Sunteți pe pagina 1din 7

U.A.U.I.M.

- FACULTATEA DE ARHITECTURA
DEPARTAMENTUL SINTEZA PROIECTARII
ANUL UNIV. 2015/2016; SEMESTRUL 1 an V

PROIECT DE ARHITECTURA NR.1


DURATA 9 SAPTAMANI

TEMA PROGRAM
STRUCTURI SPECIALE CLADIRI INSERT IN ZONA PROTEJATA CALEA
VICTORIEI

1. TEMA CADRU :

STRUCTUR - TEHNOLOGIE EXPRESIE


Tema generala a acestui semestru urmareste explorarea relatiei dintre expresia spaial,
structur i tehnologie, intr-un tesut urban dens si foarte valoros: zona protejata nr.16 Calea
Victoriei (http://www.pmb.ro/servicii/urbanism/zone_protejate/docs/c_victoriei.pdf)
Se propune spre studiu un set de doua terenuri invecinate. Un teren se afla in imediata
proximitate a Palatului telefoanelor cladire art deco ce a detinut recordul de cea mai inalta
cladire din Bucuresti pentru aproximativ 40 de ani, pina in anul 1970. Alt teren se afla in imediata
vecinatate a hotelului Novotel construit recent pe vechiul amplasament al Teatrului National
dintre 1852-1944.
Este vorba despre:
1. terenul aflat pe str. Matei Millo nr.5, pe terenul pe care se afla un imobil de birouri din anii 70
si alte citeva cladiri
2. terenul aflat pe str. Matei Millo nr.6, pe locul unui spatiu de parcare existent in spatele
hotelului Novotel.

2. OPORTUNITATE TEMA

Terenurile propuse spre studiu se afla in imediata vecinatate a Caii Victoria si in ciuda
pozitiei centrale sunt folosite in prezent fie ca spatii de parcare la nivelul solului, fie sunt practic
nefolosite, cladirile existente pe teren fiind practic parasite. Necesitatea transformarii acestor
locuri este evidenta.
Problemele complexe i reale ale acestei zone din oras care se afl, pe de o parte sub
presiunea dezvoltrii i pe de alt parte sub presiunea pstrrii elementelor arhitecturale i

ambientale valoroase, trebuie rezolvate prin propuneri arhitecturale pe care regulamentele de


urbanism le reglementeaz strict.
Zona protejata in care se afla terenurile este extrem de densa si complexa din punct de
vedere arhitectural, urbanistic dar si cultural si al memoriei vietii artistice a Bucurestiului
interbelic.
Un astfel de proiect este un exerciiu de via real, este o simulare a unui proiect cu toate
constrngerile reale de proiectare si un exerciiu prin care aceste constrngeri sunt transformate n
oportuniti de exprimare prin arhitectur i spaiu public, n mod original, ludic, creativ, pe de o
parte, organizat, structurat, clar pe de alt parte.
Tema invita la o analiza si o propunere care sa fie vizionara atat la nivelul programului
propus cit si a solutiei arhitecturale si structurale.

3. OBIECTIV TEMA:
Tema isi propune imaginarea unui INSERT URBAN PENTRU SECOLUL XXI
care s pun n practica ultimele tehnologii n domeniul structurilor speciale precum si a unor
abordari empatice cu tesutul urban existent in ceea ce priveste obiectul de arhitectura si spatiul
public.
Cldirile pot fi hibride (punerea mpreuna a mai multor funciuni complementare sau
disjuncte) iar spaiul urban trebuie s urmreasc aceeai logic, pentru a asigura o ct mai
divers viaa urban ansamblului.
Exercitiul urmareste gasirea unor solutii arhitecturale care sa aiba la baza inovarea,
creativitatea si functionarea corespunzatoare a spatiului.
Proiectul este un tip de regenerare, a terenurilor rmase nefuncionale, n zonele
desirabile ale oraului. n acest sens comparaii cu demersuri similare din lume este necesar.

4. OBIECTIVE DIDACTICE SI CRITERII DE APRECIERE:

Analiza contextului construit si natural in care se afla terenul. Identificarea


caracteristicilor specifice locului. Utilizarea acestor caracteristici in construirea unui
concept general care sa directioneze proiectul.

Intelegerea contextului zonei protejate si realizarea unei propuneri in acest context


sensibil, restrictiv, creativ.

Propunerea unor rezolvari care sa mizeze pe solutii contemporane legate de structura,


tehnologie, in contextul limitarilor date de reglementarile zonei protejate. Expresia
arhitecturala trebuie sa adauge contextului urban constituit in etape o noua etapa
contemporana de dezvoltare.

In contextul cultural actual sustenabilitatea este o masura a adecvarii proiectului la mediu


si aceasta dimensiune trebuie avuta in vedere pentru ca insertiile de aceste dimensiuni
sunt energofage atat la nivelul implementarii cat si pe perioada lor de viata.

Personalizarea si nuantarea temei de proiect in cadrul conceptului definit anterior.

Urmarirea realizarii unui proiect care sa aiba la baza conceptul, contextul si o expresie
contemporana si personala.

nelegerea constrngerilor legate de regulamentul de urbanism si a zonei protejate care


trebuie strict urmrite.

nelegerea constrngerilor constructive si a solutiilor structurale inovative. nelegerea


cerinelor legate de protecia la foc, necesarul de parcri, de spaiu verde.

Dimensionarea adecvat a circulaiilor verticale, fluxuri de oameni, securizarea acceselor

Intelegerea relatiilor dintre diferitele functiunii necesare pentru crearea unui cadru urban
contemporan

Vor fi apreciate originalitatea abordarii studiului, soluiile inovative la nivel de obiect de


arhitectur, spaiu public, program

5. AMPLASAMENT. REGLEMENTRI.

Se propun spre studiu doua terenuri invecinate, aflate in zona protejata nr.16:

1. terenul aflat pe str. Matei Millo nr.5, pe terenul pe care se afla un imobil de birouri din
anii 70 si alte citeva cladiri . Terenul are o supraf de 5039mp.
2. terenul aflat pe str. Matei Millo nr.6, pe locul unui spatiu de parcare existent in spatele
hotelului Novotel. Terenul are o suprafata de 1783mp.
Indicatorii admisi in zona cf. Certificatelor de Urbanism sunt POT 80%, CUT 5, H
max=22m , Hmin=19m.
Local, inaltimea maxima va fi data de nevoia de racord la cladirile existente pentru
mascarea calcanelor si obtinerea unei imagini articulate a ansamblului.
Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr.269/2000 terenurile sunt cuprinse in zona CP1
subzona centrala situata in limitele zonei de protectie a valorilor isotrice si arhitectural
urbanistice in care se mentine configuratia tesutului urban traditional conform PUZ ZONE
CONSTRUITE PROTEJATE terenurile se afla in zona protejata nr.16 - Calea Victoriei, strada
simbol a orasului, Calea Victoriei, cu grad maxim de protectie. Se protejeaza valorile
arhitecturale, urbanistice, istorice si de mediu natural in ansamblul lor : trama stradala, fondul
construit, caracterul si valoarea urbanistica. Sunt permise interventii care conserva si pontenteaza
valorile existente.
Utilizari admise: la nivelul parterului: comert, alimentatie publica, turism, cultura sau
orice alte functiuni destinate publicului. La nivelurile peste parter birouri, servicii, locuinte
(minim 30%/);

Utilizari interzise: activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode in


traficul general, constructii provizorii, depozitarea si gararea vehiculelor in constructii
multietajate, orice lucrari de terasament care pot produce scurgerea apelor pe parcelele vecine sau
care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice. Se mentin neschimbate dimensiunile si
formele actuale ale parcelelor.
Asezarea cladirilor se face pe aliniamentul definit de cladirile existente, front inchis sau
discontinuu, grupat, izolat sau cuplat in functie de situatia locala. In cazul in care pe una dintre
limitele laterale ale parcelei exista calcanul unei constructii invecinate, noua cladire se va alipi de
calcan pe o lungime de max 15m de la aliniamanet iar fata de limita opusa a parcelei se va retrage
la o distanta egala cu jumatatea din inaltimea la cornisa, dar nu mai putin de 3m. In cazul in care
parcela se invecineaza cu cladiri retrase fata de limitele laterale ale parcelei, noua cladire se va
retrage obigatoriu fata de ambele limite laterale ale parcelei la o distanta egala cu jumatate din
inaltimea la cornisa dar nu mai putin de 5m. Amplasarea mai multor cladiri pe aceeasi parcela
impune respectarea intre ele a unei distante egale cu jumatate din inaltimea la cornisa a celei mai
inalte. Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate
cu un arbore la fiecare 100mp.
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei. Conform
regulamentului, se interzic suprafete vitrate de mari dimensiuni imitatiile de materiale sau
utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafete stralucitoare) utilizarea
culorilor stridente.
Indicatorii urbanistici maxim admisi in zona sunt POT=80%, CUT =5, Hmax=22m,
Hmin= 19m. Peste inaltimea admisa se accepta realizarea a doua niveluri retarse in gabarit,
inscrise intr-un arc de cerc cu raza de 4m continuata cu tangenta la 45 grade fata de orizontala.
Inaltimea noilor constructii nu va putea depasi, totodata, cu mai mult de 3m inaltimea
constructiilor existente invecinate.
Conform RLU aferent PUC-MB- Conditiile de construibilitate a parcelelor la pct.5.4. se
specifica: pentru parcelele cu o suprafata intre 1500mp si 3000mp, cele cu front la strada mai
mare de 30 metru sau cele cu raport al laturilor intre 1/3 si 1/5, modul de construire se va preciza
prin Planuri Urbanistice de Detaliu, in conformitate cu prevederile legii nr.350/2001
modificata, completata, actualizata.
Eventualele derogari de la regulament se fac argumentata si detaliat.

6. TEMA DE PROIECTARE

Programul pentru cele doua cladiri va fi propus de fiecare student sau echipa,in parte,
tinind seama de utilizari permise si obligatorii din regulamentul de urbanism, respectiv spatii
accesibile publicului pe nivelul parterului si spatii de locuit in proportie de minim 30% din
suprafata totala. Se vor respecta restrictiile si permisivitatiile din regulamentul de zone protejate.
Ca atare fiecare dintre cele doua cladiri poate fi o cladire cu functiuni mixte, o cladire hibrid.

6.1.

HIBRID: BIROURI LOCUIRE SPATII PUBLICE

Se pot propune cladiri hibrid cu functiune preponderenta pentru birouri. In functie de


amplasamentul propus se vor propune si dimensiona urmatoarele:

spatiu pentru birouri cu un partiu ce poate fi imprit n mod flexibil. Circulaiile verticale
vor fi optimizate. Circulaiile vor fi rezolvate n baterii de lifturi.

2-3 Sali multi functionale, care pot fi folosite separat sau comasat in diverse ocazii, ideal
cu legatura posibila de la bucatarie sau pentru catering, avand spatiile comune necesare
(lobby, grupuri sanitare)

alimentatie publica cu diverse dimensiuni de spatii de servire: cafenea/cantina/restaurant


si spatiile anexe aferente: bucatarii, spatii pentru personal, accese secundare marfa.

cca 30% spatii de locuit tip aparthotel, hotel bussines sau locuinte a caror rezolvare si
dimenisonare trebuie sa se incadreze in conceptul general al cladirii.

alte functiuni publice

alte functiuni care fac parte din conceptul general al cladirii si care rezulta din intelegerea
cerintelor zonei de studiu.

parcare. Necesarul de locuri de parcare va fi calculat n baza HCGMB 66 din 06.04/2006

spatii tehnice, etaj tehnic

Pentru spatiile pentru locuire, in functie de amplasamentul propus, se vor propune si


dimensiona urmatoarele:

tipologii variate si rezolvari inovative de locuire

locuire de tip aparthotel

spatii publice la nivelul parterului

rezolvari de tipul work/live

alte functiuni care fac parte din conceptul general al cladirii si care rezulta din intelegerea
cerintelor zonei de studiu.

parcare. Necesarul de locuri de parcare va fi calculat n baza HCGMB 66 din 06.04/2006

spatii tehnice, etaj tehnic


Se va acorda o atentie deosebita spatiului public si rezolvarii acceselor pietonale si auto,

respectiv rezolvarii spatiului verde obigatoriu pentru terenul aflat pe str. Matei Millo nr.5
Studentii sunt incurajati ca in afara temei de proiectare sa analizeze posibiltati de
hibridare pentru realizarea unei cladiri adecvate unui mod de viata contemporan in continua
schimbare.

7. STRUCTURARE ETAPE PROIECTARE:


Proiectul va fi structurat in doua etape care se vor juriza si se vor nota separat:

FAZA I ilustrare de tema (SAPTAMANA 6-9)


lansare tema 12 noe.2015 predare 3 dec.2015
- analiza sitului, regulament de construire 1/2000, 1/500
- prezentarea scenariului de organizare si functionare a ansamblului,
- detaliere de tema
- dimensionarea zonelor specifice specializate,
- propunere de organizare spatiala, volumetrie, ilustrare de tema. 1/500, 1/200
- macheta de atelier 1:500/1:200
- mapa de documentare format A4-A3 aferenta cursului de teoria proiectului
predarea se face pe format A3 sau multiplu de A3, cu jurizare in atelier

FAZA II Detaliere obiect de arhitectura (SAPTAMANILE 10-14)


predare 21.ian. 2016
- plan de incadrare in zona, plan de situatie cu vecinatatile 1/500
- realizarea propunerii de arhitectura in conditiile de sit si tema alese de candidat
proiect de arhitectura sc. 1:100-1:200 ( planuri, sectiuni, fatade), perspective de ansamblu,
amenajari peisagistice
- imagini exterioare care sa includa si spatiul public propus si care sa explice solutia
arhitecturala in context.
- macheta de obiect pentru a fi integrata in macheta de sit 1/200
- mapa de documentare format A4-A3 aferenta cursului de teoria proiectului
predarea se va face pe format A3 si in format electronic pentru proiectie cu jurizare comuna
pentru 2 ateliere.

In urma jurizarii de la atelier, fiecare atelier va desemna 3-5 proiecte reprezentative care
sa acopere problematica ambelor terenuri. Aceste proiecte vor fi predate in format electronic pdf.
Se vor prezenta 3 planse A1 portrait exact, cu imagini inserate la rezolutie de printat.
Dimensiunea plansei A1 si formatul vor fi strict respectate. Plansele vor contine doar numele
studentului.
Aceste proiecte urmeaza a fi jurizate pentru a face parte dintr-o expozitie de proiecte,
impreuna cu macheta de obiect si sit.

Modul le lucru
Pentru faza I se propune lucrul in echipe de 5-7 studenti, care vor lucra in echipa largita
pentru analizarea zonei delimitate de

la Nord str. Ion Campineanu

la Sud str Ctin Mille

la Est Calea Victoriei

la Vest str Brezoianu si str. Ctin Vraca

si pentru propunerea unui plan de regulament de construire comun unei echipe. Din cadrul
echipei comune se vor desprinde pentru propunere de organizare spatiala, volumetrie, ilustrare de
tema, propuneri pentru cele 2 terenuri

pentru terenul de 1783mp.

pentru terenul de 5039mp

care sa respecte planul de regulament comun.


Propunerile vor fi facute fie individual fie in echipe de 2-3 studenti.
Pentru faza II, pornind de la studiul comun, fiecare student sau grup de 2-3 studenti va
dezvolta si detalia tema si obiectul de arhitectura pe unul dintre cele doua terenuri studiate, asa
cum a fost descris anterior.

INTOCMIT :
lector dr. arh. Letitia BARBUICA

AVIZAT:
SEF DEPARTMENT :
Conf. dr. arh. Georgica MITRACHE

S-ar putea să vă placă și