Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Invatamintului, Educatiei

si Stiintei al Republicii Moldova


F.C.I.M.
Catedra Calculatoare

La disciplina : T.S.C.

Tema: Elaborarea testelor verificarii


circuitelor combinationale prin
metoda activarii unei cai (MAUC).

a efectuat:

st.gr.C-051 Crudu V.

a verificat:

prof. universitar Sudacevschi V.

CHISINU 2008
Scopul lucrarii: Insusirea notiunilor de cale activa, propagare a erorii, paritate a inversarilor semnalului,
procedurilor de trecere inainte (forward tracing) si de consistenta, familiarizarea cu chintesenta MAUC

de elaborare a testelor de detectare a erorilor in circuitele combinationale (CC) irepetitive, repetitive si


arbitrare, consolidarea si aprofundarea cunostintelor referitoare la abordarea solutionarii problemelor
plenitudinii si minimalitatii seturilor de teste elaborate, punerea in evidenta a avantajelor si
inconvenientelor MAUC, famializarea cu metodele inserarii fizice a defectelor in CC.
Notiuni teoretice: MAUC e cunoscuta ca una din primele metode de elaborare (generare, sinteza) a
testelor de detectare a DC singulare in structurile combinationale iredundante. Metoda a fost propusa de
colaboratorul firmei IBM Striglets si colaboratorul firmei Bell Telephone Laboratories Armstrong si
permite obtinerea testelor pentru verificarea structurilor logice iredundante cu mai multe niveluri, fiind
valabila si pentru circuite secventiale. Un circuit digital se numeste redundant, daca el contine conexiuni
ori porti, eliminarea carora nu implica schimbarea FB a circuitului.
Mersul lucrarii: ( Varianta numarul I ) y = 8,9,10,11,12,13,22,30
Construirea tabelului de adevar:
Nr.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

X1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

X2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

X3
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

X4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

X5
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Nr.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
1
1
1
1
1

X1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

X2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

X3
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

X4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

X5 Y
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1

Minimizarea functiei Y dupa tabelul lui Karnaugh:


x1x2x3
x4x5
00
01
11
10

000

001 011
1
1

010 110 111

101 100

1
1
1
1

Functia Y dupa minimizare: Y =


Y=
Obtinem Y =

forma initiala SI/SAU


( x1x 2x 4) & ( x1x 2x3) & ( x1x3 x 4x5) forma SI/NU

x1x 2 x 4v x1x 2 x3vx1x3 x 4 x5

x1x 2( x 4 x3) x1x3 x 4 x5

x1x 2 x 4 x3 x1x3 x 4 x5

Construirea circuitului logic combinational . Realizarea, in baza logica universala SI/NU:

Caracteristica de transfer. Diagrama de timp:

Construirea Tabelei de teste:


Nr.
test

DC

intrari
x2 x3 x4
1
0
1

x5
0

6
0

7
1

conexiuni interne
8 9 10 11 12
0 0 1
0
0

13
0

iesiri
y

calea
activata

1,6,8,11,1
3
1,6,8,11,1
3
2,8,11,13
2,8,11,13
3,9,10,11,
13
3,9,10,11,
13
4,9,10,11,
13
4,9,10,11,
13
5,7,12,13
5,7,12,13

x1 0

x1
1

x1 1

1 0

3
4
5

x2 0
x2 1
x3 0

0
0
0

1
0
1

1
1
1

0
0
1

1
0
0

1
1
1

0
1
1

1 0
0 0
1 1

1
1
0

1
0
0

0
0
0

1
0
0

1
0
0

x3 1

1 0

x4 0

1 1

x4 1

1 0

9
10

x5 0
x5 1

0
0

1
1

1
1

1
1

1
0

1
1

0
1

1 1
1 1

0
0

0
0

0
1

0
1

0
1

Concluzii:
Bibliografie: Indrumar de laborator- Verificarea si diagnosticarea Circuitelor Digitale.