Sunteți pe pagina 1din 22

SC ArcelorMittal Construction Romania SA

DOSAR TEHNIC
Tigla metalica
Conformitate cu standard EN 14782:2005

-Tigla metalica tip Halny

Intocmit
Manager Calitate
Ionita Niculae

Avizat
Director General
Pirvu Marian

CUPRINS
Descriere produse

pag.3

Cap.1

Materiale utilizate

pag.9

Cap2.

Evaluarea conformitatii

pag.10

Testari initiale (ITT)

pag.10

Controlul productiei in fabrica (FPC)

pag.13

Cap3

Caracteristici relevante.pag.16

Cap 4

Instructiuni incarcare ; stocare

pag.18

Anexe
Tip declaratie de conformitate producator tabla;
Standard de referinta : SR EN 14782:2006
SR EN 508-1:2002
SR EN 10143 :1993
PCCVI-0
PCCVI-1
Tip declaratie de conformitate produs final
Tip marcaj CE

Descriere produse

Tigla metalica tip Halny

Elemente de prindere
Prinderea se realizeaza cu suruburi autoforante :
Suruburi inoxidabile si suruburi pentru
suprapunere A2 - otel inoxidabil 100%.

dxL

saiba

14mm
4,8 x 20
alu/EPDM
UFO 4,8 x 14mm
20
alu/EPDM
14mm
4,8 x 35
alu/EPDM
UFO 4,8 x 14mm
35
alu/EPDM

DC
2 x 1,25
2 x 1,25
1,2
1,2

Nr
525 48
020
581 48
020
525 48
035
581 48
035

Cap.1
Materiale utilizate:
(conform cerinte SR EN 508-1)
- Tip material :
Standard de referinta
Tip otel permis

SR EN 10326
S250 GD +Z

1) otel laminat galvanizat S250GD (vezi standard SR EN 10326 + Z )


Otel proprietati mecanice
Tip otel
C

1.0242

S250GD

+Z

0,20

Compozitie chimica % la masa


max
Si
Mn
P
S

0,60

1,70

0,10

Proprietati mecanice

Limita de curgere
Conv.
Rp0,2
MPa

0,045

Rezistenta la
tractiune
Rm [MPa]

Alungirea
A80
%
min

330

19

250

2) Se accepta si otel laminat galvanizat DX51D+Z 200 - (vezi standard SR EN


10327 ) conform cerinte standard SR EN 10327 . daca procesul tehnologic de
fabricare necesita calitati specifice la formare.
Otel proprietati mecanice
Tip otel
Tip

Compozitie chimica % la masa


Max.

acoperi
re

DX51D

1.0226

+Z

Si

Mn

Ti

0,12

0,50

0,6

0,10

0,45

0,3

Limita
de
curgere
Re
MPa

Rezistenta
la
tractiune
Rm
MPa

270-500

Alungire
A80
%
min

Def
plastica
r90
min

22

Valoarea grosimii tablei este de 0,45 si 0,5 mm conform tab. 1 (SR EN 14782 :2005).

- Galvanizare :Z 200 gr/mp

Ecru
isare
la
def.
n90
-

- acoperire organica Superpolyester polyester 25 m conform Sr EN 10169


Sau

- Plastisol min. 100 m


- PVDF min. 35 m

Cap.2

Evaluarea conformitatii

CERINTE
-

Grosimea minima

Valoarea minima a grosimii tablei este de 0,45 mm conform tab. 1 (SR EN 14782 :2005).
- Proprietati mecanice
Rezistenta la forte concentrate - produsele cu deschidere mai mica sau egala cu 400 mm
(profil de tigla pct.4.3.2. SR EN 14782:2005) sunt considerate ca satisfacatoare a
cerintelor (rezistenta la forte concentrate) fara a fi nevoie de testare. . in acest caz
structura support va determina rezistenta la forte concentrate.
- Permeabilitatea la apa
Nu se accepta la produs gauri (ca defect) . Se verifica vizual pe produsul final
- Permeabilitatea la vapori si aer
Nu se accepta la produs gauri (ca defect) . Se verifica vizual pe produsul final

- Schimbari dimensionale
Limita abaterilor dimensionale pentru produsul finel sunt date in standardul SR EN 5081. Aceste dimensiuni au fost verificate pe esantioanele initiale.
- Tolerante dimensionale
Rezultatele verificarilor sunt conform fisei urmatoare.

Durabilitate

Materialele utilizate pentru obtinerea produsului final indeplinesc cerintele standardului


SR EN 508-1 , capitolul 4.2. Materialul utilizat este utilizat in mod curent pentru astfel de
produse , garantand cerintele minime pentru coroziune si rezistenta mecanica.Acoperirea
de zinc (si cea organica)garanteaza metalului o durata superioara de viata. Astfel
produsele intrunesc cerintele de durabilitate.
-

Eliberare de substante periculoase

Pentru produsele realizate in cadrul UE exista reglementari privind eliberarea de


substante periculoase.
Materialul de baza otel galvanizat nu elibereaza substante periculoase. Pentru
suprafata de protectie , producatorul utilizeaza materiale verificate care ideplinesc
cerintele cu privire la eliberarea de substante periculoase.

Performanta le foc exterior


Conditii

1. tabla cu grosimea >0,4 mm cu acoperire


anorganica sau organica cu : PCS < 4
MJ/m2 sau masa <200g/m2

Incadrare

estimate ca satisfacatoare fara testare

2. tabla cu grosimea >0,4 mm cu acoperire


Clasa B ROOF(t1) , B ROOF(t2) , B ROOF(t3)
organica externa (Plastisol) cu grosimea
maxima 0,200 mm , PCS maxim 8 MJ/m2 si
masa maxim 330g/m2. Pe fata interioara
acoperire organica (daca exista)cu PCS
maxim 4MJ/m2 si masa maxima 200g/m2.

Pentru produsele la care nu se regasesc in


declaratia furnizorului de tabla (materie
prima ) elementele necesare pentru
incadrarea produsului

Clasa F

10

Reactie la foc
Conditii

Incadrare

1.produsele fara acoperire organica sunt


considerate ca satisfacatoare

Clasa A1

2. tabla cu acoperire organica polyester cu


grosimea maxima de 25 m si cu un PCS
pana la 1MJ/m2 sau cu masa < 70 g/m2

Clasa A1

3.produsele cu acoperire plastisol cu


grosimea de maxim 200 m si cu PCS pana
la 7 MJ/m2 sau cu masa < 300g/m2

Clasa C s3 , d0

Pentru produsele la care nu se regasesc in


declaratia furnizorului de tabla (materie
prima ) elementele necesare pentru
incadrarea produsului

Clasa F

11

2.1 Testari initiale materie prima (ITT)


-

Calitatea materialului
2.1.1. Calitatea materialului - se efectueaza controlul vizual ; in baza declaratiei de
conformitate a producatorului.
- se verifica datele inscrise pe eticheta materialului astfel
incat sa fie satisfacute cerintele produslui final.
2.1.2.Grosimea materialului se verifica grosimea in conformitate cu datele inscrise
pe eticheta materialului si conform tolerantelor declarate de producator ( cf. EN
10143 ) vezi SR EN 508-1 :2000
2.1.3 Proprietati mecanice se verifica conformitatea datelor declarate de producator
(eticheta , declaratie de conformitate ) cu specificatiile produsului finit.
2.1.4 Modificari dimensionale conform declaratiei de conformitate a producatorului
2.1.5 Durabilitate /calitatea acoperirii conform declaratiei de conformitate a
producatorului
2.1.6 Eliberare de substante periculoase nu este cazul

2.2 Testari initiale produs finit (ITT)


2.2.1. Rezistenta mecanica (rezistenta la forte concentrate) conform buletin
incercare
2.2.2

Permeabilitatea la apa control vizual prin sondaj

2.2.3

Tolerante dimensionale (3 buc . din fiecare profil )- conform SR EN 508-1


in baza procedurilor si instructiunilor de lucru aplicabile.

2.2.4

Performata externa la foc (functie de declaratia producatorului

2.2.5 Reactie la foc - (functie de declaratia producatorului)

12

Teste initiale pentru materialul de baza cf. Tab2/EN14782 :2005

Caracteristica

Cerinta

Metoda testare

Numar minim de specimene

Criterii de acceptare si
conditii specifice

Cu document de inspectare a
materialului de producator (furnizor)
si aigurarea trasabilitatii

Calitatea metalului

EN 508-1

vizuala

In baza declaratiei de
conformitate a producatorului

Grosime

Min. 0,4mm
EN 508-1

Verificare
dimensionala

In interiorul tolerantelor
declarate ale producatorului

Rezistenta mecanica

EN 10002-1

testare

Rezultate teste

Schimbari dimensionale

Durabilitate/calitate a
acoperirii

Fara teste

Declaratie de conformitate

Nu se aplica
Eliberare de substante
periculoase

13

Teste initiale pentru produsul finit cf. Tab3/EN14782 :2005

Caracteristica

Cerinta

Metoda testare

Numar minim de specimene

Criterii de acceptare si
conditii specifice

Cudocument de inspectare a
materialului de producator (furnizor)
si aigurarea trasabilitatii
Rezistenta mecanica

testare

Rezultate teste

Permeabilitate la apa

Control vizual

sondaj

Tolerante dimensional

508-1

Mai mici sau egale cu max.

Performanta la foc
extern

EN 13501-5
ENV 1187

Functie de declaratia
producatorului materie
prima

Reactie la foc

EN 13501 -

Functie de declaratia
producatorului materie
prima

14

2.3 Controlul Productiei in Fabrica (FPC)

Documentele Controlului Intern al Productiei (FCP)


- manualul controlului intern al productiei manualul FCP ;
- proceduri documentate de sistem ; operationale ;instructiuni de lucru
- Plan de Control Calitate Verificari si Incercari - PCCVI
- standarde aplicabile
- norme in vigoare
- instructiuni de lucru;
- certificate ; buletine de incercari
- declaratii de conformitate
- inregistrarii
(toate inregistrarile controlului intern al producriei se vor pastra pe o perioada de 10 ani )
Controlul Productiei in Fabrica pentru materia prima cf. Tab4/EN14782 :2005
Caracteristica

Cerinta

Metoda testare

Numar minim de specimene

Criterii de acceptare si
conditii specifice

Cudocument de inspectare a
materialului de producator (furnizor)
si aigurarea trasabilitatii
Calitatea materialului

Vizual
Nu se accepta
fisuri. ; porozitati

Grosime

Verificare
dimensionala

Reziatenta mecanical

EN 10002-1

Schimbari dimensionale

Declaratie producator

Se verifica ca datele din declaratia


producatorlui ; eticheta sa corespunda
cu materialul receptionat

Per/bucata

Rezultate in interiorul
campului de toleranta declarat
de producator

Se verifica ca datele din declaratia


producatorlui ; eticheta sa corespunda
cu materialul receptionat

Rezultate teste.

Fara teste

Se verifica ca datele din declaratia


producatorlui ; eticheta sa corespunda
cu materialul receptionat

Declaratie conformitate
producator

Durabilitate/calitate
acoperire

Eliberare de substante
periculoase

15

2.3.1 Materie prima


Nu se accepta defecte de suprafata (zgarieturi . pororzitati , etc). Fiecare rulou de
tabla este insotit de declaratie de conformitate din parte producatorului.
Receptia rulourilor se face conform procedurii operationale PO -7.4.3 Verificarea
produsului aprovizionat cu respectarea urmatoarelor criterii pentru conformitate.
2.3.1.1 Calitatea materialului - se efectueaza controlul vizual ; in baza declaratiei de
conformitate a producatorului.
- se verifica datele inscrise pe eticheta materialului astfel
incat sa fie satisfacute cerintele produslui final.
2.3.1.2 Grosimea materialului se verifica grosimea in conformitate cu datele
inscrise pe eticheta materialului si conform tolerantelor declarate de producator ( cf.
EN 10143 ) vezi SR EN 508-1 :2000
2.3.1.3 Proprietati mecanice se verifica datele conform documentelor insotitoare si
marcajelor de pe produs.
Controlul Productiei in Fabrica pentru produs final cf. Tab4/EN14782 :2005
Caracteristica

Cerinta

Metoda testare

Numar minim de specimene

Criterii de acceptare si
conditii specifice

Cudocument de inspectare a
materialului de producator (furnizor)
si aigurarea trasabilitatii
Rezistenta mecanica

1/ an
Nu se testeaza profilele daca
dimensiunile fizice sunt controlate
regulat

Rezultatele testelor > decat


cele declarate de producator

Tolerante dimensionale
La setarea initiala a
utilajului

Verificare
dimensionala

La fiecare schimbare de profil sau de


material

Rezultate in interiorul
campului de toleranta declarat

Verificare
dimensionala

La fiecare schimbare de profil sau de


material
(schimb)

Rezultate in interiorul
campului de toleranta declarat

Mod continuu

Acceptat/ sau nu

Fara testari directe verificari


indirecte ale parametrilor

Functie de declaratia
producatorului materie
prima

Tolerante dimensionale
Lungime si alte
caracteristici
Controlul produsului

Permeabilitate la apa
Inspectie vizuala

Performanta la foc
exterior

Fara testari directe verificari


indirecte ale parametrilor
Eliberare de substante
periculoase

Functie de declaratia
producatorului materie
prima

16

2.3.2 Produse finite


2.3.2.1. Rezistenta la forte concentrate buletine de incercare testare
2.3.2.2 Tolerante dimensionale conform documentatiei la fiecare schimbare de
profil sau la inceputul fiecarui schimb
2.3.2.3 Permeabilitate la apa se verifica prin control vizual , in mod continuu ; nu se
admit porozitati , gauri .
2.3.2.4 Performanta la foc extern ( conform prevederilor manualului FCP functie
de proprietatile ce se vor regasi in declaratia prod. de tabla )
2.3.2.5 Reactie la foc ( conform prevederilor manualului FCP functie de
proprietatile ce se vor regasi in declaratia prod. de tabla )

17

Cap. 3
Caracteristici relevante
Pentru pereti interiori sau exteriori sau plafon :

Permeabilitate la apa
Schimbari dimensionale
Reactie la foc
Durabilitate

Invelitori acoperis

Rezistenta mecanica
Permeabilitate la apa
Schimbari dimensionale
Performanta la foc
Reactie la foc
Durabilitate

Satisfacerea caracteristicilor relevante :


Pentru pereti interiori si exteriori sau plafon cf. tab ZA.1/ EN 14782 :2005
EN 14782 :2005
Caracteristica esentiala
Clauza conform
standard European
EN 14782 :2005
Permeabilitate la apa
EN 14782 :2005
Schimbari dimensionale
Eliberare de substante
periculoase

Declaratie conformitate
producator
Inspectie vizuala
Declaratie conformitate
producator

EN 14782 :2005
EN 14782 :2005

Reactie la foc
Durabilitate

Mod de satisfacere a
caracteristicilor

EN 14782 :2005

fc. decl. prod.


Declaratie conformitate
producator

18

Pentru invelitori acoperis cf. tab ZA.2/ EN 14782 :2005


EN 14782 :2005
Caracteristica esentiala
Clauza conform
standard European
Rezistenta mecanica

EN 14782 :2005
EN 10002-1
EN 14782 :2005

Permeabilitate la apa
EN 14782 :2005
Schimbari dimensionale
Eliberare de substante
periculoase
Performanta la foc extern

Reactie la foc
Durabilitate

Mod de satisfacere a
caracteristicilor

Buletin teste
Declaratie conformitate
producator
Inspectie vizuala
Declaratie conformitate
producator

EN 14782 :2005
EN 14782 :2005
EN 13501-5
EN 14782 :2005
EN 13501-5
EN 14782 :2005

fc. decl. prod.


fc. decl. prod.
Declaratie conformitate
producator

Evaluarea conformitatii pentru sistemul 4 Declaratie de conformitate a producatorului


pe proprie raspundere (cf. tab. ZA.5).
- pentru controlul intern al productiei
- testari initiale ale produsului

Sarcini

Continut sarcini

Sistem de atestare a
conformitatii
4

Sarcina producatorului

Controlul productiei in fabrica


FCP

Testari initiale
ITT

19

Cap 4
INCARCARE / DESCARCARE
Incarcarea /descarcarea panourilor de tabla trebuie facuta cu un motostivuitor cu furca.
Daca se foloseste o macara se utilizeaza o traversa de lemn intre palet si si sufe care sunt
din material textil.
Traversa de lemn are latimea de min. 200 mm si trebuie sa pastreze o distanta de min.
200 mm fata de marginile paletului pentru protejarea marginilor tablei.
Este interzisa utilizarea sufelor de sufelor de otel sau a lanturilor.
Filmul de protectie trebuie indepartat imediat dupa montarea panoului de tabla.
Taierea tablelor profilate cu disc abraziv sau flacara oxiacetilenica este interzisa.
De asemenea este recomandata utilizarea de unelte si scule corespunzatoare pentru
gaurirea si faxarea cu suruburi autofiletante .
Important de retinut :
-

particulele de metal si alte reziduuri rezultate din taiere si gaurire trebuie eliminate
pantru ca acestea pot cauza deteriorarea culorii , coroziune si ruginire ;
sa se evite contactul direct dintre aluminiu si alte metale (de exemplu aluminiu si
tabla galvanizata ) datorita riscului de coroziune electrolitica ;
tablele nu trebuiesc lasate sa alunece din stiva pentru a evita deteriorarea invelisului
protector . Acestea se muta prin ridicare ;
cand se lucreaza pe acoperis este preferabil sa se ridice paletul pe acoperis . daca nu
este posibil , la ridicarea pe pozitie , asigurati-va ca marginile tablelor sunt protejate
si nu deformate ;
folositi funii sau chingi si niciodata sufe de otel sau lanturi ;
portati intotdeauna incaltaminte cu talpa moale .

STOCARE
Paletii cu panouri de tabla trebuiesc depozitati pe un loc uscat , acoperit pe cat posibil ,
bine aerisit , pentru a evita condensul si expunerea la apele pluviale ce pot cauza , oxidare
, innegrire sau ruginire ..
Paletii trbuiesc asezati pe o suprafata plana si rigida , pe sipci de lemn sau polistiren de
50x200mm (grosime x latime), plasate la distante egale de 1 m.
O inclinare de 5% este recomandat pentru scurgerea apei .
Pe verticala pot fi stivuiti , pe distantiere , maxim 2 paleti cu panouri.
Evitati stocarea si expunerea la soare sau la temperaturi ridicate pe perioade mari de
timp.
De asemenea , folia de protectie , pe zona contactului dintre panouri , poate lasa adeziv,
respectiv urme.
In cazul depozitarii indelungate inspectati tablele in mod regulat pentru prevenirea
infiltratiilor de apa.

20

INTRETINERE
Materialul pentru acoperirea tablei necesita o anumita intretinere pentru mentinerea
aspectului pe o lunga durata de timp.
Inspectarea zonelor trebuie facuta periodic , pentru adetecta orice colectare de poluanti
care bine spalati de ploaie. Curatarea acestor depozite este absolut necesara .
Pentru petele rezistente este recomandata folosirea unui detergent usor ( fara clor )
avandu-se grija sa nu se deterioreze invelisul.
Se clateste din belsug cu apa curata , la presiune scazuta si se usuca cu racleta de
cauciuc.
Curatarea initiala ( dupa montaj)este vitala pentru viata inchiderii , deoarece se
sterge (curata) praful de la montaj si se observa posibile defecte de acoperire (zgarieturi ,
taieturi . etc.). Zgarieturilr trebuie reparate imediat pentru a preveni coroziunea. Este
important ca vopseaua sa fie aplicata cu o pensula fina astfel incat sa nu fie mai lata decat
linia originala . Motivul acestui lucru este ca , peste ani, vopseaua de retus isi va schimba
nuanta de culoare.

21

Decalaratia de Conformitate
va include:
 numele si adresa producatorului si locul productiei
 descrierea produsului (tip , identificare , utilizare )
 dispozitii carora produsul se conformeaza ; referinte la rapoarte de testari initiale
 sau inregistrari ale controlului productiei in fabrica daca este recomandat
 conditii particulare de utilizare daca este necesar
 numele si pozitia persoanei abilitate sa semneze declaratia in numele
producatorului sau reprezentantului autorizat.

Marcajul CE
Urmatoarele informatii vor insoti marcajul CE

numele sau marcajul producatorului


ultimele doua cifre ale anului in care s-a obtinut marcajul
referinta la standardul european
descriera produsului : numele generic, materialul si dispozitiile de durabilitate ,
dimensiuni (grosimea obligatoriu , culoarea si lungimea optional)
utilizarea intentionata
rezistenta mecanica daca este relevant
reactie la foc
performanta la foc extern (numai la acoperis)

22