Sunteți pe pagina 1din 33

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL INCHEIAT


LA 31 DECEMBRIE 2013
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL NR. 3055/2009, CU MODIFICARILE
ULTERIOARE

CUPRINS

PAGINA

BILANTUL CONTABIL

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SI POLITICI CONTABILE

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.


BILANT la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)
Judetul: ARAD
Persoana juridica:
Adresa:

SC EVEREL ROMANIA SRL

Forma de proprietate :

Loc. LIPOVA, CALEA


TIMISORII, NR. 109
Jud. ARAD

Activitatea preponderenta:
FABRICAREA SUBANSAMBLELOR
ELECTRONICE

Telefon:
0257563087
Numarul din
J02/87/1998
registrul comertului :
Tara: ROMANIA

INTEGRAL STRAINA
PRIVATA

Codul grupei CAEN 2611


Codul fiscal:

RO

1 0

BILANT la
31 decembrie 2013
Denumirea elementului
A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201 - 2801)
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203 - 2803 - 2903)
3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active
similare i alte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905
- 2908)
4. Fond comercial (ct.2071 - 2807 - 2907)
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233 + 234 2933)
TOTAL (rd.01 la 05)
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)
2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)
4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie (ct. 231 + 232 2931)
TOTAL (rd. 07 la 10)
III. IMOBILIZRI FINANCIARE
1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 261 - 2961)
2. mprumuturi acordate entitilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)
4. mprumuturi acordate entitilor de care compania este legat n virtutea
intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)
5. Investiii deinute ca imobilizri (ct. 265 - 2963)
6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* 2968*)
TOTAL (rd. 12 la 17)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 +
303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 3958 - 398)
2. Producia n curs de execuie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941
- 3952)
3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +
361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 3957 - 396 - 397 - 4428)
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091)
TOTAL (rd. 20 la 23)
II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai
mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

Nr. Rd.
B

31.12.2012
1

31.12.2013
2

01
02
03
04

51.664

132.774

05
06

51.664

132.774

07
08
09

10.373.344
7.329.482
86.704

11.248.999
9.864.979
90.680

10
11

284.744
18.074.274

1.066.984
22.271.642

17
18
19

18.125.938

22.404.416

20

3.271.185

2.187.129

21

13.438.179

14.562.436

22
23
24

631.483

1.088.918

17.430.847

17.838.483

12
13
14
15
16

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.


BILANT la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului
A
1. Creane comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)
2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451** - 495*)
3. Sume de ncasat de la entitile de care compania este legat n virtutea
intereselor de participare (ct. 453 - 495*)
4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 +
4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** 496 + 5187)
5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*)
TOTAL (rd. 25 la 29)
III. INVESTIII PE TERMEN SCURT
1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501 - 591)
2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 +
5113 + 5114)
TOTAL (rd. 31 + 32)
IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541
+ 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O
PERIOAD DE PN LA UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat
mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 169)
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +
1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)
6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea
intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile
sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 +
427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** +
444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 +
473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL (rd. 37 la 44)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.
35 + 36 - 45 - 63)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O
PERIOAD MAI MARE DE UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat
mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 169)

Nr. Rd.
B
25
26

31.12.2012
1

31.12.2013
2

983.772
156.981

877.119
496.788

360.012

425.803

1.500.765

1.799.710

27
28
29
30
31
32
33

34
35
36

122.282
18.963.894
13.611

235.036
19.873.229
-

5.744.227

3.367.594

8.527.390

9.201.104

13.283.197

15.105.415

44
45

683.362
28.238.176

831.107
28.505.220

46
47

(9.260.671)
8.865.267

(8.631.991)
13.772.425

37
38
39
40
41
42
43

48

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +


1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)
6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

49
50
51
52
53

7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea


intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

4.593.936

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.


BILANT la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului
A
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile
sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 +
427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** +
444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 +
473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL (rd. 48 la 55)
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (ct. 1515)
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)
TOTAL (rd. 57 la 59)
I. VENITURI N AVANS
1. Subvenii pentru investiii (ct. 475)
2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)
Fond comercial negativ (ct.2075)
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)
2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)
TOTAL (rd. 67 la 69)
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.
1065)
4. Alte rezerve (ct. 1068)
TOTAL (rd. 73 la 76)
Aciuni proprii (ct. 109)
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct. 117)
SOLD D (ct. 117)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121)
SOLD D (ct. 121)
Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70 + 71 + 72 + 77 - 78 + 79
80 + 81 - 82 + 83 - 84 - 85)
Patrimoniul public (ct. 1016)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd. 88=47-56-60-61-64-65)

Nr. Rd.
B

31.12.2012
1

Administrator,
Numele si prenumele: Accampi Cecilia

Intocmit,
Numele si prenumele :
Baldessari Riccardo
Calitatea : Responsabil
contabilitate

Semnatura
Stampila unitatii

Semnatura

31.12.2013
2

55
56

57
58
59
60

61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71
72

77.019
4.670.955

4.000.000

11.771.780

4.000.000

11.771.780

3.247.321

3.247.321

66.400

101.454

3.273.457
3.339.857

305.652
407.106

1.924.066

6.538.086

83
84
85

202.155

236.204

86
87
88

8.865.267

9.101.470

8.865.267

9.101.470

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

22.885

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.


CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)
Judetul: ARAD
Persoana juridica:
Adresa:

Telefon:
Numarul din
registrul comertului :
Tara: ROMANIA

SC EVEREL ROMANIA SRL

Forma de proprietate :

INTEGRAL STRAINA
PRIVATA

Loc. LIPOVA, CALEA


TIMISORII, NR. 109
Jud. ARAD
0257563087
J02/87/1998

Activitatea preponderenta:
FABRICAREA SUBANSAMBLELOR
ELECTRONICE
Codul grupei CAEN 2611
Codul fiscal:

RO

1 0

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la 31 decembrie 2013


Denumirea elementului
A
1. Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 04 + 05 + 06)
Producia vndut (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)
Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care
mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)
2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711 + 712)
Sold C
Sold D
3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat
(ct.721+ 722)
4. Alte venituri din exploatare (ct.758 + 7417 + 7815)
-din care, venituri din fondul comercial negativ
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 0 1 + 07 08 + 09 + 10)
5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601 + 6027412)
Alte cheltuieli materiale (ct.603 + 604 + 606 + 608)
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605 - 7413)
c) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607)
Reduceri comerciale primite (ct. 609)
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:
a) Salarii i indemnizaii (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct. 645 - 7415)
7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 23)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)
a.2) Venituri (ct. 7813)
b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635)
8.3. Alte cheltuieli (ct.652 + 658)
Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din
Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)
Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34)
- Cheltuieli (ct.6812)
- Venituri (ct.7812)

Nr. Rd.
B
01
02
03
04

31.12.2012
1
85.685.395
85.685.395

31.12.2013
2
101.609.710
101.609.710

2.088.822

1.151.480

78.159

206.608

87.852.376

102.967.798

13
14
15
16
17
18
19
20

65.536.435
1.069.500
836.716

76.808.811
1.918.365
1.112.108

3.029
7.758.544
6.151.619
1.606.925

81.398
9.955.979
7.824.651
2.131.328

21
22
23
24
25
26
27

1.503.615
1.503.615

2.006.354
2.006.354

603.783
603.783

447.445
447.445

9.337.182

9.633.011

28
29
30

9.034.793
262.176
40.213

9.229.075
226.207
177.729

05
06
07
08
09
10
11
12

31
32
33
34

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.


CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)
Denumirea elementului
A

Nr. Rd.
B

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 +


24 + 27 + 32)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)
- Pierdere (rd. 35 - 12)
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele
imobilizate (ct.763)
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
11. Venituri din dobnzi (ct.766*)
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
Alte venituri financiare (ct.762 + 764 + 765 + 767 + 768)
VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)
12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare
deinute ca active circulante (rd. 47 - 48)
- Cheltuieli (ct.686)
- Venituri (ct.786)
13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418)
- din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate
Alte cheltuieli financiare (ct.663 + 664 + 665 + 667 + 668)
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():
- Profit (rd. 45 - 52)
- Pierdere (rd. 52 - 45)
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)
15. Venituri extraordinare (ct.771)
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 57 - 58)
- Pierdere (rd. 58 - 57)
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():
- Profit (rd. 61 - 62)
- Pierdere (rd. 62 - 61)
18. Impozitul pe profit (ct.691)
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

31.12.2012
1

31.12.2013
2

35

86.642.746

101.800.675

36
37
38
39

1.209.630

1.167.122

155

115

894.883
895.038

1.478.922
1.479.037

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

338.613
133.297
1.522.077
1.860.690

246.786
1.942.277
2.189.063

53
54

965.652

710.026

243.978

457.096

88.747.414
88.503.436

104.446.835
103.989.738

243.978

457.096

41.823

220.892

202.155

236.204

55
56
57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Administrator,
Numele si prenumele: Accampi Cecilia

Intocmit,
Numele si prenumele : Baldessari Riccardo
Calitatea : Responsabil contabilitate

Semnatura
Stampila unitatii

Semnatura

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.


SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
Denumirea elementului

31.12.2011
Total

- neauditat
Capital subscris
Patrimoniul regiei
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Rezerve statutare sau contractuale
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din
reevaluare
Alte rezerve
Actiuni proprii
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau
pierderea neacoperita - Sold C
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau
pierderea neacoperita - Sold D
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima
data a IAS, mai putin IAS 29
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor
contabile- Sold D
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea
reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a
Comunitatilor Economice Europene
Profitul sau pierderea exercitiului financiar - Sold C
Profitul sau pierderea exercitiului financiar - Sold D
Repartizarea profitului
Total capitaluri proprii
Administrator,
Numele si prenumele: Accampi Cecilia

Cresteri
Din care prin
transfer

Total

Reduceri
Din care prin

31.12.2012
Total

Cresteri
Din care

transfer

Total

31.12.2013

Reduceri
Din care prin

prin transfer

transfer

332.000
2.661.114
53.604
-

3.668.000
586.207
12.796
-

12.796
-

4.000.000
3.247.321
66.400
-

7.771.780
35.054
-

35.054
-

11.771.780
3.247.321
101.454
-

3.273.457
-

3.273.457
-

2.967.805
-

305.652
-

1.650.764

1.281.829

1.267.129

368.935

202.105

202.105

166.780

1.555.132

1.555.132

1.555.132

4.816.174

12.199

4.816.174

1.279.925
4.394.204

202.155
4.469.158

1.279.925
1.279.925
202.155
12.796
(1.905)
12.796
8.865.266
Intocmit,
Numele si prenumele : Baldessari Riccardo
Calitatea : Responsabil contabilitate

236.204
22.855
7.818.028

22.855
(189.956)

202.155
3.169.960

202.155
189.956

236.204
22.855
9.101.470

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)
Situatia fluxurilor de trezorerie pentru anul
2012

2013

243.978

457.096

1.503.61
5

2.006.354

5.581

50.604

338.613

246.786

Flux de numerar din activitatea de exploatare


Profit inainte de impozitare
Ajustari privind veniturile si cheltuielile calculate (nemonetare)
Cheltuieli cu ajustarea imobilizarilor
(Castig net)/ pierdere neta din cedarea de imobilizari
Cheltuieli cu dobanzi
Venituri din dobanzi
Ajustari de valoare pentru active circulante
Diferente de curs nerealizate aferente imprumuturilor

(155)

(115)

603.783

447.446

93.216

72.436

(1.087.1
25)

(453.529)

Modificari in fondul de rulment


Crestere clienti si alte conturi asimilate
Descresterea/ (cresterea) stocurilor

(2.168.685)

(945.082)

Majorare furnizori si conturi asimilate

3.305.109

2.498.690

Numerar generat din exploatare

2.837.930

4.380.686

(165.244)

(246.786)

(52.697)

2.672.686

4.081.203

(4.605.011)

(6.530.809)

7.122

284.352

155

115

(4.597.734)

(6.246.342)

Dobanzi platite
Impozit pe profit platit
Total flux de numerar net generat din activitati de exploatare
Fluxuri de numerar din activitati de investitii
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale
Incasari din vanzari de imobilizari corporale
Incasari din dobanzi
Numerar net utilizat in activitatile de investitii
Flux de numerar din activitatile de finantare

1
Leasing angajat

01.623

Rambursari rate de leasing


Imprumuturi angajate
Rambursari imprumuturi

(43.075)

(20.970)

1.722.190

2.401.305

(221.571)

Variatie linie credit nevoi generale


Numerar net generat din activitatile de finantare
(Scadere)/ crestere neta de numerar in cursul exercitiului
Numerar la inceputul perioadei
Numerar la sfarsitul perioadei

88.978

(914.794)

480.287

723.305

2.039.454

2.227.893

114.406

112.754

7.876

122.282

122.282

235.036

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele: Accampi Cecilia

Numele si prenumele : Baldessari Riccardo


Calitatea : Responsabil contabilitate

Semnatura
Stampila unitatii

Semnatura

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

1 ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizarile corporale si necorporale sunt incluse in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata.
Variatia valorii de intrare, a amortizarii si a valorii de active imobilizate contabile nete in cursul
exercitiului financiar se prezinta astfel:

1.1. Imobilizari necorporale


Lei
Valoare bruta
Sold la 1 ianuarie 2013
Cresteri
Transferuri
Reduceri
Sold la 31 decembrie 2013
Amortizare cumulata
Sold la 1 ianuarie 2013
Amortizarea inregistrata n cursul
exercitiului
Amortizarea aferenta imobilizarilor
iesite din gestiune
Sold la 31 decembrie 2013
Valoarea contabila neta la 31
decembrie 2012
Valoarea contabila neta la 31
decembrie 2013

Concesiuni, brevete

Avansuri pentru
imobilizari
necorporale

Total

119.269
51.581
39.522
210.372

119.269
51.581
39.522
210.372

67.605

67.605

9.993

9.993

77.598

77.598

51.664

51.664

132.774

132.774

La 31 decembrie 2013, cheltuielile de constituire sunt amortizate integral. La 31 decembrie 2013,


imobilizarile necorporale cu o valoare neta de 132.774 lei (31 decembrie 2012: 51.664 lei) reprezinta in
principal programe informatice si software, amortizate pe o perioada de 3-5 ani, pe baza duratei de viata
economica estimata.

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

1.2. Imobilizari corporale


Lei

Terenuri

Constructii

Instalatii tehnice
si masini

Alte
instalatii,
utilaje si
mobilier

Avansuri si
imobilizari
corporale in
curs de
executie

Total

Valoare bruta
Sold la 1 ianuarie
2013

336.227

10.037.117

9.780.465

248.416

284.743

20.686.968

Cresteri

1.080.860

4.565.981

75.355

846.010

6.568.206

Reevaluare

Transferuri

62.253

(38.006)

(63.769)

(39.522)

Reduceri

(379.184)

(379.184)

336.227

11.117.977

14.029.515

285.765

1.066.984

26.836.468

Sold la 1 ianuarie
2013

2.450.982

161.712

2.612.694

Cresteri

205.205

1.758.484

32.672

1.996.361

Reevaluare

Transferuri

(701)

701

(44.229)

(44.229)

205.205

4.164.536

195.085

4.564.826

336.227

10.037.117

7.329.482

86.704

284.744

18.074.274

336.227

10.912.772

9.864.979

90.680

1.066.984

22.271.642

Sold la 31
decembrie 2013

Amortizare
cumulata

Reduceri

Sold la 31
decembrie 2013
Valoarea
contabila neta la
31 decembrie
2012
Valoarea
contabila neta la
31 decembrie
2013

Terenurile detinute de Societate sunt situate in Lipova, Calea Timisorii nr 109. Terenurile detinute au o
suprafata totala de 15.828 metri patrati (pe care sunt amplasate si constructile).
9

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Principalele aditii de imobilizari corporale in cursul anului 2013 au reprezentat investitii in cladiri, sistem
antiincendiu, cumparari de utilaje, echipamente tehnologice si de productie.
Reevaluarea imobilizarilor corporale
Reevaluarea constructiilor si terenurilor a fost efectuata la data de 31 decembrie 2012 de catre un expert
evaluator, societatea S.C. Darian DRS S.A., prin D-l Remus Suciu, membru acreditat ANEVAR.;
Raportul de Evaluare Nr. 3/ 04.01.2013
Reevaluarea cladirilor, terenului si a echipamentelor asimilate constructiilor s-a facut in conformitate cu
Standardele Internationale de Evaluare adoptate de ANEVAR si prevazute de OMF 3055/2009 si
modificarile ulterioare. Abordarile aplicate in evaluare au fost abordarea prin cost/venit/comparatii pe
piata pentru terenuri si cladiri. Reevaluarea a vizat ajustarea valorilor nete contabile ale elementelor
incluse in aceste categorii la valoarea lor justa luand in considerare starea lor fizica si valoarea de piata.
Societatea a ales ca modalitate de reflectare n contabilitate a rezultatelor reevaluarii, anularea amortizarii
cumulate pana la data reevaluarii i prezentarea imobilizarilor corporale de natura cladirilor la valoarea
justa. Surplusul din reevaluare a fost creditat n contul de rezerve din reevaluare n cadrul capitalurilor
proprii. In urma reevaluarii s-a inregistrat la 31.12.2012 in contul 105 Rezerve din Reevaluare o
crestere per total in valoare de 586.207 lei.
Miscarile in rezerva din reevaluare in timpul anului 2013 sunt prezentate mai jos:
Lei
Rezerva de reevaluare in sold la 31 decembrie 2012

3.247.321

Surplus din revaluare transferat la rezerve, aferent amortizarii de imobilizari


reevaluate

Diferente din reevaluare transferate in cursul exercitiului financiar

Rezerva de reevaluare la 31 decembrie 2013

3.247.321

Imobilizari corporale gajate i restrictionate


Societatea are imobilizari corporale ipotecate si respectiv gajate la Banca Unicredit Tiriac cu o valoare
contabila neta la 31 decembrie 2013 de 32.458.783 lei, reprezentand cladiri si terenuri (11.308.200 lei),
stocuri (17.838.483 lei) si masini si echipamente tehnologice (3.312.100 lei).
La 31 decembrie 2012 valoarea contabila neta a imobilizarilor ipotecate si respectiv gajate catre Banca
Unicredit Tiriac era in suma de 12.750.564 lei.
Imobilizari corporale utilizate n cadrul unor contracte de leasing financiar n care Societatea este
locatar
Imobilizarile corporale includ un autoturism VW Passat si VW Jetta n cadrul contractelor de leasing
financiar, dupa cum urmeaza:
Lei
Valoare achizitie
Amortizare cumulata
Valoarea contabila neta

31 decembrie 2012
101.623
21.171
80.452

31 decembrie 2013
190.601
58.441
132.160

Tranzactii care nu au implicat iesire de numerar


In cursul anului 2013 tranzactiile care nu au implicat iesire de numerar sunt in suma de 88.978 lei,
reprezentand leasing-ul financiar contractat de Societate.
10

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

2 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI I CHELTUIELI


Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in cursul anului incheiat la 31 decembrie
2013 si respectiv 31 decembrie 2012.
3 REPARTIZAREA PROFITULUI
Societatea a inregistrat in cursul anului 2013 profit contabil de 236.204 lei (2012: 202.155 lei).
Conform hotararii generale a asociatului unic din 20 martie 2013, profitul aferent anului incheiat la 31
decembrie 2012 in suma de 202.155 s-a distribuit in vederea acoperirii partiale a pierderilor reportate.
Profitul aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2013 se va repartiza conform hotararii
generale a asociatului unic din anul 2014.
4 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
Lei
Cifra de afaceri neta
Costul bunurilor vandute
si al serviciilor prestate
Rezultatul brut aferent cifrei
de afaceri nete
Cheltuielile de desfacere
Cheltuieli generale de administratie
Alte venituri din exploatare
Rezultatul din exploatare

31 decembrie 2012

31 decembrie 2013

85.685.395

101.609.710

79.836.244

96.197.057

5.849.151
107.564
4.610.116
78.159
1.209.630

5.412.653
141.958
4.594.532
206.608
1.167.122

Costul productiei obtinute si al serviciilor prestate cuprinde cheltuieli directe cu materiile prime,
materialele, salariile si contributiile sociale ale personalului productiv cat si cheltuieli indirecte de
productie (amortizare, intretinere utilaje, energie, apa, prestatii executate de terti legate de productie etc).
Pentru a obtine costul bunurilor vandute, costul productiei a fost ajustat cu variatia stocurilor (soldul
creditor al contului 711 in contul de profit si pierdere).
5

SITUATIA CREANTELOR I DATORIILOR

5.1 Creante
Termen de lichiditate
Lei
Creante comerciale
Sume de incasat de la entitati afiliate
Alte creante
Total

31 decembrie
2012
983.772
156.981
360.012
1.500.765

31 decembrie
2013
877.119
496.788
425.803
1.799.710

Sub 1 an
877.119
496.788
425.803
1.799.710

Peste 1 an
-

Creantele Societatii de la entitati afiliate sunt prezentate in Nota 10.8.


11

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Alte creante constau in principal in TVA de recuperat in valoare de 220.578 lei (31 decembrie 2012:
184.931 lei).
Toate creantele Societatii au termen de exigibilitate sub 1 an.
Societatea nu are constituite ajustari de valoare pentru creante la 31 decembrie 2013 si respectiv la 31
decembrie 2012.
5.2 Datorii
Termen de exigibilitate
Lei
Sume datorate institutiilor de credit
Datorii comerciale - furnizori
Furnizori din cadrul grupului
Imprumuturi si dobanzi datorate
societatilor afiliate
Sume datorate entitatilor afiliate
Alte datorii
Total

31 decembrie
2012
5.744.227
8.527.390
13.249.800

31 decembrie
2013
7.961.530
9.201.104
15.105.415

Sub 1 an
3.367.594
9.201.104
15.105.415

Peste 1 an
4.593.936
-

33.397
13.283.197
683.362
28.238.176

15.105.415
908.126
33.176.175

15.105.415
831.107
28.505.220

77.019
4.670.955

Sumele datorate partilor afiliate sunt prezentate in Nota 10.8.


Imprumuturi datorate societatilor afiliate
In cursul anului 2012, Societatea a avut un contract de imprumut de la asociatul unic, Everel Group SpA,
in suma de 500.000 euro, acesta fiind contractat de-a lungul anilor de activitate, fiind reinnoit pe o
perioada de cate un an. In luna decembrie 2012, in urma Hotararii Asociatului unic, imprumtul a fost
convertit in capital, impreuna cu datorii comerciale in suma de 319.152 euro. La 31 decembrie 2013 nu
exista datorii/imprumuturi la societatile din grup.
Asa cum este descris in Nota 10.9, la data de 31 decembrie 2012, datoriile societatii catre societatile
afiliate au fost subevaluate cu suma de 7.771.780 lei.
Imprumuturi bancare
La 31 decembrie 2013, Societatea dispune de trei facilitati de credit contractate cu Unicredit Tiriac Bank
S.A in limita sumei de 1.000.000 euro (Facilitatea de credit pentru investitii si de nevoi generale), de o
facilitate de trezorerie neangajanta necesara acoperirii riscului valoric aferent tranzactiilor derulate pentru
produse de trezorerie in limita sumei de 500.000 euro, facilitate neutilizata si o facilitate de credit pentru
investitii in sume de 1.280.000 euro.
Facilitatile sunt garantate prin ipoteca reala imobilara asupra imobilelor proprietatea Societatii, ipoteca
reala mobiliara asupra echipamentelor, utilajelor si stocurilor, asupra conturilor deschise la banca
Unicredit Tiriac, cesiunea politelor de asigurare, scrisoare de bonitate emisa de Everel Group S.p.A.
Facilitatea de credit pentru investitii si de nevoi generale
La data de 31 decembrie 2013 soldul creditului de investitii (1.000.000 euro la acordare) era in suma de
743.119 euro (31 decembrie 2012: 950.000 euro), echivalentul a 3.332.663 lei (2012: 4.209.479 lei).
Soldul creditului de investitii la 31 decembrie 2012, in suma de euro 950.500 euro a fost reclasificat in
intregime pe termen scurt datorita neindeplinirii conditiilor de indicatori (conditia de rulaj prin conturile
Unicredit, rata de acoperire a serviciului datoriei) din cadrul contractelor de Credit bancar. Creditul de
investitii contine doua sublimite, o sublimita de 352.000 euro (utilizat la 31 decembrie 2013: 236.500
12

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

euro) si o sublimita de 648.000 euro (utilizat la 31 decembrie 2013: 506.618 euro) cu scadenta la 17 iulie
2017.
In cursul anului 2013, Societatea a contractat un credit de investitii in suma de 1.280.000 euro, utilizat la
31 decembrie 2013 in suma de 540.077 euro, echivalentul a 2.422.085 lei. Facilitatea expira la data de 3
iulie 2020.
La 31 decembrie 2013 soldul faciliatii de credit pentru nevoi generale (de tip descoperire de cont) era in
suma de 499.996 euro (31 decembrie 2012: 342.977 euro), echivalentul a 2.242.336 lei (31 decembrie
2012: 1.519.031 lei).
Rata dobanzii la linia de credit pentru nevoi generale in suma de 500.000 euro este Euribor 1M+2.5% pe
an; la creditul de investitii in suma totala de 1.000.000 euro rata dobanzii este de Euribor 1M+3.5% p.a.;
la creditul de investitii in suma totala de 1.280.000 euro rata dobanzii este de Euribor 1M+4.9% p.a.
In cursul anului 2013, Societatea a incheiat act aditional la contractul de Facilitate de credit pentru nevoi
generale, termenul de maturitate prelungindu-se cu inca 1 an.
In cursul anului, Societatea a efectuat trageri de 540.077 euro echivalentul a 2.401.375 lei si rambursari
de 207.382 euro, echivalentul a 914.794 lei.
La 31 decembrie 2013 Societatea avea emisa o scrisoare de garantie in valoare de 200.000 euro in
favoarea furnizorului Metal Invest SpA prin Banca Unicredit Tiriac.
In conformitate cu prevederile contractului su Unicredit, Societatea trebuie sa respecte anumiti indicatori
financiari. Toti acesti indicatori financiari au fost respectati la data de 31 decembrie 2013.
Asa cum este descris in nota 10.9, in situatiile finnaciare intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la
31 decembrie 2012, datoriile catre entitatile afiliate au fost subevaluate cu 7.771.780 lei, rezerva legala

si rezultatul reportat au fost supraevaluate cu 2.967.805 lei respectiv 4.803.975 lei.


6

PRINCIPII POLITICI SI METODE CONTABILE

6.1. Principii contabile


Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2013 este facuta in acord cu
urmatoarele principii contabile:
1. Principiul continuitatii activitatii Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un
viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a
acesteia.
2. Principiul permanentei metodelor aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea,
inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in
timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei. S-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor in
valorizarea activelor si de asemenea s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile
potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu
anterior.
4. Principiul independentei exercitiului. Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile
exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv. In vederea stabilirii valorii totale
corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de
activ sau de pasiv.
6. Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere a
exercitiului precedent.
13

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

7. Principiul necompensarii. Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile


elementelor ce reprezinta pasive, respective veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre
active si pasive admise de OMF 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Informatiile prezentate in situatiile financiare
reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.
9. Principiul pragului de semnificatie. Orice element care are o valoare semnificativa este prezentat
distinct in cadrul situatiilor financiare.
6.2. Politici contabile semnificative
6.2.1.

Bazele ntocmirii situatiilor financiare

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
modificata si completata si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin Ordinul
Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare. Situatiile financiare cuprind:
Bilant
Cont de profit si pierdere
Situatia modificarilor in capitalul propriu
Situatia fluxurilor de trezorerie
Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare anuale
Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei la
cost istoric, cu exceptia situatiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor contabile ale
Societatii si conform OMFP nr. 3055/2009.
Situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet
de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si
jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor
care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor
Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare.
Situatiile financiare se refera doar la societatea Everel Romania SRL. Societatea nu are filiale.
6.2.2.

Moneda de prezentare

Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei. Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda
nationala (RON sau lei). Elementele incluse in aceste situatii sunt prezentate in lei romanesti.
Tranzactiile Societatii in moneda straina sunt inregistrate la cusurile de schimb comunicate de Banca
Nationala a Romaniei (BNR) pentru data tranzactiilor. Soldurile in moneda straina sunt convertite in
lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilantului. Castigurile si pierderile rezultate
din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare
exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in cadrul rezultatului
financiar.
6.2.3.

Estimari

ntocmirea situatiilor financiare n conformitate cu OMF 3055/2009 i modificarile ulterioare cere


conducerii Societatii sa faca estimari i ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor i pasivelor,
prezentarea activelor i datoriilor contingente la data ntocmirii situatiilor financiare i veniturile i
cheltuielile raportate pentru respectiva perioada.
Cu toate ca aceste estimari sunt facute de catre conducerea Societatii pe baza celor mai bune informatii
disponibile la data situatiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimari.
6.2.4.

Continuitatea activitatii

14

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Prezentele situatii financiare au fost ntocmite n baza principiului continuitatii activitatii care presupune
ca Societatea i va continua activitatea i n viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei
prezumtii conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar.
Societatea a inregistrat un profit net de 236.204 lei pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie
2013. La 31 decembrie 2013 Societatea are pierderi cumulate in suma de 6.301.882 lei, iar datoriile
curente ale Societatii in suma de 28.505.220 lei depasesc activele sale curente in sume de 19.873.229 lei
cu 8.631.991 lei. Societatea se bazeaza pe sprijinul financiar acordat de catre asociatul unic pentru

a putea sa isi continue activitatea.


Conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare
aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata. Cele doua
imprumuturi ale Societatii in valoare maxima totala de 2.280.000 euro expira la data de 17 iulie 2017 si
respectiv 3 iulie 2020 si facilitatea de credit sub forma de linie de credit pentru nevoi personale in valoare
de 500.000 euro expira la data de 3 iulie 2014.
6.2.5.
(i)

Imobilizari corporale
Cost/evaluarea

Imobilizarile corporale cu exceptia cladirilor si terenurilor sunt evidentiate la cost, mai putin
amortizarea cumulata si ajustarile pentru deprecierea acestor imobilizari. Terenurile si cladirile sunt
evidentiate la valoarea reevaluata.
In cazul in care un mjloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt
contabilizate individual.
Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau
taxele de achizitie nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale,
cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii
corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare.
Costul unei imobilizari corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleasi principii ca
si pentru un activ achizitionat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul comercializarii, in
cadrul unor tranzactii normale, atunci costul activului este de obicei acelasi cu costul de construire a
acelui activ destinat vanzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului
acestui activ. In mod similar, cheltuiala reprezentand rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele
acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul constructiei in regie proprie a
activului nu sunt incluse in costul activului.
In costul initial al unei imobilizari corporale pot fi incluse si costurile estimate initial cu demontarea si
mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este
pozitionata imobilizarea, atunci cand aceste sume pot fi estimate credibil si Societatea are o obligatie
legata de demontare, mutare a imobilizarii corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate
cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se
recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.
Daca un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face
parte trebuie reevaluate, cu exceptia situatiei cand nu exista nicio piata activa pentru acel activ. O grupa
de imobilizari corporale cuprinde active de aceeasi natura si utilizari similare, aflate in exploatarea unei
entitati. Daca valoarea justa a unei imobilizari corporale nu mai poate fi determinata prin referinta la o
piata activa, valoarea activului prezentata in bilant trebuie sa fie valoarea sa reevaluata la data ultimei
reevaluari, din care se scad ajustarile cumulate de valoare.
Reevaluarile de imobilizari corporale sunt facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila
sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilantului.
15

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Reevaluarea constructiilor si terenurilor a fost efectuata la data de 31 decembrie 2012 de catre un expert
evaluator, societatea S.C. Darian DRS S.A., prin D-l Remus Suciu, membru acreditat ANEVAR.;
Raportul de Evaluare Nr. 3/ 04.01.2013
Reevaluarea cladirilor, terenului si a echipamentelor asimilate constructiilor s-a facut in conformitate cu
Standardele Internationale de Evaluare adoptate de ANEVAR si prevazute de OMF 3055/2009 si
modificarile ulterioare. Abordarile aplicate in evaluare au fost abordarea prin cost/venit/comparatii pe
piata pentru terenuri si cladiri. Reevaluarea a vizat ajustarea valorilor nete contabile ale elementelor
incluse in aceste categorii la valoarea lor justa luand in considerare starea lor fizica si valoarea de piata.
Societatea a ales ca modalitate de reflectare n contabilitate a rezultatelor reevaluarii, anularea amortizarii
cumulate pana la data reevaluarii i prezentarea imobilizarilor corporale de natura cladirilor la valoarea
justa. Surplusul din reevaluare a fost creditat n contul de rezerve din reevaluare n cadrul capitalurilor
proprii. In urma reevaluarii s-a inregistrat la 31.12.2012 in contul 105 Rezerve din Reevaluare o
crestere per total in valoare de 586.207 lei.
(ii)

Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine
valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce
cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe
perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.
Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora,
este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care aceste costuri sunt efectuate.
Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau
in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz .
Imobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia,
darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.
(iii)

Amortizarea

Imobilizarile corporale i necorporale sunt amortizate prin metoda liniara, pe baza duratelor de viata
estimate, din momentul n care sunt puse n functiune, n aa fel ncat costul sa se diminueze pana la
valoarea reziduala estimata pe durata lor de functionare.
Principalele durate de viata utilizate la diferitele categorii de imobilizari corporale sunt estimate de catre
management pe durata estimata a utilizarii, in cazul echipamentelor, vehiculelor si a altor mijloacefixe, iar
pentru amenajarile la spatiile inchiriare pe dutrata estimata a ocuparii spatiului.
Ani
Cladiri
50
Instalatii i echipamente
4-10
Vehicule
4-5
Alte mijloace fixe
3-7
(iv)

Rezervele din reevaluare

Surplusul din reevaluare inclus n rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct n rezerve,
atunci cnd acest surplus reprezint un ctig realizat.
n sensul prezentelor reglementri ctigul se consider realizat la scoaterea din eviden a activului
pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare.
Rezerva din reeveluare se impoziteaza la momentul modificarii destinatiei rezervei, distribuirii rezervei
catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv,
inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea pierderilor contabile. Pentru calculul profitului impozabil
aceste sume sunt elemente similare veniturilor.
16

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

De asemenea, rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1
ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al
cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii
fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz.
(v)

Vanzarea/casarea imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant mpreuna cu amortizarea
cumulata corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultat(a) dintr-o asemenea operatiune este inclus(a)
n contul de profit i pierdere curent.
6.2.6.

Imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale reprezinta programe informatice si sunt evidentiate la valoarea de cumparare,
mai putin amortizarea cumulata. Amortizarea este calculata utilizand metoda liniara pe durata de viata
utila. In cazul in care se considera necesar, valoarea contabila a fiecarei imobilizari necorporale se
revizuieste anual si se ajusteaza pentru diminuare permanenta a valorii.
Costul achizitionarii de software nou este capitalizat si tratat ca o imobilizare necorporala, daca
componenta software nu face parte integranta din hardware-ul respectiv.
Costurile asociate cu intretinerea sau modificarea programelor informatice sunt inregistrate direct in
contul de profit si pierdere in perioada in care au fost efectuate.
6.2.7.

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare sunt recunoscute n bilant la costul de achizitie sau la valoarea determinata prin
contractul de dobandire a acestora. Imobilizarile financiare sunt evaluate ulterior la valoarea de intrare
mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.
6.2.8.

Deprecierea activelor pe termen lung

Imobilizarile corporale, necorporale si alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea
pierderilor din depreciere ori de cate ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca
valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este reprezentata de diferenta
dintre valoarea contabila si valoarea de inventar (si anume valoarea stabilita cu ocazia inventarierii
anuale).
Daca se estimeaza ca suma recuperabila a unui activ (sau a unitatii generatoare de numerar) e mai mica
decat suma ramasa, valoarea ramasa a activului sau unitatii generatoare de numerar se reduce la valoarea
recuperabila. Pierderile prin depreciere sunt inregistrate imediat pe cheltuiala cu exceptia cazului in care
activul este utilaj sau echipament inregistrat cu suma reevaluata, caz in care pierderea prin depreciere este
tratata ca o descrestere din reevaluare.
6.2.9.

Stocuri

Stocurile sunt nregistrate la costul standard, iar la sfarsitul perioadei se actualizeaza la costul mediu
ponderat.
La intrarea n patrimoniu stocurile de natura materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de
inventar, marfurilor i ambalajelor sunt evaluate la costul de achizitie la care se adauga taxele
nerecuperabile i cheltuielile de transport-asigurare. Acolo unde este necesar, se fac ajustari pentru stocuri
cu micare lenta, uzate fizic sau moral. Valoarea realizabila neta este estimata pe baza pretului de vanzare
diminuat cu costurile de finalizare i cheltuielile de vanzare.
La ieirea din patrimoniu stocurile se evalueaza prin metoda costului mediu ponderat.
17

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

6.2.10. Creante comerciale si alte creante


Creanele comerciale sunt nregistrate la valoarea nominala mai puin ajustarile pentru deprecierea acestor
creane. Ajustarile pentru deprecierea creanelor comerciale sunt constituite n cazul n care exist
evidene obiective asupra faptului c Societatea nu va fi n msur sa colecteze toate sumele la termenele
iniiale. La sfarsitul fiecarui exercitiu Societatea constituie ajustari pentru deprecierea creantelor
comerciale identificate specific daca este cazul.
6.2.11. Numerar si echivalente de numerar
Numerarul i echivalentele de numerar sunt evidentiate n bilant la cost. Numerarul include conturile
curente in lei si in valuta, disponibilul din casa si depozitele pe termen scurt.
6.2.12. Imprumuturi
Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita. Costurile aferente obtinerii
imprumuturilor pot fi inregistrate ca si cheltuieli in avans si amortizate pe perioada imprumutului atunci
cand sunt semnificative.
Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung este clasificata in Datorii: Sumele care
trebuie platite intr-o perioada de pana la un an si inclusa impreuna cu dobanda preliminata la data
bilantului contabil in Sume datorate institutiilor de credit din cadrul datoriilor curente.
6.2.13. Datorii
Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor
pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate.
Pentru datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele
diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la venituri sau
cheltuieli financiare, dupa caz.
6.2.14. Contracte de leasing
Leasing financiar
Contractele de leasing financiar, care transfera Societatii toate riscurile si beneficiile aferente mijloacelor
fixe detinute in leasing, sunt capitalizate la data inceperii leasingului la valoarea de achizitie a mijloacelor
fixe finantate prin leasing. Platile de leasing sunt separate intre cheltuiala cu dobanda si reducerea datoriei
de leasing. Cheltuiala cu dobanda este inregistrata direct in contul de profit si pierdere.
Activele capitalizate in cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe o baza consecventa cu
politica normala de amortizare pentru bunuri similare.
Leasing operational
Contractele de leasing in care o portiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt
retinute de locator sunt clasificate ca si contracte de leasing operational. Platile aferente unui contract de
leasing operational sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere, liniar pe perioada
contractului de leasing.
6.2.15. Provizioane
Provizioanele pentru dezafectare, restructurare, litigii, precum i alte provizioane pentru riscuri i
cheltuieli sunt recunoscute in momentul in care Societatea considera ca are o obligatie legala sau
implicita generata de un eveniment anterior, cand pentru decontarea obligatiei este probabil sa fie
necesara o ieire de resurse i cand poate fi facuta o estimare credibila n ceea ce privete valoarea
18

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

obligatiei. Provizioanele de restructurare cuprind costurile directe generate de restructurare i anume cele
care sunt generate n mod necesar de procesul de restructurare i nu sunt legate de desfaurarea continua a
activitatii entitatii.
Nu se recunosc provizioane pentru pierderi operationale viitoare.
6.2.16. Beneficiile angajatilor
In cursul desfasurarii normale a activitatii Societatea plateste statului taxele aferente salariatilor sai. Toti
angajatii societatii sunt membri ai Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
Politica Societatii nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii
suplimentare dupa pensionare; in consecinta nu are alte obligatii in legatura cu sistemul de pensii. In plus,
Societatea nu este obligata sa ofere alte beneficii angajatilor sai la data pensionarii.
6.2.17. Impozitul pe profit
Impozitul pe profit se calculeaza pe baza rezultatului anului corectat pentru diferite elemente care nu sunt
taxabile sau deductibile. Acesta se calculeaza folosindu-se rata impozitului pe profit care era n vigoare la
data bilantului.
Rata impozitului pe profit pentru anul 2013, respectiv 2012 a fost de 16%.
6.2.18. Capital social
Capitalul social compus din parti sociale este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de constituire
si a actelor aditionale.
Societatea recunoaste modificarile la capitalul social numai dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a
Asociatilor.
6.2.19. Rezerve legale
Rezervele legale se constituie in proportie de 5% din profitul brut de la sfarsitul anului pana cand
rezervele legale totale ajung la 20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale.
6.2.20. Rezultatul reportat
Profitul contabil se preia in cadrul rezultatului reportat la inceputul exercitiului financiar urmator celui
pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale.
6.2.21. Instrumente financiare derivate
Instrumentele financiare derivate sunt recunoscute initial la cost si ulterior la valoarea justa. In evaluarea
valorii juste a instrumentelor financiare derivate, Societatea foloseste ipoteze bazate pe conditiile de piata
existente la data bilantului. Castigul sau pierderea din aceste instrumente financiare sunt recunoscute in
contul de profit si pierdere in momentul realizarii contractului.
6.2.22. Recunoaterea veniturilor
Veniturile se refera la bunurile vandute i la serviciile furnizate.
Veniturile din vanzarile de bunuri sunt recunoscute n momentul n care Societatea a transferat
cumparatorului principalele riscuri i beneficii asociate detinerii bunurilor. Sumele reprezentand
veniturile nu includ taxele de vanzare (TVA), dar includ discounturile comerciale acordate.
Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute n perioada n care au fost prestate.
19

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Veniturile din dobanzi sunt recunoscute periodic n mod proportional, pe masura generarii venitului
respectiv pe baza contabilitatii de angajamente.
6.2.23. Cheltuieli de exploatare
Costurile de exploatare sunt trecute pe cheltuieli n perioada n care au fost efectuate.
6.2.24. Cheltuielile si veniturile financiare
Cheltuielile si veniturile financiare includ dobanda de plata pentru imprumuturi, dobanda de primit pentru
depozitele la banci si diferentele de curs valutar. In cadrul cheltuielilor si veniturilor financiare se include
si efectul diferentelor de curs din reevaluarea datoriilor in valuta sau a creantelor, precum si devalorizarea
sau aprecierea monedei nationale in raport cu alte valute care afecteaza disponibilitatile banesti.
Dobanda aferenta imprumuturilor este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza unei rate
efective a dobanzii.
Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat pentru recunoasterea acestor tipuri de cheltuieli si
venituri.
6.2.25. Erori contabile
Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea
situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente,
corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor corespondente prezentate in situatiile financiare.
Orice impact asupra cifrelor corespondente referitoare la pozitia financiara si performanta financiara,
respectiv modificarea pozitiei financiare, este prezentat in notele explicative si ajustat in rezultatul
reportat in timpul anului.
6.2.26. Impozite si taxe
Societatea inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data
situatiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.
6.2.27. Costurile indatorarii
Dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea achizitiei, constructiei sau productiei de active cu ciclu
lung de fabricatie precum si comisioanele aferente acestor imprumuturi contractate se recunosc in contul
de profit si pierdere in perioada la care se refera.
6.2.28. Tranzactii n valuta
Tranzactiile exprimate n valuta sunt nregistrate n contabilitate la cursul de schimb valutar n vigoare la
data tranzactiei. Activele i pasivele monetare exprimate n valuta sunt convertite n lei la cursul de
schimb valutar n vigoare la data bilantului contabil. Cursul de schimb valabil la 31 decembrie 2012 a fost
de EUR 1 = 4,4287 lei i de EUR 1 = 4,4847 lei la 31 decembrie 2013.
Toate diferentele rezultate la decontarea i conversia sumelor n valuta sunt recunoscute n contul de
profit i pierdere n anul n care s-au efectuat. Pierderile realizate i nerealizate sunt nregistrate pe
cheltuiala, inclusiv cele aferente mprumuturilor, iar catigurile din schimb valutar sau din depozitele n
numerar sunt incluse n contul de profit i pierdere ale anului n curs.
6.2.29. Societatile afiliate
In conformitate cu OMFP nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare, o entitate este afiliata unei societati
daca se afla sub controlul acelei societati.
Controlul exista atunci cand societatea - mama indeplineste unul din urmatoarele criterii:
20

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

a) detine majoritatea drepturilor de vot asupra unei societati;


b) este actionar sau asociat al unei societati iar majoritatea membrilor organelor de administratie,
conducere si de supraveghere ale societatii in cauza, care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului
financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare
anuale au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot;
c) este actionar sau asociat al societatii si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale
actionarilor sau asociatilor, ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati;
d) este actionar sau asociat al unei societati si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei
societati in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau
statut daca legislatia aplicabila societatii permite astfel de contracte sau clauze;
e) Societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta sau control
asupra Societatii;
f) este actionar sau asociat al societatii si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor
organelor de administratie, de conducere si de supraveghere ale Societatii;
g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de catre Societatea-mama.
O entitate este legata de o alta entitate daca:
a) direct sau indirect. prin una sau mai multe entitati:
controleaza sau este controlata de cealalta entitate ori se afla sub controlul comun al celeilalte
entitati (aceasta include societatile-mama. filialele sau filialele membre);
are un interes in respectiva entitate care ii ofera influenta semnificativa asupra acesteia; sau
detine controlul comun asupra celeilalte entitati;
b) reprezinta o entitate asociata a celeilalte entitati;
c) reprezinta o asociere in participatie in care cealalta entitate este asociat;
d) reprezinta un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al societatii-mama a acesteia;
e) reprezinta un membru apropiat al familiei persoanei mentionate la lit. a) sau d);
f) reprezinta o entitate care este controlata, controlata in comun sau influentata semnificativ ori pentru
care puterea semnificativa de vot intr-o asemenea entitate este data, direct sau indirect, de orice persoana
mentionata la lit. d) sau e); sau
g) entitatea reprezinta un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor celeilalte entitati sau
sau pentru angajatii oricarei entitati legata de o asemenea societate.
6.3. Datorii contingente
O datorie contingenta este:
o obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului si a carei
existenta va fi confirmata numai de aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare
incerte, care nu pot fi n totalitate sub controlul entitatii; sau
o obligatie curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului, dar care nu
este recunoscuta deoarece:
- nu este sigur ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau
- valoarea datoriei nu poate fi evaluata suficient de credibil.
Datoriile contingente nu sunt recunoscute in bilant, ele sunt prezentate doar in notele explicative la
situatiile financiare.
Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina daca a devenit probabila o iesire de
resurse care incorporeaza beneficiile economice. Daca se considera ca este necesara iesirea de resurse,
generata de un element considerat anterior datorie contingenta, se va recunoaste, dupa caz o datorie sau
un provizion in situatiile financiare aferente perioadei in care a intervenit modificarea incadrarii
evenimentului.
7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

21

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L. cu sediul in LIPOVA, strada Calea Timisorii, numarul 109, judetul
ARAD nregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J02/87/1998, avand cod unic de nregistrare
RO 10228872, este o societate de drept roman cu personalitate juridica.
Societatea a fost infiintata in anul 1998 cu un capital social de 332.000 lei, detinut in proportie de 100%
de catre compania mama EVEREL GROUP S.p.A., societate comerciala din Italia.
Activitatea Societatii consta in Fabricarea subansambelor electronice (cod CAEN: 2611).
La 31 decembrie 2013, capitalul social total este in valoare de 11.771.780 lei, reprezentand 1.177.178
parti sociale avand o valoare nominala de 10 lei fiecare.
31 decembrie
2012

31 decembrie
2013

Capital social

4.000.000

11.771.780

Rezerve din reevaluare

3.247.321

3.247.321

66.400

101.454

3.273.457

305.652

(1.924.066)

(6.538.086)

(22.855)

202.155

236.204

8.865.267

9.101.470

Lei

Rezerve legale
Alte rezerve
Pierdere reportata
Repartizarea profitului
Profitul exercitiului
Total capital si rezerve

In baza hotararii asociatului unic din 17 decembrie 2012, amendata ulterior prin hotararea nr. 1/2013,
capitalul social al Societatii a fost majorat la 11.771.780 lei, prin conversia datoriilor si imprumuturilor
Societatii catre asociatul unic. Astfel, asociatului unic a decis in data de 17 decembrie 2012 majorarea
capitalului social la valoarea de 4.000.000 lei, iar ulterior, in 2013, majorarea acestuia pana la suma de
11.771.780 lei.
La 31 decembrie 2013 structura asociatilor este urmatoarea:
Asociat unic
SC EVEREL GROUP S.p.A.

Total capital social


11.771.780

Numar de parti
sociale
1.177.178

% din capital

Numar de parti
sociale
40.000

% din capital

100

La 31 decembrie 2012 structura asociatilor este urmatoarea:


Asociat unic
SC EVEREL GROUP S.p.A.

Total capital social


4.000.000

100

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L. nu detine certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni
convertibile.

22

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

8 INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII


(a) Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere
Salariile si contributiile acordate de catre Societate administratorilor in 2013 reprezinta 2,12% din fondul
de salarii (2012: 2,44%).
(b) Informatii privind salariatii, administratorii si directorii
Numarul de angajati ai Societatii a crescut in cursul anului 2013 de la 327 angajati la data de 31
decembrie 2012 la 369 angajati la 31 decembrie 2013.

Numarul mediu al angajatilor

2012

2013

300

361

Structura angajatilor (nr. efectiv) era la sfarsitul anului 2013 urmatoarea:


Categorie
Operational
Adminstrativ

2012
280
47

2013
305
56

Total

327

361

Societatea a platit salarii (inclusiv tichete de masa) aferente anului 2013 in suma de 7.824.446 lei (2012:
6.151.619 lei), in timp ce costurile cu asigurarile si protectia sociala suportate de Societate se ridica la
suma de 2.131.328 lei (2012: 1.606.925 lei).
Societatea are 4 administratori (dintre care 2 care au puteri depline si 2 cu puteri limitate in reprezentarea
Societatii cu tertii asigurand si conducerea executiva). Administratorii Societatii au fost numiti in functie
de catre asociatul unic prin hotararea 2 din 2013.
La 31 decembrie 2013 din conducerea Societatii fac parte:
Nume:

Functie

Accampi Cecilia

Administrator - puteri depline - durata nelimitata

Forlani Massimo

Administrator - puteri depline - durata nelimitata

Panus Sorin

Administrator - puteri limitate - durata determinata

Burtic Sorin Adrian

Administrator - puteri limitate - durata determinata

La data de 31 decembrie 2013, nu exista obligatii contractuale privind plata pensiilor catre fosti membrii
ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, avansuri si credite acordate acestea sau obligatii
viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora.
9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI


Lei

2012

2013

Indicatori de lichiditate in numar de ori


23

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)
Indicatorul lichiditatii curente
Active circulante (A)
Datorii pe termen scurt (B)
A/B - in numar de ori
Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)
Active circulante (A)
Stocuri (B)
Datorii pe termen scurt (C)
(A-B)/C - in numar de ori
2

Indicatori de risc
Indicatorul gradului de indatorare
Capital imprumutat (A)
Capital propriu (B)
A/B (daca este negativ nu se calculeaza)
Indicatorul privind acoperirea dobinzilor
Profit / (Pierdere) inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)
Cheltuieli privind dobanzile (B)
A/B in numar de ori (daca este negativ nu se calculeaza)
Indicatori de activitate in numar de zile
Numar de zile de stocare
Stocuri medii (A)
Costul vanzarilor (B)
(A/B)*365-in numar de zile
Viteza de rotatie a debitelor-clienti
Creante comerciale medii (A)
Cifra de afaceri neta (B)
(A/B)*365 - in numar de zile

Lei
Viteza de rotatie a creditelor furnizori
Datorii comerciale medii (A)
Costul vanzarilor (B)
(A/B)*365 - in numar de zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
Cifra de afaceri neta (A)
Active imobilizate (B)
(A/B) - in numar de ori
Viteza de rotatie a activelor totale
Cifra de afaceri neta (A)
Total active (B)
(A/B) in numar de ori
Viteza de rotatie a stocurilor
Costul vanzarii (A)
Stocuri medii (B)
(A/B) in numar de ori
4

Indicatori de profitabilitate
Rentabilitatea capitalului angajat
Profit/(Pierdere) inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)
Total active minus datorii curente (B)
(A/B) (daca este negativ nu se calculeaza)
Marja bruta din vanzari

18.963.894
28.238.176
0,67

19.873.228
28.505.220
0,70

18.963.894
17.340.847
28.238.176
0,06

19.873.228
17.838.483
28.505.220
0,07

4.225.196
8.865.267
0,48

5.692.180
9.101.470
0,63

582.591
338.613
1,72

703.882
246.786
2,85

16.558.396
79.836.244
76

17.589.665
96.197.057
67

677.628
85.685.395
3

1.257.330
101.609.710
5

2012

2013

20.731.141
79.836.244
95

23.041.854
96.197.057
87

85.685.395
18.125.938
4,73

101.609.710
22.404.416
4,54

85.685.395
37.103.443
2,31

101.609.710
42.277.645
2,40

79.836.244
16.558.396
4,82

96.197.057
17.589.665
5,47

582.591
8.865.267
0,07

703.882
13.772.426
0,05
24

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)
Profit / (Pierdere) brut(a) din vanzari (A)
Cifra de afaceri neta (B)
(A/B)

5.849.151
85.685.395
0,07

5.412.653
101.609.710
0,05

I. Indicatori de lichiditate
Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul lichiditatii imediate
(indicatorul test acid) exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in
active curente mai putin stocuri. Valoarea indicatorului lichiditatii imediate reflecta o capacitate redusa de
acoperire a datoriilor curente din creante si lichiditati.
II. Indicatori de risc
Gradul de indatorare al capitalului propriu exprima de cate ori se cuprinde capitalul imprumutat (credite
pe o perioada mai mare de un an) in capitalurile proprii si reflecta structura de finantare a societatii la
incheierea exercitiului financiar.
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din
profitul inaintea dobanzii si impozitului. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atat pozitia
societatii este considerata mai riscanta.
III. Indicatori de activitate (de gestiune)
Numarul de zile de stocare indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate.
Viteza de rotatie a debitelor-clienti exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita
datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea intreprinderii in colectarea creantelor sale.
Viteza de rotatie a creditelor-furnizori exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de
la furnizorii sai.
Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin
examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.
Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea
valorii cifrei de afaceri generate de activele Societatii.
IV. Indicatori de profitabilitate
Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il obtine Societatea la o unitate de resurse
investite.
10 ALTE INFORMATII
10.1 PREZENTAREA SOCIETATII
S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L. cu sediul in LIPOVA, strada Calea Timisorii, numarul 109, judetul
ARAD nregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J02/87/1998, avand cod unic de nregistrare
RO 10228872, este o societate de drept roman cu personalitate juridica.
Societatea a fost infiintata in anul 1998 cu un capital social de 332.000 lei, detinut in proportie de 100%
compania mama EVEREL GROUP S.p.A., societate comerciala din Italia.
25

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

In baza hotararii asociatului unic din 17 decembrie 2012 si 1/2013, capitalul social al Societatii a fost
majorat la 11.771.780 lei, prin conversia datoriilor si imprumuturilor Societatii catre asociatul unic.
Activitatea Societatii consta in Fabricarea subansamblelor electronice (cod CAEN: 2611).
Sortimentele de produse ale grupului Everel cuprind motoare, rezistente, intrerupatoare, semnalatoare.
Obiectivul Societatii este ca printr-o dezvoltare de calitate sa devina lider de piata.
Principalii parteneri ai Societatii sunt alte Societati din cadrul Grupului, cum ar fi Dreefs GmbH, sau
clienti de prestigiu in domeniu: Valeo Autoklimatizace Cehia, DAV Tunisie, sau clientii grupului pentru
care livrarea se face direct si facturare prin Everel Group SpA: Indesit Co Polska, Inkaelek Polonia,
Polypipe GB, Sicomel SARL, ISC Components Germany, precum si societati comerciale din Romania ca
si SC Masteca SRL, furnizor de soft/intretinere echipamente productie, SC Radel & Hahn, furnizor
specializat proiecte PSI.
10.2 IMPOZIT PE PROFIT
In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013, Societatea a inregistrat un profit contabil de 236.204
lei (31 decembrie 2012: 202.155 lei).
Impozitul pe profit se calculeaza pe baza situatiilor financiare intocmite in conformitate cu legislatia
fiscala in vigoare.
Reconcilierea rezultatului fiscal cu rezultatul contabil la data de 31 decembrie 2013 este prezentata in
tabelul urmator:

Lei

2012

2013

243.978

457.096

893.923

923.482

4. Profit /(pierdere) fiscal(a) (rd.1-rd.2+rd.3)

1.137.901

1.380.578

5. (Pierdere) fiscala din anii precedenti

(876.505)

261.396

1.308.578

41.823

220.892

41.823

220.892

2012

2013

41.823

220.892

52.697

1. Profit contabil inainte de impozit


2. Sume neimpozabile venituri
3. Cheltuieli nedeductibile

6. Profit/ (pierdere) fiscal(a) (rd.4+rd5.)


7. Majorare rezerva legala 5%
8. Impozit profit 16%
9. Credit fiscal sponsorizare
10. Impozit pe profit / (Pierdere fiscala cumulata)

Lei
Cheltuiala cu impozitul pe profit in an
Impozit pe profit platit in an

26

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)
Impozit pe profit de plata/(primit) la sfarsitul anului

(180.551)

(12.356)

10.3 AUDITORI
Auditul societatii este asigurat de firma KPMG Audit SRL. Onorariul auditorului este stabilit prin
negociere directa intre cele doua parti, fiind prevazut in contractul de prestari servicii incheiat intre
Societate si firma de audit.
10.4 STOCURI
Lei
Materii prime, materiale consumabile si ambalaje
Produse finite
Productia in curs executie
Total

31 decembrie
2012
3.271.185
631.483
13.438.181
17.430.849

31 decembrie
2013
2.187.129
1.088.918
14.562.436
17.838.483

La 31 decembrie 2013 Societatea are constituite ajustari de valoare pentru stocuri in suma de 3.840.178
lei (31 decembrie 2012: 3.392.732 lei).
10.5 NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Lei
Conturi la banci
Numerar casa
Sume in curs de decontare
Imprimate regim special si tichete cadou
Total

31 decembrie
2012
136.891
2.579
(17.209)
21
122.282

31 decembrie
2013
222.565
12.471
235.036

10.6 VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR SI ALTE VENITURI


Lei
Venituri din vanzarea produse finite si semifabricate
Venituri din servicii
Venituri din vanzarea produselor reziduale
Venituri din activitati diverse
Venituri aferente costului productiei in curs de executie
Alte venituri din exploatare
Total venituri din exploatare

2012

2013

85.547.447
28.924
8.189
100.835
2.088.822
78.159
87.852.376

101.233.666
52.387
13.349
310.309
1.151.480
206.608
102.967.789

10.7 DATORII AFERENTE CONTRACTELOR DE LEASING


Platile viitoare de leasing operational/ financiar conform contractelor in vigoare sunt dupa cum urmeaza:
Lei
Sub 1 an
Intre 1 si 5 ani

31 Decembrie 2012

31 Decembrie 2013

42.831

33.820
77.019
27

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)
Peste 5 ani
Total

42.831

110.839

La 31 decembrie 2013, Societatea are incheiate urmatoarele principale contracte:


- un contract de leasing financiar pentru autoturism VW Passat cu Porsche Leasing, iar platile viitoare
sunt in suma de 25.197 lei;
- un contract de leasing financiar pentru autoturism VW Jetta cu Unicredit Leasing, iar platile viitoare
sunt in suma de 51.821 lei;
- un contract de leasing operational cu Everel Group S.p.A. pentru echipamente de productie pe termen de
1 an cu posibilitate de reinnoire.
10.8 PARTI AFILIATE
Natura tranzactiilor cu partile afiliate este detaliata dupa cum urmeaza:
Parte afiliata
EVEREL GROUP SpA
DREEFS GmbH

Natura tranzactiilor
Vanzari de bunuri, achizitii de stocuri si echipamente, servicii de management prestate
pentru Societate, inchiriere de echipamente de catre Societate.
Achizitii de stocuri si echipamente, servicii consultanta tehnica prestate pentru Societate.

Societatea are urmatoarele solduri cu societatile din Grup:


a. Datorii comerciale catre entitatile afiliate
Parti afiliate

31 decembrie 2012

31 decembrie 2013

Datorii
EVEREL GROUP SpA

12.875.776

10.111.795

374.024

4.993.620

13.249.800

15.105.415

496.788

DREEFS GmbH

156.981

Total

156.981

496.788

DREEFS GmbH
Total

b. Creante de incasat de la entitati afiliate


Creante
EVEREL GROUP SpA

c.Imprumuturi primite de la entitiati afiliate


EVEREL GROUP SpA - principal

EVEREL GROUP SpA dobanda datorata

33.397

Total

33.397

Achizitiile si vanzarile efectuate cu societatile din grup sunt urmatoarele:


Vanzari de bunuri
Everel GROUP SpA
DREEFS GmbH

2012

2013

80.988.889
807.287

96.839.498
265.915
28

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)
Total

81.796.176

97.105.413

Cumparari de bunuri si servicii


EVEREL GROUP SpA
DREEFS GmbH
SL FRANCE
Total

29.973.309
13.892.496
4.984
43.870.789

39.397.770
13.188.659
52.586.429

10.9 CORECTAREA ERORILOR CONTABILE


La 31 decembrie 2012, datorita interpretarii eronate ale unor evenimente si tranzactii, Rezultatul
reportat a fost subevaluat cu 4.803.975 lei, Alte rezerve au fost supravaluate cu 2.967.805 lei, iar
Datoriile catre societati afiliate cu termen de plata sub un an au fost subevaluate cu suma de 7.771.780
lei. In conformitate cu prevederile OMFP 3055/2009 cu modificarile ulterioare, informatiile comparative
nu au fost ajustate.
10.10

CONTINGENTE

(a) Taxarea
Toate sumele datorate bugetului de stat pentru taxe si impozite au fost platite sau inregistrate la data
bilantului. Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si armonizare cu legislatia europeana,
putand exista interpretari diferite ale autoritatilor in legatura cu legislatia fiscala, care pot da nastere la
impozite, taxe si penalitati suplimentare. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit
anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si
penalitatilor de intarziere aferente (0,15% pe zi de la 1 ianuarie 2011).
Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si dobanzile
penalizatoare, in masura in care este cazul.
Autoritatile fiscale romane au efectuat controale referitoare la calculul impozitului pe profit pana in anul
2009.
In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificari o perioada de 5 ani.
(b) Preturi de transfer
In conformitate cu legislatia fiscala relevanta, evaluarea fiscala a unei tranzactii realizata cu partile
afiliate are la baza conceptul de pret de piata aferent respectivei tranzactii. In baza acestui concept,
preturile de transfer trebuie ajustate astfel incat sa reflecte preturile de piata care ar fi fost stabilite intre
entitati intre care nu exista o relatie de afiliere si care actioneaza independent, pe baza conditiilor
normale de piata.
Este probabil ca verificari ale preturilor de transfer sa fie realizate in viitor de catre autoritatile fiscale,
pentru a determina daca respectivele preturi respecta principiul conditiilor normale de piata si ca baza
impozabila a Societatii nu este distorsionata.
(c) Aspecte legate de mediu
Reglementarile privind mediul inconjurator sunt in dezvoltare in Romania. Societatea a obtinut
Autorizatia de Mediu nr. 9331 in data de 14.06.2011 valabila 10 ani pana la data de 14.06.2021.
Conducerea Societatii nu considera cheltuielile asociate cu eventuale probleme de mediu ca fiind
semnificative.
10.11

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

In timpul anului 2013, nu au fost efectuate tranzactii implicand utilizarea unor instrumente financiare
derivate.
10.12

MANAGEMENTUL RISCULUI

29

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

In cursul activitatii sale, Societatea este expusa riscului aferent mediului economic si riscurilor financiare
(riscului de credit, riscului valutar, riscului de piata si riscul ratei de dobanda).

10.12.1 RISCUL AFERENT MEDIULUI ECONOMIC


Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele financiare si industriale
internationale incepand cu 2008 a afectat performanta acestora, inclusiv piata bunurilor de consum si
pietele bunurilor industriale din Romania, conducand la o incertitudine crescuta cu privire la evolutia
economica in viitor.
Criza curenta de lichiditate si creditare care a inceput la mijlocul anului 2008 a condus printre altele la un
nivel scazut si acces dificil la fondurile de pe piata de capital, nivele scazute de lichiditate in sectorul
bancar romanesc, rate de imprumut interbancare ridicate si scaderea semnificativa a consumului.
Pierderile semnificative suferite de pietele internationale ar putea afecta capacitatea Societatii de a obtine
imprumuturi noi.
Debitorii Societatii pot fi de asemenea afectati de situatii de criza de lichiditate care le-ar putea afecta
capacitatea de a-si onora datoriile curente. Deteriorarea conditiilor de operare a debitorilor ar putea afecta
si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si
nefinanciare. In masura in care informatiile sunt disponibile, conducerea a reflectat estimari revizuite ale
fluxurilor viitoare de numerar in politica sa de depreciere.
Preocuparile actuale privind posibilitatea ca deteriorarea conditiilor financiare sa contribuie intr-o etapa
ulterioara la o diminuare suplimentara a increderii si a consumului au determinat depunerea unor eforturi
coordonate din partea guvernelor si a Bancilor Centrale in vederea adoptarii unor masuri speciale avand
drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor conditii normale de
functionare a pietei.
Conducerea Societatii nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra sectorului bancar
si industrial din Romania si ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situatii financiare.
Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situatiilor financiare ale Societatii rezultate din cele
expuse mai sus.
Conducerea Societatii crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini continuitatea activitatii
Societatii in conditiile de piata curente prin:
- monitorizarea constanta a lichiditatii;
- monitorizarea si reducerea costurilor;
10.12.2 RISCURI FINANCIARE
(i) Riscul de credit
Societatea este supusa unui risc de credit datorat creantelor sale comerciale si a celorlalte tipuri de
creante. Managementul a implementat o politica de creditare si expunerea la riscul de creditare, care este
monitorizat permanent. Evaluari ale riscului de creditare sunt efectuate pentru toti clientii cu credite peste
un anumit nivel. La data de 31 decembrie 2013, conducerea Societatii estimeaza ca nu exista concentrari
semnificative ale riscului de creditare.
(ii) Riscul variatiilor de curs valutar
Este un risc al deprecierii valorii activelor monetare nete exprimate in Lei. Societatea isi desfasoara
activitatea in Romania intr-un mediu economic cu risc inflationist ridicat. Moneda locala a suferit o
depreciere fata de euro (rata de schimb la 31 decembrie 2013 a fost de 4,48470 Lei/Eur fata de 4,4287 la
data de 31 decembrie 2012).
(iii) Riscul de piata
Economia romaneasca este o economie de piata, existand deja o siguranta cu privire la evolutia viitoare a
politicii si dezvoltarii economice prin aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Conducerea Societatii nu
poate prevedea schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare,
asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor de trezorerie ale Societatii.
30

S.C. EVEREL ROMANIA S.R.L.

Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

(iv) Riscul ratei de dobanda


Conducerea Societatii revizuieste pozitia fata de dobanda de platit si monitorizeaza riscurile potentiale
intr-o maniera continua. La 31 decembrie 2013, Societatea are contractate imprumuturi numai de la
Banca Unicredit Tiriac.
10.13

EVENIMENTE ULTERIOARE

Directorii si administratorii Societatii nu au cunostinte de alte evenimente ulterioare datei bilantului care
ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui sa fie prezentate in aceste situatii financiare.

Administrator,

Director Economic,

Accampi Cecilia

Baldessari Riccardo

__________________

__________________

31