Sunteți pe pagina 1din 447

1

GILBERT DURANDSTRUCTURILE ANTROPOLOGICE
ALE
IMAGINARULUI

2
GILBERT DURAND
STRUCTURILE ANTROPOLOGICE ALE IMAGINARULUI

INTRODUCERE IN ARHETIPOLOGIA GENERALA
Traducere de MARCEL ADERCA
Postfa# de CORNEL MIHAI IONESCU
Editura Univers Enciclopedic, Bucure&ti, 1998

Coordonatorul coleciei: CORNEL MIHAI IONESCU
Redactor: MARIA MOROGAN
Coperta: VENIAMIN & VENIAMIN
Tehnoredactare computerizat#: MARIANA MRZEA

Gilbert Durand
Les structures anthropologiques de l'imaginaire DUNOD, Paris, 1992
Toate drepturile asupra acestei ediii aparin Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
ISBN: 973-9243-99-1

SOCRATE: Deci (i n cel care nu (tie exist# p#reri adev#rate chiar cu privire la lucrurile pe
care el nu le (tie, nu?
MENON: Pare nendoielnic.
SOCRATE: Deocamdat# aceste p#reri au nceput s# r#sar# n el ca prin vis..."
PLATON, Menon, 85 c.

A nrobi imaginaia, chiar cnd este vorba despre ceea ce numim, n mod grosolan, fericire,
nseamn# a te sustrage justiiei supreme, pe care o afl#m n adncul fiinei noastre. Numai
imaginaia d# socoteal# despre ceea ce poate fi, (i aceasta mi este de ajuns pentru a ridica
puin teribila interdicie; e de ajuns (i pentru ca eu s# m# abandonez ei, f#r# teama de a m#
n(ela..."
A. BRETON, Primul manifest al suprarealismului, n De Micheli, Mario, Avangarda artistic
a secolului XX, p. 283
3
TABLA ANALITICA DE MATERII (cuprins):

PREFA)+ LA CEA DE-A UNSPREZECEA EDI)IE /7
PREFA)+ LA CEA DE-A ZECEA EDI)IE /9
PREFA)+ LA CEA DE-A -ASEA EDI)IE /14
PREFA)+ LA CEA DE-A TREIA EDI)IE /16

INTRODUCERE Imaginile de trei parale
Critica teoriilor clasice ale imaginaiei. - Imaginarul la Sartre.- Denkpsychologie. - Confuzia
clasic# ntre semiologie (i semantism.- Simbolul (i omogenitatea semnificantului (i
semnificatului. - Bog#ia imaginii / 21-29
Simbolul (i motivaiile sale
Non-linearitatea semanticului. - Critica clasific#rilor simbolice. - Naturalismul lui Krappe (i
Eliade, materialismul elementar al lui Bachelard, sociologismul lui Dumezil (i Piganiol,
evoluionismul lui Przyluski. - Psihanaliz# (i refulare. Metoda antropologic#. - Respingerea
psihologismului" (i cultura-lismului". - Noiunea de traseu antropologic" - Motivaiile
sociopete (i sociofuge / 29-38

Metod# de convergen# (i psihologism metodologic
Convergen#, analogie (i omologie. - Noiunile de izomorfism, de polarizare, de constelaie de
imagini". - Necesitatea discursului. -Psihologismul ca simpl# metod#. - Axiomele dinamice
ale imaginarului. -Reflexe dominante (i gesturi primordiale. - Cele trei reflexe dominante
dup# Betcherev (i (coala sa. - Dominanta postural#, dominanta digestiv#, dominanta ritmico-
sexual#. - Motricitate (i reprezentare /38-45

Somaii antropologice, plan (i vocabular
Mediul nconjur#tor tehnologic. - Complexul tehnologic (i obiectual. - Complementele directe
ale reflexelor dominante: ustensile (i mediu, scheme afective. - Categoriile simbolice (i
clasific#rile dumeziliene. -Principiu al planului: bipartiie (i tripartiie. Vocabularul
arhetipologiei: schema, arhetipul (i simbolul, mitul, structura (i regimul /45-55
Note /56-63

CARTEA NTI
REGIMUL DIURN AL IMAGINII

4
Primul regim al imaginarului e cel al unei antiteze materialmente bine definite /67

Partea nti FE)ELE TIMPULUI
I. SIMBOLURILE TERIOMORFE
Semnificaia Bestiarului. - Banalitatea Bestialului. Categoriile lingvistice ale nsufleitului (i
nensufleitului. Critica tezelor psihanalitice. Motivaii mai profunde dect Oedip /69-72
Schema nsufleitului. - Diagnosticul de anxietate (Rorschach). Colc#iala. Viermuire (i haos.
Zwand"-ul. Complexul lui Mazeppa" /72-74
Calul chtonian (i infernal. - Eriniile. Co(marul. Soarele negru (i calul solar. Calul acvatic.
Calul (i tunetul. Semantismul hipomorf. Simbolurile bovine, dublete preariene ale simbolului
hipomorf. Taurii st#pni ai uraganului (i efigiile Tarasque. Bestialitate (i animalitate /74-81
Arhetipul c#pc#unului. - Mu(c#torul (i imaginea botului devorator. Lupul (i fobia de
Anubis". Leul, Cronos, Orcus (i C#pc#unul. Satanismul canibalic /81-86

II. SIMBOLURILE NICTOMORFE /86-104
Arhetip si tenebre. - -ocul negru" (Rorschach). Depresiunea hesperian#. Ura fa# de negru.
Antisemitism, anticlericalism.
Orbirea. Regele dec#zut. Dublul tenebrelor (i oglinda. Tezcatlipoca /86-91
Simbolul apei triste. - Stimfalizarea. Devenirea hidric#. Arhetipul Balaurului. Lacrimile (i
ofelizarea. P#rul (i toaleta. Feminizarea apei. Mitul lui Acteon /91-95
Femeia fatal#. - Luna neagr#, menstruaia (i moartea. Mama cumplit#, vr#jitoarea, Vampa".
Feminitate (i animalitate.
P#ianjenul (i plasa lui. Viermele (i hidra. Leg#turile morii. Sngele menstrual (i gre(eala
temporal#. Mitul lui Mousso-Koroni (i al lui Kali. Izomorfism nictomorf /95-104

III. SIMBOLURILE CATAMORFE /104-112
Schema c#derii. - Prima epifanie a fricii. Greutate, ameeal#. Icar, Tantal, Faeton,
Mictantecutli,Tzontemoc. C#derea ca pedeaps#. Feminizarea c#derii. Sexualizarea c#derii.
Eufemismul c#rnii /104-108
Arhetipul c#rnii. - Pntece digestiv (i pntece sexual. Intestinul, canalul de scurgere,
labirintul, infernul intestinal. /108-111
Rezumatul celor trei capitole. - Izomorfismul simbolurilor timpului devastator (i al morii.
Cronos hiperbolic / 111-112
Note /112-123

5

Partea a doua SCEPTRUL -I SPADA
Izomorfismul schemei ascensionale bazat pe reflexul postural, al viziunii monarhice" (i al
practicilor purificatoare (i simbolurile desp#ririi. Jocul de c#ri Tarot; figuri ale spadei (i ale
sceptrului baston /125-127

I. SIMBOLURILE ASCENSIONALE /127-143
Verticalitate (i ascensiune. - Verticalitatea metafor# axiomatic#". Practicile ascensionale n
religii: scara (amanist#. Muntele sacru, bethyl-ul, cratofanii, date toponimice ale folclorului
francez. Gorgon, Corbel piatr#" (i Corbel pas#re" /127-131
Aripa (i angelismul. - Desanimalizarea p#s#rii prin arip#. Ciocrlia, acvila, porumbelul,
Sophia, Sfntul Duh (i avionul. Volatilitate (i subtilitate alchimist#. ngerul.
Arca(ul, s#geata (i arcul. Simbolismul upani(adic al transcendenei /131-135
Suveranitatea uranian#. - Gigantism (i putere. Universalitatea Marelui Zeu uranian.
Contemplare monarhic#". Regele (i Tat#l. Virilizarea puterii monarhice. Jupiter (i Romulus.
Suveranul r#zboinic (i legiuitorul. Regele preot (i regele legiuitor /135-139
C#petenia. - Cultul universal al craniilor, capul (i coada. Coarnele (i trofeul. Totem (i
talisman: vicarian# a tabu-ului /139-143
Concluzie. - Simbolismul ascensional ca recucerire a unei puteri pierdute. Recucerire prin
ascensiunea c#tre un dincolo de timp, prin iueala zborului, prin virilitatea monarhic# / 143

II. SIMBOLURILE SPECTACULARE /144-154
Lumina (i soare. - Izomorfismul banal al cerului (i al luminosului. Dyaus (i divus. Puritatea
cereasc# (i albul. Auriul (i azurul.
R#s#ritul soarelui. Divinit#ile solare, Orientul. Tlalocan (i izomorfismul Orientului la vechii
mexicani. Fenixul. Coroan# (i nimb. /144-148
Ochiul (i verbul... - Izomorfismul lumin#-percepie vizual#. Percepie vizual# (i distan#.
Ochiul tat#lui, ochiul solar (i uranian. Supradeterminismul ochiului: divinit#i cu o mie de
ochi". Chiorul (i dubla vedere". Valoarea simbolic# intelectual# (i moral# a ochiului.
Izomorfismul luminii (i al cuvntului. Runele. Verb (i mantra"; dhikir. Devizele" populaiei
Bambara. Concluzie. - Izomorfismul ascensiunii, al luminosului (i al percepiei vizuale.
Cunoa(tere la distan# prin verb (i vedere. /148-154

III. SIMBOLURILE DIAIRETICE /154-171

6
Armele eroului. - Claritate (i exigen# n disociere. Izomorfismul armelor (i al arhetipurilor
ascendente. Spada t#ioas# (i Marte viril. Armele eroilor solari (i ale eroilor cre(tini. Biruitorii
Balaurului. Societ#ile de b#rbai", ordinele de cavalerie. Sabia (i armele contondente.
Problema eroului leg#tor. Antifraza leg#turilor: leg#torul legat. Compromis (i antifraz#
simbolic#. Arma magic#. Athena (i Arachne. Armele protectoare: ambivalena plato(ei,
ngr#ditur#, perete desp#ritor, zid (i armur# /154-163
Botezuri (i purific#ri. - Arme" spirituale (i rituale. Puritate (i purificare. Cuitul de
circumcizie. Circumcizia la membrii comunit#ii Bambara. Tonsura. Apa lustral# (i
limpezimea".
Focul purificator. Ambivalena focului. Focul lumin#", focul pas#re", focul cuvnt".
Spiritualismul focului. Aerul. Prna. Prnayma" ca tehnic# a aerului lustral. Psyche,
sufletul. Eterul. Saponide (i detergeni.
Concluzie. - Arsenalul diairetic /163-171

IV. REGIM DIURN -I STRUCTURI SCHIZOMORFE ALE IMAGINARULUI
Izomorfismul imaginilor Regimului diurn. Extinderea Regimului diurn la un Weltanschauung
filosofic (i (tiinific: Smkhya, platonism, gnoz#, cartezianism. Cearta dintre citologi (i
histologi /171-175
Structuri schizomorfe (i tipologie schizoid#. Sindromul spadei. Raionalismul morbid.
Prima structur#. Deficitul pragmatic. Autismul.
A doua structur#. Spaltung" (i abstracie. Zidul de bronz.
A treia structur#. Geometrismul morbid. Gigantizarea.
A patra structur#. Antiteza. Conflictul cu timpul. Planificarea morbid#. Imobilitate (i
pietrificare.
Concluzie. - Izomorfism (i coeren# schizomorf# /175-179
Note 180-192

CARTEA A DOUA REGIMUL NOCTURN AL IMAGINII
Obose(ti s# fii platonician". Primejdiile cavernei, nlocuirea antitezei cu eufemismul.
Conjugarea lui Cronos, Eros (i Thanatos.
Inversarea valorilor simbolice. Ambivalena lui Eros. Noul regim al imaginii: eufemizarea
c#derii n coborre (i a pr#pastiei n cup#. Noaptea vestitoare a zorilor /195-199
Note / 199-200


7
Partea nti COBORREA -I CUPA
I. SIMBOLURILE INVERS+RII /201-231
Expresia eufemismului (i antifrazei. - Ambiguitatea limbajului eufemistic. Izomorfismul
simbolurilor eufemismului: figuri feminine, adncime acvatic# (i teluric#, hran#, plural,
bog#ie (i fecunditate.
Inversarea (i dubla negaie. - Precauie (i coborre, ncetineal# visceral#. C#ldura
coenestezic#. Eufemizarea pntecelui sexual (i a pntecelui digestiv. Antifraz# (i repetiie.
Cazul Sfntului Christophe cinocefalul. Convertirea valorilor chtoniene. Dubla negaie. Dubl#
negaie (i Verneinung". Semantismul antifrazei /20l-207
ncastrare fi dedublare. - Complexul lui Iona. C#pc#unul contra lui Iona. Iona la cub".
Dedublarea nghiirii. Marele nghiitor Gargantua. Sincretismul sensului activ (i al sensului
pasiv. Dedublare romanesc# (i inversare romantic#. Schimbarea de direcie suprarealist#.
Tema ncastr#rii". Gulliverizarea. Degeei, Kobolzi, reverii liliputane. Fratele cel mic" din
folclorul haitian. Degeel (i Dactili. Fora minusculului. Pileus", legendar acoper#mnt al
capului pentru pitic. Virilitate (i gigantism inversat.
Pe(tele, animal care se preteaz# ncastr#rii, ncastrare ihtiomorf# n Kalevala. Osiris (i pe(tele
oxirinc. Ea-Oannes. Sirena Melusine. Izomorfismul pe(telui n mitologia dogonilor /207-216
Imn nchinat Nopii. - Cealalt# fa# a zilei. Ambivalena nopii ntunecoase". De la Sfntul
loan al Crucii la Novalis. Locul marelui repaos.
Culoarea, eufemismul nopii. Prism# (i nestemate. Vopseaua (i substana. Paleta alchimic#.
Apa dens#. Multicoloraia n autoanaliza M#riei Bonaparte. V#lul lui Isis (i al Myei. Mantia
Zeiei, Kaunakes"-ul. Paleta melodic#. Muzica n calitate de nocturn#. Mescalinizare
romantic#. Eufemizarea timpului /216-222
Mater (i Materia. - Antifraza femeii fatale. Marea Mam# acvatic#. Gngurirea cuvntului
Mama". Presiune semantic# asupra semiologiei limbajului. Mama Lousine (i aquaster-ul
alchimi(tilor. Mercur-ul protoplast. Stella Maris". Genealogia melusinian#.
Marea Mam# teluric#. Mediu nconjur#tor general. S#parea p#mntului (i izvoarele. Patria.
Brazda vaginal#.
Cultul romantic al femeii. Geniile feminine": Brentano, Novalis (i Tieck. Izomorfism
feminoid la poeii romantici. Poe (i Lamartine. Femeia (i unda la suprareali(ti. Datele
psihopatologiei. De la cealalt# fa# la intim /222-231

II. SIMBOLURILE INTIMIT+)II /23l-258
Mormntul i odihna. - Eufemizarea morii. Morminte (i leag#ne. Sarcofag (i crisalid#. Ritul

8
nhum#rii. Camere secrete (i frumoase adormite". Necrofilie romantic#. Mama (i moartea.
Claustrarea (i insularitatea. Antifraza morii /231-235
Locuina fi cupa. - Izomorfismul recipientelor. De la Kusthos" la Kuatos". Caverna. Cripta
(i bolta. Casa mam#. Locuina antropomorf#. Casa mic# n cea mai mare: ungherul. Univers
mpotriva (i univers pentru. Locul intimit#ii.
Centrul paradisiac. Locul sfnt. Templum". P#durea sacr#. Mandala" tantric#. Mandala" (i
psihologia profunzimilor. Incinta p#trat# (i incinta circular#. Ubicuitarea centrului.
Corabia (i barca. Polivalena simbolic# a navei. Luntra(ul funebru. Arca. Nautilus (i confortul
nautic. Nacela lamartinian#. Automobilul (i rulota.
Gulliverizarea recipientului. Sacul. Sfntul Christophe (i Sfntul Nicolae. Cochilia. Oul
cosmic. Vasul. Izomorfismul Graal-ului. Cupe (i cazane liturgice. Vasul sacru
microcosmic.Vasul (i stomacul. De la recipient la coninut /235-248
Alimente (i substane. - Substanialismul alimentar. Substana ca intimitate. Migdala (i beia.
Laptele, aliment arhetip. Laptele matern. Mamelele mistice. Zeia polimast#. Culturi (i
alimentaie. Laptele (i mierea. B#utura sacr#. Soma. Vinul cosmic. Apele vii". B#utul ritual
(i comuniunea prin mb#tare.
Aurul alimentar. Aurul contra aurului. Sarea, aurul (i sucul. Cvintesene chymice.
Excrementul preios. Avariia (i realismul. Lutul (i noroiul. Aurul rinului. Regimul Nocturn al
aurului (i Regimul Diurn al spadei.; Antinomia dumezilian#: sabini (i romani.
Schia unui infern inversat. Indulgena nocturn#. Noaptea nu e -polemic# /248-258

III. STRUCTURILE MISTICE ALE IMAGINARULUI /258-267
Alegerea termenului mistic. Structuri mistice (i sindroame glishromorfe.
Prima structur#: dedublare (i perseveraie. Testul Rorschach (i tipurile ixoide. Perseveren# (i
vscozitate a temei". Fidelit#ile lui Van Gogh.
A doua structur#: vscozitatea elementelor reprezentative. Tema podului la Van Gogh.
Frecvena verbelor. Vscos (i cosmic.
A treia structur#: senzorialitatea reprezent#rilor. Aptitudinea intuitiv#. Datele testului
Rorschach. Scriitura pictural# a lui Van Gogh ca r#spuns culoare".
A patra structur#: minuie (i miniaturizare. Microcosmicizare literar#. Van Gogh (i
subiectele mici". Kwa ch". Arta peisajului ca gulliverizare. Ikebana". Peisajul mistic al
picturii extrem-orientale. Rezumat: cele patru structuri. De la cup# la dinar /258-267
Note / 267-282


9
Partea doua DE LA DINAR LA BASTON
I. SIMBOLURILE CICLICE /283-321
St#pnirea timpului. - St#pnire prin repetare, st#pnire prin progres. Dinarul (i bastonul.
Mituri (i scheme ciclice (i progresiste.
Ciclul lunar. - Dublarea (i repetarea. Calendarul, ntoarcerea anual#. Cvadripartiia
calendarului n vechiul Mexic. Fazele lunii. Aritmologia. Trei (i patru. Divinit#i plurale.
Triada sacr#. Trinitate (i tetranitate. Coincidentia oppositorum". Bi-unitatea. lanus.
Androginul. Divinit#i hermafrodite. Emasculare ritual#. Integrarea negativului. Satana,
ngerul negru. Viziunea ciclic# a lumii. Schimbarea /283-295
Drama agro-lunar#. - Ciclul vegetal (i ciclul lunar. Izomorfismul P#mntului mam# (i al lunii.
Virtutea celor simple. Metamorfoza vegetal#. Universalitatea astrobiologiei.
Patimile Fiului. Fiul (i androginul. Fiul mediator. Izomorfismul mediatorului, al mesiei, al
cuplului (i al triadei dup# Levi-Strauss. Hermes-Trismegistul. Produsul c#s#toriei chymice.
Mercur (i diavolul. Mitul alchimic. Cel de dou# ori n#scut. Confirmare romantic#.
Iniierea. Misterele lui Isis. Mutilarea iniiatic#. Sf(iere, castrare, flagelare. Dumnezeul
infirm.
Jertfa. Ritualul sacrificial al zeului porumbului. Eufemiz#ri carnavale(ti. Litot# (i antifraz#
lingvistic#. Esena mercantil# a jertfei. Jertfa, dubl# negare a morii. Jertf# (i dominare a
timpului.
Orgia. Haos (i potop. S#rb#toarea, izomorfismul lunar /295-308
Bestiarul lunii. - Eufemizarea bestiarului. Balaurul (i monstrul, simboluri de totalizare.
Miraculosul teratologic.
Melcul. Universalitatea simbolismului spiralat. Ursul. Iepurele (i mielul. Insecte, crustacee,
batracieni (i reptile. Crisalida. Scarabeul (i broasca.
Simbolul ofidian. N#prlirea (i ouroboros"-ul. -arpele cosmic. -arpele cu pene. Nga".
St#pnul apelor (i al fecundit#ii. -arpele falie. Kundalin". Fiara chtonian#. Epifania
ofidian# a timpului /308-315
Tehnologia ciclului. - Atropos (i Klotho. Fus, fuioare (i vrtelnie. )es#tura. Epistemologia
es#turii. Lanul (i urzeala.
Arhetipul Rotii. Jocul cu mingea al seminiei Maya. Zodiacul. Swastika (i triskele. Asimetrie
axial# (i simetrie punctual#. Picturile cosmetice ale seminiei Caduveo. Planul satului Bororo.
Jugul (i carul. Eufemizarea atelajului. Mitologia cercului /315-321

II. DE LA SCHEMA RITMIC+ LA MITUL PROGRESULUI /32l-335

10
Crucea si focul. - Polisimbolismul crucii. Xiuhtecutli, zeul focului (i simbolismul totalizant al
crucii mexicane. Aram" (i crucea. Focul, Fiu al crucii de lemn. Vesta. Focul (i fertilitatea.
Amnarul prin frecare. Putineiul (i polizorul. Schema mi(c#rii de du-te-vino.
Ritm tehnic (i ritm sexual. Focul (i nunta chymic#". Foc (i sexualitate. Supradeterminare
ritmic#. St#pn al focului (i St#pn al cntecelor. Ritmul muzical (i sexualitatea. Simbolismul
tobelor sudaneze. Shiva-Natarja. Izomorfismul mitic al obiectului ritual de la Lo-Lang. De la
produsul arderii la progres /32l-329
Sensul pomului. - Bivalenta pomului. Arborele vieii. Lemnul de pom. Verticalizarea
pomului.
Coloane. Capitelul floral. Pomul fiu (i pomul cosmic. Yaggdrasil (i Balanza. Pomul
antropomorf.
Cei trei pomi (i complexul lui leseu. Ciclu (i progresism. Pomul r#sturnat. Mesianismul
pomului / 329-335

III. STRUCTURI SINTETICE ALE IMAGINARULUI -I STILURI A ISTORIEI/ 335-343

Dificult#i: analiza distruge sinteza. Sintonie (i coincidentia oppositorum".
Prima structur#: armonizarea contrariilor. Imaginaie muzical#. Organizarea general# a
contrastelor. Muzica pur# ca ideal. Muzica, victorie asupra timpului. Spiritul de sistem.
Astrobiologia ca filosofie primordial#.
A doua structur#: dialectica. Legea contrastului muzical. Dram# (i muzic#. Forma sonat#.
Peripeia teatral# (i romanesc#. Arhetipul patimilor Fiului.
A treia structur#: istoria. Ritmica istoriei. Hipotipoza trecutului. Prezentul naraiunii. Istoria ca
sintez#. Stilurile istoriei: praxis-ul (i fabula. India (i Roma.
A patra structur#: progresul. Hipotipoza viitorului. Romani, celi, populaia maya (i semii.
Mesianism (i alchimie. Dominarea timpului (i accelerarea tehnic# a istoriei. Rezumatul celor
patru structuri /335-343

IV. MITURI -I SEMANTISM /343-359
Povestire mitic# (i simbolism arhetipal. Critica metodei lui Levi-Strauss. Mitemul" e dincolo
de limbaj. Densitatea semantic# a mitului. Structura mai mult ca simptom dect ca form#.
Diacronism, sincronism (i semantism. Izotopia simbolic#, singura cheie a sincronismului.
Mitul (i structura ritmic# a muzicii. A povesti (i a repeta /343-348
Exemplu luat din teza lui S. Comhaire-Sylvain. Mama apelor (i variantele sale. Redundana

11
ncerc#rilor mitice. Inversarea nocturn#. Cufundarea (i c#l#toria mitic#. Tema micilor
recipiente. Tema coninutului alimentar. Basmul Mama apelor ca ilustrare a structurilor
mistice /348-353
Al doilea exemplu: basmul haitian Domangage. Lupta Mntuitorului mpotriva monstrului
teriomorf. Eufemiz#ri ale monstrului. Auxiliarele soteriologice. Revelaia secretului.
Domangage ca ilustrare a structurilor sintetice.
Caracterul echivoc al mitului: intermediar ntre povestire epic# sau logic# (i semantismul
simbolului. Mitul, discurs non-raional. Mitul (i ritul. Mitul e nainte de toate nl#nuire
sintetic# a unor roiuri" de imagini /353-359
Note / 359-377

CARTEA A TREIA
ELEMENTE PENTRU O FANTASTIC+ TRANSCENDENTAL+

I. UNIVERSALITATEA ARHETIPURILOR /381-398
Regimuri ale imaginarului, semantism al imaginilor. Semnul c#rui demers ontologic poate fi
acest semantism (i regimurile sale? Aceast# filosofic a imaginarului e o fantastic#
transcendental#". Obiecie tipologic# (i obiecie istoric# /38l-383
Tipuri psihologice .ji arhetipuri. - Non-coincidena tipologiilor (James, Jung) cu regimurile
imaginii. Confuzia termenului tip". Noiunea de atipicalitate" n psihopatologie. Dihotomie
a creaiilor fantastice (i a caracterului biografic.
Tipuri sexuale (i regimuri arhetipale. Teza androginatului: animus feminin (i anima
masculin#.
Tipologia caracterologic# ca (i cea a sexelor nu ine seama de alegerea cut#rui sau cut#rui
regim al imaginii / 383-387
Arhetipuri (i presiuni istorice. - Pedagogia evenimenial#. Localizarea regimurilor n istorie.
Clasici (i romantici" dup# Ostwald. Faze idealiste (i faze realiste dup# G. Michaud.
Explicarea fazelor (i regimurilor prin refulare. Conflictul generaiilor (i conflictul regimurilor
de imagini.
Explicarea prin supradeterminare (i concordan# a curentelor de opinie: exemplul
romantismului.
Personalit#i de baz#" (i segregaie lingvistic#. Istoria, locul (i momentul motiveaz#, dar nu
explic#. Universalitatea arhetipurilor /337-393
Funcia fantastic#. - Critica tezei lui Lacroze: parialitatea, contradiciile ei. Funcia fantastic#

12
dep#(e(te refularea. Critica tezei semiologice a lui Barthes. Lumea plenar# a fantasticii,
raporturile sale cu creaia (i invenia, rolul s#u practic (i axiologic /394-393
II. SPA)IUL, FORM+ APRIORIC+ A FANTASTICII / 398-411
Caracterul nemijlocit al fantasticului. - Contradicii ntre caracterul nemijlocit (i durata
concret#. Critica priorit#ii duratei (i a timpului la Bergson (i la Kant. Durata, noiune
imposibil de gndit. A dura, a ntrzia, a p#stra. Memoria mpotriva timpului. Memoria e de
domeniul fantasticii. Amintirea din copil#rie. Reminiscen# (i timp reg#sit. Rolul eufemistic al
fabulaiei. Artele ca lupt# mpotriva putrefaciei (i mpotriva morii /398-405
Spaiul fantastic (i spaiul fizic. - Distanare eufemistic#. Spaiul euclidian e un spaiu
imaginar. Spaiul, prietenul nostru / 405-407
Propriet#ile spaiului fantastic. - Tripla etajare genetic# a spaiului dup# Piaget.
Oculari ta te (i topologie. Mescanilizarea natural#.
Profunzimea (i relaii proiective. Falsa problem# a celei de-a treia dimensiuni.
Ubicuitate (i omogenitate. De la dedublare la non-timp spaial. Similitudini (i egalit#i,
participare (i ambivalen#. Spaiul fantastic ca form# a priori a Speranei / 407-411

III. SCHEMATISMUL TRANSCENDENTAL AL EUFEMISMULUI. / 411-418
Categorii, structuri (i sintax#. - Punctele cardinale ale spaiului fantastic (i categoriile
structurale. Rolul retoricii (i al discursului. Retorica, schematism transcendental" al
imaginarului. Puterea de translatio". Esena retoricii; metafora (i modalit#ile ei: comparaie,
metonimie, sinecdoc#, antonomaz# (i catahrez# /41l-414
Antiteza (i hiperbola, schematism al structurilor schizomorfe. Stilul lui n pofida faptului
c#". Dezvoltarea unui exemplu psihopatologic. Locul hiperbolei (i al antitezei. Catharsis-ul
artistic. Expresie, desen (i sintax# /414-416
Antifraza, schematism al structurilor mistice. Decorarea (i atitudinea de perfectibilitate n
beletristic#. Polisemia inversat#. Antilogia (i litota. Miniaturizarea n metonimie (i sinecdoc#
/416-417
Hipotipoza, schematism al structurilor sintetice. Repetarea (i abolirea timpului. Evocarea
sensului muzicii (i al istoriei. Variet#ile hipotipozei: enalaga (i hiperbata. Retorica,
formalizare a fantasticului. De la semantic la semiologic /417-418
Note / 419-426

CONCLUZIE
Reabilitarea fantasticii (i a domeniilor sale. Ceea ce place n mod universal f#r# concept (i

13
ceea ce valoreaz# n mod universal f#r# motiv. Adev#rul specific al fenomenului uman.
Onoarea poeilor.
Demistificare (i mituri. Exclusiva schizomorf# a timpului nostru. Cultul obiectivit#tii.
Antinomia demitiz#rii. Inalienabila poezie.
Pentru o pedagogie (i o (tiin# a fantasticii. Realizare simbolic#, terapeutic# a visului n stare
de veghe. Realizarea retoricii (i a studiilor literare.
Imaginarul ca marc# a vocaiei noastre ontologice. Cogito-ul eufemic n raport cu alien#rile.
Orfeu (i Iason /427-432
Note /433

POSTFA)+. Structura, organon" sau plerom#"?
de CORNEL MIHAIIONESCU /435
INDEXUL LUCR+RILOR CITATE /451
TABLA ANALITIC+ DE MATERII /467

PREFAA LA CEA DE-A TREIA EDIIE

n pragul celei de-a treia ediii a acestei lucr#ri care n-are o vechime mai mare de nou#
ani, f#r# a schimba nimic din chiar textul primei ediii, care nu se voia dect un modest
repertoriu inventariat (i clasat al dinamismelor imaginare, inem s# ntocmim un foarte scurt
inventar epistemologic al st#rii n care se afl# n prezent problemele relative la Structuri (i
la Imaginar.
Ct prive(te primele, n pofida ntregii publicit#i jenante f#cute diverselor
structuralisme, vom spune c# poziia noastr# nu s-a schimbat, c# ea s-a v#zut confirmat# de
lucr#rile lui Stephane Lupasco sau ale lui Noam Chomsky *1, (i prea puin cl#tinat# de unele
lucr#ri, remarcabile altminteri, ale vechii g#rzi a structuralismului formal (i jakobsonian *2.
Dac# pentru Chomsky exist# o gramatic# generativ# (i un soi de infrastructur# creaional# a
limbajului, dac# pentru Lupasco o ntreag# structur# profund# e un sistem material de fore
n tensiune, pentru noi structura fundamental#, arhetipic#, n-a ncetat o clip# s# in# seama
de materialele axiomatice deci de forele Imaginarului, n spatele formelor
structurate, care sunt ni(te structuri sec#tuite sau epuizate, transpar fundamental structurile
profunde care sunt, a(a cum Bachelard sau Jung (tiau deja, ni(te arhetipuri dinamice, ni(te
subiecte creatoare,..


14
17

Ceea ce n mod str#lucit confirm# lucr#rile lui N. Chomsky e c# exist# o structurare
dinamic# n proiectarea general# a frazelor ntr-o mai mare m#sur# dect n formele moarte (i
goale ale categoriilor sintactice (i lexicologice. E ceea ce ncercam s# evideniem, cu zece ani
n urm#, sub titlul capitolelor noastre terminale consacrate unei fantastici transcendentale.
Altfel spus, a(a cum vom avea prilejul s# preciz#m ntr-o foarte proxim# lucrare, nu se poate
vorbi de structur# dect dac# formele p#r#sesc domeniul schimbului mecanic pentru a trece
n cel al folosinei semantice, dect dac# structuralismul accept# o dat# pentru totdeauna s# fie
figurativ. Altfel demersul structuralist se pierde n cercetarea steril# a ceea ce Ricoeur
numea sensul unui nonsens.
Felul n care se prezint# cea de-a doua problem# cea relativ# la studiile asupra
Imaginarului r#mne solidar acestei reafirm#ri a unui structuralism materialist sau
figurativ. La drept vorbind, puine lucr#ri semnificative au ap#rut din 1960 ncoace cu
privire la problema Imaginarului. Singura care se reclam# de la aceast# problem# se datoreaz#
unui psiholog, care, n ciuda calit#ilor sale incontestabile de bun psiholog, nu poate percepe
funcia Imaginarului altfel dect a f#cut-o vreme de-un secol, (i acum 30 de ani o dat# cu
Sartre, filosofia psihologic# ngust# iscat# din intelectualismul asociaionist (i, prin el, din
concepiile cu totul perimate de pe vremea lui Aristotel.
C#rulia lui Philippe Malrieu constituie n aceast# privin# un regres n raport cu
lucr#rile lui Bachelard pe care-l critic#, ale psihanalizei (i ale suprareali(tilor. Nu numai c#
autorul reia n nume personal teza clasic# a Imaginarului ca mod primitiv al cunoa(terii
(tiinifice (i al existenei n funcie de semen (c# nu iese cu alte cuvinte din complexul de
cultur# al Occidentului cre(tin (i tehnocrat plasnd ca valori supreme (tiina de tip fizico-
chimic si relaia interpersonal# de tip evanghelic), dar se mai (i n(al# amarnic cnd i
repro(eaz# lui Bachelard, (i mie, primatul material al Imaginarului. -i cnd, criticnd
caracterul arbitrar al clasific#rii pe care o fac, adaug# ntr-o not#, apropo de simbolismul
crucii: Ne-ar putea duce gndul (i la dominanta diairetic#, schizomorf#: crucea, ca (i
copacul, indic# n#larea, si totodat# r#scrucea, opiunea, psihologul confund# propria sa
fantezie (funcionnd n regim polemic (i diairetic!) cu coninutul pozitiv al simbolismului
crucii (a(a cum ni-1 semnaleaz# inventarierile (tiinifice ale antropologiei). Fa# de miile (i
miile de interpret#ri culturale ale crucii ca convergen# a contrariilor, totalizare, centru al
Universului, cu ct#


15
18

ndrept#ire poate psihologul al#tura crucea, simbol al n#l#rii, opiunea?
Dac# observaiile critice ale lui P. Malrieu s-ar ntemeia pe o analiz# antropologic#
serioas#, ar reine faptul c#, atunci cnd crucea se ndreapt# spre o accepie schizomorf#, ea se
deformeaz# (i deplaseaz# figuri cu simetrie punctual# (crucea greceasc#, aztec#, maya,
svastica etc.) spre forme denaturate ale crucii (crucea latin#) (i in extremis spre simplu t#u
al crucifixului, spre simplu stlp pe care e ridicat (dar tot ca pontifex) Mntuitorul (i unde
dispare intersectarea constitutiv# a structurii cruciforme. Pn# ntr-att e de adev#rat c# n
pofida oric#rei manipul#ri psihologice viznd reducerea Imaginarului la nivelul unui mijloc
primitiv Imaginarul posed# o realitate la care vin s# se ralieze cu necesitate fanteziile
psihologului nsu(i. Aceste fantezii, deopotriv# cu imaginea persoanei sau a interpersonalului,
nu sunt ni(te imagini privilegiate. A considera valorile privilegiate ale propriei culturi ca pe
ni(te arhetipuri normative pentru alte culturi nseamn# oricum a da dovad# de colonialism
intelectual. Caracter normativ nu pot avea dect ni(te mari mbin#ri plurale de imagini n
constelaii, n roiuri, n poeme sau n mituri.
Ct despre imputarea ce ni s-a adus adeseori de-a ne m#rgini la clasificarea
betcherevian#, ea nu e propriu-zis dect consecina acelui complex de cultur# occidental#
care, pe de o parte, se fere(te de orice fiziologism antropologic n numele mai mult sau mai
puin m#rturisit al unui anumit spiritualism vag, fie el personalist, (i care, pe de alt#
parte, vrea cu orice pre s# privilegieze un ax de determin#ri explicative (i dup# vechiul
adagiu aristotelic a (ti prin cauz#. Numai c#, repet, ca n urm# cu zece ani: reflexologia se
aliniaz# structurilor traiectului antropologic, (i nu viceversa. Reflexul dominant n-a fost
niciodat# pentru mine principiu explicativ, a fost cel mult element de confirmare, de racordare
cu foarte serioasele lucr#ri ale -colii din Leningrad.
S# mai spunem, n sfr(it, un cuvnt pentru a r#spunde unei ultime observaii critice:
imputarea de-a nu fi inut seama de geneza imaginilor, a istoriei. Vom r#spunde mai nti c#
aceast# carte nu-(i propunea s# arate cum se construiesc (i se transform# structurile, nainte
de-a putea vorbi de construirea structurilor trebuie formulat# o ipotez# conceptual#, un lexic
operatoriu al structurilor, cu riscul de a-l modifica ulterior, (i anume opernd. Cartea de fa#
nu s-a voit, o repet#m, dect un repertoriu comod, (i static, al marilor constelaii imaginare.
-i, revendicndu-se de la un anume structuralism, a vrut mai ales s# nu mistifice escamotnd
cum


16
19

obi(nuie(te Occidentul caracterul mitic (susceptibil a(adar de clasificare imaginar#)
al istoriei. Evident c# nu facem confuzia ntre mit istoric (i geneza unui fenomen. Dar geneza
scap# istoriei (i rezerv#m altor lucr#ri studiul dinamic complex (i non- linear al form#rii
(i al transform#rii imaginilor, miturilor, simbolurilor (i... istoriei.
n rezumat, ca acum zece ani, Imaginarul adic# ansamblul imaginilor (i al relaiilor
dintre imagini care constituie capitalul gndit al lui homo sapiens ne apare ca marele
denominator fundamental la care vin s# se ralieze toate procedurile gndirii umane.
Imaginarul este aceast# r#scruce antropologic# care ng#duie luminarea unui anume
demers al unei (tiine umane prin cutare alt demers al altei (tiine, ntruct noi contest#m mai
mult ca oricnd, n acest an 1969, parcel#rile universitare ale (tiinelor omului care, abordnd
gigantica problem# uman# prin prisma unor vederi nguste (i partizane, mutileaz#
complexitatea comprehensiv# (adic# unicul izvor de nelegere posibil#) a problemelor
ridicate de comportamentul marii maimue gola(e: homo sapiens. Mai mult ca oricnd
reafirm#m c# toate problemele relative la semnificaie, deci la simbol (i la Imaginar, nu pot fi
pasibile f#r# falsificare de-o unic# descenden# a (tiinelor umanistice. Orice
antropolog, fie el psiholog, sociolog sau psihiatru specializat, trebuie s# posede un total
cultural de a(a natur# nct s# dep#(easc# cu mult prin cunoa(terea limbilor, popoarelor,
istoriei, civilizaiilor etc. bagajul debil distribuit de Universit#ile noastre sub apelativul:
Diplome de Psihologie, de Sociologie, de Studii medicale... Pentru a putea vorbi cu
competen# de Imaginar nu trebuie s# te ncrezi n ngustimile sau n capriciile propriei
imaginaii, ci s# posezi un repertoriu aproape exhaustiv al Imaginarului normal (i patologic n
toate straturile culturale pe care ni le propun istoria, mitologiile, etnologia, lingvistica (i
literaturile, n acest fel ne reg#sim totodat# fidelitatea materialist# fa# de acel comandament
bachelardian att de rodnic: Imaginea nu poate fi studiat# dect prin imagine'- Numai atunci
putem cu onestitate vorbi n cuno(tin# de cauz# de Imaginar (i-i putem t#lm#ci legile. -i
prima constatare revoluionar# pe care o facem o dat# cu autorul Psihanalizei focului (i cu cel
al Manifestului suprarealismului e c# acest Imaginar, departe de-a fi epifenomenala
imaginaie la care o reducea foarte sumara psihologie clasic#, e, dimpotriv#, norma
fundamental# justiia suprem#, scrie Breton fa# de care continua

20


17
fluctuaie a progresului (tiinific apare ca un fenomen anodin (i lipsit de semnificaie.
La aceste concluzii am ajuns acum nou# ani n urma unor laborioase cercet#ri care au
dat na(tere c#rii de fa#. La aceste concluzii r#mnem (i n 1969. Totodat# republic#m
ntocmai lucrarea editat# n 1960, reeditat# apoi n 1963. Sper#m c# acest soi de Manual al
Imaginarului va aduce acelea(i servicii ca n trecut diver(ilor cercet#tori care pun n centrul
preocup#rilor lor fragila m#reie a lui homo sapiens.

NOTE
1 Cf. n special S.Lupasco, Qu'est-ce qu'une structure? Bourgois, 1967,(i N.
Chomsky, Syntactic Structures, Mouton, 1964.
2 Cf. A. J. Greimas, La Smantique structurale, Larousse, 1966.

PREFAA LA CEA DE-A #ASEA EDIIE

Tezele pe care le susinea aceast# carte cu exact dou#zeci de ani n urm#, n avangarda
studiilor favorizate de psihanaliz#, de suprareali(tii (i de fenomenologia bachelardian#, s-au
v#zut din an n an confirmate de curentul de gndire care marcheaz# marea cotitur# a
civilizaiei pe care o tr#im de-un sfert de veac.
Vechile neopozitivisme unidimensionale (i totalitare pierd cu fiecare zi cte puin din
r#m#(iele prestigiului lor, subminate de instrumentarea cercet#rii (tiinifice moderne, ca si de
fr#mntarea (i aspiraiile tinerilor din vremea noastr#. Ct prive(te structuralismul formal, el
s-a nchis de-a pururi n ghetoul unui limbaj steril, preios (i adeseori ridicol. Iar dac# (colile
(i mass-media noastr# se mai fac ecoul acestor vechituri, cercetarea de vrf a lichidat aceste
obstacole epistemologice ale ultimului secol. Manifestului Noului Spirit -tiinific, lansat
acum patruzeci (i cinci de ani, i poate urma n zilele noastre cu pertinen# un manifest al
Noului Spirit Antropologic *1.
Attea lucr#ri de prim ordin, ca acelea ale lui Eliade, Corbin sau Dumezil, attea
epistemologii de avangard# ca acelea ale sistematicianului Bertalanffy, ale biologului Franois
Jacob, ale matematicianului Thom *2, au avut darul s# exprime cu claritate topica lupascian#
care venea n sprijinul cercet#rii noastre; attea publicaii de
15
genul noi filosofi, noi sociologi, noi psihologi precum James Hillman, ba
chiar noi teologi precum David L. Miller, s-au orientat spre acelea(i z#ri pe care le
descoperea odinioar# cartea aceasta pe care g#sim necesar s-o reedit#m pentru a (asea oar#,

18
lucrare ce ni se pare a nu fi pierdut nimic din valoarea ei euristic#. Noi n(ine (i colaboratorii
no(tri apropiai Centrului de Cercetare asupra Imaginarului n-am ncetat s# amplific#m (i s#
consolid#m n proceduri de mitocritic# (i de mitanaliz# perspectivele trasate aici acum
dou#zeci de ani *3.
Sunt desigur perspective ce urmeaz# a fi completate. Am dori ndeosebi s# d#m
etologiei ultimilor dou#zeci de ani ceva din suflul nou al reflexologiei betchereviene. Dar
Lorenz, Tinberger sau Portmann nu ni se pare a fi anulat fundamental lucr#rile deschiz#toare
de drumuri ale -colii din Leningrad. Dac# orice (tiin# se ntemeiaz# pe o filosofie a lui nu,
demersul (tiinific constituie n aceea(i m#sur# o traiectorie coerent# n jerba plural# a
expansiunii sale. S-au confundat prea mult viziunile lumii (i ale omului toate
circumstaniale, induse de-o etap# metodologic# sau alta (i foarte puin hipostaziate (tiinific
cu deontologia comun# oric#rei faze a cunoa(terii. E cazul s-o facem n continuare?
Demersul prudent empiric pe care l-am urmat n cartea de fa# se afl# la antipodul unui sistem
unitar. Nu trebuie f#cut# confuzia ntre sistemic (i spirit de sistem, n nici un caz! De
asemenea n-a fost niciodat# vorba aici de Structur# absolut#, nici de revelaii cu surle (i
trmbie ale unor lucruri ascunse. Absolut deloc! ntruct orice structur# implic# prin
definiie o relaie ntre ni(te elemente care sunt sub-sistemele sale, (i asta la nesfr(it, iar ceea
ce descriem si clas#m noi ine de eviden#, e cunoscut (i repetat n toate miturile (i poemele
umanit#ii: de la facerea lumii semper et ubique. Etica savantului necesit# deopotriv#
perseverenta si erudita competen# ct (i disponibilitatea de spirit fa# de fenomene, adic# fa#
de miraculosul neprev#zut a ceea ce se ive(te, n afar# de aceast# dubl# atitudine de
modestie cultivat# (i de libertate a spiritului, nu e dect (arlatanie (i ideologie sectar#. Prea
adesea nc# incompetena (arlatanului (i arogana sectarului se mpletesc n cantit#i
peremptorii (i premature care-i ncurajeaz# cu mare tam-tam pe nostalgicii dictaturii
scientiste.
Avem ns# agreabila certitudine c# e vorba doar de ni(te lupte de ariergard#. C#-i place
ori nu domnului Homais, nici sensul istoriei nu mai e ce-a fost! O gndire n contratimp a
construit departe de luminile scolastice sperana (i spiritul lumii ce vine. Cartea de fa# nu-(i
atribuie
16
dect meritul de-a fi fost prezent#, vreme de-un sfert de veac, n cohorta victorioas# a
acestor trubaduri.19
NOTE
1 Cf. cartea noastr# Science de l'Homme et Tradition, Noul Spirit Antropologic.
2 Cf. Morphologie et Imaginaire Colectiv. Circe nr. 8 & 9, Lettres Modernes, 1978.
3 Cf. cartea noastr# Figures mythiques et visages de I'ceuvre. De la mythocritique la
mythanalyse (1979, Dunod, 1992.

PREFA% LA CEA DE-A ZECEA EDIIE

Indiscutabil c# e ntotdeauna o satisfacie pentru un autor s#-(i vad# una din lucr#ri
ajuns# la a zecea ediie f#r# a socoti cele cinci ediii n limbi str#ine , dar aceast#
satisfacie nu e dect amor propriu. Ea ine mai nti de-o constatare f#cut# pe baza unor
verific#ri pozitive a ipotezelor noastre de c#tre epistemologia (i Weltanschauung-ul n mi(care
vreme de-un sfert de veac. A r#spunde a(tept#rii ctorva sute de mii de cititori cultivai
nseamn# c# teoriile vehiculate de-o carte au penetrat n profunzime (i la distan# de unele
formule de suprafa# domeniul epistemologic (i filosofic al acestui sfr(it de veac.
Evident c# o serie de descoperiri (i de piste (tiinifice au avut darul s# aduc# un plus de
rafinament celor ce susineam noi pe-atunci cu mijloacele euristice ale epocii (adic# ale anilor
50): reflexologie, psihanaliz#, psihologie a profunzimilor (pe care Frana o descoperea
anevoie) (i n sfr(it poetic# bachelardian#.
Am mai avut (i numeroase confirm#ri empirice, venite fie n amonte din partea
etologiei contemporane (Spitz, Kayla Lorenz, Portmann etc.), fie n aval din partea unei
psihologii (i a unei anumite psihologii sociale
9
experimentale (Y. Durand, B. Duborgel, Danile Rocha-Pitta etc.), fie mai ales din a
(tiinelor literaturii (S. Vierne, J. Perrin, Ch. Robin, P. G. Sansonnetti, R. Bourgeois, V.
Sachs, G. Bosetti, A. Frasson-Marin, P. Cambronne, J. Thomas etc.), dar (i din a unei
sociologii franceze ie(ite ncet-ncet din toropeala unui neopozitivism ngust (G. Balandier, J.
Servier, L. V. Thomas, M. Maffesoli, P. Tacussel, F. Pelletier, J. F. Matteudi, J. P. Sironneau,
A. Pessin etc.), n sfr(it din partea unei filosofii realmente noi, care integreaz# supoziiile
viziunii lumii de la sfr(itul secolului nostru (J. J. Wunenburger, F. Bonardel etc.). De altfel,
lucr#rile lui Henry Corbin dezv#luindu-ne filosofiile imaginaiei creatoare din Islam n
special la Ibn Arabi, Avicenna, Molia Sadra Shirazi, Sorhawardi erau de natur# s# ne
asigure c# Galaxia imaginarului, pe care noi o exploram de dou#zeci de ani, era chiar
firmamentul epistemologic (i filosofic cu ntunecata-i auror# a acestui sfr(it de secol XX.

20
Dar ce e de natur# mai ales s# revigoreze aceast# galaxie sunt progresele (tiinelor a(a-
zis exacte: fizica teoretic# si aplicat#, biologia (i n sfr(it matematicile.
Teza general# pe care o avansam acum dou#zeci si cinci de ani, f#r# m#car s# ne d#m
atunci prea bine seama de importana faptului, se dovede(te pe deplin confirmat# de ntregul
curent contemporan al epistemologiei (i al (tiinei creative: n spatele filierelor explicative ale
oric#rei antropologii, (i anume a psihanalizelor (i a structuralismelor la mod#, exist# constante
formative (i informative absolut eterogene, ireductibile, recurente de-a pururi n raport cu
diferenele de timp, de momente istorice sau existeniale, de climate culturale. Exist# a(adar
cel puin o natur# a Sapiens-ului, f#cut# nu din formalit#i goale, ci din dorine multiple bine
determinate, (i care (i are propriul cuvnt de spus n dialogul patetic cu necesit#ile
obiective, entropiile timpului (i ale morii.
n interiorul acestei mari schimb#ri *2 pe care o tr#ie(te (tiina contemporan#, (i
unde reg#sim peisaje epistemologice, euristice (i filosofice familiare, putem repera cu interes
cteva consonane cu cartea de fa#.
Mai nti noiunea de thema plural#, sau themata, lansat# de fizicianul de la Harvard,
Gerald Holton, (i prin care caracterizeaz# un climat de imaginaie propriu unui moment sau al
altuia, unei individualit#i (tiinifice sau a alteia, e foarte nrudit# cu noiunea de schem#
imaginar# sau mai exact verbal# pe care o puneam n
10
eviden# acum un sfert de veac, presimind atunci confirmare venit# (i din partea
sociologului Pitrim Sorokin c# aceste themata/scheme impregnau ntr-o mai mare m#sur#
dect o descoper# Holton imense zone ale cunoa(terii (i ale sensibilit#ii n timp (i n spaiu.
Pe aceast# intuiie se ntemeiaz# prezenta noastr# concepie a unei mitanalize *3.
Aceste mari spaii/timp absolut determinante ale imaginarului, pe care le numeam
timid regimuri, structuri figurative, sugernd gruparea acestor fore ale imaginilor n
constelaii sau n roiuri, (i pe care am dori s# le numim acum, dac-ar fi s# rescriem
aceast# carte, bazine semantice, constituie ceea ce biologia (i genetica cea mai
contemporan#, cea a unui Waddington sau a unui Sheldrake *4, numesc #reod noiune pe
care matematicianul Rene Thom o va relua pe contul lui sub numele de cmp morfogenetic
*5. S# not#m n trecere c# aceast# noiune de cmp morfogenetic se reg#se(te sub ali
termeni la un mare istoric francez contemporan: Fernand Braudel *6; n pofida supoziiilor
adeseori prea clasic deterministe, descoper# noiuni euristice precum cele n timp de
lung# durat# (i n spaiu de economie/lume care sunt foarte nrudite cu propria
noastr# concepie de bazin semantic.

21
Un pas n plus face epistemologia contemporan#, cnd fizica cuantic# l constrnge pe
fizicianul londonez David Bohm plecat totu(i de la ni(te supoziii materialiste s#
inverseze viziunea despre lume a fizicii elementariste (i s# stabileasc# faptul c# interrelaia
cuantic# a Universului n ansamblul ei e realitatea fundamental#. Fizica de vrf nlocuie(te
atunci noiunea linear# (i elementarist# de explica&ie cu cea de implica&ie, reg#sind astfel
marea imagine ermetist# sau pe cea a Naturphilosophie-ei schellingiene, imaginea lui Unus
Mundus *7 imagine major# a ntregii filosofii pneumatice care se degaj# din noiunea de
individualizare la Jung *8 (i pe care am inclus-o n cartea de fa# cu ambiioasa intenie de
a scrie o arhetipologie general#, adic# un mundus al imaginarului care s# nglobeze orice
gndire posibil#, implicit a(a-zisa obiectivitate (i mi(c#rile raiunii.
n sfr(it aceast# (reod# general# care poart# curentul epistemologic contemporan, (i
unde aceast# carte ne situeaz#, duce la o revizuire sf(ietoare a cauzalit#ii, adic# a formelor a
priori pe care se ntemeiaz# oricum de la Kant ncoace: spaiul (i timpul, n fizica de vrf
post-einsteinian#, dup# cum subliniaz# fizicianul d'Espagnat *9, realul e cel puin estompat
Hubert Reeves, astrofizicianul, ne spune c# thema imaginar# a fizicii actuale e cea a unui
imaginar de ac&iune, fie ea la distan#, (i nicidecum a unui imaginar de obiect *10. Din
aceast# estompare a realului, din aceast# suprimare a noiunii de traiectorie legat# de
imaginea obiectului
11
(faimoasele bile de biliard ale cartezianismului) rezult# scandalosul paradox pe care-
l menioneaz# Feynman, n jurul c#ruia graviteaz# toat# mecanica cuantic#, (i pe care o
focalizeaz# disputele (i n final trecerea la rang de paradigm# graie experienelor de la
Orsay efectuate de O. Costa de Beauregard (1980-1981 a paradoxului lui
Einstein/Podolski/Rosen. Nu ne putem nicidecum extinde aici asupra consecinelor
experiment#rii pe care ne l#sa s-o presimim cea a g#urilor lui Feynman *11. S# spunem
filosofnd c# vechea noiune de cauzalitate (i suportul ei spatio/temporal iese dep#(it#,
zdruncinat# de aceast# cercetare de vrf, a(a cum arat# conceptul de non-separabilitate la
d'Espagnat de pild#, pn# la urm# foarte apropiat de noiunea de formative causation a lui
Sheldrake si de cea de traiect antropologic: un principiu de analiz# care poate, cu aceea(i
fiabilitate, s# plece de la un cap#t oarecare al unui ansamblu sistemic. Ce-ar fi de spus? C#
ntr-un univers n care noiunile de timp (i de spaiu nu mai sunt ni(te cadre newtoniene, la
limit# efectul vechii fizici devine n mod scandalos propria sa cauz. Totul se petrece
ndeosebi pentru noi, simbologii ca (i cum maturaia sau repetarea efectului (faimoasele
redundane) ar crea o funcie cauzativ#.

22
E o revoluie fundamental#. S# spunem aici cum am v#zut-o preg#tindu-se n decursul
ultimilor dou#zeci de ani n cercul Fundaiei Eranos *12 din Elveia, cnd vreme de jum#tate
de secol convergena gndirii unui Schrodinger, Jung, Eliade, Portmann, Corbin a str#puns
bazinul semantic adnc n care vin s# se adune n zilele noastre toate curentele veritabil
operative ale (tiinelor Naturii (i Omului.
Mai e oare cazul s# subliniem c# aceast# convergen# constituie, (tergnd limitele
conceptuale dintre poezie si (tiin#, totodat# un nou acces la cunoa(terea total# sau gnosa,
pe care o intuia demi-afabulaia lui Raymond Ruyer *13 , pe care ncearc# s-o contureze
sistematica lui Jean Charon, (i pe care o ng#duiau deja (i complementaritatea lui Niels
Bohr sau a lui Capra *14 (i contradictorialitatea lui Lupasco reluat# de gnditori ca
Beigbeder, P. Faysse (i J. J. Wunenburger?
Intr#m a(adar, n mod paradoxal, mulumit# accesului la Noul Spirit (tiin&ific (i la
fenomenologia imaginarului lui Gaston Bachelard, n faza post-Bachelard *15. Cartea de fa#,
cu un sfert de veac n urm#, enuna, f#r# a avea deplina con(tiin# a faptului, aceast# mare
schimbare. Ilustrnd astfel c# efectul n cazul acesta un studiu empiric, care se voia cvasi-
exhaustiv, al articulaiilor imaginarului prevestea aceast# mare confluen# de teorii ale
tuturor orizonturilor (tiinei, care n formul#rile
12
lor, formul#ri matematice adeseori, apar ca suport cauzal al cercet#rilor empirice
ntreprinse de Jung, de Eliade, de Bachelard (i de mine nsumi.
Suntem fericii s# vedem aceste convergene validate de CNRS care mi-a ncredinat
n 1981 responsabilitatea unui grup de cercet#ri coordonate amplificnd Centrul de Cercetare
asupra Imaginarului pe care-l creasem cu (aptesprezece ani n urm#. Reunirea a nou#sprezece
laboratoare franceze (i str#ine considerabil pluridisciplinare coordonate pentru o prim#
cercetare cu tema Schimbare de mit (i mituri ale schimb#rii ne va permite s# elucid#m ntr-
o mai mare m#sur# uria(ul curent de gndire care e pe cale s# modifice profund, sub ochii
no(tri, destinul intelectual (i filosofic al Occidentului.
Republic#m aceast# carte p#strnd ntocmai textul primelor ediii. Evident c#, a(a cum
am mai scris, sunt con(tient c# limbajul epistemologic se demodeaz# n dou#zeci (i cinci de
ani. Prezent# prefa# va ng#dui, n#d#jduim, racord#rile conceptuale necesare. Continu#m s#
credem c# aceast# cantitate de reflexie poate nc# s# aduc# servicii cercet#torilor din domeniul
(tiinelor umanistice care vor s# se situeze ferm n acele orizonturi ale cercet#rii care au
deschis calea a dou#-trei decenii de revoluie epistemologic# (i filosofic#.
noiembrie 1983

23
NOTE
1 Cf. La Galaxie de l'imaginaire. Derive autour de l'ceuvre de G. Durnd, colectiv
condus de M. Maffesoli, Paris, Berg International, 1980.
2 Cf. intervenia noastr# la colocviul CNRS-GRECO 130013, Sorbona, decembrie
1983.
3 Cf. G. Durnd, Figures mythiques et visages de l'ceuvre, Paris, Berg International,
1979.
4 Cf. R. Sheldrake, A new science of life: the Hypothesis of Formative Causation,
London, Blond and Briggs, 1981.
5 Cf. R. Thom, Le( Racines biologiques du symbolisme, n La Galaxie de l
'imaginaire, op. cit.
6 Cf. Le Temps du Monde, Paris, A. Collin, 1979.
7 Cf. M. Cazenave, La Science et l'me du monde, Paris, Imago, 1983.
8 Cf. C. G. Jung (i W. Pauli, Natur, Erkl#rung undPsyche, Walter Verlag.

13

9 B. d'Espagnat, A la recherche du reel, Paris, Gauthier-Villars, 1980.
10 Cf. H. Reeves, La Symetrie, une image-cle de la physique moderne, la colocviul
CNRS-GRECO 130056 Savoir rationnel et savoir imaginaire, Paris, Sorbona, 16-17
decembrie 1983.
11 Cf. R. Feynman, La Nature de la physique, trad. fr. Paris, Seuil, 1980; O. Costa de
Beauregard, La Physique modeme et Ies pouvoirs de l'esprit, convorbiri cu M. Cazenave (i E.
Noel, Paris, Le Hameau, 1981.
12 Cf. articolul nostru Le Genie du lieu et Ies heures propices, Eranos
Jahrbuch,nr.5Q, 1982.
13 Cf. R. Ruyer, La Gnose de Princeton.
14 Cf. F. Capra, Le Tao de la physique, Paris, Tchou.
15 Cf. G. Durnd, Le Grand changement ou Papres-Bachelard, Colocviul CNRS-
GRECO 130056, op. cit.

24
PREFAA LA CEA DE-A UNSPREZECEA EDIIE

Iat#-ne a(adar la ora celei de-a 11-a ediii franceze a acestei c#ri. N-am modificat
nimic din primul ei demers de-acum treizeci (i ceva de ani (i din ceea ce au avut darul s#
precizeze, s# integreze n dezvolt#rile succesive ale antropologiei unui sfert de veac, prefeele
celei de-a 3-a, a 6-a (i a 10-a ediii. E o carte care, de-a lungul celor trei decenii, n-a f#cut
dect s#-(i sporeasc# audiena metodologic# (i euristic# confirmat# de traduceri n
spaniol#, n portughez#, n italian#, n romn#, iar n curnd (i n englez#. Confirmat# la
recentul colocviu de la Cerisy-la-Salle (iulie 1991. Anale n curs de apariie la Albin Michel),
unde au fost reprezentate paisprezece naiuni prin delegaii a 47 Centre de Cercetare asupra
Imaginarului r#spndite n cele cinci coluri ale lumii, ncepnd cu Centrul de Cercetare
asupra Imaginarului din Grenoble creat acum 25 de ani...
F#r# ndoial# c# din anii 50, de cnd ne-am conceput studiul, multe din concluziile
noastre au c(tigat n subtilitate, n precizie, n nuanare. Cu 30 de ani n urm# confundam
nc# n prea mare m#sur# contrar principiului cartezian ordinea expunerii cu ordinea
cercet#rii... Dac-ar fi s# rescriem aceast# carte, am suprima de pild# suprapunerea inadecvat#
dintre o repartiie binar# n dou# regimuri diurn (i nocturn (i o clasificare teriar#
n trei continente simbolice ornduite atunci potrivit imaginilor a trei grupe de culori ale
jocului de tarot. Cercetarea noastr# pleca de la constatarea binarit#ii, expunerea noastr#
deschidea dimpotriv# mai larg calea articulaiilor att de fructuoase ale ternarului. La fel, n-
am mai plecat de la structurile schizomorfe (sau mai simplu eroice) (i de la antitezele lor
care sunt feele timpului. Sacrificnd mai puin unei priorit#i mult prea etnocentrice care
acord# primat clarit#ii (i distinciei, am ncepe mai degrab# cu aceste structuri mistice,
ale c#ror modele sunt date de coenesteziile animale cele mai
7
arhaice...
Am ajunge n felul acesta, ntr-un mod mai lipsit de echivoc, s# ar#t#m c# fiecare din
categoriile celor trei mari constelaii structurale poate fi judecat# negativ de c#tre celelalte
dou# (i c#, dac# feele timpului sunt infernul imaginarului schizomorf, n mod reciproc
diairesis, claritatea (i distincia sunt infernul duratei concrete a oric#rei experiene
imaginare a timpului uman...
Dar aceste rectific#ri nu infirm# cu nimic tezele principale ale acestei lucr#ri, cel mult
ele separ# (i privilegiaz# ordinea expunerii de cea a cercet#rii... Dup# treizeci de ani de
utiliz#ri euristice, cartea noastr# se consider# nc# un bun repertoriu al marilor imagini care

25
lumineaz# imaginarul uman semper et ubique. Red#m de asemenea rodul acestei activit#i, pe
care prietenii mei nclin# a o considera clasic#, sub forma n care ea a fost prezentat# iniial,
cea din 1959. Mai ales c#, a(a cum se prezint#, ea ocup# un loc bine conturat, la cump#na
anilor 50 (i 60, n cadrul bazinului semantic care caracterizeaz# de-a lungul unui ntreg
secol, ncepnd cu anii 1870-80, demersul imaginarului profund al secolului XX. Acest loc e
cel al unei faze pe care am numit-o cndva amenajarea malurilor, adic# dup# rev#rsarea n
(iroaie a simbolismelor, dup# desp#rirea apelor operat# de suprarealism, dup#
confluenele demersurilor imaginaiei (i a Noului Spirit -tiinific armat de c#tre Einstein,
Niels Bohr (i Max Planck cu un raionalism de tip nou semnificativ# n acest sens fiind
opera lui Bachelard , dup# regalitatea psihanalizei (i imaginea p#rintelui mitic Freud,
malurile acestui imens (uvoi, care scald# ntreaga sensibilitate a secolului XX, se constituie n
totalit#i filosofice, n sisteme interpretative dintre care trebuie semnalate, n domeniul
francez, cteva titluri: Antropologia structural (1958) (i Gndirea slbatic (1962) de CI.
Levi-Strauss, Simbolica Rului (1960) de P. Ricoeur, Poetica Visrii (1961) de Bachelard,
Imagina&ia creatoare n sufismul lui Ibn Arabi (1958) (i Pmnt Ceresc #i Corpuri de nviere
(1961) de Henry Corbin, Mituri, Vise #i Mistere (1957) de Mircea Eliade etc.
Anii 50/60 erau ntr-adev#r cei n care edificarea unei statici se impunea, iar
Structurile antropologice ale Imaginarului se nscriau n elaborarea unei asemenea statici.
Se nelege c# o atare static# aveam s-o continu#m, cu timiditate mai nti n timpul
tr#it (i consemnat n scris al unui romancier, Stendhal (Decorul Mitic al Mnstirii din
Parma), printr-o dinamic# cu un pronunat spor de precizie n volumul Figuri mitice #i fe&e
ale operei...
8
Constat#m totodat# cu o real# satisfacie faptul c# editorul nostru Dunod reediteaz# n
acord cu statica noastr# aceast# ultim# lucrare (elaborat# n anii 75-79), umplnd astfel, prin
aceast# cuplare, un sup#r#tor hiatus ntre aplicaiile statice ale grilei noastre de lectur#
arhetipic# (i dezvoltarea dinamic# a mitocriticelor (i a mitanalizelor. Relund ceea ce
schiasem referitor la opera lui Stendhal, test#m o metod# care se sustrage psihocriticii prea
ngust freudiene a lui Ch. Mauron (i ncearc# s# aureoleze mitocritica unei opere sau a unei
singure lucr#ri fie a unor pictori ca Bosch, Durer, Goya sau Rubens, fie a unor scriitori
precum Xavier de Maistre, Shelley, Zola, Baudelaire, Gide, Proust, Hesse, Meyrink... prin
mitanaliza unei ntregi epoci. E ntr-un fel ciorna a ceea ce vom dezvolta mai trziu (1982)
sub numele de topic# socio-cultural# (i de bazin semantic.
ianuarie 1992

26
INTRODUCERE

O antropologie neleas# n sensul cel mai larg, adic# o cunoa(tere a omului bazat# pe
asocierea a diverse metode si a diverse discipline, (i care ntr-o bun# zi ne va dezv#lui
mecanismele t#inuite ce pun n mi(care acest oaspete, prezent f#r# s# fi fost invitat la
dezbaterile noastre: spiritul uman...
CL. LEVI-STRAUSS, Antropologie structurale, p. 91.

Dac# documentul scap# prea adesea istoriei, el nu poate sc#pa clasific#rii.
A. LEROI-GOURHAN, L'homme et la matire, p. 18.


IMAGINILE DE TREI PARALE

Gndirea occidental# (i n special filosofia francez# are drept tradiie constant#
tendina de a devaloriza ontologic imaginea (i psihologic funcia imaginaiei me(ter# ntr-ale
erorii (i falsit#ii. S-a remarcat *1, pe drept cuvnt, c# vasta mi(care de idei care de la
Socrate, trecnd prin augustinism, scolastic#, cartezianism (i secolul luminilor, ajunge pn# la
gndirea lui Brunschvicg, Lvy-Bruhl, Lagneau, Alain sau Valry, are drept urmare inerea
n carantin# a tot ce e considerat a fi o vacan# a raiunii. Pentru Brunschvicg orice
imaginaie fie ea (i platonician#! constituie un p#cat fa# de spirit *2. Pentru Alain,
mai ng#duitor, miturile sunt idei n devenire, iar imaginarul e copil#ria con(tiinei *3.
S-ar fi putut nutri n#dejdea, pare-se, ca psihologia general# s# fie mai indulgent# cu
imaginaia. Nici gnd. Sartre a ar#tat *4 c# psihologii clasici confund# imaginea cu dubletul
mnezic al percepiei, garnisind spiritul cu miniaturi mentale care nu sunt dect ni(te copii
ale lucrurilor obiective. In ultim# instan#, imaginaia e redus#, de c#tre clasici, la acea zon#
situat# dincoace de pragul senzaiei, (i care e denumit# imagine remanent# sau consecutiv#.
Tocmai pe terenul acestei concepii a unui imaginar devalorizat prinde r#d#cini
asociaionismul *5, efort l#udabil, desigur, de explicare a conexiunilor imaginative, dar care
p#c#tuie(te prin aceea c# reduce imaginaia la un puzzle static (i plat, iar imaginea la un
amestec foarte echivoc la jum#tatea drumului ntre soliditatea senzaiei (i puritatea ideii.
Bergson *6 a dat-prima lovitur# hot#rtoare asociaionismului, deschiznd noi dimensiuni

22

27
n continuum-ul con(tiinei. Totu(i Bergson nu elibereaz# complet imaginea de rolul
subaltern pe care i-l atribuia psihologia clasic#, ntruct la el imaginaia se transform# n
memorie, ntr-un fel de socotitor al existenei, care se deregleaz# prin caracterul compensator
al visului (i se regularizeaz# prin atenia perceptiv# acordat# vieii. Sartre ns# remarc# faptul
c# nu se poate confunda imaginatul cu rememoratul. Iar dac# memoria coloreaz# cum se
cuvine imaginaia cu reziduuri a posteriori, nu e mai puin adev#rat c# exist# o esen# proprie
a imaginarului care difereniaz# gndirea poetului de cea a cronicarului sau a memorialistului.
Exist# o facultate a posibilului pe care e necesar s-o studiem cu alte mijloace dect
introspecia bergsonian# suspect# ntruna de regres. Nu vom st#rui mai mult asupra criticii
temeinice pe care Sartre o ndreapt# n acela(i timp mpotriva teoriei clasice a imaginii
miniatur# (i mpotriva doctrinei bergsoniene a imaginii amintire *7, repro(nd att uneia ct (i
celeilalte c# reifc# *8 imaginea (i distruge astfel dinamismul con(tiinei alienndu-i funcia
principal# care const# mai degrab# n a cunoa(te dect n a fi: F#r# ndoial# c# pietroaiele lui
Taine au fost nlocuite cu ni(te vaporoase neguri vii n nencetat# transformare. Dar aceste
neguri n-au ncetat prin aceasta de-a mai fi lucruri... *9 E cazul acum s# ne ntreb#m dac#
Sartre din L'Imaginaire (i-a inut f#g#duielile critice din L'Imagination.
Pentru a evita reificarea imaginii, Sartre preconizeaz# metoda fenomenologic#,
metod# care prezint# avantajul de-a nu l#sa s# apar# din fenomenul imaginar dect intenii
dezb#rate de orice iluzie de imanen# *10. Primul caracter al imaginii pe care-o scoate n
eviden# descrierea fenomenologic# e c# ea este o con(tiin#, c# e, drept urmare, ca orice
con(tiin#, nainte de toate, transcendental# *11. Al doilea caracter al imaginii care
difereniaz# imaginaia de celelalte moduri ae con(tiinei e c# obiectul imaginat e dat imediat
ca atare, n timp ce cunoa(terea perceptiv# se formeaz# ncet prin aproximaii (i lu#ri
succesive de contact. Numai un cub imaginat are dintr-o dat# (ase fee. A(adar observarea
unui atare obiect prin imaginaie nu m# nva# nimic, ea nu e, la urma urmei, dect o cvasi-
observaie *12. De-aci rezult# de ndat# un al treilea caracter *13: con(tiina imaginativ# (i
pune obiectul ca un neant; acel a nu fi ar constitui categoria imaginii, ceea ce i explic# cel
din urm# caracter al s#u, adic# spontaneitatea *14; imaginaia sare cu u(urin# peste
obstacolul care e opacitatea laborioas# a realului perceput, iar vacuitatea total# a con(tiinei
corespunde unei totale spontaneit#i. Analiza imaginarului conduce a(adar la un fel de nirvana
intelectual#, el nemaifiind dect o cunoa(tere dezam#git#, o s#r#cie esenial#.
23
Degeaba ncearc# Sartre, n capitolele urm#toare, s# fac# un recens#mnt complet al
familiei imaginii *15, nu va reu(i s# mpiedice ca aceasta s# fie privit# altfel dect ca o

28
foarte s#rac# rubedenie mental#, iar ca ultimele trei p#ri ale lucr#rii sale *16, n care
abandoneaz# de altfel metoda fenomenologic#, s# fie altceva dect un laitmotiv al
degrad#rii cunoa(terii pe care o reprezint# imaginea, n textul psihologului revin f#r#
ncetare epitete (i apelaiuni degradante *17: imaginea este o umbr# a obiectului sau nu e
nici m#car o lume a irealului, imaginea nu e dect un obiect fantom#, f#r# urm#ri; toate
calit#ile imaginaiei nu sunt dect neant, obiectele imaginare sunt suspecte; via#
factice, ncremenit#, scolastic#, ncetinit#, care pentru majoritatea oamenilor nu e dect o
soluie adoptat# n lips# de altceva mai bun, e tocmai cea dup# care jinduie(te un
schizofrenic... *18, n sfr(it, aceast# s#r#cie esenial# care constituie imaginea (i se
manifest# ndeosebi n vis seam#n# totodat# foarte mult cu eroarea n spinozism *19, iar
imaginea se pomene(te astfel din nou a fi me(ter# ntr-ale erorii, ca la metafizicienii clasici.
/Mai mult, rolul imaginii n viaa psihic# e redus la cel al unei posesiuni cvasi-demoniace,
neantul dobndind un soi de consisten# magic# prin caracterul imperios (i copil#ros *20
al imaginii care se impune cu nd#r#tnicie gndirii. Pn# la urm#, (i ntr-un mod absolut
paradoxal, Sartre, n concluzia sa, pare s# dezmint# brusc dualismul pe care se str#duise
s#-l stabileasc# de-a lungul a dou# sute treizeci de pagini ntre spontaneitatea imaginar# (i
efortul de cunoa(tere adev#rat#, (i revine la un fel de monism al cogito-ului. Departe de a
trage concluziile logice ce decurg din negativitatea constitutiv# a imaginii, se m#rgine(te s#
confunde ntr-o neantizare general# afirmarea perceptiv# sau conceptual# a lumii, ca (i
fanteziile irealizante ale imaginaiei. Con(tiina realului (i con(tiina irealului se reconciliaz#
prin procesul general de neantizare; iar lucrarea ajunge la urm#toarea concluzie banal#:
Aceast# con(tiin# liber#... care dep#(e(te realul n fiecare clip#, ce este, n fond, dac# nu pur
(i simplu con(tiina a(a cum se dezv#luie sie(i n cogito? *21 Aceast# afirmaie e urmat# de
un foarte contestabil post-scriptum constituit din ni(te consideraii estetice, n care Sartre reia
teza irealit#ii artei (i tema resentimentului mpotriva poeziei. Autorul lucr#rii L'Imaginaire (i
aduce aminte c# 1-a ponegrit pe Baudelaire, ca (i pe Camus (i pe Faulkner *22.
Sartre are meritul incontestabil de-a fi f#cut efortul s# descrie funcionarea specific# a
imaginaiei (i s-o deosebeasc# net cel puin n primele dou# sute de pagini ale lucr#rii
de comportamentul perceptiv sau mnezic. Pe m#sur# ns# ce capitolele progreseaz#, imaginea
(i rolul imaginaiei par a se volatiliza (i a ajunge pn# la urm# la o total# devalorizare a
imaginarului,
24
devalorizare ce nu corespunde ctu(i de puin rolului efectiv pe care-l joac# imaginea
n domeniul motivaiilor psihologice (i culturale. Pn# la urm#, critica adus# de Sartre

29
poziiilor clasice n L'Imagination, repro(ndu-le c# distrug imaginea (i c# fac o teorie a
imaginaiei f#r# imagini, se ntoarce mpotriva autorului lucr#rii L'Imaginaire. ntr-adev#r, a
afirma n acela(i timp c# imaginea este o realitate psihic# cert# (i c# imaginea nu poate fi
niciodat# atins# printr-o inducie *23 a faptelor de experien# concret#, ci printr-o
experien# privilegiat# al c#rei secret aparine a(a-zisei fenomenologii psihologice, ni se
pare contradictoriu. Ne putem deci ntreba pentru care motiv, n cele dou# volume ale sale
consacrate imaginaiei, Sartre a f#cut n asemenea m#sur# abstracie de imagine.
n primul rnd, consider#m noi, dintr-o incapacitate a autorului eseului despre
Baudelaire de a sesiza rolul general al operei de art# (i al suportului ei imaginar, ns#(i arta
sartrian# oscileaz# constant ntre jocul abil (i nesemnificativ al comediei bulevardiere (i
greoaia tentativ# de reintegrare total# a realului, n care reg#sim un hipernaturalism gen Zola
dublat de-o filozofie n stilul lui P. Bourget *24. Niciodat# arta nu e considerat# drept o
manifestare original# a unei funcii psiho-sociale, niciodat# imaginea sau opera de art# nu e
luat# n sensul ei plenar, ci totdeauna considerat# un mesaj de irealitate. De-aci rezult#
caracterul adesea neautentic al operei romane(ti (i teatrale a lui Sartre, care e cnd o str#lucit#
pasti(# a teatrului burghez sau a romanului american, cnd dep#(e(te greoi cadrul estetic spre
a ajunge pe malurile interminabile ale pedantei descrieri fenomenologice, n sfr(it, (i estetica
sartrian# este o cvasi-estetic# *25 (i nu e de mirare c# un autor att de opac fa# de poetic# a
trecut n a(a m#sur# al#turi de esena imaginii.
Sartre ns#, credem noi, a f#cut abstracie de imaginaie mai ales pentru c# a vrut s# se
m#rgineasc# la o aplicare restrns# a metodei fenomenologice, ngustat# de solipsismul
psihologic. E ntr-adev#r paradoxal s# porne(ti la studierea fenomenului imaginaiei f#r# a
g#si de cuviin# s# consuli patrimoniul imaginar al omenirii pe care-l constituie poezia (i
morfologia religiilor. Lucrarea lui Sartre L'Imaginaire ar putea foarte bine s# se intituleze
Con(tiina imaginii la Jean Paul Sartre. Datorit# acestui psihologism pe ct de ngust pe att
de parial, Sartre p#c#tuie(te fa# de fenomenologie, ntruct o fenomenologie a imaginarului
trebuie nainte de toate s# se deschid# cu nelegere imaginilor (i s#-l urmeze pe poet pn# la
limita extrem# a imaginilor sale, f#r# a reduce vreodat# acest extremism care constituie ns#(i
esena elanului poetic *26. Sartre a confundat pare-se reducia fenomenologic# cu restricia
psihologic# datorat# angaj#rii ntr-o ngust# (i timorat# situaie dat#, ar#tnd astfel c# e lipsit
de acea modestie sistematic# pe care
25
Bachelard o cere pe drept cuvnt fenomenologului *27. Pentru a putea tr#i direct
imaginile, trebuie ca (i imaginaia s# fie ndeajuns de smerit# spre a binevoi s#-(i fac# plinul

30
de imagini. C#ci dac# nu consimim la aceast# smerenie primordial#, la aceast# iniial#
acceptare a fenomenului imaginii, nu vom putea niciodat# realiza din lipsa elementului
inductor acel r#sunet care constituie amorsarea ns#(i a oric#rui demers fenomenologic
*28. La Sartre foarte curnd o psihologie introspectiv# devine precump#nitoare n detrimentul
disciplinei fenomenologice, al voinei de a supune experienei con(tiinei patrimoniul
imaginar al omenirii. Foarte curnd con(tiina, care nu mai e dect rezonan# tautologic#, se
epuizeaz# (i, chiar de la pagina (aptezeci (i (ase, Sartre *29 p#r#se(te n mod deliberat
fenomenologia pentru a se deda unor ipotetice construcii explicative, n realitate, numai
primele treizeci de pagini ale lucr#rii utilizeaz# descrierea fenomenologic#, urm#toarele
patruzeci (i (ase nemaifiind constituite dect din variaiuni pe aceea(i tem# descriptiv# a
familiei imaginii.
Ni se pare c# e(ecul sartrian n ceea ce prive(te descrierea unui model psihologic al
imaginaiei nu e dect cazul limit# al demersului general al unei anumite psihologii bastarde a
postulatelor fenomenologice (i vrt# pn#-n gt ntr-o perspectiv# metafizic# preconceput#.
Acesta e motivul pentru care am l#sat mai la urm# critica poziiilor Denkpsychologie-ei,
poziii totu(i anterioare tezei sartriene, dar care pun pare-mi-se n lumin#, pe-un caz mai
nuanat, pe-o observare mai limitrof#, cauzele profunde ale devaloriz#rii radicale la care
Sartre supune imaginarul. Desigur, exist# diferene profunde ntre Denkpsychologie (i
psihologia lui Sartre. n timp ce la Sartre, ntr-adev#r, imaginarul nu e descris, la urma urmei,
dect ca un exemplu semnificativ al vacuit#ii eseniale a con(tiinei umane, la ali gnditori
nu att de direct obsedai de metafizic# reg#sim o similar# minimalizare a imaginaiei, dar de
ast# dat# n favoarea unei gndiri care se vrea valabil#, purificat# de poluarea imaginilor *30,
n aceast# perspectiv# exist# o ntoarcere la reificarea imaginii denunat# de Sartre. n timp ce
la acesta (i la predecesorii s#i asociaioni(ti (i bergsoni(ti imaginarul era, n fond, simbolul
oric#rei gndiri: prototipul leg#turilor mecanice la asociaioni(ti sau al totalit#ii mnezice a
con(tiinei la Bergson, prototip exemplar al neantiz#rii la Sartre; dimpotriv#, la gnditorii la
care ne referim acum minimalizarea imaginaiei nu se manifest# dect cu unicul scop de a
privilegia, prin antitez#, elementele formale ale gndirii, n definitiv, poziiile asociaioniste,
bergsoniene sau sartriene tindeau deopotriv# n sensuri diferite spre un monism al con(tiinei
psihologice c#ruia imaginarul nu-i era dect o ilustrare didactic#. Monism mecanicist,
metaforic sau neantizant, n-are importan#: imaginaia,
26
fie c# a fost redus# la o percepie sl#bit# de o amintire a memoriei sau, dimpotriv#, la
a fi con(tient de n general, nu se deosebea n ciuda (ov#ielilor sartriene de curentul

31
omogen al fenomenelor de con(tiin#. Spre deosebire de acestea, Denkpsychologie, n
prelungirea cartezianismului, se afirm# cu hot#rre adept# a unui dualism. Dar n mod
paradoxal se inspir# explicit din dualismul lui James (i din cel de care d# uneori dovad#
Bergson *31 care separ# curentul de con(tiin#, cu alte cuvinte con(tiina singura
valabil#, de superficiala colonie de polipi a imaginilor. Paradox, zicem noi, ntruct gndirea
f#r# imagini att de drag# Denkpsychologie-ei pare, din punct de vedere morfologic, s# se
apropie mai mult de leg#turile formale ale imaginilor-idei ale asociaionismului dect de
avuiile imprecise ale curentului de con(tiin#. Totu(i, ceea ce Bradley *32 descoper# cam n
aceea(i perioad# cu James e primatul elementelor tranzitive ale limbajului (i ale gndirii
asupra elementelor substantive (i statice, n vreme ce Wundt *33 disociaz# apercepia unui
sens intelectual de percepia produc#toare de imagini. Dar mai ales o dat# cu Brentano (i
Husserl *34 activitatea spiritului va fi opus# radical coninuturilor imaginare (i senzoriale.
Intenia sau actul intelectual al spiritului, adic# sensul organizator al st#rilor sau al colec-
iilor de st#ri de con(tiin#, e afirmat# ca fiind transcendent# acestor st#ri nse(i. -i Sartre,
dup# cum am v#zut, n-a neglijat lecia acestei transcendene constitutive a con(tiinei. Din
acel moment, psihologii adepi ai Denkpsychologie-ei accept#, ca (i Sartre, dihotomia
metafizic# ndr#git# de clasici ntre con(tiina formal# (i reziduul psihologic (i material al
gndirii. Paralel cu aceste concluzii care separau din nou activitatea logic# de psihologic,
psihologii -colii din Wrtzburg, verificnd pe terenul introspeciei experimentale
antipsihologismul lui Husserl *35, ajungeau la ni(te noiuni psihologice foarte apropiate de
cele de intenie, cum ar fi con(tiina de reguli, tensiuni de con(tiin#, atitudini de
con(tiin#, gnduri lipsite de imagini (i constitutive ale conceptului. Conceptul fiind un
sens pe care imaginea (i cuvntul l pot pur (i simplu evoca, dar care preexist# amndurora,
imaginea nefiind dect o piedic# pentru procesul ideatic.
Ceea ce frapeaz# mai nti la aceste teorii intelectualiste e caracterul echivoc al
concepiei despre imagine, ngust empirist# (i cu att mai empirist# cu ct se dore(te
discreditarea ei pentru a desprinde din ea o gndire pur logic#. Apoi, ceea ce sare n ochi e
caracterul echivoc al formulelor (i al noiunilor folosite lund ad litteram aceast# expresie de
gndire f#r# imagini, care, cinstit vorbind, nu poate nsemna, scrie Pradines *36, dect o
gndire nealc#tuit# din imagini, s-a vrut ca gndirea s# nu fie nici m#car nsoit# de imagini...
ceea ce ducea la c#utarea unei gndiri incapabile s# se
27
exercite.... -coala din Wrtzburg ca (i Denkpsychologie postuleaz# o gndire f#r#
imagini, numai pentru c# imaginea e din nou redus# la dubletul remanent al senzaiei (i pentru

32
c# atunci e de la sine neles c# astfel de imagini nu adaug# nimic sensului noiunilor
abstracte.
Critica general# care se poate mai ales aduce teoriilor recenzate pn# aici e c# toate
minimalizeaz# imaginaia, fie pervertindu-i obiectul, ca la Bergson, unde se reduce la un
reziduu mnezic, fie depreciind imaginea pn# la nivelul unui vulgar dublet senzorial, netezind
astfel calea nihilismului psihologic al imaginarului sartrian. Psihologia general#, chiar cnd e
timid fenomenologic#, sterilizeaz# fecunditatea fenomenului imaginar, respingndu-l pur (i
simplu sau reducndu-l la o stngace schi# conceptual#. Dar tocmai n aceast# privin#
trebuie, o dat# cu Bachelard, s# revendic#m pentru filosof dreptul la un studiu sistematic al
reprezent#rii *37 f#r# nici o excepie. Cu alte cuvinte, (i n ciuda etimologiei sale hegeliene,
fenomenologia psihologic# a f#cut totdeauna distincia ntre numenul semnificat (i fenomenul
semnificant, confundnd de cele mai multe ori rolul imaginii mentale cu semnele limbajului
a(a cum le define(te (coala saussurian# *38. Marele p#cat al psihologiei imaginaiei e pn# la
urm#, la succesorii lui Husserl (i chiar ai lui Bergson, c# a confundat, din pricina
vocabularului gre(it elaborat al asociaionismului, imaginea cu cuvntul. Sartre *39, care
avusese totu(i grij# s# opun# semnul scris biroul sub(efului (i portretul lui Pierre, ajunge
puin cte puin, n unele capitole cu titluri echivoce, s# opereze o mezalian# ntre imagine (i
familia semiologic#. Pn# la urm# pentru Sartre imaginea nu e nici m#car, ca pentru Husserl
*40, o umplere necesar# a semnului arbitrar; nu e dect un semn degradat. Genealogia
familiei imaginii nu e dect povestea unei dubioase degener#ri. Opusul sensului propriu,
sensul figurat, nu mai poate fi n acest caz dect un sens impur. Dar este esenial s# remarc#m
c# n limbaj, dac# alegerea semnului este nensemnat# pentru c# acesta din urm# e arbitrar,
situaia nu e niciodat# aceea(i n domeniul imaginaiei, unde imaginea orict de degradat#
ar fi ea n concepia cuiva e prin ea ns#(i purt#toarea unui sens ce nu trebuie c#utat n
afara semnificaiei imaginare. La urma urmei, numai sensul figurat e semnificativ, a(a-zisul
sens propriu nefiind dect un caz particular (i meschin al vastului curent semantic care
dreneaz# etimologiile. O ntoarcere a(adar necesar#, dincolo de pseudo-fenomenologia
sartrian#, la o fenomenologie naiv#, preg#tit# de-o ndelungat# dezinteresare (tiinific# *41.
Analogon-ul pe care-l constituie imaginea nu e niciodat# un semn ales arbitrar, ci e
ntotdeauna motivat intrinsec, adic# e totdeauna simbol. Dac# teoriile citate mai sus au l#sat s#
se evapore eficacitatea imaginarului, e, la urma urmei, pentru c# n-au
28
ajuns s# defineasc# imaginea ca simbol *42. Iar dac# Sartre (i d# bine seama c# exist#
o diferen# ntre semnul convenional, nepoziional (i care nu-(i d# obiectul *43, (i

33
imagine, gre(e(te tocmai fiindc# nu vede n imagine dect o degradare a cunoa(terii dect
prezentarea unui cvasi-obiect, azvrlind-o astfel din nou n categoria nensemnatului *44.
Din fericire, ali psihologi (i-au dat seama de acest fapt capital, (i anume c# n
simbolul constitutiv al imaginii exist# o omogenitate a semnificantului (i a semnificatului n
cadrul unui dinamism organizator (i c#, prin aceasta, imaginea difer# total de arbitrarul
semnului. Pradines remarc# deja, n ciuda unor restricii, c# gndirea n-are alt coninut n afar#
de ornduirea imaginilor. Dac# libertatea nu se reduce la un lan rupt, un lan rupt reprezint#
totu(i libertatea, este simbolul adic# un hormon al sensului libert#ii *45. Jung *46, n
continuarea psihanalizei, (i d# bine seama deopotriv# c# orice gndire se sprijin# pe imagini
generale, arhetipurile, scheme sau potenialit#i funcionale care modeleaz# incon(tient
gndirea. Piaget *47, n toat# partea a III-a a unei lungi lucr#ri, demonstreaz#, pe temeiul
unor observaii concrete, coerena funcional# a gndirii simbolice (i a sensului conceptual,
afirmnd prin aceasta unitatea (i solidaritatea tuturor formelor reprezent#rii. El arat# c#
imaginea joac# un rol de semnificam difereniat mai mult dect indicele, de vreme ce e
deta(at de obiectul perceput, dar mai puin dect semnul, de vreme ce r#mne imitaia
obiectului (i deci semn motivat (n opoziie cu semnul verbal arbitrar). Pn# (i logicienii *48,
ducnd mai departe critica unei dihotomii ntre semnificant (i sens, au recunoscut c# e practic
imposibil s# se disocieze schema leg#turilor axiomatice de coninutul intuitiv al gndirii. n
sfr(it, Bachelard *49 (i ntemeiaz# concepia general# despre simbolismul imaginar pe dou#
intuiii pe care ni le vom nsu(i: imaginaia e dinamism organizator, (i acest dinamism
organizatoric un factor de omogenitate n reprezentare. Dup# opinia epistemologului, departe
de a fi capacitate de formare a imaginilor, imaginaia e fora dinamic# ce deformeaz#
copiile pragmatice furnizate de percepie, iar acest dinamism reformator al senzaiilor devine
fundamentul ntregii viei psihice, pentru c# legile reprezent#rii sunt omogene,
reprezentarea fiind metaforic# la toate nivelele sale (i, din moment ce totul e metaforic, la
nivelul reprezent#rii toate metaforele se egalizeaz#. Desigur, aceast# coerena ntre sens (i
simbol nu nseamn# confuzie, c#ci aceast# coeren# se poate afirma ntr-o dialectic#. Unitatea
gndirii (i a expresiilor sale simbolice se prezint# ca o corectare constant#, ca o perpetu#
nuanare. Dar o gndire nuanat#, o gndire de o sut# de mii de franci nu se poate lipsi de
ni(te imagini de trei parale *50 si viceversa, (nirea luxuriant# a imaginilor, chiar
29
n cazurile cele mai confuzionale, e totdeauna nc#tu(at# ntr-o logic#, fie (i-o logic#
s#r#cit#, o logic# de trei parale. Se poate spune c# simbolul nu ine de domeniul
semiologiei, ci de resortul unei semantici speciale, c# posed# adic# mai mult dect un sens

34
artificial atribuit, dar deine o putere de r#sunet esenial# (i spontan# *51.
Prima consecin# important# a acestei definiii a simbolului e anterioritatea att
cronologic# ct (i ontologic# a simbolismului fa# de orice semnificaie audio-vizual#. E ceea
ce gramaticianul *52 pare s# fi reperat bine atunci cnd define(te factivitatea drept
caracterul comun al tuturor modurilor de exprimare, adic# de enunare a faptului c# spiritul
subiectului care vorbe(te e sediul unui fenomen (i c# acesta trebuie s# acioneze din nou
asupra spiritului altei fiine... strig#tul a devenit limbaj cnd a dobndit o valoare factiv#.
Planul primitiv al expresiei, al c#rei aspect psihologic e simbolul imaginar, e leg#tura
afectivo-reprezentativ# care leag# un locutor de un alocutor, ceea ce gramaticienii numesc
planul locutor sau interjectiv, plan pe care se situeaz# a(a cum o confirm# psihologia
genetic# limbajul copilului. Evoluia pn# la planul delocutor, adic# pn# la expresia
centrat# asupra percepiilor (i lucrurilor, e mult mai trzie. Tocmai acest plan locutor. plan al
simbolului nsu(i, e cel care asigur# o anumit# universalitate n inteniile limbajului unei
specii date (i care situeaz# structurarea simbolic# la r#d#cina oric#rei gndiri. Psihologia
patologic# a lui Minkowski *53 merge chiar pn# la inversarea schemei clasice (i sartriene a
s#r#cirii gndirii prin imagine (i, apropiindu-se de concepia marilor romantici germani *54 (i
a suprarealismului contemporan *55 (pe care ne-o vom nsu(i n expunerea de fa#), consider#
trecerea de la viaa mental# a copilului sau a primitivului la adultocentrism *56 ca pe-o
ngustare, ca pe-o refulare progresiv# a sensului metaforelor. Acest sens al metaforelor,
acest mare semantism al imaginarului constituie matricea original# de la care purcede orice
gndire raionalizat# mpreun# cu cortegiul s#u semiologic. Am inut a(adar cu hot#rre s# ne
situ#m ntr-o perspectiv# simbolic# pentru a studia arhetipurile fundamentale ale imaginaiei
umane.

SIMBOLUL SI MOTIVAIILE SALE

Aceast# semantic# a imaginilor atrage totu(i dup# sine (i-o a doua consecin#, ntr-
adev#r, adoptnd o atare poziie, sunt inversate obiceiurile curente ale psihologiei clasice, care
erau fie de a calchia imaginaia dup# desf#(urarea descriptiv# a oric#rei gndiri, fie de a studia
imaginaia prin
30
intermediul opticii gndirii rectificate, a gndirii logice. Numai c# respingerea pentru
imaginar a primului principiu saussurian al arbitrarului semnului atrage dup# sine (i
respingerea celui de al doilea principiu, al linearit#ii semnificantului *57. Simbolul

35
nemaifiind de natur# lingvistic#, nu se mai desf#(oar# ntr-o singur# dimensiune. Motivaiile
care ordoneaz# simbolurile nu mai formeaz# a(adar nici un fel de lan cu att mai puin
lungi lanuri de raiuni *58. Explicaia linear# de tipul deduciei logice sau povestirii
introspective nu mai e de-ajuns n studierea motivaiilor simbolice. De unde se poate deduce
c# clasificarea sartrian# *59 a diverselor moduri de imaginar, care se limiteaz# la caracterele
logice (i superficial descriptive ale motivaiilor imaginare, nu reu(e(te dect iluzorii intenii
s#r#c#cios denumite intenii de absen#, de ndep#rtare, de inexisten#. Sartre, cednd o
dat# mai mult tendinei pe care am putea-o numi iluzie semiologic#, refer# clasele motivaiei
imaginare la clasele experienei perceptive sau ale preveniei logice. Nu e vorba de nimic
altceva, pentru a nlocui determinismul de tip cauzal pe care explicaia o folose(te n (tiinele
naturii, dect de g#sirea unei metode comprehensive a motivaiilor. Renan *60 remarcase deja
c# motivaia nu are linearitatea leg#turilor necesare, nici arbitrarul deplin al intuiiilor
ntmpl#toare. Motivaia formeaz# o categorie masiv#, dac# se poate spune astfel, de
determinare; ca semnalele pe care Saussure *61 le opune semnelor limbajului (i care
prezint# deja complicaii simultane pe mai multe dimensiuni. Vom vedea n concluzia
acestei c#ri *62 c# acest caracter pluridimensional, deci spaial, al lumii simbolice este
esenial. Deocamdat# s# nu ne ocup#m dect de metod# (i s# ne ntreb#m care e modul n care
putem sc#pa de sterilitatea explicaiei lineare f#r# a c#dea ceea ce ar fi culmea! n
elanurile intuitive ale imaginaiei.
Clasificarea marilor simboluri ale imaginaiei n categorii de motivaie distincte
prezint# ntr-adev#r mari dificult#i prin nsu(i faptul nelinearit#ii (i semantismului
imaginilor. Dac# pornim de la obiecte bine definite prin cadrul logicii ustensilitare precum o
f#ceau clasicele chei ale viselor *63, c#dem degrab#, din pricina masivit#ii motivaiilor,
ntr-o confuzie f#r# ie(ire. Mai serioase ni se par tentativele de a repartiza simbolurile n
funcie de marile centre de interes ale unei gndiri desigur perceptiv#, dar nc# pe deplin
impregnat# de atitudini asimilatoare, n care evenimentele perceptive nu sunt dect pretexte
pentru o reverie imaginar#. Acestea sunt ntr-adev#r clasific#rile cele mai profunde ale
anali(tilor motivaiilor simbolismului religios sau al imaginaiei literare. Fie c# aleg drept
norm# de clasificare un ordin de motivaie cosmologic# (i astral#, n care marile secvene ale
anotimpurilor, ale meteoriilor (i ale astrelor servesc drept inductori ai fabulaiei; fie c#
31
elementele unei fizici primitive (i sumare polarizeaz#, prin calit#ile lor senzoriale,
cmpurile de for# n continuul omogen al imaginarului; fie c#, n sfr(it, se b#nuie(te c#
datele sociologice ale microgrupului sau ale grupurilor ce ajung pn# la limitele grupului

36
lingvistic furnizeaz# simbolurilor cadrele primordiale; fie c# imaginaia ngust motivat# (i prin
limb# (i prin funcii sociale se modeleaz# conform acestor tipare sociologice, fie c# unele
gene rasiale intervin destul de misterios pentru a structura ansamblurile simbolice, distribuind
(i mentalit#ile imaginare (i ritualurile religioase, fie chiar, cu o nuan# evoluionist#, c# se
ncearc# stabilirea unei ierarhii a marilor forme simbolice (i restabilirea unit#ii n dualismul
bergsonian din Deux Sources, fie n sfr(it c# se ncearc#, o dat# cu psihanaliza, g#sirea unei
sinteze motivatoare ntre pulsiunile unui libido n evoluie (i presiunile refulante ale
microgrupului familial, nainte de a stabili o metod# ferm#, e necesar s# analiz#m critic aceste
diferite clasific#ri ale motivaiilor simbolice.
Majoritatea celor ce analizeaz# motivaiile simbolice, care sunt istorici ai religiei, s-au
oprit la o clasificare a simbolurilor n funcie de nrudirea lor mai mult sau mai puin distinct#
cu una din marile epifanii cosmologice. Astfel Krappe *64 submparte miturile (i simbolurile
n dou# grupe: simbolurile cere(ti (i simbolurile terestre. Primele cinci capitole ale lucr#rii
sale Genese des mythes sunt consacrate cerului, soarelui, lunii, celor doi mari a(tri, (i
stelelor, n timp ce ultimele (ase capitole se ocup# de miturile atmosferice, vulcanice,
acvatice, de cele legate de divinit#i ale Infernului, de cataclisme (i, n sfr(it, de istoria
uman# (i de simbolismul ei. Eliade *65, n remarcabila sa lucrare Traite d'histoire des
religions, respect# aproape acela(i plan de delimitare a hierofaniilor, dar izbute(te cu mai
mult# profunzime s# integreze miturile (i simbolurile cataclismice, vulcanice (i atmosferice n
categorii mai generale; de unde rezult# vaste capitole consacrate riturilor (i simbolurilor
uraniene, soarelui, lunii (i misticii lunare, apelor, cratofaniilor (i p#mntului. Dar, ncepnd
cu capitolul (apte *66, gndirea mitologului pare a se interesa brusc de caracterele funcionale
ale hierofaniilor (i studiile privind simbolurile agrare se polarizeaz# n jurul funciilor de
fecunditate, al riturilor de rennoire (i al cultului fertilit#ii, care-l conduc ncet-ncet, n
ultimele capitole, la meditaii n leg#tur# cu Marele Timp (i cu miturile Ve(nicei Rentoarceri
*67. Vedem deci cum aceste clasific#ri, care se vor inspirate din normele de adaptare la lumea
obiectiv#, att sideral# ct (i teluric# (i meteorologic#, par s# ncline irezistibil spre
consideraiuni mai puin obiective: n ultimele capitole, Eliade reduce pe nesimite problema
motivaiilor pe planul asimil#rii imaginilor la drama unei durate intime (i o desprinde
32
de pozitivismul obiectiv al primelor capitole, n timp ce Krappe *68 (i ncheie destul
de confuz cartea cu ni(te consideraii asupra unor foarte diverse cosmogonii (i mituri de
origine care, implicit, l conduc deopotriv# la o motivaie psihologic# a imaginilor prin
apercepia ntru totul subiectiv# a timpului.

37
Ni se pare c# Bachelard *69 se apropie mai mult de problem# dndu-(i seama de la
bun nceput c# asimilarea subiectiv# joac# un rol important n nl#nuirea simbolurilor (i a
motivaiilor lor. El pleac# de la presupunerea c# sensibilitatea noastr# e cea care serve(te drept
mediator ntre lumea obiectelor (i cea a viselor, (i respect# diviziunile unei fizici calitative (i
de prim# instan# de tip aristotelic. Sau mai degrab# se opre(te la ceea ce poate conine
obiectiv o atare fizic# (i, n loc s# scrie monografii despre imaginaia legat# de cald, de rece,
de uscat (i de umed, se m#rgine(te la teoria celor patru elemente, ntruct aceste patru
elemente sunt hormonii imaginaiei *70 , ele vor sluji drept axiome clasificatoare att de
subtilelor studii poetice ale epistemologului. Bachelard (i d# totu(i seama c# aceast#
clasificare a motivaiilor simbolice e, prin ns#(i simetria ei, prea raional#, prea obiectiv
rezonabil# pentru a demarca exact capriciile imaginaiei. Cu un des#vr(it instinct psihologic,
el sfarm# deci aceast# simetrie cuaternar# scriind cinci c#ri, dintre care dou# sunt consacrate
aspectelor antitetice ale elementului terestru. El (i d# seama c# materia terestr# este ambigu#,
fiind att moliciunea argilei ct (i duritatea rocii, ntruct incit#, spune el, att la
introversiune ct (i la extraversiune *71. Vom ad#uga c#, prin aceast# ambiguitate,
Bachelard atinge o regul# fundamental# a motivaiei simbolice n care orice element e
bivalent, invitaie totodat# la cucerirea adaptativ# (i la refuzul ce motiveaz# o repliere
asimilatoare. n L'Eau et les reves *72, de asemenea, elementul acvatic se divide mpotriva lui
nsu(i, apa limpede neavnd ctu(i de puin acela(i sens cu apele tulburi (i adnci, apa lini(tit#
nsemnnd contrariul apei nvolburate. De unde rezult# c# o clasificare elementar# nu pare s#
scoat# la iveal# motivele ultime care ar rezolva ambivalenele. A recunoa(te explicit c#
imaginile cele mai frumoase sunt adeseori focarele ambivalenei *73 nu nseamn# oare a
m#rturisi pn# la urm# e(ecul unei atare clasific#ri? Dac#, a(adar, clasificarea elementar# este
inadecvat#, ea e pe de alt# parte insuficient#, dup# cum am ncercat s# ar#t#m n alt# parte
*74, ntruct percepia uman# e bogat# n tonalit#i elementare mult mai numeroase dect cele
luate n consideraie de fizica aristotelic#. Pentru senzorialitate, gheaa (i z#pada nu se reduc
la ap#, focul r#mne distinct de lumin#, noroiul nu e roc# sau cristal. Abia n lucrarea sa
capital# L'Air et les songes ntrez#re(te Bachelard revoluia copernican# care va consta din a
renuna la imperativele
33
obiective, care amorseaz# traiectoria simbolic#, pentru a se ocupa doar de mi(carea
acestei traiectorii. Nu e mai puin adev#rat ns# c# aceste foarte frumoase c#r/i consacrate de
Bachelard celor patru elemente prezint#, datorit# chiar principiului adoptat pentru clasificare,
o anumit# (ov#ial#, o anumit# sinuozitate n analizarea motivaiilor simbolice, epistemologul

38
(i teoreticianul non-cartezianismului p#rnd n mod paradoxal a refuza s# p#trund# n com-
plexitatea motivelor (i retr#gndu-se ntr-o poetic# inert# pe bastionul pre-(tiinific al
aristotelismului.
De asemenea, n loc s# li se caute categoriilor simbolice axe de referin# perceptive sau
cosmice, li se pot descoperi motivaii sociologice (i chiar filologice. Aceasta au ncercat
implicit Dumzil *75 (i Piganiol *76, unul punnd accentul pe caracterul funcional (i social
al motivaiilor ritualului, al miturilor (i chiar al terminologiei, cel#lalt pe diferena dintre
mentalit#i (i simbolisme care deriv# din statutul istoric (i politic de ocupant sau de ocupat.
Ideea central# a tezei dumeziliene e c# sistemele de reprezent#ri mitice (i expresia lingvistic#
ce le semnaleaz# depind n societ#ile indo-europene de o tripartiie funcional#. La indo-
europeni subdiviziunea n trei caste sau n trei ordini: sacerdotal, r#zboinic (i productiv, (i-ar
mp#ri ntreg sistemul reprezent#rilor (i ar motiva att simbolismul laic, ct (i religios.
Dar, pe lng# faptul c# aceast# tripartiie nu e absolut stabil# (i admite, de pild#, o
anumit# confuzie ntre suveranitatea magico-religioas# pe de o parte (i regalitatea r#zboinic#
pe de alt# parte, cum admite (i Dumzil de altfel *77, constat#m c# filologul n-a explicat
pricinile profunde ale nse(i tripartiiei castelor. Aceast# tripartiie (i funciile legate de ea ni
se par la fel de secundare n motivaia simbolic# ntocmai ca proieciile naturaliste asupra
unor obiecte sau elemente cere(ti (i p#mnte(ti pe care le-am criticat mai nainte. Dac#
Dumzil, de pild#, remarc# just foarte ciudata convergen# a miturilor (i legendelor lumii
indo-europene relative la chior (i la ciung, e greu de determinat, ntr-o perspectiv# pur
sociologic#, care poate fi leg#tura ntre aceste infirmit#i, simbolismul lor, (i cele trei funcii
sociale fundamentale *78.
n ce-l prive(te pe Piganiol, el face apel la motivaia istoric# n sprijinul sociologiei. El
observ# cu ct# u(urin# mituri, obiceiuri (i simboluri din lumea mediteranean# se grupeaz# n
dou# categorii sociologice: n vreme ce anumite populaii pastorale sau anumite straturi etnice
nal# altare, nchin# un cult focului mascul, soarelui, p#s#rii sau cerului *79, altele dimpotriv#
duc o via# sedentar# de plugari, se mulumesc cu pietre mnjite de snge n chip de altar,
invoc# divinit#i feminine (i telurice. Aceast# segregaie a mentalit#ilor de baz# s-ar datora
supravieuirii seminiilor indigene asianice
34
supuse de invadatorii indo-europeni. Dar nici l#udabilul studiu al lui Piganiol (i nici
studiul lui Dumzil nu explic# originea sensibiliz#rii con(tiinelor la dou# moduri diferite de
simbolism, (i mai ales nu legitimeaz# numeroasele anastomoze care s-au putut forma ntre
cele dou# mentalit#i.

39
Przyluski, n studiul s#u La Grande Deesse *80, ncearc# s# explice aceste dou# serii
de fabulaii printr-un evoluionism al con(tiinei umane foarte apropiat de cel implicit coninut
de teza lui Piganiol. Simbolismul imaginaiei religioase ar evolua n mod normal de la
motivaiile gravitnd n jurul cultului lui genitrix (i al fecundit#ii la motivaii mai elevate
recurgnd la contemplarea unui Dumnezeu tat#. Omul ar fi ajuns la o concepie monoteist#
mai mult sau mai puin purificat# de luxuriana imaginilor printr-un progres care ar fi str#b#tut
cele trei st#ri ale spiritualit#ii (i ale societ#ii. Exist# n opera lui Przyluski o perspectiv# a
valorilor destul de apropiat# de cea susinut# de Bergson n Les Deux Sources; un ansamblu
simbolic e devalorizat n raport cu un altul, n cazul de fa# ginecocentrismul imaginar n
raport cu androcentrismul, precum la Bergson religia nchis#, fabulatoare, mitologic#, n
raport cu deschiderea misticismului epurat al cre(tinilor. Dar n timp ce Bergson nu ceda dect
din motive axiologice subordon#rii nchisului fa# de deschis, Przyluski unific# cu hot#rre
*81 ntr-un profil evoluionist mentalitatea simbolic# ce progreseaz# de la schia unei
Dumnezeiri mam# la des#vr(irea unui Dumnezeu tat#. Pe lng# faptul c# aceast#
ierarhizare ni se pare roas# de la r#d#cin# de devalorizarea raionalist# a imaginarului pe care
am denunat-o mai sus, nu putem accepta aceast# valorificare a priori a unui sistem simbolic
n dauna altuia, valorificare motivat# de interese apologetice nu prea compatibile cu un studiu
(tiinific al faptelor. -i mai ales orice postulat evoluionist (i ndeosebi progresist menit s#
explice stabilirea unui raport ntre sisteme simbolice ni se pare un procedeu tautologic:
schemele progresiste fiind la rndul lor susceptibile, a(a cum vom ar#ta *82, de o motivaie
simbolic#.
Toate aceste clasific#ri ni se par a p#c#tui printr-un pozitivism obiectiv care ncearc#
s# motiveze simbolurile exclusiv cu ajutorul datelor extrinseci con(tiinei imaginante (i sunt,
n fond, obsedate de-o explicare ustensilitar# a semanticii imaginare. Fenomene astrale (i
meteorologice, elemente ale unei fizici grosolane de prim# instan#, funcii sociale, instituii
de etnii diferite, faze istorice (i presiuni ale istoriei, toate aceste explicaii care, la nevoie, pot
legitima cutare sau cutare adaptare a comportamentului, a percepiei (i a tehnicilor, nu explic#
aceast# putere fundamental# a simbolurilor care e de-a se lega, dincolo de contradiciile
naturale, de elementele conciliabile, de compartiment#rile sociale (i de segregaiile
perioadelor istoriei. Se v#de(te
35
a(adar necesitatea de a c#uta categoriile motivante ale simbolurilor n
comportamentele elementare ale psihismului uman, rezervnd pentru o etap# ulterioar#
ajustarea acestui comportament la complementele directe sau chiar la jocurile semiologice.

40
Tocmai la o atare cercetare a motivaiilor pare s# se fi oprit psihanaliza, ntorcnd
deliberat spatele explicaiilor prea raionale (i lineare ale psihologiei clasice sau
fenomenologice. Fiind att de cunoscute, nu vom insista asupra postulatelor psihologiei lui
Freud *83, pentru care simbolul e motivat de Lustprinzip-ul ce se dezvolt# genetica de-a
lungul localiz#rilor ierarhizate de sus n jos pe axa digestiv#, apoi se fixeaz# la nivel urinar (i,
n sfr(it, genital. Vom reg#si n interveniile noastre nsemn#tatea pe care Freud o atribuie
motivaiilor libidoului prin fixaiile orale, anale, sexuale. E necesar totu(i s# ne nsu(im critica
lui Piaget la adresa nsu(i mecanismului fixaiei, adic# a procesului mai mult sau mai puin
traumatizant al reful#rii, ntruct este evident c# simbolismul n bog#ia lui dep#(e(te cu mult
ngustul sector al refulatului (i nu se reduce la obiectele devenite tabu prin cenzur# *84.
Psihanaliza trebuie s# se elibereze de obsesia reful#rii, c#ci exist#, dup# cum se poate constata
din experienele cu vise provocate, un ntreg simbolism independent de refulare.
Adler *85 , pe lng# eflorescenta simbolic# motivat# de principiul pl#cerii, pune
accentul pe un principiu de putere, motivaie a unui ntreg (i vast sector simbolic care s-ar
forma datorit# mecanismului de supracompensare menit s# (tearg# treptat sentimentele de
inferioritate resimite n copil#rie. Vom vedea c# acest aport nou, cu condiia s# nu dea el
nsu(i dovad# de imperialism, poate fi parial asimilat cu alte motivaii compensatoare ale
imbecilit#ii copil#riei, n sfr(it, Jung *86 ne arat# c# libidoul se complic# (i se
metamorfozeaz# sub influena motivaiilor ancestrale. Orice gndire simbolic# fiind mai nti
con(tientizare a marilor simboluri ereditare, un fel de germen psihologic, obiect al
paleopsihologiei. Desigur, se poate mai nti critica faptul c# s-a f#cut apel la o doctrin# a
eredit#ii psihice care nu e nc# bine stabilit#, dar chiar psihanalizei n ansamblu i se poate mai
ales imputa imperialismul s#u unitar (i simplificarea extrem# a motivaiilor: simbolurile, la
Freud, se clasific# mult prea u(or n funcie de schema bisexualit#ii umane, iar la Adler n
funcie de schema agresivit#ii. Exist# aici, dup# cum a constatat Piaget *87, un imperialism al
reful#rii care reduce ntotdeauna coninutul imaginar la o tentativ# ru(inoas# de a n(ela
cenzura. Cu alte cuvinte, imaginaia, dup# opinia psihanali(tilor, este rezultatul unui conflict
dintre pulsiuni (i refularea lor social#, cnd dimpotriv# ea apare de cele mai multe ori, prin
chiar elanul ei, ca rezultnd dintr-un acord ntre
36
dorinele si obiectele ambianei sociale (i naturale. Departe de a fi un produs al
reful#rii, vom vedea pe parcursul acestui studiu c# imaginaia e dimpotriv# originea unei
deful#ri.
Imaginile nu se valorific# prin r#d#cinile libidinoase pe care le ascund, ci prin florile

41
poetice (i mitice pe care le scot la iveal#. A(a cum prea bine arat# Bachelard *88, pentru
psihanalist imaginea poetic# are ntotdeauna un context. Interpretnd imaginea, el o traduce
ntr-alt limbaj dect logosul poetic. Niciodat# nu s-ar putea afirma cu mai mult temei:
traduttore, traditore.
n rezumat s-ar putea scrie c# toate motivaiile, att sociologice ct (i psihanalitice
propuse pentru a ng#dui nelegerea structurilor sau geneza simbolismului, p#c#tuiesc prea
adesea printr-o tainic# ngustime metafizic#: unele voind s# reduc# procesul motivator la un
sistem de elemente exterioare con(tiinei (i excluznd pulsiunile, altele limitndu-se exclusiv
la pulsiuni sau, si mai r#u, la mecanismul reductor al cenzurii (i la produsul s#u: refularea.
nseamn# c# implicit se revine la o schem# explicativ# (i linear# n care se descrie, se
poveste(te epopeea indo-europenilor sau metamorfozele libidoului, rec#znd n acel viciu
fundamental al psihologiei generale pe care-l denunam, anume credina c# explicaia d# pe
deplin seama de un fenomen care prin natura sa scap# normelor semiologiei.
Se pare c# pentru a studia in concreto simbolismul imaginar trebuie s# ne angaj#m cu
hot#rre pe calea antropologiei *89, dnd acestui cuvnt deplinul s#u sens actual adic#:
ansamblul (tiinelor care studiaz# spea homo sapiens f#r# a proceda aprioric prin
exclusivism (i f#r# a opta pentru o ontologie psihologic# (un spiritualism camuflat (i nimic
altceva) sau o ontologie culturalist#, care nu e de regul# dect o masc# pentru atitudinea
sociologist#, att o atitudine ct (i cealalt# reducndu-se n ultim# analiz# la un intelectualism
semiologic. Am dori, pentru a studia motivaiile simbolice (i pentru a ncerca s# d#m o
clasificare structural# a simbolurilor, s# respingem n acela(i timp proiectul att de drag
psihologilor fenomenologi(ti (i reful#rile sau somaiile sociofuge *90 att de dragi
sociologilor (i psihanali(tilor. Am dori mai ales s# ne eliber#m definitiv de glceava care i
opune periodic pe culturali(tii psihologilor *91 (i, situndu-ne pe o poziie antropologic#
pentru care nimic din ce e omenesc nu trebuie s# ne fie str#in, s# ncerc#m potolirea unei
polemici nefaste bazat# pe susceptibilit#i ontologice, care ni se pare c# mutileaz# dou# puncte
de vedere metodologice la fel de fructuoase (i de legitime ct# vreme se cantoneaz# n
convenia metodologic#. Pentru aceasta trebuie s# ne situ#m n mod deliberat n ceea ce vom
denumi traseul antropologic, adic schimbul nencetat care se produce la nivelul imagi-
narului ntre pulsiunile subiective #i asimilatoare #i soma&iile obiective
37
emannd din mediul cosmic si social. Aceast# poziie va elimina din cercetarea noastr#
problemele de anterioritate ontologic#, de vreme ce vom postula o dat# pentru totdeauna c#
exist# o genez reciproc *92 ce oscileaz# de la gestul pulsional la mediul nconjur#tor

42
material (i social, (i viceversa, n acest interval, n aceast# progresiv# naintare reversibil#
trebuie, dup# p#rerea noastr#, s# se instaleze investigaia antropologic#, n final, imaginarul nu
e nimic altceva dect acest traseu n care reprezentarea obiectului se las# asimilat# (i modelat#
de c#tre imperativele impulsionale ale subiectului, si n care reciproc, a(a cum a ar#tat-o
magistral Piaget *93, reprezent#rile subiective se explic# prin acomod#rile anterioare ale
subiectului la mediul obiectiv. Vom vedea, de-a lungul ntregului nostru studiu, ct de mult
se justific# teza marelui psiholog: nu ntruct gndirea simbolic# ar fi asimilare anarhic#, ci
ntotdeauna asimilare care (i aminte(te ntructva atitudinile acomodante (i care, dac#
ndep#rteaz# orice acomodare actual#, excluznd astfel con(tiina de sine (i con(tientizarea
mecanismelor asimilatoare *94, nu uit# totu(i somaiile *95 acomodante care i dau ntr-un
fel coninutul semantic. Se poate spune, parafraznd ecuaia lui Lewin *96, c# simbolul e
ntotdeauna produsul imperativelor biopsihice (i al somaiilor mediului. Am dat acestui
produs numele de traseu antropologic, reversibilitatea termenilor fiind proprie att produsului,
ct (i traseului *97.
Aceast# teorie a traseului antropologic se afl# implicit coninut# n cartea LAir et les
songes, a lui Bachelard *98, ca (i n refleciile lui Bastide asupra raporturilor dintre sociologie
(i psihanaliz# *99. Pentru Bachelard, axele inteniilor fundamentale ale imaginaiei sunt
traseele gesturilor principale ale animalului uman c#tre mediul s#u nconjur#tor natural,
prelungit direct de instituiile primitive att tehnologice ct (i sociale ale lui homo faber.
Acest traseu e ns# reversibil: c#ci mediul elementar e revelator n ceea ce prive(te atitudinea
adoptat# fa# de duritate, de fluiditate sau de arsur#. S-ar putea spune c# orice gest (i reclam#
materia (i (i caut# unealta, (i c# orice materie extras#, adic# scoas# din mediul cosmic
nconjur#tor, (i orice ustensil# sau orice unealt# e vestigiul unui gest perimat. Imaginarea unei
mi(c#ri reclam#, zice Bachelard, imaginarea unei materii: Descrierii pur cinematice a unei
mi(c#ri... trebuie ntotdeauna s#-i ad#ug#m considerarea dinamic# a materiei transformate de
aceast# mi(care *100. Aceast# genez# reciproc# a gestului (i a mediului nconjur#tor, al c#rei
simbol e c#minul, a fost bine pus# n eviden# de psihologia social# american#: Kardiner *101
nscrie n noiunile de primaritate (i de secundaritate, jalonnd limitele personalit#ii de
baz#, faptul c# individul (i pulsiunile sale primesc desigur o amprent# normativ# a mediului
ambiant, dar comunic# la rndul lor, ntr-un efect secundar,
38
modific#ri adnci ambianei materiale (i instituiilor. -i Bastide *102, la cap#tul unui
minuios studiu privind raporturile dintre libido (i mediul social, conchide ar#tnd rolul pilot
jucat de societate n funcie de libido. Pulsiunea individual# are ntotdeauna o matc# social#

43
n care se strecoar# u(or sau, dimpotriv#, mpotriva c#reia se cabreaz# ca n faa unor
obstacole, astfel nct sistemul proiectiv al libidoului nu este o pur# creaie a individului, o
mitologie personal#. Tocmai n aceast# ntlnire se formeaz# acele complexe de cultur#
*103 care vin s# preia (tafeta complexelor psiho-analitice. Astfel c# traseul antropologic poate
porni n egal# m#sur# de la cultur# sau de la natura psihologic#, esenialul reprezent#rii (i al
simbolului fiind coninut ntre aceste dou# limite reversibile.
O asemenea poziie antropologic#, ce nu vrea s# ignore nimic din motivaiile sociopete
sau sociofuge ale simbolismului (i care va ndrepta cercetarea att spre psihanaliz# ct (i spre
instituii rituale, simbolism religios, poezie, mitologie, iconografie sau psihologie patologic#,
implic# o metodologie pe care o vom elabora acum.


METOD% DE CONVERGEN%
#I PSIHOLOGISM METODOLOGIC

Pentru a delimita marile axe ale acestor trasee antropologice pe care le constituie
simbolurile, suntem ndemnai s# folosim metoda ntru totul programatic# (i relativist# *104
de convergen#, care tinde s# repereze vaste constelaii de imagini, constelaii aproape
constante (i care par structurate de un anumit izomorfism al simbolurilor convergente.
Nevoind s# ced#m prejudec#ilor metafizice, suntem nevoii s# pornim de la o anchet# prag-
matic# ce n-ar trebui confundat# cu metoda analogic#. Analogia procedeaz# prin
recunoa(terea de similitudini ntre raporturi diferite n ce prive(te termenii, n timp ce
convergena reg#se(te constelaii de imagini, asem#n#toare punct cu punct n domenii diferite
de gndire. Convergena e mai .degrab# o omologie dect o analogie *105. Analogia e de
tipul: A este fa# de B ceea ce C este fa# de D, n timp ce convergena ar fi mai ales de tipul:
A este fa# de B ceea ce A' este fa# de B'. -i aici vom reg#si acel caracter de semanticitate
care se afl# la baza oric#rui simbol (i datorit# c#ruia convergena se bazeaz# mai degrab# pe
materialitatea unor elemente asem#n#toare dect pe o simpl# sintax#. Omologia este
echivalen# morfologic#, sau mai bine zis structural#, mai curnd dect echivalen#
funcional#. Dac# am vrea s# ne exprim#m metaforic pentru a face neleas# aceast# diferen#,
am spune c# analogia se poate compara cu arta muzical# a fugii, n timp ce convergena
39
trebuie comparat# cu cea a variaiunii tematice. Vom vedea c# simbolurile seam#n# cu
o constelaie pentru c# sunt dezvolt#ri ale unei teme arhetipale identice, pentru c# sunt

44
variaiuni pe un arhetip. Aceasta e metoda pe care Bergson *106 o l#sa s# se ntrevad# ntr-un
articol din La Pensee et le mouvant atunci cnd preconiza ca scriitorul filozof s# aleag#
imagini ct mai disparate cu putin#, pentru ca, spunea el, s# nu ne oprim la semn, pentru ca
semnul s# izgoneasc# semnul pn# la semnificaie (i pentru ca metaforele s# se acumuleze
intelectual spre a nu mai l#sa loc dect intuirii realului. Totu(i, dincolo de aceast# disparitate
semiologic#, Bergson (i d#dea seama c# e necesar s# p#streze un izomorfism semantic cnd
recomanda s# se procedeze n a(a fel nct imaginile s# cear# totul de la spiritul nostru, n
ciuda aspectelor lor diferite, acela(i soi de atenie (i, ntructva, acela(i grad de tensiune...,
definind astfel adev#rate ansambluri simbolice. Tocmai aceste ansambluri, aceste constelaii
c#tre care converg imaginile n jurul unor nuclee organizatorice trebuie s# se str#duiasc#
arhetipologia antropologic# s# le descopere n toate manifest#rile umane ale imaginaiei.
Aceast# convergen# a fost de altfel bine pus# n eviden# prin experimentare. Desoille *107,
experimentnd asupra viselor n stare de veghe, remarc# coeziunea psihic# a anumitor
imagini care, n reverii, au tendina s# se anastomozeze n constelaii. De pild#, schemele
ascensionale sunt ntotdeauna nsoite de simboluri luminoase, de simboluri ca aureola sau ca
ochiul. Psihologul a fost izbit de caracterul riguros (i universal al imaginilor legate de
schemele ascensiunii sau coborrii (i, prin comparaie, a reg#sit acelea(i convergene
simbolice n opera lui Dante. De asemenea, Piganiol *108 opune constelaiile rituale
pastorale constelaiilor agricole: Nomazii tind spre monoteism, ador# spaiul albastru,
organizarea lor patriarhal# le dicteaz# cultul unui Dumnezeu tat#..., agricultorii, dimpotriv#, se
nchin# unei zeie, au un ritual al jertfelor (i-(i v#d cultul invadat de-o mulime de idoli... Dar
cea care ne ng#duie n special schiarea unui studiu cantitativ (i cvasi-statistic *109 a ceea ce
Baudouin *110 nume(te izomorfismul sau polarizarea imaginilor e psihanaliza literar#, n
poezia lui Hugo, de pild#, apare polarizarea constant# a (apte categorii de imagini care,
datorit# convergenei lor, par a defini o structur# de imaginaie. Zi, limpezime, azur, raz#,
viziune, grandoare, puritate sunt izomorfe (i constituie obiectul unor transform#ri bine
definite: zi putnd da, de pild#, lumin#, sau a lumina, (i de-aci s# ajung# la limpezime,
care, la rndu-i, se va modula n str#lucire, f#clie, lamp#, n timp ce azur va da alb,
auror#, blond, iar raz# va duce la soare, astru, stea, viziunea va atrage ochiul, iar
grandoarea se va diversifica ntr-un foarte bogat vocabular: nalt, zenit, n fa#, a
urca, a ridica, uria(,
40
culme, cer, frunte, Dumnezeu etc., n vreme ce puritate se va metamorfoza n
nger. Baudouin *111 merge chiar mai departe (i se apropie de frumoasele lucr#ri ale lui

45
P. Guiraud *112 atunci cnd schieaz# o statistic# a imaginilor, subliniind frecvena diverselor
polariz#ri: de pild# din 736 de imagini, 238 se refer# la dialectica lumin#-bezn#, 72 la cele
dou# direcii verticale, dintre care 27 la mare (i mic, adic# n total, zice Baudouin, 337 de
imagini polarizate din 736, ceea ce reprezint# aproape jum#tate din imagini. Desigur, n
lucrarea de fa#, dat# fiind dispersiunea antropologic# a materialelor, nu putea fi vorba de
folosirea unei stricte statistici *113. Ne-am limitat la o simpl# abordare, permindu-ne s#
scoatem la iveal#, printr-o metod# care ar putea fi etichetat# drept micro-comparativ# *114,
serii, ansambluri de imagini, (i ne-am dat repede seama c# aceste convergene scot n eviden#
cele dou# aspecte ale metodei comparative: aspectul ei static *115 (i aspectul ei cinematic,
adic# faptul c# respectivele constelaii se organizeaz# n acela(i timp n jurul imaginilor de
gesturi, de scheme tranzitive (i totodat# n jurul punctelor de condensare simbolic#, a
obiectelor privilegiate unde se cristalizeaz# simbolurile.
Tocmai aci apare una din dificult#ile anchetei antropologice, n mod obligatoriu,
pentru a expune rezultatele (i a descrie aceste constelaii, suntem silii s# utiliz#m linearitatea
discursului. Numai c# discursul are un fir conduc#tor, un vector care vine s# se adauge la
sensurile intuiiilor primare. Metodologic suntem constrn(i s# reintroducem ceea ce
ontologic avusesem grij# s# elimin#m: anume un sens progresiv al descrierii, un sens care e
silit s#-si aleag# un punct de plecare fie n schema psihologic#, fie n obiectul cultural. Dar s#
se in# bine seama de urm#torul fapt: dac# metodologic suntem silii s# ncepem cu un
nceput, asta nu implic# absolut deloc ca, de fapt, acest nceput metodologic (i logic s# fie
ontologic primul. Ne vom menine a(adar la aceast# voin# neclintit# de psihanaliz#
obiectiv# *116, care ne va interzice s# confund#m firul expunerii sau al descrierii noastre cu
firul ontogenezei (i al filogenezei simbolurilor. Iar dac# alegem n mod deliberat un punct de
plecare metodologic psihologist, n-o facem absolut deloc pentru a ne supune unui
psihologism ontologic. Pur (i simplu ni s-a p#rut mai la ndemn# s# pornim de la psihic (i s#
coborm spre cultural. Aceast# comoditate nefiind nimic altceva dect simplitatea
preconizat# de Descartes. Ni se pare mai nti c# ar fi vorba de-o simpl# comoditate
gramatical#: e mult mai simplu s# mergi de la subiect fie el subiect cuget#tor! la
complementele directe, apoi la complementele indirecte. Cogito-ul dobnde(te o for#
metodologic# exemplar# pur si simplu pentru c# e un model de bun-sim gramatical. Cogito-ul
(i idealismul sau chiar
41
psihologismul pe care-l implic# n-are valoare real# dect dac# se consider# ca
metod# de aciune mental#, iar nu ca model constitutiv al realului. Kant e cel care-l

46
completeaz# n mod adecvat pe Descartes, (i nu Hegel. Culturalismul pornind de la un
pluralism empiric *117 adic# de la complex e ntotdeauna mai dificil ca metod# dect
psihologismul. Psihologismul (i psihanaliza, dup# p#rerea lui Friedmann nsu(i *118
prezint# un punct de plecare mai simplu (i o dezvoltare reglat# n mai mare m#sur# de-o
legitate proprie, ceea ce ofer# nlesniri metodologice pe care nu le au poziiile culturaliste.
Prioritatea imperativelor bio-psihologice asupra somaiilor sociale nu va fi a(adar afirmat# aci
dect pentru c# e comod# din punct de vedere metodologic. Punctul de plecare psihologic e
mai simplu (i totodat# mai general. E tocmai ceea ce remarc# pe bun# dreptate etnologul
Lvi-Strauss *119 cnd constat# c# psihologia copilului foarte mic constituie fondul univer-
sal infinit mai bogat dect cel de care dispune fiecare societate particular#. Fiecare copil
aduce la na(tere, sub forma unor structuri mentale schiate, integralitatea mijloacelor de care
dispune omenirea dintru nceput pentru a-(i defini relaiile cu lumea... Mediul cultural poate
deci s# apar# n acela(i timp ca o complicare, dar mai ales ca o specificare a anumitor schie
psihologice ale copil#riei, iar etnologul g#se(te o expresie foarte potrivit# atunci cnd calific#
copilul drept social polimorf. Polimorfie n care vocaiile (i cenzurile culturale vor
seleciona formele de aciune (i de gndire adecvate cut#rui sau cut#rui gen de via#. De unde
rezult# c# din punct de vedere metodologic putem vorbi de imperative naturale, n timp ce ne
mulumim cu termenul de somaie pentru a caracteriza socialul *120. Necesitatea este aci,
ca deseori n alte mprejur#ri, de ordin cronologic (i nu de ordin ontologic.
n domeniul psihologic a(adar va trebui s# descoperim marile axe ale unei clasific#ri
mulumitoare, capabile cu alte cuvinte s# integreze toate constelaiile pe care le vom ntlni n
cale. R#mne s# afl#m n ce sector al psihologiei trebuie s# cercet#m aceste metafore
axiomatice *121. Bachelard a intuit c# aceste metafore sunt cele care indic# mi(carea. -i
revine foarte adesea la aceast# teorie care dep#(e(te (i anuleaz# simpla clasificare
substanialist# a lucr#rilor pe care le-a dedicat imaginilor, n L'Eau et les reves cu privire la
E. Poe, n La Terre et les reveries du repos, Bachelard precizeaz# c# simbolurile nu trebuie
s# fie judecate din punct de vedere al formei..., ci al forei lor, (i conchide valorificnd la
maximum imaginea literar# mai vie dect orice desen pentru c# transcende forma (i e
mi(care f#r# materie *122. Acest mod cinematic de a reconsidera schema clasificatoare a
simbolurilor e confirmat# de numero(i psihologi. Pentru unii *123 statornicia arhetipurilor
nu e aceea a unui punct n spaiul imaginar, ci
42
aceea a unei direcii; de unde declaraia c# aceste realit#i dinamice sunt
categoriile gndirii. Dar Desoille *124 e mai ales cel care pare a lega cel mai categoric

47
imaginile motrice de modurile vizuale (i verbale de reprezentare, ar#tnd chiar c# aceast#
cinematic# simbolic# e dinamic m#surabil#, de vreme ce n actele mentale de imaginare a
mi(c#rii exist# o diferen# de 1520 la sut# n raport cu metabolismul repausului mental.
Putem lua a(adar aceste imagini motrice drept punct de plecare psihologic al unei clasific#ri
a simbolurilor. R#mne s# afl#m n ce domeniu al motricitatii vom g#si aceste metafore de
baz#, aceste mari categorii vitale *125 ale reprezent#rii.
Vom mprumuta principiul clasific#rii noastre precum (i noiunea de gesturi
dominante *126 de la reflexologia lui Betcherev *127. Numai reflexologia ni se pare c# ar
prezenta o posibilitate de a studia acest sistem funcional care este sistemul nervos al
noului-n#scut (i n special creierul, acest vechi instrument adaptat unor scopuri bine
determinate *128. Reflexologia noului-n#scut pune pare-se n eviden# urzeala metodologic#
pe care experiena vieii, traumatismele fiziologice (i psihologice, adaptarea pozitiv# sau
negativ# la mediu (i vor broda motivele (i vor specifica polimorfismul att pulsional ct (i
social al copil#riei. Dominantele reflexe, pe care Vedenski, apoi Betcherev (i (coala sa
*129 aveau s# le studieze n mod sistematic, nu sunt altceva dect cele mai primitive
ansambluri senzori-motorii care constituie sistemele de acomodare cele mai originare n
ontogenez# (i la care, dup# teoria lui Piaget *130, ar trebui s# se refere orice reprezentare la
joas# tensiune n procesele de asimilare constitutive ale simbolismului. Studiind reflexele
primordiale, Betcherev *131, relund lucr#rile (i terminologia lui Oukhtomsky, descoper#
dou# dominante la noul n#scut uman.
Prima este o dominant# de poziie, care coordoneaz# sau inhib# toate celelalte
reflexe cnd, de pild#, corpul copilului e ridicat n poziie vertical#. Ea ar fi legat#, dup#
Betcherev, de sensibilitatea static# clasic localizat# n canalele semicirculare. Ulterior s-a
ar#tat *132 c# aceste reflexe posturale sunt comportamente suprasegmentale legate de
sistemul extra-piramidal, n sfr(it, unele dintre aceste reflexe de redresare sunt reflexe optice
n corelaie cu integritatea ariilor vizuale ale cortexului. Desigur, n-avem intenia s# oper#m
trecerea acestor dominante fiziologice tale quale ca dominante ale reprezent#rii simbolice, (i
Piaget *133 are dreptate cnd afirm# c# noul-n#scut sau copilul nu extrage nici o intuiie
generalizat# din atitudinile posturale primordiale, dar psihologul genetician recunoa(te totu(i
c# verticalitatea (i orizontalitatea sunt percepute de copilul foarte mic ntr-un mod
privilegiat. N-are nici o importan# faptul c# e vorba mai degrab# despre o verticalitate
43
fizic# (i intuitiv# care se percepe dect despre o idee clar# a verticalit#ii
matematice. C#ci mai curnd intr# aici n discuie topologia verticalit#ii dect caracteristicile

48
sale geometrice. Se poate spune c# ntr-o atare dominant# reflex# se cumuleaz# analogonul
afectiv si analogonul chinestezic al imaginii *134.
Cea de-a doua dominant# apare (i mai categoric: dominant# de nutriie, care la noii-
n#scui se manifest# prin reflexele de supt labial (i de orientare corespunz#toare a capului.
Aceste reflexe sunt provocate fie de stimuli externi, fie de foame. Chiar la cine, Oukhtomsky
*135 remarcase deja o dominant# digestiv# n special n actul ngurgit#rii (i n actul
defecaiei, avnd ca efect concentrarea excitaiilor provenite de la izvoare ndep#rtate (i
suprimarea capacit#ii celorlali centri de a r#spunde la excitaiile directe. Ca n cazul
precedent, toate reaciile str#ine de reflexul dominant se afl# ntrziate sau inhibate. La aceste
dou# dominante se pot asocia reaciile audio-vizuale pe care Betcherev le studiaz#. Dac# mai
trziu aceste organe senzoriale pot la rndul lor, prin condiionare, s# devin# dominante, nu e
mai puin adev#rat, dup# cum remarc# Kostyleff *136, c# nutriia (i poziia sunt reacii
nn#scute cu caracter dominant. Dominanta acioneaz# ntotdeauna ntr-un mod oarecum
imperialist, ea poate fi privit# deja ca un principiu de organizare, ca o structur# senzori-
motrice.
Ct prive(te cea de-a treia dominant# natural#, ea n-a fost, la drept vorbind, studiat#
dect la animalul adult (i mascul de c#tre J. M. Oufland *137 n articolul s#u: O dominant
natural la broscoi n reflexul copulativ. Aceast# dominant# se manifest# printr-o concentrare
a excitaiilor asupra nt#ririi strnsorii brahiale. Oufland presupune c# aceast# dominant# ar fi
de origine intern#, declan(at# de ni(te secreii hormonale si ap#rnd doar n perioada de rut.
Betcherev *138 afirm# din nou, ntr-un mod mai vag, c# reflexul sexual este o dominant#,
n pofida lipsei de informaii n acest domeniu privind animalul uman, putem totu(i s# reinem
din concluziile lui Oufland caracterul ciclic (i din punct de vedere intern motivat al
dominantei copulative. Pe de alt# parte, psihanaliza ne-a deprins s# vedem n impulsul sexual
o dominant# atotputernic# a comportamentului animal. Morgan *139 aduce unele preciz#ri
asupra caracterului dominant (i ciclic al actului copulativ: Schemele motrice de mperechere
nu se constituie, scrie el, datorit# experienei, ci... depind de maturizarea conexiunilor
nervoase pn# atunci latente n structura nn#scut# a organismului... comportamentul
mperecherii apare ca fiind gata montat la diverse animale. Trebuie s# admitem, conchide
Morgan, c# schemele motrice ale mperecherii sunt ni(te
44
organiz#ri nn#scute, care depind nu de localiz#ri nervoase, ci de erotizarea
sistemului nervos*140. Remarcabil e mai ales faptul c# motivaiile hormonale ale
mperecherii respect# un ciclu (i c# actul sexual nsu(i, la vertebratele superioare, e nsoit de

49
mi(c#ri ritmice (i la anumite specii precedat de adev#rate dansuri nupiale. Actul sexual se
desf#(oar# a(adar sub semnul ritmului. Morgan *141 distinge chiar trei cicluri suprapuse n
activitatea sexual#: ciclul vital, care n realitate este o curb# individual# de putere sexual#,
ciclul sezonier, care poate interesa doar femela sau doar masculul unei specii date sau pe
ambii n acela(i timp, n sfr(it ciclurile oestrus-ului, pe care nu le ntlnim dect la femela
mamiferelor. Morgan subliniaz# de altminteri c# aceste procese ciclice, n special oestrus-ul,
au profunde repercusiuni comportamentale. La cimpanzeu, de pild#, ciclul oestrus-ului
constituie prilejul unei r#sturn#ri a ierarhiei sociale ntre cele dou# sexe, (i motivaiile
endocrine care stau la baza oestrus-ului modific# un comportament social care dep#(e(te prin
fora lui simplul comportament sexual. S# reinem n treac#t aceast# instructiv# extrapolare
sociologic# a unei incidene pur fiziologice (i s# conchidem c# aceast# dominant# sexual#
apare la toate nivelele cu caractere ritmice supradeterminate. Pe de alt# parte, dac# admitem
teoriile lui Groos *142 privind preexerciiul, putem afirma c# numeroase jocuri (i exerciii ale
copil#riei prezint# un caracter ritmic, repetitiv sau stereotip, care n-ar fi dect o prefigurare
ntructva coregrafic# a exercit#rii sexualit#ii. S-ar putea face n acest sens un studiu
interesant asupra onanismului infantil, preexerciiu direct, dup# Jung *143, al sexualit#ii
plenare. Ba mai mult, dac# ne nsu(im analiza freudian# a deplas#rilor genetice ale libidoului,
constat#m c#, la originea sa, aceast# ritmic# sexual# e legat# de ritmica suptului (i c# are loc o
foarte posibil# anastomoz# ntre dominanta sexual# latent# n copil#rie (i ritmurile digestive
ale suptului *144. Suptul ar fi (i el un preexerciiu al coitului. Vom vedea c# aceast# leg#tur#
genetic# de fenomene senzori-motrice elementare se afl# la nivelul marilor simboluri:
simbolurile nghiirii avnd adeseori extinderi sexuale.
Ct despre leg#tura dintre aceast# motricitate primar# (i, pare-se, incon(tient#, (i
reprezentare, ea nu mai prezint# dificult#i pentru psihologia contemporan#, nc# din 1922,
Delmas (i Boll *145 remarcaser# caracterul normativ pentru coninutul global al psihicului
deinut de marile propriet#i biologice primordiale ca nutriia, generarea (i motilitatea, iar
Pieron scria n Nouveau Traite de Psychologie *146 c# tot trupul colaboreaz# la constituirea
imaginii (i c# forele componente pe care le a(az# la r#d#cina organiz#rii reprezent#rilor ni
se par foarte apropiate de dominantele reflexe.
45
Piaget *147 scoate n eviden# faptul c# se poate urm#ri n mod continuu trecerea de
la asimilarea (i acomodarea senzori-motrice... la asimilarea (i acomodarea mental# ce
caracterizeaz# nceputurile reprezent#rii, reprezentarea (i n special simbolul nefiind
dect o imitaie interiorizat#, iar fenomenele de imitaie manifestndu-se, dac# nu din prima

50
lun#, cel puin sistematic dintr-a (asea, cnd imitaia propriului trup devine regula constant#,
n sfr(it, nu numai Max *148 a scos n eviden# leg#tura dintre motricitatea mu(chilor
limbajului (i gndire; Wyczoikowski *149 (i Jacobson *150 au demonstrat, prin metode
mecanice (i electrice, c# o motricitate periferic# extins# la numeroase sisteme musculare e n
raport strns cu reprezentarea. F#r# a voi s# ne constituim arbitri n disputa dintre partizanii
unei teorii pur centrale (i cei ai unei teorii larg periferice cu privire la mecanismul
simboliz#rii, vom adopta ca ipotez# de lucru faptul c# exist# o strns# concomitent# ntre
gesturile corpului, centrii nervo(i (i reprezent#rile simbolice.
n rezumat putem spune c# admitem cele trei dominante reflexe, verigi intermediare
ntre reflexele simple (i reflexele asociate, ca matrice senzori-motrice *151 n care
reprezent#rile se integreaz# n mod firesc, mai cu seam# dac# anumite scheme perceptive se
ncadreaz# (i se asimileaz# n schemele motorii primitive, dac# dominantele posturale, de
nghiire sau ritmice se afl# n concordan# cu datele anumitor experiene perceptive. Tocmai
la acest nivel se vor forma marile simboluri printr-o dubl# motivaie care le va da aspectul
acela imperativ de supra determinare att de caracteristic.

SOMAII ANTROPOLOGICE, PLAN #I VOCABULAR

Vom c#uta un acord ntre reflexele dominante (i prelungirea sau confirmarea lor
cultural# n mediul ambiant al tehnologiei umane, n termeni pavlovieni am putea spune c#
mediul ambiant uman e prima condiionare a dominantelor senzori-motrice, sau n termeni
piagetieni c# mediul uman e locul proieciei schemelor de imitaie. Dac#, a(a cum afirm#
Lvi-Strauss *152, ceea ce aparine ordinii naturii (i are drept criterii universalitatea (i
spontaneitatea e separat de ceea ce aparine culturii, domeniu al particularului, al relativit#ii
(i al constrngerii, e totu(i necesar s# se realizeze un acord ntre natur# (i cultur#, riscnd
altfel s# vedem cum coninutul cultural nu e niciodat# tr#it. Cultura valabil#, adic# cea care
motiveaz# reflexia (i reveria uman#, e deci aceea care supra determin# printr-un fel de
finalitate proiectul natural furnizat de reflexele dominante care-i in loc de
46
instinctiv tutore. Desigur, reflexele umane, pierznd ca acelea ale maimuelor mari
acel caracter categoric (i acea precizie prezente la majoritatea mamiferelor, sunt incapabile
de-o foarte larg# (i foarte variat# condiionare cultural#. Nu e mai puin adev#rat ns# c#
aceast# condiionare trebuie s# fie, m#car n linii mari, orientat# de ns#(i finalitatea reflexului
dominant, riscnd altfel s# provoace o criz# nevrotic# de neadaptare. E necesar a(adar un

51
minimum de conformitate ntre dominanta reflex# (i mediul ambiant cultural. Cenzura (i
refularea sunt departe de a motiva imaginea (i de a da vigoare simbolului; se pare chiar c#,
dimpotriv#, un acord ntre pulsiunile reflexe ale subiectului (i mediul s#u e ceea ce
nr#d#cineaz# n mod att de imperativ marile imagini n reprezentare (i le ncarc# de-o
suficient# mulumire spre a le perpetua.
n aceast# anchet# cultural# ne vom inspira frecvent din remarcabilele lucr#ri ale lui
Leroi-Gourhan *153, nu numai pentru ca cercetarea noastr# se ntretaie cu cteva din marile
clasific#ri tehnologice, dar (i pentru c# tehnologul d# studiului s#u un caracter prudent
anistoric: istoria reprezent#rilor simbolice, ca (i cea a uneltelor, e prea fragmentar# pentru a
ne putea sluji de ea f#r# oarecare temeritate. Dar dac# documentul scap# prea adesea istoriei,
el nu poate sc#pa clasific#rii *154. Pe de alt# parte, dup# cum Leroi-Gourhan echilibreaz#
materialele tehnice prin fore, tot a(a noi trebuie s# echilibr#m obiectele simbolice prin
obscura motivaie a mi(c#rilor dominante pe care le-am definit. Cu toate acestea, contrar
anumitor necesit#i ale teoriei tehnologice, nu vom acorda niciodat# aici un loc preponderent
materiei fa# de for# *155, ntruct nimic nu e mai maleabil dect o materie imaginat#, n
timp ce forele reflexologice (i pulsiunile tendenionale r#mn aproape constante. Leroi-
Gourhan pleac# ntr-adev#r de la o clasificare material# foarte apropiat# de cea pe care am
criticat-o la Bachelard *156. Putem chiar reg#si la acest tehnolog o schi# de clasificare
elementar#: prima categorie fiind ntr-adev#r cea a p#mntului, material al percuiilor, loc al
unor gesturi ca a sf#rma, a t#ia, a modela, a doua fiind cea a focului care provoac#
gesturile de-a nc#lzi, de-a coace, de-a topi, de-a usca, de-a deforma, cea de-a treia ne e dat#
de ap# cu tehnicile ei de diluare, de topire, de sp#lare etc., n sfr(it cel de-al patrulea element
e aerul care usuc#, purific#, nvioreaz# *157. Dar nu trece mult (i tehnologul *158 enun# o
lege important# ce corecteaz# materialismul rigid pe care aceast# clasificare elementar# ne
l#sa s#-l presimim: Dac# materia comand# inflexibil tehnica, dou# materiale provenind din
corpuri diferite dar posednd acelea(i propriet#i generale vor avea inevitabil acela(i mod de
prelucrare, nseamn# a recunoa(te c# materia e acionat# napoia caracterelor conceptuale pe
care le d# la iveal# clasificarea aristotelic#, nseamn# a m#rturisi importana
47
gestului. Iar dac# cuprul (i scoara lemnoas# au drept instrument comun de prelucrare
matria si percutorul, dac# firul de cnep#, de palmier indian sau srma se trateaz# prin
procedee identice, aceasta se datoreaz#, pare-se, faptului c# iniiativa tehnic# revine gestului,
gest c#ruia nu-i pas# de categoriile unui materialism ntru totul intelectual bazat pe afinit#i
aparente. Obiectele nu sunt, la urma urmelor, a(a cum noteaz# tehnologul *159, dect ni(te

52
complexe de tendine, ni(te reele de gesturi. Un vas nu e dect materializarea tendinei
generale de a conine fluide, spre care converg tendinele secundare de modelare a argilei sau
de a(chiere a lemnului sau a scoarei: Avem astfel ca o reea de tendine secundare care
acoper# o mulime de obiecte particulariznd tendinele generale. De pild# tendinele de a
conine, a pluti, a acoperi, particularizate prin tehnicile trat#rii scoarei, dau vasul, barca
sau acoperi(ul. Dac# acest vas de scoar# e cusut, el implic# de ndat# o alt# delimitare
posibil# a tendinelor: a coase pentru a conine d# vasul de scoar#, n timp ce a coase pentru a
nve(mnta d# ve(mintele din piei de animale, a coase pentru a ad#posti d# casa de scnduri
cusute *160. Aceast# dubl# intrare pe care o propun obiectele concrete acord# deci o foarte
mare libertate interpret#rii tehnologice a ustensilelor. Acest caracter de polivalen# a
interpret#rii se va accentua (i mai mult n transpunerile imaginare. Obiectele simbolice, ntr-o
mai mare m#sur# dect ustensilele, nefiind niciodat# pure, ci constituind reele n care mai
multe dominante se pot mbina; copacul, de pild#, poate fi, dup# cum vom vedea *161, n
acela(i timp simbol al ciclului sezonier, dar (i al ascensiunii verticale; (arpele e
supradeterminat de nghiire, de ouroboros, (i de temele resurecionale ale rennoirii, ale
rena(terii; aurul e n acela(i timp culoare cereasc# (i solar#, dar (i chintesen# tainic#, comoar#
a intimit#ii. Ba mai mult, vom constata c# obiectul simbolic e adeseori supus unor r#sturn#ri
de sens, sau cel puin unor dedubl#ri care conduc la ni(te procese de dubl# negare: ca
nghiitorul nghiit, copacul r#sturnat, barca-cuf#r care nchide n interior (i totodat# plute(te,
cel care taie leg#turile (i devine maestru leg#tor etc. Aceast# complexitate de baz#, aceast#
complicaie a obiectului simbolic, justific# metoda noastr#, care const# n a porni de la marile
gesturi reflexo-logice pentru a descurca reelele (i nodurile pe care le constituie fixaiile (i
proieciile asupra obiectelor mediului ambiant perceptiv *162.
Cele trei mari gesturi care ne sunt date de reflexologie desf#(oar# (i orienteaz#
reprezentarea simbolic# spre materii de predilecie care nu mai au dect un raport ndep#rtat
cu o clasificare deja prea raionalizat# n patru sau cinci elemente. -i conform ecuaiei
stabilite de Leroi-Gourhan For# + materie = unealt# *163, vom spune c# fiecare gest cheam#
n acela(i timp o materie (i o tehnic#, suscit# un material imaginar (i, dac# nu o unealt#,
48
m#car o ustensil#. Astfel c# primul gest, dominanta postural#, reclam# materii
luminoase, vizuale si tehnicile de separare, de purificare, ale c#ror simboluri frecvente sunt
armele, s#geile, spadele. Cel de-al doilea gest legat de coborrea digestiv#, reclam# cavernos,
suscit# ustensilele recipiente, cupele (i l#zile, (i predispune la reveriile tehnice ale b#uturii sau
alimentului. n sfr(it gesturile ritmice al c#ror model natural des#vr(it e sexualitatea, se

53
proiecteaz# asupra ritmurilor sezoniere (i a cortegiului lor astral, anexnd toate substitutele
tehnice ale ciclului: att roata ct (i vrtelnia, att putineiul ct (i amnarul (i pn# la urm#
supra determin# orice frecare tehnologic# pe baza ritmicii sexuale. Clasificarea noastr#
tripartit# concord# a(adar, ntre altele, cu o clasificare tehnologic# care face deosebirea ntre
uneltele percutante si contondente pe de o parte (i obiectele apte s# conin# (i recipientele
legate de tehnicile s#patului pe de alt# parte, n sfr(it marile prelungiri tehnice ale acestei
unelte att de preioase care e roata: mijloacele de transport ca si industriile bazate pe textile (i
pe foc.
Se mai pot reintegra, n acest mediu ambiant tehnologic foarte apropiat, ceea ce Piaget
*164 nume(te schemele afective (i care nu sunt altceva dect raporturile, att de dragi
psihanali(tilor, ale individului cu mediul s#u uman primordial, ntr-adev#r, n universul
copilului, tat#l (i mama apar ca un fel de unelte, ni(te unelte avnd nu numai o tonalitate
afectiv# proprie conform funciei lor psiho-fiziologice, dar ni(te unelte nconjurate la rndul
lor de-un ntreg cortegiu de ustensile secundare: n toate culturile copilul trece n mod firesc
de la snul mamei la diferite recipiente care, n momentul n#rc#rii, slujesc drept substitute
ale snului. La fel dac# tat#l apare cel mai adesea ca obstacol acaparator al uneltei hr#nitoare
care e mama, e venerat totodat# ca o manifestare invidiat# a puterii ale c#rei atribute sunt
armele, instrumentele de vn#toare (i de pescuit. Consider#m a(adar economic s# integr#m
motivaiile mediului familial n motivaiile tehnologice. Piaget a avut grij# s# sublinieze de
altfel c# aceste scheme afective dep#(esc demarcaia unor simple scheme personale (i
constituie deja ni(te specii de categorii cognitive. Este evident, scrie psihologul *165, c#
incon(tientul afectiv, adic# aspectul afectiv al activit#ii schemelor asimilatoare, nu e ctu(i de
puin privilegiat din punct de vedere al incon(tienei: numai haloul mistic care nv#luie
intimitatea persoanei i-a putut n(ela pe psihologi n aceast# privin#. F#r# a merge pn# la
aceast# luare de poziie mpotriva psihanalizei (i a motivaiilor ei personaliste, s# recunoa(tem
totu(i c# personajele consangvine se las# ciudat clasate n primele dou# grupuri de simboluri
definite prin reflexele posturale (i digestive. Redresarea, poziia postural# va fi de cele mai
multe ori nsoit# de un simbolism al tat#lui cu toate armonicele, att oedipiene ct (i
49
adleriene, pe care le poate comporta, n timp ce femeia (i mama se vor vedea anexate
la simbolismul digestiv cu armonicele lui hedoniste. Oricum, clasificarea pe care o propunem
are privilegiul de a integra, al#turi de tehnologie, clasificarea sexual# (i consangvin# pe care
psihanali(tii o folosesc cel mai adesea cnd e vorba de simboluri.
Apare (i o remarcabil# concordan# ntre cele trei categorii simbolice definite de

54
reflexologie (i tripartiia (i bipartiia funcionale a(a cum le consider# Piganiol (i Dumzil.
Trebuie s# fim bine nele(i, ntruct am putea fi acuzai de extrapolarea considerabil# a
concluziilor sociologice care nu se aplic#, n concepia celor doi autori, dect la indo-europeni
sau chiar numai la romani. Dac# cele trei funciuni dumziliene sau cele dou# stratific#ri
funcionale ale Romei antice, dup# Piganiol, nu se ntlnesc categoric n alte culturi, aceasta
se datore(te pur (i simplu faptului c# ele se manifest# slab sub raport sociologic. Dumzil nu
recunoa(te oare explicit *166 c# civilizaiile indo-europene au atins o supremaie (i un
incomparabil echilibru sociologic datorit# faptului c# au (tiut s# deosebeasc# (i s# nt#reasc#
tripartiia funcional#? Nu se poate oare concepe c# reu(ita temporal# a civilizaiilor indo-
europene, (i a celei occidentale n special, se datoreaz# n mare parte adecv#rii armonioase, n
marile perioade ale istoriei, ntre funciile sociale (i imperativele bio-psihologice?
Diferenierea funciilor, apoi, n chiar cadrul acestor funcii, discriminarea ntre puteri bine
definite, ca de pild# puterea executiv#, legislativ# (i judec#toreasc# n cadrul funciei regale,
n-ar constitui oare dovada unui acord optim ntre aspiraiile bio-psihologice (i somaiile
sociale? Dac# ne ng#duim s# extrapol#m tripartiia dumzilian#, o facem ntruct ni se pare
c# se ntlne(te n numeroase puncte cu repartiia psiho-tehnologic# pe care am luat-o drept
baz# de lucru. Mai mult, aceast# convergen# ne va ng#dui s# explic#m anumite leg#turi ntre
rituri si simboluri ale diferitelor funcii, leg#turi r#mase misterioase (i neexplicate la Dumzil
*167.
Trebuie totu(i s# semnal#m faptul c# tripartiia reflexologic# nu acoper# punct cu
punct tripartiia dumzilian#: primul grup cu dominant# postural# subsumeaz#, dup# cum vom
vedea, primele dou# funcii sociologice reprezentate de regalitate sub cele dou# forme ale ei (i
de funcia r#zboinic#, (i abia a doua dominant# reflexologic# integreaz# cea de-a treia funcie
nutritiv# pe care o stabile(te Dumzil. Dimpotriv#, bipartiia sociologic# (i simbolic#,
ndr#git# de Piganiol, (i care r#mne foarte apropiat# de bipartiiile obi(nuite ale istoricilor
religiei, coincide n prima sa parte uranian# cu constelaiile primei dominante reflexe, n cea
de-a doua sa parte chtonico-lunar# cu constelaiile polarizate de ultimele dou# dominante
reflexe. A(a cum
50
remarc# de altminteri Dumzil *168, bipartiia nu e ntru nimic contradictorie cu
tripartiia (i nu e stnjenitoare pentru interpretarea funcional#. Nu e stnjenitoare nici
pentru analiza structural#.
Pe de alt# parte, bipartiia, a(a cum o concepe Piganiol *169, ng#duie s# se extind# n
mod legitim dincolo de domeniul simbolismului indo-european hiatusul chtonico-uranian

55
constatat de istoric n moravurile (i obiceiurile romane, ntruct cartea de istorie a aproape
tuturor popoarelor se deschide-cu duelul dintre p#storul Abel (i plugarul Cain *170. -i
Piganiol *171 schieaz# aplicarea acestui principiu chinezilor, Africii Negre, ca (i semiilor.
Lucr#ri att de diferite ca acelea ale lui Dumzil (i Piganiol scot totdeauna la iveal# aceast#
bipolaritate, n ce-l prive(te pe Przyluski, dup# cum am mai observat *172, se trude(te s#
g#seasc# o trecere evolutiv# de la un termen la cel#lalt (i s# justifice astfel supremaia lui Abel
asupra lui Cain. n sfr(it, vom vedea c# bipartiia (i tripartiia coincid cu decupajul spaiului
sacru a(a cum 1-a reperat Soustelle la vechii mexicani *173: aspect polemic (i r#zboinic al
divinit#ilor Nordului (i Sudului, aspect biruitor al soarelui-r#sare, al R#s#ritului, aspect
misterios si involutiv al Apusului, n sfr(it rol mediator (i sintetic al Centrului spaiului,
acoper# bine implicaiile reflexelor dominante: polemicul (i b#t#iosul sunt de dominant#
postural#, involuia (i nocturnul Apusului de dominant# digestiv#, n sfr(it Centrul pare ntr-
adev#r s# dea cheia ritmic# (i dialectic# a echilibrului contrariilor.
Din acest moment putem stabili principiul planului nostru, care, innd seama de
aceste remarcabile convergene ale reflexologiei, tehnologiei (i sociologiei, va fi bazat
simultan pe o vast# bipartiie ntre dou# Regimuri ale simbolismului, unul diurn (i altul
nocturn, (i pe tripartiia reflexologic#. Am optat pentru o bipartiie a acestei clasific#ri
empirice a convergenelor arhetipale din dou# motive: mai nti, dup# cum am ar#tat mai sus,
pentru c# acest dublu plan totodat# bipartit (i tripartit nu e contradictoriu (i acoper# admirabil
diferitele motivaii antropologice la care au ajuns cercet#tori att de ndep#rtai unii de alii ca
Dumzil, Leroi-Gourhan, Piganiol, Eliade, Krappe sau reflexologii (i psihanali(tii. Apoi,
pentru c# tripartiia dominantelor reflexe e funcional redus# de psihanaliza clasic# la o
bipartiie; ntr-adev#r, libidoul n evoluia sa genetic# valorific# (i leag# afectiv, n mod
succesiv dar continuu, pulsiunile digestive (i pulsiunile sexuale, n consecin#, se poate
admite, cel puin metodologic, c# exist# o nrudire, dac# nu o filiaie, ntre dominanta
digestiv# (i dominanta sexual#. Dar n Occident exist# tradiia (i vom vedea c# aceast#
tradiie se bazeaz# pe nse(i datele arhetipologiei de a da pl#cerilor burii o interpretare
mai mult sau mai puin tenebroas# sau cel puin nocturn#; drept urmare, ne propunem s#
51
opunem acest Regim Nocturn al simbolismului unui Regim Diurn structurat pe
dominanta postural#, cu implicaiile sale manuale (i vizuale, poate (i cu implicaiile sale
adleriene de agresivitate. Regimul Diurn referindu-se la dominanta postural#, la tehnologia
armelor, la sociologia suveranului mag (i r#zboinic, la ritualurile n#limii (i purific#rii;
Regimul Nocturn submp#rindu-se n dominanta digestiv# (i dominanta ciclic#, cea dinti

56
subsumnd tehnica recipientului (i cea a habitatului, valorile alimentare (i digestive,
sociologia matriarhal# (i nutritiv#, cea de-a doua grupnd tehnica ciclului, a calendarului
agricol (i a industriei textile, simbolurile naturale sau artificiale ale ntoarcerii, miturile (i
dramele astro-biologice.
Aceste dou# p#ri de analiz# n care am grupat, dup# metoda convergenei, marile
constelaii simbolice constituie primele dou# c#ri ale lucr#rii noastre (i vor fi urmate de-o a
treia, n care vom ncerca s# desprindem filozofic motivaia general# a simbolismului. F#r# a
uita ntr-adev#r c# pn# atunci vom fi ndep#rtat sistematic orice supoziie ontologic#, att a
psihologismului ct (i a culturalismului, ne va fi u(or, pe baza rezultatelor anchetei noastre, s#
constat#m care e convergena suprem# pe care o dicteaz# multiplele semantisme coninute n
imagini. Vom reaminti ntr-adev#r n concluzie c# dezvoltarea acestui studiu n-a fost posibil#
dect pentru c# am pornit de la o concepie simbolic# a imaginaiei, adic# de la o concepie
care postuleaz# semantismul imaginilor, faptul c# ele nu sunt ni(te semne, ci (i conin
ntructva materialmente sensul. -i putem pretinde c#, regrupnd pozitiv imaginile, le vom fi
condensat astfel sensurile multiple, ceea ce ne va ng#dui s# ne scriem cea de-a treia carte
asupra metafizicii imaginaiei, nainte de-a ntreprinde studiul nostru, ne r#mne totu(i s#
facem, n lumina celor stabilite mai sus, cteva preciz#ri asupra vocabularului pe care-l vom
folosi.
Numero(i autori au remarcat ntr-adev#r, pe drept cuvnt, extrema confuzie care
domne(te n prea bogata terminologie a imaginarului: semne, imagini, simboluri, alegorii,
embleme, arhetipuri, scheme, ilustr#ri, reprezent#ri schematice, diagrame (i synepsis sunt
termeni nedifereniat folosii de c#tre anali(tii imaginarului. Sartre deopotriv# cu Dumas sau
Jung *174 consacr# cteva pagini preciz#rii vocabularului folosit de ei. Ceea ce vom ncerca
la rndul nostru, ajutai fiind de schia de clasificare (i metodologie pe care am stabilit-o mai
nainte. Nu vom reine dect un minimum strict necesar de termeni api s# lumineze analizele
pe care le vom ntreprinde.
-i mai nti vom l#sa deoparte tot ce nu se refer# dect la semiologia pur#. Cnd vom
folosi cuvntul semn, aceasta nu va fi dect ntr-un sens foarte general (i f#r# a inteniona
s#-i d#m sensul s#u precis de algoritm
52
arbitrar, de semnal contingent al unui semnificat. De asemenea, nu vom reine
termenul emblem#, care nu e n definitiv dect un semn, (i cu toate c# Dumas *175 ) admite
c# emblemele pot ajunge s# aib# o via# simbolic#, vom contesta acest punct de vedere, (i
vom ar#ta, de pild#, c# emblema eristic# nu se transform# n simbol al crucii, ci c# lucrurile

57
stau tocmai invers. Vom l#sa deoparte (i alegoria simbol r#cit, cum l noteaz# Hegel *176,
semantic# dec#zut# n semiologie (i care n-are dect o valoare de semn convenional (i
academic.
Dimpotriv#, am adoptat termenul generic de schem#, pe care l-am luat de la Sartre,
Burloud (i Revault d'Allonnes, ace(tia din urm# prelundu-1 de altfel din terminologia
kantian# *177. Schema este o generalizare dinamic# (i afectiv# a imaginii, ea constituie
factivitatea si non-substantivitatea general# a imaginarului. Schema se nrude(te cu ceea ce
Piaget, dup# Silberer *178, nume(te simbol funcional (i cu ceea ce Bachelard *179
nume(te simbol motor. Ea face jonciunea, nu a(a cum voia Kant, ntre imagine (i concept,
ci ntre gesturile incon(tiente ale senzo-motricit#ii, ntre dominantele reflexe (i reprezent#ri.
Aceste scheme alc#tuiesc scheletul dinamic, canavaua funcional# a imaginaiei. Diferena
care exist# ntre gesturile reflexologice pe care le-am descris (i scheme e c# acestea din urm#
nu mai sunt doar ni(te engrame teoretice, ci ni(te traiecte incarnate n reprezent#ri concrete
precise; astfel, gestului postural i corespund dou# scheme: cea a verticalit#ii ascendente (i
cea a diviziunii att vizuale ct (i manuale, gestului nghiirii i corespunde schema coborrii
(i cea a ghemuirii n intimitate. Dup# expresia lui Sartre *180, schema apare ntr-adev#r ca
prezentificatoare a gesturilor si pulsiunilor incon(tiente.
Gesturile difereniate n scheme, n contact cu mediul ambiant natural (i social, vor
determina marile arhetipuri, aproape a(a cum le-a definit Jung *181. Arhetipurile constituie
substantific#rile schemelor. Jung mprumut# aceast# noiune de la Jakob Burckhardt (i o
transform# n sinonim al imaginii primordiale, al engramei, al imaginii originare, al
prototipului *182. Jung a scos foarte bine n eviden# caracterul de traiect antropologic al
arhetipurilor atunci cnd a scris: Imaginea primordial# trebuie incontestabil s# fie n raport
cu anumite procese perceptibile ale naturii care se reproduc f#r# ncetare (i sunt ntotdeauna
active, dar, pe de alt# parte, e nendoielnic c# ea se raporteaz# totodat# la anumite condiii
interne ale vieii spirituale (i ale vieii n general... Acest arhetip, intermediar ntre schemele
subiective (i imaginile furnizate de mediul ambiant perceptiv, ar fi, ca s# vorbim pe limba lui
Kant, ca numenul imaginii pe care intuiia l percepe... *183. Desigur,
53
Jung st#ruie mai ales asupra caracterului colectiv (i nn#scut al imaginilor primordiale,
dar, f#r# s# intr#m n aceast# metafizic# a originilor (i f#r# s# ader#m la credina n sedimente
mnezice acumulate n cursul filogenezei, ne putem nsu(i o observaie capital# a
psihanalistului, care vede n aceste substantive simbolice care sunt arhetipurile stadiul
preliminar, zona matricial# a ideii *184. Departe de-a avea prioritate asupra imaginii, ideea

58
n-ar fi dect angajarea pragmatic# a arhetipului imaginar, ntr-un context istoric (i
epistemologic dat. Ceea ce explic# n acela(i timp faptul c# ...ideea, datorit# naturii sale
raionale, e mult mai supus# modific#rilor elabor#rii raionale pe care timpul (i mprejur#rile o
influeneaz# puternic (i-i procur# expresii conforme cu spiritul momentului *185. Ceea ce ar
fi a(adar dat ante rem n idee ar fi tiparul s#u afectivo-reprezentativ, motivul s#u arhetipal;
tocmai asta explic# (i de ce raionalismele (i demersurile pragmatice ale (tiinelor nu scap#
niciodat# pe deplin de haloul imaginar, (i de ce orice raionalism, orice sistem de
raionamente poart# n sine propriile-i fantasme. Dup# cum spune Jung, imaginile care
slujesc drept baz# unor teorii (tiinifice se menin n cadrul acelora(i limite... (ca acelea care
inspir# basmele (i legendele) *186. Vom sublinia deci, la rndul nostru, importana esenial#
a arhetipurilor, care constituie punctul de jonciune ntre imaginar (i procesele raionale.
Baudouin *187 a st#ruit asupra acestei leg#turi, ar#tnd c# exist# dou# conexiuni posibile ntre
imagini (i gnduri: una orizontal#, care grupeaz# mai multe imagini ntr-o idee, alta vertical#,
n care o imagine suscit# mai multe idei. Dup# Baudouin *188, conceptul ar fi constituit dintr-
un fel de inducie arhetipal#. Limbajul acestui psihanalist nu e totu(i bine fixat, confundnd
foarte adesea arhetipurile cu schemele, sau arhetipurile cu simplele simboluri. Contrar de
altfel afirmaiilor sale, exist# o mare stabilitate a arhetipurilor. Astfel, schemelor n#l#rii le
corespund imuabil arhetipurile piscului, conduc#torului, astrului, n vreme ce schemele
diairetice se substantific# n constante arhetipale precum spada, ritualul botezului etc., schema
coborrii va da arhetipul golului, al nopii, al lui Gulliver etc., iar schema ghemuirii va
provoca toate arhetipurile snului (i intimit#ii Ceea ce difereniaz# arhetipul de simplul
simbol e n genere tocmai lipsa lui de ambivalen#, universalitatea lui constant# (i adecvarea
lui la schem#: roata, de pild#, e marele arhetip al schemei ciclice, c#ci nu vedem ce alt#
semnificaie imaginar# i s-ar putea da, n vreme ce (arpele nu e dect simbolul ciclului, simbol
foarte polivalent, a(a cum vom vedea.
Aceasta tocmai pentru c#, ntr-adev#r, arhetipurile sunt legate de ni#te imagini foarte
diferen&iate de ctre culturi #i n care mai multe serii de scheme
54
vin s se ntreptrund. Ne afl#m atunci n prezena simbolului n sens strict,
simboluri care dobndesc cu att mai mult# nsemn#tate cu ct sunt mai bogate n sensuri de
tot felul. E, a(a cum a constatat Sartre *189, o form# inferioar# ntruct e particular# a
schemei. Particularitate care se transform# de cele mai multe ori n cea unui obiect sensibil,
o ilustrare concret# a arhetipului ca (i a schemei *190, n timp ce arhetipul e pe calea ideii (i
a substantific#rii, simbolul e pur (i simplu pe calea substantivului, a numelui, (i uneori chiar a

59
numelui propriu: pentru un grec, simbolul Frumuseii e Doriforul sculptorului Policlet. De la
aceast# angajare concret#, de la aceast# apropiere semiologic#, simbolul mo(tene(te o extrem#
fragilitate, n vreme ce schema ascensional# (i arhetipul cerului r#mn imuabile, simbolul care
le demarcheaz# se transform# din scar# n s#geat# zbur#toare, n avion supersonic sau n
campion la s#rituri n n#lime *191. Se poate spune chiar c#, pierzndu-(i din polivalen#,
despuindu-se, simbolul tinde s# devin# un simplu semn, tinde s# emigreze din semantism n
semiologism: arhetipul roii d# simbolismul crucii, care, la rndul lui, devine simplul semn al
crucii, a(a cum e folosit la adunare sau la nmulire, simpl# sigl# sau simplu algoritm pierdut
pentru semnele arbitrare ale alfabetelor.
n prelungirea schemelor, a arhetipurilor (i a simplelor simboluri putem reine mitul.
Nu vom lua acest termen n accepiunea restrns# pe care i-o dau etnologii, care l reduc la
reversul reprezentativ al unui act ritual *192. Vom nelege prin mit un sistem dinamic de
simboluri, de arhetipuri (i de scheme, sistem dinamic care, sub impulsul unei scheme, tinde s#
se realizeze ca povestire. Mitul e deja o schi# de raionalizare ntruct utilizeaz# firul unei
expuneri n care simbolurile se transform# n cuvinte (i arhetipurile n idei. Mitul expliciteaz#
o schem# sau un grup de scheme. A(a cum arhetipul favoriza ideea (i simbolul z#mislea
denumirea, putem spune c# mitul favorizeaz# doctrina religioas#, sistemul filozofic sau, cum
bine a remarcat Brehier *193, povestirea istoric# (i legendar#. E ceea ce se desprinde cu str#-
lucire din opera lui Platon, n care gndirea raional# pare a se trezi necontenit dintr-un vis
mitic (i uneori a regreta acest lucru. Vom constata de altfel c# organizarea dinamic# a mitului
corespunde adeseori cu organizarea static# pe care am denumit-o constelaie de imagini.
Metoda convergenei scoate n eviden# acela(i izomorfism n constelaie &i n mit.
n sfr(it, acest izomorfism al schemelor, al arhetipurilor (i al simbolurilor n cadrul
sistemelor mitice sau al constelaiilor statice ne va duce la constatarea existenei anumitor
protocoluri normative ale reprezent#rilor
55
imaginare, bine definite (i relativ stabile, grupate n jurul schemelor originale (i pe
care le vom numi structuri. Desigur, acest din urm# termen e foarte echivoc (i imprecis *194.
Cu toate acestea, ne asociem p#rerii lui Lvi-Strauss c# el poate, cu condiia de-a fi precizat,
ntregi noiunea de form# conceput# fie ca reziduu empiric de prim# instan#, fie ca
abstracie semiologic# (i mpietrit# *195 rezultnd dintr-un proces inductiv. Definiia formei
include o anumit# oprire, o anumit# fidelitate, un anumit caracter static *196. Structura
implic# dimpotriv# un anumit dinamism transformator. Substantivul structur#, ad#ugat unor
epitete cu sufixe mprumutate din etimologia cuvntului form# (i pe care, n lips# de ceva

60
mai bun, l vom folosi metaforic, va nsemna pur (i simplu dou# lucruri: n primul rnd c#
aceste forme sunt dinamice, adic# supuse unor transform#ri prin modificarea unuia din
termenii lor, (i constituie modele taxinomice (i pedagogice, servind cu alte cuvinte comod
clasific#rii, dar putnd servi, de vreme ce sunt transformabile, la modificarea cmpului
imaginar, n al doilea rnd, apropiindu-ne mai mult n aceast# privin# de Radcliffe-Brown
dect de Lvi-Strauss, aceste modele nu sunt cantitative, ci simptomatice, structurile ca (i
simptomele medicale sunt ni(te modele care ng#duie att diagnosticul ct (i terapeutica.
Aspectul lor matematic e secundar n raport cu gruparea lor n sindromuri, de aceea aceste
structuri pot fi mai degrab# descrise ca modele etiologice dect formulate algebric. Aceste
grup#ri de structuri nvecinate definesc ceea ce vom numi un Regim al imaginarului. Vom
reveni mai ncolo asupra acestui primat calitativ al structurilor semantice *197. Deocamdat#
s# ne mulumim a defini o structur# drept o form# transformabil#, jucnd rolul de protocol
motivator pentru un ntreg grupaj de imagini, (i susceptibil# la rndu-i s# se grupeze ntr-o
structur# mai general# pe care o vom denumi Regim.
Aceste regimuri nefiind grup#ri rigide de forme imuabile, ne vom pune n sfr(it
ntrebarea dac# sunt motivate de ansamblul tr#s#turilor caracterologice sau tipologice ale
individului, sau care e raportul ce leag# transform#rile lor de presiunile istorice (i sociale.
Odat# recunoscut# relativa lor autonomie relativ# ntruct totul are o limit# relativ# n
complexitatea (tiinelor omului ne va r#mne s# schi#m, ntemeindu-ne pe realitatea
arhetipal# a acestor regimuri (i a acestor structuri, o filosofie a imaginarului care s#-(i pun#
ntreb#ri asupra formei comune ce integreaz# aceste regimuri eterogene (i asupra semnificaiei
funcionale a acestei forme a imaginaiei (i a ansamblului structurilor (i regimurilor pe care le
subsumeaz#.
56

NOTE

1 Gusdorf, Mythe et metaphysique, p. 174.
2 Brunschvicg, Heritage de mots, heritage d'idees, p. 98.
3 Alain, VIngt lesons sur Les beaux arts, 7e [0900, cf. Preliminaires # la mythologle,
p. 8990: Si e limpede c# mitologia noastr# e copiat# exact dup# aceste idei ale copil#riei...
Referitor la poziia clasicilor, cf. Descartes, Vf Meditation, nceputul; Pascal, Pensees, fragm.
82, ediia Brunschvicg; Malebranche, Entretiens sur la metaphysique, V, 12, 13; cf. J.
Bernis, L'Imagination, cap. I: Aperfu historique asupra problemei imaginii.

61
4 Sartre, L'Imagination, p. 115 (i urm.
5 Cf. H. Taine, De l'lntelligence; Bain, L'Esprit et le corps consideres aupoint de vue
de leur relation; H. Hoffding, Esquisse d'une psychologie fondee sur l'experience.
6 Cf. Sartre, op. cit., p. 41 (i urm. (i p. 58; cf. Bergson, Matiere et Memoire, cap. I (i
II, p. 180 (i urm.; cf. Lacroze, Lafonction de l'imagination, p. 46 (i urm.
7 Cf. Sartre, op. cit., p. 47,62, 68, 85 (i urm.
8 n original: chosifier (n.t.).
9 Cf. Sartre, op. cit., p. 69.
10 Cf. Sartre, op. cit., p. 146 (i L'Imaginaire, p. 14.
11 Cf. Sartre, L'Imaginaire, p. 16.
12 Cf. Sartre, op. cit., p. 20. E vorba aci de noiunea de munc#, scump# lui Alain,
avnd darul s# disting# realul perceptiv de lenea sau de copil#ria imaginilor. Cf. Alain,
Preliminaires, p. 4749,90-91.
13 Cf. Sartre, op. cit., p. 23.
14 Cf. Sartre, op. cit., p. 27.
15 Cf. Sartre, op. cit., p. 30 (i urm.
16 Cf. Sartre, op. cit., p. 76 (i urm.
17 Op. cit., p. 82,85,91,137,138,171,174,175,181,185,186,187,190,209, 214,231.
18 Op. cit., p. 87.
19 Op. cit., p. 209.
20 Op. cit., p. 161. Cf. Alain, op. cit., p. 30,40, 46,49.
21 Sartre, op. cit., p. 236.
22 Op. cit., p. 239 (i urm. Cf. Sartre, Baudelaire (i Situation, I.
23 Sartre, L'Imagination, p. 138.
24 Cf. J. Laurent, Paul et Jean-Paul, n Table ronde (februarie 1950; cf. de asemenea
critica pe care H. Bonnet o face esteticii utilitare (i semiologice a lui J.-P. Sartre n Roman
etpoesie, p. 238 (i urm.
25 Adic# subordoneaz# opera de art# unei angaj#ri utilitare care o ndep#rteaz# mult
de art#, repudiaz# concepiile artei pentru art# (i chiar geneza artei ncepnd cu izvoarele ei
antropologice: religia (i magia.
26 Bachelard, La Poetique de l'espace, p. 198.
27 Op. cil., p. 8.
28 Op. cit., p. 7.
29 Sartre, L'Imaginaire, p. 30, 46, 76.

62
30 Cf. Buhler, Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorg#nge, I, p.
321, n Arch.f. Ges. Psychol., 1907, p. 321; (i Burloud, La Pensee d'apres Ies recherches
expe'rimentales de Watt, Messer, Buhler, p. 65 (i urm.; cf. Binet, Etude experimentale de
l'intelligence, p. 309; cf. Binet, La Pensee sans images (n Rev. phil., 1903,1, p. 138.
31 Cf. James, Precis de Psychologie,p. 206,210,214. Cf. Bergson, Essai, p. 6,
8,68,127.
32 Cf. Bradley, Principles of Logic, I, p. 10 (i urm.
33 Cf. Wundt, Ober Ausfrage, p. 81.
34 Cf. Brentano, Psychologie,p. 17,27, 38. Cf. Husserl, Idees..., p. 53,64,75 (i urm.
35 Sartre, L'Imagination, p. 74.
36 Pradines, Tr#ite de Psychol., II, 2, p. 162.
37 Bachelard, La Philosophie du non, p. 75.
38 Cf. F. de Saussure, Cours de linguistique generale, p. 100.
39 Sartre, L'Imaginaire, p. 35.
40 Citat de Sartre, op. cit., p. 46; cf. Logische Unters., voi. II, cap. I, voi. HI, cap. I.
41 Cf. Bachelard, La Poetique de l'espace, p. 3.
42 Sartre (op. cit., p. 148149 (i d# bine seama c# imaginea e simbol, dar simbol
devalorizat, nesatisf#c#tor, (i trebuind s# fie dep#(it de concept.
43 Sartre, op. cit., p. 3739.
44 Sartre, op. cil., p. 175.
45 Pradines, Tr#ite, II, 2, p. 47,160 (i urm.
46 Cf. Jung, Types psychol., p. 310 (i urm.
47 Cf. Piaget, Laformation du symbole, p. 172179, p. 227 (i urm.
48 Cf. Gonseth, Mmhematiques ei Realite, p. 10.
49 Bachelard, U far el Ies songes, p. 79; cf. Philos. du non, p. 7576; La Poetique
de l'espace, p. 7.
50 Cf. Binet, Anne'e Psychol., voi, XVII, 1911, p. 10.
51 Cf. Bachelard, La Poetique de l'espace, p. 6.
52 Damourette, Des Mois # la pensee, I, p. 69,73.
53 Cf. Minkowski, Vers une cosmologie, p. 82.
54 Cf. Herder, S.W., VIII, p. 189; Novalis, Schrif., III, p. 15, 143, 147; Von Schubert,
Symbolik, p. 24.
55 Cf. Alquie, Philos. du Surrealisme, p. 173; Breton, Point dujour, p. 250.
56 Neologismul aparine lui Piaget, op. cit., p. 158.

63
57 F. de Saussure, op. cit., p. 103. Deja n semantica lingvistic# noiunea de
r#scruce formulat# de Belin-Milleron (n La reforme de la Connaissance, p. 1015,42,49 (i
urm., nu mai implic# succesiunea linear# a sensului cuvintelor, ci convergena n reeaua
semnificaiilor.
58 Idem, p. 103. Vom nlocui termenul de lan cu cel de constelaie simbolic#.
Aceast# terminologie ne e sugerat# att de termenul de pachet, pe care l folose(te Leroi-
Gourhan pentru a caracteriza acumularea iconografic# a simbolurilor, ct (i de termenul de
roi de imagini, pe care Soustelle l nnoie(te pentru a c#p#ta semnificaia de consisten#
semantic# ce regleaz# ns#(i povestirea mitic#: ,,Nu ne mai afl#m n prezena unor lungi
lanuri de raiuni, ci a unei strnse leg#turi reciproce de fiecare clip# a ntregului cu ntregul.
Soustelle, La Pensee cosmologique des anciens Mexicains, p. 9. Cf. Leroi-Gourhan, La
Fonction des signes dans Ies sanctuaire spaleolithiques, op. cit., p. 308. Cf. infra, p. 326.
59 Sartre, L'Imagination, p. 104.
60 Renan, De l'origine du langage, cap. VI, p. 147 149.
61 Saussure, op. cit., p. 103. Aceste complicaii 8 sunt formulate matematic de
teoria informaiei; cf. P. Guiraud, Langage et communication, n Bull. soc. ling. de Paris,
1954.
62 Cf. infra, p. 405 (i urm.
63 Cf. Simbolik der Traume de Von Schubert, p. 810 (i Aeppli, Le( reves et leur
interpretation.
64 Krappe, Genese des mythes; cf. tabla de materii, p. 346 (i urm.
65 Mircea Eliade, Tr#ite d'histoire des religions; cf. tabla de materii, p. 402 (i urm.
66 Eliade, op. cit., p. 211.
67 Op. cit., p. 315-333.
68 Krappe, op. cit., p. 253, 287, 328.
69 Cf. Bachelard, L'Air et Ies songes; Psychanalyse dufeu; L'Eau et Ies reves; La Terre
et Ies reveries du repos; La Terre et Ies reveries de la volante.
70 Bachelard, L'Air et Ies songes, p. 19.
71 Bachelard, La Terre et reveries de la volante, p. 9.
72 Cf. Bachelard, L'Eau et Ies reves, p. 126, 213.
73 Bachelard, La Terre et... volante, p. 10; cf. p. 126.
74 Cf. G. Durnd, Psychanalyse de la neige, n Mercure de France, I, VIII, 1953, p.
615 (i urm.
75 Cf. Dumezil, L'Heritage indo-europeen # Rome.

64
76 Cf. Piganiol, Essai sur Ies origines de Rome.
11 Cf. Dumezil, Le( Dieux des Germains, p. 3639.
78 Soustelle a ar#tat cum se cuvine, n leg#tur# cu atributele Vestului la vechii
mexicani, interaciunea elementelor geografice (i sociale (i de inspiraie pur mitic#. Cf.
Soustelle, La Pensee cosmolog. des ane. Mexicains, p. 63.
79 Piganiol, op. cit., p. 140.
80 Cf. Przyluski, La Grande Deesse, p. 22 (i urm. (i p. 204.
81 Cf. op. cit., p. 159.
82 Cf. infra, p. 315, 323 (i urm.
83 Cf. Freud, La Science des reves, p. 113 (i urm.; Trois essais sur la sexualite, p. 80 (i
urm. Cf. Dalbiez, La methode psychanalytique et la doctrine freudienne, I, p. 147; I, p. 197 (i
urm.
84 Cf. Piaget, La Formation du symbole, p. 205.
85 Cf. Adler, Connaissance de l'homme, p. 33; cf. H. Orgler, A. Adler et son asuvre,
p. 88,155 (i urm.
86 Cf. Jung, Metamorphoses et syrnboles de la libido, p. 25 (i urm., 45.
87 Cf. Piaget, op. cit., p. 196, 213.
88 Bachelard, La Poetique de l'espace, p. 7, cf. p. 1213.
89 Cf. Levi-Strauss, Anthrop. structurale, p. 91, 319. Cf. Gusdorf, op. cit., p. 196,
202: E necesar, pentru a ajunge la om, s# trecem prin mijlocirea unei psihologii (i a unei
culturi.
90 Neologism folosit de Heuse, n Elements de psychol. sociale, p. 35.
91 Cf. Articles de Lagache (i de Friedmann, n Bull. de psychol., I, X, 10 nov. 1956,
p. 12, 24; cf. foarte apropiat# de a noastr# ideea lui Piaget (Epistemologie genetique, I, p. 15,
care reclam# o strns# colaborare ntre metodele psihogenetice (i metodele sociogenetice.
92 Cf. Piaget (Epistemologie genetique, I, p. 36 define(te noiunea de genez# reciproc#
prin echilibru mobil (i (p. 37 prin reversibilitate.
93 Cf. Piaget, La Formation du symbole, p. 219.
94 Cf. Piaget, op. cit., p. 219.
95 Terminologie mprumutat# de la Heuse (op. cit., p. 5, care deosebe(te imperativele
(imperatifs) bio-psihologice de somaiile (intimations) sociale.
96 Cf. Lewin, Principles of Topologicul Psychology, p. 5.
97 Cf. Piaget, Epistemologie, I, p. 37. Cf. Durnd, Le( Trois niveaux deformation du
symbolisme.

65
98 Cf. Bachelard, op. cit., p. 300.
99 Cf. Bastide, Sociologie etpsychanalyse, p. 207, 278.
100 Cf. Bachelard, op. cit., p. 300.
101 Cf. Kardiner, The individual..., p. 34,96,485.
102 Bastide, op. cit.,p. 278.
103 Bachelard, L'Eau et Ies reves, p. 26.
104 Cf. Piaget, Epistemologie genet., I, p. 25.
105 Cf. noiuni de omologie (i de contemporaneitate la Spengler, Declin de
['Occident, I, p. 119; cf. de asemenea Levi-Strauss, Anthrop. struct., p. 98.
106 Bergson e de altfel promotorul ns#(i denumirii acestei metode cnd scrie; Aceste
imagini diferite, mprumutate unor categorii de lucruri foarte diferite, vor putea, prin
convergena aciunii lor, s# dirijeze con(tiina asupra punctului precis n care exist# o anumit#
intuiie de sesizat... (Pensee et Mouvant, p. 210; cf. de asemenea metoda de cercetare a
grupelor de afinit#i recomandat# de Spengler, Le Declin de l'Occident, I, p. 59.
107 Cf. Desoille, Exploration de l'affectivite, p. 74.
108 piganiol, op. cit., p. 140; cf. de asemenea Jung, Psychol. und Religion, p. 9.
109 Spunem cvosi-statistic; ntr-adevi, a(a cum a stabilit Levi-Strauss, cercetarea
antropologic# (i n special ancheta structuralist# n-are de-a face dect lateral cu matematicile
cantitative. Modelele mecanice, n care sunt studiate conexiunile structurale ale unui caz
particular sau chiar neobi(nuit, prevaleaz# asupra modelelor statistice. Cf. Levi-Strauss,
Anthropologie, p. 315317. Cf. infra, p. 205, studiul nostru al antifrazei referitor la exemplul
ciudat al icoanei cinocefale a sfntului Christophe.
110 Baudouin, Psychan. de Victor Hugo, p. 202. A(a cum am menionat ntr-una din
prefee, mai adecvat ar fi s# spunem izotop.
111 Baudouin, op. cit., p. 219.
112 Cf. P. Guiraud, Langage et versification d'apres l'auvre de P. Valery (i Index du
vocabulaire du Symbolisme, 3 fascicule dedicate lui Apollinaire, Mallarme (i Valery. Cf.
Leroi-Gourhan (Repartition et groupement des animaux dans l'An parietal paleolithique, n
Bull. Soc.prehistoriquejrancaise, voi. LV,fasc. 9,p. 515, care folose(te o strict# metod#
statistic# de convergen# pentru studierea unor figuri (i simboluri gravate (i pictate pe pereii
cavernelor. El ajunge la o repartizare binar# a semnelor iconografice axate pe mari
arhetipuri (cf. La fonction des signes dans Ies grands sanctuaires paleolithiques, n Bull.
Soc. prehist. frnt., voi. LV, nr. 5-6, p. 318.
113 Asupra st#rii hibride, intermediare a anchetei antropologice, care nu

66
mnuie(te dect fapte n num#r mediu, la distan# egal# de marile numere ale statisticii (i de
singularitatea solipsismului introspectiv, cf. Levi-Strauss, op. cit., p. 350. Cf. P. Sorokin,
Social and cultural Dynamics.
114 Cf. Dumezil, Heritage indo-europeen, p. 3132.
115 Cf. Dum#zil, op. cit., p. 36,41. n opoziie cu Levi-Strauss (op. cit., p. 317,
socotim c# metoda comparativ# nu exclude ca incompatibile procedeele mecanice ale unei
tipologii sau unei arhetipologii structurale. Desigur, descoperirea se obine prin studierea
temeinic# a unui singur caz, dar proba se poate face prin convergena comparativ# al c#rui caz
privilegiat l constituie modelul exemplar. Prin termenul de micro-comparativ am vrut s#
nelegem aceast# combinare a celor dou# metode: structural# (i comparativ#.
116 Bachelard, Form. esprit scient., p. 239.
117 Cf. Piaget, Epist. gen., I, p. 25.
118 G. Friedmann, Psychanalyse et sociologie, n Diogene, nr. 14.
119 L6vi-Strauss, Structures elementaires de /aparente', p. 120122.
120 Cf. Heuse.op. cil., p. 5.
121 Bachelard, L'Air et Ies songes, p. 18.
122 Bachelard, L'Eau et Ies reves, p. 161; La Terre et... repos, p. 60. Cf. noiunea de
decor mitic a(a cum o folosim n studiul nostru Le decor mythique de la Chartreuse de P
arme.
123 Cf. Baudouin, De l'instinct # l'esprit, p. 197; cf. p. 60, 63. Cf. Pradines, Tr#ite de
psychol. II, p. 5 (i Piaget, La Format, du symb., p. 197.
124 Cf. Desoille, op. cit., p. 65.
125 E. Minkowski, La Schizophrenie, p. 248.
126 Cf. A. Oukhtomsky, n Novoe v. Reflexologhii (Betcherev), l, p. 24, (i urm., 31
65. Cf. Betcherev, General Principles ofHuman Reflexology, (i Kostyleff, La Reflexologie, p.
39; cf. de asemenea Tieck (-am. Werke, I, p. 354 a intuit c# exist# un raport ntre imagini si
mimica instinctiv#. Cf. de asemenea Gusdorf (op. cit., p. 15, pentru care structurile mitice
sunt aderente... la veciunile biologice constitutive ale fiinei n lume. Cf. Betcherev, La
Psychologie objective, (i la K. Goldstein (La Structure de l'organisme, p. 130138, o
concepie moral# a reflexului foarte apropiat# noiunii de dominant#.
127 Cf. M. Minkowski, L'etat actuel de l'etude des reflexes; J. Dejerine, Semiologie
du systeme nerveux, cap. IX, Semiologie des reflexes, n Tr#ite de Pathologie generale de
Ch. Bouchard, voi. V.
128 lung, Types psychologiques, p. 310.

67
129 Kostyleff, op. cit., p. 70.
130 Cf. Piaget, La Form. du symb., p. 219.
131 Betcherev, op. cit., p. 221 (i urm.
132 Cf. Morgan, Psychol. physiologique, voi. II, p. 431435.
133 Piaget, La Representation de l'espace..., p. 447.
134 Cf. Sartre, L'Imaginaire, p. 96,97,109. Cf. infra, p. 407 (i urm.
135 Cf. Kostyleff, op. cit., p. 72,73,79.
136 Kostyleff, op. cit., p. 34.
137 J. M. Oufland, n Novoe v. Reflexologhii (Betcherev), p. 80 si urm. Cf. Kostyleff,
op. cit., p. 35,45 (i urm.
138 Betcherev, General Principles, y. 118,119.
139 Morgan, op. cit., II, p. 553, 560. Cf. Westermarck, History of Human Mariage, I,
cap. 2, (i Havelock Ellis, Sexual Periodicity, I.
140 Op. cit., p. 562,563.
141 Cf. op. cir., p. 566-570.
142 Cf. Groos, Jeux des animaux, p. 305313. Cf. Griaule, Jeux dogons, p. 123,
149,212.
143 Cf. Jung,Libt<fo,p. 137.
144 Cf. si articolul lui P. Germain, Musique ei psychanalyse, n Rev.frany. de
psychanalyse, 1928.
145 Cf. Delmas si Boli, La personnalite humaine, p. 81.
146 Dumas, Nouv. Tr#ite de Psychol., II, p. 38.
147 Piaget, La Format, du symb., p. 177.
148 Cf. Max, An Experimental Study ofthe Motor Theory ofConciousness, Jour. corn.
psych., 1935, p. 409486. Cf. (i noiunea de reflex semantic la A. Korzybski. Science and
Sanity, p. 19,5458.
149 Cf. Wyczoikowski, Article, n Psych. Rev., nr. 20, p. 448.
150 Cf. Jacobson,n art. Americ. Journ. Psych., nr. 44, p. 677.
151 Piaget vorbe(te de matrice de asimilare, La Form. du symb. chez enfant, p. 177.
152 Cf. L6vi-Strauss, op. cil., p. 8,9,10.
153 Cf. Leroi-Gourhan, L'Homme et la matiere (i Milieu et technique.
154 L'Homme et la matiere, p. 18. Cf. Levi-Strauss, Anthropol. struct., p. 240, 273.
155 Cf. Espinas, Le( Origines de la technologie, p. 13,14.
156 Cf. supra, p. 32 (i urm.

68
157 Cf. Leroi-Gourhan, op. cit., p. 18. Levi-Strauss vorbe(te pe drept cuvnt de
instabilitatea logic# a unui obiect prelucrat, cf. La Pensee sauvage, p. 188.
158 L'Homme et la matiere, p. 165 (i urm.
159 Op. c.,p. 310.
160 Cf. op. cit., p, 340 (i urm.
161 Cf. intra, p. 329 (i urm.
162 L#vi-Strauss a st#ruit asupra caracterului non substantiv (i atribut adjectival al
marilor axiome de clasificare a gndirii s#lbatice (Pensee sauvage, p. 7679, dar ni se pare
c# a mers prea departe cu prudena sa antiarhetipal# cnd scrie c# principiul unei clasific#ri
nu poate fi niciodat# postulat. Dup# noi, calificativele sunt a priori clasificabile.
163 Leroi-Gourhan, op. cit., p. 331,332.
164 Cf. op. cit., p. 89,93,100. Cf. Piaget, La Form. du symb., p. 222.
165 Piaget, op. cit., p. 223.
166 Dumezil, Indo-Europ., p. 4047. 167Cf.op.c.,p.319.
168 Op. cit., p. 181.
169 Cf. Piganiol, op. cit., p. 93. Cf. la Alain, n Preliminaires, p. 96 (i urm., p. 132 (i
urm., o mp#rire ndeajuns de analoag# ntre religiile naturii (i religiile ora(ului.
170 Piganiol, op. cit., p. 319.
171 Cf. op. cit., p. 322-324.
172 Cf. supra, p. 34.
173 Cf. Soustelle, op. cit., p. 67 (i urm.; cf. infra, p. 388 (i urm.
174 Cf. Sartre, L'Imaginaire, p. 33, 96,141; Dumas, Tr#ite, voi. IV, p. 266 268;
Jung, Types psychol., p. 491.
175 Cf. Dumas, op. cit., p. 268.
176 Cf. Hegel, Esthetique (prima lecie), p. 165. Cf. G. Durnd, L'Occident
iconoclaste, n Cahiers intern, de symbolisme, nr. 2.
177 Cf. Kant, Critique Raisonpure, I,p. 102; Revault d'Allonnes, Art. Rev.phii, sept.-
oct. 1920, p. 165; Burloud, Pensee conceptuelle, p. 105 (i urm. (i Psychol. des tendances, p.
200; Sartre, op. cit., p. 137.
178 Piaget, La Form. du symbol, p. 178.
179 Bachelard, La Terre et Ies reveries du repos, p. 264.
180 Sartre, op. cit., p. 137.
181 Cf. Jung, Types psych., p. 387,454 (i urm. Pentru noi, dimpotriv#, marile
substantive nu sunt dect secundare n raport cu schemele verbale. Cf. G. Durnd, Le( Trois

69
niveaux deformation du Symbolisme.
182 Jung, op. cit., p. 310.
183 Op. cit., p. 411.
184 Op. cit., p. 456.
185 Op. cit., p. 450.
186 Op. cit., p. 310-311.
187 Cf. Baudouin, De l'instinct l'esprit, p. 191.
188 Cf. op. cit., p. 197,200.
189 Cf. Sartre, op. cit., p. 144.
190 Cf. Dumas, Tr#ite, IV, p. 265. Cf. noiunea de sintema,n R. Alleau, De la
nature des symboles, p. 17, 38.
191 Cf. Baudouin, op. cit., p. 200.
192 Cf Van der Leeuw, Homne primitifet religion, p. 120, (i Gusdorf, op. cit., p. 24.
Cf. infra, p. 284 (i urm.
193 Cf. Brhier, n Rev. psychol. et morale, 1914, p. 362.
194 ntruct e t#lm#cirea att a lui Gestalt ct (i a lui Au/bau, adic# form# intuitiv#
(i principiu organizator. Cf. Goldstein, La structure de l'organisme, p. 18, 24.
195 Cf. Levi-Strauss, Anthropologie structurale, p. 306.
196 Cf. E. Souriau, Pensee vivante et perfection formelle, p. 273. Meninerea acestei
forme cu orice risc (i mpotriva a orice e de-acum actul fundamental al acestei viei: numele ei
este (i Fidelitate... Asupra diferenei dintre structur# (i funcie, cf. Bergson, Le( Deux
Sources, p. 111 (i 112; Lacroze, Fonction de l'imagination, p. 11,12.
197 Cf. infra, p. 346.
70
CARTEA NTI
REGIMUL DIURN AL IMAGINII

Semantic vorbind, se poate spune c# nu exist# lumin# f#r# ntuneric, n timp ce contrariul nu e
valabil: noapte avnd o existen# simbolic# autonom#. Regimul-Diurn al imaginii se define(te
a(adar la modul general ca regim al antitezei. Acest maniheism al imaginilor diurne n-a sc#pat
defel celor ce-au abordat studierea aprofundat# a poeilor luminii. Notasem deja mpreun# cu
Baudouin *1 dubla polarizare a imaginilor hugoliene n jurul antitezei lumin#-ntuneric. -i
Rougemont *2 se str#duie s# reg#seasc# dualismul metaforelor nopii (i zilei la trubaduri, la
poeii mistici islamici, n romanul breton a c#rui ilustrare o afl#m n Tristan si holda (i, n
sfr(it, n poezia mistic# a lui St-Jean de la Croix. Dup# Rougemont, acest dualism de
inspiraie cathar# ar structura ntreaga literatur# a Occidentului, iremediabil platonician#. La
fel Guiraud *3 pune admirabil n eviden# importana celor dou# cuvinte-cheie cu maximum
de frecven# la Valery: pur" (i umbr#", care formeaz# dispozitivul de susinere a decorului
poetic". Semantic" ace(ti doi termeni sunt n opoziie (i formeaz# cei doi poli ai universului
lui Valery: fiin# (i nefiin#... absen# (i prezen#... ordine (i dezordine". -i Guiraud remarc#
fora de polarizare pe care o posed# aceste imagini axiomatice: n jurul cuvntului pur"
graviteaz# cer", aur", zi", soare", lumin#", mare", uria(", divin", dur", auriu"... etc.,
n timp ce al#turi de umbr#" stau dragoste", tain#", vis", profund", misterios", singur",
trist", palid", greu", ncet"... Foneticianul opune chiar sonorit#ile! celor doi termeni: u"
sau mai curnd i" e cea mai ascuit# dintre vocale, n timp ce on" e cea mai grav#. Instinctul
fonetic al poetului, f#cndu-l s# caute cu prec#dere aceste dou# sunete *4, nt#re(te vocaia
imaginilor, n mod ct se poate de firesc, deci, capitolele consacrate Regimului Diurn al
imaginii vor fi mp#rite n dou# mari p#ri antitetice, prima sensul titlului ei va fi dat de
ns#(i convergena semantic# fiind consacrat# fondului de ntuneric pe care apare
str#lucirea victorioas# a luminii, cea de-a doua manifestnd recucerirea antitetic# (i metodic#
a valorific#rilor negative ale celei dinti.

FEELE TIMPULUI

Timp cu buze de pil#, n fee succesive, te-ascui, devii febril...
R. CHAR, Unei senin#t#i crispate71
I. SIMBOLURILE TERIOMORFE

La prima vedere, simbolismul animal pare foarte vag deoarece e prea r#spndit. El
pare capabil s# trimit# att la valorific#ri negative cu reptilele, (obolanii, p#s#rile de
noapte, ct (i pozitive cu porumbelul, mielul (i, n general, cu animalele domestice. Totu(i,
n ciuda acestei dificult#i, orice arhetipologie trebuie s# porneasc# de la un Bestiar (i s#
nceap# cu consideraii asupra universalit#ii (i banalit#ii Bestiarului.
Dintre toate imaginile, ntr-adev#r, imaginile animalelor sunt cele mai frecvente (i cele
mai comune. Putem spune c# nimic nu ne e mai familiar nc# din copil#rie, ca reprezent#rile
animalelor. Pn# (i la micul or#(ean occidental, Muunache, Motanul nc#lat, Mickey, Mo(
Martin au darul s# vehiculeze n mod straniu mesajul teriomorf. Jum#tate din titlurile c#rilor
pentru copii sunt dedicate animalului *5, n visele copiilor raportate de Piaget *6, din vreo
treizeci de observaii mai mult sau mai puin clare, nou# se refer# la vise cu animale. E de
altfel demn de remarcat faptul c# cei mici n-au v#zut niciodat# cele mai multe dintre
animalele pe care le viseaz#, nici modelele imaginilor cu care se joac#. Mai constat#m c#
exist# o ntreag# mitologie fabuloas# privitoare la moravurile animalelor pe care observaia
direct# nu face dect s-o contrazic#. -i totu(i salamandra r#mne, pentru imaginaia noastr#,
legat# de foc, vulpea de viclenie, (arpele continu# s# nepe n ciuda biologului, pelicanul
face confidene, greierele ne nduio(eaz#, n timp ce de graiosul (oricel ne e sil#. Am spus
toate astea ca s# ar#t#m n ce m#sur# o atare orientare teriomorf# a imaginaiei formeaz# un
strat profund, pe care experiena nu-l va putea niciodat# contrazice, ntr-att de refractar este
imaginarul la dezminirea experimental#. Am putea chiar s# credem c# imaginaia mascheaz#
tot ce nu o sluje(te. Ceea ce declan(eaz# lirismul lui Fabre nu sunt descoperirile inedite, ci
aproximativele confirm#ri ale legendelor despre animale. Anumii primitivi *7, kurnaisii din
Australia de pild#, (tiu foarte limpede s# fac# deosebirea ntre arhetipul imaginar (i
70
animalul obiect al experienei cinegetice. Ei l denumesc jiak pe acesta din urm#, n
timp ce rezerv# denumirea de muk-jiak, animale remarcabile, arhetipurilor teriomorfe din
basme (i legende. Animalul se prezint# a(adar, ntr-o atare gndire, ca o abstraciune
spontan#, obiect al unei asimil#ri simbolice, dup# cum dovede(te universalitatea (i pluralitatea
prezenei sale att ntr-o con(tiin# civilizat#, ct (i n mentalitatea primitiv#. Etnologia a pus
n eviden# a(a cum se cuvine arhaismul (i universalitatea simbolurilor teriomorfe care se
manifest# n totemism sau n supravieuirile religioase teriocefale. Lingvistica *8 comparat# a
remarcat (i ea de mult# vreme c# repartizarea substantivelor se face iniial n funcie de

72
categoriile nsufleit (i nensufleit, n nahuatl, n algonquin, n limbile dravidiene (i nc# n
limbile slave, substantivele se repartizeaz# n genuri n funcie de aceste categorii iniiale.
Dup# Breal *9, neutrul limbilor indo-europene ar r#spunde (i el unei mp#riri iniiale ntre
nensufleit (i genuri nsufleite. Repartizarea genurilor sexuat-aparente ar fi mult mai tardiv#.
Bestiarul pare deci temeinic instalat att n limb#, n mentalitatea colectiv#, ct (i n reveria
individual#. E cazul acum s# ne ntreb#m care e schema general# a c#rei proiecie asimilatoare
o constituie arhetipul teriomorf (i variaiunile lui simbolice.
Mai nainte ns# trebuie s# preciz#m urm#torul element: n afar# de semnificaia sa
arhetipal# (i general#, animalul e susceptibil s# fie supra determinat de caractere particulare ce
nu in direct de animalitate. De pild#, (arpele (i pas#rea, ale c#ror semnificaii capitale le vom
studia mai ncolo *10, nu sunt, dac# se poate spune a(a, animale dect n a doua instan#; ceea
ce primeaz# la ele sunt calit#ile care nu sunt proprii animalelor: vrtul n p#mnt (i
schimbarea pielii pe care (arpele le mparte cu s#mna, n#larea (i zborul pe care pas#rea le
mparte cu s#geata. Acest exemplu ne pune n faa unei dificult#i eseniale a arhetipologiei:
ntrep#trunderea motivaiilor care provoac# ntotdeauna o polivalen# semantic# la nivelul
obiectului simbolic. Bochner (i Halpern *1 noteaz# pe bun# dreptate c#, n interpretarea
testului Rorschach, tipul de animal ales e la fel de semnificativ ca (i alegerea animalit#ii
drept tem# general#; interpret#rile fiind diferite cnd e vorba de alegerea unor animale
agresive care reflect# sentimente puternice de bestialitate (i de agresiune sau dimpotriv#
cnd e vorba de animale domestice, n acest capitol consacrat simbolurilor teriomorfe trebuie
a(adar s# c#ut#m mai nti sensul abstraciunii spontane pe care-o reprezint# arhetipul animal
n general, (i nu s# ne l#s#m antrenai de cutare sau cutare implicaie particular#.
Trebuie mai nti s# ne descotorosim de explicaiile empiriste, oferite de regul# ca
motive ale zoolatriei (i imaginaiei teriomorfe. Aceste explicaii
71
ncearc# s# deduc# zoolatria (i imaginaia teriomorf# din ritualuri n care oamenii
joac# rolul animalelor. Dup# remarca lui Krappe *12, asta nseamn# s# pui carul naintea
boilor. Animismul se ndreapt# n mod firesc spre simbolul nsufleit, adic# spre animal. Omul
nclin# astfel spre animalizarea gndirii sale (i se opereaz# constant, prin aceast# asimilare, un
schimb ntre sentimentele omului (i nsufleirea animalului. Explicaia lui Krappe r#mne
totu(i foarte vag#, mulumindu-se cu speculaii n jurul etimologiei cuvntului animal.
Mai precis# pretinde a fi explicaia psihanalitic# dezvoltat# de Jung *13 n
Metamorphoses et symboles de la libido. Simbolul animal ar fi chipul libidoului sexual.
Nedifereniat, pas#rea, pe(tele, (arpele erau la cei vechi simboluri falice, scrie Jung. El

73
adaug# acestei enumer#ri coninutul aproape complet al Bestiarului: taur, ap, berbec, mistre,
m#gar (i cal. Hierodulii, sclavii templelor, care se prostituau cu api, (i Leviathanul sau
Behemothul din Cartea lui Iov, atribut falie al creatorului, ar fi dovada acestei sexualiz#ri a
teriomorfiei *14. Sfinxul constituie rezumatul tuturor acestor simboluri sexuale, animal
cumplit, derivat din mam# *15 (i legat de destinul incestuos al lui Oedip. Jung face
genealogia monstrului, fiu al Echidnei, ea ns#(i serpentiform# (i fiic# a Geei, mama
universal#. Animalul n general (i Sfinxul n special ar fi o mas# de libido incestuos *16.
Aceast# tez# ni se pare (i prea vag# n ceea ce prive(te elaborarea materialului, (i prea
precis# (i prea limitat# n ceea ce prive(te interpretarea. Prea vag# ntruct Jung colecteaz#
f#r# nici o ordine, (i f#r# o analiz# izomorfic# sau funcional#, datele r#zlee ale uria(ei sale
culturi, punnd de-a valma animale reale (i mon(tri eterogeni, ne innd seama de importante
bifurcaii funcionale, precum cele care inspir# simbolismul p#s#rii sau al (arpelui. Paralel
ns# cu aceast# confuzie, interpretarea r#mne prea limitat# de pan-sexualismul care restrnge
(i mai mult o observaie clinic# localizat# exclusiv la personalitatea europeanului
contemporan. N-avem totu(i dreptul s# extrapol#m n timp ca (i n spaiu libidoul incestuos.
Extrapolare nelegitim# n spaiu deoarece complexul este o formaiune social# relativ# n
raport cu diverse civilizaii, n raport cu diverse medii sociale dinl#untrul aceleia(i civilizaii
*17. Complexul e un fenomen de cultur# a c#rui formul# explicativ# nu trebuie n mod legitim
aplicat# dect n snul unei civilizaii date. Extrapolare nelegitim# n timp deopotriv# ntruct
libidoul incestuos nu e dect o experien# relativ trzie, Freud nsu(i ar#tnd c# acest libido nu
se fixeaz# dect dup# numeroase metamorfoze digestive ale principiului de pl#cere. E necesar
deci s# leg#m imaginaia teriomorf# de-un strat ontogenetic mai primitiv dect Oedip, (i mai
ales de-o motivaie mai
72
universalizabil#. Imaginaia teriomorf# dep#(e(te cu mult, att n spaiu ct (i n
ontogenez#, era crizei oedipiene (i zona burgheziei vieneze din primii ani ai secolului XX.
Desigur, un Oedip strecurat n ni(te constelaii teriomorfe preexistente are darul s# fortifice (i
s# orienteze aceste imagini n direcia unor semnificaii tendenioase, (i vom sublinia la
sfr(itul acestor capitole consacrate Fe&elor timpului implicaiile libidinoase (i sexuale pe care
le cuprinde constelaia grupnd, al#turi de simbolismul teriomorf, simbolurile c#derii (i
p#catului. Nu e mai puin adev#rat totu(i c# sensul primar al imaginii teriomorfe e mai
primitiv (i mai universal dect restrns# specificaie freudian# a libidoului. Tocmai acest sens
primitiv urmeaz# s#-l descifr#m, ncercnd, spre deosebire de Jung, s# detect#m imperativele
dinamice ale unei atari forme.

74
***
Animalul n mod spontan abstract, a(a cum se prezint# imaginaiei f#r# derivaiile (i
specializ#rile sale secundare, e constituit dintr-o adev#rat# schem#: schema nsufleitului.
Pentru copila(, ca pentru animal nsu(i, nelini(tea e provocat# de mi(carea rapid# (i
nedisciplinat#. Orice animal s#lbatic, pas#re, pe(te sau insect#, e mai sensibil la mi(care dect
la prezena formal# sau material#. Pescuitorul de p#str#vi (tie foarte bine c# numai gesturile
prea bru(te vor p#rea insolite pe(telui. Testul Rorschach *18 confirm# aceast# nrudire n
psihismul uman ntre animal (i mi(carea sa. n general, procentajele de r#spunsuri animale (i
de r#spunsuri chinestezice sunt invers proporionale, unele compensndu-le pe celelalte:
animalul nemaifiind dect reziduul mort (i stereotipizat al ateniei la mi(carea vital#. Cu ct
procentajul de r#spunsuri animale e mai ridicat, cu att gndirea e mai mb#trnit#, mai rigid#,
mai convenional# sau mai invadat# de-o stare depresiv#. Marea proporie de r#spunsuri
animale e semnul unui blocaj al anxiet#ii. Dar mai ales atunci cnd r#spunsurile chinestezice
se cumuleaz# cu cele de animale ne afl#m n prezena indicaiei c# psihicul e invadat de
poftele cele mai rudimentare, accident normal la copila(, dar care la adult e sinonim cu ne-
adaptarea (i cu regresiunea la impulsurile cele mai arhaice. Apariia animalit#ii n con(tiin# e
a(adar simptomul unei depresiuni a persoanei pn# la treapta anxiet#ii, Ne r#mne acum s#
facem distincia ntre diversele specificaii dinamice ale schemei nsufleitului. Una dintre
primele manifest#ri ale animaliz#rii e colciala, imagine fugitiv#, dar primar# *19; S# nu
reinem etimologia francez# a cuvntului *20, nici munca furnicilor care nrude(te imaginea
acestora cu cea a (arpelui
73
rm#tor. S# nu p#str#m din colc#ial# dect schema agita/iei, a viermuirii. Dali *21, n
numeroase opere, a legat direct colc#iala furnicii cu viermuirea larvei. Tocmai aceast#
mi(care anarhic# dezv#luie dintr-o dat# imaginaiei animalitatea (i nv#luie cu un nimb
peiorativ multiplicitatea care se agit#. De aceast# schem# peiorativ# se leag# substantivul
verbului a viermui, viermele *22. Pentru con(tiina comun#, orice insect# (i orice larv# e
vierme. Schlegel e la unison cu Hugo *23 cnd vede n l#cust# o mbinare viermuitoare (i
d#un#toare. Tem# pe care Hugo nu face dect s-o preia din Apocalips, unde l#custe si broa(te
aceste str#vechi pl#gi ale Egiptului! fac cu schimbul cnd e vorba s# simbolizeze r#ul,
diriguite de Abaddon distrug#torul, la ngerul abisului *24. Tot astfel, viermele este o
imagine nsp#imnt#toare, foarte frecvent# la Hugo, n care Baudouin e dispus s# vad# un
monstru falie complementar al monstrului feminoid care e p#ianjenul. -arpele, cnd nu e
considerat dect ca mi(care (erpuitoare, ca dinamism trec#tor cu alte cuvinte, implic# (i el o

75
discursivitate resping#toare, care se asociaz# cu cea a micilor mamifere rapide, (oareci (i
(obolani *25.
Aceast# aversiune primitiv# fa# de agitaie se raionalizeaz# n varianta schemei
animaiei pe care-o constituie arhetipul haosului. A(a cum remarc# Bachelard, nu exist# n
literatur# un singur haos imobil... (i n secolul al XVII-lea cuvntul chaos era ortografiat
cahot *26. Iadul e ntotdeauna imaginat n iconografie ca un loc haotic (i agitat, cum stau
m#rturie att fresca din Capela Sixtin#, ct (i reprezent#rile infernale ale lui Jehronimus
Bosch sau Dulle Griet a lui Breughel. La Bosch de altfel agitaia merge mn#-n mn# cu
metamorfoza animal#. Schema animaiei accelerate care e agitaia colc#itoare, viermuitoare
sau haotic# pare o proiecie; asimilatoare a angoasei n faa schimb#rii, adaptarea animal#
nef#cnd prin fug# dect s# compenseze o schimbare brusc# printr-o alt# schimbare brusc#.
Dar schimbarea, adaptarea sau asimilarea pe care-o motiveaz# e cea dinti experien# a
timpului. Primele experiene dureroase ale copil#riei sunt experienele schimb#rii: fie
na(terea, manipul#rile bru(te ale moa(ei, apoi ale mamei, (i mai trziu n#rcarea. Aceste
schimb#ri converg spre formarea unei engrame repulsive la sugar. Se poate spune c#
schimbarea e supra determinat# peiorativ (i de complexul lui Rank, (i de traumatismul
n#rc#rii, ce vin s# coroboreze acea prim# manifestare a fricii pe care Betcherev, ca (i Maria
Montessori *27 au evideniat-o n reaciile reflexe ale noului-n#scut supus unor manipul#ri
bru(te.
Trebuie s# stabilim o apropiere ntre aceast# valorificare negativ# a mi(c#rii bru(te (i
tema R#ului la Victor Hugo, pe care Baudouin *28 o denume(te cu deplin temei Zwang,
violena care se manifest# deopotriv#
74
n fuga rapid#, n urm#rirea fatal#, n r#t#cirea oarb# a lui Cain urm#rit, a lui Napoleon
nvins sau a lui Jean Valjean, ve(nicul fugar. Aceast# imagine cap#t# un caracter obsesiv la
poet. Dup# opinia psihanalistului *29, ar exista o r#d#cin# oedipian# a acestei fantasme si care
se manifest# n poemele celebre La Conscience, Le Petit roi de Galice (i L'Aigle du casque.
Desigur, o educaie oedipian# vine ca ntotdeauna s# nt#reasc# astfel de scheme, dar nu e mai
puin adev#rat c# aceast# schem# a fugii din faa Destinului are r#d#cini mai arhaice dect
frica de tat#. Baudouin *30 e ndrept#it s# lege aceast# tem# a r#t#cirii, a Jidovului r#t#citor
sau a Necuratului de simbolismul calului, care constituie nsu(i miezul a ceea ce psihanalistul
nume(te ' complexul lui Mazeppa. Cavalcada funebr# sau infernal# structureaz# moralmente
fuga (i i confer# acel ton catastrofal pe care-l ntlnim att la Hugo, ct (i la Byron sau
Goethe. Calul e izomorf cu bezna (i cu iadul: Sunt caii negri ai carului umbrei *31.

76
***
Poeii nu fac altceva dect s# reg#seasc# marele simbol al calului infernal a(a cum
apare el n nenum#rate mituri (i legende *32, n leg#tur# fie cu constelaiile acvatice, fie cu
tunetul, fie cu iadul nainte de-a fi anexat de miturile solare. Aceste patru constelaii ns#,
chiar cea solar#, sunt solidare cu aceea(i tem# afectiv#: groaza n faa fugii timpului
simbolizat# de schimbare (i de zgomot.
S# examin#m mai nti semantismul att de important al calului chtonian. E animalul
nc#lecat de Hades (i de Poseidon. Acesta din urm#, sub form# de arm#sar, se apropie de Gaia
P#mntul Mam#, Demeter Erinis, (i z#misle(te Eriniile, doi mnji demoni ai morii, ntr-o alt#
leciune a legendei, organul viril al lui Uranus, t#iat de Cronos, zeul Timpului, procreeaz# cei
doi demoni hipomorfi *33. -i iat# profilndu-se n spatele arm#sarului infernal o semnificaie
sexual# (i totodat# de natur# s# nsp#imnte. Simbolul pare a se multiplica la nesfr(it n
legend#: Erion, calul lui Adraste, dispare ntr-o pr#pastie destinat# Eriniilor. Brimo *34, zeia
morii, e de asemenea nf#i(at# pe monede c#lare pe-un cal. n alte culturi leg#tura ntre cal,
R#u (i Moarte e (i mai explicit#, n Apocalips, Moartea c#l#re(te calul alburiu *35; Ahriman,
ca (i diavolii irlandezi, (i r#pe(te victimele c#lare; la grecii moderni, ca n Eschil, moartea e
purtat# de-un bidiviu negru *36. Folclorul (i tradiiile populare germanice (i anglo-saxone au
p#strat aceast# semnificaie nefast# (i macabr# a calului: a visa un cal e semnul unei mori
apropiate *37.
75
Trebuie s# cercet#m mai ndeaproape acel demon hipomorf germanic, mahrt,
comparat etimologic de Krappe *38 cu mora, vr#jitoarea, din slava veche, cu mora, n#luca,
din rusa veche, cu mora din polon# (i cu mura din ceh#, care nu sunt altceva dect co(marul
nostru, n sfr(it, putem stabili o apropiere de aceea(i etimologie a cuvintelor mors, mortis din
latin#, marah din irlandeza veche, care nseamn# moarte, epidemie, maras din lituanian#, care
nseamn# cium#. Krappe *39 merge chiar pn# acolo nct explic# prin eufemizare apropierea
etimologic# cu seduc#toarele fiice ale lui Mara, personific#ri indiene ale dezastrului (i ale
r#ului. Jung *40 e ns# cel care insist# mai ales asupra caracterului hipomorf al co(marului
(i al demonilor feminini nocturni. El motiveaz# etimologia cuvntului co(mar prin latinescul
calcare care d# expresia a c#lca g#ina, adic# n acela(i timp a copula (i a c#lca n
picioare si prin cuvntul mahra din germana veche, care nseamn# arm#sar (i se confund#
cu imaginea morii n radicalul arian mar, a muri. Psihanalistul noteaz# n treac#t c#
franuzescul mre (mam#) e foarte apropiat de r#d#cina cu pricina *41, sugernd prin aceasta
c# mama e primul ustensil pe care l ncalec# copilul, &i totodat# c# mama (i ata(amentul fa#

77
de mam# pot dobndi un aspect de groaz#. O dat# mai mult vom ad#uga c# sensul psihanalitic
(i sexual al c#l#ritului apare ntr-adev#r n constelaia hipomorf#, dar c# n-are dect pur (i
simplu rolul de a supradetermina sensul mai general care este acela de vehicul violent, de
bidiviu ale c#rui salturi ntrec posibilit#ile umane (i pe care Cocleau, cu un remarcabil
instinct, a (tiut s#-l modernizeze n filmul s#u Orphee, transformndu-l n motociclete
mesagere ale Destinului.
Krappe *42 adaug# de altminteri la etimologia n discuie o observaie care abstrage
simbolul din orice sugestie legat# de c#l#rit: n germana elveian# mre e o injurie care
nseamn# scroaf#, iar mura pe ig#ne(te e specia nocturn# de fluture pe care n mod
semnificativ o numim n Frana: Sfinx cap de mort. E vorba a(adar n toate cazurile de
schema foarte general a anima&iei dublat# de angoasa provocat# de schimbare, de plecarea
f#r# ntoarcere (i de moarte. Aceste semnificaii se polarizeaz# n divinitatea c#l#uz# a
sufletelor (i p#zitoare a infernului, Hecate, zei# a lunii negre (i a ntunericului, puternic
hipomorf#, demon feminin (i co(mar, pe care Hesiod *43 o socote(te patroana c#l#reilor,
st#pn# a nebuniei, a somnambulismului, a viselor (i mai ales a Empusei, fantom# a angoasei
nocturne. Mai trziu, Hecate va fi confundat# n panteonul grec cu Artemis, zeia cu cini.
Aceluia(i domeniu al polariz#rii nefaste i ata(eaz# Jung *44 Walkiriile, femei centauri care
r#pesc sufletele. Targa mortuar# e denumit#
76
n Evul Mediu Calul Sfntului Mihail, sicriul e denumit n persan# cal de lemn, iar
P. M. Schuhl, dup# Ch. Picard *45, are remarci foarte interesante cu privire la calul cenotaf n
antichitatea clasic#. S# not#m c# n Apocalips calul morii prezint# un remarcabil izomorfism
cu leul (i cu botul balaurului, ntr-adev#r, caii ngerilor exterminatori au capetele ca ni(te
capete de lei (i puterea lor s#l#(luie(te n gura (i n coada lor, aceasta aidoma unui (arpe (i
nzestrat# cu un cap, (i prin el s#vr(esc r#ul... *46. Vedem a(adar cum se schieaz# sub
schema nsufleitului arhetipul C#pc#unului pe care-l vom studia de ndat#. Pentru moment, s#
mai examin#m constelaiile simbolice care graviteaz# n jurul simbolismului hipomorf.
n ciuda aparenelor, calul solar se las# u(or asimilat calului chtonian. Dup# cum vom
constata n leg#tur# cu semnul zodiacal al leului, soarele nu e un arhetip stabil, iar somaiile
climaterice i pot foarte adesea conferi un categoric accent peiorativ, n #rile tropicale,
soarele, cu cortegiul lui de secet# (i foamete, e nefast. Vedicul Surya *47, soarele ucig#tor, e
reprezentat printr-un bidiviu. Feluriii cai solari ai tradiiei europene p#streaz# mai mult sau
mai puin eufemizat caracterul nfrico(#tor al vedicului Surya. Leucip e un cal alb, fost zeu
solar, iar locuitorii insulei Rhodos jertfesc cai lui Helios *48. Zeului solar scandinav Freyr i

78
sunt jertfii cai; nlocuitorul s#u cre(tin, Sfntul -tefan, e deopotriv# protectorul acestor
animale. Josias face s# dispar# caii dedicai soarelui de c#tre regii iudei *49. Dar simbolismul
hipomorf nu e legat de soare n calitatea lui de lampadofor ceresc, ci n aceea de redutabil#
mi(care temporal#. Tocmai aceast# motivaie prin itinerar explic# echivalenta leg#tur# a
calului cu soarele sau cu luna: zeiele lunare ale grecilor, scandinavilor, per(ilor c#l#toresc n
vehicule trase de cai. Calul e a(adar simbolul timpului de vreme ce e legat de marile orologii
ale naturii. E ceea ce ilustreaz# admirabil comentariul Brihad-Aranyaka din Upani#ade *50,
n care calul e ns#(i imaginea timpului, anul fiind trupul calului, cerul fiindu-i spinarea, iar
zorile capul. Dar n aceast# nf#i(are hipomorf# a zodiacului e introdus# deja o posibil#
valorificare pozitiv#, cu att mai mult cnd n #rile temperate calul va fi legat de Phoebus (i
va pierde ncetul cu ncetul tenebroasele valori negative care-l nsufleesc, n aceast#
eufemizare rezid# un exemplu tipic al vieii simbolurilor care, sub presiuni culturale, migreaz#
(i se ncarc# cu semnificaii de tot felul. Prin mijlocire solar# vedem cum nsu(i calul
evolueaz# de la un simbolism chtonian (i funebru spre un pur simbolism uranian, pn# ce
devine dubletul p#s#rii n lupta contra (arpelui chtonian *51. Dar, dup# p#rerea noastr#,
aceast# evoluie eufemizant# pn# la antifraz# nu se datoreaz# dect somaiilor istorice (i n
general rivalit#ilor dintre dou# populaii succesive ale aceleia(i
77
regiuni: credinele invadatorului (i ale du(manului tind ntotdeauna s# fie suspecte n
ochii b#(tina(ului. Aceast# r#sturnare simbolic# este, a(a cum vom vedea, foarte r#spndit#,
iar n cazul calului, pare a proveni dintr-un imperialism arhetipal urano-solar *52, care puin
cte puin converte(te n sens benefic atributele iniial legate de simplul simbolism al soarelui:
se trece de la goana timpului la soarele nefast (i tropical, apoi de la cursa solar# la un soi de
triumf apolonian al soarelui temperat, triumf c#ruia calul continu# s#-i fie asociat *53. Dar
iniial calul r#mne simbolul timpului care gone(te, legat de Soarele Negru, a(a cum l vom
reg#si n simbolismul leului. Se poate deci, n general, asimila semantismul calului solar cu
cel al calului chtonian. Bidiviul lui Apolo nu e dect bezna nfrnat#.
Calul acvatic ni se pare deopotriv# reductibil la calul infernal. Nu numai pentru c#
aceea(i schem# de mi(care e sugerat# de apa curg#toare, de valurile care salt# (i de
nentrecutul bidiviu, nu numai pentru c# se impune imaginea folcloric# a iepei mari albe
*54, dar calul mai e asociat cu apa (i din pricina caracterului nsp#imnt#tor (i infernal al
abisului acvatic. Tema cavalcadei fantastice (i acvatice e curent# n folclorul francez, german
*55 sau anglo-saxon. ntlnim legende asem#n#toare att la slavi, la livonieni, ct (i la per(i,
n folclorul acestora din urm#, regele Yezdeguerd I din dinastia Sasanizilor e ucis de un cal

79
misterios ivit dintr-un lac, a(a cum e ucis n Occident Teodoric Ostrogotul *56. n Islanda
demonul hipomorf Nennir, frate bun cu Nykur din insulele Feroe, (i cu norvegianul
Nok, (i cu scoianul Kelpi, (i cu demonul izvoarelor Senei *57, bntuie apele rurilor, n
sfr(it, Poseidon d# tonul ntregii simbolici grece(ti a calului. Nu numai c# ia forma acestui
animal, dar tot el e cel care d#ruie(te atenienilor calul *58. Poseidon, s# nu uit#m, e fiul lui
Cronos, el poart# tridentul iniial f#urit din dinii monstrului (vom sublinia n curnd acest
izomorfism dintre schema animaiei (i arhetipul botului dinat. E zeul s#lbatic, nemulumit,
pref#cut *59. E totodat# zeul cutremurelor de p#mnt, ceea ce-i confer# un aspect infernal.
Omologul celtic al lui Poseidon al grecilor e Nechtan, demon care bntuie fntnile, rud#
etimologic# cu Neptun al latinilor *60.
n sfr(it, ca ultim avatar, calul se vede asociat cu, fenomenul meteorologic al
tunetului. -i Pegas, fiul lui Poseidon, demon al apgi, poart# fulgerele lui Jupiter *61. Poate c#
ar trebui s# vedem n acest izomorfism o confundare, n cadrul schemei animaiei rapide, cu
scnteierea fulgerului. E ceea ce Jung las# s# se neleag# cu privire la Centauri, divinit#i ale
vntului puternic, ad#ugnd ca un freudian, ale vntului turbat vn#tor de fuste *62. Pe de
alt# parte, Salomon Reinach *63 a ar#tat c# regele mitic Tindar este un fost zeu c#l#re (i c#
numele lui se confund# cu vocabula onomatopeic# a
78
tunetului, tundere. Folclorul, ca (i mitul, imagineaz# a(adar tunetul sub nf#i(area
unui cal zgomotos (i n#r#va(. E ceea ce exprim# credina popular# care afirm#, cnd tun#, c#
Dracu (i potcove(te calul *64. Vom reg#si, cu privire la strig#tul animal, acest aspect
zgomotos al teriomorfiei. Galopul calului e izomorf cu r#getul leului, cu mugetul m#rii ca (i al
bovinelor.
nainte de a trece la acest dublet bovin al calului indo-european, s# recapitul#m
convergena semantismului hipomorf. Am descoperit o remarcabil# concordan# cu propria
noastr# analiz# n excelenta lucrare a lui Dontenville despre Mitologia francez. Ea
circumscrie bine semnificaiile complementare pe care le dobnde(te simbolul hipomorf: mai
nti un aspect nsp#imnt#tor monstruos, ca de pild# calul din metopa templului de la
Selinunt, (nind din gtul t#iat al Gorgonei, dup# care intervin o serie ntreag# de valorific#ri
negative. Calul alb, calul sacru al germanicilor, care n zilele noastre e confundat, n
Saxonia de Jos, cu Schimmel Reiter, simbol al catastrofei marine, manifestndu-se prin
inundarea (i ruperea digurilor, rud# apropiat# cu perfida Blanque jument din Pas-de-Calais,
cu Bian Cheval din Celles-sur-Plaine, cu Cheval Malet din Vendeea sau cu acel Cheval
Gauvin din Jura care-i neac# n Loue *66 pe trec#torii ntrziai, n al treilea rnd,

80
Dontenville discerne aspectul astral al acelui Grant jument sau al acelui Bayart folcloric,
care se deplaseaz# de la R#s#rit la Apus n salturi prodigioase: mit solar cre(tinat sub forma
calului Sf. Martin sau al Sf. Gildas, cal a c#rui copit# (i-a l#sat urmele cam peste tot n Frana.
Din aceste urme se z#mislesc izvoarele, (i izomorfismul astrului (i al apei se afl# constituit:
calul e n acela(i timp curs# solar# (i curs# fluvial#, n sfr(it, (i aici se afl# punctul de
concordan# cel mai interesant pentru studiul nostru, Dontenville *67 observ# o r#sturnare
dialectic# a rolului lui Bayart, asem#n#toare cu eufemizarea calului solar pe care am
identificat-o. Printr-un fel de antifraz# sentimental#, calul Bayart, demon malefic al apelor, e
invocat pentru trecerea rurilor. Dontenville *68 d# acestui fenomen o explicaie istoric# (i
cultural#: invadatorul germanic, c#l#re (i nomad, introduce cultul calului, pe cnd celtul
nvins consider# calul nving#torului un demon malefic (i purt#tor de moarte, ambele
valorific#ri d#inuind apoi n paralel. F#r# a contesta rolul acestor somaii istorice, vom vedea
(i vom confirma mai departe faptul c# joac# un rol invers dect cel presimit de Dontenville n
r#sturnarea valorilor simbolice, (i c# trebuie s# le c#ut#m motivaii mai imperioase (i innd
de domeniul psihologic acestor atitudini axiologice (i semantice att de contradictorii. Vom
rentlni n curnd, cu privire la Eroul care leag# (i la Eroul care taie, procese identice de
transformare *69. Chiar de pe-acum *70 s# preciz#m etapele acestei
79
transform#ri (i s# semnal#m c# acel Cheval fee (Cal-zn#, z#mislit de balaur, din
romanul cavaleresc Renaud de Montauban, e prizonier al monstrului (i nu e cucerit dect
dup# o lupt# aprig# de c#tre eroul Maugis, care face uz n acest scop mai nti de practici
vr#jitore(ti, apoi de-o lupt# ie(it# din comun.
Dup# ce dobnde(te victoria, Maugis rupe lanurile lui Bayart, iar acesta din urm#,
mblnzit, devine calul credincios al bunului cavaler, cal benefic ce va zbura n ajutorul celor
Patru fii Aymon ca si al celor -apte Cavaleri. Aceast# transmutaie a valorilor hipomorfe
care, contrar teoriei istorice a lui Dontenville, e o transmutaie n sens pozitiv e simbolizat#
de schimbarea culorii lui Bayart *71, alb de la natur#, dar devenit murg de circumstan#.
Vedem a(adar mijind, n legenda celor Patru fii Aymon, procesul de eufemizare pe care-l
subliniam privitor la calul solar (i pe care-l vom reg#si pe ntregul parcurs al acestui studiu.
Calul perfid, n#r#va(, se transform# ntr-un cal mblnzit (i supus, nh#mat la carul eroului
victorios. Asta pentru c# n faa nving#torului ca (i n faa timpului nu exist# doar o singur#
atitudine posibil#. Desigur, se poate rezista (i ipostazia eroic primejdiile (i vr#jile blestemate
la care invadatorul sau timpul l supune pe cel nvins. Se poate (i colabora. -i istoria, departe
de-a fi un imperativ, nu e dect o somaie fa# de care alegerea (i libertatea sunt ntotdeauna

81
cu putin#.
Ne-am oprit la acest exemplu dat de folclorist pentru a ar#ta remarcabila convergen#
antropologic# a studiului nostru cu aceea a istoricului mitologiei franceze, dar (i pentru a
sublinia extrema complexitate, nencetat ameninat# de polivalene antitetice, care domne(te
la nivelul simbolului stricto sensu, al simbolului gata s# treac#, a(a cum spuneam *72, din
planul semantic n cel al purei semiologii. Pentru a completa simbolismul calului ne mai
r#mne s# examin#m simbolismul corolar al bovinelor (i al celorlalte animale domestice.
Simbolurile bovine apar ca dublete preariene ale imaginii calului *73. Taurul joac#
acela(i rol imaginar ca (i calul. Cuvntul sanscrit ge prezint# prescurtat izomorfismul
animalului (i al zgomotului, ntruct nseamn# taur, p#mnt, dar (i zgomot *74. Dac# n
primul rnd taurul e chtonian ca (i calul, el e deopotriv#, ca (i acesta din urm#, simbol astral,
dar ntr-o mai mare m#sur# ca el e f#r# distincie solar sau lunar. Nu numai c# g#sim zei lunari
cu nf#i(are taurin# bine precizat#, ca Osiris, sau Sin Marele Zeu mesopotamian, dar (i zeie
lunare taurocefale purtnd ntre coarne imaginea soarelui *75. Coarnele bovinelor sunt
simbolul direct al coarnelor semilunii, morfologie semantic# ce se consolideaz# prin
izomorfismul s#u cu coasa sau secera Timpului Cronos, instrument de mutilare, simbol al
mutil#rii lunii care
80
e semiluna, p#trarul de lun#. Ca (i leul, taurul Nandin *76 e monstrul lui Shiva sau
al lui Kali Durga, adic# al fazei distructive a timpului. Prin intermediul simbolicii teriomorfe,
astrul soare sau lun# nu e deci luat dect ca simbol al timpului, vedicul Surya, Soarele
Negru, e denumit (i taur, dup# cum la Assur zeul Taur e fiul soarelui, ca (i Freyr, Marele
Zeu al scandinavilor *77. Semnificaiile acvatice sunt acelea(i pentru taur ca (i pentru cal:
taurul apelor exist# att n Scoia, n Germania, ct (i n )#rile Baltice. Ahelaos, zeul rului,
are o form# taurin# *78; Poseidon p#streaz# forma asianic# a taurului, (i sub aceast# nf#i(are
i se arat# Fedrei n tragedia lui Euripide sau a lui Racine *79. n felul acesta trebuie explicat
caracterul comut al numeroaselor fluvii: Tibrul lui Vergiliu, ca (i Eridan sau grecescul
Oceanos au cap de taur. Monstru al apelor dezl#nuite, taurul are poate aceea(i etimologie ca
Tarasque al nostru *80. Tarascon devine ntr-adev#r Tarusco la Strabon (i Tauruscus la
Ptolemeu. Taurul (i etimologia lui sunt legate poate de (cuvntul) tar (care nseamn# stnc#
n pre-indo-european#) din Tarascon...; de altfel n Bretania, la Hague, la Runigon etc.,
monstrul este un taur negru ca smoala ie(it din stnc#. -i Dontenville *81 subliniaz# prin
aceasta izomorfismul chtonico-acvatic al simbolului taurin. Ct despre taurul *82 tunetului,
nimic nu e mai universal ca simbolismul s#u; din Australia zilelor noastre pn# n antichitatea

82
fenician# sau vedic# ntlnim ntruna leg#tura dintre taur (i dezl#nuirea atmosferic#. Ca acel
bull roarer australian, al c#rui muget e cel al uraganului dezl#nuit. Predravidienii (i
dravidienii cinstesc taurul tr#snetului, (i Indra figurnd n Vede sub numele de taurul
p#mntului este, mpreun# cu auxiliarii s#i Maruts-ii, posesorul tr#snetului, Vajra. Toate
culturile paleo-orientale simbolizeaz# fora meteorologic# (i distructiv# prin intermediul
taurului. Poreclele sumeriene ale lui Enlil au semnificaia de: Seniorul vnturilor (i al
uraganului, St#pnul uraganului, Zeul cornului a c#rui pereche e Ningalla Marea
Vac#. Zeul Min, prototip al egipteanului Ammon, e calificat drept taur (i are-ca atribut
tunetul, perechea sa e vaca Hator, n sfr(it Zeus cel cu tunetele o r#pe(te pe Europa, se une(te
cu Antiope (i ncearc# s-o violeze pe Demeter sub forma unui taur impetuos *84.
Constat#m a(adar strnsa nrudire a simbolismului tauia cu simbolismul ecvestru. Tot
o angoas# l motiveaz# (i pe unul (i pe cel#lalt, n special o angoas# provocat# de orice
schimbare, de trecerea fulger#toare a timpului ca (i de vremea rea meteorologic#. Aceast#
angoas# e supradeterminat# de toate primejdiile incidente: moartea, r#zboiul, inundaia, goana
a(trilor (i a zilelor, bubuitul tunetului (i uraganul... Vectorul s#u esenial e ntr-adev#r schema
animaiei. Cal (i taur nu sunt dect simboluri, izbitoare din punct
81
de vedere cultural, care amintesc starea de alert# (i fuga animalului uman din faa a tot
ce e n general nsufleit. E ceea ce explic# faptul c# aceste simboluri se pot schimba u(or ntre
ele (i c#-(i pot oricnd g#si n Bestiar substitui culturali sau geografici. Krappe *85 remarc#
faptul c# a(trii noi vom spune cursul temporal al a(trilor dobndesc numeroase forme
animale: cine, berbec, mistre, n timp ce Eliade86 noteaz# c# Verethragna, iranianul Indra, i
apare lui Zarathustra cnd sub form# de arm#sar, cnd de taur, de ap sau de mistre, n ultim#
analiz# putem constata o dat# cu Langton *87 c# opinia universal# privind forele malefice e
legat# de valorificarea negativ# a simbolismului animal. Specialistul n demonologie constat#
c# numero(i demoni sunt spirite dezincarnate de animale, n special de animale de care
oamenii au team#, sau creaturi hibride, amestec din p#ri de animale reale. Putem g#si n
Vechiul Testament numeroase urme ale acestei demonologii teriomorfe *88. Demonologia
semitic# ne ofer# toate variet#ile teriomorfiei. Mai nti acei Se'irim sau demonii p#ro(i,
comuni credinelor babiloniene, arabe (i ebraice, care o dat# mai mult reg#sim
ambivalenele semnalate de Dontenville *89 au fost obiect de adoraie la asirieni, la
fenicieni (i chiar la evrei. Sensul curent al cuvntului sa'ir (plural se'irim) e, dup# Langton
*90, bove (i etimologic p#rosul. Azazel, marele ap al tradiiei cabalistice, era (eful Se'irim-
ilor *91. Ace(ti demoni p#ro(i sunt nsoii de-un ntreg cortegiu de Ciyyim-i, schel#l#itorii,

83
ip#torii, care bntuie prin tot de(ertul, apoi Ochim-ii, url#torii, care se pot nrudi cu Ahou,
(acalul asirian, sau cu bufniele. Vom vedea c# alte ncarn#ri semitice ale spiritelor nefaste
sunt struii, (acalii (i lupii, dar aceste animale ne determin# s# examin#m o alt# implicaie a
simbolurilor teriomorfe, care valorific# (i mai mult n sens negativ schema animaiei de natur#
s# nsp#imnte (i simbolurile ei, mpiedicnd eufemizarea.

***
Dup# cum scrie Bachelard *92, apelnd la vocabularul alchimi(tilor, asist#m la
alunecarea schemei teriomorfe spre un simbolism mu(c#tor. Viermuirea anarhic# se
transform# n agresivitate, n sadism dentar. Poate c# tocmai caracterul lor adlerian *93 f#cea
din imaginile animale (i din miturile luptei animale elemente att de familiare copilului,
compensnd astfel progresiv sentimentele lui legitime de inferioritate. Adeseori, ntr-adev#r,
n visele sau reveriile copil#riei, animalul care devoreaz# se metamorfozeaz# n cel care face
dreptate. Dar n majoritatea cazurilor animalitatea, dup# ce-a fost simbolul agitaiei (i al
schimb#rii, (i asum# mai direct simbolismul
82
agresivitatii, al cruzimii. Chimia noastr# (tiinific# a p#strat din copil#ria ei alchimist#
verbul a ataca. Bachelard *94 scrie o foarte pertinent# pagin# despre Bestiarul alchimist,
ar#tnd cum o chimie a ostilit#ii, mi(unnd de lupi (i de lei devoratori, exist# paralel cu
blnda chimie a afinit#ii (i a Nunii Chymice. Prin transfer, botul ajunge a(adar s#
simbolizeze toat# animalitatea, care devine arhetipul devorator al simbolurilor pe care le vom
examina ndat#. S# remarc#m un caracter esenial al acestui simbolism: e vorba exclusiv de
botul narmat cu dini ascuii, gata s# sfarme si s# mu(te, (i nu de simpla gur# ce nghite (i
suge, care vom vedea este exacta inversare a arhetipului de fa#. Schema peiorativ# a
animaiei se vede, pare-se, nt#rit# de traumatismul dentiiei, care coincide cu reveriile
compensatorii ale copil#riei. A(adar cea de-a doua epifanie a animalit#ii e constituit# de-o
gur# cumplit#, sadic# (i devastatoare* Un poet inspirat reg#se(te n mod firesc arhetipul
c#pc#unului Cronos atunci cnd ia ad litteram expresia figurat# mu(c#tura timpului (i scrie
*95:
Timp cu buze de pil, n fe&e succesive, te-ascu&i, devii febril.
Ar putea sluji de tranziie ntre schema animaiei (i voracitatea sadic#, ip#tul animal,
muget pe care gura narmat# l supra determin#. Psihanali(tii, ale c#ror concluzii prea strict
oedipiene le respingem, ar voi s# vad# originea muzicii primitive, att de apropiat# de
zgomotul concret, n imitarea mugetului str#mo(ului totemic *96. Bastide *97 remarc#

84
faptul c# toi eroii_ muzicieni, Marsyas, Orfeu, Dionysos (i Osiris mor de cele mai multe ori
sf(iai de dinii fiarelor, n iniierea mithriatic# se pot reg#si ritualuri de muget, iar aceast#
iniiere e comemorarea unei jertfe *98. Bachelard *99 arat# cum strig#tul inuman e legat de
gura cavernelor, de gura ntunecat# a p#mntului, de vocile cavernoase neputincioase
s# rosteasc# vocale dulci, n sfr(it, n explorarea experimental# a visului se ntlnesc subieci
terorizai de strig#tele unor f#pturi semianimale care url#, cufundate ntr-o balt# mloas#
*100, n botul animal vin a(adar s# se concentreze toate fantasmele nsp#imnt#toare ale
animalit#ii: agitaie, masticare agresiv#, mrieli (i r#gete sinistre/Nu trebuie deci s# ne
mir#m dac# n Bestiarul imaginaiei anumite animale mai nzestrate n ce prive(te
agresivitatea sunt mai frecvent evocate dect altele. Lista demonilor semitici pe care-o
schiasem la sfr(itul paragrafului precedent se prelunge(te, de pild#, prin evocarea fiicelor
l#comiei, Benoth Ya'anah, care pentru arabi n-ar fi dect struii al c#ror stomac a p#strat,
chiar n Occident, o solid# reputaie; septuaginii sunt asimilai mai clasic cu sirenele *101.
Apoi vin lupii Iyym, cuvnt provenind, dup# Langton *102, dintr-o r#d#cin# care nseamn# a
urla, la care se adaug# ct se poate de firesc (acalii, Tannim.
83
Pentru imaginaia occidental# animalul feroce prin excelen# e lupul. Temut de
ntreaga Antichitate (i de Evul Mediu, el revine periodic n timpurile moderne s# se
rencarneze ntr-un animal oarecare de tipul celui de la Gevaudan, iar n coloanele ziarelor
noastre constituie echivalentul mitic (i hibernal al (erpilor de mare estivali. Lupul e pn# (i n
secolul al XX-lea un simbol copil#resc de panic#, de ameninare, de pedeaps#. Lupul mare (i
r#u a venit s# ia locul alarmantului Ysengrin. ntr-o gndire mai evoluat#, lupul este asimilat
cu zeii morii (i cu geniile infernale. A(a e Mormolyke *103 al grecilor, care supravieuie(te
*104 sub forma ve(mntului lui Hades, alc#tuit dintr-o piele de lup, dup# cum tot cu o piele
de lup e nve(mntat demonul Tamese sau zeul chtonian al galilor, pe care Cezar l identific#
cu Dis Pater-ul *105 roman. La vechii etrusci, zeul Morii are urechi de lup. Foarte
semnificativ# pentru izomorfismul pe care-l studiem n prezent e consacrarea roman# a
lupului, nchinat zeului Mars gradinus, lui Marte cel agitat, care alearg#, sau lui Ares,
violena distructiv# nrudit# cu cea a eroilor mitologici M#ru, companionii lui Rudra *106. n
tradiia nordic# lupii simbolizeaz# moartea cosmic#; ei sunt devoratorii a(trilor, n Edda, doi
lupi, Skoll (i Hali, odraslele unei uria(e, mpreun# cu lupul Fenrir, h#ituiesc soarele (i luna.
La sfr(itul lumii, Fenrir va devora soarele, n vreme ce un alt lup, Managamr, va face acela(i
lucru cu luna. Aceast# credin# reapare att n Asia septentrional#, unde iacuii explic# fazele
lunii prin l#comia unui urs sau a unui lup devorator, ct (i n Frana, la ar#, unde se spune

85
despre un cine sau c# url# la lun# sau c# url# a moarte, ntr-adev#r, dublul mai mult sau
mai puin domestic al lupului e cinele, deopotriv# simbol al morii. Dovad# panteonul
egiptean *107 att de bogat n figuri cinomorfe: Anubis, marele zeu psihopomp, e denumit
Impou, cel care are forma unui cine s#lbatic, iar la Cynopolis e venerat ca zeu al
infernului. La Lycopolis, (acalului Oupouahout i revine acest rol, n timp ce Kenthamenthiou
are (i el aspectul unui cine s#lbatic. Anubis trimite la Cerberul greco-indian. Cinii o
simbolizeaz# (i pe Hecate *108, luna neagr#, luna devorat#, reprezentat# uneori, ca (i
Cerberul, sub forma unui cine tricefal, n sfr(it, din punct de vedere strict psihologic, M#rie
Bonaparte *109 a ar#tat clar, n autoanaliza sa, leg#tura strns# care exist# ntre moarte n
acest caz mama defunct# (i lupul chtonian asociat cu cutremurul (i n cele din urm# cu
Anubis. Aceast# fobie de Anubis, mai explicit# dect teama de Lupul mare (i r#u, a
terorizat copil#ria psihanaliste!, legndu-se, n cursul analizei, printr-un remarcabil
izomorfism de schema c#derii n mare (i de snge. Exist# a(adar o convergen# lipsit# de orice
echivoc ntre mu(c#tura canidelor (i teama fa#
84
de timpul distructiv. Cronos apare aici sub chipul lui Anubis, al monstrului care
devoreaz# timpul uman sau atac# chiar a(trii ce m#soar# timpul.
Leul, iar uneori tigrul si jaguarul, ndeplinesc n civilizaiile tropicale (i ecuatoriale
*110 aproape aceea(i funcie ca (i lupul. Cercet#torii apropie etimologia lui leo de slei, a
sf(ia, care se reg#se(te n slizam, a despica, din germana veche *111. Legat n zodiac de
soarele dogoritor (i de moarte, despre leu se spune c#-(i devoreaz# puii, c# e c#l#rit de Durga;
el intr# n compoziia faimoasei imagini a Sfinxului. Dar n Nrisinha-purva-tapaniya-
Upanishad (i n Nrisinha-uttara-tpaniya Upanishad sau Upani(ada omului Leu (sinah
nsemnnd leu) regele animalelor e cel asimilat cu groaznica atotputernicie a lui Vi(nu *112;
Vi(nu cel Groaznic, cel Atotputernic, uria(ul, prjolitor n toate direciile, slav#
nfrico(#torului om-leu. Zeul Vi(nu e zeul avatarurilor, zodiacul fiind denumit discul lui
Vi(nu *113, adic# soarele m#sur#tor al timpului. R#d#cina cuvntului sinha, pe de alt# parte,
aminte(te de luna sin, orologiu (i calendar prin excelen#. Leul e deci (i el un animal groaznic,
nrudit cu Cronos-ul astral. Krappe *114 ne semnaleaz# o mulime de legende, la honi ca (i la
bo(imani, n care soarele mai mult sau mai puin leonin devoreaz# luna; alteori divinitatea
tunetului e cea care se ded# acestui m#cel, n Croaia cre(tin# rolul de mnc#tor al lunii i
revine Sfntului Ilie. Eclipsele sunt aproape universal considerate ni(te distrugeri prin
mu(care ale astrului solar sau lunar. Mexicanii precolumbieni foloseau expresia tonatiuh
qualo (i metztli qualo, care nseamn#: devorarea soarelui (i a lunii. Acelea(i credine le

86
ntlnim la caraibi, la mauri; la indienii Tupi animalul devorator e jaguarul, n timp ce pentru
chinezi e un cine, o broasc# rioas# sau un balaur, indiferent care; la locuitorii naga din
Assam e un tigru, iar la per(i diavolul n persoan# se ded# acestui funest osp#. Vedem a(adar
de pe-acum ambivalent (i astrului devorator-devorat venind s# se cristalizeze n agresiunea
teriomorf# a leului sau a animalului devorator. Soarele e totodat# lei (i devorat de leu. A(a se
explic# ciudata expresie din Rig Veda *115, care calific# soarele drept negru: Savitri, zeitate
solar#, e n acela(i timp divinitate a beznelor, n China ntlnim aceea(i concepie a soarelui
negru Ho, care e legat de principiul Yin, de elementul nocturn, feminin, jilav (i n mod
paradoxal lunar *116. Peste cteva clipe vom reg#si aceast# culoare moral# a dezastrului. S#
remarc#m pentru moment c# aceast# lumin# obscur# a soarelui negru, asimilat# fie cu Vi(nu
Leul, fie cu Savitri, e denumit# pasvita-niveyanah, cea care produce intrarea (i ie(irea,
adic# marea schimbare, timpul *117.
85
Acest animal devorator al soarelui, acest soare devorator (i tenebros ni se pare a fi
rud# apropiat# cu zeul Cronos al grecilor, simbol al instabilit#ii timpului distrug#tor, prototip
al tuturor c#pc#unilor din folclorul european. Macrobiu ne spune despre Cronos c# e Deux
leontocephalus *118, n zona celtic#, precum (i la amerindieni sau la filistini, soarele chtonian
e socotit antropofag *119. Dontenville a analizat caracteristicile c#pc#unului nostru
occidental, dublul folcloric al diavolului. Corsicanul Orco sau Ourgon din regiunea munilor
Ceveni, nalt ct un catarg de corabie (i cu un bot narmat cu coli de stnci... *120, Okkerlo
din fraii Grimm, Orcon din Morbihan, Ougernon din vechiul Beaucaire situat n faa
Tarasconului, toate aceste avataruri sunt epifania multiform# a marelui arhetip al c#pc#unului,
care trebuie asimilat, dup# opinia folcloristului, cu Orcus-ul subteran, cu Occidentul devorator
al soarelui *121. Acest c#pc#un ar fi valorificarea negativ#, neagr#, dup# cum am ar#tat n
cazul zeit#ii Savitri din Vede si al lui Ho din mitologia chinez#, al lui Gargan-Gargantua,
soarele celtic. Cu sensul activ de a nghii, de a mnca, el ar fi p#rintele tuturor Gorgonelor
locuitoare ale Gorgadelor *122 occidentale. Subliniind izomorfismul care exist# ntre
arhetipul devorator (i tema beznelor, Dontenville scrie admirabil: n Orcus (i C#pc#un avem
noaptea, noaptea p#mntului (i a mormntului... *123 Sub acest aspect c#pc#unesc e
reprezentat# adeseori zeia Kali: nfulecnd cu nesa m#runtaiele victimei sale, sau n chip de
antropofag# (i sorbind sngele chiar din east# *124, dinii ei sunt ni(te coli resping#tori.
Iconografia european#, mai ales cea medieval#, e bogat# n reprezent#ri ale acestui bot al
iadului nghiindu-i pe osndii, (i care continu# s# mpurpureze Visul lui Filip al II-lea,
pnza lui El Greco. Ct despre poei, muli sunt sensibili la satanismul canibalic. Spre a ne

87
convinge, n-avem dect s# parcurgem remarcabilul studiu pe care Bachelard l dedic# lui
Lautreamont *125. Nici Hugo nu scap# de imaginea obsedant# a r#ului devorator. Baudouin
*126 se complace n a culege motivele canibalice din opera poetului, motive ncarnate n
personajul lui Torquemada. Analistul subliniaz# felul n care complexele de mutilare sunt
legate la Hugo de tema abisului, a botului (i a canalului de scurgere. Torquemada, obsedat de
infern, l descrie ca pe-un bot mutilant, crater cu o mie de dini, gur# deschis# a abisului...,
iar sadismul inchizitorului va face din quemadero copia terestr# a acestui infern *127.
Teroare n faa schimb#rii (i n faa morii devoratoare, acestea ne apar ca fiind
primele dou# teme negative inspirate de simbolismul animal, Aceste dou# teme teriomorfe ni
se par a fi fost deosebit de bine evideniate n cele peste 250 de basme (i mituri americane,
amerindiene, europene (i africane analizate de S. Comhaire-Sylvain *128 (i consacrate
c#s#toriei nefaste dintre o fiin# uman# (i o fiin# supranatural#, n circa 100 de-cazuri, fiina
supranatural# nefast# e un animal sau un c#pc#un, n numai 5 cazuri acest animal e o pas#re,
n timp ce, n 13 cazuri, pas#rea e un mesager benefic, n 21 de cazuri, demonul e o reptil#:
cobr#, piton, n#prc# sau boa, iar n 28 de cazuri un monstru de tip c#pc#un: c#pc#un,
vrcolac, vampir, vr#jitoare sau femeie cu coad# de pe(te, n celelalte 45 de cazuri, diavolul ia
n general nf#i(area unei fiare s#lbatice: leu, leoaic#, hien#, taur etc.; dimpotriv#, calul pare a
se eufemiza n 17 cazuri asemenea calului Bayart. Toat# aceast# teriomorfie este integrat# n
basme (i mituri, unde motivul c#derii (i al mntuirii e ct se poate de evident. Fie c# demonul
teriomorf izbnde(te, fie c# vicleniile lui sunt dejucate, tema morii (i a aventurii temporale (i
primejdioase r#mne la baza tuturor basmelor n care simbolismul teriomorf e att de evident.
Animalul este a(adar ceea ce colc#ie, ceea ce alearg# (i nu poate fi prins, dar (i ceea ce
devoreaz#, ceea ce roade. Acesta este izomorfismul care reune(te la Diirer C#l#reul (i
Moartea (i-l ndeamn# pe Goya s# picteze, pe peretele buc#t#riei sale, un Saturn *129 fioros
care-(i devoreaz# copiii. Ar fi foarte instructiv dac# s-ar pune n eviden# la acest din urm#
pictor toate temele legate de acel Zwang (i de cruzimea devoratoare. De la Capricii pn# la
Dezastrele Rzboiului, pictorul spaniol a realizat o nentrecut# iconografie a bestialit#ii,
simbol etern al lui Cronos ca (i al lui Thanatos. Vom vedea suprapunndu-se, peste aceast#
prim# fa# teriomorf# a timpului, masca ntunecat# pe care, n constelaiile studiate pn#
acum, o putem presimi din aluziile la negreala soarelui (i la pustiirile lui.

88
II. SIMBOLURILE NICTOMORFE

Poetul german Tieck *130 ne ofer# un minunat exemplu al acestui izomorfism negativ
al simbolurilor animale, al tenebrelor (i al zgomotului: Am avut impresia c# odaia mea era
purtat# o dat# cu mine ntr-un spaiu uria(, negru, nfior#tor, toate gndurile mi se
nvolburau... o barier# nalt# s-a n#ruit cu zgomot. Am z#rit atunci n faa mea un cmp pustiu,
ct vedeai cu ochii; h#urile mi-au sc#pat din mini, caii mi-au antrenat tr#sura ntr-o goan#
frenetic#, am simit cum mi se face p#rul m#ciuc# (i m-am n#pustit n camer# urlnd...
Frumos specimen de co(mar n care ambiana terifiant# pare motivat# de acest arhetip att de
important, de aceast#
87
abstractizare spontan# att de negativ valorificat# la om pe care-o constituie tenebrele.
Psiho-diagnosticienii care utilizeaz# testul Rorschach cunosc bine &ocul negru
provocat de prezentarea plan(ei a IV-a: Perturbare brusc# a proceselor raionale *131, care
produce o impresie disforic# general#. Subiectul se simte cople(it de negreala plan(ei (i nu
poate dect s# repete: impresia mea dominant# e ntunericul... (i un fel de tristee *132;
ncetinirea depresiv# a interpret#rilor nsoe(te acest sentiment de descurajare. Rorschach
*133 atribuie aceste r#spunsuri (oc negru tipului depresiv, indolent (i stereotip. Oberholzer
*134, care a studiat universalitatea (ocului negru (i caracterul lui constant, chiar la primitivii
din Insulinda, i atribuie valoarea simptomatic# foarte general# de angoas# a angoasei. Am
avea de-a face aici cu esena pur# a fenomenului de angoas#. Bohm *135 adaug# c# acest (oc
la negru provoac# experimental o angoas# n miniatur#. Aceast# angoas# ar fi psihologic
bazat# pe teama infantil# de negru, simbol al unei frici fundamentale de riscul natural, nsoit#
de-un sentiment de vinov#ie. Valorificarea negativ# a culorii negre ar nsemna, dup# Mohr
*136: p#cat, angoas#, revolt# (i judecat#, n experienele de visare n stare de veghe se noteaz#
de asemenea c# peisajele nocturne sunt caracteristice st#rilor depresive. E interesant de
remarcat c# un (oc la negru se produce deopotriv# n experienele lui Desoille *137: o
imagine mai ntunecat#, un personaj mbr#cat n negru, un punct negru se ivesc brusc n
senin#tatea vis#rilor ascensionale, alc#tuind un adev#rat contrapunct tenebros (i provocnd un
(oc emoional care poate ajunge pn# la o criz# de nervi *138. Aceste diverse experiene
verific# temeinicia expresiei populare a-i face gnduri negre, viziunea ntunecat# fiind
ntotdeauna o reacie depresiv#. Cum bine afirm# Bachelard *139, o singur# pat# neagr#,
intim complex#, de ndat# ce e visat# n profunzimea ei, e suficient# ca s# ne pun# ntr-o stare
tenebroas#. De pild#, apropierea orei asfinitului a provocat ntotdeauna n sufletul omenesc

89
aceast# stare moral#. S# ne gndim la Lucreiu, care zugr#ve(te n versuri devenite celebre
groaza resimit# de str#mo(ii no(tri la apropierea nopii, sau la tradiia iudaic# atunci cnd
Talmudul ni-i arat# pe Adam (i Eva v#znd cu groaz# cum noaptea nv#luie zarea (i cum
oroarea de moarte n#p#de(te inimile nfrico(ate *140. Aceast# deprimare hesperian# e de
altfel comun# oamenilor civilizai, s#lbaticilor, chiar (i animalelor *141, n folclor *142 ora
asfinitului, sau sinistrul miez al nopii, las# numeroase amprente cu caracter de spaim#: e ora
cnd animalele malefice (i mon(trii infernali pun gheara pe trupuri (i pe suflete. Aceast#
imaginaie a beznei nefaste pare a fi un dat iniial, paralel cu imaginaia luminii (i a zilei.
Bezna nocturn#
88
constituie primul simbol al timpului, (i la aproape toi primitivii, ca (i la indo-europeni
sau la semii, timpul se socote(te pe nopi, nu pe zile *143. S#rb#torile noastre nocturne, Sf.
Ioan, Cr#ciunul (i Pastele, ar fi supravieuirea calendarelor nocturne primitive *144. Noaptea
neagr# apare deci_ ca ns#(i substana timpului, n India, timpul se nume(te Kala
etimologic foarte nrudit cu Kali (i un nume (i cel#lalt nsemnnd negru, ntunecat, iar
era noastr# secular# se nume(te n prezent Kali-Yuga, epoca tenebrelor. Iar Eliade constat#
c# timpul e negru pentru c# e iraional, nemilos *145. Pentru acela(i motiv, noaptea e
sacralizat#. Zeitatea helenic# Nyx *146, ca (i cea scandinav# Nott, trase ntr-un car de ni(te
cai negri, nu sunt simple alegorii nentemeiate, ci redutabile realit#i mitice.
Tocmai acest simbolism temporal al tenebrelor le asigur# izomorfismul cu simbolurile
studiate pn# acum. Noaptea concentreaz# n substana-i malefic# toate valorific#rile negative
precedente. Bezn# nseamn# ntotdeauna haos (i scr(nire din dini, subiectul cite(te n pata
neagr# (a lui Rorschach... agitaia dezordonat# a larvelor *147. Saint Bernard *148 compar#
haosul cu bezna infernal#, n timp ce poetul Joe Bousquet apostrofeaz# noaptea nsufleit# (i
lacom#. Bunul-sim popular nu denume(te oare ora asfinitului entre chien et loup *149? Noi
n(ine am ar#tat cum de negreal# *150 erau legate agitaia, impuritatea (i zgomotul. Tema
mugetului, a strig#tului, a gurii de ntuneric e izomorf# cu beznele, (i Bachelard *151 l
citeaz# pe Lawrence pentru care urechea poate auzi mai profund dect pot ochii s# vad#.
Auzul e doar simul nopii. De-a lungul a trei pagini, Bachelard *152 ne arat# c# ntunericul
amplific# zgomotul, c# ntunericul e rezonan#. Bezna cavernei p#streaz# n ea morm#itul
ursului (i r#suflarea mon(trilor. Mai mult, bezna e spaiul nsu(i al ntregii dinamiz#ri
paroxistice, al ntregii agitaii. Negreala e activitatea ns#(i, (i o ntreag# infinitate de
mi(c#ri e declan(at# de nem#rginirea beznei n care spiritul caut# orbe(te acel nigrum,
nigrius nigro *153.

90
Din aceast# soliditate a leg#turilor izomorfe rezult# c# negreala e ntotdeauna
valorificat# negativ. Diavolul e aproape ntotdeauna negru sau conine ceva negricios.
Antisemitismul s-ar putea s# n-aib# alt# surs# n afar# de aceast# ostilitate natural# fa# de
tipurile etnice mai nchise la culoare. Negrii din America (i asum# deopotriv# o atare funcie
de fixaie a agresivit#ii populaiilor gazd#, afirm# Otto Fenichel *154, cum se ntmpl#
printre noi cu iganii... c#rora pe drept sau pe nedrept li se atribuie tot felul de fapte
reprobabile. Trebuie s# apropiem de aceste observaii faptul c# Hitler i confunda, n ura (i
dispreul lui, pe evrei cu popoarele negroide. Vom ad#uga c# a(a se explic# n Europa ura
str#veche fa# de maur, care se manifest# n zilele noastre prin segregaia spontan# a nord-
africanilor
89
stabilii n Frana *155. Dontenville *156 a remarcat pe bun# dreptate asimilarea
constant#, de c#tre opinia public# cre(tin#, a p#gnilor (i a necredincio(ilor cu sarazinii, (i
asta n locuri unde flamura profetului n-a fluturat niciodat#. Drept m#rturie stau porile (i
turnurile sarazine din regiunea Gex (i din Savoia. Maurul devine un fel de diavol, de Bau-
Bau, att n figurile grote(ti care mpodobesc bisericile din Spania, ct (i n Anjou, unde
uria(ul Maury se pite(te ntr-o stnc# lng# Angers (i-i pnde(te pe luntra(ii de pe Mine, s#-
i nghit# cu luntre cu tot *157. -i nu e greu s# constat#m c# distana dintre acest Maury (i
c#pc#un nu e prea mare. C#pc#unul, ca (i diavolul, fiind adesea acoperit cu p#r negru, sau
avnd o barb# de culoare nchis# *158. Demn de remarcat e mai ales faptul c# aceast#
negreal# a r#ului e admis# de populaiile cu pielea neagr#: vom reveni mai ncolo asupra
faptului c# Faro, Marele Zeu binef#c#tor al populaiei Bambara, are un cap de femeie alb#,
n vreme ce crncena Mousso-Koroni simbolizeaz# tot ce se opune luminii: ntunericul,
noaptea, vr#jitoria *159, i putem ad#uga pe aceea(i list# a damnailor pe iezuii, pe care
Rosenberg *160 i socotea ncarnarea cre(tin# a spiritului r#ului. Anticlericalismul popular se
inspir# deopotriv# n Frana din ura fa# de corb (i de obscurantism. Teatrul occidental
mbrac# totdeauna n negru personajele negative sau antipatice: Tartuffe, Basilio, Bartholo, ca
(i Mefisto sau Alcesta. Ferocitatea lui Othello se apropie de perfidia lui Basilio. Tocmai
aceste elemente engramatice explic# n mare parte succesul demenial al apologiei rasiste a lui
Siegfried cel alb, uria( (i blond, biruitor al r#ului (i al oamenilor negri.
n sfr(it, bezna antrennd cecitatea, vom ntlni pe aceast# linie izomorf#, mai mult
sau mai puin nt#rit# de simbolurile mutil#rii, tulbur#toarea figur# a orbului. Simbolica
cre(tin# ne-a transmis simbolismul dialectic al Bisericii n opoziie cu oarba Sinagog#,
reprezentat# ntotdeauna cu ochii legai *161, att pe faada catedralei Notre-Dame din Paris,

91
ct (i n pnza lui Rubens Triumful Bisericii din Muzeul Prado. E. Huguet *162, care s-a
ocupat de catalogarea imaginilor legate de cicatrice (i de mutilare la Victor Hugo, subliniaz#
ct de frecvent# e mutilarea ocular# sau orbirea. Ca, de pild#, remarcabila constelaie care se
afl# n poemul Dieu: F#r# ochi, f#r# picioare f#r# glas, mu(cnd (i sf(iat... n Les
Travailleurs de la mer descrierile Jacressardei, a caselor curii, al#tur# epitetul chioar#
epitetelor pecinginoas#, zbrcit#. Se constat# de altfel c# numeroase valorific#ri negative
sunt spontan ad#ugate de con(tiina popular# unor calificative ca orb sau chior. Sensul
moral vine s# dubleze semantic sensul propriu. Acesta e motivul pentru care, n legende ca (i
n reveriile imaginaiei, incon(tientul e ntotdeauna reprezentat sub un aspect tenebros,
zbanghiu sau
90
orb *163. De la Eros-Cupidon cu ochii legai, precursor al modernelor noastre
libidouri, pn# la acel B#trn Rege care consteleaz# folclorul tuturor #rilor trecnd prin att
de celebrul (i cumplitul Oedip, partea profund# a con(tiinei se ntrupeaz# n personajul orb al
legendei. Le'ia *164 a subliniat, pe bun# dreptate, tripartiia psihologic# a personajelor din
Gt. Al#turi de vizitiu (i de lupt#tor, exist# acel faimos Rege orb, Dhritarshtra, simbol al
incon(tientului c#ruia con(tiina limpede (i sprinar#, povestitorul lucid (i clarv#z#tor, i
relateaz# lupta lui Arjuna. Acest personaj (ters al epopeii indiene trebuie asimilat tuturor
regilor b#trni, mode(ti (i subalterni care mo#ie n amintirea basmelor noastre: n La Biche
au bois ca (i n Riquet la Houppe, n Cendrillon ca (i n L'Oiseau bleu *165. F#r# a trece cu
vederea ambivalena pe care-o are figura sp#l#cit# a b#trnului rege, nc# foarte aproape de
m#reie (i putere, ceea ce precump#ne(te aci e totu(i caducitatea, orbirea, lipsa de
nsemn#tate, ba chiar nebunia, iar n ochii Regimului Diurn al imaginii confer# incon(tientului
o nuan# degradat#, l asimileaz# cu o con(tiin# dec#zut#. Dec#zut# ca Regele Lear, care (i-a
pierdut puterea pentru c# (i-a pierdut raiunea. Orbirea ca (i caducitatea este o infirmitate a
inteligenei. -i tocmai acest arhetip al regelui orb i obseda incon(tient pe gnditorii
raionali(ti ale c#ror interpret#ri ale imaginaiei le-am criticat. Pn# (i termenii sartrieni:
echivoc#, nebun#, degradat#, s#rac#, fantom#, vehiculau o dat# cu ei acel ton
peiorativ care nuaneaz# ntotdeauna orbirea ce se opune clarviziunii *166. Dar n basmele
noastre, mult mai mult dect la austerii raionali(ti, ambivalena d#inuie: b#trnul rege e
ntotdeauna gata s# cad# la nvoial# cu tn#rul erou luminos, cu F#t -Frumos care o ia de
nevast# pe fata regelui mo(neag. Dac# acest caracter de caducitate (i de orbire e n majoritatea
cazurilor valorificat negativ, l vom vedea totu(i eufemizndu-se (i reap#rnd o dat# cu
solarizarea benefic# a imaginilor. Odhin n atotputernicia lui r#mne chior ca pentru a l#sa s#

92
se presimt# un trecut misterios, neclar, nsp#imnt#tor, propedeutic suveranit#ii. Poeii vin o
dat# mai mult s# confirme psihanaliza legendelor. Toi au fost sensibili la acest aspect
nocturn, orb (i tulbur#tor pe care-l dobnde(te dublul incon(tient al sufletului. Mefisto,
confidentul tenebros (i sumbrul sf#tuitor, e prototipul unei bogate descendene a unor atare
str#ini nve(mntai n negru (i care ne seam#n# ca dou# pic#turi.
De la umbra pierdut# de Peter Schlemihl la regele sau suveranul despre care ne
vorbesc Rene Char sau Henri Michaux *167, toi sunt sensibili la versantul intim, tenebros (i
uneori satanic al persoanei, la acea transluciditate oarb# pe care-o simbolizeaz# oglinda,
instrumentul lui Psyche, (i pe care-o perpetueaz# tradiia pictural# de la Van Eyck *168 la
Picasso, ca (i tradiia
91
literar# de la Ovidiu la Wilde sau Cocteau. Un minunat exemplu de izomorfism al
mutil#rii (i al oglinzii ne este oferit de mitologia tenebrosului zeu mexican Tezcatlipoca *169.
Numele zeului nseamn# oglind# (tezcatl) fumegnd# (popoca); adic# oglind# f#cut# din
obsidian vulcanic, oglind# care reflect# soarta lumii. El n-are dect o singur# gamb#, dect un
singur picior, cealalt# gamb#, cel#lalt picior fiind devorate de p#mnt (zeul e asimilat cu Ursa
Mare, a c#rei coad# dispare dincolo de zare o parte a anului. Dar acest simbolism al oglinzii
ne ndep#rteaz# ncet-ncet de cel al b#trnului rege orb spre a introduce o nou# variaie
nictomorf#: apa a fost n acela(i timp b#utur# (i prima oglind# st#t#toare (i sumbr#.

***
n leg#tur# cu acest simbol al apei ostile, al apei negre, se poate sesiza mai bine
fragilitatea clasific#rilor simbolice care vor s# se limiteze la referine pur obiective. Bachelard
nsu(i, n remarcabila sa analiz#, (i abandoneaz# principiul elementar de clasificare care
nu era dect un pretext pentru a pune n eviden# axiome clasificatoare mai subiective.
Al#turi de rsul apei, al apei limpezi (i zglobii a izvoarelor, el (tie s# fac# loc unei
tulbur#toare stimfaliz#ri a apei *170. Acest complex s# se fi format oare n contact cu
tehnica ambarcaiunii mortuare, sau teama de ap# are o origine arheologic# bine determinat#,
provenind de pe vremea cnd str#vechii no(tri str#mo(i asociau smrcurile mla(tinilor cu
umbra funest# a p#durilor? Omul, care nu se poate lipsi de ap#, e imediat contrariat de ea,
inundaia, att de nefast#, e totu(i accidental#, dar smrcul (i mla(tina sunt statornice (i n
continu# cre(tere *171. Pentru moment, f#r# a r#spunde la aceste ntreb#ri (i f#r# a opta
pentru aceste ipoteze, s# ne mulumim cu analizarea aspectului tenebros al apei. Bachelard,
relund remarcabilul studiu al M#riei Bonaparte, a demonstrat pe deplin c# mare tenebrum (i-

93
a avut n persoana lui Edgar Poe *172 poetul dezn#d#jduit. Culoarea de cerneal# se afl#
legat#, la acest poet, de-o ap# mortuar#, mbibat# toat# de spaimele nopii, plin# de tot
folclorul fricii pe care l-am studiat pn# acum. Dup# cum spune Bachelard, la Poe apa e
mortuar# la modul superlativ, e copia substanial# a tenebrelor, e substana simbolic# a
morii *173. Apa devine chiar o invitaie direct# la moarte; din stimfalic# cum era, se
ofelizeaz#. Ne vom opri puin la diversele rezonane fantastice ale acestei mari epifanii a
morii.
Prima calitate a apei sumbre e caracterul ei heraclitian *174. Apa sumbr# e devenire
hidric#. Apa care curge este o amar# invitaie la c#l#toria f#r# de ntoarcere: nu te scalzi de
dou# ori n acela(i fluviu, iar rurile nu-&i ntorc
92
nicicnd cursul spre izvoare. Apa care curge figureaz# irevocabilul. Bachelard insist#
asupra acestui caracter fatal al apei la poetul american *175. Apa este epifania urgiei
timpului, e clepsidra definitiv#. Aceasta devenire e nc#rcat# de spaim#, e ns#(i expresia
groazei *176. Pictorul Dali a reg#sit de altfel, ntr-o pnz# celebr# *177, aceast# intuire a
lichefierii temporale nf#i(nd ni(te pendule moi (i fluide ca apa. Apa nocturn#, a(a cum
afinit#ile izomorfe cu calul sau cu taurul l#sau s# se presimt#, este a(adar timpul. Ea este
elementul mineral care prinde via# cu cea mai mare u(urin#. Prin aceasta e constitutiv#
acestui universal arhetip, teriomorf (i acvatic totodat#, care e Balaurul. Intuiia poetului e
capabil# s# fac# leg#tura ntre monstrul universal (i moarte n nsp#imnt#toarea povestire
Prbu#irea casei Usher *179. Balaurul pare s# rezume simbolic toate aspectele regimului
nocturn al imaginii pe care le-am expus pn# aici: monstru antediluvian, fiar# a tunetului,
furie a apei, aduc#tor de moarte, e ntr-adev#r, a(a cum a notat Dontenville, o creaie a fricii
*180. Folcloristul studiaz# minuios epifaniile monstrului cu ajutorul toponimiei celtice.
Balaurul (sau Dragonul) are un nume generic comun multor popoare, dracs n Dauphine (i
Cantal, Drache (i Drake germanic, Wurm sau Warm care amintesc viermuirea viermelui (i
verminei noastre. F#r# a-i mai pune la socoteal# pe anticii Gerion (i Gorgona, sau pe
francezul Tarasque, taurul acvatic, (i pe Mchecroute *181 al c#rui nume constituie un
ntreg program! care bntuie bulboanele Guillotierei la Lyon, sau pe Coulobre ascuns n
Fntna din Vaucluse *182. Morfologia monstrului, cea a unui gigantic saurian, palmiped (i
uneori naripat, se p#streaz# cu o rar# statornicie de la prima sa reprezentare iconografic# la
Noves, pe cursul inferior al rului Durance. Amintirea Balaurului celtic e foarte vulgarizat#,
foarte tenace: Tarascon, Provins, Troyes, Poitiers, Reims, Metz, Mons, Constance, Lyon (i
Paris (i au eroii lor sauroctoni (i procesiunile lor comemorative. Garguile catedralelor noastre

94
perpetueaz# imaginea acestei voracit#i acvatice. Nimic nu e mai comun ca leg#tura ntre
arhetipul saurian (i simbolurile vampirice sau devoratoare. Toate relat#rile *183 legendare
descriu cu oroare exigenele alimentare ale Balaurului: la Bordeaux monstrul devora zilnic o
fecioar#, la Tarascon (i la Poitiers a(ijderea. Aceast# ferocitate acvatic# (i devoratoare se va
populariza n toate Bestiarele medievale sub forma fabulosului coquatrix (i a nenum#ratelor
cocadrilles (i cocodrilles din satele noastre. Acest Balaur nu e oare nfior#toarea Echidna
*184 din mitologia noastr# clasic#, jum#tate (arpe, jum#tate pas#re palmiped# (i femeie?
Echidna, mama tuturor monstruozit#ilor: Himer#, Sfinx, Gorgona, Scylla, Cerber, Leul din
Nemeea, (i n care Jung *185 ncearc# s# ncarneze ntruct s-a mperecheat cu fiul ei,
Cinele Gerion. ca s#-l z#misleasc# pe Sfinx o mas# de libido
93
incestuos, f#cnd din ea prototipul Marii Prostituate apocaliptice. C#ci n Apocalips
Balaurul se afl# n leg#tur# cu P#c#toasa, (i aminte(te de Rahab, de Leviathan, de Behemoth
(i de diver(i mon(tri acvatici ai Vechiului Testament *186. El e nainte de toate Monstrul
care se afl# n mare, Fiara care alearg# repede, Fiara care se ridic# din mare *187. F#r#
s# anticip#m asupra feminiz#rilor psihanalitice ale Monstrului apelor mortuare, s# ne
mulumim cu sublinierea evidenei degajate prin metoda convergenei. Se pare c# Balaurul
exist#, psihologic vorbind, vehiculat parc# de schemele (i arhetipurile fiarei, nopii (i apei
combinate. Nod n care converg (i se amestec# animalitatea viermicular# (i colc#itoare,
voracitatea fioroas#, vacarmul apelor (i al tunetului, ca (i aspectul lipicios, solzos (i tenebros
al apei dense. Imaginaia pare a construi arhetipul Balaurului sau al Sfinxului din terori
fragmentare, din dezgusturi, spaime, repulsii instinctive ca (i experimentate, pentru ca n cele
din urm# s#-l nale nfrico(#tor, mai real dect rul nsu(i, izvor imaginar al tuturor formelor
de teroare a tenebrelor (i a apelor. Arhetipul vine s# rezume (i s# clasifice semantismele
fragmentare ale tuturor simbolurilor secundare.
Ne vom opri cteva clipe la un aspect secundar al apei nocturne, si care poate juca
rolul de motivaie subaltern#: lacrimile. Lacrimi care pot introduce indirect tema necului, a(a
cum reiese limpede din butada lui Laerte n Hamlet: -i a(a ai prea mult# ap#, s#rman#
Ofelie, de aceea mi rein lacrimile... *188. Apa ar fi legat# de lacrimi printr-un proces intim,
ele ar fi, att apa ct (i lacrimile, materie a disper#rii *189, n acest context de tristee, al
c#rei semn fiziologic sunt lacrimile, sunt imaginate fluviile (i b#lile infernale. Mohortul Stix
sau Aheronul sunt locuri de tristee, l#ca( al umbrelor ce joac# rolul de necai. Ofelizarea (i
necul sunt teme de co(mar frecvente. Baudouin *190, analiznd dou# vise legate de nec ale
unor fetie, remarc# faptul c# sunt nsoite de-un sentiment de insatisfacie care se manifest#

95
prin imagini de mutilare: complexul Ofeliei se dubleaz# cu un complex al lui Osiris sau al
lui Orfeu. n imaginaia vis#toare a fetiei, p#pu(a e stricat#, sf(iat# nainte de-a fi azvrlit#
n apa co(marului. -i fetia ghice(te izomorfismul Balaurului devorator cnd ntreab#: Cum e
cnd te neci? R#mi ntreg? Cerberul e, dup# cum vedem, vecinul cel mai apropiat al Cocit-
ului (i al Stix-ului, iar cmpia lacrimilor se afl# al#turi de fluviul morii. Ceea ce apare de
multe ori la Hugo, pentru care interiorul m#rii, unde numero(i eroi (i sfr(esc viaa printr-un
nec brutal ca (i cei din Les Travailleurs de la mer (i din L'Homme qui rit se confund#
cu pr#pastia prin excelen#: stup de hidre, analog cu noaptea, oceano nox, unde
f#rmele de via#, larvele, (i v#d de fioroasele ndeletniciri ale ntunericului... *191.
94
O alt# imagine frecvent#, (i mult mai nsemnat# n constelaia apei negre, e prul. El
va face ncet-ncet ca simbolurile negative pe care le studiem s# se ncline c#tre o feminizare
larvat#, feminizare ce se va nt#ri definitiv prin acel lichid feminin (i nefast prin excelen#:
sngele menstrual. n leg#tur# tocmai cu complexul Ofeliei insist# Bachelard *192 asupra
p#rului care plute(te (i contamineaz# puin cte puiri imaginea apei. Coama cailor lui
Poseidon nu e departe de p#rul Ofeliei. Bachelard nu ntmpin# nici o dificultate n a ne
demonstra vivacitatea simbolului ondulant la autorii din secolul al XVII-lea, ca (i la Balzac,
d'Annunzio sau Poe, ultimul visnd s# fie necat ntr-o baie de cosie ale Annei *193. Am
putea ad#uga c# unul (i acela(i compozitor e inspirat att de codiele Melisandei sau de cele
purtate de Fata cu pr de in, ct (i de multiplele Reflexe n ap care populeaz# opera celui ce-
a cntat Marea *194. Bachelard subliniaz#, ntr-o perspectiv# dinamic#, c# nu forma p#rului
declan(eaz# imaginea apei curg#toare, ci mi(carea lui. De ndat# ce flutur#, p#rul antreneaz#
imaginea acvatic#, (i viceversa. Exist# a(adar o reciprocitate n acest izomorfism, al c#rui
pivot e verbul a flutura, a ondula. Unda e animaia intim# a apei. E (i forma celei mai vechi
hieroglife egiptene ntlnit# deopotriv# pe vasele neolitice *195. De altfel, s# not#m n treac#t,
f#r# a-i acorda prea mare nsemn#tate, c# noiunea de und# n (tiinele fizice, al c#rei semn e
ondulaia sinusoidal#, se bazeaz# pe ecuaia frecvenei (i ne aminte(te c# tot timpul e cel care
guverneaz# ondulaiile n laborator. Unda fizicianului nu e dect o metafor# trigonometric#, n
poezie la fel, unda p#rului e legat# de timp, de acest timp irevocabil care e trecutul *196. N-
avem noi oare n Occident numeroase credine populare care fac din (uviele de p#r talismane-
amintiri? Dac# aceast# temporalizare a p#rului poate fi u(or neleas#, fie c# sistemul pilos (i
p#rul constituie marca temporalit#ii (i a mortalit#ii ca la figurile de str#mo(i ai populaiilor
Bambara *197, fie dimpotriv# c# timpul apare ca marele smulg#tor al p#rului, a(a cum arat#
fabula lui La Fontaine, lecie occidental# a unui universal apolog *198, e totu(i mai greu de

96
explicat n mod direct feminizarea p#rului, ntruct numai n Occident p#rul e apanajul sexului
feminin *199.
nainte totu(i de-a ne angaja pe calea adev#ratei explicaii, adic# a izomorfismului care
leag# prin menstruaie unda (i simbolul ei pilos pe de o parte (i feminitatea pe de alt# parte,
trebuie s# ne oprim la o convergen# secundar# n care vom reg#si oglinda supra determinat#
de und# (i de p#r *200. C#ci oglinda nu e numai procedeu de dedublare a imaginilor eului, (i
prin asta simbolul dublului tenebros al con(tiinei, dar mai e legat# (i de cochet#rie. Apa
constituind, pare-se, sorgintea oglinzii. Ceea ce frapeaz# tot att ct (i simbolismul lunar n
imaginile pe care Bachelard *201 le
95
evideniaz# la Joachim Gasquet sau la Jules Laforgue e c# reflectarea n ap# se
ntov#r#(e(te cu complexul Ofeliei. A te oglindi nseamn# nielu( a te ofeliza (i a participa la
viaa umbrelor. Etnografia vine o dat# mai mult s# confirme poezia: la populaiile Bambara
trupul dublului uman, dya, e umbra pe p#mnt sau imaginea n ap#. Spre a remedia furtul
ntotdeauna nefast al umbrei sale, un bambara recurge la oglinda acvatic#, se oglinde(te n
apa dintr-o tigv#, apoi, cnd imaginea e clar#, o stric# leg#nnd recipientul, ceea ce pune dya
sub protecia lui Faro (zeul benefic *202. Numai c# p#rul e legat de oglind# n toat#
iconografia toaletei zeielor sau simplelor muritoare. Oglinda, la numero(i pictori, este
element lichid (i tulbur#tor. De unde frecvena n Occident a temei Suzanne si mo#negii, n
care p#rul despletit se une(te cu reflexul verzui al apei, ca la Rembrandt, care reia motivul de
patru ori, ca la Tintoretto, unde podoabele feminine, trupul, p#rul preios, oglinda (i unda se
asociaz#. Aceast# tem# ne aminte(te de dou# mituri ale antichit#ii clasice *203, la care ne
vom opri o clip# deoarece subliniaz# admirabil fora imaginilor mitice izvorte din
convergena schemelor (i tipurilor. Primul dintre aceste mituri e cel mai puin explicit: e mitul
lui Narcis, fratele Naiadelor, urm#rit de Echo, prietena Dianei, (i pe care aceste divinit#i
feminine l supun mortalei metamorfoze a oglinzii. Dar toate schemele (i simbolurile
disparate ale feminit#ii nocturne (i redutabile se cristalizeaz# ndeosebi n mitul lui Acteon.
Acteon o surprinde pe zei# n timp ce-(i f#cea toaleta: cu p#rul despletit, se sc#lda (i se privea
n apa adnc# a unei grote; speriat# de ipetele Nimfelor, Artemis, zeia lunar#, l
metamorfozeaz# pe Acteon n animal, n cerb, si, st#pn# a cinilor, asmute haita pe urmele
pr#zii. Acteon e sf(iat, rupt n buc#ele, iar r#m#(iele-i risipite (i r#mase f#r# mormnt dau
na(tere unor umbre jalnice care bntuie l#st#ri(urile. Acest mit strnge laolalt# (i rezum#
elementele simbolice ale constelaiei pe care-o studiem acum. Nimic nu lipse(te: teriomorfia
n forma ei trec#toare si sub forma ei devoratoare, apa adnc#, p#rul, toaleta feminin#, ipete,

97
dramatizare negativ#, totul nglobat ntr-o atmosfer# de teroare (i catastrof#. Ne r#mne acum
s# aprofundam rolul nefast pe care vedem c#-l joac# femeia tenebrelor, rusalca malefic#, ce
vine, sub aspectul ei de Lorelei, s# preia prin feminitatea-i seduc#toare puterea atribuit# pn#
acum animalului r#pitor.

***
Ceea ce constituie iremediabila feminitate a apei e c# fluiditatea este nsu(i elementul
menstruaiei. Se poate spune c# arhetipul elementului acvatic
96
(i nefast e sngele menstrual. Fapt confirmat de leg#tura frecvent#, de(i insolit# la
prima vedere, dintre ap# (i lun#. Eliade *204 explic# acest izomorfism constant pe de o parte
prin faptul c# apele sunt supuse fluxului lunar,, iar pe de alt# parte pentru c#, fiind
germinative, se apropie din nou dentarele simbol agrar care e luna. Nu vom reine dect prima
afirmaie: apele sunt legate de lun# pentru c# arhetipul lor e menstrual, ct despre rolul
fecundant al apelor si al lunii, nu e dect un efect secundar al acestei motivaii primordiale.
Majoritatea mitologiilor reunesc apele (i luna n aceea(i divinitate, att la irochezi, mexicani
ct (i la babilonieni sau n Ardvisura Anhita iranian# *205. Maorii (i eschimo(ii, ca (i vechii
celi, cunosc leg#turile existente ntre lun# (i mi(c#rile marine. Rig Veda afirm# aceast#
solidaritate ntre lun# (i ape *206. Credem ns# c# istoricul religiilor *207 gre(e(te cnd nu-i
caut# acestui izomorfism dect explicaia cosmologic# curent#, ntruct vom vedea cum, sub
forma simbolismului lunar, converg dou# teme care se vor supra determina reciproc (i vor
nclina acest ntreg simbolism spre un aspect nefast pe care nu-l p#streaz# ntotdeauna. Luna e
indisolubil legat# de moarte (i de feminitate, (i prin feminitate se apropie de simbolismul
acvatic.
ntr-adev#r, vom avea prilejul s# revenim pe larg asupra acestui subiect *208, luna
apare ca marea epifanie dramatic# a timpului, n vreme ce soarele r#mne asem#n#tor cu el
nsu(i, n afara rarelor sale eclipse, n vreme ce nu lipse(te dect un scurt r#stimp din peisajul
uman, luna, n ce-o prive(te, e un astru care cre(te, descre(te, dispare, un astru capricios care
pare supus temporalit#ii (i morii. Dup# cum subliniaz# Eliade *209, datorit# Lunii (i
intervalelor dintre fazele ei se m#soar# timpul; cea mai veche r#d#cin# indo-arian# referitoare
la astrul nocturn me, care n sanscrit# d# mas, n persana veche mah, n gotic# men, n
grece(te mene (i n latin# mensis, nseamn# totodat# a m#sura. Tocmai prin aceast# asimilare
cu soarta, luna neagr# e n majoritatea cazurilor considerat# drept primul mort. Vreme de
trei nopi ea dispare de pe firmament, (i folclorurile conin n#scocirea c# atunci ar fi nghiit#

98
de monstru. Pentru acest motiv izomorf, numeroase divinit#i lunare sunt chtoniene si
funerare. Acesta ar fi cazul Persefonei, al lui Hermes (i al lui Dionysos. n Anatolia zeul lunar
Meu e (i zeul morii, tot astfel legendarul Kotschei, nemuritorul (i vicleanul duh din folclorul
rusesc. Luna e adeseori considerat# drept t#rmul morilor. att la polinezienii Tokalov, la
iranieni sau la greci, ct (i n opinia popular# a Occidentului de pe vremea lui Dante *211. -i
mai remarcabil# din punctul de vedere al convergenei izomorfe e credina populaiei din
Cotes-du-Nord, dup# care faa nev#zut# a lunii ascunde un bot uria( cu care aspir# tot sngele
v#rsat pe p#mnt. Aceast# lun# antropofag# nu e o raritate n folclorul
97
european *212. Nimic nu e mai de temut pentru #ranul contemporan ca faimoasa
lun# ro(ie sau lun# ro(cat#, mai fierbinte ca soarele devorator al tropicelor. T#rm al
morii, semn al timpului, e normal a(adar s# vedem atribuindu-i-se lunii, (i n special lunii
negre, o putere malefic#. Aceast# influen# malign# poate fi ntlnit# n folclorul indian, grec,
armean, ca (i la indienii din Brazilia. Evanghelia dup# Matei folose(te verbul seleniazesthai,
a fi lunatic, cnd face aluzie la o posesiune diabolic# *213. Pentru samoiezi (i daiaci luna e
principiul r#ului (i al ciumei, n India e supranumit# Nirrti, ruina *214. Aproape
ntotdeauna catastrofa lunar# e diluvial# *215. Dac# adeseori un animal lunar o broasc#, de
pild# degurgiteaz# apele potopului, e pentru c# tema mortal# a lunii se mplete(te strns cu
feminitatea.
ntruct izomorfismul lunii (i al apelor e n acela(i timp o feminizare. Ciclul menstrual
constituie elementul de leg#tur#. Luna e legat# de menstruaie, a(a ne nva# folclorul
universal *216, n Frana, menstruaia e denumit# momentul lunii, iar la maori boala
lunar#. Foarte adesea zeiele lunare, Diana, Artemis, Hecate, Anaitis sau Freyja au atribuii
ginecologice. Indienii din America de Nord spun despre luna n descre(tere c# e indispus#.
Pentru omul primitiv, noteaz# Harding *217, sincronismul dintre ritmul menstrual al femeii
(i ciclul lunar, trebuie s# constituie proba evident# a existentei unei leg#turi tainice ntre ele.
Acest izomorfism al lunii (i al menstruaie! se manifest# n numeroase legende care fac din
lun# sau dintr-un animal lunar primul so al tuturor femeilor; la eschimo(i, tinerele fecioare nu
se uit# niciodat# la lun# de team# s# nu r#mn# ns#rcinate, iar n Bretania fetele procedeaz# la
fel de team# s# nu se trezeasc# boroase *218. Uneori se consider# c# (arpele, n calitatea
lui de animal lunar, se mperecheaz# cu femeile. Aceast# legend#, care continu# s# d#inuie n
Abruzi, era curent# la cei vechi, dac# e s# le d#m crezare lui Plutarh, lui Pausanias (i lui Dion
Cassius *219; ea e universal#, ntruct o ntlnim, cu mici variante, la iudei, indieni, per(i,
hotentoi, n Abisinia, ca (i n Japonia *220. n alte legende sexul lunii se inverseaz#, ea se

99
transform# ntr-o fat# tn#r# (i frumoas#, seduc#toare prin excelen# *221. Ea devine fecioara
redutabil# care (i vneaz# -i (i sf(ie iubiii, (i ale c#rei favoruri, ca n mitul lui Endymion,
confer# un somn ve(nic, la ad#post de urgiile timpului. Deja n aceast# lun# menstrual# se
schieaz# ambivalena fiinei socotite copil bolnav (i de dou#sprezece ori impur. Rezerv#m
pentru mai trziu studiul complet al epifaniilor lunare eufemizate *222; nu vom reine
deocamdat# dect s#lb#ticia sngeroas# a femeii-vn#tor, uciga(a fiicelor lui Leto ca (i ale lui
98
Acteon, prototip al feminit#ii sngeroase (i valorificat# negativ, arhetip al femeii
fatale.
De acest izomorfism trebuie asociat (i simbolul pe care psihanali(tii l leag# de-o
exasperare oedipian#, imaginea Mamei Cumplite, c#pc#una care nt#re(te interdicia
sexual#, ntruct misoginia imaginaiei se introduce n reprezentare prin aceast# asimilare cu
timpul (i cu moartea lunar# *223 a menstruaiei (i a primejdiilor sexualit#ii. Aceast# Mam#
Cumplit# e modelul incon(tient al tuturor vr#jitoarelor, b#b#tii hidoase (i chioare, zne
nefaste (i cocrjate care populeaz# folclorul (i iconografia. Opera lui Goya, foarte misogin# n
ansamblul ei, e nesat# de caricaturi ale, unor babe decrepite (i amenin#toare, simple cochete
demodate (i ridicole, dar (i vr#jitoare care-l venereaz# pe Me(terul Leonard, marele )ap, (i
care preg#tesc tot felul de bucate abominabile. Patruzeci de plan(e din optzeci (i dou# ale
seriei Capricii *224 reprezint# ni(te b#trne caricaturale (i vr#jitoare, iar n Casa Surdului
hidoasele Parce fac pereche cu c#pc#unul Saturn. Leon Cellier a notat just c# personajul
Lakmi era la Lamartine prototipul romantic al Vampei fatale, care, sub ncnt#toarea-i
nf#i(are, ascunde o cruzime nn#scut# (i o mare depravare *225. Opera lui Hugo e (i ea
bogat# n epifanii ale Mamei Cumplite. Guanhuarma din Burgraves este asimilat# de
psihanalist *226 cu mama vitreg# corsican#, c#reia poetul i-a fost ncredinat n copil#rie, dar
care r#mne pentru noi marele arhetip colectiv simbol al destinului (i pe care Baudouin o
compar# foarte judicios cu Lilith-Isis din Fin de Satan. Ea e ntr-adev#r cea care declar#:
Ananke sunt eu, e femeia-vampir, sufletul c#tr#nit al lumii, sufletul lumii (i al morii, n
filozofia lui Hugo, Fatalitatea coincide cu R#ul, cu materia *227. -i Baudouin subliniaz#
sistemul etimologic mater-matrice-materia. nainte de-a reveni la acele ape mame care
sunt menstruaiile, ne r#mne s# discut#m manifest#rile teriomorfe ale femeii-vampir, ale
femeii fatale.
n primul rnd putem constata mpreun# cu lingvi(tii *228 c# repartizarea
substantivelor n genul nsufleit (i genul nensufleit, a(a cum exist# n anumite limbi
primitive, e nlocuit# n alte limbi printr-o repartizare n genul andric (i genul metandric.

100
Acest din urm# gen cuprinde obiectele nensufleite, animalele de ambe sexe (i femeile.
Feminitatea e a(adar, din punct de vedere lingvistic, la caraibi (i la irochezi, proiectat# n zona
animalit#ii, ea e, din punct de vedere semantic, conatural#, animalului *229 La rndul ei,
mitologia feminizeaz# mon(tri teriomorfi ca Sfinxul (i Sirenele Nu e inutil s# remarc#m faptul
c# Ulise pune s# fie legat de catargul cor#biei sale pentru a sc#pa n acela(i timp de leg#tura
ucig#toare a Sirenelor, de Caribda si de maxilarele narmate cu trei rnduri de dini ale
balaurului
99
Scylla. Aceste simboluri reprezint# aspectul negativ extrem al fatalit#ii mai mult sau
mai puin nelini(titoare pe care de altfel o personific# Circe, Calypso sau Nausicaa. Circe
magiciana, la jum#tatea drumului ntre Sirene (i fermec#toarea Nausicaa, Circe cu p#rul ei
frumos, st#pn# a cntecelor, a lupilor (i a leilor, nu-l introduce ea oare pe Ulise n iad si nu-i
ng#duie oare s-o vad# pe mama decedat#, Anticleea? ntreaga Odisee *230 este o epopee a
biruinei asupra primejdiilor undei ca (i ale feminit#ii. La V. Hugo ntlnim un animal
supradeterminat negativ ntruct st# pitit n ntuneric, feroce, sprinten, legndu-(i prada printr-
o leg#tur# mortal#, (i care joac# rolul de vampir: pianjenul. E un animal care-l obsedeaz# pe
V. Hugo, ajungnd chiar s#-l deseneze *231. Desigur, elementul fonetic joac# (i el un rol n
aceast# alegere a simbolului: araignee *232, arachne are o sonoritate nrudit# cu ananke. Dar
tema revine cu atta st#ruin# n imaginaia poetului nct trebuie s-o privim altfel dect ca pe-
un simplu joc de cuvinte: n Le Titan, n Eviradnus, n Notre-Dame de Paris, unde Claude
Frollo compar# lupta omului mpotriva Destinului cu aceea a unei mu(te prins# n pnza de
p#ianjen, n La Fin de Satan, unde nu e evocat# dect antiteza mu(tei, poetul face apel la
micul animal amenin#tor, n care sunt condensate toate forele malefice. P#ianjenul devine
chiar prototipul pe baza c#ruia se formeaz# personaje antropomorfe: n Les Miserables, ba
Javert joac# rolul unui p#ianjen poliist, ba crciuma doamnei Thenardier e pnza de
p#ianjen n care Cosette era prins# (i tremura... *233, cheia simbolic# fiind doamna
Thenardier, mama vitreg#. P#ianjenul reapare n Masferrer, n Les Derniers jours d'un
condamne (i n L'Homme qui rit, unde imaginea apare n mod v#dit din contextul s#u
psihanalitic cnd Gwynplaine z#re(te n centrul pnzei de p#ianjen un lucru formidabil, o
femeie goal#... *234. Evident c# nu vom da acestui simbol interpretarea narcisist# pe care i-o
atribuie psihanalistul, pentru care p#ianjenul amenin#tor n centrul pnzei sale e, pe de alt#
parte, un excelent simbol al introversiunii (i al narcisismului, aceast# absorbie a fiinei de
c#tre propriul s#u centru... *235. Ne vom limita la interpretarea clasic# *236, pentru care
p#ianjenul reprezint# simbolul mamei crncene care a izbutit s#-(i claustreze copilul n

101
ochiurile plasei sale. Psihanalistul asociaz# judicios aceast# imagine n care domin#
pntecele rece (i labele p#roase, sugerare hidoas# a organului feminin, cu complementul
s#u masculin, viermele, care din cele mai vechi timpuri a fost deopotriv# asociat cu
fenomenul dec#derii fizice *237. Minunat exemplu de supra determinare ontogenetic# a unui
simbol al misoginiei, care pare, n#d#jduim s-o demonstr#m, a se sprijini pe ni(te baze
filogenetice mai largi. Baudouin mai observ# (i c# spaima oedipian# de tat# (i atracia
incestuoas#
100
pentru mam# converg n simbolul arachnean: Dublu aspect al aceleia(i fatalit#i
*238. P#ianjenul combinndu-se cu viermele d# .hidra,, un fel de vierme care iradiaz#,
adesea izomorful meritul feminin prin excelen#: Marea. n hidra uria(# din Les Travailleurs
de la mer, caracatia, simbol direct al natalit#ii oceanului, se manifest# atotputernicia nefast#
(i feminoid# *239. Scena luptei cu caracatia constituie episodul central al acestui roman, (i
Jules Verne va relua f#r# ezitare aceast# imagine arhetipal# n Vingt mille lieues sous les mers,
imagine nc# activ# dup# cum dovede(te impresionanta secven# pe care Walt Disney a
imaginat-o n transcrierea cinematografic# a operei lui Jules Verne. Caracatia, prin
tentaculele ei, e animalul nl#nuitor prin excelen#. Vedem cum acela(i izomorfism str#bate
simbolurile Scyllei, sirenelor, p#ianjenului sau caracatiei *240. 0i simbolismul p#rului are
darul pare-se s# nt#reasc# imaginea feminit#ii fatale (i teriomorfe. P#rul nu e legat de ap#
pentru c# ar fi feminin *241, ci a fost feminizat deoarece e hieroglifa apei, a apei al c#rei
suport fiziologic e sngele menstrual. Dar arhetipul legturii vine s# supradetermine pe furi(
p#rul, ntruct p#rul e n acela(i timp semn microcosmic al undei (i tehnologic firul natural
servind la alc#tuirea primelor leg#turi.
Vom ntlni mai trziu *242 imaginile atenuate ale vrtelnielor (i fuioarelor:
torc#toarele sunt ntotdeauna valorificate, iar fuioarele feminizate (i legate, n folclor, de
sexualitate. Ne-o dovedesc vechiul cntec Pernette sau, n Dauphine, Porcheronne (i-un
cntec de pahar din veacul al XVIII-lea:
ia-&i palo#u-n mn, c eu mi-oi lua fuiorul
#i ne-om bate n duel pe iarba numai bun...
S# nu ne oprim ns# deocamdat# dect la produsul, obinut prin toarcere: firul, care e
prima leg#tur# artificial#. Deja n Odiseea firul e simbolul destinului uman *243. Ca (i n
contextul micenian, Eliade *244 asociaz# cu ndrept#ire firul de labirint, ansamblu
metafizico-ritual care conine ideea de dificultate, de primejdie de moarte. Leg#tura este
imaginea direct# a leg#turilor temporale, a condiiei umane legat# de con(tiina timpului (i

102
de blestemul morii. Foarte adesea n practica visului n stare de veghe refuzul ascensiunii, al
elevaiei e figurat printr-o remarcabil# constelaie: Leg#turi negre care leag# subiectul pe la
spate (i-l trage n jos *245, leg#turi ce pot fi nlocuite prin nl#nuirea de c#tre un animal, (i
bineneles de c#tre p#ianjen. Vom relua mai ncolo problema (mult preuit# att de Dumzil
ct (i de Eliade utiliz#rii antitetic valorificat# a celui ce leag# (i a celui ce taie leg#tura
*246. S# nu ne ocup#m deocamdat# dect de sensul fundamental, care e negativ, al leg#turii (i
al divinit#ilor care leag#. Eliade conchide c# la Yama
101
&i la Nirrti, cele dou# divinit#i vedice ale morii aceste atribute de leg#tor sunt nu
numai importante, dar (i constitutive, n timp ce Varuna nu e dect accidental un zeu care
leag#. La fel Urtra, demonul, e cel ce nl#nuie oamenii si elementele: Leaturile, funiile,
nodurile caracterizeaz# divinit#ile morii *247. Aceast# schem# a leg#rii e universal# (i o
ntlnim la iranieni, pentru care Ahriman e leg#torul nefast, la australieni si la chinezi, pentru
care demonul feminin Aranda sau demonul Pauhi ndeplinesc aceast# funcie. La germanici,
pentru care sistemul ritual de ucidere e spnzur#toarea, zeit#ile funerare trag morii cu o funie
*248. Biblia, n sfr(it, abund# n aluzii de tot felul cu privire la leg#turile morii *249.
Eliade *250 stabile(te de altfel o important# corelaie etimologic# ntre a lega (i a vr#ji: n
turco-t#tar# bag, bog nseamn# leg#tur# (i vr#jitorie, dup# cum latinescul fascinum, maleficiu,
vr#jitorie, e ndeaproape nrudit cu fascia, leg#tur#. n sanscrit#, yukli, care nseamn# a
nh#ma, mai nseamn# (i putere magic#, de unde deriv# tocmai Yoga. Vom vedea mai
ncolo c# leg#turile (i procedeele magice pot fi captate, anexate de c#tre forele benefice,
putnd astfel nzestra simbolismul leg#turii cu o anumit# ambiguitate. Aceast# ambivalen#,
pe calea eufemiz#rii, e ndeosebi lunar#: divinit#ile lunare fiind totodat# factori (i st#pni ai
morii (i ai pedepselor *251. Acesta e sensul frumosului imn c#tre Ishtar citat de Harding:
zeia e st#pna catastrofei, ea nnoad# (i desnoad# firul r#ului, firul destinului. Dar aceast#
ambivalen# ciclic#, aceast# ridicare la p#trat a leg#turii simbolice a imaginarului, ne
permite s# anticip#m eufemizarea simbolurilor terifiante. Deocamdat# s# ne mulumim cu
aspectul primar al leg#turii (i al simbolismului de prim# instan#. Acest simbolism e pur
negativ: leg#tura e puterea magic# (i nefast# a p#ianjenului, a caracatiei (i deopotriv# a
femeii fatale (i magiciene *252. Ne r#mne s# examin#m, relund aceast# tem# a feminit#ii
cumplite, cum se face trecerea, prin mijlocirea apei nefaste prin excelen#, sngele
menstrual, de la simbolurile nictomorfe la simbolurile viscerale ale c#derii (i ale c#rnii.
Sngele menstrual, legat a(a cum am v#zut de epifaniile morii lunare, e simbolul
perfect al apei negre. La majoritatea popoarelor, sngele menstrual, apoi oricare alt snge, e

103
tabu. n Levitic *253 se arat# c# sngele fluxului feminin e impur (i se prescrie cu
minuiozitate conduita ce trebuie urmat# n perioada menstrual#. La populaia Bambara
sngele menstrual constituie dovada impurit#ii primitivei Vr#jitoare-Mam#, Mousso-Koroni,
(i a sterilit#ii momentane a femeilor. E interdicia principal# a puterilor supranaturale
creatoare (i protectoare a vieii *254. Principiul r#ului, wanzo, a p#truns n sngele speei
umane printr-o circumcizie originar# f#cut# de dinii femeii-c#pc#un Mousso-Koroni. De
unde necesitatea reciproc# a unei
102
jertfe de snge, excizie sau circumcizie, pentru a-l elibera pe copil de propriul s#u
wanzo *255. Trebuie subliniat c# acest tabu imperios are un caracter mai degrab# ginecologic
dect sexual: nu numai c# la majoritatea popoarelor sunt interzise raporturile sexuale n
perioada ciclului, dar e interzis chiar s# se stea n preajma unei femei indispuse, n
perioadele menstruale femeile sunt izolate n colibe, iar femeia n-are voie nici m#car s# ating#
hrana pe care-o ngurgiteaz#. Pn# (i n zilele noastre, #ranii europeni nu ng#duie unei femei
indispuse s# ating# untul, laptele, vinul sau carnea, de team# ca nu cumva aceste alimente s#
devin# improprii consumului. Interdicii asem#n#toare pot fi ntlnite n Biblie, n legile lui
Manu sau n Talmud *256. E un tabu esenial, (i Harding *257 noteaz# c# termenul
polinezian tabu sau tapu e nrudit cu tapa, care nseamn# menstruaie. Faimosul Wakan al
populaiei Dakota nseamn# tot femeie indispus#, iar sabbat-ul babilonian ar avea (i el o
origine menstrual#. Sabbat-ul *258 era respectat n perioada menstrual# a zeiei lunare
Ishtar, sabbat-ul nu era respectat la nceput dect o dat# pe lun#, apoi la fiecare parte a
ciclului lunar, iar sabattu ar nsemna ziua cea rea a lui Ishtar. n toate aceste practici
accentul e pus ntr-o mult mai mare m#sur# pe evenimentul ginecologic dect pe-o
gre(eal# sexual#, semnificaie care nu se va da dect prin schema c#derii. Sngele menstrual
e pur (i simplu apa nefast# (i feminitatea tulbur#toare care trebuie evitat# sau exorcizat# pe
orice cale. La poetul E. Poe, deopotriv#, apa matern# (i mortuar# nu e nimic altceva dect
snge. Nu scrie oare poetul nsu(i: -i-aceast# vorb# snge, acest cuvnt suprem, acest cuvnt
regal, bogat ntotdeauna-n mister, durere (i teroare... silaba asta vag#, ap#s#toare (i-ngheat#
*259? Acest izomorfism terifiant, cu dominant# feminoid#, define(te poetica sngelui, poetic#
a dramei (i a vr#jitoriilor tenebroase, deoarece, a(a cum noteaz# Bachelard *260, sngele nu
e niciodat# fericit. -i dac# luna ro(cat# e att de nefast# *261, se datoreaz# faptului c#
luna e indispus# (i c# cheagurile rezultate sunt sngele cerului. Aceast# valorificare
excesiv negativ# a sngelui ar fi chiar, dac# d#m crezare celebrei anecdote relatate de James
*262, un arhetip colectiv nscris filogenetic n contextul somatic al emoiei (i s-ar manifesta

104
spontan naintea oric#rei clare con(tientiz#ri. F#r# a ne gr#bi s# emitem o judecat# asupra
acestei origini cvasi-reflexe a fricii de snge, s# ne mulumim a conchide n sensul
izomorfismului strict, care asociaz# sngele n ipostaza lui de ap# ntunecat# cu feminitatea (i
cu timpul menstrual.
Imaginaia, datorit# acestei constelaii, se va ndrepta treptat prin conceptul petei de
snge (i al mnjirii spre nuana moral# a gre(elii, pe care o va gr#bi, dup# cum vom vedea n
paragraful urm#tor, arhetipul c#derii.
103
Przyluski *263 a stabilit remarcabil corelaia lingvistic# ce putea s# existe ntre Kali
sau Kala, divinitate a morii, (i Kla pe de o parte, care nseamn# timp, destin, klaka pe de
alt# parte, derivat din Kla si nsemnnd p#tat, mnjit, att fizic ct si moral. Aceea(i
familie de cuvinte sanscrite dnd de altfel kalka, murd#rie, gre(eal#, p#cat, (i kalusa, murdar,
impur, tulbure. n plus, kali nseamn# nenoroc, partea zarului pe care nu figureaz# nici un
punct. Astfel r#d#cina prearian# kal, negru, obscur, se deruleaz# a(adar filologic spre
compu(ii ei nictomorfi. Un caz n care semiologia (i semantismul concord#, rednd n mic
constelaia care une(te tenebrele cu sngele a(a cum am descris-o. Zeia Kali e nf#i(at# n
ve(minte ro(ii, ducnd la buze un craniu plin de snge, stnd n picioare ntr-o barc# ce
navigheaz# pe-o mare sngerie, divinitate sngeroas# ale c#rei temple se aseam#n# cu ni(te
abatoare *264 de azi. Psihanaliza apare ca un ecou al semanticii religioase cnd M#rie
Bonaparte *265 scrie: De cte ori n-am gemut n co(marul n care marea, ve(nic simbol
matern, m# fascina ca s# m# nghit# (i s# m# ncorporeze n ea... (i n care gustul s#rat al apei
ce-mi umplea gura era poate amintirea incon(tient#, de ne(ters, a sngelui fad (i s#rat pe care,
cnd am avut hemoptizie, era s#-l pl#tesc cu viaa..., n sfr(it, un alt exemplu al acestui
izomorfism al arhetipurilor (i simbolurilor tenebroase incarnate n femeia nefast# ne e furnizat
de mitul lui Kali al colectivit#ii Bambara: Mousso-Koroni, femeia mic# (i b#trn#. Ea
simbolizeaz#, scrie Germaine Dieterlen *266, tot ce se opune luminii: ntuneric, noapte,
vr#jitorie. Ea e totodat# imaginea rebeliunii, a dezordinii, a impurit#ii. Iar noi vedem n ea
pata mnjirea transmutndu-se n c#dere (i n gre(eal#, asigurnd astfel jonciunea cu
simbolurile catamorfe pe care le vom studia n curnd. Femeie cu o via# dezordonat# (i
agitat#, nu (i-a putut p#stra puritatea care venea de la Pemba (i-i conferea un cap alb. Ea
este impuritatea (i infidelitatea care-l tr#deaz# pe demiurgul Pemba (i ncetnd de-a mai
coopera la opera de creaie, ncepe s-o tulbure *267. Izgonit# de creator, devine furie, (i
violena sngeroas# a faptelor sale determin# apariia primei ei menstruaii. Colectivitatea
Bambara reune(te menstruaie, sadism dentar (i sminteal# nefast# ntr-o impresionant#

105
formul#, sngele a (nit din Mousso-Koroni n clipa cnd a circumcis cu unghiile si cu
dinii *268. De atunci ea polueaz# tot ce atinge si introduce r#ul n univers, adic# suferina (i
moartea. E reprezentat# sub nf#i(area unei vr#jitoare demente, o b#b#tie mbr#cat# n
zdrene, nc#lat# cu ni(te sandale desperecheate, care bate cmpii si simuleaz# nebunia.
Simbolurile nictomorfe sunt a(adar nsufleite n str#fundul lor de schema heraclitian#
a apei care fuge, sau a apei a c#rei adncime, din pricina negrelii ei, ne scap#, a reflect#rii care
dubleaz# imaginea precum umbra dubleaz# corpul. Aceast# ap# neagr# nu e n cele din urm#
dect sngele, dect misterul sngelui care' alearg# prin vine sau iese o dat# cu viaa prin ran#
*269, al c#rei aspect menstrual vine n plus s# supradetermine valorificarea temporal#.
Sngele e redutabil totodat# pentru c# e st#pn al vieii (i al morii, dar (i pentru c#, n
feminitatea lui, e cel dinti orologiu uman, primul semn uman corelativ al dramei lunare. Vom
asista acum la o nou# supradeterminare a temporalit#ii sngeroase (i nocturne prin marea
schem# a c#derii, care va transforma sngele feminin (i ginecologic n snge sexual, sau mai
exact n carne, cu cele dou# valorific#ri negative posibile: sexual# (i digestiv#.


III. SIMBOLURILE CATAMORFE

Cea de-a treia mare epifanie imaginar# a angoasei umane n faa temporalit#ii poate fi
furnizat#, pare-ni-se, de imaginile dinamice ale cderii. C#derea apare chiar drept chintesena
tr#it# a dinamicii tenebrelor n ntregime, iar Bachelard *270 e ndrept#it s# vad# n aceast#
schem# catamorf# o metafor# realmente axiomatic#. Vom constata de altfel c# aceast#
metafor# e solidar# cu simbolurile tenebrelor (i agitaiei. Chiar dac# se contest# realitatea
engramelor imaginare preexistente oric#rei experiene, trebuie s# se constate mpreun# cu
Betcherev sau cu Maria Montessori *271 c# noul-n#scut e de la bun nceput sensibilizat la
c#dere: schimbarea rapid# de poziie n sensul c#derii ca (i n sensul redres#rii declan(eaz# o
serie reflex# dominant#, adic# inhibitoare a reflexelor secundare. Mi(carea prea brusc# pe care
moa(a o imprim# noului n#scut, manipul#rile (i denivel#rile brutale care urmeaz# dup#
na(tere ar fi, simultan cu prima experien# a c#derii, prima experien# a fricii *272. Ar
exista nu numai o imaginaie a c#derii, dar (i o experien# temporal#, existenial#, care-l face
pe Bachelard s# scrie c# ne imagin#m elanul spre n#limi (i cunoa(tem c#derea n adncuri
*273. C#derea ar aparine a(adar timpului tr#it. Primele schimb#ri denivelante (i rapide
suscit# (i fortific# engrama ameelii. S-ar putea chiar ca la anumite seminii. la care na(terea
trebuie s# fie, ritual, o c#dere a noului-n#scut pe p#mnt. s# se petreac# n imaginaia

106
copila(ului o intensificare a traumatismelor lui Rank, na(terea fiind ipso facto asociat# cu o
c#dere *274. Visul n stare de veghe pune (i el n eviden# arhaismul (i statornicia schemei
c#derii n incon(tientul uman: regresiunile psihice sunt frecvent nsoite de imagini brutale ale
c#derii, c#dere valorificat# negativ drept co(mar care ajunge
105
adesea pn# la viziunea unor scene infernale. Refuzul ascensiunii dobnde(te
nf#i(area ncetinelii sau a ap#s#rii negre, (i pacientul lui Desoille *275 declar#: Am r#mas
cu ni(te pantofi grei (i negri n picioare, asta e ce m-a ngreunat. Engrama c#derii e ntr-
adev#r intensificat# din cea mai fraged# copil#rie de ncercarea la care supune gravita&ia, pe
care copilul o experimenteaz# o dat# cu penibila ucenicie a mersului. Acesta nu e n fond
altceva dect o c#dere corect utilizat# ca suport al poziiei verticale, (i al c#rui e(ec e
sancionat prin c#deri reale, prin (ocuri, r#niri u(oare, care agraveaz# caracterul peiorativ al
dominantei reflexe. Pentru bipedul vertical care e omul, sensul c#derii (i al gravitaiei
nsoe(te toate primele sale tentative autocinetice (i locomotoare. C#derea fiind de altfel
legat#, dup# cum remarc# Bachelard *276, de rapiditatea mi(c#rii, de acceleraie ca (i de
tenebre, s-ar putea ca ea s# fie experiena dureroas# fundamental# (i s# constituie pentru
con(tiin# componenta dinamic# a oric#rei reprezent#ri a mi(c#rii (i a temporalit#ii. C#derea
rezum# (i condenseaz# aspectele redutabile ale timpului, ne face s# cunoa(tem timpul
fulger#tor *277. Analiznd n sine, ca la Balzac sau Alexandre Dumas, ceea ce el denume(te
complexul lui Anteu, complex definit de tulburarea nsoit# de ameeal# pe care o creeaz#
dep#rtarea de-un punct de sprijin stabil (i terestru, Bachelard confirm# observaiile lui
Desoille cu privire la fenomenul ameelii. Pentru unul ca (i pentru cel#lalt *278, incon(tientul
pare dinainte (i funcional sensibilizat pentru primirea (ocului creat de imaginea unei banale
ascensiuni ntr-un edificiu nalt. Pentru unul ca (i pentru cel#lalt, ameeala este imaginea
inhibitoare a oric#rei ascensiuni, un blocaj psihic (i moral care se traduce prin fenomene
psiho-fiziologice violente. Ameeala este o reamintire brutal# a umanei (i prezentei noastre
condiii terestre.
Numeroase mituri (i legende pun accentul pe aspectul catastrofal al c#derii, al
ameelii, al gravitaiei sau al zdrobirii. Icar cade, r#pus de soarele de care a vrut s# se apropie
prea mult (i se treze(te azvrlit n mare, mit pe care-l reg#sesc spontan co(marurile despre
zborul ntrerupt (i c#derea n apa vscoas# *279; Tantal, dup# ce-a cutezat s# le dea spre
devorare divinit#ilor din Olimp carnea fiului s#u Pelops, e nghiit de Tartar. Faeton, fiul
soarelui, uzurpnd prerogativele paterne, e fulgerat de Zeus, apoi azvrlit pe p#mntul tare ca
piatra; Ixion, Belerofon (i muli alii (i g#sesc moartea n catastrofa c#derii. Cu o nuan# puin

107
diferit#, legenda lui Atlas, eroul luptei pentru verticalitate *280, ve(nic strivit de povara
terestr#. Un minunat izomorfism catamorf ne ofer# mitologia vechiului Mexic. Mictlantecutli,
zeul infernului de nord (Mictlan), e denumit Tzontemoc, cel ce cade cu capul nainte, ca
soarele ce apune, soarele negru. Mictlantecutli e nsoit de animalele sale familiare: cucuveaua
(i p#ianjenul, e patronul zilei cine a s#pt#mnii,
106
precum &i al zilei moarte. Nordul, sediul infernului &i l#ca( al soarelui c#zut, e
totodat# t#rmul negru, al frigului, al iernii *281. Aceast# tem# a c#derii apare ca un semn al
pedepsei (i se vede multiplicat# ntr-una (i aceea(i cultur#, a(a cum am constatat n privina
tradiiei grece(ti, a(a cum putem de asemenea ar#ta c# stau lucrurile n tradiia iudaic#:
c#derea lui Adam se repet# prin c#derea ngerilor r#i. Cartea lui Henoch *282 ne poveste(te
cum ngerii, subjugai de fiicele oamenilor, coboar# pe p#mnt, se mpreun# cu
seduc#toarele lor (i z#mislesc uria(i colosali. Ace(ti ngeri rebeli sunt condamnai de Azazel
(i de Semiazas. Arhanghelul Rafael, la porunca lui Dumnezeu, i pedepse(te pe transfugi,
strivindu-i sub greutatea unor stnci mai nainte de a-i azvrli pentru vecie ntr-o pr#pastie de
foc. Pr#pastia, laitmotiv al pedepsei apocaliptice, ar avea drept prototip, dup# Langton *283,
episodul Bundehesh, n care Ahriman e azvrlit pe p#mnt pentru ncercarea lui de-a lua cu
asalt cerul, c#scnd n c#dere o pr#pastie pe care-o va locui cndva Prinul ntunericului. Cum
bine au subliniat etnologii *284 aceast# schem# a c#derii nu e altceva dect tema timpului
nefast (i mortal moralizat sub form# de pedeaps#, n contextul fizic al c#derii se introduce o
moralizare (i chiar o psihopatologie a c#derii: n anumite apocalipse apocrife c#derea e
confundat# cu posedarea de c#tre r#u. C#derea devine atunci emblema p#catelor trupe(ti, a
geloziei, a mniei, a idolatriei (i a crimei. *285 Aceast# moralizare se desf#(oar# ns# pe un
fundal temporal:, cel de-al doilea pom din gr#dina Edenului, al c#rui fruct prin consumare
atrage dup# sine c#derea, nu e cel al cunoa(terii, cum pretind leciunile recente ci cel al morii.
Rivalitatea dintre (arpe, animal lunar, (i om pare a se reduce n numeroase legende la
rivalitatea dintre un element nemuritor, regenerat, capabil s#-(i schimbe pielea, (i omul
dec#zut din nemurirea sa primordial#. Metoda comparatist# ne arat# c# rolul celui ce fur#
nemurirea e jucat de (arpe att n epoca babilonian# a lui Ghilgame(, ct (i ntr-o legend#
parazit# celei despre Prometeu, consemnat# de compilatorul Elien *286. n numeroase mituri,
luna sau un animal lunar p#c#lesc primul om, preschimbnd nemurirea omului primordial n
gre(eal# (i c#dere. Moartea, att la caraibi ct (i n Biblie, e rezultatul direct al c#derii *287.
n numeroase tradiii, acestui prim rezultat catamorf i se adaug# (i-o alt# consecin#,
care confirm# caracterul antagonist dintre luna nefast# (i aspiraiile omului (i care risc# s#

108
ncline (a(a cum se ntmpl# n contextul iudeo-cre(tin spre o interpretare pur sexual# a
c#derii. Menstruaia e ntr-adev#r considerat# adeseori drept urmarea secundar# a c#derii. Se
ajunge astfel la o feminizare a p#catului originar mergnd mn#-n mn# cu misoginia pe care
constelaia apelor ntunecate (i a sngelui o l#sa s# se ntrevad#. Femeia din impur# cum era
ca urmare a sngelui menstrual,
107
devine r#spunz#toare de p#catul originar. n Biblie *288, cu toate c# (arpele nu
provoac# direct menstruaia, intervenia lui are totu(i urm#ri ginecologice: Voi nmuli
suferinele din timpul sarcinii, vei na(te n dureri. Alte tradiii *289 sunt mai explicite: la
algonquini ca (i n India, femeile au menstruaie pentru a isp#(i o gre(eal#. Aceast# feminizare
a c#derii morale o mai ntlnim att n tradiiile amerindiene, ct (i n cele persane, ale
eschimo(ilor, n tradiiile rhodeziene sau melaneziene, alimentnd (i mitul grecesc al
Pandorei. Trebuie ns# s# insist#m serios asupra contrasensului sexual ce-ar putea rezulta din
aceast# feminizare a c#derii. Krappe, dup# Bayle (i Frazer *290, socote(te aceast#
sexualizare doar o leciune ntrziat# datorat# unui teolog moralist, ntr-adev#r, precum am
remarcat n leg#tur# cu feminitatea lunar# (i menstrual#, simbolizarea feminoid# a c#derii nu
pare la origine aleas# dect din motive de fiziologie ginecologic#, (i nu din motive de ordin
sexual. A avut loc, n anumite culturi, o deplasare a fenomenului menstrual n direcia unor
consideraii de moral# sexual#. S-a substituit cunoa(terii morii (i con(tientiz#rii angoasei
temporale, n calitate de catastrof# fundamental#, problema mai anodin# a cunoa(terii binelui
(i r#ului, care, puin cte puin, s-a sexualizat n mod grosolan. Aceast# deviere nspre
sexualitate a fost introdus# ntr-o perioad# relativ recent#, sub influena unui curent ascetic
pesimist care pare s# fi venit din India (i care s-a r#spndit ntr-o mare parte a Orientului
Apropiat nainte s# ajung# n Occident. Ea se manifest# n orfism, n scrierile mileziene, n
sfr(it n platonism. Biserica n-ar fi f#cut altceva dect s# mo(teneasc# prin Sfntul Augustin
fobia sexual# a gnosticilor (i a manicheenilor *291. Aceast# modificare o banalizare, n
fond a schemei c#derii originare ntr-o tem# moral# (i carnal# ilustreaz# perfect dubla
valen# a numeroase teme psihanalitice, care sunt n acela(i timp sub con(tiente (i totodat#
indicatoare ale unui supra con(tient o schi# metaforic# a marilor concepii filosofice. E
probabil, de pild#, ca emblema cosmologic# a (arpelui, ale c#rei bogate semnificaii *292 le
vom studia la vremea lor, legat# prin simbolismul ei ciclic de lun# (i de menstruaie, s# fi fost
banalizat# datorit# formei sale alungite u(or asimilabil# cu o tem# falic# (i pur sexual#.
Explicarea mecanic# a menstruaiei ca viol primordial nt#re(te (i mai mult implicaiile
sexuale ale acestui simbol, (i engrama c#derii se treze(te banalizat# (i limitat# la un incident

109
carnal, singularizat, (i care se ndep#rteaz# astfel de sensul ei arhetipal primitiv privind
destinul de muritor al omului. Poate c# trebuie s# vedem n acest proces o eufemizare a morii,
transferat# de la un arhetip de tip jungian, deci colectiv, la un incident traumatizant de tip
freudian, deci pur individual. Feminizarea c#derii ar fi n acela(i timp eufemizarea ei.
Teroarea de nest#vilit provocat# de Pr#pastie s-ar minimaliza ntr-o u(oar# team# de
mperechere &i de vagin.
108
Eufemizarea, constitutiv# imaginaiei *293, dup# cum vom vedea, e un procedeu pe
care toi antropologii *294 l-au remarcat (i al c#rei caz extrem e antifraza n care o
reprezentare e (ubrezit# prin mpopoonarea cu numele sau cu atributul contrariului s#u. n
german# ca (i n francez#, prostituat# se eufemizeaz# n fat# sau n fecioar#; n mitologia
greac# Eriniile sunt nlocuite de Eumenide; bolile mortale sau grave sunt universal
eufemizate, epilepsia, lepra, variola devenind, de pild#, n francez# haut mal, beau mal,
benediction. nsu(i cuvntul moarte e nlocuit cu o mulime de eufemisme, (i departe de-a fi
ntotdeauna Crna, divinit#ile morticole se transform# n feti(cane ochioase (i seduc#toare:
fiicele Marei, seduc#toare (i d#nuitoare, frumoasa Calypso din legenda lui Ulise, znele din
legendele nordice, chipe(ul Rvana din Rmyana *295. Or, aceast# eufemizare a timpului
ucig#tor, aceast# schi# de antifraz# s# nu fie oare unul dintre elementele supradeterminante
ale banaliz#rii c#derii, o motivare a sexualiz#rii ei? Am avea de-a face aici cu o mi(care
invers# celei studiate de Rougemont n leg#tur# cu legenda lui Tristan *296. Amabam amare,
doctrina dragostei pure, se bazeaz# efectiv pe-un amor fati (i chiar pe-o dragoste de moarte,
dar, printr-o contaminare reciproc#, se schieaz# eufemizarea morii, care ne ndreapt# spre un
regim al reprezent#rii imaginare cu totul diferit de cel studiat acum: eufemizarea Destinului,
prin erotism, e deja o tentativ# cel puin verbal# de st#pnire a primejdiilor timpului (i morii,
se afl# deja pe calea unei r#sturn#ri radicale a valorilor imaginii. A(a cum sugereaz# profund
tradiia cre(tin#, dac# r#ul s-a introdus n lume prin sexul feminin tot femeia e cea care are
puterea asupra r#ului (i poate strivi (arpele. Vom relua peste cteva pagini aprofundarea
acestei r#sturn#ri a valorilor; s# ne mulumim deocamdat# a sublinia c# sistemele de imagini
care las# mult loc schemei c#derii sunt ntotdeauna pe calea eufemiz#rii: fie la valentinieni, la
Origene. la neoplatonicieni, ca (i la pseudo-clementini, r#ul, prin c#dere (i armonicile sale
morale, devine, de regul#, prin vreuna din laturile sale, un auxiliar al Binelui, deviind
dualismul strict, Regimul Diurn, spre o teorie a contrariilor de tip hegelian, n care noaptea
joac# un rol pozitiv *297. Ne mai r#mne, nainte de-a ncheia aceast# prim# parte consacrat#
Fe&elor timpului, s# examin#m aceast# eufemizare schiat# a pr#pastiei (i a c#derii pe care-o

110
constituie, ntr-o remarcabil# continuitate freudian#, carnea sexual# (i carnea digestiv#.

***
De la Freud *298 ncoace se (tie explicit c# l#comia la mncare e legat# de
sexualitate, bucalul fiind emblema redus# a sexualului. Descoperim, n
109
anecdota cu Eva care mu(c# din m#r, imagini care ne trimit la simbolurile animalului
devorator, dar interpret#m anecdota innd seama (i de leg#tura freudian# ntre pntecele
sexual (i pntecele digestiv. Ascetismul e nu numai cast, dar totodat# cump#tat (i vegetarian.
Consumarea c#rnii de animal e ntotdeauna conexat# ideii de p#cat sau cel puin de interdicie.
Interdicia din Levitic relativ# la sngele menstrual e urmat#, dup# cteva versete, de-o
interdicie relativ# la consumarea sngelui: C#ci sufletul c#rnii e n snge *299.
Nerespectarea acestei interdicii e cea care ar fi provocat a doua catastrof# biblic#, potopul
*300. n Bundehesh *301, sexualitatea (i consumarea c#rnii sunt asociate ntr-un mit ciudat:
Ahriman, R#ul, e buc#tarul regelui Zohak (i ispite(te primul cuplu uman f#cndu-l s#
m#nnce carne. De unde ia na(tere obiceiul de a vna (i, paralel, folosirea ve(mintelor,
ntruct primul b#rbat (i prima femeie (i acoper# goliciunea cu pielea animalelor ucise.
Vegetarianismul se afl# asociat cu castitatea: m#cel#rirea animalului l face pe om s#-(i dea
seama c# e gol. C#derea e a(adar simbolizat# prin carne, fie prin carnea care se m#nnc#, fie
prin carnea sexual#, marele tabu al sngelui unificndu-le. De atunci temporalul (i carnalul
devin sinonime. Are loc o trecere evolutiv# de la speculativ la moral. C#derea se transform# n
chemare a pr#pastie! morale, ameeala n ispit#. Dup# cum noteaz# Bachelard *302, cuvntul
pr#pastie nu e un nume de obiect, e un adjectiv psihic, la care vom ad#uga c# e chiar un
verb moral. -i pr#pastia risc# s# compun# armonici empedocleene (i, ca la Baader, s# se
preschimbe n ispit#, n chemare a pr#pastie! *303. La Baader c#derea nu e numai destin, ci
se exteriorizeaz# (i devine carnal#. Pntecele e ntr-adev#r microcosmosul eufemizat al
pr#pastiei.
Bachelard citeaz# n alt# parte *304 un pasaj din W. Shakespeare de V. Hugo n care
pntecele n general e considerat un burduf de vicii. Psihanaliza *305 poetului vine s#
confirme rolul negativ pe care-l joac# la Hugo cavitatea, pntecele sau canalul de scurgere. E
vorba de faimosul canal din romanul Les Miserables, pntece al ora(ului unde se cristalizeaz#
imaginile de dezgust *306 (i de groaz#, polip tenebros, ntortocheat... de unde pornesc
ciumele... bot de balaur mpro(cnd duhorile iadului asupra oamenilor *307. Curtea
Miracolelor, n Notre-Dame de Paris, e canalul de scurgere al capitalei, idem n Les

111
Travailleurs... curtea infect# (i vierm#noas# de la Jacressarde. n toat# opera lui Hugo
str#fundurile mizeriei morale fac apel la simbolismul cloacei, al spurc#ciunii (i la imaginile
digestive (i anale. Labirintul, conform izomorfismului teriomorf al imaginilor negative, are
tendina s# se nsufleeasc#, devenind Balaur sau miriapod lung de cincisprezece picioare.
Intestinul, acest viu canal de scurgere, se al#tur#
110
imaginii Balaurului mitic (i devorator ntr-unul din capitolele romanului Les
Miserables, intitulat L'Intestin de Leviathan, s#la( al p#catului, burduf de vicii, aparat
digestiv al Babilonului. L'Homme qui rit reia pe contul s#u izomorfismul anal al pr#pastie!,
canalul e descris aici ca un ma r#sucit, iar romancierul, pe deplin con(tient de temele
imaginare care-l duc cu sine, noteaz#: toate m#runtaiele sunt r#sucite, n sfr(it, dac# trecem
de la roman la poezie *308, vedem fluviul infernal, simbol al celei de-a doua puteri a apei
negre (i nefaste, asimilat cu canalul de scurgere Stix n care se revars# ve(nica spurc#ciune.
Mirosul cuplat cu coenestezia are darul s# amplifice caracterul nefast al imaginilor
intestinului-pr#pastie. Cuvntul miasm#, scrie Bachelard *309, este o onomatopee mut# a
dezgustului. Inconvenientele carnale se afl# deja n carne ca o r#scump#rare imanent# a
gre(elii. Atunci se ivesc n imaginaie toate epitetele urt mirositoare: n#bu(itor, mpuit,
pestilenial, n acest izomorfism al dezgustului se afl# toate nuanele ru(inii (i mr(#viei pe
care literatura exegetic# le atribuie lui Beelzeboul, pe care Vulgata l-a transformat n
Beelzeboub *310, dar care la origine, dup# Langton *311, ar proveni din ebraicul zebel (i ar
nsemna Prinul spurc#ciunii. Pntecele sub dublul s#u aspect, digestiv (i sexual, e deci un
microcosm al pr#pastie!, e simbolul unei c#deri n miniatur#, e deopotriv# indicativul unui
dublu dezgust (i al unei duble morale: cea a abstinenei (i cea a castit#ii.
ntr-o perspectiv# freudian# se pare c# n stadiul fixaiei bucale se pot deosebi dou#
faze: prima corespunde suptului &i nghiitului labial, cea de-a doua vrstei dentare, cnd se
mu(c#. Vom insista aici asupra faptului c# valorificarea negativ# a pntecelui digestiv (i a
mestecatului e legat# de-stadiul cel mai evoluat care e mu&catul. Am sugerat deja cu privire la
arhetipul c#pc#unului c# traumatismul provocat de cre(terea dinilor, traumatism ineluctabil,
dureros (i mai brutal dect n#rcatul, nt#re(te negativitatea mu(catului. Pe de alt# parte,
valorificarea negativ# a c#rnii ap#rnd n mitologie ca un fenomen tardiv, pe substratul unor
elemente de raionalism moral, e firesc ca mu(catul s# fuzioneze cu fobia pntecelui digestiv.
Bachelard confirm# acest punct de vedere atunci cnd, relund teza lui Jung, declar# c#
nghiirea nu e o adev#rat# nenorocire *312 &i n-are dect un aspect negativ. Nu vom reine
a(adar din aceste constelaii peiorative dect nghiirea nefast#, mu(catul mai mult sau mai

112
puin sadic, n care botul dinat al monstrului animal vine s# nt#reasc# spaima de pr#pastie,
rezervnd pentru mai trziu imaginile valorificate pozitiv *313. Nu numai c# pntecele nefast
e narmat cu o gur# amenin#toare, dar mai e (i-un labirint strmt, o strunga dificil#, (i tocmai
prin aceste armonici angoasante se difereniaz# de desf#t#rile suptului (i ale simplei nghiiri.
A(a e conceput iadul amanilor
111
de c#tre W. Blake, ca un vrtej format de-un intestin (erpuitor *314. Bachelard
citeaz#, n sfr(it, un remarcabil text al lui Michel Leiris *315, care rezum# n intuiia sa
poetic# izomorfismul dintre animalizare, c#dere, groaz# labirintic#, ap# neagr# (i snge, ntr-
un co(mar avnd drept schem# coborrea, poetului i se pare c# strive(te ni(te animale r#nite,
cu un snge foarte ro(u (i ale c#ror mae alc#tuiau urzeala unui covor moale... n interiorul
venelor mele circul# ancestral fluviul ro(u care nsufleea masa tuturor acestor animale
h#ituite. Acest pntece nsngerat (i interiorizat e tot un pntece digestiv, ntruct aceast#
carne e carne de m#cel#rie (i antreneaz# dup# sine imaginea intestinal# care ne dezv#luie
coninutul ei: Un nesfr(it ru din mu(chi de vit# (i din legume nefierte curgea.... Reg#sim
aici simbolismul carnal complet, axat pe tubul digestiv, care ne trimite spre semnificaii anale
ce nu-i scap# poetului: Tubul t#u digestiv e cel care face s# comunice gura ta, de care e(ti
att de mndru, cu anusul t#u, de care i-e ru(ine, s#pnd de-a lungul ntregului t#u trup o
ntortocheat# (i lipicioas# tran(ee. La rigoare, (i n mod cu totul secundar, putem recunoa(te
n aceste imagini simbolismul intimit#ii (i al casei, a(a cum face Bachelard *316, dar ni se
pare c# ceea ce precump#ne(te nainte de toate asupra aspectului de moliciune al aventurii
interioare, n pofida eufemiz#rii carnale (i a intimismului corporal, e tenta sumbr# a marilor
arhetipuri ale fricii. Dac# tubul digestiv e ntr-adev#r axa dezvolt#rii principiului pl#cerii, el e
totodat#, n noi, reducia microcosmic# a Tartarului tenebros (i a meandrelor infernale, e
abisul eufemic (i concretizat. Gura dinat#, anusul, sexul feminin, supranc#rcate cu
semnificaii nefaste de c#tre traumatismele care diversific# n cursul ontogenezei sadismul
*317 n cele trei variet#i ale sale, sunt realmente porile acelui labirint infernal n miniatur#
pe care-l constituie interioritatea tenebroas# (i sngeroas# a trupului.

***
n rezumat (i n concluzia capitolelor pe care le-am ncheiat, putem spune c# un
izomorfism continuu leag# o ntreag# serie de imagini disparate la prima vedere, dar a c#ror
constelaie ng#duie determinarea unui regim multiform al angoasei fa# de timp. Am v#zut
succesiv timpul lund nf#i(are teriomorf# (i chipul agresivit#ii c#pc#unului, ap#rnd

113
simultan ca nsufleit tulbur#tor (i ca devorator terifiant, simboluri ale animalit#ii ce ne duc
cu gndul fie la aspectul irevocabil trec#tor, fie la negativitatea nes#ioas# a destinului (i a
morii. Angoasa n faa devenirii ne-a ap#rut apoi drept pricin# a proiect#rii de imagini
nictomorfe, cortegiu de simboluri sub semnul tenebrelor, n care b#trnul orb se mbin# cu apa
neagr# (i, n sfr(it, n care ntunericul se oglinde(te n snge, principiu al vieii a c#rui
epifanie e mortal# (i coincide la femeie, n fluxul menstrual, cu moartea lunar# a astrului
nopii. La acest nivel am constatat c# feminizarea simbolismului nefast constituie schia unei
eufemiz#ri care se va manifesta din plin cnd cea de-a treia schem# terifiant#, cea a c#derii, se
va reduce la microcosmosul c#derii n miniatur#, a c#derii interioare (i coenestezice sub dubla
ei form# sexual#, &i digestiv#. Transfer datorit# c#ruia atitudinea angoas# a omului n fata
morii (i a timpului va fi ntotdeauna dublat# de-o nelini(te moral# iscat# de carnea sexual# (i
chiar cea digestiv#. Carnea, acest animal care vieuie(te n noi, ne face ntotdeauna s#
medit#m asupra timpului. Iar cnd moartea (i timpul vor fi respinse sau comb#tute n numele
unei dorine polemice de ve(nicie, carnea, sub toate formele ei, mai ales cea menstrual# care e
feminitatea, va fi temut# (i condamnat# n postura ei de aliat# secret# a temporalit#ii (i a
morii. Totu(i, a(a cum miniaturizarea angoasei prin mijlocirea c#rnii ne ng#duie s#
presupunem, vom vedea mai trziu c# feminizarea eufemizant# se afl# deja pe calea unei
izb#viri a imaginilor nocturne *318. Dar Regimul strict diurn al imaginaiei se ine n gard#
fa# de seduciile feminine (i se ndep#rteaz# de acest chip temporal luminat de-un zmbet
feminin. E o atitudine eroic# adoptat# de imaginaia diurn# (i, departe de-a se l#sa condus#
pn# la antifraz# (i la r#sturnarea valorilor, ea m#re(te hiperbolic aspectul tenebros, c#pc#unic
(i malefic al feei lui Cronos, pentru a-(i spori duritatea antitezelor simbolice, pentru a-(i
lustrui cu precizie (i eficien# armele folosite mpotriva amenin#rii nocturne. Vom trece acum
la studierea acestor arme de lupt# mpotriva destinului (i constituente victorioase ale
Regimului Diurn al con(tiinei.

NOTE
1 Cf. Baudouin, Psychanalyse de V. Hugo, p. 202. Cf. supra, p. 34.
2 Cf. D. de Rougemont, L'amour ei VOccident, p. 34, 88. 157. Cf. J. Bedier, Le Roman de
Tristan ei Iseut.
3 P. Guiraud, op. cir., p. 163.
4 Cf. P. Guiraud, Langage et versification d'apres l'aeuvre de P. Valery, p. 86 Cf. Reichard,
Jakobson si Werth,Language and Synesthesia,n Word, V, nr. 2,1949, p. 226 (i urm.; cf. L6vi-
Strauss, Langage et parente, n Anthrop. struct., p. 106 (i urm.

114
5 Din 60 de c#ri ale coleciei pentru copii Le( petits livres d' or", editura
Cocopico" (Paris, 26 poart# numele unui animal; 28 din 50 n colecia
roses" etc.
6 Piaget, La Formation du symbole chez l'enfant, p. 188; cf. M#rie Bonaparte, Psychanalyse et
anthropologie, p. 174.
7 Cf. Krappe, op. cit., p. 37.
8 Cf. L. Adam, Le Genre dans Ies diverses langues.
9 Cf. Br#al, an. n Mem. soc. linguist., Paris, voi. VII, p. 345.
10 Cf. infra, p. 131 (i urm., 31 1 (i urm.
11 Bochner (i Halpern, Application clinique du test de Rorschach, p. 62 (i urm
12 Krappe, op. cit., p. 36.
13 Jung, op. cit., p. 26; cf. Bastide, op. cit., p. 46.
14 Jung, op. cit., p. 173; cf. Job, XL, 10.
15 Jung, op. cit., p. 205.
16 Op. cit., p. 174; cf. P. Grimal, Dictionnaire de mythologie.
17 R. Bastide, Social, etpsychan., p. VII, cf. p. 38, 191, 194, 207, 278.
18 Cf. Bochner (i Halpern, op. cit., p. 60 (i urm.; cf. Rorschach, Psycho-diagnostic, p. 36
38; cf. Bohm, op. cit., I, p. 145; cf. Piaget, La Format. du simb., p. 325 (i urm.
19 Bachelard, La Terre et Ies reveries du repos, p. 56, 60.
20 Le fourmillement, furnicarea (n.t..
21 Cf. Filmul lui Dali-Bunuel, Cinele andaluz; cf. tabloul: Marele Masturbator
22 Bachelard, op. cit., p. 77.
23 Schlegel, Philo. de la vie, voi. I, p. 296; cf. Baudouin, V. Hugo, p. 141.
24 Cf. Langton, Demonologie, p. 216; Apoc., IX, 3 (i 7; XVI, 13.
25 Bachelard, op. cit., p. 270.
26 Bachelard, op. cit., p. 270. Cf. P. Ricoeur, Finitude et culpabilite, II, La symbolique du
mal, p. 167 (i urm. (n francez#: chaos = haos, cahot = zglial#, n.t.
27 Betcherev, op. cit., p. 221 (i urm. Cf. Kostyleff, op. cit., p. 72; Montessori, L'Enfant, p. 17,
22, 30.
28 Baudouin, op. cit., p. 198199. 29Cf.op.cit.,. 101.
30 Cf. op. cit., p. 1 13; cf. Jung, Libido, p. 183. Hugo, Legende des siecles, L'Aigle du
casque".
Cf. Malten, Das Pferd im Totenglauben (Jahr. deutsch. Archeol. Inst., voi. XXIX, 1914, p.
181 (i urm. )inem s# subliniem c# nu e vorba dect de un simbol.

115
33 Cf. op. c/r., p. 201.
Cf. op. cit., p. 197; cf. P. Grimal, Dictionnaire, articolul Erinii. Acestea sunt comparate (i cu
ni(te cini" care-i h#ruiesc pe muritori. J5 Apoc., VI, 8. 36 Malten, op. cit., p. 126; cf.
Eschil, Agamemnon, V, 1660.
37 Cf. Krappe, Genese des Mythes, p. 228.
38 Op. cit., p. 229.
39 Ibidem.
40 Jung, Ubido, p. 242 (i urm. 41 Cf.op.cit.,p.224.
42 Krappe, op. cit., p. 251.
43 Citat de Jung, op. cit., p. 349. Cf. P. Grimal, op. cit., articolul Hecate. Ea apare vracilor (i
vr#jitoarelor... sub forma a tot felul de animale: iap#, c#ea, lupoaic# etc."
44 Cf. Jung, op. cit., p. 272.
45 P. M. Schuhl, La Fabulation platonicienne, p. 75; cf. Ch. Picard, Le Cenotaplee de Midea,
n Rev. Philolog., 1933, p. 341354.
46 A/wc., IX, 17-19.
47 Rig Ved., VII, 77; cf. Soarele r#zboinic Uitzilopochtli al vechilor mexicani, Soustelle, op.
cit., p. 24, 64. Sudul e denumit Uitzlampa": partea cu spini".
48 Cf. Krappe, op. cit., p. 85.
49 II Rois, XVIII, 11.
50 Brihad-Arany. U pan., I, 1.
51 Cf. Piganiol, op. cit., p. 108, nota 6.
52 Cf. Soustelle, op. cit., p. 65-66.
53 Soarele binef#c#tor este hiperboreanul Apolo, care pare s# fi fost impus culturilor
subtropicale (i tropicale de c#tre n#v#litorii indo-europeni.
54 Cf. Sebillot, Folklore de France, II, p. 10-12.
55 Cf. Wolf, Deutsche M#rchen, p. 351,580.
56 Cf. Krappe, op. cit., p. 204.
57 Cf. Sebillot, op. cit., II, p. 207.
58 Cf. Eliade, op. cit., p. 181.
59 Cf. Eliade.op. cit., p. 182.
60 Cf. Krappe, op. cit., p. 205206. Cf. P. Grimal, Dictionnaire, articolul Poseidon. Acesta e
p#rintele calului Pegas (i al calului Areion.
61 Cf. Krappe, op. cit., p. 169.
62 Cf. Jung, Libido, p. 269. Privitor la celeritas" (rapiditate, cf. Dumezil, Mitra-Varuna, p.

116
19 (i urm.
63 Cf. S. Reinach, Cultes, Mythes, Religions, voi. V, p. 124.
64 Cf. Jung, Libido, p. 267, (i Horace, Ode, I, 3437: tonantes equos".
65 Dontenville, Myth. franc., p. 154.
66 Cf. Dontenville, op. cil., p. 156157.
67 Cf. Dontenville, op. cit., p. 158. n contextele folclorice amerindiene, americane (i
africane, unde aspectul teriomorf e valorificat foarte negativ, S. Comhaire-Sylvain (Le(
Contes haitiens depisteaz# de asemenea insolita valorificare pozitiv# a calului (!I, p. 159
212. Calul Domangage din basmul haitian pare s# fie tipul de cal benefic, cnd nelept
sf#tuitor, cnd mijloc magic de locomoie. (i care ng#duie frumoasei Gamarissel (i fratelui
s#u Dianacoue s# nving# toate piedicile. n pofida acestei eufemiz#ri a lui Domangage,
p#streaz# totu(i caracterele meteorologice tradiionale ale calului mitic demon al furtunii:
Dianacoue n tot timpul drumului golea burta calului care nfuleca vnt spre a-(i nlocui
m#runtaiele"; cf. Op. cit., II, p. 10.
68 Cf. Dontenville, op. cit., II, p. 156.
69 Cf. infra, p. 150.
70 Cf. Renaud de Montauban, 6dit. F. Castets, 1906. Cf. Dontenville, op. cu p. 162-163.
71 Cf. Dontenville, op. cit., p. 165.
72 Cf. supra, p. 47.
73 Cf. R. Lowie, Manuel d'anthrop. culturelle, p. 5565. Totu(i se pare c#, ncepnd din
paleolitic, calul (i bovinele (boul, bizonul figureaz# corelativ n iconografia cavernelor; mai
mult, Leroi-Gourhan a ar#tat statistic c# n cuplajul animalelor pe pereii cavernelor calul e,
prin excelen#, elementul complementar al cuplajelor, ntruct totalizeaz# (apte din
dou#sprezece teme de cuplaj" (Repartition et groupement des animaux dans l'art parietal
paleolithique, n Bull. soc. prehist. franc., voi. LV, fasc. 9, p. 517.
74 Cf. ghen" din limba chinez#, p#mnt.
75 Cf. Krappe, op. cit., p. 86.
76 Cf. H. Zimmer, Mythes et sytnboles dans l'art et la civilisation de l'Inde, p. 71; cf. Krappe,
op. cit., p. 82.
77 Cf. Krappe, op. cit., p. 87.
78 Cf. P. Grimal, op. cit:. Putea s# mbrace forma care-i pl#cea: cnd cea de taur, cnd cea de
balaur".
79 Cf. Krappe, op. cit., p. 201.
80 Cf. Dontenville, op. cit., p. 135. Cf. L. Dumont, La Tarasque, p. 105.

117
81 Cf. Dontenville, op. cit., p. 138.
82 Cf. Eliade, Tr#ite, p. 85-88. Rig Veda, II, 34-2; VII, 56-9. 83Ar. Veda.XII, 1,6.
84 Cf. Eliade, op. c j/., p. 88.
85 Krappe, op. d;., p. 73.
86 Eliade, Tr#ite, p. 84.
87 Langton, op. cit., p. 229.
88 Isae, XIII, 21, (i XXXIV, 14.
89 Cf. supra,, f. 73.
90 Langton, op. cit., p. 50.
Privitor la Azazel (i la )apul isp#(itor, cf. Langton, op. cit, p. 53 (i urm. Putem g#si aceea(i
teriomorfie demoniac# n mitologia indienilor Aymara (i Kicua, care au la rndul lor un
demon cal (i vampir. Kiciri", un demon pisic#, un demon cornut ,,Ancacu", un diavol acvatic
etc. Cf. Metraux, Contribution aufolklore andin, n Journ Soc. American, XXVI, 1934, p. 72-
75.
Bachelard, La Terre et Ies reveries du repos, p. 62.
93 Cf. Adler, op. cit., ci. p. 52, 150, 163, 176. Cf. Madeleine Ganz, La Psychologie d'A. Adler
et le developpement de l'enfant.
94 Bachelard, op. cit., p. 6263; cf. p. 277.
95 R. Char, A une serenite crispee.
96 Cf. articolul P. Germain (i P. Bugnardin, Rev. frnt, psychan., 1928,1934.
97 Bastide, op. cit., p. 57.
98 Cf. Jung, Ubido, p. 90.
99 Bachelard, Rev. repos., p. 194-196.
100 Cf. Desoille, op. cit., p. 94.
101 Michee, I, 8.
102 Langton, op. cit., p. 51.
103 Cf. Grimal, op. cit., articolele Mormo, Mormolyce. Lupoaica Mormolyce e, ca (i
Mormo, un demon feminin cu care erau ameninai copiii. Era acuzat# c#-i mu(c# pe copiii
neascult#tori... (i c#-i las# (chiopi. Trecea drept cea care l-a al#ptat pe Acheron...".
104 Cf. Krappe, op. cit., p. 226; cf. O. Gruppe, Griechische Mytholog., p. 769.
105 Cf. Grimal, op. cit., articolul Dis Pater, P#rintele Bog#iilor e un zeu al lumii subterane...
de foarte timpuriu identificat cu Pluton...".
106 Cf. Krappe, op. cit., p. 173.
107 Cf. Gorce (i Mortier, Hist. gener. des religions, I, p. 218. Privitor la zeul cine" al

118
vechilor mexicani: Xolotl", c#l#uza sufletelor n iad; cf. Soustelle, op. cit., p. 54.
108 Cf. Harding, Mysteres de lafemme, p. 228; cf. Grimal, op. cit., articolul Hecate.
109 M. Bonaparte, Psych. anthr., p. 96.
110 Cf. Krappe, op. cit., p. 135-136.
111 Cf. Boisacq, Dictionnaire etymologique de la langue grecque.
112 Cf. Zimmer, op. cit., p. 42.
113 Cf. Senard, Le Zodiaque, p. 148; cf. infra, p. 302.
114 Cf. Krappe, op. cit., p. 110,134. Vechii mexicani (i reprezentau p#mntul sub forma unei
f#pturi monstruoase cu f#lcile larg deschise, Tlaltecutli, Domnitorul P#mntului". E cel care
nghite soarele la asfinit, ca (i sngele celor jertfii. C#l#re(te pe-un crocodil gigantic,
Cipactli, plutind n apele primordiale. Cf. Soustelle, oc., p. 34.
115 Cf. Eliade, Tr#ite, p. 136; cf. Rig Veda, 1,1115-5, (i II, 38-l-6.
116 Cf. Granet, Pensee chinoise, p. 104, (i Tchouang Tseu, CXLIII, p. 383.
117 Cf. Rig Veda, I, 248, (i Br. Upanishad, I, 3-1.
118 Citat de Jung, Ubido, p. 270.
119 Krappe, op. cit., f. 132.
120 Dontenville, op. cit., p. 117.
121 Cf. op. cit., p. 129.
122 Op. cit., p. 119-120.
123 Op. cit., p. 126.
124 Cf. Zimmer, op. cit., p. 202, (i figura 68, p. 177: Kali devorafoarea", p. 204.
125 Bachelard, Lautreamoni, p. 10, 20, 27 (i urm. <26 Baudouin, V. Hugo, p. 71.
127 Baudouin, op. cit., p. 9495; cf. Huguet, Metaphores et comparaisons dans ioeuvre de
V. Hugo, l, p. 216 (i urm.
128 S. Comhaire-Sylvain, Le( Contes haitiens, voi. I, p. 248 (i urm.
129 Cf. Malraux, Saturne.
130 Citat de Beguin, Le reve chez Ies romantiques allemands, II, p. 140.
131 Bolim, Tr#ite, I, p. 168; cf. Bochner (i Halpen, op. cit., p. 81 (i urm
132 Bochner (i Halpen, op. cit., p. 94.
133 Rorschach, op. cit., p. 20.
134 Citat de Bohm, op. cit., I, p. 169. 135Bohm,0p.cH.,p. 170.
136 Peter Mohr, n Psychialrie und Rorschach'schen Formdeut. Versucf p. 122-133.
137 Desoille, op. dt.,p. 72,158.
138 Desoille, op. cit., p. 159.

119
139 Bachelard, La Terre et...repos, p. 76.
140 Cf. Lucrece, De Nat., V, 973-974. Cf. (i Stace, Theb., IV, 282, (i Manilius, 1,66; Talmud,
Avoda Sara, fila a 8 a.
141 Cf. Krappe, op. cit., p. 161.
142 Cf. Sebillot, op. cit., I, p. 143; II, p. 132-134.
143 Cf. d'Arbois de Jubainville, Le Cycle mythique irlandais, p. 104.
144 Eliade, Tr#ite, p. 143; cf. infra, p. 285 (i urm. Referitor la Sf. loan cf. J.-P. Bayard, Le
Feu, cap. XIX, p. 235 (i urm.
145 Eliade, op. cit., p. 163.
146 Q Grimal, op. cit., articolul Nyx: ... ea e fiica Haosului... (i are l#ca(ul n extremul
vestic".
147 Bachelard, Rev. repos, p. 76; cf. p. 175.
148 Citat de M. Davy, op. cit., p. 100.
149 ntre cine (i lup (n.t..
Cf. G. Durnd, articol, n Mercure de France, aug. 1953.
151 Bachelard, op. cit., p. 194.
152 Cf. Bachelard, op. cit., p. 27 (i urm.
153 Bachelard, op. cit., p. 27.
154 Conferin# inut# la Praga n 1947, citat# de M. Bonaparte, Mythes de guerre, P 145. Cf.
Hitler, Mein Kampf, I, cap. 11.
155 Cf. Baudouin, Triomphe du heros, p. 230. Musulmanii sunt pentru cre(tini ceea ce e
Troia pentru greci, ceea ce redutabila genune a incon(tientului e pentru con(tiina limpede."
156 Dontenville, op. cit., p. 206.
157 Dontenville, op. cit., p. 209.
158 Cf. Barbe-Bleu. E foarte semnificativ faptul c# n tema mitic# a Consor-l ammal sau a
demonului deghizat", analizat# de S. Comhaire-Sylvain (op. cit., II, p. 122,125, personajul
nefast cap#t# f#r# excepie tr#s#turile teriomorfe sau cele ale lui Barb#-Albastr#: prin turc
(Bretania de Jos sau maur (Portugalia.
159 G. Dieterlen, Religion dea Bombar#, p. 3940.
160 Cf. A. Rosenberg, Le mythe du XXC siecle, p. 20, 43, 47.
161 Cf. M. Davy, op. cit., p. 168.
162 Cf. E. Huguet, Metaph. et comparaisons dans l'ceuvre de V. Hugo. 1. cap. V, p. 216.
163 Cf. Ch. Baudouin, La deCbuverte de la personne, p. 10, 16, 24.
164 Lela, Contes defees, p. 13 14, 41.

120
165 Le"ia, op. cit., p. 67.
166 Cf. supra, p. 22.
167 Cf. Adelbert von Chamisso, Peter Schlemihl; R. Char, A une serenite crispee (i H.
Michaux, Mon roi.
168 Cf. Van Eyck, Portrait d'Arnolfmi et de safemme, N. Gallery, Londra. Cf. Cocleau, Le
sang d'un poete; cf. O. Wilde, Le Portrait de Dorian Grey.
169 Cf. Soustelle, op. cit., p. 29.
170 Cf. Bachellard, L'Eau et Ies reves, p. 137.
171 Dontenville, op. cit., p. 133.
172 Cf. Bachelard, op. cit., p. 138; cf. M. Bonaparte, E. Poe, etude psychanalytique.
173 Bachelard, op. cit., p. 65, 7576, 122. Referitor la mla(tin#, smrc la Spitteler, cf.
Baudouin, Le Triomphe du heros, p. 211.
174 Bachelard, op. cit., p. 79. Fragment 68, Heraclit, citat.
175 Cf. Bachelard, op. cit., p. 66.
176 Cf. Bachelard, op. cit., p. 140-144.
177 Cf. S. Dali, Le( Pendules molles.
178 Cf. Eliade, Tr#ite, p. 183; Krappe, op. cit., p. 330; cf. Granet, Pensee chinoise,p. 135,356-
357.
179 E. Poe, Histoires extraordinaires.
180 Dontenville, op. cit., p. 134 (i urm. Cf. F. d'Ayzac, Iconographie du Dragon (Revue d'Art
Chretien, 1864, p. 75-95, 169-194, 333-361; cf. L. Dumont, op. cit., p. 190 (i urm., 209 (i
urm.
181 De la mcher = a mesteca (i la croate = coaj#, crust# (n.t..
182 Dontenville, op. cit., p. 143. Cf. Dumant, op. cit., p. 155 (i urm., 164 (i urm., 197.
183 Cf. Dontenville, op. cit., p. 145153; cf. Granet, Danses et Ugendes de la Chine
ancienne, II, p. 554.
184 Cf. Grimal, op. cit., articolul Echidna. Leciunea scit# a mitului femeii-(arpe" este un
bun exemplu de eufemizare, a(a cum Melusine e str#mo(ul eponim al Lusignanilor, Scythes,
fiul Echidnei, e str#mo(ul sciilor.
185 Jung, Libido, p. 174; cf. Berger de Xivrey, Traditions teratologiques, p 60 si urm., 122 si
urm.
186 Apoc., XII, 7-9; Isae, LI, 9; Ps., LXXXIX, 10; Job., XXVI, 12-13, IV, l' Ezechiel. XXIX,
2, XXXII, 7 etc. Privitor la leg#tura dintre Balaur (i feminitate la K Spitteler, cf. Baudouin, Le
triomphe du heros, p. 207 (i urm.

121
187 Cf. Isaie, XXVII, l, (i Apoc. XXIII, 1.
188 Citat de Bachelard, L'Eau el Ies reves, p. 89.
189 Bachelard, op. cit., p. 124- 125.
190 Cf. Baudouin, Analyse des reves, p. 89. Cf. basmul Batlaping povestit de S Comhaire-
Sylvain (op. cil., I, p. 51, n care e descris un iad acvatic" al c#rui rege e c#pc#unul Dimo.
191 Cf. Baudouin, V. Hugo, p. 147; cf. Le( Travailleurs de la mer, I, cap. VI.
192 Bachelard, L'Eau et Ies reves, p. 1 14.
193 Bachelard, op. cit., p. 1 15- 1 17.
194 Claude Debussy (n.t..
195 Cf. Eliade, Tr#ite, p. 169.
196 Cf. Bachelard, op. cit., p. 1 16.
197 Cf. G. Dieterlen, op. cit., p. 66.
198 Cf . Krappe, op. cit., p. 1 14- 1 16.
199 Cf. R. Lowie, op. cit., p. 94.
200 Cf. supra, p. 90.
201 Cf. Bachelard, L'Eau et Ies reves, p. 120-121.
202 Dieterlen, op. cit., p. 59.
203 Cf. P. Grimal, Dictionnaire, articolele Narcisse, Acteon. Tema dublului" e ntr-adev#r
subordonat# legendei lui Acteon: Centaurul Chiron modeleaz# o statuie cu nf#i(area lui
Acteon spre a-i consola pe cinii dezn#d#jduii de a-(i fi devorat st#pnul.
204 Eliade, Tr#ite, p. 145; cf. Bachelard, L'Eau et Ies reves, p. 1 1 1 .
205 Cf. Eliade, op. cit., p. 148. Pentru mexicani, luna e fiul lui Tlaloc, zeul apelor; cf.
Soustelle, op. cit., p. 26 (i urm.
206 Rig Ved., I, 105- 1'.
207 Eliade, op. cit., p. 145-148.
208 Cf. intra, p. 286 (i urm.
209 Eliade, op. cit., p. 142.
Cf. Eliade, op. cit., p. 155; Krappe, op. cit., p. 1 16; Harding, op. cit., p. 37.
211 Cf. Dante, Paradisul, III, p. 56-57.
212 S6billot, Folklore, I, p. 38 (i urm.
213 Matt., IV, 25; XVII, 15; cf. Ps., XCXI, 6.
215 Cf. Krappe, op. cit., p. 119. 15
216 Cf. Eliade, op. cit., p. 147. Krappe, op. cit., p. 105; cf. S. Icard, La Femme pendant la
periode

122
217 Harding, op. cit., p. 63;
218 cf. Krappe, op. cit., p. 108. in textul original: lunee (n.t.. Saintyves, Le( Saints succeseurs
des dieux.
219 Citai de Eliade, op. cit., p. 150-151.
220 Cf. Eliade, op. d., p. 151.
221 Cf. Krappe, op. cit., p. 107.
222 Cf. supra, p. 102 (i urm.
223 Cf. Harding, op. cit., p. 63.
224 Cf. Le( Caprices, edit. Hazan, 1948.
225 Cf. L. Cellier, L'Epopee rotnantique, p. 176.
226 Cf. Baudouin, V. Hugo, p. 132-134.
227 Baudouin, op. cit., p. 136.
228 Cf. Damourette, Des mots # la pensee, I, 306 (i 308, p. 365-367, (i Baudouin, Le
Triomphe du heros, p. 208 (i urm. Leroi-Gourhan (Repartition et groupements des animaux
dans l'art parietal paleol., op. cit., p. 521 remarc# faptul c# 63 de reprezent#ri feminine din
89, adic# mai mult de 2/3, sunt asociate cu figuri animale". Din 46 cazuri de asociere, n 32 e
vorba de cal (i n 27 de bizon, gruparea normal#, reprezentat# prin 2/3 din cazuri, e a(adar:
reprezent#ri feminine-cal, reprezent#ri feminine-bizon, reprezent#ri feminine-bizon (i cal...".
229 Cf. concepia perseverent# a inferiorit#ii sexului feminin n toate dualismele: pitagoreic,
platonician, valentinian (i gnostic, elkasait etc. Cf. Simone Petrement, Le Dualisme chez
Platan, Ies Gnostiques et Ies Manicheens, p. 207, nota 101.
230 Cf. Baudouin, Le Triomphe du heros, p. 3650.
231 Baudoin, V. Hugo, p. 137. Cf. Escholier, Victor Hugo artiste, p. 64.
232 P#ianjen, n Ib. fr. (n.t..
233 Citat de Baudouin, V. Hugo, p. 138.
234 Citat de Baudouin, op. cit., p. 137.
235 Baudouin, op. cit., p. 137.
236 Cf. Rank, Traumatisme de la naissance, p. 30 (i urm. La vechii mexicani p#ianjenul e
animalul emblem# al zeului Infernului de Nord Mictlantecutli, cel ce poart# n spinare
Soarele negru", patronul zilei cine", al cincilea st#pn al nopii. Cf. Soustelle, op. cit., p. 55
(i urm. Cf. supra, p. 105. Cf. rolul important pe care-l joac# Femeia-p#ianjen", bunica
gemenilor r#zboiului, n mitologia Hopi. Cf. DOD Talayesva, Soleil Hopi, Apendice A, p.
425 (i urm.
237 Cf. Poemele lui Hugo: La chauve-souris, Ce que dit la bouche d'ombre, La rose de

123
l'infante; cf. de asemenea: Baudelaire, Fleurs du Mal, LXXIII, XXX etc.
238 Cf. Baudouin, op. cit., p. 142. j
239 Cf. Baudouin, op. cit., p. 143. *
240 Scylla, al c#rei pntece e narmat cu (ase maxilare de cini, ca (i Hidra, sunt amplific#ri
mitologice ale caracatiei. Cf. Grimal, op. cit., articolele Scylla, Hydre de Lerne. Toi ace(ti
mon(tri sunt ni(te Balauri.
241 n francez#, la chevelure (n.t..
242 Cf. infra,p. 315 (i urm.
243 Odiseea, VII, 198. l
244 Cf. Eliade, Images et Symboles, p. 149. Cf. P. Ricoeur, op. cit., p i44' | conceptul de
serv-arbitru".
245 Cf. Desoille, op. cit., p. 161.
246 Cf. infra, p. 160, (i Eliade, Images et Symboles, p. 133.
247 Eliade, op. cit., p. 134,138.
248 Cf. op. cit., p. 138.
249 Cf. II, Samuel, XXII, 6,Ps., XVIII, 6; CXVI, 3-4; Osee, VII, 12; i XII, 13; XVII, 26;
XXIII, 3; Luc., XIII, 16. 250' Eliade, op. cit., p. 151.
251 Cf. Harding, op. cit., p. 114.
252 Referitor la izomorfismul p#rului (i al leg#turilor, al lanurilor, cf. basiij. : chiliene (i
dominicane relatate de S. Comhaire-Sylvain, op. cit., p. 231.
253 Levitique, XV, 19-33.
254 Dieterlen, op. cit., p. 65.
255 Dieterlen, op. cit., p. 64. Cf. infra, p. 151.
256 Cf. Harding, op. cit., p. 6466.
257 Harding, op. cit., p. 70.
258 Op. cit., p. 72.
259 Poe, Aventures de Gordon Pym, p. 47; cf. M. Bonaparte, Ed. Poe, p. 418.
260 Bachelard, L'Eau et Ies reves, p. 89.
261 Cf. supra, p. 97, (i Harding, op. cit., p. 63.
262 James, Precis, p. 500; cf. articolul din Mind (1884, La theorie de l'Emolion".
263 Przyluski, La Grande De'esse, p. 195. Cf. P. Ricoeur, op. cit., p. 39, Le Symbolisrne de la
tache.
264 Przyiusfcj Op cit ^ p i96; cf Zimmer, op. cit., p. 202. Ar trebui studiat (i demonul feminin
al semiilor, Lilith, al c#rui nume vine de la r#d#cina lai lah", noaptea, descris n literatura

124
rabinic# drept posesor al unui p#r lung. Cf. Langton, op. cit., p. 56,82.
265 M. Bonaparte, Psych. anthr., p. 99.
266 Dieterlen, op. cit., p. 16; cf. p. 39.
267 Dieterlen, op. cit., p. 18.
268 Dieterlen, op. cit., p. 18, nota 1.
Referitor la ran# ca simbol al disarmoniei, cf. Jung, Le( Types psycholo-. P- 79, (i Libido, p.
227, 278,270,283. 0 Bachelard, L'Airet Ies songes, p. 105, 110-111,120. 71 Cf. Betcherev, op.
cit., p. 72, (i M. Montessori, L'Enfant, p. 2022.
Montessori, op. cit., p. 21. 273 Bachelard, op. cit., p. 108.
Cf. Eliade. Tr#ite, p. 218. La vechii mexicani a te na(te nsemna a cobor cer. Cf. Soustelle,
La Pensee cosinologique des anciens Mexicains, p. 11; cf. Don Talayesva, op. cit., p. 2.
276 Desoille' Exploration, p. 152.
277 Cf- Bachelard, La Tern et Ies reveries de la volante, p. 350,400. Bachelard, op. cit., p.
353.
278 Bachelard, op. cit., p. 344346; Desoille, op. cit., p. 153.
279 Cf. Diel, Le Symbolisme dans la mythologie grecque, p. 64 (i urm. si M. Bonaparte,
Psych., p. 99.
280 Cf. Bachelard, p. 36l-366.
281 Cf. Soustelle, La Pensee cosmologique des anciens Mexicains, p. 5562
282 Henoch., VI, 1; VII, 2; IX, 11; cf. Apoc., IX, 1.
283 Langton, op. cit., p. 217.
284 Cf. Krappe, op. cit., p. 287.
285 Cf. Langton, op. cit., p. 144,147.
286 Citat de Krappe, op. cit., p. 288290.
287 Cf. Van Genepp, Myth., p. 79; Krappe, op. cit., p. 294.
288 Gen. III, 16.
289 Cf. Krappe, op. cit., p. 293.
290 Citai de Krappe, op. cit., p. 297. Pentru majoritatea primitivilor, c#derea sau catastrofa
diluvial# e provocat# mai curnd de-o poluare ginecologic# dect de-o gre(eal# sexual#. Cf.
Metraux, Histoire du monde..., p. 517. Pentru membrii comunit#ii Matakos, potopul (i
demiurgul lui, marele Python, e urmarea nc#lc#rii tabu-ului menstrual de c#tre o femeie care
a l#sat s# cad# cteva pic#turi de snge impur n apa unei fntni.
291 Cf. Krappe, op. cit., p. 297, (i S. Petrement, op. cit., p. 177,184; S. Reinach. C.M.R., III,
p. 348-359; R. Berthelot, Astrobiologie, p. 328.

125
292 Cf. infra,p. 311 (i urm.
293 Cf. infra, p. 195 (i urm., 403 (i urm.
294 Cf. M. Bonaparte, Psych. et anthrop., p. 86; Krappe, op. cit., p. 228; cf. K. Nyrop,
Grammaire historique de la langue francaise, IV, p. 279.
295 Cf. Guntert, Kalypso, p. 69, 148, 154-155.
296 Cf. D. de Rougemont, op. cit., p. 21.
297 Cf. S. Petrement, op. cit., p. 205.
298 Cf. Freud, Jenseits des Lustprinzips, p. 45 (i urm.
299 Levit., XVII, 10-11.
300 G., IV, 3.
301 Cf. E. Lenormant, Le( Origines de l'histoire d'apres le Bible... I, p. 70 (i urm. Cf. mitul (i
mai explicit al indienilor Matakos, dup# care femeile posed# dou# guri, una sus, alta
vaginul jos, aceast# gur# vaginal# fiind dinat# (i redutabil-i e dezarmat# printr-un ntreg
proces mitic, n Metraux, Histoire du monde et * l'homme, texles indiens de l'Argentine
(N.R.F., l septemb. 1936, p. 520 52" i. Cf. referitor la vagina dentata": Verrier Elwin,
Maisons desjeunes..., p. 239 si urm.
302 Bachelard, La Terre et Ies reveries de la volante, p. 352.
303 Citat de Bachelard, op. cit., p. 353.
304 Bachelard, Rev. repos, p. 168.
305 Cf. Baudouin, V. Hugo, p. 73.
306 Cf. Bachelard, op. cit., p. 253; Cloaoca literar# e creaia dezgustului". Cf. desenul
Canalului de scurgere de V. Hug<r> n R. Escholier, V. Hugo artiste.
p. 76.
307 Citat de Baudouin, op. cit., p. 83.
308 y. Hugo, Dieu, Le vautour".
309 Bachelard, Rev. repos, p. 68; cf. L'Eau et Ies reves, p. 77.
310 Belzebut (n.t.
311 Langton, op. cit., p. 176; cf, (i numele ebiraic al infernului: ge hinnom, valea
de(eurilor". Cf. Duchesne (i Guillemin, Ormads, et Ahriman, p. 83.
312 Bachelard, Rev. repos, p. 239; cf. Jung., L'Homme # la decouverte de son #me, p. 344; cf.
infra, p. 175 (i urm.
313 Cf. infra, Cartea II, prima parte, l (p. 201.
314 Cf. Bachelard, Rev. repos, p. 240.
315 M. Leiris, Aurora, p. 9, citat de Bachelsard, op. cit., p. 126.

126
316 Cf. Bachelard, op. cit., p. 128.
317 Cf. M. Bonaparte, Chronos, Eros, Thamatos, p. 130.
318 Cf. infra, v- 216 (i urm.
PARTEA A DOUA
SCEPTRUL #I SPADA

S nu decazi, oh Prtha, din brb&ia lupttorului #i a eroului! Nu e
demn de tine. nfrnge aceast la#itate! Ridic-te, oh Parantapa!...
Bhagavad-Gt, I, 3


Schemelor, arhetipurilor, simbolurilor valorificate negativ (i feelor imaginare ale
timpului li s-ar putea opune punct cu punct simbolismul simetric al fugii din faa timpului sau
al biruinei asupra destinului (i asupra morii, ntruct figuraiile timpului (i ale morii nu erau
dect imbold la exorcism, dect invitaie imaginar# la elaborarea unei terapeutici prin
imagine. Se ntrez#re(te aci un principiu constitutiv al imaginaiei, spre elucidarea c#ruia am
realizat lucrarea de fa#: a figura un r#u, a reprezenta o primejdie, a simboliza o angoas#
nseamn# deja, prin st#pnirea cogito-ului, a le domina. Orice epifanie a unei primejdii n
reprezentare o minimalizeaz#. Cu att mai mult orice epifanie simbolic#. A imagina timpul
sub aspectul lui tenebros nseamn# deja a-l supune unei posibilit#i de exorcizare prin
imaginile luminii. Imaginaia atrage timpul pe-un teren n care-l va putea nvinge cu deplin#
u(urin#. -i n timp ce proiecteaz# hiperbola nfrico(#toare a mon(trilor morii, (i ascute n
tain# armele care-l vor dobor pe Balaur. Hiperbola negativ nu e dect un pretext pentru
antitez. E ceea ce tr#deaz# imaginaia unui V. Hugo sau a unui Descartes *1.
Trei mari teme, cu ale c#ror interferene ne-a deprins studiul demersurilor imaginare,
ni se pare nu numai c# alc#tuiesc omoloage antitetice ale feelor timpului, dar (i c# stabilesc o
structur# profund# a con(tiinei, pornire a unei atitudini metafizice (i morale. Schema
ascensional#, arhetipul luminii uraniene (i schema diairetic# par ntr-adev#r a fi contrapunctul
fidel al c#derii, al tenebrelor (i al discredit#rii animale sau carnale. Aceste teme corespund
marilor gesturi constitutive ale reflexelor posturale: verticalizare (i efort de redresare a

127
bustului, percepie vizual# pe de alt# parte, n sfr(it, manipulare ndemnatic# ng#duit# de
eliberarea postural# a minii omene(ti. Aceste gesturi sunt reacii reflexe primare, naturale,
ale c#ror simboluri negative, pe care le-am studiat n primul rnd din motive didactice, nu sunt
dect contraponderi afective, complemente
126
catalizatoare. Aceste teme sunt de altminteri mai u(or de delimitat dect cele
precedente. Tocmai pentru c# sunt antitetice n raport cu confuzia temporal#, se ornduiesc
toate trei de-a lungul unui efort de separare, de segregaie. Acest efort preraional se afl# deja
pe linia procedeelor obi(nuite ale raiunii, dominantele vizuale dominante ale celei mai
intelectuale senzorialit#i fiind tot mai strns legate de dominantele motrice, ncepnd din
luna a doua, reacia vizual# a copilului dobnde(te pe deplin caracterul unei dominante, fiind
unul din primele reflexe asociate cu dominanta postural# *2. Visul n stare de veghe *3, pe de
alt# parte, ne arat# c# schema n#l#rii (i arhetipul vizual al luminii sunt complementare, ceea
ce confirm# intuiia lui Bachelard cnd declar#: Aceea(i operaie a spiritului uman ne poart#
c#tre lumin# (i c#tre n#lime *4. Convergena izomorf# a simbolurilor pe care le vom studia
pare deci bine stabilit# de c#tre gnditori cu orizonturi foarte diferite (i delimiteaz# o structur#
de imaginaie (i de reprezentare n general, viziune a unei lumi a vizualit#ii-definiie-
raionalizare *5, dominat# de mecanismul mental al separaiei, a c#rui degenerescent# e
Spaltung-ul bleulerian.
Dac# n-am ales drept titlu general, pentru a acoperi cele trei teme coninute n aceast#
a doua parte, dect dou# simboluri sceptrul #i spada , indicatoare reciproce ale schemelor
ascensionale (i diairetice, e pentru c# am vrut s# subliniem n treac#t concordana dintre
propria noastr# clasificare simbolic# (i clasificarea cuaternar# a jocului de c#ri, n special a
Tarot *6-ului. E ntr-adev#r remarcabil faptul c# acest joc de c#ri folose(te ca semn patru
simboluri ce se afl# ntmpl#tor printre cele mai importante arhetipuri pe care le vom reliefa
n studiul nostru: sceptrul-baston, spada, cupa #i roata-dinar constituie punctele cardinale ale
spa&iului arhetipologic. Am fi putut, de dragul simetriei cu cele trei capitole ale Feelor
timpului, s# ad#ug#m celor dou# simboluri tarotice pe care le-am ales f#clia-astru . Temele
verticaliz#rii suverane, ale luminii (i ale s#biei drept#ii ridicate sunt att de izomorfe nct
ni s-a p#rut indiferent dac# jertfim una din ele n titlu, chiar cu riscul de-a renuna la stricta
simetrie. Lumina ne-a ap#rut ntr-adev#r, sub forma ei simbolic# a auriului (i a nfl#c#ratului,
un simplu atribut firesc al sceptrului (i al spadei. Vom vedea n curnd c# toate aceste
simboluri alc#tuiesc o constelaie n jurul noiunii de Putere *7 (i c# verticalitatea sceptrului,
agresivitatea eficient# a spadei sunt garantele arhetipale ale atotputerniciei benefice. Sceptrul

128
(i spada sunt simbolurile culturale ale acestei duble operaiuni prin care psihismul cel mai
primitiv anexeaz# puterea, virilitatea Destinului, separ# de ea feminitatea tr#d#toare, reeditnd
pe socoteala sa castrarea lui Cronos, jug#ne(te la rndu-i Destinul,
127
(i nsu(e(te pe cale magic# fora, abandonnd totodat#, nfrnt# (i ridicol#, r#m#(ia
temporal# (i mortal#. Nu acesta e oare sensul profund al mitului lui Zeus, care preia la rndul
s#u trofeul puterii de pe trupul lui Cronos, a(a cum acesta i-l smulsese lui Uranus, restabilind
astfel, prin aceast# purificare a puterii, regalitatea uranian#? *8

I. SIMBOLURILE ASCENSIONALE

Schema n#l#rii (i simbolurile verticalizante sunt prin excelen# metafore
axiomatice , sunt cele care, mai mult ca oricare altele, angajeaz# , spune Bachelard,
ntregul psihism. Orice valorificare nu e oare o verticalizare? *9 Pentru a confirma
importana axiomatic# a vectorului vertical, filozofului elementelor *10 i place s# constate
convergena gndirii romanticului Schelling cu a prudentului Wallon. Primul glorificnd
verticalitatea ascendent# ca singura direcie avnd o semnificaie activ#, spiritual# ,
urm#torul formulnd ipoteza, pe care-o dezvolt#m aici, c#, poate, noiunea de verticalitate ca
ax# stabil# a lucrurilor e n raport cu poziia vertical# a omului, pe care-o deprinde cu atta
cazn# . Pe aceast# ax# fundamental# a reprezent#rii umane, pe aceast# bipartiie primar# a
orizontului imaginar, Desoille a stabilit o ntreag# terapeutic# de n#lare psihic#, dac# nu
moral#, foarte apropiat# de ceea ce presimise poetul romantic Jean-Paul n eseul s#u Privire
asupra lumii viselor *11. Aceast# terapeutic# e n m#sur# s# ne permit# sesizarea leg#turii
directe ntre atitudinile morale (i metafizice (i sugestiile naturale ale imaginaiei. Desoille
refuz#, pe bun# dreptate, s# despart# simbolul ascensional de idealul moral (i de
completitudinea metafizic#. Suntem invitai la un catharism (i un don-quijotism provocat (i
terapeutic, care dovede(te n mod eficient cum conceptele de adev#ruri (i de valori elevate
(i comportamentele practice care nsoesc apariia lor n con(tiin# sunt motivate de imaginile
dinamice ale ascensiunii *12. Koffka *13, folosind cu totul alte metode dect ale
reflexologilor sau ale psihanali(tilor, scoate n eviden# primatul schemei verticalizante sau,
ceea ce nseamn# acela(i lucru, al nivelului orizontal, nivel dominant n percepiile vizuale
ntruct se restabile(te prompt cnd e tulburat de-o situaie accidental#: impresia de percepie
nclinat# pe care-o resimim cnd privim pe fereastra unui tren de munte naintnd pe-o
pant# abrupt# dispare de ndat# ce scoatem capul afar#. Exist# a(adar la om o constanta

129
ortogonal# care comand# percepia pur vizual#. B ceea ce implic# reac/ia dominant# a
noului-n#scut care r#spunde la trecerea brusc# de la
128
vertical# la orizontal#, sau viceversa, prin inhibarea tuturor mi(c#rilor spontane.
Aceast# problem# a dominanei verticale a fost studiat# metodic de J. Gibson (i O. H. Maurer
*14. Ace(ti autori leag# acest reflex al gravitaiei nu numai de excitaiile care pornesc de la
canalele semicirculare, dar (i de variaiile bilaterale ale presiunii tactile pe talpa picioarelor,
pe fese, pe coate (i probabil de anumite presiuni interne (i viscerale . Pe aceast# canava
chinestezic# (i coenestezic# vine s# brodeze cea de-a doua clas# de factori. (i ca printr-o
condiionare, factorii vizuali. Ierarhia acestor dou# motivaii, verticalizarea fiind dominanta
c#reia i se subordoneaz# percepia vizual#, e constatat# pe baza faptului c# ni(te linii retinale
nclinate pot produce linii fenomenal percepute ca drepte cnd capul e aplecat *15, n sfr(it,
psihologia *16 genetic# vine s# confirme acest accent axiomatic (i dominant propriu
verticalit#ii, cnd descoper# la copil ni(te grupe soiuri de a priori necesare interpret#rii
mi(c#rilor care structureaz# spaiul postural.
E firesc a(adar ca aceste scheme axiomatice ale verticaliz#rii s# sensibilizeze (i s#
valorifice pozitiv toate reprezent#rile verticalit#ii, de la ascensiune la elevaie. A(a se explic#
marea frecven# mitologic# (i ritual# a practicilor ascensionale *17; fie c# e vorba de
durohana, urcu(ul anevoios, din India vedic#, sau de climax, scara ini/iatic# a cultului lui
Mithra, sau de scara ceremonial# a tracilor, de scara care-i ng#duie s# dai ochii cu zeii ,
cum ni se arat# n Cartea mor&ilor din Egiptul antic, fie de scara de mesteac#n a (amanului
siberian. Toate aceste simboluri rituale sunt mijloace de-a atinge cerul. -amanul, scrie Eliade
*18, n timp ce urc# treptele stlpului, ntinde minile ca o pas#re aripile ceea ce denot#
vastul izomorfism ntre ascensiune (i arip#, pe care-l vom studia aci n cteva rnduri (i,
ajuns n vrf, strig#: Am atins cerul, sunt nemuritor , marcnd astfel pronunat grija
fundamental# a acestei simboliz#ri verticalizante, nainte de orice scar# n#lat# contra
timpului (i a morii. Aceast# tradiie a nemuririi ascensionale comun# (amanismului
indonezian, t#tar, amerindian (i egiptean o reg#sim n imaginea mai familiar# nou# a sc#rii lui
Iacob *19. Trebuie notat c#, atunci cnd are faimosul vis, acesta doarme pe un bethel, un loc
sus-pus. E aceea(i scar# pe care Mahomed vede n#lndu-se sufletul celor drepi (i pe care-o
reg#sim att n Paradisul lui Dante, cel mai verticalizant dintre poei *20, ct (i n n#larea
mistic# a lui St-Jean de la Croix, La Subida del Monte Carmelo. E o tem# de altfel foarte
banal# n mistica cre(tin#: e anabathmon-ul cu (apte trepte de care vorbe(te Guillaume de
Saint-Thierry *21; dup# Hildegarde de Bingen, Honorius Augustodunensis, Adam de Saint-

130
Victor nume(te crucea lui Hristos scara p#c#to(ilor sau scara divin# , iar Sfntul Bernard
descifreaz# printre rndurile Cntrii Cntrilor o tehnica a
129
n#l/#rii *22. Tradiie consolidat# la cre(tini de literatura paulinian# (i neoplatonician#,
c#ci toate dualismele au opus verticalitatea spiritual# platitudinii carnale sau c#derii *23.
Poezia, n sfr(it, mo(tene(te acest complex al lui Iacob . Baudouin *24 noteaz# c# aceast#
tem# e la Hugo n leg#tur# direct# cu supraeul (i se grupeaz# ntr-o remarcabil# constelaie cu
simbolismul vulturului, al mp#ratului (i cu ceea ce psihanalistul nume(te complexul
spectacular. Les Burgraves manifest# o caracteristic# scar# a lui Iacob care trebuie al#turat#
e(alon#rii din Ce que dit la bouche d'ombre, simboluri ale valorii morale care-l poart# n vrf
pe Dumnezeu *25. Bineneles, la acest manicheist care e marele poet romantic ascensiunea se
sprijin# pe contrapunctul negativ al c#derii. Bot, pr#pastie, soare negru, mormnt, cloac# (i
labirint sunt negativele psihologice (i morale care scot n eviden# eroismul ascensiunii.
Caracteristica tuturor acestor sc#ri e c# sunt cere(ti, (i uneori cere(ti chiar n sens propriu,
adic# astronomice, cele (apte sau nou# trepte corespund planetelor, ultima, luminoas# (i aurie,
fiind consacrat# soarelui. Cum foarte just a remarcat Eliade *26, scara, n(iruirea de trepte,
figureaz# plastic ruptura de nivel care face posibil# trecerea de la un mod de a fi la altul .
Ascensiunea constituie a(adar ntr-adev#r c#l#toria n sine, c#l#toria imaginar# cea mai
real# dintre toate *27, pe care-o viseaz# nostalgia nn#scut# a verticalit#ii pure, a dorinei de
evadare ntr-un loc hiper sau supraceresc, (i nu e o ntmplare c# Desoille a a(ezat la baza
terapeuticii st#rilor depresive meditaia imaginar# a simbolurilor ascensionale.
Vom reg#si aceea(i schem# n simbolismul muntelui sacru, sau m#car al dmbului
sacru, sau al betyl-ului. *28 Cea mai nensemnat# movili/#, pentru cei ce-(i culeg visele din
natur#, e nzestrat# cu har *29, (i e probabil ceea ce-i ndeamn# pe oameni s# construiasc#
movilele artificiale Kaaba, ziguratele sau templul lui Barabudur. Ca (i piramidele, tumuli
funerari ai civilizaiei nordice, morminte ale preoilor-regi de altfel, sunt nchinai cultului
cerului, cultului lui Odhin *30. Desigur, n studierea cratofaniilor litice pot interveni nuane (i
se pot stabili minuioase deosebiri, de pild# altarele ridicate: dmb, muncel, tumul, obelisc n
vrf cu un foc aprins sau un far, pietre plate frecate cu snge, primele fiind nchinate
divinit#ilor uraniene, celelalte divinit#ilor terestre. n simbolica cre(tin# se pot distinge:
piatra net#iat#, androgin#, piatra p#trat#, feminoid#, sau dimpotriv# conul, piatra ridicat#
masculin#. Pe aceasta din urm# o reg#sim n s#geata (i clopotnia bisericii, obelisc cre&tin
cu-adev#rat solar (i cu coco(ul, pas#rea zorilor, n vrf. Piatra sacr#, piatra ridicat#, s#geata
clopotniei semnific#, dup# G. de Saint-Thierry, vigilen/# (i ad#stare a unirii divine *32. Dar

131
introducerea acestor nuane nu fac dect s# sublinieze o dat# mai mult primatul gestului
dinamic asupra
130
materialului care-l ntrupeaz#. Nici o piatr# nu e uranic# (i falic# dac# nu e ridicat#
*33. Fapt evident n fermitatea cu care pictura chinez# verticalizeaz# munii. n cultura
chinez# pictura, care are un sens filosofic profund (i sluje(te de suport material meditaiei
cosmologice, e definit# chan-chouei *34, adic# munte (i ap# , aceste dou# simboluri
trimind respectiv la cele dou# principii sexuale constitutive ale universului: Yang (i Yin.
Muntele, n tabloul vertical (i ngust al pictorului chinez sau n Kakemono-ul japonez,
e n#l#torul Yang, c#ruia i se asociaz# ideea de nsorire (i aceea de curent aerian (fong). Acest
izomorfism solar, mascul, ceresc, care graviteaz# n jurul pietrelor sacre (i al piscurilor, e cel
pe care-l descoper# Dontenviile *35 n tradiia celtic#, unde munii (i stncile sunt nchinate
zeului Belen, corespondentul celtic al lui Apolo. n#limile sacre Ballan , Balan , Ballon
(i care se contract# n Balaon au fost la origine Baladunum , adic# Colina lui Belen.
Toat# toponimia francez# vine n sprijinul acestei teze: toi munii Beillard, Biliard, Bayard,
Bellegarde din Frana. Dar numele zeului solar se va asocia (i mai strns cu nsu(i numele
pietrei (i al muntelui. Numele uria(ului divin (i solar al folclorului francez, Gargan sau
Gargantua, nu deriv# din imaginea r#d#cin# garg, care nseamn# gtlej, ci, dup# Dauzat,
dintr-o r#d#cin# mai primitiv#, pre-indo-european#, kar sau kal *36, gar sau gal, care
nseamn# piatr#, r#d#cin# pe care Dontenville o reg#se(te pn# (i n numele petrificatoarei
Gorgone sau n cel al lociitorului cre(tin al lui Gargantua, Sfntul Gorgon. n breton# stnca
se mai nume(te (i azi karrek, (i r#d#cina reapare att n geografia fizic# a Angliei cu munii
Cormelin (i Cormorin, ct (i n Karmali Dagh din Bithynia, faimosul Djebel Crmei, muntele
Kalkani micenian, (i n sfr(it n multiplele noastre toponime de n#limi: Cormeille,
Charmeil, Corbel, Corbeil, Corbaille, Caramel mai sus de Menthon (i Charamel din podi(ul
Thorens, toate n#limi ale cultului solar semnalate prin pietre sau stnci pe care folclorul le
socote(te moloz , excremente sau urme de pa(i ale bunului uria( Gargantua *37. Dar
ceea ce prezint# interes mai ales pentru problema noastr# e dubla polaritate pe care
Dontenville o detecteaz# n izomorfismul pe care-l d# la iveal# toponimia n#limilor celtice.
Cre(tinismul a rebotezat de fapt n#limile nchinndu-le Sfntului arhanghel Mihail, iar
inflexiunea cor din r#d#cina celtic# e ambivalen# (i trimite fie la piatra sacr#, fie la corb.
Sfntul Mihail, nving#torul demonului acvatic al primejdiilor m#rii, mare spintec#tor de
balauri, e succesorul naripat al uria(ului Gargantua *38. l reg#sim att pe celebra peninsul#
francez# ct (i n Tarentaise, pe diverse piscuri din Savoia sau pe faimosul Monte Gargano

132
des Pouilles, denumit (i Monte Sn Angelo. Prin intermediul Kalkas-ului
131
grec, arhanghelul cre(tin n-ar fi dect un Apolo pre-grec (i pre-celtic *39. Tot astfel
r#d#cina cr, (i inflexiunea ei cor nsemnnd piatr#, trimite n acela(i timp la Bel, zeul solar (i
la corb *40, pas#rea solar#. Corbel, Corbeil, Corbelin au toate (ansele s# fie, ca (i Roque
B#lan, ni(te pietre solare, (i n aceast# privin# se ntmpl# ca denumiri de felul Corbeil,
Corbel s# ia forma Corbeau *41, f#r# s# nsemne totu(i pas#re *42. Vom ad#uga c#,
dimpotriv#, dat fiind ceea ce (tim despre cultul solar al corbului la celi (i la germanici, cele
dou# polariz#ri se pot suprapune semantic. Corbul fiind supradeterminat de leg#tura cu zborul
solar (i de onomatopeea numelui s#u care-l leag# de pietrele cultului solar. Minunat# pild# de
izomorfism n care fonetismul joac# un rol (i ne trimite la simbolul att de important al
p#s#rii.

***
Unealta ascensional# prin excelen# e aripa, scara (amanului sau a ziguratului nefiind
dect un nlocuitor grosolan al acesteia. Aceast# extrapolare natural# a verticaliz#rii posturale
e cauza profund# ce motiveaz# u(urina cu care visul c# zbur#m, absurd din punct de vedere
tehnic, e acceptat (i privilegiat de c#tre dorina de angelism. Dorina de verticalitate (i de
obinere a rezultatului ei suprem antreneaz# credina n realizarea ei, precum (i extrema
u(urin# a justific#rilor (i raionaliz#rilor de tot felul. Imaginaia se alimenteaz# din elanul
postural al trupului. Bachelard *43, dup# (amanii mistici, (i-a dat foarte bine seama c# aripa e
un mijloc simbolic de purificare raional#. De unde rezult# n mod paradoxal faptul c# pas#rea
nu e aproape niciodat# considerat# animal, ci simplu accesoriu al aripii. Nu zbori pentru c# ai
aripi, ci crezi c# ai aripi pentru c# ai zburat *44. Iat# motivul pentru care, mitologic,
amplasarea anatomic# a aripilor nu e niciodat# adecvat# ornitologiei: aripa imaginat# e purtat#
la c#lci att la misticii tibetani ct (i la Mercur al nostru occidental, precum (i n imaginaia
unui Keats, Shelley, Balzac sau Rilke *45. Pas#rea e desanimalizat# n folosul funciei.
Vedem nc# o dat# c# nu la substantiv ne trimite un simbol, ci la verb. Aripa e atributul
capacit#ii de a zbura, nu al p#s#rii sau al insectei. Psihologii care utilizeaz# testul Rorschach
*46 ne arat# c# interpret#rile de p#s#ri (i de fluturi alc#tuiesc un grup perfect distinct de
celelalte simboluri teriomorfe, poate doar cu excepia p#s#rilor de noapte (i a liliecilor, simpli
produ(i ai tenebrelor. Imaginile ornitologice r#spund toate dorinei dinamice de n#lare, de
sublimare. Bachelard a ar#tat foarte just, dup# Michelet, Eichendorff (i Jules Renard, c#
pas#rea tipic desincarnat# e

133
132
ciocrlia, pas#re greu de v#zut, pas#re uranian# prin excelen#, care, spune J. Renard,
tr#ie(te n cer *47. Ciocrlia este imagine pur spiritual# care nu-&i g#se(te tr#irea dect n
imaginaia aerian# ca centru al metaforelor aerului (i ascensiunii *48. Vedem schindu-se,
sub imaginea att de puin animalic# a acestei pure p#s#ri, izomorfismul cu ns#(i puritatea (i
cu s#geata pe care-o vom examina ceva mai ncolo. Bachelard schieaz# o pteropsihologie
n care converg aripa, n#larea, s#geata, puritatea (i lumina *49.
-i alte p#s#ri, de(i ntr-o mai mic# m#sur#, sunt dezanimalizate: acvil#, corb, coco(,
vultur, porumbel *50. Desincarnare ce explic# u(urina cu care aceste zbur#toare devin
embleme (i alegorii (i sunt folosite n heraldic#. Acvila, de pild#, legat# de arta augural# de
origine indo-european#, e rezervat# la Roma nobililor (i patricienilor, de la care-o vor prelua
nobilii feudali (i mp#raii, (i nu trebuie vrt# n aceea(i oal# cu p#s#rile avnd un caracter
pur sexual, precum cioc#njioarea, din cultele chtoniene ale plebei mediteraneene *51. Acvila
roman#, ca (i corbul germano-celtic, e n esen# mesagerul voinei de sus. n sensul acesta e
interpretat# de intuiia poetic#. La Hugo exist# un puternic complex al acvilei de natur# s#
nt#reasc# un complex al frunii , de care ne vom ocupa n curnd. Acvila de pe casc#,
scrie Baudouin, p#streaz# incoruptibila virtute a tat#lui ideal *52. n Fin de Satan asist#m la
un proces de angelizare a p#s#rii: Lucifer se va r#scump#ra mulumit#, unei singure pene
r#mas# alba. Aceasta pana se metamorfozeaz# n nger biruitor al b#trnului monstru
fatalitatea. Cauza final# a aripii ct (i a penei, n perspectiva unei pteropsihologii , e
angelismul. Ct despre porumbel, pas#rea Venerei, dac# pare adeseori implicat ntr-un
context sexual, ba chiar chtonian *53, r#mne totu&i pas#rea Duhului Sfnt, cuvntul
m#icuei din ceruri, Sophia *54. Dac# joac# un rol sexual n mitologia cre(tin#, e un rol
categoric sublimat; falismul, cu care pas#rea e uneori mpov#rat#, nu e dect un falism al
puterii, al verticaliz#rii, al sublim#rii (i, dac# zborul e nsoit de voluptate, e, remarc#
Bachelard *55, o voluptate purificat#: n zbor, voluptatea e frumoas#... n pofida tuturor
leciilor psihanalizei clasice, zborul oniric este o voluptate a celui pur. Din aceast# pricin#
porumbelul, (i pas#rea n general, e simbol pur al Erosului sublimat, cum v#de(te celebrul
pasaj din Phedre sau miniatura din Hortus deliciarum, unde vedem porumbelul Sfntului Duh
supradeterminat prin angelismul pornirii n zbor, supranc#rcat cu aripi la cap (i la picioare
*56. Iat# motivele pentru care atribuim attea calit#i morale p#s#rii, fie c# e de azur sau de
foc, (i trecem cu vederea animalitatea n folosul puterii de a-(i lua Zborul. Ceea ce p#streaz#
mitologia e aripa (oimului sau a scarabeului, pe care-o al#tur# imaginii puterii: heruvim, nger
sau Sfntul arhanghel Mihail.

134
133
ntruct aripa e cu-adev#rat, dup# Toussene *57, pecetea ideal# a perfeciunii pentru
aproape toate f#pturile. -i aceast# constatare se aplic# deopotriv# aripii artificiale a avionului
sau a zmeului de hrtie. Pentru con(tiina colectiv#, aviatorul Mermoz sau Guynemer e
un arhanghel nzestrat cu puteri la fel de supranaturale ca (amanul siberian. Ar fi interesant
de ntreprins un studiu asupra mitologiei aeronautice care se dezvolt# n societ#ile
industrializate: zborul cu pnze, aero-modelajul, para(utismul par s# exprime ntr-adev#r
defularea unui vechi vis de putere (i de puritate. Tehnologul *58 constat# c# nsemn#tatea
practicilor zborului imaginar merge mn#-n mn#, n toate culturile Pacificului, cu realiz#rile
tehnice, fie magice, fir pur estetice, care constau n a face s# zboare sau s# pluteasc# n aer
zmee sau stindarde. Visarea n jurul aripii, al zborului, este experien# imaginar# a materiei
aeriene, a aerului sau a eterului! substan# cereasc# prin excelen#.
Imagistica alchimist#, att de bogat# n reprezent#ri ornitologice, ne ng#duie s#
situ#m aripa (i zborul n voina de transcenden#, ntr-o gravur# din Alchemia recognita *59
se pot recunoa(te o serie de p#s#ri: n centru o leb#d#, un fenix, un pelican, n partea de jos un
corb. Desigur, n acest complex context al microcosmosului alchimist intervin (i alte intenii
simbolice: culori, legende culturale ale lebedei, ale pelicanului etc. Oricum, ns#, pas#rea n
general e ncoronarea Operei, n timp ce (arpele baza ei, iar celelalte animale centrul. Pas#rea
sub forma ei mitic# (i eterat#, Fenixul, e finalizarea transcendent# a Marii-Opere *60.
Imaginea chimic# e lecie de moral#: volatil, remarc# Bachelard, e foarte aproape de pur (i
totodat# de esenial. O dat# mai mult, sensul figurat e cel care fundamenteaz# (i chiar, din
punct de vedere istoric, precede sensul propriu, acesta din urm# nefiind dect un sens mort.
Dup# Bachelard *61, tocmai aceast# aspiraie psihic# spre puritate, spre volatil, spre subtil
ar identifica figura aerian# a p#s#rii; vocabularul nostru chimic modern nef#cnd altceva dect
s# demistifice simbolul, ucigndu-l! Acest izomorfism al aripilor (i al purit#ii e izbitor la
autorul poemelor din Donner voir *62 care, povestindu-ne experiena juvenil# a purit#ii,
scrie: N-a fost dect un flfit de aripi pe cerul ve(niciei mele. Dac# n hinduism nmulirea
braelor (i a ochilor e un semn de putere, tradiia semito-cre(tin# ne arat# c# nmulirea
aripilor e un simbol de puritate: aripile sunt galoanele milit#riei cere(ti, dup# cum o dovedesc
serafimii cu (ase rnduri de aripi din viziunea lui Isaia *63. Puritatea cereasc# e a(adar
caracteristica moral# a pornirii n zbor, a(a cum terfelirea moral# era o caracteristic# a c#derii,
(i nelegem perfect reversibilitatea terapeutic# a acestui principiu la Desoille, pentru care
orice reprezentare


135
134
psihic# a imaginii zborului e o invitaie la virtute moral# (i la elevaie spiritual# n
acela(i timp. nct putem n sfr(it afirma c# arhetipul profund al reveriei zborului nu e
pas#rea animal, ci ngerul, (i c# orice n#lare, fiind esenialmente angelic#, e izomorf# unei
purific#ri.
Vom vedea mai departe pentru care motive coerente orice nger e ntructva militar
*64; s# ne mulumim a examina pentru care motive orice nger e adeseori arca(. De multe ori
imaginea tehnologic# a sge&ii vine s# preia locul simbolului natural al aripii, ntruct
n#limea suscit# mai mult dect o n#lare, suscit# un avnt, (i se pare c# de la scar# la
s#geat#, trecnd prin arip#, asist#m la o amplificare a avntului. Dar acest avnt e reversibil, (i
s#geii i corespunde raza, raza e s#geat# inversat# de vreme ce n coborre (tie s#-(i
p#streze, viteza (i direcia rectilinie *65. Etimologia indo-european# scoate n eviden#
identitatea de inspiraie ntre Strala, s#geat#, din germana veche, Strela din rus# (i Strahlen
din germana modern# care nseamn# raz# *66. Mai ales ns# prin asimilarea ei cu raza,
s#geata une(te simbolurile purit#ii cu cele ale luminii, caracterul rectiliniu (i rapiditatea vor
merge regulat mn#-n mn# cu iluminarea. Pentru moment, neglijnd aceste armonici, s# ne
m#rginim la dominant# (i s# constat#m n scrierile upani(adice corelaia dintre balistic# (i
transcenden#. Kena se deschide cu imaginea mintalului lansat spre inta transcendent#, iar
Mundaka (i mai explicit# *67: Ia arcul Upani(adei, aceast# arm# puternic#, fixeaz# n el o
s#geat# ascuit# prin adoraie, ntinde arcul cu o mental# cufundare n sentimentul unit#ii (i
p#trunde n Cel Ve(nic ca (i cum ai trage ntr-o int#... silaba OM e arcul, sufletul e s#geata,
iar Cel Ve(nic e inta... -i aici, ca (i n cazul sc#rii (amaniste, tragerea cu arcul devine un
mijloc simbolic de transcenden#. Eroul, inta( emerit, vine s# preia (tafeta omului-pas#re;
Wilhelm Teii ia locul lui Icar sau al lui Guynemer *68. Se stabile(te atunci, n cadrul unei
gndiri nclinate spre misticism, o ntreag# dialectic#, sau mai degrab# un schimb ntre s#geata
mediatoare (i raza care e har. Upani#ada *69 st#ruie ns# mai ales asupra iuelii (i a intuiiei
fulger#toare; s#geata, sagitta, n-are oare aceea(i r#d#cin# ca (i verbul sagire, care nseamn# a
percepe rapid, (i, etimologic vorbind, sensul propriu nu e oare concretizarea unui sens
figurat? S#geata a c#rei mnuire implic# ochirea ar fi simbolul cunoa(terii rapide, iar
dubletul ei raza instantanee care e fulgerul, n ceea ce prive(te semnul zodiacal al
S#get#torului , oculti(tii i atribuie ntotdeauna sensul unei dep#(iri, unei sublim#ri a naturii
animale exprimat# prin s#geat# ca (i prin dubla natur# a centaurului s#get#tor, umanul
provenit din animal , iar cabali(tii asimileaz# constelaia S#get#torului cu litera ebraic# vau,
care, dup# Fabre d'Olivet *70, se refer# la lumin#, la str#lucire, la transparen#. n sfr(it,

136
135
la extrema limit# a acestei simbolici a narm#rii arca(ului, la punctul de inflexiune al
simbolurilor transcendenei spre cele ale compoziiei (i ale imanenei, putem releva
simbolismul curcubeului, semn al alianei pentru evrei, punte c#tre transcenden#, simbol pe
care-l ntlnim la Homer, n tradiiile populare scandinave, n folclorul indian (i chinez *71.
Str#b#tnd aceste chinuitoare transform#ri tehnologice sau ornitologice ale simbolismului
ascensional, se constat# o dat# mai mult c# organizatoarea simbolurilor (i chiar a semnelor e
schema mi(c#rii. C# important a(adar n primul rnd pentru descifrarea nu numai a
simbolurilor, dar (i a anumitor semne supranc#rcate de semantism (i a sensului propriu al
conceptelor, e dinamismul imaginilor, sensul figurat.

***
Scopul arca(ului, ca (i intenia de a zbura, e ntotdeauna ascensiunea. Iat# de ce
valoarea primordial# (i benefic# prin excelen# e conceput# de majoritatea mitologiilor sub
forma Cel Foarte nalt , naltul, scrie Eliade *72, e o categorie inaccesibil# omului ca atare,
ea aparine de drept fiinelor supraumane. E ceea ce explic# procesul religios al gigantizrii
divinit#ii. E un gigantism care-l atinge nu numai pe zeul nostru naional Gargan, dar (i pe
granzii no(tri, ale c#ror imagini sunt gigantizate precum imaginea lui Hristos n iconografia
bizantin# sau n cea a Athenei Cryselephantine. In folclorul nostru supravieuirea giganilor
st#ruie cu deosebire, fie n jilurile, cr#tiile sau blidele gargantuine care dau o not# hazlie
toponimiei franceze, fie prin faptul c# eroul din Grandes chroniques continu# s# tr#iasc# prin
Gaiant-ii (i Reuze-ii no(tri din departamentele nordice, sau c# se cre(tineaz# n Auvergne (i n
Pays de Gex sub vocabula de Sfntul Samson, fie n sfr(it devenind giganticul Sfnt
Christophe, protectorul drumurilor terestre ameninate de ape, dup# ce fusese al traseului solar
*73. Aceast# gigantizare etnologic# ne aminte(te evident procesul psihologic de amplificare a
imaginilor care nsoe(te dereglarea schizofrenic#. Adeseori schizofrenia seam#n#, n
halucinaiile ei, cu o caricaturizat# imaginaie a transcendenei. Bolnavii au sentimentul c# un
obiect din cmpul perceptiv spore(te peste m#sur# dimensiunile. Ei au senzaia c# ceva se
m#re(te , fie un obiect, un personaj sau un local *74. Se produce la ace(ti bolnavi o
exagerare hiperbolic# a imaginilor, o obsesie a amplific#rii care provoac# crize de angoas#.
Vom vedea c# aceast# gigantizare morbid# coincide pe deplin cu imaginile luminii (i cu
precizia anormal# a formelor. Schizofrenicul
136
e angoasat pentru c# se simte alienat de aceasta putere uria(# care-i preschimb# toate

137
percepiile. n#lare (i putere sunt de fapt sinonime. Fapt pe care-l putem constata, mpreun#
cu Eliade *75, n dialectele amerindiene: oki n irochez# nseamn# n acela(i timp puternic (i
n#lat, iar waken din graiul Sioux, denumirea forei supreme, trebuie comparat cu wakan din
graiul Dakota, care nseamn# n sus. La maori, la negrii akposo, la australienii din sud-vest,
la kulini, la andamani, la fuegieni, Puterea suprem# poart# un nume care nseamn# Cel Foarte
nalt, Cel de Sus. Istoricii religiilor *76 insist# asupra remarcabilului caracter monoteist al
cultului ceresc, al cultului Celui de Sus. Numai cerul e divin, iar politeismul olimpian
urmeaz# dup# solitarul Uranus. Marii zei ai antichit#ii indo-europene Dyaus, Zeus, Tir,
Jupiter, Varuna, Uranus, Ahura-Mazda sunt st#pnii atotputernici ai cerului luminos.
Iehova de asemenea, ca (i zeul semitic Anu, ar fi un zeu al cerului *77. Doar un accident
gramatical a dus la feminizarea cerului la egipteni (i la indo-chinezi. La chinezi, Tien, cerul, e
n strns# leg#tur# cu ntreaga constelaie masculin# a atotputerniciei (i, cu toate c# Granet
*78 refuz# s# vad# n asta o transcenden#, cerul are totu(i o structur# foarte specific#,
noiunea de verticalitate, de nalt, fiind la chinezi legat# de noiunea de puritate, de separare,
n sfr(it, la mongoli (i la uralo-altaici acela(i cuvnt nseamn# cer (i Dumnezeu, dup# cum n
Upani*ade brahmanul e numit cer *79. Piganiol *80 a analizat just psihologia zeilor cere(ti ai
latinilor cnd a scris: Uranienii, zei ai voinei clare, sunt obiectul unei therapeia, li se dau
toate onorurile n a(teptarea unei binefaceri. Elementul olimpian *81, septentrional, care
intr# n constelaie cu cultul luminii, al cerului, al focului purificator, e onorat pe n#limile ale
c#ror semnificaii ascensionale le-am analizat: Muntele Meru din India; Muntele Sumur al
uralo-altaicilor; Munii Tabor, Gerizim, Golgota ai iudeilor (i ai cre(tinilor.
Frecventarea n#limilor, procesul de gigantizare sau de divinizare pe care-l inspir#
orice altitudine (i orice ascensiune stau m#rturie a ceea ce Bachelard nume(te cu discern#mnt
o atitudine de contemplare monarhic# *82 legat# pe de o parte de arhetipul lumina vizual,
pe de alta de arhetipul psiho-sociologic al dominaiei suverane. Contemplarea de pe
n#limea piscurilor d# sentimentul unei st#pniri imediate a universului *83. Sentimentul
suveranit#ii nsoe(te n mod firesc actele (i atitudinile ascensionale. Fapt ce ne ng#duie s#
nelegem n parte de ce Dumnezeul ceresc e asimilat cu un suveran istoric sau legendar. La
koryaci, popor fino-ugric, cerul e numit St#pnul de sus, Supraveghetorul; la beltiri,
Hanul preamilostiv; la beltiri, -eful divin *84. Vedem cum atitudinea
137
imaginativ# a n#l#rii, la origine psiho-fiziologic#, nu numai c# predispune la
purificare moral#, la izolare angelic# sau monoteist#, dar e legat# (i de funcia sociologic# a
suveranit#ii. Sceptrul e ncarnarea sociologic# a proceselor de n#lare. Dar sceptrul mai e (i

138
falus *85. ntruct se pare c#, n#l#rii monarhice trebuie s#-i ad#ug#m noiunea oedipian# de
Dumnezeu Tat#l, de Dumnezeu mare-mascul. -tim, desigur, c# e temerar s# universaliz#m
complexul lui Oedip, dar, biologic vorbind, chiar la trobriandezi *86, masculul procreator
joac# ntotdeauna un rol familial. Acest rol de procreator al grupului familial se sublimeaz# (i
se raionalizeaz# mai mult sau mai puin marcat n arhetipul monarhului patern (i dominator.
Iar concepiile psihanalizei clasice *87, departe de-a fi la obr(ie cauzale, nu fac dect s# se
nscrie pe parcurs ca supra determinare social# (i sexual# a finalit#ii marilor gesturi
reflexologice primitive.
Din aceast# asimilare a cerului cu monarhul ar deriva toate filiaiile eroice ale fiilor
cerului (i ai soarelui. Eliade *88 arat# pe bun# dreptate, n culturile fino-ugrice, strnsa
leg#tur# care exist# ntre Hanul ceresc, Hanul p#mntesc (i atributele paterne. Hanul
p#mntesc e, de fapt, a(a cum vor fi mp#raii Chinei, fiul cerului . Aceast# leg#tur# ntre
cer (i paternitate se manifest# universal att la fino-ugrici, la chinezi, la populaiile din
regiunea lacului Victoria, la indienii din Massachusetts, ct (i n tradiia semitic# (i egiptean#
*89. Acest simbolism, dramatizndu-se, se metamorfozeaz# n cel al Soului ceresc, paredru
care-o fecundeaz# pe zeia-mam#, (i vom vedea cum ncet-ncet atributele paternit#ii, ale
suveranit#ii (i ale virilit#ii se confund#. E ceea ce se ntmpl# n Occident cu sceptrul, care
situeaz# deasupra autoritarei sale verticalit#i o mn# a drept#ii sau o floare de crin ,
atribute categoric falice *90. Se produce pare-se o deplasare de la paternitatea juridic# (i
social# la paternitatea fiziologic# (i o confuzie ntre n#lare (i erecie. Baudouin *91 a ar#tat
cum Hugo, f#r# s# ajung# pn# la explicita sexualizare a simbolurilor, reune(te ntr-un
remarcabil izomorfism oedipian complexul frunii , simbol al n#l#rii ambiioase, imaginile
ascensionale (i muntene(ti (i n sfr(it, reprezent#rile sociale ale tat#lui. ntreaga ambivalen#
oedipian# se exercit# la poet n leg#tur# cu simbolismul mp#ratului. Invectivele de la
nceputul operei poetice ascund o veneraie care se va amplifica pe parcurs. Aceast#
ambivalen# se clarific# prin contrastul dintre cei doi Napoleon, iar n verticalizarea
monarhic# a adev#ratului mp#rat vine s# se includ# imaginea p#s#rii, a acvilei, simbol
colectiv, primitiv, al tat#lui, al virilit#ii (i al puterii *92. Imagine care se diversific# la rndul
ei n cea a acvilei hr#p#ree, a acvilei hieratice sau a acvilei libere din munii Alpi. Se vede
a(adar din toate aceste exemple ct
138
de coerent# e aceast# constelaie monarhic# &i patern#, mai ales cnd e consolidat# de
Oedip n civilizaia cu structur# patriarhal#; Dumzil *93 e ns# cel care, n renumitele sale
concluzii asupra tripartiiei puterii sociale la indo-europeni, pune, dopa p#rerea noastr# cel

139
mai bine n eviden# virilizarea monarhic# a puterii.
Puterea apare mai nti sub ipostaza regal#. E simbolismul latinului Romulus simultan
ocrotit de Jupiter (i de Marte, purtnd lituus, baston augural (i sceptru; Romulus, antiteza
legendar# a bog#iilor feminoide (i sabine. Separare ntre di et virtus (i opes. Sabinii
dispreuiesc de altfel inopia latin#. Trebuie a(adar stabilit# o categoric# delimitare funcional#
ntre Jupiter (i Marte pe de o parte asociai Persoana regelui Romulus, (i cea de-a treia funcie
simbolizat#, prin aportul sabin, Quirinus, pe de alt# parte. Romulus l invoc# pe Jupiter Stator,
Jupiter la care puterea magic# (i puterea r#zboinic# sunt nedifereniate, mpotrivii aurului
sabinilor, adoratori ai divinit#ilor agrare (i lunare. Reg#sim acea delimitare simbolic# fie
ntre zeit#ile germanice Vanes (i Ases, n snul triadei galice a Carnuilor. Esus, Taranis (i
Teutates se despart n dou# grupe net difereniate: primii doi sunt divinit#i regale (i
combatante (Esus trebuie al#turat lui erus din latin#, st#pn , lui asura din sanscrita zeu
magician (i lui ahura din iranian#, zeu suprem *9), opuse lui Teutates zeul masei, al
ntregului social, zeul nocturn (i feminoid. Aceast# schema separatoare se dedubleaz# ntr-un
fel chiar n snul divinit#ii majore a teologiei funcionale, ntruct Marele Zeu nsu(i se
prezint# sub doua aspecte nuanate care vor deveni degrab# antitetice. Marele Zeu e Mithra'''
suveranul binevoitor, sacerdotal, st#pn al judec#ii clare (i ordonate, dar e (i Varuna,
r#zboinicul aprig, violent, eroul inspirat. E Numa, juristul, senatorul regele alb escortat de
flamen dialis, adeptul lui Fides, dare n acela(i timp Romulus, violentul nsoit de celeres,
n#pustindu-se s# r#peasc# sabinele (i invocndu-l pe Jupiter Stator, magicianul b#t#liilor.
Dumzil *95, de(i se str#duie(te s# respecte riguros tripartiia funcional#, nu poate s# nu-i
recunoasc# suveranului latin sau germanic categorica-i tendin# de a deveni r#zboinic: nsu(i
mesajul lui Romulus e virtus, valoarea r#zboinic# iar ntre sceptru (i spad# nu e niciodat# o
mare distan# psihic#. Exist# o funciar# ambivalen# psiho-social# a puterii executive. Jupiter
(i fulgerele sale simboluri ale puterii, e Stator, ocrotitor al b#t#liilor, dar e n acela(i timp
Latiaris, Arcanus, Anxurus, preot (i prezic#tor *96. Marte nsu(i r#zboinic prin excelen#, nu
va fi oare invocat sub apelativul de Thincsus, st#pn al adun#rilor, domnitor jurist? ntruct
spada r#zboinic# e (i spad# a drept#ii. Puterea judiciar# nu e dect o agresivitate a puterii
executive, codificat!? dominat#. -i cu toate c# Odhin, marele rege
139
divin al germanicilor, lupt# cu alte arme dect spada, trebuie, n ciuda subtilei
argument#ri dumziliene *97, s# recunoa(tem o crd#(ie r#zboinic# ntre Odhin (i arme, s#bii
sau l#nci. In definitiv, orice putere suveran# este o tripl# putere: sacerdotal# (i magic# pe de o
parte, juridic# pe de alt# parte (i, n sfr(it, militar#.

140
Prin intermediul unor structuri sociale att de ndep#rtate ca acelea ale Indiei vechi, ale
Imperiului roman, ale vechii Germanii sau Scandinavici, Dumezil *98 a ar#tat foarte just
bipartiia suveranului n flamen-brahman pe de o parte, n rex-rj pe de alt# parte. Flamen-ul
posed# acelea(i embleme ca (i rxj-ul; cele dou# caste rj (i brahman sunt inseparabile, (i
filologul justific# printr-un studiu lingvistic savant aceast# dualitate funcional# a
suveranit#ii. Ea mai poate fi ntlnit# n dedublarea germanic# a lui Odhin magicianul (i Tir
juristul. E deopotriv# dedublarea lui Varuna ca preot (i ca jurist sub numele de Mithra. Odhin,
Varuna, Uranus sunt regi preoi, regi vr#jitori, regi (amani. -i nd#r#tul acestei vocabule
reg#sim tehnicile ascensionale c#rora Eliade le-a consacrat o lucrare important#. Odhin, n
plus, pare s# fie prototipul monarhului terestru, e denumit Dumnezeul c#peteniei, e o
divinitate aristocratic# rezervat# anumitor straturi sociologice rarefiate (i comparabile cu
brahmanii din India. Monarhul e deci n acela(i timp mag inspirat, cu prerogative
ascensionale, suveran jurist (i factor monarhic ce porunce(te grupului, (i vom ad#uga c#
atributele executive (i r#zboinice ale acestor dou# funcii nu pot fi desp#rite. Dubletele
Romulus-Numa, Varuna-Mithra, tripleta Odhin-Ullin-Tir mascheaz# n realitate indisolubila
triplicitate funcional# a monarhiei (i a puterii suverane, puterea executiv# fiind greu de
disociat de cea juridic# n con(tiina comun#. Vom vedea mai trziu cum spada, dobndind
prerogative simbolice noi, r#mne mereu legat# de sceptru, nefiindu-i altceva dect o activare
polemic#.

***
Ne putem pune ntrebarea dac# nu e cumva vorba de un simplu joc de cuvinte atunci
cnd, dup# studierea arhetipului suveranului monarh, a c#peteniei politice, trecem la aceea a
capului n accepiunea sa anatomic# (i occipital#. Totu(i, pentru psiholog, jocurile de cuvinte
nu sunt niciodat# complet gratuite. Dac# schemele verticalizante conduc pe planul
macrocosmosului social la arhetipuri monarhice a(a cum conduc n macrocosmosul natural la
valorificarea cerului (i a piscurilor, vom constata
140
c# n microcosmosul corpului uman sau animal verticalizarea determin# o serie de
fixaii simbolice printre care capul nu e cea mai nensemnat#. Misticii n#l#rii cere(ti
asimileaz# n mod absolut firesc capul cu sfera cereasc# ai c#rei ochi sunt a(trii *100, iar n
tradiia vedic# (i budista cotoana vertebral# este identificat# cu Muntele Meni, axa lumii *101.
Are loc, dup# cum noteaz# Bachelard, o deplasare de la verticalitate la vertebralitate *102. n
sfr(it, etnografia a subliniat importana, att m timp, cat (i n spaiu, a cultului craniilor.

141
Craniul uman (i animal, coarnele cervidelor mai ales, joac# un rol de prim ordin la sinantropul
de la Chou-Kou-Tien, ca (i la europeanul de la Weimar, de la Steinheim sau de la Castillo
*103. Vestigiile craniene par sa fi fost cu grij# preg#tite (i conservate prin putrefacie
prealabil#, prin l#rgirea orificiului occipital, prin colorare (i orientare ritual#, n general ntr-
un mod ndeajuns de apropiat de cel practicat n zilele noastre de c#tre triburile din insula
Celebes. Wernert *104 remarc# faptul c#, pentru primitiv, capul e centrul (i principiul vieii,
al forei fizice (i psihice, (i totodat# receptacul al spirtului. Cultul craniilor ar fi a(adar prima
manifestare religioas# a psihismului uman. Aceast# preeminen# axiologic# atribuit#
capului o reg#sim (i n zilele noastre nu numai la vn#torii de capete oceanieni sau
filipinezi, n cultele craniene din Dahomey, din Alaska sau din Borneo, dar (i la civilizatul
care decade cu u(urin# pn# la practicarea scalp#rii (i a vn#torii de capete, cum au f#cut
francezii (i englezii n America de Nord n secolul al XVIII-lea (i paznicii nemi ai lag#rului
de la Buchenwald n secolul al XX-lea *105. La drept vorbind, etnologii fac distincia ntre
dou# ritualuri deosebite dup# cum e vorba de rude sau de du(mani, dar venerarea simbolului
cap e aceea(i (i ntr-un caz (i n cel#lalt, fie c# lucrurile se petrec la andamani, la papua(i. la
indienii din Bolivia care p#streaz# cu evlavie, ntr-un co(, oasele craniene ale rudelor, sau la
jivaro, la dayacii din Borneo, la mundurucu din Brazilia, care practic# p#strarea capetelor de
du(mani t#iate *106. Desigur, obiectul cranian, venerat n ansamblu n calitate de c#petenie
a trupului, se poate nc#rca cu accepiuni secundare (i parazite, a(a cum se ntmpl# cu att de
frecventa cup# cranian#, dar nu vom reine aici dect sensul simbolic general la care particip#
toate elementele craniene: maxilar inferior, cutie occipital#, arcade, coarnele animalelor; sens
general pe care membrii colectivit#ii Bambara l-au pus clar n eviden# n cosmologia lor:
capul fiind n acela(i timp semnul, rezumatul abstract al persoanei (i totodat# mugurul prin
care individul cre(te ca vrst# (i ca nelepciune *107. E tocmai sensul general pe care-l
confirm# un mare poet civilizat, pentru care imaginea frunii, simbol al n#l#rii orgolioase, al
individualiz#rii pe deasupra turmei semenilor (i chiar
141
n faa persoanei divine, e att de frecvent# nct s-a putut vorbi la el de un adev#rat
complex al frunii *108
Imaginaia odat# angajat# pe calea microcosmiciz#rii, nu se opre(te din drum si,
anatomic printr-un proces de gulliverizare compensatoare pe care-l vom studia mai trziu
*109, (i caut# suplinitori anatomici ai c#peteniei craniene. Simbolica ne arat# c# puterea
microcosmic# e reprezentat# nedifereniat prin capul ridicat sau penisul n erecie uneori chiar
prin mna, a(a cum am semnalat n cazul minii drept#ii. ntr-adev#r, n trofeul de vn#toare,

142
coada al c#rei sens argotic foarte viril e sublimat de doctorul Pichon *110 nu numai c#
poate s# nlocuiasc# n anumite cazuri capul, dar M. Bonaparte mai face (i importanta
observaie c# trofeele r#zboinice de capete exclud trofeele genitale. Drept urmare, exist# un
transfer normal (i o reciprocitate simbolic# ntre membrul viril n erecie (i cap. Castrarea
r#zboinic# practicat# att de musulmanii din Maghreb, ct (i de cre(tinii din Abisinia
echivaleaz# a(adar cu vn#toarea de capete (i cu scalp#rile din culturile amerindiene (i
oceaniene. n anatomia animal# cornul, nesupus putrefaciei (i a c#rui forma alungit# e direct
sugestiv#, va simboliza excelent puterea viril#, cu att mai mult cu ct masculii animalelor
poart# coarne. M. Bonaparte noteaz# c# n ebraic# queren nseamn# deopotriv# corn (i putere,
for#, la fel srnga din sanscrit# (i cornu din latin#. Cornul nu numai c# prin forma lui
sugereaz# puterea, dar (i prin funcia lui natural# constituie imaginea armei puternice. E
punctul anume n care Atotputernicia se mbin# cu agresivitatea: Agni posed# coarne
nepieritoare, arme redutabile, ascuite de nsu(i Brahma *112, (i orice corn nseamn# pn# la
urm# putere agresiv# a binelui ca (i a r#ului: att Yama ct (i adversarul lui, Bothisattva
Manjusri, au coarne, att Baal sau Ramaan ct (i Moise, fluviile grece(ti (i Bacchus-ul latin,
divinit#ile comunit#ilor Dakota (i Hopi, att c#petenia indian# irochez# ct (i regele
Alexandru, att (amanii siberieni ct (i preoii lui Marte Salianul *113, n aceast# conjuncie a
coarnelor animale (i a c#peteniei politice sau religioase descoperim un procedeu de anexiune
a puterii prin luarea n st#pnire magic# a obiectelor simbolice. Cornul, osul frontal cu
coarnele bovideului sau cervideului, constituie trofeu, adic# exaltare (i nsu(ire a forei.
Soldatul roman viteaz (i adaug# un corniculum la casc# (i, prin aceast# contaminare
simbolic#, nelegem funcia amuletei sau a talismanului: Reprezentarea figurativ# a
anumitor animale nzestrate cu arme naturale, precum (i a p#rilor caracteristice izolate,
servesc adeseori ca mijloc de ap#rare mpotriva influenei demonilor (i M. Bonaparte
acumuleaz# n continuare descrierile de amulete cornute att africane ct (i europene, asiatice,
americane (i australiene, c#rora li s-ar putea ad#uga cerceii gravai
142
pe care-i poart# membrii comunit#ilor Eyzies (i Raymonden *114. Aceste amulete
capteaz# puterea binef#c#toare, separnd-o de animalitate. A(a cum posedarea trofeului
du(man, a scalpului, a falusului, a minii sau a capului s#u confer# r#zboinicului un surplus de
putere.
Putem apropia n mod judicios de aceast# c#utare a trofeului (i a cultului craniilor sau
a talismanelor anatomice nsu(i actul agresivit#ii cinegetice ndeosebi n vntoarea cu cini
francez# (i n pirschen-ul din Europa central#, practicat mai ales n perioada rutului *115.

143
Pascal f#cuse deja o remarc# profund# asupra sensului metafizic al vn#torii; trebuie chiar s#
ad#ug#m c# nu urm#rirea iepurelui e ceea ce primeaz#, ci sensul ispr#vii, al bravurii. S-ar
putea apropia de ritualul vn#torii franceze cel al coridei din culturile hispanice, n care
izomorfismul eroului luminii luptnd contra animalului tenebrelor (i primirea urechii de c#tre
matadorul biruitor e (i mai explicit marcat *116. Cu toate acestea, ni se pare c# M. Bonaparte
*117 gre(e(te cnd reduce triumful cinegetic la schema freudian# a r#punerii tat#lui. Aceast#
interpretare e de fapt o ipostaz# nejustificat# a lui Oedip. Constat#m mai degrab# n aceste
practici cinegetice sau r#zboinice un proces de abstractizare violent# prin furt, r#pire,
smulgere sau mutilare, a puterii (i a simbolurilor sale sustrase feminit#ii cumplite, ntr-
adev#r, a(a cum am ar#tat mai nainte, nu tabu-ul e cel care depinde de totem, ci viceversa:
tabu-ul manifest# o angoas# primitiv#. Trofeul totemic sau emblematic nu e dect rezultatul
capt#rii, totdeauna primejdioas#, a puterii tabu-ului, e defeminizarea lui, desanimalizarea lui,
a(a cum se va putea constata n practicile baptismale corelate cu el *118. Botezul, adeseori
prin circumcizie, nseamn# restabilirea ordinii unei lumi (i a unor funcii perturbate de o
c#dere care era captare de putere. Zeus reia virilitatea uzurpatorului feminoid, c#pc#unul
Cronos. n venerarea totemului, (i ndeosebi a totemului cranian (i a talismanului, adic# n
str#dania de captare a unei cratofanii, exist# o intenie de decronizare fundamental#. -i
adopt#m mai degrab# un punct de vedere jungian dect o perspectiv# freudian#: feminitatea
cumplit#. libidoul destructiv, ale c#rei epifanii le-am studiat, e ceea ce se exorcizeaz# aci prin
recucerirea simbolurilor virilit#ii *119. Gndirea dobnde(te un stil eroic (i viril o dat# cu
actul r#zboinic sau cu isprava cinegetic#. Se poate spune a(adar c# totemul (i talismanul sunt
constituite prin discriminarea practic# a simbolului abstract, privilegiat (i separat de contextul
s#u temporal. Tocmai n acest punct anume funcia simbolic# a psihismului uman opereaz# o
delimitare fa# de forele nenorocirii (i (i dobnde(te puterea printr-un ac deja diairetic,
exorciznd totodat# (i reducnd la neputin# necesitatea natural# simbolizat# prin ostilitate (i
animalitate. Acest simbolism al
143
talismanului sau al totemului esenialmente vicariant, procednd cu alte cuvinte prin
alegerea unei p#ri care valoreaz# ct ntregul, e modul de-a aciona asupra necesit#ii
temporale mai adecvat dect procedeele antifrazice al c#ror demers l-am schiat *120, n
folosirea talismanului sau a totemului exista o masculinizare a puterii, o captare a forelor
naturale se poate detecta printr-un traseu care merge de la stadiul ostentaiei (i al agresivit#ii
virile pn# la folosirea cuvntului magic (i al verbului raional. Cuvntul magic, apoi limbajul
profan, sunt rezultatul unui ndelung proces de magie vicariant# a c#rei manifestare primitiv#

144
e practica ritual# a trofeului de capete sau a talismanului de coarne. Cucerirea (i smulgerea
trofeului e prima manifestare cultural# a abstractiz#rii. S-ar putea situa ca termen mediu pe
acest traseu, care merge de la obiectul natural (i talismanic la semnul ideal, practica gestului
talisman despre care tocmai cornul sau mna ne furnizeaz# numeroase exemple: mano
cornuta *121 a italienilor sau mano fica, care ndep#rteaz# ghinionul sau care serve(te la
atragerea ghinionului asupra cuiva; amuleta islamic# n form# de mn# deschis#, sau gestul
binecuvnt#rii (i al exorcismului iudeo-cre(tin, nenum#rate atitudini corporale ori pur (i
simplu manuale ale ascezei tantrice Yoga, ca (i ale teatrului chinez sau japonez *122. Tocmai
prin procesul de vicariant# simbolul se transform# mai nti n semn, apoi n cuvnt,
pierzndu-(i semanticitatea n folosul semiologiei.
n concluzie, simbolurile ascensionale ne apar toate marcatele grija recuceririi unei
puteri pierdute, a unui tonus degradat prin c#dere. Aceast# recucerire se poate manifesta n
trei moduri foarte nrudite (i legate ntre ele prin numeroase simboluri echivoce (i
intermediare:
Poate fi ascensiune sau erecie spre o zon# situat# dincolo de timp, spre un spaiu
metafizic c#ruia verticalitatea sc#rii, a pietrelor sfinenia munilor sacri i slujesc drept simbol
uzual. S-ar putea spune c# n acest stadiu avem de-a face cu o securitate metafizic# (i
olimpian#. Ea se poate manifesta, pe de alt# parte, n imagini fulger#toare, susinute de
simbolurile aripii (i ale s#geii, iar imaginaia dobnde(te atunci o nuan# ascetica prin care
schema zborului rapid devine prototipul unei sublim#ri a c#rnii (i elementul fundamental al
medit#rii asupra purit#ii, ngerul este eufemismul extrem, aproape antifraza sexualit#ii, n
sfr(it, Puterea recucerit# vine s# orienteze. aceste imagini mai virile: regalitatea cereasc# sau
terestr# a regelui jurist, preot sau r#zboinic, sau capete (i coarne falice, simboluri de gradul
doi ale suveranit#ii virile, simboluri al c#ror rol magic d# la iveal# procesele de formare a
semnelor (i cuvintelor. Dar aceast# imaginare a zenitului cheam# imperios, cum bine a ar#tat
Eliade, imaginile complementare *123 ale ilumin#rii sub toate formele ei.

II. SIMBOLURILE SPECTACULARE

A(a cum schema ascensiunii se opune punct cu punct, n dezvolt#rile ei simbolice,
schemei c#derii, tot astfel simbolurilor tenebroase li se opun cele ale luminii (i n special
simbolul solar. Un remarcabil izomorfism leag# n mod universal ascensiunea de lumin#, ceea
ce-l face pe Bachelard *124 s# scrie c# aceea(i operaie a spiritului uman ne poart# spre
lumin# (i spre n#lime. Acest izomorfism apare n ochii psihologului fie la subieci normali

145
care descriu automat orizonturile luminoase n practica n#l#rii imaginare, orizonturi
orbitoare, azurii (i aurii *125, fie la psihopai la care procesele de gigantizare imaginar#
sunt ntotdeauna nsoite de-o lumin# implacabil#... str#lucitoare... orbitoare... nemiloas#
*126. Odat#, poveste(te schizofrenica tratat# de Sechehaye *127, m# aflam la Societatea de
binefacere (i am v#zut deodat# cum sala devine uria(# (i luminat# parc# de-o lumin# teribil#,
electric#, (i care nu d#dea propriu-zis umbre... n acest caz patologic avem de-a face cu o
obsesie angoasat# a luminii, a str#lucitorului (i a netedului, legate ns# deopotriv# de
semnalizarea obiectelor, a fiinelor (i a elementelor. Luminarea, m#rturise(te bolnava, era
perceperea irealit#ii. Spitalul psihiatric, loc al revelaiilor acestui ireal, devine casa
oamenilor luminai *128, ba chiar: o numeam )ara Ilumin#rii din pricina luminii
str#lucitoare, orbitoare (i reci, astrale, (i a st#rii de tensiune extrem# n care se aflau toate cele,
inclusiv eu *129.
Majoritatea religiilor recunosc deopotriv# acest izomorfism al cerescului (i al
luminosului: Sfntul Augustin sau Sfntul Bernard, misticul autor anonim al Cutrii Graal-
ului (Queste du Graal) *130 subliniaz# izomorfismul cu tot atta claritate ca (i subiecii
analizai de psiholog: n locul cel mai nalt al cet#ii sfinte se nal# un templu fantastic....
nici o f#ptur# nu s#l#(luie(te n semeele-i turnuri att de str#lucitoare c# par pl#m#dite din
razele de aur ale soarelui. n limba mesopotamic# cuvntul dingir, care nseamn# luminos (i
str#lucitor, e totodat# numele divinit#ii cere(ti, a(a cum r#d#cina div din sanscrit#, care
nseamn# a str#luci (i ziu#, d# dyaus, dios (i deivos sau divus n latin# *131. Upani#adele,
att de bogate n imagini ale s#geii (i ale ascensiunii rapide, sunt realmente pline de
simboluri luminoase, Dumnezeu fiind denumit aci Str#lucitorul, Str#lucire (i Lumin# a
tuturor luminilor (i tot ce str#luce(te nu e dect umbr# a str#lucirii sale... *132, n sfr(it,
pentru populaia Bambara, care e totu(i de ras# neagr#, Zeul binef#c#tor (i suprem, Faro, e
considerat ca aparinnd rasei albe *133, iar trupul s#u alb-g#lbui e alc#tuit din cupru, metal
str#lucitor; culoarea sa emblematic# e albul, tot albe fiind (i scufiele de purificare ale
circumciziilor.
145
Pe de alt# parte, mitul lui Faro l#mure(te perfect izomorfismul simbolurilor pe care
tocmai le studiem: Faro, ref#cnd creaiunea poluat# de Mousso-Koroni, se ndreapt# mai
nti spre Est, locul albului, (i comparnd acest alb luminos cu cel pe care vrsta l confer#
p#rului, nu-i acord# dect pentru acest motiv numele de b#trn, dup# care, parcurgnd ciclul
solar, o porne(te spre Vest, ara oamenilor soarelui-apune *134, n acesta cosmogonie
inspirat# de lumin#, Faro se dedic# ierarhiz#rii cerului n (apte ceruri suprapuse, foarte

146
nrudite cu cele imaginate de (amani sau cu tradi/ia dantesc#, cel mai de jos fiind cel mai
impur, nc# mnjit de urmele lui Mousso-Koroni, n timp ce al (aptelea cer e re(edina regal#
a lui Faro, unde se afl# apa baptismal# (i purificatoare (i unde se refugiaz# soarele. Desigur,
dintr-o necesitate de ordin geografic, Faro e un zeu de ap# *135, dar valorificarea sa
pozitiv# determin# o constelaie simbolic# spre care converg luminosul, solarul, purul, albul,
regalul, verticalul, atribute (i calit#i ore, la urma urmei, sunt cele ale unei divinit#i uraniene.
Remarcabil e faptul c# n toate cazurile citate mai sus lumina cereasc# e incolor sau
slab colorat. Frecvent, n practica visului n stare de veghe orizontul devine vaporos (i
str#lucitor. Culoarea dispare pe m#sur# ce subiectul se cufund# n vis (i-l face s# spun#:
Resimt atunci o puternic# impresie de puritate *136. Aceast# puritate este aceea a cerului
albastru a astrului str#lucitor, iar Bachelard *137 arat# pe bun# dreptate c# acest cer albastru,
lipsit de nuanarea culorilor, e fenomenalitate f#r# fenomen, un soi de nirvana vizual# pe
care poeii o asimileaz# fie cu eterul, cu aerul ultrapur, fie, precum Goethe, cu
Urphnomen-ul, fie, precum Claudel, cu ve(mntul purissimei *138. Psihologia
contemporan# confirm# de altfel acest caracter privilegiat al azurului, al albastrului-deschis.
n testul Rorschach albastrul e culoarea care provoac# n cea mai mic# m#sur# (ocuri
emoionale *139, spre deosebire de negru (i chiar de ro(u (i de galben. Dup# cum au ar#tat
Goldstein (i Rosenthal *140, culorile reci, printre care (i albastrul, acioneaz# n sensul unei
ndep#rt#ri a excitaiei , albastrul realiznd a(adar condiiile optime pentru repaus (i mai
ales pentru retragere n vederea reculegerii.
Acestei tonalit#i azurii a luminii uraniene trebuie s#-i ad#ug#m nuana aurie *141. E
necesar totu(i s# avem mare grij# n privina acestui simbolism al auriului, care risc# s#
bifurce imaginaia spre visurile alchimiste ale intimit#ii substaniale. E vorba aci ntructva
doar de aurul vizual, doar de aurul fenomenal, acest aur culoare, despre care Diel *142 ne
declar# ci e reprezentativ n ce prive(te spiritualizarea (i care are un pronunat caracter solar.
Exist# ntr-adev#r pentru imaginaie dou# semnificaii opuse ale
146
aurului, dup# cum acesta e reflectare sau substan# produs# prin transmutarea
alchimist# a metalelor n aur *143, dar aceste semnificaii se amestec# (i dau adesea
simboluri foarte echivoce. S# ncerc#m a nu lua n considerare dect aurul ca reflectare, (i
vedem c# intr# n constelaie cu lumina (i n#limea (i c# supradetermin# simbolul solar, n
acest sens anume trebuie s# interpret#m numeroasele imagini ale luminii aurii care abund# n
La Chanson de Roland (i care i-au inspirat lui G. Cohen titlul c#rii sale: La grande clarte de
Moyen-Age. n afar# de remarcabilul izomorfism al soarelui al p#rului (i al b#rbilor albe, care

147
ne amintesc ntr-o oarecare m#sur# de atributele lui Faro, nu e vorba dect de str#lucirea
orbitoare a soarelui, de fete cu cosie aurii, de cavaleri sclipitori, de ve(minte (i de b#rbi albe
ca floarea de m#ce( *144. Auriul e deci sinonim cu albul. Aceast# sinonimie e (i mai
evident# n Apocalips, unde imaginaia apostolului vizionar reune(te ntr-o remarcabil#
constelaie p#rul alb ca neaua, ca lna, ochii care scap#r# (i picioarele scnteietoare ale Fiului
omului, chipul s#u str#lucind ca soarele (i coroana aurie, spada (i diademele *145. Zeii
uranieni ai buriailor (i altailor, ai Upani*adei ca (i ai cultului mithriatic posed# atribute aurii
*146. Zeus nu ia oare nf#i(area unei ploi aurii spre a-l z#misli pe eroul saurocton Perseu?
Cucerirea merelor de aur ale Hesperidelor este o aciune solar#, s#vr(it# de un erou solar, iar
zeia cu casca de aur, vajnica Pallas Athena, e fiica frunii lui Zeus *147. n sfr(it, n
simbolica alchimist#, se trece constant de la meditaia asupra substanei aur la reflectarea sa,
aurul prin str#lucirea lui posednd virtuile dilatate ale soarelui n trupul s#u, iar soarele
devenind n felul acesta n mod cu totul firesc semnul alchimist al aurului *148. Aurul,
Datorit# auriului, e ntr-adev#r pic#tura de lumin# *149.
Soarele, &i n special soarele care rsare, va fi a(adar prin multitudinea
supradeterminarilor ale n#l#rii (i ale luminii, ale razei (i ale auriului, ipostaza puterilor
uraniene prin excelen#. Apolo ar fi zeul tipic hiperborean, zeul invadatorilor indo-europeni,
heliolatria triumf#toare n epoca hallstatian# concomitent cu cultul focului (i al cerului *150,
n denumirea de Apolo (Appellon), Dontenville *151 detecteaz# ideea, dac# nu fonetismul,
zeului celtic Bel. Bel, Belen sau Belinus ar nsemna lucitor, str#lucitor, dnd n grai breton
balan, care denume(te drobia cu flori de aur. Vechiul cuvnt Belen ar desemna deci f#r#
echivoc soarele, n timp ce r#d#cina sol ar fi ambigu#, divinitate feminin# (cf. cuvntul
german: die Sonne), dea sulis n anglo-saxon#. S-ar fi produs pare-se o asimilare prin
intermediul r#d#cinii sl ntre lun# (selene) (i str#lucirea solar# (selas) *152. Aceast# (ov#ial#
(i aceast# asimilare evideniaz# fenomenul de contaminare posibil# a imaginilor, pe care o
vom reliefa n capitolele consacrate m#sur#rii timpului.
147
Oricum, se pare ntr-adev#r c# soarele semnific# mai nti lumin# (i lumin# suprem#,
n tradiia medieval# Hristos e n mod statornic comparat cu soarele, e denumit sol salutis, sol
invictus sau, printr-o evident# aluzie la Iosua, sol occasum nesciens, (i, dup# Sfntul Eusebiu
din Alexandria, cre(tinii, pn# n secolul al V-lea, adorau soarele-r#sare *153. Soarele care se
nal# pe bolta cerului e de altfel adeseori comparat cu o pas#re, n Egipt, zeul Atum se
nume(te marele Fenix care tr#ie(te la Heliopolis (i se f#le(te c# (i-a ncununat singur capul
cu coroana de pene. Ra, marele zeu solar, are cap de uliu, n timp ce pentru hindu(i soarele

148
este o acvil# (i uneori o leb#d# *154. Mezdeismul asimileaz# soarele cu un coco( care
veste(te ivirea zorilor, iar clopotniele cre(tine continu# s# poarte aceast# pas#re care
simbolizeaz# veghea sufletului n ad#starea sosirii Duhului, a z#mislirii Marii Aurore1 *155.
Aci e prosl#vit# a(adar puterea binef#c#toare a soarelui-r#sare, a soarelui biruitor al nopii,
ntruct nu trebuie s# uit#m c# astrul n sine poate avea un aspect malefic (i devorator *156,
(i n cazul acesta e un soare negru. Ascensiunea luminoas# e ceea ce valorific# pozitiv
soarele. Orientul e un termen nc#rcat de semnificaii binef#c#toare n limbajul bijutierului,
care calific# prin acest cuvnt str#lucirea perlei, ca (i n terminologia cre(tin# sau masonic#.
Egiptenii, per(ii (i cre(tinii se ndreapt# spre Orient cnd se roag#, pentru c#, spune Sfntul
Augustin, spiritul se mi(c# (i se ntoarce spre ceea ce este excelent, n Orient se situeaz#
Paradisul terestru (i tot acolo plaseaz# Psalmistul n#larea lui Hristos, iar Sfntul Matei
ntoarcerea lui Hristos *157. Dup# cum scrie M. Davy comentnd orientarea ad orientem a
templului cre(tin, Orientul desemneaz# aurora (i posed# sensul de obr(ie, de trezire, n
ordinea mistic# Orientul semnific# iluminare *158.
Tradiia vechilor mexicani coincide cu aceast# tradiie mediteranean#. Levantul e
t#rmul de ba(tin# al soarelui (i al planetei Venus, t#rmul nvierii, al tinereii. Acolo, n
partea luminii (Tlapcopa), zeul Nanauatzin (i Marele Zeu Quetzalcoatl, nviai dup# jertfa
lor, au reap#rut unul n chip de soare, cel#lalt sub nf#i(area planetei Venus. Tot acolo se
situeaz# paradisul terestru (Tlalocan). Se poate ar#ta clar, pe baza acestui exemplu al
Orientului mexican, mp#rirea care se stabile(te ntre arhetip (i un simplu simbolism datorat
unui incident local: culoarea arhetipal# a Orientului este n Mexic ca (i n alte p#ri trandafirul
sau galbenul aurorei, dar dintr-un considerent de ordin geografic a(ezarea golfului la
r#s#ritul Mexicului (i a munilor ploio(i la r#s#rit de Mexico r#s#ritul e numit (i t#rmul
verde, astfel, a(a cum remarc# Soustelle *159, imaginea solar# (i imaginea acvatic#
vegetal#. . . coincid, acoperind aceast# regiune a golfului care e n acela(i timp t#rmul
soarelui ro(u din zori (i cel al apei verzi (i albastre... Ct despre
148
soarele la zenit, el ia numele marelui zeu r#zboinic al aztecilor, Uitzilopochtli, care o
nimice(te pe zeia ntunericului, Coyolxauhqui, (i stelele. El nsu(i a fost z#mislit de zeia
p#mnt (i de sufletul unui r#zboinic c#zut jertf# care s-a transformat n pas#re-musc# *160.
Astfel se afl# legate ntr-un impresionant izomorfism soarele, r#s#ritul (i zenitul, culorile
aurorei, pas#rea (i eroul r#zboinic asmuit mpotriva puterilor nocturne.
De simbolismul soarelui se leag#, n sfr(it, cel al coroanei solare, al coroanei de raze,
atributul lui Mithra-Helios, care apare pe monedele romane din clipa n care Cezar adopt#

149
titlul de comes solis invicti, (i culmineaz# n iconografia Regelui Soare *161. Desigur,
imaginea coroanei (i a nimbului se va anastomoza cu constelaia simbolic# a cerului (i a
Mandalei *162 n foarte numeroase tradiii. Dar la originea sa coroana, ca (i nimbul cre(tin
sau budist, pare ntr-adev#r a fi solar#. Tot astfel tonsura clericilor (i coroana fecioarelor, cea
dinti existnd deja la preoii egipteni ai soarelui, au o semnificaie solar# *163. Bachelard
dezv#luie adev#ratul sens dinamic al nimbului, care nu e altceva dect cucerirea spiritului
devenit treptat con(tient de lumina sa... nimbul realizeaz# una din formele succesului
mpotriva rezistenei la urcu( *164, n concluzie, izomorfismul luminii (i al n#l#rii ar fi
condensat n simbolismul nimbului ca (i, n cel al coroanei, iar acestea din urm#, n simbolica
religioas# ca (i n simbolica politic#, ar fi cifrul manifest al transcendenei.

***
n timpul experienelor de provocare a visului n stare de veghe apar foarte adesea
imagini ale nimbului. Personajele imaginate, n timpul imaginarei lor ascensiuni, au un chip
care se transform#, se transfigureaz# ntr-un halou de lumin# intens# (i, n acela(i timp,
impresia resimit# n mod constant de pacient e de a fi privit. Privire care, dup# Desoille
*165, este evident reprezentativ# pentru aceast# transcenden# psihologic# pe care Freud o
denume(te supraeu, adic# privire inchizitorial# a con(tiinei morale. Aceast# deplasare a
luminii, a haloului luminos nspre privire, ne apare drept foarte fireasc#: ntruct e normal ca
ochiul, organ al vederii, s# fie asociat cu obiectul percepiei vizuale, adic# cu lumina. Nu ni se
pare util s# separ#m, a(a cum face Desoille, imaginea ochiului de simbolismul privirii. Dup#
p#rerea acestui autor *166, privirea ar fi simbolul judec#ii morale, a cenzurii supraeului, n
vreme ce ochiul n-ar fi dect un simbol (ubrezit, adecvat unei supravegheri vulgare. Ni se
pare ns# c# nici o privire nu poate fi vreodat# imaginat# mai mult sau mai puin n afara
ochiului, fie (i-a unui
149
ochi nchis. Oricum, ochiul sau privirea sunt ntotdeauna legate de transcenden#, fapt
pe care-l constat# att mitologia universal#, ct (i psihanaliza. Un filosof ca Alquie sesizeaz#
bine aceast# esen# a transcendenei care serve(te drept baz# percepiei vizuale: Totul e
percepie vizual#, (i cine oare n-ar nelege c# percepia vizual# nu e posibil# dect de la
distan#? ns#(i esena privirii omene(ti introduce n cunoa(terea vizual# o oarecare
separare... *167. -i Baudouin, analiznd ceea ce el nume(te complexul spectacular, arat#
c# acesta reune(te a vedea (i a (ti n cadrul unei intense valorific#ri a supraeului, care ne
reaminte(te ntructva contemplarea monarhic# att de drag# lui Bachelard *168. Supraeul

150
e nainte de toate ochiul Tat#lui, (i mai trziu ochiul regelui, ochiul lui Dumnezeu, n virtutea
leg#turii profunde pe care psihanaliza o stabile(te ntre Tat#, autoritatea politic# (i imperativul
moral. Astfel, imaginaia lui Hugo, n pofida unor puternice polariz#ri materne (i panteiste,
revine nencetat la o concepie teologic# patern# a lui Dumnezeu martor, privitor (i
judec#tor, simbolizat de faimosul ochi care-l urm#re(te pe uciga(ul Cain. Reciproc,
n(el#torul, tic#losul, sperjurul trebuie s# fie orb sau orbit, cum ne stau m#rturie celebrele
versuri din L'Aigle du Casque sau din Chtiments *169. -tim ns# c# nu e nevoie s# facem
apel la arsenalul oedipian ca s# asociem ochiul (i percepia vizual# cu schema n#l#rii (i cu
idealurile transcendenei; amintim c# reflexele de gravitaie, sensul verticalit#ii asociaz# ntr-
un mod pur fiziologic factorii chinestezici (i coenestezici cu factorii vizuali *170. Odat#
stabilit# orientarea n raport cu gravitaia, semnele vizuale, prin vicariant# condiional#, pot
servi n acela(i timp la determinarea poziiei n spaiu (i a echilibrului normal, n aceast#
problem#, ca n attea altele, motiv#rile oedipiene intr# n aceea(i constelaie cu engramele
psiho-fiziologice.
Mitologia confirm# deopotriv# izomorfismul ochiului, al percepiei vizuale (i al
transcendenei divine. Varuna, zeu uranian, e denumit sahasrka, ceea ce nseamn# cu o mie
de ochi (i precum zeul lui, Hugo, e n acela(i timp cel care vede tot (i cel care e orb
*171. Tot astfel Odhin clarv#z#torul care e n acela(i timp chior, (i vom explica ndat#
aceast# ciud#enie e zeul spion *172. Iehova din Psalmi e cel c#ruia nu i se poate
ascunde nimic: Dac# m#-nal n ceruri, te aflu acolo, dac# m# afund n lumea celor du(i, (i-
acolo e(ti... *173. La fuegieni, la bo(imani, la samoezi (i la o mulime de alte seminii,
soarele e considerat ochiul lui Dumnezeu. Soarele Surya e ochiul lui Mithra (i al lui Varuna;
la per(i e ochiul lui Ahura-Mazda; la greci Helios e ochiul lui Zeus, altundeva e ochiul lui Ra,
ochiul lui Allah *174. Krappe *175 remarc# n mod foarte judicios c# se trece u(or de la
ochiul care vede crimele la cel care r#zbun# crimele; a(a cum se trecea de la altitudinea

150
Celui de Sus la funcia social# a suveranului, se trece de la imaginea clarv#z#torului la
funcia de judec#tor (i poate la aceea de mag. Prometeul lui Eschil face apel la discul solar
care vede tot, iar Krappe menioneaz# numeroase cazuri n care ochiul solar e n acela(i
timp justiiar, n Babilon, Shamash e marele judec#tor, n timp ce la koriaci (i la japonezi
cerul e fie marele supraveghetor, fie martorul celor mai tainice crime *176. A(adar,
izomorfismul soarelui uranian (i al percepiei vizuale suscit# ntotdeauna intenii intelectuale,
dac# nu morale: percepia vizual# e inductoare de clarviziune (i mai ales de rigoare moral#, n

151
optic# raza luminoas# e direct# (i dreapt# n toat# accepiunea acestor termeni. Precizia,
instantaneitatea, rectitudinea luminii ca (i a suveranei rigurozit#i morale. Intuiia poetic#
reg#se(te acest izomorfism cnd, invocnd Amiaza cea dreapt, exprim# cu claritate:
.. .admirabil justi&ie
A luminii cu arme nemiloase..., *177
Acest izomorfism ni se pare a justifica n parte ciud#enia unor numeroase legende
indo-europene n care Atotputernicia e chioar. Am st#ruit mai nainte asupra valenelor
peiorative ale cecit#ii *178. Dar aici, n acest proces de eufemizare a acestei infirmit#i,
izbitor e faptul c# personajul chior nu e niciodat# singur (i c# r#mne intact n privina
celorlalte calit#i fizice ale sale. Odhin cel chior e flancat de Tir ciungul, iar Horatius Cocles,
ciclopul, magicianul care arunc# priviri cumplite din unicul s#u ochi, e nedesp#rit de Mucius
Scaevola, cel cu mna sacrificat#. Dumzil *179 pretinde c# Odhin a acceptat s#-(i piard#
unul din ochii trupe(ti, material spre a dobndi adev#rata cunoa(tere, marea magie, puterea
de-a vedea invizibilul. -i-a ncredinat ochiul vr#jitorului Mimir, care-i ng#duie zilnic s# se
adape de la izvorul ndemn#rii. Jertfirea ochiului, pe care-o reg#sim n legendele referitoare
la Dhritarshtra (i Yudhishtika sau la Savitri (i Bhaga, e un mijloc de fortificare a percep&iei
vizuale (i de dobndire a unei capacit#i vizuale de natur# magic#. Constat#m c# extrema
valorificare intelectual# (i moral# a organului vizual atrage dup# sine oferirea acestuia drept
ofrand#, ntruct organul fizic se sublimeaz# (i o a doua vedere, arhetipal# n sensul
platonician al termenului, vine s# ia locul percepiei vizuale comune. Jertfirea sub form# de
ofrand# a ochiului, pe care-o reg#sim n Evanghelie *180, e supradeterminare a percepiei
vizuale n capacitate vizual# magic#. Vom reveni am#nunit *181 asupra acestui proces de
r#sturnare a valorilor prin jertf# (i care e foarte nrudit cu procedeul lingvistic de eufemizare
numit litot#, n cadrul acestui proces de sublimare, care sacrific# suportul material al
metaforei pentru a nu p#stra dect sensul pur, sesiz#m un fel de platonism nainte de Platon,
151
(i n aceast# perspectiv# idealist# cuvntul (i limbajul, mo(tenitoare ale vocabularului
simbolic al vederii, vor lua ntructva locul percepiei vizuale n ipostaz# de capacitate vizual#
magic#, intuitus suprem (i suprem# eficien#. Aceea(i tendin# idealist# narmeaz#
contemplarea iluminat# (i vorbirea cu o putere efectiv#: la Platon, viziunea mitic# e
contrapunctul dialecticii verbale, a demonstra e sinonim cu a ar#ta *182.
n primele cinci versete ale Evangheliei platoniciene a Sfntului Ioan *183, cuvntul e
cu claritate asociat luminii care luce(te n ntuneric, dar izomorfismul cuvntului (i al
luminii e mult mai primitiv (i mai universal dect platonismul Sfntului Ioan. Textele

152
upani(adice asociaz# n mod constant lumina, uneori focul, cuvntului, iar n legendele
egiptene, ca (i la vechii iudei, cuvntul prezideaz# la crearea universului. Primele cuvinte ale
lui Atum ca (i ale lui lehova sunt un fiat lux *184. Jung arat# c# etimologia indo-european# a
ceea ce luce(te este aceea(i cu cea a termenului nsemnnd a vorbi, similitudine ce s-ar
reg#si (i n egiptean#. Jung, f#cnd o apropiere ntre radicalul sven (i svan din sanscrit#, care
nseamn# a frem#ta, trage urm#toarea concluzie: cntecul lebedei (Schwann), pas#re solar#,
nu e dect manifestarea mitic# a izomorfismului etimologic al luminii (i al cuvntului *185:
ntruct cuvntul ca (i lumina, e ipostaza simbolic# a Atotputerniciei. n Kalevala, bardul
ve(nic Wainmoinen e cel care posed# literele runice (i n felul acesta deine puterea, precum
Odhin, Varuna cel chior al germanicilor, acioneaz# prin magia runelor *186. Chiar numele
de Varuna ar avea aceea(i origine cu vocabula run# (wr-u-n); n limba finic# runo nsemnnd
cnt epic, n leton# runat nsemnnd a vorbi (i n irlandez# rn nsemnnd secret *187.
Runele sunt totodat# semne (i formule pe care Marele Zeu indo-european le-ar fi obinut ca
urmare a unei iniieri de tip (amanic, comportnd cu alte cuvinte practici ascensionale (i
sacrificatorii *188. Odhin e supranumit cteodat# zeul vorbirii corecte, iar dedublarea lui
rex, drag# tezelor lui Dumzil, las# s# se ntrevad# o specializare a unei jum#t#i a puterii
regale n facultatea de-a vorbi bine, de-a numi corect lucrurile. Cuvntul latinesc flamen (i
omologul lui sanscrit brahman, dubletul lui rex, nseamn# formul# sacr# *189. Acest
izomorfism al atotputerniciei cere(ti (i al utiliz#rii cuvntului e manifest n culturi att de
ndep#rtate cum ar fi cultura hindus# (i cea a populaiei Bambara. n tradiia upani(adic#
Brahman se manifest# mai nti ca nume sacru, cuvnt etern care ar fi sphota, cauz# real# a
universului. Dup# M. Choisy *190, Sphota, Logos-ul indian, ar proveni din sphout, care
nseamn# a cr#pa, a izbucni, rud# apropiat# a adjectivului sphonta, care nseamn# nmugurit,
nflorit, scos n eviden#, iar sensul lui sphota ar fi n cele din urm# a izbucni brusc ca un
152
strig#t. Sphota ar fi deci Brahman n persoan# sub forma lui Nada-Brahman, a lui
Brahman-cuvnt. -i dup# M. Choisy *191, Logos-ul indian se poate reduce la sunetul
primordial Cabda, care e Brahman nsu(i. Cabda e legat prin ns#(i producerea sa de aerul
vital prna, iar st#pnirea lui prna la care ajungi prin Yoga e n acela(i timp st#pnirea lui
Cabda. Reg#sim aici izomorfismul imaginilor aeriene (i pneumatice (i al atributelor puterii,
a(a cum a fost studiat de Jung (i de Bachelard *192. Drept urmare, tehnica att de important#
a recit#rii mantra-urilor, cuvinte dinamice, formule magice care prin dominarea respiraiei (i a
cuvntului supun universul. Aceast# recitare conduce deopotriv# la fenomene de vizualitate
magic#, imaginaia reg#sind astfel izomorfismul aer cuvnt percepie vizual# *193.

153
Acest izomorfism e cu-att mai evident n tantrism, aceast# form# de hinduism pentru care
meditaia se poate sprijini fie pe contemplarea icoanelor divine, fie pe recitarea unor mantra.
Aceste mantra pot fi, n ultim# instan#, ni(te pure formule magice reduse la proporiile unui
talisman, ca n practica lamaic# a flamurilor (i a mori(tilor de rug#ciune *194. -i aci se
constat# o dihotomie cu intenii intelectualiste: ntruct mantra (i dharani au un al doilea sens
ascuns, nedezv#luindu-(i taina dect n anumite condiii. Eliade *195 compar# de altfel acest
dublu sens cu limbajul tainic al (amanilor, (i chiar cu procesul metafizic al oric#rei poezii,
al parabolei evanghelice, ca (i al gre(elii semantice ndr#gite de Verlaine. Fiecare divinitate
posed# un bga-mantra, un suport verbal care e ns#(i fiina sa (i pe care ni-l putem nsu(i
recitnd mantra. A(a cum subliniaz# Eliade *196, mantra e un simbol n sensul arhaic al
termenului: e n acela(i timp realitatea simbolizat# (i semnul simbolizator. E ntructva un
concentrat semantic (i ontologic. Drept urmare, atotputernicia numelui, a vocabulei,
mergndu-se pn# la utilizarea calamburului, pe care-l ntlnim n numeroase culturi, mai ales
n cea a Egiptului antic *197. Pe de alt# parte, acest simbol poate fi deopotriv# vizual sau
fonetic: ntre mantrayna (i iconografie exist# o coresponden# perfect# *198. Reg#sim
aici izomorfismul percepiei vizuale (i al cuvntului. Se poate porni fie de la suportul
iconografic, fie de la vehiculul audio-fonic pe care-l constituie mantra pentru absorbirea
sucului ontologic coninut n semantism.
F#r# a ne opri la nrudirea dintre indianul (i tibetanul mantra (i musulmanul dhikr,
reg#sim o valorificare omoloag# izomorfismului dintre vizual (i sunetul rostit sau cntat n
culturile africane ale seminiilor Dogon (i Bambara *199. La membrii comunit#ii Bambara,
de pild#, devizele au o putere efectiv# cnd sunt rostite de c#tre c#petenie. Aerul ie(it din
gur#... se transform# ntr-o nyama (for# binef#c#toare, care p#trunde n trupul
153
zeului prin pupile (i urechi. Deviza (i rostirea ei transform# tere (fora legat# de
trup) n nyama. Prin vorbe rele grioii *200 pot provoca moartea, n timp ce formulele bune,
rostite corect, t#m#duiesc bolile. Sau cum foarte bine menioneaz# G. Dieterlen *201,
instituirea devizei are ca efect confirmarea fiinelor n starea lor corporal# (i social#.
Perenitatea simbolului confirm# perenitatea lucrurilor. Cuvntul dat, nainte de-a dobndi
accepiunea moral# de fidelitate, posed# accepiunea logic# mai general# de identitate. -i la
nivelul modest al emblematicii membrilor comunit#ii Bambara se constat# limpede c# vorba
e parte constitutiv# a unei anume f#pturi dup# o ordine de dreptate al c#rei arhetip r#mne
lumina. Afirmaia verba volant, scripta manent se dovede(te nu tocmai adecvat#, deoarece
att vorba ct (i scrisul constituie prototipurile izomorfe ale statorniciei (i ale identit#ii.

154
Exist# realmente o deplin# reciprocitate ntre cuvnt (i semnul vizual. Seminia Bambara
posed# un soi de pre-alfabet aritmetic, prima cifr#, cifra st#pnului (i a cuvntului, fiind
asimilat# cu c#petenia, cu capul, cu con(tiina, cu Marele Zeu Faro *202. ntr-att e de
adev#rat faptul c# semiologia divoreaz# greu de semantica din care provine.
Vedem a(adar cum cuvntul, omolog al Puterii, e izomorf n numeroase culturi cu
lumina (i cu suveranitatea de sus. Acest izomorfism se traduce materialmente prin cele dou#
manifest#ri posibile ale cuvntului: scrisul sau cel puin emblema pictografic# de pe o parte
fonetismul pe de alt# parte intelectualizarea simbolurilor (i lenta transformare a semanticului
n semiologic urmeaz# deci ntocmai calea filogenezei evoluioniste care privilegiaz# n specia
uman# cele dou# centre senzoriale: vizual (i audio-fonic *203. Totu(i, al#turi de acest
izomorfism intelectualizant al cuvntului trebuie s# semnal#m o anastomoz# posibil# a
limbajului (i a sexualit#ii. Adeseori, ntr-adev#r, cuvntul e asimilat cu simbolismul fiului,
sau, prin intermediul simbolismului sexual al focului, cu zeul focului nsu(i, asirianul Gibil
sau pur (i simplu zeia masculinizat# gen Athena. E ceea ce legitimeaz# apropierea pe care
Lvi-Strauss *204 o poate stabili ntre limbaj (i reglementarea sexualit#ii conjugale n
practica universal# a exogamiei. Cu toate c# respectivul antropolog nu vrea s# ia n
considerare dect aspectul formal (i sintactic al celor dou# mijloace de comunicare social#, ni
se pare totu(i o dat# mai mult c# fondul (i semantismul ne pot ajuta s# nelegem sintaxa.
Dac# n Noua Caledonie vorba rea este egal# cu adulterul, dac# numeroase seminii
clasific# abuzurile de limbaj laolalt# cu crimele privind infraciunea sexual#, dac# limbaj (i
exogamie prezint# dou# soluii ale aceleia(i situaii fundamentale, nu se poate oare discerne
o motivare semantic# a acestui izomorfism, de vreme ce psiho-patologia, istoria religiilor, ne
nf#i(eaz# numeroase cazuri n care cuvntul e pur (i simplu asimilat cu puterea sexual#, iar
verbul cu s#mna *205? Aceast# contaminare a schimbului lingvistic de c#tre relaia
sexual# ne apare totu(i ca fiind secundar#, (i derivat# din idealurile de putere, inclusiv puterea
sexual#, pe care le comport# constelaia spectacular# studiat#.
n concluzia acestui capitol putem scrie c# am constatat o mare omogenitate n aceast#
constelaie spectacular#, ea ns#(i legat# de verticalismul ascensional. Acela(i izomorfism
semantic grupeaz# simbolurile luminii (i organele luminii, adic# centrii senzoriali pe care
filogeneza i-a orientat spre cunoa(terea de la distan# a lumii. Dac# ns# percepiile vizuale (i
audio-fonice sunt dublete compensatoare (i magice ale lumii, am constatat c# sunt rapid
dublate, la rndul lor, de potenialul de abstraciune pe care-l vehiculeaz#. Cuvntul
pictografic sau fonetic e sublimare abstract# a perceptului. Tocmai acest proces de dedublare
l v#zusem deja opernd n cazul simbolurilor suveranit#ii a(a cum o concepe Dumzil *206,

155
constatat o dat# n plus cu prilejul fenomenului lingvistic n ansamblu (i al magiei
compensatoare al acelor mantra (i al runelor, proces pe care trebuie s#-l examin#m acum.
Chiar (i n domeniul imaginarului lumina e nsoit# de procedeele disocierii *207. Spada
dubleaz# sceptrul (i schemele diairetice consolideaz schemele verticalit&ii. Orice
transcenden# e nsoit# de metode de disociere (i de purificare. E ceea ce ne l#sa deja s#
ntrevedem asceza cathartic# a ascensiunii naripate (i tendina p#s#rii de-a se transforma n
nger, fenomen ce va fi confirmat de studiul procedeelor de separare, al distinguo-urilor
clasificatoare (i ierarhizante, a c#ror schem# se afl# att la r#d#cina ritualurilor de purificare,
ct (i a rudimentelor de clasificare gramatical# (i logic#.

III SIMBOLURILE DIAIRETICE

Schemele (i arhetipurile transcendenei necesit# un procedeu dialectic: intenia
nem#rturisit# care le ghideaz# este o intenie polemic# ce le confrunt# cu opusul lor.
Ascensiunea e imaginat# mpotriva c#derii (i lumina mpotriva, ntunericului. Bachelard a
analizat just acest complex al lui Atlas *208, complex polemic, schem# a efortului
verticalizant, a sursum-ului, care e ntov#r#(it de-un sentiment de contemplare monarhic# (i
care diminueaz# lumea spre a exalta mai bine giganticul (i ambiia reveriilor ascensionale.
Dinamismul unor astfel de imagini dovede(te cu u(urin# un dogmatism belicos al
reprezent#rii. Lumina tinde s# devin# fulger sau spad#, iar
155
ascensiunea s# calce n picioare un adversar nfrnt. Se (i schieaz# n filigran, sub
simbolurile ascensionale sau spectaculare, figura eroic# a lupt#torului ncordat mpotriva
ntunericului sau a pr#pastiei. Aceast# dihotomie polemic# se manifest# frecvent n
experienele visului n stare de veghe, cnd pacientul tulburat declar#: M# aflu n lumin#, dar
inima mi-e neagr# ca t#ciunele *209. Tot astfel, marile divinit#i uraniene sunt ve(nic
ameninate (i drept urmare r#mn mereu n gard#. Nimic nu e mai precar dect un pisc.
Aceste divinit#i sunt a(adar polemice, (i Piganiol *210 ine s# vad# n aceast# divin#
animozitate originea istoric#, pentru bazinul mediteranean, a mitului victoriei cavalerului
naripat asupra monstrului femei (i chtonian, victoria lui Zeus asupra lui Cronos. Eroul solar e
ntotdeauna un r#zboinic aprig (i se opune prin aceasta eroului lunar, care, vom vedea, e un
resemnat *211. Pentru eroul solar, ispr#vile s#vr(ite atrn# mai greu n balan# dect
supunerea la porunca unui destin. R#zvr#tirea lui Prometeu e arhetipul mitic al libert#ii
spiritului. Eroul solar ncalc# bucuros ordinele, (i calc# jur#mintele, nu-(i poate st#vili

156
cutezana, precum Hercule sau Samson-ul semit. S-ar putea spune c# transcendena oblig# la
aceast# nemulumire primitiv#, la aceast# impulsivitate pe care le reflect# cutezana gestului
sau temeritatea aciunii. Transcenden+a e a#adar ntotdeauna narmat, (i-am mai ntlnit
aceast# arm# prin excelen# transcendent# care e s#geata, (i-am mai recunoscut c# sceptrul
drept#ii cheam# str#fulgerarea tr#snetelor (i fora executiv# a spadei sau a bardei.
Armele t#ioase sunt cele pe care le vom ntlni legate n primul rnd de arhetipurile
Regimului Diurn al fanteziei. n cazul cu-adev#rat remarcabil analizat de Desoille *212, ca
urmare a imaginilor ascensionale inductoare (i a imaginilor luminoase induse, apare n
con(tiina subiectului supus unui vis experimental arhetipul spadei de aur aureolat de-un
nimb luminos (i pe care e gravat cuvntul dreptate. Pacientul se cufund# atunci n contem-
plarea mistic# a acestui t#i(. Psihologul subliniaz# cu deplin# ndrept#ire c# accepiunea
falic# a armei, att de drag# psihanalizei, nu e dect secundar#, n vreme ce noiunea de
dreptate, schema separ#rii categorice dintre bine (i r#u primeaz# (i coloreaz# sentimental
ntreaga con(tiin# a subiectului. Ni se pare totu(i c# simbolismul diairetic, departe de-a
exclude aluzia sexual#, nu face dect s-o nt#reasc# ntruct sexualitatea mascul# nu e de
dou#sprezece ori impur#; ea e, dimpotriv#, simbol al sentimentului de putere (i nu e resimit#
ca boal# sau ca absen# ru(inoas# de c#tre puiul de om. n acest sens anume stau laolalt#, ntr-
un soi de tehnologie sexual#, armele t#ioase sau ascuite cu uneltele de arat. Att unele, ct (i
celelalte sunt antiteza diairetic# a brazdei sau a r#nii feminizate. Dup# cum se poate vedea pe-
un
156
vas aflat n Muzeul din Florena *213 (i cum ne indic# etimologia ns#(i, plugul
primitiv al grecilor din antichitate, ca (i b#ul de scormonit al australienilor, e un instrument
falie, n limbile australo-asiatice acela(i cuvnt nseamn# falus (i sap#, iar Przyluski *214 a
sugerat c# acest termen nsu(i s-ar afla la originea cuvntului sanscrit lngula, care nseamn#
mner, sap# sau coad#, (i a cuvntului linga, care simbolizeaz# falusul. Eliade merge chiar
pn# acolo nct citeaz#, al#turi de texte asiriene, expresia lui Rabelais: membru ce poart#
numele de plugar al naturii, iar limbajul f#r# perdea, ca (i graiurile locale din regiunile
noastre rurale au darul s# confirme aceast# asimilare reciproc# a instrumentelor de arat (i a
sexualit#ii masculine. -i mai interesant e acel ritual australian care marcheaz# n mod v#dit
izomorfismul falusului, al s#geii (i al br#zdarului. narmai cu s#gei pe care le ridic# ca pe-
un falus, australienii danseaz# n jurul unei gropi, simbol al organului feminin, (i la urm# nfig
#ru(i n p#mnt *215. Nu cumva interferenele culturale frecvente ntre for# combatant# (i
fecunditate, subliniate de Dumzil *216 cu referire la Marte-Quirinus, s-ar datora tocmai

157
acestui izomorfism al armei (i al uneltei de arat avnd (i darul de-a fecunda? n acest sens,
Dumzil ne d# sfatul nelept de-a deosebi cum se cuvine modul aciunii mariale,
incontestabil r#zboinic, de foarte numeroasele puncte de aplicare a acestei aciuni. Cu alte
cuvinte, de a explica mai degrab# prin schem# dect prin angajarea concret# a schemei n
cutare sau cutare context istorico-simbolic. A(a-numitul Marte agrar n-ar fi la origine dect un
pndar, recoltele fiind un punct de aplicare a modalit#ii combatante. Nu e mai puin adev#rat
ns# c#, n cazul lui Marte ca (i al lui Indra, armamentul nsu(i prin simbolismul lui sexual
poate da na(tere unui echivoc, ducnd la asimilarea s#biei cu plugul primitiv sau cu plugul
*217. Exist# un complex al lui Cincinnatus inerent s#biei. Pentru noi, acela(i izomorfism
care leag# verticalitatea de transcenden# ca (i de virilitate se manifest# acum n simbolismul
armelor ridicate (i n#late, dobndind ns# de ast# dat# un sens polemic (i agresiv foarte
marcat de simbolul nsu(i.
Arma cu care e nzestrat eroul e deci simbol de putere, (i totodat# de puritate. Lupta
dobnde(te din punct de vedere mitologic un caracter spiritual, dac# nu intelectual, ntruct
armele simbolizeaz# fora de spiritualizare (i de sublimare *218. Prototipul tuturor eroilor,
mai mult sau mai puin solari cu toii, pare a fi cu-adev#rat Apolo str#pungnd cu s#geile sale
(arpele Python. Minerva e (i ea o zei# narmat#. Aceast# spiritualitate a luptei e pus# n
eviden# de psihanaliz# ntr-o remarcabil# constelaie hugolian# *219, unde, n jurul
activit#ii intelectuale, (i dau ntlnire spada, tat#l, puterea (i mp#ratul. Hugo, compensndu-
(i deficienele fizice prin acest dublet al
157
s#biei pe care-l constituie inteligena, m#rturise(te explicit: A( fi resimit nevoia s#
devin puternic prin spad#, ca tat#l meu (i ca Napoleon, dac# n-a( fi descoperit acest admirabil
ersatz de a deveni puternic prin gndire, ca Chateaubriand. Nu ne vom mira a(adar v#znd
cum, mitologic, spada dobnde(te ntotdeauna un sens apolonian. Arma lui Perseu e nsu(i
discul solar care l ucide pe regele Acrise, o desc#tu(eaz# pe Andromeda, decapiteaz# Meduza
(i, dup# aceast# ultim# isprav#, arma dedublndu-se ea ns#(i ntructva, d# na(tere lui
Chrysaor, omul cu spada de aur, simbol al spiritualiz#rii *220. Teseu, mare specialist n
lichidarea mon(trilor, i ucide cu o spad# magic# pe Sciron, pe Procust (i pe Peripethes. Iar
dac# Heracle mnuie(te adeseori ghioaga, se folose(te de arc pentru a dobor tenebroasele
p#s#ri din lacul Stymphal (i a elibera astfel soarele, (i tot cu s#geile lupt# mpotriva lui
Nessus, n vreme ce, pentru a nfrnge Hidra, recurge la spad# (i la f#clia purificatoare, n
tradiia germanic# (i indo-european#, eroii spintec#tori de mon(tri sunt nenum#rai. Primul
dintre ei pare a fi vedicul Indra (i Thorr, v#rul s#u primar, nving#torul uria(ului Hrungnir. Ca

158
(i vedicul Vritrahan, el ucide uria(ul terestru, monstru tricefal, care cuteaz# s# se nfrupte
din osp#ul zeilor *221. Vom vedea c# aceast# triplicitate a lui Hrungnir (i a lui Tricirah,
asupra c#reia st#ruie Dumzil *222 (i pe care-o reg#sim la Azhi Dahaka al iranienilor, ca (i la
Gerion al grecilor sau la Mech al irlandezilor, cu inima format# din trei (erpi, nu e altceva
dect marele simbol al timpului lunar, pe care-l vom studia n cartea a doua *223. Ace(ti zei
lupt#tori, care se apropie de figura mai familiar# nou# a lui Marte latin (i a l#ncilor sale
hastae Martis sunt tot ni(te zei violeni care utilizeaz# f#r# deosebire arme de-ale
oamenilor sau tr#snete cosmice. Legendele germanice sunt mpnzite de nenum#rai dubli
folclorici ai lui Thorr, care ucid mon(tri, ur(i, balauri, precum Barco sau Bjarki (i protejatul
s#u Hottr, reamintindu-ni-i ntructva pe Marutah (i pe tovar#(ii belico(i ai lui Indra *224.
Cre(tin#tatea mo(tene(te, bineneles, acest arhetip al eroului lupt#tor. Cele dou# prototipuri
cre(tine ale luptei pentru cauza cea dreapt# sunt un arhanghel (i un prin mitic: Sfntul Mihail
(i Sfntul Gheorghe, n numele c#rora vor fi investii cavalerii Evului Mediu. Cel dinti, un
adev#rat Apolo cre(tin, spintec# balaurul (i domne(te la Gargano lng# Mont Tombe *225;
cel de-al doilea, precum Perseu, elibereaz# o fecioar# pe care un balaur e gata s-o nghit#,
str#pungndu-l cu lancea. Aceste prototipuri sunt multiplicate ntr-o sumedenie de lociitori
regionali, chemai cu toii s# ucid# balaurul (i mobilizai contra ntunericului: Sfntul
Armantaire la Draguignan, Sfntul Agricol la Avignon, Sfntul Bertrand la Comminges,
Sfntul Marial la Bordeaux, Sfntul Donat la Sisteron, la Paris Sfntul Marcel (i la Poitiers
158
Sfntul Hilaire. Folcloristul arat# c#, prestigiul (i vigoarea psihic# a arhetipului fiind
att de pronunate, fiecare episcopie, dac# nu chiar fiecare parohie, revendic# un sfnt patron
saurocton, (i insist# asupra Sfntului Hilaire de la Poitiers pe care-l asimileaz# cu Hercule (i
care devine specialistul francez al victoriei asupra balaurului *226. Tema eroului lupt#tor o
reg#sim, n sfr(it, n basmele populare sub forma eufemizat# a lui F#t-Frumos, care
ndep#rteaz# (i anihileaz# farmecele, elibereaz#, descoper# (i treze(te. F#t-Frumos pe care-l
ntlnim att n legenda nordic# a lui Siegfried (i a Brunhildei, ntr-un basm t#tar sau n
Frumoasa din pdurea adormit, toate ilustrnd aceast# tem# veche ct argonauii *227.
Prestigiul zeului lupt#tor a contaminat nu numai hagiografia catolic#, dar se pare c# a
inspirat (i toate instituiile cavalere(ti, toate asociaiile de b#rbai sau de r#zboinici. Fie c# e
vorba de Komo sau de Kwore, ale membrilor comunit#ii Bambara, a c#ror c#petenie e un
fierar (i ale c#ror embleme nu trebuie s# fie v#zute de femei, fie c# e vorba de germanicele
bersekir sau de latinele luceres, sau n sfr(it de ordinele cavalere(ti cre(tine, toate par a se
modela dup# fapta mitologic# a eroului lupt#tor primordial *228. ntr-unul din capitolele

159
c#rii sale Les Dieux des Germains, Dumzil a st#ruit ndelung asupra constituiilor acestor
societ#i de b#rbai, ale c#ror arme sunt o sublimare (i o segregare compensatoare a puterii
teriomorfe a ghearelor (i a colilor, fie la b#rbaii ur(i sau b#rbaii lupi ai culturii nordice,
fie la b#rbaii pantere din Africa central# *229. Toi membrii acestor societ#i sunt nainte
de toate r#zboinici, posed# largi drepturi sexuale, sunt supu(i unor severe ncerc#ri iniiatice,
care constituie poate echivalentul liturgic al ispr#vilor eroului primordial. n Occident
berserkir-ii se umanizeaz# (i se transform# n vikingi, care vor tinde la rndul lor spre un fel
de organizare de tip cavaleresc n care sexualitatea, sub presiunea cathartic# a acestei
constelaii de arhetipuri militare, va fi foarte reglementat#. Ni se pare c# nu numai marile
ordine cavalere(ti medievale, (i n special faimosul ordin al Templierilor cu ascetismul s#u
militar (i homosexual n acela(i timp *230, constituie sechele ale societ#ilor de b#rbai
primitive, dar (i cercurile studene(ti ale Germaniei lui Bismarck cu ritualul lor belicos (i
ncerc#rile la care sunt supu(i novicii, practicate n zilele noastre de orice grup masculin
nchis, ne apar drept mo(teniri ale moravurilor ndep#rtate al berserkir-ilor. Putem, n sfr(it,
duce (i mai departe aceast# filiaie a eroului solar (i afirma mpreun# cu Gusdorf c# romanul
poliist nsu(i, care constituie unul din aspectele cele mai ciudate ale folclorului contemporan,
prelunge(te, sub aparena duelului ntre detectiv (i criminal, inspiraia romanelor de cap# (i
spad#, care a fost anterior cea a romanelor cavalere(ti *231. Don Quijote nu se demodeaz#,
purtat fiind de psihismul ve(nic, iar Sherlock Holmes devine
159
astfel succesorul direct al Sfntului Gheorghe, a(a cum Maigret l mo(tene(te pe
Sfntul Hilaire.
Trebuie s# examin#m acum problema naturii ns#(i a armelor eroului, natur# care, la
prima vedere, nu apare neap#rat t#ioas#. Diel *232 stabile(te o foarte categoric# distincie
simbolic# ntre armele t#ioase (i armele contondente, primele fiind false slujind la nfrngerea
efectiv# a monstrului, celelalte fiind impure (i riscnd s# duc# la e(ecul aciunii liberatoare:
Iason, utiliznd farmecele vr#jitoarei Medeea, nu-(i va ndeplini sarcina de erou prin refuzul
de-a decapita monstrul. Dup# opinia lui Diel *233, farmecele magice ca (i ghioaga ar fi ni(te
simboluri ale animalit#ii, (i izbnda lui Teseu asupra Minotaurului ucis cu o ghioag# de piele
,,nu e dect o isprav# pervers#, o tr#dare a pasiunii eroice. Teseu sfr(e(te din aceast# pricin#
jalnic, intuit de stnca infernal#. Totu(i aceast# subtil# disociere nu ne convinge ctu(i de
puin (i ni se pare o pur# potriveal# a simbolicii pentru nevoile unei cauze morale, disociere
inspirat# de-un postulat evoluionist conform c#ruia armele contondente au precedat armele
t#ioase. Se poate cel mult nota o inciden# cultural# care ar merge n sensul acestei disocieri:

160
n culturile epocii de fier se mai p#streaz# credina n originea cereasc# a acestui metal *234.
Aceast# credin# s-ar datora originii efectiv meteorice a primelor minerale prelucrate (i ar fi
putut valorifica mai mult tehnicile ghioagei de lemn sau a boxului de piatr#. Dar, tehnologic
vorbind, cele dou# soiuri de arme se grupeaz# u(or n categoria uneltelor percutante. Fie c# e
vorba de percuia prin nfigere a cuitului sau a spadei, fie de percuia prin azvrlire a bardei
sau a ghioagei *235. Mai mult, primele instrumente percutante sunt cele care slujesc la
modelarea primelor t#i(uri de silex. -i avnd n vedere c# armele, fie ele t#ioase, percutante
sau punctiforme, sunt clasate de c#tre tehnolog *236 n aceea(i rubric# a percuiei, nu (ov#im
s# ncadr#m, n aceea(i schem# psihic#, diviziunea brutal#, separarea unui obiect de nveli(ul
lui inform sau p#trunderea prin str#pungere. Poate c#, de altfel, o dat# mai mult schema
psihic# e cea care inspir# tehnicile percuiei (i variantele sale? E ct se poate de evident c#
pentru copilul foarte mic, cu gesturi sacadate (i stereotipe, lovitura e legat# de primul demers
obiectiv. n acest foarte primitiv gest al percuiei sunt strns unite (i o intuire a forei, (i
satisfacia ce rezult# din ea, (i prima segregare a unui obiect n sine mai mult sau mai puin
ostil. Nu e a(adar cazul s# se stabileasc# nici o deosebire moral# ntre folosirea ghioagei, a
vrfului de spad# sau a t#i(ului. Abia mult mai trziu, ca urmare a presiunilor culturale (i a
contingenelor istoriei, modalit#ile armei se diversific# (i se valorific# n mod diferit, iar
spada devine arma popoarelor cuceritoare (i r#mne arma c#peteniilor, arm#
supradeterminat# prin
160
caracterul diairetic pe care-l poart# n t#i(ul ei, ntruct spada popoarelor
septentrionale e h#r#zit# a lovi nu cu vrful, ci cu t#i(ul... *237. Spada e a(adar arhetipul spre
care pare a se orienta semnificaia profund# a tuturor armelor, (i din acest exemplu vedem
cum se nnoad# inextricabil ntr-un supradeterminism motivaiile psihologice (i somaiile
tehnologice.
Cnd studiem natura armelor eroului, e necesar s# deschidem dosarul, admirabil
ntocmit de Dumzil (i de Eliade, referitor la dialectica armelor divine (i la problema
mitologic# a leg#rii *238. Dumzil, acumulnd un mare num#r de observaii documentare,
ncearc# s# arate c# funciile de leg#tor-magician sunt ireductibile n raport cu cele de
r#zboinic-t#ietor de leg#turi. Varuna leg#torul e antiteza lui Indra mnuitorul spadei. Ni se
pare ns# c# Eliade rezolv# judicios aceast# dialectic# considernd c# legarea (i dezlegarea se
subordoneaz# activit#ii principale a unui suveran leg#tor. ntruct la origine simbolul
leg#torilor este, a(a cum am ar#tat, apanajul divinit#ilor funebre (i nefaste *239. Or, se pare
c# n persoana lui Varuna are loc un tainic consens psihologic ntre teama fa# de vraja

161
leg#turilor (i sperana ntr-un remediu suveran mpotriva leg#rii mortale, n mod paradoxal
Varuna devine leg#torul suprem, adic# cel care are depline puteri pentru a lega pn# (i
demonii leg#tori. Dar dac# Varuna pare contaminat de funcia de leg#tor pe care-o anexeaz#,
r#mne fundamental n rolul s#u de separator uranian, de justiiar *240. Eliade nsu(i admite
aceast# ambivalen# atunci cnd, referitor la etimologia cuvntului Yoga, provenit din Yug,
care nseamn# a lega laolalt#, adaug# paradoxal, r#sturnnd prin antifraz# simbolic#
motivarea etimologic#: Dac# ntr-adev#r etimologic Yug nseamn# a lega, e totu(i evident c#
leg#tura la care trebuie s# conduc# aceast# aciune presupune ca o condiie prealabil# ruperea
leg#turilor care unesc spiritul cu lumea *241. Aceast# reflecie a istoricului religiilor
subliniaz#, o dat# mai mult pentru noi, nsemn#tatea proceselor eufemizante (i mai ales a
antifrazei n demersurile imaginaiei. Vedem antifraza constituindu-se nc# de la primii pa(i
diairetici ai dialecticii, (i ambivalena care rezult# de aici n cazul n spe# pentru noiunea
de Yoga marcheaz# preferina tainic# a gndirii umane care const# nainte de toate n a
nega existenialul (i temporalul. A unifica, a pune n jug, presupune mai nti o separare, o
purificare a domeniului profan. Dar aceast# ambivalen# a leg#rii e deopotriv# nceputul unei
deplas#ri a miturilor (i imaginilor transcendenei (i intransigenei uraniene spre miturile (i
simbolurile moniste n care temporalitatea vine s# se integreze, subjugat# de eufemism (i
antifraz#, fapt pe care-l vom studia n cele ce urmeaz# *242.
161
Indra nsu(i, r#zboinicul prin excelen#, nu se d# n l#turi spre a se sluji de leg#turi, dar
tot pentru a lega ni(te leg#tori, iar Bergaigne *243 recunoa(te aceast# dedublare cnd scrie c#
Indra ntoarce mpotriva demonului propriile sale viclenii, izbnde(te asupra Myin-ilor
prin intermediul My-ilor. Eliade relev# numeroase cazuri n care Indra e leg#tor, dar leg#tor
prin contaminare, prin imperialism mitic care determin# o form# religioas# victorioas# s#-
(i asimileze tot soiul de alte atribute divine... *244. n sfr(it, pn# (i Dumzil admite c#
incompatibilitatea dintre leg#tor (i mnuitorul spadei nu e att de absolut# pe ct o afirma, c#
are loc o deplasare de la zeul magician (i leg#tor la mnuitorul de arme contondente (i t#ioase,
o transformare a lui Rex n Dux *245. Mai mult, adunarea legislativ# primitiv# e mai nti
r#zboinic#, prezidat# de Marte Thincsus. Societatea militar# e cea care ntemeiaz# societatea
civil#, cum se v#de(te limpede la Roma (i la germanici *246. Tot astfel n legenda lui Tir
ciungul, mna t#iat# e asociat# dialectic cu legarea: pentru c# a legat cruzimea lupului Fenrir
(i vr# Tir drept garanie braul n gura lupului *247.
Acela(i compromis se remarc# n mitologia francez# (i cre(tin#. Eroul cre(tin, pentru a
nfrnge monstrul, nu folose(te ntotdeauna mijloacele expeditive ale spadei: Sfnta Martha

162
o nl#nuie pe Tarasque cu cing#toarea ei, de asemenea Sfntul Samson din Dole (i leag#
centura de gtul (arpelui, n vreme ce Sfntul Veran leag# cu un lan de fier monstrul de la
fntna din Vaucluse (i, dup# Dontenville *248, Apolo sauroctonul din Muzeul Vaticanului
domestice(te reptila (i n-o ucide. Mitologul ne indic# n acest procedeu al leg#rii o foarte
important# bifurcaie pe care o nume(te necre(tin# a atitudinii eroice fa# de r#ul
fundamental, (i anume: o eufemizare a r#ului. Monstrul apare ca amendabil (i se deschide
astfel din nou calea spre antifraz#, spre r#sturnarea valorilor imaginare, al c#ror simbol ar fi
chiar (arpele cu cap de berbec al druizilor (care ne evoc# ntructva (arpele cu pene
amerindian: Capul de berbec e protector... trebuie s# se str#duiasc# a-l dirija pe (arpe, a-l
dirija inteligent, adic# ntr-un sens favorabil omului *249. Ni se pare c# aceea(i inflexiune e
dat# de literatura apocaliptic#, pentru care distrugerea definitiv# a demonilor e cu grij#
difereniat# de capturarea lor. Capturarea, operat# cu ajutorul leg#turilor sau al lanurilor, nu e
de altfel dect o pedeaps# vremelnic# (i, dup# afirmaia lui Langton, nl#nuirea Satanei pe o
perioad# care variaz# n raport cu unele sau altele dintre texte era o tr#s#tur# curent# a
concepiilor demonologice aflate n plin# nflorire printre evreii acestei epoci *250. Reg#sim
aceea(i distincie n concepiile zoroastrice. La sfr(itul acestei perioade de
162
captivitate, Satana e desferecat spre a sluji drept auxiliar justiiei divine, spre a sluji
de pild# general# n aciunea de distrugere definitiv# a r#ului *251. Tot n sensul unui
compromis prin subordonare vede Jung n animalele nc#lecate de erou simbolul instinctelor
supuse: Agni pe berbecul s#u, Wotan pe Sleipnir, Dionysos pe m#gar, Mithra pe cal, Freyr pe
mistre, Hristos pe asinul s#u, Iehova pe serafimul monstruos sunt simbolurile unui
compromis cu. Dar toate aceste compromisuri, aceste schi#ri de antifraze, ace(ti eroi care
se abat de la eroism mprumutnd armele adversarului, chiar dac# tr#deaz# o tainic# preferin#
a imaginaiei umane (i a gndirii, dac# vestesc de pe-acum Regimul Nocturn al fanteziilor,
r#mn totu(i pe linia eroismului diairetic.
Eroul pur, eroul exemplar r#mne spintec#torul de balauri, n pofida compromisului
dintre spad# (i leg#tur#, aceasta din urm#, chiar dac# se reduce la o metafor# juridic#, r#mne
n mod esenial instrumentul divinit#ilor morii (i ale timpului, al Parcelor, al unor demoni ca
Yama (i Nirrti. Orice apel la Domnul din ceruri se face mpotriva leg#turilor, orice botez sau
iluminare const# pentru om n a dezlega, a sf(ia leg#turile (i v#lurile irealit#ii *252, (i
dup# cum scrie Eliade *253, situaia temporal# (i mizeria omului se exprim# prin cuvinte-
cheie care conin ideea de legare, de nl#nuire, de priponire. Complexul leg#rii nu e a(adar
dect un fel de arhetip al propriei situaii a omului n lume. Putem deci afirma c# n aceast#,

163
perspectiv# a Regimului Diurn, dualist (i polemic, suveranitatea preia mai degrab# atributele
dezleg#rii dect pe cele ale leg#turilor, (i c# eroul adopt# vicle(ugurile timpului (i capcanele
R#ului printr-o alunecare spre alte intenii. Tocmai n acest context eroic ne apare mitologia
Athenei, zeia narmat#, zeia cu ochi sc#p#r#tori, att de puin feminin# (i att de s#lbatic
fecioar#, (nit# din coapsa lui Hefaistos (i din fruntea lui Zeus, st#pna armelor, st#pna
gndirii, dar totodat# st#pna esutului *254. Rivalitatea dintre Athena (i Arachne nu rezolv#
oare problema ridicat# de Dumzil? Zeia nelepciunii vrea s# se m#soare cu es#toarea
mitic#, cu una din Parce, doar dintr-un imperialism cuceritor. Dar arma-i preferat# r#mne
lancea, a(a cum pentru Parsifal e spada. Noblee a spadei sau a l#ncii subliniat# de ntreaga
tradiie medieval#, care f#cea din spad# (i din ceremonia nvestiturii cavalere(ti att simbolul
unei transmiteri de putere, ct (i al probit#ii morale.
Dac# n domeniul armelor ofensive se mai poate destul de u(or delimita ce revine
atitudinii eroice propriu-zise (i ce e uzurpat de imperialismul imaginarului, aceast# disociere e
mai delicat# cnd e vorba de armele de protec&ie ale eroului *255. Desigur c# spada, arm# a
c#peteniilor, a cuceritorilor victorio(i, e ntotdeauna nsoit# de lorica, de plato(a din frunze
de aur sau
163
de scutul Athenei *256. Dar ambivalena nveli(urilor protectoare, ziduri, plato(e,
ngr#dituri etc., d# loc la confuzii privind izvoarele arhetipale: ele sunt bineneles separare
de exterioritate, dar predispun totodat#, cum vom vedea mai trziu *257, cnd va fi vorba de
coaj#, la reverii ale intimit#ii ce aparin cu totul altei familii arhetipale. Trebuie f#cut un real
efort pentru a separa simbolurile tihnei, ale insularit#ii lini(tite, de cele ale universului
mpotriva *258 care nal# zidul sau meterezul. Bachelard nu izbute(te niciodat# pe deplin s#
fac# distincia ntre tihna intern# (i proteguit# a ora(ului, pe de o parte, (i aspectul polemic (i
defensiv al meterezului. De altfel, se lipse(te de-o atare analiz# n numele apelului
contrariilor care dinamizeaz# marile arhetipuri, constatnd c# arhetipul casei; f#ptur#
puternic terestr#, nregistreaz# apelurile cere(ti ale regimului diurn al imaginii: Casei cu
r#d#cinile bine nfipte i place s# aib# o ramur# sensibil# la vnt, un pod n care se aud
frunzele fo(nind *259. Vom ad#uga c# edificiul care ad#poste(te e ntotdeauna un ad#post
care ap#r# (i protejeaz# (i c# exist# o trecere permanent# de la pasivitate la activitatea sa
definitiv#. Totu(i Bachelard *260, ca (i Ren Gunon, face apel, pentru a diferenia aceste
dou# intenii simbolice divergente, la o diferen# de form# n structura mprejmuirii: forma
circular#, rotunjimea deplin#, e mai mult sau mai puin asimilat# cu un pntece, n timp ce
construcia n Form# de p#trat ce face aluzie la un refugiu defensiv mai definitiv: Ren

164
Gunon *261 ne atrage atenia c# cetatea Ierusalimului ceresc are un plan p#trat, n vreme
ce gr#dina Edenului era circular#: Avem atunci un ora( cu simbolism mineral, n timp ce la
nceput aveam o gr#din# cu simbolism vegetal, n ciuda acestor subtilit#i, e foarte greu, ntr-
un context imaginar al zidului sau al ora(ului, s# oper#m distincia ntre inteniile de ap#rare (i
cele de intimitate. Nu vom reine din acest izomorfism al armelor dect caracterul defensiv al
meterezelor, al (anurilor (i al zidurilor, ntruct rezid# n aceste construcii o voin# diairetic#
ce nu poate fi neglijat#, dar pe care doar un context militar o precizeaz# prin spad# sau prin
crenel. Plato#a, incinta fortificat marcheaz# o intenie de separare, de promovare a
discontinuit#ii, (i numai cu acest titlu pot fi p#strate aceste imagini desp#ritoare f#r# a
impieta asupra simbolismelor intimit#ii.

***
Al#turi de mijloacele r#zboinice de separare, precum spada, plato(a sau zidul de
ap#rare, exist# procedee magice ncorporate unui ritual. Am
164
menionat mai nainte c# toate simbolurile care graviteaz# n jurul ascensiunii sau al
luminii sunt ntotdeauna nsoite de-o intenie de purificare. Transcendena, ca (i lumina, par
s# cear# ntotdeauna efortul de a distinge. De altfel, toate practicile ascensionale la care am
f#cut aluzie, fie la (aman sau la psihoterapeut, sunt n acela(i timp tehnici de transcenden# (i
practici de purificare, n aceste scheme, care se caracterizeaz# prin aceea c# opun valorile
utopice, considerate drept pozitive, negativit#ii existenei, se poate afirma, o dat# cu
Bachelard, c# toate valorile ar putea fi simbolizate prin puritate *262. Faptul de-a
privilegia, adic# de-a evalua, e deja purificator. Unicitatea clar# (i distinct# a obiectelor
privilegiate e chez#(ia purit#ii lor, c#ci n ochii incon(tientului impuritatea e ntotdeauna
multipl#, abundent# *263. Puritatea se nvecineaz# cu precizia unei separ#ri bine efectuate.
Orice efort axiologic e mai nti un catharsis.
E firesc a(adar ca n riturile de t#iere, de separare, n care spada joac# nc# un rol
discret, s# g#sim primele tehnici de purificare. Astfel ne apar mai nti practici ca acelea ale
depil#rii, ablaiunii parului, mutil#rilor dentare. Ultimele, de pild#, practicate de membrii
comunit#ii Bagobo, sunt explicit f#cute pentru a nu avea dinii ca ai animalelor *264. n
mod explicit toate aceste practici ale ablaiunii care nu sunt neap#rat ablaiuni cu caracter
de jertf# semnific# o voin# de difereniere fa# de animalitate. Acela(i e sensul tonsurii la
preoii (i c#lug#rii cre(tini, la sfinii ascei ai practicii yoga, la c#lug#rii budi(ti sau jaini(ti,
ultimii practicnd depilarea complet# a trupului, depilare care nu e altceva dect o tonsur#

165
dus# la extrem *265. Tonsura (i derivatele sunt semne ale renun#rii la trup, aceast# practic#
nseamn# sfidarea dispreul fa# de fascinaia; fa# de avntul procreator al Mayei cu ciclul s#u
vital. -i Zimmer adaug# aceste remarci semnificative cu privire la un Lohan chinez: E
portretul imaginar al unui om care a rupt toate leg#turile cu lumea, dep#(ind sclavia vieii f#r#
sfr(it... al unui om care a ridicat sabia t#ioas# a cunoa(terii discriminatorii (i s-a eliberat de
toate lanurile care leag# omenirea de avnturile (i de nevoile lumii vegetale (i animale...
*266. Intuiia istoricului religiilor reg#se(te a(adar izomorfismul spadei purificatoare (i al
antitezei leg#turilor dintre care ultima purific#. Socotim c# riturile de excizie (i circumcizie
trebuie interpretate ntr-un context simbolic asem#n#tor. Pentru membrii comunit#ii Bambara
*267, de pild#, orice operaie are drept scop trecerea copilului din domeniul impur al lui
Mousso-Koroni n puterea binef#c#toare a lui Faro. Desigur c# ritul, n aceast# cultur# fluvio-
agrar#, se suprancarc# cu semnificaii secundare, dar s# st#ruim deocamdat# asupra a trei
elemente deosebit de semnificative ale ansamblului izomorf al
165
arhetipurilor pe care le studiem acum. E n primul rnd sensul purificator al t#i(ului,
separator al lui wanzo, apoi rolul protector al tichiei ca acoper#mnt al capului, n sfr(it,
caracterul vicariant al urechii ca receptacul al atotputerniciei cuvntului. Cuitul e denumit
cap-mam# a circumciziei; iar faptul de a-l scoate din teac# nseamn# simbolic purificatul ce-
(i p#r#se(te prepuul. De(i operaia e legat# de un simbolism sexual al focului, cuitul (i
penisul sunt totu(i purificate prin sp#lare nainte de actul operator, (i anume cu o ap# n care a
fost nmuiat cap#tul de fier al unei barde268. Lama cuitului e menit# s# atace, s# purifice
de wanzo, (i datorit# cuitului pe lama c#ruia e gravat# imaginea p#s#rii Tatugu-Koroni,
sngele nc#rcat cu wanzo impur se rentoarce la Mousso-Koroni p#mntul. Apropierea de
locul ceremoniei e interzis#, deoarece se consider# contaminat: exist# riscul de-a contracta
acolo wanzo. Purificarea se des#vr(e(te printr-o retragere de (ase zile, printr-o baie n fluviu
(i printr-un triplu salt pe deasupra unui rug, spre a dobndi sigurana c# pn# (i cele mai mici
f#rme de impuritate au fost ndep#rtate *269. Iat# a(adar cum n actul circumciziei nsu(i
converg, ntr-un remarcabil simbolism purificator, t#i(ul, focul (i apa. Dar capul pacientului
constituie deopotriv# obiectul unei atenii deosebite: excizatei i se pune un turban alb,
culoarea lui Faro *270, circumci(ii (i pun tichia de circumcizie, esut# din ln# alb#, care-l
proteguie(te pe circumcis n timpul retragerii sale rituale, acesta aflndu-se astfel plasat n
lumina protectoare (i purificatoare a lui Faro *271, ntruct capul e partea capital# a
individului (i trebuie s# primeasc# ngrijiri speciale, n sfr(it, de acest complex simbolic se
leag# urechea, receptacul al cuvntului, ale c#rei podoabe sunt me(terite n a(a fel nct s#-i

166
stnjeneasc# pe purt#torii de vorbe rele (i care, pe cadavrul circumci(ilor, sunt t#iate n locul
prepuului n chip de circumcizie *272. Ceremonia circumciziei e deci pe de-a-ntregul o
ceremonie de diairez# cathartic#, o restabilire a ordinii, prin spad#, a lumii compromise (i
confuze; fiecare sex, prin circumcizie sau excizie, fiind purificat de elementele tulburi ale
sexului opus, simbolizate de prepu (i clitoris. Spre deosebire de psihanali(tii clasici *273,
noi vedem n circumcizie un act mult mai urgent dect faimoasa r#scump#rare a castr#rii sau
dect romanioasa tez# din Totem #i Tabu *214, dup# care ritualul circumciziei ar fi
reminiscena sl#bit# a castr#rii tinerilor masculi de c#tre b#trni. Circumcizia, dup# cum
dovede(te studiul antropologic, e deja o filosofic ritual# a purific#rii: ea are drept misiune s#
despart# masculinul de feminin, ea despic# literalmente sexele, dup# cum trage o categoric#
linie de demarcaie ntre puritatea masculin#, pe de o parte, (i feminoidul (i coruptul wanzo,
pe de alt# parte. Circumcizia e a(adar un
166
botez prin smulgerea violent# a sngelui spurcat, a elementelor de corupie (i de
confuzie.
Al doilea arhetip n care se condenseaz# inteniile purificatoare e limpezimea apei
lustrale. Bachelard *275 semnaleaz# repulsia spontan# fa# de apa murdar# (i valoarea
incon(tient# acordat# apei curate. Anumite ape joac# un rol purificator nu ca substan#
contrar interpret#rii elementare a lui Bachelard , ci ca limpezime antitetic#, ntruct
elementul ap# e n sine ambivalent, ambivalen# pe care Bachelard o recunoa(te deschis cnd
denun# maniheismul apei *276. Aceast# ap# purificatoare are din capul locului o valoare
moral#: ea nu acioneaz# prin sp#lare cantitativ#, ci devine substana ns#(i a purit#ii, cteva
pic#turi de ap# fiind de ajuns spre a purifica o lume; pentru Bachelard *277 stropirea e
operaia purificatoare primitiv#, m#rea (i arhetipala imagine psihologic# al c#rei grosolan (i
exoteric dublet e sp#larea. Asist#m chiar la momentul trecerii unei substane ntr-o for#
iradiant#, ntruct apa nu se m#rgine(te s# conin# puritate, ea (i radiaz# puritate *278.
Puritatea nu e oare n chintesena ei raz#, str#fulgerare (i orbitoare str#lucire spontan#? Al
doilea caracter care, dubleaz# senzorial limpezimea apei purificatoare (i-i nt#re(te, puritatea,
e prospe&imea. Aceast# prospeime acioneaz# n opoziie cu temperatura c#ldu# a zilei.
Fierbineala focului e (i ea purificatoare, ntruct ce i se cere purific#rii e ca, prin excesele
sale, s# rup# cu temperatura nici cald#, nici rece a trupului, ca (i cu penumbra confuziei
mintale. Am ar#tat n alt# lucrare *279 c# z#pada, aceast# ap# purificatoare prin excelen#,
purific# att prin albeaa, ct (i prin r#ceala ei. Bachelard remarc# la rndul lui c# apa ca izvor
al tinereii treze(te organismul *280. Apa purificatoare e apa care d# via# dincolo de p#cat,

167
de trup (i de condiia de fiin# muritoare. Istoria religiilor vine o dat# mai mult s# completeze
analiza psihologic#: apa vie, apa cereasc# o reg#sim att n Upani#ade, ct (i n Biblie sau
n tradiiile celtice (i romane *281.
Alt element folosit curent n riturile de purificare e focul, botez prin excelen# conform
unei tradiii pe care-o reg#sim n cre(tinism *282. Cuvntul pur, r#d#cin# a tuturor
purific#rilor, nseamn# n sanscrit# foc. Trebuie totu(i s# semnal#m cu atenie ct de
polivalent e simbolul focului, cum o arat# poate (i tehnologia *283: producerea focului e
legat# de gesturi omene(ti (i de ustensile foarte diferite. Exist# dou# moduri eseniale v#dit
antitetice de-a obine focul: prin lovire (i prin frecare. Pe noi ns# ne intereseaz# aci numai
prima metoda ntruct focul purificator e psihologic nrudit cu s#geata arz#toare, cu lovitura
cereasc# (i nfl#c#rat# pe care-o constituie fulgerul. Numeroasele amnare cu percuie, sau
chiar ciudatul amnar cu piston al
167
indonezienilor *284, sunt reducii la nivel de ustensile ale brutalei str#fulger#ri a
tr#snetului, n timp ce procedeul prin frecare se asociaz# cu totul altei constelaii psihice, pe
care Bachelard a studiat-o foarte bine n Psychanalyse du feu, (i asupra c#reia vom reveni la
momentul potrivit *285. Focul de care ne ocup#m exclusiv n clipa de fa# e cel folosit de
incinerarea indo-european#, foc ceresc legat de constelaiile uraniene (i solare studiate,
prelungire arz#toare a luminii. Dup# Piganiol *286, incinerarea ar corespunde credinei n
transcendena unei esene, n nemurirea sufletului: Din lumea incinerailor morii sunt
exilai, (i aceste preocup#ri relative la transcenden# s-ar opune practicilor nhum#rii,
p#str#rii n p#mnt a ntregului trup sau a unei p#ri din el. Piganiol, opunndu-l poate un pic
imprudent pe Vulcan, zeu uranian (de la volca, foc, provenit din cuvntul sanscrit ulk,
incendiu), lui Saturn chtonianul, asimileaz# focul purificator cu soarele, foc de n#lare, de
sublimare a tot ce se afl# expus razelor sale arz#toare *287. Incinerarea, jertfele prin ardere (i
preocup#rile spiritualiste care dispreuiesc geografia chtonian# s-ar fi substituit jertfelor
sngeroase ale religiilor agrare. La Roma nsu(i eroul solar Hercule ar fi s#vr(it, mitic,
aceast# reform# *288. Exist# deci realmente un foc spiritual separat de focul sexual, (i
Bachelard *289 nsu(i recunoa(te ambivalena focului care, pe lng# aluzii erotice, comport#
(i transmite o intenie de purificare (i de lumin#. Focul poate fi purificator sau, dimpotriv#,
valorificat sexual, (i istoria religiilor confirm# constat#rile psihanalistului elementelor: Agni e
cnd un simplu dublet al lui Vyu purificatorul, cnd a(a cum bine a ar#tat Bournouf *290
r#m#(ia unui ritual de fecunditate agrar#. Tot astfel n cultul Vestei, un ritual de purificare
foarte accentuat, suprapus pe-un vechi fond agrar, face n mod paradoxal ca zeia s# se

168
confunde n numeroase privine cu divinit#ile fecundit#ii, ca de pild# Anahita Sarasvati (i
Armati *291. Focul e flac#r# purificatoare, dar (i centru genital al c#minului patriarhal. Nu
trebuie s# c#ut#m, ca Bachelard ce-l urmeaz# pe Frazer *292, sensul purificator al focului n
preg#tirea culinar# a alimentelor, ci urmnd dialectica focului (i a luminii se formeaz#
adev#rata virtute de sublimare a focului, iar Bachelard *293 citeaz# admirabila expresie a lui
Novalis, care intuie(te esena cathartic# a focului: Lumina e geniul fenomenului arderii. S#
nu fie oare focul, n mitul lui Prometeu, dect un simplu ersatz simbolic al luminii-spirit? Un
mitolog poate scrie *294 c# focul e foarte apt s# reprezinte intelectul... pentru c# ng#duie
simboliz#rii s# figureze pe de o parte spiritualizarea (prin lumin#, pe de alta' sublimarea (prin
c#ldur#).
Consideraii antropologice vin s# confirme simbolismul intelectual al focului.
Folosirea focului marcheaz#, ntr-adev#r, etapa cea mai important# intelectualiz#rii
cosmosului si-l ndep#rteaz# tot mai mult pe om de
168
condiia animal#. Tocmai pentru acest motiv spiritualist focul e aproape ntotdeauna
darul lui Dumnezeu, aflndu-se ntotdeauna nzestrat cu o putere apostopeic# *295.
Apostolilor n ziua Pogorrii Sfntului Duh, Sfntului Bonaventura ca (i lui Dante divinitatea
li se dezv#luie, n manifest#rile ei uraniene, sub forma focului. Focul ar fi acel zeu viu (i
gnditor *296, care, n religiile ariene ale Asiei, a purtat numele de Agni, de Athar, iar la
cre(tini de Hristos. n ritualul cre(tin focul joaca de asemenea un rol important: foc pascal, foc
p#strat de-a lungul ntregului an; (i chiar literele titlului crucii ar nsemna Igne Natura
Renovator Integra *297. Cu toate acestea, n cre(tinism ca (i n alte religii simbolul focului e
nc#rcat de semnificaii ambivalene. Vom vedea c# elementul foc, interpretat printr-un cu
totul alt regim al imaginii, e strns legat de miturile nvierii, fie prin originea lui xilic# la
populaiile care folosesc amnarele cu frecare, fie prin rolul pe care-l joac#, n numeroase
alchimii *298, n aciunea de coacere. Reinnd deocamdat# din reprezent#rile focului doar
simbolismul lor purificator, nu uit#m totu(i c# o imagine strns legat#, natural sau tehnologic,
de-o constelaie bine delimitat# poate emigra pe furi(, datorit# unei calit#i secundare; n cazul
care ne intereseaz# aci vedem focul de origine percutant# anexat prin calitatea sa luminoas#
unui izomorfism uranian, a(a cum apa ne-a ap#rut dependent# mai degrab#, n ce prive(te
semantismul, de atributele ei: limpezime, tulburare, adncime etc., dect de tr#s#turile ei
substaniale. O dat# mai mult constat#m c# imaginaia nu se organizeaz# printr-o fizic# a
elementelor, ci printr-o fiziologie pe care am putea-o numi verbal#, (i prin r#m#(iele
adjectivale (i pasive ale acestor cuvinte care exprim# scheme (i gesturi. Contrar celor afirmate

169
de gramaticieni *299, adjectivul apare n geneza lui psihologic# ca epicatatet, adic# a(ezat
mental n faa substanei, n faa substantivului, pentru simplul motiv c# adjectivul e mai
general dect substantivul, adic# se nrude(te cu marile scheme verbale care constituie
subiectivitatea imaginarului.
Acest izomorfism se mai nt#re(te (i prin faptul c#, pentru numeroase populaii, focul e
izomorf p#s#rii. Nu numai porumbelul Pogorrii Sfntului Duh, dar (i corbul ignifer al
vechilor celi, al indienilor (i al australienilor actuali, (oimul sau au(elul sunt p#s#ri
esenialmente pirogene *300. Adeseori coloraia unui cioc, a unei creste, a unui penaj
hot#r#(te alegerea p#s#rii de foc, (i probabil c# acestea sunt motivele pentru care n Europa
ghionoaia cu gu(# ro(cat# (i m#r#cinarul cu gt ro(u figureaz# n legendele focului. Cnd
pe(tii sunt cei care aduc focul n locul p#s#rii, ei nu ndeplinesc acest oficiu dect prin
uzurpare sau furt, ca (tiuca din Kalevala. Pe de alt# parte, n sfr(it, spre a completa tabloul
acestui izomorfism al focului (i al
169
altor elemente diairetice (i spectaculare cu care intr# n constelaie, focul e foarte
adesea asimilat cu cuvntul, ca n Upani*ade unde izomorfismul reune(te n mod remarcabil
piscul, focul (i cuvntul: Care e divinitatea Zenitului? Agni! -i Agni pe ce se sprijin#?
Pe Cuvnt! *301 n Biblie deopotriv# focul e legal de cuvntul lui Dumnezeu (i de cel al
profetului ale c#rui buze sunt purificate cu un t#ciune aprins *302. Reg#sim a(adar n mod
constant, sub simbolismul complex al focului, o tem# diairetic# foarte marcat# (i care ne
ng#duie s# leg#m parial elementul foc, prin lumina pe care-o comport#, de Regimul Diurn al
imaginii.
Aerul rezum# toate calific#rile cathartice ale epitetelor elementare pe care le-am
studiat: transparen#, lumin#, receptivitate la fierbineal# ca (i la frig. E unul din motivele
pentru care Bachelard, ntr-unul dintre cele mai fructuoase studii ale sale, a putut face din
elementul aerian ns#(i substana schemei ascensionale *303. Am notat deja felul n care
aerul (i cuvntul sunt strns asociate n tradiia indian#. S# revenim la acea faimoas# teorie a
lui prna. Vyu (de la va, care nseamn# a se mi(ca, a respira) este Zeul primordial prin care
se inaugureaz# ntreaga mitologie. Dumzil *304 a ar#tat c# Vyu (nlocuit uneori cu
omologul s#u r#zboinic Indra era, pe listele teologice sacrificiale din India, un Zeu iniial. El e
cerceta(ul, cel ce d# impulsul. E totodat# purificatorul: lui i revine, dup# victoria
tovar#(ului s#u Indra asupra lui Urtra, rolul de ,,a cur#a prin r#suflarea sa o materie infect#
*305. La iranieni exist# deopotriv# un zeu al vntului, care poate fi (i e inclus n panteonul
r#zboinic: vntul e principala din cele zece ncarn#ri ale lui Verethragna. Ianus-ul latin ar juca

170
n Occident acela(i rol de iniiator, (i dublul s#u caracter precum cel al lui Vyu i
ng#duie s# constituie un model de dihotomie: u(# deschis# sau nchis#, soi de divinitate a
curentelor de aer *306. Vyu e asimilabil mi(c#rii lui prna. suflu de via#. e mediatorul
subtil, prin aer ca printr-un fir sunt legate lumea aceasta de lumea cealalt# (i toate f#pturile
*307. Dar. o dat# mai mult, s# nu ne l#s#m n(elai n privina ambivalenei leg#turii: c#ci
aceast# mediere angelic# e mai mult semn de transcenden# dect de compromis, fapt ce
reiese cu limpezime din panteonul egiptean, ntr-adev#r, dac# zeul Chou reprezint# suflul
vital, acest principiu care le permite oamenilor s# tr#iasc# (i morilor s# renvie, dac# poate
spune n postur# de zeu primordial: eu fac (creaturile s# tr#iasc# (i le in n via# prin
aciunea gurii mele, eu, viaa care se afl# n nara lor, mi diriguiesc suflarea n gtlejul lor...,
nu e mai puin adev#rat c# Chou e marele desp#ritor al p#mntului de cer, esena luminii
*308. Desigur, doctrina prna se resimte de pe urma acestei ambivalene a leg#turii, iar
Eliade, ntr-o lucrare fundamental# despre Yoga *309, punnd accentul pe
170
kumbhaka, pe restricia respiratorie, consider# Yoga nainte de toate ca pe-o tehnic# de
involuie, apropiindu-se mai ales de practicile vitaliste Tao (i de-un Regim Nocturn al
imaginii axat pe meditaii asupra economiei vitale, a odihnei (i a vieii ndelungate. Dar pe
lng# aceast# semnificaie retensiv# (i enstatic# *310 a prnymei, accepiunea
popular# (i tantric# d# practicilor respiratorii sensul principal de purificare. Prnyma
distruge p#catele (i purific# nadi. Aerul p#streaz# aceast# putere purificatoare n operaiile de
cur#ire (dhuti) a vezicii completate prin injecii cu ap#. Prnyma, metoda de respiraie
total#, e n acela(i timp disciplin# de purificare total#: R#suflarea reinut# adun# toate
de(eurile (i acioneaz# ca un purgativ... purificare general# a ntregului sistem, dndu-i
impresia c# ai un trup nou *311. Aerul a(adar e imaginat n Hata-Yoga ca o tehnic# de
purificare.
Aceast# concepie coincide cu o credin# universal# care situeaz# n aerul respirat
partea privilegiat# (i purificat# a persoanei, sufletul. E inutil s# st#ruim asupra anemos-ului
grecesc sau asupra cuvntului psych, a c#rui etimologie e ntru totul aerian#. Sau asupra
doctrinei ebraice a nephesh-ului, simbol al sufletului universal, principiu misterios pe care
Levitic-ul l asimileaz# cu r#suflarea; dup# Fabre d'Olivet, Moise s-ar fi folosit de acest termen
pentru a desemna sufletul, legndu-l n mod v#dit de r#suflare (i de cuvnt *312. O
reprezentare asem#n#toare g#sim (i la membrii comunit#ii Bambara: sufletul ni s#l#(luie(te
n r#suflare; respiraia e numit# ni ma kle, n traducere literal#: suflet care urc# (i coboar#,
termeni ce descriu ns#(i mi(carea vieii *313, ntlnim chiar la aceast# seminie african# o

171
doctrin# de localizare a r#sufl#rii n plexul solar, ochiul pieptului, foarte apropiat# de
fiziologia magic# a cakra-lelor din India, suflete legate de practici respiratorii (i de recitarea
de mantra *314. E remarcabil faptul c# aceste doctrine de fiziologie pneumatic#, n care
r#suflarea e legat# de un plex, au tendina de-a schematiza vertical a(a-numitele cakra: trei din
(apte sunt localizate n cap, n special a (aptea, care nu mai are nimic corporal. Acest
izomorfism al r#sufl#rii (i al verticalit#ii se reg#se(te n doctrina lui ni a populaiei Bambara;
ni-ul omului e localizat n mare parte n cap, chiar n p#r, (i cel al plantelor n mugurii
terminali *315.
Vedem a(adar cum aceste tehnici simbolice de purificare prin spad#, foc, ap# sau aer
subsumeaz# n mod obligatoriu o metafizic# a purit#ii. O spiritualizare vine s# dubleze
procedeele purificatoare, ca (i schemele ascensionale. Esena purific#rii, ca (i a ascensiunii, e
n cele din urm# ksha, eterul, substrat simbolic al tuturor esenelor, cunya Vedelor (i a
tantrismului, k-kung-ul taoismului. Mijloacele de purificare (i calit#ile cathartice ale
elementelor pe care le-am examinat nu sunt ntr-adev#r dect reazemul unui soi de chintesen#
a purit#ii care se manifest# n ele printr-unul din caracterele lor: ascui(ul t#i(ului,
limpezimea apei, lumina focului, imaterialitatea, lipsa de greutate (i cvasi-ubicuitatea aerului.
O reverie diairetic# a acestor materiale se une(te cu marile scheme ascensionale spre a se
ajunge la un spiritualism care izoleaz# spiritul de toate calific#rile accidentale. O dat# mai
mult trebuie s# facem constatarea c# pentru imaginaia diurn# e mai important# calitatea
adjectival# dect elementul substanial (i c# adjectivul nsu(i se resoarbe de regul# n gestul
homocentric, n actul pe care-l traduce cuvntul, (i care-l suport#.
ntr-un articol amuzant consacrat nsemn#t#ii pe care a dobndit-o n viaa modern#
publicitatea mitologic# a saponidelor (i detergenilor, Roland Barthes *316 a scos bine n
eviden# faptul c#, n cadrul unui complex al purific#rii, se produc osmoze ntre elemente, cu
accentu#ri calitative dup# cum obiectivul e l#udarea unui lichid purificator gen de foc lichid
cu fenomenologie corosiv# (i militar# (i care ucide murd#ria sau, dimpotriv#, prafuri de
s#pun (i detergeni care se mulumesc s# alunge murd#ria, n imagistica Omo, murd#ria e
un du(man pr#p#dit, usc#iv (i negricios care fuge rupnd p#mntul. Astfel, n schema
diairetic#, apa de Javel, saponidele (i detergenii (i dialogheaz# virtuile. Dar ceea ce trebuie
neap#rat remarcat e faptul c# Omo sau Persil nu sunt dect ultimele avataruri publicitare
ale arhetipului poliist (i justiiar ntruchipat de neprih#nitul arhanghel victorios n lupta cu
demonii negri. Spad#, sabie de foc, f#clie, ap# (i aer purificator, detergeni (i substane care
scot petele constituie a(adar marele arsenal al simbolurilor diairetice de care dispune
imaginaia pentru a t#ia, a salva, a separa (i a disocia valoarea luminoas# de ntuneric. Numai

172
p#mntul nu e niciodat# direct neprih#nit (i nu devine pur dect dup# o ndelung# operaie
alchimist# sau metalurgic#, care-l instaureaz# n demnitatea de metal sau de sare.


IV. REGIM DIURN #I STRUCTURI SCHIZOMORFE
ALE IMAGINARULUI

Ajun(i la cap#tul acestor (ase capitole ale primei c#ri, nu putem dect s# constat#m
remarcabilul izomorfism care leag# diversele simboluri ntr-un Regim specific al imaginii,
caracterizat prin constelaii simbolice care se polarizeaz# toate n jurul celor dou# mari
scheme, diairetic# (i ascensional#, (i n jurul arhetipului luminii, ntr-adev#r, gestul diairetic
pare a se afla la baza acestui regim de reprezentare, (i se pare chiar c#, dac# din punct de
172
vedere reflexologic mi(carea iniial# e una de ridicare, e pentru a avea facultatea de a
separa mai bine, de a discerne mai bine (i de-a avea minile libere pentru manevrele diairetice
(i analitice, n domeniul simbolicii ca (i n cel al politicii, dac# ideea de sceptru o precede ca
intenie pe cea de spad#, aceast# intenie se actualizeaz# adesea doar prin spad#. -i se poate
afirma c# actualizarea Regimului Diurn al imaginii se face prin spad# (i prin atitudinile
imaginare diairetice. Regimul Diurn e deci esenialmente polemic. Figura care-l exprim# e
antiteza, &i am v#zut c# geometria sa uranian# nu c#p#ta sens dect ca opoziie a feelor
timpului: aripa (i pas#rea opunndu-se teriomorfiei temporale, n#lnd visele rapidit#ii,
ubicuit#ii &i zborului n calea fugii mistuitoare a timpului, verticalitatea categoric# (i
masculin# contrazicnd (i dominnd ntunecata &i vremelnica feminitate; n#larea fiind
antiteza c#derii, n timp ce lumina solar# era antiteza apei mohorte (i a tenebroaselor orbiri
ale leg#turilor devenirii. A(adar, Regimul Diurn restabile(te prin spad# (i purific#ri, domnia
gndurilor transcendente, mpotriva feelor timpului nfruntate cu imaginarul ntr-un
hiperbolic co(mar. Am urm#rit n materialitatea lor antropologic# jocul acestor antiteze, (i-am
putea pentru moment s# subintitul#m Regimul Diurn al imaginii: regim al antitezei. Se cuvine
ns# s# cercet#m cu mai mult# precizie c#ror structuri ale reprezent#rii imaginare n general le
corespunde izomorfismul schemelor, simbolurilor (i arhetipurilor studiate n capitolele
precedente.

***
S-ar p#rea ntr-adev#r c# acest izomorfism dep#(e(te cu mult cmpul imaginarului (i

173
c# se extinde pe furi( asupra unor sectoare ale reprezent#rii care, n Occident, se vor pure (i
necontaminate de imaginaie. Regimului Diurn al imaginii i corespunde un regim de expresie
(i de raionament filozofic pe care l-am putea taxa drept raionalism spiritualist. Pe planul
(tiinelor, epistemologia descoper# c#, de la Descartes ncoace, acest raionalism analitic a fost
utilizat n metodele fizico-chimice (i c# s-a introdus chiar, a(a cum vom ar#ta imediat printr-
un exemplu, n demersurile (tiinifice ale biologiei, ntreaga inspiraie a unui sistem filosofic
ca Smkhya pare a fi orientat#, dup# cum o indic# (i etimologia denumirii *317, prin efortul
de discriminare, de disociere, ntre spiritul purusa (i materia prakriti. Dac# opt#m pentru
o alt# etimologie, o dat# cu Garbe (i Oldenberg *318, pentru care acest termen nseamn#
calcul, inventar prin enumerare a elementelor constitutive, schema inductoare a noiunii
r#mne totu(i cea a unei separ#ri, a unei disocieri.
173
-i tocmai de aceast# obsesie a disocierii, a(a cum va face ceva mai trziu dualismul
platonician, e legat# marea problem# spiritualist#, anume ceea ce d#inuie din om dup#
moarte, ceea ce constituie adev#ratul eu, element nemuritor al f#pturii omene(ti *319. A(a
cum adaug# Eliade, comentnd Neti, Neti, calea libert#ii conduce cu necesitate la o
desolidarizare de cosmos (i de viaa profan# *320. In toat# filosofia indian# reg#sim
laitmotivul soteriologic strns legat de metodele de discrimin#ri logice: nuiksak, (tiina
controversei, e omologul lui atmavidy *321, (tiina sufletului. Vedanta, Smkhya (i Yoga se
rezum# ca dialectici menite s# separe Spiritul, Eul, de ceea ce Eliade nume(te experiena
psihomental# *322. Experien# care nu e altceva dect coninutul psihic al avatarurilor,
angaj#rilor (i situaiilor temporale.
Nu e prea greu de constatat cum acest Regim filosofic al separaii, al dihotomiei, al
transcendenei, se reg#se(te n istoria gndirii occidentale: i d#m de urm# n practicile
purificatoare ale pitagorismului acusmatic. Eleatis-mul parmenidian, punct de plecare al
ntregii dialectici grece(ti *323, pare a condensa, la jum#tatea drumului ntre concept (i
imagini, izomorfismul constitutiv al Regimului Diurn al reprezent#rii: statism al
transcendenei opus devenirii temporale, disociere a ideii finite (i precise, maniheism originar
al zilei (i al nopii, al luminii (i al umbrei, mituri (i alegorii relative la ascensiunea solar#
*324. O parte esenial# a meditaiei filosofice a Occidentului e pus# o dat# cu difuzarea
poemului parmenidian. -i cum s# ignorezi faptul c# acest regim al reprezent#rii va antrena pe
adncu-i f#ga( ntreaga oper# a lui Platon (i tot platonismul? Nu e deloc n intenia c#rii de
fa# s# studieze direct incidenele imaginaiei asupra gndirii filosofice, dar cum s# nu remarci
n treac#t c# acest regim al reprezent#rii structureaz# dou# din cele mai, importante filosofii

174
ale Occidentului cea a lui Platon (i cea a lui Descartes *325? Simone Petrement a consacrat o
carte ntreag# spre a circumscrie regimul dualist al gndirii, regimul antitezelor la Platon, la
gnostici (i la maniheeni *326. E de-ajuns s# spicuim cteva titluri de capitole din aceast#
remarcabil# lucrare pentru a ne da seama n ce m#sur# profilul filosofic al gndirii noastre
occidentale e modelat de aceste dou# curente, unul oriental, cel#lalt elin, unul prelund pe
parcurs aportul semitic *327, cel#lalt fiind prelungirea direct# a parmenidismului. Titlurile
capitolelor lucr#rii semnate de S. Petrement pot servi drept titluri (i diferitelor orient#ri ale
coninuturilor reprezent#rii, ntruct acest context n care se nfrunt# necesitatea sau
contrariul binelui cu divinitatea lumii de apoi, sufletul (i trupul, cele dou# imperii,
aceast# dialectic# al c#rei arhetip central e cel al barierei care desparte bezna de lumin#
*328, ne sunt nc# familiare. Faptul c#-l nelegem
174
att de bine pe Platon (i Gnosa provine pare-se de acolo c# suntem platonicieni (i
gnostici naintea lui Platon (i naintea scrierilor mandeene. Istoria (i documentele filosofice
vin s# se a(eze n matca ve(nic# a structurilor mentale *329. Ce s# mai vorbim de temele
filosofici carteziene? ntregul dualism cartezian, toat# inspiraia metodei de claritate (i
distincie e ntr-adev#r lucrul cel mai bine distribuit din lume n imaginaia noastr#
occidental#. Triumful raionalismului e ntotdeauna prefigurat de-o imaginaie diairetic#, (i
a(a cum afirm# Gusdorf *330 cu profunzime: Raionalismul biruitor tinde spre o filosofic a
dublului: spiritul e dublul fiinei, a(a cum lumea inteligibil# e dublul mai autentic al lumii
reale...
n sfr(it, dac# ne ntoarcem spre epistemologie, vom vedea c# demersul (tiinific
nsu(i se supune cut#rui sau cut#rui regim al reprezent#rii (i c# noiunile cele mai pure (i
conceptele cele mai austere nu se pot desprinde pe de-a-ntregul de sensul figurat originar.
Bachelard a scris o carte ntreag# *331 pentru a ar#ta ce greu i vine (tiinei s# se
descotoroseasc# de scutecele de imagini (i de reveriile proprii primilor ei pa(i. S# lu#m un
exemplu concret pe care ni-l ofer# filosoful biologiei, G. Canguilhem, care, ntr-un excelent
articol, arat# c# anumite dispute (tiinifice nu sunt adesea dect rezultatul deosebirilor de
regimuri ale imaginii *332. Antagonismul tradiional dintre citologi mai mult sau mai puin
mecanici(ti (i histologi adepi ai continuu-ului nu se datoreaz# pare-se dect valorific#rii
pozitive sau negative a imaginii unei membrane celulare. Reprezentarea celulei vii, echivoc#
precum cea a ora(ului, a meterezului etc...., e dintre acelea n care imaginaia se poate axa fie
pe aspectul diairetic al unei reverii privind discontinuu-ul, fie pe aspectul nuclear, centripet al
infinitului mic, angajndu-se atunci ntr-o reverie privind intimitatea. S# nu lu#m n

175
considerare dect primul regim al imaginii celulare, regimul diairetic. Hooke, ne spune
Canguilhem, opernd o seciune fin# ntr-o bucat# de plut#, i observ# structura
compartimentat#. -i epistemologul st#ruie asupra supradetermin#rii afective *333 a unei
astfel de imagini, c#utnd nd#r#tul acestei compartiment#ri, pe care-o deriv# din
contemplarea unui fagure de miere, coordonate sociologice: valoarea cooper#rii constructive,
a asocierii. Noi credem ns# c#, nainte de toate, trebuie s# st#ruim asupra valorii de
compartimentare n sine, asupra schematismului diairetic care precede orice reverie privind
compartimentarea, ntruct aceast# valoare marcheaz# net alegerea ntregii reprezent#ri pentru
un regim exclusiv, pentru o opiune definitiv# dincolo de cele dou# pulsiuni imaginare ntre
care a oscilat: fie imaginea unei substane fundamentale, fie o compoziie alc#tuit# din
p#ri de atomi... *334 etan(i (i individualizai. Cu alte cuvinte, vedem aci triumfnd un regim
de
175
reprezent#ri biologice celular, opuse unui regim protoplasmatic (i citoblastemic.
Canguilhem *335 arat# chiar c# prin avataruri fibrilare, tot o structur# celular# obsedeaz# (i
reprezentarea unui Buffon, un atomism biologic calchiat dup# mecanica newtonian#, rud#
apropiat# cu atomismul psihologic al lui Hume. Astfel, imaginea peretelui desp#ritor, schema
diairetic# ce-o structureaz# (i constituie mpreun# cu ea Regimul Diurn, e cu-adev#rat
axiomatic# pentru un ntreg sector de reprezent#ri care reune(te gnduri att de felurite ca
acelea ale biologului, fizicianului mecanicist, psihologului sau filosofului. Am v#zut pe scurt
c# o anumit# perenitate a acestui regim, de la filosofia Smkhya la epistemologia celulei,
fere(te de motivaii culturaliste. Ne r#mne acum s# afl#m dac# psihologia ne poate da
preciz#ri asupra simptomaticii acestui regim al reprezent#rii umane.

***
Ne rezerv#m pentru mai trziu *336 studierea raporturilor dintre arhetipologie (i
tipologia psihologic#, a(a cum ne-am mulumit s# constat#m n paragraful precedent unele
raporturi ntre anumite faze istorice ale gndirii umane (i Regimul Diurn al reprezent#rii.
Dup# cum am subliniat n treac#t o nrudire incontestabil# ntre arhetipurile studiate n
capitolele precedente (i reprezent#rile platonismului (i gnosticismului, tot a(a trebuie s#
not#m, (i-am mai remarcat faptul *337, nrudirea incontestabil# a Regimului Diurn al
imaginii cu reprezent#rile schizofrenicilor.
Desigur, trebuie de pe-acum s# se neleag# bine ce diferen# vom face ntre structurile
schizomorfe caracteristice Regimului Diurn al reprezent#rii (i tipologiile schizofrenice sau

176
schizoide. -i mai nti ne simim datori s# subliniem falsele diagnostice (i gre(elile pe care le
ntlnim la psihiatri n definirea schizofreniei. Gre(eala cea mai vestit# ni se pare cea a lui
Jaspers n ce prive(te diagnosticul de schizofrenie pe care-l stabile(te lui Van Gogh,
diagnostic negat pe drept cuvnt de doctoria Minkowska, de Leroy (i Doiteau, ca (i de Riese
*338. Ne putem de asemenea ntreba dac# schizofrenia descris# (i tratat# de Sechehaye nu e
radical opus# celei studiate de Minkowski *339 : una e angoas# n faa viziunii schizomorfe a
universului, cealalt#, dimpotriv#, euforie, delectare morbid# n faa Spaltung-ului. Una dore(te
vindecarea, cealalt# pare a se simi admirabil n halucinaiile bolii. Dar nu vom ine seama de
aceast# variaie de atitudine tipologic# a bolnavului n faa formelor arhetipale ale maladiei.
Desigur, dac# refuzul
176
acestor forme, dac# voina de a combate t#rmul ilumin#rii *340, dac# ipetele (i
gesticulaiile concepute ca gesturi de ap#rare se afl# de-acum pe calea vindec#rii, nu e mai
puin adev#rat c#, (i n acest caz limit# n care bolnavul pare s# aib# oroare de formele (i
imaginile vehiculate de maladie, aceasta prezint# un ansamblu de forme (i de structuri care
constituie un coerent sindrom al schizomorfiei, sindrom n care reg#sim sub aspect caricatural
elementele simbolice (i schematice ale Regimului Diurn al imaginaiei. N-avem ctu(i de
puin intenia s# descriem tipul de personalitate schizoid# sau schizofren#, ci pur (i simplu, n
cadrul izomorfismului constelaiilor de imagini ale Regimului Diurn, s# punem n eviden#
anumite structuri schizomorfe ale reprezent#rii. Vom vedea mai trziu c# personalitatea se
poate converti de la un regim la altul, (i n cazul acesta, cum a ar#tat Sechehaye, se produce
vindecarea *341. Dar structurile arhetipale (i leg#turile lor izomorfe r#mn neschimbate,
intangibile, ntr-un fel de obiectivitate numenal# a regimurilor de reprezentare. La drept
vorbind, pn# (i portretul raionalului pe care ni-l traseaz# Minkowski *342 e mai degrab#
un sindrom de regim al reprezent#rii dect un tip caracterologic.
Se pot ntr-adev#r recunoa(te n aceast# descriere tr#s#turile structurale cele mai tipice
ale Regimului Diurn al imaginii. Raionalul, scrie Minkowski, se complace n abstract, n
nemi(care, n solid (i n rigid; ceea ce se mi(c# (i e intuitiv i scap#; mai mult gnde(te dect
simte (i n-are capacitatea de-a sesiza prompt; e rece ca (i lumea abstract#; discerne (i separ#,
iar prin aceasta, obiectele, cu contururile lor tran(ante, ocup# n propria-i viziune a lumii un
loc privilegiat; astfel ajunge la precizia formei... *343 Iat# efectiv o descriere a sindromului
spadei, prezentnd n perspectiv#, n sprijinul procesului diairetic, ntreaga trud# st#ruitoare a
metodelor care, prin lungi (iruri de raionamente, vor s# explice transcendena. Acest
raionalism extrem (i, la limit#, morbid *344 scoate puternic n relief structurile

177
schizomorfe ale Regimului Diurn al reprezent#rii.
Prima structur# schizomorf# pe care o pune n lumin# amplificarea patologic# e o
accentuare a acelui recul *345 n raport cu un element dat care constituie atitudinea
reflexiv# normal#. Acest recul devine atunci pierdere a contactului cu realitatea, deficit
pragmatic, pierdere a funciei realului, autism *346. Bleuler *347 define(te autismul ca
desprindere de realitate, gndirea (i somaiile sale nemaimbr#cnd dect o semnificaie
subiectiv#. De pild#, o bolnav# situeaz# punctele cardinale dup# preferinele sale personale:
nordul localizndu-se n faa ei. La fel un bolnav care urineaz# confund# acest act cu ploaia (i
imagineaz# o ntreag# reverie n care el strope(te lumea *348. Acest recul, aceast# distan#
pus# ntre bolnav (i lume,
177
creeaz# acea atitudine de reprezentare pe care am numit-o viziune monarhic#, iar
psihiatrul poate (i el vorbi de turn de filde( n leg#tur# cu atitudinea bolnavului s#u, acesta
ndep#rtndu-se cu totul de lume spre a-i privi de sus, ca un aristocrat, pe ceilali cum se
zbat... *349. Testul Rorschach traduce acest autism printr-un sindrom descris de Monnier
*350: e(ti mai ales uimit de puin#tatea r#spunsurilor banale, de sporul invers al r#spunsurilor
originale bune sau rele, de lipsa sau raritatea marilor detalii normale, de lipsa sau raritatea
r#spunsurilor form#-culoare. Dup# Bohm *351, pierderea funciei eu-aci-acum s-ar
manifesta prin referine personale (i prin asociaii spontane. Astfel, structura schizomorf#
primar# n-ar fi altceva dect aceast# capacitate de autonomie (i de abstractizare fa# de mediul
nconjur#tor, care ncepe de la umila autocinez# animal#, dar se amplific# la bipedul uman
prin poziia vertical# eliberatoare a minilor (i uneltelor, prelungirea acestora.
Cea de-a doua structur#, pe care o g#sim n mod expres legat# de aceast# facultate de-a
face abstracie care e semnul distinctiv al omului reflectnd n afara lumii, e faimoasa
Spaltung. Aceasta, dup# cum remarc# Minkowski *352, nu e Zerspaltung, adic# dezagregare.
E prelungirea reprezentativ# (i logic# a atitudinii generale autistice. n Spaltung vom pune
accentul nu att pe atitudinea caracterologic# de a se separa, ct pe comportamentul
reprezentativ de a separa. Testul Rorschach scoate bine n eviden# noiunea de Spaltung.
Astfel, plan(a a III-a, unde apare foarte firesc s# vezi chelneri, omulei etc..., e interpretat#
mbuc#t#it: subiectul nu vede dect capul, gtul, braele *353. n descrierile schizomorfe
revin f#r# ncetare termeni ca defalcat, mp#rit, separat, t#iat n dou#, fragmentat, (tirbit,
cioprit, ros, dizolvat... *354, care scot n eviden# pn# la obsesie complexul spadei.
Bolnava studiat# de Sechehaye folose(te numeroase expresii caracteristice noiunii de
Spaltung *355. Obiectele, sunetele (i fiinele se decupeaz#, sunt desp#rite. De unde

178
aspectul artificial pe care-l dobndesc obiectele naturale lipsite de finalitatea lor monden#:
Copacii (i gardurile erau de carton, a(ezate ici (i colo ca ni(te accesorii de teatru.
Personajele nu sunt dect ni(te statui, ni(te marionete, ni(te manechine puse n mi(care
de-un mecanism, ni(te roboi, ni(te machete. Viziunea schizomorf# a universului
antreneaz# nu numai la reveria privind animalul ma(in#, dar (i la reveria privind cosmosul
mecanizat. O furie analitic# pune st#pnire pe reprezentarea schizofrenicului: chipurile sunt
decupate ca un carton *356, fiecare parte a feei e perceput# ca separat#, independent# de
celelalte. Bolnavul repet# neobosit: totul e separat... deta(at, electric, mineral *357, n
sfr(it, pn# (i aceast# Spaltung se materializeaz# n ochii imaginaiei (i devine zidul de
178
bronz, zidul de ghea# *358 care-l desparte pe bolnav de toate (i de toi (i
reprezent#rile lui unele de altele.
Cea de-a treia structur# schizomorf#, decurgnd din acea tendin# obsesiv# a disocierii,
e ceea ce psihiatrul nume(te geometrismul morbid *359. Geometrismul se exprim# printr-
un primat al simetriei, al planului, al logicii celei mai formale n reprezentare ca (i n
comportament, nc# de la vrsta de (aisprezece ani un bolnav e obsedat de-un joc de cuburi, e
urm#rit de-o manie a simetriei n felul cum se mbrac#, n felul cum merge pe mijlocul
drumului. Pentru bolnav, spaiul euclidian devine o valoare suprem# care, de pild#, l face s#
nege monedei orice valoare, ea ocupnd prea puin loc, n timp ce gara din Lyon m#rit# are
o importan# primordial# *360. Valoarea acordat# spaiului (i amplas#rii geo-timpului.
Aceste antiteze conceptuale nefiind dect prelungirea antitezelor imaginative pe care le
semnalam la nceputul acestei lucr#ri n opera unor mari poei *361. -i pn# la urm# toate se
rezum# la antiteza constitutiv# a celor dou# p#ri din aceast# prim# carte: e antiteza timpului, a
multiplelor sale fee, (i a Regimului Diurn al reprezent#rii, nc#rcat cu figuraiile lui
verticalizante (i cu semantismul lui diairetic, ilustrat de marile arhetipuri ale Sceptrului #i
Spadei.
n concluzia la acest tablou al structurilor schizomorfe exacerbate de boal# e necesar
s#-l l#s#m pe bolnav nsu(i s# rezume izomorfismul rigid al regimului general al
reprezent#rilor sale. Vom vedea, n acest monolog al unui schizofrenic relatat de Minkowski
*362, mbinndu-se un Weltanschauung geometric pe care l-am putea califica drept cartezian,
plus ici-colo cteva accente parmenidiene, cu reverii antibergsoniene despre soliditate ca
ideal; n sfr(it, solidul atrage dup# sine imaginaia stncii (i a muntelui. Nu vreau pentru
nimic n lume s#-mi modific planul, spune bolnavul, mai curnd viaa dect planul. Gustul de
simetrie, de regularitate e ceea ce m# atrage la acest plan al meu. Viaa nu denot# nici

179
regularitate, nici simetrie, (i de-asta fabric realitatea. Pentru a nt#ri acest intelectualism
triumf#tor, bolnavul precizeaz#: ... starea mea de spirit const# n aceea c# n-am ncredere
dect n teorie. Nu cred n existena unui lucru dect atunci cnd am demonstrat-o... -i
relund pe seama lui vechiul vis cartezian referitor la Mathesis universalis: Totul se va
reduce la matematic#, chiar (i medicina, (i impresiile sexuale... Apoi voina de-a geometriza
se simplific# ntr-o viziune parmenidian#, n care bolnavul se ntreab# dac# cel mai nalt grad
de frumusee n-ar consta pentru trup n a avea o form# sferic#. Reverie ce se amplific# ntr-o
viziune cubist# a lumii: Caut imobilitatea... tind spre odihn# (i imobilizare. De aceea mi plac
obiectele imuabile, casetele (i z#voarele, lucrurile r#mase permanent la locul lor (i care nu se
schimb#
179
niciodat#. Aceast# viziune czannian# a universului se adnce(te n meditaie privind
substana fiinei: Piatra e nemi(cat#, p#mntul dimpotriv# se mi(c#, a(a c# nu-mi inspir# nici
o ncredere..., n sfr(it, meditaia asupra pietrei atrage n mod firesc imaginea muntelui,
dialectica piscului (i a pr#pastiei, redescoperind tehnicile purificatoare foarte apropiate de
practicile sabbatice (i care ng#duie separarea celor doi termeni antitetici: Trecutul e
pr#pastia, viitorul e muntele. De aceea mi-a venit ideea s# las o zi-tampon ntre trecut (i viitor,
n cursul acestei zile ncerc s# nu fac absolut nimic. Am stat a(a odat# dou#zeci (i patru de ore
f#r# s# urinez....
Am inut s# cit#m aceast# lung# pagin# spre a-i sublinia paradoxala coeren#. Se pare
c# bolnavul, mai mult ca oricare altul, se las# pe deplin n voia dinamismului imaginilor.
Toate reprezent#rile lui sunt supuse atunci unui regim unic. Totu(i, o mai repet#m o dat#,
acest regim nu se confund# cu modificarea caracterial# produs# de maladie, ntruct acest
regim nu are n sine nimic patologic, avnd ca substrat marile gesturi naturale care graviteaz#
n jurul reflexelor posturale dominante (i al condiion#rilor lor normale. Structurile
schizomorfe nu sunt a(adar acela(i lucru cu schizofrenia, ele r#mn (i se menin n ni(te
reprezent#ri considerate normale. Vom vedea, drept urmare, c# ele nu se confund# nici cu
tipologia unui caracter psihic particular, nici cu vreo presiune cultural# oarecare. Pentru
moment, dup# ce-am ar#tat c# Regimul Diurn, regimul antitezei, e net caracterizat prin
structuri schizomorfe ce pot fi studiate sub forma lor excesiv m#rit# de c#tre lupa bolii, ne
r#mne s# ar#t#m cum poate imaginaia s# r#stoarne valorile atribuite termenilor antitezei.
Cum poate spiritul s# se vindece de exclusivismul schizomorf care e schizofrenia *363, cum
poate s# treac# de la un regim la altul (i s#-(i converteasc# viziunea filosofic# a lumii, e ceea
ce vom studia acum n constituirea marilor teme ale Regimului nocturn al imaginarului, n

180
concluzia acestei prime p#ri putem spune c# ne-am verificat postulatul iniial conform c#ruia
sensul propriu, (i care se crede conceptual, vine ntotdeauna dup# sensul figurat. La structurile
mai generale ale reprezent#rii se ajunge prin atitudini ale imaginaiei, (i imaginea spadei,
coordonatele ei spectaculare (i ascensionale sunt cele ce vestesc structurile schizomorfe, (i
anume nencrederea n raport cu datele con(tiinei, cu ispitele timpului, voina de disociere (i
de analiz#, geometrismul (i c#utarea simetriei -i, n sfr(it, gndirea prin antiteze. Am putea
defini Regimul Diurn al reprezent#rii drept traseul reprezentativ care se ntinde de la prima (i
nclcita glos# imaginativ# grefat# pe reflexele posturale pn# la argumentarea unei logici a
antitezei (i a platonicei exil#ri din ast# lume *364.

NOTE
I Cf. infra, p. 414 (i urm. 2Cf. Kostyleff,o/>.'cir.,p.230.
3 Cf. Desoille, op. cit., p. 55.
4 Bachelard, L'Air et Ies songes, p. 24.
5 Cf. F. Minkowska, De Van Gogh et Seurat, p. 108, p. 43; cf. Volmat, An psychopath., p. 54.
6 Cf. referitor la jocul de c#ri Tarot: Maxwell, Le Tarot, Alean, 1923; Papus, Le Tarot des
Bohemiens, Carre, 1885, (i nr. din aug.sept. 1928 al publicaiei Voile d'Isis. ()arot joc
de c#ri care cuprinde, n afara celor patru serii obi(nuite, o suit# de figuri: dou#zeci (i dou# n
total, n.t.
7 Cf. M. Bonaparte, Psych. anthrop., p. 67.
8 Cf. M. Bonaparte, op. cit., p. 71.
9 Bachelard, L'Air e t Ies songes, p. 18.
10 Bachelard, La Terre et Ies reveries de la volonte, p. 364; cf. Schelling, Philo. de la
Mylhologie, II, p. 214, care trimite la rndu-i la Aristotel: De Coelo, IV, 4; II, 2.
II Cf. Desoille, op. cit., (i Le Reve eveille en psychotherapie, p. 297300. Cf. Jean-Paul
(S#m. Werke, XVII, p. 164165 a presimit caracterul axiomatic al celor dou# polariz#ri
verticale: Nu putem obine sau mpiedica cu fora n#larea anumitor imagini dinl#untrul
tenebrosului abis al spiritului".
12 Cf. experiena Dr. Arthus, n Le Test du village, p. 291; verticalitatea n alc#tuirea testului
este interpretat# ca echivalent al activit#ii spirituale (i al deta(#rii de sine".
13 Koffka, Principiei ofGestaltpsycho., p. 219.
14 Gibson (i Maurer, Determinani of perceived vertical and horizontal, n Psychol. Review,
iul. 1938, p. 301 302.
15 Kostyleff, op. cit., p. 103.

181
16 Cf. Piaget, La Construction du reel chez l'enfant, p. 18, 95 (i urm.
17 Cf. Eliade, Tr#ite, p. 96 (i urm.
18 Eliade, Le Chamanisme, p. 122-l25; cf. Kai Donner, La Siberie, p. 222 (i urm. Exist#
credina c# (amanii ostiacilor de pe lenisei locuiesc n p#rul (= razele soarelui, precum
p#duchii n capul oamenilor." -amanul folose(te, de asemenea ca talisman de magie simpatic#
o veveri#-zbur#toare.
19 Gen., XXVIII, 12.
20 Bachelard, Air, p. 53; cf. Paradisul, XXI-XXII.
21 Citat de M. Davy, op. cit., p. 165.
22 M. Davy, op. cit., p. 175. Cf. pi. XIII reproduce o miniatur# din Hortus Deliciarum
reprezentnd scara virtuilor, unde sunt redate dialectic temele n#l#rii (i c#derii, p#c#to(ii
poticnindu-se pe treptele negre ale sc#rii.
23 Cf. St. Paul, III, Corinth., XII, 2.
24 Baudouin, V. Hugo, p. 192.
181
STRUCTURILE ANTROPOLOGICE ALE IMAGINARULUI
25 Cf. Baudouin, op. cit., p. 194.
26 Eliade, Images et symboles, p. 63.
27 Bachelard, L'Air et Ies songes, p. 33: cf. platonismul subiacent acestei imaginaii,
Phaidon, 80 c; Phedre, 247 c, 248 a; Rep., VII, 529 d.
28 Piatr# sacr# considerat# n vechime drept s#la( al unui zeu (n.t..
29 Bachelard, La Terre et Ies reveries de la volante, p. 384.
30 Cf. Eliade, Images et symboles, p. 53; cf. Dumezil, Dieux des Germains, p. 54.
31 Cf. Piganiol, Origines, p. 95.
32 Citat de M. Davy, op. cit., p. 13.
33 Cf. la Eliade, Tr#ite, p. 191, confuzia care domne(te n tentativa de sintetizare a
cratofaniilor litice.
34 Cf. W. Cohn, La Peinture chinoise, p. 15; Granet, Civilisation chinoise, p. 278; Pensee
chinoise, p. 118,141.
35 Cf. Dontenville, Mythologiefranaise, p. 94 (i urm.
36 Cf. Dauzat, Toponymiefranaise, p. 80 (i urm.
37 Cf. Dontenville, op. cit., p. 47,203.
38 Cf. Dontenville, op. cit., p. 6769.
39 Cf. op. cit., p. 78,83.

182
40 Cf. op. cit., p. 246,302.
41 Corb n Ib. francez# (n.t..
42 Dontenville, op. cit., p. 91.
43 Cf. Bachelard, L'Air et Ies songes, p. 29,30, 32.
44 Bachelard, op. cit., p. 36.
45 Cf. op. cit., p. 71,78,65.
46 Cf. Bochner (i Halpen, op. cit., p. 62; cf. Desoille, L'Exploration de l'acn p. 174.
47 Citat de Bachelard, op. cit., p. 99.
48 Op. cit., p. 103.
49 Bachelard, op. cit., p. 83.
50 Referitor la corbul demiurgic, cf. G. F. Coxwell, Siberian and Other Folk-Tales, p. 77. Cf.
Harding, op. cit., p. 60. Cf. Arnould de Gremilly, Le Coq, p. 23, 48, 82.
51 Cf. Piganiol, Orig. de Rome, p. 105-l07.
52 Baudouin, V. Hugo, p. 3536.
53 Cf. Piganiol, op. cit., p. 108.
54 Jung, Libido, p. 26.
55 Bachelard, Air, p. 28-29.
56 Phedre, 251 b (i urm.; cf. M. Davy, op. cit., p. 168.
57 Citat de Bachelard, Air, p. 82.
58 Leroi-Gourhan, Homme et matiere, p. 80 (i urm.
59 Reprodus# n Grillot de Givry, Musee des sorciers, p. 393.
60 n terminologia alchimist#: preschimbarea metalelor n aur, c#utarea pi ; > filosofale (n.t..
61 Bachelard,/!<>, p. 83.
62 Citat de Bachelard, L'Air et Ies songes, p. 191.
63 Isae, VI, 2.
64 Cf. supra, p. 154 (i urm.
65 Bachelard (L'Air et Ies songes, p. 12, 92 remarc# faptul c# n Seraphita lui Balzac s#geata
este imagine incitatoare.
66 Cf. Jung, libido, p. 278.
67 Kena Upan. I, 1; Mundaka Upan., I, 3.
68 Cf. Granet, Pensee chinoise, p. 367 (i urm. C#petenia e un arca(, minunat# pild# de
izomorfism n snul principiului Yang, n care se mbin# suveranitatea, naltul, masculinitatea,
victoria, arcul (i s#geile.
69 Mundaka Upan., II, 4-6.

183
70 Citat de Senart, op. cit., p. 338; cf. p. 334.
71 Cf. Krappe, op. cit., p. 180182; cf. Granet, op. cit., p. 145; cf. Gen., IX, 13-l7, (i ttiada,
XVII, 547 (i urm.
72 Eliade, Tr#ite, p. 17 (i urm.
73 Cf. Dontenville, Myth. franc., p. 3436.
74 Cf. Sechehaye, Journal d'une schizophrene, p. 46.
75 Eliade, op. ar., p. 68.
76 Cf. Krappe, op. cit., p. 68; cf. Piganiol, op. cit., p. 140; cf. Mauss, Annee sociol.,IX,p. 188;
XII,p. 111.
77 Cf. Dume'zil, Indo-Europ., p. 61; Krappe, op. cit., p. 69.
78 Cf. Granet, Pensee chinoise, p. 511, 522.
79 Cf. Mwflrf. tf/wn.. I, l -2; II, 2-5.
80 Piganiol, op. cit., p. 93.
81 Cf. Eliade, o/?, r., p. 94.
82 Bachelard, /?ev. volante, p. 385.
83 O/?, cit., p. 380.
84 Eliade, Tr#ite, p. 63.
85 Cf. Leenhardt, Notes d'ethnologie, plan(a XIX, 4.
86 Cf. Lowie, o/j. cit., p. 262263.
87 Freud, Le je et le tu, cap. III, p. 162 (i urm.
88 Eliade, op. cit., p. 63 (i urm.
89 Cf. Krappe, op. cit., p. 71 (i urm.; cf. Granet, Pensee chinoise, p. 354,458 471.
90 Cf. supra, p. 141,142,143.
91 Cf. Baudouin, V. Hugo, p. 14-l5, 29-30, 33-34.
92 Baudouin, op. cit., p. 34.
93 Cf. Dumezil, Mithra-Varuna, p. 130; cf. Indo-Europ., p. 206.
94 Cf. Dume'zil, Tarpeia, p. 113 (i urm.
95 Cf. Dume'zil, Indo-Europeens, p. 198. De asemenea, n panteonul vechiului Mexic, soarele
e n acela(i timp Quetzalcoatl, regele-preot care se jertfe(te, (i Uitzilopochtli, eroul r#zboinic.
Cf. Soustelle, op. cit., p. 24.
96 Cf. Dume'zil, Mithra-Varuna, p. 60.
97 Cf. Dumezil, Le( Dieux des Germains, p. 27.
98 Cf. Dum#zil, Germ., p. 20, Indo-Europ., p. 21, 22.
99 Cf. Eliade, Le Chamanisme el Ies techniques archaiques de l'extase.

184
100 Cf. Hildegarde de Bingen (i Honorius Augustodunensis, citai de M. Davy, op. cit., p.
107,108.
101 Cf. Eliade, Le Yoga, p. 238.
102 Bachelard, Rev. volante, p. 363-364.
103 Cf. H. Breuil, Le Feu et l'industrie lithique et osseuse # Chou-Kou-Tien (Bull. soc. geol.
China, XI, 1931, f. 147 (i P. Wernert, Le culte des crnes # l'epoque paleolithique, n Hist.
Gen. Relig., I, p. 53 (i urm.
104 Wernert, op. cit., p. 71; cf. E. Lot-Falck, Le( Rites de chasse chez lespeuples siberiens, p.
209 (i urm., 213,218.
105 Cf. Wernert, op. cit., p. 68; cf. M. Bonaparte, Psych. anthr., p. 71.
106 Cf. Wernert, op. cit., p. 67.
107 Cf. Dieterlen, op. cit., p. 65, nota 3; cf. importana atribuit# capului cu prilejul
ceremoniilor iniiatice ale cultului Vaudou, noiuni ca oal#-cap", me(ter cap" (i practica
sp#l#rii capului", n Mtraux, Le Vaudou haitien, p. 178179.
108 Baudouin, V. Hugo, p. 14-l5.
109 Cf. infra, p. 212 (i urm.
110 Citat de M. Bonaparte, op. cit., p. 71, nota 1; cf. p. 73; cf. Lot-Falck, Le( Rites de chasse,
p. 173, 205 (i urm., 209 (i urm.
1'' Cf. M. Bonaparte, op. cit., p. 62, l citeaz# pe Seligman: n argoul italienesc penisul e
denumit corno"; cf. op. cit., p. 5154; cf. Job, XVI, 15; Amos, VI, 13; Ps., CXLVIII, 14;
XCII, 11.
112 Cf.Rig.Veda, VII, 86-6.
113 Cf. M. Bonaparte, op. cit., p. 51; cf. Lot-Falck, op. cit., plan(ele II, VII.
114 Cf. M. Bonaparte, op. cit., p. 56; cf. 57-60; cf. Breuil, op. cit., p. 427; Wernert, op. cit., p.
6163.
115 Cf. M. Bonaparte, op. cit., p. 76-79.
116 Cf. Vialar, Le Grande Meute; (i Reglement taurin, text oficial, trad. M. L. Blancon; cf.
Sicilia de Arenzana (F, Las Corridas de toros, su origen...
117 M. Bonaparte, op. cit., p. 80.
118 Cf. supra., p. 163 (i urm.
119 Cf. Lot-Falck, op. cit., p. 97; n special p. 128: Lafemme et la chasse".
120 Cf. supra, p. 108, 109.
121 Cf. M. Bonaparte, op. cit., p. 63.
122 Cf. de asemenea S. de Ganay, Une Graphie soudanaise du doigt du createur, n An. musee

185
Guimet, voi. CXXXIV, nr. l, 1951, p. 46. Autorul arat# importana minii drepte, c#reia i se
interzice, de pild#, s# ating# sexul, ntruct e sfinit# (i ntr-o anume privin# e vicarul lui
Dumnezeu".
123 Cf. Eliade, Images et symboles, p. 9798.
124 Bachelard, Air, p. 55.
125 Cf. Desoille, Exploration; cf. p. 70-74, 29-30; cf. p. 31. Pe m#sur# ce (edinele se
repet#, imaginile devin din ce n ce mai str#lucitoare (i mai imateriale, pn# ajung s# se
reduc# la o impresie de lumin# intens# n care forme foarte simple (i armonioase apar ca un
joc de lumini profilndu-se pe un fond de intensitate luminoas# orbitoare... Aceste imagini
sunt nsoite de o stare euforic# remarcabil#, pe care subiectul le traduce prin cuvinte ca
senin#tate, beatitudine."
126 Se'chehaye, Journal d'une schizophrene, p. 4,5, 20,21.
127 Se'chehaye, op. cit., p. 6.
128 Op. cit., p. 38.
129 Op. cit., p. 21.
130 Citai de M. Davy, op. cit., p. 100; cf. Bachelard, La Formation de l'esprit scientifique, p.
84.
01 Cf. Eliade, Tr#ite, p. 63,68.
132 Mundaka Upan., II, 2 (7, 9,10; III, l (4; III, l (7-8; III, 2 (1.
133 Cf. Dieterlen, op. cit., p. 27.
134 Op. cit., p. 29. Chiar n simbolica vechilor mexicani, n care albul e culoarea apusului, e
un alb asociat totu(i cu culoarea primelor raze ale aurorei", iar victimele jertfelor omene(ti
sau ale zeilor renviai, ca Tlauizcalpantecutli, de pild#, sunt reprezentate cu podoabe de
culoare alb#; cf. Soustelle, op. cit., p. 72,73,75.
135 Cf. Griaule, Dieu d'eau, p. 20 (i urm.
136 Desoille, op. cit., p. 7074; cf. Bachelard, Rev. volante, p. 399.
137 Cf. Bachelard, L 'Air et Ies songes, p. 194.
138 Lamartine, Holderlin, Goethe, Claudel, citai de Bachelard, op. cit., p. 197, 199, 201. Cf.
Simbolismul nuanei coloristice turquoise asimilat cu focul solar la vechii mexicani. Soustelle,
op. cit., p. 71.
139 Bochner, op. cit., p. 47. Contrar celor susinute de Bohm (op. cit., I, p. 176. Acesta, de(i
recunoa(te deosebita raritate a (ocului albastru", declar# f#r# a da vreo explicaie: ntr-un
sens pare s# fie replica (ocului negru". Or, trebuie s# se in# seama de saturaie, iar plan(ele X
(i VIII ale testului Rorschach sunt pictate ntr-un albastru intermediar care poate fi v#zut ori

186
azuriu (i decolorat prin iluminare, ori albastru-nchis. Limba german#, ca (i cea francez#, nu
indic# aceste nuane de intensitate, contrar celor petrecute cu ro(u" (i cu trandafiriu".
140 Cf. K. Goldstein (i O. Rosenthal, Zum Problem der Wirkung der Farben auf den
Organismus, p. 10,23 (i urm.; cf. D. I. Mason, Synesthesia andSoundSpectra, n Word, voi. 8,
nr. l, 1952, p. 41 (i urm.; cf. R. L. Rousseau, Le( Coulews, p. 42 (i urm., referitor la albastru,
culoarea nelepciunii (i a sublim#rii. Cf. poemul lui Mallarme: L'Azur.
141 Cf. L. Rousseau, op. cit., p. 128 (i urm., auriul" e nrudit coloristic cu galbenul.
142 Cf. Diel, Le symbolisme dans la mythologie grecque, p. 176.
143 Cf. infra, p. 253. Referitor la simbolismul galbenului" solar, cf. Soustelle, op. cit., p. 70.
144 E. Bruyne, Etudea d'esthetique medievale, III, p. 13,14.
145 ApocaL, 1, 12; XIV, 14; XIX, 12-l3; XIX, 22. Cf. Marc, IX, 2, 3,4.
146 Cf. Eliade, Tr#ite, p. 62; Mundaka Upan., II, 25 (i urm., (i cf. Jung, Libido, p. 97.
147 Cf . Diel, op. cit., p. 102, 209; cf . L. Rousseau, op. cit., p. 131 , Lejardin des Hesperides.
148 Cf. Bachelard, La Formation de l'esprit scientifique, p. 135, 143; cf . Hutin, L' Alchimie,
y. 25 71.
149 Lanza del Vasto, Commentaires des evangiles, p. 137.
150 Cf. Piganiol, op. cit., p. 101-l04.
151 Cf. Dontenville, op. cit., p. 90.
152 Op. cit., p. 94; cf . Jung, Libido, p. 82. Autorul se complace n stabilirea unei apropieri
dintre Schwann, leb#d#, pas#re solar#, (i Sonne.
153 Cf. Davy, op. cit., p. 40, 177; Josue, 1, 13; cf. Jung, Libido, p. 99.
154 Jung, Libido, p. 82; cf. Krappe, op. cit., p. 83; cf. soarele (i acvila la vechii mexicani,
Soustelle, op. cit., p. 21 .
155 Cf. M. Davy, op. cit., pi. XI, p. 143; cf. Jung, op. cit., p. 330; cf. Arnould de Gremilly,
Le Coq, p. 48 (i urm.
156 Cf. supra, . 16.
157 Cf. Gen., II, 8; Ps., LXVIII, 34; Matt., XXIV, 27.
158 M. Davy, op. cit., p. 142.
159 Soustelle, op. cit., p. 58 (i urm.
160 Op. cit., p. 23-24. 161Cf.Jung,L*iWo,p.84,97.
162 Cf. infra, p. 240 (i urm.
163 Cf. M. Davy, op. cit., p. 181; Jung, op. cit., p. 84.
164 Bachelard, U Air et Ies songes, p. 6768.
165 Cf. Desoille, Explor., p. 90.

187
166 Op. cit., p. 91.
167 Alquie, Philosophie du Surrealisme, p. 185. Cf. G. Durnd, Le Decor mythique.
168 Baudouin, V. Hugo, p. 47, 179; cf. de acela(i autor: Psychanalyse de l'Art, partea I, cap.
V, (i Le Triomphe du heros, p. 42 (i urm., 49, 101 , 121 , 150 (i urm.; cf. supra, p. 136.
169 Cf. Baudouin, V. Hugo, p. 180.
170 Cf. supra, p. 125 (i urm.
171 Cf. Rig Veda, VU, 34, 10, (i Eliade, Images et symboles, p. 127.
172 Cf. Dumezil, Dieux des Germains, p. 21, 29; cf. At. Ved., IV, 16.
174 Cf. Eliade, Tr#ite, p. 119-l20.
175 Krappe, op. cit., p. 89.
176 Cf. op.cit.,p. 90. 177Vale-ry,/W.5w,p. 147. 178 Cf. supra, p. 89, 90.
179 Dumezil, Indo-Europ., p. 160; cf. /. M. Q., IV, p. 81, (i M. V., p. 149.
180 Cf. Matt., V, 29, 30.
181 Cf. infra, p. 304.
182 Cf. Frutiger, Le( Mythes de Platan, p. 11,144, 268-269. mJean,I, l-l8.
184 Gen., 1,3; cf. n //wr. Gen. /fe%., I, articol de Desroches-Noblecourt, p. 253;
cf.KenaUpan.,l,l;l,l.
185 Cf. Jung, Libido, p. 155 (i urm.
186 Cf. Kalevala, cntul VIII, (i Lela, Contes, p. 95.
187 Cf. Dumezil, Germains, p. 24, nota 3.
188 Dumezil, Le( Dieuxdes Germains, p. 25; cf. Granet, Pensee chinoise, p. 32 (i urm.,
referitor la concepia chinez# a cuvntului emblem# nzestrat# cu eficien# real#.
189 Dumezil, op. cit., p. 30; cf. Dumezil, Indo-Europ., p. 21.
190 M. Choisy, Metaphysique du Yoga, I, p. 219; cf. Maitrayana Upan., VI, 28.
191 Op. cit., I, p. 220.
192 Cf. Jung, Libido, p. 95-96, 304, (i Bachelard, Air, p. 19-20 (i 146.
193 M. Choisy, op. cit., I, p. 89, d# o foarte ciudat# etimologie a lui sphota propus# de Fabre
d'Olivet, etimologie care, n ciuda fanteziei sale lingvistice, e foarte serioas# din punct de
vedere arhetipologic; sphn s-ar descompune dup# Cabal# n s = imagine a arcului", \nph =
gur#, cuvnt", mphov = suflu, respiraie".
194 Folosite n practica budist# (Tibet: cilindri coninnd benzi de hrtie pe care e scris# o
formul# sacr# (i care sunt nvrtii spre a dobndi virtui legate de repetarea respectivei
formule (n.t.. Cf. Eliade, Yoga, p. 218, 252; (i Chamanisme, p. 99.
195 Eliade, Yoga, p. 219.

188
196 Eliade, op. cit., p. 220.
197 De pild#, cnd mitologia egiptean# prezint# z#mislirea oamenilor din lacrimile lui R, nu
e dect un joc de cuvinte ntre remytl (lacrim# (i romet (om. Cf. n Hist. Gen. Rel., I, p. 253.
Cf. Zimmer, Mythes et symboles dans l'art et la civilisation de Vinde, p. 196, referitor la
calamburul Civa, tava; cf. Matth., XVI, 13-l9.
198 Eliade, op. cit., p. 220.
199 Cf. articolul lui S. de Ganay, Le( Devises des Dogons (Tr. et m. inst. Ethnog., XLI, 1942.
200 Vr#jitori din Africa occidental# (n.t..
201 G. Dieterlen, op. cit., p. 7779.
202 Cf. Dieterlen, op. cit., p. 211.
203 Cf. Pradines, Tr#ite, II, l, p. 206-207.
204 Levi-Strauss, Struct. parente, p. 611 (i urm.
205 Cf. Jung, Libido, p. 46, cu privire la originea sexual# a Pneumei, p. 9596; cf. Hist. Gen.
Relig., I, p. 253.
206 Cf. supra, p. 138 (i urm.
207 Cartezianismul, ca (i platonismul inem s# subliniem aici poate s# posede o
coeren# izomorfic#. Prin Descartes (i prin Platon, Regimul diurn a devenit mentalitatea pilot
a Occidentului; cf. supra, p. 173.
208 Cf. Bachelard, Rev. volante, p. 390.
209 Desoille, Explor., p. 70.
210 Cf. Piganiol,Orig.,p. 119.
211 Cf. infra, p. 298.
212 Desoille, op. cit., p. 76.
213 Citat de Jung, Libido, p. 145; cf. aroura = ogor, poal#, sn.
214 Citat de Eliade, Tr#ite, p. 227.
215 Eliade, Trate', p. 227.
216 Dum6zil, Le( Dieux des Germains, p. 127, 131; cf. Indo-Europ., p. 94, 100
217 Cf. Dumezil, Indo-Europ., p. 89, (i Tarpeia, p. 128,
218 Diel, op. CH., p. 21,176.
219 Cf. Baudouin, V. Hugo, p. 34.
220 Cf. Diel, op. cit., p. 185; cf. Grimal, op. cit., articolele Chrysaor, Perseu, Meduza.
221 Cf. Dumezil, Indo-Europ., p. 69; Germains, p. 97, 102.
222 Cf. Dum&sil, Germains, p. 103; referitor la cei trei Horai, cf. Dum#zil, Indo-Europ., p.
154.

189
223 Cf . infra, p. 289 (i urm.
224 Cf. Dum6zil, Germains, p. 93, 165; Indo-Europ., p. 62, 69; Tarpeia, p. 1 13.
225 Cf. Dontenville, op. cit., p. 137-l38.
226 Cf. Dontenville, op. cit., p. 138140 (i urm.
227 Cf. Leia, Contes, p. 79 81 . Cf. Baudouin, Le Triomphe du heros, p. 1 17 (i urm., 130 (i
urm.
228 Cf. Dieterlen, op. cit., p. 143, 146, 169; cf. Dumezil, Indo-Europ., p. 196; J. Af.fi., II, p.
91.
229 Dum6zil, Germ., p. 79, 88, 90.
230 Cf. A. Ollivier, Le( Templiers. Referitor la ritualul masonic, cf . lucr#rile lui P. Naudon,
231 Cf. Gusdorf, op. cit., p. 243.
232 Cf. Diel, op. cit., p. 176-l78.
233 Diel, op. cit., p. 187.
234 Cf . Eliade, Forgerons, . 21.
235 Cf. Leroi-Gourhan, Homme el matiere, p. 46. 236Cf.op.c.,p. 61-63.
237
Op.
< p. 188.
238 Dum&a, Germains, p. 21 -27; J. M. fi., p. 79-81; Mithra-Varuna, p. 33, 79 (i urm.;
Eliade, Images el symboles, p. 120 (i urm. ' 239Cf.ipra,p.99, 100.
240 Cf. Athar. Ved., VI, 121-4; Rig Ved., VIII, 87-2.
241 Eliade, Yoga, p. 18-l9.
vegetal", central" etc... avnd o mult mai mare nc#rc#tur# de fantastic dect substantivul;
cf. A.-J. Pernety, Dictionnaire mytho-hermetique, articolul Foc.
299 Damourette, op. cit., II, 84, p. 490. Cf. G. Durnd, Le( Trois niveaux de format ion du
symbolisme.
300 Cf. Krappe, op. cit., p. 303-304.
301 Brhad. Aran. Up., II, 15.
302 Esaie, VI, 6-7; cf. Exode, III, 2.
303 Cf. Bachelard, Air, p. 15,17,27.
304 Dumezil, Indo-Europ., p. 66; Tarp., p. 67.
305 Rig Ve'd., VIII, 100.
306 Dumezil, Tarp., p. 70, 71, 98-99.
307 Brhad. Aran. Upan., citat# de Dumerii, Tarp., p. 50.

190
308 Cf. H.G.R., I, p. 210.
309 Eliade, K^a, p. 68,70; cf. M. Choisy, op. cit., II, p. 107,118, (i Maspero, Journ. asiat.,
apr.-sept. 1937, p. 177, 252, 353, 430.
310 Eliade, op. cit., p. 234. v 31' Choisy, op. cit., II, p. 114; cf. p. 125.
312 Cf. Le'vit., XVII, 11, (i Fabre d'Olivet, La Langue he'braque restituee, II, p. 52,53; cf.
ibidem, I, p. 88,132.
313 Dieterlen, op. cit., p. 66.
314 Cf. Eliade, Yoga, p. 237 (i urm., 243 (i urm.
315 Dieterlen, op. cit., p. 59,60; cf. Eliade, op. cit., p. 244,246; cf. n H.G.R., I, p. 303.
316 Cf. Barthes,Mytologies,p. 3839.
317 Cf. Eliade, Yoga, y. 21.
318 Citai de Eliade, op. cit., p. 360.
319 Cf. S. P#trement, Le Dualisme, p. 157, 210 (i urm.
320 Eliade, op. cit., p. 20, 24.
321 Op. cit., p. 27.
322 Op. cit., p. 29.
323 Brehier, Hist. Philo., I, l, p. 63; cf. Duchesne-Guillemin, Ormadz et Ahriman, L'Aventure
dualiste dans l'Antiquite, p. 85 (i urm.
324 Cf. Brehier, op. cit., p. 63-65.
325 E. Souriau nu s-a n(elat cnd a scris (Pensie vivante, p. 270, nota 1: Platonician marele
secol al Evului Mediu, al Xll-lea, al lui Abelard (i al catedralei Notre-Dame din Paris;
platonician#, de asemenea, filiaia care ncepe cu Ramus, trece prin Descartes (i ajunge pn#
la Montesquieu".
326 Cf. S. Petrement, Le Dualisme chez Platan, Ies gnostiques et Ies manicheens', cf. p. 138
(i urm.
327 Cf. op. cit., p. 208, 216.
328 Op. cit., p. 39,48,160,164,170,175.
329 Cf. op. cit., p. 344; cf. Duchesne-Guillemin, op. cit., p. 104 (i urm.
191
STRUCTURILE ANTROPOLOGICE ALE IMAGINARULUI
330 Gusdorf, Mythe et Metaphysique, p. 179; cf. p. 258. La un contemporan ca Levi-Strauss
vechea schem# polemic# acioneaz# nc# din plin (cf. La Pensee sauvage.
331 Cf. Bachelard, La Formation de l'esprit scientifique.
332 Cf. Canguilhem, Connaisance de la vie, p. 56.

191
333 Op. cit., p. 56.
334 Op. cit., p. 57.
335 Op. cit., p. 67,69.
336 Cf. infra, p. 383 (i urm.
337 Cf. supra, p. 144. E. Souriau, n concluziile frumoasei (i ferventei lui pledoarii pentru
perfeciune formal# (i stilizare, dup# ce-a adus omagii platonismului, stabile(te criteriile
iconografiei stilizate. Acestea vestesc ntr-un mod izbitor structurile schizomorfe detectate de
noi aci pe cu totul alte c#i. Folosirea ncerc#n#rii" figurilor, frontalitatea", simplificarea
tr#s#turii, simetria, dialectica simetric# a plinurilor (i a golurilor, toate aceste calit#i formale
sunt foarte nrudite cu cele cinci structuri pe care le vom induce din izomorfismul
simbolurilor Regimului Diurn. Cf. Souriau, Pensee vivante, p. 256263.
338 Cf. Jaspers, Strindberg et Van Gogh, p. 218, (i Minkowska, De Van Gogh et Seurat aux
dessins d'enfants, p. 22.
339 Cf. Sechehaye, Journal d'une schizophrene, p. 4,17,22, (i Minkowski, La Schizophrenie,
p. 203.
340 Sechehaye, op. cit., p. 20,17, 66, 80.
341 Cf. infra, p. 249.
342 Minkowski, La Schizophrenie, p. 203.
343 Op. cit., p. 203; cf. Sechehaye, op. cit., p. 28, pentru care bolnavul are o reprezentare
nepenit#" a universului; cf. de asemenea iames,Pragmatisme, p. 27.
344 Cf. Rogues de Fursac (i E. Minkowski, Contribution l'etude de lapensee et de l'attitude
autiste, n Encephale, 1923, (i Schizoph., p. 80.
345 Cf. Alquie, Philos. du Surrealisme,p. 182.
346 Minkowski, La Schizophrenie, p. 67, 69; cf. de asemenea L'autisme et Ies attitudes
schizophreniaues, n Journ. Psychol., 1927,1, p. 327.
347 Citat de Minkowski, op. cit., p. 110; cf. Lacroze, op. cit., p. 121 (i urm.
348 Cf. Sechehaye, op. cit., p. 54, 89.
349 Minkowski, op. cit., p. 42. Cf. E. Souriau, op. cit., p. 257, care cu deplin# ndrept#ire
opune frontalitatea unei opere stilizate, precum Grifonul din Campo Santo (Pisa sau
Heruvimul din Luvru, racursiurilor cu forme fluide (i baroce din Gali ucigndu-se" a
Coleciei Ludovisi.
350 Monnier, Test psychologique de Rorschach, n Encephale, voi. 29, 1934, p. 265; cf.
Bohm, op. cit., II, p. 436. E. Souriau (op. cit., p. 258 explic# elocvent modul n care stilizarea
poate deveni exagerat# (i degenera n autism; cf. la Malraux (Voix du Silence, p. 129 (i urm.

192
noiunea de regres" al unui stil prin elemente pur formale.
351 Cf. op. c//., p. 439.
352 Cf. Minkowski, op. cit., p. 212-213.
353 Cf. Minkowski, op. cit., p. 219.
354 Op. cit., p. 206.
355 Cf. Sechehaye, op. cit., p. 14,21,24,51,77 etc.
356 Op. cit., p. 22.
357 Op. cit., p. 59, 77.
358 Op. cit., p. 21,50.
359 Minkowski, op. cit., p. 89; cf. Bohm, op. cit., II, p. 438.
360 Minkowski, op. cit., p. 90.
361 Cf. supra, p. 38.
362 Minkowski, op. cit., p. 90-92.
363 S<chehaye, op. cit., p. 22,45,52.
364 P. Ricoeur, o/, cit., p. 261, cap. IV, Le Mythe de l'#me exilee et le salut par la
connaissance".
CARTEA A DOUA
REGIMUL NOCTURN AL IMAGINII


Studiul precedent ne pune n faa dificult#ii fundamentale pe care-o prezint# exclusiva
urm#rire a transcendenei (i polemica dualist# care rezult# din aceasta. Obose(ti s# tot fii
platonician, scrie Alain *1, sau, dac# nu obose(ti, te alienezi. Aceasta pentru c#
reprezentarea care se limiteaz# exclusiv la Regimul Diurn al imaginilor ajunge fie la o
vacuitate absolut#, la o total# catarofilie de tip nirvanic, fie la tensiune polemic# (i la o
continu# supraveghere de sine obositoare pentru atenie. Reprezentarea nu poate sta n mod
constant, f#r# a se aliena, cu arma la picior n stare de veghe, nsumi Platon (tie prea bine c#
trebuie sa coborm din nou n caverna, s# lu#m n considerare realitatea condiiei noastre de
muritori si, pe ct posibil, s# d#m o buna folosire timpului. Psihoterapeutul *2 deopotriv#
recomand#, n practica ascensional# a visului n stare de veghe, ca subiectul s# nu fie

193
abandonat pe culmea ascensiunii sale, ci determinat s# coboare progresiv la nivelul iniial,
s# fie readus nceti(or la altitudinea sa mental# obi(nuit#. n sfr(it, schizofrenica *3 tratat#
de Sechehaye e pe cale de vindecare atunci cnd o cuprinde oroarea de exclusiva lume a
ilumin#rii si cnd se aga# de-un ritual (i de-un simbolism nocturn.
n raport cu feele timpului, o alt# atitudine imaginativ# se schieaz# a(adar, care
const# din captarea forelor vitale ale devenirii, din exorcizarea idolilor uciga(i ai lui Cronos,
din transformarea lor n talismane benefice, n sfr(it din ncorporarea, n ineluctabila
scurgere a timpului, a figurilor lini(titoare ale constantelor, ale ciclurilor care n chiar cadrul
devenirii par a aduce la ndeplinire un proiect ve(nic. Antidotul timpului nu va mai fi c#utat la
nivelul suprauman al transcendenei (i al purit#ii esenelor, ci n lini(titoarea si calda
intimitate a substanei sau n constantele ritmice care scandeaz# fenomene (i accidente.
Regimului eroic al antitezei i va urma regimul plenar al eufemismului. Noaptea urmeaz# nu
numai zilei, dar (i, mai ales, beznei nefaste. Constatasem deja *4, cnd studiam tenebroasele
fee ale timpului, tendina progresiv# de eufemizare a terorilor brutale (i mortale n simple
temeri erotice (i carnale. Remarcasem cum se produce deplasarea
196
treptat# a r#ului metafizic spre p#cat moral prin jocul sugestiv al imaginilor. Iar
psihanaliza a scos cu genialitate n eviden# mpletirea dintre Cronos (i Thanatos pe de o parte
(i Eros pe de alt# parte *5.
Am vrea s# insist#m, la rndul nostru, asupra acestei ambivalene eseniale a lui Eros
nu pentru a ne pune ntreb#ri n leg#tur# cu aceast# duplicitate a pulsiunii primitive, ci pentru
a ncheia (i a rotunji studiul valorific#rii negative a imaginilor nocturne. Ambivalena Eros-
Cronos-Thanatos, a pulsiunii (i a destinului de muritor, marcheaz# ns#(i limita dincolo de
care marile teme ale simbolicii pe care le-am studiat nu pot dect s#-(i inverseze valoarea.
Dac# Eros d# un aspect de dorin# nsu(i destinului, exist# un mijloc de-a exorciza (i altfel
dect prin antitez# polemic# si implacabil# faa amenin#toare a timpului. Al#turi de procesul
metafizic care, prin simbolurile antitetice, prin fug# sau prin spad#, combate mon(trii
hiperbolici z#mislii de angoasa temporal#, al#turi de-o atitudine diairetic#, de-o ascez#
transcendent#, duplicitatea, ng#duind eufemizarea morii ns#(i, deschide imaginarului (i
conduitelor pe care le motiveaz# o cu totul alt# cale. Aceast# r#sturnare a valorilor simbolice,
datorat# ambiguit#ii Eresului, a descoperit-o Denis de Rougemont *6 n evoluia istoric# a
revoluiei cathare din secolul al XII-lea. Pe-un ascetism dualistic exacerbat n care
entuziasmul, Erosul divin, ajunge la dragostea pentru dragoste, la o dorin# lipsit# de obiect
care, din ur# fa# de timp, se reg#se(te fa#-n fa# cu moartea, vine ncet-ncet s# se grefeze o

194
doctrin# a dragostei care va eufemiza contextul carnal (i va r#sturna treptat valorile ascetice
promulgate de Cei Des#vr(ii. De Ia acea platonician# exilare din ast# lume la Erosul
platonic (i n cele din urm# la curtoazie si la cultul Doamnei, traseul psihic e nentrerupt *7.
Ortodoxia catolic# ns#(i nu va putea s# r#mn# str#in# de aceast# revoluie psihic#
inaugurat# de erezie (i va sfr(i prin a autoriza cultul Fecioarei-Mam#, cultul femeii
exorcizate (i sublimate. S. Petrement *8 a pus n eviden# o mi(care identic# n tentativele
de a dep#(i dualismul gnostic, n special la pseudo-clementini, care nlocuiesc catharismul
dualistic al gnosei cu o teorie a contrariilor concepute ca unite n faza de conjuncie a lunii cu
soarele, n care principiul feminin e necesar des#vr(irii Pleronului: Mntuitorul vine s#
formeze (i n felul acesta s# mntuiasc# Sophia feminin#, ntruchipare a sufletelor noastre
incomplete, n toate aceste exemple, att psihologice, ct (i istorice, vedem cum imperialismul
imaginarului, ad#ugnd simbol dup# simbol, ad#ugnd, a(a cum am ar#tat, temporalit#ii
lunare feminitatea menstrual#, atrage o eufemizare ea ns#(i indicatoare a unei ambivalene
dup# care atitudinile fa# de timp (i de moarte se pot inversa.
197
S# relu#m mai ndeaproape acest proces imaginar de inversare a valorilor. A(a cum
scrie M. Bonaparte *9, una din tr#s#turile cele mai constante ale lui Eros e c#-l tr#(te dup#
sine pe fratele s#u Thanatos. Am studiat felul n care, pentru reprezentarea imaginar#, se
nf#ptuia aceast# antrenare prin intermediul impurit#ii feminine constituit# de sngele
menstrual. Dar (i reciproca formulei enunate de psihanalist# e valabil#, astfel c# simbolurile
se bazeaz# pe o ambivalen# fundamental#. E ceea ce explic# ambivalena anumitor divinit#i
feminoide; a lui Kali, simultan Parvati (i Durga, a lui Venus libitina, Venus roman#, scriu
Breal (i Bailly *10, al c#rei nume vine de la libitum, dorin#, dar, din motive necunoscute,
obiectele legate de funeralii erau vndute n templul ei... (i-a schimbat apoi rolul (i a devenit
zeia funeraliilor. Sunt tocmai motivele pe care le d# la iveal# arheotipologia: venusitatea e
sor# bun# cu zeia chtonian#; n jurul morii (i al c#derii, al destinului temporal, s-a format
treptat o constelaie feminin#, apoi sexual# (i erotic#. Libidoul ar fi a(adar ntotdeauna
ambivalent, (i ambivalent n multe feluri, nu numai pentru c# e un vector psihologic cu poli de
repulsie sau atracie, dar (i printr-o duplicitate funciar# a chiar acestor doi poli. E
ambiguitatea pe care-o semnala nc# Platon *11 n faimosul pasaj din Banchetul, unde Eros e
definit ca fiu al Bunei st#ri (i al S#r#ciei. Dar mai exist# o ambiguitate, pe care se ntemeiaz#
cele dou# dinainte: anume c# dragostea poate, continund s# iubeasc#, s# se ncarce cu ur# sau
cu dorin# de moarte, n vreme ce, viceversa, moartea va putea fi iubit# printr-un soi de amor
fati care (i imagineaz# c# prin moarte (i g#sesc sfr(itul tribulaiile temporale. Platon

195
sublinia prin spusele lui Alcibiade, exprimnd dorina distrugerii fiinei iubite, prima dintre;
aceste atitudini; e atitudinea metodic studiata de psihanaliz# *12, n timp ce Freud dedica
celei de-a doua atitudini dou# studii celebre *13, la cap#tul c#rora disocia un libido pur
hedonistic (i. un instinct al morii, disociere neradical# de vreme ce n sadism libidoul ar
pune st#pnire pe instinctele morii (i le-ar proiecta asupra fiinei dorite dnd astfel o nuan#
macabr# pl#cerii nse(i. Instinctul morii ar s#l#(lui n dorina pe care-o are fiecare om viu de-
a se rentoarce la anorganic, la nedifereniat.
Spre deosebire de Freud, nu vom merge pn# la disocierea celor dou# principii ale
libidoului; ca (i M. Bonaparte *14, vom p#stra unitatea echivoc# a libidoului de-a lungul
avatarurilor sale erotice, sadice, masochiste (i morticole. Libidoul poate fi atunci asimilat unui
elan fundamental n care dorin# de ve(nicie (i proces temporal se contopesc, precum acel a
voi att de impropriu denumit de Schopenhauer *15 necesitate cnd acceptat# (i ndr#git#,
cnd detestat# (i comb#tut#. Dac#, mpreun# cu Jung *16, examin#m
198
etimologia cuvntului libido, constat#m c# latina vl#guie(te (i raionalizeaz# sensul
etimologic sanscrit, care era a resimi o dorin# aprig#. Libidoul are deci sensul de-a dori n
general, (i de-a se l#sa prad# acestei dorine. Jung *17 asimileaz# aceast# dorin#
fundamental# cu Eros-ul platonician, cu Dionysos-ul teban, cu Phanes, cu Priap (i cu Kama n
accepiunea de energie n general. Dar ambiguitatea acestui libido e cea care i permite s# se
diversifice si totodat# s# r#stoarne valorific#rile comportamentului n funcie de separarea sau
de unirea cu Thanatos. Libidoul apare astfel ca intermediarul dintre pulsiunea oarb# (i
vegetativ# care supune fiina devenirii si dorina de ve(nicie care vrea s# suspende destinul
muritor, rezervor de energie de. care dorina de ve(nicie se serve(te sau ,dimpotriv# se
r#zvr#te(te. Cele dou# Regimuri ale imaginii sunt a(adar cele dou# aspecte simbolice ale
libidoului. Uneori, ntr-adev#r, dorina de ve(nicie se va combina cu agresivitatea, cu
negativitatea, transferat# (i obiectivat#, a instinctului morii pentru a combate Erosul nocturn
(i feminoid, (i am clasat pn# acum aceste simboluri antitetice, purificatoare (i militante, n
cazul acesta putem constata, laolalt# cu Jung *18, o coinciden# a unei p#ri a libidoului cu
prohibirea incestului, cu lupta mpotriva revoluiei incestuoase (i a simbolurilor sale feminine
sau teriomorfe. Energia libidinal# se plaseaz# atunci sub autoritatea unui monarh divin (i
patern, (i nu tolereaz# din pulsiune dect agresivitatea sa mascul# (i combativitatea pe care-o
condimenteaz# cu purific#ri ascetice (i baptismale. Alteori, dimpotriv#, libidoul se va
combina cu pl#cerile delicate ale timpului, r#sturnnd parc# dinl#untru regimul afectiv al
imaginilor morii, c#rnii (i nopii; se va valorifica atunci aspectul feminin (i matern al

196
libidoului, schemele imaginare se vor curba spre regresiune, iar libidoul sub acest regim se va
transfigura ntr-un simbol matern *19. Alteori, n sfr(it, dorina de ve(nicie pare c# vrea s#
dep#(easc# totalitatea ambiguit#ii libidinoase (i s# organizeze devenirea ambivalen# a
energiei vitale ntr-o liturghie dramatic# totaliznd dragostea, devenirea (i moartea. E
momentul n care imaginaia organizeaz# (i m#soar# timpul, l mbog#e(te cu mituri (i
legende istorice, iar, prin periodicitate, alin# durerea pricinuit# de fuga timpului *20.
Constat#m c# prin aceste ultime dou# modalit#i, care, prin intermediul lui Eros,
confer# oarecare nseninare feelor lui Cronos, se define(te un nou regim al imaginii, care
grupeaz# dou# mari familii de simboluri participnd att una ct (i cealalt# n mod direct la
imaginile temporale pe care le mpac#. Regimul Nocturn al imaginii se va afla n mod
constant sub semnul conversiunii si al eufemismului. Primul grup de simboluri pe care le vom
studia e alc#tuit pur (i simplu dintr-o inversare a valorii afective atribuite feelor
199
timpului. Procesul de eufemizare schiat deja la nivelul unei reprezent#ri a destinului (i
a morii, care era totu(i f#r# iluzii, se va accentua spre a ajunge la o veritabil# practicare a
antifrazei prin inversarea radical# a sensului afectiv al imaginilor. Al doilea grup va fi axat pe
c#utarea (i descoperirea unui factor de stabilitate n snul fluidit#ii temporale (i se va str#dui
s sintetizeze aspiraiile la o lume dincolo de transcenden# (i intuiiile imanente ale devenirii.
Att ntr-unul, ct (i n cel#lalt grup exist# o valorificare a Regimului Nocturn al imaginilor,
dar ntr-un caz valorificarea e fundamental# (i inverseaz# coninutul afectiv al imaginilor, (i
atunci n chiar snul nopii spiritul (i adulmec# lumina, c#derea se eufemizeaz# n coborre
Iar pr#pastia se minimalizeaz# sub form# de cup#, n timp ce n cel#lalt caz noaptea nu e dect
o necesar# propedeutic# a zilei, o nendoielnic# f#g#duial# a zorilor. Ne vom ncepe studiul
prin inversarea radical# a Regimului Diurn al reprezent#rilor, rezervndu-ne partea a doua
pentru analiza miturilor (i simbolurilor constituind o dialectic# a ntoarcerii.

PARTEA NTI
COBORREA #I CUPA

Duhul adncurilor e nepieritor; i se spune Femela misterioas...
Tao-Te-King, VI
Cenu#a trandafirilor tere#tri e pmntul de ba#tin al trandafirilor cere#ti... iar luceafrul
nostru de sear luceafrul de diminea& pentru cei de la antipozi...
NOVALIS, Schriffien, III, p. 189

197
I. SIMBOLURILE INVERS%RII

n capitolele care vor urma, vom reg#si toate feele timpului, dar exorcizate parc# de
groaza pe care-o vehiculau, preschimbate prin faptul c# au abandonat regimul antitezei. Dar s#
nu ne l#s#m n(elai de limbaj: el va continua foarte adesea s# foloseasc# vocabularul
tehnicilor de purificare, f#cndu-l ns# s# mbrace un context imaginar cu totul diferit. De
pild# termenul pur coninea n sine pentru imaginaia metafizician# a transcendenei
simboluri ale rupturii, ale separ#rii; dimpotriv#, imaginaia ontologist# a imanenei va citi
dincolo de acest epitet substantivele simbolice ale ingenuit#ii, ale imemorialit#ii, ale
imediatului originar. Puritatea, dup# Bergson sau Rousseau, nu mai are acela(i coninut
semantic ca la Platon sau Descartes. n plus, eufemizarea icoanelor temporale se face
ntotdeauna cu pruden#, pe etape, astfel c# imaginile p#streaz#, n ciuda unei pronunate
intenii de antifraz#, o r#m#(i# a originii lor terifiante sau, dimpotriv#, se anastomozeaz# n
mod ciudat cu antitezele imaginate de asceza diairetic#. De pild#, scopul pe care (i-l propun
constelaiile pe care le vom studia nu va mai fi ascensiunea pe culme, ci p#trunderea ntr-un
centru, iar tehnicilor ascensionale le vor succeda tehnici de s#pare, dar acest drum c#tre centru
va fi n acela(i timp, sau alternativ, de la caz ia caz. calea cea mai u(oar#, cea mai accesibil# &i
p#str#toare parc# a unui accent din entuziasmul ascensional, dar (i calea spinoas#, (erpuit# (i
labirintic#, durohana, pe care imaginile angoasante ale genunii, strungii sau h#ului ne las# s-o
presimim. De asemenea, Marile Zeie care, n aceste constelaii, vor lua locul Marelui
Suveran mascul (i unic al imaginaiei religioase a transcendenei, vor fi n acela(i timp
binef#c#toare, ocrotitoare ale c#minului *2, d#t#toare de
202
maternitate, dar la nevoie (i p#streaz# o sechel# a feminit#ii redutabile &i sunt
totodat# zeie crncene, r#zboinice (i sngeroase. Alteori, angajndu-se ntr-o explorare a
adncurilor, reveria Regimului Nocturn va p#stra din tehnica polemic# nevoia de plato(#,
precauia ap#r#rii &i a par#rii.
Procesul eufemiz#rii, pe care-l v#zusem n germene n ambivalena feminit#ii nefaste
&i schiat n st#pnirea (i nsu(irea leg#turilor de c#tre Marii Zei uranieni *3, se va intensifica
a(adar pn# la antifraz#, f#r# a exclude ns# cu totul r#m#(iele celuilalt regim al reprezent#rii
(i f#cnd uz n majoritatea cazurilor de procedeul compromisului. Totu(i, n pofida acestor
compromisuri (i acestor nuane, trebuie s# subliniem din capul locului remarcabilul
izomorfism al simbolurilor pe care le vom studia. Izomorfism pe care Dumzil *4 l
evideniaz# bun#oar# n Vede (i n textele mazdeene, &i care leag# ideea de bog#ie, noiunea

198
de plural, de ntruchip#ri feminine ale fecundit#ii, ale profunzimii acvatice sau telurice. Cum
ar fi Acvinii legai de Pushan, zeul vieii, d#t#tor de bog#ii, mass# divin#, concentrndu-
se n ntruchiparea feminin# a zeiei apelor mame, Sarasvati, d#t#toare de via# &i de urma(i,
purt#toare de hran#, de lapte, de boabe (i de miere, ad#post n calea oric#rei ncerc#ri, refugiu
inviolabil.

***
Dup# cum scrie Bachelard, orice mi(care de devenirii ncepe printr-un demers
involutiv, iar Desoile n cea de-a doua lucrare a sa studiaz# visele privind coborrea, care
sunt vise de ntoarcere (i n acela(i timp o aclimatizare sau o acceptare a condiiei temporale
*5. E vorba de-a ne dezv#a de fric# *6. E una din pricinile pentru care imaginaia coborrii
va necesita mai multe precauii dect cea a ascensiunii. Ea va cere plato(e, costume de
scafandru, sau chiar nsoirea de c#tre o c#l#uz#, un ntreg arsenal de ma(ini (i ma(inaii mai
complexe dect aripa, acel apanaj att, de simplu al zborului *7, ntruct coborrea risc# n
orice clip# s# se confunde (i s# se transforme n c#dere. Ea trebuie s# fie nencetat dublat#,
parc# anume spre a se lini(ti, de simbolurile intimit#ii, n precauiile luate cu prilejul
coborrii exist# chiar, a(a cum vom vedea referitor la complexul lui Iona, o supradeterminare
a proteciilor: te protejezi pentru a p#trunde n inima intimit#ii protectoare. Bachelard, cu
perspicacitatea lui obi(nuit#, analiznd o pagin# din Aurora de Michel Leiris, a ar#tat c# orice
valorificare a coborrii e legat# de intimitatea digestiv#, de gestul ngurgit#rii. Dac#
ascensiunea e un apel de exterioritate, la o lume dincolo de ceea ce e trupesc, axa coborrii
este o ax# intim#, firav# &i delicat#.. Rentoarcerea imaginar# e ntotdeauna
203
o napoiere mai mult sau mai puin coenestezic# (i visceral#. Cnd fiul risipitor trece
din nou, poc#it, pragul casei p#rinte(ti, o face pentru a benchetui. Se vede c# n aceste
adncuri obscure (i ascunse nu r#mne dect o limit# extrem de fin# ntre actul temerar al
coborrii f#r# c#l#uz# (i pr#bu(irea n abisurile animalice. Ceea ce deosebe(te ns# din punct
de vedere afectiv coborrea de fulgeraia c#derii ca (i de lansarea n zbor de altfel, e
ncetineala. Durata e reintegrat#, domesticit# de simbolismul coborrii graie unei anumite
asimil#ri din interior a devenirii. Izb#virea devenirii se produce, ca (i n opera lui Bergson,
dinl#untru, prin durata concret#. Astfel nct orice coborre e lent#, nu cunoa(te graba,
mergnd uneori pn# la a se nrudi cu p#trunderea laborioas#. Acestei ncetineli viscerale i se
adaug# bineneles o calitate termic#. E ns# vorba aici de-o c#ldur# blnd#, de-o c#ldur# lent#
suntem ispitii s# spunem, dep#rtat# de orice str#lucire prea arz#toare. -i dac# elementul

199
p#stos e ntr-adev#r cel al ncetinelii *8, dac# coborrea nu admite dect pasta, apa dens# (i
lnced#, ea nu reine din elementul produs de foc dect substana intim#: c#ldura, n lucrarea
sa consacrat# focului, acela(i autor face, mpreun# cu Novalis, deosebirea dintre c#ldura care
arde (i care luce(te (i c#ldura str#fundurilor (i cea din poala cuiva: Lumina surde (i op#ie
la suprafaa lucrurilor, dar numai c#ldura p#trunde... Interiorul visat e cald, niciodat# ncins...
Prin c#ldur# totul devine profund, c#ldura e semnul unei profunzimi, sensul unei
profunzimi... *9 ntr-adev#r, n aceast# imagine a caldei intimit#i sunt reunite p#trunderea
delicat# (i tihna mngietoare att a pntecului digestiv, ct (i a pntecului sexual. Imaginaia
coborrii verific# intuiia freudian# care face din tubul digestiv axa descendent# a libidoului
nainte de fixaia lui sexual#. Se poate spune chiar c# arhetipurile coborrii vor urma
ndeajuns de fidel traseul genetic al libidoului a(a cum l descrie analiza freudian#, (i-i va fi
ntotdeauna u(or unui psihanalist s# vad# n apariia acestei imagistici digestive, bucale sau
anale un simptom de dec#dere la stadiul narcisic *10. Complexul lui Novalis, care
asimileaz# coborrea minerului n subteran cu o acuplare, se aseam#n# mult cu complexul lui
Iona. -i unul (i cel#lalt au drept simbol pntecele, fie el digestiv sau sexual, (i prin meditarea
asupra lor se inaugureaz# o ntreag# fenomenologie eufemizant# a cavit#ilor *11. Pntecele e
prima cavitate valorificat# pozitiv att de igien#, ct (i de dietetic#. Confuzia este evideniat#
de Freud ntre sexual (i digestiv e de altfel att de profund# nct coborrea n pntecele
incubator se face nedifereniat n basmele folclorice pe gur# sau prin vagin *12. Acest
pntece polivalent poate, desigur, s#-t nghit# cu u(urin# valori negative, a(a cum am mai
precizat *13, (i s# simbolizeze abisul c#derii, microcosmosul p#catului. Dar cine zice

204
microcosmos zice minimalizare. Epitetul de blnd, c#ldu face ca acest p#cat s#
apar# att de pl#cut, constituie un termen mediu att de preios pentru eufemizarea c#derii,
nct aceasta (i nfrneaz#, (i ncetine(te coborrea, iar pn# la urm# converte(te valorile
negative de angoas# (i spaim# n delectare a intimit#ii n care s-a p#truns ncet.
S-ar putea spune c# luarea n considerare a trupurile simptomul schimb#rii de regim a
imaginarului. Cum foarte bine a remarcat Sechehaye *14, interesul (i afeciunea fa# de trup
marcheaz#, la schizofrenic, o etap# pozitiv# pe calea vindec#rii. Cnd sentimentele de
vinov#ie carnal# sunt ndep#rtate, bolnavul intr# ntr-un proces de ameliorare (i declar#:
Atunci am nceput s# iau n considerare (i s#-mi iubesc trupul. E remarcabil de altfel c# n
acest proces imaginarea trupului e n acela(i timp sexual#, ginecologic# (i digestiv#:
simbolismul laptelui, al merelor (i al roadelor p#mntului alternnd cu fantasme de involuie

200
n trupul matern, n paginile care vor urma nu vom analiza de ast# dat# dect imaginea
pntecului valorificat# pozitiv, simbolul hedonistic al coborrii fericite, sexual# (i totodat#
digestiv# sub raportul libidoului. Putem remarca de altfel n treac#t c# digestivul e adeseori
eufemizare la puterea a doua: actul sexual e simbolizat la rndul s#u prin s#rut. S# ne
m#rginim doar la imaginaia coborrii viscerale, la complexul lui Iona att de r#spndit (i
care se manifest# deopotriv# n legenda Calului Troian, ct (i n comportamentul tuturor
uria(ilor nfulec#tori din mitologia celtic#, n reveria unui Hugo punndu-l pe Gavroche al s#u
s#-(i g#seasc# ad#post n statuia Elefantului, ca (i n fabulaiile spontane ale copiilor de (coal#
elementar# *15.
Coborrea ne invit# la o transmutare direct# a valorilor de imaginaie, iar Harding *16
i citeaz# pe gnostici, pentru care a urca sau a cobor se reduce la acela(i lucru, asociind
acestei concepii a invers#rii doctrina mistic# a lui Blake, pentru care coborrea e (i o cale
c#tre absolut. Paradoxal coborm spre urca din nou pe scara timpului (i a reg#si pacea
prenatal# a sufletului. S# ne oprim a(adar la acest att de important proces de inversare (i s#
ne ntreb#m prin ce mecanism psihologic se constituie eufemismul care tinde pn# la
antifraz#, de vreme ce pr#pastia preschimbat# n cavitate devine un scop, iar c#derea devenit#
coborre se transform# n pl#cere. Am putea defini o atare inversare eufemizant# drept un
proces de dubl nega&ie. Proces ale c#rui prodromuri le-am mai ntlnit n leg#tur# cu
dialectica leg#rii (i cu personajul leg#torului legat. Proces evideniat de numeroase legende (i
povestiri populare n care-l ntlnim pe houl jefuit, pe n(el#torul n(elat etc..., (i semnalat de
zicalele bazate pe dublare ca de pild#: Cine sap# groapa altuia cade singur n ea, Tot na(ul
(i are na(ul etc...
205
Procedeul const# n esen# din faptul c# prin negare se reconstituie afirmarea, c#
printr-o negare sau printr-un act negativ se distruge efectul unei prime negativit#i. Se poate
afirma ca izvorul schimb#rii de sens dialectice se afl# n acest procedeu al dublei negaii tr#ite
pe planul imaginilor nainte de-a fi codificat de formalismul gramatical. Acest procedeu
constituie o transmutare a valorilor: leg leg#torul, ucid moartea, folosesc propriile arme ale
adversarului. -i n felul acesta simpatizez total (i parial comportarea adversarului. Acest
procedeu e deci un indicator precis al unei ntregi mentalit#i adic# al unui ntreg arsenal de
procese logice (i de simboluri care se opune radical atitudinii diairetice, fariseismului (i
catharismului intelectual (i moral al necru#torului Regim Diurn al imaginii. Se poate afirma
c# dubla negaie e criteriul unei totale invers#ri de atitudine reprezentativ#.
Un exemplu remarcabil al acestei invers#ri prin supradeterminarea negativului g#sim

201
n studiul pe care M. Bonaparte *17 l consacr# Sfntului Christophe cinocefalul din muzeul
bizantin de la Atena. Pe aceast# icoan#, care dateaz# de la sfr(itul secolului al XVII-lea,
Sfntul Christophe e mpopoonat cu un cap de cine, conform anumitor leciuni ale tradiiei
orientale. Dup# cum semnaleaz# psihanalista *18, dou# mituri se mpletesc n figura
christoforului: mitul barcagiului-c#l#uz# (i mitul uria(ului-p#gn cu cap de cine. Or, Sfntul
Christophe e invocat mpotriva morii subite (i a accidentelor fatale. Atributul cinocefal n-ar fi
dect o supravieuire (i o transpunere a principalului atribut al zeului egiptean Anubis, de
unde aluzia n legend# la o origine p#gn# (i la un nume p#gn al lui Christophe:
Reprobatus *19, blestematul. O serie ntreag# de tr#s#turi vin s# confirme aceast# filiaie:
legenda l nf#i(eaz# pe Reprobatus sub forma unui uria( plin de cruzime, mnc#tor de
oameni, cu dini de cine... Rolul s#u de barcagiu-c#l#uz# e tot un rol chtonico-funerar: zeul
Anubis, ca (i dubletul s#u Caron din mitologia greac#, trece morii pe cel#lalt mal al fluviului
internai. M. Bonaparte *20 relateaz# pe larg cum se converte(te acest c#pc#un cinocefal, (i
asta ntr-un context legendar (i religios explicit. Hristos purtat de moarte e cel care
transform# (i inverseaz# sensul nsu(i al morii. Hristos i nsoe(te pe muritori n c#l#torie, se
supune aceleia(i treceri primejdioase. -i imaginea cinocefalului mblnzit, devenit christofor,
(i inverseaz# sensul, devin protectoare, talisman mpotriva violenei morii. Aceast# inversare
e subliniat# simbolic prin toiagul pe care-l poart# uria(ul (i care. n legend#, nflore(te
miraculos dup# convertirea blestematului. A(adar, n mitul Sfntului Christophe, (i mai ales n
aceast# ciudat# (i explicit# figurare a mitului din muzeul atenian, moartea ns#(i e invocat#
contra morii ntr-o
206
remarcabil# dubl# negaie religioas#. Nu e vorba aci numai de-o invocare eufemic#
adresat# c#l#uzei morilor, cum afirm# M. Bonaparte *21, de acel nc# nu cu care e
implorat luntra(ul funebru, ci mai ales de-o biruin# total# a antifrazei: moartea lui Hristos
nviat a nvins, a supus puterea funebr# a uria(ului. Convertirea uria(ului cinocefal
reprezint# realmente un simbol al invers#rii semantice. Prin acest uria( se cere o moarte
bun#, c#ci n Evul Mediu Sfntul Christophe e invocat nainte de toate mpotriva morii
rele, adic# a morii subite, care lipse(te victima de sfnta mp#rt#(anie. Exist# a(adar prin
mijlocirea christoforului o moarte bun#, care nu e dect o trecere, o tranziie lini(titoare.
Sfntul Christophe, ca (i Iona din Biblie, nseamn# c# moartea, nsu(i procesul morii, ca
valoare (i semnificaie, poate fi inversat. S-ar putea g#si n gesta cre(tin# &i n hagiografia
legendar# numeroase exemple ale unei atari convertiri: s# nu reinem, de pild#, dect faimoasa
anecdot# referitoare la drumul Damascului, care-l transform# pe prigonitorul Saul n

202
protector al celor prigonii. Orice convertire e ntotdeauna mai nti o transfigurare. -i ntregul
izomorfism al simbolurilor pe care le studiem n aceste capitole e axat pe aceast# dedublare
eufemic#, e constituit n esen# din dubla negaie. Se pare c#, nainte de-a atrage ni(te
dialectici sintetice, reprezentarea imagineaz# ni(te procese de antifraz#, iar procedeul dublei
negaii apare la nivelul imaginii ca o prim# tentativ# de domesticire a avatarurilor temporale (i
mortale n slujba vocaiei extratemporale a reprezent#rii. Putem afirma c# antifraza constituie
o adev#rat# convertire care transfigureaz# sensul (i vocaia lucrurilor (i a fiinelor, p#strnd
totu(i inevitabilul destin al lucrurilor (i al fiinelor.
Ar fi, n sfr(it, interesant de confruntat acest proces al dublei negaii eufemizante cu
procedeul freudian al Verneinung-ului, termen pe care J. Hyppolite l traduce cu denegaie
*22. Procedeu care const# n aceea c# negaia din limbaj traduce o afirmaie a sentimentului
intim: A prezenta ceea ce e ca (i cnd n-ar fi. Dup# cum remarc# Hyppolite *23, aceast#
funcie a deneg#rii e foarte apropiat# de Aufhebung, care fundamenteaz# dialectica hegelian#:
Denegaia e un Aufhebung al reful#rii, dar f#r# a fi prin asta o acceptare a refulatului. Vom
ad#uga c# dubla negaie manifest# un progres n acceptarea refulatului. Denegaia nu e dect o
timid# schiare a negaiei duble. Denegaia e termenul mediu psihologic ntre totala negaie a
regimului antitetic (i dubla negaie a regimului antifrazei. Hyppolite *24 a remarcat foarte
just c# negarea negaiei e perfecionarea intelectual#, reprezentativ#, a denegaiei. Ne vom
feri totu(i s# emitem o judecat# de valoare sau de anteceden# ntre Aufhebung (i dubla
negaie, remarcnd pur (i simplu, n treac#t, c# denegaia mbr#i(at# de psihanalist constituie
o simpl# schi#
207
incomplet# a antifrazei. Antifraza nu se mai mulume(te cu o cenzur# care s# nu lase
dect filtrarea expresiei (i care refuleaz# afectul, ea cere un acord plenar ntre semnificant (i
semnificat.

***
Aceast# inversare inspir# ntreaga imaginaie a coborrii (i n special complexul lui
Iona. Iona este eufemizarea nghi&irii, apoi antifraza coninutului simbolic; al nghiirii. Ei
transfigureaz# sf(ierea voracit#ii dentare ntr-un blnd (i inofensiv sucking *25, a(a cum
Hristos nviat l transforma pe irevocabilul &i crudul c#r#u( al morilor ntr-un protector
binef#c#tor al unei c#l#torii de pl#cere. Bachelard *26, pe urmele psihanalizei freudiene,
disociaz# pe bun# dreptate stadiul originar al nghiirii de stadiul secundar al muscatului,
acesta din urm# corespunznd unei atitudini agresive a celei de-a doua etape a copil#riei:

203
Balena lui Iona (i C#pc#unul lui Degeel ar putea servi drept imagini acestor dou# stadii...
victima nghiit# de prima imagine abia mai nsp#imnt# dac# o compar#m cu cea de-a
doua... *27. Exist# a(adar coeficieni axiologici diferii n imaginile al c#ror coninut static
poate trece, la o analiz# superficial#, drept asem#n#tor, nghiirea nu deterioreaz#, foarte
adesea chiar valorific#, sau sacralizeaz#: Cel nghiit nu sufer# o adev#rat# calamitate, nu e
neap#rat la cheremul unui eveniment nenorocit. El p#streaz# o valoare *28. nghiirea
p#streaz# pe eroul nghiit, a(a cum trecerea 'n care christoforul e c#l#uz# i ap#r# pe
pasageri. Putem descoperi aceast# transmutare a valorilor nghiirii n cele dou# teme
folclorice, una negativ# (i nfrico(#toare, cealalt# potolit#, a C#pc#unului (i a lui Gargantua
*29. C#pc#unul din Contes de Ma Mere l'Oye, ca (i uria(ul din Grandes Chroniques au
tr#s#turi comune, n genul n care Sfntul Christophe p#streaz# chipul cinocefal al lui
Reprobatus. C#pc#unul la u(a c#ruia bate Degeel are o oaie ntreag# la frigare drept cin#,
iar Gargantua e un mnc#u nes#ios. Toate legendele despre Gargantua relatate de Dontenville
st#ruie asupra capacit#ii de nghiire a uria(ului: el nfulec# fluvii, c#rue, nave cu echipaj cu
tot. Dar asem#narea se opre(te aici, ntruct toate legendele st#ruie deopotriv# asupra
cumsec#deniei bunului uria( *30. Gargantua e un simpatic b#utor de viituri (i de furtuni (i,
fapt remarcabil din punctul nostru de vedere, e de asemenea, ca (i Sfntul Christophe al
cre(tinilor, patronul a numeroase vaduri consemnate de toponimie *31.
Dar mai mult dect att: aceast# inversare structurat# de dedublarea negaiei este ea
ns#(i generatoarea unui proces de dedublare la nesfr(it a imaginilor. Dedublarea dublei
negaii pare extrapolat# de reprezentare (i
208
extins# la ntregul coninut imaginar. Astfel se ajunge la att de frecventele fantasme
ale nghiitorului nghiit. Fie c# e vorba mai nti de-o simpl# r#sturnare a rolurilor n care de
ast# dat# omul e cel care nghite animalul, fenomen v#dit de legendara faun# stomacal# n
care mi(un# broa(te rioase, (oprle, pe(ti, (erpi &i broscue, faun# pe care Bachelard *32 o
inventariaz# la Colin de Plancy, la Cardan sau la Raspail. ntr-un grad mai avansat,
nghiitorul e cel n mod expres nghiit. Andre Bay *33 detecteaz# formarea spontan# a
acestui mit la copil: leul nghite ciobanul, cade n mare, e prins ntr-o plas#, o balen# n sfr(it
nfulec# corabia cu ntreaga-i nc#rc#tur#. Bachelard, ntr-unul din capitolele cele mai
oportune ale c#rii sale *34, cerceteaz# acest complex al lui super-Iona, al lui Iona la cub,
att n Memoriile lui A. Dumas, ct (i la Barbarin, Louis Pergot sau V. Hugo. Iconografia
acestei teme e (i ea foarte bogat#: ne vom mulumi s# evoc#m ilustrarea de c#tre Breughel (i
Bosch a proverbului flamand: Pestele cel mare l nghite pe cel mic. Vom vedea ceva mai

204
departe c# aceast# schem# a nghiirii la cub e fundamental# n Kalevala (i c# arhetipul s#u e
pe(tele. Deocamdat# mai trebuie s# insist#m asupra sensului profund al acestei nesfr(ite
facult#i de dedublare a imaginilor.
Dontenville *35, dup# ce subliniaz# n numele Iui Gargantua repetarea onomatopeic#
a lui gar, ne arat# c# uria(ul nghiitor e nghiit la rndul s#u. Asimilat soarelui, el se cufund#
n zare fie nd#r#tul munilor, fie n mare n partea de apus, unde cei din vechime situau
Insulele preafericite, (i are mormntul s#u, mormintele sale, ele l absorb, l nghit, l
nfulec#. Castelul Avalon, consacrat zeului Gargantua, e un loc unde, pentru a ne exprima n
franceza veche, li soleit avaloit, adic# soarele o lua la vale. &i Dontenville *36 face
aceast# reflecie capital#: dublul sens activ-pasiv al verbului face ca obiectul simbol s# aib#
dou# aspecte, un munte Gargan e absorbant, zeul Gargan e absorbit (i, la rndul s#u, devine
un nghiitor. Idem pentru simbolismul cre(tin, Hristos e n acela(i timp Marele Pescar (i
pe(tele, n dublul sens activ-pasiv al verbului trebuie s# c#ut#m urma mecanismului semantic
care ordoneaz# att dubla negaie, ct (i inversarea valorii. Din acest sincretism al activului &i
al pasivului putem stabili o dat# mai mult c# sensul verbului e mai important pentru
reprezentare dect faptul c# aciunea e atribuit# cut#rui sau cut#rui subiect. Diferenierea
gramatical# a celor dou# moduri activ (i pasiv constituie un fel de integrare gramatical# a
denegaiei: a suporta o aciune e desigur altceva dect a o realiza, dar ntr-un sens nseamn#
totu(i a fi p#rta( la ea. Pentru imaginarul fascinat de gestul indicat de verb, subiectul &i
complementul direct (i pot schimba rolurile ntre ele. n felul acesta nghiitorul devine
nghiit, n cadrul acestei con(tiine inversante
209
prin dedublare, toate imaginile care se preteaz# de la sine dedubl#rii vor fi privilegiate;
Bachelard *37 noteaz# la E. Poe invers#ri constante n ceea ce prive(te metaforele acvatice:
apa repet#, dedubleaz#, nmule(te cu doi lumea (i fiinele. Reflectarea e, natural, factor de
dublare, fundul lacului devine cer n care pe(tii sunt p#s#rile, n aceast# perspectiv# are loc o
revalorificare a oglinzii (i a dubl#rii. La Keyserling, de asemenea, Bachelard *38 semnaleaz#
imagini ale labirintului dublat: p#mntul devorat circul# n interiorul viermelui n acela(i
timp n care viermele circul# n p#mnt.
Nu trebuie s# ne mire a(adar constatarea c# dedublarea (i inversarea sunt folosite
constant n literatura de imaginaie, de la confidenii (i confidentele tragediei clasice pn# la
lovitura de teatru a romanului poliist n care rolul asasinului sadic (i al omului cinstit, lini(tit,
asupra c#ruia nu cade b#nuiala, se inverseaz#. Un bun exemplu de dedublare ne e furnizat de
romanul faulknerian *39, n care redundana prenumelor purtate de personajele aceleia(i

205
familii creeaz# o stranie confuzie (i o impresie de perenitate (i de fatal# rencepere. Inversarea
(i dedublarea ocup# ns# un loc de c#petenie mai ales n literatura romantic# *40. Steffens
*41 face aluzie la acel discurs n#bu(it care dubleaz# discursul clar pe care-l numim veghe,
n timp ce Carus *42 insist# asupra temei ndr#gite de gnostici, conform c#reia ntre punctul
de vedere uman (i punctul de vedere divin exist# o inversare, (i c# n ochii lui Dumnezeu
valorile sunt r#sturnate. Novalis *43 revine adesea asupra ideii c# orice coborre n sine e n
acela(i timp o n#lare spre realitatea exterioar#, iar Tieck *44 crede c# somnul dubleaz#
lumea aparenei cu un univers inversat (i mai frumos. Dac# trecem la romantismul francez,
constat#m c# dedublarea (i inversarea sunt teme constante la Hugo. Fie ntr-un mod explicit
ca n aceast# reflecie *45 n care izomorfismul imaginilor coborrii (i profunzimii e
admirabil resimit de poet: ... lucru nemaipomenit, dinl#untru] s#u trebuie privit n afar#.
Profunda oglind# sumbr# e n str#fundul omului. Acolo e clar-obscurul teribil... care e mai
mult dect imaginea, e simulacrul, iar n simulacru exist# ceva de spectru... Aplecndu-ne
deasupra acestui pu... z#rim n el la o distan# abisal#, ntr-un cerc ngust, lumea imens#.
Cele dou# versuri din poemul Dieu *46:
Zburam prin negur #i prin vntul ce plnge
Spre-abisul de sus, obscur ca un mormnt
constituie un ecou al acestei admirabile constelaii n care ambiguitatea se mplete(te
cu profunzimea, cu abisul revalorificat, cu cercul (i cu inversarea. Fie c# poetul face apel ntr-
un mod implicit la dedublare ca n
210
Les Miserables (i n L'Homme qui rit. Baudouin a semnalat aceast# dedublare a
situaiilor la Gavroche acest Iona n ipostaz# de orfan din Miserables refugiat n pntecele
de piatr# al Elefantului Bastiliei care i ad#poste(te (i le sluje(te drept mam# celor trei copii
pierdui, a(a cum Gwynplaine orfanul o nfiaz# pe Dea g#sit# n z#pad#, n sfr(it, n stadiul
ultimului s#u rezultat, suprarealismul, romantismul se afl# (i mai intens n c#utarea dedubl#rii
(i a invers#rii: e de-ajuns spre a ne convinge s# recitim paginile celui de-al Doilea Manifest n
care autorul lui Poisson soluble ncearc# s# determine acel faimos punct nodal care e
sorgintea spiritului: ...punct al spiritului de unde viaa (i moartea, realul (i imaginarul,
trecutul (i viitorul, comunicabilul (i necomunicabilul, partea de sus (i partea de jos nceteaz# a
mai fi percepute contradictoriu...
Astfel, o ntreag# literatur# face efortul s# inverseze valorile diurne instaurate de
regimul diairetic al reprezent#rii (i, prin aceasta, reabiliteaz# dublul (i simbolurile dedubl#rii.
Aceast# dedublare pe care o sugereaz# orice coborre pare ntr-adev#r a se afla la originea

206
tuturor fantasmelor ncastr#rii. P. M. Schuhl consacr# un studiu p#trunz#tor *49 acestei teme
a ncastr#rii, n care dialectica coninutului (i a recipientului ni se pare a fi dialectica de baz#.
Surprindem aci pe viu procesul de inversare, care trece printr-o relativizare a termenilor (i
care ajunge chiar s# inverseze datele bunului-sim (i ale logicii f#cnd s# intre ceva mare n
ceva mic. Schuhl *50 colecioneaz# modele artificiale (i uzuale ale acestei ncastr#ri: ou# de
Pa(ti (i mese care intr# una ntr-alta, seturi de oglinzi ca acelea descrise n Le Cabinet de
Cristal de W. Blake. Schuhl ne arat# mai ales, dup# exemplul lui Pascal (i al lui Malpighi, c#
descoperirea microscopului, departe de-a n#rui aceast# mitologie a ncastr#rii microcosmice la
nesfr(it, nu va face dect s-o activeze frenetic (i va sluji de catalizator acestei dezl#nuiri a
fantasmelor miniaturiz#rii, (i aceasta pn# la celebrul postulat al lui Laplace, trecnd prin
cuget#ri puin favorabile imaginaiei ca acelea ale lui Malebranche, Condillac sau Kant
*51. Ceea ce ne demonstreaz# o dat# n plus prioritatea ontologic# a imaginaiei &i a
structurilor sale fa# de a(a-zisul a priori al unui bun-sim raional sau utilitar. Drept urmare,
nflorirea acelor teorii pseudo-(tiinifice ale ncastr#rii germenilor, ale perform#rii, ale
animaliculismului, (i va trebui, n faa acestei rev#rs#ri n#valnice *52 a imaginaiei, s#
a(tept#m anul 1759 pentru ca Wolf s# obin# recunoa(terea teoriei epigenetice. Aceast#
schem# a dedubl#rii prin ncastr#ri succesive ne conduce direct la procedeele de
gulliverizare *53, procedee n care vom vedea operndu-se r#sturnarea valorilor solare
simbolizate prin virilitate (i gigantism, n iconografie, aceast# dedublare gulliverizant# ne
apare ca una din tr#s#turile caracteristice ale artelor grafice
211
(i plastice din Asia &i America, ntr-un articol fundamental, Levi-Strauss *54, dup#
Leonhard Adam (i Franz Boas, remarc# faptul c# n motivele chineze(ti t'ao t'ieh, ca ntr-o
anumit# pictur# kwakiutl, nu numai c# se manifest# o dedublare simetric#, dar, n plus,
anumite detalii, contaminate de ansamblu, se transform# ilogic (i dubleaz# ansamblul
gulliverizndu-l totodat#. Astfel, o lab# devine cioc, un motiv de ochi e folosit spre a marca o
articulaie, sau viceversa. Referitor mai ales la un bronz chinezesc reprodus n acest articol,
Levi-Strauss arat# c# urechile m#(tii t'ao t'ieh formeaz# o a doua masc# gulliverizat#, fiecare
ochi al celei de-a doua m#(ti poate fi interpretat ca aparinnd unui mic balaur prefigurat de
fiecare ureche a m#(tii principale. T'ao t'ieh ne ofer# astfel un exemplu foarte clar de
gulliverizare (i de ncastrare prin dublarea unei teme.
Liliputanul (i degeeii din legendele noastre nu sunt altceva dect vulgarizarea
folcloric# a unei teme ve(nice pe care doctrina paracelsian# referitoare la homunculus o
difuzase larg n mediile cultivate, homunculus ncastrat n licoarea spermatic#, apoi n oul

207
filosofic al alchimi(tilor *55. Acesta gulliverizare porne(te ntotdeauna de la o fantezie a
nghiirii. Bachelard *56 citeaz# exemplul unui bolnav care fabuleaz# (i construie(te o
ntreag# reverie cu privire la interiorul burii unei uria(e, burt# a c#rei cavitate are peste zece
metri n#lime. Piticul (i guliverizarea sunt a(adar elemente constitutive ale unui complex de
r#sturnare a uria(ului. Pe de alt# parte, aceast# reverie a nghiirii se apropie de fantasmele
interiorit#ii protectoare, a(a cum apare ea la Dali *57. Izomorfismul grotei, cochiliei, oului &i
al lui Degeel se manifest# n imaginaia copilului, care se joac# sub mas# de-a grota sau
de-a Mo( Patoufet, erou legendar din Catalonia, care era att de mic c# ntr-o zi, r#t#cindu-
se pe cmp, a fost nghiit de un bou care voia s#-l ocroteasc#. Dali insist# asupra acestui joc
de copil n care el se ghemuie(te n poziie de foetus, poziie pe care, ca adult, o adopt#
pentru a dormi bine *58. Aceast# miniaturizare Jung o descoper# n Scena Mamelor din
Faust de Goethe *59, n timp ce Bachelard o remarc# nu numai la Swift, ci (i la Michaux (i
Max Jacob. Aceste reverii liliputane ne pun la dispoziie toate comorile intimit#ii lucrurilor
*60 (i se afl# la temelia numeroaselor legende ca Poucet et Poucette, Patoufet, La Fee aux
Miettes (i Alice n ,ara Minunilor. S. Comhaire-Sylvain *61 ne propune un remarcabil
izomorfism al nghiirii (i al lui Gulliver n culegerea sa de basme afro americano indiene.
Personajul inimos (i binef#c#tor, asimilat n unele basme cu Dumnezeu, cu Sfntul Ioan sau
cu Fecioara M#ria, e n majoritatea cazurilor fratele cel mic sau sora cea mic#. n basmul
haitian Domangage fratele cel mic Dianacoue despic# burta calului fermecat (i fiind mititel,
se
212
instaleaz# n#untru cu o pine (i-o t#rt#cu#. Fratele cel mic e uneori minimalizat la
culme: e pl#pnd, rios (i se d# n vnt s# fac# servicii n pofida bruftuluielilor (Insulele
Mauriciu *62. n alte leciuni ale basmului, copilul minimalizat e nlocuit cu un animal mic:
gndac, p#duche, musc#, l#cust# (Fjort sau Hausa, papagal (Ashanti, (oarece (Insulele
Mauriciu, c#el (Haiti; sau binef#c#torul Degeel e redus la un obiect minuscul, un inel sau un
ac (Samogo, Republica Dominican#. Oricum, procesul de gulliverizare e legat de binefacerea
(i uneori de ncastrarea lui Iona.
Aceste figurine ale imaginaiei care execut# inversarea solicitat#, ng#duindu-ne s#
p#trundem (i s# nelegem reversul lucrurilor, sunt adeseori, a(a cum a remarcat Jung *63,
puternic sexualizate. Psihanalistul apropie legenda lui Degeel de cea a Dactililor, scond n
eviden# nrudirea etimologic# existent# ntre pais, copil, mai ales copilul divin personificnd
falusul lui Dionysos, (i peos, poste (pasa n sanscrit#, penis n latin#, visel n germana
central#). Pe de alt# parte, Jung relateaz# vise n care degetele joac# un rol evident falic *64.

208
Trebuie ns# remarcat c# e vorba de falu(i gulliverizai, miniaturizai la rndul lor. Ceea ce
demonstreaz# rolul piticului Bes n mitologia egiptean#, care sub aceast# form# pntec e un
Horus itifalic n miniatur# *65. Aceast# gulliverizare e deci o minimalizare inversat# a puterii
virile. Exist# o putere a celui mic *66 care face ca Vi(nu nsu(i s# fie uneori denumit
piticul, n vreme ce Upani#adele i dau lui Purusha epitetul de nalt ct degetul mare,
prezena lui Dumnezeu n noi *67. Puterea are atunci tendina s# devin# misterioas# (i
uneori malign#. Aceast# gulliverizare e un fel de infantilizare a organelor masculine &i ar v#di,
psihanalitic vorbind, un punct de vedere feminin exprimnd teama de membrul viril (i de
efracia coitului. Astfel c# aceast# fantasm# minimalizat# se proiecteaz# uneori asupra
simbolului p#s#rii lipsite de aripi, materializat#, redus# la aspectul s#u pur teriomorf de animal
mic (i care atunci nu mai e foarte departe de numero(ii (i primejdio(ii (oareci care populeaz#
toate folclorurile. Acesta e a(adar sensul falico-matern pe care Baudouin *68 l d# analizei
sale referitoare la cei care iau p#s#ri din cuib n opera lui V. Hugo; scene ale golirii
cuiburilor de p#s#ri care ar coincide, dup# p#rerea analistului, cu primele reverii sexuale ale
tn#rului Hugo. Aceast# imagine a p#s#rii f#r# aripi, nc# ou (i mereu cuib, trebuie legat# de
un complex sexualizat al incubaiei. Aceea(i schem# de gulliverizare mai exist# nc# la poet n
raporturile disproporionate dintre frnghia masculin# (i puul feminin *69.
E interesant de subliniat de asemenea, n acest studiu al schemelor invers#rii
gulliverizante, c# diferiii degeei sau dactili sunt frecvent asociai cu simbolul freudian al
plriei, al acoper#mntului pentru cap. Dioscurii
213
(i Cabirii poart# boneta uguiat# pileus care se transmite ca o emblem# secret# n
anumite mistere religioase (i devine boneta lui Attis, a lui Mithra, apoi a gnomilor, a
spiridu(ilor (i a celor (apte pitici din legend# *70. Anumii animaliculi(ti pretind chiar c# au
v#zut ntr-un spermatozoid un homunculus avnd pe cap un fel de glug# *71. Aceast#
p#l#rie purtat# de degeei pare s# pun# n eviden# o schem# foarte freudian# de penetraie (i
totodat# s# constituie un proces de minimalizare a capului, adic#, a(a cum am mai v#zut *72,
a virilit#ii, ntruct aceste forme liliputane, egipteanul Bes (i ntreaga liot# de dr#cu(ori (i de
spiridu(i din mitologia francez# (i germanic# sunt f#pturi mai ales pe placul inimii femeilor,
plin# cnd de spaim#, cnd de speran# *73. Folclorul insist# asupra rolului gospod#resc,
domestic al acestei lumi n miniatur#: piticii legendari g#tesc, cultiv# gr#dina de zarzavat,
a# focul etc... Aceste figurine reduse, pline de dr#g#l#(enie (i de alintare, dup# cum scrie
Schuhl *74, n ciuda valorific#rii negative pe care ncearc# s# le-o dea cre(tinismul, r#mn n
con(tiina popular# ca ni(te mici divinit#i maliioase f#r# ndoial#, dar binef#c#toare.

209
Dontenville *75 se str#duie(te s# descopere leg#turile etimologice ale acestei lumi n
miniatur#. El apropie Korrigan de Gargan prin intermediul cuvntului karrek din breton#, care
nseamn# piatr#. Korrigan e un Gargantua inversat, a(a cum dr#cu(orul ar fi un Netun, un
Neptun minimalizat, izomorf fonetic cu luiton, nuiton, (i cu calit#ile nocturne ale acestei
vocabule. Les fadets, les farfadets sunt ni(te zne, miniaturi feminizate ale lumii solare, ca
Auberon micul rege, frumos ca soarele, purtnd un corn de filde( care lecuie(te, hr#ne(te (i
potole(te setea, ceea ce ne trimite la arhetipurile alimentare &i la recipientele al c#ror
simbolism l vom studia la sfr(itul capitolului urm#tor *76. Ct despre faimosul Gobelin,
care se mperecheaz# n apele rului cu (erpii, e Kobold-ul germanic, fratele Cobolilor sarmai
(i al Cobaloi-lor greci, pric#jii pitici hilari din suita zeului feminoid Dionysos *77,
Gulliverizarea se integreaz# a(adar arhetipurilor invers#rii, avnd ca substrat schema sexual#
sau digestiv# a nghiirii (i fiind supradeterminat# de simbolismele dedubl#rii, ncastr#rii. Ea e
inversarea puterii virile, ea confirm# tema psihanalitic# a dec#derii sexualului n bucal (i n
digestiv. Dar marele arhetip care nsoe(te aceste scheme ale dedubl#rii (i simbolurile
gulliveriz#rii e arhetipul recipientului #i al con&inutului.
Pe#tele e simbolul recipientului dublat, al recipientului coninut. E animalul care se
preteaz# prin excelen# ncastr#rii. Nu s-a subliniat ndeajuns n ce m#sur# pe(tele e un animal
imaginabil la orice scar#, de la minusculul boi(tean pn# la balen#, pe(tele uria(. Geometric
vorbind, clasa pe(tilor e cea care se preteaz# cel mai bine infinitelor posibilit#i de ncastrare a
214
similitudinilor. Pe(tele e confirmarea natural# a schemei nghiitorului nghiit.
Bachelard *78 se opre(te n faa meditaiei pline de uimire a copilului care asist# pentru
prima oar# la nghiirea unui pe(te mic de c#tre unul mare. Aceast# uimire se nrude(te
ndeaproape cu acea curiozitate care te face s# caui n stomacul pe(telui obiectele cele mai
heteroclite. Pove(tile cu rechini sau cu p#str#vi purtnd n stomacul lor obiecte insolite
d#inuie cu atta st#ruin# nct nici revistele (tiinifice sau piscicole nu scap# pe deplin de
acest miraculos al ngurgit#rii. -i cnd geografia devine obstacol acestei confirm#ri
ihtiologice, reptila sau batracianul vin s# ia locul pe(telui *79: actul nghiirii la (oprl#, sau
(i mai bine la boa, constituie unul din momentele supreme ale reveriei infantile, iar copilul
reg#se(te n cartea lui de (tiine naturale botul reptilei c#scat la maximum cnd nghite un ou
sau o broasc#.
Mitologia (i legendele sunt nesate de acest simbolism al ngurgit#rii. Kalevala denot#
o manifestare extrem# a ncastr#rilor succesive de pe(ti nghiitori: lavaretul *80 e nghiit de
somon, care e nghiit la rndul lui de (tiuc#, marea nghiitoare; n prealabil somonul

210
nghiise o bil# albastr#, care coninea la rndul ei o bil# ro(ie; bila ro(ie coninea frumoasa
scnteie, scnteie care scap#, apoi e recuperat# de-un fierar, care o nchide ntr-un cuf#r
cioplit dintr-un bu(tean. La rndul ei, ntr-un adev#rat delir claustrofil, aceast# l#di# e pus#
ntr-un cazan de aram#, care, n sfr(it, e nchis n scoara unui mesteac#n, n aceast#
remarcabil# n(iruire de nghiiri se v#de(te izomorfismul ngust al recipientelor de orice
ordin, inert sau animal. Pe(tele joac# aici rolul de simbol general al celorlalte recipiente, dar
nu e oare totodat# cel primordial nghiit de apa care-l nconjoar# *81 (i al c#rei simbolism
abisal l vom studia peste cteva paragrafe? Supradeterminarea nghiirii poate totu(i aluneca
precum n Kalevala spre o ritmicizare ciclic# a nghiirii, trimindu-ne astfel la
arhetipurile ciclice propriu-zise. O urm# a acestei alunec#ri s-ar putea g#si n etimologia indo-
european# subliniat# de Jung *82: val, valati din sanscrit# nseamn# deopotriv# a acoperi, a
nveli, a ncercui, dar (i a se ncol#ci: valii e planta care se ncol#ce(te, de unde volutus din
latin#, care sugereaz# att imaginea (arpelui ncol#cit, ct (i pe aceea de membran#, de ou, de
vulv#. Evident, simbolurile sunt abile, am avut de multe ori prilejul s-o remarc#m, dar ni se
pare c# n cazul nghiirii, supradeterminarea, pe lng# o serie de repet#ri putnd da cu
u(urin# elemente ritmice, contribuie mai ales la nt#rirea calit#ilor eufemice ale nghiirii, (i
n special a acelei propriet#i de a-l p#stra teaf#r la nesfr(it (i n mod miraculos pe cel
nghiit. Prin asta se (i deosebe(te nghiirea de ron#itul negativ. Simbolismul pe(telui pare s#
pun# accentul pe caracterul involutiv (i intimist al nghiirii, n timp ce (arpele se preteaz# mai
mult la
215
simbolismul ciclului. Pe(tele are aproape ntotdeauna semnificaia unei reabilit#ri a
instinctelor primordiale. Reabilitare indicat# anume de ntruchip#rile n care o jum#tate de
pe(te completeaz# jum#tatea unui alt animal sau a unei f#pturi omene(ti Zeia lunii, n
numeroase mitologii, are adeseori coad# de pe(te *83, n legenda sacr# a lui Isis, complexul
pescar-pe(te joac# un rol de seam#: e copila(ul care, fiind de fa# la unirea lui Isis cu cadavrul
lui Osiris, le(in# (i-(i d# sufletul n barca sacr#; n aceea(i legend#, pe(tele oxirinc nghite cea
de-a patrusprezecea bucat# a trupului lui Osiris, falusul *84. Din nou, pntecele sexual (i
pntecele digestiv se afl# aci n simbioz#. Un imn medieval, amintind apelativul gnostic al lui
Hristos, ichtus *85, conine afirmaia c# Mesia e pe(ti(orul pe care Sfnta Fecioar# l-a prins
n fntn#, legnd astfel tema pe(telui de cea a feminit#ii materne *86. Dar (i tema
inversat# pescar-pe(te e important# n tradiia ortodox#, n care jocurile de cuvinte o vestesc
nc# din Evanghelie *87. O miniatur# din Hortus deliciarum *88 l nf#i(eaz# pe Hristos
pescuind un monstru marin cu ajutorul unei undie avnd drept momeal# crucea. Mitologia

211
babilonian# st#ruie (i mai mult asupra caracterului primordial al simbolului ihtiologic *89. Ea
sau Oannes, cel de-al treilea personaj al reimii babiloniene, e chiar tipul zeului zeului pe(te,
cel care sare n ajutorul marii zeie Ishtar, ea ns#(i o siren# cu coad# de pe(te locuind n apele
originare &i denumit# n aceast# ipostaz# ihtiomorf# Derketo. Ea-Oanes e oceanul primordial,
abisul din care s-au iscat toate lucrurile, n Egipt i corespunde zeului Noun, st#pnul
pe(tilor *90, elementul acvatic primordial. Asist#m de asemenea la transformarea lui Vi(nu
ntr-un pe(ti(or Matsya, care-l salveaz# de la potop pe Vaivasvata, ipostaza vedic# a lui Noe.
Varuna e (i el uneori nf#i(at c#lare pe un pe(te, n sfr(it, Jung *91 st#ruie asupra figurii
Melusinei, a c#rei iconografie ihtiomorf# poate fi reg#sit# att n India, ct (i la indienii din
America de Nord. Pentru psihanalist, aceast# Melusine ar fi simbolul ambivalent al
subcon(tientului, idee confirmat# de-o analiz# oniric# efectuat# de Harding *92, care
consider# nveli(ul solzos al personajelor din anumite vise un semn al invad#rii persoanei de
c#tre forele nocturne ale incon(tientului. Pentru moment s# l#s#m deoparte prelungirile
melusiniene, feminine (i acvatice ale simbolismului ihtiomorf (i s# nu reinem din acesta
dect extraordinara sa putere de ncastrare. F#r# a uita c# aceast# putere de dedublare, prin
confundarea sensului pasiv (i activ pe care-o implic#, e, ca (i dubla negaie, o putere de
inversare a sensului diurnal imaginilor Aceast# inversare e cea pe care-o vom vedea n
aciune, metamorfoznd marile arhetipuri ale fricii (i transformndu-le, dinl#untru parc#, prin
integrarea prudent# a valorilor binef#c#toare.
216
Mai nainte am vrea s# adun#m toate imaginile care vin s# consteleze n jurul
simbolismului pe(telui, mulumit# studiului minuios f#cut de Griaule n leg#tur# cu rolul
pe(telui senegalez, somonul Clarias senegalensis, n miturile fecundit#ii (i ale procreaiei pe
de o parte, pe de alta datorit# izomorfismului ihtiologic pe care Soustelle l evideniaz# n
mitologia Mexicului antic *93. Africanistul remarc# faptul c# pe(tele, (i n general pe(tele
aparinnd speciilor mici, e asimilat prin excelen# cu s#mna, (i anume cu cea de Digitaria.
La dogoni, somonul e considerat drept un foetus: Uterul femeii e ca o a doua balt# n care e
introdus pe(tele, (i n timpul ultimelor luni ale sarcinii copilul noat# n trupul mamei *94.
Drept urmare, un ritual al hr#nirii foetusului cu pe(tii consumai de mam#. Fecundarea e
deopotriv# urmarea aciunii aceluia(i pe(te, care se face covrig n uterul mamei; pescuitul
somonului e comparat cu actul sexual, soul momind pe(tele cu sexul s#u. Somonul va fi
a(adar asociat cu oricare ritual al fecundit#ii, al na(terii ca (i al rena(terii funerare: mortul e
mbr#cat n ve(minte (tichie, c#lu( care simbolizeaz# pe(tele originar *95. De asemenea, ca n
mitul indian citat mai sus *96, un ciudat izomorfism leag# somonul (i p#rul prin mijlocirea

212
unui context melusinian: femeile dogone foloseau pe vremuri claviculele somonului ca
piepteni pe care (i-i nfigeau n p#r, femeia n ntregime fiind asimilat# cu un pe(te ale c#rui
urechi ar fi urechile mpodobite ale femeii, ochii perlele ro(ii care mpodobesc aripioarele
nasului, filamentele c#rnoase ale gurii pe(telui fiind simbolizate de inelul fixat de buza
inferioar# *97. Soustelle pune la rndul s#u n eviden# la vechii mexicani un foarte
remarcabil izomorfism polarizat n jurul simbolului pe(telui. Pe(tele. e n leg#tur# cu Apusul,
t#rm d morii &i n acela(i timp, poart# a misterului, dar^ (i Chalchimichuacan, loc al
pe(tilor din piatr# preioas#, adic# t#rm al fecundit#ii sub toate aspectele, loc al femeilor
prin excelen#, al zeielor mame (i al divinit#ilor porumbului. La Michuacan, t#rmul
pe(tilor, se afl# Tamoanchan, gr#dina irigat# n care locuie(te Xochiquetzal, zeia florilor (i a
dragostei.

***
Asist#m mai nti la o r#sturnare a valorilor tenebroase atribuite nopii de c#tre
Regimul Diurn. La greci, la scandinavi, la australieni, la tupi, la araucanienii din America de
Sud, noaptea este eufemizat# prin epitetul divin# *98. Helenicul Nyx, ca (i scandinavul
Nott, devine Lini(tita. Stille Nacht, Sfnta, locul marii tihne. La egipteni, cerul nocturn,
asimilat cu cerul de jos, Dat sau Douat, manifest# explicit procesul invers#rii: aceast#
217
lume nocturn# fiind imaginea exact r#sturnat#, ca ntr-o oglind#, a lumii noastre:
Oamenii umbl# acolo cu capul n jos (i cu picioarele n sus *99. Acest proces e (i mai
limpede la tungu(i (i la kariaci pentru care noaptea e ns#(i ziua din lumea morilor, totul fiind
inversat n aceast# mp#r#ie a morii. Lumea morilor, scrie Lewitzky *100, e ntructva
contrariul lumii celor vii, ceea ce e suprimat pe p#mnt reapare n lumea celor mori, ...dar
valoarea lucrurilor e inversat#: ceea ce era vechi, ruinat, s#rac, mort pe p#mnt, devine acolo
nou, solid, bogat, viu.... Lanul izomorf e a(adar nentrerupt (i merge de la revalorificarea
nopii la cea a morii (i a imperiului s#u. Sperana oamenilor a(teapt# de la eufemizarea
nocturnului un fel de retribuie temporal# a gre(elilor (i a meritelor. Aceast# eufemizare,
aceast# schimbare de regim a imaginaiei e sensibil# n evoluia escatologici egiptene: n timp
ce n doctrinele heliopolitane imperiul morilor e un loc infernal (i temut, vedem cum ncet-
ncet acest imperiu devine simplul dublet inversat al vieii p#mnte(ti, Egiptul ideal unde
domnea primordial Osiris *101.
La St-Jean de la Croix, n att de vestita metafor# a nopii ntunecoase, urm#rim cu
precizie oscilaia de la valoarea negativ# la valoarea pozitiv# acordat# simbolismului nocturn.

213
Dup# cum a indicat E. Underhill *102, noaptea ntunecoas# are dou# sensuri contradictorii
(i fundamentale la autorul poemului Cantique spirituel. Uneori e doar semnul beznei inimii (i
al dezn#dejdii sufletului p#r#sit, tem# pe care Sfnta Therese o supraliciteaz#, zicnd c#
sufletul e supus atunci lanurilor (i c# ochii i sunt acoperii de-un v#l gros. Acesta e aspectul
pe care St-Jean l cnt# n poemul Je sais bien, moi, la fontaine..., n care arat# c#, n pofida
nopii, sufletul (i potole(te setea la fntna eucharistic# *103. Alteori, (i acesta e sensul
principal al vestitului poem Par une nuit obscure, noaptea devine dimpotriv# locul privilegiat
al comuniunii de neneles, e jubilarea dionisiac#, l#sndu-ne s#-l presimim pe Novalis cu ale
sale Hymnes a la nuit. E de altfel interesant de remarcat n treac#t n ce m#sur# Jean de la
Croix, ca (i Sfnta Therese, sunt, n plin secol al XVI-lea, adepii unei mistici a naturii care n-
are nici un temei s-o invidieze pe cea din Vicaire savoyard sau din Rene. Pe de alt# parte,
poemele lui St-Jean sunt o minunat# pild# de izomorfism al imaginilor Regimului Nocturn:
noaptea e legat# de coborrea pe-o scar# t#inuit#, de travestire, de contopirea amoroas#, de
p#r, de flori, de fntn# etc... *104.
ntr-adev#r, preromanticii (i romanticii sunt cei care au exprimat neobosit aceast#
revalorificare a valorilor nocturne. Goethe, Holderlin, Jean Paul noteaz# starea pl#cut# pe care
o aduce Sfnta penumbr# *105. Tieck reg#se(te intuiia marii invers#ri nocturne cnd le
pune pe znele din La Coupe d'or s# rosteasc#: Regatul nostru prinde via# (i nflore(te cnd
218
noaptea se a(terne asupra muritorilor, ziua voastr# e noaptea noastr#. Pn# &i la Hugo,
att de sensibil la valorile diairetice, se ntmpl# o dat# *107 ca damnaiunea s# nu fie
nocturn#, ba, dimpotriv#, insomnia s# fie pedeapsa Satanei &i s#-l condamne a vedea fugind
ntruna, asemenea unei insule inabordabile, somnul (i visul, obscure raiuri azurii. Dar cel la
care poate fi perceput cu cea mai mare profunzime eufemismul imaginilor nocturne e Novalis.
Noaptea e mai nti opus# zilei pe care-o minimalizeaz# de vreme ce nu e dect un prolog al
celei dinti, apoi noaptea e valorificat#, inefabil# (i misterioas#, ca surs# intim# a
reminiscenei. Deoarece Novalis *108 (tie prea bine c# (i psihanali(tii cei mai moderni, c#
noaptea e simbolul incon(tientului (i c# ng#duie amintirilor pierdute s# urce napoi n inim#
aidoma negurilor nser#rii. Noaptea introduce (i o blnd# necrofilie care antreneaz# o
valorificare pozitiv# a doliului (i a mormntului. Noaptea e Sophie, iubita moart#: Cu o
spaim# plin# de bucurie, v#d aplecndu-se spre mine un chip grav... ce s#rac# mi pare
lumina! Mai cere(ti ca stelele ce scnteiaz# ni se par ochii pe care-i deschide n noi
noaptea.... -i aceast# profund# m#rturie privind rolul exorcizant al nopii n raport cu timpul:
Timpul luminii e m#surat, dar domnia nopii nu cunoa(te nici timp, nici spaiu.... Bguin

214
*109 observ# c# n cel de-al treilea Imn noaptea devine pentru Novalis ceea ce e pentru
Eckhart sau St-Jean: nsu(i regatul substanei, al intimit#ii Fiinei. Dup# cum proclam#
Novalis n ultimul Imn, noaptea e locul n care omul, ntoarcerea la c#minul matern, coborrea
n feminitatea divinizat# se afl# n constelaie: S# coborm spre dulcea logodnic#, spre lisus
cel preaiubit, curaj! Se las# nserarea pentru cel ce iube(te (i pentru cel ce plnge. Un vis ne
taie leg#turile (i ne poart# n snul tat#lui nostru. Vedem a(adar, att n culturile n care se
dezvolt# cultul morilor (i al cadavrelor, ct (i la mistici (i poei, reabilitndu-se noaptea (i
ntreaga constelaie nictomorf#. n timp ce schemele ascensionale aveau ca atmosfer# lumina,
schemele coborrii intime se coloreaz# cu opacitatea nocturn#.
n vreme ce, n regimul diurn al imaginii, culorile se reduc la cteva rare alburi azurii
(i aurii *110, prefernd reflexelor schimb#toare ale paletei dialectica distinct# a clar-
obscurului, regimul nocturn va cunoa(te desf#(urarea ntregii bog#ii a prismei (i a
nestematelor. In cura de realizare simbolic# &i de terapeutic# prin imagini antitetice la care
doctoria Sechehaye *111 o supune pe tn#ra schizofrenic#, medicul reu(e(te s-o fac# pe
pacient# s# abandoneze cumplitul T#rm al Ilumin#rii printr-o plasare ntr-un mediu de
culoare verde (i o injecie de morfin#. Verdele joac# din punct de vedere izomorfic un rol
terapeutic ntruct e asimilat cu calmul, cu repaosul,
219
cu profunzimea matern#. Terapeutic# nt#rit# de faptul c# analista are grij# s# acopere
ferestrele camerei n care se odihne(te pacienta *112.
De la clasici la romantici, paleta fantastic# se mbog#e(te considerabil. La Jean Paul,
poet al nopii (i al visului, Beguin *113 semnaleaz# extraordinara diversitate a coloraiilor ,
nestemate, perle, splendide apusuri de soare, curcubee negre sau colorate, cer pres#rat cu
egrete multicolore, aflate din bel(ug n opera poetic# a celui ce-a scris Visul unui vis. Poetul se
vede nconjurat de-o cmpie verde-nchis, de p#duri ro(ii ca para focului (i de muni diafani
str#b#tui de vini(oare aurii, n spatele munilor de cristal str#lucea o auror# de care st#teau
ag#ate perlele curcubeelor. Pentru Tieck *114 toate lucrurile se contopesc n aurul (i
purpura cea mai suav# (i se complace ntr-un palat feeric f#cut din aur, din pietre preioase,
din curcubee mobile.... -i adaug#: culorile sunt magice... ce minunat lucru s# te cufunzi n
contemplarea unei culori considerat# simpl# culoare... Reveriile coborrii nocturne apeleaz#
n modul cel mai firesc la imagistica colorat# a vopselelor. Vopseaua, dup# cum remarc#
Bachelard *115 referitor la alchimie, e o calitate intim#, substanial#. Piatra e nzestrat# cu o
nesfr(it# putere de-a vopsi (i toat# alchimia e dublat# de-o palet# simbolic# ce trece de Ia
negru la alb, de la alb la culoarea l#mii, de la culoarea l#mii la ro(ul triumfal *116. Piatra

215
filosofal#, simbolul intimit#ii substanelor, are toate culorile - nelegei: toate puterile
*117. Operaia alchimic# nu e doar o transmitere obiectiv#, e subiectiv o ncntare care se
manifest# cu toat# pompa. Mercurul e mbr#cat ntr-o frumoas# tunic# ro(ie; culorile sunt
fonduri de substan# de care se ine seama pn# (i n manipularea chimic# cea mai utilitar#:
pentru a da na(tere ro(ului exploziei, praful de pu(c# nsu(i trebuie s# se supun# paletei
alchimiste. Ro(ul focului e posibil pentru c# rezult# din alb ca salpetrul, din galben ca
pucioasa (i din negru ca t#ciunele *118. Bachelard arat# c# faimoasa opoziie dintre Goethe (i
Newton pe terenul opticii provine tocmai din jocul diferit al regimurilor imaginii la cei doi
gnditori. Goethe, ca (i Schopenhauer, credincios tradiiei chimice, consider# culoarea ca pe-o
vopsea nscris# n substan#, element constitutiv al centrului materiei *119. Visul n faa
paletei sau n faa c#lim#rii e un vis de substan#, iar Bachelard *120 semnaleaz# reverii n
care substanele comune: vin, pine, lapte, se transform# direct n culori. Se nelege c#
analiza spectral# a culorilor (i prelungirea ei estetic#, amestecul optic att de drag
impresioni(tilor, a constituit pentru anumite imaginaii romantice lucrul cel mai scandalos cu
putin#. Nu numai c# newtonismul (i derivatele lui estetice atentau la eminenta demnitate a
luminii, dar ndreptau un atac (i mpotriva culorii locale, a culorii ca absolut simbolic al
substanei.
220
Apa ns#(i, a c#rei prim# intenie pare a fi aceea de a sp#la, se inverseaz# sub influena
constelaiilor nocturne ale imaginaiei: ea devine prin excelen# vehiculul vopselei. A(a e apa
adnc pe care Bachelard, dup# Bonaparte, o studiaz# prin prisma metaforelor lui E. Poe
*121. Pe m#sur# ce-&i pierde limpezimea, apa se ngroa(#, ea ofer# privirii toate variet#ile
purpurei, ca ni(te ape (i reflexe de m#tase ce-(i schimb# culoarea. E constituit# din filoane de
culori diferite, ca o marmor#; se materializeaz# n a(a m#sur# nct poate fi disecat# cu vrful
unui cuit *122. -i culorile pe care le prefer# sunt verdele (i violetul, culori abisale, esena
ns#(i a nopii &i a tenebrelor, ndr#gite de Poe ca (i de Lermontov sau de Gogol, echivalent
simbolic al perfidiei *123 adoptat de liturghie. Aceast# ap# dens#, colorat# (i bntuit# de
snge e legat# la poetul american de amintirea mamei disp#rute. Aceast# ap#, geografic#, care
nu e gndit# dect sub forma unor vaste ntinderi oceanice, aceast# ap# cvasi-organic# de
dens# ce e, situat# la jum#tatea drumului dintre groaz# (i dragostea pe care-o inspir#, e nsu(i
tipul de substan# tipic# a unei imaginaii nocturne. Dar (i aici eufemismul las# s# se
ntrez#reasc# feminitatea.
E ndeajuns de surprinz#toare constatarea c# M. Bonaparte, n autoanaliza ei, n-a
determinat arhetipul mamei pornind de la viziunea att de tenace (i att de capital# a uria(ei

216
p#s#ri de culoarea curcubeului care-i obsedeaz# copil#ria de orfan# *124. Aceast# pas#re,
att de puin pas#re, n culori irizate (i ncnt#toare, nu e de fapt asimilat# mamei dect prin
subterfugiul anamnezei individuale, prin intermediul unui opal oferit realmente de-o prieten#
mamei analistei. Cnd, de fapt, nu pare necesar s# se fac# apel la o inciden# biografic#:
multicoloraia fiind legat# direct n constelaiile nocturne de engrama feminit#ii materne de
valorificarea pozitiv# a femeii, a naturii, centrului, a fecundit#ii *125. Poate c# trebuie s#
vedem n aceast# lacun#, la o analist# att de p#trunz#toare ca M. Bonaparte, superioritatea
concepiilor lui Jung fa# de concepiile lui Freud. Cele din urm# se m#rginesc prea mult la
imaginea individual#, la accidentele biografiei, n timp ce arhetipologia ia n considerare
structuri imaginare care, dincolo de ontogenez#, intereseaz# (i au rezonan# n ntreaga
spe#. Pentru arhetipologie desf#tarea *126 pe care o aduce fetei viziunea animalului colorat
cea mai radioas# amintire a copil#riei mele, subliniaz# ea nt#rit# n cazul ei
particular, ca (i n cel al lui E. Poe, prin izomorfismul sngelui &i incidentul hemoptizie, e un
simbol direct al cultului (i al veneraiei fa# de mama defunct#. Culoarea, ca (i noaptea, ne
trimite a(adar ntotdeauna la un fel de feminitate substanial#. O dat# mai mult tradiia
romantic# sau
221
alchimist# &i analiza psihologic# converg pentru a pune n eviden# o structur#
arhetipal#, (i se ntorc la str#vechea tradiie religioas#.
Aceast# bog#ie de nuane a substanei profunde se reg#se(te ntr-adev#r n legendele
hinduse, egiptene (i aztece. V#lul zeiei Isis, v#lul Mayei simbolizeaz# inepuizabila
materialitate a naturii pe care diferitele (coli filosofice o valorific# pozitiv sau negativ; idem
ve(mntul purtat de zeia apei, Chalchiuhtlicue, pereche a Marelui Zeu Tlaloc *127. Jung o
compar# pe Maya cu occidentala noastr# Melusine *128; Maya-Melusine care, valorificat#
de-o imaginaie diurn#, ar fi am#gitoarea (i seduc#toarea Sakti, dar care pentru Regimul
Nocturn al fantasmelor e simbolul inepuizabilei multiplicit#i a c#rei reflectare e varietatea
nuanelor coloristice *129. Imaginea somptuosului ve(mnt al zeiei mame e de altfel
str#veche. Przyluski *130 o semnaleaz# n Avesta &i pe anumite sigilii babiloniene. E vorba, n
acest din urm# caz, de Kaunakes, mantia care simbolizeaz# puterea fecund# a zeiei, simbol al
vegetaiei (i al naturii. Kaunakes-ul era f#cut dintr-un postav foarte preios, c#lduros, a c#rui
ln# c#dea n falduri lungi crlionate (i aparinea aceluia(i grup de es#turi ca (i covoarele,
confecionat n ni(te ateliere n care cele mai frumoase vopsele erau asociate celor mai fine
lnuri din Orient *131. Tot astfel Fortuna, omologul etrusc al Marii Zeie, e mbr#cat# ntr-
un ve(mnt colorat pe care-l copiaz# regii romani drept gaj al prosperit#ii, n sfr(it,

217
Kaunakes-ul se nrude(te cu Zaimph-ul, miraculoasa mantie a lui Tanit, prototipul tuturor
v#lurilor miraculoase ale Fecioarei-Mame *132. n toate aceste cazuri arhetipul culorii apare
n strns# leg#tur# cu tehnologia esutului, a c#rei eufemizare o vom mai reg#si cnd va fi
vorba de vrtelni#, care valorific# pozitiv torc#toarea. S# ne mulumim deocamdat# cu
urm#toarea constatare: culoarea se nf#i(eaz# n diversitatea (i bog#ia ei ca imagine a
bog#iilor substaniale, iar n nuanele ei nesfr(ite drept gaj al unor inepuizabile resurse.
Eufemismul pe care-l constituie culorile nocturne n raport cu beznele pare a se reg#si
n eufemismul pe care-l constituie melodia n raport cu zgomotul. A(a cum culoarea e un fel
de noapte dizolvat#, iar vopseaua o substan# sub form# de soluie, se poate spune c# melodia,
c# suavitatea muzical# att de ndr#git# de romantici e dublul eufemizant al duratei
existeniale. Muzic# melodioas# joac# acela(i rol enstatic ca (i noaptea. Pentru romantic, mult
nainte de experienele mescalinice *133 ale lui Rimbaud, ntre culori (i sunete exist# o
leg#tur#. -i nu putem face altceva dect s# cit#m, dup# Beguin, traducerea acestui pasaj din
Phantasien uber die Kunst de Tieck *134: Muzica opereaz# acest miracol de-a atinge n noi
smburele cel mai tainic, punctul de nr#d#cinare a tuturor amintirilor (i de-a face din
222
el vreme de-o clip# centrul lumii feerice, comparabil# unor semine vr#jite, sunetele
prind r#d#cin# n noi cu o iueal# magic#... ntr-o clipit# percepem (oapta unui crng plin de
flori minunate....
n timp ce Novalis precizeaz# leg#tura izomorf# dintre muzic# (i rentoarcerea
substanial#: ...n frunzi(ul copacilor, copil#ria noastr# (i un trecut chiar mai ndep#rtat intr#
n iure(ul unui dans plin de voie bun#... Culorile (i amestec# scnteierea, n sfr(it, poetul
atinge o enstaz# ndeajuns de nrudit# cu intuiia mistic# sau bergsonian#: ...simim cum ne
topim de pl#cere pn# n str#funduri, cum ne transform#m, ne dizolv#m n ceva pentru care nu
avem nici nume, nici cuget...*135, n timp ce gndirea solar# nume(te, melodia nocturn# se
mulume(te s# p#trund# &i s# dizolve; e ceea ce Tieck nu contene(te s# repete: Dragostea
gnde(te n sonorit#i duioase, ntruct gndurile sunt mult prea ndep#rtate. Aceste reverii
despre fuziunea melodic#, pe care le reg#sim att la Jean Paul, ct (i la Brentano *136, sunt
destul de nrudite cu concepia tradiional# chinez# *137 despre muzic#. Muzica e considerat#
o unire a contrariilor, ndeosebi a cerului (i a p#mntului, (i f#r# a intra de pe-acum n
consideraii aritmologice (i ritmologice *138, putem spune c# la vechii chinezi ca la poeii
romantici e resimit# drept fuziune, drept comuniunea macrocosmosului (i microcosmosului.
Simbolismul melodiei e a(adar, ca (i cel al culorilor, tema unei regresiuni c#tre aspiraiile cele
mai primitive ale psihismului, dar (i modalitatea de a exorciza (i de a reabilita printr-un soi de

218
eufemizare constant# ns#(i substana timpului.

***
Aceste fuziuni melodice, aceste confuzii colorate &i aceste enstaze nocturne nu trebuie
totu(i s# ne fac# a pierde din vedere marea schem# a nghiirii, a ngurgit#rii care le inspir#,
mare schem# care atrage constant simbolurile coloriforme, melodice (i nocturne c#tre un
arhetip al feminit#ii, c#tre o radical# antifraz# a femeii fatale (i funeste. Vom vedea cum
schema nghiirii, a regresiunii nocturne proiecteaz# ntructva marea imagine matern# prin
mijlocirea substanei, a materiei primordiale, cnd marin#, cnd teluric#.
Primordiala &i suprema nghiitoare e desigur marea, a(a cum ncastrarea ihtiomorf#
ne l#sa s-o presimim. E acel abyssus feminizat (i matern care pentru numeroase culturi e
arhetipul coborrii (i al ntoarcerii la izvoarele originare ale fericirii. S# ad#ug#m cultului
marilor divinit#i ihtiomorfe, pe care le-am semnalat n treac#t *139, cultul chilian (i peruvian
al balenei Mama-cocha, adic# Marea mam#, cea mai puternic# dintre
223
divinit#i, pe care-o reg#sim sub forma de Mama-quilla, zeia femeilor m#ritate, la
vechii inca(i, marea zei# luna, sor# (i consoart# a soarelui, care va fi asimilat# mai trziu cu
Pacha-mama, p#mntul-mam# *140. La membrii comunit#ii Bambara, Faro, marele zeu al
Nigerului, are adeseori form# feminin#, trupul s#u poart# dou# not#toare la urechi (i se
termin# cu o coad# de pe(te *141, n tradiia hindus# are loc o asimilare frecvent# a Marii
Mame cu un fluviu: cerescul Ganga, rezervor al tuturor apelor terestre. n tradiia avestic#
Ardv nseamn# att Fluviu, ct (i Doamn#, n Persia, Ardvisura sau Anhita este Izvorul
apei vii, n timp ce Vedele supranumesc apele mtritamah, cele mai materne. Aceast#
asimilare reapare n Occident de vreme ce fluviul Don (i-ar trage numele de la zeia Tanais.
Don (i Danubius sunt, dup# Przyluski *142, deform#ri scitice (i celtice ale unui foarte vechi
nume al zeiei-mame analog cu Tanais. Przyluski leag# de aceast# constelaie etimologic#
legenda Danaidelor, legend# acvatic# (i totodat# agrar#, care n cadrul eufemiz#rii aminte(te
aspectul negativ (i redutabil al feminit#ii acvatice: Danaidele (i m#cel#resc soii (i sunt, sub
anumite aspecte, nrudite cu vr#jitoarele apelor comb#tute de imaginaia diurn#, n sfr(it, mai
e oare nevoie s# amintim c# n numeroase mitologii na(terea e parc# instaurat# de elementul
acvatic? Lng# un ru se na(te Mithra, ntr-un ru rena(te Moise, n Iordan rena(te Hristos,
n#scut pentru prima oar# din pege, sempiterne fons amoris. Nu scrie oare profetul despre evrei
c# provin din izvorul lui Iuda *143?
Przyluski *144 reduce numele semitice ale marii zeie Astarte n sirian#, Athar n

219
arab#, Ishtar n babilonian#, Tanit n cartaginez# la o form# Tanais strns legat# de
Nanai, care ar fi un vechi nume al apei (i al fluviului deformat mai trziu n Nana spre a
aduce cu o onomatopee. Ar exista deci o profund# atracie a onomatopeii nana-mama asupra
numelui propriu al zeiei. Lefa *145 d# o soluie u(or diferit# acestei asimil#ri lingvistice a
mamei (i a apei: gliful *146 reprezentativ al apei, linie ondulat# sau frnt#, ar fi universal, iar
pronunarea lui m ar fi universal legat# de acest glif, de unde frecvena onomatopeii nana,
mama, legat# de numele Marii Zeie acvatice: My sau Mhal e mama mitic# a lui
Buddha, iar zeia egiptean# Marica, apa mam#, pntecele naturii ve(nic virginal (i ve(nic
fecund, nu e lipsit# de elemente care s-o evoce pe iudeo-cre(tina Myriam *147. Intrnd (i mai
adnc n analiza etimologic#, Przyluski *148 arat# c# cele dou# tipuri de nume ale Marii
Zeie, Artemis-Ardv pe de o parte (i Tanai-Danai pe de alt# parte, se reduc la o realitate
comun# prearian# (i presemitic#, zeia personificnd n acela(i timp p#mntul fecund (i apele
fertilizante, P#mnt mam# (i Venus marin#, Thetis mam# a dou#zeci (i
224
cinci de fluvii (i a patruzeci de oceanide fiind legat# etimologic de r#d#cina The,
care nseamn# a suge. Jung *149 e (i el frapat de aceast# presiune semantic# a marelui arhetip
asupra semiologiei limbajului: el subliniaz# nrudirea dintre mater &i materia, precum (i
etimologia cuvntului grec ule, care la origine nseamn# lemn, dar ntr-un mod mai profund
trimite la r#d#cina indo-germanic# su, care s-ar reg#si n uo: a uda, a face s# plou# (uetos,
ploaie). n iranian# suth ar nsemna n acela(i timp suc, fruct, (i na(tere, sutus n latin#
nseamn# na(tere. n babilonian# termenul pu nseamn# totodat# izvor de ru (i vagin, n timp
ce nagbu, izvor, se nrude(te cu ebraicul negeba, femel# *150. n sfr(it, dac# facem apel la
etimologia numelor occidentale *151 ale zeielor-mame, se constat# din nou c# n Melusine,
ca (i n Mermaid a englezilor sau n Merewin din Niebelungen, feminitatea (i lingvistica
apei se denumesc cu un singur cuvnt: Marfaye, primordiala. Vedem a(adar c#, indiferent
de filiaia (i de sistemul etimologic pe care l-am alege, ntlnim regulat vocabulele apei
nrudindu-se cu numele mamei sau al funciilor sale (i cu vocabula Marii Zeie.
n tradiia occidental# modern#, ilustrat# de doctrina alchimist#, mama Lousine,
locuitoarea apelor, e numele propriu al aquaster-ului alchimi(tilor *152. Acesta din urm# e
principiul acelei materia cruda, confusa, grossa, crassa, densa. Principiu al sufletului vital
care, dintre toate concepiile lui Paracelsus, ar fi cea care se apropie cel mai mult de noiunea
de incon(tient *153. Imaginea Mamei Lousine ar fi deci o proiecie a incon(tientului abisal,
nedifereniat (i originar, nuanat, n doctrina lui Jung, de feminitatea proprie masculinei
anima. Acest aquaster melusinian n-ar fi altceva, n Marea Oper#, dect mercurul

220
alchimi(tilor adeseori reprezentat n chip de Hermes b#trn, leg#tur# a arhetipului lui anima
(i al neleptului antic. Dup# Basile Valentin *154, acest mercur e oul naturii, mama
tuturor fiinelor z#mislite de negura ntunecoas#. Mercurul ar avea o dubl# semnificaie: de
argint viu, adic# de metal, (i de suflet cosmic. Opera alchimist# consta mai cu seam# n a
desp#ri prima materia, adic# haosul, ntr-un principiu activ, sufletul, (i un principiu pasiv,
trupul, apoi n a le reuni sub ntruchiparea personajelor prin conjunctio din Nunta Chymic#...
din aceast# c#s#torie lua na(tere Filius sapientiae sau philosophorum, adic# mercurul
transmutat... *155. Desigur, Jung confund# pare-se sub acela(i nume pe Hermes (i pe
b#trnul simbol al incon(tientului orb *156, (i anima feminoid#, (i Hermesul des#vr(it,
Trismegistul, odrasl# a nelepciunii despre care vom vorbi mai ncolo *157; aici nu vom
reine din interesantul studiu al arhetipologului dect aspectul feminoid al mercurului
protoplast, adev#rat# ap# metalic# (i primordial#. n plus, opera alchimist# are drept misiune
esenial# de a valorifica ceea ce e
225
devalorizat, de a face realmente mercurul s# parcurg# drumul napoi de la aspectul s#u
aquaster la aspectul s#u yliaster. Sublimarea alchimist#, des#vr(ind o filosofie complet# a
ciclului, ajunge a(adar la o simbolic# ascensional# care, dep#(ind premisele involutive asupra
c#rora z#bovim n aceste capitole, face din alchimie o simbolic# complet#, funcionnd pe
dou# regimuri ale imaginii *158.
S# revenim deci la aquaster-al melusinian. n calitate de zn# a apelor, e strns nrudit
cu Morgane, n#scut# din mare, echivalentul occidental al Afroditei, ea ns#(i n strns#
leg#tur# cu pre asiatica Astarte *159. A(a cum cezarii (i vor lega obr(ia de Mama
venusian#, numeroase familii franceze, cum ar fi Sassenage, Luzignan, conii de Toulouse (i
Plantageneii, pretind c# descind din Mama Lousine *160. Acest personaj primordial, pe care
cre(tinismul medieval, sprijinindu-se pe Regimul Diurn (i pe idealurile transcendenei, va
ncerca s#-l valorifice negativ, reapare n numeroase legende minimalizat, devalorizat sau pur
(i simplu ridiculizat, purtnd labe de gsc#, Mama Gsc# sau Regina Pedauque, ex-
matronae devenite martines. Biserica nu va izbuti ns# niciodat# s# le discrediteze complet
pe bunele doamne ale fntnilor, pe zne. Lourdes (i nenum#ratele izvoare nchinate Sfintei
Fecioare dovedesc aceast# rezisten# fantastic# fa# de presiunile dogmei (i ale istoriei.
Vocabulele pe care ortodoxia le atribuie M#riei sunt de altfel foarte apropiate de cele atribuite
odinioar# Marii Zeie lunare (i marine *161. Liturghia o nume(te luna spiritual#, steaua
m#rii, regina oceanului, iar Barrow *162 relateaz# stupefacia iezuiilor care au
evanghelizat China atunci cnd (i-au dat seama c# aceste vocabule erau tocmai cele pe care

221
chinezii le aplicau lui Shing-Moo, Stella maris chinezeasc#. Alii *163 au subliniat
paralelismul uimitor care exist# ntre soia regal# My, mama lui Buddha, (i Fecioara Mam#
din catolicism, n sfr(it, pn# (i n folclorul nostru, (erpoaica Melusine (i celelalte
(erpoaice fantastice (guivres, wivres, voivres), rudele sale apropiate, nu joac# neap#rat un rol
nefast. Dontenville *164, relund textele lui Jean d'Atras (i Couldrette, a evideniat
valorificarea pozitiv# a Mamei Lousine, consoarta lui Raimondain, c#s#torit# n mod foarte
catolic. Dac# povestea acestei perechi are un sfr(it nu tocmai fericit, Melusine r#mne n
schimb o garanie a prosperit#ii (i fecundit#ii. Toponimia ne-a p#strat de altfel numeroase
denumiri precum Lusigny, Lesigne, Lezignan, Lesigney, sechel# a unui zel melusinian
odinioar# foarte r#spndit. Aceast# reabilitare a eternului feminin antreneaz# n mod cu totul
firesc o reabilitare a atributelor feminizate secundare: Melusinele au p#r lung, Faro, zeitatea
seminiei Bambara, poart# p#r lins (i negru ca firul de p#r din coama calului *165, iar cultul
lui Venus
226
nu numai c# e legat, sub domnia lui Ancus Martius, de cel al curtezanei Larentalia (i al
preotului lui Quirinus, dar se mai vede (i n ipostaza de protector al p#rului doamnelor *166.
Dac# se studiaz#, totu(i, n toat# amploarea sa, cultul Marii Mame (i referirea ei
filosofic# la materia prima, se constat# c# oscileaz# ntre un simbolism acvatic (i un
simbolism teluric. Dac# Fecioara e Stella maris, e denumit# ntr-un vechi imn *167 din veacul
al XII-lea (i terra non arabilis quae fructum parturit. Piganiol *168 observ# c#, dac# cultul
zeiei Venus e legat la Roma de gens Cornelia fidel# ritului nhum#rii, aceast# valen# teluric#
e n continuitatea valenei acvatice, ntruct zeiele p#mntului sunt n Italia ocrotitoare ale
marinarilor: Fortuna e purt#toarea unei crme, iar Venus, ca (i Afrodita, ocrote(te porturile
*169. Piganiol d# o explicaie istoric# (i tehnologic# acestei ciudate ambivalene.
Mediteraneenii, mpin(i spre mare de c#tre indo-europeni, ar fi devenit, din agricultori cum
erau la origine, pirai (i marinari. Sau se mai poate presupune c# pe #rmurile italiene pelasgii
au r#spndit culte chtoniene, care au fuzionat cu cultele b#(tina(e ale zeielor marine. E, pe de
alt# parte, demn de remarcat c# acest cult al zeielor agricole (i maritime e ntlnit pe coastele
Spaniei &i chiar pe litoralul atlantic al Galici *170. Pentru un alt istoric al religiilor *171, ar
exista o deosebire sublim# n maternitatea apelor (i cea a p#mntului. Apele s-ar afla la
nceputul (i la sfr(itul evenimentelor cosmice, n vreme ce p#mntul ar fi la originea &i la
sfr(itul oric#rei viei. Apele preced orice creaie (i orice form#, p#mntul produce forme
vii. Apele ar fi a(adar mama celor vii n timp ce p#mntul ar fi mama celor vii (i a
oamenilor, n ce ne prive(te, f#r# a ne opri la explicaii istorico-tehnologice sau la subtila

222
disociere a lui Eliade, ne vom mulumi s# subliniem izomorfismul complet al simbolurilor (i
al iconografiei Mamei supreme, n care virtui acvatice (i calit#i terestre se confund#. Abia
mai trziu, ntr-adev#r, n con(tiina imaginativ# materia primitiv#, al c#rei simbolism este
axat pe profunzimea chtonian# sau abisal# a poalei materne, se transform# n Marea Zei#
ciclic# a dramei agricole, iar Demeter se substituie Geei *172.
Iniial p#mntul, ca (i apa, e primordiala materie a misterului, cea n care se p#trunde,
n care se sap# (i care se difereniaz# pur (i simplu printr-o mai mare rezisten# opus#
p#trunderii *173. Eliade citeaz# numeroase practici telurice care nu sunt nemijlocit agricole,
n care p#mntul e considerat simplu mediu nconjur#tor general *174. Unele din aceste
practici sunt chiar de-a dreptul antiagricole: dravidienii (i altaicii consider# c# e un mare p#cat
s# smulgi ierburile, riscnd astfel s-o r#ne(ti pe mam#. Aceast# credin# n divina
maternitate a p#mntului e desigur una dintre cele mai vechi, n orice
227
caz, o dat# consolidat# de miturile agrare, e una dintre cele mai statornice *175.
Practica n#scutului pe sol r#spndit# n China, n Caucaz, la maori, n Africa, n India, n
Brazilia, n Paraguay, ca (i la vechii greci (i romani, ng#duie s# se afirme universalitatea
credinei n maternitatea p#mntului *176. Cuplul divin cer-p#mnt e de altfel un laitmotiv al
mitologiei universale. Eliade n(ir# pe o pagin# ntreag# legendele relative la cuplul divin
culese din Urali pn# n Munii Stnco(i *177. n toate aceste mituri p#mntul joac# un rol
pasiv, chiar dac# e primordial. El e pntecele ,matern de unde au ie(it oamenii, dup# cum se
exprim# armenii *178. Credinele alchimiste (i mineralogice universale afirm# deopotriv# c#
p#mntul e mama pietrelor preioase, snul n care din cristal se coace diamantul. Eliade *179
arat# c# aceast# credin# e mp#rt#(it# de (amanul Cherokee &i de b#(tina(ii din Transvaal, ca
(i de Pliniu, Cardan, Bacon sau Rosnel. Alchimia n-ar fi de altfel dect o accelerare tehnic#,
n Athanor, a acestei lente gestaii. Numeroase popoare localizeaz# gestaia copiilor n grote,
n cr#p#turi de stnci, precum (i n izvoare. P#mntul, ca (i apa, e luat n sens de recipient
general. Sentimentul patriotic (mai corect spus: matriotic) n-ar fi dect intuiia subiectiv# a
acestui izomorfism matriarhal (i teluric. Patria e aproape ntotdeauna reprezentat# n chip de
femeie: Athena, Roma, Germania, Marianne sau Albion. Numeroase cuvinte desemnnd
p#mntul au etimologii care se explic# prin intuirea spaial# a recipientului: loc, larg,
provincie, sau prin impresii senzoriale primare, ferm#, ceea ce r#mne, negru, care
confirm# leg#turile izomorfe pe care tocmai le studiem *180. Aceast# pasivitate primordial#
incit# la acele reverii de tihn# pe care Bachelard s-a priceput att de bine s# le detecteze n
imaginaia teluric# a scriitorilor. Henri de Regnier *181, cnd scrie c# femeia e floarea

223
nflorit# la intrarea vieilor subterane (i primejdioase... fisuri spre viaa de dincolo prin care se
precipit# sufletele, reg#se(te intuiia primordial# a Bibliei, a Coranului, precum (i a legilor
lui Manu &i a Vedei, pentru care brazda fertil# (i vulva feminin# sunt unul (i acela(i lucru
*182. Baudouin deopotriv# descoper# la Hugo ca (i la Verhaeren aceast# unitate a constelaiei
care leag# marea, p#mntul (i noaptea. Cultul naturii la Hugo (i la romantici n-ar fi altceva
dect proiecia unui complex al ntoarcerii la mam#.
ntr-adev#r, aceast# mam# primordial#, aceast# mare materialitate nv#luitoare la care
se refer# meditaia alchimist# *183 (i schiele de raionalizare legendare ale folclorului
popular (i ale mitologiilor, se vede confirmat# ca arhetip de c#tre poezie. Romantismul
francez *184 marcheaz# deja o net# tendin# spre mitul femeii izb#vitoare al c#rei tip l
constituie Eloa. E rolul pe care-l joac# Antigona lui Ballanche, Rachel a lui Edgar Quinet,
228
e mitul pe care-l reia cu str#lucire La Chute d'un ange *185, e vasta epopee religioas#
(i umanitar# pe care abatele Constant (alias Eliphas Levi) o nchin# mamei lui Dumnezeu, n
timp ce paginile lui Lacordaire consacrate Mariei Magdalena fac pereche cu Aurelia.
Romantismul german ns# a avut ca nici un alt romantism intuiia feminit#ii binef#c#toare.
Toi scriitorii de dincolo de Rin de la nceputul veacului al XIX-lea se claseaz#, a(a cum
spunea Jean-Paul despre Moritz (i despre Novalis, printre geniile feminine *186. Toi se
nasc sub semnul faustic al Margaretei. Izomorfismul aproape al tuturor simbolurilor pe care le
studiem n aceste capitole l ntlnim n principalele scrieri ale lui Moritz - mai ales n
romanul s#u Anton Reiser -, ale lui Brentano, la Novalis n celebrul s#u Heinrich von
Ofterdingen (i n Rnenberg de Tieck *187. Pentru Moritz, imaginea mamei e legat# de
moartea surorii (i totul constituie tema refugiului care se manifest# n vis (i n incon(tient:
Insuli# fericit# pe-o mare vijelioas#, ferice de cel ce poate mo#i la ad#post n snul ei...
*188. La Brentano, arhetipul Sfintei Fecioare e n mod straniu legat de ele(teu (i de tenebre,
ca (i de mormntul eroinei Violette. ntr-o scrisoare c#tre Sophie *189 izomorfismul e nt#rit
prin tema iubitei disp#rute (i prin amintirea personal# a mamei poetului. Brentano face
urm#toarea dest#inuire: cultul Fecioarei e legat n mod magic de propriul s#u prenume,
Clemens, (i de amintirea mamei sale.
Izomorfismul nocturn prezint# ns# cea mai mare intensitate (i coeren# la Novalis (i la
Tieck. Chiar de la nceputul c#rii sale Heinrich von Ofterdingen *190, poetul viseaz# c#
p#trunde ntr-o trec#toare ngust# care duce spre o paji(te pe povrni(ul unui munte, unde se
ntredeschide o grot# de unde (ne(te un (uvoi de ap# luminoas# ca aurul topit. Pereii
grotei sunt c#ptu(ii cu acest lichid luminos. Poetul (i nmoaie mna n bazin (i-(i umeze(te

224
buzele. E cuprins brusc de irezistibila dorin# de-a se sc#lda, se dezbrac# (i se vr# n bazin.
Are atunci impresia c# e nv#luit de-o negur# nv#p#iat# de amurg, c# fiecare und# a
adorabilului element se lipea de el ca un sn iubitor. Apa pare alc#tuit# din trupul unor
fermec#toare copile dizolvate n ea, mb#tat de ncntare, poetul noat# cu voluptate ntre
pereii apropiai ai cavernei (i adoarme ntr-o adev#rat# beatitudine. Are un vis: se face c# o
misterioas# floare albastr# se metamorfozeaz# n femeie, iar visul se ncheie printr-o viziune a
mamei sale. Mai departe *191, mama floare-albastr# va deveni Mathilde, logodnica,
reg#sit# nc# o dat# n vis, n fundul fluviului, sub bolta curentului albastru. Analiznd acest
pasaj, e cu neputin# s# nu remarci izotopismul apei, al nop&ii, al golului, al culorilor, al
cldurii &i feminit&ii *192. Toate aceste imagini graviteaz# ntr-un fel de dinamic# ndeajuns
de incestuoas# n jurul schemei p#trunderii vii;
229
arhetipul apei materne fiind inseparabil de schemele nghiirii sexuale sau digestive.
La Tieck, n Rnenberg, descoperim un text foarte nrudit cu acest nceput de roman
novalisian *193. -i aici izomorfismul e foarte accentuat (i rezum# aceast# constelaie care
inverseaz#, eufemizndu-le, valorile feminine. Simbolurile grotei, despicturii de stnc#,
culorilor, prului, muzicii sunt legate de cel al femeii care se dezbrac. Suntem ns# nevoii s#
cit#m pasajul n ntregime, ntr-att de important e fiecare cuvnt n ceea ce prive(te
constituirea izomorfismului pe care-l studiem: ...(i lu# de pe cap o pnz# aurie, (i-un p#r
negru (i lung (i desf#(ur# bog#ia buclelor sale pn# mai jos de (olduri, apoi (i desf#cu
bluza... goal#, n sfr(it, ncepu s# umble prin camer#, p#rul ei greu (i fluid alc#tuind n juru-i
o cernit# mare unduioas#... dup# cteva clipe scoase dintr-un scrin preios (i auriu o plac#
str#lucind de nestemate incrustate, rubine, diamante &i alte pietre... lic#riri cu reflexe alb#strii
(i verzui... n snul tn#rului se c#scase un h#u de forme (i armonii, de nostalgie (i voluptate,
melodii melancolice (i zglobii i str#b#teau sufletul, mi(cat pn#-n str#funduri... Nu se poate
dori un izomorfism mai complet, iar Tieck ne comunic# n mod plenar ambiguitatea valorilor
coninute de simbolurile feminoide care, n pofida seduciei pe care-o degaj#, p#streaz#
ntotdeauna un gust amar al p#catului. Cu toate acestea, n ciuda acestei (ov#ieli morale
mo(tenite de la Regimul Diurn, toate imaginile p#mntului (i ale apei contribuie la modelarea
unei ambiane de voluptate (i fericire care constituie o reabilitare a feminit#ii.
Eternul feminin (i sentimentul naturii merg mn#-n mn# n literatur#. Nu e greu s#
demonstr#m acest lucru n opera lui E. Poe, n care apa superlativ# *194, adev#rat#
aquaster poetic, ne trimite cu gndul la obsesia mamei muribunde. Evident c# imaginaia lui
Poe, am mai spus-o *195, e profund morbid#, (ocat# de moartea mamei, totu(i n lugubra (i

225
mohorta desf#tare acvatic# dibuim marea tem# reconfortant# a apei materne. Pn# ntr-att
nct analista *196 operei poetului american poate st#rui, cu deplin# ndrept#ire, asupra
virtuii eufemizante a reveriei acvatice: Marea este... acea creatur# ad#post, acea creatur#
doic#... elementul leg#n#tor. -i asta explic# att imaginile lui Novalis, ct &i nacelele lui
Lamartine. Poetul Lacului scrie n Confiden&ele sale: Apa ne poart#, apa ne leag#n# , apa ne
adoarme, apa ne-o restituie pe mama... *197, ntr-att e de adev#rat c# imaginaia acvatic#
parvine ntotdeauna s#-(i exorcizeze spaimele (i s# transforme orice am#r#ciune heraclitean#
n cntec de leag#n (i n odihn#.
Doar la suprareali(ti ns#, ace(ti romantici exacerbai, lumea apei va fi totodat# n
multe privine obiectul unei sperane fundamentale *198.
230
Alquie noteaz# cu mult# finee c# aceast# ap# poetic# nu e deloc legat# de purificare, e mai
degrab# legat# de fluiditatea dorinei, (i opune lumii unei materii solide, ale c#rei obiecte se
pot construi n chip de ma(ini, o lume nrudit# cu copil#ria noastr#, n care nu domnesc defel
coercitivele legi ale raiunii *199. Filosoful suprarealismului enumera multiplele metafore
acvatice care str#bat opera lui Andre Breton: fntni, nacele, ruri, cor#bii, ploaie, lacrimi,
oglinda apei, cascade, ntreaga imagistic# a apelor e reabilitat# de poet, supus# arhetipului
suprem, simbolului femeii *200. C#ci femeia, ia, pe tabela de valori suprarealiste, locul lui
Dumnezeu, iar textele n care se exprim# aceast# adoraie cople(itoare sunt nenum#rate
*201, (i putem cita un lung episod din Le Paysan de Paris, n care Aragon redescoper#
fervoarea lui Novalis, femeia fiind nainte de orice lumina nocturn#, (i n care ntlnim
deopotriv# ns#(i expresia lui Novalis referitoare la baia de feminitate: Femeie nelimitat#, n
care m# scald pe de-a-ntregul...; imensitatea feminin# fiind nsoit# de fenomenul normal (i
izomorf al guulliveriz#rii att de drag lui Baudelaire: Munilor, nu vei fi nicicnd altceva
dect dep#rtarea acestei femei... iat#, nu mai sunt dect o pic#tur# de ploaie pe pielea ein
sfr(it, poezia suprarealist#, adncind pn# la cap#t arhetipul, reg#se(te marea schem# a
nghiirii: fluidit#ile acelui modern style al lui Gaudi sau fascinaia lui Dali n faa a tot ceea
ce e moale, n opoziie cu ceea ce e dur, definesc aceast# frumusee comestibil#,
temelie a esteticii lui Dali *202.
Dac#, n ncheiere, trecem f#r# sfial# la psihopatologie, constat#m: constelaia matern#
colorat# (i acvatic#, orientat# de schema coborrii, joac# acela(i rol calmant ca (i n poezie.
Schizofrenicul obsedat de iluminaie porne(te pe calea vindec#rii pe m#sur# ce se realizeaz#
simbolic o ntoarcere n pntecele matern, iar poezia psihozei o ntlne(te atunci pe cea a
romantismului novalisian (i a suprarealismului ntr-o viziune n care pntecele matern,

226
feminitatea, apa (i culorile se amestec# inextricabil: ...simeam cum m# afund ntr-o pace
minunat#. Totul era verde n camera mea. M# credeam ntr-o balt#, ceea ce pentru mine era
totuna cu a fi n trupul mamei... m# aflam n rai, la snul matern. Aceast# situare n verde
fiind de altfel legat# de marele arhetip al alimentului primordial pe care-l vom studia mai
trziu *203.
n toate epocile a(adar (i n toate culturile, oamenii (i-au imaginat o Mare Mam, o
femeie matern# spre care regreseaz# dorinele umanit#ii. Marea Mam# e desigur entitatea
religioas# (i psihologic# cea mai universal#, (i Przyluski poate s# scrie: Aditi e originea (i
suma tuturor zeilor care sunt n ea. Astarte, Lsis, Dea Syria, My, Marica, Magna Mater,
Anaitis, Afrodita, Cibele, Rhea, Geea, Demeter, Myriam, Chalchiuhtlicue
231
sau Shing Moo i sunt nenum#ratele denumiri care uneori ne trimit cu gndul la
atribute telurice, alteori la epitete acvatice, dar sunt ntotdeauna simbolurile unei ntoarceri
sau unui regret. Putem deci constata n concluzie perfectul izomorfism, n inversarea valorilor
diurne, al tuturor simbolurilor z#mislite de schema coborrii. Mu(catul se eufemizeaz# n
nghiire, c#derea se estompeaz# n coborre mai mult sau mai puini voluptuoas#, uria(ul
solar se vede redus n mod meschin la rolul de degeel, pas#rea (i zborul sunt nlocuii de
pe(te (i de ncastrare. Ameninarea tenebrelor se inverseaz# ntr-o noapte binef#c#toare, n
timp ce culorile (i vopselele se substituie luminii pure, iar zgomotul, domesticit de Orfeu
*204, eroul nocturn, se transform# n melodie (i nlocuie(te prin inexprimabil caracterul
distinct al vorbirii (i ai cuvintelor, n sfr(it, substanele imaterialei (i baptismale, eterul
luminos, sunt nlocuite n aceast# constelaie de materiile care se pot s#pa. Elanul activ chema
piscurile, coborrea glorific# gravitaia (i reclam# scobirea sau cufundarea n apa (i n
p#mntul femel#. Femeia - acvatic# sau terestr# - nocturn#, cu podoabe multicolore
reabiliteaz# trupul (i ntregul s#u cortegiu alc#tuit din p#r, v#luri (i oglinzi,-. Dar inversarea
valorilor diurne, care erau valori ale etal#rii, ale separ#rii, ale mbuc#t#irii analitice, implic#
drept corolar simbolic valorificarea imaginilor securit#ii nchise, ale intimit#ii. Deja
ncastrarea ihtiologic# (i cuib#rirea matern# ne ng#duiau s# presimim aceast# simbolic# a
intimit#ii pe care-o vom studia acum.

II. SIMBOLURILE INTIMIT%II

Complexul ntoarcerii la mam# vine s# inverseze (i s# supradetermine valorificarea morii
nse(i (i a mormntului. O vast# lucrare ar putea fi consacrat# riturilor de nhumare (i

227
reveriilor de odihn# (i intimitate care le structureaz#. Chiar populaiile, care folosesc de altfel
incinerarea, practic# nhumarea ritual# a copiilor. Terra clauditur infans", scrie Juvenal *205,
(i legile lui Mnu interzic incinerarea copiilor. Numeroase societ#i asimileaz# regatul
morilor cu cel de unde vin copiii, cum ar fi Chicomoztoc, locul celor (apte grote", din
vechiul Mexic *206. Viaa nu e altceva dect desprinderea din m#runtaiele p#mntului,
moartea se reduce la o ntoarcere acas#... dorina att de frecvent# de-a fi ngropat n p#mntul
patriei nu e dect forma profan# a autohtonismului mistic, a nevoii de ntoarcere n propria
cas#", scrie Eliade *207, marcnd astfel, n cadrul simbolismului intimit#ii, izomorfismul
ntoarcerii, al morii (i al locuinei. Vedele precum (i numeroase inscripii sepulcrale latine
confirm# aceast# eufemizare a acelui din #rn# te-ai ivit" *208.
232
Drept corolar al acestor ritualuri de nhumare a morilor (i confirmare a concepiei antifrazice
despre moarte, avem nhumarea terapeutic# a bolnavilor, n numeroase culturi, n Scandinavia
de pild#, bolnavul sau muribundul e renviorat prin nhumare sau prin simpla trecere printr-o
gaur# de stnc# *209, n sfr(it, multe popoare nhumeaz# morii n poziia ghemuit# a f#tului,
marcnd astfel cu claritate voina lor de-a vedea n moarte o inversare a groazei resimite n
mod firesc (i un simbol al repaosului primordial. Aceast# imagine a parcurgerii vieii n sens
invers (i a asimil#rii morii cu o a doua copil#rie poate fi ntlnit# nu numai n expresia
popular# a da n mintea copiilor", dar am putut constata c# e concepia frecvent# a copiilor
ntre patru (i (apte ani, care reinventeaz# mitul din Politica *210 (i care cred c#, ncepnd de
la o anumit# vrst# foarte naintat#, b#trnii redevin progresiv copii *211.
Tocmai aceast# inversare a sensului firesc al morii e cea care ng#duie izomorfismul
mormnt-leag#n", izomorfism avnd drept termen intermediar leag#nul chtonian. P#mntul
devine leag#n magic (i binef#c#tor pentru c# e locul odihnei de pe urm#. Istoricul religiilor
*212 semnaleaz# f#r# nici o dificultate Ia popoarele cele mai primitive, australieni, altaici, ca
(i la inca(ii civilizai, practica frecvent# de-a culca sugarul direct pe p#mnt. Practica
leag#nului teluric de care sunt legate ritualurile abandon#rii noului-n#scut pe elementul
primordial, ap# sau p#mnt. Se pare c# n toate folclorurile aceast# abandonare
supradetermin# si na(terea miraculoas# a eroului sau a sfntului conceput de-o fecioar#
mitic#. Abandonarea e un fel de dublare a maternit#ii (i parc# o nchinare a sa Marii Mame
elementare. Zeus, Poseidon, Dionysos, Attis au mp#rt#(it aceea(i soart# cu Perseu, Ion,
Atlante, Amfion, cu Oedip ca (i cu Romulus (i Remus, cu W#inmoinen ca si cu Massi, acel
Moise al maorilor *213. Ct despre Moise al evreilor, leag#nul arc#, cuf#r sau barc# totodat#
l plaseaz# absolut firesc n acea ncastrare n care dedublarea nu cedeaz# dect n faa

228
obsesiei repaosului care confer# nemurirea. Pentru analistul repaosului (i al reveriilor sale
*214, pntecele matern, mormntul ca (i sarcofagul sunt nsufleite de acelea(i imagini: cea a
hibern#rii germenilor si a somnului crisalidei. E ntr-adev#r vorba de un Iona al morii", (i
ncastrarea mormintelor corespunde ncastr#rii germenilor. Edgar Poe, nt#rind prin cele trei
co(ciuge proteguirea mumiei deja nf#(urate n bentie, nu face dect s# reg#seasc# intuiia
ritual# a vechilor egipteni, care sporeau garaniile de repaos (i de intimitate a r#m#(ielor
p#mnte(ti: giulgiu, bentie, m#(ti mortuare, vase cu capac emblematic pentru viscere,
mbinare de sarcofage antropoide, de nc#peri (i de apartamente funerare. Ce s# mai spunem
despre chinezi care astupau cele (apte orificii ale cadavrului *215?
233
Mumia, ca (i crisalida, e n acela(i timp mormnt (i leag#n al f#g#duielilor de supravieuire.
Chiar cuvntul nostru cimitir *216 ne-o semnaleaz# prin etimologia sa, kolmeterion avnd
nelesul de camer# nupial# *217. Pare-se c# inversiunea eufemizant# acioneaz# chiar n
mormnt: ritualul mortuar e antifraza morii. Toate imaginile insectoide", remarc# Bachelard,
urm#resc acela(i scop ca (i structurile: de a sugera securitatea unei f#pturi nchise, a unei
f#pturi cu ging#(ie t#inuit# (i nf#(at#", a unei f#pturi redate profunzimii tainei sale" *218. La
r#d#cina oric#rei voine de a conserva cadavrul se afl# o claustrofilie profund#.
/Mormntul, locul nhum#rii, e legat de constelaia chtonico-lunar# a j Regimului Nocturn al
imaginaiei, n timp ce ritualurile uraniene (i solare recomand# incinerarea *219, n practicile
nhum#rii, (i chiar n cele ale dublei J nhum#ri, se manifest# intenia de a conserva la
maximum r#m#(iele ; p#mnte(ti, un anumit respect fa# de elementul carnal sau de relicva
osoas#, respect ignorat complet de catharismul uranian si de spiritualismul solar care, a(a cum
am v#zut, se mulumesc cu trofeul cranian. Diferena dintre riturile funerare implic#, a(a cum
a ar#tat Piganiol *220, o profund# diferen# cultural#. Cananeenii, de pild#, practicau un rit
chtonian al nhum#rii si au fost persecutai de israeliii nomazi, iconocla(ti ai crncenului
monoteism uranian. Tot astfel arta statuar# egiptean#, indian# (i mexican# e strns legat# de
complexul na(terii (i de riturile reinvoluiei foetale, n timp ce arta statuar# greac#, dup#
opinia lui Rank *221, urm#re(te un proiect de emancipare (i de verticalizare a formelor avnd
semnificaia unui efort cultural de eliberare fa# de mam#, de materialitate, de aspiraie la
odihn#. Ritul nhum#rii, practicat de civilizaiile agricole (i mai ales n bazinul mediteranean,
e legat de credina ntr-o supravieuire larvar#, de dou# ori nchis# n imobilitatea cadavrului (i
lini(tea mormntului, motiv pentru care se acord# ngrijire cadavrului, e nconjurat cu
alimente (i ofrande, fiind nhumat adeseori chiar n casa celor vii *222. Izomorfismul acestor
simboluri ale repaosului (i intimit#ii funerare e concretizat n zeii Lari, divinit#i familiare,

229
ncarnare a Manilor, locuind n casa celor vii (i cerndu-(i partea zilnic# de alimente (i de
ngrijiri.
Aceast# eufemizare a mormntului (i asimilarea valorilor mortuare cu odihna si intimitatea o
ntlnim n folclor (i n poezie, n folclor, intimitatea" camerelor secrete le ascunde pe
frumoasele adormite din basmele noastre *223. Modelul exemplar al acestor fete care dorm
ascunse e Frumoasa din p#durea adormit#, n versiunea scandinav# a Nibelungilor, Brunhilda,
tn#ra Walkirie, doarme mbr#cat# ntr-o plato(#, n fundul unui castel solitar.
234
Simboluri claustromorfe n care nu e greu de recunoscut o eufemizare a mormntului, n ceea
ce prive(te somnul, nu e dect f#g#duiala trezirii pe care va veni s-o s#vr(easc# n miracolul
intimit#ii nupiale Sigur sau F#t-Frumos. Acela(i mit l reg#sim la fraii Grimm, n L#dita
zbur#toare de Andersen, precum (i n basmul oriental Povestea calului fermecat. Psihanalistul
care vede n imaginea acestor fete care dorm simbolul amintirii ce mo#ie cuib#rit n
str#fundul incon(tientului reg#se(te aci un simbolism ndr#git de Caras *224. Dar aceste
legende ale frumoasei adormite nu sunt oare mai simplu rezultatul progresului popular al
eufemismului, o supravieuire a miturilor chtoniene care au pierdut treptat orice aluzie
funerar#? Pentru poei, dimpotriv#, moartea este explicit valorificat#, dup# cum am v#zut
*225, o dat# cu asfinitul (i cu noaptea. De unde (i delectarea morbid# nclcit# adeseori n
poezie, n u(oara necrofilie baudelairian# ca (i n cultul lui Lamartine pentru toamn#, n
predilecia romantic# pentru t#rmul de dincolo de mormnt", (i n sfr(it n atracia
exercitat# de moarte (i de sinucidere asupra lui Goethe, Novalis sau Nodier *226. La Moritz,
citat de Beguin, vedem limpede moartea inversndu-se, devenind blnda trezire din co(marul
care ar fi viaa de pe p#mnt: ntr-att lucrurile de pe aceast# lume ne r#mn confuze: e cu
neputin# s# fie adev#rata stare de veghe..." M#n#stirea, mormntul, lini(tea morii"
constituie obsesii n povestirile Anton Reiser, ct (i n Hartknopf *227. Pentru G. H. von
Schubert *228 moartea e un fel de auror#, iar pacea mormntului o preafericit# anihilare",
sufletul fiind n moarte (i n somn ca la snul matern". Pentru Novalis, moartea dramatic# a
micuei sale logodnice e cea care i dezv#luie schema invers#rii: Cenu(a trandafirilor tere(tri
e p#mntul de ba(tin# al trandafirilor cere(ti, iar luceaf#rul nostru de sear# - luceaf#rul de
diminea# pentru cei de la antipozi" *229, n sfr(it, Brentano rezum# marele izojgojfisrnjd
morii si al intimit#ii materne cnd scrie: Mam#, p#streaz#-i copilul la c#ldur#, lurnea e prea
inconsistent# (i prea rece, a(eaz#-l nceti(or pe braul t#u, ct mai aproape de pragul inimii
tale..." *230 La romanticii francezi am putea deopotriv# g#si frecvente izomorfisme ale
mormntului, ale iubitei (i ale fericirilor intimit#ii. De pild#, pentru Antigona lui Ballanche

230
mormntul e camera nupial#: Moartea e a(adar suprema iniiere n viaa nemuritoare, scrie
Cellier; de aceea moartea Antigonei e senin# ca o ceremonie nupial#" *231. Opera lui Hugo e
nesat# de imagini de morminte, de claustrare (i de retrageri la m#n#stiri, asociate cu tema
intimit#ii: n La Conscience cavoul e refugiu, n Le( Miserables o m#n#stire de femei
claustrate serve(te drept loc de azil. Cu toate acestea, la Hugo, motivul cavoului e valorificat
cu (ov#ial#, ntruct acesta e temut (i totodat# dorit *232. Baudouin *233 leag# de acest
complex echivoc al claustr#rii, la marele poet, tema insularit#ii.
235
Insularitatea ar fi un fel de Iona" geografic; pentru anumii psihanali(tii aceast# engram# a
insulei ar fi de-ajuns spre a desp#ri psihologic Irlanda-catolic# de continentul" englez si
protestant, ntruct insula este imaginea mitic# a femeii, a fecioarei, a mamei" *234. Hugo ar
fi ontogenetic marcat de (ederea n insule: Corsica n copil#rie, insula Elba, n sfr(it, insula
exilului s#u, unde n mod ciudat poetul pare a sta de bun#voie. Aceast# vocaie a exilului
insular n-ar fi dect un complex de retragere" sinonim cu ntoarcerea la mam# *235. De unde
marea valoare atribuit# de autorul volumului Chtiments insulei Sfnta Elena, insula exilului
(i a morii.
Aceast# predilecie pentru moarte, aceast# admiraie romantic# fa# de sinucidere, fa# de
ruine, de cavou (i de intimitatea mormntului se apropie de valorific#rile pozitive ale nopii (i
des#vr(e(te inversarea Regimului Diurn ntr-o veritabil# (i multipl# antifraz# a destinului de
muritor. Am putea considera, extrapolnd concluziile excelentului studiu Deuil, necrophilie et
sadisme *236 de M. Bonaparte, c# exist# o continuitate ntre necrofilia manifestat# a unui
Bertrand (i a unui Ardisson, necrofilia inhibat# sau sublimat# a unui E. Poe, magistral studiat#
de M. Bonaparte *237, (i reabilit#rile mai mult sau mai puin explicite ale morii, ale nopii (i
ale timpului a(a cum le exprim# ntreaga poezie romantic#. La toi, n pofida ctorva
cutremur#turi de groaz# sacr#, mo(tenire a Regimului Diurn, moartea se eufemizeaz# pn# la
antifraz# prin intermediul nenum#ratelor imagini ale intimit#ii.
Ace(ti doi poli psihici, aceste dou# pietre de hotar fatale ale reprezent#rii, mormntul (i
pntecele matern, ne invit# la un studiu sistematic al recipientelor. Jung *238 a jalonat traseul
etimologic care, n limbile indo-europene, merge de la scobitur# pn# la cup#. Cuvntul
grecesc kusthos nseamn# cavitate, poal#, n timp ce keuthos nseamn# snul p#mntului, pe
cnd cuvntul armenesc kust (i cel vedic kostha se traduc prin partea de jos a pntecelui". De
aceast# r#d#cin# sunt legate kutos, bolt#, cintru, kutis, caset#, (i n sfr(it kuathos, pahar,
caliciu. Jung interpreteaz#, n fine, cu ndr#zneal# cuvntul kurios, st#pnul, c#ruia ar trebui s#
i se atribuie nelesul de comoar# smuls# cavernei. Scobitura, dup# cum admite fundamental

231
psihanaliza, e nainte de toate organul feminin *239. Orice cavitate e sexualmente
determinat#, (i nici cavitatea urechii nu scap# acestei reguli a reprezent#rii *240. Psihanalistul
are a(adar perfect# dreptate cnd arat# c# exist# un traseu continuu de la poal# la cup#. Unul
dintre primele jaloane ale acestui traseu semantic e constituit de ansamblul cavern#-casa,
locuin# si, totodat#, recipient, ad#post si totodat# hambar, strns legat de mormntul matern,
fie c# mormntul se reduce la o cavern# ca la vechii evrei sau la Cro-Magnon, fie c# e cl#dit
n forma unei locuine, a unei necropole, ca n Egipt sau n Mexic.
236
Evident, con(tiina trebuie mai nti s# fac# efort pentru a exorciza (i a inversa tenebrele,
zgomotul (i farmecele ce par a fi atributele primare ale cavernei. -i orice imagine a cavernei
are o anumit# nc#rc#tur# ambivalen#, n orice grot# de uimit# ncntare" d#inuie cte ceva
din grota de spaima" *241. E necesar# voina romantic# de voina romantic# de inversare
pentru a se ajunge la considerarea grotei drept un refugiu, drept un simbol al paradisului
iniial *242. Aceast# voin# de inversare a sensului obi(nuit al grotei s-ar datora unor influene
ontogenetice (i filogenetice n acela(i timp: traumatismul na(terii l-ar mboldi spontan pe
primitiv s# fug# de lumea riscului redutabil (i du(m#nos spre a se refugia n nlocuitorul
cavernos al pntecelui matern *243. Astfel nct un artist intuitiv *244 poate simi n mod
firesc o corelaie ntre jilava (i ntunecoasa" cavern# (i lumea intra-uterin#". ntre grot# (i
cas# ar exista aceea(i diferen# de grad ca ntre mama marin# (i mama teluric#: grota ar fi mai
cosmic# (i mai total simbolic# dect casa. Grota e considerat# de c#tre folclor drept matrice;
universal# (i se nrude(te cu marile simboliz#rii ale maturiz#rii (i intimit#ii, ca oul, crisalida
(i mormntul *245. Biserica cre(tin#, dup# exemplul cultelor iniiatice ale lui Attis (i Mithra,
a (tiut admirabil s# asimileze puterea simbolic# a grotei, a criptei (i a boltii. Templul cre(tin e
n acela(i timp mormnt-catacomb# sau simplu l#ca( de p#strare a moa(telor, tabernacol
p#str#tor al sfintelor taine, dar (i matrice, poal# n care se rez#misle(te Dumnezeu. Numeroase
biserici, precum si numeroase temple ale cultelor ezoterice din antichitatea p#gn#, sunt
n#late lng# sau deasupra cavernelor sau a faliilor: Sn Clemente la Roma ca (i Lourdes
preiau tradiia de la Delfi, Hieropolis (i Kos *246. Caverna e deci cavitatea geografic#
perfect#, cavitatea arhetip, lume nchis# n care acioneaz# ns#(i materia crespuscular#"
*247, adic# loc magic n care tenebrele se pot revalorifica n chip de noapte.
Nu exist# dect o diferen# de nuan# ntre grot# (i locuin# intima, ultima nefiind adeseori
dect o cavern# transpus#. Prin beci ntr-adev#r, scobitura fundamental#, se implanteaz# fizic
orice locuin#, chiar cea care materialmente n-are fundaii *248. Claudel a scos n eviden#
izomorfismul care leag# pntecele matern, mormntul, cavitatea n general (i locuina nchis#

232
prin acoperi(ul ei, reg#sind astfel intuiia poetic# att a lui Dumas, ct (i a lui Poe *249.
Etnografia vine o dat# mai mult s# confirme psihologia: coliba chinezeasc#, ca si grota
preistoric#, n care soia domne(te n comunicare direct# cu solul familial, este o matrice,
c#minul nsu(i trece drept femel# n care se aprinde focul, acest mascul" *250.
237
Aceast# feminizare a casei, ca (i a patriei, se traduce prin genul gramatical feminin n limbile
indo-europene - domus (i patria n latin#, e oikia n limba greac#. Neutrele das Haus (i dos
Vaterland nu sunt dect dilu#ri accidentale, degrab# compensate prin die Huite (i die Heimat.
Psihanaliza *251, mai mult ca oricare alta, a fost sensibil# la acest semantism feminoid al
locuinei (i la antropomorfismul care rezult# de aici; camere, colibe, palate, temple (i capele
sunt feminizate, n Frana, caracterul feminin al capelei e categoric, adeseori ea e Notre-
Dame", aproape ntotdeauna e nchinat#, m#car parial, Fecioarei mame.
Casa constituie a(adar ntre microcosmosul trupului omenesc (i cosmos, un microcosmos
secundar, un termen de leg#tur# a c#rui configuraie iconografic# e tocmai de aceea foarte
important# n diagnosticul psihologic (i psihosocial *252. Se poate afirma: Spune-mi cum e
casa pe care i-o nchipui, ca s#-i spun cine e(ti". Iar confidenele cu privire la locuin# se fac
mai u(or dect cele privitoare la trup sau la un element n mod obiectiv personal. Poeii,
psihanali(tii, tradiia catolic# (i nelepciunea dogonilor se unesc n a recunoa(te n
simbolismul casei un dublu microcosmic att al trupului material, ct (i al corpus-ului mintal
*253. Camerele casei funcioneaz# ca organe, constat# Baudouin *254, iar copilul recunoa(te
spontan n ferestre ochii casei si presimte existena m#runtaielor n chip de beci (i coridoare.
Rilke *255 are impresia c# nainteaz# pe sc#ri ca sngele n vine", (i-am notat deja
valorific#rile negative ale infernului intestinal (i anatomic. Labirintul e adeseori tem# de-
co(mar, dar casa e labirint lini(titor ndr#git n ciuda u(oarei spaime ce mai poate d#inui n
misterul ei. Att beciul ventral, ct (i podul cervical au tocmai semnificaia acestui
antropomorfism microcosmic. ns#(i distribuirea nc#perilor apartamentului sau colibei:
ungherul n care se doarme, nc#perea n care se preg#te(te mncarea, sufrageria, dormitorul,
salonul, pivnia, hambarul, podul, toate aceste elemente organice reclam# mai degrab#
echivalente anatomice dect reverii arhitecturale. Casa n totalitatea ei e mai mult dect locul
unde se tr#ie(te", e o f#ptur# vie. Casa e un dublu, o supradeterminare a personalit#ii celui ce
locuie(te n ea. Balzac (tie prea bine acest lucru cnd (i ncepe romanele prin descrierea
am#nunit# a casei Grandet, a celei din Chat qui pelote sau a pensiunii Vauquer. Atmosfera
psihologic# nu e determinat# dect n al doilea rnd de aromele gr#dinii, de orizonturile
peisajului. Mirosurile casei sunt cele care constituie coenestezia intimit#ii: mirosuri de

233
buc#t#rie, parfumuri de alcov, duhoarea coridoarelor, miresme de smirn# sau de lev#nic# ale
(ifonierelor materne.
238
Intimitatea acestui microcosmos se va dubla (i se va supradetermina parc# la nesfr(it. Dublet
al corpului, se va afla izomorf# cu ni(a, cu cochilia, cu blana, (i n cele din urm# cu poala
mamei *256, n ea se va opera ns# mai ales dedublarea lui Iona": avem nevoie de-o cas#
mic# n cea mare pentru a reg#si securitatea primar# a vieii f#r# probleme" *257, acesta e
rolul micii nc#peri ntunecoase, al Sfintei Sfintelor, ca (i al camerei tainice (i ultime.
Oratoriul joac# si el acest rol: chinezii (i indienii dau sfatul, pentru a practica involuia, de-a te
plasa ntr-o nc#pere retras# n fundul locuinei, ntunecoas# si ascuns# ca snul unei mame".
Broa(tele si cheile nt#resc (i mai mult caracterul intim (i tainic al acestor locuine superlative.
Acesta e ntr-adev#r sensul Palatului de cristal" din basmele noastre, a c#rui limpezire
acvatic# las# s# i se b#nuiasc# adncimea, constituind totodat# un obstacol mineral (i de
netrecut, ferind cu str#(nicie cuf#rul magic sau comoara, nucleu al acestei intimit#i profunde.
Casa a(adar, fie ea templu, palat sau colib#, e ntotdeauna imaginea intimit#ii odihnitoare. -i
cuvntul locuin#" se dubleaz#, ca n pani(ade sau la Sfnta Therese *258, cu sensul de
oprire, de repaos, de sediu" definitiv n iluminarea interioar#. Acesta e rolul mai mult sau
mai puin explicit jucat de cocioaba bunilor s#lbatici" ai preromantismului, de coliba din
cntecele perioadei cunoscute sub numele de la belle epoque259, precum (i de castelul
ndr#git de Kafka. Evident, aceast# interioritate e obiectiv dublat# de exterioritatea zidului (i a
gardului, ntruct casa e, ntre altele, un univers mpotriva", caracter prin care poate suscita
reverii diurne *260. Un psiholog a reperat foarte bine dubla folosin# ce poate fi dat# unei
cl#diri locuibile": Casa e o construcie..., dar e (i o locuin#, un c#min. Exist# dou# orient#ri
simbolice cu putin#: pentru unii casa trebuie construit# nainte de-a deveni ntmpl#tor un
c#min; pentru alii - (i sunt cei care ne intereseaz# n aceste capitole - casa reprezint# la
obr(ie un c#min... ace(tia nu descompun n factori raionali si n factori sentimentali...
cocioaba le st# mult mai la inim# dect zgrie-norul..." *261. -i tocmai n acest din urm# fel
de imaginaie (i dobnde(te casa sensul ei cel mai profund: miezul migdalei e mai important
aici dect coaja. De asemenea, semnificaia casei ca edificiu n sine" *262 invocnd
imaginea pietrei fundamentale" (i parabola evanghelic# a celor dou# case nu e, dup# p#rerea
noastr#, dect un incident secundar al simbolismului fundamental al intimit#ii.
Reinem aci, o dat# mai mult, inconvenientul pe care-l prezint# clasificarea simbolurilor mai
degrab# n jurul unor obiecte dect al unor trasee psihologice, adic# al unor scheme (i gesturi.
Lumea obiectivit#ii e polivalent# pentru proiecia imaginar#, doar traseul psihologic e

234
simplificator.
239
Baudouin nu reu(e(te s# descrie un simbolism net al locuinei, deoarece n dou# pagini trece
pe nesimite de la arhetipurile interiorit#ii la cele ale ascensiunii morale" simbolizate de
etaje. Or, ascensiunea sub toate formele ei, sc#ri, ascensoare, clopotnie sau zigurate, aparin,
a(a cum am v#zut, unei constelaii arhetipale cu totul diferite de locuin#. Clopotnia e
ntotdeauna desp#rit# psihologic de biseric#, imaginat# n chip de naos. Sc#rile casei coboar#
ntotdeauna, si a urca n pod sau n camerele de la etaj nseamn# tot a cobor n inima
misterului, a unui mister desigur de alt# calitate dect cel al pivniei, dar la fel de nuanat de
izolare, de regresiune, de intimitate: nti se consum# resentimentul absolut, resentimentul
f#r# martori..." *263. Podul n ciuda altitudinii sale, e muzeu al str#mo(ilor (i loc al ntoarcerii
la fel de enigmatic ca (i pivnia. A(adar, din pivni# pn#-n pod" *264, tot schemele
coborrii", "s#p#rii, involuiei (i arhetipurile intimit#ii domin# imaginile casei. Casa, pentru
reverie, nu e niciodat# zid#rie, faad# sau acoperi(, cu att mai puin building; ea r#mne
locuin#, (i doar pentru estetica arhitectural# se perverte(te ea n aliniere de perei (i n turn
Babei, nsemn#tatea rnicrocosmic# acordat# locuinei indic# deja primatul acordat n
constelaia intimit#ii imaginilor spaiului fericit, centrului paradiziac. Nu vom st#rui asupra
faimoaselor teze ale lui Rank conform c#rora tema spaiului paradisiac ar fi performat# de
schematismul acelui farniente intra-uterin. S# amintim c# istoria religiilor *265 insist# asupra
blndei coalescene a omului (i a mediului s#u nconjur#tor; mai mult, genitrix e izomorf cu
loc sfnt. Peisajul natural (i statueta feminin# sunt dou# aspecte echivalente ale bel(ugului (i
fecundit#ii" *266. -i de altfel a(ezarea, locuina se leag# pozitiv ntr-o dialectic# sintetic# cu
mediul geografic nconjur#tor. Cabana cheam# muntele, iar terasa locuinei tropicale bordj
reclam# soarele arz#tor. Zeia pretinde un loc sacru. -i mobilierul acestui loc sfnt primitiv, n
afar# de-un izvor sau de-o ntindere de ap#, e alc#tuit dintr-un pom sacru, un stlp sau dublul
s#u, betyl-ul, australianul churinga, a c#rui verticalitate confer# fecunditate, prin accentul s#u
masculin, virtuilor propriu-zis paradisiace, locul sfnt, microcosmos sacru (i complet,
precum Graal-ul, pe care-l vom studia la sfr(itul acestui capitol, se completeaz# prin spad#,
cuprinde ntr-adev#r la rndul lui simboluri falice (i masculine: munte, copac nalt, menhir,
clopotni# etc... Dintre cele trei elemente ale locului sunt -ap#, copac (i piatr# ridicat# - numai
ultimele dou# se preteaz# la individualizare, si Przyiuski ncearc# s# arate cum statuia sacr#
deriv# din stela de piatra sau din stlpul de lemn *267. Nu vom lua n considerare aici dect
infrastructura edenic# (i rankian# a locului sfnt, care e nainte de toate refugiu, receptacul
geografic. E un centru care se poate foarte bine situa pe-un munte, dar care n esena sa

235
comport# ntotdeauna o grot#, o bolt#, o pe(ter#.
240
Templum-ul *268, nainte de-a fi simbolic decupat din cerul augural, e dreptunghi, incinta
magic# pe care plugul a trasat-o (i a s#pat-o n p#mnt. Dac# noiunea de centru integreaz#
rapid elemente masculine, e important s#-i subliniem infrastructurile obstetricale (i
ginecologice: centrul e buricul, omphalos-ul lumii. Pn# (i munii sacri au dreptul, ca Gerizim
(i att de bine denumitul Tabor, la epitetul de buric al p#mntului". Raiul semiilor, ca mai
trziu Ierusalimul sau Golgota, erau (i ele burice mistice ale lumii *269. Tocmai pentru aceste
motive uterine, faptul c# e nchis sacralizeaz# n primul rnd un loc: insule cu simbolism
amniotic, sau o p#dure al c#rei orizont se nchide de la sine. P#durea e un centru de intimitate
a(a cum poate fi casa, grota sau catedrala. Peisajul nchis al p#durii e constitutiv locului sacru.
Orice loc sacru ncepe cu p#durea sacr#" *270. Locul sacru e realmente o cosmicizare mai
cuprinz#toare de microcosmosul locuinei, a arhetipului intimit#ii feminoide. Mandala
tantric#, joc de figuri nchise circulare (i p#trate n interiorul c#rora troneaz# imaginile
divinit#ilor, pare s# constituie un rezumat al locului pe treptele semiologiei. E simbolul la
puterea a doua, spaiul sacru de buzunar, dac# se poate spune a(a, (i care mbin# aspectul
labirintic cu nlesnirile ubicuit#ii. Termenul Mandala" nseamn# cerc. Traducerile tibetane i
restituie intenia profund# numind-o centru". Aceast# figur# e legat# de-o ntreag# simbolic#
floral#, labirintic#, (i de simbolismul casei. Ea sluje(te drept receptacul zeilor, e palatul
zeilor" *271. E asimilat# cu Paradisul n centrul c#ruia (i are sediul" Dumnezeul suprem (i
n care timpul e abolit printr-o inversare ritual#: p#mntul muritor (i coruptibil se transform#
n p#mnt de diamant" incoruptibil, actualizndu-se astfel noiunea de paradis terestru"
*272. Jung (i comentatorul s#u Joan Jacobi *273 au st#ruit n mod deosebit asupra
nsemn#t#ii universale a simbolismului Mandalel. Ei reg#sesc figuraii asem#n#toare cu
imaginea tantric# att n tradiia occidental#, att la Jacob Boehme, de pild#, ct (i la
primitivii din epoca neolitic# sau la indienii Pueblo, att n produciile grafice ale anumitor
bolnavi, ct (i n onirismul psihismului normal. Cei doi psihanali(ti recunosc n aceste
multiple interpret#ri ale Mandalei simbolismul centrului, simbol nt#rit (i mai mult de-o
frecvent# figuraie floral#. Credem totu(i c# ace(ti psihologi extrapoleaz# oarecum simbolul
cercului nchis, al intimit#ii, interpretndu-l si ca simbol al totalit#ii. Evident c# figura
circular# e att cea a roii, ct (i a incintei nchise, (i nu e mare distan# de la sentimentul
intimit#ii, securit#ii pn# la conceptul de totalitate pe care Jung ine s#-l vad# integrat
Mandalei. De(i intimitatea e mai degrab# satisfacie de ndestulare dect imperialist# mi(care
de totalizare.

236
241
Consider#m totu(i c# interpretarea prim# a Mandalei trebuie s# r#mn# mai m#surat# (i s# nu
semnifice dect c#utarea intimit#ii ntr-un labirint iniiatic; concepiile aritmologice (i
zodiacale de cvadripartiie a universului (i speculaiile totalizante asupra cvadraturii cercului
lipsesc iniial figurii mistice a Mandalei. Cercul mandalic e nainte de toate centru, ngr#ditur#
mistic# precum ochii nchi(i... ai lui Buddha, izomorf odihnei suficiente n profunzime. Nu e
ntmpl#tor faptul c# psihologia profunzimilor", prezis# de poetica romantic# *274 (i corolar
al ontologiei bergsoniene a intimit#ii, (i n special psihologia lui Jung, folosesc constant
metafora cercului. Din treizeci (i patru de figuri sau plan(e explicative ale psihologiei lui Jung
*275, dou#zeci (i una sunt consacrate unor figuri circulare n care palpit# centrul misterios al
intimit#ii: eul nostru, centrul nostru propriu-zis" *276. Ceea ce-l ndrept#e(te pe Bachelard
*277 s# scrie c# psihologia n-ar fi posibil# dac# i s-ar interzice folosirea unui singur cuvnt:
profund", pe care-l lipe(te peste tot (i care, la urma urmei, nu corespunde dect unei biete
imagini". Vom ad#uga imagine s#rac#, ntruct e dat# imediat de intuiia coenestezic# cea mai
primitiv#: profunzimea" att a trupului, ct (i a spiritului nostru, ne este imediat intim#.
Unii *278 au ajuns la subtilit#i rafinate n privina acestui simbolism al centrului, ntrebndu-
se ce diferen# semantic# ar putea exista ntre figurile nchise circulare (i figurile unghiulare.
Bachelard stabile(te o foarte subtil# nuan# ntre refugiul p#trat care ar fi construit (i refugiul
circular care ar fi imaginea refugiului natural, pntecele feminin. -i de(i foarte adesea, ca n
Mandala, p#tratul e inextricabil mbinat cu cercul, se pare totu(i c# nuana remarcat# de
gnditori att de diferii precum Guenon, Jung, Arthus sau Bachelard trebuie luat# n
considerare *279. Figurile nchise p#trate sau dreptunghiulare pun accentul simbolic pe
temele ap#r#rii integrit#ii interioare. Incinta p#trat# e cea a ora(ului, e fort#reaa, citadela.
Spaiul circular e mai ales cel al gr#dinii, al fructului, al oului sau al pntecelui, (i deplaseaz#
accentul simbolic asupra volupt#ilor tainice ale intimit#ii. Numai cercul sau sfera prezint# un
centru perfect pentru reveria geometric#. Arthus *280 pare a avea pe deplin dreptate cnd
noteaz# c# din fiecare punct al circumferinei privirea e ntoars# spre interior. Ignorarea lumii
exterioare ng#duie nep#sarea, optimismul...". Spaiul curb, nchis (i regulat ar fi deci prin
excelen# semn de blndee, de pace, de securitate", (i psihologul insist# asupra acestui
caracter ncovrigat" al gndirii digestive" a copilului *281. Evident c# trebuie s# ne ferim cu
grij# de-a nu confunda cumva aceast# sfericitate cu perfeciunea parmenidian#. Sfericitatea, n
cazul de fa#, e mai degrab# puterea emblematic# a rotundului, puterea de-a centra obiectul,
de-a tr#i o rotunjime plin#" *282, (i de aceast# rotunjime se intereseaz# fenomenologia lui
Bachelard prin intermediul unor viziuni att de diferite ca acelea ale lui Jaspers, Van

237
GoghvJoe Bousquet, La Fontaine, Michelet sau Rilke.
242
n sfr(it, un caracter leag# puternic centrul (i simbolismul s#u de marea constelaie a
Regimului Nocturn: Repetiia. Spaiul sacru posed# aceast# remarcabil# putere de-a fi
multiplicat la nesfr(it. Istoria religiilor insist# pe drept cuvnt asupra acestei u(urine de
multiplicare a centrelor" (i asupra ubicuit#ii absolute a sacrului: Noiunea de spaiu sacru
implic# ideea de repetiie primordial# care a consacrat acest spaiu transfigurndu-l". Omul
afirm# prin aceasta puterea sa de ve(nic# rencepere, spaiul sacru devine prototipul timpului
sacru. Dramatizarea timpului (i procesele ciclice ale imaginaiei temporale nu vin, pare-se,
dect dup# acest primordial exerciiu de dedublare spaial#. Aceast# ubicuitate a centrului e
cea care legitimeaz# att proliferarea Mandatelor, ct (i a templelor si a bisericilor nchinate
acelora(i divinit#i, posednd acelea(i vocabule (i uneori acelea(i relicve. Tot astfel covorul
de rug#ciune al nomadului musulman ntins pe p#mnt si orientat spre r#s#rit pentru riturile
cotidiene constituie o amplasare portativ# (i redus# la cea mai simpl# expresie a sa" *283.
Tocmai n acest fenomen de ubicuitate a centrului poate fi mai bine sesizat caracterul
psihologic al acestor organizaii pentru care intenia psihic#, obsesia gestului originar, are
ntotdeauna mai mare greutate dect demersul obiectiv (i dect obieciile pozitiviste.
Trebuie s# abord#m acum, n dubla perspectiv# a intimit#ii (i a dubl#rii, descrierea unuia
dintre cele mai bogate simbolurile imaginaiei, simbol care, prin bog#ia lui, se nrude(te cu
arhetipul Grota dup# cum am mai spus, era deja cas# (i d#dea loc unor deosebit de profunde
reverii, dar mai luxuriant# n imaginaie e locuina pe ap#, barca, corabia sau arca. Leroi-
Gourhan *284 semnaleaz# primitivitatea (i universalitatea pirogii scobite ntr-un trunchi de
copac. De altfel, n anumite tradiii, pe(tera (i arca (i pot schimba locul ntre ele: n tradiia
iranian# arca e nlocuit# cu Vara, un fel de grot# subteran# care trebuie s# sustrag#
specimenele bunei creaii rigorilor iernii celei mari... leag#n pentru cei vii (i totodat# rai
pentru cei drepi..." *285. Barca e, desigur, un simbol extrem de polivalent: nu numai
monoxil, dar si f#cut din piei, din stuf, materiale care (i au fiecare nuanele lor simbolice
*286; fuziformitatea b#rcii poate sugera deopotriv# fuiorul torc#toarelor sau cornul" lunii.
Supradeterminarea psihologic# se manifest# a(adar din plin, barca cu forma sa sugestiv lunar#
va fi (i cel dinti mijloc de transport; Isis (i Osiris c#l#toresc ntr-o barc# funebr#, n vreme ce
Ishtar, Sin-Npe cel din Biblie sau cel polinezian, maimua solar# din Ramyana, Prometeu
indian Mataricvan (cel care cre(te n trupul mamei sale", toi construiesc o arc# att pentru a
transporta sufletele celor mori, ct (i pentru a salva viaa (i f#pturile .ameninate de cataclism.


238
243
Simbolismul c#l#toriei mortuare l determin# chiar pe Bachelard *287 s#-(i pun# ntrebarea
dac# moartea n-a fost cumva din punct de vedere arhetipal primul navigator, dac# complexul
lui Caron" nu se afl# la r#d#cina oric#rei aventuri maritime (i dac# moartea, ca ntr-un vers
celebru, nu este cumva b#trnul c#pitan" arhetipal care pasioneaz# orice Navigaie a celor
vii. Acest lucru ar fi confirmat de folclorul universal, att celtic, ct (i chinez *288, iar
olandezul zbur#tor" ar fi supravieuirea tenace a valorilor mortuare ale vasului. Desigur, prin
aceast# inciden# funebr# orice barc# e ntructva un vas fantom#, e atras# de. ineluctabilele
valori sp#imnt#toare ale morii.
Asupra bucuriei de a naviga planeaz# ntotdeauna teama de scufundare", dar valorile
intimit#ii sunt cele care izbndesc (i-l salveaz#" pe Moise de vicisitudinile c#l#toriei. Ceea
ce ne ng#duie s# neglij#m pentru moment caracterul dramatic al ambarcaiunii, peripeiile
c#l#toriei care confund# barca lunar# cu carul solar, (i s# reinem doar arhetipul lini(titor al
g#oaicei protectoare, al vasului nchis, al habitaclului. Dect s# socotim cuvntul arc#
derivnd din argha, semilun#", arc de cerc, prefer#m s# punem accentul etimologic pe arca,
cuf#r", din aceea(i familie lingvistic# (i psihic# cu arca, eu conin", (i cu arcanum secret"
*289, ntruct constelaia izomorf# pe care-o studiem n acest capitol e aceea a recipientului,
(i acest caracter dominant e mai important dect fixitatea sau mobilitatea ustensilei.
Tehnologia nu se sluje(te de diferena dintre recipientele fixe (cisterne, capcane, puine etc...
(i recipientele mobile (co(uri, vase de tot felul etc... dect ca de-un simplu artificiu taxinomic.
n noiunea de recipient, remarc# tehnologul *290, vin s# se contopeasc# trei activit#i:
transport transvazare (i colectare. Pe aceast# din urma activitate, simpl# modalitate a
intimit#ii care const# din a regrupa restrngnd, vom pune acum accentul. Barthes *291,
analizndu-l pe Jules Verne, a notat excelent aceast# intimitate nautic# fundamental#: Nava
poate fi realmente simbolul plec#rii; n mod mai profund ns# e cifrul ngr#dirii. Predilecia
pentru nav# const# ntotdeauna din bucuria de-a te nchide perfect... a ndr#gi navele nseamn#
n primul rnd a ndr#gi o cas# superlativ#, ntruct e iremediabil nchis#... nava, nainte de-a
fi un mijloc de transport, e un fapt care ine de habitat". -i mitologul descoper# ntotdeauna n
cor#biile romancierului, n noianul celor mai nepl#cute aventuri, o existen# lini(titoare n
genul celei de la gura sobei", care face de pild# din Nautilus o adorabil# pe(ter#", ns#(i
antiteza unui B#teau ivre *292.
244
Dac# corabia devine locuin#, barca se transform# mai modest n leag#n. Acestea sunt
bucuriile pe care ni le comunic# nacela" lui Lamartine, pe care Bachelard *293 o apropie cu

239
ndrept#ire de beatifica scufundare a lui Novalis. Barc# lene(# care, dup# opinia poetului, ar
oferi una dintre cele m#i misterioase volupt#i ale naturii", loc nchis, insul# n miniatur# n
care timpul (i nceteaz# zborul". Tem# ndr#git# de romantism, de la Balzac la Michelet,
acesta din urm# relund jubilarea lamartinian# (i scriind: Nu mai exist# loc, nu mai exist#
timp... un ocean de vis pe unduiosul ocean al apelor" *294. Barca, fie ea (i mortuar#, face
parte a(adar n esena ei din marea tem# a leg#n#rii materne. Nacela romantic# se apropie de
intima securitate pe care-o confer# arca. S-ar putea deopotriv# ar#ta c# aceast# securitate
primitoare pe care-o confer# arca are fecunditatea lui Abyssus care-o poart#: ea este o imagine
a Naturii-mam# regenerat# (i rev#rsnd valul vieuitoarelor pe p#mntul redevenit virgin n
urma potopului.
n con(tiina contemporan# informat# de progresul tehnic barca este adeseori nlocuit# de
automobil sau chiar de avion. M#rie Bonaparte *295 a st#ruit pe bun# dreptate asupra
caracterului hedonistic (i sexual al plimb#rii cu ma(ina, n calitatea lui de refugiu, de ad#post,
automobilul este echivalentul nacelei romantice. Cine oare n-a fost sensibil la reveria legat#
de rulot#, de vehiculul nchis? Rulota din Grand Meaulnes magistral legat# de ciud#enia
domeniului pierdut... Ar fi multe de spus despre ata(amentul pronunat freudian al omului
secolului XX fa# de automobilul-refugiu, de automobilul cu drag nfrumuseat (i ntreinut.
Asta pentru c# (i automobilul e un microcosmos, ca (i locuina se nsuflee(te, se
animalizeaz#, se antropomorfizeaz# *296. Ca (i locuina, mai ales, se feminizeaz#. Ca si
camioanele de mare tonaj", ca (i b#rcile de pescuit, poart# nume de femei. Sfntul patron"
al automobili(tilor de altfel nu e oare christoforul, c#l#uza celor ce trec pe t#rmul cel#lalt",
omul-nav# care asigur# securitatea nc#rc#turii pe care-o poart# (i-o salveaz# de apele vitrege?
Se poate spune c# Sfntul Christophe e simbol de gradul doi al simbolismului intimit#ii n
c#l#torie. E icoana unui simbol, pe treptele semiologiei. -i a(a cum se ntmpl# frecvent n
transcripia iconografic# a unui simbol, asist#m aici la o gulliverizare. ntr-adev#r, str#mo(ul
mitic al Sfntului Christophe e Gargantua al nostru *297. -i recipientul, receptaculul, n
figuraia popular# a lui Gargantua, e sacul lui. Acest recipient simbolic gulliverizat e de altfel
integrat de cre(tinism (de pild# sacul nc#rcat al lui Mo( Cr#ciun n personajul Sfntului
Nicolae. Alt cre(tin purt#tor de sac e Sfntul Christophe, care se ive(te cam peste tot n
secolul al XI-lea n regiunile celtice pe urmele toponimiei gargantuine *298.
245
-i unii (i alii sunt uria(i de treab#, iar Christophe, primul din cei paisprezece sfini auxiliari,
asigur# securitatea n timpul c#l#toriei, n toate aceste cazuri, sacul uria(ului care te trece pe
cel#lalt t#rm" nu e altceva dect nava redus# la dimensiuni mai meschine de c#tre

240
iconografia (i legenda popular#. Recunoa(tem n aceast# minimalizare procesul de
gulliverizare care, de la nav# la sac, ne conduce la contemplarea vis#toare a recipientelor mici,
ale c#ror prototipuri sunt g#oacea, cochilia, s#mna, bobocul de floare sau caliciul vegetal
*299, n timp ce caseta (i mai ales cupa sunt corespondenii tehnici. De altfel, trecerea de la
macrocosmos la microcosmos e foarte echivoc#: navele nalte sunt me(terite din coji de nuci,
cochiliile sau ou#le uria(e slujesc drept nav# ca n unele tablouri ale lui J. Bosch *300.
Imaginile cojii de nuc#, att de frecvente n basmele noastre (i n reveriile liliputane, se reduc
mai mult sau mai puin la cele ale germenului nchis, la ou. Imaginaia, scrie Bachelard *301,
nu numai c# ne invit# s# ne ntoarcem n cochilia noastr#, dar (i s# ne strecur#m n orice
cochilie spre a tr#i acolo adev#rata retragere, viaa ncol#cit#, viaa repliat# asupr#-i, toate
valorile odihnei". Prin aceasta se opereaz# o prim# interpretare simbolic# a scoicii foarte
diferit# de cea pe care-o vom ntlni referitor la simbolismul ciclic; aici e vorba de scoica
ascunz#toare, refugiu care primeaz# asupra meditaiilor referitoare la aspectul s#u helicoidal
sau la ritmul periodic al apariiilor (i dispariiilor gasteropodului. Intimitatea incintei
cochiliare e de nt#rit# (i mai mult de forma direct, sexual# a numeroaselor orificii ale
scoicilor. Freud ntlne(te poezia tulbure a lui Verlaine cnd vede n scoic# un sex feminin
*302. Iconografia att de st#ruitoare a na(terii lui Venus prezint# ntotdeauna scoica ca pe-un
uter marin.
Oul filosofic al alchimiei occidentale si extrem orientale *303 se afl# n mod natural legat de
acest context al intimit#ii uterine. Alchimia e un regressus ad uterum. Orificiul oului trebuie
s# fie ermetic" nchis, acesta din urm# simbolizeaz# oul cosmic al universalei tradiii. 304.
Din acest ou trebuie s# ias# germenul filosofal, de unde variatele-i denumiri reflectnd
izomorfismul intimit#ii: casa puiului", mormnt", camer# nupial#". Oul alchimic era
meninut la o temperatur# moderat# pentru gestaia acelui homunculus care trebuia s# se
formeze, afirma Paracelsus *305, la o c#ldur# constant egal# cu cea din pntecele calului".
Basile Valentin *306 i atribuie tui Hermes urm#toarele cuvinte: Eu sunt oul naturii,
cunoscut doar de nelepii care, cu pio(enie si modestie, z#mislesc din mine microcosmosul".
in sfr(it, putem cita, o dat# cu Jung *307, remarcabilul izomorfism care, n Cea de-a VII-a
Iniiere din Noces Chymiques de Christian Rosenkreuz, leag# de simbolismul oului cavoul
subteran" n care iniiatul descoper# un mormnt triunghiular coninnd un cazan de cupru,
iar pe fundul mormntului, odihnindu-se, Venus adormit#".
246
Acest ou coninut de alt ou (i care conine universul, microcentru al unei geometrii sacre, ar fi
dup# unii polinezieni str#mo(ul tuturor zeilor... stnd n cochilia sa, n mijlocul beznelor, de-

241
o ve(nicie" *308. Acest ou - datorit# calit#ii sale de germene proteguit - e legat aproape
pretutindeni de ritualurile temporale ale rennoirii: drept urmare, ou#le de argil# g#site n
mormintele preistorice ruse(ti (i suedeze, ritualul osirian al model#rii unui ou din p#mnt, din
fain# (i din aromate (i venerarea ritual# a scarabeului, care se hr#ne(te cu fecale (i-(i fabric#
cocoloa(e ce servesc drept cuib larvelor *309, n sfr(it, n s#rb#torile cre(tine ale nvierii
acest simbolism a fost p#strat datorit# oului de Pa(ti. Oul alchimic el nsu(i, microcosmos al
oului mitic al lumii nu e dect un proces magic de st#pnire (i accelerare a gestaiei
metalelor". Dar, inspirnd acest simbolism att de bogat, vedem ivindu-se constant tema
intimit#ii liliputane: microcosmos sau homunculus., mbinare a germenilor pe care
chymist"-ul sau botanistul secolului al XVIII-lea se complace a o visa, cu blndee clocii la
c#ldur#, bine ad#postii nd#r#tul pereilor g#oacei, cochiliei sau cojii.
Dac# cochilia - (i toate modalit#ile ei - este o gulliverizare natural# a recipientului, vasul e
diminutivul artificial al navei. In interesanta sa plachet# consacrat# Sfntul Graal, lingvistul
Vercoutre arat# c# legenda Graal-ului s-ar ntemeia pe una sau mai multe gre(eli de traducere
*311. S-ar fi tradus numele celtic al vestitului templu al galilor Vasso Calate" prin latinescul
vas. Graal-ului i se mai spune si mormntul Mntuitorului" pentru c# o accepiune latin# a lui
vas e (i aceea de mormnt"; n sfr(it, dac# n anumite leciuni se pomene(te de-o nav#
misterioas# construit# de Solomon, aceasta se datoreaz# faptului c# un truver a luat vas n
sensul, pe care-l are uneori, de navis. Mai mult, asocierea att de frecvent# a s#biei cu Graal-
ul vine tot dintr-o accepiune paronimic# a lui vas nsemnnd arma, accepiune
supradeterminat# de prezena istoric# a spadei lui Cezar n faimosul Vasso Calate din Puy-de-
Dome. Or, e remarcabil, oricare ar fi valoarea ipotezelor paronimice (i omografice ale lui
Vercoutre, s# constat#m soliditatea arhetipal# (i izomorfismul omonimelor invocate. Jerba de
contrasensuri n-a luat na(tere dect fiind supradeterminat# de un vector psihologic real:
templul, vasul, mormntul (i nava sunt psihologic sinonime, n sfr(it, acordul acestor
simboluri endomorfe cu simbolismul ciclomorf, pe care-l vom studia n capitolele urm#toare,
consacrate Fiului divin, (i afl# ilustrarea n cazul Graal-ului nu numai prin prezena sngelui
lui Hristos, dar (i prin prezena istoric# a unei statui a zeului Lug, replic# celtic# a zeului
roman Mercur, pe care Nero a ridicat-o la Vasso Galate *312.
247
Pentru moment ns# s# reinem pur (i simplu faptul c# v#mi cumuleaz# intimitatea nave[(i
sacralitatea templului.
Toate religiile folosesc ustensile culinare pentru riturile sacrificiale, n general n ceremoniile
agapelor sacre sau ale mp#rt#(aniei. Cupa din cultul Cibelei, cazanele indiene (i chineze(ti,

242
cazanul de argint al celilor, cazanul regener#rii" din Muzeul de la Copenhaga, str#mo(ul
probabil al Graal-ului *313, str#mo( sigur al potirului cre(tin, oala triumfal#" c#reia i este
asimilat# Mandata n ceremoniile tantrice, cazane care, n Edda, conin hrana h#r#zit#
r#zboinicilor preafericii, fac ca lista vaselor sacre s# fie inepuizabil# *314. Vr#jitoarele (i
alchimi(tii se folosesc deopotriv# de cazane, (i tot un cazan vede Rosenkreuz ap#rndu-i n
viziunea pe care am citat-o *315 mai nainte; ntr-un vas cu gtul strmt, n tigva magic# vine
s# se ghemuiasc# (i s# involueze sear# de sear# magicianul chinez *316. Apanajul unei
ustensile att de universal folosit#, att de universal valorificat#, va fi a(adar un simbolism
complex. E ceea ce demonstreaz# studierea Graal-ului: simultan platou nc#rcat cu alimentele
unei agape rituale, vas de regenerescen# rednd viaa Regelui Pescar, n sfr(it Yoni, caliciu
feminoid n care se nfige spada masculin# (i din care (iroie(te sngele *317. C#ci dac# spada,
sau lancea legionarului care a str#puns coasta lui Hristos, e frecvent asociat# cu Graal-ul,
aceasta nu se ntmpl# din motive lingvistice sau istorice, ci, a(a cum a ar#tat Guenon *318,
din complementaritate" psihologic#, a(a cum sunt complementare clopotnia (i cripta, stlpul
sau bethyl-ul (i izvorul sau lacul sacru. Spada al#turat# cupei e o prescurtare, un microcosmos
al totalit#ii cosmosului simbolic. In sfr(it, e necesar s# insist#m asupra tenacit#ii, cu totul
arhetipale, a legendei Graal-ului, tenacitate care se manifest# prin numeroasele leciuni ale
povestirii (i prin ubicuitatea obiectului sacru: ba transportat direct de losif din Arimateea (i de
Nicodim n Anglia, ba g#sit de Seth n Paradisul terestru, reg#sit de contele de Toulouse n
timpul cruciadelor, c#zut n minile genovezilor cu prilejul lu#rii Cesareei, amestecat n
tragedia albigenzilor (i reap#rut n mod misterios n 1921 o dat# cu s#p#turile de la Balbeck
*319. St#ruina unei atare legende, ubicuitatea unui atare obiect ne arat# profunda valorificare
a acestui simbol al cupei, care e totodat# vas, grasale, (i tradiie, carte sfnt#, gradale, adic#
simbol al mamei primordiale, doic# (i protectoare *320.
ntr-adev#r, n leg#tur# cu aceast# nav# n miniatur#, putem din nou vedea cum acioneaz#
supradetermin#rile digestive (i alimentare, dragi Regimului Nocturn al imaginii de vreme ce
recipientul prototip e pntecele digestiv, nainte de-a fi sexual, experimentat o dat# cu
ngurgitarea, polarizat de dominanta reflex#.
248
Aceast# valorificare digestiv# a vasului conduce la confundarea oric#rui recipient cu
stomacul. Antichitatea l denumea pe acesta regele viscerelor", iar alchimia adopt# forma
stomacal# spre a-(i construi alambicurile, pentru ca pn# (i-n zilele noastre simul comun,
neglijnd fiziologia intestinal#, s# fac# din stomac factorul oric#rei digestii *321 . Tocmai
recipientul artificial gasteromorfe cel ce ni se pare a constitui veriga intermediar# absent# din

243
fenomenologia lui Bachelard *322, care trece direct de la imaginile fiziologice ale pntecelui
(i ale snului la ap# (i la mercurul alchimic. Retorta chimic#, athanor-ul sunt jaloane
indispensabile reveriei legate de vasul stomacal sau uterin. Vasul se situeaz# la jum#tatea
drumului ntre imaginile pntecelui digestiv sau sexual (i cele ale lichidului nutritiv, ale
elixirului de via# (i de perpetu# tineree. Puin import# c# vasul e cu cavitate profund#, cazan,
lighean (i bol, sau cu cavitate slab#, lighena(, blid, cup# sau lingur# *323, ntruct prin jocul
ce preteaz# la confundarea sensului pasiv cu sensul activ interesul arhetipal se deplaseaz#
treptat de la recipient la coninut.
Noiunea de recipient e deci solidar# cu aceea de coninut. Acesta e n general un fluid, ceea
ce al#tur# simbolismele acvatice, al intimit#ii, de schema traseului alimentar, a nghiirii. Am
putut constata de-a lungul acestor ultime capitole c# gestul coborrii digestive (i schema
nghiirii ajungnd pn# la reveriile legate de profunzime (i la arhetipurile intimit#ii se afl# la
baza ntregului simbolism nocturn. Faptul c# gestul alimentar (i mitul mp#rt#(aniei
alimentare sunt prototipurile naturale ale procesului de dubl# negare a ceea ce am studiat n
leg#tur# cu nghiirea: masticarea e negare agresiv# a alimentului vegetal sau animal, n
vederea nu a unei distrugeri, ci a unei transsubstanieri *324. Alchimia a neles foarte bine
aceasta, tot astfel (i religiile care folosesc mp#rt#(ania alimentar# (i simbolurile sale. Orice
alimentare e o transsubstaniere. Pentru acest motiv poate afirma Bachelard *325 cu toat#
profunzimea c# realul e n primul rnd un aliment". Sa nelegem prin aceasta c# actul
alimentar confirm# realitatea substanelor. C#ci interiorizarea ajut# la postularea unei
interiorit#i". Afirmarea substanei, a intimit#ii ei indestructibile d#inuind dincolo de
accidente, nu se poate realiza dect prin aceast# con(tientizare a asimil#rii digestive. Sucul",
sarea" e pe traseul metafizic al esenei, iar procesele de gulliverizare nu sunt dect
reprezent#ri imagistice ale intimului, ale principiului activ ce d#inuie n intimitatea lucrurilor.
Atomismul aceasta gulliverizare cu pretenii obiective - reapare ntotdeauna mai devreme
sau mai trziu n panorama substanialist#, sau mai bine zis o teorie a fluidelor", a undelor"
ascunse (i constitutive ale nse(i eficienei substanelor. Necesit#ile alimentare se integreaz#
firesc n aceast# schi# de ontologie, (i Bachelard *326 poate afirma n mod hazliu: L#comia
la mncare e o aplicare a principiului de identitate"; s# zicem mai bine: principiul de
identitate, de perpetuare a virtuilor substaniale, (i prime(te primul impuls de la o meditaie
"asupra asimil#rii alimentare, asimilare supradeterminat# de caracterul tainic, intim al unei
operaii care se efectueaz# integral n bezna visceral#, ntruct interioritatea superlativ#"
constituie noiunea de substan#. Pentru spiritul pre(tiinific substana are un interior, mai
mult, e un interior" *327, (i alchimistul, ca (i poetul, n-are dect o singur# dorin#: aceea de a

244
p#trunde cu dragoste n intimit#i. E vorba aci de-o consecin# a schemei psihice a invers#rii;
intimitatea e inversat#. Orice nveli(, orice recipient, noteaz# Bachelard, apare de fapt ca fiind
mai puin preios, mai puin substanial dect materia nvelit#. Calitatea profund#, tezaurul
substanial nu e ceea ce nchide ci ceea ce e nchis. n cele din urm#, nu coaja conteaz#, ci
migdala. Nu sticla e important#, ci beia. Aceast# r#sturnare a recipientului o d# la iveal# att
alchimia lui Boerhave sau a lui Jacob Polemann, ct (i articolul lui Zimmermann din Marea
Enciclopedie consacrat pietricelei" *328.
Alimentul primordial, arhetipul alimentar e evident laptele Orice b#utur# fericit# e un lapte
matern". Laptele e primul substantiv bucal". Iar Bachelard *329 citeaz# din folclor, pentru
care apele care sunt mamele noastre... ne mpart laptele lor", n timp ce Michelet *330
raionalizeaz# doct aceast# imagine a oceanului de lapte (i vorbe(te despre planctonul nutritiv
ca despre un lapte cu care se adap# pe(tele", trecnd f#r# (ov#ire de la lapte la sn. Fapt ce-l
ndrept#e(te pe Bachelard s# afirme c# materia comand# forma; vom ad#uga o dat# mai mult
c# gestul reclama materia: Thetis e fiica suptului *331. Aceast# ataraxic lactiform#, ndr#git#
de poetul morii materne (i preafericite *332, psihologia patologic# o redescoper# ca
terapeutic# a schizofreniei. Povestirea schizofrenicei studiat# de Sechehaye prezint# un
remarcabil izomorfism al mamei hr#nitoare (i al hranei: merele, laptele (i mama terapeutic#
sunt strns legate ntr-un mit antischizofrenic. Mama e comparat# cu marea animalitate
hr#nitoare: Mama era pentru mine ca o vac# minunat#... Vaca mea era o f#ptur# divin#, n
faa c#reia m# simeam mboldit# s# execut gesturi de adoraie" *333. Bolnava renvie, f#r# s-
o (tie, religia mistic# a vacii Hator. Aceast# experien# a hranei materne coincide cu ultimul
stadiu al vindec#rii; pentru prima oar# bolnava vede obiectele sub aspectul lor de ncnt#toare
realitate, despuiate de teribila iluminare (i de distanarea abstract simptomatic# a maladiei: O
fericire f#r# seam#n mi n#p#dea inima... eram ntr-al nou#lea cer" *334. -i cnd aceast#
euforie alimentar# e ntrerupt# n mod stngaci de analist#, pacienta e cople(it# de-o
catastrofal# criz# schizofrenic#.
250
Bolnava reg#se(te a(adar, pe treptele vindec#rii, limbajul erotic al misticilor, pentru care
imaginea laptelui nsu(i simbolul unirii substaniale. Sfntul Francois *335 de Sales scrie
negru pe alb: Mntuitorul nostru, ar#tnd sufletului cucernic snul dragostei sale demn de-a
fi preaiubit, ridic# acest suflet (i, ca s# zic a(a, cuprinde toate facult#ile acestuia n poala
blndeii sale mai mult dect materne, mbr#i(eaz# sufletul, l une(te, l strnge (i lipe(te de
buzele sale suave delicioasele-i sfrcuri, s#rutndu-l cu s#rutarea sfnt# a gurii sale, (i
ng#duindu-i s# savureze snii mai ameitori ca vinul..." Acelea(i imagini la Sfnta Therese

245
*336, care compar# sufletul cu un copil la sn", blagoslovit de mam# cu laptele distilat n
gura sa"; sau vorbe(te despre acele suflete care, lipite de divinele mamele, nu mai (tiu dect
s# se bucure". Aceste imagini lactiforme se reg#sesc n cultele primitive ale Marii Zeie *337,
mai ales la statuetele paleolitice ai c#ror sni hipertrofiai sugereaz# bel(ugul alimentar.
Genitrix face de altfel adeseori gestul de-a ar#ta, de-a oferi (i de a-(i stoarce snii, si adeseori
Marea Mam# e polimast#, ca Diana din Efes.
Foarte frecvent, aceast# accentuare a caracterului lactifer (i hr#nitor al Zeiei duce la
anastomozarea arhetipului Mamei cu cel al copacului sau al plantei lactifere, precum Ficus
Religiosa sau Ficus Ruminalis. La Roma acesta din urm# era situat exact pe locul unde
lupoaica mitic# i-a al#ptat pe gemeni *338. Poate c# prin mijlocirea acestei imagini alc#tuite
din lapte (i vegetaie, smochin nutritiv" prin excelen# ntruct e purt#tor de fructe (i
sugereaz# prin sucul lui lichidul hr#nitor primordial, sau din alte plante hr#nitoare de felul
curmalului, viei de vie, grului sau porumbului, se poate explica frecventa asociere a
simbolurilor alimentare (i a recipientelor culinare eu arhetipurile dramatice ale vegetaiei (i
ale ciclului vegetal, pe care le vom studia n cea de-a doua parte a acestei a doua c#ri. Ar
trebui schiat n aceast# privin# studiul tuturor elementelor alimentare n diferitele culturi
*339, (i-am putea deduce, mpreun# cu Dumezil *340, c#, dup# ct se pare, zeii celei de-a
treia funcii", agrar# (i hr#nitoare, sunt la Roma nrudii cu Penaii", zei ai c#m#rii" (penus,
zei ai buneist#ri economice, ace(ti Penai fiind - ca (i mamelele zeiei! - totdeauna la plural.
Deoarece abundena e legat# de noiunea de plural a(a cum securitatea temporal# e legat# de
dublare, adic# de libertatea de-a o lua de la cap#t, care transcende timpul.
251
Nu vom nota dect n treac#t rolul mierii att de frecvent asociat# cu laptele n poezie (i n
mistic# *341. Mierea (i laptele sunt darurile preferate de Bona Dea". Zeia mam# din
Atharva Veda e supranumit# madhukafa, zeia cu biciu(ca de miere" *342. Aceast# asociere
a mierii cu laptele nu trebuie deloc s# ne surprind#: n civilizaiile culeg#torilor mierea nefiind
dect analogon-ul natural al celui mai natural aliment care e laptele matern. Iar dac# laptele
este esena ns#(i a intimit#ii materne, mierea din scorbura copacului, din snul albinei sau al
florii e deopotriv#, cum se arat# n Upanisad#, simbolul miezului lucrurilor *343. Laptele si
mierea sunt dulceaa, deliciile intimit#ii reg#site.
Foarte repede alimentul (i b#utura natural#, fie (i originare, se decanteaz#, psihic vorbind,
ntr-o b#utur# sau un aliment pur, care nu-(i mai p#streaz# dect calit#ile psihologice,
arhetipale (i mitice. Acesta e rolul b#uturii sacre, soma sau haoma, b#utur# produs# de altfel
fie prin baterea n putinei" a oceanului sacru, fie derivat# din miere ca urmare a unei

246
ferment#ri *344. Simbolul b#uturii sacre e bogat n semnificaii multiple, de vreme ce e legat
de schemele ciclice ale rennoirii, de simbolismul copacului, ca (i de schemele nghiirii,
intimit#ii. Vedele *345 nf#i(eaz# b#utura sacr# fie ca pe-o plant#, fie ca pe-un izvor, un
rule care (ne(te din gr#dina primordial#, Paradisul, n timp ce un basorelief egiptean ne-o
nf#i(eaz# pe zeia Hator cocoat# ntr-un copac (i ad#pnd sufletul unui mort cu b#utura
ve(nic#, n numeroase mituri, soma este extras# din fructul arborelui lunar. Efectiv,
numeroase b#uturi mai mult sau mai puin rituale sunt extrase dintr-o plant#: soma indienilor
actuali, provenit# din Sacostema viminale, occtli n Mexic (i Peru, peyotl n America de Nord
(i, n sfr(it, vinul, n aceast# simbioz# simbolic# a b#uturii, a cupei (i a copacului ne afl#m n
posesia unui interesant exemplu de captare a unei semnificaii n slujba unui simbolism
diferit: prin intermediul b#uturii sacre, arhetipul cupei se ntoarce la mitologiile arboricole.
B#utura se integreaz# astfel mitologiei dramatice (i ciclice a vegetalului. Bachelard - filosof
din Champagne - semnaleaz# acest rol microcosmic (i zodiacal al vinului, care n
str#fundurile beciurilor ia de la nceput mersul soarelui n casele cerului". Simbolismul
alimentar e izbitor contaminat de imaginile cosmice (i ciclice de origine agrar#; vinul
nflore(te" la fel ca via, e o f#ptur# vie fa# de care podgoreanul poart# r#spunderea (i pe
care-o p#ze(te. Totu(i, ceea ce ne intereseaz# n special acum e faptul c# b#utura sacr# e
tainic#, ascuns# si totodat# elixir al tinereii ve(nice. -i vinul e legat de aceast# constelaie n
tradiia semitic# a lui Ghilgame( sau a lui Noe. Zeia mam# era supranumit# mama butuc de
vi#"; acea zei# Sidhuri, femeia cu vin", se identific# cu Calypso din Odiseea, zeia care
locuie(te pe-o insul# n centrul, n buricul m#rii *346.
252
Vinul e simbolul vieii ascunse, al tinereii biruitoare (i tainice. El e prin aceasta, (i prin
culoarea-i ro(ie, o reabilitare tehnologic# a sngelui *347. Sngele recreat de c#tre teasc e
semnul unei imense victorii asupra scurgerii anemice a timpului. Whiskey-ul gaelic, maie-i-
shebah-ul persan, geshtin-ul sumerian, toate aceste simboluri sunt denumite ap# vie",
licoare a tinereii", arbore al vieii" *348. Arhetipul b#uturii sacre (i vinul se apropie, la
mistici, de izomorfismul cu valorific#ri sexuale (i materne al laptelui. Lapte natural (i vin
artificial se confund# n juvenila bucurie a misticilor *349.
Drept urmare, rolul sacramental al consum#rii vinurilor" nu numai la semii, cre(tini (i mai
ales la mandeeni, dar (i la indienii din America de Sud (i la germanici. Dumezil *350 a st#ruit
asupra rolului nsemnat pe care-l joac#, la ace(tia din urm#, praznicul ritual, b#utul si
mb#tarea colectiv#. Acest rol al b#uturilor fermentate e foarte comparabil cu cel al somei
indo-iraniene (i al b#uturilor rituale alcoolizate din Africa (i din America *351. Rolul acestor

247
beii e s# creeze o leg#tur# mistic# ntre participani (i totodat# s# transforme starea mohort#
a omului. B#utura care mbat# are misiunea s# aboleasc# condiia cotidian# a existentei (i s#
ng#duie reintegrarea orgiastic#-(i mistic#. -i, a(a-cum e ndrept#it Dumezil *352 s# constate,
foarte adeseori praznicul are loc iarna, timp al vieii restrnse", ceea ce denot# o preocupare
legat# de involuie, de enstaz#, destul de apropiate de ritualurile taoiste de acumulare vital#, n
sfr(it, n aceste obiceiuri germanice de mb#tare reg#sim un alt element izomorf: berarul
suveran e Aegir, zeul apelor, marele dizolvant maritim. Hymir, care p#ze(te c#ldarea divin#,
nu e dect un geniu al m#rii *353.
Reveria alimentar#, consolidat# de imaginile mprumutate din tehnologia b#uturilor
fermentate (i alcoolizate, ne conduce la rezultatul digestiei, ca (i al distil#rii prin excelen#, la
aurul pe care alchimistul l adun# pe fundul creuzetului *354. Noi am mai studiat, desigur, o
proprietate a aurului n ipostaz# de culoare, de nf#i(are aurie. De data asta ns# trebuie s# ne
ocup#m de sensul intim al acestei substane. Semantismul reflexelor nu e totdeauna acela(i cu
semantismul substanelor. Nu tot ce luce(te e aur. Substana preiosului metal simbolizeaz#
toate intimit#ile, fie n basme unde comoara se afl# nchis# ntr-un cuf#r ngropat n camera
cea mai tainic#, fie n cugetarea alchimist# c#reia psihanaliza i confirm# n mod trivial
intuiiile secrete. Pentru chymist" ca (i pentru analist valoarea aurului nu rezid# n str#lucirea
sa aurie, ci n greutatea substanial# pe care i-o confer# digestia natural# sau artificial# cu care
e asimilat. Retorta diger#, iar aurul este un excrement preios. Chiar (i Enciclopedia *355 mai
define(te cuvntul buccellation drept o operaie prin care se mpart n buc#ele, ca
mbuc#turile, diverse substane spre a le prelucra", iar cuvntul chation ascunde ciudata
practic# chymic# constnd din a hr#ni cu pine (i cu lapte retorta n care se prepar# metalul.
253
Dac#, pentru chymie", metalul e hran#, reciproc hrana (i excrementele vor fi comori pentru
psihologia analitic#: aurul devine acolo simbol al aprigei dorine de c(tig, al avidit#ii
posesive, pentru c# e finalmente dublet tehnic al excrementului natural.
Aurul despre care e vorba aici nu e a(adar reflexul auriu, poleiala de aur a con(tiinei diurne,
ci sarea" fundamental# care polarizeaz# orice operaie alchimic#. El e, dup# Nicolas de
Locques *356, intimitatea intimit#ii". Sarea" ntr-adev#r nu e dect un termen generic
c#ruia aurul i e cazul cel mai particular (i cel mai preios. Aurul la care viseaz# alchimistul e
o substan# ascuns#, tainic#, nu metalul vulgar, aurum vulgi, ci aurul filosofal, piatra
miraculoas#, lapis invisibilitatis, alexipharmakon, vopseaua ro(ie", elixir al vieii", corp de
diamant", floare de aur", corpus subtile etc. *357. Toate aceste vocabule gr#iesc neobosit c#
aurul nu e nimic altceva dect principiul substanial al lucrurilor, esena lor incarnat#.

248
Substana e ntotdeauna cauza primar#, iar sarea ca (i aurul sunt substane primare, gr#simea
lumii", grosimea lucrurilor", dup# cum scrie un alchimist din secolul al XVII-lea *358.
Aurul, ca (i sarea, particip# la aceste reverii despre operaii mame ale ntregului
substanialism (i pe care le reproduc noiunile de concentrat", comprimat", extras", suc"
etc... Un mistic modern, confundnd aurul adus de magi cu sarea, deduce din aceasta
simbolurile concentr#rii, condens#rii *359, n aceste operaii visate c#rora sarea (i aurul le
sunt substantivele se al#tur# intim procesele de gulliverizare, de penetraie din ce n ce mai
fin#, de acumulare, care caracterizeaz# simbolurile intimit#ii profunde. Orice chimie e
liliputan#, orice chimie e microcosmos (i, chiar n zilele noastre, imaginaia e uimit# v#znd
cte gigantice realiz#ri se datoreaz#, la origine, minuioasei (i meschinei manipul#ri a unui
savant, meditaiei secrete, ocrotite, a unui chimist. Ar fi multe de spus, n aceast# privin#,
asupra semnificaiei primare, etimologice a atomului. Atomul e ntr-adev#r visat mai nti ca
intimitate inexpugnabil# indivizibil# mult mai nainte de-a fi elementul pe care atomistul l
ncadreaz# n sistemul s#u. Alchimia e mai sincer substanialist# dect chimia modern#,
impregnat# toat# cu fizic# matematic#. Gulliverizarea acioneaz# din plin, ntruct n infim
rezid# puterea pietrei, (i tot o infim# cantitate e n stare s# provoace transmutaii de o sut# de
mii de ori mai importante *360. Sarea, aurul constituie pentru chymist" dovada perenit#ii
substanei n ciuda peripeiilor accidentale. Sarea si aurul sunt rezultatele unei concentr#ri,
sunt centre. Tot Mandala e cea care serve(te drept simbol la puterea a doua pentru orice
operaie alchimic# *361.
Sarea, aparinnd de altfel n acela(i timp domeniului culinar, alimentar (i chimic, poate fi
considerat# ntr-o chimie de prima instan#, al#turi de ap#, de vin si de snge, drept p#rinte al
obiectelor sensibile.
254
Pe de alt# parte, sarea - ca si aurul *362 - e inalterabil# (i serve(te la umila conservare
culinar#. Reg#sim deci mereu n spatele simbolismului s#rii, (i al nobilei sale dubluri: aurul,
schema unei digestii (i arhetipul ghemuirii substanialiste. -i pentru c# Regimul Nocturn al
imaginii valorific# pozitiv digestia n faa ei iniial#, nu exist# nici un temei ca excrementul
final al digestiei s# r#mn# peiorativ. Bachelard *363, poposind asupra "Mitului digestiei",
remarc# o dat# cu psihanaliza nsemn#tatea acordat# de gndirea pre(tiinific# excrementul e
universal considerat drept panaceu medicamentos. Bachelard citeaz# vreo zece exemple
precise n care excrementul joac# un rol terapeutic sau cosmetic denotnd o valorificare
intens#, n vreme ce Jung raporteaz# exemplul celebru al vener#rii materiilor fecale #le
regelui de c#tre supu(ii Marelui Mogol *364. n sfr(it, n epopeea glirgantuin#, excrementul

249
e valorificat n ipostaz# de urm# a trecerii zeului uria(. O sumedenie de tumuli, coline, blocuri
eratice, precum (i ruri, mla(tini sau b#li sunt denumite excremente de-ale lui Gargantua
*365. n acest ultim exemplu reg#sim izomorfismul recipientului (i al coninutului, deoarece
adeseori uria(ul de(art# din co(u-i prins n spinare stnci, menhire (i tot felul de meteori,
l#snd astfel peste trei sute de urme toponimice att n Frana, ct (i n Elveia.
Aurul a(adar, substana intim# rezultnd din digestia chymic#, va fi asimilat n modul cel mai
firesc cu substana preioas# primordial#: excrementul. Iar substana, abstraciune pornind de
la aurul excremenial, va mo(teni avariia care, psihanalitic, marcheaz# excrementul (i aurul.
Orice gndire substanialist# e avar# sau, a(a cum scrie Bachelard *366, toi reali(tii sunt
avari (i toi avarii reali(ti", (i pe drept cuvnt valorific#rile pozitive ale substanei ca (i ale
excrementului pot purta denumirea de complex al lui Harpagon". Aceast# valorificare
meschiniform# a comorii excremeniale, pe care lung *367 o leag# de tema, att de frecvent#
n reveria infantil#, a na(terii anale, poate fi ntlnit# n anumite nevroze religioase. Pentru
copil defecaia e nsu(i modelul produciei, iar excrementul e valorificat ca prim produs creat
de om. Pe de alt# parte, (tim c# pentru copil sexualitatea nu e difereniat# (i se situeaz# n mod
difuz n organele posterioare" ale corpului, confundndu-se foarte adesea cu scatalogia. De
unde rolul jucat de noroi, de lut n numeroase mituri ale creaiei. Na(terea prin spate aminte(te
motivul arunc#rii pietrelor din legenda lui Deucalion, precum Dactilii sunt z#mislii din praful
pe care nimfa Anhiale l azvrlea n urma ei *368, n reveria nevrotic# (i n vis, Jung *369
semnaleaz# de asemenea folosirea excrementului ca punct de reper" pentru o comoar#. -i n
liberul avnt al basmelor noastre, dac# orice coninut excremenial pare explicit ndep#rtat, se
mai poate totu(i vedea c# bijuteriile, podoabele ncnt#toarelor prinese, sunt simboluri directe
ale sexualit#ii feminine *370. Hugo *371, care valorific# negativ excrementul, l asociaz#
totu(i cu aurul n Le( Miserables, declarnd: Dac# aurul nostru e b#legar, b#legarul nostru e
aur". Dar aceste asociaii sunt foarte fugitive la poetul nostru (i se ndreapt# degrab# spre
motive sadice care depreciaz# tema aurului. Din pricin# c# aceast# asociere a aurului cu
excrementul e inacceptabil# pentru o gndire diurn#. Avem aici, o dat# mai mult, un frumos
exemplu de inversare a valorilor. Defecaiile fiind pentru gndirea diurn# culmea peiorativului
(i a abominaiei catamorfe, n timp ce pentru Regimul Nocturn excrementul se confund# cu
etalonul metalic al valorilor economice (i, de asemenea, cu anumite valori cere(ti, de(i
nocturne, ca n acele ciudate expresii germanice (i indiene, notate de Jung, cu privire la stelele
c#z#toare *372.
E semnificativ c# Dumezil *373 studiaz# simbolismul aurului la germanici n leg#tur# cu
Miturile vitalit#ii" (i cu zeii fecundit#ii. El noteaz# c# aurul e o substan# ambivalen#,

250
principiu al bog#iilor ca (i cauz# a nenorocirilor. Comoara e proprietate a zeit#ilor Vanes, e
legat# de ngropare (i nmormntare, pentru a asigura confort (i bog#ie pe lumea cealalt#.
Adeseori acest aur e ascuns sau nchis ntr-un cuf#r sau ntr-un cazan, ca acela din Saga du
scalde Egill *374 ascuns ntr-o mla(tin#. Aceste accesorii obi(nuite ale comorii legendare
nt#resc polarizarea aurului n cadrul simbolurilor intimit#ii. Dumezil *375, de altfel,
semnaleaz# nrudirea lingvistic# dintre Gull-veig, fora aurului" si Kvasis, b#utur#
fermentat#", r#d#cina veig nsemnnd vigoare dionisiac#. -i sociologul civilizaiilor indo-
europene *376 arat# mai ales opoziia radical# care exist# ntre eroul r#zboinic si omul bogat,
precum (i frecventa valorificare negativ# a lui census iners, a aurului fatal eroului ca (i
purific#rii eroice. Ca Aurul Rinului" sau colierul Harmoniei de la care provin nefericirile
Tebei. Cezar nsu(i remarcase la r#zboinicii germanici aceast# repulsie foarte puternic# fa# de
aur *377. La ace(tia vrsta de aur e patronat# de zeul Frodhi sau Frotha, varietate a lui Freyr,
divinitatea feminoid# a fecundit#ii, a p#mntului. Ar exista a(adar cicluri mitice de civilizaie
alternativ polarizate de cucerirea r#zboinic#, de spad#, sau dimpotriv#, de tihn# (i bog#ie.
O parte esenial# a tezelor lui Dumezil *378 e dedicat# studierii fuziunii armonioase a acestor
aspiraii psiho-sociale contradictorii. La Roma aceast# fuziune e simbolizat# de asimilarea
istoric# a sabinilor (i romanilor.
256
Ceea ce-i opune pe protejaii lui Jupiter (i Marte sabinilor e c# sunt lipsii de opes, lipsii de
bog#ii, n timp ce sabinii dispreuiesc inopia vagabonzilor romani. Cu ajutorul atraciei pe
care-o exercit# aurul, o seduce (i-o corupe Titus Tatius, c#petenia sabinilor, pe vestala Tarpeia
*379. -i Romulus, marcnd aceast# antinomie ntre spada roman# (i bog#ia sabin#, nal#
invocaia c#tre Jupiter Stator mpotriva corupiei prin aur (i bog#ii. Dup# mp#carea
legendar# dintre cele dou# popoare du(mane, sabinii vor ntemeia la Roma cultele agrare, (i
printre acestea cultul lui Quirinus, de care Dumezil s-a ocupat cu prec#dere *380. Sabinii din
legend# aduc deci cet#ii r#zboinice valori noi, n special revalorificarea femeii (i a aurului.
Din aceast# fuziune mitic# va rezulta echilibrul faimoasei civilizaii romane, r#zboinic# (i
totodat# juridic#, dar deopotriv# agricol# si domestic#. Roma va deveni astfel pentru Occident
arhetipul politic prin excelen#. Ar fi, n aceast# privin#, de ntreprins un foarte interesant
studiu asupra tenacit#ii (i persistenei iconografiei simbolice romane. Spade (i cornuri ale
abundenei sunt propagate pn#-n zilele noastre pe toate monedele (i medaliile #rilor
europene. Aceast# vitalitate a emblemelor lui Marte (i Quirinus trebuie s# ne fac# s#
nelegem c# istoria legendar# a vestitei cet#i nu este n fond dect proiectarea mitic# a
structurilor antropologice. Aceast# reacie de iniial# nencredere a r#zboinicilor fa# de

251
bogaii sabini se repercuteaz# ntr-o ntreag# tradiie indo-european# pentru care r#ul e
asimilat cu femeia (i aurul" *381. E opoziia tradiional# a divinit#ilor monoteiste (i a
valorilor exclusive fa# de divinit#ile (i valorile plurale". Larii si Penaii sunt ntotdeauna la
plural, n India, cea de-a treia clas# a zeilor poart# numele de Vasu", apelaiune nvecinat# cu
un termen nsemnnd bog#iile" *382. Opoziia dintre cele dou# regimuri ale imaginaiei se
reg#se(te n legenda germanic# a luptei dintre zeit#ile Ases (i Vanes. Legenda Tarpeii e
foarte nrudit# cu cea a lui Gullveig, vr#jitoarea malefic# beia aurului" *383. -i orice
societate echilibrat#, fie ea la origine aceea a r#zboinicilor, trebuie s# p#streze n sine o parte
nocturn#. Astfel, germanicii nchin# un cult lui Njordhr, asimilat cu p#mntul mam# (i cu
zeia p#cii, n ziua s#rb#toririi sale, r#zboinicii nu se ating de arme (i nici m#car de obiecte de
fier. Ziua zeului Njordhr e ziua p#cii si a odihnei,pax et quies *384. Tot astfel la Roma, cultul
care s-a aflat n concuren# cu focul purificator e cel al Fortunei, Marea Zei# chtonian# a
sabinilor, cupra mater, de care Ceres, Heries, Flora, Hera sau Junona nu difer# dect cu
numele *385. Sabinul Titus Tatius, care a corupt-o pe Tarpeia, e cel care ar fi propagat cultul
zeiei abundenei.
257
La Roma a(adar, ca (i la germanici, cele dou# mentalit#i, n ciuda ntrep#trunderii instituiilor
(i cultelor, d#inuie ndeajuns de disociate, fapt care dovede(te solidaritatea Regimurilor Diurn
(i Nocturn n calitatea lor de structuri ale imaginarului. Studiile istorico-sociologice la care
am f#cut aluzie acoper# deci n ntregime antiteza psihologic#, pe care am scos-o n eviden#
n capitolele precedente, ntre dou# mari regimuri simbolice, cel dinti gravitnd n jurul
schemelor ascensionale (i diairetice, (i promovnd imagini purificatoare (i eroice, cel#lalt^
dimpotriv#, identificndu-se cu gesturile coborrii (i ghemuirii, concentrndu-se n imaginile
misterului (i intimit#ii, n c#utarea cu nd#r#tnicie a comorii, a odihnei, a tuturor roadelor
p#mntului. Aceste dou# regimuri ale psihismului sunt absolut antinomice (i, chiar n
complexele istorice (i instituionale ale civilizaiilor roman#, germanic# sau indian#, cele dou#
curente se disting perfect (i. silesc legenda s# recunoasc# si s# oficializeze aceast# disociere.
Am studiat n primele dou# capitole ale acestei lucr#ri cum con(tiina eroic#, Regimul Diurn
al reprezent#rii, respinge cu oroare (i dezgust femeia (i aurul", accentund antinomiile de
vreme ce propriu atitudinii diairetice e tocmai de-a tran(a categoric (i precis, de-a disocia (i a
actualiza astfel structuri schizomorfe care fac din Regimul Diurn al imaginarului un veritabil
regim al antitezei. Am putea, de dragul simetriei, s# ncheiem acest capitol printr-o descriere a
simbolurilor (i a valorilor pe care le exclude Regimul Nocturn, schemele intimit#ii (i
profunzimii. Ar nsemna dezvoltarea punctului de vedere sabin asupra cuceritorilor romani.

252
Ar trebui s# descriem un infern agorafobie, oarecum comparabil cu cel care-o teroriza pe
bolnava ngrijit# de doctoria Sechehaye *386. Calit#ile negative ale acestui univers ostil
odihnei (i profunzimii ar fi superficial, usc#ciunea, precizia, s#r#cia, ameeala, str#lucirea
orbitoare (i foamea. N-ar fi greu de colecionat expresii filosofice, religioase sau poetice ale
repulsiei fa# de lumin#, disociere, idealism eterat, elevaie etc...387. Totu(i, prin atitudinea
promulgnd valorile de intimitate, prin preocuparea fa# de leg#turile (i de fuziunile nesfr(ite
pe care l comport# demersul de dublare al con(tiinei, prin subtilitatea proceselor de dubl#
negare care integreaz# momentul negativ, Regimul Nocturn al psihismului e mult mai puin
polemic dect preocuparea diurn# (i solar# a disocierii. Lini(tea (i bucuria provocate de
bog#ii nu sunt deloc agresive (i te ndeamn# s# visezi la bun#stare mai nainte de-a te duce cu
gndul la cuceriri. Tendina spre compromis e marca Regimului Nocturn.
258
Vom vedea ca aceast# tendin# duce la o cosmologie sintetic# (i dramatic# n care imaginile
zilei (i figurile nopii fuzioneaz#. Pentru moment am putut constata n ce m#sur# simbolurile
nocturne nu ajung constituional s# se descotoroseasc# de expresiile diurne: valorificarea
nopii se realizeaz# adeseori n termeni de iluminaie. Eufemismul (i antifraza nu se exercit#
dect asupra unui termen al antitezei (i nu sunt urmate de-o devalorizare reciproc# a celuilalt
termen. Eufemismul nu fuge de antitez# dect ca s# recad# n antilogie. Poetica nocturn#
tolereaz# luminile obscure". Ea e supranc#rcat# de bog#ii, deci ng#duitoare. Romanii sunt
cei care declar# r#zboi sabinilor. Numai inopia e realmente imperialist#, totalitar# (i sectar#.


III. STRUCTURILE MISTICE
ALE IMAGINARULUI

Am fi putut, de dragul simetriei fa# de titlul pe care l-am dat capitolului dedicat structurilor
Regimului Diurn, s# intitul#m acest capitol, care degaj# (i rezum# structurile nocturne studiate
prin mijlocirea simbolurilor invers#rii (i intimit#ii, structuri glischromorfe" sau ixomorfe"
ale imaginaiei. Vom constata ntr-adev#r c# adeseori structurile Regimului Nocturn se
nvecineaz# ndeaproape cu simptomele (i sindroamele tipurilor caracterologice ixotime si
ixoide, ba chiar cu simptomele epileptoide *388. Am vrut totu(i s# marc#m chiar de pe-acum
c# structurile imaginarului nu acoper# o tipologie, fie ea (i patologic#. Tocmai pentru acest
motiv am preferat termenul mai vag (i mai puin (tiinific de mistic" n locul celor elaborate
de psiho-patologie. Vom da adjectivului mistic *389 sensul s#u cel mai curent, n care se afl#

253
conjugate si-o voin# de unire, si-o anumit# predilecie pentru tainica intimitate.
PrimajJiucur# pus# n eviden# de imaginaia simbolurilor invers#rii (i intimit#ii e cea pe
care psihologii o denumesc dedublare (i perseveraie. Am v#zut n ce m#sur# procesul de
eufemizare, folosind dubla negaie era n esena lui un procedeu de dedublare! Intimitatea nu e
n fond dect o consecin# reveriilor de ncastrare" ale lui Iona. Exist#, n profunzimea
reveriei nocturne, un soi de fidelitate fundamental#, un refuz de-a ie(i din cadrul imaginilor
familiare (i confortabile. E structura pe care Stromgren *390 o semnala la tipul caracterologic
ixotim cnd vedea n perseveraie o tr#s#tur# tipic# fundamental#. Pentru Rorschach,
perseveraia p#rilor reinute din test e un simptom central de ixotimie. O parte a plan(ei
testului e reluat# de trei-patru ori (i interpretat# n ciuda schimb#rii de poziie a plan(ei.
Adeseori ixotimia e tip pis#logeal#. Se observ# totodat#, adeseori, o relaie caracteristic#
ntre tenacitatea p#rilor reinute (i simetria n cuvinte ca acestea (i de asemenea, pe de alt#
parte..." *391.
259
Aceast# simetrie nu mai e simetria n antitez#, ci simetria n similitudine. Perseveraia
negaiei, n dubla negaie, nu e altceva dect aceast# simetrie n similitudine: se trece pe
nesimite de la dup# cum... precum" la nu... nici", n ixoidiile mai caracterizate *392 afl#m
o stereotipie foarte avansat# a anumitor elemente ale testului: fie, de pild#, stereotipii de
r#spunsuri anatomice, fie stereotipia r#spunsurilor form#-culoare, fie, n cazurile net
epileptoide, perseveraia marilor am#nunte.
n epilepsia propriu-zis#, unul din cele trei simptome puse n eviden# de Rorschach e nc# o
dat# procesul de perseveraie" pe care Guirdham *393 l-a studiat sub denumirea de
percepional perseveration. Acest fenomen const# din faptul c# subiectul, a c#rui inteligen# e
neatins#, alege din plan(ele testului p#rile avnd aceea(i form#, dar le interpreteaz# diferit: de
pild#, un subiect va percepe n mod stereotip toate peninsulele de aceea(i form#, n vreme ce
un altul nu va fi sensibil dect la toate p#rile n relief rotunjite. Se manifest# n acest fenomen
o perseveraie perceptiv# (i o infidelitate expresiv#. Se mai pot ntlni la epileptici anumite
cazuri de perseveraie n percepie (i n interpretare n acela(i timp. E ceea ce Bovet a numit
vscozitatea temei" *394. Aceast# vscozitate a temei se traduce nu printr-o exact# repetare
stereotip# a unei interpret#ri date, ci prin variaiuni tematice care pun n eviden#
izomorfismul interpret#rilor. De pild#, o prim# interpretare a unui am#nunt al plan(ei va fi
cap de cine" (i vor urma alte interpret#ri, n alte plan(e, care se vor menine aproape la
aceea(i categorie a coninutului semantic: cap de cal", cap de (arpe" etc... Dac# mai trziu
subiectul se hot#r#(te s# abordeze o alt# tem#, floral#, geografic# etc., aceast# tem# se va

254
recunoa(te (i se va menine o bun# bucat# de vreme. Dar cine nu-(i d# oare seama c# aceast#
vscozitate a temei" (i aceast# perceptional perseveration nu sunt altceva dect structurile
ncastr#rii recipientelor izomorfe (i obsesia intimit#ii proprii Regimului Nocturn al imaginii?
Capitolele n care trecem cu atta u(urin# de la mare la pe(tele nghiitor, de la nghiitor la
nghiit, de la p#mntul leag#n chtonian la pe(ter#, apoi la cas# (i la recipiente de tot felul, nu
erau dect o ilustrare a acestei structuri generale a reprezent#rii care se manifest# att n
perceperea plan(elor lui Rorschach, ct (i n fabulaiile imaginarului. Avem de-a face n toate
cazurile cu o st#ruitoare fidelitate fa# de lini(tea primitiv#, ginecologic# si digestiv#, pe care
reprezentarea pare s-o p#streze.
Tot aceast# perseveraie ne poate ajuta s# nelegem confuzia, permanent semnalat# n cursul
acestor ultime capitole, ntre recipient (i coninut, ntre sensul pasiv (i sensul activ al verbelor
(i al fiinelor.
260
ntr-adev#r, la baza formei active sau pasive, adic# a predic#rii distincte a cut#rui sau cut#rui
subiect al unei aciuni oarecare, st#ruie mai adnc imaginea gratuit# a nse(i aciunii pure.
ns#(i perenitatea substanial# a aciunii ne face s# neglij#m calific#rile substantive sau
adjective. Aceast# structur# de perseveraie d# form# unui ntreg joc n care recipiente (i
coninui se confund# ntr-un fel de integrare la infinit a sensului verbal al ncastr#rii. Din
punct de vedere material, acest emoionant ata(ament fa# de patria-mam#, fa# de locuin# (i
de a(ezare, se traduce prin frecvena imaginilor p#mntului, profunzimii (i casei. Nu e
ntmpl#tor c# doctoria Minkowska a scos n eviden# *395 la Van Gogh - pictor epileptic -
aceast# iconografie a fidelit#ii: interioare din Olanda n care #ranii m#nnc# cartofi, gr#dina
prezbiteriului patern, camer# la Arles, cuiburi de p#s#ri, colibe la Nuenen, peisaje din
Provence, unde p#mntul invadeaz# totul (i elimin# puin cte puin cerul, constituie un ecou
al marii fidelit#i a lui Vincent fa# de fratele s#u Theo *396. Aceea(i structur# se reg#se(te
a(adar pe planul leg#turii imaginilor prin dublare, dubl# negaie (i repetare, (i pe planul
construirii perceptelor prin perseveraie.
Cea de-a doua structur#, (i care e corolarul celei dinti, e vscozitatea, adezivitatea stilului de
reprezentare nocturn#. Acesta e de altfel caracterul care i-a izbit n primul rnd pe psihologi
cnd au denumit anumite tipuri psihologice cu termeni mprumutai unor r#d#cini avnd
semnificaia de vscozitate, clei, lipici *397. Aceast# vscozitate se manifest# n mai multe
domenii: social, afectiv, perceptiv, reprezentativ. Am v#zut deja ct de important# era
vscozitatea temei, care dicteaz# o gndire ce nu mai e alc#tuit# din disocieri, ci din variaiuni
confuzionale pe-o singur# tem#. Ixotimul d# ntotdeauna dovad# de prea puine disocieri"

255
*398. Aceast# vscozitate ixotimic# s-ar manifesta (i pe plan social. Kretschmer a putut vorbi
n aceast# privin# de un sindrom hipersocial" *399 al ixotimului, iar n testul Rorschach
marea cantitate de r#spunsuri form#-culoare" ar fi indiciul vscozit#ii afective *400. La Van
Gogh reg#sim deopotriv# aceast# constant# dorin# de-a se mprieteni, de-a cl#di o comunitate
cvasi-religioas# n casa prietenilor", de-a construi o cooperativ# a pictorilor" *401. Vsco-
zitatea apare mai ales n structura expresiei. Minkowski *402 a ar#tat foarte bine ca la
epileptic" totul se leag#, se confund#, se aglutineaz#", g#sind n asta o prelungire fireasc#
spre cosmic, spre religios. Epilepsia" ar fi astfel structura opus# Spaltun-ului schizofrenic.
Van Gogh a pictat mai multe poduri care au ntotdeauna acela(i caracter, adic# faptul c#
accentul cade pe pod." *403 Se (tie, pe de alt# parte, c# toat# opera literar# a pictorului e
str#b#tut# de puternice preocup#ri religioase *404, n expresia scris#, Regimul Nocturnul
leg#turii, al vscozit#ii se manifest# prin frecventa verbelor, (i n special a verbelor a c#ror
semnificaie e v#dit inspirat# de aceast# structur# glischromorf#: a corela, a ata(a, a suda, a
lega, a apropia, a suspenda, a al#tura etc..., n timp ce n expresia schizomorf# substantivele (i
adjectivele domin# n raport cu verbele. Expresia schizomorf# poate fi inert#, pentru c# tinde
spre abstracia de tip alegoric, n vreme ce glischromorfia predispune la confuzie (i tinde spre
supraabundena verbului, spre precizarea am#nuntului *405. -i aici avem o dovad# a faptului
c# diateza verbului este indiferent# n raport cu schema motrice a aciunii exprimate. Pe de
alt# parte, expresia glischromorf# va utiliza cu prec#dere prepoziiile , pe, "ntre cu" (i
toate expresiile care ncearc# s# stabileasc# leg#turi cu obiecte sau figuri logic separate,
Minkowski noteaz# *406 c# aceast# fobie a separ#rii se manifest# nTtestul Rorschach prin
deformarea confuzional# a plan(elor n care culorile (i formele sunt n mod obiectiv cel mai
clar delimitate. Astfel, pe plan(a a VIII-a, epilepticul vede un animal care se urc# de la un
punct cenu(iu la un punct ro(u", legnd astfel cele trei elemente categoric separate; n faa
plan(ei a IX-a, n care trei elemente colorate se suprapun f#r# nici o leg#tur# aparent# de
form# sau culoare, pacientul va r#spunde: e un cap de oaie... e un foc, "un foc care arde pe-
un cap de oaie". -i dup# cum conchide Minkowski, deslu(im n aceste r#spunsuri expresia
acelei tendine de-a lega abuziv p#rile plan(ei unele de altele pe unicul considerent c# sunt
al#turate, (i de-a le uni astfel ntr-un ansamblu, (i asta n dauna preciziei formei acestor p#ri
care ar trebui s# ni se impun# izolat" *407. Acest refuz de a izola, de a separa, nu se reg#se(te
oare n chiar stilul picturii lui Van Gogh? Adeseori *408 opera celui ce-a pictat floarea-
soarelui a fost taxat# drept cosmic#". Ceea ce ng#duie, ntr-adev#r, de la prima ochire,
diferenierea tehnicii analitice a unui Seurat de nvolburarea pictural# a lui Van Gogh e nainte
de toate leg#tura materiei picturale: ntreaga pnz# e parc# m#turat# de aceea(i mi(care a

256
penelului, e inundat# de-un val continuu de pictur# nc#rcat# de furie (i duio(ie. Lumea
plastic# (i pictural# a lui Van Gogh, dac# o opunem concepiei analitice a unui schizoid ca
Seurat (i cu att mai mult dac# o opunem lumii dislocate, precise, formale (i dure a picturii
concrete a paranoicului Dali sau abstraciilor geometrice ale lui Mondrian, apare ntr-adev#r
ca domnie a vscozit#ii *409. De altfel, o dat# cu Van Gogh (i cu fovi(tii, discipolii s#i,
pictura n ulei va fi utilizat# ca past# vscoas# (i nu ca vehicul translucid *410. Ceea ce
trebuie subliniat ns# n primul rnd e c# aceast# structur# aglutinant# e nainte de toate nsu(i
stilul eufemismului dus ia extrem, al antifrazei. n timp ce structurile schizomorfe se defineau
din capul locului ca structuri ale antifrazei (i chiar ale hiperbolei antitetice, vocaia de a lega,
de a atenua diferenele, de a subtiliza negativul prin ns#(i negaia lui c constitutiv# acestui
eufemism dus la extrem pe care-l numim antifraz#.
262
n limbaj mistic, totul se eufemizeaz#: c#derea devine coborre, mestecatul nghiire, beznele
se atenueaz# lund chip de noapte, materia lund chip de mam#, iar mormintele lund chip de
locuine fericite (i de leag#ne. Astfel, la marii mistici, limbajul c#rnii se suprapune semanticii
mntuirii, este acela(i verb care exprim# p#catul (i izb#virea.
Cea de-a treia structur# mistic# ni se pare a s#l#(lui n realismul senzorial al reprezent#rilor
sau n vivacitatea imaginilor. E caracterul care a creat adeseori caracterologilor (i tipologilor
considerabile dificult#i, ntr-adev#r, conform terminologiei lui Jung *411, totul ne determin#
s# consider#m n primul rnd cele dou# structuri dinti ca avnd tr#s#turi introversive
marcate. n special vscozitatea (i religiozitatea, legat# de ea, ne poate determina s#
consider#m c# mistica e cu-adev#rat introvertire. Dar atunci aceast# a treia structur#, care pare
a nrudi imaginaia mistic# cu thoug-minded-ul lui James sau cu Einfuhlung-ul esteticianului
Worringer *412, contrazice definiiile date introvertirii de c#tre Jung *413. Nu vrem pentru
moment s# st#ruim asupra dificult#ilor tipologiei (i certurilor dintre tipologi, dar putem vedea
c# n arhetipologie structurile mistice consteleaz# f#r# dificultate cu caracterele Einfuhlung-
ului, cu aspectul de vivacitate concret#, att senzorial# ct (i imaginar#, a fanteziei mistice.
Testul Rorschach confirm# aceast# structur# relevnd la toate con(tiinele glischromorfe un
tip de rezonan# intim# extratensiv (i ambiegal" *414, oferind, cu alte cuvinte, un protocol cu
un raport de r#spunsuri chinezice (i de r#spunsuri culori foarte ridicat. Dimpotriv#, acela(i
protocol prezint# o absen# de r#spunsuri form#-general#" care denot# o lips# de sintez#
abstract#. La ixoizi, testul Rorschach *415 denot# o mare (i labil# varietate de r#spunsuri
culori. Acest contrast tipologic l-a determinat pe Minkowski *416 s# opun# tipul epileptoid-
senzorial" tipului schizoid-raional". Nu vom merge att de departe n afirmarea tipologic# (i

257
vom spune pur si simplu c# concluziile lui Minkowski se impun n studierea structurilor
mistice. Senzorialul tr#ie(te... n concret, chiar n hiperconcret, neizbutind s# se desprind# de
el. El simte ntr-o mult mai mare m#sur# dect cuget# (i se las# c#l#uzit n via# de aceast#
facultate de-a simi foarte ndeaproape fiinele (i lucrurile" *417. Acest mod de a simi foarte
ndeaproape" e acela(i lucru cu aptitudinea intuitiv#" pe care Bohm *418 o num#r# printre
caracteristicile talentului artistic. Aceast# intuiie nu mngie lucrurile dinafar#, nu le descrie,
ci, reabilitnd nsufleirea, p#trunde n miezul lucrurilor, le nsuflee(te. Drept urmare,
multitudinea de r#spunsuri chinezice n testul Rorschach: mi(care ce nu se reduce la o simpl#
deplasare a obiectelor n spaiu, dar care, n dinamismul ei elementar, primeaz#, dac# se poate
spune, asupra obiectului, (i se impune astfel adeseori n dauna preciziei formale" *419.
263
Drept urmare, prioritatea, n toate protocoalele acestei structuri, r#spunsurilor chinezice (i
r#spunsurilor culori asupra r#spunsului formal geometric. Drept urinare, bog#ia (i, ca s#
zicem a(a, connaturalitatea acestei structuri cu esena ns#(i a imaginaiei care, nainte de
toate, e reprezentare a schemei dinamice a gestului. Numero(i autori *420 noteaz# aceast#
u(urin# cu care fanteziile glischromorfe promoveaz# o reprezentare n imagini", nu n forme
sintactice sau n scheme" abstracte. Imagini care nu sunt defel calchieri ale obiectului, ci
dinamisme tr#ite... n primitiva lor nemijlocire. Ele sunt mai degrab# producie dect
reproducie" *421.
Cine nu-(i d# oare seama c# acest tablou psihologic se aplic# epilepticului" Van Gogh?
ntreaga-i oper#, ncepnd cu epoca parizian#, nu e oare un furios r#spuns culoare" de unde
nu va putea ie(i dect exasperarea cromatic# a fovi(tilor? -i scriitura pictural#, toat# numai
virgule (i vrtejuri, a lui Van Gogh nu isc# oare n spectator acel sentiment de intens
dinamism care nsuflee(te tot universul, pn# (i cea mai static# natur# moart#? E de-ajuns s#
parcurgem corespondena pictorului ca s# ne d#m seama ct de st#ruitoare e viziunea sa
coloristic#: aproape la fiecare pagin# suntem fascinai de cte-o descriere pream#rind culorile
vreunui peisaj sau vreunei scene ntrez#rite, (i totodat# frapai de acea rezonan# intim#" pe
care-o v#de(te senzorialitatea la pictorul Cafenelei de noapte. Culorile (i perceperea lor sunt
nu numai elemente care localizeaz#" obiectul, dar care-i dezv#luie semnificaia intim#,
simbolismul sentimental. Van Gogh, n unele scrisori celebre, schieaz# o ntreag# semantic# a
culorii *422, n mod paradoxal, senzualismul exacerbat al culorii la Van Gogh p#trunde n
ns#(i taina fiinelor (i lucrurilor. Pictura lui Van Gogh constituie pilda unei picturi care, prin
l#comia pictural# drag# impresioni(tilor, atinge o profunzime mistic# comparabil# cu cea a lui
El Greco sau Rembrandt. Reflectarea impresionist#, f#r# a se rentoarce la obiectiva culoare

258
local#", se converte(te n substan#. Opera lui Van Gogh nu e, din acest punct de vedere, prea
departe de procesul de transmutaie al Marii Opere alchimiste: o vulgar# floare a soarelui
devine, pe pnza pictorului din Arles, ns#(i substana strig#tului lui Prometeu, ca (i la cel#lalt
olandez, Vermeer, culoarea transfigureaz#, dar la pictorul damnat aceast# transfigurare prin
culoare se face n exploziva" *423 exaltare care caracterizeaz# polul negativ al epilepsiei.
264
n sfr(it, cea de-a patra structur#, strns legat# de cele trei precedente, ni se pare a consta n
acea tendin# spre miniaturizarea spre gulliverizarea reprezent#rii n Regimul Nocturn.
Psihologii *424 au insistat cu toii asupra minuiozit#ii", a meticulozit#ii" caracterelor
ixotime. Ralantiurile intelectuale ale acestui tip se leag# de am#nunt, pierd din vedere
ntregul, dau dovad# de-o foarte caracteristic# pedanterie, care st#ruie asupra am#nuntului, l
selecteaz# (i-l comenteaz# cu meschin#rie, n r#spunsurile la testul Rorschach *425,
scrupulozitatea (i spiritul de rutin# al ixotimului se manifest# n multe feluri: (i mai nti prin
num#rul de r#spunsuri superior mediei curente. Ixotimul pare a se teme ntotdeauna c#-i scap#
un am#nunt. Minuiozitatea descriptiv# a ixoidiei se va manifesta deopotriv# n frecvena
r#spunsurilor anatomice, (i n acest caz minuiozitatea descrierii anatomice se asociaz# cu
stereotipia perseveraiei *426. Dar mai mult ca orice, izbitor n protocolul glischroid e
num#rul considerabil de r#spunsuri globale" sau de mare am#nunt" induse pornind de la un
am#nunt mai nensemnat, de la un element minuscul al figurii. Guirdham *427 noteaz# chiar
c# perseverena coninutului global al unui r#spuns e confabulat# pornind de la un infim
am#nunt al unui r#spuns dat, (i n general pornind de la un am#nunt anatomic. Aceast# foarte
caracteristic# structur# reprezentativ# (i perceptiv# merit# s# ne oprim asupr#-i. Ea arat# c#
pacientul integreaz# ntr-un element perceptiv sau reprezentativ restrns un ntreg semantism
mai cuprinz#tor. Ea completeaz# cosmicizarea inerent# vscozit#ii reprezent#rii printr-o
veritabil# microcosmicizare". Am#nuntul devine reprezentativ pentru ntreg. Am mai ntlnit
frecvent acest fenomen de vicarian# liliputan#, dar Regimul Nocturn al imaginii, prin jocul
ncastr#rilor succesive, e cel n care valoarea e ntotdeauna asimilat# cu ultimul coninut, cu
cel mai mic, cu cel mai concentrat dintre elemente. Ca n Kalevald *428, mica scnteie e cea
care confer# ntregu-i sens diverselor recipiente, (i n extremis acelui recipient general care e
Universul. De asemenea, sarea sau aurul e substana activ#, microcosmic# prin intermediul
c#reia exist# metalele (i elementele vastei lumi. Nu e de mirare c# ntr-o atare structur#
formele sunt rele" *429, adic# deformate n raport cu folosirea lor diurn# (i corect#", de
vreme ce la acest nivel mistic nu forma e cea care conteaz#, ci materia, substana. Am v#zut
c# pn# la urm# recipientul, receptaculul n-avea prea mare nsemn#tate, cu condiia s# ai beia

259
coninutului. Aceasta pentru c# n structura mistic#, a(a cum am ar#tat cu ajutorul unor
exemple concrete de imaginaie, are loc o complet# r#sturnare a valorilor: ceea ce e inferior ia
locul a ceea ce e superior, cei dinti devin cei din urm#, puterea degeelului (i bate joc de
fora uria(ului (i a c#pc#unului. S-ar putea demonstra aceast# grij# constant# fa# de revoluia
microcosmic#, de revoluia prin cei umili", n opera epilepticului Dostoievski; (i nsu(i faptul
c# att n opera lui Balzac, ct (i a lui Zola se acord# deplin# nsemn#tate mediului material
sau social, habitatului omenesc, n ciuda aparenelor care par a privilegia recipientul, e tot o
r#sturnare a obiceiurilor diurne de gndire ale clasicismului romanesc (i acordarea primului
loc inferiorului, materialismului ambianei, n dauna a ceea ce se considera pn# atunci
superior, cu alte cuvinte, sentimentelor umane.
265
Dar tot opera lui Van Gogh ne va oferi exemplul cel mai complet de microcosmicizare".
ntruct, paradoxal, aceast# oper# cosmic#, aceast# oper# care pl#m#de(te un ntreg univers n
magma vscoas# a pastei sale, manifest# o predilecie pentru subiectele mici". E ceea ce i
vor repro(a ntotdeauna pictorii *430 amatori ai Nunii din Cana (i ai compoziiilor de
proporii vaste. Naturile sale moarte: sticle (i c#ni de-un realism brutal, o biblie solitar#
a(ezat# pe-o mas#, o pereche de saboi sau de ghete, verze (i cepe, scaun, fotolii - sunt lipsite
de orice punere n scen# decorativ# predilect# spiritului baroc al lui Cezanne. Sunt subiecte
bazate mai mult pe intensitatea expresiv# dect pe vastitatea decorativ#. -i faimoasele flori,
floarea-soarelui, trandafiri, stnjenei, completate de L'ceil de paon (i Le( roses l'escarbot din
colecia V. W. Van Gogh, ne ndeamn# imperios la o comparaie cu genul pictural Kwacho
*431 - flori (i p#s#ri - din pictura japonez# (i estetica taoist#. Kwacho ca (i gr#dina n
miniatur# a templului shintoist e un microcosmos plin de profunde semnificaii sentimentale.
Nu e ntmpl#tor faptul c# expresionismul lui Vincent Van Gogh a fost permanent obsedat de
simbolismul pictural al Extremului Orient. Iar reducia microcosmic# poate fi reg#sit# (i ea n
peisajul pictorului de la Arles: nu numai prin semantismul expresiv cu care ncarc# - n genul
mae(trilor taoi(ti (i al lui Zen - orice figuraie a naturii, dar (i prin aceea(i voin# de-a reduce
un peisaj la cteva elemente expresive, a(a cum procedau Tchang-Fang-Yeou sau Hia-Kouei
*432. Arta litotei e foarte apropiat# de inteniile antifrazice. Un lan de gru, un chiparos
singuratic, un rond de flori din gr#dina de la Daubigny, o c#ru#, o stnc#, cteva trunchiuri de
copac ncol#cite de ieder# i sunt de-ajuns lui Van Gogh ca s# sugereze o cosmologie, a(a cum
pictorului Zen i ajungeau un bambus sau un pin n b#taia vntului, cteva trestii pe-o plaj#.
Aluzia acut# la un subiect restrns, litota incisiv# sunt la Van Gogh, ca (i la Sesshu, semnul
unei imaginaii microcosmice.

260
Poate c# ar trebui ns# s# includem n aceast# structur# liliputan# ntreaga art# a peisajului.
Chan-chouei-ul *433 - ape (i muni - taoist sau Tchang nu reprezint# n fond dect o Mandala
figurativ#, un microcosmos care concentreaz# n vederea ns#(i medit#rii substana
universului, soliditatea stncii (i ml#dierea valului.
266
Pn# (i-n Occident peisajul s-a eliberat ncet-ncet de icoana hagiografic# (i antropomorf#, dar
a p#strat din icoan# sensul ei aluziv, intenia de-a concentra o reverie sau o putere ntr-un
spaiu redus, u(or de st#pnit. -i un partizan al marelui peisaj de compoziie, ca A. Lothe. e
nevoit s# recunoasc# aceast# voin# de reducere a cosmosului la un biet spaiu
bidimensional" *434. In cele din urm#, vocaia lui Ruisdael, a lui Corot, Claude Monet sau
Cezanne nu se ndep#rteaz# prea mult de cea a ikebanei care, ntr-un buchet alc#tuit din
cteva flori sau ntr-o minuscul# gr#dini#, concentreaz# (i rezum# totalitatea universului.
Peisajul pictat e ntotdeauna microcosmos: constituional, nu poate pretinde o similitudine de
dimensiuni (i, cu att mai puin, o gigantizare a modelului. Ba s-ar putea afirma c# structurile
privilegiate de-o cultur# se recunosc n materialitatea iconografiei sale: culturile preponderent
diurne" acord# primul loc figurii umane (i au tendina s# gigantizeze eroii (i faptele lor
viteje(ti, n timp ce culturile care se constituie n jurul unui misticism au tendina s#
privilegieze iconografia naturalist#; cel puin acestea sunt concluziile pe care le confirm# att
poezia mistic# a lui St-Jean de la Croix, ct (i laviul extrem-oriental. Predilecia fa# de
miniatur# e constitutiv# pentru capel# ca (i pentru Kakemono. E explicaia faptului c#, n mod
mai general, sentimentul naturii (i expresia sa pictural#, muzical# sau literar# e ntotdeauna
misticitate: natura uria(#" nu poate fi cuprins# (i nu se exprim# dect gulliverizat#, dect
redus# - sau indus#! - la un element aluziv care o rezum# si n felul acesta o concentreaz#, o
transform# ntr-o substan# intim#.
n rezumat, putem scrie c# patru structuri mistice ale imaginarului n Regim Nocturn sunt u(or
de recunoscut: prima e aceast# fidelitate n perseverare (i dedublarea pe care-o ilustreaz#
Simbolurile ncastr#rii si sintaxa dedubl#rii (i a dublei negaii. A doua e acea viscozitate
eufemizant# care n orice (i pretutindeni ader# la lucruri (i la imaginea lor recunoscnd o
parte bun#" a lucrurilor, folosirea antifrazei, refuzul de a t#ia, de a desp#ri (i de a supune
gndirea implacabilului regim al antitezei. A treia structur#, care nu e dect un caz particular
al celei de-a doua, e un ata(ament fa# de aspectul concret, colorat si intim al lucrurilor, fa#
de mi(carea vital#, de Erlebnis-ul *435 fiinelor. Aceast# structur# se v#de(te n traseul
imaginar care coboar# n intimitatea obiectelor (i a fiinelor, n sfr(it, a patra structur#, care e
cea a concentr#rii, a rezumatului liliputan, manifest# explicit marea r#sturnare a valorilor (i

261
imaginilor cu care ne-a deprins descrierea Regimului Nocturn al fanteziilor.
267
Simbolurile pe care le-am studiat ns# pn# aici n ultimele capitole, (i structurile lor
psihologice, ne invit# s# aprofundam (i mai mult studierea Regimului Nocturn, ntruct aceste
imagini nocturne de ncastrare, de intimitate, aceste sintaxe de inversare (i repetiie, aceste
dialectici ale schimb#rii de direcie mboldesc imaginaia s# fabuleze o poveste care s#
integreze diversele faze ale ntoarcerii. Imaginaia nocturn# e deci antrenat# n mod firesc de
la tihna coborrii (i intimit#ii, pe care-o simboliza cupa, la dramatizarea ciclic# n care se
organizeaz# un mit al ntoarcerii, mit ameninat ntruna de ispitele unei gndiri diurne despre
ntoarcerea triumfal# (i definitiv#. Dublarea recipientului prin coninut, a cupei prin b#utur#,
ndeamn# irezistibil atenia imaginar# s# se concentreze n egal# m#sur# asupra sintaxei
dramatice a fenomenului, ca (i a coninutului s#u intimist (i mistic, Astfel se trece pe
nesimite de la simbolismul mistic al cupei la simbolismul ciclic al dinarului.

NOTE
1 Baudouin folose(te termenul de reversiune"; cf. Le Trlomphe du he'ros, p. 124-l30.
2 Cf, Dumezil, J.M.Q., I, p. 144; Tarpeia, p. 59,61; cf. Soustelle, op. cit., p. 35 (i urm., cu
privire la ambiguitatea zeiei Tlazolteotl,
3 Cf. supra, p. 160 (i urm.
4 Dumezil, Tarpeia, p. 56,
5 Cf. Bachelard, Rev. repos, p. 5, (i Desoille, Le reve eveille enpsychothe'fapie, p. 150.
6 Bachelard, Rev. volante, p. 398. 7Cf. Desoille, op. cit.,p. 151,211,336.
8 Cf. Bachelard, L'Eau et Ies reves, p. 146.
9 Bachelard, Feu, p. 84. Cf. Repos, p. 52. Cf. J.-P. Bayard, Le Feu,m special cap.XI,p.
124,Lefeudesalchimistes",sicap. XIV,p. 168,Chaleurs magiques".
10 Cf. Reik, Der eigene und der fremde Goli, n Intern, psychoand. Verlag, nr.2,p. 234, Viena,
1923.
11 Cf. Bachelard, Repos, p. 129 (i urm., 145; Feu, p. 85.
12 Bachelard, Repos, p. 142; cf. Verrier Elwin, Maison des jeunes..., p. 239 (i urm.
13 Cf. supra, p. 108 (i urm.
14 Sechehaye, Journ. Schizoph., p. 70, 84.
15 Cf. Andre Bay, Histoires racontees par des enfants; cf. Bachelard, Repos, P. 132, 178; cf.
Baudouin, Le Triomphe du heros, p. 18, 24,49.
GILBERT DURND

262
16 Harding, op. cit., p. 165; cf. Desoille, Explor., p. 74: Procedeul psihanalitic corespunde
unei coborri"; cf. M. Carrouge, A. Breton et Ies donnees fondamentaks du surrealisme, p. 24
(i urm.
17 M. Bonaparte, Psychanalyse et biologie, p. 124 (i urm.
18 Op. cit., p. 130-l35.
19 Propriu discursului mitic (i legendar, contrar obiectului ritual, e de a sintetiza sincronic"
disociind diacronic". E ceea ce reiese din legenda Sfntului Christophe ca (i din legenda
Sfintei Martha; cf. Dumont, La Tarasque, p. 223225. ' 20 Op. cit., p. 138.
21 Cf. op. cit., p. 139. Un fenomen asem#n#tor de eufemizare e relatat de A. M#traux
(Contribution aufolklore andin, n Journ. Soc. Americanistei, XXVI, 1934, p. 70) la indienii
Aymara, care l asimileaz# pe vechiul lor zeu al tr#snetului cu imaginea convenional# a
Sfntului Jacques. La haitienii Vaudou, de asemenea, Sfntul Jacques e confundat cu loa
Ogou-fier vechi; cf. A. Metraux, Le Vaudou hatien, p. 288289, (i pi. XV, p. 320; cf.
Bastide, Immigration et metamorphose d'un dieu, n Cah., intern, social., XX, 1956, p. 45
60; cf. de asemenea, referitor la asimilarea zeului slav al tunetului (i a profetului Ilie, G. F.
Coxwell, Siberian and otherFolk Tales, p. 989, l 022.
22 J. Hyppolite, Commentaire parle sur le Verneinung" de Freud, n La Psychanalyse, 1953-
55,1, p. 29.
23 Op. cit., p. 31.
24 Op. cit., p. 33.
25 Supt (engl.) (/u.).
26 Cf. Bachelard, La Terre et...repos, p. 156.
27 Op. cit., p. 157. 2S Op. cit., p. 157.
29 Cf. Dontenville, op. cit., p. 120.
30 Op. cit., p. 51,57,59.
31 Op. cit., p. 61 (i urm.
32 Cf. Bachelard, La Terre et...repos, p. 143.
33 Cf. Bay, op. cit., p. 45, citat de Bachelard, Repos, p. 133.
34 Cf. Bachelard, op. cit., p. 135.
35 Cf. Dontenville, op. cit., p. 120,129.
36 Op. cit., p. 130; cf. SousteUe, La Pensie cosmol. des anciens Mexicains, p. 20. Excelent
exemplu de dedublare (i de confundare a sensului activ-pasiv n persoana zeului Quetzalcoatl
care, dup# ce s-a jertfit sub ntruchiparea lui Nanautzin, se h#ituie(te (i se ucide sub
ntruchiparea lui Xolotl. Dar mai ales L. Dumont e cel care, n concluziile lucr#rii sale La

263
Tarasque (denumirea unui soi de manechin reprezentnd un animal monstruos, plimbat de
ziua Sfintei Martha n cteva or#(ele din sudul Franei, n Tarascon mai ales, n.t.), arat# c# n
ambivalena benefic#-malefic# a ritualului s#rb#torii Tarasque se afl# reunite caracterul
malefic al legendarei Tarasque (i caracterul binef#c#tor al legendarei Sfnta Martha. Asist#m
aici la procesul invers celui de dedublare diairetic#, care evideniaz# lupta eroului cu monstrul
(cf. Hubert (i Mauss, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice, p. 112, 113, 115)- Aici
sfnta particip# ntr-o anumit# m#sur# la monstrul pe care-l "mblnze(te". Exist# a(adar o
real# confuzie ntre sensul activ (i sensul pasiv, ntre monstru (i sauroctonul binef#c#tor;
exist# ntre cei doi (i altceva dect o simpl# opoziie (i e notoriu faptul c# serviciile cerute
efigiei rituale nu sunt de alt# natur# dect cele ce pot fi a(teptate de la sfnta protectoare".
37 Cf. Bachelard, L'Eau el Ies reves, p. 68 (i urm.
38 Bachelard, La Terre et...repos, p. 245.
39 Cf. W. Faulkner, Le Bruit et la fureur; Sartoris; l'Invaincue; Absalom, Absalom etc.
40 Cf. Brehier, Hist. phil., II, 3, p. 614, (i A. B6guin, Le reve chei Ies romanliques allemands,
I, p. 270; cf. Durnd, Le Decor mythique, op. cit., I, cap. I, 3, Epimethee ou lesfreres
opposes.
41 Steffens, Caricaturen, II, p. 697.
42 Carus, citat de Beguin, op. cit., I, p. 264.
43 Novalis, Schriffien, II, 323; cf. III, p. 162.
44 Citat de Beguin, op. cit., II, p. 151.
45 V. Hugo, n Contemplation supreme, Post scriptura de m# vie", p. 236.
46 V. Hugo, Dieu, n Leg. des siecles.
47 Cf. Baudouin, Psych. de V. Hugo, p. 167; cf. de asemenea Baudouin, Le Triomphe du
heros, p. 4,12, 33,70, 94.
48 A. Breton, Second Manifeste, p. 11.
49 P. M. Schuhl, Le Merveilleux, p. 68; cf. Bachelard, Form. esprit scient., p. 99100, (i La
Poetique de l'espace, cap. VII, p. 140 (i urm.
50 Schuhl, op. cit., p. 69.
51 Cf. op. cit., p. 74.
52 Op. cit., p. 73; cf. Bachelard, La Terre et Ies rev. du repos, p. 61.
53 Cf. Bachelard, La Poetique de l'espace, p. 142.
54 Levi-Strauss, Anthropologie structurale, p. 271 (i urm.; p. 276, fig. 19; p. 279, fig. 20.
55 Cf. Hutin, L'Alchimie, p. 89; cf. Schuhl, op. cil., p. 65. Referitor la homunculus (i la
p#pu(a" de m#tr#gun#, cf. A. M. Schmidt, La Mandragore, p. 53 -i urm., p. 71 (i urm.

264
56 Bachelard, La Terre el... repos, p. 151; cf. La Poetique de l'espace, cap. VII: La
miniature", p. 140; cf. G. Paris, Le petit Poucet et la Grande Ourse, 1875. S. Dali, M# vie
secrete, p. 34 (i urm.
58 Op. cit., p. 37.
59 Cf. Jung, Ubido, p. 114; cf. Bachelard, Repos, p. 13.
60 Bachelard, op. cil., p. 14; cf. Schuhl, op. cit., p. 62.
61 S. Comhaire-Sylvain, op. cir., II, p. 45, 121, 141, 143,147.
Op. cit., p. 158.
62
GCf.)ung,Libido,p. 118.
64 Op. cit., p. 122.
65 Cf. Hist. Gen. Relig., I, p. 237. Bachelard, Poet. de l'espace, p. 154.
67 Cvetcvatara et Katha Up., citate de Jung, Libido, p. 114; cf. Parabolele evanghelice
despre bobul de mu(tar", despre gr#untele aruncat" etc., Matth., XIII, 3; XXXI, 33.
68 Baudouin, V. Hugo, p. 156; cf. R. Nelli, op. cit., p. 239.
69 Cf. Fin de Satan; le Gibet, III; Pitie Supreme, XIV; cf. Baudouin, op. cit., p. 159.
70 Cf. Jung, Libido, p. 103, 118.
71 Citat de Schuhl, op. cit., p. 71.
72 Cf. supra, p. 140 (i urm.
73 Dontenville, op. cit., p. 179.
74 Schuhl, op. cit., . 62. ,
75 Cf. op. cit., p. 179.
76 Cf. op. cit., p. 182; cf. supra, p. 248 (i urm.
77 Cf. op. cit., p. 180.
78 Cf. Bachelard, La Terre et... repos, p. 134.
79 n unele mituri g#sim afirmat#, n cadrul schemei nghiirii, leg#tura dintre reptil# (i pe(te.
Levi-Strauss, dup# Metraux, remarc# n legendele Toba sau n produsele ceramicii peruviene
tema (arpelui Lik plin de pe(ti. Acest (arpe putnd fi nlocuit, de la caz la caz, cu un pe(te
uria(, Orca gladiator, sau la irochezi cu o Mam# a bizonilor" cu coama doldora de pe(ti.
Levi-Strauss scoate n eviden# izomorfismul p#rului, rului, bel(ugului, feminit#ii (i pe(tilor
dup# felul n care poate fi el detectat n compoziia anumitor fresce Maya (i n unele mituri
din sud-estul Statelor Unite ale Americii, care ni-l arat# pe erou nmulind num#rul pe(tilor
prin sp#larea p#rului n apa rului. Cf. Levi-Strauss, Le Serpent au corps rempli de poissons,
n Anthropologie structurale, p. 295 (i urm.

265
80 Pe(te din specia coregon, aflat din abunden# n anumite lacuri ale Europei (n.t.).
81 Cf. Bachelard, La Terre et... repos, p. 136.
82 Jung, Libido, p. 236; cf. velu indo-germanic.
83 Cf. Harding, op. cit., p. 62.
84 Cf. op. cit., p. 187.
85 Citat de Harding, op. cit., p. 62; cf. Jung, Libido, p. 413. Acesta aminte(te c# denumirea de
Ichtus" era dat# lui Attis.
86 Cf. Jung (Libido, p. 241) apropie etimologia greac# de delphis, delfin, (i de delphus, uter,
(i aminte(te c# trepiedul delfic, delphinis, se sprijinea pe trei picioare n form# de delfin.
87 Matth., IV, 19; cf. Coran, Sourate, 18.
88 Reprodus# n pi. XV, vezi Davy, op. cit., p. 176.
89 Cf. Contenau, De'luge babylonieti, p. 4447; cf. referitor la Oannes: Jung, Libido, p. 189;
cf. Harding, op. cit., p. 175177.
90 Cf. H.G.R., I, p. 210. Dup# Fabre d'Olivet, cuvntul noun nseamn# pe(ti(or (i copila(; cf.
Langue hebraque, p. 34.
91 Cf. Jung, Paracelsica, p. 159-l61.
92 Harding, op. cit., p. 125.
93 Cf. Griaule, Role du silure Clarias senegalensis" dans la procreation au Soudanfranais, n
Deutsch. Akad. der Wissens. zu Berlin Instit.fur Orientforschung, ar. 26,1955, p. 299 (i urm.,
(i J. Soustelle, La Pensee costal- des anciens Mexicains, p. 63.
94 Op. cit., p. 302-305.
95 Op. cit., p. 308.
96 Cf. supra, p. 214 (i, respectiv nota 79 din p. 270,
97 Op. cit., p. 302.
98 Cf. Krappe, op. cit., p. 159.
99 H.G.R., I, p. 211.
100 A. Lewitzky, art. n H.GR., I, p. 158.
101 Cf. n H.G.R., p. 307 (i urm., art. G. Desroches-Noblecourt.
102 Cf. E. Underhill, Mysticism, p. 25, 32.
103 Cf. Milner, Poesie et vie mystique, p. 185.
104 Cf. Poemul Nuit obscure, strofele nr. 2,7,8,10; cf. M. Horissone, Esthetique et mystique
d'apres Ste Therese d'Avila et St-Jean de la Croix.
105 Cf. Beguin, op. cit., II, p. 33.
106 Cf. Beguin, op. cit., II, p. 33.

266
107 V. Hugo, Fin de Satan.
108 Cf. Novalis, Hymmes la nuit, trad. A. B6guin,p. 160178; (i Schrifften, I, p. 54-67; II,
p. 373 (i urm.
109 Beguin, Le reve chez Ies romantiques, II, p. 125.
110 Cf. supra, p. 144145. Soustelle remarc# nsemn#tatea culorilor la toate popoarele care
au o reprezentare sintetic# a lumii, adic# organizat# ca ni(te puncte cardinale n jurul unui
centru (chinezi, pucblos, azteci, maya etc.). Cf. La pensee cosmologique, p. 68 (i urm.
111 Sechehaye, op. cit., p. 110-l11.
112 Referitor la caracterul centripet" al culorii verzi, cf. L. Rousseau, op. cit., p. 30 (i urm.
113 Cf. Beguin, op. cit., p. 4647.
114 Tieck, La Coupe d'or, citat de Be"guifl; op. cit., II, p. 152.
115 Cf. Bachelard, Repos, p. 34.
116 Referitor la nigredo", albedo", citrinatas" -) rubedo", cf. Eliade, Forgerons el
Alchimistes, p. 167, (i J. Evola, La Tradizione ermetica, p. 156 (i urm. Cf. mai ales Basile
Valentin, Revelation des Mysteres des teintures des Sept metaux, ediia E. Savorel.
117 Bachelard, op. cit., p. 44.
118 Op. cit., p. 46-47.
119 Op. cit., p. 35; cf. Gray, Goethe the Alchimist, (i A. Von Berraus, Alchemie und
Heilkunst, p. 165 (i urm. m Op. cit., p. 38.
121 Bachelard, Eau, p. 82.
122 Op. cit., p. 83.
123 Cf. Bachelard, La Tem... volante, p. 400; referitor la violet, cf. Rousseau, op. cit., p. 171.
124 M. Bonaparte, Psych. etAnthrop., p. 90.
125 Cf. Soustelle, op. cit., p. 69: Ct despre centru, n-are o culoare anume. Sintez# (i punct
de ntlnire, el poate fi multicolor, cum (i-l nchipuie (i populaia Pueblo..!".
126 Op. cit., p. 96.
127 Cf. Harding, op. cit., p. 193, (i H.G.R., I, p. 186. Cf. Soustelle, op. cit., p. 50.
Chalchiuhtlicue, cea care poart# o fust# de piatr# verde", e verde ca p#durea (i totodat# ca
apa, dar verde (i ca sngele victimelor jertfite (Chalchiuatl).
128 Jung, Paracelsica, p. 136 (i urm.
129 Cu privire la rolul jucat de culorile cardinale n religiile agrare, cf. H.G.R., I, p. 187.
130 Cf. Przyluski, La Grande Deesse, p. 5354; cf. Soustelle, op. cit., p. 50.
131 Cf. Przyluski, op. cit., p. 55.
132 Cf. op. cit., p. 57; cf. cu privire la tema psihanalitic# a mantiei n Odiseea, Baudouin, Le

267
Triomphe du heros, p. 4243.
133 Mescalin# alcaloid, extras dintr-un soi de cactus mexican, care produce tulbur#ri
halucinatorii (n.t.).
134 Citat de A. Beguin, op. cit., II, p. 137.
135 Citat de Be"guin, op. cit., p. 137.
136 Cf. Beguin, op. cit., I, p. 48; II, p. 50, 264.
137 Cf. Granet, op. cit., p. 126,400.
138 Cf. infra, p. 326 (i urm.
139 Cf. supra, p. 214!
140 Cf. H.G.R., I, p. 201, (i Leia, op. cit., p. 84; cf. Don Talayesva, op. cit., p. 425,
rug#ciunea c#tre Doamna Oceanului de R#s#rit".
141 Dieterlen, op. cit., p. 41.
142 Cf. Przyluski, La Grande Deesse, p. 2627.
143 Cf. Jung, Libido, p. 208; cf. Istue, XLVIII, l.
144 Przyluski, op. cit., p. 3637 (i urm.
145 Cf. La, Contes, p. 84.
146 Linie obinut# prin scobire (n.t.).
147 Op. cit., p. 148.
148 Cf. Przyluski, op. cit., p. 3941.
149 Cf. Jung, Libido, p. 208,226.
150 Cf. Eliade, Forgerons et alchimistes, p. 42.
151 Cf. Dontenville, op. cit., p. 198.
152 Cf. Jung, Paracelsica, p. 95; cf. articolul Ap#, n Dictionnaire Mytho-hermetique de Dom
A. J. Perne'ty.
153 Jung, op. cit., p. 130.
154 Citat de Jung, op. cit., p. 108; cf. Basile Valentin, Le( Douze clefs de la psiholosophie, p.
2226,37,49; cf. Paracelsus, Schriffien, p. 127,169,314. Referitor la Paracelsus, cf. R.
Allendy, Paracelse, le mediem maudit.
155 Jung, op. cit., p. 63.
156 Cf. supra, p. 89.
157 Cf. infra,p. 301.
158 Cf. J. V. Andreae, Le( Noces chymiqws, p. 42-64,89,120 etc.; cf. L. Figuier, l'Alchimie et
Ies alchimistes.
159 Jung, op. cit., p. 167.

268
160 Cf. Dontenville, op. cit., p. 185.
161 Cf. Briffaut, The Mothers, III, p. 184.
162 Citat de Harding, op. cit., p. 107.
163 Cf. Burnouf, Vase sacre, p. 105 (i urm., 117.
164 Dontenville, op. cit., p. 192; cu privire la femeia-pe(te, z#log al averii, cf. Leenhardt,
Documems neo-caledoniens, p. 470.
165 Dieterlen, op. cit., p. 41.
166 Cf. Dumezil, Indo-europ., p. 158; cu privire la rolul important atribuit p#rului (i
d#r#citului n erotica seminiei Muria, cf. Verrier Elwin, op. cit., p. 204-205 (i 320-321.
167 Citat de Eliade, Tr#ite, p. 226.
168 Cf. Piganiol, op. cit., p. 110-l11.
169 Op. cit., p. 112.
170 Cf. Piganiol, op. cit., p. 113
171 Cf. Eliade, Tr#ite, p. 222.
172 Cf. Eliade, Tr#ite, p. 211.
173 Cf. Eliade, Forgerons, p. 42. n egiptean# bi nseamn# uter (i totodat# galerie de min#.
174 Cf. Eliade, Tr#ite, p. 217.
175 Cf, importanta lucrare a lui Dietrich, Mutter Erde, ein Versuch iiber Volksreligion.
176 Cf. Eliade, Tr#ite, p. 218.
177 Cf. Eliade, Tr#ite, p. 213.
178 Op. cit., p. 215.
179 Eliade, Forgerons, p. 46, 48, 49; cf. Bachelard, Formation de l'esprii sciemifique, p. 247.
180 Cf. Eliade, Tr#ite, p. 211, 216.
181 Citat de Bachelard, Repos, p. 207.
182 Cf. Eliade, Tr#ite, p. 227.
183 Cf. Eliade, Forgerons et alchimistes, p. 128: alchimia chinez# n unire cu anumite
practici folosite de Yoga tantric# recomand# scoaterea esenei din femela misterioas#,
v#g#una din care a ie(it lumea".
184 Cf. Cellier, L'Epopee romantique, p. 55-62.
185 n aceast# lung# epopee apare tema p#rului femeii; cf. Cellier, op. cit., p. 178, -i
Baudouin, Le Triomphe du heros, p. 182. Referitor la imaginile mamei acvatice la Michelet,
Quinet, Balzac (i Renan, cf. Bachelard, Eau, p. 178.
186 Citat de Beguin, op. cit., I, p. 46.
187 Cf. Beguin, op. cit., l, p. 20-30.

269
188 Citat de Beguin, op. cit., II, p. 229.
189 Citat de Beguin, op. cit., II, p. 232.
190 Cf. Novalis, Schriffien, voi. I, p. 10l-l03.
191 Novalis, op. cit., l, p. 18l-l83.
192 Cf. Bachelard, Eau, p. 172.
193 Tieck, Runenberg, trad. Beguin, II, p. 69-l12.
194 Bachelard, Eau, p. 64. 195Cf..$Hpra,p.91.
196 M. Bonaparte, E. Poe, p. 367.
197 Lamartine, Confidences, p. 51; citat de Bachelard, Eau, p. 178; referitor la tema lacului (i
a nacelei la Stendhal, cf. Durnd, Le Decor mythique, II, 3.
198 Alquie, Philo. du surrealisme, p. 104. Suprarealismul, odrasl# a freneziei (i a umbrei",
scrie Aragon (Le Paysan de Paris, p. 40).
199 Alquie, op. cit., p. 105.
200 Cf. A. Breton, Le Poisson soluble, p. 77, 83. Breton, n aceste pagini, reg#se(te intuiia
fundamental# a taoismului. Cf. Lao-Tzeu, Tao-Tei-King, cap. 8, cap. 78; cf. Cohn, op. cit., p.
117.
201 Alquie, op. cit., p. 117.
202 Cf. S. Dali, De la beaute terrifiante et comestible de l'architecture modern'style, n
Minotaure, nr. 3-4 (1933).
203 Cf. Sechehaye, Journal, p. 82 (i urm.; cf. supra, p. 249.
204 Qf Grimal, op. cit., articolul Orphee', cf. L. Cellier, Le Romantisme et le mythe d'Orphee,
n Communic. du IX-e Congres de l'Association internaionale des Etudes francaises.
205 Citat de Eliade, Tr#ite, p. 220.
206 Cf. Soustelle, op. cit., p. 222.
207 Eliade, op. cir., p. 51.
208 Cf. op. cit., p. 221, (i Ath. Ved., XII, l-l4; XVIII, 4^8; Rig Ved., X, 18.
209 Cf. Eliade, Tr#ite, p. 220.
210 Politique, 270 d-e.
211 Cf. Schuhl, Fabulation platan., p. 98 (i Merveilleux, p. 67.
212 Eliade, Tr#ite, p. 219.
213 Cf. Eliade, Tr#ite, p. 219; cf. Baudouin, Le Triomphe du heros, p. 11,43,125.
214 Cf. Bachelard, La Terre et Ies reveries du repos, p. 179 (i urm.
215 Cf. Granet, op. cit., p. 375 (i urm.; cf. H.G.R., I, p. 312-316.
216 n francez#: cimetiere (n.t.).

270
217 Cf. Jung, LiMfo, p. 208.
218 Bachelard, op. cit., p. 181.
219 Cf. Piganiol, op. cit., (i H.G.R., I, p. 142, 153.
220 Op. ci/.., p. 91.
221 Cf. Rank, Traumat. naiss., p. 176-l78. E remarcabil faptul c# arta statuar# egiptean# i
produce aceea(i impresie lui V. Hugo; ea e pentru poet emblema secretului, a m#(tii, a
ascunz#torii, totul nzestrat cu un anumit sentiment de groaz# c#utat#; cf. Baudouin, V. Hugo,
150; cf. Malraux, Metam. des Dieux, I, p. 9
222 Cf. Piganiol, op. cit., p. 90.
223 Cf. Lei'a, op. cit., p. 70, 77, 83. Autorul leag# intuitiv tema frumoasei adormite de
Simbolismul apei", titlul unuia dintre capitolele sale.
224 Cf. Lei'a, 077. cit., p. 78; cf. Beguin, op. cit.. I, p. 244; cf. tema frumoasei adormite la
Stendhal, n Le Decor mythique, op. cil., II, 3.
225 Cf. supra.p. 217.
226 Cf. Beguin, op. cit., I, p. 79, 88; II, p. 307.
227 Cf. op. cit., I, p. 190.
228 Cf. op. cit., I, p. 194; cf. Schubert, Geschichte der Seele, p. 7.
229 Novalis, Schrifflen, III, p. 189. ntr-o scrisoare c#tre Schiller, Novalis exprim# o sete de
moarte (i de descompunere friznd necrofilia: cf. S#m. Werke, IV, p. 27.
230 Citat de Beguin, op. cit., I, p. 198.
231 Cf. Cellier, op. cit., p. 88-89,90; cf. tema central# din opera lui Stendhal, din La Frison
heureuse, n Le Decor mythique, II, cap. 2.
232 Cf. Baudouin, V. Hugo, p. 128 (i urm.
233 Baudouin, op. cit., p. 129,131.
234 Jones, citat de Bastide, n Psych. et sociol., p. 63; cf. Jung, Libido, p. 207.
235 Baudouin, op. cit., p. 114.
236 M. Bonaparte, Psychan. et anthrop., p. 113.
237 Op. cit., p. 114. M. Bonaparte a ar#tat c# aproape toate femeile efectiv iubite de Poe erau
bolnave, ba chiar muribunde. Soia legitim# a poetului era o copil# de 13 ani, napoiat# mintal,
roas# de hemoptizie.
238 Jung, Libido, p. 353 (i urm.
239 Baudouin (Triomphe du heros, p. 57, 58, 61) a ar#tat n mod just cum la Lucreiu
imaginile vasului, al recipientului, sunt antagoniste ntregului sistem epicurian, Regimului
Diurn pe care-l constituie cunoa(terea materialist#. Vasul e depreciat de mitul Danaidelor,

271
aviditatea oral# e condamnat# de asceza epicurian#. Acest complex al n#rc#rii ar sta, dup#
opinia psihanalistului, la originea melancoliei poetului (i a sinuciderii sale. Cf. op. cit., p. 66
(i urm.
240 Jung (Libido, p. 145) studiaz# cazul eroilor n#scui prin ureche": Gargantua, de pild#, (i
mongolicul Buddha. Un vechi imn nchinat M#riei o denume(te Quam per aurem
concepisti".
241 Bachelard, Repos, p. 194-l97, 200, 208.
242 Cf. Bachelard, op. cit., p. 200 (i R. Minder, Ludwig Tieck, p. 250.
243 Cf. Bastide, Sociol. etpsych., p. 35.
244 Salvador Dali, Vie secrete, p. 36-37.
245 Cf. Saintyves, op. cit., p. 48, 52; Bachelard, Repos, p. 203; Jung, Libido. p. 366.
246 Cf. Jung, op. cit., p. 352.
247 Bachelard, op. cit., p. 205.
248 Pentru tot acest pasaj trimitem la foarte importanta fenomenologie a imaginilor casei
(capitolele I (i II din La Poetique de l'espace de G. Bachelard, P. 23-51).
249 Citai de Bachelard, Repos, p. 99,105, 161.
250 Masson-Oursel, Hist. de laphilo. (orient.), p. 127; cf. Eliade, Tr#ite, p. 324
251 Cf. Freud, Intr. # lapsychan., p. 160, 172.
252 Cf. Arthus, Le test du village; cf. Minkowska (i Fusswerk, Le test de la maison, n
Congres alienistes et neurologistes, iulie 1947; cf. Minkowska, De Van Gogh et Seurat aux
dessins d'enfants, p. 59, 78.
253 Cf. Freud, Introd. # lapsychan., p. 169,176. Bachelard, Repos, p. 95 (i urm : Griaule, Dieu
d'eau, p. 173. Cf. Griaule, Symbolisme d'un temple totemique soudanais (Roma, s, M.E.O.,
1957), p. 33 (i urm., unde izomorfismul dintre casa rotund# sau oval# a femeilor, s#mn#,
cosmos (i sngele menstrual e cu deosebire afirmat Cf. Baudouin, De l'instinct..., p. 190.
254 Baudouin, op. cit., p. 191.
255 Citat de Bachelard, Repos, p. 97.
256 Cf. Baudouin, op. cit., p. 192.
257 Bachelard, Repos, p. 124; cf. La Poetique de l'espace, p. 130-l45.
258 Cf. Mund. Upan., III, l-; III, 2-4.
259 Primii ani ai secolului XX (n.t.).
260 Cf. Bachelard, Repos, p. 112.
261 Minkowski, Schizoph., p. 249.
262 Cf. Baudouin, Instinct #l'esprit, p. 192,193.

272
263 Bachelard, Repos, p. 108.
264 Bachelard, La Poetique de l'espace, p. 23 (i urm.
265 Cf. Leenhardt, Do kamo, p. 65,137-l39; Levy-Bruhl, La mentalite primitive, p. 232-236;
Gusdorf, op. cit., p. 51,56; Van der Leeuw, La religion dans son essence et (es manifestations,
p. 384.
266 prZyiusiQ, Op ci^t p 61.
267 Op. cit., p. 64; cf. infra, p. 331; cf. O. Viennot, Le culte de l'arbre..., p. 25 (i urm., p. 41 (i
urm.
268 Referitor la latinescul templum (i la grecescul temenos, cf. Gusdorf, op. cit., p. 58.
269 Cf. Eliade, Tr#ite, p. 324, (i Mythe de l'eternei retour, p. 32. Cf. Juges, IX, 37. Referitor
la structura concentric#" a anumitor sate indiene (i indoneziene, cf. Levi-Strauss, Anthrop.
structurale, p. 150 (i urm. Cf. G. Poulet, Le( metamor-phoses du cerc le.
270 Cf. Bastide, Social, etpsych., p. 63. Bachelard, Poetique, p. 170-l72. Cu privire la p#dure
ca pasaj nchis", cf. Le Decor mythique, II, cap. 2.
271 Cf. Eliade, Tr#ite, p. 318-320; Yoga, p. 223, 225. Referitor la bibliografia privind
Mandala, cf. Eliade, op. cit., p. 392. Cu privire la nrudirea dintre peisajul sacru (i mandara"
japonez#, cf. Yukio Yashiro, Deux miile uns d'art japonais, p. 146^150,151.
272 Cf. op. cit., p. 227.
273 Cf. Jung, Psych. und Alchemie, p. 146 (i urm.; J. Jacobi, Psychologie de C.G.Jung,p.l4$.
274 Cf. cit#rii Iui Tieck, n Beguin, op. cit., II, p. 138.
275 Cf. J. Jacobi, op. cit., figurile de la p. 17-l9,22,25,28,31,42,44,97,130, 142,143,148-
l53,162,163.
276 Op. cir., p. 143. Cf. G. Poulet, op. cit.
277 Bachelard, Form. esprit scient., p. 98.
278 Cf. Arthus, Le Village, p. 268; R. Guenon, Regne de la quantite, p. 135; Bachelard,
Repos, p. 148; Jung, Psych. und Alch., p. 183.
279 Totu(i, din iconografia paleolitic# reiese c# feminitatea e simbolizat# f#r# deosebire prin
linii nchise dreptunghiulare (semne zise scutiforme") sau ovale, chiar triunghiulare. Dar
pn# (i n semnele incomplet nchise tendina semiologic# const# ntotdeauna n ncadrarea
unui element prin alte dou# sau trei. Cf. Leroi-Gourhan, Repartition et groupemenl des
animam dans Van parietal paleolithique, op. cit., p. 520, fig. 2.
280 Arthus, op. cit., p. 265; cf. supra, p. 162, 163.
281 Op. cit., p. 266.
282 Cf. Bachelard, La Poetique de l'espace, p. 208-218.

273
283 Gusdorf, Mythes et inetaph., p. 58.
284 Leroi-Gourhan, Homme et mat., p. 151, 156.
285 Dumezil, Indo-Europ., p. 211; cf. Dumezil, J.M.Q., IV, p. 164, nota 2.
286 Cf. Leroi-Gourhan, op. cit., p. 156.
287 Cf. Bachelard, Eau, p. 102. Referitor la navigaiile psihopompe n lumea celtic#, cf. Bar,
Le( routes de l'autre monde, cap. X, 2, Le( navigations", p. 38.
288 Cf. Claudel, Connaissance de l'Est, p. 35.
289 Cf. Harding, op. cit., p. 115.
290 Cf. Leroi-Gourhan, op. cit., p. 310, 313.
291 R. Barthes, Mythologies, p. 92. m Op. cit., p. 95.
293 Cf. Bachelard, Eau, p. 178.
294 Citat de Bachelard, op. cit., p. 178. Despre nacela romantic# la Stendhal, cf. Le Decor
mythique, partea a II-a, cap. 3.
295 M. Bonaparte, Mythes de guerre, p. 43,49, 52.
296 Cf. articolul lui Giacometti, La Voiture demystifiee, n An, nr. 639, 1957: Ma(ina...
obiect ciudat cu propriul s#u organism mecanic care funcioneaz#, cu ochii s#i, cu gura sa, cu
inima sa, cu intestinele sale, care m#nnc# (i bea... ciudat# imitaie transpus# a fiinelor vii".
297 Cf. Dontenville, op. cit., p. 212-213.
298
Op. cit, p. 214.
299 Referitor la simbolismul Marelui Trandafir", n Divina Comedie, cf. Bau-douin, Le
Triomphe du heros, p. 115 (i urm.
300 Cf. Bachelard, La Poetique de l'espace, capitole foarte importante referitoare la Tiroirs,
coffres el armoires", La coquille et Ies carapaces", cap. 111, V, VI, p. 79, 105,130; cf. tabloul
lui J. Bosch de la muzeul din Lille: Le concert dans l'muf.
301 Bachelard, Repos, p. 18; cf. La Poetique de l'espace, p. 105.
302 Cf. Freud, Introd. la psych., p. 173; cf. Verlaine, Fetes galante*: Le.i coquillages".
303 Cf. Eliade, Forgerons et alchim., p. 124-l26,158; cf. Hutin, Alchimie, p. 83; cf. J.-P.
Bayard, l^e Feu, p. 135 (i urm.
304 Cu privire la oul cosmic la letoni, n Africa, n India, n Australia, cf. Eliade. Tr#ite, p.
353.
305 Citat de Hutin, op. cit., p. 84.
306 Citat de Manly Hali, op. cit., p. 71; cf. n Grillot de Givry, Musee des Sorciers..., p. 306,
figura extras# din Elementa Chymiae de Barkhausen.

274
307 Jung, Paracelsica, p. 168.
308 Eliade, Tr#ite, p. 354; cf. Griaule (i G. Dieterlen, Un Systeme soudanais de Sirius (Journ.
Soc. des africanistes, voi. XX, 1950, p. 286 (i urm.). Pentru dogoni, minuscula s#mn# a
Digitariei Exilis e un ou cosmic asimilat cu o stea care z#misle(te n spirale f#pturile lumii:
Digitaria e cea mai mic# dintre toate lucrurile, ea e lucrul cu cea mai mare greutate".
309 De notat supradeterminarea intimit#ii n ritualul osirian: Osiris (i Isis se mpreun# n
pntecele Rheei", iar trupul lui Osiris mort e nchis ntr-o lad# care plute(te; cf. Jung, Libido,
p. 226.
310 Cf. Eliade, Forgerons, p. 123.
311 Cf. Vercoutre, Origine et genese de la legende du Saint Graal, p. 17, 23; cf. G. Paris,
articolul Graal", n Encyclopedie des Sciences religieuses, voi. V; cf. E. Huchier, Le Saint
Graal, 3 voi.
312 Cf. Vercoutre, op. cit., p. 45.
313 Cf. Mac Calloch, The Religion ofthe ancienl Celts, p. 383.
314 Cf. Harding, op. cit., p. 156, 165; cf. Viennot, Le culte de l'arbre..., p. 56, 57; Dumezil,
Germains, p. 79.
315 Cf. supra, p. 246.
316 Cf. Eliade, Forgerons, p. 123.
317 Cf. Harding, op. cit., p. 155. Referitor la analogia Graal-ului, a athanor-ului, a Gardal-ului
egiptean, a cupei lui Hermes (i a lui Solomon..., cf. J.-P. Bayard, op. cit., p. 136.
318 Cf. Rene Guenon, Le Roi du Monde, p. 36-37.
319 Cf. Rene Guenon, La Clefdes choses cachees, p. 124.
320 Cf. Guenon, op. cit., p. 39.
321 Bachelard, Form. esprit scient., p. 17l-l73.
322 Bachelard, Eau, p. 146.
323 Cf. Leroi-Gourhan, op. cit., p. 315.
324 Cf. Lot-Falck, Le( Rites de chasse, p. 191 (i urm.
325 Cf. Bachelard, Format, esprit scient., p. 169.
326 Op. cil., p. 177; cf. folosirea substanial#" a sngelui, a dinilor, a oaselor, a inimii (i a
limbii la vn#torii siberieni, Lot-Falck, op. cit., p. 78, 97,173, 191.
327 Bachelard, op. cit., p. 98.
328 Citai de Bachelard, op. cit., p. 100.
329 Bachelard, Eau, p. 158.
330 Michelet, La mer, p. 109, 124; citat de Bachelard, op. cit., p. 160.

275
331 Cf. Przyluski, op. cit., p. 43.
332 Cf. Bachelard, Eau (referitor la E. Poe (i la licoarea c#ldu# (i opac#), p. 126.
165.
333 Sechehaye, Journal d'une schizophrene, p. 67, 84. Op. cit., p. 67,74.
335 St. Franois de Sales, Tr#ite de l'amour de Dieu, voi. III, cap. I.
336 Ste Therese d'Avila, Le Chemin de perfection, p. 121.
337 Cf. Przyluski, La Grande Deesse, p. 48, 58.
338 Cf. op. cit., p. 81; cf. O.Viennot, Le Culte de l'arbre..., p. 9-l4, 22, 23, 30-35,56,75-
78,84,91,156.
339 Referitor la biftec (i la cartofii pr#jii ca valori naionale franceze", cf. Barthes, op. cit.,
p. 87.
340 Dumezil, Tarpeia, p. 109.
341 Cf. Cntic., IV-l1.
342 Cf. Pganiol, op. cit., p. 209; Przyluski, op. cit., p. 30.
343 Brhad. Aran. Upan., citat# de Eliade, Tr#ite, p. 246.
344 Cf. Dumezil, Germains, p. 119; cf. Eliade, op. cit., p. 246.
345 Rig Veda, citat# de Eliade, op. cit., p. 245; cf. Duchesne-Gullemin, Ormadz et Ahriman,
p. 38 (i urm. B#utura sacr# e asimilat# fie mierii (i apei, fie sucului de plant# (i vinului, fie
chiar sngelui (i spermei taurului jertfit; cf. O. Viennot, op. cit.', f. 61, 74, 80,83,134-l36.
346 Cf. Eliade, Tr#it#, p. 247-248; cf. Baudouin, Le Triomphe du heros, p. 38.
347 Cf. Barthes, Mytholog., p. 83. Mitologia vechiului Mexic ne nf#i(eaz# un frumos
izomorfism ntre divinitatea lunar# plus animalele sale (iepurele, scoica) (i divinit#ile plurale
ale beiei (cf. Soustelle, op. cit., p. 27), nu numai c# luna reprezint# prin diversele ei faze
somnul (i trezirea omului beat... dar, n calitate de astru al fertilit#ii, prezideaz# la bel(ugul
recoltelor".
348 Eliade, Tr#ite, p. 248. Referitor la simbolismul euharistie al vinului, cf. J.-P. Bayard, op.
cit., p. 105-l06.
349 Cf. Cant., I, 6-l4; II, 4; cf. St. Jean de la Croix, Cant. spirit., strofa 17; cf. Roba de Omar
Khayyam.
350 Dumezil, Germains, p. 109.
351 Cf. P. de Felice, Poisons sacres et ivresse divin (i M. Cahen, La Libation, Etude sur le
vocabulaire religieux du vieux scandinave.
352 Dumezil, op. cit., p. 114,120.
353 Dumezil, op. cit., p. 117.

276
354 Cf. Bachelard, Eau, p. 325, 331.
355 Citat# de Bachelard, Form esprit. scient., p. 174.
356 Citat de Bachelard, Format, esprit. scient., p. 120.
357 Cf. Jung, Psych. und Alchem., p. 334, 637.
358 Citat de Bachelard, Format, esprit scient., p. 121.
359 Lanza del Vasto, Comment. evang., p. 137.
360 Cf. Eliade, Forgerons, p. 137.
361 Despre Yoga (i Alchimie, cf. Eliade, op. cit., p. 13l-
362 Cf. Bachelard, Repos, p. 49; S-ar putea spune c# din punct de vedere psihic e
inalterabil".
363 Bachelard, Form. esprit. scient., p. 169 (i urm., p. 178; cf. Abraham, Capital el sexualite,
p. 47.
364 Bachelard, Form. esprit. scient., p. 131; Jung. Ubido, p. 179.
365 Cf. Dontenvffle, op. cit., p. 48.
366 Bachelard, op. cit., p. 131.
367 Jung, op. cit., p. 180.
368 Cf. P. Grimal, op. cit., articolele Dactyles, Deucalion, Pyrrha.
369 Cf. Jung, Li^Wo, p. 182.
370 Cf. Lea, op. cit., p. 75.
371 Cf. Baudouin, op. cit., p. 85.
372 Jung, op. cit., p. 179.
373 Dumezil, Germains, p. 138 (i urm.
374 Op. cit., p. 140.
375 Op. cit., p. 151.
376 Op. cit., p. 145 (i urm.
377 Dumezil, Indo-europ., p. 69.
378 Cf. op. cit., p. 128. Referitor la sinteza dintre divinit#ile chichimeques" (i r#zboinice (i
divinit#ile sedentare (i agrare, cf. Soustelle, op. cit., p. 33,47, 50.
379 Cf. op. cit., p. 131; cf. Soustelle, op. cit., p. 49: marea piramid# din Mexico purta dou#
sanctuare: al lui Uitzilopochtli, divinitatea tribal# a aztecilor, (i al lui Tlaloc, zeul plural al
agricultorilor preazteci.
380 Cf. Dumezil, J.M.Q., l (i II, (i Indo-europ., p. 226.
381 Kmini-Knchana, aceast# tem# e un laitmotiv al nv##turii unui gnditor indian modern
ca Ramakrishna; cf. L'enseignement de Ramakrishna, p. 58 (i urm.

277
382 Cf. Dumezil, Indo-europ., p. 213. Tot astfel zeul mexican Tlaloc se transform# ntr-o
sumedenie de mici zei pitici (i diformi: Tlalocii', cf. Soustelle, op. cit., p. 48 (i urm.
383 Dumezil, op. cit., p. 140; cf. Germains, p. 40, 132.
384 Indo-europ., p. 135.
385 Cf. Piganiol, op. cit., p. 109-l11.
386 La vechii mexicani, cele dou# inferne, cel al tenebrelor din Nord (i cel al lumin#rii
sec#tuitoare din Sud, coexist#. Re(edina infernal# a lui Mictlantecutli e situat# n Sud, n
ara de ghimpi", Uitzlampa; cf. Soustelle, op. cit., p. 64-66.
387 Acest infern pare s# fi fost bine imaginat de Dante, fie n Ptolomea, infernul de ghea#",
pe care Baudouin l asociaz# pe drept cuvnt cu st#rile de vid" scoase n eviden# de P. Janet,
fie de asemenea n supliciile schismaticilor care, la rndul lor, sunt mp#rii (i despicai de sus
n jos; cf. Infernul, XXVIII, V-24; cf. Baudouin, Triomphe, p. 99.
388 De la prima ediie a acestei lucr#ri, observaia clinic# ne-a convins de fragilitatea
categoriei nosologice epileptoid". Ar fi preferabil s# se nlocuiasc# acest termen prin
tradiionala apelaiune: melancolie".
389 n sensul acesta l folose(te Levy-Bruhl, dar pentru a-l repudia, (i Przyluski, dar pentru a-l
subordona; cf. L6vy-Bruhl, Lesfonctions mentales dans Ies societes inferieures, p. 28-30, 100-
l12, 453; Przyluski, La Participation, p. IX, 2, 30-34.
390 Cf. E. Stromgren, Om dem ixothyme Psyke, Hopitals tidende, 1936, p. 637-648; citat de
Bohm, op. cit., II, p. 398.
391 Cf. Bohm, op. cit., I, p. 287.
392 Op. cit., II, p. 400. Cf. noiunea fizic# de entropie.
393 Cf. op. cit., I, p. 193.
394 Cf. op. cit., I, p. 192.
395 Minkowska, De Van Gogh et Seurat aux dessins d'enfants, p. 35, (i urm. Facem aici
aceea(i restricie ca aceea sugerat# de nota 388 de la p. 280: Van Gogh a fost n mod absolut
cert atins de tulbur#ri epileptice, dar aceste tulbur#ri par secundare n raport cu melancolia"
care n cele din urm# l-a dobort pe pictor.
396 Am putea remarca att n opera literar# ct (i n cea pictural# a pictorului Nopilor
nstelate" numeroase ilustr#ri ale acestei structuri mistice a Regimului Nocturn; cf. Lettres #
Theo, 8 septembrie 1888, (i mai ales scrisoarea din 23 ianuarie 1889: am o pnz#,
Berceuse... mi-a venit ideea s# pictez un asemenea tablou pentru ca marinarii, copii si totodat#
martiri, v#zndu-l n cabina unui vas pesc#resc islandez, s# ncerce un sentiment de leg#nare
care s# le aminteasc# propriul lor cntec de leag#n..."

278
397 Ixotimie, ixoidie, glischroidie.
398 Bohm, op. cit., I, p. 284; cf. participarea" studiat# de Przyluski, op. cit.. p. 4, 30; (i
Levy-Bnihl, op. cit., p. 100-l04.
399 Cf. Przyluski, op. cit., p. 5: Orice via# mental# a primitivilor e profund socializat#".
400 Op. cit., I, p. 286.
401 Van Gogh, Lettres # Theo, 10 martie 1888.
402 Minkowski, Schizophrenie, p. 209.
403 Cf. Minkowska. op. cit., p. 63,99.
404 Minkowski (op cit., p. 208) citeaz# scrisoarea adresat# lui Theo din martie 1889.
4 Op. cit.., p. 251.
406 Op. cil., p. 219.
407 Op. cit., p. 219. Asociaionismul, prin intermediul noiunilor de asem#nare" (i de
nvecinare, avusese intuiia acestei structuri aglutinante a imaginilor; cf. Hoffding,
Psychologie,p. 197,206,220-229; cf. Ribot, Exsai sur l'imagination creatrice, p. 23-25;
Logique des sentiments, p. 7-l2.
408 Cf. Minkowska, op. cit., p. 21.
409 Minkowska, op. cit., p. 41. Dali e un paranoic obsedat la modul fobie de temele lichide.
410 Cf. Ziloty, La decouverte de Jean Van Eyck et l'evolution du procede de la peinture #
l'huile du Moyen Age a no.v jour.s, p. 235 (i urm,
411 Cf. Jung, Types psych., p. 294.
412 Cf. James, Pragmat., p. 27,30; Worringer, Abstraktion und Einjuhlung, p. 192
413 Cf. Jung, op. cit., p. 294, 308, 317.
414 Cf. Bohm, op. cit., II, p. 451.
415 O/), cit., II, p. 400.
416 Minkowski, Schizophr., p. 200-203.
417 Op. cit., p. 204; Levy-Bruhl (Fonclions mentales, p. 67) descrie percepia mistic#" n
societ#ile primitive.
418 Bohm, op. cit., I, p. 260.
419 Minkowski, op. cit., p. 204.
420 Cf. Minkowski, op. cit., p. 205; Minkowska, op. cit., p. 25; Bohm, op. cit., II, p. 449.
421 Minkowski, op. cit., p. 205.
422 Van Gogh, Lettres, 15 august 1888; Pictura, cum e ea n prezent, f#g#duie(te s# devin#
mai subtil# - mai mult muzic# (i mai puin sculptur# - n sfr(it, f#g#duie(te culoarea"; cf.
Scrisoarea din 8 septembrie 1888 referitoare la simbolismul culorilor din Cafe de Nuit.

279
423 Minkowski, op. cit., p. 199.
424 Cf. Bohm, op. cit., I, p. 286; Stromgen, op. cit., p. 640, 642.
425 Cf. Bohm, op. cit., II, p. 286, 451..
426 Op. cit., II, p. 400.
427 Citat de Bohm, op. cit., II, p. 451. Cf. Michel Leiris (n Note sur l'usage de
chromolithographies par Ies vaudouisants # Haiti, p. 207, n Mem. de ['Institut francais
d'Afrique noire, nr. 27/1953) are o foarte interesant# remarc# asupra a ceea ce el nume(te
calambururile lucrurilor" n interpretarea vaudouist# a cromo-litografiilor catolice: de cele
mai multe ori un am#nunt hot#r#(te confundarea cut#rui sfnt catolic cu cutare sau cutare
loa" al vaudoui(tilor. Cf. op. cit., II, p. 449.
428 Cf. supra,. 214.
429 Bohm (op. cit., II, p. 449) insist# asupra coeficientului F (+ %) foarte cobort n epilepsie.
Tot astfel n pictur#, fovi(tii" (i impresioni(tii, minimaliznd desenul (i forma, sunt str#mo(ii
modernilor no(tri ta(isti" (i pictori informali".
430 Van Gogh, tip pur de inspirat... las# operei sale caracterul parc# abandonat al unui
fragment... mesaj preios... dar scurt", scrie pictorul cubist A. Lothe, n Tr#ite dupaysage, p.
62.
431 Cf. Hillier, Le( Matres de l'estompe japonaise, p. 25.
432 Cf. Comentariul unei picturi a lui Tchang-Fang-Yeou de R. Grousset, Art de l'Extreme-
Orient, p. 10.
433 Cf. Cohn, Peinture chinoise, p. 15; cf. P. C. Swtam,Lapeinture chinoise, p. 9,49,63.
434 A. Lothe, op. cit., p. 10. Cf. Levi-Strauss, La Pensee sauvage, p. 34, imensa majoritate a
operelor de art# sunt ni(te modele reduse".
435 Cf. Minkowska, op. cil., p. 25. Cf. Levi-Strauss, op. cit., p. 35, care vede foarte bine c#
reducerea de scar# e inversul procedeului analitic schizomorf .ntruct n modelul redus
cunoa(terea ntregului o precede pe cea a p#rilor". Vom ad#uga c# n modelul redus,
ntotdeauna facsimilat", are loc o omogenizare n raport cu eterogenizarea funcional# a
modelului real.
282


280
PARTEA A DOUA
DE LA DINAR LA BASTON

Srbtorile noastre... sunt mi#carea acului care sluje#te la mbinarea pr&ilor
componente ale acoperi#ului de paie astfel nct s alctuiasc un singur
acoperi#, un singur cuvnt..."
M. LEENHARDT, Notes d'ethnologie ne'o-caledonienne,p. 178

I. SIMBOLURILE CICLICE

Am constatat c# atitudinea cea mai radical# a Regimului Nocturn al imaginarului const# din
cufundarea ntr-o intimitate substanial# (i din instalarea prin negarea negaiei ntr-o tihn#
cosmic# cu valori inversate, cu spaime exorcizate prin eufemism. Aceast# atitudine psihic#
coninea ns# n stare latent# o sintax# a repet#rii n timp. Gulliverizarea, ncastrarea,
dedublarea nu erau dect prefigur#ri n spaiu ale ambiiei fundamentale de-a st#pni
devenirea prin repetarea clipelor temporale, de a-l nfrnge pe Cronos nu prin figuri (i ntr-un
simbolism static, ci opernd asupra nse(i substanei timpului, domesticind devenirea.
Arhetipurile (i schemele care polarizeaz# n jurul acestei ambiii fundamentale sunt att de
puternice nct ajung, n mitologiile progresului, n mesianisme (i filosofiile istoriei, s# se ia
drept realitate obiectiv#, drept moned# valabil# a absolutului, (i nu drept r#m#(ie concretizate
prin simple structuri singulare, prin simple trasee ale imaginaiei.
n timp ce prima mi(care a imaginaiei nocturne consta n cucerirea celei a treia dimensiuni a
spaiului psihic, a acestei interiorit#i a cosmosului si a fiinelor n care te cobori (i te cufunzi
printr-o serie de procedee precum nghiirea (i fantasmele digestive (i ginecologice,
gulliverizarea sau ncastrarea, al c#ror simbol arhetipal e recipientul n general, cupa,
supradeterminat# la rndul ei de reveriile despre coninut (i substanele alimentare sau
chimice pe care le cuprinde, abord#m acum o constelaie de simboluri care graviteaz#, toate n
jurul st#pnirii nsu(i timpului. Aceste simboluri se grupeaz# n dou# categorii dup# cum
punem accentul fie pe Puterea de repetare infinit# sa ritmurilor temporale (i pe st#pnirea
ciclic# a devenirii, fie dimpotriv# c# deplas#m centrul de interes asupra rolului genetic (i
progresist al devenirii, asupra acelei maturiz#ri reclamnd simbolurile biologice pe care
timpul o impune fiinelor prin intermediul peripeiilor dramatice ale evoluiei.
284
Am ales, pentru a simboliza aceste dou# nuane ale imaginarului care ncearc# s# st#pneasc#

281
timpul, dou# figuri ale jocului Tarot rezumnd reciproc mi(carea ciclic# a destinului (i avntul
ascendent al progresului temporal: dinarul (i bastonul. Dinarul, care ne introduce n imaginile
ciclului (i ale diviziunilor circulare ale timpului, aritmologie denar#, duodenar#, ternar# sau
cuaternar# a cercului. Bastonul, care e o reducie-simbolic# a copacului avnd darul de-a
nmuguri, a copacului lui Ieseu, f#g#duial# dramatic# a sceptrului. Deja parte voirfavea
arhetipurile (i simbolurile ntoarcerii, polarizate de schema ritmic# a ciclului, e alta-y om
rndui arhetipurile (i simbolurile mesianice, miturile istorice n care e evident# ncrederea n
rezultatul maTal peripeiilor dramatice ale timpului, polarizate de schema progresist# care,
dup# cum vom vedea, nu e dect un ciclu trunchiat sau mai bine zis o ultim# faz# ciclic#
cuprinznd n snul ei toate celelalte cicluri sub form# de figuri" (i schie ale procesului
suprem *1. Cele dou# categorii ale acestor simboluri care se leag# de timp pentru a-l nfrnge
vor avea caracterul comun de-a fi mai mult sau mai puin ni(te istorii", ni(te povestiri" a
c#ror principal# realitate e subiectiv# (i pe care avem obiceiul s# le numim mituri *2". Toate
simbolurile m#sur#rii (i st#pnirii timpului vor avea tendina s# se desf#(oare conform firului
timpului, s# fie mitice, (i aceste mituri vor fi aproape ntotdeauna mituri sintetice care
ncearc# s# mpace antinomia pe care-o implic# timpul: teroarea n faza timpului care alearg#,
angoasa n faa absenei, (i sperana n mplinirea timpului, ncrederea ntr-o biruin# asupra
timpului. Aceste mituri cu faa lor tragic# (i cu faza lor triumf#toare vor fi deci ntotdeauna
dramatice, adic# vor face s# intervin# alternativ valorific#rile negative (i valorific#rile
pozitive ale imaginilor. Schemele ciclice (i progresiste implic# a(adar aproape ntotdeauna
coninutul unui mit dramatic *3.
Dedublarea simbolic# (i perseverarea structural# implicau deja o posibilitate de reversibilitate.
Dubla negaie e deja schiarea reversibilit#ii. De la dublul spaial, de la schemele invers#rii (i
de la simbolurile ncastrate (n Mandata de pild#) la repetarea temporal# nu e dect un pas.
Canoanele mitologice ale tuturor civilizaiilor se sprijin# pe posibilitatea de a repeta timpul.
A(a au procedat zeii, a(a procedeaz# (i oamenii", aceast# maxim# din Tattirya Brahmana
*4 ar putea sluji drept epigraf oric#rei intenii rituale sau liturgice de repetare: se trece de la
dublarea aciunii pure, n care diateza activ# (i diateza pasiv# se confund#, la o repetare n
timp pe care-o indic# schimbarea gramatical# a timpului verbal.
285
Prezentul repet# imperfectul a(a cum oamenii i dubleaz# pe zei. -i n timp ce mistica
predispunea la antifraz#, repetarea ciclic# inaugureaz# hipotipoza. Dup# cum scrie Eliade ntr-
o important# lucrare consacrat# Mitului ve(nicei rentoarceri *5: Omul nu face dect s#
repete actul creaiei; calendarul s#u religios comemoreaz# n intervalul unui an toate fazele

282
cosmogonice care au loc la origine". Intr-un capitol intitulat La regeneration du temps *6
istoricul religiilor studiaz# problema repet#rii anuale" a riturilor (i a instituiei anului, att de
universal# nct a ajuns arhetipal#.
Anul marcheaz# punctul n care imaginaia st#pne(te fluiditatea contingen# a timpului
printr-o figur# spaial#. Cuvntul annus e foarte nrudit cu cuvntul annulus; prin an timpul
dobnde(te o figur# spaial# circular#. Gusdorf trage foarte just concluziile ontologice ale
acestei st#pniri geometrice a timpului. Calendarul are o structur# periodic#, adic# circular#."
-i insist# asupra formei circulare" a fiinei care ar fi servit drept arhetip ontologic
astrobiologiei: Timpul ciclic (i nchis afirm# n multiplu cifra (i intenia lui unu". In extremis
acest timp ciclic pare a juca rolul unui gigantic principiu de identitate aplicat la reducia
diversului existenei umane" *7. De-aci ncolo nu mai exist# disociere ntre timp (i spaiu,
pentru simplul motiv c# timpul e spaializat prin ciclu, acel annulus *8. Acesta din urm# joac#
ntructva rolul pe care Bergson i-l repro(a orologiului: e o proiecie spaial# a timpului, o
luare n st#pnire determinist# (i lini(titoare a capricioaselor fatalit#i ale devenirii. Interesant
din punctul de vedere al discuiei noastre, n acest ritual al calendarului, nu e coninutul s#u,
adic# lungimea mai mic# sau mai mare a orelor, a lunilor, a s#pt#mnilor, ci facultatea de
determinare (i de rencepere a perioadelor temporale. O regenerare periodic# a timpului,
scrie Eliade *9, presupune ntr-o form# mai mult sau mai puin explicit# o nou# creaiune... o
repetare a actului cosmologic", adic# abolirea destinului n ipostaza de oarb# fatalitate. Anul
Nou e o rencepere a timpului, o creaiune repetat#. Una din dovezile acestei intenii de
rencepere se manifest# n ceremoniile orgiastice care simbolizeaz# haosul primitiv (i care
sunt universal respectate de culturile unde calendarul e n vigoare: la babilonieni, la iudei, la
romani, la mexicani, s#rb#tori cu caracter licenios (i carnavalesc marcheaz# ziua f#r# rang (i
f#r# nume n care haosul, dezordinea (i excesele sale sunt tolerate. La babilonieni *10 primul
act al ceremoniei rennoirii ntruchipeaz# dominaia haosului, a lui Tiamat, n timpul c#reia
toate valorile (i regulile sunt abolite (i contopite n acel apsu primordial. Ultimele zile ale
anului pot fi a(adar identificate cu haosul dinaintea creaiunii, att prin excesele sexuale, ct (i
prin invazia de cuvinte care anuleaz# timpul" *11.
285
Stingerea ritual# a focurilor simbolizeaz# chiar n mod direct instaurarea unui Regim Nocturn
tranzitoriu. Deci n simbolica repet#rii timpului pe care o instituie anul si liturghia sa se
manifest# o intenie de integrare a contrariilor, se schieaz# o sintez# n care antiteza nocturn#
contribuie la armonia dramatic# a ntregului. Tocmai acest caracter sintetic sensibilizeaz#
ntructva ambivalenele, conferind studierii acestor mituri simbolice ale repet#rii un caracter

283
mai delicat dect cel al studierii simbolurilor diairetice sau ale intimit#ii n care intenia
monovalent# era relativ u(or de depistat. Orice sintez#, precum orice dialectic#, e
constituional echivoc#.
Nimic nu pune mai bine n eviden# acest proces de reducere a timpului la un spaiu calitativ
dect calendarul vechilor mexicani. Se poate spune c# la ace(tia ntlnim procesul annulus-
ului generalizat la ntreaga desf#(urare temporal#. Nu numai c# anul solar se calchiaz# pe-un
parcurs spaial solar, dar, n limitele anului, ntregul timp e m#surat si integrat pornind de la
cele patru puncte cardinale *12. Dincolo de ele, fiecare punct cardinal e atribuit unei zile din 4
pe s#pt#mn#, adic# 65 de zile dintr-un an religios, iar o s#pt#mn# din 4 e la rndul ei
guvernat# de un punct cardinal, adic# 5 s#pt#mni din cele 20 ale anului. Dincolo de ele, un
an solar din 4, adic# 13 ani solari ntr-o perioad# de 52 de ani ct dureaz# secolul" aztec. Se
ajunge n felul acesta la o cvadripartiie circular#" a timpului, calchiat# pe cvadripartiia
punctelor cardinale: cei 52 de ani ai secolului" se mpart n patru serii de cte 13 ani, fiecare
an e mp#rit n s#pt#mni de cte 13 zile... Astfel se desf#(oar# nentrerupt, la toate nivelele,
jocul influxurilor direciilor spaiale" *13. Aceast# combinatorie de influene spaiale tinde
bineneles s# dramatizeze desf#(urarea timpului: Legea lumii e alternana unor calit#i
distincte, net difereniate, care domin#, dispar (i reapar, n vecii vecilor" *14. Acest timp
istoric", dac# se poate spune a(a, este el nsu(i integrat ntr-un timp fabulos calchiat pe viaa
succesiv# a Patru Sori" *15, ei n(i(i dependeni de cele 4 divinit#i cardinale care
guverneaz# spaiul.
Evident, fenomenul natural ale c#rui faze sunt cele mai marcate (i al c#rui ciclu ndeajuns de
lung si de regulat va deveni n primul rnd simbolul concret al repet#rii temporale, simbolul
caracterului ciclic al anului. Luna apare ntr-adev#r ca cea dinti m#sur# a timpului.
Etimologia lunii e constituit#, n limbile indo-europene (i semitice, dintr-o serie de variaiuni
ce pornesc de la r#d#cinile lingvistice semnificnd m#sura *16. Luna" noastr# provenind din
vechiul cuvnt latinesc Ioana (i punnd accentul doar pe caracterul luminos al astrului nopii,
nu constituie dect o excepie (i o vl#guire semantic#.
287
Nu numai etimologia, dar (i sistemele metrice arhaice dovedesc c# luna e arhetipul
m#sur#torii. Eliade *17 vede o dovad# a acestui fapt n numeroasele supravieuiri ale
sistemului octaval din India, precum si n predominana num#rului patru din literaturile vedice
(i brahmanice. Ritualul tantric e deopotriv# bazat pe multiplii celor patru faze lunare. Omul
preistoric trebuie s# fi m#surat timpul numai dup# fazele lunii, a(a cum au f#cut (i celii,
chinezii, primitivii actuali si arabii, care nu cunosc dect anul lunar *18. Calendarul nostru

284
gregorian, cu diviziunea lui duodecimal#, cu s#rb#toarea mobil# a Pastelul, continu# s# fac#
apel la referine lunare. In timp ce cifrele solare graviteaz# n jurul anticului (apte planetar,
cifrele lunare sunt ornduite fie cte trei, dac# se confund# ntr-o singur# faz# calitativ# luna
descendent# (i luna ascendent# sau dac# nu se pune la socoteal# luna neagr#", fie cte patru,
dac# se ine seama de num#rul exact al fazelor ciclului lunar, fie prin produsul dintre patru (i
trei, adic# doisprezece.
F#r# a intra n consideraii numerologice aprofundate, se poate remarca faptul c# pe planul
aritmologiei reg#sim marea diviziune ntre Regimul Diurn (i Regimul Nocturn al imaginii.
C#ci semiologia cifrei nu scap# complet de semantism. Aritmologia e o dovad# a acestei
rezistene semantice fa# de puritatea semiologic# a aritmeticii. Piganiol *19 sugereaz# c# ar fi
existat dou# sisteme de num#rare n lumea mediteranean#: anul decimal, de origine indo-
european#, cel#lalt duodecimal, mai primitiv; din combinarea celor dou# ar fi luat na(tere
sistemul sexagesimal. Or, anul solar e de zece luni (i Numa Sabinul pare-se e cel care a
preconizat calendarul lunar duodecimal. Dar (i la Roma s-a realizat repede un compromis
ntre cele dou# sisteme, ca (i la semii (i inca(i, de unde existena frecvent# n numeroase
calendare - ntr-al nostru, de pild# - a dou# zile de Anul Nou, a dou# s#rb#tori ale rennoirii,
precum Cr#ciunul solar (i Pastele lunar.
E de remarcat faptul c# toi mitologii (i istoricii religiilor ajung la consideraiuni aritmologice.
Przyluski st#ruie asupra nsemn#t#ii num#rului trei (i a num#rului dou#zeci (i (apte (trei ori
trei ori trei) n Mahbhrata (i n teoria makshatra-ilor, n timp ce Boyance pune accentul pe
valoarea trinitar# a celor nou# Muze, iar Dontenville propune o foarte interesant# interpretare
a confuziei izomorfe a lui trei (i patru n simbolismul din triskele (i swastika 20. Desigur,
Dontenville confer# acestei aritmologii un sens solar, dar acesta poate cu u(urin# s# se reduc#
la o intenie pur (i simplu temporal#; patru n-ar fi dect noaptea ad#ugat# celor trei ore de
veghe: Noaptea odat# risipit#, se instaureaz# domnia celor trei ore ale zilei: zorile, amiaza,
asfinitul; nceputul, mijlocul (i sfr(itul tuturor lucrurilor, a(a cum va formula Aristotel.
288
Orele lui Hesiod (i ale lui Homer sunt n num#r de trei..." *21 Oricare ar fi situaia n ce
prive(te raporturile triadei (i tetradei, noaptea (i luna joac# ntotdeauna un rol n formarea lor,
rol pe care-l vom considera capital. Luna sugereaz# ntotdeauna un proces de repetare; prin
aceasta (i prin cultele lunare se explic# locul att de mare pe care-l ocup# aritmologia n
istoria religiilor (i a miturilor. S-ar putea spune c# luna e mama pluralului. Reg#sim aci acea
noiune a divinit#ii plurale pe care am mai semnalat-o n leg#tur# cu simbolurile abundenei
*22. Ultima clas# de zei, zeii Vasu, e ntr-adev#r, dup# Dumezil *23, plural# din punct de

285
vedere teologic, fie c# se face apel la cei doi Acvini, fie la Vicve Devh, toi zeii". Aceasta,
poate, prin izomorfismul radicalului vic (i vaicya, cea de-a treia cast# a oamenilor, cea a
produc#torilor. Desigur, explicarea acestui plural de abunden# prin referiri la funcia
produc#torilor", mai numero(i dect r#zboinicii sau preoii, e foarte logic#. Ne permitem
totu(i s# remarc#m c# pluralul ncepe cu doi. Or, toi protagoni(tii (i toate simbolurile dramei
agro-lunare sunt plurale: peripeiile lunare (i riturile agricole sunt de ordinul celor ce se
enumera. Se poate spune c# n cazul acestor divinit#i plurale indo-europene exist# o
supradeterminare a pluralului prin funcia social#, prin elementul natural care e luna (i prin
tehnologia agricol#. Tot printr-o motivaie lingvistic# explic# Dumezil *24 aspectul plural al
lui Quirinus, legnd aceast# vocabul# de curia, cuvnt care s-ar nrudi cu noiunea echivoc#
Quirites, echivalent latin, sociologic (i teologic al pluralului indian Vicve Devh. Important
ns# din punctul nostru de vedere e c# acest Quirinus plural e un zeu agrar asimilat cu zeul
ombrian *25 Vofonius, zeu al cre(terii, comparabil cu zeul latin Liber, zeul mulimii, al
plebei, dar (i al fructific#rii. Aceast# divinitate sub vocabula Mar( tranquillus ar fi antiteza lui
Marte r#zboinicul.
Ceea ce ne ndeamn# s# avans#m opinia c# aceste divinit#i plurale nu patroneaz# pur (i
simplu o abunden# nelimitat# de bunuri sau de oameni e faptul c# Quirinus, Penaii, Larii,
galicul Teutates (zeul gloatei teuta?), Totochtin al mexicanilor au tendina s# se condenseze
ntr-o diod# sau ntr-o triad# foarte bine definit# *26, precum germanicii Njordhr, Freyr (i
Freyja, precum gemenii A(vini (sau Nsatya) la care se adaug# Pushan, zeul Cudra"-ilor, al
non-arienilor, protector al animalelor (i plantelor, precum Ometochtli, doi iepuri, cel mai
important dintre Totochtini, precum Dioscurii a(ezai de o parte (i de alta a icoanei marii zeie
*27. Przyluski a studiat cu grij# aceast# problem# a triadelor" *28, triade universale ce pot fi
ntlnite de la Marea Mediteran# pn#-n India (i mai departe... din perioada egeean#... (i nc#
n arta Evului Mediu". Autorul insist# asupra caracterului teriomorf al acestor triade, zeia
fiind adeseori reprezentat# n chip de mblnzitoare" sau de st#pn# a animalelor, acestea
putnd p#stra aspectul terifiant pe care l-am observat n capitolele iniiale *29.
289
Triada se prezint# a(adar ca o sum# dramatic# a unor faze diferite, ca schia unui mit teofanic
al totalit#ii. Desigur, nu-l vom urma pe Przyluski n interpretarea sa evoluionist# (i
tehnologic# care vrea s# vad# n evoluia iconografiei triadice succesiunea civilizaiilor
vn#torii, domesticirii (i cre(terii animalelor: la acest nivel, cum recunoa(te nsu(i autorul,
interpret#rile sunt aproximative. E remarcabil totu(i c# n aceste reprezent#ri figura uman# a
zeiei poate fi nlocuit# printr-un simplu baston, ca n cazul caducelui sau al porii leilor din

286
Mycene *30. Putem semnala de pe-acum: caduceul este emblema lui Hermes, el nsu(i
prototip al Fiului, al hermafroditului. Elementele triade caduceene sunt universale. Nu numai
c# le putem g#si n civilizaiile mediteraneene, dar (i n tradiia budist#, unde dragonii-(erpi
Nanda (i Upananda flancheaz# coloana de aur a lacului Anavapata *31. n tradiia extrem-
oriental# a celor trei suverani legendari Fu-Hi, Niu-Kua (i Tcheng-Nong, Przyluski *32
descoper# simbolurile zeiei dragon-femel# Niu-Kua nconjurat# de-un dragon mascul (i de-o
divinitate cu cap de bou; iconografia unui basorelief Han subliniind (i mai mult aceast#
nrudire cu caduceul mediteranean.
Majoritatea autorilor care s-au interesat de teofaniile lunare au fost frapai de polivalena
reprezent#rilor lunii: astru n acela(i timp favorabil (i nefast, al c#rui arhetip e combinaia
triadic# dintre Artemis, Selene (i Hecate. Trinitatea e totdeauna de esen#, lunar# *33.
Divinit#ile lun#, de pild# Sin, se mpart de cele mai multe ori n treimi Anu, Enlil, Ea, treimi
care genereaz# mitologii dramatice. Chiar n monoteismul strict, dar care ascunde puternice
sechele lunare, se reg#sesc urme ale figuraiei trinitare: Allah n interpretarea religiei populare
are trei fiice, Al Hat, Al Uzza (i Mnat, ultima simboliznd timpul (i destinul. Tot astfel, n
religia popular# catolic# exist# trei Sfinte Marii", dintre care una e cea neagr#", escortat# de
Sarah )iganca *34. Pn# (i Hristos se divide ntructva n trei r#stignii, tlharii l nsoesc n
patimile sale (i sunt un fel de alfa (i omega, c#rora Hristos le sluje(te drept leg#tur#. Treimea
cre(tin#, Triformis-ul popular, Moirele helenice par s# p#streze n contextul lor aritmologic vii
reminiscene lunare. La Notre-Dame din Vitre, Treimea e nc# reprezentat# printr-un cap cu
trei fee foarte apropiat de reprezent#rile Triformis-ului. -i folclorul confirm# aceste
reminiscene: de ziua Sfintei Treimi locuitorii din Remiremont se duceau odinioar# la crucea
Theot s# vad# r#s#ritul a trei sori" *35, n corelaie cu ipoteza sa privitoare la cvadripartiia
temporal#, Dontenville *36 construie(te o foarte judicioas# explicaie a trinit#ilor (i a
tetranit#ilor manifeste n folclorul celtic: noaptea e Orcus, c#pc#unul, soarele luminos e
Apolo-Belen, ct despre cea de-a treia persoan# e Gargantua Fiul, chipul occidental al
Tat#lui", Gargant-Gargantua asimilat cu soarele care apune. Cel din urm# termen, n sfr(it, n-
ar fi dect dubletul uria( Morgan-Zna Morgane, ultima strns nrudit# cu (arpele melusinian.
Morgane, Morge, Mourgue, Morrigan dovedesc toponimic nsemn#tatea acestei ultime faze
divine. Morgen n german# (i mergere n latin# s-ar lega tocmai de r#d#cina lingvistic# a
acestei faze.
290
Leg#tur# ispititoare dac# ne referim la iconografia Melusinei iscndu-se" din ap# ca din
animalitate. Chiar zeul Mercur ar fi mai sigur nrudit cu aceast# r#d#cin# merg dect cu merx-

287
ul mercantil, ntruct nu e oare supranumit Mercurius matutinusy *37? Dontenville
semnaleaz#, n sfr(it, c# ultimele trei elemente ale tetradei celtice se reg#sesc geografic n
Alpii-Maritimi: masivul al c#rui punct culminant e Mont Bal are la apus un munte Gorgion-
long, n timp ce la r#s#rit masivul ia numele de Morgan *38. Dup# p#rerea noastr#, n ciuda
accepiunii solare pe care-o d# Dontenville triadei, aceast# semnificaie nu e dect secundar#:
fazele zilei terestre fiind puin marcate, nu pot fi induse dect faze foarte precise ale
ndelungii zile lunare. Personajele dramei astrale nu sunt dect microcosmosuri mitice ale
dramei epifanice a lunii.
Tetradele (i triadele lunare se mai pot condensa n simple diade, care pun mai mult sau mai
puin n eviden# structura antagonic#, dialectic#, a c#rei sintez# o constituie drama lunar#, n
ultim# instan#, a(a cum a ar#tat Przyluski *39, o singur# divinitate (i asum# diferitele
momente ale dramei; Iconografia subliniaz# ntotdeauna aceast# ambivalen# a divinit#ilor
asimilabile lunii: divinit#i pe jum#tate animale, pe jum#tate oameni, al c#ror tip e sirena (i
c#rora un Iona pe de-a-ndoaselea" le schieaz# es#tura dramatic#. Zeiele bicolore ale
Mexicului, Japoniei, Egiptului, sau Fecioarele negre" care n cultul catolic nsoesc adeseori
ntr-un cult criptic Fecioarele luminii", sau Fecioara M#ria al c#rei nume se repercuteaz# n
cel al M#riei )iganca sau al M#riei Magdalena p#c#toasa, toate aceste teofanii sunt inspirate
de bipolaritatea simbolismului lor, de un efort pentru a reintegra ntr-un context coerent
disjuncia antitezelor. Eliade *40 a studiat bine aceast# coincidentia oppositorum care se
reg#se(te pe diverse trepte mitice, ntre altele miturile pe care le-am putea numi, ne spune
istoricul religiilor, mituri ale polarit#ii", adic# ale bi-unit#ii, care se manifest# fie prin
consangvinitatea eroilor cu antagonicii lor: Indra si Mamuci, Ormuz (i Ahriman, Rafael (i
Lucifer, Abel si Cain etc...., fie prin teofania cuplului divin n care vedem divinitatea
mperecheat# cu perechea sa, precum faimosul cuplu Shiva-Kali - cuplu divin inextricabil
nl#nuit ca n panteonul tantric - fie prin asocierea ntr-o unic# divinitate a unor caractere
contradictorii, ca bi-unitatea lui Varuna leg#tor (i dezleg#tor, sau personalitatea echivoc# a
zeiei indiene, totodat# Shr" splendoare (i Alakshm" pentru cei r#i, sau Kli cea blnd#",
cea binevoitoare", dar (i Durga cea neagr#, distrug#toarea care poart# un (irag de cranii
omene(ti *41.
291
Aceast# condensare" a polarit#ilor adverse n funcie de modalit#i diferite poate fi
identificat# n aproape toate tradiiile religioase. Ishtar a babilonienilor e invocat# cnd ca
verde",.ca binef#c#toare, cnd temut# ca sngeroas#, ca distrug#toare *42. Pn# (i Iehova
nsu(i e n acela(i timp milostiv (i bun, dar si aprig, mnios si cumplit. Marile s#rb#tori din

288
august n cinstea Hecatei, a Dianei, apoi a Sfintei Fecioare sunt celebrate att pentru a o
implora pe st#pna ploii roditoare, ct (i pentru a o domoli pe st#pna furtunilor *43, n
zervanism, Zrvn Akarana joac# acest rol de conciliator al contrariilor, precum n budism
Amitbha sau Amityus, vrsta nelimitat#", (i unul (i cel#lalt dublete ale Marii Zeie,
identificate cu scurgerea timpului *44. Tot asta ar fi, poate, o accepiune posibil# a cultului lui
Mithra mijlocitor" ntre Ormuz (i Ahriman, nzestrat cu caracteristicile amndurora, jucnd
rolul zeiei ntre cei doi Cabiri *45. Dup# Przyluski *46, diada feminin# de tipul Demeter-
Core sau cuplul mixt Astarte-Adonis se preschimb# n diada masculin# Vi(nu-Brahma n
perioada de trecere de la o civilizaie ginecocratic# la o civilizaie patriarhal#. Aceasta ar fi
originea lui Ianus, masculinul Janei - sau Dianei. Bifrontalitatea" indic# dublul caracter al
timpului, dubla fa# a devenirii, ntoars# n acela(i timp spre trecut (i spre viitor. O dat# mai
mult, obiectul u(#" (i-ar datora numele imaginii lui Ianus. U(a e ambiguitate fundamental#,
sintez# a sosirilor (i a plec#rilor, a(a cum demonstreaz# Bachelard dup# Rene Char (i Albert
Le Grand *47.
O variant# a acestei duble folosiri mitice a divinit#ii e figurat# n iconografie de mitul
androginului Androginatul divin, scrie Eliade *48, nu e dect o formul# arhaic# a bi-unit#ii
divine"; n timp ce Przyluski *49 vrea s# vad# n aceast# combinare a celor dou# sexe ntr-o
singur# persoan# ultima evoluie a diadelor bisexuale naintea cultelor supreme ale zeului
masculin. Vom vedea peste cteva pagini c# aceast# epifanie masculin# nu e, a(a cum crede
istoricul evoluionist, cea a Tat#lui transcendent, ci a Fiului feminoid. Majoritatea divinit#ilor
lunii sau ale vegetaiei posed# o dubl# sexualitate. Artemis, Attis, Adonis, Dionysos, divinit#i
indiene ca (i australiene, scandinave sau chineze *50 au o sexualitate foarte variabil#. De
unde acele ciudate zeie cu barb# ca Cibele frigian#, Didon-Astarte cartaginez#. Fortuna (i
Venus barbuta roman#. De unde, reciproc, feminizarea insolit# a eroilor sau divinit#ilor
iniial virile: Hercule (i replicile sale semitice Ghilgame( -i Samson *51. Sin, zeul lunar
babilonian, e invocat n acela(i timp ca matrice matern# (i ca Tat# milostiv *52. La membrii
comunit#ii Bambara geniul Faro e, n androginitatea sa, principiul acordului (i unirii
armonioase, cel care asigur# mp#carea sexelor, a falicului Pemba cu vaginala Mousso-
Koroni. n pofida anteriorit#ii teologice a rolului lui Pemba. se spune c# Faro e ontologic mai
important, c# el e sufletul, n aceste perspective nocturne primordial e androginatul; Adamul
rabinic e androgin, Eva nu e dect o parte din el, o jum#tate, o faz# *53.
Numeroase ritualuri reflect# acest androgina! teologic. Acestor practici li se opune intenia
riturilor circumciziei si exciziei: ntruct acestea din urm# ng#duie, dimpotriv#, s# se opereze
o net# distincie ntre sexe (i s# se afirme prin separare sexualit#ile masculine (i feminine

289
*54. Diametral opus e ritualul iniiatic al preoilor divinit#ii lunare, Atargatis, Astarte, Diana
sau Cibele, care const# dintr-o castrare integral# (i o feminizare accentuat#, n mbr#c#minte
(i comportament, a preotului-eunuc. Legenda spune c# Attis nsu(i s-a castrat n faa Marii
Zeie, iar epitetul de eunuc se aplic# fie Marii Zeie ns#(i, fie unui zeu sau unui erou nrudit
cu epopeea lui Ghilgame( *55. Poate c# trebuie s# vedem n aceste practici originea mitic# a
amazoanelor, ablaiunea unui sn corespunznd emascul#rii rituale. Iconografia indian#
sugereaz# o atare mutilare, n statuile Indrei sau ale lui Shiva ardhanari -jum#tate femeie -
trupul zeului e asimetric din cauza sexualit#ii, bustul nepurtnd dect un singur sn
proeminent *56. Aceast# fantezie a androginatului este explicit reluat# de tradiia alchimist#
att occidental#, ct (i extrem-oriental# *57. Iconografia alchimist# pare a fi extras \o lecie
filosofic# din figura bisexual#: elementele contrare prin culoare sau prin sex sunt nl#nuite",
legate cu un lan", unul de cel#lalt, sau mai mult, fiecare fa# sexual# a hermafroditului e
legat# cu un lan de principiul s#u astral", soare pentru mascul, lun# pentru femeie. Deoarece
androginul, microcosmosul unui ciclu n care fazele se echilibreaz# f#r# ca vreuna s# fie
devalorizat# n raport cu cealalt#, nu e, n definitiv, dect un simbol de unire" *58. E diada
prin excelen#, care pune un accent egal pe cele dou# faze, pe cei doi timpi ai ciclului. E
raiunea profund# care leag# toi ace(ti zei plurali, aceste tetrade, triade sau diade divine de
astrul care marcheaz# n mod v#dit pentru oameni unitatea n timp, diviziunea egal# n p#trare
sau n s#pt#mni, dar (i sperana unei anumite perenit#i n str#baterea episoadelor dramatice
ale str#lucirii cvasi-solare (i ale beznelor morii.
Acest efort sincretic de reintegrare a R#ului n Bine (i a beznelor sub forma mitic# a
Necuratului, ngerul r#zvr#tit, ne apare evident (i foarte accesibil n romantismul literar.
Romantismul mo(tene(te toat# dramatizarea literaturii biblice, a iconografiei medievale (i a
Paradisului pierdut al lui Milton *59. Necuratul (i face intrarea triumfal# o dat# cu Mefisto al
lui Goethe si cu principalul erou byronian din Misterul lui Cain *60. Nu r#zvr#tirea e
glorificat# n cele mai multe cazuri; romantismul ntreprinde ns# un vast proces de reabilitare.
Fie c# e vorba de abracadabranta Viile des expiations a lui Ballanche, de Ahasverus" -
jidovul r#t#citor - sau de Prometeu" cel blestemat, de Merlin vr#jitorul", de fiul Satanei n
opera lui Quinet sau de Idameael" anticristul la Soumet, de Psyche" - acest jidov r#t#citor
feminin", cum o nume(te Cellier *61 - la Laprade, toate aceste opere (i ace(ti eroi tenebro(i
constituie epopeea romantic# a sintezei (i a reabilit#rii mitice a r#ului. Dar evident c# Hugo e
cel care, n La Fin de Satan, a exprimat cu cea mai mare m#iestrie sensul dramei sintetice,
c#derea a c#rei iertare final# se va datora unei pene pierdute de ngerul tenebrelor, din care se
va z#misli ngerul Libertate". Lilith-Isis, aspectul tenebros al lumii, se tope(te atunci ca un

290
sloi de ghea# pe jeratic" *62.
De la aceast# cosmogonie optimist# (i dramatic# pn# la filosofiile, mai mult sau mai puin
declarate, ale istoriei nu e dect un pas. Integrarea negativului n-are numai o importan#
metafizic#, dar are pretenia s# dea (i o explicaie istoric#. Asist#m prin intermediul mi(c#rilor
politice ale secolului la o reabilitare (i o explicare a conflictului revoluionar. Revoluia
francez#, domnia Satanei, nceteaz# de-a mai fi era dezol#rii, pentru a deveni ora sfnt#. In
lipsa lui Saint-Just, netransformat nc# n nger Negru, Hugo se va mulumi cu Camille
Desmoulins" *63. Joseph de Maistre, adversar nver(unat al Revoluiei (i al mp#ratului, va
glorifica pn# la urm# rolul sacru al acestui zero uria(" paralel cu justific#rile pe care le va
g#si c#l#ului (i r#zboiului, inaugurnd astfel o cale foarte frecventat# de-atunci ncoace de
ivaismul moral (i de satanismul politic. Romantismul, obsedat de problema r#ului, n-a
acceptat niciodat# dualismul mariiheist. Optimismul s#u funciar invit# la afirmaia c# r#ul va
lua sfr(it: Cu toii, Vigny (i Soumet, Enfantin (i Proudhon, Esquiros (i Eliphas Levi, iar
dup# ei, (i cu ct# str#lucire, poetul care a creat La Fin de Satan, au repetat ntruna acela(i
refren:
Satana e mort, rena(ti, o, Lucifer ceresc!" *64
ntr-adev#r, n acest vers celebru e condensat# ntreaga voin# sincretic# de unificare a
contrariilor prin drama mitic# a morii (i a rena(terii. Dar ceea ce nu trebuie mai ales pierdut
din vedere n acest aranjament istoric sau legendar al compromisului e rolul benefic jucat de
felix culpa, (i prin aceasta de cel ce-o duce pe Eva n ispit#, de Satana *65. Poezia, istoria,
mitologia sau religia nu scap# de marea schem# ciclic# a mp#c#rii contrariilor. Repetarea
temporal#, exorcizarea timpului devine posibil# prin medierea contrariilor (i aceea(i schem#
mitic# se afl# la baza optimismului romantic (i a ritualului lunar al divinit#ilor androgine.
294
Simbolismul lunar apare a(adar n multiplele sale epifanii strns legat de obsesia timpului (i a
morii. Dar luna nu e numai primul mort, e (i primul mort care nvie. Luna e deci n acela(i
timp m#sur# a timpului (i f#g#duial# explicit# a ve(nicei rentoarceri. Istoria religiilor *66
subliniaz# rolul pe care-l joac# luna n elaborarea miturilor ciclice. Miturile potopului, ale
rennoirii, liturghiile na(terii (i ale cre(terii, miturile decrepitudinii omenirii se inspir#
ntotdeauna din fazele lunare. Eliade poate scrie pe bun# dreptate: Dac# am c#uta s#
rezum#m ntr-o singur# formul# multiplicitatea hierofaniilor lunare, am putea spune c# ele dau
n vileag viaa care se repet# ritmic: ea e vie (i inepuizabil# n propria ei regenerare" *67.
Aceast# epifanie a ciclului e att de puternic# nct i afl#m urma n toate marile culturi
istorice (i etnografice: marele an sideral al caldeenilor, apoi al grecilor (i al romanilor,

291
cosmogonia heraclitean#, ekpyrosis-ul stoic, sincretismul gnostic, ca (i mitologiile maya,
aztec#, celtic#, maori sau eschimos# *68 beneficiaz# de schema revoluiilor, alternativ
mutilante (i ren#sc#toare, ale astrului nocturn. Filosofia care se desprinde din toate temele
lunare e o viziune ritmic# a lumii, ritm realizat prin succesiunea contrariilor, prin alternana
modalit#ilor antitetice: via# (i moarte, form# si laten#, fiin# (i nefiin#, ran# (i mngiere.
Lecia dialectic# a simbolismului lunar nu mai e polemic# (i diairetic# precum cea care se
inspir# din simbolismul uranian (i solar, ci, dimpotriv#, sintetic#; luna fiind n acela(i timp
moarte (i rennoire, obscuritate (i lumin#, f#g#duial# prin (i datorit# tenebrelor (i nu doar
c#utare ascetic# a purific#rii, a separ#rii. Totu(i luna nu e nici simplu model de confuzie
mistic#, ci scandare dramatic# a timpului. Hermafroditul lunar nsu(i p#streaz# tr#s#turile
distincte ale dublei sale sexualit#i. Evident c# fantezia lunar# (i miturile care decurg din ea
menin un optimism fundamental *69: catastrofa, moartea sau mutilarea lunar# nu e niciodat#
definitiv#. Regresiunea nu e dect un vremelnic moment nepl#cut, dar care se anuleaz# prin
rennoirea timpului nsu(i. E nevoie de foarte puin pentru a trece de la ciclu la progres. Cu
toate acestea, optimismul lunar nu escamoteaz# niciodat# teroarea (i moartea prin dubl#
negaie (i antifraz#. Dup# cum remarc# Harding *70, nemurirea f#g#duit# nu e nicidecum aici
via# f#r# de sfr(it ntr-o cetate de aur", nu e o stare de perfeciune continu# ncremenit#
ntr-o definiie imuabil#, ci o via# n mi(care nencetat# n care a fi n declin (i a muri e la fel
de esenial cu a deveni". Cu alte cuvinte, avem de-a face cu un stil ontologic opus stilului
eleatic ca (i beatitudinii mistice (i n care permanena nu mai s#l#(luie(te dect n constana
schimb#rii nse(i (i n repetarea fazelor. Culturile orientale (i extrem-orientale pare-se c# au
fost sensibilizate mai pregnant fa# de ontologia devenirii dect cele din bazinul
mediteranean: ca dovad#, I-ching, cartea schimb#rilor" la chinezi sau teoria karmic# a
indienilor a(a cum e simbolizat# n dansul lui Shiva.
295
Tocmai aceast# ambiguitate consimit# va prezenta, cele mai multe dificult#i n ceea ce
prive(te elucidarea simbolurilor lunare/Astru (i animal n acela(i timp, luna e sinteza
hierofaniilor opuse (i pare s# recurg# la totalitatea materialului simbolic. Ea va ajunge s#
anexeze ntregul Bestiar, de la porumbiele venusiene pn# la dul#ii Hecatei. Aceast# voin#
de a asuma alternanele face ns# ca simbolul lunar s# lunece att de u(or spre mitul dramatic:
Ca (i omul, luna cunoa(te o istorie patetic#" *71. n toat# era mediterano-mesopotamian#
stabilirea unui raport ntre suferinele omului (i ale divinit#ii se va realiza prin intermediul
imaginii lunare. Str#vechiul mit al durerii, al morii (i al nvierii lui Tammuz g#se(te ecouri n
lumea paleo-oriental# *72. Dar chiar n exemplul lui Tammuz - a c#rui porecl# e Urikittu, cel

292
verde" - vedem c# drama junar# se afl# n strns# corelaie cu cultele agrare. Planta (i ciclul
ei e o reducie amorf# a fluctuaiilor astrului nocturn.
Intuirea ritmului ciclic are de fapt un alt suport simbolic dect suportul astronomic lunar:
anume ciclul natural al fructific#rii (i al vegetaiei sezoniere. Desigur, acest ciclu ne pare
diriguit de anul solar, dar aceast# solarizare nu exist# dect pentru o gndire pe care
astronomia a raionalizat-o ndeajuns, ntr-o reprezentare naiv imaginativ# ciclul
anotimpurilor (i ritmica agricol# sunt mai nti legate de lun#. Numai ritmul lunar are
ncetineala lini(titoare" *73 prielnic# instaur#rii unei filosofii agricole. Pe de alt# parte, n
#rile tropicale (i ecuatoriale soarele e mai curnd nefast att germin#rii, ct (i vegetaiei.
Totu(i, n ciuda acestui imperativ climatic, credina n puterea fertilizatoare a lunii nu se
limiteaz# doar la #rile calde *74, ceea ce implic# faptul c# accentul izomorfismului cade mai
mult pe schema ritmic# dect pe utilitarismul agricol, ntr-adev#r, ciclul vegetal, care duce de
la s#mn# la s#mn# sau de la floare la floare, poate fi, ca (i ciclul lunar, decupat n faze
temporale precise. Exist# chiar ntotdeauna, n ngroparea seminei, un timp mort, o laten#
corespunz#toare semantic timpului mort dintre cele dou# faze identice ale lunii,
corespunz#toare adic# lumii negre". Izomorfismul celor dou# serii ciclice e att de puternic
nct nu numai c# ciclul astrului e reprodus de ciclul vegetal, dar (i de produsul vegetal, a(a
cum subliniaz# Bachelard referitor la vin *75. Simbolismul vegetal contamineaz# orice
meditaie asupra duratei (i a mb#trnirii, cum o demonstreaz# poeii din toate timpurile (i
toate #rile, de la Horaiu la Lamartine sau la Laforgue, poei ai toamnei, cnd natura (i d#
duhul", ca (i ai rennoirii prim#v#ratice, cum o demonstreaz# deopotriv# ntregul animism
pre(tiinific, care nu e adeseori dect un vegetalism", cum pe bun# dreptate a ar#tat
Bachelard *76.
296
Optimismul soteriologic, ca (i melancolia n faa decrepitudinii (i a morii (i afl# r#d#cina n
mistica agrar# preistoric#" *77. Seminele (i fructele sunt unul (i acela(i lucru n via#...
fructele cad, seminele ncolesc: imaginea vieii vii conduce universul", scrie un poet
romantic *78. Trebuie remarcat n aceast# privin# n ce m#sur#, n #rile temperate,
subdiviziunea cuaternar# a anului n anotimpuri astronomice (i agricole dobnde(te un aspect
realist n reprezentare: nimic nu e mai u(or de personificat ca anotimpurile, (i orice
personificare a anotimpurilor, fie ea muzical#, literar# sau iconografic#, e ntotdeauna
nc#rcat# cu o semnificaie dramatic#, exist# ntotdeauna un anotimp al mizeriei (i al morii
care mpov#reaz# ciclul cu un adagio n culori sumbre.
Istoria religiilor ne ofer# numeroase exemple ale acestui acord dintre ciclul lunar (i ciclul

293
vegetal. E explicaia foarte frecventei confuzii, sub denumirea de Marea-Mam#", dintre
p#mnt (i lun#, ambele reprezentnd direct sau indirect st#pnirea seminelor (i a cre(terii lor.
Tot din aceast# pricin# luna e clasat# printre divinit#ile chtoniene, al#turi de Demeter (i f"
Cibele *79. Divinitatea lunar# e ntotdeauna divinitate a vegetaiei (i n acela(i i timp a
p#mntului, a na(terii (i a morilor. *80 De aceea zeia lun# brazilian#, ca (i Osiris, Sin,
Dionysos, Anaitis (i Ishtar, e denumit# mama ierburilor" *81. Pn# (i-n zilele noastre #ranii
europeni seam#n# pe lun# nou#, secer# (i strng recolta cnd luna e n descre(tere, pentru a
nu fi n contratimp cu ritmul cosmic, rupnd un organism viu cnd forele sunt n cre(tere"
*82. De unde supradeterminarea feminin# (i cvasimenstrual# a agriculturii. Cicluri
menstruale, fecunditate lunar#, maternitate terestr# - vin s# creeze o constelaie agricol#
supradeterminat# ciclic, n Borneo, la finici, la jivaro sau la germanici, agricultura e
consfinit# de c#tre femei, n timp ce la indieni (i n numeroase triburi africane sterilitatea
feminin# contamineaz# ogorul (i sterilizeaz# s#mna. -i imaginile cre(terii, ale fecund#rii
amestec# inextricabil simbolismul vegetal si calendarul lunar *83. Aceast# supradeterminare
explic#, ni se pare, virtuile buruienilor de leac" att de universal admise, ntreaga
farmacopee (i medicin# primitiv# e bazat# pe buruienile de leac, (i nd#r#tul inteniilor
terapeutice se ascund ntotdeauna intenii regeneratoare mai simple: n India, iarba Kapitthaka
e un panaceu, pentru c# vindec# impotena sexual# (i-i red# lui Varuna virilitatea pierdut#.
Alte ierburi au capacitatea direct# de-a z#misli, precum faimoasa m#tr#gun# *84.
297
Iudeii (i romanii nu-i numeau oare pe copiii naturali": copii din ierburi" sau copii din flori"
*85? Artemis (i Apolo se nasc pe cnd mama lor atinge un palmier sacru, iar regina Mah-
My l z#misle(te pe Buddha strngnd n brae un pom. La numeroase populaii, de
asemenea, str#mo(ul totemic e vegetal *86. Simbolul vegetal e, n sfr(it, foarte adeseori ales
anume ca model de metamorfoz#, n folclor sau n mitologie, din mortul adus jertf# ia na(tere
"adeseori un fir de iarb# sau un pom: precum, n basmul santali *87, acel bambus r#s#rit dintr-
o fat# adus# jertf# (i din care e me(terit un instrument muzical care conine (i perpetueaz#
glasul victimei; aceasta, purtat# de avntul de renviere al plantei, se rencarneaz# ntr-o bun#
zi pentru a-l lua de b#rbat pe muzician. E (i tema basmelor noastre europene Logodnica
nlocuita (i Acul fermecat.
Un foarte apropiat scenariu de metamorfoz# multipl# e motivul mitologic al mormntului
vegetal trupul lui Osiris e nchis ntr-un cuf#r de lemn, acesta e nc#tu(at ntr-un trunchi de
arbust, care va sluji drept brn# principal# a palatului regal. ntotdeauna ns# din trupul eroului
mort ia na(tere o plant#, (i-i veste(te nvierea: din trupul lui Osiris ia na(tere grul, dintr-al lui

294
Attis violetele (i dintr-al lui Adonis trandafirii *89. Acest buta(, acest l#star induc pentru
imaginaie sperana nvierii: Bachelard *90 s-a compl#cut n a semnala la poeii moderni
aceast# reverie a prelungirii vegetale (i profetice a vieii; el l citeaz# pe Maurice de Guerin la
care intuiia nemuririi prin vegetal e puternic marcat#: Odinioar# zeii au f#cut s# r#sar# n
jurul anumitor nelepi o natur# vegetal# care absorbea n mbr#i(area ei... trupul lor
mb#trnit (i substituia vieii lor, pe deplin uzat# ca urmare a vrstei extrem de naintate, viaa
viguroas# (i mut# ce domne(te sub scoara stejarilor..." Din aceast# anastomoz# agro-lunar# a
luat fiin# acel uria( curent de gndire (i simboluri denumit astrobiologie" (i c#ruia Rene
Berthelot i-a dedicat o ntreag# lucrare *91, demonstrnd universalitatea schemei ciclice (i a
arhetipului astrobiologie". Nu vom st#rui a(adar asupra universalit#ii arhetipale (i
schematice a ciclului agro-lunar care structureaz# foarte profund culturi att de diferite
precum cea chinez#, indian#, etrusc#, mexican# (i chiar, a(a cum a ar#tat Berthelot n trei
capitole erudite, cultura iudeo-cre(tin# *92. Ceea ce trebuie subliniat aici e n ce m#sur#
complexul astrobiologie" traduce fidel noiunea primitiv# de karno, cel viu", cel ce scap#
complet morii", a(a cum a demonstrat Leenhardt *93, (i n acela(i timp structureaz# unitar
ntreaga reea social# *94.
Se poate spune c# astrobiologia, pe plan individual (i social, ct (i pe planul explicaiei
universale, se prezint# ca un vast sistem explicativ unitar.
298
Acesta din urm# implic# o constelaie izomorf# ntre aritmologia furnizat# de tehnicile
incipiente ale astronomiei, meditaia asupra mi(c#rii periodice a astrelor si, n sfr(it, fluxul (i
refluxul vital, n special ritmul anotimpurilor. Din ace(ti patru factori se supradetermin# si se
formeaz#, aparent, complexul astrobiologic". -i Gusdorf *95 e ndrept#it s# vad# n acest
sistem simbolic embrionul ideii de lege (i schia con(tientiz#rii unei raiuni logice a
Universului. Rita la indieni, tuo la chinezi, moira la greci sunt ntruchip#ri care preg#tesc
noiunea pre(tiinific# de cosmos (i concepia modern# (tiinific# a Universului. Vestitele
principii ale termodinamicii nu sunt dect o valorificare raionalizat# a acestei mari intuiii
mitice n care conservarea energiei vitale sau a plenarei aparene astrale compenseaz#
degradarea trec#toare pe care-o ntruchipeaz# latenele sezoniere, luna neagr# (i moartea. Dar
la nivel pur (i simplu mitic aceast# compensare unitar# se va traduce printr-o sintez#
dramatic# pe care toate marile culturi o reflect#: drama agro-lunar#.
Scenariul acestei drame e alc#tuit n esen# din uciderea (i nvierea unui personaj mitic, de
cele mai multe ori divin, fiu (i totodat# iubit al zeiei lun#. Drama agro-lunar# serve(te drept
suport arhetipal unei dialectici care nu mai e a separ#rii, care nu mai e nici inversare a

295
valorilor, dar care, prin ordonarea ntr-o povestire sau ntr-o perspectiv# imaginar#, pune
situaii nefaste (i valori negative n slujba progresului valorilor pozitive. Am ar#tat mai nainte
*96 cum aceast# complementaritate a contrariilor transpare n caracterul fazat al devenirii
lunare, zeia lun# fiind ntotdeauna polivalent#. Se poate ns# constata c# tema tristeii zeiei"
*97, din pricina catastrofei pe care ea ns#(i o provoac#, se deplaseaz# prin transfer spre
tristeea generat# de moartea fiului, pe care n-a provocat-o. ntruct coincidena contrariilor
ntr-un unic obiect e de nendurat chiar pentru o mentalitate primitiv#, (i drama liturgic# cu
distribuirea contrariet#ii asupra mai multor personaje pare a fi ntr-adev#r o prim# tentativ#
de raionalizare. Ambivalena devine temporal# spre a nu mai fi gndit# n acela(i timp (i sub
acela(i raport", (i n felul acesta ia na(tere drama al c#rei personaj central e Fiul *98.
Simbolul Fiului ar fi o traducere tardiv# a androginatului primitiv al divinit#ilor lunare. Fiul
p#streaz# valena masculin# al#turi de feminitatea mamei cere(ti. Sub influena cultelor solare,
feminitatea lunii s-ar fi accentuat (i ar fi pierdut androginatul primitiv, prin care filiaia
p#streaz# doar o parte . Dar cele dou# jum#t#i, ca s# zicem a(a, ale androginatului nu-(i pierd
prin separare relaia lor ciclic#: mama d# na(tere fiului, iar acesta devine iubit al mamei ntr-
un fel de ouroboros eredo-sexual. Fiul manifest# astfel un caracter echivoc, particip# la
bisexualitate (i va juca ntotdeauna rolul de mediator.
299
Fie c#-l vedem cobornd din cer pe p#mnt sau de pe p#mnt n iad spre a ar#ta calea
mntuirii, el aparine unei duble naturi; masculin# (i feminin# divin# (i uman#. Astfel apare
Hristos, ca (i Osiris sau Tammuz, tot astfel Mntuitorul Naturii" - al preromanticilor si al
romantismului, ntre omul spirit (i dec#derea omului natur# se situeaz# mediatorul, ,.Omul
Dorinei", dup# Saint-Martin *100. Piganiol *101, ntr-un foarte riguros studiu, izbute(te s#
stabileasc# tocmai leg#tura dintre ntruchiparea c#s#toriei divine", mp#carea contrariilor (i
rolul mediatorului divin Hercule. Aceast# c#s#torie ar fi traducerea simbolic# a amalgamului
istoric al triburilor patriarhale (i triburilor matriarhale. Forme teologice hibride, de felul
Heracle compromis dintre Maica Domnului subp#mntean# (i Dumnezeu din ceruri" *102,
ar constitui simbolic produsul acestor c#s#torii. Hercule al romanilor, dup# istoricul religiilor,
ar fi prototipul mediatorului (i prototipul roman al Fiului, foarte tributar, dup# opinia noastr#,
miturilor solare. Hercule are ntr-adev#r o dubl# apartenen#: cultul lui r#mne chtonian, cult
n care se aduc jertf# porci (i tauri, pine (i vin, dar aparine (i teologiilor uraniene prin aceea
c# jur#mntul prestat de Hercule se face cu capul descoperit, c# eroul e un p#stor, asimilat
ntrup#rii lui Jupiter. cuceritor al Occidentului (i pentru care se ard ofrandele. Hercule ar fi
a(adar mediator ntre Uranus (i Geea *103. Exemplul cel mai evident si cel mai elocvent al

296
rolului pe care-l joac# Fiul ne e furnizat de drama lui Tammuz, dublet mesopotamic al
fenicianului Adonis (i al egipteanului Osiris, fiul marii zeie Ishtar. La vrsta b#rb#iei devine
iubitul mamei sale, apoi, condamnat la moarte, coboar# n infern pe timpul verii toride din
Mesopotamia. Atunci oamenii (i natura poart# doliu (i Ishtar coboar# n str#fundurile
t#rmului f#r# de ntoarcere" spre a-si c#uta fiul preaiubit *104. Rolurile scenariului pot fi
inversate, ca (i n contextul cre(tin sau gnostic, n care Fiul, Mntuitorul, e cel ce va nf#ptui
n#larea mamei, sau, ca la gnostici, va merge n c#utarea Mamei, Elena, Sophia sau Barbelo,
dec#zut# n beznele exterioare. Aceasta e schema dramatic# inspiratoare a majorit#ii
liturghiilor agrare (i care nu e adeseori dect proiecia antropomorfic# a unor elemente rituale.
Astfel, riturile tainice ale cultului osirian constau mai nti din ridicarea unui trunchi de copac
c#ruia i s-au t#iat ramurile, zed-ul, simbol al morii (i al nvierii vegetale, apoi al doilea
moment const# din secerarea unui snop de spice coapte, n al treilea rnd intervine ceremonia
ngrop#rii seminelor, n sfr(it, nvierea e simbolizat# de germinarea seminelor n vase
numite gr#dinile lui Osiris" *105.
Dar cel care, cu ajutorul unei metode realmente (tiinifice, a izbutit s# scoat# la lumin#, n
cadrul anchetei etnologice, izomorfismul mediatorului, al mesiei, al androginatului sau al
cuplului (i al triadei e Levi-Strauss *106.
300
Pornind de la o remarc# privind frecvena insolit# a rolului de trickster pe care-l joac# n
folclorul american coiotul *107 sau corbul, antropologul (i d# seama c# aceste dou# animale
sunt valorificate pentru c# aparin clasei animalelor ce se hr#nesc cu strvuri, intermediar#
ntre erbivore, simboluri ale agriculturii, (i animale de prad#, simboluri ale pr#zii de r#zboi.
Dup# care face constatarea c# r#d#cina pose n Tewa nseamn# n acela(i timp coiot, negur#,
scalp etc..., adic# elemente intermediare, mediatori: Coiotul... este intermediar ntre erbivore
(i carnivore precum e negura ntre Cer si P#mnt; precum e scalpul ntre r#zboi (i agricultur#
(scalpul e o recolt# de r#zboi); precum e neghina ntre plantele s#lbatice (i plantele cultivate
(ea se dezvolt# pe seama celor din urm# n felul celor dinti); precum e mbr#c#mintea ntre
natur# (i cultur#" *108... Apoi, dup# ce compar# cu trickster-ul personajul indo-european
al Cenus#resei (i Ash-boy-ului american n calitate de mediator", Levi-Strauss ajunge s#
extrag# dintr-un mit zuni o serie ordonabil# de funcii mediatoare *109. Mesia, dioscurii,
trickster-ul, androginul, perechea de veri, cuplul conjugal, bunica (i nepotul, tetrada (i triada
asigur# medierea ntre Cer (i P#mnt, ntre iarn# (i var#, ntre moarte (i na(tere, constituind o
remarcabil# constelaie izomorf#. Acela(i izomorfism se poate v#di n mitul indienilor zoni
*110, de emergen#: fiii Soarelui, gemenii divini Kowituma (i Watusi, au misiunea s#-i scape

297
pe oamenii nchi(i n cea de-a patra matrice. Gemenii folosesc numeroase mijloace de
mediere, ntre care arborele-scar# magic#, i nva# pe zuni arta de-a face focul cu amnarul
rotativ (i arta de-a preg#ti alimentele, c#l#uzindu-i pn# la urm# n Centrul Lumii, un fel de
ar# a f#g#duinei a indienilor zuni. Sincronismul diferitelor leciuni ale mitului zunii scoate n
eviden# faptul c#, indirect, rolul soteriologic al gemenilor fii ai Soarelui poate fi ndeplinit de
zeul r#zboiului Ahayuta dedublat n Uyuyewi (i Masailema, sau de Kokokshi, androginul fiu
al cuplului incestuos *111.
De patimile (i de nvierea Fiului e legat# drama alchimist# avndu-l ca figur# central# pe
Hermes-Trismegistul. Potrivit istoriei religiilor, Hermes ar fi zeul pelasgilor, substitut al unei
Mari Zeie a z#mislirii (i fecundit#ii, (i ar mplini triada Cabirilor *112. Tetrada cabirico-
hermetic# pare a(adar alc#tuit# din antica triad# la care se adaug# Zeia Mam# sub forma
substitutului ei masculin: Fiul. Pe numeroase oglinzi etrusce, Przyluski *113 descoper# o
iconografie semnificativ#: personajelor cabirice, faze temporale", li se adaug# o intenie
dramatic#: Tema morii (i a nvierii ad#ugndu-se una celeilalte spre a indica instabilitatea
prezentului care moare (i rena(te la nesfr(it". A(adar aceast# treime formeaz# n bloc o a
patra persoan#" *114. Istoricul religiilor descoper# un atare fenomen n tetradele zervanisie si
n teologia pehl vie. Un singur personaj divin (i asum# deci fazele succesive pe care le
simboliza triada. Acesta ne apare a fi cu-adev#rat caracterul lui Hermes Trismegistul" *115.
Pentru hermeti(ti, acesta e n esen# Fiul (i Hristos. Trismegistul", figur# central# a
alchimiei, indic# o tripl# natur# (i o tripl# aciune n timp. El e principiul nsu(i al devenirii,
adic#, potrivit hermetismului, al sublim#rii fiinei, ntr-o gravur# din secolul al XVII-lea,
reprodus# n cartea lui Jung" *116. l vedem pe Hermes nvrtind roata zodiacal#. Etimologia
cuvntului egiptean cu semnificaia de Hermes. Thot sau Toout, ar avea ca origine n primul
caz o r#d#cin# care nseamn# a amesteca, a atenua prin amestec; n cel de-al doilea, a aduna
ntr-un singur tot, a totaliza *117. Pentru anumii hermeti(ti *118, Hermes ar trebui asociat cu
errna, seria, nl#nuirea, sau cu orme, impetus", mi(care, el nsu(i provenind din r#d#cina
sanscrit# ser care d# simi, sisarti: a alerga, a curge.
Trismegistul e a(adar cu-adev#rat treimea simbolic# a totalit#ii, a sumei fazelor devenirii. El
e fiul lui Zeus (i al Maiei, Astaroth, marea mam# a cabali(tilor. Alchimia l reprezint# pe acest
Fiu, Filius philosophorum, n ou, la conjuncia soarelui cu luna. E produsul c#s#toriei
chymice, fiul devenind propriul s#u tat# (i adeseori regele care-(i nghite propria progenitur#"
*119. Acest Hermes e hermafroditul descris de Rosenkreuz: Sunt hermafrodit (i am dou#
naturi... Sunt tat# nainte de-a fi fiu, mi-am. z#mislit mama si tat#l, (i mama m-a purtat n
m#runtaiele ei" *120. Jung *121 revine f#r# ncetare asupra acestui caracter mixt al Hermes-

298
ului alchimic. Alchimia nu tinde sa realizeze izolarea, ci acea conjuncie), ritul nupial care
precede moartea si nvierea. Din aceast# conjuncia ia na(tere Mercur-ul transmutat, numit
hermafrodit din pricina caracterului s#u complet. Aceast# c#s#torie e C#s#toria mielului,
form# cre(tin# a lui Hieros Gamos din religiile orientale", n acest homunculus alchimic
arhetipurile gulliveriz#rii (i dedubl#rii converg cu cele ale totalit#ii cosmice. Fiul e asimilat
cu Hristos, cu produsul c#s#toriei mediatoare ale c#rei urme se reg#sesc de altminteri n
legendele privitoare la na(terea lui Buddha: My r#mne ns#rcinat# de pe urma elefantului
alb, Duhul, (i-l aduce pe lume la 25 decembrie pe Siddhrtha, viitorul Buddha *122. Vom
vedea mai departe ce raporturi pot fi stabilite ntre Hristos (i Agni focul *123. Alchimia l
asimileaz# deopotriv# pe Fiul Hermes cu Lug al celilor, Sfntul Justin n plus l confund# pe
Lug cu Logos, Mercur-ul celtic cu Hristos johanic *124. Mai trziu, Mercur sufer# un dublu
avatar cre(tin, foarte semnificativ innd seama de natura sa sintetic#: se sublimeaz# parial n
Sfntul Mihail mesager al cerului (i psihopomp, iar parial se degradeaz# n diavol. Dup#
Vercoutre, ntr-adev#r. diavolul medieval ar fi p#strat morfologia romano-celticului Lug-
Mercur *125.
302
Cele dou# faze s-ar reuni n reprezentarea luptei arhanghelului cu diavolul *126.
Scopul suprem al alchimiei ar fi ntr-adev#r s# z#misleasc# lumina", cum spune Paracelsus
*127, sau m#i curnd, cum a remarcat cu atta profunzime Eliade *128, s# accelereze mersul
istoriei (i s# domine timpul. Alchimia, avndu-l drept personaj culminant pe Fiul-Hermes, ar
fi o adev#rat# cultur# artificial# a metalelor. Att n China ct (i in Indii, n Annam ca (i n
Insulinda sau n Occidentul cre(tin, alchimistul afirm# c# ceea ce natura nu poate perfeciona
dect ntr-un r#stimp foarte ndelungat, noi putem s# realiz#m prin arta noastr# n foarte scurt#
vreme" *129. Alchimistul e deci salvatorul fr#esc al naturii"; el ajut# natura s#-si realizeze
finalitatea, si a gr#bi cre(terea metalelor prin opera alchimist# e totuna cu a le elibera de
legea timpului" *130. Eliade (i d# limpede seama c# aceste mituri ciclice (i operatorii, a c#ror
ilustrare ritual# e Marea Oper#, sunt prototipurile mitului progresist (i revoluionar pentru care
epoca de aur e maturizarea de la sfr(itul veacurilor (i pe care tehnicile (i revoluiile o
accelereaz# *131. Vom reg#si aceast# important# constatare n leg#tur# cu simbolismul
pomului; s# not#m ns# de pe-acum caracterul mesianic legat aproape ntotdeauna de mitul
Fiului a(a cum se ntlne(te n misterul chymic", (i s# subliniem n treac#t ct de mult
datoreaz# Weltanschauung-ul tehnicist (i civilizaiile tehnice mitului ciclic (i vechiului fond
astrobiologic *132.
n imaginea Fiului aceste intenii de-a nfrnge temporalitatea sunt supradeterminate de

299
dorinele p#rinilor de perpetuare a neamului. Intr-o perspectiv# progresist#, orice element
secund e fiul precedentului. Fiul e repetarea p#rinilor n timp mult mai mult dect simpla
dedublare static#. Desigur, dup# cum a ar#tat Rank *133. mitologiile cunosc ntr-adev#r
dublarea p#rinteasc#: cea a tat#lui real cu tat#l mitic, unul de origine umil#, cel#lalt divin (i
nobil, unul tat# fals", doar adoptiv, cel#lalt tat# adev#rat. Dar, a(a cum remarc# Baudouin
*134, acest episod de dublare e un roman de familie" integrat ntr-o povestire cu mai multe
episoade. Spre deosebire de ceea ce presupune psihanaliza *135, care face n mod destul de
contradictoriu din aceast# tem# fie un semn de rentoarcere la snul matern" sau, dimpotriv#,
o desprindere de fixaia matern#", consider#m c# aceast# na(tere consolidat#" atrage dup#
sine un proces de nviere; repetarea na(terii prin dubla paternitate sau abandonarea, precum
cea a lui Moise, Romulus sau Hristos, atrage o vocaie resurecional#: fiul de dou# ori"
n#scut va rena(te categoric din moarte. Aceast# tem# a dubl#rii (i a repet#rii poate fi ntlnit#
n literatur#: unui din resorturile comediei clasice sau a genului romanesc e tema
recunoa(terii" eroului, un fel de rena(tere familial# a fiului risipitor sau a copilului pierdut, n
Hernuni (i n L'homme qui rit repetarea care ntrupeaz# fiul e adeseori nsoit# de dublarea
matern#, iar Faulkner, cu un tact plin de siguran#, are grij# s# dubleze prenumele personajelor
afiliate astfel nct s# creeze acea atmosfer# de destin cople(itor att de specific# romanelor
sale *136.
303
n sfr(it, aceast# schem# a filiaiei dramatice (i acest arhetip al Fiului sunt att de vii nct le
reg#sim constant n romantism n acea propensiune epic# (i microscopic#, drag# att lui
Ballanche ct (i lui Lamartine sau lui Quinet, care const# n a conferi descrierii unui destin
ntru totul individual avatarurile omenirii (i ntreaga dram# astrobiologic#. Lamartine, de
pild#, condenseaz# n Jocelyn toate ambiiile sale epice si dramatice. Jocelyn, scrie Cellier
*137, este epopeea mntuirii prin jertf#", Jocelyn profund mbibat de sentimentul naturii (i al
ritmurilor sale. supradeterminat de prezena lui Laurence androginul" - fl#c#u la nceputul
povestirii (i femeie ndr#gostit# la sfr(it - (i de c#s#toria mistic# ce ncheie drama. Tot astfel
Cedar, n La Chute d' un age *138, e un nger dec#zut prin vocaie, prin vocaia ntrup#rii,
dac# ne putem exprima astfel, care asum# mitul agrar al eroului ucis cu pietre (i sf(iat, (i e
dublat de personajul christic al lui Adonai, posesorul c#rii ve(niciei, tribunul celor n#p#stuii,
care-l va zdrobi pe slutul Asrafiel. Astfel, c# tema Fiului, fie c# e simpl# aluzie literar# sau,
dimpotriv#, divinitate plenar recunoscut#, Hermes, Tammuz, Hercule sau Hristos, apare
ntotdeauna ca un precipitat dramatic (i antropomorf al ambivalenei, o t#lm#cire temporal# a
sintezei contrariilor, supradeterminat# de procesul genezei vegetale sau chymice".

300
Sunt izomorfe cu acest mit dramatic (i ciclic al Fiului toate ceremoniile iniiatice care sunt
liturghii, repet#ri ale dramei temporale sacre, ale Timpului dominat de ritmul repet#rii:-
Iniierea e mai mult dect un botez: e un angajament, o vraj#. Piganiol *139 nu ntrevede
dect o parte a adev#rului cnd asimileaz# riturile purificatoare cultelor chtoniene: iniierea e
mai mult dect o purificare baptismal#, e transmutarea unui destin. Studiind botezurile, n-am
luat n considerare dect o faz# a iniierii, faza diairetic# (i ntructva negativ# *140. Iniierea
comport# ns# un .ntreg rituaj succesive, ea se execut# ncet, pe etape, si pare a urma
ndeaproape , ca n ritualul mithriatic, schema agro-lunar#: jertf#, moarte, mormnt, nviere.
Iniierea cuprinde aproape ntotdeauna o ncercare mutilant# sau sacrificial# care simbolizeaz#
la puterea a doua patimile divine. n Egipt *141 iniierea era n fond o actualizare dramatic# a
legendei lui Osiris, a patimilor sale, a suferinelor sale (i a bucuriei lui Isis. Misterele zeiei
Isis erau alc#tuite la nceput dintr-un botez purificator, apoi mitul l ntrupa pe Set R#ul,
deghizat n m#gar, care era insultat (i maltratat, apoi urma o ncercare constnd din post (i
ispitire, apoi, faz# capital#, mitul era nve(mntat n pielea unui animal jertfit, emblema lui
Osiris, de unde ie(ea n sfr(it prin magia zeiei Isis, nviat (i nemuritor, cocoat pe-un
piedestal, ncununat cu flori, purtnd o tor# aprins# (i salutat ca un Zeu" *142. E cu
neputin# s# nu te frapeze izomorfismul dintre aceast# ceremonie (i destinul divin al lui Osiris,
al lui Sin sau al lui Men Frigianul: cnd p#trarul de lun# (i face apariia, zeul (i inaugureaz#
cariera, lupt# mpotriva demonului beznelor care a devorat fosta lun#, tat#l s#u, domne(te cu
m#rire n timpul lunii pline, e devorat (i nvins de animalul demoniac, coboar# trei zile n
infern (i, n sfr(it, nviaz# triumf#tor *143.
Maltrat#rile la care e supus iniiatul sunt adeseori mutil#ri sexuale: castrarea total# sau parial#
c#reia circumcizia i-ar fi, dup# Eliade *144, un substitut. Aceste practici ar proveni dintr-un
rit care comemoreaz# andro-ginatul primitiv (i care ar mai d#inui n schimbarea de costum a
iniiatului, nlocuind ve(mntul obi(nuit cu o rob#. Alteori mutilarea, simbolic# sau real#, e (i
mai complet#: n anumite ceremonii (amaniste candidatul e rupt n buc#ele, ca la indienii
Porno, unde e sf(iat de ursul grizzli *145. Omorul ritual al regelui-preot, al c#rui prototip
pentru bazinul mediteranean e Romulus, ar aparine aceleia(i constelaii *146. Exist# n aceste
ritualuri (i aceste legende iniiatice o intenie marcat# de a sublinia o victorie momentan# a
demonilor, a r#ului (i a morii. Numeroase tradiii reflect# aceast# imagine a morii iniiatice
prin sf(iere: Osiris sf(iat de Set n paisprezece buc#i care ar corespunde celor paisprezece
zile ale lunii n descre(tere *147, cu valorificarea agrar#" a buc#ii falice pierdute; Bacchus.
Orteu, Romulus, Mani, Hristos, cei doi tlhari cu membrele zdrobite, Marsyas, Attis sau lisus
ben Pendira, toi ni(te eroi mutilai n cursul unor patimi *148. Se poate spune c# exist# un

301
adev#rat context agro-lunar al mutil#rii: f#pturile mitic lunare n-au adesea dect un singur
picior sau o singur# mn#, (i pn#-n zilele noastre #ranii (i rotunjesc coroana pomilor numai
n perioada de descre(tere a lunii. Trebuie subliniat# de asemenea strnsa conexiune dintre
aceste ritualuri mutilante (i ritualurile focului. Vom vedea de fapt mai departe c# focul e (i el
izomorf ritmului, n numeroase legende (i scenarii referitoare la st#pnii focului" personajele
sunt infirme, au un singur picior, un singur ochi si amintesc probabil de mutil#rile iniiatice"
*149, de vitejiile fierarilor vr#jitori. St#pnul focului fiind n acela(i timp subiect de p#timire
(i aciune contrarii e adeseori nzestrat cu puterea de-a vindeca, de-a cicatriza, de-a reconstitui
cu ajutorul focului (i al cuptorului. Numeroase legende cre(tine au p#strat acest dublu aspect
al simbolului mutil#rii, ca aceea a Sfntului Nicolae, a Sfntului Eloi sau a Sfntului Petru
*150.
305
Se pot de asemenea lega de aceste legende (i aceste ritualuri ale mutil#rii att de frecventa
practic# a flagel#rii, practic# aproape constant# n cultele Marii Zeie *151, n Frigia ziua de
24 martie era S#rb#toarea Sanguis", n timpul c#reia preoii se flagelau pn# la snge cu
ramuri de tamari(c#, acelea(i rituri se practicau n cinstea Artemisei arcadiene Artemis
phakelitis, zeia cu nuiele", (i-am mai semnalat *152 faptul c# Aditi din Vede e supranumit#
cu biciu(ca de miere".
Ritualul jertfelor deopotriv# izomorf diminu#rii agro-lunare. Jertfele omene(ti sunt universal
practicate n liturghiile agrare. Printre cele mai cunoscute se enumera jertfele legate de cultul
porumbului la azteci *153. Ceremonia sacrificial# apare n acest din urm# caz ca o sintez#
foarte complex# ntre mitologia lunar#, ritualul agrar (i iniiere. Fetele h#r#zite jertfei erau
repartizate n trei categorii, corespunz#toare celor trei faze ale cre(terii porumbului. Cnd
recolta e coapt#, fata reprezentnd porumbul ncolit e decapitat#, la sfr(itul recoltei, fecioara
reprezentnd-o pe Toci, zeia porumbului recoltat", e ucis# (i jupuit#. Cu pielea jupuit# se
nf#(oar# preotul, n vreme ce un alt oficiant (i pune o masc# din aceea(i piele (i e tratat ca o
lehuz#. Sensul acestui rit, spune Eliade *154, e c# Toci, odat# ucis#, ren#(tea prin fiul ei,
porumbul