Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 3

BUGETUL DE VENITURI I CHELTUIELI


Organizaia:
Proiectul:
Perioada i locul desfurrii: 25.07.2010-30.12.2010,
Nr.
crt
I.
1.
a)
b)
c)
d)
2.
II.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumire indicatori

TOTAL

VENITURI TOTAL, din care


Contribuia beneficiarului (a+b+c+d)
Contribuie proprie
Donaii
Sponsorizri
Alte surse
Finanare neramburabil din bugetul local
CHELTUIELI TOTAL, din care
nchirieri
Onorarii/fond premiere/consultan
Transport
Cazare i mas
Consumabile
Echipamente
Servicii
Administrative
Tiparituri
Publicitate
Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

111 111
11 111

Total
%

TRIM
I

TRIM
II

TRIM
III
93000

TRIM
IV
17000
11 111

100000

93000

7000

41111
6000
7000
2000
25000
15000
3000
7000
5000

32111
4000
5000
2000
25000
14000
1500
6500
4000

9000
2000
2000

111 111

94 111

17 000

OBSERVAII

1000
1500
500
1000

100

Detalierea cheltuielilor cu evidenierea surselor de finatare pe fiecare categorie de cheltuial:


Nr
crt

Categoria bugetar

nchirieri
Fond premiere/consultan
Transport
Cazare i mas
Consumabile
Echipamente
Servicii
Administrative
Tiparituri
Publicitate
Alte cheltuieli (se vor nominaliza)
Total
%

Preedintele organizaiei

Contribuia
finanator

Contributia Beneficiarului
Contribuie proprie

Total buget

30000
6000
7000
2000
25000
15000
3000
7000
5000

11111

41111
6000
7000
2000
25000
15000
3000
7000
5000

100000
90

11111
10

111 111
100

Alte surse
(donaii,sponsorizri etc)

Responsabilul financiar al organizaiei

La veniturile obinute din donaii, sponsorizri i alte surse, la rubrica observaii se va specifica denumirea
persoanei fizice sau juridice care acord finanarea, inclusive datele de indentificare ale acesteia (sediu, cod fiscal,
reprezentant legal pentru perosane fizice i respective domiciliu, date carte de identitate pentru personae fizice