Sunteți pe pagina 1din 23

PRIMARIA MUN1CIPIULUI BUCURETi

Secretar General
Directia Asistenta Tehnica si Juridica
Serviciul Transparent^ Decizionala
Nr. 1790/15.05.2015

Proces -Verbal
al Sedintei de Dezbatere publica
din data de 05.05.2015 privind
1- Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PU2) STR.
MANTULEASA. NR. 7-9, SECTOR 3. BUCURETI
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Buna ziua, nurnele meu este Gabi Florea, din partea Directiei Asistenta sj Juridica si
declar deschisa s,edinta pentru dezbaterea publica cu privire la :
Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) STR.
MANTULEASA. NR. 7-9. SECTOR 3. BUCURESTI
As.a cum am anuntat si pe site, Tn anunt, cei dintre dumneavoastra care doresc sa-sj
spuna parerea, recomandarea la acest proiect de act normativ este invitat sa o faca la
microfon ca sa se poata Tnregistra i de asemenea sa va recomandati.Declar sedinta
deschisa! Cine doreste sa ia cuvantul pentru acest proiect.
Domnul Arhitect Constantinescu Stelian - Directia de Urbanism
Am sa cer eu cuvantul, se poate, facem o mica introducere.
Dupa cum titi exista mai multe faze in derularea unui proiect, care ajunge proiect de
hotarare Tn dezbaterea Consiliului General sj exista doua etape care privesc consultarea
publicului s.i dezbaterea publica a proiectului. Consultarea s.i informarea publicului se tace
chiar pe solutii tehnice, se discuta, daca se discuta, cum se discuta...foarte multa lume
intervine acolo, procedura de avizare este Tn seama unor specialists Tnsa, exists comisii,
exista institutii care au competenta sa se pronunte pe aceste situatii, nu Tnseamna neaparat
ca Tntotdeauna nu trebuie sa tina cont de opiniile din public, lucrul acesta se cam Tntampla,
aceasta este situatia. Pana la urma, proiectui de hotarare cand primes.te toate avizele a
trecut printr-o succesiune de comisii de astfel de specialist.
In ceea ce ne priveste pe noi, cei care suntem aici, truditori, nu prea putem sa
influentam acest mers, chiar nu il influentam deloc. Atunci cand o comisie formata din sapte,
zece, doisprezece specialist! se pronunta asupra unor solutii, noi le spunem tehnice, dar
pana la urma ne aflam la frontiera dintre tehnic pur normativ vorbind -pentru ca sunt situatii
care nu sunt acoperite Tn totalitate de normative- intervine o doza suficient de mare de
subiectivism si din partea specialistilor i din partea celorlalti. La finalul acestui proces, avem

Sptaiul Independence! nr. 291-293. cod postal 060042, sector 6, Bucure^fi, Romania
Tel: 021.305.55.00 int. 1403:
http://www.pmb.ra

>v;,

-.

un proiect lucrat de specialist!, avizat de o multime de specialist!, avem comisie la primarie


aici, comisie de la Monumente, sunt cred ca indubitabil specialist! in domeniu, iar Directia de
Urbanism nu face decat sa instrumenteze, sa faca pasii, sa adune aceste documente si Tn
final se naste proiectul de hotarare. Se face si un raport al consultant unde sunt cuprinse
toate parerile venite din public si toata marfa aceasta se inainteaza Consiliului, se constituie
dosarul pentru proiectul de hotarare si se Tnainteaza Consiliului.
Partea de dezbatere publica a proiectului de hotarare ar fi trebuit de fapt sa se
desfasoare Tntre alti actori, ca sa spunem asa. In partea de consultare, publicul dialogheaza
cu comisiile de avizare; Tn partea de dezbatere public, cetatenii trebuie sa dialogheze cu
Consiliul. Consiliul poate sa aprobe sau nu un project, indiferent de parerea specialistilor.
Trebuie sa intelegem ca, proiectul, fiecare dintre noi it putem aprecia subiectiv, ca el pana la
urma are toate avizele specialistilor doar ca publicul Ti poate determina pe consilieri sa-l nu-l
aprobe.
Astazi, in dezbatere publica ar trebui sa fie alte persoane aici la masa aceasta, nu noi.
Noi instrumentam, caram niste dosare, adunam niste hartii, nici macar, poate Tn faza initiala
a proiectului avem observatiile noastre vis-a vis de propunerile cu care vin initial elaboratorii
proiectanti, ele ulterior sunt depasite de capacitatea superioara a specialistilor care sunt Tn
comisii. Evident, Tn urma parerilor din comisiile respective si a avizelor respective, arhitectul
sef ia decizia de emitere a avizului final.
Doamna Gabi Florea - sef Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Multumesc!
Domnul Arhitect Constantinescu Stelian - Directia de Urbanism
Eu cred ca m-am facut Tnteles!
Doamna Gabi Florea - sef Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Noi am trimis invitatii catre Comisia de Urbanism a C.G.M.B. si Comisia Juridica, de
asemenea, art.7 alin. 10 din Legea nr. 52/2003 prevede ca la dezbaterea publica vor
participa obligatoriu initiatorul si/sau initiator!! proiectului de act normativ, expert!, specialist!
care au lucrat, au participat la elaborarea notei de fundamentare.
De asemenea, vreau sa atrag atentia, dvs. stiti de fapt, ca opiniile dvs. pe care le
faceti la acest proiect de act normativ au valoare de recomandare, specialists sunt cei care
decid asupra celor spuse de dvs..
Va rog doamna!
Doamna Roxana Wring -Asociatia Pro-Do-Mo
Multumesc domnului Constantinescu, ne-a explicat de ce Ordinul de Ministru
2701/2010 de fapt nu functioneaza si anume, ca sa o luam asa de la Tnceput, stiu ca nu are
legatura direct cu dezbaterea dar este bine sa se Tnregistreze. Nu avem acces la comisiile..,
avem acces la C.T.U.A.T., bineTntetes dar nu putem vorbi, nu avem acces la Comisia de
Urbanism a C.G.M.B., expertii pe care dvs. Ti numiti, nu cred ca au cerut vreodata parerea
cetatenilor Tn coasta carora Tsi pun un bloc de saptesprezece etaje, acum redus la nu se stie
cate avand Tn vedere ca douazeci si cinci metri fac mai mult decat cinci etaje. Venim aici, nu

Bulevardul Regna Elisabeta nr. 47, cod postal 050013. sector 5, Bucureti, Romania
Tel.: 021/305 55 05; Tel. ceniraB: 021/305 55 00/55 ml. 1058; Fax: 021/305 55 00/55 ml. 1058
http'/Awww.pmb.ro

numai pentru ca am sperat sa schimbam ceva, caci experienta ne-a aratat ca Tntr-adevar in
general aveti dreptate, de obicei daca schimbam ceva, schimbam numai in instanta. Venim
aici pentru ca speram sa-i educam pe cei care ar trebui sa aplice acest Ordin de Ministru si
anume: domnii din consiliu, expertii s.a.m.d.
Intr-adevar, aveti dreptate: nu ar trebui sa ajungem aici cu acest project, Tn aceasta
faza si sa ne exprimam parerea. Parerea ar trebui exprimata la faza de avtzare, dar vreau sa
stiu daca domnii experti aici de fata au Tntrebat pe cineva. Nu, asa ca-mi voi exprima
parerea, pe care probabil dansii o vor ignora si
eu nu vorbesc de dvs..
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Noi organizam sedinta de dezbatere publica in baza Legii nr.52, este o etapa, va
exprimati aici parerea.
Doamna Roxana Wring -Asociatia Pro-Do-Mo
Domnul Constantinescu ne-a explicat si Ti multumesc si are dreptate ca de fapt, modul
Tn care se organizeaza aceste dezbateri publice nu sunt decat o forma fara fond, pentru ca
momentul in care proiectul a ajuns Tn dezbatere publica, expertii adica arhitectii, i
beneficiarul au inteles ce vor sa faca. Exista deja o lista, un lant mtreg de acte administrative
si daca mergem pana la inceputul lor o sa vedem ca de multe ori asa cum instanta a
dovedit, nu sunt legale si in virtutea acestor acte administrative subsecvente Directia de
Cultura da un aviz, uneori intra Tn comisia zonala alteori nu s.a.m.d. se ajunge Tn faza
aceasta unde ni se spune: nu se poate schimba nimic .
Exista totusi o lege care spune ca se poate schimba ceva daca aceasta dezbatere ar
fi organizata de cand ..si anume la faza de initiere, la care ce fac domnii: pun pur si simplu o
ptansa pe care o Tnteleg expertii, cum spuneti dvs., dar legea spune ca aceasta informat/e
trebuie sa fie Tntr-un limbaj non tehnic, deci nu are rost sa ne tratati ca pe niste oameni cu o
inteligenta redusa cand de fapt este rolul celor care vor sa-si aprobe aceste proiecte, este
rolul lor sa faca aceasta informatie inteligibila. Cu sase mii cinci sute metri patrati desfasurati
beneficiarul castiga milioane, ar putea cheltui cateva sute de euro ca sa faca o macheta si sa
se duca la vecini sau pe strada. Ce este o mie, doua mii de euro, avand Tn vedere care este
castigul proiectat? Aceasta este faza, modul Tn care se aplica Legea nr.52/2003 si Ordinul de
Ministru 271/2010, forma fara fond pana la acest moment.
Tree la fond si anume, nu ne opunem proiectelor de nici un fel de dezvoltare, nu
spunem ca nu trebuie construit, dar spunem ca trebuie construit decent, respectuos fat3 de
istorie si fata de cetateni. Acest proiect a Tnceput cu saptesprezece etaje, nu stiu cati metrii
sunt acestia ....cincizeci ori trei, a ajuns la douazeci si cinci metri si ar trebui sa fim
recunoscatori, dar nu suntem recunoscatori pentru ca eu citez din Regulamentul zonelor
protejate care este de maxima importanta : Tnaltimi admise maxim 13 m, minim 10m peste
Tnaltimea admisa se accepta realizarea unui singur nivel 3 m retras la la 1,5 m fata de
planul vertical al fatadei, aceasta are 25 m...deja,...nu facem un dialog pentru ca nu aceasta
este..., dvs. sunteti aici la dezbatere ca sa ne ascultati pe noi dupa care Tntr-adevar puteti sa
nu faceti nimic, dar dvs. deja v-ati exprimat parerea, doamna Florea va rog sa moderati. Deja
v-ati exprimat parerea, nu dvs., institutia pe care o reprezentati, eu nu ma refer la dvs.
individual ci la institute. Dand avizul arhitectului sef, deja ati spus ca este ok, noi spunem ca
nu este ok.

BulevarcJul Regha Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sectof 5. Bucure^ti, Romania
Tel.: 021/305 55 05; Tel. central: 021/305 55 00/55 int. 1058; Fax: 021/305 55 00/55 Int. 1058
http://www.pmb.ro

1 V|r V

:IIV|-

^
6

Domnul Arhitect Constantinescu Stelian - Directia de Urbanism


Vreau sa va ajut!
Doamna Roxana Wring -Asociatia Pro-Do-Mo
Nu, nu vreau sa ma ajutati pentru ca stiu ce o sa spuneti, cunosc aceasta... C.U.T.ul maxim este 2 dar nu scrie nicaieri ca C.U.T.- ul acesta trebuie sa se ajunga la el in toate
ipostazele. Este adevarat ca legea le permite 20% Tn plus deci 2,4, dar nici aceasta nu scrie
nicaieri c& au dreptul si atunci ma Tntreb: care este rolul primariei, sa dea dreptate numai
beneficiarilor si sa ignore cu totul opinia publica, cetatenii, istoria orasului, sau sa modereze
Tntre cele doua pareri, opinii? Eu cred ca opinia cetatenilor si a orasului este la fel de
importanta ca si cea a beneficiarului pentru ca beneficiarului nu Ti spui sa nu construiasca, Ti
spui sa construiasca mai putin.
Nu stiu cum a cumparat acest teren, este clar ca acolo s-a Tnceput cu o ilegalitate,
pentru ca acea demolare a tost ilegala, fara aviz de la Cultura, este clar ca a mai incercat
odata sa obtina tot ilegal saptesprezece etaje si numai o mobilizare masiva a oprit acest
project.
Proiectul Tn forma Tn care este, noi nu suntem de acord cu el pentru ca nu respecta
Regulamentul zonei protejate, nu suntem de acord cu el si pentru ca zona aceasta este
ansamblu de arhitectura si Tn zona de protectie sunt Tnca treisprezece monumente istorice la
o distanta de mai putin de o suta de metri. Nu ne convinge nici modul Tn care vor sa se
integreze Tn tesutul zonei, m-am uitat la project, uni bondul, aluco bondul, culorile acelea se
integreaza Tn tesutul zonei i o fatada ca aceea poate sa potenteze contextul, sa fim serios.i,
acestea sunt vorbe de adormit anumiti copii, dar nu pe toti.
Nu am vazut nicaieri studii de impact, cum va supravietui comunitatea cu fluxut de
masini, cu circulatia, cu poluarea si aglomeratia care se va crea construind aceste
mastodonturi.... un mastodont....renuntam la... .
Din toate aceste puncte de vedere, cred ca proiectui trebuie remtors expertilor, redus
si ca volum si de asemenea create niste fatade care cu adevarat sa fie respectuoase cu
contextul,
(via mai leg de un lucru, si anume, studiul de oportunitate. De cate ori o sa fiu aici o sa
repet acest lucru, avizul de oportunitate se refera la oportunitatea fata de oras, de
comunitate, de cetateni a unui anumit proiect. Din acest moment beneficiarul vrea ceva de la
noi, vrea sa construiasca un proiect din care sa faca foarte multi bani. Unde este
oportunitatea pentru cartier ? Eu nu o vad nicaieri. In avizul de oportunitate primarul Tnsiruie
o lista Tntreaga de legi care Tn viziunea unora permite acest proiect. Nu este Tntotdeauna
viziunea instantei dupa cum bine stiti. Am vrea sa vedem si noi un aviz de oportunitate, care
sa ne explice, da domnule va creste gradul de....,nu stiu, va creste economia zonei, va creste
suprafata de verde, se va Tnbunatatii transportul, se va crea un centru de cartier as.a cum ne
asigura beneficiarul ca va fi un spatiu dedicat lui Mircea Eliade, o librarie, aceasta daca vrea
eel ce Tnchiriaza, sa o faca Mircea Eliade ca daca nu, nici o sansa. Vrem sa vedem unde
este oportunitatea si cu aceasta am Tncheiat.
Doamna Gabi Florea - sef Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Multumesc frumos. Va rog !
Bulevardul Regna Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucure?ti, Romania
Tel.: 021/305 55 05; Tel. central: 021 /305 55 00/55 int. 1058; Fax: 021 /305 55 00/55 int. 1058
http://www.pmb.ro

Domnul Arhitect Constantinescu Stelian - Directia de Urbanism


As. vrea sa...spre deosebire de doamna Wring care a expus o sumedenie de pareri
personate s.i asa cum am stabilit ...tocmai spuneam, spre deosebire de dvs. eu n-am sa
emit nici un fel de analiza de valoare pe proiectul acela pentru ca a?a cum v-am zis s-au
pronuntat destui specialist! si eu nu-mi gasesc locul printre ei, dar vreau sa lamurim cateva
lucruri legate de tegalitate sj daca tot veniti $J citati din P.U.Z.- ul de zone protejate o sa va
spun atunci ca P.U.Z.- ul de zone protejate, as.a cum titi foarte bine se ocupa de niste zone
mai largi sj as.a cum spune legea el poate fi, nu amendat, se pot obtine derogari, iar un studiu
aprofundat pe o zona mai putin restransa ca Tntindere, mai ales ca i P.U.Z.- ul de zone
protejate a fost facut cam la mare viteza, as.a se vede Tnseamna c3 nu mai putem sa ne
raportam, si fiind tot P.U.Z, nu mai putem sa aducem in discutie nis,te parametrii din P.U.Z.ul de zone protejate neaparat, tocmai acesta este rolul acestei documentatii, ne-am Tnteles?
Doamna Gabi Florea - sef Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Multumesc. Va rog, doamna!
Doamna Arhitect Marina Echeriu - cetatean
Marina Echeriu, locuitor in strada Mantuleasa. Am cateva Tntrebari fata de realizatorii
proiectului, 104 locuri de parcare la 6.500 m patrati, aceasta Tnseamna un loc de parcare la
60,5 m patrati, dvs. cate locuinte aveti? Gate locuinte aveti? Raspundeti! Ideea ar fi sa
raspundeti, ca sa s.tim Tntr-o zona centrala, eu nu sunt un expert...
Doamna Gabi Florea - sef Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Va rog sa va exprimati opinia....apoi....ca sa nu creati un dialog...
Doamna Arhitect Marina Echeriu - cetatean
Imi exprim opinia... Tntr-o zona centrala cu apartamente de relativ lux, in statele
civilizate se considera 2 locuri de parcare per apartament, sa zicem un loc de parcare per
apartament.
Doamna Gabi Florea - sef Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Nu raspundeti din sala, va rog, pentru ca nu se inregistreaza. Dupa ce se exprima
doamna, daca doriti sa-i
Doamna Arhitect Marina Echeriu - cetatean
Eu sunt un locuitor din strada Mantuleasa, locuiesc in strada Mantuleasa, care este Tn
momentul de fata un canal de circulate. In acest canal de circulate sa gases.ti un loc de
parcare este un fel de dementa, poarta noastra este blocata Tn fiecare zi. In fiecare zi ie^im, Ti
dam afara, cineva pleaca ne injura s.a.m.d..O suta de locuri de parcare, o suta patru locuri
de parcare sunt un bane pentru 6.500 m patrati. Pe urma C.U.T.- ul, mai fratilor, eu sunt
batrana, dar am Tnvatat de la profesorul meu, Mircea Alifanti, Dumnezeu sa-l ierte, ca sa faci
arhitectura este un sonet pe rime date.
Ai un CUT. de 2, te tii de el, nu te tii de el, Tnseamna ca nu es.ti Tn stare, daca nu eti Tn
stare, te lasj s.i nu strici viata celor care deja locuiesc Tn aceasta zona. Noi traim prost Tn
strada Mantuleasa, care era o strada linis.tita i frumoasa eu o cunosc, m-am nascut Tn ea,
am mers la s.coala nr.71 care era o coala impecabil construita de ce a fost demolata nu stie
Butevardul Regna Elisabela nr. 47, cod postal 050013. sectof 5, Bucure^li, Romania
Tel,: 021/305 55 05; Tel. central: 021/305 55 00/55 int. 1058; Fax; 021/305 55 00/55 int. 1058
http://www.pmb.ra

Sti

nimeni, cum a ajuns un teren al Ministerului Invatamantului pe mana altcuiva iar nu stie
nimeni.
De ce nu se construieste o scoala acolo? Dumneavoastra de la primarie care puteti,
aveti drept de veto, zona nu are scoli - s,coala Durcovici actuala scoala 71 pe vechea Calea
Mosiior este o gaura intunecoasa care nu are loc, nu are curte unde sa se joace copiii nu are
nimic. Terenul acesta este bun pentru scoala. Va spun, eu nu pretind ca sunt expert. Am
castigat Bucuresti 2000 si concursul Piata Revolutiei, dar nu pretind ca sunt experta. Despre
asta este vorba este vorba despre faptul ca vreti sa trantiti in fata unui bloc de P+4 al lui Niga
un bloc care este echivalentul unui P+7.Nu se poate, nu se poate! Ne stricati calitatea vietii a
celor care deja locuim acolo. Despre asta este vorba Tn aceasta chestie si este cazul sa se
gandeasca si Primaria la bunastarea celor care deja locuiesc Tn strada Mantuleasa. Sunt
case sj stim cum a fost facuta lista constuctiilor monument:, nici nu sunt prinse toate cele
care ar fi trebuit sa fie prinse, pentru ca lista a fost facuta de nis,te specialist! care nu au
considerat nimic din ceea ce s-a construit dupa 1920 nimic din ce s-a construit dupa 1920
nu este pe lista, da daca ar fi sa fie pe lista Tntreaga strada Mantuleasa ar fi pe lista
monumentelor sj atunci ce facem, punem un bloc, echivalentul unui P+7 care ocupa un
Tntreg teren care era un teren verde in mijlocul caruia era o casuta, o scoala cu patru clase
de care acea comunitate avea nevoie si care nu mai exista comunitatea are Tn continuare
nevoie de coala, despre asta vorbim, Tn pofida legilor, si exceptiilor de la lege a C.U.T.- ului
sj a P.U.T.- ului tot ceea ce vreti dumneavoastra. E vorba despre ce are nevoie aceea
comunitate sj cu asta am terminal iar 104 locuri de parcare hai sa fim seriosi!
Doamna Gabi Florea - sef Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridic
Multumesc, mai doreste cineva sa se exprime cu privire la acest project? Va rog!
Din sala....
Cum influenteaza acest project valoarea proprietatilor pe strada Mantuleasa? Exista
un studiu Tn acest sens? Multumesc !
Doamna Gabi Florea - sef Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridic
Multumim si noi. Mai doreste cineva? Va rog!
Domnul Adrian Balteanu- Observatorul Urban al Uniunii Arhitectilor din Romania
Pentru ca s-a deschis discutia, Adrian Balteanu sunt eu, pentru ca s-a deschis discutia
pe procedura, as dori sa Tntreb primaria proiectul a fost avizat Tn comisia de Urbanism avizul
preliminar dupa care nu s-a mai Tntors Tn Comisia de Urbanism iar avizul preliminar este o
cutuma a primaries Bucuresti care nu este in lege. Era o observatie asta nu o Tntrebare, Tmi
cer scuze dar voiam sa spun ca putea sa se mai Tntoarca o data in comisie sj cand a fost
ultima data Tn comisie eu ca public nu am avut acces la rezultatele deliberarilor dar in partea
de comisie, de edinta, de prezentare mi-a rezultat ca membrii comisiei nu ar fi neaparat de
acord cu proiectul deci putea sa mai revina, e doar o opinie.
Voiam 2,3 detalii legate de plana de reglementari am vazut ca exista o aliniere pe
limita posterioara si laterala la care nu se aliniaza nimic era doar tot o observatie si poate ar
fi interesant de spus din partea proiectantului concluziile studiului istoric pentru parcels ce se

Butewardul Regna EBsabeta nr. 47. cod polal 050013, sectors. BucuretJ. Romania
Tel.: 021/305 55 05: Tel. centraB: 021^305 5500/55 rit. 1058; Fax: 021,305 5500/55 ml. 1058
http://www.pmb.ro

recomanda pentru ca tot Tn comisia de urbanism a rezultat ca acele concluzii erau foarte laxe
sj as. mai dori sa intreb aparatul primariei daca a primit de la domnul Derer un mail cu
punctul dumnealui de vedere adresat doamnei, ma rog, pe adresa mentionata Tn anunt,
elenamiu@pmb.ro i daca nu l-a primit o sa-l citesc.E structural pe niste capitole principale
si cu liniuta foarte scurt. Deci, intentiile investitorului: operatic imobiliara, care cere derogari
de la P.U.Z zona protejata, realizarea de bloculete cu apartamente pe un teren eliberat de
construct!!, terenul unei foste coli primare avand valoare memoriala internationals plasata
intr-un parcelar organic cu case destinate fostei clase mijlocii.
2. Unicitatea amplasamentului, pe strada Mantuleasa este o cunoscuta nuvela a lui
Mircea Eliade, Eliade, unul dintre foarte putinii romani recunoscuti pe mapamond, a sintetizat
in nuvela mentionata formula tipica a unei strazi bucureftene parcelar desfasurarii
ansambturi de cladiri etc. , care au justificat declararea ca zona protejatS. 3. Lantul
slabiciunilor lipsa unui pud care sa stopeze tentatia derogarilor, felul discutabil al trecerii
terenului unei coli de stat in proprietate privata modalitatea prin care s-a demolat s,coala in
absenta unor avize concluziile interpretabile ale studiului istoric de fapt ale valorilor zonei. De
fapt, dezbaterea public, prezentarea pe site a P.U.Z - ului este neprietenoasa pentru un
neprofesionist.Trebuie citite circa 60 de pagini texte administrative pentru a ajunge la
ilustratia ermetica. Lipsete o sinteza care sa discearna balastru de intentiile propriu zise Tn
timpul de studiu, scuze timpul de studiu prea scurt 28 aprilie - 5 mai din care 3 zile libere
timp insuficient pentru corespondenta prin Posta Romana. Ma rog, urmeaza un capitol
intitulat suflatul Tn iaurt Tntre ghilimele, cum patronul dezbaterii este domnul care va reface
Hala Matache si avizatorul sef eel caruia Ti este frica de monumente iar semnatarul actelor
administrative un Tmpatimit al schimbului de idei acest P.U.Z derogatoriu nu trebuia aprobat,
ce trebuia poate fi facut. Derularea unei serii de prelegeri despre Eliade pentru arhitecti.
Organizarea unui concurs international pentru tema P.U.Z- ului, refacerea s.colii memoriale
pentru un muzeu centru de cercetari eliades.ti completarea cu case, vile moderne pe lot, Tn
spiritul zonei strazii Mantuleasa. E punctul de vedere personal al domnului Derer pe care l-a
trimis si Observatorului Urban la care lucrez i primariei.
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridic
Multumesc, va rog!
Domnul Arhitect Constantinescu Stelian - Directia de Urbanism
larasj, nu am sa raspund la toate povetile de acolo sau, ma rog, argumentele de
acolo pentru ca v-am spus subiectiv, nu ma ...argumente am zis, m-am corectat, da, e ok?
Aveti tendinta sa ma educati s.i pe mine acum.
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridic
Va rog !

Domnul Arhitect Constantinescu Stelian - Directia de Urbanism


Haideti sa ne abtinem toate nemultumirile de acolo, pana la urma due la o singura
concluzie s.i sunt si nemultumirile mele pe de alta parte; eu, noi lucram aici este un fapt, dar
noi lucram dupa nis.te reguli, regulile astea nu sunt perfecte, iar majoritatea argumentelor
aduse tocmai din regulile acelea decurg...pentru o anumita categorie de persoane e foarte
us.or sa stea sa contempleze si sa faca critici fara sa cunoasca exact procedurile si faptul ca
daca noi am aplica aici o atare conduita am ajunge la "Beciul Domnesc" cum glumesc unii,
Butevardul Regna Elisabeta nr. 47, cod po?tal 050013, sector 5. Bucure|ti, Romania
Tel.: 021/305 55 05; Tel. central: 021/305 55 00/55 int. 1058; Fax: 021/305 55 00/55 int. 1058
http://www.pfrib.ro

imediat abuz in serviciu sau alte lucruri de genul asta . Deci atata vreme cat dorintele alea
ale dumneavoastra nu sunt concretizate Tn acte normative ele nu pot fi aplicate si nu avem
cum impune unui cetatean care nu stiu, ia noi, noi nu avem sub nici o forma competenta de a
verifica modul Tn care au ajuns ei Tn proprietatea unor suprafete sau a unor parcele nu
avem, noi ca directie de urbanism ne confruntam cu aceasta situatie - ei sunt proprietarii
respectivului teren. Mai departe, asa cum v-am spus, faptul ca el vrea sa investeasca acolo
e o situatie de normalitate mi se pare cum ajunge si cum trece prin toate comisiile v-am
explicat mai devreme nu ne considerati pe noi doi, care am venit aid, dusmani sau partizani
ai acestui project. Facem parte dintr-un sistem. Sistemul lucreaza, dupa cum vedeti,
dumneavoastra ati constatat slabiciunile acestui sistem. Nu aici vom rezolva problemele
acestui sistem.
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Multumesc!
Domnul Arhitect Constantinescu Stelian - Directia de Urbanism
Pe care de altfel, eu personal sunt angajat si vreau intr-un fel pe la organizatiile profesionale,
unii stiu, sa facem Tn asa fel incat sa fie perfectat Tn asa fel Tncat sa fie cat mai putine
nemultumiri de tipul asta.
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Va rog, va rog, daca doriti sa luati cuvantul, da, mergeti acolo...
Domnul Arhitect Constantinescu Stelian - Directia de Urbanism
i mai era ceva, apropos de nevoile cartierului si asa mai departe. Dupa cum stiti
exista niste consilieri care sunt alesi tocmai de catre cetateni pe circumscriptiile respective;
am o curiozitate: i-ati contactat curnva? In mod normal, trebuia sa fie aici, dvs. ar fi trebuit sai aveti pe oamenii care va reprezinta, practic, ei Tn consiliu si ei ar trebui sa vina, de aia spun,
nu noi ar fi trebuit sa fim aici, ci ei ar fi trebuit sa fie aici. V-am spus, suntem pur si simplu
niste slujbasi aici, comisiile sunt alea care au analizat si faptul ca e cu aluco bondul ca se
lipeste mai nu stiu cum, ca e mai scump, c3 ce volumetrie minunata, ca ce dinamica, sunt
lucruri asa cum am stabilit subjective, dar Tn final, Consiliul este eel care decide ei nu sunt
obligati sa tina neaparat cont de parerile specialistilor ci trebuie sa tina cont de parerile dvs.,
ei sunt reprezentantii dvs..
Doamna arh. Marina Echeriu- cetatean
Dumneavoastra sunteti aici ca sa lucrati pentru locuitorii Bucurestiu-lui, nu pentru a
aproba un project, dumneavoastra sunteti aici pentru ca cei care deja locuiesc Tn zona sa se
simta bine Tn continuare ca valoarea proprietatilor lor sa nu scada, ca strada sa nu devina un
canal de circulate de asta sunteti aici, nu ca sa va tineti de litera unei legi pe care chiar
dumneavoastra o numiti "prost facuta".
Domnul Arhitect Constantinescu Stelian - Directia de Urbanism
Pai asta este....
Doamna arh. Marina Echeriu- cetatean
Pai, asta este, dar atunci unde este curajul civic Tn chestia asta, sau nu cunoasteti
termenul...

BulevarOul Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucure^ti, Romania
Tel.: 021/305 55 05; Tel. cenlraB: 021/305 5500/55 int. 1058; Fax; 021/305 55 00/55 int. 1058
http://www.pmb.ro

Domnul Arhitect Constantinescu Stelian - Oirectia de Urbanism


Cunoastem termenul.
Doamna arh. Marina Echeriu- cetatean
Ar fi bine sa" aprofundati!
Domnul Arhitect Constantinescu Stelian - Directia de Urbanism
P5i, dacS veni vorba, dupa cum stty, pentru blocul de 17 etaje, stiji ca am intervenit.
Doamna arh. Marina Echeriu- cetatean
Da, stiu .... eu am intervenit cu o petifie pe care au semnat-o 2.500 de oameni, dupa
aceea au intervenit al{ii.
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
VS rog!

Doamna Simona Gheorqhe - reprezentant S.C S.D. LEADER PROPERTIES SRL


Ma numesc Simona Gheorghe si reprezint S.D LEADER PROPERTIES SRL
proprietara terenului din strada Mantuleasa nr 7-9. S.D. LEADER PROPERTIES
reprezinta" o firma" care apar^ine grupului de firme AVANTIA, dezvoltatori spanioli, deci nu
grup de infractori care a venit in Romania cu cele mai bune intenfli, de a dezvolta, asta au
facut Tn Spania i asta inten^ionau sa faca si Tn Romania. Terenul din strada Mantuleasa a
fost cumparat Tn anul 2006 de catre S.D. LEADER PROPERTIES de la societatea Monolit
S.A Tn momentul Tn care a fost cumparat terenul, si menflonez, terenul, acesta era liber de
construe^!, nu exista nici un fel de Tnsemnare Tn Cartea Funciara" pe extrasul de carte
funciara terenul era liber de constructie, deci nu este S.D. LEADER PROPERTIES este cea
care a demolat cladirea Tn care a studiat Eliade. Eu locuiesc Tn zona, Tn zona Unirii si-mi pare
rau pentru lucrul acesta dar aceasta este realitatea. Tot reluam povestea asta cu proiectul
care a avut 17 etaje si asa mai departe. S.D. LEADER PROPERTIES a cumparat terenul cu
un certificat de urbanism emis de primaria sectorului 3 care-i permitea aceasta constructie.
Inca" o alta realitate deci a fost un document emis de o autoritate publics la momentul
respectiv aceste construct!! erau posibile conform legii, daca va amintiti, a intervenit
modificarea legii ulterior care reducea, care limita C.U.T.- ul la 4 pe terenurile din Bucures.ti,
da, deci a fost exact Tn aceea perioada Tnainte sa apara noua lege cu C.U.T.- ul maxim de 4.
Pentru ca vorbeau, dumneavoastrS cred ca afl mentionatja un moment dat despre intentiile
beneficiarului care doreste sa facS profit si s3 obtina foarte multi bani. in cazul acesta va
asigur ca este vorba de diminuarea pierderilor deci Tn nici un caz de otyinerea de profit asta
pe de o parte, pe de alta parte nu este nimic rau ca un dezvoltator s3 faca profit pentru oa"
de asta exista, deci dezvoltatorul nu este o societate de binefacere cred ca" sunte^i de acord
cu noi. Au fost foarte multe observa^ii tehnice cred c3 ar fi bine sa o las pe colega mea
arhitect sa va explice despre cum a fost conceput acest project.
IncS o singura" chestiune pe care a^i men^ionat-o - a(i intrebat dacS exists un studiu
de impact referitor la valoarea proprietatilor din zona. DupS stiin^a mea, si am studiat Tn
Europa de vest chestiuni referitoare la dezvoltare urbana, centrul orasului, daca nu este viu,
decade. Mantuleasa 7-9 este un teren gol, dvs. care locuiti Tn zonS stty cum arata, nu facem
decat sa adunam mizeriile, Tn continuu se arunca", este.., noi adunam mizeriile, le arunca
Butevardul Regina EteabeH nr. 47, cod postal 050013. sectof 5. Bucuresti, Romania
Tel.: 021/305 55 05; Tel. centraa: 021/305 5500/55 int. 1058; Fax: 021/305 55 00/55 int 1058
http^/www.pmb.ro

vecinii din spate de pe langS noi, nu avem ce sS facem. ti$i c3 este Tngradit terenul, noi nu
desfasuram activity acolo, nu, este absolut ingrSdit. MS rog, nu intram Tn dispute de genul
acesta.
In mod normal, proprieta^ile din zona Mantuleasa ar trebui sa-sj creascS valoarea dupa o
investifle de acest gen. Asa ar fi normal, da. In ce sens sS devina1 alta? Noi speram s devinS
alta Tn bine, deci sS se transforme Tn bine...
Doamna arh. Marina Echeriu- cetatean
Blocul de 25 m Tnaltime... Tn fa{a dvs., este un bloc de arhitect Niga P+4 care are o
mare valoare nu e pe lista monumentelor pentru ca lista a fost facuta de nite specialist! care
nu au luat Tn considerare arhitectura moderns Tn Bucuresti, dar este de arhitect Niga si are o
valoare, alaturi este casa Hoffman, alSturi este casa Georgescu de secolul XIX, alaturi de
dvs. calcan ?n calcan e un, o casa" pe care dvs. o punefl ca fiind de 8 m TnSltime, eu nu cred
cS are 8 m Tnaltime, o tiu bine i care e de secol XIX. cand dvs. puneti asa ceva, inclusiv^P
calcanul pe care Tl puneti acolo credefl cS creste vreo valoare cuiva? Dvs. zicefl cS aji studrat^
Tn strainatate, eu am construit Tn 4 tSri.
Doamna Simona Gheorqhe - reprezentant S.C.S. D. Leader Properties SRL
Eu cred cS va creste valoarea, daca aceasta zona Mantuleasa
Doamna arh. Marina Echeriu- cetatean
Dvs. credefl, eu nu cred!
Doamna Gabi Florea - sef Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
VS rog lasati-o sS va raspundS la Tntrebari si la ce ati Tntrebat panS acum.
Doamna Simona Gheorqhe reprezentant S.C.S.D. LEADER PROPERTIES SRL
Aveti cunostin^a care este TnSltimea cISdirii de langa not din partea stanga? Cum ne
uitam la plot in partea stanga a terenului?
Doamna arh. Marina Echeriu- cetatean
Blocul P+3 sau casu^a?
Doamna Simona Gheorqhe - reprezentant S.C.S.D.

LEADER PROPERTIES

SRL

Nu, nu, exista un bloc la care ne aliniem cu TnSltimea.... are 25 de metri.


Doamna arh. Marina Echeriu- cetatean
Are 25 m, dv. treceji mult peste 25 m.
Doamna Simona Gheorqhe - reprezentant S.C. S.D. LEADER PROPERTIES
SRL

Nu trecem mult peste 25 m. Este aceeasi TnSltime. In acea plansa avem... tocmai ca
sS vedeti ca avem toate bunele intentii si dorim sa facem acest project, am tinut cont de toate
recomandSrile care ni s-au facut, absolut toate: Tn comisiile tehnice, Tn comisia de culturS,
absolute tot am luat Tn considerare. Deci, initial, am venit cu propunerea pentru ca acest corp
Bulevardul Regina EUsabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresti, Romania
Tel.: 021/305 55 05; TeJ. centraB: 021^305 55 00/55 int. 1058; Fax: 021/305 5500/55 int. 1058
hflpJ/www. pmft.ro

central sa aiba P+6. Ulterior ni s-a spus nu, e prea mult, reduceti la P+5. Asa cum observati,
corpul cu volumul eel mai mare are 3 niveluri, deci nu va fi o interventie agresiva.
Doamna Gab! Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Va rog frumos nu mai vorbiti din sala, ca nu se tnregistreaza, va puteti exprima din
nou dupa ce termina doamna. Va rog frumos.
Doamna Simona Gheorqhe - reprezentant S.C. S.D.LEADER PROPERTIES SRL
Probabil ca este mai corect sa o las pe colega mea arhitect, care sa explice, ea a
gandit mult mai mult la acest proiect din punct de vedere tehnic sj compozitional.

Doamna Ana Maria Mohan - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Buna ziua. Ma numesc Ana Maria Mohan. Imi permiteti sa prezint langa planse? Incep
prin a va spune ca la acest proiect au lucrat mai multi specialist!, colegi de ai mei, arhitecti,
ingineri, urbanis.ti. S-au luat in calcul toate principiile, compozitionale, legale, dar sa nu uitam
i de interesul beneficiarului, desigur. La baza acestui PUZ stau trei studii de fundamentare,
avem studiu de trafic, avem studiu istoric, colega mea responsabila este in said, si avem
acest studiu volumetric pe care va rog sa-mi permiteti sa vi-l prezint, pentru ca este posibil sa
nu se Tnteleaga. Aceasta este varianta initiala cu care ne-am prezentat la avizul de
oportunitate. Fata de cele 17 etaje, noul proiect a venit cu maxim P+5, cum a spus si
beneficiarul. De ce? PUZ-ul, ca si procedura legala, ne permite nu sa derogam PUZ-ul de
zona protejata, ci sa aducem completari Tn urma unui studiu amanuntit de a integra noua
cladire in contextul vecin. Intr-adevar cladirea vecina are 25 de metri, ne-am aliniat cu ea,
dar atentie, nu cu toata cladirea, nu cu tot ansamblul, ansamblul nostru este format din patru
volume, fiecare volum este justificat amplasat pe parcela. Primul volum este aliniat la
cladirea parter, al doilea volum este aliniat la cladirea P+4, corpul central de P+3, nucleul,
unde se vor desfasura serviciile, Tntr-adevar nu se percepe a fi masiv din punct de vedere al
pietonului. i avem un accent de Tnaltime, not l-am perceput compozitional, ca vorbeati de
compozitie, simteam nevoia de un accent Tn centrul acestei parcele, poate mai mult de P+6,
dar fara sa depasim CUT- ul si suprafata desfaurata. L-am redus la cornia vecinului,
fiecare volum are functiunea lui. M-ati intrebat de apartamente, avem calcul pe o suprafata
desfasurata de locuire, servicii, birouri.
Vreau sa amintesc faptul ca parterul... imediat va spun...da, doua mii de metri, asta
Tnseamna un procent de minim douazeci la suta din suprafata totala desfasurata, exact cum
spune PUZ-ul de zona protejata, va rog sa ma credeti ca am fost implicata Tn proiectul asta
Tnca de la Tnceput i pe cat posibil am Tncercat sa pastram prevederile PUZ- ului de zona
construita protejata. Singurele derogari pe care le-am adus au fost la majorarea CUT- ului,
cum ne permite legea, cu douazeci la suta, functiunea am mentinut-o, iar din punct de
vedere volumetric am Tncercat sa justificam fiecare volum. Amintesc faptul ca parterul este
deschis publicului, asa cum zice zona construita protejata, vor fi functiuni deschise pietonilor.
Mai mult decat atat, venind Tn ajutorul comunitatii, am cedat, cedat este mult spus, am
propus amenajarea unei piatete publice care sa fie Tn relatie cu intersectia, la sud de parcela,
adica aceasta zona, este o zona foarte mare, este un procent foarte mare din suprafata

Bufevardul Regina ESsabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresli, Romania
Tel.: 021/305 55 05; Tel. centrala: 021005 55 00/55 Int. 1058; Fax; 021/305 55 00/55 int. 1058
http://www.pmb.ro

'\~^f~-'

~&s?

I KA1)

' VZV-."

^ *

I H-VS

Iff

parceiei. Avem studiul de trafic, la subsolul acestei cladiri, asiguram toate locurile de parcare
necesare, calculate conform Hotararii nr. 66/2006, pentru locuire si servicii. Sunt asigurate
acele 100 de locuri de parcare Tn subsol. Am fost nevoiti sa mutam accesul de pe parcele,
din sudul ei spre centru, tocmai pentru a nu deranja si a nu crea conflicte, de a pastra Tn
continuare traficul fluid actual, de a nu-l Tnrautati. As fi vrut sa va raspund la problema
alinierii. Cum stim si noi din teorie, n-am retinut ce profesie aveti, alinierea se refera la ..
alinierea cladirilor fata de strada, nu exista termen de aliniere laterala sau posterioara,
....aceasta albastra este fata de strada, aceasta este limita retragerilor fata de limitele de
proprietate. Voiam doar sa vi le justific. Lateral am fost nevoiti sa ne alipim fata de calcanul
existent si pe nord si pe sud. Dupa cum se observa, cladirea existenta are o conformatie
foarte dificila, este un unghi ascutit. Am Tncercat sa venim cu acest unghi la nouazeci de
grade, chiar daca este mai dificil pentru beneficiar sa-si mobileze ace! colt, insa tot in
interesul unei imagini stradale coerente si normale am lucrat acest volum.
Pe spate am lasat, Tntr-adevar, cinci metri, Tnsa, si aici va fi o piata publica, care se
vede Tn aceasta imagine, un spatiu public, nu piata, cu o latime de 13 metri pe o lungime de
.., Tn zona aceasta are Tn jur de 15m. Este deschisa publicului, la modul asta ma refer, se
mentine trotuarul existent. Are 1,90 pana la 2,15 se lateste. .Fata de trotuarul existent am
pastrat alinierea din PUZ-zona construita protejata. Ce propuneti ? ..Va fi o functiune
deschisa publicului. ..Sigur ca nu va mai exista limita de demarcate a trotuarului. Nu exista
gard. Voiam sa amintesc cei cinci, sase, sapte castani, care sunt amintiti si Tn operele lui
Mircea Eliade, care au o varsta, care au avut un rol, si tocmai pentru a pastra identitatea
locului sunt integrati, sunt batrani, avem peisagist Tn echipa, i-a studiat, sunt Tn varsta, sunt
de-ai locului, nu sunt plantati puieti de curand, sunt integrati Tn acest spatiu public. Nu exista
gard spre strada. Deci acesti castani sunt integrati Tn piata publica, acest lucru voiam sa-l
subliniez, tocmai Tn ideea de identitate a locului.
Nu am terminat, as fi vrut sa raspund chiar tuturor Tntrebarilor sau nemultumirilor
dumneavoastra. Cu privire la fatade, jocul fatadelor, este doar o ilustrare orientativa, singura
plansa obligatorie acestei documentatii este cea tehnica, Tntr-adevar nu pe limbajul tuturor,
am venit Tn ajutorul cetatenilor cu aceste ilustratii, aceste planse, care poate nu redau
Tntocmai materialele dorite, dar Tn partea scrisa, care este mai importanta decat partea
desenata, exista un articol undo sunt...Tmi cer scuze ca va starnesc amuzamentul, dar eu nu
am vrut decat sa va justific...
Doamna Gabi Florea - sef Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Va rog sa pastrati solemnitatea sedintei de dezbatere publica. Va rog frumos!

Doamna Ana Maria Mohan - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Fac tot posibilul sa va raspund la toate intrebarile mai mult decat pertinente, pe care
le-ati avut si eu poate le-as fi avut, dar fiind direct implicata Tn acest project, voiam sa va
linistesc ca totusi este o investitie care da, va creste, va spori confortul zonei. Revenind la
fatade, nu se admit fatadele cortina, nu se admit pereti de sticla de sus pana jos, materialele
vorfi naturale, piatra, nicidecum ce ati spus dumneavoastra, plastic sau placi ceremice. Jocul
pe care I-a intentional colegul nostru arhitect, tocmai asta vrea sa redea, eterogenitatea
zonei, de aceea este acest joe de volume. Sigur, pot fi " n " variante, dar acest lucru va fi

BuleuartJul Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, seclof 5, Bucure^ti, Romania
Tel.: 021/305 55 05; Tel. cenlraia: 021^305 55 00/55 int. 1058; Fax: 021/305 5500/55 int. 1058
htt p ://www. pmb.ro

detaliat la faza de autorizatie de construire, noi pur sj simplu am venit cu o ilustrare. Aici nu
mai este treaba...exista aviz de la Ministerul Culturii, da sigur...
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Direct!a de Asistenta Tehnica si Juridica
Va rog !
Doamna Ana Maria Mohan - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Numai putin. Ati pus la un moment dat o Tntrebare .... cu ce anume aduce acest
project comunitatii sau ce impact are asupra vecinatatii. Desigur, acesta nu este scopul
documentatiei de urbanism PUZ, dar va putem raspunde ca o concluzie a acestui studiu de
peste un an de zile ca spores.te sj calitatea vietii, create valoarea apartamentelor, locuintelor
din jur, prin acest ansamblu nou foarte decent, foarte atent gandit de specialist care sunt
prezenti, o parte dintre ei, sj ce aduce in plus este aceasta piata publica pentru pietoni. Ati
spus ca este sufocata strada Mantuleasa. Nu cred ca in prezent focarul acela de infectie de
pe teren sau ce plante spontane sunt crescute sj alte gunoaie depozitate, aduce vreun plus
sau vreti sa ramana as.a. Este un teren neamenajat...
Din saia...
Credeti ca aceasta investitie ar aduce scandal? Nicio secunda nu ne-am gandit la
acest lucru. Nu avem utilizarile admise mentionate In ace! document la care ati ras. Se
cheama Regulament local de urbanism sj acolo sunt scrise cu liniuta toate functiunile
admise, admise cu conditional sj interzise. In niciun caz tntr-un tesut de focuire nu vom
permite functiuni care s3 deranjeze sau sa intre in conflict...
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Va rog, continuati doamna.
Doamna Ana Maria Mohan - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Sigur. Din punct de vedere al tesutului, revin acum la compozitie. Sa cites,ti in acest
plan tehnic poate greu lizibil de catre unii dintre noi, se citesc cladirile existente. A fost chiar o
provocare pentru noi de a propune aceste volume, vi le arat aici mai bine, poate se citesc
mai bine, astfel incat sa ne integram sj sa cream o legatura intre partea de nord sj partea de
sud. In prezent exista o discontinuitate Tn acest tesut, aa cum este caracterizata i zona prin
10P, zona construita protejata. Noi a?a am considerat ca ar fi mai bine, si am avut norocul ca
beneficiarul ne-a dat mana libera la partea aceasta, sa organizam aceasta parcela atingand
totodata i interesul dumnealor. CUT-ul, suprafata desfaurata, intr-un mod decent, nu ca
suntem incapabili sa atingem CUT-ul de 2 ...Da cu cei 20%. titi cate variante au fost facute
pentru acest teren? Am Tncercat inclusiv varianta unui singur volum Tn mijlocul parcelei, dar
nu am avut cum sa-l lasam, trebuia sa ne legam de calcanele existente. Consideram ca
aceasta este varianta cea mai reusita din punct de vedere volumentric, al suprafetelor, al
respectarii legilor si al intereselor sj celui privat i al ...fara sa deranjam publicul rezident Tn
zona sau trecatorii.Cei 25 de metri sigur ca nu se Tmpart la trei metri, adica media unui nivel.
Considerand functiunea de servicii, de birouri de categoria A, noi consideram
inaltimea un nivel de patru metri, sigur ca nu vom Tnghesui s.apte sau opt niveluri Tn cei 25 de
metri. Numarul de etaje va fi eel scris de catre domnul arhitect-?ef si semnat de domnul
primar, ase niveluri, adica P+5. Inaltimea este maxima, nu trebuie atinsa, 1.300 servicii si
Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucure$ti, Romania
Tet.: 021/305 55 05; Tel- cenlraB: 021/305 55 00/55 int. 1058; Fax; 021O05 55 OO/55 int. 1058
http://www.prnb.ro

YV *>;

s/ v.i

comert la parter, 3.200 servicii si birouri la nivelurile superioare ..sunt calculate conform
Hotararii 66/2006 ....il va avea la subsol...
Imi pare rau ca nu este prezent colegul nostru, inginerul de trafic, avem un studiu
verificat de comisia de circuiatie, a obtinut avize, asa cum a spus si domnul Constantinescu,
am trecut prin mai multe filtre, toti specialist!! si-au pus aceste intrebari, au primit raspunsuri,
avem totul in regula conform legii, care, Tntr-adevar, nu este perfecta, dar va spun sincer
cajmpreuna cu colegii mei, consideram ca acest proiect este..
....Din sala...
Doamna Gabi Florea - sef Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Voiam sa va spun ca dumneavoastra ati vorbit din sala, nu la microfon si nu s-a
inregistrat pe banda. Va rog, daca mai aveti de adaugat ceva,
Doamna Ana Maria Mohan - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Colegul meu mentiona ca la faza PUZ s-a raspuns la toate Tntrebarile si problemele
ridicate de legislatia In vigoare, urmand ca la faza de documentatie tehnica pentru
autorizarea constructiei sa se detalieze restul detaliilor.
Doamna Gabi Florea - sef Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Multumesc. Mai aveti ceva de adaugat?
Domnul Florin Balteanu -Observatorul Urban al Uniunii Arhitectilor din Romania
Voiam s5 Tntreb: fatada spre strada Mantuleasa a corpului principal de cladire este
aliniata la ce anume?
Doamna Ana Maria Mohan - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Fatada principals a corpului P+3?
Domnul Florin Balteanu - Observatorul Urban al Uniunii Arhitectilor din Romania
P+5.
Doamna Ana Maria Mohan - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Omisesem sa va justific acest unghi. Este studiat. De ce?
Doamna Gabi Florea - sef Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Vreau sa va rog frumos sa pastrati solemnitatea acestei edinte, chiar daca este doar
o dezbatere publica.
Doamna Ana Maria Mohan - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
A fost aliniat la cladirea din colt, aceasta, tocmai pentru a nu deranja pietonul care se
plimba pe Mantuleasa. Se observa in aceasta perspective.
Domnul Florin Balteanu - Observatorul Urban al Uniunii Arhitectilor din Romania
As. dori sa precizez faptul ca nu este in plansa de reglementari avizata, ultima, nu este
aliniat la cladirea din colt, este iesit, va pot spune sigur asta. ...

Butevardul Regina Eksabeia nr. 47, cod po?lal 050013, sector 5, Bucure^ti, Romania
Tel.; 021/305 55 05; Tel. cenlraS: 021/X5 5500755 int. 1058; Fax: 021005 55 00/55 int. 1058
http://www.pmb.ro

Doamna Ana Maria Mohan - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Vorbim de centimetri acum.
Domnul Florin Balteanu - Qbservatorul Urban al Uniunii Arhitectilor din Romania
Nu, sunt metri. Era doar o observatie asupra faptului ca informatia transmisa nu era
adevarata. In documentatia prezentata pe internet, nu stiu ce planse ati prezentat aici, cea
care are avizul de urbanism, ultima, al arhitectului-sef, cladirea este Impinsa Tn fata cu 2-3
metri, dar nu este important asta neaparat. Mai aveam o observatie. Ati spus ca nu se
percepe de la nivelul pietonului, totusi cladirea are o muchie care ajunge pana in spatiul
public, pana la urma, adica e vizibila de la nivelul pietonului. In comisia de urbanism, de
aceea am crezut ca o sa revina proiectul, se ceruse perspective de la nivelul ochiului dinspre
intersectie, ceea ce nu au reaparut Tn comisie cu proiectul. Mai aveam o Tntrebare. Concluzia
studiului istoric privind interventia a fost ca strada este eterogena, deci noi trebuie sa avem
eterogenitate pe parcela.
Doamna Ana Maria Mohan - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Daca imi permiteti Ti voi da cuvantul colegei mele, Raluca Zaharia, arhitectul care a
elaborat studiul istoric.
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Va rog!
Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Buna ziua, Raluca Zaharia, elaborator al studiului istoric de fundamentare al strazii
Mantuleasa. Voi Tncerca sa raspund Tntrebarii domnului Adrian Balteanu, citind concluziile
pentru ca studiul istoric, pentru o parte de zona construita protejata, cum este el elaborat Tn
conformitate cu Ordinul nr. 562 din 2003, este mult mai vast ?i implica o analiza a unei mari
parti din imobilele vecine. Delimitarea studiului istoric a mers pe, a cuprins strazile
Paleologu, Mantuleasa, partea de jos, Zborului si sus, Negustori. S-au evaluat toate
cladirile din zona conform cu ordinul de clasare, pentru ca evaluarea intr-un studiu istoric
pentru o zona protejata, presupune sa identificam vatori istorice, valori arhitecturale
urbanistice, de raritate, valori memorial simbolice. Fiecarei cladiri i s-a acordat un calificativ,
mica, ma rog fara valoare Tn cazul anexelor sau cladirilor construite dupa anul 1990. lar
pentru restul criteriilor s-au acordat valori de mica, medie, mare si foarte mare. Pentru
majoritatea cladirilor, fondul construit.. este eterogen.... majoritatea cladirilor au rezultat ca
au o valoare medie. Conform ordinului de clasare, o cladire, pentru a fi clasata ca monument
istoric, pentru ca ati vorbit de blocul de pe colt de Tiberiu Niga,....tot medie
Am considerat
ca majoritatea cladirilor au o valoare medie, sunt cateva care nu sunt clasate si am propus
prin studiu istoric sa fie clasate, ceea ce evident, nu stiu daca beneficiarul este de acord, dar
studiul istoric asta prevede, ca trebuie sa fie si Q zona de propuneri sj o zona de
recomandari. Ne-am focalizat pe parcela Mantuleasa pentru ca cladirile care sunt acolo, nu
mai exista. De specificat, din punct de vedere istoric ,ca este vorba de doua parcele, nu de
una singura, este vorba despre Mantuleasa nr. 7-9, nr. 7 a fost scoala unde a Tnvatat Eliade,
nr. 9 a fost o casa. i cred ca este foarte....nu stiu cand s-a realizat comasarea
Butevardul Regna Elisabetanr. 47, cod postal 050013, sector 5. Bucureti. Romania
Tel.: 021/305 55 05; Tel- central^: 021/305 55 00/55 int. 1058; Fax: 021/305 55 00/55 ml. 1058
http://www.pmb.ro

parcelelor....ideea este ca cei de acolo


vreau sa
da
vreau sa spun o anectota
care poate ca o sa sune ciudat in contextul dat, dar are legatura cu fix terenul 7-9. Cautand
la arhive am aflat povestea numarului 9, Mantuleasa nr. 9, in momentul in care persoana
respectiva, Elena Mangaru, a cerut autorizatie de construire

Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica


Va rog frumos sa nu mai intrerupeti
lasati-o sa-si exprime
va rog frumos!
Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
pentru ca este destul de interesant cum functiona autoritatea publica la momentul
respectiv persoana respectiva, Elena Mangaru, a cerut autorizatie de construire pe un teren.
La momentul respectiv, scoala era deja existenta, construita, terenul fusese alocat scolii de
catre municipalitate si doamna Mangaru vroia sa-si faca o locuinta si a cerut voie sa-si
construiasca si initial i s-a dat un loc de teren. Cumva s-a luat din terenul scolii, care s-a
alocat pentru scoala si s-a dat dansei sa construiasca. Doamna Mangaru nu a fost
multumita. De ce ? Pentru ca pe terenul respectiv a gasit niste pivnite. Pivnitele respective
despre care se vorbeste In autorizatia respectiva, sunt mentionate de Mircea Eliade in
nuvela "Pe strada Mantuleasa". Exista povestea cu pivnitele care se plimba
asta este o
anecdota. Ceea ce este important de retinut este ca doamna Mangaru a primit de la
municipalitate, pe baza acestei probleme pe care a Tntampinat-o pe teren, o suprafata de
teren suplimentara. Care este concluzia anecdotei? Pe vremea respectiva, municipalitatea
avea terenuri cumva restrictionate. Se stia ca exista o scoala acolo si ca scoala avea nevoie
de spatiu de extindere si cumva terenul doamnei era oprit, de a fi vandut. Cu toate acestea i
s-a dat autorizatie de construire si constructia a existat... A cumparat terenul
ca si
beneficiarii
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Va rog frumos sa nu mai intrerupeti
puteti sa faceti dupa aceea
sa termine
doamna....
Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Vroiam sa va exprim,
daca dumneavoastra ati zis ca ati dori o scoala pe locul unde a
fost o scoala,....de acord....asta ar insemna ca Ministerul Educatiei sau municipalitatea sa
cumpere Tnapoi terenul de la beneficiar si sa faca o scoala. Asta ar fi normal sa se intample.
Acest lucru nu o sa se intample la fel cum nici legile nu sunt perfecte si cum nici in 1919 nu
aveau terenul restrictionat, nu se putea cumpara.-.Concluziile studiului istoric, pentru a
conctuziona, e adevarat sunt....pentru ca studiul istoric nu poate sa Tngradeasca urmatoarele
documentatii, el are un rol de fundamentare din punct de vedere istoric, arhitectural
urbanistic si memorial simbolic si al raritatii. Nu pot sa spun din studiul istoric, va fi o cladire
P+10,12, sau cat o fi. Nu am voie sa fac asta. Pot sa dau niste valori fiecarei cladiri in parte.
Pentru o cladire care nu are constructie pe ea, cum este cazul parcelei de la 7-9, pot sa dau
o valoare pe teren, ori valoarea arhitectural urbanistica pe teren este egal zero. Nu am o
constructie la care sa ma raportez. Singura valoare mare pe care studiul istoric o prevede
pentru terenul 7-9 e o valoare memorial simbolica. Pe terenul respectiv a fost scoala la care
a fnvatat Mircea Eliade. Asta este important.

Butevardul Hegina Elisabetanr. 47, cod postal 050013, sectors, Bucureti, Romania
Tel.: 021/305 55 05; Tel. centraB: 021/305 55 00/55 int. 1056; Fax: 021^05 55 00/55 int. 1058
http://www.pmb.ro

Doamna Roxana Wring -Asociatia Pro-Do-Mo


i din punctui dumneavoastra de vedere, proiectui acesta satisface cerinta studiului istoric si
anume are o valoare memoriala, adica ne aduce aminte de Mircea Eliade, va Tntreb...
Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C. S.D.Leader Properties SRL
Memorial simbolica este un lucru imaterial
pot sa-l materializezi....
Doamna Roxana Wring -Asociatia Pro-Do-Mo
Dar se exprima printr-o materialitate, nu? Adica prin proiectui dvs.! Atunci, la ce ajuta studiul
istoric, din punctui dumneavoastra de vedere?
Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Studiul istoric identified si alte valori culturale Tn zona, care ar putea fi potentate.
Doamna Roxana Wring -Asociatia Pro-Do-Mo
Dvs. ati facut studiul pentru zona?
Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Exact, pentru zona, nu pentru parcel, pentru ca studiile istorice la nivel de puz....
Doamna Roxana Wring -Asociatia Pro-Do-Mo
i la ce foloseste sa identificati aceste valori?
- reprezentant S.C. Leader Properties SRL
Va raspund eu, daca Tmi permiteti: PUZ-ul cuprinde si propuneri orientative pentru
vecinatati
Doamna Roxana Wring -Asociatia Pro-Do-Mo
Da, normal, ca altfel ar fi numai un PUZ de parcela, hai sa fim seriosi, nu e cazul.
Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Nu sunt delimitate de strazi. Acestea sunt detaliate in partea scrisa si un rezumat al lor pe
plan?a.PUT, CUT ,functiuni, interventii si regim de inaltime

Doamna Roxana Wring -Asociatia Pro-Do-Mo


Nu mi-ati raspuns la Tntrebare. De fapt studiul istoric este o alta forma fara fond, vi se cere ca
sa puteti sa va avizati acest proiect. i cu asta am terminat discutia studiului istoric. Pentru
ca acest proiect nu are absolut nici o legatura cu memoria lui Mircea Eliade.
Doamna arh. Marina Echeriu- cetatean
Cand s-a dat teren doamnei Mangaru, nu i s-a dat din terenul scolii, ci un teren adiacent
scolii. Daca ar fi mers la arhiva si ati fi studiat problema, pur si simplu daca ati fi cautat Tn cei
ButevartJul Regna Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5. Bucure$ti. Romania
Tel.: 021/305 55 05; Tel, central: 021/305 55 00/55 int. 1058; Fax; 021/305 55 00/55 int. 1058
http://www.pmb.ro

care au facut deja arhivare...studiu pe strada Mantuleasa...este o carte scrisa de Andreea


Rasuceanu....
Presupun ca in momentul in care o sa Tncepeti sa sapati,
o sa gasiti acele pivnite, o sa
va trebuiasca o descarcare arheologica.
-reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
O sa ajunga in acel moment, si se vor intreprinde toate masurile necesare . La fel cum
doamna Mangaru a avut aceeasi problema... Cine o sa se ocupe la momentul respectiv, o
sa se opreasca si o sa faca o descarcare de sarcina arheologica.
Doamna arh. Marina Echeriu- cetatean
De curiozitate, va rog! Casa tn care se gaseste Asociatia Fostilor Detinuti Politici, ce valoare
Ti dam?
Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Daca-mi permiteti, pot sa va dau si plansa...ca sa va puteti uita la mai multe valori....
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Are legatura, doamna cu PUZ-ul?
Poamna arh. Marina Echeriu- cetatean
Da, are, este vis a vis.
Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C. S.D.Leader Properties SRL
Singurele constructs care au valoare mare sunt deja clasate ca monumente istorice, cele
care au Tntrunit 3 valori medii la criteriile de evaluare, le - am propus prin planse de clasare.
Daca doriti sa va uitati pe plansa de propuneri de reglementari a studiului istoric, puteti sa o
consultati.
Doamna arh. Marina Echeriu- cetatean
Ar ft bine daca ne-ati trimite sj noua pe e-mail toate aceste studii.
Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C. S.D.Leader Properties SRL
Documentatia care e pusa pe internet, spre consultare nu este completa, nu se pot pune
toate documentele, ar fi foarte mult de consultat. Ar fi peste 2000 de pagini. Pentru dvs. care
le Tntelegeti, dar pentru ceilalti, poate nu este in afara....
Doamna arh. Marina Echeriu- cetatean
Dar de ce sa nu le puneti sa le consultam?
Toata lumea ar fi interesata, nu-i asa , domnule Balteanu? i Pro - Do - Mo.
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Mai doreste cineva sa ia cuvantul?

Bulevardul Hegina Elisabeta fir. 47. cod postal 050013, sector 5, Bucure?ti, Romania
Tel.: 021/305 55 05; Tel. central: 021/305 55 00/55 int. 1058; Fax; 021/305 55 00/55 int. 1058
http://www.pmb.ro

Domnul Adrian Balteanu- Observatorul Urban al Uniunii Arhitectilor din Romania


Bun. Deci se intervine pe monumentul istoric strada Mantuleasa per ansamblu, care este mai
mare decat zona studiata.
Intrebarea este: care sunt restrictiile si permisibilitatile pentru parcela, provenind din relatia
cu monumentul istoric Ansamblul Strazii Mantuleasa in Tntregime. Din studiul istoric. Pentru
ca, studiile istorice au si restrictii fi permisivitati pentru viitor, nu numai evaluarea pentru
situatia existenta, unde avem o parcela goala cu o posibila ruina. Nu stiu exact, cum a fost
evaluata asta In studiu, adica a fost facuta ...
i a doua Tntrebare: a fost facuta o cercetare arheologica ca exista ruina respectiva? Ce
valoare are ea prin studiul istoric acordata?
Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Incep cumva cu finalul. Cercetarea arheologica nu se poate face pe un teren privat decat in
momentul Tn care Tncep lucrarile, se descopera ca ai un zid, o fundatie, un element, se
sisteaza lucrarile, se face descarcare arheologica s.i se merge mai departe cu constructia.
Sau se integreaza, cum a fost cazul Tn Centrul Istoric, parti din pivnite, ruine sau ce se
gaseste din constructia existenta. Sondaje, poti sa faci dezveliri,...sondaje Tn sensul
geotehnice Tn cadrul unui studiu geotehnic, nu sondaje arheologice , casete, decopertari sj
alte cele. Acest lucru nu se poate face
proprietarul o sa faca 7n momentul cand o sa
ajunga la faza de construire, din banii lui.
Concluzihdata fiind starea terenului Tn cauza, dar mai ales efectele pe care pe care acesta o
are Tn zona, starea gradului de salubrizare, creterea infractionatitatii, se recomanda
reconstruirea acestuia. Reconstruirea Tn sensul de reedificare a terenului. Nu se recomanda
ca terenul sa ramana gol pe o perioada care deja cred ca depaseste 10 ani. Noua
constructie propusa trebuie sa se Tncadreze stilistic s.i cromatic Tn zona, sa nu afecteze
imaginea imobilelor monumente istorice din imediata sa vecinatate ?i sa pastreze memoria
locului indiferent de functiunea propusa prin cerintele beneficiarului. Aceste recomandari sunt
cele din zona construita protejata. Regulamentul acesteia. Sunt preluate. Modalitati prin care
se poate realiza pastrarea memoriei locului, legat de existenta institutiei de Tnvatamant
istorice, coala de baieti nr 1, frecventarea ei de catre scriitorul Mircea Eliade, integrarea
spatiului Tn nuvela "Pe Strada Mantuleasa." Pentru ca la un moment dat, nu tiu daca aici
sau Tn discutiile care s au general Tn spatiul virtual, s-a spus ca este coala lui Eliade. coala
nu este a lui Eliade, ea a existat cu mult Tnaintea scriitorului, acesta doar frecventand-o
pentru o parte din educatia sa.
Recomandarile
Pastrarea elementelor istorice ramase Tn urma demolarilor ce
particularizeaza spatiile si reintegrarea lor intr-o amenajare publica. i elementele ar fi
castanii din curtea scolii si fragmente de gard. Doar atat se mai gaseste pe teren din s,coala
lui Mircea Eliade.
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Mai doreste cineva sa adauge ceva? Daca doamna a terminal.
Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Mai am trei puncte sa termin s,i apoi puteti sa ma Tntrebati.

Bulevardul Regha Elisabelanr. 47, cod po?tal 050013. sector 5, Bucure^ti, Romania
Tel.: 021/305 55 05: Tel- centraB: 021/305 55 00/55 int. 1058; Fax: 021/305 55 00/55 int. 1058
http://www.pmb.ra

-'<"' '

Pastrarea fostei alinieri a constructiilor existente pentru de a pastra o legatura spatiu


construit semipublic gradina de fatada cu spatiul strazii. Aliniamentul inclus de zona
construita protejata plansa de reglementari este eel al fostei scoli, care s-a preluat , din ceea
ce am observat Tn propunerea volumetrica. Amenajarea spatiului public de la intersectia
zonei strada Mantuleasa cu Doctor Paleologu,este in stransa legatura cu traseul urban
tematic Mircea Eliade si geografia amintita din nuvelele sale. Acest lucru este necesar cu
atat mai mult cat Tn prezent Tn spatiul public al strazii Mantuleasa, bustui scriitorului este
plasat Tn piateta strazii Mantuleasa, mai sus, vis-a-vis de biserica. i pentru ca sunt oameni
Tn sala care locuiesc Tn zona, v-a Tntreba. Ati vazut cata mizerie si cat gunoi este fix langa
bustui scriitorului, Tn aceasta piateta? Va convine acest lucru? Asta Tncercam sa salubrizam
Tntr-un fel locul. Va Tntreb...
Dupa aceea am mai mentionat ca Tnaltimea maxima poate fi depasita doar Tn urma elaborarii
unei documentatii de urbanism si a unui studiu de solutii care sa urmareasca modul Tn care
noua constructie influenteaza cadruf construit existent. Se vor lua Tn considerare si urmarii
urmatoarele: retragerea considerabila a constructiei propuse de la aliniamentul strazii pe
alinierea fostelor cladiri, perespective care sa ilustreze modul Tn care se percepe cladirea din
intersectia Calea Calarasi cu strada Mantuleasa, strada Mantuleasa dinspre capatul nordic al
ei, strada Paleologu din imediata vecinatate si dinspre Calea Mosilor, strada Negustori din
imediata vecinatate. Modul in care constructia propusa afecteaza vecinii ei imediati. D.p.d.v.
al Tnsoririi, se recomanda un studiu de Tnsorire. Vreau sa spun ca, ... vroiam sa va spun ca
studiul istoric nu poate sa faca decat recomandari. Deci, studiul istoric nu poate sa faca
decat recomandari. Atat. Deci, nu se pot impune restrictii ... se pot face doar recomandari,
restrictii si permisivitati, atat. Nu se pot impune anumite lucruri. Eu am Tncheiat. Daca mai
aveti Tntrebari ...
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Cine nu a mai ridicat... va rog, sa va raspunda ... sa Tsi exprime si doamna si apoi ...
Doamna Tudor Oana- cetatean
Tudor Ana este numele meu. i am o Tntrebare ...
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Rugamintea mea ar fi ca totusi sa veniti aici ca sa nu se Tntoarca ...
Doamna Tudor Oana- cetatean
E doar o Tntrebare ...
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Ok.

Doamna Tudor Oana- cetatean


Ascuttand si discutiile de acum, as avea o Tntrebare legata de identitatea si de memoria
locului si de strada Mantuleasa din nuvelele lui Eliade. Asta ca ati pomenit, pentru ca,
uitandu-ma pe proiectul dvs., mi se pare ca nu are nici un fel de legatura. Adica doar vorbiti
de ele i le lasati undeva si a fi vrut sa stiu daca ati putea sa definiti cumva identitatea

Bulevardul Regna Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, seclor 5, Bucureti, Romania

f~*\''- i

Tel.: 02t/305 55 05; Tel. central: 021/305 5500/55 int. 1058; Fax: 021/305 55 00/55 int. 1058

1 J? V; j

http://www.pmb.ro

Trrr?V'

'""V
^

aceasta a locului, banuiesc ca e legata de studiul istoric, dar doar niste concluzii, ceva
punctual, nu sa ne cititi. Cum definiti dvs. identitatea aceasta a locului, din concluzii si cum
anume Tncercati sa tineti cumva cont de ele in project pentru ca cred ca de fapt despre asta
este vorba aici: de pastrarea unei anumite calitati a locuirii in acea zona, lucru pe care nu stiu
daca acest project, asa cum este acum, in stadiul acesta, poate ... nu stiu ... functions.
- reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
In primul rand, pornim de la ideea ca scoala nu mai poate fi reconstruita, ...
Doamna Tudor Oana- cetatean
Nu vorbim de scoala!
- reprezentant S.C. S.D.Leader Properties SRL
... deci sigur ca apare ceva in spiritul actual, at arhitecturii actuale ...Deci eu nu m ...
Doamna Tudor Oana- cetatean
Eu vorbesc tocmai de2015, nevoile actuale ...
- reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
3 elemente care sprijina identitatea locului, 3 elemente ar fi: alinierea fostei scoli, care se
mentine prin noua constructie, vegetatia ...
Doamna Tudor Oana- cetatean
Dar din nou vorbiti despre ... adica, nu stiu daca asta ar fi o identitate ...
- reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
... se mentine si este integrata spatiului public si a treia ar fi functiunea dedicata acestei
activitati culturale, unde se pot citi sau bea un ceai, o cafea si amenajarea unui interior care
sa aduca memoria lui Eliade ...
Doamna Tudor Oana- cetatean
Am pornit de la ideea ca scoala nu poate fi reconstruita, este o investitie privata , nu publica

Doamna arh. Marina Echeriu- cetatean


Deci, eu cred ca scoala poate fi reconstruita si am sa va dau un exemplu: acum 2 saptamani
a fost demolat la Londra un PUB construit in 1920, fara autorizatie. $i dupa ce a fost
demolat, la o saptamana, consiliul primariei din Londra a dispus ca investitorul sa-l
construiasca caramida cu caramida, la loc. Bun?
Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C. S.D.Leader Properties SRL
Pot s3 raspund putin mai detaliat. Identitatea locutui are o componenta arhitecturalurbanistica, pentru ca altfel nu am vorbi despre un cadru construit, in schimb are si o
componenta imateriala. Componenta imateriala este exact vatoarea memorial simbolica a
locului. $i as vrea sa fac, Tntr-un fel, o disociere, daca imi permiteti, intre imaginea strazii
Mantuleasa din nuvelele lui Eliade si imaginea strazii Mantuleasa existenta in zilele noastre,
in 2015.

Bulevardul Regra Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresti. Romania
Tel.: 021/305 55 05: Tel. centraB: 021/305 55 00/55 nt. 1058; Fax: 021(305 55 00/55 int. 1058
http://www.pmb.ro

Doamna arh. Marina Echeriu- cetatean


Tocmai d9 aceea duduie, eu m-am nascut in 1956 pe strada Mantuleasa si locuiesc in 2015
pe strada Mantuleasa, nu s-a schimbat nimic ....
Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Va intreb un singur lucru, dv locuiti pe strada Mantuleasa din nuvelele lui Mircea Eliade sau
pe strada Mantuleasa din Bucuresti sector 3?
Doamna arh. Marina Echeriu- cetatean
Sector 3...da si cine...
Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C.S.D. Leader Properties SRL
Multumesc, asta voiam sa-mi confirmati.
Doamna arh. Marina Echeriu- cetatean
Trebuie sa mergem Tnainte, progresul sa traiasca...
Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Nu...voiam doar sa spun ca este o diferenta intre strada Mantuleasa din nuvele si strada
Mantuleasa....
Doamna arh. Marina Echeriu- cetatean
Strada pavata cu caldaram atunci, acum e cu asfalt; asta e singura diferenta duduie draga.
Doamna Gabi Florea - sef Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Daca..., daca mai aveti ceva de adaugat pe proiect pe care il avem in dezbatere va rog.
Domnul Adrian Balteanu- Observatorul Urban al Uniunii Arhitectilor din Romania
Voiam doar sa observ faptui ca studiul istoric a fost facut pe triunghiul respectiv, Negustori Paleologu - Mantuleasa, si se refera la interventia pe o strada care este mult mai lunga decat
acest perimetru care spre nord are un regim de construire mai redus ca Tnaltime si cu un
procent de ocupare a terenului mai lejer sa zic asa si ca noua constructie sau propunerea
PUZ-lui cumva nu face aceasta trecere spre acest regim de construire ci perpetueaza ceea
ce se Tntampla pe Calea Mosilor, Calea Calarasilor sud si spre nord adica cumva, din punctui
meu de vedere nu incurajeaza ma rog, conservarea si punerea in valoare a caracterului
strazii ci-l schimba. Asta este un rezultat al faptului ca studiul istoric este pe o zona mult mai
mica decat ar fi trebuit.
Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C. S.D.Leader Properties SRL
Pot sa raspund la aceasta Tntrebare.
Doamna Gabi Florea - get Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Va rog.

Butevardul Regina EBsabeta nr. 47. cod polal 050013. sectof 5, Bucuresti, Romania
Tel.: 021/305 55 05; Tel. cenlraB: 021,305 5500/55 *it. 1058: Fax: 021/305 5500/55 mt. 1058
http://www.pmb.ro

Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL


Studiul istoric, daca s-ar fi realizat pe toata strada Mantuleasa ar fi trebuit din punct de
vedere legal, sa acopere perimetrul zonei construite protejate str. Mantuleasa. Corect. Acest
lucru nu ar putea fi facut decat de administratia publica locala; ea s5 initieze o up-datare a
documentatiei de zona construita protejata
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Va rog frumos sa nu mai Intrerupeti, va rag!
Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Documentatia de studiu istoric pentru up-datarea PUZ-lui str. Mantuleasa zona construita
protejata nu a fost facut. Au fost facute alte zone construite protejate din Bucuresti in 2011 si
2009. S-au facut in doua etape. La captare. Acele studii istorice care au fundamental $j sau
de ce, asta este alta Tntrebare. Celelalte, cele facute in 2009 i in 2011 pentru a se
lamuri situatia, sunt mult mai detaliate, au recomandari pe fiecare cladire in parte, de ce nu
se face acest lucru si pentru restul de 90 si... de zone construite protejate din Bucuresti,
asta este alta discutie. PUZ-ul nu a putut sa se ocupe de toata strada..
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
Multumesc, mai aveti ceva de adaugat?
Doamna Raluca Zaharia - reprezentant S.C. S.D. Leader Properties SRL
Nu, multumesc!
Doamna Gabi Florea - set Serviciu la Directia de Asistenta Tehnica si Juridica
In cazul Tn care nu mai aveti ceva de adaugat, declar s.edinta de astazi Tnchisa.
Multumesc pentru participare.

DIRECTOR EXECUTIV,
GEORGIANAZAMFIR

Intocmit,
Consilier D. Duca
Consilier jur. G.Barcan
Consilier L.Mihalache
Consilier jur. L.$erban
Consitier A. Ghita

Butevardul Regna EHsabeta nr. 47, cod po$tal 050013, sector 5, Bucure^tj. Romania
Tel: 021/305 55 05; Tel. centraB: 021/305 55 OM5 int. 1058: Fax: 021/305 55 00/55 int. 1058
tittp://www .pmb.ro