o nc , ci r mne n picioare tot teza contrar , ceea ce ar da celor necredincio i puteri noi. Intr-adev r, dac s l luie te n Dumnezeu o putere att de mare dup cum am ar tat n expunerea anterioar , dac st n puterea Sa de a omor moartea i a deschide drum vie ii, de ce nu- i aduce la ndeplinire hot rrea prind-un simplu act de voin , f r a realiza mntuirea noastr printr-un ocol att de mare, n scndu-se n trup, crescnd pn la b rb ie i suferind i moarte numai spre a-1 mntui pe om, ct vreme ne-ar fi putut mntui i f r s fi trecut prin attea ocoluri? Fa de o asemenea observa ie, ar fi destul s r spundem pentru cei care judec limpede, c nu bolnavii sunt cei care prescriu medicilor metoda de tratament i nici nu dau lec ii binef c torilor lor despre modul cum trebuie data i, ntrebndu-i de ce se ating de por iunea dureroas a trupului sau de ce a ntrebuin at ntr-un caz oarecare de lecuire cutare metod i nu cealalt , ci, gndindu-se numai la rezultatul binefacerii, primesc cu bucurie orice tratament. ntruct, ns , noianul bun t ilor dumnezeie ti, de care pomene te proorocul, se revars peste noi n mod misterios, n orice caz n via a aceasta nu se observ totdeauna precis chipul ar t rii lor, altfel dac ar prea s ri n ochi, ar disp rea ori ce obiec iune a necredincio ilor, ba mai mult, va trebui s a tept m veacurile de apoi spre a se descoperi n ele ceea ce acum abia ntrez rim prin credin , de aceea va fi neap rat nevoie s c ut m rezolvarea, pe ct posibil, cu ajutorul a ctorva dovezi ra ionale i n acord cu cele discutate pn acum, a problemelor prezente nc nel murite. CAPITOLUL 18 PUSTIIREA TEMPLULUI DIN IERUSALIM In orice caz e de prisos i f r nici un rost faptul c cei care critic venirea pe p mnt i petrecerea ntre noi a Domnului nu s-ar fi f cut potrivit unei n elepciuni divine sau unui plan mai nalt Pentru cei care nu se nc p neaz

16

prea mult s accepte adev rul, exist nc aici n via a p mnteasc - deci nainte de descoperirea vie ii viitoare - o m rturie destul de puternic : cea a faptelor s vr ite, cnd Domnul a fost pe p mnt ntr-adev r, cine nu tie c n el ciunea diavoleasc a cuprins aproape toate col urile p mntului i c a pus st pnire pe via a omului prin nebunia nchin rii la idoli, cum a devenit un obicei la toate popoarele lumii de a cinsti chipurile cioplite, aducndu-le jertfe de animale vii i punnd pe altare tot felul de murd rii? Din clipa n care, s-a ar tat, ns , prin mijlocirea firii omene ti, harul lui Dumnezeu, cel ce mntuie pe to i, cum zice Apostolul, din acel moment precum piere fumul a a au pierit toate: a ncetat nebunia t lm cirii semnelor de noroc i a proorocirilor de arte, s-au nl turat procesiunile animale i m cel ririle pline de spurc ciuni ale hecatombelor, iar la cele mai multe popoare au disp rut n ntregime altarele p gne, cur ile templelor, t mierile sacre i chipurile idole ti de prin pie e sau din poieni, n sfr it toate lucrurile prin care slujitorii demonilor se n elau pe ei n i i i pe cei care tr iau n apropierea lor, nct n multe locuri nu- i mai aduce aminte omenirea nici dac au mai existat vreodat asemenea lucruri. In locul lor s-a ridicat pe ntreg p mntul, n numele lui Hristos, pe lng biserici i altare, o preo ie nesngeroas i neprih nit , precum i o filosofie nalt , care pune pre mai mult pe fapt dect pe vorb i care vorbe te aproape cu dispre fa de via a trupeasc i- i rde parc de moarte. Ace tia sunt cei pe care tiranii i-au silit s-o tr deze n public, dar care din nou s-au ar tat nving tori prin aceea c au primit cu nep sare tot felul de torturi n trupul lor, lucru pe care de bun seam nu l-ar fi putut suporta cu atta t rie dac n-ar fi avut dovada sigur i nestr mutat c Dumnezeu este cu ei. Pentru iudeii care nu vor s cread n Hristos, faptul trecerii Lui pe p mnt reiese n mod limpede i din urm toarele: pn a nu se fi ar tat m rirea dumnezeiasc a Fiului, iudeii vedeau str lucind n Ierusalim jil ul regilor lor n templul lor vestit n toat lumea i unde an de an jertfele se aduceau regulat. Tot ceea ce le spusese Legea pn atunci n chip nv luit, min ile care puteau pricepe graiul proorocilor au putut vedea c toate li s-au mplinit, exact dup rnduielile fixate de la nceput n Legea lor. Cnd ns au v zut n came i oase pe Acela pe care-L a teptau i despre care le vorbiser Legea i Proorocii i cnd n loc s cread descoperirii noi pe care le-o aducea, au preferat s r mn i pe mai departe n vechile lor r t ciri i s p streze, interpretnd-o gre it, slova legii lui Moise - legndu-se i de ea n chip slugarnic mai mult din obi nuin , dect de spiritul ei -, atunci ei n-au putut s primeasc harul ce s-a ar tat, de aceea din toate ceremoniile lor sacre nu le-au mai r mas dect ni te povestiri: din templu n-au r mas nici urme, din ora ul str lucitor de alt dat azi nu mai sunt dect mine, iar din vechile prescrip ii ale Legii, iudeii n-au mai p strat nimic, ba chiar i vizitarea locului, pe care alt dat l-au cinstit att, le-au interzis-o decretele mp ra ilor*5. CAPITOLUL 19 NATURA LUI DUMNEZEU i totu i. Chiar dac nici p gnii, nici dasc lii poporului iudeu nu vor s scoat cele pomenite ca m rturie pentru ar tarea lui Dumnezeu, pe p mnt, ar fi bine ca s r spundem n parte la fiecare obiec iune f cut i s cercet m de ce s-a unit firea dumnezeiasc cu cea omeneasc , mntuind omenirea printr-o ac iune proprie, n loc s - i pun n aplicare acest gnd printr-o simpl porunc . Cum s ncepem, deci, mai bine pentru ca s ajungem n mod logic mai u or la inta propus ? Cum s ncepem altfel dect ar tnd pe scurt ce crede omul evlavios despre Dumnezeu? CAPITOLUL 20 COEXISTEN A ATRIBUTELOR DUMNEZEIE TI E lucru cunoscut de to i c nu trebuie s credem c Dumnezeu e numai atotputernic, ci c e i drept, bun, n elept, cu un cuvnt El are toate nsu irile des vr irii. De aici urmeaz c , vorbind de iconomia ntrup rii Cuvntului, numai unele din aceste nsu iri ar ajunge s se realizeze, celelalte nu. Din capul locului, dac le desp r im unele de altele, nici unul din aceste atribute sublime nu reprezint , n sine, vreo des vr ire oarecare. Nici bun tatea nu-i cu adev rat bun tate, dac nu merge mn n mn cu dreptatea, cu n elepciunea, cu atotputernicia, c ci nu poate fi bun ceea ce nu-i drept, nu-i n elept i nu-i puternic, tot astfel, nici puterea nu-i cu adev rat virtute atunci cnd e

17

desp r it de dreptate i de n elepciune, c ci o asemenea putere ar fi ceva s lbatic i tiranic. Tot a a stau lucrurile i cu celelalte nsu iri. Dac n elepciunea n-ar fi nso it de dreptate sau dac dreptatea nu ne-am nchipui-o unit cu puterea i cu bun tatea, n acest caz ar trebui s le socotim pe fiecare din ele ca p cate, iar nu virtu i. C ci cum ar putea fi socotit ntre bun t i ceea ce e plin de lipsuri? Dar, fiindc n concep ia pe care noi o avem despre Dumnezeu, trebuie s adun m laolalt toate atributele Lui, n cazul acesta s vedem, deci, din nsu irile pe care trebuie s ni le facem despre Dumnezeu, dac nu lipse te vreuna n planul lui Dumnezeu, care prive te pe om. Iat , bun oar , s vorbim despre toate notele privind bun tatea lui Dumnezeu. Or, ce m rturie de bun tate ar putea fi mai hot rtoare dect a aduce napoi pe dezertorul trecut la inamic, f r ca firea Sa statornic s se spurce prin atingerea cu firea att de u or schimb toare a vrerii omene ti? C ci, dup cum zice proorocul David, El n-ar fi venit s ne mntuiasc , dac bun tatea Lui nu i-ar fi dictat un asemenea gnd. Dar, bun tatea acestui plan de mntuire n-ar fi fost de nici un folos, dac n elepciunea n-ar fi f cut s i rodeasc iubirea de oameni. Desigur, mul i sunt cei care ar vrea s ajute s scape de boal pe un bolnav care zace pe pat, dar numai aceia i duc la cap t bun voin a pe care o nutresc fa de cel suferind care tiu i s ajute efectiv la vindecarea lui. Cu alte cuvinte, n elepciunea trebuie s fie unit cu bun voin a. Dar cum se manifest n cazul de fa aceast n elepciune unit cu bun tatea? Prin aceea c nu putem concepe izolat bun tatea inten iei. i cum s-ar putea ti dac o inten ie e bun sau rea, dac nu se manifest n fapte? Numai desf urndu-se ntr-o nl n uire logic i ntr-o anumit ordine, faptele care v desc n elepciunea i iscusin a Iconomiei dumnezeie ti. Dar dac , dup cum am spus adineaori, n elepciunea e o vir tute numai cnd e unit cu dreptatea, pe cnd dac o lu m aparte,ea nu poate fi socotit ca atare, atunci va trebui s privim ca unite i n cadrul credin ei despre ntrupare, acelea i dou atribute divine, adic n elepciunea i dreptatea. CAPITOLUL 21 DREPTATEA LUI DUMNEZEU Ce este propriu-zis dreptatea? S ne aducem aminte de ceea ce am spus, n nl n uirea fireasc a ideilor, la nceputul acestei cercet ri, anume c omul a fost creat dup chipul naturii dumnezeie ti i c a p strat asem narea sa cu Dumnezeu att n privin a celorlalte daruri ale sale, ct i n ce prive te libertatea voii sale. Totodat ns , nu trebuie s uit m, c structura firii omene ti e, n chip natural, schimb toare. C ci ar fi fost cu totul imposibil, ca cel al c rui nceput e o schimbare, s fie el nsu i neschimb tor, cnd trecerea de la nefiin la fiin este i ea tot un fel de schimbare i anume o trecere, cu ajutorul puterii divine, de la neexisten la existen . In chip necesar se vede la om schimbarea i prin aceea c el e copie sau chip al Fiin ei dumnezeie ti, iar la o copie, dac n-ar exista o diferen fa de original, ea s-ar confunda ntru totul cu el. Deosebirea dintre original i copie const tocmai n aceea c originalul e neschimbat din fire, pe cnd copia e schimb toare i anume via a ei se ob ine tocmai prin schimbare, c ci, dup cum am mai spus, entitatea supus transform rii nu poate fi egal cu sine ns i. Schimbarea e o continu mi care, trecere de la starea prezent la una diferit i ca atare, mi carea aceasta e de dou feluri: una e ndreptat ve nic spre bine i aici progresul nu cunoa te oprire'*7, pentru c spa iul pe care-1 parcurge e conceput ca nelimitat, cealalt tinde spre direc ia opus , a c rei caracteristic e inexisten a. Aceasta pentru c , dup cum am mai pomenit, contrarii! binelui se poate concepe fa de bine cam n felul n care zicem c ceea ce nu este, e contram! a ceea ce este, pe cnd neexisten e opus existen ei. In virtutea schimb rii i transform rii, care nso esc mi carea i impulsul creaturii, desigur c firea omeneasc nu poate i nici nu r mne n sinea ei nemi cat , ci vrerea noastr tinde cu toat puterea spre un scop, pentru c nsu i dorul dup bine este cel ce o pune n mi care. Acum, s not m c exist un bine real sau adev rat i unul fals, acesta din urm avnd numai aparen a de bine. Singur cugetul s dit nl untrul fiin ei noastre poate s le dovedeasc . Suntem susceptibili s d m peste un bine adev rat, ori mai adesea, suntem momi i de o aparen n el toare, s alunec m tocmai spre contrarul binelui, spre r u, cum s-a ntmplat n fabula p gn cu cinele care, v znd n ap umbra a ceea ce el tocmai inea n gur , a l sat s -i cad adev rata mncare din gur din poft dup umbra aceleia devenind victim l comiei i foamei sale. L sndu-se, a adar, n elat de dorul dup adev ratul bine, cugetul a dat peste ceea ce de fapt nu exist . Sedus de sfetnicul i de n scocitorul r ut ii, omul s-a l sat convins c binele e tocmai opusul lui. Doar viclenia n-ar fi avut efect dac aparen a binelui n-ar fi stat ca momeal n undi a p catului. Se poate spune c omul a c zut n aceast n past de bun voie ntr-atta, ntruct, de dragul unei clipe de pl cere, el s-a pus sub ascultarea du manului vie ii.

18

S c ut m acum mpreun toate atributele ideii pe care ne-o facem despre Dumnezeu: binele, n elepciunea, dreptatea, puterea, nestric ciunea i tot ce mai apar ine nc lui Dumnezeu. Pe urma bun t ii i se face lui Dumnezeu mil de omul c zut, iar datorit n elepciunii Sale, El ndat g se te modul cum s -l mntuiasc . i dreptatea am putea-o aduce n discu ie, c ci adev rata dreptate n-o po i lega de o nesocotin . CAPITOLUL 22 R SCUMP RAREA Dar n ce const aici dreptatea? In aceea c nu s-a f cut uz de autoritatea tiranic mpotriva celui care avusese st pnirea peste noi, precum i n aceea c , de i mult mai puternic dect acel tiran, nu ne-a smuls cu for a, ci a l sat i motiv de justificare celui care robise pe om prin ispita pl cerilor. C ci ntocmai cum cei ce- i vnd pe bani libertatea devin robi ai cump r torilor lor i, dup ce, odat ce ei n i i au ncheiat acest trg de vnzare, nu mai au drept nici ei, nici oricine ar vorbi n folosul lor, s mai cear napoi "libertatea", chiar dac cei ce s-au vrt cu capul lor ntr-o astfel de nenorocire ar fi de neam cine tie ct de nobil sau, mai mult, chiar dac , din grija pentru cel vndut, ar vrea cineva s foloseasc i violen a mpotriva cump r torului, ar c dea el n vin , pentru c ar nsemna c a vrut pe cale silnic s -l redobndeasc de la cel care-1 cump rase legal, (dar iar i nici o lege nu poate opri pe un binef c tor s r scumpere pe cineva dac vrea), tot a a, dup ce noi de bun voie ne-am vndut libertatea, trebuia ca i Cel care din bun tatea Lui cea mare ne-a scos din robie iar i la libertate, s g seasc pentru aceasta tot un procedeu legal, n nici un caz silnic. i acest procedeu const tocmai n a l sa posesorului s fixeze el pre ul de r scump rare pe care dorea s -l primeasc de la cel ce dorea s -l aib . CAPITOLUL 23 PRE UL R SCUMP R RII S vedem acum asupra c rui pre s-a nvoit st pnul? Dup felul cum a decurs pn acum nl n uirea ideilor, ne putem nchipui cam care a fost aceast dorin dac eviden ele de pn acum pot servi drept m rturii pentru ceea ce c ut m. In schimbul c rui lucru l-a putut da din mini pe om cel care, dup cum am spus la nceputul acestei c r i, a nchis ochii fa de bine (din invidie pentru fericirea omului) i a z mislit n inima sa ntunericul p catului, mboln vindu-se de pofta dup m rire, nceput i mam a tuturor r ut ilor, zic, n schimbul c iui alt lucra ar fi putut da pe om, dect poate n schimbul a ceea ce era mai pre ios i mai nalt, pentru ca i prin acest schimb, ceea ce are mai mare pe ceva mai mic, s - i sature nc o dat patima mndriei sale? Atunci ns s-a ntmplat ceva, ce nu mai cunoscuse pn atunci istoria ntregii omeniri: z mislire f r mpreunare b rb teasc , na tere f r dureri, al ptare printr-o fecioar , glasuri care m rturiseau n mod nev zut, de undeva din v zduh, despre m rirea Lui supranatural , vindecare f r oboseal i f r leacuri, numai prin cuvnt i prin pornirea voii sale, a tuturor sl biciunilor i bolilor fire ti, readucerea la via a celor mor i, ndreptarea osndi ilor, nfrico are a dracilor, ar tare a puterii peste furiile v zduhului, umblare pe mare, neafundare n valuri atunci cnd c lca pe ele, ntocmai ca n minunile lui Moise cnd se nt rise fa a m rii spre a se putea trece pe ea mai departe, lipsire de hran pentru Sine pe timp ct mai lung ar fi vrut, dar n acela i timp oferire n pustiu a hranei ndestul toare pentru mii i mii de fl mnzi i c rora cerul nu le-a trimis man i ale c ror trebuin e fire ti nici p mntul nu le putea s tura prin grnele sale, ci din jitni ele pline de tain ale atotputerniciei dumnezeie ti pinea ie ea de-a gata n minile slujitorilor Lui parc izvornd din brazda p mntului i se nmul ea v znd cu ochii pentru saturarea mul imilor, pe tele sporea ntr-una f r ca marea s - i fi oferit serviciile sale, numai datorit puterii Celui care a pres rat n m ri toate soiurile de pe ti; dar cum s ar t m numai n cteva cuvinte tot irul lung al minunilor din Evanghelie? n fa a unei puteri att de mari a recunoscut i vr jma ul omului, c trgul ce i se ofer ea i aducea mai mult dect avea el. Iat de ce a ales el pe Hristos drept pre de r scump rare, pentru cei pe care el i inea nchi i n temni a mor ii. i era ns cu neputin s poat privi n fa trupul gol al ar t rii dumnezeie ti f r a z ri n aceast ar tare m car o p rticic din trupul peste care se nst pnise prin p cat. De aceea sa i mbr cat Dumnezeirea n haina trupului, pentru ca omul avnd de acum n fa a ochilor ceva apropiat i cunoscut sie i, s nu-i mai fie fric s se apropie de puterea cea suprafireasc a Dumnezeirii, ci ncetul cu ncetul s - i obi nuiasc ochii min ii tot mai mult cu puterea car e reiese din minunile dumnezeie ti, pentru ca mai curnd s

19

doreasc aceast ar tare dect s spun de ea. Iat , dar, cum se une te binele cu dreptatea i cum nici n elepciunea nu st departe de ele. C puterea dumnezeiasc a g sit cu cale s ni se fac cunoscut n hain trupeasc , pentru ca iconomia mntuirii noastre s nu afle o piedic n frica fa de ar tarea Dumnezeirii, tocmai aceasta e o m rturie comun pentru bun tatea, pentru n elepciunea i, n sfr it, pentru dreptatea Lui. Faptul c El a vrut s ne mntuiasc e o m rturie a bun t ii Lui, faptul c S-a d ruit pe Sine ca pre de r scump rare pentru cei robi i e o dovad a drept ii Lui, iar faptul c a tiut s -l fac pe vr jma s cuprind cu mintea ceea ce e de necuprins, e m rturia supremei Lui n elepciuni. CAPITOLUL 24 SE NJOSE TE PUTEREA DIVIN PRIN NTRUPARE? Dar poate c cel ce urm re te cu aten ie nl n uirea acestor idei se va ntreba: n ce se vede, din cele expuse pn aici, atotputernicia Dumnezeirii? In ce, ve nicia puterii sale? Pentru ca s l murim mai de aproape aceste fapte, s cercet m cu grij i cealalt parte din taina nv turii noastre: aceea n care atotputernicia lui Dumnezeu e unit mai ales cu iubirea Lui de oameni. Mai nti de toate faptul c firea cea atotputernic a fost n stare s se coboare pn la josnicia condi iei umane e o mai mare dovad de putere, dect aceea care reiese din m re ia i suprafirescul minunilor. S vr irea de c tre Dumnezeu a unor fapte mari i minunate e oarecum un lucru firesc i de a teptat i parc n-ar suna straniu n urechile noastre afirma ia, c toate f pturile din lumea aceasta i tot ce este dincolo de ce vedem s-au f cut prin puterea Lui, nsu i voin a Lui urmnd oarecum vierii Sale. Venirea lui Dumnezeu ntru smerenie este, ns , un i mai mare prisos de putere, prin aceea c i n cele nefire ti i unde nu te-ai a tepta, nici o piedic nu se poate pune acestei puteri. C ci, dup cum caracteristica focului este de a se repezi n sus i de acest lucru nu se mai mir nimeni, c ci st n firea lui - dac ns , flac ra focului s-ar ndrepta n jos, precum corpurile grele, care cad spre p mnt, atunci ar trebui s ne cuprind mirarea, c ci cum ar fi posibil ca focul s coboare n jos, contrar firii sale? -, tot a a nici mpodobirea tuturor f pturilor i chiar nici legile neschimbate ale firii nu v desc a a de mult atotputernicia divin i mai presus de cuvnt, pe ct o dovede te aceast coborre a lui Dumnezeu pn la adncul sl biciunilor firii noastre. Putem vedea astfel n l imea cobort n smerenie, f r ca nici n aceast njosire s se piard ceva din n l imea ei. Vedem, a adar, cum Dumnezeirea s-a contopit cu firea omeneasc , Hristos Domnul r mnnd ns n acela i timp i Dumnezeu i om. C ci , dup cum am spus mai nainte, neavnd din fire cel r u putere de a intra n leg tur cu prezen a direct a lui Dumnezeu i nici s rabde a vedea fa c tre fa ar tarea Lui, din aceste pricini, spre a da de n eles aceasta celui ce dorea pentru noi un pre de r scump rare, Dumnezeu s-a ascuns sub chipul firii omene ti pentru ca, dup cum se ntmpl i cu pe tii lacomi, cel r u s nghit deodat cu momeala trupului omenesc, i undi a Dumnezeirii i astfel, prin intrarea vie ii n mp r ia mor ii i prin ar tarea luminii n lumea ntunericului, s piar odat pentru totdeauna ceea ce nu-i lumin i nu-i via . C ci nu poate r bda ntunericul s vad n fa lumina i nici moartea s persiste n fa a vie ii. Recapitulnd astfel nl n uirea punctelor principale ale nv turii cre tine, s r spundem acum mai pe larg criticilor ce se aduc planului dumnezeiesc, potrivit c ruia nsu i Dumnezeu a g sit potrivit s intervin personal pentru mntuirea omului. Dumnezeirea trebuie doar s p streze toate atributele corespunz toare, iar nu ntr-o parte s fie conceput ca atare, iar n alta nu. Credin a noastr trebuie s acorde lui Dumnezeu absolut toate atributele des vr irii i cinstirii, astfel ca fiecare din aceste atribute i toate la un loc s fie articulate ntr-un tot unitar. S-a ar tat pn aici c bun tatea, n elepciunea, dreptatea, nestric ciunea, toate se v desc n planul de mntuire a omenirii. Bun tatea se vede n gndul Mntuitorului de a merge "s caute pe cel pierdut"43, n elepciunea i dreptatea reies din modul n care ne-a mntuit, iar puterea se eviden iaz n asem narea Lui cu omul, al c rui chip l-a luat, anume spre a fi pe potriva josniciei noastre, dnd spre acest scop a se n elege c , ntocmai ca i oamenii, ar putea s cad i El prad mor ii, dar c , de i ntrupat, El ac iona tot cum i poruncea firea Sa i cum I se c dea, ca unui Dumnezeu ce era. Rostul luminii e s mpr tie ntunericul, al vie ii s nghit moartea, ntruct, ns , noi am apucat pe un drum gre it ndat ce am fost crea i i am c zut n ghearele mor ii, atunci de ce ni se pare gre it afirma ia cre tin c ns i cur enia ntrupat se une te cu noi cei spurca i, via a cu cei mor i, crmaciul cu cei r t ci i, toate acestea pentru ca

20

necur ia s se spele, r t cirea s se ndrepte i cel mort s revin la via ? CAPITOLUL 25 CUM A FOST P C LIT VICLEANUL DIAVOL? C Dumnezeu a mbr cat trup omenesc, n-ar trebui s mire deloc, dect pe cei care privesc lucrurile cu ochi prea miopi; cine ar fi att de copil la minte nct s nu vad , fiind vorba de univers, c Dumnezeu e pretutindeni, c toate le str bate, toate le cuprinde i n toate s l luie te? Toate f pturile atrn de "Cel ce este" i nimic nu exist din ceea ce vedem care s nu aib via n El. Dac , deci, n El sunt toate i El e n toate, atunci de ce s ne ru in m de acea afirma ie din iconomia mntuirii, care ne nva c Dumnezeu S-a n scut ntr-un trup omenesc, El pe care azi nici credin a nu-1 mai desparte de no iunea de om? Dac prezen a lui Dumnezeu n noi n-are aici pe p mnt aceea i form ca acolo, nu-i mai pu in adev rat c nl untrul nostru a fost i este n siguran ". Cnd zicem c i azi e unit Dumnezeu cu noi, n elegem c El ine firea noastr n via ; atunci ns se unise cu omul pentru ca omul s se ndumnezeiasc prin acest amestec, dup ce a fost scos din moarte i slobozit din tirania vr jma ului, bine tiind c ridicarea Lui din mor i s-a f cut pentru cei muritori ncep tur a vie ii nemuritoare. CAPITOLUL 26 LECUIREA F PTURII Dar s-ar putea ca, cercetnd cineva dreptatea i n elepciunea care se observ n acest plan al Iconomiei, s fie ispitit a crede c e o n el torie metoda aceasta, prin care Dumnezeu se gndea s ne mntuiasc . Prin faptul c s-a dat pe mna celui ce st pnise pe om, f r a- i dezv lui Dumnezeirea, ci ascunzndu- i-o sub hain omeneasc - pentru c n acest fel a fost cunoscut de diavol -, Dumnezeu s-a folosit, ca s zicem a a, de un iretlic i de un plan ingenios, ntruct caracteristica n el torilor' este tocmai de a ndep rta de la cele pe car e le vizeaz vicleniile lor' i de a ac iona tocmai cum nu se a teapt aceia. Dar cel ce are n vedere adev rul, acela va m rturisi c i aceasta e tot o lucrare a drept ii i n elepciunii dumnezeie ti. A face dreptate nseamn a da fiec ruia ce-i a lui, iar a fi n elept nseamn a p c tui mpotriva drept ii, a nu separa inten iile bune ale iubirii de poruncile drept ii, ci a le mp ca laolalt precum se cuvine, dnd drept ii att ct se cade, dar f r a pierde din vedere gndurile bune ale dragostei fa de oameni. S vedem, a adar, nu cumva se confirm aceste dou lucruri i n realitatea faptelor? E o fapt de dreptate c s-a dat i diavolului o plat dup vrednicia lui, adic a fost i el n elat; n acela i timp scopul acestui procedeu e o m rturie a bun t ii Celui ce l-a aplicat. Bine tim doar c specificul drept ii e de a mp r i fiec ruia ceea ce el nsu i a lucrat i ceea ce nsu i a ini iat inten ionat, dup cum i p mntul d roade dup felul semin elor sem nate. n acest caz rostul n elepciunii este de a nu se pierde din ochi modul dup care trebuie realizat cu orice pre binele. Dup cum ntr-o buc ic de hran se amestec veninul celui care vrea s ne otr veasc , precum se amestec tot ntr-o buc ic de hran i leacul doctorului care vrea s ne vindece - unul are n mn veninul, cel lalt antidotul i modul terapiei nu atinge ntru nimic buna inten ie a vindec torului (de i amndoi amestec o otrav n mncare, totu i, gndindu-ne la inten ia lor, pe unul l l ud m, pe cnd pe cel lalt l osndim) -, tot a a i n planul Iconomiei: dup dreptate, diavolul i prime te ca r splat tocmai ceea ce a sem nat atunci cnd a urzit de bun voia lui capcana n el rii oamenilor. Cu alte cuvinte, cel care momise pe om prin am girea pl cerilor, la rndul s u e p c lit i el acum prin chipul de om pe care l ntlne te n Dumnezeu. Desigur c inten ia bun a Domnului schimb n bine felul procedurii. Diavolul a n elat pe om pentru a-i corupe natura, n vreme ce Dumnezeu ca drept, bun i n elept ce este, s-a folosit i El de un fel de "n el ciune", dar pentru a mntui pe cel c zut, f cnd bine prin acel iredic nu numai celui pierdut, ci i celui ce l-a dus la pierzanie. C ci prin apropierea mor ii de via , a ntunericului de lumin , a stric ciunii de nestric ciune se nl tur i se nimice te r ul, spre binele celuia care a fost cur it de rele. Dup cum n cazul amestec rii aurului cu un material mai prost, cei care se pricep la cur irea aurului folosesc proba focului pentru a

21

nl tura astfel materialul str in care trebuie eliminat, spre a se ajunge iar i la ns n to irea metalului i la str lucirea pe care acela trebuie s-o aib - o lucrare plin de oboseal , c ci puterea mistuitoare a focului nl tur ceea ce-i netrebnic numai dup vreme ndelungat , f r s mai pomenim c aceasta e adev rata "lecuire a aurului", prin topirea elementului str in, a c rui prezen altera frumuse ea metalului - tot a a i moartea, stric ciunea, ntunericul i orice alt rod al r ut ii, pe care le-a s dit izvodi torul lor, se nimicesc cnd simt c se apropie, ca un foc, puterea dumnezeiasc , spre a nl tura orice element necurat din natura de acum l murit , chiar dac aceast l murire e foarte obositoare. nsu i vr jma ul n-ar putea pune la ndoial c aceast lucrare e dreapt i mntuitoare, sigur, dac peste tot va putea el n elege ce-i bun tatea. Dup cum bolnavii, c rora trebuie s li se fac o t ietur n rana cu puroi sau s li se ard rana cu fier ro u, se zvrcolesc, i ip la doctor din cauza durerii t ieturii, dar apoi, dup ns n to ire, tiind c tocmai durerile acelea leau f cut bine i, dup ce nu mai simt nici o durere, nu tiu cum s fie mul umitori acelor doctori, tot a a vor fi mul umitoare i recunosc toare toate f pturile atunci cnd, dup lungi i ocolite ncerc ri, vor fi restabilite n starea lor primordial , toate f pturile pe care le vedem azi afundate n rele, iar cei ce aveau nevoie de cur ire i au r bdat chinuri ca i cei care au r bdat f r s fi avut vin , to i vor aduce atunci ntr-un singur glas numai mul umire lui Dumnezeu. Acestea i altele de felul lor sunt nv turile pe care le culegem din marea tain a ntrup rii dumnezeie ti. Prin unirea cu firea omeneasc i prin luarea asupr - i a tuturor nsu irilor firii omene ti: na tere, cre tere i chiar trecnd i peste proba mor ii, Dumnezeu a ndeplinit toate lucrurile de care am pomenit, slobozind pe om din r ut i i vindecnd pn i pe izvoditorul r ut ii. C ci adev rata vindecare de boal e tocmai ndep rtarea veninului bolii, chiar dac aceasta se face cu durere. CAPITOLUL 27 NECESITATEA NTRUP RII Era absolut firesc i necesar ca Cel care luase asupr - i firea noastr s duc aceast unire cu noi pn la ultimele puncte posibile: c ci dup cum cei care spal necur ia de pe haine, nu las deoparte nici o pat necontrolat , ci iau pe rnd toat stofa, de la un cap t la cel lalt, cur ind-o temeinic de murd rii, pentru ca haina s fie deopotriv de curat n toat ntinderea ei i s aib acela i luciu dup ce a ie it de la sp lat, tot a a, odat ce via a omeneasc s-a mnjit nc de la nceput cu ur enia p catului, se c dea ca i la sfr it i n tot decursul timpului puterea cea atotcur itoare s vie n atingere cu toate p r ile iar nu doar pe unele s le cur easc i pe altele nu. Iat de ce, avnd via a noastr dou capete, nceputul i sfr itul, g sim la amndou capetele aceea i putere divin care nnoie te f ptura, putere care se lipe te de f ptur nc de la crearea ei, o nso e te n tot lungul vie ii i e prezent i n ceasul mor ii. ntruct to i oamenii au un singur drum care-i duce la via , din ce parte trebuie s vin Cel care S-a s l luit n noi? Din cer, va r spunde probabil, cel ce urgise te ca ru inos i nedemn felul n care s-a ntrupat Dumnezeu. Dar omul nu era n cer i nici pecinginea p catului nu reu ise s prind r d cin n via a de dincolo de lume. Dar cel ce se unise cu omul voia totu i s fac folositoare aceast unire. ntruct n cer nu exista r u i nici via omeneasc , oare, cum s pretindem ca Dumnezeu s se uneasc acolo cu omul i nc nu cu omul adev rat, ci cu chipul sau asem narea lui? Ce fel de ndreptare a firii noastre s-ar fi realizat dac , n lipsa f pturii p mnte ti, o alt fiin s zicem, din cele cere ti, ar fi ajuns s se uneasc ea cu Dumnezeu? C ci doar tim c un bolnav nu se poate vindeca, dac leacul nu-i aplicat chiar pe locul suferind. Dac , deci, partea bolnav ar fi r mas pe p mnt, iar puterea dumnezeiasc nu s-ar fi pogort s lecuiasc aceast boal numai pentru c ar fi socotit nedemn de Sine a a ceva, atunci toat grija pe care Dumnezeu o purta omului - cu care n-avea atunci nimic comun -, ar fi fost zadarnic pentru om. Pentru Dumnezeu nevrednicia ar fi fost aceea i, dac , totu i n-ar fi ceva cu totul sacrileg s concepem alt nevrednicie dect p catul. Pentru cei care judec cu micime de suflet i care zic c majestatea divin const n a nu admite contact cu atributele firii noastre, pentru ei cu nimic nu-i mic orat aceast nedemnitate, fie c am zice c dumnezeirea a luat forma unei fiin e cere ti, fie c aceasta ar fi p mnteasc . Intr-adev r, fa de Cel prea nalt i inaccesibil cu firea, toat f ptura st la aceea i distan , sigur, mult mai jos i toat lumea e de acela i rang, dar mai jos dect El. C ci ceea ce e din capul locului inaccesibil, aceea nu poate fi inaccesibil doar unora, iar altora s r mn accesibil, ci se afl

22

deopotriv de sus desigur, deasupra a tot ce exist . Doar nici p mntul nu-i mai departe de vrednicia dumnezeiasc i nici cerul nu-i mai aproape de ea, iar sub acest raport nici locuitorii unuia, nici ai celuilalt nu se deosebesc ntreolalt . Nu se poate spune c unii sunt att de aproape nct se ating de firea Celui neajuns, n vreme ce al ii sunt cu totul desp r i i de El, oii, n sfr it, s b nuim c puterea care ine toate n-ar fi prezent deopotriv peste tot locul, ci n unele locuri ar prisosi, pe cnd n altele ar fi foarte pu in . Dac am admite a a ceva, atunci, n urma diferen ei acesteia de mai mare i mai mic, de mai mult ori i de mai pu ine, ar trebui s spunem c Divinitatea ar fi ceva compus i f r unitate n Sine, ori, n sfr it, c , potrivit firii Sale, ea ar fi dep rtat de noi, dar apropiat de nu tiu care alt fiin pentru a putea intra cu aceasta ntr-un raport de vecin tate sau ntr-un contact mai u or de realizat. Or, adev rata nv tur despre majestatea prea nalt a lui Dumnezeu nu arunc nici o privire comparativ n jos sau n sus. Toate f pturile r mn deopotriv de jos fa de puterea care crmuie te lumea, nct dac am socoti firea p mnteasc nevrednic de unirea cu Dumnezeu, tot a a de imposibil ar fi s afl m o alta vrednic de a a ceva. Dac toate r mn la aceea i distan vertical fa de majestatea divin , atunci numai un singur lucru se arat demn de Dumnezeu: facerea de bine pentru cel aflat n lips . Dup toate cele de pn acum, dac recunoa tem c puterea Dumnezeirii s-a dus tocmai acolo unde era boala i unde se sim ea nevoia, atunci ce gre e te aceast credin a noastr mpotriva ideii pe care trebuie s ne-o facem despre Dumnezeu? CAPITOLUL 28 NA TEREA DUP TRUP A LUI HRISTOS E nedemn na terea pentru Hristos? Lumea face glume proaste pe seama firii omene ti, flec rind ntr-una asupra modului n care are loc na terea i b tndu- i joc n felul acesta de religia cre tin , zice c ar fi nedemn de Dumnezeu s intre n acest chip n contact cu via a omeneasc . Am vorbit pn acum destul despre acest lucru i am v zut c singurul lucru ru inos i njositor pentru Dumnezeire este r ul i tot ceea ce are leg tur cu p catul. Rnduiala firii, crmuit de voia lui Dumnezeu i de o lege ve nic , st departe de orice def imare a r ut ii, afar de cazul cnd acuza contra firii ar c dea pe Creatorul ei, n sensul c unele din lucrurile create ar putea fi socotite vrednice de ocar i njositoare. Dac , deci, Dumnezeirea nu-i departe dect de r u i dac natura nu-i n sine un r u, dac , pe de alt parte, doctrina cre tin nva c Dumnezeu a luat na tere n om, iar nu n r utate i dac pentru om e o singur cale, de a veni pe lume: z mislirea i na terea, atunci de ce ar fi trebuit s se prescrie pentru venirea lui Dumnezeu ntre noi o alt modalitate? i cine spune asta? cei care consider a fi potrivit c natura cea sl b nogit de rele trebuia s - i primeasc un doctor care s-o vindece, dar despre chipul n care s-a prezentat acest doctor aceia i nemul umi i nu sunt satisf cu i. Ei se fac a nu n elege c toate p r ile din conforma ia trupului au n sine aceea i importan i c nimic din aceast conforma ie care contribuie la z mislirea i ntemeierea vie ii nu poate fi acuzat ca necinstit i r u. ntreaga rnduire a m dularelor organice are un singur scop: men inerea omului n via . In vreme ce, deci, celelalte m dulare conserv via a prezent a oamenilor, fiec ruia dintre ele fiindu-le ncredin at una sau alta dintre facult i - de pild n elegerea sau ac iunea, m dularele genitale au chemarea s grijeasc de viitor, prin ele avnd s se asigure naturii o succesiune nentrerupt . Dac privim lucrurile din punctul de vedere al folosului, care ar trebui s fie m dularul cel mai important i naintea c ruia s nu mai fie altul? Intr-adev r, nici ochiul, nici urechea, nici limba i nici altul din m dularele sim urilor noastre nu promoveaz prelungirea spe ei, c ci toate cele pomenite sunt n slujba pl cerilor prezente. Altele sunt cele dinti care asigur omenirii nemurirea, f cnd parc ineficace i f r urm ri desele atacuri ale mor ii mpotriva noastr , ntruct firea pretutindeni ntrege te iar i la loc, ceea ce lipse te. Ce lucru de ocar cuprinde, a adar, nv tura cre tin atunci cnd, pentru a se uni cu via a omeneasc , Dumnezeu a ales tocmai calea prin care firea lupt contra mor ii? ,t. CAPITOLUL 29 SOROCUL MNTUIRII

23

In afar de aceasta, se mai caut batjocorirea credin ei noastre i prin alte def im ri. Iat nc una din ele. Dac era bun i compatibil cu Dumnezeu ntruparea, de ce a ntrziat att de mult buna ei realizare? De ce n-a fost oprit r ul la nceput, cnd nc nu se mpr tiase? La aceast observa ie r spunsul nostru e scurt: amnarea s-a f cut din n elepciunea i prevederea Celui care voia s fie folositor f pturii. n bolile trupe ti, cnd au loc infec ii n esuturi, cei ce vindec n mod tiin ific bolile trupului, nc nainte de a ncepe tratamentul cu astringente i cu alte metode, ei a teapt s ias la suprafa a pielii tot r ul adunat n untru i abia dup ce v d ce fel este rana, abia atunci aplic leacul corespunz tor. Tot a a, dup ce odat veninul r ut ii s-a ncuibat n sngele omenirii, Doctorul lumii ntregi a a teptat pn cnd n-a mai g sit ascuns n trupul nostru nici un fel de r utate. Iat , de aceea El nu a vindecat pe om imediat dup invidia i fratricidul lui Cain, c ci r utatea celor ce au fost nimici i pe vremea lui Noe nu ie ise nc la iveal , nici nenorocita boal a f r delegilor sodomite nu se descoperise, nici lupta egiptenilor contra lui Dumnezeu, nici mndria asirienilor, nici sngiuirile contra sfin ilor lui Dumnezeu s vr ite de iudei i nici abominabila crim a uciderii pruncilor de c tre Irod, precum nici celelalte toate de care i aduc oamenii aminte i pe care nu le mai pomene te nici istoria de-a lungul attor genera ii, cnd r d cina r ului odr slea tot felul de l stare dup felurimea nchin rilor omene ti. Cnd, ns , r utatea a atins culmea i cnd nu mai exista nici o perversitate pe care s n-o fi ncercat omenirea, abia atunci a venit Dumnezeu, n clipa cnd boala era mai progresat , iar nu de la nceput, pentru ca vindecarea ce a adus-o s treac la ntreg cuprinsul bolii. CAPITOLUL 30 D INUIREA P CATULUI Dac ar crede cineva c poate combate credin a cre tin prin aceea c i dup terminarea acestei terapii via a omeneasc e nc tot viciat de p cate i de f r delegi, pe unul ca acela s -l punem la punct printr-un exemplu cunoscut. Dac la arpe, care prime te lovitura mortal n cap, nu moaie n ntregime n aceea i clip cu capul i restul corpului, ci, n vreme ce capul e mort, coada nc mai mi c n virtutea principiului vital i- i p streaz ct va vreme aceast mi care vie,tot a a i r utatea p catului, de i r nit de moarte, tulbura mai departe r m i ele ce au nc via . Dar l snd la o parte i aceste observa ii contra doctrinei noastre, vr jma ii ridic i o alt plngere mpotriv ne, anume c nv tura cre tin nu-i crezut de to i oamenii. De ce, adic , zic ei, n-a venit harul peste toat lumea, ci, al turi de c iva in i, care se lipesc de noua nv tur , un num r considerabil de oameni nu se mp rt esc din ea? Fie c Dumnezeu n-a vrut s dea la to i din acest prisos de bun t i, fie c din capul locului nu era n stare. Oricare din aceste eventualit i constituie o ocar la adresa lui Dumnezeu. C ci nu st n firea Dumnezeirii s nu vrea binele sau s nu-1 poat face. Dar dac credin a e ea ns i, un bine, zic ei, de ce nu se d harul credin ei la to i? Intr-adev r, dac am afirma i noi n doctrina cre tin c Dumnezeu mparte oamenilor credin a dup bunul s u plac, c unii sunt chema i s-o primeasc , al ii nu, atunci, desigur, c-ar fi ndrept it o asemenea acuz mpotriva cre tinismului. Dac , ns , chemarea aceasta se face deopotriv tuturor oamenilor, f r a se avea n vedere diferen a de rang, vrst sau na ionalitate - c ci de aceea s-a i dat apostolilor, printr-o insuflare de sus, atunci cnd au nceput vestirea cuvntului, s gr iasc n acelea i limbi toate popoarele, pentru ca nimeni s nu fie lipsit de la mp rt irea cu aceste nv turi n acest caz, cum ar mai putea fi nvinuit Dumnezeu c nv tura Sa n-a fost impus tuturor? Cel care are puterea de a dispune de toate a l sat, dintr-o nemaipomenit considera ie fa de om, ca i noi s avem un t rm al nostru, asupra c ruia fiecare din noi s fie singur st pn. Aceasta e vrerea noastr liber , acel ceva nesupus nim nui i liber pe destinul s u i ale c rui temelii stau n independen a cugetului nostru. Cu mai mult dreptate ar trebui s nvinuim de acest lucru pe cei care nc n-au voit s primeasc credin a, dect pe Cel care pe to i i-a chemat la mp care. Dar nici cnd a predicat, atunci la nceput, Petru n fa a mul imii iudeilor i cnd 3000 de oameni au primit dintr-o dat credin a, nici atunci p gnii, de i mai numero i dect converti ii, n-au nvinuit pe Apostol de ce nu i-a convins i pe ei. Nici n-ar avea sens - dup ce harul e la ndemna tuturor - ca, cel ce fuge de bun voie de acest har, s dea vina pe al ii, c el nu s-a mp rt it de acesta. CAPITOLUL 31 CREDIN A TREBUIE S FIE LIBER

24

Dar chiar i n fa a acestor m rturii, adversarii nu pot r bda s nu foc vreo observa ie. Dac ar vrea Dumnezeu, zic ei, ar putea sili i pe cei ce I se mpotrivesc s primeasc nv tura cre tin . Dar atunci unde mai e libertatea? In ce const vrednicia faptei bune? Mai pot fi l udate str daniile spre bine? Numai viet ile lipsite de suflet i de ra iune ac ioneaz dup poruncile unei voin e str ine. Naturile n eleg toare i cuget toare, dac pierd libertatea, pierd i darul n elegerii i al cuget rii. Intr-adev r, ce folos au ele de cugetare, dac puterea de a se decide ceea ce g sesc ele de bun depinde de altcineva? Pe de alt parte, dac voin a nu-i activ , n mod necesar dispare i virtutea, fiindc o mpiedic iner ia voin ei i dac nu exist virtute, atunci toat via a i pierde valoarea, lauda ce se aduce ispr vilor mari dispare, p catul nu mai presupune pericol i nu se mai poate face nici o deosebire ntre felul de a tr i i de a se purta al nim nui. In astfel de mprejur ri cine ar putea acuza n mod logic pe un dezordonat sau s laude pe unul cump tat? Fiecare ar avea r spunsul la ndemn : nu de noi depinde s vrem ceva - o putere mai mare ornduie te a a fel ca vrerile oamenilor s asculte de a st pnului. A adar, nu n voin a lui Dumnezeu st vina c nu n toate sufletele a prins r d cini credin a, ci n voin a celui c ruia nu a primit predica. CAPITOLUL 32 DE CE A TREBUIT S MOAR HRISTOS PE CRUCE? Ce observa ii mai foc adversarii no tri? nainte de toate aceea c n nici un caz firea dumnezeiasc nu poate ajunge s sufere moarte, ci, c , f r s ajung aici, ar fi putut u or duce la ndeplinirea planului de mntuire altfel, prin folosirea altfel a prisosului puterii sale. Dac totu i, dintr-un motiv inexplicabil, ar fi trebuit s moar , cel pu in s nu se fi l sat batjocorit printr-o moarte att de njositoare. C ci ar putea fi vreo moarte mai ru inoas , zic ei, dect cea de pe cruce? Ce s r spundem la aceasta? C na terea implic numaidect moartea. Cine odat s-a hot rt s mp rt easc soarta i nsu irile firii omene ti, acela trebuie s i suporte apoi toate condi iile omenescului. Dac , deci, Domnul n-ar fi atins dect unul din cele dou capete ale existen ei, atunci misiunea lui ar fi r mas nedeplin , deoarece n-a trecut i prin ultima din cele dou st ri sau nsu iri proprii firii omene ti. Cu mai mult temei ar putea spune cineva, care cunoa te mai adnc doctrina cre tin , c nu na terea e pricina mor ii, ci, c dimpotriv , din cauza mor ii noastre a acceptat Dumnezeu s se nasc . De fapt, nu de aceea s-a supus na terii trupe ti, Cel ve nic viu, pentru c ar fi dorit via , ci pentru c voia s ne cheme pe noi iar i de la moarte la via . ntruct, ns , ntreag firea noastr trebuia s se mp rt easc din aceast ridicare din mor i, Dumnezeu S-a aplecat, a a-zicnd, asupra cadavrului nostru, a ntins mna omului care z cea n p cat, apropiindu-Se att de tare de moarte nct a atins-o cu minile Sale, pentru a reda naturii, prin trupul S u, ncep tura nvierii i ridicnd din mor i totodat i omenirea ntreag . ntruct, deci, omul care a primit n trupul s u pe Dumnezeu i s-a ridicat din mor i prin nviere deodat cu Dumnezeu, din nimic altceva nu-i luat dect tot din pl m deala din care i noi suntem lua i, de aceea, ntocmai precum n trup activitatea unuia dintre sim uri aduce cu sine o senza ie comun pentru ntreg organismul legat de acest sim , tot a a trec asupra ntregii firi omene ti nvierea uneia din p r i, ca i cum ntreaga fire omeneasc ar fi o singur vietate, aceasta pe urma continuit ii i unit ii care se vede n toat firea noastr , atunci cnd ceva individual se atribuie ntregului i viceversa. Ce nv m noi, prin urmare, condamnabil n tainele doctrinei noastre, atunci cnd spunem c Cel ce st bine pe picioarele sale ntinde mna celui c zut ca s -l ndrepte? C taina crucii ar mai cuprinde i alt n eles mai adnc, aceasta vor ti-o cei ce se ocup cu t lm cirea n elesurilor mai ascunse. Iat ce am primit n aceast privin din predaniile P rin ilor. Deoarece tot ce s-a scris i s-a petrecut n Evanghelie are i un alt n eles mai nalt i mai dumnezeiesc i ntruct nimic din ce exist nu se poate s nu aib acest caracter, adic s fie un amestec de dumnezeiesc i omenesc, n a a fel c chiar dac modul n care se desf oar pare mai mult omenesc i totu i n elesul ascuns v de te o prezen divin , urmeaz c nu va trebui s vedem numai o fa a lucra ilor, iar cealalt s-o neglij m, ci s vedem, adic , n faptul c a murit, latura omeneasc , iar n felul cum a murit, ascunzndu-se ceva dumnezeiesc. Iar specificul dumnezeiesc s nu fie m rginit ci s p trund prin toate i s se ntind pn la ultima fibr a existen ei, c ci nimic nu poate exista dac nu r mne n Cel ce e via a ns i i mai presus de orice i nainte de toate Dumnezeirea e cea care exist (c ci permanen a lumii ne sile te n mod imperios s credem a a); de acum i noi nv m din cele patru bra e

25

pe care le are crucea, c din mijlocul crucii, de acolo unde se unesc toate bra ele, au nit patru ramifica ii, iar cel ce a fost ntins pe lemnul Crucii n clipa n care, prin moar tea Lui, se mplinea nsu i planul divin, e acela i care une te strns i armonizeaz cu Sine nsu i ntreg universul, aducnd, prin propria sa fire, diferitele aspecte ale p mntului pn aproape la identitatea de sim ire i de suflare cu Sine nsu i. C ci cugetarea noastr , acest lucra l ntlne te fie sus, fie jos, fie nspre extremit ile orizontale. De aceea, fie c ne gndim la ntinderile cere ti, ori la adncimile subp mntene, ori la amndou laturile orizontale, gndul nostru ntlne te pretutindeni pe Dumnezeu, singurul care ne apare n toate col urile universului i singurul car e ine lumea n via . C unii numesc aceast Fiin Dumnezeu, al ii i zic putere, n elepciune sau folosesc orice alt numire sublim , n stare s exprime aceast putere des vr it , e indiferent; noi nu ne sup r m deloc din pricina unei deosebiri de nume, de cuvinte, de expresii. ntruct, deci, toate creaturile privesc aceast Fiin i n jurul Ei i graviteaz toate, fiindc puterea Dumnezeirii le ine unite pe toate ntreolalt , cele de sus cu cele de dedesubt, cele dintr-o latur cu cele din cealalt , trebuie ca nici noi s nu ne l s m du i la cunoa terea Dumnezeirii numai pe calea auzului, ci trebuie ca astfel de nv turi s le dobndim i pe calea vederii mai nalte. De la acestea a plecat Sfntul Pavel cnd a f cut cunoscut poporului efesenilor n ce constau tainele cre tinismului n adncimea i n l imea, n l rgimea i lungimea lor". Cu alte cuvinte, el folose te cte un cuvnt special pentru fiecare din cele patru prelungiri ale Crucii: n l imea e partea de sus, adncimea partea de jos, iar l imea i lungimea cele dou capete laterale. n alt loc i anume, dup ct mi amintesc, n Epistola c tre Filipeni, el l mure te i mai deaproape aceea i idee atunci cnd zice: "ntru numele lui Iisus Hristos tot genunchiul s se plece, al celor cere ti, al celor p mnte ti i al celor de dedesubt". Aici folose te de fapt un singur cuvnt pentru amndou bra ele orizontale ale Crucii, ar tnd prin expresia "cele p mnte ti" tot ce se afl ntre cele cere ti i cele de dedesubt. Iat , a adar, taina care ni s-a propov duit despre Cruce. Ct despre ceea ce urmeaz n chip logic din aceast nv tur , ea e a a de fireasc nct n i i necredincio ii m rturisesc c nu cuprinde nimic nepotrivit cu ideea de Dumnezeu. C Mntuitorul n-a r mas n mormnt, c rana l sat pe trup de mpuns tura l ncii nu L-a mpiedicat deloc dup aceea s tr iasc , dar' mai ales c S-a ar tat ucenicilor dup nviere i anume dup cum I-a fost voia, ap rnd nev zut n mijlocul lor f r s fie nevoit s intre pe u , nt rind pe ucenici prin suflarea Duhului peste ei, f g duindu-le s fie continuu cu ei i c nimic nu-i va desp r i de Sine, apoi c L-au v zut cu ochii cum se n l a la cer; n timp ce cu mintea l vedem pretutindeni i tim toate cte le mai istorise te Biblia, iat lucruri care n-au nevoie de dovezi ra ionale pentru a fi recunoscute ca dumnezeie ti sau vrednice de atotputernicia i absolutul puterii divine. Asupra acestei nv turi nu g sesc necesar a insista mai pe larg, ntruct ns i istorisirea scoate n eviden caracterul lor supranatural. Doar despre baia Botezului este nevoie s vorbim, ntruct i ea face parte din nv turile cele descoperite, fie c o numim Botez, Luminare sau na tere din nou (nu discut m numirile). CAPITOLUL 33 DESPRE BOTEZ Vr jma ii no tri ne aud spunnd cam a a: n trecerea din moarte la via a nesupus mor ii - s facem a a fel ca aceast nou na tere s nu nceap i ea prin stric ciune i s se termine tot prin stric ciune, ci s aduc o via care s nu aib sfr it; apoi, dup cum ntr-o na tere muritoare trebuie n chip necesar s aib i el o existen muritoare, tot a a na terea aceasta f r de stric ciune are ca scop biruirea de c tre cel n scut a stric ciunii izvorte din moarte. Or, dac vr jma ii no tri aud aceste cuvinte i altele asemenea lor i dac le mai explic m i cum se face Botezul i c mijloacele prin care se s vr e te taina na terii din nou sunt rug ciunile c tre Dumnezeu, invocarea harului ceresc, apa i credin a, n acest caz p gnii se voi' uita poate nencrez tori la toat ceremonia, f r s vad c ntr-adev r omul se na te realmente din nou, a a cum ne f g duie te. Cum se poate, ntreab ei, ca o rug ciune i o invocare a puterii dumnezeie ti s vr it deasupra apei s devin izvor de via pentru cei ini ia i? Pe ace ti necredincio i, dac n-ar fi prea nc p na i, un singur cuvnt va fi destul spre a-i face s primeasc nv tura. S le punem i noi la rndul nostru o ntrebare despre felul n care se face na terea trupeasc cea att de cunoscut tuturor: cum se poate s se formeze un om viu dintr-o p rticic de s mn ? Dar e sigur c nu exist n acest punct nici o teorie care s ne descopere pe cale ra ional explica ia probabil . C ci dac le compari, ce au oare comun

26

definirea omului i calitatea care se observ n aceast s mn ? Omul e fiin nzestrat cu ra iune, capabil de n elegere i tiin , ct vreme acea s mn ni se prezint n stare lichid i n afar de ce ne spune senza ia, nici mintea nu concepe n ea altceva. R spunsul pe care l-am avea la ntrebarea: "cum se poate ca un om s ias dintr-o astfel de s mn ?", acela i r spuns l vom da i noi celor ce ne ntreab cum se face na terea din nou prin ap . Parc v d c la ntrebarea dinti fiecare va r spunde c desigur puterea lui Dumnezeu este cea care face om din s mn i f r ea s mn a ar r mne nemi cat i nelucr toare. Ei, bine, dac acolo nu materia produce pe om, ci puterea dumnezeiasc e aceea care o transform n fiin omeneasc , a a cum o vedem, atunci, dac atribuim lui Dumnezeu, n primul caz, o att de mare putere, ar fi cea mai mare nebunie i nedreptate s - i nchipui n acest din urm caz c Dumnezeu nu mai are atta putere s - i duc la ndeplinire voia Sa. Ei mai ntreab : ce are comun apa cu via a? Dar s -i ntreb m i noi: ce are comun aceast p rticic umed cu chipul lui Dumnezeu? Dac , n cazul dinti, nu avem de ce ne mira c puterea lui Dumnezeu face din acele elemente cele mai nobile fiin e vii, atunci tot a a de pu in trebuie s ne mir m de prezen a puterii divine care trece n nestric ciune o fiin n scut n stric ciune. CAPITOLUL 34 INVOCAREA LUI DUMNEZEU Dar vr jma ii voi i o dovad c Dumnezeu e prezent la invocarea de sfin ire a apei. Cel care pretinde un astfel de lucru, s citeasc ceea ce am examinat adineaori. Dovada c puterea ce ni s-a ar tat nou n trup e cu adev r at dumnezeiasc reiese n chip logic din cele ce afirm m. Demonstrnd divinitatea celui ce ni S-a ar tat n trup i care ia definit natura prin faptele pe care le-a s vr it pe p mnt, am demonstrat totodat i prezen a Lui la fiecare invocare ce I se face. C ci dup cum fiecare lucru i ar e specificul s u, care i caracterizeaz fir ea, tot a a i specificul deosebit al naturii divine e adev rul. Or, Mntuitorul Hristos a f g duit c va fi prezent de fiecare dat cnd doi sau trei l vor chema, c se va afla n mijlocul celor ce vor crede n El, c n ei va r mne i s la la ei va facem. De altfel, nici nu avem nevoie de alt dovad c Dumnezeu e de fa la astfel de rnduieli divine, dup ce odat ne-am c tigat, pe urma rnduielilor sale, convingerea c El e Dumnezeul i cnd tim c nsu irea Dumnezeirii e de a nu avea nimic comun cu minciuna i cnd nu ne ndoim c legat de f g duin a nemincinoas e totdeauna siguran a real a ceea ce El a f g duit Faptul c invocarea prin rug ciune se face nainte de mp rt irea harului, e mai mult dect o dovad c ceea ce se s vr e te se i ndepline te de nsu i Dumnezeu. Intr-adev r, dac n cel lalt fel de na tere a omului, prin pornirile lor, p rin ii, chiar dac nu invoc Dumnezeirea, reu esc, cum s-a spus mai nainte, s dobndeasc , cu ajutorul Domnului, un nou n scut - n vreme ce f r acest ajutor ele ar r mne zadarnice i neroditoare - atunci cu mult mai deplin se va realiza scopul na terii dup duh, cnd tim c El nsu i a promis c va fi de fa la mplinirea rnduielilor Tainelor Sale i cnd, dup cum El nsu i ne-a spus, tim c n actele ce le s vr im tot El pune la contribu ie chiar puterea Sa cnd i noi n zuim cu toat puterea spre El, mai ales cu ajutorul unei rug ciuni potrivite. Dup cum cei ce se roag lui Dumnezeu s r sar peste ei soarele, nu sl besc cu nimic acest fenomen care are loc orice s-ar ntmpla, dar pentru aceasta nim nui nu-i trece prin cap s spun c rvna rug torilor n-ar avea rost cnd, i f r ruga lor, ceea ce cer se ntmpl , tot a a stau lucrurile i cu cei convin i c , potrivit f g duin ei ce li s-a f cut, harul ntr-adev r se d a a cum s-a f g duit celor nnoi i prin Taina Botezului i anume ori li se mp rt e te o cre tere de har ori m car nu-1 pierd pe ce-1 ce l-au primit n orice caz, prezen a harului o dovede te divinitatea Celui ce a f cut f g duin a*, iar m rturia acestei divinit i o constituie minunile Sale. De aceea, nu exist nici o ndoial c Dumnezeu e de fa n Taina aceasta. CAPITOLUL 35 DE CE BOTEZ M PRIN NTREIT SCUFUNDARE? Intrarea omului n ap precum i ntreita lui scufundare au un n eles tainic. ntruct felul n care s-a f cut mntuirea noastr nu ine att de nv tura dat , ct mai ales de faptul c Domnul Hristos a binevoit s ia trup de om dnd vie ii lui o realitate faptic , pentru ca, prin trupul pe care l-a luat asupr - i i pe care l-a ndumnezeit'*, s se

27

mntuiasc omul i tot ce ine de firea lui, de aceea trebuia s se fi descoperit i un drum anumit pe care s p easc n chip asem n tor i apropriat att urma ii ct i nainta ii. Trebuie, a adar, s vedem ce fapte a s vr it Cel ce s-a f cut c petenie a sufletelor noastre pentru ca noi care-L urm m, ca pe un "ncep tor al mntuirii noastre", cum spune apostolul, s -L putem ntr-adev r urma sau imita cu real folos. C ci, dup cum cei deprin i cu exerci ii militare dau recru ilor ndrum ri pentru manevre, spunndu-le cum s se mi te i s p easc n caden i dac nu urmeaz acestei instruc ii nseamn c nu le intr n snge caden a militar , tot a a i cei ce caut binele cu aceea i nsufle ire s p easc pe ct se poate numai pe urmele Celui ce ne-a condus la mntuire i s pun n fapt tocmai ceea ce El ne-a ar tat s facem. De altfel o int comun nu o po i nicicum atinge dac nu mergi i pe un drum asem n tor. ntocmai ca i cei ce s-au r t cit prin ntortocherile unui labirint i care nu mai tiu ie i din numeroasele cotituri ale edificiului dac nu se in cu minile de spatele unuia care cunoa te locurile i dac nu p esc pe urmele aceluia pn ce se v d afar , altfel dac nu-1 urmeaz , nu vor putea nicicum ie i, tot a a s ne nchipuim i via a aceasta un labirint, prin care omul nu se poate descurca i din care nu putem ie i dect dac urm m de aproape drumul pe care a ie it Cel ce ne-a sc pat din aceast nchisoare. Cnd am pomenit de labirint m-am gndit la nchisoarea f r de ie ire a mor ii, n care fusese nchis nenorocitul neam omenesc. Ce am b gat de seam , deci, la Cel care ne-a condus la mntuire? C a stat trei zile n mormnt i apoi a nviat. Ei, bine, ceva asem n tor trebuie s ne nchipuim i la noi. Pe ce cale am putea noi face s se repete i n via a noastr ceea ce a f cut El? Iat cum: Orice mort i are un loc anumit, potrivit cu firea lui. La om e p mntul, unde, dup ce moare, e ntins i acoperit. Or, ntre p mnt i ap e mare apropiere, ele fiind, atunci la nceput singurele elemente grele i care coboar n jos, ambele fiind unul n altul i absorbindu-se reciproc, ntruct deci, moartea ndrum torului nostru s-a f cut, potrivit firii comune, n snul p mntului, tot a a i imitarea de c tre noi a acestei mor i se face n mod simbolic prin elementul nrudit, prin ap . i, dup cum Omul cel de sus (Hristos) care a luat asupr - i moartea, s-a ntors iar i la via dup o z cere de trei zile n p mnt, tot a a to i care suntem acum uni i cu El prin aceea i fire a trupului, dac ne punem ca int a existen ei dobndirea vie ii adev rate, reproducem, prin turnarea peste noi a apei n locul p mntului i prin ntreita scufundare n acest element, harul dobndit prin nvierea cea de a treia zi. De altfel i pn acum am mai vorbit c moartea a fost dat firii omene ti de c tre pronia divin cu un scop hot rt, anume ca, odat cu nl turarea r ului, prin desp r irea sufletului de trup, omul ref cut prin nviere s ajung iar i s n tos, neprih nit, ntreg i lipsit de orice amestec cu r utatea. Desigur c planul pe care l-a avut D t torul vie ii i S vr itorul mntuirii noastre, murind pe cruce l-a i mplinit ntr-un chip des vr it, iar cu aceasta a dus la ndeplinire nsu i scopul ntrup rii Sale. C ci n acela i timp desp r ind prin moar te ceea ce unise (dar a i reunit ceea ce desp r ise, pentru ca, o dat cur it firea, prin desp r irea sufletului i a trupului, adic prin moarte) readucerea la via a acestor elemente, altfel desp r ite unul de altul, s se fiic de acum f r amestec d un tor. Desigur c celor ce urmeaz pe Hristos nu le ng duie firea s -L imite ntru toate, dar totu i deocamdat le prime te numai ct au putut realiza cu puterile lor, scontndu-le restul pentru timpurile viitoare. Atunci, oare, n ce m sur putem noi spune c imit m pe Hristos? n m sura n care nimicim prin imaginea nec rii r utatea ce s-a ncuibat n firea noastr - desigur nu o nimicire complet , ci o ntrerupere a continu rii ei - i, anume, s nl tur m r ul prin doi factori: prin c in a noastr dup ce am gre it i prin aceea c imit m moartea Domnului, eliberndu-ne astfel oarecum de rele, prin p rerea de r u urnd r ul i ndep rtndu-ne de el, iar prin moarte contribuind la ns i omorrea r ului. Dac ar fi cu putin s murim cu adev rat n imitarea mor ii prin botez, atunci aceea n-ar mai fi imitare, ci moarte propriu-zis , iar r ul ar pieri cu des vr ire din fiin a noastr , dup cum zice i Apostolul08: deodat cu moartea, noi am murit p catului. ntruct, ns , noi imit m, precum am mai spus, atotputernicia divin numai n m sura n care ne ng duie acest lucra s r cia firii noastre, de aceea ne afund m de trei ori n ap i ne ridic m de fiecare dat n sus, nchipuind prin afundare i ridicare ngroparea cea mntuitoare i nvierea cea de a treia zi, gndindu-ne la St pnul lumii c , dup cum El, dup ce S-a afundat n p mnt ca i noi n ap , i de El a depins s Se ridice iar i de acolo ntr-o pream rire pe care numai El o putea avea, tot a a, de noi depinde a avea la ndemn ap , a ne afunda n ea i a ie i de acolo cur i i. Dac judec m deci cum se cuvine i cnt rim lucrurile dup gradul de putere al fiec reia din p r i, atunci nu g sim nici o deosebire ntre aceste lucr ri, ntruct fiecare realizeaz dup m sura firii sale ceea ce i st n putere.

28

C ci, dup cum st n puterea omului s se apropie de ap , numai s vrea, apoi neasem nat mai u or i va fi lui Dumnezeu s intre n mp r ia mor ii i s nu Se lase atins de patimi. lat , a adar, de ce e necesar s ne preg tim duhovnice te prin ap pentru harul nvierii, ca s tim c pentru noi e deopotriv de u or de a ne l sa boteza i n ap ori a ne ridica din moartea p catului. Dar dup cum n lucrurile vie ii, unele preced pe celelalte i f r cele dinti celelalte n-ar putea exista - de i comparnd nceputul cu sfr itul, acesta din urm ne va p rea aproape infim (cum s-ar putea pune pe acela i cntar omul i s mn a din care s-au creat toate cte exist n lume? i totu i f r aceasta omul n-ar fi putut exista) - tot astfel i marea nviere, de i superioar firii, din fire i ia nceputul i pornirea, c ci ar fi cu neputin ca cineva s nvie pn n-a murit. Cnd spun ns c omul nu poate nvia dac n-a trecut nti prin baia Na terii din nou, nu m gndesc deloc la pl smuirea din nou i la restaurarea f pturii noastre cor por ale (la urma urmei la aceast restaurare va trebui s ajung fir ea noastr , potrivit nevoilor proprii i planului Celui ce a zidit-o, ori c se mp rt e te de harul Botezului, ori c va r mne lipsit de aceast ini iere), ci m gndesc la restaurarea vie ii fericite09, dumnezeie ti. C ci nu to i c i se nvrednicesc de nviere prin Botez ajung s i guste imediat din acea via , ci e o mare distan ntre cei care se cur aici pe p mnt i cei care au nevoie nc s se cure e dup moarte. Cei care au ajuns nc din via a aceasta s se purifice prin baia Botezului vor trece dincolo la un fel de via nrudit cu cea pe care au tr it-o, bine tiind c nep timirea e strns legat de cur ie, i c tot n aceasta const , f r ndoial i fericirea. Ct despre cei pe care patimile i-au nvrto at i care n-au folosit nici un leac pentru a se cur i de ntin ciuni, pe ace tia nu-i poate salva nici tainica ap a rena terii, nici invocarea puterii dumnezeie ti, nici ndreptarea cea izvort din p rerea de r u, de aceea i ace tia trebuie s ajung la un loc i la o stare potrivit cu felul lor de via . Locul ce se cuvine aurului falsificat e cuptorul de topit, pentru ca odat ce s-a topit r ul care prinsese r d cini n sufletul p c to ilor, firea lor s fie redat , dup lungi veacuri de l murire, ntreag i neprih nit lui Dumnezeu. ntruct focul i apa au o anumit putere de a cur i, cei care s-au cur at de ntin ciunea p catului prin apa cea plin de tain a Botezului nu mai au nevoie de o alt form de purificare; dimpotriv , cei care n-au vrut s se mp rt easc de o astfel de cur ire trebuie n chip necesar s se l mureasc prin foc. CAPITOLUL 36 NECESITATEA BOTEZULUI I ROADELE LUI Att mintea s n toas ct i nv tura Sfintei Scripturi nva , c ntr-adev r nimeni nu poate face parte din ceata sfin ilor, dac n-a fost cur at n ntregime de ntin ciunile r ut ii. Orict de mic ar fi n sine aceast condi ie, ea devine nceputul i temelia marilor bun t i. Am zis c -i mic din pricina u urin ei cu care se ob ine. C ci ce greutate e, de fapt, a crede c Dumnezeu e pretutindeni de fa , c , fiind prezent, d puterea cea de via f c toare celor ce cheam numele Lui i, n fine, c fiind prezent El lucreaz peste tot ceea ce e compatibil cu firea Sa? Iar nsu irea de c petenie a Dumnezeirii e s dea mntuire celor ce au nevoie de ea. Or, mntuirea aceasta se realizeaz tocmai prin cur irea cu ap . Cel ce s-a cur it ajunge s fie p rta la starea de nep timire, iar cur enia adev rat e ns i natura divin . Iat , deci, ct de simplu ncepe via a cre tin i ct de u or se realizeaz ; credin i ap , din care cea dinti st n puterea voin ei noastre, iar cealalt e strns legat de via a omului. Pe de alt parte, ns , ct e de pre ios i de bun lucru ceea ce reiese din credin i ap , att de pre ios i de bun nct i putem acorda atribute dumnezeie ti! CAPITOLUL 37 DESPRE SFNTA CUMINEC TUR Dar ntruct omul const din dou p r i, din suflet i trup contopite laolalt ,cei ce vor s se mntuiasc trebuie s se pun n leg tur cu ndrum torul vie ii att prin suflet, ct i prin trup. n vreme ce sufletul se une te cu El prin credin i n aceasta i afl temeiurile mntuirii - c ci unirea cu via a nseamn p rt ia cu ea - n acela i timp i trupul i are un mod al lui de a ajunge la p rt ie i la unire deplin cu Mntuitorul s u. C ci dup cum c ei care vor s dea impresia c s-au otr vit iau n ascuns un antidot pentru a nimici lucrarea primejduitoare a otr vii - dar i

29

antidotul trebuie s treac prin ntreg corpul ca i otrava, pentru c numai trecnd peste tot nimice te efectul otr vii tot a a i noi, dup ce odat am gustat din stric ciunea ns i a firii, sim im dorin a dup Cel care pe toate le une te, pentru ca o dat lund n noi acest leac s alunge, prin efectul s u contrar, influen a primejdioas a otr vii de mult timp nr d cinat n trupul nostru. Ce leac poate fi acesta? Nu altul dect acel Trap minunat care a biruit moartea i care s-a f cut izvor al vie ii noastre. C ci, dup vorba apostolului, dup cum "pu in aluat dospe te toat fr mnt tura", tot a a i acest Trup, f cut nemuritor prin puterea lui Dumnezeu, o dat introdus n noi, schimb i transform ntreg trupul nostru dup m sura Aceluia. Dup cum, dac organismul nostru s n tos nghite un medicament d un tor s n t ii, ntreg trupul se sl b noge te, tot a a, prin cuminecare, acel Trup nemuritor transform ntreaga f ptur a noastr n f ptur dumnezeiasc . Acum, e adev rat ns c nimic nu poate intra n noi pe alt cale, dect amestecndu-se cu m runtaiele noastre prin mncare i b utur . De aici necesitatea pentru trupul nostru de a- i primi puterea d t toare de via tot pe calea ng duit de natur . Iar, ntruct singur acel Trup n car e S-a ntrupat Hristos a primit acest har i ntruct, am mai spus-o i mai nainte, trupul omenesc n-ar putea ajunge la nemurire dac prin strnsa-i unire cu Cel nemuritor nu s-ar mp rt i din nestric ciunea cea adev rat , urmeaz c trebuie s cercet m cum e cu putin Ca acel singur Trup s se mpart necontenit la miriade i miriade de credincio i de pe ntreg p mntul i nc s se dea fiec ruia n ntregime, f r ca El s nceteze de a mai fi un ntreg. Pentru a nu ne mai ndoi n credin - pe linia consecven ei logice - de adev rul celor afirmate, e bine s ne oprim o clip la legile fiziologice ale trapului. C ci cine nu tie c natura trupului nostru luat n sine nu- i are o existen independent , ci se men ine i tr ie te prin for a care nsufle e te, atr gnd f r ncetare ceea ce i lipse te i respingnd ceea ce este de prisos? i ntocmai dup cum un burduf plin cu ap nu- i mai p streaz forma plin dac printr-o parte a nceput con inutul s se scurg , dect dac turn m noi alt lichid n locul celui scurs (c ci cel ce ia n considerare forma unui burduf, acela tie c aceasta nu apar ine propriu-zis obiectului pe care-1 vedem cu ochii, aceast form o d turnarea n el a lichidului care-i umfl pere ii), tot a a nici structura corpului n os ti ai n-are n sinea ei nimic care s-o men in , ci i asigur - tr inicia prin puterea ce se revars n ea. Aceast putere este i se nume te hran . Ea nu e aceea i pentru toate trupurile, care se men in prin hran , ci Cel ce crmuie te firea a hot rt pentru fiecare vietate cte un anumit fel de hran . O parte din animale se hr nesc cu r d cini, altele cu iarb , iar altele cu came, n vreme ce pentru om hrana mai obi nuit e pinea. Tot a a, pentru a men ine n noi umezeala necesar i pentru a ne ntre ine, avem ca b utur nu numai apa, ci adeseori mai ad ug m pe lng ea i ceva vin spre a da trupului o c ldur mai mare. Desigur, cnd vorbim de aceste elemente, ne gndim la puterea pe care o dau ele trupului, ca s se men in n via , dar, odat intrate n stomac, ele se prefac n snge i came, pref cndu-se prin puterea de asimilare n hran a organismului nostru. O dat ce am f cut aceste preciz ri, s ne ntoarcem cu gndul iar i ' la problema pe care o discutam. Ne ntreb m, adic , n ce chip e cu putin ca acest singur Trup al Domnului s dea via tuturor oamenilor car e cred n El, mp r indu-se la to i i totu i nempu inndu-se? Iat , care, cred, e explica ia probabil a problemei. Dac existen a ntregului trup se sprijin pe hran , iar aceasta const din mncare i b utur , dac , apoi, ca mncare avem pinea, iar ca b utur apa dreas cu vin; pe de alt parte, dac , dup cum s-a ar tat i mai nainte, Cuvntul lui Dumnezeu s-a unit cu firea omeneasc n calitate dubl , de Cuvnt i de Dumnezeu, i, o dat intrat n noi, nu a adus o structur nou i deosebit de cea a omului, ci mai curnd a asigurat trupului permanen a sa prin mijloace obi nuite i potrivite i, anume, a men inut omului existen a prin mncare i b utur (iar mncarea aceasta e pinea), n aceste condi ii, ntocmai ca i pentru noi, cnd vedem pinea, vedem - precum am spus mai de multe ori - trupul omenesc, fiindc , intrnd n trup, ea se transform n nsu i trupul nostru, tot a a i aici, Trupul care a primit n el pe Dumnezeu, hr nindu-se i El cu pine, era ntr-un fel totuna cu pinea, transformndu-se pentru a lua firea trupeasc . Intr-adev r, s-a recunoscut c acest minunat Trap al Domnului avea o nsu ire comun tuturor oamenilor, se men inea i el prin hr nirea cu pine. O dat ajuns s la al Dumnezeirii, trapul se preface prin prezen a Domnului, fiind astfel n l at la vrednicia dumnezeiasc . Avem, deci, tot dreptul s conchidem c pinea cea sfin it de Cuvntul lui Dumnezeu s-a pref cut n noi n nsu i Trupul Cuvntului lui Dumnezeu. De fapt, acest Trup era tot o pine, dar una poten ial , c ci acest Trup n care s l luie te era sfin it prin umbrirea Cuvntului.

30

A adar, prefacerea care a dat putere dumnezeiasc pinii ce s-a asimilat cu acel Trap, aceea i schimbare va aduce i aici un rezultat asem n tor. C ci acolo harul Cuvntului fusese cel ce sfin ise Trapul ce se hr nise cu pine i era ntr-un anumit fel el nsu i pine; tot a a i aici, pinea se sfin e te, dup cum zice Apostolul, "prin Cuvntul lui Dumnezeu i prin rug ciune" numai ca acum nu ar mai trece prin mncare n Trapul Cuvntului, ci ndat se schimb n Trapul Lui prin puterea Cuvntului, dup cum st scris: "Acesta este Trapul meu". Dar orice trup are nevoie i de lichid spre a se hr ni, c ci cu greu ar putea tr i partea p mnteasc din noi f r p rt ia cu apa. ntocmai dup cum p r ile tari i osoase din noi se men in prin mnc ruri consistente i solide, tot a a d m i pentru p r ile mai umede din noi un adaos corespunz tor, care, o dat ajuns n noi, se asimileaz i trece n snge, iar dac acesta con ine i vin, atunci nregistr m i o cre tere de c ldur . ntruct, a adar, acel Trap n care s-a n scut Hristos a primit n sine, n vederea subzisten ei sale, i acest element, iar Dumnezeu, Cel ce S-a ar tat, s-a unit cu firea noastr cea stric cioas pentru a ndumnezei n acela i fel i omenirea, prin primirea ei la p rt ia cu divinitatea, din aceast pricin El se mparte ca o s mn la to i credincio ii, potrivit unui plan al haralui, tocmai prin acest Trup compus din pine i vin i se contope te cu trapul credincio ilor, pentru ca aceast unire cu Trupul cel nemuritor s per mit omului s participe i el la nestric ciune. Aceasta e binefacerea pe care ne-o d acest Trap, schimbnd, prin puterea binecuvnt rii, firea elementelor n acel Trap nemuritor. CAPITOLUL 38 NATURA CREDIN EI Cred c dup cele ce am vorbit nu mai lipse te din expunerea privitoare la doctrina cre tin dect doar problema credin ei, pe care o vom schi a pescuit i n aceast parte a expunerii. Aceia, ns , care doresc o expunere mai complet , o vor afla n lucr rile anterioare ale noastre, n care am explicat am nun it acest adev r cu toat grija posibil " i unde, sus innd discu ia contra adversarilor no tri, am examinat i problema aceasta car e s-a ridicat In scrierea de fa , am crezut c e destul s spunem att despre credin a cre tin ct ne cere Evanghelia: cel n scut duhovnice te prin na terea din nou s tie al cui fiu este i ce fel de via este aceasta. De fapt, singur acest fel de na tere are puterea de a fi n realitate ceea ce vrem. CAPITOLUL 39 OMUL NU POATE RENA TE DECT PRIN CREDIN A N TAT L, PRIN FIUL I NTRU SFNTUL DUH Vie uitoarele care se nasc trupe te datoresc na terea aceasta poftei de' reproducere a p rin ilor lor, n timp ce na terea duhovniceasc depinde de voin a celui ce dore te s primeasc aceast na tere. ntruct, ns , n acest din urm caz exist primejdia de a gre i mpotriva interesului propriu prin aceea c aici fiecare se hot r te de bun voie, dac vrea s se nasc sau ba, ar fi bine, cred, ca cel ce dore te s se nasc duhovnice te la o via nou , s chibzuiasc bine cu mintea i s tie ce folos i va aduce tat l cel nou din care vrea s se nasc i, din care tat , anume, va fi mai bine pentru el s primeasc a da via nou firii sale? Pentru c trebuie s nu uit m ceea ce am spus adineaori, c n acest fel de na tere noi suntem cei care ne alegem de bun voie p rin ii. A adar, deoarece lucrurile se mpart n dou categorii: create i necreate i deoarece firea necreat are s dite n sine statornicia i neschimbabilitatea, n timp ce lumea creat e nestatornic i schimb cioas , cel care va judeca s - i aleag de p rinte pe cel care i-ar putea fi mai de folos, acela se va hot r, oare, s fie copilul firii ve nic schimb toare, ori al acelei firi care e ve nic statornic i neschimb toare pe linia bun t ii i care este totdeauna egal cu sine? ntruct, deci, Evangheliile ne spun cine sunt cele trei persoane care dau na tere credincio ilor, ba li se d i numele i ntruct na terea aceasta se face n treime: din Tat , din Fiu i din Duh Sfnt - c ci a a st scris la Evanghelii despre Duhul: "ceea ce s-a n scut din Duh, Duh este", iar Pavel spune c i na te pe corinteni n Hristos i iar i, Tat l e P rintele tuturor - de aceea s fie tare cu grij i s judece n elep e te cugetul ascult torului spre a nu se face fiu al firii celei nestatornice, cnd tie c n puterea voii lui st s aleag ca izvor al vie ii sale firea cea statornic

31

i neschimb toare. Dup ct dore te de mult inima s se apropie de Sfnta Treime, pe att e de s n tos f tul care s-a n scut duhovnice te, nct dac m rturise te c Sfnta Treime e ceva necreat i neschimbabil, apoi i via a n care intri, va fi tot una neschimbabil i statornic , pe cnd cel care, dintr-o concep ie gre it , vede n Sfnta Treime ceva creat, acela i Botezul cu care se va boteza i va da s se nasc tot ntr-o via continuu supus schimb rii i nestatornic ; aceasta pentru c n mod necesar copilul totdeauna trebuie s aib ceva asem nare cu firea p rin ilor. Or, ce ar fi mai folositor: a intra ntr-o via neschimb toare sau a te l sa din nou b tut de valurile unei existen e nestatornice i schimb toare? Dac e lucru limpede i pentru cel cu orict de pu in ra iune, c mult mai de pre este statornicia dect nestatornicia, des vr irea dect nedes vr irea, a nu fi lipsit dect a fi lipsit i c cel care nu are nevoie s progreseze78, fiindc st ruie te continuu n des vr irea binelui, e mult mai vrednic dect cel care se nal n etape. De aceea, cel ce judec orict de pu in, va trebui s aleag n mod imperios una din dou : ori s cread c Sfnta Treime nu face parte din firea lumii create i de aceea s o ia n na terea lui duhovniceasc drept izvor al propriei sale vie i, ori (dac nu crede c i Fiul i Duhul Sfnt sunt de aceea i fire cu Dumnezeu cel dintru nceput, cel adev rat i bun, adic cu Tat l), s nu primeasc aceste credin e n clipa na terii, dac nu vrea s cad din neaten ie, n rndul firilor celor nedes vr ite i care ele nsele se doresc dup un mntuitor, ntorcndu-se astfel oarecum iar i n mediul s u firesc i dep rtndu-se cu credin a de firea cea dumnezeiasc . Cel care se nham la carul f pturii, acela, f r s bage de seam , i-a pus n dejdea mntuirii n f ptur , iar nu n Dumnezeu. C ci toate f pturile au o not comun ntre ele, anume c toate ies deopotriv din nimic la existen i dup cum n structura corpului toate m dularele cresc i se dezvolt deodat , fie c unele sunt n partea de sus, iar altele n cea de jos a corpului, tot a a i f pturile, toate sunt parc legate laolalt cu aceea i leg tur a crea iunii, iar deosebirea din ele, de mai mic ori mai mare des vr ire, nu atinge deloc aceast unitate creatural . C ci chiar i lucrurile care au putut fi odat cugetate ca lipsite de existen , n aceast privin nu ne arat nici o diferen de natur , ci poate altele cu totul nensemnate. Dac , deci, omul, i el, numai o f ptur , ar crede c poate socoti ca f ptur i pe Duhul Sfnt i pe Dumnezeu cel Unul-N scut, atunci n dejdea unei schimb ri nspre mai bine ar fi de art , ntruct de la o f ptur nu po i a tepta mai mult dect are omul. Aceasta seam n cu ceea ce credea i Nicodim despre na tere. Auzind cuvntul Mntuitorului c trebuie s ne na tem din nou i neputnd cuprinde cu mintea taina acestei vorbe, s-a dus cu gndul la na terea din nou din pntecele matern. Dac , a adar, nu ne ndrept m spre natura cea necreat , ci spre f ptura schimb toare i supus acelora i legi ca i noi, atunci nu ne na tem de sus, ci de jos. Or, Evanghelia spune l murit c cei ce vor s se mntuiasc trebuie s se nasc de sus. CAPITOLUL 40 NECESITATEA CONVERTIRII Dar mi se paie c , m rginindu-se la ceea ce s-a spus pn aici, nv tura cre tin nu-i destul de complet . Dup p rerea mea, va trebui luat n seam i ceea ce urmeaz dincolo de via a p mnteasc i acest lucra mul i din cei ce se apropie de harul Botezului l scap din vedere i se n eal , astfel, creznd c deja s-ar fi n scut din nou, ct vreme aceasta e numai o p rere a lor. Doar e limpede, c schimbarea vie ii noastre dobndit prin Botez nu-i propriu-zis o schimbare, dac noi r mnem tot n starea n care am fost. Despre cel ce r mne acela i, nu tiu cum s-ar putea crede, c a devenit alt om, ct vreme n el nu s-a schimbat nici una din tr s turile lui caracteristice. E doar limpede pentru fiecare c mntuitoarea na tere din nou se face n scopul nnoirii i schimb rii firii noastre. Or, luat a a n starea ei v zut , omenirea nu arat nici o schimbare dup ie irea din baia Botezului; nici ra iunea, nici n elegerea, nici tiin a i nici o alt nsu ire caracteristic naturii umane nu ne arat a fi suferit vreo schimbare. Ba nc schimbarea ar fi i n mai r u, dac una din aceste nsu iri ale firii ar suferi vreo schimbare tot n cadrai naturii. Dac , deci, na terea de sus e de fapt o pl smuire din nou a omului, dar aceste nsu iri naturale nu ng duie nici o schimbare n domeniul lor, atunci trebuie cercetat cu pre ul c rei schimb ri se d harul deplin al nnoirii. E limpede c , atunci cnd se nimicesc nsu irile rele ale firii, firea ns i aduce repede o schimbare nspre mai bine. Dac , deci, dup cum zice proorocul Isaia, sp lndu-ne n aceast tainic baie ne cur im gndurile i ne ndep rt m r ut ile din suflet, e semn c ne-am f cut mai buni i naint m tot spre mai bine cu aceast schimbare.

32

Dac , ns , Botezul e dat numai pentru sp larea trupului, iar sufletul nu se cur e te de ntin ciunea patimilor, ci duce i dup primirea tainei o via la fel cu aceea dinaintea ei, atunci, orict de ndr zne ar p rea, eu o spun f r nconjur: n acest caz apa e numai ap , pentru c nu se vede nic ieri n cel nou n scut nici o urm de dar al Duhului; ba nc batjocorim i chipul lui Dumnezeu nu numai prin p catul urt al mniei, prin patima l comiei nes turate, prin gnduri nenfrnate i neru inate, prin mndrie, invidie sau prin arogan nfumurat , ci n cazul acesta nici c tigurile nedrepte nu-1 mai p r sesc, iar femeia, pe car e din curvie i-a luat-o sie i de nevast , i va sluji i pe mai departe doar pl cerilor lui necurate. Dac , deci, aceste vicii i altele, ascunse, asemenea lor, au loc n via a celui ce s-a botezat tot a a de mult dup Botez, ca i nainte de el, atunci nu v d ce s-a putut schimba, ct vreme eu am sub ochi acela i om ca i nainte. Omul nedrept it, omul calomniat i cel uzurpat din bunurile proprii nu vad nici o schimbare n cel botezat. Ei nu l-au auzit i pe el zicnd ca i Zaheu: "Dac am p gubit pe cineva, ntorc mp trit"8*. i acum povestesc despre el acelea i lucruri pe care le spuneau nainte de Botez, poreclindu-1 cu acelea i numiri cnd lacom, cnd dornic dup bunurile altora, cnd mbuibat pe spinarea nenorocului oamenilor. De aceea, cel care a r mas acela i, dar care apoi vorbe te peste tot de schimbarea ce i-a adus-o Botezul, schimbare, care, spune el, l-a f cut mai bun, acela s asculte vorba Sfntului Pavel: dac gnde te cineva despre sine c este ceva, nimic fiind, acela se am ge te pe sine. C ci nu po i fi, ceea ce n-ai ajuns. Iar c i L-au primit, zice Evanghelia despre cei n scu i din nou, acelora le-a dat putere s fie fiii lui Dumnezeu. A ajunge, ns , fiu al cuiva nseamn n orice caz s fii din aceea i natur cu cel ce te-a n scut Iar dac ai primit pe Dumnezeu n tine i dac ai ajuns fiu al Lui, atunci arat c n tine se afl Cel ce te-a n scut Dup care semne cunoa tem pe Dumnezeu, tot dup acelea i semne trebuie s cunoa tem i nrudirea cu El. Acum cnd ai ajuns fiu al Lui, Unul ca Acela i deschide mna Sa i satur de bun t i pe tot cel viu, trece cu vederea nedrept ile, i pare r u de r ut i. Blnd e Domnul fa de to i i nu d drumul mniei sale n fiecare zi, drept e Domnul Dumnezeu i ntru El nu este nedreptate i cte altele de acest fel nu ne nva Scriptura? Dac a a e ti i tu, atunci cu adev rat ai ajuns fiu al lui Dumnezeu; dar dac petreci i pe mai departe n gndurile r ut ii, atunci degeaba te mai f le ti cu na terea de sus. Glasul proorocului i va spune: Fiu al omului e ti, nu fiu al Celui prea nalt. Iube ti de ert ciunea i cau i minciuna. Tu nu tii ct de mult a fost omul pream rit i c asta nu a fost altfel cu putin dect dac se sfin e te tot mai mult? Ar trebui s mai ad ug m la cele discutate pn acum i singurul lucru ce ne-a mai r mas, anume, c bun t ile f g duite celor ce vor vie ui cum se cuvine, nu sunt de natur s poat fi exprimate prin cuvinte; C ci cum s-ar putea descrie ceea ce ochiul n-a v zut, urechile n-au auzit i la inima omului nu s-a suit?. Dar tot a a, nici via a p c to ilor, cea plin de suferin e de tot felul, nu se poate asem na cu nici o cazn sau cu chinurile ce le rabd omul pe p mnt De le-ai da orice nume i de le-ai compara cu cele mai grele torturi din lume, diferen a dintre ele este totu i enorm . Cnd auzi c i acolo va fi un foc, s tii c acela are o nsu ire, pe care n-o g se ti deloc la focul cel obi nuit; acela nu se stinge, pe cnd pentru focul acesta min ile oamenilor au descoperit multe chipuri de a-1 stinge i ntre ceea ce se poate stinge i ceea ce nu rabd stingerea este o mare deosebire. Cu ale cuvinte, acela e cu totul altceva dect focul de aici. i iar i, cnd vei auzi de viermii care nu mor, s nu i se duc gndul, prin asem narea numelor, la trtoarele care tr iesc pe p mnt c ci adaosul "care nu mor" ne face s ne gndim la o alt fire dect aceea pe care o vedem n realitatea p mnteasc . Dac , deci, acestea sunt cele ce ne a teapt n via a de dincolo i dac ele sunt rezultatul comport rii libere a fiec ruia din noi, dup dreapta judecat a lui Dumnezeu, atunci cine are ni ic n elepciune nu trebuie s se ngrijeasc prea mult de via a prezent , ci de cea viitoare i s se pun numai temelia pentru fericirea de dincolo, care nu se poate exprima i s se fereasc de r u prin ntoarcerea vrerii spre cele bune n aceast via , iar mai trziu pentru r splata de veci.

33